CENOVÁ ponuka uhlíkov pre alternátory a štartéry
„PROMOT”
v Trenčíne 2014
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
IDkód Rozmer
1.
S 1.1
7x14x16
2.
S 1.2
7x10x18
3.
S 1.3
7x16x18
4.
S 1.4
8x25x23
5.
S 1.5
9x16x25,5
6.
S 1.6
7x16x18
7.
S 1.7
7x14x16
8.
S 1.8
7x16x18
9.
S 1.9
12x36x27
10. S 1.10
10x25x17
11. S 1.11
8x25x17
12. S 1.12
9x16x17
13. S 1.13 9x16x18,2
Nr kat.
2 007 014 018
(12V)
2 007 014 026
(12V)
1007 014 121
( 12 V)
2007 014 049
(24 V)
2007 014 053
(12 V)
2007 014 054
(12 V)
1 007 014 128
(12 V)
1 007 014 129
(12 V)
2007 014 060
(12 V)
2 007 014 062
(12 V)
2007 014 063
(24 V)
2007 014 068
(12 V)
2 007 014 069
(24 V)
Označe
nie
zostavy
BSX 70
BSX 75
BSX 76
BSX 100
BSX 102
BSX 104
BSX 121
BSX 124
BSX 130
BSX134-144
BSX 135-145
BSX 137-143
BSX 138-142
MOC
5,60
(kpl.)
2,93
(kpl.)
3,87
(kpl.)
7,89
(kpl.)
6,72
(kpl.)
5,15
(kpl.)
12,40
(kpl.)
6,95
(kpl.)
12,40
(kpl.)
7,78
(kpl.)
7,63
(kpl.)
6,57
(kpl.)
7,66
(kpl.)
Zaradenie
Do štartéra:
0 001 155 017
0 001 157 001-4,6,7,13,14,18
Do štartéra:
0 001 208 039-41, 44, 49, 51-54,
100,
0 001 211 200,1,4,6,9,89-91, 97,
Do štartéra:
0 001 207 001-3, 5-7, 9,
0 001310 002, 5,7-11,16
Do štartéra:
0 001 360 002, 3, 7, 8, 9
0 001 364 100, 2-6, 8,
9 000 143 300-5, 501
Do štartéra:
0 001 357 002,
0 001 362 001-9, 11-17,
9 000 143 400, 2, 4-7,9
Do štartéra:
0 001 208 009, 13, 24-26
0 001 211 001, 2, 4, 16,
0 001 311 001, 7, 14, 16,
Do štartéra:
0 001 157 003, 4, 6, 7,
9 000 141 101, 3, 4, 7, 8
9 000 334 101, 2, 4,
Do štartéra:
0 001 108 002,
0 001 311 024, 29, 31,
0 001 312 104-7
Do štartéra:
0 001 413 001, 4, 6, 10,
0 001 418 010
Do štartéra:
0 001 367 001-18, 20-46
9 000 143 412, 15, 16,19
Do štartéra:
0 001 368 001-70, 72, 74
9 000 143 600-4
Do štartéra:
0 001 362 034-36, 38, 39
0 001 366 001-6, 8-22,
9 000 143 203, 4,
Do štartéra:
0 001 363 003-5, 7, 9, 13
0 001 363 103-123
FOTO
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
14. S 1.14
9x16x17
15. S 1.15
7x16x15
16. S 1.16
7x10x14
17. S 1.17
12x36x27
18. S 1.18 7,5x18x19
19. S 1.19
7x10x14
2007 014 065
(12 V)
1007 014 138
(12 V)
1007 014 137
(12 V)
2007 014 070
(24 V)
1007 014 143
(12 V)
1 007 014 145
(12 V)
BSX 139
BSX 140
BSX 146
BSX 148
BSX 151
BSX 154
1004 320 148
20. S 1.20 6x17,8x14,5 1 004 326 824 BSX 157-158
(12 V)
21. S 1.21
5x16x13
22. S 1.22 5x12x11,6
1004 320 146
(12 V)
1127 014 001
(12 V)
BSX 159-160
BSX 161-162
1 004 320 136
23. S 1.23 5x12x11,5
1 004 336 809
BSX 166
(12 V)
24. S 1.24
12x36x20
25. S 1.25 5x12x11,6
26. S 1.26
5x8x15,5
27. S 1.27 5x8,5x11,5
2 007 014 079
(24 V)
1 004 336 801
(12 V)
1 127 014 011
(12 V)
1 004 320 158
(12 V)
BSX 172-173
BSX 175-176
BX 185
BSX 196
5,10
Do štartéra:
(kpl.)
0 001 362 057-64, 67, 69-79, 81-86,
88-100,
5,18
(kpl.)
4,80
(kpl.)
14,06
(kpl.)
5,18
(kpl.)
4,43
(kpl.)
3,90
(kpl.)
3,45
(kpl.)
3,15
(kpl.)
3,38
(kpl.)
13,46
(kpl.)
3,15
(kpl.)
1,30
(kpl.)
3,68
(kpl.)
Do štartéra:
0 001 208 516, 710,
0 001 312 108, 109
0 001 317 007-10, 12, 13
Do štartéra:
0 001 211 500, 2, 4, 6, 8
10, 25, 27, 29
Do štartéra:
0 001 416 001-40, 42
0 001 417 041-55,
Do štartéra:
0 001 218 001-29,100
9 000 331 401, 2,5,9,11,
Do štartéra:
0 001 208 501,6-8, 10,13
1 001 711 512, 13, 15
9 000 333 106,9,14,17
Do štartéra:
0 001 115 005, 6,8,9
Do štartéra:
0 001 108 001-005,007,009,016033,035,037-040,042-048,050054,056,057,
Do štartéra:
0 001 106 011,012,014
9 000 081 004,006,007
Do štartéra:
0 001 112 003-022, 025
0 001 114 003-006,008,
0 001 133 003
Do štartéra:
0 001 416 063-66,68-78
0 001 417 056-072
Do štartéra:
0 001 106 011,012,014,
0 001 107 003-028,030
9 000 081 004,006,007
Do alternátora:
0 120 300 511-19, 22-24, 28-40,
0 120 300 558-64, 68, 69, 74-80, 8486,
Do štartéra:
0 001 116 001, 003
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
28. S 1.28
5x8x19,5
29. S 1.29
5x8x19,5
30. S 1.30
5x10x17
31. S 1.31
5x10x17
1 127 014 017
( 24 V)
1 127 014 022
( 12/24 V)
1 127 014 009
( 12/24 V)
1 127 014 014
( 12/24 V)
BX 202
BX 204
BX 182
BX 198
2 007 014 021
32. S 1.32
9x20x28
1 007 014 107
BSX 34
(24 V)
2 007 014 047
33. S 1.33
12x20x26
1 007 014 109
BSX 35
1,27
(kpl.)
1,05
(kpl.)
1,57
(kpl.)
2,50
(kpl.)
11,20
(kpl.)
10,10
Do alternátora:
0 120 400 519, 948, 50, 52-54,
0 120 450 010, 12, 14-17,
Do alternátora:
0 120 450 030, 31,
0 120 468 001-149
Do alternátora:
0 120 400 554, 72
0 120 400 641,62,73, 74, 83, 89,
Do alternátora:
0 120 400 600,1,3-8, 11, 14, 15, 17,
19-25, 27-29
0 120 400 685, 86, 88, 91,93, 94,
Do štartéra:
0 001 402 001,7,9,11,12,18,23,34,41,
43,4
0 001 052-61,65,66,68,
Do štartéra:
(kpl.)
0 001 401 002,4,7,11,13,
0 001 401 041,43-47,49
BSX 156
-
0 001 211 512,13,33,35,
9 000 333 106,9,14,17
BSX 103
-
0 001 510 001-3,5,8-10,
0 001 511 005
(12 V)
1 007 014 141
34. S 1.34
7x10x14
1 007 014 139
(12 V)
35. S 1.35
12x20x27
36. S 1.36
7x16x18
37. S 1.37 9x16x15,5
2 007 014 017
(24 V)
1 007 014 127
(12 V)
2 007 014 058
(12 V)
BSX 106
BSX 116
1 007 014 100
38. S 1.38 9x13x25,5
2 004 320 006
BSX 12
(12 V)
39. S 1.39
9x16x18
40. S 1.40
7x10x18
1 007 014 130
(12 V)
1 007 014 133
(12 V)
BSX 125
BSX 128
4,33
(kpl.)
5,26
(kpl.)
5,18
Do štartéra:
Do štartéra:
Do štartéra:
0 001 108 002,
0 001 207 001,3,15,18,
0 001 101,3-9,13,28
Do štartéra:
0 001 363 104,5,7,9,11,
0 001 366 001-6,8-22,
9 000 143 204,408
Do štartéra:
0 001 354 006,12,16,18,
0 001 355 012,
9 000 143 200,1
Do štartéra:
(kpl.)
0 001 362 034-42,69-79,
0 001 363 104
-
0 001 212 006,204-14,
9 000 142 333,116,118,
Do štartéra:
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
41. S 1.41
12x36x27
42. S 1.42
7x16x18
43. S 1.43
10x36x27
44. S 1.44
7x10x14
45. S 1.45
10x25x15
2 007 014 061
(24 V)
1 007 014 134
(12 V)
2 007 014 067
(12 V)
1 007 014 105
(12 V)
2 007 014 071
(12 V)
BSX 131
BSX 132
BSX 147
BSX 149
BSX 155
4,24
(kpl.)
4,43
(kpl.)
16,16
(kpl.)
Do štartéra:
0 001 411 031,
0 001 501 032
0 001 411 005,7,8,10,12
Do štartéra:
0 001 311 024,29,31,32,34,35,42,5052,54-56,
0 001 208 056
Do štartéra:
0 001 420 001-15,24-27,
Do štartéra:
0 001 211 512,13,33,36
9 000 333 106,9,14,17,2
Do štartéra:
0 001 369 001-20,200
2 007 014 073
46. S 1.46
10x25x15
2 007 014 076 BSX 163-164
(12 V)
2 007 014 077
47. S 1.47
10x25x15
2 007 014 085 BSX 170-171
(24 V)
9,92
(kpl.)
Do štartéra:
0 001 367 004,12,18,47,
0 001 369 001-20,200
Do štartéra:
0 001 364 300,301,400
0 001 372 001-006
0 003 337 001
48. S 1.48 7,5x18x18
9 003 337 001
BSX 165
(24 V)
49. S 1.49
9x36x18
50. S 1.50
12x36x19
51. S 1.51
12x36x19
52. S 1.52
7x16x22
53. S 1.53 8x22x22,5
54. S 1.54
7x16x18
2 007 014 082
(24 V)
2 007 014 080
(12 V )
2 007 014 081
(12 V)
1 107 014 110
(6/12 V)
2 007 014 006
(12 V)
1 107 014 126
(6/12 V)
BSX 177
11,61
(kpl.)
Do štartéra:
0 001 219 001-14,
9 000 332 401,2,5,6,
Do štartéra:
0 001 371 004-010,011,
9 000 453 029,065-068
Do štartéra:
BSX 178-179
-
0 001 418 001,003,009,012,014,014,
017
BSX 180-181
-
0 001 418 016
BSX 43
-
BSX 44
-
0 001 356 003
0 001 358 005,10,14,17,
BSX 49
-
0 001 207 001-3,5-7,9
0 001 310 002,5,7-11,
Do štartéra:
Do štartéra:
0 001 203 005,8-11,16,
0 001 304 002,10,12,13,
0 001 307 004,7-12,14,
Do štartéra:
Do štartéra:
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
55. S 1.55 7x14x17,5
56. S 1.56 7x14x17,5
57. S 1.57
7x10x16
58. S 1.58 9x16x25,5
59. S 1.59
60. S 1.60
61. S 1.61
10x25x23
9x16x17
7x10x18
62. S 1.62
7x16x18
63. S 1. 63
4x6x18
64. S 1.64
8x25x16
65. S 1.65 6,4x25x17
66. S 1.66 8x28x32,5
67. S 1.67
9x16x17
2 007 014 000
(6/12 V)
2 007 014 024
(6/12 V)
2 007 014 027
(12 V)
2 007 014 016
(24 V)
2 007 014 052
(12 V0
2 007 014 057
(12 V)
1 007 014 126
(12 V)
1 007 014 117
(12 V)
1 127 014 028
( 12 V)
2 004 336 064
(24 V)
6 003 AD 130
(24 V)
2 107 014 012
( 12/24 V)
2 004 320 230
Do štartéra:
BSX 52
-
0 001 100 003,4
0 001 101 004
BSX 74
-
0 001 100 003,4
0 001 101 004
BSX 78
-
0 001 157 008,9
0 001 160 001-3,7,12,14
BSX 93
-
0 001 363 001,101
BSX 96
11,16
(kpl.)
Do štartéra:
Do štartéra:
Do štartéra:
Do štartéra:
0 001 358 200-2,
0 001 359 001-4,6-8,10,
0 001 359 043-51, 53-69
Do štartéra:
BSX 97
-
0 001 362 034-42,45-53,
0 001 362 098,99,111,
0 001 363 104,5,7,9,11,
BSX 98
-
0 001 207 001,018
0 001 208 004,8,25,44
0 001 208 200-2,4,6,8,
BSX 59
-
0 001 208 001,14,30
0 001 211 001-3,5,6,10
9 000 042 027
BX 213
BSX 198-199
BSX 190-191
BX 192
BSX 101
0,93
(kpl.)
10,18
(kpl.)
8,68
(kpl.)
Do štartéra:
Do štartéra:
Do alternátora:
0 120 335 006-008, 010,
0 123 100 001-003,
0 123 325 002-008, 010
Do štartéra:
0 001 368 083
Do štartéra:
0 001 231 002-4,7,9-12,
Do alternátora:
0 101 209 060, 65, 68
0 101 209 301,
0 101 209 302, 022, 25,
5,12
Do štartéra:
(kpl.)
0 001 362 057-64, 67, 69-79, 81-86,
88-100,
UHLÍKY DO ALTERNÁTORÓV / ŠTARTÉROV FIAT
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
68.
S 2.1
6x16x17
69.
S 2.2
7x16x20
805581
(12 V)
4045771
(12 V)
JSX 5
JSX 13
2,10
(kpl.)
Do štartéra:
843034,870347,405812,
Fiat 126p
2,40
(kpl.)
Do štartéra:
4044309,40636136,
FSO, Polonez
832 204 61
70.
S 2.3
6x15x16,7
832 201 31
JSX 33-34
(12 V)
71.
S 2.4
6x13,2x18
74881151
(12 V)
JSX 21-22
832 212 41
72.
S 2.6
7x13x17
832 216 51
JSX 35-37
(12 V)
73.
S 2.8 4,2x7,2x17,5
797 050 2.1
JX 42
5,07
(kpl.)
4,84
(kpl.)
Do štartéra:
631 234 30-33,35,36
631 235 30-35
631 934 35
Do štartéra:
632 213 30,32-35,38
632 214 30,31
632 215 31,32,34,35,38
Do štartéra:
633 228 31-33,36-38,
633 230 31-34
FIAT TIPO, UNO,
Do alternátora:
0,93
(kpl.)
AA125E-14V-65A
AA125R-14V45A/55A/
AA125R-28V-30A,35A,
UHLÍKY DO ALTERNÁTORÓV / ŠTARTEROV LUCAS
74.
S 3.1
4x7x20
54202906
(12 V)
LAX 82
Do alternátora:
-
A 127
-
M35G/M45AL,G/M418
255659
75.
S 3.5 8,8x19x13,5
270005
LASX 2
(12 V)
Do štartéra:
UHLIKY DO ALTERNATOROV / ŠTARTÉROV / MAGNETI MARELLI
723 837 01
76.
S 4.1
9x16x23
09956556
MASX 17-18
(12 V)
723 837 03/05
77.
S 4.2 8,9x15,9x23 723 837 04/06 MASX 19-20
(12 V)
7,66
(kpl.)
Do štartéra:
MT1A,D,E,FA,H,L,LA,
632 171 01,04-08,10,12
632 174 01-04
7,40
(kpl.)
Do štartéra:
MT72AB
632 172 25
UHLIKY DO ALTERNATOROV / VALEO PARIS RHONE
78.
S 5.1
5x7x14
73 742R,207374
2
PX 50
(6/12 V)
79.
S 5.2
5x7x19
80.
S 5.3
7x18x22,5
75 411 H
(12 V)
77 169 L
(6/12 V)
PX 52-54
PX 53
-
Do alternátora:
A13R3L,7,8,10L,T,11I,
A16R2-6,8,9,12,14,17T,
Do alternatora:
A11M3-7,9-14,
A13R63,73T,74,78T,80
Do alternátora:
G10C3T,8,11,14,16,20T,
G10C52,53,55,56,58-62,
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
98627 G
81.
S 5.4
5x7x14,5
98689 D
Do alternátora:
PX 57
(12/24 V)
82.
S 5.5 4,6x6,3x15,4
83.
S 5.6 4,6x6,4x14,2
300722B,V
593260
593357
PX 60
PX 61
-
A12R30-32,37
A13R192,214,244,245,
A14R3,6,7,8T-10T,11,
Do alternátora:
1,27
(kpl.)
A12R35T, 57,58,351T
A13N51,69,76
A14R34T,54T,341T,
Do alternátora:
-
A14Vi19,20
-
D7R5,11,15
84.
187778
85.
S 5.8
7x14x13,7
187779
PSX 142-145
(12 V)
S 5.9
7x18x16
72 591 A
PSX 64-70
87. S 5.10
7x18x14
92 655 V
PSX 115-116
88. S 5.11
10x18x14
92 925
PSX 132
86.
89. S 5.14
PX 58
90. S 5.21 4,6x6,4x15
300821B
(12 V)
SVX 7
Do štartéra:
4,69
Do štartéraa:
(kpl.)
3,72
Do štartéra:
(kpl.)
5,15
Do štartéra:
(kpl.)
1,
(kpl.)
A12R22,24,25,33,34,36,
A13N6,10,12-15,17-20,
A14N1,2,9-14,16,18,22,
UHLIKY DO ALTERNATORÓV / ŠTARTÉROV DELCO – REMY
91.
S 6.4
5x8x13,2
DR 702
RX 103 F
Do alternátora:
1,16
(kpl.)
SZCZOTKI DO ROZRUSZNIKÓW / DUCELLIER
92.
S 7.1
8x15x15
75238
USX 59-60
93.
S 7.2
8x15x15
618491
USX 73-85
94.
S 7.3 11,7x13x15
583041
USX 91-92
-
UHLIKY DO ALTERNATOROV / DYNAM / ŠTARTEROV/ INÉ
95.
S 8.1
12x36x27
96.
S 8.2
8x25x23
871.404.0
R 20
R 10
3,38
(kus.)
Do štartéra:
R 20
1,65
(kus.)
Do štartéra:
R 10
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
97.
S 8.3
10x25x23
98.
S 8.4
6x16x17
99.
S 8.5
7x16x20
100. S 8.6 6x12,5x12,5
101.
S 8.7
8x12x22
102.
S 8.8
7x12,4x19
103.
S 8.9 5,8x11,7x10
R 11
9x13x25
106. S 8.12
4x7x20
107. S 8.13
4x7x20
108. S 8.14
5x7x17
109. S 8.15
5x8x25
110. S 8.16
5x8x40
(kus.)
Do štartéra:
R 11
0,97
(kus.)
1,12
(kus.)
443 115 141 310
1,09
(12 V)
(kus.)
1,09
(kus.)
7,89
(kpl.)
6,76
104. S 8.10 8,8x12,7x25
105. S 8.11
2,63
Do štartéra:
FSO, Polonez
Do štartéra:
Škoda Favorit, Felicia
Do štartéra:
Škoda 105
Uhlíky autá zdvíhacia plošina
Zaradenie: motor SX
Uhlíky autá zdvíhacia plošina
(kpl.)
Pre: motor MBB 12 V 0,8 kW
8,42
Uhlíky autá zdvihacia plošina
(kpl.)
Pre: motor Bosch 24 V 1,5 kW
8,53
Uhlíky autá zdvíhacia plošina
(kpl.)
A 124-55
Do štartéra:
Fiat 126p
Pre: Motor Dautel24 V2 kW
2,89
Držiak uhlíka alternátor:
(kus.)
FSO/CARO
2,10
Držiak uhlíka alternátor:
(kus.)
Fiat 126p
2,10
Dzžiak uhlíka alternátor:
(kus.)
FSO
0,90
(kus.)
0,90
(kus.)
Uhlík regulátora napätia (Cu)
Uhlík regulátora napätia (Cu)
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
111. S 8.17
5x8x25
112. S 8.18
5x8x40
0,86
(kus.)
0,89
(kus.)
5x10x16
115. S 8.21
4x7x20
116. S 8.22
7x16x20
117. S 8.23
9x13x26
(kus.)
(kus.)
(kpl.)
P-20
Fiat 126p
Do alternátora:
Wartburg
Do alternátora:
Masey Ferguson
1,12
(kus.)
R–5
Do štartéra:
Łada
1,27
(kus.)
Do štartéra:
Żuk, Nysa
2,85
(kus.)
R7
Do štartéra:
Avia
1,24
(kus.)
Do štartéra:
R7
3
120. S 8.26 12x20,5x22
(kus.)
0,93
8x10x20
(kus.)
6,
122. S 8.28
6x22x25
124. S 8.30 7,6x18x18
Do dynama:
1,80
119. S 8.25 9x13,5x25,5
123. S 8.29
(C-uhlík)
0,70
118. S 8.24 8,8x26,6x26
121. S 8.27
Uhlík regulátora napätia
0,90
113. S 8.19 6x16,5x20,5
114. S 8.20
Uhlík regulátora napätia
Uhlík kúrenia: CO
(kpl.)
Do štartéra:
T 25 ( Biełorus)
0,90
Do dynama:
(kus.)
397904301
Do štartéra:
Kamaz
1,24
(kus.)
P 6, P 10
(Sirena)
Do štartéra:
Lublin II
(Pal Magneton Česky)
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
832 212 41
125. S 8.31
7x13x17
832 216 51
(12 V)
126. S 8.32
12x36x30
127. S 8.33
10x15x15
128. S 8.34 7/16x20x22
129. S 8.35
4,73
(kpl.)
3,12
(kus.)
Do štartéra:
Tatra, Liaz
8,12
(kpl.)
Do štartéra:
Tawria
15,03
(kpl.)
8x12x20
11,21
6,2x12,2x20
(kpl.)
130. S 8.36 8x28x32,50
Do štartéra:
633 228 31-33,36-38,
FIAT TIPO, UNO,
14,28
(kus.)
Do štartéra:
MTZ
Dynamoštarter autombil
P 70
Uhlíky auto vysokozdvižná
plošina
pre: Plošinu Tytan,
Elektrický vozík nožné ovládanie
HOLLAND LIFT
1,46
131. S 8.37
(kus.)
132. S 8.38 2(7x7,4x21)
133. S 8.39
2(5,8x10x18
)
134. S 8.40 9,2x20x25
135. S 8.41
9x16x25
136. S 8.42
9x16x16
137. S 8.43 10x12,5x23
8,46
Do štartéraa:
Fiat Cinquecento
Uhlíky autá nakladacia plošina
(kpl.)
8,08
Uhlíky autá nakladacia plošina
(kpl.)
6,
(kus.)
12,40
(kpl.)
Uhlíky autá nakladacia
plošina
Uhlíky autá nakladacia plošina
Pre: motor BÄR , BLW, BC
12,44
Uhlíky autá nakladacia plošina
(kpl.)
Pre: Motor: Bosch, Dautel, Bär,
Iskra, Erhel Hydris, MBB, AMA,
5,75
Uhlíky autá nakladacia plošina
(kus.)
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
138. S 8.44
9x26x26
139. S 8.45
7x10x20
140. S 8.46
9x20x22
17,66
Uhlíky autá nakladacia plošina
(kpl.)
4,50
(kpl.)
27,80
141. S 8.47 8,8x19,2x23
Uhlíky autá nakladacia plošina
Pre: Naviják v aute
Uhlíky autá nakladacia plošina
(kpl.)
12 V 2kW
27,06
Uhlíky naviják v aute T-MAX
EW 8500
12 V 4kW
UHLIKY DO ALTERNATOROV/ ŠTARTÉROV DENSO HITACHI MITSUBISCHI
142.
S 9.1
5x7x15
21660-0390
JAAX 35
143.
S 9.2
5x8x18,5
A648C02970
JAAX 34
144.
S 9.3
5x8x23
A648D02770
JAAX 36
145.
S 9.4
5x8x18
L170-1325
JAAX 39
146.
S 9.5
5x8x26
147.
S 9.6
5x7x21
148.
S 9.7
6x7x18
149.
S 9.8
5x8x18
150.
S 9.9
151. S 9.10
7x10x17
L170-2325
(12 V)
L150-23251
(12 V)
JAAX 37
JAAX 32
JAAX 25
21660-0130
JAAX 9
JASX 82-83
1,60
(kpl.)
1,60
(kpl.)
1,60
(kpl.)
1,60
(kpl.)
2,
(kpl.)
1,30
(kpl.)
2,20
(kpl.)
1,65
(kpl.)
3,83
(kpl.)
Mazda 121
Nissan 23142-1P000/
Isuzu 5-81215-022-0/
Mazda 1456-24-532/
Subaru 49574-7101
UHLÍKY DO ALTERNÁTOROV/ŚTARTÉROV BOSCH
152. S 9.11 4,5x14x17
JASX 49-61
-
153. S 9.12 4,5x12x12
JASX 44-28
-
154. S 9.13 6,8x18x18
JASX 98-99
-
UHLIKY DO ALTERNATOROV PAL MAGNETON
155.
S 10.1 7,9x7,9x21
1924
(12 V)
PLX 5
-
D 355-56,
PLX 9
-
02-9043-00300/12V/22A
10-198-4003
110-901 1300
156.
S 10.2
5x16x18
02-8480-74
(12 V)
157.
S 10.3 6,3x6,3x15
158.
S 10.4
5x16x18
159.
S 10.5
7x16x22
433 930 132 780
(12 V)
0131747
133-4061
(6/12 V)
PLX 10
S 10.6
8x12x22
02-8480-82
-
443 113 516,620,631,632,650,
(Škoda Favorit)
PLSX 1
-
1043-047/6,162-10-08/1
409-8041-00/22,10-200
PLSX 3
(12 V)
161.
S 10.7 8,8x26,6x26
162.
S 10.8 6x12,5x12,5
93-22-32
(12 V)
443 115 141 310
(12 V)
(kpl.)
PLX 11
110-904300,
160.
3,75
PLSX 4
PLSX 5
3,72
(kpl.)
-
Do štartéra:
Do štartéra:
09-9142,0,7/0,8/12
10-199-4009/12
Skoda 105
Do štartéra:
Škoda Favorit, Felicia
Patný od 01,01,2012 Tovar posielame poštou,kurierom formou dobierky. Prac.doba Po-Pia. 7,00-17,00
So. 9,00-12,00
Zastúpenie pre SR a ČR
Milan Habánek UNI servis HAMIL
Legionárska č.30 911 01 Trenčín
Tel: 00421 32 6522 688, 0905 329 762
e-mail:[email protected], www:uniservis.sk
- pozícia aktuálne nedostupná.
Download

PC 2014 -Uhlíkypre štart. alternátory