HISTÓRIA INTERNETU A KOMUNIKÁCIE
ICSED3 – informatika
Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina
Mgr. Miroslav Malacha
Komunikácia prostredníctvom IKT
História komunikácie:













posol,
poštové holuby,
signály ohňa a dymu,
vlajková abeceda,
semaforová abeceda,
optická telegrafná stanica,
elektrický a chemický telegraf,
Morseho telegraf,
poštové služby,
telefón,
mobilný telefón,
email,
multimediálna komunikácia (Skype, ICQ, chatovanie)
Časové závislosti modernej komunikácie:
Vznik internetu:
Časový sled rozvoja internetu:
Časový sled rozvoja internetu:
Časový sled rozvoja internetu:
Súčasnosť internetu - moderný web zameraný na užívateľa, fóra, blogy, blogovanie,
systém WIKI . wikipédia.com, sociálne siete.
Budúcnosť internetu - sémantický web
Úlohy na samostatnú prácu:
 napíšte kedy a za akých okolností ste sa prvýkrát stretli s internetom,
 ak ste zaregistrovaní na sociálnej sieti napíšte prečo ste sa registrovali,
 napíšte krátky článok o tom ako Vám internet zmenil život.
Uvedené úlohy napíšte do textového editora na Vašom počítači a odošlite
na moju emailovú adresu najneskôr do nasledujúcej hodiny.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Download

História internetu a komunikácie