CC-MC200W SK 1
Výstraha / Upozornenie
CATEYE
MICRO Wireless
CYCLOCOMPUTER
CC-MC200W
Skôr, ako začnete počítač používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte ho pre budúce použitie.
Prosím, navštívte našu webovú stránku, kde nájdete
podrobné pokyny s video ukážkami a môžete si stiahnuť návod na použitie.
• Počas jazdy nesústreďujte svoju pozornosť na počítač. Jazdite bezpečne!
• Magnet, snímač a držiak nainštalujte bezpečne. Ich namontovanie pravidelne kontrolujte.
• Ak dieťa omylom prehltne batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Počítač nenechávajte dlhodobo vystavený účinkom priameho slnečného
žiarenia.
• Počítač nerozoberajte.
• Aby ste predišli chybnému fungovaniu alebo poškodeniu, zabráňte pádu
počítača.
• Pri používaní počítača nainštalovaného na držiaku, zmeňte MODE stláčaním štyroch bodov pod obrazovkou alebo súčasným stlačením SSE, čím
dôjde k spusteniu alebo zastaveniu stopiek. Silné stláčanie iných plôch
môže spôsobiť chybné fungovanie alebo poškodenie počítača.
• Koliesko držiaka FlexTight™ utiahnite rukou. Silné uťahovanie napríklad
pomocou náradia a podobne môže poškodiť závit skrutky.
• Na čistenie počítača a príslušenstva nepoužívajte riedidlá, benzín ani alkohol.
• Použité batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
• Zobrazovanie na LCD displeji môže byť skreslené pri používaní slnečných
polarizovaných okuliarov.
Bezdrôtový snímač
Snímač bol navrhnutý na príjem signálov v rámci maximálneho dosahu 70
cm, aby sa znížila možnosť interferencie. Pri nastavovaní bezdrôtového snímača si uvedomte nasledujúce:
• Signály nemožno prijímať, ak je vzdialenosť medzi snímačom a počítačom
veľmi veľká. Vzdialenosť na príjem by sme mali skrátiť v prípade nízkej teploty a vybitých batérií.
• Signály sa môžu prijímať, len ak zadná strana počítača smeruje k snímaču.
Môže dochádzať k rušeniu s dôsledkom poskytovania nesprávnych údajov, a
to v prípade ak je počítač:
• v blízkosti TV, PC, rádia, motora alebo v aute resp. vlaku;
• v blízkosti železničného priecestia, železničných koľají, TV staníc alebo
radarovej základne;
• Používanie iných bezdrôtových zariadení v bezprostrednej blízkosti.
Ako nainštalovať jednotku na bicykel
CC-MC200W SK 2
1
Upevňovací
pásik
Držiak
Koliesko
Snímač
Gumenná podložka pod držiak
Gumená podložka
snímača
Nylonové upevňovacie pásiky
(x 2)
1Montáž držiaka na predstavec alebo riaditká
Držiak FlexTight™ je možné nainštalovať na predstavec alebo riaditká podľa toho, ako je držiak vložený do upevňovacieho pásika.
Upozornenie: Koliesko držiaka FlexTight™ utiahnite rukou. Silné uťahovanie napríklad pomocou náradia a podobne môže poškodiť závit skrutky.
Pri montovaní držiaka FlexTight™ na predstavec:
Upevňovací pásik
2
Gumenná podložka pod držiak
Predstavec
Magnet
Demontujte / nainštalujte cyklopočítač
Zacvaknite
Koliesko
Držiak
Inštalácia snímača a magnetu
Pri montovaní držiaka FlexTight™ na riaditká:
Upevňovací pásik
Gumenná podložka pod držiak
Podoprite rukou,
Riaditká
Odrežte
Vzdialenosť od počítača po
snímač je v rámci dĺžky prenosu
údajov a zadná strana počítača
smeruje nadol.
Magnet prechádza cez snímaciu
zónu.
Vzdialenosť medzi snímačom a magnetom je maximálne 5 mm.
Snímač
rýchlosti
SE
Magnet
Snímač
rýchlosti
Držiak
* Na montáž držiaka na riaditká v tvare aero, alebo na väčší predstavec, použite príslušný držiak s nylonovými upínacími pásikmi.
OR
Špica
Snímač
rýchlosti
Magnet
SE
OR
Snímač rýchlosti
SEN
SOR
NS
ZO
NE
ZO
NE
5 mm
Magnet
* Magnet je možné nainštalovať kdekoľvek na špicu, a to pokiaľ sú splnené
hore uvedené podmienky inštalácie.
Magnet
Zóna
snímania
Bezpečne
utiahnite
SEN
SO
RZ
ON
E
ZON
E
Smerom k zóne snímania
Zóna
snímania
Vytlačte von a zároveň zdvíhajte prednú stranu nahor
2Inštalácia snímača a magnetu
NS
SENS
OR ZO
NE
Upozornenie:
Odstrihnutý okraj lišty
na držiaku zaoblite,
aby ste predišli poraneniam.
Gumená podložka snímača
Odrežte
Nylonové upevňovacie pásiky
* Snímač nainštalujte na pravú prednú vidlicu, čo možno najvyššie.
Príprava počítača
CC-MC200W SK 3
Ak používate jednotku prvýkrát, alebo ak obnovujete nastavenia jednotky na výrobné nastavenia, vykonajte postup vymazania všetkých údajov podľa dolu uvedeného postupu.
1Vymažte všetky údaje (inicializácia)
Obvod plášťa
Kryt priehradky batérie
AC
Stlačte tlačidlo AC na zadnej strane počítača.
AC
2Zvoľte jednotky rýchlosti
Vybodkovaná časť
Zvoľte „km/h“ alebo „mph“.
km/h ↔ mph
MENU
MODE
Potvrďte nastavenie
SSE
3Zadajte obvod plášťa
Skúška funkčnosti
Zadajte obvod plášťa predného kolesa vášho bicykla v
mm.
* Ako pomôcku použite „Referenčná tabuľka obvodu
plášťa“.
Zvýšte
hodnotu
MODE
Prejdite na ďalšie číslo (stlačte a podržte)
MODE
4Nastavenie hodín
MENU
Zobrazovaný formát
Hodina Minúta
5Nastavenie dokončíte stlačením tlačidla MENU
MENU
Potvrďte nastavenie
(dokončiť)
MODE
Po nainštalovaní skontrolujte, či cyklopočítač zobrazuje pri otáčaní predného
kolesa rýchlosť. Ak sa nezobrazuje, skontrolujte stav inštalácie
a
znova (strana 2).
Potvrďte nastavenie
Stlačením a podržaním tlačidla MODE bude dochádzať
k prepínaniu zobrazenia v poradí „Zobrazovaný čas“,
„Hodina“ a „Minúta“.
Prepnite ob12h ↔ 24h
(AM ↔ PM ak je zvolerazovku alebo
prejdite na
MODE né 12h) alebo zvyšuje
MODE ďalšie číslo
hodnotu
MENU
Obvod plášťa (L) pre veľkosť vášho plášťa nájdete v dolu uvedenej tabuľke, alebo
obvod plášťa (L) vášho bicykla presne zmerajte.
• Ako sa meria obvod plášťa (L)
Najpresnejšie meranie dosiahnete otočením kolesa. Správne
nahustený plášť umiestnite tak, aby bol ventil v spodnej časti.
Na podlahe urobte značku a pri zaťažení bicykla hmotnosťou
jazdca prejdite priamu vzdialenosť s jedným otočením kolesa
L mm
(kým sa ventil nedostane znova do spodnej časti). Urobte
značku na mieste ventilu a odmerajte vzdialenosť.
• Referenčná tabuľka obvodu plášťa
* Vo všeobecnosti sú veľkosť plášťa alebo ETRTO vyznačené na boku plášťa.
ETRTO
47-203
54-203
40-254
47-254
40-305
47-305
54-305
28-349
37-349
32-369
40-355
47-355
32-406
35-406
40-406
47-406
50-406
28-451
37-451
37-501
40-501
47-507
50-507
54-507
25-520
28-540
32-540
25-559
32-559
37-559
40-559
47-559
50-559
54-559
Tire size
12x1.75
12x1.95
14x1.50
14x1.75
16x1.50
16x1.75
16x2.00
16x1-1/8
16x1-3/8
17x1-1/4 (369)
18x1.50
18x1.75
20x1.25
20x1.35
20x1.50
20x1.75
20x1.95
20x1-1/8
20x1-3/8
22x1-3/8
22x1-1/2
24x1.75
24x2.00
24x2.125
24x1(520)
24x3/4 Tubuler
24x1-1/8
24x1-1/4
26x1(559)
26x1.25
26x1.40
26x1.50
26x1.75
26x1.95
26x2.10
L (mm)
935
940
1020
1055
1185
1195
1245
1290
1300
1340
1340
1350
1450
1460
1490
1515
1565
1545
1615
1770
1785
1890
1925
1965
1753
1785
1795
1905
1913
1950
2005
2010
2023
2050
2068
ETRTO
57-559
58-559
75-559
28-590
37-590
37-584
20-571
23-571
25-571
40-590
40-584
25-630
28-630
32-630
37-630
18-622
19-622
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622
35-622
38-622
40-622
42-622
44-622
45-622
47-622
54-622
60-622
Tire size
26x2.125
26x2.35
26x3.00
26x1-1/8
26x1-3/8
26x1-1/2
650C Tubuler
26x7/8
650x20C
650x23C
650x25C
26x1(571)
650x38A
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
700x18C
700x19C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
700x32C
700C Tubuler
700x35C
700x38C
700x40C
700x42C
700x44C
700x45C
700x47C
29x2.1
29x2.3
L (mm)
2070
2083
2170
1970
2068
2100
1920
1938
1944
1952
2125
2105
2145
2155
2161
2169
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
2155
2130
2168
2180
2200
2224
2235
2242
2268
2288
2326
Používanie počítača [Obrazovka merania]
Ikona signálu snímača
Bliká synchrónne so signálom snímača.
CC-MC200W SK 4
Aktuálna rýchlosť
0,0 ( :4,0 / :3,0) – 105,9 km/h
[0,0 ( :3,0 / :2,0) – 65,0 mph]
* “Spd“ sa zobrazí pri zobrazení aktuálnej
rýchlosti s spodnej časti.
Jednotka rýchlosti
Porovnanie rýchlosti
Označuje, či aktuálna rýchlosť je vyššia
alebo nižšia ako priemerná rýchlosť. ( vyššia, nižšia)
Používanie tlačidla
MODE pri upevnení cyklopočítača do držiaka
Ikona veľkosti pneumatiky
Ikona automatického režimu
Zobrazenie hodín
MODE
Zacvaknite
Spustenie / zastavenie merania
Existujú dva spôsoby merania; manuálny režim a automatický režim.
Spôsob
nastavenia
Pozrite si časť „Zmena nastavení počítača: Voľba automatického
režimu“ (strana 7).
Počas merania bliká jednotka rýchlosti (km/h alebo mph).
* Maximálna rýchlosť a celková vzdialenosť sú aktualizované bez ohľadu na
spustenie/zastavenie merania.
• Automatický režim (svieti )
ZAPNÚŤ
Merania sa spustia automaticky, pokiaľ je bicykel v pohybe.
START
Prepínanie funkcie počítača
• Manuálny režim
Stlačte tlačidlo SSE súčasne s jednotkou, čím spustíte/zastavíte meranie.
Stláčaním tlačidla MODE sa prepínajú merané hodnoty v spodnej časti v poradí zobrazenom na nasledujúcom obrázku.
SSE+MODE
Stopky
0:00’00” – 9:59’59”
MODE
Denná vzdialenosť
0,00 – 999,99 km [mile]
MODE
Denná vzdialenosť-2
0,00 – 999,99 km [mile]
MODE
Stopky (*2)
0:00’00 - 9:59’59”
MODE
Celková vzdialenosť
0 – 99999 km[mile]
MODE
Maximálna rýchlosť
0,0 – 105,9 km/h
[0,0 – 65,0 mph]
MODE
Priemerná rýchlosť (*1)
0,0 – 105,9 km/h
[0,0 – 65,0 mph]
*1 Ak Tm prekračuje 10 hodín, alebo ak Dst prekračuje 999.99 km, zobrazí sa .E. Údaje zresetujte.
*2 Zobrazí sa len v automatickom režime.
VYPNÚŤ
Spustenie / zastavenie merania
Zacvaknite
SSE
MODE
STOP
SSE+MODE
* Ak počítač demontujete z držiaka, stlačte súčasne tlačidlo SSE vpredu a tlačidlo MODE vzadu.
Resetovanie údajov
(stlačte a
Stlačením a podržaním tlačidla SSE spolu s jednotkou na obpodržte)
razovke merania dôjde k vynulovaniu všetkých údajov meraní
s výnimkou celkovej vzdialenosti (Odo), dennej vzdialenosti-2
(Dst2) a stopiek ( ).
SSE+MODE
* Celkovú vzdialenosť (Odo) vymazať nemožno.
• Samostatné vynulovanie dennej vzdialenosti-2 a stopiek
Na resetovanie aktuálne zobrazených údajov zobrazte prejdenú vzdialenosť 2
(Dst2) alebo stopky ( ) a podržte stlačenú hlavnú jednotku a SSE.
* Ako sa zresetujú stopky a prejdená vzdialenosť 2 zobrazené v hornej časti obrazovky
Zobrazte rýchlosť jazdy (Spd) v spodnej časti obrazovky a
vykonajte resetovanie. Používanie počítača [Rôzne funkcie]
Podsvietenie (nočný režim
CC-MC200W SK 5
)
Pri zapnutí nočného režimu stlačením tlačidla MODE zapnete
(na 5 sekúnd) podsvietenie. Ak počas podsvietenia stlačíte
ktorékoľvek tlačidlo, osvetlenie zostane zapnuté počas ďalších 5 sekúnd.
Nastavenie funkcie na zobrazovanie
ON
Voľba horného displeja
Zobrazovať môžete len vybrané údaje.
Tm
MODE
Dst
Tm
Pre trvalé zobrazenie v rámci horného displeja je možné vybrať akékoľvek údaje.
Dst2
Av
Odo
Mx
Dst
Av
Mx
MODE
VYPNÚŤ
Spôsob
nastavenia
Spôsob
nastavenia
ZAPNÚŤ
Stlačením a podržaním tlačidla MODE prejdete na nastavenie
nočného režimu. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla zapnete nočný režim a vrátite sa na obrazovku merania.
Obrazovka
merania
(stlačte a
podržte)
MODE
Voľba obrazovky nočného
režimu
* Nočný režim sa automaticky vypne, ak nebude počas 10minút prijatý žiadny
signál.
* Zapnutie/vypnutie môžete vykonať aj v rámci obrazovky s ponukou.
Pozrite si časť „Zmena nastavení počítača: Voľba nočného režimu“ (strana 6).
* Ak sa zapne (ikona batérie), podsvietenie sa nezapne ani pri zapnutí nočného
režimu.
Pozrite si časť „Zmena nastavení počítača: Nastavenie funkcie“
(strana 7).
* Okamžitú rýchlosť (Spd) a stopky (Tm) skryť nemožno.
* Ak skryjete funkciu priradenú hornej časti displeja, horný displej sa prepne na
okamžitú rýchlosť (Spd).
* Jednotka zaznamenáva skryté hodnoty na pozadí a údaje každého merania sú
pri zobrazení aktualizované (okrem stopiek).
Stopky
Čas možno merať bez ohľadu na spustenie/zastavenie merania.
Táto funkcia sa môže používať ak je zapnutý automatický režim (svieti ).
• Spustenie/zastavenie : Spolu s jednotkou stlačte tlačidlo SSE. Počas merania bliká .
• Vynulovanie :
Spolu s jednotkou stlačte a podržte tlačidlo SSE.
* Ako sa zresetujú stopky a prejdená vzdialenosť 2 zobrazené v hornej časti obrazovky
Zobrazte rýchlosť jazdy (Spd) v spodnej časti
obrazovky a vykonajte resetovanie. ZAPNÚŤ
Spustenie / zastavenie merania
SSE+MODE
=
Spôsob
nastavenia
Spd
Tm
Tm
Spd
Pozrite si časť „Zmena nastavení počítača: Nastavenie horného
displeja“ (strana 6).
* Stopky nemožno nastaviť pri vypnutom automatickom režime.
Režim úspory energie
Pokiaľ sa do počítača počas doby 10 minút nedostane žiadny signál, zaktivuje sa
režim úspory energie a budú zobrazené iba hodiny. Ak stlačíte MODE alebo sa
do počítača dostane signál zo snímača, meranie sa opätovne zobrazí.
10 minút
Obrazovka režimu
úspory energie
12 hodín
Spánok
MODE
* Ak uplynie ďalších 12 hodín nečinnosti na obrazovke režimu úspory energie, na
obrazovke sa zobrazí len jednotka rýchlosti. Ak počas takého stavu obrazovky
stlačíte tlačidlo MODE, zobrazí sa obrazovka merania.
Zmena nastavení počítača [Obrazovka ponuky]
CC-MC200W SK 6
Stlačením tlačidla MENU na obrazovke merania dôjde k prepnutiu na obrazovku ponuky. Na obrazovke ponuky možno zmeniť rôzne nastavenia.
* Po vykonaní zmien nezabudnite potvrdiť nastavenia stlačením tlačidla MENU.
* Ak obrazovku ponuky nebudete počas 1 minúty používať, prepne sa na obrazovku merania a zmeny sa neuložia.
Z „Voľba mernej jednotky“
Voľba nočného režimu
Zvoľte zapnutie/vypnutie nočného režimu.
* Stlačením a podržaním tlačidla MODE prepnete na nočný režim.
Zmena nastavení
MODE
Obrazovka
merania
MENU
Voľba nočného
režimu
MODE
Nastavenie horného
displeja
MODE
Prepínanie
obvodu
ON ↔ OFF
(stlačte a podržte)
MODE
MENU
Potvrďte
nastavenie
MODE
MODE
Nastavenie horného displeja
MODE
Vyberte funkciu pre horný displej.
Zmena nastavení
MENU
Nastavenie
obvodu plášťa
Tm
MODE
(stlačte a podržte)
MODE
Voľba mernej
jednotky
MODE
MENU
Potvrďte
nastavenie
Prepínanie obvodu (
Prepínajte
* Obvod
Nastavenie hodín
MODE
Spd
)
MODE
MODE
A↔B
(stlačte a podržte)
MODE
MODE
MODE
MENU
Zadanie celkovej
vzdialenosti
Voľba automatického
režimu
Nastavenie
funkcie
Dst2
Av
Odo
Mx
a
obvodu aktuálne vybratého plášťa.
je nastavený na báze pomalej rýchlosti a preto je vhodný pre horské bicykle.
Zmena nastavení
MODE
Dst
Potvrďte
nastavenie
Pozrite si časť „Nastavenie obvodu plášťa“
MODE
Zmena nastavení počítača [Obrazovka ponuky]
CC-MC200W SK 7
Z „Prepínanie obvodu“
Z „Nastavenie hodín“
Nastavenie funkcie
Nastavenie obvodu plášťa
Vyberte funkciu, ktorú chcete skryť.
Zadajte obvod plášťa.
Zmena nastavení
Zmena nastavení
MODE
(stlačte a podržte)
MODE
MENU
Potvrďte
nastavenie
Prejdite na ďalšie číslo (stlačte a podržte)
0100 – 3999
MODE
Zvýšte hodnotu
Dst
MODE
(stlačte a podržte)
Av → Mx → Odo
(stlačte a podržte)
MODE
MODE
MENU
Potvrďte
nastavenie
MODE
Nastavenie hodín
Nastavte hodiny.
Zmena nastavení
Voľba automatického režimu
Zvoľte zapnutie/vypnutie automatického režimu.
MODE
(stlačte a podržte)
12h ↔ 24h
24h
12h
Zmena nastavení
MODE
MODE
(stlačte a podržte)
MODE
(stlačte a podržte)
MODE
MODE
(stlačte a podržte)
MENU
Potvrďte
nastavenie
AM ↔ PM
MENU
Potvrďte
nastavenie
MODE
(stlačte a podržte)
(stlačte a podržte)
MODE
MODE
MODE
Hodina
Minúta
0 – 23
[1 – 12]
Pozrite si časť „Nastavenie funkcie“
Prepnite obrazovku
(stlačte a podržte)
00 – 59
MODE
Zvýšte hodnotu
MODE
Pozrite si časť „Zadanie celkovej vzdialenosti“
ON ↔ OFF
MODE
ON ↔ OFF
MODE
Zmena nastavení počítača [Obrazovka ponuky]
Z „Voľba automatického režimu“
Zadanie celkovej vzdialenosti
Zadajte celkovú vzdialenosť.
* Po zadaní akejkoľvek hodnoty pre celkovú vzdialenosť môžete začať od vami zadanej hodnoty. Túto
funkciu použite pri obnove a/alebo resetovaní svojej jednotky.
Zmena nastavení
MODE
MODE
MODE
(stlačte a podržte)
MENU
Potvrďte
nastavenie
00000 – 99999
MODE
Zvýšte hodnotu
Prejdite na ďalšie číslo (stlačte
a podržte)
Voľba mernej jednotky
Zvoľte jednotku rýchlosti (km/h alebo mph).
Zmena nastavení
MODE
(stlačte a podržte)
MENU
Potvrďte
nastavenie
MODE
Pozrite si časť „Voľba nočného režimu“
km/h ↔ mph
MODE
CC-MC200W SK 8
Používa sa
CC-MC200W SK 9
Údržba
Na vyčistenie počítača alebo príslušenstva použite riedený neutrálny čistiaci prostriedok nanesený na mäkkej tkanine; následne povrch utrite suchou tkaninou.
Výmena batérie
Špecifikácie
Ikona signálu zo snímača nebliká (rýchlosť nie je zobrazovaná).
(Počítač posuňte do blízkosti snímača a roztočte predné koleso. Pokiaľ ikona
signálu zo snímača bliká, problém môže spôsobovať prenosová vzdialenosť v dôsledku vybitia batérie; nejde pritom o žiadnu chybu počítača.)
Lítiová batéria (CR2032) x 1 / približne 1 roky(ov) (Pokiaľ sa počítač používa 1
hodinu/deň; životnosť batérie bude závisieť na podmienkach používania.)
Snímač: Lítiová batéria (CR2032) x 1 / Celková vzdialenosť jednotky dosiahne 10 000
km (6 250 míľ)
* V prípade častého používania podsvietenie sa môže značne skrátiť.
* Ide o približnú hodnotu získanú pri používaní pri teplote 20 °C a pri 65 cm vzdialenosti počítača od snímača.
* Životnosť batérie vloženej počas výroby môže byť kratšia než sú hore uvedené technické špecifikácie.
Ovládací prvok
4-bitový 1-čipový mikropočítač (kryštálom riadený oscilátor)
Displej
Displej z tekutých kryštálov
Snímač
Bezkontaktný magnetický snímač
Prenosová vzdialenosť V rozsahu 20 až 70 cm
Rozsah obvodu plášťa 0100 mm - 3999 mm (Počiatočná hodnota: A = 2096 mm, B = 2050 mm)
0 °C – 40 °C (Tento výrobok prestane správne zobrazovať pri prekročení hodnoty praPracovná teplota
covnej teploty. Pri nižších alebo vyšších teplotách môže dôjsť k pomalej odozve alebo k
čiernemu zobrazeniu na LCD.)
Počítač: 53,5 x 36 x 17,5 mm / 26 g
Rozmery / hmotnosť
Snímač: 41,5 x 36 x 15 mm / 15 g
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi snímačom a magnetom nie je príliš veľká. (Vzdialenosť: do 5 mm)
Počítač
Ak sa zapne (ikona batérie), batériu vymeňte.
Nainštalujte novú lítiovú batériu (CR2032) tak,
aby pól (+) smeroval nahor.
* Po výmene postupujte podľa postupu uvedeného v časti „Príprava počítača“ (strana 3).
Riešenie problémov
Zatvoriť
Skontrolujte, či magnet prechádza cez zónu snímača správne.
CO
IN
Nastavte polohu magnetu a snímača.
Je počítač nainštalovaný pod správnym uhlom?
CR2032
Otvoriť
Zadná strana počítača musí smerovať smerom k snímaču.
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi počítačom a snímačom je správna.
(Vzdialenosť: v rozsahu 20 až 70 cm)
Snímač nainštalujte v rámci uvedeného rozsahu.
Sú počítač alebo batéria slabé? V zimnom období sa výkon batérie znižuje.
Vymeňte za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.
Snímač
Po stlačení tlačidla sa nič nezobrazí.
Ak sa rýchlosť nezobrazí ani po správnom nastavení, vymeňte batériu.
Vymeňte za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.
Zatvoriť
IN
Zobrazujú sa nesprávne údaje.
CO
Vložte nové lítiové batérie (CR2032) tak, aby
značka (+) smerovala nahor a kryt batérie pevne uzavrite.
* Po výmene skontrolujte polohu snímača a
magnetu.
CR2032
Otvoriť
Vymažte všetko podľa postupu, ktorý je popísaný v časti „Príprava
počítača“ (strana 3).
Podsvietenie nie je zapnuté.
Batéria / Životnosť
batérie
Počítač:
* Technické špecifikácie a dizajn podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
Obmedzená záruka
2-ročná, vzťahuje sa len na počítač/snímač
(nevzťahuje sa na spotrebné príslušenstvo a batériu)
Na cyklistické počítače značky CatEye sa poskytuje záruka na materiálové a výrobné chyby v trvaní dvoch rokov od
dátumu prvého zakúpenia. Ak pri bežnom používaní dôjde k poruche, bude časť počítača zdarma opravená alebo
vymenená. Reklamáciu uplatníte u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, priložte potvrdený záručný list a doklad
o zaplatení (bloček).
Dovozca do EU (Česká republika):
Universe Agency spol. s.r.o.
Botičská 419/2, 128 00 Praha 2
Tel: 420 2 2492 0140
Fax: 420 2 2491 2936
URL: www.cateye.cz/
Dodávateľ do SR (Slovenská republika):
UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o
Johanna Vaillanta 3046/3
913 11 Trenčianske Stankovce
Tel: +421 3 26521902
URL: http://www.author.cz/sk/
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka, Japan
Skontrolujte, či je zapnuté (ikona batérie).
Vymeňte za nové batérie podľa postupu, ktorý je uvedený v časti „Výmena batérie“.
Náhradné príslušenstvo
Štandardné príslušenstvo
1602190
Voliteľné príslušenstvo
1602196
1600280N
1602193
1699691N
1665150
1602980
CR2032
Súprava držiakov a snímača
Snímač rýchlosti
Upevňovací pásik
Držiak
Magnet na koleso
Lítiová batéria
Držiak s upevňovacími pásikmi
Download

CATEYE MICRO Wireless