Mestská polícia vo Vrbovom bude od 1. júna minulosťou
Viac na
strane
5
Vyhrajte
30 eur
od Piešťanského týždňa
SÚŤAŽ
Číslo
6
Viac na 12. strane.
Ročník XXV.
Utorok 3. februára 2015
Cena 0,75 €
Tel.: 033/762 84 25
E-mail: [email protected]
www.piestanskydennik.sk
Ochromená doprava
Budú sa rušiť ďalšie
autobusové linky?
K zrušeniu 196 autobusových
spojov Slovenskej autobusovej
dopravy Trnava prišlo len v polovici
decembra minulého roka. Už dnes
je však jasné, že tieto opatrenia
na vykrytie strát nie sú postačujúce.
Cestujúcich za posledné týždne
ubúda vo väčšej miere, než sa
odhadovalo.
Viac na strane
2
Rekonštrukciu
Kukučínovej chce
radnica reklamovať
Viac na strane
4
Dokonalý obrat proti
Trenčínu režíroval
hetrikom Kutálek
Viac na strane
22
Čas rozprávkových
bytostí
V minulotýždňovej snehovej chumelici medzi Modrovkou a Ducovým skončil mimo cesty nákladný automobil naložený pieskom.
Dopravná nehoda sa, našťastie, zaobišla bez zranení. Nepriazni počasia, ako dokazujú naše zábery, museli čeliť nielen vodiči na Banke či na ceste medzi Krakovanmi a Podolím, ale aj v celom regióne. Viac na 3. strane.
Foto: Supa/(pror)
Župan: Ak príde zmysluplný návrh, vilu získa mesto
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš tvrdí, že ak od piešťanského primátora dostane návrh na využitie Vily Löger osožný pre občanov, jej predaj
zastaví. S primátorom Milošom Tamajkom sa
stretol 14. januára.
Podľa trnavského župana Vila Löger nie je v
dobrom stave a je vo verejnom ponukovom konaní z dôvodu, aby zistili, či je vôbec o ňu záujem. O ďalšom možnom osude budovy sa pre
Piešťanský týždeň vyjadril: „Rozprával som sa
s primátorom a sľúbil som mu, a to aj dodržím,
že ak by sa niekto prihlásil, tak v každom prípade budem zvažovať potreby mesta. Ale tie-
to potreby a spôsob využitia budovy musia byť
vyjadrené nie ústne, ale musia byť definované
písomne a záväzne. V prípade, ak takéto riešenie zo strany primátora príde, tak ho uprednostním. Podmienkou je však nejaký zmysluplný spôsob verejnoprospešného využitia. No žiaden list som doposiaľ nedostal.“
Iniciatívu, ako by k samotnému prechodu
vily do majetku mesta prišlo, predseda TTSK
čaká od M. Tamajku. „Potrebujem vidieť návrh, o ktorom budem presvedčený, že je ten
najlepší pre občana. S ním potom predstúpim
pred poslancov krajského zastupiteľstva, ale
to som primátorovi pri osobnom stretnutí vy-
svetlil,“ povedal T. Mikuš.
Ak by požiadavku na prevod nehnuteľnosti krajskí poslanci odsúhlasili, jedna z možností, ako to uskutočniť, je aj zámena za Vilu
dr. Lisku, ktorú si od mesta prenajíma Balneologické múzeum. Jej zriaďovateľom je TTSK.
„Ja neviem, aká je hodnota Vily Löger, a ani
neviem, aká je hodnota Vily dr. Lisku. To musia povedať odborníci. Najprv by sa museli nechať urobiť znalecké posudky, aby bolo jasné, či pri takejto zámene rozdiel v hodnote
bude doplácať mesto alebo, naopak, župa,“
dodal T. Mikuš.
(Pokračovanie na 2. strane.)
Zaznamenali sme vysokú
koncentráciu rozprávkových bytostí
v Piešťanoch, ale i v Krakovanoch
či Očkove. Znenazdajky sa začalo
vyskytovať obrovské množstvo
princezien, rytierov, princov
a čarodejníc, ale len dobrých.
Dokonca okolo nás počas našich
reportážnych výjazdov pobehovali
chodiace kvetinky, motýle a
autíčka. Na Winterovej ulici mali
tieto potvorky dokonca na nohách
korčule. Buď sa dejú zázraky, alebo
je tu čas karnevalový.
Viac na strane
13
2
aktuálne
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
Budú sa rušiť ďalšie autobusové linky?
K zrušeniu 196 autobusových spojov Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Trnava prišlo len v polovici decembra minulého roka. Už
dnes je však jasné, že tieto opatrenia na vykrytie strát nie sú postačujúce. Cestujúcich za posledné týždne ubúda vo väčšej miere,
než sa odhadovalo.
„Situácia sa za posledné štyri roky vyvíja dosť dramaticky,“ priznal
na poslednom zasadnutí Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) jeho predseda Tibor Mikuš. Najnovšia
analýza vyhotovená k 12. decembru
2014 ukázala, že úbytok cestujúcich
z 21,4 milióna na predpokladaných
18,24 milióna bude ešte vyšší.
Náklady vzrástli z 21,5 milióna na
24,1 milióna eur. „Ale oveľa alarmujúcejšia je úhrada straty za výkony
vo verejnom záujme, to znamená aj
za nevyužívané autobusové spoje,
narástla z 9,9 milióna na 12,5 milióna eur,“ konštatoval trnavský župan.
Poslancov upozornil, že hoci uplynula ešte veľmi krátka doba od rušenia spojov, určite sa budú vyvíjať
Straty z autobusovej dopravy vzrástli z 9,9 milióna eur na 12,5 milióna.
silné tlaky na minimalizáciu finančných strát.
Tiež poznamenal, že treba hľadať možnosti na redukovanie nevyužitých autobusov, „aby sme neplatili
za vozenie prázdneho vzduchu, ale,
samozrejme, nájsť spôsob, ako pomôcť obciam tam, kde je to opráv-
nené, aby sa hlavne starší cestujúci
dostali, kam potrebujú“.
Piešťanský týždeň oslovil aj SAD
Trnava, aké má firma zatiaľ konkrétne poznatky zo zmeny cestovných poriadkov. Riaditeľ divízie dopravy Juraj Kuzma uviedol: „Problematika spojov zrušených v decem-
bri sa stále rieši a vyhodnocuje za
účasti TTSK, nás ako dopravcu a dotknutých obcí.“ Na otázku, či neprichádza do úvahy ďalšie obmedzovanie liniek, prípadne zvyšovanie cestovného, odpovedal: „SAD nenavrhuje ani nezvažuje redukciu spojov ani
úpravu cestovného.“
Už dnes sa dá tvrdiť, že úbytok
pasažierov na autobusových linkách
za posledné štyri roky bude viac ako
15 percent. Aj vzhľadom na skutočnosť, že železničná doprava už nie je
zdarma pre vybraté skupiny obyvateľstva, akou sú študenti či dôchodcovia, ale od 1. februára platí polovičné cestovné aj pre zamestnancov.
TTSK v decembri minulého roka
rušil autobusové spoje, ktoré prevážali v priemere menej ako osem ľudí.
Škrtania postihli najmä malé a koncové dediny. Kraj mal v roku 2014
uhradiť za služby trom dopravcom
cez 10 miliónov eur a peniaze musí
nájsť aj na úhrady strát z minulosti.
Decembrovým opatrením plánoval
ušetriť viac ako 300-tisíc kilometrov
ročne.
(jk), ilustr. foto: autor
Počet hracích automatov v Piešťanoch naďalej klesá
Ešte počas práve prebiehajúcej
schôdze slovenského parlamentu
by sa mali poslanci zaoberať návrhom novely zákona o hazardných
hrách, ktorého výsledkom by bolo
ich obmedzenie. Vlani v Piešťanoch fungovalo 91 hracích automatov.
Za vydanie alebo za zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie
výherných prístrojov mesto vyberá
správny poplatok. V roku 2014 získalo 102 700 eur, rok predtým o 19-tisíc eur viac a rokmi klesajúci trend
potvrdzuje aj plán výberu na tento
rok – 100-tisíc eur.
Čoraz menší záujem fanúšikov spôsobilo ich preorientovanie sa na modernejšiu verziu hracích automatov,
ktorými sa stali videohry. Tento vývoj
potvrdzuje aj krajské mesto Trnava,
kde v roku 2010 bolo v prevádzke 387
hracích automatov. O dva roky neskôr 327 a vlani sa ich počet pohyboval okolo 200. Najvýraznejší pokles zaregistrovali Piešťany v roku
2013 – až o 39 hracích automatov
menej ako v predchádzajúcom období. (Tab. 2).
Ak by poslanci schválili navrhovanú novelu, výherné automaty by dostali stopku vo vzdialenosti do dvesto
Tab. 2: Počty výherných hracích automatov na území mesta Piešťany
204
197
186
150
rok:
2008
2009
2010
Do radničnej pokladne putujú aj
peniaze za odvody od prevádzkovateľov, nielen však hazardných hier,
ale tiež napríklad stávkových kancelárií, kasín či videohier. Minulý rok to
bolo viac ako 235-tisíc eur, na tento
rok je predpoklad 190-tisíc. (Tab. 1).
Stretnutia primátora
s občanmi
Primátor Piešťan Miloš Tamajka organizuje prvé stretnutie s
občanmi. Obyvatelia sa s ním budú môcť stretávať pravidelne v
prvý piatok v mesiaci. Premiérové stretnutie sa uskutoční v piatok
6. februára. Primátor bude občanom k dispozícii v Klientskom centre na mestskom úrade od deviatej ráno do štrnástej hodiny popoludní. „Klientské centrum som si
nevybral náhodou, ale preto, že
si uvedomujem, aké ťažké je pre
imobilných občanov dostať sa ku
mne na druhé poschodie,“ vysvetlil primátor. Priestory sú totiž bezbariérové.
(MsÚ)
2011
Mesto chce v tomto roku získať z hazardných hier 190-tisíc eur. Ilustr. foto
131
2012
92
91
2013
2014
metrov od škôl a podobných zariadení určených pre deti a mládež. Táto
skupina totiž podľa dôvodovej správy poslanca národnej rady Daniela
Lipšica patrí medzi najrizikovejšie.
Závislosť od hazardných hier ohrozuje nielen malých ľudí, ale aj ich
rodiny. Jej následkom sa v mnohých
prípadoch stáva aj páchanie trestných činov.
Právna úprava vracia oprávnenie
obciam z vlastného podnetu sa rozhodnúť o stopke pre hazardné hry
formou všeobecne záväzného nariadenia. Súčasná legislatíva to umožňuje po predložení petície podpísa-
nej aspoň 30-timi percentami oprávnených voličov. V piešťanskom regióne túto možnosť využili len Madunice, hoci ročne prichádzajú o deväťtisíc eur z poplatkov za šesť prístrojov.
Kúpeľné mesto v roku 2014 nezaznamenalo žiadnu sťažnosť či petíciu ohľadom hazardných hier na svojom území.
(jk), zdroj: (MsÚ)
Tab. 1: Príjmy z hazardných hier na území mesta Piešťany
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (plán)
príjmy v eurách 147 937 142 200 153 240 220 058 235 605 190 000
Ak príde zmysluplný návrh, vilu získa mesto
Podarí sa mestu získať Vilu Löger do vlastníctva?
(Dokončenie z 1. strany.)
Ešte v minulom roku TTSK zrušil
vo Vile Löger stredoškolský internát
a požiadal ministerstvo školstva o
jeho vyňatie zo siete školských zariadení. Ministerstvo žiadosť odsúhlasilo, a tak bola vila zaradená do prebytočného majetku. Trnavská župa tvrdí, že žiadna organizácia, ktorá je v
jej zriaďovacej pôsobnosti, o budovu nemá záujem a na zastupiteľstve
odsúhlasili jej odpredaj. Podľa uznesenia môže objekt získať ten, kto zaň
ponúkne najvyššiu sumu. Minimálna
finančná zábezpeka je 79 500 eur.
Táto suma pri verejných obchodných
súťažiach predstavuje desať percent
z ceny znaleckého posudku.
(pror), foto: Supa
editorial
Dnes píše
Ján
Karásek
na tému:
Upaľovanie
čarodejníc
Tak, už sa nám to chystá. Referendum. Podľa slovníka cudzích slov hlasovanie celého národa o veľmi závažných opatreniach vlády.
Ako to tak vyzerá, v sobotu
budú k urnám putovať najmä vyznávači tradičnej rodiny, aby zachovali jej tradičné hodnoty. Ctihodný otec bude spokojný napriek
tomu, že si rád hrkne do svojho už
žilkovatého nosa, a potom s radosťou struhne manželke po papuli. Tá si akurát práve počas plnenia svojho občianskeho práva
spomenie na šarmantného suseda, ktorý ju už dlhšie neprišiel obšťastniť. A neplnoletý syn sa vytešuje, že v čase konania referenda
fotríkovci zdvihli kotvy a on môže
na internete slintať na webovej
stránke velikanskexxxxx.com. Ale
fuj, veď toto nemôže byť tradičná slovenská rodina.
Ale čo je vlastne tradičná rodina? Urobte si prieskum u svojich známych. Určite viac ako štyri percentá vám odpovedia, že pochádzajú z tradične rozvedenej
rodiny, alebo sú tradične slobodnými matkami. Alebo sa mýlim?
Fanúšikovia Aliancie za rodinu tvrdia, že sú ZA ochranu, nie
PROTI. Správne. Akurát ich doterajšie aktivity akoby sa zúžili na
križiacku výpravu PROTI všetkým
tým buzíkom, bukviciam a lesbám. Fuj, práve táto menšinová skupina je najväčším ohrozením rodiny. Ako neprirodzený element by mali zmiznúť z povrchu
zemského.
V tom prípade však Najvyšší vyrába nedokonalé výrobky a zvrhlými učinil aj produkty prírody.
V nej je totiž homosexualita nie
taká zriedkavá. Svoje by o tom
vedeli hovoriť čajky, kde u istého
druhu až 14 percent tvoria lesbické páry. Ani kráľ zvierat lev nie je
až taký čistý, nezriedka jeho svorka býva často zložená zo samcov.
Netreba ísť až do Afriky, osem
percent baranov tvoria homosexuálne páry. Kde sa na nich hrabú
naši štvorpercentní!? Fuj.
Položme si iné referendové
otázky. Neohrozujú mladých ľudí
túžiacich po rodine hypotekárne úvery, ktoré im ani nedovolia
si založiť rodinné hniezdo? Neohrozujú ich smiešne materské príspevky nedovoľujúce budúcim potenciálnym mamičkám uvažovať o
dieťati? Asi nie, veď plat tradičného slovenského junáka vystačí
aj uživenie piatich hladných krkov. Vlastne banálne otázky. Fuj.
Minister školstva vyhlásil, že
ženy nechcú mať deti, lebo je nedostatok miest v materských školách. Minister financií sa zase nechal počuť, že by vedel vyžiť z tristo eur mesačne. Ale týmito rozkošnými vtipmi majstrov sa hádam zaoberať netreba.
Poďme k tým závažným otázkam. Moja manželka je bosorka.
Každé oko má inej farby. Prisahám. Dúfam, že ďalšie referendum bude riešiť upálenie čarodejníc. Už sa teším.
aktuálne
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
3
Piatkové husté sneženie paralyzovalo dopravu
Cestári v Trnavskom kraji mali v
minulotýždňovej piatkovej kalamite v teréne všetku techniku
i ľudí. Podľa riaditeľa Správy a
údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Rastislava Noskoviča boli na cestách tretej triedy aj zazmluvnené traktory od živnostníkov.
Husté sneženie však podľa R. Noskoviča spôsobovalo, že do desiatich
minút po prejdení techniky bola cesta opäť zasnežená. Rovnaké problémy ako počasie spôsobovali cestárom
kamionisti, ktorí jazdia vo väčšine
prípadov na letných pneumatikách.
„Horský priechod Havran bol pre
Aj napriek snahe cestárov boli niektoré vozovky takmer nezjazdné.
Polícia uzavrela horský priechod Havran pre popadané stromy.
S návalom snehu bojovali ľudia niekoľkokrát za deň.
osobnú aj nákladnú dopravu na dlhé
hodiny uzatvorený pre padajúce
stromy. Z rovnakého dôvodu bola
pre nákladné vozidlá neprejazdná
cesta medzi Prašníkom a Košariskami,“ informovala Andrea Tomašovičová zo Správy a údržby ciest TTSK.
Vodiči so snehovou nádielkou zápasili aj na ceste z Vrbového do Chtelnice. Komunikáciu medzi Krakovanmi
a Podolím paralyzovali skrížené kamióny. Na niekoľko hodín bola v tomto úseku prerušená aj autobusová doprava. „Chcela som ísť do práce, ale
autobus ostal uviaznutý medzi skríženými kamiónmi, tak sa vrátim domov. V tej chumelici nemá zmysel
čakať na autobus,“ povedala nám v
piatok Jana z Očkova.
Prejazd cez Krajinský most skomplikoval aj odstavený autobus.
Po neodhrnutej diaľnici bola dovolená maximálne šesťdesiatka.
Typický obrázok piatkových ciest v piešťanskom regióne.
Odstraňovali stromy, vyťahovali zapadnuté autá
Piešťanským hasičom dala v minulom týždni zabrať hlavne piatková snehová kalamita. Od obeda až
do sobotňajšieho rána v dôsledku
množstva snehu, ktorý napadal, zasahovali až sedemkrát. Odpratávali popadané stromy, vyťahovali zapadnuté autá, asistovali pri dopravných nehodách.
 V utorok 27. januára na diaľnici asi dvesto metrov pred zjazdom na
Hornú Stredu vrazila vodička osobného vozidla do stredového zvodidla. Po príchode hasičov bola už žena
mimo auta. Na vozidle urobili protipožiarne opatrenia a po zdokumentovaní nehody policajtmi auto odtiahli na odstavný pruh.
 Vo štvrtok 29. januára zasahovali hasiči na Pažitskom moste v
Piešťanoch pri zrážke dvoch osobných vozidiel. Na mieste bola jedna zranená osoba, ktorú si prevzali záchranári. Vytečené prevádzkové kvapaliny zasypali a vyznačili. Po
zdokumentovaní nehody dopravnou
políciou vozidlá odtiahli mimo cestu.
 V piatok 30. januára prácu hasičom spôsobila hlavne snehová kalamita. Krátko pred obedom hasi-
či zasahovali na horskom priechode Havran. Spadnutý strom odstavil
premávku. Za pomoci motorovej píly
cestu opäť spojazdnili. Pred jednou
hodinou poobede vyrazili zasahovať
na Základnú školu na Vajanského ulici v Piešťanoch, kde im nahlásili zatopenú pivnicu. Voda presakovala
cez stenu z upchatého odtoku dažďovej vody. Na Svrbickom kopci nad
Ratnovcami popadali desiatky stromov v dôsledku váhy ťažkého snehu.
Prácu im komplikovala aj vrstva asi
25 centimetrov neodhrnutého snehu. K nákladnému autu, ktoré zišlo z cesty, vyrazili hasiči krátko pred
treťou popoludní. Podvečer opäť odstraňovali strom na Havrane. Výjazd
k spadnutému stromu si zopakovali
večer o siedmej aj do Ratnoviec. Po
dvadsiatej druhej zasahovali za Veľkými Kostoľanmi, kde sa na strechu
prevrátilo osobné auto.
 V sobotňajších ranných hodinách hasiči opäť odstraňovali spadnutý strom na Havrane. Na Bezovci
ich čakalo až desať vyvrátených drevín, ale i zapadnuté auto, ktoré pomohli vytlačiť na cestu.
(pror/HaZZ), foto: Supa
Pre husté sneženie bola na diaľnici D1 znížená povolená maximálna
rýchlosť na 60 km/h. Plné ruky práce mali i hasiči. Medzi obcami Modrovka a Ducové zasahovali pri prevrátenom nákladnom aute, ktoré blokovalo premávku. Vo štvrtok od 11.30
do 16.00 h mali v kraji v súvislosti
so snehovou kalamitou 15 výjazdov.
Podľa informácií od meteorológov
počas piatkového hustého sneženia
napadlo v priebehu niekoľkých hodín
až 25 centimetrov nového snehu. V
podvečerných hodinách prestalo snežiť a meteorológovia zrušili výstrahy
v celom Trnavskom kraji. Od soboty
31. januára boli už všetky úseky ciest
kraja zjazdné bez obmedzení.
(pror, sita), foto: Supa
čierna kronika
Celý deň zbytočne
odpratával sneh
Obyvateľ domu na Žilinskej
ceste od piatkového rána odhŕňal
chodník pred svojou nehnuteľnosťou od snehovej nádielky. Cestársky odhŕňač pri úprave vozovky zakaždým, keď tadiaľ prechádzal,
mu prácu zahrnul. Občan privolal
mestských policajtov. Tí udalosť
nahlásili na dispečing cestárom.
Policajtov poslúchol
až na druhý pokus
Piešťanskí hasiči zasahovali aj medzi obcami Modrovka a Ducové, kde skončil v priekope nákladiak s pieskom.
V piatok 30. januára zasahovali mestskí policajti aj v sociálnom
zariadení Domum, odkiaľ im nahlásili problémy s klientom. Po príchode zistili, že P. L. z Piešťan je pod
vplyvom alkoholu, čo je v rozpore s ubytovacím poriadkom. Muža
preto zo zariadenia vykázali. Nedal si však povedať a do ubytovne
sa opäť vrátil. Keď ho policajti vykázali druhýkrát, už sa v Domume
v ten deň neobjavil. (pror/MsP)
4
aktuálne
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
Rekonštrukciu Kukučínovej chce radnica reklamovať
hlas facebooku,
hlas boží?!
Tragikomédia?!
Oprava potrubia na Krajinskom
moste, ktorej sme sa minulý týždeň venovali na webe Piešťanského týždňa, vzbudila na Facebooku diskusiu. Ako môžete posúdiť
sami, pozitívny dojem u našich čitateľoch nezanechala ani jeden:
 Prečo ma to neprekvapuje???
 A čo robili celé tie dva mesiace, čo bol most uzavretý? To
nemohli spraviť naraz? Vtedy na
to čas nebol, vtedy bolo dôležité
postávať na mieste, opierať sa o
lopaty a počas zmeny stihnúť vyfajčiť aspoň škatuľku cigariet. A
okrem iného múdrych manažérov
opravy to nenapadlo, chápem...
 Neuveriteľné!
 Keď sa darí, tak sa darí.
Nas...štvať ľudí.
 Proti tomuto je ešte aj Kocúrkovo skvele organizovaným
mestečkom.
 Tragikomédia
 Smutné, naozaj!
Dajte nám vedieť, čo sa deje
vo vašom okolí. Píšte, posielajte
fotografie a videá do Piešťanského
týždňa a online denníka.
Horúca linka: 0917/575 127,
e-mail: redakcia@
piestanskytyzden.sk.
Kukučínova ulica v Piešťanoch podľa obyvateľov vyzerá horšie ako
pred rekonštrukciou. V roku 2013
ulicu rozkopali plynári. Po nich prišli na rad elektrikári, ale časť prác
realizovalo i samotné mesto. Keď
sme s týmto problémom radnicu v
novembri minulého roku oslovili,
odpísal nám jej vtedajší hovorca Tibor Hlobeň, že ľudia musia byť trpezliví a po dokončení ich bude vynovený vzhľad tešiť.
Na niekoľkokrát rozkopanú a na
niekoľko etáp asfaltovanú ulicu nás
upozornili obyvatelia a majitelia prevádzok ešte v minulom roku. Pri snahe o vstup do dverí obchodov a vchodov museli preskakovať cez priekopy
a rozbité chodníky. „Najprv rozkopali, potom to zahrabali. Neskôr začali
opravovať jednu polovicu cesty, potom druhú. Vozovku museli robiť na
dvakrát, lebo sa im v jednom úseku
prepadla. Potom zas vymieňali lampy a ťahali elektrické káble. Najprv
rozkopú a zahrabú, potom príde ďalšia partia a znova rozkope. Veď to je
celé choré. Takto to už je niekoľko
mesiacov,“ opísala nám v novembri
situáciu obyvateľka ulice Oľga.
Mestský úrad na naše otázky v odpovedi okrem iného uviedol: „Sme
presvedčení, že drvivá väčšina občanov je zodpovedných a ohľaduplných,
ktorí chápu, že krátke obdobie, ktoré im sťaží, predĺži alebo znemožní
v určitej dobe priechod križovatkou,
vedie k budúcemu zvýšeniu ich komfortu prejazdu týmto úsekom.“
Zdá sa však, že ten komfort, ktorý
vtedajší hovorca prisľúbil, až tak veľmi neplatí. Obyvateľka ulice nás na
Kukučínovu ulicu opäť zavolala a na
mieste nám ukázala, ako je podľa nej
robota doslovne zbabraná. „Niekde
je obrubník nad asfaltom, niekde zároveň s ním, ale nájdete miesta, kde
je aj päť centimetrov chodníkový asfalt nad obrubník. Chodníky, ale aj
cesta je doslovne zvlnená ako hladina Sĺňavy, keď zafúka vietor. Je to
celé na smiech, ale taký cez slzy,“
vysvetľuje Oľga.
Po komunálnych voľbách došlo
V tomto mieste vyčnieva chodníkový asfalt nad obrubník niekoľko centimetrov.
Len o pár metrov ďalej sa obrubník z asfaltu vynorí.
vo vedení radnice k zmene, tak sme
otázky k stavu Kukučínovej ulice opäť
poslali. „V roku 2013 realizovala spoločnosť Slovenský plynárenský podnik rekonštrukciu plynovodu na Kukučínovej ulici. V rámci nej vykonala
na svoje náklady aj výmenu asfaltového povrchu na polovici komunikácie. V roku 2014 radnica realizovala
výmenu asfaltového povrchu v druhej polovici šírky komunikácie. Tá
bola financovaná z mestského rozpočtu a predstavovala sumu 33-tisíc
eur. V týchto dňoch zisťujeme, či je
v tomto prípade možná reklamácia
u dodávateľa,“ informovala nás hovorkyňa radnice Eva Bereczová.
(pror), foto: autor
BEZBARIÉROVÝ PRIECHOD PRE CHODCOV S BARIÉRAMI
Už dlhšiu dobu na Slovensku platia
zákonné normy pre debarierizáciu verejných priestorov, ktorej sa
musia držať i samosprávy. Vo väčšine slovenských miest sa to darí postupnými rekonštrukciami úspešne
realizovať, no priechod pre chodcov pred piešťanskou hlavnou poštou tomuto trendu nenasvedčuje.
„Debarierizácia verejného priestoru, pozemných komunikácií, ich
konštrukcií a povrchov, ich priestorového usporiadania predstavuje významnú úlohu vo zvyšovaní kvality
pohybu, zlepšovaní podmienok pre
sociálne začlenenie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie do spoločnosti,“ uvádza v legis-
Kukučínova: Na tejto strane priechodu čaká vozičkára klasický obrubník.
Winterova bude rozkopaná do marca
Ďalšia rozkopávka sa objavila v centre Piešťan. Tentoraz sa robotníci
zahryzli do Winterovej ulice oproti kolonáde. Zisťovali sme na radnici, o
akú rozkopávku ide a ako dlho bude znepríjemňovať život obyvateľom.
„Výkopové práce na Winterovej ulici sú súčasťou rekonštrukcie verejného osvetlenia. Realizátorom prác je spoločnosť Venimex Bratislava. Práce by mali byť ukončené v marci tohto roka,“ povedala nám hovorkyňa
mestského úradu Eva Berecsová. Neostáva nám iné, než dúfať, že robotníci po sebe nezanechajú viac škody ako osohu, ako sa to stalo napríklad
na Radlinského a Kukučínovej ulici.
(pror), foto: autor
Do Winterovej ulice sa zahryzli bagre.
latívnej norme z roku 2011 ministerstvo dopravy.
Zachádza i ďalej a vo svojich pokynoch presne vysvetľuje, čo má bezbariérový chodník spĺňať: „Musí poskytovať ľahké, bezpečné, identifikovateľné prekonanie rozdielu medzi
povrchom chodníka a vozovky a umožniť prekonanie výškových rozdielov
na chodníku špeciálnym uložením obrubníkov. Obrubníkové rampy sa používajú všade tam, kde je rozdiel vo
výškovej úrovni medzi chodníkom a
vozovkou väčší ako 20 milimetrov.“
Piešťanský priechod pre chodcov
spomínané kritériá spĺňa len z polovice. Od hlavnej pošty sa skoseným obrubníkom na cestu vozičkár síce do-
stane, no po prejdení cesty sa ocitne pred klasickou hranou obrubníka
a na chodník sa bez cudzej pomoci
celkom určite nedostane.
„Bezbariérové priechody na Kukučínovej ulici, nielen pred poštou,
navrhoval Slovenský zväz telesne postihnutých. Na základe ich požiadaviek práce zrealizovali Služby mesta
Piešťany,“ informovala nás hovorkyňa radnice Eva Berecsová. Napriek
tomu, že nové vedenie radnice nezaregistrovalo žiadnu sťažnosť, prisľúbila, že na základe podnetu Piešťanského týždňa situáciu preveria a
budú konzultovať so zástupcami zväzu telesne postihnutých.
(pror), foto: autor
Na Spojenej škole už schody nie sú problém
Dvomi novými šikmými plošinami
pre uľahčenie pohybu imobilných
žiakov sa môže pochváliť Spojená škola v Piešťanoch. Inštalovali tu výťahy v celkovej hodnote
23-tisíc eur.
Dokončila sa tak úplná debarierizácia jednej z budov vzdelávacieho zariadenia, ktorá sa nachádza na
Žilinskej ceste. Deti sa dostanú bez
obmedzení s invalidným vozíkom už
nielen na prízemie, ale tiež na poschodie a školský dvor.
„Keď sme si na ministerstvo podávali projekt, ani sme si nemysleli,
že prejde. Dostali sme sa však do užšieho výberu a sme veľmi radi, že sa
nám to nakoniec podarilo. My sami
by sme tak veľkú sumu nedali nikdy
dohromady,“ priznala sa nám riaditeľka školy Alexandra Thomová.
Ministerstvo školstva ešte v minulom roku uvoľnilo finančné prostriedky na rozvojový projekt Rozvoj príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so
zdravotným postihnutím 2014. Výzva
bola určená na debarierizáciu alebo
V jednej z budov školy fungujú od decembra dve plošiny pre imobilné deti.
vybavenie škôl kompenzačnými alebo špeciálnymi pomôckami. Piešťanská škola prešla sitom výberu a získala potrebné peniaze s podmienkou
päťpercentnej spoluúčasti.
Plošiny po nutných revíziách a
schvaľovacích procesoch sú v pre-
vádzke už asi mesiac. Ako sme sa
dozvedeli, niektoré deti si takýto
mechanizmus vyskúšali po prvý raz,
niektoré boli dokonca také nadšené,
že by sa najradšej vozili nielen za
účelom presunu, ale aj pre zábavu.
(jk), foto: autor
aktuálne/z regiónu
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
5
Krajinná architektka E. Wernerová: Generálny zákaz výrubu mi prekáža
Primátorov zákaz výrubu stromov
na celom území Piešťan je podľa
poslankyne mestského zastupiteľstva Evy Wernerovej nebezpečný.
V mestskom parku sa niektoré stromy odstraňovať musia, lebo sú na
konci svojej životnosti. V uliciach a
sídliskových parkoch by neodstránené odumreté stromy v letných
mesiacoch mohli ohrozovať životy.
Krajinná architektka E. Wernerová stála na čele poslaneckej komisie pre životné prostredie dve volebné obdobia. Podľa nej v minulosti komisia všetky povolenia na výruby prerokovala. Pripúšťa, že sa každým prípadom nezaoberali jednotlivo. „Podklady, ktoré sme dostali,
spracovali odborníci. Je to, ako keď
idete k zubárovi a on povie, že treba
liečiť zubný kaz. Neskúmate jeho odporúčanie detailne, ale jednoducho
veríte, že vám to hovorí odborník.“
Celoplošný zákaz výrubu, ktorý v
Väčšina stromov v mestskom parku je vraj za hranicou životnosti.
polovici januára vydal primátor Miloš Tamajka, sa poslankyni nepáči.
„Do konca marca je jediné obdobie
v roku mimo havarijných stavov, keď
sa dajú odstrániť choré alebo poškodené stromy. Ak tak neurobíme,
v lete to budeme veľmi ľutovať, ale
to už môže byť neskoro.“
Letné dažde na chorobami poškodených stromoch dokážu napáchať
veľké škody. „V roku 2007 len po jednej búrke bolo nutné odstrániť až
dvadsaťdeväť zničených stromov. V
roku 2008 búrka, ktorá sa Piešťanmi
prehnala, ich pováľala dvadsaťdva.
V roku 2012 taktiež v dôsledku búrky sa muselo odstrániť pätnásť kusov. Orezať konáre alebo inak ošetriť museli ako následok búrok v týchto rokoch až 297 kusov stromov. Našťastie, nikomu sa nič nestalo. Na to
sa však nemôžeme spoliehať,“ povedala nám poslankyňa.
Mementom by mal byť pre Piešťany prípad, ktorý sa odohral v Česku.
„V Zlíne na hlavnej ulici počas letnej búrky spadol strom. Ten pripravil
o život dvoch malých chlapcov. Súd
za to uznal vinných mestských úradníkov. Zdôvodnil to tým, že boli dostatočne fundovanými odborníkmi na
to, aby takúto udalosť mohli predví-
dať. Nechcem sa dožiť niečoho podobného v našom meste.“
Za schválenými rozhodnutiami o
výrube stromov v mestskom parku si
takisto stojí: „Park je na konci svojej životnosti. Niektoré časti lokálne obmieňané boli. Väčšina parku,
a to vrátane hlavnej aleje, vytvorenej z pagaštanu prirodzeným spôsobom, odumiera. Tak ako každý človek i strom raz končí. A ak sú to lipy
zo stredovej aleje, ktorých dôvody
na vyrúbanie sú kompozičné, v tomto
prípade by som s výrubom súhlasila.
Stred aleje podľa víťazného projektu má opäť hýriť farebnými kvetinovými záhonmi a v tieni pod košatými
stromami len ťažko niečo rozkvitne.“
Svoje pripomienky k zákazu výrubu stromov chce E. Vernerová vyjadriť aj na najbližšom zastupiteľstve.
Mesto je vraj za stav svojej zelene
zodpovedné a musí konať.
(pror), foto: autor
MESTSKÚ POLÍCIU VO VRBOVOM POSLANCI ZLIKVIDOVALI
Mestská polícia vo Vrbovom končí, zastupiteľstvo ju vo štvrtok 29. januára svojím hlasovaním
zrušilo. Od polovice minulého roka mala mestská polícia len troch príslušníkov, podľa primátorky Emy Maggiovej v takomto stave neplnila
svoju funkciu.
Radnica týmto krokom ušetrí viac ako 60-tisíc eur
ročne. V októbri minulého roku vtedajšie mestské zastupiteľstvo rovnaký návrh neschválilo.
„Hlavný dôvod na zrušenie bol ten, že to nefungovalo,“ skonštatoval zástupca primátorky Štefan Kubík. O bezpečnosť v meste sa podľa neho bude musieť
postarať štátna polícia, ktorá má vo Vrbovom obvodné oddelenie. Do úvahy prichádza aj rozšírenie kamerového systému. O využití ušetrených peňazí rozhodnú poslanci zastupiteľstva. Podľa E. Maggiovej
pôjdu pravdepodobne na budovanie chodníkov a ihrísk. „Mám taký sen, urobiť veľký park okolo kostola a gymnázia, kde by boli ihriská pre deti, aby Vrbové malo svoju oddychovú časť,“ naznačila primátorka.
Mestská polícia má podľa štatútu mesta zabezpečovať verejný poriadok, ochranu životného prostredia a plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných
nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva
a z rozhodnutí primátora. Šesťtisícové mestečko zriadilo vlastnú políciu ešte v roku 1991. V prvej polovici
minulého roku mala polícia päť príslušníkov, po odchode dvoch funguje len v obmedzenom režime. O
možnom zrušení mestskej polície diskutovali poslanci Vrbového prvýkrát už minulý rok v lete. Aj predtým však poslanci dlhodobo prácu policajtov kritizovali.
(sita/red), foto: (jv)
Kancelárie mestskej polície v júni osirejú.
Zrušenie mestskej polície je podľa odborníkov veľká chyba
Mestskej polícii vo Vrbovom to definitívne zrátali. Rozhodli o tom
poslanci na svojom prvom zastupiteľstve v novom volebnom období.
Odborníci však varujú. Tie ušetrené peniaze ich môžu čoskoro mrzieť. Opätovne rozbehnúť chod
mestských policajtov je niekoľkokrát nákladnejšie, ako udržať ich
funkčnosť.
Z dôvodu úsporných opatrení v
roku 2012 zrušili mestskú políciu v
Spišskom Podhradí, čo je počtom
obyvateľov podobné mesto ako Vrbové, a dnes to vraj ľutujú. Miestni
za jej opätovné vzniknutie spisovali aj petície. Problém s výtržnosťami
nevyriešili ani investície do priemyselných kamier. „Je tu veľa vagabundov, klamárov, príživníkov a úžerní-
Štefan Kessl: „Zrušenie mestskej
polície vo Vrbovom je chyba.“
kov. Nemajú čo robiť, len posedávajú
v centre a rozmýšľajú, čo by vyviedli. Je to neúnosné, určite je potrebné veci riešiť. Po zrušení mestských
policajtov len nazbierali guráž a aj
keď štátna polícia sľubovala zvýšené kontroly, tak nakoniec ostalo len
pri tých sľuboch,“ povedal nám Peter Nedúchal zo Spišského Podhradia.
Spišiakom za pravdu dávajú aj odborníci. Viceprezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska a zároveň náčelník
Mestskej polície v Trnave Igor Keléši
má v tom jasno: „Ak mestská polícia
pracuje tak, ako pracovať má, tak v
každom meste má veľký význam. Plní
veľké kvantum úloh, doslovne supluje štátnu políciu. Na funkčnosť mestskej polície má však veľký vplyv, ako
je zabezpečená, ako je vybavená výzbrojou a výstrojov. Mestská polícia
je zrkadlom primátora a toho, ako
mu záleží, alebo nezáleží na verejnom poriadku.“
Ako viceprezident má prehľad a
podľa neho to Vrbovom dlhodobo nefungovalo. Tvrdí, že o tých chlapcov
tam nemal nik záujem. „Bojovali s
problémami, výzbroj a výstroj nulová. Ja sa tomu ani nečudujem, že
to takto dopadlo. Je to vecou zastupiteľstva, vedenia mesta a primátora, či poskytne podmienky a zabezpečenie a či im záleží na verejnom
poriadku, alebo sa na to vykašlú a
takto to dopadne.“
K jeho názoru sa prikláňa aj náčelník piešťanských mestských policajtov Marcel Mihalik: „Poviem vám
Polícia v Piešťanoch si podľa náčelníka M. Mihalika svoje úlohy plní spoľahlivo.
to na rovinu. Ten, kto niečo takéto urobí, nedomyslel dôsledky. Zahrávať sa s bezpečnosťou, to nie je
ani trochu vtipné. To sa im vráti ako
bumerang. Personálne obsadenie u
štátnej polície vo Vrbovom nie je v
dostatočnom počte, aby dokázali nahradiť mestských policajtov. Štátna
polícia nedokáže dieru po nich zaplátať. Som presvedčený, že občania Vrbového čoskoro zbadajú, že mestská
polícia im chýba. Možno si ju budú
žiadať vrátiť naspäť. Vytvoriť to nanovo však bude stáť veľké peniaze.“
Vo Vrbovom ostali v dôsledku odchodov len traja mestskí policajti, i
to bol podľa poslancov dôvod, prečo
sa ich rozhodli zrušiť. V Maduniciach
obecná polícia funguje v trojici. Jej
šéf Štefan Kessl nám k problematike
povedal: „Náčelník vrbovských mestských policajtov ma bol osobne navštíviť a zisťoval, ako sa to dá robiť
v trojici. Vysvetlil som mu, ako staviame služby a ako zabezpečujeme
víkendy. Potvrdil mi, že i on vytvorí
niečo podobné. V Maduniciach máme
taký model, že práve víkendy zabezpečujeme nepretržitou službou.
Hlavne vo večerných a nočných hodinách. Chodíme do pohostinstiev a zabezpečujeme všetky akcie, ktoré sa v
dedine dejú. Zvládli sme aj návštevu
slovenského prezidenta. Spolupracujeme aj so štátnou políciou, lebo my
sme tu denne a tunajšie prostredie
najlepšie poznáme. Robíme prevenciu v susedských vzťahoch, dozeráme na školy, škôlky. A v takomto modeli aj v tých počtoch, ako mali, aj
oni mohli podobne fungovať. Je veľká škoda, že to zrušili. To, že nie sú
k ničomu, môže povedať len diletant,
ktorý o tom nemá ani páru. Bolo treba ísť a stráviť s nimi aspoň jednu
službu a páni poslanci by videli, či
naozaj nič nerobia. Bežné výtržníctvo štátna polícia z Vrbového nebude riešiť, lebo na to nemá čas. Ich obvod nie je len Vrbové. V spáde majú
všetky dediny až po Veľké Kostoľany.“
Opodstatnenosť mestských policajtov potvrdil aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník: „Samozrejme,
v každom meste je to individuálne. Stojí to peniaze, ale obec sa
musí držať svojich štatistík, aké sú
u nich počty drobných trestných činov a priestupkov. V každom prípade, ak je mestských policajtov vidieť, minimálne pôsobia ako prevencia. Problém je však s ich právomocami, v tomto majú trochu zviazané
ruky. Je to na volených zástupcoch
mesta. Oni musia vedieť, či policajtov potrebujú alebo nie. Ak ich zrušia, nastane problém s bezpečnosťou. Ich likvidáciu alebo zachovanie
by mali dôkladne zvážiť.“
Vo Vrbovom už nie je čo zvažovať. Poslanci mestského zastupiteľstva drvivou väčšinou hlasov mestskú políciu zrušili, tá sa stane od 1.
júna tohto roku už len minulosťou.
Jozef Vojčiniak
Foto: (jk), ilustr. foto: (vd)
6
z regiónu/inzercia
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
Na zastupiteľstve vo Vrbovom aj o verejnom osvetlení
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom
prebehlo v pokojnom tóne. Vo štvrtok 29. januára odsúhlasilo zrušenie
mestskej polície a určilo si hlavné
úlohy, ktoré by už v tomto roku chcelo v meste zrealizovať. Prvé pracovné zastupiteľstvo v tomto volebnom
období sledoval pozorným okom aj
niekdajší primátor Ján Jánoška a celý
priebeh rokovania si zaznamenával
na kameru.
Zástupcovia mesta sa stretli po novom v zasadačke v kúrii Mórica Beňovského, kde sa budú schádzať aj naďalej. Po tom, ako odsúhlasili jednotlivé
body programu, primátorka Ema Maggiová poslancov oboznámila s organizačnými zmenami na radnici a predstavila novú prednostku úradu, Renátu Turanovú. Hneď na začiatku dostali
priestor občania mesta. „Ulicu 6. apríla je pre jej žalostný stav nutné rekonštruovať. Technické služby treba
kontrolovať, lebo pri vývoze odpadu
nechávajú po sebe neporiadok okolo
smetných nádob. Ľudia po svojich mi-
láčikoch neodstraňujú exkrementy,“
informoval poslancov Viliam Becak.
Na pretras prišla aj bohatá minulotýždňová snehová nádielka, kde si
občania poťažkali na zlú zjazdnosť a
neošetrené cesty vo Vrbovom. Vrbovčania sa sťažovali nielen na žalostný
stav viacerých mestských komunikácií, ale aj detských ihrísk. Počas príspevkov odznela informácia o tom, že
na Ulici SNP si zeleň zasadia jej obyvatelia svojpomocne. Poslanci im na nákup drevín vyčlenili 250 eur.
Rozsiahlejšiu diskusiu vzbudila až
téma rušenia mestskej polície. V rámci nej sa nedostalo mestským policajtom žiadneho zastania. Takmer všetci
políciu vo Vrbovom označili ako nefunkčnú a súhlasili ju zrušiť. Proti bola
len Nina Horská, ktorá žiadala: „Mali
by sme ich viac kontrolovať, sfunkčniť
a ponechať.“ S pochopením sa však
nestretla. (O zrušení mestskej polície
vo Vrbovom sa venujeme v samostatnom materiáli na 5. strane.)
Poslanci sa zaoberali aj verejným
Exprimátor Ján Jánoška (v pozadí) si zastupiteľstvo natáčal na kameru.
Jobus zabojoval o Krištáľové krídlo
Mená držiteľov Krištáľového krídla
sú známe. Slávnostné vyhodnotenie odvysielala Jednotka RTVS minulý týždeň v nedeľu vo večerných
hodinách. Medzi nominovanými bol
aj Vrbovčan Branislav Jobus.
Moderátori cenu pomenúvali ako
„slovenskú Nobelovku“. Osemnásty ročník súťaže mal desať kategórií. V kategórii publicistika a literatúra sa medzi troch nominantov dostal aj hudobník a spisovateľ Branislav Jobus za najnovšiu knihu rozprávok Ja nič, ja muzikant. O autorovi
i knihe sa jeden z porotcov vyjadril,
že „je to skvelé, Jobus ešte nemal
slabú chvíľu“. Ani tento názor však
rozprávkarovi k víťazstvu nestačil.
Krištáľové krídlo si napokon odniesla spisovateľka Henrieta Moravčíková za monografiu popredného predstaviteľa medzivojnovej architektúry
na Slovensku Friedricha Weinwurma.
B. Jobusa sa Piešťanský týždeň
spýtal, či si pamätá na pocit, keď držal v ruke výtlačok svojej prvej knihy. Ten bez váhania odvetil: „Áno.
Bolo to niečo úžasné. Milujem ten
osvetlením. V minulosti bola vypísaná súťaž na jeho kompletnú rekonštrukciu v hodnote 400-tisíc eur, na
ktoré by si však mesto muselo zobrať
úver, pričom 80-tisíc eur by bola štátna dotácia. To sa poslancom nevidelo a rozhodli sa ísť okresanou variantov za menej peňazí. Vynovenia verejného osvetlenia sa tak zrejme dočkajú len ulice Štefánikova, Beňovského,
Šteruská a spolu s nimi trinásť priechodov pre chodcov. Poslanci radnicu zaviazali do najbližšieho stretnutia
predložiť cenovú kalkuláciu.
Podľa našich informácií sa na najbližšom zasadnutí dočká zmien aj
mestský rozpočet pre rok 2015. Ten
chcel vo svojej podobe zakonzervovať predchádzajúci primátor J. Jánoška tým spôsobom, že v minulom
roku nezvolal ustanovujúce zasadnutie a to sa zišlo až 2. januára v zmysle zákona tridsať pracovných dní po
voľbách. Samotný exprimátor sa tohto
ustanovujúceho zastupiteľstva nezúčastnil.
(pror), foto: autor
inzercia
CHCETE SI PODEBATOVAŤ
S PRIMÁTOROM?
Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka
pozýva občanov na stretnutie, ktoré sa uskutoční
v piatok 6. februára v čase od 9.00 do 14.00 h
v priestoroch Klientskeho centra na Mestskom úrade v Piešťanoch.
Priestory sú bezbariérové.
Takéto stretnutia primátora s občanmi budú
predbežne každý prvý piatok v mesiaci.
Branislava Jobusa nominovali za jeho najnovšiu knihu Ja nič, ja muzikant.
pocit, a preto si ho každý rok s radosťou zopakujem, pokiaľ bude zdravie
slúžiť.“ Na ďalšiu otázku ohľadne
oprávnenosti nominácie odpovedal:
„Neviem, neuvažoval som nad tým.
Ide mi von desiata kniha, z toho sú
skoro všetky vypredané, z posled-
nej Ja nič, ja muzikant zmizlo tritisíc kusov do pol roka... Deťom aj dospelým sa tá moja úprimnosť v knihách asi páči.“
Autor pripravuje ďalšiu knihu, v
ktorej budú dominovať sny a handrová bábika Pajko. (jk), foto: autor
PRVÁCI DOSTALI PRVÉ VYSVEDČENIE
Prváčikovia si prišli po svoje vysvedčenia aj na základnej škole v Podolí. Desať dievčat a rovnaký počet chlapcov dostali v piatok 30. januára polročné hodnotenie od
svojej triednej učiteľky Miriam Hanzlíkovej. „S niektorými sme sa zo začiatku aj potrápili, kým si zvykli na školské povinnosti, ale už je to na dobrej ceste. Hodnote-
nie, ktoré deti dostali, je len orientačný výpis, aby vedeli spolu s rodičmi, kde treba pridať a kde udržať dobrý výkon. Na konci roku to bude určite u všetkých omnoho lepšie,“ povedala nám.
Po skončení vyučovania si drobcov vyzdvihli nedočkaví rodičia.
(pror), foto: autor
Najmenší školáci boli na svoje premiérové vysvedčenia hrdí.
z regiónu/inzercia
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
7
ZVONICA V PODOLÍ BUDE
NÁRODNOU KULTÚRNOU PAMIATKOU
Neveľká stavba, ktorá sa nachádza v dedinke neďaleko kúpeľného mesta, čaká na svoj historický zápis. Zvonica v Podolí sa má dostať do zoznamu národných kultúrnych pamiatok
(NKP).
Iniciátormi celého procesu boli
vraj pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, ktorí sa
však práve v týchto dňoch sťahujú
na nové pôsobisko a nemohli nám
napriek ochote poskytnúť bližšie
informácie.
Murovaná stavba pochádza z prvej polovice 19. storočia. Vo svojom vnútri ukrýva zvon z roku 1777.
Okrem dvoch reliéfov je na ňom viditeľný nápis FUDIT ME JOAN AUG
CHRISTELLI Y POSONY – zhotovil ma
Augustín Christelli Bratislava v roku 1777.
Zvonicu v Podolí komplexne zreštaurovali.
Zvon je datovaný rokom 1777.
Pamiatkari poverili zdokumentovaním zvonice odborníka z katedry dejín a teórie umenia filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Ivana Gojdiča. Ten nám potvrdil, že ide
o „zachovalú stavbičku z 19. storočia, ktorá neprešla žiadnymi úpravami ani zmenami“. Zvonica má svoju
nespochybniteľnú historicko-remeselnú i architektonicko-urbanistickú
hodnotu. „Veď dáva ráz celej ulici,
ovláda ju. Nachádza sa tu aj pozoruhodná klampiarska práca, lampáš
umiestnený pod sochou Panny Márie,“ konštatoval I. Gojdič.
Expert ocenil aj fakt, že obec nečakala na pomoc zvonka, nežiadala
nejaké dotácie, ale sama sa postarala o opravu zvonice. Na našu otázku, týkajúcu sa historického významu
objektu, odpovedal: „Takéto diela
majú svoj regionálny význam a zvonica je typickým znakom obce Podolie. Mala by byť zapísaná do zoznamu, veď podobné pamiatky by nemal
chrániť len starosta, ale aj štát.“
O zaradení každej stavby do zoznamu NKP rozhoduje Pamiatkový
úrad Slovenskej republiky podľa vopred stanovených kritérií. Zatiaľ nie
je známe, kedy by inštitúcia mohla
zvonicu schváliť. Bez ohľadu na túto
skutočnosť obec Podolie už na jar
minulého roka dala zvonicu podrezať a zaizolovať. Aktivační pracovníci odstránili starú omietku a stavbu nechali na pol roka vysušiť. Obnovou prešlo aj oblúkovité okienko na nike, v ktorej je umiestnená
socha Panny Márie či lampáš visiaci pod ňou. Vstupné dvere a zárubňa sú úplne nové. Rekonštrukcia vyšla na takmer štyritisíc eur, celú ju
financovala samotná obec.
„Novú“ zvonicu nachádzajúcu sa v
Podolí na Korytňanskej ulici požehnal
miestny farár Štefan Šoka koncom
minulého roka. Starostka A. Čechvalová mu poďakovala za obrad a slová
uznania sa ušli tiež Jozefovi Madrovi
za starostlivosť o zvonenie.
Ján Karásek, foto: autor
Región sa vyfarbuje
čiernymi skládkami (16.)
Neďaleko železničnej stanice vo Veľkých Kostoľanoch sme objavili v
blízkosti zdevastovanej a nepoužívanej budovy rozsiahlu čiernu skládku
komunálneho odpadu. Nachádzali sa na nej pneumatiky a rôzny nepotrebný materiál. Skládka je síce v odľahlej časti obce, takže nekazí vzhľad,
ale iste by sa našlo riešenie, ako ju zlikvidovať. Otázne je, či by ju nedisciplinovaní občania opäť nevytvorili.
(vd), foto: autor
Pod sochou Panny Márie je lampáš
s vysokou remeselnou hodnotou.
„Pracovníci krajského pamiatkového úradu si prišli stavbu obhliadnuť, či aj zvonica je taká stará ako
zvon. Ale údajne sa už nedá vypátrať, či tam na mieste dnešnej zvonice kedysi stávala nejaká stará alebo drevená strieška,“ uviedla pre
Piešťanský týždeň starostka Podolia Anna Čechvalová. Podľa nej by
bolo smiešne, ak by do zoznamu zapísali len samotný zvon, hoci ak dielo skutočne zapíšu ako NKP, obec už
bude musieť hlásiť každý úmysel so
stavbou.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOJMÍROVA 98, PIEŠŤANY
Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016:
piatok 6. 2. 2015 od 14.00 do 18.00 h
sobota 7. 2. 2015 od 8.00 do 12.00 h
Naša škola ponúka:
• vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka: anglický, nemecký,
francúzsky a ruský jazyk - podľa záujmu žiakov
• vyučovanie s využitím informačných technológií - počítače, internet,
interaktívna tabuľa
• pomoc školského psychológa
• činnosť školského klubu až do 17.00 h
• pestrú činnosť v záujmových krúžkoch
• možnosť žiakov zapájať sa do predmetových olympiád a rôznych súťaží
• absolvovanie plaveckého výcviku, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode
• výborné podmienky na športové aktivity - multifunkčné ihrisko,
športový areál
• kvalitné a chutné stravovanie v školskej jedálni
Zapisujeme všetky deti narodené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.
Na zápis je treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
Kontakt: tel.: 033/773 52 11, e-mail: [email protected]
web: www.zsmojmirova.edupage.org
ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA, VAJANSKÉHO 35, PIEŠŤANY
Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016:
piatok 6. 2. 2015 od 14.00 do 18.00 h
sobota 7. 2. 2015 od 8.00 do 12.00 h
v budove školy na prízemí v I. A triede - miestnosť č. 4
Naša škola ponúka:
• rodinnú atmosféru založenú na vzťahoch medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi
• rozšírené vyučovanie anglického jazyka (nemeckého alebo ruského
jazyka - podľa záujmu detí) kvalifikovanými pedagógmi od 1. ročníka
• rozšírené vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka
• základy práce s počítačom (informatika) od 2. ročníka
• vyučovanie s využitím informačno-komunikačných technológií
(PC, videoprojektor, interaktívne tabule v 7 učebniach)
• novú chemicko-biologickú učebňu
• telesnú výchovu v zrekonštruovanej telocvični a na multifunkčnom ihrisku
• v rámci telesnej výchovy korčuľovanie a plavecký výcvik
• v budove školy stravovanie, zubnú ambulanciu a školského psychológa
• začlenenie detí so špeciálnymi potrebami do bežných tried
• záujmové krúžky: anglický, ruský, francúzsky a nemecký jazyk, Odysea
mysle, Zatoč s nudou, basketbalový, florbalový, športový, turistický,
folklórny, divadelný, výtvarný, počítačový a ďalšie podľa záujmu detí
• školu v prírode, lyžiarsky výcvik, dopravnú výchovu, exkurzie, výlety,
kultúrne podujatia, pravidelné návštevy knižnice
• zábavné aktivity: karneval, Mikuláš, Vianočné trhy, Tekvicový deň spojený
s vítaním prvákov, Zábavné popoludnie na konci školského roka a iné
• činnosť školského klubu (družina) ráno od 6.00 a popoludní do 17.00 h,
počas ktorého deti môžu navštevovať záujmové krúžky v škole
• bezpečný oplotený areál, celé vyučovanie v jednej budove,
ktorá je počas vyučovania uzamknutá
• kvalitne postavenú budovu
Deti našej školy sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach
v rôznych súťažiach a olympiádach.
Na zápis treba priniesť: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa
Čierna skládka vo Veľkých Kostoľanoch neďaleko železničnej stanice.
Kontakt: tel.: 033/772 60 92, 0915/877 093,
e-mail: [email protected], www.zsmrspy.edu.sk
8
fotoriport/servis
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
Piešťany pod vládou Perinbaby
Nie je to ani tak dávno: Na titulnú stranu vianočného dvojčísla
Piešťanského týždňa sme sa rozhodli vybrať fotografiu zasneženého kúpeľného mesta. A zrazu
sme mali trochu problém. Piešťany pod snehom? Nakoniec sme
uverejnili momentku, ktorá vznikla v decembri roku 2005. Uplynulo
pár týždňov a zrazu snehové vločky lietali všade. Naši redaktori lietali aj za nimi, a tak vám prinášame niekoľko záberov. Užite si ich,
veď ani Perinbaba nevie, v ktorom
roku zase príde.
(jk)
Foto: Supa, Ľ. Antolík, (md)
Pod mušľou bývajú dobré koncerty, ale tentoraz by ste si asi neprisadli. Alebo áno?
Výlučné právo na sneh nemali len Piešťany. Aj Bezovec prikryla biela perina.
Barlolámačovi studená čiapočka
nesedí, aj keď sa pod ňou potí.
Výtvory zo snehu sú pre deti už takmer vzácnosťou.
Kúpeľný ostrov, aj keď je ostrov, nie je žiadnou výnimkou.
AJ ZJAZDOVÉ LYŽE POTREBUJÚ PRAVIDELNÝ SERVIS
Zimná sezóna je v plnom prúde. To, čo trápi vodičov, teší vyznávačov zimných športov. Bohatá snehová nádielka rozprúdila život nielen na vysokohorských svahoch, ale
i na tých nižšie položených v okolí Piešťan. Lyžiarske stredisko Bezovec od soboty
31. januára hlási veľmi dobré podmienky na
všetkých štyroch zjazdovkách. Okrem kvalitnej snehovej pokrývky však pre dokonalú radosť z lyžovania potrebujete i dôkladne pripravené lyže.
Od začiatku tejto sezóny už nie je problém
nechať si pripraviť lyže ani priamo v Piešťanoch. Zašli sme preto za majiteľom firmy RAMAR a zároveň naslovovzatým odborníkom Rastislavom Martančíkom, aby sme zistili, v čom
spočíva tajomstvo dokonalého servisu lyží:
„Priemerný lyžiar by mal ski-servis navštíviť dva až tri razy za sezónu za účelom malého servisu. Samozrejme, záleží na frekvencii
lyžovania a na akom type snehu jazdíte. Pokiaľ na ľadovom tvrdom technickom snehu, po
troch dňoch sa vám začnú robiť na hranách špo-
ny, ktoré postupne guľatejú hranu. Tieto treba včas ľahkým bočným prebrúsením odstrániť.
Ak to budete odkladať a hrany budú priveľmi
guľaté, pri brúsení sa z nich odoberie viac materiálu a výrazne sa tým znižuje životnosť lyží
a jazdný komfort.“
Pravidelne servisované lyže zvyšujú radosť,
ale aj pôžitok z pohybu na zjazdovke. „Takto
pripravené lyže vám zaručia jednoduché ovládanie, presné reagovanie na akúkoľvek zmenu
smeru, vysokú jazdnú stabilitu a dlhšiu životnosť. Naopak, zanedbávané lyže sa na zjazdovke správajú ako letné pneumatiky na snehu, nedržia smer v oblúku, stabilitu, chýbajú im dobré klzné vlastnosti, nedá sa od nich
očakávať väčší športový zážitok,“ vysvetlil R.
Martančík.
Dôležité je lyže aj správne voskovať. „Voskovanie nie je len riešením klzných vlastností,
ale je predovšetkým ochranou sklznice, ktorá
zaručuje správnu elasticitu, ochranu a zachovanie fyzikálnych vlastností sklznice. Aj tu platí pravidlo, že pokiaľ lyžujete na technickom
Vľavo lyža po servise, vpravo sklznica pred opravou.
Vo firme RAMAR dokážu uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov.
tvrdom snehu, voskovať treba častejšie,“ odporúča odborník. Vo firme RAMAR dokážu uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov. „Pokročilejší lyžiari si dávajú uhlovať bočné hrany a spraviť odklon spodnej hrany, takzvaný podbrus. Je to
vlastne tunning spodnej hrany, čím získajú vysokú stabilitu lyží v extrémnom bočnom náklone hlavne pri carvingovom lyžovaní,“ povedal
nám R. Martančík.
Na svoj výstroj netreba zabudnúť ani na
konci sezóny. „Veľmi dôležité je po ukončení lyžiarskej sezóny lyže očistiť, spodné hrany
navoskovať teplým voskovaním a povoliť struny na viazaní. Odporúčam raz za rok sklznicu
zrovnať na stroji s brúsnym kameňom, ktorý
je presný, nakoľko ho zrovnáva diamant a zároveň vykreslí na sklznicu štruktúru, ktorá slúži podobne ako dezén na pneumatike na odvádzanie vody a lepšiu, trvalejšiu impregnáciu
vosku,“ dodal R. Martančík.
(pror), foto: autor
reportáž
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
9
Vo Vrbovom dvadsať krčiem a zamrznutá kultúra
SPOMÍNANIE NA ČASY, KEĎ SA V KINE TATRA PREMIETALO NIEKOĽKOKRÁT DENNE
Viete, koľko je vo Vrbovom, ktoré číta cez 6000 duší, hostincov,
barov, reštaurácií a krčiem? Neuveríte, vyše dvadsať! Ak rozmýšľate nad živnosťou, otvorte
si hostinec. Počuli ste, aby nejaký skrachoval? A viete, koľko
je v mestečku pod šikmou vežou
kultúrnych zariadení? Na zrátanie vám bude vám stačiť jedna
ruka, a to nepoužijete ani všetky prsty. Vo Vrbovom totiž zdochol pes. To vám povie každý.
Ale nebyť pár ľudí – na počítanie
môžete použiť zase druhú ruku
- aspoň niekoľko letných dní je
bez toho zdochnutého psa.
Komunistický režim mal v tomto
smere jednu obrovskú výhodu. Áno,
mal kopec nevýhod, ale nebyť neho,
tak nemáme ani to málo, čo vo Vrbovom jestvuje. Tak prečo to nerozvíjame a nezdokonaľujeme? Čo máme na
mysli? Napríklad koloseum. Také pomenovanie dostala totiž slávna kru-
vod objektu pod Trikotu. K tomu prišlo v roku 1962. Práce pokračovali a
15. decembra 1967 odovzdali dom
kultúry do užívania.
Dlhoročným riaditeľom sa stal Jozef Mackoviak. Jemu treba poďakovať za skutočne bohatú a rozvinutú kultúrnu a spoločenskú činnosť.
K tomu prispela aj Trikota, veď tu
pracovali ľudia s pestrými kultúrnymi záujmami. Preto si dom kultúry
veľa občanov pamätá ako „Trikotský klub“. Spolupráca J. Mackoviaka
s Ladislavom Ostružárom, Trikotou
a mestom spravila z klubu miesto s
výbornou povesťou.
Zaľúbencom
kino neprekážalo
Staré kino Tatra bolo situované
v žltej budove vedľa veže, naproti bytovkám, dodnes sa tomu hovorí „staré kino“. V klube sa otvorilo
nové kino, na tú dobu moderné s veľkou kapacitou miest. Ešte v tom is-
Pred domom kultúry sa každoročne odohrávajú „malé“
Vrbovské vetry, ktoré sú tradičnou súčasťou tých „veľkých“.
hovka, ktorá je súčasťou domu kultúry. Už sa o tom popísalo veľa a väčšina ľudí vie, že je to zložitý problém.
Skúsme si zaspomínať na časy,
keď sa alkohol predával až po desiatej hodine dopoludnia a v hostincoch
sedávali predovšetkým naši ujovia
a dedovia na dôchodkoch a na ulici
ste stretli s cigaretou len ľudí okolo
tridsiatky a vyššie. Spomeňme si na
kinožurnály a klasické kiná vôbec, na
množstvo výstav a diskoték.
Slávnostný výkop
Kam siahajú korene kultúry vo Vrbovom? Už dlho predtým, ako tu stál
kultúrny dom, sa v meste konali divadelné predstavenia, spoločenské večierky. Všetky kultúrne stretnutia sa
odohrávali v skromných priestoroch
v spoločenskej sále u Madžov, vo dvore za hostincom. Po roku 1947, keď
rástol počet zamestnancov Trikoty,
sa spustili ďalšie aktivity ako spevácky zbor, divadelný, bábkový, recitačný krúžok, folklórny súbor. Práve pre
zlepšenie stavu a kultúry a lepších
podmienok pre mládež, ktorá sa vo
veľkom do činností zapájala, sa začalo hľadať riešenie ako ďalej.
Mesto spolupracovalo s národným
podnikom Trikota a v apríli roku 1959
bol vykonaný slávnostný výkop budúceho stánku kultúry. Stavať sa začalo s hlavným projektantom Milanom
Šavlíkom. Práce pokračovali v rámci „Akcie Z“ (pre mladších – boli to
dobrovoľné brigády občanov - zadarmo), stúpala však náročnosť stavby a
s tým aj náklady. Riešením bol pre-
tom roku sa tu hralo prvé divadelné
predstavenie. To, že sa tu premietalo nedeľu čo nedeľu, dnes znie až neuveriteľne. A nielen raz denne! Detské predstavenia začínali o tretej hodine popoludní, starší chodili na piatu a dospeláci na ôsmu. Filmový výber sa na tú dobu bohato menil. Premietači fungovali dokonale. Síce sme
nemali čalúnené stoličky, ale neprekážalo to (a mladým zaľúbencom už
tobôž nie). Naľavo, vedľa záchodov,
ste si kúpili vstupenku za 50 halierov
na detské premietanie a za korunu na
dospelácke.
V týchto priestoroch kinosály sa
okrem premietania filmov konali aj
koncerty. A nebol to len koncert prvej kapely známych bratov Jobusov-
Kultúrny stánok v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.
cov Veget, podium tu spoznali Peter
Nagy a Indigo, Citrón, súrodenci Hečkovci, Dalibor Janda, Beáta Dubasová, Mirka Brezovská... Autogramiáda
po koncerte bola samozrejmosťou.
Interiér klubu sa oproti minulosti
výrazne nezmenil. Na poschodí, celkom na konci za veľkou sklenou stenou, sa nachádzala mestská knižnica.
Trošku bližšie za bielymi dverami boli
priestory záujmovej činnosti, ako napríklad tanečná s veľkými zrkadlami,
ktoré sú tam dodnes. Na prízemí boli
tabule, na ktorých sa vystavovali obrázky a kresby detí, napríklad počas
mesiaca Československo-sovietskeho priateľstva. Keď sa nepomestili,
obrázky sa rozvešali aj na poschodí. Oproti vchodu stáli tabule s plánom premietania, kúsok ďalej šatne, vchod do služobných priestorov,
kam sa len tak hocikto nedostal, za
ním bufet (slané tyčinky, kofola, malinovka) a na konci chodby kruhovka.
Vynikajúci priestor na všetky možné
aj nemožné podujatia. Detský karneval začínal prechádzkou detí dookola tanečného parketu, každý mal veľké číslo zavesené na šnúrke na krku
a tajne dúfal, že jeho maska je najkrajšia a určite vyhrá.
ských. Vtedy ani toľko bitiek nebolo,
a vnútri klubu už vôbec nie, o to sa
postaral zodpovedný personál.
Pre tých odrastenejších a dospelákov sa usporadúvali v kruhovke zábavy. Tie tu mali tiež dlhé a spoľahlivé trvanie. Boli na rôzne spôsoby,
samozrejme perfektne zorganizované. Firemné, rybárske aj silvestrovské. Tie koncoročné nemali na okolí konkurenciu.
Kruhovka však slúžila nielen na
tento druh zábavy. Podniky tu organizovali aj také podujatia, ako
napríklad odovzdávanie socialistických ohodnotení svojim pracovníkom. Pravidelne tu prebiehali akcie
pre zamestnancov Trikoty a Kožatexu, kultúrne stretnutia družobných
základných škôl so školami z Vizovíc či členské schôdze. V budove sa
ukrývali aj ďalšie zákutia, ktoré bežné oko nevidelo. Bolo (a je) tu množstvo šatní pre účinkujúcich, priestory, ktoré mali k dispozícii kapely, ktoré tu vznikli, a neboli to len Karpatské chrbáty.
no včas tento zážitkami a spomienkami opradený priestor zachránilo.
Teraz ostáva čakať, čo ďalej. Momentálne je v tejto potápajúcej sa
lodi len zopár verných členov posádky. Je tu fitness centrum, autoškola,
realizovala sa tu výstava fotografií,
konajú sa tu absolventské vystúpenia
ľudovej školy umenia.
A je tu ešte niečo, čo si síce občania obľúbili, ale z estetického hľadiska to nerobí dobrú reklamu - výpredaje pochybného tovaru, často až na
hranici záujmu obchodnej inšpekcie.
Ale neodsudzujme to, je to aspoň
nejaký finančný príjem pre budovu.
Aký je vlastnícky stav teraz? Na to
nám odpovedala predsedníčka kultúry, športu, mládeže a vzdelávania
Jana Miklášová: „Projekt na opravu strechy kruhovky je pripravený,
ale budovu vlastní mesto, pozemok
štát. Preto peniaze napríklad z eurofondov by sa zatiaľ na tento účel
nedali využiť, a kým sa nevysporiada tento problém, nemôžeme riešiť
ani strechu.“
Vybláznenie sa
bez bitiek
Staršia mládež sa zase vybláznila
na diskotékach. Mená ako Silvo Boškovič alebo Dodo Mackoviak ich preslávili po celom okrese. Chodili sem
„decká“ od Nového Mesta nad Váhom až po Chtelnicu, Nižnú či Veľké
Kostoľany. Partie depešákov a metalistov sa tu stretávali s priaznivcami
Madonny a Modern Talking. Predávala sa len kofola a kto prišiel s niečím
iným, ani ho nevpustili dovnútra.
Vstupné – sedem korún českosloven-
Ocenenie zamestnancov Kožatexu Vrbové.
Kam to až zašlo
Interiér domu kultúry sa oproti minulosti vlastne vôbec nezmenil.
Objekt slúžil vyše tridsať rokov
všetkým Vrbovčanom, i ale ľuďom z
okolia. Po likvidácii Trikoty sa znova
premenoval z názvu ZK ROH pri NP
Trikota na Dom kultúry. Zaujímavosťou a záhadou ostalo, že budova aj
po zániku Trikoty zostala jej odborovému zväzu. Áno, ešte donedávna to bol majetok odborového zväzu
už neexistujúcej firmy, čo spôsobilo
veľa problémov až do roku 2012, keď
sa z kruhovky stalo koloseum. Strecha sa zrútila a až vtedy si majitelia uvedomili, že nemajú peniaze na
rekonštrukciu. Tým vydieranie okolo budovy skončilo. Až táto situácia ich donútila ju odpredať mestu.
Je smutné, že to zašlo až tak ďaleko, že sa neudialo niečo, čo by mož-

Tak čo nám ostáva? Najväčšia a
najobľúbenejšia akcia pre mladých
– Vrbovské vetry - sa odohráva pred
klubom a cez víkend pokračuje na
štadióne. Nenápadnejšia akcia pre
školákov základných škôl sa koná
cez prázdniny v mestskom spoločenskom klube a svojím spôsobom aj
gymnázium prispieva do kultúry svojim dielom. Ostáva nám, tak trochu
naivne, dúfať, že ešte niekedy prídu
také časy, že pred barmi a pohostinstvami bude postávať menej teenagerov, nebudú sedieť doma na internete, ale niekde v strede diania kultúry. Alebo ju budú priamo vytvárať.
Erika Líšková
Foto: archív autora,
Ján Karásek, Eugen Jurisa
10
kultúra
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
Trojicu známych tvárí čakali misy jedál
Trio známych televíznych tvárí –
moderátorky Lenka Šóošová a Barbora Rakovská a spevák Robo Papp
- predstavilo v piešťanskej knižnici svoj knižný debut Z hrnca do
rozprávky.
Z bohato ilustrovanej knihy, v ktorej autori predstavujú 49 najobľúbenejších receptov, si zopár vybrali aj
študenti Hotelovej akadémie Ľ. Wintera. V utorok 27. januára nimi ponúkli nielen trojicu hostí, ale aj deti
zo základných škôl na Holubyho ulici
a E. F. Scherera.
Nápad vznikol v hlave L. Šóošovej.
„Knihu nám pomohol zostaviť kuchár
Jaro Židek. Rozdelil ju na štyri ročné obdobia, takže aj recepty sa viažu na aktuálne dostupné produkty zo
záhrad,“ povedal nám R. Papp. K štyrom sezónam sa viaže i rovnaký počet rozprávok, ktoré napísala B. Rakovská. Každý rodič, ktorý má doma
malé deti, si denne kladie otázku,
čo navariť, aby to bolo aspoň trochu
zdravé. L. Šóošová má trojročného
synčeka Riška, ktorý je dosť prie-
L. Šóošová, R. Papp a B. Rakovská s kuchárom Matejom a nádejným čitateľom.
berčivý. Priznala sa nám: „Začína sa
podobať na mňa. Jedol by iba palacinky – doma aj u susedov. Ak mu podám iné jedlá, vyberá z nich zeleni-
nu, že tú nechce.“
R. Papp spomenul, že variť sa naučil asi pred pätnástimi rokmi, keď
prišiel do Bratislavy. „Začal som s Vi-
fon polievkami. Keď sa odstránili slíže, ostal kečup, pridal sa syr a už to
išlo.“ Hoci je Robo z trojice autorov
najskúsenejším kuchárom, miluje
skôr nezdravé jedlá. „Neznášal som
tekvicovú omáčku, no ako dieťa som
musel sedieť nad tanierom dovtedy, kým som všetko nezjedol. A tak
som sa naučil jesť prakticky všetko.“
Jeho takmer päťročná dcéra Izabela
navzdory všetkým dobre mieneným
radám a zdravým jedlám od mamy
miluje párky, hranolky a kečup.
Svoju zbierku receptov obohatili
autori o príhovory lekárov a už spomínané rozprávky, ktorých hlavou
postavou je pán Potten. Publikum
si vypočulo rozprávku o jahodovom
futbale, pretože deti si vybrali letný
motív. Potom sa všetci s chuťou pustili do muffiniek, domácej tresky a
iných dobrôt z dielne kuchára Mateja a jeho dvoch kolegýň z hotelovej
akadémie. Kniha obsahuje aj také lahôdky, ako napríklad tvarohové guľky s jahodami či banánová bábovka
s čokoládou.
(vd), foto: autor
ALBUM POKRSTILI „VÝHODOM“ DO VZDUCHU
V galérii piešťanského Domu umenia znela poézia básnika Miroslava Válka. Presne po 24 rokoch od
úmrtia tohto autora si poslucháči vypočuli jeho diela v zhudobnenej podobe. Podujatie Dáma v
rýchliku sa uskutočnilo v utorok
27. januára.
O jedinečné spojenie hudby a Válkových básní sa postaral organista
a skladateľ Stanislav Šurin, ktorý sa
priznal: „K tejto poézii mám osobitý vzťah a tento projekt bol pre mňa
menším experimentom. Zaoberám sa
hlavne klasickou hudbou a toto bolo
také moje prispenie do iného štýlu.“
Zo súkromných demonahrávok organistu postupne vznikla súčasná podoba skladieb. Na spoluprácu si vy-
bral kamaráta a suseda z trnavskej
štvrti Kopánka, speváka Kamila Mikulčíka. „Pôvodne som mal problém,
komu piesne zveriť, pretože mám
množstvo kamarátov spevákov. Kamil raz spieval Válkovu Smutnú malú
električku, mne sa to zapáčilo a nakoniec projekt skončil ako jeho profilový album,“ dodal pre Piešťanský
týždeň S. Šurin.
CD vzniklo pred dvoma rokmi a až
teraz sa hudobníci dostali na pódium,
keď v ucelenej forme zahrali hodinový koncert zostavený práve z piesní z tohto albumu. Diváci sa dočkali okrem premiérového koncertu aj
nečakaného darčeku. K. Mikulčík sa
v druhej polovici stretnutia rozhodol, že slávnostne pokrstí CD, keďže
Zorientovať sa v množstve ponúkaných
titulov súčasného knižného trhu je niekedy náročné. V spolupráci s kníhkupectvom Centrum knihy (BeneLibri) vám pomôžeme vybrať si ten najzaujímavejší.
sa tento akt ešte nikdy nerealizoval.
„Prvýkrát sme zostavili takýto koncert, oslavujeme dva roky od vydania CD, preto album tiež pokrstíme.
Urobíme to slávnostným ´výhodom´
do vzduchu,“ povedal počas koncertu K. Mikulčík a vykonal netradičný
akt krstu.
V Dome umenia po koncerte zostaveného z Válkových básní uvedú hru z pera divadelníka Stanislava Štepku. To najlepšie z 15-ročnej histórie súboru Hlavina budú
mať diváci možnosť vidieť v piatok 13. februára o 19. hodine.
(ip), foto: autor
VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV
Vo foyeri Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Piešťany sa v stredu
28. januára o 16. hodine konala vernisáž výtvarných prác žiakov z Centra voľného času (CVČ) Ahoj. Výstavu otvorila vedúca kultúrneho oddelenia CVČ Zuzana Floreková a riaditeľka MsKS Marta Jurčová. O hudobný
program sa postarali žiačky Základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Svoje práce vystavuje 64 detí predškolského veku, prvého a druhého stupňa
základnej školy z krúžkov keramika, výtvarná a tvorivé ručičky. Výstava
potrvá do 10. februára.
(zf/red), foto: archív CVČ
Tento týždeň dávame do pozornosti lahôdku pre milovníkov historických románov JA, MÁRIA ANTOINETTA (Juliet Grey).
Najmladšiu dcéru Márie Terézie, arcivojvodkyňu Máriu Antóniu, z politických dôvodov zasnúbili s následníkom francúzskeho
trónu. Týmto činom sa začína jej bolestivá
premena z naivného dievčaťa na pôvabnú
a očarujúcu manželku následníka trónu...
ZĽAVA
10 %
na knihy
a darčekové predmety
s platnosťou do 28. 2. 2015.
NOVINKY Z RÁDIA
Aj tento týždeň vyberáme z vašich pozdravov, tentoraz od poslucháčky Sylvie: „Chválim Rádio
Piešťany. Náhodne som naň natrafila na diaľnici z Piešťan do Bratislavy, len mi je ľúto, že v Topoľčanoch v aute ho slabšie chytám.
Konečne niečo iné a veľmi kvalitná
muzika, ktorú zbožňujem.“
Hudba Rádia Piešťany
Do dnešnej rubriky som si pre milovníkov hudby
pripravil set zložený zo štýlov lounge, downtempo
a world music. Je
zložený zo skladieb, ktoré môžete
počuť aj vo vysielaní Rádia Piešťany.
Na internetovej stránke mixcloud.
com si ju pod názvom chillout sessions stihlo za posledných päť dní vypočuť už viac ako 3000 poslucháčov,
preto dúfam, že poteší aj poslucháčov Rádia Piešťany. Dopočutia!
www.mixcloud.com/adamkvasni
ca3/chillout-sessions
Adam Kvasnica
Podoby džezu
Kamil Mikulčík sa chopil neľahkej úlohy a prespieval básne Miroslava Válka.
kniha týždňa
Program
Rádia Piešťany
Svoje práce vystavujú deti predškolského veku i školáci.
Kalamita – týmto
výrazom označujeme väčšiu nehodu,
nešťastie, pohromu, haváriu či živelnú katastrofu, obvykle s veľkým dosahom a mimoriadnymi následkami. Najčastejšie sa s týmto pojmom
stretávame v slovnom spojení snehová kalamita. V našich zemepisných
šírkach je aj 15 centimetrov snehu
spúšťačom takejto apokalypsy. Natíska sa mi otázka, ako sa s takouto situáciou vyrovnávajú v Škandinávii...
Kalamita – postihla nás na celom
území republiky... Vždy je to tak, že
všetko zlé je na niečo dobré... zdržania pri cestovaní autom, meškanie
vlakov alebo nečakane získaný čas,
keď práve z dôvodu kalamity sedíme doma – a je čas na chvíle pri rádiu. Potom k úplnej spokojnosti stačí
naladiť si správnu a obľúbenú stanicu. Podľa vašich ohlasov patrí Rádio
Piešťany k vašim favoritom a reláciu
Podoby džezu počúva mnoho obdivovateľov džezu a dobrej hudby nielen v našom meste a jeho okolí, ale
na internete nás počúvajú v Prahe,
Štokholme, Severnej Amerike, a hoci
to znie neskromne – aj v Tasmánii...
Nedeľný večer vám spríjemníme
hudbou ďalších saxofonistov narodených v mesiaci február. Stan Getz,
Sonny Stitt, Sadao Watanabe, King
Curtis, Bill Evans, Maceo Parker, Nathan Davis, Jeff Clayton, Joshua Redman nahrávali a koncertovali so svetovými špičkami. Internetový portál
jazz.sk vypísal tretí ročník súťaže
mladých džezových kapiel JazzStarUp 2015. Rádio Piešťany je mediálnym partnerom tejto úspešnej prehliadky mladých talentov, ktorú v
minulom roku vyhral piešťanský rodák Andrej Urminský. V našej relácii
sa preto predstavia mladí džezmeni.
Vždy v nedeľu o 21. hodine vysielame na Rádiu Piešťany 120 minút
slovenského a svetového džezu. Na
stretnutie pri skvelej hudbe a zaujímavých komentároch sa teší vám a
džezu verný Jano Babič.
inzercia
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
KS642MW
/ Kombinovaný sporák
VARENIE
A PEČENIE
RADOSŤOU
4 plynové horáky, poistka
4x
S
STOP GAS, el. zapaľovanie,
m
mutlfunkčná rúra (4 programy)
5 rokov
záruka
269€
A
DA
DARąEK
šęahaĆ v hodnote 33 €
11
A
299€
DARąEK
DARąE
D
ARą
šęahaĆ v hodnote 33 €
CS615MW / Sklokeramický sporák
4x varné zóny z toho 2 Hi-Light, objem 48 lit., 6 programov, ECO program - najnižšou spotrebou energie
zachovanie najlepšiu výsledku pečenia
299€
KS856MW / Kombinovaný sporák
4x plynové horáky, objem 48 lit., 8 programov, ECO
program, - najnižšou spotrebou energie zachovanie
najlepšiu výsledku pečenia
, BratislavskáAkcia11/a,
Piešťany
platí do vypredania
zásob.
člen elektropredajní
06.tyzden_PT_varenie_pecenie_MORA.indd 1
l
á
b
ý
v
o
g
n
a
i
š
4. Fa
‘•ë˜‡«‡”ƒ
/Òý1,&$
14. 2. 2015, 19:00 h.
Danubius Health Spa Resort Thermia Palace*****
‘„‘ŽƒǦ~‹˜žŠ—†„ƒ
•–—’±ǣ͙͔ǡ͔͔Ȁ‘•‘„ƒ
•–—’‡›˜’”‡†ƒŒ‹ƒ”‡…‡’…‹‹
Š‘–‡ŽƒŠ‡”‹ƒƒŽƒ…‡Ǥ
‡ŽǤǣ͔͗͗Ȁ͙͚͕͕͕͛͛
www.domoss.sk
30. 1. 2015 14:53:53
12
relax/súťaž
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
autorka:
TINA S.
obec pri
Piešťanoch
nylonová
priadza
nesúhlas
armádna
telovýchovná
jednota
(skr.)
planétka
latinská
spojka
ostrov
v Tichom
oceáne
český
súhlas
hmotnosť
obalu
(obch.)
americký
výrobca
výťahov
2.
tajnička
chytanie
zveri
Prišiel chlapík do krčmy s írskym
vlkodavom - taký ten pes veľkosti
staršieho teľaťa. Uviazal psa vonku
a dal si pivo. Za chvíľku prišiel druhý chlapík, tak sa rozhliadol, podišiel k nemu:
- Počuj, to je váš pes, ten vonku?
- Hej, prečo?
- No, mám pocit, že ho môj pes
zabil.
- Počujte, čo máte za psa, že by
dokázal zabiť vlkodava?“
- No, ratlíka.
- To mi teda vysvetlite, ako môže
ratlík zabiť vlkodava.
- No, myslím, že tomu vášmu zaskočil v krku.
mesto
v Nigérii
1.
tajnička
ár (zn.)
zápalové
ochorenie
kĺbov
klub
lyžiarov
(skr.)
semená
afrického
stromu
Thajsko
(MPZ)
možno,
hádam
Španielsko
(MPZ)
vanád (zn.)
starorímsky
pozdrav: buď
pozdravený
(z lat.)
hlavná
tepna
český zápor
3.
Uruguaj
(MPZ)
jeho,
po anglicky
tesla (zn.)
významný
nemecký
fyzik (Georg
Simon)
zozbierala
Vyhrajte
na to
miesto,
tam
okej (skr.)
Pomôcky:
Coiba
his, Ilorin
mabo
talianske
letovisko
vraj,
po česky
Medzinárodný úrad
pre vinič
a víno
30 eur
pravidelná
ročná alebo
polročná
splátka dlhu
meno
herečky
Farrow
Združenie
miest
a obcí
(skr.)
vzdelávanie

K mužovi na ulici priskakujú traja zlodeji s nožmi v ruke a žiadajú
od neho peniaze. Napadnutý nestratí hlavu a kričí:
- Dajte si pozor! Ovládam džudo,
karate, kung-fu!
Zlodeji sa zľaknú, a keď utekajú
preč, dodá:
- A ešte zopár japonských slov...

Otecko s dcérkou stoja pred výkladom obuvi a dcérka vraví oteckovi:
- Oci, kúp mi tie topánočky.
- Čuš. Najskôr znosíš korčule!


Dvaja priatelia sa rozprávajú pri
pive:
- Poznáš Joža, syna starého Jana?
Však bývate v jednej dedine.
- Čo by som ho nepoznal, ten je
najväčší blbec v celej dedine. Prečo
sa o neho zaujímaš?
- Ale, požiadal moju dcéru o ruku.
- No nehovorím ti, že je to blbec!
Sudca vraví obžalovanému:
- Vy ste Kropáčikovi povedali,
že je idiot. Vyslovte nad tým svoju ľútosť.
- Slávny súd! Veľmi ľutujem, že
Kropáčik je idiot!
nástroj
na bičovanie
Total Kinetic
Energy (skr.)
patriaci
Ote
unavene
Príde opilec do kostola a sadne
si do spovedelnice. Farár zmätený, nevie čo má robiť, tak zakašle. Opilec nič, tak mu zaklope na
okienko a opilec hovorí:
- Darmo klopeš, ani tu nie je
toaleťák.
Typický Slovák si prečíta návod na použitie až keď sa mu
niečo nepodarí.
tu máte
vzrušene,
pohnuto
(hud.)
PONATRIASAJTE SI BRÁNICE
MÚDROSŤ TÝŽDŇA
koralový
ostrov
obyvateľ
obce Banka
Pomôcky:
ave, Mia
Ohm, Otis
Rimini
Pomôcky:
agilon
agitato
Naema

Pomôcky:
anuita, Arut
OIV, Skei
Vraa
presne,
načas
ináč
sídlo
v Nórsku
end of run
(skr.)
citoslovce
bedákania
sídlo
v Dánsku
zisti pravdu
veziem,
po česky
5 v Ríme
Luxembursko Univerzita
(MPZ)
Komenského
(skr.)
pred naším
letopočtom
(skr.)
4.
apríl (skr.)
znížený
tón „E“
tajnička
sekunda
(zn.)

liter (zn.)
plesala
Vyhrajte 30 eur v hotovosti
od Piešťanského týždňa
SÚŤAŽ
Zaslaním súťažného kupónu udeľujem v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. súhlas so spracovaním tu poskytnutých údajov spoločnosti WINTER média, a.s., so sídlom Teplická 63, 921 01 Piešťany. Súhlas na spracovanie
osobných údajov udeľujem za účelom zaradenia do databázy súťažiacich o finančnú hotovosť vo výške 30 eur od
Piešťanského týždňa a to na dobu trvania súťaže, t.j. do
3. 3. 2015. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje spracované v tejto súťaži nebudú poskytnuté tretej strane.

Kúpila som u záhradníka nejaké kríky a stromy, ale po niekoľkých
mesiacoch sa na nich objavili škvrny
a začali im opadávať listy. Odstrihla
som ich a odniesla do záhradníctva,
aby mi povedali, čo je to za chorobu.
- To je bežný problém, - povedal
predavač, keď si vetvičky pozrel.
- A čo to presne je?
- Jeseň.

pil,
vstrebával
vlhkosť
Súťaž o finančnú
hotovosť vo výške 30 eur prebieha od 3. do 27. februára 2015.
Do žrebovania budú zaradení
všetci lúštitelia, ktorí doručia aspoň jedno správne znenie tajničky ktorejkoľvek z uverejnených
februárových krížoviek spolu s nalepeným príslušným kupónom (1
tajnička + 1 kupón = 1 možnosť
vyhrať). Vylúštenú tajničku spolu s kupónom posielajte na korešpondenčnom lístku na adresu redakcie: Teplická 63, 921 01 Piešťany. Nezabudnite uviesť svoje
telefónne číslo. Riešenie krížovky spolu s kupónom musí byť doručené najneskôr 27. februára
2015 o 12.00 h.
Vylúštenie tajničky môžete poslať aj esemeskou. Stačí, ak do SMS
napíšete: win(medzera)odpoveď
(medzera)telefónne číslo. SMS
odošlite na číslo 6665 najneskôr
27. februára 2015 o 12.00 h.
Cena SMS je 0,80 € s DPH, službu
poskytuje A SMS, s.r.o.

Dedko dostal telegram: „Máte
potomka, blahoželáme k prvému
vnúčaťu.“ Dedko sa chytí za hlavu a hovorí:
- Ani nenapíšu, čo to je, či chlapec alebo dievča, a tak neviem, či
som babka alebo dedko.
- Prečo je ďateľ najzdvorilejší vták?
- Pretože všade zaklope.
kotolňa,
po česky
rieka
v Indonézii
- Pán Hoblík, prečo sa chcete rozviesť?
- Lebo žena chcela chlapca a ja
som bol proti.
- Prečo? Veď deti spríjemňujú život.
- Ale ona chcela dvadsaťpäťročného.
Autorka krížovky Tina S. ukryla do tajničky dokončenie výroku
anglického spisovateľa a filozofa
Aldousa Huxleyho: „Človek...“
Meno výhercu uverejníme v PT č.
10/15, ktorý vyjde 3. marca. Výherca
získa finančnú hotovosť vo výške 30
eur od Piešťanského týždňa.
krížovka PT 6/15
- Nevideli ste moje syrové ponožky?
- Prečo syrové?
- Sú žlté a majú diery.
Pre počítačových
fajnšmekrov

<a> Inštalácia Linuxu je taká
jednoduchá, že keď nasypeš zrno
okolo entru, tak to zvládne aj
sliepka.
- Babička, prečo sa Zem krúti?
- Ej, ty nezbedník, zase si si upil
z dedkovho koňaku?!
Zdroj: internet
SUDOKU: POTRÁPTE SI HLAVIČKY
2
9
3
8
4
4
2
7
5
3
3
6
3
7
4
5
1
9
2
4
6
4
6
8
2
2
6
7
3
9
4
2
8
6
6
6
1
1
3
7
3
8
1
1
9
2
5
1
9
3
5
8
spoločenská rubrika
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
13
Zábavu na maškarnom plese v Krakovanoch rozprúdili snehuliačky
Združenie rodičov pri Materskej
škole v Krakovanoch a kolektív
materskej školy zorganizovali detský karneval, ktorý bol v poradí už
tridsiatym ôsmym ročníkom. Malé
princezné, odvážni rytieri, zvieratká a hrdinovia filmového plátna sa
zišli v nedeľu 1. februára v popoludňajších hodinách, aby si v maskách zatancovali aj s rodičmi.
a
dete n
riu náj
lé
a
g
o
t
fo
Maškarný ples v Krakovanoch má už tridsaťosemročnú tradíciu.
Prišla aj okrídlená víla.
Nechýbali ani exotické šelmy.
Zábavu najviac rozprúdili veľké
snehuliačky. Kto by si pomyslel, že
za veľkým mrkvovým nosom sa skrýva
tvár riaditeľky miestnej škôlky? „Nielen deti ma nespoznali, ale to ste
mali vidieť tých ohúrených rodičov,
keď som na nich prehovorila, a im
Nemohlo chýbať maľovanie na tvár.
Lienka rozhadzovala farebné konfety.
O zábavu sa starali učiteľky z materskej školy prezlečené za snehuliačky.
Všetky rozprávkové bytosti sa dosýta vyšantili.
došlo, kto pred nimi stojí,“ vysvetlila nám riaditeľka Andrea Štefanková.
Presný počet zúčastnených nám
organizátori nevedeli povedať, ale
odhadom ich bolo vyše dve stovky,
tretinu tvorili deti. Pre malých aj
veľkých hrala skupina Old Boys. Deti
si mohli zasúťažiť a na všetkých čakala tombola. Tu sa sponzori pochlapili a do zlosovania pripravili až šesťdesiat hodnotných balíčkov. Peniaze,
ktoré vyzbierali, pomôžu materiálne
dovybaviť miestnu materskú školu.
(pror), foto: autor
ZRAZ PRINCEZIEN, RYTIEROV I SUPERMANA V OČKOVE
Na druhom ročníku Očkovského detského karnevalu sa zišlo viac ako
päť desiatok detí, prestrojených
za rôzne zvieratká, postavičky z
filmov či rozprávok. Za tancovanie a súťaženie dostala každá maska sladkú odmenu v podobe čokoládovej medaily. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 31. januára a zorganizovalo ho
Združenie mamičiek z Očkova. Pomocnú ruku podala aj obec a karneval otvoril starosta Miroslav Beňovič
v maske vojaka. „Aj napriek dobrovoľnému vstupnému je náš rozpočet
úplne vyrovnaný. Svojpomocne sme
fotoga
léria o
d 4. 2.
na
Na karneval v Očkove zavítalo takmer päťdesiat rozprávkových postáv.
Aj malá bodkovaná lienka sa na podujatí vybláznila.
napiekli a to, čo sme minuli na malinovky a sladké odmeny, sa nám akotak vrátilo zo vstupného. Ale veď o
zárobok ani nešlo, pretože hlavným
mottom bolo zabaviť sa s našimi deť-
mi,“ povedala nám s úsmevom jedna z organizátoriek Janka Zemková.
Podľa zúčastnených detí karnevalu
však nechýbalo nič, čo by dobrý karneval mal mať.
Zábava sa začala o tretej popoludní a trvala až do zotmenia. Vybláznené a spokojné deti sa vraj v
ten večer jednoduchšie zaháňali do
postieľok.
(pror), foto: autor
14
spoločenská rubrika
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
SVATÍ ZA DEDINU (17.)
UTOROK 3. februára
Polievka 1: Frankfurtská
Polievka 2: Kurací vývar s mäsom,
zeleninou a rezancami
Menu 1: Mexický guláš
s dusenou ryžou a syrom
Menu 2: Vypr. syr, varené zemiaky,
tatárska omáčka
Menu 3: Mäsové guľôčky na špagetách
s rajčinami, bazalkou a strúhaným
syrom, šalátik
Menu 4: Fitnes zdravé jedlo - dusený
hrášok na masle s karotkou,
kurací steak na argentínskom korení
Menu 5: Dukátové buchtičky
s vanilkovým krémom, ovocie, šľahačka
STREDA 4. februára
Polievka 1: Čínska ostrokyslá
Polievka 2: Kurací vývar s mäsom,
zeleninou a rezancami
Menu 1: Pečené kuracie stehno
s nádievkou, ryža
Menu 2: Bravčovo-hovädzie rezančeky
na červenom víne so zeleninou, ryža,
krokety
Menu 3: Hubový guláš s viedenským
knedlíkom
Menu 4: Fitnes zdravé jedlo - feniklový
šalát s pomarančmi, nivou a kúskami
marinovanej kuracinky, orechy,
ľadový šalát
Menu 5: Tvarohové palacinky
s hrozienkami a cukrom (4 ks)
ŠTVRTOK 5. februára
Polievka 1: Bačovská gulášová
(zelená fazuľka, br. mäso, zemiaky,
klobáska, slaninka)
Polievka 2: Hovädzí bujón s mäsom,
zeleninou a slížikmi
Menu 1: Vypr. kuracie prsia
v „corn flakesoch“, varené zemiaky,
americký dresing
Menu 2: Brav. karé na grile zapekané
s oravskou slaninkou a údeným syrom,
ryža, americké zemiaky
Menu 3: Špagety „aglio olio peperoncino“
(olivový olej, cesnak, chilli), parmezán,
šalátik
Menu 4: Fitnes zdravé jedlo - šošovica
s ryžou, jogurtový dresing, vykostené
grilované kura
Menu 5: Pečené jablká v piškótovom
ceste, vanilkový krém, ovocie, šľahačka
PIATOK 6. februára
Polievka 1: Držková
Polievka 2: Domáci kurací vývar
s mäsom, zeleninou a rezancami
Menu 1: Pečená bravčová krkovička,
dusená červená kapusta, parená knedľa
Menu 2: Zapekané kuracie prsia „Hawai“
(šunka, syr, ananás), ryža, hranolky
Menu 3: Mexické rizoto s hov. mäsom
Menu 4: Fitnes zdravé jedlo - kuskus s
hrozienkami a gril. kuracím steakom
Menu 5: Domáce šišky s jahodovým
džemom, cukor, šľahačka
PONDELOK 9. februára
Polievka 1: Slovenská cesnačka
s opekaným chlebíkom, šunkou a vajcom
Polievka 2: Kurací vývar s mäsom,
zeleninou a rezancami
Menu 1: Pečené karé na čiernom pive
s volským okom, ryža, hranolky
Menu 2: Kuracie medailónky
vo vínovom cestíčku, syrová omáčka,
ryža, hranolky
Menu 3: Špagety á la „carbonára“
(smotana, slaninka, vajce, syr), šalátik
Menu 4: Fitnes tanier - kuracie krídelká
„Chicken Wings“ s anglickou zeleninou
a šalátom, syrový dressing
Menu 5: Šúľance s višňovou plnkou,
tiramisu krém, ovocie, šľahačka
Usporadúvame oslavy, kary, krsty,
stretávky - max. 30 osôb.
kvapka krvi
Dňa 28. januára na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv 25 darcov:
Vladimír Pekarovič z Veľkých Kostolian 101-krát, Ján Hudec z Piešťan
84-krát, Janette Železníková z Boroviec 73-krát, Elena Miklášová z Banky 70-krát, Martin Lážek z Brezovej
pod Bradlom 63-krát, Peter Kalabus
z Piešťan 33-krát, Alexander Noskovič z Piešťan 30-krát. Po prvýkrát darovali Stanislav Siva z Hornej Stredy
a Martin Ričány z Piešťan.
(r)
Jazdíme popri nich autami, prechádzame peši. Bez povšimnutia. A im to vôbec neprekáža.
Mnohé z nich kedysi stávali za
dedinou, no časy sa menia a cesty sa inak kľukatia. Mlčky sledovali minulosť a nekomentujú
ani súčasnosť. Nemí svedkovia
doby. Sochy pri cestách.
Svätica z francúzskeho
mesta v Ostrove
Pomník svätej Terézie v Ostrove
je jedným z dominánt centra obce,
akých je v celom regióne málo. Nachádza sa na malom námestí a jednoducho sa nedá prehliadnuť.
Dielo je venované svätici z francúzskeho mesta Lisieux. Pod pokorne
stojacou sochou v odeve karmelitán-
recept
Cesto: 120 g čerstvé figy, 3 ks
vaječný bielok, 80 g práškový cukor, 1 ks vanilkový cukor, 120 g vlašské orechy
Gaštanová pena: 200 g gaštanové pyré, 250 g smotana 33 %, 50 g
čokoláda, 4 ks plátková želatína, 3
ks vaječný žĺtok, 30 g jablková šťava, 4 cl rum
Dusené hrušky: 400 g hrušky, 200
g voda, 1 PL med, 1 PL Zlatý klas, 1
PL rum, klinčeky, celá škorica, citrónová šťava
Technologický postup:
Figy olúpeme a nakrájame na kocky. Bielky vyšľaháme dotuha a postupne pridávame práškový a vanilkový cukor. Figy a pomleté orechy
vmiešame do bielkovej zmesi. Plech
vyložíme papierom na pečenie a zo
snehu tvarujeme kopčeky. Pečieme
asi 10 minút pri teplote 160 °C a potom sušíme 20 minút pri teplote 80
°C. Želatínu namočíme podľa návodu na obale. Žĺtky s jablkovou šťavou vyšľaháme nad horúcou parou
spomíname
Dňa 7. februára
si pripomenieme
siedme výročie
úmrtia Hedvigy
Buchelovej z Ostrova, ktorá nás
tíško opustila vo
veku 97 rokov.
Za tichú spomienku
ďakuje smútiaca rodina.
Dňa 2. februára sme si
pripomenuli 24. výročie
úmrtia môjho manžela
a otca Albína
Roupu a zároveň si 1. marca
pripomíname jeho nedožitých
88 rokov.
Taktiež dňa
1. marca by
sa dožil 58
rokov môj syn
a brat Albín
Roupa. Kto
ste ich poznali, venujte im, prosíme, tichú
spomienku.
Stále žijete v našich srdciach a
našich spomienkach.
S láskou a úctou spomína
syn a brat Miroslav.
ky výrazne svieti nápis Svätá Terezka Ježiškova, buď svojim ctiteľom na
pomoci. V prípade tohto diela je známy aj iniciátor. Stala sa ním v roku
1936 Veronika Cernoková, rod. Karaba, „na česť a chválu Božiu“. Dokonca je známa a aj firma, ktorá pamätník zhotovila. Svoj „podpis“ má
dolu v rohu, výrobcom bol Rympler,
ktorý zhotovil viacero diel v regióne.
Na kamennom podstavci je umiestnený reliéf svätej Veroniky držiacej
šatku s odtlačkom tváre Ježiša Krista. Pod ňou je vyrytý nápis „Sv. Veronika oroduj za nás.“
Terézia z Lysieux sa narodila v
roku 1873. Mala pätnásť rokov, keď
vstúpila do kláštora, ako dvadsaťštyri ročná zomrela na tuberkulózu.
V obci Ostrov je po nej pomenované
aj námestie.
(jk), foto: autor
Pomník sv. Terézie z Lisieux dominuje námestiu v obci Ostrov.
FIGOVÉ MAKRÓNKY S GAŠTANOVOU
PENOU A DUSENÝMI HRUŠKAMI
Zákusok, ktorý poteší nielen chuťové poháriky.
Dňa 3. februára si pripomíname šieste výročie úmrtia mojej milovanej
manželky Edity
Melicherovej.
S láskou v srdci
spomína manžel.
Dni, týždne, mesiace a roky
plynú, ale nikdy nezacelia tú
ranu bolestivú.
Dňa 28. januára uplynulo 15 smutných rokov,
čo nás navždy opustil náš
drahý Jozef
Gregorička z Piešťan. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína
mamička a sestra Iveta.
Dňa 5. februára uplynie desať
rokov od smrti nášho drahého manžela, otca a dedka Ing.
Igora Géciho. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a syn s rodinou.
So spomienkou na Teba ticho hľadíme do neba. Hrdlo horúca slza
zviera, bolesť stále srdce trhá...
Dňa 1. februára
sme si pripomenuli 22 rokov od smrti nášho Bohuška
Benoviča.
S večným žiaľom
spomína mama
a súrodenci.
Dňa 3. februára si pripomíname štvrté výročie
úmrtia nášho drahého Vladimíra
Masaroviča. Spomíname a nezabúdame.
Maja, babka, sestra s rodinou,
brat s rodinou a deti s rodinami.
Dňa 9. februára uplynie
rok, čo nás
opustila naša mamina,
babka a prababka Anna
Garafová z Piešťan.
S láskou a úctou spomína
dcéra Beáta a syn Fero
s rodinami.
do peny. Keď je masa dostatočne zohriata, ale nie vriaca, pridáme želatínu, ďalej šľaháme, ale pred bodom
varu zložíme zo sporáka, prešľahávame až do vychladnutia. Rozpustíme čokoládu. Rozmrazené gaštanové pyré, rum a rozpustenú čokoládu
zmiešame, pridáme vajíčkovú hmotu a nakoniec vmiešame ušľahanú
šľahačku. Ošúpeme hrušky, prekrojíme na polovicu a vyberieme jadrovníky. Hrušky ponoríme do vody, pridáme citrónovú šťavu a 5 minút dusíme spolu s klinčekmi a celou škoricou. Hrušky vyberieme a šťavu precedíme. V troche vody rozšľaháme
Zlatý klas, pridáme tekutinu, čo zostala po varení hrušiek, a za stáleho
miešania prevaríme, pridáme med a
rum. Na vychladené makrónky navrstvíme nakrájané hrušky, prelejeme hruškovou omáčkou a ozdobíme
gaštanovou penou.
(HAĽW)
Môžeš mať všetko hmotné, môžeš mať všetko cenné. Ak nemáš
to, čo si mal rád, len spomienku
na Teba môžeme mať.
Dňa 11. januára
uplynuli tri roky
od smrti nášho
drahého Jána
Hnilku.
S láskou v modlitbách spomína
manželka, synovia Erich, Marcel
a Adrián s rodinami.
Dňa 4. februára si
pripomíname 16.
výročie úmrtia
Mariana Kavku
z Ostrova, ktorý
nás náhle opustil
vo veku 51 rokov.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka a deti s rodinami.
S vďakou a
láskou v srdciach spomíname na
našu najdrahšiu mamičku
Máriu Kášovú,
ktorá nás opustila pred piatimi
rokmi, dňa 4. februára 2010.
Milujúce dcéry s rodinami.
spoločenská rubrika
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
počasie
od 23. 1. do 2. 2.
v Piešťanoch
UTOROK 3. 2.
noc
-5 oC
deň
0 oC
narodili sa
Dragan Pekarovič a Dean Pekarovič z Veľkých Kostolian, Tomáš
Komadel z Drahoviec, Daniel Bubán z Jaslovských Bohuníc, Dária Eliášová z Dolného Lopašova a Sofia Maruniaková z Dolných
Lovčíc
STREDA 4. 2.
noc
-3 oC
deň
1 oC
ŠTVRTOK 5. 2.
noc
-7 oC
deň
2 oC
vitajte medzi nami
PIATOK 6. 2.
noc
-1 oC
15
zomreli
deň
1 oC
Jozef Nedelka vo veku 53 rokov z
Piešťan, Justína Karabová vo veku 91 rokov z Drahoviec, Anežka Kováčová vo veku 82 rokov z
Piešťan, Anna Antalová vo veku
88 rokov z Piešťan, Margita Pisáriková vo veku 73 rokov z Piešťan, Helena Ondrisová vo veku 89
rokov z Piešťan
VÝHERKYŇA
PREDPLATNÉHO
Polročné predplatné Piešťanského týždňa získava Kristína
Chromjaková z Krakovian. Výherkyni, ktorá správne vylúštila jednu z januárových tajničiek, gratulujeme.
(red)
Vo štvrtok 29. januára o 02.55 h sa Sabíne Savarovej z Hlohovca narodil prvý syn Samuel (3400 g, 52 cm). V piešťanskej pôrodnici mu pomohol na svet MUDr. Ján Karaba. Srdečne blahoželáme!
Foto: Lenka Gogolová
úprimnú sústrasť
Ľadová plocha v centre sa premenila na rozprávkovú krajinu
V pondelok popoludní sa to na klzisku v centre Piešťan hemžilo rozprávkovými postavami. Konal sa totiž tradičný Karneval na ľade, ktorý
organizovalo mestské kultúrne stre-
disko. Tento rok tu predviedlo rozličné kostýmy asi dvadsať detí. Po ľadovej ploche sa preháňali postavičky od výmyslu sveta, napríklad draci, dobré víly, princezničky, lienka,
S deťmi si spoločne zakorčuľovali aj animátorky.
Na ľadovej ploche nemohla
chýbať princeznička.
kovboj, čarodejnica, ba dokonca aj
pivo. Tri animátorky pripravili pre
deti bohatý sprievodný program, najskôr masky predstavili, potom im zaspievali. Deti si neskôr medzi sebou
zasúťažili, prázdninový deň si určite
užili a z karnevalu si odnesú len pekné zážitky.
(th), foto: autor
blahoželáme
Na karnevale sa v pondelok 2. februára zúčastnilo približne dvadsať detí.
Jedným z najkrajších kostýmov bola malá lienka.
Jarná burza šatstva v materskom centre Úsmev
Materské centrum Úsmev v Piešťanoch niekoľkokrát ročne usporadúva burzu detského ošatenia. Minulý
týždeň sa uskutočnila jarná.
V stredu 28. januára členky občianskeho združenia tovar v priestoroch centra zberali a o deň neskôr si
z neho záujemcovia mohli vyberať.
Matky tak mohli popredať prebytočné oblečenie ďalším záujemcom.
Okrem detského oblečenia sa na týchto burzách predávajú i postieľky, stoličky, bicyklíky či hračky.
„Výhodou burzy je, že na rozdiel
od internetu si matky môžu pozrieť
oblečenie, vidia jeho pravú kvalitu i
zachovalosť a môžu ho priamo vyskúšať na dieťati. Ďalšou výhodou je, že
O burzu prejavilo záujem asi štyridsať ľudí.
matky nemusia byť fyzicky pri predávaní,“ uviedla pre Piešťanský týždeň Marcela Vrbová z materského
centra. V prípade predaja odovzdávajú poplatok vo výške desať percent z ceny občianskemu združeniu.
Podľa M. Vrbovej tieto peniaze napríklad putujú tým, ktorých nepredané
veci sa po skončení burzy zapatrošili.
Predávajúci má možnosť aj v prípade nezáujmu o jeho tovar darovať
ho deťom v zariadení sociálnych služieb Domum, kam ich po ukončení
burzy združenie venuje. Do tohtoročnej jarnej burzy sa zapojilo 36 predávajúcich matiek a odhadovaný počet kupujúcich je približne štyridsať.
(jk), foto: autor
Všetko najlepšie prajeme našej drahej Anne
Masarov ičovej,
ktorá sa dňa 5.
februára dožíva
94 rokov. Prajeme jej ešte veľa zdravia a lásky.
Máme Vás radi.
Maja, dcéra s rodinou, syn
s rodinou, vnuci s rodinami
Krásneho jubilea,
sedemdesiatich
rokov, sa v týchto
dňoch dožíva naša milovaná babka, mama, sestra,
svokra, priateľka,
učiteľka, najlepšia pekárka a srdcom Gemerčanka Mária Kinzelová.
Celá rodina jej zo srdca praje
všetko najlepšie!
16
TV program 4. 2. - 10. 2.
îíslo 6 Utorok 3. februára 2015
JOJ PLUS
STREDA 4. FEBRUÁRA
)DNWRU VWUDFKX ,9 )yUN\YWLSN\;;,,(8520,
1Ò7< 3UYp RGGHOHQLH 'YRMLþN\ 3RG
YRGQtFL ,9 1LþLWH
OLD PêWRY ,, &6, .UL
PLQiOND 0LDPL ,9 .RVWL
,, )DNWRU VWUDFKX ,9
6LPSVRQRYFL ,9 )yUN\YWLSN\;;,,1LþL
WHOLD PêWRY ,, NROLHV
VSUDYRGOLYRVWL 6LPSVR
QRYFL ,9 .XW\LO VUR
,, 'REUê ]Oê D ãNDUHGê
3HNORY5tPH0DIVWRU\
/HWHFNpNDWDVWURI\,,,
JEDNOTKA
3RþDVLHSURWL
0F/HRGRYH GFpU\ ,,, 6SUiY\ 5796 5RVHPDU\
D7K\PHRYi,,,3RNODG\VYHWD
,, /HNiUL 'XHO
SURWL 6SUiY\ 5796
'iPVN\ NOXE 7D[tN
7DMRPVWYR PRMHM NXFK\QH
'LVWULFW,96SUiY\
57963RNODG\VYHWD,,
3RNODG\ VYHWD ,, /HNiUL
'XHO SURWL 6SUiY\ 5796 *yO\ ERG\VHNXQG\3RþDVLH
+RQED]DSRNODGRP
1LEHOOXQJRY
'REURGUXåQêP\VWHU\
¿OP1HPHFNR
6WXSHĖãHVĢ
7KULOOHUR]DEXGQXWHM
KUR]EHSRGYRGQRXKODGL
QRXâYDMþLDUVNR
'LVWULFW,96WUDW\
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
+RQED ]D SRNODGRP 1LEHO
OXQJRY'iPVN\NOXE
MARKÍZA
7HOHUiQR %~UOLYp YtQR
2UGLQiFLD Y UXåRYHM ]iKUDGH
&KODSL QHSODþ~ 'U
+RXVH 9,, 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWURYDFt ~UDG , .REUD ;9, 'YDDSROFKODSD,0HQWDOLVWD
9, +UD R 1LNp 359e 7(/(9Ë=1( 129,1< 5HÀH[ &KODSL QHSODþ~ 7(/(9Ë=1(129,1<â325
729e129,1<32ý$6,(
%~UOLYpYtQR
5RGLQQêVHULiO65
5RGLQQpSUtSDG\
6NXWRþQpSUtEHK\ĐXGtNWR
UêPVDåLYRWY\PNRO]U~N
6W~SHQFL,
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
0HQWDOLVWD9,
.ULPLQiOQ\VHULiO
86$
.REUD ;9, 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWURYDFt ~UDG
, 'U +RXVH 9,, 'YD D SRO FKODSD , 0HQWDOLVWD9,.REUD
;9,
TV JOJ
723 67$5 .5,0,
129,1< 79 -2- 6Ò'1$ 6,(ĕ ',92.e
.21( 'U 'RNRQDOê 6Ò'1$6,(ĕ129,1<
2 79 â$1&$ 6/$'.é ä,927 3$1(
/È. ;9 1È.831e
0$1,$ý.< 723 67$5
129,1< 2 6Ò'1$ 6,(ĕ 6/$'.é
ä,927.5,0,129,1<
79-2-â3257â7$5
729$&Ë %$/Ë. 2' 79 -2- 1$-/(3â,(32ý$6,(
DVOJKA
',92.e.21(
+DQDMHUR]KRGQXWiRGtVĢ
]RVWDWNX=X]NDVLEHULHQD
VWDURVĢåH0DUWHGRKRGt
,PUD2VYDOGSUHVYHGþt
6LPRQXDE\UêFKORSRNUD
þRYDOLYLFKSOiQRFK)LOLS
QHVSXVWtRþL]%LDQN\$GHOD
GRVWDQHQiSDGQDYêKRGQê
EL]QLV,PURVDGR]YHGiåH
$OEHUWDQDYãWtYLOD7HUH]D
6ORYHQVNêURGLQQêURPDQ
WLFNêVHULiO
3$1(/È.;9
%DM]DYRYl]HQt
2E\YDWHOLDSDQHOiNDV~
]-DNXERYHMVPUWL]GU
YHQt)UHGHULNVDGR]YHGi
åHEXGHRWFRP$NR]DUH
DJXMHQDW~WRVNXWRþQRVĢ"
0LHVWRNGHWRåLMH3UYêVOR
YHQVNêGHQQêVHULiO
6/$'.éä,927
1DSlWLHHPyFLHUHDOLWD
ýRVDXNUêYDSRGSR]OiW
NRX~VSHFKXDDNêMHVNX
WRþQêåLYRWVORYHQVNêFK
FHOHEUtW"6ORYHQVNiGRNX
PHQWiUQDUHDOLW\ãRX
9WLHUND&DVWOH,
ÒVSHãQêDXWRUNULPLQiO
Q\FKURPiQRY5LFN&DVWOH
DS{YDEQiY\ãHWURYD
WHĐND.DWH%DFNHWWRYiVSR
ORþQHULHãLD]iKDGQpSUt
SDG\YUiåG$PHULFNêNUL
PLQiOQ\VHULiO
3RGYRGQtFL 9 $JHQW 9, 'YRMLþN\ 3$1(/È.;9
DOMA
([WUpPQH SUHPHQ\ 'UXKi
ãDQFD QD åLYRW 'U 2] 1DWH%HUNXV.UDMãLHEêYDQLH
6XGN\ĖD +DWFKHWWRYi 9Hã
WLDUHĖ 3HUOD 2ULHQWX 'DQLHOOH 6WHHORYi 3DOR
PLQR9tĢD]VWYROiVN\
2UGLQiFLD Y UXåRYHM ]iKUDGH
5R]WRPLOp PUFK\ , 3ULDWHOLD([WUpPQHSUH
PHQ\ 'UXKi ãDQFD QD åLYRW 3Rć QD UDQGH 2GORåHQê SUt
SDG9,=DNi]DQiOiVND
1H]YHVWQt , 6HLQIHOG ,9 3ULDWHOLD3RćQDUDQGH
6SUiY\ 1 6SUiY\
6SUiY\ 5796 ] UHJLy
QRY 6SUiY\ D NRPHQWiUH
äLYi SDQRUiPD )LG
OLEXPRYH UR]SUiYN\ 7USDV
OtFL .RQWUD KLVWyULD LQWHUQHWX
9]NULHVHQLH WYRUERX 3LHVHĖ SUH PDPX )RNXV
]GUDYLH $PEXODQFLD äLYi SDQRUiPD $UW6SHNWUXP
7DN~ QiP KXGED ]DKUDM
9HþHUD V +DYUDQRP 9$7 78 60( '20$ 0DćDUVNê PDJD]tQ (QHUJH
WLND )RNXV VSRWUHELWHĐ 6SUiY\ 5796 ] UHJLyQRY 6SUiY\ *RRG$QJHOV .RãLFH
6SUiY\ 1 .DQRSt 6SUiY\ D NRPHQWiUH
*yO\ERG\VHNXQG\
6~URGHQFL %DQVNRE\VWULFNi
ODWND 3ROtFLD 3URIHVLR
QiO $XWRVDOyQ 6SUiY\
5796$UW6SHNWUXP
MARKÍZA
7HOHUiQR %~UOLYp YtQR
2UGLQiFLD Y UXåRYHM ]iKUDGH
&KODSL QHSODþ~ 'U
+RXVH 9,, 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWURYDFt ~UDG , .REUD ;9, 'YDDSROFKODSD,0HQWDOLVWD
9, +UD R 1LNp 359e 7(/(9Ë=1( 129,1< 5HÀH[ &KODSL QHSODþ~ 7(/(9Ë=1(129,1<â325
729e129,1<32ý$6,(
%~UOLYpYtQR
5RGLQQêVHULiO65
5RGLQQpSUtSDG\
6NXWRþQpSUtEHK\ĐXGtNWR
UêPVDåLYRWY\PNRO]U~N
6W~SHQFL,
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
0HQWDOLVWD9,
.ULPLQiOQ\VHULiO
86$
.REUD ;9, 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWURYDFt ~UDG
, 'U +RXVH 9,, 'YDDSROFKODSD,
6SUiY\ 5796 3RþDVLH
SURWL 0F/HRGRYH
GFpU\,,,6SUiY\5796
5RVHPDU\ D 7K\PHRYi ,,,
3RNODG\VYHWD,,/HNiUL
'XHO SURWL 6SUiY\ 5796 'iP
VN\ NOXE 1HþDNDQp VWUHWQXWLD
6ORYHQVNR Y REUD]RFK 'LVWULFW ,9 6SUiY\
57963RNODG\VYHWD,,
3RNODG\ VYHWD ,, /HNiUL
'XHO SURWL 6SUiY\ 5796 *yO\ ERG\VHNXQG\3RþDVLH
/iVNDSULIMRUGH0RUHåLHQ
5RPDQWLFNê¿OP6SRONRYi
UHSXEOLND1HPHFNR
5HSRUWpUL
3ROLFDMW
$U]pQDVWDUêNROiþ
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
'LVWULFW,9
9HUtPHY%RKD
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
6ORYHQVNRYREUD]RFK
6YHWYREUD]RFK/iVND
SULIMRUGH0RUHåLHQ'iPVN\
NOXE
DOMA
([WUpPQH SUHPHQ\ 'UXKi
ãDQFD QD åLYRW 'U 2] 1DWH%HUNXV.UDMãLHEêYDQLH
6XGN\ĖD +DWFKHWWRYi 9Hã
WLDUHĖ 3HUOD 2ULHQWX 'DQLHOOH 6WHHORYi +YLH]GD
9tĢD]VWYR OiVN\ 2UGLQiFLD Y UXåRYHM ]iKUDGH
5R]WRPLOp PUFK\ , 3ULDWHOLD([WUpPQHSUH
PHQ\ 'UXKi ãDQFD QD åLYRW 3Rć QD UDQGH 2GORåHQê SUt
SDG9,=DNi]DQiOiVND
1H]YHVWQt , 6HLQIHOG ,9 3ULDWHOLD3RćQDUDQGH
JOJ PLUS
ŠTVRTOK 5. FEBRUÁRA
JEDNOTKA
6/$'.éä,927
6ORYHQVNiGRNXPHQ
WiUQDUHDOLW\ãRX
9WLHUND&DVWOH,
$PHULFNêNULPL
QiOQ\VHULiO
3RGYRGQtFL 9 $JHQW 9, 'YRMLþN\ 3$1(/È. ;9 'U 'RNRQDOê 6/$'.é
ä,927',92.e.21(
129,1<79-2-
TV JOJ
723 67$5 .5,0,
129,1< 79 -2- 6Ò'1$ 6,(ĕ ',92.e
.21( 'U 'RNRQDOê 6Ò'1$6,(ĕ129,1<
2 79 â$1&$ 6/$'.é ä,927 3$1(
/È. ;9 1È.831e
0$1,$ý.<129,1<2
6Ò'1$6,(ĕ6/$'.é
ä,927.5,0,129,1<
79-2-â3257â7$5
729$&Ë %$/Ë. 2' 79 -2- 1$-/(3â,(32ý$6,(
',92.e.21(
$GHODQDKRYiUD&DSULDQD
VSRORþQêNãHIWD]KiĖDNDSL
WiO$GDP]DStMDNRSDþN\RG
+DQ\6ORYHQVNêURGLQQê
URPDQWLFNêVHULiO
3$1(/È.;93UL]QDQLH
6WDQ~VD],YDQ\D,QJULG
VSULD]QHQpGXãH")LOLSVWiOH
YHUtåH9LRODWRVUR]YR
GRPQHP\VOtYiåQH3RGDUt
VDPXRGKRYRULĢMXRG
WRKWRUR]KRGQXWLD"0LHVWR
NGHWRåLMH3UYêVORYHQ
VNêGHQQêVHULiO
)DNWRU VWUDFKX ,9 )yUN\ YWLSN\ ;;,, (852
0,1Ò7< 3UYp RGGHOHQLH
'YRMLþN\ 3RGYRGQtFL 9 1LþLWH
OLD PêWRY ,, &6, .UL
PLQiOND 0LDPL ,9 .RVWL
,, )DNWRU VWUDFKX ,9
6LPSVRQRYFL ,9 )yUN\YWLSN\;;,,1LþL
WHOLD PêWRY ,, NROLHV
VSUDYRGOLYRVWL 6LPSVR
QRYFL ,9 .XW\LO VUR
,, .QLJKW 5LGHU 1DMYlþãLH D HãWH YlþãLH 7DMRPVWYi KLVWyULH /RYFL QDFLVWRY /HWHFNp
NDWDVWURI\,,,.WRSUH
åLMH;,;0DJQXP
DVOJKA
6SUiY\ 5796 ] UHJLyQRY
6SUiY\ D NRPHQWiUH äLYi SDQRUiPD =i]UDþQê
DWHOLpU 7USDVOtFL 1RF
Y DUFKtYH 0DćDUVNê PDJD
]tQ )RNXV VSRWUHELWHĐ 3UHG URNPL äLYi SDQRUiPD
$UW6SHNWUXP 3RSX
OiUQHPHOyGLH0DUKXĐRYêOHN
YiU 6~URGHQFL 6HQLRU
NOXE &HVWD 5yP
VN\ PDJD]tQ 3ROtFLD 6SUiY\ 5796 ] UHJLyQRY $UW6SHNWUXP 6SUiY\ +RNHM6ORYDNLD&XS9HþHU
QtþHN0iãDDPHGYHć
7USDVOtFL 6SUiY\ 1 $QGUHD ]D KUDQLFRX $QGUHD
]DKUDQLFRX6SUiY\DNRPHQ
WiUH *yO\ ERG\ VHNXQG\
)DPtOLD 3RG ODPSRX
5iþWH YVW~SLĢ SiQ +DYHWWD
$PEXODQFLD 6SUiY\
5796$UW6SHNWUXP
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva, videoreportáže,
udalosti dňa z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
i
p
.
www
TV program 4. 2. - 10. 2.
PIATOK 6. FEBRUÁRA
SOBOTA 7. FEBRUÁRA
JEDNOTKA
0F/HRGRYH GFpU\ ,,, 5RVHPDU\ D 7K\PHRYi ,,,
/HV\ 6ORYHQVND /HVQtFND
GROLQD ýLHUQ\ 9iK 6SUiY\
5796*yO\ERG\VHNXQG\
3RþDVLHSURWL
0F/HRGRYH GFpU\ ,,, 6SUiY\ 5796 5RVHPDU\
D7K\PHRYi,,,3RNODG\VYHWD
,, /HNiUL 'XHO
SURWL6SUiY\5796
'iPVN\ NOXE 7DMQp
åLYRW\ 'LVWULFW ,9 6SUiY\57963RNODG\
VYHWD ,, 3RNODG\ VYHWD ,,
/HNiUL 'XHO
SURWL6SUiY\5796
*yO\ERG\VHNXQG\
3RþDVLH
0LOXMHP6ORYHQVNR
6~ĢDåQR]iEDYQiãRX
YNWRUHMVDGR]YLHWHYãH
OLþRRQDãRPPLORYD
QRP6ORYHQVNX6ORYHQ
VNiUHSXEOLND
0DJLFNiKOERþLQD
'REURGUXåQiURPDQWLFNi
GUiPD)UDQF~]VNR6SR
MHQpãWiW\DPHULFNp
'LVWULFW,9
6NU\WêSULHVWRU
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
1LNWR QLH MH GRNRQDOê 1HVNRUR YHþHU 7DONVKRZ 3HWUD
0DUFLQD'iPVN\NOXE
MARKÍZA
3URIHVLRQiO,,
'RY\ãHWURYDQLDSUtSDGX
REFKRGQtNDVGLDPDQWPL
.RVNDVDVDSULSOHWLH9LQ
FHQWRYDEêYDOiåHQD$OH
[DQGUD3ULMDODWRWLåSUiFX
YHWLFNHMNRPLVLL.RVND
VRYKRLQYHVWLþQpKRIRQGX
$OH9LQFHQWPXVtSRNUDþR
YDĢYSUiFLYXWDMHQt)UDQ
F~]VN\DNþQêVHULiO
5RER&RS
5RER&RSSROLFDMQêN\ERUJ
URERWVĐXGVNêPPR]
JRPDWYiURXQDSRO\þOR
YHNQDSRO\VWURMY\UiåD
GRDNFLHDNRQHSUHPRåL
WHĐQêURERWLFNêRFKUDQFD
]iNRQD$PHULFNêDNþQê
VFL¿WULOHU
9RMQD XStURY 'YRMLþN\
9RMQDXStURY
DOMA
JOJ PLUS
TV JOJ
723 67$5 .5,0,
129,1< 79 -2- 6Ò'1$ 6,(ĕ ',92.e
.21( 'U 'RNRQDOê 6Ò'1$6,(ĕ129,1<
2 79 â$1&$ 6/$'.é ä,927 3$1(
/È. ;9 1È.831e
0$1,$ý.< 6Ò'1$ 6,(ĕ
6Ò'1$ 6,(ĕ .5,0,
129,1< 79 -2- â3257â7$5729$&Ë%$/Ë.
2' 79 -2- 1$-/(3
â,(32ý$6,(
)DNWRUVWUDFKX,9
)yUN\YWLSN\;;,,(8520,
1Ò7< 3UYp RGGHOHQLH 'YRMLþN\ 3RG
YRGQtFL 9 1LþLWHOLD PêWRY
,, &6, .ULPLQiOND
0LDPL ,9 .RVWL ,, )DNWRUVWUDFKX,9
6LPSVRQRYFL ,9 )yUN\ YWLSN\ ;;,, 1LþLWHOLD
PêWRY,,NROLHVVSUD
YRGOLYRVWL6LPSVRQRYFL,9
.XW\LO VUR ,, $NR SRURGLĢ D QH]EOi]QLĢ VD
&DPHORW :DONLQJ 'HDG ,9 $PHUL
FDQ+RUURU6WRU\/HWHFNp
NDWDVWURI\,9
6ORYHQVNRYREUD]RFK
6SUiY\ 5796 *yO\ ERG\ VHNXQG\ 3RþDVLH 1iã
7LPP\ 3RãWiU 3DW
,, )UDQNOLQ D SULDWHOLD
*DU¿HOG ,,, %RO UD] MHGHQ åLYRW )LGOLEXP 7USDVOtFL
5RELQ +RRG , 5RELQ +RRG , 2Q DLU
=ERMQtFNH IDãLDQJ\ âNROD GHWHNWtYN\ 3UH
åLĢ 3UHåLĢ 7LWDQLF
0LOXMHP 6ORYHQVNR
3RVWDY GRP ]DVDć VWURP
7D[tN 6SUiY\ 5796
*yO\ERG\VHNXQG\
3RþDVLH
1HþDNDQpVWUHWQXWLD
1RYiVKRZ.DWN\%U\FK
WRYHM1HþDNDQpVWUHW
QXWLDDNRHPRWtYQHSUt
EHK\ĐXGtSULDPRWDPNGH
åLM~6ORYHQVNR
3UDYGLYpSUtEHK\V.DWNRX
%U\FKWRYRX%LWNiU
/iVND]UDGDVPUĢQHYHUD
RGSXVWHQLHLURGLQQp
KiGN\WRYãHWNRMHSUt
WRPQpY3UDYGLYêFKSUt
EHKRFKV.DWNRX%U\FKWR
YRX6ORYHQVNR
1HVNRURYHþHU
7DONVKRZ3HWUD0DUFLQD
+RVWLD5LFKDUG6WDQNH
0DWHM/DQGOD.DWDUtQD=DWR
YLþRYi6ORYHQVNR
0LPRULDGQHVSUiY\5796
±5HIHUHQGXP
.UDMLQDUHEHORY
1RYêVYHW
5RPDQWLFNRGREURGUXåQê
VHULiO7DOLDQVNR
0LPRULDGQH VSUiY\ 5796
± 5HIHUHQGXP 7LWDQLF
âNROD GHWHNWtYN\ .UDMLQDUHEHORY1RYêVYHW
MARKÍZA
.REUD ;9, =DMDF%XJVDNiþHU'XII\,,,
7XþQLDN\ ] 0DGDJDVNDUX ,, 7RPD-HUU\6NDXWN\%HYHUO\
+LOOV.URN]DNURNRP9
EDE\ QD PL]LQH ,,, %OEê D HãWH EOEãt$NR +DUU\
VWUHWRO/OR\GD0XåLYþLHUQRP
+RQED ]D VORERGRX 6XVHGLD.UHGHQF6PR
WiQND 7(/(9Ë=1( 129,1<
â325729e 129,1< 32ý$6,(
0UFKDXþLWHĐND
.RPpGLD
86$
=HOHQiPtĐD
7ULOHU
86$
+UD SUH WURFK 0UFKD
XþLWHĐND
7(/(9Ë=1(
129,1<
DVOJKA
6SUiY\ D NRPHQWiUH äLYi SDQRUiPD 9\QiOH]\
KRGLQiUD $XUHOD 7USDVOtFL
6ORYHQVNp UR]SUiYN\ 2EODN\PRGULQ\ 7DP NGH
VD URGt GHĖ 5yPVN\ PDJD
]tQ 6SHNWUXP YHG\ äLYi SDQRUiPD $UW6SHN
WUXP 3LHVQH GRPRYD 3RG ODPSRX .DSOQND VYl
WHM %DUERU\ 7YiURX Y WYiU
)RNXV URGLQD 6SUiY\
5796 ] UHJLyQRY 6SUiY\
1iURGQRVWQp VSUiY\ 7HOHYtNHQG =iNXOLVLH VORYHQ
þLQ\ 9HþHUQtþHN 0iãD
D PHGYHć 7USDVOtFL *DU¿HOG ,, 'UDþLH SRYLHGN\
-D D PRMD URGLQD 6SUiY\ 1 $NR IXQJXMH SUt
URGD 8PHQLH .LQR
UiPD .LQR QD 'YRMNH )UDN
W~UD $QGUHD ]D KUDQLFRX
$QGUHD ]D KUDQLFRX 6SUiY\5796$UW6SHNWUXP
17
NEDEÄA 8. FEBRUÁRA
JEDNOTKA
([WUpPQH SUHPHQ\ 'UXKi
ãDQFD QD åLYRW 'U 2] 1DWH%HUNXV.UDMãLHEêYDQLH
6XGN\ĖD +DWFKHWWRYi 9Hã
WLDUHĖ 3HUOD 2ULHQWX 'DQLHOOH 6WHHORYi 8]DY
UHWê NUXK 9tĢD]VWYR OiVN\
2UGLQiFLD Y UXåR
YHM ]iKUDGH 3ULDWHOLD ([WUpPQH SUHPHQ\ 'UXKi ãDQFD
QDåLYRW3RćQDUDQGH
6PRWiQND 0DPLQ IUDMHU MH
SRVWUDFKâNDQGDOy]QHRGKD
OHQLH0DPLQIUDMHUMHSRVWUDFK
3ULDWHOLD3RćQDUDQGH
7HOHUiQR %~UOLYp YtQR
2UGLQiFLD Y UXåRYHM ]iKUDGH
&KODSL QHSODþ~ 'U
+RXVH 9,, 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWURYDFt ~UDG , .REUD ;9, 0HQWDOLVWD 9, +UD
R 1LNp 359e 7(/(9Ë=1(
129,1<5HÀH[+RUQi
'ROQi 7(/(9Ë=1( 129,1<
â325729e 129,1< 32ý$6,(
+DUU\3RWWHU
D3RORYLþQêSULQF
'REURGUXåQê¿OP
9%86$
9RMQDDJHQWRY
$NþQiNRPpGLD
86$
âLHVW\]P\VHO,
.ULPLQiOQ\VHULiO
86$
%RVWRQVNpYUDåG\
3iQ D SDQL 6PLWKRYFL 0HQWDOLVWD9,äDOREFD
DREKDMFD
îíslo 6 Utorok 3. februára 2015
JEDNOTKA
9RMQRYêN{Ė
3{VRELYêSUtEHKEULWVNpKR
PODGtND$OEHUWD1DUUD
FRWWDDMHKRPLORYDQpKR
NRĖD-RH\KRNWRUêFKQHþD
NDQHUR]GHOtSUYiVYHWRYi
YRMQD)DUPiUVN\V\Q$OELH
]EULWVNpKR'HYRQXMHVSR
MHQêVNRĖRP-RH\PRGMHKR
QDURGHQLD=GLHĐDVQtP
WUSNê~GHOĢDåNpKRYLGLHF
NHKRåLYRWDDåNêPLFK
RVXGQHUR]GHOtQD]DþLDWNX
SUYHMVYHWRYHMYRMQ\YURNX
$PHULFNêKLVWR
ULFNêYRMQRYê¿OP
1HY\GDUHQê~QRV
3UtEHKVD]DþtQDYRFKYtOL
NHć'HDQQiMGHPĚWYHWHOR
SULDWHĐD7UR\D9LHåHQHPi
]P\VHOQLHNRPXQLHþRKRYR
ULĢSUHWRåHE\WRQLNRKR
QH]DXMtPDORýRVNRURVD
YãDNXNiåHåH7UR\]REUDO
SHQLD]HPLHVWQ\PGURJRYêP
GtOHURPDWtV~SUHVYHGþHQt
åH'HDQYLHNGHV~XNU\Wp
3RNLDĐLPVNUêãXQHXNiåH
]DELM~MHKRPODGãLHKREUDWD
6SOLHWOLVDYãDNDXQLHVOLFHO
NRPLQpGLHĢD$PHULFNR
QHPHFNiNRPpGLD
%R]NVPUWL3iSHå
DOMA
ÒERKi1DVĢD,QJD
/LQGVWU|PRYi 7DMRPQê QiKUGHOQtN
)UDVLHU ,, 7DNi
RE\þDMQi URGLQND ,,, 9HãWLDUHĖ 6XOWiQ âLHVW\ ]P\VHO , %RVWRQVNpYUDåG\=DNi
]DQi OiVND 'LHYþD
] PRUVNpKR GQD .DWLH )IRU
GHRYi /iVND SULFKiG]D Y OHWH
9WiþLD NOLHWND 3RFKR
YDQp KULHFK\ 9WiþLD NOLHWND
1HEH]SHþQHVDPD
JOJ PLUS
)DNWRUVWUDFKX,9
(8520,1Ò7< 0DF*\YHU
6LPSVRQRYFL ,9 1LþLWHOLD PêWRY ,, 7HUpQQHPRQãWUi,,'Fp
ULQR WDMRPVWYR 1DMQHEH]SHþ
QHMãLH OHWLVNi VYHWD 1DMYlþ
ãLH D HãWH YlþãLH 3OQH
QDORåHQt 0HJDSUHVXQ\
ÈQR ãpIH 9HĐNi %ULWi
QLD)yUN\YWLSN\;;,,
3URIHVLRQiOL9,,,
%R]NVPUWL3RGLYQpGHGLþVWYR
'FpULQRWDMRPVWYR1DM
QHEH]SHþQHMãLHOHWLVNiVYHWD
0DF*\YHU
6SUiY\ 5796 3RþD
VLH1iã7LPP\
3RãWiU 3DW ,, )UDQNOLQ
D SULDWHOLD 9þLHOND
0DMD 1RYp GREURGUXåVWYi 9þLHOND0DMD1RYpGREURGUXåVWYi
*DU¿HOG ,,, =i]UDþQêDWHOLpU0HJDPR]RJ
$XWRVDOyQ0LPRULDGQH
VSUiY\ 5796 ± 5HIHUHQGXP 0OićDWNi6ORYHQ
VNR Y REUD]RFK 6YHW Y REUD
]RFK 2 PLQ~W 2EþDQ ]D GYHUDPL $JDWKD
&KULVWLH 6OHþQD 0DUSOHRYi =ODWi NODVLND 5DĖDMN\ X 7LIIDQ\KR
1LNWR QLH MH GRNRQDOê 7DMRPVWYR PRMHM NXFK\QH 6SUiY\ 5796 *yO\ ERG\ VHNXQG\3RþDVLH
7DMQpåLYRW\
7HOHYt]Q\VHULiO7DMQpåLYRW\
RWYRUHQHKRYRUtRWDMRP
VWYiFKVNUêYDQêFK]DP~UPL
GRPRYRYYLQHDQHYLQH
QiGHMiFKDGUXKêFKãDQ
FLDFKåLHQLPXåRYNWRUtKĐD
GDM~QRYp]DþLDWN\YåLYRWH
]DSRPRFLSUDFRYQtNRYD]\
ORYpKRGRPX'UXKiãDQFD
6ORYHQVNiUHSXEOLND
=iWRNDQiGHMt
5RPDQWLFNêVHULiONWRUê
Y]QLNROQD]iNODGHNQLå
QHMSUHGORK\DPHULFNHM
DXWRUN\'HEELH0DFRP
EHURYHM.DQDGD
$JDWKD&KULVWLH
6OHþQD0DUSOHRYi
6YUEHQLHYSUVWRFK
=DEXGQLWHQD3RLURWDSUL
FKiG]DVOHþQD0DUSORYi
9HĐNi%ULWiQLD
5LHND QiGHMH 2PLQ~W2EþDQ]DGYH
UDPL5HSRUWpUL
MARKÍZA
0HQWDOLVWD 9, =DMDF%XJVDNiþHU'XII\,,,
7XþQLDN\ ] 0DGDJDVNDUX ,, 7RP D -HUU\ 7RP D -HUU\
.~]HOQê SUVWHĖ 0XåL Y þLHU
QRP +DUU\ 3RWWHU D 3ROR
YLþQê SULQF &KDUOLHKR DQMHOL
1D SOQê SO\Q ,URQ 0DQ
5HÀH[ ãSHFLiO 7(/(
9Ë=1(129,1<â325729e
129,1<32ý$6,(
'LYRNê'MDQJR
'REURGUXåQê¿OP
86$
-DOHJHQGD
7ULOHU
86$
'LYRNê 'MDQJR 6PR
WiQND7(/(9Ë=1(129,1<
DVOJKA
TV JOJ
.5,0, 129,1< 79
-2- .iþHURYR 5êFKOD
URWD&KLSDD'DOD'REURGUXå
VWYRYWiERUH.QLJKW5LGHU
6/$'.é ä,927 $NR
SRURGLĢDQH]EOi]QLĢVD3UDYi
EORQGtQND 129e %é9$
1,( .5,0, 129,1<
79-2-â3257â7$5
729$&Ë %$/Ë. 2' 79 -2- 1$-/(3â,(32ý$6,(
6SUiY\ 1 6SUiY\
6SUiY\ 5796 ] UHJLyQRY
äLYi SDQRUiPD 7HOH
YtNHQG $NR IXQJXMH SUt
URGD +DODOL 7HOHYt]Q\
NOXE QHSRþXM~FLFK 6HQLRU
NOXE .Hć VUGFH VWUiFD U\W
PXV )DUPiUVND UHYXH .DSXUD 7HVW PDJD]tQ 7HQLV)HG&XS+RNHM6OR
YDNLD &XS 9HþHUQtþHN 0iãD D PHGYHć 7USDVOtFL
6SUiY\ 1 6WDURYHNi
ýtQD$QMHOLVWUiåQL)LO
PRYêNOXE6LHGP\WHUþ.LQR
UiPD ýHVNRVORYHQVNê ¿O
PRYê WêåGHQQtN 6SUiY\
5796$UW6SHNWUXP
TV JOJ
.5,0, 129,1< 79
-2- 'REUp UiQR V 5LNRP
.~]HOQê VYHW HOIRY D YtO 5êFKOD URWD &KLSD D 'DOD 6LPSVRQRYFL ;;,9 3UDYi
EORQGtQND 6/$'.é ä,927
9\EtMDQi &KRć GR WRKR QD
SOQpJXOH3UHWHNiUVNDDNDGp
PLD 129e %é9$1,( .5,0, 129,1< 79 -2-
â3257â7$5729$&Ë
%$/Ë. 2' 79 -2- 1$-/(3â,(32ý$6,(
18
TV program 4. 2. - 10. 2.
îíslo 6 Utorok 3. februára 2015
PONDELOK 9. FEBRUÁRA
JEDNOTKA
3UREOpP\YUDML
3RE\WQDH[RWLFNRPRVWURYH
DNROLHNQDPDQåHOVN~NUt]X"
3UHþRQLH/HQåHNHćYiãPX
Y]ĢDKXKUR]t~SOQH]U~WH
QLHP{åHVDDMUDMSUHPH
QLĢQDSHNORQD]HPL9WRPWR
QH]iYLGHQLDKRGQRPUR]SR
ORåHQtVDRFLWOLWULPDQåHO
VNpSiU\'DYHD5RQQLHåLM~
YSUtãHUQRPVWHUHRW\SHDOH
VQDåLDVDQHSULS~ãĢDĢVLWR
-RH\PXD/XF\GUåtPDQåHO
VWYROHQVLORXY{OH6KDQHRYL
XåGUåDĢSUHVWDORWDN]EDOLO
QRYpGLHYþD±RSHNQêFKSiU
URNRYPODGãLH-HGLQêVROtGQ\
Y]ĢDKPDM~-DVRQD&\QWKLD
OHQåHDNRVDXNiåHMHWROHQ
SUDFQHXGUåRYDQiIDViGD
$PHULFNiNRPpGLD
)XQQ\*DPHV86$
'YDMDSV\FKRSDWLXYl]QLD
DWêUDM~URGLQXYMHMSUtPRU
VNHMFKDWH3UtEHKRGQHãQHM
EUXWiOQHMVSRORþQRVWLVN~PD
DNRQiVLOLHRYSO\YĖXMHQDãX
NXOW~UX$PHULFNRIUDQF~]
VNREULWVNRQHPHFNRWDOLDQ
VN\NULPLQiOQ\WULOHU
1HY\GDUHQê ~QRV )XQQ\ *DPHV 86$ 129e
%é9$1,(
$XWRVDOyQ0HJDPR]RJ
0OićDWNi6SUiY\
5796*yO\ERG\VHNXQG\
3RþDVLH SURWL 0F/HRGRYH GFpU\ ,,, 6SUiY\ 5796 5RVH
PDU\ D 7K\PHRYi ,,, /HNiUL
'XHO SURWL 6SUiY\5796'iPVN\
NOXE =iWRND QiGHMt =iWRND QiGHMt 6YHW Y REUD]RFK 6SUiY\
57963RNODG\VYHWD,,
3RNODG\ VYHWD ,, 1HVNRUR
YHþHU 7DONVKRZ 3HWUD 0DUFLQD
'XHO SURWL 6SUiY\ 5796 *yO\ ERG\ VHNXQG\3RþDVLH
6YDGEDPHG]LFLWUyQPL
5RPDQWLFNiNRPpGLD'iQ
VNR6SRONRYiUHSXE
OLND1HPHFNRâYpG
VNR7DOLDQVNR
9\YROHQt2VDGD
6HULiOÄ,GHYåG\RERåt
]i]UDNDOHERVN{URI\]LNX"´
7DOLDQVNR
9\YROHQt'XFKRYLD
6HULiOÄ,GHYåG\RERåt
]i]UDNDOHERVN{URI\]LNX"´
7DOLDQVNR
6YDGEDPHG]LFLWUyQPL
'iPVN\NOXE
MARKÍZA
DOMA
ÒERKi 1DVĢD .DWLH )IRUGHRYi /iVND SULFKiG]D
Y OHWH )UDVLHU ,, 7DNi RE\þDMQi URGLQND ,,, 9HãWLDUHĖ 0{M QRYê
WXþQêåLYRW,9*RV
VLS*LUO9=DNi]DQi
OiVND GQt =iPHQD PDQåHOLHN +RU~FD
NUY , )DORãQê PLOL
RQiU%HDFK%R\V
)DORãQêPLOLRQiU
JOJ PLUS
.WR SUHåLMH ;,; (8520,1Ò7< 0DF
*\YHU )yUN\ YWLSN\
;;,,3OQHQDORåHQt
0HJDSUHVXQ\3URIHVLRQiO
,, =ERKRP 6ORYHQVNR
3URIHVLRQiOL 9,,, 3RGLYQp GHGLþVWYR 3ULVRQ %UHDN ÒWHN ] Yl]HQLD ,,,
)yUN\ YWLSN\ ;;,, 5RER&RS9RMQRYêN{Ė
3HNHOQi Yê]YD =iNRQ
JDQJX ,9 (;&/86,9
%HQD.DWH/LJD
VQRY,,,
DVOJKA
6SUiY\ 1 7HOHYt
NHQG äLYi SDQRUiPD .DSXUD )DUPiUVND UHYXH
7HVW PDJD]tQ )DPtOLD
6WDURYHNiýtQD2QDLU
2ULHQWiFLH6ORYR
7HQLV )HG &XS 9HþHUQtþHN
0iãDDPHGYHć7USDV
OtFL *DU¿HOG ,, 'UD
þLH SRYLHGN\ Qi]RURY
6SUiY\1'LHOR
] GHSR]LWiUD *HRUJH +DUUL
VRQäLYRWYPDWHULiOQRPVYHWH
8PHQLH /\åRYDQLH
06 Y ]MD]GRYRP O\åRYDQt 'LHOR ] GHSR]LWiUD 6SUiY\
5796 6ORYR *HRUJH
+DUULVRQäLYRWYPDWHULiOQRPVYHWH
',92.e.21(
.DUROSULYiG]D)LOLSDDM
%LDQNXGRYLO\$GDPVL
EHULH)LOLSDQDVWDURVĢ+DQD
RGFKiG]D]RVWDWNX6OR
YHQVNêURGLQQêURPDQ
WLFNêVHULiO
3$1(/È.;9
5RPDQDSUHGPDPRXVYRMH
WHKRWHQVWYR~VSHãQHWDMt
DOHLEDGRFKYtOHNêPGR
E\WXQHSUtGH0RQLND9VP~
WRþQRP]KURPDåGHQtMH
DM0LODQ.RUGLDN0LHVWR
NGHWRåLMH3UYêVORYHQ
VNêGHQQêVHULiO
6/$'.éä,927
6ORYHQVNiGRNXPHQ
WiUQDUHDOLW\ãRX
3UHWHNiUVNDDNDGpPLD
'DQQ\.UXHJHUMHSUHWHNiU
DUHEHONWRUêQHUHãSHNWXMH
QLNRKR3R]tVNDQtãWLSHQGLD
QDSUHVWtåQHMãNROHV~ĢDåt
VQDMGLYRNHMãtPLMD]GFDPLQD
VYHWH1DSlWLHVW~SDQDWUDWL
LPLPRQHMDVWUDãQiQHKRGD
SULSUDYtRåLYRW'DQQ\KR
~ULDWHĐD.HćKUR]tåH'DQ
Q\KR]DNDGpPLHY\KRGLD
VSRMtVDVRVYRMtPULYDORP
DREDMDPXVLD]DEXGQ~ĢQD
GiYQHVSRU\DE\VSRORþQH
Y\WYRULOLSUHWHNiUVN\WtP
$PHULFNêDNþQê¿OP
$JHQW 9, &6,
.ULPLQiOND/DV9HJDV,;
DOMA
([WUpPQH SUHPHQ\ 'UXKi
ãDQFD QD åLYRW 'U 2] 1DWH%HUNXV.UDMãLHEêYDQLH
6XGN\ĖD +DWFKHWWRYi 9Hã
WLDUHĖ 3HUOD 2ULHQWX .DWLH )IRUGHRYi /iVND SUL
FKiG]D Y OHWH 9tĢD]VWYR
OiVN\ 2UGLQiFLD
Y UXåRYHM ]iKUDGH 'RNWRUND
=RH , 3ULDWHOLD ([WUpPQH SUHPHQ\ 'UXKi ãDQFD
QDåLYRW3RćQDUDQGH
0HQWDOLVWD,,,=DNi]DQi
OiVND 1H]YHVWQt
, 6HLQIHOG ,9 3ULDWHOLD3RćQDUDQGH
6PRWiQND
UTOROK 10. FEBRUÁRA
JEDNOTKA
6SUiY\ 5796 *yO\
ERG\ VHNXQG\ 3RþDVLH
SURWL 0F/HRGRYH
GFpU\,,,6SUiY\5796
3ROLFDMQpRGGHOHQLH
3RNODG\ VYHWD ,, 6ORYHQVNR
Y REUD]RFK 6YHW Y REUD]RFK
'XHO SURWL 6SUiY\ 5796 'iPVN\ NOXE
3RVWDY GRP ]DVDć VWURP
3UDYGLYp SUtEHK\ V .DW
NRX %U\FKWRYRX 'LVWULFW ,9
6SUiY\ 5796 3RNODG\ VYHWD ,, 3RNODG\
VYHWD,,/HNiUL
'XHO SURWL 6SUiY\
5796*%63RþDVLH
1LNWRQLHMHGRNRQDOê
7DONVKRZNWRUiYiVSUH
VYHGþtåHQLNWRQLHMHGRNR
QDOê6ORYHQVNR
6ORYHQVNRFKXWt
7UDGLþQpUHFHSW\U{]
Q\FKUHJLyQRY6ORYHQ
VNDYPRGHUQHMSRGREH
6ORYHQVNR
6~ERMVþDVRP/LOL
.ULPLQiOQ\VHULiO
1HPHFNR
=iNRQDSRULDGRN
âSHFLiOQDMHGQRWND,;
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
'LVWULFW,9
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
+ODYQê SRGR]ULYê ,, 'iPVN\NOXE
MARKÍZA
7HOHUiQR =iPHQD
PDQåHOLHN 2UGLQiFLD Y UXåR
YHM ]iKUDGH 6XVHGLD 'U +RXVH 9,, 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWURYDFt ~UDG
, .REUD ;9,, 'YD D SRO FKODSD , 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWURYDFt ~UDG ,9 +UD R 1LNp 359e
7(/(9Ë=1( 129,1< 5HÀH[
&KODSL QHSODþ~ 7(/(
9Ë=1(129,1<â325729e
129,1<32ý$6,(
+RUQi'ROQi
)DUiUVLKĐDGiFHVWX
NYHULDFLP3RGĐDKQHSUL
WRPOiNDGOiPKD]DUGX
DSUtGHRYãHWNR.RPH
GLiOQ\VHULiO65
'ČGLFWYtDQHE
.XUYDKRãLJXWQWiJ
.RPpGLD
ý5
'YDDSROFKODSD,
6LWNRP86$
.REUD ;9,, 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWURYDFt
~UDG ,9 'U +RXVH 9,,
.REUD;9,,
TV JOJ
723 67$5 .5,0,
723 67$5 .5,0,
129,1< 79 -2- 6Ò'1$ 6,(ĕ 5RGLQQp ]iOH
åLWRVWL 'U 'RNRQDOê 6Ò'1$6,(ĕ129,1<
2 79 â$1&$ 129e %é9$1,( 6LPSVR
QRYFL ;;,9 1È.831e
0$1,$ý.< 723 67$5
129,1< 2 6Ò'1$ 6,(ĕ 6/$'.é
ä,927.5,0,129,1<
79-2-â3257â7$5
729$&Ë %$/Ë. 2' 79 -2- 1$-/(3â,(32ý$6,(
DVOJKA
äLYi SDQRUiPD 0RQ
JROVNp UR]SUiYN\ 7USDV
OtFL 'ULEOLQJ 0LHVWRSLV
FHFKRY D PDQXIDNW~U 7Yi
URXYWYiU)RNXVURGLQD
1HFHOHEULW\ äLYi SDQRUiPD
$UW6SHNWUXP =DKUDMWH
PL WDN~WR 3UHGRKUD +DODOLâSRUWRYpR]YHQ\
$XWRVDOyQ 1iURGQRVWQê
PDJD]tQ PL[ 3URIHVLRQiO
)RNXV SUiFD 6SUiY\
5796 ] UHJLyQRY $UW6SHN
WUXP 6SUiY\ äHQD QD
NRQFLVYHWD,9*(1VN
9HþHUQtþHN 0iãD D PHG
YHć 7USDVOtFL *DU¿HOG
,, 'UDþLH SRYLHGN\ -D
D PRMD URGLQD 6SUiY\ 1
6ORYi NWRUp ]PHQLOL VYHW
6SUiY\ D NRPHQWiUH *yO\ ERG\ VHNXQG\ 9$7
/\åRYDQLH 06 Y ]MD]GR
YRP O\åRYDQt $ SUHGVD VD
WRþt6SUiY\5796$UW
6SHNWUXP
DOMA
([WUpPQH SUHPHQ\ 'UXKi
ãDQFD QD åLYRW 'U 2] 1DWH%HUNXV.UDMãLHEêYDQLH
6XGN\ĖD +DWFKHWWRYi 9Hã
WLDUHĖ 3HUOD 2ULHQWX 'DQLHOOH6WHHORYi7DMRPVWYi
9tĢD]VWYR OiVN\ 2UGLQiFLD Y UXåRYHM ]iKUDGH
'RNWRUND =RH , 3ULDWHOLD ([WUpPQH SUHPHQ\
'UXKi ãDQFD QD åLYRW 3Rć
QD UDQGH 0HQWDOLVWD ,,, =DNi]DQi OiVND 1H]YHVWQt , 6HLQIHOG ,9 3ULDWHOLD
3Rć QD UDQGH 6PR
WiQND 1D VWUHFKH 1H]YHVWQt,
JOJ PLUS
JOJ PLUS
3HNHOQi Yê]YD 5êFKODURWD&KLSDD'DOD
(8520,1Ò7< 3UYp RGGH
OHQLH &6, .ULPLQiOND
/DV9HJDV,;1HSRUD
]LWHĐQi-DQHġDåNRMX]DELĢ
3ULVRQ%UHDNÒWHN]Yl]HQLD
,,,$JHQWNDEH]PLQXORVWL
,,)DNWRUVWUDFKX,9
)yUN\YWLSN\;;,,1LþL
WHOLD PêWRY ,, NROLHV
VSUDYRGOLYRVWL 6LPSVR
QRYFL ,9 .XW\LO VUR
,,&6,.ULPLQiOND/DV
9HJDV;,,,&6,.ULPL
QiOND 1HZ <RUN 9,, %LHOH JROLHUH ,,, $JHQWND
EH]PLQXORVWL,,0DIVWRU\
/HWHFNp NDWDVWURI\ ,9
.WRSUHåLMH;,;
',92.e.21(
)LOLSFKFHRGtVĢVSlĢGRGLD
JQRVWLFNpKR~VWDYX$GDP
KRSUHVYHGþtDE\RVWDO
6LPRQDQHGRYROtDE\VD
SULEOtåLON%LDQNH6OR
YHQVNêURGLQQêURPDQ
WLFNêVHULiO
3$1(/È.;9=iYHW
'XãDQFKFHDE\PODGt
RGFHVWRYDOLGR$PH
ULN\$NRVD]DFKRYDM~
3DĢRV5RPDQRX"0LHVWR
NGHWRåLMH3UYêVORYHQ
VNêGHQQêVHULiO
6/$'.éä,927
6ORYHQVNiGRNXPHQ
WiUQDUHDOLW\ãRX
9WLHUND&DVWOH
&DVWOHD%HFNHWWRYiY\ãHW
UXM~YUDåGXSODVWLFNpKRFKL
UXUJDSRVDGQXWpKRRSHUi
FLDPLD]PHQDPLY]KĐDGX
SDFLHQWRNNWRUêEROV~þDVQH
QHPLORVUGQêPSURIHVLRQiORP
DSHUIHNFLRQLVWRP$PH
ULFNêNULPLQiOQ\VHULiO
3RGYRGQtFL 9 $JHQW
9, &6, .ULPLQiOND /DV
9HJDV,;3$1(/È.;9
7HOHUiQR6YRNUD
2UGLQiFLD Y UXåRYHM ]iKUDGH &KODSLQHSODþ~'U+RXVH9,,
1&,61iPRUQêY\ãHW
URYDFt~UDG,,.REUD
;9,, 'YD D SRO FKODSD
, 1&,6 1iPRUQê Y\ãHWUR
YDFt~UDG,9+UDR1LNp
359e 7(/(9Ë=1( 129,1<
5HÀH[ &KODSL QHSODþ~
7(/(9Ë=1( 129,1< â325729e
129,1<
32ý$6,(
%~UOLYpYtQR
5RGLQQêVHULiO65
5RGLQQpSUtSDG\
6NXWRþQpSUtEHK\ĐXGtNWR
UêPVDåLYRWY\PNRO]U~N
6W~SHQFL,
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
0\ãOLHQN\YUDKD,,,
.ULPLQiOQ\VHULiO86$
.DQDGD
.REUD ;9,, 1&,6 ,9 1&,6 ,, 'U+RXVH9,,
TV JOJ
723 67$5 .5,0,
129,1< 79 -2- 6Ò'1$ 6,(ĕ ',92.e
.21( 'U 'RNRQDOê 6Ò'1$6,(ĕ129,1<
2 79 â$1&$ 6/$'.é ä,927 3$1(
/È. ;9 1È.831e
0$1,$ý.< 723 67$5
129,1< 2 6Ò'1$ 6,(ĕ 6/$'.é
ä,927.5,0,129,1<
79-2-â3257â7$5
729$&Ë %$/Ë. 2' 79 -2- 1$-/(3â,(32ý$6,(
)DNWRUVWUDFKX,9
)yUN\ YWLSN\ ;;,, (852
0,1Ò7< 3UYp RGGHOHQLH
&6, .ULPLQiOND /DV
9HJDV ,; %LHOH JROLHUH
,,,1LþLWHOLDPêWRY,,
&6, .ULPLQiOND 0LDPL ,9
.RVWL ,, )DN
WRU VWUDFKX ,9 6LPSVR
QRYFL,9)yUN\YWLSN\
;;,, 1LþLWHOLD PêWRY ,, NROLHV VSUDYRGOLYRVWL 6LPSVRQRYFL ,9 .XW\LOVUR,,7HOR
QDWHOR/HWHFNpNDWDVWURI\;,
âLDOHQpGRYROHQN\
=HPHWUDVHQLD /HWHFNp
NDWDVWURI\ ,9 .WR SUHåLMH
;,;0DJQXP
DVOJKA
6SUiY\ 6SUiY\ 5796
] UHJLyQRY 6SUiY\ D NRPHQ
WiUH äLYi SDQRUiPD 7USDVOtFL 3HVQLþN\ ] +YLH]
GLþN\ 6ORYi NWRUp ]PHQLOL
VYHW äHQD QD NRQFL VYHWD ,9
1iURGQRVWQê PDJD]tQ PL[
)RNXV SUiFD âSRU
WRYp R]YHQ\ äLYi SDQRUiPD
$UW6SHNWUXP 7HUFKRY
VNi GROLQD 3UiYR QD RP\O
)DPtOLD 2ULHQWiFLH
5XVtQVN\ PDJD]tQ 3RUWUpW\ ¿QDOLVWRY $QDVRIW OLWHUD
)RNXV ]GUDYLH 6SUiY\5796]UHJLyQRY$UW
6SHNWUXP 6SUiY\ 1D
FHVWH SR ýHVNX (QF\NORSp
GLD VORYHQVNêFK REFt 9HþHU
QtþHN0iãDDPHGYHć
7USDVOtFL *DU¿HOG ,, 'UDþLH SRYLHGN\ -D D PRMD
URGLQD 6SUiY\ 1 ÒWRN ] LQWHUQHWX 1HFHOHE
ULW\ 6SUiY\ D NRPHQWiUH
*yO\ERG\VHNXQG\
$PEXODQFLD 9HþHUD V +DY
UDQRP %HUOtQ$OH[DQGHUSODW]
2Q DLU (QHUJH
WLND6SUiY\5796$UW
6SHNWUXP
=PHQDSURJUDPXY\KUDGHQi
inzercia
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
19
PRACOVNÉ PONUKY
Z PIEŠŤAN
Denne aktualizované voľné pracovné
miesta v Piešťanoch a okolí nájdete
na stránke Piešťanského týždňa
www.piestanskydennik.sk
zverinec
 Darujem psíka do dobrých rúk. Tel. 0904/
361 801.
Otváracie hodiny
inzertného oddelenia
TEPLICKÁ 63, 033/734 24 00
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
auto-moto
zamestnanie
 Gattino Pizza - OD Prior prijme pomocnú
silu. Tel. 0908/888 090.
Predám dámsky elektrický bicykel,
málo používaný, ako nový.
Cena dohodou.
Tel. 0903/464 176.
 Hľadám vodičov na prepravu osôb do Nemecka a Švajčiarska. Vodičský preukaz skupiny
B. Prosím posielať len SMS. Tel. 0905/243 226.
 Prijmem robotníkov na stavbu - 4 € /h. Tel.
0903/462 623.
 Sťahovanie a autodoprava. Vypratávanie
nehnuteľností s odvozom odpadu. Tel. 0910/
356 043.
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
Environment – vykupujeme železo, farebné kovy, elektroodpad, autobatérie, odber
starých vozidiel + potvrdenie. Nad 200 kg železa 0,5 l piva od nás grátis. Environment
s.r.o., Bodona 74 (bývalý areál PHS, oproti
penziónu Bodona). Otváracia doba: po - pi
8.00 – 16.30, so 9.00 – 12.00 h. Tel. 0903/
551 969.
nehnuteľnosti
 Ponúkam do prenájmu garsónku v Piešťanoch. Tel. 0944/043 742.
 Predáva sa dom aj so záhradou vo Veselom
v tichej lokalite. Cena dohodou. Bližšie informácie na tel. 0944/188 203, 033/779 63 03.
 Bezplatný odvoz kovového odpadu vrátane
spotrebičov (chladničky, práčky...), kovové konštrukcie (skleníky, rozvody ÚK, oplotenie...),
bezplatná demontáž. Tel. 0910/356 043.
 Inštalatérstvo – kúrenie, voda, plyn. Bezák
a syn. Tel. 0905/611 580.
 Prerábky bytov, domov, murovanie jadier,
stierkovanie, maľovanie, plávajúce podlahy,
sadrokartón, interiérové dvere, obklady, dlažby. Tel. 0948/124 596.
Predám rodinný dom so skladovými
priestormi. RK nevolať. Tel. 0915/955 506.
 Dám do prenájmu garáž na Bodone v tesnej blízkosti nových bytov. Tel. 0907/773 274.
 Predám 3-izbový byt na Valovej, 62 m2, 5.
poschodie. Tel. 0905/175 480, 0915/125 607.
 Kúpim 1-izbový byt vo Vrbovom. RK nevolať. Tel. 0908/562 572.
kúpa-predaj
 Predám kukuricu. Cena 15 €/100 kg. Tel.
0949/091 307.
 Predám pšenicu. Tel. 0903/434 872, 033/
778 35 66.
 Predám kukuricu. Cena 15 €/q + 0,50 € za
vrece. Tel. 0908/118 461.
 Predám chladničku s mrazničkou, dve zásuvky, Elektrolux Space plus – nerezová, ako
nová. Cena 210 €. Tel. 0907/436 231.
 Predám detskú káričku (cena 45 €) a prenosnú tašku pre psov malých a stredných plemien. Tel. 0907/489 495.
Kontrola originality vozidiel - iba 55 €
za vozidlo. Tel. 0904/653 163.
á
r
b
o
D
i
c
e
i
l
a
b
d
u
h
INZERÁT POHODLNE LEN ZA JEDNO EURO!
Piešťanský týždeň vám ponúka
možnosť podať si riadkový inzerát veľmi jednoducho a pohodlne
len za jedno euro.
Okrem klasického podania občianskej inzercie v redakcii si môžete u nás alebo v niektorom z našich partnerských miest v blízkosti vášho domova kúpiť predtlačený objednávkový formulár za jedno euro. Vyplníte ho podľa vzoru
a vhodíte do našej schránky alebo
odovzdáte u ktoréhokoľvek z našich
partnerov podľa zoznamu.
Zoznam partnerských miest:
 Rozličný tovar Vasi, Dedinská 1, Drahovce
 Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (pri zmrzline)
Cena formuláru predstavuje
hodnotu trojriadkového inzerátu.
Uzávierka podávania inzercie pre
nasledujúce číslo týždenníka Piešťanský týždeň je vždy vo štvrtok o
12. hodine. Inzeráty odovzdané po
tomto termíne uverejníme v ďalšom čísle novín.
(red)
remeslá-služby
VZOR VYPLNENÉHO TLAČIVA:
cena: 1,00 €
TEXT INZERÁTU:
x auto-moto
zoznámenie
zamestnanie
zverinec
P
r E
d
i
t,
r. v.
h
o
o
0
1.
d
Á
u.
m
Š
k
o
2
0
0 2.
T
e
l.
remeslá-služby
straty a nálezy
d
0
u
Murárske práce - MH stavbár, s.r.o.
Tel. 0903/467 503.
 Gazdiná do vašej domácnosti. Dlhoročná
prax. Som spoľahlivá, lojálna a flexibilná. Nákup, varenie, upratovanie, žehlenie a pod. Tel.
0915/358 569 poobede.
 Projektová dokumentácia RD do 4 týždňov. Cena dohodou. Tel. 0902/751 309.
 Vŕtanie studní. Tel. 0907/772 578.
 Príďte si vyrobiť valentínku - talizman
podľa znamenia v stredu 4. 2. 2015 od 16.30 h
do ateliéru Evalon na Teplickej 65. Cena 10 €.
Tel. 0905/590 617.
 Reštaurátorské a štukatérske práce, modelovanie, výroba foriem a nových prvkov. Tel.
0903/480 677.
rôzne
TLAČIVO NA PODÁVANIE RIADKOVEJ INZERCIE
KATEGÓRIA:
nehnuteľnosti
kúpa-predaj
 Vykonávam vodoinštalatérske a kúrenárske
práce v rodinných domoch a priemyselných objektoch. Tel. 0911/356 701.
 Kozmetika Piešťany – pre dámy a pánov.
Tel. 0918/346 752.
F
a
rôzne
v
o
r
C
e
n
a
d
o
9
1
9
0 0
9
0
ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI:
M E L Á N I A P I E Š Ť A N S K Á Bydlisko/Sídlo: __________________________________
SLNEČNÁ 77, PIEŠŤANY
Meno/Názov: ______________________________
0919/009 001
Tel. kontakt: ______________________________
E-mail: ________________________________________
IČO: ______________________________________
DIČ/IČ DPH: ____________________________________
,
10. 7. 2010
Me lán ia Pie šta nsk á
Dátum: ___________________________________
Podpis: ________________________________________
Dodávateľ: WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520, IČ DPH SK 2022571254
Údaje pre účely odpočtu DPH: základ dane: 0,84 €, daň 0,16 €, cena celkom 1,00 €
Tento doklad slúži ako potvrdenie o úhrade za riadkový inzerát.
Predajcovia, ak máte záujem o predaj objednávkových formulárov inzercie, volajte 033/734 24 00.
 Kto daruje starý PC vhodný deťom na hry?
Len SMS na tel. 0903/031 767. Ďakujem vopred!
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte WINZ, číslo kategórie a text.
Správu pošlite na číslo 8877.
Príklad: WINZ 03 Predam kocik. Cena dohodou.
Tel. 09xx 498 498.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ,
čísla kategórie a medzier) je 0,90 € s DPH.
Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,80 € s DPH.
Službu SMS poskytuje A SMS, s.r.o.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov.
Text posielajte, prosíme, BEZ DIAKRITIKY.
05 - Zverinec
Čísla kategórií:
06 - Zamestnanie
01 - Nehnuteľnosti
07 - Remeslá-služby
02 - Kúpa
08 - Zoznámenie
03 - Predaj
09 - Rôzne
04 - Auto-moto
Uzávierka sms-inzercie je vo štvrtok o 12.00 h.
20
servis
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
Slovenské liečebné
kúpele Piešťany
KONGRESOVÉ CENTRUM
 Pi. 13. 2. o 19.00 h
Divadlo Hlavina z Radošiny
Stanislav Štepka:
OCHUTNÁVKA
Ochutnajte vzorku z každého ročníka doterajšej 15-ročnej tvorby divadla.
Účinkujú členovia divadelného súboru.
Vstupné: 7 €
VÝSTAVY
 28. 1. – 28. 2.
19. členská výstava
KLUBU VÝTVARNÍKOV V SKALICI
Vernisáž: utorok 3. 2. o 17.00 h
 Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA ALOJZ MAJERNÍK
 St. 11. 2. o 19.30 h
Kongresové centrum
NA KRÍDLACH LÁSKY
Najkrajšie operné, operetné melódie a piesne o láske.
Jana Feriková - soprán, Julian Kupka - barytón, Dana Hajossy, Miloš
Biháry - klavír
Program: G. F. Händel, W. A. Mozart, F. Chopin, G. Donizetti, J.
Massenet, P. I. Čajkovskij, A. A.
Aljabjev...
Vstupné: 10 €
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Balnea Centrum:
pondelok – sobota 8.00 – 13.00 h
Tel. 0902/962 009
a hodinu pred začiatkom programu
v pokladnici Kongresového centra
Výstavy sú otvorené
utorok - piatok: 14.00 - 17.00,
sobota - nedeľa: 14.00 - 18.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
Pokladňa - tel. 033/245 80 01
KINOSÁLA MsKS
hudobný tip
 St. 4. 2. o 15.00 h
LIGA PROTI RAKOVINE
Stretnutie členov
SPOLOČENSKÁ
SÁLA MsKS
 St. 4. 2., 9.00 – 13.00 h
ÚNIA NEVIDIACICH
A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
Poradenský deň – problémy s trvale poškodeným zrakom
FOYER MsKS
 28. 1. – 10. 2.
VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV CVČ AHOJ
V rubrike Hudobný tip predstavujem albumy, ktoré stoja za vypočutie. Vyberám tituly, ktoré sú
zaujímavé po hudobnej i po koncepčnej stránke. Hudba sa však
lepšie počúva, ako sa o nej číta,
preto si budete môcť vypočuť
ukážku z predstavovaného albumu každú sobotu o 21.00 h na vlnách Rádia Piešťany.
Hudobným tipom na tento týždeň je album Intencion od španielskej progresívno-rockovej skupiny Atila, ktorý bol vydaný v roku
1976. Hudobne by sme ho mohli
zaradiť aj k symfonickému alebo
psychedelickému rocku. Na svoje si prídu najmä milovníci Mariána Vargu a zvuku organu v rockovej hudbe. Ide o majstrovské dielo, ktoré patrí k vrcholom španielskej rockovej scény.
V porovnaní s debutom došlo k
neskutočnému zlepšeniu zvuku a
najmä k úžasnému koncepčnému
poňatiu albumu. Atila v poslednej
skladbe albumu s názvom El Principio Del Fin prevzali motív z Bachovej skladby Tocata y fuga en
re menor, no napriek tomu nepokladám túto pieseň za vykrádačku
vážnej hudby, nakoľko jej spracovanie je veľmi originálne a inovatívne. Úžasné gitarové sóla a experimentálnu hru na klávesoch dopĺňa ženský spevácky zbor - to je
rock v podaní španielskej skupiny
Atila. Album Intencion, bohužiaľ,
nevyšiel vo veľkých nákladoch,
preto nie je jednoduché zohnať
ho na hudobnom nosiči.
Jeden z najzásadnejších albumov európskeho rocku si môžete
vypočuť už túto sobotu o 21.00 h
vo vysielaní Rádia Piešťany!
Adam Kvasnica
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
 Ut. 10. 2. o 17.00 h
TANEČNÁ SKUPINA PLEJÁDY
v spolupráci so ZUŠ Piešťany
Vstup voľný
 St. 11. 2. o 17.00 h
VALENTÍNSKY KONCERT
V RYTME SWINGU
Účinkuje: Swing Quartet Piešťany
Vstup voľný
GALÉRIA FONTÁNA
 3.-22. 2.
ANDREJ PALACKO
Amor Kuba, fotografie s dušou
Vernisáž: utorok 3. 2. o 17.00 h
FOYER KSC FONTÁNA
 12. 1. - 15. 2.
Z ČINNOSTI MsKS V ROKU 2014
Výstava fotografií – Viera Dusíková, Vojtech Hank, Martin Valo
služby lekární
od 3. 2. do 10. 2. 2015
3.2. Pri Váhu, E. Belluša 12,
tel. 0905/425 708
4.2. Pri Ružovom mlyne,
Mudroňova 70, tel. 773 06 43
5.2. Tesco, HM Tesco,
N. Teslu 25
6.2. Pri pošte, Poštová 3,
tel. 730 16 68
7.2. Sunpharma, Aupark,
tel. 069/208 43 36
8.2. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
tel. 772 15 31
9.2. Dr. MAX, OD Kaufland,
tel. 321 99 41
10.2. EUF CLINICA, A. Hlinku 113,
tel. 0911/038 082
Pohotovostné služby lekární:
po - pi 18.00 - 22.00,
so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h
kino Fontána
 St. 4. 2. o 20.00 h
VYŠŠIA MOC
Réžia: Ruben Őstlund. Mrazivo
psychologická štúdia modernej rodiny, v ktorej reflektuje konanie
ľudí v nečakaných a životu nebezpečných situáciách, kedy zavládne „primitívny“ inštinkt prežitia.
Štvorčlenná švédska rodina cestuje na lyžovačku do francúzskych
Álp, dovolenkovú idylku však naruší mohutná lavína, rútiaca sa
počas obeda na otvorenú terasu
reštaurácie.
Švéd./Dán./Franc./Nór.-2014, MP
15, české titulky, 118 min.
Vstupné: 3,50 €
 Št. 5., Ne. 8. 2. o 17.30 a 20.00
h v 2D, Pi. 6., So. 7. 2. o 17.30 a
20.00 h v 3D
JUPITER NA VZOSTUPE
Súrodenci Wachowski prichádzajú
s originálnym sci-fi epickým dobrodružstvom, v ktorom sa Jupiter
narodila pod nočnou oblohou so
znameniami, ktoré ju predurčujú
k tomu, aby v živote robila veľké veci. Vystopuje ju Caine s geneticky upraveným lovcom a čaká
ju mimoriadne dedičstvo, ktoré
môže zmeniť rovnováhu celého
vesmíru. Slovenská premiéra.
USA-2014, MP 12, slovenské titulky, 128 min.
Vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €
 Po. 9. 2. o 20.00 h
Filmový klub
ZÁZRAKY
Réžia: Alice Rohrwacher. Príbeh
dvanásťročnej Gelsominy, ktorá
žije s rodičmi a troma mladšími sestrami na opustenom statku v Umbrii na talianskom vidieku. Otec drží rodinu bokom od nástrah moderného sveta a striktne
presadzuje život v súlade s prírodou. Chov včiel a výroba medu je
pre rodinu jediným zdrojom obživy a krúti sa okolo neho všetok život. Pokojný život však naruší nakrúcanie televíznej reality show
Zázraky vidieka, ktoré poblázni
celý kraj.
Tal./Švaj./Nem.-2014, MP 12, české titulky, 110 min.
Vstupné: 3 € (FK 2 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladnici kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.fontana-piestany.sk
Tel. 033/772 99 71 - pokladnica,
033/771 89 90 - informácie
ART JAZZ GALLERY
 St. 4. 2. o 20.00 h
LIVE MUSIC BY ŠTEFAN ADAMEC
 Št. 5. 2. o 20.00 h
EDIBLES
live pop-rock & folk songs
 Po. 9. 2. o 20.00 h
JAM SESSION
live jazz
 St. 11. 2. o 20.00 h
SWING QUARTET PIEŠŤANY
live music
 Št. 12. 2. o 18.00 h
PIWC
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch vás srdečne pozýva na prezentáciu knihy Martina Podolana
pod názvom Kniha citátov.
VÝSTAVY
 od 20. 11. 2014
Art Jazz Gallery Kursalon
10 ROKOV INTERNATIONAL
JAZZ PIEŠŤANY
Fotografie, plagáty a karikatúry
zachytávajúce 10 rokov džezovej
kultúry v Art Jazz Gallery
 od 16. 1.
Magna Gallery
KORZO II
Desať profesionálnych umelcov
klubu textilných výtvarníkov ARTTEX predstaví svoje najnovšie diela a dielka vytvorené unikátnou
technológiou.
Vystavujúci autori: Marta Balážiková, Anna Holaňová, Mária Fükõ,
Renáta Rehorovská, Dana Révayová, Ida Reindlová, Milan Križan,
Luba Suchalová, Zdeněk Šánský,
Ida Vychodilová
 do 15. 11.
Magna Gallery
VIANOČNÝ BAZART
Jedinečná výstava umeleckých
diel od súčasných najmä mladých
slovenských a českých výtvarníkov spojená s predajom za „darčekové“ ceny.
KURSALON s.r.o., Beethovenova 5
tel.: 033/775 73 51
e-mail: [email protected]
Viac na www.kursalon.sk
a www.jazz.sk.
Materské centrum Úsmev na Ulici
A. Hlinku pozýva malých aj veľkých
na pravý detský fašiangový karneval.
Očakávané sú lienky, zajačikova, muchotrávky, piráti či spidermani, no
budú poctení, ak dorazia aj vznešené princezné alebo ušľachtilí rytieri,
prípadne akékoľvek iné masky. Karneval sa uskutoční v piatok 6. februára o 16.30 h.
(McÚ)
City Passage
0,20 €/1 minúta
dôležité čísla
Polícia - Zdravotná záchranka
- Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba:
dospelí/deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Útulok Slobody zvierat
0904/170 913
AUTOSERVIS
Servis a oprava vozidiel,
pneuservis, odťah 24 hodín
[email protected]
0903/957 570
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
TEPLICKÁ 63
VERTIKÁLNE TURBO
SOLÁRIUM ERGOLINE
Fuel Fitness Piešťany, K Lodenici 4
0917/820 136, www.fuelfitness.sk
POHREBNÉ SLUŽBY
redakcia/inzercia:
KUCHYŇA JE OTVORENÁ
V PONDELOK AŽ PIATOK
DO 15. HODINY, V SOBOTU
A V NEDEĽU JE ZATVORENÉ.
najlacnejšia cena v meste
PRVÁ POMOC
Fašiangový karneval
v Úsmeve
PONDELOK 2. 2.
cena: 3,40 €
Polievka: Hlivová s paprikou
Obed 1: Zeleninová zmes
s bravčovým mäsom, ryža
Obed 2: Tagliatelle s hríbovosmotanovou omáčkou
Obed 3: Údené mäso s glazúrou
na cibuľke, mix šalát
UTOROK 3. 2.
cena: 3,40 €
Polievka: Paradajková
s čerstvou kapustou
Obed 1: Kurací kebab
s čínskymi rezancami
Obed 2: Mleté mäso zapekané
s kyslou kapustou a slaninou
Obed 3: Údené mäso s glazúrou
na cibuľke, mix šalát
STREDA 4. 2.
cena: 3,40 €
Polievka: Slepačí vývar s rezancami
Obed 1: Kurací steak, opekané
zemiaky so zelenou fazuľkou
Obed 2: Šišky s džemom
Obed 3: Údené mäso s glazúrou
na cibuľke, mix šalát
ŠTVRTOK 5. 2.
cena: 3,40 €
Polievka: Boršč
Obed 1: Hovädzie varené,
chrenová omáčka, knedľa
Obed 2: Ryža po katalánsky
Obed 3: Údené mäso s glazúrou
na cibuľke, mix šalát
DEZERT K MENU ZDARMA.
PIATOK 6. 2.
cena: 3,40 €
Polievka: Kuracia krémová
Obed 1: Royal soté, ryža
Obed 2: Vyprážaný syr, varené
zemiaky, tatárska omáčka
Obed 3: Údené mäso s glazúrou
na cibuľke, mix šalát
Pohrebná služba VENUŠA
D. Tatarku 2, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0905/601 502, 0905/627 481
Ponúka kompletné pohrebné služby,
prevozy zosnulých v Piešťanoch a okolí
ZDARMA aj do krematória v Nitre.
Chrípka sa Piešťanom
zatiaľ vyhýba
V piatom kalendárnom týždni
vzrástol na celom Slovensku nielen počet akútnych respiračných
ochorení, ale aj chrípky.
Chorobnosť na chrípku stúpla v
porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 69,7 percenta. Zasiahla
najmä generáciu 6-14-ročných. Z
dôvodu ochorenia vyhlásili chrípkové prázdniny v 140 materských
školách na Slovensku.
V Trnavskom kraji zatvorili spolu 32 materských škôl. Piešťanom
sa chrípka zatiaľ vyhýba. Jedinou
škôlkou, ktorá bola pre chorobnosť zatvorená od 27. do 30. januára, bola škôlka na Staničnej
ulici. Chorobnosť tu prekročila
47 percent.
Iné predškolské zariadenia k
pondelku 2. februára zvýšenú chorobnosť na radnici neohlásili.
(uvzsr/red)
šport
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
21
Moravancom to ide aj na trenažéri, v Bratislave brali cenné kovy
Majstrovstvá Slovenska na kajakárskych trenažéroch sa uskutočnili
už po druhý raz pred očami širokej verejnosti v obchodnom centre
Avion v Bratislave. Súboje sa odohrávali v sobotu 31. januára pri ľadovej ploche za plnej prevádzky, a
tak si pretekári opäť vyskúšali priamy kontakt s divákmi, ktorých prišlo naozaj veľa. Podujatia sa zúčastnili aj pretekári z klubu ŠK Kajak
Moravany a darilo sa im výborne.
Pretekalo sa vo vekových kategóriách od 13 rokov na 1000 a 200-metrových tratiach. Stretla sa tu takmer
celá slovenská špička v rýchlostnej
kanoistike a na preteky zavítal aj Dán
René Holten Poulsen, majster sveta v
K1 na 500 m, bronzový v K1 na 1000
m na MS v Moskve 2014, strieborný
medailista v K2 na 1000 m z olympiády v Pekingu 2008 a mnohonásob-
ný majster Európy. Bolo to príjemné
spestrenie a výborná motivácia pre
mladých pretekárov.
Súčasťou rýchlostnej kanoistiky
je už päť rokov aj Športový klub Kajak z Moravian nad Váhom, takže
ani na tomto podujatí nesmel chýbať. A darilo sa mu ozaj skvele. V
kategóriách 13- a 14-ročných si členovia klubu vybojovali až štyri tituly majstra Slovenska, dve strieborné a tri bronzové medaily. Dvojnásobnou majsterkou Slovenska v kategórii 13-ročných dievčat sa stala suverénne na oboch tratiach Mia Alice
Hjartaker. V rovnakej kategórii získala na oboch tratiach bronzové medaily Lucia Prouzová. Ďalšie dva tituly získali Michal Jurčo medzi 13-ročnými chlapcami na 200-metrovej trati a Lucia Valová v kategórii 14-ročných dievčat na rovnakej trati. Oba-
ja podali vynikajúci výkon a s prehľadom si „dopádlovali“ pre tituly. V
disciplíne na 1000 m získali M. Jurčo a L. Valová druhé miesta. Medzi
13-ročnými sa nestratil ani 12-ročný
Samuel Podhradský, ktorý skončil aj
napriek chorobe na 1000 m tretí a na
200 m štvrtý. Do finále na 200 m sa
prebojoval aj 13-ročný Peter Kizek,
bol celkovo piaty. Bojovné výkony
podali aj 12-roční Branislav Jurčo a
Viktoria Šilhanová, ktorí si trenažéry vyskúšali s o rok staršími súpermi.
Úspechy mladých Moravancov neušli ani pozornosti médií. Redaktor Slovenského rozhlasu tento klub
predstavil širšej verejnosti a pretekárov a trénerov vyspovedal. Všetkým
mladým športovcom želáme, aby aj
prichádzajúca sezóna na vode bola
pre nich taká úspešná ako tieto majstrovstvá Slovenska.
S. Valová
Zľava: Samuel Podhradský, Lucia Valová, Michal Jurčo,
Mia Alice Hjartaker a Lucia Prouzová. Foto: archív ŠK Kajak
Mladí plavci ŠPK odštartovali rok ziskom 23 medailí
Na bratislavských Pasienkoch sa v sobotu
24. januára uskutočnilo prvé kolo Slovenského pohára 9–12-ročných žiakov v plávaní. Mladým plavcom ŠPK Kúpele sa mimoriadne darilo, keď spolu vyplávali 23
medailí.
Najúspešnejším plavcom sa stal Richard
Horyl, ktorý vyhral obidve motýlikové trate
na 100 aj 200 metrov a na 200 a 400 m voľný spôsob obsadil strieborné stupienky. Maxim Vass vyhral v novom osobnom rekorde
200 m prsia a na 100-metrovej trati skončil
druhý. Michal Škodný stál päťkrát na stupni
víťazov za striebro na 100 motýlik a bronz
na 100, 200 a 400 m vsp. a 200 znak. Neustále napredujúci Filip Lányi uspel v znakových tratiach na 100 a 200 m, keď si vybojoval druhé miesta. Terézia Danková získala striebro na 200 m motýlik a tretia skon-
R. Horyl, F. Jablčník a M. Škodný s reprezentantom R. Nagyom.
čila na 100-metrovej trati.
Spomedzi žiakov „C“ bola najlepšia Olívia Šprláková-Zmorová, ktorá vyhrala 50 aj
100 m znak. Výborne jej asistovala Rebeka Buková, keď na obidvoch znakových tratiach skončila hneď za ňou na strieborných
stupienkoch. Oliver Švec sa presadil v prsiarskych disciplínach na 50 a 100 m, keď získal
druhé miesta, a bronz na 100 m vsp. Medailovú bilanciu plavcov Kúpeľov zavŕšil Patrik
Ťapušík bronzom na 100 m znak.
Odmenou pre medailistov bolo, že ich dekoroval úspešný seniorský reprezentant Richard Nagy.
Slovenský pohár bude pokračovať ďalšími piatimi kolami. Veríme, že aj v nasledujúcich pretekoch sa bude piešťanským
plavcom dariť a budú sa naďalej zlepšovať.
R. Suchánek, foto: archív (ŠPK)
šport mladých
HOKEJ
Dorast: ŠHK 37 Piešťany – Dolný Kubín 7:5 (Gombarčík 3, Blaha, Vrábel, Štefánik, Galbavý),
ŠHK 37 - Ružomberok 5:2 (Štefánik, Adamovič, Savara, Gombarčík, Sloboda)
9. ŠHT: ŠHK 37 - HOBA Bratislava 14:1 (D. Zubek 6, Vavro 3,
Blišťan 2, Scheuer, K. Zubek, Kubíček)
8. ŠHT: ŠHK 37 - HOBA 4:2 (Boor,
Solník, Svíčka, Putera)
7. ŠHT: HOBA - ŠHK 37 8:3 (Hagara 2, Vrábel)
6. ŠHT: HOBA - ŠHK 37 5:9
(Ferkodič 3, Miezga 2, Mikóczi,
Buchman, Sýkora, D. Rychtárik)
(jv)
Ad: Plavci Kúpeľov vyplávali v uplynulej sezóne 100 medailí
Medailoví masters plavci.
Chcem zareagovať na príspevok
vedúceho trénera plaveckého oddielu ŠPK Kúpele Piešťany, ktorý vyšiel v PT č. 5/15 pod názvom Plavci
Kúpeľov vyplávali v uplynulej sezóne 100 medailí.
Vekovú kategóriu masters síce
tréner Radoslav Suchánek nespomenul, ale naše výsledky najmä v posledných rokoch nie sú celkom prehliadnuteľné. Pravidelne nosíme medaily z podujatí na Slovensku aj v zahraničí, kde reprezentujeme naše
mesto. Sme skupina veteránskych
plavcov tohto oddielu, tento šport
robíme pre radosť. Väčšinou sme bývalí členovia, ktorí v tomto oddiele
vyrástli a ktorým pod vedením týchto trénerov a trénerky Vierky Čamborovej z Piešťanského plaveckého
klubu vyrástli alebo vyrastajú naše
deti. S menom nášho mesta na tričku vyvolávame najmä u starších spoluplavcov v zahraničí spomienky na
Evu, na našich skvelých plavcov aj
vodnopólistov, na Piešťany.
Vidíme a porovnávame, v akých
podmienkach sa pláva v Piešťanoch
a v iných krajinách. Žiaľ, naše mesto
z toho vychádza vždy najhoršie. Pretekári aj verejnosť majú k dispozícii jediný plavecký 25-metrový bazén, ktorý je súčasťou hotela Sorea. Vďaka vedeniu hotela aj za to.
Pre tréningový proces dvoch plaveckých oddielov sú tu tri dráhy v skorých ranných a potom popoludňajších a večerných hodinách. Pre verejnosť a nás veteránov zostávajú
dve dráhy. Keď sa zídeme dvaja ale-
bo traja v rovnakom čase na tréningu, je mi ostatných plavcov z verejnosti ľúto. Skúste si rekreačne zaplávať vedľa trénujúcich plavcov,
vlny a špliechajúca voda vás skôr či
neskôr z bazéna vyženú a aj inokedy si to radšej rozmyslíte a zostanete sedieť doma pri televízore. A potom len podráždene reagujete na
výzvy k športovaniu a pohybovej aktivite. O to viac zamrzí, že za 25 rokov od „nežnej“ toto mesto nedokázalo urobiť nič pre jeden z najúspešnejších športov v Piešťanoch s takou
širokou základňou.
Pri našich podujatiach vidíme,
ako sa plávaniu venujú v okolitých
krajinách. Väčšina aj menších rakúskych miest má mestský bazénový komplex, kde sa tomuto športu
Piešťanskí vodnopólisti ovládli Prešovský pohár
Vodní pólisti Piešťan sa v rámci
prípravy na nový ročník súťaže zúčastnili turnaja s názvom Prešovský
pohár. Zápasy sa hrali v 25-metrovom bazéne vysokej školy v Prešove a Piešťanci mali za súperov Vrútky, Prešov a domácich kadetov. Muži
KVP Kúpele doplnení o kadetov prešli
turnajom bez zaváhania a všetky tri
stretnutia vyhrali vyššími rozdielmi.
Výsledky Kúpeľov:
 KVP – PVK Vrútky 16:9 (Ferančík 5, J. Berlanský 4, Polák a Žák po
2, Stančík, M. Berlanský, Vlachynský)
 Slávia PU Prešov – KVP 8:13
(Žák 5, J. Berlanský, Kalnický a Ferančík po 2, Filo, Adamkovič )
 Slávia PU Prešov (kadeti) –
KVP 9:15 (J. Berlanský 4, Filo a Ferančík po 3, Polák 2, Kalnický, Haberern, Vlachynský)
Zostava KVP: Klampár, Stančík,
Polák, Filo, Žák, Jakub Berlanský,
Kalnický, Haberern, Ferančík, Michal
Berlanský, Adamkovič, Vlachynský,
Kuna) R. Chlpek, foto: archív KVP
KVP Kúpele Piešťany
Slávia Prešov (kadeti)
PVK Vrútky
Slávia Prešov
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
44:26
34:34
37:39
24:40
9
6
3
0
kompas fanúšika
BASKETBAL
 4. 2. (streda) o 18.00 h Piešťanské Čajky – Flying Foxes
SVS Viena (Rak.) - hala Gymnázia
P. de Coubertina
HOKEJ
 3. 2. (utorok) o 18.00 h - ŠHK
37 Piešťany - MHC Mountfield Martin - Easton aréna
 5.-7. 2. (štvrtok-sobota) - Turnaj Vlada Dzurillu - Easton aréna
Tabuľka:
1.
2.
3.
4.
môžu venovať všetky vekové kategórie obyvateľov a dokonca aj v čase
usporiadania pretekov sú pre verejnosť prístupné ostatné zážitkové alebo plavecké bazény, fitnescentrum a saunový svet v areáli komplexu. Veľmi podobné je to aj vo Švajčiarsku, Poľsku a Česku a ja často
spomínam na areál v holandskom
Eindhovene, kde sa konali veteránske majstrovstvá Európy 2013.
Deťom aj trénerom pracujúcim v
takýchto podmienkach treba vysloviť uznanie. Veď robia dobré meno
nášmu mestu a v neposlednom rade
by sme mali vidieť to, že športujúce deti nesiahajú po alkohole, cigaretách a drogách. A na tom sa už dá
stavať, čo myslíte? Anna Kičinová
Foto: archív autora
Vodní pólisti KVP Kúpele prešli turnajom v Prešove bez zaváhania.
KOLKY
 3. 2. (utorok) o 18.00 h - MKK
Piešťany „A“ - Duslo Šaľa „A“ kolkáreň MKK
22
šport
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
Dokonalý obrat proti Trenčínu režíroval hetrikom Kutálek
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany privítali v utorok 27. januára na domácom ľade v považskom derby Duklu
Trenčín. Hostia vyhrávali po prvej
tretine 1:0 a v druhej tretine mali
dokonca trojgólový náskok. Ani ten
im však na bodový zisk nestačil.
Hráči ŠHK 37 sa nevzdali a nepriaznivý stav otočili. Hrdinom zápasu
bol útočník Tibor Kutálek, ktorý sa
ešte v druhej tretine hetrikom za
6:16 minúty postaral o vyrovnanie.
O tesnej výhre Piešťan 4:3 napokon
rozhodol v 43. min Branislav Rapáč.
Prvú dobrú príležitosť zápasu
mal v prvej minúte Šišovský, ktorý
však spomedzi kruhov namieril vedľa. Hostia sa dočkali v 4. minúte,
keď nedôraz Bučku pred bránou využil Hudec, ktorý dostal peknú prihrávku pred bránku a otvoril skóre.
Hoci havrani inkasovali, mali viac z
hry a vypracovali si niekoľko gólových šancí, no v bráne Trenčína chytal výborne Konrád. Najskôr v 9. min
lízla Petrášova strela tyčku, potom
sa vo vyloženej šanci ocitol Rais, no
ani nadvakrát nedokázal skórovať. V
14. min mohol vyrovnať Stupka, ktorý dostal peknú prihrávku od Peška,
Hviezda večera Tibor Kutálek nastrieľal Trenčínu hetrik v priebehu šiestich minút.
ale ani on Konráda neprekonal. V závere tretiny mali havrani presilovku
a Pašek si to pekným sólom namieril
pomedzi obrancov až do brejku, ani
on však vyrovnať nedokázal.
V úvode druhej časti sa dlho nič
vážnejšieho nedialo, až v 26. min udreli znova hostia. Havrani katastrofálne prepadli a dvaja Trenčania
ostali v útočnom pásme nepokrytí.
Nemec mal puk na hokejke, dlho nevedel, čo s ním, no napokon vystrelil
a puk aj so šťastím prepadol Rybárovi do brány. Takmer v polovici zápasu
viedli hostia už o tri góly, keď strelu Dudáša tečoval za Rybárov chrbát Nemec. V 33. min sa však dočkali Piešťanci. Prečíslenie dvoch proti
jednému zobral do vlastných rúk Kutálek a strelou do horného rohu znížil na 1:3. Trenčania museli chvíľu
nato brániť oslabenie o dvoch hráčov a potom aj o jedného, havrani
sa však nepresadili. To nahnevalo Kutálka, ktorý krátko po skončení presilovky šiel so spoluhráčom do prečíslenia, opäť zobral zodpovednosť
na seba a bombou prepálil Konráda
- 2:3. V 39. min bola dokonaná senzácia opäť v réžii Kutálka, ktorý dostal
prihrávku do brejku a samostatný
únik sebavedomo premenil a zavŕšil
svoj hetrik v priebehu šiestich minút
a 16 sekúnd.
Havrani boli zrazu na koni, čo využili aj na strelenie štvrtého gólu,
čím dosiahli dokonalý obrat. Po nevydarenej Leppänenovej strele sa k
puku pred bránou dostal Rapáč a poslal domácich do vedenia 4:3. Piešťany už svoj jednogólový náskok udržali, hoci hostia mali zopár šancí, a
po dokonalom obrate získali dôležité tri body.
Jozef Krišák, asistent trénera ŠHK
37: „Som rád, že sme sa nepoložili a
zo stavu 0:3 sme otočili zápas. Podarilo sa nám využiť presilovky, čo bolo
veľmi dôležité. Zlom nastal, keď sa
Kutálek nahneval a dal tri góly. Musím za výkon chalanom poďakovať a
získali sme ďalšie dôležité tri body
do tabuľky.“
Zostava ŠHK 37: Rybár – Brňák,
Rais, Šedivý, Kotaška, Leppänen, Jaborník, Bučka, Drgoň – Petráš, Peško,
Haring – Stupka, Holovič, Klempa
– Rapáč, Pašek, Kutálek – Románek,
Mišura, Vaculín
T. Horký, foto: L. Duračka
HAVRANI UDRELI DVAKRÁT V OSLABENÍ A NITRU ZDOLALI 3:2
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany zvíťazili v nedeľňajšom domácom zápase
47. kola extraligy nad hráčmi HK
Nitra tesne 3:2. Nitrania dvakrát
dokázali vyrovnať, no na presný zásah Kutáleka už nenašli odpoveď.
Havrani sa v zápase dokázali presadiť dvakrát pri vlastnom oslabení. Nitra klesla v tabuľkovom poradí
na piate miesto, Piešťany sú ôsme.
Súboje s Nitrou bývajú tradične
veľmi kvalitné a predpokladalo sa, že
to tak bude aj teraz. Zápas sa začal
pomerne zhurta. Už v druhej minúte mal gól na hokejke Novák, no blafákom Šúreka neprekonal. V 6. min
zasa Mezei prihrával Lelkešovi, ten
však tečoval vedľa. V 7. min si havrani zahrali prvú presilovku, ale výraznejšie sa v nej nedokázali presadiť. V 11. min vyskúšal strelu zápästím Mišura, no jeho pokus sa obtrel o
tyčku. V 14. min hrali havrani v oslabení, no to zahrali bravúrne. Nielenže sa Nitre ubránili, navyše dokáza-
li skórovať, keď Mišura pekne vtiahol puk do pásma, posunul Brňákovi
a ten prekonal Lakosila - 1:0.
Hneď v úvode druhej časti mohlo
byť vyrovnané. Teč H. Ručkaya smeroval do brány, no tam v poslednej
chvíli zasiahol Rais. V 23. min zasa
pekne tečoval Leppänenovu prihrávku Kutálek, ale len do Lakosila. Na
druhej strane mohli vyrovnať H. Ručkay či Tománek, ale Šúrek gól nepustil. Brankár domácich zožal potlesk
v 27. min, keď po Kutálkovej chybe vychytal Novotného. V 29. min
však vybehol z brány, zle rozohral,
puk sa dostal k voľnému Stümpelovi a ten rozhodeného Šúreka prekonal - 1:1. Havrani šli opäť do vedenia
v 32. min, keď nevydarenú strelu Jaborníka dokázal tečovať Rapáč a puk
skončil v sieti - 2:1. Hostia však dokázali opäť vyrovnať v 38. min, keď
sa sám pred bránou ocitol Tománek,
ktorý poslal puk do siete pomedzi
Šúrekove nohy - 2:2.
Tretia tretina sa začala tromi piešťanskými vylúčeniami. Všetky dokázali havrani ubrániť, navyše v poslednom opäť skórovali, keď strelu priamo z buly Lakosil neudržal a puk stojaci na bránkovej čiare dostal do siete Kutálek - 3:2. V 52. min sa rútil do
šance Stupka, no bol faulovaný, a tak
bolo nariadené trestné strieľanie.
Stupka však svoju príležitosť nevyužil, keď bránu hostí prestrelil. Nitrania sa ešte pokúšali vyrovnať, no ani
pri hre bez brankára sa nepresadili a
Piešťany si tak pripísali ďalšie víťazstvo na domácom ľade. Zápas patril
opäť k nadpriemerným, sledovalo ho
vyše 1600 divákov.
Jozef Krišák, asistent trénera ŠHK
37: „Som rád, že sa nám podarilo zopakovať bojovný výkon z predchádzajúcich stretnutí. O zápase rozhodlo ubránené oslabenie troch proti piatim. Potom sa nám podarilo dať
gól v oslabení, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný. Podržal nás brankár
Brankár ŠHK 37 Martin Šúrek prispel k víťazstvu nad Nitrou spoľahlivým výkonom.
Šúrek, ale všetci podali zodpovedný
výkon. Myslím si, že bol zápas lukratívny aj pre divákov.“
Zostava ŠHK 37: Šúrek - Rais, Brňák, Kotaška, Šedivý, Jaborník, Lep-
pänen, Drgoň, Bučka - Haring, Peško,
Petráš - Klempa, Holovič, Stupka Kutálek, Pašek, Rapáč - Vaculín, Mišura, Románek
T. Horký
Foto: L. Duračka
Snehová kalamita prekazila Reprezentácia sa predstaví na Slovakia
Cupe aj s Lušňákom a Miklíkom
duel Piešťan s Martinom
Piatkový duel 46. kola Tipsport extraligy medzi ŠHK 37 Piešťany a
MHC Mountfield Martin sa neuskutočnil, nakoľko snehová kalamita
znemožnila hokejistom Martina dopraviť sa do Piešťan. Tí uviazli v
zápche na diaľnici D1, kde sa vytvorila kolóna. Náhradný termín je
určený na 3. februára o 18.00 h.
Vstupenky zakúpené na piatkový
zápas budú platiť aj v utorok.
Pre snehovú kalamitu a pre problémy na cestách museli byť odložené
až tri extraligové zápasy. Stretnutia
Nitra - Poprad, Skalica - Žilina a napokon aj Piešťany - Martin sa odohrajú v náhradných termínoch. V piatok
spočiatku nič nenasvedčovalo tomu,
že by sa zápas s havranov s Martinom
nemal uskutočniť. Hosťujúci hráči vyrazili z Martina včas, no problém nastal na diaľnici pri Zamarovciach, kde
sa vytvorila zápcha. Predstavitelia
oboch klubov boli v neustálom telefonickom spojení a čakalo sa do 17.15
h, ako sa situácia vyvinie. Nakoľko vyzerala beznádejne, mužstvá sa dohodli na náhradnom termíne.Zápas sa
teda uskutoční v utorok 3. februára.
Situáciu martinského mužstva na
ceste objasnil manažér MHC Mountfield Martin Kalnický: „Boli sme možno kilometer za Žilinčanmi, takže aj
nás zastavila veľká dopravná zápcha
pred Zamarovcami. Z Martina sme
štartovali o 13.15 hodine, vedeli
sme, že situácia na cestách bude
komplikovaná, ale o Zamarovciach
sa vtedy ešte nevedelo. Do Piešťan
hráči ani neprišli. Mali sme však aj
menšie šťastie. V opačnom smere bol
náš prázdny autobus, takže hokejisti
len preskočili zvodidlá a nasadli do
autobusu smerujúceho do Martina.
Relatívne v dobrom čase sa tak vrátili domov.“
T. Horký
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Vůjtek nominoval na Slovakia Cup v Banskej Bystrici (5.-7. februára) kvalitný tím,
v ktorom sa predstavia aj dvaja
Piešťanci – Michel Miklík a Patrik
Lušňák. Na turnaji sa okrem Slovenska zúčastnia výbery Nemecka
a Švajčiarska.
Do národného mužstva sa vracia brankár Ján Lašák a šancu dostanú aj traja bronzoví medailisti z nedávnych majstrovstiev sveta hráčov
do 20 rokov Christián Jaroš, Peter
Cehlárik a Martin Réway. Premiérovo
sa v tejto sezóne v tíme objavia hráči Slovana Bratislava Michal Sersen,
Ladislav Nagy či Tomáš Surový. Hráči
majú zraz v utorok v Banskej Bystrici, trénerovi však na ňom budú chýbať viacerí hokejisti. „Hráči Slovana
priletia v stredu ráno z tripu, Jaroš
a Cehlárik hrajú v utorok ešte finále
Ligy majstrov a prídu neskôr,“ uviedol Vůjtek.
Hlavný kouč mal záujem aj o ďalších hokejistov z KHL. Šancu chcel
dať Milanovi Jurčinovi či Petrovi Podhradskému. „Hrajú v tom čase zápasy, KHL nie je prerušená. Nomináciou
by sme im asi urobili zle v kluboch.
Dohodli sme sa preto, že ich na akciu nenominujeme,“ vyjadril sa Vůjtek, ktorý svoj realizačný tím rozšíril o trénera brankárov Petra Jaroša
a mentálneho kouča Petra Bielika. „Myslím si, že máme k dispozícii
dosť silný tím. Už do Švajčiarska sme
podľa mňa išli s kvalitným výberom
a skončili sme tam zle. O kvalite je
pred podobným turnajom ťažké hovoriť. Do mužstva sme nominovali
všetkých, ktorých sme chceli. KHL sa
neprerušuje, kluby sa chcú dostať do
play-off a požiadali nás, aby sme ich
hráčov nebrali,“ vysvetlil tréner. Ve-
kový priemer súčasného výberu je
27,2 roka. Reprezentačnú premiéru
zažijú pod Urpínom Jaroš a Cehlárik.
Podľa reprezentačného trénera
pôjde do záverečnej prípravy na svetový šampionát zo súčasného tímu asi
80 percent hráčov. Vůjtek si už pomaly všíma aj vývoj NHL, s hráčmi zo
zámoria však o štarte na majstrovstvá sveta bude hovoriť najskôr na
prelome februára a marca. Slovensko bude mať na budúci
týždeň v akcii dva tímy, mladší výber
do 25 rokov sa predstaví na podujatí
vo Viedni. V jeho výbere figuruje aj
brankár ŠHK 37 Piešťany Denis Godla.
Program turnaja Slovakia Cup:
 štvrtok 5. februára: Slovensko - Nemecko (17.00)
 piatok 6. februára: Švajčiarsko - Nemecko (17.00)
 sobota 7. februára: Slovensko
- Švajčiarsko (17.00)
(th/sita)
šport
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
23
PIEŠŤANY OPÄŤ HOSTIA HOKEJOVÝ TURNAJ VLADA DZURILLU
Počas aktuálneho týždňa je v hokeji na programe reprezentačná prestávka, no v Piešťanoch si fanúšikovia užijú hokej dosýtosti. V Easton
aréne sa totiž uskutoční 14. ročník turnaja reprezentácií do 18 rokov – Turnaj Vlada Dzurillu.
V júli tohto roku bude už 20 rokov, keď hokejový svet navždy opustil legendárny brankár, trojnásobný
majster sveta a držiteľ troch olympijských medailí Vlado Dzurilla. Na
počesť najlepšieho slovenského hokejistu 20. storočia organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja Turnaj
V. Dzurillu.
Už štrnásty ročník tejto kvalitnej
medzinárodnej konfrontácie hokejistov do 18 rokov sa uskutoční v dňoch
5.-7. februára. Na ľade v Easton arény sa predstaví štvorica reprezentačných tímov – hráčov do 18 rokov Nemecka, Švajčiarska, Slovenska a o
rok starší výber Slovákov. Posledné
dva ročníky ovládla slovenská osemnástka, ktorá sa tento týždeň stretne
v priamom súboji so súpermi zo skupiny z aprílových majstrovstiev sveta vo švajčiarskom Zugu. Bude zaujímavé sledovať momentálny stav pripravenosti zverencov trénera Antona
Bartánusa. Rovnako aj to, z akého
kádra bude vyberať na budúcu sezónu do projektu „dvadsiatky“ Ernest
Bokroš, ktorý doviedol v Kanade juniorov k bronzovým medailám.
V predchádzajúcich ročníkoch naznačovali v Piešťanoch svoj veľký talent mnohí reprezentanti, nielen slovenskí. Z našich môžeme spomenúť
aspoň niekoľko mien - Martin Réway, Peter Cehlárik, Christián Jaroš aj Denis Godla, ktorý si dvakrát
za sebou vybojoval honor najlepšieho brankára.
Nominácia na Turnaj V. Dzurillu:
Káder SR „18“: Martin Andrisík,
Martin Bodák, Samuel Buček, Vladimír Cibulka, Marek Hecl, Patrik Kolesár, Ján Kožiak, Matúš Mihalko, Patrik
Oško, Oliver Pataky, Matej Pokorný,
Boris Sádecký, Marek Sloboda, Miro-
rek, Matej Moravčík (Mhk 32 Liptovský Mikuláš), Maroš Surový (HC ´05
Banská Bystrica), Peter Kuzmin (HC
Slovan Bratislava), Christián Michalčin (HC Košice), Jakub Garay (MMHK
Nitra), Dávid Hrenák (HK Dukla Trenčín), Kristián Pospíšil (EC Red Bull
Salzburg/Rak.), Jakub Meliško, Jakub Tatar (Piráti Chomutov/ČR), Jozef Huňa, Matej Paločko (HC Bílí Tygři
Liberec/ČR), Šimon Petráš (HC Plzeň
1039/ČR), Dávid König (MMHK Nitra)
(th/SZĽH), foto: L. Duračka
Posledné dva ročníky turnaja ovládla slovenská osemnástka. Dočká sa „hetriku“?
slav Struška, Dominik Trška, Andrej
Vadovič, Peter Valent (všetci Projekt
SR 18), Radovan Bondra (HC Košice),
Andrej Hatala (HK Dukla Trenčín), Samuel Solenský (HC Bílí tygři Liberec/
ČR), Vojtech Zeleňák (HC Sparta Praha/ČR), Patrik Hrehorčák, Matej Mu-
rín, Miloš Roman, Michal Roman (HC
Oceláři Třinec/ČR), Filip Lešťan (Lulea HF/Švéd.), Martin Fehérváry (IF
Malmö Redhawks/Švéd.)
Káder SR „19“: Adrián Holešinský, Jakub Emil Mendrej, Stanislav
Škorvánek (MsHKM Žilina), Matej Flo-
Futbalisti MFK Vrbové začali prípravu na jarnú časť
Účastník tretej futbalovej ligy - MFK Vrbové - už
začal zimnú prípravu na odvetnú jarnú časť súťaže a my sme pre vás pripravili zopár aktuálnych informácií z jeho tábora.
Na prvom tréningu po zimnej dovolenke privítal tréner Martin Sedláček a jeho asistent Peter
Gažík nasledovných hráčov: Amcha, Andrísek, Mišura, Ďuračka, Tomáš Gažík, Sumer, Labuda, Zelenay, Petenyi a Bukovčák. Neskôr sa k nim pridali Michálek a Šimor. Adi Saar sa vráti asi začiatkom februára. M. Kováčovi, Dovičovičovi a Kolní-
kovi skončilo hosťovanie. Ondrejkovič a Bočko sú
na skúške, Kurinec a Spál si zatiaľ hľadajú angažmán. Lackovič zatiaľ netrénuje a Kuťka s Poláčkom asi vo Vrbovom definitívne končia.
K futbalistom, ktorí začali prípravu, pribudne Kubica zo Senice a zrejme ďalších päť hráčov.
Hráči budú trénovať štyrikrát do týždňa, dvakrát
na umelej tráve v Krakovanoch a dvakrát na tréningovom ihrisku MFK. Rehabilitáciu majú zaistenú na vrbovskom štadióne, kde sa chystá sprevádzkovanie sauny s ochladzovacím bazénom a pre
vodoliečbu je zabezpečená nová vaňa na podvodné masáže. Prebieha aj rekonštrukcia vonkajších
i vnútorných WC. O ďalších novinkách vás budeme priebežne budeme informovať.
Futbalisti majú naplánované aj prípravné stretnutia: Boleráz (7. 2.), Trebatice (14. 2.), Jaslovské Bohunice (21. 2.), Senica (24. 2.) a pred začiatkom jarnej časti s Břeclavou (7. 3.). V zápasoch však ešte môžu nastať zmeny, hlavne kde sa
bude hrať, či na umelej tráve, alebo, ak počasie
dovolí, aj vonku na tráve.
Peter Sedláček
Zimná príprava je v plnom prúde aj v Trebaticiach
Na prvom tréningu v tomto roku, v
utorok 20. januára, sa stretli futbalisti OFK Trebatice, ktorí budú trénovať v domácich podmienkach.
Budú využívať plochu štadióna, dochádzať budú na umelú trávu do
Piešťanoch a využijú aj novootvorenú halu Matchpoint v Trebaticiach vedľa štadióna.
S mužstvom sa nebudú pripravovať hráči Rapavý a Valovič. Zo zdravotných dôvodov musel ukončiť aktívnu činnosť brankár Filip Hadviga, ktorému vedenie OFK ďakuje
za zodpovedný prístup, ako aj dobrú reprezentáciu klubu. Brankársky
post by mal obsadiť skúsený Ján Ve-
Futbalisti OFK Trebatice sa budú pripravovať prevažne v domácich podmienkach.
Okresné kolo v basketbale
ovládli piešťanskí gymnazisti
Na prelome januára a februára sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale študentov stredných škôl. V hale
Gymnázia Pierra de Coubertina sa za účasti siedmich
stredných škôl z Piešťanského okresu odohrali zápasy
v dvoch skupinách. Do finále sa napokon dostalo Gymnázium P. de Coubertina a Stredná odborná škola technická a piešťanskí gymnazisti vyhrali 23:5, čím sa stali majstrami okresu. V súboji o tretie miesto si poradilo Gymnázium J. B. Magina Vrbové so Strednou odbornou školou obchodu a služieb 12:2. Za najlepšieho
hráča vyhodnotili Richarda Pecníka z Gymnázia P. de
Coubertina.
P. Sedláček
selý, ktorý naposledy chytal v Jalšovom, a do prípravy sa zapojili Ivan
Kurinec z Vrbového, ktorý v minulosti v Trebaticiach hrával, Anton Sereda zo Šterús a očakáva sa aj príchod
Lukáša Kirku.
Na rozohranie je pripravených asi
sedem zápasov, z toho päť na umelej tráve v Piešťanoch v termínoch
4. 2. - Majcichov, 7. 2. - Siladice,
11. 2. - Boleráz, 14. 2. - MFK Vrbové, potom na umelej tráve v Brezovej pod Bradlom s Rohožníkom a
28. 2. asi na prírodnej tráve v Jaslovských Bohuniciach.
Peter Sedláček
Ilustr. foto: (th)
Majstri okresu v stolnom
tenise sú školáci z Chtelnice
Na Základnej škole (ZŠ) na Mojmírovej ulici
sa v utorok 27. januára uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise družstiev žiakov
ZŠ, ktoré zorganizovalo CVČ Ahoj Piešťany
v spolupráci ZŠ Mojmírova.
Turnaja sa zúčastnilo osem škôl z okresu
Piešťany, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých víťazi hrali o konečné prvenstvo a družstvá na druhých priečkach bojovali
o tretie miesto. V oboch skupinách sa presadili
favoriti. ZŠ Chtelnica a ZŠ Mojmírova suverén-
nym spôsobom bez straty jediného zápasu postúpili do finále. To prinieslo dramatickú koncovku, keď sa o víťazovi rozhodovalo v poslednom siedmom zápase. Lepšie nervy mal napokon Mikuš, ktorý víťazstvom 3:1 zabezpečil ZŠ
Chtelnica titul. Chtelničania v zložení S. Mrázik, O. Hečko, M. Mikuš a J. Lukáčik zvíťazili
tesne 4:3. V súboji o 3. miesto vyhrala ZŠ Školská Vrbové nad ZŠ Brezová Piešťany. Najlepšími hráčmi turnaja boli O. Hečko (ZŠ Chtelnica) a Brennesel (ZŠ Mojmírova).
(ps)
PROGRAM TURNAJA:
 Štvrtok 5. 2.
13.30: SR „19“ – Nemecko „18“
17.00: SR „18“ – Švajčiarsko „18“
 Piatok 6. 2.
13.30: SR „19“ - Švajčiarsko „18“
17.00: SR „18“ – Nemecko „18“
 Sobota 7. 2.
11.00: Švajčiarsko „18“ Nemecko „18“
14.30: SR „18“ – SR „19“
Kolkári MKK majú už
sedembodový náskok
Líder prvej ligy západ, kolkári
MKK Piešťany, v posledných dvoch
kolách súperov valcovali na plnej
čiare. Najskôr jednoznačne zdolali Nové Mesto nad Váhom 8:0,
o týždeň neskôr si s rovnakým výsledkom poradili s rezervou Dusla Šaľa.
Formu A-družstva si najskôr v
18. kole „odskákali” hráči ZKK
Nové Mesto, keď síce prvé dráhy
domácim Piešťancom nevyšli, ale
v ďalšom priebehu súperovi nedali šancu a záverečný rezultát 8:0
rozdielom 314 kolkov bol až priepastný. Z domácich najlepšie gúľal
Meliš, keď zvalil 593 kolkov.
V 19. kole cestovali kolkári MKK
do Šale na zápas proti domácej rezerve. Vzhľadom na stav kolkárne
bol pred začiatkom z piešťanskej
strany rešpekt, ale pozícia oboch
družstiev na opačných častiach tabuľky jasne velila duel vyhrať. Nakoniec bodovali všetci hráči MKK a
bol z toho opäť debakel 8:0. Najlepšie gúľal Peter Gocký (572). Nakoľko Rakovice prehrali v Pobedime 1:7, náskok Piešťan sa zvýšil
na sedem bodov.
B-družstvo bojuje, naopak, o
záchranu. Najskôr síce podľahlo
doma Hlohovcu 2:6, ale potom po
výbornom výkone porazilo Nové
Mesto nad Váhom 6:2 a dostalo sa
nad čiaru zostupu, čaká ho však
ešte ťažkých 11 kôl.
Výsledky - 18. kolo: MKK „A“
- ZKK Nové Mesto nad Váhom 8:0
(3437:3123), MKK „B“ - KKS Hlohovec 2:6 (3264:3303), 19. kolo: Slovan Duslo Šaľa „B“ - MKK „A“ 0:8
(3085:3215), ZKK Nové Mesto nad
Váhom - MKK „B“ 2:6 (3365:3397)
„Áčko“ hrá v ďalšom kole už v
utorok 3. februára o 18.00 h so Šaľou „A“, nakoľko Šimon Dúbrava
bude reprezentovať Slovensko na
Svetovom pohári U23. M. Schmidl
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA,
INZERCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, tel.: 033/734 24 00, e-mail: [email protected], e-mail: [email protected] / Šéfredaktor:
Ing. Ján Karásek - [email protected] / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Jozef Vojčiniak - [email protected] / Športový redaktor: Tomáš Horký [email protected] / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / Registračné číslo: EV 3263/09 / ISSN 1339-0600 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press,
a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz:
1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskydennik.sk
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Odoslaním SMS/e-mailu/kupónu súhlasím so spracovaním zaslaných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) na dobu neurčitú spoločnosťou WINTER média, a.s., výhradne na účely redakčné a marketingové. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. V prípade získania výhry súhlasím s jej doručením prostredníctvom
tretej osoby, t.j. spoluorganizátora súťaže. Zaslané materiály a fotografie redakcia nevracia.
24
Číslo 6 Utorok 3. februára 2015
šport
D. Cibulková po štvrťfinále grandslamu:
Serena snáď nebude hrať večne
FED CUP: CIBULKOVÁ
REPREZENTOVAŤ NEBUDE
Dominika Cibulková napokon nebude v tíme slovenských tenistiek na
stretnutie Pohára federácie, ktoré
odohrajú Slovenky 7.-8. februára
v Holandsku. Piešťany však v tíme
reprezentácie budú mať zastúpenie, a to prostredníctvom Magdalény Rybárikovej.
„Po dlhom zvažovaní ohľadom
nasledujúceho fedcupového zápasu v Holandsku som sa napokon rozhodla, že sa nezúčastním, čo ma
veľmi mrzí. V nasledujúcom období mám pred sebou ďalšie podujatia
na ‚harde‘, kde obhajujem viac bodov, preto si chcem najprv oddýchnuť a dobre sa na ne pripraviť, čo
by pri fedcupovom stretnutí v Holandsku na inom povrchu, teda na
antuke, skomplikovalo môj ďalší turnajový plán. Zároveň by hrozilo, že
sa opäť ozve moje chronické zranenie, ktoré sa pri rýchlom prechode
na iný povrch vždy prejaví. V tíme
máme ďalšie veľmi kvalitné hráčky
a verím, že zvládnu tento zápas aj
bezo mňa. Teším sa na ďalší fedcupový zápas, v ktorom by som chcela
nastúpiť,“ uviedla vo svojom stanovisku D. Cibulková.
V kádri zostali M. Rybáriková, Karolína Schmiedlová a Kristína Kučová, pribudla k nim 17-ročná mladšia
zo sestier Schmiedlových Kristína.
Jana Čepelová sa zotavuje po zápale pľúc, chýba aj Daniela Hantuchová. Prvý raz v slovenskej fedcupovej
histórii budú v družstve dve sestry.
„Dominika sa po návrate z Austrálie takto rozhodla. Pod jej absenciu
sa podpisuje okrem iného aj zmena
povrchu, keďže v Holandsku sa hrá
na antuke a ona má aktuálne v pláne turnaje na tvrdých povrchoch,“
uviedol kapitán tímu Matej Lipták.
(sita)
Piešťanská hokejistka Gabriela Žitňanská sa opäť predstaví v ženskej reprezentácii.
Žitňanská po zranení
opäť v reprezentácii
Jednou z posledných previerok slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie na aprílový turnaj B-skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v čínskom Pekingu bude februárový Turnaj štyroch krajín v Budapešti. Ženský výber SR pod vedením trénera Andreja Schöbera,
v ktorom figuruje aj Piešťanka Gabriela Žitňanská, po ňom odohrá už
len dve prípravné stretnutia s reprezentáciou Česka 25. a 26. marca v Bratislave.
„Štart na turnaji v Budapešti je
pre nás veľmi dôležitý z viacerých
dôvodov. Stretneme sa na ňom s kvalitnými súperkami - s Francúzkami a
Dánkami, ktoré sú o kategóriu vyššie, a domácimi Maďarkami, ktoré zostúpili práve do našej divízie,“
povedal kormidelník ženskej reprezentácie Schöber a dodal: „Navyše
si budeme môcť preveriť výkonnosť
hráčok, ktoré z objektívnych príčin
- či už zdravotných, alebo pracovných - nemohli počas sezóny dopo-
siaľ absolvovať reprezentačný test.
Z januárového úspešného tímu junioriek dostanú príležitosť viaceré
hráčky - Lenka Čurmová, Radka Trebuľová, Lucia Záborská, Iveta Klimašová, Tatiana Ištocyová, Angelika Zálešáková. Zranenia vyradili z nominácie Alexandru Gáborčíkovú a Gabrielu Žitňanskú, Monika Kvaková je
po zranení a Petru Pravlíkovú s Viktóriou Ihnaťovou stopli povinnosti v
ruských kluboch. Bolo by len dobré,
keby naše zverenkyne nadviazali na
výborný záver turnaja v Monthey,
kde zdolali domáce Švajčiarky, bronzové na ZOH 2014. Hra by mala zodpovedať pokročilému štádiu sezóny.
Popri športovej stránke sa zameriavame aj na mentálnu stránku kandidátok, pretože pre náročnosť vystúpenia v Ázii, ako napokon vieme z
účasti na MS 2007, potrebujeme na
svetovom šampionáte nielen fyzicky a herne dobre pripravené hráčky,
ale aj psychicky odolné hokejistky.“
(sita), foto: archív G. Ž.
Slovenská tenistka Dominika Cibulková mala minulú stredu ďaleko od
prípadného štvrtého triumfu nad
úradujúcou líderkou renkingu WTA.
Američanke Serene Williamsovej
podľahla vo štvrťfinále melbournských grandslamových Australian
Open 2:6, 2:6.
„Je veľmi ťažké hodnotiť takýto zápas. Zároveň je to však úplne
ľahké. Serene sa od prvej do poslednej lopty darilo plniť hlavný zámer,
s ktorým nastúpila: rozbombardovať ma servisom a returnom. Väčšinou jej to proti mne vychádza a aj
teraz ma dostávala pod tlak takým
spôsobom, ako to dokáže máloktorá
súperka, ak vôbec nejaká. V tomto
je Serena najlepšia zo všetkých. Ukázala, že je zaslúžene na čele rebríčka,“ skonštatovala Cibulková v konferenčnom telefonáte so slovenskými
médiami a pokračovala: „Budem musieť nájsť odpoveď na jej hru, zbaviť
sa rešpektu zo sily jej úderov. Niekedy sa mi to však zdá byť nemožné a
len si hovorím, že ona hádam nebude hrať večne.“ Proti 33-ročnej Američanke má skóre 0:5. Cibulková v osemfinálovom štvrtom kole v troch setoch dala 44 „winnerov“ bieloruskej bývalej jednotke Viktorii Azarenkovej, v osmičke
iba 13 víťazných úderov v porovnaní s 31 od S. Williamsovej. „V mnohých zápasoch zaháňam súperky do
kúta, teraz som v ňom bola ja. Nebolo to v mojich rukách. Nedostala som sa k mojej hre, ona to do
dvoch-troch úderov ukončovala, a
keď sa mi občas aj naskytli šance vo
výmenách, hrala som s panikou. Robila som chyby, ktoré normálne nerobím,“ rekapitulovala 25-ročná odchovankyňa piešťanského tenisu a
Dominika Cibulková spolu s trénerom Matejom Liptákom. Foto: facebook D. C.
doplnila: „Vedela som, čo ma čaká,
bola som dobre pripravená, ale je
iné rozprávať sa o taktike a iné plniť ju na kurte. Dostávala som bomby zľava, sprava, zhora, zdola, ocitala som sa pod strašným tlakom. Jasné, že už po pár gemoch som z toho
nebola vo svojej koži. Môžem si vyčítať, že som nejaké veci neurobila
lepšie, keď je však Serena v takejto
forme, nedá sa s ňou hrať. Nepredviedla som najhorší výkon, ale bolo
to o tom, čo mi súperka dovolila.“
Zverenkyňa Mateja Liptáka Cibulková neobhájila vlaňajšie finále na
južnej pologuli a k 2. februáru klesne z Top 10 na 18. priečku v počítačovom poradí, v úvode sezóny však
prevládajú pozitíva: „Samozrejme,
že hodinu po prehre som pociťovala frustráciu, ale celkovo si z Australian Open znova odnášam pekné
spomienky. Najsilnejším momentom
bolo premenenie mečbalu proti Aza-
renkovej. To sú okamihy, pre ktoré
tak makám. Z takýchto vecí človek
čerpá silu v horších chvíľach. Som
šťastná z toho, kde sa herne aj mentálne nachádzam. Fyzicky i psychicky som na tom dobre a chcem v tom
pokračovať. Každý sa ma v tomto období pýtal na obhajobu melbournského finále a myslím si, že som sa s
tým vyrovnala výborne. Dodáva mi to
veľké sebavedomie a v tomto trende chcem pokračovať. Proti Azarenkovej som zahrala vari ešte lepšie,
ako som si počínala na tomto turnaji
vlani. Pociťovala som hlad po tenise a zápasoch, hneď fungovali veci,
na ktorých sme v príprave pracovali.
Ono je to však aj o športovom šťastí - koho človek dostane v nejakom
kole. Škoda, že ma už vo štvrťfinále zastavila takáto súperka. Rozbila som tu nejaké hráčky, dnes Serena rozbila mňa. Či som si trúfala na
titul? Raz uvidíme...“
(sita)
Čajky pôjdu po výhre nad Spišiačkami
do play-off z druhého miesta
Basketbalistky Piešťanských Čajok
odohrali uplynulý týždeň dva zápasy. Najskôr v rámci CEWL zvíťazili v Ostrave 58:46, v nedeľu potom doma zničili Spišskú Novú Ves
v pomere 91:54, čím si zabezpečili, že do play-off extraligy pôjdu z
druhého miesta.
 SBŠ Ostrava - Čajky 46:58
(11:19, 23:19, 3:9, 9:11)
Čajky sa v rámci CEWL predstavili v stredu v Ostrave, kde od začiatku zápasu mali viac z hry a prvú
štvrtinu vyhrali v pomere 19:11. Náskok si udržali aj do konca prvého
polčasu (38:34). Čajky pokračovali v
nastolenom trende aj po prestávke
a súperkám odskočili v tretej štvrtine na rozdiel desiatich bodov 47:37.
V poslednej časti sa hra mierne vyrovnala, no Piešťanky si dokázali náskok udržať, ba dokonca aj navýšiť.
Konečný rezultát tak vyznel 58:46 v
prospech Čajok.
Zostava/body Čajok: Krč-Turbová
6, Bartoňová 8, Felixová 9, Bartánusová 14, M. Páleníková 8 (Tatham 9,
Stehlíková 4, T. Páleníková, Dudášová, Zentková, Horvátová)
 Čajky – Rücon Spišská Nová Ves
91:54 (26:17, 27:9, 22:9, 16:19)
Po sobotňajšej výhre Good Angels
Košice na palubovke MBK Ružombe-
Romana Stehlíková prispela k víťazstvu
nad Spišskou N. Vsou šiestimi bodmi.
rok bolo jasné, že do play-off tri kolá
pred koncom nadstavby pôjde obhajca titulu z prvej pozície. V nedeľnom
zápase mohli Piešťanské Čajky víťazstvom získať istotu druhého miesta.
Domáce hráčky vedomé si tejto skutočnosti začali veľmi koncentrovane
v obrane a od úvodných minút nedovolili hostkám takmer nič. Po získaní lopty hrali jednoducho a rýchlo dopredu, efektivita rýchlych protiútokov bola rozhodujúcim faktorom víťazstva, veď už v tretej minúte zakončili Čajky tretí rýchly protiútok. Okrem 50-percentnej úspešnosti
streľby za dva body pridali Piešťanky rovnakú úspešnosť aj za tri body.
V trestných hodoch dosiahli úspešnosť vyše 90 percent. Po druhej štvrtine mali Čajky dostatočne pohodlný
náskok, no i tak hrali pozorne v obrane a rýchlo dopredu. Najväčší náskok dosiahli v 32. minúte (80:35). V
domácom družstve bodovali všetky
hráčky, dvojcifernú hranicu dosiahli Tatham, Bartoňová, Páleníková T.
a Krč-Turbová. V drese hostiek boli
dvojciferné Feketeová a Stašová.
Zostava/body Čajok: Krč-Turbová
10, Stehlíková 6, Bartoňová 13, Bartánusová 8, Tatham 22 (T. Páleníková 12, Felixová 7, Dudášová 9, Zentková 4) (th/md), foto: L. Duračka
Download

3030 eur - Základná škola s materskou školou Podolie