katalóg produktov
RSTVO K
ŽÉ
LITY
VA
0
IS
O
90
0
MANA
AUTOSERVISNÁ TECHNIKA
PNEUSERVIS
0 1:2
0
CEMB
Firma Homola s.r.o. vznikla v Bratislave roku 1990 a po krátkom hľadaní vhodného
predmetu podnikania sa v roku 1992 už ako spoločnosti s ručením obmedzeným
jej dominantnou činnosťou stal predaj autoservisnej techniky a s tým súvisiace
doplnkové služby.Okrem predaja poskytuje dopravu tovaru, montáž a uvedenie
prístrojov do prevádzky, zaškolenie obsluhy, kalibráciu prístrojov
RSTVO K
ŽÉ
LITY
VA
0
IS
O
90
0
MANA
a samozrejme záručný i pozáručný servis.
0 1:2
0
VYVAŽOVAČKY KOLIES PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
CEMB K7
- vyvažovačka s digitálnym displejom, automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, upínacia hlava,
3 ks kuželky, kliešte na meranie šírky kolesa
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
75 kg
1g
od 10” do 30” (265-765mm)
od 1,5” do 20” (40-510mm)
(bez krytu)
(s krytom)
CENA: 3 251,27 €
CENA: 3 579,89 €
CEMB K12 - vyvažovačka s digitálnym displejom, automatické načítavanie dvoch rozmerov, automatické zabrzdenie v mieste nevývažku,upínacia hlava, 3 ks kuželky, kliešte na
meranie šírky kolesa, kliešte na závažia, bez krytu
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
75 kg
1g
od 10“ do 30“ (265-765mm)
od 1,5“ do 20“ (40-510mm)
(bez krytu)
(s krytom)
CENA: 3 618,14 €
CENA: 3 946,76 €
CEMB C72 EVO - vyvažovačka s digitálnym displejom, automatické načítavanie dvoch rozmerov, nožná brzda,
automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, plastový kryt 42“,
upínacia hlava, 3 ks kuželky, kliešte na meranie šírky kolesa,
kliešte na závažia
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
2
75 kg
0,5 g
od 10“ do 30“ (265-765mm)
od 1,5“ do 20“ (40-510mm)
Mechanické upínanie
Pneumatické upínanie
CENA: 3 990,00 €
CENA: 4 990,00 €
3
CEMB
CEMB
VYVAŽOVAČKY KOLIES PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
VYVAŽOVAČKY KOLIES PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
CEMB C73L
CEMB L88
- vyvažovačka s LCD monitorom, automatické načitavanie dvoch rozmerov, nožná brzda, automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, plastový kryt 42“, upínacia hlava, 3
ks kuželky, kliešte na meranie šírky kolesa, kliešte na závažia
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
- digitálna dovyvažovačka kolies pre osobné a nákladné vozidlá
Technické parametre:
Napajanie:
400V/4kW
Presnosť vyváženia:
1g
Presnosť určenia uhlu:
2,5 stupňa
Max.meracia rýchlosť: 140 km/hod.
Hmotnosť:
62 kg
75 kg
0,5 g
od 10“ do 30“ (265-765mm)
od 1,5“ do 20“ (40-510mm)
Mechanické upínanie
Pneumatické upínanie
CENA: 5 609,77 €
CENA: 6 937,53 €
CENA: 3 990,00 €
NEVYHNUTNE POTREBNÉ DOVYBAVENIE PRE OSOBNÉ ALEBO NÁKLADNÉ VOZIDLÁ:
CEMB C87
- vyvažovačka s farebným LCD monitorom,
automatické načitavanie všetkých rozmerov, nožná brzda, automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, automatické zablokovanie mierky v mieste nevývažku, • hodiny, denné a celkové
počítadlo, plastový kryt 42“, upínacia hlava, 3 ks kuželky, kliešte
na meranie šírky kolesa, kliešte na závažia
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
75 kg
0,5 kg
od 10“ do 30“ (265-765mm)
od 1,5“ do 20“ (40-510mm)
Mechanické upínanie
Pneumatické upínanie
CENA: 6 605,59 €
CENA: 7 601,41 €
CEMB C88SE - vyvažovačka s farebným dotykovým TOUCH SCREEN
monitorom, automatické načitavanie všetkých rozmerov, meranie radiálnej
a axiálnej hádzavosti pomocou sonaru,štatistický softvér, nožná brzda,pneumatické upínanie kolesa (PATENT CEMB), automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, automatické zablokovanie mierky v mieste nevývažku, • hodiny, denné
a celkové počítadlo, plastový kryt 42“, upínacia hlava, 3 ks kuželky, kliešte na
meranie šírky kolesa, kliešte na závažia + pneumatický zdvihák na koleso New
Zero Weight lift - nosnosť 80kg
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
75 kg
Presnosť vyváženia:
0,5 g
Priemer ráfika:
od 10“ do 30“ (265-765mm)
Šírka ráfika:
od 1,5“ do 20“ (40-510mm)
4
CAR PICK-UP
TRUCK PICK-UP
WBL 81
- Stojan pod nápravu pre
osobné vozidlá, max. 700kg
- Stojan pod nápravu pre nákladné vozidlá, max. 6000kg
- pneumatický zdvihak kolies pre
osobne vyvažovačky Cemb
Nosnosť 80kg
CENA: 890,00 €
CENA: 1 190,00 €
CEMB
- tlačiareň pre
C72, C75, C86, 87, 88
ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
PRE OSOBNÉ VYVAŽOVAČKY
S MECHANICKÝM UPÍNANÍM
CENA: 990 €
ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO
PRE OSOBNÉ VYVAŽOVAČKY
S PNEUMATICKÝM UPÍNANÍM
CENA: 869,68 €
Pneumatické upínanie
CENA: 11 584,68 €
5
HOFMANN
HOFMANN
VYVAŽOVAČKY KOLIES PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
VYVAŽOVAČKY KOLIES PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
HOFMANN Geodyna 4500 - vyvažovačka s dispejom, automatické načitavanie dvoch rozmerov, nožná brzda, automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, plastový kryt pre max. priemer kolesa 950 mm“,
upínacia hlava, 3ks kuželky, kliešte na meranie šírky kolesa, kliešte na
závažia
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
Mechanické upínanie
70 kg
1g
od 8” do 25”
od 1” do 20”
Cena: 4 613,95 €
Elektro-mech. upínanie
Cena: 5 277,83 €
HOFMANN Geodyna 4900 - vyvažovačka s farebným LCD
monitorom, 3D – automatické načitavanie troch rozmerov, nožná brzda,
automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, plastový kryt pre max. priemer kolesa 950 mm“, upínacia hlava, 3 ks kuželky, kliešte na meranie
šírky kolesa, kliešte na závažia
Mechanické upínanie
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
70 kg
1g
od 8“ do 25“
od 1“ do 20“
CENA: 6 605,59 €
Elektro-mech. upínanie
Cena: 7 933,35 €
HOFMANN Geodyna 6800 - vyvažovačka s farebným LCD
monitorom, 3D – automatické načitavanie troch rozmerov, meracie rameno
s pamäťou pre pozíciu lepiacich závaží, nožná brzda, automatické zabrzdenie
v mieste nevývažku, plastový kryt pre max. priemer kolesa 950 mm“, upínacia hlava, 3 ks kuželky, kliešte na meranie šírky kolesa, kliešte na závažia
Mechanické upínanie
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
6
70 kg
1g
od 8“ do 25“
od 1“ do 20“
Cena: 8 265,29 €
HOFMANN Geodyna 6900p -
vyvažovačka s farebným LCD
monitorom, elektro-mechanické upínanie kolesa, laserové automatické načitavanie troch rozmerov, meracie rameno s pamäťou pre pozíciu lepiacich
závaží, nožná brzda, automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, plastový
kryt pre max. priemer kolesa 950 mm“, 3 ks kuželky 42 - 116 mm, kliešte na
meranie šírky kolesa, kliešte na závažia
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa
70 kg
Presnosť vyvažovania
1g
Priemer ráfika
od 14“ do 25“ automaticky
od 8“ do 30“ ručne
Šírka ráfika
od 3“ do 20“
HOFMANN GEODYNA OPTIMA
Elektro-mech. upínanie
Cena: 10 588,86 €
s meracím zariadením geodata a laserovou technikou bezdotykové zadávanie údajov, bezdotykové meranie výškovej a bočnej hádzavosti, automatický výber
umiestnenia závaží, výber vyvažovacích rovín pre lepiace
závažia (Alu-Programm) z vnútornej databázy, opätovné nájdenie vyvažovacej polohy prostredníctvom meracieho zariadenia geodata s AutoStop-systémom alebo
prostredníctvom laserového ukazovateľa v polohe 5-hodín, patentované upínacie zariadenie pre lepiace závažia, automatické zaznamenávanie počtu lúčov a polohy
pre umiestnenie za lúčmi, elektromechanické zariadenie na upínanie a centrovanie kolies *POWER CLAMP* ,
automatické zaznamenávanie, či sú namontované kolesá upnuté s pneumatikou alebo iba s ráfikom a spúšťanie príslušného vyvažovacieho postupu, VPM – virtuálna
technika meracích rovín, automatické natočenie kolesa
do miesta nevývažku, automatické zabrzdenie po ukončení merania, ayvažovanie kolies osobných + nákladných automobilov, parkovacia brzda, plochá obrazovka,
kompatibilná so sieťovým systémom ASA,kuželky Ø 42–
77 mm, Ø 72–99 mm, Ø 96–116 mm, 14-26 automaticky
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
Presnosť vyváženia:
Priemer ráfika:
Šírka ráfika:
Elektro-mech. upínanie
Elektro-mech. upínanie
Cena: 9 924,98 €
Cena: 14 904,00 €
70 kg
1g
od 14“ do 26“ automaticky
od 8“ do 30“ ručne
od 1“ do 20“
7
SICE
SICE
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
SICE S40
- sťahovák pneumatík - poloautomat, vonkajšie upnutie
10 - 20“, vnútorné upnutie 12 - 23“, UL - montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná
hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5 m
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
Priemer disku z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa :
Napájanie:
12“ - 23“
10“ - 20“
1000 mm
12“
230/400 V / 0,55 kW
SICE S42
- sťahovák pneumatík - poloautomat, vonkajšie upnutie
11 - 22“, vnútorné upnutie 13 - 25“, UL - montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač,prívodná
hadica 1,5m,prívodný kábel 1,5m
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
Priemer disku z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
Napájanie:
SICE S 40
SICE S 42
CENA : 2 286,40 €
CENA : 3 443,54 €
Štandardné príslušenstvo
Štandardné príslušenstvo
SICE S41
- sťahovák pneumatík - poloautomat, vonkajšie upnutie
11 - 22“, vnútorné upnutie 13 - 25“, UL - montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná
hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5 m
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
Priemer disku z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa v normálnej pozícii:
Napájanie:
13” - 25”
11“ – 22“
1100 mm
13“
230/400 V / 0,55 kW
13“ – 25“
11“ – 22“
1100 mm
13“
230/400V / 0,55 kW
SICE S43
- sťahovák pneumatík - poloautomat 2-rýchlostný, vonkajšie
upnutie 11 - 22“, vnútorné upnutie 13 - 25“, UL - montážna páka, sada PVC
ochranných krytov na ALU disky, odlučovač, regulátor tlaku, primazávač,
prívodná hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5 m
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
Priemer disku z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
Napájanie:
SICE S 43
SICE S 41
CENA : 3 931,49 €
CENA : 2 844,05 €
Štandardné príslušenstvo
13” - 25”
11“ – 22“
1100 mm
13“
230/400 V / 0,55 kW
Štandardné príslušenstvo
SICE S41 MAXI - sťahovák pneumatík - poloautomat, vonkajšie up-
SICE S45 - sťahovák pneumatík - automat, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie
nutie 12 - 24“, vnútorné upnutie 14 - 27“, UL - montážna páka, sada PVC
ochranných krytov na ALU disky,odlučovač,regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5m
11 - 22“, vnútorné upnutie 13 - 25“, automatická a manuálna vertikálna aretácia
ramena, UL - montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5m
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
Priemer disku z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa :
Napájanie:
14“ - 27“
12“ - 24“
1280 mm
14“
230/400 V / 0,55 kW
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
13” - 25”
Priemer disku z vonkajšej strany:
11“ – 22“
Max. priemer kolesa:
1100 mm
Max. šírka kolesa:
13“
Napájanie:
220/380 V / 0,55 kW
SICE S 45
CENA : 4 517,03 €
SICE S 41 Maxi
CENA : 4 461,26 €
Štandardné príslušenstvo
8
Štandardné príslušenstvo
9
SICE
SICE
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
SICE S48 TL
- sťahovák pneumatík - SUPERAUTOMAT - automatická vyzúvacia pätka, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 12 - 24“, vnútorné
upnutie 14 - 27“, PT340 - prídavné zariadenie pre pridvihovanie a stlačenie pneumatiky Run Flat, 3ks rôzne pätky, UL - montážna páka, sada PVC
ochranných krytov na ALU disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač,
montážna pasta 5kg, skrutkovač a páka na ventily, prívodná hadica 1,5m,
prívodný kábel 1,5m
SICE S45 TOP -
sťahovák pneumatík - automat, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 12 - 24“, vnútorné upnutie 14 - 27“, PT250 - prídavné zariadenie pre pridvihovanie a stlačenie pneumatiky Run Flat, automatická a manuálna vertikálna aretácia ramena, UL - montážna páka, sada PVC ochranných
krytov na ALU disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica
1,5m, prívodný kábel 1,5m
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
Priemer disku z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
Napájanie:
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
Priemer disku z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa na upínocom tanieri:
14” - 27”
12” – 24”
1100 mm
13”
230/400 V / 0,55 kW
Max. šírka kolesa pri odtrhaní:
SICE S45 TOP
SICE S48 TL
CENA : 6 990 €
CENA : 10 900 €
1.poloha
2 poloha
1.poloha
2.poloha
Napájanie:
14” - 27”
12“ – 24“
1120 mm
330mm
370 mm
5mm - 380mm
40mm – 440mm
230 V / 0,75 kW
Štandardné príslušenstvo
Štandardné príslušenstvo
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE NAJNÁROČNEJŠÍCH
SICE S48 TOP
SICE S300
- sťahovák pneumatík - SUPERAUTOMAT, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 12 - 24“, vnútorné upnutie 14 - 26“, GP-prídavná funkcia
spodného dofuku s vlastnou nádobou, PT340 - prídavné zariadenie pre pridvihovanie a stlačenie pneumatiky Run Flat, 3ks rôzne pätky, UL - montážna
páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky,odlučovač, regulátor tlaku,
primazávač, montážna pasta 5kg, skrutkovač a páka na ventily, prívodná hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5m
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany:
Priemer disku z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa na upínocom tanieri:
SICE S48 Top
CENA : 9 924,98 €
Max. šírka kolesa pri odtrhaní:
Napájanie:
1.poloha
2 poloha
1.poloha
2.poloha
- elektro-hydraulický sťahovák pneumatík,
2-rýchlostný, pre kolesá 12 - 32“, max. priemer kolesa 1250 mm
(49“), max. šírka kolesa 420 mm (16,5“), nožné ovládanie dofukovača, odlučovač, regulátor tlaku,primazávač,odkladacie poličky,
5ks centrovacie kužele, montážna pasta 5kg, skrutkovač a páka
na ventily, držiak pre ALU ráfiky, 3 x ochranná podložka,prívodná
hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5m
14” - 27”
12“ – 24“
1180 mm
330mm
370 mm
5mm - 380mm
40mm – 440mm
230 V / 0,75 kW
Technické parametre:
Priemer disku:
12” - 34”
Max. priemer kolesa:
1250 mm
Max. šírka kolesa:
420 mm
Napájanie:
230 V / 1,5 kW
SICE S300
CENA : 11 584,68 €
Štandardné príslušenstvo
Štandardné príslušenstvo
10
11
DU QUESNE ( DUKEN )
HOFMANN
SŤAHOVÁK PNEUMATÍK PRO-FIT PRE NÍZKOPROFILOVÉ
PNEUMATIKY A PNEUMATIKY RUNFLAT
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
HOFMANN Monty 3300 2-speed - sťahovák pneumatík -
DU QUESNE Pro-Fit NEW
- nový sťahovák pneumatík-poloautomat, vonkajšie upnutie 11 - 23“, KIT RF - sada vyzúvacích hadíc, prívodná hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5 m.
Stiahnutie RUN Flatu do 26“ za 30 sekúnd – bez námahy, tak isto
aj jeho nahodenie bez prídavných zariadení.
Výkon motora 1 kW, žiadna voľa v mechanickej časti, priame odlepenie kolesa (nie po kružnici ) a elektrické samosvorné upínanie
kolesa, umožňuje aj sťahovanie ľahkých nákladných pneumatík do
26“. To všetko bez poškodenia disku.
poloautomat 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 10 - 20“, vnútorné upnutie 12 - 22“,
montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky, odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5 m
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany: 12“ - 22“
Priemer disku z vonkajšej strany: 10“ - 20“
Max. priemer kolesa:
1000 mm
Max. šírka disku:
13“
HOFMANN Monty 3300 2-speed
CENA: 4 282,02 €
HOFMANN Monty 3300 2-speed GP so spodným podfukom
DU QUESNE Pro-Fit NEW
CENA: 4 945,89 €
CENA : 5 999 €
HOFMANN Monty 3300 Racing - sťahovák pneumatík - poloautomat 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 10 - 24“, vnútorné upnutie 12 - 24“,
montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky, odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5 m
DU QUESNE Opti-Fit
- nový sťahovák pneumatíkpoloautomat s novým odklápacím ramenom, vonkajšie upnutie
11 - 23“, max. Ø kolesa 96 cm, max. šírka kolesa 36 cm, max. šírka disku 2 - 12“, KIT RF - sada vyzúvacích hadíc, prívodná hadica
1,5m, prívodný kábel 1,5 m
DU QUESNE Opti-Fit
CENA : 6 999 €
Technické parametre:
Priemer disku z vnútornej strany: 12“ – 24“
Priemer disku z vonkajšej strany: 10“ – 24“
Max. priemer kolesa:
1000 mm
Max. šírka disku:
15“
HOFMANN Monty 3300 Racing
CENA: 5 941,71 €
HOFMANN Monty 3300 Racing GP so spodným podfukom
CENA: 6 605,59 €
HOFMANN Monty 3300 Racing Plus - sťahovák pneu-
Zvláštne príslušenstvo:
DU QUESNE SG3 - sada čelustí na zväčšenie
upnutia na 26
DU QUESNE 1779 - PVC sada na ochranu ALU
diskov
384,00 €
112,00 €
DU QUESNE 1919 - Trident prípravok
223,00 €
DU QUESNE G110RF - nové rameno pre starý
Pro-Fit
599,00 €
matík - poloautomat 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 10 - 24“, vnútorné upnutie 12 - 24“, montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky, odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 1,5m, prívodný kábel 1,5 m
HOFMANN Easymont pro - prídavné zariadenie pre pridvihovanie a stlačenie
pneumatiky Run Flat + Plus Kit
Technické parametre:
Priemer ráfika z vnútornej strany:
Priemer ráfika z vonkajšej strany:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka disku:
12 - 24“
10 - 24“
1000 mm
15“
HOFMANN Monty 3300 Racing Plus
CENA: 7 990 €
12
13
HOFMANN
CEMB
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY
VYVAŽOVAČKY KOLIES PRE NÁKLADNÉ A OSOBNÉ AUTOMOBILY
HOFMANN Monty 3550 GP
- sťahovák pneumatík - poloautomat 2-rýchlostný so spodným podfukom, vonkajšie upnutie 12 - 26“, vnútorné
upnutie 14 - 28“,Easymont pro - prídavné zariadenie pre pridvihovanie a stlačenie pneumatiky Run Flat, montážna
páka, sada PVC ochranných krytov Technické parametre:
na ALU disky, odlučovač, regulátor Priemer disku z vnútornej strany: 14” - 28”
tlaku, primazávač, prívodná hadica Priemer disku z vonkajšej strany: 12“ – 26“
1,5m, prívodný kábel 1,5 m
Max. priemer kolesa:
1200 mm
Max. šírka disku:
17“
HOFMANN Monty 3550 GP so spodným podfukom
CENA: 8 929,16 €
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
250 kg
Presnosť vyváženia:
1g
Priemer ráfika:
od 10” do 30”
Šírka ráfika:
od 1,5” do 20”
CEMB C210
CENA : 7 800,57 €
HOFMANN Easymont pro
CEMB C212/Lift - vyvažovačka kolies pre nákladné a osobné vozi-
- prídavné zariadenie pre pridvihovanie
a stlačenie pneumatiky Run Flat
dlá s digitálnym displejom,motorový pohon, automatické načítavanie dvoch
rozmerov, pneumatický zdvihák na zdvihnutie kolesa, automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, upínacia hlava LKW Ø 40 mm, plastová príruba pre upínaciu hlavu LKW, HAWEKA - typová upínacia hlava LKW, 4-kríž,
5-kríž, dištančná príruba 2ks, kuželky a príruba pre osobné vozidlá a ľahké
transportéry
HOFMANN Easymont pro
CENA: 1 958,44 €
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
250 kg
Presnosť vyvažovania:
0,5 g
Priemer ráfika:
od 10“ do 30“
Šírka ráfika:
od 1,5“ do 20“
CEMB
VYVAŽOVAČKY KOLIES PRE NÁKLADNÉ A OSOBNÉ AUTOMOBILY
CEMB C206 - vyvažovačka kolies pre nákladné a osobné vozidlá
s digitálnym displejom, ručný pohon, výškovo nastaviteľný hriadeľ, nizke
otáčky - nie je potrebný kryt kolesa, upínacia hlava LKW Ø 40 mm, plastová príruba pre upínaciu hlavu LKW, HAWEKA - typová upínacia hlava LKW,
4-kríž, 5-kríž, dištančná príruba 2ks, kuželky a príruba pre osobné vozidlá
a ľahké transportéry
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
250 kg
Presnosť vyváženia:
1g
Priemer ráfika:
od 10” do 30”
Šírka ráfika:
od 1,5” do 20”
14
CEMB C210
-vyvažovačka kolies pre nákladné a osobné vozidlá s digitálnym displejom,motorový pohon, pneumatický zdvihák na zdvihnutie
kolesa, zabrzdenie v mieste nevývažku pomocou páky, upínacia hlava LKW
Ø 40 mm, plastová príruba pre upínaciu hlavu LKW, HAWEKA - typová upínacia hlava LKW, 4-kríž, 5-kríž, dištančná príruba 2ks, kuželky a príruba pre
osobné vozidlá a ľahké transportéry
CEMB C206
CENA : 6 273,65 €
CEMB C212/Lift
CENA : 8 265,29 €
CEMB C218/Lift - vyvažovačka kolies pre nákladné a osobné vozidlá s LCD monitorom,motorový pohon, automatické načítavanie dvoch
rozmerov, pneumatický zdvihák na zdvihnutie kolesa, automatické zabrzdenie v mieste nevývažku, upínacia hlava LKW Ø 40 mm, plastová príruba
pre upínaciu hlavu LKW, HAWEKA - typová upínacia hlava LKW, 4-kríž,
5-kríž, dištančná príruba 2ks, kuželky a príruba pre osobné vozidlá a ľahké transportéry
Technické parametre:
Max. hmotnosť kolesa:
250 kg
Presnosť vyvažovania:
0,5 g
Priemer ráfika:
od 10“ do 30“
Šírka ráfika:
od 1,5“ do 20“
CEMB C218/Lift
CENA : 9 924,98 €
15
CEMB
SICE
VYVAŽOVAČKY KOLIES PRE NÁKLADNÉ A OSOBNÉ AUTOMOBILY
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
SICE S 52 - sťahovák pneumatík pre nákladné vozidlá
ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE NÁKLADNÉ VYVAŽOVAČKY S MECHANICKÝM UPÍNANÍM
14,5-24,5“, max. priemer kolesa 1400mm - 55“, max. šírka kolesa 695mm - 27“, max. váha kolesa 1200 kg, LA - montážna
páka pre nákladné vozidlá, PC - klema na ráfik
CEMB SR 215/2 kit
- obj.č.: 41FF67879
CEMB SR 215/2 kit
Technické parametre:
Priemer disku:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
CENA : 990 €
- typová upínacia hlava LKW
Ø 40 - 4-kríž, 5-kríž, dištančná
príruba 2ks, Ø 10x225; 285,75;
335; Ø 8x275; 285,75
CEMB UC 215HW/C
- obj.č.: 41FF59368
SICE S 52
CENA : 8 086,04 €
CEMB UC 215HW/C
SICE S 53 - sťahovák pneumatík pre nákladné vozidlá
CENA : 499 €
14-26“, max. priemer kolesa 1600mm - 63“, max. šírka kolesa
780mm - 30“, max. váha kolesa 1200 kg, LA - montážna páka
pre nákladné vozidlá veľká, LC - montážna páka pre nákladné
vozidlá malá, , PC - klema na ráfik
- upínacia hlava pre osobné vozidlá a ľahké transportéry Ø 40
so 4 kuželkami 43-180 mm,
dištančná príruba
Technické parametre:
Priemer disku:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU PRE NÁKLADNÉ VYVAŽOVAČKY S MECHANICKÝM UPÍNANÍM
- obj.č.: 41FF66114
CENA : 330 €
SICE S 54 a S 54/A - sťahovák pneumatík pre nákladné vozidlá 14-56“, max. priemer kolesa 2300mm - 90“,
max. šírka kolesa 1065mm - 42“, max. váha kolesa 1600 kg,
LA - montážna páka pre nákladné vozidlá veľká, LC - montážna
páka pre nákladné vozidlá malá, PC - klema na ráfik, LG - pomocná montážna páka
Technické parametre:
Priemer disku:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
CEMB KIT - GG DISC+CONE IV + CONE V
- príruba a dva kuželky
Ø 202-221-281 mm
CENA : 10 944,04 €
CEMB SR 3
- typová upínacia hlava LKW
Ø 40 - 3-kríž, Ø 170, 184, 205,
222, 245 mm, dištančná príruba
- obj.č.: 41FF43821
14“ - 26“
1600 mm
780 mm
SICE S 53
Štandardné
príslušenstvo
CEMB SR 3
14,5“ - 24,5“
1400 mm
695 mm
CEMB KIT - GG DISC+CONE IV + CONE V
CENA : 690 €
14“ - 46“
2300 mm
1065 mm
SICE S 54
CENA : 13 453,50 €
SICE S 54/A
S 54/A
CENA : 14 847,64 €
Štandardné príslušenstvo
16
17
PRÍSLUŠENSTVO
SICE
SŤAHOVÁKY PNEUMATÍK PRE NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
SICE PT 250
SICE S 545 - sťahovák pneumatík pre nákladné vozidlá 14-56“,
automatické vyzúvacie rameno, max. priemer kolesa 2300mm - 90“,
max. šírka kolesa 1065mm - 42“, max. váha kolesa 2200 kg, LA - montážna páka pre nákladné vozidlá veľká, LC - montážna páka pre nákladné vozidlá malá, PC - klema na ráfik, LG - pomocná montážna páka
Technické parametre:
Priemer disku:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
S ramenom Sice PT 250 spravíme
z Vášho sťahováka najlepší stroj pre
nízkoprofilové pneumatiky a pneumatiky RUN FLAT a PAX. Univerzálny prípravok pripojiteľný pre prizdvihovanie
a stlačenie pneumatiky.
14“ - 46“
2300 mm
1065 mm
Sice PT 250
CENA : 2 450,00 €
SICE S 545
Štandardné príslušenstvo
CENA : 18 494,67 €
SICE KPX
SICE S 550 - sťahovák pneumatík pre nákladné vozidlá 14-56“, plný automat, max. priemer kolesa 2500mm - 98“,
max. šírka kolesa 1200mm - 47“, max. váha kolesa 2200 kg, LA
- montážna páka pre nákladné vozidlá veľká, LC - montážna
páka pre nákladné vozidlá malá, PC - klema na ráfik, LG - pomocná montážna páka
Technické parametre:
Priemer disku:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
14“ - 46“
2300 mm
1065 mm
SICE S 550
CENA : 22 376,02 €
Štandardné príslušenstvo
- obj.č.: 8-11400192
SICE KPX
CENA : 2 200,00 €
Prídavná sada ku PT 200 na
pneumatiky Michelin PAX
Správne upnutie kolesa - HAWEKA
Quick Plate
- obj.č.: 200456365
obj.č.: 200456365
Sada 3 ks upínacích hláv
pre ALU disky - priemer
Ø 36 mm
CENA : 2 290,00 €
- obj.č.: 200456405
SICE S 560 - sťahovák pneumatík pre nákladné vozidlá 14-56“, plný automat, max. priemer kolesa 2600mm - 103“,
max. šírka kolesa 1500mm - 59,6“, max. váha kolesa 2500 kg,
LA - montážna páka pre nákladné vozidlá veľká, LC - montážna páka pre nákladné vozidlá malá, , PC - klema na ráfik,
LG - pomocná montážna páka
Technické parametre:
Priemer disku:
Max. priemer kolesa:
Max. šírka kolesa:
14“ - 46“
2300 mm
1065 mm
SICE S 560
CENA : 26 767,58 €
Sada 3 ks univerzálnych
upínacích hláv pre ALU
disky - priemer Ø 40 mm
obj.č.: 200456405
CENA : 2 290,00 €
World Kit
- obj.č.: 200009405
vyrieši problémy s upínaním kolesa
World Kit
CENA : 1 490,00 €
Štandardné príslušenstvo
18
19
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
Špeciálne upínacie hlavy
UniLug
FEMAS FPM
- obj.č.: 405400108
- obj.č.: 2001198
UniLug
CENA : 794,00 €
Pre francúzske vozidlá
- univerzálna upínacia hlava pre
presné vyváženie ALU diskov bez FPM hlavy nevyvažujte
FEMAS FPM
CENA : 564,00 €
CEMB RL
CEMB RL
CENA : 84,38 €
- obj.č.: 940013665
- prítlačná príruba pre ALU
disky
CEMB UH20/2
- obj.č.: 94FF33437
CEMB UH20/2
CENA : 405,03 €
- upínacia hlava pre disky bez
stredového otvoru
HAWEKA - PVC
HAWEKA - PVC
- obj.č.: 190008021
CENA : 66,39 €
- príruba pre ALU disky
HAWEKA
FEMAS
- obj.č.: 150400091
kužele pre presné výváženie ALU diskov
C1
C2
C3
C4
C5
Obj.č.: C1:
Obj.č.: C2:
Obj.č.: C3:
Obj.č.: C4:
Obj.č.: C5:
3001325
3001321
3001324
3001322
3001323
HAWEKA
CENA : 262,23 €
- kužel + príruba 120-174 mm
CENA : á 53,11 €
Duo Expert
ProBike II - Standard
- obj.č.: 164400500
- obj.č.: 805400000
Pre vnútorné vystredenie disku
Duo Expert
CENA : 846,00 €
Pre vnútorné vystredenie disku
ProBike II - Standard
CENA : 1 069,00 €
Správne upnutie kolesa - HAWEKA
20
21
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
Zdvíhacie zariadenia do pneuservisu
OMCN 112/C
Ručný hydraulický zdvihák,
mimoriadne robustné
ZP-2 RV
- obj. č.: ZP2 RV
Pneumatický nízkozdvižný zdvihák
Technické parametre:
Tlak vzduchu:
Nosnosť:
Výška v základnej polohe:
Výška zdvihu:
6 - 10 bar
2.000 - 2.500 kg
140 mm
380 mm
CENA : 2 652,00 €
Rožšírená verzia:
Typ
Názov
Nosnosť A
B
C
D
E
[t]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Cena:
112
OMCN 112 - ručný hydraulický zdvihák 1,2 t
1.2
1580
650
135
200
525
270,20 €
112/A
OMCN 112/A - ručný hydraulický zdvihák 1,5 t
1.5
1580
650
135
200
525
312,55 €
112/B
OMCN 112/B - ručný hydraulický zdvihák 2,5 t
2.5
1640
760
145
210
610
444,00 €
112/C
OMCN 112/C - ručný hydraulický zdvihák 1,2 t
1.2
1840
950
145
210
800
473,21 €
112/D
OMCN 112/D - ručný hydraulický zdvihák 1,5 t
1.5
1840
950
145
210
800
506,80 €
113
OMCN 113 - ručný hydraulický zdvihák 1,5 t
1.5
1900
1190
130
175
520
346,15 €
114
OMCN 114 - ručný hydraulický zdvihák 2 t
2
2100
1260
130
175
520
373,90 €
115
OMCN 115 - ručný hydraulický zdvihák 2,5 t
2.5
2100
1280
140
185
520
414,79 €
116
OMCN 116 - ručný hydraulický zdvihák 3 t
3
2100
1280
140
185
520
439,62 €
117
OMCN 117 - ručný hydraulický zdvihák 4 t
4
2280
1480
145
185
540
509,73 €
OMCN 199/G
- obj. č.: 199G
Dvojstĺpový asymetrický zdvihák
Technické parametre:
Max. nosnosť:
Výkon motora:
Vlastná hmotnosť:
Výška prepojenia:
Napájanie
OMCN 199/G
CENA : 3950,00 €
- zdvihák bez prejazdu a bez reťaze v spodnej časti, dvojmotorový,
s elektronickou synchronizáciou motorov
- nosné skrutkovice s trapézovými závitmi valcovanými za studena z vysokopevnej ocele
- nosná matica z bronzovej zliatiny - potrebné minimálne mazanie
- stále mazanie je zabezpečené zásobníkom vazelíny na oboch stĺpoch
- samonastaviteľná vôľa medzi nosnou a poistnou maticou
- tiché elektromotory s tepelnou ochranou
- ramená zdviháka s jedným teleskopom, možnosť natočenia o 180°
- elektronické nízkonapäťové riadenie 24V
22
OMCN 123/C
3.200 kg
2 + 2 kW
730 kg
3.750 mm
400V/50Hz
Ručný hydraulický zdvihák,
vysoká stabilita
Typ
Názov
Nosnosť A
B
C
D
E
[t]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Cena:
118
OMCN 118 - ručný hydraulický zdvihák 5 t
5
2360
1530
155
185
550
584,21 €
118/A
OMCN 118/A - ručný hydraulický zdvihák 7 t
7
2450
1630
160
195
550
781,38 €
119
OMCN 119 - ručný hydraulický zdvihák 1,5 t
1.5
2500
1670
130
195
850
569,61 €
119/A
OMCN 119/A - ručný hydraulický zdvihák 3 t
3
2550
1750
135
205
875
810,60 €
120
OMCN 120 - ručný hydraulický zdvihák 3 t
3
2710
1790
150
225
1030
994,62 €
120/A OMCN 120/A - ručný hydraulický zdvihák 5 t
5
2710
1790
150
225
1030
1 228,31 €
121
OMCN 121 - ručný hydraulický zdvihák 1,5 t
1.5
2330
1470
130
180
650
430,86 €
122
OMCN 122 - ručný hydraulický zdvihák 10 t
10
2800
1880
215
265
630
1 006,31 €
122/A OMCN 122/A - ručný hydraulický zdvihák 12 t
12
2800
1890
220
270
630
1 080,79 €
123
15
3000
2030
230
280
630
1 183,03 €
123/A OMCN 123/A - ručný hydraulický zdvihák 20 t
20
3000
2030
230
280
630
1 624,11 €
124
15
3620
2740
225
275
630
1 431,32 €
OMCN 123 - ručný hydraulický zdvihák 15 t
OMCN 124 - ručný hydraulický zdvihák 15 t
23
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
OMCN 1120/E, F,G
PASQUIN P 182C
Nosnosť A
B
C
D
E
[t]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Cena:
1120/E OMCN 1120/E
5
1800 1030 130
200
810
667,20 €
1120/F OMCN 1120/F
7
1520 740
140
180
520
507,87 €
1120/G OMCN 1120/G
1.5
2530 1750 130
200
850
768,00 €
Typ
Názov
Technické parametre:
Nosnosť 1 stupeň:
Nosnosť 2 stupeň:
Prevádzkový tlak vzduchu:
Minimálna výška:
Zdvih piestu:
Maximálna výška:
Hmotnosť:
30.000 kg
18.000 kg
9-12 bar
150 mm
157 mm
307 mm
38 kg
- obj. č.: P182C
Pneumaticko-hydraulický zdvihák dvojstupňový
PASQUIN P 182C
CENA : 1 931,35 €
Ak zdvíhat‘ nákladiaky, tak s PASQUIN-om
PASQUIN P250C
Technické parametre:
Nosnosť:
Prevádzkový tlak vzduchu:
Minimálna výška:
Zdvih piestu:
Zdvih špindle:
Maximálna výška:
Hmotnosť:
25.000 kg
8-12 bar
230 mm
140 mm
100 mm
470 mm
38 kg
- obj. č.: P250C
Pneumaticko-hydraulický zdvihák jednostupňový
PASQUIN P250C
CENA : 1 931,35 €
PASQUIN P 103
Technické parametre:
Nosnosť 1 stupeň:
Nosnosť 2 stupeň:
Nosnosť 3 stupeň:
Prevádzkový tlak vzduchu:
Minimálna výška:
Zdvih piestu:
Maximálna výška:
30.000 kg
18.000 kg
10.000 kg
9-12 bar
120 mm
162 mm
282 mm
- obj. č.: P103
Pneumaticko-hydraulický zdvihák trojstupňový
PASQUIN P 103
CENA : 2 639,05 €
WS001 a WS002
PASQUIN P 152C
Technické parametre:
Nosnosť 1 stupeň:
Nosnosť 2 stupeň:
Prevádzkový tlak vzduchu:
Minimálna výška:
Zdvih piestu:
Maximálna výška:
Hmotnosť:
- obj. č.: WS001 a WS002
Zariadenie na vyrovnávanie diskov
30.000 kg
15.000 kg
9-12 bar
175 mm
186 mm
361 mm
38 kg
- obj. č.: P152C
Pneumaticko-hydraulický zdvihák dvojstupňový
PASQUIN P 152C
CENA : 1 931,35 €
Technické parametre: WS001
Priemer disku:
18"
WS001
CENA : 5 277,83 €
Technické parametre: WS002
Priemer disku:
22"
WS002
CENA : 6 273,00 €
24
25
AUTOMATICKÉ UMÝVACˇ KY KOLIES
pre osobné automobily a ľahké transportéry
KOMPRESORY
FIAC NEW SILVER
Skrutkový kompresor
HAWEKA
Začnite s jedným cenovo výhodným modulom a dovybavte sa
druhým cenovo výhdným modulom! Potom môžu byt umývané
2 kolesá súčasne.
HAWEKA PERFORMTEC 1
CENA : 13 244,37 €
Trvanie umývacieho cyklu (Min.):
0,5
2
3,5
(Umývací -Program)
(ECO-Program)
SUPER Program)
Priemer kolesa:
Šírka kolesa:
Max. váha kolesa:
Spôsob čistenia:
Ostrekovací tlak:
Prítoková teplota:
Vlastná váha:
500-800mm
135 – 350 mm
50 kg
3xdýza –plochý nastrek
max. 120 bar (Kärcher Agregát)
max. 60°C
cca. 185 kg
Technické parametre:
Napájanie:
Sací výkon:
Výstupný tlak:
Objem tlakovej nádoby:
5,5/200
400 V/5,5 kW
450 l/min.
10 bar
200 l
7,5/300
400V/7,5kW
720 l/min.
10bar
270 l
10/300
400V/10kW
860 l/min.
10 bar
270 l
FIAC NEW SILVER 5,5/200
FIAC NEW SILVER 7,5/300
CENA : 4 359,69 €
CENA : 4 571,47 €
FIAC NEW SILVER 10/300
CENA : 4 644,49 €
Údaje pre použitie ECO-Programu:
Voda:
cca. 6,25 l
Čistiaci prostriedok na ráfy:
cca. 0,05 l/koleso
Neutralizačný prostriedok:
cca. 0,015 l/koleso
FIAC AB 100 – 900
Piestový horizontálny kompresor
WULKAN 200 a 300
Automatickú umývačku kolies pre osobné vozidlá a ľahké transportéry Wulkan 200 a Wulkan 300
WULKAN 300
WULKAN 200
CENA : 7 900,00 €
CENA : 6 900,00 €
Technické parametre:
Tlak vzduchu:
Hmotnosť:
Potrebný objem vody:
Množstvo plast.granulátu:
Výkon pumpy:
Kapacita pumpy:
Tlak vody:
Priemer klesa:
Šírka kolesa:
Čas umývania:
Čas sušenia:
200
300
7 – 10 bar
250 kg
150 l
300 l
17,5 kg
6 kW
600 l / min
3 bar
560 – 800 mm
135 – 295 mm
20 s, 40 s, 60 s
15 s
Obj.č.: 1521000000
FIAC AB 100-3C Long Life INDUSTRIAL - kompresor 10 bar, 100 l nádoba, 270 l/min., 1000 ot/min., počet valcov/kompresia 2/1, 400V/2,25kW
Obj.č.: 1522000000
FIAC AB 200-3F Long Life INDUSTRIAL - kompresor 10 bar, 200 l nádo- CENA: 999,00 €
ba, 350 l/min., 980 ot/min., počet valcov/kompresia 2/1, 400V/2,25kW
Obj.č.: 1523670000
FIAC AB 300-5,5F Long Life INDUSTRIAL - kompresor 10 bar, 270 l
Obj.č.: 1523820000
FIAC AB 300-7,5F Long Life INDUSTRIAL - kompresor 10 bar, 270 l
Obj.č.: 1531550000
FIAC AB 500-7,5F Long Life INDUSTRIAL - kompresor 10 bar, 500 l
Obj.č.: 1528350000
FIAC AB 500-10F Long Life INDUSTRIAL - kompresor 10 bar, 500 l
Obj.č.: 1629300000
26
nádoba, 600 l/min., 900 ot/min., počet valcov/kompresia 2/2, 400V/4kW
nádoba, 750 l/min., 1000 ot/min., počet valcov/kompresia 2/2, 400V/5,5kW
nádoba, 750 l/min., 1000 ot/min., počet valcov/kompresia 2/2, 400V/5,5kW
nádoba, 1000 l/min., 950 ot/min., počet valcov/kompresia 2/2, 400V/7,5kW
CENA: 699,00 €
CENA: 1 800,00 €
CENA: 2 000,00 €
CENA: 2 400,00 €
CENA: 3 500,00 €
FIAC AB 900-20 Long Life INDUSTRIAL - kompresor 10 bar, 900 l nádo- CENA: 5 300,00 €
ba, 1500 l/min., 950 ot/min., počet valcov/kompresia 2/2, 400V/7,5+7,5kW
27
NÁRADIE
NÁRADIE
na povolovanie a uťahovanie kolies
na povolovanie a uťahovanie kolies
CP 772H-3/4 - obj.č.: T024598
CP 734H 1/2“ - obj.č. TO24351
1356Nm - pneumatický uťahovák a povolovač kolies
580Nm - pneumatický uťahovák a povolovač kolies
Technické parametre:
Max. uťahovací moment:
Min. uťahovací moment:
Uťahovací štorhran:
Hmotnosť:
Technické parametre:
Max. uťahovací moment:
Min. uťahovací moment:
Uťahovací štorhran:
Hmotnosť:
578 Nm
34 Nm
1/2"
2,5 kg
1356 Nm
203 Nm
3/4“
4,8 kg
CP 772H-3/4
CP 734H 1/2“
CENA : 625,00 €
CENA : 220,00 €
Sada zosilnených orechov
CP SS618
Obj.č.: 8940164472 - sada zosilených orechov 3/4“ - 26, 27, 29, 30, 32,
CP 749 1/2“ - obj.č. TO24587
CENA: 99,00 €
35, 36, 38 mm
850Nm - pneumatický uťahovák a povolovač kolies
Technické parametre:
Max. uťahovací moment:
Min. uťahovací moment:
Uťahovací štorhran:
Hmotnosť:
850 Nm
68 Nm
1/2"
2,4 kg
CP 7775-6 - 1 - obj.č.: 8941077756
1900Nm - pneumatický uťahovák a povolovač kolies
Technické parametre:
Max. uťahovací moment:
Min. uťahovací moment:
Uťahovací štorhran:
Hmotnosť:
CP 749 1/2“
CENA : 330,00 €
2102 Nm
136 Nm
1"
11,5 kg
CP 7775-6 - 1
Sada zosilnených orechov
CENA : 999,00 €
CP S4114
Obj.č.: 8940158998 - sada zosilených orechov 1/2“ - 10,11,12,13,14,15,16,
Sada zosilnených orechov
CENA: 63,00 €
17,18,19,21,22,26,27 mm
CP S4103D
Obj.č.: 8940162335 - sada zosilených orechov predľžených tenkos-
CP 8106D
CENA: 27,00 €
Obj.č.: 8940162334 - sada zosilených orechov 1“ - 24, 27, 30, 32, 33,
tenných 1/2“ - 17,19,21 mm
CP SS413WP
Obj.č.: 8940164464 - sada zosilených orechov predľžených poplasto-
CENA: 29,00 €
CENA: 189,00 €
36 mm
Obj.č.: 8940166016
CP SS814D
- sada zosilených orechov 1“ - 27, 32, 33, 36 mm
CENA: 109,00 €
vaných 1/2“ - 17,19,21 mm
28
29
NÁRADIE
ZARIADENIA
na povolovanie a uťahovanie kolies
na opravu pneumatík
EL-MAX - obj.č.: ELMAX
Najdrahší - najlepší originál zo Švédska. Elektrický uťahovák kolies pre nákladné automobily
Technické parametre:
Menovité napätie:
Uťahovacie momenty:
I.stupeň:
II. stupeň:
III. stupeň:
IV. stupeň:
Hmotnosť:
220/380V 50 Hz
136 Nm
360 Nm
510 Nm
630 Nm
700 Nm
59 kg
EL-MAX
CENA : 2 818,16 €
69IMP24
nástrčkový kľúč 24 mm
69IMP26
nástrčkový kľúč 26 mm CENA: 122,82 €
69IMP27
nástrčkový kľúč 27 mm
69IMP28
nástrčkový kľúč 28 mm CENA: 122,82 €
69IMP30
nástrčkový kľúč 30 mm CENA: 122,82 €
69IMP32
nástrčkový kľúč 32 mm CENA: 129,46 €
69IMP33
nástrčkový kľúč 33 mm CENA: 129,46 €
69IMP34
nástrčkový kľúc 34 mm CENA: 142,73 €
LAMCO M10
LAMCO M50
LAMCO P20
- obj.č.: 821002
- obj.č.: 821005
- obj.č.: 821003
Ručný vulkanizačný lis
Ručný vulkanizačný lis
pre nákladné automobily
Pneumatický vulkanizačný lis
CENA: 119,50 €
CENA: 122,82 €
LAMCO M10
LAMCO M50
LAMCO P20
CENA : 369,2 €
CENA : 1 950,00 €
CENA : 918,00 €
ZARIADENIA
na opravu pneumatík
LAMCO IM800
- obj.č.: 821034
Mechanický rozťahovač
pneumatík
30
LAMCO IM800
CENA : 630,00 €
LAMCO VL16 a VL18
LAMCO P40
LAMCO VM16
- obj.č.: 821004
- obj.č.: 821022
- VL16 obj.č.: 821020
- VL18 obj.č.: 821028
Pneumatický
vulkanizačný lis
Skúšobná vaňa
na duše a plášte
Pneumatická skušobná
vaňa na duše a plášte
LAMCO P40
LAMCO VM16
LAMCO VL16 - 1 223,00 €
CENA : 1 169,00 €
CENA : 735,00 €
LAMCO VL18 - 1 838,00 €
31
PRÍSTROJE
SPOTREBNÝ MATERIÁL
na hustenie pneumatík
SPIN Nitroservice 3600
opravárenská sada na defekty
SPIN Nitroservice 1200
kliešte na závažia
nožnice na lepiace závažia
CENA: 2650 €
Obj.č.: 03.002.40 - prístroj na výrobu dusíka, 1200 l/hod.
pri 10 bar, 90 l nádoba
SPIN Nitroservice 3600
CENA: 3 670 €
Obj.č.: 03.002.41 - prístroj na výrobu dusíka, 3600 l/hod.
pri 10 bar, 90 l nádoba
SPIN Nitroservice 12000
Obj.č.: 03.002.42 - prístroj na výrobu dusíka, 12000 l/hod.
CENA: 7 400 €
pri 12 bar
SPIN Nitroservice 24000
CENA: 9 800 €
Obj.č.: 03.002.43 - prístroj na výrobu dusíka, 24000 l/
hod. pri 12 bar
32
vtláčač a skrutkovač na ventily
SW 730N/20
SW 735/20
Overenie momentového
kľúča v rozsahu do 200 Nm
- obj.č.: 50181020
- obj.č.: 58250020
- obj.č.: CER9010
- momentový kľúč 40 - 200 Nm
- račňa ku momentovému kľúču 1/2“
SW 730N/20
SW 735/20
CER9010
CENA : 271 €
CENA : 63 €
CENA : 56 €
BLITZ Pneurex 1
ASTURO Super PG/CEE OM
- obj.č.: 25155
- obj.č.: 50100/O
Tlakomer a dofukovač - pre nákladné vozidlá
Tlakomer a dofukovač - pre osobné vozidlá
Technické parametre:
Tlak:
0-12 bar
Tento tlakomer a dofukovač dodávame s OVERENÍM
Technické parametre:
Tlak:
0-12 bar
Tento tlakomer a dofukovač dodávame s OVERENÍM
BLITZ Pneurex 1
ASTURO Super PG/CEE OM
CENA : 165 €
CENA : 86 €
valček a škrabka na ventily
skrutkovač na ventily
pajstre
špirálové hadice
krížový klúč na kolesá
kované nádstavce 1/2“,3/4“, 1“
kované, predlžené nadstavce
s teflonovou ochranou
kvapaliny na montáž
a demontáž pneumatík
33
SPOTREBNÝ MATERIÁL
HATCO
- vyvažovacie závažie na plechové disky
Dodávame:5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 35g, 40g,
45g, 50g. 55g, 60g.
HATCO
- lepiace vyvažovacie závažie 3x5g, 3x10g,
hrubka 5,5mm
HATCO
– vyvažovacie závažie na ALU disky
Dodávame:5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 35g, 40g,
45g, 50g. 55g, 60g.
HATCO
– lepiace vyvažovacie závažie 3x5g, 3x10g,
hrubka 3,8mm
VENTILKY PRE BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY
34
BRATISLAVA
TEL: +421 2 43415450
+421 905200100
+421 902200100
FAX: +421 2 43415461
OBCHODNÉ ODDELENIE
Ľuboš Horňáček
+421 2 43415455
[email protected]
Radovan Novanský
+421 905343086
[email protected]
POJAZDNÁ PREDAJŇA 1
Martin Varsányi
+421 908796117
[email protected]
Trnava, Trenčín, Nitra,
Topoľčany, N. Zámky,
Levice, Komárno, D. Streda,
Záhorie – Malacky,
Kúty, Holíč a okolie
POJAZDNÁ PREDAJŇA 2
Ondrej Walko
+421 905414544
[email protected]
Bratislava a okolie
RUŽOMBEROK
TEL: +421 44 4303261
+421 44 4323642
FAX: +421 44 4303262
OBCHODNÉ ODDELENIE
Peter Vrzgula
+421 44 4314950
[email protected]
POJAZDNÁ PREDAJŇA 1
Ivan Mojš
+421 907758906
[email protected]
Ružomberok, Poprad,
D. Kubín, Martin,
Žilina a okolie
POJAZDNÁ PREDAJŇA 2
Ivan Socháň
+421 908796118
[email protected]
B. Bystrica, Zvolen,
R. Sobota, Lučenec a okolie
KOŠICE
TEL: +421 55 6323582
FAX: +421 55 6323583
BRNO
TEL: + 420 5 43212243
FAX: + 420 5 43240494
OBCHODNÉ ODDELENIE
Ing. Miroslav Šulc
+421 55 7999162
[email protected]
OBCHODNÉ ODDELENIE
Jana Kobzinková
+ 420 5 43212243
[email protected]
POJAZDNÁ PREDAJŇA
Ľuboš Ondrej
+421 907894942
[email protected]
Marek Fiamoli
+ 420 602588178
fi[email protected]
ODDELENIE SERVISU
Eva Ondirová
+421 915700100
[email protected]
POJAZDNÁ PREDAJŇA
Rudolf Musil
+ 420 607985293
[email protected]
ODDELENIE SERVISU
Jana Kobzinková
+ 420 5 43212243
[email protected]
+ 420 724 533 533
ODDELENIE SERVISU
Jana Vrzgulová
+421 905300100
[email protected]
ODDELENIE SERVISU
Radovan Kadlec
+421 2 43415453
[email protected]
www.homola.sk
36
36
Download

Katalóg - Homola.sk