PETRŽALSKÉ NOVINY
R
8. 7. 2011 • ročník 17 • číslo 14 - 15
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Najbližšie číslo
Petržalských novín
vyjde 26. augusta.
Všetkým Petržalčanom
želáme krásne leto,
veľa oddychu a relaxu.
Najkrajšia
predzáhradka
Aj tento rok budeme súťažiť o najkrajšiu predzáhradku. Máte celé leto
na to, aby ste svoje predzáhradky ešte
zveľadili. Potom ich prihláste do súťaže – na adresu redakcie (poštovú
aj mailovú) napíšte adresu, kde sa
predzáhradka nachádza,
vaše meno a telefónne číslo.
Nikto nám nič
nezaručí
Peniaze z eurofondov na koľajovú dopravu do Petržalky primátor Bratislavy
Milan Ftáčnik garantovať nevie.
strana 5
Boli to najlepšie MS
Slovenská hokejbalová reprezentácia
získala aj na deviatom svetovom šampionáte medaily. Slovensko ako jediná
krajina má cenný kov z každých MS.
Jeho bilancia je jedno zlato, dve strieborné a šesť bronzových medailí.
strana 23
Oceňovali sme petržalské osobnosti
Tento rok sme sa mená ľudí, ktorí dostali ocenenie Osobnosť Petržalky, dozvedeli
až na galaprograme Dní Petržalky. Na návrh obyvateľov našej mestskej časti, spoločenských organizácií či rôznych firiem a inštitúcií ich ocenil starosta mestskej časti
Vladimír Bajan. Ocenenie Osobnosť Petržalky si z rúk starostu prebrali Vojtech
Červenka, Antonín Polách, Beata Renertová, Henrich Slaušek a Ivan Václavík.
V
ojtech Červenka pôsobí ako manažér a odborník v oblasti tepelného hospodárstva. Od roku 2001 pôsobí
v Dalkii, a. s., ako obchodný riaditeľ.
Vojtecha Červenku ocenili za prínos
v oblasti podnikania v Petržalke. Antonín Polách celý život pôsobil v pedagogickej oblasti v regionálnom školstve
na pozícii učiteľa a riaditeľa Základnej
školy Dudova 2. Pod jeho vedením škola získala mnohé významné úspechy
vo výchovno-vzdelávacom procese,
v úspešnej reprezentácii školy a šírení
dobrého mena petržalského školstva.
Beata Renertová bola mnohonásobnou
basketbalovou reprezentantkou ČSSR,
ČSFR a Slovenskej republiky. V roku
1981 ju vyhlásili za najlepšiu basketbalistku Slovenskej republiky. Po skončení
aktívnej hráčskej činnosti pokračovala
v trénerskej kariére, pôsobila od roku
1995 ako mládežnícka trénerka v Petržalke. Beata Renertová ocenenie získala za prínos v oblasti športu a výchovy mládeže. Henrich Slaušek pôsobí
v rôznych spoločenských organizáciách, v Zväze invalidov, bol poslancom
mestskej časti Petržalka. Od roku 1992
je predsedom Slovenského zväzu telesne postihnutých, členom a predsedom
dozorného výboru Jednoty Bratislava,
pomáha pri organizovaní celoslovenských akcií Slovenského zväzu telesne
postihnutých a je spoluzakladateľom
Klubu dôchodcov na Vyšehradskej ulici. Ivan Václavík pôsobí dlhé roky ako
novinár. V rokoch 1974 - 1992 pôsobil
v redakcii Večerníka. Podieľal sa na zviditeľnení či riešení problémov celej
Bratislavy vrátane Petržalky. Sústredil
sa aj na dopravnú problematiku.
(upr)
2 • 8. 7. 2011
A čo na to
starosta?
S veľkým rozhorčením som
zaregistroval stanovisko Všeobecnej zdravotnej poisťovne
o pseudodôvode nezazmluvnenia AT Sanatória z dôvodu
údajnej neprofesionality jeho
pracovníkov.
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Stovky a tisícky preliečených
ľudí z Petržalky, Bratislavy, ale
aj z celého Slovenska a zahraničia, ich úspechy v abstinovaní od rôznych závislostí
(drogy, alkohol, gamblerstvo)
svedčia o opaku.
Ide o zúfalý pokus ospravedlniť hlúpe rozhodnutie VšZP
a o zlikvidovanie jediného
komplexného medicínskeho
pracoviska v tomto odbore
v Slovenskej republike.
Mrzí ma, že viacročné kroky
tejto poisťovne (ktorá má
najviac poistencov v krajine)
smerujú k likvidácii Sanatória
AT v Petržalke.
Vladimír Bajan,
starosta Petržalky
Slovak Lines už tento týždeň
spúšťa novú Letnú linku
U
ž od soboty 2. júla vozia
autobusy novej Letnej
linky záujemcov na obľúbené miesta relaxu a oddychu
k rakúskemu Neziderskému
jazeru, či na nákupy do outletového centra Designer Outlet v Parndorfe.
Na trase Bratislava – Parndorf – Neusiedl am See
– Podersdorf bude až do
4. septembra 2011 jazdiť denne päť spojov v každom smere. Autobusy budú odchádzať
z nástupišťa č. 13 bratislavskej
autobusovej stanice v dvojhodinových intervaloch.
Odchody autobusov z Bratislavy, AS Mlynské Nivy - 8.20,
10.20, 12.20, 14.20, 16.20 h.
Odchody autobusov z Podersdorf am See, Strandplatz - 9.50, 11.50, 13.50,
15.50, 17.50 h.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Autobusové spojenie je určené všetkým, ktorí si chcú
spestriť letné dni. Neusiedler
See je ako stvorené na aktívny oddych, akým je kúpanie,
bicyklovanie, Nordic Walking
alebo prechádzky. Na svoje si
prídu aj gurmáni, ktorí do Rakúska chodia ochutnávať vynikajúce víno z Burgenlandu,
alebo každý, kto rád nakupuje
v outletovom centre Designer
Outlet v Parndorfe. Letná linka má význam aj v opačnom
smere, čiže z Rakúska. Tamojší
obyvatelia alebo dovolenkujúci v okolí Neziderského jazera
si autobusmi môžu urobiť výlet napríklad za spoznávaním
slovenskej metropoly.
Podrobné informácie nájdete na webovej stránke Slovak
Lines, alebo od 6.30 do 18.30 h
na telefónnom čísle: 18 211.
Rozlúčka so školským rokom
Posledný raz zvonenie v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka si vypočulo 357
žiakov deviateho ročníka.
V
ZŠ na Tupolevovej 20 si
deviataci prevzali koncoročné vysvedčenia z rúk
zástupcu starostu Romana
Masára a v ZŠ Turnianska 10
odovzdal vysvedčenia zástupca starostu Martin Miškov.
Obaja vyjadrili presvedčenie, že žiaci z petržalských
základných škôl sú výborne pripravení na úspešné
štúdium na stredných školách a zaželali absolventom
základných škôl príjemné
prežitie letných prázdnin.
Pedagógom poďakovali za trpezlivú pedagogickú prácu
pri výchove a vzdelávaní
mladej generácie a zaželali
zamestnancom základných
škôl príjemné prežitie zaslúženej dovolenky.
Už teraz sa v Petržalke tešíme na nových prváčikov
v školskom roku 2011-2012.
LD
Foto: Lucia Drevická
Cyklotrasu už budujú
V polovici septembra by mala byť dokončená cyklotrasa, ktorá povedie od železničnej stanice Petržalka po Kopčianskej ulici, popod
Pajštúnsku ulicu a diaľničný obchvat po štátnu hranicu s Rakúskom,
kde sa napojí na sieť existujúcich cyklochodníkov. Nová asfaltová
cyklotrasa bude v niektorých úsekoch súčasťou existujúcej komunikácie, technicky však oddelená od automobilovej dopravy. Náklady
na realizáciu projektu predstavujú 85-tisíc eur, z čoho mestská časť
Petržalka financuje 5 % z celkovej sumy.
(mgl)
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Na Tyršovom nábreží
bezplatné wifi pripojenie
Návštevníci Tyršovho nábrežia sa môžu tešiť z nového
bezdrôtového internetového
pripojenia. Je to jeden z výsledkov práce parlamentnej
skupiny priateľstva medzi Slovenskom a Taiwanom.
Nové bezdrôtové pripojenie
na internet je bezplatnou služ-
bou Bratislavčanom, ktorí sa
tak odteraz môžu počas vychádzok či oddychu v zóne medzi
Starým a Novým mostom
na petržalskej strane Dunaja
kedykoľvek bezplatne pripojiť
na internet. Nová služba bude
fungovať neobmedzene.
Ivan Štefanec
PETRŽALSKÉ NOVINY
Poisťovňa lôžka v sanatóriu
už
nechce!
Všeobecná zdravotná poisťovňa
od 1. júla ruší zazmluvnené
postele v Sanatóriu AT.
S
anatórium AT je na Slovensku jediné integrované
zariadenie na liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť
pre závislých od psychoaktívnych látok, hracích automatov
a iných nelátkových závislostí.
Vykonáva a zabezpečuje režimovú ambulantnú i hospitalizačnú odvykaciu starostlivosť,
na ktorú nadväzuje komplexná
socioterapeutická rehabilitácia:
Riaditeľ zariadenia MUDr. Ivan
Novotný hovorí o prístupe,
ktorý môže mať až likvidačné
dôsledky. „Na základe vyše
tridsaťročných
skúseností
sme v Petržalke zariadili
jedno špecializované zariadenie, ktoré má zlúčenú lôžkovú a resocializačnú časť.
Zmyslom je, že od nás pacient odchádza zamestnaný
podľa záujmovej sféry, distribúcie hodnotového registra
a musí mať aj zabezpečené
bývanie. Sú to teda ľudia,
ktorí sa dokážu domestifikovať v regióne a prinášajú aj
osoh,“ vysvetľuje MUDr. I. Novotný, ktorý patrí medzi špičku
v odbore Medicína drogových
závislostí. Začínal v roku 1964
a od tých čias sa nestalo, aby
pacienta, ktorý prejaví záujem
o liečenie, odmietol: „Rozhodnutie liečiť sa je u závislých
prchavé a odklad neraz vedie
k letálnemu koncu. Z týchto
dôvodov je dôležité, aby existovalo aspoň jedno zariadenie v SR, ktoré je schopné
8. 7. 2011 • 3
S TA L O S A
akceptovať tento medicínsky
prístup.“
Momentálne je v zariadení
28 postelí, 14 pre odvykaciu
liečbu a zvyšok pre pacientov,
ktorí prechádzajú resocializáciou. Od roku 1996 mali zazmluvnených 14 lôžok s VŠZP.
Postupnou redukciou sa ich
počet znížil na dve. Jeden lôžkodeň vychádza na 520 eur.
Dosiaľ však nenastala situácia,
aby pacienti museli plnú sumu
uhrádzať. Financie na liečbu
zháňa zariadenie aj formou
sponzoringu.
Zrušenie dvoch lôžok pois-
ťovňa obhajuje nenaplnením
personálnych kritérií. V sanatóriu pracuje päť zdravotných
sestier, traja odborní lekári
a päť psychológov. Podľa vyjadrení Petry Balážovej z VŠZP
chcú týmto krokom posilniť
ambulantnú a stacionárnu formu zdravotnej starostlivosti.
„V prípade potreby hospitalizácie je liečba zabezpečená
v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.“
Novotný však upozorňuje, že
jednoducho nie je možné, aby
bol závislý na oddelení od ôsmej do štvrtej a potom šiel
domov abstinovať. Pacientovi
by taktiež nemalo byť uprené právo vybrať si zariadenie,
ktoré mu vyhovuje. Ignorovať
by sa nemala ani vybudovaná
AT Sanatórium treba zachovať pre všetkých
Oľga Adamčiaková , poslankyňa za SDKÚ-DS
Od roku 1998 som poslankyňou a zároveň dlhoročnou členkou sociálnej komisie pri MZ v Petržalke. Zároveň v tých
rokoch začínalo na území Petržalky svoju činnosť AT Sanatórium MUDr. Novotného, ktoré sa doteraz venuje liečbe
drogových závislostí, resocializácii, psychologickému poradenstvu a psychoterapii.
Počas týchto rokov som sa stretávala s rodičmi, ba aj starými rodičmi mladých Petržalčanov, ktorí zúfalo hľadali pomoc
pre svoje deti - ktoré podľahli drogám... Pomoc našli a úspešne sa liečili a mnohí z nich boli vyliečení práve v AT Sanatóriu
MUDr. Novotného. Veľmi veľa rodičov týchto mladých ľudí
dodnes spomína na časy, keď bol MUDr. Novotný ich poslednou nádejou a vďaka nemu sú dnes z ich detí dobrí rodičia,
schopní manažéri... Preto ma šokovala informácia, že napriek
tomu, že sanatorium poskytuje aj zdravotné služby, nebolo
Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na ďalšie obdobie zazmluvnené.
Toto rozhodnutie určite nie je správne a verím, že sa ho ešte
podarí zvrátiť.
dôvera pacienta v terapeuta:
„Niektorí riaditelia (poisťovní, pozn. red.) si predstavujú,
že existuje univerzálny lekár
a dokonca aj univerzálny pacient. Vzťah terapeut pacient
sa buduje cez mnohé faktory
individuálnych motivačných
schém, ktoré nemožno bagatelizovať.“ V prípade zániku Sanatória AT by sa tento
problém týkal tisícov liečených
pacientov, ktorí pravidelne komunikujú s ambulanciou.
Priemerný vek u alkoholika
a gamblera je približne 44,2
roka a u toxikomana 25,6 roka.
„Pri priemernom veku 72
rokov prežitia je dostatočne
vierohodné, aj ekonomicky,
že financovanie liečenia je
pre poisťovne produktívnejšie
ako u mnohých iných chronických a život ohrozujúcich
onemocnení, pretože po liečení, pacient nie je invalidizovaný, ale plne práceschopný.“ Z tohto aspektu považuje
riaditeľ zariadenia konanie poisťovní za neekonomické.
Po zverejnení rozhodnutia
VŠZP vyjadril ostrý nesúhlas
aj petržalský starosta Vladimír Bajan: „Na jednej strane
sme konfrontovaní s ambicióznym riešením gamblerstva v parlamente, na druhej strane príde niečo, čo je
úplne v konfrontácii k tomu,
kam sa chceme dostať. Zdravotníctvo sme prestali chápať ako medicínu, a začali
chápať ako matematiku.“
Pripomenul, že aj vďaka aktivitám Sanatória AT, medzi ktoré
patrí prevenčná činnosť na základných a stredných školách
sa Petržalka dostala za šestnásť
rokov z prvej priečky na štvrtú
v počte závislých na Slovensku. „Mestská časť je rozhorčená konaním zdravotných
poisťovní, ktoré rozhodnutím
„od stola“ rušia zmluvu so
Sanatóriom AT a považuje
to za úder pod pás. Takéto
rozhodnutie absolútne potiera fakt, že dnes sú deti atakované návykovými látkami
a inými závislosťami už ako
desaťročné,“ reagoval starosta.
Sanatórium AT má vďaka
svojim výsledkom a komplexnému prístupu vysoký kredit
nielen doma, ale aj v zahraničí, ako jedno z mála zdravotníckych zariadení hospodári
bez dlhov.
Autor a foto: LD
Výzva petržalského
miestneho zastupiteľstva Všeoecnej
zdravotnej poisťovni
Miestne
zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava –
Petržalka vyzýva Všeobecnú zdravotnú poisťovňu,
aby prehodnotila svoje
rozhodnutie o nezazmluvnení ostávajúcich 2 lôžok
v Sanatóriu AT v Petržalke
na Osuského ulici.
Toto pracovisko je jediným komplexným medicínskym
zariadením
na Slovensku na liečbu
závislých od psychoaktívnych látok a hracích
automatov v Slovenskej
republike.
Zásadne odmietame nepodložené vyjadrenie VšZP
o údajnej neprofesionalite
pracovníkov
sanatória,
ktoré majú byť dôvodom
ďalšieho nezazmluvnenia.
Stovky a tisícky preliečených ľudí z Petržalky,
Bratislavy, ale aj z celého
Slovenska a zahraničia,
ich úspechy v abstinovaní
od rôznych závislostí (drogy, alkohol, gamblerstvo)
svedčia o opaku.
Pred 16 rokmi, keď
na pôde mestskej časti začalo pôsobiť Sanatórium
AT, bola Petržalka na prvom mieste v počte závislých na Slovensku. Dnes je
- vďaka úspešnej práci sanatória na Osuského ulici
v Petržalke až na 4. mieste.
Pochybujeme o odbornom medicínskom posúdení situácie a odmietame
súčasné rozhodnutie Všeobecnej zdravotnej poisťovne a považujeme ho
za cielenú likvidáciu Sanatória AT.
Žiadame
Všeobecnú
zdravotnú poisťovňu, ktorá
má najviac poistencov nielen v Petržalke, ale aj v celej
republike, aby zvážila svoj
vážny krok proti sanatóriu s cieľom nelikvidovať
možnosť liečby pacientov
z menej solventných rodín.
Poslanci
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti
Bratislava-Petržalka
4 • 8. 7. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
Riadková inzercia
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Prijmeme ženy na denné
upratovanie. BA - Staré mesto,
po 17.00. Na dohodu.
Tel.: 0948/388 928
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
Kúpime byt v Petržalke,
aj zadlžený. T: 0915 122 656
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Stierky, maľby, sadrokartóny. Tel.: 0944 224 001
Puci Profi čistenie kobercov.
Tel.: 0903 454 506.
Realitná kancelária hľadá
externého spolupracovníka.
E mail: [email protected]
Hľadám občasnú výpomoc
do záhrady. Tel.: 0905527738,
0907214735.
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
200 eur popri zamestnaní
za pár hodín tímovej práce
Tel.: 0905 534 995
Hodinový manžel
ak potrebujete niečo opraviť,
pomôcť dokončiť. Stačí
zavolať! Tel.: 0949 459 070
♥ Zosobášili sa
PONÚKA:
➥ 2-garsónka na Znievskej ulici v pôvodnom stave, 2x loggia 71 900 €
➥ Garsónky
od 47 000 €:
Rovniankova, Jungmanova, Romanova, Fedinova, Mlynarovičova,
Vígľašská, Topoľčianska, Blagoevova, Sekurisova – Dúbravka,
Vyšehradska - novostavba
➥ 1-izbové byty
od 60 000 €:
Rovniankova, Vígľašská, Beňadická, Jasovská, Holíčska,
Beňadická, A. Gwerkovej, Wilsonova – Staré mesto.
➥ Novostavby 1-izb.: Betliarska
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty
od 68 000 €:
Osuského, Beňadická, Bradáčova, Topoľčianska, Mlynarovičova,
Vranovská, Rovniankova, Znievska, Bieloruská – Podunajské Byskupice
➥ Novostavba 2-izb.: Zadunajská, Námestie Hraničiarov,
Bosákova, Budatínska, Vyšehradská
➥ 3-izbové byty
od 92 000 €:
Vavilovova, Vígľašská, Znievska, Námestie Hraničiarov, Holíčska,
Jasovska, Šášovská, Mlynarovičova, Furdekova, Strečnianska,
Krásnohorská, Gessayova, Vyšehradská, Osuského, A. Gwerkovej,
Budatínska, Topoľčianska, Púpavová – Karlova Ves,
J. Hagaru – Krasňany
➥ 4-izbové byty
od 100 000 €:
Holíčska, Pifflova, Strečnianska, Černyševského, Röntgenova,
Vyšehradska, Starhradská, Švabinského, Bzovícka
Ponúkame byty v novostavbách a nové rodinné domy v celej Bratislave
a okolí za ceny developerov, neváhajte a kontaktujte nás.
Rakúsko: 3-i byt po kompl. rekonštrukcii v Hainburgu 127 000 €
Rakúsko: 2-gen. rod. dom s 25 á pozemkom
po kompletnej rekonštrukcii
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava – Jarovce: 2x 8,5 á 166 €/m2, IS v dosahu,
Bratislava – Jarovce: 516 m2, 99 000 €, IS v dosahu
Malacky, Plav. Štvrtok, Sološnica, Senec - Tureň, Nová Dedinka...
02 63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
V Art Pegase rastú talenty
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 18. 6. 2011
Tomáš Sedlák - Michaela Schmidtová
Peter Stenchlák – Edita Freundová
Ing. Dušan Sovič – Mgr. Barbora Marônková
Cirkevné sobáše
Dušan Kocian – Gabriela Tóthová
Ing. Milan Budvesel – Mgr. Soňa Kaššovičová
Riaditeľka školy Viktória Ismail Lácová povedala, že uplynulý rok
tohto divadelného súboru bol veľmi úspešný. V tom nasledujúcom ich čaká oslava 5. výročia a pri tej príležitosťou aj nahrávanie
CD albumu. Ak aj vo vás, či vo vašej ratolesti drieme duša umelca,
neváhajte navštíviť zápis. Uskutoční sa od 5. do 15. septembra (15.
– 18. h) na ZŠ Tupolevova, v ktorej Art Pegas pôsobí. SUŠ je akreditovaná ministerstvom školstva. Bližšie info: www.art-pegas.com
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj,
vedľa redakcie PN)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
NOVINKA!
vyrovnávanie vlasov
keratínovou metódou
70 -100 eur
NECHTOVÝ DESIGN
JAPONSKÁ
MANIKÚRA
+ PEELING - 15 eur
PEDIKÚRA
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Ján Polák
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
Záclony a garniže na mieru,
poradenstvo, šitie,
montáž, plisé,
paplóny, bytový textil
V júli a auguste pri zakúpení
záclony riasiaca páska zdarma.
Otvorené: Po-Pia 10.00 - 18.00
So
9.00 - 12.00
HOME DECOR
Černyševského 20 (vpravo od Billy)
www.home-decor.sk
PLATÍTE VEĽA ZA ÚVERY?
• Ponúkame bankové úvery
s najnižším preplatením
• Znižujeme vysoké splátky
za splácané úvery
• Zabezpečíme splátky úverov
v prípade neschopnosti
ich splácania
Hallm ALLFINANZ
E mail: [email protected]
Infolinka: 0903 407 542
HĽADÁME
energetických poradcov,
predajcov plynu a elektriny
Pedikúra - 10 eur
Wellness pedikúra
+ lakovanie 21.60 eura
KOZMETIKA
Permanentný make-up
Pri permanentnom make-upe
obočia alebo pier
+ masáž pleti ZADARMO
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Ivana mobil: 0907 174 602
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž
na uzatvorenie nájomných zmlúv na
TURBOSOLÁRIUM
Lenka
mobil: 0907 385 932
prenájom garáže
č. 13
prenájom garáže
č. 8
garážové státia
Ľubka mobil: 0907 556 758
12/A, 20/A, 25/A, 30/A, 37/, 38/A, 39/A, 44/A, 61/A,
66/A, 73/A, 16/B a 22/B
v garážovom stojisku na Rovniankovej 4 - 6
a garážové státia č.3, 4, 5, 46, 47, 53, 56, 57, 58, a 89
v garážovom stojisku na Mlynarovičovej 14 – 24 v Bratislave.
Nechty
o výmere 19,5 m2
na Osuského ul. č. 1-3
v Bratislave
o výmere 19,5 m2
na Osuského ul.č. 1-3
v Bratislave
Podmienky súťaže je možné obdržať na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava, referát podnikateľských činností, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
alebo na web. stránke www.petrzalka.sk
Bližšie informácie na tel. č. 68 28 68 68
Kozmetika
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
PÁNSKE STRIHY
Akciová cena
od 24. júna - 3 EURÁ
IVANA mobil: 0907 174 602
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 7. 2011 • 5
D O P R AVA
Prečo nemáme v Petržalke koľajovú dopravu?
T
1863 a trať bola dokončená
v roku 1869. Pôvodná trasa,
ktorá začínala v Council Bluffs
(Iowa) a končila v Sacramente (California), merala zhruba 2 850 km. Vďaka invencii
a usilovnosti staviteľov však
výstavba trvala iba 6 rokov
(proces výstavby manažovali
skúsení veteráni americkej
občianskej vojny, robotníci
boli zväčša imigranti z Írska
a Číny).
Koľajový dopravný systém
do Petržalky sa dodnes nezrealizoval, napriek tomu že
prvé diskusie začali už v 70.
rokoch minulého storočia.
Od ťažkého ruského metra
sme sa najprv prepracovali
k ľahkému francúzskemu.
Následne sme diskutovali
o zapustenej a neskôr o estakádnej električke. Dopracovali sme sa k tram-trainu,
ktorý sa možno začne budovať po roku 2014.
Na porovnanie s predchádzajúcimi dvoma príkladmi
z Ruska a USA: diskutujeme
takmer 40 rokov o úseku
s dĺžkou 7, 8 km! A tak si v Petržalke desaťročia opatrujeme
„koridor“ a naďalej sa do práce trmácame po preplnených
bratislavských mostoch.
Nikto nám nič nezaručí
ako to niektorí interpretovali.
Vybudovanie koľajovej trate
z Janíkovho dvora na Hlavnú
stanicu je podľa primátora
jeden z projektov, ku ktorému
sa mesto, Bratislavský samosprávny kraj aj ministerstvo
dopravy zaviazali.
Petržalskí poslanci vyjadrili
sklamanie z riešenia dopravy
v Bratislave. Oliver Kríž má
pocit, že Petržalka v rámci
tohto projektu ťahá za kratší
koniec. Odsunutie koľajovej
trate na ďalšie programovacie
obdobie nechápe, keďže ako
uviedol, nejde o nový projekt. „Projekt Filiálka podľa
môjho názoru neprináša
nič zásadné pre Bratislavu,“ uviedol Kríž. Zástupca
petržalského starostu Martin Miškov je sklamaný, lebo
„na diskusiách bolo prezentované, že električka sa ide
robiť a môžeme na ňu získať
financie v tomto období“.
Starosta Petržalky Vladimír
Bajan považuje projekt koľajovej trate z mestskej časti
za zabudnutý pre toto obdobie. Podľa neho je projekt prepojenia Bratislava-Predmestie
a Bratislava-Filiálka zakopanie
400 miliónov eur do podzemnej trate a do samotnej stanice Filiálka a nerieši problém
hlavného mesta. Ako uviedol
Bajan, sústredí sa na tie témy
v mestskej časti, ktoré môže
reálne ovplyvniť, a to terasy,
parkovanie, garáže a životné
prostredie. „Ak pán primátor
nemá definitívne schválené
stanovisko hlavného mesta
ani k oprave Starého mosta,
ktorý by mal slúžiť na dopravu, tak ja sa pýtam, či to
nie je dôvod na to, aby sme
si znova sadli a povedali, čo
s veľkými investíciami, akými sú Južné mesto, Petržalka
City či Kapitulské polia.“ Investície podľa neho do mestskej časti prinesú obrovskú
stavebnú činnosť aj desaťtisíce
nových ľudí. A to podľa starostu bez toho, aby sme sa bavili,
ako ich prepravíme na druhú
stranu Dunaja a naopak. Tento problém starosta považuje
za najzásadnejší, ktorý vznikol v diskusii o čerpaní peňazí
z eurofondov na Nosný dopravný systém Bratislavy. Starosta nevylúčil ani možnosť,
že by koľajovú trať z Petržalky
postavilo konzorcium súkromných investorov v spolupráci
s mestom. „Akékoľvek riešenie, ktoré pomôže doprave
v Petržalke, je dobré, čiže, keď
sa vymyslí model, ktorý bude
veci posúvať dopredu, ja budem všetkými desiatimi za,“
uviedol starosta Bajan s tým,
že situácia v doprave sa stáva
absolútne neúnosnou. Situáciu
by podľa neho pomohla odľahčiť výstavba šiesteho mosta
v Bratislave. „Ak zistíme, že
nám niekto bude chcieť zavrieť Starý most pre dopravu
bez toho, aby neodsúhlasili
stavbu nového mosta, je to
nezodpovednosť voči Bratislavčanom,“ dodal Bajan.
Silvia Vnenková
ranssibírska magistrála
je najdlhšia nepretržitá
železničná trať sveta a hlavná dopravná tepna Ruska.
Má dĺžku 9 288 km a vedie
z Moskvy do Vladivostoku
na pobreží Tichého oceánu.
Stavba sa začala v máji 1891
a bola skončená v októbri
1916. Jej výstavba teda trvala
25 rokov.
Pacifická železnica prepojila
východné pobrežie (Atlantik)
so západným pobrežím (Pacifik) Spojených štátov amerických. Diskusie o potrebe tejto
trate sa začali už okolo roku
1830, spolu so začiatkom
využívania parných vlakov.
Samotná výstavba sa začala
P
eniaze z eurofondov
na koľajovú dopravu
do Petržalky primátor Bratislavy Milan Ftáčnik garantovať nevie. Uviedol to počas
verejnej diskusie k nosnému
dopravnému systému. Primátor obhajoval to, čo odznelo na tlačovej konferencii,
o ktorej sme písali v posledných dvoch číslach PN. Zopakujme, že z európskych
peňazí by sa mali realizovať
dva projekty, spojenie stanice Predmestie so stanicou
Filiálka a malo by sa spraviť
zahustenie železničných zastávok z Devínskej Novej Vsi
do Podunajských Biskupíc.
Ftáčnik chce zároveň dosiahnuť, aby bolo odsúhlasené, že
sa z peňazí v programovacom
období 2014 - 2020 začne budovať aj trať z Janíkovho dvora
až po Hlavnú stanicu.
Prečo sa zrazu situácia oproti predchádzajúcim dvom verejným stretnutiam o nosnom
dopravnom systéme tak dramaticky zmenila? Ukázalo sa
totiž, že jediný projekt, ktorý
je naozaj pripravený tak, aby
sa dal okamžite realizovať, je
projekt Filiálky a časť električkovej trate Bosákova –
Šafárikovo námestie. Projekt
Janíkov dvor – Hlavná stanica
je len v štádiu štúdie, spoločnosť Metro na ďalšiu projektovú dokumentáciu nedostalo
z rozpočtu mesta peniaze,
hoci bývalý primátor Andrej
Ďurkovský tvrdil, že projektová dokumentácia pre nosný
dopravný systém je prakticky
hotová… A ak by sa nezačal
realizovať ani projekt Filiálka,
prišli by sme o peniaze z EÚ.
Milan Ftáčnik sa pokúšal
presvedčiť, že časť dopravného systému Bosákova – Šafárikovo námestie je reálne
začať stavať skôr. Peniaze
na to chcú získať preklenovacím úverom, peniaze by na to
zohnalo mesto s garanciami
štátu, v najbližších dňoch by
na preklenovací úver mal dostať súhlas v Bruseli. Otázne
však je, či si štát skutočne dá
do svojich priorít na obdobie
rokov 2014 – 2020 výstavbu
nosného dopravného systému, ktorý by vyriešil najmä
dopravu z a do Petržalky.
Za všetkých Petržalčanov asi
prehovoril jeden z prítomných
obyvateľov: „Trať do Petržalky je o politických rozhodnutiach, politici za ňou musia
stáť a musia ju presadiť. Občanov Petržalky nezaujíma,
ako, ale chcú mať dopravu
lacnú, ktorá im neznečistí
životné prostredie a neznehodnotí úroveň bývania.“
Obhájiť priority dopravných
projektov prišiel primátor
Milan Ftáčnik aj na zasadnutie petržalských poslancov.
Primátor uviedol, že Petržalka nie je odsunutá nabok,
Oliver Kríž,
poslanec MZ Petržalka
V Bruseli
o integrovanej
doprave
Slovenská delegácia zložená zo
zástupcov Stáleho
zastúpenia SR pri
Európskej únii,
ministerstva dopravy, župy a hlavného
mesta prezentovala
v Bruseli spoločné
stanoviská k využitiu finančných
prostriedkov z Operačného programu
Doprava určeného
na rozvoj integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji.
Rokovania sa sústredili
na pripravenosť a prínosy jednotlivých projektov ako Bratislava-Predmestie, Bratislava-Stred
(Filiálka) s predpokladanou kapacitou 30-tisíc
cestujúcich v špičkovej
trojhodine, zahustenie
zastávok železničnej dopravy a rozvoj koľajovej
dopravy v Petržalke. „Rokovania boli náročné,
ale konštruktívne. Spoločne s partnermi sme
obhajovali postup a pripravenosť jednotlivých
etáp zapojenia integrovanej dopravy na území
regiónu a mesta. Veríme, že naše argumenty
presvedčia Brusel a budeme úspešní,“ povedal
po skončení rokovania
Pavol Frešo, predseda
Bratislavského
samosprávneho kraja. Ďalšie
expertné rokovania budú
na budúci týždeň. Ich
cieľom je dospieť v dopravných
projektoch
k zhode medzi Bruselom,
vládou, župou a mestom
Bratislava.
(rd)
6 • 8. 7. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Čo nové u nás v škôlke?
Nie sme ľahostajní
Rakovina... slovo mrazivé, nepríjemné, nezodpovedajúce
na otázku, prečo ja alebo môj
blízky, ťažké pre mnohých ľudí
postihnutých touto chorobou, ale aj pre ich najbližších
rodinných príslušníkov. Nikdy
nevieme, ako sa to skončí, len
všetci dúfame, že dobre.
V sobotu 18. júna sa konal
AVON pochod v boji proti rakovine prsníka. Už dlhé roky
naša škola ZŠ Pankúchova
spolupracuje s Ligou proti
rakovine. V rámci spolupráce
sme sa zúčastnili aj na tomto
pochode. Stretli sme sa pred
Euroveou, kde si mnohí ľudia
kúpili ružové alebo šedé tričko.
Spred Eurovey sme sa vydali
za zvukov bubnov popri Dunaji cez Staré Mesto opäť ku
Eurovei. Tam nás čakalo milé
prekvapenie - vystúpenie viacerých spevákov a skupín. Tiež
sme si vypočuli, koľko peňazí
sa vyzbieralo a kam poputujú.
Časť dostal NOÚ na zakúpenie
prístroja na včasné zistenie
metastáz a časť Liga proti rakovine použije na svoje aktivity či už preventívneho, alebo
podporného charakteru. Atmosféra bola vynikajúca, ľudia
veľmi milí, príjemní, empatickí.
Najsilnejší zážitok sme ale mali
zo spoločného vypustenia
balónov. Obloha sa zmenila
na krásnu ružovú, ktorú len
sem-tam presvecovala modrá
obloha. Bolo to úžasné. Neopakovateľný pocit súdržnosti.
Želáme všetkým ľuďom, ktorí
sa liečia na rakovinové ochorenie, aby boli silní, nevzdávali
sa a verili v uzdravenie alebo
aspoň zmiernenie choroby.
Posielame im aj prostredníctvom týchto riadkov veľa pozitívneho myslenia a energie.
Lenka Lauková, Ivona
Kačenková, Romana Peháčková a Mária Sitárová, zrš. ZŠ
Pankúchova
PETRŽALSKÉ NOVINY
dobroty. Tancovačke potom
nebolo kon
konca kraja.
P. S. Nasledujúce
ráno sa naše
Nasle
deti znovu hrali na maturity,
len si tentoraz
na maturitný
ten
stolík vyložili
aj pokladničky.
vylo
Aspoň vieme, že deti sledujú
všetko, čo sa v našej spoločnosti deje...
Dovidenia škôlka, čaká na
nás škola.
Výlet na Kačín. Panie učiteľky
vymysleli tému „Cesta náučným chodníčkom“- oboznámenie sa s prírodou, jej ochranou.
Deti našli rastlinky, hríbiky,
učili sa ich pomenovať (plávka
ružovkastá, lopúch ..), všímali
si, ako sa správajú ľudia v prírode. Najzaujímavejšie však bolo
zakladanie ohníka, opekanie
V
Materskej škole Holíčska už niekoľko rokov
máme výtvarný krúžok. Navštevujú ho spravidla deti 5- až
6-ročné, ale v prípade veľkého
talentu aj deti mladšie. Deti si
v krúžku osvojujú nové techniky, vyjadrujú svoje emócie
prostredníctvom svojich diel.
Poznávajú práce slovenských
aj svetových maliarov. Učia sa
pozerať na svet nielen svojimi
očami, ale i očami druhých.
Zvyšujú si vieru vo vlastné
schopnosti. Ich práce boli
na výstavách, niektoré aj ocenené. Maľujú, kreslia a tvoria
preto, aby potešili.
V zdravom tele, zdravý duch.
Týmto heslom sa v našej škôlke riadime už niekoľko rokov.
Vieme, že detská obezita naberá na obrátkach, a preto
sa snažíme deťom ponúknuť
aktivity, ktoré by obezite dali
STOP. Tento rok sme pripravili aj krásny výlet na Partizánsku lúku, kde sú veľmi
príťažlivo vybudované ihriská
a športové atrakcie. Naše deti
sa zmenili na opičky, koníčky,
včielky. Lietali, behali, liezli,
skákali ostošesť. Dali si preteky pokojne aj s učiteľkami.
Mnohé sa vyšplhali po tyči,
udržali sa na sieti, odvážne
skúsili lanovku s pneumatikou. Neskôr pozorovali aj
žubrienky v neďalekom ryb-
níčku a v potoku sledovali
ochranára pri práci. Naučili
sa, že najlepší pohyb je pohyb
v prírode, ale i to, že prírodu
musíme
bezpodmienečne
chrániť.
Netradiční maturanti. Majú
iba 6 rokov a chodia do škôlky. Celý rok poctivo bádali
a objavovali tajomstvá prírody aj našej krásnej Petržalky. Spoločne hľadali riešenia
dôležité pre budúcnosť, a tak
si ľahko vedia ,,z hlavy“ vypočítať, že ak dostanú napríklad
10 jahôd a 5 dajú kamarátovi,
tak im 5 zostane. Máme aj
chlapcov, čo rátajú príklady
do 20, ale aj do 2 000! Jedia
veľa ovocia, zeleninky, a tak
majú zrak ostrý ako jastrab.
Nerobí im problém poskladať dané slovo z kartičiek,
na ktorých sú písmenká, veď
toto všetko napokon dňa
8. júna dokázali pri ,,Maturite
predškoláka“. Spoločne s pani
učiteľkou si pripravili krásny
zelený stôl s číslami otázok,
kartičkami povolaní, zvieratiek a tiež pripravený stolík
s písmenkami a hlavne žltú
stoličku s balónmi. Tá bola
pre deti dôležitá, lebo niektoré
mali najskôr ,,strach ako slon“.
Deti si ťahali čísla otázok, učiteľka im otázku prečítala a oni
odpovedali. Občas sa deťom
vo veľkej rýchlosti ,,jazyk za-
sekol“. Potom si vyžrebovali
kartičku s obrázkom zvieratka alebo pracovnej profesie.
Posledné skúšky boli pri prípravnom stolíku, kde pani učiteľka určila deťom, ktoré slovo
majú z kartičiek s písmenkami
zostaviť. Všetky deti napokon
úspešne prešli našimi ,,maturitami“ – síce prvými, ale určite
nie poslednými. Ich očká žiarili zdravým sebavedomím. Dostali krásne darčeky do školy,
zjedli chutný koláčik a ostatné
špekáčikov, chlebíka, deťom sa
to veľmi páčilo, cestou domov
sa ani o ničom inom nemohlo
rozprávať. Na záver si deti zaspievali pieseň Sláva nášmu
výletu...
Bol to krásny deň a aj slniečko sa na nás po návrate začalo usmievať, ale to už sme
boli takí unavení, že už len
rýchlo na obed a šup do spálne na ležadlo.
Inez Kachničová
Foto : Ivana Krovinová
8. 7. 2011 • 7
PETRŽALSKÉ NOVINY
Detská univerzita Komenského po deviaty raz
Divadlo Aréna
a Univerzita Komenského v Bratislave pripravujú
už po deviaty raz
letnú univerzitu
pre deti od
9 do 14 rokov.
D
etská univerzita Komenského (DUK) vznikla v Bratislave v roku 2003
z iniciatívy riaditeľa Divadla
Aréna Juraja Kukuru. Počas
júla a augusta bude približ-
ne 350 detských študentov
objavovať nové témy formou
vysokoškolských prednášok.
Prednášajúcimi sú univerzitní
profesori, docenti a vedeckí
pracovníci a svoje prednášky
vždy prispôsobujú veku detí.
Detská univerzita Komenského odštartovala v stredu
6. júla v aule UK slávnostnou
imatrikuláciou za prítomnosti
rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karola Mičietu a riaditeľa Divadla
Aréna Juraja Kukuru. Počas
.”.—xlo¢K{8”TH
x.”.—xlo¢«K”.¦{†††
$¬ ž”Tžl ”{o ”T x/– .xk ¢ÐkžT¶o© «{ ,"
.xo£Bh{¦. _ «{”`.xk«{¦.pk "o{p¢ ¦ ”l”{KT†
–TtKT–k.žk ¬k.Bk –tT t.pk –¢T” žª¬KT֝ pxª
{«x/¦.xk.H«/8.¦©.hkT”¦”To”T.Ðx{t«.”k.KTxl
”.—xloH . ž{ ¢”{–ž”TK pT–.† {Ð.–lÐo{ 8{p{
¦©xko.n£BT.ž.o–tT¦2Зkx¢KÖ.ž”/¦kpk¦”l”{KT†
.¬Kª KT֝ –tT t.pk ”k”.¦Txª «.¢nlt.¦ª .
8{h.žª ”{`”.t . žTž© o¢Bh/”o© x/– ¦©hp.K{¦.j
xªBh ¦¬K© «.Bh”/xkpkH x{ ¦.”kpk Ö.tjÖ.t –.tU
K{8”{ž©†.n¦k.B–.x/t«{¦—TžoUh{/Ðkp¦ªpTž.
x/¦—žT¦. x. To{j].”tT žTpo.† .pk ž.t .n
o”/–xT t.pU o{«pk.žo.H ož{”U {o{p{ x/– —.xj
žkpkx.p£oT†'—Tžo{x/t{¦TK.pk{To{p{`kBj
o{tBh{¦TK{t/BkBh«¦kT”.ž.{Bh¢žx.pk–tT
Ž”.¦Uo”.¦–oU.o{«kTtpkTo{H”}«xTn{`¢”ž©
. –©”©† . .tk.žo¢ x/t K.pk T”xlo{¦U
«¦kT”.žo/†#.ož{–ž”.—xT”ªBhp{”TpTžTp{H¬T
.xk –tT –. xTx.«K.pk . ¢¬ 8{p k.ž{o j KTÖ
x/—h{{KBh{K¢K{t{¦†{p{x/t.n¶£ž{H.pT
ToxU «/¬kžo© –t£ž{o «.hx.pk† ,. –¢T”
žª¬KT֝j8p/«xTxk.Hn.—Txk.H–£¹.¬Txk..pT.n
{«x/¦.xk. x.—Tn ”l”{K© j Ó.o¢nTtT .xk
¢ÐkžT¶o/t«.¦—TžoªBhx/–{–TtKT–k.žkBh†
-k.BkŸ
ž”kTK©H,".xo£Bh{¦._
ceremónie zaznela hymna
Detskej univerzity Komenského a študenti dostali svoje
vlastné indexy, do ktorých
im bude po každej prednáške
zapísaná účasť. V aule UK sa
uskutoční aj záverečná prednáška spojená s promóciu
a odovzdávaním diplomov.
Diplomy dostanú tí študenti,
ktorí sa zúčastnia na minimálne 6 z 9 prednášok.
Všetky ostatné prednášky sa
konajú v sále Divadla Aréna.
Tento rok je pre mladých
študentov
pripravených
9 prednášok, ktoré sa budú
snažiť zodpovedať aj na také
otázky, ako napríklad, prečo
sa žije na vidieku inak ako
v Bratislave, prečo je Zem
planétou hmyzu, prečo má
raketoplán keramický plášť,
alebo prečo človek potrebuje lásku. Po prednáškach
je otvorená voľná diskusia,
počas ktorej študenti kladú
prednášajúcim otázky.
Cyklus prednášok je obohatený o dobrovoľný program sprievodných podujatí
a workshopov. K tradičným
aktivitám patrí kariérny, architektonický a hip-hopový
workshop, exkurzie a tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii a Slovenskom
národnom múzeu, šachový workshop, výlet loďou
k Danubiana Meulensteen či
hodina otázok v parlamente. Novinkami v aktuálnom
ročníku sú „army workshop“
Ministerstva obrany, štvordenný rekreačný pobyt v Planinke v Malých Karpatoch
a
komunikačno-debatný
workshop.
(upr)
Harmónia nití
a farieb
V roku 1999 začal pod hlavičkou kultúrnych zariadení
Petržalky svoju činnosť klub
paličkovanej čipky OKOLOK
pri M-klube. Dnes sa v ňom
stretávajú štyri desiatky žien.
Zúčastňujú sa na regionálnych
aj celoslovenských súťažiach,
no svoju činnosť prezentujú
aj prostredníctvom výstav.
V polovici júna sme v M-klube
navštívili vernisáž Harmónia
farieb a nití. „Motívom výstavy sú vejáre. Predstavuje sa
tu niekoľkých techník, okrem
paličkovanej čipky, môžeme
vidieť aj frivolitiky, tenerify, batiku a plstenie. So všetkými sa
dá oboznámiť v našom klube,
v ktorom sa schádzame každý
pondelok a utorok v priestoroch M-klubu,“ prezradila Alica
Donthová, ktorá OKOLOK pred
dvanástimi rokmi zakladala.
V septembri budú vo svojej
činnosti opäť pokračovať a ak
by ste mali záujem dozvedieť
sa viac, neváhajte navštíviť jedno z ich stretnutí. Viac informácii na stránke www.kzp.sk, alebo priamo v M-klube (1. posch.
DK Zrkadlový háj).
LD
8 • 8. 7. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Poslanci mimoriadne diskutovali aj o doprave
Na júnové zasadnutie petržalských poslancov
prišiel primátor Milan Ftáčnik vysvetľovať
situáciu okolo petržalskej hromadnej dopravy
deň po verejnom stretnutí s občanmi. Tejto
téme sa podrobne venujeme na 5. strane.
O
krem toho sa poslanci zaoberali zásadami
odmeňovania
poslancov
a členov komisií – neposlancov a platu starostovi.
O plate starostu museli rokovať preto, lebo 1. júna
nadobudol platnosť zákon
o platových pomeroch starostov obcí a primátorov
a poslanci o ňom museli
rozhodnúť do 30 dní.
Ďalším dôležitým bodom
programu bola diskusia
k stanovisku miestneho zastupiteľstva k trasovaniu ropovodu. Petržalka rozhodne
nechce byť vylúčená z roko-
vaní o plánovaní trás ropovodu Bratislava - Schwechat.
Protestuje preto proti spôsobu prípravy na prepojenie
ropovodu Družba s rafinériou Schwechat. Poslanci zároveň vyzvali hlavné mesto
na spoločný postup a koordináciu stanovísk dotknutých mestských častí a mesta pri rokovaniach s vládou
SR. O svojom stanovisku
bude mestská časť informovať magistrát hlavného mesta, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného
prostredia aj vládu.
Pôvodný návrh poslan-
kyne Eleny Pätoprstej, že
mestská časť nesúhlasí s navrhovanými alternatívnymi
trasami ropovodu Bratislava – Schwechat, poslanci
neschválili. Podľa dôvodovej
správy by trasy mohli prechádzať územím mestskej
časti v tzv. mestskom koridore, a tým by mohli byť
ohrozené bratislavské vodné
zdroje. Ako uviedla poslankyňa Pätorpstá, Petržalku
pri vyberaní trás ropovodu
neoslovili aj napriek tomu,
že sa jej problém týka. Starosta Petržalky Vladimír Bajan k tejto téme pristupuje
trochu opatrnejšie. Podľa
neho išlo v prípade plánovaných trás ropovodu iba o informatívny materiál, ktorý
vládu k ničomu nezaväzuje.
Problém však podľa starostu
je, že sa takéto témy riešia
mimo samosprávy. K názoru
starostu sa priklonil aj poslanec Oliver Kríž, ktorý uviedol, že obce by mali byť prvé,
ktoré by sa mali k takýmto
zásadným stavbám vyjadrovať. Poslanec
Flandera,
ktorý pracuje v prípravnom
tíme, ktorý sa trasovaniu ropovodu venuje, vysvetlil, že
ide o 50-kilometrový úsek
a že celý tím citlivo zvažuje každú alternatívu, každá
prechádza environmentalistickou štúdiou a zatiaľ nie
je nič defintívne pripravené.
Súhlasil s tým, že by na rokovania o trasovaní mala byť
prizvaná samospráva.
Poslanci schválili aj pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roku
2011/2012 v základných
a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ.
Petržalčania podporili obyvateľov Karlovej Vsi
Obyvatelia
obytných
zón a sídlisk majú zákonné
právo na zdravé bývanie
a svoje rekreačné zóny.
Verejné priestranstvá nemôžu byť iba vecou predajov, prenájmov a investičných zámerov, ale musia
byť konečne regulované
zonálnou dokumentáciou
a schvaľované odborne,
na základe požiadaviek verejnosti na kvalitu života.
Na spoločnej občianskej akcii na Dňoch Petržalky podporilo vyše
tisíc Petržalčanov petíciu obyvateľov Karlovej Vsi proti výstavbe na
Kráľovej hore.
A
j vďaka nim počet podpisov presiahol 12-tisíc.
Petržalčania ukázali, že im
nie je ľahostajné, že Karlovešťanom má byť zabraté ich
obľúbené rekreačné miesto.
Sami sa pamätajú, ako
prednedávnom prišli o polovicu lesíka na Krasovského pri Sade Janka Kráľa.
Vďaka petícii a neúnavnému
nátlaku obyvateľov zachránili polovicu lesíka – druhá
polovica padla na výstavbu
výškovej budovy. Dnes bojujú Karlovešťania o pozemok,
ktorý využívajú desaťtisíce obyvateľov Karlovej Vsi,
Dúbravky, Devína a iných
mestských častí na oddych
a rekreáciu.
Krajský stavebný úrad
presunul kompetenciu rozhodovať o výstavbe na Kráľovej hore na Stavebný úrad
v Petržalke.
Spoločná akcia Petržalčanov a obyvateľov Karlovej Vsi proti výstavbe
na Kráľovej hore je ďalšia
akcia, ktorá dáva politikom jasný signál, že obyvatelia Bratislavy sa už
prestávajú nečinne prizerať na bezhlavé a neregulované presadzovanie
súkromných investičných
zámerov na úkor verejného záujmu.
Elena Pätoprstá,
poslankyňa MZ
Prevádzka MŠ,
ŠJ pri MŠ počas
letných prázdnin
Počas letných prázdnin bude
prevádzka materských škôl
a školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava – Petržalka zabezpečená podľa nasledujúceho
harmonogramu. Cez letné
prázdniny je potrebné prevádzku materskej školy prerušiť najmenej na tri týždne pre
dôkladné čistenie priestorov
materskej školy, dezinfekciu
prostredia a hračiek, ako aj pre
čerpanie dovolenky niektorých zamestnancov. Za pochopenie ďakujeme.
Letná prevádzka
1. 7. 2011 – 31. 7. 2011
MŠ Macharova
MŠ Pifflova
MŠ Bradáčova
MŠ Lachova
MŠ Jankolova
MŠ Haanova
MŠ Iľjušinova
MŠ Bzovícka
MŠ Turnianska
1. 8. 2011 – 31. 8. 2011
MŠ Bohrova
MŠ Röntgenova
MŠ Rovniankova
MŠ Šustekova
MŠ Bulíkova
MŠ Gessayova
MŠ Holíčska
MŠ Lietavská
MŠ Strečnianska
MŠ Ševčenkova
Sme podvodníci?
Chcela som si v Petržalke otvoriť opravovňu odevov, tak som
sa prišla pozrieť na zasadnutie poslancov, aby som naživo videla, ako sa schvaľujú prenájmy nebytových priestorov. Bola som
úprimne zhrozená vystúpením poslanca Juraja Kleina, ktorý sa
v súvislosti s rokovaním o prenájmoch vyjadril ako o odklepnutí majetku pre pár vyvolených. Tak neviem, či je skutočne
nevyhnutné, aby som bola „vyvolená“, aby som si opravovňu
v Petržalke mohla otvoriť, alebo je pán poslanec presvedčený,
že všetci podnikatelia sú úplatkári a podvodníci. Neviem, ako
to medzi petržalskými poslancami chodí, ale vyjadrenie pána
Kleina ma urazilo a určite sa nebudem o prenájom v Petržalke
Ľudmila Faková
uchádzať.
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 7. 2011 • 9
D O P R AVA
Vychutnajte si DELI Malinovú
– osviežujúcu chuť leta
Príchuť, ktorú si zvolili sami spotrebitelia!
Máte chuť na sladké aj v horúcich letných dňoch? Dali by ste si niečo ovocné a osviežujúce? Vychutnajte si letnú novinku - tyčinku DELI Malinová - lahodnú kombináciu sviežej
malinovej náplne s tenkou vrstvou karamelu zaliatou v horkej čokoláde.
Vedeli ste, že v súťaži „Nech je DELI podľa teba“:
• spotrebitelia navrhli celkom 8 629 príchutí
• DELI Malinová získala vo finálovom kole viac ako
tretinu všetkých hlasov
• stránky súťaže navštívilo viac ako 145 000 fanúšikov
DELI Malinová je jedinečná nielen svojou chuťou, ale aj tým, že si ju zvolili sami spotrebitelia. V minuloročnej internetovej súťaži „Nech je DELI podľa teba“ malina uspela v konkurencii viac ako 8 000 navrhnutých príchutí a fanúšikovia ju jednoznačne určili za absolútneho
víťaza! Teraz môžu svoju vytúženú malinovú DELI konečne ochutnať.
DELI Malinová (35 g) – odporúčaná maloobchodná cena 0,35 EUR
Vodné filtre Nerezové fľaše
VÝHERCOVIA tyčinky Deli
V súťaži o tyčinku Deli z čísla PN 13 sme vyžrebovali týchto výhercov:
J. Rolková, Nám. hraničiarov 16; R. Slaný, Blagoevova 8;
M. Čarnecká, Strečnianska 12.
BLAHOŽELÁME a prosíme výhercov, aby kontaktovali
redakciu PN.
Tel. 0918 942 355
M
O
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
www.ddtrade.sk
www.kvalitavody.sk
SPOL
ROZVOJ B
ANIA
Röntgenova 24, 851 02, Bratislava
tel./ fax: 02/59 35 67 48 (49)
e-mail: [email protected]
web: www.srbbonline.sk
Garážové státia na prenájom v novostavbe na Osuského za 55 €/mesiac
10 • 8. 7. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
Revitalizácia
Vlasteneckého
námestia
Mestská časť Bratislava
– Petržalka začala 6. júla
revitalizovať Vlastenecké námestie. Pribudne
na ňom nová dlažba,
zeleň i lavičky.
Mestská časť získala na revitalizáciu Vlasteneckého námestia finančné prostriedky
z operačného programu
Bratislavský kraj. Celkové
náklady na realizáciu predstavujú 195-tisíc eur, z toho
5% pokrýva zo svojho rozpočtu.
Najprv je potrebné odstrániť doterajšie povrchy, budovať inžinierske siete pre
verejné osvetlenie a následne sa pristúpi ku kladeniu
zámkovej dlažby. Na Vlasteneckom námestí pribudne
8 lavičiek, smetný kôš, parkovacia zábrana, kvetinové
záhony v palisádových terasách a okrasné stromy. Revitalizácia si vyžiada náhradu
13 pôvodných stromov. Celkovo pribudne na námestí
32 nových drevín - medzi
nimi javor, ľaliovník, čerešňa pilkatá, hrab holandský
a breza previsnutá.
Stavebné práce sú naplánované na júl a august,
keď je na námestí spravidla
menší pohyb ľudí kvôli dovolenkám a žiackym letným
prázdninám. Práce zabezpečuje víťaz verejného obstarávania TSS Grade, a. s.,
Trnava. Výsadba drevín a zelene je naplánovaná podľa
agrotechnickým termínov
na september a október.
Stavebný ruch na Vlasteneckom námestí počas
letných mesiacov bude
od pondelka do soboty,
teda 6 dní v týždni. Mestská
časť Petržalka si uvedomuje, že práce dočasne znížia
komfort bývania obyvateľom z priľahlých bytoviek,
preto chce všetkých poprosiť o trpezlivosť a pochopenie. Ide o stav dočasný
s cieľom v konečnom dôsledku zlepšiť a skrášliť toto
územie.
(mgl)
Ihrisko už nie je strašiakom
Potreby najmladších obyvateľov petržalského sídliska Kopčany
boli dlhé roky prehliadané. Vďaka iniciatíve občianskeho združenia Ulita majú deti konečne bezpečný priestor na hranie.
R
evitalizáca ihriska dlho
nepatrila medzi priority
mestskej časti. A to aj napriek
tomu, že zo zanedbaných
preliezačiek mali mamy obavy a deti úrazy. Združenie
Ulita uskutočnilo počas minulého leta prieskum potrieb
rodičov detí od troch do šesť
rokov. Vyplynulo z neho, že
za vážny nedostatok považujú absenciu bezpečného
ihriska. „Som tu osem rokov a
nepamätám si funkčnú plochu na hranie,“ hovorí štatutárna zástupkyňa Ulity Petra
Hranová. „Deti využívajú aj
to málo, čo majú, no nie je to
pre nich bezpečné. Mali sme
tu šmykľavku, ktorá sa končila 50 cm nad zemou, takže
mamy rozprávali aj o tom,
ako si tu ich deti rozrazili ústa.
Začali sme o probléme hovoriť
s mestskou časťou a napokon
sa vďaka VPS podarilo nové
ihrisko veľmi promptne postaviť. Svojimi skúsenosťami
nám pomohla aj Ivana Brezinská z OZ Petržalské ihriská,
ktorá nám poradila správny
povrch či dopadové plochy.“
V Kopčanoch pribudlo
pieskovisko, preliezačky, kolotoč a hojdačka. Starosta
Petržalky V. Bajan sa vyjadril,
že ak sa podarí zabezpečiť
ďalšie financie, malo by sa
ihrisko rozrásť: „Som rád, že
sa nám v spolupráci s miestnym podnikom VPS podarilo zbytočne nešpekulovať a
rýchlo niečo postaviť, tak ako
sme postavili lávku cez Chorvátske rameno. V tejto chvíli
je to len začiatok, samozrejme máme predstavu, že sem
dáme niektoré ďalšie hracie
Potravinová pomoc aj pre Petržalčanov
Petržalka sa zapojila do programu potravinovej pomoci, financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.
„V prvom rade sa potraviny
dodávajú deťom v detských
domovoch a profesionálnych rodinách, deťom v domovoch sociálnych služieb
pre zdravotne postihnuté
deti, obyvateľom domovov
dôchodcov a domovov sociálnej starostlivosti, ďalej deťom
v náhradnej rodinnej starostlivosti a fyzickým osobám,
ktoré sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke,“ informoval Juraj
Kadáš z tlačového oddelenia
Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
zároveň uviedol, že na potraviny majú nárok aj osoby
na hranici životného minima
(rodičia a deti, na ktoré sú vy-
plácané dotácie) a poberatelia dôchodku, ktorých výška
dôchodku nepresahuje 305
eur (nepracujúci poberatelia
starobného, predčasného, invalidného dôchodku).
Distribúciu potravín, ktorá
prebieha až do konca kalendárneho roku, bude v Petržalke koordinovať oddelenie
sociálnych vecí MČ Bratislava-Petržalka.
Na cestoviny a múku má
nárok:
- fyzická osoba, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke,
alebo je spoločne posudzovanou osobou, ktorá patrí
do okruhu spoločne posudzovaných osôb s pobera-
teľom dávky v hmotnej núdzi,
- nepracujúci poberatelia
dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 eur (poberatelia
starobného,
predčasného,
invalidného dôchodku),
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti,
na ktoré sú vyplácané dotácie).
- deti v náhradnej rodinnej
starostlivosti.
Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej
hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. Potraviny
budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou
10 kg. Každý skupinový obal
bude obsahovať 10 kg pšeni-
PETRŽALSKÉ NOVINY
prvky,“ povedal, krátko po
jeho oficiálnom otvorení.
Ulita sa pokúša aj o vybudovanie športového ihriska
pre staršie deti a mládež. „Podarilo sa nám zohnať finančné prostriedky a onedlho sa
bude naša žiadosť o prenájom plochy schvaľovať na magistráte,“ prezradila P. Hranová. Podľa jej názoru, ihrisko
pre deti prežije, len ak budú
mať mladí funkčnú plochu na
trávenie voľného času a šport:
„Stále sa tu nedá hrať futbal,
či len tak posedieť.“ Starosta
súhlasí, že by sa na potreby
teenagerov nemalo zabudnúť:
„Ak prejde nájom časti priestoru pre Ulitu, pokúsime sa
im pomôcť s výstavbou polyfunkčného športoviska. Je tu
skutočne tragicky málo možností vybúriť sa. Otázne je
ako s lavičkami, máme predstavu, že ich sem osadíme.
Predpokladám, že komunita
to prijme, nie vždy sú starší
obyvatelia ochotní tolerovať
mladých na lavičkách. Tým,
že okolo povedie cyklistická
trasa do Rakúska, začína byť
tento priestor veľmi zaujímavý, aj preto ho chceme trošku
zhumanizovať. Verím, že sa
nám to podarí.“
Autor a foto:
Lucia Drevická
čnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg
alebo 10 kg, bezvaječných
cestovín v spotrebiteľských
baleniach po 0,5 kg. Obaly
určené pre spotrebiteľa sú
označené textom „Pomoc
EÚ“ a doplnené zobrazením
vlajky Európskej únie.
V prípade, že patríte medzi oprávnených poberateľov,
máte trvalý pobyt v Petržalke
a o túto formu pomoci záujem, prineste aktuálne potvrdenia o príjme (dôchodcovia - výmer platný od 1. 1.
2011, poberatelia dávok
hmotnej núdzi - potvrdenie
z ÚPSVaR) na oddelenie socialnych vecí MČ Bratislava
Petržalka (Kutlíková 12, 5.
posch. č. d. 505, č. tel.: 02/68
286 856). Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín
bude včas oznámený tým,
ktorí splnili podmienky.
LD
PETRŽALSKÉ NOVINY
TA K Ú P E T R Ž A L K U C H C E M E M AŤ / I N Z E R C I A
Prekážky neobchádzam, preskakujem...
Opustené továrne, zdevastované ihriská, zabudnuté panely. Neatraktívne mestské
prvky sú pre parkouristov výzvou.
D
ostať sa čo najrýchlejšie
z bodu A do bodu B, využiť výhradne vlastné telo, preskakovať ploty, múriky, skákať
zo strechy na strechu. Čaká
parkour podobná budúcnosť
ako skatebording? Aj o tom
sme sa rozprávali s Mišom Veselým (26) a Paľom Šebom (22)
zo zoskupenia Asleep from
walk, ktorí sa tomuto netradičnému športu aktívne venujú
niekoľko rokov.
Na parkoure je zaujímavé,
že má hneď niekoľko špecifík,
ktoré sú pre našu dobu typické.
Vďaka internetu a sociálnym
sieťam môžu ľudia z celého
sveta diskutovať o záľubách
a vzájomne sa inšpirovať. Aj
videá jeho zakladateľa Francúza Davida Bella si rýchlo našli
priaznivcov. V uponáhľanom
svete sa všetci snažíme narábať
s časom efektívne. Prekážku,
ktorú bežný človek obchádza,
oni preskakujú. Také prekážky
nájdeme najmä v husto zastavanom mestskom prostredí.
Vizuálne pôsobivé videá,
na ktorých hlavní aktéri pripomínajú superhrdinov z akčných filmov, učarovali aj dvom
Bratislavčanom. Mišo začínal
v roku 2004, vtedy ešte s nejasnou predstavou: „Vždy som
rád lozil po stromoch, lietal
a padal, takže ma to rýchlo
chytilo a ostalo až doteraz.
Mám rád tú voľnosť, je to
niečo úplne iné ako tenis či
bedminton. Neomrzí, vždy sa
dá niečo nové vymyslieť.“ Študent masmediálnej komunikácie Paľo dodáva: „Nie je to ako
hra na počítači, ktorú prejdeš
a skončí. Čím viac to robíš,
tým viac ťa to baví. Ponúka
tisíc nových výziev.“
Najlepším ihriskom pre parkouristu je ulica, sídlisko pred
vidieckymi sídlami vedie: „Aj
na dedinách sú chalani, ktorí
si vedia nájsť svoje prekážky,
je však pravda, že mesto ich
má viac. Pri tomto športe platí, čím väčšia zástavba, tým
lepšie. V meste je prostredie
pestrejšie, Bratislava však nie
je na parkour extra stavaná.
Máme ju slušne pobehanú.
Zaskákať sa dá všade. Dobré
miesta sú pod Mostom Lafranconi, na Bratislavskom
hrade, v Karlovke, na Dlhých
dieloch aj v Petržalke.“
Niekedy sa parkour spája
s filozofiou, ktorú nachádzame
v bojových umeniach. Každá
cieľavedomá aktivita učí disciplíne, dáva však aj čosi viac?
„Určite netrénujeme len telo,
ale aj myseľ,“ zamýšľa sa
Mišo. „Dalo by sa povedať, že
parkourista tak ako pri športe, tak aj v riešení osobných
problémov nebude chodiť
okľukou, ale bude ich riešiť
priamo.“ S úsmevom dodáva,
že nie vždy sa mu to darí preniesť do všedného života.
Platí, že za najlepšími výkonmi sú hodiny driny v telocvični, to si treba uvedomiť
najmä pri trikoch, ktoré pôsobia skutočne nebezpečne.
„Človek sa posúva ďalej len
tréningom. Na Slovensku
existuje viac akadémii, v ktorých nováčikom vysvetlia, čo
treba robiť, aby sa nezranili.
Naučia ich padať, pretože ak
chceme lietať, musíme vedieť
padať.“ S označením extrémny šport, však Mišo nesúhlasí.
„Nebezpečný je pre toho, kto
nevie odhadnúť svoje možnosti a začne napodobňovať
to, čo vidí na videu. Napríklad skáče z baraku na barak
a neuvedomí si, že aktér má
za sebou desaťročný tréning.
Strach nie je na hanbou, je to
záchranný pás.“ Pre niekoho,
kto pozná parkour len z videí,
je prekvapením, že po rokoch
skákania majú chalani za sebou len odreniny. „Najviac
ľudí sa zraní pri preceňovaním vlastných síl. Myslím, že
futbalisti sú zo športu viac
zničení ako my.“
V Bratislave zažíva parkour
menší boom. Venuje sa mu
zhruba 500 mladých ľudí a záujemcov stále pribúda. Aktívne
8. 7. 2011 • 11
však trénuje len niekoľko desiatok. „Neexistuje preň súťažná
základňa. Je to šport, ktorý
robí človek len pre seba a nie
každému to stačí,“ hovorí
študent masmediálnej komunikácie Paľo. Podľa neho čaká
parkour ešte veľká budúcnosť:
„Určite to nie je mainstream,
je ešte vo vývoji. Rovnako aj
skatebording, pred 30 - 40
rokmi začínal ako okrajová
zábava mladých, dnes ho
už pozná každý. Myslím, že
parkour čaká podobná cesta.
Uvidíme, v čo sa vyvinie.“
V druhý júlový víkend sa
chystá Parkour Meeting v Banskej Bystrici. Organizátori
historicky prvého podujatia
na Slovensku, očakávajú príchod dvoch stoviek účastníkov z celej strednej Európy.
Nebudú chýbať workshopy
a atrakcie pre verejnosť. Videá
Paľa a Miša si môžete pozrieť
na stránke youtube pod heslom
„freerun and tricking v Bratislave“. Ak by ste si parkour
radi vyskúšali a vyhli sa úrazom, môžete tak urobiť v bratislavskej akadémii. Bližšie info:
www.vladozlatos.com
Lucia Drevická
foto: Pavol Šebo
CK ČEBUS a Národné divadlo Brno
vás pozývajú do talianskej Verony
na operné predstavenie v antickej Aréne:
Giuseppe Verdi
NABUCCO
(fakultatívne aj Charles Gounod – Rómeo a Júlia)
Termín: 20. – 22. augusta
Cena: 5 900 Kč (možnosť zaplatiť v eurách podľa aktuálneho kurzu)
1. deň: Odchod z Bratislavy smer Viedeň a ďalej po diaľnici A2
smer Graz, Klagenfurt, Villach (cestou dlhšia zastávka v motoreste
– priestor na obed), ďalej smer Udine – Benátky. V neskorých popoludňajších hodinách príchod do hotela blízko mesta Vicenza,
ubytovanie, čas na krátky odpočinok, občerstvenie. Večer odchod
autobusom do antickej arény vo Verone na predstavenie Rómeo
a Júlia (nie je v cene zájazdu, možno si doobjednať), ostatní večerná prehliadky Vicenzy (o 22.00 h návrat do hotela – autobus odíde
do Verony pre návštevníkov operného predstavenia.
2. deň: Po raňajkách v hoteli odchod k jazeru Lago di Garda –
tam je program na celé dopoludnie vrátane priestoru na obed.
Možnosti programu: plavba loďou okolo poloostrova Sirmione, prehliadka hradu a mestečka, využitie sírnych termálnych
kúpeľov, kúpanie v jazere. Popoludní návrat do hotela, večer
odchod na operné predstavenie Verdiho Nabucca v Aréne (je
v cene zájazdu).
3. deň: Po raňajkách odchod – cestou zastávka s krátkou prehliadkou mestečka Udine, ďalej smer Villach, pri jazere Worthersee
priestor na obed, vo večerných hodinách príchod do Bratislavy.
Cena zahŕňa: dopravu luxusným autokarom s WC, klimatizáciou a minibarom, 2x ubytovanie v hoteli **** s raňajkami v dvojposteľových izbách, vstupenku na predstvenie Nabucco,
služby sprievodcu, poistenie CK proti úpadku.
Kontakt: [email protected] do 17. 7. 2011, alebo tel.: 0905 273 416
12 • 8. 7. 2011
Spomíname...
Keď Petržalské noviny
spolu so starostom Vladimírom Bajanom a Kultúrnymi zariadeniami Petržalky zaviedli tradíciu Dní
Petržalky, určite si nevedeli predstaviť, do akých rozmerov sa toto podujatie
rozrastie.
Dni Petržalky by sme
mohli nazvať aj petržalskými hodmi.V tomto našom
sídlisku sme sa stretli zo
všetých kútov Slovenska,
kde všade tradícia hodov
bola synonymom spolupatričnosti, miestom, kde
ste určite stretli všetkých
susedov, ktorých ste trebárs celý rok nevideli.
A práve duch spolupatričnosti, že patríme do Petržalky a Petržalka neodmysliteľne patrí k nám,
rezonoval na Závodisku
aj tento rok. Dni Petržalky,
to nebola len posledná
júnová sobota, ale aj veľa
dní pred galavečerom.
Športovalo sa, súťažilo,
bokom nezostali ani muzikanti, seniori, deti...
Riaditeľ Závodiska Marián Šurda, netradične
v športovom, odhadol, že
sa tu tento rok zišlo o tridsať percent viac ľudí ako
vlani. Ak to bude takto
pokračovať, pomaly sa
na Závodisko už nevojdeme. Možno už dnes treba
rozmýšľať, kam sa možno
nie o rok, o dva, ale o takých päť rokov určite, pomestíme.
K správnym hodom patria aj kolotoče. Tie súčasné sú čistý adrenalín, veď
aj výskot bol adekvátny
rýchlosti a vývrtkám, aké
dnešné kolotoče dokážu. A hoci už bolo dávno
po ohňostroji a Závodisko
sa začalo vyprázdňovať,
od kolotočov sa nikomu
nechcelo odchádzať.
Galavečer je aj o tolerancii a zhovievavosti. Ľuďom
z blízkych panelákov zrazu
neprekáža hluk, aj koníky
si zvykli. Nie, že by sa im
Dni Petržalky rovno páčili,
ale až tak veľmi neprotestovali.
(sv)
PETRŽALSKÉ NOVINY
DNI PETRŽALKY
Tohtoročné vyvrcholenie Dní Petržalky na Závodisku prekonalo všetky doterajšie rekordy. Napriek tomu,
že celý deň bol viac upršaný ako slnečný, Petržalčanov
to neodradilo od toho, aby sa prišli pozrieť, čo všetko
pre nich mestská časť pripravila.
Petržalské Závodisko
A
prišlo ich najviac za posledné roky, podstatne
viac ako vlani. Ocenilo to
aj počasie a popoludní sa
umúdrilo.
Oči ani žalúdok nevedeli,
čomu dať prednosť – lokše,
štrúdle, cukrovinky, ale aj
neodmysliteľná
cigánska
a klobásy rozvoniavali doďaleka. Bol by hriech neo-
chutnať guláše, ktoré už tradične pripravovali poslanci
za SDKÚ-DS a Smer, ale aj
členovia rôznych združení –
Vlci, Združenie športových
klubov Petržalky, P.O.P., Lajovci... poslanecký stánok
Most-Híd zas ponúkal neodolateľnú hruškovicu.
Decká sa dosýta vyšantili v nafukovacom hrade
a na koníkoch, všetci sme popoludní tlieskali mladým speváckym a tanečným talentom
či majstrom bojových umení
a našim šikovným seniorom.
Zástupca starostu Martin Miškov sa priznal, že je
na Dňoch Petržalky po prvý
raz. „Som nadšený atmosférou, Dni Petržalky sú rozhodne to, čo Petržalčanov naozaj
spája, cítiť tú spoločnú túžbu patriť niekam, zapojiť sa
do verejného diania.“ Prvý
zástupca starostu Roman
Masár zažil Dni Petržalky ako
„bežný“ Petržalčan. „Priznám
sa, teraz keď vidím toto podujatie takpovediac z druhej
strany, vnímam tú atmosféru
spolupatričnosti úplne inak,
akosi intenzívnejšie.“
8. 7. 2011 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Dni Petržalky
mojimi očami
Už tradične som spolu s kamarátmi teším
na atmosféru Dní Petržalky plnú veselých
ľudí, rozvoniavajúcich
stánkov s jedlom, farebnými balónmi a,
samozrejme, na skvelú
hudbu a zábavu.
Keď sa začalo pomaly stmievať, presunuli
sme sa k pódiu a užili
si perfektné vystúpenia kapely Hex a Fragile. Bolo krásne vidieť,
ako sa ľudia bavia, bez
ohľadu na to, kto všetko sa na nich díva. Každý si to užíval po svojom, ako najlepšie
vedel. Stretli sme sa tu
celá Petržalka ako jedna veľká rodina.
praskalo vo švíkoch
Večer sme sa už tešili
na vystúpenie očakávaných
hostí – Bluesraiders, Zabudnutí, Hex či Fragile. Všetky
vystúpenia, ktorými nás príjemne sprevádzali René Štúr
a Svätopluk Malachovský,
boli skutočným umeleckým
zážitkom. No a všetci sme sa
tešili na zlatý klinec večera –
Luciu Bílú. Ozaj, viete, že jej
otec pochádza z Petržalky?
Ako prezradila, k Petržalke
má preto veľmi blízky a srdečný vzťah.
Ohňostroj síce avizoval koniec galavečera, ale mnohým
Petržalčanom sa domov ani
po polnoci nechcelo. Ani sa
niet čo čudovať.
Silvia Vnenková
Foto – Miro Košírer
Keď už bolo všade cítiť tú správnu náladu,
na pódium prišla Lucka
Bílá, ktorá mala pred
sebou niekoľko sto divákov. Rýchle pesničky
zaručili živé tancovačky
a, naopak, tie pomalé
zase romantický nádych a očakávanie polnočného ohňostroja. Pri
prvom farebnom výbuchu všetci zhíkli, tlieskali
a upreli oči k oblohe.
Slová boli zbytočné,
bola to nádhera.
Po jeho skončení sme
ešte chvíu ostali stáť
na mieste a všade
okolo seba sme videli
porozhadzované plastové poháre, servítky
či plechovky. Na malý
moment som mala
pocit, že to je jediné,
čo ostalo z tohtoročných dní Petržalky.
To však samozrejme
nie je pravda. Nám
všetkým ostali krásne spomienky na vydarenú akciu, ktorú
Kultúrne zariadenia
Petržalky skvelo zorganizovali. Tešíme sa
znova o rok.
Zuzana Uličná
14 • 8. 7. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Aby deti na cestách nezomierali
Cyklistické
preteky
olympijských
nádejí
V Materskej škole na Bradáčovej ulici je jedným z mnohých
cieľov aj to, aby deti na cestách nezomierali. Ako sa im to darí,
sme sa dozvedeli priamo na akcii Detský vodičský, ktorý je súčasťou projektu Dopravná výchova.
T
Počas 14. ročníka Dní Petržalky sa uskutočnilo viacero športových, kultúrnych
a spoločenských podujatí.
E
šte pred začiatkom
podujatia sa však vďaka občianskym združeniam
Budúcnosť nádejí a GM Procykling uskutočnila na Starohájskej ulici ďalšia športová, ale aj spoločenská akcia
– cyklistické preteky detí
– olympijských nádejí Petržalky. Keďže išlo o prvý ročník takejto súťaže, jej pravidlá neboli stanovené príliš
prísne. Zúčastniť sa na nej
mohli deti rôzneho veku
na rôznych typoch bicyklov.
Teda na všetkom, čo malo
kolesá. Práve preto organizátor pustil na štart aj ľudí
na invalidných vozíkoch.
Peknú myšlienku prišiel
podporiť predseda Slovenského olympijského výboru
František Chmelár, kozmonaut Ivan Bella, olympijský
víťaz v cyklistickom šprinte
Anton Tkáč, tlačový atašé
francúzskeho veľvyslanectva
Didier Rogasik, major Ladislav Čéri z vojenskej kancelárie prezidenta republiky
aj ďalší bývalí reprezentanti
v tomto športe.
Každý štart pretekov bol
samozrejme odmávnutý vlajkou s olympijskými kruhmi.
Pre spomienku i na pamiatku na túto sympatickú akciu
dostali všetci účastníci diplom s autogramami organizátorov i vzácnych hostí.
Celé preteky sa niesli v duchu hesla uvedeného na stupni víťazov:
Šport áno, drogy nie.
Text a foto: Ka
áto akcia sa konala nielen
pre deti tunajšej materskej
školy, ale aj pre deti z ostatných
petržalských škôl. Deti dokazovali svoju smelosť, odvahu,
obratnosť na stanoviskách, pod
dohľadom učiteliek. Vedomosti z oblasti dopravy preverovali
naslovovzatí odborníci z mestskej polície pán Pleva – riadenie križovatky, z OR PZ BA Petržalka ppor. Gereková a npor.
Melichár – dopravné značky.
V prípade nehody boli pripravení záchranári zo Záchrannej
dopravnej zdravotníckej služby
Bratislava so sanitkou a dobrovoľníci zo Zdravotnej služby
Medica Bratislava. Deti si vyskúšali aj úlohu záchranárov,
obväzovali ranených, použili
nosidlá.
Na záver deti čakala odmena v podobe získania vodičského preukazu, darčekov – vesty
od spoločnosti GOODYEAR
Dunlop Tires Slovakia a MČ
Bratislava Petržalka občerstve-
Posledné zvonenie
A
zas je tu posledný mesiac školského roku.
V mesiaci jún sa v školách
opakuje, hodnotí celoročné
úsilie detí. Predškoláci si užívajú v materskej škole posledné dni nielen s kamarátmi, ale
aj s hračkami. Od septembra
im pribudnú nové povinnosti
v základnej škole. V našej materskej škole sme pre všetky
deti pripravili veľmi zaujímavé akcie na posledný mesiac
školského roku. Hneď na začiatku mesiaca všetky deti
súťažili na športovej olympiáde. Víťazmi boli všetci:
malí i veľkí, každý kto sa zúčastnil. Všetci boli odmenení
sladkými medailami.
Deti mali možnosť vidieť
prácu policajtov, konkrétne
jazdeckú políciu s koníkmi,
ktorí k nám zavítali. Deťom
predviedli v areáli školského dvora, čo všetko dokážu
a čoho sa nezľaknú. Deti s nadšením sledovali celú akciu.
Po jej skončení sa už deti tešili na ďalší deň. Prišli poníky
a každé dieťa sa mohlo na nich
povoziť.
Počasie nám prialo, a tak
sme sa na ďalší týždeň vybrali
na výlet na Kolibu. Deti spoznali blízke okolie, vyšantili
sa v lese a prežili krásny deň.
A už tu máme ďalšiu akciu
- rozlúčka s predškolákmi.
Deti sa rozlúčili s materskou
školou pestrým pásmom básní, piesní, tanca. Ukázali všetko, čo sa v našej materskej
škole naučili. V našej škôlke
po celý rok fungoval okrem
iných krúžkov, tanečný krúžok, kde sa deti prezentovali
na vystúpení Kvety zeme,
a svojím vystúpením spestrili aj akciu v Sade Janka Kráľa
na spoločnom podujatí detí
nie, autá a potom zábava – šplhacia nafukovacia šmýkačka.
Účastníkov prišli povzbudiť
aj deti zo ZŠ Dudova 2.
Kveta Kmotorková
Foto: archív MŠ
s hendikepovanými rovesníkmi - energia pre šport: Deň
športu bez bariér.
Na záver ešte pripomeniem
jednu veľmi prospešnú akciu,
ktorú zorganizovalo vedenie
našej škôlky za účasti pani
riaditeľky, niektorých pani
učiteliek, no hlavne rodičov.
Šikovní oteckovia a maminy
si odkrojili zo svojho voľného
času, aby skrášlili deťom interiér škôlky novou maľovkou
a vymaľovali priestory šatní,
skrinky v šatni a umyvárku.
Patrí im jedno veľké ďakujem. Nielen od pani učiteliek,
ale hlavne od detí, ktoré si to
budú užívať. Takto to teda
vyzeralo u nás v posledný
mesiac školského roku: veľa
radosti, hier, smiechu. Máme
všetci dobrý pocit, že zas jeden úspešný školský rok je
za nami.
A čo dodať na záver? Hádam už len to, aby všetci - deti,
rodičia, pani učiteľky, tety
kuchárky, tety upratovačky
prežili v zdraví dni prázdnin,
a aby sme si všetci oddýchli
a v septembri s radosťou prišli
do materskej školy.
Marta Svobodová
foto: Miriam Lachkovičová
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 7. 2011 • 15
K O N TA K T
Ad: Školské časopisy
na školu často zabúdajú
V
Luník IX v Petržalke?
M
nohí ľudia sú zhrození
nad tým, ako to vyzerá na Luníku IX v Košiciach.
Kydajú na tamojších obyvateľov, akí sú neprispôsobiví, čo
je to za ,,čvargu“ atď. Tam ide
o minoritnú časť obyvateľov
Slovenska, sú to ľudia, ktorí
ešte nemajú vštepený zmysel
pre poriadok, spolužitie atď. Z
historického hľadiska boli donedávna väčšinou kočovným
národom a keď sa v ich okolí
nahromadilo príliš veľa odpadu, kočovali ďalej. Ich prevý-
chova potrvá možno pár generácií. Takýto ,,Luník“ máme
však aj v Petržalke. Okolie
nášho domu (Smolenická 8),
je toho príkladom. Jednotlivci v našom dome (našťastie
len jednotlivci) si nevážia, že
máme pekne upravené okolie,
že máme pani upratovačku,
ktorá sa stará o poriadok aj
nad rámec svojich povinností. A je to takzvaná majoritná
časť obyvateľov, ktorí pozerajú
na ,,počerných“ z kopca. A nejde len o tzv. psičkárov. Sú to
Kto opraví cestu?
Rozmýšľam, koľko ešte času bude
treba, aby sa opravili schody na terase Znievska 7. To sa čaká, až si tam
niekto niečo zlomí, alebo povyráža
zuby? Na jeseň prišla komisia v počte siedmich ľudí, fotografovalo sa,
pokyvovalo sa vážne hlavami a konštatovalo sa, že… Na jar už ich bolo
iba päť a zasa sa fotografovalo, vážne pokyvovalo hlavami, konštatovalo sa, že… a zasa sa nič ďalej nestalo.
Už je vyložene problematické, a najmä nebezpečné chodiť po týchto
schodoch starším ľuďom, a to ani
nehovorím o matkách s deťmi alebo s kočíkom. Detské ihrisko sa dalo
do poriadku - všetka česť, ešte keby
tak tie schody.
Občan Petržalky,
Znievska ulica
Nebezpečné schody
Súčasný stav na panelovej
ceste pri Chorvátskom ramene po odbočení z Jantárovej
cesty (slúži asi ako príjazdová cesta k tenisovému klubu
a Ústavu lekárskej kozmetiky) je jedna veľká katastrofa.
Popoludní sa tam nedá normálne prejsť s deťmi na bicykloch alebo s kočíkom atď.
Treba ten chaos zažiť. Žiada
sa tam zákaz vjazdu, azda
tých 100 metrov pešo dokážu prejsť všetci. Pri odbočke
z Jantárovej je aj parkovisko,
samozrejme, prázdne.
bkrc
lenivci, ktorí odpadky radšej
vyhadzujú z okna, ako by sa
prešli ku kontajneru.
Tak ako teraz, aj za predošlého starostu Petržalky, sa robia
pravidelné úpravy okolia, kosenie trávy, zbieranie odpadkov, t. č. orezávanie stromov
atď. Mestská časť robí dosť pre
zútulnenie okolia nášho bydliska. Mnohí si to však nevážia
a neuvedomujú si, že všetky
tieto práce musí niekto platiť.
A ten niekto sme my obyvatelia Petržalky.
krásnom prostredí pobočky MKP na ZŠ Prokofievova sa dňa 13. júna uskutočnilo vyhodnotenie
15 ročníka súťaže. V čase, keď pred 15 rokmi bolo viac
škôl ako v súčasnosti, vznikla na pôde Miestnej knižnice Petržalka aj na základe spolupráce so školami
myšlienka organizovať súťaž školských časopisov. Bol
to pokus, ktorý chcel ešte viac zblížiť školy s knižnicou
a prostredníctvom nich získať aj viac detských čitateľov. Ako vidieť úsilie, ktoré vyvinula MKP, bolo úspešné. Dnes už ako bývalý riaditeľ zakladajúcej organizácie podujatia neviem povedať, aký je stav detských
čitateľov knižnice. Viem však vysloviť presvedčenie
(aj na základe publikovaného článku), že myšlienka,
ktorá, na pôde knižnice vznikla a za ktorú ako vtedajší
riaditeľ nesiem ,,plnú“ zodpovednosť žije, že sa úspešne rozvíja. Na pôde MKP tak popri súťaži Petržalské
súzvuky Ferka Urbánka, ktorých 22. už celoslovenský
ročník bude tento rok, vznikla ďalšia tradícia, ktorá rozvíja talent a tvorivosť detí, ale aj ich väzbu na knižnicu,
detskú knihu, ktorá z nich formuje budúceho čitateľa
oddelení pre dospelých. Mimochodom, za Petržalské
súzvuką∂y Ferka Urbánka dostala MKP v minulom
roku Čestné uznanie Spolku slovenských knihovníkov
a Krajskej pobočky Bratislava. Zento oblas píšem nie
ako zakladateľ súťaže, ale ako čitateľ Petržalských novín, ktoré spomínaný článok dňa 24. júna 2011 publikoval. V podnapise sa uvádza ,,Súťaž školských časopisov usporadúva mestská časť už 15 rokov“. Skutočnosť
je však taká, že je to aktivita a práca Miestnej knižnice
Petržalka. Je pravdou, že MKP je organizáciou mestskej
časti Petržalka, má však svoj štatút, náplň, poslanie, ale
aj tradície, ktoré vrchovato napĺňa, o ktorých by mala
široká verejnosť byť objektívne informovaná, aby spoznala záslužnú a pri formovaní petržalskej spoločnosti
významnú nezastupiteľnú úlohu a poslanie Miestnej
knižnice Petržalka. .
PaedDr. Jozef Pavelka,
bývalý riaditeľ
Petržalčan
Ad: Na Veľkom Draždiaku nič nové (2)
K predchádzajúcim dvom
článkom o tom, aké bude
tohtoročné leto na Veľkom
Draždiaku, by som zaradil
petržalskú tému tém, hneď
po parkovaní - vyše 10-tisíc
psov. Na brehoch jazera sú
tabule, ktoré oznamujú zákaz ich voľného pohybu, ale
aj také, ktoré zakazujú vôbec
vstup so psom do týchto
priestorov. Niektorí „psičkári“ sa však držia toho, že
zákazy sú na to, aby sa porušovali, potom „nepsičkári“
stúpia do psích výkalov, tí
šťastnejší ich včas zbadajú.
Majitelia svojich miláčikov
vo vodách jazera učia nielen
aportovať, ale ich aj vykúpu.
Takže namiesto mentorovania a pohoršovania citujme veterinárov: Psy na srsti
zanášajú do vody vajíčka
parazitov - škrkavky, články
pásomníc, ďalej streptokoky, stafylokoky, salmonely.
Človek, ktorý sa kúpe v tej
istej vode, môže byť za istých podmienok postihnutý
následne ochoreniami kože,
angínou, hnačkami, kvasinkovými a plesňovými infekciami. Pri nezodpoved-
nosti a bezcitnosti takýchto
majiteľov psov by sa už však
nemalo váhať zavolať tých,
ktorí dohliadajú na dodržiavanie verejného poriadku
a právnych predpisov. To nie
je udavačstvo, ale občianske
judo väčšiny pred sebectvom, bezohľadnosťou až
bezočivosťou jednotlivcov
- ak ich upozorníte, aby nepúšťali svojho psa do vody,
v ktorej sa kúpu deti - len
ťažko rozoznáte, či je jeho
agresívny pes, krížený majiteľom alebo majiteľ psom.
P. Poruban
16 • 8. 7. 2011
INZERCIA
výhodne vieme predať/prenajať
Vašu nehnuteľnosť
Ing. Peter Dobias
Hľadám 1-3 izbové byty
pre klientov v BA.
www.remax-slovakia.sk/peterdobias
[email protected]
0948
975
+421
905 705
617,800
+421 903 825 789
...nerozhodujte sa bez nás
www.remax-slovakia.sk/aureal
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie.
email: [email protected]
I. Ženská gynekologická ambulancia
MUDr. Marián Kollár
už tretí rok vedie v priestoroch poliklinky FN na Antolskej ulici gynekologickú ambulanciu.
I. ženská gynekologická ambulancia má uzavreté zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami. Jej vybavenie
umožňuje vyšetrenie a diagnostiku všetkých základných
gynekologických chorôb, komplexnú starostlivosť
v tehotenstve, ultrazvukovú diagnostiku atď.
Hlavným cieľom je, aby z nej pacientky odchádzali
s pocitom, že je o ne maximálne postarané.
www.prvazenska.sk, tel. 6867 2551
PETRŽALSKÉ NOVINY
POZVÁNKA
Knižný kolotoč 2011 - Knihy dostávajú novú šancu
Miestna knižnica Petržalka vás pozýva povoziť sa na Knižnom kolotoči. Otvorenie sezóny
bude 6. 7. 2011 pri fontáne pred budovou Technopolu. Je to už štvrtý ročník. Cieľom kolotoča
je, aby sa formou bezplatnej hry, bez potreby sa zaregistrovať v knižnici, podporilo putovanie
kníh medzi Petržalčanmi, ktorí dajú knihám vyradeným z knižného fondu druhú šancu, vrátia
ich do čitateľského života.
Miesto konania: pred budovou Technopolu pri fontáne. Pri zlom počasí vo vestibule.
Termíny: 1. kolo 6. júla 2011 od 9.00 – do 12.00 hod.
2. kolo 20. júla 2011 od 9.00 – do 12.00 hod.
3. kolo 3. augusta 2011 od 9.00 – do 12.00 hod.
4. kolo 17. augusta 2011 od 9.00 – do 12.00 hod.
Budete mať možnosť zadarmo získať knižku, ktorú by ste mali po prečítaní ponúknuť ďalším
záujemcom - v rodine, známym, priateľom… Môžete ju aj nechať na verejne prístupnom mieste, kde si nájde svojho čitateľa. Knihy sú označené infomačnou nálepkou. Do letného projektu
sú zaradené knihy vyradené z knižného fondu knižnice tzv. duplikáty alebo ide o knihy pochádzajúce z darov od občanov.
Miestna knižnica Petržalka
16 • 8. 7. 2011
Ing. Peter Dobias
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
výhodne vieme predať/prenajať
Vašu nehnuteľnosť
POZVÁNKA
Hľadám 1-3 izbové byty
Knižný kolotoč 2011
pre klientov v BA.
www.remax-slovakia.sk/peterdobias
[email protected]
0948
975
+421
905 705
617,800
+421 903 825 789
...nerozhodujte sa bez nás
www.remax-slovakia.sk/aureal
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie.
email: [email protected]
Knihy dostávajú novú šancu
Miestna knižnica Petržalka Vás s radosťou opäť pozýva povoziť sa na Knižnom
kolotoči. Otvorenie sezóny bude dňa 6. 7. 2011 pred budovou Technopolu pri
fontáne. Je to už štvrtý ročník. Cieľom kolotoča je, aby sa formou bezplatnej hry,
bez potreby sa zaregistrovať v knižnici, podporilo putovanie kníh medzi Petržalčanmi, ktorí dajú knihám vyradeným z knižného fondu druhú šancu, vrátia ich
do čitateľského života.
Miesto konania: pred budovou Technopolu pri fontáne. Pri zlom počasí vo
vestibule.
Termíny: 1. kolo 6. júla 2011 od 9.00 – do 12.00 hod.
2. kolo 20. júla 2011 od 9.00 – do 12.00 hod.
3. kolo 3. augusta 2011 od 9.00 – do 12.00 hod.
4. kolo 17. augusta 2011 od 9.00 – do 12.00 hod.
Budete mať možnosť zadarmo získať knižku, ktorú by ste mali po prečítaní ponúknuť ďalším záujemcom - v rodine, známym, priateľom… Môžete ju aj nechať
na verejne prístupnom mieste, kde si nájde svojho čitateľa. Knihy sú označené infomačnou nálepkou. Do letného projektu sú zaradené knihy vyradené z knižného
fondu knižnice tzv. duplikáty alebo ide o knihy pochádzajúce z darov od občanov.
Veríme, že si medzi knižkami nájdete svoj obľúbený žáner na dovolenku: dobrú
detektívku, historický román, napínavý triler, román pre ženy, sci-fi, či v súčasnosti oblúbené romány fantasy a určite aj niečo pre deti.
Tešíme sa na Vás
Vaša
Miestna knižnica Petržalka
I. Ženská gynekologická ambulancia
MUDr. Marián Kollár
už tretí rok vedie v priestoroch poliklinky FN na Antolskej ulici gynekologickú ambulanciu.
I. ženská gynekologická ambulancia má uzavreté zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami. Jej vybavenie
umožňuje vyšetrenie a diagnostiku všetkých základných
gynekologických chorôb, komplexnú starostlivosť
v tehotenstve, ultrazvukovú diagnostiku atď.
Hlavným cieľom je, aby z nej pacientky odchádzali
s pocitom, že je o ne maximálne postarané.
www.prvazenska.sk, tel. 6867 2551
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 7. 2011 • 17
Petržalka City – mestský park
Takmer všetci si želáme, mať okolo seba čo najviac zelene.
N
ie všetci si však rovnako predstavujeme, ako
by táto zeleň mala vyzerať,
čo všetko by sme s ňou mali
robiť alebo nerobiť. Niekto
chce mať okolo seba čo najviac stromov a mať pocit, že
je v lese, napriek tomu, že
je len pár metrov od svojho bytu, čo umožňuje kúzlo
lesoparku. Iný chce vnímať
otvorené zelené priestranstvo
lúk a plôch bez zásahu ľudskej činnosti a ďalší sa chce
kochať kombináciou týchto
pocitov, doplnenou zážitkom
z vnímania okrasných drevín,
upravených kríkov, fontán, lavičiek, altánkov, sôch a iných
prvkov, ktoré práve človek
do tejto scenérie vnáša, aby
vytvoril jedinečnú atmosféru
mestského parku.
Pravdou je, že každý
z týchto typov zelene má
svoje miesto aj v mestskom
prostredí. Tie bez zásahu človeka nás upozorňujú na koniec mestskej zástavby a tvoria rozhranie medzi mestom
a jeho okolím, príkladom
sú lužné lesy Dunaja, výnimočne vstupujúce do mesta napríklad v okolí jazera
Draždiak, les na Kolibe, alebo
ktorékoľvek zelené plochy
na periférii nášho mesta. Aj
k týmto prostrediam máme
jednu minimálnu povinnosť,
aby sme ich práve také, aké
sú, udržiavali, a teda nedovolili ľuďom, ktorí k zeleni
a k prírode vzťah nemajú, zanešváriť ich odpadkami a zničiť tak jej krásu. Žiaľ, nie vždy
a všade si túto povinnosť plníme, preto aj naše očakávania sú často nenaplnené.
Ak sa vyskytne taká unikátna príležitosť, akou je zachovanie lesa v mestskej zástavbe
na niekoľkohektárovej ploche, potom je jeho doplnenie
lavičkami a niekoľkými miestami a prvkami nerušiacimi
jeho atmosféru priam našou
povinnosťou, o udržiavaní
poriadku a čistoty nehovo-
riac. Preto aj lesopark Horského parku je jednou z najhodnotnejších častí zelene.
Všade okolo nás však existuje množstvo menších zelených nezalesnených plôch,
ktoré len čakajú na to, aby
sme zvýšili ich hodnotu
a príťažlivosť, aby sme ich
kultivovali. Takýto prístup
k mestskej zeleni je nielen
typickým znakom rozvinutej
západnej aj východnej kultúry v mestách krajín s vyššou
životnou úrovňou, ale aj prejavom kultúry každého z nás.
Je potešujúce, že na niektorých miestach v našom meste je snaha o tento prístup
viditeľná a vždy slávi úspech
v podobe vysokej návštevnosti upravenej zelene oproti
jej pôvodnému neupravenému vzhľadu. V prípade plôch
s väčším rozsahom alebo
v systéme ich prepojenia, keď
je možné hovoriť o mestskom
parku, je týchto prípadov ešte
málo, no efekt obľúbenosti
a návštevnosti je maximálny.
Nejde pritom o prípady, keď
tradícia vytvorila samozrejmú povinnosť tvoriť a udržiavať mestský park ako v Medickej záhrade alebo záhrade
Prezidentského paláca, ale
nachádzať miesta a tvorivo
ich zveľaďovať s rovnakým
výsledkom a prinášať tak
do mesta environmentálny
prvok a zároveň ho urbanisticky dotvárať - kompletizovať a modernizovať.
Verejné zdroje sú limitované a na daný účel je objektívne možné použiť len ich malú
časť, vzhľadom na existenciu
prioritnejších a rovnako významných cieľov. Ostávajú
zdroje súkromné, ktoré sú
výnimočne v rukách filantropov, zameraných práve
týmto smerom, to je však
v našich postsocialistických
krajinách zatiaľ skôr zázrakom – kultúrny vývoj nikdy
nenapreduje míľovými krokmi a jednoducho tam ešte
nedospel a bohatstvo sa ešte
nedokázalo vytvoriť v takej
masívnej podobe, aby existovalo dostatočné množstvo
ľudí, z ktorých niekto predsa
len nezištne daruje ostatným
niečo také, ako je životné
prostredie. Nakoniec sú tu
zdroje komerčné, ktoré si ľudia a média (ľudia často kvôli
médiám) zvykli vnímať ako
antienvironmentálne ako tie,
ktoré v prípade rozvoja miest
sa umiestňujú len do výstavby
komerčných budov s cieľom
maximalizácie zisku. Existuje
však prístup, ktorý ani nevyžaduje zázračné osvietenie
ako skôr dôveru verejnosti
v jeho existenciu, a to spájanie
nevyhnutnosti efektívnosti
vloženého komerčného kapitálu do rozvoja mestského
prostredia a výstavby a tvorby zelene a aplikácie environmentálneho prístupu v tejto
oblasti ľudskej činnosti.
Ak niekto nájde zdroje, je
vybavený takmer nekonečnou pracovitosťou a trpezlivosťou a dá si za cieľ vytvoriť
novú štvrť, ba dokonca centrum mestskej časti, má všetky predpoklady spojiť ciele
environmentálneho prístupu
a komerčného kapitálu. Napriek tomu je to u nás stále
zriedkavé. Nie však v prípade Petržalka City, projektu
centra najväčšej bratislavskej
mestskej časti, ktoré aj v podtitule Kultúrno-spoločenské
a športové centrum dáva
všeobecný prísľub popísaného postoja a chce bez zvyšku
naplniť ambíciu moderného
a environmentálneho centra.
Spoločnosť Petržalka City
tvrdí, že moderné budovy
v náručí zelene, v prostredí
mestského parku budú mať
pre ich užívateľov vyššiu
hodnotu, a tak jednoducho
príde k efektívnemu využitiu komerčného kapitálu, že
investície do zelene sú pridanou hodnotou stavebných
častí, že vznikne časť, štvrť,
PETRŽALSKÉ NOVINY
centrum, ktorého jedným
z hlavných nosných prvkov
bude mestský park, a to nie
je v rozpore s cieľmi použitia
zdrojov Petržalka City.
Čo teda bude obsahom
mestského parku v tomto
projekte, ak napĺňa spomínané ciele? Predovšetkým je to
mestotvorný prvok na tej istej
úrovni ako stavebný komplex,
bulvár alebo námestie (ktoré
podrobne popíšu ďalšie články na tému Petržalka City),
prináša do tejto novej štvrte
mestskej časti nenahraditeľné funkcie kompenzácie
mestského stresu, oddychu,
zdravia, športu, kultivácie
a podobne, preto je urbanisticky nezameniteľný. Jeho
konkrétna forma potom tvorí
rovnakú hodnotu ako architektúra budov, no vzhľadom
na jeho rozsah má masívnejšiu pôsobivosť. Jeho plocha
vrátane vodných plôch bude
viac ako sedem hektárov
a zmení tak dnes minimálne využívané neupravené
a zanedbané časti na vysoko
navštevované miesta. Prechádzky pri Chorvátskom
ramene, ktoré sú pre ich pokoj celkom obľúbené už dnes,
budú atraktívne kultiváciou
brehov, rôznorodosťou ich
častí, pohľadmi na záhradnú
architektúru parku, revitalizáciou Chorvátskeho ramena
a zatraktívnením jeho vodnej
plochy. Množstvo z týchto
prvkov, mnohokrát prepojených s témou kultúry v projekte, so športovými časťami
projektu a inak spoločensky
hodnotnými témami, zostane konkrétne nevypovedaných a zahalených ako tie
najpríjemnejšie prekvapenia
pre obyvateľov Petržalky. Tá
sa tak po ich odhalení stane
rovnocenným partnerom pre
najospevovanejšie časti Bratislavy. Niekedy je nesmierne
ťažké tieto atraktívne prvky
zrealizovať, pretože pochopenie a kooperácia susedov
a inštitúcií nie je samozrejmá, často však nevyhnutná.
To našťastie neplatí o úrade
mestskej časti Petržalka a tiež
o magistráte hl. mesta, tieto
kľúčové inštitúcie majú vysoký záujem o napĺňanie cieľov projektu, o čom svedčí aj
posledné rokovanie starostu
a vedenia mestskej časti so
zástupcami Petržalka City,
s cieľom podrobnej informácie o verejnoprospešných
kontextoch projektu.
Mestský park je dielom
urbanistov, krajinotvorcov
(landscaperov), záhradných
architektov a záhradníkov. Tí
všetci vytvoria prvky a konkrétne riešenia pre zadanie,
kde okrem základných, už
spomenutých funkcií, budú
miesta na športovanie, výbehy
pre psov, atraktívny kontakt
s vodnou plochou, zaujímavé
aplikácie okrasných drevín
a rastlín, to všetko v kombinácii s miestami na posedenie a občerstvenie v interakcii
s ďalšími časťami projektu –
s južnou promenádou v lokalite A, s námestím v lokalite
B, s pešou osou spájajúcou
originálnym premostením
obe lokality. Možnosti prechádzok nielen pri ramene,
ale tvarovanými, vždy inak
zaujímavými uličkami parku
s fontánami, skulptúrami,
reliéfmi trávnatých častí, zaujímavými lavičkami, detskými ihriskami, altánkami,
malou parkovou architektúrou a predovšetkým zabezpečenou vysokou údržbou
a ochranou, ktorá bude park
zachovávať a trvale udržiavať
ako miesto s takou vysokou
kultivovanosťou, že vznikne
podvedomý pocit potreby
spoločnej ochrany tejto hodnoty, ako aj prepojenia všadeprítomnej kultúry tohto
moderného centra.
Nebude to ľahké vytvoriť,
dosiahnuť, ochraňovať a udržiavať, no pre ušľachtilý cieľ
takto impozantne zveľadiť
zatiaľ neupravené prostredie,
ktoré túto príležitosť ponúka, sa tvorcom a staviteľom
projektu oplatí veľa obetovať
a nakoniec si úctu a uznanie
obyvateľov zaslúžiť.
Ing. Juraj Richter,
PETRŽALKA CITY, a. s.
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4
851 02 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18,
oddelenie neperiodickej tlače a tlačovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
8. 7. 2011 • ročník 17 • číslo 14 - 15
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 8. 7. 2011
Fíha, kniha!
Láska na prvé
kliknutie
„Podľa mňa bola internetová zoznamka len pre
zúfalcov a úchylov. Jednoducho som mala o tomto
zoznamovaní veľmi skreslené predstavy. Ale potom som sa raz na jednu
takúto zoznamku pozrela
a zistila som, koľko je tam
mužov, ktorí niekoho hľadajú, tak ako ja...“ vyznáva
sa Hana Vovsová. Hana
nie je spisovateľka, ani
psychologička. Akurát sa
po rozvode rozhodla, že
nechce byť sama a do hľadania partnera sa pustila
s veľkou vervou. Absolvovala 56 stretnutí, kým nestretla svojho Jirku, ktorý
je dnes jej manželom.
Hanka v tomto sviežom,
vtipnom dielku opisuje
stretnutia, ktoré absolvovala, mužov, medzi ktorými hľadala svojho nastávajúceho partnera. Je to
akýsi manuál na hľadanie
partnera na internete.
Môže byť veľkou motiváciou aj pre iných osamelých, ktorí sa možno
ostýchajú a majú rovnaké
predsudky, ako mala Hanka, alebo sa nechajú odradiť prvými neúspechmi.
Láska na prvé kliknutie
vychádza v češtine a môžete si ju objednať na
www.kosmac.cz
Ä5HÀH[HVH]QDPRYiQtDKOHGiQt
åLYRWQtKRSDUWQHUDSVDQi
HOHJDQWQtPKXPRUHPYHGHEČKHP
þWHQtN]DP\ãOHQtVHQDGVYêPL
SRVWRMLYSDUWQHUVNpPY]WDKX
DRWHYtUiQRYpRWi]N\³
-VWH VDPL D Xå QHFKFHWH EêW" -H YiP WĜLFHW þW\ĜLFHW
SDGHViW D UR]KRGOL MVWH VH QHKi]HW ÀLQWX GR åLWD QDMtW
VL SURWČMãHN D V QtP VH ]DV QDSOQR SXVWLW GR åLYRWD"
$OH MDN QD WR" .XG\ FKRGt YROQt PXåL D åHQ\ WRXåtFt
SRYiåQpPY]WDKX"
3RGREQp RWi]N\ VL SĜHG QČNROLND OHW\ NODGOD XþLWHOND
] PDOpKR PČVWD +DQD 9RYVRYi NG\å VH QD SUDKX þW\
ĜLFtWN\SRUR]YRGXRFLWODVDPDDUR]KRGODVHVYRXVLWXDFL
]PČQLW ätW EH] PXåH VH Mt QHOtELOR %RKDWp ]NXãHQRVWL
]HVYpKRGORXKpKROHþQDNRQHF~VSČãQpKRKOHGiQtWRKR
SUDYpKR SRSVDOD Y WpWR NQtåFH DE\ VH R QČ SRGČOLOD VH
YãHPLNGRMVRXYSRGREQpVLWXDFL
$XWRUND SXEOLNDFH VYpKR PXåH QDãOD SĜHV LQWHUQHW
6 YWLSHP SRSLVXMH MHGQRWOLYp NURN\ NWHUp SRGQLNOD QD
FHVWČ]DVYêPFtOHP9HOPLLQVSLUDWLYQtMVRXDXWHQWLFNp
VH]QDPRYDFt SĜtEČK\ SĜL MHMLFKå SVDQt þHUSDOD QHMHQ
]H VYp ]NXãHQRVWL DOH L ]H ]iåLWNĤ MLQêFK PXåĤ D åHQ
.QtåNDQH]DXMPHMHQåHQ\LQVSLUXMHLPXåHNWHĜtNVREČ
FKWČMt QDMtW åHQX DOH QHYČGt MDN QD WR 3ĜHVWRåH VH ]D
EêYi KODYQČ VH]QDPRYiQtP SURVWĜHGQLFWYtP LQWHUQHWX
SURWRåHDXWRUND]YROLODWHQWR]SĤVREMVRX]GHSRSViQ\
]iNRQLWRVWL NWHUp SODWt SUR VH]QDPRYiQt REHFQČ -H WH
G\XUþLWČ]DMtPDYiLSURW\NGRSRLQWHUQHWRYpPVH]QD
PRYiQtQHWRXåt
9HOPLFHQQiMHNQLKDYWRPåHMHRSUDYGX]HåLYRWDåH
MLQHQDSVDOåiGQêÄRGERUQtNQDVH]QDPRYiQt³DOHåLYRW
ViP$UDG\SURYČĜHQpåLYRWHPSDWĜtNWČPQHMFHQQČMãtP
Koncert detí
s Richardom Rikkonom
T
alentovaní žiaci Základnej umeleckej školy
na Daliborovom nám. v Petržalke mali opakovane vzácnu
možnosť spolupracovať s klavírnym virtuózom, medzinárodne uznávaným umelcom
Richardom Rikkonom, ktorý
sa obetavo so zanietením jemu
vlastným venoval niekoľko dní
našim nadaným žiakom. Delil
sa s nimi o svoje vzácne vedomosti a skúsenosti. Ochotne
otváral žiakom nekonečnú
mnohotvárnosť vzťahov hudby, jej premeny dynamického
i dramatického charakteru
a vštepoval žiakom rozmer
Radim Fiala, herec, Praha
,6%1
predstavivosti na prebudenie
tvorivej vôle mladého interpreta.
R. Rikkon je majstrom improvizácie. V jeho podaní sme
mali možnosť vypočuť si niekoľko skladieb F. Liszta (200.
výročie narod.), ktoré nám
predniesol s brilantnou technikou a mimoriadne presvedčivým emocionálne silným
umeleckým prejavom.
Interpretácia R. Rikkona je
viac improvizáciou ako konštrukciou vzájomných pomerov hudobného diela, no
dokáže umocniť skladbu prejavom vnútorného a hlbokého
poriadku a dá dielu originalitu.
Presvedčil nás o tom aj pri uvedení, ako sám uviedol v „parafráze“ prekrásnej Schubertovej
piesni Ave Maria, ktorú hral
excelentne a dokázal v nej
zachovať sviežosť, vrúcnosť
i prostotu.
Vyvrcholením projektu Richarda Rikkona bol koncert,
ktorý sa konal v koncertnej sále
školy. Za mimoriadnej podpory nadšeného publika naši žiaci
inšpiratívne obohatení o poznatky, ktoré nadobudli pri
štúdiu s R. Rikkonom podávali
výnimočné výkony. Koncert
sprostredkovala a zorganizovala p. uč. M. Jahelková, ktorej
ďakujeme za vynaložené úsilie.
Prítomných hostí privítala
a úvodné slovo predniesla novovymenovaná riaditeľka školy
Mgr. art. Tatiana Schlosserová,
ktorej želáme mnoho úspechov
v jej poslaní.
Všetci účinkujúci žiaci sú reprezentantmi interpretačných
súťaží, na ktorých získali najvyššie ocenenia. Svoj výnimočný talent na koncerte preukázali Michal Burda – gitara, Daria
Čárska – husle, Monika Čárska
– husle, Tatiana Dolníková –
zobc. flauta, Oľga Harmathová
Nové knihy v knižnici – jún 2011
Knihy pre deti a mládež:
Zuzi Vé: Motorka Barborka - Dobrodružno-fantazijný
príbeh chlapca Lea a jeho kamarátky motorky Barborky.
Watt Key: Moom z Alabamy – príbeh 10-ročného
chlapca, ktorý žije s otcom
v lesnom úkryte. Keď otec
zomrie, vyberie sa na Aljašku nájsť ďalších ľudí žijúcich
ako oni.
Helene
Gegemannová:
Axolotil Roadkill – fiktívny
denník 16-ročnej Mifti z Berlína, ktorá je inteligentná, citlivá, ale duševne narušená.
MUDr. Michal Raszka, Ph.D.,
psychiatr, Psychiatrické
centrum Praha
Ä.G\åPČ+DQNDSRåiGDODDE\FK
MtQDSVDOSiUĜiGNĤNMHMtNQL]H
E\OMVHPSRWČãHQDOHP\VOVH
SRQČNXG]GUiKDOD3URþ]URYQDMi"
9åG\ĢMHPQRKRHUXGRYDQČMãtFK
D]DMtPDYČMãtFKRGERUQtNĤýLOLSĜHML
YãHPNGR]DþtQDMtþtVWWXWRNQLKX
DE\MLPE\ODVSROXVFLWHPDVUGFHP
GREUêPYRGtWNHPYEOXGLãWLVDPRW\
DDE\QDãOLNOLGYRWi]NiFKVUGHþQtFK
]iOHåLWRVWt$QČNWHUêPVQDGPĤåH
XNi]DWLVSUiYQêVPČUN]DNRWYHQt
YSĜtVWDYXPDQåHOVNpP1HERĢ
FHVW\OiVN\DFLWXMVRXVWHMQČ
QHY\]S\WDWHOQpMDNRFHVW\ERåt³
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
Brandon Mull: Falblehaven
2: Východ večernice – pokračovanie fantasy príbehu.
Kendra a jej brat Seth na konci školského roka unikajú
do Čarolesa, útočiska pre mýtické a čarovné bytosti.
Encyklopédia dinosaurov:
Vydaj sa objavovať predhistorickú Zem a zoznám sa
s dinosaurami.
Beletria pre dospelých:
Ruta Sepetysová: Medzi
odtieňmi sivej – pútavý príbeh mladučkej Lin o tom,
ako sa počas stalinských deportácií Litovčanov v roku
1941 dostala spolu s matkou
a bratom do pracovného tábora na Sibír.
Eva Urbaníková: Vzťahová
níž – príbeh Martiny, 31-ročnej hrdinky, ktorá nemá vo
svojich vzťahoch celkom jasno. Lebo to, čo by chcela ona,
ten druhý odmieta. Ale ona
to - popri „záchrane“ iných
vzťahov - jediná nevidí.
Henning Mankell: Nepokojný muž – vynikajúci detektívny príbeh zo švédske-
ho prostredia. V zime 2008
počas svojej každodennej
prechádzky vysoký námorný dôstojník vo výslužbe
Håkan von Enke zmizne. Wallander sa vydáva
na stopu páchateľa. Nitky
hľadania ho vedú do minulosti, do čias studenej vojny, pôsobenia pravicových
extrémistov a nájomných
vrahov z východnej Európy.
Veronika Šikulová: Miesta v sieti - v autobiograficky motivovanom románe sa autorka sústreďuje
na osudy troch žien jednej
rodiny, starej mamy Jolany, jej dcéry Alice a vnučky
Verony, ktorá sa pohľadom
na ich smutné, no statočné
životy snaží vyrovnať so
svojimi smútkami a zmätkami a nájsť vďaka nim
svoje „miesto v sieťach“
a rovnováhu v sebe.
– saxofón, Radoslav Jankovič
– klavír, Ondrej Kadlečík – klavír, Mária Kubešová – klarinet,
Vilma Lederleitnerová – klavír,
Nina Majdáková – klavír, Lukáš Michalík – husle, Marta
Pribulová – klavír, Madeleine
Richterová – klavír, Alexandra
Smolová – klavír, Paulína Takácsová – zobc. flauta, Alžbeta
Zdarilechová – klavír a Natália
Zdarilechová – klavír.
Záver koncertu patril R. Rikkonovi a Samuelovi Tomečkovi, ktorí nám najskôr s veľkým
citom predniesli chasidskú pieseň Mi Haisch. Svoje interpretačné, tvorivé i improvizačné
umenie nám obaja virtuózne
predviedli v niekoľkých džezových skladbách, ktorými potešili prítomných.
Plným právom môžeme
konštatovať, že „dobrá vec sa
podarila“ . R. Rikkon dal našim
žiakom podnet a návod k umeleckému i osobnému dozrievaniu, obohatil ich schopnosť
vnímať nosnosť džezu, priblížil majstrovstvo improvizácie
a dokázal povzniesť našich
vnímavých žiakov k hlbšiemu
poznaniu hudobného umenia.
L.B
Foto: Peter Dolník
Michael Connelly: Kufrové
tango – detektívka. Detektív Harry Bosch je naspäť
v hre a hneď musí riešiť jednu z najzávažnejších vrážd
v Hollywoode. V kufre auta
sa našla mŕtvola filmového
producenta a všetko naznačuje, že išlo o vybavovanie
účtov, klasickú mafiánsku
vraždu. Harry sa vyberie
po stopách peňazí, ktoré ho
privedú do Las Vegas.
Odborná a populárno-náučná literatúra:
Slovník súčasného slovenského jazyka 2.zv. (H-L)
- v druhom zväzku slovníka
nájde používateľ na 1 088
stranách informácie o 25 418
heslových slovách.
Miro Veselý: Ako dosiahnuť
úspech - Ako by ste ohodnotili
svoj život? Cítite sa byť úspešní? Žijete tak, ako ste vždy
chceli? Realizujete sa v práci
naplno a dostávate za to pri-
8. 7. 2011 • 19
PETRŽALSKÉ NOVINY
Záverečný koncert v Zichyho paláci
Kinonovinky
Medzi reprezentačné podujatia žiakov ZUŠ Jána Albrechta
v Bratislave v závere školského roka 2010/2011 sa zaradilo
niekoľko vystúpení.
Ú
činkovanie
všetkých
odborov v rámci celomestskej akcie Bratislava pre
všetkých, Koncert pre najmilšieho kamaráta s vystúpením
speváka finalistu súťaže SuperStar Martina Haricha, Slávnostná akadémia tanečného
a literárno-dramatického odboru, Vernisáž výtvarného odboru pri príležitosti otvorenia
nového vchodu do priestorov
školy, účinkovanie mimoriadne
úspešných žiakov hudobného
a tanečného odboru ZUŠ Jána
Albrechta v rámci VI. medzinárodného stretnutia hudobných škol vo Varšave a mnoho
ďalších verejných a interných
domácich podujatí.
Záverečným
koncertom
hudobného odboru v Zichyho
paláci vyvrcholil školský rok.
Program koncertu predstavil
plejádu hudobných diel od renesancie po súčasnosť. Sláčikový súbor ZUŠ pod vedením
Mgr. art. J. Lukáča predniesol
merane zaplatené? Kniha Ako
dosiahnuť úspech rieši práve
takéto osobné témy.
Emil Souleimanov: Terorismus: Pokus o porozumění –
analýza nového fenomému
a jeho podoby v rôznych častiach sveta.
Michael S. Broder: Zůstat
spolu nebo se rozejít? – sprievodca partnerskou krízou.
Michal Kolář: Nová cesta
k léčbě šikany – nové poznatky o školskom šikanovaní
a nové metódy jeho riešenia.
Pozornosť autora sa obracia
aj na nové skutočnosti ako je
kyberšikana, šikana učiteľov
a prejavy šikany v materských
škôlkach.
Michalel Lang: Woddstock
– príbeh zrodu legendárneho
festivalu mieru a hudby.
Ďalšie nové knihy nájdete
na našich pobočkách.
Symfóniu in A od J. Matejoviča a Tance neznámeho autora.
Na podujatí účinkovali úspešné komorné zostavy duo altových flaut, flautové trio, gitarové zoskupenia v kombinácii so
sláčikovými nástrojmi. Vynikli
klaviristi, účastníci domácich
súťaží Schneiderova Trnava
a Klavírna Orava – Michal Volarik, Martin Dubovský a Barbora Drugdová.V bravúrnom
podaní klaviristu Juraja Tamášika odznela náročná skladba
S. Prokofjeva Montekovia
a Kapuleti. V zaujímavom
netradičnom spracovaní pre
6-ručný klavír vyznel efekt-
ný pochod T. Károlyho a tiež
v súčasnosti vzácne akordeónové trio predstavilo cantilénnu skladbu A. Piazollu v pôsobivej úprave a naštudovaní
ped. F. Vizváriho. Spevácky
odbor reprezentovali Kristína
Vassová a vyspelosťou prejavu disponujúca Júlia Pechová.
Koncertnú sálu návštevnosťou
zaplnili rodičia a priatelia školy
- aplauzom odmenili všetkých
účinkujúcich. Talentovaní žiaci
budú pokračovať a rozvíjať nadanie na ZUŠ Jána Albrechta
aj v budúcom školskom roku.
Želáme veľa úspechov.
bd
Najmilší koncert
Epicentrom talentov sa v neskorý júnový večer stalo pódium Divadla Aréna. Detské
domovy z celého Slovenska
predstavili to najlepšie z regionálnych kôl „najmilších
koncertov roka“. Hlavný organizátor Spoločnosť priateľov detí Úsmev ako dar, chce
touto cestou upriamiť pozornosť na rozvíjanie osobnosti
dieťaťa a zároveň učiť deti
prostredníctvom vystúpení
vyjadrovať svoje potreby, pocity a názory.
Už 21. ročník podujatia,
na ktorom vystúpilo trinásť
detských domovov, deti a zástupcovia reedukačných centier a jedna náhradná rodina,
ponúkol pestrý program,
v ktorom nechýbal hip-hop,
moderný tanec, ale aj tradičný folklór, recitácie či divadelné vystúpenia. K výbornej
atmosfére prispela moderátorská dvojica Andrej Bičan
a Katka Brychtová. Nechýbalo udeľovanie ocenenia Pipi
dlhej pančuchy, poukazujúce
na mimoriadne úspešných
odchovancov detských domovov. Tohtoročným laureátom sa stal Atila Szajko,
autor hymny k 20. výročiu
spoločnosti Úsmev ako dar,
ktorý so svojou hudobnou
skupinou vystúpil na stovkách podujatí. Otec troch
detí, ktorý dnes pracuje ako
vychovávateľ v DD, neskrýval pri preberaní ocenenia
dojatie.
(upr)
Rozosial dobro po celom svete
U
ž je to vonku! Stodvaročný (!), stále rezký Sir Nicholas Winton je
skutočným hrdinom, ktorý svojím úsilím (ako súkromná osoba!) – priam husárskym kúskom - v rokoch 1938 - 1939 zachránil
669 (!) českých a slovenských detí. Podarilo sa mu ich tesne pred
vypuknutím 2. svetovej vojny vlakovými súpravami odviezť z nacizmom presakujúceho Československa do Veľkej Británie a umiestniť
do tamojších rodín.
Päťdesiat rokov nikto o tom nevedel, až kým nevyšla knižka s fotografiami, dokumentmi a listami, kde boli zaevidované
všetky deti, ktoré sa podarilo vytrhnúť z náručia smrti. Vtedy sa
jeho „deti“, teraz už dospelé osoby (a dnes už seniori – mnohí
z nich sa stali významnými vedcami, pedagógmi, spisovateľmi,
novinármi či politikmi), začali k nemu hlásiť. A niektoré prišli
aj do Bratislavy v stredu 15. júna na slávnostnú predpremiéru
a premiéru slovenského celovečerného dokumentárneho filmu s hranými rekonštrukciami pod názvom Nickyho rodina (96
min.) od tvorivého tandemu Matej Mináč (réžia) a Patrik Pašš
(umelecký strih). Ba zavítala k nám aj Wintonova dcéra a jeho
vnuk a vnučka!
Tento neuveriteľný príbeh, vďaka ktorému vznikli nové rodiny roztrúsené po celom svete, pohol svedomím obrovského
množstva ľudí. Nickyho „rodina“ sa rozrástla o ďalších 5-tisíc členov, ktorí šíria myšlienku dobra a ľudskosti ďalej. A nabaľujú sa
na nich ďalší, ďalší a ďalší ľudia, najmä mladí, ktorí veľmi citlivo
zareagovali na túto tému – nezištne začínajú pomáhať tým, ktorí
to potrebujú – zdravotne postihnutým, chudobným, nevyliečiteľne chorým, vojnou či prírodnými katastrofami postihnutým,
nevzdelaným, opusteným...
Filmu Nickyho rodina predchádzal hodinový dokument Nicholas Winton – sila ľudskosti (2002), ktorý získal International
Emmy Award, Christopher Award a rad ďalších prestížnych ocenení na svetových filmových festivaloch. Premietal sa až na 89
festivaloch! Začali sa rozbiehať vzdelávacie programy v mnohých
krajinách, ktoré pokračujú aj teraz. Ba stále sa rozširujú – tak obsahovo, ako aj „priestorovo“. Stotisíc českých detí podpísalo petíciu,
aby bola Nicholasovi Wintonovi udelená Nobelova cena mieru
(môžete sa pridať). Ocenenia a poďakovania dostal od najvyšších
hláv štátov, dalajlámu, kráľovná Alžbeta II. ho povýšila do šľachtického stavu... ale on sám svoj čin bral len ako jednu z „epizód“ zo
svojho veľmi pestrého a činorodého života. O to viac ho potešilo,
že mladá generácia aktívne prevzala štafetu jeho posolstva prinášať dobro a pomáhať.
Film Nickyho rodina (kamera: Dodo Šimončič, Antonín Daňhel,
Martin Kubala, Peter Zubaľ, hudba: Janusz Stoklosa), ktorý vznikol
s podporou Ministerstva kultúry SR a Audiovizuálneho fondu SR,
nikoho nenechá ľahostajným!
Helga Helianthemumová
20 • 8. 7. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
[email protected]
Podpis na zmluve
so správcom
Bytové družstvo má zámer dávať v spravovaných domoch podpisovať nové zmluvy
o výkone správy. Domnievam sa, že právna forma, ktorú si zvolilo, je nevyhovujúca.
Predložený text predpokladá uzatvorenie
zmluvy o správe bez účasti jednotlivých
vlastníkov bytov, zmluvu má podpisovať
volený zástupca vlastníkov. Nakoľko mám
vedomosť a praktickú skúsenosť, som
presvedčená, že môj podpis na zmluve o
výkone správy, ako zástupcu vlastníkov splnomocnenej osoby - je nepostačujúci.
Ďakujem za urýchlenú odpoveď.
Anna Kovárová, Petržalka
Ako vyplýva z ustanovenia § 8a zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov (zákon), zmluva o výkone správy, jej zmena alebo
jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome (vlastník/vlastníci). Schválená zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej
zánik je záväzná pre všetkých vlastníkov v dome
iba v prípade, ak ju podpísala nadpolovičná väčšina vlastníkov v dome a správca. Správca je povinný takto schválenú zmluvu o výkone správy,
jej zmenu alebo zánik doručiť každému vlastníkovi. Na doručovanie sa vzťahuje § 46 Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení.
Na schôdzi vlastníkov zvolený zástupca
vlastníkov má za úlohu zabezpečovať styk
vlastníkov so správcom, informovať ich o činnosti zmluvného správcu a o podstatných
otázkach prevádzky domu. Voči správcovi je
v súlade so zmluvou o výkone správy povinný
uplatňovať požiadavky vlastníkov a postarať sa
o obojsmerný tok informácií medzi vlastníkmi
a správcom. V zmysle ustanovenia § 8a ods. 5
zákona, zástupca vlastníkov nie je oprávnený
rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci v dome tak, ako o tom hovorí
§ 14 zákona. Z citovaných ustanovení zákona je
zrejmé, že v prípade správne pochopenej otázky, váš správca nepostupuje podľa zákona.
Peniaze
exmanželovi nepatria
Rozviedli sme sa pred vyše rokom.
S mojím bývalým sa nevieme dohodnúť o rozdelení majetku, ktorý sme nadobudli spoločne počas manželstva.
S päťročným synom bývam v našom
byte, bývalý manžel má zasa v užívaní
auto, ktoré sme zo spoločných prostriedkov kúpili, ako aj byt počas trvania
nášho manželstva. Mamin brat mi pri
narodení dieťaťa daroval 200-tisíc korún,
ktoré mám odložené na knižke pre syna.
Bývalý manžel tvrdí, že aj z toho musí
dostať polovicu. Čo môžem urobiť, aby
som skončila s vyhrážkami môjho bývalého, že sa postará, aby mi vzali byt?
Majetok (gmail.com)
Otázka vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov rezonuje v tejto rubrike dosť často. K majetkovému vyrovnaniu
manželov môže dôjsť dohodou, súdnym rozhodnutím alebo uplynutím doby. Ak sa nedohodnú, koná vo veci na návrh niektorého
z nich súd. V prípade, ak by nedošlo k dohode do troch rokov od zániku BSM, alebo ak
v tejto lehote ani jeden z partnerov nepodá
návrh na vysporiadanie rozhodnutím súdu,
môže nastať situácia, ktorá sa nedá zmeniť.
Za daných okolností platí právna domnienka, že hnuteľné veci si manželia vysporiadali
podľa stavu, v akom každý z nich tieto veci
užíval pre svoju potrebu a rodinu. O hnuteľných veciach, ktoré výlučne neužíval ani
jeden zo spoluvlastníkov a nehnuteľných
veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú
rovnaké. Primerane to isté platí aj o ostatných
majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Trojročná lehota začína plynúť
zánikom bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, teda právoplatným rozhodnutím
súdu o rozvode manželstva.
Veci získané darom v zmysle ustanovenia
§ 143 Občianskeho zákonníka nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aj keď ich nadobudol jeden z manželov
počas trvania manželstva. Znamená to, že
peniaze, ktoré vám daroval strýko, nebudú
patriť do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov a vy s nimi môžete disponovať
podľa vlastného rozhodnutia. Keďže sa s bývalým manželom neviete dohodnúť, odporúčam cestou právneho zástupcu urýchlene
podať návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnym rozhodnutím.
ODKAZY
Katka Kubišová, Petržalka: Pravidlá prijímania všeobecne záväzných nariadení nájdete na
oficiálnej stránke mestskej časti Bratislava–Petržalka v časti Prehľad predpisov. Problematiku
vašej druhej otázky upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zákon č. 582/2004 Z. z. v platnom znení.
Mám doma anorektičku
Myslím si, že
moja sedemnásťročná dcéra je
anorektička.
Za posledný rok
schudla desať kíl
a je len kosť a koža.
Takmer nič neje a
ja neviem, ako jej
mám vysvetliť, aké
to je nebezpečné.
Mám šancu jej
pomôcť?
Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová
Počas svojej praxe s adolescentkami som si mnohokrát všimla, že dievčatá
prikladajú svojmu vzhľadu
oveľa väčšiu dôležitosť, ako
je zdravé. Vlastne ide o veľmi
lákavú myšlienku: stačí pár kíl
schudnúť a všetko už pôjde
hladko. Všetci ma budú obdivovať, nebudem mať problém
nájsť si partnera, budem sa
cítiť dobre.
Nepochybne je vzhľad dôležitý, ale ani najdokonalejšia vizáž nám nezaručí pocit dlhodobé šťastie. Dievčatá trpiace
poruchami príjmu potravy sú
však pevne presvedčené, že
áno. Bohužiaľ, však vydať sa
týmto smerom za šťastím je
nešťastné.
Ako každý z nás, aj ľudia
trpiaci mentálnou anorexiou
a bulímiou túžia byť šťastní. Lenže na to, aby sme boli
šťastní, musíme napĺňať svoje
potreby. Jedna zo základných
potrieb je zdravé sebapoňatie.
A to týmto pacientom chýba. Vo svojom vnútri sa cítia
mizerne, sú plní pochybností
o svojich schopnostiach, majú
sebanenávistné pocity, nezdravo sa podceňujú. Pri tejto
diagnóze diagnózy potom nešťastná presmyčka tkvie v tom,
že z nepríjemných pocitov pacienti obviňujú svoje telo.
Telo však nie je zdrojom
týchto problémov, nespokojnosť s ním je len dôsledok.
Ak človek nemá rád sám seba,
nemôže mať rád ani svoje telo.
A keď sa nemáme radi a pozrieme sa na seba do zrkadla, to čo vidíme, je len a len
naše telo. Schránka, ktorá sa
nám samozrejme nemôže páčiť. V skutočnosti však nie je
problém s onou schránkou,
ale s obsahom!
Problém je v tom, že namiesto toho, aby človek menil seba, začne meniť svoju
schránku. Tým nepracuje
na skutočnom probléme, ale
na probléme zástupnom, takže pocit spokojnosti sa zákonite nemôže dostaviť a človek
sa skôr alebo neskôr dostane
do začarovaného kruhu večnej nespokojnosti so sebou
a sebanenávistné pocity sa len
prehlbujú.
V terapii sa s pacientkami
trpiacimi mentálnou anorexiou a bulímiou zameriavam
práve na prácu na zmene
sebaúcty a spracovaní a pochopení príčin svojich nepríjemných pocitov zo seba.
Ide o dlhodobý proces, kde
je prvým dôležitým krokom
prestať obviňovať svoje telo
za svoju nespokojnosť. Potom sa otvára cesta k hľadaniu pravého vzťahu k sebe.
Ďalšia časť terapie je zameraná na oblasť medziľudských
vzťahov. Ako pacientka nadväzuje vzťahy, ako ich udržuje,
ako veľmi si dovolí prejavovať
svoje emócie, potreby, túžby?
Podľa akých meradiel súdi, či
ju niekto má rád alebo nie?
Mnoho vzorcov správania
odpozeráme od svojich rodičov. Vzťahy s rodičmi preto
hrajú prím u každého dievčaťa
s poruchou príjmu potravy.
Možno to by mohol byť kľúč
k tomu, aby ste anorexiu svojej dcéry zastavili. Myslím si
však, že bez spolupráce s odborníkom, psychiatrom, to
pôjde len ťažko.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Krvavočervené ruže
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Miroslav Hluško, (49)
z Bratislavy
Popis osoby: je asi 180
- 185 cm vysoký, štíhlej
postavy. Má čelnú plešinu
a po bokoch krátke prešedivené vlasy. Nosí briadku
s fúzikmi. Je obvinený vyšetrovateľom z OR PZ BA IV
zo zločinu podvodu.
Stanislav Jankech, (23)
z Bratislavy.
Popis osoby: má 181 185 cm, štíhlu postavu,
tmavšiu pleť a čierne krátke
vlasy a čierne oči. Na menovaného vydal OS Bratislava I príkaz na zatknutie
pre prečin krádeže.
Martin Zvozil, (34)
z Bratislavy
Popis osoby: je 185 190 cm vysoký, štíhlej postavy, má čierne vlasy a jemné fúziky. Na menovaného
vydal OS Bratislava I príkaz
na zatknutie pre trestný čin
úverového podvodu formou spolupáchateľstva.
8. 7. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
Bolo to pred piatimi rokmi. V kine.
Kto by si pamätal film, možno niečo
s láskou, dačo animované, ktože ho vie...
V
tedy sa Alojz (29)
o film nezaujímal.
Vedel, že po jeho strane
sedí Osud. Aj Katka (26)
akosi častejšie prenášala
pohľad z plátna na vedľa
sediaceho muža. Z kina
už
odchádzali
spolu
a po niekoľkých mesiacoch bola svadba. Pekná
svadba s opojnou vôňou
krvavočervených
ruží,
plná vzletných slov o láske a manželstve, plná sľubov a farbistých predstáv
o spoločnom živote.
Čas menil hodiny slávnostné na dni všedného
manželského života. Nebolo im zle, obaja pracovali, zarábali celkom slušne,
za pomoci rodičov si kúpili
byt bez roky zaväzujúcich
úverov. Hniezdočko lásky,
vravieval Lojzo a usmieval
sa na šťastím žiariacu manželku. Mal rád jej radosť,
keď prichádzal po niekoľkých dňoch z pracovnej cesty, ktoré ako montér musel absolvovať dosť
často. Raz kolega z firmy
len tak, medzi rečou, utrúsil - ... nedá mi, o tvojej sa
povráva, že... ako by som ti
to... Vzal to kamarátsky –
reči máš ako baba na vrátnici, žeby pokus o fór? Vo
firme bol naďalej dobrým
pracantom, doma vzorným
otcom a ľúbiacim manželom. Červ pochybností
kdesi v hĺbke mozgových
cestičiek zaspal ukolísaný
nežnými slovami so všetkým, čo s nimi súvisí. O to
horšia bola realita. Zostal
sám v mikrosvete postavenom na sebaklame a pretvárke. Nič sa vlastne nestalo, pomyslel si. Nie som
prvý ani posledný, zahľadel
sa s úškľabkom do zrkadla.
A potom prišlo rozhodnutie, vyklíčené na pocite
zradenej lásky, vidieť a pocítiť bolesť. Bolesť, ktorá
by prehlušila tú prvú. Keď
na druhý deň vošla do bytu
babka s vnučkou, privítalo
ich zvláštne ticho, preťaté
výkrikom dieťaťa - mamička! Sedem bodných rán
v jednom tele a obyčajný
kuchynský nôž v kaluži
krvi, ktorá pripomínala
opojnú vôňu červených
kvetov. Nôž zabil minulosť,
tak povedal zničený Lojzo,
keď sa o deň neskôr prihlásil na polícii.
Stali sa veľkými dlžníkmi svojej jedinej dcéry.
Dlžníkmi, ktorí svoj dlh už
nikdy nemôžu splatiť.
Z policajného bloku
Policajti bodovali
Od roku 2009 mala Agneša R. (45)
v byte na Čapajevovej ulici prechovávať omamné a psychotropné látky, ktoré získavala od rôznych osôb
a následne ich predávala. Ďalšej
obchodnej činnosti zabránila podnikavej žene kvalitná operatívna
práca petržalských policajtov, ktorí
počas domovej prehliadky zaistili
viac ako 112 g rôznych omamných
látok. Podľa predbežných výsledkov
išlo o fentanyl s rôznymi prímesami,
marihuanu a metamfetamín. Z tohto
množstva by sa dalo vyrobiť približne
261 obvykle jednorazových dávok
drog..
Piráti sa nevzdávajú
Agresívna jazda vodiča na Einsteinovej ceste bola dôvodom na zastavenie vozidla Seat Ibiza, ktoré riadil
Florián O. (27) z Bratislavy. Pri kontrole predložil policajtom osvedčenie
o evidencií vozidla, ale bez vodičského preukazu. Pri najlepšej vôli tak nemohol urobiť, pretože požadovaný
doklad mal uložený na bezpečnom
policajnom mieste
Chcel byť Slovákom
V Bratislavskom kraji v roku 2010 zaznamenali štatistiky 13 vrážd (SR 89), na základe ktorých bolo trestne stíhaných a vyšetrovaných 15 osôb. Tak vraví § 145 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s vraždou: Kto
iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať
rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - dvadsaťpäť
rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie - je recidíva, závažnejší spôsob
konania, osobitný motív, nebezpečné zoskupenie, krízová situácia a. i.).
Praktické ruksaky
Pozor na podvodné sobáše!
V
yšetrovateľ Národnej
jednotky boja proti
nelegálnej migrácii obvinil
z trestného činu prevádzačstva tri osoby, ktoré
napomáhali a zúčastnili
sa na sobášnom podvode.
Slovenský občan, pôvodom
z Arménska, nahovoril
ďalšieho Slováka na podvodný sobáš s Arménkou
za 850 eur. Novomanželka
po sobáši na matričnom
úrade v Bratislave požiadala políciu o udelenie
povolenia na trvalý pobyt
na území Slovenka. Obdobný prípad sa stal v máji,
keď sa Slovenka za 2-tisíc
eur vydala za Macedónčana. Aj v tomto, ako
v predchádzajúcom prípade, bola snaha nadobudnúť trvalý pobyt v krajine
Na stavenisku rodinného domu v Rusovciach pri Gaštanovej aleji sa Faton
G. (34) z Kosova preukázal policajtom pozmeneným cestovným pasom Slovenskej republiky na meno
Shtjefeen Allakaj, štátny príslušník
Slovenskej republiky. S takto pozmeneným dokladom zamýšľal zdržiavať
sa na našom území. Namiesto pasu
získal policajné obvinenie.
schenghenského
priestoru. Polícia upozorňuje
na riziká spojené s podvodnými sobášmi, ktoré
súvisia s trestnou činnosťou, ale aj so záväzkami,
ktoré z takého rozhodnutia plynú. Uzavretý sobáš
nesie so sebou záväzky aj
v zmysle zákona o rodine,
problémom môže byť aj
dedičské konanie.
V hypermarkete na Panónskej ceste si
Vladimír Š. (33) zo Svätého Jura zmyslel rozšíriť svoj kultúrny obzor prečítaním niekoľkých kníh. Namiesto
nich bol nútený prečítať si obvinenie za zábudlivosť pri platení. Knihy
v celkovej hodnote 75,68 eura, ktoré
si vložil do ruksaku, ho zrejme netlačili. Ako je to so svedomím, policajný
zdroj neuvádza. O nič lepšie nedopadol ani Peter B. (21) z Petržalky, ktorý
si do ruksaku naložil tovar v predajni
na Hálovej ulici, a zrejme tiež pre zábudlivosť neplatil
Lúpežníci na zastávke
Viete, že...
... od začiatku tohto roka do 26. júna 2011 vzniklo na Slovensku 8 220 požiarov, ktoré
spôsobili priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 12 179 805 eur? Pri požiaroch
prišlo o život 34 osôb a 135 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je
počet požiarov vyšší o 2 381, negatívom je aj zvýšenie usmrtených o 14 osôb.
Na zastávke autobusu MHD Lúky II, si
dvaja vagabundi zmysleli od dvoch
tam stojacich mužov žiadať peniaze. Po fyzickom ataku im vzali batoh
a mobilný telefón. Ako podozrivých
policajti krátko po čine zadržali Michala V. (21) z obce Svätý Peter a Pavla
Polca.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 8. 7. 2011
Tip pre tých, ktorí hľadajú
pokoj a oddych
Ani nie po dvojhodinovej ceste z Bratislavy sa dostanete do malého rakúskeho mestečka Laa an der Thaya, kde určite stojí za to vyskúšať wellness rezort s vlastným hotelom a termálnymi kúpeľmi.
Š
tvorhviezdičkový hotel má
vlastný bazén s termálnou
vodou, vonkajším whirpoolom, saunovým svetom a sanariom. V tejto časti je aj oddelnie
vitality spa, kde si môžete dopriať prvotriedne omladzujúce
procedúry. Okrem klasických
masáží, kúpeľov a zábalov odporúčame vyskúšať originálnu
konopnú masáž, ktorá blahodarne vplýva na pokožku a zároveň odstraňuje zablokovanú
energiu.
Z hotelového komplexu sa
dostanete aj do verejného spa
priestoru, ktorý sa rozkladá
na ploche 60 000 štvorcových
metrov s vonkajšími a vnútornými termálnymi a masážnymi
bazénmi, soľným bazénom so
špeciálnymi optickými a zvukovými efektmi. Určite oceníte aj plavecký bazén, ázijskú
miestnosť, zimnú záhradu
a jeden z najnovších a najluxusnejších saunových svetov
v Rakúsku s rozlohou 1 500
štvorcových metrov.
O necelé dva týždne, presne
21. júla, v tomto areáli otvoria
nové zdravotné centrum Vitality MED Laa, ktoré tento termálny rezort obohacuje o medicínske a terapeutické služby
so zameraním na výživu a pohyb. Pôst a detoxikácia bude
nepochybne mimoriadnym zá-
PETRŽALSKÉ NOVINY
C E S T O VA N I E
žitkom. Súčasťou liečby bude
aj fyzioterapia, akupunktúra
alebo dorn-breussova liečba.
Všetky informácie o rezorte
nájdete na www.therme-laa.at.
Romantika pri vínku
Neďaleko kúpeľov je obec Falkenstein, ktorú sa oplatí navštíviť v hociktorom období, ale
špeciálne na jeseň, keď sa slávi
vinobranie, sa mení na vinársky raj. Víno sa tu dorábalo
azda v každom dome, každý
mal svoju pivnicu, ktorá bola
otvorená pre hostí. Dnes síce
tamojší vinári víno v týchto pivniciach nedorábajú, ale
otvárajú ich pre návštevníkov
Falkensteinu a ponúkajú svoje
nezameniteľné špeciality.
Ak si chcete vybrať, kedy
a u ktorého vinára by sa vám
návšteva
hodila,
kliknite
na www.falkenstein.gv.at.
Silvia Vnenková
Glosa
Petržalka - prívesok,
príťaž či ozdoba Bratislavy?
ASme na pravom brehu Dunaja, počtom obyvateľov viac
ako štvrtinou Bratislavy. Z mestských častí dávame najviac
zo svojich daní štátu, a najmä jeho hlavnému mestu vo forme podielových daní. Doprajeme celému Slovensku, lebo
v Petržalke sme rodáci z celého Slovenska. Čo dostane ako
investície Spiš, Gemer, Orava, Kysuce či Záhorie, to dostanú
naši rodičia, súrodenci, kamaráti z detstva. Keď medzi nich
prídeme, to ich je aj naše. Doprajeme Bratislave, lebo v Petržalke s nami ako susedia žijú bratislavskí rodáci - pôvodne z Rače, Ružinova, Starého Mesta, Podunajských Biskupíc.
Doprajeme všetkým mestským častiam, keďže sa do nich
presťahovali už naše dospelé deti, vnuci, vnučky, čoby petržalskí rodáci idúci si vlastnou cestou. Čo novopostavené, rekonštruované, zveľadené nájdeme na ľavom brehu Dunaja,
bez ohľadu na to či v Starom alebo Novom Meste, tomu sa
potešíme, sme toho súčasťou a ono je súčasťou nás. Stále
sme mestskou časťou s najnižším vekovým priemerom obyvateľov, tiež počtom a dosiahnutými stupňami vzdelanosti
zostávame naďalej bratislavskou jednotkou. Sme radi, že tu
žijeme; že betón, prach a kopce hliny sa aj naším, či najmä
naším pričinením časom zmenili na zelené a pre život vhodné miesto - mesto. My tu už nemáme len panelové domy, ale
vlastný domov. Preto oň a zaň sa tak rujeme. Vieme, čo nás to
stálo: koľko uskromnenia, vzájomnej tolerantnosti, nadhľadu.
Aj dnes posmechovaných dobrovoľných brigád. Zadarmo sami sebe. Radi sa dnes pozeráme von z okna na stromiská.
Kto a čo žije pod nimi a čo na nich. Počúvame zvuky a ozvy
prírody, ktoré si vypýtali čas dvoch ľudských generácií. A sme
na to hrdí, že sme to všetko dokázali. Ale nie sme z toho nadutí ani odutí, ani výnimoční, ani výluční. Sme Petržalčania,
a predsa Bratislavčania. Ničím menej, ničím viac.
Prečo táto vnútrospoveď? Nuž, aby nám z ľavého brehu Dunaja nik nepodsúval úmysly a ciele, aké sme na pravom brehu nemali a nemáme. Ak sa v aktuálnosti domáhame toho,
čo sa nám roky a roky sľubovalo, približovalo a vzápätí vzďaľovalo a menilo, to nie je výraz petržalskej neskromnosti, ale
už existenčnej nevyhnutnosti. Ak nechceme byť apendixom.
S možným nebezpečným a ohrozujúcim zápalom. Teda, aby
sme sa znova neocitli v bode nula. Tak ako na začiatku. Keď
bolo umením času, prostriedkov i spôsobov dostať sa z jedného brehu na druhý breh rieky, keď cesta pešky od korunovačného Dómu sv. Martina cez Most SNP až na Lúky VII
bola rýchlejšia ako teriganie sa rozheganými a napráskanými
autobusmi motajúcimi sa petržalskými zablatenými a deravými cestami-necestami.
Áno, chceme riadnu mestskú hromadnú dopravu. Alternatívnu - a možnú. Ak sa nám mestskými a ústrednými politikmi núkala (áno, núkala, to je ten správny výraz) ešte pred
mesiacom, dvomi električka i tram-train, a to urýchlene,
prednostne a rozhodne, potom tento druh dopravy ako aktuálne riešenie sme chceli a chceme mať. Nie na úkor iných,
ale v súlade s inými. V poradí ako bolo prezentované: prvá
je na rade Petržalka... Aj napriek etudám o jej „ukrižovaní“ či
marketingovom rojčení o „zelenom moste“. My tu máme naozaj iné starosti. Ako sa vôbec dostať na druhú stranu. No keď
sa ponuka politicky mocných mihom chvíle zmení už len na
dopyt bezmocných obyvateľov, a tento obrat, či skôr kotrmelec nedostane očakávaný potlesk, na vine za nesplnené
sľuby a vehementné presviedčanie o pripravenosti projektu
električky a tram-trainu nie sú tí, čo to tvrdili a ubezpečovali,
ale tí, čo im verili a uverili...
Rudolf Gallo
PETRŽALSKÉ NOVINY
Pre Augustína
je Slovan veľkou výzvou
Letnú prípravu so slovenským futbalovým majstrom ŠK Slovan
Bratislava začal aj 24-ročný Radoslav Augustín, ktorý bol v uplynulej sezóne kapitánom FC Petržalka 1898 a so štrnástimi gólmi
jeho najlepším strelcom.
úroveň, trénuje sa vo vysokom tempe. Tréner Karel
Jarolím je známy tým, že
vyžaduje disciplínu a tvrdú
prácu v každom momente
tréningu.
Pred odchodom belasých
na sústredenie do Rakúska
sme petržalskému rodákovi
položili niekoľko otázok.
V čom je rozdielna letná
príprava v Slovane a v Petržalke?
V Slovane je veľmi náročná po fyzickej stránke a keďže kvalita hráčov na slovenské pomery predstavuje top
8. 7. 2011 • 23
ŠP ORT
Ako chcete zabojovať o miesto v kádri Slovana a aké podľa vás máte šance udržať sa
v ňom?
Urobím všetko, čo bude
v mojich silách a schopnostiach preto, aby som všetkým
dokázal, že mám dostatočné
kvality na pôsobenie v Slovane. Všetko mám vo svojich
rukách a nohách, potom už
záleží len na tom, či ma bude
tréner chcieť. V Slovane je
veľká konkurencia, nebude to
jednoduché, ale verím, že sa
mi podarí udržať sa v nabitom
kádri slovenského majstra.
S ktorým hráčom Slovana si
najlepšie rozumiete?
Zatiaľ je všetko v poriadku,
s novými spoluhráčmi komunikujem v pohode, lebo väčšinu z nich dobre poznám.
S niektorými som sa dostal
do kontaktu v Bratislave,
s inými zase v mládežníckych
reprezentáciách. V novom
prostredí mi najviac v adaptácii pomáha Juraj Halenár.
Milinkovič s Kissom sú zranení, Božič odišiel do Izraela a keďže Slovan potrebuje
posilniť stredovú formáciu,
na sústredení v Rakúsku,
ale aj v ďalších prípravných
stretnutiach, sa vám naskytá šanca presvedčiť trénerov
o svojich schopnostiach...
Na mojom poste v strede poľa je veľkákonkurencia
a mne nezostáva nič iné, ako
byť lepší a dobre sa zžiť s mužstvom. Všetko ukáže čas, keby
som si však neveril, tak ani
do Slovana nejdem. Som jeho
odchovanom, takže mám veľkú
motiváciu presadiť sa v slovenskom top klube.
Keby ste sa nedostali do užšieho kádra Slovana, tak sa vrátite do Petržalky, alebo prestúpite do iného klubu?
Teraz je predčasné hovoriť
o tom, čo bude, ak by som nezakotvil v Slovane. Pre mňa je
tento klub veľká výzva, tak sa ju
zo všetkých síl vynasnažím využiť. Na Petržalku nezabúdam,
dala mi šancu pravidelne hrávať
a ukázať, čo vo mne je. Ďakujem
trénerom, ktorí si ma vybrali
za kapitána, a všetkým chlapcom za pomoc na ihrisku. Aj
vďaka nim som na ihrisku upútal a zviditeľnil sa. Samozrejme,
pozdravujem aj všetkých fanúšikov FC Petržalka 1898.
Slovan remizoval v prvom
stretnutí v rámci letnej prípravy
na sústredení vo Windischgarstene s aktuálnym víťazom rakúskeho pohára SV Josko Ried
1:1 a Radoslav Augustín hral
celý druhý polčas.
Milan Valko
Petržalka stavila
na silných súperov
Druhá najvyššia slovenská
futbalová súťaž bude mať
od nového ročníka oficiálny
názov 2. liga a odštartuje 23.
júla. FC Petržalka 1898 v koncom minulého týždňa odcestoval na päťdňové sústredenie do Rakúska. Zúčastnilo sa
na ňom 24 hráčov a v Grazi si
zmerali sily s Partizanom Belehrad. Účastníkovi 2. predkola
Ligy majstrov podľahli 0:6. Petržalka v letnej príprave stavila
na silných súperov. Doteraz
sa okrem Partizana Belehrad
stretla so Žilinou (0:0), Trenčínom (1:2), Slaven Belupo (0:2)
a Nova Podgorica (2:2). V Rakúsku boli títo hráči: brankári:
Zaťko, Jenčo, Hrnčiarik, obrancovia: Švec, Niňaj (z U19), Branyik (z U19), Kubala, Hanzel,
Pončák, Moravčik, Stranianek,
stredopoliari: Raček (z U19),
Jendrišek, Riziky, Mikulič,
Štefúň, Schustrik, Klenovský,
Kozák, Kralovič (Trenčín), útočníci: Jurkovič (z U19), Hečko,
Luhový, Schranz. FC pokračuje
v ďalších prípravných stretnutiach. Už v utorok 5. júla nastúpil v Šamoríne a v sobotu 9.
júla v Senici.
(mv)
Melíšek veľmi spokojný, boli to najlepšie MS
Slovenská hokejbalová reprezentácia získala aj na deviatom svetovom šampionáte
medailu, keď v stretnutí o bronz na MS v Bratislave zdolala USA hladko 7:2. Slovensko ako jediná krajina v histórii mužských šampionátov má cenný kov z každých MS,
jeho bilancia je 1 zlato, 2 strieborné a 6 bronzových medailí.
T
urnajom v Bratislave
prešli zverenci Romana
Töröka s jedným zaváhaním,
v semifinále nestačili na Česko (0:2). Ešte lepšie si počínala
slovenská ženská reprezentácia, ktorá získala zlaté medaily! O bilancovanie šampionátu sme požiadali prezidenta
Slovenskej hokejbalovej únie,
riaditeľa organizačného výboru MS a zakladateľa tohto
dynamického športu v Petržalke Jaroslava Melíška.
,,Som veľmi rád, že sme
dokázali splniť všetko, čo sme
sľúbili. Dostalo sa nám uznania od hráčov i celých tímov,
ktoré sa zúčastnili na MS.
S organizáciou šampionátu
som bol veľmi spokojný. Celé
ho zabezpečovalo do 300 ľudí
a všetci šliapali ako švajčiarske hodinky. Každý vedel,
čo má robiť a všetci do bodky splnili stanovené úlohy,“
skonštatoval Jaroslav Melíšek
a pokračoval v hodnotení:
,,Slovensko získalo dve medaily, ženy dokonca zlato a muži
dosiahli opäť bronz. Veľmi
som chcel, aby sa chlapci stali majstrami sveta, ale dôležitý zápas s Českom v semifinále nezvládli psychicky. Ale
aj bronz v takej silnej konkurencii je tiež veľký úspech.“
Slovenskí organizátori zvládli veľké športové podujatie
na výbornú. ,,Ohlasy na MS
boli vynikajúce. Všetkým výpravám sa v Bratislave veľmi
páčilo a komfort, ktorý sme
im poskytli, už ťažko niekedy
budú mať. Hala s tromi plochami pod jednou strechou je
v Európe jednoducho unikát.
Všetko fungovalo, prostredie a nálada počas MS bola
úžasná. Všetci účastníci sa
chcú do Bratislavy znova
vrátiť.“
Organizačný výbor netajil
spokojnosť s počtom divákov,
ktorí v oboch arénach videli
naživo súboje MS. ,,Áno, tento šampionát bol v doterajšej
histórii najlepší a najväčší.
Zápasy videlo vyše 200 miliónov ľudí na celom svete. Je-
diný rekord sme neprekonali
a to divácky na jeden zápas.
V roku 1996 v Bratislave bola
na jednom stretnutí návšteva
7500 divákov. Takisto ma
veľmi potešilo, že počas celého šampionátu sme nemuseli riešiť ani jeden problém,
všetko bolo o. k. Tieto MS
určite prilákajú k nášmu národnému športu ďalšie stovky
mladých hokejbalistov a hokejbalistiek na celom Slovensku vrátane Petržalky,“ dodal
na záver J. Melíšek.
Slovenská
reprezentácia
sa na bratislavský šampionát
pripravovala 12 mesiacov
a celkovo absolvovala jedenásť sústredení. Fakt je, že
hokejbalová špička sa každým rokom rozširuje. Okrem
Kanady, Česka, Slovenska
a USA už do nej naplno vnikli
exotické Portugalsko či Grécko, kvalitných hráčov majú
aj Švajčiari, Fíni, či Nemci.
Bronz má preto veľkú cenu:
,,O to viac sa tešíme z toho,
že Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá získala
na všetkých svetových šampionátoch niektorú z medailí.
Sme na to hrdí,“ povedal nám
tréner Roman Török.
(mv)
24 • 8. 7. 2011
ŠP ORT/INZ E RC I A
Energia pre šport
„nakazila“ stovky detí
Aj napriek tomu, že sa o diskriminácii zdravotne znevýhodnených občanov už
nemlčí, zmeny sa dejú len pomaly. Prekonávať bariéry v mysliach ľudí si kládlo za
cieľ podujatie Energia pre šport – deň športu bez bariér, ktoré ste mohli navštíviť
počas dní Petržalky.
PETRŽALSKÉ NOVINY
spoločne s úspešným paralympionikom
Jožkom Mihalcom. Danka Barteková,
slovenská reprezentantka v skeete, sa
divákom predstavila spolu s Veronikou
Vadovičovou, paraolympijskou reprezentantkou z Pekingu, s potleskom prijali aj hokejistu Janka Lašáka, ktorý prišiel v sprievode slovenskej ice sledgovej
nádeje štrnásťročného Martina Joppu.
Podujatie organizačne zastrešil Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Slovenský paralympijský výbor,
v spolupráci s MČ Petržalka a bratislavským magistrátom. „Niekde už vidíme,
že sa najmä chodníky prispôsobujú pre
vozičkárov, mení sa to, no architektonické bariéry sú stále otrasné. A pritom netreba veľa, niekedy stačí len inak
položiť obrubník,“ odpovedá generálny
sekretár SZTPŠ Martin Čapla na otázku, ako sa na Slovensku žije zdravotne
znevýhodneným občanom. „Tých bariér je veľmi veľa, stačí ísť na verejné inštitúcie, človek sa s nimi stretáva všade.
Viac sa o nich rozpráva, ako by sa niečo
skutočne robilo. Teda je to ešte veľký
hendikep našej spoločnosti voči tejto
skupine ľudí,“ dodáva S. Rožko, „pritom niekedy stačí ozaj málo. Aj o tom
je toto podujatie, jednoducho vplývať
J
únovú stredu plnú športových hier,
atrakcií a koncertov strávili v Sade
Janka Kráľa deti zdravé spoločne s deťmi zdravotne znevýhodnenými.
Samuel Rožko, generálny sekretár
Slovenského paralympijského výboru,
vysvetlil, že nosná myšlienka pochádza z Talianska, kde sa už dlhé roky
organizujú podujatia tohto charakteru.
„K nám sa to podarilo preniesť pomocou nadácie Enel Cuore Onlus (nadácia spoločnosti ENEL, pozn. red.).
Výsledok bol úžasný, už v predpoludňajších hodinách sme zaregistrovali
950 žiakov základných a stredných
škôl. Prostredníctvom športovej aktivity, kde si zdravé deti sadnú na vozík, získavajú skúsenosť, ako to majú
sťažené deti telesne postihnuté.“ Paralympijské športy ako je ice sledge hokej,
Boccia, handbike, streľba z laserovej
pištole, atletika či basketbal na vozíku si
vyskúšali deti aj dospelí. Medzi inými aj
primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
Počas celého dňa nechýbali sprievodné akcie. Jednou z najatraktívnejších bol náučno-vzdelávací chodník,
ktorý pripravili Štátne lesy SR. Deti si
tak mohli prostredníctvom kreslenia,
ROZVOZ 10.00 - 24.00 HOD.
spoznávania listov, hmyzu a zvierat
upevňovať vedomosti zo školských
lavíc. O dobrú atmosféru sa postarali
petržalskí škôlkári, ale aj Zuzka Smatanová s kapelami Aya a Desmod. Podujatie svojou účasťou podporili aj známi
športovci, spomeňme napríklad volejbalistu Richarda Nemca, ktorý vystúpil
www.pizzeriasicilia.sk. www.elgrandefood.sk
Pizzeria a reštaurácia
Akcie: Objednaj 2 pizze 3. máš za 1 €
Objednaj 3 pizze 4. mበzdarma!
Objednávka nad 30 € 10% zľava
0948 777 401, 0948 777 402 / 0902 359 747, 0907 303 364
na najmladšiu generáciu, ktorá si to vžije do srdiečok tak, že nebude problém
dostať to aj do praxe. Všetko je o ľuďoch,
ak to táto mladá generácia bude vnímať
ako samozrejmosť, stane sa to samozrejmosťou aj v skutočnosti.“
autor: LD
foto: SZTPS
Download

Knižný kolotoč 2011