KALİTE VE UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME
MÜHENDİSLİĞİ
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
TEORİK EĞİTİM
UYGULAMALI EĞİTİM
Türkiye’de ilk ve tek uluslararası
“ TEKNİK DENETİM
UZMANI ”
olma imkanı sunan
ZORUNLU DERSLER









Kalite Yönetimi
Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite Mühendisliği
Kalite Kontrol
Mühendislik Deneylerinin Tasarımı ve Analizi
Kalite Yönetim Sistemleri ve Tetkiki
Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Uygunluk Değerlendirme Uygulamaları
Seminer
Dönem Projesi
yüksek lisans programı
BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
 Başvuru değerlendirmeleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği´nin ilgili maddelerine
göre yürütülür.
 Mühendislik Fakültesi bölümlerinden veya Anabilim Dalı
Akademik Kurulu´nca uygun bulunan bölümlerden en az
4 yıllık lisans diplomasına sahip olanlar programa
başvurabilir.
BAŞVURU ADRESİ
 Başvurular Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü´ne
yapılacaktır.
TÜRK
STANDARDLARI
ENSTİTÜSÜ
SEÇMELİ DERSLER















Zaman Serileri Analizi ve Öngörü
Regresyon Analizi
Altı Sigma Kalite Girişimi
Güvenilirlik Mühendisliği
Yazılım Kalite Mühendisliği
Sistem Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Bilgi Teknolojileri Standartları ve Tetkiki
Gıda Yönetim Sistemleri
Çevre Yönetim Sistemleri
Metroloji ve Kalibrasyon
Uygunluk Değerlendirme
Deney ve Laboratuvar Bilgisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliğinde Özel Konular
 Başvuru Tarihleri
www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr ve
www.kudem.hacettepe.edu.tr web sitelerinden
duyurulacaktır.
 Adres
: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
06800 Beytepe / ANKARA
 web
: www.kudem.hacettepe.edu.tr
İLETİŞİM
Prof. Dr. Murat Caner TESTİK
Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanı
e-posta
: [email protected]
Telefon
: 0 (312) 297 89 50
PROGRAM YAPISI
Programın eğitim dili Türkçe'dir.
Yüksek lisans derecesi için en az 12 dersi (Seminer ve Dönem Projesi
dersleri dahil) başarılı olarak tamamlamak gerekmektedir.
 Mezunlar Yüksek Lisans Diplomasının yanı sıra program
dahilinde TSE´nin ilgili alan kriterlerine göre Teknik Denetim Uzmanı
sertifikası alabileceklerdir.
 Program ikinci (gece) öğretimdir.


Bu programı TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi ortaklaşa yürütmektedir.
Detaylı Bilgi: www.kudem.hacettepe.edu.tr
Download

Program Afişi - Kalite ve uygunluk değerlendirme mühendisliği