VÝSTAVA EXOTICKÉHO
VTÁCTVA
VTÁČÍ SVET
Trenčianska Turná 3. – 5. 10. 2014
Usporiadatelia :
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Trenčianska Turná II.
www.zoszchturna.webnode.sk
Obec Trenčianska Turná
www.trencianskaturna.sk
~1~
Ponuka služieb:
KONTAKT
Elektroinštalácie
Bleskozvody
Zabezpečovacie systémy
Kamerové systémy
Anténne systémy
Networking, IP
SAZOS s.r.o
Cintorínska 980/11
911 01 Trenčín
Tel.: 032 / 65 853 67
GSM: +421 905 834 526
+421 918 463 741
E-mail: [email protected]
GPS: S 48.87854 x V 18.0285
~2~
Milí návštevníci, vážení chovatelia, drahí priatelia!
Už po trinásty krát pre Vás otvárame dvere Kultúrneho domu v Trenčianskej Turnej
s rovnakým úmyslom. S úmyslom ukázať Vám krásu exotického vtáctva.
Naša výstava už niekoľko rokov nesie výstižný názov „Vtáčí svet“. Po prekročení
prahu kultúrneho domu sa totiž ocitnete v malom svete plnom rozmanitých pestrých farieb a
krásneho spevu. Tento svet tvoria rôzne druhy papagájov, z ktorých každý je niečím osobitý,
zvláštny a zaujímavý. Spolu tvoria jeden celok, teda náš malý vtáčí svet.
Rok čo rok do nášho sveta zavítajú pravidelní návštevníci, ktorí vedia, čo od tejto
výstavy môžu očakávať, ktorí sa možno práve vďaka týmto výstavám začali chovu
exotického alebo iného vtáctva venovať aj doma, ktorí si chodia po rady od našich ctených
chovateľov alebo len tak zavítajú k nám, aby sa pokochali krásou pestrofarebných
operencov a odchádzali od nás s dobrým pocitom, úsmevom na perách a dobrou náladou
nabití na celý deň. Ak sa nálada vybije, stačí sa prísť znovu dobiť. Veríme, že našej výstave
nefandia len pravidelní návštevníci, ale prichádzajú aj noví, preto sa snažíme každý rok do
výstavy dať čo najviac, aby od nás všetci odchádzali nabití krásou, pohodou, dobrou náladou
a energiou, nielen na deň či na víkend, ale aby na Vtáčí svet spomínali čo najdlhšie. Aspoň
do ďalšieho roka.
Ak odchádzate spokojní, Vy, milí návštevníci, vtedy sme spokojní aj my,
organizátori. Ale naša i Vaša spokojnosť by nenastala bez našich drahých chovateľov
a vystavovateľov. Vďaka patrí nám všetkým.
~3~
Čestné predsedníctvo :
Ing. Mikula Peter
Starosta obce Trenčianska Turná
Miškech Juraj
Predseda OV SZCH Trenčín
Výstavný výbor:
Bc Vančová Ingrid
Blažej Lukáš
Mutňanský Miroslav
Varsányi Miloš
Raninec Tomáš
Orság Jozef
Máčala Jozef
Blažej Marek
Poruban Patrik
Posudzovatelia :
Vedúci posudzovania :
Chudada Boris
Kozej Miroslav
Kubica Erich
Gronich Stanislavl
Lettler Anton
Vančo Vladimír
Lukovič František
Odvolacia komisia :
Predseda :
Chudada Boris
Kozej Miroslav
Garanti bažantov : Orčo Jaroslav, Poruban Patrik
Garanti kanárikov : Makíš Milan, Beták Šimon, Seriš Marián, Šedivá Dominika
Garanti anduliek a drobných exotov : Varsányiová Veronika, Foral Miroslav, Šedivý Jakub,
Mutňanský Jakub
Garanti papagájov : Maňo Tomáš, Blažej Lukáš, Samák Igor, Matišák Jakub, Matišák Juraj, Husár
Tomáš,
Veterinárny dozor : MVDr. Hájek Miloš
~4~
Na výstavu prispeli :
Obec TRENČIANSKA TURNÁ
SAZOS
VODAFIX
JAPE
A – Z OKNÁ
HESA
PRO FIGHTERS
METALCOLOR
MLYN TRENČAN
PAROLA
EUROSUGAR
NÁBYTOK BETÁK
KASOČE
COFEX
VČELÁR SIDOR STANISLAV
FEROPLECH
Obec MNÍCHOVA LEHOTA
MÄSIARSTVO MÁRIA
VYPA SK s.r.o.
DOMART
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TRENČIANSKA TURNÁ
CHOVATEĽSKÉ POTREBY LABKA
Rod. BEŇAČKOVÁ
PEKÁREŇ HEGLAS MNÍCHOVA LEHOTA
Mediálny partnery :
www.iFauna.sk
~5~
Vysvetlivky :
1,0 – samec
0,1 – samica
1,1 – pár
1 – jedinec s neurčeným pohlavím
MCH – mladý chovateľ
I. - prvé miesto
II. - druhé miesto
III. - tretie miesto
čc – čestná cena
N – nebodované
Expozícia holubov, holúbkov a hrdličiek
1
2
3
4
5
6
7
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Holúbok diamantový biely
Holúbok diamantový škoricový
Hrdlička chichotavá prírodná
Hrdlička chichotavá prírodná
Hrdlička chichotavá prírodná
Hrdlička senegalská
Hrdlička ázijská
Mertel Stanislav
Mertel Stanislav
Ing.Arch.Falát Vladimír
Ing Arch.Falát Vladimír
Plachý František
Plachý František
Plachý František
89,89
87,87
87,88
89,88
90,90
91,91
90,89
5,50€/ks
5,50€/ks
7€/pár
22€/pár
44€/pár
Expozícia bažantov, jarabíc a prepelíc
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,0
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,3
Bažant zlatý
Bažant zlatý
Bažant zlatožltý
Bažant zlatožltý
Bažant strieborný
Bažant strieborný
Bažant diamantový
Bažant tenebrózsky
Bažant nepálsky
Bažant sedlatý
Bažant obecný
Bažant kráľovský
Prepelica japonská
Poruban Patrik
Šulák Štefan
Šulák Štefan
Habdák Peter
Ing.Arch.Falát Vladimír
Šulák Štefan
Šulák Štefan
Šulák Štefan
Šulák Štefan
Šulák Štefan
Šulák Štefan
Ing.Arch.Falát Vladimír
Valovič Maroš
Dobrý
Dobrý
VD
44€/pár
N
VD
55€/pár
Farebné kanáriky – kolekcie
Biely recesívny 1 / 2
21/1
22/1
23/1
24/1
25/2
26/2
27/2
1
1
1
1
1
1
1
Sabrsul Pavol
Sabrsul Pavol
Sabrsul Pavol
Sabrsul Pavol
Džurňák Ján
Džurňák Ján
Džurňák Ján
~6~
371
I.
28/2
Džurňák Ján
1
338
Žltý intenzívny 2 / 1A
29/3
30/3
31/3
32/3
33/4
34/4
35/4
36/4
37/5
38/5
39/5
40/5
1
1
1
1
1,0
1,0
1,0
1,0
1
1
1
1
Ninis Ladislav
Ninis Ladislav
Ninis Ladislav
Ninis Ladislav
Trunkvalter Tibor
Trunkvalter Tibor
Trunkvalter Tibor
Trunkvalter Tibor
Ondrušek Jozef
Ondrušek Jozef
Ondrušek Jozef
Ondrušek Jozef
nedodal
353
346
Žltý neintenzívny 2 / 2B
41/6
42/6
43/6
44/6
45/7
46/7
47/7
48/7
1
1
1
1
1
1
1
1
Ondrušek Jozef
Ondrušek Jozef
Ondrušek Jozef
Ondrušek Jozef
Ninis Ladislav
Ninis Ladislav
Ninis Ladislav
Ninis Ladislav
N
nedodal
Červený intenzívny 3 / 1A
49/8
50/8
51/8
52/8
53/9
54/9
55/9
56/9
57/10
58/10
59/10
60/10
61/11
62/11
63/11
64/11
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Šoka Miroslav
Šoka Miroslav
Šoka Miroslav
Šoka Miroslav
Guniš Ladislav
Guniš Ladislav
Guniš Ladislav
Guniš Ladislav
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
365
344
N
348
Červený neintenzívny 3 / 2B
65/12
66/12
67/12
68/12
69/13
70/13
71/13
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
~7~
355
II.
72/13
73/14
74/14
75/14
76/14
77/15
78/15
79/15
80/15
81/16
82/16
83/16
84/16
85/17
86/17
87/17
88/17
89/18
90/18
91/18
92/18
93/19
94/19
95/19
96/19
97/20
98/20
99/20
100/20
101/21
102/21
103/21
104/21
105/22
106/22
107/22
108/22
109/23
110/23
111/23
112/23
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Petrila Ondrej
Kabát Ondrej
Kabát Ondrej
Kabát Ondrej
Kabát Ondrej
Šoka Miroslav
Šoka Miroslav
Šoka Miroslav
Šoka Miroslav
Guniš Ladislav
Guniš Ladislav
Guniš Ladislav
Guniš Ladislav
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Žltý mozaikový 4 / 1CI/CII
0,1 lutino
0,1
0,1
1,0
Červeno čierny intenzívny 5 / 3aA
1,0
1,0
1,0
1,0
Červeno čierny neintenzívny 5 / 3aB
1,0
1,0
1,0
1,0
Červeno –hnedý intenzívny 5/4c
0,1
0,1
0,1
0,1
Červeno – hnedý mozaikový 5/4 CII
1,0
1,0
1,0
1,0
Žltý Phaeo 9 / 2
1
1
1
1
~8~
370
I.
363
II.
359
III.
354
354
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Trnovský Marian
N
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
358
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
356
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
362
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
Vozárik Ján
354
Podolinský Karol
Podolinský Karol
Podolinský Karol
Podolinský Karol
354
III.
Farebné kanáriky – jednotlivci
Biely recesívny 1/2
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
1,0
1,0
1,0
1,0 Červený neintenzívny
Biely – bližšie neurčený
1
1
Biely recesívny 1/2
1
Žltý intenzívny 2/1 A
1 Žltý neintenzívny 2/2 B
1
1
1
1,0
1,0
Žltý neintenzívny 2/2 B
1,0
1,0
0,1
1
1
1
Červený intenzívny 3 / 1A
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1
1
1,0
1,0
1,0
0,1
1
1
Červený neintenzívny 3 / 2B
1,0
1,0
1
1
Sabrsul Pavol
Sabrsul Pavol
Vozárik ján
Ladecký Miroslav
89
91
87
Holúbek Miroslav
Holúbek Miroslav
88
N
Džurňák Ján
87
Ondrušek Jozef
Ninis Ladislav
Holúbek Miroslav
Holúbek Miroslav
Kabát Ondrej
Kabát Ondrej
~9~
II.
88
86
Nedodané
87
87
89
N
Kabát Ondrej
Kabát Ondrej
Holúbek Miroslav
Holúbek Miroslav
Ondrušek Jozef
Ondrušek Jozef
88
87
85
89
86
85
Petrila Ondrej
Guniš Ladislav
Kabát Ondrej
Kabát Ondrej
Kabát Ondrej
Galbavý Pavel
Galbavý Pavel
Šoka Miroslav
Šoka Miroslav
Holúbek Miroslav
Holúbek Miroslav
Makíš Milan
Makíš Milan
Makíš Milan
Makíš Milan
Orechovský Jozef
Orechovský Jozef
90
86
88
88
87
88
88
88
87
87
87
88
87
88
87
88
92
Kabát Ondrej
Kabát Ondrej
Holúbek Miroslav
Holúbek Miroslav
87
87
86
87
I.
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1 Červený intenzívny 3/1 A
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
1
1
1,0
1,0
Ružový intenzívny 3/3 A
1,0
Ružový neintenzívny 3/3 B
1,0
Šoka Miroslav
Šoka Miroslav
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Petrila Ondrej
Guniš Ladislav
Galbavý Pavel
Galbavý Pavel
Makíš Milan
Makíš Milan
Makíš Milan
Makíš Milan
Orechovský Jozef
Orechovský Jozef
Ladecký Miroslav
Ladecký Miroslav
89
N
88
88
87
86
87
88
87
87
88
88
90
89
87
90
III.
Petrila Ondrej
Nedodané
Petrila Ondrej
Nedodané
Žltý mozaikový 4 / 1
171
1,0
Vozárik Ján
87
Bobko Ján
Bobko Ján
88
88
Vozárik Ján
89
Podolinský Karol
Podolinský Karol
92
86
Holúbek Miroslav
Holúbek Miroslav
Holúbek Miroslav
Holúbek Miroslav
87
N
89
88
Džurňák Ján
Džurňák Ján
88
88
Podolinský Karol
Džurňák Ján
87
87
Bobko Ján
Bobko Ján
88
87
Červený mozaikový 4 / 2 CI/CII
172
173
1,0
1,0
Žltý mozaikový lutino 4/3 CI
174
0,1
175
176
1
1
177
178
179
180
1
1
1
1
Žlto achátový topaz CI
Dominantný biely achát
Červeno čierny bližšie neurčený 5/3
Červeno-izabelový mozaikový 5/3 CI,CII
181
182
1
1
Žltočierny opál neintenzívny
183
184
1
0,1 Slonovinovo červený achát mozaikový
Červeno čierny mozaikový 5/4a CII
185
186
1,0
1,0
~ 10 ~
I.
Červenoachátový mozaikový 5/4b CII
187
188
189
190
191
192
193
195
196
1,0
1,0
Bobko Ján
Bobko Ján
Červenočierny pastelový mozaikový sivokrídly 6/4 CII
1,0
Bobko Ján
1,0
Bobko Ján
1,0
Bobko Ján
Žltohnedý pastelový 6/2
1
Podolinský Karol
Červený achátový opálový mozaikový 8/4b CII
0,1
Podolinský Karol
Žlté Phaeo 9/2
0,1
Podolinský Karol
Červený satén mozaikový 10/4
1,0
Bobko Ján
88
91
II.
89
88
89
89
90
III
88
88
197
Žltočierny mozaikový 11/4 b CII
198
199
200
Džurňák Ján
Červený achátový mozaikový Eumo 12/4 CI,CII
0,1
Bobko Ján
1,0
Bobko Ján
0,1
87
87
90
Kanárik postavový – kolekcie
Gloster Fancy hladký ED/1
201/24
202/24
203/24
204/24
205/25
206/25
207/25
208/25
209/26
210/26
211/26
212/26
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
Fife fancy EC/2
straka
straka
straka
straka
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Trnovský Marian
89
89
88
87
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Bukovinský František
Bukovinský František
Bukovinský František
Bukovinský František
90
91
90
91
87
90
88
88
Opálka Jozef
Opálka Jozef
Mravec Róbert
Mravec Róbert
89
92
88
88
367
Kanárik postavový – jednotlivci
Fife Fancy EC/2
213
214
215
216
1,0
1,0
1,0 bielomodrý
1,0 modrý
~ 11 ~
I.
Č.C.
Norwich EC/3
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
1,0
1,0
1,0
Gloster Fancy chocholatý ED/1
1,0 bieločierny
1,0 straka
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
Gloster Fancy hladký ED/1a
1,0 škoricový
0,1 škoricový
1,0 Zelený intenzívny
0,1 straka
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1 Žltočierny
0,1 straka
Parížsky Trubač EA/1
1,0 Biely
1,0 žltý
Severný holanďan EA/2
1,0 bieločierny
0,1 bieločierny
1,0
1,0
Francúzsky kučeravý EA/3
1,0 žltý neintenzívny
1,0 žltý neintenzívny
0,1 žltý neintenzívny
Škótsky hrbáč EB/2
1,0 biela straka
Yorkshire EC/4
0,1 neintenzívny
Nemecký chocholatý ED/2
1,0 žltý
~ 12 ~
Bukovinský František
Bukovinský František
Mravec Róbert
90
III.
89
Nedodal
Opálka Jozef
Opálka Jozef
Višňovský Ladislav
Višňovský Ladislav
Višňovský Ladislav
Višňovský Ladislav
Bukovinský František
Bukovinský František
Bukovinský František
Bukovinský František
91
89
87
88
88
87
88
88
N
88
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Trnovský Marian
Bukovinský František
Bukovinský František
Bukovinský František
Bukovinský František
Višňovský Ladislav
Višňovský Ladislav
Višňovský Ladislav
Višňovský Ladislav
Opálka Jozef
Opálka Jozef
89
89
88
88
89
91
87
88
88
89
89
86
89
89
Opálka Jozef
Opálka Jozef
89
89
Opálka Jozef
Opálka Jozef
Mravec Róbert
Mravec Róbert
89
92
89
89
Dudáš Karol
Dudáš Karol
Dudáš Karol
90
89
N
Dudáš Karol
89
Dudáš Karol
88
Dudáš Karol
89
II.
II.
I.
III.
Drobné exotické vtáky
Zebrička austrálska
Sivá F1/1
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
1,0
1,0 Sivá pastelová
1,0
1,0
0,1
0,1
Škoricová F1/2
1,0
1,0
0,1
Škoricová svetlochrbtá
1,0
0,1
0,1
Sivá svetlochrbtá F1/3
0,1
1,0
1,0
Mramorová F1/5
0,1
0,1
0,1
Mramorová čiernoprsá
1,0
1,0 Šedá čiernoprsá
0,1 Mramorová čiernoprsá
Sivá bielobruchá Pinguin F1/11
1,0
0,1
0,1
0,1
Škoricová bielobruchá Pinguin
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
Sivá čiernolíca F1/19
1,0
0,1
~ 13 ~
Dorčiak Marián
Balaj Ivan
Hrkeľ Martin
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
87
90
86
88
89
88
Hrkeľ Martin
Hrkeľ Martin
Hrkeľ Martin
87
87
88
Hrkeľ Martin
Hrkeľ Martin
Hrkeľ Martin
87
86
85
Hrkeľ Martin
Buroň Daniel
Buroň Daniel
89
88
87
Balaj Ivan
Balaj Ivan
Buroň Daniel
86
87
87
Buroň Daniel
Buroň Daniel
89
87
Buroň Daniel
86
Trubač Miloš
Trubač Miloš
Buroň Daniel
Buroň Daniel
85
86
85
87
Trubač Miloš
Trubač Miloš
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
85
87
86
85
84
89
88
Trubač Miloš
Trubač Miloš
91
88
12,5€
III.
9€
9€
9€
9€
9€
II.
Svetlochrbtá čiernolíca F1/37
290
291
292
293
1,0
0,1
1,0
1,0
Trubač Miloš
Trubač Miloš
Buroň Daniel
Dorčiak Marián
90
88
89
89
Trubač Miloš
87
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
87
88
88
91
89
88
Buroň Daniel
89
Trubač Miloš
88
Trubač Miloš
89
Balaj Ivan
86
Trubač Miloš
87
Balaj Ivan
Balaj Ivan
Balaj Ivan
91
88
89
II.
Trubač Miloš
92
I.
Trubač Miloš
N
Trubač Miloš
87
Mihálik Vladimír
Mihálik Vladimír
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Dorčiak Marián
Dorčiak Marián
Dorčiak Marián
Dorčiak Marián
Dorčiak Marián
Dorčiak Marián
Dorčiak Marián
93
89
88
89
87
III.
Svetlochrbtá čiernoprsá F1/23a
294
0,1
Svetlochrbtá pastelová
295
296
297
298
299
300
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
II.
Sivá čiernoprsá
301
302
1,0
Škoricová čiernoprsá F1/24
303
0,1
304
1,0
Sivá červenoprsá F1/25
Izabelová červenoprsá F1/25
305
0,1
Sivá červenoprsá uzdičková
306
1,0
Škoricová červenoprsá F1/26
307
308
309
1,0
0,1
0,1
Škoricová červenoprsá uzdičková
310
1,0
Sivá pastelová bielolíca
311
1,0
Pastelová bielolíca čiernouzdičková
312
1,0
Sivá straka F1/31
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1 Straka sedlatá
0,1 Straka sedlatá
~ 14 ~
87
88
I. Šampion
9€
nedodal
nedodal
15€
nedodal
89
nedodal
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
0,1 Straka sedlatá
Škoricová straka F1/32
1,0
0,1 sivá
0,1
Biela F1/33
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
Izabelová
1,0
Izabelová Phaeo F1/23
1,0
0,1
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1
1
348
349
1,0
1,0
350
351
352
353
354
355
356
357
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
358
359
360
361
362
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Ryžovník
Biely
Biely
Biely
Biely
strieborný
strieborný
Sivý
Straka
Sivý straka
Sivý straka
Stehlík pestrý sibírsky
Amadina Gouldovej
Prírodná bieloprsá červenohlavá
Prírodná fialovoprsá červenohlavá
Prírodná bieloprsá červenohlavá
Prírodná fialovoprsá červenohlavá
Prírodná fialovoprsá čiernohlavá
Žltá bieloprsá žltohlavá JF
Modrá fialovoprsá čiernohlavá
Modrá fialovoprsá červenohlavá
Vitríny
Amadina Gouldovej
Fialovoprsá žltohlavá
Fialovoprsá čiernohlavá
Bieloprsá červenohlavý – čiernohlavá
Fialovoprsá červenohlavá
Fialovoprsá červenohlavý - žltohlavá
~ 15 ~
Dorčiak Marián
87
Mihálik Vladimír
Mihálik Vladimír
Buroň Daniel
87
85
86
Mihálik Vladimír
Mihálik Vladimír
Mihálik Vladimír
Mihálik Vladimír
Mihálik Vladimír
Buroň Daniel
89
89
89
88
89
87
Hrkeľ Martin
88
Balaj Ivan
Balaj Ivan
87
89
Latín Martin
Latín Martin
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Kozej Miroslav
Kozej Miroslav
N
N
85
89
85
84
86
85
86
87
Chudada Boris
Chudada Boris
89
90
Slivka Ľuboš
Slivka Ľuboš
Gerát Ivan
Gerát Ivan
Gerát Ivan
Gerát Ivan
Gerát Ivan
Gerát Ivan
88
86
91
90
89
88
88
89
Bernadičová Veronika
Bernadičová Veronika
Bernadičová Veronika
Bernadičová Veronika
Bernadičová Veronika
89,88
89,89
87,88
89,88
88,88
13€
III.
I.
III.
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
1
1
1
1
1
1
1
1
Trubač Miloš
MVDr Škripec Peter
MVDr Škripec Peter
MVDr Škripec Peter
Amadina diamantová
Pásovník škraboškový
Amada trojfarebná
Amada zelenomodrá
Papagájec vlnkovaný – jednotlivci
Andulka výstavná
Sivo zelená
Krajčí Miroslav
zelená
Krajčí Miroslav
zelená
Krajčí Miroslav
Modrá žltolíca
Krajčí Miroslav
Krajková biela
Krajčí Miroslav
Krajková žltá
Krajčí Miroslav
Svetlo modrá
Klein Karol
Sivá
Klein Karol
Sivá
Klein Karol
Sivo zelená
Klein Karol
Sivo zelená
Klein Karol
Sivo perlová
Klein Karol
Sivo perlová
Klein Karol
Svetlomodrá perlová
Klein Karol
Zelená
Petrila Peter
Tmavozelená
Petrila Peter
Tmavomodrá
Petrila Peter
Zelená
Petrila Peter
Svetlomodrá
Petrila Peter
Modrá
Petrila Peter
Modrá
Svrček Miroslav
Sivá straka
Svrček Miroslav
Sivá perla
Svrček Miroslav
Sivá
Svrček Miroslav
Sivá
Svrček Miroslav
Zelenomodrý
Svrček Miroslav
Modrý
Svrček Miroslav
Zelená
Svrček Miroslav
tmavozelená
Svrček Miroslav
Modrá perlová straka
Svrček Miroslav
Tmavozelená
Svrček Miroslav
Modrá
Svrček Miroslav
Groda Ladislav
Groda Ladislav
Groda Ladislav
Groda Ladislav
Groda Ladislav
Groda Ladislav
Groda Ladislav
Groda Ladislav
~ 16 ~
91,91
89,88
90,90
89,86
83
83
83
N
82
82
88
88
88
83
82
N
N
N
82
82
82
84
85
84
90
84
N
89
86
86
88
86
84
82
87
84
88
85
85
84
N
88
N
86
I.
II.
I.
II.
III.
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
Andulka farebná
prírodná
Tmavozelená
Tmavozelená straka
Fialová perlová
Lutino
Fialová
Fialová straka
Zelená straka
Albino
Sivokrídla
Modrá opalínová žltočelá
Fialová opalínová žltočelá
Modrá opalínová žltočelá
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 chocholatá
Beňačka Martin
Beňačka Martin
Beňačka Martin
Beňačka Martin
Beňačka Martin
Beňačková Lenka
Beňačková Lenka
Beňačková Lenka
Beňačková Lenka
Beňačková Lenka
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Buroň Daniel
Cíbikova Daniela
Cíbikova Daniela
Cíbikova Daniela
Cíbikova Daniela
Cíbikova Daniela
Cíbikova Daniela
Cíbikova Daniela
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Nohál Jaroslav
Kozej Miroslav
88
85
N
84
90
N
83
84
86
91
85
85
85
85
85
88
89
N
86
86
86
86
88
86
84
84
85
88
N
N
86
Krajčí Miroslav
Krajčí Miroslav
Krajčí Miroslav
Krajčí Miroslav
87
86
87
86
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
89
89
89
89
89
92
II.
I.
III.
Agapornisy
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
1,0
1,0
0,1
0,1
1
1
1
1
1
1
Agapornis ružovohlavý
Zelený prírodný
Pastelový žltý
zelený
zelený
Agapornis ružovohrdlý
Lutino
Opalín lutino červenohlavý
Opalín lutino oranžovohlavý
Opalín pallid červenohlavý
Opalín pallid oranžovohlavý
Opalín pastel biely
~ 17 ~
I.
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
8€
5,50€
5,50€
5,50€
5,50€
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
1
1
1,0
0,1
0,1
Opalín cremino
Pallid tyrkisový
Violet zelený
Opalín pallid zelený
Violet tyrkysový
Agapornis Fischerov
0,1 Albino
1,0
1,0 Zelený
0,1 Violet modrý
1,0 Lutino
1 biely
1 Žltý straka
1 Zelený straka
1 Žltý pastel
1 Zelený pastel
1 Prírodný
1 Modrá straka
Agapornis škraboškový
1,0
0,1
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
1,0
1
1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
482
483
1,0
0,1
484
1,1
485
486
487
1,0
1,0
1,1
Forpus
Sivokrídly prírodný
Sivokrídly modrý
Sivokrídly zelený
Sivokrídly americký žltý
Sivokrídly americký žltý
Sivokrídly modrý
Sivokrídly modrý
Sivokrídly misty straka DF
Sivokrídly misty straka EF
Sivokrídly modrá straka dominantní
Sivokrídly modrá straka dominantní
Vrabčí prírodný zelený
Vrabčí prírodný zelený
Okuliarnatý prírodný zelený
Okuliarnatý prírodný zelený
Aymara sivoprsá
Prírodná
Prírodná
Expozícia papagájov
Aymara citrónová
Neoféma
Modrohlavá prírodná
Modrohlavá prírodná
Modrohlavá
~ 18 ~
Trubač Ján
Kozej Miroslav
Blažej Marek
Blažej Marek
Blažej Marek
89
89
89
89
89
Maňo Tomáš
Maňo Tomáš
Blažej Marek
Blažej Marek
Dubničková Zuzana
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
Trubač Ján
88
89
88
88
88
89
91
88
86
87
88
88
Šauman Miroslav
Šauman Miroslav
88
88
Beňačka Martin
Adámek Peter
Adámek Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
Hok Peter
89
88
88
88
89
88
88
87
87
89
87
89
88
90
87
Beňačková Lenka
Beňačková Lenka
88
88
Adámek Peter
88,89
Beňačka Martin
Dubničková Zuzana
Raninec Tomáš
89
87
90,90
II.
III.
III
488
489
490
491
492
493
0,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2,0
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
1,1
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
506
0,2
507
508
509
510
1,0
1,1
1,1
1,1
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
1,0
1,1
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Modrokrídla prírodná
Tyrkysová červenobruchý-žltá
Ozdobná
Ozdobná
Bourková
Bourková
Papagáj spevavý
Prírodný
Prírodný
Prírodný
Prírodný
Škoricový
Opalín
Modrý škoricový opalín
Oranžový škoricový opalín
Oranžový rubino
Oranžový rubino
Oranžový pastel opalín
Oranžový škoricový pastel opalín
Pastelový opalín rubino,modrá
pastelová škorica
Austrálsky modrý
Austrálsky modrý
Papagáj mnohofarebný
Papagáj mnohofarebný
Rozela
Pestrá
Pestrá straka
Pestrá červená
Pestrá pastelová
Pestrá rubino
Pestrá rubino
Adelaidská
Žltolíca
Žltohlavá
Žltohlavá
Slámová
Pennantova červená
Pennantova červená
Pennantova modrá
Pennantova modrá
Pennantova oranžová Ino
Pennantova oranžová albino
Pennantova albino
Alexander
Červenohlavý
Čiernohlavý
Malý
Malý biely
Malý žltý
Malý modrý
Fúzatý
Čínsky
Čínsky
Velký
~ 19 ~
Beňačka Martin
Miniarik Pavol
Miniarik Peter
Habdák Peter
Varsányi Miloš
Varsányi Miloš
89
89,89
88,89
91,91
92,92
89,89
Husár Tomáš
Husár Tomáš
Beták Jakub
Mertel Stanislav
Cepko Tibor
Beták Jakub
Vlado Jozef
Vlado Jozef
Petre Jozef
Petre Jozef
Petre Jozef
Petre Jozef
84,85
83
87,89
83,81
80,80
87,86
85,85
90,88
85
88
91
86
Hok Peter
86,87
Hok Peter
Vlado Jozef
Valovič Maroš
Valovič Maroš
88
85,85
86,85
85,86
Beňačková Lenka
Čakloš Jaroslav
Čakloš Jaroslav
Čakloš Jaroslav
Kulich Silvester
Cibrín Pavol
Horváth Marek
Latín Martin
Rabatín Alexander
Cibrín Pavol
Hamšík Jaroslav
Kyselica Milan
Ďuďák František
Hanzlík Jozef
Habdák Peter
Petre Jozef
Dubničková Zuzana
Petre Jozef
87
83,83
88,86
87,85
86,85
83,86
91,88
88,85
83,83
89,90
88,87
90,87
87,86
88,87
86,87
89
92
87
Miniarik Pavol
Miniarik Pavol
Mutňanská Miroslava
Hamšík Jaroslav
Púdela Richard
Púdela Richard
Miniarik Pavol
Miniarik Pavol
Krajčí Miroslav
Matišák Jakub
86,85
85,82
88,87
86,86
83,82
83,82
85,86
89,88
82,85
88,88
77€
II.
I.
22€
III.
II.
I.
II.
III.
II.
I.
predajné
440/pár
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1:1
1,1
1,1
1,1
1,1
2,0
2,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
1,1
1,1
1,1
1,1
3
3
1,1
1,1
1,1
1,1
0,2
0,1
0,1
589
590
Velký
Tirika zelená
Papagáj Alexandrin
Papagáj Alexandrin modrý
Papagáj Barrabandov
Papagáj Barrabandov
Rozela Pennantová modrá
Papagáj horský
Papagáj horský
Pyrura zelenolíca
Pyrura modrobradá
Pyrura čiernohlavá
Pyrura červenoramenná
Pyrura Emmina
Pyrura červenobruchá
Pyrura modravá
Papagáj Patagónsky
Papagáj Meyerov
Amazóňik bronzovokrídly
Amazónik čiernotemenný
Amazónik čiernotemenný
Papagáj senegalský
Papagáj senegalský
Papagáj senegalský
Aratinga červenolíca
Aratinga slnečná
Barnard zelený červenočelý
Barnard červenočelý modrý
Barnard golierový južný
Barnard golierový južný
Papagáj červenokrídly
Papagáj královsky
Papagáj královsky
Eklektus rôznofarebný šalamúnsky
Amazoňan vínovočervený
Amazoňan žltolíci
Amazoňan modročelý
Amazoňan bieločelý
Ara marakana
Kakadu ružový
Korela chocholatá
Šedá
Šedá
Šedá
Šedá perlová
Šedá perlová
Bielohlavá straka perlová
Albino
Bielohlavá straka
Kakadu molucký
Amazoňan modročelý
Ara ararauna
Matišák Jakub
Adámek Peter
Beták Šimon
Mutňanská Miroslava
Krajčí Miroslav
Červeňan Lukáš
Kulich Silvester
Ďuďák František
Kulich Silvester
Miniarik Peter
Šauman Miroslav
Šauman Miroslav
Šauman Miroslav
Šauman Miroslav
Šauman Miroslav
Šauman Miroslav
Horváth Marek
Raninec Tomáš
Raninec Tomáš
Vlado Jozef
Štefan Petr
Kubiš Vlastislav
Kubiš Vlastislav
Maňo Tomáš
Nejezchleba Milan
Nejezchleba Milan
Bielik Jaroslav
Vlado Jozef
Vlado Jozef
Ďuďák František
Raninec Tomáš
Krajčí Miroslav
Raninec Tomáš
Žurek Roman
Raninec Tomáš
Kvasnička Vladislav
Miniarik Peter
Miniarik Peter
Rabatín Alexander
Púdela Richard
91,88
85,83
87
87
87,86
85,83
87,86
86,86
87,87
87,87
91,91
90,90
85,86
86,86
87,87
86,86
85,86
87,86
N,85
88,88
89,89
88,88
87,87
86
88,88
89,89
89,85
90,90
85,85
85,81
86,87
86,87
88
90,90
89,89
88,88
88,88
87,88
91,91
91,91
Mutňanská Miroslava
Mutňanská Miroslava
Poštulka René
Poštulka René
Orság Jozef
Orság Jozef
Poštulka René
Trubač Ján
Trubač Ján
Červeňan Lukáš
92,91 II.
89,88
91,90
90,89
88,86,86
88,86,86
91,92
I.
86,86
89,89
91,89 III.
Raninec Tomáš
Púdela Richard
~ 20 ~
90
I.
predajné
110/pár
I.
II.
III.
III.
II.
396€/pár
II. 990€/pár
III.
I.
I.
predajné
~ 21 ~
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Adámek Peter
+421 903 548 411
Balaj Ivan
+421 918 159 581
Beňačka Martin
+421 908 841 412
Beňačková Lenka
+421 908 841 412
Bernadičová Veronika
+421 908 459 618
Beták Jakub
+421 911 543 393
Beták Šimon
Bielik Jaroslav
032/77 94 520
Blažej Marek
+421 903 850 830
Bobko Ján
+421 903 670 628
Bukovinský František
+421 905 630 120
Buroň Daniel
+421 948 036 579
Cepko Tibor
+421 911 543 155
Cíbikova Daniela
613
913 31
Soblahov
20
913 21
Biskupice 146
[email protected]
Biskupice 146
957 01
Mníchova Lehota
ZO Soblahov
Bánovce nad Bebravou
957 01
Bánovce nad Bebravou
433
[email protected]
Cintorínska 644
916 37
189
913 21
Kálnica
ZO Kálnica
Trenčianska Turná
ZO Trenčianska Turná
Trenčianska Turná
393
916 27
Oslobodenia 155
[email protected]
Pribinova 97
[email protected]
600
913 21
Slnečná 163/6
029 01
913 21
053 11
013 22
MCH
Častkovce
ZO Čachtice
Trenčianska Turná
ZO Trenčianska Turná II
Smižany
ZO Spišská Nová Ves
Rosina
ZO Žilina
Námestovo
ZO Martin
Tehliarska 510/6
922 05
Chtelnica
Zlatovská 16
911 05
Trenčín
Cibrín Pavol
Parkova
922 05
Čakloš Jaroslav
+421 904 995 037
Červeňan Lukáš
Záblatie 285/117
911 06
Chtelnica
ZO Chtelnica
Trenčín
541
913 38
Soblahov
Dorčiak Marián
+421 910 787 023
Dubničková Zuzana
Orechová 2
[email protected]
J.G.Tajovského 1198/6
919 27
Brestovany
Ďuďák František
+421 907 220 473
Dudáš Karol
+421 905 326 059
Džurňák Ján
+421 907 026 800
Ing. Arch.Falát Vladimír
+421 903 053 899
Galbavý Pavel
+421 910 118 335
Gerát Ivan
+421 907 239 603
Groda Ladislav
+420 605 744 477
541
913 38
Solka 762
972 13
Krátka 123/2
[email protected]
Športova 33
[email protected]
059 92
Pod Hájom 956/5
[email protected]
Hlučínska 33
[email protected]
~ 22 ~
957 01
Bánovce n/Bebravou
916 24
Soblahov
ZO Soblahov
Nitrianske Pravno
ZO Nedožery Brezany
Huncovce
KCHFPKaK na Slovensku
Prievidza
ZO Prievidza
Horná Streda
018 41
Dubnica n/Váhom
746 05
Opava
971 01
MCH
CZ
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Guniš Ladislav
+421 907 781 627
Habdák Peter
+421 903 794 390
Hamšík Jaroslav
+421 915 719 861
Hanzlík Jozef
J. Kačku 1224/21
[email protected]
86
957 01
Jánošíkova 588/3
[email protected]
Ľ.Podjavorinskej 1224
922 05
Hok Peter
+421 903 808 678
Holúbek Miroslav
+421 908 280 697
Horváth Marek
+421 903 470 499
Hrkeľ Martin
+421 905 390 530
Husár Tomáš
+421 944 172 101
Chudada Boris
+421 910 229 478
Kabát Ondrej
+421 905 828 235
Klein Karol
+421 903 572 004
Kozej Miroslav
+421 907 838 903
Krajčí Miroslav
+421 904 067 890
Kubiš Vlastislav
+420 737 789 083
Kulich Silvester
+421 918 564 506
Kvasnička Vladislav
+421 903 550 811
Kyselica Milan
+421 911 660 729
Ladecký Milan
+421 904 660 838
Latín Martin
+420 723 635 786
Makiš Milan
+421 904 543 701
Maňo Tomáš
+421 907 539 092
Matišák Jakub
+421 915 075 450
Mertel Stanislav
+421 907 338 595
Mihálik Vladimír
+421 907 491 869
Miniarik Pavol
Štefunkova 22
[email protected]
445
036 01
Teplická 753
[email protected]
Bernolákova 390/14
[email protected]
413
[email protected]
Bazovského 19
[email protected]
Štúrová 206
922 05
371
916 27
Kozmonautov 13
036 01
23
029 51
Dvorní 22
[email protected]
235
696 18
Sklenára 10
[email protected]
Poľná 626/19
010 01
913 05
916 21
913 38
Bánovce nad Bebravou
Adamovské Kochanovce
ZO Adamovské Kochanovce
Chtelnica
Čachtice
ZO Čachtice
Martin
Klub Forpus
Soblahov
Chtelnica
ZO Chtelnica
029 01
Námestovo
ZO Exotarsko-kanárikárska Martin
916 26
Považany
ZO Trenčianska Turná II
921 01
Piešťany
922 42
913 11
922 05
Madunice
ZO Madunice
Častkovce
ZO Čachtice
Martin
ZO Martin
Ťapešovo
ZO Martin
Lužice u Hodonína
CZ
Veľké Bierovce
ZO Veľké Bierovce
Žilina
Chtelnica
ZO Chtelnica
Púchov
Mudroňova 1667/1
020 01
[email protected]
Revoluční 934
691 45
Podivín
[email protected]
Clementisova 664/6
911 01
Trenčín
[email protected]
ZO Trenčianska Turná II.
Mládežnícka 85
913 21
Trenčianska Turná
[email protected]
ZO Trenčianska Turná II
Družstevná 57
911 01
Trenčín
ZO Trenčianska Turná II
349
906 05
Sobotište
ZO Sobotište
Gen. Goliana 47
917 02
Trnava
[email protected]
118
018 12
Brvnište
~ 23 ~
MCH
CZ
MCH
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Miniarik Peter
Mravec Róbert
+421 903 447 380
Mutňanská Miroslava
Nejezchleba Milan Ing.
+420 603 930 075
Ninis Ladislav
+421 903 786 633
Nohál Jaroslav
+421 903 796 525
Ondrušek Jozef
+421 905 736 062
Opálka Jozef
+421 903 510 860
Orechovský Jozef
+421 902 300 508
Orság Jozef
+421 918 779 915
Petre Jozef
Petrila Ondrej
+421 905 529 614
Petrila Peter
+421 915 910 599
Plachý František
+421 917 313 183
Podolinský Karol
+421 905 694 123
Poštulka René
+420 605 813 692
Púdela Richard
+421 905 639 697
Rabatín Alexander
+421 915 745 138
Raninec Tomáš
+421 907 115 252
Sabrsul Pavol
+421 908 508 904
Slivka Ľuboš
+421 908 793 572
Svrček Miroslav
+421 907 160 664
Šauman Miroslav
+420 732 461 719
Škripec Peter MVDr.
+421 905 694 113
Šoka Miroslav
+421 903 567 436
Štefan Petr
+420 606 74 11 23
270
018 12
Nededza 236
013 02
[email protected]
Nivka 562
913 21
Na Járku 496
691 01
Potoky 700
[email protected]
Zlatovská 16
013 62
Revolučná 1299/4
024 04
888
[email protected]
Trenčianska 78/10
[email protected]
Nivka 550
013 06
J.Kačku 401/3
37
[email protected]
247
Ivana Krasku 27/13
911 05
018 51
Brvnište
Žilina
Trenčianska Turná
ZO Trenčianska Turná II
Moravský Žiškov
KCHEP
Velké Rovné
ZO Žilina
Trenčín
CZ
Kysucké Nové Mesto
ZO Kysucké Nové Mesto
Terchová
ZO Žilina
Nová Dubnica
913 21
Trenčianska Turná
ZO Trenčianska Turná II.
957 01
Bánovce n/Bebravou
Tulčik
ZO Spišská Nová Ves
Tulčík
ZO Spišská Nová Ves
Nováky
ZO Prievidza
Kežmarok
ZO Spišská Nová Ves
Otice
082 13
082 13
972 71
Michalská 29
060 01
[email protected]
Kylešovská 77
747 81
[email protected]
446
919 53
93
916 37
Vysoká 256
913 21
38
[email protected]
Soblahovská 1113/55
916 13
Dechtice
ZO Chtelnica
Kálnica
ZO Kálnica
Trenčianska Turná
ZO Trenčianska Turná II
Vaďovce
911 01
Trenčín
303
023 36
[email protected]
Havlíčkova
691 45
[email protected]
Poľovnícka 7
911 05
[email protected]
Osloboditeľov 225
922 42
Zborovská 295
691 45
[email protected]
~ 24 ~
MCH
CZ
Radoľa
ZO Kysucke Nové Mesto
Podivín
CZ
KCHEP
Trenčín
.
Madunice
ZO Madunice
Podivín
CZ
KCHEP
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Šulák Štefan
+421 905 663 568
Tetur Ludvik
+420 776 769 708
Trnovský Marian
+421 903 247 315
Trubač Ján
+421 903 731 488
Trubač Miloš
+421 902 172 268
Trunkvalter Tibor
+421 903 849 117
Valovič Maroš
+421 908 459 618
Varsányi Miloš
+421 904 587 888
Višňovský Ladislav
+421 915 304 754
Vlado Jozef
+421 908 738 943
Vozárik Ján
+421 910 525 959
Žůrek Roman
+420 775 91 72 94
245
925 51
Zahradní 820
691 45
[email protected]
67
032 23
Bajkalská 5
919 35
Bajkalská 5
913 35
Podtatranského 47
[email protected]
180
[email protected]
Hodžova 46
[email protected]
N. Teslu 13
031 01
916 37
911 01
921 01
Ľ. Podjavorinskej 1227
916 21
Jilemnického 643/14
031 01
Hlavní 108
691 41
Mäsiarstvo Mária
Smreček Rastislav
913 22 Trenčianske Jastrabie 281
Tel.: 0910 901 305
~ 25 ~
Šintava
ZO Trnava
Podivín
CZ
Prosiek
Hrnčiarovce n/ Parnou
Trnava- exotarska
Hrnčiarovce n/ Parnou
Trnava
Liptovský Mikuláš
Kálnica
ZO Kálnica
Trenčín
ZO Trenčianska Turná II
Piešťany
ZO Madunice
Čachtice
ZO Čachtice
Liptovský Mikuláš
Farebné a postavové kanáre
Poštorna
CZ
KCHEP
PAROLA S.R.O.
Záhradnícke služby.
Hlavná 98, 911 05 Trenčín
mob : 0907 778 435
pekáreň Heglas
Mníchova Lehota
~ 26 ~
~ 27 ~
Jape
Peter Poruban a Jaroslav Šubert
Tel.1: 0905 220 182
Tel.2: 0904 132 025
E-mail: [email protected]
IČO: 43699774
Viac tu: http://www.jape.sk/kontakt/
~ 28 ~
Download

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA EXOTICKÉHO VTÁCTVA