Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
Dünyada ~300 milyon hasta

Astım için sağlık sisteminde önemli
harcamalar yapılmaktadır.

Doğrudan maliyet (hastane ve ilaç masrafları),

Dolaylı maliyet (işgünü kaybı, erken ölüm)
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
Türkiye’de ~ 4 milyon hasta
2011
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011
http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
Astım

Birçok hücre ve mediatörün rol oynadığı
KRONİK ve İNFLAMATUAR bir hava yolu
hastalığıdır.
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
Mast hücreleri
Bazofiller
Eozinofiller
Lenfositler
Makrofajlar
Monositler
Nötrofiller
Fibroblastlar
Trombositler
Epitel ve Endotel hücreleri
Birçok hücre tipi, mediatör ve reseptörün
kompleks iletişimi...
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
Birçok hücre tipi, mediatör ve reseptörün
kompleks iletişimi...
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
Hava yollarının normal bir birey için
zararsız olan bir uyarana, daralma ile
yanıt vermesidir.
Hava yolu mukozasında oluşan hasarı tamir amacıyla
organizmanın gösterdiği reaksiyon sonucunda kalıcı
değişikliklerin oluşuması:

SUBEPİTELİAL FİBROZİS,

BRONŞ DÜZKAS HİPERTROFİSİ VE HİPERPLAZİSİ,

YENİ DAMAR OLUŞUMLARI

GOBLET HÜCRE HİPERTROFİSİ
N
A
R
?
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
!
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
SEYREDEN
ATAKLAR HALİNDE
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
SEYREDEN
ATAKLAR HALİNDE
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER

Nefes darlığı

Göğüste sıkışma hissi

Öksürük

Hırıltılı solunum

Vizing

Vizing atağı (atakları) öyküsü

Gece öksürüğü

Egzersiz ile öksürük ve/veya vizing


Allerjenler veya nonspesifik uyaranlarla semptomların
ortaya çıkması
Uzun süren ÜST solunum yolu enfeksiyonları ve ardından
ALT solunum yolu semptomlarının ortaya çıkması
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER

Semptomlar genellikle ataklar halinde
olduğu için solunum sisteminin fizik
muayenesi NORMAL olabilir.
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER


Ronküs

Ekspiryum sonunda veya

İnspiryum ve ekspiryumda
Vizing
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER

Ağır atak sırasında

sessiz akciğer,

hiperinflasyon,

siyanoz,

taşikardi,

yardımcı solunum kasları kullanımı
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER

Solunum fonksiyon testleri
PEFMETRE
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
SPİROMETRE

Solunum fonksiyon testleri
 Hava
yolu OBSTRÜKSİYONUNUN gösterilmesi
 Bu
obstrüksiyonun REVERSİBL olduğunun
gösterilmesi
FVC
FEV1
FEV1/FVC
RV
FRC
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER

Solunum fonksiyon testleri
 Hava
yolu OBSTRÜKSİYONUNUN gösterilmesi
 Bu
obstrüksiyonun REVERSİBL olduğunun
gösterilmesi
 Kısa
etkili beta-2 agonist inhalasyonundan 15 dk
sonra FEV1 %12 artmışsa obstrüksiyon reversibldir.
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER

Akciğer grafisi

Diğer hastalıkları
ekarte etmek veya
komplikasyonları
değerlendirmek
amacıyla çekilir.

Genellikle normal
olup, ataklarda
hiperinflasyon
bulguları vardır.
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
?
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
YAPAN DURUMLAR
HAVA YOLU OBSTRUKSİYONU

Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER

Yaygın hava yolu obstrüksiyonları

KOAH

Bronşektazi

Kronik bronşiolit

Kistik fibrozis

Enfeksiyonlar
Lokal hava yolu obstrüksiyonları

İntraluminal (Lümende)

İntramural (Havayolu duvarında)

Ekstramural (Dışarında bası)
DİĞER DURUMLAR
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER

Kronik rinosinüzit,

GÖR

ACE blokerleri ile oluşan öksürükler

Sol kalp yetersizliği
Semptomları kontrol altına almak ve bu
kontrolü sürdürmek
Egzersiz dahil normal aktiviteyi sağlamak
Alevlenmeleri önlemek
Morbidite ve mortaliteyi önlemek
Hasta eğitimi
Tetikleyici etkenlerin uzaklaştırılması
Uzun süreli tedavi için plan yapılması
Atak için tedavi planı yapılması
Hastanın düzenli takibi
Hasta eğitimi
Tetikleyici
Uzun süreli tedavi için plan yapılması
Atak için tedavi planı yapılması
Hastanın düzenli takibi
Hasta eğitimi
Tetikleyici
Uzun süreli tedavi için plan yapılması
Atak için tedavi planı yapılması
Hastanın düzenli takibi
Kontrol edici = ANTİİNFLAMATUVAR
Semptom giderici = BRONKODİLATÖR

Kontrol edici = ANTİİNFLAMATUVAR ilaçlar
 İnhale
ve sistemik steroidler
 Lökotrien
 Uzun
reseptör antagonistleri
etkili teofilin
 Kromonlar
 Uzun

etkili beta-2 agonistler
Semptom giderici = BRONKODİLATÖR ilaçlar
 Kısa
etkili beta-2 agonistler
 Teofilinler
(İ.V. Formları)
 Antikolinerjikler
KONTROL
ALTINDA
KISMEN
KONTROL
ALTINDA
KONTROL
ALTINDA
DEĞİL
KONTROL
ALTINDA
Aşağıdakilerin tümünün
karşılanması
KISMEN
KONTROL
ALTINDA
Herhangi birinin bulunması
KONTROL
ALTINDA
DEĞİL
1 hafta içinde, 3 ya da daha
fazlasının bulunması
Kontrole dayalı tedavi yaklaşımı
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
Kontrole dayalı tedavi yaklaşımı
Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKANER
 Kortikosteroidler
 Uzun
 Kısa
etkili beta-2 agonistler
etkili beta-2 agonistler
 Antikolinerjikler
Download

Astım Sunumu