T.C
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TÜRK DĠLĠ ve EDEBĠYATI BÖLÜMÜ 2014–2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI (II. Ö.)
PAZARTESĠ
SAAT
TDE I
TDE–313 Türk Halk Bilimi I
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE-439 Arapça
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
18.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi I (A şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE 217 Türkoloji (Seç.)
Öğr .Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–313 Türk Halk Bilimi I
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE-439 Arapça
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
19.00
TDE-109 Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE-109 Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDEY 219 Klasik Manzum Metinler
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDEY 219 Klasik Manzum Metinler
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE–301 Türk Dili Tarihi I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–301 Türk Dili Tarihi I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–405 Türk Halk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE–405 Türk Halk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (B şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–203 Türkiye Türkçesi Grameri III
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–329 Türk Tasavvuf Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE-415 Metin Şerhi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE–203 Türkiye Türkçesi Grameri III
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–329 Türk Tasavvuf Edebiyatı
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
TDE-415 Metin Şerhi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
20.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi (B şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
SAAT
17.00
SALI
TDE IV
TDE 217 Türkoloji (Seç.)
Öğr .Gör. Osman Ali ÇETĠN
22.00
TDE 123 Eski Harfli Metin İncelemesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
Alan DıĢı Seçmeli Ders
TDE–307 Yeni Türk Edebiyatı III
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE–417 Türkçenin Anlam Bilimi I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
18.00
TDE 123 Eski Harfli Metin İncelemesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
Alan DıĢı Seçmeli Ders
TDE–307 Yeni Türk Edebiyatı III
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE–417 Türkçenin Anlam Bilimi I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
19.00
TDE 117 Türkçe Kompozisyon I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–207 Eski Anadolu Türkçesi I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE-311 Yaşayan Türk Lehçeleri I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–435 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
20.00
TDE 117 Türkçe Kompozisyon I
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–207 Eski Anadolu Türkçesi I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE-311 Yaşayan Türk Lehçeleri I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–435 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
21.00
TDE–115 Edebi Bilgiler I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–201 Osmanlı Türkçesi III (B Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
22.00
TDE–115 Edebi Bilgiler I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
SAAT
17.00
ÇARġAMBA
TDE III
TDE–101 Osmanlı Türkçesi I (A şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
21.00
TDE–113 Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE 433 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Seç.)
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE 433 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri (Seç.)
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE–201 Osmanlı Türkçesi III (B Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE 303 Orta Türkçe I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE–411 Kar. Türk ve Batı Ed. I
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE 303 Orta Türkçe I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE–411 Kar. Türk ve Batı Ed. I
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
18.00
TDE–113 Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE–201 Osmanlı Türkçesi III (A Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erden SARIKAYA
TDE–201 Osmanlı Türkçesi III (A Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erden SARIKAYA
19.00
TDE–113 Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE–205 Eski Türkçe I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE–309 Türk Halk Edebiyatı III
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE-401 Eski Türk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
20.00
TDE–113 Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE–205 Eski Türkçe I
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE–309 Türk Halk Edebiyatı III
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE-401 Eski Türk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
21.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi I (B şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE-305 Eski Türk Edebiyatı III
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–419 Çocuk Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
22.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi I (B şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE-305 Eski Türk Edebiyatı III
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–419 Çocuk Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
SAAT
17.00
PERġEMBE
TDE II
17.00
TDE–111 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE 211 Yeni Türk Edebiyatı I
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE–315 Farsça I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE-421 Geleneksel Türk Tiyatrosu
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
18.00
TDE–111 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE 211 Yeni Türk Edebiyatı I
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE–315 Farsça I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE-421 Geleneksel Türk Tiyatrosu
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
19.00
TDE-103 Türkiye Türkçesi Grameri I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–213 Türk Halk Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE-323 Türk Romanı
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE–403 Yeni Türk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
20.00
TDE-103 Türkiye Türkçesi Grameri I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–213 Türk Halk Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE-323 Türk Romanı
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE–403 Yeni Türk Edebiyatı V
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
21.00
TDE–101 Osmanlı Türkçesi I (A şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–101 Osmanlı Türkçesi I (A şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Erdem SARIKAYA
TDE–209 Eski Türk Edebiyatı I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
TDE–209 Eski Türk Edebiyatı I
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
22.00
SAAT
17.00
YBD-101 İngilizce I
TDE-407 Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE-407 Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı I
Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
Okt. Hasan Aslan
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE-409 İlmi Araş. Met. I (Tez)
Yrd. Doç.Dr. Ümit EKER
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
18.00
YBD-101 İngilizce I
TDE-409 İlmi Araş. Met. I (Tez)
Yrd. Doç.Dr. Ümit EKER
Okt. Hasan Aslan
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Doç. Dr. Seyfullah TÜRKMEN
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Öğr. Gör. Bayram ÇELĠK
CUMA
19.00
TDE 101 Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılap
Tarihi I
Okt. Metin Akız
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE-409 İlmi Araştırma Met. I (Tez)
Öğr. Gör. Osman Ali Çetin
TDE-409 İlmi Araş. Met. I. (Tez)
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
20.00
TDE 101 Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılap
Tarihi I
Okt. Metin Akız
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ĠLHAN
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa FĠDAN
TDE–409 İlmi Araş. Met. I(Tez)
Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUġDEMĠR
TDE-409 İlmi Araş. Met. I. (Tez)
Öğr. Gör. Osman Ali ÇETĠN
TDE-409 İlmi Araş. Met. I. (Tez)
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe ERDAL
Not: 1. sınıfların dersleri 104 numaralı derslikte, 2. sınıfların dersleri 105 numaralı derslikte, 3. sınıfların dersleri 106 numaralı derslikte, 4. sınıfın dersi 205 numaralı derslikte yapılacaktır.
Doç. Dr. Murat KACIROĞLU
TDE Bölüm BaĢkanı
Download

Not: 1. sınıfların dersleri 104 numaralı derslikte, 2. sınıfların dersleri