Doma v záhrade
AUGUST
AUGU
AU
GUST
ST 2014
2014
4 2
2.. ro
ročník
ročn
čník
ík
predplatiteľov
0,55
Cena
0,60
Pre pred
ed
dpl
p at
atit
ite
eľov
v0
55 € Ce
C
na
a0
60 €
Ľudia dnes chovajú
vari všetko
ný
ž
ťa íz
ú
s kv
Hriby, huby, hubári
ISSN 1339-1224
Rady
Ivana
Hričovského
Užitoční
pomocníci
pomocníc
Pranie indickými
orechmi
Bývanie
pod zemou
2. strana
ZAUJÍMAVOSTI
Editoriál
V
šetky rastliny v tomto roku predbehli čas,
ignorujúc kalandáre na našich pracovných
stoloch. To isté sa dá povedať o úrode ovocia.
Skorý marhuľový júl strieda na vrchole leta august, ktorý prichádza s bohatou a skorou úrodou
sliviek, broskýň a ďalších ovocných druhov v postupnosti ich dozrievania.
Chtiac-nechtiac sa musíme tempu prírody prispôsobiť aj v slede záhradných prác, a pri sledovaní
záhradného diania. Hľadieť na dozrievajúce ovocie v korune stromu, ktorý sme sami vysadili, je
iste výsada, ale uvedomujeme si pritom zároveň
aj pominuteľnosť tej chvíle, a pritom aj dočasnosť
nás samotných, našich záhonov a hriadok.
Stromy nesadíme pre seba a z ďalších úrod sa
budú tešiť najmä tí, čo prídu po nás.
Tento rok je veľmi rýchly a predstihovanie času je
preň už každodennou samozrejmosťou.
Prekvapuje nás, s akou samozrejmosťou siahali
kedysi umelci po prírodných motívoch.
Olivovníky či slnečnice inšpirovali van Gogha na
namaľovanie slávnych obrazov.
Goetheho inšpirovalo ginko so svojimi dvojlistami
na napísanie nesmrteľnej básne, a keď dostal do
daru záhradu, písanie nechal bokom a vrhol sa
do záhradných prác a pozorovaní.
Nositeľ Nobelovej ceny Rabíndranáth ákur
napísal celú zbierku básní, ktorú nazval Oberanie
ovocia. Napísal napríklad, ako rád sám nosí plné
krhly s vodou.
O mnohých z nich sa vraví, že predstihli svoju
dobu, hoci vo svojich najkrajších dielach zachytili
iba prítomný okamih.
Iste nie vždy sa to dá.
Niekedy však akoby nebolo nič
jednoduchšie.
Ján Litvák,
šéfredaktor
Milá redakcia!
B
ude to skoro rok, čo som v novinovom
stánku videla zvláštny časopis s titulom Doma v záhrade. A povedala som si:
áno, to je presne to, čo chcem čítať. Áno, ja
som v záhrade úplne doma!
Vlastne prečo sme z tohto krásneho domova odišli? Niekto nás vyhnal? Určite nie,
my sami sme odišli dobrovoľne. Mali sme
oveľa vyššie ciele, ako sa hrabať v zemi. A
prišli sme do sveta stresu, konkurencie.
Záhrada/matka zem vedela svoje a trpezlivo na nás čakala.
Prišlo aj niečo ako sklamanie z autorít, keď
sme sa snažili robiť všetko správne a ani
sme netušili, že chyby sú krásne brány k
objavom. A záhrada nás prijala s bezpodmienečnou láskou aj s našimi nedokonalosťami, ktoré nás robia dokonalými. Dnes
môžem len ďakovať, že okrem tej záhrady
aj v novinách nachádzam krásny domov.
Domov, kde nemusíme nikomu ani sami
sebe nič dokazovať, len sledovať, aké je
všetko dokonalé.
Ráno vstanem, vybehnem do záhrady a
ochutnávam dary zeme, počúvam vtáčiky,
pozorujem včielky. Pozdravím žabku a
nekonečne ďakujem, že žijem.
MARIANA BILKOVÁ
Doma v záhrade
Príbuzný slnečníc smie znova byť
V
iackrát sme písali o príbuznom slnečníc,
veľmi nenáročnej a užitočnej rastline
slnečnici hľuznatej, ktorá sa ľudovo nazýva
topinambur. Akýmsi omylom sa ocitol na
zozname nebezpečných invazívnych rastlín
a úradníci stanovili za jeho pestovanie vysokú
pokutu.
Z pôdy neprijíma žiadne škodliviny a jeho
hľuzy sú zdravé. Topinambur obsahuje vzácny
inulín, ktorý upravuje hladinu cukru v krvi a
napomáha liečbe cukrovky. Môžu ho konzumovať aj celiatici, lebo neobsahuje žiaden
lepok. Má aj nízky glykemický index, preto sa
topinambur výborne uplatňuje aj pri redukčnej
diéte. Podieľa sa aj na očisťovaní organizmu,
vylučuje z tela toxické a odpadové látky. Optimalizuje syntézu hormónov kôry nadobličiek,
štítnej žľazy a pohlavných žliaz.
Ministerstvo životného prostredia SR nedávno
opäť prehodnotilo svoj postoj ku kategorizácii
invazívnych rastlín a zo zoznamu vyňalo slnečnicu hľuznatú, známu medzi pestovateľmi
pod názvom topinambur.
Najsilnejšími argumentmi boli výnimočné
vlastnosti tejto rastliny.
RENATA KUBEČKOVÁ
Aké sú aktuálne práce
v augustovej ovocnej
záhrade?
August je posledný letný
mesiac v ovocnej záhrade..
Chladnejšie rána a rosa
v tomto mesiaci podporujú vyfarbovanie ovocia,
ktoré sa zvýrazňuje aj
vyššími teplotnými rozdielmi
elmi
medzi dňom a nocou a slnečným počasím.
Pre ovocné dreviny je mesiacom druhého, predlžujúceho
rastu. Druhá miazga je vhodná
na očkovanie jadrovín, kôstkovín, ba dokonca, čo mnohí
neuznávajú, je vhodná aj na
vrúbľovanie.
Očkovance, ktoré sme robili
na takzvané bdiace očko v júli,
skontrolujeme, a neujaté očká
odstránime.
V auguste je vhodné aj vrúbľovanie ovocných tvarov ríbezlí, egrešov a josty spôsobom
do boku na podpníky ríbezle
zlatej.
Nesmieme zabúdať ani na
oberanie skorých odrôd jabloní
a hrušiek, ktoré dozrievajú
v tomto období, i keď mnohé
v tomto roku dozrievali už
v júli. Oberáme prebierkou,
lebo plody nedozrievajú
súčasne. V auguste robíme aj
zber neskorších odrôd broskýň.
Tie skoršie sú už obraté, ale vo
vyšších polohách ešte dozrievajú, dokonca tam dozrievajú
ešte marhule. Zo sliviek sú
to Čačanská lepotica, Hanita, z červených ríbezlí je to
napríklad holandská Rovada.
Z menej známych ovocných
druhov dozrieva napríklad
Otázky pre
profesora
Hričovského
arónia čiernoplodá, jarabina
sladkoplodá moravská, ale aj
rakytník a drieň.
Červivé a nahnité plody odstraňujeme, nenecháme ich ležať
pod stromami.
Pokračujeme v doplnkovej
závlahe, najmä neskorších
jadrovín. Dôležitá je aj zálievka
čiernych ríbezlí. Prečo? V auguste v nich prebieha sekundárna diferenciácia kvetných
púčikov, ktorá vplýva na
bohatšiu rodivosť.
Pokračujeme v neskorom
letnom reze jabloní a hrušiek.
Bohato zarodené ovocné
stromy podopierame, aby sa
nepoškodili konáre. Najkrehkejšie drevo majú slivkoviny.
V tomto roku po prudkých
dažďoch sa na nich vylamovali
celé konáre. Popadané jablká
a hrušky zužitkujeme na mušty, ovocné vína a šťavy.
Termín na výsadbu jahôd je
okolo dvadsiateho augusta, ukončenie ich výsadby
tento rok odporúčam skôr ako
zvyčajne. Vysadené jahody
vytvoria ešte do príchodu mrazov životaschopnú koreňovú
sústavu.
Ako postupovať pri letnom
reze broskýň?
V auguste robíme aj rez broskýň, ktorý sa robí po odrodení
a obratí ovocia, v závislosti od
odrôd. Zvyčajne je to okolo 10.
augusta. Jednoročný letorast,
na ktorom bude na budúci rok
úroda, má tri časti. Prvá časť
od konára, z ktorého letorast
vyrastá, má približne dĺžku
osem až desať centimetrov
a sú na nej len listové púčiky
v pazuchách listov. Potom sú
v strednej časti kvetné púčiky,
ktoré poznáme podľa toho,
že majú tri lístočky. Na konci,
asi tak sedem centimetrov, sú
znova listové púčiky. Pri reze
na to nezabúdajte. Keď ho
spravíte príliš hlboko, zhodíte
na zem polovicu úrody. Takých
prípadov z praxe máme veľmi
veľa.
Možno v lete aj vrúbľovať?
Druhá miazga je vhodná
predovšetkým na očkovanie
jadrovín, kôstkovín, ba dokonca, čo mnohí neuznávajú, aj na
vrúbľovanie letnými vrúbľami
spôsobom za kôru.
Letné vrúbľovanie za kôru robíme podobným spôsobom ako
vrúbľovanie za kôru počiatkom
apríla. Na druhú miazgu môžeme vrúbľovať znova. Vezmeme
si vrúblik z dobre vyrasteného
letorastu, skrátime ho na tri
púčiky a tým istým spôsobom
za kôru vložíme vrúblik, zaviažeme ho páskou a zatrieme
voskom. Je to metóda vhodná
na vrúbľovanie alebo prevrúbľovanie slivkovín, čerešní, višní
alebo jadrovín.
Dôležitejšie je však teraz
orientovať sa predovšetkým
na očkovanie na spiace očko
do zárezu v tvare T a môžeme
to robiť prakticky pri všetkých
ovocných druhoch. Je to systém
veľmi osvedčený. Vyžaduje
dobrú miazgu. Keď budete
vyberať očko, nemala by tam
byť drevná časť.
O
Kapucínka
v lete
K
apucínka sa v lete pestuje ako nenáročná
letnička s prekrásnymi ohnivo zafarbenými
kvetmi.
Pred tisícročiami ju ako koreňovú zeleninu pestovali Inkovia vo vyskopoložených miestach Ánd.
Kapucínke sa dobre darilo v prostredí s extrémnymi teplotnými rozdielmi, málo výživnou pôdou,
nestálymi zrážkami a silnými vetrami. Preto sa
okrem zemiakov stala veľmi dôležitou súčasťou
výživy. Hľuzy obsahujú až 80 % sacharidov, 15 %
bielkovín, beta-karotén, vitamín C. Konzumujú sa
len tepelne upravené hľuzy, za surova sú nechutné.
Po tepelnej úprave získavajú sladkastú alebo horkastú chuť. Môžu sa dusiť, variť, pražiť. Výborne
chutí pyré s maslom samostatne alebo ako príloha
k mäsu. Z listov a kvetov sa vyrábajú chutné šaláty a nátierky s ostrou korenistou chuťou, pripomínajúcou chuť žeruchy.
Hľuzy kapucínky sa používajú aj v liečiteľstve.
Osvedčila sa v boji proti bakteriálnym a vírusovým chorobám. Lieči sa ňou salmonelóza, zápaly močových a dýchacích ciest, kožné choroby.
Najnovšie sa aplikuje aj proti obávanému zlatému
(rk)
stafylokokovi.
sa útočí, iba keď je
ohrozená. Preto
ak sa vo vašej blízkosti objaví, nepanikárte
a nemávajte splašene
rukami. Ak náhodou osu
roztlačíte, osa vypustí
poplašný feromón, ktorý rozdráždi jej kolegyne a máte o problém
navyše. Pri stolovaní
treba čo najviac obmedziť jej prístup k jedlám
na stole a čo najrýchlejšie spratať špinavý riad.
Deti by mali mať fľaše s
nadstavcom, cez ktorý
sa osa a ani iný
hmyz nedostanú k
nápoju. Osy odpudzujú aj aromatické prostriedky: rozdrvená
citrónová kôra
s klinčekmi, bazalka
v okne a podobne.
Tento hmyz tu existoval
už milióny rokov pred
človekom a preto si zasluhuje úctu. Poznaním
jeho zvyklostí môžeme
predísť mnohým nepríjemnostiam v záhrad-
kách, pričom nám aj
poslúžia.
Osa, žiaľ, napáda aj ovocie na strome. Silnými
hryzadlami prehryzie
šupku a pustí sa do
sladkej dužiny. Netreba
za každú cenu odstraňovať takéto ovocie, lebo
osa napadne iný plod.
Takto by mohla znehodnotiť aj celú úrodu.
Osa bude radšej vyjedať
už načaté ovocie, lebo
prístup k dužine
je jednoduchší,
čím si aj šetrí
(rk)
cennú energiu.
Čas prázdnych hniezd
Č
asto pri úpravách fasády dochádza
k necitlivým zásahom do obydlí
sťahovavých podnájomníkov. Typickým
naším spolubývajúcim v jarnej a letnej
sezóne je lastovička, ktorá sa s človekom odnepamäti delí o miesto pod jednou strechou. Pri fasádnych úpravách
robotníci často zhadzujú ich hniezda a
tým ich nadlho alebo natrvalo vyženú
a musia si hľadať domov inde. O užitočnosti lastovičiek azda nikoho netreba
presviedčať, a tak ak sa chystáte na premaľby či úpravy fasád, zabezpečte, aby
vtáčie obydlia zostali nedotknuté, aby
sa budúci rok mali kam vrátiť. Nijako do
nich nezasahujte, ani keď už pre tento
rok dohniezdili, ani ich nezatierajte
farbou, aj keby bola na prírodnej báze.
(jl)
ili papričky sú v ostatných
rokoch zaujímavou módou.
Môže za to nielen znamenitá
chuť a aróma ich pekelne pálivých plodov, ale tiež zdravotné
hľadisko s tým súvisiace. Látky
obsiahnuté v čili papričkách
majú totiž blahodarné účinky
na ľudský organizmus. Najvýraznejšou z nich je kapsaicín,
ktorý spôsobuje ich pálivú chuť.
Práve kapsaicín je tým povestným euforickým všeliekom, ktorého pôsobenie na telo človeka
je viac ako pozitívne. Vďaka jeho
Do objednávky uveďte:
meno, adresu, telefón, e-mail.
Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
Redakcia: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava.
Šéfredaktor: Ján Litvák, e-mail: jan.litvak@
petitpress.sk.
Grafika: Pavel Ragas.
Za obsah inzercie a platených článkov
redakcia nezodpovedá.
Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22,
Bratislava
R
Rozširuje:
Mediaprint Kappa a lokálni predajcovia
2. Z rastlín kapucínky
možno konzumovať
a) korene
b) kvety
c) všetky časti
3. Škrečok je tvor
a) spoločenský
b) samotársky
c) prežije iba v pároch
4. Steblo bambusu dokáže rásť až rýchlosťou
a) 1 centimeter za deň
b) 10 centimetrov za
deň
c) 1 meter za deň
5. Pri sadení jahôd
musí byť ich srdiečko
umiestnené
a) v jamke
b) prihrnuté zeminou
c) mierne nad povrchom zeminy
6. Najzávažnejšia choroba, ktorá postihuje
egreše, sa nazýva
a) mučenka
b) múčnatka
c) mučivka
8. Jupiter je známa
odroda
a) liesky
b) gaštanu
c) orecha
(mk)
alebo objednajte telefonicky: 02/323 77 777,
prípadne faxom: 02/59 233 339.
1 Korunka kráľovská
1.
ká jje
e
a) jednou z najstarších
v záhradách pestovaných rastlín
b) jednou z najstarších
rastlín
c) vyšľachtili ju len
nedávno
7. Plody dulovca
a) sú nejedlé
b) možno ich spracovať
na džem
c) pre nepríjemný pach
sú nepoužiteľné
vplyvu na produkciu tepla v tele
spúšťa proces spaľovania tukov,
čím pozitívne pomáha pri chudnutí. Pomáha tiež pri zlepšení
imunity, prekrvení organizmu,
trávení, preventívne pôsobí
proti rakovine, je prírodným
antibiotikom, bráni ukladaniu
tuku v tepnách a tiež vzniku
krvných zrazenín. Pomáha tiež
pri chorobách srdca, cukrovke či
žalúdočných vredoch. Vymenovať všetky jeho účinky by
zabralo niekoľko strán, toto ich
stručné vymenovanie však azda
aspoň podnieti záujem o tieto
zaujímavé rastliny.
Č
Mesačník
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie,
Lazaretská 12,
814 64 Bratislava, e-mailom:
[email protected]
 KVÍZ 
Dá sa s osami
vychádzať?
Prečo čili papričky?
Doma v záhrade
3. strana
AKTUÁLNE
Doma v záhrade
M
Mesačník
Doma v záhrade vydáva spoločnosť
PPetit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Spo--ločnosť je zapísaná v obchodnom registri na Okresnnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IIČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766.
P
Predseda predstavenstva: Alexej Fulmek.
Č
Členovia predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga, Dušan Deván.
T
EEvidenčné číslo MK SR: EV 4742/13
ISSN 1339-1224
9. Z húb dorastá do
najväčších rozmerov
v našich podmienkach
a) dubák
b) kozák
c) vatovec
Správne odpovede na
kvízové otázky z tohto
čísla posielajte najneskôr do 15. augusta.
Troch súťažiacich odmeníme prírodnou kozmetikou značky WELEDA.
Tentoraz
knihu z vydavateľstva
SLOVART
posielame Mariane Bilkovej
z Kostolného
Seku, Alene
Andrisákovej zo Zákamenného a Františkovi
Kuncovi z Prešova.
Výhercom gratulujeme.
Copyright
Petit Press, a. s. Autorské práva sú
C
vyhradené
a vykonáva ich vydavateľ. Autori
v
článkov,
zverejnení v tomto vydaní, si v zastúpení
č
vydavateľom,
vyhradzujú právo udeľovať súhlas na
v
rozmnožovanie
a verejný prenos článkov, ako aj na
r
verejné
rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona.
z
Neoznačené
fotografie: www.fotolia.com
N
4. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Konštrukcie
pre nízkorastúce
ovociny
úrody boli enormne vysoké. Stromy boli navyše dlhoveké a ich široké koruny
prinášali želaný tieň pre
ľudí či dobytok.
Postupom času však
intenzifikácia poľnohospodárskej výroby začala tieto
klasické tvary vytláčať na
okraj záujmu. V sadoch sa
objavili nové tvary, nové
agrotechnické postupy
a princípy a toto všetko
prinieslo potrebu slabo
a stredne silno rastúcich
podpníkov. Netrvalo
dlho a trend veľkovýroby
nasledovali i záhradkári.
Navyše, parcely okolo rodinných domov boli čoraz
menšie a pre veľké stromy
neponúkali dostatok priestoru. Dalo by sa povedať,
že moderné intenzívne
tvary boli teda nielen
trendom, ale i akýmsi
východiskom z núdze.
Slabo rastúce
podpníky
Tvarovanie ovocných drevín,
ako aj ich pestovanie pri
najrôznejších typoch konštrukcií
sú vo svete známe od nepamäti.
Iba všedné ovocinárstvo s ním až
tak často neprichádzalo do styku
D
ôvod je prostý.
Bežný hospodár mal inú
prácu ako hrať
sa s tvarovaním ovocných
či okrasných stromčekov.
Potreboval ich hlavne na
produkciu, prvoplánovo
a naplno. Potreboval vysadiť strom, ktorý po pár
rokoch základnej opatery
P
nebude vyžadovať už
prakticky žiadnu starostlivosť a súčasne bude
prinášať vysoké úrody
ovocia. Tvarované stromy
sa stali viac-menej výsadou rozľahlých okrasných
záhrad šľachty.
Naopak, účel, na ktorý potrebovali ovocné dreviny
sedliaci naplno spĺňali
ríroda nám denne ponúka množstvo klenotov. Stačí len natiahnuť
ruku a vybrať si z bohato naložených pomyselných regálov. Inak to
nie je ani v prípade ovocia. To dozreté v prírode síce často nemá takú
veľkosť ako to v obchodoch, je však
zdravšie, hodnotnejšie, plné prirodzene vyvinutých nutričných látok
a zaručene chemicky neošetrované.
Vo väčšine prípadov nikdy.
Medzi divo rastúce druhy s jedlými plodmi patria napríklad baza či
šípky. Oba druhy sú veľmi výživné,
obsahujú množstvo farbív a vitamínov, v prípade šípok ide dokonca o najvyšší obsah vitamínu C zo
všetkých ovocných druhov. Ak ich
nazbierate viac, siahnite po Googli.
Objavíte množstvo receptov na siru-
Ako postupovať
p
p
ť
A
gátové koly nebetónujte, ale zatĺkajte.
Už pri ich svojpomocnej
príprave na okraji lesa
myslite na potrebu
podperných kolov na
okraje radov a zvýšte o ne pripravované
množstvo. Koly upevnite do pôdy aspoň do
hĺbky 50 - 60 cm, aby
rady dokonale fixovali.
Na záver natiahnite
a napnite pozinkované
drôty, o ktoré budú
fixované stromy a ktoré
napomôžu tiež pri
ich ďalšom tvarovaní.
Štandardne sa drôty
umiestňujú na vzdialenosť 60, 120 a 180
(prípadne 240) cm od
zeme, vždy si ich však
môžete prispôsobiť
svojim individuálnym
potrebám.
kmenné tvary ovocných
drevín, vďaka čomu sa
polokmene a vysokokmene stali základným tvarom
v ovocných vidieckych
záhradách. Vytvárali mohutné stromy, ich korene
hlboko kotvili, vynikajúco
narábali s vlahou, nehrozilo vyvrátenie stromov,
Slabo rastúce podpníky
priniesli so sebou novú
skutočnosť. Ich korene sa
rozkladajú veľmi plytko
pod povrchom pôdy, až
90 % z nich sa rozkladá
do hĺbky maximálne
30 – 40 cm. Takáto hĺbka
nie je v žiadnom prípade
postačujúca pre dokonalú
fixáciu ovocného stromu,
nehovoriac o plne zarodenom strome. Rovnako
nedokážu tieto plytko
uložené korene slabo rastúcich podpníkov čerpať
vodu a živiny z takej hĺbky
ako klasické semenné
podpníky.
Oporné drôtenky
Vodu a živiny vyrieši
závlaha a doplnkové
hnojenie. Zvládnuť ho nie
je pri dnešnej informačnej
dobe problém. Na čo by
Čím ďalej od sídel
py a ovocné
marmelády.
Plody možno tiež sušiť
a rozhodne sa
oplatí zaexperimentovať si
aj s ovocným
vínom z nich.
Množstvo
ovocných druhov sa v prírode zbiera
prakticky výlučne za účelom výroby
ovocných destilátov. Na tento účel
sú ideálne napríklad plody drieňa,
divých čerešní či oskoruše. Zvlášť
oskoruše sú
v tomto smere
veľmi cenené
a preto pokiaľ
na ne v prírode natrafíte,
chráňte tieto
stromy, ako sa
len dá. Plody
týchto druhov
sa zberajú až
po úplnom dozretí a opadaní
priamo zo zeme. Preto by sme mali
byť o krok vpredu a pôdu pod vytypovanými stromami si už v priebehu
leta vykosiť a vyčistiť. Oceníte to pri
Drevené koly veľmi málo
vydržia. Výnimkou
je agát, ktorý aj bez
opálenia či iného
ošetrenia vydrží v pôde
15 - 20, ba i viac rokov.
sme však rozhodne nemali
zabúdať, je potreba budovania oporných drôteniek
pre slabo rastúce moderné
tvary. Práve ich absencia
je častou chybou v dnešných záhradách. Stromu
bez opory nielenže hrozí
vyvrátenie, ale potichu
a sústavne dochádza uňho
k permanentnému pretŕhaniu koreňových vlásočníc.
To má za následok slabší
príjem vody a živín a následne celkové oslabenie
rastu, zmenšenie plodov
a znižovanie úrody. Pokiaľ
sa rozhodnete pre pestovanie štíhlych vretien alebo
iných moderných tvarov,
myslite na tieto skutočnosti už vopred a pripravte sa
na ne.
Drôtenky možno vybudovať z rôznych materiálov.
Kovové a betónové stĺpy
sú dlhoveké, treba ich však
kúpiť a zväčša si vyžadujú
prácne zabetónovanie.
Drevené koly zas veľmi
málo vydržia. Výnimkou je agát, ktorý aj bez
opálenia či iného ošetrenia
vydrží v pôde 15 – 20, ba
i viac rokov. Vo väčšine
oblastí sa dá pomerne
jednoducho zohnať, stačí
si len vyhliadnuť vhodný
porast a vybaviť u lesníkov či na urbáre príslušné
povolenie.
prácnom zbieraní drobných plodov.
Za účelom výroby ovocných destilátov alebo zdravých domácich muštov
sú veľmi vhodné aj voľne rastúce vysokokmenné jablone a hrušky. Tie sa
v prírode nachádzajú buď ako voľne
rastúce semenáče, alebo ako súčasť
starých opustených záhrad „mimo
civilizácie“. Často medzi nimi nájdeme staré zabudnuté odrody, ovocie
z ktorých je vďaka absencii chemickej ochrany mimoriadne cenné.
Rada na záver: pri zbieraní ovocia
v prírode sa rozhodne vyvarujte
stromoradí v blízkosti ciest, ktoré
obsahujú obrovské množstvá exhalátov. Robíte to pre seba, tak si dajte
tú námahu a vyhliadnite si zdravé
stromy čo najďalej od ciest a ľudských obydlí.
Staré
odrody
5. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
19. diel
Solivarské ušľachtilé
Stará zimná odroda známa aj pod názvami Solnohradské alebo Šoovar. Vznikla ako neznámy semenáč
pravdepodobne v obci Solnohrad v okolí Prešova.
Stromy rastú zdravo, dosahujú vysoký vek a odvďačia sa za občasné zmladenie. Do rodivosti vstupujú
skoro, rodia pravidelne a bohato. Na polohy je odroda
nenáročná, plastická, znáša aj vyššie polohy, odmení
sa však zza lepšie pôdy. Plody sú
tupo kužeľovité, stredne veľké
až veľké,
v
dosahujú hmotnosť
160
16 g. Šupka je pevná, hladká,
z ¾ tmavočerveno pruhovaná.
v
Dužina je biela, pod
šupkou
šu
jemne načervenalá,
veľmi
ve
šťavnatá, sladko navinutá,
nu slabo korenistá, mierne
voňavá.
voň
Na vzduchu len málo
hnedne.
hnedn Plody sú veľmi vhodné
na prepravu,
prepra muštovanie i skladovanie,
nevädnú. Je stredne odolná voči mrazom, voči
hubovým chorobám napriek jemnej odolnosti vyžaduje konvenčnú ochranu. Známe sú najmä dva jej klony
– „Beregy“ má väčšie a chutnejšie plody a stromy sú
vhodnejšie do vyšších polôh a „Daru“ – najväčší z klonov, kalvilovitého tvaru, zastúpený najmä v Košickom
kraji, dozrieva na jeseň.
Prehľad
rezistentných
jabloní
Jablone sú u nás stále najobľúbenejším a najpestovanejším
ovocným druhom. Môžu za to nielen ideálne podmienky pre
ich pestovanie, ale tiež ich vynikajúca chuť a nutričná hodnota
plodov, ale najmä možnosť ich veľmi dlhého skladovania aj
v záhradkárskych podmienkach
Starking
Pôvodne pochádza z USA, kde vznikla ako púčiková
mutácia odrody Delicious. Od pôvodnej odrody sa
odlišuje intenzívnejším, tmavším sfarbením plodov.
Niektoré zdroje ju pokladajú za identickú s odrodou
Red Delicious, od ktorej sa však líši menšími plodmi
a ich ostrejším zbiehaním. K nám sa dostala po prvej
svetovej vojne, rozšírená je pomerne málo. Z okolitých
štátov sa pestuje najmä v Maďarsku.
Najlepšie jej vyhovujú teplé chránené južné až juhovýchodné polohy. Veľmi dobre znáša aj piesočnaté
alebo mierne kamenisté pôdy za predpokladu, že sú
dostatočne vlhké a zásobené živinami. Stromy rastú
husto, koruna vyžaduje občasné presvetlenie. Na
tvarovanie je plastická, možno ju pestovať vo všetkých
tvaroch. Pre nižšie tvary je vhodný podpník M9, pre
pestovanie v horších pôdach sú vhodnejšie podpníky
M2 alebo M4, respektíve ich súčasné ekvivalenty. V
nepriaznivých podmienkach stromy trpia chrastavitosťou a v príliš vlhkých podmienkach aj rakovinou. V
suchších oblastiach môže dokonale nahradiť odrodu
Jonathan, kde táto trpí silne múčnatkou jabloní.
Odroda vstupuje pomerne skoro do rodivosti, rodí
bohato a pravidelne. Plody sú strednej veľkosti, zväčša nepravidelného podlhovastého tvaru. Smerom ku
kalichu je plod zúžený, zreteľne rebernatý. Základné slamovožlté sfarbenie šupky je takmer po celom
povrchu plodu prekryté intenzívnym tmavočerveným
sfarbením s jemnými tmavšími pásikmi. Povrch plodu
je hladký a mastný, s viditeľnými bielymi lenticelami.
Dužina je žltobiela, pevná, krehká a šťavnatá, príjemne aromatickej
aromat
sladkej chuti. Zber je
začiatkom
začia
októbra, konzumne
dozrieva
doz
od novembra do
m
marca.
Plody sa veľmi dobre
sk
skladujú
a znášajú transport,
m pomerne hrubú šupku.
majú
Pr dlhšom nevhodnom sklaPri
d
dovaní
dužina kašovatie a
na
nadobúda
nepríjemnú chuť.
Ako ich poznáme
Odrôd jabloní je vo svete
neskutočné množstvo.
Tisíce, desaťtisíce. Z toho
je u nás známych niekoľko
stoviek odrôd, ovocné
škôlky však množia reálne
iba niekoľko desiatok
z nich. Ešte horšie je na
tom veľkovýroba, ktoré
kopíruje plne marketingové
trendy a pestuje iba odrody
dlhodobo bezproblémovo
uplatniteľné na trhu. Je
poľutovaniahodné, že napriek obrovskému množstvu rezistentných odrôd na
trhu ani jedna z nosných
veľkovýrobných odrôd
nepatrí do tejto skupiny.
Inak je to našťastie u záhradkárov, ktorým sa nielenže nechce každú chvíľu svoje ovocné stromy striekať,
ale im aj záleží na svojom
zdraví. I preto sú v ostatných desaťročiach rezistent-
Pod pojmom
rezistentné sa myslí, že
ide o odrody jabloní,
ktoré sú absolútne
odolné voči ich
najzásadnejšej hubovej
chorobe – chrastavitosti
jabloní.
né odrody jabloní v čoraz
väčšej obľube. Pod pojmom
rezistentné sa myslí, že ide
o odrody jabloní, ktoré sú
absolútne odolné voči ich
najzásadnejšej hubovej chorobe – chrastavitosti jabloní.
Tá už bola síce medzičasom v prípade niektorých
odrôd „prelomená“, stále
však tento zlom nenastal vo
všetkých oblastiach a stále
je pri nich odolnosť oveľa
vyššia ako pri konvenčných
odrodách.
Medzi prvé rezistentné
odrody patrili Melodie, Florina, Prima, Jolana či Vanda.
Tie nahradil celý rad odrôd
na čele s odrodami Rubinola a Topaz. Do tejto skupiny
možno zaradiť i odrody Rosana, Selena, Angold, Otava
a ďalšie. V súčasnosti máme
na trhu opäť niekoľko
nových radov rezistentných
odrôd, čo možno hodnotiť
viac ako pozitívne.
Skoré a neskoré
Z letných odrôd možno
odporučiť napríklad odrody
Júlia a Ametyst, ktoré v súčasnom sortimente začínajú
dopĺňať odrody Allegro,
Juno či Minerva. Z jesen-
ných možno odporučiť
odrody Lipno a spomenutú
staršiu odrodu Vanda. Obe
sú však náchylné na fyziologickú škvrnitosť. Skoro
zimné odrody zastupuje
najmä moderná atraktívne
sfarbená odrody Karneval.
Zo skupiny červených zimných rezistentných odrôd
máme na výber z odrôd
Topaz, Rubinola, Rajka,
Rosana alebo tiež novšie
odrody Shalimar, Rozela,
Merkur, Red Topaz či Admirál. V prípade zelenoplodých odrôd máme rovnako
na výber zo širokej palety –
Luna, Orion, Opál, Heliodor
či klasiky ako Goldstar,
Rezista či Biogolden.
Nech si vyberiete ktorúkoľvek, myslite na to, že rezistencia by mala byť primárnym kritériom výberu.
DVOJSTRANU PRIPRAVIL
MARIÁN KOMŽÍK
6. strana
OVOCINÁRSTVO
Doma v záhrade
Spôsoby
pestovania
August je
zaužívaným
termínom výsadby
jahôd. Tie sa síce
dajú vysádzať až
do zimy a následne
i v jarnom období,
ale prvé termíny
sú i tak vždy
najvychytenejšie.
A pravdou je,
že čím skôr sa
sadenica vysadí,
tým skôr sa ujme
a rozrastie.
jahôd
Jahody sú veľmi úrodný ovocný druh a nepotrpia si veľmi na
priestor. Z úrody sa tak môžete
tešiť až štyri roky, pričom jeden
koreň vám za ten čas prinesie až
niekoľko kilogramov chutných
plodov
U
ž pred samotným
plánovaním
výsadby však
musíme mať
jasno, akým spôsobom
budeme jahody pestovať.
Existuje ich totiž niekoľko,
preto túto tému musíme mať
uzavretú, skôr ako korene
jahôd prihrnieme zeminou.
V prvom rade musíme
vybrať vhodné stanovište. To
by malo byť slnečné, pôda by
mala byť výživná, v bezburinnom stave a s dostatkom
organickej hmoty. Vhodnou
predplodinou sú napríklad
strukoviny, ktoré sa zberajú
ešte pred týmto termínom
a do pôdy navyše naakumulujú vzdušný dusík.
Základným spôsobom
pestovania je štandardné
záhonové pestovanie. Ide
o pestovanie vo voľnej pôde,
kde jahody pestujeme buď
hniezdovo, alebo v pásoch.
Hniezdový systém sa lepšie
udržuje v bezburinnom
stave, ten pásový je zas
úrodnejší, lebo je zahustený
sadenicami, ktoré z pôvodne
vysadených rastlín vyrástli
a ktoré sme v smere radov
ponechali. Tieto pri hniezdovom systéme odstraňujeme, ponechávame ich len
v prípade, keď si chceme
namnožiť nové sadenice pre
obnovenie porastu. To však
vykonávame len v prípade
100-percentného zdravotného stavu a maximálne raz od
kúpy certifikovanej sadby.
Potom je vhodné sadbu
obmeniť.
Krok za krokom
1.
V prvom rade si musíme vyrátať
potrebu sadeníc. Nie je nič horšie, ako
keď neskôr zistíte, že vám dopestovaná
úroda pre vaše potreby nestačí. Komplikáciou je tiež občas nadúroda v prípade
predimenzovania výsadby. Jednoduchý
prepočet vám pomôže vypočítať si vašu
individuálnu potrebu. Desať sadeníc vám
postačuje na štvorcový meter a táto
Prednosti textílie nám šetrí množstvo práce
Inováciou hniezdového
pestovania je aj pestovanie
na netkanej textílii. Toto
plocha vám pri dobrej starostlivosti dokáže priniesť úrodu okolo 10 kilogramov.
Je na vás, aby ste si prepočítali, koľko
takýchto štvorcov vaša rodina potrebuje. Niekto sa uspokojí s jahodami čisto
na priamy konzum, iného zas poteší aj
kompót či džem. Pokiaľ sa však rozhodnete, že nebodaj skutočne neobohatíte svoju
špajzu o pár pohárikov skvelého jahodového džemu a že celú úrodu plánujete skonzumovať v čerstvom stave, prispôsobte
tomu aj výber odrôd. V takomto prípade je
vhodné vybrať si viac odrôd s odlišným časom dozrievania, aby ste zberovú periódu
čo najviac natiahli.
Štandardným výsadbovým materiálom boli dlhé roky klasické
voľnokorenné sadenice. Tie by mali mať
dostatočne silné a vyvinuté korene, zdravé
a pevné srdiečko a niekoľko zdravých
nepoškodených listov. Pri výsadbe zrežeme
korene približne o polovicu, vložíme ich
do pripravenej jamky a zasypeme tak, aby
Vysádzame 2.
spolu
Jahody sú na vysádzanie nenáročný
druh, túto činnosť zvládne doslova
každý. Stačí dodržať pár základných
krokov a už v budúcom roku sa môžete tešiť z úrody sladkých plodov.
Slamu aplikujte
až tesne pred
dozrievaním plodov
v budúcej sezóne, aby
sa čo najviac využil
efekt vyhrievania
pôdy slnečným
žiarením.
3.
s okopávkou, rastliny na
textílii tiež lepšie hospodária
s pôdnou vlahou; textília
znižuje odparovanie vody.
Nemenej významným
pozitívom je tiež skorší vstup
takto pestovaných rastlín do
plodnosti.
Všetky opísané systémy sa
tiež dajú inovatívne pestovať
na vyvýšených hrobčekoch,
ktoré eliminujú riziko zaplavenia pôdy na minimum
a znižuje sa tiež percento
plesňami poškodených
plodov. Pri pestovaní na
hrobčekoch sa však odporúča využitie doplnkovej kvapkovej závlahy. Vo všetkých
opísaných prípadoch je tiež
vhodné využiť pred zberom
nastielanie pôdy (resp. textílie) slamou. Toto ošetrenie
zabezpečí čisté a plesňami
nenapadnuté plody. Slamu
však aplikujte až tesne pred
srdiečko ostalo tesne nad povrchom pôdy.
Do jamiek môžeme pred výsadbou pridať
neagresívne ekologické hnojivo, napríklad
na báze rohoviny. Vysadené sadenice
okamžite zalejeme a so zálievkou pokračujeme v pravidelných intervaloch.
4.
dozrievaním plodov v budúcej sezóne, aby sa čo najviac
využil efekt vyhrievania
pôdy slnečným žiarením.
Aj na balkónoch
Jahody tiež možno pestovať
i v rôznych nádobách. Je to
možnosť, ktorá ich pestovanie približuje i obyvateľom
panelákov či bytových
domov bez záhradnej plochy. Ideálne na tento druh
pestovania sú samozavlažovanie truhlíky, využiť však
možno akékoľvek väčšie pestovateľské nádoby. Keďže
zásoby živín v substráte sú
silno limitované, dôležitý
je pravidelný prísun živín
a vody počas celého času
pestovania.
MARIÁN KOMŽÍK
V súčasnosti sa už stretávame viac
s kontajnerovou sadbou, ktorá vďaka
svojim nesporným výhodám vytlačila postupne ale isto tú voľnokorennú.
Štandardom sa stali tzv. multiplatá, čo sú
vlastne 10-kusové balenia sadeníc. Tieto
sadenice sú vhodnejšie na prevoz, netreba
ich okamžite sadiť a pri výsadbe rastliny
neutrpia šok. Samotná výsadba prebieha
spôsobom, že sadenicu opatrne vytiahneme z multiplatu bez toho, aby sme narušili
koreňový systém a vysadíme ju do jamky
do výšky, v akej rástla v kontajneri. Pôdu
navôkol utlačíme a sadenice, samozrejme,
dôkladne zalejeme.
Na trhu existujú ešte tzv. frigo sadenice, ktoré tvoria základ výsadbového materiálu veľkovýroby. V záhradných
centrách sa s nimi možno stretnúť zriedka,
i keď špecializované škôlky ich v ponuke
občas majú. Tieto sadenice sa vysádzajú
v neskorších termínoch a preto si o nich
napíšeme niekedy nabudúce.
5.
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
7. strana
Užitoční
pomocníci
Otázka prirodzených predátorov sa skloňuje čoraz častejšie.
Ostatné desaťročia patrili tvrdej
chemizácii poľnohospodárstva,
ktorá priniesla extrémne ochudobnenie našich záhrad o mnohé živočíšne druhy. Doba sa
našťastie mení a s ňou i prístup
k ochrane pestovaných plodín
a drobnej fauny
L
en dostatočná
biodiverzita je predpokladom životnej
rovnováhy v našich
záhradách. A tá je s chemizáciou v priamom rozpore.
Pravdou je, že postrek nás
zbaví v priebehu chvíľky
všetkých vošiek v záhrade.
Na strane druhej i lienok
a ostatného užitočného
hmyzu. A kým vošky sú za
týždeň späť, užitočnému
hmyzu namnoženie úplne
nanovo trvá podstatne dlhší
čas. Nehovoriac o tom, že do
prechemizovanej záhrady sa
hrnúť nebude. Dostávame sa
tak do začarovaného bludného kruhu, keď jeden postrek
nadväzuje na druhý a stále je
to málo.
ochranu prípravky šetrné
k prírode a prižmúriť oko
nad počiatočným neúspechom. Tento proces totiž
nejaký čas trvá. Predátory
sa do vašej záhrady musia
nasťahovať a keď pochopia,
že sa tam cítia dobre a chcú
tam ostať, tak sa môžu
následne namnožiť. Vošky
však neotáľajú a množia sa
bez ohľadu na to, či sa s nimi
bojuje, alebo nie. Pokiaľ by
ste v tomto medziobdobí
použili nevhodný prípravok,
celú počiatočnú snahu by ste
zničili a začínali by ste od
začiatku. Preto sa pripravte
na čiastočné napadnutie stromov, na ktoré ste predtým
zvyknutí neboli.
Najjednoduchšie
opatrenie
Úspech sa dostaví v priebehu dvoch, troch rokov. Zdá
sa to možno niekomu veľa,
ale verte, že ani sa nenazdáte
a budete mať problém nájsť
vo svojej záhrade kolóniu
vošiek. Na strane druhej sa
Pritom sa to dá i bez toho
a to pomerne jednoducho.
Stačí postreky proti živočíšnym škodcom vynechať,
prípadne zvoliť na túto
Horizont úspechu
Viete, že?
H
myz požierajú aj najrôznejšie druhy pavúkov,
ktorých je v neošetrovaných či šetrne ošetrovaných sadoch veľké množstvo. Nemožno zabúdať
ani na ploštice a ďalšie užitočné druhy hmyzu.
Nemenej významnú úlohu však tvoria stavovce.
Medzi najlepších pomocníkov spomedzi nich zaraďujeme vtáky a jašterice. Všetky tieto živočíchy
potrebujú nielen našu ochranu, ale i pomoc.
vám naskytnú netradičné
pohľady, na ktoré ste neboli
dovtedy zvyknutí. Nimi je
napríklad početné množstvo
páriacich sa lienok alebo
neúmerne veľa ich lariev
pobehujúcich po listoch
a výhonoch a hľadajúcich
potravu. Práve tieto pohľady
vám napovedia, že ste na
dobrej ceste k úspechu.
Najrozšírenejšie
prirodzené
predátory
Medzi najvýznamnejšie
a najviac rozšírené predátory
patria lienky. Ich užitočnosť
spočíva v ich neúprosnom
boji proti voškám. Dospelé
samičky kladú skupinky
žltých vajíčok do voškami napadnutých častí
stromu. Vyliahnuté larvy sa
okamžite vrhajú do kolónií
vošiek, ktoré sú ich hlavnou
potravou. Vošky likvidujú
tiež dospelé lienky, oproti
žravému potenciálu lariev je
Postrek nás
nakrátko zbaví
všetkých vošiek
v záhrade.
Na druhej strane i lienok a ostatného
užitočného hmyzu. A kým vošky sú za týždeň
späť, užitočnému hmyzu namnoženie úplne
nanovo trvá podstatne dlhší čas.
to však len
l menšia časť.
V boji s voškami
v
pomáhajú aj
pestrice. Vajíčka kladú, rovnako ako lienky, na spodnú
stranu napadnutých
n
listov,
na rozdiel
rozdi od nich však
požierajú vošky iba larvy,
ktorú sú pomerne veľké –
po narodení
narod majú asi 1 cm.
Pestrenky
Pestrenk nie sú na hostiteľa
prieberčivé,
prieberč
ich larvy nájde-
me na ovocí i zelenine.
Zlatoočky poznáme ako útly
hmyz, ktorý často vidíme na
vnútorných stenách domov
a bytov. Málokto si však
uvedomuje, že ide o dravý
hmyz, ktorý popri voškách
nepohrdne ani roztočmi,
strapkami či vajíčkami a larvami pásavky zemiakovej.
Požery na týchto škodlivých
druhoch spôsobujú larvy
zlatoočiek, ktoré vysávajú
hryzadlami svoje obete.
V boji proti roztočom a roztočcom nám pomáha najmä
ich najúhlavnejší nepriateľ,
ktorým je dravý roztoč Typhlodromus pyri. Ten sa dá
dnes bezproblémovo zakúpiť
cez internet a následne nasadiť do záhrady. Potešujúcim
faktom je, že jeho introdukcia
je jednorazová, takže netreba
do nej investovať každoročne.
Dravý roztoč sa veľmi rýchlo
množí a v priebehu krátkeho
času dokáže zlikvidovať zo
sadu či vinohradu všetky
roztoče. Netreba sa báť
ani toho, čo sa s ním stane
v prípade dočasného nedostatku potravy. V podobných
prípadoch sa prejaví jeho
kanibalizmus a požerom
jedincov z vlastného druhu
reguluje sám svoje optimálne
množstvo v poraste.
MARIÁN KOMŽÍK
8. strana
ZDRAVIE
Doma v záhrade
Rafinované
osvieženie
Odšťavovanie je ako hobby.
Nikoho neprinútite zmeniť
zo dňa na deň životný štýl a
návyky. Pre jedného je čistenie ovocia a zeleniny relax,
pre iného to predstavuje
námahu. Kým sa dopracujete k lahodnej odmene
do prasknutia naplnenej
vitamínmi a chuťovým pôžitkom, musíte absolvovať
dennodennú rutinu.
Každý stroj treba po použití
rozobrať, vyčistiť od dužiny,
tú treba zužitkovať alebo
uskladniť, nádoby a súčiastky umyť, zniesť okolo
seba trošku neporiadku,
ktorý s odšťavovaním ide
ruka v ruke, až skončíte
sladkou odmenou v podobe vytúženej šťavy. Ak sa
odšťavovač ešte len chystáte
kúpiť, myslite na jeho ľahkú
obsluhu a údržbu, ktorá by
vám mohla od každodenného odšťavovania odradiť.
Čo odšťavovať?
Pre prípravu ovocných
nápojov sa dá využiť všetko
sezónne ovocie či zelenina.
Najpopulárnejšie sú jablká,
mrkva a citrusy, ktoré sa
dajú kombinovať skoro so
všetkým. Úspech zožnete so
šťavou z ananásu, melóna,
jahôd, hrozna, hrušiek,
uhorky, zdravie si upevníte pomocou mladej žihľavy,
jačmeňa, ďateliny i obyčajných paradajok, kapusty
a cvikly.
Fantázii sa medze nekladú
a ak sa nebojíte experimentovať a šťavy budete
kombinovať, neraz dosiahnete prekvapujúce výsledky.
Nezabúdajte ani na bylinky,
ktoré dodajú vašim šťavám
šmrnc.
Prečo odšťavovať?
Mnoho ľudí si neraz povie,
že jje oveľa jednoduchšie
j
RECEPTY
navyše nemajú ešte ani tú
správnu chuť.
Niektoré šťavy treba
riediť vodou. Medzi takéto
intenzívne šťavy patrí
určite cviklová šťava či
z šťava červenej kapusty,
ale i tmavozelené šťavy zo
špenátu, žihľavy či žeruchy.
Najosvedčenejšie je riedenie
v pomere 1:3. Treba si
uvedomiť, že keď vypijete
Ideálne je striedať
ovocné šťavy so
zeleninovými. Ovocie
obsahuje priveľa cukrov,
ktoré by mohli preťažiť
váš organizmus.
Nenechajte sa
letom vyšťaviť
Z nášho jedálneho lístka sa počas uponáhľaných pracovných dní stratila
surová zelenina a ani so sebou do kabelky či batoha si nepribalíte také
množstvo ovocia, aké vám ponúkajú práve šťavy. Okrem zlepšenia
zdravotného stavu vám šťava prospeje i pri držaní diét
zjesť čerstvé ovocie a zeleninu v jeho „pravej“ podobe,
ako ho pchať na kilá do
odšťavovača a nevyužiť
pritom dužinu.
Pravdou je, že v ovocí
a zelenine je veľa nutričných
látok obsiahnutých vo vláknine. Tá sa pri trávení z tela
rýchlo vylúči bez uvoľnenia
potrebných živín. Odšťavovanie vlákninu „rozruší“ a tak z nej vytiahne
maximum živín. Takéto „te-
kuté“ živiny vie telo rýchlo
spracovať a to dokonca
s menším zaťažením.
Odšťavujte
s rozumom!
Pripravené šťavy by ste mali
konzumovať čo najčerstvejšie, najlepšie hneď po príprave a toľko, koľko vypijete
na jedenkrát.
Ak vám predsa len nejaká
šťava zostane, pokvapkajte
ju citrónovou šťavou, uzat-
Vitamíny, ktoré chutia
Celoročná
vzpruha
Odšťavte jeden
pomaranč, jedno
jablko, dve mrkvy,
polovicu
citróna
a malý kúsok koreňa
zázvoru.
a zázvoru
Zmes môžete ešte rozmixovať v
mixéri. Táto šťava vás postaví na
nohy v chrípkovom období alebo
uhasí smäd vo veľkých letných
horúčavách.
vorte bez prístupu vzduchu
a odložte do chladničky. Iba
tak získate potrebné vitamíny a maximálne množstvo
živín.
Nepite šťavu staršiu ako
24 hodín alebo šťavu, ktorá
podozrivo zmenila farbu.
Tak ako váš jedálny lístok i
pitie štiav by malo obsahovať určitú pestrosť. Ideálne
je striedať ovocné šťavy
so zeleninovými. Ovocie
obsahuje priveľa cukrov,
Zeleninová bomba
Potrebujete 125 g červenej
kapusty, 2 väčšie mrkvy, 50 g
petržlenovej vňate, 50 g ružičkového kelu a kúsok cvikly. Všetky
suroviny odšťavte a zamiešajte.
Hotová šťava je bohatá na železo
a kyselinu listovú. Je výborným
pomocníkom na liečbu chudokrvnosti.
Ovocný mušt
Odšťavte tri zelené
jablká, tri hrušky a dva
pomaranče. Všetko spolu
zmiešajte a servírujte.
Tento sladký nápoj určite
poteší najmä tých členov
rodiny, ktorým nechutia zeleninové šťavy. Mimo sezóny môžete hrušky vymeniť za ananás.
Paradajková pochúťka
Zmiešajte 400 ml paradajkovej
šťavy, 200 ml jablkovej šťavy,
šťavu z jedného citróna a dozdobte lístkami bazalky.
Pitím paradajkovej šťavy v ranných hodinách sa naštartujete
do nového dňa.
Uzimení ľudia si môžu šťa-
ktoré by mohli preťažiť váš
organizmus.
Tak, ako si vyberáte ovocie a
zeleninu na priamu konzumáciu, nezanedbávajte ani
výber surovín na odšťavovanie. Nahnité ovocie sa síce
v odšťavovači stratí, neplatí
však porekadlo, čo oko
nevidí, srdce nebolí. Skôr či
neskôr by vaše telo pravdepodobne začalo protestovať. Nedozreté plody váš
žalúdok vstrebáva ťažšie,
vu ochutiť mletým čiernym
korením, worchestrovou alebo
papričkovou omáčkou na rozprúdenie krvi.
Večer môžete priliať i vodku a
ľad, a pochutnať si na nápoji
podobnom „Krvavej Mary“.
Letná párty šťava
Zmiešajte šťavu z 800 g vodového melóna, pridajte odšťavenú
väčšiu šalátovú uhorku a tri
jablká. Hotovú zmiešanú šťavu
vlejte do džbána, pridajte ľad a
dozdobte plátkami citróna.
Ovocné šťavy sú samy osebe dosť
sladké. Ak pripravujete nápoj pre
viac osôb, napríklad po grilovačke, môžete nápoj dochutiť
medom.
liter cviklovej šťavy, je to,
ako keby ste zjedli približne
tri kilogramy cvikle naraz. Je
teda iba na vás, či si budete
pripravovať šťavy iba z
toľkých gramov ovocia a
zeleniny, na ktoré ste zvyknutí, alebo ich jednoducho
zriedite. Pri šťavách platí nepísané pravidlo, že ovocné
a teda sladšie šťavy je lepšie
konzumovať v prvej polovici dňa, zeleninové môžete
do jedálneho lístka zaradiť
počas celého dňa. „Bezpečná“ denná dávka šťavy je
250 mililitrov pre dospelých
a iba 150 mililitrov pre deti.
Pozor na signály tela. Ak
vám zachutila mrkvová či
cviklová šťava natoľko, že
jej neviete odolať, môže sa
stať, že po predávkovaní silnými výťažkami a farbivami
vám stmavne pokožka,
hlavne na dlaniach. Vtedy si
treba dať na chvíľku pauzu.
Pozor aj na iné alergické
prejavy kože alebo trávenia
či bolesti v oblasti obličiek.
MARCELA GIGELOVÁ
Zelený zázrak
Odšťavte za šálku špenátových
listov, polovicu uhorky, dve stonky zeleru aj s listami, tri mrkvy a
polovicu jablka. Uhorky odšťavujte aj so šupkou. Šťavu zamiešajte
a servírujte.
Zelenkastý nápoj vám pomôže
zregenerovať krvinky a dámam
aj skrášliť pleť.
Exotická šťava
Zmiešajte spolu 500 ml pomarančovej šťavy s 250 ml šťavy z
marakuje, prilejte trošku minerálky a servírujte vo vysokých
pohároch.
Pri večernom posedení s priateľmi môžete minerálku nahradiť
šumivým vínom.
DOMÁCNOSŤ
Doma
D
oma v zzáhrade
áhraad
dee
d
9. strana
Postup prii praní mydlový
ými ore
echmi
Pranie
indickými
orechmi
Dnes si domácnosť bez automatickej práčky
s množstvom funkcií (hoci v praxi využívame tri
či štyri) ani nevieme predstaviť. V jednej veci
však môžeme nájsť obrovské rozdiely a tou je
práve zvolený prací prostriedok
P
ranie je častá a nevyhnutná domáca
aktivita. V minulosti sa pralo často
na potoku v studenej vode
alebo sa vyváralo v kadiach
vriacej vody. Bola potrebná
nevyhnutná intenzívna
manuálna práca pomocou
mechanických pomôcok
(rumpeľ, lopáre na búchanie). Technický pokrok túto
námahu odbúral, priniesol
aj ohrev vody.
Vývojom prešli aj pracie
prostriedky. Od jednoduchého mydla a mydlových
vločiek k terajším pracím
zázrakom, ktoré perú, bielia,
udržiavajú farby, opticky
zjasňujú, odstraňujú škvrny,
zmäkčujú, rozvoniavajú. Pri
nízkej teplote, akomkoľvek
materiále či farebnosti.
Sú všetky tie bonusy pracieho prípravku naozaj vždy
nevyhnutné? Aký majú
vplyv na pokožku, dýchací
systém, na prírodu?
Ak ste sa rozhodli pre
ekologické pracie prostriedky, možno vás sklamali
nižšou pracou schopnosťou,
nezmäkčenou a týždeň
nevoňajúcou bielizňou. Ekologický prací prostriedok je
v porovnaní s konvenčným
práškom málo účinný.
Nie je to však celkom tak.
Podstata problému je niekde úplne inde. V technike
prania. Dnešná generácia už
totiž prať nevie.
Ďalšie možnosti
Pri úspešnom praní sa
využívajú tri druhy energií:
chemická, tepelná a mechanická. Každá z nich má
svoj význam a miesto. Ak
sa niektorá vynechá alebo
obmedzí, žiadaný výsledný efekt (úplne vyprané
šatstvo) sa nedostaví. Bežné
pracie prostriedky dosahujú
výsledky posilnením chemického mixu - v bežných
prostriedkoch je až 30
zložiek.
Chémia účinkuje pôsobením pracieho prostriedku a
vody. Súvisí s ňou i tvrdosť
vody - významne ovplyvňuje samotný proces prania
a vymývania pracieho
prostriedku pri plákaní. Pri
tvrdej vode nie je vhodné
použiť mydlo na pranie alebo mydlové vločky, pretože
mydlo sa vyzráža a nejde
odstrániť. Pranie si uľahčíte
a zefektívnite otestovaním
tvrdosti vody testovacím
pásikom (stačí jednorazovo). Podľa výsledku tvrdosť
upravte zmäkčovačom.
Najprv sa zamerajte na
odstránenie škvŕn na
znečistenej látke, prípadne
namáčanie, a až takto predpripravenú bielizeň perte
 Tento spôsob je mimoriadne vhodný na
pranie šiat alergikov
a malých detí.
 Mydlové orechy sú
plodmi stromu Sapindus mukorossi,
ktorého domovom je
India.
 Zrelé plody majú
hnedozlatú farbu.
ekoprostriedkom.
Škvrny sa najlepšie odstraňujú začerstva. Lokálne ich
ošetrite žlčovým mydlom
(efekt zabezpečujú enzýmy
kravskej žlče). Dostupné je
v tuhej i tekutej forme. Na
odstránenie organických
škvŕn použite soľ na škvrny
na báze kyslíka – tá biele
tkaniny rozjasňuje, zabraňuje ich zosiveniu a má aj antimikrobiálny účinok. Môže
sa použiť aj na stálofarebné
tkaniny. Využite namočenie
šatstva cez noc.
Zberajú sa ručne po
opadaní.
 Ich jadro sa na tento
Mydlové orechy sú
oplodím stromu Sapindus
mukorrosi, ktorý rastie
na svahoch Himalájí v
Nepále a Indii.
Kedy teplá
a kedy studená
V procese efektívneho
prania zahráva významnú
úlohu tepelná energia - teplota vody. Niektoré fľaky sú
lepšie rozpustné v studenej
(napríklad krv, pot), ale
väčšina sa ľahšie odstraňuje
v teplej, niekedy až horúcej
vode. Pri odstraňovaní
prirodzenej mastnoty nášho
tela z oblečenia si treba uvedomiť, že telo má teplotu
37 °C a tuk sa preto bude
rozpúšťať a uvoľňovať pri
teplote vyššej (minimálne
40 °C).
Pri voľbe teploty prania
určite zohľadnite vlastnosti
tkanín a rešpektujte odporúčané teplotné limity. Voľbou
prania pri nízkych teplotách
volíme vždy na dosiahnutie
čistoty viac chémie alebo
viac mechanickej energie.
Samotné pranie
Posledná z podmienok
úspešného prania je mecha-
účel nepoužíva.
 Po usušení na slnku
si škrupinky zachovávajú mierne lepkavú
konzistenciu.
 Obsahujú prírodný
saponín.
 Škrupinky sú počas
prania vo vrecúšku
z bavlny, vloženom
medzi bielizňou.
svahoch Himalájí v Nepále
a Indii. Zbierajú sa ručne po
opadaní.
Prípravky z nich nezanechávajú v látkach zvyšky
syntetických látok často
dráždiace pokožku najmä
malých detí a stále sa rozrastajúcej kategórie ľudí s
atopickou dermatitídou. Sú
vhodné na pranie jemných
tkanín (hodváb, vlna), ale aj
na populárny funkčný textil,
sú šetrné k farbám. Pranie
mydlovými orechmi je pri
použití uvedených krokov
oproti bežným pracím prostriedkom lacnejšie.
Bielizeň a slnko
nická energia. Mechanické
zapranie, samozrejme, iba
lokálne, s použitím klasického mydla na pranie (až
potom sa nanáša žlčové
mydlo) nezaberie veľa síl
ani času.
Po namočení a cielenom
ošetrení škvŕn máte polovicu práce za sebou. Následne
stačí látky vyprať spolu s
bežne znečistenými šatami
v ekologickom pracom
prostriedku.
Najvyhovujúcejšie sú pracie
gélové formy - na rozdiel
od práškových sa rozpúšťajú bezo zvyšku a ľahšie
a dôkladnejšie sa vyplákajú. Ekologické sú najmä
prípravky z mydlových
orechov, ktorých čistiacu
schopnosť vytvorila sama
príroda. Mydlové orechy sú
oplodím stromu Sapindus
mukorrosi, ktorý rastie na
Na záverečné plákanie použite oplachovací prostriedok
- rozpustí zrazené zvyšky
mydla, uľahčí ich vypláchnutie a tiež zneutralizuje
pH tkaniny. Čisté mydlové
orechy neobsahujú žiadne
zásadité látky, nepotrebujú
opláchnutie. Toto je dôležité
pre alergikov - netreba používať aviváž.
Sušenie by malo podľa
možností prebiehať na
slnku. Prirodzene tkaniny
prevonia a dezinfikuje, biele
ešte viac vybieli. Pozor,
vlhké farebné tkaniny môžu
vyblednúť!
Nezabúdajte ani na práčku.
Čas od času odstráňte
vodný kameň a usadené
nečistoty odstraňovačom
vodného kameňa a odstraňovačom škvŕn, prípadne
použite ľahko odbúrateľnú
kyselinu citrónovú.
JANA BOLEKOVÁ
10. strana
RADÍME VÁM
Doma v záhrade
Ako na
vlastné osivo
pri hrášku
Hrach je ideálna plodina, s
ktorou môžu začať semenáriť
aj úplní začiatočníci. Je
nenáročným druhom, dá
sa pestovať takmer všade
a množenie jeho odrôd je
jednoduché
S
ladké guľôčky
hrášku majú v
obľube ako deti,
tak aj dospelí. Azda
aj preto stojí za to skúsiť si
vypestovať vlastné osivo.
Pestovanie hrachu na semeno je prakticky rovnaké
ako pestovanie na konzum,
podobne ako sme to uviedli
pri paradajkách v minulom
čísle. Kto si zvláda vypestovať hrášok na jedlo, nebude
mať veľký problém získať
vlastné hrachové semeno.
Z osivárskeho hľadiska je
hrach jednoročný, osivo
získame už v roku výsevu,
a je samoopelivý, opeľuje sa
vlastným peľom a nebezpečenstvo kríženia je veľmi
malé.
Ako sa vyznať v
hrachu alebo Dreňový, na lúpanie,
cukrový
Na záhradách sa môžeme
stretnúť s niekoľkými typmi hrachu. Najčastejším je
asi hrach dreňový, záhradný (convar. medullare), ktorý poznáme podľa toho, že
jeho semená sú na pohľad
akoby nevyvinuté, scvrknuté (čiže spisovne vráskavé).
Často pripomínajú svojím
tvarom skôr než guľôčky,
ktoré by sme pri hrachu
čakali, takmer kocôčky. Je
výborný na konzumovanie
v nezrelom stave, za surova, keď vylupuje semená.
Dreňové hrachy sa na záhradách asi najčastejšie pes-
Kvet krajovej odrody cukrovej hrachu je farebný.
Z osivárskeho pohľadu
je hrach jednoročný,
osivo získame už v
roku výsevu, a je
samoopelivý, opeľuje
sa vlastným peľom
a nebezpečenstvo
kríženia je veľmi
malé.
tujú a sú veľmi obľúbené.
Ďalší je takzvaný hrach na
lúpanie (convar. sativum),
ako čerstvý nezrelý hrášok
sa používajú len najmladšie
semená, potom starne a nie
je už taký sladký a chutný. Jeho semená sú pekne
guľovité a v pestovaní je
cenený pre svoju nenáročnosť. Tretím typom je hrach
cukrový (convar. axiphium), ktorý je asi najmenej
známy. V struku nemá
tento hrášok vyvinutú tuhú
pergamenovú membránu
a preto sa jedia celé struky,
ktoré sú mäsité, šťavnaté
a veľmi chutné. Struky sú
výborné surové alebo aj
krátko tepelne upravené
(do polievky, podusené).
Na vývoj semien teda nečakáme, struky zberáme, keď
sú semená ešte menšie, nie
celkom vyvinuté.
Dosušenie zberaných celých rastlín v snopčekoch pod
strechou - dokonalé vyschnutie uľahčí mlátenie.
Zrelé semená v prípade
cukrového hrášku môžu
byť podobné ako pri hrachu
dreňovom, ale aj blízke poľným hrachom, peluškám,
trebárs farebne fľakaté.
Pri hrachu sa pestujú odrody nižšia i vyššia, niektoré
odrody dorastajú až výšky
dvoch metrov. Vysoké
sorty bývajú často neskoršie, musíme na úrodu
čakať dlhšie, ale struky sú
veľké. Ranejšie odrody zase
prinesú skoro prvé sladké
hrášky, na ktoré sa všetci na
jar tešia, struky sú spravidla
menšie. Klasické a staré
odrody hrachu vyžadujú
oporu, ktorá krehké hrachové byle podopiera. Dnes
sa objavujú aj takzvané
úponkové typy, pri ktorých
sa listová plocha do značnej
miery premieňa na úponky,
ktorými sa rastliny vzájomne prepletajú a držia samy
bez opory.
Siať skoro, okopať
a dať oporu
Skorý výsev hrášku je
predpokladom pre jeho
dobrý vývoj aj využitie
zimnej vlahy, ale aj ako
prevencia napadnutia obaľovačom, ktorý spôsobuje
známu červivosť hrachu.
Sejeme teda skoro na jar,
čo najskôr, na chlad nie
je táto strukovina príliš
citlivá a malý jarný mrázik
ju na rozdiel napríklad od
fazule nepoškodí. Volíme
spravidla siatie do druhej
trate, to je po organicky
hnojenej predplodine, alebo
na úrodnejších pôdach aj
do tretej trate. Na pôdu nie
je náročný, vyhovujú mu
stredné aj ľahšie pôdy, výhodou je dostatok vody, za
sucha je dobré ho zalievať.
Spon siatia sa odporúča
skôr redší, riadky asi 30 (40)
centimetrov od seba.
Spočiatku okopeme a odburiníme, potom už urastený
porast dobre potláča buriny
sám. Najmä pri vyšších odrodách nezabudneme včas
na vhodnú oporu, ktorej
sa hrach svojimi úponky
môže zachytiť. Používajú sa
Dreňový hrášok kvitne nabielo.
Hrach nie je citlivý na nízke teploty a znesie bez úhony aj jarné
mrazíky.
Niektoré odrody hrachu majú fialové struky.
RADÍME VÁM
Doma v záhrade
Konzumná zrelosť pr
i hrachu:
 dreňový, záhradný
(convar. medullare)
– vráskavé semená,
majú skôr kockovitý
tvar
Na semenných
záhonoch s hráškom
sa vyhneme pokušeniu
otrhávať prvé struky
a necháme celý porast
dozrieť.
Suchý porast hrachu na
semeno pred zberom.
rôzne konáriky, vetvičky,
povrázky alebo siete, plot –
ako sme zvyknutí a čo dom
dá, čo máme po ruke.
Na semeno struky
ponechať vyzrieť
Na semenných záhonoch
s hráškom sa vyhneme
pokušeniu otrhávať prvé
struky a necháme tu celý
porast dozrieť na semeno.
Možno, samozrejme, tiež
záhon rozdeliť a jednu
časť záhona nechať len na
semeno a druhú časť žať
normálne na jedlo. Ak by
sme z osivárskeho hrášku
stále ozobávali, postupne zrejúce pekné struky,
zostali by nám nakoniec len
tie menšie, slabé, neskôr
nasadené, keď už rastliny
trpia suchom a škodcami,
teda osivo podradné.
Aj keď hrach je skromnou plodinou, môžu ho
niekedy napadnúť choroby
a škodcovia. Z chorôb je
možné spomenúť virózy a
antraknózu. Virózy majú
za následok menšie rastliny
so skučeravenými, zle vyvinutými listami, navyše s
nezdravým mozaikovitým
žltozeleným zafarbením.
Takéto rastliny opatrne
vytrhneme a odstránime.
Virózy zvyčajne menej
napádajú skoršie výsevy. Je
to ďalší dôvod, prečo siať
skoro.
Ako prevenciu viróz tiež
podporujeme prirodzených
nepriateľov vošiek (vošky
prenášajú chorobu svojím
saním), napríklad lienky
a pestrice. Chrastavitosť
čiže antraknóza spôsobuje
hnedé škvrny na strukoch
a listoch. Prevenciou proti
nej je dobré zarytie zvyškov
hrášku po žatve hlboko do
pôdy a odstup hrachu po
sebe v osevnom postupe
aspoň štyri roky. Ako
niektoré druhy vírusových
ochorení, tak antraknóza
patrí medzi takzvané choroby prenosné osivom a ak
porast napadne, potom zasiahnuté semená ako osivo
nepoužívame. Zo škodcov
je pri hrachu pomerne
častým už spomínaný
obaľovač hrachový - malý
motýlik spôsobujúci známe
červavenie hrachu, keď vo
vylúpanom struku nájdeme
popri semenách aj húsenicu
a zvyšky jej požierania.
Ďalším je chrobák zrnokaz
- z napadnutých zberaných
– vhodný na konzumovanie za surova
 hrach na lúpanie
(convar. sativum)
– guľovité semená
– nenáročný na pestovanie
– na konzum len mladé
semená, rýchlo
starne
 hrach cukrový
(convar. axiphium)
– konzumujú sa celé
struky
– zberajú sa, kým sú
semená menšie, ešte
nevyvinuté
suchých zŕn vyliezajú
chrobáky. Od škodcov
napadnuté zrná z osiva
vytriedime.
Vylúpať v ruke
alebo vymlátiť
Semenársky záhon hrášku
necháme teda v pokoji plne
vyzrieť a zberáme, keď
rastliny sú už zaschnuté
a hnednúce, semeno v
strukoch je plne vyvinuté
a suché či takmer suché.
Postupne zberáme struky,
ktoré sú suché a zrelé, tak
ako postupne dozrievajú,
a ukladáme ich napríklad
na debničku ešte doschnúť.
Druhou, jednoduchšou
možnosťou je, že zožneme
naraz celý porast. Ten buď
vytrhávame, alebo zožneme kosákom, zviažeme
špagátom a zavesíme pod
strechu do prievanu, kde
prúdi teplý vzduch (južná
strana). Aj tie struky, ktoré
nie sú pri zbere úplne zrelé
postupne v snopoch dôjdu
a poskytnú dobré semeno.
Jednotlivé suché struky sa
potom dajú ľahko lúskať,
teda vylúpnuť prstami.
Druhou, rýchlejšou cestou
je, že ich vložíme do
vreca a vymlátime palicou.
Výhoda výmlatu vo vreci
je, že semená sú vrecom
chránené pred prípadným
poškodením údermi a
naraz získame osivo, ktoré
by sme v ruke lúpali dlhšie.
Suchý snopček hrachu
ide tiež dobre vyšliapať
na plachte. Vyšliapavame
v suchej obuvi, rastliny
máme rozložené do tenkej
vrstvy (kto má rád tanečný
pohyb, môže, samozrejme,
skúsiť kvantum vhodných
tanečným krokov, športovo
založený zvolí beh či ľahký
klus na mieste). Vymlátené semeno zosypeme
do plochej nádoby (napr.
kuchynské misy) a vyfúka-
me zvyšky strukov, listov
a podobne. Väčšie množstvo osiva vytriedime na
sitách, malé množstvá preberieme rukami. Vyradíme
nevyvinuté, deformované
semená a semená poškodené. Ak treba, dáme ich ešte
doschnúť. Ihneď po vyčistení semien vlastné osivo
opíšeme: druh, odroda a
rok zberu. Osivo uložíme
na suché, chladné a tmavé
miesto.
Pretože je hrach samoopelivý, možno zároveň
v jednom roku semenáriť
na domácej záhrade aj
niekoľko odrôd hrachu.
Ako prevenciu nežiaduceho
zmiešania rôznych odrôd sa
odporúča preložiť jednotlivé odrody inými kultúrami
a ponechať medzi nimi
niekoľko metrov odstup a
tak predísť možnosti prepletania ramien výhonkov
rôznych odrôd vysiatych
na susediacich záhonoch.
Ak sme teraz v lete zabudli
alebo nestihli zožať záhon
s hrachom za čerstva na
Osivo hrachu si
zachováva klíčivosť
tri až šesť rokov, za
dobrých podmienok aj
dlhšie.
11. strana
R sca a jjallovecc
Ra
ako zberačské rastlin
ny
y
R
asca a jalovec, ktoré
dnes väčšinou kupujeme v farebných vreckách v
supermarketoch, patrili ešte
v minulom storočí k druhom,
ktoré ľudia v niektorých
oblastiach na našom území
zbierali z rastlín voľne rastúcich v prírode. Úroda nepestovaných, voľne rastúcich
druhov je akýsi pozostatok
pravekého zberačského života, ktorého počiatky miznú
v najdávnejšej minulosti človeka a civilizácie. Postupne
bolo zberačstvo nahradené
zámerným pestovaním - teda
poľnohospodárstvom, tak
ako ho prevádzkujeme dnes.
Rasciar z Lopeník
Rasca sa predtým často zbierala na lúkach, pasienkoch,
medziach a podobne, teda na Takto vyzeral zberač
miestach, ktoré jej ako svetrasce z Lopeník približlomilnému druhu vyhovujú a ne pred sto rokmi.
kde sa prirodzene vyskytuje.
Ako vyzeral taký zberač rasce, teda rasciar z Lopeník na východnej Morave, ukazuje
archívna čiernobiela snímka pochádzajúca zo začiatku
dvadsiateho storočia. Z dnešného pohľadu pôsobí tento
muž aj jeho odev takmer exoticky.
Nazbieraná rasca sa predávala a poskytovala tak prostým obyvateľom Podpoľania vytúžený peňažný zárobok.
Zber rasce sa uskutočňoval, samozrejme, aj v okolí roľníckych usadlostí, keď sa rastliny rasce žali kosákom, viazali do malých snopčekov a nechávali doschnúť. Potom
sa mlátili či utierali do plachiet. Získané semená sa čistili
vyfukovaním a uchovávali pre potreby domácnosti.
Rascová polievka a rasca
do varených zemiakov
Rascové nažky, ako znie oficiálne pomenovanie semien rasce, boli nepostrádateľnou súčasťou množstva
pokrmov v kuchyni. Pridávali sa napríklad do polievok
- dobre známa je polievka s rascou -, ale aj pri varení do
zemiakov, kde znižujú ich nepriaznivé účinky. Popri tom
boli tiež významným liečebným prostriedkom v ľudovom
liečiteľstve, boli určené na liečenie zažívacích porúch,
najmä nadúvania. Podľa skorších názorov rasca chránila
aj pred kúzlami a pôsobením zlých duchov.
* *
*
Borovička goralka aj veľ konočná
šibačka borievkou
Semeno dreňového hrachu.
jedlo, možno porast skúsiť
zožať v plnej zrelosti, keď
sú semená suché a použiť
budúci rok ako osivo.
Osivo hrachu si zachováva
klíčivosť tri až šesť rokov,
za dobrých podmienok aj
dlhšie. Ak sa nám hrach
podarí nasmenáriť a úroda
je veľká, máme zásobu osiva na niekoľko sezón a tiež
možnosť výmeny semien
s ďalšími záhradníkmi a
priateľmi. Výmenou môžeme získať nové zaujímavé
odrody.
PETR DOSTÁLEK
FOTO – AUTOR
Podobne ako rasca sa zbieral aj
jalovec. Jalovec je ker alebo malý
stromček rastúci na suchých
stráňach. Zbierané plody jalovca,
takzvané borievky, slúžili na výrobu
alkoholických nápojov (známa borovička) a boli korením pre kuchyňu
(najmä je osvedčené ich použitie k
pripravovanej zverine) a opäť ľudovým liečebným prostriedkom. Ešte
začiatkom minulého storočia bol
populárny borievkový lekvár vyrábaný z borievok máčaných vo vode Zo zbieraných
a zahusťovaných cukrom. Bobuľky
bobuliek borievky
i vetvičky s ostrými ihličkami tiež
- borievok sa tiež
v horských polohách na Valašsku
robil borievkový
nahrádzali „vŕbový tatar“ (korbáč)
lekvár.
pri veľkonočnej šibačke. Šľahnutie
borievkovou vetvičkou cítiť rovnako spoľahlivo ako švihnutie vŕbovým prútikom. Kríky poskytovali tiež drevo,
ktoré malo opäť až magickú moc. Dymom z jalovcového
dreva sa v minulosti zaháňali morové epidémie.
Jalovec mizne z pasienkov,
rasca sa sťahuje na polia
Ako borievky, tak rascu však dnes v krajine už toľko
nenájdeme. Pasienky s jalovcom, ktoré sa udržiavali
tradične pasením dobytka, dnes miznú a bez tradičnej
starostlivosti zarastajú lesom. Rasca sa dnes pestuje veľkovýrobným spôsobom a vysievajú sa len šľachtené odrody. Kombajnový zber nahradil snopčeky drobnej rasce
dosušované na drevených dedinských plotoch. Napriek
tomu či práve preto si rascu a jalovec ako zbierané rastliny stojí za to aspoň stručne pripomenúť.
RELAX
12. strana
Doma v záhrade
Hubárska sezóna
sa naplno rozbehla
v júli. Po výdatných
dažďoch a búrkach
naše lesy a háje
zaplavili huby
Hríby,
huby,
hubári
D
odnes neutíchol
spor, či považovať huby za
rastliny, alebo
za živočíchy. Sú etniká,
ktoré na huby poľujú. Juhoamerickí Indiáni dodnes
používajú pri love na hríby
luk a šíp. V súčasnosti sa
popri rastlinách a živočíchoch pokladajú za samostatnú, suverénnu ríšu.
Podľa odhadov sa na zemi
vyskytuje približne 100000
druhov húb, z ktorých
poznáme možno polovicu.
Ročne sa objaví a opíše približne 1000 nových druhov
húb.
Rekreačný hubár rozlišuje
dve veľké skupiny: hríbovité a lupeňovité huby,
rastúce v pôde, na machu
alebo na dreve zaborenom
do pôdy. Spomedzi hríbovitých patrí k najcennejším
úlovkom hríb dubový, hríb
smrekový, hríb sosnový
alebo hríb bronzový. No
kvalitné plodnice hríba
zrnitohlúbikového s tvrdými a dobre rozlíšiteľnými
plodnicami alebo kozáky
tiež potešia aj najnáročnejších hubárov.
Lupeňovité
a drevokazné
Škála lupeňovitých húb
je v niektorých obdobiach
ešte bohatšia. Na lúkach
i v lesoch nachádzame
bohato zastúpené pečiarky, rýdziky či plávky. Len
z plávok sa u nás vyskytujú desiatky rôznych farebných odtieňov. Takisto
sa v posledných rokoch
hojne znova vyskytujúce
kuriatka sa považujú za
mimoriadne kvalitné huby.
Skúsení hubári dobre
poznajú napríklad muchotrávku červenkastú, ktorá
nasadzuje plodnice nielen
bezprostredne po daždi,
ale aj vtedy, keď je vlahy
menej. Bedľu vysokú azda
pozná každý návštevník lesov a lúk a nie je obľúbená
iba pre masívne úrody, ale
aj pre vynikajúce chuťové
vlastnosti.
Z hľadiska zberu tvoria
Kuriozity
y
 Medzi kuriozity z ríše húb
patria legendárne hľuzovky. V Taliansku a Francúzsku sa na ich vyhľadávanie
tradične používajú špeciálne vycvičené psy alebo
ošípané.
 Viete, že z plodníc práchnovca kopytovitého sa
zhotovovali klobúky?
 Trúdnatec kráľovský, drevokazná huba, rastúca prevažne na dreve smrekovca
opadavého, sa od čias antiky používa ako všeliek, či
už sa ním liečili uštipnutia
hadom, žalúdočné bolesti
alebo melanchólia.
zaujímavú skupinu ešte
drevokazné huby, rastúce na kmeňoch stromov.
Vysoké úrody dávajú napríklad hlivy, podpňovky
alebo sírovec.
Rekordy
a zvláštnosti
K rekordným úlovkom
patria nálezy gigantických
dubákov, vážiacich dva až
tri kilogramy. Najväčšia
naša jedlá huba je vatovec
obrovský. Stretávame sa
aj s plodnicami vážiacimi
 Zázračná huba reiši, ktorej
sa v Japonsku pripisujú
zázračné liečivé vlastnosti,
a v Číne sa používala na
trávenie ošípaných, rastie
aj u nás a poznáme ju
pod menom lesklokôrovka
obyčajná.
 Rýdzik surovičkový možno konzumovať aj bez
predchádzajúcej tepelnej
úpravy.
 Pakistanskí moslimovia
zbierali spomedzi všetkých
himalájskych húb jedine
smrčky, ktoré sú, samozrejme, rozšírené a dobre
známe aj u nás.
desať kilogramov. Obrovské plodnice však nasadzujú aj iné huby, napríklad
masliak zrnitý.
Podhubia majú často
zaujímavý tvar a nasadzujú plodnice v takzvaných
čarokruhoch alebo celých
pásoch. Nájsť také miesta patrí medzi hubármi
k najkrajším chvíľam.
Čarokruhy tvoria napríklad čechratec obrovský,
pôvabnica fialová či dvojfarebná, čírovnica májová,
muchotrávka červená alebo
muchotrávka kráľovská,
ale napríklad i bedle. Čarokruh predstavuje veľmi
hodnotný nález aj z toho
hľadiska, že hubár môže
na to isté miesto chodiť rok
čo rok v tom istom období,
a sledovať, že kruh sa
s každou novou sezónou
rozširuje.
Niekoľko zásad
Vo všeobecnosti sú pravidlá zberu húb dobre známe.
No aj tak nás každý rok
prekvapia správy o rôznych otravách, či už ide
o závažné, alebo viac-menej
úsmevné udalosti.
Preto: na zber húb si vezmite so sebou košík, nôž,
prípadne aj atlas húb.
O čase, ktorý strávite na
hubačke, a smere, ktorým
z Choroby a ich liečba z Stravovanie
z Zdravie ženy z Zdravie dieťaťa
z Zdravie muža z Seniori
z Duševné zdravie z Relax, welness
z Poradňa, anketa z Čitatelská súťaž
z Liešebná sila prírody
pôjdete, nerozhodujete
sami, hubárska vášeň
nepozná hodinky ani kompas. Určite si vezmite jedlo
a plnú fľašu s vodou.
Ak nájdete nečakane
obrovské množstvo húb,
obetujte radšej sveter alebo
košeľu, ako by ste ich mali
niesť z lesa v igelitovej
taške. A ak už ich nájdete pri vychádzaní z lesa
a inú možnosť ako igelitku
nemáte, nezastavujte sa
v bufete pod lesom na pivo
a borovičku.
Nezbierajte červavé a staré
ani príliš mladé plodnice.
Vezmite len tie zdravé
a dobre vyvinuté.
Za žiadnych okolností
nezbierajte muchotrávku
zelenú ani nič, čo sa jej
podobá.
JÁN LITVÁK
NÁ
V NO JDETE
VIN
STÁN OVÝCH
KO
LEN Z CH
60 CE A
NTOV
!
MAGAZÍN ZAMERANÝ
ZAMER
MER Ý NA TO NAJDVÔLEŽITEJŠIE
NAJD
NAJJDVÔL
ČO MÁME, ZDRAVIE
ÚŽITKOVÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
K augustovým záhradným
prácam patrí predovšetkým
zber plodov zeleniny a ovocia,
ako aj zhodnotenie úrody.
Zavlažovanie rastlín z jarnej
výsadby môžeme ukončiť
približne v polovici mesiaca
S
tále zbierame mladé
plody uhoriek
a cukín, aby rastliny
neupadali a nasadzovali nové kvety.
Mrkvu, petržlen a ostatnú
koreňovú zeleninu zbierame
iba v množstve, ktoré bezprostredne spotrebujeme.
Zeler môžeme do polovice
odhrnúť a všetky vrchné
a postranné korienky opatrne orezať. Neskôr buľvu
opäť prihrnieme. Zeler až
v najbližších dvoch-troch
mesiacoch začne naberať
na veľkosti. Takisto ostatná
koreňová zelenina najviac
profituje z jesennej vlahy.
Keďže je ešte predčasné
uskladňovanie úrody,
snažíme sa zužitkovať
zeleninu v čerstvom stave.
Je tu čas pre tie najkvalitnejšie cviklovo-jablkové
šťavy a večerné záhradné
grilovanie, pri ktorom sa
vynikajúca chuť čerstvých
plodov ešte znásobí. Stále
nás zamestnáva množstvo
plodov zeleniny, ktoré
podľa možnosti denne, ale
minimálne raz, dvakrát do
týždňa pozberáme a spracúvame podľa obľúbených
rodinných receptov. Vyskúšajte aj netradičné spôsoby
s maximálnym uchovaním vitamínov a živín.
Kontrolujeme oporné koly
a konštrukcie, či sa nepoškodili pri búrkach a nanovo ich upevňujeme. Na
rajčinách a ďalších popínavých rastlinách povoľujeme
spodné úväzky, ktoré sa
zarezávajú do hrubnúcich
stoniek a uväzujeme ich
vyššie.
Ak už nestačia oporné koly,
môžeme ťahavým rastlinám spustiť šnúry z okolitých konárov bazy alebo
stromov.
Približne v polovici augusta
ukončujeme odburiňovanie a zavlažovanie rastlín
z jarnej výsadby. Tie už
majú dostatočne rozvinutý
koreňový systém a okrem
zrážok profitujú aj z vlhkosti, spôsobenej zväčšujúcimi sa teplotnými rozdielmi medzi dňom a nocou.
Polievame iba nanovo
vysadené alebo vysiate záhony s plodinami určenými
pre zimný zber.
Vysievame prezimujúce
odrody šalátu, cibule, ako
aj špenát a novozélandský
špenát. Takisto môžeme
vysievať rukolu, ktorá nás
koncom roka po prechode
Ako vidí baklažán kuchár
Kuchár vždy vidí
rastlinu inak ako
záhradník. Že je to
videnie zaujímavé,
potvrdzuje aj Jaroslav Žídek v tohtomesačnom Magazíne
zdravia, v ktorom dokonale rozpitval baklažán
z historicko-kulinárskeho
hľadiska:
„Starí Gréci verili, že
nadmerná konzumácia
baklažánu pripraví človeka o rozum. Preto ho
nazývali jablkom bláznov.
Neskôr však prišli na to,
že tepelnou úpravou sa
zbaví dužina horkosti
a rozloží sa aj jedovatý
solanín. Takže ho začali
bežne používať vo svojej
kuchyni.
Aj keď baklažán nachádzame v obchode medzi zeleninou, botanicky správne
patrí medzi ovocie. Na
našich tanieroch sa objavuje len v posledných
rokoch, ale po vymenova-
ní všetkých jeho zdraviu
prospešných vlastností by
sa tam mal výraznejšie
udomácniť. Pochádza z Ázie, jeho
domovom je predovšetkým Nepál,
India, Bangladéš
a Srí Lanka, kde majú
baklažán na stole takmer
denne.
Ako takmer pri každom
ovocí, najväčší účinok má
jeho konzumácia so šupkou. Baklažán obsahuje
meď, vápnik, mangán,
draslík, síru a vitamíny B
a C. Je bohatým zdrojom vlákniny. Pomáha
pri prečistení pečene,
problémoch s močením
a obličkových kameňoch,
posilňuje srdcovo-cievny
systém a je účinnou prevenciou proti onkologickým ochoreniam. V lete
ponúka telu dostatočnú
hydratáciu. Preto by
nemal chýbať pri žiadnej
letnej grilovačke!“
13. strana
Aktuálne práce
v úžitkovej záhrade
Zeler môžeme do polovice odhrnúť a všetky vrchné
a postranné korienky opatrne orezať. Neskôr buľvu
opäť prihrnieme.
prvých mrazov poteší vždy
čerstvými listami.
Rajčiny v auguste
Pri odstraňovaní vlkov
z rajčín pestovaných na
vonkajšom záhone sa nám
nepodarí vždy zachytiť
všetky. Kým niektoré zálistky majú tlmený rast, iné sa
objavujú náhle a silne konkurujú materskej rastline.
Vždy nás prekvapia dva či
tri bočné výhonky, ktoré sa
majú k svetu a veľmi rýchlo
sa na nich objavujú aj kvety.
Materské rastliny sú už medzičasom mohutné a bočný
výhon ich neohrozuje.
V tom prípade stojíme pred
dvoma možnosťami: buď
jeden-dva bočné výhony
integrujeme, priväzujeme
k opornému kolíku takisto
ako hlavnú stonku, alebo,
pokiaľ sú ešte v štádiu bez
kvetov, oddelíme ich od
hlavnej rastliny a necháme
ich zakoreniť v tieni v rajčinovom záhone. Z časového
hľadiska ide o prírastky z
prelomu júna a júla.
Takto získané nové priesady sa pri dostatku tepla
a vlhkosti zakorenia veľmi
rýchlo a sú schopné vytvoriť sebavedomú rastlinu
a priniesť plody. Tie budú
možno o niečo menšie, ale
určite stihnú do prvých
mrazov ešte dozrieť. Novo
získaným rastlinám zabezpečíme tiež dostatok živín
a pravidelnú závlahu, keďže ich koreňový systém sa
ešte len tvorí. Samozrejme,
aj na nich musíme vylamovať vlky, ktoré už však
nezakoreňujeme. Výhodou
takto získaných rastlín
navyše je, že kým hlavné
rastliny postupne upadajú
a čelia chradnutiu, osamostatnené rastliny z bočných
výhonov majú evidentne
sviežejší habitus.
Opatrením, ktoré vykonávame v auguste, je
popri ďalšom vylamovaní
zálistkov zrezanie vrcholkov na hlavných rastlinách.
Treba si uvedomiť, že
ťahavá rajčina sa správa
ako viacročná rastlina a
stále by zakladala ďalšie
poschodia. No úrody z nich
by sme sa už v tomto roku
vo vonkajších podmienkach
nedočkali.
Ak majú rastliny nasadený dostatok strapcov
a výška oporných kolíkov
už nepostačuje, vrcholky
jednoducho zrežeme. Toto
opatrenie robíme najneskôr
15. augusta. Zároveň vo
väčšine oblastí môžeme už
v tomto termíne ukončiť
zavlažovanie rajčín.
JÁN LITVÁK
14. strana
TERÉNNE ÚPRAVY
Doma v záhrade
Založenie
rekonštrukcia
záhrady
Či stojíte pred svojím novým domom,
alebo už záhradku máte, ale zvažujete jej
radikálnu rekonštrukciu, vždy je najlepšie
začať s ceruzkou a papierom v ruke
V
eľa úprav
zvládnete
urobiť aj sami,
s odbornejšími
prestavbami si radšej nechajte poradiť. Zmeny zo
zabehnutého stereotypu
sú väčšinou vždy celkovo
prospešné. Zmerať a zakresliť treba v prvom rade
skutkový stav a pripravované zmeny. Dvakrát
merať a raz rezať sa určite
oplatí.
Prvoradé kritériá
Treba si hlavne ujasniť,
na aký účel bude záhrada
slúžiť a kto v nej bude žiť,
koľko času v nej budeme
tráviť. Dobré je si dopredu
vyčleniť aj množstvo peňazí, ktoré chcete investovať.
Pred začatím prác je
dôležité brať do úvahy
orientáciu pozemku
voči svetovým stranám,
klimatické podmienky
v danej oblasti, kvalitu
pôdy, veľkosť pozemku,
či je terén svahovitý, alebo
rovinatý, či máte psa,
alebo budete chovať iné
zvieratá.
Či už stojíte pred svojím
novým domom a máte
pred sebou niekoľko
sto štvorcových metrov
neupravenej zeminy,
alebo už záhradku máte,
ale nesplnila úplne vaše
očakávania a zvažujete jej
radikálnu rekonštrukciu,
alebo by ste chceli len
zmeniť jej využitie, vždy je
najlepšie začať s ceruzkou
a papierom v ruke.
Zakresliť si treba aj
veľkosti korún stromov a
kríkov, ktoré dosiahnu v
dospelosti, aby sa navzá-
Zakresliť si treba
aj veľkosti korún
stromov a kríkov, ktoré
dosiahnu v dospelosti,
aby sa navzájom
neskôr neutláčali.
Pred začatím
prác je dôležité
vziať do úvahy:
 orientáciu pozemku
vzhľadom na svetové
strany,
 lokálne klimatické
podmienky,
 kvalitu pôdy,
 veľkosť pozemku,
 akú plochu chcete vyčleniť úžitkovej a akú
okrasnej záhrade
 či je terén svahovitý,
alebo rovinatý,
 vodné prvky a spôsob
zavlažovania,
 či máte psa, alebo
budete chovať iné
zvieratá.
jom neskôr neutláčali. Pri
výbere výsadby sa vyvarujte nevhodných kombinácií, ktoré môžu kaziť
celkový estetický dojem.
Aj dom je súčasťou záhrady. Hlavne na menších
pozemkoch pre tieň, ktorý
vrhá, a jeho posun v priebehu dňa a roka vstupuje
veľmi aktívne do rozvrhnutia výsadby.
Závlaha
a oplotenie
Moderná architektúra
Vždy je najlepšie začať s ceruzkou a papierom v ruke.
Vzácna voda
a
S
kôr ako sa pustíte do
terénnych úprav, je
ideálny čas prehodnotiť
hospodárenie s vodou.
Zachytávať dažďovú vodu
sa oplatí.
Podľa veľkosti záhrady
môžete vybudovať podzemný zásobník na jej
zber, ktorý umiestnite k
zeleninovým záhonom.
Ak sa chystáte založiť
nový trávnik, výhody au-
tomatického zavlažovania
neskôr oceníte.
Pri plánovaní zmien by
ste nemali zabudnúť na
vodné prvky. Aj malá
vodná plocha, jazierko, fontánka alebo len
napájadlo pre vtáčiky
vedia v záhrade vytvoriť
príjemnú atmosféru. Voda
priláka aj opeľujúci hmyz,
ktorý si k vašim plodinám
ľahšie nájde cestu.
vyžaduje skôr jednoduchý, strohý štýl záhrady.
Vidiecky dom znesie aj
pestrejšiu, rozmanitejšiu
skladbu výsadby. Dôležité
je vybudovať zavlažovací
systém, ktorý vie ušetriť
veľa času inak stráveného s hadicou v ruke pri
polievaní.
Pre väčšinu ľudí je dôleži-
tým kritériom mať časť s
úplným súkromím.
Ploty z pletiva otvárajú
pohľad dovnútra pozemku.
Dajú sa k nim vysadiť
stálozelené kríky alebo
ihličnany, ktoré vytvoria
prirodzenú bariéru. Vysoké múry súkromie chránia
dokonalo, môžu však pô-
sobiť stiesňujúco. Ideálne
je oplotenie kombinovať
z viacerých materiálov,
dreva, kameňa, živý plot.
Farebné odtiene majú byť
skôr tlmené, nenápadné, prirodzené, aby dali
vyniknúť vysadeným
rastlinám.
Obytné
a relaxačné prvky
V posledných rokoch
čoraz viac získava na
dôležitosti obytná časť,
ktorá slúži na odpočinok a relaxáciu. Môže to
byť terasa alebo priestor
priamo spojený s domom.
Plocha býva buď zatrávnená, alebo dláždená, krytá
pergolou alebo zastrešená.
Môže to byť samostatne
postavená drobná stavba,
altánok, či už otvorený,
alebo presklený a zateplený, poskytujúci azyl
celoročne.
Za touto obytnou zónou
môže pokračovať okrasná
časť s hojdačkou, jazierkom, bazénom či priestorom na grilovanie, alebo s
vysadenými zaujímavými
solitérmi, romantickými
zákutiami, prípadne s
pekným výhľadom.
Úžitková časť
Úžitkovú časť, určenú na
pestovanie plodín, oddelíme od okrasnej časti
najlepšie zeleným plotom
alebo iným prirodzeným
predelom. Môžeme použiť
napríklad kríky drobného
ovocia, ríbezle, egreše.
Do každej záhrady sa určite
hodia aj bylinky, letničky a
rôzne kvietky. Vyberáme
si nielen podľa toho, aké
sa nám páčia, ale aj podľa
toho, koľko času im môžeme venovať.
Zeleninovú záhradku
založíme na vyvýšených
záhonoch, správnou kombináciou vysadených rastlín vieme zlepšiť budúce
výnosy. Skleník, aj keď len
malý, prinesie svoje plody
a predĺži pestovateľskú sezónu. Návodov a nápadov,
ako čo urobiť, je neúrekom.
Každá záhrada je unikátna
a jedinečná. Keďže čas v
nej plynie pomalšie, zmeny
ktoré sme spravili, vieme
reálne zhodnotiť až po rokoch. Netreba chcieť v nej
mať všetko. Aj malá záhradka má svoje čaro a vie
poslúžiť ako oáza pokoja v
uponáhľanom svete.
JURAJ HLADNÝ
15. strana
INŠPIRÁCIE
Doma v záhrade
Preliezačka
z pneumatík
Všetky tieto prvky a ich
zhotovenie sú finančne nenáročné, sú zdrojom zábavy
a otvárajú priestor kreativite.
Zapojte do pác v primeranej
miere aj deti. Veľmi rady
sa na podobných aktivitách
zúčastnia. Iste ich poteší
napríklad jednoduchá preliezačka zo starých nafarbených
pneumatík zapustených do
zeme, na zhotovení ktorej
sa výraznou mierou samy
podieľali.
RENATA KUBEČKOVÁ
Čo so starým
bicyklom
A
ni vyradený bicykel nemusí hrdzavieť v kôlni.
Pri zreparovaní a vhodnej
úprave pomocou štetca
a plechovky farby z neho
vykúzlite oku lahodiaci
estetický prvok. Navyše ho
môžete ľubovoľne dekorovať kvetmi. Môžete pritom
použiť aj trváce umelé, ale
určite nájdete spôsob, ako
do košíka umiestniť skryté
či priznané kvetníky s kvitnúcimi druhmi a získate
neprehliadnuteľnú ozdobu
trávnika či predzáhradky.
(jl)
Druhý život
pneumatík
Staré pneumatiky v garáži dokážu zavadzať a
zaberať vzácne miesto autu, ale aj iným potrebným
náradiam. Hravosťou a kreativitou sa však z nich
dá vyčariť niečo nové, pekné a užitočné
Pneumatikové
pieskovisko
V malej záhradke iste potešíte každé malé dieťa malým
pieskoviskom. Pneumatika
vytvorí jasné a dostatočne
vysoké ohraničenie, aby sa
piesok neroznášal. Pneumatiku môžete premaľovať
rôznymi pestrými vzormi a
farbami, čo pridá na veselom vzhľade diela.
Pneumatiková
hojdačka
Stačí nájsť dostatočne hrubý a vyššie položený konár,
pod ktorým bude dostatok
miesta na rozhojdanie. Na
pneumatiku pripevníte
hrubé lano alebo reťaz,
ktorého druhý koniec bude
upevnený na vyhliadnutom
konári. Hojdačka môže byť
zo zvislo alebo horizontálne
upevnenej pneumatiky.
Pneumatikový
záhon
Krásny kruhový tvar priam
láka naplniť pneumatiku
dobrou hlinou a nasadiť
do nej kvetiny. Záleží len
na fantázii kreatívca, kam
ich umiestni: či pozdĺž
chodníka, alebo plota, do
kútov záhrady, na schodište. Efektne pôsobia aj
na sebe striedavo položené
pneumatikové záhony.
áhrade
z
D oma v
iteľov 0,55
predplat
ík Pre
níík
o čn
roč
2.
2. ročn
a 0,60
€ Cen
€
014
01
2014
REC 201
RE
AREC
MA
M
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
ana
Rady Iv kého
s
v
o
ič
r
H
ári,
v nekt
Cukor ed a včely
m
€
CENA 0,55
ress.sk
[email protected]
natankujau
DY
– RA
AVIDLÁ
SŤ – PR
EČNO
– BEZP
auto
KY
– NOVIN
TESTY
j
natanku
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
Ako je to u
sťo
s platno
vodičských
preukazov
6
onných
Ceny poh ajú, Slovnaft
látok klestento rok
7
očakáva cien
kolísanie
február
2014
III. ročník
308 SW
Peugeot
s
mať kufor
jar, bude
príde na
610
objemom
litrov
ík
3. ročn
2014 MAREC iteľov 0,55€)
plat
€
(pre pred
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
ČIERNY
KAŠEACĽIA
0
Cena 0,6
SÚŤAŽTE
O SKVELÉ
CENY
SA VR
BIELE M
APY
I
NA KOŽ
Á MAŤ
PREČO M
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
2014
MAREC ÍK
ČN
50. RO
Pneumatikové
jazierko
Vyhĺbime kruhovú jamu
hlbokú ako šírka pneumatiky. Vystelieme ju pevnejším igelitom, ktorého
okraje prečnievajú cez
horný okraj. Igelit zaťažíme
a zároveň zamaskujeme
rôznymi skalkami. Okolo
zasadíme vodné rastliny
alebo traviny a nakoniec
dielo naplníme vodou.
CENA
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
0,60 €
EJ ŠÍ
PI S
DI ČN
ČA SO
NA JT RA KÁ RS KY
KR ÍŽ OV
M
OSE N
RÁ ZA
STVI
AC
Ú
NA ENEN
NEZM
CENU
NIE
LÚŠTEELÚ
PRE C U
RODIN
TE
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
16. strana
OKRASNÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
Spomedzi najrýchlejšie
rastúcich rastlín na svete
si našu pozornosť určite
zasluhujú bambusy. Sú to
trávy, príbuzné pšenice alebo
kukurice. Niektoré z nich sú
veľmi odolné proti mrazom.
Možno ich teda pestovať aj v
našich podmienkach?
V
o svete je rozšírených približne
1500 rôznych druhov týchto veľmi
úhľadných a dekoratívnych
tráv, botanicky patriacich do
čeľade lipnicovité.
Pre ich tuhosť, pevnosť a
ľahkosť si našinec spája
bambus skôr s využitím v
extrémnych prostrediach
pri zhotovovaní stavebných
konštrukcií a lešení, prístreškov, pergol a malých stavieb,
nábytku, vodných plavidiel a
podobne.
Za tvrdosťou dutých stebiel,
ktoré v ideálnom prostredí
rastú extrémne rýchlo a
dosahujú výšku stromov, je
kremík. Bambus ho dokáže
neuveriteľne rýchlo odoberať zo substrátu a viazať do
zlúčenín. Pri dostatku vlahy
a ideálnej teplote niektoré odrody narastú za deň aj o päťdesiat, šesťdesiat centimetrov. Samozrejme, v našich
podmienkach budú denné
prírastky o niečo nižšie,
ale aj tu prekvapí rýchlosť,
s akou steblá dosiahnu svoju
definitívnu dĺžku. Nové
prírastky vyrastajú z rizómov
na prelome jari a leta.
Výbežkaté
a trsovité
Z pestovateľského hľadiska ich môžeme rozdeliť na
výbežkaté a trsovité. Trsovité
si udržiavajú kompaktný tvar
na jednom mieste dlhé roky.
Výbežkaté každou ďalšou
sezónou expandujú do
priestoru. No sú medzi nimi
druhy, ktoré rastú takpove-
diac zdržanlivo.
Pri skúmaní možností ich
pestovania u nás určite
možno odporučiť napríklad
bambus zlatý alebo tiež veľmi
dekoratívny bambus čierny,
ktorého listy sú vždyzelené.
Rastlina dokáže čeliť mrazom
približne do -18 stupňov
Celzia. Treba si uvedomiť,
že zóny, kde sa bambus prirodzene vyskytuje, nekopírujú
len tropické pásmo, ale aj
drsné prostredie čínskych hôr
s tuhými zimami. Pri drsnom
ľadovom vetre listy namŕzajú, ale v čo len trochu vhodných podmienkach rastlina
veľmi dobre regeneruje.
Vždyzelené listy v zime
poškodzuje studený vietor,
preto pri pestovaní v našich
podmienkach je vhodné
vysadiť bambus v polohe
chránenej zo severnej a severozápadnej strany. V suchších
oblastiach jeho pestovanie
nemusí priniesť dobrý výsledok. Je skutočne mimoriadne
náročný na vlahu a to aj v
zimnom období. Podobne ako broskyne - v zime
nevymŕza, ale pri nedostatku
vlahy môže vyschnúť.
Samozrejme, ocení prísun
živín a pravidelnú zálievku,
no z ďalších nárokov na
pestovanie vie zľaviť. Aby
po rokoch neexpandoval z
určeného miesta, je dobré
sadiť ho k plotom s dostatočne hlbokými základmi
alebo do skruží, ktoré zadržia
koreňovú sústavu na mieste.
Treba si uvedomiť, že najmä
výbežkaté druhy sú schopné
podliezť výhonmi prekážku
U nás sa darí najmä bambusom pochádzajúcim z Číny a Japonska.
K
najvýznamnejším a najpočetnejším rodom bambusov
mierneho pásma patrí rod Phyllostachys. Tieto bambusy
sú výbežkaté a sú schopné vytvoriť rozsiahle porasty.
Phyllostachys nigra. Je to vôbec prvý bambus, ktorý
bol dovezený do Európy. Dorastá do výšky tri metre, steblá
sú najskôr zelené a potom takmer čierne. Je dekoratívny.
Veľmi dobre odoláva mrazom. Naše podnebie mu vyhovuje.
Phyllostachys bissetii. Dorastá do výšky až osem
metrov. Je mrazuvzdorný až do -24 °C. Je vždyzelený. Veľmi
rýchlo rastie, pri vhodných podmienkach až 20 centimetrov
za deň. Tvorí silné rastliny s veľkou koreňovou sústavou.
Najrýchlejšie
rastúce trávy
Bambus nachádza
hád
všestranné uplatnenie:

slúži ako potrava - konzumujú sa bambusové
klíčky a dužina,

je to vynikajúci stavebný materiál,

zhotovuje sa z neho nábytok, dosky a doštičky

z listov sa pletú rohože,
koše a prestierania,

vyrába sa z neho textil
s pozoruhodnými antibakteriálnymi vlastnosťami,
v hĺbke niekoľkých desiatok centimetrov. Bambusu
sa bude dariť aj vo väčších
nádobách, či už zapustených
do zeme, alebo aj umiestnených na terasách či lodžiách.
No pri tomto spôsobe je
každodenné zavlažovanie
nevyhnutnosťou.
Pestovanie u nás
Najmenej vhodný je niektorý
z tropických druhov. Skôr
si vyberáme tie z mierneho
Kým niektoré znesú
slnečné miesto
a vyžadujú si
pravidelnú zálievku,
iným vyhovuje
umiestnenie na
hranici tieňa s mierne
vlhšou pôdou.

stavajú sa z neho plavidlá, mosty, móla,

vyrába sa z neho športové a rybárske náčinie,

v záhradníctve nachádza široké uplatnenie v
podobe rôznych oporných konštrukcií, kolov,
plotov, živých plotov
a lemov,

z dutých stebiel bambusu možno zhotoviť relatívne trvanlivý vodovod.
pásma a z vysokohorských
oblastí, a to nielen podľa
farby stebla a dekoračných
vlastností listu, ale aj podľa
priestorových limitov. Bambusy z mierneho pásma budú
expandovať do priestoru
a bambusy z horských oblastí
budú mať trsovitý charakter.
Pri niektorých druhoch (Phyllostachys, Sasa, Pseudosasa
alebo Pleioblastus) sa vyžaduje vybudovanie podzemnej bariéry až do hĺbky 70
Vý
ýb
ber ba
bam
mbusov
centimetrov.
Výhodou kontajnerovaných
rastlín je, že ich môžeme
vysádzať neobmedzene od
marca až do konca roka.
Ďalším kritériom, ktoré musíme citlivo zvážiť, je výber
stanovišťa podľa svetelných
podmienok. Kým niektoré
znesú slnečné miesto a vyžadujú si pravidelnú zálievku,
iným vyhovuje umiestnenie
na hranici tieňa a polotieňa
s mierne vlhšou pôdou.
No vo všeobecnosti trvalé
zamokrenie neznášajú.
Staré steblá po štyroch-piatich
rokoch vystrihujeme a uvoľňujeme miesto pre nové. Tie
dorastajú do svojej definitívnej dĺžky vo veľmi krátkom
čase. Nigra Henonis v našich
podmienkach dokáže rásť
rýchlosťou viac ako 60 centimetrov za deň. Bambusy sú
rastliny veľmi rýchle, priame
a čisté.
JÁN LITVÁK
Jeho výhonky sú jedlé. Z roka na rok sú ďalšie výhonky
vyššie a robustnejšie.
Phyllostachys humili. Dorastá do výšky tri až päť metrov. Má olivovozelené, ľahko ohybné, veľmi elegantné steblá,
jemné a husté listy. Málo sa rozrastá.
Phyllostachys vivax. Patrí k najznámejším stromovitým
bambusom, ktoré sa dajú u nás pestovať. Dorastá do výšky
6 až 12 m. Rozrastá sa pomaly. Napriek tomu, že je odolný
proti mrazu, najlepšie prosperuje počas dlhého a teplého
leta.
S úspechom sa u nás pestujú aj bambusy rodu Fargesia
či Sasa.
Nigra Henonis v našich podmienkach dokáže rásť rýchlosťou viac ako 60 centimetrov za deň.
OKRASNÁ ZÁHRADA
Doma v záhrade
August
v okrasnej
záhrade
Leto netrvá večne a tak ako úžitková záhrada
nevydá bohatú úrodu bez pravidelnej údržby, i
okrasná záhrada potrebuje náležitú pozornosť
Augustové práce
Je samozrejmosťou, že
všetky kvitnúce rastliny
pravidelne polievate, hnojíte a zbavujete buriny. Nezabúdajte však odstraňovať
odkvitnuté kvety, aby ste
vytvorili miesto a dodali
silu tým, ktoré kvitnúť ešte
len budú. Platí to aj o rastlinách, ktoré nechcete, aby sa
samy rozmnožili odpadávajúcimi semenami.
Nezabudnite ani na skalku.
Napohľad pekné kamene
a kvietky skrývajú vysemenenú a náletovú burinu,
ktorá by vám nemala
prerásť cez hlavu. Rovnako
treba „učesať“ i rozrastené
ozdobné trávy a trvalky,
a hlavne previsnuté a ťahavé drobné kvetenstvo.
Ak sa chystáte skalku ešte
len vybudovať, v auguste
sú na to ešte stále priaznivé
podmienky. Ak chcete iba
prekryť rozpadnutý múrik,
pre začiatok sa skúste
poobzerať vo svojom okolí
po všade rastúcich skalných ružiach či žltučkom
rozchodníku.
Myslite už teraz
o rok dopredu
Staršie – niekoľkoročné rastliny trvaliek, ako sú kosatce
alebo ľaliovky, môžete teraz
množiť pomocou výhonov,
ktoré jednoducho odrežete alebo odrýľujete a po
vložení do pôdy zasypete
do dvoch tretín ich výšky.
Neuškodí skrátenie listov.
Takto namnožiť môžete
i pivónie. Keď už máte ruky
zababrané od hliny, odskočte z ozdobnej výsadby
a namnožte si aj poplazy
jahôd, aby stihli do jesene
zosilnieť.
Nadeľte i vybrané druhy
balkónových alebo izbových rastlín, ktoré zrežte
a nechajte zakoreniť v pohári s vodou. Dreviny po
zrezaní namočte do stimulá-
tora, napichajte do pieskom
odľahčeného substrátu,
zalejte a uzatvorte spolu
s črepníkom do mikroténového vrecka.
Nezabudnite na vysiate
dvojročky ako nezábudky,
sirôtky či sed mokrásky.
V tomto období by už mali
byť dostatočne silné na presadenie na nové stanovisko.
Pri správnej opatere vás
hneď zjari obdaria bohatým
kvetenstvom.
Vysadiť môžete aj drobné
cibuľoviny ako bledule, krókusy či malé narcisy. S tými
väčšími ako tulipány ešte
počkajte.
Živé ploty
a stromčeky
sa kamarátia
s nožnicami
Ak ste boli v pokušení
prestrihať krušpán alebo
upraviť tis či tuju, hneď ako
sa po jarnom prebudení
ukázali nové prírastky, ver-
Zásady strihu
 Ak ste spravili radikálny rez celého konára,
alebo vám stromček zlomila víchrica, nezabudnite ho ošetriť stromovým balzamom či
štepárskym voskom.
 Pekný tvar i obyčajný strih dosiahnete iba
s ostrým náradím. „Zožuvaním“ konáre zbytočne poškodíte.
 Nikdy stromčeky nestrihajte v najhorúcejší
deň či na pravé poludnie. Listy, ktoré boli
doteraz zatienené, by mohlo ostré slnko poškodiť.
 Obstrihané konáriky môžete spracovať v drviči alebo štiepkovači a využiť ako mulč.
te, že až teraz je ten správny
čas sa tvarovanie živých
plotov a okrasných drevín.
Najlepšie je držať sa zásady
a dreviny strihať hneď na
začiatku letných prázdnin
a potom na ich konci. Tento
presne dvojmesačný odstup
urobí váš živý plot ešte
živším.
Výnimkou je krušpán, ktorý
možno strihať až trikrát
a naopak ozdobné zakrpate-
né borovice sa môžu strihať
iba raz, aby stihli vyzrieť
a dorásť do konečnej dĺžky
i nové ihličie.
Pomôcky
pri tvarovaní
Ak sa vám páčia ornamentálne tvarované solitéry
i živé ploty, mali by ste sa
pri strihaní držať niekoľkých pravidiel.
Pre začiatok si nevyberaj-
17. strana
te príliš náročné a členité
tvary. Skúste napríklad
jednoduchú guľu, poprípade kocku či ihlan. Môžete
si vytvoriť z kartónu alebo
drôtu pomôcku, ktorá vám
pomôže ustriehnuť nezbedné konáriky.
Dvor si môžete skrášliť
i jednoduchou špirálou.
Stačí, ak na stromček v tvare
kužeľa oviniete od špičky
po kmienok špagát v pravidelných rozostupoch,
podobne ako keď ovíjate
vianočné girlandy. Výhonky pri špagáte odstrihnete
a tento priestor nožnicami
udržiavate každý rok.
Nečakajte zázraky ihneď,
najkrajšia špirála sa vykreslí
približne v treťom roku
strihania.
Ak predsa len túžite po
„živej“ zelenej soche alebo
figúrke, poobzerajte sa po
záhradkárskych potrebách
a hľadajte drôtené šablóny
s najpredávanejšími motívmi, ako sú zvieratká. Na
šablónu však treba myslieť
v predstihu a zapichnúť
ju ešte k nerozvetvenej
rastline. Všetky výhonky,
konáriky a lístky, ktoré
časom šablónu prerastú,
jednoducho zostrihnete.
Šikovnejší domáci majstri
si šablónu určite zvládnu
vyrobiť i doma z plotového
viazacieho drôtu a králikárskeho pletiva.
MARCELA GIGELOVÁ
18. strana
DROBNOCHOV
Doma v záhrade
Ľudia dnes
ú
j
a
v
cho
vari všetko
Malé milé do ruky. Takto vnímame
drobné zvieratstvo, ktoré si
deti vydrankajú pri nejakej
príležitosti na chov
v domácnosti. Často sú to napríklad
hlodavčeky, ktoré však majú nielen
rozdielne nároky, ale aj výrazne odlišné
povahové rysy a to aj v rámci
jedného druhu
Ch
ovať
doma
zvieratko
je túžbou
väčšiny detí. Pozorovať malého tvorčeka pri jeho hrách
a skúmaní okolia je veľmi
zábavné a milé. Vymyslíme
mu pekné meno a čakáme,
či bude aj poslúchať aspoň
jednoduché povely. Deti
sľúbia, že sa oň budú starať.
Ako sa dajú splniť všetky
tieto očakávania?
Rozhodnutie
Keď padne rozhodnutie, že
prijmeme do nášho príbytku
ďalšieho nájomníka, treba sa
na všetko dobre pripraviť.
Každý druh má svoje špecifické potreby, stravovacie
nároky a zvláštne priania, čo
k životu potrebuje a my sa
ich snažíme naplniť.
V prvom rade mu poskytneme priestor. Malé
hlodavce chováme buď v
teráriu, alebo v klietke na to
určenej. Umiestnime ju nie
na priame slnko ani nie do
prievanu, vnútri vytvoríme
aj domček na úplný pokoj
a spánok. Toto miesto už
nemeníme, poskytuje mu
ochranu a istotu. Napriek
tomu musíme zvieratkám
pravidelne zabezpečiť aj
dostatok svetla, v tme by
chradli. Musíme počítať aj s
každodennou starostlivosťou – dopĺňať čerstvú vodu,
kŕmiť, čistiť a vymieňať
podstielku, zavše upratať
Škrečok má samotársku
povahu. K svojmu
chovateľovi sa však
správa pri dobrej
starostlivosti veľmi
priateľsky. Naopak,
pri stretnutí s iným
škrečkom môže prejaviť
výrazné bojové sklony.
rozhádzané okolie, doplniť
veci na obhrýzanie.
Malé deti nám môžu pomáhať, aby napokon všetka
starostlivosť nebola len na
nás.
Ako si zvieratko
nakloniť?
Potrebujeme na to čas a
trpezlivosť. Nič sa nedá
uponáhľať. Musíme si
pomaly získať jeho dôveru.
Keďže sú to od prírody
plaché tvory, ktoré sa pred
nebezpečenstvom utekajú
skryť, môže to trvať aj dlhší
čas. Nakoniec nám pomôže
ich zvedavosť. Najlepšie
je sa im pri kŕmení každý
deň prihovárať pokojným
hlasom, nerobiť prudké pohyby, nesnažiť sa zvieratko
hneď chytať do rúk. A
každý ďalší deň rovnako
všetko zopakovať, spojiť kŕmenie s nejakým
zvukom, napr. šuchotom
vrecúška. Keď sa nám to
podarí a získame si jeho dôveru, potom je priateľstvo
spečatené a my len môžeme
pozorovať, čo všetko ten
náš nový priateľ vymyslí a
dokáže.
Škrečok
džungarský
Škrečok je samotár. Obyvateľ púští a stepí. Aktívny
býva v podvečer a v noci.
Vo svojich lícnych vakoch si
do brlôžka znáša potravu,
ktorú treba potom odstrániť, aby nesplesnivela.
Ocení, keď mu pravidelne
vymieňame vodu a konáriky ovocných drevín. Keď
spí, tak ho určite nebuďte.
Dožíva sa 2-3 rokov.
Najlepšie je chovať jedného
samčeka a dve samičky.
Rád lozí po konároch a
skáče, vie vyskočiť aj do
metrovej výšky. Ohlasuje
sa pískaním. Ak mu stále
púšťate rovnakú pesničku,
je možné, že sa ju naučí
pískať.
Pieskomil
Morčatá
Morčatá pochádzajú z Južnej Ameriky, sú spoločensky založené, preto je lepšie
zadovážiť si hneď aspoň
dve. S privykaním môžete
začať už skôr, morča má
rado hladkanie, niektoré jedince môžu byť plachejšie.
Dožívajú sa 5 - 8 rokov.
Pochádza z Mongolska.
Tiež je spoločensky založený, treba chovať aspoň
dvoch. Pri viacerých sa vytvorí prirodzená hierarchia,
do ktorej nezasahujeme,
ďalší jedinec neskôr nemusí
byť dobre prijatý. Keď je
zvedavý a dobre nevidí,
postaví sa na zadné nohy a
„panáčkuje“.
Osmák degu
Príbuzný morčiat. Je
veľmi spoločenský. Žije v
kolóniách, nového jedinca
nemusia pôvodní dobre prijať. To platí aj pri škrečkovi.
Minikrálik
Zakrpatený králik dosahuje
veľkosť do 35 centimetrov. Králiky nie sú bežné
hlodavce, patria do radu
zajacov. Každý králik je
samostatná osobnosť, má
svoju povahu. Sú rady
chválené, boja sa výšok,
radšej sa zdržiavajú na
zemi. Potrebujú pobyt aj
vonku na tráve, môžeme
im spraviť prenosný výbeh,
krytý aj zhora, aby neutiekli
a aby ich neulovila nejaká
šelma. Králika za uši nedvíhame, mohli by sme mu tak
ublížiť.
Ježko bielobruchý
Malý ježko pochádza z Afriky. V posledných rokoch
je jeho chov čoraz obľúbenejší. Je to nočný tvor. Keď
nájde novú pachovú stopu,
reaguje penením. Snaží sa
vyhodiť si sliny na pichliače, pričom sa rôzne vrtí a
skrúca.
Vyzerá to zvláštne, je to
však prirodzený reflex.
Hladkáme ho v smere
pichliačov, nie proti. Je to
všežravec a samotár. Ak by
sa chystal hibernovať, zostáva malátny, má chladné
končatiny, po prebudení je
dezorientovaný, treba mu
v tom zabrániť vytvorením
lepších podmienok. Mohlo
by to byť preňho osudné. V
jeho domovskom prostredí teplota neklesá pod 18
stupňov, tak k hibernácii
neprichádza.
JURAJ HLADNÝ
DOMÁCE ZVIERATÁ
Doma v záhrade
19. strana
Chlpáči
a trávnik
Najväčší priateľ
človeka je, žiaľ,
najväčším
nepriateľom
trávnika.
Pestovaný trávnik je pýchou každého domu. Majitelia na pozemku
by radi aj niečo živé, milé, priateľské. Pes ako priateľ a strážca
pozemku je ideálnou voľbou. Iba dovtedy, kým majiteľ zistí, že jeho
zelená pýcha je vydupaná, zožltnutá a niekde aj vyhrabaná
T
oľko námahy a
je to v háji! Sen o
spolunažívaní sa
zrúti ako domček
z karát. Kde sa stala chyba?
Aby psík nebol smutný a
majiteľ nešťastný, treba sny
najprv dobre premyslieť.
Záhrada
prispôsobená
nárokom psíka
Pes je zviera, ktoré sa
prispôsobuje človeku bez
výhrad a prijíma ho za
vodcu svorky. Teší sa na
spoločnosť pána a oddane stráži jemu zverené
teritórium. Preto už na
začiatku projektovania
záhradky treba počítať s
voľným pohybom zvieraťa.
Začneme stavbou dobrého
plota, ktorý pes nepreskočí
ani nepodhrabe. Preto sa
pod základy odporúča dať
staré pletivo alebo väčšie
kamene. Menšími plôtikmi
sa zvyknú obohnať aj kvetinové a zeleninové záhony.
Ak nie je možné vytvoriť
dostatok miesta, možno
pohybové aktivity doplniť
prechádzkami, dobré je aj
behanie za bicyklom. Pes
svoje teritórium pravidelne
popri plote obchádza a
kontroluje. Na týchto mies-
tach postavte asi pol metra
široký chodník, potom
pes nezanechá vydupané
cestičky.
Aký pes na
aký dvor
Maxipes Fík? Prečo nie.
Veľký pes naozaj vzbudzuje rešpekt a keď má
aj pokojnú povahu, je to
skvelý kamarát pre deti.
Maxipes však potrebuje maxidvor pre značnú
voľnosť pohybu. Aj pes
veľkosti trpasličieho pinča
potrebuje pohyb, stačí mu
však pohyb v bytových
priestoroch. Výber vhodného plemena ku konkrétnemu priestoru je naozaj
dôležitý. Každé plemeno
má inú povahu, vlastnosti
a charakteristiku, návyky,
potreby ohľadom pohybu a
starostlivosti. Časom aj vek
zohráva svoju rolu. V seniorskom veku psík prestáva
byť hravý ako na začiatku,
keď bol ešte šteniatkom. Už
zvažuje, či sa oplatí behať k
plotu pre každého okoloidúceho.
Aký pán, taký pes
Príslovie naznačuje, že k
spokojnému spolunažívaniu je veľmi dôležitý
Ž
lté fľaky v trávniku vznikajú dôsledkom
agresívneho pôsobenia dusičnanov a
dusitanov v psom moči, ktoré obsahuje pitná
voda. Dobrá správa! Pomoc prišla z Austrálie.
Je to vulkanická paramagnetická hornina, ktorá
ako filter nasaje škodlivé látky do seba. Stačí ju
dať do misky s vodou a vďačný bude nielen váš
trávnik, ale aj organizmus vášho miláčika.
aj výcvik. Silne vrodené
inštinkty, ako je útočenie,
brechanie, značkovanie teritória treba kultivovať už
od šteňaťa. Najlepšie nám v
tom pomôžu profesionálny
cvičitelia. V zásade platí, že
psa treba láskavo a rázne
upozorniť na to, čo je a nie
je vhodné. Povely treba
opakovať, kým ich pes
celkom pochopí. Za dobré
výsledky ho treba pochváliť, prípadne dať mu
chutnú odmenu. Pes sa dá
naučiť aj na to, aby veľkú
potrebu realizoval iba na
niektorých miestach (v kútoch záhrady). So značkovaním je to zložitejšie, pes
tým majetnícky naznačuje
hranice svojho územia.
Osvedčilo sa postaviť napríklad také kamene na trase
obchôdzky, ktoré zároveň
pôsobili dekoratívne v
záhrade. A primať psa, aby
si ich označkoval.
Pozor na jedovaté
rastliny
Psík je aj tvor zvedavý a
zvykne predmety okolo nielen oňuchať, ale aj ochutnať.
Nie je výnimkou ani tráva.
Rád obhrýza celé trsy, ak
má ťežkosti s trávením. Na
trávniku potom zívajú nevzhľadné prázdne miesta.
Preto sa radšej vyvarujte
sadenia jedovatých rastlín,
ako sú konvalinky, brečtan,
lykovec, rododendrony,
narcisy, tuje, zlatý dážď,
čemerica, áron škvrnitý a
ďalšie. Veľmi nebezpečný je
tis obyčajný, ktorého vetvičky a plody dokážu spôsobiť
smrteľnú otravu. Našťastie
mnohé jedovaté druhy
rastlín svojím nepríjemným
pachom odradia maškrtníka
od ďalšej ochutnávky. Ak
si však všimneme zvláštne
správanie alebo príznaky
otravy, treba okamžite
vyhľadať lekársku pomoc.
Podozrivú rastlinu zoberieme so sebou a ukážeme
lekárovi.
Psíkobariéry alebo
čo odradí psa
Existujú aj pomocné riešenia, ktoré zabránia psíkovi
vstúpiť na zakázané územie alebo aby nevykonával
potrebu na nepatričných
miestach. Z ľudových receptov vyberáme napríklad
tento: na zakázané miesto
treba dať handry namočené v octe a raz za sedem
dní namáčanie opakovať.
Podobne odpudivo pôsobia aj cibuľové plátky. Z
moderných prostriedkov je
veľmi účinný neviditeľný
elektronický plot, ktorý
neobmedzuje voľný pohyb
psa. Dá sa ľahko v záhrade
nainštalovať a vytvoriť ním
takzvané zakázané zóny,
napríklad okolo bazéna,
záhonov, vchodových
dverí. Po prekročení zakázaného územia dostane pes
zreteľný zvukový signál
z prijímača v obojku. Na
tento elektronický systém
sa dá napojiť ľubovoľný
počet chlpáčov.
Žlté škvrny
v trávniku
Poznajú ich hlavne tí, ktorí
majú doma fenku. Samce
predsa len uprednostnia
spomínané kamene alebo
nainštalované pne. Keď
si všimneme, že sa pes
vycikal, dobré je to miesto
poliať vedrom vody, čím sa
moč rozriedi. Zničené miesta treba zrevitalizovať: žltú
trávu vykopať, postihnuté
miesto prerýľovať, poprípade odstrániť povrch zeme a
dosypať z inej časti záhrady
a nakoniec nasadiť novú
trávu. Skúste vykopať trs z
odľahlejších kútov pozemku a presadiť ho, alebo
dosypte semená zmesi pre
ihriskový trávnik, ktorý
vydrží aj väčšiu záťaž. Regenerujúce miesto ohraďte,
aby sa mohlo zotaviť.
RENATA KUBEČKOVÁ
20. strana
MALÉ VEĽKÉ STAVBY
Doma v záhrade
FOTO - INTERNET
Bývanie
pod zemou
Podzemné byty začínajú
byť čoraz populárnejšie.
V súčasnosti už nás vďaka
novodobým technológiám
nemusí trápiť vlhkosť a chlad
Z
množstva spôsobov
bývania začína
byť atraktívne aj
podzemné bývanie.
Atraktívne z viacerých
hľadísk: po prvé - návrat
k prírode, po druhé - byť
ďalej od civilizácie, po tretie dobrodružný spôsob spojený
so štandardom či luxusom
dneška. Podzemné byty začínajú byť čoraz populárnejšie
ako kedykoľvek predtým.
V súčasnosti už nás nemusí
trápiť vlhkosť a chlad vďaka
novodobým technológiám.
Otázkou je len, či môže takýto príbytok zaručiť dostatok
svetla. Aby sa pre budúcich
obyvateľov zo stavby nestal
bunker, ale pohodlný domov, hladina prirodzeného
osvetlenia by mala dosiahnuť
úroveň približne ako v klasických stavbách.
Zemľanky alebo
zemnice minulosti
Boli známymi obydliami
už od paleolitu, ale obľubu
si našli hlavne u Slovanov.
Obydlia boli zahĺbené do
zeme a zvonku prečnievalo
len zástrešie.
Zvnútra sa obkladali drevom
a podľa toho, ako sa hĺbili,
sa do nich vstupovalo buď
ako do jamy - rebríkom,
alebo vchodom z boku. Ako
dočasné príbytky boli veľmi
obľúbené pre svoju nekomplikovanosť a tepelnú stálosť.
Interiér bol iba slabo osvetlený ohniskom alebo svetlom
vnikajúcim od vchodu. Na
juhozápadnom Slovensku to
boli ešte v stredoveku bežné
obydlia. V novovekých dejinách zemľanky zohrali veľkú
úlohu ako skrýše partizánov
počas bojov v Slovenskom
národnom povstaní. Ešte aj
dnes na turistických trasách
môžeme zažiť romantiku
bivakovania, napríklad v prístupnej zemľanke v pohorí
Tríbeč v tesnej blízkosti Sedla
pod Žibricou.
Ako sa zemľanka sttaviia
Každá stavba je jedinečná a nenapodobiteľná.
Stavia sa podľa toho, aké sú predstavy budúcich
majiteľov a aký je stav ich finančného účtu, lebo
stavba podzemných obydlí je finančne veľmi
náročná záležitosť. Stavba je závislá aj od toho,
aký je stavebný pozemok, jeho sklon, čo odhalí
geologický prieskum (zloženie pôdy, prítomnosť
spodných vôd). Po vykopaní základov sa zapustí
železná konštrukcia, ktorá tvorí pevný skelet
domu. Na ňu sa potom nanáša betón, po ktorého vytvrdnutí sa v niekoľkých vrstvách nanáša
polyuretánová tepelná izolácia. Kvalitná tepelná a hydroizolácia je nevyhnutnosťou, pretože
prípadné odstraňovanie porúch na hotovom
dome je problematické a nákladné.
Pozemné domy sa nestavajú rýchlo. Závisí to
od architektonickej náročnosti, ale aj spôsobu stavania. Na stavbu sa používajú klasické
mokré procesy, ktoré predlžujú vysychanie.
Dom po výstavbe treba ešte dosušovať vetraním
2 - 3 mesiace. Interiéry sa zvyknú upravovať
omietkou, ale často sú steny bez úprav, kde je
priznaný betónový základ ako dizajnový prvok.
Na konci sa na skelet domu nahrnie zemina
a vykonajú sa záverečné terénne a záhradné
úpravy. Už na začiatku realizácie stavby treba
počítať s tým, že konštrukcia hotového domu
musí byť mimoriadne pevná, lebo bude vystavená enormnej záťaži zeminy.
Aj krtko by závidel
Dnešné zemľanky sú luxusné
podzemné domy. Bývajú
celkom rozsiahle a nájdu sa
aj viacpodlažné. Zariadené
sú podľa vkusu a finanč-
ných možností majiteľov.
Nábytok, police a výklenky
sú neraz zakomponované
priamo do stien alebo vytvorené zo stavebného materiálu. Strop býva konštruovaný
do tvaru oblúka pre lepšiu
nosnosť a tepelné prúdenie. Bývanie pod zemou je
energeticky veľmi výhodné.
Teplota pod zemou nekolíše
ako vo vonkajšom prostredí,
napríklad v januári v hĺbke
jedného metra je teplota
10 °C. Všadeprítomná zemina je výborný lacný protihlukový a tepelný izolant. Zabezpečuje konštantnú teplotu
počas celého roka s minimálnymi výkyvmi. Na dosiahnutie príjemnej teploty 22 °C sa
vynaloží oveľa menej energie
ako v klasických domoch.
V neposlednom rade treba
spomenúť aj úspory peňazí,
ktoré musíte investovať do
údržby exteriéru, hlavne
fasíd a strechy.
A bolo svetlo…
Dobre osvetlený interiér
zabezpečujú svetelné prvky,
stropné svetlíky, ktoré
sú nasmerované na zdroj
svetla, teda na nebo alebo
smerom k slnku. Klasické
okná pozerajúce sa na pôdny
horizont. Sklené stropné
kupoly tubusových svetlometov prepúšťajú dostatok
svetla, a netreba sa obávať
takých obmedzení, ako je
severná poloha alebo tienenie
iných budov. Kupoly sú z
trojvrstvového skla, čím sa
zabezpečuje aj maximálna
tepelná izolácia. Dobrá inštalácia kupol je veľmi dôležitá,
ak je naprojektovaná zelená
strecha. Pri podzemných
domoch platí zásada, že
nikdy nie sú veľmi svetlé. V
miestnostiach bez okien sa
svetlo dosahuje elektrifikáciou, ale prehnaným presvet-
O výmenu vzduchu sa
postarajú otvorené okná
alebo vzduchotechnika.
Na vykurovanie
a ohrievanie vody je
možné využiť kozub,
plynový kotol, solárne
kolektory alebo
elektrinu.
lením získame pocit, akoby
sme boli v skleníku.
Ostatné
technológie
Tak ako aj klasické domy,
aj súčasné podzemné domy
sú napojené na energetické
zdroje, ktoré privádzajú
inžinierske siete. Ich kvalitné
a spoľahlivé napojenie je
veľmi dôležité, lebo ťažko sa
opravuje tam, kde je hrubšia
vrstva zeminy. V dome sa o
výmenu vzduchu postarajú
otvorené okná alebo vzduchotechnika. Na vykurovanie
a ohrievanie vody je možné
využiť aj centrálne umiestnený kozub, plynový kotol,
solárne kolektory alebo
elektrinu. Ak je podzemné
bývanie blízko prípojky na
mestskú vodu, odporúča sa
využiť prednostne túto možnosť ako prírodný prameň,
ktorý treba kontrolovať, či je
voda bezchybná.
RENATA KUBEČKOVÁ
Download

August 2014 - Doma v zahrade