PBPES
F*R
g_BF'ffi
d{r.,
llt
j#.
*"
*
'drtler
"S
-*
{.FF
*
{ilp
i
i"
*
'{ffi}
!*
#F
#eexm&
pdefesy md #,f:i"€s# Fs
Lrpu
*
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY
PVC kanalizačné hladké rúry a tvarovky hrdlované s tesnením,
kruhová tuhosť SN 4 a SN 8.
PVC QUANTUM kanalizačné hladké rúry a tvarovky hrdlované s tesnením,
kruhová tuhosť SN 12, SN 16.
PVC kanalizačné korugované rúry a tvarovky hrdlované s tesnením,
kruhová tuhosť SN 4 a SN 8.
Revízne a vstupné šachty z polypropylénu.
PP kanalizačné korugované rúry a tvarovky ID PRAGMA SN 8, SN 10, SN 12 a SN 16
hrdlované s tesnením.
PP kanalizačné hladké rúry a tvarovky PP-MASTER hrdlované s tesnením,
kruhová tuhosť SN 10, SN 12 a SN 16.
PP WASTIC hrdlované hladké rúry s tesnením SN 10.
PVC drenážne rúry a tvarovky s perforovanou stenou.
PVC a HDPE drenážne rúry a tvarovky s perforovanou stenou pre vyššie zaťaženia.
STORMBOX Vsakovanie dažďovej vody.
HDPE RC rúry SUPERPIPE a ROBUST SUPERPIPE pre tlakový rozvod pitnej vody.
HDPE rúry pre tlakový rozvod pitnej vody v tlakových radoch PN10 a PN16.
PVC rúry a tvarovky hrdlované s tesnením
v tlakových radoch PN 6, PN 7,5, PN 10.
HDPE PE 100 rúry na rozvod vykurovacích plynov, prevedenie z PE100, PE100 RC a
PE100 RC s opláštením.
PP HT rúry a tvarovky hrdlované s tesnením na vnútornú kanalizáciu
s maximálnou teplotou prevádzkového média 95 °C.
PP MASTER 3 rúry a tvarovky hrdlované s tesnením - tichý systém
na vnútornú kanalizáciu.
PPR rúry a tvarovky na rozvod studenej a teplej vody, ústredného kúrenia,
tlakové rady PN10 - PN20.
RADOPRESS viacvrstvové rúry PEX / AL / PEX
a mosadzné tvarovky, lisované spoje na rozvod teplej - studenej vody
a rozvod ústredného kúrenia.
OBSAH
STRANA
KANALIZAČNÉ SYSTÉMY
PVC hladký kanalizačný systém SN 4, SN 8 a SN 8 kompaktný (plnostenné rúry)
1,7
PVC hladký kompaktný, plnostenný kanalizačný systém QUANTUM SN 12, SN 16
8-10
PVC korugovaný kanalizačný systém SN 4, SN 8
11-13
PP Revízne šachty DN 200, 300, 400, PRO 630, PRO 800, PRO 1000
14-25
PP Vodomerné a prečerpávacie šachty DN800 a DN1000 mm
26
PP korugovaný kanalizačný systém ID PRAGMA SN 8, SN 10, SN 12, SN16
27-31
PP hladký kompaktný plnostenný kanalizačný systém PP MASTER SN 10, SN 12 a SN 16
32-35
PP hladký kompaktný plnostenný kanalizačný systém PP WASTIC SN 10
36-37
PVC tlakový kanalizačný systém
38
HDPE tlakový kanalizačný systém aj v prevedení ROBUST PIPE
39
DRENÁŽNE SYSTÉMY
PVC drenážny systém
40-41
HDPE systém cestnej drenáže
42
PP OD PRAGMA SN 8 perforovaná v uhle 220°
RAINEO retenčný a detenčný systém pre dažďovú vodu STORMBOX
SYSTÉMY NA ROZVOD PITNEJ VODY
HDPE tlakový systém na vodu
HDPE RC tlakový systém na vodu SUPERPIPE
HDPE RC tlakový systém na vodu s ochranným plášťom ROBUST SUPERPIPE
PVC tlakový systém na vodu
43-44
45
46
47-48
49
50-51
SYSTÉMY NA ROZVOD PLYNOV
HDPE tlakový systém na plyn, SUPERPIPE RC Plyn, ROBUST PIPE Plyn
52
ODPADNÉ SYSTÉMY
PP vnútorný odpadný systém
53-59
PP MASTER 3 tichý vnútorný odpadný systém
60-63
SYSTÉM PRE ROZVODY TEPLEJ A STUDENEJ VODY / STLAČENÉHO VZDUCHU
PPR rúry a tvarovky
64-74
SYSTÉM PRE ROZVODY TEPLEJ A STUDENEJ VODY / ÚSTREDNÉHO A PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
RADOPRESS Pex Alu Pex systém
75-84
SN 4
PVC HLADKÉ RÚRY PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY DN 110 - 500
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/ks
KGEM110/0,5
0,5
60
KGEM110/0,5
3,79
KGEM110/1
1
60
KGEM110/1
4,94
KGEM110/2
2
60
KGEM110/2
7,47
KGEM110/3
3
60
KGEM110/3
9,84
KGEM110/5
5
60
KGEM110/5
15,1
KGEM125/0,5
110
3,2
1,3
0,5
60
KGEM125/0,5
3,79
KGEM125/1
1
60
KGEM125/1
5,65
KGEM125/2
2
60
KGEM125/2
8,15
KGEM125/3
3
60
KGEM125/3
11,3
KGEM125/5
5
60
KGEM125/5
17,2
KGEM160/0,5
125
3,2
1,4
0,5
33
KGEM160/0,5
4,97
KGEM160/1
1
33
KGEM160/1
7,94
KGEM160/2
2
33
KGEM160/2
11,8
KGEM160/3
3
33
KGEM160/3
17,7
KGEM160/5
5
33
KGEM160/5
27,4
0,5
1
23
23
KGEM200/0,5
KGEM200/1
7,51
11,3
KGEM200/0,5
KGEM200/1
160
2
23
KGEM200/2
18,5
KGEM200/3
3
23
KGEM200/3
26,1
KGEM200/5
5
23
KGEM200/5
42,2
KGEM250/1
1
16
KGEM250/1
21,8
KGEM250/2
2
16
KGEM250/2
35,7
KGEM250/3
3
16
KGEM250/3
55,1
KGEM250/5
5
16
KGEM250/5
79,8
KGEM315/1
KGEM315/2
1
2
9
9
KGEM315/1
KGEM315/2
30,0
55,0
KGEM315/3
3
9
KGEM315/3
77,0
KGEM315/5
5
9
KGEM315/5
113,0
KGEM400/1
1
6
KGEM400/1
58,0
KGEM400/2
2
6
KGEM400/2
91,0
KGEM400/3
3
6
KGEM400/3
126,0
KGEM400/5
5
6
KGEM400/5
185,0
KGEM500/1
1
4
KGEM500/1
98,9
KGEM500/2
2
4
KGEM500/2
171,1
KGEM500/3
3
4
KGEM500/3
243,4
KGEM500/5
5
4
KGEM500/5
338,3
250
315
400
500
4,9
2,2
KGEM200/2
Ceny sú bez DPH
200
4
6,2
7,7
9,8
12,2
3,7
6,1
8,8
14,9
27,7
Cenník platný od 2.3.2015
1
SN 8
NALIZÁCIE
PVC HLADKÉ RÚRY PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY DN 110 - 400
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/ks
KGEM110/1SN8
1
54
KGEM110/1SN8
4,40
KGEM110/2SN8
2
54
KGEM110/2SN8
8,40
KGEM110/3SN8
3
54
KGEM110/3SN8
12,4
KGEM110/5SN8
5
54
KGEM110/5SN8
20,4
KGEM110/6SN8
6
54
KGEM110/6SN8
24,3
KGEM125/1SN8
1
48
KGEM125/1SN8
5,50
KGEM125/2SN8
2
48
KGEM125/2SN8
10,4
KGEM125/3SN8
3
48
KGEM125/3SN8
15,1
KGEM125/5SN8
5
48
KGEM125/5SN8
24,8
KGEM125/6SN8
6
48
KGEM125/6SN8
29,3
KGEM160/1SN8
1
42
KGEM160/1SN8
7,60
KGEM160/2SN8
2
42
KGEM160/2SN8
13,9
KGEM160/3SN8
3
42
KGEM160/3SN8
20,3
KGEM160/5SN8
5
42
KGEM160/5SN8
29,8
KGEM160/6SN8
6
42
KGEM160/6SN8
38,6
KGEM200/1SN8
1
36
KGEM200/1SN8
11,9
KGEM200/2SN8
2
36
KGEM200/2SN8
21,8
KGEM200/3SN8
KGEM200/5SN8
3
5
36
36
KGEM200/3SN8
KGEM200/5SN8
31,2
47,0
KGEM200/6SN8
6
36
KGEM200/6SN8
61,0
KGEM250/1SN8
1
16
KGEM250/1SN8
21,0
KGEM250/2SN8
KGEM250/5SN8
2
5
16
16
KGEM250/2SN8
KGEM250/5SN8
36,0
78,0
KGEM315/1SN8
1
9
KGEM315/1SN8
31,0
KGEM315/2SN8
2
9
KGEM315/2SN8
56,0
KGEM315/5SN8
5
9
KGEM315/5SN8
119,0
KGEM400/1SN8
1
6
KGEM400/1SN8
51,0
KGEM400/2SN8
2
6
KGEM400/2SN8
88,0
KGEM400/5SN8
5
6
KGEM400/5SN8
195,0
2
Ceny sú bez DPH
110
125
160
200
3,2
3,7
4,7
5,9
1,63
1,99
2,7
4,2
250
7,3
6,9
315
9,2
10,2
400
11,7
16,1
Cenník platný od 2.3.2015
SN 8
NALIZÁCIE
PVC HLADKÉ RÚRY PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE KOMPAKT (PLNOSTENNÉ)
RÚRY DN 110 - 400
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/ks
160
4,7
3,4
KGEM160/1SN8KOM+
1
KGEM160/2SN8KOM+
2
KGEM160/5SN8KOM+
5
KGEM200/1SN8KOM+
1
KGEM200/2SN8KOM+
2
KGEM200/5SN8KOM+
5
KGEM250/1SN8KOM+
1
KGEM250/2SN8KOM+
2
KGEM250/5SN8KOM+
5
KGEM315/1SN8KOM+
1
KGEM315/2SN8KOM+
2
KGEM315/5SN8KOM+
5
KGEM400/1SN8KOM+
1
KGEM400/2SN8KOM+
2
KGEM400/5SN8KOM+
5
KGEM500/1SN8KOM+
1
KGEM500/2SN8KOM+
2
KGEM500/5SN8KOM+
5
Ceny sú bez DPH
200
250
315
400
500
5,9
7,3
9,2
11,7
14,6
5,3
8,8
13,2
21,1
47,9
42
KGEM160/1SN8KOM+
9,50
42
KGEM160/2SN8KOM+
16,7
42
KGEM160/5SN8KOM+
32,7
36
KGEM200/1SN8KOM+
16,6
36
KGEM200/2SN8KOM+
35,6
36
KGEM200/5SN8KOM+
69,6
16
KGEM250/1SN8KOM+
74,0
16
KGEM250/2SN8KOM+
35,9
16
KGEM250/5SN8KOM+
95,3
9
KGEM315/1SN8KOM+
46,8
9
KGEM315/2SN8KOM+
63,0
9
KGEM315/5SN8KOM+
164,0
6
KGEM400/1SN8KOM+
65,6
6
KGEM400/2SN8KOM+
112,7
6
KGEM400/5SN8KOM+
231,0
6
KGEM500/1SN8KOM+
106,0
6
KGEM500/2SN8KOM+
183,0
6
KGEM500/5SN8KOM+
411,0
Cenník platný od 2.3.2015
3
OSTENNÉ)
TVAROVKY DN 110 - 500
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KGB110/15
KGB110/15
1,16
KGB125/15
KGB125/15
1,59
KGB150/15
KGB150/15
2,82
KGB200/15
KGB200/15
5,48
KGB250/15
KGB250/15
19,6
KGB300/15
KGB300/15
32,9
KGB400/15
KGB400/15
68,4
KGB500/15
KGB500/15
150,3
KGB110/30
OBLÚK 15°
KGB110/30
1,16
KGB125/30
KGB125/30
1,63
KGB150/30
KGB150/30
2,79
KGB200/30
KGB200/30
5,64
KGB250/30
KGB250/30
19,6
KGB300/30
KGB300/30
33,9
KGB400/30
KGB400/30
76,3
KGB500/30
KGB500/30
185,9
KGB110/45
KGB125/45
1,19
1,53
KGB150/45
KGB150/45
2,95
KGB200/45
KGB200/45
5,71
KGB250/45
KGB250/45
16,9
KGB300/45
KGB400/45
KGB300/45
KGB400/45
33,9
79,7
KGB500/45
KGB500/45
249,0
KGB110/45
KGB125/45
KGB110/67
OBLÚK 30°
OBLÚK 45°
KGB110/67
1,49
KGB125/67
KGB125/67
2,12
KGB150/67
KGB200/67
KGB150/67
KGB200/67
3,82
6,31
KGB110/87
OBLÚK 67°
KGB110/87
1,46
KGB125/87
KGB125/87
2,36
KGB150/87
KGB150/87
3,49
KGB200/87
KGB200/87
6,97
KGB250/87
KGB250/87
23,6
KGB300/87
KGB300/87
36,2
KGB400/87
KGB400/87
125,5
KGB500/87
KGB500/87
315,3
KGEA100/100/45
OBLÚK 87°
KGEA100/100/45
2,72
KGEA125/100/45
KGEA125/100/45
3,25
KGEA125/125/45
KGEA125/125/45
3,65
KGEA150/100/45
KGEA150/100/45
4,61
KGEA150/125/45
KGEA150/125/45
5,05
KGEA150/150/45
KGEA150/150/45
6,54
KGEA200/100/45
KGEA200/100/45
9,16
KGEA200/125/45
KGEA200/125/45
10,9
KGEA200/150/45
KGEA200/150/45
14,4
KGEA200/200/45
KGEA200/200/45
13,3
KGEA250/100/45
KGEA250/100/45
20,1
KGEA250/125/45
KGEA250/125/45
25,5
KGEA250/150/45
KGEA250/150/45
39,8
KGEA250/200/45
KGEA250/200/45
31,2
KGEA250/250/45
KGEA250/250/45
36,5
KGEA300/100/45
KGEA300/100/45
37,5
KGEA300/125/45
KGEA300/125/45
37,5
KGEA300/150/45
KGEA300/150/45
40,8
4
ODBOČKA 45°
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
TVAROVKY DN 110 - 500
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KGEA300/200/45
KGEA300/200/45
46,8
KGEA300/250/45
KGEA300/250/45
94,6
KGEA300/300/45
KGEA300/300/45
82,0
KGEA400/150/45
KGEA400/150/45
121,2
KGEA400/200/45
KGEA400/200/45
121,4
KGEA400/250/45
KGEA400/250/45
157,7
KGEA400/300/45
KGEA400/300/45
184,8
KGEA400/400/45
KGEA400/400/45
285,5
KGEA500/150/45
KGEA500/150/45
236,4
KGEA500/200/45
KGEA500/200/45
262,1
KGEA500/250/45
KGEA500/250/45
303,8
KGEA500/300/45
KGEA500/300/45
348,5
KGEA500/400/45
KGEA500/400/45
363,5
KGEA500/500/45
KGEA500/500/45
390,5
KGEA100/100/87
ODBOČKA 45°
KGEA100/100/87
3,22
KGEA125/100/87
KGEA125/100/87
3,62
KGEA125/125/87
KGEA125/125/87
3,85
KGEA150/100/87
KGEA150/125/87
KGEA150/100/87
KGEA150/125/87
5,15
5,91
KGEA150/150/87
KGEA150/150/87
7,27
KGEA200/100/87
KGEA200/100/87
10,3
KGEA200/125/87
KGEA200/125/87
11,6
KGEA200/150/87
KGEA200/200/87
KGEA200/150/87
KGEA200/200/87
12,6
13,4
KGEA250/150/87
KGEA250/150/87
32,6
KGEA250/200/87
KGEA250/200/87
31,6
KGEA250/250/87
KGEA250/250/87
29,5
KGEA300/150/87
KGEA300/150/87
72,6
KGEA300/200/87
KGEA300/250/87
KGEA300/200/87
KGEA300/250/87
87,6
100,6
KGEA300/300/87
KGEA300/300/87
104,2
KGEA400/150/87
KGEA400/150/87
127,8
KGEA400/200/87
KGEA400/200/87
113,1
KGEA400/250/87
KGEA400/250/87
148,1
KGEA400/300/87
KGEA400/300/87
156,7
KGEA400/400/87
KGEA400/400/87
243,0
KGEA500/150/87
KGEA500/150/87
236,4
KGEA500/200/87
KGEA500/200/87
265,3
KGEA500/250/87
KGEA500/250/87
306,5
KGEA500/300/87
KGEA500/300/87
333,9
KGEA500/400/87
KGEA500/400/87
404,3
KGEA500/500/87
KGEA500/500/87
404,2
KGDA100/45
ODBOČKA 87°
KGDA100/45
9,63
KGDA125/45
DVOJITÁ ODBOČKA 45°
KGDA125/45
14,4
KGDA150/45
KGDA150/45
33,5
KGDA100/87
DVOJITÁ ODBOČKA 87°
KGDA100/87
13,4
KGAB150/125/45
NALEPOVACIA ODBOČKA 45°
KGAB150/125/45
5,84
KGAB200/125/45
KGAB200/125/45
8,20
KGAB200/150/45
KGAB200/150/45
11,0
KGAB250/125/45
KGAB250/125/45
12,3
KGAB250/150/45
KGAB250/150/45
16,1
KGAB300/125/45
KGAB300/125/45
18,5
KGAB300/150/45
KGAB300/150/45
24,2
KGAB400/125/45
KGAB400/125/45
22,5
KGAB400/150/45
KGAB400/150/45
26,3
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
5
TVAROVKY DN 110 - 500
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KGEAM250/125
KGEAM250/125
19,5
KGEAM300/125
NAVRTÁVACIA ODBOČKA 90°
KGEAM300/125
21,5
KGEAM250/150
KGEAM250/150
29,5
KGEAM300/150
KGEAM300/150
32,5
KGEAM400/150
KGEAM400/150
39,0
KGEAM500/150
KGEAM500/150
41,0
KGEAMK150
UŤAHOVACÍ KĽÚČ
KGEAMK150
4,50
KGEAMV152
KORUNKOVÝ VRTÁK
KGEAMV152
153,0
KGR125/100
REDUKCIA
KGR125/100
1,23
KGR150/100
KGR150/100
1,86
KGR150/125
KGR150/125
1,99
KGR200/125
KGR200/125
4,28
KGR200/150
KGR200/150
3,78
KGR250/150
KGR250/150
15,6
KGR250/200
KGR250/200
19,6
KGR300/150
KGR300/150
19,5
KGR300/200
KGR300/250
KGR300/200
KGR300/250
23,2
25,6
KGR400/300
KGR400/300
59,7
KGR500/400
KGR500/400
149,4
KGU100
KGU125
1,33
1,86
KGU150
KGU150
2,99
KGU200
KGU200
5,61
KGU250
KGU250
14,6
KGU300
KGU300
24,9
KGU400
KGU500
KGU400
KGU500
50,5
102,9
KGU100
KGU125
KGUS100
PRESUVKA
KGUS100
5,08
KGUS125
PRECHOD KAMENINA - PVC
KGUS125
8,80
KGUS150
KGUS150
12,7
KGUS200
DN200 a DN300 nutné doobjednať
KGUS200
23,0
KGUS300
krúžky KAME
KGUS300
113,7
KGUSM100L
PRECHOD PVC - KAMENINA
KGUSM100L
2,92
KGUSM125L
TREBA DOOBJEDNAŤ KGRR
KGUSM125L
3,68
KGUSM150L
KGUSM150L
4,15
KGUSM200L
KGUSM200L
14,4
KGUSM250L
KGUSM250L
106,2
KGUSM300L
KGUSM300L
119,5
KGUG100
PRECHOD LIATINA - PVC
KGUG100
2,32
KGUG125
Nutné doobjednať
KGUG125
4,38
KGUG150
krúžky KAME
KGUG150
5,81
KGUG200
15,8
KAME100
3,60
KGUG200
KGRR100
Tesnenie k prechodu na kameninu
KGRR125
KAME125
4,50
KGRR150
KAME150
18,00
KGRR200
KAME200
21,0
KAME100
KAME100
2,32
KAME125
KAME125
4,38
KAME150
KAME150
5,81
KAME200
KAME200
15,8
6
PRECHOD PVC - LIATINA
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
TVAROVKY DN 110 - 500
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KGM100
KGM100
0,60
KGM125
KGM125
0,83
KGM150
KGM150
1,03
KGM200
KGM200
2,39
KGM250
KGM250
12,4
KGM300
KGM300
21,6
KGM400
KGM400
31,5
KGM500
KGM500
142,7
KGK100
ZÁTKA DO HRDLA
KGK100
1,06
KGK125
KGK125
1,19
KGK150
KGK150
1,93
KGK200
KGK200
2,32
KGK250
KGK250
6,31
KGK315
KGK315
9,63
KGK400
KGK400
25,2
KGAMS100
ZÁTKA NA HLADKÝ KONIEC
KGAMS100
4,08
KGAMS125
KGAMS150
KGAMS125
KGAMS150
4,78
7,63
KGAMS200
KGAMS200
8,90
KGAMS250
KGAMS250
21,3
KGAMS300
KGAMS300
32,5
KGAMS400
KGAMS500
KGAMS400
KGAMS500
48,2
209,1
KGAM100
ŠACHTOVÝ PRECHOD PIESKOVANÝ
KGAM100
1,53
KGAM125
KGAM125
2,16
KGAM150
KGAM150
3,29
KGAM200
KGAM200
6,64
KGRE100
ŠACHTOVÝ PRECHOD JEDNODUCHÝ
KGRE100
7,63
KGRE125
KGRE125
10,5
KGRE150
KGRE150
16,4
KGRE200
KGRE200
27,1
KGRE250
KGRE250
99,9
KGRE300
KGRE300
154,4
BL100
ČISTIACI KUS
BL100
0,50
BL125
BL125
0,60
BL150
BL150
0,70
BL200
BL200
0,90
BL250
BL250
1,99
BL300
BL300
2,62
BL400
BL400
4,65
BL500
BL500
11,5
KGKLAP100
TESNIACI KRÚŽOK
KGKLAP100
73,2
KGKLAP125
KGKLAP125
75,2
KGKLAP150
KGKLAP150
93,9
KGKLAP200
KGKLAP200
116,7
KGKLAP250
KGKLAP250
179,2
KGKLAP300
KGKLAP300
350,3
KGKLAP400
KGKLAP400
980,0
KGSIF100
20,4
KGSIF125
21,7
KGSIF150
31,9
KGSIF200
53,1
KGSIF100
SPÄTNÁ KLAPKA
SIFÓN 100-125
KGSIF125
KGSIF150
SIFÓN 150-200
KGSIF200
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
7
SN 12
PVC HLADKÉ RÚRY KOMPAKTNÉ, PLNOSTENNÉ PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY DN 150 - 400
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/ks
160
5,5
3,9
Q12-150/1+
1
Q12-150/3+
3
Q12-150/6+
6
Q12-200/1+
1
Q12-200/3+
3
Q12-200/6+
6
Q12-250/1+
1
Q12-250/3+
3
Q12-250/6+
6
Q12-300/1+
1
Q12-300/3+
3
Q12-300/6+
6
Q12-400/1+
1
Q12-400/3+
3
Q12-400/6+
6
Q12-500/6+
3
500
Q12-600/6+
3
Q12-800/6+
Objednávací
kód
SN 16
42
Q12-150/1+
16,00
42
Q12-150/3+
38,00
42
Q12-150/6+
72,00
36
Q12-200/1+
20,00
36
Q12-200/3+
52,00
36
Q12-200/6+
92,00
16
Q12-250/1+
34,00
16
Q12-250/3+
82,00
16
Q12-250/6+
153,00
9
Q12-300/1+
58,00
9
Q12-300/3+
122,00
9
Q12-300/6+
230,00
6
Q12-400/1+
130,00
6
Q12-400/3+
209,00
6
Q12-400/6+
360,00
19,0
6
Q12-500/6+
786,00
630
23,4
6
Q12-600/6+
1 290,00
3
800
29,5
6
Q12-800/6+
1 980,00
Tyče
dĺžka m
Vonkajší
priemer
Hrúbka
steny mm
Hmotnosť
kg/m
160
6,0
4,7
200
250
315
400
Q16-150/1+
1
Q16-150/3+
3
Q16-150/6+
6
Q16-200/1+
1
Q16-200/3+
3
Q16-200/6+
6
Q16-250/1+
1
Q16-250/3+
3
Q16-250/6+
6
Q16-300/1+
1
Q16-300/3+
3
Q16-300/6+
6
Q16-400/1+
1
Q16-400/3+
3
Q16-400/6+
6
Q16-500/6+
6
500
Q16-600/6+
6
Q16-800/6+
6
8
Ceny sú bez DPH
6,6
8,2
10,0
12,6
5,5
9,5
14,9
24,0
Počet ks
na palete
Objednávací
kód
Cena
EUR/ks
42
Q16-150/1+
42
Q16-150/3+
55,00
42
Q16-150/6+
102,00
36
Q16-200/1+
34,00
36
Q16-200/3+
83,00
36
Q16-200/6+
155,00
16
Q16-250/1+
53,00
16
Q16-250/3+
125,00
16
Q16-250/6+
238,00
9
Q16-300/1+
87,00
9
Q16-300/3+
183,00
9
Q16-300/6+
345,00
6
Q16-400/1+
195,00
6
Q16-400/3+
315,00
6
Q16-400/6+
590,00
19,0
6
Q16-500/6+
945,00
630
23,4
6
Q16-600/6+
1 550,00
800
29,5
6
Q16-800/6+
2 380,00
200
250
315
400
7,5
9,3
11,7
14,9
7,9
12,0
17,2
29,7
Cenník platný od 2.3.2015
22,00
SN 12 - SN 16
PVC HLADKÉ TVAROVKY PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
Q-KGB150/15
Q-KGB150/15
15,00
Q-KGB200/15
26,60
Q-KGB250/15
Q-KGB250/15
46,80
Q-KGB300/15
Q-KGB300/15
77,10
Q-KGB400/15
Q-KGB400/15
149,60
Q-KGB150/30
15,00
Q-KGB200/30
34,30
Q-KGB200/15
OBLÚK 15°
Q-KGB150/30
Q-KGB200/30
OBLÚK 30°
Q-KGB250/30
Q-KGB250/30
57,00
Q-KGB300/30
Q-KGB300/30
106,40
Q-KGB400/30
Q-KGB400/30
188,20
Q-KGB150/45
15,00
Q-KGB200/45
35,40
Q-KGB150/45
Q-KGB200/45
OBLÚK 45°
Q-KGB250/45
Q-KGB250/45
59,70
Q-KGB300/45
Q-KGB300/45
120,00
Q-KGB400/45
Q-KGB400/45
289,80
Q-KGB150/87
36,00
Q-KGB150/87
Q-KGB250/87
OBLÚK 87°
Q-KGB250/87
99,20
Q-KGB300/87
Q-KGB400/87
Q-KGB300/87
Q-KGB400/87
181,60
652,10
Q-KGEA200/150/45
Q-KGEA200/150/45
64,80
Q-KGEA200/200/45
Q-KGEA200/200/45
81,50
Q-KGEA250/150/45
Q-KGEA250/200/45
Q-KGEA250/150/45
Q-KGEA250/200/45
97,20
121,30
Q-KGEA250/250/45
Q-KGEA250/250/45
159,30
Q-KGEA300/150/45
Q-KGEA300/150/45
124,90
Q-KGEA300/200/45
Q-KGEA300/200/45
162,40
Q-KGEA300/250/45
Q-KGEA300/250/45
198,40
Q-KGEA300/300/45
Q-KGEA300/300/45
419,30
Q-KGEA400/150/45
Q-KGEA400/150/45
241,40
Q-KGEA400/200/45
Q-KGEA400/200/45
275,70
Q-KGEA400/250/45
Q-KGEA400/250/45
301,00
Q-KGEA400/300/45
Q-KGEA400/300/45
532,00
Q-KGEA400/400/45
Q-KGEA400/400/45
674,00
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
9
SN 12 - SN 16
PVC HLADKÉ TVAROVKY PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
Q-KGEA200/150/87
Q-KGEA200/150/87
55,60
Q-KGEA200/200/87
Q-KGEA200/200/87
61,90
Q-KGEA250/150/87
Q-KGEA250/150/87
82,20
Q-KGEA250/200/87
Q-KGEA250/200/87
94,00
Q-KGEA250/250/87
Q-KGEA250/250/87
109,50
Q-KGEA300/150/87
Q-KGEA300/150/87
113,70
Q-KGEA300/200/87
Q-KGEA300/200/87
126,80
Q-KGEA300/250/87
Q-KGEA300/250/87
149,80
Q-KGEA300/300/87
Q-KGEA300/300/87
172,00
Q-KGEA400/150/87
Q-KGEA400/150/87
199,00
Q-KGEA400/200/87
Q-KGEA400/200/87
220,00
Q-KGEA400/250/87
Q-KGEA400/250/87
238,00
Q-KGEA400/300/87
Q-KGEA400/300/87
300,00
Q-KGEA400/400/87
Q-KGEA400/400/87
333,00
Q-KGM250
51,00
Q-KGM250
ZÁTKA
Q-KGM300
Q-KGM300
74,30
Q-KGM400
Q-KGM400
122,00
Q-KGMM150
Q-KGMM150
14,80
Q-KGMM200
Q-KGMM200
21,20
Q-KGMM250
Q-KGMM300
Q-KGMM250
Q-KGMM300
42,50
65,20
Q-KGMM400
Q-KGMM400
123,00
Q-KGU150
SPOJKA SO ZARÁŽKOU
Q-KGU150
14,80
Q-KGU200
Q-KGU250
Q-KGU200
Q-KGU250
21,00
42,00
Q-KGU300
Q-KGU300
64,50
Q-KGU400
Q-KGU400
141,80
Q-K150
PRESUVNÁ SPOJKA
Q-K150
0,70
Q-K200
Q-K200
0,97
Q-K250
Q-K250
2,83
Q-K300
Q-K300
4,31
Q-K400
Q-K400
8,54
10
NÁHRADNÉ TESNENIE
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
PVC KORUGOVANÉ RÚRY PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY DN 250 - 500 SN4 - SN8
Objednávací
SN 4
kód
KDEM250/3SN4
KDEM250/5SN4
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
priemer
kg/m
na palete
kód
EUR/ks
246,5
268,9
6
3
SN4
5
KDEM300/6SN4
303,5
330,7
7,2
6
KDEM400/3SN4
3
SN4
5
KDEM400/6SN4
392
427
6
KDEM500/3SN4
KDEM500/5SN4
Vonkajší
priemer
5
KDEM300/3SN4
KDEM400/5SN4
Vnútorný
3
SN4
KDEM250/6SN4
KDEM300/5SN4
Tyče
dĺžka m
3
SN4
5
KDEM500/6SN4
494,8
542,5
6
9
KDEM250/3SN4
53,1
9
KDEM250/5SN4
79,9
9
KDEM250/6SN4
95,5
9
KDEM300/3SN4
66,0
9
KDEM300/5SN4
103,4
9
KDEM300/6SN4
122,9
9
KDEM400/3SN4
116,7
9
KDEM400/5SN4
186,0
9
KDEM400/6SN4
220,0
9
KDEM500/3SN4
231,0
9
KDEM500/5SN4
360,0
9
KDEM500/6SN4
419,0
16
KDEM250/3SN8
59,0
16
KDEM250/5SN8
88,8
16
KDEM250/6SN8
106,1
9
9
KDEM300/3SN8
KDEM300/5SN8
82,7
118,7
9
KDEM300/6SN8
139,2
6
KDEM400/3SN8
129,7
6
KDEM400/5SN8
206,7
6
KDEM400/6SN8
244,7
4
KDEM500/3SN8
256,5
4
KDEM500/5SN8
401,4
4
KDEM500/6SN8
465,2
SN 8
KDEM250/3SN8
SN8
3
KDEM250/5SN8
5
KDEM250/6SN8
6
KDEM300/3SN8
KDEM300/5SN8
SN8
KDEM300/6SN8
KDEM400/3SN8
3
5
303,5
268,9
330,7
4,9
7,2
6
SN8
3
KDEM400/5SN8
5
KDEM400/6SN8
6
KDEM500/3SN8
246,5
SN8
427
11,5
3
KDEM500/5SN8
5
KDEM500/6SN8
6
Ceny sú bez DPH
392
494,8
542,5
18,2
Cenník platný od 2.3.2015
11
TVAROVKY PRE PVC KORUGOVANÉ RÚRY
TVAROVKY DN 250 - 500 SN 4 - SN 8
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KDU250
KDU250
18,8
KDU300
KDU300
23,9
KDU400
KDU400
45,5
KDU500
KDU500
105,2
KDMM250
PRESUVKA
KDMM250
24,8
KDMM300
KDMM300
29,0
KDMM400
KDMM400
59,5
KDMM500
KDMM500
136,5
KD/KDR300/250
SPOJKA
KD/KDR300/250
48,5
KD/KDR400/250
KD/KDR400/250
71,5
KD/KDR400/300
KD/KDR400/300
84,0
KD/KDR500/250
KD/KDR500/250
141,0
KD/KDR500/300
KD/KDR500/300
155,0
KD/KDR500/400
KD/KDR500/400
189,0
KD/KGR250/160
REDUKCIA KORUGO / KORUGO
KD/KGR250/160
29,5
KD/KGR250/200
KD/KGR300/160
KD/KGR250/200
KD/KGR300/160
31,5
35,6
KD/KGR300/200
KD/KGR300/200
45,3
KD/KGR300/250
KD/KGR300/250
53,0
KD/KGR400/200
KD/KGR400/200
56,5
KD/KGR400/250
KD/KGR400/315
KD/KGR400/250
KD/KGR400/315
72,5
79,3
KD/KGR500/200
KD/KGR500/200
121,0
KD/KGR500/250
KD/KGR500/250
140,5
KD/KGR500/315
KD/KGR500/315
154,0
KD/KGR500/400
KD/KGR500/400
206,0
KDEA250/160/45
REDUKCIA KORUGO / KG HRDLO HLADKÁ KANALIZÁCIA
KDEA250/160/45
51,8
KDEA250/200/45
KDEA250/200/45
61,1
KDEA250/250/45
KDEA250/250/45
71,0
KDEA300/160/45
KDEA300/160/45
45,3
KDEA300/200/45
KDEA300/200/45
47,9
KDEA300/250/45
KDEA300/250/45
105,0
KDEA300/315/45
KDEA300/315/45
125,0
KDEA400/160/45
KDEA400/160/45
90,5
KDEA400/200/45
KDEA400/200/45
109,5
KDEA400/250/45
KDEA400/250/45
141,0
KDEA400/315/45
KDEA400/315/45
165,0
KDEA400/400/45
KDEA400/400/45
172,0
KDEA500/160/45
KDEA500/160/45
213,5
KDEA500/200/45
KDEA500/200/45
226,5
KDEA500/250/45
KDEA500/250/45
265,0
KDEA500/315/45
KDEA500/315/45
285,0
KDEA500/400/45
KDEA500/400/45
429,5
12
ODBOČENIE NA HLADKÉ RÚRY
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
TVAROVKY PRE PVC KORUGOVANÉ RÚRY
TVAROVKY DN 250 - 500 SN 4 - SN 8
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KDEA250/160/90
KDEA250/160/90
65,9
KDEA250/200/90
KDEA250/200/90
59,3
KDEA250/250/90
KDEA250/250/90
76,5
KDEA300/160/90
KDEA300/160/90
73,0
KDEA300/200/90
KDEA300/200/90
52,4
KDEA300/250/90
KDEA300/250/90
105,0
KDEA300/315/90
KDEA300/315/90
120,5
KDEA400/160/90
KDEA400/160/90
141,5
KDEA400/200/90
KDEA400/200/90
146,4
KDEA400/250/90
KDEA400/250/90
149,5
KDEA400/315/90
KDEA400/315/90
185,0
KDEA400/400/90
KDEA400/400/90
215,0
KDEA500/160/90
KDEA500/160/90
226,5
KDEA500/200/90
KDEA500/200/90
252,0
KDEA500/250/90
KDEA500/250/90
264,0
KDEA500/315/90
KDEA500/315/90
272,0
KDEA500/400/90
KDEA500/400/90
342,0
KDEAD250/250/45
KDEAD300/250/45
79,5
91,4
KDEAD300/300/45
KDEAD300/300/45
135,0
KDEAD400/250/45
KDEAD400/250/45
148,0
KDEAD400/300/45
KDEAD400/300/45
175,0
KDEAD400/400/45
KDEAD500/250/45
KDEAD400/400/45
KDEAD500/250/45
187,0
247,0
KDEAD500/300/45
KDEAD500/300/45
288,0
KDEAD500/400/45
KDEAD500/400/45
450,0
KDEAD500/500/45
KDEAD500/500/45
485,0
KDEAD250/250/90
KDEAD300/250/90
83,0
88,0
KDEAD300/300/90
KDEAD300/300/90
126,0
KDEAD400/250/90
KDEAD400/250/90
144,4
KDEAD400/300/90
KDEAD400/300/90
193,2
KDEAD400/400/90
KDEAD400/400/90
221,0
KDEAD500/250/90
KDEAD500/250/90
239,1
KDEAD500/300/90
KDEAD500/300/90
265,0
KDEAD500/400/90
KDEAD500/400/90
358,5
KDEAD500/500/90
KDEAD500/500/90
425,0
KDEAD250/250/45
KDEAD300/250/45
KDEAD250/250/90
KDEAD300/250/90
KDPS250/250
ODBOČENIE NA HLADKÉ RÚRY
ODBOČENIE NA PVC KORUGOVANé RÚRY
ODBOČENIE NA PVC KORUGOVANé RÚRY
KDPS250/250
21,2
KDPS300/315
KDPS300/315
31,0
KDPS400/400
KDPS400/400
48,5
KDPS500/500
KDPS500/500
98,5
KDPT250/250
PRECHOD DO KG HRDLA
KDPT250/250
25,5
KDPT300/315
KDPT300/315
37,5
KDPT400/400
KDPT400/400
68,0
KDPT500/500
KDPT500/500
130,5
KDM250
PRECHOD Z HLADKÉHO KONCA
KDM250
40,4
KDM300
KDM300
43,7
KDM400
KDM400
91,1
KDM500
KDM500
85,2
KDFP250
ZÁTKA DO HRDLA
KDFP250
16,8
KDFP300
ŠACHTOVÝ PRECHOD PIESKOVANÝ
KDFP300
33,0
KDFP400
KDFP400
53,5
KDFP500
KDFP500
100,2
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
13
PP ULIČNÉ VPUSTE DN300
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KJ300/150/1000
KJ300/150/1000
95,60
KJ300/150/1100
KJ300/150/1100
98,70
KJ300/150/1200
102,90
KJ300/150/1300
KJ300/150/1300
107,10
KJ300/150/1400
KJ300/150/1400
111,30
KJ300/150/1500
KJ300/150/1500
115,50
L
KJ300/150/1200
L
400
Objednávací
KJ300/200/1000
99,80
KJ300/200/1100
KJ300/200/1100
102,90
KJ300/200/1200
KJ300/200/1200
108,20
300
KJ300/200/1000
KJ300/200/1300
KJ300/200/1300
111,30
KJ300/200/1400
Možnosť zvoliť horný / spodný vývod. Cena sa nelíši.
KJ300/200/1400
115,50
KJ300/200/1500
300 mm - priemer vpuste, 150/200 mm - priemer vývodu, 1000-1500 mm výška vpuste
KJ300/200/1500
118,70
PP ULIČNÉ VPUSTE DN400
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KJ400/150/1000
KJ400/150/1000
119,70
KJ400/150/1100
KJ400/150/1200
KJ400/150/1100
KJ400/150/1200
127,10
133,40
400
Objednávací
KJ400/150/1300
139,70
KJ400/150/1400
KJ400/150/1400
142,80
KJ400/150/1500
KJ400/150/1500
144,90
KJ400/200/1000
KJ400/200/1000
129,20
KJ400/200/1100
KJ400/200/1100
133,40
KJ400/200/1200
138,60
KJ400/200/1300
141,80
300
L
L
KJ400/150/1300
KJ400/200/1200
KJ400/200/1300
KJ400/200/1400
Možnosť zvoliť horný / spodný vývod. Cena sa nelíši.
KJ400/200/1400
143,90
KJ400/200/1500
400 mm - priemer vpuste, 150/200 mm - priemer vývodu, 1000-1500 mm výška vpuste
KJ400/200/1500
147,00
PVC ULIČNÉ VPUSTE
KJ315x125/30
KJ315x125/30
226,8
KJ315x160/30
KJ315x160/30
226,8
KJ315x200/30
KJ315x200/30
226,8
KJ315x125/50
Uličná vpusť s obsahom 30L
KJ315x125/50
245,7
KJ315x160/50
KJ315x160/50
245,7
KJ315x200/50
KJ315x200/50
245,7
KJK
49,4
KJK
Uličná vpusť s obsahom 50L
Lapač strešných splavenín pre vpuste
Liatinová mreža pre vpusť
12,5t
KJPV315
Vozovkový poklop
KJPV
105,0
KJPC315
Chodníkový poklop
KJPC
140,0
14
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
PP REVÍZNE ŠACHTY DN200 PRE HLADKÚ KANALIZÁCIU S PVC HLADKÝM PREDĹŽENÍM
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
T20
Poklop plný
40 t
T20
KGEM200/1
Predĺženie
KGEM200/1
KGEM200/2
Dodáva sa PVC kanalizačná rúra SN 4
KGEM200/2
KGEM200/3
KGEM200/3
KGEM200/5
KGEM200/5
KGSGK200/110
Priebežné dno
114,0
Cennik PVC
kanalizačné
rúry SN 4
KGSGK200/110
27,0
KGSGK200/160
KGSGK200/160
30,0
KGSGK200/200
KGSGK200/200
36,5
ŠACHTY DN315
KGDOV315
Plastový pochôdzny poklop 1,5 t pre nový typ šachiet 315 na vlnovec
KGDOV315
21,0
T05D
Poklop plný
1,5 t
T05D
56,0
T30
Poklop plný
12,5 t
T30
99,0
T30K
Poklop mreža
12,5 t
T30K
122,0
T40
Poklop plný
40 t
T40
121,0
T50K
Poklop mreža
25 t
T50K
208,0
PPSR315/1,25SN2
PP vlnovcové predĺženie ID315/2 m SN 2 PPSR315/1,25SN2
28,0
PPSR315/2SN2
PP vlnovcové predĺženie ID315/2 m SN 2 PPSR315/2SN2
40,0
PPSR315/3SN2
PP vlnovcové predĺženie ID315/3 m SN 2 PPSR315/3SN2
60,0
PPSR315/6SN2
PP vlnovcové predĺženie ID315/6 m SN 2 PPSR315/6SN2
115,0
PP vlnovcové predĺženie ID315/6 m SN 4 PPSR315/6SN4
129,0
PPSR315/6SN4
Súčasťou každého dna je tesnenie DN300
PPSPK315/160
Priebežné dno
PPSPK315/160
32,0
PPSPK315/200
Napojenie hladké KG rúry, predĺženie PP vlnovcová rúra PPSR315/..
PPSPK315/200
40,0
PPSGR315/160
Zberné dno
PPSGR315/160
39,0
PPSGR315/200
Napojenie hladké KG rúry, predĺženie PP vlnovcová rúra
PPSGR315/200
45,0
PPSGR315/160L
PPSGR315/160L
38,0
PPSGR315/200L
PPSGR315/200L
44,0
PPSGR315/160P
PPSGR315/160P
38,0
PPSGR315/200P
PPSGR315/200P
44,0
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
15
PP REVÍZNE ŠACHTY DN400 PRE PVC HLADKÚ KANALIZÁCIU S PVC HLADKÝM PREDĹŽENÍM
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KGDOV400
Plastový pochôdzny poklop DN 400
1,5 t
KGDOV400
22,0
KGDOV400L
Liatinový pochôdzny poklop DN400
1,5 t
KGDOV400L
30,5
T12-400
Betónový prstenec s liatinovým poklopom pre zaťaženie do 12 ton.
T12-400
89,0
ST40-400
Liatinový prstenec s liatinovým poklopom pre zaťaženie do 40 ton.
ST40-400
240,0
KGBET400
Betónový prstenec
KGBET400
57,0
KGBET4003tH
Betónový poklop
3t
KGBET4003tH
43,0
KGBET4007tH
Betónový poklop
7t
KGBET4007tH
59,0
KGBET4007tV
Betónový poklop vymývaný
7t
KGBET4007tV
47,0
T05D
56,0
TELESKOPY
T05D
Poklop plný
1,5 t
T30
Poklop plný
12,5 t
T30
99,0
T30K
Poklop mreža
12,5 t
T30K
122,0
T40
Poklop plný
40 t
T40
121,0
T50K
Poklop mreža
25 t
T50K
208,0
KGSR400/1
Predĺženie
KGSR400/1
36,0
KGSR400/1,5
KGSR400/1,5
52,0
KGSR400/2
KGSR400/2
71,0
KGSR400/6
KGSR400/6
154,0
KGSGK400/160
39,0
KGSGK400/160
Priebežné dno
KGSGK400/200
KGSGK400/200
51,0
KGSGK400/250
KGSGK400/250
107,0
KGSGK400/315
KGSGK400/315
125,0
KGSGK400/400
KGSGK400/400
147,0
KGSGR400/110
KGSGR400/110
41,0
KGSGR400/160
KGSGR400/160
44,0
KGSGR400/200
KGSGR400/200
63,0
KGSGR400/250
KGSGR400/250
166,0
KGSGR400/315
KGSGR400/315
376,0
16
Zberné dno
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
PP REVÍZNE ŠACHTY DN400 PRE PVC HLADKÚ KANALIZÁCIU S PP KORUGOVANÝM PREDĹŽENÍM
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
KGDOV400
Plastový pochôdzny poklop s rámom DN 400
1,5 t
KGDOV400
22,0
KGDOV400L
Liatinový pochôdzny poklop s rámom DN400
1,5 t
KGDOV400L
30,5
T12-400
Betónový prstenec s liatinovým poklopom pre zaťaženie do 12 ton.
T12-400
89,0
ST40-400
Liatinový prstenec s liatinovým poklopom pre zaťaženie do 40 ton.
ST40-400
240,0
KGBET400
Betónový prstenec
KGBET400
57,0
KGBET4003tH
Betónový poklop
3t
KGBET4003tH
43,0
KGBET4007tH
Betónový poklop
7t
KGBET4007tH
59,0
KGBET4007tV
Betónový poklop vymývaný
7t
KGBET4007tV
47,0
T05D
56,0
TELESKOPY
T05D
Poklop plný
1,5 t
T30
Poklop plný
12,5 t
T30
99,0
T30K
Poklop mreža
12,5 t
T30K
122,0
T40
Poklop plný
40 t
T40
121,0
T50K
Poklop mreža
25 t
T50K
208,0
Predĺženie
PPSR400/6SN4
PP vlnovcové predĺženie OD400/6 m SN 4 PPSR400/6SN4
132,0
36,0
Súčasťou každého dna je tesnenie DN400
PPSGK400/160
Priebežné dno
PPSGK400/160
PPSGK400/200
Napojenie hladké KG rúry, predĺženie PP vlnovcová rúra PPSR400/..
PPSGK400/200
47,0
PPSGK400/250
PPSGK400/250
108,0
PPSGK400/315
PPSGK400/315
125,0
PPSGK400/400
PPSGK400/400
148,0
Súčasťou každého dna je tesnenie DN400
Zberné dno
PPSGR400/160
PPSGR400/160
41,0
PPSGR400/200
Napojenie hladké KG rúry, predĺženie PP vlnovcová rúra PPSR400/..
PPSGR400/200
52,0
PPSGR400/160L
PPSGR400/160L
41,0
PPSGR400/200L
PPSGR400/200L
50,0
PPSGR400/160P
PPSGR400/160P
41,0
PPSGR400/200P
PPSGR400/200P
50,0
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
17
PP ŠACHTY DN630 mm
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
POKLOP
Špecifikácia ďalej POKLOP
6TP535805
Plastový teleskop bez poklopu 6TP535805
125,0
6RA545535
Manžeta pre teleskop 6RA545535
33,0
KGBET630
Betónový roznášací prstenec KGBET630
80,0
T3615
Plastový roznášací prstenec T3615
58,0
6R6301000
Predĺženie PP D630/1000 6R6301000
76,0
6R6301500
Predĺženie PP D630/1500 6R6301500
113,0
6R6302000
Predĺženie PP D630/2000 6R6302000
145,0
6R6306000
Predĺženie PP D630/6000 6R6306000
384,0
PRK630
Tesniaci krúžok PRK630
ŠACHTOVÉ DNO
19,5
Špecifikácia ďalej ŠACHTOVÉ DNO
Objednávací
kód
POKLOP BEGU, Betón - liatina
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
PL600/A15
PL600/A15
129,5
PL600/B125
PL600/B125
171,0
PL600/C250
PL600/C250
171,0
PL600/D400
PL600/D400
181,0
Objednávací
kód
Použitie pri všetkých typoch šácht
Umožňuje pripojenie KG rúr pod uhlom +/- 7,5°
FLEXI HRDLO
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
6STADS160
150 6STADS160
9,6
6STADS200
200 6STADS200
16,1
6STADS250
250 6STADS250
43,9
6STADS315
315 6STADS315
56,7
6STADS400
400 6STADS400
125,2
V prípade použitia teleskopu nie je potrebné použiť betónový prstenec.
18
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
PP VSTUPNÉ ŠACHTY
Objednávací
kód
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
PP VSTUPNÉ ŠACHTY DN800 mm
Prevedenie s betónovým
POKLOP
prstencom
Špecifikácia ďalej POKLOP
KGBET700
Betónový prstenec KGBET700
T3615
Plastový roznášací prstenec T3615
85,0
58,0
8CFE63800
Kónus s nadstavcom DN800/600 (250 mm) 8CFE63800
118,0
8RS045800
Tesnenie DN800 mm 8RS045800
36,0
8RR800500
Predlžovacia skruž DN800/500 mm 8RR800500
8RS045800
Tesnenie DN800 mm 8RS045800
ŠACHTOVÉ DNO
Špecifikácia ďalej ŠACHTOVÉ DNO
Objednávací
kód
169,0
36,0
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
PP VSTUPNÉ ŠACHTY DN1000 mm
Prevedenie s betónovým
POKLOP
prstencom
Špecifikácia ďalej POKLOP
KGBET700
Betónový prstenec KGBET700
T3615
Plastový roznášací prstenec T3615
58,0
1CFE63100
Kónus s nadstavcom DN1000/600 (250 mm) 1CFE63100
1RS045100
Tesnenie DN1000 mm 1RS045100
1RR100500
Predlžovacia skruž DN1000/500 mm 1RR100500
1RS045100
Tesnenie DN1000 mm 1RS045100
ŠACHTOVÉ DNO
85,0
180,0
47,0
180,0
47,0
Špecifikácia ďalej ŠACHTOVÉ DNO
Objednávací
kód
POKLOP BEGU, Betón - liatina
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
PL600/A15
PL600/A15
129,5
PL600/B125
PL600/B125
171,0
PL600/C250
PL600/C250
171,0
PL600/D400
PL600/D400
181,0
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
19
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO630, DN550 mm
Objednávací
Priemer
Objednávací
Cena
kód
napojenia
kód
EUR/ks
0° - 180°
616000000
160
616000000
172,0
620000000
200
620000000
179,0
616000090
160
616000090
209,0
620000090
200
620000090
215,0
160
616090000
209,0
620090000
200
620090000
188,0
616000105
160
616000105
250,0
620000105
200
620000105
255,0
160
616105000
250,0
620105000
200
620105000
255,0
616000120
160
616000120
250,0
620000120
200
620000120
255,0
160
616120000
250,0
620120000
200
620120000
255,0
616000135
620000135
160
200
616000135
620000135
250,0
255,0
0° - 90° - 180°
616090000
0° - 105° - 180°
616105000
0° - 120° - 180°
616120000
0° - 135° - 180°
616135000
160
616135000
250,0
620135000
200
620135000
255,0
616000150
620000150
160
200
616000150
620000150
250,0
255,0
160
616150000
250,0
200
620150000
255,0
160
616000210
250,0
200
620000210
255,0
160
616000225
250,0
200
620000225
255,0
160
616000240
250,0
200
620000240
255,0
160
616000255
250,0
200
620000255
255,0
160
616000270
209,0
200
620000270
188,0
160
616090225
245,0
200
620090225
250,0
160
616090270
196,0
200
620090270
204,0
160
616135225
196,0
200
620135225
204,0
160
616135270
245,0
200
620135270
250,0
0° - 150° - 180°
616150000
620150000
0° - 180° - 210°
616000210
620000210
0° - 180° - 225°
616000225
620000225
0° - 180° - 240°
616000240
620000240
0° - 180° - 255°
616000255
620000255
0° - 180° - 270°
616000270
620000270
0° - 90° - 180° - 225°
616090225
620090225
0° - 90° - 180° - 270°
616090270
620090270
0° - 135° - 180° - 225°
616135225
620135225
0° - 135° - 180° - 270°
616135270
620135270
20
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO630, DN550 mm
Objednávací
Priemer
Objednávací
Cena
kód
napojenia
kód
EUR/ks
625000090
0° - 90° resp. 0° - 270°
631000090
640000090
625000105
0° - 105° resp. 0° - 255°
631000105
640000105
625000120
250
625000090
259,0
315
631000090
270,0
400
640000090
380,0
250
625000105
259,0
315
631000105
285,0
400
640000105
380,0
250
625000120
259,0
631000120
315
631000120
285,0
640000120
400
640000120
380,0
250
625000135
259,0
315
631000135
285,0
400
640000135
380,0
250
625000150
259,0
315
400
631000150
640000150
285,0
380,0
250
625000165
259,0
315
631000165
285,0
400
640000165
380,0
250
625000180
213,0
315
631000180
232,0
400
640000180
375,0
250
315
625091827
631091827
308,0
325,0
400
640091827
425,0
250
625091800
292,0
315
631091800
297,0
400
640091800
415,0
250
625001827
292,0
315
631001827
297,0
400
640001827
415,0
250
625131822
308,0
250
625131800
292,0
250
625001822
292,0
160
616000001
154,0
200
620000001
160,0
625000001
250
625000001
198,0
631000001
315
631000001
214,0
640000001
400
640000001
248,0
600000000
148,0
0° - 120° resp. 0° - 240°
625000135
0° - 135° resp. 0° - 225°
631000135
640000135
625000150
0° - 150° resp. 0° - 210°
631000150
640000150
625000165
0° - 165° resp. 0° - 195°
631000165
640000165
625000180
0° - 180°
631000180
640000180
625091827
631091827
0° - 90° - 180° - 270°
640091827
625091800
0° - 90° - 180°
631091800
640091800
625001827
0° - 180° - 270°
631001827
640001827
625131822
0° - 135° - 180° - 225°
625131800
0° - 135° - 180°
625001822
0° - 180° - 225°
616000001
Koncové dno
620000001
Slepé dno
600000000
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
21
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO800, DN800 mm
Objednávací
Priemer
Objednávací
Cena
kód
napojenia
kód
EUR/ks
816000000
0° - 180°
820000000
816090000
0° - 90° - 180°
820090000
816105000
0° - 105° - 180°
820105000
816120000
0° - 120° - 180°
820120000
816135000
0° - 135° - 180°
820135000
816150000
0° - 150° - 180°
820150000
816000210
0° - 180° - 210°
820000210
816000225
820000225
0° - 180° - 225°
816000240
0° - 180° - 240°
820000240
816000255
0° - 180° - 255°
820000255
816000270
0° - 180° - 270°
820000270
816090225
0° - 90° - 180° - 225°
820090225
816090270
0° - 90° - 180° - 270°
820090270
816135225
0° - 135° - 180° - 225°
820135225
816135270
0° - 135° - 180° - 270°
820135270
22
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
160
816000000
365,0
200
820000000
375,0
160
816090000
375,0
200
820090000
385,0
160
816105000
407,0
200
820105000
428,0
160
816120000
407,0
200
820120000
428,0
160
816135000
407,0
200
820135000
428,0
160
816150000
407,0
200
820150000
428,0
160
816000210
407,0
200
820000210
428,0
160
200
816000225
820000225
407,0
428,0
160
816000240
407,0
200
820000240
428,0
160
816000255
407,0
200
820000255
428,0
160
816000270
375,0
200
820000270
385,0
160
816090225
425,0
200
820090225
435,0
160
816090270
425,0
200
820090270
435,0
160
816135225
425,0
200
820135225
435,0
160
816135270
425,0
200
820135270
435,0
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO800, DN800 mm
Objednávací
Priemer
Objednávací
Cena
kód
napojenia
kód
EUR/ks
825000090
0° - 90° resp. 0° - 270°
831000090
840000090
825000105
0° - 105° resp. 0° - 255°
831000105
840000105
825000120
250
825000090
425,0
315
831000090
437,0
400
840000090
572,0
250
825000105
428,0
315
831000105
439,0
400
840000105
572,0
250
825000120
428,0
831000120
315
831000120
439,0
840000120
400
840000120
572,0
250
825000135
428,0
315
831000135
439,0
400
840000135
572,0
250
825000150
428,0
315
400
831000150
840000150
439,0
572,0
250
825000165
428,0
315
831000165
439,0
400
840000165
572,0
250
825000180
415,0
315
831000180
430,0
400
840000180
572,0
250
315
825091827
831091827
465,0
480,0
400
840091827
590,0
250
825091800
446,0
315
831091800
468,0
400
840091800
580,0
250
825001827
446,0
315
831001827
468,0
400
840001827
580,0
250
825131822
465,0
315
831131822
480,0
250
825131800
446,0
315
831131800
475,0
250
825001822
446,0
315
831001822
475,0
160
816000001
236,0
200
820000001
237,0
825000001
250
825000001
248,0
831000001
315
831000001
258,0
840000001
400
840000001
280,0
800000000
225,0
0° - 120° resp. 0° - 240°
825000135
0° - 135° resp. 0° - 225°
831000135
840000135
825000150
0° - 150° resp. 0° - 210°
831000150
840000150
825000165
0° - 165° resp. 0° - 195°
831000165
840000165
825000180
0° - 180°
831000180
840000180
825091827
831091827
0° - 90° - 180° - 270°
840091827
825091800
0° - 90° - 180°
831091800
840091800
825001827
0° - 180° - 270°
831001827
840001827
825131822
0° - 135° - 180° - 225°
831131822
400
825131800
0° - 135° - 180°
831131800
825001822
0° - 180° - 225°
831001822
816000001
Koncové dno
820000001
Slepé dno
800000000
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
23
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO1000, DN1000 mm
Objednávací
Priemer
Objednávací
Cena
kód
napojenia
kód
EUR/ks
116000000
0° - 180°
120000000
116090000
0° - 90° - 180°
120090000
116105000
0° - 105° - 180°
120105000
116120000
0° - 120° - 180°
120120000
116135000
0° - 135° - 180°
120135000
116150000
0° - 150° - 180°
120150000
116000210
0° - 180° - 210°
120000210
116000225
120000225
0° - 180° - 225°
116000240
0° - 180° - 240°
120000240
116000255
0° - 180° - 255°
120000255
116000270
0° - 180° - 270°
120000270
116090225
0° - 90° - 180° - 225°
120090225
116090270
0° - 90° - 180° - 270°
120090270
116135225
0° - 135° - 180° - 225°
120135225
116135270
0° - 135° - 180° - 270°
120135270
24
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
160
116000000
391,0
200
120000000
394,0
160
116090000
413,0
200
120090000
433,0
160
116105000
457,0
200
120105000
462,0
160
116120000
457,0
200
120120000
462,0
160
116135000
457,0
200
120135000
462,0
160
116150000
457,0
200
120150000
462,0
160
116000210
457,0
200
120000210
462,0
160
200
116000225
120000225
457,0
462,0
160
116000240
457,0
200
120000240
462,0
160
116000255
457,0
200
120000255
462,0
160
116000270
413,0
200
120000270
433,0
160
116090225
459,0
200
120090225
465,0
160
116090270
459,0
200
120090270
465,0
160
116135225
459,0
200
120135225
465,0
160
116135270
459,0
200
120135270
465,0
PP ŠACHTOVÉ DNÁ PRO1000, DN1000 mm
Objednávací
Priemer
Objednávací
Cena
kód
napojenia
kód
EUR/ks
125000090
0° - 90° resp. 0° - 270°
131000090
140000090
125000105
0° - 105° resp. 0° - 255°
131000105
140000105
125000120
250
125000090
475,0
315
131000090
495,0
400
140000090
610,0
250
125000105
495,0
315
131000105
515,0
400
140000105
610,0
250
125000120
495,0
131000120
315
131000120
515,0
140000120
400
140000120
610,0
250
125000135
495,0
315
131000135
515,0
400
140000135
610,0
250
125000150
495,0
315
400
131000150
140000150
515,0
610,0
250
125000165
495,0
315
131000165
515,0
400
140000165
610,0
250
125000180
445,0
315
131000180
462,0
400
140000180
577,0
250
315
125091827
131091827
528,0
540,0
400
140091827
645,0
250
125091800
495,0
315
131091800
505,0
400
140091800
645,0
250
125001827
495,0
315
131001827
505,0
400
140001827
645,0
250
125131822
528,0
315
131131822
540,0
250
125131800
495,0
315
131131800
515,0
250
125001822
495,0
315
131001822
515,0
160
116000001
264,0
200
120000001
270,0
125000001
250
125000001
280,0
131000001
315
131000001
290,0
140000001
400
140000001
312,0
100000000
253,0
0° - 120° resp. 0° - 240°
125000135
0° - 135° resp. 0° - 225°
131000135
140000135
125000150
0° - 150° resp. 0° - 210°
131000150
140000150
125000165
0° - 165° resp. 0° - 195°
131000165
140000165
125000180
0° - 180°
131000180
140000180
125091827
131091827
0° - 90° - 180° - 270°
140091827
125091800
0° - 90° - 180°
131091800
140091800
125001827
0° - 180° - 270°
131001827
140001827
125131822
0° - 135° - 180° - 225°
131131822
125131800
0° - 135° - 180°
131131800
125001822
0° - 180° - 225°
131001822
116000001
Koncové dno
120000001
Slepé dno
100000000
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
25
PP VODOMERNÉ ŠACHTY DN1000 mm
Objednávací
100% TESNOSŤ
kód
Výška šachty
Objednávací
Cena
od dna po terén mm
kód
EUR/ks
Šachta obsahuje: telo šachty so schodami,
VS1000/1300
plastový poklop pochôdzny, pripojovacie PLASSIM armatúry.
1 300
VS1000/1300
420,0
1 300
VS800/1300
375,0
Šachta obsahuje: telo šachty so schodami,
VS800/1300
plastový poklop pochôdzny, pripojovacie PLASSIM armatúry.
Vodomerné šachty sa dodávajú vcelku v uvedenej výške. Pri požiadavke na väčšiu výšku treba prirátať skruž v-500 mm viď str. 15.
PP PREČERPÁVACIE ŠACHTY DN1000 mm
100% TESNOSŤ
Ceny prečerpávacích šácht sa kalkulujú podľa konkrétnej požiadavky.
26
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
SN 8, SN 10, SN 12 a SN 16
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Vnútorný
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
priemer
kód
EUR/ks
ID PR200/6
6
226,0
200
ID PR200/6
ID PR250/6
6
284,0
250
ID PR250/6
83,6
ID PR300/6
6
343,2
300
ID PR300/6
109,5
ID PR400/6
6
457,8
400
ID PR400/6
196,9
ID PR500/6
6
573,0
500
ID PR500/6
328,9
ID PR600/6
6
688,0
600
ID PR600/6
436,7
ID PR800/6
6
919,0
800
ID PR800/6
826,1
ID PR1000/6
6
1 142,0
1 000
ID PR1000/6
1 190,0
ID PR200/6 SN10
6
226,0
200
ID PR200/6 SN10
71,0
ID PR250/6 SN10
6
284,0
250
ID PR250/6 SN10
114,0
ID PR300/6 SN10
6
343,2
300
ID PR300/6 SN10
138,0
ID PR400/6 SN10
6
457,8
400
ID PR400/6 SN10
236,0
ID PR500/6 SN10
6
573,0
500
ID PR500/6 SN10
378,0
ID PR600/6 SN10
6
688,0
600
ID PR600/6 SN10
545,0
ID PR800/6 SN10
6
919,0
800
ID PR800/6 SN10
998,0
ID PR1000/6 SN10
6
1 142,0
1 000
ID PR1000/6 SN10
1 390,0
ID PR200/6 SN12
6
226,0
200
ID PR200/6 SN12
74,0
ID PR250/6 SN12
ID PR300/6 SN12
6
6
284,0
343,2
250
300
ID PR250/6 SN12
ID PR300/6 SN12
124,0
152,0
ID PR400/6 SN12
6
457,8
400
ID PR400/6 SN12
278,0
ID PR500/6 SN12
6
573,0
500
ID PR500/6 SN12
408,0
ID PR600/6 SN12
6
688,0
600
ID PR600/6 SN12
552,0
ID PR800/6 SN12
6
919,0
800
ID PR800/6 SN12
1 055,0
ID PR1000/6 SN12
6
1 142,0
1 000
ID PR1000/6 SN12
1 450,0
ID PR200/6 SN16
6
226,0
200
ID PR200/6 SN16
114,0
ID PR250/6 SN16
6
284,0
250
ID PR250/6 SN16
186,0
ID PR300/6 SN16
6
343,2
300
ID PR300/6 SN16
220,0
ID PR400/6 SN16
6
457,8
400
ID PR400/6 SN16
380,0
ID PR500/6 SN16
6
573,0
500
ID PR500/6 SN16
510,0
ID PR600/6 SN16
6
688,0
600
ID PR600/6 SN16
730,0
ID PR800/6 SN16
6
919,0
800
ID PR800/6 SN16
1 380,0
ID PR1000/6 SN16
6
1 142,0
1 000
ID PR1000/6 SN16
1 999,0
SN 8
kód
51,2
SN 10
SN 12
SN 16
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
27
SN 8 - SN 16
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE PP ID PRAGMA
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
ID PRB200/15
OBLÚK
ID PRB200/15
11,0
ID PRB200/30
DN 200 dvojhrdlový bez
ID PRB200/30
12,0
ID PRB200/45
tesnenia ID PRK200
ID PRB200/45
12,0
ID PRB200/90
14,0
ID PRB200/90
ID PRB250/15
OBLÚK
ID PRB250/15
19,0
ID PRB250/30
DN 250 dvojhrdlový bez
ID PRB250/30
21,0
ID PRB250/45
tesnenia ID PRK250
ID PRB250/45
21,0
ID PRB250/90
23,0
ID PRB250/90
ID PRB300/15
ID PRB300/15
53,0
ID PRB300/30
ID PRB300/30
62,0
ID PRB300/45
ID PRB300/45
69,0
ID PRB300/90
ID PRB300/90
98,0
ID PRB400/15
ID PRB400/30
85,0
96,0
ID PRB400/15
ID PRB400/30
OBLÚK
OBLÚK
ID PRB400/45
ID PRB400/45
116,0
ID PRB400/90
ID PRB400/90
160,0
ID PRB500/15
ID PRB500/15
124,0
ID PRB500/30
ID PRB500/30
129,0
ID PRB500/45
ID PRB500/45
135,0
ID PRB500/90
ID PRB500/90
186,0
ID PRB600/15
OBLÚK
ID PRB600/15
222,0
ID PRB600/30
ID PRB600/30
227,0
ID PRB600/45
ID PRB600/45
299,0
ID PRB600/90
ID PRB600/90
355,0
ID PRB800/15
OBLÚK
ID PRB800/15
475,0
ID PRB800/30
ID PRB800/30
475,0
ID PRB800/45
ID PRB800/45
530,0
ID PRB800/90
ID PRB800/90
590,0
ID PRB1000/15
OBLÚK
ID PRB1000/15
1 150,0
ID PRB1000/30
ID PRB1000/30
1 150,0
ID PRB1000/45
ID PRB1000/45
1 150,0
ID PRB1000/90
ID PRB1000/90
1 150,0
28
OBLÚK
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
SN 8 - SN 16
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE PP ID PRAGMA
Objednávací
ODBOČKA 45°...../45
Objednávací
Cena
kód
ODBOČKA 87°...../87
kód
EUR/ks
IDPREA200/160/45
IDPREA200/160/45
24,0
IDPREA200/200/45
Pri odbočení hladkou KG rúrou treba objednať a použiť spojovací komplet PRS, viď nižšie
IDPREA200/200/45
25,0
IDPREA250/160/45
Všetky odbočky sa vyrábajú aj s uhlom 87°
IDPREA250/160/45
49,0
IDPREA250/200/45
Cenníková cena je pre 87°odbočky rovnaká ako u 45°
IDPREA250/200/45
44,0
IDPREA250/250/45
IDPREA250/250/45
99,0
IDPREA300/160/45
IDPREA300/160/45
66,0
IDPREA300/200/45
IDPREA300/200/45
80,0
IDPREA300/250/45
IDPREA300/250/45
156,0
IDPREA300/300/45
IDPREA300/300/45
160,0
IDPREA400/160/45
IDPREA400/160/45
140,0
IDPREA400/200/45
IDPREA400/200/45
155,0
IDPREA400/250/45
IDPREA400/250/45
264,0
IDPREA400/315/45
IDPREA400/315/45
302,0
IDPREA400/400/45
IDPREA400/400/45
345,0
IDPREA500/160/45
IDPREA500/160/45
356,0
IDPREA500/200/45
IDPREA500/200/45
336,0
IDPREA500/250/45
IDPREA500/250/45
410,0
IDPREA500/315/45
IDPREA500/315/45
460,0
IDPREA500/400/45
IDPREA500/500/45
IDPREA500/400/45
IDPREA500/500/45
520,0
560,0
IDPREA600/160/45
IDPREA600/160/45
384,0
IDPREA600/200/45
IDPREA600/200/45
410,0
IDPREA600/250/45
IDPREA600/250/45
445,0
IDPREA600/315/45
IDPREA600/400/45
IDPREA600/315/45
IDPREA600/400/45
480,0
510,0
IDPREA600/500/45
IDPREA600/500/45
530,0
IDPREA600/600/45
IDPREA600/600/45
560,0
IDPREA800/160/45
IDPREA800/160/45
445,0
IDPREA800/200/45
IDPREA800/200/45
465,0
IDPREA800/250/45
IDPREA800/315/45
IDPREA800/250/45
IDPREA800/315/45
498,0
528,0
IDPREA800/400/45
IDPREA800/400/45
568,0
IDPREA800/500/45
IDPREA800/500/45
605,0
IDPREA800/600/45
IDPREA800/600/45
640,0
IDPREA800/800/45
IDPREA800/800/45
720,0
IDPREA1000/160/45
IDPREA1000/160/45
510,0
IDPREA1000/200/45
IDPREA1000/200/45
550,0
IDPREA1000/250/45
IDPREA1000/250/45
580,0
IDPREA1000/315/45
IDPREA1000/315/45
620,0
IDPREA1000/400/45
IDPREA1000/400/45
650,0
IDPREA1000/500/45
IDPREA1000/500/45
680,0
IDPREA1000/600/45
IDPREA1000/600/45
740,0
IDPREA1000/800/45
IDPREA1000/800/45
780,0
IDPREA1000/1000/45
IDPREA1000/1000/45
860,0
PRS160
PRS160
2,20
PRS200
SPOJOVACÍ KOMPLET NA VYTVORENIE KG HRDLA Z HRDLA PRAGMY
PRS200
4,95
PRS250
PRS250
8,25
PRS315
PRS315
12,10
PRS400
PRS400
22,0
PRS500
PRS500
55,0
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
29
SN 8 - SN 16
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE PP ID PRAGMA
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
ID PRU200
OPRAVNÁ PRESUVKA
ID PRU200
8,30
ID PRU250
DODÁVA SA BEZ TESNENIA ID PRK
ID PRU250
15,0
ID PRU300
ID PRU300
16,5
ID PRU400
ID PRU400
28,0
ID PRU500
ID PRU500
35,0
ID PRU600
ID PRU600
52,0
ID PRU800
ID PRU800
140,0
ID PRU1000
ID PRU1000
410,0
ID PRH200
SPOJKA SO ZARÁŽKOU
ID PRH200
8,30
ID PRH250
DODÁVA SA BEZ TESNENIA ID PRK
ID PRH250
15,0
ID PRH300
ID PRH300
16,5
ID PRH400
ID PRH400
28,0
ID PRH500
ID PRH500
35,0
ID PRH600
ID PRH600
52,0
ID PRH800
ID PRH800
140,0
ID PRH1000
ID PRH1000
410,0
ID PRR250/200
ID PRR250/200
18,0
ID PRR300/200
ID PRR300/200
32,0
ID PRR300/250
ID PRR300/250
44,0
ID PRR400/300
ID PRR500/300
ID PRR400/300
ID PRR500/300
92,0
105,0
ID PRR500/400
ID PRR500/400
122,0
ID PRR600/400
ID PRR600/400
197,0
ID PRR600/500
ID PRR600/500
205,0
ID PRR800/500
ID PRR800/500
248,0
ID PRR800/600
ID PRR1000/600
ID PRR800/600
ID PRR1000/600
285,0
425,0
ID PRR1000/800
ID PRR1000/800
485,0
ID PRAM200
10,0
ID PRAM200
REDUKCIA
ŠACHTOVÝ PRECHOD
ID PRAM250
ID PRAM250
11,0
ID PRAM300
ID PRAM300
12,0
ID PRAM400
ID PRAM400
13,0
ID PRAM500
ID PRAM500
24,0
ID PRAM600
ID PRAM600
40,0
ID PRAM800
ID PRAM800
62,00
ID PRAM1000
ID PRAM1000
210,00
ID PRP200
ADAPTÉR ID PRAGMA/KG HRDLO
ID PRP200
11,00
ID PRP250
PRECHOD DO KG HRDLA
ID PRP250
19,0
ID PRP300
ID PRP300
20,0
ID PRP400
ID PRP400
26,0
ID PRP500
ID PRP500
84,0
30
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
SN 8 - SN 16
ID KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE PP ID PRAGMA
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
ID PRM200
ID PRM200
9,5
ID PRM250
ID PRM250
11,0
ID PRM300
ID PRM300
42,0
ID PRM400
ID PRM400
46,0
ID PRM500
ID PRM500
77,0
ID PRM600
ID PRM600
105,0
ID PRM800
ID PRM800
170,0
ID PRM1000
ID PRM1000
330,0
ID PRK200
ZÁTKA
ID PRK200
2,5
ID PRK250
TESNENIE
ID PRK250
3,0
ID PRK300
ID PRK300
3,8
ID PRK400
ID PRK400
8,0
ID PRK500
ID PRK500
13,2
ID PRK600
ID PRK600
21,5
ID PRK800
ID PRK800
55,0
ID PRK1000
ID PRK1000
110,0
PREAM250/150
Navrtávacia sedlová odbočka pre PP PRAGMA
250/160 PREAM250/150
45,0
PREAM315/150
315/160 PREAM315/150
51,0
PREAM315/200
315/200 PREAM315/200
180,0
PREAM400/150
400/160 PREAM400/150
70,4
PREAM400/200
400/200 PREAM400/200
187,0
PREAM500/150
500/160 PREAM500/150
121,0
PREAM500/200
500/200 PREAM500/200
192,5
PREAM630/150
630/160 PREAM630/150
192,5
PREAM630/200
630/200 PREAM630/200
192,5
PREAMK160
UŤAHOVACÍ KĽÚČ
PREAMK160
187,0
PREAMV160
KORUNKOVÝ VRTÁK 160
PREAMV160
357,5
LG100
IN SITU MANŽETY PRE JEDNODUCHÉ A RÝCHLE PRIPOJENIE HLADKEJ
LG100
16,5
LG125
KANALIZAČNEJ RÚRY
LG125
29,7
LG150
LG150
17,6
LG200
LG200
22,0
LG250
LG250
51,7
LG300
LG300
52,8
VRTAK100
VRTAK100
495,0
VRTAK125
KORUNKOVÝ VRTÁK PRE IN SITU
VRTAK125
495,0
VRTAK150
VRTAK150
495,0
VRTAK200
VRTAK200
495,0
VRTAK250
VRTAK250
495,0
VRTAK300
VRTAK300
495,0
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
31
SN 8 (SN 10), SN 12, SN 16
PP HLADKÉ RÚRY KOMPAKTNÉ, PLNOSTENNÉ PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY DN 150 - 500
Objednávací
kód
SN 8 (SN 10)
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
DN
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
priemer
kg/m
kód
EUR/ks
110
3,8
100
1,4
PP-SN10-100/1
1
PP-SN10-100/3
3
PP-SN10-100/6
6
PP-SN10-125/1
1
PP-SN10-125/3
3
PP-SN10-125/6
6
PP-SN10-150/1
1
PP-SN10-150/3
3
PP-SN10-150/6
6
PP-SN10-200/1
1
PP-SN10-200/3
3
PP-SN10-200/6
6
PP-SN10-250/1
1
PP-SN10-250/3
3
PP-SN10-250/6
6
PP-SN10-300/1
1
PP-SN10-300/3
3
PP-SN10-300/6
6
PP-SN10-400/1
1
PP-SN10-400/3
3
PP-SN10-400/6
6
PP-SN10-500/1
1
PP-SN10-500/3
PP-SN10-500/6
3
6
32
Ceny sú bez DPH
125
160
200
250
315
400
500
4,3
5,4
6,8
8,6
10,7
13,5
16,8
125
150
200
250
300
400
500
Cenník platný od 2.3.2015
1,8
2,9
4,6
7,3
11,4
18,3
28,4
PP-SN10-100/1
8,5
PP-SN10-100/3
22,5
PP-SN10-100/6
40,0
PP-SN10-125/1
12,5
PP-SN10-125/3
32,5
PP-SN10-125/6
53,0
PP-SN10-150/1
16,2
PP-SN10-150/3
45,0
PP-SN10-150/6
85,5
PP-SN10-200/1
28,0
PP-SN10-200/3
76,0
PP-SN10-200/6
145,0
PP-SN10-250/1
45,5
PP-SN10-250/3
118,0
PP-SN10-250/6
216,0
PP-SN10-300/1
74,0
PP-SN10-300/3
177,0
PP-SN10-300/6
312,0
PP-SN10-400/1
120,0
PP-SN10-400/3
297,0
PP-SN10-400/6
535,0
PP-SN10-500/1
191,0
PP-SN10-500/3
PP-SN10-500/6
477,0
847,0
SN 8 (SN 10), SN 12, SN 16
PP HLADKÉ RÚRY KOMPAKTNÉ, PLNOSTENNÉ PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY DN 150 - 500
Objednávací
kód
SN 12
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
DN
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
priemer
kg/m
kód
EUR/ks
160
6,3
150
2,9
PP-150/1
1
PP-150/3
3
PP-150/6
6
PP-200/1
1
PP-200/3
3
PP-200/6
6
PP-250/1
1
PP-250/3
3
PP-250/6
6
PP-300/1
1
PP-300/3
3
PP-300/6
6
PP-400/1
1
PP-400/3
3
PP-400/6
6
PP-500/1
1
PP-500/3
3
PP-500/6
6
Objednávací
200
250
315
400
500
7,9
9,5
12,0
15,2
19,0
200
250
300
400
500
4,5
6,8
10,8
17,3
27,2
PP-150/1
18,0
PP-150/3
50,0
PP-150/6
97,0
PP-200/1
30,0
PP-200/3
82,0
PP-200/6
159,0
PP-250/1
50,0
PP-250/3
130,0
PP-250/6
235,0
PP-300/1
80,0
PP-300/3
196,0
PP-300/6
343,0
PP-400/1
131,0
PP-400/3
328,0
PP-400/6
585,0
PP-500/1
212,0
PP-500/3
520,0
PP-500/6
939,0
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
DN
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
priemer
kg/m
kód
EUR/ks
PP-SN16-150/6
6
160
150
PP-SN16-150/6
117,0
PP-SN60-200/6
6
200
200
PP-SN60-200/6
192,0
PP-SN16-250/6
6
250
250
PP-SN16-250/6
185,0
PP-SN16-300/6
6
315
300
PP-SN16-300/6
415,0
PP-SN16-400/6
6
400
400
PP-SN16-400/6
705,0
PP-SN16-500/6
6
500
500
PP-SN16-500/6
1 130,0
kód
SN 16
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
33
SN 10 - SN 12
TVAROVKY PRE PP MASTER
Objednávací
kód
PP-KGB100/15
Uhol
Cena
kód
EUR/ks
15°
PP-KGB100/15
5,5
PP-KGB100/30
30°
PP-KGB100/30
5,5
PP-KGB100/45
45°
PP-KGB100/45
5,5
PP-KGB100/87
87°
PP-KGB100/87
5,5
PP-KGB125/15
OBLÚK
Objednávací
15°
PP-KGB125/15
9,2
PP-KGB125/30
30°
PP-KGB125/30
9,5
PP-KGB125/45
45°
PP-KGB125/45
9,0
PP-KGB125/87
87°
PP-KGB125/87
9,5
PP-KGB150/15
OBLÚK
15°
PP-KGB150/15
9,0
PP-KGB150/30
30°
PP-KGB150/30
9,0
PP-KGB150/45
45°
PP-KGB150/45
9,0
PP-KGB150/87
87°
PP-KGB150/87
9,0
PP-KGB200/15
OBLÚK
15°
PP-KGB200/15
16,0
PP-KGB200/30
30°
PP-KGB200/30
16,5
PP-KGB200/45
45°
PP-KGB200/45
18,0
PP-KGB200/87
87°
PP-KGB200/87
18,5
PP-KGB250/15
OBLÚK
15°
PP-KGB250/15
35,0
PP-KGB250/30
30°
PP-KGB250/30
39,0
PP-KGB250/45
45°
PP-KGB250/45
45,0
PP-KG2150/87
87°
PP-KG2150/87
71,0
PP-KGB315/15
OBLÚK
15°
PP-KGB315/15
44,0
PP-KGB315/30
30°
PP-KGB315/30
91,0
PP-KGB315/45
45°
PP-KGB315/45
91,0
PP-KGB315/87
87°
PP-KGB315/87
125,0
PP-KGB400/15
OBLÚK
15°
PP-KGB400/15
105,0
PP-KGB400/30
30°
PP-KGB400/30
122,0
PP-KGB400/45
45°
PP-KGB400/45
139,0
PP-KGB400/87
87°
PP-KGB400/87
879,0
792,0
PP-KGB500/15
OBLÚK
15°
PP-KGB500/15
PP-KGB500/30
30°
PP-KGB500/30
792,0
PP-KGB500/45
45°
PP-KGB500/45
1 032,0
PP-KGB500/87
87°
PP-KGB500/87
1 408,0
34
OBLÚK
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
SN 10 - SN 12
TVAROVKY PRE PP MASTER
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
PP-KGEA100/100/45
ODBOČKA 45°
PP-KGEA100/100/45
9,0
PP-KGEA125/100/45
ODBOČKA 45°
PP-KGEA125/100/45
14,0
PP-KGEA125/125/45
16,0
PP-KGEA125/125/46
PP-KGEA150/100/45
PP-KGEA150/100/45
18,0
PP-KGEA150/125/45
PP-KGEA150/125/45
104,5
PP-KGEA150/150/45
PP-KGEA150/150/45
22,0
PP-KGEA200/100/45
25,0
PP-KGEA200/100/45
ODBOČKA 45°
ODBOČKA 45°
PP-KGEA200/150/45
PP-KGEA200/150/45
26,0
PP-KGEA200/200/45
PP-KGEA200/200/45
310,0
PP-KGEA250/100/45
PP-KGEA250/100/45
95,0
PP-KGEA250/150/45
PP-KGEA250/150/45
48,0
PP-KGEA250/200/45
PP-KGEA250/200/45
95,0
PP-KGEA250/250/45
PP-KGEA250/250/45
370,0
PP-KGEA300/100/45
PP-KGEA300/150/45
84,0
65,0
PP-KGEA300/200/45
PP-KGEA300/200/45
122,0
PP-KGEA300/250/45
PP-KGEA300/250/45
122,0
PP-KGEA300/300/45
PP-KGEA300/300/45
740,0
PP-KGEA300/100/45
PP-KGEA300/150/45
PP-KGEA400/100/45
ODBOČKA 45°
ODBOČKA 45°
PP-KGEA400/100/45
435,0
PP-KGEA400/150/45
PP-KGEA400/150/45
182,0
PP-KGEA400/200/45
PP-KGEA400/200/45
195,0
PP-KGEA400/250/45
PP-KGEA400/250/45
195,0
PP-KGEA400/300/45
PP-KGEA400/300/45
790,0
PP-KGEA400/400/45
PP-KGEA400/400/45
1 050,0
PP-KGEA500/150/45
834,0
PP-KGEA500/150/45
ODBOČKA 45°
ODBOČKA 45°
PP-KGEA500/200/45
PP-KGEA500/200/45
913,0
PP-KGEA500/250/45
PP-KGEA500/250/45
1 065,0
PP-KGEA500/300/45
PP-KGEA500/300/45
1 160,0
PP-KGEA500/400/45
PP-KGEA500/400/45
1 353,0
PP-KGEA500/500/45
PP-KGEA500/500/45
1 364,0
PP-KGR150/100
PP-KGR150/100
11,0
PP-KGR150/125
PP-KGR150/125
13,0
PP-KGR200/150
PP-KGR200/150
14,0
PP-KGR250/200
PP-KGR250/200
53,0
PP-KGR300/250
PP-KGR300/250
71,0
PP-KGR400/300
PP-KGR400/300
108,0
PP-KGR500/400
PP-KGR500/400
1 298,0
PP-KGU100
REDUKCIA
PP-KGU100
6,0
PP-KGU125
PRESUVKA
PP-KGU125
12,0
PP-KGU150
PP-KGU150
12,0
PP-KGU200
PP-KGU200
20,0
PP-KGU250
PP-KGU250
24,0
PP-KGU300
PP-KGU300
41,0
PP-KGU400
PP-KGU400
78,0
PP-KGU500
PP-KGU500
786,0
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
35
SN 10
PP HLADKÉ RÚRY KOMPAKTNÉ, PLNOSTENNÉ PRE GRAVITAČNÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY DN 150 - 500
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
DN
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
priemer
kód
EUR/ks
160
5,8
150
W10-150/1
1
W10-150/3
3
W10-150/6
6
W10-200/1
1
W10-200/3
3
W10-200/6
6
W10-250/1
1
W10-250/3
3
W10-250/6
6
W10-300/1
1
W10-300/3
3
W10-300/6
6
W10-400/1
1
W10-400/3
3
W10-400/6
6
W10-500/1
1
W10-500/3
3
W10-500/6
6
200
250
315
400
500
7,3
9,1
11,4
14,5
16,8
200
250
300
400
500
W10-150/1
19,50
W10-150/3
45,00
W10-150/6
83,00
W10-200/1
32,00
W10-200/3
72,00
W10-200/6
131,00
W10-250/1
50,50
W10-250/3
134,00
W10-250/6
259,00
W10-300/1
77,50
W10-300/3
170,00
W10-300/6
296,00
W10-400/1
136,00
W10-400/3
293,00
W10-400/6
517,00
W10-500/1
293,00
W10-500/3
617,00
W10-500/6
1 070,00
TVAROVKY PRE PP WASTIC
Objednávací
SN 10
kód
W-KGB150/15
Uhol
Cena
kód
EUR/ks
15°
W-KGB150/15
6,00
W-KGB150/30
W-KGB150/45
30°
45°
W-KGB150/30
W-KGB150/45
6,00
7,00
W-KGB150/87
87°
W-KGB150/87
7,00
W-KGB200/15
OBLÚK
Objednávací
15°
W-KGB200/15
16,00
W-KGB200/30
30°
W-KGB200/30
17,00
W-KGB200/45
45°
W-KGB200/45
17,00
W-KGB200/87
87°
W-KGB200/87
18,00
W-KGB250/15
OBLÚK
15°
W-KGB250/15
27,00
W-KGB250/30
30°
W-KGB250/30
31,00
W-KGB250/45
45°
W-KGB250/45
39,00
W-KG2150/87
87°
W-KG2150/87
65,00
W-KGB315/15
OBLÚK
15°
W-KGB315/15
38,00
W-KGB315/30
30°
W-KGB315/30
49,00
W-KGB315/45
45°
W-KGB315/45
69,00
W-KGB315/87
87°
W-KGB315/87
109,00
W-KGB400/15
OBLÚK
15°
W-KGB400/15
95,00
W-KGB400/30
30°
W-KGB400/30
450,00
W-KGB400/45
45°
W-KGB400/45
122,00
W-KGB400/87
87°
W-KGB400/87
780,00
825,00
W-KGB500/15
OBLÚK
15°
W-KGB500/15
W-KGB500/30
30°
W-KGB500/30
889,00
W-KGB500/45
45°
W-KGB500/45
1 145,00
W-KGB500/87
87°
W-KGB500/87
1 590,00
36
OBLÚK
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
TVAROVKY PRE PP WASTIC
Objednávací
kód
W-KGEA150/100/45
SN 10
Cena
kód
EUR/ks
W-KGEA150/100/45
15,00
W-KGEA150/125/45
W-KGEA150/125/45
95,00
W-KGEA150/150/45
W-KGEA150/150/45
29,00
W-KGEA200/100/45
29,00
W-KGEA200/100/45
ODBOČKA 45°
Objednávací
ODBOČKA 45°
W-KGEA200/150/45
W-KGEA200/150/45
36,00
W-KGEA200/200/45
W-KGEA200/200/45
288,00
W-KGEA250/100/45
W-KGEA250/100/45
98,00
W-KGEA250/150/45
W-KGEA250/150/45
39,00
W-KGEA250/200/45
W-KGEA250/200/45
73,20
W-KGEA250/250/45
W-KGEA250/250/45
360,00
W-KGEA300/100/45
ODBOČKA 45°
W-KGEA300/100/45
320,00
W-KGEA300/150/45
W-KGEA300/150/45
55,00
W-KGEA300/200/45
W-KGEA300/200/45
99,00
W-KGEA300/250/45
W-KGEA300/250/45
408,00
W-KGEA300/300/45
W-KGEA300/300/45
850,00
W-KGEA400/100/45
ODBOČKA 45°
W-KGEA400/100/45
465,00
W-KGEA400/150/45
W-KGEA400/150/45
218,00
W-KGEA400/200/45
W-KGEA400/200/45
165,00
W-KGEA400/250/45
W-KGEA400/250/45
185,00
W-KGEA400/300/45
W-KGEA400/400/45
W-KGEA400/300/45
W-KGEA400/400/45
750,00
1 650,00
W-KGEA500/150/45
874,00
W-KGEA500/150/45
ODBOČKA 45°
ODBOČKA 45°
W-KGEA500/200/45
W-KGEA500/200/45
836,00
W-KGEA500/250/45
W-KGEA500/250/45
1 136,00
W-KGEA500/300/45
W-KGEA500/400/45
W-KGEA500/300/45
W-KGEA500/400/45
1 349,00
1 391,00
W-KGEA500/500/45
W-KGEA500/500/45
2 144,00
W-KGR150/100
W-KGR150/100
13,00
W-KGR150/125
W-KGR150/125
30,00
W-KGR200/150
W-KGR200/150
8,70
W-KGR250/200
W-KGR250/200
48,00
W-KGR300/250
W-KGR300/250
68,00
W-KGR400/300
W-KGR400/300
89,00
W-KGR500/400
W-KGR500/400
1 450,00
W-KGU150
REDUKCIA
W-KGU150
10,00
W-KGU200
PRESUVKA
W-KGU200
28,00
W-KGU250
W-KGU250
20,00
W-KGU300
W-KGU300
35,00
W-KGU400
W-KGU400
75,00
W-KGU500
W-KGU500
740,00
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
37
PN 10
PVC RÚRY PRE TLAKOVÝ A PODTLAKOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY DN 90-225 mm
Objednávací
Balenie
Vonkajší
Hrúbka
Vnútorný
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
m
priemer
steny mm
priemer
kg/m
na palete
kód
EUR/ks
KM090/6M10B
6
90
4,3
83,0
1,62
48
KM090/6M10B
28,7
KM110/6M10B
6
110
4,2
101,4
1,95
40
KM110/6M10B
34,7
KM160/6M10B
6
160
6,2
147,6
4,19
42
KM160/6M10B
74,3
KM225/6M10B
6
225
8,6
207,6
8,18
20
KM225/6M10B
149,1
KM315/6M10B
6
315
12,1
290,8
16,11
KM450/6M10B
6
450
17,4
415,2
37,65
SDR 17 PN 10
9
KM315/6M10B
303,3
KM450/6M10B
693,2
HDPE PE100 RÚRY PRE TLAKOVÝ A PODTLAKOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY PN10 DN 40-225 mm
Objednávací
Balenie
Vonkajší
Hrúbka
Vnútorný
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
m
priemer
steny mm
priemer
kg/m
na palete
kód
EUR/m
040C170/ ... K
050C170/ ... K
100
100
40
50
2,4
3,0
35,2
44,0
0,3
0,45
návin
návin
040C170/ ... K
050C170/ ... K
1,16
1,56
063C170/ ... K
100
63
3,8
55,4
0,72
návin
063C170/ ... K
2,36
075C170/ ... K
100
75
4,5
66,0
1
návin
075C170/ ... K
3,52
090C170/ ... K
100/12
90
5,4
79,2
1,46
návin
090C170/ ... K
4,91
110C170/ ... K
125C170/ ... K
100/12
6/12
110
125
6,6
7,4
96,8
110,2
2,17
2,76
návin
34
110C170/ ... K
125C170/ ... K
6,71
7,70
160C170/ ... K
6/12
160
9,5
141,0
4,52
20
160C170/ ... K
13,7
225C170/ ... K
6/12
225
13,4
198,2
8,93
14
225C170/ ... K
25,5
SDR 11 PN 16
HDPE PE100 RÚRY PRE TLAKOVÝ A PODTLAKOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
RÚRY PN16 DN 40-225 mm
Objednávací
Balenie
Vonkajší
Hrúbka
Vnútorný
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
m
priemer
steny mm
priemer
kg/m
na palete
kód
EUR/m
040C110/ ... K
100
40
3,7
32,6
0,43
návin
040C110/ ... K
1,46
050C110/ ... K
100
50
4,6
40,8
0,67
návin
050C110/ ... K
2,16
063C110/ ... K
100
63
5,8
51,4
1,05
návin
063C110/ ... K
3,25
075C110/ ... K
100
75
6,8
61,4
1,47
návin
075C110/ ... K
4,35
090C110/ ... K
100/12
90
8,2
73,6
2,12
návin
090C110/ ... K
6,77
110C110/ ... K
100/12
110
10,0
90,0
3,14
návin
110C110/ ... K
9,39
125C110/ ... K
6/12
125
11,4
102,2
4,08
34
125C110/ ... K
12,1
160C110/ ... K
6/12
160
14,6
130,8
6,67
20
160C110/ ... K
19,5
225C110/ ... K
6/12
225
20,5
184,0
13,1
14
225C110/ ... K
39,4
38
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
SDR 17 PN 10
HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE
URČENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE
RÚRY PN 10 DN50 - 225 mm
Objednávací
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
SPK050030100
100
50
3,0
0,46
SPK050030100
2,75
SPK063038100
100
63
3,8
0,73
SPK063038100
3,70
SPK075045100
100
75
4,5
1,03
SPK075045100
5,10
SPK090054100
100/12
90
5,4
1,47
SPK090054100
7,20
SPK110066100
100/12
110
6,6
2,19
SPK110066100
9,60
SPK125074012
12
125
7,4
2,79
SPK125074012
11,50
SPK160095012
12
160
9,5
4,57
SPK160095012
18,5
SPK225134012
12
225
13,4
9,03
SPK225134012
36,2
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
SPK040037100
100
40
3,7
0,42
SPK040037100
2,25
SPK050046100
100
50
4,6
0,66
SPK050046100
3,20
SPK063058100
100
63
5,8
1,04
SPK063058100
4,90
SPK075068100
100
75
6,8
1,47
SPK075068100
6,50
SPK090082100
100/12
90
8,2
2,12
SPK090082100
9,1
SPK110100100
100/12
110
10,0
3,16
SPK110100100
13,1
SPK125114012
SPK160146012
12
12
125
160
11,4
14,6
4,07
6,66
SPK125114012
SPK160146012
16,4
25,7
SPK225205012
12
225
20,5
13,2
SPK225205012
53,1
SDR 11 PN 16
Objednávací
RÚRY PN 16 DN40 - 225 mm
kód
SDR 17 PN 10
Objednávací
RÚRY PN 10 DN50 - 225 mm
HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD KANALIZÁCIE S OCHRANNOU
VRSTVOU Z PP URČENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
RSDK050030100
100
50
3,0
0,46
RSDK050030100
3,20
RSDK063038100
100
63
3,8
0,73
RSDK063038100
5,20
RSDK075045100
RSDK090054100
100
100/12
75
90
4,5
5,4
1,03
1,47
RSDK075045100
RSDK090054100
6,90
9,30
RSDK110066100
100/12
110
6,6
2,19
RSDK110066100
11,8
RSDK125074012
12
125
7,4
2,79
RSDK125074012
22,1
RSDK160095012
12
160
9,5
4,57
RSDK160095012
22,5
RSDK225134012
12
225
13,4
9,03
RSDK225134012
43,2
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
RSDK050046100
100
50
4,6
0,66
RSDK050046100
5,30
RSDK063058100
100
63
5,8
1,04
RSDK063058100
7,00
RSDK075068100
100
75
6,8
1,47
RSDK075068100
8,70
RSDK090082100
100/12
90
8,2
2,12
RSDK090082100
12,9
RSDK110100100
100/12
110
10,0
3,16
RSDK110100100
15,7
RSDK125114012
12
125
11,4
4,07
RSDK125114012
29,9
RSDK160146012
12
160
14,6
6,66
RSDK160146012
30,5
RSDK225205012
12
225
20,5
13,2
RSDK225205012
61,5
kód
SDR 11 PN 16
Objednávací
RÚRY PN 16 DN50 - 225 mm
kód
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
RPL
Lúpač ochrannej vrstvy
RPL
244,0
RPL-BRIT
Náhradný brit/ostrie
RPL-BRIT
68,0
RPL-DRŽIAK
Náhradný držiak britu/rúčka
RPL-DRŽIAK
7,2
Materiál PE100 RC + ochranná vrstva z polypropylénu
Vďaka vysokej odolnosti proti poškodeniu nie je potrebné použiť piesok ako obsypový materiál,
rúry sú vhodné na zaťahovanie priamo do zeme bezvýkopovou technológiou.
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
39
RÚRY DN 50-200
PVC-U FLEXIBILNÉ DRENÁŽNE RÚRY
Objednávací
Kotúče
Vonkajší
Hmotnosť
Priemer
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
návinu kg
kotúča cm
kód
EUR/m
DXZ050
50
50
7
97
DXZ050
0,62
DXZ065
PERFORÁCIA 360°
50
65
10
105
DXZ065
0,78
DXZ080
50
80
15,5
117
DXZ080
1,07
DXZ100
50
100
21
128
DXZ100
1,33
DXZ125
50
125,5
30,5
145
DXZ125
2,47
DXZ160
50
159,5
49
190
DXZ160
3,58
DXZ200
45
199,5
54
210
DXZ200
4,78
50
50
50
65
7
10
97
105
DX050U
DX065U
0,62
0,78
DX050U
DX065U
BEZ PERFORÁCIE
DX080U
50
80
15,5
117
DX080U
1,07
DX100U
50
100
21
128
DX100U
1,33
DX125U
50
125,5
30,5
145
DX125U
2,47
DX160U
50
159,5
49
190
DX160U
3,58
DX200U
45
199,5
54
210
DX200U
4,78
Objednávací
kód
DXW80
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
TVAROVKY PRE PVC DRENÁŽNE RÚRY
DXW80
3,10
DXW100
DXW100
4,90
DXW125
DXW125
6,20
DXB50/90
KOLENO
DXB50/90
2,00
DXB65/90
DXB65/90
3,80
DXB80/90
DXB100/90
DXB80/90
DXB100/90
5,2
9,90
DXEA065/065/45
DXEA080/080/45
4,50
4,90
DXEA100/100/45
DXEA100/100/45
7,50
DXEA125/125/45
DXEA125/125/45
11,5
DXEA065/065/45
DXEA080/080/45
DXT050
OBLÚK
ODBOČKA 45°
DXT050
3,30
DXT065
T KUS
DXT065
3,50
DXT080
DXT080
3,90
DXT100
DXT100
4,10
DXT125
DXT125
10,5
DXT160
DXT160
26,2
DXT200
DXT200
41,5
DXA160/80
REDUKOVANÝ
DXA160/80
15,0
DXA160/100
T KUS
DXA160/100
17,5
DXU050
SPOJKA
DXU050
0,60
DXU065
DXU065
0,73
DXU080
DXU080
0,80
DXU100
DXU100
0,89
DXU125
DXU125
1,90
DXU160
DXU160
3,60
DXU200
DXU200
10,5
DXR065/050
DXR065/050
1,90
DXR080/065
DXR080/065
2,90
DXR100/080
DXR100/080
3,10
DXR125/100
DXR125/100
3,20
DXR160/125
DXR160/125
4,80
DXR200/160
DXR200/160
6,90
40
REDUKCIA
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
Objednávací
kód
DXKLAP050
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
TVAROVKY PRE PVC DRENÁŽNE RÚRY
DXKLAP050
5,90
DXKLAP065
DXKLAP065
5,90
DXKLAP080
DXKLAP080
9,20
DXKLAP100
DXKLAP100
12,00
DXKLAP125
DXKLAP125
15,80
DXKLAP160
DXKLAP160
35,00
DXKLAP200
DXKLAP200
44,00
DXM050
DXM065
0,90
1,50
DXM080
DXM080
1,60
DXM100
DXM100
2,10
DXM125
DXM125
2,20
DXM160
DXM160
5,10
DXM050
DXM065
KLAPKA
ZÁTKA
DRENÁŽNE ŠACHTY
DXS300/100
DXS300/100
145,0
DXS300/125
DXS300/125
165,0
DXS300/160
DXS300/160
183,4
DXSL300/100
ŠACHTOVÉ DNO BEZ LAPAČA PIESKU
DXSL300/100
139,0
DXSL300/125
ŠACHTOVÉ DNO S LAPAČOM PIESKU
DXSL300/125
198,0
DXSL300/160
DXSL300/160
208,0
DXSL300/200
DXSL300/200
235,0
DXX300
SPOJKY
DXX300
8,20
DXD300
Kryt šachty (nepochôdzny)
DXD300
13,0
DXP300/0,5
PREDĹŽENIE ŠACHTY
DXP300/0,5
15,5
DXP300/1
DXP300/1
29,9
DXP300/1,5
DXP300/1,5
45,8
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
41
HDPE CESTNÁ DRENÁŽ
RÚRY DN100 - 355 mm
Objednávací
Vonkajší
Vsakovacia
Vnútorný
Počet m
Objednávací
Cena
priemer
plocha cm²
priemer
na palete
kód
EUR/m
AGR2500/200MP
232
307,9
198
23
AGR2500/200MP
22,5
AGR2500/250MP
289,5
483,1
248
16
AGR2500/250MP
26,5
AGR2500/315MP
345
690,5
296,5
9
AGR2500/315MP
41,5
AGR2500/355MP
398
945,7
347
9
AGR2500/355MP
52,0
AGR2500/100LP
120
78,5
100
108
AGR2500/100LP
5,00
AGR2500/160LP
177
176,7
150
48
AGR2500/160LP
8,20
AGR2500/200LP
232
307,9
198
23
AGR2500/200LP
19,5
AGR2500/250LP
AGR2500/315LP
289,5
345
483,1
690,5
248
296,5
16
9
AGR2500/250LP
AGR2500/315LP
22,0
34,0
AGR2500/355LP
398
945,7
347
9
AGR2500/355LP
45,0
AGR2500/100TP
120
78,5
100
108
AGR2500/100TP
5,00
AGR2500/160TP
177
176,7
150
48
AGR2500/160TP
8,20
AGR2500/200TP
232
307,9
198
23
AGR2500/200TP
19,5
AGR2500/250TP
289,5
483,1
248
16
AGR2500/250TP
22,0
AGR2500/315TP
345
690,5
296,5
9
AGR2500/315TP
34,0
AGR2500/355TP
398
945,7
347
9
AGR2500/355TP
45,0
kód
TYP PERFORÁCIE
TVAROVKY PRE AGROSIL 2500
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
AGU2500/100
AGU2500/100
3,80
AGU2500/160
AGU2500/160
6,50
AGU2500/200
AGU2500/250
AGU2500/200
AGU2500/250
20,5
21,5
AGU2500/315
AGU2500/315
31,0
AGU2500/350
AGU2500/350
41,0
AGB2500/100/45
27,0
AGB2500/100/45
SPOJKA
KOLENO 45°
AGB2500/160/45
AGB2500/160/45
40,0
AGB2500/200/45
AGB2500/200/45
126,0
AGB2500/250/45
AGB2500/250/45
214,0
AGB2500/315/45
AGB2500/315/45
232,0
AGB2500/350/45
AGB2500/350/45
250,0
AGB2500/100/90
31,8
AGB2500/100/90
KOLENO 90°
AGB2500/160/90
AGB2500/160/90
47,0
AGB2500/200/90
AGB2500/200/90
154,0
AGB2500/250/90
AGB2500/250/90
287,0
AGB2500/315/90
AGB2500/315/90
304,0
AGB2500/350/90
AGB2500/350/90
321,5
AGT2500/100/100
41,2
AGT2500/100/100
T-KUS
AGT2500/160/160
AGT2500/160/160
98,0
AGT2500/200/200
AGT2500/200/200
179,0
AGT2500/250/250
AGT2500/250/250
326,0
AGT2500/315/315
AGT2500/315/315
453,0
AGT2500/355/355
AGT2500/355/355
581,0
AGT2500/160/100
AGT2500/160/100
68,2
AGT2500/200/100
AGT2500/200/100
114,5
AGT2500/250/100
AGT2500/250/100
155,0
AGT2500/315/100
AGT2500/315/100
221,0
AGT2500/350/100
AGT2500/350/100
286,0
AGT2500/200/160
AGT2500/200/160
140,0
AGT2500/250/160
AGT2500/250/160
179,0
AGT2500/315/160
AGT2500/315/160
248,0
AGT2500/350/160
AGT2500/350/160
317,0
42
T-KUS REDUKOVANÝ
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
PERFOROVANÁ 220°
SN 8
OD KORUGOVANÉ RÚRY Z POLYPROPYLÉNU PERFOROVANÉ
RÚRY DN 160 - 400
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Vnútorný
Hmotnosť
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
priemer
kg/m
kód
EUR/ks
PR160/6D
Perforácia 220°
6
160
139
1,50
PR160/6D
43,0
PR200/6D
6
200
174
2,15
PR200/6D
57,0
PR250/6D
6
250
218
3,65
PR250/6D
87,7
PR315/6D
6
315
276
5,70
PR315/6D
110,2
PR400/6D
6
400
348
7,60
PR400/6D
187,3
Objednávací
kód
PRB160/15
PRB160/30
OD KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE PP OD PRAGMA NIE SÚ PERFOROVANÉ
OBLÚK
PRB160/45
PRB200/15
OBLÚK
Uhol
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
15°
30°
PRB160/15
PRB160/30
9,35
9,35
45°
PRB160/45
9,35
15°
PRB200/15
15,4
PRB200/30
30°
PRB200/30
15,4
PRB200/45
45°
PRB200/45
15,4
PRB200/90
87°
PRB200/90
44,0
15°
PRB250/15
29,7
PRB250/30
30°
PRB250/30
29,7
PRB250/45
45°
PRB250/45
29,7
PRB250/90
87°
PRB250/90
64,9
15°
PRB315/15
40,7
PRB315/30
30°
PRB315/30
40,7
PRB315/45
45°
PRB315/45
40,7
PRB315/90
87°
PRB315/90
108,9
15°
30°
PRB400/15
PRB400/30
108,9
118,8
PRB400/45
45°
PRB400/45
145,2
PRB400/90
87°
PRB400/90
173,8
PRB250/15
PRB315/15
PRB400/15
PRB400/30
OBLÚK
OBLÚK
OBLÚK
PREA160/160
ODBOČKA 45°
PREA160/160
17,6
PREA200/160
Pri odbočení hladkou KG rúrou treba použiť spojovací komplet PRS
PREA200/160
18,7
PREA200/200
PREA200/200
22,0
PREA250/150
PREA250/150
46,2
PREA250/200
PREA250/200
48,4
PREA250/250
PREA250/250
191,4
PREA300/160
PREA300/160
61,6
PREA300/200
PREA300/200
42,9
PREA300/250
PREA300/250
140,8
PREA315/315
PREA315/315
346,5
PREA400/160
PREA400/160
204,6
PREA400/200
PREA400/200
217,8
PREA400/250
PREA400/250
258,5
PREA400/315
PREA400/315
319,0
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
43
OD KORUGOVANÉ TVAROVKY PRE PP OD PRAGMA NIE SÚ PERFOROVANÉ
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
PRU160
OPRAVNÁ PRESUVKA
PRU160
7,70
PRU200
DN315-400 dodávané bez tesnenia PRK
PRU200
12,1
PRU250
PRU250
13,8
PRU315
PRU315
22,6
PRU400
PRU400
36,3
PRH160
SPOJKA SO ZARÁŽKOU
PRH160
7,70
PRH200
DN315-400 dodávané bez tesnenia PRK
PRH200
12,1
PRH250
PRH315
PRH250
PRH315
13,8
22,6
PRH400
PRH400
36,3
PRR200/160
PRR200/160
13,2
PRR250/160
PRR250/160
36,0
PRR250/200
PRR250/200
49,5
PRR315/200
PRR315/200
55,0
PRR315/250
PRR315/250
50,6
PRR400/250
PRR400/250
64,9
PRR400/315
PRR400/315
69,3
PRP160
REDUKCIA
PRP160
4,95
PRP200
PRP200
7,70
PRP250
PRP250
20,4
PRP315
PRP315
32,5
PRP400
PRP400
59,4
PRS160
PRECHOD DO HRDLA KG HLADKEJ RÚRY - ADAPTÉR
PRS160
2,20
PRS200
PRS250
PRS200
PRS250
4,95
8,25
PRS315
PRS315
12,10
PRS400
PRS400
22,0
PRAMS250
SPOJOVACÍ KOMPLET NA VYTVORENIE KG HRDLA Z HRDLA PRAGMY
PRAMS250
25,3
PRAMS315
PRAMS315
40,7
PRAMS400
PRAMS400
48,4
PRM160
7,70
PRM160
ŠACHTOVÁ VLOŽKA PIESKOVANÁ
ZÁTKA DO HRDLA
PRM200
PRM200
11,0
PRM250
PRM250
22,0
PRM315
PRM315
56,1
PRM400
PRM400
73,7
44
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
RETENČNÉ A DETENČNÉ SYSTÉMY STORMBOX
Objednávací
Rozmer
Celkový/využiteľný
Objemová účinnosť
Možnosť napojenia
Možnosť napojenia
Objednávací
Cena
kód
mm
objem (litre)
%
horizontálne mm
vertikálne mm
kód
EUR/ks
1200x600x300
216/206
>95,5 %
DN110,125,160
DN110, 125,160, 200
STORMBOX
STORMBOX
48
400 kN/m²
Objednávací
Rozmer
Objednávací
Cena
kód
mm
kód
EUR/ks
STORMDNO
1200x600x300
STORMDNO
18
Objednávací
Rozmer
Objednávací
Cena
kód
mm
kód
EUR/ks
STORMKLIP
Objednávací
kód
36x21,5
STORMKLIP
Gramáž
g/m2
0,2
Cena
EUR/m2
GEOTEXTÍLIA150
150
GEOTEXTÍLIA150
1,00
GEOTEXTÍLIA200
200
GEOTEXTÍLIA200
1,10
STORMADAPT250
STORMADAPT250
127,0
STORMADAPT315
STORMADAPT315
137,0
STORMADAPT400
STORMADAPT400
142,0
STORMADAPT500
STORMADAPT500
146,0
STORMSACHT300
320,00
STORMSACHT300
VSTUPNÝ ADAPTÉR
STORMBOX ŠACHTA 300
PRO630, 800, 1000
Vstupný adaptér pre dimenzie od 250 mm
V prípade požiadavky kalkulujeme konkrétnu situáciu podľa Vami dodaných špecifikácii,
množstvo zadržiavanej vody, plocha odvádzania, max plocha pre osadenie boxov.
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
45
SDR 17 PN 10
HDPE PE100 RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
RÚRY PN 10 DN25 - 315 mm
Objednávací
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/m
025C170/100
100
25
1,8
0,14
návin
025C170/100
0,43
032C170/100
100
32
1,9
0,19
návin
032C170/100
0,80
040C170/100
100
40
2,4
0,30
návin
040C170/100
1,16
050C170/100
100
50
3,0
0,45
návin
050C170/100
1,56
063C170/100
100
63
3,8
0,72
návin
063C170/100
2,36
075C170/100
100
75
4,5
1,00
návin
075C170/100
3,52
090C170/100
100
návin
090C170/100
090C170/006
6,12
1,46
58
090C170/006
4,91
110C170/100
110C170/012
100
6,12
2,19
návin
48
110C170/100
110C170/012
6,71
125C170/006
6
34
125C170/006
125C170/012
12
34
125C170/012
140C170/006
6
40
140C170/006
140C170/012
12
40
140C170/012
160C170/006
6
20
160C170/006
160C170/012
12
160
9,5
4,52
20
160C170/012
13,70
180C170/012
12
180
10,7
5,77
24
180C170/012
18,10
200C170/012
12
200
11,9
7,10
15
200C170/012
21,00
225C170/012
12
225
13,4
9,03
14
225C170/012
25,50
250C170/012
12
250
14,8
11,10
12
250C170/012
32,60
280C170/012
12
280
16,6
13,90
12
280C170/012
41,60
315C170/012
12
315
18,7
17,20
6
315C170/012
51,50
355C170/012
12
355
21,1
22,40
355C170/012
64,00
400C170/012
12
400
23,7
28,90
400C170/012
80,50
450C170/012
500C170/012
12
12
450
500
26,7
29,7
36,60
45,10
450C170/012
500C170/012
120,50
148,50
560C170/012
12
560
33,2
56,60
560C170/012
238,00
630C170/012
12
630
37,4
71,80
630C170/012
tel.
Objednávací
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/m
025C110/100
100
25
2,3
0,17
návin
025C110/100
0,56
032C110/100
100
32
2,9
0,27
návin
032C110/100
0,93
040C110/100
100
40
3,7
0,43
návin
040C110/100
1,46
050C110/100
100
50
4,6
0,67
návin
050C110/100
2,16
063C110/100
100
63
5,8
1,05
návin
063C110/100
3,25
075C110/100
100
75
6,8
1,47
návin
075C110/100
4,35
090C110/100
100
návin
090C110/100
090C110/012
6,12
110C110/100
100
110C110/012
6,12
125C110/006
6
125C110/012
12
140C110/006
6
140C110/012
12
160C110/006
6
160C110/012
12
160
14,6
180C110/012
12
180
16,4
200C110/012
12
200
225C110/012
12
250C110/012
90
110
125
140
5,4
6,6
7,4
2,76
8,3
3,50
7,70
10,80
SDR 11 PN 16
58
090C110/012
návin
110C110/100
48
110C110/012
34
125C110/006
34
125C110/012
40
140C110/006
40
140C110/012
20
160C110/006
6,67
20
160C110/012
19,5
8,43
24
180C110/012
26,5
18,2
10,40
15
200C110/012
31,1
225
20,5
13,10
14
225C110/012
39,4
12
250
22,7
16,20
12
250C110/012
49,5
280C110/012
12
280
25,4
20,40
12
280C110/012
62,7
315C110/012
12
315
28,6
25,80
6
315C110/012
78,3
355C110/012
12
355
32,2
32,70
355C110/012
91,0
400C110/012
12
400
36,3
42,20
400C110/012
117,0
46
Ceny sú bez DPH
90
110
125
140
8,2
10,0
11,4
12,7
Cenník platný od 2.3.2015
2,12
3,16
4,08
5,11
6,77
9,40
12,1
16,8
SDR 17 PN 10
HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
URČENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE, BEZ PP OCHRANNEJ VRSTVY.
RÚRY PN 10 DN50 - 400 mm
Objednávací
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
SPW050030100
100
50
3,0
0,46
SPW050030100
2,75
SPW063038100
100
63
3,8
0,73
SPW063038100
3,70
SPW075045100
100
75
4,5
1,03
SPW075045100
5,10
SPW090054100
100/12
90
5,4
1,47
SPW090054100
7,20
SPW110066100
100/12
110
6,6
2,19
SPW110066100
9,60
SPW125074012
12
125
7,4
2,79
SPW125074012
11,50
SPW140083012
12
140
8,3
3,50
SPW140083012
17,90
SPW160095012
12
160
9,5
4,57
SPW160095012
18,50
SPW180107012
SPW200119012
12
12
180
200
10,7
11,9
5,77
7,12
SPW180107012
SPW200119012
29,80
35,90
SPW225134012
12
225
13,4
9,03
SPW225134012
36,20
SPW250148012
12
250
14,8
11,10
SPW250148012
64,00
SPW280166012
12
280
16,6
13,90
SPW280166012
79,00
SPW315187012
12
315
18,7
17,60
SPW315187012
98,80
SPW355211012
12
355
21,1
22,40
SPW355211012
129,00
SPW400237012
12
400
23,7
28,30
SPW400237012
165,00
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
SPW032030100
100
32
3,0
0,27
SPW032030100
1,55
SPW040037100
100
40
3,7
0,42
SPW040037100
2,25
SPW050046100
100
50
4,6
0,66
SPW050046100
3,20
SPW063058100
SPW075068100
100
100
63
75
5,8
6,8
1,04
1,47
SPW063058100
SPW075068100
4,90
6,50
SPW090082100
100/12
90
8,2
2,12
SPW090082100
9,10
SPW110100100
SPW125114012
100/12
12
110
125
10,0
11,4
3,16
4,07
SPW110100100
SPW125114012
13,10
16,40
SPW140127012
12
140
12,7
5,13
SPW140127012
25,20
SPW160146012
12
160
14,6
6,66
SPW160146012
25,70
SPW180164012
12
180
16,4
8,51
SPW180164012
40,80
SPW200182012
12
200
18,2
10,5
SPW200182012
52,90
SPW225205012
12
225
20,5
13,2
SPW225205012
53,10
SPW250227012
12
250
22,7
16,3
SPW250227012
92,00
SPW280254012
12
280
25,4
20,5
SPW280254012
118,00
SPW315286012
12
315
28,6
25,9
SPW315286012
148,00
SPW355322012
12
355
32,2
32,9
SPW355322012
189,00
SPW400363012
12
400
36,3
41,7
SPW400363012
239,00
kód
Plnostenné rúry RC, čierne s dvoma modrými pásikmi
SDR 11 PN 16
RÚRY PN 16 DN32 - 400 mm
Objednávací
kód
Plnostenné rúry RC, čierne s dvoma modrými pásikmi
Materiál PE100 RC
Vďaka vysokej odolnosti proti poškodeniu nie je potrebné použiť piesok ako obsypový materiál,
prípadne použitie pre šetrné bezvýkopové technológie ako pluhovanie, relining a pod.
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
47
SUPERtwin
SDR 17 PN 10
HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
URČENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE, BEZ PP OCHRANNEJ VRSTVY.
RÚRY PN 10 DN50 - 400 mm
Objednávací
kód
Plnostenné rúry RC, 90% čierna 10% modrá
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
STW090054012
100/12
90
5,4
1,47
STW090054012
STW110066012
100/12
110
6,6
2,19
STW110066012
7,20
9,60
STW125074012
12
125
7,4
2,79
STW125074012
11,50
STW140083012
12
140
8,3
3,50
STW140083012
17,90
STW160095012
12
160
9,5
4,57
STW160095012
18,50
STW180107012
12
180
10,7
5,77
STW180107012
29,80
STW200119012
12
200
11,9
7,12
STW200119012
35,90
STW225134012
12
225
13,4
9,03
STW225134012
36,20
STW250148012
STW280166012
12
12
250
280
14,8
16,6
11,10
13,90
STW250148012
STW280166012
64,00
79,00
STW315187012
12
315
18,7
17,60
STW315187012
98,80
STW355211012
12
355
21,1
22,40
STW355211012
129,00
STW400237012
12
400
23,7
28,30
STW400237012
165,00
STW450267012
12
450
26,7
36,60
STW450267012
tel.
STW500297012
12
500
29,7
45,10
STW500297012
tel.
HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
URČENÉ PRE BEZOBSYPOVÉ TECHNOLÓGIE, BEZ PP OCHRANNEJ VRSTVY.
SUPERtwin
SDR 11 PN 16
RÚRY PN 16 DN32 - 400 mm
Objednávací
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
STW090082012
STW110100012
100/12
100/12
90
110
8,2
10,0
2,12
3,16
STW090082012
STW110100012
9,10
13,10
STW125114012
12
125
11,4
4,07
STW125114012
16,40
STW140127012
STW160146012
12
12
140
160
12,7
14,6
5,13
6,66
STW140127012
STW160146012
25,20
25,70
STW180164012
12
180
16,4
8,51
STW180164012
40,80
STW200182012
12
200
18,2
10,5
STW200182012
52,90
STW225205012
12
225
20,5
13,2
STW225205012
53,10
STW250227012
12
250
22,7
16,3
STW250227012
92,00
STW280254012
12
280
25,4
20,5
STW280254012
118,00
STW315286012
12
315
28,6
25,9
STW315286012
148,00
STW355322012
12
355
32,2
32,9
STW355322012
189,00
STW400363012
12
400
36,3
41,7
STW400363012
239,00
STW450409012
12
450
40,9
53,60
STW450409012
tel.
STW500454012
12
500
45,4
66,20
STW500454012
tel.
kód
Plnostenné rúry RC, 90% čierna 10% modrá
Materiál PE100 RC
Vďaka vysokej odolnosti proti poškodeniu nie je potrebné použiť piesok ako obsypový materiál,
prípadne použitie pre šetrné bezvýkopové technológie ako pluhovanie, relining a pod.
48
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
SDR 17 PN 10
HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY S OCHRANNOU
VRSTVOU Z PP A VYHĽADÁVACÍM VODIČOM URČENÉ PRE BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE
RÚRY PN 10 DN50 - 400 mm
Objednávací
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
RSDW050030100
100
50
3,0
0,46
RSDW050030100
3,20
RSDW063038100
100
63
3,8
0,73
RSDW063038100
5,20
RSDW075045100
100
75
4,5
1,03
RSDW075045100
6,90
RSDW090054100
100/12
90
5,4
1,47
RSDW090054100
9,30
100/12
110
6,6
2,19
RSDW110066100
11,8
RSDW125074012
12
125
7,4
2,79
RSDW125074012
22,1
RSDW140083012
12
140
8,3
3,50
RSDW140083012
tel.
RSDW160095012
12
160
9,5
4,57
RSDW160095012
22,5
RSDW180107012
RSDW200119012
12
12
180
200
10,7
11,9
5,77
7,12
RSDW180107012
RSDW200119012
tel.
tel.
RSDW225134012
12
225
13,4
9,03
RSDW225134012
43,2
RSDW250148012
12
250
14,8
11,10
RSDW250148012
tel.
RSDW280166012
12
280
16,6
13,90
RSDW280166012
tel.
RSDW315187012
12
315
18,7
17,60
RSDW315187012
tel.
RSDW355211012
12
355
21,1
22,40
RSDW355211012
tel.
RSDW400237012
12
400
23,7
28,30
RSDW400237012
tel.
Objednávací
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
kód
EUR/m
RSDW050046100
100
50
4,6
0,66
RSDW050046100
5,30
RSDW063058100
100
63
5,8
1,04
RSDW063058100
7,00
RSDW075068100
RSDW090082100
100
100/12
75
90
6,8
8,2
1,47
2,12
RSDW075068100
RSDW090082100
8,70
12,9
RSDW110100100
100/12
110
10,0
3,16
RSDW110100100
15,7
RSDW125114012
RSDW140127012
12
12
125
140
11,4
12,7
4,07
5,13
RSDW125114012
RSDW140127012
29,9
tel.
RSDW160146012
12
160
14,6
6,66
RSDW160146012
30,5
RSDW180164012
12
180
16,4
8,51
RSDW180164012
tel.
RSDW200182012
12
200
18,2
10,50
RSDW200182012
tel.
RSDW225205012
12
225
20,5
13,2
RSDW225205012
61,5
RSDW250227012
12
250
22,7
16,30
RSDW250227012
tel.
RSDW280254012
12
280
25,4
20,50
RSDW280254012
tel.
RSDW315286012
12
315
28,6
25,90
RSDW315286012
tel.
RSDW355322012
12
355
32,2
32,90
RSDW355322012
tel.
RSDW400363012
12
400
36,3
41,70
RSDW400363012
tel.
RSDW110066100
V návine vyrábané bez vyhladávacieho vodiča
SDR 11 PN 16
RÚRY PN 16 DN32 - 400 mm
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
RPL
Lúpač ochrannej vrstvy
RPL
244,0
RPL-BRIT
Náhradný brit/ostrie
RPL-BRIT
68,0
RPL-DRŽIAK
Náhradný držiak britu/rúčka
RPL-DRŽIAK
7,2
Materiál PE100 RC + ochranná vrstva z polypropylénu
Vďaka vysokej odolnosti proti poškodeniu nie je potrebné použiť piesok ako obsypový materiál,
rúry sú vhodné na zaťahovanie priamo do zeme bezvýkopovou technológiou.
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
49
PVC
PVC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY
RÚRY PN 6, 0,6 MPa, 6 bar
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/ks
KM090/6M6B
6
90
2,7
1,16
100
KM090/6M6B
21,3
KM110/6M6B
6
110
2,7
1,68
64
KM110/6M6B
31,6
KM160/6M6B
6
160
4,0
3,56
42
KM160/6M6B
68,2
KM225/6M6B
6
225
5,5
5,98
16
KM225/6M6B
111,9
KM280/6M6B
6
280
6,9
10,97
16
KM280/6M6B
207,8
KM315/6M6B
6
315
7,7
13,87
9
KM315/6M6B
266,0
26,4
RÚRY PN 7,5, 0,75 MPa, 7,5 bar
KM110/6M7.5B
6
110
3,2
1,72
40
KM110/6M7.5B
KM160/6M7.5B
6
160
4,7
3,63
42
KM160/6M7.5B
55,9
KM225/6M7.5B
6
225
6,6
7,2
20
KM225/6M7.5B
112,3
KM280/6M7.5B
6
280
8,2
11,18
16
KM280/6M7.5B
171,3
KM315/6M7.5B
6
315
9,2
14,15
9
KM315/6M7.5B
213,8
KM450/6M7.5B
6
450
13,2
29,23
KM450/6M7.5B
490,9
Objednávací
Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/ks
RÚRY PN 10, 1,0 MPa, 10 bar
KM090/6M10B
6
90
4,3
1,62
48
KM090/6M10B
28,7
KM110/6M10B
6
110
4,2
1,95
40
KM110/6M10B
34,7
KM160/6M10B
6
160
6,2
4,19
42
KM160/6M10B
74,3
KM225/6M10B
6
225
8,6
8,18
20
KM225/6M10B
149,1
KM280/6M10B
KM315/6M10B
6
6
280
315
10,7
12,1
11,26
16,11
16
9
KM280/6M10B
KM315/6M10B
241,9
303,3
KM450/6M10B
6
450
17,4
37,65
KM450/6M10B
693,2
50
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
TVAROVKY PN 10, 1,0 MPa, 10 bar
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
UKS090
UKS090
6,50
UKS110
UKS110
8,10
UKS160
UKS160
16,7
UKS225
UKS225
33,5
UKS280
UKS280
61,5
UKS315
UKS315
80,5
MMBKS090/090
PRESUVKA
MMBKS090/090
55,0
MMBKS110/090
MMBKS110/110
MMBKS110/090
MMBKS110/110
56,0
58,0
MMBKS150/080
MMBKS150/080
139,0
MMBKS150/110
MMBKS150/110
139,0
MMBKS150/150
MMBKS150/150
144,0
MKKS090/11
T KUS HRDLOVÝ
MKKS090/11
7,50
MKKS090/22
MKKS090/22
8,00
MKKS090/30
MKKS090/30
8,50
MKKS090/45
MKKS090/45
9,10
MKKS110/11
OBLÚK
MKKS110/11
9,60
MKKS110/22
MKKS110/22
10,80
MKKS110/30
MKKS110/30
11,7
MKKS110/45
MKKS110/45
13,0
MKKS160/11
MKKS160/22
19,0
21,0
MKKS160/30
MKKS160/30
23,2
MKKS160/45
MKKS160/45
27,0
MKKS160/11
MKKS160/22
MKKS225/11
OBLÚK
OBLÚK
MKKS225/11
88,0
MKKS225/22
MKKS225/22
82,0
MKKS225/30
MKKS225/30
88,0
MKKS225/45
MKKS225/45
99,0
MKKS280/11
OBLÚK
MKKS280/11
149,0
MKKS280/22
MKKS280/22
165,0
MKKS280/30
MKKS280/30
185,0
MKKS280/45
MKKS280/45
212,0
MKKS315/11
OBLÚK
MKKS315/11
185,0
MKKS315/22
MKKS315/22
225,0
MKKS315/30
MKKS315/30
225,0
MKKS315/45
MKKS315/45
288,0
MQKS090/ 90
OBLÚK
MQKS090/ 90
13,5
MQKS110/ 90
MQKS110/ 90
19,5
MQKS160/ 90
MQKS160/ 90
45,0
MQKS225/ 90
MQKS225/ 90
160,0
MQKS280/ 90
MQKS280/ 90
295,0
MQKS315/ 90
MQKS315/ 90
420,0
MRKS110/080
OBLÚK 90°
MRKS110/080
10,9
MRKS225/160
REDUKCIA
MRKS225/160
48,6
MRKS280/225
MRKS280/225
74,0
MRKS315/280
MRKS315/280
78,0
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
51
HDPE PE100 RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PLYNU
Objednávací
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
kód
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/m
100
20
3,0
0,16
návin
GAS20X3,0/100
0,90
100
25
3,0
0,21
návin
GAS25X3,0/100
1,00
GAS32X3,0/100
100
32
3,0
0,27
návin
GAS32X3,0/100
1,19
GAS40X3,7/100
100
40
3,7
0,45
návin
GAS40X3,7/100
1,69
GAS50X4,6/100
100
50
4,6
0,67
návin
GAS50X4,6/100
2,62
GAS63X5,8/100
100
63
5,8
1,06
návin
GAS63X5,8/100
3,95
GAS75X6,8/100
100
75
6,8
1,48
návin
GAS75X6,8/100
5,38
12, 100
12, 100
90
110
5,2
6,3
1,4
2,06
48
43
GAS90X5,2/12 (100)
GAS110X6,3/12 (100)
5,48
8,27
GAS125X7,1/100
12
125
7,1
2,65
33
GAS125X7,1/100
9,69
GAS160X9,1/12
12
160
9,1
4,33
17
GAS160X9,1/12
15,9
GAS225X12,8/12
12
225
12,8
8,49
11
GAS225X12,8/12
30,5
GAS315X17,9/12
12
315
17,9
16,59
8
GAS315X17,9/12
59,3
GAS20X3,0/100
SDR 11
GAS25X3,0/100
GAS90X5,2/12 (100)
GAS110X6,3/12 (100)
SDR 17
SUPERpipe
SDR 11
SPG025030100
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
100
25
2,3
0,17
SPG025030100
1,47
SPG032030100
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
100
32
3,0
0,27
SPG032030100
1,62
SPG040037100
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
100
40
3,7
0,42
SPG040037100
2,44
SPG050046100
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
100
50
4,6
0,66
SPG050046100
3,58
SPG063058100
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
100
63
5,8
1,04
SPG063058100
5,60
SPG075068100
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
100
75
6,8
1,47
SPG075068100
7,60
SUPERpipe
SDR 17
SPG090052100
SPG110063100
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
100/12
100/12
90
110
5,4
6,3
1,47
2,19
SPG090052100
SPG110063100
7,74
9,90
SPG125074012
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
12
125
7,4
2,79
SPG125074012
12,80
SPG160095012
SPG225128012
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
12
12
160
225
9,1
13,4
4,57
9,03
SPG160095012
SPG225128012
20,2
39,8
SPG315179012
Plnostenná rúra RC, 100% oranžová
12
315
17,9
16,9
SPG315179012
tel.
7,74
SUPERtwin
SDR 17
STG090052012
Plnostenná rúra RC, 90% čierna 10% oranžová
100/12
90
5,4
1,47
STG090052012
STG110063012
Plnostenná rúra RC, 90% čierna 10% oranžová
100/12
110
6,3
2,19
STG110063012
9,90
STG125074012
Plnostenná rúra RC, 90% čierna 10% oranžová
12
125
7,4
2,79
SPG125074012
12,80
STG160095012
Plnostenná rúra RC, 90% čierna 10% oranžová
12
160
9,1
4,57
SPG160095012
20,2
STG225128012
Plnostenná rúra RC, 90% čierna 10% oranžová
12
225
13,4
9,03
SPG225128012
39,8
HDPE PE100 RC RÚRY PRE TLAKOVÝ ROZVOD PLYNU S OCHRANNOU
VRSTVOU Z PP URČENÉ PRE BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE
Objednávací
SDR 11
kód
Role/Tyče
Vonkajší
Hrúbka
Hmotnosť
Počet ks
Objednávací
Cena
dĺžka m
priemer
steny mm
kg/m
na palete
kód
EUR/m
RPDG025030100+
...012
100/12
25
3,0
0,21
návin
RPDG025030100+
1,65
RPDG032030100+
...012
100/12
32
3,0
0,27
návin
RPDG032030100+
2,30
RPDG040037100+
...012
100/12
40
3,7
0,45
návin
RPDG040037100+
3,20
RPDG050046100+
...012
100/12
50
4,6
0,67
návin
RPDG050046100+
4,50
RPDG063058100+
...012
100/12
63
5,8
1,06
návin
RPDG063058100+
6,50
RPDG090052100+
...12
100/12
90
5,4
1,4
48
RPDG090052100+
9,20
RPDG110063100+
...12
100/12
110
6,3
2,06
43
RPDG110063100+
12,70
RPDG125074012+
12
125
7,4
2,65
33
RPDG125074012+
15,80
RPDG160095012+
12
160
9,1
4,33
17
RPDG160095012+
24,20
RPDG225128012+
12
225
13,4
8,49
11
RPDG225128012+
43,90
SDR 17
RPL
Lúpač ochrannej vrstvy
RPL
244,0
RPL-BRIT
Náhradný brit/ostrie
RPL-BRIT
68,0
RPL-DRŽIAK
Náhradný držiak britu/rúčka
RPL-DRŽIAK
7,2
52
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POPLYPROPYLÉNOVÉ HT RÚRY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
RÚRY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Balenie
kód
Zásobník/paleta
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
HT032/0150
60/2400
HT032/0150
0,49
HT032/0250
40/1600
HT032/0250
0,56
HT032/0500
50/1200
HT032/0500
0,77
HT032/1000
20/720
HT032/1000
1,25
HT032/1500
20/720
HT032/1500
1,92
HT032/2000
20/720
HT032/2000
2,27
HT040/0150
40/1600
HT040/0150
0,49
HT040/0250
HT040/0500
25/1000
35/840
HT040/0250
HT040/0500
0,56
0,73
HT040/1000
20/400
HT040/1000
1,19
HT040/1500
20/400
HT040/1500
1,67
HT040/2000
20/400
HT040/2000
2,16
HT050/0150
20/800
HT050/0150
0,52
HT050/0250
15/600
HT050/0250
0,63
HT050/0500
20/360
HT050/0500
0,84
HT050/1000
20/240
HT050/1000
1,32
HT050/1500
20/240
HT050/1500
1,88
HT050/2000
20/240
HT050/2000
2,40
HT070/0150
20/360
HT070/0150
0,73
HT070/0250
20/360
HT070/0250
0,84
HT070/0500
30/180
HT070/0500
1,25
HT070/1000
HT070/1500
10/140
10/140
HT070/1000
HT070/1500
1,99
2,79
HT070/2000
10/140
HT070/2000
3,69
HT100/0150
10/180
HT100/0150
1,19
HT100/0250
10/180
HT100/0250
1,53
HT100/0500
15/90
HT100/0500
2,34
HT100/1000
4/60
HT100/1000
3,90
HT100/1500
4/60
HT100/1500
5,51
HT100/2000
4/60
HT100/2000
7,25
HT125/0150
8/144
HT125/0150
2,06
HT125/0250
20/120
HT125/0250
2,65
HT125/0500
8/48
HT125/0500
4,04
HT125/1000
8/48
HT125/1000
6,41
HT125/1500
8/48
HT125/1500
8,95
HT125/2000
8/48
HT125/2000
10,50
HT150/0150
6/108
HT150/0150
3,56
HT150/0250
12/72
HT150/0250
4,50
HT150/0500
1/40
HT150/0500
7,39
HT150/1000
6/30
HT150/1000
10,90
HT150/1500
6/30
HT150/1500
15,00
HT150/2000
1/30
HT150/2000
19,10
Objednávací
Balenie
kód
HTGL040/5000
Zásobník/paleta
HT rúra bez hrdla
Objednávací
Cena
kód
EUR/m
20/400
HTGL040/5000
0,98
HTGL050/5000
20/1200
HTGL050/5000
1,22
HTGL070/5000
10/700
HTGL070/5000
1,81
HTGL100/5000
4/60
HTGL100/5000
3,59
HTGL125/5000
8/48
HTGL125/5000
5,23
HTGL150/5000
6/30
HTGL150/5000
8,09
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
53
POPLYPROPYLÉNOVÉ HT TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
HTMM032
HTMM032
0,84
HTMM040
HTMM040
0,84
HTMM050
HTMM050
0,84
HTMM070
HTMM070
1,65
HTMM100
HTMM100
1,81
HTMM125
HTMM125
5,75
HTMM150
HTMM150
9,63
HTU032
HTU040
0,84
0,77
HTU050
HTU050
0,87
HTU070
HTU070
1,08
HTU100
HTU100
1,74
HTU125
HTU125
5,70
HTU150
HTU150
10,80
HTU032
HTU040
HTL040
DVOJITÉ HRDLO
PRESUVNÉ HRDLO
HTL040
1,78
HTL050
PREDĹŽENÉ HRDLO
HTL050
1,92
HTL070
HTL070
3,00
HTL100
HTL100
4,10
HTL125
HTL125
26,30
HTNH 100
NÁSTRČNÉ HRDLO
HTNH 100
5,50
HTRPVC50/63
ADAPTÉR PVC/PP HT
HTRPVC50/63
1,60
HTRPVC63/70
3,62
HTRPVC63/70
HTB032/15
15°
HTB032/15
0,49
HTB032/30
30°
HTB032/30
0,49
HTB032/45
45°
HTB032/45
0,49
HTB032/67
67°
HTB032/67
0,49
HTB032/87
87°
HTB032/87
0,49
HTB040/15
KOLENO
15°
HTB040/15
0,51
HTB040/30
30°
HTB040/30
0,51
HTB040/45
45°
HTB040/45
0,51
HTB040/67
67°
HTB040/67
0,51
HTB040/87
87°
HTB040/87
0,51
HTB050/15
KOLENO
15°
HTB050/15
0,49
HTB050/30
30°
HTB050/30
0,49
HTB050/45
45°
HTB050/45
0,49
HTB050/67
67°
HTB050/67
0,49
HTB050/87
87°
HTB050/87
0,49
HTB070/15
KOLENO
15°
HTB070/15
0,94
HTB070/30
30°
HTB070/30
0,94
HTB070/45
45°
HTB070/45
0,87
HTB070/67
67°
HTB070/67
0,94
HTB070/87
87°
HTB070/87
0,94
HTB100/15
KOLENO
15°
HTB100/15
1,36
HTB100/30
30°
HTB100/30
1,36
HTB100/45
45°
HTB100/45
1,36
HTB100/67
67°
HTB100/67
1,46
HTB100/87
87°
HTB100/87
1,46
54
KOLENO
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POPLYPROPYLÉNOVÉ HT TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
kód
HTB125/15
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
Uhol
15°
HTB125/15
4,77
HTB125/30
30°
HTB125/30
4,84
HTB125/45
45°
HTB125/45
4,22
HTB125/67
67°
HTB125/67
5,72
HTB125/87
87°
HTB125/87
4,64
HTB150/15
KOLENO
15°
HTB150/15
9,90
HTB150/30
KOLENO
30°
HTB150/30
9,90
HTB150/45
HTB150/67
45°
67°
HTB150/45
HTB150/67
7,14
21,60
HTB150/87
87°
HTB150/87
6,80
HTBLA100/40
KOLENO S ODBOČKOU
30°
HTBLA100/40
10,80
HTBLA100/50
VĽAVO
30°
HTBLA100/50
10,80
HTBPA100/40
KOLENO S ODBOČKOU
30°
HTBPA100/40
10,80
HTBPA100/50
VPRAVO
30°
HTBPA100/50
10,80
HTBDA100/40
KOLENO S ODBOČKOU
30°
HTBDA100/40
12,50
HTBDA100/50
DVOJITÉ
30°
HTBDA100/50
12,50
HTBOA100/40
HTBOA100/50
KOLENO S ODBOČKOU
OSOVÉ
HTBOA100/40
HTBOA100/50
11,20
11,20
HTSO100/40
SEDLOVÁ ODBOČKA
HTSO100/40
19,00
HTSO100/50
HTSO100/50
19,00
HTSO125/40
HTSO125/40
19,00
HTSO125/50
HTSO125/50
19,00
HTSVOR
VRTÁK PRE ODBOČKU
HTSVOR
8,50
HTEA032/032/45
ODBOČKA 45°
HTEA032/032/45
0,98
HTEA040/040/45
HTEA040/040/45
0,98
HTEA050/040/45
HTEA050/040/45
0,98
HTEA050/050/45
HTEA050/050/45
1,08
HTEA070/040/45
HTEA070/040/45
1,88
HTEA070/050/45
HTEA070/050/45
1,57
HTEA070/070/45
HTEA070/070/45
1,71
HTEA100/040/45
HTEA100/040/45
3,35
HTEA100/050/45
HTEA100/050/45
2,16
HTEA100/070/45
HTEA100/070/45
2,93
HTEA100/100/45
HTEA100/100/45
2,65
HTEA125/100/45
HTEA125/100/45
6,45
HTEA125/125/45
HTEA125/125/45
6,90
HTEA150/100/45
HTEA150/100/45
12,30
HTEA150/125/45
HTEA150/125/45
13,20
HTEA150/150/45
HTEA150/150/45
13,20
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
55
POPLYPROPYLÉNOVÉ HT TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
HTEA040/040/67
HTEA040/040/67
0,98
HTEA050/040/67
HTEA050/040/67
1,05
HTEA050/050/67
HTEA050/050/67
1,12
HTEA070/040/67
HTEA070/040/67
1,88
HTEA070/050/67
HTEA070/050/67
1,57
HTEA070/070/67
HTEA070/070/67
1,81
HTEA100/040/67
HTEA100/040/67
7,46
HTEA100/050/67
HTEA100/050/67
2,16
HTEA100/070/67
HTEA100/100/67
HTEA100/070/67
HTEA100/100/67
2,93
2,65
HTEA125/100/67
HTEA125/100/67
13,20
HTEA125/125/67
HTEA125/125/67
29,00
HTEA150/100/67
HTEA150/100/67
29,60
HTEA150/125/67
HTEA150/125/67
62,70
HTEA150/150/67
HTEA150/150/67
83,70
HTEA032/032/87
ODBOČKA 67°
HTEA032/032/87
0,98
HTEA040/040/87
HTEA040/040/87
0,98
HTEA050/040/87
HTEA050/040/87
0,98
HTEA050/050/87
HTEA050/050/87
1,01
HTEA070/040/87
HTEA070/040/87
1,88
HTEA070/050/87
HTEA070/050/87
1,57
HTEA070/070/87
HTEA070/070/87
1,81
HTEA100/040/87
HTEA100/040/87
7,46
HTEA100/050/87
HTEA100/070/87
HTEA100/050/87
HTEA100/070/87
2,16
2,93
HTEA100/100/87
HTEA100/100/87
2,65
HTEA125/100/87
HTEA125/125/87
HTEA125/100/87
HTEA125/125/87
7,50
8,00
HTEA150/100/87
HTEA150/100/87
13,20
HTEA150/125/87
HTEA150/125/87
13,20
HTEA150/150/87
HTEA150/150/87
13,20
HTDA050/050/45
ODBOČKA 87°
HTDA050/050/45
4,70
HTDA070/050/45
HTDA070/050/45
4,90
HTDA070/070/45
HTDA070/070/45
7,20
HTDA100/040/45
HTDA100/040/45
12,50
HTDA100/050/45
HTDA100/050/45
7,90
HTDA100/070/45
HTDA100/070/45
10,50
HTDA100/100/45
HTDA100/100/45
8,50
HTDA050/050/67
DVOJITÁ ODBOČKA 45°
HTDA050/050/67
8,71
HTDA070/070/67
HTDA070/070/67
11,20
HTDA100/050/67
HTDA100/050/67
11,50
HTDA100/070/67
HTDA100/070/67
11,70
HTDA100/100/67
HTDA100/100/67
13,80
HTDA050/050/87
DVOJITÁ ODBOČKA 67°
HTDA050/050/87
4,20
HTDA070/050/87
HTDA070/050/87
6,40
HTDA070/070/87
HTDA070/070/87
5,90
HTDA100/050/87
HTDA100/050/87
8,20
HTDA100/070/87
HTDA100/070/87
11,10
HTDA100/100/87
HTDA100/100/87
9,60
HTED050/050/67
DVOJITÁ ODBOČKA 87°
HTED050/050/67
14,30
HTED070/070/67
HTED070/070/67
14,30
HTED100/050/67
HTED100/050/67
19,70
HTED100/100/67
HTED100/100/67
26,80
HTED100/100/87
HTED100/100/87
26,80
56
DVOJITÁ ROHOVÁ ODBOČKA 67° a 87°
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POPLYPROPYLÉNOVÉ HT TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
HTEP100/070/67L
HTEP100/070/67L
16,00
HTEP100/070/67P
HTEP100/070/67P
16,80
HTEP100/070/87L
HTEP100/070/87L
16,80
HTEP100/070/87P
HTEP100/070/87P
16,80
HTEP100/050/67L
HTEP100/050/67L
19,70
HTEP100/050/67P
HTEP100/050/67P
16,40
HTEK100/050/67L
DVOJITÁ PANELÁKOVÁ ODBOČKA
HTEK100/050/67L
9,40
HTEK100/050/67P
HTEK100/050/87L
HTEK100/050/67P
HTEK100/050/87L
9,40
12,20
HTEK100/050/87P
HTEK100/050/87P
12,20
HTEK100/070/67L
HTEK100/070/67L
9,85
HTEK100/070/67P
HTEK100/070/67P
9,85
HTEK100/070/87L
HTEK100/070/87L
13,10
HTEK100/070/87P
HTEK100/070/87P
13,10
HTR040/032
DVOJITÁ PANELÁKOVÁ ODBOČKA KRÁTKA
HTR040/032
0,73
HTR050/032
HTR050/032
0,73
HTR050/040
HTR050/040
0,59
HTR070/040
HTR070/040
0,94
HTR070/050
HTR070/050
0,70
HTR100/050
HTR100/050
1,01
HTR100/070
HTR100/070
1,08
HTR125/100
HTR125/100
2,90
HTR150/100
HTR150/125
HTR150/100
HTR150/125
4,35
4,01
HTR040/032K
HTR050/040K
1,40
1,07
HTR070/040K
HTR070/040K
1,45
HTR070/050K
HTR070/050K
1,45
HTR100/040K
HTR100/040K
1,80
HTR100/050K
HTR100/050K
1,53
HTR100/070K
HTR100/070K
2,02
HTR040/032K
HTR050/040K
HTRV070/050
REDUKCIA
KRÁTKA REDUKCIA
HTRV070/050
8,60
HTRV100/050
VNÚTORNÁ REDUKCIA
HTRV100/050
8,60
HTRV100/070
HTRV100/070
8,60
HTRV150/100
HTRV150/100
12,00
HTUG050
PRECHOD Z LIATINY DO PP-HT HRDLA
HTUG050
1,39
HTUG070
(treba doobjednať tesnenie GA)
HTUG070
1,46
HTUG100
2,09
HTUG100
GA050
GA050
1,12
GA070
GA070
1,25
GA100
GA100
2,37
HTRE050
TESNENIE PRE PRECHOD Z PP DO LIATINY
HTRE050
1,88
HTRE070
HTRE070
2,37
HTRE100
HTRE100
3,56
HTRE125
HTRE125
8,00
HTRE150
HTRE150
17,00
HTREB100
4,91
HTREB100
ČISTIACI KUS
KOLENO-ČISTIACI KUS
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
57
POPLYPROPYLÉNOVÉ HT TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
HTM032
HTM032
0,21
HTM040
HTM040
0,24
HTM050
HTM050
0,31
HTM070
HTM070
0,45
HTM100
HTM100
0,52
HTM125
HTM125
0,98
HTM150
HTM150
2,30
HTS046/040
HTS050/040
1,19
1,19
HTS050/050
1,60
HTS046/040
HTS050/040
HRDLOVÁ ZÁTKA
PRIPOJOVACÍ KUS PRIAMY
HTS050/050
HTSW040/032
HTSW040/032
0,73
HTSW040/040
HTSW040/040
0,77
HTSW050/040
HTSW050/040
0,95
HTSW050/050
HTSW050/050
1,00
HTDSW040/050/040
2,51
GM046/20-32
0,52
GM046/040
0,48
HTDSW040/050/040
PRIPOJOVACIE KOLENO
DVOJITÉ PRIPOJOVACIE KOLENO
GUMENÁ MANŽETA PRE HTS, HTSW, HTDSW
d1 d2
GM046/20-32
46 20-32
GM046/040
46 40
GM040/20-26
GM040/26-32
40 20-26
40 26-32
GM040/20-26
GM040/26-32
0,63
0,67
GM050/20-26
50 20-36
GM050/20-26
0,78
GM050/26-32
GM050/32-40
50 26-32
50 32-40
GM050/26-32
GM050/32-40
0,77
0,86
GM060/26-32
60 26-32
GM060/26-32
0,84
GM060/50
60 50
GM060/50
0,70
d2
d1
HTKLAP050
SPÄTNÁ KLAPKA
HTKLAP050
36,60
KADH050
VETRACÍ NÁSTAVEC
KADH050
4,67
KADH070
KADH070
5,75
KADH100
KADH100
7,88
16,00
KADH125
D125 sa dodáva bez manžety
KADH125
MGN250
MAZIVO TUBA 250 g
MGN250
2,37
MGN2000
MAZIVO VEDRO 2000 g
MGN2000
12,30
SPÄTNÁ KLAPKA Z POLYPROPYLÉNU DN50 mm S MOŽNOSŤOU MECHANICKÉHO UZATVORENIA
58
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POPLYPROPYLÉNOVÉ HT TVAROVKY PRE BEZTLAKOVÝ ROZVOD VNÚTORNÉHO ODPADU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Objednávací
Cena
kód
kód
EUR/ks
HTPM050
HTPM050
75,00
HTPM070
HTPM070
85,00
HTPM100
HTPM100
98,00
HTPM125
HTPM125
113,00
HTPM150
HTPM150
210,00
HTPMN050
PROTIPOŽIARNA MANŽETA
HTPMN050
70,00
HTPMN070
PROTIPOŽIARNA MANŽETA NÍZKA
HTPMN070
76,00
HTPMN100
HTPMN125
HTPMN100
HTPMN125
87,00
105,00
HTPMN150
HTPMN150
186,00
HTCS-A
DN 32/40/50 HTCS-A
2,00
HTCS-B
OBÍMKA POLO-CLIP
DN 70/100 HTCS-B
4,10
HTCS-C
DN 125/150 HTCS-C
5,35
HTCS-HS1
RÝCHLOUPÍNACIA OBJÍMKA POLO-CLIP HS
HTCS-C3S
VLOŽKA PRE TLMENIE HLUKU
DN70/100
HTCS-HS1
10,50
HTCS-C3S
6,50
obsah balenia:
tlmiaci prvok, skrutka, hmoždinka, podložka
ARIO W
PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL ARIO
biely
ARIO W
50,00
ARIO B
hnedý
ARIO B
50,00
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
59
TICHÝ ODPADOVÝ SYSTÉM MASTER 3 Z POLYPROPYLÉNU
RÚRY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Balenie
Objednávací
Cena
kód
ks
kód
EUR/ks
M3-30/150
20
M3-30/150
1,30
M3-30/250
20
M3-30/250
1,50
M3-30/500
20
M3-30/500
2,30
M3-30/1000
20
M3-30/1000
4,10
M3-30/1500
20
M3-30/1500
6,60
M3-30/2000
20
M3-30/2000
8,60
M3-40/150
20
M3-40/150
1,20
M3-40/250
M3-40/500
20
20
M3-40/250
M3-40/500
1,60
2,20
M3-40/1000
20
M3-40/1000
3,80
M3-40/1500
20
M3-40/1500
6,00
M3-40/2000
20
M3-40/2000
6,60
M3-50/150
20
M3-50/150
1,30
M3-50/250
20
M3-50/250
1,80
M3-50/500
20
M3-50/500
2,50
M3-50/1000
20
M3-50/1000
4,20
M3-50/1500
20
M3-50/1500
6,60
M3-50/2000
20
M3-50/2000
7,90
M3-70/150
20
M3-70/150
2,10
M3-70/250
20
M3-70/250
2,30
M3-70/500
20
M3-70/500
3,50
M3-70/1000
M3-70/1500
10
10
M3-70/1000
M3-70/1500
6,10
9,10
M3-70/2000
10
M3-70/2000
10,80
M3-70/2650
10
M3-70/2650
14,70
M3-100/150
10
M3-100/150
3,70
M3-100/250
10
M3-100/250
4,20
M3-100/500
10
M3-100/500
6,40
M3-100/1000
5
M3-100/1000
11,90
M3-100/1500
5
M3-100/1500
16,70
M3-100/2000
5
M3-100/2000
20,60
M3-100/2650
5
M3-100/2650
30,00
M3-125/150
12
M3-125/150
4,90
M3-125/250
5
M3-125/250
8,40
M3-125/500
5
M3-125/500
9,20
M3-125/1000
5
M3-125/1000
17,10
M3-125/1500
5
M3-125/1500
23,90
M3-125/2000
5
M3-125/2000
30,70
M3-125/2650
3
M3-125/2650
43,70
M3-150/150
6
M3-150/150
8,30
M3-150/250
4
M3-150/250
10,90
M3-150/500
5
M3-150/500
13,10
M3-150/1000
5
M3-150/1000
19,80
M3-150/1500
5
M3-150/1500
36,50
M3-150/2000
5
M3-150/2000
38,30
M3-150/2650
3
M3-150/2650
61,00
60
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
TICHÝ ODPADOVÝ SYSTÉM MASTER 3 Z POLYPROPYLÉNU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Balenie
Objednávací
Cena
kód
ks
kód
EUR/ks
M3-B30/15
60
M3-B30/15
0,80
M3-B30/30
50
M3-B30/30
0,80
M3-B30/45
50
M3-B30/45
0,80
M3-B30/67
40
M3-B30/67
0,80
M3-B30/87
40
M3-B30/87
0,80
M3-B40/15
KOLENO
20
M3-B40/15
0,90
M3-B40/30
20
M3-B40/30
0,90
M3-B40/45
M3-B40/67
20
20
M3-B40/45
M3-B40/67
0,90
1,00
M3-B40/87
20
M3-B40/87
0,90
M3-B50/15
KOLENO
20
M3-B50/15
1,00
M3-B50/30
20
M3-B50/30
1,00
M3-B50/45
20
M3-B50/45
1,00
M3-B50/67
20
M3-B50/67
1,00
M3-B50/87
20
M3-B50/87
1,00
M3-B70/15
KOLENO
20
M3-B70/15
1,70
M3-B70/30
20
M3-B70/30
1,70
M3-B70/45
20
M3-B70/45
1,70
M3-B70/67
20
M3-B70/67
1,70
M3-B70/87
20
M3-B70/87
1,70
20
20
M3-B100/15
M3-B100/30
3,90
3,90
M3-B100/45
20
M3-B100/45
3,90
M3-B100/67
M3-B100/87
20
20
M3-B100/67
M3-B100/87
3,90
3,90
M3-B100/15
M3-B100/30
M3-B125/15
KOLENO
KOLENO
20
M3-B125/15
7,00
M3-B125/30
20
M3-B125/30
7,00
M3-B125/45
20
M3-B125/45
7,00
M3-B125/67
20
M3-B125/67
9,00
M3-B125/87
20
M3-B125/87
9,00
M3-B150/15
KOLENO
10
M3-B150/15
12,00
M3-B150/30
10
M3-B150/30
12,00
M3-B150/45
10
M3-B150/45
12,00
M3-B150/87
10
M3-B150/87
14,00
M3-EP100/70/67L
KOLENO
10
M3-EP100/70/67L
34,50
M3-EP100/70/67P
10
M3-EP100/70/67P
34,50
M3-EP100/70/87L
10
M3-EP100/70/87L
34,50
M3-EP100/70/87P
10
M3-EP100/70/87P
34,50
M3-EA30/30/45
PANELÁKOVÁ ODBOČKA
70
M3-EA30/30/45
1,70
M3-EA40/40/45
ODBOČKA 45°
20
M3-EA40/40/45
1,70
M3-EA50/40/45
20
M3-EA50/40/45
1,90
M3-EA50/50/45
20
M3-EA50/50/45
1,90
M3-EA70/50/45
20
M3-EA70/50/45
2,60
M3-EA70/70/45
20
M3-EA70/70/45
4,00
M3-EA100/50/45
20
M3-EA100/50/45
4,70
M3-EA100/70/45
20
M3-EA100/70/45
5,90
M3-EA100/100/45
20
M3-EA100/100/45
6,80
M3-EA125/100/45
10
M3-EA125/100/45
13,00
M3-EA125/125/45
5
M3-EA125/125/45
29,00
M3-EA150/100/45
5
M3-EA150/100/45
37,00
M3-EA150/125/45
5
M3-EA150/125/45
58,00
M3-EA150/150/45
5
M3-EA150/150/45
65,00
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
61
TICHÝ ODPADOVÝ SYSTÉM MASTER 3 Z POLYPROPYLÉNU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Balenie
Objednávací
Cena
kód
ks
kód
EUR/ks
M3-EA40/40/67
20
M3-EA40/40/67
1,70
M3-EA50/40/67
20
M3-EA50/40/67
1,90
M3-EA50/50/67
20
M3-EA50/50/67
2,60
M3-EA70/50/67
20
M3-EA70/50/67
2,60
M3-EA70/70/67
20
M3-EA70/70/67
4,00
M3-EA100/50/67
20
M3-EA100/50/67
4,70
M3-EA100/70/67
20
M3-EA100/70/67
5,90
M3-EA100/100/67
20
M3-EA100/100/67
6,80
M3-EA125/100/67
M3-EA125/125/67
10
10
M3-EA125/100/67
M3-EA125/125/67
13,00
39,00
M3-EA150/125/67
5
M3-EA150/125/67
65,00
M3-EA30/30/87
ODBOČKA 67°
80
M3-EA30/30/87
1,70
M3-EA40/40/87
20
M3-EA40/40/87
1,70
M3-EA50/40/87
20
M3-EA50/40/87
2,60
M3-EA50/50/87
20
M3-EA50/50/87
1,90
M3-EA70/50/87
20
M3-EA70/50/87
2,60
M3-EA70/70/87
20
M3-EA70/70/87
4,00
M3-EA100/50/87
20
M3-EA100/50/87
4,70
M3-EA100/70/87
20
M3-EA100/70/87
5,90
M3-EA100/100/87
20
M3-EA100/100/87
6,80
M3-EA125/100/87
10
M3-EA125/100/87
13,00
M3-EA125/125/87
5
M3-EA125/125/87
29,00
M3-EA150/100/87
10
M3-EA150/100/87
26,00
M3-EA150/150/87
4
M3-EA150/150/87
65,00
20
M3-DA100/50/67
9,70
10
M3-DA100/100/67
11,00
6
M3-ED100/100/45
34,50
6
M3-ED100/100/87
34,50
M3-DA100/50/67
ODBOČKA 87°
DVOJITÁ ODBOČKA 67°
M3-DA100/100/67
M3-ED100/100/45
DVOJITÁ ROHOVÁ ODBOČKA
M3-ED100/100/87
M3-R40/30
40
M3-R40/30
1,00
M3-R50/30
100
M3-R50/30
1,00
M3-R50/40
20
M3-R50/40
1,20
M3-R70/40
20
M3-R70/40
1,70
M3-R70/50
20
M3-R70/50
1,60
M3-R100/50
20
M3-R100/50
2,40
M3-R100/70
20
M3-R100/70
2,90
M3-R125/100
20
M3-R125/100
6,40
M3-R150/100
20
M3-R150/100
8,30
M3-R150/125
20
M3-R150/125
8,40
M3-R50/40K
REDUKCIA
25
M3-R50/40K
2,90
M3-R70/50K
25
M3-R70/50K
3,70
M3-R100/50K
20
M3-R100/50K
3,20
M3-R100/70K
20
M3-R100/70K
2,80
M3-RE50
REDUKCIA KRÁTKA
20
M3-RE50
4,20
M3-RE70
ČISTIACI KUS
20
M3-RE70
5,00
M3-RE100
20
M3-RE100
7,40
M3-RE125
5
M3-RE125
18,90
M3-RE150
5
M3-RE150
44,00
M3-RE70/100DECKEL
5,00
M3-RE70/100DECKEL
62
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
TICHÝ ODPADOVÝ SYSTÉM MASTER 3 Z POLYPROPYLÉNU
TVAROVKY DN 32 - 150 mm
Objednávací
Balenie
Objednávací
Cena
kód
ks
kód
EUR/ks
M3-U30
40
M3-U30
1,20
M3-U40
20
M3-U40
1,20
M3-U50
20
M3-U50
1,40
M3-U70
20
M3-U70
2,60
M3-U100
20
M3-U100
3,90
M3-U125
20
M3-U125
7,50
M3-U150
15
M3-U150
13,10
200
40
M3-M30
M3-M40
0,40
0,50
M3-M50
40
M3-M50
0,80
M3-M70
20
M3-M70
1,00
M3-M100
20
M3-M100
2,20
M3-M125
20
M3-M125
3,90
M3-M150
20
M3-M150
8,00
M3-M30
M3-M40
M3-L40
PRESUVNÉ HRDLO
HRDLOVÁ ZÁTKA
20
M3-L40
1,90
M3-L50
PREDĹŽENÉ HRDLO
20
M3-L50
2,00
M3-L70
20
M3-L70
3,90
M3-L100
20
M3-L100
6,40
vrátane mažety 5/4" - 6/4"
20
M3-S30
4,40
M3-S40
vrátane mažety 5/4" - 6/4"
20
M3-S40
4,40
M3-S50
vrátane mažety 5/4" - 6/4"
20
M3-S50
4,40
bez manžety
manžeta 2"
20
20
M3-S50L
M3-NI2L
1,20
1,80
vrátane mažety 5/4" - 6/4"
20
20
M3-SW30
M3-SW40
4,20
4,20
vrátane mažety 5/4" - 6/4"
20
M3-SW50
4,20
bez manžety
20
M3-SW50L
1,20
manžeta 2"
20
M3-NI2L
1,80
M3-NI2L
manžeta 2"
20
M3-NI2L
1,80
M3-NI5/4
manžeta 5/4"
20
M3-NI5/4
5,90
manžeta 5/4" - 6/4"
20
M3-NI5/4/6/4
2,10
M3-S30
PRIPOJOVACÍ KUS PRIA
M3-S50L
M3-NI2L
M3-SW30
M3-SW40
PRIPOJOVACIE KOLENO
M3-SW50
M3-SW50L
M3-NI2L
vrátane mažety 5/4" - 6/4"
GUMENÁ MANŽETA PRE M3-S50L, M3-SW50L
M3-NI5/4/6/4
UFS50
10
UFS50
16,00
UFS70
10
UFS70
23,00
UFS100
10
UFS100
29,00
UFS125
10
UFS125
46,00
UFS150
5
UFS150
66,00
UFM50
PRECHOD Z HLADKÉHO KONCA LIATINY
10
UFM50
17,00
UFM70
10
UFM70
22,00
UFM/G100
10
UFM/G100
28,00
UFM/G150
10
UFM/G150
59,00
UFM/GAZ100
10
UFM/GAZ100
31,00
UFM/GAZ125
10
UFM/GAZ125
49,00
UFM/GAZ150
10
UFM/GAZ150
65,00
UFGI50
PPRECHOD DO HRDLA LIATINOVEJ RÚRY
360
UFGI50
12,00
UFGI70
NÁHRADNÉ TESNENIE PRE UFS, UFM
220
UFGI70
16,00
UFGI100
105
UFGI100
19,00
UFGI125
55
UFGI125
33,00
UFGI150
50
UFGI150
33,00
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
63
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
RÚRY DN 20 - 110 mm
Objednávací
Balenie
kód
m
Dimenzia
mn.j.
Cena
kód
EUR/m
100
20 x 1,9
m
210129
0,68
210134
100
25 x 2,3
m
210134
0,99
210139
40
32 x 2,9
m
210139
1,44
210144
40
40 x 3,7
m
210144
2,24
210149
16
50 x 4,6
m
210149
3,73
210154
8
63 x 5,8
m
210154
5,29
210159
8
75 x 6,8
m
210159
7,73
210164
4
90 x 8,2
m
210164
10,90
210169
4
110 x 10,0
m
210169
14,70
210129
Rúra PN 10 4 m tyče
Objednávací
100
16 x 2,2
m
210122
0,60
210130
100
20 x 2,8
m
210130
0,66
210135
100
25 x 3,5
m
210135
1,07
210140
40
32 x 4,4
m
210140
1,83
210145
40
40 x 5,5
m
210145
2,77
210150
16
50 x 6,9
m
210150
4,10
210155
8
63 x 8,6
m
210155
6,14
210160
8
75 x 10,3
m
210160
9,58
210165
4
90 x 12,3
m
210165
14,30
210170
4
110 x 15,1
m
210170
21,20
210122
Rúra PN 16 4 m tyče
75
16 x 2,2
m
210222
0,60
210230
3 m tyče
75
20 x 2,8
m
210230
0,66
210235
210240
75
25 x 3,5
m
30
32 x 4,4
m
210235
210240
1,07
1,83
210245
30
40 x 5,5
m
210245
2,77
210250
210255
12
50 x 6,9
m
6
63 x 8,6
m
210250
210255
4,10
6,14
210260
6
75 x 10,3
m
210260
9,58
210265
3
90 x 12,3
m
210265
14,30
210270
3
110 x 15,1
m
210270
21,20
210222
100
16 x 2,7
m
210123
0,62
210131
100
20 x 3,4
m
210131
0,82
210136
100
25 x 4,2
m
210136
1,29
210141
40
32 x 5,4
m
210141
2,11
210146
40
40 x 6,7
m
210146
3,22
210151
16
50 x 8,3
m
210151
5,27
210156
8
63 x 10,5
m
210156
7,45
210161
8
75 x 12,5
m
210161
11,70
210166
4
90 x 15,0
m
210166
17,10
210171
4
110 x 18,3
m
210171
25,00
210123
Rúra PN 20 4 m tyče
75
16 x 2,7
m
210223
0,62
210231
75
20 x 3,4
m
210231
0,82
210236
75
25 x 4,2
m
210236
1,29
210241
30
32 x 5,4
m
210241
2,11
210246
30
40 x 6,7
m
210246
3,22
210251
12
50 x 8,3
m
210251
5,27
210256
6
63 x 10,5
m
210256
7,45
210261
6
75 x 12,5
m
210261
11,70
210266
3
90 x 15,0
m
210266
17,10
210271
3
110 x 18,3
m
210271
25,00
210223
64
Rúra PN 20
3 m tyče
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
RÚRY DN 20 - 110 mm
Objednávací
Balenie
kód
m
Dimenzia
mn.j.
Cena
kód
EUR/m
100
16 x 2,2
m
210022
0,60
210030
100
20 x 2,8
m
210030
0,73
210035
100
25 x 3,5
m
210035
1,14
210022
Rúra - kotúč PN 16
Objednávací
100
16 x 2,7
m
210023
0,62
210031
100
20 x 3,4
m
210031
0,82
210036
100
25 x 4,2
m
210036
1,36
210023
Rúra - kotúč PN 20
Poznámka: Rúra - kotúč je na objednanie
Dodanie 3 - 5 týždňov podľa vyťaženosti výroby
290100
Rúra STABI PN 20 s Alu fóliou
120
16 x 2,2
m
290100
1,33
290101
4 m tyče
80
20 x 2,8
m
290101
1,83
290102
40
25 x 2,8
m
290102
2,64
290103
20
32 x 3,6
m
290103
3,99
290104
20
40 x 4,5
m
290104
5,74
290105
16
50 x 5,6
m
290105
8,70
290106
8
63 x 7,1
m
290106
13,00
290107
4
75 x 8,4
m
290107
22,10
290108
4
90 x 10,1
m
290108
31,00
290109
4
110x12,3
m
290109
49,60
290001
Rúra FIBER GLASS PN 20
100
20 x 3,4
m
290001
1,90
290002
290003
4 m tyče
100
25 x 4,2
m
40
32 x 5,4
m
290002
290003
2,70
4,10
40
40 x 6,7
m
290004
5,90
16
50 x 8,3
m
8
63 x 10,5
m
290005
290006
9,95
14,80
290004
290005
290006
NOVINKA
220400
Kríženie rúr PN 20
10/10
16 x 2,7
ks
220400
0,62
220402
10/50
20 x 3,4
ks
220402
0,92
220407
10/50
25 x 4,2
ks
220407
1,03
220412
5/20
32 x 5,4
ks
220412
1,56
220414
5/20
40 x 7,4
ks
220414
2,38
10/10
16 x 2,7
ks
220500
1,24
220501
10/10
20 x 3,4
ks
220501
1,45
220502
10/10
25 x 4,2
ks
220502
2,18
220503
5/5
32 x 5,4
ks
220503
3,64
220504
3/3
40 x 6,7
ks
220504
5,16
220500
Dilatačná slučka PN 20
1/25
20x2m
ks
600104
2,09
600105
1/25
25x2m
ks
600105
2,78
600106
1/25
32x2m
ks
600106
3,48
600107
1/25
40x2m
ks
600107
4,17
600108
1/25
50x2m
ks
600108
4,87
600109
1/25
63x2m
ks
600109
5,56
600110
1/25
75x2m
ks
600110
7,09
600104
Žľab pozinkovaný
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
65
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
PN 10 - PN20
kód
Dimenzia
mn.j.
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
50/200
16
ks
220101
0,31
220102
50/500
20
ks
220102
0,31
220103
50/300
25
ks
220103
0,45
220104
20/100
32
ks
220104
0,64
220105
5/25
40
ks
220105
1,19
220106
5/20
50
ks
220106
1,75
220107
5/10
63
ks
220107
3,92
220108
2/6
75
ks
220108
6,32
220109
220110
1/6
1/5
90
110
ks
ks
220109
220110
8,53
17,20
220101
Koleno 45°
Balenie
malé/veľké
50/250
16
ks
220201
0,15
220202
50/400
20
ks
220202
0,15
220203
50/250
25
ks
220203
0,20
220204
20/100
32
ks
220204
0,32
220205
10/60
40
ks
220205
0,84
220206
10/30
50
ks
220206
1,60
220207
5/20
63
ks
220207
2,85
220208
2/6
75
ks
220208
5,70
220209
1/6
90
ks
220209
10,90
220210
1/4
110
ks
220210
14,90
220201
Koleno 90°
50/300
20
ks
220301
0,19
220302
50/250
25
ks
220302
0,33
820303
/
32
ks
820303
1,04
/
16
ks
/
20
ks
820329
820330
0,38
0,28
/
25
ks
820331
0,90
220301
820329
820330
Koleno 90° vnútorné/vonkajšie
Koleno 45° vnútorné/vonkajšie
820331
10/100
16x1/2"
ks
270501
2,16
270502
10/150
20x1/2"
ks
270502
2,00
270504
10/50
20x3/4"
ks
270504
3,03
270503
10/50
25x1/2"
ks
270503
2,44
270505
10/100
25x3/4"
ks
270505
3,03
270506
10/50
32x3/4"
ks
270506
3,49
270507
5/50
32x1"
ks
270507
5,18
270501
Koleno 90° MZV - vonkajší závit
10/100
16x1/2"
ks
280102
1,97
280103
10/150
20x1/2"
ks
280103
1,88
280104
10/50
20x3/4"
ks
280104
2,56
280105
10/50
25x1/2"
ks
280105
2,33
280106
10/100
25x3/4"
ks
280106
2,53
280107
5/50
32x3/4"
ks
280107
2,57
280108
5/50
32x1"
ks
280108
4,56
280102
Koleno 90° MZD - vnútorný závit
280001
Koleno 90° MZD vnútorné/vonkajšie
10/100
20x1/2"
ks
280001
1,71
280624
Koleno 90° PM kovovým závitom
10/100
16x3/4"
ks
280624
1,83
280625
a prevlečnou maticou
10/50
20x3/4"
ks
280625
2,70
280630
10/50
20x1"
ks
280630
4,32
280629
10/50
25x3/4"
ks
280629
3,44
280626
10/50
25x1"
ks
280626
4,57
280628
5/50
32x1"
ks
280628
5,78
280627
5/30
32x5/4"
ks
280627
7,57
66
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
PN 10 - PN20
kód
Balenie
malé/veľké
Dimenzia
mn.j.
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
290501
Koleno 90° BJ s PM
10/150
16x1/2"
ks
290501
1,23
290503
plastové s prevlečnou maticou
10/100
20x1/2"
ks
290503
1,23
290504
10/100
20x3/4"
ks
290504
1,42
290505
10/100
25x3/4"
ks
290505
1,80
290506
10/50
25x1"
ks
290506
3,13
230102
Koleno trojcestné
10/50
20x20x20
ks
230102
1,12
230401
Kríž
25/100
20
ks
230401
0,99
230402
25/100
25
ks
230402
1,02
230403
10/50
32
ks
230403
2,07
230413
10/50
40/25
ks
230413
2,19
50/250
16
ks
230201
0,23
230202
50/300
20
ks
230202
0,19
230203
50/150
25
ks
230203
0,30
230204
20/100
32
ks
230204
0,53
230205
10/50
40
ks
230205
1,36
230206
230207
5/30
50
ks
5/15
63
ks
230206
230207
2,04
3,73
230208
1/5
75
ks
230208
7,08
230209
230210
1/6
90
ks
1/4
110
ks
230209
230210
12,70
16,80
230201
T-kus jednoznačný
20/100
16x20x16
ks
230301
0,29
230304
20/200
20x20x16
ks
230304
0,53
230305
50/300
20x16x20
ks
230305
0,53
230306
50/150
20x25x20
ks
230306
0,30
230307
50/150
25x20x25
ks
230307
0,31
230308
50/150
25x25x20
ks
230308
0,35
230309
50/150
25x32x25
ks
230309
0,62
230310
10/100
25x20x20
ks
230310
0,53
230311
20/100
32x20x32
ks
230311
0,59
230312
20/100
32x20x25
ks
230312
1,17
230313
20/100
32x25x32
ks
230313
0,62
230314
20/100
32x32x25
ks
230314
0,62
230315
10/50
32x40x32
ks
230315
1,21
230316
10/60
40x20x40
ks
230316
1,39
230317
10/60
40x25x40
ks
230317
1,45
230318
10/50
40x32x40
ks
230318
1,54
230319
5/30
50x25x50
ks
230319
2,12
230320
5/30
50x32x50
ks
230320
2,12
230321
5/30
50x40x50
ks
230321
2,91
230324
5/15
63x32x63
ks
230324
4,30
230323
5/15
63x40x63
ks
230323
5,11
230325
5/15
63x50x63
ks
230325
5,24
230326
2/10
75x50x75
ks
230326
7,02
230327
2/8
75x63x75
ks
230327
7,47
230329
2/6
90x63x90
ks
230329
18,70
230330
2/6
90x75x90
ks
230330
19,30
230333
1/5
110x63x110
ks
230333
24,80
230334
1/4
110x75x110
ks
230334
24,90
230335
1/4
110x90x110
ks
230335
25,10
230301
T-kus redukovaný
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
67
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
PN 10 - PN20
kód
Dimenzia
mn.j.
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
10/100
20x1/2"
ks
270302
2,68
270303
10/100
25x1/2"
ks
270303
2,84
270304
5/20
25x3/4"
ks
270304
3,48
270305
5/20
32x1/2"
ks
270305
3,46
270302
T-kus MZV - vonkajší závit
Balenie
malé/veľké
10/120
20x1/2"
ks
280304
1,69
280305
5/30
20x3/4"
ks
280305
2,49
280306
5/100
25x1/2"
ks
280306
1,87
280307
280308
5/25
25x3/4"
ks
5/25
32x1/2"
ks
280307
280308
2,74
2,52
280309
5/25
32x3/4"
ks
280309
4,75
280310
5/20
32x1"
ks
280310
5,03
280304
T-kus MZD - závit vnútorný
5/50
20x1/2"
ks
280201
2,75
280202
10/100
20x3/4"
ks
280202
1,95
280208
5/50
20x1"
ks
280208
5,10
280203
5/50
25x3/4"
ks
280203
2,08
280205
5/50
25x1"
ks
280204
3,03
280206
5/40
32x3/4"
ks
280205
2,37
280207
5/30
32x1"
ks
280206
5,69
280204
5/25
32x5/4"
ks
280207
6,95
280201
T-kus PM - s kovovou maticou
290601
T-kus BJ s PM
10/40
16x1/2"
ks
290601
1,36
290602
290603
s kovovým závitom a prevlečnou
5/50
16x3/4"
ks
maticou
10/40
20x1/2"
ks
290602
290603
1,47
1,49
290604
5/50
20x3/4"
ks
290604
1,56
290605
290606
5/50
20x1"
ks
5/50
25x3/4"
ks
290605
290606
2,45
1,65
290607
5/25
25x1"
ks
290607
2,18
290609
5/10
32x3/4"
ks
290609
1,91
290610
5/10
32x1"
ks
290610
3,19
50/250
16
ks
240101
0,18
240102
50/600
20
ks
240102
0,14
240103
50/350
25
ks
240103
0,19
240104
20/240
32
ks
240104
0,29
240105
20/100
40
ks
240105
0,69
240106
10/70
50
ks
240106
1,33
240107
5/30
63
ks
240107
2,13
240108
1/25
75
ks
240108
4,07
240109
1/16
90
ks
240109
4,32
240110
1/10
110
ks
240110
7,29
240101
Nátrubok
50/200
20/16
ks
240301
0,18
240302
50/450
25/20
ks
240302
0,20
240306
50/250
32/20
ks
240306
0,41
240303
50/250
32/25
ks
240303
0,57
240304
10/100
40/32
ks
240304
0,94
240305
10/100
50/40
ks
240305
1,45
240301
Nátrubok redukovaný (redukcia hrdlová)
10/50
20
ks
240401
1,99
240402
10/50
25
ks
240402
2,45
240403
10/50
32
ks
240403
2,98
240401
68
Priama spojka plastová
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
Balenie
PN 10 - PN20
kód
Dimenzia
mn.j.
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
50/250
20/16
ks
240202
0,19
240203
50/500
25/20
ks
240203
0,19
240204
50/200
32/20
ks
240204
0,32
240205
50/300
32/25
ks
240205
0,30
240206
10/50
40/20
ks
240206
0,41
240207
10/50
40/25
ks
240207
0,41
240208
20/100
40/32
ks
240208
0,54
240209
10/50
50/32
ks
240209
0,80
240210
240211
10/50
50/40
ks
10/70
63/32
ks
240210
240211
0,80
0,95
240212
10/70
63/40
ks
240212
1,74
240213
10/60
63/50
ks
240213
1,83
240218
/
4,51
2/20
ks
ks
240218
240217
75/40
75/50
240217
4,15
240214
1/25
75/63
ks
240214
3,28
240215
/
90/63
ks
240215
7,26
240216
/
90/75
ks
240216
7,80
240219
/
110/75
ks
240219
9,68
240220
/
110/90
ks
240220
8,12
240202
Redukcia (redukcia vnútorná/vonkajšia)
malé/veľké
10/100
20
ks
200039
3,23
200040
10/50
25
ks
200040
5,00
200041
10/30
32
ks
200041
6,97
200042
200043
5/15
40
ks
2/8
50
ks
200042
200043
12,40
24,50
200044
1/5
63
ks
200044
36,40
200039
Rozoberateľný spoj
10/50
16 x 1/2"
ks
200029
1,40
200038
10/100
20 x 3/4"
ks
200038
1,51
200050
5/50
25 x 1"
ks
200050
2,74
200029
Hollander - hrdlo s maticou
50/400
16
ks
260201
0,15
260202
50/200
20
ks
260202
0,15
260203
50/200
25
ks
260203
0,19
260204
10/100
32
ks
260204
0,31
260205
5/25
40
ks
260205
1,70
260206
5/25
50
ks
260206
1,98
260207
5/25
63
ks
260207
2,54
260208
5/20
75
ks
260208
4,90
260209
2/6
90
ks
260209
6,16
260210
2/8
110
ks
260210
10,20
260201
Zátka/Záslepka na rúru
50/200
16
ks
260301
0,13
260302
30/150
20
ks
260302
0,26
260303
50/200
25
ks
260303
0,28
260304
10/100
32
ks
260304
0,31
260305
10/100
40
ks
260305
0,41
260306
10/50
50
ks
260306
0,65
260301
Zátka vnútorná
krátka
50/250
1/2" šedá
ks
260319
0,23
260320
krátka
50/500
3/4" šedá
ks
260320
0,31
260324
dlhá
10/250
1/2" šedá
ks
260324
0,35
260326
dlhá
10/250
1/2" modrá
ks
260326
0,35
260327
dlhá
10/250
1/2" červená
ks
260327
0,35
260319
Zátka závitová
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
69
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
PN 10 - PN20
kód
Dimenzia
mn.j.
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
10/50
16x3/8"
ks
270402
1,39
270403
10/50
16x1/2"
ks
270403
1,84
270417
10/100
20x3/8"
ks
270417
1,58
270404
10/150
20x1/2"
ks
270404
1,51
270405
10/100
20x3/4"
ks
270405
2,42
270406
10/50
25x1/2"
ks
270406
1,83
270407
10/80
25x3/4"
ks
270407
2,42
270408
5/50
32x3/4"
ks
270408
3,65
270409
270410
4/60
32x1"
ks
4/20
40x5/4"
ks
270409
270410
4,06
10,00
270411
4/20
50x6/4"
ks
270411
13,90
270412
2/14
63x2"
ks
270412
19,60
270413
1/9
75x2/5"
ks
270413
35,80
270414
1/6
90x3"
ks
270414
52,60
270402
DG - prechodka MZV - závit vonkajší
Balenie
malé/veľké
10/100
16x3/8"
ks
280402
1,39
280403
10/50
16x1/2"
ks
280403
1,62
280417
10/100
20x3/8"
ks
280417
1,36
280404
10/200
20x1/2"
ks
280404
1,26
280405
10/100
20x3/4"
ks
280405
2,07
280406
10/50
25x1/2"
ks
280406
1,59
280407
10/100
25x3/4"
ks
280407
2,00
280408
5/40
32x3/4"
ks
280408
2,83
280409
280410
4/60
32x1"
ks
4/40
40x5/4"
ks
280409
280410
3,71
9,77
280411
4/20
50x6/4"
ks
280411
14,00
280412
280413
2/14
63x2"
ks
2/8
75x2,5"
ks
280412
280413
20,90
38,90
280414
1/6
90x3"
ks
280414
75,50
280402
DG – prechodka MZD - závit vnútorný
290409
DG prechodka BJ s PM
10/100
20x1/2"
ks
290409
1,41
290411
prechodka s kovovým závitom a prevlečnou
10/100
20x3/4"
ks
290411
1,74
290417
maticou
10/100
25x3/4"
ks
290417
1,83
10/50
25x1"
ks
290419
3,05
290419
290420
PM s dierou pre plombu
10/100
20x3/4"
ks
290420
1,74
290421
PM s dierou pre plombu
10/100
25x3/4"
ks
290421
1,83
280601
DG - prechodka PM
10/100
16x1/2"
ks
280601
2,89
280602
prechodka s prevlečnou maticou
10/100
16x3/4"
ks
280602
3,38
280603
10/100
20x3/4"
ks
280603
3,38
280610
10/100
20x1/2"
ks
280610
3,35
280604
10/50
20x1"
ks
280604
7,01
280606
10/50
25x3/4"
ks
280606
5,82
280605
10/40
25x1"
ks
280605
7,20
280609
5/50
32x1"
ks
280609
6,60
280607
5/50
32x5/4"
ks
280607
11,90
280608
2/16
40x6/4"
ks
280608
12,30
10/50
16x3/8"
ks
260101
1,51
260102
10/50
16x1/2"
ks
260102
1,59
260103
10/150
20x1/2"
ks
260103
1,54
260109
10/50
25x1/2"
ks
260109
1,72
260110
10/100
25x3/4"
ks
260110
2,64
260101
70
Nástenka MZD - závit vnútorný
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
PN 10 - PN20
kód
Balenie
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
malé/veľké
Dimenzia
mn.j.
10/100
20x1/2"
ks
260104
2,15
5/50
25x1/2"
ks
260108
2,83
260104
Priechodzia nástenka MZD
260108
závit vnútorný
260106
Koncová nástenka MZD pravá
10/100
20x1/2"
ks
260106
1,95
260107
závit vnútorný
10/100
20x1/2"
ks
260107
1,95
260130
Nástenka MZD pre sadrokartón
ks
260130
3,78
260131
Priečková nástenka MZD
10/100
20x1/2"
ks
260131
2,81
260132
Nástenka MZD s čapom
10/150
20x1/2"
ks
260132
1,73
260120
Nástenný komplet
1/10
20x1/2"
ks
260120
5,23
2/40
25x1/2"
ks
860121
11,80
ks
860140
1,19
ľavá
860121
860140
Držiak nástenných kolien
800071
Šróbenie vnútorné
2/20
20x1/2"
/
10/50
20x1/2"
ks
800071
3,01
800072
5/25
20x3/4"
ks
800072
4,73
800074
5/25
25x3/4"
ks
800074
4,78
800079
5/25
25x1"
ks
800079
7,37
800075
5/25
32x1"
ks
800075
7,43
10/50
20x1/2"
ks
800081
3,94
800082
5/25
20x3/4"
ks
800082
6,06
800084
5/25
25x3/4"
6,17
5/25
25x1"
ks
ks
800084
800089
800089
8,10
800085
5/25
32x1"
ks
800085
8,87
800081
Šróbenie vonkajšie
250302
Rozvádzač (rozdeľovač)
1/5
40x4x20
ks
250302
7,71
840801
Guľový kohút s dvomi
5/40
20x1/2"
ks
840801
13,10
5/40
20x1/2"
ks
840801
13,10
navarovacími šróbeniami
840811
Guľový kohút s jedným
navarovacím šróbením
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
71
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
PN 10 - PN20
kód
Dimenzia
mn.j.
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
10/50
63x32
ks
869105
1,98
869106
10/50
75x32
ks
869106
1,98
869107
10/50
90x32
ks
869107
1,98
869108
5/30
110x32
ks
869108
2,15
869109
5/30
110x40
ks
869109
2,09
869105
Navarovacie sedlo
Balenie
malé/veľké
2/10
40
ks
869001
1,36
869002
2/10
50
ks
869002
1,98
869003
869004
1/10
63
ks
1/5
75
ks
869003
869004
3,34
6,11
869005
1/1
90
ks
869005
8,02
869006
1/1
110
ks
869006
10,20
869001
Lemový nákružok
1/1
40/DN32
ks
869011
11,90
869012
1/1
50/DN40
ks
869012
14,90
869013
1/1
63/DN50
ks
869013
18,70
869014
1/1
75/DN65
ks
869014
20,40
869015
1/1
90/DN80
ks
869015
27,60
869016
1/1
110/DN100
ks
869016
31,60
5,25
869011
Voľná príruba
10/50
20x1/2"
ks
250111
250112
10/40
25x3/4"
ks
250112
7,60
250113
10/10
32x1''
ks
250113
11,20
250114
2/8
40 x 5/4"
ks
250114
15,10
250115
250116
1/4
50 x 6/4"
ks
1/4
63 x 2"
ks
250115
250116
31,50
43,90
Ventil priamy plastový
5/30
20x1/2"
ks
s výpusťou vľavo
5/20
25x3/4"
ks
250121
250122
7,82
10,10
250111
250121
250122
Ventil priamy plastový
250123
5/10
32x1"
ks
250123
14,70
250124
2/10
40x5/4"
ks
250124
21,80
250125
2/12
50x6/4"
ks
250125
30,60
250126
2/4
63x2"
ks
250126
40,80
650101
Šikmý ventil
2/12
25
ks
650101
9,53
650001
Filter
2/20
25
ks
650001
9,15
250151
Priamy ventil podomietkový
5/20
20x1/2"
ks
250151
8,72
250152
s chrómovou krytkou
5/20
25x3/4"
ks
250152
10,20
72
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
PN 10 - PN20
kód
malé/veľké
Dimenzia
mn.j.
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
10/50
20
ks
240501
240502
10/40
25
ks
240502
8,38
240503
5/20
32
ks
240503
11,40
240501
Rozoberateľný guľový kohút s páčkou
TVAROVKY
Balenie
10/40
20
ks
240531
4,77
240532
240533
10/40
25
ks
5/20
32
ks
240532
240533
6,36
9,13
240534
2/10
40
ks
240534
14,10
240531
Nerozoberateľný guľový kohút s motýľom
6,63
10/50
20
ks
240521
4,77
240522
10/40
25
ks
240522
6,36
240523
10/30
32
ks
240523
9,13
240524
2/16
40
ks
240524
14,10
240525
1/5
50
ks
240525
21,10
240526
1/5
63
ks
240526
29,50
240527
1/4
75
ks
240527
47,90
6,69
240521
Nerozoberateľný guľový kohút s páčkou
10/40
20
ks
240621
240622
10/30
25
ks
240622
8,37
240623
240624
5/20
32
ks
2/10
40
ks
240623
240624
11,20
16,00
240625
2/6
50
ks
240625
23,40
240626
240627
2/4
63
ks
1/4
75
ks
240626
240627
32,50
50,50
240621
s výpusťou vpravo
250800
DG Euroconus s prevlečnou maticou
10/100
20x3/4"
ks
250800
6,83
250708
Nátrubok Euro, plastový s prevlečnou maticou
10/100
20 x 3/4"
ks
250708
2,04
250204
Príchytka rúr
50/250
16
ks
250204
0,11
250205
50/1000
20
ks
250205
0,13
250206
50/1000
25
ks
250206
0,16
240012
50/500
32
ks
240012
0,44
240013
50/500
40
ks
240013
0,39
240014
25/200
50
ks
240014
0,50
240015
25/100
63
ks
240015
0,68
240018
1/50
75
ks
240018
1,77
240017
1
90
ks
240017
1,73
240019
1/30
110
ks
240019
2,09
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
73
POLYPROPYLÉNOVÝ POTRUBNÝ SYSTÉM PPR
TVAROVKY DN 20 - 110 mm
Objednávací
PN 10 - PN20
kód
Dimenzia
mn.j.
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
20/500
16
ks
250201
0,19
250202
20/500
20
ks
250202
0,27
250203
20/500
25
ks
250203
0,29
5/30
16
ks
250211
0,98
250201
250211
Dvojpríchytka
Balenie
malé/veľké
Držiak podlahového kúrenia
(ochranná pätka)
200490
Sada na opravu potrubia
1
ks
200490
24,50
200491
Tŕne k opravnej sade (5ks)
1
ks
200491
4,08
240450
Nástroj na opravu rozoberateľných guľových kohútov
1
ks
240450
74,40
240497
Sada na opravu rozoberateľných kohútov 1
1
20-25
ks
240497
1,26
1
32
ks
240494
1,56
1
20-25
ks
240498
1,40
1
32
ks
240495
1,72
1
20-25
ks
1
32
ks
240499
240496
2,07
3,44
20 x 3/4"
ks
250405
6,63
240494
240498
Sada na opravu rozoberateľných kohútov 2
240495
240499
240496
Sada na opravu rozoberateľných kohútov 3
250405
DG Euroconus MZV
10/100
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
74
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
PEX-ALU-PEX rúra v súlade s: ISO/DIS21003-1, 80C° PN 10
PRIEMER
Objednávací
Cena
kód
EUR/m
mm
Balenie
MJ
RP16x2-200
16x2,0 mm
200
m
RP16x2-200
1,05
RP18x2-200
18x2,0 mm
200
m
RP18x2-200
1,59
RP20x2,0-100
20x2,0 mm
100
m
RP20x2,0-100
1,65
RP26x3,0-100
26x3,0 mm
100
m
RP26x3,0-100
3,32
RP32x3,0-50
32x3,0 mm
50
m
RP32x3,0-50
4,65
kód
Objednávací
PRIEMER
kód
mm
Balenie
MJ
RP16x2-5
16x2,0 mm
5
m
RP16x2-5
1,13
RP18x2-5
18x2,0 mm
5
m
RP18x2-5
1,62
RP20x2-5
20x2,0 mm
5
m
RP20x2-5
1,73
RP26x3-5
26x3,0 mm
5
m
RP26x3-5
3,40
RP32x3-5
32x3,0 mm
5
m
RP32x3-5
4,70
RP40x3,5-5
40x3,5 mm
5
m
RP40x3,5-5
13,50
RP50x4-5
50x4,0 mm
5
m
RP50x4-5
21,00
RP63x4,5-5
63x4,5 mm
5
m
RP63x4,5-5
34,00
Objednávací
Cena
mm
Balenie
MJ
kód
EUR/m
Objednávací
kód
PREDIZOLOVANÁ RÚRA PEX-ALUPEX, 6mm izolácia
PRIEMER
Objednávací
Cena
kód
EUR/m
RP16x2-50-I-B
modrá
16x2,0 mm
50
m
RP16x2-50-I-B
2,32
RP16x2-50-I-R
červená
16x2,0 mm
50
m
RP16x2-50-I-R
2,32
RP18x2-50-I-B
modrá
18x2,0 mm
50
m
RP18x2-50-I-B
3,00
RP18x2-50-I-R
červená
18x2,0 mm
50
m
RP18x2-50-I-R
3,00
RP20x2-50-I-B
modrá
20x2,0 mm
50
m
RP20x2-50-I-B
3,25
RP20x2-50-I-R
červená
20x2,0 mm
50
m
RP20x2-50-I-R
3,25
PE-RT RÚRA NA PODLAHOVÉ
PRIEMER
mm
Balenie
MJ
FT-R18L3
18x2,0 mm
300
m
FT-R18L3
1,00
FT-R18L4
18x2,0 mm
400
m
FT-R18L4
1,00
Balenie
MJ
Objednávací
kód
Objednávací
kód
KÚRENIE S EVOH OXI BARIÉROU
CHRÁNIČKA - PE korugovaná rúra
Objednávací
Cena
kód
EUR/m
Objednávací
Cena
kód
EUR/m
RP-PROT16-50R
červená
pre rúry 16x2,0
50
m
RP-PROT16-50R
0,53
RP-PROT16-50B
modrá
pre rúry 16x2,0
50
m
RP-PROT16-50B
0,53
RP-PROT16-50BK
čierna
pre rúry 16x2,0
50
m
RP-PROT16-50BK
0,53
RP-PROT20-50R
červená
pre rúry 20x2,0
50
m
RP-PROT20-50R
0,79
RP-PROT20-50B
modrá
pre rúry 20x2,0
50
m
RP-PROT20-50B
0,79
RP-PROT20-50BK
čierna
pre rúry 20x2,0
50
m
RP-PROT20-50BK
0,79
RP-PROT26-50R
červená
pre rúry 26x3,0
50
m
RP-PROT26-50R
1,23
RP-PROT26-50B
modrá
pre rúry 26x3,0
50
m
RP-PROT26-50B
1,23
RP-PROT26-50BK
čierna
pre rúry 26x3,0
50
m
RP-PROT26-50BK
1,23
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
75
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
ROZDELOVAČ/ZBERAČ NA RADIÁTOROVÉ KÚRENIE
Objednávací
POČET
kód
VÝVODOV
ROZMER mm
Balenie
MJ
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
RP-HKV2
2
55 x 235
1
ks
RP-HKV2
RP-HKV3
3
55 x 290
1
ks
RP-HKV3
88,90
RP-HKV4
4
55 x 345
1
ks
RP-HKV4
106,30
RP-HKV5
5
55 x 400
1
ks
RP-HKV5
125,50
RP-HKV6
6
55 x 455
1
ks
RP-HKV6
141,20
RP-HKV7
7
55 x 510
1
ks
RP-HKV7
162,10
RP-HKV8
8
55 x 565
1
ks
RP-HKV8
183,00
RP-HKV9
9
55 x 620
1
ks
RP-HKV9
200,40
RP-HKV10
10
55 x 675
1
ks
RP-HKV10
217,80
69,70
ROZDELOVAČ/ZBERAČ NA PODLAHOVÉ KÚRENIE (mat.: nerez, vrátane uzatváracích armatúr)
FT-V2A
2
55 x 295
1
ks
FT-V2A
152,00
FT-V3A
3
55 x 350
1
ks
FT-V3A
165,00
FT-V4A
4
55 x 405
1
ks
FT-V4A
198,00
FT-V5A
5
55 x 460
1
ks
FT-V5A
235,00
FT-V6A
6
55 x 515
1
ks
FT-V6A
265,00
FT-V7A
7
55 x 570
1
ks
FT-V7A
295,00
FT-V8A
8
55 x 625
1
ks
FT-V8A
328,00
FT-V9A
9
55 x 680
1
ks
FT-V9A
355,00
FT-V10A
10
55 x 735
1
ks
FT-V10A
385,00
FT-V11A
11
55 x 790
1
ks
FT-V11A
410,00
FT-V12A
12
55 x 845
1
ks
FT-V12A
445,00
POČET
ZÁVIT
1
3/4"
1
ks
FT-KH3/4
11,60
GUĽOVÝ KOHÚT MINI
FT-KH3/4
Eurokonus
Eurokonus
GUĽOVÝ KOHÚT - SADA
RP-KH1
POČET
ZÁVIT
2
1"
1
ks
RP-KH1
31,50
1
ks
FT-FWR/N
550,00
300
1
ks
SF-HALTER
25,20
Set 2 kusov, 1x modrý, 1x červený
ZMIEŠAVACÍ MIX S ČERPADLOM
FT-FWR/N
VODIACA LIŠTA
DĹŽKA mm
SF-HALTER
SANITÁRNY ROZDEĽOVAČ/ZBERAČ
Objednávací
POČET
kód
VÝVODOV
ŠÍRKA mm
Balenie
MJ
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
RP-SANV2
2
120
1
ks
RP-SANV2
27,20
RP-SANV3
3
170
1
ks
RP-SANV3
31,40
RP-SANV4
4
220
1
ks
RP-SANV4
36,60
RP-SANV5
5
270
1
ks
RP-SANV5
41,80
RP-SANV6
6
320
1
ks
RP-SANV6
47,10
SKRINKA ROZDELOVAČA/ZBERAČA - PODOMIETKOVÁ
Objednávací
POČET
kód
OKRUHOV
ROZMER mm
Balenie
MJ
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
FT-SK1
nastaviteľná výška 587 - 687 mm
2 až 3
450
1
ks
FT-SK1
72,00
FT-SK2
nastaviteľná hĺbka 110 - 165 mm
4 až 6
600
1
ks
FT-SK2
75,00
FT-SK3
7 až 9
750
1
ks
FT-SK3
80,00
FT-SK4
10 až 12
900
1
ks
FT-SK4
89,00
10 až 12
1130
1
ks
FT-SK5
98,00
1
ks
FT-SCHLOSS
12,60
FT-SK5
so zmiešavacím mixom
FT-SCHLOSS
zámok - 2 kľúče
Ceny sú bez DPH
76
Cenník platný od 2.3.2015
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
kód
SKRINKA ROZDELOVAČA -NADOMIETKOVÁ
výška 580 mm
hĺbka 110 mm
FT-SA2
Balenie
MJ
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
2 až 6
600
1
ks
FT-SA2
75,00
7 až 9
750
1
ks
FT-SA3
100,00
10 až 12
900
1
ks
FT-SA4
85,00
10 až 12
1130
1
ks
FT-SA5
86,00
PRIEMER mm
Balenie
MJ
RP-M16
16
10
ks
RP-M16
3,10
RP-M18
18
10
ks
RP-M18
4,36
RP-M20
20
10
ks
RP-M20
4,11
RP-M26
26
5
ks
RP-M26
5,44
RP-M32
32
5
ks
RP-M32
9,24
RP-M40
40
5
ks
RP-M40
14,50
RP-M50
50
5
ks
RP-M50
28,20
RP-M63
63
2
ks
RP-M63
55,00
RP-R18/16
18-16
10
ks
RP-R18/16
4,53
RP-R20/16
20-16
10
ks
RP-R20/16
3,70
RP-R20/18
20-18
10
ks
RP-R20/18
4,71
RP-R26/16
26-16
5
ks
RP-R26/16
5,65
RP-R26/18
26-18
5
ks
RP-R26/18
5,72
RP-R26/20
26-20
5
ks
RP-R26/20
5,05
RP-R32/16
32-16
5
ks
RP-R32/16
8,36
RP-R32/18
32-18
5
ks
RP-R32/18
8,36
RP-R32/20
32-20
5
ks
RP-R32/20
8,36
RP-R32/26
32-26
5
ks
RP-R32/26
8,75
RP-R40/26
40-26
5
ks
RP-R40/26
16,00
RP-R40/32
40-32
5
ks
RP-R40/32
16,00
RP-R50/26
50-26
2
ks
RP-R50/26
28,20
RP-R50/32
50-32
2
ks
RP-R50/32
28,40
RP-R50/40
50-40
2
ks
RP-R50/40
28,40
RP-R63/26
63-26
2
ks
RP-R63/26
40,00
RP-R63/32
63-32
2
ks
RP-R63/32
40,00
RP-R63/40
63-40
2
ks
RP-R63/40
43,90
RP-R63/50
63-50
2
ks
RP-R63/50
48,00
FT-SA3
FT-SA4
FT-SA5
so zmiešavacím mixom
Objednávací
kód
SPOJKA
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
REDUKCIA
PRECHOD - VNÚTORNÝ ZÁVIT
ZÁVIT
RP-UIG16/1/2
16
1/2"
10
ks
RP-UIG16/1/2
3,45
RP-UIG18/1/2
18
1/2"
10
ks
RP-UIG18/1/2
3,90
RP-UIG18/3/4
18
3/4"
10
ks
RP-UIG18/3/4
3,90
RP-UIG20/1/2
20
1/2"
10
ks
RP-UIG20/1/2
3,90
RP-UIG20/3/4
20
3/4"
10
ks
RP-UIG20/3/4
4,92
RP-UIG26/3/4
26
3/4"
5
ks
RP-UIG26/3/4
7,60
RP-UIG26/1
26
1"
5
ks
RP-UIG26/1
8,54
RP-UIG32/1
32
1"
5
ks
RP-UIG32/1
9,93
RP-UIG32/5/4
32
5/4"
5
ks
RP-UIG32/5/4
12,20
RP-UIG40/1
40
1"
5
ks
RP-UIG40/1
14,80
RP-UIG40/5/4
40
5/4"
5
ks
RP-UIG40/5/4
14,80
RP-UIG50/6/4
50
6/4"
2
ks
RP-UIG50/6/4
34,90
RP-UIG63/2
63
2"
2
ks
RP-UIG63/2
59,60
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
77
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
kód
KOLENO 90°
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
PRIEMER mm
UHOL
Balenie
MJ
RP-W16/90
16
90°
10
ks
RP-W16/90
4,18
RP-W18/90
18
90°
10
ks
RP-W18/90
5,52
RP-W20/90
20
90°
10
ks
RP-W20/90
4,84
RP-W26/90
26
90°
5
ks
RP-W26/90
7,21
RP-W32/90
32
90°
5
ks
RP-W32/90
10,40
RP-W40/90
40
90°
5
ks
RP-W40/90
23,70
RP-W50/90
50
90°
2
ks
RP-W50/90
40,10
RP-W63/90
63
90°
2
ks
RP-W63/90
58,00
RP-W32/45
32
45°
5
ks
RP-W32/45
13,60
RP-W40/45
40
45°
5
ks
RP-W40/45
21,20
RP-W50/45
50
45°
2
ks
RP-W50/45
38,30
RP-W63/45
63
45°
2
ks
RP-W63/45
58,00
KOLENO 45°
KOLENO 90° VONKAJŠÍ ZÁVIT
ZÁVIT
RP-UWA16/1/2
16
1/2"
10
ks
RP-UWA16/1/2
4,45
RP-UWA18/1/2
18
1/2"
10
ks
RP-UWA18/1/2
5,51
RP-UWA20/1/2
20
1/2"
10
ks
RP-UWA20/1/2
5,05
RP-UWA20/3/4
20
3/4"
10
ks
RP-UWA20/3/4
5,23
RP-UWA26/3/4
26
3/4"
5
ks
RP-UWA26/3/4
7,14
RP-UWA32/1
32
1"
5
ks
RP-UWA32/1
11,90
RP-UWA40/5/4
40
5/4"
5
ks
RP-UWA40/5/4
18,10
RP-UWI16/1/2
16
1/2"
10
ks
RP-UWI16/1/2
4,67
RP-UWI18/1/2
18
1/2"
10
ks
RP-UWI18/1/2
5,25
RP-UWI20/1/2
20
1/2"
10
ks
RP-UWI20/1/2
5,25
RP-UWI20/3/4
20
3/4"
10
ks
RP-UWI20/3/4
6,80
RP-UWI26/3/4
26
3/4"
5
ks
RP-UWI26/3/4
7,50
RP-UWI32/1
32
1"
5
ks
RP-UWI32/1
12,60
RP-UWI40/5/4
40
5/4"
5
ks
RP-UWI40/5/4
22,50
RP-UAG16/1/2
16
1/2"
10
ks
RP-UAG16/1/2
2,79
RP-UAG18/1/2
18
1/2"
10
ks
RP-UAG18/1/2
3,80
RP-UAG18/3/4
18
3/4"
10
ks
RP-UAG18/3/4
5,40
RP-UAG20/1/2
20
1/2"
10
ks
RP-UAG20/1/2
3,30
RP-UAG20/3/4
20
3/4"
10
ks
RP-UAG20/3/4
4,01
RP-UAG26/3/4
26
3/4"
5
ks
RP-UAG26/3/4
6,30
RP-UAG26/1
26
1"
5
ks
RP-UAG26/1
6,94
RP-UAG32/1
32
1"
5
ks
RP-UAG32/1
8,75
RP-UAG32/5/4
32
5/4"
5
ks
RP-UAG32/5/4
10,90
RP-UAG40/1
40
1"
5
ks
RP-UAG40/1
13,80
RP-UAG40/5/4
40
5/4"
5
ks
RP-UAG40/5/4
13,80
RP-UAG50/6/4
50
6/4"
2
ks
RP-UAG50/6/4
34,50
RP-UAG63/2
63
2"
2
ks
RP-UAG63/2
52,00
KOLENO 90° VNÚTORNÝ ZÁVIT
PRECHOD - VONKAJŠÍ ZÁVIT
Ceny sú bez DPH
78
Cenník platný od 2.3.2015
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
kód
T-KUS REDUKOVANÝ
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
PRIEMER mm
Balenie
MJ
RP-T16/18/16
16-18-16
10
ks
RP-T16/18/16
6,95
RP-T16/20/16
16-20-16
10
ks
RP-T16/20/16
7,49
RP-T18/16/16
18-16-16
10
ks
RP-T18/16/16
7,49
RP-T18/16/18
18-16-18
10
ks
RP-T18/16/18
7,84
RP-T20/16/16
20-16-16
10
ks
RP-T20/16/16
6,80
RP-T20/16/18
20-16-18
10
ks
RP-T20/16/18
8,19
RP-T20/16/20
20-16-20
10
ks
RP-T20/16/20
6,85
RP-T20/18/18
20-18-18
10
ks
RP-T20/18/18
7,84
RP-T20/18/20
20-18-20
10
ks
RP-T20/18/20
7,84
RP-T20/20/16
20-20-16
10
ks
RP-T20/20/16
7,60
RP-T20/26/20
20-26-20
5
ks
RP-T20/26/20
9,70
RP-T26/16/20
26-16-20
5
ks
RP-T26/16/20
9,70
RP-T26/16/26
26-16-26
5
ks
RP-T26/16/26
9,70
RP-T26/18/18
26-18-18
5
ks
RP-T26/18/18
10,80
RP-T26/18/26
26-18-26
5
ks
RP-T26/18/26
10,80
RP-T26/20/16
26-20-16
5
ks
RP-T26/20/16
10,80
RP-T26/20/20
26-20-20
5
ks
RP-T26/20/20
9,76
RP-T26/20/26
26-20-26
5
ks
RP-T26/20/26
9,58
RP-T26/26/16
26-26-16
5
ks
RP-T26/26/16
10,60
RP-T26/26/20
26-26-20
5
ks
RP-T26/26/20
10,60
RP-T32/16/32
32-16-32
5
ks
RP-T32/16/32
13,70
RP-T32/18/32
32-18-32
5
ks
RP-T32/18/32
14,60
RP-T32/20/26
32-20-26
5
ks
RP-T32/20/26
13,90
RP-T32/20/32
32-20-32
5
ks
RP-T32/20/32
13,90
RP-T32/26/26
32-26-26
5
ks
RP-T32/26/26
13,50
RP-T32/26/32
32-26-32
5
ks
RP-T32/26/32
13,50
RP-T32/32/26
32-32-26
5
ks
RP-T32/32/26
13,60
RP-T40/26/32
40-26-32
5
ks
RP-T40/26/32
22,00
RP-T40/26/40
40-26-40
5
ks
RP-T40/26/40
22,00
RP-T40/32/32
40-32-32
5
ks
RP-T40/32/32
22,00
RP-T40/32/40
40-32-40
5
ks
RP-T40/32/40
22,00
RP-T40/40/26
40-40-26
5
ks
RP-T40/40/26
22,00
RP-T40/40/32
40-40-32
5
ks
RP-T40/40/32
22,00
RP-T50/26/50
50-26-50
2
ks
RP-T50/26/50
46,00
RP-T50/32/50
50-32-50
2
ks
RP-T50/32/50
53,00
RP-T50/40/40
50-40-40
2
ks
RP-T50/40/40
49,80
RP-T50/40/50
50-40-50
2
ks
RP-T50/40/50
51,00
RP-T50/50/32
50-50-32
2
ks
RP-T50/50/32
50,50
RP-T50/50/40
50-50-40
2
ks
RP-T50/50/40
49,70
RP-T63/40/63
63-40-63
2
ks
RP-T63/40/63
75,00
RP-T63/50/63
63-50-63
2
ks
RP-T63/50/63
79,50
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
79
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
kód
T-KUS JEDNOZNAČNÝ
PRIEMER mm
ZÁVIT
Balenie
MJ
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
RP-T16
16
10
ks
RP-T16
5,40
RP-T18
18
10
ks
RP-T18
7,42
RP-T20
20
10
ks
RP-T20
6,80
RP-T26
26
5
ks
RP-T26
9,60
RP-T32
32
5
ks
RP-T32
15,70
RP-T40
40
5
ks
RP-T40
19,70
RP-T50
50
2
ks
RP-T50
52,00
RP-T63
63
2
ks
RP-T63
73,00
T-KUS VONKAJŠÍ ZÁVIT
RP-TA16/1/2
16
1/2"
10
ks
RP-TA16/1/2
7,45
RP-TA18/1/2
18
1/2"
10
ks
RP-TA18/1/2
7,85
RP-TA20/1/2
20
1/2"
10
ks
RP-TA20/1/2
7,85
RP-TA20/3/4
20
3/4"
10
ks
RP-TA20/3/4
9,93
RP-TA26/1/2
26
1/2"
5
ks
RP-TA26/1/2
11,30
RP-TA26/3/4
26
3/4"
5
ks
RP-TA26/3/4
11,30
RP-TA26/1
26
1"
5
ks
RP-TA26/1
11,30
RP-TA32/3/4
32
3/4"
5
ks
RP-TA32/3/4
13,40
RP-TA32/1
32
1"
5
ks
RP-TA32/1
13,40
RP-TA40/5/4
40
5/4"
5
ks
RP-TA40/5/4
19,30
RP-TA50/5/4
50
5/4"
2
ks
RP-TA50/5/4
46,00
RP-TA63/2
63
2"
2
ks
RP-TA63/2
71,00
RP-TI16/1/2
16
1/2"
10
ks
RP-TI16/1/2
7,50
RP-TI18/1/2
18
1/2"
10
ks
RP-TI18/1/2
8,10
RP-TI20/1/2
20
1/2"
10
ks
RP-TI20/1/2
8,10
RP-TI20/3/4
20
3/4"
10
ks
RP-TI20/3/4
11,00
RP-TI26/1/2
26
1/2"
5
ks
RP-TI26/1/2
11,50
RP-TI26/3/4
26
3/4"
5
ks
RP-TI26/3/4
12,00
RP-TI32/1/2
32
1/2"
5
ks
RP-TI32/1/2
13,40
RP-TI32/3/4
32
3/4"
5
ks
RP-TI32/3/4
13,40
RP-TI32/1
32
1"
5
ks
RP-TI32/1
13,40
RP-TI32/5/4
32
5/4"
5
ks
RP-TI32/5/4
16,20
RP-TI40/1
40
1"
5
ks
RP-TI40/1
19,40
RP-TI40/5/4
40
5/4"
5
ks
RP-TI40/5/4
20,70
RP-TI50/5/4
50
5/4"
2
ks
RP-TI50/5/4
53,70
RP-TI50/6/4
50
6/4"
2
ks
RP-TI50/6/4
56,00
RP-TI63/2
63
2"
2
ks
RP-TI63/2
79,00
T-KUS VNÚTORNÝ ZÁVIT
SPOJKA S PREVLEČNOU MATICOU
RP-UPV16/1
16
1"
10
ks
RP-UPV16/1
6,45
RP-UPV20/3/4
20
3/4"
10
ks
RP-UPV20/3/4
5,23
RP-UPV20/1
20
1
10
ks
RP-UPV20/1
6,45
RP-UPV26/1
26
1"
5
ks
RP-UPV26/1
6,80
RP-UPV26/5/4
26
5/4"
5
ks
RP-UPV26/5/4
9,93
RP-UPV32/5/4
32
5/4"
5
ks
RP-UPV32/5/4
10,40
RP-UPV32/6/4
32
6/4"
5
ks
RP-UPV32/6/4
10,80
RP-UPV40/5/4
40
5/4"
5
ks
RP-UPV40/5/4
13,80
RP-UPV40/6/4
40
6/4"
5
ks
RP-UPV40/6/4
14,00
RP-UPV40/2
40
2"
5
ks
RP-UPV40/2
16,50
RP-UPV50/6/4
50
6/4"
2
ks
RP-UPV50/6/4
31,70
RP-UPV50/2
50
2"
2
ks
RP-UPV50/2
38,30
Ceny sú bez DPH
80
Cenník platný od 2.3.2015
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
kód
NÁSTENKA
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
PRIEMER mm
ZÁVIT
Balenie
MJ
RP-AAE16/1/2
16
1/2"
10
ks
RP-AAE16/1/2
4,70
RP-AAE18/1/2
18
1/2"
10
ks
RP-AAE18/1/2
6,65
RP-AAE20/1/2
20
1/2"
10
ks
RP-AAE20/1/2
6,20
RP-AAE20/3/4
20
3/4"
10
ks
RP-AAE20/3/4
8,30
RP-AAE26/3/4
26
3/4"
5
ks
RP-AAE26/3/4
8,85
11,00
ROZOBERATEĽNÝ SPOJ
RP-VK16
16
10
ks
RP-VK16
RP-VK20
20
10
ks
RP-VK20
11,90
RP-VK26
26
5
ks
RP-VK26
16,90
RP-VK32
32
5
ks
RP-VK32
22,10
RP-VK40
40
5
ks
RP-VK40
27,50
RP-VK50
50
2
ks
RP-VK50
39,50
DVOJITÁ NÁSTENKA U
RP-AAD16/16U
16-16
1/2"
10
ks
RP-AAD16/16U
10,80
RP-AAD20/20U
20-20
1/2"
10
ks
RP-AAD20/20U
10,80
RP-AAE16/1/2/80
16
1/2"
10
ks
RP-AAE16/1/2/80
7,70
RP-AAE18/1/2/80
18
1/2"
10
ks
RP-AAE18/1/2/80
8,70
RP-AAE20/1/2/80
20
1/2"
10
ks
RP-AAE20/1/2/80
8,70
NÁSTENKA PREDĹŽENÁ
RP-SSE1
PROTIHLUKOVÁ KRYTKA
Protihlukový kryt pre RP-AAE…1/2
10
ks
RP-SSE1
4,01
RP-SSE2
Protihlukový kryt pre RP-AAE…/…U
5
ks
RP-SSE2
4,50
RP-SSE3
Protihlukový kryt pre RP-AAE…1/2/80
10
ks
RP-SSE3
4,70
RP-SSE4
Protihlukový kryt pre RP-AAE…3/4
RP-SSE4
4,70
MONTÁŽNA KOĽAJNICA PRE STENOVÚ PRECHODKU
SI-DHE
SI-DH100
SI-DH80/153
1 OTVOR
10
ks
SI-DHE
5,58
2 OTVORY ROZTEČ 100 MM
130
ks
SI-DH100
6,27
2 OTVORY ROZTEČ 80/153 MM
120
ks
SI-DH80/153
6,80
STENOVÝ PRECHOD
RP-WDF16/1/2
16
1/2"
10
ks
RP-WDF16/1/2
10,60
RP-WDF20/1/2
20
1/2"
10
ks
RP-WDF20/1/2
10,60
PODLAHOVÝ PRECHOD - KOLENO
RP-SP16
16
10
ks
RP-SP16
8,00
RP-SP18
18
10
ks
RP-SP18
9,00
RP-SP16/16
16-16
10
ks
RP-SP16/16
10,70
RP-SP20/20
20-20
10
ks
RP-SP20/20
10,70
T-KUS PODLAHOVÝ REDUKOVANÝ
Ceny sú bez DPH
Cenník platný od 2.3.2015
81
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
kód
Koleno na pripojenie k radiátoru
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
Priemer mm
Výška
Balenie
MJ
RP-HKW16/300
16
300
2
ks
RP-HKW16/300
11,60
RP-HKW18/300
18
300
2
ks
RP-HKW18/300
11,60
RP-HKW20/300
20
300
2
ks
RP-HKW20/300
11,60
RP-HKW16/1100
16
1100
2
ks
RP-HKW16/1100
16,00
RP-HKW18/1100
18
1100
2
ks
RP-HKW18/1100
16,60
RP-HKW20/1100
20
1100
2
ks
RP-HKW20/1100
16,60
RP-HKT16/300
16
300
2
ks
RP-HKT16/300
13,70
RP-HKT18/300
18
300
2
ks
RP-HKT18/300
13,70
RP-HKT20/300
20
300
2
ks
RP-HKT20/300
13,70
RP-HKT16/1100
16
1100
2
ks
RP-HKT16/1100
18,20
RP-HKT18/1100
18
1100
2
ks
RP-HKT18/1100
18,20
RP-HKT20/1100
20
1100
2
ks
RP-HKT20/1100
18,20
T kus na pripojenie k radiátoru
ZÁSLEPKA
RP-END16
16
10
ks
RP-END16
4,36
RP-END18
18
10
ks
RP-END18
4,36
RP-END20
20
10
ks
RP-END20
5,16
RP-END26
26
10
ks
RP-END26
6,70
RP-END32
32
10
ks
RP-END32
8,70
RP-END50
50
2
ks
RP-END50
22,00
RP-KVA16/2,0
Na pripojenie RÚRY 16x2
10
ks
RP-KVA16/2,0
2,50
FT-KVA18
Na pripojenie RÚRY 18x2
10
ks
FT-KVA18
2,60
RP-KVA20/2,0
Na pripojenie RÚRY 20x2
10
ks
RP-KVA20/2,0
2,60
KRÁTKE PRIPOJENIE
PRE SOKLOVÉ LIŠTY
ZÁVIT
RP-SO16
Cena za set 2 ks
1/2"
1
ks
RP-SO16
27,30
RP-SO20
Cena za set 2 ks
1/2"
1
ks
RP-SO20
27,30
15
1/2"
2
ks
RP-WA15
14,70
10
ks
RP-BOX16/230
41,00
ZASLEPOVACÍ OBLÚK S MATICOU
RP-WA15
PRIPOJOVACÍ BOX (RADIÁTOR)
RP-BOX16/230
HMOŽDINOVÁ KOTVA NA RÚRU
SI-HAK60
60 mm
50ks/bal
bal
SI-HAK60
21,00
SI-DUOHAK60
60 mm
50ks/bal
bal
SI-DUOHAK60
26,30
Ceny sú bez DPH
82
Cenník platný od 2.3.2015
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
kód
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
Balenie
MJ
10m2/bal
bal
FT-ROLLE+
59,00
6ks/bal
ks
FT-DESK SILENZIO
16,50
13ks/bal
ks
FT-DESK EASY
33,00
1
ks
FT-TACKGERAT
472,50
300 ks/bal
bal
FT-TACKNAD
31,50
1
ks
FT-RAND16KF
42,00
PRIEMER mm
Balenie
MJ
RP-PH16
16
10
ks
RP-PH16
0,77
RP-PH18
18
10
ks
RP-PH18
0,94
RP-PH20
20
10
ks
RP-PH20
0,94
RP-PH26
26
5
ks
RP-PH26
1,39
RP-PH32
32
5
ks
RP-PH32
1,57
RP-PH40
40
5
ks
RP-PH40
1,92
RP-PH50
50
2
ks
RP-PH50
4,18
RP-PH63
63
2
ks
RP-PH63
7,67
Balenie
MJ
FT-ROLLE+
IZOLÁCIA NA PODLAHOVÉ KÚRENIE
izolácia hrúbky 30 mm, s alu fóliou a rastrom,
max. zaťaženie 3,5 kN/m2
(pri objednávke 1bal=10m2)
FT-DESK SILENZIO
systémová doska SILENZIO ND 30-2
1450x850mm, hrúbka 30mm
balenie 6ks (6,72m2)
(pri objednávke 1ks=1,12m2)
FT-DESK EASY
systémová doska pre suchú pokládku EPS300
vrátane hliníkovej vrstvy, rozteč 192mm
1175x768mm, hrúbka 25mm
balenie 13ks (11,73m2)
(pri objednávke 1ks=0,90m2)
FT-TACKGERAT
upevňovacia tyč
FT-TACKNAD
upevňovacie prýchytky, 300 ks v balení
FT-RAND16KF
obvodová dilatačná páska výška 125+35mm
dĺžka 25bm
Objednávací
kód
LISOVACÍ KRÚŽOK
Objednávací
kód
KALIBRÁTOR
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
RP-EK16
16
1
ks
RP-EK16
52,50
RP-EK18
18
1
ks
RP-EK18
52,50
RP-EK20
20
1
ks
RP-EK20
57,80
RP-EK26
26
1
ks
RP-EK26
57,80
RP-EK32
32
1
ks
RP-EK32
68,30
RP-EK40
40
1
ks
RP-EK40
73,50
RP-EK50
50
1
ks
RP-EK50
84,00
RP-EK63
63
1
ks
RP-EK63
105,00
83
RADOPRESS UNIVERZÁLNY SYSTÉM ROZVODOV TEPLEJ A STUDENEJ VODY A ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
Objednávací
kód
RP-BFI16
OHÝBACIA STRUNA
Balenie
MJ
Objednávací
Cena
kód
EUR/ks
16
1
ks
RP-BFI16
35,00
RP-BFI18
18
1
ks
RP-BFI18
35,00
RP-BFI20
20
1
ks
RP-BFI20
35,00
RP-BFI26
26
1
ks
RP-BFI26
60,00
RP-BFA16
Vnútorná
PRIEMER mm
16
1
ks
RP-BFA16
43,00
RP-BFA18
Vonkajšia
18
1
ks
RP-BFA18
43,00
RP-BFA20
20
1
ks
RP-BFA20
43,00
RP-BFA26
26
1
ks
RP-BFA26
86,00
1
ks
RE-ELPRESS10-54
1850,00
1
ks
RE-AKPRESS10-54
1650,00
1
ks
RE-ECOPRESS
294,00
LISOVAČKA -AKU
RE-ELPRESS10-54
Základný balík: kliešte,
kufor z oceľového plechu
LISOVACIE KLIEŠTE AKU.
RE-AKPRESS10-54
Základný balík : kliešte, akumulátor,
nabíjačka, kufor z oceľového plechu
RE-ECOPRESS
mechanické lisovacie kliešte
Náhradné diely
571510
Batéria 12V, 2,0 AH AKKU
1
ks
571510
275,00
565220
rýchlonabíjačka 230V,50-60Hz,50W
1
ks
565220
295,00
571535
sieťový zdroj 230 V
1
ks
571535
655,00
LISOVACIE ČELUSTE - TH PROFIL
RE-PRESSZ16
16
1
ks
RE-PRESSZ16
170,00
RE-PRESSZ18
18
1
ks
RE-PRESSZ18
170,00
RE-PRESSZ20
20
1
ks
RE-PRESSZ20
170,00
RE-PRESSZ26
26
1
ks
RE-PRESSZ26
170,00
RE-PRESSZ32
32
1
ks
RE-PRESSZ32
235,00
RE-PRESSZ40
40
1
ks
RE-PRESSZ40
235,00
RE-PRESSZ50
50
1
ks
RE-PRESSZ50
565,00
RE-PRESSZ63
63
1
ks
RE-PRESSZ63
565,00
1
ks
570295
145,00
570295
KUFRÍK NA 6 ČELUSTÍ
NOŽNICE
2427
do priemeru 42 mm
1
ks
2427
60,10
1855
do priemeru 63 mm
1
ks
1855
244,00
Ceny sú bez DPH
84
Cenník platný od 2.3.2015
PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o.
Kuzm6nyho 13, 921 Ol Piestany
O3376271 79
fel:
Fax: 033 733 08 39
e-mail: [email protected]
www.pipelile.sk
Download

Cenník 2015 PDF 16 Mb