ISI-IŞIK VE HİDROTERAPİ
Dersin Adı
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
AKTS
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
Isı-Işık ve Hidroterapi FTR 1.YIL/
2
4
2.yarıyıl
134 Bahar
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin öğrenme ve Teorik Dersler
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin temel amacı, öğrencilere ısı ışık hidroterapi modalitelerine ait fiziksel
prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontra
endikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri
vermektir.
Dersin öğrenme çıktıları
1. Isı, Işık, Hidroterapi dersini alan öğrenciden klinik koşullarda, uygun
tedavi modalitesinin seçimi, uygulama prensipleri ve uygulanması
konusunda teorik ve pratik beceriler kazanmış olması beklenir.
2. Yüzeyel sıcaklık modalitelerinin inflamasyon ve ağrı üzerine etkisini
açıklar ve seçer
3. Yüzeyel sıcaklık modalitelerinin fiziksel ve fizyolojik etkilerini
tanımlar ve problem çözer.
4. Infraruj,laser, UVL, helyoterapi ve soğuk uygulamanın fiziksel ve
fizyolojik etkilerini açıklar, endikasyon ve kontraendikasyonlarını
belirler ve uygular.
5. Hidroterapinin kullanım amaçları, fizyolojik etkilerini tanımlar ve
ilgili temel kavramları açıklar.
6. Mekanik uyarı ile su uygulamaları, fluidoterapi, nemli sıcaklık
uygulamalarının fizyolojik etkileri, uygulama yöntemleri ve kullanım
alanlarını açıklar.
7. Kaplıca tedavisi, havuz tedavisi ve su içi egzersizlerinin fizyolojik
etkileri, uygulama yöntemleri ve kullanım alanlarını açıklar
8. Hidroterapide kullanılan testlerin amaçlarını ve uygulama
yöntemlerinin açıklar, uygular.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan yüzeyel sıcaklık modalitelerinin
ve hidroterapi yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve örnek uygulamalar
1. Kayıhan H, Dolunay N. 'Isı-Işık Su' H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
YO Yayınları Ankara 1992.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
İnflamasyon ve onarım
2. Hafta
Ağrı teorisi ve fizyoterapi
3. Hafta
Isı ve ışığın fiziksel özellikleri
4. Hafta
Yüzeyel ısı ajanlarının fizyolojik etkileri
5. Hafta
Infraruj ve laser
6. Hafta
Ultraviyole ve helyoterapi
7. Hafta
Soğuk uygulamalar
8. Hafta
I.ARA SINAV
9. Hafta
Hidroterapi ile ilgili fiziksel ve fizyolojik prensipler
10. Hafta
Mekanik Uyarı ile su uygulamaları
11. Hafta
Nemli sıcaklık yöntemleri, Fluidoterapi
12. Hafta
Havuz tedavisi ve su içi egzersizler
13. Hafta
Fizyoterapide kaplıca tedavisi, hidroterapide kullanılan testler
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
Download

ISI-IŞIK VE HİDROTERAPİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta