9
1. Magnetické vlastnosti látok.
Okrem obyčajnej magnetky, ktorú máme na dverách chladničky, existuje ešte veľa vecí, ktoré
majú vo svojom vnútri schovaný magnet: čierny pás na bankomatovej karte, magnetické vlaky,
reproduktory rádia a televízie prenášajú zvuky pomocou magnetov, tlačidlá na výťahoch,
magnetické šachy....atď. Ich využitie je mnohostranné.
http:// www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=magnetick
%C3%A9+guli%C4%8DkyVIsEFbiL-14.8.2013.18:11
P1
Porozmýšľaj, kde všade sa ešte využíva magnet a magnetizácia. Napíš aspoň päť príkladov.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
P2
Magnety delíme na :
Ako sa k sebe správajú dva súhlasné
póly magnetu?
P3
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=magnetick%C3%A9+vlastnosti 14.8.2013 18:37
_____________________________
Ako sa k sebe správajú dva
nesúhlasné póly magnetu?
_____________________________
http://www.supermagnete.de/photos/medium/3095.jpg 14.8.2013 18:53
P4
Označ póly tyčového magnetu a dokresli indukčné čiary.
P5
P6
Zisti, ktoré zvieratá využívajú pre svoju
orientáciu magnetické pole Zeme.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ako sa od seba líši kompas, buzola
a GPS?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
3
„Implementácia daltonského plánu do vzdelávania“ (ITMS kód: 26110130465)
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.
P7
Môžeme si vyrobiť magnet z akejkoľvek látky? Vysvetli.
.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
P8
Ako na seba pôsobia dve magnetky? Nakresli a odôvodni.
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=magnetka14.8.2013,20:18
P9
99
Teleso z feromagnetickej látky sa v magnetickom poli stane magnetom- dočasným, alebo trvalým.
Doplň z akej ocele a uveď ku každému 2 príklady: DočasnýTrvalý-
P10
Farebne označ kov, ktorý má feromagnetické vlastnosti:
zlato- platina-meď- hliník- nikel- železo- cín- olovo- kobalt- zinok- striebro.
P11
Na pružine je pripevnený menší magnet. Čo sa stane, ak k nemu priblížime väčší magnet?
Na základe správania sa magnetov, označ ich póly. Zdôvodni správanie sa magnetov a tvoje
označenie ich magnetických pólov.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__
P12
Doplň.
Magnety pôsobia na seba..................................silami. Magnetické sily môžu byť.........................alebo
........................... Veľkosť magnetických síl ....................... so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od magnetu.
Magnetické sily pôsobia v .......................... poli. Magnetické účinky sú najvýraznejšie na ....................
magnetu. Telesá z ................................ látok možno zmagnetizovať ich vložením do ..........................
poľa. Tento jav nazývame............................ Magnetické pole môžeme znázorniť sústavou..................
čiar magnetického poľa. Indukčné čiary znázorňujú smer pôsobenia magnetickej ....................................
„Implementácia daltonského plánu do vzdelávania“ (ITMS kód: 26110130465)
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.
V1
V2
Dokresli indukčné čiary magnetického poľa dvoch magnetov.
Napíš, ako by si si dokázal vyrobiť magnet._______________________________________
__________________________________________________________________________
V3
V okolí magnetu je magnetické pole, ktoré sa prejavuje silovým pôsobením na magnetku. Farebne
vyznač póly magnetiek.
V4
Dokresli indukčné čiary magnetického poľa dvoch magnetov.
E1
V enciklopédiách či internete vyhľadaj informácie o Curieho teplote. Kto ju popísal, čo je Curieho
teplota a ako pôsobí na magnety. ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
E2
E3
Vyslov hypotézu, prečo sa magnety na dvierkach skriniek ničia, ak búchame dvierkami pri ich
zatváraní. ______________________________________________________________________
Vysvetli, na akom princípe funguje v prírode táto jednoduchá buzola . Ak
nevieš, pomôž si internetom.
„Implementácia daltonského plánu do vzdelávania“ (ITMS kód: 26110130465)
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.
Download

1. Magnetické vlastnosti látok.