T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/173671
Konu: Tunus Sfax Çocuk Kitapları Fuarı
08/01/2015
.................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/12/2014 tarihli ve 6699523 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Tunus Sfax çocuk kitapları fuarı ile ilgili yazı ekte gönderilmiş
olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKİ
Yazı (5 Sayfa)
:
DAĞITIM
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7936-1d15-3d07-a89b-49a5 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/6699523
Konu: Tunus Sfax Çocuk Kitapları Fuarı
19/12/2014
.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 18/12/2014 tarihli ve
6632221 sayılı yazısı.
İlgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiş olup İlçeniz öğrencilerine gerekli duyurunun
yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (5 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenbb10-ae88-3fa3-88a4-137e kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.01/6632221
Konu: Tunus Sfax Çocuk Kitapları Fuarı
18/12/2014
……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 17.11.2014 tarihli ve 43145072/
821.01/5394397 sayılı yazısı.
Tunus Sfax Çocuk Kitapları Fuarı Komitesi’nin, 18-28 Mart 2015 tarihinde Tunus’ta;
çocuk kitaplarının sergilenebileceği stant açılması ve çocuklara yönelik farklı kültürel atelye
çalışmalarının yapılacağı veya gösteri/performansların gerçekleşeceği “22. Uluslararası
Sfax Çocuk Kitapları Fuarı” duyurusunun yapılmasını istediklerine ilişkin ilgi yazısı
incelenmiştir.
Söz konusu fuara kendi imkanları ile katılmak isteyen resmi/özel okul ve
kurumlarımızın Fuar Komitesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Öğretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0 312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenacca-0069-3c4d-b818-06f1 kodu ile teyit edilebilir.
DISiSLERi BAKANLICI
(icncl Mnd0d6g0
Yurtd$r Tanrtrm vc Kotriirel llitkiler
Association Du Salon
Du Liwe Pour Enfants
De Sfax
.sr{
28
-I
18 O-
JEr:,,
dEitll rSi. ,+Uf
Ol
cliL-S qJSl
*rr-l lf-lr
.i-.urtr
, iUL iF3
u-ii.- utJFl 22 I '.t,:ll Oi rs-aG'! r/ q
.AsI e"eL- d.i 14.V;t 2015 s*
crrr:
r.rul
lIf.S
rrr lFrlr tl" Lt-dJ
"Ui.l..i;.ptJiil
nr ,/ iSJE I fS$
Q-r.r-+-Ll r '
L*. jEt J.1:l.i.] lrirl 3l rt
:rl3ts ls.LLl
"r
-tl
O1Si
/.;lh 6r+
iJ
,iS{,
'-r t-tb irls ;lJ- JtiL\rl .S .+rl Ct+r .
."lil$
.igflr iJ"^:iln.glrd.i.r ea Or.in tr Af clilll q-. r" frLi-)5e .
,irJr iJ 'l.rJl(li t*s>l .
.rr}ra.rill lP aii tt--rlt iip ,.i3 t-le
JErEllJ l1.lll u,.Ii dJ{q lJri3J
Download

T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı