MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 1
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Alexander Agócs
Družstevná 846/40, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
333.87
54.13
79.95
199.79
Aurel Agócs
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
173.82
173.82
Jana Agócsová
Družstevná 846/40, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
195.82
195.82
Jozef Albert
Dr. V. Clementisa 376/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
576.66
576.66
Jaroslav Ambróz
Rimavská 1650/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
376.60
376.60
Ing. Ľudovít Andrik
Katharinengasse 9/24, Wien
Komunálny odpad
450.51
450.51
Jaroslav Astaloš
Vyšná Pokoradz 46/46, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
328.91
231.69
97.22
Jozef Auxt
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
305.03
305.03
Dáša Babariková
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
172.58
172.58
Ján Babík
P. Hostinského 1037/18, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.95
190.95
Štefan Babušák
Sedliacka 123/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
301.70
301.70
Alica Bakalárová
Dr. V. Clementisa 376/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
232.49
232.49
Gabriela Balážová
Veľká Okružná 2131/84, Žilina
Komunálny odpad
385.86
385.86
Július Bálint
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
640.78
640.78
Ladislav Bálint
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
186.20
186.20
Bálint Ľudovít
Česká 375/2, Rimavská Sobota
Verejné priestranstvo
Iveta Bálintová
Dr. V. Clementisa 249/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Alexander Balog
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Anton Balog
Kúpeľná 1008/13, Rimavská Sobota
1 901.28
1 901.28
266.14
266.14
1 105.35
1 105.35
187.02
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 2
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
187.02
Dezider Balog
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
544.24
544.24
Gabriel Balog
Školská 881/24, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
283.19
283.19
Igor Balog
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
317.34
317.34
Jozef Balog
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Jozef Balog
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
859.95
859.95
Ladislav Balog
Okružná 1460/62, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
177.67
177.67
Marian Balog
Nižná Pokoradz 18/18, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
391.49
391.49
Pavol Balog
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 468.24
1 468.24
Peter Balog
L. Svobodu 1741/27, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
219.42
219.42
Štefan Balog
L. Svobodu 1751/30, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
320.22
320.22
Balog Zoltán - BALIMPEX
Veterná 1822/36, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
Daň z nehnuteľností
Verejné priestranstvo
Mária Baloghová
L. Svobodu 1636/2, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
177.53
35.22
142.31
Anna Balogová
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
406.04
406.04
Aranka Balogová
Krajná 1305/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
339.48
339.48
Dagmar Balogová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
167.12
167.12
Jolana Balogová
Okružná 1460/62, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
452.84
452.84
Júliana Balogová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
575.76
575.76
Klaudia Balogová
Krajná 1305/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.69
190.69
Magdaléna Balogová
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Marcela Balogová
Kurinec 2/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
390.98
390.98
Margita Balogová
L. Svobodu 1636/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
322.39
322.39
1 805.96
1 805.96
48 730.69
15 750.54
27 074.82
5 905.33
1 376.43
20.19
1 356.24
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 3
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Mária Balogová
Širkovce č.d. 244, Širkovce
Komunálny odpad
345.52
345.52
Monika Balogová
L. Svobodu 1751/29, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
517.52
517.52
Patrícia Balogová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
165.21
165.21
Vlasta Balogová
L. Svobodu 1741/27, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
280.31
280.31
Žaneta Balogová
Odborárska 1256/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
532.30
532.30
Ondrej Bán
K. Mikszátha 259/44, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
277.96
277.96
Ing. Štefan Bán
Česká 407/24, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
367.80
367.80
Emil Banda
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
424.31
424.31
Ferdinand Banda
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Peter Banda
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
410.11
32.79
377.32
Valéria Bandová
Mojín 32/32, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
616.29
616.29
Elza Baňová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Mária Baňová
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
895.97
895.97
Mária Baňová
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
170.14
170.14
Žaneta Bánová
Rožňavská 849/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
162.06
162.06
Alexander Banya
J. Bodona 1649/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
458.24
458.24
Anton Banya
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
341.08
341.08
Komunálny odpad
417.29
417.29
Róbert Banya
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
457.42
457.42
Anna Banyová
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
246.45
246.45
Beáta Barassóová
Sútor č.d. 57, Sútor
Komunálny odpad
418.31
418.31
Aladár Bari
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
914.98
914.98
Elemír Bari
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
804.77
804.77
Ján Banya
Spolu
Nedoplatok
1 264.43
1 264.43
1 251.99
1 251.99
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 4
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Emil Bari
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
545.91
545.91
Ernest Bari
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
362.11
12.47
349.64
Ján Bari
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
830.57
830.57
Komunálny odpad
442.20
442.20
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
821.90
821.90
Július Bari
Ľudovít Bari
Milan Bari
Spolu
Nedoplatok
Komunálny odpad
482.46
482.46
Rózsa Bari
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
252.59
252.59
Vojtech Bari
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
449.35
449.35
Vojtech Bari
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Zdeněk Bari
Letná 1348/4, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
296.95
135.83
81.74
79.38
Brigita Bariová
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
352.16
352.16
Eva Bariová
Sobotská 195, Jesenské
Komunálny odpad
209.98
209.98
Lujza Bariová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
206.76
206.76
Mária Bariová
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
636.76
636.76
Monika Bariová
Okružná 1479/100, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
322.75
322.75
Ružena Bariová
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
471.48
471.48
Zuzana Bariová
K. Mikszátha 257/38, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
193.95
193.95
Žaneta Bariová
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
204.94
204.94
Ladislav Barta
Por. Ušiaka 1734/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.08
190.08
Tibor Bartók
Sady 1/116, Čerenčany
Daň z nehnuteľností
Jana Bartošová
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
610.98
610.98
Adriana Báthoryová
I. Hatvaniho 1602/7, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
372.02
105.88
266.14
1 358.16
20.48
1 337.68
1 065.91
1 065.91
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 5
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Mária Belányiová
Vyšná Pokoradz 61/61, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
167.46
155.46
12.00
Karol Belko
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
179.24
179.24
Henrieta Benceová
Rožňavská 847/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
304.38
304.38
Ján Bendík
Bakta 65/65, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
306.59
255.43
51.16
Eva Benedeková
Kirejevská 361/27, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
166.79
166.79
Július Berki
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
692.04
692.04
Ladislav Berki
Lipová 1338/10, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Jolana Berkiová
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
452.67
452.67
Vilma Berkiová
Rimavské Janovce č.d. 157, Rimavské Janovce
Komunálny odpad
530.04
530.04
Dušan Berky
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
362.76
362.76
Ernest Berky
Spolu
Nedoplatok
1 046.26
266.18
780.08
Komunálny odpad
314.45
314.45
Kazimír Berky
Rimavské Janovce č.d. 187, Rimavské Janovce
Komunálny odpad
335.06
335.06
Šarolta Berkyová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 037.76
32.42
1 005.34
Margita Biháriová
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 043.23
1 043.23
Ladislav Bíro
Rybárska 1630/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
284.44
85.28
199.16
Radoslav Bobek
Česká 375/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
324.05
324.05
BODNÁR Jozef ml.
Rimavská 131, Jesenské
Komunálny odpad
244.40
244.40
Karol Bodoky
Nová Ves 5555/54, Dunajská Streda
Daň z nehnuteľností
831.52
831.52
Peter Bodon
Sídlisko Rimava 1061/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
340.04
340.04
Andrea Bodonová
Sídlisko Rimava 1061/7, Rimavská Sobota
Pes
180.24
180.24
Gabriella Bődová
Česká 375/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
313.88
313.88
Bödová Mária
Drňa 65, Drňa
Verejné priestranstvo
164.59
164.59
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 6
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Ján Bogdan
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 353.20
1 353.20
Jozef Bogdan
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
543.85
543.85
Ondrej Bogdan
Krajná 1304/11, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
312.25
190.42
121.83
Štefan Bogdan
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
419.67
419.67
Vladimír Bogdan
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
692.17
692.17
Gabriel Bogdán
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
559.01
559.01
Eva Bogdanová
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
334.74
5.05
329.69
Iveta Bogdanová
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
484.04
484.04
Magdaléna Bogdanová
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
760.75
760.75
Komunálny odpad
183.92
183.92
Sabína Bogdanová
Krajná 1310/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
683.93
683.93
Gabriel Bohó
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
484.90
484.90
Zdena Bohóová
Kurinec 14/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
749.76
749.76
Fridrich Boldi
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
783.56
783.56
Ľudevit Boldi
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
452.67
452.67
Róbert Boldi
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
942.76
942.76
Kamila Boldiová
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
493.88
493.88
Marta Boldiová
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 130.30
1 130.30
Zuzana Borziová
Škultétyho 350/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
472.48
12.73
459.75
Bořutová Marta - Kvetinárstvo TINA
Okružná 1444/32, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 281.76
1 281.76
Anna Botošová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
669.07
669.07
Gabriela Botošová
P. Hostinského 1717/26, Rimavská Sobota
754.44
Mária Bogdanová
Spolu
Nedoplatok
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 7
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Peter Brindzák
Tomašovská 1244/56, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
506.95
506.95
Róbert Brindzák
Česká 3457/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
250.08
250.08
Štefan Brindzák
Rožňavská 1487/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
221.70
221.70
Žaneta Brindzáková
Rožňavská 1487/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 051.00
1 051.00
Ján Budinský
Kamenárska 18, Nová Baňa
Daň z nehnuteľností
519.31
519.31
Karol Burda
Rožňavská 859/22, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
222.12
222.12
Anna Bystrianska
Por. Ušiaka 1734/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
307.21
307.21
Dušan Caban
Vyšná Pokoradz 8/8, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
407.00
92.80
290.98
23.22
Mária Chudá
L. Novomeského 1752/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
168.42
81.03
87.39
Roland Cibuľa
Školská 881/22, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
348.34
348.34
Božena Cibuľová
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
244.19
244.19
Lívia Cibuľová
Vyšná Pokoradz 8/8, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Pes
667.32
29.44
592.72
45.16
Oľga Cibuľová
Mládežnícka 693/5, Vinica
Komunálny odpad
313.84
313.84
Komunálny odpad
400.75
400.75
MVDr. Katarína Ciliková
Rozálska 1971/1, Košice-Sever
Komunálny odpad
276.43
276.43
Monika Csukárdiová
Tehlová 1490/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
781.83
781.83
Čala Július
Sídlisko Rimava 1063/45, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
Jolana Černoková
Nižná Pokoradz 2/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
161.47
134.47
27.00
Kornélia Černoková
Nižná Pokoradz 2/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
407.25
407.25
Ján Čillík
Kúpeľná 1015/12, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
498.72
498.72
Jozef Činčura
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
167.45
167.45
Erika Čisárová
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
452.41
Ružena Cibuľová
Spolu
Nedoplatok
754.44
2 539.00
2 539.00
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 8
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
452.41
Valéria Dancsová
Okružná 1414/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
184.79
184.79
Aladár Dani
Nižná Pokoradz 35/35, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
385.62
146.69
238.93
Róbert Dani
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
382.04
382.04
Štefan Dani
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 023.68
1 023.68
Tibor Dani
Nižná Pokoradz 43/43, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
830.41
18.75
811.66
Alica Daniová
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
921.87
921.87
Etela Daniová
Nižná Pokoradz 42/42, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
499.23
499.23
Iveta Daniová
Nižná Pokoradz 43/43, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
233.84
233.84
Jana Daniová
Nižná Pokoradz 35/35, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
206.62
63.03
143.59
Gabriela Danková
Ožďany č.d. 231, Ožďany
Komunálny odpad
316.03
316.03
Ladislav Danyi
Vyšná Pokoradz 87/87, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
533.96
533.96
Margita Danyiová
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
457.04
457.04
Arpád Dávid
L. Svobodu 1669/11, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
317.32
317.22
Tomáš Dávid
Česká 407/30, Rimavská Sobota
Pes
199.78
199.78
Zoltán Dávid
Radnovce č.d. 40, Radnovce
Komunálny odpad
Pes
890.67
840.88
49.79
Alžbeta Dávidová
Letná 1341/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
352.82
352.82
Helena Dávidová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
474.85
474.85
Iveta Dávidová
Tržná 978/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
300.78
300.78
Veronika Dávidová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
334.04
334.04
Tomáš Deák
Česká 407/26, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
347.52
347.52
Monika Deáková
L. Svobodu 1669/11, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
230.74
34.92
195.82
Maroš Dedina
Vyšné Remety č.d. 59, Vyšné Remety
Komunálny odpad
346.33
346.33
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 9
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Robert Delics
L. Svobodu 1669/11, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
265.48
265.48
Eva Delicsová
T. Vansovej 1750/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
162.06
162.06
Peter Dóbi
J. Bodona 1702/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
238.99
238.99
Katarína Dóbiová
J. Bodona 1702/14, Rimavská Sobota
Pes
220.04
220.04
Jozef Dobrocký
Sobôtka 80/80, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
380.95
380.95
Michal Doležel
Novosadská 1380/30, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
786.48
287.38
499.10
Vlasta Dóšová
Malohontská 1535/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
208.19
208.19
Vladimír Dovala
Mníšany č.d. 56, Magnezitovce
Komunálny odpad
404.19
404.19
Mária Dovalová
Mníšany č.d. 56, Magnezitovce
Pes
381.92
381.92
Gejza Dubovický
Bátka č.d. 32, Bátka
Daň z nehnuteľností
390.04
390.04
Dudek Ivan
Sobôtka 124/124, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Gejza Dunka
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
853.74
853.74
Tibor Dunka
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 009.82
1 009.82
Júlia Dunková
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 616.10
1 616.10
Katarína Dunková
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
544.78
31.04
513.74
Margita Dunková
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 259.37
1 259.37
Ján Ďurica
Dúžava 4/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
521.22
521.22
Komunálny odpad
204.95
204.95
Eva Eötvösová
Ožďany č.d. 105, Ožďany
Komunálny odpad
194.51
194.51
Jozef Esztergályos
L. Svobodu 1669/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
162.06
162.06
Jozef Fáber
Malohontská 1545/10, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
288.80
95.23
193.57
Eugen Farkaš
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Gabriel Farkaš
P. Dobšinského 1528/18, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Ľubomír Ďuriška
Spolu
Nedoplatok
1 055.48
1 055.48
1 231.85
1 231.85
529.94
529.94
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 10
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Ján Farkaš
Letná 1352/12, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
493.43
248.33
245.10
Ján Farkaš
Vyšná Pokoradz 53/53, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
991.89
991.89
Juraj Farkaš
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
818.21
797.96
20.25
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
340.33
159.64
180.69
Ladislav Farkaš
K. Mikszátha 257/38, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
219.38
219.38
Zoltán Farkaš
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
548.64
548.64
Zoltán Farkaš
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
734.59
734.59
Zoltán Farkaš
Letná 1352/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
534.41
534.41
Farkaš Ján VLK
Letná 12, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Ubytovanie
Iveta Farkašová
Malohontská 1075/18, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
162.10
40.59
121.51
Daň z nehnuteľností
184.43
184.43
Katarína Farkašová
Gorkého 1674/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
306.31
306.31
Kristina Farkašová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
202.75
202.75
Ružena Farkašová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
938.24
10.10
928.14
Ružena Farkašová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
270.38
270.38
Ladislav Fazekaš
L. Novomeského 247/17, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
570.26
570.26
Pavel Ferleťák
Rybárska 13, Čerenčany
Daň z nehnuteľností
183.58
183.58
Jozef Fiľo
K. Mikszátha 302/71, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
476.47
476.47
Ján Földi
Nová 896/17, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
894.08
774.89
119.19
Iveta Földiová
Tompova 674/25, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
447.31
447.31
Mária Fürješová
Rožňavská 848/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
334.28
334.28
Gabriel Gaál
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
174.15
Karol Farkaš
Jolana Farkašová
Spolu
Nedoplatok
3 246.54
2 530.88
715.66
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 11
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
25.20
148.95
Daň z nehnuteľností
171.02
171.02
Štefan Galdík
J. Kráľa 1281/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
423.52
423.52
Štefan Gálik
Malohontská 65/24, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
317.99
317.99
Dagmar Galíková
Vajanského 834/16, Lučenec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
292.73
120.27
172.46
Anita Gallová
Okružná 1417/37, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
266.99
266.99
Anna Gálošová
Česká 375/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
182.31
182.31
Barbora Gálová
Rožňavská 848/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
194.89
119.89
75.00
Oľga Gálová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
238.77
238.77
Viola Gašparová
Malohontská 1547/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
276.36
276.36
Aladár Gazsó
J. Bodona 1649/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
484.30
484.30
Iveta Gažová
Číž č.d. 12, Číž
Komunálny odpad
405.13
405.13
Ladislav Genya
Dúžava 53/53, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
1 331.13
1 322.50
8.63
Dalida Gényová
Dúžava 53/53, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
760.69
760.69
Komunálny odpad
207.80
207.80
Ľubica Gondová
Kirejevská 1173/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
399.21
399.21
Peter Grajzeľ
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
216.08
216.08
Grajzeľová Anna
Veľké Teriakovce 4, Veľké Teriakovce
Alkoholické nápoje a tabak
Komunálny odpad
Gizela Grláková
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
604.23
31.04
573.19
Helena Grütznerová
Sabová 3/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
165.00
165.00
Mikuláš Gubala
Nemocničná 174/14, Tornaľa
Komunálny odpad
271.51
271.51
Juliana Gubalová
Česká 3457/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
207.23
207.23
Zoltán Gubčo
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
219.16
Ladislav Gagyi
Vladimír Gonda
1 457.25
1 019.91
437.34
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 12
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Margita Gubčová
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
274.00
274.00
Iveta Gunárová
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
671.03
671.03
Monika Gunárová
Rožňavská 1487/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
487.27
487.27
Pavel Gyömbér
Bakta 14/14, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
564.26
291.50
272.76
Júlia Gyömbérová
Bakta 14/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
672.79
672.79
Irena Györgyová
J. Bodona 1702/20, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
368.97
368.97
Monika Györgyová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
400.52
400.52
Daň z nehnuteľností
997.40
997.40
Hájek Severín, MVDr.
Rimavská 1650/1, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
346.71
346.71
Haluška Milan
T. Vansovej 1750/3, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
471.91
471.91
Atila Hangonyi
Krajná 1311/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
355.90
355.90
Daň z nehnuteľností
304.23
304.23
Dušan Havran
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
447.41
447.41
Igor Havran
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
402.59
402.59
Katarína Havranová
Selce č.d. 34, Selce
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
513.66
10.24
503.42
Jozef Hegedűs
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
161.36
161.36
Helena Hegedusová
Mojín 32, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
197.38
197.38
Barbara Hegedűsová
Mojín 57/57, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
293.83
293.83
Alžbeta Hegedűšová
Jestice č.d. 30, Jestice
Komunálny odpad
176.43
176.43
Eva Hlavatá
L. Novomeského 1735/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
391.57
391.57
Adam Horváth
Dubovec č.d. 89, Dubovec
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
256.36
11.36
245.00
Alexander Horváth
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Severín Hájek
Ladislav Hano
Spolu
Nedoplatok
219.16
1 035.87
52.65
983.22
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 13
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Alojz Horváth
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
981.47
981.47
Árpád Horváth
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
999.72
999.72
Bartolomej Horváth
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Bartolomej Horváth
J. Kráľa 1296/42, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
187.72
25.50
162.22
Jozef Horváth
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
411.00
411.00
Július Horváth
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
748.70
748.70
Karol Horváth
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 037.79
1 037.79
Ladislav Horváth
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
855.60
855.60
Matej Horváth
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
986.28
986.28
Mikuláš Horváth
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
303.91
303.91
Mikuláš Horváth
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
241.52
241.52
Ondrej Horváth
Malohontská 65/24, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
358.62
358.62
Robert Horváth
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
719.10
719.10
Róbert Horváth
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
198.01
198.01
Vojtech Horváth
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
239.89
18.93
220.96
Vojtech Horváth
Kvetná 1090/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
399.23
399.23
Adriana Horváthová
T. Vansovej 1750/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
205.90
205.90
Alena Horváthová
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
238.14
238.14
Barbora Horváthová
Včelinec 14/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
262.12
262.12
Blanka Horváthová
Kamenín č.d. 39, Kamenín
Komunálny odpad
223.75
223.75
Denisa Horváthová
T. Vansovej 1750/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
320.43
320.43
Diana Horváthová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
256.45
256.45
Erika Horváthová
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
284.92
19.11
265.81
1 273.76
1 273.76
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 14
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Eva Horváthová
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
304.83
304.83
Helena Horváthová
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
398.66
398.66
Irena Horváthová
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
452.67
452.67
Iveta Horváthová
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
357.25
357.25
Kristína Horváthová
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
601.54
601.54
Lýdia Horváthová
J. Kráľa 1282/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
170.71
170.71
Lýdia Horváthová
Krajná 1304/11, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
189.07
189.07
Mária Horváthová
Tehlová 1489/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
393.72
393.72
Mária Horváthová
Vyšná Pokoradz 33/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
593.90
593.90
Mária Horváthová
Sídlisko Rimava 1058/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
583.20
33.51
549.69
Patrícia Horváthová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
335.45
335.45
Rozália Horváthová
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
287.63
287.63
Sandra Horváthová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
240.12
26.12
214.00
Zdena Horváthová
Pavlovce č.d. 92, Pavlovce
Komunálny odpad
190.56
190.56
Žaneta Horváthová
Družstevná 846/44, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
214.09
38.19
175.90
Marian Hrinko
A. Markuša 539/3, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
403.23
156.47
246.76
Miroslav Hulina
Sídlisko Rimava 1058/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
291.00
43.13
247.87
Huszti Róbert
Česká 375/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
175.89
175.89
Jolana Ikriová
Nižná Pokoradz 17/17, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
313.37
313.37
Koloman Illés
Rožňavská 847/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
398.18
398.18
Anna Illéšová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
632.55
632.55
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 15
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Martina Illéšová
Školská 880/18, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
172.18
172.18
Mária Imreczeová
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
166.40
166.40
Mgr. Miroslav Jackuliak
Bagarova 1179/8, Bratislava - Dúbravka
Daň z nehnuteľností
281.88
281.88
Judita Jahodníková
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
210.49
210.49
Milan Janoštiak
Daxnerova 484/26, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
677.56
142.32
535.24
Eva Janoštiaková
Daxnerova 484/26, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
462.00
421.49
40.51
Elemér Jónás
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
205.36
205.36
Stanislav Kajánek
T. Vansovej 1750/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
1 066.49
767.34
299.15
Erika Kalmárová
L. Svobodu 1636/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
375.92
375.92
Jarmila Kalmárová
Malohontská 1545/16, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
608.50
608.50
Jozef Kalocsai
Spolu
Nedoplatok
Komunálny odpad
476.15
476.15
Natália Kalocsaiová
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
198.52
198.52
Ingrida Kaločaiová
Kurinec 2/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
160.46
160.46
Iveta Kaločaiová
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
275.87
275.87
Jolana Kaločaiová
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
356.75
356.75
Nataša Kaločaiová
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
725.02
725.02
Rozália Kaločaiová
Kpt. Šmála 1394/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
556.84
556.84
Karolína Kaločay
Školská 882/28, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
266.14
266.14
Martina Kamenská
J. Bodona 1702/22, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
177.77
40.51
137.26
Viera Kamenská
Sobôtka 33/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
331.00
278.74
52.26
Daniel Kantorák
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
176.69
176.69
Richard Karkusz
L. Svobodu 1669/11, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.95
190.95
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 16
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Peter Keller
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
254.59
254.59
Zuzana Kirchhoffová
Rybárska 1632/18, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
616.31
20.29
596.02
Ferdinand Kiss
B. Bartóka 1057/9, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
1 301.11
1 301.11
Mária Kissová
Spolu
Nedoplatok
Komunálny odpad
286.84
286.84
Agnesa Kiszelyová
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
208.04
208.04
Zuzana Klčová
Dukel. hrdinov 956/23, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
771.28
355.29
415.99
Ján Klement
Cukrovarská 136/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
171.85
162.06
9.79
Milan Kmeť
Rimavské Janovce č.d. 116, Rimavské Janovce
Komunálny odpad
180.44
180.44
Alžbeta Kmeťová
Česká 407/28, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
319.65
319.65
Jana Kocsiková
Školská 883/32, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
427.05
427.05
Henrieta Kočišová
Kurinec 4110, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
451.52
451.52
Hermína Kökényová
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
237.44
237.44
Klára Kökényová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
1 440.56
52.65
1 387.91
Štefan Kolesár
Daň z nehnuteľností
166.67
166.67
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
290.72
263.84
26.88
Attila Kondáš
Rybárska 1632/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
586.89
586.89
Zlatica Kondášová
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Ladislav Korcsolyás
Sídlisko Rimava 1062/27, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
161.35
161.35
Mária Koroncziová
Vyšná Pokoradz 61/61, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
360.39
360.39
Veronika Kosenková
Dr. V. Clementisa 376/2, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
252.13
29.04
223.09
Peter Kosorín
L. Svobodu 1741/25, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
František Kotlár
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Jozef Kollár
1 256.38
1 256.38
9 985.33
9 985.33
584.53
584.53
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 17
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Tereza Kotlárová
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
898.09
898.09
František Kovács
Cukrovarská 130/21, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
161.01
100.24
60.77
Ladislav Kovács
L. Svobodu 1751/34, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
310.66
310.66
Karol Kováč
Lipová 1332/9, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
253.70
253.70
Darina Kováčiková
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
251.43
251.43
Magdaléna Kováčová
Lipová 1332/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
239.09
213.09
26.00
Ružena Kováčová
Družstevná 840/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
182.31
182.31
Zlata Kováčová
Malohontská 1532/11, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
175.66
22.70
152.96
Pavel Kubaliak
Nižná Pokoradz 65/65, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
165.56
100.76
64.80
Stanislav Kubíček
Cukrovarská 1604/18, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
2 272.56
2 272.56
Kubiček Stanislav
Cukrovarská 1604/18, Rimavská Sobota
Verejné priestranstvo
1 671.41
1 671.41
Ivan Kubík
Konrádovce č.d. 10, Konrádovce
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
279.14
11.64
267.50
Zuzana Kucháriková
B. Bartóka 1057/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
462.89
462.89
Roman Kudlík
Rožňavská 850/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
374.21
374.21
Andrea Kvietková
Škultétyho 60/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
183.29
183.29
Ľubomír Kyzek
Debnárska 232/11, Ľubietová
Komunálny odpad
206.87
206.87
Ernest Lacko
Letná 1352/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 123.77
1 123.77
Július Lacko
Letná 1352/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
967.81
967.81
Katarína Lacková
Letná 1351/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
569.07
569.07
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 18
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Gabriela Lajgútová
Nižná Pokoradz 32/32, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
284.46
48.09
236.37
Miroslava Lajgútová
Malohontská 1532/21, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
243.09
243.09
Jozef Lakatos
Kirejevská 1125/18, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
356.92
356.92
Flóra Lakatosová
Česká 3457/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
293.84
293.84
Silvia Lakatosová
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
254.56
254.56
Vanda Lakatosová
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
240.00
240.00
Igor Lakatoš
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
555.17
555.17
Koloman Lakatoš
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
303.91
303.91
Ondrej Lakatoš
Krajná 1305/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
731.28
731.28
Pavol Lakatoš
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 169.74
1 169.74
Peter Lakatoš
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 004.11
1 004.11
Štefan Lakatoš
Veľké Teriakovce č.d. 47, Veľké Teriakovce
Komunálny odpad
294.02
294.02
Tibor Lakatoš
L. Svobodu 1751/34, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
400.01
400.01
Valentín Lakatoš
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
501.62
501.62
Lakatoš Ladislav, RSDr.
Cukrovarská 127/17, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
202.25
202.25
Andrea Lakatošová
J. Kráľa 1300/50, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
174.87
174.87
Elvíra Lakatošová
J. Kráľa 1280/10, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
375.18
12.64
362.54
Erika Lakatošová
Nižná Pokoradz 67/67, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
520.95
520.95
Helena Lakatošová
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
430.47
430.47
Jarmila Lakatošová
J. Kráľa 1280/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
162.05
162.05
Katarína Lakatošová
Husiná č.d. 148, Husiná
Komunálny odpad
411.00
411.00
Klára Lakatošová
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
825.07
825.07
Marcela Lakatošová
Nižná Pokoradz 64/64, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
328.35
328.35
Margita Lakatošová
Spolu
Nedoplatok
315.31
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 19
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
315.31
Marta Lakatošová
Nižná Pokoradz 67/67, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
246.38
246.38
Monika Lakatošová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
200.50
200.50
Tímea Lakatošová
T. Vansovej 1750/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
240.00
240.00
Žofia Lakatošová
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
492.45
492.45
Dezider Lali
L. Novomeského 247/19, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
162.06
162.06
Katarína Laliová
Kirejevská 361/25, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
506.16
506.16
Alžbeta Lázoková
J. Bodona 1702/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
168.18
168.18
Nataša Lehocká
P. Dobšinského 1527/16, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
164.90
50.14
114.76
Ing. Ján Lévay
Česká 375/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
180.99
114.61
66.38
Eleonóra Lévayová
T. Vansovej 1750/5, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
261.26
78.95
182.31
Ľudovít Lipták
Školská 880/20, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.95
190.95
Marcel Lipták
Družstevná 843/26, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
226.11
226.11
Róbert Lipták
Rožňavská 849/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
226.30
226.30
Vladimír Lipták
Družstevná 843/30, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.95
190.95
Angelika Liptáková
Družstevná 843/30, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
540.11
540.11
Koloman Lovas
L. Svobodu 1751/34, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
447.31
447.31
Mikuláš Lovaš
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
301.68
130.90
170.78
Marta Lovašová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
230.92
230.92
Renáta Ľuptáková
L. Svobodu 1670/15, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
182.31
182.31
Alžbeta Macove
Večelkov č.d. 134, Večelkov
Komunálny odpad
270.34
270.34
Júlia Magicová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
275.84
275.84
Jozef Magyar
Letná 1347/2, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
427.00
197.76
229.24
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 20
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Marbet o.s. - Marian Hrinko
A. Markuša 539/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Marček Boris
Malohontská 61/22, Rimavská Sobota
Verejné priestranstvo
365.65
365.65
Monika Marčeková
Továrenská 371/34, Vysoká pri Morave
Komunálny odpad
306.91
306.91
Elemír Máté
Rožňavská 1487/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
193.44
193.44
Gabriel Máté
Rožňavská 847/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
300.78
300.78
Ladislav Máté
Mojín 92/92, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
179.22
179.22
Ondrej Máté
Rožňavská 849/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
416.49
416.49
Rastislav Matej
Železničiarska 1692/14, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
171.53
171.53
Kvetoslava Mátéová
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 195.26
1 195.26
Gejza Mátyás
Sobotská 161/42, Jesenské
Komunálny odpad
268.46
268.46
Pavel Mázor
Sklárska 580/31, Poltár
Komunálny odpad
361.50
361.50
Milan Megela
Sídlisko Rimava 1058/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Ing. Eva Megelová
L. Svobodu 1680/18, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Verejné priestranstvo
482.61
0.14
482.47
Ján Melich
Milana Rastislava Štefánika 4430/26, Rimavská
Sobota
Daň z nehnuteľností
265.00
Mešťanová Jana
9. mája 19, Banská Bystrica
Alkoholické nápoje a tabak
Komunálny odpad
Ubytovanie
Jozef Michalík
Spolu
Nedoplatok
1 023.89
1 023.89
1 066.42
1 066.42
265.00
3 494.70
766.94
2 174.75
553.01
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
232.16
199.45
32.71
Mária Mikitová
K. Mikszátha 259/44, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
240.45
240.45
Sibyla Miklová
Sídlisko Rimava 1062/25, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
173.31
173.31
Štefan Miko
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
415.48
415.48
Karol Mlinárik
J. Bodona 1702/22, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
542.82
542.82
Alexander Molnár
Kirejevská 1117/2, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
189.21
137.60
51.61
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 21
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
František Molnár
Malohontská 1532/23, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
200.50
200.50
Gejza Molnár
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
324.04
44.56
279.48
Július Molnár
Hlavná 72, Rimavské Janovce
Komunálny odpad
366.03
366.03
Ladislav Molnár
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
610.08
610.08
Roland Molnár
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.56
190.56
Tomáš Molnár
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
252.75
252.75
Angelika Molnárová
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
762.94
762.94
Dáša Molnárová
Dubovec č.d. 181, Dubovec
Komunálny odpad
257.51
257.51
Irena Molnárová
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
887.65
887.65
Jiřina Molnárová
Bakta 54/54, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
190.19
69.86
120.33
Júlia Molnárová
Nižná Pokoradz 2/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
175.32
175.32
Katarína Molnárová
Hajnáčka č.d. 285, Hajnáčka
Komunálny odpad
221.26
221.26
Marta Molnárová
Sedliacka 1165/18, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
203.78
203.78
Žaneta Molnárová
Česká 3457/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
261.52
261.52
Pavel Motyčiak
Sabová 22/22, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
212.13
108.78
103.35
Müllerová Ingrid
Veľké Teriakovce 49, Veľké Teriakovce
Komunálny odpad
235.03
235.03
Antonín Mušuka
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Róbert Mušuka
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
369.81
369.81
Helena Mušuková
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
531.76
531.76
Monika Mušuková
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
437.33
437.33
Štefan Nagy
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
502.08
502.08
Tibor Nandráži
Okružná 1405/13, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
196.42
108.65
87.77
Katarína Nemešová
Včelinec 9/9, Rimavská Sobota
173.83
1 042.81
1 042.81
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 22
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Ján Németh
L. Novomeského 1752/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
216.26
216.26
Milan Nosáľ
J. Bodona 1721/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
568.17
568.17
Ing. Pavel Novosad
L. Novomeského 1735/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
162.04
162.04
Marcela Ňuňuková
Vlkovo 1245/4, Kokava nad Rimavicou
Daň z nehnuteľností
606.84
606.84
Peter Odler
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
204.23
204.23
Alžbeta Okošová
Školská 879/16, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
298.22
298.22
Emil Oláh
Letná 1342/3, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
622.00
183.54
438.46
Komunálny odpad
183.92
183.92
Jozef Oláh
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
512.21
45.35
466.86
Július Oláh
Letná 1341/1, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
593.62
20.89
572.73
Ladislav Oláh
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
845.82
845.82
František Oláh
Ondrej Oláh
Komunálny odpad
Oláh Ladislav
Spolu
Nedoplatok
173.83
1 350.67
1 350.67
Sídlisko Rimava 1062/21, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
347.57
347.57
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
345.53
336.15
9.38
Etela Oláhová
Júlia Oláhová
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Katarína Oláhová
Letná 1341/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
291.41
291.41
Katarína Oláhová
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
613.58
20.20
593.38
Mária Oláhová
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
266.35
23.27
243.08
Oľga Oláhová
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
397.04
397.04
Valentína Oláhová
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
958.14
958.14
Zlata Orlíková
Kúpeľná 149, Veľký Blh
614.51
1 854.38
1 854.38
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 23
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Attila Oštrom
Pavlovce č.d. 17, Pavlovce
Alkoholické nápoje a tabak
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
718.22
624.04
39.66
54.52
Lýdia Oštromová
L. Novomeského 1735/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
532.30
532.30
Norbert Pacek
Cukrovarská 89/44, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
236.57
236.57
Jozef Paliaš
Povstania 1677/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.95
190.95
Monika Páliášová
Rožňavská 1487/33, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
194.14
194.14
Palkovics Tibor - AMI 2000
Gemerský Jablonec 15, Gemerský Jablonec
Komunálny odpad
Ján Pálmay
E. Putru 1325/12, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Pes
221.63
208.63
13.00
Viera Pálová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
275.37
275.37
Daň z nehnuteľností
956.48
956.48
Štefan Pekarčík
Nová 888/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
381.70
381.70
Herman Petický
Letná 1352/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
231.36
231.36
Eva Petíková
Jánošíkova 1574/8, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
354.19
354.19
Táňa Petrová
T. Vansovej 1750/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
614.83
614.83
Patrícia Petříčková
K. Mikszátha 300/67, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
177.63
177.63
Ing. Dusan Piacka
Botanická 3, Trnava
Daň z nehnuteľností
436.26
436.26
Jozef Piecušiak
Orávka č.d. 39, Orávka
Komunálny odpad
248.48
248.48
Natália Póczosová
L. Novomeského 247/15, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
182.31
182.31
Eva Polcerová
T. Vansovej 1750/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
266.93
266.93
Katarína Polgárová
Bátka č.d. 67, Bátka
Komunálny odpad
247.89
247.89
Irena Poliaková
Rožňavská 848/3, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
361.84
30.43
331.41
Milan Poliček
Školská 878/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
168.26
168.26
Viliam Pauko
Spolu
Nedoplatok
614.51
2 415.13
2 415.13
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 24
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Miroslav Poliček
Por. Ušiaka 1734/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
182.31
182.31
František Pomichal
Malohontská 1076/20, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
594.96
594.96
Katarína Portelekiová
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
987.77
987.77
Veronika Portelekiová
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
202.75
202.75
Gabriel Porteleky
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
160.69
16.22
144.47
Otto Pósa
Malohontská 1533/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
276.66
276.66
POTRAVINY B a B MARKET
Rybárska 666, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
698.91
698.91
Ladislav Potrecz
Vyšné Valice č.d. 222, Vyšné Valice
Komunálny odpad
284.55
284.55
Monika Poznánová
Kružno č.d. 144, Kružno
Komunálny odpad
218.93
218.93
Dana Prepletaná
B. Bartóka 1057/5, Rimavská Sobota
Pes
250.00
250.00
Agnesa Pšenková
Česká 375/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
355.62
205.84
149.78
Katarína Púpalová
Bakta 65/65, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
402.71
402.71
Atila Rácz
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
324.00
324.00
Attila Rácz
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
640.38
640.38
Gabriel Rácz
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
470.23
470.23
Ivan Rácz
Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
475.00
475.00
Jozef Rácz
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 162.10
1 162.10
Július Rácz
Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
2 000.04
2 000.04
Ladislav Rácz
Školská 880/20, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Ladislav Rácz
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Tibor Rácz
Tibor Rácz
Spolu
Nedoplatok
172.21
64.44
107.77
1 254.31
1 254.31
Komunálny odpad
160.22
160.22
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
318.65
318.65
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 25
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Viliam Rácz
Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
260.88
260.88
Anna Ráczová
Širkovce č.d. 189, Širkovce
Komunálny odpad
297.56
297.56
Erika Ráczová
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
335.46
335.46
Irena Ráczová
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
283.45
283.45
Judita Ráczová
Česká 407/28, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
381.70
381.70
Kristína Ráczová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 267.80
1 267.80
Margita Ráczová
Tehlová 1499/10, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
280.09
103.35
176.74
Marta Ráczová
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
508.31
508.31
Marta Ráczová
Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 422.40
1 422.40
Monika Ráczová
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
282.23
282.23
Komunálny odpad
249.92
249.92
Zora Ráczová
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
806.06
86.83
719.23
Štefan Radics
Por. Ušiaka 1734/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
403.29
403.29
Komunálny odpad
573.33
573.33
Ján Radič
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
315.77
315.77
Karol Radič
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
285.90
285.90
Vojtech Radič
P. Hostinského 1716/20, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
225.02
225.02
Aurélia Radičová
J. Kráľa 1288/26, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
288.07
288.07
Eva Radičová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
163.08
163.08
Margita Radičová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
406.04
406.04
Ramona Radičová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
363.36
363.36
Edita Rafaelová
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
394.10
394.10
Margaréta Reinhardt
Tomašovská 1207/39, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
168.24
168.24
Ján Revaj
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
513.74
Rozália Ráczová
Irma Radicsová
Spolu
Nedoplatok
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 26
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Martin Ridzoň
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
334.61
334.61
Daň z nehnuteľností
765.10
765.10
Andrea Rončáková
Hlavná 121, Veľké Teriakovce
Komunálny odpad
207.07
207.07
Ján Rózsahegyi
Česká 407/22, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
580.00
200.42
379.58
Mikuláš Rózsahegyi
Nižná Pokoradz 4/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
264.67
264.67
Božena Rusová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
266.14
266.14
Ernest Ruszó
Mojín 42/42, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
400.05
400.05
Koloman Ruszó
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
948.15
948.15
Vojtech Ruszó
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
270.02
270.02
Andrea Ruszóová
L. Novomeského 247/19, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
365.14
365.14
Andrea Ruszóová
Okružná 1410/21, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
251.25
251.25
Perla Ruszóová
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
218.10
218.10
Vilma Ruszóová
Dúžavská cesta 1542/8, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
309.87
309.87
Ladislav Sabó
Malohontská 1535/5, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
214.77
154.00
60.77
Peter Samko
Nižná Pokoradz 41/41, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
196.88
196.88
Mária Samková
Nižná Pokoradz 44/44, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
248.78
41.91
206.87
Slavomír Segeč
Sobôtka 9/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
534.72
496.83
37.89
Silvia Sendrejová
Vyšná Pokoradz 61/61, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
173.46
173.46
Ján Senko
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
375.35
375.35
Ivan Sihelský
Dražice č.d. 57, Dražice
Daň z nehnuteľností
Pes
373.71
334.45
39.26
Judita Sikorová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
179.22
179.22
Ladislav Ríz
Spolu
Nedoplatok
513.74
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 27
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Štefan Siviček
Sobôtka 98/98, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
415.61
415.61
Ing. Otokar Skočovský
Malohontská 1548/45, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
378.69
68.22
310.47
Eva Slopovská
Krásna č.d. 71, Buzitka
Komunálny odpad
387.73
387.73
Július Smuda
Sídlisko Rimava 1062/27, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Andrea Sojková
Fučíkova 798/21, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
253.50
253.50
SOSEP, Ján Budinský
Kamenárska 18, Nová Baňa
Komunálny odpad
328.02
328.02
Jindřich Stehlík
J. Bodona 1649/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
164.76
164.76
Margaréta Stehlová
L. Novomeského 1735/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
447.31
447.31
Steinerová Elena
Rožňavská 856/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
473.79
473.79
Richard Stojka
Roľnícka 528/29, Nitra
Komunálny odpad
647.43
647.43
Strauszová Gabriela
Bakulínyho 779/2, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
Komunálny odpad
640.73
549.59
91.14
Vladimír Struhár
Sídlisko Rimava 1061/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
343.09
243.09
100.00
Erika Sujová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
172.31
172.31
Jaroslav Súkeník
Šamarianka 726/726, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
751.45
13.13
738.32
Zdenka Svoreňová
Sídlisko Rimava 1058/1, Rimavská Sobota
Alkoholické nápoje a tabak
687.11
687.11
Pavel Szabó
Nižná Pokoradz 54/54, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
343.37
343.37
Beáta Szabóová
L. Svobodu 1741/25, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
167.85
167.85
Daň z nehnuteľností
182.61
182.61
Gabriel Szajko
L. Novomeského 247/19, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
522.54
522.54
Alžbeta Szakó
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
434.42
434.42
Helena Szabóová
Spolu
Nedoplatok
1 081.82
1 081.82
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 28
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Pavel Szaniszló
L. Svobodu 1741/25, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
175.01
175.01
Marcela Szekeresová
Sabová 3/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
305.32
305.32
RNDr. Dionýz Széplaki
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
477.04
477.04
Gejza Szitai
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
293.76
293.76
Magdaléna Szitaiová
Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
310.71
310.71
Zsolt Szőke
Škultétyho 1985/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
312.09
312.09
Ján Szőllősi
Tehlová 1500/12, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
216.78
216.78
Marianna Szőllősiová
Tehlová 1500/12, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
832.37
832.37
Róbert Šaňa
L. Svobodu 1669/11, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
167.33
167.33
Dragoje Šarčevič
Bratislava - Rača, Bratislava - Rača
Komunálny odpad
204.91
204.91
Alexander Šárközi
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Eva Šárköziová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
258.78
258.78
Ibolya Šárköziová
J. Kráľa 1300/50, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
687.20
687.20
Oľga Šárköziová
Dúžavská cesta 1603/12, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
532.80
532.80
Tamara Šárköziová
Letná 1342/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
195.82
195.82
Natália Šarközyová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
266.88
266.88
Valéria Šárközyová
Tomašovská 1243/54, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
193.16
193.16
Koloman Šereš
Okružná 1417/37, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
495.66
13.98
481.68
Ibolya Šerešová
Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
452.67
452.67
Jitka Šikolová
Šamarianka 726/726, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
600.53
600.53
Ladislav Šimon
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
379.07
379.07
Pavol Šimon Rais
Rožňavská 857/14, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
277.50
277.50
Ing. Adriana Šimonová
Milana Rastislava Štefánika 4963/21, Rimavská
Sobota
Daň z nehnuteľností
178.20
Hermína Šimonová
Rožňavská 849/5, Rimavská Sobota
440.50
1 113.30
1 113.30
178.20
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 29
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Anna Šípošová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
444.90
444.90
Pavel Škvareniak
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
195.82
195.82
Júlia Štefanová
Sídlisko Rimava 1065/10, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
338.17
338.17
Iveta Štichová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
363.54
363.54
Andrea Štolcová
Drienčany č.d. 67, Drienčany
Komunálny odpad
483.63
483.63
Dana Štorková
Rožňavská 863/36, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
266.14
266.14
Anna Šufliarska
Daň z nehnuteľností
Spolu
Nedoplatok
440.50
1 067.88
1 067.88
Jaroslav Šuľko
Sobôtka 39/39, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
167.31
25.51
141.80
Agnesa Tamášová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
193.64
193.64
Alena Tamášová
Rožňavská 855/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
172.31
172.31
Eva Tamášová
Bakta 65/65, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
620.89
620.89
Helena Tamášová
Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
345.21
345.21
Štefan Tankó
Nižná Pokoradz 52/52, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Valentin Tatai
Tehlová 1494/13, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
359.02
320.02
39.00
Ján Teleky
Dubno č.d. 7, Dubno
Komunálny odpad
228.81
228.81
Alžbeta Tőkeová
Rožňavská 847/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
177.90
177.90
Csaba Tömösváry
Žánovská 4294/15, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Ladislav Tömösváry
Malohontská 1534/3, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
745.13
745.13
Komunálny odpad
164.94
164.94
Imrich Tóth
Žíp č.d. 13, Žíp
Komunálny odpad
258.04
258.04
Ivan Tóth
Jesenského 610/11, Rimavská Sobota
477.29
Marta Tószegiová
2 131.63
2 131.60
0.03
2 830.42
2 830.42
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 30
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Jozef Tóth
Tulipánová 1826/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
240.00
240.00
Ladislav Tóth
Gemerské Dechtáre č.d. 11, Gemerské Dechtáre
Komunálny odpad
195.57
195.57
Michal Tóth
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
Angelika Tóthová
Konvalinková 2790/3, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
343.83
69.12
274.71
Judita Tóthová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
419.69
419.69
Paulína Tóthová
Sabová 22/22, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
172.77
172.77
Pavlína Tóthová
Sabová 22/22, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
259.74
259.74
Zuzana Tóthová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
195.00
195.00
Alžbeta Trvalcová
Kurinec 9/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
475.87
475.87
Bernadetta Urvová
Jovická 1906/68, Rožňava
284.15
Komunálny odpad
284.15
Jaroslava Vaculčiaková
Rožňavská 856/10, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
252.51
49.95
202.56
Alexander Váradi
Dr. V. Clementisa 249/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
211.94
211.94
Alojz Váradi
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
270.38
270.38
Dávid Váradi
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
232.45
232.45
Július Váradi
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
1 214.29
1 214.29
Ondrej Váradi
Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
956.19
956.19
Tibor Váradi
Rožňavská 1487/31, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
164.87
164.87
Komunálny odpad
296.12
296.12
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
566.76
566.76
Silvia Váradiová
Ondrej Várady
Spolu
Nedoplatok
62.53
414.76
1 096.46
1 080.26
16.20
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 31
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Spolu
Nedoplatok
Anna Varga Dorková
Malohontská 1076/20, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
232.96
232.96
Ľubomíra Vargová
Kružno č.d. 4, Kružno
Komunálny odpad
228.81
228.81
Margita Vargová
Kirejevská 1173/39, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Jozef Veloch
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
800.32
800.32
Karol Veloch
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
718.33
718.33
Zsolt Veloch
Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
202.75
202.75
Alica Velochová
Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
803.32
803.32
Alice Velochová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
345.52
345.52
Csilla Velochová
Rožňavská 847/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
427.38
427.38
Gabriel Vígh
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
438.52
438.52
Oskár Vígh
L. Svobodu 1636/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
556.10
556.10
Gabriel Virók
Mojín 29/29, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
858.41
821.15
37.26
Ľubomír Vontorčík
Malohontská 1546/6, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
347.52
347.52
Katarína Výbošteková
P. Dobšinského 1093/34, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
198.31
198.31
Ing. Zoltán Wirtschafter
Gorkého 328/28, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Anna Zacharová
Podkriváň č.d. 108, Podkriváň
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
221.84
42.36
179.48
Peter Zaťko
L. Svobodu 1751/29, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
161.61
80.58
81.03
Zuzana Zavillová
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
293.59
293.59
Dezider Zsíros
Družstevná 79/138, Jesenské
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
401.01
69.03
331.98
Elemír Zsíros
Dr. V. Clementisa 376/2, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
549.36
549.36
Žaneta Zsírosová
Mojín 32/32, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
190.91
190.91
Zdenka Zvodová
L. Svobodu 1680/19, Rimavská Sobota
196.66
1 388.47
1 388.47
1 155.50
1 155.50
MsÚ Rimavská Sobota
Strana: 32
Zoznam daňových dlžníkov
Sumy vyjadrené v €
Osoba
Adresa
Druh dane
Komunálny odpad
Spolu
Nedoplatok
196.66
Zdeno Žiak
Kružno 96, Kružno
Daň z nehnuteľností
Anna Žilíková
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
232.72
132.72
100.00
Attila Žíroš
Dr. V. Clementisa 249/3, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
161.16
135.96
25.20
Dezider Žíroš
Mojín 41/41, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
163.14
97.78
65.36
Gabriel Žíroš
Mojín 32/32, Rimavská Sobota
Daň z nehnuteľností
Komunálny odpad
395.20
142.95
252.25
Marián Žúdel
Sídlisko Rimava 1058/1, Rimavská Sobota
Komunálny odpad
Pes
226.78
27.00
199.78
2 374.01
2 374.01
Download

Zoznam daňových dlžníkov mesta Rimavská Sobota k 31.12.2011 FO