TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
1
Solunum Durması
Solunum hareketlerinin durması ile
vücudun ihtiyacı olan Oksijenden
yoksun kalmasıdır.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
2
Kalp Durması
Bilinci kapalı bir kişide kalbin
pompalama işini yapamamasıdır
5 dk. İçinde müdahale edilmezse
beyin hasarı olur.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
3
Temel Yaşam Desteği
Hayat kurtarmak için hava yolu
açıklığı sağlandıktan sonra,
solunumu ve/veya kalbi durmuş
kişiye Yapay Solunum ile Kalp
Masajı yapılmasıdır.
İLAÇSIZ YAPILIR.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
4
Temel yaşam desteğine başlarken ;
Çevrede biri varsa hemen 112 aratılmalıdır.
İlkyardımcı yalnız ise yetişkinde önce 112
sonra TYD
Boğulma ve travmalı yetişkinde önce 30/2 5
tur, sonra 112 aranır.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
5
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
6
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
7
Hava Yolunun Açılması
Bilinci kapalı bütün yaralılarda solunum
yolu kontrol edilmelidir.
Herhangi bir yabancı madde solunum
yolunu tıkayabilir ya da
Dil geriye kayabilir.
Ağız içi kontrol edilerek yabancı cisim
varsa temizlendikten sonra hastaya
Baş-çene pozisyonu verilir.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
8
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
9
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
10
Baş – Çene Pozisyonu




Bir el alına yerleştirilir,
Diğer elin iki parmağı çenenin altına
yerleştirilir,
Baş geriye doğru itilir.
Böylece hava yolu açıklığı temin edilir .
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
11
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
12
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
13
Solunumun Sağlanması
Bak : Gözlerimizle göğüs kafesinin
solunum ile birlikte inip kalkmasını
Dinle: Kulağımızla ağızdan yada
burundan çıkan havanın sesini
Hisset :Yanağımızla ağız yada burundan
çıkan havanın sıcaklığı ve akımını kontrol
ederiz.
5 sn solunum kontrolünden sonra
Solunum yoksa tıbbi yardım istenir (112),
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
14
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
15
Yapay Solunuma başlamadan önce
SOLUNUMUN OLMADIĞINDAN
KESİNLİKLE EMİN OLUNUZ
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
16
Yapay Solunum



Ağızdan ağza tekniği için yaralıya
Baş-Çene pozisyonu verilir,
Alındaki elin baş ve işaret parmakları ile
burun kanatları hava dışarı kaçmayacak
şekilde kapatılır,
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
17
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
18
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
19
İlkyardımcı, yaralının ağzını hava
kaçmayacak şekilde kendi ağzı ile kavrar,
Akciğerlere 400-600 ml hava gidecek şekilde
Yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak
kadar
her biri 1 saniyenin üzerinde 2 kurtarıcı
nefes verip havanın geriye çıkıp-çıkmadığını
kontrol eder.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
20
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
21
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
22


Hava gitmiyorsa Baş-Çene pozisyonu
düzeltilir,
Yine gitmiyorsa tıkanıklık değerlendirilir
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
23
Bu şekilde verilen hava hayati organları
koruyacak yeterli oksijene (%16-18)
sahiptir,
Bebeklerde ağızdan ağız ve buruna
Çene kilitlenmesi gibi durumlarda da
yapay solunum ağızdan buruna hava
verilerek yapılır.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
24
Dış Kalp Masajı
Yaşam belirtileri ve solunum yoksa
İki kurtarıcı soluk verildikten sonra
dış kalp masajına başlanır.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
25
Kalp basısı göğüs kemiğinin üst
ve alt uçunun ortasına (göğsün
merkezine ) yapılır.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
26
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
27
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
28
Her iki elin baş ve işaret parmakları ile
iki eşit “C” oluşturulur
Bir işaret parmağı İman Tahtasının alt
ucuna- diğeri üst ucuna yerleştirilir
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
29
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
30



Baş parmaklar ortada birleştirilir
Bir el kaldırılır, topuğu diğer baş
parmağın üstüne koyulur
Bu elin üzerine diğer el yerleştirilir,
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
31
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
32
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
33
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
34
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
35
Her iki el parmakları birbirine
kenetlenir ve parmak uçlarının hastaya
temas etmemesine dikkat edilir
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
36
Eller sabit,
Dirsekler ve omuz düz ve yaralının
vücuduna dik olacak
şekilde tutulur
Tüm dış kalp masajı boyunca bel
kasları kullanılır
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
37
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
38
Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri
4-5 cm içe çökecek şekilde,
Göğüs ön arka çapı 1/3 oranında
çökecek şekilde, ritmik olarak sıkıştırmagevşetme şeklinde bası uygulanır
Dakikada 100 bası uygulanmalıdır
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
39
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
40
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
41
Yapay solunum ve dış kalp masajı
30/2 olarak uygulanır
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
42



Temel Yaşam Desteğine
Sağlık personeli gelene kadar
Yaralı yaşam belirtileri gösterene kadar
devam edilir
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
43
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
44
Çocuklarda (1-8 Yaş)
Temel Yaşam Desteği



Çevre güvenliği sağlanır
Çocuğu hafifçe sarsarak bilincini
kontrol etme
Bilinç kapalıysa çevrede birilileri varsa
112 yi aratma ,birileri yoksa 30/2
göğüs basısının 5 tur uygulamasından
sonra 112 yi arama
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
45


BİYEM
Ağız kontrol edilerek yabancı cisim
temizlenir
Baş-Çene pozisyonu verilir
Temel Yaşam Desteği
46
Çocuğun hava yolu açıldıktan sonra,
Solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi
ile 5 sn değerlendirilir,
Solunum ve canlılık belirtileri yoksa
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
47
Hemen
Ağızdan ağıza ya da
Ağızdan ağız ve buruna tekniği ile
2 kez hava üflenerek başlanır
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
48
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
49
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
50
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
51
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
52
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
53
Kalp masajı tek elle basılarak yapılır,
Bası noktası yetişkinlerde olduğu gibi
belirlenir. Büyük çocuklarda tek elin
basısı yetersiz görülürse yine
yetişkinlerdeki gibi uygulama yapılır,
Çocuklarda dakikada 100 bası
uygulanır,
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
54
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
55
Bası ile göğüs boşluğu 2.5-5 cm
çökecek şekilde
30/2 olacak şekilde uygulama
yapılır.
TYD ‘ne sağlık personeli gelinceye
kadar yada yaşam belirtisi görünceye
kadar devam edilir.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
56
Bebeklerde (0-1Yaş)
Temel Yaşam Desteği
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
57
Çevre güvenliği sağlanır.
Bebeğin topuğuna hafifçe vurarak
bilinç kontrolü
Bilinç kapalı çevrede birileri varsa 112
aratılır
İlkyardımcı yalnız ise 5 kurtarıcı
solunumdan sonra 30/2 bası 5 tur
uygulayıp, sonra 112
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
58




Ağız içi göz ile kontrol edilir
Yabancı cisim görünüyorsa iki parmak
ile çıkarılır. Eğer görünmüyorsa kör
dalış yapılmaz.
Baş-çene pozisyonu için baş hafifçe
geriye eğilir
Solunum 5 sn süre ile Bak-Dinle-Hisset
ile kontrol edilir.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
59




Yaşam belirtileri ve solunum yoksa
Temel Yaşam Desteğine başlanır.
Bir ağız dolusu nefes alarak ağzı
bebeğin ağız ve burnunu içine alacak
şekilde yerleştirilir.
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yetecek
kadar her biri
1 sn üzerinde 5 kurtarıcı nefes verilir ve
havanın geriye çıkışı kontrol edilir.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
60
5 Kurtarıcı soluktan
sonra Kalp Masajına başlanır
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
61





Kalp basısı için bebeğin iki memesi
arasındaki hayali çizginin ortasına bir
elin orta ve yüzük parmağı yerleştirir.
Parmaklar bitişik ve göğse dik
tutularak ,
İki parmakla göğüs kemiği 1-1,5 cm
aşağı inecek şekilde bası uygulanır
Bu işlem dk.da 100 kez uygulanır
30/2 oranında uygulamaya devam
edilir.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
62
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
63
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
64
Hava Yolu Tıkanıklığı Nedir?
Hava yolunun; solunumu
gerçekleştirmek için gerekli
havanın geçişine engel olacak
şekilde tıkanmasıdır.
Tam tıkanma-kısmi tıkanma
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
65
Havayolu Nasıl Kapanır
Bilinci açık kişide yabancı cisimler,
bilinci kapalı kişide ise; dil ya da
yabancı cisimler havayolunu
kapatır.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
66
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
67
Kısmi Tıkanma Belirtileri
Öksürür
Nefes alabilir
Konuşabilir
Bu durumda hastaya dokunulmaz,
öksürmeye teşvik edilir.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
68
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
69
Kısmi Tıkanıklıkta İlkyardım



Eğer kişinin hava yolunda yeterli hava
giriş çıkışı mevcutsa,
Yaralı öksürmeye teşvik edilmeli,
yakından izlenmeli ve başka bir
girişimde bulunulmamalıdır.
Yaralının arka tarafında yer alınmalıdır.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
70
Kazazede bulunduğu pozisyonda bırakılmalıdır.
Solunum ve öksürüğü zayıflarsa ya da
kaybolursa ve morarma saptanırsa derhal
girişimde bulunulmalıdır.
Belirgin bir yabancı cisim, yerinden çıkmış
veya gevşemiş takma dişleri varsa bunlar
yerinden çıkarılır.
Eğer yabancı cisim görülemiyorsa ve hastanın
durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada
anlatılan uygulamalara başlanır.
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
71
Tam Tıkanma Belirtileri




Nefes alamaz,
Acı çeker, ellerini boynuna götürür,
Konuşamaz,
Rengi morarmıştır,
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
72
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
73
Tam Tıkanıklıkta
Heimlich Manevrası
(Karına bası uygulama)
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
74
Arkadan sarılarak gövdesi kavranır,
Bir elin baş parmağı midenin üst
kısmına; göğüs kemiği (iman tahtası)
altına gelecek şekilde yumruk yaparak
konur. Diğer el ile yumruk yapılan el
kavranır
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
75
Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru
bastırılır,
Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim
çıkıncaya kadar tekrarlanır,
Nabız ve solunum değerlendirilir,
Tıbbi yardım istenir (112)
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
76
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
77
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
78
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
79
Bebeklerde Tam Tıkanıklığın
Açılması
Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine
sırtüstü yatırılır,
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla
bebeğin çenesi kavranarak baş-çene
pozisyonu korunur boyun zedelenmeden
yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir,
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına
kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
80
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
81
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
82
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
83
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
84
Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak
sırtüstü çevrilir,
Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır,
Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak
sırtüstü şekilde tutulur,
5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt
kısmına kalp basısı yapılan noktaya eğik bir
şekilde baskı uygulanır,
Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir,
Tıbbi yardım istenir (112).
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
85
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
86
BİYEM
Temel Yaşam Desteği
87
Download

Temel Yaşam Desteği