ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ČÍSLO
2
ZDRAVIE ŽENY
Jún ’10
3
TIPY
FOTO: ARCHÍV J.CHUDÍKOVÁ
PRE
PR
RE ZDRAVIE
ZDR
ZD
DRA
R AVIE
RAV
VI
ŽENY
Postarajte
sa o svoju
pokožku,
odvďačí sa
vám
Počas leta je potrebné obzvlášť
chrániť pokožku
pred slnkom a dehydratáciou.
Napriek letným
mesiacom si treba dávať pozor na
nepríjemný zápal.
Alfou a omegou sú
pitný režim a hygiena.
Rekonštrukcia panvového dna
Prepad panvového dna vedia lekári šikovne vyriešiť.
Podporia dno chirurgicky.
Ako predísť
kŕčovým žilám
„ŽIJEM TAK, ABY SOM SI
SVOJHO ANJELA AŽ TAK
NEROZHNEVALA.“
Mnoho žien trápia
varixy. Poradíme,
ako znížiť riziko ich
výskytu.
Moderátorka Alena Heribanová
hovorí
životnom šštýle
h
í o svojom
j zdraví
d í a ži
ýl
■ Inzercia
Liv.52
op vo V
opäť
Vašej
ašej
lekárni
nii
Prírodný p
produkt,
r duktt, k
ro
ktorý
torý c
chráni
Vašu pečeň
ň – nap
napríklad:
prrííklad:
þBMÝJFJOGPSNÈDJFOBBESFTF
SFTF
tQPJOGFLIJOFKäMUBIJLF
tQPJOGFLIJO
OFKäMUBIJL
LF
Benela s.r.o.,4ÞCFäOÈ
tQSJQPÝLPEFOÓQFIJFOFBMLPIPMPN
tQSJQPÝLP
PEFOÓQF
FIJF
IJFOFBMLPI
I
UFMGBY
ttQSJVä
QSJVäÓWBOÓOJFLUPSâDIMJFLPW
äÓWBOÓOJFL
LUPS
PSâ
P
SâDIMJFLP
PW
WSÈ
W
WSÈUBOFBOUJLPODFQDJF
SÈUBOFBOUJL
LPO
POD
OD
DFQDJF
XXXCFOFMBTL
#SBUJTMBWB
FNBJMCFOFMB!CFOFMBTL
TL
FOTO: BRAŇO ŠIMONČÍK
Pozor na
zápal močových ciest
2 · JÚN
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Osteoporóza môže veľa rokov prebiehať nebadane bez vonkajších príznakov. Jej prvým prejavom je často zlomenina, ktorá obmedzuje pohyblivosť pacientov a neraz vedie až k trvalým následkom.
ODPORÚČAME
MUDr. Radmila
Sládičeková, MPH
súkromná gynekologická ambulancia
RADMA GYN v Bratislave.
Osteoporóza – tichý
zlodej kostí
V
znik a rozvoj osteoporózy
je pomalý a niekedy úplne
nerozpoznateľný. U časti
chorých sa nemusí manifestovať žiadnymi ťažkosťami. Choroba však pokračuje a jej prvým prejavom
môže byť až osteoporotická zlomenina,
ktorá sa objaví náhle – ako „blesk z jasného
neba“ po pôsobení aj nepatrného násilia.
Živá kosť
Kosť nie je tvrdá, neživá hmota, ale živé tkanivo, ktoré sa počas života neustále obmieňa. V mladosti kostnej hmoty
pribúda, po 35. roku života však dochádza k
urýchleniu odbúravania kostí na úkor novotvorby, viac u žien. Do 65. roku života
každá žena stráca najmenej jednu tretinu
kostnej hmoty. Po 65. roku života nastáva
úbytok kostnej hmoty u oboch pohlaví.
„Sú jedinci,
ktorí si nevytvoria dostatočné množstvo kostnej
hmoty, alebo
proces odbúravania
kostí značne
prevláda nad
jej novotvorbou.“
života 1/3 žien utrpí zlomeninu stavca
a 1/4 žien bude mať zlomeninu predlaktia.
We make our readers succeed!
Rizikové faktory
Sú jedinci, ktorí si nevytvoria dostatočné množstvo kostnej hmoty, alebo
proces odbúravania kostí značne prevláda
nad jej novotvorbou. Rizikové faktory osteoporózy sú najmä ženské pohlavie, výskyt
osteoporózy v rodine, obdobie po prechode,
nedostatok príjmu vápnika v potrave, nedostatok pohybu, vek ženy nad 65 rokov
a muža nad 70 rokov, užívanie steroidov,
ochorenia štítnej žľazy, pečene, obličiek,
zápalové reumatické ochorenia...).
Včasná diagnostika
Je veľmi dôležité takýchto jedincov s
prítomnými rizikovými faktormi
osteoporózy vyhľadať, včas ochorenie odhaliť (denzitometrickým vyšetrením)
a komplexne liečiť (úprava stravy, pohybová liečba, chemické a nechemické lieky). Len včasnou diagnostikou a správnou
liečbou dokážeme predísť komplikáciám –
zlomeninám na podklade osteoporózy.
Zlomeniny – následok osteoporózy
Preriednutá kosť je veľmi krehká a
ľahko sa láme (najčastejšie v oblasti
tiel stavcov chrbtice, zápästia a bedrového kĺbu). Najzávažnejšie sú zlomeniny
krčka stehnovej kosti, pri ktorých až 20 %
chorých do roka zomiera. Podľa štatistických údajov je predpoklad, že po 65. roku
STRANA 4
Prim. MUDr. Elena
Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum
Hlohovec, www.rrc.sk
Bližšie informácie sa dočítate v knihe s
CD Ženské bolesti chrbtice (sterilita, inkontinencia, osteoporóza).
ZDRAVIE ŽENY
2. VYDANIE, 23. JÚN 2010
Projektový manažér: Mgr. Ľuboslava Straková
Tel.: 02/593 08 236
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Radoslav Kolek
Redaktor: Zuzana Voštenáková
Odborná spolupráca: Eva Tišlerová
prim. MUDr. Elena Ďurišová
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
MUDr. Jana Chudíková,
MUDr. Mario Mikloši, PhD.
MUDr. Radmila Sládičeková, MPH
MUDr. Peter Urdzík, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík
MUDr. Ján Galád
doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD.
doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.
Editor: Darina Dubovská
Foto: Istockphoto, Braňo Šimončík
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 23. jún 2010
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný
redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
■ Inzercia
FYTOSOJA ®
OSTEO
Izolavóny zo sóje (DAIDZEIN,GENISTEIN)
s prídavkom biologickej formy vápnika,
vitamínu D3 a prírodného vitamínu K2
Výrobok priaznivo:
• pôsobí na hormonálnu rovnováhu
(znižuje návaly tepla až o 60%)
• pozitívne pôsobí na psychickú depresiu
• napomáha pri osteoporóze (efektívne viaže vápnik v kostiach)
• prispieva k zníženiu kardiovaskulárnych problémov
(zabraŚuje usadzovaniu vápnika v cievach)
Žiadajte vo svojej lekárni
Výhradne pre LV DISTRIBUTION s.r.o ,
Martinengova 18, 81102 Bratislava
Vyrába: KOMPAVA s.r.o., Piešťanská 120, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
JÚN · 3
NOVINKY
Od kŕčových
žíl k vredu
predkolenia
■ Relatívne nešpecifické subjektívne príznaky, z ktorých centre
je pocit „ťažkých nôh“ a vysoko
špecifické objektívne znaky (kŕčové žily, opuch, vred predkolenia) tvoria klinický obraz chronického žilového ochorenia. V Európe trpí na toto ochorenie 40 –
60 % žien a 15 – 30 % mužov.
Čo sú kŕčové žily a ako sa
prejavujú?
Kŕčové žily (varixy) sú rozšírené,
vyduté, kľukaté, pod kožou presvitajúce žily na dolných končatinách. Prejavujú sa pocitom napätia, únavy, horúčavy, kŕčmi a bolesťami v nohách. Neskôr sa pridružuje opuch, ktorý sa počas dňa,
najmä pri dlhom sedení stupňuje,
ako aj rôzne zmeny kože a podkožia a nakoniec vred predkolenia.
Prečo vznikajú kŕčové žily?
Kŕčové žily sa objavujú u ľudí s
genetickou predispozíciou, ktorí majú zároveň rizikové faktory
podporujúce vznik žilových ochorení. Medzi rizikové faktory patria obezita, ženské pohlavie, tehotenstvo, práca v stoji alebo v sede,
nosenie sťahujúceho šatstva (kor-
DVOJITÝ
PRAMEŇ
ZDRAVIA
zety), sedavý spôsob života, vyšší
vek, nevyhovujúca obuv, ako aj
nedostatok vlákniny v potrave
spojený so zápchou. Najfascinujúcejším novým poznatkom je
skutočnosť, že kŕčové žily možno
považovať za chronické zápalové
ochorenie. Detailnejšie spoznanie úlohy zápalu pri vzniku a rozvoji ochorenia je kľúčom k účinnejšej liečbe a prevencii tohto rozšíreného ochorenia.
NOVINKA
Možno zabrániť progresii
ochorenia?
Včasnou, komplexnou a dôslednou celoživotnou liečbou možno zabrániť progresii ochorenia
a vzniku vredov predkolenia. Dôležité je však vybrať správny typ
liečby pre konkrétneho pacienta
a z liekov vybrať také, ktoré majú
komplexný účinok, dobre sa vstrebávajú (vďaka mikronizácii) a znižujú nepriaznivé účinky chronického zápalu.
PROF. MUDR. VIERA ŠTVRTINOVÁ, CSC.,
predsedníčka Slovenskej angiologickej
spoločnosti SLS
Budiš Herbal Mäta
Budiš Herbal Baza
■ Inzercia
Budiš Herbal Rakytník
mravč
včenie
ťa
ažké nohy
brnenie
opuchnuté nohy
op
čenie
ni
mravčenie mravče
SNAŽIA SA VÁM
VAŠE NOHY
NIEČO POVEDAŤ?
noh
n
o y
ťažké nohyy ťažkéé no
brnenie
nenie brneniie
noč
očné kŕče
opuchnuté
p
nohyy opuchnuté nohy
nap
ap
päti
ä e napät
napätie nappätie
pocity
t chlad
hladu
du
pocity
po
cit
ity cchladu
hladu
d poocity chladdu
pálenie
pál
pá
á
pot
po
otivosť
potivosť
p
po
tivosť
Prírodná minerálna voda s rastlinnými
výťažkami, ktorá vaše zdravie podporí
hneď dvakrát. Raz unikátnym zložením minerálov a druhýkrát výťažkami
z liečivých rastlín.
pálenie páleniee
pálen
pottivosť
nočné
néé kŕče
kŕ
nočné
nočn
čnéé kŕ
kŕč
kŕče
če noč
če
nepokojné
k
nohyy nepokojné
k j é nohy
h nepokojné noohy
svrrb
svrb
ben
enie
ie svrbenie svrbenie
Počúvajte ich. Kliknite ešte dnes na
www.opuchnutenohy.sk
a vaše nohy vám budú vɓaɑné!
OPUCHNUTE NOHYinzercia 06_2010.indd 1
21/6/10 3:07 PM
Božská chut’ prírody
4 · JÚN
TIP
INŠPIRÁCIA
1
Prvá pomoc
Chráňte sa pred
infekciou močových ciest
MOČ
MOČOVÉ
OČ
ČOVÉ
VÉ
CESTY
■ Otázka: Aké ťažkosti môže spôsobiť zápal močového
mechúra?
■ Odpoveď: Najčastejšou
príčinou ochorenia močových ciest je nedodržiavanie
pitného režimu.
MUDr. Radmila Sládičeková, MPH
súkromná gynekologická ambulancia RADMA GYN v Bratislave.
kiaľ však dostatočne pijete,
baktérie sa nestihnú množiť
a vyplavia sa z močového mechúra von. Zápal môže podľa
slov MUDr. Radmily Sládičekovej vzniknúť aj pri prenesení infekcie z genitálií alebo
i po pohlavnom styku. „Dôležité je dodržiavať pitný režim
a ak máte ťažkosti po pohlavnom styku, treba sa pred aj po
pohlavnom styku umyť a vymočiť.“
Pomôžu čaj i brusnice
ti môžu byť jedno- alebo obojstranné. Vyskytnúť sa môže aj
samostatný zápal močovej rúry, ktorý sprevádza nutkanie
na močenie a bolesť pri moče-
V počiatočnom štádiu ochorenia si môžete účinne pomôcť
aj sami. Pokiaľ pociťujete ťažkosti pri močení, lekárka radí –
vypite množstvo tekutiny, na-
Pozor na zápaly v lete
Ťažkosti pri močení
Pri zápale močových ciest je
nutkanie na močenie veľmi
časté, pritom však vymočíte
iba veľmi málo moču a máte
silné bolesti. „Zápal močového
mechúra nebýva sprevádzaný vysokou teplotou na rozdiel od zápalu obličiek. Boles-
Prečo Urinal Akut?
pretože obsahuje najvyššiu koncentráciu 100 %
prírodných brusníc veľ koplodých vo forme extraktu
HI-PAC™
pretože denná dávka garantuje účinné množstvo
36 mg proanthokyanidínov, ktoré pomáhajú zabraňovať prichyteniu baktérií na stenách močových ciest
pretože vám stačí užívať len 2 tablety denne
FOTO: ISTOCK
Počas leta sa podľa slov lekárky zvyšuje riziko zápalu močových ciest preto, že sa viac potíme a strácame tekutiny. Ak
menej pijeme, moč sa zahusťuje, zostáva v močovom mechúri a zvyšuje sa riziko vzniku
zápalu. „Ďalšou častou ťažkosťou u žien bývajú zápaly pošvy
spôsobené baktériami a kvasinkami. Alfa a omega v udržiavaní zdravého mechúra je
dodržiavanie pitného režimu.
Nezabúdajte na dodržiavanie
intímnej hygieny, sprchujte
sa tak často, ako je to potrebné.
Dôležitá je aj výmena spodnej
bielizne vždy, keď sa znečistí,
hoci i viackrát za deň.“ Po kúpaní v bazéne sa treba osprchovať a vymeniť plavky za suché. Ak cítite potrebu, môžete
použiť aj preparáty na dezinfekciu rodidiel.
ní priamo v močovej rúre. Takýto zápal sa vyskytuje často
pri chlamýdiovej infekcii urogenitálneho systému,“ hovorí
MUDr. Radmila Sládičeková.
Čo zápal spôsobuje?
Ak takýmto ochorením trpíte, možno sa pýtate sami seba,
ako k takémuto zápalu mohlo
dôjsť. Najčastejšou príčinou
zápalu je podľa lekárky nedodržiavanie pitného režimu.
„Ak žena málo pije, tak málo
močí. Moč sa zdržuje v mechúri a baktérie nie sú mechanicky vyplachované z močových
ciest. Majú čas sa množiť, prichytiť na receptorové miesta
a spôsobiť akútny zápal.“ Po-
príklad aj urologický čaj. „Tiež
môžete užiť aj brusnice, ktoré
sa používajú na liečbu močových ciest. Ak sa však bolesti,
nutkanie na močenie a frekvencia močenia po domácom
ošetrení nezmierňujú, treba
vyhľadať lekára, aby nasadil
antibiotickú liečbu.“ V opačnom prípade riskujete rozvinutie akútnych ťažkostí alebo postup infekcie do vyšších
partií močového systému.
Najčastejšie sa v medicínskej praxi využíva liečba antibiotikami a chemoterapeutikami.
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
pretože je vyrábaný v najvyššej farmaceutickej
kvalite garantovanej certifikátom GMP
l Akut
Urina ila brusníc
ás
ej
Prírodnjej najsilnejš
o
v
s
o
v
forme!
Výživový doplnok
■ Zápal močových ciest u
žien býva častým problémom.
Akútny zápal sa prejavuje kŕčovitými bolesťami za lonovou kosťou, pálením a bolesťou pri močení, často aj močením krvi. O tom, čo vám môže
pri takýchto ťažkostiach pomôcť, radí MUDr. Radmila Sládičeková, MPH, zo súkromnej
gynekologickej ambulancie
RADMA GYN v Bratislave.
pri akútnych problémoch
s močovými cestami
Žiadajte vo svojej lekárni!
Viac informácií na bezplatnej infolinke 0800 191 191 alebo na www.urinal.sk
ZDRAVIE PRE CELÚ RODINU
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
JÚN · 5
INŠPIRÁCIA
Bojujeme za zdravé nohy
■ Varixy – alebo kŕčové žily u
nás patria k veľmi častým chorobám a trápia väčšinou ženy. Môže ísť o veľmi nepríjemné ochorenie, proti ktorému sa však dá bojovať. Predchádzať varixom môžeme aj napríklad vhodnou stravou či dostatočným pohybom.
3
1
Obmedzte solenie jedla
– pretože soľ zadržuje vodu a
zvyšuje sa napätie žíl
Proti varixom môžu pomôcť aj lymfodrenáže, ktoré
by vám mal ale naordinovať lekár
Nosenie kompresívnych
pančúch môže pomôcť, pretože vytlačí krv z povrchových žíl
a stena žíl sa zlepí.
2
3
■ Varixy je veľmi rozšírené ochorenie cievneho systému, ktoré sa objavuje najčastejšie v produktívnom
veku a bez liečby má tendenciu zhoršovať sa. Pri varixoch menšieho rozsahu môžeme hovoriť o estetickom
probléme, ale pri ťažších stavoch dochádza k závažnejším komplikáciám. Vznik varixov môžeme ovplyvniť sčasti, preto je veľmi dôležité myslieť na prevenciu už v predstihu.
zrejme, vyhnúť. Na cirkuláciu je
veľmi vhodná tiež každodenná studená sprcha od chodidiel hore.
Tehotenstvo a kŕčové žily
FOTO: ISTOCK
Správny jedálny lístok
Mnohí odborníci dnes zdôrazňujú
správnu životosprávu, vďaka ktorej vás budú kŕčové žily „obchádzať“. Upravte si preto stravu tak,
aby ste viac jedli celozrnné potraviny, strukoviny, ovocie a zeleninu.
Zaujímavým tipom je napríklad pohánka. Tá obsahuje rutín, ktorý je
vynikajúcim liekom na kŕčové žily. Ak ju budete konzumovať v jedle
aspoň dvakrát týždenne, pomôže
vám to pri zlepšení stavu cievneho
systému. Veľmi vhodnými potravinami sú aj cibuľa, cesnak, pažítka,
rajčiny, čerstvé mladé lístky žihľavy. Aj paradajky zlepšujú stav ciev,
preto ich treba intenzívnejšie kon-
zumovať. Na prevenciu pôsobia blahodarne aj správne nápoje, a to šťavy z grapefruitov, citrónov, pomarančov a pohánkový, šípkový, žihľavový alebo bylinkový čaj.
Pohyb a životný štýl
Pri správne zvolenom športovaní sa môže pohyb stať účinným
prostriedkom v zlepšovaní zdravotného stavu aj pri prevencii pro-
ti varixom. Zlepšenie cirkulácie krvi dosiahnete pravidelnými prechádzkami, jazdou na bicykli, plávaním. Existujú aj špeciálne cviky,
ako napríklad krúženie chodidlami
a bicyklovanie nohami vo vzduchu.
Stav vašich ciev veľmi ovplyvňuje
aj hmotnosť, preto ak máte nadváhu, treba s tým niečo robiť. Po dlhom dni si nezabudnite vyložiť nohy. Fajčeniu by ste sa mali, samo-
■ Inzercia
BIOVENOL® krém
200 ml
OSVIEŽUJÚCI KRÉM S RASTLINNÝMI EXTRAKTMI A SILICAMI
K starostlivosti o nohy
postihnuté kŕčovými žilami
Biovenol krém – vhodná kombinácia rastlinných extraktov a silíc zlepšuje miestne prekrvenie a urýchľuje
regeneračné procesy. Čajovníkový olej pôsobí antibakteriálne, ukľudňuje a chráni.
Biovenol krém - osviežuje unavené nohy, prehrieva a zmierňuje opuchy. Ľahká konzistencia a príjemná vôňa
umožňuje potieranie postihnutých miest niekoľkokrát denne.
Obsahuje extrakt z pagaštanu, arniky, borievky, nechtíka a silice levandule, rozmarínu, borovice, čajovníka.
Žiadajte v lekárňach!
TIPY
Prípravky je možné zakúpiť aj cez e-shop na adrese: www.bio-medica.eu
Tehotenstvo je pre ženu s vrodenou dispozíciou k tvorbe kŕčových
žíl zvlášť rizikovým obdobím. Krv,
ktorá sa odvádza z nôh k pravému
srdcu, je poháňaná pomocou tzv. žilových chlopní smerom nahor. Ak
dieťatko tlačí na panvu, krv sa nemôže z nôh vracať tak, ako by mala
a pretláča sa na povrch z hlbokých
žíl na nohách. Ak sa k nej pridá vrodená menejcennosť žilových chlopní, je tu problém. Najmä vtedy je dôležité dodržiavať spomínané rady a
riadiť sa tiež pokynmi cievneho lekára. Na trhu existuje rad doplnkov
výživy a liečivých mastí, ktoré vám
môžu uľaviť a pomôcť. Treba sa však
určite poradiť s lekárom.
EVA TIŠLEROVÁ
[email protected]
6 · JÚN
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ROZHOVOR
Srší vitalitou a optimizmom, dobre sa stará o svoje zdravie
a snaží sa dodržiavať pestrú a vyváženú stravu. Verí na anjelov, závisí od endorfínov a dobre sa cíti vo svojej „koži“.
„Netrápte sa, treba žiť
úplne prirodzene.“
Žena je vraj ako víno – čím staršia,tým lepšia. Zrelý vek pre nikoho nemusí byť strašiakom, práve naopak, má aj svoje výhody.
Svoje o tom vie moderátorka a autorka rôznych projektov Alena Heribanová, ktorá
popri starostlivosti o telo a ducha nezabúda ani na anjelov strážnych...
V relácii Anjeli strážni sa hostí
pýtate na ich anjelov. Ako je to
s tým vaším anjelom - pomohol
vám niekedy?
Mám pocit,že môj anjel strážny sa v mojom
prípade dosť „narobil“ a veľmi ho obdivujem.Anjeli nás vnútorne poľudšťujú a zároveň duchovne obohacujú. Prežila som v živote dosť vážnych situácií, keďže som veľa
cestovala. Občianska vojna ma zastihla napríklad v Kolumbii, rovnako aj v Keni či v
Nepále. Pred cestou som absolvovala rôzne
vyšetrenia u lekára, nevynechala som ani
očkovania na žltú zimnicu, hepatitídu ty-
pu A a typu B,antimalariká či injekciu proti
cholere.Nebezpečnosť danej situácie si zvyčajne každý uvedomí,až keď je v bezpečí domova. Pravdou však je, že dnes sa nemôžete
cítiť veľmi bezpečne kdekoľvek, život dokáže niekedy prekvapiť…
„Spánok a
dostatok
pohybu sú
alfou a omegou môjho
života.“
Alena Heribanová,
moderátorka
Máte čas na preventívne prehliadky? Aké dobročinné projekty vás
„chytili“ za srdce?
Vážim si zdravie, človek by nemal s ním
hazardovať. Chodím pravidelne na rôzne
preventívne prehliadky a žijem tak, aby
som si svojho anjela až tak nerozhnevala.
Nefajčím, nepijem tvrdý alkohol, športujem… Prevencia je u mňa na prvom mieste. Okrem toho som tvárou kampane Avon.
Pracujem aj pre Nadáciu deti Slovenska a
pre paralympijské združenie. Toto sú tri
základné piliere, za ktorými si stojím, vážim si šancu, ktorú som dostala a možnosť
pre ne pracovať.
■ Inzercia
CANDISTOP
jedinečný pomocník pri liečbe gynekologických infekcií a zápalov
• obsahuje unikátnu kombináciu probiotík, ktoré potláčajú
rast kvasiniek Candida albicans v tráviacom ústrojenstve
a v pošve
• jedinečná kombinácia probiotík, fruktooligosacharidov,
extraktu z cesnaku a extraktu z grapefruitu, účinná
pri gynekologických zápaloch a infekciách
• prírodná podpora imunitných reakcií organizmu
• stačia 2 kapsule denne
• vhodné používať i preventívne
• odporúčané odbornými lekármi
• je vhodným doplnkom stravy i pre mužov, ktorých
partnerky trpia vaginálnymi mykózami
Žiadajte v lekárňach a predajniach zdravej výživy.
Viac informácií na www.lepicol.sk alebo www.g8.sk
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK
Ktoré zo športových aktivít si dokážete najviac vychutnať?
Už od detstva som robila všetky športové
aktivity. K športu ma viedol môj otec, takže sme lyžovali a plávali odmalička. V škole som, samozrejme, precízne chodila na
telocvik a nezanedbávala som ani rôzne
olympiády, čo bolo v tom čase bežné. Neskôr som sa dvanásť rokov venovala tancu
a to mi zostalo dodnes. Keď sa dlhší čas nehýbem, pociťujem to ako deficit. Spánok a
dostatok pohybu sú alfou a omegou môjho života. Dodnes rada plávam, lyžujem,
dvakrát do týždňa chodím do posilňovne,
ale i na latino aerobik. „Závisím“ od endorfínov. Mám rada dynamické a rýchle športy, som športovec telom i duchom...
Pôsobíte maximálne pohodovo.
Čo pre vás predstavuje príjemný relax?
S odstupom času vnímam výhody zrelé-
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
JÚN · 7
4
TIPY
Proti
inkontinencii
Cvičenie svalov panvového
dna je dobré naučiť
aj svoju dcéru,ktorá
ocení pevné svaly
počas celého života
– robia to aj domorodé africké ženy.
1
Hneď pri prvých príznakoch úniku moču
sa zaujímajte a naučte cvičiť svaly
panvového dna, je
to najlepšia prevencia operačného zákroku, pomáha až v
80 % prípadov.
2
VOĽNÉ CHVÍLE
Alena Heribanová rada
trávi svoje voľné chvíle s
manželom a svojimi dvomi
dcérami
FOTO: ARCHÍV A. HERIBANOVEJ
Nehanbite sa
zdôveriť lekárovi, už pri prvých
príznakoch, nebojte sa, že Vás hneď
pošlú na operáciu –
včasné cvičenie
môže zabrániť rozvoju inkontinencie.
3
ho veku a viem si vážiť to, čo mám. Najradšej spím, čítam, idem si zaplávať, alebo sa prejsť do lesa. Relax u mňa znamená, že si robím, čo chcem a čo cítim. Moja
babka s dedom, ktorí sa dožili vysokého
veku, vždy tvrdili, že človek má žiť úplne
prirodzene. Ľudia ešte za starých čias vedeli, že treba jesť vtedy, keď sme hladní,
vstávať vtedy, keď je svetlo a ísť spať vtedy, keď sa vonku zotmie... Nezabúdali ani
na pravidelnú siestu a dodržiavali prirodzený biorytmus človeka – bez pocitu viny. Tieto rady by mali byť pre nás inšpiráciou aj dnes.
Ako sa pozeráte na moderné
skrášľovacie metódy?
Plastická chirurgia je pre ľudí, pre ich
lepší pocit zo života. Všetko, čo pomáha k nášmu osobnému šťastiu, je dobré.
Len ľudia musia byť presvedčení, že absolvovať návštevu u estetického chirurga chcú kvôli sebe, a nie kvôli niekomu
inému. Ja som si dala upraviť poklesnuté
viečka, osobne zatiaľ neriešim ďalšie estetické zákroky.
Na svoj vek vyzeráte skvele.
Stravujete sa zdravo?
Doprajem si všetko, na čo mám chuť.
Nikdy som nedržala diétu, skôr sa snažím
dlhodobo žiť striedmo a zdravo, hýbať sa a
dopriať si dobrý spánok. Ráno pijem odfiltrovanú čistú vodu, zhruba okolo pol litra.
Potom si zacvičím päť Tibeťanov. Na raňajky si dám bielu kávu a cereálie. Na obed
si zvyčajne doprajem ľahké šaláty, cestoviny či kuracie mäso. Večer si vychutnávam pohár vína a niečo drobné na zahryznutie. Mojou slabosťou sú sladkosti, takže
počas dňa občas „keksíkujem“.
Máte už nejaké plány, ako budete oddychovať v lete?
V lete sa chystám do kúpeľov v Piešťanoch, doprajem si bahno, rôzne procedúry a dobijem sa energiou. Možno si s
manželom prenajmeme aj chatu v Tatrách a naberieme nové sily prechádzkami po horách, jednoducho voľné dni si
maximálne vychutnáme…
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
Na trhu existujú mechanické pomôcky s
b iofe e d b ac ko m
(kontrolou správnosti cvičenia) na
aktívne cvičenie
proti odporu, alebo elektronická
stimulácia.
4
■ Inzercia
Diagnostické centrum
Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy lekárom na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
včas zachytiť stanoviť závažnosť Vašich ochorení:
• chrbtice a kĺbov
• artrózy, reumatizmu
• obehového systému
• cukrovky, pankreasu
• prostaty
• sexuálnej dysfunkcie
• lymfatického systému
• nervového systému
• migrény
• osteoporózy
• s toxínmi, baktériami
Ponúkame aj doplnkové a regeneračné služby
• s vírusmi, plesňami
Kontakty - 041/5640205, 0918 65 65 63
• alergénmi
[email protected], www.biorelax.sk
• vysokého krvného tlaku
„Zacvičte s ňou
a vyhnite sa operácii“
Pelvic Toner
Pelvexiser
8 zamedzíte rozvoju nechceného úniku
moču (stresovej inkontinecii)
8 vyliečite alebo výrazne zlepšíte stav u už
existujúceho problému s únikom moču
spôsobeného stresovou inkontinenciou
(až v 80% prípadoch)
8 pripravíte sa dobre na pôrod
8 navrátite svojim vnútorným orgánom
späť kondíciu po pôrode
8 zvýšite intenzitu svojho sexuálneho
prežívania a citlivosti
8 častejšie dosiahnete orgazmus a budete
ho prežívať intenzívnejšie
Merien s.r.o., Strmý vŕšok 74, 841 06 Bratislava
tel.: 0911 724 029, e-mail: [email protected]
Inzerat_ Pelvexiser+Pelvic_101x65.indd 1
www.merien.sk
10.6.2010 23:20
8 · JÚN
TIP
2
NOVINKY
Moderné
metódy liečby
poklesu
panvového dna
CHI
CHIRURGICKÁ
HIRUR
HI
RURGI
RUR
URGIC
GICKÁ
KÁ
POMOC
■ Oslabenosť svalov panvového dna, viaceré náročné pôrody, nie práve optimálne vykonaná operácia - toto
sú len niektoré faktory, keď
u žien dochádza k poklesu
panvových orgánov. Medicína ponúka moderné formy
liečby. Formou syntetických
implantabilných sieťok sa
prepadávajúci močový mechúr pacientky zachytí špeciálnou sieťou.
■ Namiesto náročných plastík rekonštrukcie panvového
dna sa v medicíne uplatňujú
jednoduché chirurgické zákroky, ktoré šetria pacientky od
ďalších náročných zákrokov.
Pre lekárov je dôležité správne
indikovať a vykonať operačný výkon. Aké skúsenosti teda
majú jednotlivé zariadenia na
Slovensku? Pozreli sme sa do
niektorých z nich bližšie...
Gynekológ odhalí ťažkosti včas
Pokles, respektíve prepadnutie panvových orgánov v súvislosti s defektom panvového
dna sa podľa slov MUDr. Petra
Urdzíka, PhD., z FN L. Pasteura
v Košiciach zistí pri štandardnej preventívnej gynekologickej prehliadke. Niekedy je podľa neho pokles taký významný, že pacientka príde sama na
vyšetrenie s tvrdením, „že z
nej niečo vypadáva“.
„V praxi sa na diagnostiku
stupňa defektu využíva v prvom rade gynekologické vyšetrenie v zrkadlách a palpačné vyšetrenie, ultrazvukové
vyšetrenie maternice, vaječníkov a nadmernej pohyblivosti močovej rúry. Nasleduje urodynamometrické vyšetrenie, pri komplikovaných
stavoch vyšetrenia NMR, CT,
EMG a potom sa pristupuje k
liečebnému postupu.“
Vzhľadom na to, že pohlavné
orgány ženy intímne susedia s
močovým mechúrom, močovou rúrou a črevom, môžu sa
podľa MUDr. Petra Urdzíka objaviť aj ďalšie ťažkosti. Napríklad problémy pri močení (únik
moču pri kašli, smiechu, časté
močenie), črevné príznaky (neschopnosť udržať plyny alebo stolicu, znečistenie spodnej
bielizne), ale i sexuálne ťažkosti (bolesť pri pohlavnom styku,
zmena v kvalite alebo pri dosiahnutí orgazmu).
Operácia vyrieši únik
moču
Nedobrovoľný únik moču sa
objavuje dva- až trikrát častejšie u žien ako u mužov. Odhaduje sa, že 30 až 50 percent žien
má počas života občasný únik
moču. Polovica z nich, čo je na
Slovensku približne 300-tisíc,
trpí takzvanou stresovou inkontinenciou, ktorá je spojená s únikom moču pri kýchaní, kašľaní alebo pri bežnej
fyzickej námahe. Ani nie 5 %
žien trpiacich inkontinenciou
moču vyhľadá lekára. Inkontinencia môže mať rôzne príčiny. Ako hovorí doc. MUDr.
Ivan Minčík, prednosta Kliniky urológie FNsP J. A. Reimana v Prešove, v súčasnosti
je liečba úniku moču založe-
ná na konzervatívnom postupe a na operácii. Posledný vývoj ponúka mnohé operačné
postupy s dobrými výsledkami liečby.
„Z hľadiska operačnej korekcie vieme v súčasnosti zavedením podporných moderných
syntetických materiálov tzv.
pások a sieťok korigovať anatomické a funkčné defekty močovej rúry a panvového dna.
Tieto operácie majú veľmi dobré už dlhodobé výsledky,“ tvrdí doc. MUDr. Minčík. Dôležitou súčasťou je podľa jeho vyjadrení dôsledné urologické
vyšetrenie dolných močových
ciest, posúdenie gynekologického nálezu a na základe týchto výsledkov vybrať optimálny operačný postup.
„Prínosom týchto operácií
oproti tzv. klasickým operáciám je ich nízka invazivita,
krátka doba rekonvalescencie,
pričom efektivita zákrokov
je okamžitá. Žena, ktorá bola doposiaľ odkázaná na nosenie vložiek, môže sa po operácii novými miniinvazívnymi
operačnými metódami tešiť
z toho, že sa nepríjemný únik
moču skončil.“ Tieto tzv. miniinvazívne operácie zamerané na tzv. stresový únik moču
u žien robia podľa MUDr. Ivana Minčíka na ich pracovisku
viac ako osem rokov s veľmi
dobrými pooperačnými výsledkami aj z dlhodobého hľadiska.
Jednodňová chirurgia
bez stresov
S rekonštrukciou panvové-
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
„Pacientka sa na druhý–tretí
deň po operácii voľne pohybuje v
domácom zariadení, má len mierne bolesti v podbrušku a v oblasti stehien. Väčšinou nemusí užívať ani lieky od bolesti, stravuje sa
bez obmedzenia, chodí močiť každé tri hodiny a zhruba mesiac má
ružový výtok. Nesmie zdvíhať ťažšie predmety a mať pohlavný styk
šesť až osem týždňov,“ tvrdí MUDr.
Ján Galád. Práceneschopnosť záleží aj od typu zamestnania, v priemere dva až štyri týždne. Na pooperačné kontroly chodí v intervale
dvoch až šiestich týždňov, neskôr
podľa potreby.
FOTO: ISTOCK
Vysoká úspešnosť výkonov
ho dna (pošvové plastiky s použitím sieťok) má skúsenosti aj primár
MUDr. Ján Galád, predseda Sekcie
gynekologickej urológie SGPS a zároveň riaditeľ Centra jednodňovej
chirurgie Gynpor vo Zvolene. Tieto operácie vykonávajú na pracovisku už tri roky a prvenstvo majú
■ Inzercia
v počte odoperovaných pacientok,
ktorých bolo doteraz vyše sto. Pri
operácii sa uplatňujú všetky výhody jednodňovej chirurgie. Žiadny
stres z nemocničného prostredia,
príchod do zariadenia v deň operácie a rýchlejší návrat do domáceho
prostredia už deň po zákroku.
Ako dodáva doc. MUDr. Tibor Bielik,
PhD., prednosta II. gynekologickopôrodníckej kliniky SZU FNsP F. D.
Roosevelta, v Banskej Bystrici pri
riešení poklesu panvových orgánov dlhé roky využívajú aj syntetické materiály. Ich pracovisko je
známe preferovaním endoskopických prístupov (laparoskopicky).
„Pri správnej indikácii a technike
je úspešnosť výkonov vysoká. Moderné priemyselne dodávané sety
sa vyznačujú vysokou prepracovanosťou, ktorá zohľadňuje funkčnú
anatómiu panvového dna. V praxi
prispievajú k indikačnému rozšíreniu aj pre nižšie stupne poklesu
panvových orgánov, a tým k prevencii možných recidív.“ Väčšina
syntetických materiálov sa podľa
slov prednostu v závislosti od zisteného defektu zavádza vaginálnym
prístupom. Hlavný prínos vidí doc.
MUDr. Bielik v zvládnutí indikácií
a v zjednodušení dostupnosti syn-
JÚN · 9
tetických materiálov cez poisťovací systém.
Dlhodobý efekt „sieťok“
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNsP Bratislava v Ružinove
má podľa slov doc. MUDr. Ivana Hollého, CSc., zástupcu prednostu pre
zdravotnú starostlivosť, skúsenosti s
operačnou liečbou porúch panvového dna už viac desaťročí. „Pracovisko
je dlhodobo profilované na operačnú
liečbu a preferuje vaginálny prístup,
t.j.v odôvodnených prípadoch sa prikláňame k možnosti riešiť patologické zmeny vnútorných rodidiel cez
pošvu. Dôvodom je menšia záťaž pre
pacientku, jej rýchlejšia rekonvalescencia a návrat do bežného života,
ako aj lepší kozmetický efekt.“
Ako ďalej dodáva, predtým využívané klasické operačné rekonštrukcie panvovej spodiny zhruba 3,5 roka nahrádzajú v indikovaných prípadoch implantovaním
syntetických „sieťok“. „V minulosti bežné tzv. pošvové plastiky a iné
početné operačné korekcie, žiaľ, nemávali dlhodobý liečebný úspech.
To čiastočne podmieňoval aj spôsob
života pacientok, ich fyzická záťaž,
respektíve nedodržiavanie odporúčaných rehabilitačných postupov.
Trvalý efekt operácie znamená, že
pacientka je spokojná, nemusí sa
podrobiť opakovaným výkonom a
pre spoločnosť nevznikajú nové náklady. Pri implantátoch (sieťkach)
by ich efekt z dnešného pohľadu
mohol byť trvalý,“ domnieva sa doc.
MUDr. Ivan Hollý.
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
10 · JÚN
NOVINKY
Udržujte pokožku
v dobrej „kondičke“
Pigmentové škvrny strašia
Na MUDr. Janu Chudíkovú sa
ženy v priebehu leta obracajú
s viacerými problémami, najmä so spálením kože. Pokožka sa prirodzene chráni pred
slnkom zhrubnutím a vytvoSlnko pomáha k pocitu psy- rením pigmentu. „Hyperpigchickej pohody, zásobí te- mentácie – hnedé škvrny na
lo vitamínom D a čiastvári sú strašiakom mnotoré
hých ži
točne ničí niektoré
žien. K pigmentáobaktérie. Pri neociam
má sklon viac
TIP
pres
patrnosti a nad-presušená
a podrážden
mernom opaľo-dená pokožka. Preto všetky estetické
vaní sa, však mô-zák
že vaše telo a pleťť
zákroky, ktoré vedú
d
k od
aj poškodiť. „Už od
odstráneniu povrúchov
prvých jarných lúchových vrstiev koré
že, by
b sa nemali vyčov až po neskoré
ZDRAVÁ
ZDR
DR
R AVÁ
VÁ
Á
POKOŽKA
ekoná
jesenné dni si trekonávať v slnečnom
ba pleť počas dňa
období.“ Ako ďalej podostatočne chrániť a to nie- znamenáva, dajte si pozor na
len pri pobyte pri vode ale- tzv. fotosenzibilizujúce látky,
bo na vychádzke, ale aj počas ako sú napríklad niektoré anbežného dňa,“ hovorí MUDr. tibiotiká (tetracyklíny, chinoJana Chudíková.Najviac vy- lóny), močopudné lieky (furostavené slnečnému žiareniu semid), niektoré antidiabetisú pokožka tváre, krku, de- ká s obsahom sulfonylmočokoltu, chrbtov rúk, pery, oči viny, lieky proti bolesti kĺbov
a vlasy. Minimálne 4-6 týž- a mnohé iné. Zvyšujú vnímadňov pred slnečnou sezónou vosť kože na slnečné žiarenie.
je vhodné začať užívať aj be- Ak chcete zabrániť vzniku netakarotén, ktorý svojím an- žiaducich fľakov, vyhýbajte sa
tioxidačným účinkom mi- aplikácii parfemov a krémov s
nimalizuje poškodenie kože fotosenzibilizujúcou látkou na
slnkom.
miesta vystavené slnku.
2
Navyše
zísňkovaý pjotbyte
MUDr. Jana
Chudíková
dermatologička
z kožnej ambulancie DermaCare plus v Bratislave
4-d
PARK
SPA & AQ.thUAerme.sk
aquapark
Kožu treba chrániť
V lete podľa slov dermatologičky nestačí kožu chrániť len
kvalitným UV ochranným
krémom a potom sa po celý
deň „grilovať“ na slnku. Slnku sa vyhýbajte vždy v čase
najintenzívneho žiarenia medzi 11.00-15.00 hodinou. „Fotoochranný krém si opakovane aplikujte na kožu každé dve
hodiny. Chráňte sa aj odevom,
najlepšie zo syntetického materiálu a tmavej farby. Dnes
už v športových predajniach
dostať špeciálne tzv. UV oblečenie. Po opaľovaní sa osprchujte vlažnou vodou, zmyjete tak pot a zvyšky opaľovacieho krému, chlóru alebo soli.“ V
letnom období je pleť viac náchylná na dehydratáciu, preto
aj počas bežného dňa používajte hydratačné krémy s ochranným UV faktorom.
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
Krásne
opálenie
výživový doplnok
■ Otázka: Prečo je vhodné
kožu chrániť?
■ Odpoveď: Zabránite vzniku
hnedých škvŕn, spáleniu kože
či zhoršeniu kožných ochorení
citlivých na slnečné žiarenie.
bez rizika!
na slnečné žiarenie.
Zmierňuje reakcie
aľovaní.
utie pokožky pri op
Podporuje zhnedn
pokožky.
Spomaľuje starnutie
sok.
vrá
rbu
tvo
je
Spomaľu
sť pokožky.
elasticitu a jemno
šiu
lep
uje
eč
zp
be
Za
Ako získať 4-dňový pobyt
SPA & AQUAPARK s Beta karoténom?
V termíne od 1. júna 2010 do 31. augusta 2010
si zakúpte aspoň jedno balenie prípravku
Beta karotén od spoločnosti WALMARK.
Vystrihnite čiarový kód a spolu s vyplneným
SÚŤAŽNÝM KUPÓNOM pošlite na adresu
Klub zdravia Walmark
P.O.BOX A-70, 010 90 Žilina.
Pobyt získava 5 zdravo opálených súťažiacich,
ktorí budú vyžrebovaní 10. septembra 2010.
Súťaž nie je možné kombinovať s vernostným
programom Klubu zdravia WALMARK!
[email protected]
Meno a priezvisko
■ Inzercia
DermaCare plus s.r.o.
MUDr. Jana Chudíková
Súkromné centrum pre dermatológiu a estetickú medicínu
S Ú ŤA Ž N Ý K U P Ó N
Adresa
Telefón:
Dermatologická ambulancia
Ponúkame:
• diagnostické a terapeutické výkony
u detí a dospelých
Diagnostiku a lieĀbu:
• vrodených a získaných kožných ochorení
• ekzémových ochorení
• ochorení cievneho pôvodu
• infekĀných kožných ochorení
• pohlavných ochorení
• ochorení vlasov
• akné poradļa
• vyšetrenie znamienok
Ambulancia lekárskej kozmetiky
Ponúkame:
• odbornú konzultaĀnú Āinnoső
Odstraļujeme:
• vrásky
• pigmentové škvrny
• rozšírené cievky na tvári a tele
• bradavice
• akné
• nadmerné potenie
• nadmerné ochlpenie
Aplikujeme:
• botulotoxín
• kyselinu hyalurónovú do vrások
• chemický peeling
• injekĀnú lipolýzu
• mezoterapiu
Kozmetická ambulancia:
Ponúkame:
• komplexné ošetrenie pleti u Ĵudí
s akné, s rozšírenými cievkami
na tvári, s precitlivelým typom
pleti a so seboroickým ekzémom
Kontakt:
Robotnícka 9, 831 02 Bratislava
tel.02/44 88 23 08
mobil: 0903 244 714
www.koznylekar.sk
www.dermacare.sk
e-mail: [email protected]
PSČ:
e-mail:
Súhlasím so zasielaním infomailov na moju e-mailovú adresu
Vyplnený súťažný kupón spolu
s EAN kódmi pošlite na adresu:
Klub zdravia Walmark,
P.O.BOX A-70, 010 90 Žilina.
Podpis:
Súhlas: Podľa zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov svojím podpisom
udeľujem spoločnosti WALMARK, spol. s r.o., so sídlom Na stanicu 22 v Žiline, súhlas
so spracúvaním osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené na súťažnom
kupóne. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne.
www.klubzdravia.sk
Infolinka: 0800 191 191
JÚN · 11
INŠPIRÁCIA
Strašiak žien –
inkontinencia
Inkontinencia – unikanie moču dokáže v nemalej miere zasiahnuť každodenný život nejednej ženy. Ak týmto
ochorením trpíte, oslovte svojho všeobecného lekára, ktorý vás odošle na
vyšetrenie k špecialistovi – urológovi.
MUDr. Mario
Mikloši, PhD.
urologická ambulancia, Mýtna ulica
v Bratislave
Možnosti diagnostického vyšetrenia
Pacientky často považujú únik moču za samozrejmosť, ktorá sa vyskytuje s pribúdajúcim vekom. „Inkontinencia ich do istej miery obmedzuje v bežných činnostiach - prestanú
napríklad vykonávať rôzne aktivity
(beh, tanec atď.), obmedzujú príjem
tekutín a môže sa zhoršiť aj kvalita
sexuálneho života,“ hovorí MUDr.
Mario Mikloši, PhD.. Do jeho urologickej ambulancie v poliklinike na
Mýtnej ulici v Bratislave prichádzajú
aj pacientky s mnohoročnou anamnézou unikania moču. Ženy pri ľahších až stredných formách inkontinencie najčastejšie používajú vložky.
Únik moču sa lieči konzervatívne,
medikamentózne a chirurgicky.
V prvom rade treba podľa slov urológa
vyšetriť moč, bakteriologicky na vylúčenie eventuálnej infekcie močových ciest. „Potom robíme komplexné urologické vyšetrenie, ktoré zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, ultrazvuk so
zameraním na dolné močové cesty,
vyšetrenie na stresové testy na objektivizáciu úniku moču. Ďalej nasleduje
tzv. plienkový test (PAD test), ktorým
objektivizujeme a zároveň kvantifikujeme únik moču. Štandardne si pacientky robia mikčný denník – zapisovanie príjmu a výdaja tekutín s počtom výskytu únikov moču,“ dodáva
MUDr. Mario Mikloši. Môžu nasledovať ďalšie vyšetrenia – uroflowmetria
– objektivizácia sily prúdu moču alebo
aj kompletné urodynamické vyšetrenie a cystoskopia. „Okrem urodynamického vyšetrenia a cystoskopie ide
všetko o neinvazívne vyšetrenia, takže pacientky sa návštevy urologickej
ambulancie nemusia obávať.“
Najčastejšie typy inkontinencie
Liečba úniku moču
Inkontinencia moču má podľa slov
MUDr. Maria Miklošiho tri stupne,
kde tretí je už tzv. totálna (úplná)
inkontinencia moču. „Najčastejšími typmi inkontinencie moču sú
tzv. stresová a urgentná inkontinencia. Pri stresovej inkontinencii
ide o únik moču pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, napríklad pri
zakašľaní, kýchnutí, smiechu, behu, skákaní a podobne. Pri urgentnej inkontinencii je príčinou úniku
silné, naliehavé nutkanie na močenie, frekvencia močenia je veľmi častá cez deň aj v noci.“ Inkontinencia moču býva aj zmiešaná, keď
je prítomná stresová aj urgentná
zložka, ostatné typy inkontinencie
moču sú menej časté.“
Liečba závisí od typu a stupňa inkontinencie moču. „Pri prvom stupni je
to najskôr fyzikálna liečba – rehabilitácia panvového dna – cvičenia a elektroliečba, podľa úpravy unikania moču sa môže pridať aj medikamentózna
liečba. Pri druhom stupni inkontinencie moču sa kombinuje medikamentózna liečba s cvikmi na panvové dno,“
upresňuje MUDr. Mikloši. Ak konzervatívna liečba nie je úspešná, nasleduje
liečba chirurgická. „Tú možno pri stresovom type inkontinencie moču vykonávať na báze tzv. jednodňovej chirurgie. Úspešnosť liečby ale vždy závisí od
správnej diagnostiky.“
Zahoďte zbytočné obavy
ZUZANA VOŠTENÁKOVÁ
[email protected]
TENA Lady - To jediné,
Ìo si na mne nevšimnete
Ëo si na mne všimnete ako prvé? Moje prenikavé oÌi?
Zaiste to nebude obÌasný únik moÌu. A to vÎaka novým
TENA Lady so systémom
Fresh Odour ControlTM ,
ktorý dokonale pohltí
každý zápach.
Žiadajte v lekárni alebo výdajni
zdravotníckych potrieb.
Vzorky zdarma na www.tena.sk alebo
bezplatnej infolinke 0800 111 000.
Požiadajte o vzorku TENA Lady ZDARMA!
Meno:
Adresa:
Rok narodenia:
Telefón:
e-mail:
Podpis:
Názov doteraz používaného produktu:
Súhlasím so spracovaním svojich tu uvedených osobných údajov spoloÌnosĤou SCA Hygiene
Products, spol. sbr.o. absprostredkovateýom ADRES, sbr.o. na úÌely marketingu až do písomného
odvolania súhlasu, Ìo potvrdzujem svojim podpisom. Osobné údaje budú spracované pre úÌely
marketingu na základe zákona Ì.428/2002 Z.z. obochrane osobných údajov, prevádzkovateýom
SCA Hygiene Products, sb r.o., so sídlom 049 12, Gemerská Hôrka ab spracovateýom ADRES,
sbr.o., KopÌianska 80, 851 01 Bratislava 5. Údaje poskytujete dobrovoýne abmáte právo písomne
namietaĤ proti ich využívaniu na úÌely priameho marketingu. Svoj súhlas na spracovanie
osobných údajov dávate svojim podpisom ab môžete ho kedykoývek odvolaĤ zaslaním
písomného oznámenia na adresu sídla spoloÌnosti SCA Hygiene Products spol. sbr.o.
Zašlite na adresu: TENA, P.O.BOX 45, 850 05 Bratislava 55
LI_BAJZEN_2_10
■ Otázka: Hanbíte sa za stratu
schopnosti udržať moč?
■ Odpoveď: Nechcená inkontinencia nie je výlučne problémom
starých ľudí či žien v klimaktériu,
pomôže vám odborník.
Download

žijem tak, aby som si svojho anjela až tak nerozhnevala.