Download

iii. vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch