Elektromechanické
a polovodičové relé
Zelio
Katalóg
Zmenšite rozmery vašich
rozvádzačov a súčasne zvýšte
spoľahlivosť vašich strojov
Nové produkty Zelio Relé
Elektromechanické relé RSL
Šírka len 6 mm, čím šetrí značné miesto vo vašich rozvádzačoch
6 mm šírka
Polovodičové relé SSR
Neobmedzená životnosť vďaka pokrokovej technológii elektroniky
Neobmedzená
životnosť
Obsah
Prehľad ponuky
Vyberte si kompaktnosť so Zelio Relé RSL ........................................................................... 4 - 5
Vyberte si dlhú životnosť a tichú prevádzku so Zelio Relé SSR ......................................... 6 - 7
Prehľad elektromechanických a polovodičových relé ......................................................... 8 - 9
Technické pojmy .................................................................................................................... 10 - 11
Technické údaje
Zelio Relé RSL ..................................................................................................................... 12 - 19
Zelio Relé RSB, RXM, RUM, RPM .................................................................................... 22 - 53
Zelio Relé SSR ................................................................................................................... 54 - 61
Make the most of your energy
3
Vyberte si kompaktnosť
so Zelio Relé RSL
Len 6 mm
šírka, čo značne šetrí priestor
vo vašich rozvádzačoch
> Riešenie
pre každú aplikáciu
Kompletná ponuka
•
- kompletné produkty: jedno katalógové číslo
pre relé s päticou,
- produkty s možnosťou vyskladania: výber relé
a príslušnej pätice pre danú aplikáciu.
• Široký výber pätíc s napätím od 12 do 230 V.
Ponuka, ktorá spĺňa najžiadanejšie normy
• Zhoda s Európskou smernicou RoHS
(Restriction of Hazardous Substances).
• Zhoda s medzinárodnými normami
IEC/EN 61810-1, UL508, CSA C22.2 N°14, GOST.
100 % RoHS
Schneider Electric sa zaväzuje
znižovať vplyv týchto produktov
na životné prostredie.
4
> Vysoká spoľahlivosť
Integrovanie ochrany v pätici
Zaistenie spoľahlivej ochrany relé bez ohľadu
na použité napájacie napätie.
LED signalizácia
LED signalizovanie napájania a stavu relé.
Štandardná
a nízkoúrovňová verzia relé
Určené pre aplikácie s veľkým vypínacím
výkonom a nízkou úrovňou prúdu.
až
do 6 A
> Jednoduchosť inštalácie
a káblovania
Jednoduchá manipulácia relé
v pätici, resp. vloženie/vybratie
Použitie západky uzamknutia/odomknutia.
Zjednodušené káblovanie
Prepojovacia zbernica ako príslušenstvo.
Jednoduchá montáž na DIN lištu
Výber 2 typov pripojenia
Vhodné pre väčšinu vašich aplikácií.
Skrutkové pripojenie
Pružinové pripojenie
5
Vyberte si dlhú životnosť
a tichú prevádzku
so Zelio Relé SSR
> Zaručená tepelná výmena
Nové polovodičové relé SSR s výstupmi SCR (Semiconductor
Controlled Rectifier) vám ponúkajú dve alternatívy:
SSRD rad
Priama montáž s chladičom na odvod tepla;
sú ľahko montovateľné priamo na DIN
lištu, alebo montážou na panel.
SSRP rad
Montáž na panel, a to buď samostatne, alebo v kombinácii
s chladičom pre aplikácie, ktoré vyžadujú značnú tepelnú výmenu.
SS
RA
H1
AS
SE
0812 MB
LE
D IN
ME
XIC
O
SSRP relé montované na chladič
s tepelným výmenníkom
6
4
> Výrazná signalizácia
Zelená LED na čele prístroja poskytuje okamžitú
informáciu o vstupnom stave relé.
> Vysoká výkonnosť
Vysoká spínacia schopnosť
• Od 10 do 125 A s relé SSRP
• Od 10 do 45 A s relé SSRD
Široký rozsah napájacích napätí
• Od 3 do 32 VDC a 90 až 280 VAC
Výstupy prispôsobené aplikáciám
• Od 24 do 280 VAC a 48 až 530/660 VAC
Extrémna kompaktnosť
• Šírka len 22,5 mm až 45,5 mm
Neobmedzená
životnosť
vďaka elektronickej
reléovej technológii
Úplné ticho
pri spínaní
vhodné
pre aplikácie
v nemocniciach
alebo v stavebnom
sektore
Neobmedzená životnosť
• Aj bez preventívnej údržby vám relé SSR
zaistia neobmedzenú životnosť
Elektronické spínanie
• Úplné ticho pri spínaní
Necitlivosť na vibrácie
Vysoká
spínacia
frekvencia
hlavne pre baliace
a textilné stroje
• Relé nezmení stav ani v prípade
extrémnych vibrácií
> V zhode s medzinárodnými
normami
100 %
RoHS
Schneider Electric
sa zaväzuje znižovať vplyv
týchto produktov
na životné prostredie
7
Zelio Relé
Elektromechanické relé
Počet kontaktov*
Prúd
1 CO
1 alebo 2 CO
2, 3 alebo 4 CO
6A
8 - 12 - 16 A
6 - 10 - 12 A
Montáž
Katalógové čísla
Strany
Nasunutie do pätice
RSL
RSB
RXM
12 až 19
20 až 25
26 až 34
* CO – prepínací kontakt
NO – spínací kontakt
Výhody elektromechanických relé
• Široký výber kontaktov (až 4)
• Jednoduchá inštalácia a údržba:
násuvné relé do pätice (univerzálny tvar),
mechanické signalizovanie stavu kontaktov a LED signalizovanie
stavu „Relé Zap“,
testovacie tlačidlo s možnosťou aretovania.
• Elektricky oddelené vstupy a výstupy pre použitie rôznych napätí
8
Polovodičové relé
2 alebo 3 CO
1, 2, 3 alebo 4 CO
1 NO
1 NO
10 A
15 A
10...45 A
10...125 A
Na DIN lištu
Na panel
Nasunutie do pätice
RUM
RPM
SSRD
SSRP
35 až 44
45 až 53
54 až 61
54 až 61
Výhody polovodičových relé (SSR)
• Neobmedzená životnosť
• Široký rozsah napájacieho napätia a vysoký vypínací
prúd (až 125 A), vhodné pre baliace a textilné stroje
• LED signalizovanie „Relé Zap“
• Úplne tiché spínanie vhodné aj pre aplikácie do budov
a nemocníc
• Necitlivosť na vibrácie
9
Technické pojmy
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Relé
Typy kontaktov
1
Symbol
EU
NO
USA
SPST-NO
DPST-NO
nPST-NO (1)
Rozpínací kontakt
(Normally Closed)
NC
SPST-NC
DPST-NC
nPST-NC (1)
Prepínací kontakt
CO
SPDT
DPDT
nPDT (1)
Spínací kontakt
(Normally Open)
2
3
Kategória použitia
4
5
6
Kategória
AC-1
Typ prúdu
a jednofázový
a trojfázový
Aplikácie
Odporové alebo mierne induktívne záťaže.
AC-3
a trojfázový
Spúšťanie a brzdenie klietkových motorov; reverzovanie
len po zastavení motora.
AC-4
a trojfázový
Spúšťanie klietkových motorov, posúvanie. Brzdenie
a reverzovanie smeru otáčania motorov.
DC-1
c
Odporové a jemne induktívne záťaže (2).
AC-14
a jednofázový
Ovládanie elektromagnetických záťaží (< 72 VA), relé
pomocných obvodov, výkonových stýkačov,
elektromagnetických ventilov a elektromagnetov.
AC-15
a jednofázový
Ovládanie elektromagnetických záťaží (> 72 VA), relé
pomocných obvodov, výkonových stýkačov,
elektromagnetických ventilov a elektromagnetov.
DC-13
c
Ovládanie elektromagnetických záťaží, relé pomocných
obvodov, výkonových stýkačov, elektromagnetických
ventilov a elektromagnetov.
Kategória krytia
7
8
Kategória
RT 0
Vysvetlenie
Nechránené relé
Podmienka
Relé bez ochranného obalu.
RT I
Relé chránené
proti prachu
Relé v kryte, ktorý chráni jeho mechanizmus proti prachu.
RT II
Relé, ktoré je možné pájkovať na automatickej pájkovacej
linke bez rizika vniknutia tavidla do relé.
RT III
Relé chránené
proti vniknutiu
tavidla
Vodotesné relé
RT IV
Zaliate relé
Relé vybavené krytom zabraňujúcim vniku vonkajšej
atmosféry.
RT V
Relé, ktoré je možné pájkovať na automatickej pájkovacej
linke s následným umytím zvyšku tavidla bez rizika
vniknutia tavidla alebo umývacích prostriedkov do relé.
Hermeticky
Utesnené relé so zvýšenou úrovňou tesnenia.
utesnené relé
(1) n= počet kontaktov.
(2) Spínané napätie pri danom prúde je možné zdvojnásobiť zapojením dvoch kontaktov
do série.
9
10
10
Elektromechanické relé Zelio
Technické pojmy
Päticové relé
Ochranné moduly
Pri vypínaní induktívnych záťaží (cievky relé alebo stýkača) vzniká na svorkách
prepätie. Táto napäťová špička môže dosiahnuť niekoľko tisíc voltov a frekvencie
niekoľko MHz.
Tieto prepätia môžu spôsobovať rušenie prevádzky automatizačných systémov
obsahujúcich elektronické komponenty.
Ochranné moduly sa využívajú na znižovanie napäťových špičiek pri vypínaní,
a tým na obmedzenie energie rušivých signálov na úroveň, ktorá neovplyvňuje
cievky a elektronické prístroje v okolí.
Tieto moduly sa používajú na obmedzenie:
v problémov s elektromagnetickou kompatibilitou,
v opotrebovania kontaktov,
v poškodenia izolácie prostredníctvom prepätí,
v zničenia elektronických komponentov.
U
Napájacie
napätie
Supply voltage
Uvoľnená
energia
Energy released
t
Napätie na cievke s diódovým ochranným modulom (len c)
U
b
v
v
v
Nevýhody
zvýšenie vypínacieho času relé (3 až 4-krát oproti bežnému času),
bez ochrany polarity,
odpojenie relé od napájania.
4
Ochranný modul s varistorom
b Výhody
v možné použiť pre a a c napájanie,
v obmedzenie napäťovej špičky na 2 Un,
v minimálny vplyv na vypínací čas relé.
Break
Vypnutie
5
b Nevýhody
v bez zmeny vlastnej oscilačnej frekvencie cievky,
v obmedzenie spínacej frekvencie.
Obmedzenie
Limitation
of voltage
napäťových
peaksšpičiek
t
Energy
Uvoľnená
released
energia
6
7
Napätie na cievke s ochranným modulom s varistorom (a a c)
U
Ochranný modul s RC členom
b Výhody
v oscilačná frekvencia cievky znížená na približne 150 Hz,
v obmedzenie napäťovej špičky na 3 Un,
v minimálny vplyv na vypínací čas relé.
Vypnutie
Break
t
8
b Nevýhody
v bez ochrany pre nízke napätia.
U2
U1
S2 (with
(s RC)
RC)
2
3
Diódové ochranné moduly (s alebo bez LED)
b Výhody
v nakumulovanie energie umožňujúcej tok prúdu v rovnakom smere,
v žiadne napäťové špičky na svorkách cievok,
v nízke náklady.
Vypnutie
Break
1
S1
9
Napätie na cievke s ochranným modulom s RC členom (len a)
S1 = S2 = Uvoľnená energia
10
11
Sprievodca výberom
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Relé pre rozhranie RSL
Päticové relé
PF090211
Aplikácia
1
2
Počet a typ kontaktov/menovitý tepelný prúd
(Ith na N/O kontakte)
Rozsah ovládacieho napätia
Typ kontaktu
4
c
12...60 V
Štandardný
Áno
Nízkoúrovňový
Áno
Typ kontaktov
Ploché (typ PCB, zosilnené)
Pracovné napätie
Do a 400 V/ c 300 V
Životnosť
(pracovné cykly)
Elektrická, odporová záťaž
60 000
Mechanická, bez záťaže
10 000 000
Katalógové číslo
RSL 1pB4pD
Strany
18
PF090209
3
1 C/O/6 A
5
6
7
Menovitý tepelný prúd (Ith)
6A
Pripojenie
Skrutkové svorky
LED
Áno
Ochranný obvod
Áno
Príslušenstvo
Popisovací štítok na päticu
Áno
Prepojovacia zbernica
Áno
Izolačná prepážka
Áno
Typ pätice
RSL ZVpp
Strany
18
PF090206
8
9
10
Zostava relé a pätice (1)
RSL 1PVpp
Strany
18
(1) So štandardným relé.
12
1
2
3
PF090210
4
5
6
6A
Pružinové svorky
Áno
Áno
7
Áno
Áno
Áno
RSL ZRpp
18
PF090207
8
9
RSL 1PRpp
10
18
13
Elektromechanické relé Zelio
Prezentácia
Päticové relé
Úzke relé pre rozhranie RSL
Predstavenie radu
Úzke relé pre rozhranie RSL poskytuje výhody kompaktných rozmerov a modulárneho tvaru: jeho malá šírka (6 mm) šetrí priestor pri montáži na DIN lišty v priestoroch
rozvádzača.
1
RSL relé sú dostupné v dvoch verziách:
b zložené: jedno katalógové číslo, ktoré pozostáva zo štandardného relé inštalovaného v pätici.
v Pätica štandardne obsahuje ochranný obvod (proti prepólovaniu a prepätiam)
a LED signálku.
v Pripájanie je možné dvoma typmi svoriek: skrutkovými alebo pružinovými
svorkami.
v Toto zložené riešenie je dostupné pre široký rozsah pracovných napätí
od 12 do 230 V.
b rozložené, určené na vyskladanie zákazníkom:
v Relé (štandardné alebo nízkoúrovňové) a pätica zvolená podľa požiadaviek
na pracovné napätie danej aplikácie.
v Údržba: úzke relé pre rozhranie RSL je možné vymeniť bez potreby odpojenia
káblov z pätice relé.
2
3
1
4
2
4
3
Popis relé
Úzke relé pre rozhranie RSL, zložené
1
2
3
4
6A relé s jedným C/O kontaktom
Západka na prichytenie alebo jednoduché vysunutie relé z pätice.
Pätice: káblové pripájanie pomocou skrutkových alebo pružinových svoriek.
Všetky pätice majú zabudovanú ochranu a LED signálku.
6
PF090213
5
PF090208
Úzke relé pre rozhranie RSL
7
1 Päť plochých, zosilnených svoriek (typ PCB).
1
1
8
4
2
3
10
PF090212
9
5
14
2
Popis pätice
Pätice pre úzke relé pre rozhranie RSL
1
2
3
4
5
Päť kontaktov „samica“ pre svorky relé.
Západka s označeným štítkom.
Pripájanie káblov pomocou skrutkových alebo pružinových svoriek.
Ochranný obvod a LED signálka (zabudovaná do pätice)
Priestor pre uchytenie na DIN lištu.
Charakteristiky
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Úzke relé pre rozhranie RSL
Hlavné charakteristiky
Zhoda s normami
IEC 61810-1, UL 508, CSA C22-2 Č. 14
Certifikáty produktu
UL, CSA, GOST
Teplota okolia
okolo prístroja
Odolnosť voči vibráciám
v zhode
s IEC/EN 60068-2-6
Skladovania
°C
Len relé: -40…+85
Relé v balení: -40…+70
Prevádzky
°C
-40…+55
V prevádzke
10 gn
Mimo prevádzku
5 gn
Stupeň krytia
V zhode s IEC/EN 60529
IP 40 (Relé)
IP 20 (Pätica)
Odolnosť voči nárazu
v zhode
s IEC/EN 60068-2-27
Rozopnuté
10 gn
Zopnuté
5 gn
Kategória ochrany
RT III
Poloha montáže
Ľubovoľná
Izolačné charakteristiky
1
2
3
4
5
Menovité izolačné napätie (Ui)
V
250 (IEC)
Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp)
kV
6
Izolačná pevnosť
(ef. napätie)
Medzi cievkou a kontaktom
aV
4 000
Medzi kontaktmi
aV
1 000
6
7
8
9
10
15
11
Charakteristiky (pokračovanie) Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Úzke relé pre rozhranie RSL
Charakteristiky kontaktu
1
2
3
RSL1ABppp
RSL1GBppp
Počet a typ kontaktov
Typ relé
1 C/O štandardný
1 C/O nízkoúrovňový
Materiál kontaktov
AgSnO2
AgSnO2 - pozlátený
A
6
6
N/C
A
6
6
N/O
A
6
6
Menovitý tepelný
prúd (Ith)
Pre teplotu
okolia y 55 °C
Menovitý pracovný prúd
v kategóriách použitia
AC-1 a DC-1
V zhode s IEC
V zhode s UL
A
6
6
Spínaný prúd
Minimálny
mA
100
1 (pri 50 mW)
Spínané napätie
Menovité
aV
250
250
Maximálne
V
a 400, c 300
a 250, c 300
Minimálne
V
12
1 (pri 50 mW)
A
6/a 250 V, 0,5 mm
VA
1 500
W
18…150 (v závislosti od napätia)
mW
120
Nominálna záťaž (odporová)
Spínaný výkon
4
5
Maximálny
a
c
Minimálny
50
Maximálna hustota prev.
V prevádzkových
cykloch/hodina
Bez záťaže
72 000
So záťažou
360
Mechanická životnosť
V miliónoch pracovných
cyklov
Odporová záťaž
10
Induktívna záťaž
0,05 (N/O kontakt/250 V, 3 A, AC-15)
Elektrická životnosť
V miliónoch pracovných
cyklov
Pozri charakteristiky nižšie
6
300
200
100
Odporová záťaž
a 250 V
AgSnO2
Odporová záťaž
105
20
7
10
0,1 0,2
Charakteristiky cievky
9
107
106
50
40
30
8
Elektrická životnosť
Cyklov
Napätie c
Maximálny spínaný výkon pri c záťaži
Priemerná spotreba
Hraničné napätie pri odpade
Pracovný čas
(čas odozvy)
Medzi napájaním cievky a zopnutím
kontaktu pri nábehu
Medzi prerušením napájania
cievky a rozopnutím
kontaktu po strate napätia
Ovládacie napätie Uc
c
W
c
10
16
12
2
5
10 20
Prúd c
104
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Spínaný prúd (A)
0,17
u 0,05 Uc
ms
12 max.
c
ms
5 max.
V
12
24
48
60
JD
BD
ED
ND
Ω
848
3 390
10 600
20 500
Min.
V
8,4
16,8
33,6
42
Max.
V
16,8
33,6
67,2
84
Priemerná odolnosť pri 23 °C ±10 %
Medze pracovných napätí
1
c
Kódy ovládacích napätí cievok
DC napájanie
0,5
Charakteristiky (pokračovanie) Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Úzke relé pre rozhranie RSL
Charakteristiky pätíc
Typ pätíc
RSL ZVpp
RSL ZRpp
Typ relé
RSL 1pppp
RSL 1pppp
Zhoda s normami
IEC 61984, UL 508, CSA C22-2 Č. 14
Certifikáty produktu
UL, CSA, GOST
Rozmiestnenie svoriek
Oddelene
Oddelene
Pripojenie vodičov
Skrutkové svorky
Pružinové svorky
mm
6,2
6,2
Menovitý tepelný prúd (Ith)
A
6
Maximálne pracovné napätie
V
300
Šírka
1
2
Elektrické charakteristiky
Izolačné charakteristiky
Medzi vzájomnými kontaktmi
Vrms
2 500
Medzi vstupnými a výstupnými kontaktmi
Vrms
2 500
Medzi kontaktmi a DIN lištou
Vrms
2 500
3
Hlavné charakteristiky
Teplota okolia
okolo prístroja
Prevádzková
°C
-40…+70 /- 40…+55 pri U > 80 V
Skladovacia
°C
-40…+85
Stupeň krytia
V zhode s IEC/EN 60529
Pripojenie
Pevný vodič
1 vodič bez káblovej dutinky
mm²
0,2…2,5
0,2…1,5
AWG
24…14
24…16
Ohybný vodič
1 vodič s káblovou dutinkou
mm²
0,2…2,5
0,2…1,5
AWG
24…14
24…16
4
IP 20
Veľkosť skrutky
mm
M 2,5
Maximálny uťahovací moment
Nm
0,5
Montáž
Na 35 mm DIN lištu
Montáž na DIN lištu
Plastovou sťahovacou pružinou
Norma svorkovnice
IEC
LED signálka
Áno (zabudovaná)
Ochranný obvod
Áno (zabudovaný)
Pripojenie káblov
Skrutková svorka
5
10 N…40 N (0,2…1,5 mm²)
6
Pružinová svorka
7
Pracovné napätie pätíc
Pracovné napätie
Tolerancia
V
Typ pätice
RSLZVA1, RSLZRA1
V
c/a 12
+20 %/- 5 %
c 12
c/a 24
+20 %/-10 %
c 24
c/a 48
+20 %/-10 %
c 48
c/a 60
+20 %/-10 %
c 60
RSLZVA3, RSLZRA3
c/a 110
+15 %/-20 %
c 60
RSLZVA4, RSLZRA4
c/a 230
+15 %/-20 %
c 60
RSLZVA2, RSLZRA2
8
Ovládacie napätie (relé)
9
10
17
13
Elektromechanické relé Zelio
Referencie
Päticové relé
PF090206
PF090207
Úzke relé pre rozhranie RSL
Úzke relé pre rozhranie, zložené (relé + pätica)
Štandardné relé osadené v pätici vybavené s LED a ochranným obvodom
1
Dodávané po 10 ks
1 C/O kontakt – Tepelný prúd (Ith) 6 A
Pracovné napätie
Ovládacie
napätie
Typ pätice
Skrutkové svorky
Katalógové čísla
V
RSL 1PVpp
V
Pružinové svorky
Hmot.
Katalógové čísla
kg
Hmot.
kg
c/a 12
c 12
RSL 1PVJU
(RSL 1AB4JD + RSL ZVA1)
0,031
RSL 1PRJU
(RSL 1AB4JD + RSL ZRA1)
0,029
c/a 24
c 24
RSL 1PVBU
(RSL 1AB4BD + RSL ZVA1)
0,031
RSL 1PRBU
(RSL 1AB4BD + RSL ZRA1)
0,029
c/a 48
c 48
RSL 1PVEU
(RSL 1AB4ED + RSL ZVA2)
0,031
RSL 1PREU
(RSL 1AB4ED + RSL ZRA2)
0,029
c/a 110
c 60
RSL 1PVFU
(RSL 1AB4ND + RSL ZVA3)
0,031
RSL 1PRFU
(RSL 1AB4ND + RSL ZRA3)
0,029
c/a 230
c 60
RSL 1PVPU
(RSL 1AB4ND + RSL ZVA4)
0,031
RSL 1PRPU
(RSL 1AB4ND + RSL ZRA4)
0,029
RSL 1PRpp
3
4
Úzke relé pre rozhranie určené na zloženie zákazníkom: relé + pätica
Relé s plochými, zosilnenými svorkami (typ PCB)
PF090211
2
Dodávané po 10 ks
1 C/O kontakt – Tepelný prúd (Ith) 6 A
Ovládacie napätie
Katalógové čísla
V
PF090210
RSL 1ppppp
PF090209
Štandardný
Nízkoúrovňový
Hmot.
0,006
RSL 1GB4JD
0,006
c 24
RSL 1AB4BD
0,006
RSL 1GB4BD
0,006
c 48
RSL 1AB4ED
0,006
RSL 1GB4ED
0,006
c 60
RSL 1AB4ND
0,006
RSL 1GB4ND
0,006
Typ pätice
Pre typy relé
Katalógové čísla
Pružinové svorky
Hmot.
Katalógové čísla
kg
Hmot.
kg
c/a 12 a c/a 24
RSL 1pB4JD
RSL 1pB4BD
RSL ZVA1
0,025
RSL ZRA1
0,023
c/a 48 a c/a 60
RSL 1pB4ED
RSL 1pB4ND
RSL ZVA2
0,025
RSL ZRA2
0,023
c/a 110
RSL 1pB4ND
RSL ZVA3
0,025
RSL ZRA3
0,023
c/a 230
RSL 1pB4ND
RSL ZVA4
0,025
RSL ZRA4
0,023
Popis
18
6
Dodávané po 10 ks
Príslušenstvo pre pätice
RSL Z3
5
Pätica vybavená LED a ochranným obvodom
V
RSL Z2
kg
RSL 1AB4JD
Skrutkové svorky
RSL ZRAp
Hmot.
c 12
Pracovné napätie
RSL ZVAp
Katalógové čísla
kg
Kompatibilita
Katalógové
čísla
Hmot.
kg
Nacvakávacie štítky
(2 listy po 64 štítkoch)
So všetkými päticami
RSL Z5
0,001
Zbernicová spojka
(10x 20-pólová spojka)
So všetkými päticami
RSL Z2
0,003
Oddeľovacia prepážka
(10 oddeľovacích
prepážok)
So všetkými päticami
RSL Z3
0,001
7
8
9
10
Elektromechanické relé Zelio
Rozmery,
schémy zapojenia
Päticové relé
Úzke relé pre rozhranie RSL
RSL 1PRpp (pružinové svorky)
35,3
1
51,5
6,2
2
101
95
RSL 1PVpp (skrutkové svorky)
30,1
Úzke relé pre rozhranie RSL, zložené
6,2
51,5
78,7
6,2
3
6,2
78,7
Relé rozložené, určené na vyskladanie zákazníkom
RSL 1pppp s plochými, zosilnenými svorkami (typ PCB)
3,5±0,5
11,34 (1) (1) 1,9
5 max.
1 C/O kontakt
4
14
28 max.
11
12
A1
3,78
15 max.
5
A2
(1): 5,04 mm
Pätica vybavená LED a ochranným obvodom
RSL ZRpp (pružinové svorky)
35,3
30,1
RSL ZVpp (skrutkové svorky)
101
95
6
7
51,5
6,2
6,2
51,5
78,7
6,2
6,2
78,7
Pripojenie pätice
8
Príklad montáže zbernicovej
spojky RSL Z2
RSL ZVpp (skrutkové svorky)
RSL ZRpp (pružinové svorky)
12
12
11
11
14
Bočný pohľad
(1)
14
9
(3)
(2)
A1
A2
Ochranný
obvod
14
A1
11
A2
12
Ochranný
obvod
14
(4)
11
12
A1
A1
A2
A2
10
(1) A1
(2) A2
(3) Polarita zbernicovej svorky A1
(4) Polarita zbernicovej svorky A2
19
15
Elektromechanické relé Zelio
Sprievodca výberom
Päticové relé
Aplikácia
Päticové relé
Relé pre rozhrania
1
2
3
4
5
Počet a typ kontaktov/Tepelný prúd (Ith na kontakte N/O)
Miniatúrne relé
1 C/O/16 A
1 C/O/12 A
2 C/O/8 A
2 C/O/12 A
3 C/O/10 A
4 C/O/6 A
4 C/O/3 A (nízkoúrovňový)
24…240 V
6…110 V
24…240 V
12…220 V
Typ kontaktov
Ploché (typ Faston)
Ploché (typ Faston)
Pracovné napätie
Do a 400 V/ c 300 V
Do 250 V
a
c
Ovládacie napätie
Životnosť
(prevádzka za hodinu)
Elektrická (odporová záťaž)
Mechanická, bez záťaže
100 000
30 000 000
100 000
10 000 000
Funkcie
LED
Mechanický indikátor
Uzamykateľné test. tlačidlo
Nízkoúrovňové kontakty
Áno (s ochrannými modulmi)
–
–
–
Áno (v závislosti od verzie)
Áno
Áno
Áno (v závislosti od verzie)
Katalógové číslo
RSB
RXM
Strany
24
29 - 31
Rozmiestnenie svoriek
Oddelené
Zmiešané
Oddelené
Pripájanie
Skrutkové svorky
Skrutkové svorky
alebo strmeňové svorky
Skrutkové svorky
Príslušenstvo Ochranné moduly
Modul časovača
Upevňovacia spona
Popisovací štítok na päticu
Áno
–
Áno
Áno
–
–
–
Áno
–
Áno
Áno (okrem RXZ E2M114)
Áno
Áno
–
Áno
6
7
8
9
10
Príslušenstvo pre montáž na DIN lištu
Adaptér pre montáž na panel
Zbernicová spojka, 2-pólová (Ith = 5 A)
Tepelný prúd (Ith)
12 A
(2 svorky) × 10 A (1)
10 A
12 A (2)
Vhodné typy pätíc
RSZ E1S35M
RSZ E1S48M
RXZ E2Mppp
RXZ E2Sppp
Strany
24
24
30
30
(1) Pri použití relé RSB 1A160pp s päticou RSZ E1S48M musia byť svorky prepojené.
(2) Okrem pätíc RXZ E2S11pM: 10 A.
20
Univerzálne relé
Výkonové relé
2 C/O/10 A
3 C/O/10 A
3 C/O/3 A (nízkoúrovňový)
2 C/O/10 A
3 C/O/10 A
2
1 C/O/15 A
2 C/O/15 A
3 C/O/15 A
4 C/O/15 A
24…230 V
12…220 V
12…110 V
24…230 V
12…110 V
Valcové
Ploché (typ Faston)
Ploché (typ Faston)
Do 250 V
Do 250 V
100 000
5 000 000
100 000 (3)
10 000 000
Áno (v závislosti od verzie)
Áno
Áno
Áno (v závislosti od verzie)
Áno (v závislosti od verzie)
Áno
Áno
–
–
1
RUM
RPM
38 - 40
48 - 50
3
4
5
6
7
Zmiešané
Oddelené
Zmiešané
Skrutkové svorky
Strmeňové svorky
Áno
Áno
Áno
Áno
–
–
–
Áno
Áno (pre 3 a 4 póly)
Áno (na päticu RPZ F1)
Áno
Áno
Áno
–
Áno
12 A
8
9
16 A
RUZ CpM
RUZ SCpM
RUZ SF3M
RPZ Fp
39
39
39
49
10
(3) 100 000 pre RPM1 a RPM2; 60 000 pre RPM3 a RPM4.
21
Elektromechanické relé Zelio
Prezentácia
Päticové relé
Relé pre rozhranie RSB
5
1
4
2
1
Popis pätice
Pätica s oddelenými svorkami (1)
1 Pripájanie pomocou svoriek.
2 Päť alebo osem kontaktov „samica“ pre svorky relé.
3 Otvor pre uchytenie na montážnu dosku.
4 Priestor pre ochranný modul.
5 Uzamykanie pre plastovú upevňovaciu sponu.
6 Priestor pre uchytenie na DIN lištu.
3
1
535188
3
Predstavenie radu
Ponuka relé pre rozhranie RSB obsahuje:
1 12A relé s 1 kontaktom C/O, 16A relé s 1 kontaktom C/O a 8A relé
s 2 kontaktmi C/O.
2 Päticu s oddelenými svorkami (napätie V/V).
3 Ochranný modul (dióda, dióda + LED, RC člen alebo varistor + LED).
Tieto moduly sú spoločné pre všetky pätice.
4 Upevňovacia spona – plastová.
5 Nacvakávací popisovací štítok na päticu.
2
Vstupy
Výstupy
4
2
5
3
(1) Vstupy a výstupy sú oddelené od napájania relé.
4
5
6
Napájanie relé
Hlavné charakteristiky
6
7
8
9
Zhoda s normami
Certifikáty produktu
Teplota okolia
okolo prístroja
Odolnosť voči vibráciám
Stupeň krytia
Odolnosť voči nárazu
v zhode s IEC/EN 60068-2-27
Skladovania
Prevádzky
V zhode s IEC/EN 60068-2-6
V zhode s IEC/EN 60529
Rozopnuté
Zopnuté
Kategória ochrany
Poloha montáže
Izolačné charakteristiky
Menovité izolačné napätie (Ui) V zhode s IEC/EN 60947
Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp)
Izolačná pevnosť
Medzi cievkou a kontaktom
(ef. napätie)
Medzi pólmi
Medzi kontaktmi
V
kV
aV
aV
aV
400
3,6 (1,2/50 µs)
5 000
2 500
1 000
RSB 1A160pp
1 C/O
RSB 2A080pp
2 C/O
A
RSB 1A120pp
1 C/O
AgNi
12
16
8
A
A
12
6
16
8
8
4
mA
V
V
A
A
VA
W
mW
5
a 400, c 300
5
12/250 a V
12/28 c V
3 000
336
300
72 000
600
16/250 a V
16/28 c V
4 000
448
8/250 a V
8/28 c V
2 000
224
Charakteristiky kontaktov
Typ relé
Počet a typ kontaktov
Materiál kontaktov
Menovitý tepelný
prúd (Ith)
Menovitý pracovný prúd
v kategóriách použitia
AC-1 a DC-1
Spínaný prúd
Spínané napätie
Pre teplotu
okolia y 40 °C
V zhode s IEC
N/O
N/C
Minimálny
Maximálne
Minimálne
Nominálna záťaž (odporová)
10
°C
°C
IEC/EN 61810-1, UL 508, CSA C22-2 č. 14
UL, CSA
-40…+85
c -40…+85, a -40…+70
10 gn (10…150 Hz)
IP 40
5 gn
10 gn
RT I
Ľubovoľná
Spínaný výkon
Maximálny
Minimálny
Maximálna hustota prev.
Bez záťaže
V prevádzkových cykloch/hodina So záťažou
22
a
c
Elektromechanické relé Zelio
Charakteristiky
Päticové relé
Relé pre rozhranie RSB
Typ relé
Mechanická životnosť
Elektrická životnosť
V miliónoch prac. cyklov
107
A
106
105
104
C
B
RSB 1A120pp
RSB 1A160pp
RSB 2A080pp
30
0,1
0,07
0,1
Pozri charakteristiky nižšie
Redukčný koeficient pre indukčnú záťaž a
Maximálna spínacia schopnosť pri odporovej
(v závislosti od účinníka cos φ)
záťaži c
Redukčný koeficient (A)
Životnosť (počet pracovných cyklov)
V miliónoch pracovných cyklov
Odporová záťaž
Induktívna záťaž
Elektrická životnosť kontaktov
Odporová záťaž a
1
0,8
Prúd c
Charakteristiky kontaktu (pokračovanie)
50
0,5
16
12
8
5
0,4
2
1
0,6
1
B
2
C
A
0,5
0
0,4
0,8 1 1,2
1,6
0,3
2
3
0,1
1
0,6
0,4
10
0,2
20 30
50
100
200 300
Napätie c
Spínaný výkon (kVA)
A RSB 2A080pp B RSB 1A160pp C RSB 1A120pp. Životnosť (indukčná záťaž) = životnosť (odporová záťaž) x redukčný koeficient.
Charakteristiky cievky
Priemerná spotreba
Hraničné napätie pri odpade
a
Pracovný čas
Medzi napájaním cievky
(čas odozvy)
a zopnutím kontaktu pri nábehu c
Medzi prerušením napájania cievky a
a rozop. kont. po strate napätia
c
Ovládacie napätie Uc
Kódy ovládacích napätí cievok
DC napájanie
Priemerná odolnosť pri 20 °C ±10 %
Medze pracovných
Min.
napätí
Max.
Kódy ovládacích napätí cievok
AC napájanie
Priemerná odolnosť pri 20 °C ±15 %
60 Hz
Medze pracovných Min.
50 Hz
napätí
60 Hz
Max.
50/60 Hz
Charakteristiky pätíc
ms
ms
ms
ms
V
Ω
V
V
Ω
V
V
Typ pätíc
Typ použiteľného relé
Rozmiestnenie svoriek
Pripojenie vodičov
Certifikáty produktu
Zhoda s normami
Elektrické charakteristiky
c 0,45 W, a 0,75 VA
≥ c 0,1 Uc, ≥ a 0,15 Uc
12
9
10
4
6
12
24
RD
JD
BD
90
360
1 440
4,8
9,6
19,2
6,6
13,2
26,4
–
–
B7
–
–
400
–
–
19,2
–
–
20,4
–
–
26,4
4
48
ED
5 700
38,4
52,8
E7
1550
38,4
40,8
57,6
60
ND
7 500
48
66
–
–
–
–
–
RSZ E1S35M
RSB 1A120pp
Oddelene
Svorka
e
IEC 61984, UL, CSA
Menovitý tepelný prúd (Ith)
Maximálne pracovné napätie
A
V
12
300
Medzi vzájomnými kontaktmi
Medzi vstupnými a výstupnými kontaktmi
Medzi kontaktmi a DIN lištou
Vrms
Vrms
Vrms
2 500
2 500
2 500
Teplota okolia
okolo prístroja
Stupeň krytia
Pripojenie
skrutkovou svorkou
°C
°C
-25…+85
-40…+85
IP 20
0,5…2,5 mm2 – AWG 20…AWG 14
0,5…1,5 mm2 – AWG 20…AWG 16
0,25…2,5 mm2 – AWG 22…AWG 14
0,25…1 mm2 – AWG 22…AWG 17
0,8/M3 skrutka
Na 35 mm DIN lištu/panel
Plastovou sťahovacou pružinou
IEC
Nie
Áno, plastová
Nie
Všetky RZM ppp
Áno
Izolačné charakteristiky
Hlavné charakteristiky
Prevádzková
Skladovacia
V zhode s IEC/EN 60529
Pevný vodič
1 vodič
bez káblovej dut. 2 vodiče
Ohybný vodič
1 vodič
s káblovou dut. 2 vodiče
Maximálny uťahovací moment/Veľkosť skrutky
Montáž
Montáž na DIN lištu
Norma svorkovnice
Zbernicová spojka (Ith: 5 A)
Kompatibilita s kovovou upevňovacou sponou
Modul časovača
Ochranný modul
Nacvakávacie štítky
Pripojenie káblov
Skrutková svorka
Nm
110
FD
25 200
88
121
–
–
–
–
–
120
–
–
–
–
F7
10 200
96
102
144
220
–
–
–
–
M7
35 500
176
187
264
230
–
–
–
–
P7
38 500
184
195,5
276
240
–
–
–
–
U7
42 500
192
204
288
RSZ E1S48M
RSB 2A080pp, RSB 1A160pp (1)
5
6
7
8
9
10
(1) Pri použití relé s päticou RSZ E1S48M musia byť svorky spojené. Pozri schému zapojenia na strane 25.
23
Katalógové čísla
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Relé pre rozhranie RSB
Relé pre štandardné aplikácie
Ovládacie
napätie
RSB 1A120JD + RZM 031FPD
+ RSZ E1S35M
Dodávané
v množstve
ks
Počet a typ kontaktov – Tepelný prúd (Ith)
1 C/O – 12 A
1 C/O – 16 A
Katalógové
Katalógové
čísla
čísla
2 C/O – 8 A
Katalógové
čísla
V
c6
10
RSB 1A120RD
RSB 1A160RD
RSB 2A080RD
Hmotnosť
kg
0,014
c 12
10
RSB 1A120JD
RSB 1A160JD
RSB 2A080JD
0,014
c 24
10
RSB 1A120BD
RSB 1A160BD
RSB 2A080BD
0,014
c 48
10
RSB 1A120ED
RSB 1A160ED
RSB 2A080ED
0,014
c 60
10
RSB 1A120ND
RSB 1A160ND
RSB 2A080ND
0,014
c 110
10
RSB 1A120FD
RSB 1A160FD
RSB 2A080FD
0,014
a 24
10
RSB 1A120B7
RSB 1A160B7
RSB 2A080B7
0,014
a 48
10
RSB 1A120E7
RSB 1A160E7
RSB 2A080E7
0,014
a 120
10
RSB 1A120F7
RSB 1A160F7
RSB 2A080F7
0,014
a 220
10
RSB 1A120M7
RSB 1A160M7
RSB 2A080M7
0,014
a 230
10
RSB 1A120P7
RSB 1A160P7
RSB 2A080P7
0,014
a 240
10
RSB 1A120U7
RSB 1A160U7
RSB 2A080U7
0,014
Dodávané
v množstve ks
10
10
Katalógové
čísla
RSZ E1S35M
RSZ E1S48M
Hmot.
kg
0,060
0,050
Dodávané
v množstve ks
Katalógové
čísla
V
c 6…230
10
RZM 040W
Hmotnosť
kg
0,003
a 24…60
a 110…240
10
10
RZM 041BN7
RZM 041FU7
0,010
0,010
Pätice s oddeleným priestorom pre kontakty a napájanie
RSB 1A160BD + RSZ E1S48M
Ovládacie
napätie
a 300 V
Tepelný
prúd (Ith)
12 A
10 A (1)
Typ relé
Použitie
so
Napätie
RSB 1A120pp
RSB 1A160pp (2)
RSB 2A080pp
Ochranné moduly
Popis
Dióda
RC člen
Všetkými typmi
pätíc
Všetkými typmi
pätíc
Dióda + zelená LED
Všetkými typmi
pätíc
c 6…24
c 24…60
c 110…230
10
10
10
RZM 031RB
RZM 031BN
RZM 031FPD
0,004
0,004
0,004
Varistor + zelená LED
Všetkými typmi
pätíc
c alebo a 6…24
c alebo a 24…60
c alebo a 110…230
10
10
10
RZM 021RB
RZM 021BN
RZM 021FP
0,005
0,005
0,005
Dodávané
v množstve ks
10
10
Katalógové
čísla
RSZ R215
RSZ L300
Hmot.
kg
0,002
0,001
RSB 2A080BD + RSZ E1S48M
Príslušenstvo
560585
Popis
Plastová spona
Štítok
Použitie so
Všetkými typmi pätíc
Všetkými typmi pätíc
(1) RSZ E1S48M je pätica s dvomi svorkami, každou svorkou po 10 A.
(2) Pri použití relé s päticou RSZ E1S48M musia byť svorky prepojené. Pozri schémy zapojenia na www.schneider-electric.com.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RSZ R215
10
24
Elektromechanické relé Zelio
Rozmery,
schémy zapojenia
Päticové relé
Relé pre rozhranie RSB
Rozmery
Relé rozhranie RSB
RSB 1A120pp
1
RSB 2A080pp, RSB 1A160pp
12,5
7,5
12,5
7,5
29
2
2,5
15
16,5
5
29
5
15,7
3,9
2,5
3,5
3,5
15,7
3,9
Pätice
RSZ E1S48M
67
61
3
67
61
(4)
(4)
11
12
(1)
A2
50
A1
15,5
15,6
27,5
27
34,5
34
29,4
30,4
(so sponou max 34)
(2)
78,5 (so sponou
78,5 max 80)
78,5 (so sponou
78,5 max 80)
(1)
(3)
14
(3)
(2)
21
11
24
14
22
12
A2
50
A1
15,5
27,5
27
34,5
34
4
30,4
29,4
(so sponou max 34)
RSZ E1S35M
5
6
(1) Relé
(2) Ochranný modul
(3) Upevňovacia spona
(4) Štítok
Schémy zapojenia
Relé rozhranie RSB
12
24
A2
A1
22
14
11
21
14
21
11
22
12
8
9
A2
22
24
A1
11
A1
12
A2
21
A2
12
14
A2
11
24
7
RSB 2A080pp
A1
14/24
12/22
A2
A1
14
A1
RSB 1A160pp
11/21
14
12
11
RSB 1A120pp
Pri použití relé RSB 1A160pp s päticou RSZ E1S48M
musia byť svorky 11 a 21, 14 a 24, 12 a 22 spojené.
Ochranné moduly
RZM 040W
RZM 041ppp
RZM 031ppp
10
RZM 021ppp
– A2
– A2
– A2
– A2
+ A1
+ A1
+ A1
+ A1
25
Elektromechanické relé Zelio
Prezentácia
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
Predstavenie radu
7
1
Ponuka miniatúrnych relé RXM obsahuje:
1 12A relé s 2 kontaktmi C/O, 10A relé s 3 kontaktmi C/O, 6A relé s 4 kontaktmi C/O
a 3A nízkoúrovňové relé so 4 kontaktmi C/O. Všetky tieto relé majú rovnaké
rozmery.
2 Päticu so zmiešanými alebo oddelenými svorkami.
3 Ochranné moduly (dióda, RC člen alebo varistor). Tieto moduly sú spoločné pre
všetky pätice.
4 Kovovú upevňovaciu sponu pre všetky pätice.
5 Plastovú upevňovaciu sponu pre všetky pätice.
6 2-pólovú prepojovaciu svorkovnicu, ktorú je možné použiť pre pätice
s oddelenými svorkami pre zjednodušenie káblovania
pri ekvipotenciálnom prepojení svoriek cievok relé.
7 Nacvakávacie štítky pre všetky pätice okrem RXZ E2M114.
2
1
2
4
alebo
5
6
3
3
Popis relé
8
1
2
3
4
4
5
9
106661
9
6
6
1
Výstupy
2
7
4
106662
5
76
10
1 Tlačidlo s pružinovým návratom na testovanie relé (zelené: c, červené: a).
2 Mechanický indikátor stavov relé.
3 Nastaviteľná uzamykateľná západka, ktorá umožňuje zaistenie kontaktov
pri údržbe alebo skúškach. Počas prevádzky musí byť táto západka vždy
zatvorená.
4 LED dióda (v závislosti od verzie) signalizujúca stav relé.
5 Odnímateľný štítok na identifikovanie relé.
6 Štyri zárezy na inštalovanie adaptéra pre montáž na DIN lištu alebo na panel.
7 Osem, jedenásť alebo štrnásť kontaktov typu Faston.
8 Plocha pre lepšie uchytenie produktu.
9 Adaptér pre priamu montáž relé na panel.
10 Adaptér pre priamu montáž relé na DIN lištu.
Popis pätice
Pätica so zmiešanými svorkami (1)
1 Pripájanie pomocou skrutkových alebo strmeňových svoriek.
2 Štrnásť kontaktov „samica“ pre svorky relé.
3 Priestor pre ochranné moduly.
4 Uzamykanie pre plastovú a kovovú upevňovaciu sponu.
5 Priestor pre uchytenie na DIN lištu s pružinou alebo upevňovacou západkou.
6 Dva alebo štyri otvory pre montáž na plech.
3
Vstupy
5
8
5
Napájanie relé
6
106015
1
Vstupy
9
Výstupy
2
4
Pätica s oddelenými svorkami (2)
1 Pripájanie pomocou skrutkových svoriek.
2 Osem, jedenásť alebo štrnásť kontaktov „samica“ pre svorky relé.
3 Priestor pre ochranné moduly.
4 Uzamykanie pre plastovú a kovovú upevňovaciu sponu.
5 Priestor pre uchytenie na DIN lištu s pružinou alebo upevňovacou západkou.
6 Dva upevňovacie otvory pre montáž na panel.
7 Miesto pre prepojovaciu zbernicu (pozri upevnenie na päticu na strane 33).
3
(1) Vstupy sú miešané so svorkami pre napájanie relé a výstupy sú umiestnené na opačnej
strane svorkovnice.
(2) Vstupy a výstupy sú oddelené od svoriek napájania relé.
10
5 7
26
5
Napájanie relé
Elektromechanické relé Zelio
Charakteristiky
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
Hlavné charakteristiky
Zhoda s normami
Certifikáty produktu
Teplota okolia
okolo prístroja
Odolnosť voči vibráciám
v zhode s IEC/EN 60068-2-6
Stupeň krytia
Odolnosť voči nárazu
v zhode s IEC/EN 60068-2-27
Skladovania
Prevádzky
V prevádzke
Mimo prevádzku
V zhode s IEC/EN 60529
Rozopnuté
Zopnuté
IEC/EN 61810-1 (iss. 2), UL 508, CSA C22-2 č. 14
UL, CSA
-40…+85
-40…+55
3 gn (10...150 Hz/±1 mm/5g/5 cyklov)
5 gn (10...150 Hz/±1 mm/5g/5 cyklov)
IP 40
15 gn
15 gn
RT I
Ľubovoľná
°C
°C
Kategória ochrany
Poloha montáže
1
2
Izolačné charakteristiky
Menovité izolačné napätie (Ui)
Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp)
Izolačná pevnosť
Medzi cievkou a kontaktom
(ef. napätie)
Medzi pólmi
Medzi kontaktmi
V
kV
aV
aV
aV
250 (IEC), 300 (UL, CSA)
4 (1,2/50 µs)
1 550
1 550
1 500
RXM 3ABppp
3 C/O
RXM 4ABppp
4 C/O
A
RXM 2ABppp
2 C/O
AgNi
12
10
6
10
5
10
6
3
6
10/250 a V
10/28 c V
2 500
280
6/250 a V
6/28 c V
1 500
168
3
Charakteristiky kontaktu
Typ relé
Počet a typ kontaktov
Materiál kontaktov
Menovitý tepelný
prúd (Ith)
Menovitý pracovný prúd
v kategóriách použitia
AC-1 a DC-1
Pre teplotu
okolia y 55 °C
V zhode s IEC
Spínaný výkon
Maximálny
Maximálna hustota prev.
V prevádzkových c./hodina
Minimálny
Bez záťaže
So záťažou
Užívateľský koeficient
Mechanická životnosť
V miliónoch pracovných cyklov
12
6
12
10
a/c 250 (IEC)
17
12/250 a V
12/28 c V
3 000
336
170
18 000
1 200
20 %
10
Odporová záťaž
Induktívna záťaž
0,1
Pozri charakteristiky nižšie
V zhode s UL
Minimálny
Maximálne
Minimálne
Nominálna záťaž (odporová)
Elektrická životnosť
V miliónoch pracovných
cyklov
a
c
Redukčný koeficient pre indukčnú záťaž a
(v závislosti od účinníka cos φ)
Redukčný koeficient (A)
Životnosť (počet pracovných cyklov)
Elektrická životnosť kontaktov
Odporová záťaž a
107
106
105
mA
V
V
A
A
VA
W
mW
D
C
0
A
0,6
0,5
B RXM 3ABppp
6
8
3
0,4
0,3
C RXM 4ABppp
5
3/250 a V
3/28 c V
750
84
15
10
6
1
B
C
3
5
Maximálna spínacia schopnosť pri odporovej
záťaži c
B
1
2
Spínaný výkon (kVA)
A RXM 2ABppp
1
0,8
2
1
3
3
0,1
1
0,6
0,4
0,2
4
7
Current
Prúd c
Spínaný prúd
Spínané napätie
N/O
N/C
RXM 4GBppp
4 C/O nízkoúrovňov.
AgAu – vidlicové
3
0
28 50
A
D
100
150
9
200
250
Napätie c
D RXM 4GBppp
Životnosť (indukčná záťaž) = životnosť (odporová záťaž) x redukčný koeficient.
10
27
Charakteristiky (pokračovanie) Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
Charakteristiky cievky
1
Priemerná spotreba
a
c
Hraničné napätie pri odpade
a
Pracovný čas
(čas odozvy)
Medzi napájaním cievky
a zopnutím kontaktu
pri nábehu
a
Medzi prerušením napájania
cievky a rozop. kontaktu
po strate napätia
a
2
VA
1,2
W
0,9
u 0,15 Uc
c
c
c
Ovládacie napätie Uc
u 0,1 Uc
ms
20
ms
20
ms
20
ms
20
V
Kódy ovládacích napätí cievok
DC napájanie
3
7
8
9
10
120
125
220
230
240
–
GD
MD
–
–
650
2 600
11 000
–
11 000
14 000
–
–
Medze pracovných napätí
Min.
V
9,6
19,2
38,4
88
–
100
176
–
–
Max.
V
121
–
138
242
–
–
F7
–
–
P7
U7
13,2
26,4
52,8
–
B7
E7
Priemerná odolnosť pri 20 °C ±15 %
Ω
–
180
770
–
4 430
–
–
15 000
15 500
Medze pracovných napätí
Min.
V
–
19,2
38,4
–
96
–
–
184
192
Max.
V
–
26,4
52,8
–
132
–
–
253
264
Typ pätíc
RXZ E2S108M RXZ E2S111M RXZ E2S114M RXZ E2M114M
RXZ E2M114
Typ použiteľného relé
RXM 2ppppp
RXM 2ppppp (1)
RXM 4ppppp
Elektrické charakteristiky
RXM 3ppppp
RXM 4ppppp
Oddelené
Skrutkové
svorky
UL, CSA
IEC 61984, e
Certifikáty produktu
Zhoda s normami
Strmeňové
svorky
A
V
12
250 (IEC)
Medzi vzájomnými kontaktmi
Medzi vstupnými a výstupnými kontaktmi
Medzi kontaktmi a DIN lištou
Vrms
Vrms
Vrms
2 500
2 500
2 500
Teplota okolia
okolo prístroja
°C
°C
-40…+55
-40…+85
IP 20
0,5…2,5 mm2 – AWG 20…AWG 14
Hlavné charakteristiky
Prevádzková
Skladovacia
Stupeň krytia
V zhode s IEC/EN 60529
Pripojenie
Pevný vodič
1 vodič
bez
káblovej dut.
2 vodiče
Ohybný vodič 1 vodič
s káblovou dut.
2 vodiče
Maximálny uťahovací moment/Veľkosť skrutky
Montáž
Montáž na DIN lištu
Norma svorkovnice
Zbernicová spojka (Ith: 5 A)
Kompatibilita s plastovou upevňovacou sponou
Kompatibilita s kovovou upevňovacou sponou
Ochranný modul
Nacvakávacie štítky
Pripojenie káblov
10
0,5…1,5 mm2
AWG 20…AWG 16
0,5…1,5 mm2 – AWG 20…AWG 16
0,25…2,5 mm2 – AWG 22…AWG 14
Nm
0,25…1 mm2 – AWG 22…AWG 17
1/M3 skrutka
Na 35mm DIN lištu/panel
Červenou plastovou sponou
IEC, NEMA
Áno
Áno
Áno
All RXM 040W, RXM 041pp, RXM 021pp
Áno
Skrutková svorka
(1) Pri použití relé RXM 2ppppp na päticu RXZ E2Mpppp , tepelný prúd nesmie presiahnuť 10 A.
28
RXM 2ppppp (1)
RXM 4ppppp
Zmiešané
Menovitý tepelný prúd (Ith)
Maximálne pracovné napätie
Izolačné charakteristiky
6
110
FD
160
Rozmiestnenie svoriek
Pripojenie vodičov
5
48
ED
Ω
Charakteristiky pätíc
4
24
BD
Priemerná odolnosť pri 20 °C ±10 %
Kódy ovládacích napätí cievok
AC napájanie
12
JD
0,25…1 mm2
AWG 22…AWG 17
Kovovou
uťahovacou
pružinou
Červenou
plastovou
sponou
Nie
Nie
Strmeňová
svorka
Katalógové čísla
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
Miniatúrne relé bez LED (dodávané po 10 ks)
Ovládacie
napätie
Počet a typ kontaktov – Tepelný prúd (Ith)
2 C/O – 12 A
Katalógové
čísla
V
RXM pAB1F7
3 C/O – 10 A
Hmotnosť
Katalógové
čísla
4 C/O – 6 A
Hmotnosť
kg
c 12
RXM 2AB1JD
0,037
Katalógové
čísla
kg
RXM 3AB1JD
0,037
Hmotnosť
kg
RXM 4AB1JD
0,037
0,037
c 24
RXM 2AB1BD
0,037
RXM 3AB1BD
0,037
RXM 4AB1BD
c 48
RXM 2AB1ED
0,037
RXM 3AB1ED
0,037
RXM 4AB1ED
0,037
c 110
RXM 2AB1FD
0,037
RXM 3AB1FD
0,037
RXM 4AB1FD
0,037
c 220
–
–
RXM 4AB1MD
0,037
–
–
a 24
RXM 2AB1B7
0,037
RXM 3AB1B7
0,037
RXM 4AB1B7
0,037
a 48
RXM 2AB1E7
0,037
RXM 3AB1E7
0,037
RXM 4AB1E7
0,037
a 120
RXM 2AB1F7
0,037
RXM 3AB1F7
0,037
RXM 4AB1F7
0,037
a 230
RXM 2AB1P7
0,037
RXM 3AB1P7
0,037
RXM 4AB1P7
0,037
a 240
–
–
RXM 4AB1U7
0,037
–
–
1
2
3
Miniatúrne relé s LED (dodávané po 10 ks)
RXM pAB2F7
c 12
RXM 2AB2JD
0,037
RXM 3AB2JD
0,037
RXM 4AB2JD
0,037
c 24
RXM 2AB2BD
0,037
RXM 3AB2BD
0,037
RXM 4AB2BD
0,037
0,037
c 48
RXM 2AB2ED
0,037
RXM 3AB2ED
0,037
RXM 4AB2ED
c 110
RXM 2AB2FD
0,037
RXM 3AB2FD
0,037
RXM 4AB2FD
0,037
c 125
–
–
RXM 4AB2GD
0,037
–
–
a 24
RXM 2AB2B7
0,037
RXM 3AB2B7
0,037
RXM 4AB2B7
0,037
a 48
RXM 2AB2E7
0,037
RXM 3AB2E7
0,037
RXM 4AB2E7
0,037
a 120
RXM 2AB2F7
0,037
RXM 3AB2F7
0,037
RXM 4AB2F7
0,037
a 230
RXM 2AB2P7
0,037
RXM 3AB2P7
0,037
RXM 4AB2P7
0,037
Miniatúrne relé s nízkoúrovňovými kontaktmi, bez LED (dodávané po 10 ks)
Ovládacie
napätie
4
5
Počet a typ kontaktov
Tepelný prúd (Ith)
4 C/O – 3 A
Katalógové
čísla
V
RXM 4GB1P7
Hmot.
kg
c 12
RXM 4GB1JD
0,037
c 24
RXM 4GB1BD
0,037
c 48
RXM 4GB1ED
0,037
c 110
RXM 4GB1FD
0,037
a 24
RXM 4GB1B7
0,037
a 48
RXM 4GB1E7
0,037
a 120
RXM 4GB1F7
0,037
a 230
RXM 4GB1P7
0,037
c 12
RXM 4GB2JD
0,037
c 24
RXM 4GB2BD
0,037
c 48
RXM 4GB2ED
0,037
c 110
RXM 4GB2FD
0,037
a 24
RXM 4GB2B7
0,037
a 48
RXM 4GB2E7
0,037
a 120
RXM 4GB2F7
0,037
a 230
RXM 4GB2P7
0,037
a 240
RXM 4GB2U7
0,037
6
7
Miniatúrne relé s nízkoúrovňovými kontaktmi, s LED (dodávané po 10 ks)
RXM 4GB2F7
8
9
10
29
Elektromechanické relé Zelio
Katalógové
čísla (pokr.)
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
Miniatúrne relé bez LED (dodávané po 100 ks)
Ovládacie
napätie
1
Počet a typ kontaktov – Tepelný prúd (Ith)
2 C/O – 12 A
Katalógové
čísla
V
c 12
2
RXZ E2M114M
+
Relé RXM
Relais
RXM4AB2F7
4AB2F7
3
Katalógové
čísla
kg
–
Hmotnosť
kg
RXM 4AB1JDTQ
–
0,036
c 24
RXM 2AB1BDTQ
0,037
RXM 4AB1BDTQ
0,036
c 48
–
–
RXM 4AB1EDTQ
0,036
c 110
–
–
RXM 4AB1FDTQ
0,036
c 220
–
–
RXM 4AB1MDTQ
0,036
0,037
RXM 4AB1B7TQ
0,036
–
RXM 4AB1E7TQ
0,036
a 24
RXM 2AB1B7TQ
a 48
–
a 120
RXM 2AB1F7TQ
0,037
RXM 4AB1F7TQ
0,036
a 230
RXM 2AB1P7TQ
0,037
RXM 4AB1P7TQ
0,036
Miniatúrne relé s LED (dodávané po 100 ks)
4
c 24
–
–
RXM 4AB2BDTQ
0,036
a 24
RXM 2AB2B7TQ
0,037
RXM 4AB2B7TQ
0,036
a 230
RXM 2AB2P7TQ
0,037
RXM 4AB2P7TQ
0,036
Dodávané Katalógové
v mn. ks
čísla
10
RXZ E2M114 (1)
Hmot.
kg
0,048
Pätice
Rozmiestnenie kontaktov
Zmiešané
Pripájanie
Typ relé
Strmeňové svorky
RXM 2pppp (3)
RXM 4pppp
RXM 2pppp (3)
RXM 4pppp
RXM 2pppp
RXM 3pppp
RXM 4pppp
RXM 2pppp
RXM 4pppp
Skrutkové svorky
5
Oddelené
Skrutkové svorky
Pružinové svorky
RXZ E2S114M
+
Relé
RelaisRXM
RXM4AB2F7
4AB2F7
6
10
RXZ E2M114M (1)
0,056
10
10
10
10
RXZ E2S108M (2)
RXZ E2S111M (1)
RXZ E2S114M (1)
RXZ E2S114S (2)
0,058
0,066
0,070
0,070
Ochranné moduly
Popis
Napätie
Použitie
pre
Dodávané Katalógové
v mn. ks
čísla
V
106018
7
4 C/O – 6 A
Hmotnosť
Hmotnosť
kg
Dióda
c 6...250
Všetky pätice
10
RXM 040W
0,003
RC člen
a 24...60
Všetky pätice
10
RXM 041BN7
0,010
a 110...240
Všetky pätice
10
RXM 041FU7
0,010
a/c 6...24
Všetky pätice
10
RXM 021RB
0,030
a/c 24...60
Všetky pätice
10
RXM 021BN
0,030
a/c 110...240
Všetky pätice
10
RXM 021FP
0,030
Varistor
RXM 041pp 7
Časové relé
Popis
8
9
Použitie s
2 alebo 4 časové C/O kontakty Päticami RXZ Eppppp
(funkcia A)
RE XL4pp
10
30
(1) Tepelný prúd Ith: 10 A
(2) Tepelný prúd Ith: 12 A
(3) Pri montáži relé RXM2ppppp na päticu RXZE2Mpppp, nesmie tepelný prúd prekročiť 10 A.
(4) Podrobnejšie info v katalógu "Zelio Time - časové relé"
Katalógové
čísla
Hmot.
kg
RE XL2pp (4)
–
RE XL4pp (4)
–
Elektromechanické relé Zelio
Katalógové
čísla (pokr.)
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
Príslušenstvo
536484
Popis
RXZ 400
Použitie
pre
Dodávané Katalógové
v mn. ks
čísla
Hmot.
kg
Upevňovacia spona
kovová
Všetky pätice
10
RXZ 400
0,001
Upevňovacia spona
plastová
Všetky pätice
10
RXZ R335
0,005
Zbernicová spojka
2-pólová (Ith: 5 A)
Všetky pätice s oddelenými kontaktmi
10
RXZ S2
0,005
Adaptér pre montáž
na DIN lišty (1)
Všetky relé
10
RXZ E2DA
0,004
Adaptér pre montáž
na panel
Všetky relé
10
RXZ E2FA
0,002
Nacvakávacie štítky
Všetky relé (set 108 štítkov)
10
RXZ L520
0,080
Všetky pätice okrem RXZ E2M114
10
RXZ L420
0,001
1
2
3
4
(1) Testovacie tlačidlo bude nepoužiteľné.
5
6
7
8
9
10
31
Elektromechanické relé Zelio
Rozmery
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
Rozmery
Miniatúrne relé
RXM pppppp
Spoločný pohľad
RXM 2
Pohľad na kontakty
RXM 3
2
21
21
40
4,4 4,4 4,4
27
6,3 6,3 4,2 4,2
6,6 6,6
9
1
RXM 4
6
21
2,5
2,5
2,5
13,2
2,5
4,4
2,5
13,2
2,5
13,2
3
Pätice
RXZ E2M114
RXZ E2M114M
43
40
17
25,5
(4)
24
6
44
34
44
8
14
5
8
7
6
42
32
22 12
42
32
22
12
4
3
2
1
A2
14
9
7
30
A1
13
9
41
31
21
12
11
10
39,5
(2)
(3)
21
14
1
41
31
21
13
11
12
11
10
9
50
7
RXZ E2S108M
4
5
A1
67
RXZ E2S111M
5
23,5
27
69
Spoločný pohľad zboku
2
A2
(4)
30
3
24 14
80
61
11
(2)
23
4
(1)
3,5
(3)
79
(1)
34
7
40
19
6
RXZ E2S114M
61
19
70
(1) Relé
(2) Ochranný modul
(3) Upevňovacia spona
(4) 2 podlhovasté otvory Ø 3,5 x 6,5
(5) 2 zbernicové spojky
32
44
8
14
5
34
42
4
12
1
32
9
6
3
21
24
22
8
5
2
11
14
12
41
31
21 11
7
12
44
11
34
10 9
24 14
4
8
42
7
32
6
5
22 12
1
4
3
2
7
1
8
A2
A1
14
13
38
38
38
(5)
29
23
7
31
(2)
3,5
(3)
11
9
79
(1)
41
12
A2
A1
14
13
A2
A1
14
13
23,5
23,5
23,5
27
27
27
9
10
Elektromechanické relé Zelio
Rozmery (pokračovanie)
Rozmery (pokračovanie)
Plastová spona a násuvné štítky
RXZ R335
RXZ L420
26,5
(1)
94,5
27
12
57
2
Montáž na všetky pätice (1)
14,2
1
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
3
81
4
(1) Nacvakávací štítok pre všetky pätice okrem
RXZ E2M114
Zbernicová spojka
Kovová spona
RXZ S2
RXZ 400
7,3
22
25
2,2
5
Montáž na päticu s oddelenými kontaktmi
(pohľad zdola)
Príklad montáže zbernicovej spojky na päticu
22
(1)
2,3
(1)
42
(2)
(2)
0,8
6
(1) 2 zbernicové spojky (polarita A2)
(2) 2 zbernicové spojky (polarita A1)
RXZ E2FA
38
43
38
Adaptér pre montáž na panel
RXZ E2DA
48
7
Adaptér pre montáž na DIN lištu (1)
8
9
51
23
3
3,5
6
4
24
48
3,5
49
4
24
(1) Testovacie tlačidlo bude nepoužiteľné.
10
33
Schémy zapojenia
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Miniatúrne relé RXM
Schémy zapojenia
Miniatúrne relé
1
A2
A1
44
34
42
32
1
2
3
12
5
42
8
1
2
3
4
12
22
32
14
9
44
12
6
12
5
22
6
32
7
42
8
11
13
41
14
14
7
24
8
34
9
14
9
24
10
34
11
44
12
21
11
13
31
A2
31
14
21
A1
11
13
41
14
21
4
5
A1
A2
41
31
24
21
14
22
12
A2
A1
4
11
11
34
32
RXM 4ppppp
31
24
14
22
A2
A1
12
44
42
41
14
RXM 3ppppp
1
11
12
RXM 2ppppp
A1
A2
2
3
Symboly modrou platia pre značenie NEMA.
Pätice
RXZ E2M114
4
42
4
RXZ E2M114M
6
7
34 24
8
5
44 14
3 2
1
32 22 12
8
44
7
34
6
24
5
14
4
42
3
32
2
22
1
12
1
5
5
9
14
A2
12
41
13
A1
11
31
10
21
9
11
14
13
A2
14
41 31
12 11
A1
13
21
10
11
9
6
Symboly modrou platia pre značenie NEMA.
RXZ E2S108M
RXZ E2S111M
9
11
5
14
9
31
6
34
8
21
5
24
7
11
4
14
4
42
1
12
3
32
2
22
1
12
A1
A2
14
A2
RXZ E2S114M
12
41
8
44
A1
A2
13
INPUT A1
14
A2
12
41
8
44
4
42
13
INPUT A1
11
31
7
34
3
32
10
21
6
24
2
22
7
A1
A2
14
A2
9
11
5
14
1
12
13
INPUT A1
8
Symboly modrou platia pre značenie NEMA.
Ochranné moduly
RXM 040W
RXM 041ppp
RXM 021ppp
– A2
– A2
– A2
+ A1
+ A1
+ A1
9
10
34
Elektromechanické relé Zelio
Prezentácia
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Predstavenie radu
6
1
Ponuka univerzálnych relé RUM obsahuje:
1 10A relé s 2 a 3 kontaktmi C/O, s valcovými alebo plochými svorkami (typu
Faston) a 3A nízkoúrovňové relé s 3 kontaktmi C/O, s valcovými svorkami.
Všetky tieto relé majú rovnaké rozmery.
2 Päticu so zmiešanými alebo oddelenými kontaktmi.
3 Ochranné moduly (dióda, RC člen alebo varistor) alebo 1 časový modul. Tieto
moduly sú spoločné pre všetky pätice.
4 Kovovú upevňovacia spona pre všetky pätice.
5 2-pólovú prepojovaciu svorkovnicu, ktorú je možné použiť pre pätice
s oddelenými svorkami pre zjednodušenie káblovania
pri ekvipotenciálnom prepojení svoriek cievok relé.
6 Nacvakávacie štítky pre pätice.
2
1
2
4
5
3
3
Popis relé
6
1 Tlačidlo s pružinovým návratom na testovanie relé (zelené: c, červené: a).
2 Mechanický indikátor stavov relé.
3 Nastaviteľná uzamykateľná západka, ktorá umožňuje zaistenie kontaktov
pri údržbe alebo skúškach. Počas prevádzky musí byť táto západka vždy
zatvorená.
4 LED dióda (v závislosti od verzie) signalizujúca stav relé.
5 Odnímateľný štítok na identifikovanie relé.
6 Plocha pre lepšie uchytenie produktu.
7 Osem alebo jedenásť valcových kontaktov.
8 Osem alebo jedenásť plochých kontaktov (typu Faston).
1
2
3
4
4
5
5
1
106022
6
Popis pätice
Výstupy
Pätica so zmiešanými svorkami (1)
1 Pripájanie pomocou skrutkových svoriek.
2 Osem alebo jedenásť kontaktov „samica“ pre valcové svorky relé.
3 Priestor pre ochranný alebo časový modul.
4 Uzamykanie pre kovovú upevňovaciu sponu.
5 Priestor pre uchytenie na DIN lištu.
6 Dva upevňovacie otvory pre montáž na panel.
2
6
4
7
3
Napájanie relé
5
8
Vstupy
Napájanie relé
6
9
1
106024
106023
1
Vstupy
Pätice s oddelenými svorkami (2)
1 Pripájanie pomocou skrutkových svoriek.
Výstupy 2 a Osem alebo jedenásť kontaktov „samica“ pre valcové svorky relé.
b Jedenásť kontaktov „samica“ pre ploché svorky relé.
2b 3 Priestor pre ochranný alebo časový modul.
4 Uzamykanie pre kovovú upevňovaciu sponu.
5 Priestor pre uchytenie na DIN lištu s upevňovacou západkou.
4
6 Dva upevňovacie otvory pre montáž na panel.
7 Miesto pre prepojovaciu zbernicu.
3
Vstupy
Výstupy
4
2a
3
10
57
5
Napájanie relé
57
5 Napájanie relé
(1) Vstupy sú miešané so svorkami pre napájanie relé a výstupy sú umiestnené na opačnej
strane svorkovnice.
(2) Vstupy a výstupy sú oddelené od svoriek napájania relé.
35
Elektromechanické relé Zelio
Charakteristiky
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Hlavné charakteristiky
Zhoda s normami
Certifikáty produktu
Teplota okolia
okolo prístroja
Odolnosť voči vibráciám
v zhode s IEC/EN 60068-2-6
Stupeň krytia
Odolnosť voči nárazu
v zhode s IEC/EN 60068-2-27
Skladovania
Prevádzky
V prevádzke
Mimo prevádzku
V zhode s IEC/EN 60529
Rozopnuté
Zopnuté
IEC/EN 61810-1 (iss. 2), UL 508, CSA C22-2 č. 14
UL, CSA
-40… +85
-40… +55
3 gn (10...150 Hz/±1 mm/5g/5 cyklov)
4 gn (10...150 Hz/±1 mm/5g/5 cyklov)
IP 40
10 gn
10 gn
RT I
Ľubovoľná
°C
°C
Kategória ochrany
Poloha montáže
1
2
Izolačné charakteristiky
Menovité izolačné napätie (Ui) V zhode s IEC/EN 60947
V
250 (IEC), 300 (UL, CSA)
Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp)
kV
4 (1,2/50 µs)
Izolačná pevnosť
(ef. napätie)
aV
aV
aV
1 550
1 550
1 500
Medzi cievkou a kontaktom
Medzi pólmi
Medzi kontaktmi
3
Charakteristiky kontaktu
Typ relé
Počet a typ kontaktov
RUM F2ppp
2 C/O
Materiál kontaktov
Menovitý tepelný
prúd (Ith)
RUM F3ppp
3 C/O
RUM C2ppp
2 C/O
RUM C3App
3 C/O
RUM C3Gpp
3 C/O nízkoúr.
.
AgNi
AgAu
A
10
3
N/O
A
10
2
N/C
A
5
1
Pre teplotu
okolia y 55 °C
Menovitý pracovný prúd
v kategóriách použitia
AC-1 a DC-1
V zhode s IEC
V zhode s UL
A
16/a 277 V
12/c 28 V
3
Spínaný prúd
Minimálny
mA
10
3
Spínané napätie
Maximálne
V
a/c 250 (IEC)
Minimálne
V
17
5
A
10/250 a V
3/250 a V
A
10/28 c V
3/28 c V
VA
2 500
750
W
280
84
mW
170
15
Nominálna záťaž (odporová)
Spínaný výkon
Maximálny
a
c
Minimálny
Maximálna hustota prev.
V prevádzkových c./hodina
Bez záťaže
18 000
So záťažou
1 200
Užívateľský koeficient
20 %
Mechanická životnosť
V miliónoch pracovných cyklov
5
Elektrická životnosť
V miliónoch pracovných
cyklov
Odporová záťaž
0,1
Induktívna záťaž
Pozri charakteristiky nižšie
107
106
B
105
0
1
0,8
0,6
8
3
0,4
B
1
A
9
A
1
2
Spínaný výkon (kVA)
3
A RUM Fppppp, RUM C2ppp, RUM C3Appp
0,3
1
0,6
B RUM C3Gppp
Životnosť (indukčná záťaž) = životnosť (odporová záťaž) x redukčný koeficient.
36
6
Maximálna spínacia schopnosť pri odporovej
záťaži c
10
0,5
5
7
Prúd c
Redukčný koeficient pre indukčnú záťaž a
(v závislosti od účinníka cos φ)
Redukčný koeficient (A)
Životnosť (počet pracovných cyklov)
Elektrická životnosť kontaktov
Odporová záťaž a
4
0,4
0,2
0,1
0
28 50
100
150
200
250
Napätie c
10
Charakteristiky (pokračovanie) Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Charakteristiky cievky
1
a
Priemerná spotreba
c
Hraničné napätie pri odpade
a
Pracovný čas
(čas odozvy)
Medzi napájaním cievky
a zopnutím kontaktu
pri nábehu
a
Medzi prerušením napájania
cievky a rozop. kontaktu
po strate napätia
a
2
VA
2...3
W
1,4
u 0,15 Uc
c
c
c
Ovládacie napätie Uc
u 0,1 Uc
ms
20
ms
20
ms
20
ms
20
V
Kódy ovládacích napätí cievok
3
DC napájanie
4
5
220
230
MD
–
470
1 800
2 790
10 000
–
10 000
3 700
–
9,6
19,2
38,4
48
88
–
100
176
–
Max.
V
13,2
26,4
52,8
66
121
–
137,5
242
–
–
B7
E7
–
–
F7
–
–
P7
Ω
–
72
290
–
–
1 700
–
–
7 200
Min.
V
–
19,2
38,4
–
–
96
–
–
184
Max.
V
–
26,4
52,8
–
–
132
–
–
253
RUZ C2M
RUZ C3M
RUZ SC2M
RUZ SC3M
RUZ SF3M
RUM C2ppppp
RUM C3ppppp
RUM C2ppppp
RUM C3ppppp
RUM Fppppp
Rozmiestnenie svoriek
Zmiešané
Pripojenie vodičov
Svorka
Certifikáty produktu
UL, CSA
Zhoda s normami
IEC 61984, e
Elektrické charakteristiky
A
10
V
250 (IEC)
Medzi vzájomnými kontaktmi
Vrms
2 500
Medzi vstupnými a výstupnými kontaktmi
Vrms
2 500
Medzi kontaktmi a DIN lištou
Vrms
2 500
Hlavné charakteristiky
Teplota okolia
okolo prístroja
Prevádzková
°C
-40…+55
Skladovacia
°C
-40…+85
Stupeň krytia
V zhode s IEC/EN 60529
IP 20
Pripojenie
Pevný vodič
bez
káblovej dut.
1 vodič
0,5…2,5 mm2 – AWG 20…AWG 14
2 vodiče
0,5…1,5 mm2 – AWG 20…AWG 16
Maximálny uťahovací moment/Veľkosť skrutky
12
0,25…1 mm2 – AWG 22…AWG 17
Nm
1/M3,3 skrutka
Montáž
Na 3 mm DIN lištu/panel
Montáž na DIN lištu
Červenou plastovou sponou
Norma svorkovnice
IEC, NEMA
Zbernicová spojka (Ith: 5 A)
Nie
Kompatibilita s kovovou upevňovacou sponou
Áno
Modul časovača
Áno
Ochranný modul
All RUW 24ppp
Nacvakávacie štítky
Nie
Pripojenie káblov
Oddelené
0,25…2,5 mm2 – AWG 22…AWG 14
Ohybný vodič 1 vodič
s káblovou dut. 2 vodiče
9
125
GD
Typ pätíc
Izolačné charakteristiky
8
120
–
Typ použiteľného relé
Maximálne pracovné napätie
7
110
FD
120
Charakteristiky pätíc
Menovitý tepelný prúd (Ith)
6
60
ND
V
Priemerná odolnosť pri 20 °C ±15 %
Medze pracovných
napätí
48
ED
Ω
Kódy ovládacích napätí cievok
AC napájanie
24
BD
Min.
Priemerná odolnosť pri 20 °C ±10 %
Medze pracovných
napätí
12
JD
Áno
Áno
Skrutková svorka
10
37
Katalógové čísla
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Katalógové čísla
Relé pre štandardné aplikácie, bez LED (dodávané po 10 ks)
Kontakty
Valcové
RUM pp AB1F7
Ploché (typ Faston)
V
c 12
c 24
c 48
c 60
c 110
c 125
c 220
a 24
a 48
a 120
a 230
RUM C2AB1B7
RUM C2AB1E7
RUM C2AB1F7
RUM C2AB1P7
0,085
0,085
0,085
0,085
RUM C3AB1B7
RUM C3AB1E7
RUM C3AB1F7
RUM C3AB1P7
0,088
0,088
0,088
0,088
c 12
c 24
c 48
c 110
RUM F2AB1JD
RUM F2AB1BD
RUM F2AB1ED
RUM F2AB1FD
0,080
0,080
0,080
0,080
RUM F3AB1JD
RUM F3AB1BD
RUM F3AB1ED
RUM F3AB1FD
0,082
0,082
0,082
0,082
a 24
a 48
a 120
a 230
RUM F2AB1B7
RUM F2AB1E7
RUM F2AB1F7
RUM F2AB1P7
0,080
0,080
0,080
0,080
RUM F3AB1B7
RUM F3AB1E7
RUM F3AB1F7
RUM F3AB1P7
0,082
0,082
0,082
0,082
c 12
c 24
c 48
c 60
c 110
c 125
RUM C2AB2JD
RUM C2AB2BD
RUM C2AB2ED
–
RUM C2AB2FD
–
0,085
0,085
0,085
–
0,085
–
RUM C3AB2JD
RUM C3AB2BD
RUM C3AB2ED
RUM C3AB2ND
RUM C3AB2FD
RUM C3AB2GD
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
a 24
a 48
a 120
a 230
RUM C2AB2B7
RUM C2AB2E7
RUM C2AB2F7
RUM C2AB2P7
0,085
0,085
0,085
0,085
RUM C3AB2B7
RUM C3AB2E7
RUM C3AB2F7
RUM C3AB2P7
0,088
0,088
0,088
0,088
c 12
c 24
c 48
c 110
RUM F2AB2JD
RUM F2AB2BD
RUM F2AB2ED
RUM F2AB2FD
0,084
0,084
0,084
0,084
RUM F3AB2JD
RUM F3AB2BD
RUM F3AB2ED
RUM F3AB2FD
0,082
0,082
0,082
0,082
a 24
a 48
a 120
a 230
RUM F2AB2B7
RUM F2AB2E7
RUM F2AB2F7
RUM F2AB2P7
0,084
0,084
0,084
0,084
RUM F3AB2B7
RUM F3AB2E7
0,082
0,082
0,082
0,082
Relé pre štandardné aplikácie, s LED (dodávané po 10 ks)
Valcové
RUM pp AB2F7
Ploché (typ Faston)
1
Počet a typ kontaktov – Tepelný prúd (Ith)
2 C/O – 10 A
3 C/O – 10 A
Katalógové
HmotKatalógové
čísla
nosť
čísla
kg
RUM C2AB1JD
0,085
RUM C3AB1JD
RUM C2AB1BD
0,085
RUM C3AB1BD
RUM C2AB1ED
0,085
RUM C3AB1ED
–
–
RUM C3AB1ND
RUM C2AB1FD
0,085
RUM C3AB1FD
–
–
RUM C3AB1GD
–
–
RUM C3AB1MD
Ovládacie
napätie
RUM F3AB2F7
RUM F3AB2P7
Hmotnosť
kg
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
Relé s nízkoúrovňovými kontaktmi, s LED (dodávané po 10 ks)
Kontakty
Valcové
38
Ovládacie
napätie
V
c 24
c 48
Počet a typ kontaktov Tepelný
prúd (Ith)
3 C/O – 3 A
Katalógové
Hmotčísla
nosť
kg
RUM C3GB2BD
0,086
RUM C3GB2ED
0,086
a 24
a 48
a 120
a 230
RUM C3GB2B7
RUM C3GB2E7
RUM C3GB2F7
RUM C3GB2P7
0,086
0,086
0,086
0,086
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Katalógové čísla (pokr.)
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Katalógové čísla (pokr.)
Pätice
1
Rozmiestnenie kontaktov
Zmiešané
Oddelené
Pripájanie
Skrutkové svorky
Skrutkové svorky
2
Dodávané
v množstve ks
Katalógové
čísla
RUM C2ppppp
10
RUZ C2M
0,054
RUM C3ppppp
10
RUZ C3M
0,054
RUM C2ppppp
10
RUZ SC2M
0,095
RUM C3ppppp
10
RUZ SC3M
0,100
RUM F2pppp
10
RUZ SF3M
0,095
Dodávané
v množstve ks
Katalógové
čísla
Ochranné moduly
Popis
Použitie
pre
Napätie
106027
V
RUW 241P7
4
kg
Všetky pätice
c 6…250
10
RUW 240BD
0,004
RC člen
Všetky pätice
a 110…240
10
RUW 241P7
0,004
Varistor
Všetky pätice
a/c 24
10
RUW 242B7
0,004
a/c 240
10
RUW 242P7
0,004
Modul časovača
Popis
Použitie
pre
Napätie
Katalógové
čísla
V
RUW 101MW
Všetky pätice
a/c 24… 240
Hmotnosť
kg
RUW 101MW
0,020
Časové relé
Popis
2 časové C/O kontakty
(jedna alebo viac funkcií)
6
Hmotnosť
Dióda
Multifunkčné
5
Hmotnosť kg
RUM F3pppp
RUZ C3M + relé RUM C3ppppp
3
Typ relé
Použitie s
Katalógové
čísla
Päticami RUZ CpM
RE 48A pp
(1)
Hmotnosť kg
–
(1) Podrobnejšie info v katalógu "Zelio Time - časové relé"
7
8
9
10
39
Katalógové čísla (pokr.)
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Katalógové čísla (pokr.)
Príslušenstvo
536485
Popis
535203
RUZ C200
RUZ S2
Použitie
pre
Dodávané
v množstve ks
Katalógové
čísla
Hmotnosť kg
Upevňovacia spona
– kovová
Všetky pätice
10
RUZC200
0,001
Zbernicová spojka
2-pólová (Ith: 5 A)
Všetky pätice s oddelenými kontaktmi
10
RUZ S2
0,005
Nacvakávacie štítky
Všetky relé
(set 108 štítkov)
10
RXZ L520
0,080
Všetky pätice s oddelenými kontaktmi
10
RUZ L420
0,001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
40
Elektromechanické relé Zelio
Rozmery
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Rozmery
Univerzálne relé
1
RUM Fpp
9
55
35
35
RUM Cpp
35
9
53
2
35
Pätice
Spoločný pohľad zboku
RUZ C2M
RUZ C3M
22
24
22
6
4
32
24
22
14
12
9
8
7
5
3
4
4
5
(1)
34
3
6
3
8
7
2
9
A2
A2
7
4
27
63
21
11
7
89
3
1
2
1
INPUT A2
10
A2 A2
A1
8
10
2
4
4
11
INPUT A1
2
37
37
(2)
3
5
10
1
8
INPUT A2
7
6
7
74
(3)
12 14
5
31
10
21
11
30
30
38
38
INPUT A1
2
11
6
A1
1
5
2
93
RUZ SC2M
6
RUZ SC3M
63
45
19
19
22
5
24
6
11
1
21
8
12
4
31
11
14
3
5
4
6
3
7
(3)
24
7
14
3
32
22
12
105
4
29
75
102
(2)
A1
2
4
A2
10
(4)
30
29
36
75
7
8
40
40
1
A2
7
(4)
5
7 6 5
8
4
3
9
10
2
11 1
2
8
(2)
Ø4
(1)
92
Ø4
4
92
(1)
11
1
34
9
8
(3)
21
6
A1
2
32
36
9
102
105
(1) Relé
(2) Ochranný modul
(3) Upevňovacia spona
(4) 2 zbernicové spojky
10
41
Elektromechanické relé Zelio
Rozmery (pokračovanie)
1
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Rozmery (pokračovanie)
Pätice (pokračovanie)
RUZ SF3M
63
21
9
2
31
8
11
7
24
6
34
5
14
4
22
32
12
3
2
1
(1)
92
(3)
3
(2)
A2
B
(4)
46
29
4
27
A1
A
36
104
4
(1) Relé
(2) Ochranný modul
(3) Upevňovacia spona
(4) 2 zbernicové spojky
Kovová upevňovacia spona a plastový štítok
Montáž
35
5
RUZ C200
108
0,8
RUZ L420
32
12
7
59,6
14,2
6
8
Zbernicová spojka
RUZ S2
Montáž na päticu s oddelenými kontaktmi (pohľad zdola)
Príklad montáže zbernicovej spojky na päticu
(1)
(1)
(2)
(2)
8,5
9
3,3
35,4
32
2,3
10
(1) 2 zbernicové spojky (polarita A2)
(2) 2 zbernicové spojky (polarita A1)
42
Elektromechanické relé Zelio
Schémy zapojenia
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Schémy zapojenia
Univerzálne relé
A2
A1
22
24
21
34
32
31
12
14
A2
A1
11
34
32
1
RUM F3ABppp
31
22
24
21
12
14
11
A2
A1
22
24
RUM C3ppppp
21
12
11
14
RUM p2ABppp
2
RUM C2ABppp
RUM F2ABppp
12
4
14
A1
5
6
2
7
+
11
1
3
12
4
22
6
14
7
24
9
11
A (+)
21
B( )
A1
A2
22
3
1
24
A2
8
21
RUM C3ppppp
22
12
RUM F3ABppp
21
6
5
7
4
24
8
14 3
A1
32
9 34
2
+
10
11
31
1
11
A2
1
2
3
12
4
32
5
22
6
14
7
34
8
24
9
11
A (+)
31
21
B( )
3
A2
A1
4
Symboly modrou platia pre značenie NEMA.
Pätice
RUZ C2M
6
RUZ C3M
RUZ SC2M
5
4
3
9
8
7
5
3
24 22
12
14
34
32
24
22
14 12
6
7
7
A2
5
8
7
A2
4
1
8
21
6 5
7
3
8
2
9
10
1
11
2
A1
10 10
A2 A2
4
11
31
6
21
4
12
3
14
1
11
8
21
6
21
7
24
5
22
11
31
8
32
9
34
4
5
3
11 1
RUZ SC3M
5
22
6
24
4
7
1
11
8
7
A2
2
A1
8
3
6
2
1
7
9
10
2
2
A1
10
A2
6 5
5
1
11
4
12
3
14
4
6
3
11 1
2
2
A1
7
Symboly modrou platia pre značenie NEMA.
RUZ SF3M
9
21
6
24
8
31
5
34
7
11
4
14
3
22
2
32
1
12
B
A2
8
9
A
A1
Symboly modrou platia pre značenie NEMA.
Ochranné moduly
RUW 240BD
RUW 241P7
10
RUW 242pp
– A2
– A2
– A2
+ A1
+ A1
+ A1
43
Elektromechanické relé Zelio
Nastavenie
Päticové relé
Univerzálne relé RUM
Modul multifunkčného časovača RUW 101MW
Programovanie
Nastavenie časového rozsahu
1
Nast.
Function
Timingčas.
Nast.
range
selection rozsahu
funkcie
selection
0,1…1
0.1…1 s
0,1…10
0.1…10 s
0,1…1
0.1…1 min.
min
1…10 min.
min
0,1…1
0.1…1 h
0,1…1
0.1…1 deň
day
1…10 h
1…10 dní
day
2
Nastavenie funkcie
Sériové ovládanie
Monostabilná
s prídržou ovládania
Wu
Sériové ovládanie
Blikajúce relé so štartom
vo fáze oneskoreného
zapnutia
Bi
Sériové ovládanie
Blikajúce relé so štartom
vo fáze oneskoreného
vypnutia
Bp
Sériové ovládanie
Oneskorené vypnutie
R
Ovládanie externým kontaktom
(S)
U
U
.1/.4
.1/.2
t
R
t
Monostabilná
so štartom po strate
napätia
Wa
t t
5
U
.1/.4
.1/.2
t t
U
U
S
S
Oneskorené zopnutie
Es
t
R
S
A2
t
7
U
S
.1/.4
.1/.2
Ovládanie externým kontaktom
(S)
6
U
.1/.4
.1/.2
Ovládanie externým kontaktom
(S)
4
U
.1/.4
.1/.2
Ovládanie externým kontaktom
(S)
3
U
.1/.4
.1/.2
.1/.4
.1/.2
Monostabilná
s pulzným ovládaním
Ws
Schéma ovládania
B1
Oneskorené zopnutie
E
Funkčný diagram
A1
Ovládanie
A2
Funkcia
A1
Nastavenie
t
8
U
S
.1/.4
.1/.2
t
Vypnuté
Kontakt rozopnutý
U: napätie
S: externé ovládanie
Zapnuté
Kontakt zopnutý
R: relé RUM ppp
t: nastaviteľné časové oneskorenie
9
10
44
Elektromechanické relé Zelio
Prezentácia
Päticové relé
Výkonové relé RPM
Predstavenie radu
1
Ponuka výkonových relé RPM obsahuje:
1 15A relé s 1, 2, 3 a 4 kontaktmi C/O.
2 Päticu so zmiešanými svorkami kontaktov.
3 Ochranné moduly (dióda, RC člen alebo varistor) alebo 1 časový modul. Tieto
moduly sú spoločné pre všetky pätice okrem časového modulu, ktorý je možné
použiť len s 3- alebo 4-pólovými päticami.
2
1
2
Kovová upevňovacia spona pre relé s jedným kontaktom.
3
3
8 1
Popis relé
4
1 Tlačidlo s pružinovým návratom na testovanie relé (zelené: c, červené: a).
2 Mechanický indikátor stavov relé.
3 Nastaviteľná uzamykateľná západka, ktorá umožňuje zaistenie kontaktov
pri údržbe alebo skúškach. Počas prevádzky musí byť táto západka vždy
zatvorená.
4 LED dióda (v závislosti od verzie) signalizujúca stav relé.
5 Odnímateľný štítok na identifikovanie relé.
6 Štyri zárezy na inštalovanie adaptéra pre montáž na DIN lištu alebo na panel.
7 Päť, osem, jedenásť alebo štrnásť kontaktov typu Faston.
8 Plocha pre lepšie uchytenie produktu.
9 Adaptér pre priamu montáž relé na panel.
10 Adaptér pre priamu montáž relé na DIN lištu.
2
3
4
5
7 6
5
106674
9
106673
9
6
7
10
106040
7
Popis pätice
5
1
Výstupy
2
8
Pätica so zmiešanými svorkami (1)
1 Pripájanie pomocou strmeňových svoriek.
2 Päť, osem, jedenásť alebo štrnásť kontaktov „samica“ pre svorky relé.
3 Priestor pre ochranné moduly alebo časový modul.
4 Priestor pre uchytenie na DIN lištu s upevňovacou západkou.
5 Dva alebo štyri montážne otvory.
(1) Vstupy sú miešané so svorkami pre napájanie relé a výstupy sú umiestnené na opačnej
strane svorkovnice.
3
Napájanie
relé
9
4
Vstupy
10
45
Elektromechanické relé Zelio
Charakteristiky
Päticové relé
Výkonové relé RPM
Hlavné charakteristiky
Zhoda s normami
Certifikáty produktu
Teplota okolia
okolo prístroja
Skladovania
Prevádzky
V prevádzke
Mimo prevádzku
V zhode s IEC/EN 60529
Rozopnuté
Zopnuté
Odolnosť voči vibráciám
v zhode s IEC/EN 60068-2-6
Stupeň krytia
Odolnosť voči vibráciám
v zhode s IEC/EN 60068-2-27
IEC/EN 61810-1 (iss. 2), UL 508, CSA C22-2 č. 14
UL, CSA
-40… +85
-40… +55
3 gn (10...150 Hz/±1 mm/5g/5 cyklov)
5 gn (10...150 Hz/±1 mm/5g/5 cyklov)
IP 40
15 gn
15 gn
RT I
Ľubovoľná
°C
°C
Kategória ochrany
Poloha montáže
1
2
Izolačné charakteristiky
Menovité izolačné napätie (Ui) V zhode s IEC/EN 60947
Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp)
Izolačná pevnosť
Medzi cievkou a kontaktom
(ef. napätie)
Medzi pólmi
Medzi kontaktmi
V
kV
aV
aV
aV
250 (IEC), 300 (UL, CSA)
4 (1,2/50 µs)
1 550
1 550
1 500
A
RPM 1ppp
1 C/O
AgNi
15
3
Charakteristiky kontaktu
Spínaný prúd
Spínané napätie
Pre teplotu
okolia y 55 °C
V zhode s IEC
N/O
N/C
V zhode s UL
Minimálny
Maximálne
Minimálne
Nominálna záťaž (odporová)
Spínaný výkon
Maximálny
Maximálna hustota prev.
V prevádzkových c./hodina
Minimálny
Bez záťaže
So záťažou
Užívateľský koeficient
Mechanická životnosť
Elektrická životnosť
V miliónoch pracovných
cyklov
a
c
0
1
2
Spínaný výkon (kVA)
4
3,75
3
4
6
20 %
10
0,1
Pozri charakteristiky nižšie
Redukčný koeficient (A)
Životnosť (počet pracovných cyklov)
106
RPM 4ppp
4 C/O
5
Redukčný koeficient pre indukčnú záťaž a
(v závislosti od účinníka cos φ)
107
RPM 3ppp
3 C/O
15
7,5
15
10
a/c 250 (IEC)
17
15/250 a V
15/28 c V
3750
420
170
18 000
1 200
V miliónoch pracovných
cyklov
Odporová záťaž
Induktívna záťaž
Elektrická životnosť kontaktov
Odporová záťaž a
105
A
A
A
mA
V
V
A
A
VA
W
mW
RPM 2ppp
2 C/O
1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
7
0,06
Maximálna spínacia schopnosť pri odporovej
záťaži c
Prúd c
Typ relé
Počet a typ kontaktov
Materiál kontaktov
Menovitý tepelný
prúd (Ith)
Menovitý pracovný prúd
v kategóriách použitia
AC-1 a DC-1
8
15
10
1
0,1
1
0,6
0,4
0,2
0
28 50
100
150
200
250
Napätie c
9
Životnosť (indukčná záťaž) = životnosť (odporová záťaž) x redukčný koeficient.
10
46
Charakteristiky (pokračovanie) Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Výkonové relé RPM
Charakteristiky cievky
1
Typ relé
Priemerná spotreba
a
c
a
c
a
Hraničné napätie pri odpade
Pracovný čas
(čas odozvy)
Medzi napájaním
cievky
a zopnutím kontaktu c
pri nábehu
a
Medzi prerušením
napájania cievky
a rozop. kontaktu
c
po strate napätia
2
Ovládacie napätie Uc
3
Kódy ovládacích napätí cievok
DC napájanie
Priemerná odolnosť
pri 20 °C ±10 %
Medze pracovných
napätí
4
Kódy ovládacích napätí cievok
AC napájanie
Priemerná odolnosť
pri 20 °C ±15 %
Medze pracovných
napätí
5
6
7
9
10
RPM 3ppp
1,5
1,7
RPM 4ppp
1,5
2
25
25
20
ms
20
25
25
20
ms
20
ms
20
V
12
24
48
110
120
230
RPM 1ppp
RPM 2ppp
RPM 3ppp
RPM 4ppp
Min.
Max.
Ω
Ω
Ω
Ω
V
V
JD
180
160
100
96
9,6
13,2
BD
750
650
400
388
19,2
26,4
ED
2 600
2 600
2 600
1 550
38,4
52,8
FD
13 100
11 000
8 600
7 340
88
121
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
RPM 1ppp
RPM 2ppp
RPM 3ppp
RPM 4ppp
Min.
Max.
Ω
Ω
Ω
Ω
V
V
–
–
–
–
–
–
–
B7
160
180
103
84,3
19,2
26,4
E7
720
770
770
338
38,4
52,8
–
–
–
–
–
–
–
F7
4 430
4 430
2 770
2 220
96
132
P7
15 720
15 000
12 000
9 120
184
253
Charakteristiky pätíc
Typ pätíc
RPZ F1
RPZ F2
RPZ F3
RPZ F4
Typ použiteľného relé
RPM 1ppp
RPM 2ppp
RPM 3ppp
RPM 4ppp
Typ použiteľného ochranného modulu
RXM 02ppp
RXM 04ppp
RXM 02ppp
RXM 04ppp
RUW 24ppp
RUW 24ppp
Rozmiestnenie svoriek
Pripojenie vodičov
Certifikáty produktu
Zhoda s normami
Elektrické charakteristiky
Zmiešané
Strmeňové svorky
UL, CSA
IEC 61984, e
Menovitý tepelný prúd (Ith)
Maximálne pracovné napätie
A
V
16
250 (IEC)
Medzi vzájomnými kontaktmi
Medzi vstupnými a výstupnými kontaktmi
Medzi kontaktmi a DIN lištou
Vrms
Vrms
Vrms
2 500
2 500
2 500
Teplota okolia
okolo prístroja
°C
°C
-40…+55
-40…+85
IP 20
0,5…1,5 mm2 – AWG 20…AWG 16 0,5…2,5 mm2 – AWG 20…AWG 14
0,5…1,5 mm2 – AWG 20…AWG 16 0,5…2,5 mm2 – AWG 20…AWG 14
Izolačné charakteristiky
Hlavné charakteristiky
8
RPM 2ppp
1,2
0,9
ms
RPM 1ppp
0,9
0,7
u 0,15 Uc
u 0,1 Uc
20
VA
W
Prevádzková
Skladovacia
Stupeň krytia
V zhode s IEC/EN 60529
Pripojenie
Pevný vodič
1 vodič
bez
2 vodiče
káblovej dut.
Ohybný vodič 1 vodič
s káblovou dut. 2 vodiče
Maximálny uťahovací moment/Veľkosť skrutky
Montáž
Montáž na DIN lištu
Norma svorkovnice
Kompatibilita s kovovou upevňovacou sponou
Modul časovača
Ochranný modul
Nacvakávacie štítky
Pripojenie káblov
Strmeňová svorka
Nm
0,25…1 mm2 – AWG 22…AWG 17 0,25…1,5 mm2 – AWG 22…AWG 16
0,25…1 mm2 – AWG 22…AWG 17 0,25…1,5 mm2 – AWG 22…AWG 16
1/M3 skrutka
1/M3,5 skrutka
Na 35mm DIN lištu/panel
Červenou plastovou sponou
IEC, NEMA
Áno
Nie
Nie
Áno
RXM 040W, RXM 041pp, RXM 021pp
RUW 24pp
Nie
47
Katalógové čísla
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Výkonové relé RPM
Katalógové čísla
Výkonové relé bez LED (dodávané po 10 ks)
Ovládacie
napätie
Počet a typ kontaktov – Tepelný prúd (Ith)
1 C/O – 15 A
Katalógové
čísla
2 C/O – 15 A
Hmotnosť
V
RPM 41BD
3 C/O – 15 A
Katalógové
čísla
Hmotnosť
kg
Katalógové
čísla
Hmotnosť
kg
1
4 C/O – 15 A
Katalógové Hmotčísla
nosť
kg
kg
c 12
RPM 11JD
0,026
RPM 21JD
0,036
RPM 31JD
0,054
RPM 41JD
0,071
c 24
RPM 11BD
0,026
RPM 21BD
0,036
RPM 31BD
0,054
RPM 41BD
0,071
c 48
RPM 11ED
0,026
RPM 21ED
0,036
RPM 31ED
0,054
RPM 41ED
0,071
c 110
RPM 11FD
0,026
RPM 21FD
0,036
RPM 31FD
0,054
RPM 41FD
0,071
a 24
RPM 11B7
0,026
RPM 21B7
0,036
RPM 31B7
0,054
RPM 41B7
0,071
a 48
RPM 11E7
0,026
RPM 21E7
0,036
RPM 31E7
0,054
RPM 41E7
0,071
a 120
RPM 11F7
0,026
RPM 21F7
0,036
RPM 31F7
0,054
RPM 41F7
0,071
a 230
RPM 11P7
0,026
RPM 21P7
0,036
RPM 31P7
0,054
RPM 41P7
0,071
2
3
4
Výkonové relé s LED (dodávané po 10 ks)
RPM 42BD
c 12
RPM 12JD
0,026
RPM 22JD
0,036
RPM 32JD
0,054
RPM 42JD
0,071
c 24
RPM 12BD
0,026
RPM 22BD
0,036
RPM 32BD
0,054
RPM 42BD
0,071
c 48
RPM 12ED
0,026
RPM 22ED
0,036
RPM 32ED
0,054
RPM 42ED
0,071
c 110
RPM 12FD
0,026
RPM 22FD
0,036
RPM 32FD
0,054
RPM 42FD
0,071
a 24
RPM 12B7
0,026
RPM 22B7
0,036
RPM 32B7
0,054
RPM 42B7
0,071
a 48
RPM 12E7
0,026
RPM 22E7
0,036
RPM 32E7
0,054
RPM 42E7
0,071
a 120
RPM 12F7
0,026
RPM 22F7
0,036
RPM 32F7
0,054
RPM 42F7
0,071
a 230
RPM 12P7
0,026
RPM 22P7
0,036
RPM 32P7
0,054
RPM 42P7
0,071
5
6
7
8
9
10
48
Katalógové čísla (pokr.)
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Výkonové relé RPM
Katalógové čísla (pokr.)
Pätice
1
Rozmiestnenie kontaktov
Zmiešané
2
Popis
Dodávané
v množstve
ks
Katalógové
čísla
Hmotnosť kg
RPM 1ppp
10
RPZ F1
0,042
RPM 2ppp
10
RPZ F2
0,054
RPM 3ppp
10
RPZ F3
0,072
RPM 4ppp
10
RPZ F4
0,094
Napätie
Typ pätice
Dodávané
v mn. ks
Katalógové
čísla
V
c 6...250
RPZ F1RPZ F2
20
RXM 040W
10
RUW 240BD
0,004
a 24...60
RPZ F3
RPZ F4
RPZ F1RPZ F2
20
RXM 041BN7
0,010
a 110...240
RPZ F1RPZ F2
20
RXM 041FU7
0,010
10
RUW 241P7
0,004
a/c 6...24
RPZ F3
RPZ F4
RPZ F1RPZ F2
20
RXM 021RB
0,030
a/c 24...60
RPZ F1RPZ F2
20
RXM 021BN
0,030
a/c 110...240
RPZ F1RPZ F2
20
RXM 021FP
0,030
a/c 24
RPZ F3
RPZ F4
RPZ F3
RPZ F4
10
RUW 242B7
0,004
10
RUW 242P7
0,004
Typ pätice
Katalógové
čísla
RPZ F3
RPZ F4
RUW 101MW
Hmotnosť
kg
0,020
106044
Dióda
RUW 24ppp
4
Strmeňové svorky
Typ relé
Ochranné moduly
RPZ F2 + relé RPM 22F7
3
Pripájanie
RC člen
Varistor
5
a/c 240
Hmotnosť
kg
0,003
Modul časovača (1)
Popis
6
Multifunkčné
Napätie
V
a/c 24… 240
(1) Pozri popis modulu časovača (výber funkcií a časových oneskorení) na strane 44.
7
8
9
10
49
Katalógové čísla (pokr.)
Elektromechanické relé Zelio
Päticové relé
Výkonové relé RPM
Katalógové čísla (pokr.)
Príslušenstvo
106045
Popis
Použitie s
Dodávané
v množstve
ks
Katalógové
čísla
Hmotnosť kg
Upevňovacia spona – kovová
(pre jednopólové relé)
RPZ F1
20
RPZ R235
0,001
Príslušenstvo pre montáž na DIN lištu (1)
RPM 1ppp
20
RPZ 1DA
0,004
RPM 2ppp
20
RXZ E2DA
0,004
RPM 3ppp
20
RPZ 3DA
0,004
RPM 4ppp
20
RPZ 4DA
0,006
RPM 1ppp
20
RPZ 1FA
0,002
RPM 2ppp
20
RXZ E2FA
0,002
RPM 3ppp
20
RPZ 3FA
0,003
RPM 4ppp
20
RPZ 4FA
0,004
Všetky relé
10
RXZ L520
0,080
1
2
106046
RPZ 1DA
Príslušenstvo pre montáž na dosku
RPZ 3FA
Nacvakávacie štítky
(set 108 štítkov)
3
4
5
(1) Testovacie tlačidlo bude nepoužiteľné.
6
7
8
9
10
50
Elektromechanické relé Zelio
Rozmery
Päticové relé
Výkonové relé RPM
Rozmery
Výkonové relé
1
RPM 1
3
27
6,5 6 5
3,5
4,7
6
7
Spoločný pohľad zboku
RPM2
RPM 3
RPM 4
4,6 4,6 4,6
4,6 4,6
7
27
27
3
7,1 6 4,6 4
39
4,6
8
4,6 4,6 4,6 4,6
21
31
10
27
40
2
2,6
2,6
14
10
10
41
10
10
10
4
14,2
Pätice
8
5
12
42
4
12
1
(1)
5
6
4
80
(2)
14
40
40
44
5
4
80
(2)
A1
14
13
A2
14
A1
13
11
41
11
9
12
9
17
8
21
71
19
4
4
31
A2
40
30
80
RPZ F3
30
RPZ F4
Ø 4,5 x 6
Ø 4,5 x 6
24
6
42
14
22
4
2
8
12
1
34
7
4
24
6
42
4
68
(1)
68
44
5
40
44
8
32
3
14
8
5
22
2
12
1
40
19
80
7
26
76
Spoločný pohľad zboku
Ø 4,5 x 6
4
(3)
14
1
(1)
Ø 4,5 x 6
19
40
RPZ F2
19
68
RPZ F1
9
14
30
76
4
8
10
21
A2
13
41
11
12
9
28
A1
14
13
41
12
A1
Ø 4,5 x 6
40
A2
40
(2)
11
31
21
10
36
37
46
40
50
11
9
Ø 4,5 x 6
10
(1) Relé
(2) Ochranný modul
(3) Upevňovacia spona
51
Elektromechanické relé Zelio
Rozmery (pokračovanie)
Rozmery (pokračovanie)
Príslušenstvo pre montáž na DIN lištu
24
23
24
50
50
38
4
20
34
44
2,5
3
23
RPZ 4DA
Príslušenstvo pre montáž na panel pomocou otvorov
3,5
16
5
16,5
3,5
19
4
24
3,5
19
4
34
16
3,5
Montáž
Príslušenstvo pre montáž na DIN lištu (1)
6
7
(1) Testovacie tlačidlo bude nepoužiteľné.
8
9
10
52
Príslušenstvo pre montáž na panel pomocou otvorov
38
38
43
RPZ 4FA
43
RPZ 3FA
38
43
4
RXZ E2FA
38
RPZ 1FA
5
RPZ 3DA
2,5
23
2,5
3
49,5
2
RXZ E2DA
48
RPZ 1DA
43
1
Päticové relé
Výkonové relé RPM
4
44
Elektromechanické relé Zelio
Schémy zapojenia
Päticové relé
Výkonové relé RPM
Schémy zapojenia
Výkonové relé
A2
A1
44
42
41
31
34
24
32
22
21
14
12
A2
A1
11
44
41
24
1
RPM 4ppp
42
22
21
14
12
A2
A1
11
24
22
RPM 3ppp
21
14
12
A2
A1
13 (+)
RPM 2ppp
11
14
12
11
RPM 1ppp
1
1
4
1
2
4
1
2
3
4
12
12
22
42
12
22
32
42
12
22
5
5
8
5
14
9
14
9
24
12
14
9
24
10
44
12
14
9
24
10
34
11
44
12
14 ( )
11
13 (+)
21
14 ( )
11
13 (+)
21
41
14 ( )
21
31
41
14 ( )
A2
A1
A2
A1
11
13 (+)
11
A1
6
8
A2
5
6
7
2
8
3
A2
A1
Symboly modrou platia pre značenie NEMA.
Pätice
RPZ F1
RPZ F2
RPZ F3
4
RPZ F4
5
14
8
44
5
14
8
44
6
24
5
14
8
44
7
34
6
24
5
14
1
12
4
42
1
12
4
42
2
22
1
12
4
42
3
32
2
22
1
12
5
14
13
A2
A1
INPUT
9
11
14
A2
12
41
13
A1
9
11
14
A2
12
41
10
21
13
A1
9
11
14
A2
12
41
11
31
10
21
13
A1
9
11
6
Symboly modrou platia pre značenie NEMA.
Ocrhanné moduly
RXM 040W, RUW 240BD
RXM 041ppp, RUW 241P7
RXM 021ppp, RUW 242pp
– A2
– A2
– A2
+ A1
+ A1
+ A1
7
8
9
10
53
Sprievodca výberom
Zelio Relay – polovodičové relé
SSR polovodičové relé
Aplikácie
Montáž na panel
Typ kontaktu
1 N/O SPST kontakt
Rozsah ovládacieho
napätia
Pracovné napätia
Typ spínania
Prúd
a
90…280 V
c
SCR výstup: 3…32 V
Mosfet výstup: 3,5…32 V
a
24…280 V
48…530 V
48…660 V
c
3…100 V
a
Spínanie v nule
c
DC spínanie
a
10, 25, 50, 75, 90, 125 A
c
12, 25, 40 A
Stupeň krytia
IP20
LED signalizácia
Áno (1)
Chladenie
Tepelná ochrana alebo príslušenstvo chladenia
Typ polovodičového relé
Strana
(1) Okrem relé SSR PCDS90A3 a SSR PCDS125A3.
54
SSR P
59
5 montáž na DIN lištu
1 N/O SPST kontakt
90…140 V pre relé SSR DF8S45A1
90…280 V pre všetky ostatné
3…32 V pre relé SSR DCDS45A1
4…32 V pre všetky ostatné
24…280 V
–
Spínanie v nule
–
10, 20, 30, 45 A
–
IP20
Áno
Zabudovaný chladič
SSR D
59
55
Zelio Relay – polovodičové relé
Prezentácia,
popis
SSR polovodičové relé
Predstavenie radu
Ponuka polovodičových relé SSR obsahuje:
b Relé pre montáž na panel: SSR P.
b Relé pre montáž na DIN lištu: SSR D.
1
1
2
2
3
5
Popis relé
SSR P relé pre montáž na panel
1 2x Ø 4,9 otvory pre uchytenie.
2 Svorky pre pripájanie.
3 Skrutky svoriek.
4 LED signálka vstupného napätia, zelená.
5 Tepelný výmenník, ktorý musí byť zo zadnej strany produktu.
4
3
1
1
4
2
3
4
6
5
5
SSR D relé pre montáž na DIN lištu
1 Otvory pre montáž na plech.
2 Zabudovaný chladič.
3 Svorky pre pripájanie.
4 Skrutky svoriek.
5 LED signálka vstupného napätia, zelená.
6 Konzola pre montáž na 35mm DIN lištu.
1
6
Hlavné charakteristiky
7
SSR P polovodičové relé pre montáž na panel
Certifikáty produktu
UR E258297, CSA LR 40787, IEC 60950-1, IEC 62314
Označenie produktu
e
Teplota okolia
okolo prístroja
Prevádzky
°C
-40…+80
Skladovania
°C
-40…+125
Zapuzdrenie
8
Teplo vodivý epoxid
Stupeň krytia
IP20
Uťahovací moment svoriek
Nm
Vstupy: 1,1 (skrutka: Ø 3,5/dĺžka 6 mm)
Výstupy: 2,2 (skrutka: Ø 4/dĺžka 7,4 mm)
SSR D polovodičové relé pre montáž na DIN lištu
9
Certifikáty produktu
UR E258297, CSA LR 40787, IEC 60950-1, IEC 62314
Označenie produktu
e
Teplota okolia
okolo prístroja
Prevádzky
°C
Skladovania
°C
Zapuzdrenie
IP20
Uťahovací moment svoriek 10…30A relé
45A relé
10
56
2
-40…+125
Teplo vodivý epoxid
Stupeň krytia
Max. prierez vodiča
-40…+80
Nm
Vstupy: 0,6…0,7/ Výstupy: 0,6…0,7
Nm
Vstupy: 0,6…0,7/ Výstupy: 1,1…1,7
10…30A relé
Vstupy: 5,3 mm2 – AWG 10/ Výstupy: 5,3 mm2 – AWG 10
45A relé
Vstupy: 3,3 mm2 – AWG 12/ Výstupy: 8,4 mm2 – AWG 8
Charakteristiky (pokračovanie) Zelio Relay – polovodičové relé
SSR polovodičové relé
Pre montáž na panel
SSR P polovodičové relé pre montáž na panel
Typ relé
Špecifikácia vstupov
SCR výstup, Spínanie nap. v nule
SSR PCDS10A1
SSR PCDS25A1
SSR PCDS50A1
1
Rozsah ovládacieho napätia
Minimálne zapínacie napätie
Maximálne vypínacie napätie
Vstupný prúd
cV
cV
cV
mA
3…32
3
1,0
10 pri c 12 V
3…32
3
1,0
10 pri c 12 V
3…32
3
1,0
10 pri c 12 V
Pracovné napätie
Rozsah prúdovej záťaže
Dočasné prepätie
Maximálny nárazový prúd (16,6 ms)
Maximálny pokles napätia pri men. prúde v zapnutom stave
Tepelný odpor spoja na základnej doske
Maximálne I²t pre poistky (8,3 ms)
Max. zvodový prúd pri menovitom napätí vo vypnutom stave
Minimálne dv/dt pri max. menovitom napätí vo vyp. stave
Maximálny čas zapnutia
Maximálny čas vypnutia
Typ relé
SCR výstup, Spínanie nap. v nule
aV
A
Vpk
Apk
Vrms
°C/W
A²sec
mA
V/µsec
Cyklus
Cyklus
24…280
0,15 …10
600
120
1,6
1,48
60
1,0
500
1/2
1/2
SSR PCDS75A2
24…280
0,15…25
600
250
1,6
1,02
260
1,0
500
1/2
1/2
SSR PCDS90A3
24…280
0,15…50
600
625
1,6
0,63
1 620
1,0
500
1/2
1/2
SSR PCDS125A3
Rozsah ovládacieho napätia
Minimálne zapínacie napätie
Maximálne vypínacie napätie
Vstupný prúd
cV
cV
cV
mA
3…32
3
1,0
10 pri c 12 V
3…32
3
1,0
10 pri c 12 V
3…32
3
1,0
10 pri c 12 V
Pracovné napätie
Rozsah prúdovej záťaže
Dočasné prepätie
Maximálny nárazový prúd (16,6 ms)
Maximálny pokles napätia pri men. prúde v zapnutom stave
Tepelný odpor spoja na základnej doske
Maximálne I²t pre poistky (8,3 ms)
Max. zvodový prúd pri menovitom napätí vo vypnutom stave
Minimálne dv/dt pri max. menovitom napätí vo vyp. stave
Maximálny čas zapnutia
Maximálny čas vypnutia
Typ relé
SCR výstup, Spínanie nap. v nule
aV
A
Vpk
Apk
Vrms
°C/W
A²sec
mA
V/µsec
Cyklus
Cyklus
48…530
0,15…75
1 200
1 110
1,6
0,31
4 150
1,0
500
1/2
1/2
SSR PP8S10A1
48…660
0,25…90
1 200
1 350
1,7
0,28
6 000
1,0
500
1/2
1/2
SSR PP8S25A1
48…660
0,25…125
1 200
2 000
1,7
0,22
12 700
1,0
500
1/2
1/2
SSR PP8S50A1
Pracovné napätie
Minimálne zapínacie napätie
Maximálne vypínacie napätie
Vstupný prúd
aV
Vrms
Vrms
mA
90…280
90
10
6 pri 120 Vrms
90…280
90
10
6 pri 120 Vrms
90…280
90
10
6 pri 120 Vrms
Pracovné napätie
Rozsah prúdovej záťaže
Dočasné prepätie
Maximálny nárazový prúd (16,6 ms)
Maximálny pokles napätia pri men. prúde v zapnutom stave
Tepelný odpor spoja na základnej doske
Maximálne I²t pre poistky (8,3 ms)
Max. zvodový prúd pri menovitom napätí vo vypnutom stave
Minimálne dv/dt pri max. menovitom napätí vo vyp. stave
Maximálny čas zapnutia
Maximálny čas vypnutia
Typ relé
Mosfet výstup
aV
A
Vpk
Apk
Vrms
°C/W
A²sec
mA
V/µsec
ms
ms
24…280
0,15…10
600
400
1,6
1,48
60
10 max.
500
10 max.
40 max.
SSR PCDM12D5
24…280
0,15…25
600
600
1,6
1,02
260
10 max.
500
10 max.
40 max.
SSR PCDM25D5
24…280
0,15…50
600
850
1,6
0,63
1 620
10 max.
500
10 max.
40 max.
SSR PCDM40D5
Rozsah ovládacieho napätia (vstupné napätie)
Minimálne zapínacie napätie
Maximálne vypínacie napätie
Vstupný prúd
cV
cV
cV
mA
3…32
3,5
1,0
1,6 (c 5 V), 28 (c 32 V)
3…32
3,5
1,0
1,6 (c 5 V), 28 (c 32 V)
3…32
3,5
1,0
1,6 (c 5 V), 28 (c 32 V)
Rozsah ovládacieho napätia
Rozsah prúdovej záťaže
Minimálny prúd záťaže
Maximálny nárazový prúd (16,6 ms)
Maximálny pokles napätia pri men. prúde v zapnutom stave
Tepelný odpor spoja na základnej doske
Max. zvodový prúd pri menovitom napätí vo vypnutom stave
Odpor v zapnutom stave
Maximálny čas zapnutia
Maximálny čas vypnutia
cV
A
mA
Apk
Vpk
°C/W
mA
Ω
µsec
msec
3…100
12
0
28
1,6
1,34
0,2
0,13
100
1,0
3…100
25
0
51
2,1
0,83
0,3
0,05
100
1,0
3…100
40
0
106
2,1
0,83
0,3
0,05
100
1,0
Špecifikácia výstupov
Špecifikácia vstupov
Špecifikácia výstupov
Špecifikácia vstupov
Špecifikácia výstupov
Špecifikácia vstupov
Špecifikácia výstupov
2
3
4
5
6
7
8
9
10
57
73
Charakteristiky (pokračovanie) Zelio Relay – polovodičové relé
SSR polovodičové relé
Pre montáž na panel (pokračovanie)
5 montáž na DIN lištu
SSR P polovodičové relé pre montáž na panel (pokračovanie)
1
2
3
Typ relé
SCR výstup, Spínanie nap. v nule
SSR PP8S75A2
SSR PP8S90A3
SSR PP8S125A3
Špecifikácia vstupov
Pracovné napätie
aV
90…280
90…280
90…280
Minimálne zapínacie napätie
Vrms
90
90
90
Maximálne vypínacie napätie
Vrms
10
10
10
Vstupný prúd
mA
6 pri 120 Vrms
6 pri 120 Vrms
6 pri 120 Vrms
Špecifikácia výstupov
Pracovné napätie
aV
48…530
48…660
48…660
Rozsah prúdovej záťaže
A
0,15…75
0,25…90
0,25…125
Dočasné prepätie
Vpk
1 200
1 200
1 200
Maximálny nárazový prúd (16,6 ms)
Apk
1 110
1 350
2 000
Maximálny pokles napätia pri men. prúde v zapnutom stave
Vrms
1,6
1,7
1,7
Tepelný odpor spoja na základnej doske
°C/W
0,31
0,28
0,22
Maximálne I²t pre poistky (8,3 ms)
A²sec
Max. zvodový prúd pri menovitom napätí vo vypnutom stave mA
Minimálne dv/dt pri max. menovitom napätí vo vyp. stave
4 150
6 000
12 700
10 max.
5 max.
5 max.
Maximálny čas zapnutia
V/µsec 500
ms
10 max.
500
10 max.
500
10 max.
Maximálny čas vypnutia
ms
40 max.
40 max.
40 max.
SSR D polovodičové relé pre montáž na DIN lištu
4
5
6
Typ relé
SCR výstup, Spínanie nap. v nule
SSR DP8S20A1
SSR DP8S30A1
SSR DF8S45A1
Pracovné napätie
aV
90…280
90…280
90…280
90…140
Minimálne zapínacie napätie
Vrms
90
90
90
90
Maximálne vypínacie napätie
Vrms
10
10
10
10
Vstupný prúd
mA
2 (120 Vrms)
4 (240 Vrms)
2 (120 Vrms)
4 (240 Vrms)
2 (120 Vrms)
4 (240 Vrms)
15 (120 Vrms)
Pracovné napätie
aV
24…280
24…280
24…280
24…280
Rozsah prúdovej záťaže
A
10
20
30
45
Dočasné prepätie
Vpk
600
600
600
600
Maximálny nárazový prúd (16,6 ms)
Apk
120
250
625
625
Maximálny pokles napätia pri men. prúde v zapnutom stave
Vrms
1,6
1,6
1,6
1,6
Maximálne I²t pre poistky (8,3 ms)
A²sec
60
260
1 620
1 620
10
10
10
10
V/µsec 500
ms
10 max.
500
10 max.
500
10 max.
500
10 max.
ms
40 max.
40 max.
40 max.
40 max.
SSR DCDS10A1
SSR DCDS20A1
SSR DCDS30A1
SSR DCDS45A1
Špecifikácia výstupov
Max. zvodový prúd pri menovitom napätí vo vypnutom stave mA
Minimálne dv/dt pri max. menovitom napätí vo vyp. stave
Maximálny čas zapnutia
Maximálny čas vypnutia
Typ relé
7
SSR DP8S10A1
Špecifikácia vstupov
SCR výstup, Spínanie nap. v nule
Špecifikácia vstupov
Rozsah ovládacieho napätia
cV
4…32
4…32
4…32
3…32
Minimálne zapínacie napätie
cV
4,0
4,0
4,0
4,0
Maximálne vypínacie napätie
cV
1,0
1,0
1,0
1,0
Vstupný prúd
mA
8…12
8…12
8…12
17
Špecifikácia výstupov
8
9
Pracovné napätie
aV
24…280
24…280
24…280
24…280
Rozsah prúdovej záťaže
A
10
20
30
45
Dočasné prepätie
Vpk
600
600
600
600
Maximálny nárazový prúd (16,6 ms)
Apk
120
250
625
625
Maximálny pokles napätia pri men. prúde v zapnutom stave
Vrms
1,6
1,6
1,6
1,6
Maximálne I²t pre poistky (8,3 ms)
A²sec
60
260
1 620
1 620
10
10
10
10
Max. zvodový prúd pri menovitom napätí vo vypnutom stave mA
Minimálne dv/dt pri max. menovitom napätí vo vyp. stave
V/µsec 500
500
500
500
Maximálny čas zapnutia
Cyklus 1/2
1/2
1/2
1/2
Maximálny čas vypnutia
Cyklus 1/2
1/2
1/2
1/2
10
58
74
Katalógové čísla
Zelio Relay – polovodičové relé
SSR polovodičové relé
Polovodičové relé, 1 N/O SPST kontakt
PF526060
b Montáž na panel
Spínanie
Rozsah napätia
Vstup
Výstup
Menovitý
prúd
Katalógové
čísla
Hmotnosť
V
V
A
c 3…32
a 24…280
10
SSR PCDS10A1
0,113
25
SSR PCDS25A1
0,113
50
SSR PCDS50A1
0,113
a 48…530
75
SSR PCDS75A2
0,113
a 48…660
90
SSR PCDS90A3
0,113
125
SSR PCDS125A3
0,113
10
SSR PP8S10A1
0,113
25
SSR PP8S25A1
0,113
50
SSR PP8S10A1
0,113
a 48…530
75
SSR PP8S75A2
0,113
a 48…660
90
SSR PP8S90A3
0,113
125
SSR PP8S125A3
0,113
12
SSR PCDM12D5
0,113
25
SSR PCDM25D5
0,113
40
SSR PCDM40D5
0,113
10
SSR DP8S10A1
0,272
20
SSR DP8S20A1
0,272
30
SSR DP8S30A1
0,272
1
kg
SCR výstup
Spínanie
v nule
PF526339
SSR PCDS25A1
a 90…280
SSR DCDS10A1
a 24…280
PF526062
Mosfet výstup
DC spínanie
c 3,5…32
c 3…100
2
3
4
5
b 5 montáž na DIN lištu
SCR výstup
Spínanie
v nule
a 24…280
a 90…140
a 24…280
45
SSR DF8S45A1
0,482
c 4…32
a 24…280
10
SSR DCDS10A1
0,272
20
SSR DCDS20A1
0,272
30
SSR DCDS30A1
0,272
45
SSR DCDS45A1
0,482
PF526063
SSR DCDS45A1
a 90…280
c 3…32
a 24…280
Príslušenstvo relé pre montáž na panel
PF526064
SSR AH1
Popis
Použitie s
10…50A relé (1)
Katalógové
čísla
Chladič
SSR PP8Spppp,
SSR PCDSpppp,
SSR PCDMpppp
SSR AH1
0,487
Tepelný výmenník
Dodávané po 10 ks
SSR PP8Spppp,
SSR PCDSpppp,
SSR PCDMpppp
SSR AT1
0,011
6
7
8
Hmot.
kg
9
(1) Pre relé s menovitými prúdmi 75, 90, a 125 A kontaktujte, prosím, našu technickú podporu.
10
SSR AT1
59
3
Zelio Relay – polovodičové relé
Rozmery,
charakteristiky
SSR polovodičové relé
Polovodičové relé, 1 N/O SPST kontakt
Polovodičové relé SSR P
Tepelný výmenník SSR AT1
45,5
35,5
23,6
4,6
23,6
47,2
42,4
(1) Ø 4,9 ±0,25 otvor
Chladič SSR AH1
Tepelná charakteristika chladiča
114,3 ±0,5
4,6 ±0,25
Tepelná odolnosť (°C/W)
47,6 ±0,5
57,9
4,6 ±0,25
4
M4
57,9
120,6
M4
115,8
3
47,7
55,1
2
58,4
(1)
47,6 ±0,5
1
b Montáž na panel
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
5
0
20
40
60
80 100 120 140
Výkon (W)
66
0,2
6
4,6 ±0,25
115,8 ±0,5
4,6 ±0,25
114,3 ±0,5
120,6
139,7
45A relé
Ø4,4
76,2
98,8
(1)
80
(1)
8
89,7
Ø 4,4
(2)
9
13,15
11,2
(2)
22,5
10
97,7
106,7
(1) 35mm DIN lišta. (2) Ø 4,4 x 5,5 podlhovastý otvor.
60
76
22,6
45,5
(1) 35mm DIN lišta. (2) Ø 4,4 x 5,5 podlhovastý otvor.
87,4
10…30A relé
98,8
7
b 5 montáž na DIN lištu
Zelio Relay – polovodičové relé
Charakteristiky
SSR polovodičové relé
Tepelné charakteristiky
b Relé SSRP pre montáž na panel
v SCR výstup
115
4
120
100
3°C/W 2°C/W
20
15
110
10
(1)
5
2
3
6
8
10
20
40
Prúd záťaže (Arms)
60
0
80
(1) Bez chladiča
10
15
20
25
20
95
0,5°C/W 0,3°C/W
100
80
1°C/W
40
60
80
15
30
45
60
75
20
Prúd záťaže (Arms)
40
60
20
30
40
50
20
40
60
80
Max. teplota okolia
(°C)
95
120
0,5°C/W
0,2°C/W
0,4°C/W
80
100
1°C/W
110
40
160
0,4°C/W
0,2°C/W
120
Max. teplota okolia
(°C)
20
40
60
80
0
20
Prúd záťaže (Arms)
40
60
90
0,5°C/W
100
80
1°C/W
110
40
120
0
80
3
125A relé
120
0
10
Prúd záťaže (Arms)
80
Max. teplota okolia
(°C)
30
60
90
120
Prúd záťaže (Arms)
0
20
40
60
80
Max. teplota okolia
(°C)
16
100
4ºC/W
12
6ºC/W
110
8
(1)
4
0
2
4
6
8
10
Prúd záťaže (Arms)
12
20
40
90
0,2ºC/W
0,5ºC/W
60
1ºC/W
80
Max. teplota okolia
(°C)
(1) Bez chladiča
100
1,5ºC/W
2ºC/W
30
120
60
80
120
(1)
0
8
16
24
32
Prúd záťaže (Arms)
40
20
40
60
Teplota základne (°C)
90
2ºC/W
Uvoľnený výkon
24
Teplota základne (°C)
Uvoľnený výkon
25 a 40A relé
20
4
120
0
v Mosfet výstup
12A relé
2
120
(1) Bez chladiča
110
40
110
20
Max. teplota okolia
(°C)
Teplota základne (°C)
Teplota základne (°C)
Uvoľnený výkon
5
90
100
2°C/W
(1)
90A relé
120
40
0
(1) Bez chladiča
75A relé
1°C/W 0,5°C/W
1,5°C/W
120
Prúd záťaže (Arms)
Max. teplota okolia
(°C)
Uvoľnený výkon
0
60
Teplota základne (°C)
(1)
95
1°C/W
25
Teplota základne (°C)
8
5°C/W
30
Uvoľnený výkon
9°C/W
110
Uvoľnený výkon
3°C/W
7°C/W
1
50A relé
Teplota základne (°C)
12
Uvoľnený výkon
25A relé
Teplota základne (°C)
Uvoľnený výkon
10A relé
5
6
140
80
Max. teplota okolia
(°C)
7
(1) Bez chladiča
b Relé SSRD pre montáž na DIN lištu
Výstupný prúd (Arms)
10…45A relé
45 A
45
8
40
35
30
30 A
25
20
20 A
15
10
10 A
9
5
0
20
40
60
80
Teplota okolia (°C)
10
61
77
Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333
E-mail: [email protected]
ART. 960361SK
© 2012 Schneider Electric. Všechna práva vyhrazena.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric Slovakia, s. r. o.
Karadžičova 16 – 821 08 Bratislava
www.schneider-electric.sk
Zákaznícke centrum
Tel.: 0850 123 455
E-mail: [email protected]
01 – 2013
Download

Elektromechanické a polovodičové relé Zelio