Zoznam laboratórnych vyšetrení
synlab slovakia s.r.o.
Prevádzka Košice – UN L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
040 01 Košice
Prevádzka Malá Praha
Malá Praha, spol. s r.o
Mäsiarska 27
040 01 Košice
www.synlab.sk
VIAC AKO LABORATÓRIUM
Členovia skupiny SYNLAB SLOVAKIA: SYNLAB.SK | AVILAB | Laboratóriá Aliatros | MALÁ PRAHA
VIAC AKO LABORATÓRIUM
Spoločnosť synlab slovakia patrí do skupiny synlab group, ktorá je lídrom na trhu Európskych laboratórií.
Poskytujeme laboratórnu diagnostiku v týchto štátoch Európy a Ázie:
Veľká Británia, štáty Beneluxu, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko,
Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Ukrajina a Bielorusko
Turecko, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty (Dubaj),
Cieľom tohto spojenia je využitie synergií v odbornej oblasti laboratórnych technológií a postupov na špičkovej modernej úrovni.
Prinášame novú kvalitu v diagnostike pacienta s prihliadnutím na najnovší výskum v oblasti zdravotníctva v súlade s akreditačnými
normami uznávanými po celom svete, ekonomickými a etickými princípmi.
Naši klienti sú lekári, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj jednotlivci v humánnej a veterinárnej oblasti.
Prečo práve my?
Pretože namiesto bežného prístupu „automatu na dodávanie” sme si zvolili pozíciu aktívneho poradcu, ktorý je pripravený poskytnúť klientovi nie len
vyšetrenia, ale aj spoľahlivé konziliárne služby v oblasti laboratórnej diagnostiky. V našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný tím
s dlhoročnými skúsenosťami a sú pripravení riešiť Vaše otázky a požiadavky v súlade s novými poznatkami medicíny a vedy. Sú k dispozícii práve vtedy,
keď to lekári a pacienti najviac potrebujú.
VIAC AKO LABORATÓRIUM
Laboratórna diagnostika je v spoločnosti synlab slovakia s.r.o. postavená na najmodernejších technológiách od renomovaných
svetových výrobcov, s použitím certifikovaných diagnostík, zabezpečujúcich rýchle a kvalitné výsledky.
Cieľom spoločnosti synlab slovakia s.r.o. je poskytovať laboratórne služby na základe nových trendov postavených
na rýchlo meniacom sa vývoji v oblasti medicíny a laboratórnej diagnostiky a to na základe akreditovaných postupov.
Akí sme partneri?
poskytujeme široké spektrum laboratórnych vyšetrení vo všetkých medicínskych odboroch:
– klinickej biochémii
– klinickej hematológii
– klinickej imunológii a alergológii
– klinickej mikrobiológii
– toxikológii
poskytujeme služby so širokou regionálnou pôsobnosťou
poskytujeme kvalitné, akreditované vyšetrenia na najnovších technológiách
v našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný skúsený tím, pripravený riešiť Vaše otázky a požiadavky
filozofia našej spoločnosti je postavená na osobnom individuálnom prístupe ku klientom s promptným riešením potrieb klientov
poskytujeme online pripojenie k Vášmu ambulantnému softvéru
poskytujeme žiadanky, elektronické výsledky s možnosťou výberu typu zasielania výsledkov, SynlabData system
organizujeme odborné semináre so špičkovými internými i externými odborníkmi
organizujeme spoločenské podujatia pre našich klientov
Prevádzka Košice – UN L .Pasteura Košice
synlab slovakia s.r.o.
Rastislavova 43
040 01 Košice
Prevádzkové hodiny:
Pondelok - piatok: 6:00 – 16:00
Sobota: 7:00 – 15:30
Nedeľa: 7:00 – 12:00
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Laboratórium vzdušných nákaz:
+421 55 37 00 505
Laboratórium špeciálnej bakteriológie:
+421 55 37 00 507
Laboratórium črevných nákaz:
+421 55 37 00 503
Laboratórium sérologické:
+421 55 37 00 502
Laboratórium TBC:
+421 55 37 00 515
Laboratórium PCR:
+421 55 37 00 520
Príjem materiálu:
+421 55 37 00 501
Odborní garanti:
Ostatní odborní pracovníci:
MUDr. Iveta Fandáková
Klinická mikrobiológia
Vedúca laboratória
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 55 37 00 508
Mob.: +421 917 555 604
Mária Čiderová
Klinická mikrobiológia
Vedúca laborantka
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 55 37 00 510
Ostatní odborní pracovníci:
MVDr. Aniko Csatlosová
Klinická mikrobiológia
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 55 37 00 509
Mob.: +421 917 555 753
Obchodné oddelenie:
Mgr. Nika Nihilová
Obchodný zástupca
E-mail: [email protected]
Mob.: +421 917 555 940
MVDr. Katarína Domaracká PhD.
Klinická mikrobiológia
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 55 37 00 512
Mob.: +421 917 555 638
Dispečing:
Ing. Martin Jasenčák
E-mail: [email protected]
Mob.: +421 917 555 640
Bakteriológia
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Transport
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z hrdla, nosa, laryngu a sliznice
dutiny ústnej
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón
v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Dôkaz nosičstva Staphylococcus aureus MRSA
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón
v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Dôkaz plesní a Candida sp.
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón
v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Kultivačné vyšetrenie obsahu paranazálnych dutín
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón
v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
RS vírus - rýchly dôkaz vírusového antigénu imunochromatograficky
Komentár
Bakteriológické vyšetrenia laboratória Košice
Vyšetrenie infekcií horných ciest dýchacích
nazofaryngeálny sekrét v sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Adenovírus - rýchly dôkaz vírusového antigénu imunochromatograficky nazofaryngeálny sekrét v sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Pneumokokový antigén
- rýchly dôkaz antigénu S. pneumoniae imunochromatograficky
moč ! 4-6 ml, uzavretá sterilná skúmavka
<2hod., izbová teplota
Chrípka typu A, B
-rýchly dôkaz vírusového antigénu imunochromatograficky
nazofaryngeálny sekrét v sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Legionella pneumophila 1-6
- rýchly dôkaz antigénu L. pneumophila imunochromatograficky
moč ! 4-6 ml, uzavretá sterilná skúmavka
<2hod., izbová teplota
Vyšetrenie infekcií dolných ciest dýchacích
Základné kultivačné vyšetrenie spútum
spútum vykašľané pod odborným dohľadom, uzavretá
<2hod., izbová teplota ,
u ťažkých pneumónií odoberte súčasne hemokultúry
sterilná nádobka
do 24 hod chladničková teplota
Kultivačné vyšetrenie endotracheálneho aspirátu
odsatý aspirát z intubácie alebo tracheostómie,
uzavretá sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota ,
do 24 hod chladničková teplota
Kultivačné vyšetrenie BAL (bronchoalveolárna laváž)
BAL - uzavretá sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota ,
do 24 hod chladničková teplota
Kultivačné vyšetrenie aspirátu z bronchov
aspirát bronchov- uzavretá sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota ,
požiadavku na anaeróbnu kultiváciu
do 24 hod chladničková teplota vyznačte na žiadanke
Bakteriológia – Vyšetrenie infekcií horných ciest dýchacích / Vyšetrenie infekcií dolných ciest dýchacích
9
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Transport
Komentár
Vyšetrenie infekcií ucha
Kultivačné vyšetrenie výteru z vonkajšieho zvukovodu
výter zvukovodu -odberový sterilný detoxikovaný
tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
požiadavku na dôkaz plesní
je nutné vyznačiť na sprievodke
Kultivačné vyšetrenie obsahu stredného ucha
tekutý obsah po paracentéze, detoxikovaný tampón
alebo tampón v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Kultivačné vyšetrenie výteru zo spojivkového vaku
výter spojivky -odberový sterilný detoxikovaný tampón
alebo tampón v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Kultivačné vyšetrenie rohovky
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón
v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
kultivačné pôdy pre odber poskytuje
laboratórium na vyžiadanie lekára
Kultivačné vyšetrenie vnútroočného obsahu
aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej zátke
<2hod., izbová teplota
požiadavku na dôkaz plesní a Candida sp.
je nutné vyznačiť na sprievodke
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z rekta
výter z rekta - odberový sterilný detoxikovaný tampón
alebo tampón v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Kultivačné vyšetrenie stolice
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová teplota
Cielený kultivačný dôkaz Campylobacter sp.
sterilný tampón v transportnom médiu STUART (nie
Amies!), stolica 1 cm3
Cielený kultivačný dôkaz Yersinia sp.
Vyšetrenie infekcií oka
Vyšetrenie infekcií tráviaceho traktu
izbová teplota
TM - do 24 hod.
vyšetrenie sa vykonáva zároveň zo základným
kultivačným vyšetrením výteru z rekta
výter z rekta - odberový sterilný detoxikovaný tampón
alebo tampón v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
vyšetrenie sa vykonáva zároveň zo základným
kultivačným vyšetrením výteru z rekta, cielený
kultivačný dôkaz musí byť vyznačený
na sprievodke - chladová kultivácia
Cielený kultivačný dôkaz enteropatogénnych E. coli ( EPEC)
výter z rekta - odberový sterilný detoxikovaný tampón
alebo tampón v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
požiadavka musí byť vyznačená na sprievodke,
u detí do veku 1 r. sa vyšetrenie realizuje ako súčať
základného kultivačného vyšetrenia výteru z rekta
Cielený kultivačný dôkaz kvasiniek v stolici
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová teplota
požiadavka musí byť vyznačená na sprievodke
Kultivačné vyšetrenie obsahu žalúdka
uzavretá sterilná skúmavka
<2hod., izbová teplota
10
Vyšetrenie infekcií ucha / Vyšetrenie infekcií oka / Vyšetrenie infekcií tráviaceho traktu – Bakteriológia
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Transport
Komentár
Kultivačné vyšetrenie žlče
uzavretá sterilná skúmavka alebo žlč v sterilnej
injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej
zátke
<2hod., izbová teplota
Mikroskopický dôkaz Helicobacter pylori v excízii - žalúdok, duodenum
transportné médium v uzavretej sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
transportné odberové médium poskytuje laboratórium
Kultivačný dôkaz Helicobacter pylori z excízie žalúdka, duodena
transportné médium v uzavretej sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
transportné odberové médium poskytuje laboratórium
Dôkaz antigénu Helicobacter pylori v stolici imunochromatograficky
stolica, 1 cm
3
<2hod., izbová teplota
požiadavka musí byť vyznačená na sprievodke
Dôkaz toxínov A/B Clostridium difficile v stolici imunochromatograficky stolica, 1 cm3
<2hod., izbová teplota
požiadavka musí byť vyznačená na sprievodke
Adenovírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo stolice imunochromatograficky
3
stolica, 1 cm
<2hod., izbová teplota
Rotavírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová teplota
Norovírus
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová teplota
Verotoxín E. coli O 157
- rýchly dôkaz vírusového antigénu zo stolice imunochromatograficky
stolica, 1 cm3
<2hod., izbová teplota
stredný prúd moča, jednorázovo cievkovaný
<24hod., izbová teplota
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z pošvy a uretry vrátane dôkazu
Gardnerella vaginalis
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón
v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Cielený kultivačný dôkaz
Neisseria gonorrhoeae
výter z pošvy odoberáme priamo na kultivačnú pôdu
ihneď
Kultivačný dôkaz obsahu Bartholiniho žliaz
aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej zátke
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Kultivačné vyšetrenie intrauterinného telieska
intrauterinné teliesko v sterilnej odberovej nádobe
<2hod., izbová teplota
požiadavka na anaeróbne vyšetrenie
a mikroskopiu musí byť uvedená na sprievodke
Kultivačné vyšetrenie obsahu maternice a lochií
aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej zátke
<2hod., izbová teplota
požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a mikroskopiu
musí byť uvedená na sprievodke
Vyšetrenie infekcií močového ústrojenstva
Základné kvalitatívne a kvantitatívne kultivačné vyšetrenie moča
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu u žien
Bakteriológia – Vyšetrenie infekcií tráviaceho traktu / Vyšetrenie infekcií močového ústrojenstva / Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu u žien
na vyžiadanie lekára kultivačnú pôdu pre odber N.
gonorrhoeae poskytuje laboratórium
11
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Transport
Komentár
Kultivačný dôkaz Trichomonas vaginalis
výter z pošvy odoberieme do transportnej pôdy pre
trichomonády
<2hod., izbová teplota
pôdu pre odber na trichomonády poskytuje laboratórium, pri odbere musí mať pôda izbovú teplotu!!!
Kultivačný dôkaz genitálnych ureaplaziem a mykoplaziem
+ citlivosť na antibiotiká
výter z pošvy odoberáme priamo do kultivačného
média média
<2hod., izbová teplota
kultivačné médium poskytuje laboratórium
chlamýdia trachomatis dôkaz imunochromatograficky
výter z pošvy cervixu, uretry
<2hod., izbova teplota
strerilný tampon poskytne laboratórium
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z uretry
sterilný tampón v transportnom médiu (TM)
<2hod., izbová teplota
TM - do 24 hod.
Kultivačné vyšetrenie ejakulátu
uzavretá sterilná skúmavka
<2hod., izbová teplota
Cielený kultivačný dôkaz Neisseria gonorrhoeae
výter z uretry odoberáme priamo na kultivačnú pôdu
alebo na tampón v TM
ihneď
Základné kultivačné vyšetrenie hnisu a obsahu patologických dutín
aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej zátke (anaeróbna kultivácia)
<2hod., izbová teplota
Aspirát alebo punktát preferujeme pred sterom kvôli
možnosti mikroskopického vyšetrenia v deň dodania
do laboratória.
Kultivačné vyšetrenie pleurálnej, peritoneálnej, perikardiálnej a
synoviálnej tekutiny
aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej zátke (anaeróbna kultivácia)**
<2hod., izbová teplota
Požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a mikroskopiu musí byť uvedená na sprievodke
** môže byť použitý systém BACTEC
Kultivačné vyšetrenie ascitu, dialyzátu, obsahu Douglasovho priestoru,
plodovej vody
Aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej zátke (anaeróbna kultivácia)**
<2hod., izbová teplota
Požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a mikroskopiu musí byť uvedená na sprievodke
** môže byť použitý systém BACTEC
Kultivačné vyšetrenie materského mlieka
uzavretá sterilná skúmavka
<2hod., izbová teplota
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu mužov
pôdu pre odber N. gonorrhoeae poskytuje laboratórium
Vyšetrenie obsahov primárne sterilných a patologických dutín
Vyšetrenie infekcií kože a tkanív
Základné kultivačné vyšetrenie povrchových lézií a kožných rán
ster z kože - odberový sterilný detoxikovaný tampón
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie povrchových rán a hlbokých defektov, príp. aspirát sterilný tampón v transportnom médiu TM, aspirát,
punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou
zapichnutou v gumovej zátke
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie tkanív
excízie časti tkanív a pod. - uzavretá sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie srdcovej chlopne
uzavretá sterilná nádobka - nasucho!
<2hod., izbová teplota
12
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu u žien / mužov / Vyšetrenie obsahov primárne sterilných a patologických dutín / Vyšetrenie infekcií kože a tkanív – Bakteriológia
Vyšetrenie
Kultivačné vyšetrenie steru z kože pred hemokultúrou
Odber vzoriek
Transport
ster z kože - odberový sterilný detoxikovaný tampón
<2hod., izbová teplota
Základné kultivačné vyšetrenie cerebrospinálnej tekutiny (CSF)
Likvor z lumbálnej punkcie v sterilnej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie CSF z vonkajších drenáží
likvor v sterilnej uzavretej skúmavke
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie CSF v hemokultivačnom systéme
3- 5 ml likvoru
<2hod., izbová teplota
Komentár
Vyšetrenie centrálneho nervového systému
Súčasťou vyšetrenia je mikroskopické vyšetrenie
a dôkaz voľných antigénov v likvore v deň doručenia
do laboratória. Zároveň doporučujeme súčasne
odobrať hemokultúry
na výsledok kultivácie plesní sa čaká až 7 dní
(hemokultivačné systém BACTEC)
Vyšetrenie krvi (hemokultivácie) a ostatného biologického materiálu
Kultivačné vyšetrenie krvi (hemokultivácia)
aseptickou venepunkciou najmenej dva časovo oddelené odbery/
u dospelých: 10-20 ml krvi
u detí: 3 ml krvi pozn.pred odberom odporúčame
ster z kože v mieste vpichu
do 24 hod. izbová teplota !!
Kultivačné vyšetrenie cievneho katétra
asepticky odstrihnutá distálna špička v uzavretej
sterilnej skúmavke alebo sterilnej nádobke nasucho!!!
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie chirurgického drenu
asepticky odstrihnutá distálna špička v uzavretej
sterilnej skúmavke alebo sterilnej nádobke nasucho!!!
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie ortopedických implantátov
v sterilnej gumovej rukavici bez prístupu vzduchu vo
vhodnej nádobe s vrchnákom
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie náhrad chlopní, ciev častí srdcového tkaniva
v sterilnej nádobke
<2hod., izbová teplota
Bakteriológia – Vyšetrenie centrálneho nervového systému / Vyšetrenie krvi (hemokultivácie) a ostatného biologického materiálu
Frekvencia a časovanie odberov sa riadi
charakterom klinického obrazu a teplotnej krivky.
Odber krvi podlieha prísnemu aseptickému režimu
s cieľom minimalizovať kontamináciu vzorky.
systém BACTEC:
- dospelí - 10 ml na fľašu Bactec Plus Aerobic /F
(modrý vrchnák)
Bactec Lytic 10 Anaerobic /F (oranžový vrchnák)
Bactec Mycosis / F
- deti - 3 ml na fľašu Peds Plus / F (ružový vrchnák)
Po predchádzajúcom telefonickom
dohovore s laboratóriom.
13
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Transport
Komentár
Parazitologické vyšetrenia
Črevné parazity
Vyšetrenie prítomnosti protozoí (cysty, giardióza)
a helmintov (vajíčka, larvy)
stolica, 1 cm3 - 3 odbery vždy po 2 dňoch,
duodenálna šťava
<2hod., izbová teplota
mikroskopia a makroskopia
Vyšetrenie prítomnosti vajíčok Enterobius vermicularis
perianálny zlep, 3 odbery vždy po 2 dňoch
<8hod., izbová teplota
mikroskopia a makroskopia
výter z pošvy odoberieme do transportnej pôdy pre
trichomonády, sterilným detoxikovaným tampónom
<2hod., izbová teplota
pôdu pre odber na trichomonády poskytuje laboratórium, pri odbere musí mať pôda izbovú teplotu!!!
čistá uzavretá nádoba
<2hod., izbová teplota
Mikroskopické vyšetrenie prítomnosti acidorezistentných baktérií
vykašlané spútum, BAL ,pleurálny výpotok, punktát
<2hod., izbová teplota
Kultivačné vyšetrenie na prítomnosť acidorezistentných baktérií
vykašlané spútum, BAL ,pleurálny výpotok, punktát
<2hod., izbová teplota
Spútum
vykašlľané na lačno, pred ústnou hygienou(2-5 ml)
u nových pacientov 3 po sebe nasledujúce dni
Trichomonas vaginalis
Kultivačné vyšetrenie prítomnosti T. vaginalis
EKTOPARAZITY
Mikroskopické a makroskopické vyšetrenie prítomnosti ektoparazitov
TBC vyšetrenia
14
mikroskopické vyšetrenie nenahrádza len dopĺňa
kultiváciu, pozitívne výsledky hlásime telefonicky
<2hod., izbová teplota ,
mikroskopické vyšetrenie nenahrádza len dopĺňa
do 24 hod chladničková teplota kultiváciu, pozitívne výsledky hlásime telefonicky,
po 3 týždňoch kultivácie sa posiela predbežný výsledok
s označením”výsledok po 3 týždňoch inkubácie”,
po 6 týždňoch sa kultivácia uzatvára a odosielajú
sa pozitívne aj negatívne výsledky s oznámením,
že kulitvácia sa predlžuje na 9 týždňov, po 9 týždňoch
inkubácie sa oznamujú len pozitívne výsledky
a inkubácia sa ukončuje
Črevné parazity / Trichomonas vaginalis / Trichomonas vaginalis / EKTOPARAZITY – Parazitologické vyšetrenia / TBC vyšetrenia
Vyšetrenie
Odber vzoriek
Transport
Komentár
indukované spútum
po 15-30 min.inhalácie aerosólu 15 % NaCl je pacient
vyzvaný k vykašľaniu
<2hod., izbová teplota ,
mikroskopické vyšetrenie nenahrádza len dopĺňa
do 24 hod chladničková teplota kultiváciu, pozitívne výsledky hlásime telefonicky,
po 3 týždňoch kultivácie sa posiela predbežný výsledok
s označením”výsledok po 3 týždňoch inkubácie”,
po 6 týždňoch sa kultivácia uzatvára a odosielajú
sa pozitívne aj negatívne výsledky s oznámením,
že kulitvácia sa predlžuje na 9 týždňov, po 9 týždňoch
inkubácie sa oznamujú len pozitívne výsledky
a inkubácia sa ukončuje
BAL
uzavretá sterilná nádobka
<2hod., izbová teplota ,
mikroskopické vyšetrenie nenahrádza len dopĺňa
do 24 hod chladničková teplota kultiváciu, pozitívne výsledky hlásime telefonicky,
po 3 týždňoch kultivácie sa posiela predbežný výsledok
s označením”výsledok po 3 týždňoch inkubácie”,
po 6 týždňoch sa kultivácia uzatvára a odosielajú
sa pozitívne aj negatívne výsledky s oznámením,
že kulitvácia sa predlžuje na 9 týždňov, po 9 týždňoch
inkubácie sa oznamujú len pozitívne výsledky
a inkubácia sa ukončuje
Moč
stredný prúd, odber opakujeme 3 dni po sebe
TBC vyšetrenia
<2hod., izbová teplota
mikroskopické vyšetrenie nenahrádza len dopĺňa
kultiváciu, pozitívne výsledky hlásime telefonicky,
po 3 týždňoch kultivácie sa posiela predbežný
výsledok s označením”výsledok po 3 týždňoch
inkubácie”, po 6 týždňoch sa kultivácia uzatvára a
odosielajú sa pozitívne aj negatívne výsledky
s oznámením, že kulitvácia sa predlžuje na 9 týždňov,
po 9 týždňoch inkubácie sa oznamujú len pozitívne
výsledky a inkubácia sa ukončuje
15
Transport
Komentár
Likvor, pleurálny výpotok, punktát
Vyšetrenie
3 - 5 ml
<2hod., izbová teplota
mikroskopické vyšetrenie nenahrádza len dopĺňa
kultiváciu, pozitívne výsledky hlásime telefonicky,
po 3 týždňoch kultivácie sa posiela predbežný výsledok
s označením”výsledok po 3 týždňoch inkubácie”,
po 6 týždňoch sa kultivácia uzatvára a odosielajú
sa pozitívne aj negatívne výsledky s oznámením,
že kulitvácia sa predlžuje na 9 týždňov, po 9 týždňoch
inkubácie sa oznamujú len pozitívne výsledky
a inkubácia sa ukončuje
Menštruačná krv
prvé 3 dni menštruácie, sterilný tampón zavedieme do
pošvy na 3 hod.,vhodnejšia vzorka je kyretáž
<2hod., izbová teplota
mikroskopické vyšetrenie nenahrádza len dopĺňa
kultiváciu, pozitívne výsledky hlásime telefonicky,
po 3 týždňoch kultivácie sa posiela predbežný výsledok s označením”výsledok po 3 týždňoch inkubácie”,
po 6 týždňoch sa kultivácia uzatvára a odosielajú sa
pozitívne aj negatívne výsledky s oznámením,
že kulitvácia sa predlžuje na 9 týždňov, po 9 týždňoch
inkubácie sa oznamujú len pozitívne výsledky
a inkubácia sa ukončuje
Laryngeálny výter
tampón na drôtiku zasunieme nad epilotis a pacienta
vyzveme aby zakašľal
<2hod., izbová teplota
mikroskopické vyšetrenie nenahrádza len dopĺňa
kultiváciu, pozitívne výsledky hlásime telefonicky,
po 3 týždňoch kultivácie sa posiela predbežný výsledok
s označením”výsledok po 3 týždňoch inkubácie”,
po 6 týždňoch sa kultivácia uzatvára a odosielajú
sa pozitívne aj negatívne výsledky s oznámením,
že kulitvácia sa predlžuje na 9 týždňov, po 9 týždňoch
inkubácie sa oznamujú len pozitívne výsledky
a inkubácia sa ukončuje
16
Odber vzoriek
TBC vyšetrenia
SÉROLÓGIA
Skratka
Názov
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
SÉROLÓGIA - Košice
Diagnostika vírusových hepatitíd:
HBsAg
Povrchový /s/ antigén hepatitídy B
negat.
kvalitat. hodnotenie
index
sérum
a- HBs
Protilátky proti HBsAg
negat.<10
pozit.≥10
kvantitat. hodnotenie
IU/l
sérum
a- HBc
Protilátky proti cor /c/ antigénu hepatitídy B
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
a- HBc IgM
Protilátky IgM proti cor /c/ antigénu hepatitídy B
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
HBeAg
/e/ antigén hepatitídy B
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
a- HBe
Protilátky proti antigénu /e/ hepatitídy B
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
a- HAV IgM
Protilátky IgM proti hepatitíde A
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
a- HAV total
Protilátky proti hepatitíde A Total (IgM,IgG)
pozit ≥ 20
kvantitat. hodnotenie
IU/l
sérum
a- HCV
Protilátky proti hepatitíde C
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
Bakteriologická sérologia :
a- Bor.b. IgM
Dôkaz protilátok triedy IgM proti B.burgdorferi
negat.<0,9
hran. hod.: 0,9-1,1
pozit.>1,1
semikvantitat. hod.
index
sérum, likvor. punkát
a- Bor.b. IgG
Dôkaz protilátok triedy IgG proti B.burgdorferi
kvantitat. hodnotenie
IU/l
sérum, likvor, punktát
SÉROLÓGIA – Diagnostika vírusových hepatitíd / Bakteriologická sérologia
19
Referenč. hodnota
Jednotky
a- HP IgA
Skratka
Protilátky IgA proti Helicobacter pylori
Názov
negat < 10
pozit ≥ 10
kvantitat. hod.
IU/ml
sérum
Materiál / Odber
a- HP IgG
Protilátky IgG proti Helicobacter pylori
negat < 10
pozit ≥ 10
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
a- Yersinia e.
Protilátky proti Y.enterocolitica (IgA)
negat < 0,8
hran. hod.: 0,8-1,1
pozit > 1,1 semikvantitat. hod.
index
sérum
a- Yersinia e.
Protilátky proti Y.enterocolitica (IgG)
negat.<16
hran.hod.: 16-22
pozit.>22
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
Widal
Protlátky proti S. typhi a S. paratyphi B
kvantitat. hodnotenie
titer
sérum
Bakteriologická sérologia chlamýdií a mykoplaziem:
a-M.pn. IgM
Protilátky IgM proti Mycoplasma pneumoniae
negat.<8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
a- M.pn. IgA
Protilátky IgA proti Mycoplasma pneumoniae
negat.<8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. Hodnotenie
U/ml
sérum
a- M.pn. IgG
Protilátky IgG proti Mycoplasma pneumoniae
negat.<8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. Hodnotenie
U/ml
sérum
a-Ch.pn. IgM
Protilátky IgM proti Chlamydia pneumoniae
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
20
Bakteriologická sérologia / Bakteriologická sérologia chlamýdií a mykoplaziem – SÉROLÓGIA
Referenč. hodnota
Jednotky
a-Ch.pn. IgA
Skratka
Protilátky IgA proti Chlamydia pneumoniae
Názov
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
Materiál / Odber
a-Ch.pn. IgG
Protilátky IgG proti Chlamydia pneumoniae
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
a-Ch.tr. IgG
Protilátky IgG proti Chlamydia trachomatis
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
a-Ch.tr. IgA
Protilátky IgA proti Chlamydia trachomatis
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
a-HIV p24 Ag
Protilátky proti HIV 1/2 + Ag p24
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
a-CMV IgM
Protilátky IgM proti cytomegalovírusu
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
a-CMV IgG
Protilátky IgG proti cytomegalovírusu
negat.<1,0
kvalitat.hod.
index
sérum
CMV AV
Index avidity u CMV
nízka, hraničná, vysoká
%
sérum
a-EBV VCA IgM
Protilátky triedy IgM proti VCA EBV
negat.<0,12
hran. hod.: 0,12-0,19
pozit.>0,19
kvalitat.hod.
index
sérum
Virologická sérologia:
SÉROLÓGIA – Bakteriologická sérologia chlamýdií a mykoplaziem / Virologická sérologia
21
Názov
Referenč. hodnota
Jednotky
a-EBV VCA IgG
Skratka
Protilátky triedy IgG proti EBNA EBV
negat.<0,1
hran. hod.: 0,1-0,21
pozit.>0,21
kvalitat.hod.
index
sérum
Materiál / Odber
a-HSV1 IgM
Protilátky IgM proti vírusu Herpes simplex 1
negat.<0,85
hran. hod.: 0,85-1,15
pozit.>1.15
kvalitat. hodnotenie
index
sérum, likvor
a-HSV1 IgG
Protilátky IgG proti vírusu Herpes simplex 1
negat.<0,85
hran. hod.: 0,85-1,15
pozit.>1.15
kvalitat. hodnotenie
index
sérum, likvor
a-HSV2 IgM
Protilátky IgM proti vírusu Herpes simplex 2
negat.<0,85
hran. hod.: 0,85-1,15
pozit.>1.15
kvalitat. hodnotenie
index
sérum, likvor
a-HSV2 IgG
Protilátky IgG proti vírusu Herpes simplex 2
negat.<0,85
hran. hod.: 0,85-1,15
pozit.>1.15
kvalitat. hodnotenie
index
sérum, likvor
a-Rub IgM
Protilátky IgM proti vírusu rubeoly
negat.
kvalitat. hodnotenie
index
sérum
a-Rub IgG
Protilátky IgG proti vírusu rubeoly
negat.<15,0
pozit.≥15,0
kvalitat.hodnotenie
IU/ml
sérum
Rub AV
Index avidity u rubeoly
nízka, hraničná, vysoká
%
sérum
kvalitat. hodnotenie
.
sérum
Diagnostika lues:
ELISA
22
Špecifické protilátky proti Treponema pallidum /lues/
Virologická sérologia / Diagnostika lues – SÉROLÓGIA
Skratka
Názov
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
Diagnostika toxoplazmózy:
a- Toxo IgM
Protilátky IgM proti Toxoplasma gondii
negat.
kvalitat. hodnotenie
-
sérum
a- Toxo IgG
Protilátky IgG proti Toxoplasma gondii
negat.<1,0
hran.hod.:1,0-35,0
pozit.>35,0
kvantitat.hodnotenie
IU/ml
sérum
a- Toxo IgA
Protilátky IgA proti Toxoplasma gondii
negat.<0,9
hran.hod.0,9 - 1,1
pozit.>1,1
semikvantitat.hodnotenie
index
sérum
Toxo AV
Index avidity u Toxoplasma gondii
nízka, hraničná, vysoká
%
sérum
a -TC IgG
Protilátky IgG proti Toxocara canis
negat.<0,9
hran.hod.0,9 - 1,1
pozit.>1,1
semikvantitat.hodnotenie
index
sérum
TC AV
Index avidity u Toxocara canis
nízka, hraničná, vysoká
%
sérum
PER IgA
Protlátky IgA proti Bordetella pertussis
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
PER IgM
Protlátky IgM proti Bordetella pertussis
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
PER IgG
Protlátky IgG proti Bordetella pertussis
negat.<8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5
kvantitat. hodnotenie
U/ml
sérum
PAR agl.
Agl. protilátky proti Bordetella parapertussis
titer - pozit,negat.
Kvantitat. hodnotenie
titer
sérum
SÉROLÓGIA – Diagnostika toxoplazmózy
23
Referenč. hodnota
Jednotky
BRU
Skratka
Protilátky proti Brucela abortus
pozit., negat.
Kvaliat. hodnotenie
-
sérum
INF A IgA
Protilátky IgA proti chrípke typu A
negat < 8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit > 11,5
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
INF A IgG
Protilátky IgG proti chrípke typu A
negat < 8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit > 11,5
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
INF B IgA
Protilátky IgA proti chrípke typu B
negat < 8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit > 11,5
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
INF B IgG
Protilátky IgG proti chrípke typu B
negat < 8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit > 11,5
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
RSV IgA
Protiláky IgA proti RS vírusu
negat < 8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit > 11,5
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
RSV IgG
Protiláky IgG proti RS vírusu
negat < 8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit > 11,5
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
ADM IgM
Protiláky IgA proti adenovírusu
negat < 8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit > 11,5
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
24
Názov
Materiál / Odber
Diagnostika toxoplazmózy – SÉROLÓGIA
Referenč. hodnota
Jednotky
ADG IgG
Skratka
Protiláky IgG proti adenovírusu
Názov
negat < 8,5
hran. hod.: 8,5-11,5
pozit > 11,5
kvantitat. hod.
U/ml
sérum
Materiál / Odber
TUL agl.
Aglutinačné protilátky proti Franciscella tularensis
titer - pozit,
negat.
Kvantitat. hodnotenie
titer
sérum
PV IgM
Protilátky IgM proti Parvovírus B 19
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
index
sérum
PV IgG
Protilátky IgG proti Parvovírus B 19
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
index
sérum
CAN Ag
Dôkaz kandidového antigénu (manan)
pozit.
negat.
Kvalitat.hodnotenie
index
sérum
ASP Ag
Dôkaz aspergilového antigénu (galaktomanan)
pozit.
negat.
Kvalitat.hodnotenie
index
sérum
Diagnostika HPV:
Molekulárna diagnostika - hybridizácia
hc2
Vysokorizikové papiloma vírusy
-
výter z cervixu
pozit. negat. Kvalitat.hodnotenie
-
výter z cervixu,uretra, moč, oko / ster sa odoberá
dakrónovým tampónom, tampón ponoríme do transportného média a vytrepeme, transportné médium
dodáva laboratórium (tampón vyhoďte)
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
výter z cervixu, uretra / ster sa odoberá dakrónovým
tampónom, tampón ponoríme do transportného
média a vytrepeme, transportné médium dodáva
laboratórium (tampón vyhoďte)
Molekulárna diagnostika - PCR
CHTPCR*
Dôkaz DNA Chlamydia trachomatis
MPPCR*
Dôkaz DNA Mycoplasma sp. (M. genitalium, M.hominis, M.
pneumoniae, M.fermentans, M.penetrans)
SÉROLÓGIA / Molekulárna diagnostika - hybridizácia / Molekulárna diagnostika - PCR – Diagnostika toxoplazmózy / Diagnostika HPV
25
Referenč. hodnota
Jednotky
UPCR*
Skratka
Dôkaz DNA Ureaplasma urealyticum a parvum
Názov
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
výter z cervixu / ster sa odoberá dakrónovým
tampónom, tampón ponoríme do transportného
média a vytrepeme, transportné médium dodáva
laboratórium (tampón vyhoďte)
Materiál / Odber
NGPCR*
Dôkaz DNA Neisseria gonnorhoeae
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
výter z cervixu, uretra, oko / ster sa odoberá
dakrónovým tampónom, tampón ponoríme do transportného média a vytrepeme, transportné médium
dodáva laboratórium (tampón vyhoďte)
HPVPCR*
Dôkaz DNA ľudský papilomavírus “high risk”
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
výter z cervixu, uretra / ster sa odoberá dakrónovým
tampónom, tampón ponoríme do transportného
média a vytrepeme, transportné médium dodáva
laboratórium (tampón vyhoďte)
BSPCR
Dôkaz DNA Borelia burgdorferi + afzelii + garinii
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
likvor
CMVPCR
Kvalitatívny dôkaz DNA - cytomegalovírus
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
krv s EDTA, likvor,moč, polodová voda
CKPCR
Kvantitatívny dôkaz DNA - cytomegalovírus
počet kópií
Kvantitat.hodnotenie
kópie DNA/ml krvnej
plazmy
krv s EDTA
EBVPCR
Dôkaz DNA Epstein-Barr vírusu
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
krv s EDTA
PCPCR
Dôkaz DNA Pneumocystis jiroveci (carinii)
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
BAL
BPPCR
Dôkaz DNA Bordetella pertussis
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
aspirát, BAL, sekrét, výter nazofaryngu
PCPCR
Dôkaz DNA Polioma virus BKV, JCV, SV40
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
krv s EDTA, moč
PCPCR*
Dôkaz DNA Herpes simplex 1/2
pozit. negat.
Kvalitat.hodnotenie
-
likvor, urogenitálne stery / ster sa odoberá
dakrónovým tampónom, tampón ponoríme do transportného média a vytrepeme, transportné médium
dodáva laboratórium (tampón vyhoďte)
* Na vyšetrenie všetkých 6 uvedených patogénov naraz stačí jedna odberová skúmavka, dakrónový tampón po odbere vytrepať do média a vyhodiť.
26
Molekulárna diagnostika - PCR
Vyšetrenia
Malá Praha
VIAC AKO LABORATÓRIUM
Spoločnosť synlab slovakia patrí do skupiny synlab group, ktorá je lídrom na trhu Európskych laboratórií.
Poskytujeme laboratórnu diagnostiku v týchto štátoch Európy a Ázie:
Veľká Británia, štáty Beneluxu, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko,
Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Ukrajina a Bielorusko
Turecko, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty (Dubaj),
Cieľom tohto spojenia je využitie synergií v odbornej oblasti laboratórnych technológií a postupov na špičkovej modernej úrovni.
Prinášame novú kvalitu v diagnostike pacienta s prihliadnutím na najnovší výskum v oblasti zdravotníctva v súlade s akreditačnými
normami uznávanými po celom svete, ekonomickými a etickými princípmi.
Naši klienti sú lekári, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj jednotlivci v humánnej a veterinárnej oblasti.
Prečo práve my?
Pretože namiesto bežného prístupu „automatu na dodávanie” sme si zvolili pozíciu aktívneho poradcu, ktorý je pripravený poskytnúť klientovi nie len
vyšetrenia, ale aj spoľahlivé konziliárne služby v oblasti laboratórnej diagnostiky. V našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný tím
s dlhoročnými skúsenosťami a sú pripravení riešiť Vaše otázky a požiadavky v súlade s novými poznatkami medicíny a vedy. Sú k dispozícii práve vtedy,
keď to lekári a pacienti najviac potrebujú.
VIAC AKO LABORATÓRIUM
Laboratórna diagnostika je v spoločnosti synlab slovakia s.r.o. postavená na najmodernejších technológiách od renomovaných
svetových výrobcov, s použitím certifikovaných diagnostík, zabezpečujúcich rýchle a kvalitné výsledky.
Cieľom spoločnosti synlab slovakia s.r.o. je poskytovať laboratórne služby na základe nových trendov postavených
na rýchlo meniacom sa vývoji v oblasti medicíny a laboratórnej diagnostiky a to na základe akreditovaných postupov.
Akí sme partneri?
poskytujeme široké spektrum laboratórnych vyšetrení vo všetkých medicínskych odboroch:
– klinickej biochémii
– klinickej hematológii
– klinickej imunológii a alergológii
– klinickej mikrobiológii
poskytujeme služby so širokou regionálnou pôsobnosťou
poskytujeme kvalitné, akreditované vyšetrenia na najnovších technológiách
v našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný skúsený tím, pripravený riešiť Vaše otázky a požiadavky
filozofia našej spoločnosti je postavená na osobnom individuálnom prístupe ku klientom s promptným riešením potrieb klientov
poskytujeme online pripojenie k Vášmu ambulantnému softvéru
poskytujeme žiadanky, elektronické výsledky s možnosťou výberu typu zasielania výsledkov, SynlabData system
organizujeme odborné semináre so špičkovými internými i externými odborníkmi
organizujeme spoločenské podujatia pre našich klientov
Prevádzka Malá Praha
Malá Praha, spol. s r.o
Mäsiarska 27
040 01 Košice
Laboratórium klinickej biochémie a imunoalergológie
Tel.: +421 55 61 16 633
E-mail: [email protected]
Prevádzkové hodiny
Po - Pi: 7:30 - 16:00
RNDr. Beáta Uličná
Vedúca laboratória
E-mail: [email protected]
Tel.: +421 55 61 16 633
Mob.: +421 911 046 295
Tatiana Thúrová
Vedúca laborantka
Tel.: +421 55 61 16 633
Mob.: +421 911 322 180
BIOCHÉMIA
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž
35-52
g/l
sérum
deti 0-4 d
28-44
deti 4 d-14r
38-54
deti 14-18r
32-45
m (17-150r)
0,67-2,15
µkat/l
sérum
ž (17-150r)
0,58-1,74
deti 0-1 d
do 4,17
1-5 d
do 3,84
5d-6mesiacov
do 7,49
6m-1r
do 7,69
1-3 r
do 4,67
3-6r
do 4,48
6-12r
do 5,00
m 12-17r
do 6,51
ž 12-17r
do 3,11
m
do 0,68
µkat/l
sérum
ž
do 0,55
BIOCHÉMIA
Sérum:
ALB
ALP
ALT
Albumín
Alkalická fosfatáza
Alanínaminotransferáza
AMS
Amyláza
m,ž
0,47-1,67
µkat/l
sérum
AST
Aspartátaminotransferáza
m
do 0,67
µkat/l
sérum
ž
do 0,53
m,ž (12-150r)
1,7-21,0
µmol/l
sérum
BIL-T
Celkový bilirubín
BIOCHÉMIA – Sérum
9
Skratka
Názov
BIL-K
Konjugovaný bilirubín
BIL-N
Novorodenecký bilirubín
CB
CK
CK-MB
10
Celkové bielkoviny
Kreatínkináza
CK-MB aktivita
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž
1,50-5,00
µmol/l
sérum
deti 0-1 deň
34,20-102,60
µmol/l
sérum
1-2 d
102,60-119,70
2-5 d
68,40-205,20
g/l
sérum
µkat/l
sérum
µkat/l
sérum
5d-12r
1,70-17,00
m,ž (18-150r)
64,0-83,0
deti 0-1t
46,0-70,0
1t-1m
44,0-76,0
1m-1r
51,0-73,0
1-3r
56,0-75,0
3-18r
60,0-80,0
m
do 3,20
ž
do 2,85
deti 1-6d
do 10,9
6d-7m
do 4,92
7m-4r
do 3,8
4r-7r
do 2,48
chlapci 7r -17r
do 4,5
dievčatá 7r -17r
do 2,57
m,ž
0,05-0,42
Sérum – BIOCHÉMIA
Skratka
GLU
Názov
Glukóza
GMT
Gamaglutamyltransferáza
% Hb
Glykovaný hemoglobín
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž 18-60r
4,1-5,9
mmol/l
sérum
60-90r
4,6-6,4
90-150r
4,2-6,7
deti 0-1d
2,2-3,3
1d-1m
2,8-4,4
1m-18r
3,3-5,6
m,ž
3,3-5,6
mmol/l
kapilárna krv -do špec. odb. skúmaviek
m (18-150r)
do 1,0
µkat/l
sérum
ž (18-150r)
do 0,67
m,ž DCCT
4,80-6,00
%
m,ž IFCC
29-42
mmol/mol
m,ž
2,9-5,0
mmol/l
sérum - po 12 hod. lačnení
odber do K2EDTA
CHOL
Cholesterol
deti (0-15r)
2,1-4,3
TGL
Triacylglyceroly
m,ž
0,10-1,7
mmol/l
sérum - po 12 hod. lačnení
LDL-CH
LDL-cholesterol meraný
m,ž
0,10-2,59
mmol/l
sérum - po 12 hod. lačnení
HDL-CH
HDL-cholesterol
m (0-150r)
0,90-1,45
mmol/l
sérum - po 12 hod lačnení
ž (0-150r)
1,15-1,68
LDH
Laktátdehydrogenáza
m (15-150r)
2,25-3,75
µkat/l
sérum
ž (15-150r)
2,25-3,55
4-20d
3,75-10,00
2-15r
2,00-5,00
m,ž
135-145
mmol/l
sérum
Na
Sodík
BIOCHÉMIA – Sérum
11
Skratka
K
Názov
Draslík
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž (15-150r)
3,5-5,1
mmol/l
sérum
deti 0-4d
3,7-5,9
4d-1r
4,1-5,3
1-15r
3,4-4,7
Cl
Chloridy
m,ž
95-105
mmol/l
sérum
Ca
Vápnik
m,ž 18-60r
2,15-2,50
mmol/l
sérum
60-90r
2,20-2,55
90-150r
2,05-2,40
deti 0-10d
1,90-2,60
10d-2r
2,25-2,75
2-12r
2,20-2,70
12-18r
2,10-2,55
Ca
Vápnik ionizovaný korigovaný
P
Fosfor
2+
12
m,ž
1,15-1,30
mmol/l
sérum
m,ž (18-150r)
0,81-1,45
mmol/l
sérum
deti m 0-1m
1,25-2,25
m 1m-1r
1,15-2,15
m 1-3r
1,00-1,95
m 3-6r
1,05-1,80
m 6-9r
0,95-1,75
m 9-12r
1,05-1,85
m 12-15r
0,95-1,65
m 15-18r
0,85-1,60
deti ž 0-1m
1,40-2,50
ž 1m-1r
1,20-2,10
Sérum – BIOCHÉMIA
Skratka
P
Mg
Cu
Fe
UR
Názov
Fosfor
Horčík
Meď
Železo
Močovina (urea)
BIOCHÉMIA – Sérum
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž (18-150r)
0,81-1,45
mmol/l
sérum
ž 1-3r
1,10-1,95
ž 3-6r
1,05-1,80
ž 6-9r
1,00-1,80
ž 9-12r
1,05-1,70
ž 12-15r
0,90-1,55
ž 15-18r
0,80-1,55
m,ž (20-60r)
0,70-0,91
mmol/l
sérum
m,ž (60-90r)
0,66-0,99
m,ž (90-150r)
0,70-0,95
deti 0-5m
0,62-0,91
5m-6r
0,70-0,95
m
11,0-22,0
µmol/l
sérum
ž
12,6-24,4
m
10,6-28,3
µmol/l
sérum
ž
6,6-26,0
m,ž (0-65r)
do 8,30
mmol/l
sérum
m,ž (65-150r)
do 11,90
13
Skratka
KR
KM
Názov
Kreatinín (enzym.)
Kyselina močová
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
m (15-150r)
59-104
µmol/l
sérum
ž (15-150r)
45-84
deti 0-1m
27-77
1m-1r
14-34
1-3r
15-31
3-5r
23-37
5-7r
25-42
7-9r
30-47
µmol/l
sérum
mg/l
sérum
9-11r
29-56
11-13r
39-60
13-15r
40-68
m
202-416
ž
142-339
m,ž (15-50r)
do 5,0
deti 0-3t
do 4,1
Materiál / Odber
Špecifické proteíny:
CRP
C-reaktívny proteín
3t-15r
do 2,8
C3
Komplement C3
m,ž
0,9-1,8
g/l
sérum
C4
Komplement C4
m,ž
0,1-0,4
g/l
sérum
TRF
Transferín
m,ž
2,0-3,6
g/l
sérum
SatFe
Saturácia transfer.Fe
m,ž
30,0-50,0
%
14
Sérum / Špecifické proteíny – BIOCHÉMIA
Skratka
IgG
IgA
Názov
Imunoglobulín G
Imunoglobulín A
BIOCHÉMIA – Špecifické proteíny
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž (19-150r)
7,00-16,00
g/l
sérum
0-1r
2,32-14,11
1-3r
4,53-9,16
3-7r
5,04-14,65
7-10r
5,72-14,74
10-12r
6,98-15,60
12-14r
7,59-15,50
14-16r
7,16-17,11
16-19r
5,49-15,84
m,ž (19-150r)
0,70-4,00
g/l
sérum
0-1r
0-0,83
1-3r
0,20-1,00
3-7r
0,27-1,95
7-10r
0,34-3,05
10-12r
0,53-2,04
12-14r
0,58-3,58
14-16r
0,47-2,49
16-19r
0,61-3,48
15
Skratka
IgM
IgE
Názov
Imunoglobulín M
Imunoglobulín E
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
m,ž (19-150r)
0,40-2,30
g/l
sérum
Materiál / Odber
0-1r
0,0-1,45
1-3r
0,19-1,46
3-7r
0,24-2,10
7-10r
0,31-2,08
10-12r
0,31-1,79
12-14r
0,35-2,39
14-16r
0,15-1,88
16-19r
0,23-2,59
m,ž (9-150)
0-87
IU/ml
sérum
0-1
0-29
1-2
0-49
2-3
0-45
3-9
0-52
m,ž, gravidné
do 5,6 (nalačno)
mmol/l
krv
Záťažové testy:
oGTT
Orálny glukózo-tolerančný test
m,ž,
do 7,8 (po 2.hod).
gravidné
do 7,7 (po 2.hod.)
Moč:
GLU U
Glykozúria
m,ž
do 0,83
mmol/l
ranný moč
AMS U
Amyláza
m
0,27-8,20
µkat/l
ranný moč
ž
0,35-7,46
m,ž
150-500
mmol/l
ranný moč
UR U
16
Močovina v moči
Špecifické proteíny / Záťažové testy / Moč – BIOCHÉMIA
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
KM U
Kys.močová v moči
m,ž
2,20-5,48
mmol/l
ranný moč
CB U
Celk.bielkoviny v moči
m,ž
do 0,150
g/l
ranný moč
Na U
Sodík v moči
m,ž
54,0-190,0
mmol/l
ranný moč
KU
Draslík v moči
m,ž
20,0-80,0
mmol/l
ranný moč
Cl U
Chloridy v moči
m,ž
46-168
mmol/l
ranný moč
Ca U
Vápnik v moči
m,ž
1,25-2,50
mmol/l
ranný moč
Mg U
Horčík v moči
m,ž
1,67-4,10
mmol/l
ranný moč
PU
Fosfor v moči
m,ž
13,0-44,0
mmol/l
ranný moč
ACR U
U_Mikroalbumín/U_Kreatinín
m
do 2,50
mg/mmol
ranný moč
ž
do 3,50
m,ž
do 0,60
mmol/mmol
ranný moč
-
ranný moč
CA/KRE U
U_Vápnik/U_Kreatinín
MOČ CH
Moč chemicky:
BIOCHÉMIA – Moč
hustota
m,ž
1,000-1,030
-
pH
m,ž
5,0-7,0
-
krv
m,ž
negat. (< 0,3)
mg/l
proteíny
m,ž
negat. (< 0,15)
g/l
glukóza
m,ž
negat. (< 3,00)
mmol/l
ketolátky
m,ž
negat. (< 0,50)
mmol/l
bilirubín
m,ž
negat. (< 8,5)
mmol/l
urobilinogén
m,ž
negat. (< 35)
mmol/l
nitrity
m,ž
negat.
-
leukocyty
m,ž
negat. (< 25)
Leu/ml
17
Skratka
SED M
Názov
Močový sediment mikroskopicky:
Vek, pohlavie
m,ž
negat.: do 1
leukocyty
negat.: do 2
Hamb
negat.
baktérie
negat.
m,ž
erytrocyty
negat.: do 1 mil
leukocyty
negat.: do 3 mil
valce
negat.: 100 tis.
Hamburgerov sediment:
Materiál / Odber
negat.: 0
epitélie
Addisov sediment:
Jednotky
počet elementov ranný moč, spracovať do 1 hodiny
na 1 zorné pole
erytrocyty
valce
Addis
Referenč. hodnota
m,ž
erytrocyty
do 35
leukocyty
do 70
valce
do 1
počet elem./12
hod
moč - hustota nad 1010, pH pod 7
zberné obdobie - 12 hod.
počet elem./s
moč - hustota nad 1010, pH pod 7
zberné obdobie - 3 hod.
množstvo moču - min 100 ml
Ca dU
Vápnik v zbier.moči
m,ž
2,5-8,0
mmol/deň
zbier.moč
Cl dU
Chloridy v zbier.moči
m,ž
110-250
mmol/deň
zbier.moč
K dU
Draslík v zbier.moči
m,ž
25-125
mmol/deň
zbier.moč
KM dU
Kyselina močová v zbier.moči
m,ž
1,2-5,9
mmol/deň
zbier.moč
KR dU
Kreatinín v zbier.moči
m
9,0-19,0
mmol/deň
zbier.moč
ž
6,0-13,0
m,ž
2,5-8,5
mmol/deň
zbier.moč
Mg dU
18
Horčík v zbier.moči
Moč – BIOCHÉMIA
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
Na dU
Sodík v zbier.moči
m,ž
40-220
mmol/deň
zbier.moč
P dU
Fosfor v zbier.moči
m,ž
13-42
mmol/deň
zbier.moč
UR dU
Močovina (urea) v zbier.moči
m,ž
do 580
mmol/deň
zbier.moč
AMS dU
Amyláza v zbier.moči
m,ž
do 8,35
µkat/deň
zbier.moč
Cu dU
Meď v zbier.moči
m,ž
0,24-0,80
mmol/deň
zbier.moč
GLU dU
Glukóza v zbier.moči
m,ž
do 2,78
mmol/deň
zbier.moč
Kreatinín klírens:
KR U
Kreatinín v moči
m,ž
3,54-24,60
mmol/l
CLRM
Klírens meraný
m,ž
1,100-2,380
ml/s
moč
moč, sérum
TUBR
Tubulárna rezorpcia
m,ž
0,99-2,68
ml/s
výpočet
PREZ
Pomerná rezorpcia
m,ž
98,00-99,80
%
výpočet
m,ž
0,010-0,030
ml/s
moč, sérum
Klírens osmolárny
m,ž
< 0,050
ml/s
moč, sérum
MDRD1
eGF (Kr,Ur,Alb)
m,ž
> 1,50
ml/s/1,73 m2
sérum
MDRD3
eGF (Kr)
m,ž
> 1,50
ml/s/1,73 m2
sérum
0-1r
0,583-1,520
ml/s
sérum
1-15r
1,230-2,370
Klírens elektrolytový:
CLELE
Klírens elektrolytový
Klírens osmolárny:
CLOSM
MDRD:
Schwartzov klírens:
SCHWA
Schwartzov klírens
BIOCHÉMIA – Moč / Kreatinín klírens / Klírens osmolárny / MDRD / Schwartzov klírens
19
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
Frakčné exkrécie:
FE Na
Frakčná exkrécia Na
m,ž
0,20-1,20
%
-
FE K
Frakčná exkrécia K
m,ž
4-19
%
-
FE Ca
Frakčná exkrécia Ca
m,ž
0-5
%
-
FE Cl
Frakčná exkrécia Cl
m,ž
0-2
%
-
FE P
Frakčná exkrécia P
m,ž
0-20
%
-
FE Mg
Frakčná exkrécia Mg
m,ž
2-8
%
-
FE AMS
Frakčná exkrécia AMS
m,ž
0-5
%
-
FE KM
Frakčná exkrécia KM
m,ž
0-15
%
-
Vyšetrenia stolice:
OK
Krv v stolici - okultné krvácanie (imun.dôkaz)
m,ž
negat.
-
diétne opatrenia nie sú potrebné; stolica
veľkosti hrášku odobratá z viacerých miest;
odber vzorky stolice jednorazový alebo
počas 3 nasledujúcich dní
HPYLA
Helicobacter pylori (antigén)
m,ž,
negat.
-
stolica veľkosti hrášku
ZVYŠKY
Nestrávené zvyšky v stolici:
-
odber po Schmidtovej diéte
20
tuky
m,ž
negat.
svalové vlákna
m,ž
negat.
škrob
m,ž
negat.
Frakčné exkrécie / Vyšetrenia stolice – BIOCHÉMIA
HORMÓNY
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
pmol/l
sérum
pmol/l
sérum
HORMÓNY
Hormóny štítnej žľazy:
FT3
Voľný trijódtyronín
m,ž
3,13-6,76
0-6d
2,65-9,68
6d-3m
3,00-9,28
3m-1r
3,30-8,95
1-6r
3,69-8,46
6-11r
3,88-8,02
11-20r
3,93-7,70
tehotenstvo:
FT4
Voľný tyroxín
I. trimester
3,78-5,97
II. trimester
3,21-5,45
III. trimester
3,09-5,03
m,ž
12,0-22,0
0-6d
11,0-32,0
6d-3m
11,5-28,3
3m-1r
11,9-25,6
1-6r
12,3-22,8
6-11r
12,5-21,5
11-20r
12,6-21,0
tehotenstvo:
HORMÓNY – Hormóny štítnej žľazy
I. trimester
12,10-19,6
II. trimester
9,63-17,0
III. trimester
8,39-15,6
23
Skratka
TSH
Názov
Tyreotropný hormón
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
mIU/l
sérum
IU/ml
sérum
IU/ml
sérum
m,ž
0,27-4,20
0-6d
0,70-15,20
6d-3m
0,72-11,00
3m-1r
0,73-8,35
1-6r
0,70-5,97
6-11r
0,60-4,84
11-20r
0,51-4,30
Materiál / Odber
tehotenstvo:
aTPO
Protilátky proti tyreoidálnej peroxidáze
I. trimester
0,33-4,59
II. trimester
0,35-4,10
III. trimester
0,21-3,15
m,ž
do 34
0-6d
do 117
6d-3m
do 47
3m-1r
do 32
1-6r
do 13
6-11r
do 18
11-20r
do 26
tehotenstvo:
I. trimester
aTG
24
Anti-tyreoglobulín
do 64
II. trimester
do 51
III. trimester
do 123
m,ž
do 40
Hormóny štítnej žľazy – HORMÓNY
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m
< 1,4
ng/ml
sérum
do 40 r
< 1,4
40-50
< 2,0
50-60
< 3,1
60-70
< 4,1
nad 70 r
< 4,4
Tumorové markery:
PSA
Prostatický špecifický antigén
fPSA
Voľný prostatický špecifický antigén
m
< 0,5
ng/ml
sérum
fPSA/PSA
Výpočet free PSA/PSA
m
25-100
%
sérum
HORMÓNY – Tumorové markery
25
HEMATOLÓGIA
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
m
3,8-10,6
x 109/l
ž
3,6-11,0
x 10 /l
m
2,0-7,7
x 109/l
ž
1,6-8,0
x 109/l
m
0,7-4,7
x 109/l
ž
0,7-4,9
x 10 /l
Materiál / Odber
HEMATOLÓGIA
Hematologické parametre:
WBC
NEUT
LYMPH
Počet leukocytov
Absolútny počet neutrofilov
Absolútny počet lymfocytov
K2EDTA
9
K2EDTA
K2EDTA
9
MIX
Abs. počet monoc.+eozinof..+bazof.
m,ž
0,0-1,2
x 109/l
K2EDTA
EO
Absolútny počet eozinofilov
m,ž
0,00-0,30
x 109/l
K2EDTA
NEUT%
Relatívny počet neutrofilov
m,ž
45,00-73,00
%
K2EDTA
LYMPH%
Relatívny počet lymfocytov
m,ž
18,00-45,00
%
K2EDTA
MIX%
Relat. počet monoc.+eozinof..+bazof
m,ž
0,00-10,00
%
K2EDTA
RBC
Počet erytrocytov
m
4,4-5,9
x l012/l
K2EDTA
ž
3,8-5,2
g/l
K2EDTA
HGB
Hemoglobín
HEMATOLÓGIA – Hematologické parametre
m
130-180
ž
120-160
29
Skratka
HCT
Názov
Hematokrit
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m
0,40-0,52
-
K2EDTA
ž
0,36-0,47
MCV
Stredný objem erytrocytov
m,ž
80-100
fl
K2EDTA
MCH
Stredná koncentrácia Hb v erytrocyte
m,ž
26-34
pg
K2EDTA
MCHC
Stredná farebná koncentrácia Hb v erytrocytoch
m,ž
320-360
g/l
K2EDTA
PLT
Počet trombocytov
m,ž
150-400
x l09/l
K2EDTA
Tr
Trombocyty z kapilárnej krvi
m,ž
150-400
x 109/l
kapilárna krv - štandardný vpich
Le
Leukocyty z kapilárnej krvi
m
3,80-10,60
x 109/l
kapilárna krv - štandardný vpich
ž
3,6-11,00
Koagulačné parametre:
PT
Quickov test
m,ž
70-130
INR
Quickov test-INR
m,ž
APTT
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas APTT
m,ž
FBG
Fibrinogén
m,ž
30
%
plazma -citrát sodný
0,8-1,2
-
plazma -citrát sodný
25-39
s
plazma -citrát sodný
1,8-3,9
g/l
plazma -citrát sodný
Hematologické parametre / Koagulačné parametre – HEMATOLÓGIA
SÉROLÓGIA
Skratka
Názov
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
Materiál / Odber
m,ž 15-150r
do 200
IU/ml
sérum
deti 1-15r
do 150
m,ž
do 14,0
IU/ml
sérum
SÉROLÓGIA
Bakteriologická sérologia I.:
ASLO
ASLO - test na dôkaz antistreptolyzínu O
Autoimunita:
RF
Reumatoidný faktor
SÉROLÓGIA – Bakteriologická sérologia I. / Autoimunita
33
ALERGIA
Skratka
Názov
IgE - špecifické
Špecifické imunoglobulíny E
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l
dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
Vek, pohlavie
Referenč. hodnota
Jednotky
m,ž
do 0,1
kU/ml
Reaktivita
klasifikácia podľa tried:
trieda 0
< 0,1
negat.
trieda 0/1
0,11 - 0,34
veľmi nízka
trieda I
0,35 - 0,69
nízka
trieda II
0,70 - 3,49
stredná
trieda III
3,50 - 17,49
vysoká
trieda IV
17,50 - 52,49
veľmi vysoká
trieda V
52,50 - 99,99
veľmi vysoká
trieda VI
100 a viac
veľmi vysoká
Ponuka alergénov
Potravinové alergény:
F1
vaječný bielok
F2
kravské mlieko
F3
treska
F4
pšenica
F5
ražná múka
F8
kukurica
F9
ryža
F13
podzemnica olejná (arašidy)
F14
sójové bôby
F17
lieskový orech
F20
mandle
F25
paradajky
ALERGIA
37
Ponuka alergénov
F26
bravčové mäso
F27
hovädzie mäso
F31
mrkva
F33
pomaranč
F35
zemiaky
F40
tuniak
F44
jahoda
F49
jablko
F75
žĺtok
F76
alfa laktalbumin
F77
beta laktoglobulin
F78
kazeín
F79
glutén
F81
syr čedar
F83
hydinové mäso
F84
kiwi
F85
zeler
F89
horčica
F91
mango
F92
banán
F93
kakao
F95
broskyňa
F105
čokoláda
F203
pistácia
F208
citrón
F210
ananás
38
ALERGIA
Ponuka alergénov
F216
kapusta
F218
paprika-korenie
F220
škorica
F221
káva
F222
čaj
F224
mak
F232
ovalbumin
F247
med
F256
vlašský orech
F260
brokolica
F263
zelená paprika
F280
čierne korenie
F302
mandarinka
Trávy:
G3
Reznačka laločnatá
G4
Kostrava
G6
Timotejka lúčna
G8
Lipnica lúčna
G12
Žito siate
G13
Medúnok vlnatý
Plesne:
M1
Penicilium notatum
M2
Cladosporium herbarum
M3
Aspergillus fumigatus
ALERGIA
39
Ponuka alergénov
M5
Candida albicans
M6
Altenaria tenuis
Hmyz:
I1
Včela medonostná
I3
Osa obecná
I75
sršeň európsky
Stromy:
T2
Jelša sivá
T3
Breza bradavičnatá
T4
Lieska
T7
Dub
T12
Vŕba rakyta
T14
Topoľ americký
T15
Jaseň
Byliny:
W1
Ambrózia palinolistá
W5
Palina pravá
W6
Palina obyčajná
W8
Púpava lekárska
W9
Skorocel kopijovitý
W12
Zlatobyľ obyčajná
Roztoče:
D1
dermatophagoides pteronyssinus
D2
dermatophagoides farinae
40
ALERGIA
Ponuka alergénov
Prach:
H1
prach domáci
K301
prach z múky
0201
prach z tabaku
Zvieracie alergény:
E1
epitel mačky
E3
epitel koňa
E4
epitel kravy
E5
srsť psa
E7
perie holuba
E70
perie husi
E78
perie andulky
E82
epitel králika
E84
epitel škrečka
E91
perie papagája
Lieky:
C2
penicilín V
C203
ampicilín
C204
amoxicillín
Profesijné:
K82
latex
081
bavlna
K80
formaldehyd
ALERGIA
41
Ponuka alergénov
Alergény baktérií:
O72
Enterotoxín A(S.aur.)
O73
Enterotoxín B(S.aur.)
Iné: po dohode na tel. čísle: 0911 322 180
42
ALERGIA
Download

Zoznam poskytovaných vyšetrení, Košice a Malá Praha.