Naša škola sa zapojila do súťaže o najkrajšiu web stránku, ktorú vyhlásil Magistrát mesta Košice
z príležitosti MS v ľadovom hokeji. Na začiatku súťaže si žiaci vylosovali mužstvá jednotlivých
krajín a v duchu ich národných farieb a symbolov si vyzdobili svoje triedy. Výzdoba trvala počas
celých majstrovstiev. Najlepšiu výzdobu na škole mala trieda 8.A.
Magistrát mesta Košice udelil prvé miesto v hodnote 120 bodov za najlepšiu web stránku
s názvom Stariga fandí hokeju deviatačke Janke Uramovej zo ZŠ Starozagorská 8.
Túto web stránku pripravila pod vedením pani učiteľky Mgr. Eriky Dakovej
Link na web stránku, ktorú Janka vytvorila:
http://msvh2011.webnode.sk/
Mgr. K Valentová
Download

Naša škola sa zapojila do súťaže o najkrajšiu web stránku, ktorú