VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Ročník XLI
13. júl 2009
Čiastka 15
O b s a h:
47.
Listina registrovaných odrôd
47
LISTINA
REGISTROVANÝCH ODRÔD
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky podľa § 3 písm. e) zákona č. 597/
2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy
v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín
a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných
rastlín na trh (ďalej len "zákon") vydáva Listinu
registrovaných odrôd pre rok 2009.
Listina registrovaných odrôd bola zostavená
Odborom odrodového skúšobníctva Ústredného
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave v zmysle § 4, písm. d) zákona.
Časť a – POĽNÉ PLODINY
Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii
I. REPY
Udržiavateľ
odrody
SplnomocRok
Poznámka
nený zástupca registrácie
v SR
Posledné
uvádzanie
množiteľského
materiálu
na trh do
1. Beta vulgaris L.
Repa cukrová
1.
Agnessa
221
48
2008
C
2n, R
2.
Antek
501
357
2008
C
2n, R
3.
Antinea KWS
221
48
2008
C
2n, R
4.
Canasta
230
52
2003
NC
2n, R
5.
Casino
230
52
2003
N
2n, R
6.
Continental
429
107
2006
N
2n, R
7.
Damian
501
357
2009
NC
2n, R
8.
Darcia
221
48
2006
NC
2n, R
9.
Eldorado
225
107
2007
C
2n, R
10.
Elixir
230
52
2006
N
2n, R
11.
Ernestina
221
48
2005
N
2n, R
12.
Esprit
231
357
2005
N
2n, R
13.
Fernando
231
357
2008
N
2n, R
14.
Firenze
366
52
2007
N
2n, R
15.
Flair
231
357
1999
NC
2n, R
16.
Flora Desprez
17.
Flores
18.
Fox
19.
18
274
2000
N
3n
230
52
2005
NC
2n, R
Galanta
446
94
2007
C
2n, R
20.
Gazeta
446
94
2005
N
2n, R
21.
Harmony
429
107
2009
NC
2n, R
22.
Helita
446
94
2006
N
2n, R
23.
Horta
446
94
2009
UN
2n, R
24.
Ibiza
230
52
1999
NC
2n, R
25.
Impala
367
48
2006
C
2n, R
26.
Integral
429
107
2008
C
2n, R
27.
Jacinda
221
48
2005
N
2n, R
28.
Jonas
231
357
2009
NC
2n, R
29.
Kansas
30.
Kermit
366
52
2008
N
2n, R
31.
Khafra
18
274
2007
N
2n, R
32.
Laudis
47
107
2005
N
2n, R
33.
Mandarin
230
52
2005
C
2n, R
34.
Mirija
221
48
2005
N
2n, R
35.
Monokini
429
107
2008
N
2n, R
2
30.6.2010
30.6.2011
36.
Monza
446
94
2002
N
2n, R
37.
Nancy
366
52
2008
N
2n, R
38.
Nevenka
221
48
2009
N
2n, R
39.
Nikos
40.
Noricum
366
52
2009
UN
2n, R
41.
Oliver
230
52
2006
N
2n, R
42.
Olympus
43.
Original
44.
Origo
45.
30.6.2011
30.6.2010
225
107
2007
N
2n, R
Ourasi
18
274
2007
N
2n, R
46.
Patria
230
52
2006
N
2n, R
47.
Pavla KWS
221
48
2009
NC
2n, R
48.
Pingus
230
52
2005
N
2n, R
49.
Piranha
429
107
2006
N
2n, R
50.
Pohoda
47
107
2005
N
2n, R
51.
Predator
429
107
2009
C
2n, R
52.
Radek
501
357
2003
NC
3n, R
53.
Rasanta
446
94
2008
N
2n, R
54.
Riava
18
274
2001
UN
3n, R
55.
Rival
56.
Rosita
57.
Roxane
58.
30.6.2011
30.6.2010
446
94
2002
N
R
Sesrico
429
107
2005
N
2n, R
59.
Shoshone
429
107
2008
C
2n, R
60.
Signum
47
107
2004
C
2n, R
61.
Silenta
446
94
2008
N
2n, R
62.
Solea
231
357
2006
N
2n, R
63.
Sophia
221
48
2008
N
2n, R
64.
Taifun
366
52
2007
N
2n, R
65.
Takt
231
357
2000
N
3n, R
66.
Terano
231
357
2000
N
3n, R
67.
Tinker
366
52
2009
UN
2n, R
68.
Tisza
18
274
2009
N
2n, R
69.
Toscana
230
52
2000
NC
2n, R
70.
Triplex
221
48
2002
C
R
71.
Ventura
230
52
2006
NC
2n, R
72.
Vexil
221
48
2005
N
2n, R
30.6.2010
Vysvetlivky:
R - tolerantná voči rizománii
U - úrodový typ
UN - úrodovo-normálny typ
N - normálny typ
NC - normálno-cukornatý typ
C - cukornatý typ
2n – diploidná forma
3n – triploidná forma
2. Beta vulgaris L.
Repa kŕmna
1.
Aja
89
-
1994
Objem.
2n
2.
Bela
89
-
1999
Prechod.
3n
3
3.
4.
Bučiansky žltý
valec
Rimon
89
-
1943
Objem.
o)
18
274
1999
Prechod.
3n, R
Vysvetlivky:
o) - viacsemenné odrody
R - tolerantná voči rizománii
Objem. - objemový typ
Prechod. - prechodný typ
2n – diploidná forma
3n – triploidná forma
II. KŔMNE PLODINY
Udržiavateľ
odrody
SplnomocRok
nený zástupca registrácie
v SR
Poznámka
4. Agrostis gigantea Roth.
Psinček obrovský
1.
Levočský
109
-
1949
2.
Polar
109
-
2002
5. Agrostis stolonifera L.
Psinček poplazový
1.
Akcent
109
-
2006
x)
2.
Kromi
185
65
2002
x)
3.
Sztár
151
252
2001
x)
66
1998
x)
6. Agrostis capillaris L.
Psinček obyčajný tenučký
1.
Bardot
8
2.
Golf (syn. Golfin)
170/601
601
1976
x)
3.
Kuzma
170
601
2004
x)
4.
Polana
170
601
2004
x)
5.
Teno
245
78
1976
x)
6.
Vítek
245
78
1999
x)
-
1958
7. Alopecurus pratensis L.
Psiarka lúčna
1.
Levočská
561
8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex. J. S. et. K. B. Presl.
Ovsík obyčajný
1.
Levočský
109
2.
Median
3.
Rožnovský
4
-
1949
170/601
601
1996
170/601
601
1940
Posledné uvádzanie
množiteľského materiálu
na trh do
12. Dactylis glomerata L.
Reznačka laločnatá
1.
Amba
2.
Barexcel
3.
Baridana (syn. Dana)
185
65
1999
8
66
2003
245
78
1992
4.
Dactyla
109
-
1998
5.
Milona
245
78
1975
6.
Niva
170/601
601
1982
7.
Rela
109
-
1984
8.
Vega (syn. Lyra)
245
78
1995
9.
Velana
245
78
1997
10.
Zora
245
78
1993
13. Festuca arundinacea Schreber
Kostrava trsteníkovitá
1.
Apache
184
78
1998
x)
2.
Asterix
144
308
2002
x)
3.
Eldorado
212
x)
4.
Kora
170/601
5.
Koreta
109
6.
Lekora
109/561
7.
Levona
109
8.
Safari
272
103
1996
x)
9.
Silverado
272
103
1996
x)
-
1998
601
1989
-
1996
109
1981
-
2007
x)
14. Festuca ovina L.
Kostrava ovčia
1.
Bardur
8
66
2002
x)
2.
Biljart
542
78
1978
x)
3.
Grasina
109
-
2005
x)
4.
Jana
245
78
1987
x)
5.
Pintor
144
308
2002
x)
6.
Ridu
185
65
2002
x)
8
66
2003
15. Festuca pratensis Hudson
Kostrava lúčna
1.
Barvital
2.
Laura
185
65
1999
3.
Levočská
109
-
1949
4.
Otava
245
78
1976
5.
Pradel
8
66
2000
6.
Preval
144
308
2005
7.
Pronela
245
78
2004
8.
Rožnovská
170/601
601
1940
5
9.
10.
Senu (syn. Senu
pajbjerg)
Szarvasi-54
185
65
2002
151
252
2001
16. Festuca rubra L.
Kostrava červená
1.
Barborka
245
78
2000
x)
2.
Barcrown
8
66
1998
x)
3.
Bardiva
8
66
2002
x)
4.
Bargena
8
66
1999
x)
5.
Bargreen
8
66
1998
x)
6.
Barmalia
8
66
2006
x)
7.
Barnica
8
66
1998
x)
8.
Baroyal
8
66
2002
x)
9.
Barswing
380
66
2004
x)
10.
Barustic
8
66
2003
x)
11.
Camilla
144
308
2002
x)
12.
Casanova
212
-
2006
x)
13.
Center
212
-
1998
x)
14.
Corail
212
-
2003
x)
15.
Darwin
212
-
1997
x)
16.
Engina
212
-
2002
x)
17.
Ferota
170/601
601
1982
x)
18.
Fidelio
170/601
601
2005
x)
19.
Gentil
542
78
2000
x)
20.
Herald
212
-
1997
x)
21.
Koket
542
78
1977
x)
22.
Laroma
109
-
2005
x)
23.
Levočská
109/561
109
1949
24.
Makyta
170
601
2002
x)
25.
Mocassin
542
78
2006
x)
26.
Olivia
144
308
1999
x)
27.
Park
151
252
1998
x)
28.
Rosana
245/264
78
1982
x)
29.
Rufilla
144
308
1999
x)
30.
Samanta
212
-
1997
x)
31.
Táborská
264
78
1937
32.
Tagera
264
78
1996
33.
Veverka
245
78
1996
x)
34.
Viktorka
245
78
2000
x)
6n, trsnatá
16.A x Festulolium
Kostravovec
Mätonoh mnohokvetý x Kostrava trsteníkovitá
Lolium multiflorum x Festuca arundinacea Schreb.
1.
Bečva (syn. Becva)
170/601
601
1989
char. L. multiflorun
2.
Felina
170/601
601
1988
char. F. arundinacea
6
3.
Hykor
170/601
601
1991
char. F. arundinacea
4.
Korina
170/601
601
1998
char. F. arundinacea, x)
5.
Lofa
170
601
2003
char. L. perenne
Mätonoh mnohokvetý x Kostrava lúčna
Lolium multiflorum x Festuca pratensis
1.
Achilles
170/601
601
2005
char. L. multiflorum, 4n
2.
Perseus
170
601
2004
char. L. multiflorum, 4n
3.
Perun
170/601
601
1991
char. L. multiflorum, 4n
17. Lolium multiflorum Lam.
Mätonoh mnohokvetý
17.1 jednoročný
1.
Barspectra
30.6.2010
2.
Jivet
170/601
601
1986
4n
3.
Levit
109/561
-
2009
4n
4.
Lomikar
170
601
2007
4n
5.
Lotrando
170
601
2007
4n
6.
Sabroso
8
66
2003
4n
8
66
2001
17.2 taliansky
1.
Barprisma
2.
Bartali
66
2000
4n
3.
Jiskra
170/601
601
1991
4n
4.
Ligrande
434
369
1999
5.
Lolita
170/601
601
1975
4n
6.
Lubina
170/601
601
2000
4n
7.
Luha
170/601
601
1997
4n
8.
Prolog
245
78
1997
9.
Romul
264
78
1973
8
18. Lolium perenne L.
Mätonoh trváci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Advent
388
-
2004
x)
Ahoj
244
103
1995
x)
Algol
245
78
1992
Amadeus
542
78
2006
x)
Barcredo
8
66
2000
x)
Bareuro
380
66
2004
x)
Bargold
380
66
2004
x)
Barminton
8
66
2002
x)
Barnauta
8
66
2007
4n
Barpasto
8
66
2008
Barplus
8
66
2000
Barrage
8
66
2000
x)
7
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Barsprinter
8
66
2002
Belida
185
65
2004
Elka
212
336
2000
x)
Gator
212
-
1998
x)
Hamlet
170
601
2009
x)
Handicap
170/601
601
2005
x)
Hobby
170
601
2009
x)
Charger
272
103
1996
x)
Jakub
245
78
1995
x)
Jantar
245
78
1998
4n
Karcagi
326
252
2001
4n
Kelt
245
78
2001
x)
x)
Kelvin
542
336
2001
Kentaur
170
601
2002
Kerem
84
369
1997
144
308
2003
Livree
434
369
1998
Lonar
245
78
1996
Magyar
144
308
2005
8
66
2002
109
-
1997
109
1983
78
2000
78
2001
x)
601
1992
4n
Leon
Mara
Marlot
x)
4n
x)
Metropol
109/561
Mondial
542
Montreux
542
Mustang
170/601
Numan
212
-
2000
x)
8
66
2000
4n
Pandora
Pastel
109
-
1999
Pimpernel
185
65
1999
Renoir
x)
212
-
2001
x)
Sabor
8
66
2000
x)
Sakini
185
65
1999
x)
Sirius
84
369
1997
4n
Sport
245
78
1983
x)
Talgo
144
308
2003
x)
Tarpan
170/601
601
1978
4n
Taya
185
65
2002
x)
170/601
601
1976
4n
109
1989
x)
65
2002
x)
19. Lolium x boucheanum Kunth
Mätonoh hybridný
1.
Odra
21. Phleum bertolonii DC.
Timotejka uzlatá
1.
Latima
109/561
2.
Teno
185
8
22. Phleum pratense L.
Timotejka lúčna
1.
Barfleo
8
66
2001
2.
Lema
109
3.
Levočská
109/561
-
2000
109
1950
4.
Lirocco
434
369
1998
5.
Sobol
245
78
1993
6.
Timola
109/561
109
1993
7.
Větrovský
245
78
1937
264
78
1979
601
1940
66
1981
24. Poa nemoralis L.
Lipnica hájna
1.
Shadow (syn. Dekora)
x)
25. Poa palustris L.
Lipnica močiarna
1.
Rožnovská
170/601
26. Poa pratensis L.
Lipnica lúčna
1.
Baron
8
x)
2.
Baronial
8
66
2003
x)
3.
Baronie
8
66
2000
x)
4.
Bartender
8
66
2002
x)
5.
Bohemia
170
601
1997
x)
6.
Cocktail
542
78
2003
x)
7.
Compact
185
65
2001
x)
8.
Conni
185
65
1998
x)
9.
Cynthia
542
78
2001
x)
10.
Enprima
212
-
2002
x)
11.
Entopper
212
-
2002
x)
12.
Evora
212
-
2002
x)
13.
Fortuna
212
-
1998
x)
14.
Geronimo
542
78
2003
x)
15.
Harmonie
170
601
2002
x)
16.
Hifi
170
601
2008
x)
17.
Julia
212
-
1998
x)
18.
Julius
212
-
2004
x)
19.
Lea
109
-
2000
x)
20.
Miracle
212
-
1997
x)
21.
Nimbus
144
308
1999
x)
22.
Orfeo
144
308
1999
x)
23.
Slezanka
170/601
601
1987
24.
Szarvas
151
252
2001
x)
9
28. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Trojštet žltkastý
1.
Horal
561
-
2001
2.
Levočský
109
-
1957
3.
Rožnovský
601
1940
170/601
Vysvetlivky:
x) trávniková odroda
2n – diploidná forma
4n – tetraploidná forma
6n – hexaploidná forma
30. Lotus corniculatus L.
Ľadenec rožkatý
1.
Lotar
245
78
1981
2.
Polom
601
-
1991
274
1972
35. Medicago sativa L.
Lucerna siata
1.
Europe
18
2.
Gabika
111
-
1995
3.
Hana
244
103
2000
4.
Jarka
244
103
1995
5.
Jitka
244
103
1995
6.
Lenka
244
103
2000
7.
Lubona
601
-
2006
8.
Lucia
601
-
1990
9.
Magda
244
103
1986
10.
Morava
244
103
1990
11.
Niva
244
103
1995
12.
Palava
244
447
1967
13.
Symphonie
18
274
2006
14.
Syntéza 1
601
-
2000
15.
Vali
601
-
1995
16.
Vanda
601
-
1995
17.
18.
Vlasta
Zuzana
244
244
103
447
1995
1990
103
1946
37. Onobrychis viciifolia Scop.
Vičenec vikolistý
1.
10
Višňovský
244
38. Pisum sativum L. (partim.)
Hrach poľný
-
intermediárny vzrast
a) listový typ, žltosemenný
1.
Adept
30.6.2010
2.
202
91
1980
3.
Bohatyr (syn.
Bohatýr)
Jantaran
112
-
1995
4.
Janus
112
-
1991
5.
Komet
202
91
1993
6.
Libor
210
59
1999
7.
Mirage
89
-
1998
8.
Trim
89
-
1990
b) listový typ, zelenosemenný
9.
Jadeit
112
-
1998
10.
Olivín
112
-
1990
403
309
2006
c) úponkový typ, žltosemenný
11.
Diwi
12.
Dunaj
89
-
2003
13.
Efram
89
-
2009
14.
Elgin
18
274
2007
15.
Gotik
202
91
2000
16.
Granora
295
112
2000
17.
Herold
202
91
2001
18.
Javlo
18
274
2002
19.
Konto
505
309
2007
20.
Miami
130
286
2001
21.
Olichov
89
-
2009
22.
Saskia
97
112
2000
23.
Svit
112
-
2001
24.
SW Crista
7
309
2008
25.
Swing
448
433
2000
26.
Xantos
112
-
2004
d) úponkový typ, zelenosemenný
27.
Achat
28.
Bebrava
29.
Carlton
448
433
2005
30.
Toledo
448
433
1999
31.
Zekon
202
91
1999
60
286
2000
32.
112
-
1999
89
-
2008
vysoký vzrast
Jasna
11
Hrach poľný peluška
33.
Andrea
202
91
2000
34.
Arvika
202
91
1972
35.
Ina
210
59
1989
36.
Rhea
112
-
1996
37.
Sirius
60
286
1978
38.
Vena
112
-
1999
40. Trifolium hybridum L.
Ďatelina hybridná
1.
Táborský
264
78
1960
2.
Trend
264
78
1996
202
91
1972
8
66
2005
41. Trifolium incarnatum L.
Ďatelina purpurová
1.
Kardinal
42. Trifolium pratense L.
Ďatelina lúčna
a) s k o r á (2n)
1.
Astur
2.
Chlumecký
202
91
1935
3.
Manuela
601
-
1996
4.
Marieta
601
-
2006
5.
Merviot
355
601
2001
6.
Podjavorina
601
-
2007
7.
Poľana
601
-
1996
8.
Radan
202
91
1981
9.
Slatina
601
-
2007
10.
Start
245
78
1973
11.
Tábor
245/264
78
1989
12.
Vesna
170/601
601
1992
13.
Viglana
601
-
1992
170
601
1998
601
1996
78
1998
b) s t r e d n e n e s k o r á (4n)
14.
Amos
15.
Beskyd
170/601
16.
Cyklon
245
17.
Dolly
245
18.
Kvarta
170/601
19.
Magura
601
-
2002
20.
Margot
601
-
1996
21.
Mazurka
601
-
2009
22.
Sigord
601
-
1992
23.
Sprint
245
78
1996
12
78
1998
601
1974
4n
4n
24.
Tempus
245
78
1988
25.
Vulkan (syn. Vulkán)
245
78
1992
170/601
601
1978
c) n e s k o r á (4n)
26.
Radegast
Vysvetlivky:
2n – diploidná forma
4n – tetraploidná forma
43. Trifolium repens L.
Ďatelina plazivá
1.
Alice
8
66
2000
2.
Barbian
8
66
2000
3.
Hájek
4.
Jordán
244
103
1983
5.
Jura
6.
Menna
8
66
2000
7.
Rivendel
185
65
2003
30.6.2010
30.6.2010
46. Vicia faba L. (partim.)
Bôb obyčajný
1.
Aštar
2.
Brok
3.
Inovec
4.
Liber
5.
Merkur
6.
7.
8.
112
-
2000
112
-
1992
112
-
1972
112
-
1998
202
91
2000
Merlin
202
91
2004
Omar
112
-
1986
Stabil
202
91
1991
91
1941
47. Vicia pannonica Crantz
Vika panónska
a) o z i m n á
1.
Dětenická panonská
202
48. Vicia sativa L.
Vika siata
a) j a r n á
1.
Fatima
112
-
1981
2.
Klara
112
-
2003
3.
Medea
112
-
1999
4.
Nitra
8
66
2002
5.
Slovena
60
286
1994
13
6.
Telma
7.
Toplesa
112
-
1999
60
286
1995
112
-
1976
49. Vicia villosa Roth.
Vika huňatá
a) o z i m n á
1.
Arida
50. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Kvaka
1.
Milevský
104
79
1959
51. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Kel kučeravý
1.
Inka
244
103
1976
2.
Tatran
109
-
1991
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
Udržiavateľ
odrody
Splnomocnený Rok
zástupca v SR registrácie
Poznámka
Posledné uvádzanie
množitelského
materiálu
na trh do
55. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Repica olejnatá
1.
Rex
63
369
1990
397
-
2008
ozimná
24
276
1982
jarná
56. Brassica juncea (L.)
Kapusta sitinová
1.
Sarepta Spota
2.
Vitasso
57. Brassica napus L. (partim.)
Repka olejka
a) o z i m n á
1.
Abakus
63
369
2009
2.
Abraxas
399
286
2002
3.
Adriana
442
574
2009
4.
Andrick
441
574
2009
H
5.
Appolon
441
574
2009
H
14
H
6.
Arta
7.
Artus
8.
Asgard
9.
10.
219/89
89
1999
63
369
1999
63
369
2008
Atlantic
509
574
2008
Aviso
399
286
2002
11.
Balathon
442
574
2009
12.
Baldur
63
369
2003
13.
Californium
217
222
2005
14.
Canti CS
500
286
2008
15.
Caracas
217
222
2006
16.
Catalina
504
222
2007
17.
Cayak
217
222
2006
18.
Cortal
346
286
2000
19.
Deliver
598
222
2009
H
20.
Deserve
598
222
2009
H
21.
Digger
221
48
2006
22.
DK Exquisite
224
369
2009
H
23.
Embleme
398
21
2002
H
24.
ES Astrid
507
21
2007
25.
ES Nectar
398
21
2006
26.
Executive
217
222
2004
H
27.
Extra
217
222
2003
H
28.
Goya
399
286
2009
29.
Chagall
399
447
2009
30.
Indian (syn. Mohican)
60
286
2000
31.
Jesper
448
433
2000
32.
Komando
424
48
2009
33.
Ladoga
509
574
2008
34.
Lesia
367
309
2005
35.
Libomir
224
369
2004
36.
Linfort
37.
Lirajet
224
369
1994
38.
Magura
224
369
2009
39.
Manitoba
509
386
2007
40.
Montego
509
368
2007
41.
Navajo
17
286
2000
42.
NK Diamond
443
94
2009
43.
NK Linus
443
94
2009
H
44.
NK Pablo
443
94
2009
H
45.
Ovation
424
286
2009
46.
Petra
80
369
2008
47.
Praska
80
369
2000
48.
PR46W14
440
74
2009
49.
Rasmus
63
369
1999
50.
Rasputin
80
369
2009
51.
Remy
221
48
2008
52.
Robust
221
48
2008
53.
Rodeo
221
48
2006
54.
Rohan
84
369
2008
H
H
30.6.2010
H
H
15
55.
Ronaldo
221
48
2009
56.
Sansibar
399
447
2008
57.
Siska
80
27
2007
58.
Sitro
224
369
2008
59.
Slapská Stela
104
90
1999
60.
Slogan
80
369
2007
61.
Talisman
367
286
2007
62.
Tatra
224
369
2008
63.
Vectra
80
27
2006
64.
Verona
399
286
2006
65.
Viking
63
369
2004
66.
Vision
399
286
2009
67.
Vittek
80
369
2009
68.
Winnetou
399
286
2003
69.
Zeppelin
63
369
2008
217
222
2001
H
H
H
b) j a r n á
1.
Caviar
2.
Haydn
63
369
2004
3.
Heros
80
27
2003
4.
Licosmos
224
369
2001
5.
Visum
63
369
2009
Vysvetlivky:
H – hybrid
61. Carum carvi L.
Rasca lúčna
1.
Kepron
174
290
1995
2.
Prochan
174/104
290/90
1990
3.
Rekord
104
90
1978
63. Helianthus annuus L.
Slnečnica ročná
I. klasické hybridy
1.
Aladin
398
21
2001
H
2.
Alexandra
219
94
2000
H
3.
Alexandra PR
219
94
2002
H
4.
Alliance
398
21
1999
H
5.
Alliance RM
398
21
2000
H
6.
Allium
398
21
2006
H
7.
All-Star RM
398
21
2003
H
8.
Altesse RM
398
21
2001
H
9.
Alzan
398
21
2000
H
10.
Aquila
11.
Aranda
219
94
1999
H
12.
Ardor
445
574
2007
H
16
30.6.2010
13.
Arena PR
219
94
2002
H
14.
Bambo
215
64
1994
H
15.
Barolo
221
48
2005
H
16.
Coralia CS
500
286
2007
H
17.
Diabolo
50
574
2002
H
18.
Diabolo PR
50
574
2004
H
19.
EGH 319
398
21
2006
H
C
20.
EGH331
398
21
2007
H
C
21.
ES Rosa
398
21
2008
H
22.
ES Maximis
507
-
2009
H
23.
ES Primis
398
21
2009
H
24.
Fabiola CS
500
286
2008
H
25.
Fakir
58
103
2001
H
26.
Fiona
413
286
2008
H
27.
Flexisol CL
348
222
2008
H
28.
Geol
377
222
2004
H
29.
Héliatop
221
48
2002
H
30.
Héliatop RM
221
48
2002
H
31.
Inka
41
53
2001
H
32.
LG5370
406
574
2009
H
33.
LG 56.30
50
574
1999
H
34.
LG 56.34
50
574
2000
H
C
35.
LG5635
406
574
2007
H
C
36.
LG5639
406
574
2008
H
C
37.
LG5654 CL
406
574
2009
H
C
38.
LG5663 CL
406
574
2008
H
C
39.
LG 5665M
50
574
2005
H
C
40.
Mangasol
348
222
2007
H
41.
Marina
60
103
1999
H
42.
MAS 94C
365
-
2007
H
43.
NK Adagio
219
94
2009
H
44.
NK Alego
219
94
2008
H
45.
NK Deriki
219
94
2008
H
46.
NK Neoma
219
94
2008
H
47.
NSH 45
41
53
1992
H
C
48.
NSH 52
41
53
1992
H
C
49.
Olio
50.
Ollean
58
103
2001
H
520
48
2009
H
C
C
51.
Opera
219
94
1999
H
52.
Pixel (syn. Pilot)
219
94
1999
H
53.
PR63A82
218
74
2002
H
C
54.
PR63D82
218
74
2006
H
C
55.
PR63M80
218
74
2003
H
C
56.
PR64A42
218
74
2002
H
C
57.
PR64A63
218
74
2004
H
C
58.
PR64A70
218
74
2003
H
C
59.
Prodisol
348
222
2002
H
60.
Rimisol
61.
Rumbasol
41
574
2004
H
217
222
2006
H
17
62.
Sambasol
334
222
2003
H
63.
Simson
451
309
2007
H
64.
Solly
372
433
2002
H
65.
Sweet
221
48
2006
H
66.
Tellia
520
48
2005
H
67.
Trezoro
209
107
2005
H
68.
Tuscania
221
48
2005
H
69.
Unisol
348
222
2005
H
II. hybridy s vyšším obsahom kyseliny olejovej
70.
Atomic RMO
398
21
2006
H
71.
LG5636 HO
406
574
2008
H
C
72.
LG5664 HO
406
574
2008
H
C
73.
NK Amori
219
94
2009
H
74.
NK Bonita
219
94
2007
H
75.
NK Countri
219
94
2008
H
76.
NK Safari
219
94
2008
H
77.
Olsavil
218
74
1999
H
78.
Pacific
398
21
2008
H
79.
PR64H41
218
74
2005
H
C
80.
PR64H42
218
74
2009
H
C
81.
PR64H45
218
74
2006
H
C
82.
PR64H61
218
74
2002
H
C
83.
PR64H62
450
74
2007
H
C
III. proteínové hybridy
84.
Birdy
246
286
2001
H
85.
Borneo
41
53
2009
H
86.
Elvira
246
286
2003
H
87.
Kongo (syn. Almás)
41
53
2001
H
88.
Labud
41
53
1999
H
89.
Largo
90.
LG5700CF
406
574
2009
H
91.
Lilia
246
286
2003
H
92.
Marica 2
215
64
2000
H
93.
Perceval
152
103
2003
H
94.
Rio
41
53
2004
H
433
2000
30.6.2010
Vysvetlivky:
H – hybrid
C – názov odrody vo forme kódu
64. Linum usitatissimum L.
Ľan siaty
a) priadny
1.
Electra
2.
Escalina
448
433
2000
3.
Ilona
448
433
2000
18
448
C
4.
Jordán
104
90
2003
5.
Merkur
6.
Super
104
90
1991
7.
Texa
69
91
1991
30.6.2011
b) olejný
1.
Flanders
448
433
1997
2.
Lola
448
433
2000
65. Papaver somniferum L.
Mak siaty
1.
Albín
601
-
1991
2.
Bergam
601
-
1998
3.
Gerlach
601
-
1990
4.
Lazur
390
575
1999
5.
Major
601
-
2002
6.
Malsar
601
-
2002
7.
Maratón
601
-
2000
8.
Orfeus
242
-
2009
9.
Opal
601
-
1995
bielosemenný
66. Sinapis alba L.
Horčica biela
1.
Sito
221
48
1999
2.
Zlata
354
309
1982
67. Glycine max (L.) Merrill
Sója fazuľová
1.
Alma Ata
329
312
2005
2.
Belmont
526
527
2006
3.
Bólyi 45
227
416
2000
4.
Bristol
60
286
2006
5.
BS 31
227
285
1988
6.
Cadence
526
527
2007
7.
Cardiff
60
286
2006
8.
Cordoba
508
286
2008
9.
Crystal
526
527
2006
10.
Dorota
368
286
2002
11.
Dukat
414
415
2007
12.
Emerson
526
527
2005
13.
Enterprise
526
527
2005
14.
Hudson
526
527
2007
15.
Korada
329
312
1999
16.
London
391
286
2004
17.
Madrid
368
286
2005
18.
OAC Erin
526
309
2005
19
19.
OAC Vision
329
312
1999
20.
Primus
329
312
2005
21.
Quito
377
222
2002
IV. OBILNINY
Udržiavateľ
odrody
Splnomocnený Rok
Poznámka
zástupca v SR registrácie
68. Avena sativa L.
Ovos siaty
1.
Ardo
202
91
1990
2.
Atego
202
91
2002
3.
Auron
202
91
1991
4.
Avenuda
202
91
2001
nahý
5.
Detvan
601
-
2002
nahý
6.
Flämingsstern
24
276
2000
7.
Izak
202
91
2002
8.
Kanton
295
27
2002
9.
Valentin
601
-
2008
10.
Vendelin
601
-
2007
11.
Zlaťák
202
91
1988
12.
Zvolen
601
-
1997
nahý
69. Hordeum vulgare L.
Jačmeň siaty
a) j a r n ý
1.
Aktiv
433
-
2008
C
2.
Anaconda
540
309
2007
A
3.
Annabell
295
27
2001
A
4.
Argument
115
-
2006
C
5.
Azit
433
-
2008
C
6.
Beatrix
295
27
2007
C
7.
Biatlon
537
401
2004
A
8.
Blaník
445
433
2008
A
9.
Bojos
433
-
2005
A
10.
Bolina
295
27
2004
B
11.
Braemar
405
433
2005
A
12.
Celinka
18
274
2001
A
13.
Cyril
113
-
2000
C
14.
Danuta
295
27
2002
B
15.
Donaris
113
-
2009
A
16.
Ebson
433
-
2002
A
17.
Eskobar
529
309
2009
A
18.
Expres
113
-
1999
A
20
Posledné uvádzanie
množitelského materiálu
na trh do
19.
Ezer
113
-
2004
B
20.
Garant
113
-
1994
B
21.
Jubilant
113
-
1991
A
22.
Kangoo
445
433
2009
A
23.
Kompakt
113
-
1995
A
24.
Levan
113
-
2008
A
25.
Ludan
113
-
2002
B
26.
Madonna
24
113
2000
A
27.
Malz
433
-
2002
A
28.
Margret
295
27
2005
B
29.
Marnie
503
309
2006
B
30.
Marthe
295
27
2007
A
31.
Messina
60
286
2003
B
32.
Nadir
113
-
2006
B
33.
Nitran
113
-
2003
A
34.
Pasadena
24
276
2003
B
35.
Pax
113
-
1994
C
36.
Pedant
433
-
2003
A
37.
Poprad
113
-
2006
C
38.
Pribina
113
-
2005
C
39.
Prodeum
508
113
2008
A
40.
Progres
113
-
1998
C
41.
Radegast
433
-
2005
B
42.
Sebastian
529
91
2007
A
43.
Shakira
540
27
2008
A
44.
Signora
520
309
2009
A
45.
Sladar
113
-
2009
A
46.
Slaven
113
-
2007
C
47.
Spilka
540
309
2009
B
48.
Tolar
49.
Xanadu
295
27
2006
A
30.6.2010
b) o z i m n ý
1.
Actrice
540
27
2008
dvojradový
2.
Amsterdam
448
433
2006
dvojradový
3.
Angela
385
21
2003
šesťradový
4.
Babette
295
27
2007
dvojradový
5.
Barcelona
448
433
2003
dvojradový
6.
Bogesa
7.
Boreale
239
113
2006
dvojradový
8.
Carrero
540
27
2006
dvojradový
9.
Finesse
505
309
2006
dvojradový
10.
Gerlach
448
433
2003
šesťradový
11.
Graciosa
448
433
2005
dvojradový
12.
Haller
13.
Hanna
313
601
1999
dvojradový
14.
Heidi
508
286
2007
šesťradový
15.
Landi
347
601
2001
šesťradový
16.
Luran
202
91
2000
šesťradový
30.6.2010
30.6.2010
21
17.
Metaxa
18.
Mirko
19.
Monaco
20.
Polana
21.
Premuda
22.
Reni
540
27
2005
dvojradový
23.
Ricus
374
27
2008
šesťradový
24.
Tarifa
505
309
2005
dvojradový
25.
Vanessa
503
309
2005
dvojradový
26.
Wendy
295
27
2007
šesťradový
Vysvetlivky:
Sladovnícka akosť :
540
27
2008
dvojradový
24
276
1999
dvojradový
239
601
1995
dvojradový
24
276
2001
šesťradový
448
433
2005
dvojradový
A
B
C
odrody s výberovou sladovníckou kvalitou
odrody so sladovníckou kvalitou
nesladovnícke odrody
72. Secale cereale L.
Raž siata
a) o z i m n á
1.
Albedo
202
91
1991
2.
Beskyd
174
290
1991
3.
206
345
1977
4.
Dańkowskie Nowe
(syn. Danko)
Esprit
5.
Fernando
24
276
2001
6.
Matador
72
27
2005
7.
Picasso
24
276
2001
8.
Warko
206
345
1997
4n, na kŕmne účely
30. 6. 2011
Vysvetlivky:
H – hybrid
4n – tetraploidná forma
75. Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Cirok dvojfarebný x Cirok sudánsky
1.
Hyso-2
115
-
1991
Vysvetlivky:
H(Tc) – trojlíniový hybrid
76. X Triticosecale Wittm.
Tritikale
a) o z i m n é
1.
Asperis
115
-
2002
2.
Benetto (syn. Sorento)
206
345
2004
3.
Colossal
385
21
2003
4.
Janko
390
90
2005
5.
Kandar
404
-
2007
22
H (Tc)
6.
Kendo
404
-
1997
7.
Kinerit
202
91
2009
8.
Kitaro
206
345
2000
9.
Largus
115
-
2003
10.
Nargess
24
276
2001
11.
Nazaret
202
91
2005
12.
Pletomax
601
-
2008
13.
Presto
206
345
1990
14.
Radko
404
-
2003
15.
Tatra
549
91
2008
16.
Tricolor
18
274
2001
17.
Woltario
206
345
2003
390
90
2004
b) j a r n é
1.
Wanad
77. Triticum aestivum L. emend.Fiori et Paol
Pšenica letná
Hodnotenie
pekárskej
akosti
a)
ozimná
1.
Alacris
115
-
2006
8
2.
Alana
202
91
1997
7
3.
Alka
4.
Anduril
448
433
2006
5-6
5.
Arida
115
-
2001
6-7
6.
Armelis
115
-
2002
7
7.
Astella
115
-
1995
6-7
8.
Axis
115
-
2003
8-7
9.
Bakfis
401
-
2008
6
10.
Balada
401
-
1999
8
11.
Balaton
508
77
2008
6-7
12.
Bardotka
537
401
2004
8-7
13.
Barroko
537
401
2006
7
14.
Barryton
537
401
2008
7
15.
Baskerville
401
-
2008
6
16.
Bazilika
401
-
2007
6
17.
Bety
433
-
1999
7
18.
Blava
89
-
1992
7
19.
Bohemia
202
91
2009
7-6
20.
Bona Dea
115
-
2006
8-9
21.
Bonita
113
-
2003
7
22.
Bosorka
401
-
2007
7
23.
Brea
401
-
1997
8
24.
Bruta
401
-
1994
7
25.
Caphorn
537
401
2006
7
26.
Clever
537
401
2004
6
27.
Corsaire
18
274
2003
x
30.6.2010
23
28.
Charger
29.
Chrudimka
202
91
2007
6
30.
Ebi
506
91
2006
7-8
31.
Elpa
24
276
2001
6
32.
Estica
448
433
1996
6-7
33.
Etela
433
-
2007
3-4
34.
Eurofit
291
309
2007
7-6
35.
Eva
89
-
2001
7
36.
Evelina
433
-
2004
6
37.
Genoveva
113
-
2006
6-7
38.
Hana
433
-
1985
9
39.
Ignis
89
-
2004
5
40.
Ilias
448
433
2005
7-6
41.
Ilona
89
-
1989
7
42.
Ines
433
-
2004
4
43.
IS Agape
115
-
2009
8-9
44.
IS Bonnet
115
-
2008
6-7
45.
IS Karpatia
115
-
2007
8-9
46.
IS Median
115
-
2009
7-8
47.
Klaudia
89
-
2008
4
48.
Klea
89
-
1997
7-8
49.
Košútka
113
-
1981
7
50.
Lívia
113
-
1991
4
51.
Malvina
601
-
1997
x
52.
Malyska
601
-
2001
3
53.
Markola
601
-
2005
5
54.
Matisse
18
274
2007
5-4
55.
Meritto
202
91
2004
6
56.
Mladka
202
91
2003
x
57.
Mv Magvas
188
187
2003
7
58.
Mv Palotás
188
187
2005
8
59.
MV Vekni
188
187
2006
5-6
60.
Pavlina
601
-
2005
4
61.
Pegassos
231
309
2004
7
62.
Penalta
202
91
2007
x
63.
Petrana
113
-
2002
7
64.
Raduza
202
91
2009
7-6
65.
Rainer
508
286
2008
7-8
66.
Rapsodia
537
401
2005
x
67.
Residence
448
433
2004
6
68.
Rheia
202
91
2007
6-5
69.
Sana
113
-
1995
1
70.
Septer
441
433
2009
7-6
71.
Silvie
202
91
2008
4-5
72.
Simila
202
91
2007
5
73.
Solara
74.
Stanislava
75.
Sulamit
202
91
2004
8
76.
Sultan
202
91
2009
8
24
537
401
2003
7
30.6.2010
89
-
2005
6
77.
Šarlota
89
-
2007
4
78.
79.
Tacitus
508
Torrild
374
286
2009
7-6
27
2008
6
80.
Torysa
601
-
1992
4
81.
Vanda
601
-
2001
7
82.
Veldava
601
-
2005
3
83.
Velta
115
-
2001
5
84.
Venistar
115
-
2002
4
85.
Verita
113
-
2005
5-6
86.
Viador
115
-
2004
7
87.
Viginta
89
-
1984
7
88.
Vlada
401
-
1990
9
89.
Zerda
115
-
1999
7
202
91
1998
b) j a r n á
1.
Aranka
2.
Granny
202
91
2009
3.
Saxana
202
91
1990
____________________
Vysvetlivky:
Pekárska akosť:
9-8
7-6
5-4
3-2
1
x
veľmi dobrá, zlepšujúca
dobrá, samostatne spracovateľná
doplnková, spracovateľná v zmesi
neodporúča sa pre potravinársky priemysel
nevhodná pre potravinársky priemysel
odroda nebola prihlásená na skúšky technologickej kvality
78. Triticum durum Desf.
Pšenica tvrdá
a) o z i m n á
1.
IS Pentadur
115
-
2007
na cestoviny
2.
Istrodur
115
-
1999
na cestoviny
3.
Riveldur
115
-
2006
na cestoviny
4.
Soldur
115
-
1989
na cestoviny
115
-
2009
b) j a r n á
1.
IS Durapex
80. Zea mays L.
Kukurica siata
a) n a z r n o
I. veľmi skorá
1.
Album
406
574
2008
H(TC)
2.
Anjou 245
331
286
2002
H(Sc)
3.
Ankora
447
-
2001
H(Tc)
4.
Batz
398
21
2003
H(Sc)
5.
Belmondo
60
286
2009
H(Sc)
25
6.
Bernardo
60
286
2007
H(Sc)
7.
Calas
221
48
2002
H(Sc)
8.
Captain
365
286
2007
H(Sc)
9.
Cladio
60
286
2006
H(Sc)
10.
Danilo
60
286
2006
H(Sc)
11.
Desperado
60
286
2007
H(Sc)
12.
DK247
334
222
2004
H(Sc)
aj na siláž
C
13.
DK 287
334
222
2004
H(Sc)
aj na siláž
C
14.
Erasmo
60
286
2008
H(Sc)
15.
Eszter
220
59
1999
H(Sc)
16.
Eternity
209
107
2005
H(Sc)
17.
Fabell
530
477
2008
H(TC)
18.
Fersen
365
286
2004
H(Sc)
19.
Fjord
221
48
2001
H(Sc)
20.
Florek
439
437
2009
H(Tc)
21.
Fulbi CS
500
286
2009
H(Sc)
22.
Goldclaudia
389
286
2005
H(Sc)
23.
Grundis
24.
Inagua
398
21
2002
H(Tc)
25.
Isostar
398
21
2004
H(Tc)
26.
Kiskun 4244
220
59
2000
H(Sc)
30.6.2010
27.
Konfidens
221
48
2007
H(Tc)
28.
Leona
447
-
2000
H(Tc)
29.
LG 22.29
50
574
2001
H(Tc)
30.
LG 22.40
31.
LG 3225
406
574
2005
H(Sc)
32.
LG3226
50
574
2004
H(Sc)
33.
Manatan
30.6.2011
34.
Matilda
30.6.2011
35.
Maurussat
530
309
2005
H(Sc)
36.
Mercurio
221
48
2009
H(Tc)
37.
MT Lena
543
-
2009
H(Sc)
38.
MT Mattes
543
-
2009
H(Sc)
39.
MT Mike
543
-
2009
H(Sc)
40.
MT Nele
543
-
2009
H(Sc)
41.
Mv 277
188
187
2003
H(Tc)
42.
Nikolo
60
286
2005
H(Sc)
43.
NK Cassio
219
94
2008
H(Sc)
44.
NK Farmtop
219
94
2008
H(Sc)
45.
NK Terada
219
94
2007
H(Sc)
46.
PR38V91
449
74
2008
H(Sc)
aj na siláž
C
47.
PR39F04
449
74
2008
H(Sc)
aj na siláž
C
48.
PR39H93
450
74
2009
H(Sc)
aj na siláž
C
49.
PR39N92
449
74
2008
H(Sc)
aj na siláž
C
C
30.6.2011
aj na siláž
C
50.
PR39R10
218
74
2002
H(Sc)
51.
PR39T13
450
74
2007
H(Sc)
aj na siláž
C
52.
PR39T45
449
74
2008
H(Sc)
aj na siláž
C
53.
Saldor
54.
Salgado
221
48
2006
H(Sc)
26
C
30.6.2010
55.
Saliko
56.
57.
Salomon (syn. Anjou
258)
Sherpa
58.
SL Helios
59.
SL Magello
60.
SL Silvano
61.
SZE 269
62.
Torena
63.
Tourni CS
64.
65.
66.
30.6.2010
50
286
1999
H(Tc)
365
-
2008
H(Sc)
60
286
2005
H(Sc)
60
286
2009
H(Sc)
60
286
2009
H(Sc)
215
64
2005
H(Tc)
447
-
1995
H(Tc)
500
286
2008
H(Sc)
Wotan
221
48
2004
H(Sc)
ZETA250G
586
-
2009
H(Sc)
Zidane
221
48
2008
H(Tc)
406
574
2007
H(Sc)
C
C
II. skorá
67.
AAWAX310
68.
Adorno
60
286
2007
H(Sc)
69.
Agrostar
398
21
2003
H(Sc)
70.
Anjou 280
50
286
2003
H(Sc)
71.
Anjou 281
50
286
2004
H(Sc)
72.
Atalante
209
107
2002
H(Sc)
73.
Aubade
221
48
2005
H(Tc)
C
74.
Brandy
365
286
2007
H(Sc)
75.
Brissac
221
48
2003
HSc)
76.
Cadet
365
286
2007
H(Sc)
77.
Cedub
164
-
2008
H(Sc)
78.
Cresti CS
500
286
2009
H(Tc)
79.
Cultura
365
-
2008
H(Sc)
80.
188
187
2002
H(Sc)
81.
Dáma (syn.
Dámacorn)
Darius
209
107
2000
H(Sc)
82.
DK 391
213
222
2000
H(Sc)
C
83.
DKC 3320
334
222
2003
H(Sc)
C
84.
ES Amethis
398
21
2005
H(Sc)
85.
Etendard
221
48
2000
H(Sc)
86.
Franki
500
286
2003
H(Sc)
87.
Fripon
221
48
2004
H(Sc)
88.
Gismo
60
286
2006
H(Sc)
89.
GK Boglár
215
103
2008
H(Sc)
90.
GK Kazár
215
103
2008
H(Sc)
91.
Goldavril
389
286
2005
H(Sc)
92.
Haiti
398
21
2002
H(Sc)
93.
Icone
94.
Kaddi
500
286
2005
H(Sc)
95.
Katka
220
59
2002
H(Sc)
96.
Kipous
221
48
2006
H(Tc)
97.
KK 4293
220
59
2002
H(Sc)
98.
Kladdus
221
48
2008
H(Sc)
99.
Koherens
221
48
2009
H(Sc)
221
48
2006
H(Sc)
100. Kosinus
aj na siláž
30.6.2010
C
27
101. Krabas
221
48
2009
H(Sc)
50
574
2002
H(Sc)
105. Maikada
543
-
2007
H(Sc)
106. Maria
447
-
1996
H(Sc)
107. MAS 37V
365
2008
H(Sc)
108. Mécénis
214
21
2001
H(Sc)
109. Metalana
543
-
2008
H(Sc)
110. Morisat
530
309
2006
H(Sc)
102. LG 22.70
103. LG 2285
30.6.2011
C
104. LG 2298
30.6.2010
111. MT Madame
543
-
2008
H(Sc)
112. MT Milo
543
-
2008
H(Sc)
113. MT Moloss
543
-
2008
H(Sc)
114. MT Muray
543
-
2008
H(Sc)
115. MV 328
188
187
2003
H(Sc)
116. NK Altius
219
94
2007
H(Sc)
117. NK Eagle
219
94
2009
H(Sc)
118. Norika
447
-
2000
H(Sc)
C
C
119. Novania
447
-
2002
H(Tc)
120. Petunio
219
94
2003
H(Sc)
121. PR39A98
449
74
2008
H(Sc)
122. PR39D81
218
74
2003
H(Sc)
C
123. PR39K38
218
74
2001
H(Sc)
C
124. PR39R86
449
74
2008
H(Sc)
125. Radana
292
27
1999
H(Sc)
126. Salemo
60
286
2006
H(Sc)
127. Salvator
50
286
1999
H(Sc)
128. Sandrina
218
74
2002
H(Sc)
129. Seiddi
500
286
2007
H(Tc)
60
286
2009
H(Sc)
221
48
2006
H(Sc)
130. SL Bahato
131. Sterling
132. SUM 0235
216
27
2005
H(Sc)
133. Szegedi SC 278 (syn.
Talbot)
134. Virtuose
215
309
2001
H(Sc)
209
107
1999
H(Sc)
135. Vittoria
330
574
2002
H(Tc)
136. Xantas
209
107
2005
H(Tc)
137. ZETA300G
586
-
2009
H(Sc)
aj na siláž
aj na siláž
C
C
C
C
III. stredne skorá
138. Adular
250
-
2009
H(Sc)
139. Anjou 310
331
286
2002
H(Tc)
140. Anjou 315
406
574
2005
H(Sc)
141. Aucean
50
574
2004
H(Sc)
142. AW 644
334
222
2000
H(Sc)
143. Bella TC
30.6.2010
144. Csilla
220
59
2001
H(Sc)
145. Chambord
221
48
2002
H(Sc)
146. Elixxir
520
570
2008
H(Sc)
28
C
147. DK 312
520
48
2005
H(Sc)
C
148. DK 315
241
222
2004
H(Sc)
C
149. DK 366
213
222
2000
H(Sc)
C
150. DK 373
213
222
2000
H(Sc)
C
151. DK 440
213
222
2002
H(Sc)
C
152. DKC 3511
241
222
2004
H(Sc)
C
153. Fiacre
221
48
2005
H(Sc)
154. Fructis
214
21
2000
H(Sc)
155. Ginko
156. Goldaccord
60
286
2008
H(Sc)
389
286
2004
H(Sc)
157. Gregor
221
48
1999
H(Sc)
158. Havane
221
48
2005
H(Sc)
159. Hunor
188
187
2004
H(Sc)
160. Izabella
220
59
2000
H(Sc)
161. Jordan
50
574
2000
H(Sc)
162. Juxxin
520
570
2008
H(Sc)
163. Jozefina
447
-
1997
H(Sc)
164. Kornelius
221
48
2008
H(Sc)
165. Kuxxar
520
48
2005
H(Sc)
166. KWS 2376
221
48
2006
H(Sc)
C
167. KWS 5375
221
48
2008
H(Tc)
C
C
168. KWS6471
221
48
2009
H(Sc)
169. Laxxot
520
570
2008
H(Sc)
170. Latizana
50
574
2004
H(Tc)
171. Lauréat
221
48
2001
H(Sc)
50
574
2002
H(Sc)
174. LG 3362
50
574
2002
H(Sc)
175. Marnea
543
-
2007
H(Sc)
176. Maxxalia
520
570
2009
H(Sc)
177. Mesnil
221
48
2002
H(Sc)
172. LG 23.06
173. LG 23.80
30.6.2011
aj na siláž
C
C
178. Monalisa
30.6.2011
179. Monessa
30.6.2010
180. Nairobi
50
574
1999
H(Tc)
181. Pelican
219
94
1999
H(Sc)
182. PR37H24
218
74
2002
H(Sc)
183. PR37K85
449
74
2008
H(Sc)
184. PR37W05
449
74
2008
H(Sc)
C
aj na siláž
C
C
185. PR37Y12
449
74
2008
H(Sc)
C
186. PR38A24
218
74
2002
H(Sc)
C
187. PR38F70
218
74
2000
H(Sc)
aj na siláž
C
188. PR38H20
449
74
2008
H(Sc)
aj na siláž
C
189. PR38H67
449
74
2008
H(Sc)
aj na siláž
C
190. PR38R92
449
74
2008
H(Sc)
aj na siláž
C
191. Queen
221
48
2000
H(Sc)
192. Raissa
218
74
1994
H(Sc)
193. Rona
188
187
2000
H(Sc)
50
286
1999
H(Sc)
194. Salto
195. Salute (syn. Anjou
292)
30.6.2010
29
196. Sinatra
221
48
2006
H(Sc)
215
309
2001
H(Tc)
199. Taranis
398
21
2005
H(Sc)
200. Tina
447
-
1997
H(Sc)
201. Viera
447
-
1999
H(Sc)
202. Wonga
216
27
2004
H(Sc)
203. ZETA325G
586
-
2009
H(Tc)
406
574
2007
H(Sc)
221
48
2006
H(Tc)
197. SWS 111342
198. Szegedi TC 376
30.6.2010
C
IV. stredne neskorá
204. Aadams
205. Alteza
206. Amandha
30.6.2011
207. Anjou 360
50
286
2000
H(Tc)
208. Anjou 400
50
286
2000
H(Sc)
209. Aude
221
48
2002
H(Sc)
210. Aurora
330
309
2002
H(Sc)
211. AW 641
334
222
2001
H(Sc)
C
212. Casper
216
27
2002
H(Sc)
213. Castilla
216
27
1999
H(Sc)
213
222
2000
H(Sc)
334
222
2003
H(Sc)
218. DKC4627YG
438
222
2009
H(Sc)
219. Durban
221
48
2004
H(Tc)
220. Ella
215
309
1999
H(Sc)
221. Futuna
214
21
2001
H(Sc)
222. Garbure
221
48
2002
H(Sc)
223. Kapsus
221
48
2006
H(Sc)
224. Karmas
221
48
2009
H(Sc)
225. Kiskun SC 4390
220
59
1999
H(Sc)
226. Kursus
221
48
2006
H(Sc)
227. KWS 1394
221
48
2005
H(Sc)
C
228. KWS 3381
221
48
2007
H(Tc)
C
50
574
1999
H(Tc)
C
231. LG 23.94
50
574
2002
H(Sc)
C
232. LG 3330
406
574
2005
H(Sc)
C
233. LG 3350
406
574
2008
H(Sc)
C
234. LG 3355
406
574
2006
H(Sc)
C
235. LG3355YG
406
574
2009
H(Sc)
236. LG3385
406
574
2007
H(Sc)
C
237. LG 3395
406
574
2008
H(Sc)
C
C
214. DK 443
215. DK 477
30.6.2011
216. DK 526
217. DKC4626
30.6.2011
C
GMO
C
229. Laura
230. LG 23.72
30.6.2011
238. LG 3409
50
574
2004
H(Sc)
239. Luxxus
520
570
2008
H(Sc)
240. Mahora
365
286
2002
H(Sc)
241. Marina
242. Midixx
30
GMO
C
30.6.2010
520
570
2009
H(Sc)
243. MT Matado
543
-
2006
H(Sc)
50
574
1999
H(Sc)
244. MV 355 DMSC
245. Nandou
30.6.2011
246. Nonius (syn. Miquel)
219
94
2001
H(Sc)
247. Occitan
219
94
2000
H(Sc)
248. Occitan Sumo
219
94
2003
H(Sc)
249. Orphis
214
309
2003
H(Sc)
60
286
2009
H(Sc)
252. PR34M94
449
74
2008
H(Sc)
253. PR36D79
449
74
2008
H(Sc)
C
254. PR36K67
449
74
2008
H(Sc)
C
250. Pandoso
251. Perceval
30.6.2010
aj na siláž
C
255. PR36P85
449
74
2008
H(Sc)
C
256. PR36T24
449
74
2008
H(Sc)
C
257. PR36R10
218
74
2001
H(Sc)
C
258. PR37D25
218
74
2004
H(Sc)
C
259. PR37F73
450
74
2007
H(Sc)
260. PR37F80
450
74
2009
H(Sc)
aj na siláž
C
261. PR37F81
450
74
2009
H(Sc)
262. PR37M34
218
74
2002
H(Sc)
C
263. PR37M81
218
74
2000
H(Sc)
C
264. PR37N01
449
74
2008
H(Sc)
265. PR38B85
449
74
2008
H(Sc)
266. Realli CS
500
286
2007
H(Sc)
C
GMO
C
C
aj na siláž
C
267. Sopronis
30.6.2010
268. Szegedi SC 463
215
309
2003
H(Sc)
269. Vector
334
222
2000
H(Sc)
270. Vlasta
447
-
2007
H(Sc)
271. ZE 4101
250
-
2007
H(Sc)
C
272. ZP 305
531
532
2006
H(Tc)
C
406
574
2005
H(Sc)
274. Anjou 425
50
286
2001
H(Sc)
275. Anjou 450
50
286
2000
H(Sc)
V. neskorá
273. Acarro
aj na siláž
276. Apollo
30.6.2011
277. Colomba
30.6.2010
278. Corinthe
330
574
2003
H(Sc)
279. Crésus
209
107
2000
H(Sc)
280. David
221
48
2002
H(Sc)
281. DK 471
30.6.2010
282. DK 527
213
222
1999
H(Sc)
C
283. DK 537 (syn. Spatial)
213
222
2001
H(Sc)
C
284. DKC 5143
217
222
2006
H(Sc)
C
286. Filia
218
74
1999
H(Sc)
287. Florencia
218
74
1993
H(Sc)
288. Furio (syn. Furio
4207)
219
94
1992
H(Sc)
285. Durandal
30.6.2010
31
289. Furio Sumo
219
94
2003
H(Sc)
290. Kaliffo
221
48
2007
H(Sc)
291. Kalis
292. Kiodas
30.6.2010
221
48
2009
H(Sc)
293. Kiskun 449
30.6.2010
294. KWS 1393
221
48
2004
H(Sc)
295. Leonis
398
21
2006
H(Sc)
296. LG 24.47
50
574
2000
H(Sc)
C
297. LG 2470
50
574
2001
H(Sc)
C
298. LG 2481
50
574
2002
H(Sc)
C
299. LG 3413
406
574
2006
H(Sc)
C
300. LG 3475
406
574
2006
H(Sc)
C
301. LG3475YG
406
574
2009
H(Sc)
302. Maraton
188
187
1999
H(Sc)
303. Meridien
221
48
2004
H(Sc)
304. Nóra
188
187
2002
H(Tc)
C
GMO
C
305. Omero
221
48
2000
H(Sc)
306. PR34H31
449
74
2008
H(Sc)
307. PR34N43
449
74
2008
H(Sc)
308. PR35F36
450
74
2009
H(Sc)
C
309. PR35F38
449
74
2008
H(Sc)
C
310. PR35P12
218
74
2001
H(Sc)
311. PR35Y54
449
74
2008
H(Sc)
312. PR36B08
218
74
2002
H(Sc)
C
313. PR36N70
218
74
2003
H(Sc)
C
314. PR36T58
218
74
2000
H(Tc)
C
315. Quintal
447
-
2004
H(Sc)
316. Stira
218
74
1991
H(Sc)
C
aj na siláž
C
C
aj na siláž
C
317. Tema
30.6.2010
318. Zamora
216
286
2005
H(Sc)
319. Zeeland
398
21
2002
H(Sc)
b) n a s i l á ž
I. veľmi skorá
1.
Ambrosini
221
48
2009
H(Tc)
2.
Anjou 238
50
574
2004
H(Tc)
3.
Arrigo
60
286
2006
H(Sc)
4.
CE 5193
5.
Cejine
164
-
2009
H(Sc)
6.
Ceran 195
164
-
1994
H(MTc)
7.
Cester 230
164
-
1994
H(MTc)
8.
Cingaro
221
48
2003
H(Tc)
9.
Codibag
500
437
2008
H(Tc)
10.
Codisurf
439
437
2009
H(Tc)
11.
Coditop
500
437
2008
H(Tc)
12.
13.
Compact (syn.
Impact)
DK243
377
222
2005
H(Tc)
14.
Ecrin
221
48
2003
H(Sc)
32
30.6.2010
30.6.2010
C
15.
Eduardo
60
286
2009
H(Sc)
16.
17.
Exapic
219
94
2009
H(Tc)
Fabregas
221
48
2009
H(Tc)
18.
Gamma
19.
Gilberto
60
286
2007
H(Sc)
20.
Inka
30.6.2011
21.
Kysuca
30.6.2011
22.
Lakti CS
500
286
2008
H(Dc)
23.
LG3231
406
574
2009
H(Sc)
24.
Newzi CS
500
286
2009
H(Tc)
25.
NK Lagor
219
94
2009
H(Tc)
26.
Orsay
221
48
2004
H(Sc)
27.
Pernel
221
48
2003
H(Tc)
28.
Poldi CS
500
286
2008
H(Tc)
29.
PR39G12
218
74
2002
H(Sc)
C
30.
PR39H32
218
74
2004
H(Sc)
C
31.
PR39P91
449
74
2008
H(Sc)
C
32.
Prosil
500
286
2009
H(Tc)
33.
Pyroxenia
586
-
2008
H(Tc)
34.
Ricardinio
221
48
2009
H(Sc)
35.
SL Devino
60
286
2009
H(Sc)
36.
SL Enormo
60
286
2009
H(Sc)
37.
Tassilo
221
48
2001
H(Sc)
38.
Tereza
447
-
1996
H(Tc)
39.
Tiara 260
40.
Valentina
447
-
1999
H(Dc)
41.
Vito
221
48
2002
H(Tc)
30.6.2011
C
30.6.2011
II. skorá
42.
Angelo
60
286
2007
H(Sc)
43.
Beatus
221
48
2006
H(Tc)
44.
Bellevue
221
48
2004
H(Sc)
45.
Busti CS
500
286
2009
H(Tc)
46.
Cassilas
221
48
2009
H(Sc)
47.
Celido
164
-
1999
H(Dc)
48.
Celio 250
164
-
1994
H(MTc)
49.
Diplomat
221
48
2003
H(Tc)
50.
Dirk
51.
Djerba
398
21
2000
H(Sc)
52.
Elide
209
107
2001
H(Sc)
53.
Eurostar
398
21
2002
H(Sc)
54.
Fabia
447
-
2000
H(Tc)
55.
Farmega
530
447
2009
H(Sc)
56.
Flavius (syn. Bosco)
57.
GL Milana
409
447
2009
H(Sc)
58.
Krokus
221
48
2006
H(Sc)
59.
Lacta
221
48
2005
H(Sc)
60.
Libretto
60
286
2008
H(Sc)
61.
Lubica
30.6.2011
30.6.2011
30.6.2010
33
62.
Markiza
447
-
1999
H(Dc)
63.
NK Sigmund
219
94
2009
H(Sc)
64.
Orbit
219
94
2009
H(Sc)
65.
Pistache
221
48
2003
H(Sc)
66.
Prudi CS
500
286
2009
H(Tc)
67.
Ronaldinio
221
48
2007
H(Tc)
68.
Subito
410
27
2007
H(Sc)
69.
TA-TO 260 S
103
-
1990
H(MTc) aj na zrno
70.
Turini
221
48
2001
H(Sc)
71.
Virginia
72.
Winn
219
94
2008
H(Sc)
73.
Xantia
216
27
2001
H(Sc)
74.
ZE Edox
250
-
2008
H(Tc)
574
2009
H(Tc)
30.6.2011
III. stredne skorá
75.
Agglae
406
76.
Atletico
221
48
2007
H(Tc)
77.
Authentic
406
574
2009
H(Tc)
78.
Cevaha
164
-
2006
H(Sc)
79.
Edenstar
398
21
2003
H(Tc)
80.
Francisco
221
48
2007
H(Tc)
81.
Gavott
221
48
2004
H(Sc)
82.
Graneros
221
48
2005
H(Tc)
83.
Helena
447
-
2000
H(Dc)
84.
Kaifus
221
48
2008
H(Tc)
85.
Karacho
60
286
2008
H(Sc)
86.
LG3291
406
574
2009
H(Sc)
87.
Marcela
88.
Mentor
89.
PR38F10
218
74
2004
H(Sc)
C
90.
PR39A37
218
74
2004
H(Sc)
C
91.
Robertana
447
-
2007
H(Dc)
92.
Romario
221
48
2002
H(Sc)
93.
Rovena
292
27
1999
H(Sc)
94.
Sultan
216
27
2005
H (Sc)
95.
Tantal
C
30.6.2011
439
437
2009
H(Sc)
30.6.2010
IV. stredne neskorá
96.
Cefin
164
-
2004
H(Tc)
97.
Ceplan
164
-
2007
H(Sc)
98.
Ceslav
164
-
2004
H(Tc)
99.
Fortesa
409
447
2009
H(Sc)
447
-
1996
H(Tc)
100. Karolina
101. Luciana
447
-
1999
H(Tc)
102. Maredor
221
48
2009
H(Sc)
103. Marusia
447
-
1997
H(Tc)
104. Mv TC 434
188
187
2000
H(Tc)
216
27
2003
H(Sc)
105. Novara
106. Oranje
34
30.6.2011
107. Stroncia
586
-
2008
H(Tc)
108. Torpedo
216
27
2001
H(Tc)
109. Vanda
30.6.2011
110. ZETA350S
586
-
2009
H(Tc)
111. Acka
447
-
1996
H(Dc)
112. Annako
447
-
1995
H(Tc)
C
V. neskorá
113. Bolero
30.6.2011
114. Coralba
218
74
2000
H(Tc)
115. Erikana
447
-
1998
H(Dc)
116. Golias
447
-
2005
H(Tc)
117. Hital
447
-
2005
H(Tc)
118. Jornal
398
21
2004
H(Sc)
119. Kitty
221
48
2007
H(Sc)
120. KWS 0551
221
48
2006
H(Sc)
121. Maxima
188
187
2000
H(Tc)
122. Mv MTC 448
188
187
1999
H(Dc)
C
123. PR34A92
218
74
2002
H(Sc)
124. Silóma
188
187
2001
H(Tc)
C
125. SUM0246
410
27
2007
H(Sc)
C
126. SUM 330
216
27
2004
H(Sc)
C
250
-
2005
H(Sc)
C
127. Valika
30.6.2010
128. ZE 4501
Vysvetlivky:
H(Sc) – dvojlíniový hybrid (single cross)
H(Tc) – trojlíniový hybrid (triple cross)
H(MTc) – modifikovaný trojlíniový hybrid
H(Dc) – štvorlíniový hybrid (double cross)
GMO - Geneticky modifikovaná odroda. Uvádzanie osiva na trh je povolené pri dodržaní podmienok stanovených
v rozhodnutí Komisie 98/294/ES.
C – názov odrody vo forme kódu
V. ZEMIAKY
Odroda
Udržiavateľ
odrody
Splnomoc
nený
zástupca
v SR
Rok
registrácie
Odolnosť voči
rakoháďatku
vine
zemiak.
rase
patotypu
Varný typ
letný
ostatný
konkonzum
zum
Tvar
hľúz
Posledné
uvádzanie
množiteľského
materiálu
81. Solanum tuberosum L.
Zemiak
a) v e ľ m i s k o r é
1.
Accent
44
-
2001
7
9
B
B
O
2.
Adora
143
421
1996
5
9
B
B
O
3.
Agata
4
140
1994
9
9
B
B
O
4.
Angela
297
375
2004
9
9
B
B
O
5.
Arielle
4
140
2005
3
9
B
B
O
35
6.
Bellarosa
297
375
2004
9
9
B
B
O
7.
Berber
143
421
1998
9
9
B
B-BC
O
8.
Carrera
143
421
2001
9
9
B
B
O
9.
Colette
86
375
2001
9
9
BA-B
BA
O
10. Eridia
110
-
2007
9
9
B
B
O
11. Everest
512
513
2005
9
9
B
B
O
12. Fresco
4
140
1996
9
9
B
BC
O
13. Impala
4/110
140
1992
9
9
BA-B
B
O-DO
14. Inova
512
513
2004
7
9
BA-B
B
DO
15. Junior
4
140
1997
5
9
B
B
DO-O
44
-
2002
9
9
B
B
O
129
290
2003
9
1
BA
BA
GO
16. Lady Christl
17. Magda
18. Minerva
19. Première
20. Presto
30.6.2011
4
140
1992
9
9
B
BC+výr.
O
297
375
2004
7
9
B
B
O
21. Red Scarlett
143
421
2000
9
9
B
B
O-DO
22. Toledo
512
513
2007
5
9
B
BC
O
4
140
2003
9
9
B
B
O
23. Tresor
(syn. Trésor)
24. Velox
30.6.2011
25. Vera
129
290
2005
9
1
BA-B
BA
GO
26. Vivaldi
143
421
2000
7
1
B
B
O-DO
27. Albina
110
-
1991
9
1
CB
G
28. Almera
4
140
2004
7
9
B
O-DO
b) s k o r é
29. Amorosa
4
140
2002
5
9
B
DO-O
143
421
2006
9
9
BA
D
31. Arinda
4
140
2000
1
9
B
DO
32. Arnova
4
140
2003
1
9
B
O
30. Annabelle
33. Augusta
297
375
2003
9
9
B+lupienky
GO-O
34. Baltica
190
276
2001
1
9
BC+výrobky
O
35. Cicero
143
421
2000
1
9
B + výrobky
O
4
140
2005
7
9
B
DO
44
-
2001
9
1
BC+hranolky
O
36. Elisabeth
37. Fambo
38. Felsina
30.6.2011
39. Ivana
511
375
2005
9
9
B
DO
40. Karin
174
290
1980
9
1
BA
DO
41. Karlena
235
191
2001
9
9
CB+lupienky
GO-G
42. Katka
174
290
2004
9
1
B
O
43. Komtesa
174
290
2003
9
9
B
O
44. Korneta
174
290
1999
9
1
B
O
45. Lady Claire
44
-
2004
9
9
BC+lupienky
O
46. Lady Florina
44
-
2003
9
9
B
DO
47. Latona
30.6.2010
48. Nikita
49. Princess
30.6.2010
190
276
50. Rosanna
192
290
2003
9
9
B
DO-D
51. Rumelia
110
-
2006
9
9
B
GO
36
2004
1
9
B
O
52. Sázava
174
290
2005
9
1
B
O
53. Sinora
4
140
2003
1
9
BC+výrobky
GO
54. Sirius
190
276
2002
5
9
C
GO
55. Svella
110
-
2006
9
9
B
O
56. Veronika
129
290
2000
9
l
B
GO
57. Vineta
297
375
2001
9
9
B
GO
58. Viola
110
-
1999
9
9
B-BA
O
59. Vitara
297
375
2003
9
9
B
O
60. Vitesse
189
276
2000
9
9
B-BC+hranolky
O
140
1993
7
9
BC+ výrobky
O
c) s t r e d n e s k o r é
61.
Agria
4
62.
Arwen
110
-
2008
7
9
B
GO-O
63.
Bolesta
4
140
2001
9
9
BC-C+výrobky
GO
64.
Clarissa
297
375
2005
7
9
B
O
65.
Cyrano
143
421
2007
7
9
B-BC
O
66.
Daisy
192
290
2004
9
9
CB+výrobky
DO-O
67.
Dali
143
421
2001
9
9
BA
DO
68.
Ditta
56
375
2003
9
9
AB
D
69.
Evelin
110
-
2005
9
9
B
O
70.
Fanchette
192
290
2004
7
9
BA
DO
71.
Filea
236
375
2001
1
9
AB
D
72.
Folva
237/110
290/-
1993
9
9
B
O-GO
4
140
2005
1
9
BC
O
511
375
2005
9
9
B
O
73.
Fontane
74.
Husar
75.
Jupiter
143
421
2006
9
9
lupienky
GO
76.
Korela
174/110
290/-
1992
9
1
B
GO
77.
Lady Rosetta
44
-
2000
5
9
lupienky
G
78.
Laura
297
375
2002
7
9
B-BC
O-DO
79.
Lipta
110
-
1990
9
9
B + lupienky
G-GO
80.
Maestro
192
290
2005
7
9
B
DO
81.
Marabel
86
375
2000
1
9
BA
O
82.
Maranca
4
140
2000
9
1
B
DO
83.
Milva
236
375
2002
1
7
B
O
84.
Mozart
143
421
2006
9
9
B
O-GO
85.
Nancy
129
290
2007
9
9
B
O
86.
Pamela
192
290
2005
9
1
B
O
87.
Picasso
4
140
1996
9
9
B
O
88.
Platina
89.
Provento
4
140
2000
9
1
B
GO
90.
Ramos
512
513
2004
9
9
BC+výrobky
O
91.
Red Anna
129
290
2005
9
9
B
GO
92.
Rincona
190
276
2003
9
9
B
O
93.
Rosella
86
375
1994
7
9
B
O-DO
94.
Satina
190
276
1999
9
9
B-BC
GO
95.
Solara
236
375
2000
5
9
B-BC
O
96.
Stemster
97.
Terka
129
290
2008
9
9
B-BA
GO
98.
Timea
110
-
2009
9
9
B-BC
GO
30.6.2010
30.6.2011
37
99.
Victoria
143
421
1999
9
7
B-BC+výrobky
O
100. Voyager
143
421
2006
9
1
B
O-DO
421/-
1989
9
1
B
O
d) s t r e d n e n e s k o r é
101. Désirée
143/110
102. Jelly
297
375
2006
7
9
B
O
86
375
2002
1
9
BC
O
103. Marena
104. Markies
4
140
2003
1
5
BC+výrobky
DO
105. Raja
4
140
1997
9
9
B
DO
4
140
2000
9
9
lupienky
GO
4
140
1999
9
9
priemys.
GO
190
276
2001
1
9
priemys.
GO
106. Remarka
107. Saturna
30.6.2010
e) n e s k o r é
108. Kuras
109. Sibu
Vysvetlivky:
Háďatko zemiakové
9 - rezistentná
7 - slabo rezistentná
5 - slabo náchylná
3 - stredne náchylná
1 - silne náchylná
Rakovina zemiaková
9 - rezistentná
7 - slabo rezistentná
5 - slabo náchylná /s poľnou rezistenciou/
3 - stredne náchylná
1 - silne náchylná
Tvar hľuzy:
G
- guľatý
GO - guľatooválny
O
- oválny
DO - dlhooválny
D
- dlhý
Hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky, vydaná vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva a
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2000 č. 1541/1/2000 – 100, člení konzumné zemiaky
podľa ich vlastností na nasledovné varné typy:
a) varný typ A: zemiaky pevné, lojovité, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo múčnaté,
primerane vlhké, vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla,
b) varný typ B: zemiaky polopevné, polomúčnaté jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhké až suchšie, vhodné ako
samostatná príloha jedla,
c) varný typ C: zemiaky múčnaté, stredne rozváravé, polohrubej štruktúry, stredne vlhké až suché, vhodné ako príloha
jedla alebo ako surovina na výrobu výrobkov zo zemiakov, ako sú kaša, zemiakové cesto a pod.,
d) varný typ D: zemiaky silne múčnaté, silne rozváravé, hrubej štruktúry, vhodné len ako surovina na výrobu výrobkov zo
zemiakov, ako sú kaša, zemiakové cesto a pod.
38
Zoznam registrovaných odrôd druhov poľných plodín, ktorých odrody nepodliehajú
povinnej registrácii
OBILNINY
Udržiavateľ Splnomocnený Rok
odrody
zástupca v SR registrácie
Poznámka
Posledné uvádzanie
množiteľského materiálu
na trh do
Fagopyrum esculentum Moench var. alata Bat.
Pohánka
1.
Pyra
210
59
1990
2.
Špačinská 1
601
-
1998
113
-
2000
Panicum miliaceum L.
Proso siate
1.
Unikum
STRUKOVINY
Cicer arietinum L.
Cícer baraní
1.
Alfa
30.6.2011
2.
Beta
30.6.2011
3.
Slovák
30.6.2011
Lathyrus sativus L.
Hrachor siaty
1.
Arida
30.6.2011
Lens esculenta Moench
Šošovica jedlá
1.
Lenka
111
-
1972
2.
Nelka
111
-
1990
3.
Renka
111
-
1992
ĎATELINOVINY
Melilotus albus Med.
Komonica biela
1.
Krajová
71
601
1950
39
Coronilla varia L.
Ranostaj pestrý
1.
Eroza
71
601
1990
TRÁVY
Cynosurus cristatus L.
Hrebienka obyčajná
1.
Rožnovská
264/242
78
1940
x)
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv
Metlica trsnatá
1.
Kometa
245
78
1994
x)
2.
Meta
245
78
1981
x)
3.
Nova
109
-
2007
x)
Vysvetlivky:
x) – trávniková odroda
JEDNOROČNÉ KRMOVINY
Malva verticiliata L.
Slez kŕmny
1.
40
Dolina
71
601
1993
Časť b - ZELENINY
Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii
Udržiavateľ
odrody
Splnomocnený Rok
zástupca v SR registrácie
Poznámka
Hybrid Posledné
uvádzanie
množiteľského
materiálu na
trh do
1. Allium cepa L.
1.2 Skupina cepa – cibuľa a jej varianty, cibuľa kuchynská nakopená
a)
1.
pre jarné pestovanie
Ala
250/270
- /269
1989
SN, biela
79/307/269/
102/ - /287
1
1970
SS
2000
SN
2.
Alba Regina
3.
Alice
4.
Altisimo
104/169/270/
165/250/179
172
30.6.2010
5.
Argenta
250
-
1995
S, biela
6.
Armstrong
172
1
2005
N
7.
Aroma
8.
Bordovka PK
432
-
2008
SS, červená
9.
Burgos
337
303
2002
SS
H
10.
Castillo
172
1
2003
N
H
11.
Cortland
172
1
2001
SS
H
12.
Dagmar
165
102
2004
SS
13.
Daytona
172
1
1994
SN
14.
Delikatesa
287
-
2003
SS
15.
Festival
172
1
2000
SS
16.
Franzisco
61
303
2003
SS
17.
Globo
270
269
2003
N
18.
Hanka
169
307
1983
SS
19.
Hilton
30.6.2010
20.
Hyduro
30.6.2010
21.
Hyfast
30.6.2010
22.
Hystar
30.6.2010
H
H
30.6.2010
H
H
23.
Chateau
168
6
2002
S
24.
Karmen
104/165/270
79/102/269
1967
SN, karmínová
25.
Legend
172
1
2000
SN
26.
Legio
27.
Macho
28.
Makométa
215
268
2005
SN
29.
Makói
215
252
1992
SN
30.
Makói bronz
215/40
252/268
1992
N
31.
Mars
314
76
2003
SS
32.
Mundo
33.
Mustang
172
1
2005
S
H
34.
Narvito
163
76
2002
N
H
35.
Navarra
182
116
2002
S
H
H
H
30.6.2011
30.6.2011
H
30.6.2011
41
36.
Nerato
61
303
2003
N
37.
Olina
270
269
2001
SS
38.
Prestige
314
76
2000
SS
39.
Rapida
169
307
1986
S
40.
Redwing
172
1
1999
SN, červená
H
41.
Rela
169
307
2000
SS
H
42.
Rena
287
-
2002
S
43.
Rijnsburger 5
305
65
1999
SN
44.
Riviera
168
6
2004
S
45.
Robin
172
1
2005
N
46.
Spirit
172
1
1994
SS
H
47.
Staccato
61
303
2002
S
H
48.
Sterling
314
76
2002
N
H
49.
Summit
50.
Sundance
51.
Štutgartská
52.
Tamara
30.6.2010
53.
Tempo
30.6.2011
H
30.6.2010
165/250/270
102/ - /269
1979
SN, o
Tétényi rubin
55.
Uniglobe 100
314
76
2003
SS
56.
Všetana
SS, o
Zlatava
79/102/269/
307/ - / 79
1946
57.
104/165/270/
169/250/287
104
1972
SN
58.
Zlatka PK
432
-
2009
SS
30.6.2011
H
pre zimné pestovanie
59.
Aldobo
182
116
1994
VS
60.
Alix
182
116
1992
S
61.
Amigo
62.
Augusta
104/250/270
79/ - /269
1984
S
63.
Hiberna
N
Imai Early Yellow
79/307/102/
269/ 65
1970
64.
104/169/165/
270/250
356
65.
Radar
172
1
1994
SS
66.
Senshyu Yellow Globe
253
268
2002
S
67.
Swift
172
1
2001
S
68.
Tisza I
69.
Wolf
30.6.2010
1973
30.6.2010
61
303
2002
Vysvetlivky:
o – typická odroda pre výrobu sadzačky
S – skorá
SS – stredne skorá
SN – stredne neskorá
N – neskorá
2. Allium fistulosum L.
Cibuľa zimná
1.
Bajkal
270
269
2003
2.
Lia
287
-
2001
3.
Luna
250
-
2007
42
H
30.6.2010
54.
b)
H
VS
H
3. Allium porrum L.
Pór pestovaný
1.
Albos
270
269
2000
2.
Blauwgroene Herfst
172
1
1994
3.
Blauwgroene Winter
163/172
76/1
1994
4.
Bulgaarse Reuzen
172
1
2000
5.
Elefant
169/100
307/ -
1941
6.
Favorit
287
-
2002
7.
Franse Zomer 3
172
1
1994
8.
Golem
270
269
2004
9.
Herfstreuzen 3
10.
Jolant
172
1
1994
11.
Leonard
250
-
2002
12.
Pancho
13.
Starozagorski kamuš
165/270
102/269
1973
14.
Tango
270
269
2001
15.
Titus
270
269
2002
172
1
2000
104
79
1981
2003
16.
Winterreuzen 2
17.
Zwitserse Reuzen
30.6.2010
30.6.2010
30.6.2010
4. Allium sativum L.
Cesnak kuchynský
a)
zimný
1.
Alan
2.
Benátčan
3.
Dukát
270
269
4.
Makói őszi
215
252
1978
5.
Matúš
250
-
2002
6.
Mojmír
250
-
1999
7.
Novozámocký
100
-
2004
8.
Radoš
250
-
1989
9.
Ropal
104
79
1978
10.
Valko
100
-
2002
11.
Záhorský
169/100
307/ -
1962
104/169
79/307
1961
b)
12.
30.6.2011
jarný
Japo
5. Allium schoenoprasum L.
Cesnak pažítkový (pažítka)
1.
Bohemia
30.6.2011
2.
Jemná
104/169
3.
Moravia
270
269
2001
4.
Pražská
104/169/
250/270
79/307/
- /269
1946
79/307
1958
43
7. Apium graveolens L.
7.1 Zeler voňavý stopkový
1.
Jemný
104/169/270
79/307/269
1965
2.
Malachit
270
269
2000
3.
Nuget
270
269
2001
270
269
2000
listový
7.2 Zeler voňavý buľvový
4.
Albin
5.
Alma
6.
Anita
7.
Brilliant
8.
Diamant
9.
Frigga
10.
Hegykői
11.
Ilona
172
1
2004
12.
Klement
250
-
2002
13.
Kompakt
104/169/
250/287
172
79/307/
-/1
1986
1999
79/ - /307
1979
30.6.2011
180
294
1988
30.6.2011
172
1
1992
30.6.2011
30.6.2011
14.
Luna
15.
16.
Maxim
Mentor
104/250/169
17.
Neon
165
102
2001
18.
Orion
104
79
1972
19.
Snehvide
H
H
30.6.2010
30.6.2010
9. Beta vulgaris L.
9.1 Repa obyčajná (cvikla), vrátane cheltenhamskej
1.
Betina
2.
Bíborhenger
3.
Bona
270
269
1999
4.
Cylindra
166
66
1979
5.
Červená kulatá
104/169/
270/250
79/307/
269/ -
1941
6.
Detroit 2
7.
Detroit 5
8.
Monopoly
9.
Monorubra
169/250
10.
11.
Renova
Rocket
104/270/250
12.
Rubin
13.
Warrior
104/270
79/269
1974
30.6.2011
30.6.2010
30.6.2010
182
116
1986
jednoklíčková
307/ -
1987
jednoklíčková
79/269/ -
1979
30.6.2010
30.6.2011
288
37
2002
9.2 Repa obyčajná pravá špenátová, alebo zeleninová (mangold)
1.
44
Lucullus
180
294
1973
H
10. Brassica oleracea L.
10.1 Kel kučeravý (Brassica oleracea L. acephala DC. Alef. var. sabellica L.)
1.
Kapitan
270
269
2004
H
10.2 Karfiol (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.)
a)
jarný
1.
Agora
30.6.2010
2.
Arktur
169
307
1999
3.
Baldo
163
76
2000
4.
Barcelona
61
303
2000
5.
Belvedere
172
1
2003
aj jesenný
6.
Beta
270
269
1999
i na rýchlenie
7.
Bolero
104
79
1982
8.
Bora
104/270
79/269
1983
9.
Expres
104
79
1965
10.
Goodman
172
1
1994
11.
Helsinki
61
303
2003
12.
Kintore
163
76
1999
13.
Mechelse 3
14.
Vinson
163
76
2000
15.
White Magic
30.6.2011
16.
Zarka (syn. Safari)
30.6.2011
17.
Zermo
30.6.2011
b)
i na rýchlenie
H
H
H
na rýchlenie
aj letný
H
H
30.6.2011
H
letný - jesenný
18.
Amerigo
182
116
2002
H
19.
Amsterdam
61
303
2002
H
20.
Andes
163
76
1991
21.
Arfak
163
76
1994
H
22.
Balboa
172
1
2004
H
23.
Bonny
166
66
1999
H
24.
Bravo
182
116
1971
25.
Brilant
104
79
1982
26.
Candid Charm
27.
Cortes
182
116
1999
28.
Delta
270
269
1999
29.
Diplomat
104
79
1988
30.
Dominant
30.6.2010
31.
Falcano (syn. Marine)
30.6.2010
32.
Fargo
172
1
1994
33.
Farras
163
76
2004
34.
Fontana
104/169
79/307
1992
35.
Forrest
36.
Freedom
163
76
2002
37.
Fremont
163
76
1994
38.
Graffiti
166
66
2002
30.6.2010
H
H
30.6.2011
H
H
univerzálny
H
45
39.
Hormade
61
303
2002
40.
Incline
253
268
2000
H
41.
Kimball
163
76
1999
H
42.
Memphis
337
303
2002
H
43.
Mexico
61
303
2002
H
44.
Montano
182
116
1988
H
45.
Octavian
270
269
2001
H
46.
Oslo
61
303
2004
H
47.
Pavilion
253
268
2000
H
48.
Plana
163
76
1994
H
49.
Planita
163
76
2004
H
50.
Skywalker
172
1
2002
H
51.
Spacestar
52.
Super
104
79
1969
53.
Sydney
61
303
2004
H
54.
Tertes
182
116
2001
H
55.
Tofar
172
1
2001
H
56.
Virgin
182
116
1999
H
57.
White Ball
182
116
1990
58.
White Excel
253
268
1999
59.
White Rock
182
116
1985
30.6.2011
10.3 Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.)
1.
Arcadia
253
268
2000
H
2.
Canoe
163
76
2000
H
3.
Coronado
172
1
2002
H
4.
Corvet
163
76
1991
H
5.
Dynasty
168
6
2003
H
6.
Fiesta
172
1
1999
H
7.
Flash
163
76
1999
H
8.
Griffen
288
37
2003
H
9.
Legacy (syn. Lord)
168
6
2000
H
10.
Limba
270
269
2001
11.
Lucie
165
102
2002
H
12.
Lucky
172
1
2001
H
13.
Marathon
253
268
2000
H
14.
Montop
182
116
2000
H
15.
Senshi
253
268
2000
H
16.
Skiff
163
76
2000
H
17.
Switch
163
76
2000
H
18.
Tambora
288
37
2003
H
10.4 Kel ružičkový (Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.)
1.
Casiopea
270
269
2004
2.
Dolores
270
269
2003
46
H
10.5 Kel hlávkový (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.)
a)
skorý
1.
Alcosa
172
1
2001
H
2.
Comparsa
172
1
1995
H
3.
Famosa
172
1
1995
H
4.
Premius
182
116
1999
H
5.
Předzvěst
104/270
79/269
1948
6.
Raketa
104/169/270
79/307/269
1965
7.
Raná žlutá
104/169/270
79/307/269
1952
8.
Salarite
253
268
1999
9.
Szentesi korai
215
252
1998
10.
Tim
287
-
2002
b)
na rýchlenie
stredne skorý
11.
Capriccio
288
37
2001
H
12.
Clarissa
172
1
2001
H
13.
Frigga
180
294
1976
14.
Chirimen
15.
Julius
182
116
1992
H
16.
Melissa
172
1
1995
H
17.
Midvoy
61
303
2002
H
18.
Palacio
253
268
2001
H
19.
Primavoy
20.
Siberia
182
116
2001
H
21.
Tasmania
182
116
2001
H
22.
Verita
c)
30.6.2010
30.6.2010
30.6.2011
neskorý
23.
Alaska
182
116
1994
H
24.
Blistra
270
269
2002
H
25.
Cantasa
172
1
2002
H
26.
Concerto
27.
Jizera
104
79
1989
28.
Langedijská
169/104
307/79
1964
29.
Mila
182
116
1992
H
30.
Orlice
104
79
1991
H
31.
Sabrosa
172
1
2004
H
32.
Stilon
163
76
1999
H
33.
Supera
163
76
2000
H
34.
Taler
30.6.2011
35.
Tarvoy
30.6.2010
36.
Vertus 3
104/165/169
79/102/307
1948
37.
Wirosa
172
1
1994
104/165/
169/250
182
79/102/
307/ 116
1981
d)
30.6.2010
H
H
ozimný
38.
Arkta
39.
Iceprince
1982
H
47
10.6 Kapusta hlávková biela (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba (DC.)
a)
jarná
1.
Admiral
288
37
1999
2.
Amukos
30.6.2011
3.
Balbro
30.6.2011
H
4.
Bronco
5.
Cambria
172
1
2003
6.
Candisa
253
268
2004
7.
Combinor
182
116
1999
H
8.
Delphi
163
76
1994
H
9.
Dita
30.6.2010
10.
Dumas
30.6.2011
11.
Fast Green
233
6
2002
H
12.
Gonzales
172
1
2001
H
13.
Grenadier
14.
Harmat
323
252
1998
15.
Headstart
168
6
1999
16.
Hermes
17.
Charmant
253
268
1999
H
18.
Juna
169/165
307/102
1983
H
19.
Junior
182
116
2000
H
20.
Musketeer
182
116
1990
H
21.
Nordri
30.6.2011
22.
Nozomi
30.6.2011
23.
Pandion
163
24.
Parel
172
25.
Rapido
305
26.
Sláva
169/165
27.
Speedon
28.
Surprise
29.
Trevor
30.
Wind
233
6
2004
31.
Zora
104/169/270/
250/287
79/307/269/
-/-
1976
182
116
2002
K
b)
30.6.2010
H
30.6.2010
H
30.6.2011
76
2002
H
1
1992
H
65
1999
H
307/102
1985
H
61
303
2002
H
172
1
2002
H
30.6.2011
H
letná
32.
Agressor
33.
Avak
34.
Bravissimo
288
37
2003
K
H
35.
Burton
61
303
2002
K
H
36.
Castello
37.
Dobrava
287
287
2002
K, S
38.
Drago
172
1
2001
K
H
39.
Emblem
253
268
1999
K
H
40.
Estron
30.6.2011
41.
Eton
30.6.2010
42.
Fortuna
314
76
2002
43.
Gloria
166
66
1976
48
H
30.6.2010
30.6.2011
K
H
H
44.
Hanibal
270
269
1999
45.
Hurricane
172
1
2002
K, S
46.
Chopin
61
303
2002
K, S
47.
Ida
104
79
1989
48.
Inter
104/169/250
79/307/ -
1966
49.
Kalibro
270
269
2001
50.
79/307
1950
51.
Kodaňské tržní rané (syn. 104/169
Copenhagen Market 2)
Lena
165/169
102/307
1984
52.
Leon
104
79
1991
H
53.
Leopard
253
268
1999
H
54.
Minicole
172
1
1983
55.
Octoking
61
303
2002
56.
Piton
57.
Pluto
104/169
79/307
1990
58.
Qualitor
182
116
2003
K
K
H
H
H
H
K
H
H
H
K
H
30.6.2011
59.
Quartz
233
6
2003
60.
Quisto
182
116
1990
61.
Royal Vantage
253
268
1999
62.
Satelite
30.6.2011
63.
Transam
30.6.2011
64.
Vantage Point
30.6.2010
c)
H
H
jesenná
65.
Albion
66.
Ammon
163
76
2002
S
30.6.2011
H
67.
Amtrak
172
1
1995
S
H
68.
Arena
253
268
1999
S
H
69.
Aros
70.
Arrivist
163
76
2003
S
H
71.
Atria
163
76
1994
K
H
72.
Attraction
61
303
2003
K, S
H
73.
Avalon
74.
Bianor
75.
Cassandra
76.
Cecile
77.
Desmond
78.
Dialog
172
1
2002
K, S
H
79.
Discover
172
1
2000
K, S
H
80.
Donar
163
76
2001
S
H
81.
Eminence
288
37
2000
S
H
82.
Erdeno
182
116
1982
K
H
83.
Etna
182
116
2000
K, S
H
84.
Galaxy
163
76
1994
S
H
85.
Gideon
172
1
1995
K
H
86.
Gourmet
166
66
1999
K
H
87.
Hinova
172
1
1980
K
H
88.
Histona
172
1
1994
K
H
89.
Holt
165/250/169
102/ - /307
1985
S
30.6.2010
30.6.2011
163
76
2001
K, S
H
30.6.2011
172
1
1994
K
H
30.6.2011
49
90.
Jaguar
172
1
1994
K
H
91.
Krautkaiser
172
1
1995
K
H
92.
Kronos
163
76
2002
K, S
H
93.
Langedijker Bewaar
305
65
1999
S
94.
Lion
95.
Marathon
182
116
1989
S
H
96.
Megaton
172
1
1995
K
H
97.
Mentor
172
1
2002
K, S
H
98.
Midor
270
269
1999
K
H
99.
Pacha
288
37
1999
S
H
101. Perfecta
172
1
1995
K
102. Polar
169/250/165
307/ - /102
1964
S
103. Polaris
253
268
2000
K
104. Pourovo polopozdní
165/169/270
102/307/269 1939
K
105. Pourovo pozdní
165/250/169
102/ - /307
K
106. Ramada
172
1
1999
K
H
107. Ramco
182
116
1989
K
H
108. Régent
288
37
2001
S
H
109. Rinda
163
76
1993
K
H
30.6.2011
100. Partula
30.6.2010
1939
H
H
110. Sonja
30.6.2010
111. Stardon
112. Strata
30.6.2011
166
66
2000
K, S
172
1
2005
K
115. Türkis
180
294
1977
S
116. Vestri
163
76
1999
K
H
117. Zerlina
172
1
1994
S
H
H
113. Strukton
114. Thomas
30.6.2011
Vysvetlivky:
K - vhodná aj na konzervárenské spracovanie
S - vhodná aj na skladovanie
10.7 Kapusta hlávková červená (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (DC.)
a)
jarná
1.
Primero
172
1
1995
H
2.
Red Dynasty
168
6
2002
H
3.
Red Jewel
253
268
1999
H
b)
letná
4.
Integro
172
1
2000
5.
Mars
104/169
79/307
1982
6.
Rodeo
7.
Rodon
8.
Rookie
50
S
H
30.6.2011
30.6.2011
253
268
2000
K,S
H
c)
jesenná
9.
Anoxa
163
76
2001
K
H
10.
Autoro
172
1
1994
S
H
11.
Buscaro
172
1
2005
12.
Gradur
30.6.2011
13.
Huzaro
30.6.2011
14.
Kalibos
30.6.2011
15.
Lectro
16.
Maxilla
17.
Pourovo červené
165/270
102/269
1960
K
18.
Rebus
182
116
2000
K
19.
Rona
20.
Roxy
163
76
1994
S
H
21.
Subaro
172
1
2000
S
H
22.
Vitaro
172
1
2000
S
H
172
1
1995
K
H
30.6.2010
H
30.6.2011
Vysvetlivky:
K - vhodná aj na konzervárenské spracovanie
S - vhodná aj na skladovanie
10.8 Kaleráb (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes)
a)
skorý a na rýchlenie
1.
Azur
169/104/287
307/79/ -
1976
2.
Blankyt
104/270/250
79/269/ -
1986
3.
Dvorana
165/104
102/79
1990
4.
Indigo
270
269
2000
5.
Kartago
270
269
2000
6.
Knaufs Frühweiss
180
294
1972
H
7.
Knaufs Ideal (syn. Ideal)
180
294
1976
8.
Korfu
270
269
2002
H
9.
Korist
172
1
1994
H
10.
Libochovická bílá raná
104
79
1952
11.
Luna
270
269
1993
12.
Modrava
165
102
1999
13.
Moravia
Olmia
102/79/
307/ 79/307/ -
1961
14.
165/104/
169/250
104/169/287
H
1982
15.
Omar (syn. Baltik)
250
-
2000
16.
Pheres
163
76
2002
17.
Purple Danube
30.6.2011
18.
Rapidstar
30.6.2011
19.
Sparta
104
79
1986
20.
Szentesi fehér
323
252
1998
H
H
21.
Szentesi fólias kék
215
252
1998
22.
Szentesi kék
323
252
1998
23.
Szentesi nyári fehér
215
252
1998
24.
Szentesi nyári kék
215
252
1998
25.
Tomasíno
287
-
2007
H
26.
White Baller
233
6
2007
H
51
b)
neskorý
27.
Gigant
104/250/169/
270/287
79/ - /307/
269/ -
1965
28.
Kossak
29.
Kozmanova modrá
104
79
1946
30.
Liliana
287
-
2003
31.
Szentesi tartós kék
215
252
1998
32.
Violeta
White Danube
79/ - /
307/269
268
1972
33.
104/250/
169/270
253
30.6.2010
2000
H
11. Brassica rapa L.
11.1 Kapusta čínska
1.
Bristol
270
269
2002
2.
Hilton
270
269
1999
S
3.
Lumina
356
-
2002
SR
4.
Nozaki
169
307
1966
5.
Yamiko
61
303
2000
H
H
Vysvetlivky:
SR – s odrodou je možné obchodovať len na území Slovenskej republiky
11.2 Okrúhlica
1.
Albina
104/169/270
79/307/269
1981
12. Capsicum annuum L.
Paprika ročná
a)
zeleninová
1.
Aka
287
-
2001
2.
Albah
288
37
2004
na rýchlenie
H
3.
Albatrosz
256
252
1999
na rýchlenie
H
4.
Almapaprika
215
252
1998
5.
Amaryl
114
-
2000
na rýchlenie
6.
Andrea
270
269
1987
na rýchlenie
7.
Anka
386/270
- /269
2000
8.
Anthea
114
-
1994
na rýchlenie
9.
Apolló
142
211
2004
10.
Atlas
288
37
2001
poľná, aj na
rýchlenie
na rýchlenie
11.
Aurea
250
-
2003
12.
Baba
432
-
2006
13.
Bagoly
325
252
2005
14.
Balaton
30.6.2010
15.
Banán
30.6.2010
16.
Barkol
250
-
2007
17.
Belko
339
81
2003
52
H
H
na rýchlenie
18.
Belladonna
296
6
2005
na rýchlenie
19.
Belona
169
307
2001
20.
Beros
169
307
2001
21.
Betty
287
-
2003
22.
Bíbic
325
252
2001
23.
Blava
250
-
2000
24.
Blondy
182
116
25.
Bodrog
325
252
26.
Bojanka
250
-
2008
27.
Boneta
270
269
2002
28.
Boni
29.
Bóbita
325
252
2000
30.
Branko
250
-
2007
31.
Brill
142
252
32.
Campona
325
33.
Carpy
34.
Cecil
35.
Ciklon
36.
Citrina
270/250
269/ -
1977
37.
Clovis
182
116
1994
na rýchlenie
38.
Csángó
325
252
2005
na rýchlenie
39.
Danubia
182
116
2002
na rýchlenie
40.
Delta
41.
Derma
250
-
2009
42.
Diana
169
307
2001
43.
Diego EZ
176
1
2004
44.
Dolmy
182
116
1994
na rýchlenie
45.
Donat
177
15
2005
na rýchlenie
46.
Doranova
287
-
1993
na rýchlenie
H
47.
Dorota
169
307
2004
na rýchlenie
H
48.
Duval
250
-
2004
na rýchlenie
H
49.
Eagle
50.
Elinor
250
-
2005
na rýchlenie
51.
Emese
325
252
1999
na rýchlenie
H
52.
Eszter
325
252
2004
na rýchlenie
H
53.
Eva
270
269
1989
na rýchlenie
54.
Evita
215
252
2000
55.
Fidelio
296
6
2000
56.
Fionela
250
-
2009
57.
Flamingo
288
37
1999
na rýchlenie
58.
Folika
164
1
1992
na rýchlenie
59.
Garam
325
252
2005
na rýchlenie
60.
Gelby
165
102
2002
na rýchlenie
61.
Gita
164
1
2002
62.
Gogosári
325
252
2005
63.
Granova
99/270
- /269
1987
64.
Gypsy
314
76
2000
65.
Hajdu
325
252
2003
na rýchlenie
66.
Heidi
114
-
2005
na rýchlenie
na rýchlenie
H
1994
na rýchlenie
H
2001
na rýchlenie
H
30.6.2011
na rýchlenie
H
1999
na rýchlenie
H
252
2001
na rýchlenie
H
256
252
2001
322
303
2000
H
na rýchlenie
H
30.6.2010
H
H
30.6.2011
na rýchlenie
H
H
30.6.2010
na rýchlenie
H
H
na rýchlenie
H
H
53
67.
Hela
287
-
2009
68.
Hilada LST
287
-
2007
69.
Hó
na rýchlenie
H
30.6.2010
70.
Hordena
71.
Hosszú Táltos
113
-
2007
aj na rýchlenie
72.
HRF
73.
Ilika
250
-
2007
74.
Ilsa Zel
250
-
2007
75.
Imelská
100
-
2001
na rýchlenie
76.
Jara
164
1
1987
na rýchlenie
77.
Jász
325
252
2002
na rýchlenie
78.
Jela
386
-
2001
79.
John
114
-
2008
80.
Jova
164
1
1989
81.
Juliánus
325
252
2002
na rýchlenie
82.
Julinka
100
-
2008
na rýchlenie
83.
Justina
164
1
2006
aj na rýchlenie
84.
Kama
113
113
2007
aj na rýchlenie
85.
Kaméleon
86.
Karolina
164
1
2000
87.
Katarina
386
-
2004
88.
Katka
287
-
2003
89.
Katrena
250
-
2003
90.
Kazačok
287
-
2007
91.
Kecskeszarv
142
252
2001
92.
Kerala
93.
Kincsem
325
252
2003
na rýchlenie
H
94.
King Arthur
314
76
2002
na rýchlenie
H
95.
Kun
325
252
2002
na rýchlenie
H
96.
Kvadry
165
102
2004
97.
Kveta
287
-
2001
na rýchlenie
98.
Latorca
325
252
2005
na rýchlenie
99.
Laura
287
-
2003
100. Levante
182
116
1999
na rýchlenie
101. Lonet
114
-
2008
na rýchlenie
102. Lubica
169
307
2004
na rýchlenie
H
103. Luciana
250
-
2004
na rýchlenie
H
104. Lungy
165
102
2004
106. Madonna
288
37
2004
na rýchlenie
H
107. Marka
287
-
2000
na rýchlenie
H
108. Maryša
164
1
1993
109. Mášenka
250
-
2009
110. Miami
288
37
2001
na rýchlenie
H
111. Milka
338
-
2004
na rýchlenie
112. Monte
177
15
1999
na rýchlenie
113. Nesvadská
100
-
2003
na rýchlenie
na rýchlenie
H
30.6.2011
30.6.2010
H
na rýchlenie
H
H
30.6.2010
H
30.6.2010
H
H
H
105. Luteus
30.6.2010
114. Nigra
169
307
2001
115. Nina
287
-
2001
54
H
116. Nour
288
37
2001
na rýchlenie
117. Nova
250
-
2000
na rýchlenie
118. Orava
287
-
2006
119. Oreny
165
102
2002
na rýchlenie
H
120. Ori
337
303
2004
na rýchlenie
H
121. Orias
177
15
2005
na rýchlenie
122. Orion EZ
176
1
2004
123. Pálivec
165
102
2004
na rýchlenie
124. Pasa
325
252
2003
na rýchlenie
125. PCR
270/250
269/ -
1961
na rýchlenie
126. Petra
250
-
2000
127. Pikanta
250
-
1992
H
H
H
na rýchlenie
128. Pinokkio
177
15
2005
na rýchlenie
129. Pirouet
182
116
2003
na rýchlenie
130. Polanova
250
-
2001
131. Prima
169
307
2003
na rýchlenie
132. Pritavit
256
252
1999
na rýchlenie
133. Promontor
325
252
2005
na rýchlenie
135. Rimava
325
252
2005
na rýchlenie
136. Rubika
165
102
2002
na rýchlenie
H
137. Rubinova
270
269
1988
138. Savó
142
252
1999
na rýchlenie
H
139. Shy Beauty
314
76
2001
na rýchlenie
140. Slávy
165
102
2002
na rýchlenie
H
141. Slovakia
250
-
1995
142. Sobor
142
252
2000
143. Spartacus
177
15
1995
na rýchlenie
H
144. Székely
325
252
2005
na rýchlenie
H
H
134. Ranger
30.6.2010
145. Szentesi kosszarvú
323
252
1998
na rýchlenie
146. Szentesi piacos
323
252
1998
na rýchlenie
147. Tarna
296
6
2005
na rýchlenie
148. Tonka
250
-
2009
149. Tosinka
250
-
2009
150. Varuna
303
-
2009
151. Velence
256
252
1999
250
-
2008
H
na rýchlenie
H
152. Viharsarok
153. Viki Zel
30.6.2011
154. Vitamin
325
252
2000
na rýchlenie
H
155. Vivaldi
337
303
2004
na rýchlenie
H
156. Vladana
164
1
2004
157. Vlasta
169
307
2001
159. Zelka
287
-
2000
160. Zlata
270
269
1990
161. Zorka
164
1
1994
162. Zsófia
325
252
163. Zuzka
250
-
158. Whiteflame
30.6.2010
na rýchlenie
H
2001
na rýchlenie
H
1998
na rýchlenie
55
b)
čerešňová - ostrá
164. Korál
169/270
307/269
1976
165. Csárdás
344
1
2004
166. Dvorská
338
-
2006
167. Hodonínská sladká
vzpřímená
168. Irokez
169
307
1946
430
-
2008
344
1
2005
c)
koreninová
169. Kalocsai 801
170. Kalocsai M Cseresznye
30.6.2010
171. Kárminvörös
344
1
2005
172. Kolora
115
-
1994
173. Kora Zel
250
-
2007
174. Rubinvörös
344
1
2004
338
-
2006
177. Granka
287
-
2000
178. Hamík
165
102
2004
175. Szegedi 80
176. Žitavská
d)
30.6.2010
hobby typ
13. Cichorium endivia L.
13.2 Čakanka štrbáková pravá, širokolistá
1.
Eskariol zelený
(syn. Breedblad Volhart
Winter)
169
307
1966
14. Cichorium intybus L.
14.1.Čakanka obyčajná pre puky
1.
Terezka
30.6.2011
14.3. Čakanka obyčajná siata cigóriová
1.
Fredonia Nova
342
341
2000
15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.
Dyňa červená
1.
Bony Zel
250
-
2005
2.
Caroline
288
37
2005
3.
Coral
4.
Crimpia
233
6
2007
5.
Crimson Glory
6.
Crimson Jewel
7.
Crimson Sweet
56
H
30.6.2010
30.6.2011
253
268
1999
H
30.6.2010
8.
Crimson Tide
30.6.2010
9.
Eureka
10.
Farao
182
116
2000
H
11.
Fastan
61
303
2002
H
12.
Galery
168
6
2004
H
13.
Granit
182
116
2000
H
14.
Jade
168
6
1999
H
15.
Kráľovka
432
-
2007
H
16.
Lajko II
580
-
1978
H
17.
Lestra
287
-
2002
H
18.
Lidka
287
-
2002
19.
Magnus
100
-
1996
20.
Melistra
21.
Merlin
580
-
1998
H
22.
NO. 161
253
268
1999
H
23.
Paladin
24.
Royal flesh hybrid
25.
Ruber
26.
Sonata
27.
30.6.2011
30.6.2010
30.6.2010
30.6.2011
100
-
1997
Starbrite
168
6
2002
H
28.
Stargazer
168
6
2003
H
29.
Sugar Delicata
30.6.2010
30.
Sugar Kingo
30.6.2010
30.6.2010
31.
Sugar Knight
32.
Sungold FR
253
268
2000
H
33.
Sympathy
168
6
1999
H
34.
Tigris
287
-
2006
H
35.
Timola
115
-
2005
H
36.
Topgun
182
116
2002
H
37.
Varda
61
303
2004
H
38.
Vasko
61
303
2003
H
39.
Vital
115
-
1989
H
40.
Zengő
322
211
2003
H
177
15
2002
H
30.6.2010
16. Cucumis melo L.
Melón cukrový
1.
Agos
2.
Aikido
3.
Athena
182
116
2000
4.
Bolero
580
-
1997
5.
Centro
177
15
2005
30.6.2011
H
H
6.
Cordelle
168
6
2000
7.
Early Dawn
288
37
1999
H
8.
Galile (syn. Yupi)
168
6
2000
H
9.
Gordes
253
268
2003
H
10.
Grido
288
37
2003
H
11.
Jupiter
250
-
2001
12.
Karate
253
268
1999
H
H
57
13.
Legend
168
6
2000
14.
Medoro
168
6
2000
15.
Mila
H
30.6.2010
16.
Nektár
580
-
1991
17.
Novozámocký
100
-
2006
287
-
2006
18.
Oáza
19.
Panda
20.
Pavia
163
H
H
30.6.2010
76
2000
H
21.
Pepe
177
15
2003
H
22.
Perseo
182
116
2001
H
23.
Solartur
580
-
1961
24.
Supra
177
15
2005
25.
Sweet Surprise
30.6.2011
26.
Tango
30.6.2011
168
6
H
27.
Tesoro Dulce
28.
Tétényi csereshéjú
2001
30.6.2011
29.
Topáz
30.6.2011
H
17. Cucumis sativus L.
17.1 Uhorka siata šalátová
1.
Aminex
182
116
1989
S
H
2.
Astrea
182
116
1990
F
H
3.
Atlanta
4.
Baby
165
102
2002
S
H
5.
Bernadett
142
252
1999
F
H
6.
Borka
351
252
2001
F
H
7.
Carmen
61
303
2003
S
H
8.
Centurion
182
116
1999
F
H
9.
Ceres
177
15
2004
S, F
H
10.
Cohiba
61
303
2002
S
H
11.
Danito
177
15
2002
S
H
12.
Darina
163
76
1994
F
H
13.
Delika PK
432
-
2008
S
H
14.
Desana
250
-
1999
S
H
15.
Diana
16.
Dina
296
6
1999
S
H
17.
Edona
18.
Evička
287
-
2009
S, F
H
19.
Fitness
296
6
1999
S
H
20.
Formule
165
102
2002
S
H
21.
Futura
22.
Gabinka
287
-
2003
S
H
23.
Cheer
165
102
2002
F
H
24.
Ilke
182
116
2003
S
H
25.
Jogger
270
269
2004
P, F
H
26.
Jóker
142
252
2000
P
H
27.
Kalunga
58
30.6.2011
30.6.2010
30.6.2010
30.6.2010
30.6.2010
28.
Lavina
250
-
2000
F
H
29.
Lianka
250
-
2007
P
H
30.
Lili
165
102
1999
F
H
31.
Linda
169/165
307/102
1989
P, F
H
32.
Livie
165
102
1993
F
H
33.
Lothar
34.
Marta
99/270/169
- /269/307
1983
S
H
35.
Matsuri
253
268
2001
S
H
36.
Midios
177
15
2002
S
H
37.
Minisprint
30.6.2010
30.6.2011
38.
Mustang
39.
Natalie
350
294
2001
P
30.6.2010
H
40.
Obelix
270
269
2004
P
H
41.
Paladinka
165
102
1999
S, F
H
42.
Paramos
177
15
2004
F, P
H
43.
Perseus
165
102
1993
P
H
44.
Pontia
30.6.2010
45.
Primera
30.6.2011
46.
Radmila (syn. Hana)
47.
Rawa
163
76
1994
S
30.6.2011
H
48.
Ritmo
142
252
1999
F
H
180/270
294/269
1984
S
49.
Sakura
50.
Saladin
51.
Serit
52.
Sharon
61
303
2002
S
H
53.
Sherpa
270
269
2002
S, F
H
54.
Slice King
55.
Solverde
296
6
1999
S
H
56.
Sprint (syn. Sprint hybrid) 168
6
2000
P
H
57.
Stela
102
1982
F, P
H
58.
Superstar
59.
Suprami
61
303
2003
S
H
60.
Suso
163
76
1999
P
H
61.
Terranova
177
15
2004
F, P
H
62.
Thunder
168
6
2002
P
H
63.
Tornac
177
15
2002
S
H
64.
Vanda
250
-
2004
S
H
65.
Veronika
250
-
2004
S
H
66.
Vesna
250
-
2003
S
H
67.
Vista
68.
Zakros
30.6.2011
H
30.6.2011
30.6.2011
165
30.6.2011
30.6.2011
296
6
1999
S
H
Vysvetlivky:
P - poľná
S - skleníková
F - fóliovníková
59
17.2 Uhorka siata nakladačka
69.
Adam
172
70.
Admira
169/165
71.
Altaj
270
72.
Amour
172
73.
Antonia
74.
1
2003
H
307/102
1993
H
269
2003
H
1
2003
H
163
76
2000
H
Anuschka
163
76
1992
H
75.
Bára
165
102
2003
H
76.
Berdine
163
76
2003
H
77.
Bohdana
350
294
2002
H
78.
Dalila
270
269
2003
H
79.
Desdemona
270
269
2003
H
80.
Ela
270
269
1995
H
81.
Evita
163
76
1999
H
82.
Fatima
169/165
307/102
1993
H
83.
Heliana
250
-
2003
H
84.
Charlotte
85.
Jana LST
287
-
2009
H
86.
Jitka
350
294
2001
H
87.
Katika
287
-
2005
H
88.
Kertirez
325
252
2005
H
89.
Keszi
325
252
2005
H
90.
Kirit
287
-
2009
H
91.
Lenka
250
-
2007
H
92.
Megyer
325
252
2005
H
93.
Milena
350
294
2002
H
94.
Minerva
182
116
1989
H
95.
Mira
30.6.2011
30.6.2011
96.
Mohikán
97.
Orfeus
270
269
2004
30.6.2010
H
98.
Othello
182/270
116/269
1994
H
99.
Partena
104
79
1993
H
100. Partner
270
269
2004
H
101. Perez
30.6.2010
102. Potomac
168
6
1995
H
103. Regina
169/165
307/102
1991
H
104. Sabi Zel
250
-
2007
H
105. Salinas
182
116
2002
H
106. Santana
182/270
116/269
1989
H
107. Tempesta
61
303
2003
H
109. Twigy
270
269
2003
H
110. Vigora
182
116
2001
H
142
252
2000
108. Tornado
30.6.2011
111. Wilma
112. Zita
60
30.6.2010
H
18. Cucurbita maxima Duchesne.
Tekvica obrovská
1.
Goliáš
2.
Veltruská obrovská
104/169/
250/287
104/169
79/307/
-/79/307
1969
1952
19. Cucurbita pepo L.
Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová
1.
Ambassador
163
76
1990
cuketa
patizón
2.
Belo
287
-
2001
3.
Kveta
250/169/100
- /307/ -
1962
4.
Maskáčik
250
-
2004
patizón
5.
Mestik
250
-
1997
cuketa
6.
Michala
250
-
1997
cuketa
7.
Orfeus
250
-
2008
patizón
8.
Sardane
182
116
1990
cuketa
9.
Zoja
250
-
2004
bezšupková
olejná
H
H
21. Daucus carota L.
21.1 Mrkva obyčajná
1.
Alamo
30.6.2011
2.
Anglia
3.
Bangor
172
1
1994
30.6.2010
4.
Berbro
305
65
2000
5.
Bergamo
6.
Bergen
7.
8.
Berlicum 3
(syn. Berlikumer 3)
Berlikumer 2
180/172
294/1
1967
9.
Bersky
172
1
2004
H
10.
Calgary
172
1
1999
H
11.
Cartago
12.
Cidera
270
269
2002
13.
Darina
270
269
2000
14.
De Colmar à coeur rouge 2 182/163/172
116/76/1
1990
15.
Delicia
250/287
-/-
1966
16.
Feonia 5
166
66
1981
17.
Chamare
165
102
2002
30.6.2010
172
1
1995
H
30.6.2010
30.6.2010
18.
Champion
182
116
2004
H
19.
Idaho
172
1
2001
H
20.
Joba
21.
Kabro
305
65
2000
22.
Kamaran
172
1
1994
23.
Kardame
24.
Karlena
180
294
1983
25.
Karnavit
180
294
1989
30.6.2010
H
30.6.2011
H
61
26.
Karotela
270
269
2002
27.
Karotina
Katop
79/102/307/
269/ 65
1969
28.
104/165/169/
270/287
356
29.
Korina
30.
Lenka
2004
H
30.6.2010
165
102
1994
31.
Luxor
32.
Lysa
104/250
79/ -
1985
30.6.2010
33.
Maestro
337
303
2000
H
34.
Maxima
356
65
2004
H
35.
Mokum
172
1
1995
H
36.
Nanbro
305
65
1999
172
1
1994
37.
Nanda
38.
Nandrin
30.6.2010
39.
Nansen
40.
Nantes 2
270
269
1941
41.
Nantes 3
Nantes 5
79/307/
116/102
1941
42.
104/169/
182/250
165
43.
Napa
172
1
1999
H
44.
Napoli
172
1
1994
H
45.
Narbonne
172
1
1994
H
46.
Navarino
172
1
2000
H
47.
Neal
172
1
2000
H
48.
Nebula
163
76
2003
H
49.
Negovia
172
1
2004
H
50.
Nelson
172
1
1994
H
51.
Nerac
172
1
1995
H
52.
Nevis
172
1
1999
H
53.
News
172
1
2004
H
54.
Niagara
172
1
2005
55.
Nimbus
H
30.6.2010
1941
30.6.2011
56.
Ola
287
-
2002
57.
Olympia
169/250/287
307/ - / -
1973
58.
Olympus
270
269
2002
59.
Pampa
168
1
2002
H
60.
Parero
163
76
2000
H
61.
Perla
168
6
2004
H
62.
Presto
337
303
2002
H
63.
Regol
166
66
1979
270
269
2001
79/307/102/
- /269/ 6
1973
64.
Rekord
65.
66.
Rondo
(syn. Pariser Markt 5)
Rubína
67.
Senna
104/169/165/
250/270/287
168
2004
H
68.
Sirius
314
76
2002
H
69.
Stupická k rychlení
104/250/270
79/ - /269
1954
70.
Sylva
270
269
2004
71.
Tagus
182
116
2002
72.
Tinga
62
30.6.2010
H
30.6.2011
73.
Totem
270
269
2000
74.
Vanda
165
102
1994
75.
Vörös óriás
142
252
1999
307
1946
H
22. Foeniculum vulgare Mill.
Fenikel obyčajný
1.
Moravský
169
SR
Vysvetlivky:
SR – s odrodou je možné obchodovať len na území Slovenskej republiky
23. Lactuca sativa L.
Šalát siaty
I. HLÁVKOVÝ
a)
1.
na rýchlenie
Alès
337
303
2002
2.
Brilant
165
102
2001
3.
Děvín
165
102
2001
4.
Edina
5.
Hajtató gigant
323
252
1998
6.
Hanna
182
116
2002
H
7.
Janík
287
-
2005
H
8.
Jantar
165/104
102/79
1987
9.
Kamex
165/104
102/79
1987
10.
Karát
165
102
1993
11.
Kobak
142
252
2001
12.
Liban
169/250
307/ -
1982
13.
Nefrit
165
102
1993
14.
Poona
296
6
2002
15.
Safír
165/104/
169/270
102/79/
307/269
1982
16.
Téli Vajfej
17.
Tyrkys
165
102
1994
18.
Whitna
182
116
2000
b)
30.6.2011
aj jarný
30.6.2011
jarný
19.
Alambra
163
76
2004
aj letný a jesenný
20.
Červánek
165
102
2002
aj jesenný
21.
Deon
22.
Elsa
288
37
2002
23.
Enrica
182
116
2002
24.
Faraon
25.
Herm
104
79
1987
30.6.2010
aj letný a jesenný
H
30.6.2010
26.
Juniális
27.
Král máje I
104/169/270
79/307/269
1967
28.
Lednický
Majális
79/307/
- /269
252
1964
29.
104/169/
250/270
142
30.6.2011
2001
aj letný
63
30.
Maraton
30.6.2010
31.
Maugli
270
269
2002
32.
Maximo
165
102
2001
33.
Mělnický Máj
104
79
1952
34.
Miniko
165
102
2001
35.
Nancy
ľadový,
aj letný a jesenný
ľadový,
aj letný a jesenný
ľadový, aj jesenný
30.6.2010
36.
Orion
169
307
1999
37.
Podřipan
104/169
79/307
1988
38.
Radomír
287
-
2002
39.
Rosemarry
270
269
2002
40.
Rowena
176
1
2000
41.
Sunny
30.6.2010
42.
Tarzan
30.6.2011
43.
Traper
270
269
2002
44.
White Boston
(syn. Attractie)
Zeus
166
66
2000
ľadový,
aj letný a jesenný
aj letný a jesenný
169
307
2002
aj letný a jesenný
aj jesenný
45.
c)
aj jesenný
aj jesenný
letný
46.
Daguan
182
116
2002
47.
Dětenická atrakce
104/270
79/269
1952
48.
Dolly
104
79
1986
49.
Hrdelský
104
79
1988
50.
Julek
104/250/270
79/ - /269
1987
287
-
2001
51.
Lento
52.
Lubo
30.6.2011
53.
Mars
165
102
1994
54.
Mona
180
294
1973
55.
Pražan
104/169/250
79/307/ -
1971
56.
Saturn
165
102
1994
d)
aj na rýchlenie
ľadový, aj jesenný
ľadový
zimný
57.
Altenburský
104
79
1941
58.
Humil
104/270
79/269
1987
II. LISTOVÝ
1.
Carmen
250
-
2001
2.
Crimson
270
269
2004
3.
Dekor
250
-
2002
4.
Dubáček
104/169/270
79/307/269
1986
5.
Karneol
287
-
2000
6.
Redin
7.
Rosela
270
269
2001
64
postup. zber listov
postup. zber listov
30.6.2011
červený
24. Lycopersicon esculentum Mill.
Rajčiak jedlý
I. KOLÍKOVÝ
1.
Adyzel
250
-
2009
2.
Alambra
61
303
2002
3.
Alojza
287
-
2009
4.
Ambros
250
-
2003
H
5.
Apriliana
177
15
2002
H
6.
Babuľka
287
-
2008
H
H
hobby typ
7.
Balcan
316
315
2000
H
8.
Birsen
182
116
2003
H
9.
Bonset
163
76
1973
H
10.
Boreal
339
81
2000
H
11.
Brisa
337
303
2003
H
12.
Celzus
177
15
2000
H
13.
Clotilde
182
116
2002
H
14.
Dagmar
169
307
2003
H
15.
Dario
182
116
1989
H
16.
Delfine
17.
Dominika
287
-
2009
H
30.6.2010
18.
Dona
250
-
2001
H
19.
Dorina
316
315
2000
H
20.
Emilon
100
-
2001
21.
Falcato (syn. Madrila)
22.
Filon
23.
Fino (syn. Esperanza)
30.6.2011
296
6
2001
H
30.6.2011
24.
Fuensanta
25.
Gabor
296
6
2002
26.
Geo 12
316
315
2002
H
27.
Gesa
182
116
2002
H
28.
Halay 344
176
1
2003
H
29.
Cherrola
270
269
2002
H
30.
Karamel
61
303
2002
H
31.
Lasso
339
81
2002
H
32.
Lemance
177
15
2005
33.
Lince
337
303
2003
H
34.
Linet
287
-
2009
H
35.
Lucy Tm V (syn. Lucy)
182
116
1977
H
36.
Ľubica
287
-
2008
H
37.
Magnus
177
15
2005
H
38.
Manera
61
303
2003
H
39.
Marfa (syn. Tiffany)
40.
Marilyn
182
116
1999
H
41.
Megana (syn. Sympathie)
314
76
2000
H
42.
Milica
250
-
2005
43.
Moneta
100
-
2000
44.
Morris
182
116
2003
H
45.
Niki Zel
250
-
2005
H
H
30.6.2010
30.6.2011
H
drobná oranžová
65
46.
Norika
287
-
2005
H
47.
Orfea
169
307
2003
H
48.
Orkado
270
269
1999
H
49.
Perun
270
269
2002
50.
Platus
177
15
2000
H
51.
Preciza
177
15
2001
H
52.
Princess
53.
Prisca
30.6.2011
182
116
1992
H
54.
Profilo
177
15
2005
H
55.
Raïssa
182
116
1999
H
56.
Rebeka
287
-
2007
H
57.
Red Shine
296
6
2001
H
58.
Renato (syn. Lusita)
339
81
2000
H
59.
Revido
30.6.2011
60.
Romana
339
81
2002
61.
Romus
270
269
2002
62.
Rondello
177
15
1995
H
63.
Sigi LST
287
-
2007
H
64.
Sláva Porýní
Start S
79/307/ - /
269/ 79/307
1941
65.
104/169/250
270/287
104/169
1981
66.
Stupické polní rané
104/169/270
79/307/269
1955
67.
Stupické skleníkové
104/169
79/307
1954
68.
Tajfun
270
269
1999
69.
Terra
70.
Thomas
71.
Tipico
72.
Tipo
73.
Titus
177
15
2002
H
74.
Tolstoi
172
1
2000
H
75.
Torino
165
102
2003
H
76.
Tornádo
165/169
102/307
1988
H
77.
Toro
78.
Tradiro
177
15
1999
H
79.
Transit
142
252
2000
H
80.
Uragan
270
269
2002
H
81.
Vitador
296
6
1999
H
82.
Voyager
296
6
2002
H
83.
Žofka
250
-
2009
H
432
-
2006
H
H
H
30.6.2010
182
116
2001
H
30.6.2010
30.6.2010
30.6.2010
II. KRÍČKOVÝ
84.
Báb
85.
Benito
172
1
1999
86.
Bovita
250
-
2009
87.
Danuša
250
-
2009
88.
Darinka
165
102
2003
89.
Denár
169/165
307/102
1988
90.
Devín
287
-
2001
91.
Diana
165
102
1994
66
H
H
92.
Dual Plus
163
76
2002
93.
Dublet (syn. Dual Early)
94.
Dulcia
104/169
79/307
1991
H
30.6.2011
95.
Elán
142
252
1999
H
96.
Elegy
168
6
2003
H
97.
Eskort
98.
Extra
100
-
2000
99.
Homer
169
307
2003
30.6.2010
100. Imun
104
79
1941
101. Ivo
287
-
2002
102. Kecskeméti 262
142
252
1977
103. Kecskeméti 549
142
252
1985
104. Ladislav
100
-
2001
105. Ľubomír
100
-
2001
106. Marienka
165
102
2003
107. Missouri
168
6
1999
108. Moldemy
100
-
2002
109. Nívó
142
252
2000
110. Odeon
169/165/270
307/102/269
1986
111. Orbit
169/165
307/102
1988
112. Patria
169
307
2003
113. Pavlína
165
102
2002
114. Peto 86
314
76
1999
115. Premium
100
-
2000
116. Prima
142
252
2000
117. Proton
169/165
307/102
1993
118. Rajka
287
-
2002
119. Rodik
432
-
2008
hobby typ
H
hobby typ
120. Ronco
30.6.2011
121. Roti PK
432
-
2006
122. Salus
165/169/
270/287
102/307/
269/ -
1986
124. Sierra
168
6
2002
125. Sultan
172
1
2001
126. Sunstart
296
6
2001
H
127. Šampion
287
-
2002
H
128. Šejk
165
102
2002
H
129. Testa
316
315
1999
H
130. Titan
169/165
307/102
1988
131. Tomanova
250
-
2001
132. Top 48
288
37
2003
H
133. Topkapi
337
303
2003
H
123. Semarol
30.6.2010
H
134. Uno
135. Velkon
30.6.2011
100
-
2001
hobby typ
136. Vilma
270
269
2002
hobby typ
137. Zámčan
287
-
2001
138. Žiara PK
432
-
2009
67
25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill.
Petržlen záhradný
a)
1.
koreňový
Alba
270
269
2000
287
-
2002
2.
Atika
3.
Bero
4.
Dobra
250/270/169
- /269/307
1963
5.
Halblange
38/323
303/252
1995
6.
Hanácká
250/169
- /307
1958
8.
Jadran
165
102
2001
9.
Korai cukor
10.
Olomoucká dlouhá
b)
30.6.2010
30.6.2011
169/250/287
307/ - / -
1955
vňaťový
12.
Astra
270
269
2000
13.
Festival 68
270
269
1976
14.
Kadeřavá
169/270
307/269
1941
15.
Kudrnka
165
102
2002
16.
Marunka
165
102
2002
17.
Žanet
287
-
2001
26. Phaseolus coccineus L.
Fazuľa šarlátová
1.
Gracia
112
-
2003
2.
Albena
250
-
2003
76
2002
27. Phaseolus vulgaris L.
27.1 Fazuľa záhradná kríčková
a)
zelenostruková
1.
Alicante
2.
Anka
112
-
1999
3.
Azték
142
252
2000
4.
Cabernet
168
6
2003
5.
Dita
250
-
1980
6.
Főnix
142
252
1999
7.
Hópehely
324
252
1999
8.
Inka
142
252
2000
9.
Katka
169
307
1975
10.
Labrador
168
6
1992
11.
Lucka
112
-
1999
12.
Marika
169
307
2003
13.
Medinah
182
116
2003
14.
Nugetka
250
-
2006
15.
Odeat LST
287
-
2007
16.
Paulista
68
163
30.6.2011
17.
Presenta (syn. Xera)
163
76
1993
18.
Sina
112
-
1991
19.
Tímea
250
-
2002
20.
Idit LST
287
-
2001
21.
Valja
180
294
1975
22.
Viola
250
-
2000
23.
Viviana (syn. Dunia)
250
-
2000
24.
Volcano
168
6
2003
Aidagold
165
102
1999
26.
Carson
182
116
2002
27.
Ema
112
-
1987
28.
Eureka
29.
Janka
324
252
1999
30.
Leonarda
250
-
2002
31.
Lilana
250
-
1998
32.
Lolita
33.
Lukulinda
287
-
2005
34.
Luna
169
307
1984
b)
25.
žltostruková
30.6.2011
30.6.2010
35.
Maxidor
250
-
1983
36.
Melinda
250
-
1997
37.
Nigrona
250
-
1998
38.
Rézi
142
252
1999
c)
na semeno
39.
Fabia
112
-
2002
40.
Gesta
112
-
1991
41.
Nela
112
-
2001
42.
Petra
112
-
1999
43.
Radka
169
307
2003
44.
Rocco
45.
Salva
112
-
1985
46.
Ultima
112
-
1990
30.6.2011
27.2 Fazuľa záhradná tyčová
a)
zelenostruková
47.
Belmonte
270
269
1991
48.
Betka
287
-
2002
49.
Ira
386
-
2002
50.
Neckarkönigin
169
307
2001
51.
Slavomira
386
-
2001
b)
mesiacovitá
mesiacovitá
žltostruková
52.
Anita (syn. Rozália)
250
-
2000
53.
Goldmarie
169/270
307/269
2002
54.
Neckargold
169
307
2001
69
28. Pisum sativum L. (partim)
28.1 Hrach siaty pravý dreňový
a)
skorý - stredne skorý
1.
Amos
165
102
1992
2.
Avola (syn. Spring)
168
6
1992
3.
Banff
306
1
1999
4.
Barle
5.
Bohdan
165/104
102/79
1988
6.
Bora
100
-
2002
7.
Braňo PK
432
-
2006
8.
Dakota
182
116
2002
9.
David
165
102
1993
10.
Expres
287
-
2002
11.
Favorit
328
1
1999
12.
Felix
89
-
1994
13.
Gloriosa
180/250
294/ -
1973
14.
Gorazd
89
-
2006
15.
Havel
165
102
1992
16.
Hermés
250
-
2002
17.
Héra
250
-
2003
18.
Chleban
89
-
2006
19.
Junos
165
102
1993
30.6.2011
20.
Lubor
165
102
1991
21.
Luka
287
-
2001
22.
Marifon
30.6.2010
23.
Masterfon
30.6.2010
24.
Maximus
25.
Milor (syn. Lotus)
89
-
2007
30.6.2011
26.
Orcado
182
116
2000
27.
Oskar (syn. Karlos)
165
102
1994
28.
Pavlus
432
-
2006
29.
168
6
1991
30.
Progress No 9
(syn. Progress 9,
syn. Progress N. 9)
Radovan
165/104
102/79
1988
31.
Rapid
306
1
1999
32.
Rýnsky skorý
142
252
1999
33.
Samuel
386
-
2003
34.
Újmajori középkésői
30.6.2010
35.
Újmajori középkorai
Zázrak z Kelvedonu
30.6.2010
36.
b)
104/89/169
79/ - /307
1952
stredne neskorý - neskorý
37.
Alexander
386
-
2003
38.
Combi (syn. Combi Dual)
168
6
1999
39.
Dalila
165
102
2003
40.
Elkan
89
-
1984
70
41.
Erika
326
252
1999
42.
Garant
287
-
2002
43.
Herkules
250
-
2003
44.
Jof
182
116
2001
45.
Jubileum
46.
Knieža Andrej
386
-
2001
47.
Moravan
165
102
1986
48.
Nobel
165
102
1994
49.
Novaglora
287
-
2001
50.
Radim
165/104
102/79
1980
51.
Télévision
38
303
2002
52.
Triola
328
1
1999
53.
Tristar
54.
Zuzka
324
252
1999
30.6.2011
30.6.2011
28.3 Hrach siaty pravý cukrový
55.
Ambrosia
30.6.2011
29. Raphanus sativus L.
29.1 Reďkev siata pravá (reďkovka)
1.
Albena
270
269
2002
2.
Bela
169
307
2004
3.
Duo
Faraon
79/307/
269/ 269
1981
4.
104/169/
270/287
270
2004
5.
Fatra
287
-
2006
6.
Granát
104/169/270
79/307/269
1971
7.
Helios
104/270
79/269
1976
8.
9.
Icicle (syn. Blanche
transparente)
Ilka
10.
Jégcsap
11.
Jolly
288
37
2003
12.
Katka
250
-
1993
13.
166
66
1973
14.
Københavns Torve 2 (syn.
Rond rose à bout blanc 2)
Korund
343
294
1977
15.
Lada
270
269
1999
16.
Lidka
270
269
2001
17.
Liza
323
252
1999
18.
Mama
287
-
2001
19.
Marabelle
20.
Maria
250
-
1986
21.
Masterred
163
76
2002
22.
Milka
250
-
1992
23.
Misato Red
431
268
2008
24.
Poloneza
270
269
2001
30.6.2011
343
294
1979
30.6.2011
30.6.2010
H
71
25.
Rampouch
Ria
104/169/
270/287
270
79/307/
269/ 269
26.
1941
1999
27.
Rodos
343
294
1983
28.
Rondar
30.6.2011
29.
Ronde Rode Broei 4
30.6.2010
30.
Róza
31.
Rudi
340
1
2000
32.
Slavia
104
79
1976
33.
Slovana
270
269
1999
323
252
1998
104/250/270
79/ - /269
1981
34.
Stela
35.
Szentesi óriás vaj
30.6.2010
30.6.2011
36.
Tarzan
37.
Věra
30.6.2010
38.
Viola
270
269
2002
39.
Zlata
270
269
2002
29.2 Reďkev siata čierna
40.
Astor
270
269
2000
41.
Jantar
104
79
1973
42.
Japana
165
102
1999
43.
Karmina
Kulatá černá
45.
Polodlouhá bílá
79/307/
- /269
79/307/ - /
269/ 79/269/ -
1978
44.
104/169/
250/270
104/169/89/
270/250
104/270/287
307
1954
-
1952
H
1952
1941
31. Scorzonera hispanica L.
Hadí mor španielsky
1.
Libochovický
169
32. Solanum melongena L.
Ľuľok baklažánový (baklažán)
1.
Český raný
250
2.
Fiala
287
-
2008
3.
Júlia
100
-
2002
4.
Klasik
250
-
2005
5.
Krasan
250
-
1992
6.
Lukas
287
-
2009
33. Spinacia oleracea L.
Špenát siaty
1.
Carambole
182
116
1986
2.
Herkules
104
79
1971
3.
Chica
163
76
1999
4.
Matador
104
79
1941
6.
Monores
104/169/250
79/307/ -
1981
72
H
H
7.
Neptun
9.
Spokane
10. Toscane
250
-
2002
251
66
2003
30.6.2010
H
11. Triptiek
30.6.2010
34. Valerianella locusta (L.) Laterr.
Valeriánka poľná
1.
Deutscher
169
307
1965
35. Vicia faba L. (partim)
Bôb obyčajný
1.
Devín
386
-
2001
2.
Falan
250
-
1999
3.
Piešťanský
112
-
1999
4.
Saturn
250
-
2006
5.
Zobor
287
-
2001
36. Zea mays L.
36.1 Kukurica siata cukrová (Zea mays L. convar. saccharata Koern.)
1.
Adika
361
-
2002
H
2.
Afrodita
361
-
2003
H
3.
Agnes
361
-
2003
4.
Alena
250
-
2002
supersladká
H
5.
Alida
250
-
2000
supersladká
H
6.
Alojzia
361
-
2009
supersladká
H
7.
Alsbeta
361
-
2008
H
8.
Andrea
250
-
1991
H
9.
Anita
361
-
2006
10.
Aranka
361
-
2006
11.
Astrid
361
-
2002
12.
Bandit
34
303
2002
13.
Bonanza
34
303
2002
H
14.
Bonus
182
116
2002
H
15.
Boston
182
116
2000
H
16.
Dessert 70
254
252
2003
supersladká
H
17.
Dessert 73
254
252
2003
supersladká
H
18.
Dessert 74
254
252
2003
supersladká
H
19.
Dessert 80
254
252
2003
supersladká
H
20.
Dugan
168
6
2000
H
21.
Dynamo
34
303
2002
H
22.
Elite
182
116
2000
H
23.
Empire
163
76
1999
H
24.
Excalibur
34
303
2002
H
25.
Flavor Queen
26.
GSS 9377
H
H
supersladká
H
H
supersladká
H
30.6.2011
182
116
2002
supersladká C
H
73
27.
Gyöngymazsola
228
28.
Honey Bantam 88´ No. 20
30.6.2010
29.
Champ
30.6.2011
30.
Jubilee
31.
King Arthur
182
252
116
2003
H
1986
H
30.6.2011
32.
Legend
33.
Merit (syn. Meritosa)
168
6
1977
30.6.2011
H
34.
Nugat 72
228
252
2003
H
35.
Ombra
250
-
2009
H
36.
Patton
304
252
1999
37.
Ramondia
250
-
1996
38.
Rival
168
6
1999
39.
Royalty
251
66
1999
40.
Rustler
34
303
2003
supersladká
H
41.
Shaker
168
6
1999
supersladká
H
42.
Sheba
168
6
1999
supersladká
H
43.
Sundance
288/34
37
1986
H
44.
Sundial
288
37
2003
H
45.
Tauris
250
-
1995
H
46.
Tracer
168
6
1999
H
47.
Wombat
H
supersladká
H
H
H
30.6.2011
36.2 Kukurica siata pukancová (Zea mays L. convar. microsperma Koern)
1.
Aladar
361
-
2003
H
2.
Aladin
361
-
2003
H
3.
Alexej
361
-
2009
H
4.
Jantár
250
-
1982
H
5.
Kecskeméti Gyöngy SC
Simona
250
-
2003
6.
Vysvetlivky:
C – názov odrody vo forme kódu
74
30.6.2011
H
Zoznam registrovaných odrôd druhov zelenín a koreninových rastlín, ktorých odrody
nepodliehajú povinnej registrácii
Udržiavateľ Splnomocne Rok
odrody
ný zástupca registrácie
v SR
Poznámka
Posledné uvádzanie
množiteľského materiálu
na trh
Anethum graveolens L.
Kôpor voňavý
1.
Hanák
Moravan
104/169/
250 /270
270
79/307/
- /269
269
2.
3.
1989
2001
Pražský jemný
104
79
1944
169
307
1946
- /307
1967
Coriandrum sativum L.
Koriander siaty
1.
Hrubčický
Majorana hortensis Moench.
Majorán záhradný
1.
Marcelka
250/169
Capsicum baccatum L.
Paprika bobuľnatá
1.
Zvoneček
169
307
2001
Pastinaca sativa L. subsp. sativa
Paštrnák siaty pravý
1.
Dlouhý bílý
104/169
79/307
1946
104
79
1967
104/169
79/307
1965
Rheum rhabarbarum L.
Rebarbora vlnitá
1.
Jara
Lepidium sativum L.
Žerucha siata
1.
Dánská
75
Časť c – OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii
I. VINIČ HROZNORODÝ
Udržiavateľ Splnomocnený Rok
odrody
zástupca v SR registrácie
Vitis vinifera L.
Vinič hroznorodý
MUŠTOVÉ
a) biele
1.
Aurelius
349
284
1983
2.
Bouvierovo hrozno
349
284
1952
3.
Devín
349
284
1997
4.
Dievčie hrozno
klony: ŠE-41/8, ŠE-45/38, ŠE-45/48,
ŠE-47/29
Feteasca regala
349
-
1952
349
5.
284
1974
349
-
1996
7.
Chardonnay
klony: VP-161/6, VP-155/6, PO-160/1,
PO-158/7, PO-156/4, ŠE-49/38,
ŠE-60/41
Irsai Oliver
349
284
1975
8.
Milia
349
-
2002
6.
9.
Muškát moravský
349
284
1987
10.
Muškát Ottonel
klony: PE-1/10, PE-2/1, PE-4/15,
PE-5/4
Müller-Thurgau
klony: PO-5/12, PO-2/15, KA-23/37,
KA-25/7, KA-43/25, ŠE-34/48,
ŠE-37/29, ŠE-41/3
Neuburské
349
284
1952
349
-
1941
349
284
1941
11.
12.
13.
Noria
349
-
2002
14.
Pálava
349
284
1977
15.
Rizling rýnsky
klony: PO-27/5, PO-89/12, PO-90/12,
VP-20/9, VP-23/9
Rizling vlašský
klony: PE-5/34, PE-5/44, PE-6/65,
PE-7/71, PE-7/76
Rulandské biele
klon: ŠE-48/5
Rulandské šedé
klony: PO-V-2, PO-49/207
Sauvignon
klony: PE-6/5, PE-13/49, PE-13/67
Silvánske zelené
klony: KA-38/23, KA-46/21,
KA-60/25, KA-62/2, KA-64/14,
ZN-1/54
349
284
1941
349
284
1941
349
-
1941
349
284
1941
349
284
1952
349
284
1941
16.
17.
18.
19.
20.
76
Poznámka
21.
22.
23.
Tramín červený
klony: PO-202/A, ŠE-58/19, ŠE-62/23,
ŠE-64/33, ŠE-69/18
Veltlínske červené skoré
klony: PO-1/10, PO-2/24, PO-3/15,
PO-4/15, PO-4/30
Veltlínske zelené
klony: VP-3/6, VP-4/10, VP-6/2,
ZN-1/49, ZN-10/45, ŠE-56/52,
ŠE-62/39
349
-
1941
349
284
1952
349
-
1941
349
-
1952
349
-
1952
349
-
1941
349
284
1975
b) tokajské
1.
2.
3.
Furmint
klony: ŠE 22/33, ŠE 26/88, ŠE 34/5
Lipovina
klony: ŠE 10/5, ŠE 22/36, ŠE 5/12
Muškát žltý
klony: ŠE 37/18, ŠE 54/21
c) modré
1.
Alibernet
2.
André
349
284
1980
3.
Cabernet Sauvignon
349
284
1980
4.
Dunaj
349
284
1997
5.
Frankovka modrá
klony: PO-22/4, PO-275/i, PO-281/E,
VP-6/5, VP-14/4, ŠE-23/29,
ŠE-25/31, ŠE-28/6, ŠE-35/30
Modrý Portugal
klon: KA-20/52
Neronet
349
284
1941
349
284
1941
349
284
1991
349
284
1941
349
284
1941
349
284
1980
6.
7.
8.
9.
10.
Rulandské modré
klony: PO-20, PO-22
Svätovavrinecké
klony: PO-7/5, PO-10/7, KA-4/9,
KA-4/10, KA-6/12
Zweigeltrebe
II. STOLOVÉ
1.
Ametyst
349
-
2002
2.
Diamant
349
284
1997
3.
Dora
349
284
1997
4.
Julski biser
349
284
1972
5.
Guzaľ Kara
349
284
1982
6.
Chrupka biela
349
284
1941
7.
Chrupka červená
349
284
1941
8.
Chrupka Jalabertova
349
284
1952
9.
Negra
349
-
2002
10.
Olšava
349
284
1988
11.
Onyx
349
-
2002
12.
Opál
349
284
1997
13.
Panónia Kincse
349
284
1980
14.
Pastel
349
-
2002
15.
Rubanka
349
-
2002
16.
Vitra
349
284
1993
77
PODPNÍKY pre vinič hroznorodý
1.
Amos
349
284
1990
2.
Berlandieri x Riparia Kober 5BB
a klon: MO-XVI/50
Berlandieri x Riparia SO-4
a klon: PO-07
Berlandieri x Riparia Cratiunel 2
a klon: PO-0/6
Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
a klon: PO-3/7
Berlandieri x Riparia Teleki 8 B
349
284
1979
349
284
1983
349
284
1983
349
284
1983
349
284
1996
349
284
1983
349
284
1979
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Berlandieri x Riparia 125 AA
a klon: PO-0/3
LE-K/1
9.
Riparia portalis
349
284
1996
10.
Riparia rupestris Schwarzmann
349
284
1996
II. CHMEĽ
Udržiavateľ Splnomocnený Rok
Poznámka
odrody
zástupca v SR registrácie
Humulus lupulus L.
Chmeľ obyčajný
1.
Žatecký poloraný červeňák
klon: Blato
135
601
1952
Lučan
135
601
1941
Osvaldův klon č. 31
135
601
1952
Osvaldův klon č. 72
135
601
1952
Osvaldův klon č. 114
135
601
1952
Podlešák
135
601
1989
Siřem (Aurea)
135
601
1969
Zlatan
135
601
1976
2.
Blšanka
135
601
1999
3.
Bor
135
601
1999
4.
Premiant
135
601
1999
5.
Sládek
135
601
1999
78
Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácii
I. OVOCIE, PODPNÍKY
Udržiavateľ
odrody
Splnomocnený Rok
zástupca v SR registrácie
Posledné uvádzanie
množiteľského
materiálu na trh do
Sambucus nigra L.
Baza čierna
1.
Bohatka
93
-
1999
2.
Dana
93
-
1999
3.
Haschberg
93
-
1992
4.
Sambo
93
-
1983
-
1993
Prunus persica (L.) Batsch
Broskyňa obyčajná
1.
Albatros
98
2.
Burbank July Elberta
98
-
1970
3.
Cresthaven
98
-
1988
4.
Dixired
5.
Earliglo
98
-
1986
6.
Envoy
98
-
1995
7.
Fairhaven
98
-
1970
8.
Favorita Morettini 3
98
-
1995
9.
Fenix
98
-
1991
10.
Fertillia Morettini
98
-
1978
11.
Flamingo
98
-
1991
12.
Halehaven
98
-
1970
13.
Harbinger
98
-
1991
14.
Harbrite
98
-
1995
15.
Kamka
352
-
2001
16.
Luna
98
-
1976
17.
Radosť
98
-
1995
18.
Redhaven
98
-
1963
19.
Redwin
98
-
1988
20.
Sunhaven
98
-
1983
21.
Teliesa
98
1995
30.6.2010
104/98
22.
Telura
104/98
98
1995
23.
Tena
104/98
98
1995
24.
Tenira
104/98
98
1995
25.
Tercie
104/98
98
1995
26.
Tereza
104/98
98
1996
27.
Teska
104/98
98
1995
79
PODPNÍKY pre broskyne:
Broskyňa
1.
B-VA-1
98
-
1971
2.
B-VA-2
98
-
1971
3.
B-VA-3
98
-
1971
4.
Lesiberian
98
-
1992
98
-
1991
Mandľa
1.
MN-VS-1
Broskyňomandľa
1.
BM-VA-1
98
-
1980
2.
BM-VA-2 (Kando)
98
-
1988
Prunus amygdalus Bartock x Prunus persica (L.) Batsch
Broskyňomandľa
1.
BM-VA-2 (Kando)
98
-
1988
Prunus avium (L.)
Čerešňa vtáčia
I. CHRUPKY P.a. subsp. duracina (L.) Janchen
1.
Burlat
93
-
1991
2.
Büttnerova kompakt
93
-
1991
3.
Hrabkovská neskorá
95
-
1998
4.
Julka
5.
Kordia
6.
Sam
7.
Petra
8.
Těchlovan
9.
Van
301
-
1981
10.
Vanda
301
299
1991
-
1991
93
-
2000
301
-
1981
93
-
1991
93
-
2000
301
299
1991
II. SRDCOVKY P.a. subsp. juliana (L.) Janchen
11.
Rivan
93
PODPNÍKY pre čerešne a višne:
Mahalebka
1.
MH-KL-A
30.6.2011
2.
MH-KL-1
30.6.2011
Vtáčnica
1.
Colt
93
-
1996
2.
F 12
98
-
1996
80
3.
P-HL-A
301
299
1986
4.
P-HL-B
301
299
1992
5.
P-HL-C
95
-
2002
6.
P-TU-2
93
-
1971
93
1989
Rubus fruticosus L.
Černica (ostružina černicová)
1.
Thornfree
93/95
Cornus mas L.
Drieň obyčajný
1.
Alex
93
-
2003
2.
Devín
93
-
1981
3.
Expres
93
-
2003
4.
Titus
93
-
1981
Cydonia oblonga Mill.
Dula podlhovastá
1.
Dula MA
301
299
1998
2.
Dula MC
301
299
1998
Ribes uva crispa L.
Egreš obyčajný
I.
BIELOPLODÝ
1.
Biely nádherný
93
-
1963
2.
Britania
93
-
1954
3.
Citrónový obří
93
-
1984
4.
Chryso
93
-
1997
5.
Produkta
93
-
1975
6.
Roman
93
7.
Rubikon
420
8.
Skvost
104/93
9.
Šolcova naděje
10.
Viking
93
-
1997
11.
Zlatá figa
93
-
1954
93
93
1984
2008
1996
-
1984
II. ČERVENOPLODÝ
12.
Astrid
13.
Industrie
104/93
93
14.
Hinnonmaki Rot
15.
Mojmír
93
16.
Rolonda
382
317
2003
17.
Rokula
382
317
2003
93
381
280
1993
1954
2003
-
1996
81
III. ZELENOPLODÝ
18.
Bojník
93
-
19.
Invicta
382
280/317
2003
20.
Mistrál
104
280
2003
21.
Nitran
93
22.
Rixanta
382
23.
Strážov
93
-
1998
317
1998
1998
2003
PODPNÍKY pre egreše a ríbezle:
Ríbezľa zlatá
1.
ME-LS-A
93
-
1987
2.
ME-LS-B
93
-
1987
3.
ME-LS-C
93
-
1987
Castanea sativa Mill.
Gaštan jedlý
1.
Bojar
93
-
1991
2.
Mistral
93
-
1991
-
1954
Pyrus communis L.
Hruška obyčajná
I. LETNÉ ODRODY
1.
Clappova
2.
Diana
3.
Radana
4.
Williamsova čáslavka
98
93
-
1987
104
93
1999
98
-
1954
II. JESENNÉ ODRODY
5.
Jizera
301
299
1999
6.
Karina
301
299
1999
7.
Konferencia
98
-
1954
8.
Nitra
93
-
1989
9.
Vila
93
-
1987
10.
Zlata
301
299
1999
III. ZIMNÉ ODRODY
11.
Bohemica
301
299
1997
12.
Decora
104/98
98
2001
13.
Dicolor
104
93
1998
14.
Dita
104/98
98
2002
15.
Erika
301
299
1998
16.
Grosdemange
301
299
1992
17.
Harbo
95
-
1997
18.
Jana
301
299
1997
82
19.
Lucasová
20.
Vonka
98
-
1954
104
93
2000
-
1991
PODPNÍKY pre hrušky:
Hruška
1.
H-BO-1
93
1.
Dula MA
301
299
1998
2.
Dula MC
301
299
1998
93
1999
Dula
Malus Mill. domestica Borkh.
Jabloň domáca
I. LETNÉ ODRODY
1.
Daria
104
2.
Discovery
3.
James Grieve Double Red
301
93
299
-
1991
4.
Julia
301
299
5.
Mantet
93
-
1993
6.
Mio
93
-
1991
7.
Quinte
93
-
1985
8.
Vista Bella
93
-
1987
9.
Zlatava
95
-
2000
1993
1994
II. JESENNÉ ODRODY
10.
Akane
301
299
1989
11.
Diadém
104
93
1992
12.
Dione
95
13.
Doris
104
14.
Oldenburgovo červené
15.
Prima
93
-
1983
16.
Priora
95
-
1998
17.
Santana
14
280
1999
1988
30.6.2011
204
2006
III. ZIMNÉ ODRODY
18.
Aneta
95
-
19.
Angold
301
299
1995
20.
Bohemia
301
299
1995
21.
Braeburn
301
299
1999
22.
Dalila
301
299
1993
23.
Delor
301
299
1993
24.
Denár
104
280
1989
25.
Domino
95
26.
Dublet
104
27.
Dulcit
95
28.
Florina
301
93
299
2002
1999
1991
1999
1988
83
29.
Fuji
301
299
1999
30.
Gala
301/98
299/ -
1992
31.
Gloster
93
32.
Goldstar
301
33.
Granny Smith
283
34.
Hrivna
95
35.
Jantar
82/98
36.
Jarka
95
37.
Jolana
301
299
1991
38.
Jonagold
301/98
299/ -
1991
39.
Jonagored
301
299
1998
40.
Jonalord
301
299
1993
41.
Karmína
127
280
1995
42.
Melodie
301
299
1991
43.
Melrose
44.
Mutsu
301
299
45.
Otava
301
299
46.
Patriot
95
47.
Pilot
275
299
2005
48.
Pinova
301
299
1996
49.
Produkta
50.
Rajka
301
299
2002
51.
Red Jonaprince
514
204
2008
52.
Rosana
301
299
1995
53.
Rubinola
301
299
1997
54.
Rubín
55.
Selena
301
299
1994
56.
Slovakia
93
57.
Svatava
301
299
58.
Topaz
301
299
1998
59.
Vanda
301
299
1994
60.
Viktoria
301
299
2002
93
95
299
98
-
-
-
-
1986
2002
2003
1992
1993
1997
1986
1993
2000
1991
2001
30.6.2011
-
1991
2001
Baleriny
1.
Maypole
318
317
1999
2.
Telamon Waltz
318
317
1999
3.
Trajan Polka
318
317
1999
4.
Tuscan Bolero
318
317
1999
299
1989
PODPNÍKY pre jablone:
1.
J-OH-A
301
2.
J-KL-1
95
-
1972
3.
J-KL-2
95
-
1972
4.
J-KL-3
95
-
1972
5.
J-KL-4
95
-
1972
6.
J-TE-E
283
-
1974
7.
J-TE-F
283
-
1974
8.
J-KL-A
95
-
1999
84
9.
J-KL-B
95
-
1999
10.
J-KL-C
95
-
1999
11.
J-KL-D
95
-
1999
12.
J-KL-E
95
-
1999
13.
J-KL-F
95
-
1999
14.
A 2 a klony: 2059, 2060, 2061
15.
M7
16.
M 9 a klony: 2022 - 2031
17.
M 11
98
-
1996
18.
M 26
301
299
1991
19.
M 27
98
-
1996
20.
MM 106
98
-
1996
301
98
301
299
299
1981
1996
1981
Fragaria L.
Jahoda
I. RAZ RODIACE
1.
Adriana
104
280
1993
2.
Andrea
93
3.
Bounty
93/104
-
1996
- /280
1991
4.
Elista
93
-
1985
5.
Gorella
93
-
1978
6.
Induka
93
-
1984
7.
Karmen
93
-
1971
8.
Magura
93
-
1993
9.
Mária
93
-
1978
10.
Maruška
93
11.
Onebor
279
12.
Senga Sengana
93
-
1962
13.
Viktória
93
-
2004
14.
Zefyr
93
-
1976
278
2004
1997
II. STÁLE RODIACE
15.
Aromas
205
204
16.
Calypso
394
393
2004
17.
Diamante
205
204
2003
18.
Everest
392
280
2004
19.
Evita
392
280
2004
20.
Gaviota
205
204
21.
Lidka
93
22.
Ostara
104
280
2003
2003
1986
1986
Aronia melanocarpa Wild.
Jarabina čierna
1.
Nero
93
-
1973
85
Sorbus aucuparia L. x Crataegus sanquinea
Jarabina vtáčia x Hloh sibírsky
1.
Granatina
95
-
1992
Corylus avellana L.
Lieska obyčajná
1.
Hallská obrovská
93
-
1954
2.
Lombardská biela
93
-
1954
3.
Perla
93
-
2005
4.
Webbova
93
-
1954
-
1997
-
1997
Rubus idaeus L.
Malina (ostružina malinová)
I. RAZ RODIACE
1.
Afrodita
93
2.
Bojana
93
3.
Canby
93/280
4.
Fertödi zamatos
5.
Glen Ample
6.
Glen Shee
7.
Granát
8.
Mája
93/280
9.
Miral
93
10.
Rubín (bulharský)
11.
Sajana
12.
Veten
13.
Zeva II.
-
1991
383
280
2004
396
283
2004
396
283
2007
30.6.2010
-
1992
1998
30.6.2010
93
104/280
280
1998
1985
30.6.2010
II. REMONTANTNÉ
14.
Ada
15.
Heritage
93
16.
Ljulin
93/104/280
93/280
1992
17.
Medea
93
-
1997
98
-
2001
104/280
280
1997
1992
Prunus amygdalus Batsch.
Mandľa obyčajná
1.
Hana
2.
Vama
98
-
1997
3.
Zora
98
-
1997
PODPNÍKY pre mandle:
1.
MN-VA-1
98
-
1985
2.
MN-VS-1
98
-
1991
86
Prunus armeniaca L.
Marhuľa obyčajná
1.
Barbora
98
2.
Bergeron
301
3.
Kráska
98
4.
Lejuna
319
299
1999
5.
Lerosa
319
299
1999
6.
Leskora
319
299
1999
7.
Ligeti Óriás
8.
Maďarská
98
-
1954
9.
Veecot
98
-
1989
10.
Vegama
98
-
1991
11.
Veharda
98
-
1991
12.
Velbora
98
-
1991
13.
Velita
98
-
1999
14.
Veľkopavlovická
98
-
1954
15.
Velkopavlovická Klon LE-12/2
98
-
1990
16.
Vemina
98
-
1999
17.
Veselka
98
-
1999
18.
Vesna
98
-
1991
19.
Vesprima
98
-
1996
20.
Vestar
98
-
1997
98
-
1997
299
2002
-
1991
-
1991
PODPNÍKY pre marhule:
Marhuľa
1.
M-LE-1
301
299
1986
2.
M-VA-1
98
-
1971
3.
M-VA-2
98
-
1971
4.
M-VA-3
98
-
1971
-
1991
Myrobalan
1.
MY-VS-1
2.
MY - Kl - A
98
30.6.2011
Juglans regia L.
Orech kráľovský
1.
Apollo
98
-
1971
2.
Buchlov
98
-
1971
3.
Jupiter
98
-
1971
4.
Lake
98
-
1994
5.
Magdon
98
-
1971
6.
Mars
98
-
1976
7.
Saturn
98
-
1971
8.
Seifersdorfský
98
-
1994
87
Hippophae rhamnoides L.
Rakytník rešetliakovitý
1.
Bojan
93
-
2006
2.
Hergo
95
-
1991
3.
Pollmix
95
-
1991
4.
Slovan
93
-
2006
Ribes L.
Ríbezľa
I. ČERVENÁ R. rubrum L.convar. silvestre
1.
Detvan
93
-
1985
2.
Expres
93
-
2000
3.
Hron
93
4.
Losan
104/93
5.
Maraton
93
-
1991
6.
Red Lake
280
-
1985
7.
Rekord
93
8.
Rubigo
104/93
9.
Tatran
93
10.
Trent
280
11.
Vitan
104/93
93
93
93
1992
1985
2000
1990
1985
1999
1991
II. BIELA R. niveum Lindl.
12.
Dominika
13.
Gerlach
14.
Olin
93
-
2000
93
-
2000
301
299
1999
III. ČIERNA R. nigrum L.
15.
Ben Connan
396
383
2006
16.
Ben Lomond
382
383
2006
17.
Čierna perla
420
-
2008
18.
Eva
93
-
1988
19.
Favorit
93
-
1993
20.
Fertödi I.
280
-
1985
21.
Katka
93
-
1996
22.
Otelo
93
-
1983
23.
Öjebyn
280
-
1984
24.
Roodknop
280
25.
Tiben
502
26.
Tisel
502
-
2003
27.
Titania
383
280
2003
28.
Triton
383
280
2003
29.
Viola
93
-
1987
30.
Zuzka
93
-
1995
88
-
1986
2003
Rosa villosa L.
Ruža jabĺčková
1.
Karpatia
93
-
1973
Prunus cerasifera Ehrh.
Slivka čerešňoplodá (myrobalan)
1.
Klar
95
-
1992
2.
Klaret
95
-
1992
3.
Klasik
95
-
1992
93
-
1991
93
-
1991
Prunus domestica L.
Slivka domáca
I. RINGLOTY
1.
Wazonova renklóda
II. SLIVKY A POLOSLIVKY
2.
Čačanska lepotica
3.
Čačanska najbolja
93
-
1991
4.
Čačanská raná
95
-
1991
5.
Edita
93
-
2006
6.
Elena
301
7.
Gabrovská
93
-
1992
8.
Hamanova švestka
95
-
1991
9.
Hanita
301
299
2002
10.
Jojo
364
299
2005
11.
Katinka
301
299
2002
12.
Stanley
13.
Tegera
301
299
2002
14.
Tipala
301
299
2002
15.
Tuleu Gras
16.
Valjevka
299
2002
30.6.2010
93
301
299
1991
1997
III. SLIVA - ostatné odrody
17.
Malvazinka
93
-
1991
-
1975
PODPNÍKY pre slivky:
Slivka
1.
S-BO-1
2.
St. Julien A
93
301
299
1992
Myrobalan
1.
MY-BO-1
93
-
1975
2.
MY-KL-A
95
-
1983
3.
MY-VS-1
98
-
1991
89
Prunus cerasus L.
Višňa (čerešňa višňová)
1.
Andrea
95
-
2000
2.
3.
Anka
93
-
2000
Érdi bötermö
93
-
1991
4.
5.
Favorit
93
-
1986
Meteor korai
93
-
1991
6.
Morsam
95
-
1997
7.
Ola
93
-
2000
8.
Perla
95
-
2000
9.
Samor
95
-
1997
10.
Újfehértói Fürtös
93
-
1986
11.
Viola
95
-
2000
Lonicera ssp. (L.) Batsch.
Zemolez
1.
Altaj
93
-
2001
2.
Amur
93
-
2001
90
II. LIEČIVÉ RASTLINY
Udržiavateľ
odrody
Splnomocnený Rok
zástupca v SR registrácie
Posledné uvádzanie
množiteľského materiálu
na trh
Archangelica officinalis Hoffm.
Archangelika lekárska
1.
Jizerka
169
307
1952
Ocimum basalicum L.
Bazalka pravá
1.
Litra
169
307
1986
2.
Ohře
169
307
1966
169
307
1952
169
307
1952
169
307
1952
169
307
1941
169
307
1952
169
307
1987
Cnicus benedictus L.
Benedikt lekársky
1.
Krajový
Verbascum densiflorum Bertol.
Divozel veľkokvetý
1.
Zlata
Thymus vulgaris L.
Dúška tymiánová
1.
Krajový
Althaea cannabina L.
Ibiš konopovitý
1.
Černá krajová
Althaea officinalis L.
Ibiš lekársky
1.
Moravský
Ononis arvensis L.
Ihlica roľná
1.
Renata
91
Marrubium vulgare L.
Jablčník obyčajný
1. Moravský
100/169
100/307
1952
169
307
1966
169
307
1974
100/169
100/307
1952
100/169
100/307
1941
Galega officinalis L.
Jastrabina lekárska
1. Běla
Galeopsis segetum Necker
Konopnica žltkastobiela
1. Jantar
Lavandula angustifolia Mill.
Levanduľa úzkolistá
1. Krajová
Levisticum officinale Koch.
Ligurček lekársky
1. Magnus
Tilia cordata Mill.
Lipa malolistá
1. Aurea
125
-
2000
169
307
1985
Arctium lappa L.
Lopúch väčší
1. Herkules
Hypericum perforatum L.
Ľubovník bodkovaný
1. Gold
321
125
1999
2. Uperikon
321
125
1999
169
307
1971
100/169
100/307
1941
Atropa bella-donna L.
Ľuľkovec zlomocný
1. Satan
Mentha x piperita L.
Mäta pieporná
1. Perpeta
92
Melissa officinalis L.
Medovka lekárska
1. Citra
100/169
100/307
1941
169
307
1941
169
307
1952
169
307
1941
169
307
1979
Calendula officinalis L.
Nechtík lekársky
1. Plamen
Inula helenium L.
Oman pravý
1. Goliáš
Artemisia dracunculus L.
Palina dračia
1. Ruský, krajový
Chamaemelum nobile (L.) All.
Paruman spanilý
1. Doksan
Achillea collina J.Becker ex Reichenb.
Rebríček kopcovitý
1. Alba
30.6.2010
Agrimonia eupatoria L.
Repík lekársky
1. Krajový
169
307
1952
3. Peter
4. Topas
30.6.2011
169
307
1979
Matricaria recutita L.
Rumanček kamilkový
1. Bohemia
169
307
1952
2. Bona
125/200
125
1984
3. Goral
125/200
125
1990
4. Lutea
125/200
125
1997
5. Novbona
125/200
125
1997
93
Rosa L.
Ruža ovocná
1. Ascorba
30.6.2010
2. Karina
30.6.2010
Satureja hortensis L.
Saturejka záhradná
1. Pikanta
169
307
1981
169
307
1952
1. Libor
169
307
1988
2. Svatojánský
169
307
1952
169
307
1952
Trigonella foenum graecum L.
Senovka grécka
1. Krajová
Plantago lanceolata L.
Skorocel kopijovitý
Glycyrrhiza glabra L.
Sladovka hladkoplodá
1. Hladkoplodá, krajová
Malva mauritiana L.
Slez maurský
1. Krajový
169
307
1952
169
307
1952
169
307
1990
169
307
1976
Salvia officinalis L.
Šalvia lekárska
1. Krajová
Valeriana officinalis L.
Valeriána lekárska
1. Trazalyt
Hyssopus officinalis L.
Yzop lekársky
1. Blankyt
94
III. OKRASNÉ RASTLINY
Udržiavateľ Splnomocnený Rok
odrody
zástupca v SR registrácie
Hybrid Posledné
uvádzanie
množiteľského
materiálu na trh
Ageratum houstonianum Mill.
Agerát mexický
1.
2.
3.
Bukett
Little Dorit
Modrá hviezda
104
104
104
79
79
79
1972
1954
1954
118
104
79
1954
1954
104
79
1954
- letnička
Alcea rosea L. (syn.: Althaea rosea (L.) Cav.)
Topoľovka ružová
1.
2.
Biely
Šarlatový
- dvojročná rastlina
Amaranthus caudatus L.
Láskavec chvostnatý
1.
Atropurpureus
- letnička
Amberboa moschata (L.) DC. (syn.: Centaurea moschata)
Amberboa mošusová
1.
Rosea
104
79
1954
104
79
1954
- maximum - odrody vysoké, na rez
1.
Monarch
2.
Žlutý král
104
104
79
79
1954
1954
- nanum - odrody polovysoké
3.
Oranžový král
104
79
1954
- pumilum - odrody nízke
4.
Bílý
5.
Oranžový
104
104
79
79
1954
1978
- letnička
Ammobium alatum R. Br.
Piesočník krídlatý
1.
Grandiflorum fl.pl.
- letnička
Antirrhinum majus L.
Papuľka väčšia
95
6.
7.
Růžový
Žlutý
104
104
79
79
1954
1954
- letnička
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop (syn.: Asparagus plumosus Bak.)
Asparágus perovitý
1.
Robusta
104
79
1954
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
1954
1971
1964
1968
1980
1968
1962
1964
1967
1959
1965
1958
1959
1969
1959
79
79
79
79
79
79
79
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
- skleníková, generat. množená
Begonia x semperflorens - cultorum Krauss
Begónia vždykvitnúca
- odrody nízke (20 cm):
1.
Bois de Vaux
2.
Boušín
3.
Broumov
4.
Lučenec
5.
Náchod
6.
Olomouc
7.
Opava
8.
Oreb
9.
Ostaš
10. Padolí
11. Podkrkonoší
12. Růžový keříček
13. Skalka
14. Strahov
15. Turov
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
- skleníková, generat. množená
Begonia x tuberhybrida Voss gigantea fl. pl.
Begónia hľuznatá veľkokvetá - plnokvetá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bílá
Lososová
Rumělková
Růžová
Tmavě rudá
Žlutá
Žlutooranžová
104
104
104
104
104
104
104
- skleníková, generat. množená
Begonia x tuberhybrida Voss multiflora erecta fl. pl.
Begónia hľuznatá mnohokvetá vzpriamená - plnokvetá
1.
2.
3.
Červená
Oranžová
Žlutá
- skleníková, generat. množená
96
104
104
104
79
79
79
1975
1975
1975
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Begonia x tuberhybrida Voss pendula multiflora fl. pl.
Begónia hľuznatá previslá - plnokvetá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Chanson bílý
Chanson jasně červený
Chanson lososový
Chanson měděný
Chanson tmavě červený
Chanson žlutý
Světle růžová
Tmavě růžová
Žlutooranžová
104
104
104
104
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
79
79
79
79
1972
1981
1972
1972
1972
1986
1965
1966
1972
104
79
1968
104
79
1958
104
250
104
104
104
104
79
79
79
79
79
1954
1969
1968
1968
1969
1954
- odrody vysoké, na rez
Americká kráska
1.
Americká kráska modrá
2.
Katka
3.
Ball Silberrose
4.
Vanda
281
281
281
104
79
1961
1991
1964
1986
Bukett
5.
Bukett biela
6.
Bukett lososovo-ružová
7.
Bukett ružová
8.
Bukett svetlo modrofialová
9.
Bukett šarlátovo-červená
250
250
250
250
250
-
1961
1973
1961
1966
1961
H
H
H
H
H
H
- skleníková, generat. množená
Bellis perennis L.
Sedmokráska obyčajná
1.
Aetna
- dvojročná
Brachycome iberidifolia Benth.
Krátkochĺpok iberkolistý
1.
Modrá
- letnička
Calendula officinalis L.
Nechtík lekársky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Chrysantha
Pacific Schönheit Aprikosenfarbig
Pacific Schönheit Cremeweiss
Pacific Schönheit Tieforange
Pacific Schönheit Zitronengelb
Sensace
- letnička
Callistephus chinensis (L.) Nees
Astrovka čínska
97
Jednoduché
10. Margaret bílá
11. Margaret karmínová
12. Margaret růžová
13. Margaret tmavě červená
14. Margaret tmavě fialová
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
1958
1958
1958
1958
1958
Ihlicovité
15. Nina
16. Olga
17. Tamara
18. Turandot
104
104
104
104
79
79
79
79
1977
1960
1966
1961
Princess
19. Zlatý zväzok
250
-
1961
Ostatné
20. Gaia
21. Gilda
22. Gracia
23. Greta
24. Los Angeles
25. Růžové poupátko
26. Srdce Francie
104
104
104
104
250
104
104
79
79
79
79
79
79
1983
1976
1976
1991
1954
1954
1954
- odrody stredne vysoké
Ihlicovité
27. Martina
28. Monika
30.6.2011
30.6.2011
Kráľovna trhu
29. Královna trhu bílá
30. Královna trhu červená
31. Královna trhu tmavě fialová
104
104
104
79
79
79
1954
1954
1954
Ostatné
32. Turnovská raná
104
79
1964
- odrody nízke
Chryzantémokveté
33. Chryzantémokvětá bílá
34. Chryzantémokvětá světle modrá
35. Chryzantémokvětá tmavě fialová
36. Jizera
37. Ohře
38. Sázava
39. Vltava
104
104
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
79
79
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1969
Ihlicovité
40. Eva
41. Hana
42. Věra
43. Zdena
104
104
104
104
79
79
79
79
1987
1987
1987
1987
Kométa nízka
44. Alena
45. Jarmila
46. Lenka
47. Libuše
104
104
104
104
79
79
79
79
1962
1961
1978
1965
98
48.
49.
50.
Lída
Lucie
Markéta
104
104
104
79
79
79
1974
1986
1991
118
-
1954
79/ -
1954
- letnička
Campanula medium L.
Zvonček prostredný
1.
Ružový
- dvojročná rastlina
Celosia argentea var. cristata (L.) O. Kuntze
Plamenník striebristý hrebenistý
1.
Imperialis
104/250
- letnička
Centaurea americana Nutt. (syn.: Plectocephalus americanus (Nutt.) D. Don in Sweet)
Nevädza americká
1.
Fialově růžová
104
79
1954
- letnička
Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm., non hort.
Nevädza cisárska
1.
2.
3.
Biela
Fialová
Tmavo purpurová
250
250
250
-
1954
1954
1954
104
104
104
79
79
79
1954
1954
1954
104
104
104
79
79
79
1954
1954
1954
- letnička
Clarkia unguiculata Lindley fl. pl.
(syn.: Clarkia elegans Douglas fl. pl.)
Klarkia pôvabná - plnokvetá
1.
2.
3.
Bílá
Červená
Purpurová
- letnička
Consolida regalis S.F. Gray fl. pl
Ostrôžka poľná pravá - plnokvetá
1.
2.
3.
Bílá
Modrofialová
Růžová
- letnička
99
Convonvulus tricolor L.
Pupenec trojfarebný
1.
Modrý s bílým středem
104
79
1954
104
79
1964
104
104
79
79
1954
1989
104
104
104
79
79
79
1969
1954
1954
104
79
1970
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
1978
1986
1984
1984
1978
1990
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1954
1985
- letnička
Coreopsis basalis(Otto et A. dietr.) S.F. Blake
Kráska drummondova
1.
Goldkrone
- letnička
Coreopsis Tinctoria Nutt.
Kráska farbiarska
1.
2.
Ohnivý paprsek
Talisman
- letnička
Cosmos bipinnatus Cav.
Krasuľka perovitá
1.
2.
3.
Dazzler
Radiance
Sensace
- letnička
Cosmos sulphureus Cav.
Krasuľka sírovožltá
1.
Sunset
- letnička
Cyclamen persicum Miller
Cyklámen perzský
- giganteum
1.
Beethoven
2.
Blanc occulatum
3.
Blanc Argente
4.
Cattleya Rosa
5.
Donkerrood
6.
Feu de Joice
7.
Lachsdunkel
8.
Perle von Zehlendorf
9.
Reinweiss
10. Rood met rand
11. Rosa von Zehlendorf
12. Rot
13. Scarlet Triomphe
14. Superba
15. Světle lososový
16. Sylphide
100
- giganteum fibrinatum
17. Bílý
18. Bílý s purpurově fialovým okem
19. Fialový
20. Karmínový
21. Lila
22. Lososový
23. Růžový
24. Skalický růžový
25. Sytě karmínově růžový
104
104
104
104
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
79
79
79
79
1954
1976
1967
1967
1967
1967
1976
1962
1981
104
79
1958
104
118
104
104
79
79
79
1954
1987
1954
1954
104
104
104
79
79
79
1954
1954
1954
250
-
1954
104
79
1970
- skleníková, generat. množená
Cynoglossum amabile Stapf.
Psojazyk čínsky
1.
Firmament
- letnička
Dianthus barbatus L.
Klinček bradatý
1.
2.
3.
4.
Bílý
Indian Carpet
Růžový
Šarlatový
- dvojročná rastlina
Dianthus caryophyllus L. fl. Pl.
Klinček záhradný plnokvetý
1.
2.
3.
Grenadin bílý
Grenadin růžový
Grenadin tmavě červený
- dvojročná rastlina
Dianthus caryophyllus L.
Klinček záhradný
1.
Nero
- letnička
Godetia grandiflora Lindl.
Godécia veľkokvetá
1.
Tiefkarmesin
- letnička
101
Gypsophila elegans M.Bieb.
Gypsomilka úhľadná
1.
Bílý velkokvětý
104
79
1954
250
-
1954
104
104
104
104
79
79
79
79
1954
1954
1954
1954
104
104
79
79
1954
1954
104
104
79
79
1954
1954
104
79
1954
104
79
1954
104
104
79
79
1954
1984
- letnička
Helianthus annuus L. fl. pl.
Slnečnica ročná - plnokvetá
1.
Zlatožltá nízka
- letnička
Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.
Slamiha slamienková
1.
2.
3.
4.
Bílý
Červený
Hnědý
Žlutý
- letnička
Helipterum roseum Benth.
Slamihovka ružová
1.
2.
Album
Roseum
- letnička
Cheiranthus Cheiri L.
Cheirant voňavý
1.
2.
Krvavě červený
Oranžový
- dvojročná rastlina
Chrysanthemum carinatum Schousboe
1.
Kokarda
- letnička
Chrysanthemum segetum L.
Chryzantémovka siatinová
1.
Eldorado
- letnička
Iberis umbellata L.
Iberka okolíkatá
1.
2.
102
Bílá
Domino
3.
Karmínová
104
79
1954
104
79
1954
- Cuthberson
1.
Jimmy
104
79
1977
- Průhonický na rýchlenie
2.
Průhonický purpurový
3.
Průhonický růžový
104
104
79
79
1972
1966
- Spencer
4.
Spencer karmínový
5.
Spencer smetanový
6.
Spencer světle fialový
104
104
104
79
79
79
1954
1954
1954
104/250
104
104
79/ 79
79
1954
1973
1961
104
79
1976
104
79
1964
104
79
1958
250
-
1970
- letnička
Kochia scoparia (L.) Schard.
Kochia metlovitá
1.
Zelený
- letnička
Lathyrus odoratus L.
Hrachor voňavý
- letnička
Limonium sinuatum (L.) Miller
Limonka zohnutá
1.
2.
3.
Rosea superba
Safír
Věncovka
- letnička
Linum grandiflorum Desf.
Ľan veľkokvetý
1.
Rubrum
- letnička
Lobelia erinus L.
Lobelka drobná
1.
Blauer Edelstein
- letnička
Lobularia maritima (L.) Desv.
(syn.: Alyssum maritimum L.)
Lobulária prímorská
1.
2.
Fialková královna (syn.: Violetkö
nigin)
Rosie Ó' Day
- letnička
103
Malope trifida Cav.
Slezovka trojzárezová
1.
2.
Grandiflora bílá
Grandiflora purpurová
250
250
-
1954
1954
104
79
1954
- odrody na rýchlenie, jednostonkové
D o k s a n s k é so znakom
1.
Alena
2.
Eva
3.
Hana
4.
Jana
5.
Láska
6.
Milada
7.
Věra
104
104
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
79
79
1971
1970
1970
1982
1967
1976
1969
M a m u t h E x c e l s i o r so znakom
8.
Lenka
9.
Regina
104
104
79
79
1977
1977
104
79
1954
104
79
1970
104
79
1954
Matricaria maritima L. fl. pl.
Parumanček nevoňavý
1.
Sněhová koule
- letnička
Matthiola incana (L.) R. Br.
Fiala sivá
- letnička
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.
Nezábudka lesná
1.
Nana compacta Indigo
- dvojročná rastlina
Nicotiana alata Link et Otto
Tabak krídlatý
1.
Grandiflora
- letnička
Nicotiana x sanderae hort.
Tabak záhradný
1.
Atrosanguinea
- letnička
104
Petunia x hybrida Vilm.
Petúnka hybridná
- grandiflora nana
1.
Láska
2.
Přátelství
3.
Půvab
4.
Radost
5.
Touha
6.
Úsměv
104
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
79
1965
1965
1972
1964
1972
1972
H
H
H
H
H
H
- multiflora nana
7.
Andrea
8.
Brigitta
9.
Dita
10. Nora
104
104
104
104
79
79
79
79
1977
1990
1977
1984
H
H
H
H
104
79
1966
104
79
1954
- plnokveté
1.
Bečva
2.
Jitka
104
104
79
79
1959
1957
- jednoduché
3.
Karkulka
4.
Verunka
5.
Zuzanka
104
104
104
79
79
79
1976
1981
1961
- gigantea
1.
Brněnská
2.
Hradecká
3.
Komárovská
104
104
104
79
79
79
1960
1980
1960
- grandiflora
4.
Mělník
104
79
1973
- skleníková, generat. množená
Phacelia campanularia A. Gray
Facélia zvonkovitá
1.
Hořcová
- letnička
Phaseolus coccineus L.
Fazuľa šarlátová
1.
Bicolor
- letnička
Primula malacoides Franchet
Prvosienka slezovitá
- skleníková, generat. množená
Primula obconica Hance
Prvosienka kalíškatá
- skleníková, generat. množená
105
Rudbeckia hirta L.
Rudbekia srstnatá
1.
2.
Hvězda z Kelvedonu
Má radost
104
104
79
79
1954
1954
104
104
104
104
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
79
79
79
79
1985
1967
1988
1985
1988
1985
1967
1985
1985
104
79
1969
104
104
79
79
1955
1974
104
79
1981
- hľuznatá
1.
Červená s bílým lemem
2.
Stella
104
104
79
79
1954
1960
- jednoročná
3.
Dana
4.
Fatra
5.
Giertova bílá
6.
Morava
7.
Raketa
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
1975
1964
1966
1971
1964
- letnička
Saintpaulia ionantha H. Wendl.
Senpólia fialková (syn.: Kapská fialková)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anita
Azur
Dita
Kamila
Radka
Regina
Rosalina
Simona
Zora
- skleníková, generat. množená
Salvia farinacea Benth.
Šalvia pomúčená
1.
Gruppenblau
- letnička
Salvia splendens Sello ex Nees
Šalvia ohnivá
1.
2.
Libochovický oheň
Tetra Pronto
- letnička
Senecio bicolor (Willd.) Tod
Starček dvojfarebný
1.
Silberspitzen
- dvojročná rastlina
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern
Siningia okrasná
106
H
H
8.
Sylva
104
79
1971
104
79
1954
104
79
1988
- skleníková, generat. množená
Scabiosa atropurpurea L. fl. pl.
Hlaváč tmavopurpurový - plnokvetý
1.
Grandiflora tmavě rudý
- letnička
Scabiosa stellata L.
1.
Sternkugel
- letnička
Tagetes erecta L. fl. pl.
Aksamietnica vzpriamená - plnokvetá
- odrody nízke
1.
Chrysantha orange
250
-
1971
- odrody vysoké, na rez
2.
Clinton
3.
Měsíc
4.
Zitronenprinz
104
104
104
79
79
79
1970
1960
1971
104
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
79
1976
1964
1961
1972
1970
1979
104
104
79
79
1961
1954
79
-
1954
1954
- letnička
Tagetes patula L.
Aksamietnica rozložitá
- odrody nízke
1.
Fiesta
2.
Goldköpchen
3.
Malá Marietta
4.
Mars
5.
Sonnenglanz
6.
Valencia
- letnička
Tagetes tenuifolia Cav.
Aksamietnica škvrnitá
1.
2.
Citrina
Jednoduchý oranžový
- letnička
Tanacetum parthenium (L.)
(syn.: Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.)
Rimbaba obyčajná (syn. králik rimbaba)
1.
2.
Thomb Thumb žltý
Thomb Thumb biely
104
250
- letnička
107
Tithonia rotundifolia (Miller) S.F. Blake
Titonia okrúhlolistá
1.
Torch
104
79
1958
- odrody nízke
1.
Červená koule
2.
Oranžová koule
3.
Šarlatová koule
4.
Zlatá koule
104
104
104
104
79
79
79
79
1970
1954
1958
1954
- odrody popínavé
5.
Měsíční záře
6.
Šarlatová záře
7.
Zlatá záře
104
104
104
79
79
79
1954
1954
1954
104
104
79
79
1954
1954
104
79
1970
104
79
1966
104
250
79
-
1954
1961
104
79
1958
- letnička
Tropaeolum majus L.
Kapucínka väčšia
- letnička
Venidium fastuosum Jacq. Stapf.
Venídia nádherná
1.
2.
Bílá
Oranžová
- letnička
Verbena bonariensis L.
Železník argentínsky
1.
Modrofialový
- letnička
Verbena canadensis (L.) Britton
Železník kanadský
1.
Fialově růžový
- letnička
Verbena x hybrida Voss.
Železník hybridný
1.
2.
Bílý
Feuerlicht
- letnička
Verbena rigida Sprengel
Železník tuhý
1.
Fialový
- letnička
108
Viola x wittrockiana Gams.
Fialka sirôtková
- pirnavská
1.
Pirnavská bílá s tmavě
modrofialovým okem
2.
Pirnavská svetlo modrá
104/118
79/ -
1954
118
-
1954
- švajčiarska
3.
Berna
4.
Thunské jezero
5.
Záře Alp
6.
Zlatá koruna
7.
Zlato Rýna
104
104
104
104
104
79
79
79
79
79
1954
1954
1954
1954
1954
- veľkokvetá
8.
Duo
9.
Tango
104
104
79
79
1989
1990
104
104
104
104
79
79
79
79
1954
1954
1958
1954
- dvojročná rastlina
Zinnia elegans Jacq.
Cínia pôvabná
1.
2.
3.
4.
Jiřinkokvětá bílá
Jiřinkokvětá oranžová
Jiřinkokvětá tmavě červená
Jiřinkokvětá žlutá
- letnička
109
Prehľad úprav Listiny registrovaných odrôd
a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
110
Novoregistrované odrody
Druh
V ŠOS skúšaná pod označením
Názov odrody
Baklažán
Cibuľa kuchynská
Ďatelina lúčna
Hrach poľný
Lukas LST
8/NZ
MS-106
HC 7007
HC 6409
SK 5944-3-02
SJ 028065
CEBECO 0421
CSBC 4222-28
SK 6226-30-03
AC 99314/120
AC 99/077/13
AC 99/078/23
BE 650503
Apolena
Ombra
Aramis
ZE420 Saxa
LZM457/44
KXA6301
LZM357/85
SL1364
CSM 5460
KXA6334
CE 2306
COD 5213
CSM 5501
MEB483BT
SL 2528
NX 0455
KXA6306
SM 60160
COD 5339
GL 5403
CSM 5322
GL 6215
KXA6472
KXA6485
KXA6336
KXA7461
KXA6471
LZM252/55
LZM257/44
LZM357/86+EZR
LZM457/46+EZR
KXA6385
RH0547
COD 4566
KXA6333
RH0409
DMA07
DMA09
DMA12
DMA11
CSM 5218
NX 17086
NX 0725
NX 10126
NX 17126
Lukas
Zlatka PK
Mazurka
Efram
Olichov
Donaris
Eskobar
Kangoo
Signora
Sladar
Spilka
Actrice
Metaxa
Ricus
Alojzia
Ombra
Alexej
Adular
Agglae
Ambrosini
Authentic
Belmondo
Busti CS
Cassilas
Cejine
Codisurf
Cresti CS
DKC4627YG
Eduardo
Exapic
Fabregas
Farmega
Florek
Fortesa
Fulbi CS
GL Milana
Karmas
Kiodas
Koherens
Krabas
KWS6471
LG3231
LG3291
LG3355YG
LG3475YG
Maredor
Maxxalia
Mentor
Mercurio
Midixx
MT Lena
MT Mattes
MT Mike
MT Nele
Newzi CS
NK Eagle
NK Lagor
NK Sigmund
Orbit
Jačmeň siaty, jarný
Jačmeň siaty, ozimný
Kukurica cukrová
Kukurica pukancová
Kukurica siata
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Mak siaty
Mätonoh mnohokvetý jednoročný
Mätonoh trváci
Paprika ročná
Pšenica letná, jarná
Pšenica letná, ozimná
Pšenica tvrdá, jarná
Rajčiak jedlý
Repa cukrová
Repka olejka, jarná
Repka olejka, ozimná
X7M309E
X8N611E
X8N610T
X5V301
CSM 5308
CSM 6317
KXA6123
SL3542
SL2408
SL1412
SL2531
SL1421
TS 51 II./05
TM 481/05
TA 5347 B / 05
TAHP.17/05
OP-P-09
LL-7/97
JV HŽ 2n F1
JV HŽ 2n F2
HP-PA/16
HP-PA/14
Hela LST
HP-PA/12
HP-PA/15
HP-PA/13
Rava
Granny
SG-U 8077
SO-1178
SO-240
SG-RUB 70
NIC 02-4680A
SG-S 1165-03
SZD 7913
SOD-153
HP-RA/8
Miriam LST
HP-RA/10
HP-RA/11
Ester LST
Linet LST
R 1/06
HP-RA/9
SD13606
SR-110
HI 0736
SD12625
5 K 43
DS 4119
7 K 99
SR-74
DS 4105
FD 0625
NPZ SR 3207
SLM 0503
NSL 04/120
NSA 06/137
NSA 05/123
NSL 05/133
CWH 074
CWH 084
WRH 302
SW 05020 A
SW 05023 A
MH-EA 081
WRG 295
PR35F36
PR37F80
PR37F81
PR39H93
Prosil
Prudi CS
Ricardinio
SL Bahato
SL Devino
SL Enormo
SL Magello
SL Silvano
ZETA250G
ZETA300G
ZETA325G
ZETA350S
Orfeus
Levit
Hamlet
Hobby
Derma
Fionela
Hela
Mášenka
Tonka
Tosinka
Varuna
Granny
Bohemia
IS Agape
IS Median
Raduza
Septer
Sultan
Tacitus
IS Durapex
Adyzel
Alojza
Bovita
Danuša
Dominika
Linet
Žiara PK
Žofka
Damian
Harmony
Horta
Jonas
Nevenka
Noricum
Pavla KWS
Predator
Tinker
Tisza
Visum
Abakus
Adriana
Andrick
Appolon
Balathon
Deliver
Deserve
DK Exquisite
Goya
Chagall
Komando
Magura
111
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
112
Slnečnica ročná
Tritikale, ozimné
Uhorka siata - nakladačka
Uhorka siata - šalátová
Zemiak
RNX1628
RNX 3623
RNX3622
MH DB 014
X03W621C
RG 2420
KW 350
SW 05015A
RG 2607
NS H 1202K
LHA 6653
EGH6601
LHA156/88
LHA 6654
F39014
NX 65001
NX 44148
Ollean
XF 4635
SG-U 10/94
Jana LST
Kristina LST
Eva LST
VL 17/01
Odrody, ktorým bola predĺžená registrácia
Druh
Baklažán
Bôb obyčajný
Bôb obyčajný záhradný
Cibuľa kuchynská
Cvikla
Ďatelina lúčna
Hrach poľný
Hrach poľný - peluška
Hrach siaty pravý
Jačmeň siaty, jarný
Kaleráb
Kapusta hlávková biela
Kostrava červená
Kostrava trsteníkovitá
Kukurica cukrová
Názov odrody
Český raný
Aštar
Merkur
Piešťanský
Alice
Hiberna
Štutgardská
Všetana
Červená kulatá
Monorubra
Renova
Beskyd
Manuela
Margot
Poľana
Sprint
Achat
Gotik
Zekon
Arvika
Sirius
Vena
Banff
Elkan
Zázrak z Kelvedonu
Expres
Blankyt
Gigant
Moravia
Violeta
Harmat
Holt
Zora
Darwin
Herald
Samanta
Tagera
Koreta
Alida
NK Diamond
NK Linus
NK Pablo
Ovation
PR46W14
Rasputin
Ronaldo
Vision
Vittek
Borneo
ES Maximis
ES Primis
LG5370
LG5654 CL
LG5700CF
NK Adagio
NK Amori
Ollean
PR64H42
Kinerit
Jana LST
Kirit
Evička
Timea
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Kukurica pukancová
Kukurica siata
Lipnica lúčna
Mak siaty
Mätonoh mnohokvetý taliansky
Mätonoh trváci
Melón cukrový
Mrkva obyčajná
Ovsík obyčajný
Paprika ročná
Petržlen záhradný
Pšenica tvrdá
Rajčiak jedlý
Reďkev čierna
Reďkovka
Repa kŕmna
Reznačka laločnatá
Slnečnica ročná
Uhorka siata - šalátová
Vika siata
Zemiak
Jantár
Fabia
Helena
Leona
Miracle
Bergam
Lazur
Luha
Prolog
Lonar
Marlot
Bolero
Rubína
Median
Marka
Nova
PCR
Szentesi kosszarvú
Szentesi piacos
Zelka
Hanácká
Olomoucká dlouhá
Istrodur
Sláva Porýní
Karmina
Kulatá černá
Mária
Szentesi óriás vaj
Věra
Bučiansky žltý valec
Vega
Labud
Lavina
Medea
Telma
Victoria
Viola
Odrody, ktorým bola zrušená registrácia
Druh
Jačmeň siaty, jarný
Kostrava lúčna
Kostrava ovčia
Mrkva obyčajná
Paprika ročná
Rajčiak jedlý
Slnečnica ročná
Šalát hlávkový
Šalát hlávkový
Uhorka siata - šalátová
Názov odrody
Brise
Saloon
Timori
Premil
Barnova
Nanteská
Atol
Bendigo
Bianca
Donna
Maratos
Aranca
Cindel
Fado
Furore
Nagano
PR65A01 (Lympil)
Clarion
Crufia
Embrace
Erika
Ovation
Wendel
Akito
Hoki
113
26.
27.
28.
29.
30.
d)
Zemiak
Odrody, ktorým uplynula registrácia v roku 2008
Druh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
114
Jazzer
Marumba
Pyralis
Tyria
Livera
Astrovka čínska
Cesnak kuchynský
Cibuľa kuchynská
Cícer baraní
Cvikla
Čakanka obyčajná šalátová - listová
Dyňa červená
Fazuľa záhradná - kríčkovitá
Hrach siaty záhradný - cukrový
Hrach siaty záhradný - dreňový
Hrachor siaty
Jabloň domáca
Kaleráb
Kapusta hlávková biela
Kapusta hlávková červená
Názov odrody
Martina
Monika
Benátčan
Legio
Macho
Mundo
Tempo
Tétényi rubin
Alfa
Beta
Slovák
Biborhenger
Rubin
Terezka
Crimson Glory
Eureka
Royal flesh hybrid
Eureka
Paulista
Rocco
Ambrosia
Barle
Jubileum
Milor
Tristar
Arida
Oldenburgovo červené
Rubín
Purple Danube
Rapidstar
Albion
Amager
Amukos
Avalon
Balbro
Cassandra
Castello
Desmond
Dumas
Estron
Hermes
Lion
Nordri
Nozomi
Piton
Satelite
Stardon
Strukton
Transam
Trevor
Gradur
Huzaro
Kalibos
Rodeo
Rodon
Posledné uvádzanie
množiteľského materiálu
na trh do
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Karfiol
Kel hlávkový
Kukurica siata
Kukurica siata cukrová
Kukurica siata pukancová
Ľan siaty
Mahalebka - podpník
Melón cukrový
Mrkva obyčajná
Myrobalan - podpník
Paprika ročná
Pažítka
Petržlen záhradný
Rajčiak jedlý
Rona
Forrest
Mechelse 3
Spacestar
White Magic
Zarka
Zermo
Taler
Verita
Alteza
Apollo
Bolero
Dirk
DK 443
DK 526
Flavius
Gamma
Inka
Kysuca
Laura
LG 22.40
LG 22.70
LG 23.06
Manatan
Marcela
Matilda
Monalisa
Mv 355 DMSC
Novara
Tiara 260
Vanda
Virginia
Flavor Queen
Champ
King Arthur
Legend
Wombat
Kecskeméti Gyöngy SC
Merkur
MH-KL-1
MH-KL-A
Aikido
Sweet Surprise
Tango
Tetényi csereshéjú
Topáz
Alamo
Amsterdami
Kardame
Nimbus
Tinga
MY-KL-A
Boni
Delta
Hosszú Táltos
Tuba
Viharsarok
Bohemia
Korai cukor
Dublet
Falcato
Fino
Marfa
Princess
Revido
Ronco
Uno
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
115
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
e)
1.
116
Raž siata
Reďkev siata - reďkovka
Repa cukrová
Repík lekársky
Šalát siaty
Uhorka siata - nakladačka
Uhorka siata - šalátová
Zeler voňavý - buľvový
Zemiak
Esprit
Icicle
Jégcsap
Rondar
Stela
Kansas
Nikos
Origo
Peter
Edina
Juniális
Lento
Redin
Tarzan
Téli Vajfej
Charlotte
Mira
Tornado
Atlanta
Minisprint
Primera
Radmila
Sakura
Serit
Slice King
Superstar
Vista
Alma
Brilliant
Frigga
Hegykői
Felsina
Minerva
Stemster
Velox
Odrody, ktorým bol zapísaný nový udržiavateľ
Druh
Mrkva obyčajná
Názov odrody
Nantes 3
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
30. 6. 2011
Opisy novoregistrovaných odrôd
Repa cukrová
Damian
Odroda Damian bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením SD 136 06. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálno - cukornatého typu,
tolerantná k rizománii a cercospóre od nemeckej firmy A. Dieckmann. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
Má stredné postavenie listov, stredne zelenej farby. List je dlhý, stredne široký s mierne zaobleným
vrcholom listov. Listové stopky sú dlhé. Buľva je kužeľovito- valcovitého tvaru. Koreňová ryha je plytká,
špirálová. Osadenie buľvy v pôde je stredné.
Odroda Damian počas trojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 91 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 18,0°S a výťažnosť rafinády 16,0 %. V úrode rafinády odroda dosiahla 14,5 t.ha-1. Index
odrody Damian v roku 2006 bol 102 %, v roku 2007 bol 101 % a roku 2008 99 %. Celkový index
odrody Damian za skúšobné obdobie bol 101 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a strednú až silnú odolnosť k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc je veľmi silná.
Harmony
Odroda Harmony bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením SR 110. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálno - cukornatého typu, tolerantná
k rizománii, cercospóre a múčnatke od belgickej firmy SESVANDERHAVE. Materský komponent je
jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
Má stredné postavenie listov, stredne zelenej farby. List je stredne dlhý, úzky so špicatým vrcholom
listov. Listové stopky sú stredne dlhé. Buľva je vajcovitého tvaru. Koreňová ryha je plytká a špirálová.
Osadenie buľvy v pôde je plytké.
Odroda Harmony počas dvojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 96 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 18,1°S a výťažnosť rafinády 16,2 %. V úrode rafinády odroda dosiahla 15,5 t.ha-1. Index
odrody Harmony v roku 2007 bol 103 % a v roku 2008 101 %. Celkový index odrody Harmony za
skúšobné obdobie bol 102 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a strednú až silnú odolnosť k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc je slabá.
Horta
Odroda Horta bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením HI 0732. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda úrodovo - normálneho typu, tolerantná
k rizománii od švédskej firmy Syngenta Seeds. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia
a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
Má stredné postavenie listov, tmavo zelenej farby. List je dlhý, stredne široký s mierne zaobleným
vrcholom listov. Listové stopky sú dlhé. Buľva je kužeľovitého tvaru. Koreňová ryha je plytká a rozptýlená.
Osadenie buľvy v pôde je stredné.
117
Odroda Horta počas dvojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 105 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 17°S a výťažnosť rafinády 15,1 %. V úrode rafinády odroda dosiahla 15,8 t.ha-1. Index
odrody Horta v rokoch 2007 a 2008 bol 102 %. Celkový index odrody Horta za skúšobné obdobie bol
102 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc je silná.
Jonas
Odroda Jonas bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením SD 126 25. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálno-cukornatého typu,
tolerantná k rizománii od nemeckej firmy STRUBE-DIECKMANN. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
Má stredné postavenie listov, stredne zelenej farby. List je stredne dlhý, stredne široký s mierne zaobleným vrcholom listov. Listové stopky sú stredne dlhé. Buľva je vajcovitého tvaru. Koreňová ryha je
plytká a rozptýlená. Osadenie buľvy v pôde je plytké.
Odroda Jonas počas trojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 89 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 18,2°S a výťažnosť rafinády 16,1 %. V úrode rafinády odroda dosiahla 14,3 t.ha-1. Index
odrody Jonas v roku 2006 bol 100 %, 2007 bol 100 % a roku 2008 99 %. Celkový index odrody Jonas
za skúšobné obdobie bol 100 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc je veľmi silná.
Nevenka
Odroda Nevenka bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením 5 K 43. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálno typu, tolerantná k rizománii,
od nemeckej firmy KWS Saat AG. Materský komponent je jednosemenná diploidná línia a otcovský
komponent je diploidný opeľovač.
Má polovzpriamené postavenie listov, stredne zelenej farby. List je dlhý a stredne široký s mierne
zaobleným vrcholom listov. Listové stopky sú stredne dlhé. Buľva je kužeľovitého tvaru. Koreňová ryha
je plytká a rozptýlená. Osadenie buľvy v pôde je stredné.
Odroda Nevenka počas trojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 94 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 17,9 °S a výťažnosť rafinády 15,9 %. Úrode rafinády bola 14,9 t.ha-1. Index odrody
Nevenka v roku 2006 bol vysoký 103 %, v rokoch 2007 a 2008 priemerný 101 %. Celkový index
odrody Nevenka za skúšobné obdobie bol 101,6 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a silnú až veľmi silnú odolnosť k múčnatke. Odolnosť
k tvorbe vybehlíc je silná.
Noricum
Odroda Noricum bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením DS 4119. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda úrodovo - normálneho typu, tolerantná
k rizománii, cercospóre a múčnatke od dánskej firmy Maribo Seeds. Materský komponent je jednosemenná
diploidná línia a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
Má polovzpriamené postavenie listov, stredne zelenej farby. List je dlhý, široký s mierne zaobleným
vrcholom listov. Listové stopky sú dlhé. Buľva je kužeľovitého tvaru. Koreňová ryha je plytká špirálová.
Osadenie buľvy v pôde je hlboké.
118
Odroda Noricum počas trojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 100 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 17,0°S a výťažnosť rafinády 14,7 %. V úrode rafinády odroda dosiahla 14,6 t.ha-1. Index
odrody Noricum v roku 2006 bol 102,7 %, v roku 2007 bol 97,53 % a v roku 2008 98,09. Celkový
index odrody Noricum za skúšobné obdobie bol 99,5 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a strednú až silnú odolnosť k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc je silná.
Pavla KWS
Odroda Pavla KWS bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod
pracovným označením 7 K 99. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálno - cukornatého
typu, tolerantná k rizománii, cercospóre a háďatku od nemeckej firmy KWS Saat AG. Materský komponent
je jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
Má stredné postavenie listov, tmavo zelenej farby. List je stredne dlhý, široký, s mierne zaobleným
vrcholom listov. Listové stopky sú stredne dlhé. Buľva je kužeľovitého tvaru. Koreňová ryha je stredne
hlboká, špirálová. Osadenie buľvy v pôde je stredné.
Odroda Pavla KWS počas dvojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 93 t.ha-1. Cukornatosť za
sledované obdobie bola 18,2°S a výťažnosť rafinády 16,4 %. Úrode rafinády bola 15,2 t.ha-1. Index
odrody Pavla KWS v roku 2007 bol 102,8 %, v roku 2008 bol 100 %. Celkový index odrody Pavla
KWS za skúšobné obdobie bol 101,4 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a silnú odolnosť k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc
je veľmi silná.
Predator
Odroda Predator bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením SR 74. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálno - cukornatého typu, tolerantná
k rizománii, cercospóre a múčnatke od belgickej firmy SESVANDERHAVE. Materský komponent je
jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
Má polovzpriamené postavenie listov, stredne zelenej farby. List je dlhý, úzky s mierne zaobleným vrcholom listov. Listové stopky sú stredne dlhé. Buľva je kužeľovitého tvaru. Koreňová ryha je plytká a špirálová. Osadenie buľvy v pôde je stredné.
Odroda Predator počas trojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 91 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 18,2°S a výťažnosť rafinády 16,3 %. V úrode rafinády odroda dosiahla 14,7 t.ha-1. Index
odrody Predator v roku 2006 bol 101 %, v roku 2007 bol 103 % a roku 2008 100 %. Celkový index
odrody Predator za skúšobné obdobie bol 101 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a strednú až silnú odolnosť k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc je dobrá.
Tinker
Odroda Tinker bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením DS 4105. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda úrodovo - normálneho typu,
tolerantná k rizománii, cercospóre a múčnatke od dánskej firmy Maribo Seeds. Materský komponent je
jednosemenná diploidná línia a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
119
Má polovzpriamené postavenie listov, stredne zelenej farby. List je dlhý, stredne široký s tupým vrcholom
listov. Listové stopky sú dlhé. Buľva je kužeľovitého tvaru. Koreňová ryha je plytká špirálová. Osadenie
buľvy v pôde je stredné.
Odroda Tinker počas trojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 98 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 17,2°S a výťažnosť rafinády 15 %. V úrode rafinády odroda dosiahla 14,6 t.ha-1. Index
odrody Tinker v roku 2006 bol 102,8 %, v roku 2007 bol 98,44 % a v roku 2008 97,21 %. Celkový
index odrody Tinker za skúšobné obdobie bol 99,5 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a strednú až silnú odolnosť k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc je silná.
Tisza
Odroda Tisza bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením FD 0625. Je to geneticky jednosemenná diploidná odroda normálneho typu, tolerantná k cercospóre a rizománii od francúzskej firmy Florimond Desprez. Materský komponent je jednosemenná
diploidná línia a otcovský komponent je diploidný opeľovač.
Má polovzpriamené postavenie listov, svetlozelenej farby. List je dlhý, stredne široký s mierne zaobleným
vrcholom listov. Listové stopky sú dlhé. Buľva je kužeľovito - valcovitého tvaru. Koreňová ryha je plytká
a rozptýlená. Osadenie buľvy v pôde je plytké.
Odroda Tisza počas trojročných skúšok dosiahla úrodu buliev 95 t.ha-1. Cukornatosť za sledované
obdobie bola 17,6°S a výťažnosť rafinády 15,6 %. V úrode rafinády odroda dosiahla 14,8 t.ha-1. Index
odrody Tisza v roku 2006 bol 101 %, roku 2007 100 % a v roku 2008 101 %. Celkový index odrody
Tisza za skúšobné obdobie bol 100,7 %.
Odroda má strednú odolnosť k cerkospóre a strednú až silnú odolnosť k múčnatke. Odolnosť k tvorbe vybehlíc je slabá.
Mätonoh mnohokvetý - jednoročný
Levit
Tetraploidná, kŕmna odroda vyšľachtená na Šľachtiteľskej stanici Levočské Lúky a.s. V ŠOS bola
skúšaná pod pracovným označením LL-7/97.
Je stredne skorá odroda so stredne zelenou farbou listu. Na jar je rastlina úzka až stredná, so strednou
výškou a stredným rastovým habitusom. Dosahuje veľmi silný sklon k vytváraniu súkvetia. V čase objavenia
sa súkvetia je rastlina stredne vysoká a úzka. Má dlhý a široký až veľmi široký vlajkový list na strednom
až dlhom steble, so strednou dĺžkou vrchného internódia. Stredné až dlhé a stredne husté súkvetie má
stredný až vysoký počet kláskov.
V hospodárskych skúškach preukázala dobrú úroveň krmovinárskych produkčných schopností v suchej
hmote, kde prevýšila priemer odrôd Jivet a Sabroso v 1. kosbe a len mierne zaostala za ich úrovňou
v celkových úrodách. V úrodách zelenej hmoty zaostala za kontrolami. Dosahuje vysoký obsah sušiny
v zelenej hmote, prevyšujúci kontrolné odrody. Je charakteristická dobrou rýchlosťou počiatočného rastu
a vysokou dĺžkou rastlín v 1. kosbe. Vysoký podiel klasov na štruktúre rastlín, ako aj silná intenzita
klasenia 1. kosby sú predpokladom dobrej semenárskej výkonnosti odrody Levit.
Je vhodný pre pestovanie na ornej pôde, v monokultúre, prípadne v zmesiach alebo ako krycia plodina
pre podsevy.
120
Mätonoh trváci
Hamlet
Diploidná odroda pre trávnikové využívanie. Žiadateľom je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, a.s.,
zástupcom pre Slovenskú republiku Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany. V ŠOS bola skúšaná
pod pracovným označením JV HŽ 2n F1.
Východiskový materiál - odrody svetového sortimentu a domáce ekotypy. V začiatku klasenia je
neskorá odroda, so stredným rastovým habitusom na jeseň a tmavozelenou farbou listu. Rastlina má na jar
polovzpriamený až stredný rastový habitus a strednú výšku. Prirodzená výška v čase objavenia sa súkvetia
je stredná. Vlajkový list má stredne dlhý a veľmi úzky až úzky. Na krátkom až stredne dlhom steble je
krátke súkvetie so stredným počtom kláskov.
Na základe výsledkov trávnikových pokusov ju môžeme charakterizovať ako odrodu tmavozelenej
farby, ktorá častým kosením vytvára kompaktný hustý trávnik s jemnejším listom. Produkcia hmoty je
nízka, čo vplýva aj na menej náročnú údržbu trávnika. Dosahuje veľmi dobrý vzhľad po kosbách a sviežosť
pred zimou. Je odolnejšia voči listovým škvrnitostiam a hrdzi, náchylnejšia na výskyt plesne snežnej.
Spĺňa kritéria pre trávnikové využívanie. Je vhodná do miešaniek pre zelené trávniky, parky, športoviská
a golfové ihriská.
Hobby
Diploidná odroda pre trávnikové využívanie. Žiadateľom je Šlechtitelská stanice Hladké Životice,
zástupcom pre Slovenskú republiku Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra, Výskumný
ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica. V ŠOS bola skúšaná pod pracovným označením JV HŽ 2n F2.
Východiskový materiál - odrody svetového sortimentu a domáce ekotypy. V začiatku klasenia je
stredná až neskorá odroda, so stredným rastovým habitusom na jeseň a stredne zelenou až tmavozelenou
farbou listu. Rastlina má na jar stredný rastový habitus a nízku až strednú výšku. Prirodzená výška v čase
objavenia sa súkvetia je stredná. Vlajkový list má krátky až stredný a úzky. Na krátkom až stredne dlhom
steble je krátke súkvetie so stredným až veľkým počtom kláskov.
Na základe výsledkov trávnikových pokusov ju môžeme charakterizovať ako odrodu stredne zelenej
až tmavozelenej farby, častým kosením vytvára kompaktný hustý trávnik s jemnejším listom. Produkcia
hmoty je stredne nízka. Dosahuje dobrý vzhľad po kosbách a sviežosť pred zimou. Je menej citlivá na
výskyt hrdze, náchylnejšia na výskyt plesne snežnej.
Spĺňa kritéria pre trávnikové využívanie. Je vhodná do miešaniek pre zelené trávniky, parky, športoviská
a golfové ihriská.
Hrach poľný
Efram
Odroda hrachu poľného Efram bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008
pod pracovným označením HC 7007. Odroda bola vyšľachtená vo firme Selekt VŠÚ a.s. Bučany,
Šľachtiteľská stanica Horné Chlebany.
121
Efram je žltosemenná odroda hrachu typu semileafless, s redukovanou listovou plochou, intermediárneho,
stredného vzrastu, vyšľachtená pre produkciu suchého semena. V priebehu trojročného skúšania v štátnych
odrodových skúškach odroda dosiahla úrodu semena 100,5 %, 110,8 % a 111,5 %, v porovnaní na
priemer kontrolných odrôd. Priemernú úrodu za 3 roky dosiahla odroda Efram 107,4 %.
Hrach poľný Efram je stredne skorá odroda, s dobrou začiatočnou rýchlosťou rastu. Odroda je stredne
vysoká, so stredne zeleným olistením a voskovým povlakom. Fľakatosť na prílistkoch je veľmi riedka.
Odolnosť proti chorobám je na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti poliehaniu ako aj vhodnosť pre
mechanizovaný zber odrody je dobrá. Kvet je bielej farby, tvar bázy striešky je rovný. Struk je zelenej
farby, kratší až stredne dlhý, stredne široký, so slabým zakrivením. Tvar dolného konca struku je tupý,
počet základov semena je stredný. Žlté semeno je stredne veľké, guľovito-vajcovitého tvaru. Priemerná
HTS počas skúšok bola 240-262 g.
Efram má veľmi dobré technologické vlastnosti, krátku dobu varenia, dobrú rovnomernosť varenia
a dobrú farebnú vyrovnanosť. Obsah NL v semene ako aj prepočet NL na hektár je vyšší ako u kontrolných
odrôd.
Olichov
Odroda hrachu poľného Olichov bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008
pod pracovným označením HC 6409. Odroda bola vyšľachtená vo firme Selekt VŠÚ a.s. Bučany,
Šľachtiteľská stanica Horné Chlebany.
Olichov je žltosemenná odroda hrachu typu semileafless, s redukovanou listovou plochou, intermediárneho, stredného vzrastu, vyšľachtená pre produkciu suchého semena, vhodného na kŕmenie. V priebehu
trojročného skúšania v štátnych odrodových skúškach odroda dosiahla úrodu semena 95,1 %, 107,4 %
a 108,2 %, v porovnaní na priemer kontrolných odrôd. Priemernú úrodu za 3 roky dosiahla odroda
Olichov 103,2 %.
Stredne skorá odroda hrachu poľného Olichov je vyššieho vzrastu, farba olistenia je stredne zelená,
s voskovým povlakom. Fľakatosť na prílistkoch je riedka. Odolnosť proti chorobám je na úrovni kontrolných
odrôd. Odolnosť proti poliehaniu je slabšia. Kvet je bielej farby, tvar bázy striešky je rovný. Struk je
zelenej farby, stredne dlhý a stredne široký, so slabým zakrivením. Tvar dolného konca struku je tupý,
počet základov semena je stredný. Semeno je žltej farby, stredne veľké, guľovito-vajcovitého tvaru.
Priemerná HTS počas skúšok bola 240-258 g.
Odroda Olichov má dobré technologické vlastnosti, krátku dobu varenia, dobrú rovnomernosť varenia
a slabšiu farebnú vyrovnanosť. Obsah NL v semene je na úrovni kontrolných odrôd.
Ďatelina lúčna
Mazurka
Tetraploidná, kŕmna odroda vyšľachtená v Centre výskumu rastlinnej výroby Piešťany. V ŠOS sa
skúšala pod pracovným označením MS-106.
Je to stredne skorá až neskorá odroda, so stredným rastovým habitusom a slabou až strednou tendenciou
ku kvitnutiu v roku sejby. Rastliny sú na jar tmavozelené a vysoké. Má stredne dlhú a stredne hrubú stonku
so stredným počtom internódií a veľmi nízkou hustotou chĺpkov. Stredný lístok vajcovitého tvaru je stredne
dlhý a stredný až široký, so slabou až strednou intenzitou bielych kresieb. Prirodzená výška po kosbe je
stredná až vysoká.
122
V hospodárskych skúškach dosiahla veľmi dobrú úroveň krmovinárskych produkčných schopností,
najmä v 1. úžitkovom roku v zelenej aj suchej hmote, kde prevýšila obe kontrolné odrody v 1. kosbách aj
celkových výnosoch. V úrodách sušiny a dusíkatých látok výrazne prevýšila kontrolné odrody. Je charakteristická veľmi dobrou rýchlosťou jarného rastu, vysokou dĺžkou rastlín v 1. kosbe a veľmi dobrou
rýchlosťou obrastania. V porovnaní s odrodami Sigord a Tempus je menej citlivá na výskyt antraknózy,
fuzárií a múčnatky.
Je vhodná do všetkých oblastí vymedzených na pestovanie ďateliny lúčnej.
Repka olejka
Abakus
Hybrid Abakus bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením SLM 0503. Hybrid bol vyšľachtený v Nemecku a jeho slovenským zástupcom je firma Superosev s.r.o., Piešťany.
Abakus je stredne skorý hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 188 dní, stredné vysokého typu 1,70 m so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie, rovnomernosť dozrievania má dobrú.
Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je stredne odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou
hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí vysoká až veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných
vetiev stredne dlhá až dlhá. Listy sú osrienené, tmavo zelenej farby a majú slabo až stredne zubatý okraj.
Na úplne vyvinutých listoch je málo až stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne skoro až stredne skoro, kvety
sú žltej farby. Semeno je stredne veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,38 g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
10,4 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 21,4 %, kyseliny
linolénovej 8,9 % a kyseliny olejovej 61,9 %. Obsah oleja v sušine semena 40,8 %, čo je o 1,7 % menej
ako kontrolný hybrid Baldur a o 0,6 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid Abakus dosiahol v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 6,35 t.ha-1, čo bolo
109,7 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mal priemernú úrodu 4,87 t.ha-1, čo
bolo 97,2 % na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
Adriana
Odroda Adriana bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením NSL 04/120. Odroda bola vyšľachtená vo Francúzsku a jej slovenským zástupcom je firma
Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia, Lučenec.
Adriana je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 189 dní, stredne vysokého typu
- 1,72 m so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná proti
napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou.
123
Rastlina je v plnom kvitnutí stredne vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev
stredne dlhá až dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej až tmavej farby a majú slabo až stredne zubatý
okraj. Na úplne vyvinutých listoch je málo až stredne veľa lalokov. Odroda kvitne neskoro, kvety sú žltej
farby. Semeno je veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 5,12 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
10,4 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 18,7 %, kyseliny
linolénovej 7,6 % a kyseliny olejovej 65,7 %. Obsah oleja v sušine semena 44,1 %, čo je o 2,0 % viac
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Adriana dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 6,09 t.ha-1, čo
bolo 110,5 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mala priemernú úrodu 5,20 t.ha-1,
čo bolo 104,8 % na priemer kontrolných odrôd Viking, Californium a Manitoba.
Andrick
Hybrid Andrick bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením NSA 06/137. Hybrid bol vyšľachtený vo Francúzsku a jeho slovenským zástupcom je firma
Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia, Lučenec.
Andrick je stredne skorý hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 187 dní, vysokého typu - 1,84 m
so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je menej odolný proti napadnutiu
fómovou hnilobou, stredne odolný proti napadnutiu bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu
plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú. osrienené, stredne zelenej až tmavej farby a majú slabo až stredne zubatý okraj. Na úplne
vyvinutých listoch je málo až stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je
stredne veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,32 g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
10,7 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 22,3 %, kyseliny
linolénovej 8,6 % a kyseliny olejovej 61,2 %. Obsah oleja v sušine semena 43,2 %, čo je o 0,7 % viac
ako kontrolný hybrid Baldur a o 3,0 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid Andrick dosiahol v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 6,20 t.ha-1, čo bolo
111,5 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. skúšok mal priemernú úrodu 5,55 t.ha-1, čo bolo 107,3 %
na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
Appolon
Hybrid Appolon bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením NSA 05/123. Hybrid bol vyšľachtený vo Francúzsku a jeho slovenským zástupcom je firma
Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia, Lučenec.
Appolon je stredne skorý hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 188 dní, vysokého typu - 1,86 m
so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má veľmi dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je stredne odolný proti napadnutiu
fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu plesňou sivou.
124
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev
veľmi dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých
listoch je stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne stredne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké
až menšie, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,15 g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
9,7 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 23,4 %, kyseliny
linolénovej 8,9 % a kyseliny olejovej 59,6 %. Obsah oleja v sušine semena 42,0 %, čo je o 0,5 % menej
ako kontrolný hybrid Baldur a o 1,8 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid Appolon dosiahol v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 6,01 t.ha-1, čo
bolo 108,1 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. skúšok mal priemernú úrodu 5,82 t.ha-1, čo bolo
112,6 % na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
Balathon
Odroda Balathon bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením NSL 05/133. Odroda bola vyšľachtená vo Francúzsku a jej slovenským zástupcom je firma
Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia, Lučenec.
Balathon je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 188 dní, stredne vysokého typu
- 1,79 m s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná proti napadnutiu
fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú osrienené, svetlo až stredne zelené a majú slabo až stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých
listoch je málo lalokov. Odroda kvitne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké, hmotnosť
tisíc semien dosiahla v priemere 4,57 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
10,7 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 16,3 %, kyseliny
linolénovej 6,9 % a kyseliny olejovej 68,7 %. Obsah oleja v sušine semena 43,1 %, čo je o 1,0 % viac
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Balathon dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,74 t.ha-1,
čo bolo 104,4 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. roku skúšok mala úrodu 5,48 t.ha-1, čo bolo
103,7 % na priemer kontrolných odrôd Manitoba a ES Astrid.
Deliver
Hybrid Deliver bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením CWH 074. Hybrid bol vyšľachtený vo Francúzsku a jeho slovenským zástupcom je firma
Monsanto Slovakia, s.r.o., Bratislava.
Deliver je stredne skorý až neskorší hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 191 dní, vysokého typu
- 1,84 m so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie, rovnomernosť dozrievania má dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je stredne odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu plesňou sivou.
125
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch je
stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne veľmi neskoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké, hmotnosť
tisíc semien dosiahla v priemere 4,21 g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
9,9 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 19,9 %, kyseliny
linolénovej 8,6 % a kyseliny olejovej 63,1 %. Obsah oleja v sušine semena 40,7 %, čo je o 1,8 % menej
ako kontrolný hybrid Baldur a o 0,5 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid Deliver dosiahol v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 6,18 t.ha-1, čo bolo
106,7 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mal priemernú úrodu 5,28 t.ha-1, čo
bolo 105,4 % na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
Deserve
Hybrid Deserve bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením CWH 084. Hybrid bol vyšľachtený vo Francúzsku a jeho slovenským zástupcom je firma
Monsanto Slovakia, s.r.o., Bratislava.
Deserve je stredne skorý až neskorší hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 191 dní, stredne
vysokého typu - 1,76 m so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie, rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je stredne
odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu
plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch je
málo až stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne neskoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké,
hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,85 g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
10,0 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 19,2 %, kyseliny
linolénovej 8,3 % a kyseliny olejovej 64,1 %. Obsah oleja v sušine semena 41,2 %, čo je o 1,3 % menej
ako kontrolný hybrid Baldur a o 1,0 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid Deserve dosiahol v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,96 t.ha-1, čo
bolo 102,9 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mal priemernú úrodu 4,98 t.ha-1,
čo bolo 99,4 % na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
DK Exquisite
Hybrid DK Exquisite bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením WRH 302. Hybrid bol vyšľachtený v Nemecku a jeho slovenským zástupcom je firma Superosev,
s.r.o., Piešťany.
DK Exquisite je stredne skorý hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 187 dní, vysokého typu 1,97 m so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie,
rovnomernosť dozrievania má dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je stredne odolný proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu plesňou sivou.
126
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch je
stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne stredne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké, hmotnosť
tisíc semien dosiahla v priemere 4,28g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
11,5 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 21,0 %, kyseliny
linolénovej 9,4 % a kyseliny olejovej 61,6 %. Obsah oleja v sušine semena 43,6 %, čo je o 1,1 % viac
ako kontrolný hybrid Baldur a o 3,4 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid DK Exquisite dosiahol v Slovenskej republike v 1.roku skúšok priemernú úrodu 5,81 t.ha-1, čo
bolo 104,5 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. skúšok mal priemernú úrodu 5,75 t.ha-1, čo bolo
111,1 % na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
Goya
Odroda Goya bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením SW 05020A. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je firma
Saatbau Linz Slovensko, spol. s r.o., Trnava.
Goya je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 188 dní, vysokého typu - 1,82 m so
stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná proti napadnutiu fómovou
hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú osrienené, svetlo až stredne zelené a majú slabo až stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých
listoch je málo až stredne veľa lalokov. Odroda kvitne stredne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je
stredne veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,59 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
9,6 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 20,0 %, kyseliny
linolénovej 8,6 % a kyseliny olejovej 63,2 %. Obsah oleja v sušine semena 42,0 %, čo je o 0,1 % menej
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Goya dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,82 t.ha-1, čo bolo
105,8 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. roku skúšok mala úrodu 5,59 t.ha-1, čo bolo 105,7 %
na priemer kontrolných odrôd Manitoba a ES Astrid.
Chagall
Odroda Chagall bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením SW 05023A. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je firma
Sempol spol. s r.o., Trnava.
Chagall je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 187 dní, vysokého typu - 1,83 m
so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je menej odolná proti napadnutiu
fómovou hnilobou, stredne odolná proti napadnutiu bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu
plesňou sivou.
127
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelené až tmavé a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch
je málo až stredne veľa lalokov. Odroda kvitne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké,
hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,38 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
12,1 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 21,0 %, kyseliny
linolénovej 8,9 % a kyseliny olejovej 61,3 %. Obsah oleja v sušine semena 42,0 %, čo je o 0,1 % menej
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Chagall dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,93 t.ha-1, čo
bolo 107,8 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. roku skúšok mala úrodu 5,45 t.ha-1, čo bolo 103,0 %
na priemer kontrolných odrôd Manitoba a ES Astrid.
Komando
Odroda Komando bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením MH-EA 081. Odroda bola vyšľachtená vo Francúzsku a jej slovenským zástupcom je firma
KWS Semena s.r.o., Záhorská Ves.
Komando je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 189 dní, stredne vysokého typu
- 1,66 m so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie,
rovnomernosť dozrievania má dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí stredne vysoká až vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných
vetiev stredne dlhá až dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne
vyvinutých listoch je málo až stredne veľa lalokov. Odroda kvitne neskoro, kvety sú žltej farby. Semeno je
stredne veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,54 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
11,9 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 18,5 %, kyseliny
linolénovej 7,1 % a kyseliny olejovej 66,2 %. Obsah oleja v sušine semena 44,1 %, čo je o 2,0 % viac
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Komando dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,84 t.ha-1, čo
bolo 106,0 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2.a 3.roku skúšok mala priemernú úrodu 5,24 t.ha-1,
čo bolo 105,6 % na priemer kontrolných odrôd Viking, Californium a Manitoba.
Magura
Odroda Magura bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením WRG 295. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je firma Superosev
s.r.o., Piešťany.
Magura je stredne skorá až neskoršia odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 190 dní, stredne
vysokého typu - 1,67 m s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie,
rovnomernosť dozrievania má dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou.
128
Rastlina je v plnom kvitnutí vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev dlhá. Listy
sú osrienené, stredne zelenej farby a majú slabo až stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch je
stredne veľa lalokov. Odroda kvitne neskoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké, hmotnosť
tisíc semien dosiahla v priemere 4,43 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
9,9 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 18,6 %, kyseliny
linolénovej 8,0 % a kyseliny olejovej 64,8 %. Obsah oleja v sušine semena 44,2 %, čo je o 2,1 % viac
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Magura dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,87 t.ha-1, čo
bolo 106,5 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mala priemernú úrodu 5,11 t.ha-1,
čo bolo 103,0 % na priemer kontrolných odrôd Viking, Californium a Manitoba.
NK Diamond
Odroda NK Diamond bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod
pracovným označením RNX 1628. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je
firma Syngenta Slovakia, s.r.o., Bratislava.
NK Diamond je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 187 dní, stredne vysokého
typu - 1,69m so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie,
rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná
proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou
sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí stredne vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev
stredne dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú slabo až stredne zubatý okraj. Na úplne
vyvinutých listoch je málo až stredne veľa lalokov. Odroda kvitne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je
stredne veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,25 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
10,9 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 18,7 %, kyseliny
linolénovej 8,3 % a kyseliny olejovej 64,8 %. Obsah oleja v sušine semena 44,5 %, čo je o 2,4 % viac
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda NK Diamond dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,96 t.ha-1,
čo bolo 108,4 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. roku skúšok mala úrodu 5,87 t.ha-1, čo bolo
110,9 % na priemer kontrolných odrôd Manitoba a ES Astrid.
NK Linus
Hybrid NK Linus bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením RNX 3623. Hybrid bol vyšľachtený v Nemecku a jeho slovenským zástupcom je firma Syngenta
Slovakia, s.r.o., Bratislava.
NK Linus je stredne skorý hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 187 dní, vysokého typu - 1,86 m
so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je stredne odolný proti napadnutiu fómovou
hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu plesňou sivou.
129
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch je
málo až stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké až
menšie, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,15 g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
10,9 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 19,2 %, kyseliny
linolénovej 9,9 % a kyseliny olejovej 62,2 %. Obsah oleja v sušine semena 42,2 %, čo je o 0,3 % menej
ako kontrolný hybrid Baldur a o 2,0 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid NK Linus dosiahol v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,73 t.ha-1, čo
bolo 103,1 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. skúšok mal priemernú úrodu 5,69 t.ha-1, čo bolo
110,1 % na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
NK Pablo
Hybrid NK Pablo bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením RNX 3622. Hybrid bol vyšľachtený v Nemecku a jeho slovenským zástupcom je firma Syngenta
Slovakia, s.r.o., Bratislava.
NK Pablo je stredne skorý hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 188 dní, vysokého typu - 1,93 m
so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je stredne odolný proti napadnutiu
fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev veľmi
dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú slabý až stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých
listoch je málo až stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké
až menšie, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,07 g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
11,4 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 18,9 %, kyseliny
linolénovej 9,6 % a kyseliny olejovej 63,4 %. Obsah oleja v sušine semena 42,0 %, čo je o 0,5 % menej
ako kontrolný hybrid Baldur a o 1,8 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid NK Pablo dosiahol v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 6,51 t.ha-1, čo
bolo 117,1 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. skúšok mal priemernú úrodu 5,58 t.ha-1, čo bolo
107,9 % na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
Ovation
Odroda Ovation bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením MH DB 014. Odroda bola vyšľachtená vo Francúzsku a jej slovenským zástupcom je firma
Saatbau Linz Slovensko, spol. s r.o., Trnava.
Ovation je neskorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 191 dní, stredne vysokého typu - 1,68 m
s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť dozrievania
má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná proti napadnutiu fómovou
hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou.
130
Rastlina je v plnom kvitnutí stredne vysoká až vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných
vetiev dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých
listoch je stredne veľa lalokov. Odroda kvitne neskoro až veľmi neskoro, kvety sú žltej farby. Semeno je
stredne veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,51 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
13,8 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 20,8 %, kyseliny
linolénovej 7,7 % a kyseliny olejovej 63,3 %. Obsah oleja v sušine semena 43,3 %, čo je o 1,2 % viac
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Ovation dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,56 t.ha-1, čo bolo
100,9 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mala priemernú úrodu 5,12 t.ha-1, čo
bolo 103,2 % na priemer kontrolných odrôd Viking, Californium a Manitoba.
PR46W14
Hybrid PR46W14 bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením X03W621C. Hybrid bol vyšľachtený v Spojených štátoch amerických a jeho slovenským
zástupcom je firma Pioneer HI-Bred Slovensko, spol. s r.o., Dunajská Streda.
PR46W14 je stredne skorý hybrid ozimnej repky s vegetačnou dobou 188 dní, vysokého typu - 1,95 m
so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Hybrid nie je náchylný na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Hybrid je stredne odolný proti napadnutiu
fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolný proti napadnutiu plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev dlhá. Listy
sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch je málo až
stredne veľa lalokov. Hybrid kvitne stredne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne veľké, hmotnosť
tisíc semien dosiahla v priemere 4,20 g.
Hybrid má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
8,6 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 20,9 %, kyseliny
linolénovej 8,9 % a kyseliny olejovej 62,1 %. Obsah oleja v sušine semena 42,0 %, čo je o 0,5 % menej
ako kontrolný hybrid Baldur a o 1,8 % viac ako kontrolný hybrid Vectra.
Hybrid PR46W14 dosiahol v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 6,17 t.ha-1, čo
bolo 111,0 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. roku skúšok mal priemernú úrodu 5,69 t.ha-1, čo
bolo 110,0 % na priemer kontrolných hybridov Baldur a Vectra.
Rasputin
Odroda Rasputin bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením RG 2420. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je firma Superosev
s.r.o., Piešťany.
Rasputin je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 188 dní, stredne vysokého 1,68 m typu so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie,
rovnomernosť dozrievania má veľmi dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná
proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou
sivou.
131
Rastlina je v plnom kvitnutí vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev dlhá. Listy
sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch je málo až
stredne veľa lalokov. Odroda kvitne skoro až stredne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je stredne
veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,10 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
7,6 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 23,0 %, kyseliny
linolénovej 8,8 % a kyseliny olejovej 60,1 %. Obsah oleja v sušine semena 41,8 %, čo je o 0,3 % menej
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Rasputin dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,75 t.ha-1, čo
bolo 104,4 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mala priemernú úrodu 5,05 t.ha-1,
čo bolo 101,8 % na priemer kontrolných odrôd Viking, Californium a Manitoba.
Ronaldo
Odroda Ronaldo bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením KW 350. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je firma KWS
Semena s.r.o., Záhorská Ves.
Ronaldo je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 190 dní, stredne vysokého typu
- 1,68 m s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná proti napadnutiu fómovou
hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev dlhá
až veľmi dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú slabo až stredne zubatý okraj. Na úplne
vyvinutých listoch je málo až stredne veľa lalokov. Odroda kvitne skoro až stredne skoro, kvety sú žltej
farby. Semeno je stredne veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,55 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov 12,2
mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0, %, kyseliny linolovej 20,44 %, kyseliny
linolénovej 8,1 % a kyseliny olejovej 62,9 %. Obsah oleja v sušine semena 41,8 %, čo je o 0,3 % menej
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Ronaldo dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,94 t.ha-1, čo
bolo 107,8 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mala priemernú úrodu 5,37 t.ha-1,
čo bolo 108,3 % na priemer kontrolných odrôd Viking, Californium a Manitoba.
Vision
Odroda Vision bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením SW 05015A. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je firma
Saatbau Linz Slovensko, spol. s r.o., Trnava.
Vision je stredne skorá až neskoršia odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 190 dní, stredne vysokého typu - 1,67 m s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie,
rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná
proti napadnutiu fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou
sivou.
132
Rastlina je v plnom kvitnutí vysoká až veľmi vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných
vetiev dlhá až veľmi dlhá. Listy sú osrienené, stredne zelenej až tmavej farby a majú slabo zubatý okraj.
Na úplne vyvinutých listoch je stredne veľa lalokov. Odroda kvitne skoro až stredne skoro, kvety sú žltej
farby. Semeno je stredne veľké, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,66 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za tri roky skúšok má obsah glukozinolátov
9,7 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 19,4 %, kyseliny
linolénovej 8,4 % a kyseliny olejovej 64,1 %. Obsah oleja v sušine semena 43,0 %, čo je o 0,9 % viac
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Vision dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,87 t.ha-1, čo bolo
106,5 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. a 3. roku skúšok mala priemernú úrodu 5,23 t.ha-1, čo
bolo 105,4 % na priemer kontrolných odrôd Viking, Californium a Manitoba.
Vittek
Odroda Vittek bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením RG 2607. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je firma Superosev
s.r.o., Piešťany.
Vittek je stredne skorá odroda ozimnej repky s vegetačnou dobou 189 dní, stredne vysokého typu 1,74 m s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda nie je náchylná na vyzimovanie, rovnomernosť
dozrievania má stredne dobrú. Zdravotný stav má vyhovujúci. Odroda je stredne odolná proti napadnutiu
fómovou hnilobou, bielou hnilobou a čerňami, dobre odolná proti napadnutiu plesňou sivou.
Rastlina je v plnom kvitnutí stredne vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev dlhá.
Listy sú osrienené, svetlo až stredne zelené a majú slabo až stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých
listoch je málo až stredne veľa lalokov. Odroda kvitne stredne skoro až neskoro, kvety sú žltej farby.
Semeno je stredne veľké až menšie, hmotnosť tisíc semien dosiahla v priemere 4,04 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
11,3 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 19,8 %, kyseliny
linolénovej 7,8 % a kyseliny olejovej 64,3 %. Obsah oleja v sušine semena 43,4 %, čo je o 1,3 % viac
ako kontrolná odroda Manitoba.
Odroda Vittek dosiahla v Slovenskej republike v 1. roku skúšok priemernú úrodu 5,85 t.ha-1, čo bolo
106,4 % v porovnaní s priemerom pokusu. V 2. roku skúšok mala úrodu 5,76 t.ha-1, čo bolo 109,0 % na
priemer kontrolných odrôd Manitoba a ES Astrid.
Visum
Odroda Visum bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením NPZ SR 3207. Odroda bola vyšľachtená v Nemecku a jej slovenským zástupcom je firma
Superosev s.r.o., Piešťany.
Visum je stredne skorá až skoršia odroda jarnej repky s vegetačnou dobou 125 dní, čo je o dva dni
menej ako kontrolné odrody Haydn a Heros. Je stredne vysokého typu až nižšia - 1,19 m s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má veľmi dobrú rovnomernosť dozrievania. Zdravotný stav má dobrý.
Visum je stredne odolná proti napadnutiu čerňami, odolná voči napadnutiu fómovou hnilobou, bielou
hnilobou a plesňou sivou.
133
Rastlina je v plnom kvitnutí stredne vysoká a v zrelosti je jej celková dĺžka vrátane bočných vetiev
stredná. Listy sú osrienené, stredne zelenej farby a majú stredne zubatý okraj. Na úplne vyvinutých listoch
je málo lalokov. Odroda kvitne skoro až stredne skoro, kvety sú žltej farby. Semeno je menšie, hmotnosť
tisíc semien dosiahla v priemere 3,86 g.
Odroda má dobrú technologickú kvalitu. V priemere za dva roky skúšok má obsah glukozinolátov
7,2 mikromolov na gram semena, obsah kyseliny erukovej <0,1 %, kyseliny linolovej 19,5 %, kyseliny
linolénovej 8,1 % a kyseliny olejovej 64,6 %. Obsah oleja v sušine semena 45,2 %, čo je o 1,2 % viac
ako kontrolná odroda Haydn a o 1,8 % viac ako kontrolná odroda Heros.
Odroda Visum dosiahla v Slovenskej republike v priemere za dva roky skúšok priemernú úrodu
3,51 t.ha-1, čo bolo 107,7 % v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd Haydn a Heros. V kukuričnej
pestovateľskej oblasti bola jej úroda 110,3 %, v repárskej pestovateľskej oblasti 110,6 % a zemiakarskej
pestovateľskej oblasti 108,9 %. V horskej pestovateľskej oblasti bola skúšaná v jednom pokuse v roku
2008 a dosiahla úrodu 3,90 t.ha-1, čo bolo 95,5 % na priemer kontrolných odrôd.
Slnečnica ročná
Borneo
Hybrid slnečnice Borneo bol zaradený v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006-2007 v kukuričnej výrobnej oblasti v sortimente stredne neskorých až neskorých hybridov, ide o hybrid s vyšším obsahom proteínov. Borneo je dvojlíniový hybrid vyšľachtený v Srbsku, ktorého slovenským zástupcom je
Ing. Peter Kováčik.
Je to hybrid s vyšším obsahom dusíkatých látok (proteínov), s nižším obsahom oleja, určený na priamy
konzum alebo ako krmivo pre vtáctvo z kategórie hybridov so strednou až vyššou hmotnosťou tisíc
semien (85 g) a čiernymi nažkami. V roku 2006 dosiahol priemernú úrodu 3,48 t/ha a v roku 2007 to bolo
3,50 t/ha. Priemerný obsah oleja bol za dva roky skúšok 45,6 %.
Rastlina je stredne vysoká, s veľkým plochým úborom, v plnej zrelosti previsnutým so slabo ohnutou
stonkou. Priemer úboru bol 18,0 cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne veľký, stredne zelený, so
slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú oranžovožltej farby. Nažka je veľká, široko - vajcovitá, čiernej farby
so sivým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je stredne vysoká až vysoká, v priemere dosiahla 85,0 g.
Zdravotný stav bol dobrý. Stonka je pevná. Hybrid je náchylnejší na poliehanie iba v extrémnych
klimatických podmienkach.
Hybrid Borneo mal dobrý počiatočný rast. V podmienkach Slovenska ho možno zaradiť k stredne neskoro až neskoro zrejúcim hybridom, vhodným pre pestovanie na semeno. Priemerný počet dní od sejby
do zrelosti bol 149.
ES Maximis
Hybrid ES Maximis bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2006-2008 v sortimente
stredne neskorých až neskorých hybridov v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Hybrid je rezistentný
k účinnej látke imazamox. ES Maximis je dvojlíniový hybrid vyšľachtený vo Francúzsku, ktorého žiadateľom
o registráciu je firma Euralis Semences, Francúzsko.
134
Rastlina je vysoká, so stredne veľkým, silne vypuklým úborom, v plnej zrelosti poloprevisnutým so
vzpriamenou stonkou. Priemer úboru bol 17,5 cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne veľký až veľký,
stredne zelený, so slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú oranžovožltej farby. Nažka je stredne veľká, široko
- vajcovitá, čierna so silným šedým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je nízka až stredná, v priemere
dosiahla 52,4 g.
Hybrid ES Maximis dosiahol počas troch rokov štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu 4,18 t/ha,
t. j. 99 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Obsah oleja bol stredný, v priemere 48,3 %.
Produkcia oleja sa pohybovala od 1,33 t/ha až po 2,82 t/ha.
Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na sclerotíniu. Počas ŠOS mal nízky výskyt sclerotínie
na koreni a na úbore. Hybrid ES Maximis má pevnú stonku, nie je náchylný na lámanie pod úborom.
Hybrid je odolný k poliehaniu.
Hybrid ES Maximis mal trochu slabší počiatočný rast. Je stredne skoro až stredne neskoro zrejúci
hybrid, vhodný pre pestovanie na semeno v repnej aj v kukuričnej oblasti. V rámci ŠOS v skúšanom
sortimente dozrieval o niečo skôr alebo na úrovni hybridu Arena PR. Priemerný počet dní od sejby do
zrelosti bol 144.
ES Primis
Hybrid ES Primis bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2006-2008 v sortimente
stredne neskorých až neskorých hybridov v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Hybrid je rezistentný k
účinnej látke imazamox. ES Primis je dvojlíniový hybrid vyšľachtený v Argentíne, ktorého slovenským
zástupcom je firma Finagro spol. s r.o..
Rastlina je vysoká, so stredne veľkým, slabo vypuklým úborom, v plnej zrelosti previsnutým so slabo
ohnutou stonkou. Priemer úboru bol 17,6 cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne veľký, stredne zelený, so slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú oranžovožltej farby. Nažka je malá, široko - vajcovitá, čierna
so slabým šedým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je nízka, v priemere dosiahla 45,6 g.
Hybrid ES Primis dosiahol počas troch rokov štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu 4,25 t/ha,
t. j. 100 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Obsah oleja bol stredný, v priemere 48,6 %.
Produkcia oleja sa pohybovala od 1,40 t/ha až po 2,92 t/ha.
Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na sclerotíniu. Počas ŠOS mal nízky až stredný
výskyt sclerotínie na koreni a nízky výskyt sclerotínie na úbore. Hybrid ES Primis má pevnú stonku, je
náchylnejší na lámanie pod úborom iba v extrémnejších klimatických podmienkach. Hybrid je odolný k
poliehaniu.
Hybrid ES Primis mal trochu slabší počiatočný rast. Je stredne skoro až stredne neskoro zrejúci hybrid,
vhodný pre pestovanie na semeno v repnej aj v kukuričnej oblasti. V rámci ŠOS v skúšanom sortimente
dozrieval o niečo skôr alebo na úrovni hybridu Arena PR. Priemerný počet dní od sejby do zrelosti bol
142.
135
LG5370
Hybrid LG5370 bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2006-2008 v sortimente
skorých až stredne skorých hybridov v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. LG5370 je dvojlíniový hybrid
vyšľachtený vo Francúzsku, ktorého slovenským zástupcom je firma Limagrain Central Europe SE,
organizačná zložka Slovakia.
Rastlina je nízka až stredne vysoká, so stredne veľkým, silne vypuklým úborom, v plnej zrelosti
previsnutým so slabo ohnutou stonkou. Priemer úboru bol 18,1cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne
veľký, svetlo až stredne zelený, s veľmi slabou až slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú stredne žltej farby.
Nažka je malá až stredne veľká, podlhovasto - vajcovitá, čierna so slabým šedým pruhovaním. Hmotnosť
tisíc nažiek je nízka až stredná, v priemere dosiahla 51,5 g.
Hybrid LG5370 dosiahol počas troch rokov štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu 4,45 t/ha,
t. j. 100 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Obsah oleja bol nízky až stredný, v priemere
48,7 %. Produkcia oleja sa pohybovala od 1,32 t/ha až po 2,92 t/ha.
Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na sclerotíniu. Počas ŠOS mal nízky výskyt sclerotínie
na úbore a nízky až stredný výskyt sclerotínie na koreni. Hybrid LG5370 má menej pevnú stonku, je
náchylný na lámanie pod úborom. Hybrid je odolný k poliehaniu.
Hybrid LG5370 mal trochu slabší počiatočný rast. Je stredne skoro zrejúci hybrid, vhodný pre pestovanie
na semeno v repnej aj v kukuričnej oblasti. V rámci ŠOS v skúšanom sortimente dozrieval o niečo skôr
alebo na úrovni hybridu Alexandra PR. Priemerný počet dní od sejby do zrelosti bol 141.
LG5654 CL
Hybrid LG5654 CL bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2006-2008 v sortimente
stredne neskorých až neskorých hybridov v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Hybrid je rezistentný k
účinnej látke imazamox. LG5654 CL je dvojlíniový hybrid vyšľachtený vo Francúzsku, ktorého slovenským
zástupcom je firma Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia.
Rastlina je vysoká, so stredne veľkým, silne vypuklým úborom, v plnej zrelosti previsnutým so slabo
ohnutou stonkou. Priemer úboru bol 17,7cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne veľký, stredne zelený,
so slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú oranžovožltej farby. Nažka je malá až stredne veľká, podlhovasto
- vajcovitá, čierna so slabým šedým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je nízka až stredná, v priemere
dosiahla 51,4 g.
Hybrid LG5654 CL dosiahol počas troch rokov štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu 4,15 t/ha,
t. j. 98 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Obsah oleja bol nízky, v priemere 46,7 %.
Produkcia oleja sa pohybovala od 1,24 t/ha až po 2,80 t/ha.
Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na sclerotíniu. Počas ŠOS mal nízky až stredný
výskyt sclerotínie na koreni a na úbore. Hybrid LG5654 CL má pevnú stonku, nie je náchylný na lámanie
pod úborom. Hybrid je odolný k poliehaniu.
Hybrid LG5654 CL mal dobrý počiatočný rast. Je stredne skoro až stredne neskoro zrejúci hybrid,
vhodný pre pestovanie na semeno v repnej aj v kukuričnej oblasti. V rámci ŠOS v skúšanom sortimente
dozrieval o niečo skôr alebo na úrovni hybridu Arena PR. Priemerný počet dní od sejby do zrelosti bol
142.
136
LG5700 CF
Hybrid slnečnice LG5700 CF bol zaradený v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007-2008
v kukuričnej výrobnej oblasti v sortimente hybridov s vyšším obsahom proteínov. LG5700 CF je trojlíniový
hybrid vyšľachtený v USA, ktorého slovenským zástupcom je Limagrain Central Europe SE, organizačná
zložka Slovakia.
Je to hybrid s vyšším obsahom dusíkatých látok (proteínov), s nižším obsahom oleja, určený na priamy
konzum alebo ako krmivo pre vtáctvo z kategórie hybridov s vysokou hmotnosťou tisíc semien (123g)
a pásikavými nažkami. V roku 2007 dosiahol priemernú úrodu 3,65 t/ha a v roku 2008 to bolo 4,40 t/ha.
Priemerný obsah oleja v roku 2008 bol 30,3 % a priemerný obsah dusíkatých látok bol 15,7 %.
Rastlina je stredne vysoká, s malým slabo vypuklým úborom, v plnej zrelosti previsnutým so slabo
ohnutou stonkou. Priemer úboru bol 15,5 cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne veľký až veľký,
svetlo až stredne zelený, s veľmi slabou až slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú oranžovožltej farby. Nažka
je veľmi veľká, podlhovasto - vajcovitá, šedej farby so silným bielym pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek
je vysoká, v priemere dosiahla 123 g.
Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid mal vyšší výskyt sclerotínie na koreňovom krčku iba v roku 2008 na
lokalite Veľký Meder. Pevnosť stonky je dobrá, nie je náchylný ani na poliehanie.
Hybrid LG5700 CF mal trochu slabší počiatočný rast. V podmienkach Slovenska ho možno zaradiť k
stredne neskoro až neskoro zrejúcim hybridom, vhodným pre pestovanie na semeno. Priemerný počet dní
od sejby do zrelosti bol 151.
NK Adagio
Hybrid NK Adagio bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2007-2008 v sortimente
stredne neskorých až neskorých hybridov v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Hybrid je rezistentný
k účinnej látke imazamox. NK Adagio je dvojlíniový hybrid vyšľachtený vo Francúzsku, ktorého slovenským
zástupcom je firma Syngenta Slovakia s.r.o.
Rastlina je stredne vysoká, so stredne veľkým až veľkým, slabo vypuklým úborom, v plnej zrelosti
poloprevisnutým s ohnutou stonkou. Priemer úboru bol 18,7cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne
veľký, svetlo až stredne zelený, so slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú stredne žltej farby. Nažka je malá
až stredne veľká, široko - vajcovitá, čierna so silným šedým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je stredná
až vyššia, v priemere dosiahla 57,6 g.
Hybrid NK Adagio dosiahol počas dvoch rokov štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu 5,13 t/ha,
t. j. 116 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Obsah oleja bol stredný, v priemere 49,0 %.
Produkcia oleja sa pohybovala od 1,73 t/ha až po 3,21 t/ha. Hybrid mal najvyššiu produkciu oleja v sortimente.
Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na sclerotíniu. Počas ŠOS mal nízky výskyt sclerotínie
na koreni a na úbore. Hybrid NK Adagio má pevnú stonku, nie je náchylný na lámanie pod úborom. Hybrid je odolný k poliehaniu.
Hybrid NK Adagio mal trochu slabší počiatočný rast. Je stredne skoro až stredne neskoro zrejúci hybrid, vhodný pre pestovanie na semeno v repnej aj v kukuričnej oblasti. V rámci ŠOS v skúšanom sortimente
dozrieval o niečo skôr alebo na úrovni hybridu Arena PR. Priemerný počet dní od sejby do zrelosti bol
142.
137
NK Amori
Hybrid NK Amori bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2007-2008 v sortimente
hybridov s vyšším obsahom kyseliny olejovej v kukuričnej výrobnej oblasti. Je to dvojlíniový hybrid
vyšľachtený vo Francúzsku, ktorého slovenským zástupcom je firma Syngenta Slovakia s.r.o.
Rastlina je stredne vysoká, so stredne veľkým, slabo vypuklým úborom, v plnej zrelosti poloprevisnutým
s ohnutou stonkou. Priemer úboru bol 19,6cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne veľký, svetlo až
stredne zelený, so slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú oranžovožltej farby. Nažka je stredne veľká až
veľká, široko - vajcovitá, čierna so slabým šedým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je vysoká, v priemere
dosiahla 63,9 g.
Hybrid NK Amori dosiahol v štátnych odrodových skúškach priemernú úrodu 4,99 t/ha; t. j. 107 % v porovnaní s kontrolnými odrodami. Obsah oleja bol vysoký, v priemere 51,5 %. Produkcia oleja sa pohybovala
od 2,05 t/ha až po 3,09 t/ha. Hybrid mal najvyšší obsah oleja a najvyššiu produkciu oleja v sortimente.
Obsah kyseliny olejovej bol 84,2 %.
Zdravotný stav mal hybrid NK Amori dobrý. Počas ŠOS mal nízky výskyt sclerotínie na koreni a na
úbore. Hybrid NK Amori má pevnú stonku, nie je náchylný na lámanie pod úborom. Hybrid je odolný k
poliehaniu.
Hybrid NK Amori mal dobrý počiatočný rast. Je stredne neskoro zrejúci hybrid, vhodný pre pestovanie
na semeno v kukuričnej oblasti. Dozrieval neskôr ako kontrolné hybridy PR64H62 a PR64H41. Priemerný
počet dní od sejby do zrelosti bol 142.
Ollean
Hybrid Ollean bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2006-2008 v sortimente skorých
až stredne skorých hybridov v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Ollean je dvojlíniový hybrid vyšľachtený
vo Francúzsku, ktorého slovenským zástupcom je firma KWS Semena s.r.o.
Rastlina je stredne vysoká, so stredne veľkým, silne vypuklým úborom, v plnej zrelosti poloprevisnutým
s ohnutou stonkou. Priemer úboru bol 18,1cm. List je široko trojuholníkovitý, stredne veľký až veľký,
svetlo až stredne zelený, s veľmi slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú stredne žltej farby. Nažka je stredne
veľká, podlhovasto - vajcovitá, čierna so silným šedým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je nízka až
stredná, v priemere dosiahla 54,9 g.
Hybrid Ollean dosiahol počas troch rokov štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu 4,48 t/ha,
t. j. 101 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Obsah oleja bol stredný, v priemere 50,3 %.
Produkcia oleja sa pohybovala od 1,50 t/ha až po 3,00 t/ha.
Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na sclerotíniu. Počas ŠOS mal nízky výskyt sclerotínie,
iba v roku 2008 bol výskyt sclerotínie na koreni stredný až vyšší. Hybrid Ollean má pevnú stonku, nie je
náchylný na lámanie pod úborom. Hybrid je odolný k poliehaniu.
Hybrid Ollean mal dobrý počiatočný rast. Je stredne neskoro zrejúci hybrid, vhodný pre pestovanie na
semeno v repnej aj v kukuričnej oblasti. V rámci ŠOS v skúšanom sortimente dozrieval o niečo skôr alebo
na úrovni hybridu Alexandra PR. Priemerný počet dní od sejby do zrelosti bol 143.
138
PR64H42
PR64H42 je modifikovaná forma klasického hybridu PR64H41 s odolnosťou k účinnej látke herbicídu
EXPRESS 50 SX tribenuron methyl. Hybrid bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v roku 2008
v sortimente hybridov s vyšším obsahom kyseliny olejovej. PR64H42 je dvojlíniový hybrid vyšľachtený
v USA, ktorého slovenským zástupcom je firma Pioneer HI-Bred Slovensko spol. s r.o.
V roku 2008 dosiahol hybrid PR64H42 priemernú úrodu nažiek 5,40 t/ha; t.j. 107 % v porovnaní s
priemerom kontrolných hybridov. Obsah oleja mal nízky - 47,8 %. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek bola
vysoká - 71,2 g. PR64H42 je nízky až stredne vysoký hybrid s priemerom úboru 18,5 cm.
Nie je náchylný na poliehanie a má pevnú stonku. Zdravotný stav bol dobrý.
Počas ŠOS bol zaznamenaný nízky výskyt sclerotínie. Hybrid PR64H42 v priemere dozrieval neskôr
ako kontrolný hybrid PR64H61, za 132 dní od sejby.
Mak siaty
Orfeus
Odroda Orfeus bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením OP-P-09. Pôvodom je z Českej republiky od šľachtiteľskej firmy OSEVA PRO s.r.o., o.z.
Výskumný ústav olejnín Opava.
Orfeus je stredne skorá modrosemenná odroda maku siateho s vegetačnou dobou 131 dní, ktorá je
rovnaká ako u odrôd Major a Opal. Je stredne vysokého typu s dĺžkou rastlín 1,09 m s dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Odolnosť proti nežiaducemu otváraniu toboliek po dozretí má veľmi dobrú. Farba semena
je modravá s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Hmotnosť tisíc semien 0,47g je nižšia ako u kontrolných
odrôd (Major 0,51 g a Opal 0,48 g).
Odroda vytvára stredne veľkú listovú ružicu, ktorá je plstnatá bez bielych škvŕn. Stonka je stredne
dlhá, listy majú stredne silnú voskovú vrstvu a dvojito zúbkovaný okraj. Biely korunný lupienok má fialovú
celistvookrajovú škvrnu. Nepukavá tobolka so silným rebrovaním má hruškovitý tvar. Stigmatický disk je
široko miskovitý so stredným počtom lalokov.
Orfeus je odroda určená na potravinárske využitie semena a spracovanie makoviny na farmaceutické
účely. Obsah morfínu v sušine toboliek bol v roku 2007 0,40 %, čo je o 0,08 % menej než u odrody
Major a o 0,11 % menej ako odroda Opal. Obsah oleja v semene v priemere za roky 2007 a 2008 bol
48,0 %, čo je o 1,8 % viac ako odroda Major a 0,6 % viac ako odroda Opal. Zdravotný stav odrody
Orfeus je dobrý, odroda má odolnosť voči plesni makovej a helmintosporióze na úrovni kontrolných
odrôd.
Odroda Orfeus dosiahla dobré úrody v repárskej pestovateľskej oblasti - 104,7 %. Na úrovni
kontrolných odrôd bola v zemiakarskej pestovateľskej oblasti - 100,0 %. V porovnaní s priemerom
kontrolných odrôd v priemere za dva roky skúšok dosiahla v Slovenskej republike úrodu 101,8 %.
139
Jačmeň siaty, forma jarný
Donaris
Odroda Donaris bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením SK 5944.
Donaris je skorá odroda jarného jačmeňa (vegetačná doba a doba do klasenia je na úrovni kontrolnej
odrody Progres - 107, 67 dní), nižšieho typu (69cm, Progres - 72 cm), s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný stav odrody Donaris je priemerný. Odolnosť proti múčnatke trávovej je veľmi dobrá.
Odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej je priemerná. Odroda je citlivá na hnedú
škvrnitosť. V podmienkach silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov.
Zrno má stredne veľké (HTZ 42,4 g), výťažnosť zrna nad 2,5mm je dobrá.
Slad odrody Donaris poskytoval nadpriemerne extraktu (82,7 %), Odroda Donaris mala optimálnu
úroveň proteolytických a amylolytických enzýmov. Cytolytické rozlúštenie bolo na optimálnej úrovni.
Friabilita dosahovala hodnôt okolo 85 %. Obsah B-glukanov bol na úrovni 199 mg/l. Dosiahnuteľný
stupeň prekvasenia bol na optimálnej úrovni.
VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brně zaraďuje odrodu Donaris, vzhľadom k dosiahnutým výsledkom,
k odrodám s výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 7 (7,0).
Odroda Donaris dosahovala počas skúšok nadpriemerné úrody v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.
V porovnaní s priemerom kontrolných odrôd v Slovenskej republike dosiahla úrodu 102 %, v KVO 101 %,
v RVO 105 % a ZVO a HVO 99 % na priemer kontrolných odrôd.
Eskobar
Odroda Eskobar bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením SJ 028065.
Eskobar je stredne neskorá odroda jarného jačmeňa (vegetačná doba a doba do klasenia je na úrovni
kontrolnej odrody Annabell - 107, 69 dní), stredne vysokého typu (71 cm, Annabell - 76 cm), s dobrou
odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný stav odrody Eskobar je dobrý. Odolnosť proti múčnatke trávovej
je veľmi dobrá. Odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti, hnedej škvrnitosti a hrdzi jačmennej je priemerná.
V podmienkach silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov. Zrno má
stredne veľké (HTZ 42,5 g), výťažnosť zrna nad 2,5 mm je dobrá.
Slad odrody Eskobar poskytoval výrazne nadpriemerne extraktu (83 %). Modifikácia N-látok a amylolytické rozlúštenie bolo na optimálnej úrovni. Modifikácia bunkových stien bola tiež na optimálnej úrovni.
Odroda Eskobar mala friabilitu okolo 87 %. Dosiahnuteľný stupeň prekvasenia dosahoval hodnôt
82,6 %.
VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brně zaraďuje odrodu Eskobar, vzhľadom k dosiahnutým výsledkom,
k odrodám s výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 8 (7,7).
Odroda Eskobar dosahovala počas skúšok nadpriemerné úrody vo všetkých výrobných oblastiach.
V porovnaní s priemerom kontrolných odrôd v Slovenskej republike dosiahla úrodu 105 %, v KVO 106 %,
v RVO 107 % a ZVO a HVO 101 % na priemer kontrolných odrôd.
140
Kangoo
Odroda Kangoo bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením CEBECO 0421.
Kangoo je stredne skorá odroda jarného jačmeňa (vegetačná doba a doba do klasenia je na úrovni
kontrolnej odrody Annabell - 107, 69 dní), vyššieho typu (75cm, Annabell - 76 cm), s dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Zdravotný stav odrody Kangoo je priemerný. Odolnosť proti múčnatke trávovej je dobrá.
Odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej je priemerná. Odroda je citlivá na hnedú
škvrnitosť. V podmienkach silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov.
Zrno má veľké (HTZ 45,4 g), výťažnosť zrna nad 2,5 mm je dobrá.
Obsah extraktu u odrody Kangoo bol na úrovni 82,1 %. Odroda mala ľahkú modifikáciu N-látok.
Modifikácia bunkových stien bola výrazná. Odroda Kangoo mala vysokú úroveň friability a obsah Bglukanov bol okolo 129 mg/l. Dosiahnuteľný stupeň prekvasenia (83,7 %) bol vysoký počas celej doby
skúšania.
VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brně zaraďuje odrodu Kangoo, vzhľadom k dosiahnutým hodnotám
technologických znakov, k odrodám s výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 6 (6,4).
Odroda Kangoo dosahovala počas skúšok nadpriemerné úrody vo všetkých výrobných oblastiach.
V porovnaní s priemerom kontrolných odrôd v Slovenskej republike dosiahla úrodu 106 %, v KVO
106 %, v RVO 110 % a ZVO a HVO 101 % na priemer kontrolných odrôd.
Signora
Odroda Signora bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením CSBC 4222-28.
Signora je stredne skorá odroda jarného jačmeňa (vegetačná doba a doba do klasenia je na úrovni
kontrolnej odrody Annabell - 108, 69 dní), stredne vysokého typu (73 cm, Annabell - 76 cm), s dobrou
odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný stav odrody Signora je dobrý. Odolnosť proti múčnatke trávovej
je veľmi dobrá. Odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti, hnedej škvrnitosti a hrdzi jačmennej je priemerná.
V podmienkach silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov. Zrno má
veľké (HTZ 46,3 g), výťažnosť zrna nad 2,5 mm je veľmi dobrá.
Pre odrodu Signora bol charakteristický vysoký obsah extraktu počas skúšobného obdobie (v priemere
83,8 %).Odroda Signora mala silnú aktivitu proteolytických a amylolytických enzýmov. Tiež aktivita
cytolytických enzýmov bola na optimálnej úrovni. Friabilita dosahovala hodnôt okolo 88 %. Obsah B-glukanov v sladine bol na úrovni 184 mg/l. Zloženie sladiny bolo na optimálnej úrovni, dosiahnuteľný stupeň
prekvasenia dosahoval hodnôt 83,2 %.
VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brně zaraďuje odrodu Signora, vzhľadom k dosiahnutým výsledkom,
k odrodám s výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 8 (7,6).
Odroda Signora dosahovala počas skúšok nadpriemerné úrody vo všetkých výrobných oblastiach.
V porovnaní s priemerom kontrolných odrôd v Slovenskej republike dosiahla úrodu 103 %, v KVO
103 %, v RVO 105 % a ZVO a HVO 100 % na priemer kontrolných odrôd.
141
Sladar
Odroda Sladar bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením SK 6226.
Sladar je skorá odroda jarného jačmeňa (vegetačná doba a doba do klasenia je na úrovni kontrolnej
odrody Progres - 107,67 dní), nižšieho typu (70 cm, Progres - 72 cm), s dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Zdravotný stav odrody Sladar je priemerný. Odolnosť proti múčnatke trávovej je veľmi dobrá.
Odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej je priemerná. Odroda je citlivá na hnedú
škvrnitosť. V podmienkach silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov.
Zrno má veľké (HTZ 45,5 g), výťažnosť zrna nad 2,5 mm je dobrá.
Slad odrody Sladar poskytoval výrazne nadpriemerne extraktu (83,4 %). Proteolytické a amylolytické
rozlúštenie bolo na optimálnej úrovni. Cytolytické rozlúštenie bolo na optimálnej úrovni, friabilita dosahovala
hodnôt okolo 86 %. Obsah B-glukanov v sladine bol vyšší - 249 mg/l. Odroda Sladar mala priaznivé
zloženie sladiny a dosiahnuteľný stupeň prekvasenia dosahoval v priemere 82,7 %.
VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brně zaraďuje odrodu Sladar, vzhľadom k dosiahnutým hodnotám
technologických znakov, k odrodám s výberovou sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 7 (6,5).
Odroda Sladar dosahovala počas skúšok nadpriemerné úrody vo všetkých výrobných oblastiach.
V porovnaní s priemerom kontrolných odrôd v Slovenskej republike dosiahla úrodu 106 %, v KVO
106 %, v RVO 109 % a ZVO a HVO 104 % na priemer kontrolných odrôd.
Spilka
Odroda Spilka bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením AC 99314/120.
Spilka je stredne skorá odroda jarného jačmeňa (vegetačná doba a doba do klasenia je na úrovni
kontrolnej odrody Annabell - 107, 69 dní), stredne vysokého typu (72 cm, Annabell - 76 cm), s dobrou
odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný stav odrody Spilka je priemerný. Odolnosť proti múčnatke trávovej
je stredná. Odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti, hnedej škvrnitosti a hrdzi jačmennej je priemerná.
V podmienkach silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov. Zrno má
veľké (HTZ 45,1 g), výťažnosť zrna nad 2,5 mm je dobrá.
Slad odrody Spilka poskytoval extrakt na úrovni 82,4 %. Aktivita proteolytických a amylolytických
enzýmov bola silná. Aktivita amylolytických enzýmov bolo na nadpriemernej úrovni. Friabilita odrody bola
na úrovni 92 %, obsah B-glukanov sa pohyboval na úrovni 180mg/l. Dosiahnuteľný stupeň prekvasenia
bol nízkych hodnôt (iba 79,8 %).
VÚPS, a.s., Sladařský ústav v Brně zaraďuje odrodu Spilka, vzhľadom k nízkemu stupni prekvasenia,
k odrodám so sladovníckou kvalitou s bodovým ohodnotením 6 (5,8).
Odroda Spilka dosahovala počas skúšok nadpriemerné úrody v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.
V porovnaní s priemerom kontrolných odrôd v Slovenskej republike dosiahla úrodu 100 %, v KVO
102 %, v RVO 100 % a ZVO a HVO 98 % na priemer kontrolných odrôd.
142
Jačmeň siaty, forma ozimný
Actrice
Odroda Actrice bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením AC 99/077/13.
Odroda Actrice je stredne skorá odroda dvojradového ozimného jačmeňa (vegetačná doba a doba do
klasenia je na úrovni kontrolnej odrody Barcelona), nižšieho až stredne vysokého typu (102 cm), so
strednou odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný stav odrody Actrice je priemerný. Odroda je citlivá na
hnedú škvrnitosť. V podmienkach silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov.
Odolnosť proti vyzimovaniu je vyhovujúca (100 %). Zrno má stredne veľké (HTZ 45 g), výťažnosť zrna
nad 2,5 mm je dobrá.
Odroda Actrice dosahovala počas skúšok stabilne úrody. V roku 2007 8,35 t.ha-1 t.j. 104 % a v roku
2008 8,78 t.ha-1 t.j. 100 % na priemer pokusu..Za skúšobné roky 2007 - 2008 odroda dosiahla v Slovenskej republike úrodu 8,56 t.ha-1, t.j. 102 % na priemer pokusu.
Metaxa
Odroda Metaxa bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007-2008 pod pracovným
označením AC 99/078/23.
Odroda Metaxa je stredne skorá odroda dvojradového ozimného jačmeňa (vegetačná doba a doba
do klasenia je na úrovni kontrolnej odrody Barcelona, nižšieho typu (95cm), so strednou odolnosťou proti
poliehaniu. Zdravotný stav odrody Metaxa je priemerný. Odroda je citlivá na hnedú škvrnitosť.
V podmienkach silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov. Odolnosť
proti vyzimovaniu je vyhovujúca (100 %). Zrno má stredne veľké (HTZ 46 g), výťažnosť zrna nad 2,5 mm
je dobrá.
Odroda Metaxa dosahovala počas skúšok stabilne vysoké úrody. Za skúšobné roky 2007 - 2008
dosiahla v Slovenskej republike úrodu 8,95 t.ha-1 t.j. 110 % na priemer pokusu. V roku 2007 8,87 t.ha-1,
t.j. 110 % a v roku 2008 9,04 t.ha-1, t.j. 103 % na priemer pokusu.
Ricus
Odroda Ricus bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006-2008 pod pracovným
označením BE 650503.
Odroda Ricus je stredne skorá odroda šesťradového ozimného jačmeňa (vegetačná doba a doba do
klasenia je na úrovni odrody Gerlach), stredne vysokého typu (106 cm), so strednou odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný stav odrody Ricus je priemerný. Odroda je citlivá na hnedú škvrnitosť. V podmienkach
silnejšieho výskytu hnedej škvrnitosti kladne reaguje na použitie fungicídov. Odolnosť proti vyzimovaniu je
vyhovujúca (100 %). Zrno má stredne veľké (HTZ 51,5 g), výťažnosť zrna nad 2,5 mm je dobrá.
Odroda Ricus dosahovala počas skúšok stabilne vysoké úrody. V roku 2006 7,38 t.ha-1, t.j. 109 %,
v roku 2007 8,64 t.ha-1, t.j. 107 % a v roku 2008 9,16 t.ha-1, t.j.101 % na priemer pokusu. Za skúšobné
roky 2006 - 2008 dosiahla v Slovenskej republike úrodu 8,39 t.ha-1, t.j. 104 % na priemer pokusu.
143
Tritikale, forma ozimná
Kinerit
Odroda bola vyšľachtená v Českej republike, Selgen a.s., ŠS Uhřetice. Skúšaná bola v rokoch 20072008 pod pracovným označením SG-U 10/94. Je to ozimný typ, vhodný pre pestovanie na zrno na kŕmne
účely.
Odroda Kinerit je stredne skorá až neskorá odroda tritikale ozimného. Výška rastlín je stredná. Farba
klasu v zrelosti je biela. Klas má stredný až hustý so stredne dlhými ostinami na vrchole klasu. Vytvára
husté porasty. Má väčšie zrno, čo sa prejavuje na vysokej hmotnosti tisícich zŕn a vysokom podiele
predného zrna. Má strednú odolnosť na poliehanie.
Zdravotný stav má dobrý. Má dobrú odolnosť na pleseň snežnú, strednú odolnosť na múčnatku trávovú
(5,3), dobrú odolnosť na hrdzu ražnú (8,1) a strednú až dobrú odolnosť na listové škvrnitosti (6,6). U
hrdze trávovej boli zaznamenané len ojedinelé výskyty. Z klasových chorôb je odolnejšia na septóriu
v klase. Pri hodnotení ďalších klasových chorôb (steblolam, fusárium ) sa neodlišuje od kontrolných odrôd.
Odroda Kinerit vo všetkých výrobných oblastiach (kukuričná 103,7 %, repná 104,6 %, zemiaková
107,1 %, horská 107,7 %) mala nadpriemerné úrody.
Odroda Kinerit nemá špeciálne požiadavky na agrotechniku. Výsevok je 3,5 mil. klíčivých zŕn na
hektár. Hĺbka sejby je 3-4cm. Osivo je potrebné moriť proti plesni snežnej. Termín sejby je od 25. 9 - 5.
10.
Pšenica letná, forma ozimná
Bohemia
Udržiavateľom odrody Bohemia je firma Selgen a.s., Praha, ŠS Uhřetice, CZ. Odroda Bohemia bola
v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným označením SG-U 8077.
Bohemia je skorá až stredne skorá odroda, vyššieho vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, riedky a dlhý,
s výskytom krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas
skúšok bola u odrody 45,3 g.
Odroda počas skúšok mala priemernú mlynársku kvalitu a má menej vyrovnanú objemovú hmotnosť.
Výťažnosť múk má nižšiu a menej vyrovnanú než kontrolná odroda Ilona. Odroda má vyšší obsah NL
a obsah lepku ako kontrolná odroda Ilona. Má dobrú väznosť vody múkou, ale slabšiu farinografickú
kvalitu. Pekársku hodnotu má na úrovni odrody Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-6.
V kukuričnej výrobnej oblasti v rokoch 2006 až 2008 prekonávala priemernú úrodu kontrolných
odrôd a dosiahla úrodu 104,0 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V repnej výrobnej oblasti dosiahla
odroda v rokoch 2006 až 2008 priemernú úrodu 106,7 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.
V zemiakovej výrobnej oblasti dosiahla odroda úrodu 101,3 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.
Pokles úrod v KVO a RVO bol zaznamenaný v roku 2008.
Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda dobrú, odolnosť proti poliehaniu má priemernú až dobrú.
Odolnosť proti múčnatke trávovej má priemernú až dobrú, lepšiu ako kontrolné odrody. Odolnosť proti
hrdzi pšenicovej má priemernú. Odolnosť proti septóriám má dobrú.
144
Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Optimálna doba sejby je od
25. septembra do 10. októbra. Výsevok odporučený prihlasovateľom je 5,5 mil. klíč. zŕn na ha v kukuričnej
výrobnej oblasti a 4,0 mil. klíč. zŕn na ha v repnej a 4,5 mil. klíč. zŕn na ha v zemiakovej výrobnej oblasti.
IS Agape
Udržiavateľom odrody IS Agape je firma Istropol Solary a.s., Horné Mýto. Odroda IS Agape bola
v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným označením SO-1178.
IS Agape je odroda stredne skorá, stredného vzrastu. Klas má tvar paralelný, hustý a stredne dlhý,
s výskytom dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas
skúšok bola u odrody 45,3 g.
IS Agape počas skúšok dosahovala vysokú objemovú hmotnosť a dobrú výťažnosť múk. Odroda má
vysoký obsah NL a dobrý obsah silného lepku. Odroda dosahovala vysokú sedimentačnú hodnotu Zelenýho
testu. Odroda má vysoké číslo farinografickej kvality. Odroda má dobrú väznosť vody a však tuhé cesto,
ktoré nedovolí rozvinúť objem pečiva. Ide o potravinársku pšenicu s kvalitou vhodnou pre zlepšovanie
kvality slabých múk. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9.
V kukuričnej výrobnej oblasti v rokoch 2006 až 2008 na priemernú úrodu kontrolných odrôd
a dosiahla úrodu 92,1 %. V repnej výrobnej oblasti dosiahla odroda v rokoch 2006 až 2008 priemernú
úrodu 97,2 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakovej výrobnej oblasti dosiahla odroda
úrodu 86,9 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.
Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda dobrú, odolnosť proti poliehaniu má priemernú. Odolnosť
proti múčnatke trávovej má dobrú, lepšiu ako kontrolné odrody. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej má
dobrú. Odolnosť proti septóriám má priemernú, ale lepšiu ako kontrolné odrody. Odroda je vhodná pre
pestovanie v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.
Optimálna doba sejby je od 25. septembra do 10. októbra. Výsevok odporučený prihlasovateľom je
4,0 mil. klíč. zŕn na ha v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.
IS Median
Udržiavateľom odrody IS Median je firma Istropol Solary a.s., Horné Mýto. Odroda IS Median bola
v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným označením SO-240.
IS Median je skorá odroda, stredného vzrastu. Klas má tvar paralelný, hustý a stredne dlhý, s výskytom
stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok
bola u odrody 43,5 g.
Odroda má vysokú objemovú hmotnosť a dobrú výťažnosť múk, lepšiu ako kontrolná odroda Ilona.
Odroda má dobrý obsah NL a dobrý obsah lepku. Odroda má dobré číslo farinografickej kvality približne
na úrovni odrody Ilona. Odroda má dobrú väznosť vody múkou, a však menší merný objem pečiva.
Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8.
V kukuričnej výrobnej oblasti v rokoch 2006 až 2008 sa odroda vyrovnáva v úrodách priemernej
úrode kontrolných odrôd a dosiahla úrodu 100,0 %.V repnej výrobnej oblasti dosiahla odroda v rokoch
2006 až 2008 priemernú úrodu 99,3 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakovej výrobnej
oblasti dosiahla odroda úrodu 91,1 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.
145
Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda dobrú, odolnosť proti poliehaniu má dobrú, lepšiu ako kontrolné
odrody. Odolnosť proti múčnatke trávovej má priemernú až dobrú. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej má
priemernú. Odolnosť proti septóriám má na úrovni kontrolných odrôd.
Odroda je vhodná pre pestovanie v kukuričnej a teplejšej repnej výrobnej oblasti. Optimálna doba
sejby je od 25. septembra do 10. októbra. Výsevok odporučený prihlasovateľom je 4,5 mil. klíč. zŕn na
ha vo všetkých výrobných oblastiach.
Raduza
Udržiavateľom odrody Raduza je firma Selgen a.s., Praha, ŠS Uhřetice, CZ. Odroda Raduza bola v
štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným označením SG-RUB 70.
Raduza je stredne skorá odroda, stredného vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý a dlhý, s
výskytom stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn
počas skúšok bola u odrody 43,2 g.
Počas skúšok odroda mala vysokú objemovú hmotnosť a priemernú až dobrú výťažnosť predných
múk.V roku 2006 boli u odrody zaznamenané nižšie a menej stabilné hodnoty čísla poklesu. Obsah NL
má odroda na úrovni kontrolnej odrody Ilona a obsah lepku má Raduza o niečo vyšší. Číslo farinografickej
kvality ako aj merný objem pečiva má odroda nižší, ako kontrolná odroda Ilona. Hodnotenie potravinárskej
kvality je 7-6.
V kukuričnej výrobnej oblasti v rokoch 2006 až 2008 Raduza neprekonala priemernú úrodu kontrolných
odrôd a dosiahla úrodu 98 %. V repnej výrobnej oblasti dosiahla odroda v rokoch 2006 až 2008 priemernú
úrodu 101 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakovej výrobnej oblasti dosiahla odroda
úrodu 100 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. Odroda prekonáva v úrodách kontrolnú odrodu s
potravinárskou kvalitou Ilonu v repnej a zemiakovej výrobnej oblasti.
Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda priemernú až slabšiu, odolnosť proti poliehaniu má tiež priemernú
až slabšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej má priemernú. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej má dobrú,
odolnosť proti septóriám má priemernú až dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie v repnej a zemiakovej
výrobnej oblasti.
Optimálna doba sejby je od 25. septembra do 10. októbra. Výsevok odporučený prihlasovateľom je
5,5 mil. klíč. zŕn na ha v kukuričnej výrobnej oblasti a 4,0 mil. klíč. zŕn na ha v repnej a 4,5 mil. klíč. zŕn na
ha v zemiakovej výrobnej oblasti.
Septer
Udržiavateľom odrody Septer je firma Limagrain GmbH, DE. Odroda Septerbola v štátnych odrodových
skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným označením NIC 02-4680A.
Septer je neskorá odroda, stredného vzrastu. Klas má tvar pyramidálny. Klas je stredne hustý a dlhý,
s výskytom veľmi krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn
počas skúšok bola u odrody 40,7 g.
Objemovú hmotnosť mala odroda počas skúšok vyššiu, v roku 2007 menej stabilnú. Výťažnosť múky
mala odroda vyššiu, ako kontrolná odroda Ilona. Obsah dusíkatých látok ako aj obsah lepku mala odroda
vyšší, ako kontrolná odroda Ilona. Merný objem pečiva mala odroda na úrovni kontrolnej odrody Ilona.
Číslo poklesu mala odroda vyhovujúce, mierny pokles hodnôt bol zaznamenaný v roku 2006. Hodnotenie
kvality je 7-6.
146
V kukuričnej výrobnej oblasti v rokoch 2006 až 2008 prekonávala odroda priemernú úrodu kontrolných
odrôd a dosiahla úrodu 103,3 %. V repnej výrobnej oblasti dosiahla odroda v rokoch 2006 až 2008
priemernú úrodu 105,2 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakovej výrobnej oblasti dosiahla
odroda v rokoch 2006 až 2008 úrodu 107,2 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.
Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda dobrú, odolnosť proti poliehaniu má priemernú. Odolnosť
proti múčnatke trávovej má priemernú až dobrú. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej má odroda dobrú.
Odolnosť proti septóriám má dobrú, lepšiu ako kontrolné odrody.
Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. V kukuričnej výrobnej oblasti
dosahuje menej stabilné úrody. Optimálna doba sejby je od 25. septembra do 10. októbra. Výsevok odporučený prihlasovateľom je 4,5 mil. klíč. zŕn na ha v kukuričnej výrobnej oblasti a 5,0 mil. klíč. zŕn na ha
v repnej a zemiakovej výrobnej oblasti.
Sultan
Udržiavateľom odrody Sultan je firma Selgen a.s., Praha, ŠS Stupice, CZ. Odroda Sultan bola v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným označením SG-S 1165-03.
Sultan je stredne skorá až neskoršia odroda, stredného vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, stredne
hustý a dlhý, s výskytom stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť
tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 38,7 g.
Odroda má veľmi dobrú mlynársku kvalitu, lepšiu ako kontrolná odroda Ilona. Odroda má vyšší
obsah NL a lepku, dobrú hodnotu čísla poklesu t.j. základné rozbory zrna má odroda lepšie, ako kontrolná
odroda Ilona. Farinografickú kvalitu má lepšiu ako kontrolná odroda Ilona. Objem pečiva má vyšší ako
odroda Ilona. Hodnotenie potravinárskej kvality je 8.
V kukuričnej výrobnej oblasti v rokoch 2006 až 2008 prekonávala priemernú úrodu kontrolných
odrôd a dosiahla úrodu 102,7 %. V repnej výrobnej oblasti dosiahla odroda v rokoch 2006 až 2008
priemernú úrodu 101,0 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakovej výrobnej oblasti dosiahla
odroda úrodu 97,0 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.
Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda priemernú až slabšiu, odolnosť proti poliehaniu má priemernú.
Odolnosť proti múčnatke trávovej má dobrú, lepšiu ako kontrolné odrody. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej
a septóriám má priemernú.
Odroda je vhodná pre pestovanie v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Optimálna doba sejby je od
25. septembra do 10. októbra. Výsevok odporučený prihlasovateľom je 5,0 mil. klíč. zŕn na ha v kukuričnej
výrobnej oblasti a v zemiakovej výrobnej oblasti, a 4,0 mil. klíč. zŕn na ha v repnej výrobnej oblasti.
Tacitus
Udržiavateľom odrody Tacitus je firma Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, AT. Odroda Tacitus bola
v štátnych odrodových skúškach skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným označením SZD 7913.
Tacitus je stredne skorá odroda, stredného vzrastu. Klas má tvar paralelný, stredne hustý a stredne
dlhý, s výskytom krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn
počas skúšok bola u odrody 41,4 g.
Odroda má dobrú objemovú hmotnosť, priemernú výťažnosť predných múk, obsah NL má o niečo
vyšší než kontrolná odroda Ilona, obsah mokrého lepku má o niečo nižší než odroda Ilona. Odroda
dosahovala nižší objem pečiva než odroda Ilona. Hodnotenie kvality je 7-6.
147
V kukuričnej výrobnej oblasti v rokoch 2006 až 2008 prekonávala priemernú úrodu kontrolných
odrôd a dosiahla úrodu 114,4 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V repnej výrobnej oblasti dosiahla
odroda v rokoch 2006 až 2008 priemernú úrodu 113,4 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V zemiakovej výrobnej oblasti dosiahla odroda úrodu 106,6 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd.
Odolnosť proti vyzimovaniu má odroda dobrú, odolnosť proti poliehaniu má priemernú. Odolnosť
proti múčnatke trávovej má dobrú, lepšiu ako kontrolné odrody. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej má
odroda dobrú. Odolnosť proti septóriam má priemernú, približne na úrovni kontrolných odrôd.
Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach a vyznačuje sa vysokými úrodami.
Optimálna doba sejby je od 25. septembra do 10. októbra. Výsevok odporučený prihlasovateľom je
4,5 mil. klíč. zŕn na ha vo všetkých výrobných oblastiach.
Pšenica letná, forma jarná
Granny
Udržiavateľom odrody Granny je firma Selgen a.s., Praha, ŠS Uhřetice, CZ. Odroda Granny v štátnych
odrodových skúškach bola skúšaná v rokoch 2006-2008 pod pracovným označením Granny.
Granny je skorá odroda, nízkeho vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, riedky a stredne dlhý až dlhý,
s výskytom stredne dlhých až dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť
tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 35,4 g.
Odroda má nižšiu objemovú hmotnosť a nižšiu výťažnosť múk než kontrolná odroda Aranka. Odroda
má nižší obsah NL a nižší obsah lepku, ako aj nižšie číslo farinografickej kvality. Odroda má dobrú väznosť
vody múkou. Merný objem pečiva má nižší než kontrolná odroda Aranka. Hodnotenie potravinárskej
kvality je 5-4.
V roku 2006 dosiahla odroda úrodu 101,4 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. V roku 2007
dosiahla odroda priemernú úrodu 105,3 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd a v roku 2008 dosiahla
odroda úrodu 102,4 % na priemernú úrodu kontrolných odrôd. Stabilnejšie a vyššie úrody dosahuje
odroda vo vlhšej repnej a zemiakovej výrobnej oblasti.
Odolnosť proti poliehaniu má odroda dobrú, lepšiu ako kontrolné odrody. Odolnosť proti múčnatke
trávovej, hrdzi pšeničnej a septóriám má odroda priemernú.
Odroda je vhodná pre pestovanie v repnej a zemiakovej výrobnej oblasti. Optimálna doba sejby je čo
najskôr na jar. Výsevok odporučený prihlasovateľom je 5,0 mil. klíč. zŕn na ha v kukuričnej a zemiakovej
výrobnej oblasti a 4,5 mil. klíč. zŕn na ha v repnej výrobnej oblasti.
Pšenica tvrdá, forma jarná
IS Durapex
Udržiavateľom odrody IS Durapex je firma Istropol Solary a.s., Horné Mýto. Odroda IS Durapex
v štátnych odrodových skúškach bola skúšaná v rokoch 2007-2008 pod pracovným označením SOD153.
148
IS Durapex je skorá až stredne skorá odroda, nízkeho až stredného vzrastu. Klas má stredne dlhý až
dlhý, redší s výskytom dlhších ostín. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola
u odrody 33,9 g.
Cestovinárska kvalita: Odroda dosahovala počas skúšok dobrú objemovú hmotnosť a v roku 2007
dosiahla veľmi dobrú sklovitosť zrna na všetkých lokalitách. Odroda má dobrý obsah bielkovín v zrne aj
v semolíne, ako aj dobrý obsah lepku. Počas skúšok odroda mala dobré hodnoty pádového čísla a má
dobrý obsah žltých pigmentov. Farbu cestovín má dobrú.
V roku 2007 dosiahla odroda priemernú úrodu 4,15 t.ha-1. V roku 2008 dosiahla odroda priemernú
úrodu 5,90 t.ha-1. Stabilnejšie a vyššie úrody dosahovala odroda v rokoch 2007 a 2008 na lokalite Báhoň.
Odolnosť proti poliehaniu má odroda priemernú až dobrú. Odolnosť proti múčnatke trávovej na listoch
má odroda slabšiu, lepšiu odolnosť má proti múčnatke trávovej v klasoch. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej
má odroda priemernú až dobrú a odolnosť proti septóriám má odroda dobrú.
Odroda je vhodná pre pestovanie v kukuričnej a teplej repnej výrobnej oblasti. Optimálna doba sejby
je, čo najskôr na jar. Výsevok odporučený prihlasovateľom je 5,0 mil. klíč. zŕn na ha.
Kukurica siata
Adular
Odroda Adular bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
ZE420 Saxa. Hybrid bol vyšľachtený firmou ZELSEED spol. s r.o., Horná Potôň.
Adular je stredne skorý hybrid s FAO asi 350, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je konský zub.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3355, KX 2376 a LG 23.07. Sušinu zrna má
73,5 %, čo je viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,70 t/ha, čo
je 105,9 % na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo
0,8 %.
Odporúčaná hustota porastov je 80 000 rastlín na ha.
Agglae
Odroda Agglae bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
LZM 457/44. Hybrid bol vyšľachtený firmou LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, Francúzsko.
Agglae je stredne skorý hybrid s FAO asi 330, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je konský zub.
Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Edenstar, Karacho a Arrigo. Hybrid dosiahol za
skúšobné obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 19,9 t/ha, čo je 108,2 % na priemer kontrolných hybridov.
Priemerná sušina zrna k termínu bola 57,6 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty
72,2 t/ha, čím prevyšuje o 16,8 % priemernú úrodu kontrolných hybridov. Úroda suchých šúľkov je
7,25 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 80 000 rastlín na ha.
149
Ambrosini
Odroda Ambrosini bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA 6301. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Ambrosini je veľmi skorý hybrid s FAO asi 220, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,9 t/ha, čo je 113,5 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 47,8 %. Úrodou suchých šúľkov 11,02 t/ha tiež prekonáva kontrolné hybridy.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 62,2 t/ha, čím prevyšuje o 9,5 % priemernú
úrodu kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Authentic
Odroda Authentic bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
LZM 357/85. Hybrid bol vyšľachtený firmou LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, Francúzsko.
Authentic je stredne skorý hybrid s FAO asi 320, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je medzityp
až konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Edenstar, Karacho a Arrigo. Hybrid dosiahol za
skúšobné obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 19,6 t/ha, čo je 106,5 % na priemer kontrolných hybridov.
Priemerná sušina zrna k termínu bola 61,9 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty
65,5 t/ha, čím prevyšuje o 6,0 % priemernú úrodu kontrolných hybridov. Úroda suchých šúľkov je
7,49 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 80 000 rastlín na ha.
Belmondo
Odroda Belmondo bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
SL1364. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatbau Linz, Rakúsko.
Belmondo je veľmi skorý hybrid s FAO asi 250, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žlto-oranžová, šúľok je stredne dlhý až dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a Anjou 245. Sušinu zrna má 75,2 %, čo je
viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,90 t/ha, čo je 104,1 % na
priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 3,4 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Busti CS
Odroda Busti CS bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
CSM 5460. Hybrid bol vyšľachtený firmou Caussade Semences, Francúzsko.
Busti CS je skorý hybrid s FAO asi 230, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až medzityp.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
150
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Arrigo. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,4 t/ha, čo je 104,9 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 57,5 %. Úrodou suchých šúľkov 10,28 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o
0,6 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 70,1 t/ha, čo je o 18,2 % viac ako priemer kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
Cassilas
Odroda Cassilas bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA 6334. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Cassilas je skorý hybrid s FAO asi 260, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až medzityp.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Arrigo. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 23,4 t/ha, čo je 114,7 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 55,2 %. Úrodou suchých šúľkov 12,71 t/ha prekonáva kontrolné hybridy
o 24,4 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 67,8 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
Cejine
Odroda Cejine bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
CE 2306. Hybrid bol vyšľachtený firmou CEZEA-šľachtiteľská stanica, a.s., Česká republika.
Cejine je veľmi skorý hybrid s FAO asi 230, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je medzityp.
Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 20,7 t/ha, čo je 107,3 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 44,5 %. Úrodou suchých šúľkov 9,59 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o 22,5 %.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 63,9 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Codisurf
Odroda Codisurf bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
COD 5213. Hybrid bol vyšľachtený firmou Codisem, Francúzsko.
Codisurf je veľmi skorý hybrid s FAO asi 220, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 20,0 t/ha, čo je 103,6 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 46,5 %. Úrodou suchých šúľkov 9,28 t/ha tiež prekonáva kontrolné hybridy.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 61,3 t/ha, čím prevyšuje o 7,9 % priemernú
úrodu kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
151
Cresti CS
Odroda Cresti CS bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
CSM 5501. Hybrid bol vyšľachtený firmou Caussade Semences, Francúzsko.
Cresti CS je skorý hybrid s FAO asi 290, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až medzityp.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a LG 23.07. Sušinu zrna má 72,9 %, čo je
menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,93 t/ha, čo je 107,96 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,3 %.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
DKC4627YG
Odroda DKC4627YG bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v roku 2008 pod označením
MEB483BT. Hybrid bol vyšľachtený firmou Monsanto Technology LLC, USA.
DKC4627YG je genetická modifikácia hybridu DKC4626 s génom MON-00810-6 proti víjačke
kukuričnej s FAO asi 470, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp až konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy KWS 2376 a PR37F73. Sušinu zrna pri zbere má
78,2 %, čo je menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,12 t/ha,
čo je 100,5 % na priemer kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 75 000 rastlín na ha.
Eduardo
Odroda Eduardo bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
SL 2528. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatbau Linz, Rakúsko.
Eduardo je veľmi skorý hybrid s FAO asi 210, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je medzityp.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 22,1 t/ha, čo je 114,5 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 49,8 %. Úrodou suchých šúľkov 11,68 t/ha tiež prekonáva kontrolné hybridy.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 61,9 t/ha, čím prevyšuje o 9,0 % priemernú
úrodu kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Exapic
Odroda Exapic bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
NX 0455. Hybrid bol vyšľachtený firmou Syngenta Crop Protection AG, Švajčiarsko.
Exapic je veľmi skorý hybrid s FAO asi 220, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý. Farba
korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
152
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,0 t/ha, čo je 108,8 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 48,4 %. Úrodou suchých šúľkov 9,78 t/ha tiež prekonáva kontrolné hybridy.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 63,9 t/ha, čím prevyšuje o 12,5 % priemernú
úrodu kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Florek
Odroda Florek bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
COD 5339. Hybrid bol vyšľachtený firmou Codisem, Francúzsko.
Florek je veľmi skorý hybrid s FAO asi 270, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a Anjou 245. Sušinu zrna má 73,0 %, čo je
menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,95 t/ha, čo je 104,7 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 1,8 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Fulbi CS
Odroda Fulbi CS bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
CSM 5322. Hybrid bol vyšľachtený firmou Caussade Semences, Francúzsko.
Fulbi CS je veľmi skorý hybrid s FAO asi 280, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a Anjou 245. Sušinu zrna má 72,5 %, čo je
menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,49 t/ha, čo je 109,7 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,6 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Fabregas
Odroda Fabregas bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA6306. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Fabregas je veľmi skorý hybrid s FAO asi 220, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,7 t/ha, čo je 112,4 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 48,1 %. Úrodou suchých šúľkov 10,93 t/ha tiež prekonáva kontrolné hybridy.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 62,9 t/ha, čím prevyšuje o 10,7 % priemernú
úrodu kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
153
Farmega
Odroda Farmega bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
SM 60160. Hybrid bol vyšľachtený firmou Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Nemecko.
Farmega je skorý hybrid s FAO asi 230, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až medzityp.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Arrigo. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,2 t/ha, čo je 103,9 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 57,5 %. Úrodou suchých šúľkov 10,47 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o 2,4 %.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 68,5 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
Fortesa
Odroda Fortesa bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
GL 5403. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatzucht Gleisdorf GmbH, Rakúsko.
Fortesa je stredne neskorý hybrid s FAO asi 380, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až
medzityp Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý až dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Edenstar, PR37F73 a Karacho. Hybrid dosiahol za
skúšobné obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,5 t/ha, čo je 102,9 % na priemer kontrolných hybridov.
Priemerná sušina zrna k termínu bola 52,8 %. Úrodou suchých šúľkov 9,55 t/ha prekonáva kontrolné
hybridy o 3,4 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 65,3 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 75 000 rastlín na ha.
GL Milana
Odroda GL Milana bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
GL 6215. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatzucht Gleisdorf GmbH, Rakúsko.
GL Milana je skorý hybrid s FAO asi 260, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je medzityp. Farba
korunky je žlto-oranžová, šúľok je stredne dlhý až dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Arrigo. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,1 t/ha, čo je 103,4 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 54,2 %. Úrodou suchých šúľkov 10,80 t/ha prekonáva kontrolné hybridy
o 5,7 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 66,8 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
Karmas
Odroda Karmas bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA 6472. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Karmas je stredne neskorý hybrid s FAO asi 440, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp
až konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý až dlhý.
154
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3355 a PR37F73. Sušinu zrna má 68,9 %, čo je
menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 12,99 t/ha, čo je 101,0 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 1,1 %.
Odporúčaná hustota porastov je 75 000 rastlín na ha.
Kiodas
Odroda Kiodas bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA 6485. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Kiodas je neskorý hybrid s FAO asi 440, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp až
konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3475, DK 537 a PR37F73. Sušinu zrna má
68,8 %, čo je menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 13,92 t/ha,
čo je 102,5 % na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín
dosiahlo 1,7 %.
Odporúčaná hustota porastov je 70 000 rastlín na ha.
Koherens
Odroda Koherens bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA 6336. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Koherens je skorý hybrid s FAO asi 270, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až medzityp.
Farba korunky je žlto-oranžová, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a LG 23.07. Sušinu zrna má 73,5 %, čo je
viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,65 t/ha, čo je 105,4 % na
priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,5 %.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
Krabas
Odroda Krabas bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA 7461. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Krabas je skorý hybrid s FAO asi 290, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp. Farba
korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a LG 23.07. Sušinu zrna má 72,0 %, čo je
menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 12,73 t/ha, čo je 115,2 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,7 %.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
155
KWS6471
Odroda KWS6471 bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením KXA 6471. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
KWS6471 je stredne skorý hybrid s FAO asi 360, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je konský
zub. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3355, KX 2376 a LG 23.07. Sušinu zrna má
72,4 %, čo je menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,92 t/ha,
čo je 107,9 % na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín
dosiahlo 0,4 %.
Odporúčaná hustota porastov je 80 000 rastlín na ha.
LG3231
Odroda LG3231 bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
LZM 252/55. Hybrid bol vyšľachtený firmou LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, Francúzsko.
LG3231 je veľmi skorý hybrid s FAO asi 220, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý. Farba
korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 19,3 t/ha, čo je na úrovni kontrolných hybridov. Priemerná sušina
zrna k termínu bola 48,3 %. Úrodou suchých šúľkov 8,89 t/ha prekonáva kontrolné hybridy. Počas
skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 58,8 t/ha, čím prevyšuje o 3,5 % priemernú úrodu
kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
LG3291
Odroda LG3291 bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
LZM 257/44. Hybrid bol vyšľachtený firmou LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, Francúzsko.
LG3291 je stredne skorý hybrid s FAO asi 250, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Edenstar, Karacho a Arrigo. Hybrid dosiahol za
skúšobné obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 19,3 t/ha, čo je 104,9 % na priemer kontrolných hybridov.
Priemerná sušina zrna k termínu bola 64,0 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty
64,8 t/ha, čím prevyšuje o 4,9 % priemernú úrodu kontrolných hybridov. Úroda suchých šúľkov je
7,35 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 80 000 rastlín na ha.
LG3355YG
Odroda LG3355YG bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v roku 2008 pod označením
LZM357/86+EZR. Hybrid bol vyšľachtený firmou LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, Francúzsko.
LG3355YG je genetická modifikácia hybridu LG3355 s génom MON-00810-6 proti víjačke kukuričnej
s FAO asi 390, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je
stredne dlhý až dlhý.
156
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy KWS 2376 a PR37F73. Sušinu zrna pri zbere má
79,4 %, čo je viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,78 t/ha, čo
je 106,9 % na priemer kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 75 000 rastlín na ha.
LG3475YG
Odroda LG3475YG bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v roku 2008 pod označením
LZM457/46+EZR. Hybrid bol vyšľachtený firmou LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, Francúzsko.
LG3475YG je genetická modifikácia hybridu LG3475 s génom MON-00810-6 proti víjačke kukuričnej
s FAO asi 470, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp až konský zub. Farba korunky je žltá,
šúľok je stredne dlhý až dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy KWS 2376 a PR37F73. Sušinu zrna pri zbere má
78,8 %, čo je menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,78 t/ha,
čo je 106,8 % na priemer kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 70 000 rastlín na ha.
Maredor
Odroda Maredor bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA 6385. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Maredor je stredne neskorý hybrid s FAO asi 360, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je medzityp
až konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Edenstar, PR37F73 a Karacho. Hybrid dosiahol za
skúšobné obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 22,3 t/ha, čo je 106,7 % na priemer kontrolných hybridov.
Priemerná sušina zrna k termínu bola 53,8 %. Úrodou suchých šúľkov 9,91 t/ha prekonáva kontrolné
hybridy o 7,25 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 63,1 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 75 000 rastlín na ha.
Maxxalia
Odroda Maxxalia bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006 - 2008 pod označením
RH0547. Hybrid bol vyšľachtený firmou R2n, Francúzsko.
Maxxalia je stredne skorý hybrid s FAO asi 290, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp
až konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý až dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3355, KX 2376 a LG 23.07. Sušinu zrna má
76,9 %, čo je viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,93 t/ha, čo
je 100,9 % na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo
1,2 %.
Odporúčaná hustota porastov je 80 000 rastlín na ha.
157
Mentor
Odroda Mentor bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
COD 4566. Hybrid bol vyšľachtený firmou Caussade Semences, Francúzsko.
Mentor je stredne skorý hybrid s FAO asi 290, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Edenstar, Karacho a Arrigo. Hybrid dosiahol za
skúšobné obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 19,2 t/ha, čo je 104,3 % na priemer kontrolných hybridov.
Priemerná sušina zrna k termínu bola 67,5 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty
70,1 t/ha, čo je o 18,2 % viac ako priemer kontrolných hybridov. Úroda suchých šúľkov bola 7,5 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 80 000 rastlín na ha.
Mercurio
Odroda Mercurio bola skúšan v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
KXA 6333. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
Mercurio je veľmi skorý hybrid s FAO asi 250, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý.
Farba korunky je žlto-oranžová, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a Anjou 245. Sušinu zrna má 75,1 %, čo je
viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,38 t/ha, čo je 108,7 % na
priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,8 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Midixx
Odroda Midixx bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
RH0409. Hybrid bol vyšľachtený firmou R2n, Francúzsko.
Midixx je stredne neskorý hybrid s FAO asi 430, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je konský
zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3355, Evelina a PR37F73. Sušinu zrna má 68,0 %,
čo je menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 12,96 t/ha, čo je
105,5 % na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo
1,3 %.
Odporúčaná hustota porastov je 75 000 rastlín na ha.
MT Lena
Odroda MT Lena bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
DMA07. Hybrid bol vyšľachtený firmou Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H, Rakúsko.
MT Lena je veľmi skorý hybrid s FAO asi 180, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokuse neboli zaradené kontrolné hybridy. Sušinu zrna má 73,7 %, čo je viac ako je priemer pokusu.
Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,91 t/ha, čo je 106,5 % na priemer skúšaných hybridov.
Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,1 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
158
MT Mattes
Odroda MT Mattes bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením DMA09. Hybrid bol vyšľachtený firmou Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H,
Rakúsko.
MT Mattes je veľmi skorý hybrid s FAO asi 190, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp
až konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokuse neboli zaradené kontrolné hybridy. Sušinu zrna má 70,5 %, čo je menej ako je priemer
pokusu. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,32 t/ha, čo je 110,5 % na priemer skúšaných
hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 3,8 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
MT Mike
Odroda MT Mike bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
DMA12. Hybrid bol vyšľachtený firmou Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H, Rakúsko.
MT Mike je veľmi skorý hybrid s FAO asi 160, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokuse neboli zaradené kontrolné hybridy. Sušinu zrna má 76,9 %.čo je najviac v rámci celého pokusu. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 8,86 t/ha. Počas skúšania percento výskytu zlomených
rastlín dosiahlo 2,3 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
MT Nele
Odroda MT Nele bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
DMA11. Hybrid bol vyšľachtený firmou Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H, Rakúsko.
MT Nele je veľmi skorý hybrid s FAO asi 170, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokuse neboli zaradené kontrolné hybridy. Sušinu zrna má 74,7 %, čo je viac ako je priemer pokusu.
Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 9,89 t/ha. Počas skúšania percento výskytu zlomených
rastlín dosiahlo 4,0 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Newzi CS
Odroda Newzi CS bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
CSM 5218. Hybrid bol vyšľachtený firmou Caussade Semences, Francúzsko.
Newzi CS je veľmi skorý hybrid s FAO asi 220, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 20,2 t/ha, čo je 104,7 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 48,2 %. Úrodou suchých šúľkov 8,51 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o 8,7 %.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 59,7 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
159
NK Eagle
Odroda NK Eagle bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
NX 17086. Hybrid bol vyšľachtený firmou Syngenta Crop Protection AG, Švajčiarsko.
NK Eagle je skorý hybrid s FAO asi 280, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp. Farba
korunky je žltá, šúľok je dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a LG 23.07. Sušinu zrna má 73,6 %, čo je
viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 12,83 t/ha, čo je 116,1 % na
priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,6 %.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
NK Lagor
Odroda NK Lagor bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
NX 0725. Hybrid bol vyšľachtený firmou Syngenta Crop Protection AG, Švajčiarsko.
NK Lagor je veľmi skorý hybrid s FAO asi 200, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý.
Farba korunky je žlto-oranžová, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 19,6 t/ha, čo je 101,6 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 51,0 %. Úrodou suchých šúľkov 9,16 t/ha tiež prekonáva kontrolné hybridy.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 59,3 t/ha, čím prevyšuje o 4,4 % priemernú
úrodu kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
NK Sigmund
Odroda NK Sigmund bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením NX 10126. Hybrid bol vyšľachtený firmou Syngenta Crop Protection AG, Švajčiarsko.
NK Sigmund je skorý hybrid s FAO asi 260, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý. Farba
korunky je žlto-oranžová, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Arrigo. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,1 t/ha, čo je 103,4 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 55,3 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu suchých šúľkov 10,04 t/ha.
Úrodou zelenej hmoty 65,7 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o 10,8 %.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
Orbit
Odroda Orbit bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
NX 17126. Hybrid bol vyšľachtený firmou Syngenta Crop Protection AG, Švajčiarsko.
Orbit je skorý hybrid s FAO asi 230, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý. Farba korunky
je žlto-oranžová, šúľok je stredne dlhý.
160
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Arrigo. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 22,3 t/ha, čo je 109,3 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 57,8 %. Úrodou suchých šúľkov 10,40 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o 1,8 %.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 71,3 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
Pandoso
Odroda Pandoso bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2006 - 2008 pod označením
SL4513. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatbau Linz, Rakúsko.
Pndoso je stredne neskorý hybrid s FAO asi 370, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je konský
zub. Farba korunky je žltá, šúľok stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3355 a Evelina. Sušinu zrna má vyššiu ako
priemer kontrolných hybridov. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,74 t/ha, čo je 100,3 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 1,5 %.
Odporúčaná hustota porastov je 65 000 rastlín na ha.
PR35F36
Odroda PR35F36 bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v roku 2008 pod označením
X7M309E. Hybrid bol vyšľachtený firmou Pioneer Overseas Corporation, USA.
PR35F36 j neskorý hybrid s FAO asi 440, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp. Farba
korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3475, DK 537 a PR37F73. Sušinu zrna má
68,8 %, čo je menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 13,92 t/ha,
čo je 102,5 % na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín
dosiahlo 1,7 %.
Odporúčaná hustota porastov je 70 000 rastlín na ha.
PR37F80
Odroda PR37F80 bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v roku 2008 pod označením
X8N611E. Hybrid bol vyšľachtený firmou Pioneer Overseas Corporation, USA.
PR37F80 je neskorý hybrid s FAO asi 400, určený pre pestovanie na zrno. Hybrid je deklarovaný ako
waxy čiže sa jedná o voskovú kukuricu vhodnú na výrobu amylopektínu. Typ zrna je medzityp až konský
zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý až dlhý.
Sušinu zrna má 70,1 %, čo je menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú
úrodu 13,87 t/ha. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 1,7 %.
Odporúčaná hustota porastov je 70 000 rastlín na ha.
161
PR37F81
Odroda PR37F81 bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v roku 2008 pod označením
X8N610T. Hybrid bol vyšľachtený firmou Pioneer Overseas Corporation, USA.
PR37F81 je genetická modifikácia hybridu PR37F73 s génom MON-00810-6 proti víjačke kukuričnej
s FAO asi 400, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je
stredne dlhý až dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy KWS 2376 a PR37F73. Sušinu zrna pri zbere má
80,1 %, čo je viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,16 t/ha, čo
je 100,7 % na priemer kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 70 000 rastlín na ha.
PR39H93
Odroda PR39H93 bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v roku 2008 pod označením X5V301.
Hybrid bol vyšľachtený firmou Pioneer Overseas Corporation, USA.
PR39H93 je veľmi skorý hybrid s FAO asi 440, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3475, DK 537 a PR37F73. Sušinu zrna má
68,8 %, čo je menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 13,92 t/ha,
čo je 102,5 % na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín
dosiahlo 1,7 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Prosil
Odroda Prosil bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
CSM 5308. Hybrid bol vyšľachtený firmou Caussade Semences, Francúzsko.
Prosil je veľmi skorý hybrid s FAO asi 220, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,2 t/ha, čo je 109,8 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 48,8 %. Úrodou suchých šúľkov 9,23 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o 17,9 %.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 62,7 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
Prudi CS
Odroda Prudi CS bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
CSM 6317. Hybrid bol vyšľachtený firmou Caussade Semences, Francúzsko.
Prudi CS je skorý hybrid s FAO asi 230, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý. Farba
korunky je žltá, šúľok je krátky.
162
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Arrigo. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 20,8 t/ha, čo je 102,0 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 57,3 %. Úrodou suchých šúľkov 10,43 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o
2,05 %. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 65,2 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
SL Bahato
Odroda SL Bahato bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
SL3542. Hybrid bol vyšľachtený firmou KWS SAAT AG, Nemecko.
SL Bahato je skorý hybrid s FAO asi 260, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp až konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a LG 23.07. Sušinu zrna má 74,1 %, čo je
viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,46 t/ha, čo je 103,7 % na
priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 1,7 %.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
SL Devino
Odroda SL Devino bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
SL 2408. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatbau Linz, Rakúsko.
SL Devino je veľmi skorý hybrid s FAO asi 220, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je tvrdý až
medzityp. Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,2 t/ha, čo je 109,8 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 48,1 %. Úrodou suchých šúľkov 9,81 t/ha tiež prekonáva kontrolné hybridy.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 62,7 t/ha, čím prevyšuje o 10,4 % priemernú
úrodu kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
SL Enormo
Odroda SL Enormo bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením SL 1412. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatbau Linz, Rakúsko.
SL Enormo je veľmi skorý hybrid s FAO asi 230, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je medzityp.
Farba korunky je žltá, šúľok je krátky až stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy LG 3225 a Inka. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 21,5 t/ha, čo je 111,4 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 44,0 %. Úrodou suchých šúľkov 8,41 t/ha tiež prekonáva kontrolné hybridy.
Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 65,6 t/ha, čím prevyšuje o 15,5 % priemernú
úrodu kontrolných hybridov.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
163
SL Magello
Odroda SL Magello bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením SL2531. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatbau Linz, Rakúsko.
SL Magello je veľmi skorý hybrid s FAO asi 270, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je tvrdý.
Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a Anjou 245. Sušinu zrna má 73,5 %, čo je
menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,16 t/ha, čo je 106,6 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 3,8 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
SL Silvano
Odroda SL Silvano bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením SL1421. Hybrid bol vyšľachtený firmou Saatbau Linz, Rakúsko.
SL Silvano je veľmi skorý hybrid s FAO asi 240, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp.
Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý až dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a Anjou 245. Sušinu zrna má 76,3 %, čo je
viac ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,36 t/ha, čo je 108,5 % na
priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 4,2 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
ZETA250G
Odroda ZETA250G bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením TS51 II./05. Hybrid bol vyšľachtený firmou ZEAINVENT TRNAVA s.r.o.
ZETA250G je veľmi skorý hybrid s FAO asi 280, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je konský
zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a Anjou 245. Sušinu zrna má 72,7 %, čo je
menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,72 t/ha, čo je 102,4 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,2 %.
Odporúčaná hustota porastov je 90 000 rastlín na ha.
ZETA300G
Odroda ZETA300G bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením TM 481/05. Hybrid bol vyšľachtený firmou ZEAINVENT TRNAVA s.r.o.
ZETA300G je skorý hybrid s FAO asi 280, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je medzityp až
konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Danilo a LG 23.07. Sušinu zrna má 70,4 %, čo je
menej ako je priemer kontrol. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 11,68 t/ha, čo je 105,7 %
na priemer kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 2,1 %.
Odporúčaná hustota porastov je 85 000 rastlín na ha.
164
ZETA325G
Odroda ZETA325G bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod
označením TA 5347 B/05. Hybrid bol vyšľachtený firmou ZEAINVENT TRNAVA s.r.o.
ZETA325G je stredne skorý hybrid s FAO asi 300, určený pre pestovanie na zrno. Typ zrna je konský
zub. Farba korunky je žltkasto-biela, šúľok je krátky.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolný hybrid LG 23.07. Sušinu zrna má 74,7 %, čo je na úrovni
kontrolnej odrody. Za skúšobné obdobie dosiahol priemernú úrodu 10,68 t/ha, čo je 103,5 % na priemer
kontrolných hybridov. Počas skúšania percento výskytu zlomených rastlín dosiahlo 0,4 %.
Odporúčaná hustota porastov je 80 000 rastlín na ha.
ZETA350S
Odroda ZETA350S bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach v rokoch 2007 - 2008 pod označením
TAHP.17/05. Hybrid bol vyšľachtený firmou ZEAINVENT TRNAVA s.r.o.
ZETA350S je stredne neskorý hybrid s FAO asi 360, určený pre pestovanie na siláž. Typ zrna je
konský zub. Farba korunky je žltá, šúľok je stredne dlhý.
V pokusoch je porovnávaný na kontrolné hybridy Edenstar a Karacho. Hybrid dosiahol za skúšobné
obdobie priemernú úrodu suchej hmoty 19,8 t/ha, čo je 106,5 % na priemer kontrolných hybridov. Priemerná
sušina zrna k termínu bola 53,3 %. Úrodou suchých šúľkov 9,54 t/ha prekonáva kontrolné hybridy o 26,4
%. Počas skúšania dosiahol priemernú úrodu zelenej hmoty 57,0 t/ha.
Odporúčaná hustota porastov je 75 000 rastlín na ha.
Zemiak
Timea
Stredne skorá, žltošupká konzumná odroda Timea je určená na priamy konzum.
Má vysoký trs listového typu s pomerne veľkými listami. Silueta listu je uzavretá. Na kvetnom púčiku
je slabé antokyanové sfarbenie. Vrcholy stoniek nesú stredne veľké súkvetia, v ktorých sú usporiadané
biele kvety strednej veľkosti. Odroda kvitne so strednou intenzitou.
Odroda Timea má rýchlejší počiatočný rast vňate, strednú dynamiku narastania hľúz. Dlžka vegetačnej
doby je porovnateľná s odrodou Agria. Najmä v degeneračnej oblasti sa u odrody prejavila vyššia odolnosť
proti sledovaným vírusovým ochoreniam. Odolnosť proti plesni zemiakovej na vňati je stredná, na hľuzách
vyššia. Počas skúšok sa chrastavitosť obyčajná na hľuzách nevyskytovala. Výskyt koreňomora ľuľkového
bol len sporadický.
Počas štátnych odrodových skúšok odroda Timea sa vyznačovala stabilne vysokou úrodnosťou.
Podtrsom vytvára stredný počet obyčajne väčších hľúz guľatooválneho tvaru. Na povrchu s hladkou až
mierne drsnou šupkou, plytkými očkami. Farba dužiny je svetložltá. Hľuzy po uvarení majú priemernú
vnútornú kvalitu. Bola zaradená do varného typu B-BC najmä pre strednú textúru, mierne vyššiu múčnatosť,
strednú až nižšiu vlhkosť. Vôňa i chuť je prirodzená zemiaková. Hľuzy po uvarení tmavnú len pomaly.
Odroda má prirodzenú dobrú dormanciu, preto hľuzy nevyžadujú zvláštny režim skladovania.
Podľa výsledkov laboratória pre zisťovanie karanténnych patogénov odroda Timea je rezistentná proti
háďatku zemiakovému patotypu Ro1 a k rakovinovcovi zemiakovému rase D1.
165
Cibuľa kuchynská
Zlatka PK
Odroda Zlatka PK, vyšľachtená slovenskou firmou P.K.SEM s.r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením 8/NZ.
Zlatka PK je stredne skorá odroda cibule kuchynskej, určená na jarné pestovanie z priameho výsevu.
Stredne olistená rastlina má polovzpriamené listy, tmavozelenej farby so strednou intenzitou voskového
povlaku. Cibuľa je malá až stredne veľká, guľatého a priečne eliptického tvaru. Kŕčok cibule je stredne
hrubý. Tvar cibule v kŕčkovej časti je slabo zdvihnutý až okrúhly a v bazálnej časti okrúhly. Základná farba
sukníc je žltá a sfarbenie vnútorných sukníc je zelenkavé. Cibuľa má stredný počet vegetačných vrcholov
a vysoký obsah sušiny.
Odroda je vhodná na dlhodobé skladovanie.
Paprika ročná
Derma
Odroda Derma, vyšľachtená slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., Horná Potôň bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-PA/16.
Je to stredne skorá odroda papriky zeleninovej, určená na poľné pestovanie v teplejších oblastiach.
Rastliny sú stredného, vzpriameného až polovzpriameného vzrastu, s veľmi silným antokyanovým
sfarbením na úrovni kolienok, s menšími listami, tmavšej zelenej farby a ovisnutými plodmi. Dlhé plody sú
zelenej farby, úzko trojuholníkového tvaru, na priečnom priereze elipsovité až hranaté, 2-3 komorové,
s plytkou stopkovou jamkou, s ostrým ohnutým hrotom, silne vráskavým povrchom a stredne hrubým
oplodím. V botanickej zrelosti sú stredne až tmavo červené, so slabým až stredným leskom.
Zdravotný stav má veľmi dobrý. Plody sú nepálivé, vhodné na priamy konzum i konzervovanie.
Fionela
Odroda Fionela, vyšľachtená slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., Horná Potôň bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-PA/14.
Je to stredne skorá odroda papriky zeleninovej, určená na poľné pestovanie v teplejších oblastiach.
Rastliny sú stredného, vzpriameného vzrastu, bez antokyanového sfarbenia na úrovni kolienok, so
stredne veľkými listami, tmavo zelenej farby a ovisnutými plodmi. Plody sú stredne dlhé, svetlejšej zelenej
farby, trojuholníkového tvaru, na priečnom priereze hranaté, 2-3 komorové, s plytkou stopkovou jamkou,
s ostrým ojedinele ohnutým hrotom, mierne zvrásneným povrchom a strednou hrúbkou oplodia. V botanickej
zrelosti sú červené, so stredným leskom.
Zdravotný stav má veľmi dobrý. Plody sú nepálivé, vhodné na priamy konzum i konzervovanie.
166
Hela
Odroda Hela, vyšľachtená slovenskou firmou Lestra & CO, s.r.o., Nesvady bola skúšaná v štátnych
odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením Hela LST.
Je to stredne skorá až neskorá odroda papriky zeleninovej, určená na poľné pestovanie v teplejších
oblastiach.
Rastliny sú nízkeho, vzpriameného vzrastu, bez antokyanového sfarbenia na úrovni kolienok, so stredne
veľkými listami, tmavo zelenej farby a ovisnutými plodmi. Plody sú krátke, tmavozelené, splošteného
tvaru, so stredným až hlbokým zbrázdením medzi komorami, na priečnom priereze hranaté, 4 a viac komorové, s plytkou stopkovou jamkou, so stlačeným hrotom, hladkým povrchom a hrubým oplodím. V botanickej zrelosti sú tmavo červené, so silným leskom.
Zdravotný stav má veľmi dobrý. Plody sú nepálivé, vhodné na priamy konzum i konzervovanie.
Mášenka
Odroda Mášenka, vyšľachtená slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., Horná Potôň bola skúšaná
v štátnych odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-PA/12.
Je to skorá odroda papriky zeleninovej, určená na poľné pestovanie v teplejších oblastiach.
Rastliny sú stredného, vzpriameného vzrastu, s veľmi slabým až chýbajúcim antokyanovým sfarbením
na úrovni kolienok, so stredne veľkými, širšími listami, zelenej farby a ovisnutými plodmi. Plody sú dlhé až
veľmi dlhé, svetlej zelenobielej až žltej farby, trojuholníkového tvaru, na priečnom priereze hranaté, 3-4 komorové, so stredne hlbokou stopkovou jamkou, s ostrým hrotom, mierne až silne vráskavým povrchom
a stredne hrubým oplodím. V botanickej zrelosti sú stredne červené, so stredným až silným leskom.
Zdravotný stav má veľmi dobrý. Plody sú nepálivé, vhodné na priamy konzum i konzervovanie.
Tonka
Odroda Tonka, vyšľachtená slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., Horná Potôň bola skúšaná v štátnych odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-PA/15.
Je to skorá odroda papriky zeleninovej, určená na poľné pestovanie v teplejších oblastiach.
Rastliny sú malého, polovzpriameného vzrastu, so stredne silným antokyanovým sfarbením na úrovni
kolienok, so stredne veľkými, širšími listami, zelenej farby a ovisnutými plodmi. Dlhé plody sú stredne
zelenej farby, trojuholníkového tvaru, na priečnom priereze hranaté, 2-3 komorové, s plytkou až stredne
plytkou stopkovou jamkou, s ostrým hrotom, mierne vráskavým povrchom a stredne hrubým oplodím.
V botanickej zrelosti sú tmavo červené, so stredným až silným leskom.
Zdravotný stav má veľmi dobrý. Plody sú nepálivé, vhodné na priamy konzum i konzervovanie.
Tosinka
Odroda Tosinka, vyšľachtená slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., Horná Potôň bola skúšaná
v štátnych odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-PA/13.
167
Je to skorá odroda papriky zeleninovej, určená na poľné pestovanie v teplejších oblastiach.
Rastliny sú stredného, vzpriameného vzrastu, s veľmi slabým antokyanovým sfarbením na úrovni kolienok, so stredne veľkými zelenými listami a ovisnutými plodmi. Plody sú stredne dlhé, svetlej zelenobielej
farby, trojuholníkového tvaru, na priečnom priereze hranaté až kruhové, 2-3 komorové, s veľmi plytkou
stopkovou jamkou, s ostrým hrotom, mierne vráskavým povrchom a stredným až hrubým oplodím. V botanickej zrelosti sú červenej farby stredne lesklé.
Zdravotný stav má veľmi dobrý. Plody sú nepálivé, vhodné na priamy konzum i konzervovanie.
Varuna
Odroda Varuna, vyšľachtená slovenskou firmou Novosev s.r.o., Nové Zámky bola skúšaná v štátnych
odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením Rava.
Je to stredne skorý hybrid papriky zeleninovej, určený na poľné pestovanie v teplejších oblastiach.
Rastliny sú stredného vzpriameného vzrastu, so stredným antokyanovým sfarbením na úrovni kolienok,
stredne veľkým listom, svetlo zelenej farby a ovisnutými plodmi. Dlhé plody sú žltej farby, trojuholníkového
tvaru, na priečnom priereze hranaté, 2-3 komorové, s plytkou stopkovou jamkou, s ostrým hrotom, hladkým povrchom a hrubým oplodím. V botanickej zrelosti sú stredne červenej farby, so silným leskom.
Zdravotný stav má veľmi dobrý. Plody sú nepálivé, vhodné na priamy konzum i konzervovanie.
Uhorka siata - nakladačka
Jana LST
Odroda Jana LST, vyšľachtená slovenskou firmou LESTRA & CO. s.r.o., bola skúšaná v štátnych
odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008
Rastliny stredného vzrastu, so stredne dlhými až dlhými internódiami, so stredne veľkými, stredne až
tmavo zelenými listami, kvitnú samčími aj samičími kvetmi v rovnakom pomere. Plody sú vretenovitého
tvaru, so špicatým kvetným koncom a tupým stopkovým koncom, stredne zelenej farby, so stredným
mramorovaním, s hrubou riedkou bradavičnatosťou a bielymi ostňami; (majú pomer dĺžky k šírke 3,2:1).
Patrí medzi stredne skoré, hybridné odrody, vhodné na pestovanie v teplých uhorkárskych oblastiach.
Zdravotný stav má dobrý.
Kirit
Odroda Kirit, vyšľachtená slovenskou firmou LESTRA & CO. s.r.o., bola skúšaná v štátnych
odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008.
Rastliny stredného vzrastu, so stredne dlhými internódiami, s malými až stredne veľkými, s tmavo
zelenými listami, kvitnú samčími aj samičími kvetmi v rovnakom pomere. Plody sú stredne dlhé až dlhé,
vretenovitého tvaru, so špicatými koncami, stredne až tmavo zelenej farby, so stredným mramorovaním,
s hustou jemnou bradavičnatosťou a bielymi ostňami, (majú pomer dĺžky k šírke 3,18:1).
168
Patrí medzi skoré až stredne skoré, hybridné odrody, vhodné na pestovanie v teplých uhorkárskych
oblastiach. Zdravotný stav má dobrý.
Uhorka siata - šalátová
Evička
Odroda, hybrid Evička, vyšľachtená slovenskou firmou LESTRA & CO. s.r.o., bola skúšaná v štátnych
odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008.
Skorá, partenokarpická geneticky nehorká hybridná odroda. Rastliny sú silného vzrastu, s veľkými,
stredne zelenými listami, kvitne takmer výlučne samčími kvetmi. Stredne dlhé plody sú valcovitého tvaru,
s tupým kvetným koncom a prevažne špicatým stopkovým koncom, tmavo zelenej farby, s riedkou bradavičnatosťou (majú pomer dĺžky k šírke 4,6:1).
Vhodná je na rýchlené pestovanie. Zdravotný stav má dobrý.
Rajčiak jedlý
Adyzel
Hybrid Adyzel, vyšľachtený slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., bol skúšaný v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-RA/8.
Adyzel je indeterminantný, stredne skorý hybrid, určený na pestovanie v krytých priestoroch.
Listy má tmavozelené, dlhé a široké, poloovisnuté, členenie čepele je dvojito perovito zložené, súkvetie
prevažne jednoduché. Stopky plodov sú dlhé a majú kolienko. Plod je stredný až veľký, na pozdĺžnom
priereze slabo sploštený so slabým rebrovaním pri stopke. Na priečnom priereze okrúhly, na vrchole
plochý, prevažne 2 až 3 komorový. Farba nezrelého plodu je svetlo zelená, bez žíhania. Farba zrelého
plodu i dužiny je červená. Plod má pevnú dužinu so stredným obsahom sušiny.
Je určený hlavne na priamy konzum.
Alojza
Odroda Alojza, vyšľachtená slovenskou firmou LESTRA & CO. s.r.o., bola skúšaná v štátnych
odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením Miriam LST.
Alojza je indeterminantná, stredne skorá odroda rajčiaka kolíkového - hobby typ, určená na pestovanie
v skleníkoch i vo voľnej pôde.
Listy má stredne zelené, stredne veľké, poloovisnuté, členenie čepele je dvojito perovito zložené,
súkvetie prevažne vetvené. Stopky plodov sú stredne dlhé a majú kolienko. Plod je veľmi malý, na pozdĺžnom
priereze vajcovitý bez rebrovania pri stopke, na priečnom priereze okrúhly, na vrchole plochý, prevažne
2-3 komorový. Farba nezrelého plodu je svetlo zelená, so stredne zeleným žíhaním. Farba zrelého plodu
i dužiny je oranžová. Plod má mäkkú dužinu s vysokým obsahom sušiny.
Je určená hlavne na priamy konzum.
169
Bovita
Odroda Bovita, vyšľachtená slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-RA/10.
Bovita je determinantná, stredne skorá odroda rajčiaka kríčkového, určená na poľné pestovanie pre
priamy konzum aj priemyselné spracovanie.
Listy má tmavozelené, dlhé a široké, poloovisnuté, členenie čepele je dvojito perovito zložené, súkvetie
prevažne jednoduché. Kolienko stopky chýba. Plod je stredný až veľký, na pozdĺžnom priereze obdĺžnikovitý, bez rebrovania pri stopke. Na priečnom priereze okrúhly, na vrchole plochý, prevažne 2 až 3
komorový. Farba nezrelého plodu je stredne zelená, bez žíhania. Farba zrelého plodu i dužiny je červená.
Plod má stredne pevnú dužinu so stredným obsahom sušiny.
Danuša
Odroda Danuša, vyšľachtená slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-RA/11.
Danuša je determinantná, stredne skorá odroda rajčiaka kríčkového, určená na poľné pestovanie pre
priamy konzum aj priemyselné spracovanie.
Listy má tmavozelené, dlhé a široké, poloovisnuté, členenie čepele je dvojito perovito zložené, súkvetie
prevažne jednoduché. Stopky plodov sú krátke a majú kolienko.
Plod je stredne veľký, na pozdĺžnom priereze obrátene vajcovitý, so slabým rebrovaním pri stopke.
Na priečnom priereze okrúhly, na vrchole plochý až zahrotený, prevažne 2 až 3 komorový. Farba nezrelého
plodu je svetlo zelená, so strednou intenzitou žíhania. Farba zrelého plodu i dužiny je červená. Plod má
stredne pevnú dužinu so stredným obsahom sušiny.
Dominika
Hybrid Dominika, vyšľachtený slovenskou firmou LESTRA & CO. s.r.o., bol skúšaný v štátnych
odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením Ester LST.
Dominika je determinantný, stredne skorý hybrid, určený na pestovanie v skleníkoch, s väčším počtom
súkvetí na hlavnej osi.
Listy má tmavozelené, stredne veľké, poloovisnuté, členenie čepele je dvojito perovito zložené, súkvetie
prevažne jednoduché. Stopky plodov sú dlhé a majú kolienko. Plod je veľký, na pozdĺžnom a priečnom
priereze okrúhly so slabým rebrovaním pri stopke. Na vrchole plochý, prevažne 3 až 4 komorový. Farba
nezrelého plodu je stredne zelená, bez žíhania. Farba zrelého plodu i dužiny je červená. Plod má pevnú
dužinu s nízkym obsahom sušiny.
Je určený hlavne na priamy konzum.
Linet
Hybrid Linet, vyšľachtený slovenskou firmou LESTRA & CO. s.r.o., bol skúšaný v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením Linet LST.
170
Linet je indeterminantný, stredne skorý hybrid, určený na pestovanie v skleníkoch. Listy má tmavozelené,
stredne veľké, poloovisnuté, členenie čepele je dvojito perovito zložené, súkvetie prevažne jednoduché.
Kolienko stopky chýba. Plod je veľký, na pozdĺžnom priereze slabo sploštený so slabým rebrovaním pri
stopke. Na priečnom priereze okrúhly, na vrchole plochý, prevažne 3-4 komorový. Farba nezrelého
plodu je stredne zelená, bez žíhania. Farba zrelého plodu i dužiny je červená. Plod je veľmi pevný, so
stredným obsahom sušiny.
Je určený hlavne na priamy konzum.
Žiara PK
Odroda Žiara PK, vyšľachtená slovenskou firmou P.K.SEM s.r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením R 1/06.
Žiara PK je determinantná, stredne skorá odroda rajčiaka kríčkového, určená na poľné pestovanie
pre priamy konzum aj priemyselné spracovanie.
Listy má stredne zelené, dlhé a široké, poloovisnuté, členenie čepele je dvojito perovito zložené, súkvetie
prevažne jednoduché. Stopky plodov sú stredne dlhé a majú kolienko. Plod je veľký, na pozdĺžnom aj
priečnom priereze okrúhly, so slabým rebrovaním pri stopke. Na vrchole plochý, prevažne 3 až 4 komorový.
Farba nezrelého plodu je svetlo zelená, bez žíhania. Farba zrelého plodu i dužiny je červená. Plod má
pevnú dužinu so stredným obsahom sušiny.
Žofka
Hybrid Žofka, vyšľachtený slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., bol skúšaný v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008, pod pracovným označením HP-RA/9.
Žofka je indeterminantný, stredne skorý hybrid, určený na pestovanie v krytých priestoroch. Listy má
stredne zelené, dlhé a široké, poloovisnuté, členenie čepele je dvojito perovito zložené, súkvetie prevažne
jednoduché. Stopky plodov sú dlhé a majú kolienko.
Plod je stredne veľký, na pozdĺžnom priereze sploštený, so stredným rebrovaním pri stopke. Na
priečnom priereze okrúhly, na vrchole preliačený až plochý, prevažne 3-4 komorový. Farba nezrelého
plodu je svetlo zelená, s malým rozšírením svetlozelených "ramien" žíhania. Farba zrelého plodu i dužiny je
červená. Plod má pevnú dužinu s vysokým obsahom sušiny.
Je určený hlavne na priamy konzum.
171
Baklažán
Lukas
Odroda Lukas, vyšľachtená slovenskou firmou LESTRA & CO. s.r.o., bola skúšaná v štátnych
odrodových skúškach na DUS v rokoch 2007-2008.
Skorá až stredne skorá odroda, kvitne stredne purpurovými kvetmi. Rastliny sú stredne vysokého
vzrastu, vzpriamené so stredne plstnatou stonkou a veľkými, svetlými až stredne zelenými listami. Má
stredne veľké plody, obrátenovajcovitého tvaru, malou až strednou jazvou po čnelke a veľkým kalichom.
Plody sú silne lesklé, fialovej farby, s nazelenalou dužinou.
Zdravotný stav má dobrý. Je vhodná na pestovanie v najteplejších oblastiach.
Kukurica siata cukrová
Alojzia
Odroda Alojzia, vyšľachtená slovenskou firmou AGRISEL, s.r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008 pod pracovným označením Apolena.
Je to skorý, trojlíniový hybrid supersladkej kukurice cukrovej. Nízke až veľmi nízke rastliny majú
stredne dlhé šúľky, veľmi hrubé, cylindrického tvaru, s malým až stredným počtom radov zŕn. Zrno je žlto
oranžovej farby.
Zdravotný stav má dobrý. Je vhodná na pestovanie v kukuričnej, repnej a teplejších častiach
zemiakárskej výrobnej oblasti.
Odporúčaná hustota porastu 60 000 - 65 000 rastlín na ha.
Ombra
Odroda Ombra, vyšľachtená slovenskou firmou Zelseed spol. s r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008 pod pracovným označením Ombra.
Stredne neskorý až neskorý, dvojlíniový hybrid sladkej kukurice cukrovej. Stredne vysoké rastliny,
majú dlhé šúľky, hrubé až veľmi hrubé, cylindrického tvaru, s veľkým počtom radov zŕn. Zrno je žltej
farby. Nasadenie šúľka na rastline je stredné.
Zdravotný stav má dobrý. Je vhodná na pestovanie v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.
Odporúčaná hustota porastu 57 000 - 65 000 rastlín na ha.
172
Kukurica siata pukancová
Alexej
Odroda Alexej, vyšľachtená slovenskou firmou AGRISEL, s.r.o., bola skúšaná v štátnych odrodových
skúškach na DUS v rokoch 2007-2008 pod pracovným označením Aramis.
Alexej je neskorý (FAO 380), dvojlíniový hybrid kukurice pukancovej. Veľmi vysoké rastliny, majú
stredne dlhé šúľky, tenké až stredne hrubé, kónicko-cylindrického tvaru, so stredne veľkým počtom
radov zŕn. Hybrid má tmavočervené drobné zrno. Nasadenie šúľka na rastline je veľmi vysoké.
Hybrid je vhodný na pukance i na výrobu merkantilu pre drobnochovateľov.
173
Zoznam adries žiadateľov, udržiavateľov a ich splnomocnených zástupcov pre SR
1.
A.C.H. Zaden Shop spol. s r.o., Meštianska 2300/4, 945 01 Komárno, SK
2.
Agrártudományi Egyetem, H-Gödöllő, HU
3.
Kertimag Kft., Rottenbiller u. 33, 1077 Budapest, HU
4.
Agrico B.A., P. O. Box 70, 8300 AB Emmeloord, NL
5.
Akademia rolnicza, Warszawa, PL
6.
RNDr. Juraj Tárnok – Agritar, Dunajský rad 18, 945 04 Komárno, Nová Stráž, SK
7.
Svalöf Weibull AB, S-268 81 Svalöf, SE
8.
Barenbrug Holland B.V., Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout Gld, NL
9.
Bláha V., Libovice, 273 79 Tuřany u Slaného, CZ
10.
Čejka Gustáv, Ševčenkova 17/36, 850 10 Bratislava, SK
11.
C.S.I.O.S., B-dul Marasti 61, P.O.Box 32-35, 71329 Bucharest- Sector 1, RO
12.
Carl Sperling Co., Postfach 2640, D-2120 Lüneburg, DE
13.
Carneau Freres, rue Leon Rudent, 59310 Orchies, FR
14.
Plant Research International B.V., Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen, NL
15.
Primera s.r.o., Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo, SK
16.
Černý Ladislav, Doc. Dr., Čejetice 121, 293 01 Mladá Boleslav, CZ
17.
CPB Twyford Ltd., Church Street, Thriplow, Nr. Royston, Hertfordshire SG8 7RE, UK
18.
Florimond Desprez Veuve et Fils, BP 41, F-59242 Cappelle en Pevele, FR
19.
Dymeš J., č. 12, 503 66 Káranice, CZ
20.
21.
Eidgenossische Forschunganstalt für Landwirt., Pflanzenbau, Zürich-Reckenholz, 8046 Zürich, CH
FINAGRO spol. s r.o., Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava, SK
22.
Erfurter Saatgut GmbH, Rudolfstadterstr. 19, 5840 Erfurt, DE
23.
Eurovert Obtantion, DK
24.
F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 1197, 29293 Bergen, DE
25.
Fabre, 15, rue de Brissac, 49044 Angers Cedex, FR
26.
Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG, Postfach 104, 4150 Krefeld 11, DE
27.
Briedik Dušan, Ing., Bosniacka 56, 917 05 Trnava - Modranka, SK
28.
Procosem S.A., Domaine du Chaumoy, Le Subdray, La Chapelle-Saint-Ursin 18570, FR
29.
GDFVA, H-Fertöd, HU
31.
Legumen v.o.s., Jozefská 14, 921 01 Piešťany, SK
32.
Gyümölcs- és Disznövénytermesztési Kutató Rt., Park u. 2, 1223 Budapest, HU
33.
Hansens A., Amagerfro A/S, Torslundejev 117, P.O.Box 3, 2630 Tastrub, DK
34.
Harris Moran Seed Company, 1832 Garrity Blud., Nampa, Idaho 83687, US
35.
Vandenberg Naaldwijk, NL
174
36.
Heidesand Raiffeisen-Warengenossenschaft eG, Am Bahnhof 1, 2725 Brockel, DE
37.
JMC seed, s.r.o., Považská 18, 940 01 Nové Zámky, SK
38.
Bakker Brothers, b.v., Oostelijke Randweg 12, 1723 LH Noor-Scharwoude, NL
39.
IG Saatzucht, Nussbaumstrasse 14, München, DE
40.
Hagymakutató Állomás, Vásárhelyi út 89, Makó 6900, HU
41.
Institute of Field and Vegetable Crops, M. Gorkog 30, 21000 Novi Sad, RS
42.
Institute of Agriculture, 4000 Plovdiv, BG
43.
Institut de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice, com. Fundulea, jud.Calarasi, RO
44.
C. Meijer B.V., P.O. Box 1, Stationsweg 18a, 4416 ZG Kruiningen, NL
45.
Kozman, J., Ohradní 833, 141 00 Praha 4, CZ
46.
Kučera, J., Šlechtitelská stanice Kostelec u Křížku, 25168 Štiřín, CZ
47.
Kuhn & Co. International B.V., P.O.Box 99, 5250 AB Vlijmen, NL
48.
KWS Semena, s.r.o., 900 65 Záhorská Ves 39, SK
49.
Sempra, ŠS Dětenice, 507 24 Dětenice, CZ
50.
Limagrain Genetics Grandes Cultures S.A., B.P. 115, 63203 Riom Cedex, FR
51.
Louda Otto, Střížovice 17, 463 45 Pěnčín, CZ
52.
Ing. Mikuláš Szabó, Lotyšská 50, 821 06 Bratislava, SK
53.
Kováčik Peter, Ing., Pod Fialkou 8, 150 00 Praha 5, CZ
54.
Central Agricultural Office, Keleti Károly u. 24, 1024 Budapest, HU
55.
Mommersteeg International B.V., P.O.Box 1, 5250 AA Vlijmen, NL
56.
N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Ges.m.b.H., Meiers 25, A-3841 Windigsteig, AT
57.
LIMAGRAIN SLOVENSKO s.r.o., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, SK
58.
Poljoprivredni institut, Južno Predgrade 17, 31 000 Osijek, HR
59.
Ing. Vincent Iványi-AGRISEM, Drevená 766/1, 924 01 Galanta, SK
60.
Saatbau Linz, Schirmerstrasse 19, A-4021 Linz, AT
61.
Nickerson Zwaan B.V., Schanseind 27, 4921 PM Made (P.O. Box 28, 4920 AA Made), NL
62.
NIIZ, Kijev, UA
63.
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans - Georg Lembke KG, Hohenlieth, 24363 Holtsee, DE
64.
Agromarkt V.M., s.r.o., Železničná 93, 932 01 Veľký Meder, SK
65.
Engo, s.r.o., Spartakovská 39, 917 00 Trnava, SK
66.
Agrotrans spol. s r.o., Agátový rad 1, 931 01 Šamorín, SK
67.
Oseva Agro, spol. s r.o., Přízová 8 - 10, 657 92 Brno, CZ
68.
St. Long Asthon, UK
69.
Agritec, Výzkum, šlechtění a služby spol. s r.o., Zemědělská 16, 787 01 Šumperk, CZ
70.
Oseva Praha s.p., Výzkumný ústav olejnin, Purkyňova 6, 746 01 Opava, CZ
175
71.
Výzkumný ústav pícninářský s.r.o., 664 41 Troubsko, CZ
72.
P. H. Petersen Saatzucht, Postfach 6, 249 76 Lundsgaard, DE
73.
PetoSeed GmbH, Kampweg 6, 37124 Rosdorf, DE
74.
PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o., Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda, SK
75.
Státní statek Zbraslav nad Vltavou, stř. Lahovice, Praha 5, CZ
76.
Presto, spol s r.o., Dlhé Diely I/17a, 841 05 Bratislava, SK
77.
Probstdorfer Saatzucht GmbH, Parkring 12 Postfach 592, 1011 Wien, AT
78.
Ing. Vladimír Šmajstrla CSc. - GRASRENOV, Braneckého 2, 949 01 Nitra, SK
79.
Semená JK, Vihorlatská 13, 949 01 Nitra, SK
80.
Raps GbR, Saatzucht Lundsgaard, Lundsgaarder Weg 1, D-24977 Grundhof, DE
81.
Šedivá s.r.o., Tolstého 2, 811 02 Bratislava, SK
82.
Lepeška Jaroslav, Břasy č.50, 338 25 Břasy- Vranov, CZ
83.
Oseva, Výzkumní ústav bramborářský, Dobrovského 2366, 580 03 Havlíčkův Brod, CZ
84.
Saatzucht Hans Lembke, Inselstrasse 15, 239 99 Malchow - Poel, DE
85.
Saint-Jeannet Lasserre, B.P. 4043, 31029 Toulouse, FR
86.
Kartoffelzucht Böhm Inh. Gebr. Böhm KG, Wulf-Werum Str.1, P.O.Box 1380,
21337 Lüneburg, DE
87.
Schaeffer J., Mandelring 211, 6730 Neustadt 13, DE
88.
Seed Division Agriculture Canada, Ottawa, K1A 0C6 Ontario, CA
89.
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV a.s., Bučany 591, 919 28, SK
90.
SLOVOSIVEX a.s., Štúrova 33, 040 01 Košice, SK
91.
SELGEN - Slovakia, spol. s r.o., Drevená 766/01, 924 01 Galanta, SK
92.
Ekoung spol. s r.o., Dukelská 33, 079 01 Veľké Kapušany, SK
93.
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s., Prievidzská 53, 972 01 Bojnice, SK
94.
Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 11, 831 03 Bratislava, SK
95.
Herbaton, s.r.o., 053 02 Klčov 28, SK
96.
Semex spol. s r.o., 900 50 Kráľova pri Senci, SK
97.
C. F. Wentzel und C. S. Wentzel, Haupstrasse 30, 06179 Teutschenthal, DE
98.
Výskumno-šľachtiteľská stanica s.r.o., 922 08 Veselé pri Piešťanoch 377, SK
99.
Šľachtenie a výroba semien spol. s r.o., 930 41 Kvetoslavov, SK
100. Výskumný ústav zeleninársky s.r.o., Andovská 6, 940 01 Nové Zámky, SK
101. PD Diakovce, 925 81 Diakovce, SK
102. Nešťák Augustín, č. 23, 919 29 Malženice, SK
103. ZEAINVENT a.s., Nová 18/6701, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, SK
104. Sempra Praha a.s., U Topíren 2/860, 170 41 Praha 7, CZ
176
105. Rakovan Jozef, Ing., Damborského 6, 840 01 Bratislava, SK
106. Serasem, 10-12 rue Roger Lecerf, 5894 Premesques, FR
107. SESVANDERHAVE International B.V. organizačná zložka, Dlhá 66, 949 01 Nitra, SK
108. Slovak International Tabak a.s., VVP Báb, 951 34 Báb, SK
109. Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky, a.s., Levočské Lúky 2, 054 01 Levoča, SK
110. VŠÚZ-Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s., Popradská 518,
059 52 Veľká Lomnica, SK
111.
Koronč spol. s r.o., ŠS Nová Koronč 1083/1, 075 01 Trebišov, SK
112. Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a.s., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, SK
113. HORDEUM s.r.o., Nový Dvor 1052, 925 21 Sládkovičovo, SK
114. Š - Capsicum, J. Šipoš ml., Hlavná 70, 946 55 Pribeta, SK
115. ISTROPOL SOLARY a.s., 930 13 Horné Mýto 267, SK
116. Seedstar spol. s r.o., Dolná 1054, 927 00 Šaľa, SK
117. State Variety Testing Commission, Slivnitza 220, 1040 Sofia, BG
118. Stredné odborné učilište poľnohospodárske, 987 01 Poltár, SK
119. Pannon Agrártudományi Egyetem Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Napraforgó u. 1,
7095 Iregszemcse, HU
120. Takii Kyoto, JP
121. Tanzi Armando, IT
122. TS Seeds, P.O.Box 263, 3340 AG Ambacht, NL
123. Tumlíř B.,Ing., Předboj 1, 250 72 Kojetice u Prahy, CZ
124. Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 600 00 Brno, CZ
125. Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 16, 041 54 Košice, SK
126. Urban Josef, 664 00 Želešice, CZ
127. Ústav experimentální botaniky, Na Pernikářce 15, 160 00 Praha 6, CZ
128. Van Waveren-Pflanzenzucht GmbH, Postfach 3942, 3400 Göttingen, DE
129. Vesa Velhartice a.s., 341 42 Kolinec, CZ
130. Advanta Seeds UK Ltd., Boston Road, Sleaford, Lincs, NG34 7HA, UK
131. Vysočina Vyklantice a.s., Šlechtitelská stanice, 394 27 Vyklantice, CZ
132. Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6, CZ
133. Vysoká škola zemědělská, Mendeleum, 691 44 Lednice na Moravě, CZ
134. Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav rastlinnej výroby, príspevková
organizácia, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, SK
135. Chmelařský institut spol. s r.o., Kadaňská 25, 438 46 Žatec, CZ
136. Kobza František, Prof., Brněnská 86, 722 36 Olomouc, CZ
177
137. Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Kouřimská 17, 130 00 Praha 3, CZ
138. Výzkumný ústav rostliné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, CZ
139. Welsh Plant Breeding Station, plas Gogerddan, Nr. Aberystwyth, SY23 3EB Dyfed, UK
140. TRIANA, spol. s r.o., Bartókova 6, 811 06 Bratislava, SK
141. Zeainvent a.s., Trstínska 1, 917 52 Trnava, SK
142. Zöldsegtermesztési Kutató Intézet Rt., Mészöly Gyula u.6, 6000 Kecskemét, HU
143. HZPC Holland B.V., Edisonweg 5, 8501 XG Joure (P.O. Box 88, 8500 AB Joure), NL
144. Zelder B.V., Postbus 26, 6590 AA Gennep, NL
145. Hybro GbR Saatzucht Langenbrücken, 7525 Bad Schönborn 2, DE
146. SHR Antoniny, SHR Szymanuv, PL
147. Vatter, Bern, CH
148. Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Ústav trávnych porastov a horského
poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica, SK
149. Deutsche Saatgut GmbH, am Treptower Park 2830, 011 93 Berlin, DE
150. Sempra, Šlechtitelská stanice, 511 01 Turnov, CZ
151. Öntözési Kutató Intézet, Szabadság u. 2, 5540 Szarvas, HU
152. Laboulet Semences, Route dí Abbeville, BP 5, 802 70 Airaines, FR
153. ÚKZÚZ HOZ, 664 43 Želešice, CZ
154. VŠÚO, 507 51 Holovousy v Podkrkonoší, CZ
155. ÚKZÚZ HOZ, 252 29 Dobřichovice, CZ
156. ŠSV s.r.o., 691 06 Velké Pavlovice 565, CZ
157. ŠSV s.r.o., 687 37 Polešovice 634, CZ
158. Firma Michlovský, 691 03 Rakvice 818, CZ
159. VÚRV Praha - Ruzyně, Výzkumní stanice vinařská, 267 18 Karlštejn, CZ
160. ŠSP Brno, ŠS Znojmo, 669 01 Znojmo-Vrbovec, CZ
161. ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, SK
162. Botanický ústav ČSAV, 252 43 Průhonice u Prahy, CZ
163. Royal Sluis, Postbox 22, 1600 AA Enkhuizen, NL
164. Cezea - šlechtitelská stanice a.s., 696 14 Čejč, CZ
165. Semo spol. s r.o., 798 17 Smržice, CZ
166. L. Daehnfeldt A/S, Postbox 185, 5100 Odense, DK
167. Nunhems Netherlands BV, P.O. Box 4005, 6080 AA, Haelen, NL
168. Asgrow Vegetable Seeds, Kalamazoo 7000 Portage Road, Michigan 49 001, US
169. Seva Flora spol s r.o., Mikulovská 366, 691 42 Valtice, CZ
170. Šlechtitelská stanice Hladké Životice s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice, CZ
171. Rijk Zwaan B.V., Burgemeester Crezeelaan 40, Postbus 40, De Lier 2678, NL
178
172. Bejo Zaden B.V., Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, NL
173. Syngenta Seeds AB, Box 302, 261 23 Landskrona, SE
174. Sativa Keřkov a.s., Dobrovského 3538, 580 03 Havlíčkův Brod, CZ
175. HBV für Wein und Obstbau, Weiner str.74, 3400 Klosterneuburg, AT
176. Enza Zaden B.V., Postbox 7, 1600 AA Enkhuizen, NL
177. De Ruiter Seeds, P.O. Box 1050, Leeuwenhoekweg 52, 2660 BB Bergschenhoek, NL
178. Agri - Vanderhave, Postfach 1121, 353 01 Grunberg, DE
179. Křivský a spol., šlechtění a semenářství zelenin, 538 03 Klešice - p. Heřmanův Městec, CZ
180. Quedlinburger Saatgut GmbH, Erwinbauer Strasse, 06484 Quedlinburg, DE
181. Rossen Seeds B.V., P.O. Box 91, 1600 AB Enkhuizen, NL
182. Syngenta Seeds B.V., Westeinde 62, P.O.BOX 2, 1600 AA Enkhuizen, NL
183. Karol Nagy, Ing., Mliečany 24, 929 01 Dunajská Streda, SK
184. Pure Seed Testing Inc., P.O. Box 449, Hubbard, OR 97032, US
185. DLF Trifolium A/S, NY Ostergrade 9, 4000 Roskilde, DK
186. Breederf KFT, 2040 Budaors, Liliem 15/A, Budapešť, HU
187. PRIVEMA, spol. s r.o., Dunajská 1794/117, 932 01 Veľký Meder, SK
188. MTA Mezőgazdasági Kutató Intézete, Brunszvik út 2, 2462 Martonvásár, HU
189. Den Hartigh B.V., Vaartweg 44, 8311 AA Espel, NL
190. Saka – Ragis Pflanzenzucht GBR, Kielortallee 9, 20144 Hamburg, DE
191. Intersnack Slovensko a.s., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, SK
192. Germicopa SAS, 1 allée Loeiz Herricu, 29334 Quimper Cedex, FR
193. G.A.E., Rue de Riviere, 91720 Maisse, FR
194. Delitzsch Pflanzenzucht GmbH, Postfach 1294, 29297 Bergen, DE
195. Vetőmag Kereskedőház RT, NNKI, Szentes, HU
196. Larsen Seeds, Cikorievej 68A, 5220 Odense, DK
197. Stokes Seeds INC., Box 548, Bufallo, NY, 14240-0548, US
198. Jomobel NV, Bosstraat 85, 3545 Halen, BE
199. Nagy István, Dózsa Gy.u.63, 5745 Dombivatos, HU
200. Vilora, Oravec Viliam Ing., Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa, SK
201. Plant Select s.r.o., Hrubčice 111, 798 21 Bedihošť, CZ
202. Selgen a.s., Jankovcova 18, 170 37 Praha 7 - Holešovice, CZ
203. PBI Cambridge, The Maris Centre, 150 Hauxton Road, Trumpington, CB2 2LQ, Cambridge, UK
204. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Pionierska 15,
831 02 Bratislava, SK
205. The Regents of University of California, 1111 Franklin Street 12th Floor-Oakland
CA 94607-5200, US
179
206. Danko Hodowla Roslin Sp. z o. o., Choryň, 64005 Racot, PL
207. ZDHAR Malyszyn, ul. Mysliborska 81, 66 400 Gorzów Wlkp, PL
208. Zemědelský výzkumný ústav Kroměříž spol. s r.o., Havlíčkova 2787, 767 41 Kroměříž, CZ
209. Advanta Seeds B.V., P.O.Box 1, Dijkwelsestraat 70, 4420 AA Kapelle, NL
210. Elita, Semenářská a.s., Cupákova 4a, 621 00 Brno, CZ
211. Záhradkárske služby s.r.o., Záhradnícka 922, 927 01 Šaľa, SK
212. Innoseeds bv, P.O. Box 10.000, 5250 GA Vlijmen, NL
213. Monsanto, 3100 Sycamore Road, Dekalb, Illinois 60115, US
214. Pau Semences S.A., Avenue Gaston - Phoebus, 64231 Lescar, FR
215. Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Gabonakutató Kft.),
Alsó Kikötő sor 9, 6726 Szeged, HU
216. Südwestdeutsche Saatzucht, Dr. H.R. Späth, Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, DE
217. Monsanto S.A.S., Boissay, 28310 Toury, FR
218. Pioneer HI-BRED International, Inc., 700 Capital Square, 400 Locus Street, Des Moines,
IA 50309, US
219. Syngenta Seeds S.A.S., 12 Chemin de ´1 Hobit, 31790 Saint Sauveur, FR
220. Kiskun Kereskedelmi és Nemesitő Kft., P.O. Box 240, 6400 Kiskunhalas, HU
221. KWS Saat AG, Postfach 1463, D-37555 Einbeck, DE
222. MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, SK
223. Semundo Saatzucht GmbH., Siemensstrasse 43, 25462 Rellingen, DE
224. Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen GmbH, Weissenburger 5, D-59557 Lippstadt, DE
225. Van der Have Sugar Beet Seeds B.V., Van der Haveweg 2, 4411 RB Rilland, NL
226. Mycogen Plant Sciences, 4980 Carroll Canyon Road, San Diego, California 92121, US
227. Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt., Ady Endre u. 21, 7754 Bóly, HU
228. Mesa Maize, Inc., P.O.Box 250, Olathe, CO 84425, US
229. Van der Have Grasses B.V., P.O.Box 127, 5250 AC Vlijmen, NL
230. Maribo Seed Austria GmbH, Jubiläumsstrasse 10, A-2301 Probsdorf, AT
231. Fr. Strube Saatzucht KG, Postfach 1353, 38358 Schöningen, DE
232. SES Europe N.V./S.A., Industriepark 15, B 3600 Tienen, BE
233. Hungnong Vegetable Seeds, Seocho-ku, Seoul, 137-860, Korea
234. Selekta a.s., Starodvorská 352, 395 01 Pacov, CZ
235. Norika, Institutsplatz 1, 18190 Gross Lüsewitz, DE
236. Nordkartoffel Zuchtgesellschaft mbh, Wulf-Werum Str.1, P.O.Box 1380, D-21337 Lüneburg, DE
237. Danespo A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give, DK
238. WOOD - Šľachtiteľská stanica Radošina s.r.o., Piešťanská 2, 956 05 Radošina, SK
239. Secobra Recherches, Centre de Bois Henry, 78580 Maule, FR
180
240. Groenbroek Zaden, Postbus 55, 9679 ZH Scheedma, NL
241. Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road, 60115, Dekalb, Illinois, US
242. Oseva Pro s.r.o., O.Z. Výzkumní ústav olejnin Opava, Purkyňova 6, 746 01 Opava, CZ
243. Rustica, Domaine de Sandreau, 31700 Mondonville, FR
244. Agrogen Troubsko, spol. s r.o., 664 41 Troubsko, CZ
245. Oseva Uni a.s., Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, CZ
246. Seed 2000, P.O. Box 226, Breckenridge, MN 56520, US
247. Vinš Juraj, Ing., č. 257, 919 07 Bíňovce, SK
248. Szokol Dezider, Ing., Športová 11, 946 03 Kolárovo, SK
249. Bereczki L., Krúdy Gy. 80, 5000 Szolnok, HU
250. Zelseed spol. s r.o., 930 36 Horná Potôň 16, SK
251. Pop Vriend Seeds B.V., P.O.Box 5, 1619 ZG, Andijk, NL
252. Agrohobby, Želiarska 472/20, 932 01 Veľký Meder, SK
253. Sakata Seed Corporation, 1-7 Nagata Higashi 3-Chome, Yokohama 232, JP
254. Illinois Foundation Seeds Inc., RT 45 South, Champaign, 61820 Illinois, US
255. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Menési út 44, 1077 Budapest XI, HU
256. Produkt KFT, Akácfa krt. 10/A, 2310 Szigetszentmiklós, HU
257. Števlík Ján, Ing., Kolárova 16, 940 01 Nové Zámky, SK
258. Výskumná stanica New Brunswick, New Jersey, US
259. Morettini A., Prof., Florence, IT
260. Výskumná stanica Harrow, CA
261. Thoř Josef, Pěnčín 38, 463 45 Pěnčín, CZ
262. Hornof Vladimír, Ing., Slatinská 4, 800 00 Bratislava, SK
263. Ing. Drahomír Čulen, Čajkovského 1, 917 08 Trnava, SK
264. Tagro spol. s r.o., ŠS Červený Dvůr 112, 391 56 Tábor 4, CZ
265. Šlechtitelská stanice Libochovice, spol. s r.o., 411 17 Libochovice, CZ
266. Ing. Mikuláš Károly, Hrobákova 22, 851 02 Bratislava, SK
267. Isterseed, Hlavná 42, 946 35 Búč, SK
268. Shogun spol. s r.o., Podzáhradná 1426/8, 946 32 Marcelová, SK
269. Novotňáková Daniela, Ing., Znievska 3, 851 06 Bratislava, SK
270. Moravoseed spol. s r.o., 692 01 Mikulov - Mušlov, CZ
271. Marner GZG Saaten AG, Königstr. 47, 257 09 Marne, DE
272. Turf - Seed Inc., P.O.Box 250, 97013 Hubbard, Oregon, US
273. Mr. de la Soujeole Sicasov, Rue du Coq Héron, 750 30 Paris Cedex 01, FR
274. Ing. Ľubica Beloritová, Piešťanská 659, 956 05 Radošina, SK
275. Gevo GmbH, Im Breiten Löhle 18, 726 22 Nürtingen, DE
181
276. OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, SK
277. Slovosivo-Extra, spol. s r.o., Ľadová 8, 811 05 Bratislava, SK
278. Zuzana Hörmannová, Ing., Patentová, technická a známková kancelária, Staré Grunty 52,
842 44 Bratislava, SK
279. C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti, Loc. Boattone-Stat Romea Km 116,
44020 S.Guiseppe di Comacchio, IT
280. Centrum rozvoja záhradníctva, spol s r.o., Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza, SK
281. MIPROS spol. s r.o., Hlohovec, stredisko Potvorice, 916 25 Potvorice, SK
282. ARI Serbia - Fruit and Grape Research Centre Čačak, 32000 Čačak, Kralja Petra I 9, Serbia
283. PLOSE FRUCTOP s.r.o., 956 34 Ostratice 144, SK
284. VSVV Šenkvice, Vištucká 5, 900 81 Šenkvice, SK
285. PRIVATEX-AGRO spol. s r.o., Komárňanská cesta 21, 940 01 Nové Zámky, SK
286. SAATBAU LINZ Slovensko, spol. s r.o., Jána Bottu 2, 917 01 Trnava, SK
287. Lestra & CO, s.r.o., Farské pole 34, 946 51 Nesvady, SK
288. Clause Tézier, 1Avenue Lucien, 91221 Bretigni, FR
289. Libera - Jiřina Teclová, Ing, Vrbka 35, Krásne Pole, 725 26 Ostrava, CZ
290. Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov, Továrenská 985,
059 01 Spišská Belá, SK
291. EHO - Saat, Saatzucht der LFS Edelhof, Edelhof 1, 3910 Zwettl, AT
292. Saaten - Union GmbH, Blücherstrasse 7, 30175 Hannover 1, DE
293. M. Trefilová, Ing., Čertoryje 207, 783 74 Charváty, CZ
294. Takács Mikuláš, Ing.,Chalupkova 13, 903 01 Senec, SK
295. Nordsaat Saatzucht GmbH, Hauptstrasse 1, D-38895 Böhnshausen, DE
296. Bruinsma Seeds, P.O.Box 24, 2670 AA Naaldwijk, NL
297. Europlant Pflanzenzucht GmbH, Bernhard - Riemann str. 1-3, D-21335 Lüneburg, DE
298. Agrocoop, a.s., Hlavná 54, 946 52 Imeľ, SK
299. Plantfruct s.r.o., 922 08 Veselé pri Piešťanoch 417, SK
300. OSJAK Kostinbrod (Opitnaja stancija jagodoplodnych kuľtur), BG
301. Plantex spol. s.r.o., 922 08 Veselé pri Piešťanoch, SK
302. Výskumná stanica East Malling, UK
303. Novosev spol. s r.o., Jiráskova 19, 940 01 Nové Zámky, SK
304. Stokes Seeds LTD., 39 James-ST, ST Catharines, Ontario, CA
305. Kees Broersen Zaden, Bogtmanweg 7, 1747 HV Tuitjenhorn, NL
306. Mg.Falker - GBBR, Repülötéri út. 11, 2100 Gödöllö, HU
307. Seva-Slovensko, Račianska 188, 830 05 Bratislava, SK
182
308. Marta Kubovicová-FLORACENTRUM, Nám. sv. Anny 14, 911 01 Trenčín, SK
309. RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., Pri trati 15, P.O.Box 58, 820 14 Bratislava 214, SK
310. CHEMSTAR SLOVAKIA a.s., Novosvetská 18, 811 06 Bratislava, SK
311. Zentiva a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK
312. Soya Center Slovakia s.r.o., Heydukova 5, 811 08 Bratislava, SK
313. Berthold Bauer, Hofmarkstrasse 1, D-93083 Obertraubling, DE
314. Petoseed, P.O.Box 4026, Saticoy, CA 93007-4206, US
315. Nitrasem, Ing. Kóňa Ján, PhD., Za Ferenitkou 25, 949 01 Nitra, SK
316. Chavdar Georgiev, Geosemselect, Aleksiev str. bl. 103, vh. A, 1113 Sofia, BG
317. Starkl-záhradník, s.r.o., Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK
318. Ballerina Trees, Maris Lane, Trumpington, Cambridge CB 2 2 LQ, UK
319. Mendelova zemědelská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta zahradnictví,
691 44 Lednice na Moravě, CZ
320. Souček Přemysl, Ing., B.Němcové 1051, 438 01 Žatec, CZ
321. Paul Möggenburg GmbH (CO, Bahnhofstrasse 2, D-25486 Alveslohe, DE
322. ZKI Budapesti Állomása, 1224 Budapest, Szakiskola, HU
323. Szentesi Mag. Kft., 6600 Szentes, Alsórét 154, HU
324. DATE Kutató Központja 4400, Nyíregyháza, Westsik V.u. 4-6, HU
325. DUNA-R Kft., Ruskó Józsefné, XX. kerület IX. u. 17, 1224 Budapest, HU
326. Debreceni Agrártudományi Egyetem 4032, Debrecen Böszöorményi u.138, HU
327. Plant Breeding and Acclimatization Institute, Radzikow, 05-870 Blonie, PL
328. ZKI-Újmajori Kutató Állomás, 3024 Selyp-Újmajor, HU
329. Semences Prograin Inc., 145 Bas Riviere Nord, St-Césaire, Quebec, J0L 1T0, CA
330. Nickerson S.A., Z. I. Route de Saumur, 49160 Longue Jumelles, FR
331. Mais Angevin S.A., BP 115, 63203 Riom Cedex, FR
332. AGRICO Cooperatieve Handelsvereniging, P.O.Box 70, 8300 AB, Emmerloord, NL
333. Monsanto ČR s.r.o., Rybkova 1, 602 00 Brno, CZ
334. Monsanto SAS, Europarc du Chene, 1 Rue Jacques Monod, 69673 Bron cedex, FR
335. MHBP, Ul. Zbozowa 4, 30-002 Krakow, PL
336. Orag Slovakia GmbH, Mojmírova 8, 821 08 Bratislava, SK
337. Vilmorin, Route du Manoir, La Menitre 49 250, FR
338. Škultétyová Marta, S.H. Vajanského 64, 940 01 Nové Zámky, SK
339. Western Seed Europe, Tiendweg 2A, Naajdwijk SB 2671, NL
340. Julius Wagner GmbH, Eppelheimer Strasse 19-20, D-69115 Heidelberg, DE
341. B. M. Kávoviny spol. s r.o., Bratislavská cesta 807/10, 926 12 Sereď, SK
183
342. Sarea Ges. m.b.H., Linz, AT
343. GHG Saaten GmbH, Albert-Drosihn-Strasse 9, 06449 Aschersleben, DE
344. Fűszerpaprika Kutató – Fejlesztö Kht, Obermayer tér 9. Pf.: 16, H-6300 Kalocsa, HU
345. LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, SK
346. Monsanto, Maris Lane, Trumpington, Cambridge, CB2 2LQ, UK
347. Saatzucht Hans Schmidt, Kraftgasse 60, 76829 Landau, DE
348. Monsanto S.A.S., Domaine de Mercié, 82170 Monbequi, FR
349. Výskumná a šľachtiteľská stanica vinárska a vinohradnícka Modra, n.o., Dolná 120,
P.O. Box 74, 900 01 Modra, SK
350. Holman Bohuslav Ing., Šlechtení a semenářství okurek, 696 81 Bzenec, CZ
351. GUMO Bt, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula út. 1, HU
352. Blaško Eliáš, Ing., ul. Fraňa Kráľa 870, 014 01 Bytča, SK
353. Advanta Seeds, P.O.Box 127, 5250 AC Vlijmen, NL
354. Bor s.r.o., Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, CZ
355. Rijksstation voor plantenveredeling, Burg. Van Gansberghelaan 109,
B-9820 Merelbeke-Lemberge, BE
356. Agri-Saaten GmbH, Maschweg 111, 491 52 Bad Essen 1, DE
357. STRUBE-DIECKMANN, spol. s r.o., Bosniacka 56, 917 05 Trnava - Modranka, SK
358. L-PARTNER, s.r.o., 925 82 Tešedíkovo 783, SK
359. Ing. Brežný Peter, Námestie SNP 50, J.Jesenského 1086/11, 960 01 Zvolen, SK
360. SVS Holland B.V., Enkhuizen, NL
361. Agrisel s.r.o., Veterná 31, 917 01 Trnava, SK
362. Sempra Litoměřice s.r.o., Českolipská 6, 412 05 Litoměřice, CZ
363. Saatzucht Firlbeck GmbH&Co.KG, Johann-Firlbeck Str. 20, D-94348 Atting/Rinkam, DE
364. Universität Hohenheim Institut für Obst-, Gemüse und Weinbau, /370/D-70593 Stuttgart, DE
365. Maisadour Semences, BP 27, Route de Saint-Sever, F-40280, Haut Mauco, FR
366. Maribo Seed, Højbygårdvej 31, 4960 Holeby, DK
367. Betaseed Inc., 1788 Marschall Road, Shakopee, Minnesota 55379, US
368. Limagrain Genetics Inc., Chatham, Ontario, N7M 5L6, CA
369. SUPEROSEV, s.r.o., Krajinská 3, 921 01 Piešťany, SK
370. Boreal Plant Breeding, Myllities, Fin 31 600 Jokioinen, FI
371. International Seeds Inc., P.O.Box 168, Halsey, Oregon 97348, US
372. Pannar Seed Limited, P.O.Box 3306, Blandford DT11 8YY, UK
373. A.Schori, St.Fédérale De Recherches Agronomiques De Changins, 1260 Nyon, CH
374. W.von Borries-Eckendorf GmbH & Co., Bielefelder Str. 233, D-33818 Leopoldshöhe, DE
184
375. Europlant šľachtiteľská spol. s r.o., Priemyselné centrum 4004, Stráže pod Tatrami,
058 01 Poprad, SK
376. Corn States International, Z.A. Le Rezeau - 49800 Andard, FR
377. Asgrow France S.A., Europarc du Chéne, 11 Rue Pascal, 696 73 BRON Cedex, FR
378. Advanta Seeds B.V., 4410 AA Rilland, NL
379. New Farm Crops Ltd., Market Station, Market Rasen, Lincolnshire LN85LJ, UK
380. Barenbrug Research Wolfheze, Duitsekampweg 60, NL-6874 BX Wolfheze, NL
381. Agriculture Research Centre, Piikkio, FI
382. Häberli, Obst- und Beerenzentrum AG, CH-9315 Neukirch-Egnach, CH
383. Kocmanovi, Ovocinářska farma, Mnichovo Hradište, CZ
385. INRA c/o AGRI OBTENTIONS, Chemin de la Petite Miniére, BP 36 – 78041,
Guyancourt Cedex, FR
386. Hemar spol. s r.o., A. Trojana 4648/2, 921 01 Piešťany, SK
387. Saatzucht R. Pohl KG, Hauptstrasse 17, D – 25560, Warringholz, DE
388. JACKLIN SEED COMPANY, West 5300 Riverbend Avenue, 83854 – 9499,
Post Falls, Idaho, US
389. Golden Harvest International France, Z.A.La porte du Béarn, 64330, Garlin, FR
390. Hodowla Roslin Strzelce Sp. z.o.o., ul. Glówna 20, 99-307 Strzelce, PL
391. Soygenetics, P.O.Box 1088, Chatham, Ontario, N7M5LG, CA
392. Edward Vinson, Ewell Farm, Graveney Road, Faversham, Kent ME 13 8UP, UK
393. Čavojský Anton Ing., Tomanova 134, 831 07 Bratislava, SK
394. Horticultural Research International, East Malling, Kent ME 196 B5, UK
395. PATENTSERVIS Bratislava a.s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava, SK
396. S.C.R.I., Inwergowrie, Dundee, Pertshire DD2 5 DA, UK
397. Agrada s.r.o., Masarykova 513, Roztoky u Prahy, 252 63, CZ
398. Euralis Semences, Avenue Gaston Phoebus, Lescar Cedex, 64231, FR
399. SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Strasse 4, Hadmersleben, D-39398, DE
400. Interdor, Rue des Flouleries, BP 201, Chateaudun Cedex, 28203, FR
401. RAGT Czech s.r.o., Branišovice 1, 671 77, CZ
402. RAGT Seeds Ltd, The Maris Centre, 45 Hauxton Road, Trumpington, Cambridge CB2 2LQ, UK
403. Toft Plant Breeding, Tønderingvej 14, Durup, DK-7870 Roslev, DK
404. WOOD spol. s r.o., Hečkova 605, 956 05 Radošina, SK
405. Syngenta Seeds Ltd., Market Stainton, Market Rasen, LN8 5LJ Lincs, Lincolnshire, UK
406. LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, B.P. 115, F-63203 Riom Cedex, FR
407. Kuhn & Co. International N.V., Peter Vineloolaan 20, 4011 AN Bergen op Zoom, NL
185
408. E. Waldburg-Zeil, Landwirtschaftsbetrieb Neuhof-Rohrau, A-2174 Rohrau, Schloss, AT
409. Saatzucht Gleisdorf GmbH, Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf, DE
410. Südwestsaat GbR., Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, DE
411. Helianthus S.R.L, Urquiza 860- Piso 3o C, Paraná (E.Ríos)-CP 3100, AG
412. Agromag Kft., Szeged, Jósika u. 13, 6722, HU
413. Triumph Seed Company, PO Box 1050, Ralls, TX, US
414. Selsem, Tadeuša Košťuška 12, 11000 Belehrad, RS
415. Makara s.r.o., Námestie 1. mája 14, 921 01 Piešťany, SK
416. PREFERT – OSIVÁ s.r.o., Štrková 1, 946 32 Marcelová, SK
417. Medway Fruits at „Clifton“, Honey Lane, Otham, Maidstone, Kent ME15 8RJ, UK
418. JUDr. Miroslav Kúkel, Súmračná 13, 821 02 Bratislava, SK
419. Horticulture Research International, Wellesbourne, Warwick, CV35 9EF, UK
420. Ing. Jozef Cvopa, Ing. Eva Cvopová, Bernolákova 32, 972 01 Bojnice, SK
421. Ing. Milan Toma, HZPC & APH Slovensko, Hraničná 656/1, 058 01 Poprad, SK
422. Semences Cargill, BP 21, 40305 Peyrehorade Cedex, FR
423. Ing. Ivo Jůn, Na Valtické 46, 691 41 Břeclav, CZ
424. SA MOMONT Hennette et SES Fils, 592 46 Mons en Pevele, FR
425. Bayerische Pflanzenzucht-gesellschaft, Elisabethstrasse 38, D-80796 München, DE
426. Moerheim New Plant bv, Weterinweg 3a, 2155 MV Leimuiderbrug, NL
427. Jorn Hansson, Hanson DK, Holmevej 36, 5471 Sonderso, DK
428. Innova Plant Gmbh., Postfach 113, D 55 454 Gensingen, DE
429. SESVANDERHAVE NV/SA, Industriepark, Soldatenplein Z2 nr 15, 3300 Tienen, BE
430. RNDr. Fülöp Peter, SHR, Česká 1429/23, 924 00 Galanta, SK
431. Aranykert Bt, Dózsa Gy. u. 70, H 2072 Zsámbék, HU
432. P.K.SEM s.r.o., Kukučínova 1559/39, 941 11 Palárikovo, SK
433. Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o., Podedvorská 755/5, 198 00 Praha 9 - Kyje, CZ
434. EURO GRASS Breeding GmbH & Co. KG, Weissenburger Str. 5, 59557 Lippstadt, DE
435. Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovská 2, 949 01 Nitra, SK
436. Sumi Agro Czech s.r.o., organizačná zložka, Gajová 7, 851 09 Bratislava, SK
437. ECS SARL, 41 Chemin Liniéres, 31200 Toulouse, FR
438. Monsanto SAS, BP 21croix de Pardiés, 40305 Peyrehorade Cedex, FR
439. Codisem, BP 2, 82440 Cayrac, FR
440. Pioneer Génétique SARL, Chemin de l’Enseigure, 31840 Aussonne, FR
441. Limagrain GmbH, Salder Strasse 4, D-31226 Peine - Rosentahl, DE
186
442. Nickerson (UK) Ltd., Woolpit. Business Park, Windmill avenue, Suffolk IP 30 9UP,
UK - Bury St. Edmunds, UK
443. Syngenta Seeds GmbH, Zum Knipkenbach 20, 32107 Bad Salzuflen, DE
444. Serasem, 60, rue Léon Beauchamp, F-59933 La chapelle d’armentieres, FR
445. Limagrain Nederland B.V., P.O.Box 1, 4410 AA Rilland, NL
446. Syngenta Crop Protection AG, Seeds Division, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
447. Sempol spol. s r.o., Trstínska 3/675, 918 44 Trnava, SK
448. Limagrain Advanta Nederland B.V., Lisdoddeweg 36, 8219 PR Lelystad, NL
449. Pioneer Overseas Corporation, 7100 NW 62nd Ave., PO Box 1014, Johnston,
IA 50131-1014, US
450. PIONEER HI-BRED SERVICES GmbH., Industriagelande, 711 Parndorf, AT
451. Pannar Research Services (PTY)LTD., P.O.Box 439 - Farm Witklip R 555, Delmas 2210,
South Africa
452. Maize Technologies International GmbH, Ludwig Boltzmann Strasse 2, 7100 Neusiedl am See, AT
453. Pannar Seed Inc., 1215 Montana Road, Boone IA 50036, US
454. VP AGRO spol. s r.o., Stehlíkova 977, 165 21 Praha 6, CZ
455. Jouffray et-Drillaud, 4 avenue de la CEE, La Cour d’Hénon, 86171 Cissé, FR
456. TRADISCO Kft., Pap Károly u 18/a VIII/2, 1039 Budapest, HU
457. STRUBE-DIECKMANN GmbH & Co.KG, Dr. Hermann Strube, Hauptstr.1,
38387 Söllingen, DE
458. Saatzucht Dieckmann GmbH & Co.KG, Kirchhorster Str. 16, 316 88 Nienstädt, DE
459. SAATEN UNION HUNGÁRIA KFT., Kórház u. 2/A, 7200 Dombóvar, HU
460. NIDERA S.A., Avenida Paseo Colón 505 Piso 4, C1063ACF Buenos Aires, AR
461. APEX AGRI / LABOULET Semences, Les Piboulettes, 81500 Saint Agnan, FR
462. Caudle Apple Inc., Doyle Fleming, 57 Silvest Road, 98843 Orondo, US
500. Caussade Semences, Z. I. de Meaux - BP 109, Caussade Cedex, F-82303, FR
501. A. Dieckmann-Heimburg, Saatzucht Sülbeck, Kirchhorster Str. 3, 316 88 Nienstädt, DE
502. Institut Sadovnictva i Kwaciarstva, Skierniewice, PL
503. Saatzucht Josef Breun, Amselweg 1, Herzogenaurach, 91074, DE
504. Monsanto Technology LLC, 800 A. Lindbergh Blvd, St. Louis, Missouri 63167, US
505. Clovis Matton NV, Kaaistraat, Avelgem/Kerkhov, 8581, BE
506. Nickerson Pflanzenzucht GmbH, Am Griewenkamp 2, 312 34 Edemissen, DE
507. Euralis Semences, Domaine de Sandreau, Mondonville 31700, FR
508. Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Saatzuchtstrasse 11, Probstdorf, A-2301, AT
509. Nickerson International Research geie, B.P.1, Chappes, 637 20, FR
187
510. Saatzucht Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Str. 4, Hadmersleben, 39398, DE
511. Niederösterreichische saatbaugenossenschaft (NÖS), Meiers 25, Windigsteig, A-3841, AT
512. Handelmaatschappij van Rijn b.v., Gildenweg 15, Emmeloord, 8304, NL
513. Ing. Bohuslav Račko – AGROSERVICE, Ul. 9. mája 29, 917 02 Trnava, SK
514. Wilton Weert B.V., Roermondseweg 189, 6005 NJ Weert, NL
515. Secobra Saatzucht GmbH, Lagesche str. 250, D-32657 Lemgo, DE
516. Hodowla Róslin Smolice Sp. z.o.o., Smolice 146, 63-740 Kobylin, PL
517. J. Joordens Zaadhandels b.v., Postbox 7823, 5995 ZG Kessel, NL
518. Landbrugets Kartoffelfond, Grindstedvej 55, DK-7184 Vendel, DK
519. Ing. Hacsiková Tűnde, Dunajská 94, 932 01 Veľký Meder, SK
520. R2n, Rue Emile Single – Site de Bourran, BP 3336, FR 12033 Rodez Cedex 9, FR
521. Soya-North Co. Ltd., Staroborisovsky trakt 32, Minsk 220141, BR
522. Semences Lepeuple, BP 3, 59235 Bersee, FR
523. Ijsselmeerpolders BV, P.O.Box 3, 8300 AA Emmeloord, NL
524. Bavaria – Saat, Edelshauener str. 30, D-86529 Schrobenhausen, DE
525. N.L.Chrestensen Erfurter, Samen und Pflanzenzucht GmbH, Marktstr. 38, D-99008 Erfurt, DE
526. Hyland Seeds, division of W.A.Thomson Sons Ltd, 2 Hyland Drive, Blenheim, NOP1AO, CA
527. Zväz pestovateľov, spracovateľov a zhodnotiteľov sóje, družstvo, Haličská cesta 28,
984 01 Lučenec, SK
528. Agreliant Genetics Inc., P.O.Box 1088, Chatham, N7M 5L6, Ontario, CA
529. Sejet Planteforaedling, N?rremarksvej 67, 8700 Horsens, DK
530. Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Schafhöfen 3, D-93099 Mötzing, DE
531. Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Slobodana Bajica 1, 11080 Zemun, Belehrad, CS
532. OSEVA Slovakia s.r.o., Obrancov mieru 13, 909 01 Skalica, SK
533. Infortes s.r.o., Ing. Pavol Krnáč, Cergátová 17, 941 11 Palárikovo, SK
534. Glos Lubomír, Na výsluní 934, 691 55 Moravská Nová Ves, CZ
535. Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Weinsberg, DE
536. Vikima Seed A/S, Industrieparken 9, DK-4960 Holeby, DK
537. Societé RAGT 2N, Avenue Saint Pierre – Site de Bourran, B.P. 3336,
FR-12033 Rodez Cedex 9, FR
538. Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V., P.O.Box 99, 8300 AB Emmeloord, NL
539. Asgrow Seed Company LLC, 800 A. Lindbergh Blvd, St. Louis, Missouri 63167, US
540. Dr. J. Ackermann & Co. Saatzucht, Ringstrasse 17, Irlbach 94342, DE
541. Prosemen SA, Domaine du Chaumoy – La Subdray, 18570 La Chapelle Saint Ursin, FR
542. DLF Trifolium A/S, Hojerupvej 31, 4660 Store Heddinge, DK
188
543. Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H., Ludwig Boltzmannstrasse 2,
A-7100 Neusiedl am See, AT
544. Unisigma GIE, Froissy, FR
545. IG Pflanzenzucht GmbH, Nussbaumstrasse 14, 80336 Munchen, DE
546. PROBSTDORFER SAATZUCHT SLOVAKIA s.r.o., Čajkovského 11/42, 949 11 Nitra, SK
547. Veronika Rothová, Vajanského 1554/4, 949 01 Nitra, SK
548. Parson Seeds LTD, P.O. Box 280, Beeton, Ontario, CA
549. Dr. Murányi István, Fleischman u. 11/a, H 3356 Kompolt, HU
550. SUMI AGRO CZECH s.r.o., Na strži 63, Empiria Building 10th floor, 140 62 Praha 4, CZ
551. John Turner Developments, 22 Cromwell Road, CB6 IAS Ely, Cambridgeshire, UK
552. OSEVA PRO s.r.o., Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, CZ
553. SELGEN a.s., Šlechtitelská stanice Chlumec n/C, 503 51 Chlumec nad Cirochou, CZ
554. Lochow-Petkus GmbH, 37 154 Northeim, DE
555. SELGEN, a.s., Šlechtitelská stanice Úhřetice, 538 32 Úhřetice, CZ
556. SELGEN, a.s., Šlechtitelská stanice Stupice, 250 84 Sibřina, CZ
557. SCPV Nitra, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš, 080 01 Malý Šariš, SK
558. SCPV Nitra, VÚRV Piešťany, VŠS Vígľaš-Pstruša, 962 12 Detva, SK
559. Martin Breun, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, DE
560. Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H, Nottendorfer Gasse 11, 1030 Wien, AT
561. Rožnovská travní semena s.r.o., Meziříčská 100, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZ
562. Maribo Seed GmbH, Braunschweiger Str. 22 b, Königslutter, DK
563. EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH, Wulf-Werum Str. 1, D-21335 Lüneburg, DE
564. Stet & Slot Holland B.V., Industrieweg 16, 8304 AD, Emmeloord, NL
565. Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin Upravnych (COBORU), 63-022 Slupia Wielka, PL
566. Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego, Nowoursynowska 159, PL-02-776 Warszawa, PL
567. Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana, SI
568. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, CZ
569. CANDOR TRADING s.r.o., Silvánska 10, 902 10 Pezinok, SK
570. VP AGRO s.r.o., Ružindolská 14, 917 01 Trnava, SK
571. DSP Delley Seeds and Plants Ltd., Route de Portalban 40, CH - 1567 Delley, CH
572. Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Vinkovačka cesta 63c, HR-31000 Osijek, HR
573. Statens jordbruksverk Växtolingsenheten, SE-551 82 Jönköping, SE
574. Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia, M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec, SK
575. Ostrožsko, a.s., Ostrožská Lhota 413, 687 23 Ostrožská Lhota, CZ
576. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra, SK
189
577. OSEVA, a.s., Potoční 1436, 696 81 Bzenec, CZ
578. Bc Institute for Breeding and Production of Field Crops, Marulicev trg 5/I, 10000 Zagreb, HR
579. Luboš Malatschek, Weinschloss Malatschek Limbach, Cintorínska 106/20, 900 91 Limbach, SK
580. Ing. Judita Ondrejíčková, SHR, Mlynská cesta 226/55, 930 21 Jahodná, SK
581. J. C. Robinson Seeds Holding B.V., Postbus 56, 6590 AB Gennep, NL
582. Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo, SK
583. SARL ADRIEN MOMONT ET FILS, 7 rue de Martinval, 59246 Mons en Pevele, FR
584. AGROFINAL spol. s r.o., Radlická 663/28, 15000 Praha, CZ
585. Dieckmann GmbH & Co.KG, Kirchhorster Str. 16, 316 88 Nienstädt, DE
586. ZEAINVENT TRNAVA s.r.o., ŠM Farský Mlyn 2/6913, 917 01 Trnava, SK
587. Ing. František Szabó - ISTERSEED, Hlavná 42, 946 35 Búč, SK
588. OSEVA EXIMPO PRAHA, s.r.o., Bzenec č.p. 1436, 696 81 Bzenec, CZ
589. PMP TIRAS, Živova 2, 46 008 Ternopol, UA
590. INTERAGROS, s.r.o., Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, SK
591. KWS LOCHOW GMBH, Bollersener Weg 5, 29303 Bergen, DE
592. Societa Produttori Sementi S.P.A., Via - Macero 1, 400 50 Argelato /BO, IT
593. Miroslav Chovanec, 751 31 Lipník nad Bečvou, CZ
594. Limagrain UK Ltd., Market Rasen, LN7 6DT Rothwell, Lincolnshire, UK
595. Dr. J. Ackermann & Co. Saatzucht, Marienhofstr. 13, D-94342, Irlbach, DE
596. DSV Breeding Station Hof Steimke, Steimker Weg 7, 27330 Asendorf, DE
597. Ing. Miloš Michlovský, CSc., Šlechtitelská stanice vinařská se sídlem Perná, Družstevní 818,
691 03 Rakvice, CZ
598. MONSANTO SAS, Rue Francois Mauriac, 41310 St Amand Longpré, FR
599. INTERDOR, Route de Saint Sever, 40280 Haut Mauco, FR
600. SCPV, VÚTPaHP Banská Bystrica, PLTS Diviaky, Prievidzská, 039 01 Turčianske Teplice, SK
601. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany (CVRV), Bratislavská cesta 122,
921 68 Piešťany, SK
602. CVRV Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš, Vígľaš-Pstruša, 962 12 Detva, SK
603. CVRV Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš, 080 01 Malý Šariš, SK
604. Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Allachstr. 12, 94315 Alburg, DE
605. Anna Csemezová, Svodín 533, 946 54 Svodín, SK
606. Ing. Marta Gajdošíková, J. Palárika 399/18, 927 01 Šaľa, SK
607. Chateau Modra, a.s., Dolná 120, 900 01 Modra, SK
608. Handelmaatschappij Van Rijn, ABC Westland 574, 2685 DG Poeldijk, NL
190
OBSAH
Časť a – POĽNÉ PLODINY
Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii
I.
II.
III.
IV.
V.
Repy
Kŕmne plodiny
Olejniny a priadne rastliny
Obilniny
Zemiaky
2
2
2
4
14
20
35
Zoznam registrovaných odrôd druhov poľných plodín, ktorých odrody
nepodliehajú povinnej registrácii
39
Časť b – ZELENINY
Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii
41
41
Zoznam registrovaných odrôd druhov zelenín a koreninových rastlín, ktorých odrody
nepodliehajú povinnej registrácii
75
Časť c – OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii
76
76
I.
II.
76
78
Vinič hroznorodý
Chmeľ
Zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácii
79
I.
II.
III.
79
91
95
Ovocie, podpníky
Liečivé rastliny
Okrasné rastliny
Prehľad úprav Listiny registrovaných odrôd
110
Opisy novoregistrovaných odrôd
117
Zoznam adries žiadateľov, udržiavateľov a ich splnomocnených zástupcov
174
Obsah
191
191
Download

celý vestník - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR