Zápis ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty
konané dne 28. 6. 2012
Počet členů VR 41, přítomno 29, omluveno 12
Přítomni:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.
doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. Dr. Ing. Jana Klečková
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
prof. Dr. Marek Nekula
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
prof. Miroslav Petříček, Dr.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Omluveni:
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
prof. Vladimír Svatoň, CSc.
Čestní členové:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. – omluven
prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. – omluven
1
1. Zahájení
1.1. Úvodní slovo děkana UK FF p. doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.
1.2. VR schválila program dnešního jednání.
1.3. VR schválila zápis ze zasedání dne 17. 5. 2012.
2. Personálie – Oddělení vědy
2.1. Návrh programů PRVOUK (upravené verze):
Vědecká rada schválila hlasováním:
Vědní oblast historie:
- Historie v interdisciplinární perspektivě
Vědní oblast společenské vědy (PRVOUK FSV, spoluúčast FF)
- Vědy o společnostech, politice a médiích ve výzvách doby
Vědecká rada vzala na vědomí:
2.2. Oznámení o udělení titulu D O K T O R (Ph.D.):
a) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Hudební
věda obhájil/a svou disertační práci dne 21. 05. 2012 Mgr. Vít Aschenbrenner na téma:
Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 4. 11. 2010.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
b) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny a kultury zemí Asie a
Afriky obhájil/a svou disertační práci dne 14. 06. 2012 Mgr. Vlastimil Blecha na téma: Politická
hnutí Dalitů v jižní Indii.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 13. 9. 2002.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
c) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Slovanské literatury obhájil/a svou
disertační práci dne 01. 06. 2012 Mgr. Bogdan Dichev na téma: Modely komického v Haškově
románu "Švejk"v porovnání s vrcholnými satirickými díly bulharské, ruské a srbské beletrie.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 13. 3. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
d) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Románské literatury obhájil/a svou
disertační práci dne 12. 06. 2012 PhDr. Vlasta Dufková na téma: J.G. Rosa, Burití: komentovaný
překlad.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 16. 3. 2011.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
e) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Anglický jazyk obhájil/a svou disertační
práci dne 11. 05. 2012 Mgr. Andrea Felcmanová na téma: Lexical coselections in non-native
speaker English text.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 2. 10. 2008.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
2
f) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Románské literatury obhájil/a svou
disertační práci dne 12. 06. 2012 Mgr. Šárka Grauová na téma: Překlad jako kulturní fenomén.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 10. 1. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
g) V komisi pro studijní program Filozofie, studijní obor Filozofie obhájil/a svou disertační práci dne
14. 05. 2012 Mgr. Jan Halák na téma: La Simultanéité de L´incompossible comme Index De
L´êntre Vertical Dans La Philosophie de M. Merleau-Ponty.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 6. 9. 2010.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
h) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Didaktika dějepisu obhájil/a svou
disertační práci dne 13. 06. 2012 Mgr. Milan Hes na téma: Didaktické aspekty historické paměti
holocaustu.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 17. 2. 2011.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
i)
V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor
Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne 05. 06. 2012 PhDr. Ondřej Hubáček na téma:
Sociokulturní adaptace lokálních společenství.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 26. 9. 2006.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
j)
V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Slovanské literatury obhájil/a svou
disertační práci dne 01. 06. 2012 Mgr. Zlatina Jeřábková na téma: Západoevropské impulsy
bulharského diabolismu (Pohled na bulharskou literaturu ve 20. letech XX. století).
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 22. 9. 2010.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
k) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Dějiny české literatury a teorie literatury
obhájil/a svou disertační práci dne 20. 06. 2012 Mgr. Tomáš Jirsa na téma: Fyziognomie psaní:
v záhybech literárního ornamentu.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 15. 9. 2011.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
l)
V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Hudební
věda obhájil/a svou disertační práci dne 21. 05. 2012 PhDr. Markéta Kabelková na téma:
Václav Jan Tomášek (1774-1850). Život a dílo.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 4. 11. 2010.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
m) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Románské literatury obhájil/a svou
disertační práci dne 12. 06. 2012 PhDr. Anna Kareninová na téma: Céline v Čechách.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 31. 1. 2011.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
n) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou
disertační práci dne 02. 05. 2012 PhDr. Helena Kokešová na téma: Eduard Albert a realisté.
Osobnost Eduarda Alberta a jeho role v české politice v 80. a 90. letech 19. století.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 5. 12. 2008.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
3
o) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Dějiny české literatury a teorie literatury
obhájil/a svou disertační práci dne 20. 06. 2012 PhDr. Karel Kolařík na téma: Věčné jinošství
Jiřího Karáska ze Lvovic
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 25. 9. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
p) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Matematická lingvistika obhájil/a svou
disertační práci dne 29. 05. 2012 Mgr. Michal Křen na téma: Diachronní srovnání synchronních
korpusů.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 27. 1. 2009.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
q) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Český jazyk obhájil/a svou disertační práci
dne 03. 05. 2012 Mgr. Václav Lábus na téma: Oronymie a hydronymie CHKO Jizerské hory.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 4. 2. 2010.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
r) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Dějiny české literatury a teorie literatury
obhájil/a svou disertační práci dne 17. 05. 2012 Mgr. Veronika Matějková na téma:
Komparativní přístupy Karla Krejčího v jeho pojetí české a polské literatury.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 24. 9. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
s) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Románské jazyky obhájil/a svou disertační
práci dne 10. 05. 2012 Mgr. Olga Nádvorníková na téma: Korpusová analýza faktorů sémantické
interpretace francouzského gérondivu.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 20. 9. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
t)
V komisi pro studijní program Psychologie, studijní obor Klinická psychologie obhájil/a svou
disertační práci dne 30. 05. 2012 Mgr. Ludmila Natovová na téma: Analýza
psychoterapeutických sedení s kKIP prostredníctvom počítačových metód.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 13. 1. 2011.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
u) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Historie/obecné dějiny obhájil/a
svou disertační práci dne 02. 05. 2012 Mgr. Filip Nerad na téma: Německo a irské separatistické
hnutí. Německo-irská spolupráce do vzniku Irského svobodného státu.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 28. 3. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
v) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou
disertační práci dne 20. 6. 2012 PhDr. Jiří Noha na téma: Sociální demokracie v meziválečném
Československu – osobnosti, ideje, trendy.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 28. 3. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
w) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou
disertační práci dne 11. 06. 2012 Mgr. Ivana Polley na téma: Návrat do emigrace. Osudy
československých příslušníků RAF po druhé světové válce ve Velké Británii
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 14. 5. 2010.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
4
x) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pomocné vědy historické obhájil/a
svou disertační práci dne 13. 06. 2012 PaedDr. Mgr. Petr Rak na téma: Kadaňské městské knihy
a správa města v letech 1465 - 1620
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 1. 11. 2010.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
y) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Slovanské literatury obhájil/a svou
disertační práci dne 01. 06. 2012 Mgr. Michal Řoutil na téma: Jurodivost a jiné projevy
substandardního chování z pohledu řečově-komunikačních taktik. Na materiálu Minejí pro čtení
Dimitrije Rostovského.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 20. 9. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
z) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Dějiny české literatury a teorie literatury
obhájil/a svou disertační práci dne 17. 05. 2012 Mgr. Vít Schmarc na téma: Zem ocele a lyr.
Subjekty a ideologie v kultuře českého stalinismu (1948-1953).
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 7. 9. 2008.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
aa) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou
disertační práci dne 15. 6. 2012 Mgr. Jaroslav Svátek na téma: Discours et récit de noble
voyageur à la fin du Moyen Âge (Ogier d’Anglure, Nompar de Caumont, Guillebert de Lannoy,
Bertrandon de la Broquière).
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 24. 6. 2011.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
bb) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor
Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne 05. 06. 2012 Mgr. Anna Šírová - Majkrzak na
téma: Interkulturní komunikace blízkých kultur ve světle česko-polského příkladu.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 22. 11. 2006.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
cc) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Translatologie obhájil/a svou disertační
práci dne 04. 06. 2012 Mgr. Šárka Timarová na téma: Využití pracovní paměti v procesu
simultánního tlumočení.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 12. 10. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
dd) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Historie/obecné dějiny obhájil/a
svou disertační práci dne 02. 05. 2012 Mgr. Michal Ulvr na téma: Nukleární společnost. Spojené
státy v letech 1945-1964.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 23. 9. 2009.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
ee) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor České dějiny obhájil/a svou
disertační práci dne 20. 6. 2012 Mgr. Richard Vašek na téma: Prezident Masaryk jako anonymní
publicista.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 12. 9. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
ff) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Jazyky zemí Asie a Afriky obhájil/a svou
disertační práci dne 30. 05. 2012 Mgr. Zuzana Vihanová na téma: Aspects of Linquistic
Variability in Tamil Short Fiction.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 12. 9. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
5
gg) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pomocné vědy historické obhájil/a
svou disertační práci dne 13. 06. 2012 Mgr. Hana Vobrátilková na téma: Měšťanské domy
Starého Města pražského ve světle vizitačního protokolu tereziánského katastru.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 27. 4. 2012.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
hh) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor
Kulturologie obhájil/a svou disertační práci dne 05. 06. 2012 PhDr. Lucie Zadražilová na téma:
Sociokulturní pohled na problematiku bydlení v Československu ve 2. polovině 20. století
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 24. 6. 2009.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
ii) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny a kultury zemí Asie a
Afriky obhájil/a svou disertační práci dne 14. 06. 2012 PhDr. Josef Ženka na téma: Politické a
vojenské elity v Granadském emirátu.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 15. 9. 2011.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
jj) V komisi pro studijní program Pedagogika, studijní obor Pedagogika obhájil/a svou disertační
práci dne 07. 06. 2012 Mgr. Iva Žlábková na téma: Srovnání úspěšnosti pubescentů ve
volnočasových aktivitách a ve škole.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 15. 10. 2010.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
kk) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká archeologie
obhájil/a svou disertační práci dne 25. 06. 2012 Mgr. Jakub Halama na téma: Římskogermánské vztahy a kontakty ve světle nálezů předmětů římské provenience v Čechách, zvláště
TERRY SIGILLATY.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 17. 9. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
ll) V komisi pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Divadelní
věda obhájil/a svou disertační práci dne 21. 06. 2012 Mgr. Petra Ježková na téma: Obležen
národem dramatiků. Jan Lier kritik a dramaturg Národního divadla.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 21. 9. 2009.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
mm) V komisi pro studijní program Historické vědy, studijní obor Pravěká a středověká
archeologie obhájil/a svou disertační práci dne 25. 06. 2012 Mgr. Sabina Mattová na téma:
Příspěvek k poznání způsobu obživy na přelomu neolitu a eneolitu (srovnávací studie západního
kulturního okruhu s oblastí Čech a Moravy).
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 28. 11. 2011.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
nn) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Románské jazyky obhájil/a svou disertační
práci dne 21. 06. 2012 PhDr. Anna Mištinová na téma: Teoretické aspekty variantnosti slovní
zásoby v americké španělštině. Diachronie a synchronie.
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 30. 3. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
oo) V komisi pro studijní program Filologie, studijní obor Románské jazyky obhájil/a svou disertační
práci dne 21. 06. 2012 PhDr. Jaroslav Štichauer na téma: La dérivation suffixale nominale en
français préclassique.
6
Státní doktorskou zkoušku složil/a dne 24. 3. 2007.
Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované/mu titul d o k t o r.
Vědecká rada vzala na vědomí:
2.3. Změna ve složení oborové rady oboru anglický jazyk:
Rozšíření oborové rady o PhDr. Renatu Pípalovou, CSc., Katedra anglického jazyka a
literatury PedF UK v Praze
-
Vědecká rada vzala na vědomí:
2.4. Změna ve složení oborové rady oboru klasická filologie:
Předsedkyní oborové rady byla zvolena doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. (ÚŘLS FF UK
v Praze)
- Rozšíření oborové rady o doc. PhDr. Lucii Pultrovou, Ph.D. (ÚŘLS FF UK v Praze)
Vědecká rada vzala na vědomí:
-
2.5. Změna ve složení oborové rady oboru politologie.
Stávající složení OR:
doc. PhDr. Milan Znoj, CSc. - předseda
Členové:
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. Vratislav Doubek, Ph.D.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. – návrh na odvolání
doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo – návrh na odvolání
doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
prof. PhDr. Jiří Musil
prof. Dr. Miroslav Novák – návrh na odvolání
doc. Blanka Říchová, CSc.
doc. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
PhDr. Emil Voráček, DrSc. – návrh na odvolání
Návrh na nové členy:
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. – Katedra politologie FSS MU v Brně
doc. PhDr. Milada Polišenská, CSc. – Angloamerická vysoká škola v Praze
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. – Katedra politologie a filozofie FF UJEP v Ústí nad Labem
PhDr. Jan Bureš, Ph.D. – Katedra politologie a humanitních studií MUP
Vědecká rada schválila hlasováním:
2.6. Garanti doktorských oborů:
Studijní obor
Andragogika
Anglická a americká literatura
English and American Literature
Anglický jazyk
English Language
České dějiny
Garant
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
prof. PhDr. Aleš Klégr
prof. PhDr. Aleš Klégr
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
7
Český jazyk
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky
Dějiny antického starověku
Dějiny české literatury a teorie literatury
History of Czech Literature and Literary Theory
Geschichte der tschechischen Literatur und der
Literaturtheorie
Dějiny výtvarného umění
Didaktika dějepisu
Didaktika konkrétního jazyka
Divadelní věda
Egyptologie
Egyptology
Estetika
Etnologie
Filmová věda
Film Studies
Filozofie
Fonetika
Phonétique
Germánské jazyky a literatury
Historie/Obecné dějiny
Moderní hospodářské a sociální dějiny
Hudební věda
Musicology
Musikwissenschaft
Iberoamerikanistika
Informační věda
Jazyky zemí Asie a Afriky
Klasická archeologie
Klasická filologie
Klinická psychologie
Kulturologie
Latinská medievistika
Logika
Logic
Matematická lingvistika
Obecná lingvistika
General Linguistics
Obecná psychologie
Obecná a srovnávací literatura - komparatistika
Pedagogika
Politologie
Pomocné vědy historické
Pravěká a středověká archeologie
Religionistika
Románské jazyky
Románské literatury
Slovanské filologie
Slovanské literatury
Sociální psychologie a psychologie práce a
organizace
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
prof. PhDr. Václav Marek, CSc.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Anglický jazyk: doc. PhDr. Jan Čermák, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
doc. PhDr. Stanislava Přádná
doc. PhDr. Stanislava Přádná
prof. PhDr. Pavel Kouba, CSc.
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.
prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.
doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
prof. PhDr. Marta Ottlová
prof. PhDr. Marta Ottlová
prof. PhDr. Marta Ottlová
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
doc. PhDr. Ivana Ondřejová, CSc.
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
doc. PhDr. Martin Matějů
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M. A.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
doc. PhDr. Milan Znoj, CSc.
prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
8
Socilologie
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky
Translantologie
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Vědecká rada schválila hlasováním:
2.7. Návrh na zahájení habilitačního řízení paní PhDr. Dany Hamplové, Ph.D. (Sociologický
ústav AV ČR, Katedra sociologie FF UK v Praze) pro obor sociologie:
Název práce: Náboženství v české společnosti na prahu třetího tisíciletí.
Návrh komise:
Předseda:
prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc, CSc.
Členové:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.
doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Katedra veřejné a sociální politiky, centrum pro
sociální a ekonomické strategie FSV UK v Praze
Katedra sociologie FF UK v Praze
Oddělení sociologie FSS MU v Brně
Katedra humanitních věd Provozně ekonomické
fakulty ČZU
Katedra sociologie a andragogiky FF UPOL
Navrhovaná témata přednášek:
A) Česká religiozita v mezinárodním srovnání.
B) Děti na psí knížku – nemanželská plodnost v ČR a její dopady.
C) Finanční solidarita v párech.
VR schválila téma přednášky: B) Děti na psí knížku – nemanželská plodnost v ČR a její dopady.
2.8. Návrh na zahájení habilitačního řízení paní PhDr. Mgr. Alice Velkové, Ph.D.
(Historický ústav AV ČR, Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice) pro obor české
dějiny:
Název práce: Vina a trest. Vraždy spáchané ženami v českých zemích ve druhé polovině 19. století.
Návrh komise:
Předseda:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice
Členové:
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Historický ústav FF MU v Brně
Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze
Katedra historie FF Ostravské univerzity
Katedra dějin státu a práva Právnická fakulta MU v Brně
Navrhovaná témata přednášek:
A) Proměny sociální stratifikace české venkovské společnosti v letech 1650-1850.
B) Vliv josefinských reforem na dědické právo poddanských usedlostí.
C) Majetkoprávní postavení žen ve venkovské rodině v 18. a první polovině 19. století.
VR schválila téma přednášky: A) Proměny sociální stratifikace české venkovské společnosti v letech
1650-1850
9
3.
Habilitační řízení pana MTh. Václava Umlaufa, Ph.D. pro obor filozofie
Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení:
prof. PhDr. Josef Krob, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., prof. Miroslav Petříček, Dr.
Jako skrutátorky byly schváleny prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Složení habilitační komise:
schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 24. 11. 2011:
Předseda:
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze
Členové:
PD. Jindřich Karásek, Dr.
Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.
Katedra filozofie FF ZČU
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
Filozofická fakulta UP, Katedra filozofie
prof. Pavel Ambros, Th.D.
Katedra pastorální a spirit. teol., CM teologická fakulta UP
Habilitační práce: Synopse dějinnosti a koncept historie. Hermeneutické eseje o filosofii dějin.
Oponenti:
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK v Praze
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Katedra filosofie a religionistiky Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. Pavel Ambros, Th.D.
Katedra pastorální a spirit. teol., CM teologická fakulta UP
3.1. Přednáška:
MTh. Václav Umlauf, Ph.D. přednesl přednášku na téma Hermeneutika mezi Gadamerem a
Ricoeurem.
3.2. Stanovisko komise:
Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
(Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 1 k tomuto zápisu)
3.3. Oponentské posudky:
Oponenti přečetli oponentské posudky.
3.4. Pedagogická a vědecká činnost uchazeče:
MTh.Václav Umlauf, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého
oboru.
10
3.5. Diskuse:
V diskusi vystoupili:
prof. Dr. Marek Nekula, prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
3.6. Uzavřené jednání:
Hodnocení pro posouzení přednášky:
(přednesl prof. Miroslav Petříček, Dr.)
Tématem habilitační přednášky byl přehledně podaný vývoj současné hermeneutiky a výklad jejích
filosofických aspektů. Habilitant se zaměřil zejména na srovnání Hanse-Georga Gadamera a Paula
Ricoeura, tedy autorů, kteří oba, ač odlišným způsobem, navazují na pojem „rozumění“ u Martina
Heideggera. Ukázal, že k pochopení obou přístupů v jejich odlišnosti je nezbytné sledovat i historicky
starší verze nauky o rozumění.
Dále se zaměřil na otázku, zda je možné cosi jako syntéza obou pozic, a ukázal, že mnohem
podstatnější je to, co se nachází mezi nimi, a co se pokusil přiblížit pojmem „inter-esse“, „Zwischen“
jakožto to, co se děje a co je skutečnou „věcí“ hermeneutiky. Věc hermeneutiky se odhaluje
synoptickým pohledem, který však tuto věc odkrývá jako dění odehrávající se mezi interpretacemi.
Bližší vysvětlení této své teze však již habilitant nepodal. V závěru své habilitační přednášky pak
naznačil vlastní přístup k problému rozumění.
V reakci na námitky oponentů zdůraznil význam formy eseje pro filosofické myšlení,
zeujména pro filosofii dějin. Velmi často však odbočoval od jádra problému a v diskusi s členy
vědecké rady nedokázal vždy překonat jistou pojmovou nejasnost.
Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky.
Výsledek tajného hlasování:
Počet členů VR :
přítomno :
kladných hlasů :
záporných hlasů :
neplatných hlasů :
41
29
15
6
8
Vědecká rada návrh neschválila a habilitační řízení zastavila.
11
4.
Habilitační řízení pana PhDr. Václava Dršky, Ph.D. pro obor světové dějiny a obecné dějiny
Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení:
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Jako skrutátorky byly schváleny prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Složení habilitační komise:
schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 24. 11. 2011:
Předseda:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze
Členové:
prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.
Katedra historie Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Ústav světových dějin Filozofické fakulty UK v Praze
prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
Institut historie Fakulty historie Jagelonské univerzity v Krakově
Habilitační práce: Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Ústav českých dějin FF UK v Praze
doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
Katedra historie FF UP v Olomouci
prof. zw. dr hab. Jerzy Strzelczyk
Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4.1. Přednáška:
PhDr. Václav Drška, Ph.D. přednesl přednášku na téma Král a „jeho“ lidé.
4.2. Stanovisko komise:
Stanovisko komise přednesla předsedkyně komise prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
(Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 2 k tomuto zápisu)
4.3. Oponentské posudky:
Oponenti prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. a doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. shrnuli závěry
svých posudků. Za nepřítomného oponenta prof. zw. dr hab. Jerzy Strzelczyk přečetla závěr posudku
předsedkyně habilitační komise.
4.4. Pedagogická a vědecká činnost uchazeče:
PhDr. Václav Drška, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého
oboru.
12
4.5. Diskuse:
V diskusi vystoupili:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., doc. PhDr. Jan Čermák, CSc., prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., prof.
dr hab. Krzysztof Ożóg
4.6. Uzavřené jednání:
Hodnocení pro posouzení přednášky:
(přednesl doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.)
PhDr. Václav Drška, Ph.D. se ve své přednášce nazvané „Král a „jeho“ lidé“ zaměřil na téma, jež bývá
analyzováno v různých souvislostech a jež bývá nezřídka pojednáno v interdisciplinární perspektivě.
V Drškově přednášce se jednalo o komparaci „Franckých dějin“ Řehoře z Tours a „Fredegarovy
kroniky“ včetně jejích „Pokračování“ s Kosmovou „Kronikou českou“. Podle Dršky lze tyto autory
navzdory skutečnosti, že jejich díla dělí šest století, pokládat za první významné ideology
stabilizovaného státu. Vztah panovníků vůči formujícím se elitám lze podle Dršky sledovat dvojím
způsobem: 1) pomocí terminologické analýzy a kulturně historického kontextu pojmů vztahujících se
k interpretaci nejbližšího panovnického okolí; 2) topicky, srovnáváním dílčích motivů díla, jejichž
intence má analogické funkční zaměření.
Terminologie Kosmovy „České kroniky“ užívaná pro označení elit je podle dr. Dršky
s nevelkými odchylkami shodná s oběma franckými prameny, stejně jako – s přihlédnutím ke
specifikům Galie a českého prostoru – funkce přísah, význam lidí označených jako „comites“ či pojmu
„beneficium“.
Dr. Václav Drška uzavřel svoji přednášku konstatováním, že základní problémy, důležité pro
stabilitu moci ve vztahu mezi panujícími a elitami, tedy „králem a jeho lidmi“, vykazují v případě
francké (merovejské, nikoli ovšem karlovské) říše a raně středověkého českého státu značnou
podobnost, a to i ve způsobech jejich řešení.
Přednáška byla pronesena velmi kultivovanou, živou formou. Dr. Drška v ní stejně
jako v následné diskuzi prokázal vysokou odbornost.
Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky.
Výsledek tajného hlasování:
Počet členů VR :
přítomno :
kladných hlasů :
záporných hlasů :
neplatných hlasů :
41
29
29
0
0
Vědecká rada schválila a postoupila návrh UK.
13
5.
Habilitační řízení pana Dr. Ivana Halásze, Ph.D. pro obor slavistika:
Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Jako skrutátoři byli schváleni doc. PhDr. Jan Čermák, CSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Složení habilitační komise:
schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 23. 6. 2011:
Předseda:
prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Členové:
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
Katedra histórie, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty UK v Praze
doc. Szarka László, CSc.
Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta, Katera historie
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
Katedra historie FF UP
Habilitační práce: Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Ústav českých dějin FF UK v Praze
prof. PhDr. Dušan Škvarna, Ph.D.
Katedra histórie, FHV, Univerzita Mateja Bela
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Inštitút histórie, Filozofická fakulta PU v Prešove
5.1. Přednáška:
Dr. Ivan Halász, Ph.D. přednesl přednášku na téma „Veľkomesto a veľkomestskí autori v slovenskej
literatúre 19. storočia.“
5.2. Stanovisko komise:
Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
(Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 3 k tomuto zápisu)
5.3. Oponentské posudky:
Oponenti shrnuli závěry posudků.
5.4. Pedagogická a vědecká činnost uchazeče:
Dr. Ivan Halász, Ph.D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru.
14
5.5. Diskuse:
V diskusi vystoupili:
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., prof. PhDr. Roman Holec, CSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.,
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
5.6. Uzavřené jednání:
Hodnocení pro posouzení přednášky:
(přednesl doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.)
Ivan Halász představil ve své široce pojaté habilitační přednášce téma velkoměstských motivů a
velkoměstských spisovatelů ve slovenské literatuře 19. století. Ze srovnání autorských přístupů Jána
Palárika a Daniela Bacháta vyvodil a posoudil klíčové otázky tématu. Soustředil se na literárně a
socio-historický rozbor motivů, jež lze hodnotit nejen jako inovativní v rámci slovenské literatury, ale
rovněž jako určující pro zkoumání širšího kontextu proměny společenských mentalit slovenské a
uherské společnosti 19. století, která se formovala a projevovala v pojetí vztahu slovenské periferie
vůči uherské metropoli. Na pozadí tohoto rozboru autor naznačil možnosti širší interpretace proměny
identit, jak je detailně rozebíral ve své habilitační práci.
V polemice s oponenty prokázal habilitant schopnost reagovat na konkrétní výhrady;
v průběhu obecné diskuse se nicméně v jeho argumentaci projevovaly dílčí nejistoty a konfuze.
Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky.
Výsledek tajného hlasování:
Počet členů VR :
přítomno :
kladných hlasů :
záporných hlasů :
neplatných hlasů :
41
29
22
3
4
Vědecká rada schválila a postoupila návrh UK.
Zapsala: Blanka Kovářová
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
děkan
V Praze dne 28. 6. 2012
15
Příloha č. 1 – Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana MTh. Václava Umlaufa, Ph.D.
1.
1.1
Základní údaje o uchazeči
Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození
MTh. Václav Umlauf, Ph.D., Zlín, Česká republika, 21. 02. 1960
1.2
Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:
1985-1988
Neoficiální studium filosofie u prof. Ladislava Hejdánka a neoficiální studium teologie. Studium na
denní jazykové škole v Brně. Složení státních zkoušek z jazyka anglického, německého a
francouzského.
1990-1991
Roční studium na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
1993 -1997
Čtyři roky teologické a filosofické formace v Paříži, licenciát z teologie a filosofie (Centre Sèvres).
Název diplomové práce: La temporalité du Prologue comme problème herméneutique (březen 1997).
Ukončeno kanonickým licenciátem z theologie (Licence canonique en théologie).
Hodnocení: très bien (cum laude).
1998-2000
Magisterské studium na University of London (Heythrop College), obor Philosophy of Religion.
Název diplomové práce: Transcendental character of existence. Kant and Kierkegaard (září 1999).
Udělen titul Master of Theology (MTh.) s hodnocením: passed.
2001-2005
Doktorandské studium na Hochschule für Philosophie v Mnichově.
Obhájení doktorské práce pod názvem Amputierte Universalität. Der Vollzug des Verstehens bei
Hans-Georg Gadamer a složení zkoušek na Hochschule für Philosophie v Mnichově. Udělen titul
„doctor philosophiae“ (Ph.D.) s hodnocením „summa cum laude“.
Rozhodnutí o nostrifikaci doktorátu vydalo MŠMT v Praze dne 16. 2. 2011.
1.3
Průběh zaměstnání
1979-1980
1980
1981-1989
1990
1989-1990
1991
1997 -1998
2000
Horník v hlubinném dolu „Vítězný únor“ v Záluží u Litvínova.
Zatčení a obvinění z politického trestného činu „Pobuřování“ a „Poškozování
zájmů republiky v cizině“. Odsouzen na dvacet měsíců, trest vykonán ve
věznici na Borech u Plzně, spoluvězni Václav Havel, Jiří Dienstbier a další.
Práce v dělnických profesích, činný v opozičním hnutí, zejména při
samizdatové publikaci křesťanských a jiných tiskovin. Neoficiální studium
filosofie u prof. Ladislava Hejdánka a neoficiální studium teologie.
Občanská a soudní rehabilitace s finanční náhradou za dobu věznění.
Činnost v Občanském fóru v Brně, zvolen volebním zmocněncem OF za
Jihomoravský kraj a krajským volebním manažerem. Odpovědnost za
sestavení kandidátní listiny a za průběh volební kampaně v Jihomoravském
kraji.
Vstup do řádu Societas Jesu (jezuité).
Učitel na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a na Biskupském gymnáziu
v Brně (náboženství, společenské vědy).
Vysvěcen na kněze v římsko-katolické církvi.
16
2003-2005
září 2005
od října 2005
od května 2007
od září 2008
od roku 2009
1.4
Výuka filosofie na Pedagogické fakultě university Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (katedra společenských věd) formou výběrových kurzů a
seminářů.
Zvolen za člena správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa.
Zahájení výuky filosofie na Hochschule für Philosophie v Mnichově, v letech
2006-2008 (zařazení: Lehrbeauftragte für Philosophie der Neuzeit).
Pokračování přednáškové činnosti na Universitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.
na základě konkurzního řízení přijat za odborného asistenta na TU Liberec,
plný úvazek od roku 2009.
Externí vyučující na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v rámci
magisterského programu Master mundus (seminář „Herméneutique et
métaphysique“).
odborný asistent na katedře filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a
pedagogická, Technická univerzita Liberec, pokračování externí výuky na
FHS UK.
Zahraniční pobyty
Uchazeč absolvoval v zahraničí 3 kompletní cykly vysokoškolského studia v letech 1993-2006
ukončené příslušnými diplomy a akademickými tituly. Za stáž lze také považovat výuku ve funkci
odborného asistenta na Hochschule für Philosophie v Mnichově v létech 2006-2009.
2.
2.1
Pedagogická činnost
Výuka v pregraduálním studiu
Akad. rok –3
2008/2009
přednášky – hodin 84
ročně
semináře – hodin 96
ročně
praktická výuka
24
stáže, cvičení,
laboratorní práce –
hodin ročně
CŽV – hodin
ročně
2.2
Akad. rok – 2
2009/2010
144
Akad. rok –1
2010/2011
120
Běžící ak. rok
96
72
48
72
24
48
Akad. rok -1
2010/2011
8
5
Běžící ak. rok
48
Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia
Akad. rok -3
2008/2009
Bc. vedení
z toho absolventi
Mgr. vedení
z toho absolventi
Ph.D. vedení
z toho absolventi
Akad. rok -2
2009/2010
3
1
3
2
10
17
2.3
Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů
Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů.
Přednášky se týkají moderní hermeneutiky a současné kontinentální filosofie, zejména z oblasti
francouzského a německého myšlení. Hlavní témata a zaměření:
 současná francouzská fenomenologie, hermeneutika a její postmoderní kritika;
 současná německá filosofie s kladným i kritickým zaměřením na hermeneutiku, představitelé
Ideologiekritik a současné německé postmoderny;
 problém časovosti, časová schémata a zkušenost času, návaznost na filosofii dějin;
 hermeneutika textu, literárního díla, biblická hermeneutika a sémiotika;
 v současné době přednáší na TU Liberec také politickou filosofii a filosofii vědy a techniky;
 doktorandské studium a vyučování filosofie v Německu předpokládá znalost klasiků 19.
století (Kant, Hegel, Kierkegaard a další);
 zaměření na hermeneutiku předpokládá znalost současné fenomenologie v pojetí Husserla i
Heideggera;
 filosofie dějin (viz poslední monografie podaná jako habilitační spis).
Příklady přednášek a seminářů: Filosofická východiska vztahu člověka a jazyk, Noetika,
Hermeneutika, Dějiny filosofie II., Úvod do současné hermeneutiky, Péče o duši, Sociální a politická
filosofie
2.4
Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek
2.4.1
2.4.2
učebnice a skripta
atlasy
2.4.3 e-learningové programy
V rámci kombinovaného studia na FP TUL vypracovány dva studijní programy:
- Péče o duši;
- Úvod do sociálního a politického myšlení.
Kurzy jsou přístupné na stránkách e-learningového serveru FP TUL.
2.4.4 další
Publikace 3 dílů učebnic náboženství a jednoho dílu učebnice občanské výchovy na vlastním webovém
serveru, cca 400 stran (http://www.ucebnice.umlaufoviny.com).
Již 5 let vede uchazeč s kolektivem autorů vlastní web (www.umlaufoviny.com), který se věnuje
společenským tématům, filosofii a teologii.
3.
3.1
Vědecko-výzkumná činnost
Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru
monografie
kap. v monografiích
periodika s IF
rec. časopisy
rec.sborníky
krit. edice pramenů
koment. překlady
celkem
3
6
1
10
8
české a slovenské
posl. 5 let hlavní autor
1
3
6
1
3
10
3
8
celkem
1
2
cizojazyčné
posl. 5 let hlavní autor
1
1
2
1
1
1
1
1
18
3.2.
Vydavatelé monografie
Brno: Vydavatelství CDK
3.3
Nejvýznamnější práce uchazeče
UMLAUF Václav. Synopse dějinnosti a koncept historie. Hermeneutické eseje o filosofii dějin. 1. vyd.,
Brno: Vydavatelství CDK, 2010. ISBN 978-80-7325-235-9. 527 s
Autor podává filosofii dějin na základě Heidegerova raného a pozdního myšlení. Chce se vyhnout
jednak Hegelovu završení smyslu dějin v Absolutnu a jednak objektivismu, který nevidí smysl dějin
jako základní myslitelský problém. Práce konfrontuje dvě časovosti: synoptický náhled v okamžiku
(Platón, Plótínos, List Efezským, Heidegger) a konceptuální časový proud (historie, dějiny dogmatu,
klasická filosofie dějin). Obě dvě formy časovosti lze najít jak v původní vrstvě Homérských eposů,
tak v průběhu dějin řecké, křesťanské a moderní filosofie. Heideggerovo pojetí smyslu dějin jako
metafyzická „opuštěnost bytím“ (Seinsverlassenheit) a moderní „zapomenutost bytí“
(Seinsvergesenheit) je uplatněno na vztah mezi skrytým fenoménem dějinnosti (léthé) a její konkrétní
nezakrytostí v určité dějinné epoše (alétheia). Překonání metafyziky a založení nového pohledu na
dějinnost je neseno třemi základními postupy.
 Hermeneutickým výkladem triády „dějinnost‒dějiny‒historie“ v epochálních proměnách. Tato
část se inspiruje výše uvedenou proměnou otázky po bytí a také třemi pohyby smyslu v
hermeneutice fakticity raného Heideggera rozvinutého v díle Bytí a čas (§ 2).
 Interpretací „hermeneutické elipsy“ (J. Greisch) v rámci elipsy dějinnosti, kterou tvoří dva
základní způsoby časovosti: extatická synopse v okamžiku a konceptuální chronologie v
plynutí časového proudu.
 Dějinné epochy jsou vyloženy pohybem a přeměnou obou pólů elipsy dějin, tj. výkladem
historické transformace synopse a konceptu z hlediska jejich časovosti (archaická doba,
antika, křesťanství, moderna).
Předložená filosofie dějinnosti sleduje vynoření triády „dějinnost‒dějiny‒historie“ v archaické době
Homérových eposů a v období řecké kolonizace středomoří. Vztah věštců a rapsódů k múzické síle
Paměti je retrospektivní (Detienne, Vernant, Heidegger). Skrytost božských sil Paměti a její
konfigurace v bdělé prozíravosti Odyssea a zakladatelů řeckých osad zakládá hermeneutický vztah
k dějinnosti, který má základní metodologickou hodnotu pro další zkoumání dějinnosti, dějin a historie
(kap. 1.5).
Druhý a třetí oddíl zkoumá etablování nového pólu elipsy dějin, tj. vznik konceptuální historie
v 5. stol. př. Kristem u Hérodota a jeho nástupců. Rozbory nového „zkoumání“ (historía) ukazují
vznik konceptuálního vědění o minulosti, v němž hraje klíčovou roli kauzalita a lidská přirozenost.
Tato část se věnuje rozboru děl Hérodota, Thúkýdida, Polybia a římských historiků. Historiografie
zakládá časové schéma dané kauzálně a konceptuálně (např. „Peloponéské války“). Elipsa dějinnosti
dostává novou konfiguraci, v níž dominuje konceptuální pól. Hermeneutika zkoumá i skryté
synoptické předpoklady chronologie dané pomocí kalendáře, eschatologie, milenarismu a vzniku
epoch.
Čtvrtý a pátý oddíl zkoumá pól synopse a její časovosti, který nese západní dějinnost. Triáda
dějinnosti, dějin a historie chápaná skrze metafyziku založila západní filosofii, historii a křesťanskou
dogmatiku. I zde probíhá vytěsnění synopse a její časovosti. Transformace apollinského mystéria do
filosofie lze dokumentovat v Platónově dialogu Symposion, v Plótínových Enneádách, a zejména ve
výrocích Hérakleita z Efezu. V jeho pojetí podaném skrze výklad pozdního Heideggera lze doložit
trojí pojetí ekonomie zjevování (bytí, logos, jsoucno). Hermeneutika dějinnosti tematizuje tuto trojí
ekonomii pomocí tzv. „ikonického vidění“ chápaném v časovosti okamžiku a anagogického vidění
celku. Tento pól synoptického náhledu odpovídá Heideggerovu konceptu zapomenutosti bytí a jeho
skrytého působení skrze metafyziku jsoucího. Mystický pól synoptického vidění daného např. v
novozákonním Listu Efezským je později vytěsněn konceptuálním věděním dogmatiky a křesťanské
historie. V prospektivní epoše dějin dané křesťanským náhledem otočeným k budoucímu završení
dějin v Kristu se vyvíjí i známé filosofie dějin 19. století. Jejich prospektivní pojetí staví na zrychlení
času do námi utvářené blízké budoucnosti. Tuto vizi dějin zavedla Francouzská revoluce.
19
Šestý a sedmý oddíl zkoumá utvoření nové elipsy dějin dané čistě konceptuálně. Reflexivní
náhled definuje dějinnost skrze vědomé a ekonomické působení subjektu (Kant, Hegel, Marx). Z této
sekulárně-prospektivní podoby dějin determinované objektivně a konceptuálně vycházejí mimo jiné i
obě světové války 20. století a totalitní ideologie. Vítězství objektivity potvrzuje i moderní
historiografie. Uzávorkováním subjektu zůstala moderní historiografie mimo dějinnost a zabývá se
objektivním pohledem na historická fakta a procesy (Historická škola, Škola análů a Foucaultovo
pojetí diskurzu).
Neutěšený stav „smrti subjektu“ a „vzdálenosti dějin“ kontrastuje v osmém oddíle se vznikem
nové formy dějinnosti vztažené k časovým strukturám existence (Yorck, raný Heidegger). Novou
eschatologii tvoří příchod „mé“ vlastní smrti v autenticky uchopeném okamžiku. Vznikem dějinnosti
na základě fundamentální časovosti okamžiku se nově etabluje i vytěsněný synoptický pól. Novou
dějinnost pak v závěrečné části esejů doplňuje synoptické vidění smyslu dějin v Patočkově filosofii
dějin a rozbor časovosti v rámci dějinné podoby „součtveří“ (Heidegger). Blízkost dějin se stává
klíčovým úkolem nové filosofie dějin v epoše planetárního boje za mír a za obživu provozovaného
v rámci instrumentálního rozumu či Patočkových nedějinných „sil dne“. Závěr práce potvrzuje v
souladu s Heideggerem a Patočkou, že současné vytěsnění smyslu dějin není jen náhodným jevem, ale
naopak symbolem vzdálenosti dějin, které souvisí se zapomenutím dějinnosti.
UMLAUF Václav. Kierkegaard. Hermeneutická interpretace. 1. vyd., Brno: Vydavatelství CDK, 2005.
ISBN 80-7325-064-0. 318 s.
Předložená interpretace si dala za úkol spojit dva oddělené pohledy na Kierkegaardovo dílo, tj.
literární a filosofický rozbor. Hermeneutika sleduje myšlenkový vývoj autora ve třech blocích, které
postupně završují hermeneutický výklad. Kapitola „Existence“ ukazuje konflikt interpretací na úrovni
metafyziky a transcendentální filosofie (Aristotelés, Kant). Kapitola „Čas“ ukazuje časovost tří stádií
existence vzhledem k vědomému prožívání času (Husserl) a vzhledem k vlastní konečnosti
(Heidegger). Tato část do sebe zahrnuje i přímé působení díla na vnímavého čtenáře, tedy
pragmatickou četbu díla jako literárního textu. Poslední část se věnuje Kierkegaardovu originálnímu
pojetí víry a náboženství, v němž dochází k výsledné konstituci smyslu existence.
UMLAUF Václav. Hermeneutik nach Gadamer. 1. vyd., Freiburg/München: Alber Verlag, 2007. ISBN
978-3-495-48250-6. 391 s.
Autor volí trojí přístup ke Gadamerově hermeneutice v souladu s názvem práce vyjadřujícím jednak
analýzu Gadamerova celoživotního díla a jednak hledání nové formy hermeneutiky překonávající
omezení daná v konceptu hermeneutické universality. První část předkládá formální rozbor tří
hlavních témat Gadamerovy hermeneutiky: dějinného působení, uměleckého díla a textu. Druhá část
tzv. „sympatizující hermeneutiky“ se vrací k Schelerově fenomenologii sympatie. V rámci dějinného
působení díla lze najít různé figury hermeneutiky vytvořené během významných debat Gadamera s
Habermasem, Ricoeurem a Derridou. Třetí část staví vykladače do této dialogické univerzality
smyslu, která ukazuje na novou věc hermeneutiky. Tzv. „symbolická hermeneutika“ inspirovaná
Platónovým dialogem Ión navazuje na hermeneutickou univerzalitu řeči tam, kde Gadamer vědomě
skončil. Koncept univerzality je konfrontován s pojetím řeči a hermeneutiky v pozdních dílech
Martina Heideggera (např. Unterwegs zur Sprache). Hermeneutika „po“ Gadamerovi se nevyhne
konfrontaci s dílem pozdního Heideggera, v němž se prosazuje odlišná forma univerzality myšlení i
řeči.
3.4
Citace
3.4.5 údaje 3.4.1 až 3.4.4 dle jiné metodiky (rešerše uchazeče)
celkový počet citací bez autocitací: 28
počet citovaných prací: 11
3.5 Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče
Publikační činnost dr. Umlaufa zahrnuje monografie, kapitoly v monografiích a příspěvky
ve sbornících v češtině i v několika světových jazycích, a dále články v odborných časopisech.
20
Publikační činnost byla reflektována recenzenty v odborných časopisech a kvantitativně splňuje
nároky na habilitační řízení. Většina prací dr. Václava Umlaufa se týká filozofické hermeneutiky a
filosofie dějin.
3.6
Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center
3.6.1. Řešitel
Roky realizace
2011
Název a číslo grantu VZ nebo VC
Poskytovatel
Řešitel projektu „Migrace a transformace
TUL
center v Liberci“ v rámci Studentské
grantové soutěže (SGS-FP-TUL 38/2011),
ve spolupráci s Fakultou architektury TUL,
rozpočet 187 tis., schváleno v únoru 2011.
Viz monografie „Střed Liberce v proměnách
staletí“.
3.6.3. Člen řešitelského týmu
Roky realizace
Název a číslo grantu VZ nebo VC
2005-2006
Konzultant
Institut
für
kulturelle
Infrastruktur Sachsen v Görlitz v projektu
„Společnost a kultura“ v letech 2005-6.
Uveden jako spoluautor na dokumentech
Der Beitrag der Kirchen zum kulturellen
Leben
in
Deutschland,
EnqueteKommission Kultur in Deutschland des
Deutschen Bundestages unter Vorsitz von
Frau Gitta Conneman MdBEK-Kultur, K.Drs. 15/323b.
3.8
Poskytovatel
Enquete-Kommission Kultur in
Deutschland des Deutschen
Bundestages unter Vorsitz von
Frau Gitta Conneman MdBEKKultur
Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče
Kandidát se věnuje problematice francouzské fenomenologie, německé hermeneutické a postmoderní
filosofie, problémům časovosti, filosofii dějin a vybraným otázkám politické filosofie.
4.
4.2
Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace
Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí
4.2.1
nejvýznamnější díla nebo jiné realizace (vystoupení, koncerty, překlady krásné
literatury a poezie atd.)
Scénář pro TV reportáž „Ora et Labora v severních Čechách“, vysíláno 11. 2. 2007 na ČT1. Viz:
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/307298380070003-ora-et-labora-vsevernich-cechach/video/)
UMLAUF Václav. Rozmarné příběhy podle Nového zákona. 1. vyd., Brno: Vydavatelství CDK, 2003.
ISBN 80-7325-013-6. 171 s.
21
4.3 Popularizující publikace
české a slovenské
popularizující monografie
kapitoly v popul. monografiích
studie v nerecenz. časopisech a sbornících
recenze v tisku a nerecenz.časopisech
překlady
edice sborníků
články v tisku
5.
cizojazyčné
3
1
Ostatní činnosti
5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích
5.1.1
přednášející ve smyslu invited speaker
Referát Faces of migration, setkání sociologů v Berlíně, září 2001, viz publikaci L´emigrazione, un
trauma della memoria collettiva.
L'influence de l'œuvre de Derrida sur la pensée contemporaine. Sympozium o Derridovi pořádané
Filozofickým ústavem, Praha, 17.-18. března 2005. Referát ve francouzštině: Un dialogue improbable
: Derrida et l'herméneutique. Viz publikaci Un dialoque improbable.
Péče o tělo (mezioborová konference na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, 5. květen 2005.
Referát: Je pornografie kýčem? Uveřejněno na internetové stránce časopisu Ergo
(http://sweb.cz/casopis.ergo/texty/vaclav_umlauf.htm).
Účast na konferenci FHS (květen 2007) věnované dvoustému výročí vydání Hegelova díla
Fenomenologie ducha (1807). Do připravovaného sborníku předán příspěvek „Řeč jako konkrétní bytí
Absolutna. K postavení jazyka v Hegelově filosofii.“
Kolokvium Evangelické teologické fakulty UK (květen 2007) k životnímu jubileu prof. Ladislava
Hejdánka a Jakuba S. Trojana. Viz příspěvek „Autonomie politické praxe.“ v publikacích na webu
(http://www.umlaufoviny.com/www/publikace/publikace/Eseje/hejdanek.html).
Účast na konferenci „Dialóg medzi teológiou a filosofiou“ (Bratislava, červen 2008). K publikaci
v ediční řadě „Theoforum“ odevzdán příspěvek „Historická paměť a dějiny“, viz:
(http://www.cpep.sk/fileadmin/Dokumenty/publikacie/Prednaska_Umlauf_Ricoeur_memoire.pdf).
Setkání zástupců analytické a kontinentální filosofie ve Vysoké (UJEP, 2008), viz práci „Metafyzika a
ontoteologie“ ve sborníku AV ČR 2009.
Účast na konferenci „Demokracie jako hodnota a problém“, pořádáno TUL (říjen 2010), příspěvek
„Disidentství včera, dnes a zítra“ v připravovaném sborníku.
6.
Závěr stanoviska habilitační komise
Dr. Václav Umlauf ve své pedagogické a publikační činnosti bohatě využívá své rozsáhlé vzdělání a
zahraniční zkušenosti (v 80. letech byl politickým vězněm v Československu, účastnil se činnosti
kulturního disentu, po roce 1989 absolvoval kompletní vysokoškolská studia v Paříži, Londýně a
v Mnichově). Osvědčil se jako úspěšný vysokoškolský pedagog na několika vysokých školách doma i
v zahraničí – Philosophische Fakultät Mnichov, UJEP v Ústí nad Labem, FHS UK v Praze, TU
v Liberci. Zasadil se o úspěch reakreditace výukových programů a úspěšně spolupracuje s řadou
zahraničních institucí.
Komise posoudila pedagogickou a vědeckou činnost dr. Václava Umlaufa jako odpovídající
požadavkům na habilitační řízení. Habilitační práce dr. Umlaufa je z oblasti filosofie dějin a dotýká se
jednoho z velkých problémů dějinnosti a konceptů historie. Zpracování tohoto tématu vyvolalo
některé námitky a kritické připomínky, které v případě jednoho posudky vedly k nedoporučení práce.
22
Komise se přesto domnívá, že je žádoucí, aby uchazeč dostal příležitost se k těmto námitkám vyjádřit,
a to výsledkem hlasování 5 kladných hlasů.
Výsledek hlasování:
Počet přítomných
Hlasovalo pro
Hlasovalo proti 0
Zdržel se
5
5
0
V Praze dne 21. 5. 2012
(jména a podpisy členů komise)
Předseda:
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. ______________________________
Členové:
PD. Jindřich Karásek, Dr.
______________________________
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc.
______________________________
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
______________________________
prof. Pavel Ambros, Th.D.
______________________________
Příloha č. 2 - Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana PhDr. Václava Dršky, Ph.D.
1.
1.2
Základní údaje o uchazeči
Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození
PhDr. Václav Drška, Ph.D., Český Brod, 29. 09. 1962
1.3
Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:
Mgr.
1982-1987
PhDr.
1988
Ph.D.
1998-2002
1.4
Filozofická fakulta UK v Praze, obor český jazyk a literatura – dějepis
Filozofická fakulta UK v Praze, obor
Filozofická fakulta UK v Praze, obor historie – obecné dějiny
Průběh zaměstnání
1987 – 1990
1990 – 1993
1993 – dosud
1998 – dosud
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, aspirant, Katedra obecných
dějin a pravěku, FF UK v Praze
asistent, Ústav světových dějin FF UK v Praze
odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK, seminář dějin středověku
odborný asistent, Katedra historie, PF/FF Univerzita J. E. Purkyně
23
1.4
Zahraniční pobyty
1993/94:
Universität Mannheim, XI. - I., 3 měsíce (stipendium DAAD)
2004:
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 11. 10. -17. 10.
Freie Universität Berlin, 26. 01. - 08. 02.
Universität Wien, 22. 03. - 28. 03.
2005:
Universität Konstanz, 28. 8. - 11. 9.
2006:
Universität Bayreuth, 03. 07. - 07. 07.
Freie Universität Berlin, 13. 2 - 26. 2.
Universität Konstanz, 22. 8. - 10. 9.
2007:
Freie Universität Berlin, 12. 03. - 24. 03.
2008:
Freie Universität Berlin, 04. 02 - 20. 2.
2009:
Freie Universität Berlin, 09. 02. - 22. 02.
2010:
Freie Universität Berlin, 01. 2. - 14. 02.
Mimo to uchazeč od roku 1991 pravidelně absolvoval studijní pobyty v knihovnách a archivech
univerzit v Pasově, Saarbrückenu (Universität des Saarlandes), Hamburku, Berlíně (Freie Universität,
Humboldt-Universität zu Berlin). Celkem se jedná o asi 30 pobytů v délce trvání 2-3 týdny.
2.
2.1
Pedagogická činnost
Výuka v pregraduálním studiu
Akad. rok –3
2008/2009
přednášky – hodin 140
ročně
semináře – hodin 48
ročně
praktická výuka
324
stáže, cvičení,
laboratorní práce –
hodin ročně
CŽV – hodin
ročně
2.2
Akad. rok – 2
2009/2010
140
Akad. rok –1
2010/2011
140
Běžící akad. rok
48
48
48
324
324
324
Akad. rok -1
2010/2011
4
0
7
2
5
0
Běžící akad. rok
140
Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia
Bc. vedení
z toho absolventi
Mgr. vedení
z toho absolventi
Ph.D. vedení
z toho absolventi
Akad. rok -3
2008/2009
2
1
6
1
6
1
Akad. rok -2
2009/2010
4
0
10
2
5
0
4
1
5
0
5
1
24
2.3
Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů
Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů.
Obecné dějiny středověku do roku 1500
Cvičení vede studenta k samostatnému a kritickému zkoumání a poznávání minulosti, k uplatnění
praktických i teoretických návyků a dovedností pomocí práce s prameny s cílem osvojit si základní
techniky historikovy práce. Student je seznamován s hlavními trendy soudobého medievistického
bádání a metodologií oboru.
Přednáška slouží ve spojitosti s cvičením k získání základního přehledu o vývoji středověké evropské
společnosti a v přiměřené míře i islámského kulturního prostředí. Student je seznamován se stěžejními
tématy medievistiky a epochami vývoje středověké společnosti z hlediska jejich moderního výzkumu.
Součástí přednášky je informace o odborné literatuře a základních edicích pramenů.
Stát, společnost a kultura středověku
Přednáška s cvičením zahrnuje výklad základních směrů vývoje hmotné kultury a umění ve
středověku, seznamuje s technickými a technologickými možnostmi středověkého člověka a sleduje
jejich vývoj. Poskytuje přehled nejvýznamnějších směrů bádání v této oblasti a jejich metodologie.
Cvičení je soustředěno k praktickým dovednostem studenta, prohlubuje a precizuje jeho schopnosti
odborného popisu uměleckých památek a zařazení jejich geneze do širších geografických a sociálně
politických souvislosti historického vývoje. Předpokládá se využití zdrojů regionu (Národní galerie,
Pražský hrad, musea, dvorské umění středočeského regionu).
Kromě toho se soustřeďuje k výkladu vývoje hlavních směrů středověké vzdělanosti a myšlení
evropského Východu i Západu, k charakteristice filozofických a teologických systémů (sum)
významných představitelů středověké scholastiky.Předpokládá rovněž práci s originálními texty
vybraných středověkých autorů, dostupných v klasických edicích (Migne, PL, MGH), jejich kritické
čtení a interpretaci. Kurs seznamuje s vývojem vzdělávacích institucí středověku a způsoby, formami
vzdělávání středověkého intelektuála.
Středověká civilizace latinského Západu
Předmět je zaměřen na seznámení posluchačů s hlavními tendencemi politického a sociálního vývoje
středověké západní Evropy a jejích politických institucí a idejí. Důraz je kladen na pochopení
souvislostí vývoje mezi jednotlivými evropskými regiony a specifičností forem západoevropského
feudalismu. V této souvislosti věnuje i pozornost hlavním směrům vědeckého výzkumu uvedené
problematiky a seznamuje s možnými řešeními.
Úvod do studia dějin středověku
Studenti jsou seznamováni se specifickým charakterem medievistiky, nejdůležitějšími prameny ke
studiu dějin středověku, jejich tříděním a možnými metodami jejich zpracování a interpretace. Hlavní
důraz je kladem na praktickou práci (textová kritika, komparativní postupy). Součástí předmětu jsou
dějiny historiografie středověku a středověkých reálií, jejichž znalost je nutná pro práci s pramenem.
Přednášky jsou kumulovány do dvouhodinového cyklu, střídaného dvouhodinovým seminářem.
2.4
Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek
2.4.1 učebnice a skripta
1. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha: ISE 1994. ISBN 80-8524-15-79.
217 s. (spoluautor, VŠ opora)
2. Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha: ISE 1995. ISBN 80-85241-87-0.
205 s. (spoluautor, VŠ opora)
3. Dějiny středověké Evropy, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2004, ISBN 80-86493-11-3. 364
s. (spoluautor, VŠ opora)
4. Dějepis 7, Praha: Scientia, Praha 2007, ISBN 80-7183-271-5, 179 s. (spoluautor, ZŠ učebnice)
25
3.
3.1
Vědecko-výzkumná činnost
Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru
české a slovenské
posl. 5 let hlavní autor
2
2
1
1
Cizojazyčné
posl. 5 let hlavní autor
celkem
celkem
monografie
2
kap. v monografiích
1
periodika s IF
rec. časopisy
6*
6
11
6
rec.sborníky
7
3
6
krit. edice pramenů
koment. překlady
*Poznámka: Jedna položka byla publikována v zahraničním recenzovaném časopise.
3.2
11
Vydavatelé monografie
Acta Universitatisd Purkynianae facultatis philosophicae. Studia historica 2010, Ústí nad Labem
Veduta, České Budějovice
3.3
Nejvýznamnější práce uchazeče
Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice: Veduta 2011
Monografie zaměřená na kulturně historickou analýzu „burgundského označení“ (nomen
Burgundiae) ve středověku zkoumá dále způsoby tradování a transformace jeho obsahů v souvislosti
s politickým vývojem geografického prostorů, které byly jako „Burgundsko“ označovány, nebo si
k tomuto toponymu vytvořily významnou historickou souvislost. Časově je práce vymezena
příchodem historických Burgundů na jejich středověká území a zánikem „burgundského státu dynastie
Valois, tj. 5.-15. stoletím. Jako pramenná základna byla využita rozsáhlá narativní produkce vážící se
k Burgundsku v širokém slova smyslu a vybraný materiál úřední povahy říšské i francouzské
(burgundské) provenience.
Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku
císařství, Acta Universitatis Purkynianae facultatis philosophicae. Studia historica 2010, Ústí
nad Labem 2011
Monografie čerpající z vybraných kronik a análů merovejského a raně karlovského období a
rovněž z dochovaných pramenů úřední povahy analyzuje fenomén říšských dělení z hlediska jeho
procesních, formálních a zvykově právních aspektů. Všímá si dále role dynastie a politických elit
v této situaci a významu divisiones pro formulování vztahu mezi dynastií a velmožskou reprezentací a
jeho proměnám. Sleduje roli církevní hierarchie a vliv politické teologie na způsoby uspořádání
franského státu. V souvislosti s děleními je rovněž zkoumána otázka vývoje principů franského
následnictví.
La Bourgogne et la diplomatie des Luxembourg à la fin du règne de Charles IV: Prague
Papers on History of international Relations 14 (2010), s. 11-19
Studie věnovaná motivům a významu poslední cesty Karla IV. do Francie. Na základě analýzy
dochovaných kronikářských záznamů, jejich komparativní konfrontace s materiálem úřední povahy a
širšího srovnání středověkého kontextu říšsko-francouzských vztahů se pokouší prokázat, že Karlova
cesta do Paříže představovala v prezentaci císařského majestátu ve francouzském prostředí
bezprecedentní a ofenzívní rozhodnutí a že se jednalo o velmi promyšlený krok lucemburské
diplomacie, kterým se kompenzoval jistý ústup říše v arelatském království. V této souvislosti se pak
zdůrazňuje povaha této defenzívy: byla omezena na územní, či územně právní aspekt, pokud se však
jednalo o duchovní atributy spojené s tímto územím (sv. Sigismund), postupoval císař rovněž tak, aby
nebyla dotčena důstojnost říše a aby zajistil zájmy lucemburské dynastie ve středoevropském prostoru.
26
3.4
Citace
3.4.5 údaje 3.4.1 až 3.4.4 dle jiné metodiky (rešerše uchazeče)
celkový počet citací bez autocitací: 25
počet citovaných prací: 8
počet citací prací uchazeče vydaných v posledních pěti letech bez autocitací: 8
3.5
Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče
PhDr Václav Drška, Ph.D. je autorem tří vědeckých monografií, jedné kapitoly v monografii, 17
původních vědeckých prací publikovaných v odborných časopisech,sedmi příspěvků v odborných
sbornících, podílel se na čtyřech učebních textech a na překladech dvou odborných knih, publikační
činnost dr. Dršky je zaměřena k problematice politických, kulturních a sociálních dějin západní
Evropy ve středověku s těžištěm v období raného středověku, především k dějinám franské říše
merovejského a karlovského období. Nevyhýbá se však ani mladšímu období včetně pozdního
středověku, kde sledoval především některé otázky vlády lucemburských králů a císařů. Samostatným
tématem vědecké práce dr. Dršky je problematika Burgundska, studium tohoto pojmu a jeho proměn a
vývoj burgundského území v průběhu středověku. Problematika dějin Burgundska není rozhodně
samoúčelně zvolená, protože dějiny Burgundska představují určitý vývojový model s širší platností.
Svými pracemi dr. Drška tak alespoň zčásti zaplňuje citelné mezery v poznání západoevropských dějin
středověku v českém prostředí. Ocenit je nutno také kapitoly o dějinách západoevropského středověku
ve vysokoškolských učebnicích, v nichž V. Drška zprostředkovává studentům nejnovější poznatky
oboru, stejně jako podíl na středoškolské učebnici.
3.6
Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center
3.6.1. Řešitel
Roky realizace
1996-1999
Název a číslo grantu VZ nebo VC
Poskytovatel
Central-European Connection of
Research Support Scheme
Diplomatic Relations between George of
Central European University
Poděbrady with Emperor Frederick III
Research Support Scheme Central European
University
3.6.3. Člen řešitelského týmu
Roky realizace
Název a číslo grantu VZ nebo VC
2001-2004
VZ MSM 112100004 Vývoj společnosti
českých zemí v kontextu evropských a
světových dějin.
2005-2012
3.8
VZ MSM 0021620827 České země
uprostřed Evropy v minulosti a dnes.
Poskytovatel
MŠMT
MŠMT
Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče
Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče.
PhDr. Václav Drška, Ph.D., se ve své vědecké práci zaměřil především na problematiku
západoevropského raného středověku, která byla v českém prostředí po řadu desetiletí opomíjena (a
vlastně nikdy jí nebyla věnována náležitá pozornost), na dobu, kdy vznikaly první západoevropské
státy a byly pokládány základy budoucí Evropy, ať již jde o problematiku dělení franské říše, otázky
královské moci nebo vzniku národních monarchií. Druhý tématický okruh prací V. Dršky představuje
období vrcholného a pozdního středověku, jemuž se věnoval také v rámci mezinárodního grantu
Středoevropské univerzity Central-European Connection of Diplomatic Relations between George of
27
Poděbrady with Emperor Frederick III (Research Support Scheme Central European University
1996-1999). V této souvislosti věnoval pozornost rovněž otázkám, které souvisejí s českými dějinami
(mírový plán Jiřího z Poděbrad). Obě oblasti svého zaměření vhodně spojil v díle „Nomen
Burgundiae“, v němž sleduje problematiku Burgundska, jeho označení a jeho proměn v prostoru i času
od raného středověku do druhé poloviny 15. století. Publikace dr. Dršky představují původní vědecké
práce založené na kritickém studiu historických pramenů a zpracované s výbornou znalostí rozsáhlé
odborné literatury. Svou vědeckou prací přispívá dr. Drška nejen k informovanosti českých badatelů a
zájemců o historii, ale i k lepšímu poznání obecných evropských dějin středověku, o čemž svědčí
mimo jiné skutečnost, že publikované výsledky jeho bádání jsou reflektovány nejen v české, ale i v
zahraniční literatuře.
Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace
4.
4.3 Popularizující publikace
popularizující monografie
kapitoly v popul. monografiích
studie v nerecenz. časopisech a sbornících
recenze v tisku a nerecenz.časopisech
Překlady
edice sborníků
články v tisku
české a slovenské
1
4
6
1
1
cizojazyčné
Ostatní činnosti
5.
5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích
5.1.1

přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo
programy tří nejvýznamnějších akcí)
Die Burgundentradition und das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.-15. Jh.
(Universität Wien)

Problém historické paměti: Burgundsko a nomen Burgundiae ve středověku
(Katolicka univerzita Lublin)

Franská společnost a její elity (500-800)
(Katolická univerzita Lublin)
5.3
Členství v redakčních radách vědeckých časopisů
(seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu)
1990 – dosud
redaktor Historického obzoru
28
6.
Závěr stanoviska habilitační komise
PhDr. Václav Drška, Ph.D., působí jako odborný asistent Ústavu světových dějin FF UK a na
Filozofické fakultě v Ústí nad Labem. Na obou pracovištích přednáší, vede semináře a cvičení
obecných dějin středověku v bakalářském, na FFUK také v magisterském studiu. Vedle základních
kurzů má na FFUK též specializační přednášky a semináře k dějinám středověku. Rovněž vede
bakalářské, magisterské a doktorské práce.
Ve své habilitační práci Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku Václav Drška sleduje
mnohostrannou a složitou problematiku vývoje obsahu pojmu „Burgundsko“ a jeho složitých proměn
v období celého tisíciletí mezi rozpadem západořímské říše a smrtí Karla Smělého (1477), navíc
v širokých souvislostech politických, církevních a kulturních. Václav Drška zvládl obtížnou
problematiku na vynikající úrovni. Při jejím zpracování projevil obdivuhodnou erudici i schopnost
uplatnit novátorskou metodologickou koncepci.
Habilitační práce je syntézou dosavadní badatelské práce Václava Dršky zaměřené k dějinám
západoevropského středověku. K této problematice autor dosud publikoval - vedle habilitační práce kvalitní monografii a téměř tři desítky odborných a popularizujících studií, článků a kapitol
v monografiích. Práce Václava Dršky přitom vynikají potřebnou vědeckou akribií, kritickým
přístupem k historickým pramenům a širokým rozhledem po sledované problematice a odborné
literatuře. V tomto směru Václav Drška adekvátně využívá také pravidelných badatelských pobytů
na zahraničních univerzitách a v knihovnách. Václav Drška se řadí mezi uznávané odborníky oboru, o
čemž svědčí skutečnost, že jeho práce jsou reflektovány a pozitivně hodnoceny v domácí i zahraniční
literatuře a že je zván na přednášky na zahraničních univerzitách a mezinárodních konferencích.
Vědecké renomé a publikační činnost kandidáta tedy plně vyhovují kritériím požadovaným na
Univerzitě Karlově k dosažení vědecko-pedagogické hodnosti docent.
Na základě výše uvedených skutečností komise dochází k závěru, že Václav Drška splňuje
všechny podmínky habilitačního řízení FF UK a doporučuje vědecké radě, aby návrh na
jmenování Václava Dršky docentem pro obor světové dějiny a obecné dějiny postoupila
k dalšímu řízení.
Výsledek hlasování:
Počet přítomných 5
Hlasovalo pro 5
Hlasovalo proti 0
Zdržel se 0
V Praze dne
Předseda:
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. ..................................
Členové:
prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. ..................................
doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. ..................................
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. ..................................
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg ..................................
29
Příloha č. 3 – Stanovisko komise k habilitačnímu řízení pana Dr. Ivana Halásze, Ph.D.
1.
1.5
Základní údaje o uchazeči
Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození
Dr. Ivan Halász, PhD, Levice, Slovensko, 14. 02. 1971
1.2
Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:
Univerzita Eötvösa Lóránda (ELTE) Budapešť, Filozofická fakulta, Katedra dejín východnej Európy –
PhD program, PhD summa cum laude, (1995-1998, obhajoba: 2001, diplom: 2002, uznáno jako
rovnocenné s doktorským programem Historické vědy, obor historie – obecné dějiny na FF UK
v Praze, rozhodnutí ze dne 23.2.2011.
Katolícka univerzita Pétera Pázmánya (PPKE) Piliscsaba, Filozofická fakulta, slovenský jazyk
a literatúra, (1994-1999) Mgr. (1999)
Univerzita Eötvösa Lóránda (ELTE) Budapešť, Právnická fakulta, obor právo, (1990-1995) Mgr.
(1995)
Univerzita Eötvösa Lóránda (ELTE) Budapešť, Filozofická fakulta, obor história, (1989-1994) Mgr.
(1994)
1.3
Průběh zaměstnání
Korvínova univerzita v Budapešti (Corvinus University of Budapest), Fakulta verejnej správy (2002-),
univ. docent (predmet výuky a výskumu: medzinárodné verejné právo, medzinárodná krízová správa
v postkonfliktných oblastiach, medzinárodná migrácia a verejná správa, ústavný vývoj krajín strednej
a východnej Európy po roku 1989, inštitúcie EU)
Ústav právnych vied MAV, Budapešť, (1999-), hlavný vedecký pracovník (predmet výskumu: vývoj
verejnej správy v strednej Európe po roku 1989, verejná správa a regionalizmus, diaspóra a právo,
štátne občianstvo, ústavný vývoj krajín strednej a východnej Európy po roku 1989, štátne a národné
symboly v ústavnom práve)
Ústav štátu a práva AVCR, Praha (2011), vedecký pracovník (predmet výskumu: migrácia a volebné
právo, ústavné právo v strednej Európe po roku 1989)
Katolícka univerzita Pétera Pázmánya (PPKE) Piliscsaba, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky
a strednej Európy (1996-2011), asistent, neskôr univ. docent, nakoniec externý univ. docent (predmet
výuky a výskumu: dejiny stredoeurópskeho politického myslenia, ústavný vývoj krajín strednej
a východnej Európy po roku 1989, štátne a národné symboly v ústavnom práve, slovenské dejiny
a literatúra, dejiny Ruska a Sovietskeho zväzu v 19. a 20. storočí)
Katolícka univerzita Pétera Pázmánya (PPKE) Budapešť, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva,
(1998-2000) externý prednášajúci (predmet výuky a výskumu: ústavný vývoj krajín strednej
a východnej Európy po roku 1989)
Poľnohospodárska a lesnícka stredná škola, Piliscsaba, (1994-1995), stredoškolský učiteľ dejepisu
30
1.4
Zahraniční pobyty
2006 – august až október: trojmesačný študijný pobyt s podporou Andrew W. Mellon Foundation,
East-Central Research Fellows Program v rámci University of Edinburgh, Institute for Advanced
Studies in the Humanities.
2005 – máj: jednomesačný pobyt v Prahe s podporou programu CEEPUS v rámci Fakulty sociálnych
vied UK. Téma výskumu – český ústavný vývoj, problematika regionalizmu, višegrádska spolupráca.
2003 – máj: jednomesačný pobyt s podporou Rakúsko-maďarskej spoločnej nadácie na Universität
Innsbruck.
S podporou Madarskej akadémie vied dr. Ivan Halász absolvoval od roku 1998 niekoľko
krátkodobých (1-2-3 týždne) odborných stáží a výskumných pobytov v Ljubljane, Kyjeve, Moskve,
Prahe, Talline, Ulan-Bátore, Užhorode, Varšave, Vilniuse a Záhrebe. V Moskve sa zaoberal
predovšetkým výskumom v tamojších archívoch, ktoré potreboval k príprave svojej dizertačnej práce.
2.
2.1
Pedagogická činnost
Výuka v pregraduálním studiu
Akad. rok –3
2008/2009
přednášky – hodin 120
ročně
semináře – hodin 60
ročně
praktická výuka
stáže, cvičení,
laboratorní práce –
hodin ročně
CŽV – hodin
ročně
2.2
Akad. rok – 2
2009/2010
120
Akad. rok –1
2010/2011
96
Běžící akad. rok
Akad. rok -1
2010/2011
1
1
Běžící akad. rok
48
36
Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia
Bc. vedení
z toho absolventi
Mgr. vedení
z toho absolventi
Ph.D. vedení
z toho absolventi
Akad. rok -3
2008/2009
1
1
Akad. rok -2
2009/2010
1
1
2
2
2
1
Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů
Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů.
Dejiny politického myslenia a života stredoeurópskeho regiónu I-II.
Cieľom dvojsemestrálneho prednáškového kurzu je priblížiť históriu politického myslenia hlavných
stredoeurópskych národov od začiatkov národného obrodenia až po súčasnosť. Okrem vývoja
politických ideológií sa venuje aj hlavným politickým udalostiam a ich štrukturálnemu –
spoločenskému a mentálnemu - pozadiu.
2.3
31
Prvá časť kurzu sa končí rokom 1939. Druhý polrok sa logicky začína vypuknutím druhej svetovej
vojny a končí v podstate až vstupom štátov regiónu do EU. Veľká pozornosť je tu venovaná
špecifikám koministickej diktatúry v jednotlivých krajinách, dejinám disentu a alternatívneho
myslenia a nakoniec vzniku a fungovaniu politických strán a ideológií po roku 1989. Každá časť kurzu
sa končí skúškou a v prípade programu Stredoeurópskych štúdií ide aj o predmet, ktorý je súčasťou
záverečnej skúšky. Vyučovacím jazykom je maďarčina.
Ústavné zriadenie a stranícke systémy v strednej Európe po roku 1989
Cieľom jednosemestrálneho prednáškového kurzu je predstaviť dejiny ústavného vývoja stredo- a
niektorých východoeurópskych národov. Každý štát je prezentovaný v jeho historickom kontexte,
preto sa jednotlivé prednášky vždy začínajú ústavnými dejinami. Hlavná pozornosť je však prirodzene
venovaná súčasnosti – t. j. vývoju po roku 1989. Kurz sa snaží poslucháčom priblížiť pozadie
niektorých špecifických rysov v ústavách stredoeurópskych krajín. Preto venuje pozornosť aj
problematike verejnej správy, práv národných a etnických menšín, štátneho občianstva a symbolov
štátnosti. Veľká pozornosť je venovaná štrukturálnym a ideologickým otázkam straníckych systémov.
Kurz sa končí ústnou skúškou. (Poznámka: tento kurz má vypracovanú taktiež anglickú verziu pod
názvom: Constitutional and Party System in Central Europe)
Náboženské a politické idey slovanského sveta
Cyklus prednášok určených poslucháčom slovakistiky a bohemistiky na bakalárskej úrovni sa
sústreďuje najprv na prezentáciu mnohovstvovosti slovanského sveta od jeho prvopočiatkov až
dodnes. Potom sa zaoberá vznikom slovanskej písomnosti a celkovými základmi slovanskej kultúry.
Opisuje rôzne vplyvy, ktoré ovplyvňovali vývoj jednotlivých slovanských národov. Veľkú pozornosť
venuje cirkevnému životu slovanských národov, ich členistosti a vplyvu tohto faktoru na vývoj
myslenia. V druhej časti kurzu vystupuje do popredia politizácia slovanskosti, vznik myšlienky
slovanskej vzájomnosti, jej rozličné podoby a „národné špecifiká.“ Kurz prednášaný v slovenskom
jazyku sa končí ústnou skúškou.
Slovenský realizmus
Cyklus prednášok pre poslucháčov bakalárskeho štúdia slovakistiky (pôvodne však nerozdeleného
päťročného štúdia) je zameraný na prezent§ciu hlavných zdrojov, inšpirácií a smerov slovenského
literátneho realizmu. Cyklus je rozdelený do dvoch častí – realizmus pred prvou svetovou vojnou a po
nej. Najväčšiu pozornosť venuje takým osobnostiam slovenskej literatúry, ako S. Hurban-Vajanský,
M. Kukučín, J. Jesenský, L. Nádaši-Jégé, B. Timrava, J. Gregor-Tajovský a pod. Kurz prednášaný v
slovenskom jazyku končí ústnou skúškou.
Dejiny slovenského etnického regiónu a Slovenska
Cieľom cyklu prednášok v slovenskom jazyku je poslucháčom prvého ročníka bakalárskeho štúdia
slovakistiky prezentovať dejiny Slovákov a Slovenska od ich prvopočiatkov až po súčasnosť. Veľkú
pozornosť venuje otázke etnogenézy Slovákov, vývoju ich politického myslenia, konfesionálnej i
jazykovej otázke, ako aj pokusom o vymedzenie územia Slovenska a jednotlivých štátnych útvaroch.
Posledná časť kurzus a snaží priblížiť súčasný ekonomický, sociálny a verejnoprávny systém
Slovenskej republiky. Kurz sa končí ústnou skúškou.
Vývoj nového Ruska po roku 1991
Cyklus prednášok je určený poslucháčom bakalárskeho štúdia medzinárodných vzťahov. Najprv sa
venuje dejinám Ruska a ruského politického myslenia ešte pred revolúciou v roku 1917, potom krátko
prezentuje sovietske obdobie ruských dejín. Najväčšia časť kurzu – t. j. dve tretiny prednášok – sa
venuje procesu rozpadu Sovietskeho zväzu a vzniku súčasného Ruska, jeho vývojovým problémom,
ekonomicko-spoločenskému systému, ústavnoprávnemu zriadeniu a zahraničnej politike. Kurz sa
končí písomnou skúškou.
Slovenská právnická, ekonomická a politologická terminológia
Cieľom špeciálneho seminára určeného poslucháčom bakalárskeho štúdia slovakistiky je osvojenie si
základov slovenskej právnickej, ekonomickej a politologickej terminológie, ako aj osvojenie si
32
špeciálnych zručností potrebných k prekladu odborných textov. Seminár má teda svoju
terminologickú, ako aj technickú časť. Základom hodnotenia je práca na hodine a príprava prekladov.
Národné a štáne symboly v strednej Európe
Cieľom špeciálneho seminára je prezentovať dejiny vzniku jednotlivých národných a štítnych
symbolov národov strednej a východnej Európy (i Rakúska) od stredoveku cez národné obrodenia až
po súčasnosť. Hlavná pozornosť je venovaná tzv. višegrádskemu regiónu strednej Európy a krajinám,
ktoré susedia s MR. Seminár okrem prezentácie vzniku takých symbolov, ako národná hymna,
zástava, znak, heslo a podobne sa podroben venuje i ústavno-právnej regulácii ich používania, ako aj
zložitému problému alternatívnosti a určitej politickej zaťaženosti niektorých symbolov. Počas kurzu
sa vyžaduje aktívna účasť študentov, ktorí si pripravujú svoje seminárne práce a referáty, ktoré sú
potom základom ich hodnotenia. Jazykom seminára je maďarčina.
Višegrádske štáty a migrácia
Seminár je určený pre poslucháčov stredoeurópskych štúdií, ale je otvorený pre aj pre všetkých
ostatných študentov slavistických oborov. Jeho cieľom je priblížiť históriu a súčasnosť migračných
procesov v strednej Európe. Veľkú pozornosť preto venuje otázke vzniku diaspóry a krajanských
komunít jednotlivých stredoeurópskych národov. Nezabúda však ani na problematiku prisťahovalectva
a to hlavne v poslednom období. Snaží sa aj o prezentáciu súčasnej migračnej politiky a legislatívy
štátov V4. Základom hodnotenia študentov je ich aktívna seminárna účasť a samostatná činnosť.
Všetci musia pripraviť prezentáciu a seminárnu prácu na vopred určenú špeciálnu tému.
Osobitosti stredoeurópskeho politického myslenia
Kurz prednášok určený poslucháčom bakalárskeho štúdia stredoeurópskych areálových kultúr UKF je
orientovaný prevažne historicky. Jeho cieľom je priblížiť vývoj politického a spoločenského myslenia
hlavných stredoeurópskych národov od konca 18. storočia až po súčasnosť. Veľkú pozornosť venuje
problematike vzniku moderných národných ideológií, rozličných politických hnutí a ich regionálnych
determinácií, ako aj historickým udalostiam zásadného významu – 1848/1849, 1867, 1918/1920, 1945,
1948 a pod. Kurz sa končí písomnou skúškou.
Geopolitika a zahraničnopolitické myslenie v strednej Európe
Cyklus prednášok sa venuje histórii zahraničnopolitického a geopolitického myslenia jednotlivých
stredoeurópskych národných hnutí od začiatku 19. storočia až po súčasnosť. Veľkú pozornosť venuje
geopolitickej identite jednotlivých národov a ich zahraničnopolitickénu priestorovému mysleniu. Snaží
sa taktiež o prezentáciu hlavných koncepcií, ktoré sa zrodili v jednotlivých obdobiach a národných
hnutiach. Osobitnú pozornosť venuje problematike pokusom o spoluprácu, resp. integráciu regiónu.
Kurz sa končí písomnou skúškou.
2.4
Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek
2.4.1 učebnice a skripta:
Učební texty (digitalizované):
HALÁSZ Iván: Közép-európai régiók, regionalizmus, kisebbségek I-IV. (Regionális önkormányzatok
Közép-Európában) Modul MCS044, MCS045,MCS046,MCS047 http://tulipan.vjk.ppke.hu/modul
HALÁSZ Iván: Közép-európai országok alkotmányos berendezkedése, politikai prioritások 1989 után
III. (Bevezetés a modern Szlovákia viszonyaiba. Közjog, társadalom, politika.) Modul MCS050
http://tulipan.vjk.ppke.hu/modul
Mészáros, Andor – Halász, Iván – Somai, Miklós: A mai Szlovénia. Bevezetés a modern Szlovénia
tanulmányozásába. (Dnešné Slovinsko. Úvod do štúdia moderného Slovinska) Szent Adalbert Kelet- és
Közép-Európa Kutatásokért Alapítvány – Szlovén-Magyar Üzletemberek Egyesülete. Esztergom –
Budapest, 2011, 143 p.
33
HALÁSZ Iván: Diplomácia és diplomaták. A diplomácia intézménytörténete és civilizációs
meghatározottsága. 1. vyd. Budapest: Aula Kiadó, 2010. ISBN 978-963-9698-91-8, 318 s.
(Diplomacia a diplomati. Inštitucionálna história diplomacie a jej civilizačná determinovanosť)
HALÁSZ Iván: Bevezetés a modern Szlovákia tanulmányozásába. A modern Szlovákia kézikönyve.
Pons Strigoniensis Studia. 1. vyd. Piliscsaba – Esztergom: PPKE BTK – Szent Adalbert KözépEurópa Kutatócsoport, 2008. ISBN 978-963-9206-58-8, 84 s. (Úvod do štúdia moderného Slovenska.
Príručka moderného Slovenska)
3.
3.1
Vědecko-výzkumná činnost
Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru
monografie
kap. v monografiích
periodika s IF
rec. časopisy
rec.sborníky
krit. edice pramenů
koment. překlady
3.2.
celkem
2
české a slovenské
posl. 5 let hlavní autor
1
1
1
8
5
1
8
celkem
4
8
cizojazyčné
posl. 5 let hlavní autor
3
4
8
8
17
30
2
2
17
30
Vydavatelé monografie
HALÁSZ Ivan: Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí. 1. vyd. Bratislava:
Kalligram, 2011, ISBN 978-80-8101-435-2, 233 s.
3.4
Citace
3.4.5 údaje 3.4.1 až 3.4.4 dle jiné metodiky (rešerše uchazeče)
celkový počet citací bez autocitací: 86
počet citovaných prací: 48
počet citací prací uchazeče vydaných v posledních pěti letech bez autocitací: 16
3.5
Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče
Najcharakteristickejším rysom publikačnej činnosti uchádzača v jej kontinuálnom vývoji je
interdisciplinarita, keď históriu systematicky, vhodne a vyvážene spája predovšetkým s metódami a
závermi politológie, právnej a literárnej histórie, v menšej miere aj ďalších disciplín. Tým napĺňa
kritériá slavistiky ako komplexnej a interdisciplinárnej vedy, tým sa zvyšuje argumentačná sila a
presvedčivosť záverov, ktorými uchádzač otvára a novátorsky rieši celý rad závažných tém. Z
uvedeného hľadiska komisia vyzdvihuje monografické práce: Állampolgárság, migráció és integráció.
Budapest 2009; Szimbolika és közjog. Az állami és nemzeti jelképek helye a magyar alkotmányos
rendszerben. Pozsony 2010 (v spoluautorstve) a Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19.
storočí. Bratislava 2011.
3.6
Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center
3.6.1. Řešitel
Roky realizace
2009-2011
Název a číslo grantu VZ nebo VC
Poskytovatel
Statehood and Symbolism in Central Europe International Visegrad Fund
34
2010-2012
3.6.2. Spoluřešitel
Roky realizace
after 1989 – česko-maďarsko-poľskoslovenský vedecký projekt s podporou
International Visegrad Fund IVF No.
20910178
Political integration of migrants in Visegrad International Visegrad Fund
states – česko-maďarsko-poľsko-slovenský
vedecký projekt s podporou International
Visegrad Fund realizovaný na Korvínovej
univerzite v Budapešti (vedúci projektu: Dr.
Ivan Halász)
Název a číslo grantu VZ nebo VC
3.6.3. Člen řešitelského týmu
Roky realizace
Název a číslo grantu VZ nebo VC
2008-2010
Príprava spoločných maďarsko-slovenských
učebných textov z histórie – projekt
Zmiešanej komisie slovenských
a maďarských historikov (koordinátor
z maďarskej strany: Dr. László Szarka)
Projekt spoločných učebných textov
podporuje Vláda MR a Vláda SR
2008-2009
Maďarsko-slovenské terminologické otázky
– inštitucionálny realizátor: Stredoeurópska
výskumná skupina Sv. Vojtecha, Ostrihom,
MR (2008-2009) (koordinátor: Dr. István
Käfer). Výskum podporovala Katolícka
univerzita Pétera Pázmánya a katolícka
cirkev.
2007-2008
2002-2004
3.8
Poskytovatel
Poskytovatel
Vláda MR a Vláda SR
Katolícka univerzita Pétera
Pázmánya a katolícka cirkev
The Problems of Application of EU Law in Ústav štátu a práva AV CR
Central European Perspective – spoločný
česko-maďarsko-rakúsky výskumný projekt
(hlavný inštitucionálny koordinátor: Ústav
štátu a práva AVCR).
Zákony na podporu krajanov v zahraničí Grantová agentúra Maďarskej
v kontexte strednej a východnej Európy - republiky
projekt podporovaný grantovou agentúrou
MR na podporu vedy (vedúci projektu: Dr.
László Szarka, participanti: Dr. Ivan Halász,
Dr. Balázs Majtényi)
Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče
Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče.
Hlavné témy spracúvané uchádzačom by sa dali zhrnúť do problémov ako otázky identity, lojality,
asimilácie, štátnej príslušnosti a občianstva, menšinovej a migračnej politiky, štátnych a národných
symbolov, terminológie a pod. Uchádzač ich nielenže otvára, ale aj produktívne, ba novátorsky, rieši.
Sú to témy vyslovene univerzálne a uchádzač ich vníma na základe dôkladnej znalosti
35
stredoeurópskych problémov a súvislostí (Uhorsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rusko) v ich
historickom vývoji i v súčasnom stave, pričom posledný kontextualizuje na základe poznania
historických premís, charakteristík a špecifík.
4.
4.1
Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace
Další profesní kvalifikace
4.1.1
dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.)
Civilian Aspects of International Crisis Management, dvojtýždňový kurz organizovala EU v
spolupráci s Medzinárodným školiacim strediskom v Budapešti v máji 2006
2012: habilitácia z ústavného práva; Eötvös Loránd University, Budapěšť
4.1.2
4.2
výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových
metod či zdokonalení stávajících atd.)
Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí
4.3 Popularizující publikace
české a slovenské
popularizující monografie
kapitoly v popul. monografiích
studie v nerecenz. časopisech a sbornících
recenze v tisku a nerecenz.časopisech
překlady
edice sborníků
články v tisku
5.
cizojazyčné
2
5
Ostatní činnosti
5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích
5.1.1
přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo
programy tří nejvýznamnějších akcí):
2001, jún, Piliscsaba, FF KUPP, Medzinárodná konferencia „Konfesia, spoločnosť, národ. Vývoj
slovenskej spoločnosti a národa.” 1526-1918.“
2001, október, Esztergom-Ostrihom, FF KUPP, Medzinárodná konferencia: „Višegrádska myšlienka
na prahu integrácie”
2002, október, Prešov, Prešovská univerzita, Medzinárodná konferencia: „Dialóg so susedmi”
2004, május, Piliscsaba, a FF KUPP, Medzinárodná konferencia: „Transformačné procesz v
slovanských literatúrach po roku 1989 a kultúrne-jazykové menšiny”
2004, október, Budapest, Evanjelické zbierky – FF KUPP, Medzinárodná konferencia: „Rodný jazyk,
cirkev, národ – slovenskí evanjelici v Karpatskej kotline”
2006, október, Budapest, FVS BCE, Medzinárodná konferencia: „Chápanie národa a etnopolitické
modely v strednej a východnej Európe”
36
2009, április, Budapest, ELTE Germanistický ústav, Workshop: „Stredná Európa – poznámky o
semantických zmätkoch”
2009. szeptember, Velké Bílovice, PF KU, Medzinárodná konferencia: „Problémy výuky histórie v
strednej Európe”
2009, szeptember, Bratislava, Historický ústav SAV, Medzinárodná konferencia: „1848/1849 –
Revolúcia – Kontrarevolúcia – Historická pamäť.”
2009, szeptember, Budapest, Historický ústav MAV, Medzinárodná konferencia: „ Rok 1919 vo
svetových a madarských dejinách”
2009. október, Budapest, Ústav právnych vied MAV, Medzinárodná konferencia: „Statehood and
symbolism in the Central Europe after 1989”
2009. november, Budapest, Ústav právnych vied MAV FVS BCE, Medzinárodná konferencia:
„Ukrajina a jej miesto v Európe“
2010. szeptember 21., Budapest, Ústav právnych vied MAV, Medzinárodná konferencia: „Symbolical
Aspects of the Continuity and Discontinuity of State and Law in Central Europe“
5.1.2
jako organizátor konference, člen jejího přípravného výboru:
2001, jún, Piliscsaba, FF KUPP, Medzinárodná konferencia „Konfesia, spoločnosť, národ. Vývoj
slovenskej spoločnosti a národa.” 1526-1918.“
2001, október, Esztergom-Ostrihom, FF KUPP, Medzinárodná konferencia: „Višegrádska myšlienka
na prahu integrácie”
2004, október, Budapest, Evanjelické zbierky – FF KUPP, Medzinárodná konferencia: „Rodný jazyk,
cirkev, národ – slovenskí evanjelici v Karpatskej kotline”
2009. október, Budapest, Ústav právnych vied MAV, Medzinárodná konferencia: „Statehood and
symbolism in the Central Europe after 1989”
2009. november, Budapest, Ústav právnych vied MAV FVS BCE, Medzinárodná konferencia:
„Ukrajina a jej miesto v Európe“
2010. szeptember 21., Budapest, Ústav právnych vied MAV, Medzinárodná konferencia: „Symbolical
Aspects of the Continuity and Discontinuity of State and Law in Central Europe“
5.1.3 předseda sekce konference (chairman)
Lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii.
5.2
Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách
(seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství)
Člen univerzitnej vedeckej rady Národnej univerzity pre verejnú službu
Stredoeurópska výskumná skupina Sv. Vojtecha, Ostrihom, MR, člen výskumnej skupiny a člen
kuratória Nadácie Sv. Vojtecha pre výskum strednej a východnej Európy
37
Zmiešaná komisia maďarských a ruských historikov (člen od roku 2009)
Zmiešaná komisia slovenských a maďarských historikov (člen od roku 2004)
AWR Hungary (AWR – Association of the World Refugee Program) člen od roku 2001
5.3
Členství v redakčních radách vědeckých časopisů
(seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu)
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe – odborný časopis (od roku 2010)
Dejiny – slovenský online časopis Prešovskej univerzity (od roku 2010)
Státní zastupitelství – český odborný časopis (od roku 2009)
Právny obzor – slovenský akademický právnický časopis (od roku 2008)
Kisebbségkutatás – maďarský odborný časopis o výskume menšín (od roku 2007)
Pro Minoritate - maďarský odborný časopis o výskume menšín (2000-2002)
5.4
Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru
Pedagóg roka 2007 na Korvínovej univerzite v Budapešti
Andrew W. Mellon Foundation, East-Central Research Fellows Program – 2006 august-október
(Miesto pobytu:University of Edinburgh, Institute for Advanced Studies in the Humanities)
Trojročné Bólyaiho štipendium MAV (2002-2005)
6.
Závěr stanoviska habilitační komise
Habilitačná komisia konštatuje, že PhDr. Ivan Halász, PhD. spĺňa kritériá stanovené Univerzitou
Karlovou v Prahe pre habilitačné konanie a pre jeho menovanie za docenta v odbore slavistika.
Vedecko-pedagogický titul docent predpokladá primeraný rozsah pedagogických skúseností na
univerzitnej pôde. I. Halász ich nadobudol na dvoch fakultách Katolíckej univerzity Petra Pázmánya
v Budapešti a na Korvínovej univerzite taktiež v Budapešti. Jeho prednášky a semináre sa v období
1996 – 2011 týkali maďarských, slovenských, stredoeurópskych a ruských dejín v 19. a 20. storočí,
politológie, dejín štátu a práva a literárnej histórie. Pod jeho vedením boli obhájené tri diplomové
práve a v súčasnosti vedie jedného doktoranda. O uznaní pedagogického majstrovstva a vedeckých
výsledkov svedčí ocenenie Pedagóg roka udelené roku 2007 Korvínovou univerzitou v Budapešti.
Šírka záberu pedagogických aktivít I. Halásza v plnej miere korešponduje s jeho rozsiahlymi
vedeckými záujmami. Ich odrazom je 5 samostatných vedeckých monografií (vydané v Maďarsku
a na Slovensku), 1 monografia v spoluautorstve, 4 zborníky, ktoré pripravil ako editor do tlače,
autorstvo 8 kapitol v monografiách, takmer štyri desiatky vedeckých štúdií, nepočítajúc rozsiahle
publikačné aktivity na poli právnej vedy. Svojou vedeckou prácou otváral a riešil celý rad závažných
problémov identity, lojality, štátneho občianstva, národnej svojbytnosti, štátnych a národných
symbolov v strednej Európe a ďalších otázok. V mnohých prácach reagoval na najaktuálnejší vývoj
a vstupoval aj z historických pozícií do mnohých prevažne politologických a štátoprávnych
diskurzov. Väčšiu životnosť pripisuje komisia jeho historickým textom, v ktorých sa zaoberá
zlomovými udalosťami moderných ruských dejín a doteraz obchádzanou problematikou
budapeštianskych, resp. tzv. režimových a pomaďarčených Slovákov. Práve habilitačná práca Uhorsko
a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí je syntézou do značnej miery priekopníckych
„slovenských” textov Ivana Halásza.
Charakteristickým rysom jeho pedagogickej činnosti i vedeckých výstupov je zámerný
interdisciplinárny (právno- i literárnohistorický) kontext a z neho vyplývajúci koncepčný
terminologický prístup.
O kvalite výstupov svedčí vysoká miera citovanosti v českej, slovenskej, maďarskej a anglosaskej
odbornej literatúre, rovnako zapojenie do grantových projektov. Ako riešiteľ sa I. Halász podieľal na
šiestich väčšinou medzinárodných projektoch, z ktorých jeden viedol. Je pravidelne pozývaný na
medzinárodne vedecké podujatia v celom stredoeurópskom priestore.
38
Ivan Halász patrí k špičkovým slavistom v maďarskej historiografii a tvorí súčasne jeden z „mostov“
slovensko-maďarskej komunikácie v spoločenskovedných disciplínach, ktorá aj jeho zásluhou
nadobúda v poslednom období nemalú dynamiku..
Na základe posúdenia pedagogického a vedeckého profilu Dr. Ivana Halásza, PhD. dospela habilitačná
komisia k jednoznačnému záveru, že menovaný spĺňa všetky kritériá stanovené Univerzitou Karlovou
pre habilitačné konanie a pre jeho menovanie v odbore slavistika.
S odvolaním sa na výsledky tajného hlasovania
5
hlasov kladných,
0 hlasov záporných
0
sa zdržal hlasovania
habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty, aby návrh na
menovanie Dr. Ivana Halásza, PhD. za docenta slavistiky prerokovala, schválila a s kladným
odporúčaním postúpila na ďalšie konanie.
V Praze dne 11. 6. 2012
(jména a podpisy členů komise)
Předseda:
prof. PhDr. Roman Holec, CSc. __________________________________
Členové:
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. _________________________________
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. _________________________________
doc. Szarka László, CSc. _______________________________________
doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. ____________________________
39
Download

Z á p i s - Filosofická fakulta UK