PANTA REI – ročník 5 jún 2011
Čo sme pre Vás pripravili:
Máme prvú kráľovnú
Exkurzia v STV
Deň Detí
Deň na kolieskach
Jeden deň skoro prvákom
Májové tancujúce slniečko
1
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Obsah
Úvodník........................................................................................................................................................................................... 2
Miesto, ktoré mám rád................................................................................................................................................................... 3
Babkin sad............................................................................................................................................................................................. 3
Pánsky vrch............................................................................................................................................................................................ 3
Voňavý lesík- Kerta................................................................................................................................................................................ 4
Šašo veľký šibal............................................................................................................................................................................. 5
Karnevalové šantenie na prvom stupni........................................................................................................................................ 6
Máme prvú kráľovnú..................................................................................................................................................................... 7
Exkurzia v STV............................................................................................................................................................................... 8
Biblická olympiáda......................................................................................................................................................................... 8
Mám básničku na jazýčku.............................................................................................................................................................. 9
Básnička moja kamarátka.............................................................................................................................................................. 9
Poďme spolu do lesa................................................................................................................................................................... 10
Nezabudnúť na spev.................................................................................................................................................................... 10
Slávik Slovenska........................................................................................................................................................................... 11
Deň na kolieskach........................................................................................................................................................................ 11
Májové tancujúce slniečko.......................................................................................................................................................... 12
Divadielko Gašparko rozdáva radosť a smiech........................................................................................................................12
Do školy na metle či s motykou.................................................................................................................................................. 13
A opäť sme najlepší..................................................................................................................................................................... 14
Stretnutie novinárov..................................................................................................................................................................... 14
Rozprávková hodina.................................................................................................................................................................... 15
Družinári do boja.......................................................................................................................................................................... 15
Deň Detí :)...................................................................................................................................................................................... 15
Štvrtáci zdolali Minčol.................................................................................................................................................................. 17
Nakukli sme do počítačového raja ............................................................................................................................................. 18
Ako v rozprávke „Soľ nad zlato“................................................................................................................................................. 18
Poďte s nami do rozprávky.......................................................................................................................................................... 19
Jeden deň skoro prvákom .......................................................................................................................................................... 20
Šport.............................................................................................................................................................................................. 21
Basketbal ................................................................................................................................................................................................... 21
Športové súťaže.......................................................................................................................................................................................... 21
Lúčenie deviatakov....................................................................................................................................................................... 22
Rozlúčka deviatakov ................................................................................................................................................................... 22
RELAX........................................................................................................................................................................................... 23
Náramky priateľstva................................................................................................................................................................................... 23
Vtipy.......................................................................................................................................................................................................... 23
Ú VO DNÍK
Milí učitelia, žiaci a ostatní čitatelia !!!
Po dlhšom čase sme opäť tu. Začali sa prvé letné dni a my sa tešíme na prázdniny, ale zároveň smútime, že sú tu posledné
dni v škole. Snažili sme sa pre Vás pripraviť, čo najlepšie číslo. Ponúkame Vám množstvo nových udalostí, veľa zábavy,
fotiek, ktoré sa udiali v druhom polroku na našej super škole. Sme radi, že ste nám prispievali svojimi článkami, a že sa Vám
náš časopis páči. Časopis sme robili pre Vás s veľkou radosťou a túžbou priniesť Vám udalosti zo zákulisia našej školy.
REDAKČNÁ RADA
2
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
a prebudím sa ako prvé sa idem nadýchať ranného čerstvého
vzduchu a pri tom pozorujem východ slnka a keď sa
IESTO
K T O R É M Á M R Á D započúvam, počujem nádherný spev vtáčikov. Toto prekrásne
miesto sa nachádza v malebnej dedinke pod Čiernou horou
V rámci modernizácie vyučovacieho procesu žiaci 7. Poloma.
ročníkov vytvorili projekty so slovenského jazyka pod názvom
Teraz už asi viete, prečo máme toto miesto radi.
„ Miesto, ktoré mám rád“. Siedmaci sa rozdelili do skupín a
MARTA KNUTOVÁ, PAULA KUKUČKOVÁ,
dohodli sa na úlohách. Jeden zo skupiny mal napísať
NATÁLIA MAČOVÁ A KRISTÍNA KUŽMOVÁ
umelecký opis, ďalší to mal prepísať vo Worde, tretí pripravil
fotogalériu a posledný člen skupiny to mal všetko uložiť do
Power Pointu.
Pánsky vrch
Na hodinách slovenského jazyka potom došlo k prezentácií
Ranné kvapky rosy sa tichučko zaleskli v tráve. Bolo ticho a
samotných projektov. Ich práce boli skvelé a výnimočné. A tu
ešte
pomerne príjemne chladno. Prvé ranné lúče začali
sa potvrdilo, že žiaci sa nových vecí neboja, ba naopak, sú
dopadať
na zem. Bol to nádherný pohľad, nie však pre rosu.
otvorení pre všetko, čo ich dvíha vyššie a vyššie..
Tá vedela, že s prvými teplými rannými lúčmi tu už nebude.
Ponúkame vám vlastnú tvorbu žiakov s autentickými
fotografiami
M
,
Babkin sad
Keď sa povie miesto, ktoré mám rád hneď si predstavím
jedno
z mojich
najobľúbenejších
miest, babkin sad.
Babkin
sad
je
prekrásne
miesto.
Chodníček, ktorý doň
vedie je úzky a po
okrajoch ho lemuje
tráva z ktorej vykúkajú
zlatisté hlávky, ktoré sa
na nás usmievajú ako
malé slniečka, menom
púpavy. Nachádzajú sa
tu
rôzne
ovocné
stromy,
napríklad
čerešňa, hruška, slivka
či jabloň. K týmto
stromom mám veľa
spomienok z detstva,
ako sme po nich liezli, odtrhávali sme ich chutné plody. Sú tu
aj kríky, ktorých plody máme tiež veľmi radi, napríklad
malina, egreš, čierne, biele
alebo červené ríbezle.
Teraz tam všetko nádherne
vonia, pretože je jar
a všetko
kvitne.
Na
stromoch sa nachádzajú
biele alebo bielo - ružové
púčiky
kvetov,
ktoré
neprestajne
opeľujú
usilovné včielky. Uprostred
sadu je aj studňa. Za sadom sa nachádza nie veľká, ale zato
veľmi pekná lúka, na ktorej sme sa tiež ako malé deti hrávali.
Je tu plno hocijakých rôznofarebných kvetov, ktoré sú ako
dúha. Teraz sa na nej nachádzajú dva utešené baránky. Veľmi
sme si ich obľúbili, pretože sú ešte malé a veľmi roztomilé.
Najradšej máme, keď nám trávu jedia priamo z ruky a my ich
pri tom môžeme hladkať. Keď som u babky na prázdninách
Slnko nesmelo vykuklo spoza kopca. Rozhliadlo sa a postupne
nadobudlo istotu, že je správny čas zobudiť spáčov. Začalo
teda stúpať, vyššie a vyššie, až bolo celé von a nastal deň.
Stromy sa zobudili na šteklenie lúčov a hneď sa odeli do
krásnych voňavých pestrofarebných šiat. Lúky sa taktiež
nenechali zahanbiť a vhupli do šiat hrajúcich všetkými
farbami a vôňami sveta. Včielky, prebudené tou vôňou, ospalo
vyleteli z úľov zbierať prvé dúšky nektáru. Vtáčiky začali
spievať ranné piesne. Vítali nový deň a zobúdzali aj
najposlednejších spáčov. Slnko sa však rozhodlo ukázať
neskôr im svoju silu naplno. S postupujúcim časom sa jeho
horúčava stala takmer neznesiteľnou a príroda sa stiahla. Les
tichučko šumel vánkom, ktorý šantil v korunách stromov,
akoby všetkých lákal, aby sa schladili v jeho tieni.
Všetko stíchlo úplne a príroda sa ponorila do tvrdého spánku,
z ktorého ju zas prebudia ráno prvé slnečné lúče.
STANISLAV VANDŽURA
3
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Voňavý lesík- Kerta
Prírodu a krásu prírody berieme ako samozrejmosť. Ale niekedy sa
treba pozastaviť a porozmýšľať o kráse, ktorá nás obklopuje. Tak ako
aj my sme sa pozastavili nad našou obcou a rozmýšľali, akú krásu
nám ponúka. Prvá myšlienka bola, že najkrajší je park s lavičkami,
neskôr nám napadol les, kopce, lúky či pasienky. Lenže to všetko je
široký pojem. My sme sa pozreli hlbšie a prišli na krásu lesíka v našej
obci. Lesíka, pri futbalovom ihrisku.
Lesík je nenápadný a skrytý za futbalovým ihriskom. Je tvorený
z krásnych ihličnatých a listnatých stromov, ktoré majú nezvyčajný
tvar. Napríklad, jeden gaštan je
široký, strom s hrubou voňavou
kôrou. Na jeseň je krásne
olemovaný pestrofarebnými listami.
Fascinuje svojimi rozvetvenými
konármi, ktoré sú rozprestreté ako
vejár. Do lesíka vedú lesné cestičky.
Vydupané na hladko a pokryté
suchým opadaným lístím. Sem-tam
sa povaľujú nejaké suché konáre,
ktoré spadli zo stromov. Prechádzka
týmito cestičkami je prekrásna lebo
pod
nohami
šuchoce
lístie
a praskajú konáre. Po bokoch
cestičiek je krásna zelená tráva sťa
mäkký koberec. V tomto jarnom
období je celý les rozkvitnutý, voňavý a zvučný. Sladká vôňa kvetín
pestrých farieb pošteklí každý noštek a spevavý hlas vtákom pohladí
každý noštek a spevavý hlas vtákov pohladí každý sluch. Tento les je
vytvorený ľudským očiam pre krásu a sluchu pre radosť. Už len pri
vstupe do tohto lesíka mám pocit ako keby som sa nachádzala v inej
dimenzii, kde nikoho nič netrápi ani nebolí. Práve naopak, len teší. Je
to ako druhé nebo na Zemi. Vysoké zelené ihličnaté stromy sú ako
plot okolo cestičky. A tie listnaté stromy sú ako detská hračka
vetríka. Vetríka, ktorý rozfúka tú krásnu a sladkú, výraznú vôňu po
celom lese. Poniektoré stromy sú ohnuté ako lavičky. A listnaté
dreviny mi pripomínajú malé deti, ktoré sa len stále smejú, hrajú
a šantia. Slnečné lúče pomedzi listy sa o kvety opierajú. A kvety sa
s veľkou krásou naň usmievajú. Najkrajšia je obloha, ktorá každý deň
inú podobu má. Raz je tmavá, raz svetlomodrá inokedy chytá farbu
do oranžová.
Keď sa prechádzam
v tomto lesíku, zdá sa
mi, že svet je ako
rozprávka.
Lebo
v rozprávke je aj niekto
alebo
niečo
zlé,
podobne ako v našom
živote sa nájde niečo
zlé alebo ťažké. Ale
pravdou je, že každá
rozprávka sa končí
šťastne alebo verziou:
žili šťastne až do smrti.
No pre mňa je šťastie ten lesík a v podstate on je záverom každého
dňa, ktorý prežijem. Nezáleží na tom, či bol deň dobrý alebo zlý. Ja
len viem, že záver dňa je vždy výborný lebo ten strávim
v prekrásnom lesíku, ktorý ešte skrýva toľko krásny, o ktorej sa nám
ani len nesníva.
LUCIA MIŠENKOVÁ, SIMONA ŽIHALOVÁ
MIROSLAVA ŠVECOVÁ, HELENA SEKERÁKOVÁ
Dňa 25.mája 2011 sa žiak Miroslav Hajzuš z 5. B zúčastnil
regionálneho kola súťažného projektu „Botanikiáda“
v Botanickej záhrade v Košiciach. Regionálnemu kolu
predchádzalo školské kolo, do ktorého sa zapojilo 8 piatakov.
Vyplnili online test a do ďalšieho kola postúpil jeden žiak.
„Botanikiáda“ je určená pre žiakov 5. ročníka. Tento rok sa
konal druhý ročník. Jej cieľom je vzbudiť záujem o prírodu,
o pestovanie rastlín a ochranu prírody. Žiaci boli rozdelení do
skupín a pod vedením študentov biológie Univerzity P. J.
Šafárika, plnili rôzne úlohy v areále Botanickej záhrady. Mali
sme možnosť vidieť aj výstavu exotických motýľov, ktorá sa
práve v tých dňoch konala. Na záver žiak aj sprevádzajúca
učiteľka dostali ako darček rôzne rastlinky. Najviac nás
zaujala a ohromila rastlina, ktorú len pred nedávnom objavili
v Austrálii. Pochádza ešte z čias dinosaurov, takže má
niekoľko miliónov rokov. Z Botanickej záhrady sme si
odniesli len tie najkrajšie zážitky a pocity, určite sa tam oplatí
zájsť.
MGR. JANA LOKAJOVÁ
4
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
ŠAŠO
VEĽKÝ ŠIBAL...
Zlatým klincom karnevalu bol kúzelník Fero.
Február 2011
Naša materská škola sa dňa
23. februára zmenila na
rozprávkovú krajinu, do ktorej
prišli
princezny,
Červené
čiapočky,
Snehulienky
a Šeherezáda. Objavili sa aj iné
oku lahodné postavičky: pirát,
kovboj, poľovník, vojak, veľmi
krásna rozkvitnutá lúka spolu s
vílou,
motýlik
a lienka. Vyzdobená trieda sa
rozjasnila farebnými girlandami,
balónikmi
a nechýbal
ani
symbol karnevalu: „Šašo, veľký
šibal..“ Karneval otvoril a prítomné masky privítal klaun zo
srdiečkovej krajiny. Len čo sa masky predstavili , nasadli do
šašovláčika. Ten ich za sprievodu hudby vozil po tanečnej
sále, ktorá ožila piesňami, spevom, smiechom a tancom.
Zasúťažili si v hre o hudobné kreslo a vypočuli si, ako sa
ľudia kedysi na fašiangy zabávali. Zlatým klincom karnevalu
bol kúzelník FERO. Jeho kúzla deti sledovali so zatajeným
dychom. Nechýbali ani tradičné fašiangové šišky a ovocný čaj.
Na konci veselej zábavy čakalo každého milé prekvapenie
v podobe sladkosti a diplom za krásnu masku.
Náš karneval vyčaril veru všetkým deťom úsmev na tvári.
„Takýto bol ten náš bál, rozprávkový karneval.“
Tancovalo sa …
Klaun zo srdiečkovej krajiny mal veľa práce.
Trošku oddychu pri predstavovaní sa
Ako z rozprávky ...
PANI UČITEĽKA
KATARÍNA ŠVECOVÁ
5
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
K A R N E VA L OV É
ŠANTENIE NA
P RVOM STUPNI
Školský karneval
Deň pred jarnými prázdninami sa u nás konal už tradičný
školský karneval žiakov prvého stupňa.
Víly stríg sa neboja,rytier nevyzýva do boja.
Margarétky, milé kvietky,zvŕtajú si zas sukienky.
Hudba hrá tu veselá,čertík hľadá anjela.
Krokodíl a čierna pani, kŕmia sa tu maškrtami.
Veselosti bolo dosť, to potvrdí každý hosť.
Naozaj, veselosti bolo dosť. Kde? No predsa na
tohtoročnom školskom karnevale, ktorý sa uskutočnil
24.februára 2011 v telocvični našej školy. A tak žiaci 1. - 4.
ročníka vymenili učebnice a zošity a zo žiakov sa stali veselí
šašovia, krásne princezny, tajomné čarodejnice, či iné
zaujímavé masky. Každá trieda sa predstavila svojimi
maskami spolu so svojou pani učiteľkou . Najkrajšie a
najzaujímavejšie masky boli odmenené peknými cenami. Už
sa tešíme na ďalší karneval v školskom roku 2011/2012.
Tretiaci a žiačka tretiačka
Druháci so zajačicou
Akcia „kukláči“
Pri súťažiach bolo veselo
Nechýbal tanec
BERNADETKA DRABIŠČÁKOVÁ , 1. ROČNÍK
Prváci so snehovou kráľovnou
6
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
MÁME
P RV Ú K R Á Ľ OV N Ú
V našej základnej škole prebehla voľba kráľov
detských čitateľov.
Marec 2011
Z kníh sa dozvedáme veľa múdrosti mnoho pekného,
zaujímavého...Knihy nás zavedú do ríše fantázie, odvedú preč
z reality a aj preto prebehla počas školského roka súťaž- voľba
kráľa detských čitateľov. Za kráľovnú bola korunovaná žiačka
7.B Marta Knutová spisovateľkou detských kníh Gabrielou
Futovou, ktorá našu školu navštívila 11.maca 2011 Besedy s
ňou sa zúčastnili žiaci 7.A , 7.B, 3.A triedy a žiaci piateho
ročníka. Na úvod stretnutia zaspievali žiačky z hudobného
krúžku. Beseda pokračovala voľnou debatou, ktorá bola
zameraná na tvorbu a život spisovateľky.
V závere p. spisovateľka žiakom rozdala svoje autogramy a
my sme ju pohostili buchtami.
Rozdávali sa autogramy
Naša kráľovná
Pozorne sme počúvali
IVANA MIŠENČÍKOVÁ, 8.B
7
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
EXKURZIA
V
STV
Zamoderovali si všetci
Marec 2011
Žiaci žurnalistického,
hudobno-moderátorského a literárnodivadelného krúžku sa 16. marca
zúčastnili exkurzie v slovenskej televízii
v Košiciach. Prezreli sme si rôzne štúdia ,
kde sa natáčajú relácie ako napr., Fokus,
Táraninky či Kapura.
Ukázali nám
zákutia, v ktorých sa spracúva zvuk alebo
obraz a taktiež aj réžiu. Bolo tam veľa tlačidiel, gombíkov
a rôznych prístrojov, o ktorých nám rozprávali a vysvetlili nám
aj ich funkciu. Na chvíľu sme sa mohli cítiť ako naozajstní
moderátori, pretože sme si mohli vyskúšať čítanie textu z
čítačiek v štúdiu, v ktorom sa práve chystalo živé vyslanie
regionálneho denníka. Dokonca sme videli aj tie najstaršie
prístroje, ktoré sa tam kedy vôbec používali. Všimli sme si aj
naozajstných moderátorov a osobnosti, ktoré vystupujú na
televíznej obrazovke. Na tejto exkurzii sa nám veľmi páčilo
a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých a nových vecí, ktoré
sa nám niekedy určite aj zídu.
Určite by sme si to chceli znovu niekedy zopakovať.
Otvára sa brána
Kto si to chce vyskúšať?
ZUZANA BUJŇÁČKOVÁ, 9.A
BIBLICKÁ
O LY M P I Á D A
Marec 2011
Pristane im to
Olympiáda sa konala na gymnáziu v Lipanoch 17.marca a
zúčastnili sa na nej Marta Knutová, Natália Mačová a Monika
Filipová. Na olympiáde boli zastúpené dva okresy. Okres
Sabinov a okres Stará Ľubovňa. Na začiatku nás privítala
riaditeľka gymnázia a potom sme sa spoločne pomodlili. Po
spoločnej modlitbe sme sa s chuťou pustili do riešenia úloh.
Súťaž sa delila na 5 súťažných kôl. Po treťom kole sme si
spravili krátku prestávku. Po prestávke sme sa opäť pustili do
riešenia úloh. Po poslednom kole sme si všetci vydýchli,že už
to máme za sebou a ostali sme v očakávaní na akom mieste
sme skončili. Priebežne sme sledovali tabuľku vyhodnotenia
ale ešte stále tam chýbali body z posledných kôl a my sme ani
netušili ako sa umiestnime. Konečne prišla tá dlho očakávaná
chvíľa a my sme sa dozvedeli,že sme sa umiestnili na
niektorých z prvých troch miest. Bolo to veľmi tesné a naša
škola vyhrala iba z pol bodovým rozdielom. Boli sme z toho
veľmi milo prekvapené,pretože tam boli veľmi silní súperi.
Sme radi,že sme sa tej olympiády mohli zúčastniť a ďakujeme
pani učiteľke Bujňákovej,že nás na ňu pripravila.
MONIKA FILIPOVÁ 8.A, NATÁLIA MAČOVÁ 7.B
Bludisko
8
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
MÁM
BÁSNIČKU NA
JAZÝČKU
BÁSNIČKA
MOJA
KAMARÁTKA
Marec 2011
Kto by nemal rád básničky? O tom, ako ich majú radi a ako
ich vedia zarecitovať šikovní škôlkari v našej materskej škole
sme sa presvedčili dňa 24.marca 2010 na milom podujatí s
názvom ,,Mám básničku na jazýčku." Jedna básnička krajšia
ako druhá sa striedali z úst malých recitátorov. Deti sa nám
predstavili pestrou škálou básni o jari, zvieratkách, priateľstve
a o radosti. Víťazmi sa stali všetci účinkujúci. Za krásne
recitačné umenie boli odmenení veľkým potleskom,
diplomami a sladkosťami. Nechýbal úsmev, tanec a v
neposlednom rade aj samotná detská radosť z vystúpenia.
Meduška
Apríl 2011
V stredu 6.apríla 2011 sa konal 10. ročník regionálnej
prehliadky v recitácii poézie a prózy detí materských škôl.
Škôlku v Šarišských Dravciach reprezentovala Katarína
Janičová. Spýtali sme sa jej aké to bolo.
„ Veľmi sa mi tam páčilo, deti recitovali pekné básničky. Ja
som mala básničku „Novina“ od Ľudmily Podjavorinskej.
Zaujalo ma vystúpenie medušiek a tiež ma potešili ceny.“
Všetci odmenení a spokoní
Jazýčky skryté za peknými úsmevmi
Bábika tichúčko spí …
Malé recitátorky
KATARÍNA BERDISOVÁ, 1. ROČNÍK
9
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
POĎME
SPOLU DO LESA...
NEZABUDNÚŤ
Vyčistili Kertu
NA SPEV
Sláviček
Apríl 2011
Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň
Zeme. Chceme žiť na čistej planéte, a preto aj
naša škôlka a prváci sa rozhodli urobiť niečo
pre našu Zem .Vybrali sme sa do blízkeho
lesa do Kerty. Deti dostali igelitové vrecia a
spoločne
pozbierali
všetky
papiere,
mikroténové vrecúška a iné odpadky, ktoré sa
tu povaľovali. Práca išla každému od ruky. Všetci sme sa až
čudovali, čo sme ponachádzali a čo človek dokáže „kade –
tade“ odhodiť. K príjemnejšiemu prostrediu prispievame my,
všetci, preto si prv, ako niekde niečo odhodíme, položme
otázku: „Čo keby to takto urobil každý?“. Nakoniec z lesa
odchádzal každý s dobrým pocitom, že prispel svojou troškou
k čistejšiemu životnému prostrediu.
Dňa 4. mája 2011
konala
ľudových
prehliadke sa
zúčastnil
jeho pocity
šťastný, lebo
dobre. Spieval
Draveckim poľu“
Máj 2011
sa v mestskej galérii mesta Lipany
regionálna prehliadka v speve
piesní detí MŠ. Na tejto
z našej
materskej
škôlky
Lukáško Kožár. Spýtali sme sa ho na
a zážitky. „Bol som veľmi
som pesničku zaspieval veľmi
som „Co še červeneje f tim
Začalo sa to spevom a tancom
Odpadkov bolo veľa
Šťasný Lukáško
SAMUEL JANIČ, DOMINIK MIŠENČÍK, 1. ROČNÍK
Máme čistejšiu Kertu
10
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
S L Á V I K S LOV E N S K A
DEŇ
NA KOLIESKACH
„ Spievanie mám zo všetkého najradšej,
spievanie, som ako v rozprávkovom sne..“
Prváci „inline“
Máj 2011
Súťaž Slávik Slovenska má už
dlhoročnú tradíciu, ktorá garantuje
operný spevák Peter Dvorský. Školské
kolo prebehlo v mesiaci apríl a víťazi
jednotlivých kategórií:
1. Katarína Berdisová 1.A
2. Lenka Palgutová 5.A
3. Katarína Ľašová 8.A
postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo 11.mája 2011.
Naše žiačky aj tam dokázali, že spievanie majú zo všetkého
najradšej, pretože Katka Berdisová získala čestne uznanie,
Lenka sa umiestnila na 2. mieste a Katka na 3. mieste. Celá
akcia bola na veľmi dobrej úrovni a domov si dievčatá okrem
vecných cien odniesli aj hlboké umelecké zážitky.
Kolieskové korčule sú jedny z najpopulárnejších športových
potrieb. V súčasnosti sú najznámejšie pod označením „inline"
- s kolieskami radenými v jednom rade. A že sú oblúbené,
ukázali aj žiaci prvého ročníka.
Aj keď nám počasie neprialo a cesta po daždi bola mokrá,
vybrali sme sa zjazdiť asfaltové cesty obce. Označení
reflexnými vestami sme sa presunuli na menej frekventovanú
cestu. Tam sme to poriadne kolieskovali.
V závere sme si dali preteky. Na korčuliach boli najrýchlejší
títo žiaci: Bernadetka Drabiščáková a Tiborko Barna a na
kolobežkách: Sonička Filipová a Tomáš Sontág. Víťazi nás
pôjdu reprezentovať v súťaži „ Na kolesách hravo, zdravo“,
ktorá bude v Rožkovanoch.
Máj 2011
Unavení ale usmievavi
Hviezdy speváckeho neba
IVANA MIŠENČÍKOVÁ, 8.B
Pripraviť sa, pozor, štart!
KRISTÍNA BELIŠOVÁ, NATÁLIA FILIPOVÁ1. ROČNÍK
11
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
M Á J OV É
TA N C U J Ú C E
D I V A D I E L K O G A Š PA R K O
SLNIEČKO
RO Z D Á VA R A D O S Ť A S M I E C H
Prehliadka detí MŠ
My sme tri prasiatka smelé ...
Máj 2011
Máj 2011
Dňa 18.mája 2011 sa v Lipanoch uskutočnila prehliadka
Ak raz uvidíte rozprávku z dielne pani Mihokovej budete
moderného tanca detí predškolského veku pod názvom ,, chcieť ďalšie a ďalšie. Tentokrát to bola rozprávka „ O troch
Májové tancujúce srdiečko.“ Túto akciu zorganizovala prasiatkach“, ktorú si žiaci prvého ročníka pozreli spolu
Materská škola na Námestí sv. Martina. Podujatie sa
s triedou lienok a včeličiek Materskej
uskutočnilo v mestskej galérii. Našu materskú školu
školy v Šarišských Dravciach. Aj
reprezentovala tanečná skupina dievčat pod názvom Dravecké
napriek tomu, že je to známy príbeh,
vytlieskavačky. Choreografiu na pieseň Mama Maria
stretol sa s veľkým úspechom. Počas
spracovala zástupkyňa materskej školy Irena Slaminková. Za
rozprávky sa deti smiali a opakovali
pekné vystúpenie boli všetci učinkujúci odmenení vecnými
humorné repliky príbehu. Potlesk na
cenami. Naše Dravecké vytlieskavačky mali z tohto podujatia
konci svedčil o tom, že aj bábkové
veľkú radosť a podali veľmi slušný výkon. Boli to: Katka
divadlo má svoje čaro a deti stále
Janičová, Katka Nendzová, Karolínka Širillová a Viktória
upúta.
Hovančíková.
Naše roztlieskávačky
Tanec je ich záľuba
IRENA SLAMINKOVÁ, UČITEĽKA MŠ
12
To je zaujímavé …
SONIČKA FILIPOVÁ, TIBORKO BARNA, 1. ROČNÍK
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
DO
Š K O LY N A M E T L E Č I S
MOTYKOU
Úprava okolia
Máj 2011
V piatok 20. mája bolo žiakom veselo. Do školy išli, ale
neučili sa. Zbierali papiere, vyhrabávali trávniky, zametali
rovné plochy. Potom sa pustili do vytrhávania buriny
v okrasnom záhone - skalke. Tam bola potrebná sila
a vytrvalosť. Vďaka mamičkám a babkám, ktoré sa podelili
o svoje kvety zo záhrad, naša skalka opäť ožila. Žiaci sľúbili,
že sa o kvety budú starať.
Najprv sme si okolie vyhrabali
Skalka je hotová
Zaslúžený oddych
Potom sme sa pustili do vytrhávania buriny
Ešte posledné úpravy
NATÁLIA FILIPOVÁ, 1. ROČNÍK
13
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
A
O PÄ Ť S M E N A J L E P Š Í . .
Máj 2011
Vo štvrtok 26.mája sme sa členovia žurnalistického krúžku
zúčastnili vyhodnotenia súťaže Najlepší školský časopis 2010.
Spolu sme sa tam stretli tieto školské časopisy : Školáčik,
Krivý Jany, Hviezdička, Pohoda, Panta Rei, PeNoVé čary,
Školetko, Májovkár, Ikváč, Okno a Jazierkáčik. Ešte pred
vyhodnotením
Veronika Fitzekova a Richard Scholtés
postupne každému časopisu vraveli rady, poukázali na chyby
ale tak isto aj pochválili. Náš časopis komentovali až ako
posledný. Každému už asi bolo jasné, že to najlepšie na
koniec. Keď nastalo vyhodnotenie, všetci netrpezlivo čakali
na akom mieste sa ich časopis umiestni. Náš časopis sa
umiestnil na krásnom 1. mieste. Tu je celkové vyhodnotenie
súťaže:
OBJAV ROKA - MÁJOVKÁR (ZŠ Prešov)
SKOKAN ROKA - ŠKOLÁČIK (ZŠ Poloma)
3. miesto
- ŠKOLETKO (ZŠ Jarovnice)
-HVIEZDIČKA (ZŠ Lipany)
-IKVÁČ (ZŠ Prešov)
2. miesto
- PeNoVé ČARY (ZŠ Pečovská Nová Ves)
1. miesto
- JAZIERKÁČIK (ZŠ Rožkovany)
- PANTA REI (ZŠ Šarišské Dravce)
Za to, že sme najlepší
ďakujeme aj pani učiteľke
Hovančíkovej a Janičovej.
STRETNUTIE
N OV I N Á ROV
Máj 2011
V štvrtok 26.mája o 11:00 hodine sme sa novinári zo
žurnalistického krúžku zúčastnili vyhodnotenia internetového
portálu www.iTorysa.sk. Je to spravodajský internetový portál,
kde mladí novinári prispievajú svojimi správami z ich obce
a okolia. A tu je nasledovné vyhodnotenie:
-Vyhodnotenie za najlepšiu správu získala Marta Mertová
zo Základnej školy z Brezovice.
-Vyhodnotenie za najaktívnejšiu školu získala Základná
škola Poloma.
-Za najaktívnejšiu prispievateľku bola vyhlásená Júlia
Kromková zo Základnej školy z Krivian.
Aj keď sme sa v týchto kategóriách neumiestnili dostali sme
vecnú odmenu v podobe knihy.
Trochu unavení
Blahoželáme
Vyrastú z nich novinári?
Naši novinári
14
IVANA MIŠENČÍKOVÁ 8.B
IVANA MIŠENČÍKOVÁ 8.B
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
RO Z P R Á V KOV Á
HODINA
Netradičné čítanie v treťom ročníku
Náš vytúžený sviatok bez učenia
Máj 2011
Jeden piatkový deň sa 3. A trieda
zobudila do krásnej rozprávky. Pýtate
sa, čo sa stalo? Stalo sa to, že sa žiaci
tretiaci spolu s pani učiteľkou
prezliekli
do
rozprávkových
kostýmov. Pani učiteľka všetkých
žiakov prečarovala na rozprávkové
bytosti, napríklad opičky, šašov,
čarodejnice, princezné. Vyučovanie sa
stalo pre žiakov neobyčajným zážitkom, pretože pani učiteľka
Mgr. Majka Kalinová nedávala v tento deň zlé známky, keď
niekto niečo nevedel, ale pričarovala mu vedomosti. Bolo to
super vyučovanie.
PATRIK GUĽAŠA, 1. ROČNÍK
DRUŽINÁRI
DEŇ DETÍ :)
DO BOJA
Súťaž školských družín
Jún 2011
Prvý jún je sviatkom dňa detí. My žiaci sme ho strávili na
podujatí, ktoré nám pripravili naši učitelia formou rôznych
hier a súťaží. Po celom areály školy boli rozmiestnené
stanovištia s tými najrôznejšími disciplínami, ako napr.
loptové, štafetové stanovištia, skákanie vo vreci , hudobnotanečné stanovište alebo stanovište pre bicykle, korčule, či
kolobežky. Na jednotlivých stanovištiach sme za vyhratú
disciplínu alebo len za zúčastnenie, mohli získať žetóny v
hodnote 10 a 20 centov. Za ne sme si mohli v bufete kúpiť
rôzne sladkosti a iné vecné ceny, ako napr. zápisníky, perá
kľúčenky či lopty. V tento deň sa uskutočnila aj ochutnávka
mliečnych výrobkov, ktorá sa konala v 1. pavilóne v triede
prvého ročníka. Po celý deň nám hrala hudba a bolo celkom
pekné počasie, vďaka čomu panovala celý deň skvelá nálada.
Na záver dňa boli odmení aj tí najlepší účastníci jednotlivých
súťaží.
Nakoniec sa už len chceme poďakovať hlavnej
organizátorke pani učiteľke Hovančíkovej a aj všetkým
učiteľom a zamestnancom školy za pripravenie asi toho
najlepšieho dňa v škole. Z tohto dňa si odnesieme mnoho
pekných spomienok a úžasných zážitkov na, ktoré určite nikdy
nezabudneme.
Máj 2011
Dňa 31.05.2011 sa naša škola v rámci ŠKD zúčastnila
súťaže v ľahkej atletike na ZŠ Komenského 112 v Lipanoch.
Do súťaže sa zapojilo 10 ZŠ. Súťaž pozostávala z týchto
disciplín: skok do diaľky, beh na 60m, vytrvalostný beh 120m
a hod kriketovou loptičkou. Prvé tri miesta získali Lipany A,
B, C. Naše družstvo sa umiestnilo na 5. mieste. Školu
reprezentovali žiaci 1-4. ročníka. Družstvo tvorili títo žiaci:
Anička Dvorščáková 4. A, Sonička Goliašová 3. A, Dávidko
Guľaša 3. A, Danko Kandráč 3. A, Ľuboško Stolárik 2. A,
Patrik Guľaša 1. A a pani vychovávateľka Mgr. Tatiana
Goliašová. Na súťaži sa nám veľmi páčilo a tešíme sa na jej
budúci ročník.
To je drina
PATRIK GUĽAŠA , 1. ROČNÍK
Sme silnejší
15
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Už to nevydržím
Ale mrzne
Futbal to je super hra
Trafil-netrafil
Tanečnice v akcii
Stoličkový beh
PAEDDR. JANA HOVANČÍKOVÁ
16
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
ŠTVRTÁCI
ZDOLALI
MINČOL
Škola v prírode
Jún 2011
V tomto školskom roku ju absolvovali žiaci štvrtého
ročníka. Tí strávili týždeň v príjemnom prostredí – Lúčka
Potoky. Odlúčení od svojich najbližších, pod dozorom pani
učiteľky sa učili poriadku a samostatnosti. Tieto dni si
spríjemnili
rôznymi
športovými
hrami,
súťažiami,
vychádzkami do prírody a turistikou. Zvládli namáhavý výstup
na vrch Minčol, taktiež boli pozrieť zrúcaniny Kamenického
hradu. Spýtali sme sa Lenky Berdisovej na jej pocity:
„Výstup na Minčol nám trval asi tak tri hodiny. Pri chate
sme mali opekačku, potom sme išli ku pomníku. Výhľad bol
skvelý. Na druhý deň na Kamenickom hrabe bolo dosť
nebezpečne ale zvládli sme to.“
Koniec týždňa si žiaci spríjemnili diskotékou. Ich
celotýždenná snaha bola odmenená pochvalou a udelením
diplomov. Boli to dni plné prekvapení a nových zážitkov.
Rekreačné zariadenie LÚČKA-POTOKY je umiestnené
v juhozápadnom údolí Čergovského pohoria, pod zrúcaninou
Kamenického hradu v nadmorskej výške 525 metrov nad
morom
a
5
kilometrov
od
mesta
Lipany.
Rekreačné zariadenie pozostáva z murovanej budovy,
drevených
zrubov
a
športového
areálu.
Návštevníci majú možnosť využiť pobyt v prekrásnom
prostredí okolitých lesov.
STANKA BUJŇÁKOVÁ, KATKA BERDISOVÁ, 1. ROČNÍK
17
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
NAKUKLI
SME DO
P O Č Í TA Č OV É H O R A J A
Články nepíše, nečíta ale napriek tomu pri
časopise presedí celé hodiny.
Jún 2011
My, zvedavé prvácke očká, sme sa 6. júna rozhodli
preskúmať pracovný kútik nášho informatika Petra
Mišenka. Za každou vetou musí byť bodka, tak aj
on sa stará o konečnú úpravu školského časopisu
PANTA-REI. Blížia sa letné prázdniny a to
znamená , že sa blíži vydanie ďalšieho čísla
časopisu. Tak plní nových zážitkov sme so
záujmom pozorovali jeho prácu. S počítačom
je dobrý kamarát a to sme mu závideli. Nedalo
nám a tak sme sa ho spýtali:
✗ Ako dlho sa venujete počítačom?
Už od základnej školy asi od siedmeho ročníka.
✗ Čo vás v detstve najviac zaujímalo, čo ste najradšej
robili?
„ Mojou záľubou bolo rozoberanie budíkov, skladanie už
nie“
✗ Pri práci s novými programami potrebujete školenie
alebo sa to naučíte sám?
„Väčšinou si poradím sám. Sú situácie, kedy sa
o problémoch porozprávam s niekým, kto to má vyskúšané.
Tiež využívam internetové vyhľadávače, napríklad google.“
✗ Je pre vás zaujímavé robiť školský časopis?
„Áno“ ( nemohol povedať nie )
✗ Aká je vaša najobľúbenejšia počítačová hra?
„Tomb Raider“
Po tejto poslednej odpovedi sme sa už nemohli dočkať,
kedy prídeme k počítačom, aby sme si mohli zistiť niečo
o tejto hre. Poďakovali sme sa a presunuli sa do triedy, kde
sme dostali ďalšiu domácu úlohu. A to: Zistiť niečo
o počítačovej hre Tomb Raider alebo si ju skúsiť zahrať.
Takéto domáce úlohy by mohli byť vždy!
STANKA BUJŇÁKOVÁ, SONIČKA FILIPOVÁ , 1. ROČNÍK
18
AKO
V ROZPRÁVKE
N A D Z L AT O “
„SOĽ
Jaskyňa Domica
Dňa 14. júna 2011 sa žiaci spolu s rodičmi a učiteľmi
Základnej školy v Šarišských Dravciach zúčastnili školského
výletu do jaskyne Domica.
Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje
sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom
svahu Silickej planiny v okrese Rožňava. Predstavuje časť
jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v
Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km.
Samotná Domica je dlhá 5 358 m, z čoho je od roku 1932 pre
verejnosť sprístupnený okruh dlhý 1 315 m. Objavil ju Ján
Majko 3. októbra 1926.
Mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov
radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne. Nezabudnuteľný
zážitok v návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke
Styx s dĺžkou 140 m. Domica predstavuje typ riečnej jaskyne
v zrelom až staršom štádiu vývoja. Teplota jaskyne sa
pohybuje od 10,2 °C do 11,4 °C a vlhkosť od 95 do 98 %.
V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je
zaradená do svetového prírodného dedičstva.
BERNADETKA DRABIŠČÁKOVÁ, KATKA BERDISOVÁ, 1. ROČNÍK
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
POĎTE
S NAMI DO
R O Z P R Á V K Y. . .
Roku pána 2011 siedmeho dňa, šiesteho mesiaca,
Ľubovianský hrad navštívila a jeho siedmimi storočiami
potvrdenú históriu spoznala, všetky úlohy zvládla 2.A zo
Šarišských Draviec. A tým sa navždy zapisuje do dejín hradu
Ľubovňa.
Indície sa hľadali všade
Sedemstoročná čarodejnica Hexa, vysvetľuje pravidlá
hry...
Návrat do školy našich prarodičov mal úspech.
Múdra sova nám tiež poradila
MGR. ANDREA SEMANOVÁ
19
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
JEDEN
DEŇ SKORO
PRVÁKO M
Naozajstný prvácky deň
Školská brána otvorená,
abecedou podoprená, kto do nej vojde,
triedu si nájde, či je ona či je on,
zazvoní mu školský zvon.
Jún 2011
Pri tejto pesničke sa budúcim prváčikom dňa 10 júna
otvorili dvere triedy 1.A na Základnej škole v Šariškých
Dravciach. Vytúžene sadali do lavíc a nemohli sa dočkať
prvého zvonenia. V tento deň si mohli vyskúšať naozajstný
prvácky deň. Priniesli si nové aktovky, peračníky a aj
predškolácke písanky. Učili sa, naozaj!
Pani učiteľky Janičovej sme sa spýtali, ako sa im darilo a čo
robili:
„Musím povedať, že ma veľmi prekvapili tým, že si po
zazvonení posadali a čakali, čo sa budeme učiť. Najprv sme sa
porozprávali o aktovkách, ako si ich máme vešať, kde máme
mať knihy a niečo sme si povedali aj o správnom sedení
v lavici. Po vyčerpávajúcich informáciách sme sa zahrali hru
„Putujúci kamienok“ . Zazvonilo a všetci natešene čakali na
svojich kamarátov či súrodencov. Boli šťastní, že sa môžu
popýšiť tým, že sú v škole. Myslím, že budú vzornými žiakmi,
veď vydržali naozajstné tri vyučovacie hodiny.“ A tak
prípravkári boli prvákmi, prváci zasa prípravkármi. Išli naspäť
do škôlky a verte – neverte, tešili sa!
Na to akí boli, pani učiteľka Slaminková povedala:
„Hrali sa, vyberali si obľúbené hračky. Dostali pracovné
listy, kde si vyskúšali matematické schopnosti. Naplánovali si
hru na rodinu a tiež hrali basketbal na terase. V závere sme si
prezerali videá ako kedysi recitovali v škôlke. Veľmi sa im to
páčilo.“
Nakoniec sa budúci prváci učili básničku, ktorú si povedia
v septembri UŽ AKO PRVÁCI.
Prešli rôčky, prešli dníčky už ideme do školičky …
BERNADETKA DRABIŠČÁKOVÁ, KATKA BERDISOVÁ, 1. ROČNÍK
20
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
ŠPORT
Basketbal
Aj v tomto školskom roku sa dievčatá
z našej školy zapojili do basketbalovej
súťaže. Po jednoznačnom priebehu
v okresnom kole, keď sme v dlhodobej
súťaži prehrali iba 2 zápasy, sa
o všetkom rozhodlo vo finálovom
turnaji v mestskej hale v Sabinove.
Našimi súpermi boli ZŠ Krivany a ZŠ
Komenského Sabinov. Po víťazstve nad
ZŠ z Krivian 39 : 20 a ZŠ Komenského
Sabinov 45 : 22 sme zaslúžene postúpili na krajské kolo do
Kamila Judičáková, Veronika Lukáčová, Judita
Popradu. V konkurencii 9 družstiev z celého kraja sme si však Bednarčíková, Ivana Mišenčíková, Klaudia Hovancová,
hanbu ako nováčikovia neurobili. V základnej skupine sme sa Vanesa Hovancová, Radka Hovancová, Soňa Kušnírová,
stretli so ZŠ Koškovce (okr. Humenné) a ZŠ Lendak.
Veronika Kušnírová, Kamila Bujňáková, Lenka
Koškovce sme porazili 29 : 18 a v rozhodujúcom zápase
Kaľuhová, Anna Kupčíková
o postup medzi tri najlepšie družstvá sme aj za „pomoci“
rozhodcov prehrali po veľmi bojovnom a vyrovnanom výkone
s basketbalovou školou z Lendaku 35 : 24. Aj keď nás
nedosiahnutý postup veľmi mrzel a aj sme si ponadávali
a poplakali si, dosiahli sme pekný úspech na ktorý môžu byť
dievčatá veľmi pyšné. O tento úspech sa zaslúžili: Veronika
Kušnírová, Veronika Lukáčová, Martina Genčurová, Mária
Mišenčíková, Judita Bednarčíková, Klaudia Hovancová,
Kamila Judičáková, Júlia Jacková, Darina Skladaná, Simona
Slaminková, Ivana Mišenčíková. Ešte raz veľké
„ĎAKUJEME“
MGR. JÁN STAJANČA
Športové súťaže
1.miesto: obvodné kolo vybíjaná – Lipany ZŠ Komenského
113 – žiaci 3. a 4. ročník.
1.miesto: obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov –
ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany : S. Domovec, M. Lukáč, D.
Mišenčík, S. Vandžura, D. Hovanec, J. Halaj, M. Judičák, D.
Hurajt, K. Sekerák, K. Sontág.
3.miesto: okresné kolo vo florbale mladších žiakov - ZŠ
Hviezdoslavova 1 Lipany
1.miesto: okresné kolo vo futbale starších žiačok žiačok –
ZŠ Komenského 113 Lipany
2.miesto: krajské kolo vo futbale starších žiačok – Ihrisko
Fintice
Skvelé výsledky naších dievčat všetkých tešia, no malá
škvrna po prehre na pokutové lopty vo finále krajského kola
a šanca na celoslovenské kolo v Senci nás bude určite ešte
dlho mrzieť. Pochváliť dievčatá určite treba, lebo v silnej
konkurencii tímov, ktoré disponovali aj reprezentantkami SR
dokázali zviditeľniť našu školu pekným umiestnením.
Snáď o rok do Senca.
MGR. STANISLAV HOVANČÍK
21
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
LÚČENIE
D E V I AT A K O V . . .
A je to tu ! Prichádza leto, prichádzajú tie vytúžené
prázdniny a my si až teraz uvedomujeme, že nám ostávajú
naše posledné týždne na základnej škole. Ešte dnes si
spomíname nato, ako sme po prvýkrát vkročili do budovy tejto
školy s veľkým strachom a obavami. Bol to však aj čas veľkej
radosti a túžby po spoznaní niečoho nového. Noví spolužiaci,
učitelia, povinnosti, prostredie... toto všetko nás sprevádzalo
pri nástupe do piateho ročníka. A nasledovalo ďalších päť
rokov plných „usilovného sedenia nad knihami “.
Každý školský rok nám dal čosi nové, čosi výnimočné. Rok
po roku sme boli múdrejší, poniektorí sebavedomejší. Vždy
sme si s radosťou pomáhali, či už mimo školy alebo neraz pri
odpovediach, písomkách a previerkach. Vieme, že aj preto sa
na nás často učitelia hnevali, ale aj tým sme sa predsa učili.
Sme veľmi radi, že sme navštevovali práve túto školu- ZŠ
Šarišské Dravce. Naučili sme sa, ako sa správne systematicky
učiť, ako nenápadne nazrieť susedovi do písomky, že 100
ročná vojna trvala v skutočnosti 116 rokov, taktiež vieme
názov najvyššieho vrchu Európy, zistili sme, ako sa dá uliať z
hodiny telesnej výchovy i to, aký vzorec má kyselina sírová.
Taktiež sme sa naučili znášať prehry, a potom sa postaviť na
vlastné nohy, nevzdávať sa a tešiť sa z víťazstiev. Ale
najdôležitejšie z vedomosti, ktoré sme tu získali, bolo vážiť si
priateľstvo, lásku a porozumenie. Škola nám dala veľa
priateľov. Medzi nimi neboli len spolužiaci či kamaráti z iných
tried, ale najmä chápaví učitelia, ktorí z nás vychovali
zodpovedné osobnosti. S týmito ľuďmi sme zažili množstvo
krásnych dni v škole i mimo nej. Boli to nádherné časy plné
radosti, šťastia, ale aj náročnej driny. Ja viem, nie vždy sme
boli nadšení, že sem musíme ísť. Hlavne, keď nás čakala
písomka z matiky alebo fyziky. Áno, hovorím o nás, deviataci.
O našich zážitkoch či problémoch, ktoré sme prežili na
hodinách, či na prestávkach, by vedeli tieto steny dlho
rozprávať. Množstvo odsedených hodín nám prinieslo okrem
zodratých nejedných nohavíc aj obrovské množstvo
vedomostí, za ktoré sme vďační hlavne vám naši skvelí
učitelia.  Osobitná vďaka patrí aj nášmu triednemu učiteľovi,
ktorý za nás „vyžehlil“ nejeden problém...Však, pán učiteľ ? 
Školské múry sú vždy chránené nami, najstaršími žiakmi
školy, deviatakmi. Sme hrdí na to, že sme boli päť - ročnou
súčasťou školy. Rok po roku deviataci odovzdávajú svoje
"kreslo "ôsmakom, ktorí netušia, čo ich čaká. Teraz budú
najstarší ,najmúdrejší a obľúbení. Preto prišla chvíľa, aby sme
im konečne prenechali trón. Náš čas vypršal! Aj keď sme len
deviataci, ktorí "vraj zjedli všetku múdrosť sveta“. Je čas
odísť. Môžeme už len povedať: prišli sme, videli sme a
zvíťazili sme nad deviatimi rokmi v škole.
Táto škola nám bude všetkým veľmi chýbať, ale vieme, že
vždy sa tu môžeme vrátiť... 9.A navždy.
ZUZANA BUJŇAČKOVÁ, 9.A
22
ROZLÚČKA
D E V I AT A K O V
Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú
dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina
spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov,
spoznávania i lúčenia. Všetky tieto slová by sa dali nahradiť
jediným – škola.
Je to už deväť rokov, čo sme si po prvýkrát sadli do
školských lavíc, spoznali našu prvú pani učiteľku, nových
spolužiakov a kamarátov. Pomaly sme sa popasovali z
písmenkami a číslicami a na konci prvého ročníka sme mohli
hrdo vyhlásiť: " Sme prváci!".
Dôležitým medzníkom bol piaty ročník, kedy sme už boli
na druhom stupni. S tým prišli aj náročnejšie hodiny, noví
učitelia a aj vysvedčenie bolo iné. V šiestom ročníku nám
pribudla fyzika. Začali sme spoznávať fyzikálne veličiny a
zákony. A pomaly tu bol ôsmy ročník a ďalší nový predmet.
Chémia. Pustili sme sa do spoznávania prvkov ich latinských
názvov a značiek. A pre nás najväčším lákadlom boli pokusy.
No začali sme si uvedomovať, že na ďalší školský rok už my
budeme deviataci. Budeme sa pripravovať na monitor,
pripravovať sa na prijímačky a lúčiť sa so školou. No a teraz
sme tu.
Dali ste nám cennú vec, čo sa nedá kúpiť ani za všetky
poklady sveta – vzdelanie. Vzdelanie, bez ktorého by sme boli
ako malé rybky v šírom oceáne, ktoré nič nezmôžu proti
väčším rybám. Boli ste to práve Vy, ktorí ste pochválili i
pokarhali, ukázali nám naše plusy i mínusy. Naučili ste nás aj
to, aby sme ostali samými sebou a nepretvarovali sa.
Bolo krásne zistiť, že v každom z nás sa ukrýva jedinečná
osobnosť, ktorá je pripravená rozprestrieť krídla a letieť v
ústrety niečomu novému a dosiaľ nepoznanému. Aj keď sme
nespĺňali vždy Vaše predstavy, mohli by ste nám to odpustiť,
pretože život nie je len o úspechoch, ale i o zlyhaniach.
Asi najťažšie, no o to krajšie, to s nami mala naša pani
triedna učiteľka, ktorá s nami mala veľa problémov, no určite i
mnoho krásnych chvíľ, na ktoré si každý z nás rád zaspomína.
A takto sa chceme s Vami, drahí spolužiaci a učitelia, pekne
rozlúčiť a ospravedlniť sa za všetko zlé, čo sme spravili, aby
ste na nás spomínali s úsmevom na tvári. A budúcim
deviatakom odkázať- prvý polrok deviatky sa poriadne učte na
Monitor, aby ste ho napísali, čo najlepšie, a aby vás prijali na
také stredné školy, na aké chcete ísť a ten druhý polrok si
užívajte, ako len môžete, nech na neho spomínate s radosťou.
Len dve slová vám chceme povedať – Ďakujeme a
Dovidenia.
Vaša 9.B
KRISTÍNKA HOVANCOVÁ 9.B
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
RELAX
Náramky priateľstva
V dnešnej dobe nikomu na ruke nechýba náramok. Sú to
náramky rôznych druhov. Napríklad náramky z nitiek. Pre
tých, ktorí ešte nevedia robiť náramky z nitiek ponúkame
najjednoduchší druh náramku, ktorí môže zdobiť ich ruku.
-Prúžkovaný náramok je základ pre pochopenie
spôsobu viazania náramkov. Každý rad viažeme
jednou hlavnou bavlnkou na ostatné, ktoré slúžia
ako spodné nite. Po každom uzlíku vpravo zmení
hlavná niť pozíciu a posunie sa za vedľajšiu
bavlnku viac doprava. Potom sa s ňou viaže ďalší
uzlík na ďalšiu bavlnku.
Tento návod je na náramok z 8 bavlniek.
Bavlnky si zoradíte podla nákresu. Prúžkovaný
náramok môžete viazať z ľubovoľného počtu
bavlniek, teoreticky už od dvoch.
1. Začnete žltým uzlíkom vpravo na
oranžovú bavlnku.
Celý rad dokončíme tým, že urobíme po
jednom žltom uzlíku vpravo na všectky
ostatné bavlnky. Na konci radu žltú odložíme.
2. Teraz je hlavná bavlnka oranžová. A
postupujeme
rovnako
ako
s
predchádzajúcou bavlnkou. Urobíme prvý
uzlík vpravo na červenú bavlnku.
A ďalšie uzlíky vpravo na ostatné
bavlnky. Vznikne nám tak ďalšia rada a
pokračujeme s červenou bavlnkou.
-Pre začiatočníkov je najťažšie urobiť
začiatok náramku - proste niekoľko prvých radov. Uzlíky sa
musia poriadne uťahovať a to je na začiatku náramku problém,
pretože sa nemáte ako oprieť o predchádzajúci rad.
Príjemné pletenie náramkov vám praje PANTA REI.
Vtipy
Deti povedzte mi vetu,v ktorej bude slovo ananás.
Prihlási sa jednotkárka Anka:
Ananás je sladké ovocie.
Výborne!
Prihlási sa Jurko:
Otec dnes pripravoval raňajky A NA NáS zabudol...
Učiteľ sa pýta žiaka:
- Janko koľko je 8+7?
Žiak:
- Neviem!
Učiteľ:
- Tak si to zrátaj na prstoch.
Žiak:
- A vari mám 15 prstov?
Učiteľ povedal Jankovi, nech mu vyskloňuje slovo piť.
"Ja pijem
ty piješ
on, ona, ono pije
my pijeme
vy pijete
oni, ony platia."
ZDROJ INTERNET.
23
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
24
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
25
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
26
PANTA REI – ročník 5 jún 2011
Krásne prázdniny všetkým svojim čitateľom želá
redakčná rada časopisu panta rei, nezabudni prísť do školy 5. 9. 2011
Časopis bol pripravený pomocou Libre Office
LibreOffice je projekt vychádzajúci z kancelárskeho balíka OpenOffice. Projekt je
vyvíjaný pôvodným developeským tímom OpenOffice. Nástroje priamo nadväzujú na
pôvodný balík Writer - textový editor v štýle MS Word
Calc - tabuľkový editor, alternatíva MS Excel
Impress - tvorba prezentácií alternatíva k MS PowerPoint
Draw - kreslenie diagramov
LibreOffice patrí medzi popredné kancelárske balíky, ktoré sú dostupné bezplatne.
PANTA REI, OBČASNÍK ZŠ S MŠ ŠARIŠSKÉ DRAVCE, Č.8, JÚN 2011
Vydáva: ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
Číslo: 8/2011, Cena: 0,50€
emailová adresa: [email protected]
Veľká redakčná rada časopisu panta rei: Ivana Mišenčíková, Kristína Sekeráková, Mária Haboráková, Marcela Mačová,
Martina Genčurová, Kristína Drabiščáková, Darina Skladaná, Zuzana Bujňáčková, Daniela Hovančíková, Marta Urdová, Marta
Knutová, Miroslava Švecová
Malá redakčná rada časopisu panta rei:Tibor Barna, Kristína Belišová, Katarína Berdisová,Stanislava Bujňáková, Bernadeta
Drabiščáková, Natália Filipová, Patrik Guľaša,Soňa Filipová, Samuel Janič, Dominik Mišenčík, Tomáš Sontag, Richard Vovk
Jazyková úprava: Mgr. Ľubica Matijová
Grafická úprava: Peter Mišenko
Koordinátorky: PaedDr. Jana Hovančíková, PaedDr. Katarína Janičová
Foto: archív školy, www.zs.sardravce.sk
Náklad: 150 kusov
Časopis sa vydáva pre vnútornú potrebu školy.
Za pomoc pri vydaní nášho časopisu ďakujeme firme GLOBUS.
27
Občasník ZŠ s MŠ Šarišské Dravce
28
Download

Panta Rei 2011 jun - Základná škola s materskou školou Šarišské