platnosť od 1.3.2015
Vydaním nového cenníka platnosť starého zaniká
MO CENNÍK - dekoračný kameň 2015
Dekoračné drte
Názov (farba)
Frakcie (mm)
bigbag
kôš
cena / t
25kg
cena/ks
Bianco Carrara
12-16, 22-30, 30-40*
230 €
-
6,40 €
Rosso Verona
12-16, 22-30, 30-40*
230 €
-
6,40 €
Rosa Corallo
12-16, 22-30, 30-40*
230 €
-
6,40 €
Nero Ebano
12-16, 22-30, 30-40*
230 €
-
6,40 €
Giallo Mori
12-16, 22-30, 30-40*
250 €
-
6,90 €
Verde Alpi
12-16, 22-30, 30-40*
250 €
-
6,90 €
Marrone Mogano
12-16, 22-30, 30-40*
250 €
-
6,90 €
Rosa del Garda
8-16
230 €
-
6,40 €
NOVINKA
Bardiglio
8-16
280 €
-
7,90 €
NOVINKA
Giallo Siena
8-16
280 €
-
7,90 €
NOVINKA
Thassos White
4-8, 8-16, 16-32
250 €
-
7,50 €
Mramor biely
4-8, 8-16, 16-32
190 €
-
6,90 €
Rouge Royal
10-15, 15-25, 25-45
250 €
-
7,50 €
Dragon Eyes
10-30
-
-
14,00 €
Láva (20l/18kg)
12-16, 20-45**
240 €
-
6,70 €
Tufa žltá, červená
4-8, 8-20
240 €
-
6,70 €
Kamenná štiekpa
10-30, 30-60
170 €
-
5,50 €
Granit šedý
8-16
250 €
-
4,50 €
Granit červený
8-16
230 €
-
6,40 €
Mramor Mariana
8-16
170 €
-
5,00 €
Vápenec ružový
8-16
170 €
-
5,00 €
Serpentinit
8-16
150 €
-
4,50 €
Kvarcit ružový
8-16
150 €
-
4,50 €
Droba modrošedá
8-16
-
-
4,50 €
* na objednávku po 1500kg
** frakcia 20-45 na objednávku po 1000kg
Ceny sú uvedené s DPH
Strana 1
NOVINKA
platnosť od 1.3.2015
Vydaním nového cenníka platnosť starého zaniká
MO CENNÍK - dekoračný kameň 2015
Dekoračné okruhliaky
Názov (farba)
Frakcie (mm)
bigbag
kôš
cena / t
25kg
cena/ks
Bianco Carrara
7/15, 15/25, 25/40, 40/60
330 €
-
9,20 €
Rosso Verona
7/15, 15/25, 25/40, 40/60
330 €
-
9,20 €
Rosa Corallo
7/15, 15/25, 25/40, 40/60
330 €
-
9,20 €
Nero Ebano
7/15, 15/25, 25/40, 40/60
330 €
-
9,20 €
Giallo Siena
7/15, 15/25
390 €
-
10,00 €
Verde Alpi
7/15, 15/25, 25/40, 40/60
390 €
-
10,00 €
Marrone Mogano
7/15, 15/25, 20/50
390 €
-
10,00 €
Bardiglio
7/15, 15/25, 20/50
390 €
-
11,00 €
Thassos White
10/20, 20/40, 40/80
390 €
-
11,00 €
Mramor MAC
5/10
390 €
-
11,00 €
Rouge Royal
10/20, 20/40, 40/80
430 €
-
12,00 €
Kamenná kôra
10/30, 30/60
330 €
-
9,20 €
Granit šedý (polokruhliak)
10/30
290 €
-
8,50 €
Dolomit ružový
30/60
220 €
-
7,00 €
Red Onyx
10/30
-
-
14,00 €
Rainbow Red*
10/30, 30/60
-
550 €
16,00 €
Granito Montorfano
10/30, 40/60
-
550 €
16,00 €
Žula - SK
40-70
150 €
-
5,00 €
Riečny štrk
4/8, 16/22
60 €
-
3,00 €
*Pozor: Rainbow nie je mrazuvzodrný - cez zimu sa môže rozdrobiť!
Ceny sú uvedené s DPH
Strana 2
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
platnosť od 1.3.2015
Vydaním nového cenníka platnosť starého zaniká
MO CENNÍK - dekoračný kameň 2015
Kusové kamene, solitéry
lomové kamene
alpínkové
kamene
Názov
kôš*
solitery**
cena/t
Vápenec Aris
20-50, 50+ cm
470 €
Spaghetti Red / Green
20-40, 50+ cm
580 €
-
Tufa žltá, červená
15-40 cm
250 €
-
Lava Black / Red
20-40 cm
580 €
-
Woodstone - stĺy
20-40, 50+ cm
560 €
590 €
Ice Stone - stĺpy
20-40, 50+ cm
560 €
590 €
Rouge Royal
10-30, 30-50, 50+ cm
350 €
350 €
Rainbow red
10-20, 20-40 cm
490 €
-
Red Onyx
10-20, 20-40 cm
490 €
-
Dragon Eyes
10-20, 20-40 cm
490 €
-
10-20, 20-40 cm
350 €
-
Bianco Carrara, Rosso Verona,
Nero Ebano, Giallo Mori, Verde Alpi
470 €
Thassos White
8-13, 13-25cm
450 €
-
Mramor MAC
10-20, 20-30cm
450 €
-
8-13cm
490 €
-
13-25cm
490 €
-
15-30, 30-50 cm
490 €
-
-
560 €
Rouge Royal
okrúhle kamene, valúne
veľkosť (cm)
Zkamenelé drevo
50+ cm
Žula - SK
10-20, 20-40, 40-60, 60+cm
150 €
170 €
Rainbow Red
6-10, 10-20, 20-40 cm
550 €
-
Angel Green / Black
10-20, 20-40 cm
590 €
-
6-10, 10-20
450 €
-
20-30
530 €
-
10-20, 20-40, 50+ cm
530 €
370 €
10-20, 20-40 cm
530 €
-
Granito Montorfano
Porfido Rosso
Bianco Carrara, Rosso Verona,
Nero Ebano, Verde Alpi
* na objednávku (po 1500kg)
** na objednávku (po kusoch)
Ceny sú uvedené s DPH
strana 3
NOVINKA
platnosť od 1.3.2015
Vydaním nového cenníka platnosť starého zaniká
MO CENNÍK - dekoračný kameň 2015
Nepravideľný prírodný kameň
Názov (farba)
Andezit A1
Andezit A2
Pieskovec
Vápenec B4
druh
šedo-hnedá
obklad
dlažba
dlažba
šlapáky
šlapáky
hrdzavo-hnedá obklad
dlažba
šlapáky
šlapáky
bledohnedá
dlažba
dlažba
šlapáky
šlapáky
žltohnedá
dlažba
šlapáky
šlapáky
hrúbka priemer
(cm)
(cm)
1-3
20-40
kg/
m2
40
ks/
m2
m2/
paleta
30
kg/
paleta
1200
2-4
20-40
70
20
1400
4-7
20-40
110
10
1100
2-4
40-70
90
10
950
4-7
40-70
125
10
1300
1-3
20-40
40
30
1200
3-5
20-40
70
20
1500
3-6
40-70
110
10
1200
6-10
40-70
170
7
1200
3-5
10-50
60
15
900
4-7
10-50
80
12
1000
3-5
30-70
70
10
700
4-7
30-70
80
10
800
3-4
20-40
70
20
1400
3-5
40-70
90
10
1100
5-8
40-70
140
10
1400
cena / m2
11,00
12,50
13,50
17,00
18,00
14,00
17,00
22,00
25,00
12,00
14,00
15,00
15,00
21,00
28,00
32,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Pozn.: rozmery sú iba orientačné
Šlapáky - opracované (obrúsené)
Názov (farba)
Bridlica Kavalas
Red Modak
Golden Leaf
Autum Grey
Nero Assoluto
druh
šedá
červeno-hnedá
šlapák
žltá
nepravidelný
sivá
čierna
hrúbka priemer
(cm)
(cm)
kg/
ks/
ks/
kg/
ks
m2
paleta
paleta
30-40 cm
12
6-9
80
950
60 cm
14
5
60
850
2-3
Ceny sú uvedené s DPH
strana 4
cena / ks
8,90 €
NOVINKA
platnosť od 1.3.2015
Vydaním nového cenníka platnosť starého zaniká
MO CENNÍK - dekoračný kameň 2015
Všeobecné podmienky
Ceny:
Ceny sú uvedené s DPH
Ceny sú bez dopravy - platia pre odber v sklade v Trenčíne
Balenie:
Materiál môže byť balený mokrý!
25kg balenia:
40-60 ks/paleta
bigbag / kôš:
cca 1,5t/paleta
Doprava:
individuálna kalkulácia
Zálohy:
paleta 120x100:
paleta obyčajná:
paleta EURO:
bigbag:
kôš:
drevená bedňa:
Ostatné:
Prázdne vrecia 600x450x0,18
4,00 €
8,00 €
v cene
v cene
v cene
0,50€/ks
Kontakt
Objednávky:
mail: [email protected]
mob1: +421 911 727 215
mob2: +421 903 265 374
tel./fax: +421 32 6400 769
Adresa:
Konzulta Trenčín, s.r.o.
Ľ. Stárka 2202, 911 05 Trenčín
IČO: 36 330 604
IČ DPH: SK 2020 180 492
OR: Okr. Súd Trenčín, odd. SRO, vl.č. 14077/R
web: www.konzulta.sk
strana 5
pri paletovom odbere je zahrnutá v cene
Download

MO CENNÍK - dekoračný kameň 2015