2014
Automotive Bulbs
and Accessories
Catalogue
Katalóg autožiaroviek
a autopríslušenstva
ELTA Founded in 1993, Elta is the UK´s leading aftermarket bulb distributor, operating from
2
27000 ft warehouse in Coleshill, West Midlands.
LUXLINE as ELTA´s exclusive West and East European distributor, founded in 1996 represents
ELTA´s brand from it´s foundation and is growing year to year bringing it´s customers wider
range of product.
ELTA založené v 1993, Elta je lídrom v predaji náhradných dielov na anglickom trhu, so sídlom
v meste Coleshill/ West Midlands a s podporou skladovej plochy 27000 ft2.
LUXLINE ako výhradný ELTA distribútor pre východnú a západnú Európu zastupuje ELTA značku
odo dňa založenia spoločnosti (1996) a každým rokom rozširuje portfólio výrobkov pre svojich
zákazníkov.
Contents / Obsah
1 Introduction / Úvod
. High Performance Upgrade Bulbs /
4
Halogénovné inovatívne žiarovky
. Earth connections / Uzemňovacie vodiče
22
. Charging Clips / Krokosvorky
22
. Core Cables / Autokáble
24
25
26
. Bulb Kits / Sady žiaroviek
6
. Electric Relay / Elektrické relé
. Merchandise support / Podpora predaja
7
. Insulating Sockets for Relay / Izolačné
. What goes where? 12V / Čo ide kam? 12V
8
41
27
. Wiper Blades / Stierače
42
. Plastic Clips For Automotive / Upevňovacie
42
. Wiper Blades /Stierače
10
28
. Electrical parts & Accessories /
12
. Terminals & Connectors / Spojky a kontakty
29
14
. Booster Cables / Štartovacie káble
15
. Electric Horns & Reversing Alarms /
16
Elektrické húkačky a Cúvacie alarmy
. Fuses / Poistky
17
. Tapes / Pásky
20
. Hose Clips / Hadicové spony
20
. Battery Terminals / Akumulátorové svorky
21
. Spark Plug Terminals / Izolačné kryty na
21
sviečky
úchyty pre motorové vozidlá
. Parking Sensor Systems / Parkovacie
na káble
. Sockets & Plugs / Zásuvky a zástrčky
40
Vložka a čiapočka na ventil
41
. Power Inverters / Meniče napätia
2 Electrical parts & Accessories /
Elektropríslušenstvo
a autopríslušenstvo
. Core housing and cap for tube valve /
. Hand Tools / Ručné náradie
9
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo
40
pod ŠPZ
. Diagram Charts / Tachografové kotúče
objímky pre relé
. Radiator Caps / Tlakové zátky
. What goes where? 24V / Čo ide kam? 24V
. Number Plate Backing Plate / Podložka
44
. Work Lamps / Prídavné svietidlá
34
. Inspection lamps / Montážne lampy
35
. Bulb kits / Náhradné sady žiaroviek
45
. Vehicle Lightings / Svietidlá pre motorové
35
. Panel Bulb Kits / Sady tachožiaroviek
45
. Fuse Kits / Sady poistiek
45
. MENBER´S - Electrical parts /
46
vozidlá
. Reflectors / Plastové odrazky
37
. Reflective Panels / Reflexné tabule
38
. Warning Triangles / Výstražné trojuholníky
38
. Fluorescent High Visibility Vests /
39
39
. AJ.BA - Vehicle Lightings / AJ.BA - Svietidlá
39
49
pre motorové vozidlá
56
motorové vozidlá
. MYCARR - Daytime running lights (DRL) /
reflexné pásy
. Towing & Bungee Ropes / Ťažné laná
MENBER´S - Elektropríslušenstvo
. SIM - Vehicle Lightings / SIM - Svietidlá pre
Bezpečnostné vesty - reflexné
. Safety Reflective Belts / Bezpečnostné
systémy
62
MYCARR - Svetlá pre denné svietenie (DRL)
a upínače
. First-aid Kits / Autolekárničky
39
. Working Gloves / Pracovné rukavice
40
. ELTA - Autobulbs / ELTA - Autožiarovky
66
. Ice scrapers / Škrabky na ľad
40
. QLUX - Autobulbs / QLUX - Autožiarovky
85
. Funnel, PVC / Lievik na pohonné hmoty
40
. Fuel Transfer Syphon Pumps /
40
Prečerpávacie hadice
. Fuel-cans / Kanistre PHM
40
3 Autobulbs / Autožiarovky
High Performance Upgrade Bulbs
Halogénové inovatívne žiarovky
The latest in headlight technology
Najnovšie technológie svetelných zdrojov do svetlometov
As well as a comprehensive range of standard halogen headlamp bulbs, Elta customers can choose from a range of performance upgrade bulbs to improve vision, change the
look of their car or to stand out from the crowd. All upgrade bulbs are directly interchangeable with standard bulbs, so no wiring alterations are required. With the exception of the
Rally Blue range, all upgrade bulbs are street legal and ‘E’ approved.
Podobne ako z komplexnej ponuky štandardných halogénových žiaroviek, zákazníci ELTA majú možnosť si zvoliť inovatívne žiarovky k dosiahnutiu lepšej viditeľnosti, zmene
výzoru vozidla alebo k „vyniknutiu v dave“. Všetky inovatívne žiarovky sú zameniteľné so štandardnými žiarovkami a teda nevyžaduje sa žiadna úprava v elektroinštalácii.
S výnimkou rady žiaroviek Rally Blue (len na off-road použitie), všetky inovatívy sú homologované a určené na cestnú komunikáciu.
Xenon 30
For those wanting a brighter bulb, the Xenon 30 range offers up to 30% more brightness
than standard. The Xenon 30 range is available in H1, H4 and H7 twin packs under part numbers ELxxxXLX2.
Žiarovky XENON 30 ponúkajú o 30% vyšší jas ako štandardné žiarovky. V ponuke sú dostupné
typy H1, H4 a H7 balené v dvojitom blistri pod kódom ELxxxXLX2.
Xenon 50
The Xenon 50 range offers up to 50% more brightness than standard bulbs, and is suitable
for those wanting a brighter bulb. H1, H4, H7, HB3 and HB4 are all available in both twin packs under
part numbers ELxxxXLPX2.
Žiarovky XENON 50 ponúkajú o 50% vyšší jas ako štandardné žiarovky. V ponuke sú dostupné typy H1, H4, H7,
HB3 a HB4 balené v dvojitom blistri pod kódom ELxxxXLPX2.
4
High Performance Upgrade Bulbs
Halogénové inovatívne žiarovky
Blue Lightning
For those wanting brighter and stylish bulbs, the Blue Lightning range offers Xenon brightness from a halogen bulb. The range is available with 3300K in H1, H4, H7, HB3
and HB4 - please look at the part numbers ELxxxBLX2 and also it is available with 3700K in H1, H3, H4 and H7 - please look at the part numbers ELxxxSWBX2.
Žiarovky Blue Lightning ponúkajú modro-biele svetlo dostupné s 3300K v prevedení H1, H4, H7, HB3 a HB4 - pozrite objednávacie kódy ELxxxBLX2 a tiež s 3700K
v prevedení H1, H3, H4 a H7 - pozrite objednávacie kódy ELxxxSWBX2.
Blue Lightning 50 (90)
For those wanting an even brighter bulb, with a stylish blue-white light, the
Blue Lightning 50 (90) range is the solution. The range is available in H1, H4 and
H7 twin packs under part numbers ELxxxBL50X2 (ELxxxBL90PX2) .
Ak hľadáte štýlové modro-biele svetlo, žiarovky Blue Lightning 50 (90) sú Vašim
riešením. Ponúkajú okrem toho aj o 50% (90%) vyšší jas a dostupné sú typy H1,
H4 a H7 balené v dvojitom blistri pod kódom ELxxxBL50X2 (ELxxxBL90PX2).
Rally Blue
Suitable only for off-road use, the Rally Blue range offers an intense and stylish light
for extreme conditions. The range is available in H1, H3, H4 and H7 twin packs under
part numbers ELxxxBLX2.
Tieto žiarovky sú určené len na off-road použitie, nie na cestnú komunikáciu.
Ponúkajú intenzívne a štýlové svetlo v extrémnych podmienkach v prevedení H1, H3,
H4 a H7 balené v dvojitom blistri pod kódom ELxxxBLX2.
24/7 Long Life Bulbs
For situations where a daylight running bulb is required, the 24/7 range offers longer
lasting bulbs. The range is available in a variety of bulbs, both in twin packs under
part numbers ELxxxLLX2.
V podmienkach, kde denné svietenie je povinné, žiarovky 24/7 Long Life ponúkajú
riešenie jej dlhej životnosti. Ponúkame ich v prevedení H1, H4 a H7, balené
v dvojitom blistri pod kódom ELxxxLLX2.
5
Bulb Kits
Sady žiaroviek
Essential for European motoring and workshop use
Nevyhnutné pre cestnú premávku v Európe a dielne
Replacement bulb kits
•
•
•
•
•
Contain high quality Elta bulbs and a selection of blade fuses
Supplied in compact, robust and retail-friendly packaging
Many contain two headlamp bulbs for twin headlamp vehicles
Essential for European motoring
For full details of the range, refer to the ‘Kits’ section of this catalogue
Náhradné sady žiaroviek
•
•
•
•
•
Obsahujú ELTA žiarovky vysokej kvality a poistky
Dodávané v kompaktnom, pevnom maloobchodnom balení
Väčšina sád obsahuje dve stretávacie žiarovky určené pre dvojkomorové svetlomety
Sú základom pre cestnú premávku v Európe
Kompletnú ponuku nájdete v sekcii „Náhradné sady žiaroviek”
Panel bulb kits
•
•
•
•
A handy and organised selection of panel bulbs in a robust and retail-friendly
container
Arranged in convenient compartments with an easy-to-use part number guide
Ideal for garage and workshop use
For full details of the range, refer to the ‘Kits’ section of this catalogue
Sady tachožiaroviek
•
•
•
•
6
Prehľadný výber tachožiaroviek, vždy po ruke, v pevnom maloobchodnom
balení
Oddelenia s jednoduchým obsahovým štítkom kvôli prehľadnosti
Ideálne pre garážové použitie a dielne
Kompletnú ponuku nájdete v sekcii „Sady tachožiaroviek”
Merchandise support
Podpora predaja
ELTA offer a fantastic range of wall and counter mounted
stands for both boxed and retail bulbs.
ELTA ponúka fantastickú radu stojanov pre žiarovky balené
v papierových krabičkách a v blistroch.
ELTBSTAND
ELBS02
ELBS04
7
What goes where? 12V
Čo ide kam? 12V
8 SIDE REPEATER / BOČNÉ SMEROVÉ SVETLO
1 DIP BEAM / DIAĽKOVÉ SVETLO
410
448
472
9006
D2R
D2S
477
457
454
9005
207
233
501
501A
9 FRONT FOG / PREDNÉ HMLOVÉ SVETLO
448
453
477
458
711
880
9005
882
921
2 MAIN BEAM / STRETÁVACIE SVETLO
410
448
472
477
457
9005
9006
9006
D2R
D2S
10 SIDE LAMP / OBRYSOVÉ SVETLO
207
3 FRONT INDICATOR / PREDNÉ SMEROVÉ SVETLO
382
436
581
882
382
436
581
380
382
566
501
504
11 REAR FOG / ZADNÉ HMLOVÉ SVETLO
882
207
501A
5 BRAKE LIGHT / BRZDOVÉ SVETLO
180
434
882A
4 REAR INDICATOR / ZADNÉ SMEROVÉ SVETLO
180
233
380
382
436
12 NUMBER PLATE
239
1
9
OSVETLENIE ŠPZ
883
566
2
207
3
10
6
233
TAIL LIGHT / KONCOVÉ SVETLO
180
207
245
380
382
245
501
501
504
8
566
883
13
7
REVERSE / CÚVACIE SVETLO
180
882
182
273
382
434
436
501
3rd BRAKELIGHT
TRETIE BRZDOVÉ
SVETLO
239
284
382
501
882
921
921
13
6
8
7
12
11
5
4
What goes where? 24V
Čo ide kam? 24V
8 SIDE REPEATER / BOČNÉ SMEROVÉ SVETLO
1 DIP BEAM / DIAĽKOVÉ SVETLO
429
466
475
775
D2R
D2S
149
249
507
150
242
9 FRONT FOG / PREDNÉ HMLOVÉ SVETLO
466
2 MAIN BEAM / STRETÁVACIE SVETLO
429
466
475
775
D2R
460
775
D2S
10 SIDE LAMP / OBRYSOVÉ SVETLO
149
249
507
505
3 FRONT INDICATOR / PREDNÉ SMEROVÉ SVETLO
241
435
582
346
11 REAR FOG / ZADNÉ HMLOVÉ SVETLO
149
294
241
435
567
4 REAR INDICATOR / ZADNÉ SMEROVÉ SVETLO
241
435
582
346
10
1
3
9
2
12
NUMBER PLATE
OSVETLENIE ŠPZ
5 BRAKE LIGHT / BRZDOVÉ SVETLO
294
241
8
567
242
149
249
6 TAIL LIGHT / KONCOVÉ SVETLO
149
246
294
241
507
567
246
507
505
7 REVERSE / CÚVACIE SVETLO
275
241
435
507
346
150
7
6 12
11
5
4
9
Wiper Blades
Stierače
Conventional Blades / Štandardné stierače
Elta Conventional blades are the utimate solution for fitting the widest range of
vehicles on the road today, by offering direct replacement for worn out, broken or
inefficient blades. Incorporating a high content of natural rubber, and synthetic
additive to prolong lifespan, Elta Conventional blades meet with the high quality
levels Elta customers have come to expect.
ELTA štandardné stierače sú najlepším riešením pre montáž na najširší rad dopravných
prostriedkov na dnešných cestách. Zabezpečujú priamu náhradu pre zničené, zlomené
alebo neefektívne pracujúce stierače. Vysoký obsah prírodnej gumy v stieracej gume
kombinovaný so syntetickými prísadami na predĺženie životnosti stieračov značky
ELTA, spĺňa aj vysoké nároky zákazníkov na kvalitu.
Rad plochých stieračov Elta ponúka priamu náhradu stieračov pre väčšinu vozidiel.
Ploché stierače Elta , zaujímajú popredným miestom v technológii stieračov,
a obsahujú rovnakú zmes prírodnej a syntetickej gumy ako štandardné stierače,
s pridaným účinkom konštantného tlaku na celú dĺžku stierača ponúka hladké
stieranie. Každý stierač sa dodáva s univerzálnym adaptérom.
Kompletný rad ELTA stieračov obsahuje:
• 14 štandardných stieračov veľkostí od 330 mm do 700 mm
• 14 plochých stieračov veľkostí od 330 mm do 700 mm
Flat Blades / Ploché stierače
Elta Flat blades offer the aftermarket a comprehensive range of wipers suitable for
most of the vehicles on the road today. Sitting at the forefront in wiper technology,
Elta flat blades contain the same blend of natural and synthetic rubber as Conventional
blades, with the added benefit of consistent pressure across the length of the blade
to offer a smoother wipe. Each blade is supplied with an universal adaptor.
The complete Elta wiper range consists of:
• 14 Conventional blades, ranging from 13” to 28”
• 14 Flat blades, ranging from 13” to 28”
All application data for wiper blades is available at www.luxline.sk or alternatively,
to select the correct blade, just combine the prefix (ELWCB for Conventional,
ELWFB for Flat) with the length of the blade (in inches) that you require.
Kompletný aplikačný zoznam je prístupný na www.luxline.sk, prípadne pre výber
vhodného typu stierača len kombináciou predpony (ELWCB pre štandardné,
ELWFB pre ploché stierače) s dĺžkou stierača (v palcoch) ktorú potrebujete.
10
Wiper Blades
Stierače
Universal Adaptor Fitting Instructions
Montážny návod univerzálneho adaptéra
Male Pin / Rameno s kolíkom
Female Pin / Rameno s odnímateľným
kolíkom
1. Lift up the back end of the adaptor
2. Insert the male pin from the car through the hole in the wiper frame and into the
archead space revealed in the adaptor.
3. Push the adaptor back down over male pin arm, until you hear it click.
4. Lower the adaptor back in line with the wiper blade.
1. Lift up the back end of the adaptor.
2. Remove the pin from the female arm on the car.
3. Insert the pin through the back of the hole in the wiper frame until it sticks out from
the front. It should click into place.
4. Close the adapor down over the pin, it should click into place.
5. Push the arm from the car back onto the female pin, until you hear it click.
1. Zdvihnite zadnú časť adaptéra.
2. Vsuňte kolík z ramena auta cez dieru v ráme stierača a do vzniknutého priestoru
v adaptéri.
3. Vtlačte adaptér na kolík ramena, pokým sa nezaklikne.
4. Zatvorte adaptér zarovno so stieračom.
Hook / Hákové rameno
1. Slide the hook arm from the car through the adaptor, until it can go no further.
2. Lower the hook arm in line with the wiper blade
1. Zasuňte hák ramena z auta do adaptéru až kým sa dá.
2. Zaklopte hákové rameno vodorovne so stieračom.
1. Zdvihnite zadnú časť adaptéra.
2. Odmontujte kolík ramena na aute.
3. Zatlačte kolík až kým neprejde celým adaptérom a vytŕča vpredu. Ak je správne
umiestnený mal by zakliknúť.
4. Zatvorte adaptér s kolíkom, mal by zakliknúť.
5. Zatlačte rameno z auta späť na kolík pokým neklikne.
Bayonet / Bajonetové rameno
1. Lift up the back end of the adaptor.
2. Slide the bayonet arm from the car through the adaptor,
until the small raised circle clicks into the hole in the adaptor.
3. Lower the hook arm in line with the wiper blade.
1. Zdvihnite zadnú časť adaptéra.
2. Zasuňte bajonetové rameno z auta cez adaptér, až kým malý
vystúpený krúžok klikne do otvoru v adaptéri.
3. Zaklopte bajonetové rameno vodorovne so stieračom.
11
Electrical parts & Accessories
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo
Sockets & Plugs / Zásuvky a zástrčky
Caravan and Trailer Electrics feautures a variety of plugs, sockets, cables and components
to provide power to domestic trailers or caravans whether on the road or the campsite.
Elektropríslušenstvo pre karavany a návesy zahŕňa zásuvky, zástrčky, káble a komponenty
k zapojeniu k domácim návesom alebo karavanom či už na cestách alebo v kempingoch.
Work Lamps / Pracovné svietidlá
The Elta Work Lamp range is ideal for a variety of outdoor
applications. Whether mounted to the rear of a tractor,
recovery vehicle, HGV or boat.
Elta pracovné svietidlá sú ideálne pre vonkajšie použitie.
Tieto svietidlá ponúkajú ideálne svetelné riešenie či už
namontované na zadnej časti traktora, náhradnom vozidle
alebo lodi.
Vehicle Lighting / Automobilové osvetlenie
Elta offer a range of replacement external lighting, suitable for any vehicle requiring front,
side or rear marker lamps or reflectors. All parts are E approved and ensure that vehicles over
a certain height or length can remain street legal by offering adequate lighting. Futhermore,
the range also incorporates some replacement lamps and lenses suitable for the range.
ELTA ponúka radu náhradných externých svetiel, vhodných pre rôzne vozidlá
ktoré potrebujú predné, bočné a zadné pozičné lampy alebo odrazky.
Všetky výrobky sú homologizované a zabezpečujú, že sa všetky vozidlá
presahujúce určitú výšku a dĺžku stávajú legálne použiteľné s ponukou
adekvátneho osvetlenia. Ponuka ďalej zahŕňa náhradné lampy
a kryty vhodné pre návesy dostupné tiež zo sortimentu Elta.
Inspection Lamps / Montážne lampy
New to Elta' s product offering for 2011 is a range of workshop Inspection
Lamps. Each Lamp is designed and manufactured with the workshop
in mind, and so are made using the most suitable of materials.
Furthermore, each is CE approved, supplied with a mains
plug and some with integrated rechargeable battery
for increased usage capabilities.
Novým Elta produktom ponúkaným
v roku 2011 sú pracovné montážne
lampy. Každá bola vytvorená a vyrobená
pre použitie v dielni, a podľa toho boli použité aj materialy pri ich výrobe. Každá je označená
certifikačným znakom, dodávaná so sieťovou zástrčkou a niektoré aj so zabudovanou
nabíjateľnou batériou pre rozšírenie možností použitia.
Horns, Buzzers and Alarms
Elta's vast product range also includes a small yet ample selection of replacement 12V and
24V horns and buzzers. All parts are manufactured to high standards, and are suitable for any
vehicle requiring either a replacement horn or reversing alarm.
Produktový rad ELTA zahŕňa bohatý výber náhradných 12V a 24V húkačiek a alarmov. Všetky
súčiastky sú vyrobené podľa vysokých štandardov, a sú vhodné pre každé vozidlo ktoré
potrebuje buď náhradnú húkačku alebo cúvací alarm.
12
Electrical parts & Accessories
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo
2
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
ELECTRICAL PARTS & ACCESSORIES - ELTA
ELEKTROPRÍSLUŠENSTVO A AUTOPRÍSLUŠENSTVO - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Sockets & Plugs / Zásuvky a zástrčky
ELTT001
Part Number
Kód
Description
Popis
ELTT149
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 1
Compact adapter from 13-pin plug to 7-pin 12V socket
Bag / PE vrecko 1
Adaptér z 13-pólovej zástrčky na 7-pólovú zásuvku
Plug 12V 7-pin metal
Zástrčka 12V 7-pólová kovová
ELTT150
Bag / PE vrecko 1
Micro adapter from 7-pin plug to 13-pin socket 12V
ELTT002
Bag / PE vrecko 1
Micro adaptér zo 7-pólovej zástrčky na 13-pólovú
zásuvku 12V
Socket 12V 7-pin metal
Zásuvka 12V 7-pólová kovová
ELTT151
Bag / PE vrecko 1
Micro adapter from 13-pin plug to 7-pin socket 12V
ELTT003
Bag / PE vrecko 1
Micro adaptér zo 13-pólovej zástrčky na 7-pólovú
zásuvku 12V
Plug 12V 7-pin plastic
Zástrčka 12V 7-pólová plastová
A-LK310
Bag / PE vrecko 1
2 pin univers.plug - to cigarette lighter and DIN sockets
ELTT004
Bag / PE vrecko 1
Zástrčka pre cigaretové zapaľovače
Socket 12V 7-pin plastic
Zásuvka 12V 7-pólová plastová
A-GF70001
Bag / PE vrecko 1
2 pin univers.plug - to cigarette lighter and DIN sockets
ELTT035
Bag / PE vrecko 1
Zástrčka pre cigaretové zapaľovače
Plug 12V 13-pin - plastic
Zástrčka 12V 13-pólová plastová
A-LK710
Bag / PE vrecko 1
2 pin univers.plug - to cigarette lighter with 10A fuse
ELTT037
Bag / PE vrecko 1
Zástrčka pre cigaretové zapaľovače s 10A poistkou
Socket 12V 13-pin - plastic - with gasket
Zásuvka 12V 13-pólová plastová s podložkou
A-LK330
ELTT022
Bag / PE vrecko 1
Cigarette lighter adaptor, 8A fuse - allows simultaneous
use of two cigarette plugs from one cigarette lighter
socket
Bag / PE vrecko 1
Rear rubber gasket for 7-pin 12V socket - round
Rozdvojka do zásuvky cigaretového zapaľovača
s 8A poistkou
Podložka pod 7-pólovú zásuvku - okrúhla
A-LK320
ELTT148
Bag / PE vrecko 1
Rear rubber gasket for 7-pin 12V socket- oval
Podložka pod 7-pólovú zásuvku oválna
14
Bag / PE vrecko 1
Cigarette lighter adaptor - allows simultaneous use of
three cigarette plugs from one cigarette lighter socket
Roztrojka do zásuvky cigaretového zapaľovača
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
KTZ5-SET-13P-F
13-pin wiring kit with 7 way bypass relay for vehicles
equipped with systems Can Bus, Full Can, Data System
(full wiring kit suitable for caravans)
Bag / PE vrecko 1
Sockets & Plugs / Zásuvky a zástrčky
Continued / Pokračovanie
A-LK350
Blister 1
Cigarette lighter adaptor with 1,5m extension cable - allows simultaneous use of three cigarette plugs from
one cigarette lighter socket
Roztrojka do zásuvky cigaretového zapaľovača,
1,5m kábel
A-LK340
13-pólová elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu
s modulom pre autá vybavené dátovým systémom
CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTEM (kompletné
zapojenie pre potreby karavanu)
Bag / PE vrecko 1
Cigarette lighter adaptor with 1,5m extension cable,
8A fuse.
Predlžovací kábel 1,5m s 8A poistkou
Booster Cables / Štartovacie káble
ELBC6-2.5
Bag / PE taška 1
6mm2 2,5m Copper Coated Aluminium Booster Cables,
supplied in a resealable carry case. Suitable for up
to 140 amps.
Wiring Kits / Elektroinštalácie k ťažnému zariadeniu
6mm2 2,5m Poloizolované pomedienkované hliníkové
štartovacie káble dodávané v uzatvárateľnom púzdre.
Použiteľné do 140A.
Bag / PE vrecko 1
ELBC8-2.5
KTZ2-SET-1,5
Universal 7-pin wiring kit - 1,5m
Bag / PE vrecko 1
7-pólová elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu - 1,5m
KTZ2-SET1,8
Universal 7-pin wiring kit - 1,8m
Bag / PE vrecko 1
7-pólová elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu - 1,8m
Bag / PE taška 1
8mm2 2,5m Copper Coated Aluminium Booster Cables,
supplied in a resealable carry case. Suitable for up
to 150 amps.
8mm2 2,5m Poloizolované pomedienkované hliníkové
štartovacie káble dodávané v uzatvárateľnom púzdre.
Použiteľné do 150A.
Bag / PE vrecko 1
ELBC10-2.5
Bag / PE taška 1
10mm2 2,5m Copper Coated Aluminium Booster Cables,
supplied in a resealable carry case. Suitable for up
to 200 amps.
KTZ13-SET1,8
10mm2 2,5m Celoizolované pomedienkované hliníkové
štartovacie káble dodávané v uzatvárateľnom púzdre.
Použiteľné do 200A.
Universal 13-pin wiring kit - 1,8m
Bag / PE vrecko 1
13-pólová elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu - 1,8m
ELBC16-3
Box / kartón 1
16mm2 3m Solid Copper Booster Cables with fully
insulated clamps, supplied with handy carry case.
Suitable for up to 200 amps.
16mm2 3m Celoizolované medené štartovacie káble
dodávané v prenosnej krabici. Použiteľné do 200A.
KTZ3-SET-7P
Universal 7-pin wiring kit with 7 way bypass relay for
vehicles equipped with systems Can Bus, Full Can,
Data System...
Bag / PE vrecko 1
ELBC16-5
Box / kartón 1
16mm2 5m Solid Copper Booster Cables with fully
insulated clamps, supplied with handy carry case.
Suitable for up to 250 amps.
7-pólová elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu
s modulom pre autá vybavené dátovým systémom
Can Bus, Full Can, Data System...
16mm2 5m Celoizolované medené štartovacie káble
dodávané v prenosnej krabici. Použiteľné do 250A.
ELBC25-5
KTZ4-SET-13P
13-pin wiring kit with 7 way bypass relay for vehicles
equipped with systems Can Bus, Full Can, Data System
(basic wiring kit not suitable for caravans)
Bag / PE vrecko 1
Box / kartón 1
25mm2 5m Solid Copper Booster Cables with fully
insulated clamps, supplied with handy carry case.
Suitable for up to 300 amps.
25mm2 5m Celoizolované medené štartovacie káble
dodávané v prenosnej krabici. Použiteľné do 300A.
13-pólová elektroinštalácia k ťažnému zariadeniu
s modulom pre autá vybavené dátovým systémom
CAN BUS, FULL CAN, DATA SYSTEM (bez napájania pre
karavan)
15
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Booster Cables / Štartovacie káble
Box / kartón 1
ELHN005
16mm 3m Solid Copper Booster Cables with fully
insulated clamps, supplied with handy carry case.
Suitable for up to 200 amps. Manufactured to TÜV
standards.
ELBC25-3.5T
12V Elektrická slimáková húkačka, 110mm priemer,
2 póly. Vysoký tón, 490 Hz (110dB)
TÜV
Box / kartón 1
ELHN006
25mm 3,5m Solid Copper Booster Cables with fully
insulated clamps, supplied with handy carry case.
Suitable for up to 300 amps. Manufactured to TÜV
standards.
ELBC35-4.5T
24V Elektrická slimáková húkačka, 110mm priemer,
2 póly. Vysoký tón, 490 Hz (110dB)
TÜV
Box / kartón 1
ELHN007
Box / kartón 1
12V Electric Trumpet Horn, 110mm diameter, 2 pole.
Emits a low tone of 400Hz at 110dB.
2
35mm 4,5m Solid Copper Booster Cables with fully
insulated clamps, supplied with handy carry case.
Suitable for up to 450 amps. Manufactured to TÜV
standards.
35mm2 4,5m Celoizolované medené štartovacie káble
dodávané v prenosnej krabici. Použiteľné do 450A.
Vyrobené podľa TÜV noriem.
Box / kartón 1
24V Electric Trumpet Horn, 110mm diameter, 2 pole.
Emits a high tone of 490 Hz at 110dB.
2
25mm2 3,5m Celoizolované medené štartovacie káble
dodávané v prenosnej krabici. Použiteľné do 300A.
Vyrobené podľa TÜV noriem.
Box / kartón 1
12V Electric Trumpet Horn, 110mm diameter, 2 pole.
Emits a high tone of 490 Hz at 110dB.
2
16mm2 3m Celoizolované medené štartovacie káble
dodávané v prenosnej krabici. Použiteľné do 200A.
Vyrobené podľa TÜV noriem.
12V Elektrická slimáková húkačka, 110mm priemer,
2 póly. Nízky tón, 400Hz (110dB)
TÜV
ELHN008
Box / kartón 1
24V Electric Trumpet Horn, 110mm diameter, 2 pole.
Emits a low tone of 400Hz at 110dB.
Electric Horns & Reversing Alarms / Elektrické húkačky a Cúvacie alarmy
Disc Horns / Diskové húkačky
ELHN001
Packaging
Balenie
Trumpet Horns / Slimákové húkačky
Continued / Pokračovanie
ELBC16-3T
Description
Popis
24V Elektrická slimáková húkačka, 110mm priemer,
2 póly. Nízky tón, 400Hz (110dB)
Box / kartón 1
12V Electric Disc Horn, 91mm diameter.
Emits a high tone of 435 Hz at 110dB.
12V Elektrická disková húkačka, 91mm priemer.
Vysoký tón, 435 Hz (110dB)
ELHN002
ELHN013
Box / kartón 1
12V Electric Trumpet Horns, 110mm diameter,
2 pole - set. Emits a Dual tone 490H/400L.
12V Elektrické slimákové húkačky, 110mm priemer,
2 póly - sada. Duálny tón 490H/400L.
Box / kartón 1
24V Electric Disc Horn, 91mm diameter.
Emits a high tone of 435 Hz at 110dB.
24V Elektrická disková húkačka, 91mm priemer.
Vysoký tón, 435 Hz (110dB)
ELHN014
Box / kartón 1
24V Electric Trumpet Horns, 110mm diameter,
2 pole - set. Emits a Dual tone 490H/400L.
24V Elektrické slimákové húkačky, 110mm priemer,
2 póly - sada. Duálny tón 490H/400L.
ELHN003
Box / kartón 1
12V Electric Disc Horn, 91mm diameter.
Emits a low tone of 335 Hz at 110dB.
Air Horns / Vzduchové húkačky
12V Elektrická disková húkačka, 91mm priemer.
Nízky tón, 335 Hz (110dB)
ELHN015
Box / kartón 1
12V Air Horns, supplied with compressor - set
12V Vzduchová húkačka s kompesorom - sada
ELHN004
Box / kartón 1
24V Electric Disc Horn, 91mm diameter.
Emits a low tone of 335 Hz at 110dB.
24V Elektrická disková húkačka, 91mm priemer.
Nízky tón, 335 Hz (110dB)
16
Reversing Alarms / Cúvacie alarmy
A-ST810-12V
Reversing alarm 105 dB - 12V
Cúvací alarm 105 dB - 12V
Box / kartón 1
A-ST810-24V
Reversing alarm 105 dB - 24V
Cúvací alarm 105 dB - 24V
Box / kartón 1
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Electric Horns & Reversing Alarms / Elektrické húkačky a Cúvacie alarmy
Continued / Pokračovanie
Reversing Alarms / Cúvacie alarmy
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
ELFSB25
ELFSB30
25A (natural / číra)
30A (green / zelená)
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Standard Blade Fuses / Ploché poistky
Continued / Pokračovanie
19.0
20.0
ELBZ010
12V Reversing Alarm, fitted with 21W G4 halogen
bulb. Can be used as a direct replacement for
12V 21W BA15s (382) bulb.
Blister 1
12V Cúvací alarm, namontované s 21W G4 halogénovou
žiarovkou. Môže byť použitý ako priama náhrada
12V 21W BA15s (382) žiarovky.
ELBZ011
24V Reversing Alarm, fitted with 21W G4 halogen
bulb. Can be used as a direct replacement for
24V 21W BA15s (241) bulb.
Blister 1
24V Cúvací alarm, namontované s 21W G4 halogénovou
žiarovkou. Môže byť použitý ako priama náhrada
24V 21W BA15s (241) žiarovky.
ELFB1
ELFB3
ELFB5
ELFB7.5
ELFB10
ELFB15
ELFB20
ELFB25
ELFB30
ELFB40
1A (black / čierna)
3A (violet / fialová)
5A (tan / žltohnedá)
7,5A (brown / hnedá)
10A (red / červená)
15A (blue / modrá)
20A (yellow / žltá)
25A (natural / číra)
30A (green / zelená)
40A (orange / oranžová)
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Maxi Blade Fuses / Maxi poistky
29.2
Fuses / Poistky
Continental Fuses / Valcové poistky
34.2
25.0
6.0
ELFC5
ELFC8
ELFC10
ELFC16
ELFC20
ELFC25
ELFC40
5A (yellow / žltá)
8A (white / biela)
10A (white / biela)
16A (red / červená)
20A (brown / hnedá)
25A (blue / modrá)
40A (black / čierna)
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
ELFMB20
ELFMB30
ELFMB40
ELFMB50
ELFMB60
ELFMB70
ELFMB80
ELFMB100
20A (yellow / žltá)
30A (green / zelená)
40A (orange / oranžová)
50A (red / červená)
60A (blue / modrá)
70A (tan / žltohnedá)
80A (natural / číra)
100A (violet / fialová)
Tub / krabička 20
Tub / krabička 20
Tub / krabička 20
Tub / krabička 20
Tub / krabička 20
Tub / krabička 20
Tub / krabička 20
Tub / krabička 20
Midi Fuses / Midi poistky
40.0
Micro Blade Fuses / Mikro ploché poistky
10.0
10.9
8.73
ELFSM5
ELFSM7.5
ELFSM10
ELFSM15
ELFSM20
ELFSM25
ELFSM30
5A (tan / žltohnedá)
7,5A (brown / hnedá)
10A (red / červená)
15A (blue / modrá)
20A (yellow / žltá)
25A (natural / číra)
30A (green / zelená)
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
ELFMI30T
ELFMI40T
ELFMI50T
ELFMI60T
ELFMI70T
ELFMI80T
ELFMI100T
ELFMI125T
ELFMI150T
30A
40A
50A
60A
70A
80A
100A
125A
150A
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Mega Fuses / Mega poistky
Mini Blade Fuses / Mini ploché poistky
68.0
11.2
16.0
15.8
ELFSB2
ELFSB3
ELFSB5
ELFSB7.5
ELFSB10
ELFSB15
ELFSB20
2A (black / čierna)
3A (violet / fialová)
5A (tan / žltohnedá)
7,5A (brown / hnedá)
10A (red / červená)
15A (blue / modrá)
20A (yellow / žltá)
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
Tub / krabička 100
ELFME100T
ELFME125T
ELFME150T
ELFME175T
ELFME200T
ELFME225T
ELFME250T
100A
125A
150A
175A
200A
225A
250A
Tub / krabička 2
Tub / krabička 2
Tub / krabička 2
Tub / krabička 2
Tub / krabička 2
Tub / krabička 2
Tub / krabička 2
17
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Fuses / Poistky
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
PAL Female Fuses / Poistky do japonských áut - samica
Continued / Pokračovanie
22.2
Glass Fuses / Sklenené poistky
31.5
20.0
5.0
ELFSF1S
ELFSF2S
ELFSF3S
ELFSF4S
ELFSF5S
ELFSF10S
1A
2A
3A
4A
5A
10A
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
ELFJ20FT
ELFJ30FT
ELFJ40FT
ELFJ50FT
ELFJ60FT
ELFJ80FT
ELFJ100FT
20A (white / biela)
30A (pink / ružová)
40A (green / zelená)
50A (red / červená)
60A (yellow / žltá)
80A (black / čierna)
100A (blue / modrá)
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
PAL Male Long Leg Fuses / Poistky do japonských áut - samec rovný
22.2
32.0
6.3
ELFSF1
ELFSF2
ELFSF3
ELFSF5
ELFSF10
ELFSF15
ELFSF20
1A
2A
3A
5A
10A
15A
20A
45.5
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
ELFJ30M
ELFJ40M
ELFJ50M
ELFJ60M
ELFJ80M
ELFJ100M
30A (pink / ružová)
40A (green / zelená)
50A (red / červená)
60A (yellow / žltá)
80A (black / čierna)
100A (blue / modrá)
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
PAL Male Short Leg Fuses / Poistky do japonských áut - samec zlomený
32.0
22.2
7.0
24.5
ELFSF16
ELFSF25
16A
25A
Tub / krabička 50
Tub / krabička 50
Strip Fuses / Plieškové poistky
19.0
11.0
ELFJ30ST
ELFJ40ST
ELFJ50ST
ELFJ60ST
ELFJ80ST
ELFJ100ST
30A (pink / ružová)
40A (green / zelená)
50A (red / červená)
60A (yellow / žltá)
80A (black / čierna)
100A (blue / modrá)
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
PAL Female Fuses Mini / Poistky do japonských áut - mini - samica
14.5
ELFSS30
ELFSS40
30A
40A
Bag / PE vrecko 10
Bag / PE vrecko 10
27.5
30.0
11.0
ELFST30T
ELFST40T
ELFST50T
ELFST60T
ELFST80T
ELFST100T
18
30A
40A
50A
60A
80A
100A
Bag / PE vrecko 10
Bag / PE vrecko 10
Bag / PE vrecko 10
Bag / PE vrecko 10
Bag / PE vrecko 10
Bag / PE vrecko 10
ELFJ20FST
ELFJ30FST
ELFJ40FST
ELFJ50FST
ELFJ60FST
ELFJ80FST
ELFJ100FST
20A (lightgreen / bledozelená)
30A (pink / ružová)
40A (green / zelená)
50A (red / červená)
60A (yellow / žltá)
80A (black / čierna)
100A (blue / modrá)
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Tub / krabička 10
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
ELFH10
Fuses / Poistky
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 5
Continental Fuse Holder - with 1x ELFC16
2
(for cable max. 6mm )
Continued / Pokračovanie
PAL Female Fuses Mini / Poistky do jap. áut - mini - samica so svorkou
Držiak na poistky valcové - spolu s 1x ELFC16
(na kábel max. 6mm2)
12.5
27.0
ELFH01
Bag / PE vrecko 10
Standard Blade Fuse Holder - with pins 6,3mm
(max. 32V)
ELFL20A
ELFL25A
ELFL30A
ELFL40A
ELFL50A
ELFL60A
ELFL70A
ELFL80A
ELFL90A
ELFL100A
20A (white / biela)
25A (black / čierna)
30A (green / zelená)
40A (pink / ružová)
50A (red / červená)
60A (yellow / žltá)
70A (blue / modrá)
80A (black / čierna)
90A (grey / sivá)
100A (blue / modrá)
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Držiak na poistky ploché - s kolíkmi 6,3mm
(max. 32V)
ELFH11
Držiak na poistky ploché ELFB1 až ELFB20 - vertikálny
s káblom - 0,75mm2
Fuse Selections / Sady poistiek
ELFKCON
Bag / PE vrecko 5
Standard Blade Fuse Holder ELFB1-ELFB20 - vertical
with cable - 0,75mm2
Blister 1
Continental Fuse Selection, with 1x 5 amp, 3x 8 amp,
1x 10 amp, 3x 16 amp and 2x 25 amp on one blister
card.
ELFH12
Bag / PE vrecko 5
Standard Blade Fuse Holder ELFB25-ELFB40 - vertical
with cable - 1,5mm2
Sada valcových poistiek - obsahuje: 1x 5A, 3x 8A,
1x 10A, 3x 16A, 2x 25A - na jednej blistrovej karte.
Držiak na poistky ploché ELFB25 až ELFB40 - vertikálny
s káblom - 1,5mm2
ELFKMIN
Blister 1
Mini Fuse Selection, with 1x 3 amp, 1x 5 amp,
1x 7,5 amp, 2x 10 amp, 2x 15 amp, 1x 20 amp,
1x 25 amp and 1x 30 amp on one blister card.
ELFH04
Sada mini poistiek - obsahuje: 1x 3A, 1x 5A,
1x 7,5A, 2x 10A, 2x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A - na
jednej blistrovej karte.
ELFKMIX
Bag / PE vrecko 5
Standard Blade Fuse Holder ELFB1-ELFB20 - horizontal
with cable - 0,75mm2
Držiak na poistky ploché ELFB1 až ELFB20 - horizontálny
s káblom - 0,75mm2
Blister 1
Mixed Fuse Selection, with 1x 5 amp, 1x 7,5 amp,
1x 10 amp, 1x 20 amp and 1x 30 amp mini blade fuses
and 1x 10 amp, 1x 15 amp, 1x 20 amp, 1x 25 amp and
30 amp standard blade fuses on one blister card.
ELFH05
Sada mini a plochých poistiek - obsahuje: 1x 5A,
1x 7,5A, 1x 10A, 1x 20A, 1x 30A mini ploché poistky a
1x 10A, 1x 15A, 1x 20A, 1x 25A, 1x 30A ploché poistky
na jednej blistrovej karte.
ELFKSTD
Bag / PE vrecko 5
Standard Blade Fuse Holder ELFB25-ELFB40 - horizontal
with cable - 1,5mm2
Držiak na poistky ploché ELFB25 až ELFB40 - horizontálny s káblom - 1,5mm2
Blister 1
Standard Blade Fuse Selection, with 2x 7,5 amp,
2x 10 amp, 1x 15 amp, 2x 20 amp, 2x 25 amp and
1x 30 amp on one blister card.
ELFH07
Bag / PE vrecko 5
Mini Blade Fuse Holder - horizontal
Sada plochých poistiek - obsahuje: 2x 7,5A, 2x 10A,
1x 15A, 2x 20A, 2x 25A, 1x 30A - na jednej blistrovej
karte.
Držiak na Mini ploché poistky - horizontálny
Fuse Holders & Fuse Puller / Držiaky na poistky a vyťahovač
ELFH09
Bag / PE vrecko 5
Continental Fuse Holder - with 1x ELFC8
2
(for cable max. 6mm )
Držiak na poistky valcové - spolu s 1x ELFC8
(na kábel max. 6mm2)
ELFH06
Bag / PE vrecko 5
Maxi Blade Fuse Holder - horizontal
Držiak na Maxi poistky - horizontálny
19
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Fuses / Poistky
Continued / Pokračovanie
Fuse Hold. & Fuse Puller / Držiaky na poist. a vyťahovač
Continued / Pokračovanie
ELFH13
Bag / PE vrecko 5
Glass Fuse Holder with cable
Držiak na sklenené poistky s káblom
ELFH14
Bag / PE vrecko 5
Glass Fuse Holder 5x20mm - max. 6A
Part Number
Kód
Description
Popis
LU0019
LU0006
LU0007
LU0008
LU0009
LU0010
LU0011
LU0012
LU0016
LU0018
LU0017
LU0021
LU0022
19mm x 10m - yellow / žltá
15mm x 10m - black / čierna
15mm x 10m - white / biela
15mm x 10m - red / červená
15mm x 10m - green / zelená
15mm x 10m - blue / modrá
15mm x 10m - brown / hnedá
15mm x 10m - grey / sivá
15mm x 10m - yellow-green / žlto-zelená
15mm x 10m - yellow / žltá
25mm x 10m - black / čierna
38mm x 10m - black / čierna
50mm x 10m - black / čierna
Packaging
Balenie
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 5
Bag / Balík 4
Double Sided Foam Tapes / Obojstranné lepiace pásky
Držiak na sklenené poistky 5x20mm - max. 6A
ELFH15
Bag / PE vrecko 5
Glass Fuse Holder 5x20mm - max. 10A
LU1001
LU1002
LU1003
LU1004
Držiak na sklenené poistky 5x20mm - max. 10A
15mm x 1mm x 10m
19mm x 1mm x 10m
15mm x 2mm x 10m
19mm x 2mm x 10m
Bag / PE vrecko 1
Bag / PE vrecko 1
Bag / PE vrecko 1
Bag / PE vrecko 1
Cable Ties / Viazacie pásky
ELFH16
Bag / PE vrecko 5
Glass Fuse Holder 6x32mm
Držiak na sklenené poistky 6x32mm - bez krytu
ELFH17
Bag / PE vrecko 5
Quick lock fuse holder for standard blades
Držiak na ploché poistky s rýchlospojkou
PPV
BP1413
BP1414
BP1415
BP1412
BP1416
BP1417
2,5 x 100mm - white / biela
3,6 x 140mm - white / biela
4,8 x 178mm - white / biela
4,8 x 200mm - white / biela
4,8 x 290mm - white / biela
4,8 x 360mm - white / biela
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
BP1418
BP1419
BP1420
BP1423
BP1421
BP1422
2,5 x 100mm - black / čierna
3,6 x 140mm - black / čierna
4,8 x 178mm - black / čierna
4,8 x 200mm - black / čierna
4,8 x 290mm - black / čierna
4,8 x 360mm - black / čierna
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 100
Bag / PE vrecko 5
Fuse Puller
Vyťahovač poistiek
Tapes / Pásky
Hose Clips / Hadicové spony
C04-HC01
PVC Insulating Tapes / PVC Izolačné pásky
Bag / PE vrecko 10
1/2" / 7-13mm - Stainless Steel
1/2" / 7-13mm - Galvanizovaná oceľ
LU0001
LU0002
LU0003
LU0004
LU0005
LU0013
LU0014
LU0015
20
19mm x 10m - black / čierna
19mm x 10m - white / biela
19mm x 10m - red / červená
19mm x 10m - green / zelená
19mm x 10m - blue / modrá
19mm x 10m - brown / hnedá
19mm x 10m - grey / sivá
19mm x 10m - yellow-green / žlto-zelená
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
Bag / Balík 10
C04-HC02
Bag / PE vrecko 10
5/8" / 7-16mm - Stainless Steel
5/8” / 7-16mm - Galvanizovaná oceľ
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
C04-HC15
Hose Clips / Hadicové spony
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 10
3 1/4" / 59-82mm - Stainless Steel
Continued / Pokračovanie
C04-HC04
Description
Popis
Bag / PE vrecko 10
3 1/4" / 59-82mm - Galvanizovaná oceľ
7/8" / 10-23mm - Stainless Steel
7/8" / 10-23mm - Galvanizovaná oceľ
C04-HC16
Bag / PE vrecko 10
3 1/2" / 65-89mm - Stainless Steel
C04-HC05
Bag / PE vrecko 10
3 1/2" / 65-89mm - Galvanizovaná oceľ
1" / 13-26mm - Stainless Steel
1" / 13-26mm - Galvanizovaná oceľ
C04-HC18
Bag / PE vrecko 10
4" / 78-102mm - Stainless Steel
C04-HC06
Bag / PE vrecko 10
4" / 78-102mm - Galvanizovaná oceľ
1 1/6" / 13-27mm - Stainless Steel
1 1/6" / 13-27mm - Galvanizovaná oceľ
C04-HC20
C04-HC07
Bag / PE vrecko 10
4 1/4" / 84-108mm - Stainless Steel
Bag / PE vrecko 10
1 1/4" / 16-32mm - Stainless Steel
4 1/4" / 84-108mm - Galvanizovaná oceľ
1 1/4" / 16-32mm - Galvanizovaná oceľ
C04-HC21
C04-HC08
Bag / PE vrecko 10
4 3/4" / 91-120mm - Stainless Steel
Bag / PE vrecko 10
1 1/2" / 19-38mm - Stainless Steel
4 3/4" / 91-120mm - Galvanizovaná oceľ
1 1/2" / 19-38mm - Galvanizovaná oceľ
C04-HC23
C04-HC10
Bag / PE vrecko 10
5 1/2" / 118-140mm - Stainless Steel
Bag / PE vrecko 10
2" / 32-51mm - Stainless Steel
5 1/2" / 118-140mm - Galvanizovaná oceľ
2" / 32-51mm - Galvanizovaná oceľ
C04-HC12
Battery Terminals / Akumulátorové svorky
Bag / PE vrecko 10
2 1/2" / 40-63mm - Stainless Steel
BP1520
Bag / PE vrecko 25
Positive Battery Terminal M8 with plastic 19mm - red
2 1/2" / 40-63mm - Galvanizovaná oceľ
Plusová svorka na akumulátor M8 s plastom 19mm
- červená
C04-HC13
Bag / PE vrecko 10
2 3/4" / 46-70mm - Stainless Steel
2 3/4" / 46-70mm - Galvanizovaná oceľ
BP1521
Bag / PE vrecko 25
Negative Battery Terminal M8 with plastic 17mm - green
Mínusová svorka na akumulátor M8 s plastom 17mm - zelená
21
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Battery Terminals / Akumulátorové svorky
Continued / Pokračovanie
BP1525
Box / Kartón 50
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Spark Plug Terminals / Izolačné kryty na sviečky
MT1200580
Positive Brass Battery Terminal 19mm,
suitable for 25mm2 cable
Bag / PE vrecko 50
Spark Plug Terminal PVC - black
Izolačný kryt na sviečky z PVC - čierny
Plusová mosadzná svorka na akumulátor 19mm
vhodná pre 25mm2 kábel
BP1526
Box / Kartón 50
MT1200590
Negative Brass Battery Terminal 17mm,
suitable for 25mm2 cable
Box / kartón 50
Spark Plug Terminal Rubber - blue
Izolačný kryt na sviečky z gumy - modrý
Mínusová mosadzná svorka na akumulátor 17mm
vhodná pre 25mm2 kábel
BP1537
Box / Kartón 50
Earth connections / Uzemňovacie vodiče
Positive Brass Battery Terminal 19mm,
suitable for 25-50mm2 cable
Plusová mosadzná svorka na akumulátor 19mm
vhodná pre 25-50mm2 kábel
BP1538
Box / Kartón 50
Negative Brass Battery Terminal 17mm,
suitable for 25-50mm2 cable
Mínusová mosadzná svorka na akumulátor 17mm
vhodná pre 25-50mm2 kábel
BP1537A
Box / Kartón 50
BP1516
BP1517
BP1519
BP1518
BP1511
BP1512
BP1510
BP1513
Positive Brass Battery Terminal 19mm - Heavy Duty,
suitable for 25-50mm2 cable
150mm, 15mm2
250mm, 15mm2
350mm, 15mm2
400mm, 15mm2
150mm, 20mm2
250mm, 20mm2
350mm, 20mm2
400mm, 20mm2
Bag / PE vrecko 5
Bag / PE vrecko 5
Bag / PE vrecko 5
Bag / PE vrecko 5
Bag / PE vrecko 5
Bag / PE vrecko 5
Bag / PE vrecko 5
Bag / PE vrecko 5
Charging Clips / Krokosvorky
Bag / PE vrecko 10
BP2311B
Plusová mosadzná svorka na akumulátor 19mm - masívna, vhodná pre 25-50mm2 kábel
40A - black
40A - čierna
BP1538A
Box / Kartón 50
Negative Brass Battery Terminal 17mm - Heavy Duty,
suitable for 25-50mm2 cable
BP2311R
Mínusová mosadzná svorka na akumulátor 17mm - masívna, vhodná pre 25-50mm2 kábel
Bag / PE vrecko 10
40A - red
40A - červená
BP1537Z
Box / Kartón 50
Positive Zinc Battery Terminal 19mm - surface treatment: brass coating, suitable for
25-50mm2 cable
BP2310B
Plusová zinková svorka na akumulátor 19mm - povrchová úprava: mosadz, vhodná pre 25-50mm2
kábel
BP1538Z
90A - čierna
Box / Kartón 50
Negative Zinc Battery Terminal 17mm - surface treatment: brass coating, suitable for
25-50mm2 cable
Mínusová zinková svorka na akumulátor 17mm - povrchová úprava: mosadz, vhodná pre 25-50mm2
kábel
22
Bag / PE vrecko 1
90A - black
BP2310R
Bag / PE vrecko 1
90A - red
90A - červená
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
BP2326B
Charging Clips / Krokosvorky
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 1
600A - Brass - black
Continued / Pokračovanie
BP2314B
Description
Popis
Bag / PE vrecko 1
600A - Mosadz - čierna
120A - black
120A - čierna
BP2326R
Bag / PE vrecko 1
600A - Brass - red
BP2314R
Bag / PE vrecko 1
600A - Mosadz - červená
120A - red
120A - červená
BP2313B
Bag / PE vrecko 1
500A - Insulated - black
BP2322B
Bag / PE vrecko 1
500A - Izolovaná - čierna
200A - black
200A - čierna
BP2313R
Bag / PE vrecko 1
500A - Insulated - red
BP2322R
Bag / PE vrecko 1
200A - red
500A - Izolovaná - červená
200A - červená
BP2323B
Bag / PE vrecko 1
400A - black
400A - čierna
BP2323R
Bag / PE vrecko 1
400A - red
400A - červená
BP2325B
Bag / PE vrecko 1
400A - Brass - black
400A - Mosadz - čierna
BP2325R
Bag / PE vrecko 1
400A - Brass - red
400A - Mosadz - červená
23
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Core Cables / Autokáble
Single Core Cables / 1-žilové káble
GB0.5BI
GB0.5ČE
GB0.5ČI
GB0.5HN
GB0.5MO
GB0.5OR
GB0.5SI
GB0.5ZE
GB0.5ŽL
GB0.5ŽZ
GB0.75BI
GB0.75ČE
GB0.75ČI
GB0.75HN
GB0.75MO
GB0.75OR
GB0.75SI
GB0.75ZE
GB0.75ŽL
GB0.75ŽZ
GB1.0BI
GB1.0ČE
GB1.0ČI
GB1.0HN
GB1.0MO
GB1.0OR
GB1.0RU
GB1.0ZE
GB1.0ŽL
GB1.0ŽZ
GB1.5BI
GB1.5ČE
GB1.5ČI
GB1.5HN
GB1.5MO
GB1.5ZE
GB1.5ŽL
GB1.5ŽZ
GB2.5BI
GB2.5BIČE
GB2.5BIČI
GB2.5ČE
GB2.5ČI
GB2.5HN
GB2.5MO
GB2.5OR
GB2.5SI
GB2.5ZE
GB2.5ŽL
GB2.5ŽZ
0,5mm2 - white / biely
0,5mm2 - red / červený
0,5mm2 - black / čierny
0,5mm2 - brown / hnedý
0,5mm2 - blue / modrý
0,5mm2 - orange / oranžový
0,5mm2 - grey / sivý
0,5mm2 - green / zelený
0,5mm2 - yellow / žltý
0,5mm2 - yellowgreen / žltozelený
0,75mm2 - white / biely
0,75mm2 - red / červený
0,75mm2 - black / čierny
0,75mm2 - brown / hnedý
0,75mm2 - blue / modrý
0,75mm2 - orange / oranžový
0,75mm2 - grey / sivý
0,75mm2 - green / zelený
0,75mm2 - yellow / žltý
0,75mm2 - yellowgreen / žltozelený
1,0mm2 - white / biely
1,0mm2 - red / červený
1,0mm2 - black / čierny
1,0mm2 - brown / hnedý
1,0mm2 - blue / modrý
1,0mm2 - orange / oranžový
1,0mm2 - pink / ružový
1,0mm2 - green / zelený
1,0mm2 - yellow / žltý
1,0mm2 - yellowgreen / žltozelený
1,5mm2 - white / biely
1,5mm2 - red / červený
1,5mm2 - black / čierny
1,5mm2 - brown / hnedý
1,5mm2 - blue / modrý
1,5mm2 - green / zelený
1,5mm2 - yellow / žltý
1,5mm2 - yellowgreen / žltozelený
2,5mm2 - white / biely
2,5mm2 - white/red - bielo/červený
2,5mm2 - white/black - bielo/čierny
2,5mm2 - red / červený
2,5mm2 - black / čierny
2,5mm2 - brown / hnedý
2,5mm2 - blue / modrý
2,5mm2 - orange / oranžový
2,5mm2 - grey / sivý
2,5mm2 - green / zelený
2,5mm2 - yellow / žltý
2,5mm2 - yellowgreen / žltozelený
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
GB4.0ČE
GB4.0ČI
GB6.0ČE
GB6.0ČI
4,0mm2 - red / červený
4,0mm2 - black / čierny
6,0mm2 - red / červený
6,0mm2 - black / čierny
100m
100m
100m
100m
24
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
Part Number
Kód
Description
Popis
GB10.0ČE
GB10.0ČI
GB16.0ČE
GB16.0ČI
GB25.0ČE
GB25.0ČI
GB35.0ČE
GB35.0ČI
GB50.0ČE
GB50.0ČI
GB70.0ČE
GB70.0ČI
10,0mm2 - red / červený (70A)
10,0mm2 - black / čierny (70A)
16,0mm2 - red / červený (110A)
16,0mm2 - black / čierny (110A)
25,0mm2 - red / červený (170A)
25,0mm2 - black / čierny (170A)
35,0mm2 - red / červený (260A)
35,0mm2 - black / čierny (260A)
50,0mm2 - red / červený (365A)
50,0mm2 - black / čierny (365A)
70,0mm2 - red / červený (480A)
70,0mm2 - black / čierny (480A)
Packaging
Balenie
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
25m
Twin Core Cables / 2-žilové káble
GB2X0.5
Flat 2x 0,5mm2 - black/red
Plochý 2x 0,5mm2 - čierny/červený
100m
GB2X0.75
Flat 2x 0,75mm2 - black/red
Plochý 2x 0,75mm2 - čierny/červený
100m
GB2X0.75SK1
Flat 2x 0,75mm2 - brown/white
Plochý 2x 0,75mm2 - hnedý/biely
100m
GB2X0.75SK2
Flat 2x 0,75mm2 - black/white
Plochý 2x 0,75mm2 - čierny/biely
100m
GB2X0.75MC
Round 2x 0,75mm2 - brown/blue
Okrúhly 2x 0,75mm2 - hnedý/modrý
100m
GB2X1.0
Flat 2x 1,0mm2 - black/red
Plochý 2x 1,0mm2 - čierny/červený
100m
GB2X1.5
Flat 2x 1,5mm2 - black/red
Plochý 2x 1,5mm2 - čierny/červený
100m
5 Core Cables / 5-žilové káble
GB5X0.75SK1
5x 0,75mm2 - white, yellow, black, red, blue
5x 0,75mm2 - biely, žltý, čierny, červený, modrý
100m
GB5X0.75SK2
5x 0,75mm2 - brown, red, blue, white, green
5x 0,75mm2 - hnedý, červený, modrý, biely, zelený
100m
GB5X1.0/25
5x 1,0mm2 - blue, brown, yellow, black, red
5x 1,0mm2 - modrý, hnedý, žltý, čierny, červený
25m
GB5X1.0/50
5x 1,0mm2 - blue, brown, yellow, black, red
5x 1,0mm2 - modrý, hnedý, žltý, čierny, červený
50m
GB5X1.0/100
5x 1,0mm2 - blue, brown, yellow, black, red
5x 1,0mm2 - modrý, hnedý, žltý, čierny, červený
100m
GB5X1.5/25
5x 1,5mm2 - blue, brown, yellow, black, red
5x 1,5mm2 - modrý, hnedý, žltý, čierny, červený
25m
GB5X1.5/100
5x 1,5mm2 - blue, brown, yellow, black, red
5x 1,5mm2 - modrý, hnedý, žltý, čierny, červený
100m
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Core Cables / Autokáble
85
Continued / Pokračovanie
87a
7 Core Cables / 7-žilové káble
86 30
R12R2
Relay normally closed 4 pins 12V 20A with resistor
Bag / PE vrecko 1
Relé rozpínacie 12V 20A 4-kontaktové s odporom
GB7X0.75/25
7x 0,75mm2 - brown, red, blue, white, green, black,
yellow
7x 0,75mm2 - hnedý, červený, modrý, biely, zelený,
čierny, žltý
25m
GB7X0.75/50
7x 0,75mm2 - brown, red, blue, white, green, black,
yellow
7x 0,75mm2 - hnedý, červený, modrý, biely, zelený,
čierny, žltý
50m
7x 0,75mm2 - brown, red, blue, white, green, black,
yellow
7x 0,75mm2 - hnedý, červený, modrý, biely, zelený,
čierny, žltý
100m
7x 1,0mm2 - brown, red, blue, white, green, black,
yellow
7x 1,0mm2 - hnedý, červený, modrý, biely, zelený,
čierny, žltý
25m
7x 1,0mm2 - brown, red, blue, white, green, black,
yellow
7x 1,0mm2 - hnedý, červený, modrý, biely, zelený,
čierny, žltý
50m
GB7X1.5/25
7x 1,5mm2 - brown, red, blue, white, green, black,
yellow
7x 1,5mm2 - hnedý, červený, modrý, biely, zelený,
čierny, žltý
25m
GB7X1.5/50
7x 1,5mm2 - brown, red, blue, white, green, black,
yellow
7x 1,5mm2 - hnedý, červený, modrý, biely, zelený,
čierny, žltý
50m
GB7X0.75/100
GB7X1.0/25
GB7X1.0/50
85
87
87
86 30
R12S1
Relay normally open 4 pins 12V 30A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie 12V 30A 4-kontaktové s úchytom
85
87
87
86 30
R12S1-E
Relay normally open 4 pins 12V 30A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie 12V 30A 4-kontaktové s úchytom
85
87
87
86 30
R12S1S
Relay normally open 4 pins 12V 40A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie 12V 40A 4-kontaktové s úchytom
Electric Relay / Elektrické relé
85
85
87
87
87 87a
86 30
86 30
R12P1
R12S2
Relay change over 5 pins 12V 20/30A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relay normally open 5 pins 12V 30A with bracket
Relé spínacie na 2 kontakty 12V 30A 5-kontaktové
s úchytom
Relé prepínacie 12V 20/30A 5-kontaktové s úchytom
85
85
Bag / PE vrecko 1
87
87
87 87a
86 30
86 30
R12S2S
R12P1-E
Relay change over 5 pins 12V 20/30A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relay normally open 5 pins 12V 40A with bracket
Relé prepínacie 12V 20/30A 5-kontaktové s úchytom
85
85
87
87a
86 30
86 30
R12R1
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie na 2 kontakty 12V 40A 5-kontaktové
s úchytom
Relay normally closed 4 pins 12V 20A with bracket
Relé rozpínacie 12V 20A 4-kontaktové s úchytom
Bag / PE vrecko 1
R12S3
Relay normally open 4 pins 12V 30A with resistor
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie 12V 30A 4-kontaktové s odporom
25
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 10
Electric Relay / Elektrické relé
85
Continued / Pokračovanie
85
Description
Popis
87
87
87
86 30
R24S1S
86 30
R12S4
Power Relay normally open 4 pins 12V 70A
Relay normally open 4 pins 24V 30A with bracket
Relé spínacie 24V 30A 4-kontaktové s úchytom
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie 12V 70A 4-kontaktové
85
85
Bag / PE vrecko 1
87
87
87
86 30
R12S5
R24S2
30
86
PCB Relay 4 pins 12V 80A
Relay normally open 5 pins 24V 20A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie na 2 kontakty 24V 20A 5-kontaktové
s úchytom
Bag / PE vrecko 1
PCB Relé 12V 80A 4-kontaktové
85
85
87
87
87 87a
86 30
86 30
R24P1
R24S2S
Relay change over 5 pins 24V 10/20A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relay normally open 5 pins 24V 30A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie na 2 kontakty 24V 30A 5-kontaktové
s úchytom
Relé prepínacie 24V 10/20A 5-kontaktové s úchytom
86 87
85
87 87a
85
30
86 30
R24P1-E
Relay change over 5 pins 24V 10/20A with bracket
Bag / PE vrecko 1
R12V200
Heavy Duty Relay normally open 4 pins 12V 200A
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie 12V 200A 4-kontaktové
Relé prepínacie 24V 10/20A 5-kontaktové s úchytom
86 87
85
87 87a
85
30
86 30
R24P2
Relay change over 5 pins 24V 5/10A with bracket
Bag / PE vrecko 1
R24V100
Heavy Duty Relay normally open 4 pins 24V 100A
Bag / PE vrecko 1
Relé spínacie 24V 100A 4-kontaktové
Relé prepínacie 24V 5/10A 5-kontaktové s úchytom
Insulating Sockets For Relay / Izolačné objímky pre relé
85
87a
BP12183
Bag / PE vrecko 10
Insulating socket for relay - white
Izolačná objímka pre relé - biela
86 30
R24R1
Relay normally closed 4 pins 24V 10A with bracket
Bag / PE vrecko 1
Relé rozpínacie 24V 10A 4-kontaktové s úchytom
BP12184
85
87
Bag / PE vrecko 10
Insulating socket for relay - black
87
Izolačná objímka pre relé - čierna
86 30
R24S1
Relay normally open 4 pins 24V 20A with bracket
Relé spínacie 24V 20A 4-kontaktové s úchytom
26
Bag / PE vrecko 1
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Description
Popis
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Radiator Caps / Tlakové zátky
60
60
25
25
36
BP5074
36
BP5010
Radiator cap 50kPa - Fe-OT, Škoda
Radiator cap 100kPa - Inox steel spring
Box / Krabička 1
Tlaková zátka 100kPa - nerezová pružina
Bag / PE vrecko 1
60
Tlaková zátka 50kPa - Fe-OT, Škoda
60
32
25
36
BP5076
36
BP5052
Radiator cap 70kPa - Inox steel spring
Radiator cap 50kPa - Fe-OT - double sealing
Box / Krabička 1
Tlaková zátka 50kPa - Fe-OT - dvojité tesnenie
Box / Krabička 1
52
Tlaková zátka 70kPa - nerezová pružina
60
26
25
33
BP5080
36
BP5077
Radiator cap 50kPa - Liaz, Avia - Inox steel spring
Box / Krabička 1
Radiator cap 70kPa - plastic
Box / Krabička 1
Tlaková zátka 70kPa - plastová
BP5085
Radiator cap 100kPa - plastic
Tlaková zátka 50kPa - Liaz, Avia - nerezová pružina
Box / Krabička 1
Tlaková zátka 100kPa - plastová
60
32
25
33
52
36
BP5022
Radiator cap 50kPa
Box / Krabička 1
BP50500
Radiator cap 100kPa - plastic
Tlaková zátka 50kPa
Box / Krabička 1
Tlaková zátka 100kPa - plastová
60
23,5
32
33
60
36
BP5015
Radiator cap 50kPa - Fe-OT - double sealing
Bag / PE vrecko 1
BP50401
Plastic radiator cap 100kPa - Felicia, Favorit
Tlaková zátka 50kPa - Fe-OT - dvojité tesnenie
Box / Krabička 1
Tlaková zátka plastová 100kPa - Felicia, Favorit
60
Power Inverters / Meniče napätia
D
25
36
BP5014
Radiator cap 50kPa - Fe-OT
Bag / PE vrecko 1
Tlaková zátka 50kPa - Fe-OT
A-SP150-12V
DC-AC Power Inverter 12V/230V 150W
Menič napätia 12V/230V 150W
Blister 1
A-SP150-12V(D)
DC-AC Power Inverter 12V/230V 150W (D)
Menič napätia 12V/230V 150W (D)
Blister 1
A-SP150-24V
DC-AC Power Inverter 24V/230V 150W
Menič napätia 24V/230V 150W
Blister 1
A-SP150-24V(D)
DC-AC Power Inverter 24V/230V 150W (D)
Menič napätia 24V/230V 150W (D)
Blister 1
60
25
36
BP5016
Radiator cap 70kPa - Inox steel spring
Bag / PE vrecko 1
Tlaková zátka 70kPa - nerezová pružina
27
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Description
Popis
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
A-SP3000-12V
DC-AC Power Inverter 12V/230V 3000W
Menič napätia 12V/230V 3000W
Box / kartón 1
DC-AC Power Inverter 24V/230V 3000W
Menič napätia 24V/230V 3000W
Box / kartón 1
Power Inverters / Meniče napätia
Continued / Pokračovanie
D
A-SP300USB-12V
DC-AC Power Inverter 12V/230V 300W + USB
Menič napätia 12V/230V 300W s USB
Blister 1
A-SP3000-24V
A-SP300USB-12V(D)
DC-AC Power Inverter 12V/230V 300W (D) + USB
Menič napätia 12V/230V 300W (D) s USB
Blister 1
A-DC10A
A-SP300USB-24V
DC-AC Power Inverter 24V/230V 300W + USB
Menič napätia 24V/230V 300W s USB
Blister 1
A-SP300USB-24V(D)
DC-AC Power Inverter 24V/230V 300W (D) + USB
Menič napätia 24V/230V 300W (D) s USB
Blister 1
Box / kartón 1
DC-DC Power Converter 24V/12V - 10A
Menič napätia z 24V na 12V - 10A
A-DC15A
Box / kartón 1
DC-DC Power Converter 24V/12V - 15A
Menič napätia z 24V na 12V - 15A
A-SP300S-12V
DC-AC Power Inverter 12V/230V 300W - Pure Sine Wave
Menič napätia 12V/230V 300W - pravá sínusoida
Box / kartón 1
A-SP300S-24V
DC-AC Power Inverter 24V/230V 300W - Pure Sine Wave
Menič napätia 24V/230V 300W - pravá sínusoida
Box / kartón 1
A-DC15A-R
DC-AC Power Inverter 12V/230V 600W
Menič napätia 12V/230V 600W
Box / kartón 1
A-SP600-12V(D)
DC-AC Power Inverter 12V/230V 600W (D)
Menič napätia 12V/230V 600W (D)
Box / kartón 1
A-SP600-24V
DC-AC Power Inverter 24V/230V 600W
Menič napätia 24V/230V 600W
Box / kartón 1
A-SP600-24V(D)
DC-AC Power Inverter 24V/230V 600W (D)
Menič napätia 24V/230V 600W (D)
Box / kartón 1
A-SP600-12V
A-DC20A
Box / kartón 1
DC-DC Power Converter 24V/12V - 20A
Menič napätia z 24V na 12V - 20A
A-SP1
D
Box / kartón 1
Remote control to power inverter from 1000W
Spínač k meniču napätia 1000W a viac
A-SP1000-12V
DC-AC Power Inverter 12V/230V 1000W
Menič napätia 12V/230V 1000W
Box / kartón 1
A-SP1000-12V(D)
DC-AC Power Inverter 12V/230V 1000W (D)
Menič napätia 12V/230V 1000W (D)
Box / kartón 1
A-SP1000-24V
DC-AC Power Inverter 24V/230V 1000W
Menič napätia 24V/230V 1000W
Box / kartón 1
A-SP1000-24V(D)
DC-AC Power Inverter 24V/230V 1000W (D)
Menič napätia 24V/230V 1000W (D)
Box / kartón 1
A-SP2000-12V
DC-AC Power Inverter 12V/230V 2000W
Menič napätia 12V/230V 2000W
Box / kartón 1
A-SP2000-24V
DC-AC Power Inverter 24V/230V 2000W
Menič napätia 24V/230V 2000W
Box / kartón 1
28
Box / kartón 1
DC-DC Power Converter 12V/24V - 15A
Menič napätia z 12V na 24V - 15A
D
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Cable conjuction
Prierez kábla
2
(mm )
Cable conjuction
Prierez kábla
2
(mm )
Part Number
Kód
Description
Popis
BP1167
6,3mm - with pin - Insulated red
6,3mm - s kolíkom - izolovaná červená
6,3mm - with pin - Insulated blue
6,3mm - s kolíkom - izolovaná modrá
6,3mm - with pin - Insulated - yellow
6,3mm - s kolíkom - izolovaná - žltá
0,25- 1,5
d = 4mm - Bullet - Insulated red
d = 4mm - valcová - izolovaná červená
d = 4mm - Bullet - Insulated blue
d = 4mm - valcová - izolovaná modrá
d = 5mm - Bullet - Insulated blue
d = 5mm - valcová - izolovaná modrá
d = 5mm - Bullet - Insulated yellow
d = 5mm - valcová - izolovaná žltá
0,25- 1,5
BP1138
7,9mm - reflector - use for BP12135
7,9mm - reflektorová - použitie pre BP12135
0,5 - 2,5
BP1138/B
7,9mm - reflector - use for BP12130
7,9mm - reflektorová - použitie pre BP12130
0,5 - 2,5
Terminals & Connectors / Spojky a kontakty na káble
Female Terminals / Dutinky
BP1166
BP1108
BP1109
MT1101710
BP1114
BP1114B
BP1122
BP1117
2,8mm
4,8mm
4,8mm - with locking pin / s jazýčkom
6,3mm
6,3mm
9,5mm
6,3mm - with locking pin / s jazýčkom
0,3 - 1,0
0,3 - 1,0
0,3 - 1,0
0,5 - 1,0
1,0 - 2,5
2,0 - 4,0
1,0 - 2,5
BP11121
BP1162
BP11113
BP1163
BP1101
6,3mm - with pin / s kolíkom
0,8 - 2,5
BP1103
6,3mm - Antivibration / otrasuvzdorná
0,5 - 1,5
BP11114
1,5 - 2,5
2,5 - 6,0
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
2,5 - 6,0
Male Terminals / Kolíky
BP1113
BP1150
BP1160
BP1170
BP1157
BP1158
BP1171
BP1159
BP1172
BP1155
BP1187
BP1156
BP1188
BP1189
d = 3,7mm - Bullet / valcová
2,8mm - Insulated red / izolovaná červená
4,8mm - Insulated red / izolovaná červená
6,3mm - Insulated red / izolovaná červená
2,8mm - Insulated blue / izolovaná modrá
4,8mm - Insulated blue / izolovaná modrá
6,3mm - Insulated blue / izolovaná modrá
9,5mm - Insulated blue / izolovaná modrá
6,3mm - Insulated yellow / izolovaná žltá
4,8mm - Fully Insulated red / celoizolovaná červená
6,3mm - Fully Insulated red / celoizolovaná červená
4,8mm - Fully Insulated blue/ celoizolovaná modrá
6,3mm - Fully Insulated blue/ celoizolovaná modrá
6,3mm - Fully Insulated yellow/ celoizolovaná žltá
1,0 - 2,5
0,25- 1,5
0,25- 1,5
0,25- 1,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
2,5 - 6,0
0,25- 1,5
0,25- 1,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
2,5 - 6,0
BP1106
BP1107
BP1120
BP1123
MT1301412
2,8mm
4,8mm
6,3mm
9,3mm
6,3mm
0,3 - 1,0
0,3 - 1,0
0,5 - 1,0
2,0 - 4,0
1,0 - 2,5
BP1121
6,3mm - with locking pin / s jazýčkom
1,0 - 2,5
BP1110
d = 4mm - Bullet / valcový
1,0 - 2,5
29
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Cable conjuction
Prierez kábla
2
(mm )
Description
Popis
Terminals & Connectors / Spojky a kontakty na káble
Description
Popis
BP1141
Battery terminal - d = 10mm
Koncovka na batériový kábel - d = 10mm
25,0
BP11131
Battery terminal - d = 10mm
Koncovka na batériový kábel - d = 10mm
35,0
BP1142
Battery terminal - d = 12mm
Koncovka na batériový kábel - d = 12mm
50,0
BP1143
Battery terminal - d = 14mm
Koncovka na batériový kábel - d = 14mm
75,0
BP1136
d = 5,2mm with pin 6,3mm / s kolíkom 6,3mm
BP1126
d = 5,2mm with pin 6,3mm / s kolíkom 6,3mm
BP1169
BP1175
BP1178
BP1181
BP1184
BP1168
BP1176
BP1179
BP1182
BP1185
BP1180
BP1183
BP1186
d = 3mm - Insulated red / izolované červené
d = 4mm - Insulated red / izolované červené
d = 5mm - Insulated red / izolované červené
d = 6mm - Insulated red / izolované červené
d = 8mm - Insulated red / izolované červené
d = 3mm - Insulated blue / izolované modré
d = 4mm - Insulated blue / izolované modré
d = 5mm - Insulated blue / izolované modré
d = 6mm - Insulated blue / izolované modré
d = 8mm - Insulated blue / izolované modré
d = 5mm - Insulated yellow / izolované žlté
d = 6mm - Insulated yellow / izolované žlté
d = 8mm - Insulated yellow / izolované žlté
Continued / Pokračovanie
Male Terminals / Kolíky
Continued / Pokračovanie
BP1151
BP1152
BP1173
BP1153
BP1174
BP1190
2,8mm - Insulated red / izolovaný červený
4,8mm - Insulated red / izolovaný červený
6,3mm - Insulated red / izolovaný červený
4,8mm - Insulated blue / izolovaný modrý
6,3mm - Insulated blue / izolovaný modrý
6,3mm - Insulated yellow / izolovaný žltý
0,25- 1,5
0,25- 1,5
0,25- 1,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
2,5 - 6,0
BP1164
d = 4mm - Bullet - Insulated red
d = 4mm - valcový - izolovaný červený
0,25- 1,5
BP11122
d = 4mm - Bullet - Insulated blue
d = 4mm - valcový - izolovaný modrý
1,5 - 2,5
BP1165
d = 5mm - Bullet - Insulated blue
d = 5mm - valcový - izolovaný modrý
1,5 - 2,5
BP11123
d = 5mm - Bullet - Insulated yellow
d = 5mm - valcový - izolovaný žltý
2,5 - 6,0
Rings / Očká
BP1134
BP1161
BP11109
BP1144
BP1145
BP1146
BP1147
BP11110
BP11111
BP11112
BP1148
BP1149
MT1106750
d = 4mm
d = 5mm
d = 6mm
d = 3mm
d = 4mm
d = 5mm
d = 6mm
d = 4mm
d = 5mm
d = 6mm
d = 8mm
d = 10mm
d = 6,5mm
0,5- 1,0
0,5- 1,0
0,5- 1,0
0,5- 1,5
0,5- 1,5
0,5- 1,5
0,5- 1,5
0,8- 4,0
0,8- 4,0
0,8- 4,0
0,8- 4,0
0,8- 4,0
10,0
BP11125
Battery terminal - d = 6mm
Koncovka na batériový kábel - d = 6mm
10,0
BP11126
Battery terminal - d = 8mm
Koncovka na batériový kábel - d = 8mm
10,0
BP1139
Battery terminal - d = 6mm
Koncovka na batériový kábel - d = 6mm
16,0
BP1140
Battery terminal - d = 8mm
Koncovka na batériový kábel - d = 8mm
16,0
BP11127
Battery terminal - d = 10mm
Koncovka na batériový kábel - d = 10mm
16,0
BP11129
Battery terminal - d = 8mm
Koncovka na batériový kábel - d = 8mm
25,0
30
Cable conjuction
Prierez kábla
2
(mm )
Part Number
Kód
0,25- 1,5
0,25- 1,5
0,25- 1,5
0,25- 1,5
0,25- 1,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
2,5 - 6,0
2,5 - 6,0
2,5 - 6,0
Forks / Vidly
BP1116
BP1119
d = 4,2mm
d = 5,2mm
0,75 - 2,5
0,75 - 2,5
BP1191
BP1196
BP1199
BP1197
BP11100
BP1198
BP11101
BP11102
d = 3mm - Insulated red / izolovaná červená
d = 5mm - Insulated red / izolovaná červená
d = 6mm - Insulated red / izolovaná červená
d = 5mm - Insulated blue / izolovaná modrá
d = 6mm - Insulated blue / izolovaná modrá
d = 5mm - Insulated yellow / izolovaná žltá
d = 6mm - Insulated yellow / izolovaná žltá
d = 8mm - Insulated yellow / izolovaná žltá
0,25- 1,5
0,25- 1,5
0,25- 1,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
2,5 - 6,0
2,5 - 6,0
2,5 - 6,0
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Cable conjuction
Prierez kábla
2
(mm )
Terminals & Connectors / Spojky a kontakty na káble
Description
Popis
Part Number
Kód
Cable conjuction
Prierez kábla
2
(mm )
Terminal Covers For Male Terminals / Izolačné návleky na kolíky
Continued / Pokračovanie
Paralel Connector / Trubka - spojka
BP11106
BP11107
BP11108
Insulated red / izolovaná červená
Insulated blue / izolovaná modrá
Insulated yellow / izolovaná žltá
0,25- 1,5
1,5 - 2,5
2,5 - 6,0
BP1225
MT4410081
MT4410082
MT4410084
MT4410086
6,3mm - black / čierny
6,3mm - blue / modrý
6,3mm - yellow / žltý
6,3mm - red / červený
6,3mm - white / biely
Quick Splice Connectors / Rýchlospojky
Pin Terminals / Káblové koncovky
0,5 - 1,0
BP1128
Female terminal 1,5mm / Dutinka 1,5mm
0,5 - 1,0
BP1130
Male terminal 1,5mm / Kolík 1,5mm
BP1230
BP1231
BP1232
red / červená
blue / modrá
yellow / žltá
0,25- 1,5
1,0 - 2,5
2,5 - 6,0
Silicon Seal Connector / Silikónová tesniaca prechodka
1,5
BP1203
2,5 - 4,0
MT1102050
Female terminal 6,3mm / Dutinka 6,3mm
Terminal covers for female terminals / Obaly dutiniek
BP1227
9,5mm - 1 way - use for BP1122
9,5mm - 1 cestný - použitie pre BP1122
Terminal Covers For Female Terminals / Izolačné návleky na dutinky
BP1222
2,8mm - use for BP1108
12,5
2,8mm - použitie pre BP1108
BP1221
6,3mm - 1 way - use for BP1114, BP1114B, BP1114S
6,3mm - 1 cestný - použitie pre BP1114, BP1114B,
BP1114S
BP1223
4,8mm - use for BP1109
9
4,8mm - použitie pre BP1109
BP1245/F
6,3mm - 1 way - use for BP1114, BP1114B, BP1114S
6,3mm - 1 cestný - použitie pre BP1114, BP1114B,
BP1114S
9
BP1246
6,3mm - with locking pin - 1 way - use for BP1117
6,3mm - s jazýčkom - 1 cestný - použitie pre BP1117
BP1224
MT4410072
MT4410073
MT4410074
MT4410076
6,3mm - black / čierny
6,3mm - yellow / žltý
6,3mm - blue / modrý
6,3mm - red / červený
6,3mm - white / biely
31
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Cable conjuction
Prierez kábla
2
(mm )
Terminals & Connectors / Spojky a kontakty na káble
Part Number
Kód
BP1250
6,3mm - with locking pin - 2 way - “I” - use for BP1121
Continued / Pokračovanie
Terminal Covers For Female Terminals / Obaly dutiniek
Description
Popis
6,3mm - s jazýčkom - 2 cestný - tvar “I” - použitie
pre BP1121
Cont. / Pokrač.
BP1255
6,3mm - with locking pin - 2 way - “I” - use for BP1117
6,3mm - s jazýčkom - 2 cestný - tvar “I” - použitie
pre BP1117
BP1260
6,3mm - with locking pin - 2 way - “T” - use for BP1121
6,3mm - s jazýčkom - 2 cestný - tvar “T” - použitie
pre BP1121
BP1265
6,3mm - with locking pin - 2 way - “T” - use for BP1117
6,3mm - s jazýčkom - 2 cestný - tvar “T” - použitie
pre BP1117
BP1270
6,3mm - with locking pin - 3 way - use for BP1121
6,3mm - s jazýčkom - 3 cestný - použitie pre BP1121
BP1275
6,3mm - with locking pin - 3 way - use for BP1117
6,3mm - s jazýčkom - 3 cestný - použitie pre BP1117
BP1280
6,3mm - with locking pin - 4 way - use for BP1121
6,3mm - s jazýčkom - 4 cestný - použitie pre BP1121
BP1285
6,3mm - with locking pin - 4 way - use for BP1117
6,3mm - s jazýčkom - 4 cestný - použitie pre BP1117
BP1290
6,3mm - with locking pin - 6 way - use for BP1121
6,3mm - s jazýčkom - 6 cestný - použitie pre BP1121
BP1295
6,3mm - with locking pin - 6 way - use for BP1117
6,3mm - s jazýčkom - 6 cestný - použitie pre BP1117
BP12100
6,3mm - with locking pin - 8 way - use for BP1121
6,3mm - s jazýčkom - 8 cestný - použitie pre BP1121
BP12105
6,3mm - with locking pin - 8 way - use for BP1117
6,3mm - s jazýčkom - 8 cestný - použitie pre BP1117
BP12110
6,3mm - with locking pin - 8 way - use for BP1121
6,3mm - s jazýčkom - 8 cestný - použitie pre BP1121
BP12125
6,3mm - with locking pin - 11 way - use for BP1117
6,3mm - s jazýčkom - 11 cestný - použitie pre BP1117
BP12120
6,3mm - with locking pin - 11 way - use for BP1121
6,3mm - s jazýčkom - 11 cestný - použitie pre BP1121
Terminal Covers For Male Terminals / Obaly kolíkov
BP1240
6,3mm - with locking pin - 1 way - use for BP1121
6,3mm - s jazýčkom - 1 cestný - použitie pre BP1121
32
Cable conjuction
Prierez kábla
2
(mm )
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Terminals & Connectors / Spojky a kontakty na káble
Part Number
Kód
Bag / PE vrecko 1
5 Way Female Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
Superseal Connectors / Utesňovacie konektory
5 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - dutinka 1,5mm
Bag / PE vrecko 1
1 Way Female Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
1 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - dutinka 1,5mm
Packaging
Balenie
ELCN9
Continued / Pokračovanie
ELCN1
Description
Popis
ELCN10
Bag / PE vrecko 1
5 Way Male Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
ELCN2
5 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - kolík 1,5mm
Bag / PE vrecko 1
1 Way Male Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
1 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - kolík 1,5mm
ELCN11
Bag / PE vrecko 1
6 Way Female Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
ELCN3
6 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - dutinka 1,5mm
Bag / PE vrecko 1
2 Way Female Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
2 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - dutinka 1,5mm
ELCN12
Bag / PE vrecko 1
6 Way Male Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
ELCN4
6 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - kolík 1,5mm
Bag / PE vrecko 1
2 Way Male Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
2 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - kolík 1,5mm
Heat Shrinkable Insulated Covers / Teplom zmrštiteľné izolačné návleky
ELCN5
Bag / PE vrecko 1
3 Way Female Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
3 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - dutinka 1,5mm
ELCN6
Bag / PE vrecko 1
3 Way Male Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
3 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - kolík 1,5mm
BP12200T
BP12201T
BP12202T
BP12203T
BP12204T
BP12205T
BP12206T
BP12207T
d2 = 2,4mm, d1 = 1,2mm
d2 = 3,2mm, d1 = 1,6mm
d2 = 4,8mm, d1 = 2,4mm
d2 = 6,4mm, d1 = 3,2mm
d2 = 9,5mm, d1 = 4,7mm
d2 = 12,7mm, d1 = 6,4mm
d2 = 19,1mm, d1 = 9,5mm
d2 = 25,4mm, d1 = 12,7mm
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
Spiral Wrapping Band / Káblové spojovacie špirály
ELCN7
Bag / PE vrecko 1
4 Way Female Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
4 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - dutinka 1,5mm
ELCN8
Bag / PE vrecko 1
4 Way Male Connector, supplied with terminals and
seals - 1,5mm
ZS6.0
ZS7.5
ZS9.0
ZS12.0
ZS15.0
ZS20.0
6mm
7,5mm
9mm
12mm
15mm
20mm
10m
10m
10m
10m
10m
10m
4 cestný konektor, dodávaný s káblovou koncovkou a
silikónovou tesniacou prechodkou - kolík 1,5mm
33
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Terminals & Connectors / Spojky a kontakty na káble
Part Number
Kód
Description
Popis
11-HS-01
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 1
Bulb socket with BA15s base
Continued / Pokračovanie
Objímka na žiarovky s päticou BA15s
Sockets For Autobulbs / Objímky na autožiarovky
Bag / PE vrecko 1
BP12130
For autobulbs P45t, P43t - use for BP1138/B
Pre autožiarovky P45t, P43t - použitie pre BP1138/B
11-HS-02
Bag / PE vrecko 1
Bulb socket with BAY15d base
Objímka na žiarovky s päticou BAY15d
BP12135
Bag / PE vrecko 1
For autobulbs P45t, P43t - use for BP1138/B
(older type)
Pre autožiarovky P45t, P43t - použitie pre BP1138/B
(starší typ)
11-HS-01A
Bag / PE vrecko 1
Bulb socket with BA9s base
Objímka na žiarovky s päticou BA9s
A-CSH1
Bag / PE vrecko 1
Ceramic socket for H1 with 20cm cable
Keramická objímka pre H1 s 20cm káblom
11-HS-03
Bag / PE vrecko 1
Bulb socket with BA9s base - 2 contacts
Objímka na žiarovky s päticou BA9s - 2 kontakty
A-CSH7
Bag / PE vrecko 1
Ceramic socket for H7 with 20cm cable
Keramická objímka pre H7 s 20cm káblom
907
Bag / PE vrecko 1
Bulb socket with W2x4,6d base
Objímka na žiarovky s päticou W2x4,6d
A-CSH7-R
Bag / PE vrecko 1
H7 socket with CuNi6 wire with resistant
Objímka pre H7 s (CuNi6) odporovými vodičmi
849
Bag / PE vrecko 1
Bulb socket with W2,1x9,5d base
Objímka na žiarovky s päticou W2,1x9,5d
A-CSH4
Bag / PE vrecko 1
Ceramic socket for H4 with 20cm cable
Keramická objímka pre H4 s 20cm káblom
SVD
Bag / PE vrecko 1
SV8,5-8 festoon bulb holder
Držiak na sufitové žiarovky SV8,5-8
A-CSHB3
Bag / PE vrecko 1
Socket for HB3 with 13,5cm cable
Keramická objímka pre HB3 s 13,5cm káblom
Work Lamps / Prídavné svietidlá
A-LP005
A-CSHB4
Bag / PE vrecko 1
Socket for HB4 with 13,5cm cable
Keramická objímka pre HB4 s 13,5cm káblom
34
Box / kartón 1
115mm Diameter Rubber Work Lamp, with glass lens
and swivel mounting bracket. Supplied without H3
(453/460) bulb.
Pracovný svetlomet - 115 mm priemer - gumený povrch,
so sklenenými šošovkami a otočným držiakom.
Dodávané bez H3 (453/460) žiarovky.
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Box / kartón 1
A-ML1B4-12FL
Work Lamps / Prídavné svietidlá
Flexibile Fluorescent Map Lamp 12V 4W with switch.
Ideal for reading in the car. Simple connection to
cigarette lighter.
Continued / Pokračovanie
A-LP012
Description
Popis
Box / kartón 1
115mm Diameter Platics Work Lamp, with glass lens
with protective grill and switch. Supplied without
24V H3 (460) bulb.
Flexibilná žiarivková lampa 12V 4W s vypínačom.
Ideálna pre čítanie v automobile. jednoduché zapojenie
do zásuvky pre cigaretové zapaľovače.
Pracovný svetlomet - 115 mm priemer - plastový
povrch, s ochrannou mriežkou a spínačom. Dodávané
bez 24V H3 (460) žiarovky.
Vehicle Lighting / Svietidlá pre motorové vozidlá
A-LP025
Box / kartón 1
115mm Diameter Rubber Work Lamp, with glass lens
and swivel mounting bracket. Supplied with 24V H3
(460) bulb.
Beacons & Lightbars / Majáky a rampy
ROTALUX - Beacon 12V Halogen yellow with flat base
ROTALUX - Maják 12V halogénový žltý s pevným
uchytením
Pracovný svetlomet - 115 mm priemer - gumený povrch,
so sklenenými šošovkami a otočným držiakom.
Dodávané s 24V H3 (460) žiarovkou.
Inspections Lamps / Montážne lampy
EIL001
Box / kartón 1
Box / kartón 1
A-BH003
ROTALUX - Beacon 12/24V Halogen yellow with flat base
Heavy Duty Inspection Lamp, with integrated
rechargeable battery (4,8V) and revolving hook.
Supplied with charging dock with main plug. Battery
life is approximately 4 hours, and recharging time
approximately 6 hours.
ROTALUX - Maják 12/24V halogénový žltý s pevným
uchytením
Vysokovýkonná LED montážna lampa s integrovanou
dobíjaciou batériou (4,8V) a otočným háčikom. Kryt
z masívnej gumy pre otrasuvzdornosť, vodotesnosť
a odolnosť voči oleju. Prevádzkový čas je cca 4 hodiny
a doba nabíjania cca 6 hodín s indikátorom.
EIL002
Box / kartón 1
A-BH001
Box / kartón 1
A-BH002
ROTALUX - Beacon 12V Halogen yellow with magnetic
base
Box / kartón 1
ROTALUX - Maják 12V halogénový žltý s magnetickým
uchytením
Telescopic Inspection Lamp, with integrated
rechargeable battery and multifunction operation.
Can operate as a standard torch in retracted position and
as an inspection lamp when extended. Supplied with
both mains and in-car chargers. Battery life is
approximately 4 hours, and recharging time
approximately 4 hours.
EIL003
Box / kartón 1
A-BH004
ROTALUX - Beacon 12/24V Halogen yellow with
magnetic base
Vysúvacia LED montážna lampa s integrovanou
dobíjaciou batériou a multifunkčnou prevádzkou. Môže
fungovať ako štandardná baterka v zatvorenej polohe,
alebo ako montážna lampa vo vysunutej polohe. Dodáva
sa so sieťovou aj autonabíjačkou. Prevádzkový čas je cca
4 hodiny a doba nabíjania cca 4 hodín s LED indikátorom.
ROTALUX - Maják 12/24V halogénový žltý
s magnetickým uchytením
Blister 1
LED Inspection Lamp - 220V
- 60x super bright LED output
- Main plug
- 360° revolving hook + magnet holder
for hands-free use
- Extra long cable- 5m
A-BH-D
Náhradný kryt pre halogénový maják ROTALUX
LED montážna lampa na 220V
- 60x super biela LED (ø5mm)
- Sieťové napájanie
- 360° Otáčací háčik + magnetický držiak pre hands-free
použitie
- Extra dlhý kábel - 5m
EIL004
SUPALED - Beacon 12/24V LED yellow with magnetic
base. Super-bright 1W high powered LED. 6 flash
function. Size: 135mm x 110(h)mm.
Box / kartón 1
SUPALED - Maják 12/24V LED žltý s magnetickým
uchytením. Super-bright 1W vysokovýkonná LED.
6 možností záblesku. Rozmer: 135mm x 110(v)mm.
LED montážna lampa s extra dlhým káblom a otočným
háčikom. Polykarbonátový kryt pre otrasuvzdornosť,
vodotesnosť a odolnosť voči oleju. Dodáva sa so sieťovou
aj autonabíjačkou.
Box / kartón 1
A-BX001
Box / kartón 1
Inspection Fluorescent Lamp 220V 8W with
approximately 5m cable and revolving hook. Protective
insulation. Impact resistant, dustproof and splashproof.
Box / kartón 1
A-BL001
LED Inspection Lamp with revolving hook. Made from
robust polycarbonate to protect against workshop
damage. Supplied with both mains and in-car chargers.
EIL005
Bag / PE vrecko 1
Spare Dome for halogen beacon ROTALUX
XENOFLUX - Beacon 12/24V Xenon yellow with magnetic
base. Triple flash mode. Size: 135mm x 110(h)mm.
XENOFLUX - Maják 12/24V Xenón žltý s magnetickým
uchytením. 3-zábleskový režim.
Rozmer: 135mm x 110(v)mm.
Montážna žiarivková lampa 220V 8W s cca 5m káblom
a otočným hákom na uchytenie. Ochranná izolácia.
Odolná proti nárazu, prachu a vlhkosti.
35
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Description
Popis
Vehicle Lighting / Svietidlá pre motorové vozidlá
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 1
A-F106P
Position lamp white/red with straight arm, short
Continued / Pokračovanie
Beacons & Lightbars / Majáky a rampy
Description
Popis
Pozičné svetlo červeno/biele šikmé krátke
Continued / Pokračovanie
Bag / PE vrecko 1
A-BLX-D
Spare Dome for beacons SUPALED and XENOFLUX
Náhradný kryt pre majáky SUPALED a XENOFLUX
Bag / PE vrecko 1
A-F104P
Position lamp white/red with straight arm, long
Pozičné svetlo červeno/biele šikmé dlhé
Bag / PE vrecko 1
A-BX001-X
Replacement Xenon bulb for A-BX001
Náhradná xenónová výbojka pre A-BX001
Bag / PE vrecko 1
A-F105P
Position lamp white/red, small
Pozičné svetlo červeno/biele nízke
Box / kartón 1
A-701.001
BLAZE - Minibar with 2 rotating halogen beacons 12V
yellow - fixed (2 Screws). Size: 400mm x 142(h)mm.
BLAZE - Mini 2-rotačná halogénová rampa 12V žltá
s pevným uchytením (2 skrutky).
Rozmer: 400mm x 142(v)mm.
Bag / PE vrecko 1
A-F110RP
Spare lens for A-F103P-106P - red
Náhradný kryt pre A-F103P-106P - červený
Box / kartón 1
A-701.002
BLAZE - Minibar with 2 rotating halogen beacons 24V
yellow - fixed (2 Screws). Size: 400mm x 142(h)mm.
BLAZE - Mini 2-rotačná halogénová rampa 24V žltá
s pevným uchytením (2 skrutky).
Rozmer: 400mm x 142(v)mm.
A-F110WP
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-F103P-106P - clear
Náhradný kryt pre A-F103P-106P - číry
Box / kartón 1
A-701.001.BAA
BLAZE - Minibar with 2 rotating halogen beacons 12V
yellow - magnetic. Size: 400mm x 142(h)mm.
BLAZE - Mini 2-rotačná halogénová rampa 12V žltá
s magnetickým uchytením.
Rozmer: 400mm x 142(v)mm.
A-F103-10P
Bag / PE vrecko 1
Wire with sockets for A-F103P-106P
Objímka s kabelážou pre A-F103P-106P
Box / kartón 1
A-701.002.BAA
BLAZE - Minibar with 2 rotating halogen beacons 24V
yellow - magnetic. Size: 400mm x 142(h)mm.
A-HS3W
BLAZE - Mini 2-rotačná halogénová rampa 24V žltá
s magnetickým uchytením.
Rozmer: 400mm x 142(v)mm.
Round position lamp - clear
Bag / PE vrecko 1
Pozičné svetlo okrúhle - číre
Position Lamps / Pozičné svetlá
Bag / PE vrecko 1
A-F103P
Position lamp white/red with bent arm, short
Bag / PE vrecko 1
A-HS3W-C
Spare lens for A-HS3W - clear
Pozičné svetlo červeno/biele lomené, krátke
Náhradný kryt pre A-HS3W - číry
Bag / PE vrecko 1
A-F103AP
Position lamp white/red with bent arm, long
Pozičné svetlo červeno/biele lomené, dlhé
36
Bag / PE vrecko 1
A-HS3A
Round position lamp - amber
Pozičné svetlo okrúhle - ambrové
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
A-FF04519000
3 function rear lamp - round
3-funkčné svetlo pre nákladné autá - okrúhle
Box / kartón 25
A-FF04520000
4 function rear lamp - round
4-funkčné svetlo pre nákladné autá - okrúhle
Box / kartón 25
Vehicle Lighting / Svietidlá pre motorové vozidlá
Continued / Pokračovanie
Position Lamps / Pozičné svetlá
Continued / Pokračovanie
Bag / PE vrecko 1
A-HS3A-C
Spare lens for A-HS3A - amber
Náhradný kryt pre A-HS3A - ambrový
Bag / PE vrecko 1
A-HS3R
Bag / PE vrecko 1
A-FF04519138
Spare lens for A-FF04519000 and A-FF04520000
Round position lamp - red
Náhradný kryt A-FF04519000 a A-FF04520000
Pozičné svetlo okrúhle - červené
Bag / PE vrecko 1
A-HS3R-C
Spare lens for A-HS3R - red
Náhradný kryt pre A-HS3R - červený
Bag / PE vrecko 1
A-W17
Side position lamp with reflector - built-in version - amber
A-FF04598000
4 function rear lamp - rectangular
4-funkčné svetlo pre nákladné autá - obdĺžnikové
Box / kartón 1
A-FF04599000
5 function rear lamp - rectangular
5-funkčné svetlo pre nákladné autá - obdĺžnikové
Box / kartón 1
Box / kartón 5
A-FF04598036
Pozičné svetlo s odrazkou - zapustené - ambrové
Spare lens for A-FF04598000 and A-FF04599000
Náhradný kryt pre A-FF04598000 a A-FF04599000
Rear Lamps / Zadné svetlá
Box / kartón 1
A-65C
Rear fog lamp - round
Reflectors / Plastové odrazky
Zadné hmlové svetlo pre nákladné autá - okrúhle
Bag / PE vrecko 1
A-F200005
Spare lens for A-65C - red
Náhradný kryt pre A-65C - červený
A-0201
Reflector - 56x39mm adhesive - white
Plastová odrazka 56x39mm samolepiaca - číra
Bag / PE vrecko 10
A-0202
Reflector - 56x39mm adhesive - amber
Plastová odrazka 56x39mm samolepiaca - ambrová
Bag / PE vrecko 10
A-0203
Reflector - 56x39mm adhesive - red
Plastová odrazka 56x39mm samolepiaca - červená
Bag / PE vrecko 10
A-0400
Reflector - round 60mm with screw - white
Plastová odrazka - okrúhla 60mm so skrutkou - číra
Bag / PE vrecko 10
A-0500
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 60mm with screw - amber
Plastová odrazka - okrúhla 60mm so skrutkou - ambrová
A-0600
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 60mm with screw - red
Plastová odrazka - okrúhla 60mm so skrutkou - červená
Box / kartón 1
A-65R
Rear reversing lamp - round
Cúvacie svetlo pre nákladné autá - okrúhle
Bag / PE vrecko 1
A-F200043
Spare lens for A-65R - clear
Náhradný kryt pre A-65R - číry
37
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
A-0720U
Reflector - round 85mm with tag - red
Plastová odrazka - okrúhla 85mm s uškom - červená
Box / kartón 10
Reflectors / Plastové odrazky
Continued / Pokračovanie
A-0401
Reflector - round 60mm with hole - white
Plastová odrazka - okrúhla 60mm s otvorom - číra
Bag / PE vrecko 10
A-0721U
Reflector - round 85mm with tag - amber
Plastová odrazka - okrúhla 85mm s uškom - ambrová
Box / kartón 10
A-0501
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 60mm with hole - amber
Plastová odrazka - okrúhla 60mm s otvorom - ambrová
A-0722U
Reflector - round 85mm with tag - white
Plastová odrazka - okrúhla 85mm s uškom - číra
Box / kartón 10
A-0601
Reflector - round 60mm with hole - red
Plastová odrazka - okrúhla 60mm s otvorom - červená
Bag / PE vrecko 10
A-MP016
Bag / PE vrecko 2
Red Triangular reflector - 155x137mm
Plastová odrazka - trojuholník - červený - 155x137mm
A-0421
Reflector - round 60mm adhesive - white
Plastová odrazka - okrúhla 60mm samolepiaca - číra
A-0521
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 60mm adhesive - amber
Plastová odrazka - okrúhla 60mm samolepiaca - ambrová
A-0621
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 60mm adhesive - red
Plastová odrazka - okrúhla 60mm samolepiaca - červená
Bag / PE vrecko 10
Reflective Panels / Reflexné tabule
A-RT01
Box / kartón 10
Rear reflective panel 500mm x 500mm for protruding
loads - Class II. reflective sheet
Reflexná tabuľa 500mm x 500mm pre nadrozmerný
náklad - II. trieda odrazovosti
Warning Triangles / Výstražné trojuholníky
VVT3
Box / kartón 40
Warning Triangle
A-0700
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 80mm with screw - red
Plastová odrazka - okrúhla 80mm so skrutkou - červená
A-0701
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 80mm with screw - amber
Plastová odrazka - okrúhla 80mm so skrutkou - ambrová
A-0702
Reflector - round 80mm with screw - white
Plastová odrazka - okrúhla 80mm so skrutkou - číra
Výstražný trojuholník
Bag / PE vrecko 10
VVT3-1
Box / kartón 40
Warning Triangle
Výstražný trojuholník
A-0720
Reflector - round 80mm with hole - red
Plastová odrazka - okrúhla 80mm s otvorom - červená
Bag / PE vrecko 10
VVT-T
Box / kartón 10
Warning Triangle for agriculture
A-0721
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 80mm with hole - amber
Plastová odrazka - okrúhla 80mm s otvorom - ambrová
A-0722
Reflector - round 80mm with hole - white
Plastová odrazka - okrúhla 80mm s otvorom - číra
Výstražný trojuholník pre konštrukčnú rýchlosť do
30 km/hod
Bag / PE vrecko 10
VVT-T-U
Bag / PE vrecko 10
Bracket for triangle VVT-T
Úchyt trojuholníka VVT-T
A-0730
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 80mm adhesive - red
Plastová odrazka - okrúhla 80mm samolepiaca - červená
A-0731
Bag / PE vrecko 10
Reflector - round 80mm adhesive - amber
Plastová odrazka - okrúhla 80mm samolepiaca - ambrová
A-0732
Reflector - round 80mm adhesive - white
Plastová odrazka - okrúhla 80mm samolepiaca - číra
38
Bag / PE vrecko 10
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Fluorescent High Visibility Vests / Bezpečnostné vesty - reflexné
SV1
Part Number
Kód
Description
Popis
SB2
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 1
Safety reflective belt - silver (pack of two)
Bag / PE vrecko 1
Bezpečnostný reflexný pás zámkový - strieborný
(2 ks v balení)
Fluorescent yellow high visibility vest - Size XL
EN 471
Bezpečnostná vesta žltá - reflexná - veľkosť XL
EN 471
SB4
Bag / PE vrecko 1
Safety reflective belt - orange (pack of two)
SV1-XXXL
Bag / PE vrecko 1
Bezpečnostný reflexný pás zámkový - oranžový
(2 ks v balení)
Fluorescent yellow high visibility vest - Size XXXL
EN 471
Bezpečnostná vesta žltá - reflexná - veľkosť XXXL
EN 471
SB3
Bag / PE vrecko 1
Safety reflective belt with velcro - yellow (pack of two)
SV2
Bag / PE vrecko 1
Bezpečnostný reflexný pás na suchý zips - žltý
(2 ks v balení)
Fluorescent orange high visibility vest - Size XL
EN 471
Bezpečnostná vesta oranžová - reflexná - veľkosť XL
EN 471
Towing & Bungee Ropes / Ťažné laná a upínače
SV2-XXXL
Bag / PE vrecko 1
Fluorescent orange high visibility vest - Size XXXL
EN 471
Bezpečnostná vesta oranžová - reflexná - veľkosť XXXL
EN 471
SV3
Bag / PE vrecko 1
Fluorescent yellow high visibility vest for children
EN 1150
Bezpečnostná vesta žltá pre deti - reflexná
EN 1150
A-TL
Towing rope 1450-2500 kg, 4m
Ťažné lano 1450-2500 kg, 4m
Bag / PE vrecko 1
A-TL1
Towing rope 2,5t - 4t, 4m
Ťažné lano 2,5t - 4t, 4m
Bag / PE vrecko 1
A-TL2
Towing rope 4t - 6,5t, 4m
Ťažné lano 4t - 6,5t, 4m
Bag / PE vrecko 1
A-TL3
Bag / PE vrecko 1
Bungee ropes 1,5m, 7mm diameter (pack of two)
SV4
Pružné upínače 1,5m, priemer 7mm, s hákmi
(2 ks v balení)
Bag / PE vrecko 1
Fluorescent orange high visibility vest for children
EN 1150
Bezpečnostná vesta oranžová pre deti - reflexná
EN 1150
First-aid Kits / Autolekárničky
A-LEK-SK-N
Bag / PE vrecko 1
SV7
Box / kartón 1
First-aid Kit for passenger and freight transport - SK
Fluorescent yellow high visibility vest for dogs size S
Neck measurement: 36 cm
Girth measurement: 43 cm
Autolekárnička pre osobnú a nákladnú prepravu - SK
(podľa vyhlášky č. 143/2009)
Bezpečnostná vesta žltá pre psov reflexná veľkosť S
Obvod krku: 36 cm
Obvod hrude: 43 cm
A-LEK-SK-N-HR
Box / kartón 1
First-aid Kit for mass transport - SK
Safety Reflective Belts / Bezpečnostné reflexné pásy
SB1
Bag / PE vrecko 1
Autolekárnička pre hromadnú prepravu - SK
(vyhláška č. 143/2009)
Safety reflective belt - yellow (pack of two)
Bezpečnostný reflexný pás zámkový - žltý (2 ks v balení)
39
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Working Gloves / Pracovné rukavice
PR-L
Part Number
Kód
Description
Popis
Fuel Transfer Syphon Pumps / Prečerpávacie hadice
Box / kartón 100
Piece / kus 1
Working gloves - summer
Pracovné rukavice - letné
Ice scrapers / Škrabky na ľad
A-CT01
Bag / PE vrecko 1
Ice scraper - small
Škrabka na ľad - malá
A-CT02
Bag / PE vrecko 1
Ice scraper with glove - red
Škrabka na ľad s rukavicou - červená
A-CT03
Bag / PE vrecko 1
Ice scraper with glove - blue
Škrabka na ľad s rukavicou - modrá
A-CT06
Bag / PE vrecko 1
Ice scraper with glove - yellow
Škrabka na ľad s rukavicou - žltá
A-CT04
Bag / PE vrecko 1
Ice scraper with brush
Škrabka na ľad s metličkou
40
Packaging
Balenie
A-PH1
Fuel transfer syphon pump 1/2” - 2,60 m
Prečerpávacia hadica na palivo 1/2” - 2,60 m
A-PH2
Fuel transfer syphon pump 3/4” - 2,60 m
Prečerpávacia hadica na palivo 3/4” - 2,60 m
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
TL-003
Packaging
Balenie
Piece / kus 1
Extendable L-type wrench 17-19mm
Kľúč na koleso s rukoväťou výsuvný 17-19mm
TL-021
Piece / kus 1
Labour saving wrench (1:58) - 32-33mm
Uvoľňovač kolesových matíc (alebo skrutiek) pre
nákladná vozidlá (1:58) - 32-33mm
Diagram chart for EEC tachographs 140-24K
Tachografový kotúč 140-24K
Diagram chart for EEC tachographs holiday - yellow
Tachografový kotúč dovolenkový - žltý
TL-021-1
Socket for TL-021 - 24mm
Násada na TL-021 - 24mm
Bag / PE vrecko 1
TL-021-2
Socket for TL-021 - 27mm
Násada na TL-021 - 27mm
Bag / PE vrecko 1
TL-021-3
Socket for TL-021 - 30mm
Násada na TL-021 - 30mm
Bag / PE vrecko 1
TL-021-4
Socket for TL-021 - 32mm
Násada na TL-021 - 32mm
Bag / PE vrecko 1
TL-021-5
Socket for TL-021 - 33mm
Násada na TL-021 - 33mm
Bag / PE vrecko 1
TL-021-6
Socket for TL-021 - 36mm
Násada na TL-021 - 36mm
Bag / PE vrecko 1
TL-005
Piece / kus 1
Spark Plug Wrench - 16mm
Nástrčný kľúč na sviečky s kĺbom - 16mm
TL-019
Piece / kus 1
Spark Plug Wrench - 21mm
Nástrčný kľúč na sviečky s kĺbom - 21mm
TL-018
Piece / kus 1
Ratchet ring spanner 5 (10-19)
Sada 5-ich očkových račňových kľúčov (10-19)
TL-004-1
Bag / PE vrecko 1
TL-020
Box / kartón 1
Socket for TL-004 and TL-003 - 17-19mm
MAXTOP - Combination Wrench Set - 16 pcs (8-24mm)
Násada na TL-004 a TL-003 - 17-19mm
MAXTOP - sada 16-ich kombinovaných kľúčov (8-24mm)
41
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Hand Tools / Ručné náradie
Description
Popis
ELWCB20
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 500mm
ELTA štandardný stierač UNI - 500mm
Box / kartón 1
ELWCB21
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 530mm
ELTA štandardný stierač UNI - 530mm
Box / kartón 1
ELWCB22
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 550mm
ELTA štandardný stierač UNI - 550mm
Box / kartón 1
ELWCB23
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 580mm
ELTA štandardný stierač UNI - 580mm
Box / kartón 1
ELWCB24
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 600mm
ELTA štandardný stierač UNI - 600mm
Box / kartón 1
ELWCB26
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 650mm
ELTA štandardný stierač UNI - 650mm
Box / kartón 1
ELWCB28
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 700mm
ELTA štandardný stierač UNI - 700mm
Box / kartón 1
Continued / Pokračovanie
BP2000
Bag / PE vrecko 1
Crimping tool for non insulated terminals
Zatláčacie kliešte na neizolované spojky
BP2001
Bag / PE vrecko 1
Crimping tool for insulated terminals
Zatláčacie kliešte na izolované spojky
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Flat Wiper Blades / Ploché stierače
MT9602455
Box / kartón 1
Crimping tool for non insulated terminals - professional
type
Zatláčacie kliešte na neizolované spojky - profesionálny
typ
MT9602500
Box / kartón 1
ELWFB13
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 330mm
ELTA plochý stierač UNI - 330mm
Blister 1
ELWFB14
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 350mm
ELTA plochý stierač UNI - 350mm
Blister 1
ELWFB15
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 380mm
ELTA plochý stierač UNI - 380mm
Blister 1
ELWFB16
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 400mm
ELTA plochý stierač UNI - 400mm
Blister 1
ELWFB17
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 430mm
ELTA plochý stierač UNI - 430mm
Blister 1
ELWFB18
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 450mm
ELTA plochý stierač UNI - 450mm
Blister 1
ELWFB19
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 480mm
ELTA plochý stierač UNI - 480mm
Blister 1
ELWFB20
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 500mm
ELTA plochý stierač UNI - 500mm
Blister 1
ELWFB21
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 530mm
ELTA plochý stierač UNI - 530mm
Blister 1
ELWFB22
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 550mm
ELTA plochý stierač UNI - 550mm
Blister 1
ELWFB23
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 580mm
ELTA plochý stierač UNI - 580mm
Blister 1
ELWFB24
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 600mm
ELTA plochý stierač UNI - 600mm
Blister 1
ELWFB26
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 650mm
ELTA plochý stierač UNI - 650mm
Blister 1
ELWFB28
ELTA Flat Wiper Blade UNI - 700mm
ELTA plochý stierač UNI - 700mm
Blister 1
Crimping tool for insulated terminals - professional type
Zatláčacie kliešte na izolované spojky - profesionálny typ
BP1460
Blister 1
Snip for cable tie - max. 9mm
Kliešte pre viazacie pásky - max. 9mm
Wiper Blades / Stierače
Conventional Wiper Blades / Štandardné stierače
Plastic Clips For Automotive / Upevňovacie úchyty pre motorové vozidlá
ELWCB11
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 280mm
ELTA štandardný stierač UNI - 280mm
Box / kartón 1
ELWCB13
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 330mm
ELTA štandardný stierač UNI - 330mm
Box / kartón 1
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 350mm
ELTA štandardný stierač UNI - 350mm
Box / kartón 1
ELWCB15
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 380mm
ELTA štandardný stierač UNI - 380mm
Box / kartón 1
ELWCB16
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 400mm
ELTA štandardný stierač UNI - 400mm
Box / kartón 1
ELWCB17
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 430mm
ELTA štandardný stierač UNI - 430mm
Box / kartón 1
ELWCB18
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 450mm
ELTA štandardný stierač UNI - 450mm
Box / kartón 1
ELWCB19
ELTA Conventional Wiper Blade UNI - 480mm
ELTA štandardný stierač UNI - 480mm
Box / kartón 1
ELWCB14
42
24
20
10
K003
Plastic clip K003
Upevňovacia hmoždinka
Bag / PE vrecko 50
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Plastic Clips For Automotive / Upevňovacie úchyty pre motorové vozidlá
Continued / Pokračovanie
18
16
23
20
9
K021
8
K005
Plastic clip K005
Plastic clip K021
Bag / PE vrecko 50
Upevňovacia hmoždinka svetla, nárazníka
Bag / PE vrecko 50
Upevňovacia hmoždinka
12
10
25
18
8
K024
7
K006
Plastic clip K006
Plastic clip K024
Bag / PE vrecko 50
Upevňovacia hmoždinka svetla
Bag / PE vrecko 50
Upevňovacia hmoždinka
19
25
20
12
7
K027
Plastic clip K027
Bag / PE vrecko 50
8
K007
Plastic clip K007
Upevňovací nit
Bag / PE vrecko 50
Upevňovacia hmoždinka
18
30
13
22
7
K033
8
K010
Plastic clip K010
Plastic clip K033
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací nit
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací kolík
20
17
16
18
8
K034
6
K011
Plastic clip K011
Plastic clip K034
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací nit
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací nit
14
17
24
15
9
K035
15
K013
Plastic clip K013
Plastic clip K035
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací kolík čalúnenia
Bag / PE vrecko 50
Držiak podpery kapoty
18
17
28
25
10
K046
Plastic clip K046
Bag / PE vrecko 50
8
K020
Plastic clip K020
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací kolík výplne dverí
Upevňovací nit
43
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Description
Popis
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Description
Popis
Plastic Clips For Automotive / Upevňovacie úchyty pre motorové vozidlá
Continued / Pokračovanie
16
20
20
16
10
K088
10
K047
Plastic clip K047
Plastic clip K088
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací nit
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací nit
16
18
30
12
9
K101
Plastic clip K101
Bag / PE vrecko 50
19
K048
Plastic clip K048
Upevňovacia hmoždinka svetla
Bag / PE vrecko 50
Upevňovacia spona
20
11
9
20
9
27
K107
10
K054
Plastic clip K054
Plastic clip K107
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací kolík
Bag / PE vrecko 50
Parking Sensor Systems / Parkovacie systémy
Upevňovací nit
20
18
8
K057
Plastic clip K057
Bag / PE vrecko 50
H-LP011-12V
Upevňovací nit
Wireless Parking Sensor System 12V
- 4 sensors
- Digital display
- Simple installation
Box / kartón 1
Bezdrôtový parkovací systém 12V
- 4 snímače
- Digitálny displej
- jednoduchá montáž
15
20
8
K062
Plastic clip K062
Bag / PE vrecko 50
Upevňovací nit
H-LP011-24V
20
18
Plastic clip K068
Bag / PE vrecko 50
Upevňovacia hmoždinka
H-S12/24
Bag / PE vrecko 1
Spare sensor for H-LP011 - 12V, 24V
Náhradný senzor k H-LP011 - 12V, 24V
15
23
7
K074
Plastic clip K074
Upevňovací nit
44
Bag / PE vrecko 50
Box / kartón 1
Bezdrôtový parkovací systém 24V
- 4 snímače
- Digitálny displej
- jednoduchá montáž
8
K068
Wireless Parking Sensor System 24V
- 4 sensors
- Digital display
- Simple installation
Electrical parts & Accessories - ELTA
Elektropríslušenstvo a autopríslušenstvo - ELTA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Description
Popis
Packaging
Balenie
ELBKA9
Bulb Kits / Náhradné sady žiaroviek
ELBKA1
Part Number
Kód
Box / krabička 1
12V Bulb Kit, with H7 (477) bulb and HB4 (9006). Also
includes a selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
Box / krabička 1
12V Bulb Kit, with H1 (448) bulb. Also includes a
selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
12V Náhradná sada žiaroviek s H7 (477) a HB4 (9006)
žiarovkou. Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
12V Náhradná sada žiaroviek s H1 (448) žiarovkou.
Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
ELBKA11
ELBKA2
Box / krabička 1
12V Bulb Kit, with H3 (453) bulb. Also includes a
selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
Box / krabička 1
12V Bulb Kit, with H4 (472) bulb. Also includes a
selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
12V Náhradná sada žiaroviek s H3 (453) žiarovkou.
Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
12V Náhradná sada žiaroviek s H4 (472) žiarovkou.
Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
ELBKA12
ELBKA3
Box / krabička 1
24V Bulb Kit, with H4 (475) bulb. Also includes a
selection of 24V incandescent bulbs and fuses.
Box / krabička 1
12V Bulb Kit, with H1 (448) bulb and H4 (472). Also
includes a selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
24V Náhradná sada žiaroviek s H4 (475) žiarovkou.
Obsahuje tiež rôzne 24V žiarovky a poistky.
12V Náhradná sada žiaroviek s H1 (448) a H4 (472)
žiarovkou. Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
ELBKA13
ELBKA4
Box / krabička 1
24V Bulb Kit, with H7 (775) bulb. Also includes a
selection of 24V incandescent bulbs and fuses.
Box / krabička 1
12V Bulb Kit, with H7 (477) bulb. Also includes a
selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
24V Náhradná sada žiaroviek s H7 (775) žiarovkou.
Obsahuje tiež rôzne 24V žiarovky a poistky.
12V Náhradná sada žiaroviek s H7 (477) žiarovkou.
Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
Panel Bulb Kits / Sady tachožiaroviek
ELBKA5
Box / krabička 1
PB1
Box 1
12V Panel Bulb Kit, featuring 15 of the most popular
panel bulbs in various quantities, totalling 90 bulbs.
Supplied in a robust plastic container.
12V Bulb Kit, with H1 (448) bulb and H7 (477). Also
includes a selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
12V Náhradná sada žiaroviek s H1 (448) a H7 (477)
žiarovkou. Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
12V sada tachožiaroviek, predstavuje 15 najpopulárnejších typov tachožiaroviek v rôznom množstve, celkom
90 žiaroviek. Dodáva sa v robustnom plastovom boxe.
PB2
ELBKA6
Box 1
24V Panel Bulb Kit, featuring 7 of the most popular
panel bulbs in various quantities, totalling 70 bulbs.
Supplied in a robust plastic container.
Box / krabička 1
12V Bulb Kit, with H4 (472) bulb and H7 (477). Also
includes a selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
24V sada tachožiaroviek, predstavuje 7 najpopulárnejších typov tachožiaroviek v rôznom množstve, celkom
70 žiaroviek. Dodáva sa v robustnom plastovom boxe.
12V Náhradná sada žiaroviek s H4 (472) a H7 (477)
žiarovkou. Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
Fuse Kits / Sady poistiek
ELBKA7
Box / krabička 1
ELFK1
Box 1
Standard Blade Fuse Kit, featuring 10 of the most
popular standard blade fuses in a robust plastic
container.
12V Bulb Kit, with H7 (477) bulb and HB3 (9005). Also
includes a selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
12V Náhradná sada žiaroviek s H7 (477) a HB3 (9005)
žiarovkou. Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
Sada plochých poistiek, predstavuje 10 najpopulárnejších typov plochých poistiek v robustnom plastovom
boxe.
ELFK2
ELBKA8
Box 1
Standard Mini Fuse Kit, featuring 10 of the most popular
mini blade fuses in a robust plastic container.
Box / krabička 1
12V Bulb Kit, with HB3 (9005) bulb and HB4 (9006). Also
includes a selection of 12V incandescent bulbs and fuses.
Sada mini poistiek, predstavuje 10 najpopulárnejších
typov plochých poistiek v robustnom plastovom boxe.
12V Náhradná sada žiaroviek s HB3 (9005) a HB4 (9006)
žiarovkou. Obsahuje tiež rôzne 12V žiarovky a poistky.
ELFK3
Box 1
Master Blade Fuse Kit, featuring 10 of the most popular
mini and standard blade fuses in a robust plastic
container.
Sada poistiek, predstavuje 10 najpopulárnejších
typov mini a plochých poistiek v robustnom plastovom
boxe.
45
Electrical parts - MENBER´S
Elektropríslušenstvo - MENBER´S
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Sockets & Plugs / Zásuvky a zástrčky
Part Number
Kód
M00600800
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 1
Rear protecting cap for M005951 and M005961
Continued / Pokračovanie
Bag / PE vrecko 1
M70511714
Description
Popis
Ochranný kryt pre M005951 a M005961
Protecting cap with 2 cable outlets for 12V plug
Ochranný kryt pre 12V zástrčku, 2 vývody
M00600360
Bag / PE vrecko 1
Protecting cap for 24V sockets
Ochranný kryt pre 24V zásuvku
M00602900
M00590790
Plug 7-pin 24V metal N, flat type contact
Zástrčka 24V 7-pólová kovová, kontakt normál
Bag / PE vrecko 1
M00590990
Plug 7-pin 24V metal N, screw type contact
Zástrčka 24V 7-pólová kovová, skrutková normál
Bag / PE vrecko 1
M00591190
Plug 7-pin 24V metal S, flat type contact
Zástrčka 24V 7-pólová kovová, kontakt doplnková
Bag / PE vrecko 1
M00591690
Plug 7-pin 24V metal S, screw type contact
Zástrčka 24V 7-pólová kovová, skrutková doplnková
Bag / PE vrecko 1
M00580790
Socket 7-pin 24V metal N, flat type contact
Zásuvka 24V 7-pólová kovová, kontakt normál
Bag / PE vrecko 1
M00580990
Socket 7-pin 24V metal N, screw type contact
Zásuvka 24V 7-pólová kovová, skrutková normál
Bag / PE vrecko 1
M00581190
Socket 7-pin 24V metal S, flat type contact
Zásuvka 24V 7-pólová kovová, kontakt doplnková
Bag / PE vrecko 1
M00581690
Socket 7-pin 24V metal S, screw type contact
Zásuvka 24V 7-pólová kovová, skrutková doplnková
Bag / PE vrecko 1
M00595190
Plug 7-pin 24V plastic N, screw type contact
Zástrčka 24V 7-pólová plastová, skrutková normál
Bag / PE vrecko 1
M00595290
Plug 7-pin 24V plastic N, flat type contact
Zástrčka 24V 7-pólová plastová, kontakt normál
Bag / PE vrecko 1
M00596190
Plug 7-pin 24V plastic S, screw type contact
Zástrčka 24V 7-pólová plastová, skrutková doplnková
Bag / PE vrecko 1
M00596290
Plug 7-pin 24V plastic S, flat type contact
Zástrčka 24V 7-pólová plastová, kontakt doplnková
Bag / PE vrecko 1
Bag / PE vrecko 1
Rear protecting cap with cable outlet 90° for 24V socket
Ochranný kryt pre 24V zásuvku, 90°
M00594600
15 pins 24V plug ADR, screw type contact
ADR zástrčka 24V 15-pólová, skrutkové spoje
Bag / PE vrecko 1
M00594500
15 pins 24V plug ADR, crimped type contact
ADR zástrčka 24V 15-pólová, krimpovacie kontakty
Bag / PE vrecko 1
M00594700
5 pins 24V plug ABS, screw type contact
ABS zástrčka 24V 5-pólová, skrutkové spoje
Bag / PE vrecko 1
M00595300
5 pins 24V plug ABS, crimped type contact
ABS zástrčka 24V 5-pólová, krimpovacie kontakty
Bag / PE vrecko 1
M00594800
7 pins 24V plug EBS, screw type contact
EBS zástrčka 24V 7-pólová, skrutkové spoje
Bag / PE vrecko 1
M00584200
15 pins 24V socket ADR, screw type contact
ADR zásuvka 24V 15-pólová, skrutkové spoje
Bag / PE vrecko 1
M00584800
15 pins 24V socket ADR, crimped type contact
ADR zásuvka 24V 15-pólová, krimpovacie kontakty
Bag / PE vrecko 1
M00583600
5 pins 24V socket ABS, screw type contact
ABS zásuvka 24V 5-pólová, skrutkové spoje
Bag / PE vrecko 1
M00585500
5 pins 24V socket ABS, crimped type contact
ABS zásuvka 24V 5-pólová, krimpovacie kontakty
Bag / PE vrecko 1
M00583900
7 pins 24V socket EBS, screw type contact
EBS zásuvka 24V 7-pólová, skrutkové spoje
Bag / PE vrecko 1
M00585700
7 pins 24V socket EBS, crimped type contact
EBS zásuvka 24V 7-pólová, krimpovacie kontakty
Bag / PE vrecko 1
M00421399N
M00585190
Socket 7-pin 24V plastic N, screw type contact
Zásuvka 24V 7-pólová plastová, skrutková normál
Bag / PE vrecko 1
M00585290
Socket 7-pin 24V plastic N, flat type contact
Zásuvka 24V 7-pólová plastová, kontakt normál
Bag / PE vrecko 1
M00586190
Socket 7-pin 24V plastic S, screw type contact
Zásuvka 24V 7-pólová plastová, skrutková doplnková
Bag / PE vrecko 1
M00586290
Socket 7-pin 24V plastic S, flat type contact
Zásuvka 24V 7-pólová plastová, kontakt doplnková
Bag / PE vrecko 1
Bag / PE vrecko 1
Socket 12V 13-pin - plastic - with gasket
Zásuvka 12V 13-pólová plastová s podložkou
47
Electrical parts - MENBER´S
Elektropríslušenstvo - MENBER´S
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Sockets & Plugs / Zásuvky a zástrčky
Continued / Pokračovanie
Bag / PE vrecko 1
M00511299
Plug 12V 13-pin - plastic
Zástrčka 12V 13-pólová plastová
M00554900
Bag / PE vrecko 1
Adapter from 13-pin socket to 7-pin 12V plug - 0,1m coil
Adaptér z 13-pólovej zásuvky na 7-pólovú zástrčku - 0,1m kábel
M00555100
Bag / PE vrecko 1
Adapter from 13-pin socket to 7-pin 12V plug - 1,0m cable
Adaptér z 13-pólovej zásuvky na 7-pólovú zástrčku - 1,0m kábel
M00554600
Bag / PE vrecko 1
Compact adapter from 13-pin plug to 7-pin 12V socket
Adaptér z 13-pólovej zástrčky na 7-pólovú zásuvku
M00560400
Bag / PE vrecko 1
Micro adapter from 7-pin plug to 13-pin socket 12V
Micro adaptér zo 7-pólovej zástrčky na 13-pólovú
zásuvku 12V
M00560000
Bag / PE vrecko 1
Micro adapter from 13-pin plug to 7-pin socket 12V
Micro adaptér zo 13-pólovej zástrčky na 7-pólovú
zásuvku 12V
M00600000
Wired flat terminal coupling for 7-pin 24V socket - white Bag / PE vrecko 1
Biely spojovací konektor s káblom pre zásuvku
M00600100
Wired flat terminal coupling for 7 pin 24V plug - red
Červený spojovací konektor s káblom pre zástrčku
Bag / PE vrecko 1
M00603060
Flat terminal coupling for 7-pin 24V socket - white
Biely spojovací konektor bez káblov pre zásuvku
Bag / PE vrecko 1
M00603160
Flat terminal coupling for 7-pin 24V plug - red
Červený spojovací konektor bez káblov pre zástrčku
Bag / PE vrecko 1
48
Part Number
Kód
Description
Popis
M00681500
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 1
2 pin univers.plug - to cigarette lighter and DIN sockets
Plastová zástrčka pre cigaretové zapaľovače
Vehicle Lightings - AJ.BA
Svietidlá pre motorové vozidlá - AJ.BA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Barcode
Čiarový kód
Box / kartón 1
A-PL23000
Work Lamps / Prídavné svietidlá
Work lamp magnetic with twin reflector, fitting
2 halogen bulbs
Box / kartón 1
A-PC01000
Description
Popis
Compact shape external fitting work lamp
Magnetické prídavné svietidlo s dvojitým reflektorom
Prídavné svietidlo štvorcového tvaru s pevným
uchytením
Beacons / Majáky
Box / kartón 1
A-PC02000
Size: 140 x 170mm
Rozmer: 140 x 170mm
External fitting work lamp, rectangular shape
Prídavné svietidlo obdĺžnikového tvaru s pevným
uchytením
Box / kartón 1
A-PC03000
External fitting work lamp, rectangular shape
Prídavné svietidlo s dvojitým reflektorom s pevným
uchytením
A-GF50011
SUNLIGHT - Rotating beacon 12V with flat base
SUNLIGHT - Maják 12V s pevným uchytením
Box / kartón 1
A-GF50012
SUNLIGHT - Rotating beacon 24V with flat base
SUNLIGHT - Maják 24V s pevným uchytením
Box / kartón 1
A-GF50013
SUNLIGHT - Rotating beacon 12/24V with flat base
SUNLIGHT - Maják 12/24V s pevným uchytením
Box / kartón 1
Size: 140 x 170mm
Rozmer: 140 x 170mm
Box / kartón 1
A-PL01000
Compact shape work lamp
Prídavné svietidlo s držiakom štvorcového tvaru
s pevným uchytením
Box / kartón 1
A-PL02000
A-GF50021
SUNLIGHT - Rotating beacon 12V with flat base
SUNLIGHT - Maják 12V s pevným uchytením
Box / kartón 1
A-GF50022
SUNLIGHT - Rotating beacon 24V with flat base
SUNLIGHT - Maják 24V s pevným uchytením
Box / kartón 1
A-GF50023
SUNLIGHT - Rotating beacon 12/24V with flat base
SUNLIGHT - Maják 12/24V s pevným uchytením
Box / kartón 1
Rectangular shape work lamp, universal fitting
Size: 140 x 185mm
Rozmer: 140 x 185mm
Prídavné svietidlo s držiakom obdĺžnikového tvaru
s pevným uchytením
Box / kartón 1
A-PL03000
Work lamp with twin reflector, fitting 2 halogen bulbs
Prídavné svietidlo s držiakom s dvojitým reflektorom
s pevným uchytením
A-GF51011
SUNLIGHT - Rotating beacon 12V with magnetic base
SUNLIGHT - Maják 12V s magnetickým uchytením
Box / kartón 1
A-GF51012
SUNLIGHT - Rotating beacon 24V with magnetic base
SUNLIGHT - Maják 24V s magnetickým uchytením
Box / kartón 1
A-GF51013
SUNLIGHT - Rotating beacon 12/24V with magnetic base
SUNLIGHT - Maják 12/24V s magnetickým uchytením
Box / kartón 1
Size: 140 x 185mm
Rozmer: 140 x 185mm
Box / kartón 1
A-PL21000
Compact shape magnetic fitting work lamp
Magnetické prídavné svietidlo s držiakom štvorcového
tvaru
Box / kartón 1
A-PL22000
Rectangular shape work lamp, magnetic universal
fitting
Magnetické prídavné svietidlo s držiakom
obdĺžnikového tvaru
A-GF51021
SUNLIGHT - Rotating beacon 12V with magnetic base
SUNLIGHT - Maják 12V s magnetickým uchytením
Box / kartón 1
A-GF51022
SUNLIGHT - Rotating beacon 24V with magnetic base
SUNLIGHT - Maják 24V s magnetickým uchytením
Box / kartón 1
A-GF51023
SUNLIGHT - Rotating beacon 12/24V with magnetic base
SUNLIGHT - Maják 12/24V s magnetickým uchytením
Box / kartón 1
Box / kartón 1
49
Vehicle Lightings - AJ.BA
Svietidlá pre motorové vozidlá - AJ.BA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
A-FX83013
Beacons / Majáky
Packaging
Balenie
Box / kartón 1
MICRO XENON - Flashing beacon with magnetic base
12/24V - yellow
Continued / Pokračovanie
A-GF52013
Description
Popis
Box / kartón 1
SUNLIGHT - Rotating beacon 12/24V with rod
attachment. Size: 125 x 200mm
MICRO XENON - Zábleskový maják 12/24V
s magnetickým uchytením - žltý
SUNLIGHT - Maják 12/24V s uchytením na tyč
Rozmer: 125 x 200mm
A-FX81013
A-GF52023
Box / kartón 1
MICRO XENON - Flashing flexibile rotating beacon
12/24V with rod attachment - yellow
Box / kartón 1
SUNLIGHT - Rotating beacon 12/24V with rod
attachment. Size: 125 x 200mm
MICRO XENON - Zábleskový maják 12/24V s uchytením
na tyč - flexibilný - žltý
SUNLIGHT - Maják 12/24V s uchytením na tyč
Rozmer: 125 x 200mm
A-FX10641
Bag / PE vrecko 1
MICRO XENON - Replacement Xenon Bulb 10/100V
A-GF53013
Box / kartón 1
MICRO XENON - Náhradná xenónová výbojka 10/100V
SUNLIGHT - Flexibile rotating beacon 12/24V with rod
attachment. Size: 125 x 200mm
SUNLIGHT - Maják 12/24V s uchytením na tyč - flexibilný
Rozmer: 125 x 200mm
A-GF85013
Box / kartón 1
MICRO - Rotating beacon with flat base 12/24V - yellow
A-GF53023
Box / kartón 1
MICRO - Maják s pevným uchytením - 12/24V - žltý
SUNLIGHT - Flexibile rotating beacon 12/24V with rod
attachment. Size: 125 x 200mm
SUNLIGHT - Maják 12/24V s uchytením na tyč - flexibilný
Rozmer: 125 x 200mm
A-GF85023
Box / kartón 1
MICRO - Rotating beacon with flat base 12/24V - blue
A-GF50210
Bag / PE vrecko 1
MICRO - Maják s pevným uchytením - 12/24V - modrý
SUNLIGHT - Replacement domes - yellow
SUNLIGHT - Náhradný kryt - žltý
A-GF83013
A-GF50220
Box / kartón 1
MICRO - Rotating beacon with magnetic base 12/24V
- yellow
Bag / PE vrecko 1
SUNLIGHT - Replacement domes - blue
MICRO - Maják s magnetickým uchytením - 12/24V
- žltý
SUNLIGHT - Náhradný kryt - modrý
A-GF83023
A-GF50240
Box / kartón 1
MICRO - Rotating beacon with magnetic base 12/24V
- blue
Bag / PE vrecko 1
SUNLIGHT - Replacement domes - red
MICRO - Maják s magnetickým uchytením - 12/24V
- modrý
SUNLIGHT - Náhradný kryt - červený
A-GF81013
A-FX85013
Box / kartón 1
MICRO XENON - Flashing beacon with flat base 12/24V
- yellow
MICRO XENON - Zábleskový maják 12/24V s pevným
uchytením - žltý
50
Box / kartón 1
MICRO - Rotating beacon with rod attachement 12/24V
- yellow
MICRO - Maják s uchytením na tyč - 12/24V - žltý
Vehicle Lightings - AJ.BA
Svietidlá pre motorové vozidlá - AJ.BA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
GEOLED - Flexible beacon 12/24V LED yellow with rod
attachment. 3x CREE XPE HEV Power LED (3x 9W).
Size: 148mm x 217(h)mm.
Continued / Pokračovanie
Bag / PE vrecko 1
MICRO - Replacement domes - yellow
GEOLED - Maják 12/24V LED žltý s uchytením na tyč
- flexibilný. 3x CREE XPE HEV Power LED (3x 9W).
Rozmer: 148mm x 217(v)mm.
MICRO - Náhradný kryt - žltý
A-FM01013
A-GF81221
Box / kartón 1
Flashing beacon for fork-lifts with flat base 12/24V
- yellow
Bag / PE vrecko 1
MICRO - Replacement domes - blue
Maják zábleskový na vysokozdvižné vozíky s pevným
uchytením 12/24V - žltý
MICRO - Náhradný kryt - modrý
A-FM02013
A-GF80013
Barcode
Čiarový kód
Box / kartón 1
A-GL03000
Beacons / Majáky
A-GF81211
Description
Popis
Box / kartón 1
Flashing beacon for fork-lifts with magnetic base 12/24V
- yellow
Box / kartón 1
MEGALUX - Flexible rotating beacon in pure cured rubber
12/24V - yellow
Maják zábleskový na vysokozdvižné vozíky
s magnetickým uchytením 12/24V - žltý
MEGALUX - Maják flexibilný s uchytením na tyč - 12/24V
- žltý
A-FM20001
A-GF80023
Box / kartón 1
XENO - Flashing beacon for fork-lifts with flat base
10/100V - yellow
Box / kartón 1
MEGALUX - Flexible rotating beacon in pure cured rubber
12/24V - blue
XENO - Maják zábleskový na vysokozdvižné vozíky
s pevným uchytením 10/100V - žltý
MEGALUX - Maják flexibilný s uchytením na tyč - 12/24V
- modrý
A-FM22001
A-GF80211
Bag / PE vrecko 1
MEGALUX - Replacement domes - yellow
XENO - Maják zábleskový na vysokozdvižné vozíky
s magnetickým uchytením 10/100V - žltý
MEGALUX - Náhradný kryt - žltý
A-GF80221
Box / kartón 1
XENO - Flashing beacon for fork-lifts with magnetic base
10/100V - yellow
Bag / PE vrecko 1
MEGALUX - Replacement domes - blue
MEGALUX - Náhradný kryt - modrý
A-GF30041
Adaptor to be welded
Držiak majáku zvarovací
Bag / PE vrecko 1
A-GF30042
Adaptor to be screwed
Držiak majáku skrutkovací
Bag / PE vrecko 1
A-GF30043
Adaptor with central bracket
Držiak majáku s úchytkou
Bag / PE vrecko 1
A-GF30044
Adaptor with side bracket
Držiak majáku s bočnou úchytkou
Bag / PE vrecko 1
Box / kartón 1
A-GL01000
GEOLED - Beacon 12/24V LED yellow with flat base.
3x CREE XPE HEV Power LED (3x 9W).
Size: 148mm x 149(h)mm.
GEOLED - Maják 12/24V LED žltý s pevným uchytením.
3x CREE XPE HEV Power LED (3x 9W).
Rozmer: 148mm x 149(v)mm.
Box / kartón 1
A-GL02000
GEOLED - Beacon 12/24V LED yellow with magnetic
base. 3x CREE XPE HEV Power LED (3x 9W).
Size: 148mm x 169(h)mm.
GEOLED - Maják 12/24V LED žltý s magnetickým
uchytením. 3x CREE XPE HEV Power LED (3x 9W).
Rozmer: 148mm x 169(v)mm.
51
Vehicle Lightings - AJ.BA
Svietidlá pre motorové vozidlá - AJ.BA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Beacons / Majáky
Description
Popis
Packaging
Balenie
Position Lamps / Pozičné svetlá
Continued / Pokračovanie
A-FA82000
Bag / PE vrecko 1
Front position lamp with reflector - clear
Predné pozičné svetlo s odrazkou - číre
A-GF30052
Adaptor with side bracket to be welded
Držiak majáku zvarovací s bočnou úchytkou
Bag / PE vrecko 1
A-GF30053
Adaptor with side bracket to be screwed
Držiak majáku skrutkovací s bočnou úchytkou
Bag / PE vrecko 1
A-FA82005
Bag / PE vrecko 1
Front position lamp with reflector and fixing bracket
- clear
Predné pozičné svetlo s odrazkou + podložka - číre
A-FA82290
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FA82000 - clear
A-GF30050
Fix Extension 50cm
Predlžovacia tyč pre majáky 50cm
Bag / PE vrecko 1
A-GF30051
Telescopic Extension 70-130cm
Predlžovacia tyč pre majáky teleskopická 70-130cm
Bag / PE vrecko 1
Náhradný kryt pre A-FA82000 - číry
A-FL80000
Bag / PE vrecko 1
Side position lamp with reflector - amber
Smerové pozičné svetlo s odrazkou - ambrové
A-GF30045
Socket for rotating beacon
Zásuvka pre majáky
Bag / PE vrecko 1
A-GF30047
Dual pole socket for rotating beacon
Zásuvka pre majáky dvojpólová
Bag / PE vrecko 1
A-FL80005
Bag / PE vrecko 1
Side position lamp with reflector and fixing bracket
- amber
Smerové pozičné svetlo s odrazkou + podložka
- ambrové
A-GF30048
A-GF30049
Socket for rotating beacon with cap
Zásuvka pre majáky s krytom
Bag / PE vrecko 1
Dual pole socket for rotating beacon with cap
Zásuvka pre majáky s krytom dvojpólová
Bag / PE vrecko 1
A-GF10601
A-FL80290
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FL80000 - amber
Náhradný kryt pre A-FL80000 - ambrový
Bag / PE vrecko 1
Spare belt for beacons
Náhradná gumička pre majáky
A-FP81000
Bag / PE vrecko 1
Rear position lamp with reflector - red
Zadné pozičné svetlo s odrazkou - červené
A-GF30061
Bag / PE vrecko 1
Universal flat base with rod attachment
Univerzálne spodné teleso majáku s uchytením na tyč
- pevné uchytenie
A-FP81005
Bag / PE vrecko 1
Rear position lamp with reflector and fixing bracket
- red
A-GF30062
Bag / PE vrecko 1
Universal magnetic base with rod attachment
Univerzálne spodné teleso majáku s uchytením na tyč
- magnetické uchytenie
52
Zadné pozičné svetlo s odrazkou + podložka
- červené
Vehicle Lightings - AJ.BA
Svietidlá pre motorové vozidlá - AJ.BA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
A-FL92290
Position Lamps / Pozičné svetlá
Barcode
Čiarový kód
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FL92000
Continued / Pokračovanie
A-FP81290
Description
Popis
Bag / PE vrecko 1
Náhradný kryt pre A-FL92000
Spare lens for A-FP81000 - red
Náhradný kryt pre A-FP81000 - červený
A-FI57000
Bag / PE vrecko 1
Position lamp 43x90x37mm - red/white
A-FL80285
Bag / PE vrecko 1
Pozičné svetlo 43x90x37mm - červeno/biele
Fixing bracket for position lamps
(A-FL80000, A-FP81000, A-FA82000)
Upevňovacia podložka pre pozičné svetlá
(A-FL80000, A-FP81000, A-FA82000)
A-FI57010
A-FA81001
Bag / PE vrecko 1
Position lamp 43x90x37mm - red/white with
L-shaped bracket
Bag / PE vrecko 1
Front position light with reflector - built-in version
- clear
Pozičné svetlo 43x90x37mm - červeno/biele
s gumovou podložkou "L"
Predné pozičné svetlo s odrazkou - zapustené - číre
A-FI57020
Bag / PE vrecko 1
Position lamp 43x90x37mm - red/white with bracket
A-FL87001
Bag / PE vrecko 1
Pozičné svetlo 43x90x37mm - červeno/biele
s gumovou podložkou
Side position light with reflector - built-in version
- amber
Smerové pozičné svetlo s odrazkou - zapustené
- ambrové
A-FI57251
A-FA88000
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FI57000, A-FI57010 and A-FI57020
- red/white
Bag / PE vrecko 1
Front position lamp with reflector - black housing - clear
Náhradný kryt pre A-FI57000, A-FI57010 a A-FI57020
- červeno/biely
Predné pozičné svetlo s odrazkou - čierny spodok - číre
A-FI57601
Bag / PE vrecko 1
Fixing bracket for A-FI57000 L-shape
A-FL88000
Bag / PE vrecko 1
Podložka pre pozičné svetlo A-FI57000, tvar "L"
Side position lamp with reflector - black housing
- amber
Smerové pozičné svetlo s odrazkou - čierny spodok
- ambrové
A-FI57602
Bag / PE vrecko 1
Fixing bracket for A-FI57000, flat
A-FL85005
Bag / PE vrecko 1
Podložka pre pozičné svetlo A-FI57000, rovná
Side position lamp 50x87x43mm with reflector and
fixing bracket - amber
Pozičné smerové svetlo 50x87x43mm s odrazkou
+ upevňovacia podložka - ambrové
Rear Lamps / Zadné svetlá
A-FL92000
Bag / PE vrecko 1
Side position lamp 50x87x43mm- amber
Pozičné smerové svetlo 50x87x43mm - ambrové
A-FR21000
Bag / PE vrecko 1
Rear fog lamp with bracket
Zadné hmlové svetlo s úchytnou skrutkou
53
Vehicle Lightings - AJ.BA
Svietidlá pre motorové vozidlá - AJ.BA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
A-FP63110
Rear Lamps / Zadné svetlá
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FR21000 - red
Bag / PE vrecko 1
5-funkčné svetlo - ľavé
(koncové, brzdové, smerové, hmlové, ŠPZ)
Náhradný kryt pre A-FR21000 - červený
A-FP63150
A-FR31000
Packaging
Balenie
5 function trailer lamp - left
(rear, brake, side, fog, NPL)
Continued / Pokračovanie
A-FR20240
Description
Popis
Bag / PE vrecko 1
4 function trailer lamp - left
(rear, brake, side, NPL)
Bag / PE vrecko 1
Rear reversing lamp with bracket
4-funkčné svetlo - ľavé
(koncové, brzdové, smerové, ŠPZ)
Zadné cúvacie svetlo s úchytnou skrutkou
A-FP62205
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FP63010, A-FP63110, A-FP63150
A-FR30200
Bag / PE vrecko 1
Náhradný kryt pre A-FP63010, A-FP63110, A-FP63150
Spare lens for A-FR31000 - clear
Náhradný kryt pre A-FR31000 - číry
A-FP63160
A-FT18000
Bag / PE vrecko 1
5 function trailer lamp - left
(rear, brake, side, NPL, reverse)
Bag / PE vrecko 1
Number plate lamp - 90mm
5-funkčné svetlo - ľavé
(koncové, brzdové, smerové, ŠPZ, cúvacie)
Osvetlenie ŠPZ - 90mm
A-FP62207
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FP63160
A-FP11003
Bag / PE vrecko 1
Náhradný kryt pre A-FP63160
3 function trailer lamp
3-funkčné svetlo na prívesy
A-FP63020
A-FP11004
Bag / PE vrecko 1
3 function trailer lamp - right
(rear, brake, side)
Bag / PE vrecko 1
4 function trailer lamp
3-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové)
4-funkčné svetlo na prívesy
A-FP63040
A-FP11251
Bag / PE vrecko 1
4 function trailer lamp - right
(rear, brake, side, fog)
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FP11003 and A-FP11004
4-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové, hmlové)
Náhradný kryt pre A-FP11003 a A-FP11004
A-FP63120
A-FP63010
Bag / PE vrecko 1
4 function trailer lamp - left
(rear, brake, side, fog)
4-funkčné svetlo - ľavé
(koncové, brzdové, smerové, hmlové)
54
Bag / PE vrecko 1
4 function trailer lamp - right
(rear, brake, side, NPL)
4-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové, ŠPZ)
Vehicle Lightings - AJ.BA
Svietidlá pre motorové vozidlá - AJ.BA
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
A-FP56020
Rear Lamps / Zadné svetlá
Barcode
Čiarový kód
Bag / PE vrecko 1
3 function trailer lamp - right
(rear, brake, side)
Continued / Pokračovanie
A-FP63140
Description
Popis
Bag / PE vrecko 1
5 function trailer lamp - right
(rear, brake, side, fog, NPL)
3-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové)
5-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové, hmlové, ŠPZ)
A-FP56120
A-FP62204
Bag / PE vrecko 1
4 function trailer lamp - right
(rear, brake, side, NPL)
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FP63020, A-FP63040, A-FP63120,
A-FP63140
4-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové, ŠPZ)
Náhradný kryt pre A-FP63020, A-FP63040, A-FP63120,
A-FP63140
A-FP54120
A-FP63130
Bag / PE vrecko 1
4 function trailer lamp - right - without cable, coupling
and bulbs (rear, brake, side, NPL)
Bag / PE vrecko 1
5 function trailer lamp - right
(rear, brake, side, NPL, reverse)
4-funkčné svetlo - pravé - bez káblovania, konektorov
a žiaroviek (koncové, brzdové, smerové, ŠPZ)
5-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové, ŠPZ, cúvacie)
A-FP56130
A-FP62206
Bag / PE vrecko 1
5 function trailer lamp - right
(rear, brake, side, reverse, NPL)
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FP63130
5-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové, cúvacie, ŠPZ)
Náhradný kryt pre A-FP63130
A-FP56140
Bag / PE vrecko 1
5 function trailer lamp - right
(rear, brake, side, fog, NPL)
5-funkčné svetlo - pravé
(koncové, brzdové, smerové, hmlové, ŠPZ)
A-FP56204
A-FP62295
Coupling part for A-FP63xxx, left side - yellow
Konektor k svetlám A-FP63xxx, ľavá strana - žltý
Bag / PE vrecko 1
A-FP62296
Coupling part for A-FP63xxx, right side - green
Konektor k svetlám A-FP63xxx, pravá strana - zelený
Bag / PE vrecko 1
A-FP56110
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-FP56xxx
Náhradný kryt pre A-FP56xxx
Bag / PE vrecko 1
5 function trailer lamp - left
(rear, brake, side, fog, NPL)
5-funkčné svetlo - ľavé
(koncové, brzdové, smerové, hmlové, ŠPZ)
A-FP54110
Bag / PE vrecko 1
5 function trailer lamp - left - without cable, coupling
and bulbs (rear, brake, side, fog, NPL)
A-FS55800
Third brakelight - 12 LED
Tretie brzdové svetlo - 12 LED
Blister 1
5-funkčné svetlo - ľavé - bez káblovania, konektorov
a žiaroviek (koncové, brzdové, smerové, hmlové, ŠPZ)
A-FS75800
Third brakelight - 20 LED
Tretie brzdové svetlo - 20 LED
Blister 1
A-FP56150
Bag / PE vrecko 1
4 function trailer lamp - left
(rear, brake, side, NPL)
4-funkčné svetlo - ľavé
(koncové, brzdové, smerové, ŠPZ)
55
Vehicle Lightings - SIM
Svietidlá pre motorové vozidlá - SIM
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Description
Popis
A-3162.0000110
Rear Lamps / Zadné svetlá
A-3121.1000300
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-3162.4000360
Box / kartón 1
Náhradný kryt pre A-3162.4000360
Rear lamp compatible with IVECO Daily, Uni with cabel
- left. Size: 303,8 x 131mm
Zadné svetlo vhodné pre IVECO Daily, Uni s káblom
- ľavé. Rozmer: 303,8 x 131mm
A-3162.4000060
A-3121.0000310
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MERCEDES - right
Size: 426 x 110mm
Bag / PE vrecko 2
Spare lens for A-3121.1000300 - left
Zadné svetlo vhodné pre MERCEDES - pravé
Rozmer: 426 x 110mm
Náhradný kryt pre A-3121.1000300 - ľavý
A-3162.0000010
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-3162.4000060
A-3121.1000000
Box / kartón 1
Náhradný kryt pre A-3162.4000060
Rear lamp compatible with IVECO Daily, Uni with cabel
- right. Size: 303,8 x 131mm
Zadné svetlo vhodné pre IVECO Daily, Uni s káblom
- pravé. Rozmer: 303,8 x 131mm
A-3163.3000350
A-3121.0000010
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MERCEDES Actros - left
Size: 528 x 140mm
Bag / PE vrecko 2
Spare lens for A-3121.1000000 - right
Zadné svetlo vhodné pre MERCEDES Actros - ľavé
Rozmer: 528 x 140mm
Náhradný kryt pre A-3121.1000000 - pravý
A-3163.3000550
A-3161.4000350
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MERCEDES Actros - right
Size: 528 x 140mm
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MERCEDES Sprinter - left
Size: 465,5 x 130mm
Zadné svetlo vhodné pre MERCEDES Actros - pravé
Rozmer: 528 x 140mm
Zadné svetlo vhodné pre MERCEDES Sprinter - ľavé
Rozmer: 465,5 x 130mm
A-3163.0000310
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-3163.3000350 and A-3163.3000550
A-3161.4000650
Box / kartón 1
Náhradný kryt pre A-3163.3000350 a A-3163.3000550
Rear lamp compatible with MERCEDES Sprinter - right
Size: 465,5 x 130mm
Zadné svetlo vhodné pre MERCEDES Sprinter - pravé
Rozmer: 465,5 x 130mm
A-3138.4000150
A-3161.0000310
Box / kartón 1
Rear lamp UNI with triangle reflector - left
Size: 467,3 x 130mm
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-3161.4000350 and A-3161.4000650
Zadné svetlo UNI s trojuholníkovou odrazkou - ľavé
Rozmer: 467,3 x 130mm
Náhradný kryt pre A-3161.4000350 a A-3161.4000650
A-3138.0000110
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-3138.4000150 - left
A-3162.4000360
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MERCEDES - left
Size: 426 x 110mm
Zadné svetlo vhodné pre MERCEDES - ľavé
Rozmer: 426 x 110mm
56
Náhradný kryt pre A-3138.4000150 - ľavý
Vehicle Lightings - SIM
Svietidlá pre motorové vozidlá - SIM
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
A-3138.3000350
Rear Lamps / Zadné svetlá
Barcode
Čiarový kód
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MAN II with side DIN plug
- left. Size: 465,5 x 130mm
Continued / Pokračovanie
A-3138.4000250
Description
Popis
Box / kartón 1
Rear lamp UNI with triangle reflector - right
Size: 467,3 x 130mm
Zadné svetlo vhodné pre MAN II s bočnou DIN zásuvkou
- ľavé. Rozmer: 465,5 x 130mm
Zadné svetlo UNI s trojuholníkovou odrazkou - pravé
Rozmer: 467,3 x 130mm
A-3138.3000650
A-3138.0000210
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MAN II with side DIN plug
- right. Size: 465,5 x 130mm
Bag / PE vrecko 1
Spare lens for A-3138.4000250 - right
Zadné svetlo vhodné pre MAN II s bočnou DIN zásuvkou
- pravé. Rozmer: 465,5 x 130mm
Náhradný kryt pre A-3138.4000250 - pravý
A-3138.0000310
Bag / PE vrecko 1
Spare len for A-3138.xxxxxxx
A-3138.4000350
Box / kartón 1
Náhradný kryt pre A-3138.xxxxxxx
Rear lamp UNI - left
Size: 465,5 x 130mm
Zadné svetlo UNI - ľavé
Rozmer: 465,5 x 130mm
A-3155.0000050
A-3138.4000650
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with VOLVO - left
Size: 517 x 129,5mm
Box / kartón 1
Rear lamp UNI - right
Size: 465,5 x 130mm
Zadné svetlo vhodné pre VOLVO - ľavé
Rozmer: 517 x 129,5mm
Zadné svetlo UNI - pravé
Rozmer: 465,5 x 130mm
A-3155.0000250
A-3138.0000350
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with VOLVO - right
Size: 517 x 129,5mm
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with IVECO - left
Size: 465,5 x 130mm
Zadné svetlo vhodné pre VOLVO - pravé
Rozmer: 517 x 129,5mm
Zadné svetlo vhodné pre IVECO - ľavé
Rozmer: 465,5 x 130mm
A-3155.1000050
A-3138.0000650
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with SCANIA - left
Size: 517 x 129,5mm
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with IVECO - right
Size: 465,5 x 130mm
Zadné svetlo vhodné pre SCANIA - ľavé
Rozmer: 517 x 129,5mm
Zadné svetlo vhodné pre IVECO - pravé
Rozmer: 465,5 x 130mm
A-3155.1000250
A-3138.1000350
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with SCANIA - right
Size: 517 x 129,5mm
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MAN - left
Size: 465,5 x 130mm
Zadné svetlo vhodné pre SCANIA - pravé
Rozmer: 517 x 129,5mm
Zadné svetlo vhodné pre MAN - ľavé
Rozmer: 465,5 x 130mm
A-3155.3000050
A-3138.1000650
Box / kartón 1
Rear lamp compatible with MAN - right
Size: 465,5 x 130mm
Box / kartón 1
Rear lamp UNI - left
Size: 517 x 129,5mm
Zadné svetlo UNI - ľavé
Rozmer: 517 x 129,5mm
Zadné svetlo vhodné pre MAN - pravé
Rozmer: 465,5 x 130mm
57
Vehicle Lightings - SIM
Svietidlá pre motorové vozidlá - SIM
Description
Popis
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
A-3152.0000000
Rear Lamps / Zadné svetlá
Packaging
Balenie
Box / kartón 1
Rear lamp for buses - reverse - 136mm Diameter
Continued / Pokračovanie
A-3155.3000250
Description
Popis
Box / kartón 1
Zadné svetlo vhodné pre autobusy - cúvacie
136mm priemer
Rear lamp UNI - right
Size: 517 x 129,5mm
Zadné svetlo UNI - pravé
Rozmer: 517 x 129,5mm
A-3152.0000100
A-3155.0000010
Box / kartón 1
Rear lamp for buses - direction indicator - 136mm
Diameter
Box / kartón 1
Spare lens for A-3155.xxxxxxx
Zadné svetlo vhodné pre autobusy - smerové 136mm
priemer
Náhradný kryt pre A-3155.xxxxxxx
A-3152.0000200
Box / kartón 1
Rear lamp for buses - position/stop - 136mm Diameter
A-3127.0000100
Box / kartón 1
Zadné svetlo vhodné pre autobusy - koncové/brzdové
136mm priemer
Rear lamp UNI - left
Size: 189,5 x 97mm
Zadné svetlo UNI - ľavé
Rozmer: 189,5 x 97mm
A-3152.0000500
Box / kartón 1
Rear lamp for buses - fog - 136mm Diameter
A-3127.4000110
Bag / PE vrecko 2
Zadné svetlo vhodné pre autobusy - hmlové 136mm
priemer
Spare lens for A-3127.0000100
Náhradný kryt pre A-3127.0000100
Front Fog Lamps / Predné hmlové svetlá
A-3127.0000000
Box / kartón 1
A-3224.0000000
Box / kartón 2
Front fog lamp - oval
Rear lamp UNI - right
Size: 189,5 x 97mm
Predné hmlové svetlo - oválne
Zadné svetlo UNI - pravé
Rozmer: 189,5 x 97mm
A-3149.2000000
Box / kartón 1
A-3225.0000000
Box / kartón 1
Rear LED lamp with DIN conector - Water Proof - left
Size: 240 x 65,5mm
Front fog lamp with position light (H3 + T10)
- rectangular
Zadné LED svetlo s DIN konektorom - vodotesné - ľavé
Rozmer: 240 x 65,5mm
Predné hmlové svetlo s obrysovým svetlom (H3 + T10)
- obdĺžnikové
A-3149.2000200
Box / kartón 1
A-3225.0000050
Box / kartón 1
Optic for fog lamp A-3225.0000000
Rear LED lamp with DIN conector - Water Proof - right
Size: 240 x 65,5mm
Optická vložka hmlového svetla A-3225.0000000
Zadné LED svetlo s DIN konektorom - vodotesné - pravé
Rozmer: 240 x 65,5mm
A-3159.0105000
Box / kartón 1
Rear LED lamp UNI with cable - water proof
Size: 179,4 x 39,2mm
OFF
ON
58
Zadné LED svetlo UNI s káblom - vodotesné
Rozmer: 179,4 x 39,2mm
Front Long Distance Lamps / Predné diaľkové svetlá
A-3226.0000000
Box / kartón 1
Front long distance lamp with position light (H3 + T10)
- rectangular
Predné diaľkové svetlo s obrysovým svetlom (H3 + T10)
- obdĺžnikové
Vehicle Lightings - SIM
Svietidlá pre motorové vozidlá - SIM
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Front Long Distance Lamps / Predné diaľkové svetlá
Description
Popis
Part Number
Kód
A-3228.6000500
Box / kartón 1
Blue front long distance lamp with pencil LED ring
(H1 + LED) - round - silver housing - 223mm Diameter
Continued / Pokračovanie
A-3226.0000050
Barcode
Čiarový kód
Box / kartón 1
Optic for long distance lamp A-3226.0000000
Modré predné diaľkové svetlo s LED krúžkom (H1 + LED)
- okrúhle - chróm - 223mm priemer
Optická vložka diaľkového svetla A-3226.0000000
Position Lamps / Pozičné svetlá
A-3227.0000000
Box / kartón 1
A-3110.0000000
Box / kartón 20
Front position lamp rectangular (C5W) - clear
Clear front long distance lamp with position light
(H1 + T10) - round - black housing - 223mm Diameter
Predné pozičné svetlo obdĺžnikové (C5W) - číre
Číre predné diaľkové svetlo s obrysovým svetlom
(H1 + T10) - okrúhle - čierne - 223mm priemer
A-3227.0000500
Box / kartón 1
A-3110.0000100
Box / kartón 20
Side position lamp rectangular (C5W) - amber
Blue front long distance lamp with position light
(H1 + T10) - round - black housing - 223mm Diameter
Pozičné smerové svetlo obdĺžnikové (C5W) - ambrové
Modré predné diaľkové svetlo s obrysovým svetlo
(H1 + T10) - okrúhle - čierne - 223mm priemer
A-3227.5000000
Box / kartón 1
A-3110.0000200
Box / kartón 20
Rear position lamp rectangular (C5W) - red
Clear front long distance lamp with position light
(H1 + T10) - round - silver housing - 223mm Diameter
Zadné pozičné svetlo obdĺžnikové (C5W) - červené
Číre predné diaľkové svetlo s obrysovým svetlo
(H1 + T10) - okrúhle - chróm - 223mm priemer
A-3227.5000500
Box / kartón 1
A-3110.0000400
Box / kartón 20
Position lamp rectangular (C5W) - red/white
Blue front long distance lamp with position light
(H1 + T10) - round - silver housing - 223mm Diameter
Pozičné svetlo obdĺžnikové (C5W) - červeno/biele
Modré predné diaľkové svetlo s obrysovým svetlo
(H1 + T10) - okrúhle - chróm - 223mm priemer
A-3228.1000000
Box / kartón 1
A-3110.1000000
Box / kartón 20
Clear front long distance lamp with pencil LED ring
(H1 + LED) - round - black housing - 223mm Diameter
Front position lamp rectangular (C5W) with bracket
- clear
Číre predné diaľkové svetlo s LED krúžkom (H1 + LED)
- okrúhle - čierne - 223mm priemer
Predné pozičné svetlo obdĺžnikové (C5W) s držiakom
- číre
A-3228.1000500
Box / kartón 1
A-3110.1000100
Box / kartón 20
Blue front long distance lamp with pencil LED ring
(H1 + LED) - round - black housing - 223mm Diameter
Side position lamp rectangular (C5W) with bracket
- amber
Modré predné diaľkové svetlo s LED krúžkom (H1 + LED)
- okrúhle - čierne - 223mm priemer
Pozičné smerové svetlo obdĺžnikové (C5W) s držiakom
- ambrové
A-3228.6000000
Box / kartón 1
Clear front long distance lamp with pencil LED ring
(H1 + LED) - round - silver housing - 223mm Diameter
Číre predné diaľkové svetlo s LED krúžkom (H1 + LED)
- okrúhle - chróm - 223mm priemer
A-3110.1000200
Box / kartón 20
Rear position lamp rectangular (C5W) with bracket - red
Zadné pozičné svetlo obdĺžnikové (C5W) s držiakom
- červené
59
Vehicle Lightings - SIM
Svietidlá pre motorové vozidlá - SIM
Description
Popis
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
A-3129.9000100
Position Lamps / Pozičné svetlá
Packaging
Balenie
Box / kartón 12
Side position lamp wit reflector (C5W) - amber
Continued / Pokračovanie
A-3110.1000400
Description
Popis
Box / kartón 20
Smerové pozičné svetlo s odrazkou (C5W) - ambrové
Position lamp rectangular (C5W) with bracket
- red/white
Pozičné svetlo obdĺžnikové (C5W) s držiakom
- červeno/biele
A-3129.9000200
Box / kartón 12
Rear position lamp with reflector (C5W) - red
A-3124.0000000
Box / kartón 4
Zadné pozičné svetlo s odrazkou (C5W) - červené
Front position lamp (T4W) - clear
Predné pozičné svetlo (T4W) - číre
A-3129.8000000
A-3124.0000100
Box / kartón 12
Front position lamp with reflector (C5W) - clear
- with bracket
Box / kartón 4
Side position lamp (T4W) - amber
Predné pozičné svetlo s odrazkou (C5W) - číre
- s držiakom
Smerové pozičné svetlo (T4W) - ambrové
A-3129.8000100
A-3124.0000200
Box / kartón 12
Side position lamp wit reflector (C5W) - amber
- with bracket
Box / kartón 4
Rear position lamp (T4W) - red
Smerové pozičné svetlo s odrazkou (C5W) - ambrové
- s držiakom
Zadné pozičné svetlo (T4W) - červené
A-3129.8000200
A-3122.0000000
Box / kartón 12
Rear position lamp with reflector (C5W) - red
- with bracket
Box / kartón 6
Front position lamp (R5W) - clear
Zadné pozičné svetlo s odrazkou (C5W) - červené
- s držiakom
Predné pozičné svetlo (R5W) - číre
A-3157.0000024
A-3122.0000100
Box / kartón 12
Front position lamp with reflector 24V LED - Water Proof
- clear
Box / kartón 6
Side position lamp (R5W) - amber
Predné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - vodotesné
- číre
Smerové pozičné svetlo (R5W) - ambrové
A-3157.0000124
A-3122.0000200
Box / kartón 12
Side position lamp with reflector 24V LED - Water Proof
- amber
Box / kartón 6
Rear position lamp (R5W) - red
Smerové pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - vodotesné
- ambrové
Zadné pozičné svetlo (R5W) - červené
A-3157.0000224
A-3129.9000000
Box / kartón 12
Front position lamp with reflector (C5W) - clear
Predné pozičné svetlo s odrazkou (C5W) - číre
60
Box / kartón 12
Rear position lamp with reflector 24V LED - Water Proof
- red
Zadné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - vodotesné
- červené
Vehicle Lightings - SIM
Svietidlá pre motorové vozidlá - SIM
Description
Popis
Part Number
Kód
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
A-3141.6105224
Position Lamps / Pozičné svetlá
Barcode
Čiarový kód
Box / kartón 6
Rear position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - with bracket - red
Continued / Pokračovanie
A-3157.1000024
Description
Popis
Box / kartón 12
Front position lamp with reflector 24V LED - Water Proof
- with bracket - clear
Zadné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - s držiakom - červené
Predné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - vodotesné
- s držiakom - číre
A-3141.7105024
A-3157.1000124
Box / kartón 6
Front position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - with long bracket - clear
Box / kartón 12
Side position lamp with reflector 24V LED - Water Proof
- with bracket - amber
Predné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - s vysokým držiakom - číre
Smerové pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - vodotesné
- s držiakom - ambrové
A-3141.7105124
A-3157.1000224
Box / kartón 6
Side position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - with long bracket - amber
Box / kartón 12
Rear position lamp with reflector 24V LED - Water Proof
- with bracket - red
Smerové pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - s vysokým držiakom - ambrové
Zadné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - vodotesné
- s držiakom - červené
A-3141.7105224
A-3141.5105024
Box / kartón 6
Rear position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - with long bracket - red
Box / kartón 6
Front position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - clear
Zadné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - s vysokým držiakom - červené
Predné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - číre
Interior Lamps / Interiérové stropné svetlá
A-3141.5105124
Box / kartón 6
A-3115.0000000
Box / kartón 1
Side position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - amber
Interior lamp without switch
Size: 231 x 109mm
Smerové pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - ambrové
Interiérové stropné svetlo bez vypínača
Rozmer: 231 x 109mm
A-3141.5105224
Box / kartón 6
A-3115.0000900
Box / kartón 1
Rear position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - red
Interior lamp with switch
Size: 231 x 109mm
Zadné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - červené
Interiérové stropné svetlo s vypínačom
Rozmer: 231 x 109mm
A-3141.6105024
Box / kartón 6
A-3144.0000000
Box / kartón 1
Front position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - with bracket - clear
Interior lamp - round
Diameter: 182mm
Predné pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - s držiakom - číre
Interiérové stropné svetlo okrúhle
Priemer: 182mm
A-3141.6105124
Box / kartón 6
A-3144.1000000
Box / kartón 1
Side position lamp with reflector 24V LED - 500mm
cabel - with bracket - amber
Interior lamp - round
Diameter: 218mm
Smerové pozičné svetlo s odrazkou 24V LED - 500mm
kábel - s držiakom - ambrové
Interiérové stropné svetlo okrúhle
Priemer: 218mm
61
Daytime Running Lights (DRL) - MYCARR
Svetlá pre denné svietenie - MYCARR
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
A-DRL03
- High Quality round DRL lights!
- Size: 70(dia)x53mm(d)
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop and
automatic off/on when using driving lights
- Homologation according to ECE R48 under reg No. RL E11-00 0007
- 4 high-powered LED
- Consumption: 2x 4,4W (12V), 2x4,8W (24V)
- Input voltage: 12/24V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Light is distributed correctly
- Low consumption
- Light temperature 6000K
Packaging
Balenie
Daytime Running Lights (DRL) / Svetlá pre denné svietenie
A-DRL01
- High Quality DRL lights!
- Size: 147(w)x59,5(h)x45mm(l)
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop and
automatic off/on when using driving lights
- Homologation according to ECE R48 under reg No. RL E11-00 0003
- 5 high-powered LED
- Consumption: 2x 7,6W (12V), 2x4,5W (24V)
- Input voltage: 12/24V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Light is distributed correctly
- Low consumption
- Light temperature 6000K
Box / kartón 1
- Špičkové guľaté svetlá pre denné svietenie!
- Rozmery: priemer 70 mm, hĺbka 53 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla.
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E11-00 0007
- 4x vysoko výkonné LED
- Spotreba: 2x 4,4W(12V), 2x 4,8W(24V)
- Napájacie napätie: 12/24V
- Zabudované špeciálne LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
- Špičkové svetlá pre denné svietenie!
- Rozmery: š 147 x v 59,5 x h 45 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E11 00 0003
- 5x vysoko výkonné LED
- Spotreba: 2x 7,6W (12V), 2x4,5W (24V)
- Napájacie napätie: 12/24V
- Zabudované špeciálne LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Svetlá majú rozptýlené svetlo, ktoré netvorí kužeľ, a tým neoslňuje
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
A-DRL02
- High Quality DRL lights!
- Size: 160(w) x 25(h) x 55,14mm(l)
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop and
automatic off/on when using driving lights
- Homologation according to ECE R48 under reg No. RL E4-000012
- 5 high-powered LED
- Consumption: 2x 4,2W
- Input voltage: 12V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Heavy Duty waterproof
- Low consumption
- Light temperature 6000K
- Špičkové svetlá pre denné svietenie!
- Rozmery: š 160 x v 25 x h 55,14 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E4 - 000012
- 5x vysoko výkonné LED
- Spotreba: 2x 4,2W
- Napájacie napätie: 12V
- Zabudované špeciálne LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
62
Box / kartón 1
A-DRL03-K1
Frame for A-DRL03, black 5mm, pair of 2 pcs
Krycí krúžok na A-DRL03, čierny 5mm, 2 ks
Bag / PE vrecko 1
A-DRL03-K2
Frame for A-DRL03, black 10mm, pair of 2 pcs
Krycí krúžok na A-DRL03, čierny 10mm, 2 ks
Bag / PE vrecko 1
A-DRL03-K3
Frame for A-DRL03, chrome 5mm, pair of 2 pcs
Krycí krúžok na A-DRL03, chrómový 5mm, 2 ks
Bag / PE vrecko 1
A-DRL03-K4
Frame for A-DRL03, chrome 10mm, pair of 2 pcs
Krycí krúžok na A-DRL03, chrómový 10mm, 2 ks
Bag / PE vrecko 1
Box / kartón 1
Daytime Running Lights (DRL) - MYCARR
Svetlá pre denné svietenie - MYCARR
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
A-DRL06
- High Quality DRL lights!
- Size: 120(w)x36(h)x40,5mm(l)
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop and
automatic off/on when using driving lights
- Homologation according to ECE R48 under reg No. RL E11-00 0006
- 4 high-powered LED
- Consumption: 2x 4,8W (12/24V)
- Input voltage: 12/24V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Light is distributed correctly
- Low consumption
- Light temperature 6000K
Packaging
Balenie
Daytime Running Lights (DRL) / Svetlá pre denné svietenie
Continued / Pokračovanie
A-DRL04
- High Quality DRL lights!
- Size: 200(w)x41,1(h)x21,6mm(l)
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop and
automatic off/on when using driving lights
- Homologation according to ECE R48 under reg No. RL E4-000007
- 28x LED
- Consumption: 2x 4,8W
- Input voltage: 12V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Heavy duty waterproof
- Low consumption
- Light temperature 6000K
Box / kartón 1
- Špičkové svetlá pre denné svietenie!
- Rozmery: š 120 x v 36 x h 40,50 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E11 00 0006
- 4x vysoko výkonné LED
- Spotreba: 2x 4,8W (12,24V)
- Napájacie napätie: 12/24V
- Zabudované špeciálne LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
- Špičkové svetlá pre denné svietenie!
- Rozmery: š 200 x v 41,1 x h 21,6 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E4 - 000007
- 28x výkonné LED
- Spotreba: 2x 4,8W
- Napájacie napätie: 12V
- Zabudované špeciálne LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
A-DRL05
- High Quality position lights!
- Size: 110(w)x30(h)x30mm(l)
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop and
automatic off/on when using driving lights
- Homologation E4
- 11x LED
- Consumption: 2x 0,9W
- Input voltage: 12V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Heavy duty waterproof
- Low consumption
- Light temperature 6000K
- Špičkové pozičné svetlá pre denné svietenie!
- Rozmery: š 110 x v 30 x h 30 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla
- Homologácia: E4
- 11x výkonné LED
- Spotreba: 2x0,9W
- Napájacie napätie: 12V
- Zabudované špeciálne LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
Box / kartón 1
Box / kartón 1
A-DRL07
- Daytime running light 12V, 7LED
- Size: 80 mm (dia), 66,90 mm (d)
- Set includes module for automatic on after engine start. After low
beam lights has been switched on, DRL lights are automatically
switched to position lamps.
- Homologation according to ECE R48 under reg. No. RL E4 02 00
- 7x high-powered LED
- Consumption: 2x 7W
- Input voltage: 12V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Heavy Duty waterproof
- Low consumption
- Light temperature 6000K
Box / kartón 1
- Špičkové svetlá pre denné svietenie
- Rozmery: priemer 80 mm, hĺbka 66,90 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania. Po zapnutí stretávacích svetiel
sa svetlo automaticky prepne do režimu pozičného svetla.
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E4 02 00
- 7x vysoko výkonné LED
- Spotreba: 2x7W
- Napájacie napätie: 12V
- Zabudované špeciálny LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
63
Daytime Running Lights (DRL) - MYCARR
Svetlá pre denné svietenie - MYCARR
Part Number
Kód
Description
Popis
Packaging
Balenie
Part Number
Kód
Description
Popis
A-DRL10
- Daytime running light 12V, 5xLED
- Size: 149,5 (w) x 25,5 (h) x 25 (l) mm
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop and
automatic off/on when using driving lights
- Homologation according to ECE R48 under reg. No. RL E4 00 0163
- 5x high-powered LED
- Consumption: 2x 5W
- Input voltage: 12V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Heavy Duty waterproof
- Low consumption
- Light temperature 6000K
Packaging
Balenie
Daytime Running Lights (DRL) / Svetlá pre denné svietenie
A-DRL08
- Daytime running light 12V, 3xLED
- Size: 49,8 (w) x 30,76 (h) x 165,88 (l) mm
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop and
automatic off/on when using driving lights
- Homologation according to ECE R48 under reg. No. RL E4 0018
- 3x high-powered LED
- Consumption: 2x 4,1W
- Input voltage: 12V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Heavy Duty waterproof
- Low consumption
- Light temperature 6000K
Box / kartón 1
- Špičkové svetlá pre denné svietenie
- Rozmery: š 149,5 x v 25,5 x h 25 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla.
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E4 00 0163
- 5x vysoko výkonné LED
- Spotreba: 2 x 5W
- Napájacie napätie: 12V
- Zabudované špeciálny LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
- Špičkové svetlá pre denné svietenie
- Rozmery: š 165,88 x v 30,76 x h 49,8 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla.
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E4 0018
- 3x vysoko výkonné LED
- Spotreba: 2 x 4,1W
- Napájacie napätie: 12V
- Zabudované špeciálny LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
A-DRL09
- Daytime running light 12/24V, 6xLED
- Size: 100 (w) x 41 (h) x 230 (l) mm
- Set includes module for automatic on/off after engine start/stop
and automatic off/on when using driving lights
- Homologation according to ECE R48 under reg. No. RL E4 0022
- 6x high-powered LED
- Consumption: 2x 6W
- Input voltage: 12/24V
- Equipped with special LED modules with electronic current control
- Heavy Duty waterproof
- Low consumption
Light temperature 6000K
- Light temperature 6000K
- Špičkové svetlá pre denné svietenie
- Rozmery: š 230 x v 41 x h 100 mm
- Sada svetiel je doplnená modulom, ktorý zaistí automatické
rozsvietenie po zapnutí zapaľovania a zhasnutí pri zapnutí stretávacích
svetiel vozidla
- Homologácia podľa EHK/OSN č.48 pod číslom RL E4 0022
- 6x vysoko výkonné LED
- Spotreba: 2 x 6W
- Napájacie napätie: 12/24V
- Zabudované špeciálny LED moduly s elektronickým riadením prúdu
- Robustné vodotesné prevedenie
- Veľmi nízka spotreba
- Efektné biele svetlo s teplotou 6000K
64
Box / kartón 1
Box / kartón 1
Autobulbs
Autožiarovky
3
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
1
5
3
17.0
8.5
max.
12.5
max.
44.0 max.
18.5
max.
60.0
max.
32.0
max.
24.5
max.
H1
P14,5s
10.0
max.
448
ECE
12V
55W
455
EL448BL50X2
ECE
12V
55W
452
EL448BL90PX2
ECE
12V
55W
453
EL448BLX2
ECE
12V
55W
EL448LLX2
ECE
12V
EL448XLX2
ECE
EL448XLPX2
ECE
ECE
H3
PK22s
H4
P43t
32.0 max.
6V
55W
470
6V
60/55W
12V
35W
472
ECE
12V
60/55W
12V
55W
EL472BLX2
ECE
12V
60/55W
483
12V
100W
EL472BL50X2
ECE
12V
60/55W
55W
EL483BLX2
12V
100W
EL472BL90PX2
ECE
12V
60/55W
12V
55W
489
12V
130W
472HD
ECE
12V
60/55W
12V
55W
460
ECE
24V
70W
EL472LLX2
ECE
12V
60/55W
481
12V
100W
460LL
ECE
24V
70W
EL472XLX2
ECE
12V
60/55W
EL481BLX2
12V
100W
493
24V
100W
EL472XLPX2
ECE
12V
60/55W
487
12V
130W
496
24V
130W
473
12V
100/55W
484
12V
100/80W
EL484BLX2
12V
100/80W
100/90W
ECE
466
ECE
24V
70W
466LL
ECE
24V
70W
491
24V
100W
484R
12V
494
24V
130W
474
12V
130/90W
486
12V
160/100W
4
2
11.6
max.
43.0
max.
475
ECE
24V
75/70W
EL475LLX2
ECE
24V
75/70W
475HD*
ECE
24V
75/70W
475RT
24V
100/80W
475R
24V
100/90W
475RS
24V
130/90W
* Heavy Duty / Vysoká otrasuvzdornosť
25.0
6
9.0
max.
H7
PX26d
16 max.
19.5
31.0
max
H2
X511
477
ECE
12V
55W
477PR
ECE
12V
55W
EL477BLX2
ECE
12V
55W
EL477BL50X2
ECE
12V
55W
EL477BL50PX2
ECE
12V
55W
EL477BL90PX2
ECE
12V
55W
479
12V
55W
482
12V
100W
EL477LLX2
ECE
12V
55W
480
24V
70W
EL477XLX2
ECE
12V
55W
492
24V
100W
EL477XLPX2
ECE
12V
55W
495
24V
130W
784SP
12V
100W
EL784BLX2
12V
100W
70W
775
ECE
24V
EL775LLX2
ECE
24V
70W
24V
100W
785
66
17.0
80.0
max.
10.0
HS1
PX43t
472A
ECE
12V
35/35W
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
11
9
7
16.0
max.
16.0
max.
17.0
60.0
max.
55.0
max.
32.0 max.
55.0
max.
HB3
P20d
23.5
max.
UEC
P45t
36.8
max.
23.5
max.
36.8
max.
HB4
P22d
006HB
6V
60/55W
9005
ECE
12V
60W
9006
ECE
12V
51W
12HB
12V
60/55W
EL9005BLX2
ECE
12V
60W
EL9006BLX2
ECE
12V
51W
485
12V
100/80W
EL9005XLPX2
ECE
12V
60W
EL9006XLPX2
ECE
12V
51W
478
12V
130/90W
9005A
12V
100W
12V
80W
498
24V
55/50W
024HB
24V
75/70W
024HBR
24V
100/90W
024HBRS
24V
130/90W
10
9006A
12
8
12.4
55.0
max.
15.0
12.4
55.0
max.
31.5
max.
31.5
max.
HB3A
P20d
39.0
9005XS
ECE
12V
HB4A
P22d
60W
9006XS
ECE
12V
51W
51.0
HB1
P29t
42.0
9004
12V
65/45W
9004A
12V
100/80W
67
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
13
19
16
12.4
15.0
26.4 max
55.0
max.
39.0
31.5
max.
56.0
max
H10
PY20d
51.0
HB5
PX29t
42.0
456
9007
12V
65/55W
9007A
12V
100/80W
12V
H13
P26.4t
42W
459
17
12V
60/55W
20
14
11.7 max
11.7 max
43.0
max
H11
PGJ19-2
454
H8
PGJ19-1
458
9.0
43.0
max
ECE
12V
ECE
12V
25.4
max.
62.7
max.
H27W/2
PGJ13
55W
18
975
35W
ECE
12V
27W
21
15
12.4
12.5 max.
55.0
max.
11.7 max
31.5
max.
43.0
max
44.5
max.
67.0
max.
PG13
H9
PGJ19-5
457
68
ECE
12V
H12
Pz20d
65W
712
12V
53W
885
12V
50W
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
28
25
22
36.5
9.0
12.5 max.
54.0
44.5
max.
37.0
62.5
max.
886
12V
50W
917
6V
15W
391
6V
15/15W
918
12V
15W
392
ECE
6V
25/25W
393
ECE
6V
35/35W
6V
45/40W
26
23
BA20d
17.0
P26s
PGJ13
390
394
ECE
12V
25/25W
395
ECE
12V
35/35W
396
12V
45/40W
878
24V
35/35W
398
24V
45/40W
29
27.0
41.0
max.
50.0
max.
40.0
32.0
max.
26.0
R2
P45t
S3
P26s
52.0
423
ECE
6V
45/40W
410
ECE
12V
45/40W
295
ECE
6V
15W
429
ECE
24V
55/50W
298
ECE
12V
15W
24
BAX15d
27
181
6V
15/15W
30
36.5
35.0
max.
40.0
max.
65.0
50.0
max.
BA20s
32.0
max.
410H
P45t
12V
45/40W
52.5
max
399
12V
35W
397
24V
35W
400
12V
45W
400S
12V
50W
7.5
max
005
BA15d
12V
36W
69
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
31
35
33
5.0
40.0
max
8.8
max.
2.0
18.0
52.5
max.
12.1
max.
5.9 max.
BA15s
7.5
max.
W2x4,6d
BA9s
285
6V
1,2W
286
12V
1,2W
287
6V
2W
286A
amber/ambrová
12V
1,2W
002
12V
36W
641
6V
3W
286B
blue/modrá
12V
1,2W
002S
12V
45W
288
12V
2W
286G
green/zelená
12V
1,2W
401
24V
35W
288A
amber/ambrová
12V
2W
286R
red/červená
12V
1,2W
288B
blue/modrá
12V
2W
864
12V
2W
288G
green/zelená
12V
2W
508
24V
1,2W
288R
red/červená
12V
2W
508A
amber/ambrová
24V
1,2W
296
12V
3W
508B
blue/modrá
24V
1,2W
289
24V
2W
508G
green/zelená
24V
1,2W
508R
red/červená
24V
1,2W
32
289A
amber/ambrová
24V
2W
289B
blue/modrá
24V
2W
289G
green/zelená
24V
2W
289R
red/červená
24V
2W
24V
3W
297
8.8
max.
36
34
21.5
max.
BA9s
5.9 max.
6.5
293
ECE
6V
4W
233
233A
ECE
12V
4W
amber/ambrová
12V
4W
233B
blue/modrá
12V
4W
233G
green/zelená
12V
4W
233R
red/červená
12V
4W
24V
0,96W
874
249
ECE
24V
4W
249HD*
ECE
24V
4W
18.0
7.5
max.
21.0
max.
BA7s
249A
amber/ambrová
24V
4W
249B
blue/modrá
24V
4W
249G
green/zelená
24V
4W
282
6V
1,2W
249R
red/červená
24V
4W
875
12V
1,2W
36V
0,1A
281
12V
2W
284
24V
2W
283
24V
3W
873
* Heavy Duty / Vysoká otrasuvzdornosť
70
6341
12V
1,7W
952
12V
3W
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
40
38
37
20.5
10.0
9.0
26.7
max
25.0
max
2.1
W2,1x9,5d
6V
3W
499
6V
5W
506
12V
1,2W
12V
2W
509A
amber/ambrová
12V
2W
509B
blue/modrá
12V
2W
509G
green/zelená
12V
2W
509R
red/červená
12V
2W
12V
3W
504
ECE
504A
amber/ambrová
12V
3W
504B
blue/modrá
12V
3W
504G
green/zelená
12V
3W
504R
red/červená
12V
3W
ECE
12V
5W
ECE
12V
5W
501
501A
amber/ambrová
501B
blue/modrá
12V
5W
501G
green/zelená
12V
5W
501R
red/červená
12V
5W
24V
2W
24V
3W
968
505
ECE
3.0
W2,1x9,5d
500
509
43.0
2.1
502
4.5
12V
5W
882
882A
39
12V
21W
ECE
12V
21W
15.7
20.5
31.8
max.
2.1
43.0
3.0
4.6
max.
6.1
max.
9.5
max.
W2,1x9,5d
4.5
amber/ambrová
24V
3W
505B
blue/modrá
24V
3W
883
505G
green/zelená
24V
3W
892
6V
10W (12CP)
883A
505R
red/červená
24V
3W
921A
12V
10W
24V
5W
921AA amber/ambrová
12V
10W
507A
amber/ambrová
24V
5W
921
12V 18W (21CP)
507B
blue/modrá
24V
5W
921AM amber/ambrová
12V 18W (21CP)
507G
green/zelená
24V
5W
921R
12V
18W
507R
red/červená
24V
5W
961
12V
21W
922
24V
21W
ECE
ECE
41
505A
507
amber/ambrová
W3x16d
red/červená
ECE
amber/ambrová
W3x16q
12V
21/5W
12V
21/5W
42
8.3
18.0
6441
12V
1,7W
71
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
46
45
43
25.5
26.5
max.
53.0
26.5
max.
45.0
max.
45.0 max.
W2,5x16d
7.5 max.
182
182A
amber/ambrová
BA15s
BA15d
7.5 max.
ECE
12V
27W
210
6V
15W
335
ECE
12V
21W
ECE
12V
21W
889
6V
18W
346
ECE
24V
21W
6V
21W
291 *
ECE
24V
21W
6V
21W
* Heavy Duty / Vysoká otrasuvzdornosť
317
44
ECE
317A
amber/ambrová
317R
red/červená
6V
21W
211
12V
15W
890
12V
18W
382
26.5
12V
21W
382B
blue/modrá
12V
21W
382G
green/zelená
12V
21W
382R
red/červená
12V
21W
343
amber/ambrová
12V
21W
959
12V
25W
212
24V
15W
891
24V
18W
24V
21W
24V
21W
24V
21W
24V
35W
241
241A
44.0
W2,5x16q
290 *
401S
ECE
ECE
amber/ambrová
ECE
47
26.5
max.
45.0 max.
* Heavy Duty / Vysoká otrasuvzdornosť
BAU15s
180
180A
amber/ambrová
ECE
12V
27/7W
ECE
12V
27/7W
7.5 max.
581
amber/ambrová
584
clear/číra
582
72
ECE
ECE
12V
21W
12V
21W
24V
21W
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
53
50
48
26.5
max.
26.5
max.
45.0
max.
19.0 max.
30 0
max.
45.0
max.
7.5
max
7.5
max
BA15d
7.5
max.
BAZ15d
BA15s
381
12V
21/5W
566
ECE
12V
21/4W
205
ECE
6V
5W
514
24V
21/5W
567
ECE
24V
21/4W
244
ECE
6V
10W
6V
10W
ECE
12V
5W
244A
51
49
amber/ambrová
207
207A
amber/ambrová
12V
5W
207B
blue/modrá
12V
5W
207G
green/zelená
12V
5W
207R
red/červená
12V
5W
12V
10W
245AM amber/ambrová
12V
10W
245B
blue/modrá
12V
10W
245G
green/zelená
12V
10W
245R
red/červená
12V
10W
12V
21W
24V
5W
245
19.0
max.
26.5
max.
345
30 0
max.
45.0
max.
149
7.5
max.
BA15d
BAY15d
209
7.5
max
384
ECE
380
6V
21/5W
12V
21/5W
ECE
ECE
149A
amber/ambrová
24V
5W
149B
blue/modrá
24V
5W
149G
green/zelená
24V
5W
149R
red/červená
24V
5W
12V
5W
248*
ECE
24V
5W
247*
ECE
ECE
24V
5W
246
ECE
24V
10W
150
ECE
24V
5W
246A
amber/ambrová
24V
10W
246B
blue/modrá
24V
10W
246G
green/zelená
24V
10W
246R
red/červená
24V
10W
24V
10W
* Heavy Duty / Vysoká otrasuvzdornosť
52
380A
amber/ambrová
12V
21/5W
380R
red/červená
12V
21/5W
246HD*
24V
21/5W
876
28V
5W
24V
24/6W
877
28V
10W
294
334
ECE
ECE
* Heavy Duty / Vysoká otrasuvzdornosť
19.0
max.
37.5
max.
BA15s
207T
ECE
12V
5W
73
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
54
60
57
9.0
18.5
16.0
45.0
34.0
15.0
12V
H21W
BAY9s
BA15d
BAY15d
383
33.0
21/5W
927
6V
3W
436
436A
55
58
ECE
amber/ambrová
435
ECE
12V
21W
12V
21W
24V
21W
61
19.0 max.
30 0
max.
7.5
max.
H6W
BAX9s
BAU15s
434
245A
amber/ambrová
ECE
12V
10W
ECE
12V
6W
SV8.5-8
59
56
253
ECE
6V
5W
239
ECE
12V
5W
239AM amber/ambrová
12V
5W
239B
blue/modrá
12V
5W
239G
green/zelená
12V
5W
239R
red/červená
12V
5W
12V
10W
272
242
19.0 max.
BA9s
30 0
max.
7.5
max.
386
74
red/červená
ECE
RR5W
BAW15s
12V
5W
433B
12V
5W
433A
12V
10W
433
12V
20W
24V
5W
242A
amber/ambrová
ECE
24V
5W
242B
blue/modrá
24V
5W
242G
green/zelená
24V
5W
242R
red/červená
24V
5W
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
67
64
62
b = 42.0
b = 31.0
SV8.5-8
b = 31.0
SV8.5-8
263
6V
10W
239A
12V
5W
264
12V
10W
865
24V
3W
850
24V
5W
274
24V
10W
269
12V
SV7-8
10W
65
170
6V
3W
930
12V
3W
974
12V
5W
951
24V
3W
68
63
SV7-8
SV5.5-5
256
b = 41.0
12V
3W
66
SV8.5-8
953
12V
3W
69
266
6V
15W
851
6V
18W
852
6V
21W
265
12V
10W
267
12V
15W
270
12V
18W
12V
21W
24V
15W
24V
18W
24V
21W
273
ECE
277
276
275
ECE
b = 28.0
SV7-8
853
12V
3W
854
12V
5W
257
24V
3W
SV5.5-5
268
12V
3W
929
24V
3W
75
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
74
72
70
5.0
8.3
8.4
17.5
18.0
23.5
B8.4d
BX8.4d*
KW2x4,6d
530
grey/sivá
926
grey/sivá
12V
0,5W
517
518
frosted bulb/matovaná žiarovka
12V
0,5W
519
B8.7d
12V
1,12W
286TG
grey/sivá
12V
12V
1,2W
286TV
green/zelená
12V
2W
blue/modrá
12V
1,8W
508TG
brown/hnedá
24V
1,2W
pink/ružová
light blue/bledomodrá
847
clear/transparentná
12V
1,2W
520
white/biela
12V
2W
531
white/biela
12V
1,2W
972
blue/modrá
24V
1,8W
532
grey/sivá
12V
1,8W
286TP*
black/čierna
12V
1,2W
848
clear/transparentná
12V
2W
533
white/biela
24V
881
clear/transparentná
24V
884* light green/bledozelená
12V
2W
1,2W
286TPP*
12V
1,5W
1,2W
286TQ*lig.blue/bl.modrá
12V
1,8W
539*
orange/oranžová
12V
1,1W
508THBL* black/čierna
24V
1,2W
540*
24V
1,5W
71
beige/béžová
red/červená
1,2W
75
73
21.0
7.0
BAX
7.0
7.0
23.5
12.5
B8,3d
23.5
black/čierna
12V
1,2W
286TW
white/biela
12V
2W
508TVW*
grey/sivá
24V
1,2W
534**
black/čierna
12V
1,2W
535**
grey/sivá
24V
1,2W
* bracket distance 10,5mm / vzdialenosť medzi uškami 10,5mm
** bracket distance 12,5mm / vzdialenosť medzi uškami 12,5mm
76
green/zelená
522
white/biela
286TO
blue/modrá
12V
1W
286T
black/čierna
12V
1,2W
286THP
green/zelená
12V
2W
528
beige/béžová
12V
1,5W
508T
grey/sivá
24V
1,2W
542*
orange/oranžová
12V
1W
541*
white/biela
12V
1,12W
893*
blue/modrá
12V
1,2W
543*
green/zelená
12V
2W
894*
brown/hnedá
24V
1,2W
12V
1,2W
12V
1,2W
523
yellow/žltá
12V
1,5W
524
light blue/bledomodrá
12V
1,8W
frosted bulb/matovaná žiarovka
B8.5d
BX8.5d*
286TVW*
955
508TY
yellow/žltá
24V
1,2W
525
brown/hnedá
24V
1W
525B
blue/modrá
24V
1,2W
24V
1,2W
24V
1,4W
blue bulb/modrá žiarovka
526
white/biela
frosted bulb/matovaná žiarovka
508TGR
green/zelená
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
82
79
76
9.5
10.0
5.0
27.0
46.0
F4.8W
B12.9d
PCB
544
black/čierna
12V
2W
971
black/čierna
12V
1,2W
545
white/biela
12V
2W
550
grey/sivá
12V
1,8W
551
black/čierna
14V
1,4W
77
512
12V
white/biela
2CP
83
80
9.0
4.2
9.0
28.0
14.0
B10d
18.0
T-1/4NW
EBSN7
970
black/čierna
12V
1,2W
547
black/čierna
14V
1,4W
548
black/čierna
28V
40mA
700A
brown/hnedá
12V
3W
700
black/čierna
12V
5W
508EBSN7
24V
grey/sivá
1W
84
81
78
10.0
9.0
4.5
27.7
18.0
15.5
EBSN10
508EBSN10
574
black/čierna
14V
1,4W
beige/béžová
24V
1,2W
557
black/čierna
12V
1CP
558
white/biela
12V
2CP
77
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
91
88
85
13.0
10.0
4.8
28.0
20.5
32.0
B12,3d
B9
BX2d
553
brown/hnedá
12V
1W
552
black/čierna
12V
1,2W
555
black/čierna
24V
1,2W
556
green/zelená
24V
2W
513
12V
white/biela
2W
89
563
white/biela
24V
1W
564
white/biela
24V
2,4W
92
86
6.4
16.0
5.5
20.0
21
12.0
B11d
32.0
EBS-N
B29
569
559
yellow/žltá
14V
1,12W
560
grey/sivá
24V
1,2W
14V
white/biela
1CP
565
90
24V
white/biela
1W
93
87
10.0
4.8
5.5
30.0
21
KW2,1x9,5d
34.0
MFJF
561
brown/hnedá
12V
1,2W
572
white/biela
12V
1,2W
562
black/čierna
12V
1,2W
573
white/biela
28V
1,2W
78
570
black/čierna
12V
1,2W
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
97
94
100
4.8
4.5
15.0
7.4
46.0
11.2
11.7
4.6
48.0
MFSL
PX15d
571
12V
black/čierna
1,2W
95
933
Semi-Halogen
12V
25/25W
932
Halogen
12V
35/35W
98
T1 1/4
25.0
min.
858
6V
60mA
906
12V
40mA
859
12V
80mA
863
12V
100mA
101
4.8
16.0
7.4
37.8
11.2
42.0
max.
4.6
4.9
28.0
MFHZ
P15d-3
568
12V
black/čierna
13.0
1,2W
96
954
12V
25/25W
956
12V
35/35W
T1 1/2
25.0
min.
99
909
12V
100mA
102
3.2
19.0
6.5
T1
47.0
25.0
min.
18.0
PX15d
17.0
min.
4.35
957
12V
25/25W
855
6V
50mA
958
12V
35/35W
856
12V
30mA
845
12V
50mA
857
12V
60mA
862
12V
60mA
79
Autobulbs ELTA - Specification
Autožiarovky ELTA - Špecifikácia
106
103
10.0
52.5
D2R
33.0
max.
G4
2d-3
25.0
32.0
939
24V
20W
ELBXD2R
104
35W
107
8.0
34.0
P13,5s
931
12V
15W
105
D1S
PK32 d-2
ELBXD1S
52.5
D2S
25.0
32.0
ELBXD2S
80
35W
35W
Autobulbs ELTA - Bulb Listing
Autožiarovky ELTA - Zoznam žiaroviek
Part Number
Objednávacie číslo
V
W
Cap/Base
Pätica
Illustration No.
Obrázok č.
V
W
Cap/Base
Pätica
Illustration No.
Obrázok č.
002
12V
36W
BA15s
31
002S
12V
45W
BA15s
31
246B
24V
10W
BA15s
53
246G
24V
10W
BA15s
005
12V
36W
BA15d
30
246HD
53
24V
10W
BA15s
006HB
6V
60/55W
P45t
7
246R
53
24V
10W
BA15s
024HB
24V
75/70W
P45t
7
247
53
R5W
24V
5W
BA15d
024HBR
24V
100/90W
P45t
7
51
248
R5W
24V
5W
BA15s
024HBRS
24V
130/90W
P45t
53
7
249
T4W
24V
4W
BA9s
12HB
12V
60/55W
32
P45t
7
249A
24V
4W
BA9s
24V
32
5W
BA15s
53
249B
24V
4W
BA9s
149A
32
24V
5W
BA15s
53
249G
24V
4W
BA9s
32
149B
24V
5W
BA15s
53
249HD
24V
4W
BA9s
32
149G
24V
5W
BA15s
53
249R
24V
4W
BA9s
32
149R
24V
5W
BA15s
53
253
6V
5W
SV8,5-8
61
24V
5W
BA15d
51
256
12V
3W
SV7-8
65
6V
3W
SV7-8
67
257
24V
3W
SV7-8
66
149
150
ECE
R5W
R5W
170
Part Number
Objednávacie číslo
ECE
R10W
T4W
C5W
180
P27/7W
12V
27/7W
W2,5x16q
44
263
6V
10W
SV8,5-8
62
180A
PY27/7W
12V
27/7W
W2,5x16q
44
264
12V
10W
SV8,5-8
62
6V
15/15W
BAX15d
29
265
12V
10W
SV8,5-8
62
P27W
12V
27W
W2,5x16d
43
266
6V
15W
SV8,5-8
62
WPY21W
12V
21W
W2,5x16d
43
267
12V
15W
SV8,5-8
62
205
R5W
6V
5W
BA15s
53
268
12V
3W
SV5,5-5
69
207
R5W
12V
5W
BA15s
53
269
12V
10W
SV8,5-8
64
207A
12V
5W
BA15s
53
270
12V
18W
SV8,5-8
63
207B
12V
5W
BA15s
53
272
12V
10W
SV8,5-8
61
207G
12V
5W
BA15s
53
273
12V
21W
SV8,5-8
63
207R
12V
5W
BA15s
53
274
24V
10W
SV8,5-8
62
24V
21W
SV8,5-8
63
181
182
182A
C21W
207T
R5W
12V
5W
BA15s
52
275
209
R5W
12V
5W
BA15d
51
276
24V
18W
SV8,5-8
63
210
6V
15W
BA15s
45
277
24V
15W
SV8,5-8
63
211
12V
15W
BA15s
45
281
12V
2W
BA7s
34
212
24V
15W
BA15s
45
282
6V
1,2W
BA7s
34
12V
4W
BA9s
32
283
24V
3W
BA7s
34
233A
12V
4W
BA9s
32
284
24V
2W
BA7s
34
233B
12V
4W
BA9s
32
285
6V
1,2W
W2x4,6d
35
233G
12V
4W
BA9s
32
286
12V
1,2W
W2x4,6d
35
233R
12V
4W
BA9s
32
286A
12V
1,2W
W2x4,6d
35
12V
5W
SV8,5-8
61
286B
12V
1,2W
W2x4,6d
35
239A
12V
5W
SV8,5-8
62
286G
12V
1,2W
W2x4,6d
35
239AM
12V
5W
SV8,5-8
61
286R
12V
1,2W
W2x4,6d
35
239B
12V
5W
SV8,5-8
61
286T
12V
1,2W
B8,5d
73
239G
12V
5W
SV8,5-8
61
286TG
12V
1,2W
B8,7d
74
239R
12V
5W
SV8,5-8
61
286THP
12V
2W
B8,5d
73
24V
21W
BA15s
45
286TO
12V
1W
B8,5d
73
24V
21W
45
286TP
12V
1,2W
BX8,4d
72
24V
5W
BA15s
SV8,5-8
61
286TPP
12V
1,5W
BX8,4d
72
242A
24V
5W
SV8,5-8
61
286TQ
12V
1,8W
BX8,4d
72
242B
24V
5W
SV8,5-8
61
286TV
12V
2W
B8,7d
74
242G
24V
5W
SV8,5-8
61
286TVW
12V
1,2W
B8,3d
71
242R
24V
5W
SV8,5-8
61
286TW
12V
2W
B8,3d
71
6V
10W
BA15s
53
287
6V
2W
BA9s
33
6V
10W
BA15s
53
288
12V
2W
BA9s
33
53
288A
12V
2W
BA9s
33
55
288B
12V
2W
BA9s
33
233
239
241
T4W
C5W
P21W
241A
242
244
C5W
R10W
244A
C21W
245
R10W
12V
10W
245A
RY10W
12V
10W
BA15s
BAU15s
245AM
12V
10W
BA15s
53
288G
12V
2W
BA9s
33
245B
12V
10W
BA15s
53
288R
12V
2W
BA9s
33
245G
12V
10W
BA15s
53
289
24V
2W
BA9s
33
245R
12V
10W
BA15s
53
289A
24V
2W
BA9s
33
24V
10W
BA15s
53
289B
24V
2W
BA9s
33
24V
10W
BA15s
53
289G
24V
2W
BA9s
33
246
246A
R10W
81
Autobulbs ELTA - Bulb Listing
Autožiarovky ELTA - Zoznam žiaroviek
Part Number
Objednávacie číslo
ECE
V
W
Cap/Base
Pätica
Illustration No.
Obrázok č.
Part Number
Objednávacie číslo
ECE
V
W
Cap/Base
Pätica
Illustration No.
Obrázok č.
24V
2W
BA9s
33
457
H9
12V
65W
PGJ19-5
15
290
P21W
24V
21W
BA15s
45
458
H8
12V
35W
PGJ19-1
14
291
P21W
24V
21W
BA15d
46
459
12V
60/55W
P26,4t
19
293
T4W
6V
4W
BA9s
32
460
H3
24V
70W
PK22s
3
294
P21/5W
24V
21/5W
BAY15d
49
460LL
H3
24V
70W
PK22s
3
295
S3
6V
15W
P26s
26
466
H1
24V
70W
P14,5s
1
296
12V
3W
BA9s
33
466LL
H1
24V
70W
P14,5s
1
297
24V
3W
BA9s
33
470
6V
60/55W
P43t
5
289R
298
S3
12V
15W
P26s
26
472
H4
12V
60/55W
P43t
5
317
P21W
6V
21W
BA15s
45
472A
HS1
12V
35/35W
PX43t
6
317A
6V
21W
BA15s
45
472HD
H4
12V
60/55W
P43t
5
317R
6V
21W
BA15s
45
473
12V
100/55W
P43t
5
334
24V
24/6W
BAY15d
49
474
12V
130/90W
P43t
5
12V
21W
BA15d
46
475
H4
24V
75/70W
P43t
5
343
12V
21W
BA15s
45
475HD
H4
24V
75/70W
P43t
5
345
12V
21W
BA15s
53
475R
24V
100/90W
P43t
5
24V
21W
BA15d
46
475RS
24V
130/90W
P43t
5
12V
21/5W
BAY15d
49
475RT
24V
100/80W
P43t
5
380A
12V
21/5W
BAY15d
49
477
H7
12V
55W
PX26d
4
380R
12V
21/5W
BAY15d
49
477PR
H7
12V
55W
PX26d
4
381
12V
21/5W
BA15d
48
478
12V
130/90W
P45t
7
12V
21W
BA15s
45
479
12V
55W
X511
2
382B
12V
21W
BA15s
45
480
24V
70W
X511
2
382G
12V
21W
BA15s
45
481
12V
100W
P14,5s
1
382R
12V
21W
BA15s
45
482
12V
100W
X511
2
383
12V
21/5W
BAY15d
54
483
12V
100W
PK22s
3
384
6V
21/5W
BAY15d
49
484
12V
100/80W
P43t
5
12V
5W
BAW15s
56
484R
12V
100/90W
P43t
5
390
6V
45/40W
BA20d
28
485
12V
100/80W
P45t
7
391
6V
15/15W
BA20d
28
486
12V
160/100W
P43t
5
335
346
380
382
386
P21W
P21W
P21/5W
P21W
RR5W
392
S1
6V
25/25W
BA20d
28
487
12V
130W
P14,5s
1
393
S2
6V
35/35W
BA20d
28
489
12V
130W
PK22s
3
394
S1
12V
25/25W
BA20d
28
491
24V
100W
P14,5s
1
395
S2
12V
35/35W
BA20d
28
492
24V
100W
X511
2
396
12V
45/45W
BA20d
28
493
24V
100W
PK22s
3
397
24V
35W
BA20s
27
494
24V
130W
P14,5s
1
398
24V
45/40W
BA20d
28
495
24V
130W
X511
2
399
12V
35W
BA20s
27
496
24V
130W
PK22s
3
400
12V
45W
BA20s
27
498
24V
55/50W
P45t
7
400S
12V
50W
BA20s
27
499
6V
5W
W2,1x9,5d
37
401
24V
35W
BA15s
31
500
401S
24V
35W
BA15s
45
501
12V
45/40W
P45t
23
12V
45/40W
P45t
410
R2
410H
6V
3W
W2,1x9,5d
37
12V
5W
W2,1x9,5d
37
501A
12V
5W
W2,1x9,5d
37
24
501B
12V
5W
W2,1x9,5d
37
W5W
423
R2
6V
45/40W
P45t
23
501G
12V
5W
W2,1x9,5d
37
429
R2
24V
55/50W
P45t
23
501R
12V
5W
W2,1x9,5d
37
433
12V
20W
BA9s
59
502
12V
5W
W2,1x9,5d
38
433A
12V
10W
BA9s
59
504
12V
3W
W2,1x9,5d
37
W3W
12V
5W
BA9s
59
504A
12V
3W
W2,1x9,5d
37
434
H6W
12V
6W
BAX9s
58
504B
12V
3W
W2,1x9,5d
37
435
H21W
24V
21W
BAY9s
60
504G
12V
3W
W2,1x9,5d
37
436
H21W
12V
21W
BAY9s
60
504R
12V
3W
W2,1x9,5d
37
12V
21W
BAY9s
60
505
24V
3W
W2,1x9,5d
37
12V
55W
P14,5s
1
505A
24V
3W
W2,1x9,5d
37
12V
35W
PK22s
3
505B
24V
3W
W2,1x9,5d
37
433B
436A
448
H1
452
W3W
453
H3
12V
55W
PK22s
3
505G
24V
3W
W2,1x9,5d
37
454
H11
12V
55W
PGJ19-2
17
505R
24V
3W
W2,1x9,5d
37
455
H3
6V
55W
PK22s
3
506
12V
1,2W
W2,1x9,5d
37
12V
42W
PY20d
16
507
24V
5W
W2,1x9,5d
37
456
82
W5W
Autobulbs ELTA - Bulb Listing
Autožiarovky ELTA - Zoznam žiaroviek
Part Number
Objednávacie číslo
ECE
V
W
Cap/Base
Pätica
Illustration No.
Obrázok č.
Part Number
Objednávacie číslo
ECE
V
W
Cap/Base
Pätica
Illustration No.
Obrázok č.
BX2d
85
505R
24V
3W
W2,1x9,5d
37
556
24V
2W
506
12V
1,2W
W2,1x9,5d
37
557
12V
1CP
24V
5W
W2,1x9,5d
37
558
12V
2CP
507A
24V
5W
W2,1x9,5d
37
559
14V
1,12W
EBS-N
86
507B
24V
5W
W2,1x9,5d
37
560
24V
1,2W
EBS-N
86
507G
24V
5W
W2,1x9,5d
37
561
12V
1,2W
507R
24V
5W
W2,1x9,5d
37
562
1,2W
508
24V
1,2W
W2x4,6d
35
563
12V
24V
1W
B9
91
508A
24V
1,2W
W2x4,6d
35
564
24V
2,4W
B9
91
508B
24V
1,2W
W2x4,6d
35
565
24V
1W
B29
92
508EBSN10
24V
1,2W
EBSN10
81
566
P21/4W
12V
21/4W
BAZ15d
50
508EBSN7
24V
1W
EBSN7
80
567
P21/4W
24V
21/4W
BAZ15d
50
508G
24V
1,2W
W2x4,6d
35
568
12V
1,2W
MFHZ
95
508R
24V
1,2W
W2x4,6d
35
569
14V
1CP
B11d
89
508T
24V
1,2W
B8,5d
73
570
12V
1,2W
MFJF
93
508TG
24V
1,2W
B8,7d
74
571
12V
1,2W
MFSL
94
508TGR
24V
1,4W
BAX
75
572
12V
1,2W
KW2,1x9,5d
90
508THBL
24V
1,2W
BX8,4d
72
573
28V
1,2W
KW2,1x9,5d
90
508TVW
24V
1,2W
B8,3d
71
574
14V
1,4W
508TY
24V
1,2W
BAX
75
581
PY21W
12V
21W
BAU15s
47
509
12V
2W
W2,1x9,5d
37
582
PY21W
24V
21W
BAU15s
47
509A
12V
2W
W2,1x9,5d
37
584
12V
21W
BAU15s
47
509B
12V
2W
W2,1x9,5d
37
6341
12V
1,7W
509G
12V
2W
W2,1x9,5d
37
641
6V
3W
509R
12V
2W
W2,1x9,5d
37
6441
12V
1,7W
512
12V
2CP
BX8,4d
82
700
12V
5W
B10d
83
513
12V
2W
B12,3d
88
700A
12V
3W
B10d
83
514
24V
21/5W
BA15d
48
712
12V
53W
PZ20d
18
517
12V
1,12W
B8,4d
72
775
24V
70W
PX26d
4
518
12V
1,2W
B8,4d
72
784
12V
100W
PX26d
4
519
12V
1,8W
B8,4d
72
785
24V
100W
PX26d
4
520
12V
2W
B8,4d
72
801
30V
2W
BA9s
33
522
12V
1,2W
BAX
75
845
12V
50mA
523
12V
1,5W
BAX
75
847
12V
1,2W
KW2X4,6d
70
524
12V
1,8W
BAX
75
848
12V
2W
KW2X4,6d
70
525
24V
1,2W
BAX
75
850
24V
5W
SV8,5-8
62
525B
24V
1,2W
BAX
75
851
6V
18W
SV8,5-8
63
526
24V
1,2W
BAX
75
852
6V
21W
SV8,5-8
63
528
12V
1,5W
B8,5d
73
853
12V
3W
SV7-8
66
530
12V
0,5W
KW2x4,6d
70
854
12V
5W
SV7-8
66
531
12V
1,2W
KW2x4,6d
70
855
6V
50mA
99
532
12V
1,8W
KW2x4,6d
70
856
12V
30mA
99
533
24V
1,2W
KW2x4,6d
70
857
6V
60mA
99
534
12V
1,2W
B8,3d
71
858
6V
60mA
100
535
24V
1,2W
B8,3d
71
539
12V
1,12W
BX8,4d
72
859
862
12V
12V
80mA
60mA
100
102
540
24V
1,5W
BX8,4d
72
863
12V
100mA
541
12V
1,1W
BX8,5d
73
864
12V
2W
W2x4,6d
35
542
12V
1W
BX8,5d
73
865
24V
3W
SV8,5-8
62
543
12V
2W
BX8,5d
73
873
36V
0,10A
BA9s
32
544
12V
2W
B12,9d
76
874
24V
0,96W
BA9s
32
545
12V
2W
B12,9d
76
875
12V
1,2W
BA7s
34
547
14V
1,4W
T-1/4NW
77
876
28V
5W
BA15s
53
548
28V
40mA
T-1/4NW
77
877
28V
10W
BA15s
53
550
12V
1,8W
F4,8W
79
878
24V
35/35W
BA20d
28
551
14V
1,4W
F4,8W
79
881
24V
1,2W
KW2x4,6d
70
552
12V
1,2W
BX2d
85
882
W21W
12V
21W
W3x16d
40
553
12V
1W
BX2d
85
882A
WY21W
12V
21W
W3x16d
40
555
24V
1,2W
BX2d
85
883
W21/5W
12V
21/5W
W3x16q
41
507
W5W
H7
84
84
87
87
78
36
BA9s
33
42
99
100
83
Autobulbs ELTA - Bulb Listing
Autožiarovky ELTA - Zoznam žiaroviek
Part Number
Objednávacie číslo
ECE
V
W
Cap/Base
Pätica
Illustration No.
Obrázok č.
Part Number
Objednávacie číslo
ECE
V
W
Cap/Base
Pätica
Illustration No.
Obrázok č.
886
12V
889
6V
50W
PGJ13
22
EL448LLX2
H1
12V
55W
P14,5s
1
18W
BA15s
45
EL448XLPX2
H1
12V
55W
P14,5s
890
1
12V
18W
BA15s
45
EL448XLX2
H1
12V
55W
P14,5s
1
891
24V
18W
BA15s
45
EL472BL50X2
H4
12V
60/55W
P43t
5
892
6V
12CP
W2,1x9,5d
39
EL472BL90PX2
H4
12V
60/55W
P43t
5
893
12V
1,2W
BX8,5d
74
EL472BLX2
H4
12V
60/55W
P43t
5
894
24V
1,2W
BX8,5d
74
EL472LLX2
H4
12V
60/55W
1,2V
200mA
E10
97
EL472XLPX2
H4
12V
60/55W
P43t
P43t
5
895
896
2,2V
300mA
E10
97
EL472XLX2
H4
12V
60/55W
P43t
5
9004
12V
65/45W
P29t
8
EL475LLX2
H4
24V
75/70W
P43t
5
9004A
12V
100/80W
P29t
8
EL477BL50X2
H7
12V
55W
PX26d
4
12V
60W
P20d
9
EL477BL50PX2
H7
12V
55W
PX26d
4
12V
100W
P20d
9
EL477BL90PX2
H7
12V
55W
PX26d
4
HB3A
12V
60W
P20d
10
EL477BLX2
H7
12V
55W
PX26d
4
HB4
12V
51W
P22d
11
EL477LLX2
H7
12V
55W
PX26d
4
12V
80W
P22d
11
EL477XLPX2
H7
12V
55W
PX26d
4
12V
51W
P22d
12
EL477XLX2
H7
12V
55W
PX26d
4
9007
12V
65/55W
PX29t
13
EL481BLX2
12V
100W
P14,5s
1
9007A
12V
100/80W
PX29t
13
EL483BLX2
12V
100W
PK22s
3
906
12V
40mA
100
EL484BLX2
12V
100/80W
P43t
5
909
12V
100mA
101
EL775LLX2
24V
70W
PX26d
4
917
6V
15W
P26s
25
EL784BLX2
12V
100W
PX26d
4
918
12V
15W
P26s
25
EL9005BLX2
HB3
12V
60W
P20d
9
919
2,5V
300mA
E10
96
EL9005XLPX2
HB3
12V
60W
P20d
9
921
12V
18W
W2,1x9,5d
39
EL9006BLX2
HB4
12V
51W
P22d
11
921A
12V
10W
W2,1x9,5d
39
EL9006XLPX2
HB4
12V
51W
P22d
11
921AA
12V
10W
W2,1x9,5d
39
ELBXD1S
D1S
35W
PK32d-2
107
921AM
12V
18W
W2,1x9,5d
39
ELBXD2R
D2R
35W
P32d-3
106
921R
12V
18W
W2,1x9,5d
39
ELBXD2S
D2S
35W
P32d-2
105
922
24V
21W
W2,1x9,5d
39
926
12V
0,5W
KW2x4,6d
70
927
6V
3W
BA15d
57
929
24V
3W
SV5,5-5
69
930
12V
3W
SV7-8
67
931
12V
15W
P13,5s
104
932
12V
35/35W
PX15d
97
933
12V
25/25W
PX15d
97
939
24V
20W
G4
103
951
24V
3W
SV7-8
67
952
12V
3W
953
12V
3W
SV5,5-5
68
954
12V
25/25W
P15d-3
98
955
12V
1,2W
BAX
75
956
12V
35/35W
P15d-3
98
957
12V
25/25W
PX15d
96
958
12V
35/35W
PX15d
96
959
12V
25W
BA15s
45
961
12V
21W
W2,1x9,5d
39
963
4,8V
500mA
P13,5s
98
968
24V
2W
W2,1x9,5d
37
970
12V
1,2W
T-1/4NW
77
971
12V
1,2W
F4,8W
79
972
24V
1,8W
B8,4d
72
974
12V
5W
SV7-8
67
12V
27W
PGJ13
20
28V
2W
BA9s
33
9005
HB3
9005A
9005XS
9006
9006A
9006XS
975
HB4A
H27W/2
994
36
EL448BL50X2
H1
12V
55W
P14,5s
1
EL448BL90PX2
H1
12V
55W
P14,5s
1
EL448BLX2
H1
12V
55W
P14,5s
1
84
H7
5
Autobulbs QLUX - Specification
Autožiarovky QLUX - Špecifikácia
8.5
max.
17.0
24.5
max.
44.0 max.
18.5
max.
448QLUX
ECE
481QLUX
466QLUX
ECE
8.8
max.
60.0
max.
H1
P14,5s
21.5
max.
H4
P43t
32.0 max.
12V
55W
472QLUX
12V
100W
484QLUX
24V
70W
475QLUX
ECE
ECE
475RQLUX
T4W
BA9s
5.9 max.
12V
60/55W
233QLUX
ECE
12V
4W
12V
100/80W
249QLUX
ECE
24V
4W
24V
75/70W
24V
100/80W
12.5
max.
16.0
max.
8.8
max.
32.0
max.
10.0
max.
12.1
max.
55.0
max.
H3
PK22s
BA9s
5.9 max.
453QLUX
ECE
12V
55W
483QLUX
ECE
12V
100W
460QLUX
ECE
24V
70W
HB3
P20d
23.5
max.
36.8
max.
9005QLUX
ECE
12V
288QLUX
12V
2W
289QLUX
24V
2W
60W
5.0
11.6
max.
16.0
max.
2.0
18.0
43.0
max.
25.0
H7
PX26d
16 max.
477QLUX
ECE
784QLUX
775QLUX
W2x4,6d
55.0
max.
ECE
HB4
P22d
23.5
max.
12V
55W
12V
100W
24V
70W
36.8
max.
9006QLUX
ECE
12V
286QLUX
12V
1,2W
508QLUX
24V
1,2W
51W
85
Autobulbs QLUX - Specification
Autožiarovky QLUX - Špecifikácia
26.5
max.
10.0
26.7
max
45.0 max.
2.1
PY21W
BAU15s
W2,1x9,5d
7.5 max.
504QLUX
ECE
12V
3W
581QLUX
505QLUX
ECE
24V
3W
amber/ambrová
501QLUX
ECE
12V
5W
507QLUX
ECE
24V
5W
ECE
12V
21W
19.0 max.
26.5
max.
30 0
max.
7.5
max.
45.0 max.
P21W
BA15s
7.5 max.
382QLUX
ECE
12V
21W
241QLUX
ECE
24V
21W
BA15s
207QLUX
ECE
12V
149QLUX
ECE
24V
5W
5W
245QLUX
ECE
12V
10W
246QLUX
ECE
24V
10W
QLBSTAND
26.5
max.
45.0
max.
7.5
max
P21/5W
BAY15d
380QLUX
ECE
12V
21/5W
294QLUX
ECE
24V
21/5W
86
C5W
SV8.5-8
239QLUX
ECE
12V
5W
QLUX bulb stand with shelves
Stojan na žiarovky QLUX s policami
Luxline is online at
www.luxline.sk
From here Luxline ELTA´s customers can download soft copies of
catalogue, check stock in real time and place orders using our
ordering system. (for registered customers only)
The Luxline website is updated regularly so log on today to find
out the latest product releases and product news.
Luxline nájdete na internete
www.luxline.sk
ELTA zákazníci fi. Luxline si tu môžu stiahnuť aktuálny katalóg
výrobkov, pozrieť si aktuálny stav zásob a zaslať objednávku
cez náš objednávací systém. (len pre registrovaných zákazníkov)
Internetová stránka Luxline je pravidelne aktualizovaná a pokiaľ
si ju otvoríte dnes, dozviete sa o novinkách.
Usefull Contacts / Užitočné kontakty:
Sales / Predaj: [email protected], [email protected]
Sales technical info / predaj-technická podpora:
[email protected], [email protected]
General info / Všeobecné informácie: [email protected]
For all other enquiries, just call +421-35-6922601, 6922602,
Fax: +421-35-6922603 and member of staff will be happy to help.
Pre ostatné informácie volajte +421-35-6922601, 6922602,
Fax: +421-35-6922603 a radi Vám pomôžeme.
A QUALITY BRAND SERVICING
THE EUROPEAN AFTERMARKET
Delivering Performance
The drive behind the Elta brand today is based on price, quality and service. Effective management
of our ranges in conjunction with a wealth of aftermarket knowledge enables us to offer our customers
the right product at the right price delivered at the right time.
Elta delivers performance...
Výhoda za ELTA značkou dnes je založená na cene, kvalite a službách. Efektívne riadenie ponúkaných
výrobkov spolu so znalosťami dnešného trhu nám umožňujú ponúknuť našim zákazníkom správny
výrobok za správnu cenu a dodať v správny čas.
Your Elta distributor: / Váš Elta distribútor:
Sales / Predaj T: +421-35-6922601, 6922602, F: +421-35-6922603
[email protected], [email protected]
LUXLINE spol. s r.o., J. Murgaša 102, 940 64 Nové Zámky, Slovakia, T: +421-35-6428084, F: +421-35-6428088, [email protected]
www.luxline.sk
Download

Automotive Bulbs and Accessories Catalogue Katalóg autožiaroviek