Cenník elektroinštalačných prác
Číslo
položky
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Názov operácie
Rozpis prác
Inštalácia vodičov
Drážkovanie frézovaním pre rúrku alebo kábel do D30mm-pórobetón
D30mm
Drážkovanie frézovaním pre rúrku alebo kábel do D30mm-tehla
D30mm
Drážkovanie frézovaním pre rúrku alebo kábel do D30mm-betón,panel
D30mm betón,panel
CY 4 z/ž
CY 6 z/ž
CYKY 2A x 1,5
CYKY 3A x 1,5
CYKY 3C x 1,5
CYKY 3C x 2,5
CYKY 5C x 1,5
CYKY 5C x 2,5
CYKY 5C x 6
CYKY 5C x 10
Zaťahovanie nad 0,85 kg/m váhy
Montáž príchytky pre kábel
Stavebné úpravy –sekanie
sekanie , vŕtanie ,oprava omietky
Montáž lišty pre vodiče
Inštalácia krabíc
Vyrezanie inštalačnej krabice D 82 - pórobetón
Vyrezanie inštalačnej krabice D 82 - tehla
Vyrezanie inštalačnej krabice D 82 –betón, panel
Osadenie inštalačnej krabice pod omietku – tehla ,betón ,panel
Osadenie inštalačnej krabice na omietku – tehla ,betón ,panel
Ukončenie vodiča v inštalačnej krabici
Montáž spínačov a zásuviek
Spínač jednopólový,rad.1
Prepínač striedavý ,rad.6 chodbový vypínač
Prepínač striedavý ,rad.7 krížový vypínač
Prepínač sériový , rad.5 lustrový vypínač
Prepínač dvojitý striedavý ,rad.5b 6+6
Tlačítkového ovládača
Tlačítkového ovládača so signálnou tlejivkou
Prípojka sporáková zapustená
Prípojka sporáková na omietku
Zásuvka 1-2X 230V
Zásuvka 400V
www.amlservis.eu
Merná
jednotka
Cena
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
kus
ZHS
m
1,00 €
2,00 €
8,00 €
0,50 €
0,60 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
2,00 €
3,00 €
5,00 €
5,00 €
0,70 €
8,00 €
1,50 €
kus
kus
kus
kus
kus
kus
0,80 €
2,00 €
5,50 €
0,80 €
1,20 €
0,15 €
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
1,50 €
2,50 €
3,00 €
2,50 €
4,00 €
2,50 €
3,00 €
10,00 €
9,00 €
2,50 €
6,00 €
Cenník elektroinštalačných prác
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.
5.1
5.2
Rozvodnice
Osadenie rozvodnice do 5 kg
Osadenie rozvodnice nad 5 kg
Montáž DIN lišty
Montáž svorky
Montáž modulárneho prístroja poistka,istič,prúdový chránič ,zvonček...
Montáž hrebeňa
Montáž rozbočovacieho mostíka N
Montáž rozbočovacieho mostíka PE
Ukončenie vodiča v rozvodnici do D 6
Ukončenie vodiča v rozvodnici nad D 6
Ostatné položky neuvedené v cenníku
Základná hodinová sadzba
Dopravné náklady min. 3,50 Eur
Nie som plátcom DPH.
Ceny sú platné od 1.1.2015.. Zmena cien vyhradená.
www.amlservis.eu
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
13,00 €
22,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
1,50 €
1,50 €
0,15 €
0,40 €
ZHS
km
8,00 €
0,40 €
Download

Cenník elektroinštalačných prác oinštalačných prác