15 years of solutions for life science
KRD molecular technologies, s r.o.
KRD je súkromná distribučná spoločnosť zameraná na predaj produktov a poskytovanie služieb v oblasti „life science“, ale aj na vlastný výskum
a vývoj. Na trhu v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarsku pôsobí už od roku 1999, medzi jej klientov patria významné vedecké
pracoviská Akadémie vied Slovenskej republiky, univerzity, nemocnice a ostatné farmaceutické a biomedicínske spoločnosti.
Predajné a distribučné oddelenie
V predajnom a distribučnom oddelení sa zameriavame na predaj a podporu laboratórnych produktov a vybavení. Spolupracujeme so svetovými
výrobcami laboratórneho materiálu, vybavenia a reagencií, naše portfólio tak zahŕňa laboratórne prístroje, špecializované pracovné stanice
a nástroje, reagencie pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej biológie, laboratórny plastový spotrebný materiál i software pre náročnú
biologickú analýzu.
• profesionálny , napriek tomu však individuálny a priateľský prístup k požiadavkám každého zákazníka
• spokojní klienti v odboroch, ktoré prechádzajú neustálymi a systematickými zmenami
• zastupovanie len firiem, ktoré ponúkajú kvalitné produkty a vysoký štandard
• sledovanie trendov a zmien v aplikovaných odboroch molekulárno-biologických metód a výskumu
KRD dbá na kvalitu poskytovaných služieb, podarilo sa tak dosiahnuť certifikát ISO 9001:2009.
Servisné oddelenie
V servisnom oddelení vykonávajú opravy, kalibrácie a validácie širokého spektra laboratórnych prístrojov skúsení a zruční servisní technici.
Pomáhajú tak zákazníkom vylepšovať spoľahlivosť, znižovať prevádzkové náklady, predlžovať životnosť či odstraňovať poruchy všetkých ich
laboratórnych prístrojov a zariadení.
• služby servisného oddelenia sú poskytované po celej republike
• certifikovaní servisní technici sú školení aj u jednotlivých výrobcov
• možnosť zvýhodnenej zmluvy o dlhodobej spolupráci
Výskumné a vývojové oddelenie
Vo výskumnom a vývojovom oddelení využívame predajný i akademický
know - how získaný na základe účasti v štátnych , ale aj súkromných
výskumných projektoch. Ponúkame množstvo vlastných služieb
a produktov pre použitie v molekulárno-biologickom, biotechnologickom
a biomedicínskom výskume a vývoji.
• izolácia nukleových kyselín z najrôznejších biologických zdrojov
• klonovanie ľubovoľného úseku DNA do plazmidového vektora, Sanger
DNA sequencing
• expresné profilovanie pomocou microarrayí , miRNA analýza
• profilovanie genómu pomocou mikroarrayí, polymorfizmy, SNP,
aCGH, CNV , chipov - chip, epigenetická regulácia
• PCR Arraya : návrh, optimalizácia, prevedenie aj dodávka
• next - generation sequencing na sekvenátore Iluminátmi HiSeq 2000
• high resolution melting ( HRM ) analýza - servis a návrh testov
• dáta analýza a bioinformatika - štatistický programovací jazyk R
• SureChIP – Chromatine Immunoprecipitation Product Line, vlastný
produkt KRD
Sme školiacim strediskom a odborným vzdelávacím partnerom
škôl a inštitúcií v ďalšej príprave nielen študentov, ale aj verejnosti
v moderných aplikáciách molekulárnej biológie.
www.krd.sk
OBSAH
Poznámky
5 VŠEOBECNÉ LABORATÓRNE VYBAVENIE
6
8
11
13
15
16
16
18
20
21
23
26
27
29
30
31
34
36
38
PIPETY A PIPETOVACIE STANICE
ANALYTICKÉ VÁHY, PREDVÁŽKY A pH METRE
CENTRIFÚGY
SYSTÉMY PRE PRÍPRAVU VODY A ULTRAČISTEJ VODY
LABORATÓRNE UMÝVAČKY
DEKONTAMINÁCIA A STERILIZÁCIA POMOCOU ClO 2
PUMPY (PERISTALTICKÉ, INJEKČNÉ)
VODNÉ A ULTRAZVUKOVÉ KÚPELE
MAGNETICKÉ MIEŠAČKY
TERMOBLOKY A SUCHÉ KÚPELE
TREPAČKY A TREPANÉ INKUBÁTORY
INKUBÁTORY A TEPLOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY
FERMENTORY A BIOREAKTORY
CO2 INKUBÁTORY (ŠTANDARDNÉ, CHLADENÉ, TREPANÉ)
CHLADNIČKY A MRAZIACE BOXY
HLBOKOMRAZIACE BOXY A NÁDOBY NA SKLADOVANIE VZORIEK V TEKUTOM DUSÍKU
AUTOKLÁVY
BOXY PRE PESTOVANIE RASTLÍN A RASTLINNÝCH KULTÚR
LAMINÁRNE BOXY, BIOHAZARD BOXY A DIGESTORY
41 ŠPECIÁLNE ZARIADENIA PRE LABORATÓRIA
42
44
45
48
49
51
55
56
59
62
63
65
HOMOGENIZÁTORY, KONCENTRÁTORY A LYOFILIZÁTORY
IZOLÁTORY NUKLEOVÝCH KYSELÍN
SPEKTROFOTOMETRE A MULTIDETEKČNÉ SYSTÉMY (KYVETOVÉ, MIKROPLATNIČKOVÉ A MIKROOBJEMY)
PRÍSTROJE PRE PCR
SYSTÉMY PRE DETEKCIU MUTÁCIÍ A MICROARRAYS
HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE ELEKTROFORÉZY, BLOTTING, SUŠENIE GÉLOV
NAPÄŤOVÉ ZDROJE
TRANSILUMINÁTORY, SYSTÉMY PRE DOKUMENTÁCIU A KVANTIFIKÁCIU
LABORATÓRNE LUPY A MIKROSKOPY
POČÍTADLÁ BUNIEK
SYSTÉMY A REAGENCIE PRE CYTOGENETICKÚ ANALÝZU
SYSTÉMY PRE IN-VIVO IMAGING
67 ZARIADENIE A VYBAVENIE CHOVU LABORATÓRNYCH ZVIERAT
68
68
73
76
76
VYBAVENIE PRE CHOV A MANIPULÁCIU S LABORATÓRNYMI ZVIERATAMI
PRODUKTY PRE FYZIOLÓGIU, FARMAKOLÓGIU A TOXIKOLÓGIU
SKLENENÉ KAPILÁRY HARVARD APPARATUS
BUXCO SYSTÉMY
STEREOTAKTICKÉ ZARIADENIE
77 SOFTWARE
78 TOTALLAB
79 LABORATÓRNE PLASTY
80
84
86
87
88
90
OBECNÉ LABORATÓRNE PLASTY
PLASTY PRE TKANIVOVÉ KULTÚRY
LABORATÓRNE RUKAVICE
ŠPIČKY
PCR PLASTY
PLASTY PRE POZOROVANIE BUNIEK VO VYSOKOM ROZLÍŠENÍ
91 REAGENCIE
92 CHÉMIA PRE MOLEKULÁRNU A BUNKOVÚ BIOLÓGIU
103 SERVIS A SLUŽBY
104 SERVISNÉ LABORATÓRIUM
105 SERVIS A VALIDÁCIA PRÍSTROJOV
3
ZOZNAM DODÁVATEĽOV
4
4TITUDE
www.4ti.co.uk
ALLENTOWN
www.allentowninc.com
ANGELANTONI
www.angelantoni.it
AURORA
www.aurora-instr.com
BEL ENGINEERING
www.belengeneering.com
BIOER
www.bioer.com
BIOFIRE DIAGNOSTICS
www.biofiredx.com
BIOCHAIN
www.biochain.com
BIOCHROM AG
www.biochrom.de
BIOCHROM - WPA
www.biochrom.co.uk
BIOLOGICS
www.biologics-inc.com
BIOSERA
www.biosera.com
BIOSPACELAB
www.biospacelab.com
BIOTEK
www.biotek.com
BREMA
www.bremaice.it
CAPP
www.capp.dk
CLONTECH
www.clontech.com
CLORDISYS
www.clordisys.com
CONSORT
www.consort.be
CONTHERM
www.contherm.co.nz
CRUMA
www.cruma.es
DSI
www.datasci.com
DELTALAB
www.deltalab.es
DNR IMAGING SYSTEMS
www.dnr-is.com
GE HEALTHCARE
www3.gehealthcare.co.uk
GENALYTE
www.genalyte.com
GENEAID
www.geneaid.com
GENEGO
www.geneco.com
GENIAL GENETICS
www.genialgenetics.com
HAIER
www.haiermedical.com/en
HANIL
www.ihanil.com
HARVARD APPARATUS
www.harvardapparatus.com
HERMLE
www.hermle-labortechnik.de
HEROLAB
www.herolab.de
HIDEX OY
www.hidex.com
HOEFER
www.hoefering.com
CHEMOMETEC
www.chemometec.com
IBIDI
www.ibidi.com
IDT
www.idtdna.com
INNOPSYS
www.innopsys.fr
iTHERA MEDICAL
www.ithera-medical.com
LABNET
www.labnetlink.com
LABTECH
www.labtech.co.kr
LICOR
www.licor.com
LOGOS BIOSYSTEMS
www.logosbio.com
MAESTROGEN
www.maestrogen.com
MAGNAMEDICS
www.magnamedics.com
MECASYS
www.mecasys.co.kr
MIRAE
www.miraest.co.kr
MISONIX
www.misonix.com
N-BIOTEK
www.n-biotek.com
NEW BRUNSWICK
www.nbsc.com
NORGEN BIOTEK
www.norgenbiotek.com
NÜVE
www.Nüve.com.tr
PANLAB
www.panlab.com
RAYLEIGH
www.braic.com
RBC BIOSCIENCE
www.rbcbioscience.com
SCIE-PLAS
www.scie-plas.co.uk
SCIGENE
www.scigene.com
SNIJDERS SCIENTIFIC
www.snijders-tilburg.nl
SONICA
www.sonica.eu
STEELCO
www.steelcospa.com
TAKARA
www.takara-bio.com
TAYLOR-WHARTON
www.taylorwharton.com
TELSTAR
www.telstar-lifesciences.com
TOTAL LAB
www.totallab.com
TRANSGENOMIC
www.transgenomic.com
TUTTNAUER
www.tuttnauer.com
WARNER INSTRUMENTS
www.warneronline.com
VŠEOBECNÉ LABORATÓRNE
V YBAVENIE
PIPETY A PIPETOVACIE STANICE
Špeciálne sady pipiet
BioPette Plus 4 Pack
Séria BioPette Plus - Plne autoklávovateľné, nastaviteľný objem pomocou
koncovky, maximálna presnosť a reproducibilita, vylepšený ergonomický
dizajn, nastaviteľný odhadzovač kompatibilný s mnohými typmi špičiek, zvýšená odolnosť proti UV žiareniu, 3-ročná záruka.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Popis
Cena (EUR)
Labnet
P3942-SK4
BioPette Plus 4 Pack
4 pipety (0,5 – 10 μl, 2 – 20 μl, 20 – 200 μl, 100 -1 000 μl), stojan a špičky
674,-
Jednokanálové pipety
Nastaviteľné pipety BioPette Plus
Séria BioPette Plus - Nastaviteľný kónus koncovky umožňuje kompatibilitu
so všetkými typmi špičiek, plne autoklávovateľné, jednoduchý servis, možnosť kalibrácie užívateľom, vysoká presnosť garantovaná užívateľovi, rozsah objemov od 0,1 µl – 10 000 µl, vylepšená ergonomika, zvýšená odolnosť
proti UV žiareniu, 3-ročná záruka.
Výrobca
Labnet
Kat. číslo
Produkt
Rozsah (µl)
Veľkosť špičiek (µl)
Cena (EUR)
P3942-2
BioPette Plus
0,1 – 2,0
10
169,-
P3942-10
BioPette Plus
0,5 – 10
10
169,-
P3942-20
BioPette Plus
2 – 20
200
169,-
P3942-100
BioPette Plus
10 – 100
200
169,-
P3942-200
BioPette Plus
20 – 200
200
169,-
P3942-1000
BioPette Plus
100 – 1000
1000
169,-
P3942-5000
BioPette Plus
1000 – 5000
5000
199,-
P3942-10000
BioPette Plus
1000 – 10000
10000
199,-
Multikanálové pipety
Multikanálové pipety BioPette Plus
Séria BioPette Plus - Plne autoklávovateľné, modely 8 a 12 kanálov, jednoduchý servis, možnosť kalibrácie užívateľom, garantovaná užívateľovi
vysoká presnosť, rozsah objemov od 1 µl – 300 µl, vylepšená ergonomika,
zvýšená odolnosť proti UV žiareniu, 3-ročná záruka.
Výrobca
Labnet
6
Kat. číslo
Produkt
Počet kanálov
Rozsah (µl)
Veľkosť špičiek (µl)
Cena (EUR)
P4808-10
BioPette Plus
8
1 – 10
10
475,-
P4808-50
BioPette Plus
8
5 – 50
50
475,-
P4808-200
BioPette Plus
8
20 – 200
200
475,-
P4608-300
BioPette Plus
8
50 – 300
300
475,-
P4812-10
BioPette Plus
12
1 – 10
10
599,-
P4812-50
BioPette Plus
12
5 – 50
200
599,-
P4812-200
BioPette Plus
12
20 – 200
200
599,-
P4512-300
BioPette Plus
12
50 – 300
300
599,-
Mechanický dávkovač LabPette R
Výrobca
Kat. číslo
P3000
Labnet
Mechanický dávkovač LabPette R
s nadstavcami
Pre presné a opakované dávkovanie, jednoducho nastaviteľný objem a krok,
ergonomický dizajn, robustná konštrukcia, nadstavce 0,05 ml - 50 ml (sterilné
alebo nesterilné).
Produkt
Popis
Dávkovač LabPette R
Rozsah 1 – 5000 μl, počet krokov 1 – 48, pracovná teplota 15 °C – 40 °C,
robustná konštrukcia, jednoduchá manipulácia, ergonomický tvar
Cena (EUR)
375,-
P3505 (S)
Dávkovacia špička 0,05 ml
Rozsah 1 μl – 5 μl, 100 ks
245,-
P3512 (S)
Dávkovacia špička 0,50 ml
Rozsah 10 μl – 50 μl, 100 ks
125,-
P3515 (S)
Dávkovacia špička 1,25 ml
Rozsah 25 μl – 125 μl, 100 ks
125,-
P3518 (S)
Dávkovacia špička 2,50 ml
Rozsah 50 μl – 250 μl, 100 ks
125,-
P3521 (S)
Dávkovacia špička 5,00 ml
Rozsah 100 μl – 500 μl, 100 ks
125,-
P3524 (S)
Dávkovacia špička 12,50 ml
Rozsah 250 μl – 1250 μl, 100 ks
125,-
P3525 (S)
Dávkovacia špička 25,00 ml
Rozsah 500 μl – 2500 μl, 50 ks, s adaptérom
165,-
P3527 (S)
Dávkovacia špička 50,00 ml
Rozsah 1000 μl – 5000 μl, 25 ks, s adaptérom
125,-
FastPette Pro elektrický pipetovací nadstavec
FastPette Pro
Plne autoklávovateľný, určený pre všetky druhy plastových aj sklených pipiet 0,5 100 ml, dobíjací akumulátor s výdržou 11 - 14 hodín práce, vysoko UV rezistentný,
biologický filter PTFE 0,2 alebo 0,45 µm, kompletná sada s náhradným filtrom,
so stojanom a dobíjacím adaptérom, hmotnosť 210 g.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Výdrž akumulátora (h)
Labnet
P2002
FastPette Pro
11 – 14
Cena (EUR)
395,-
Neon 100-1-8
Modulárny pipetovací robot
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Xiril
Neon 100-1-8
Robotický systém Neon 100-1-8
Automatická pipetovacia stanica, modulárny systém pre široké množstvo
aplikácií: izolácia nukleových kyselín a proteínov; príprava vzoriek pre PCR,
sekvenovanie, enzýmové eseje a ďalšie. Pipetované objemy od µl po ml, možnosť
voľby pipetovacích hláv (4, 8 alebo 96 kanálové na štandardné špičky). Široké
príslušenstvo: chladené bloky (aktívne alebo pasívne), trepačky, transportné
systémy, blok pre magnetické separácie, vákuové zariadenia a ďalšie. Možnosť
boxu s HEPA filtrom a UV sterilizáciou. Ovládanie intuitívnym softvérom.
Cena (EUR)
☎
7
ANALYTICKÉ VÁHY, PREDVÁŽKY A PH METRE
Predvážky
ES1001
Vysoko profesionálne laboratórne predvážky od firmy Bel Engeneering majú
mikroprocesorové ovládanie s modro podsvieteným displejom, spodný záves,
počítanie kusov, percentuálne váženie, totalizácia a u niektorých typov možnosť
prevádzky na batériu.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Váživosť (g) / presnosť (g)
Cena (EUR)
BL0085
ES1001
1000 / 0,1
299,-
BL0086
ES1501
1500 / 0,1
339,-
BL0081
S2201
2200 / 0,1
389,-
BL0082
S3201
3200 / 0,1
420,-
BL0083
S5201
5200 / 0,1
468,-
BL0063
L4501
4500 / 0,1
659,-
BL0064
L5201
5200 / 0,1
674,-
BL0065
L6501
6500 / 0,1
690,-
BL0066
L8001
8000 / 0,1
749,-
BL0067
L10001
10000 / 0,1
779,-
BL0068
L12001
12000 / 0,1
869,-
BL0069
Bel
Engineering BL0119
L16001
16000 / 0,1
887,-
L20001
20000 / 0,1
899,-
BL0084
ES202
200 / 0,01
288,-
BL0076
S622
620 / 0,01
449,-
BL0077
S1002
1000 / 0,01
509,-
BL0078
S1202
1200 / 0,01
527,-
BL0079
S1502
1500 / 0,01
539,-
BL0080
S2202
2200 / 0,01
569,-
BL0120
S3102
3100 / 0,01
593,-
BL0126
L1002i (interná kal.)
1000 / 0,01
893,-
BL0127
L1502i (interná kal.)
1500 / 0,01
912,-
BL0128
L2102i (interná kal.)
2100 / 0,01
959,-
BL0129
L3102i (interná kal.)
3100 / 0,01
989,-
S63
Presné váhy (externá a interná kalibrácia)
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Váživosť (g) / presnosť (g)
BL0070
S63
60 / 0,001
449,-
BL0071
S123
120 / 0,001
479,-
BL0072
S203
210 / 0,001
509,-
Bel
BL0073
Engineering
BL0134
8
Cena (EUR)
S303
310 / 0,001
539,-
L163i (interná kal.)
160 / 0,001
809,-
BL0122
L203i (interná kal.)
210 / 0,001
899,-
BL0123
L303i (interná kal.)
310 / 0,001
959,-
Analytické váhy
M124Ai
Profesionálne analytické váhy vyššej triedy s modro podsvieteným displejom,
mikroprocesorovým ovládaním, percentuálnym vážením, počítaním kusov,
dynamickým vážením, kontrolným vážením a RS232 sériovým portom.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Váživosť (g) / presnosť (g)
Cena (EUR)
Externá kalibrácia
BL0001
M124A
120 / 0,0001
1 379,-
BL0002
Bel
Engineering BL0003
M154A
150 / 0,0001
M214A
210 / 0,0001
BL0004
M254A
250 / 0,0001
☎
☎
☎
Interná automatická kalibrácia
BL0005
M124Ai
120 / 0,0001
1 499,-
BL0006
Bel
Engineering BL0007
M154Ai
150 / 0,0001
M214Ai
210 / 0,0001
BL0008
M254Ai
250 / 0,0001
☎
☎
☎
Priemyselné kompaktné váhy
KL8001
Priemyselné počítacie a modulové váhy série KL, pokročilé počítanie kusov,
totalizácia, veľmi rýchla stabilizácia.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Váživosť (g) / presnosť (g)
BL0094
KL8001
8000 / 0,1
Cena (EUR)
749,-
BL0095
KL10001
10000 / 0,1
839,-
BL0096
KL12001
12000 / 0,1
914,-
BL0097
KL16001
16000 / 0,1
959,-
BL0114
KL20001
20000 / 0,1
1 094,-
BL0098
Bel
Engineering BL0099
KL320012
32000 / 0,2
1 094,-
KL15000
15000 / 1
773,-
BL0100
KL20000
20000 / 1
839,-
BL0101
KL32000
32000 / 1
875,-
BL0115
KL16001D
4500/16000 / 0,1/1
887,-
BL0116
KL20001D
4500/20000 / 0,1/1
929,-
BL0117
KL32001D
4500/32000 / 0,1/1
953,-
9
Analyzátor vlhkosti (sušiaca váha)
TopRay 160M
Veľmi kvalitné váhy pre stanovenie sušiny s vysoko kontrastným displejom,
teplotný rozsah 50 - 160 °C, sušenie pomocou dvoch kremíkových lámp
Hereaus, manuálne, automatické alebo časované sušenie, štatistické výpočty,
sériový port RS232.
Výrobca
Kat. číslo
Bel
BL0113
Engineering
Produkt
Váživosť (g) / presnosť (g)
TopRay 160M
160 / 0,001
Cena (EUR)
1 649,-
pH metre
pH metre PL-700PVS
Laboratórny digitálny stolný pH meter (meranie REDOX a ISE), podsvietený
veľkoplošný displej vrátane sondy, teplotné sondy a stojanček, presnosť 0,01 pH,
automatická alebo manuálna teplotná kompenzácia, pamäť až na 64 meraní,
pripojenie RS232 port, rozsah merania -2, 00 - 16,00 pH, teplotné rozpätie 0 110 °C.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Rozsah / presnosť
Cena (EUR)
G.O.N.
Electronic
PL-700PV
pH meter PL-700PV
-2,00 – 16,00 / 0,01 pH
499,-
PL-700PVS
pH meter PL-700PVS vrátane magnetickej miešačky
-2,00 – 16,00 / 0,01 pH
599,-
pH elektródy
pH elektródy
Elektródy pre rýchle, presné a reprodukovateľné meranie vzoriek, pH rozmedzie
2 až 11, dlhá životnosť, konektor typu AS7.
Výrobca
Warner
Instruments
Kat. číslo
Použitie
Priemer elektródy / hrotu Dĺžka elektródy
(mm)
(mm)
Cena (EUR)
69-0070
Minitrode P
Mikroskúmavky, mikrotitračné platničky
3
100
433,-
69-0072
Freezetrode
Nízke teploty (-20 °C až 80 °C)
12
100
363,-
69-0073
Flushtrode P
Pufre s obsahom vody 5 až 85%
12
100
338,-
69-0074
Tiptrode
Pevné aelovité materiály
6
100
403,-
69-0071
Spintrode P
Skúmavky pre NMR
3
180
548,-
Napájacie káble
pre elektródy (1m)
Voliteľné konektory - BNC, DIN, Metrohm
Typ F, Metrohm Typ H, Radiometer,
štandardné US
69-0077
10
Produkt
125,-
CENTRIFÚGY
Veľmi široká ponuka laboratórnych centrifúg od renomovaných výrobcov Hermle, Labnet, Hanil a Nüve. U všetkých centrifúg je široké
spektrum výberu rotorov.
Výrobca
Labnet
Popis
C1000
C2500
C1801
C1301
PCR centrifúgy nechladené
Kat. číslo
Produkt
C1301
Mini centrifúga (vrátane rotora)
Max. kapacita 6 x 1,5 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. preťaženie 2000 xg
Cena (EUR)
C1801
Prism Mini centrifúga (vrátane rotora)
Max. kapacita 8 x 1,5 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. preťaženie 2000 xg
C1000
Mikroplatničková centrifúga (vrátane rotora) Max. kapacita 2 x 96-well mikroplatnička, max. otáčky 2500 rpm, max. preťaženie 1300
C0160
Spectrafuge 16M (vrátane rotora)
Max. kapacita 18 x 1,5 ml, max. otáčky 14000 rpm, max. preťaženie 16000 xg
994,-
C2400
Spectrafuge 24D (vrátane rotora)
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 13300 rpm, max. preťaženie 16300 xg
1 295,-
C2500
Prism (vrátane rotora)
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 15000 rpm, max. preťaženie 21200 xg
1 394,-
259,274,794,-
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Labnet
C2500-R
Prism R (vrátane rotora 24x1,5 ml)
Hermle
305.00 P01
Z216MK (vrátane rotora 24x1,5 ml)
Hanil
SMART R17 Smart R17 (vrátane rotora 24x1,5 ml)
Popis
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 13500 rpm, teplota -10 °C / +40 °C,
max. preťaženie 17135 xg
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, 30 x 1,5 ml, 44 x 1,5 ml, max. otáčky 15000 rpm,
teplota -20 °C / +40 °C, max preťaženie 21380 xg
Max. kapacita 24 x 1,5 ml, 18 x 1,5 ml, max. otáčky 17000 rpm, teplota -10 °C /
+40 °C, max. preťaženie 26042 xg
SMART R17
C2500R
Z216MK
PCR centrifúgy chladené
Cena (EUR)
4 249,4 744,4 494-
11
Z206A
Z366
C0060
NF1200
Univerzálne centrifúgy nechladené
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Popis
Labnet
C0060
Spectrafuge 6C (vrátane rotora)
Max. kapacita 6 x 15 ml, max. otáčky 6500 rpm, max. preťaženie 4000 xg
Nüve
NF200
Bench Top NF200 (vrátane rotora)
Max. kapacita 12 x 15 ml, max. otáčky 5000 rpm, max. preťaženie 2822 xg
1 444,-
Hanil
Fleta
Fleta
Max. kapacita 32 x 15 ml, max. otáčky 5500 rpm, max. preťaženie 5411 xg
2 744,-
Hermle
306.00 V01
Z206A
Max. kapacita 6 x 50 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. preťaženie 4180 xg
1 744,-
NF400
Bench Top NF400
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, max. preťaženie 2819 xg
1 944,-
NF800
Bench Top NF800
Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, max. preťaženie 18405 xg
2 999,-
Hermle
310.00 V01
Z306
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 13500 rpm, max. preťaženie 17319 xg
3 094,-
Nüve
NF1200
Bench Top NF1200
Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. preťaženie 23545 xg
3 494,-
312.00 V01
Z326
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. preťaženie 23545 xg
4 494,-
301.00 V01
Z366
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 20000 rpm, max. preťaženie 29068 xg
4 799,-
Combi 408
Combi 408
Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 8000 rpm, max. preťaženie 8279 xg
6 449,-
Nüve
Hermle
Hanil
Cena (EUR)
945,-
Výrobca
Nüve
Hermle
Hanil
Z326K
NF400R
Combi 514R
Univerzálne centrifúgy chladené
Kat. číslo
Produkt
Popis
NF400R
Bench Top NF400R
Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 2819 xg
Cena (EUR)
3 694,-
NF800R
Bench Top NF800R
Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 18405 xg
4 494,-
NF1200R
Bench Top NF1200R Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 23545 xg
5 750,-
311.00 V01
Z326K
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 23545 xg
6 249,-
311.00 V03
Z32HK
Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 20000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 38012 xg
8 249,-
Combi 514R
Combi 514R
Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 15000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 38014 xg
8 449,-
Z36HK
Supra 22K
Vysokorýchlostné centrifúgy
Výrobca
Hermle
Hanil
12
Kat. číslo
Produkt
Popis
277.00 V01
Z36HK
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 30000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 65390 xg
Supra 22K
Supra 22K
Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 22000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 53029 xg
Supra 30K
Supra 30K
Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 30000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 98608 xg
Ultra 4
Ultra 4
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 40000 rpm, teplota -20 °C / +40 °C max. preťaženie 175302 xg
Ultra 5
Ultra 5
Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 50000 rpm, teplota -20 °C / +40 °C max. preťaženie 254345 xg
Cena (EUR)
11 449,-
☎
☎
☎
☎
Continent 512R
Component 12R
Veľkoobjemové centrifúgy
Výrobca Kat. číslo
Continent 512R
Produkt
Popis
Cena (EUR)
Continent 512R
Max. kapacita 6 x750 ml, max. otáčky 4500 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 5096 xg
Max. kapacita 6 x 1000 ml, max. otáčky 6000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 9660 xg
☎
☎
☎
Max. kapacita 6 x 2400 ml, max. otáčky 4800 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 7212 xg
☎
Continent 512R Plus Continent 512R Plus Max. kapacita 6 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, teplota -10 °C / +40 °C max. preťaženie 20929 xg
Hanil
Component R
Component R
Component 12R pre
Component 12R
krvné vaky
Veľké množstvo ďalšieho voliteľného príslušenstva pre všetky typy centrifúg na vyžiadanie
SYSTÉMY PRE PRÍPRAVU VODY A ULTRAČISTEJ VODY
Základné systémy od českého výrobcu Siswa, s r.o. sú kvalitatívne jedny z najlepších na trhu. Tento výrobca ponúka systémy na úpravu vody od
maloobjemových až po kompletné veľkoobjemové priemyselné pre špeciálnu úpravu veľkého množstva vody. Náš sortiment v tomto odvetví je
doplnený o firmu Mirae Co., Ktorá sa už 25 rokov špecializuje len na systémy pre prípravu vysoko čistej vody.
SciAqua Basic
SciAqua Rodei
Systém úpravy vody reverznou osmózou
Výrobca
SciAqua
Kat. číslo
Produkt
Produkcia (l / 24 h) Vodivosť (µS / cm)
Systémy pre molekulárnu a bunkovú biológiu, tkanivové
kultúry, organické laboratória, kompaktný systém
pre prípravu čistej vody stupňa 2, koncové dočistenie
iónomeničom, plne automatizovaná prevádzka, vodivosť
nižšia ako 1 µS / cm, napojenie priamo na vodovod.
Zariadenie založené na princípe reverznej osmózy
odstráni 90 až 98% rozpustených látok. V závislosti na
zložení a tlaku vstupnej vody poskytuje výstupnú vodu
s vodivosťou 7-20 1 µS / cm. Membráne sú predradené
tri 10" ochranné filtre. Mechanický 5 µm filter odstraňuje
nerozpustené nečistoty, dva uhlíkové filtre zachytávajú
chlór a časť organických látok. Mechanický filter je pre
uľahčenie kontroly uložený v priehľadnom puzdre.
Vnútorne rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
25-0520
SciAQUA Basic
60
10 – 20
420 x 360 x 450
994,-
30-1098
SciAQUA Rodei 200C
200
<1
400 x 340 x 400
1 394,-
13
Systémy pre prípravu ultračistej vody
s výstupom ultračistá voda alebo reverzne-osmotická
a ultračistá voda (séria Puris Expe)
Expe-UP Ele UV/UF
Puris Expe UP Ele UV/UF - systém pre molekulárnu a bunkovú biológiu, tkanivové
kultúry, organické laboratória, Typ I, TOC<1-5 ppb, endotoxíny < 0,001 Eu / ml,
rezistivita 18,2 MOhm / cm, dvojvlnová UV lampa 185 / 254 nm, UF membrána,
produkcia 1,5 l / min, plne automatizovaná prevádzka, sanitačný program
pripojenia USB2, veľkoplošný LCD displej, rozmery š x h x v: 330 x 490 x 510 mm.
Výrobca
Mirae
Kat. číslo
Produkt
Varianta vstupnej
vody
Max.výkon
l/ hod.
Typ
Vonkajšie rozmery š x h x
v (mm)
Cena (EUR)
XUEB8EPM
Expe-UP Ele
Deiónizovaná
20
I.
330 x 490 x 510
3 244,-
☎
☎
☎
☎
☎
☎
XUEV8EPM
Expe-UP Ele UV
Deionizovaná
20
I.
303 x 490 x 510
XUEF8EPM
Expe-UP Ele UF
Deionizovaná
20
I.
330 x 490 x 510
XUEVF8EPM
Expe-UP Ele UV/UF
Deionizovaná
20
I.
330 x 490 x 510
XRUE18EPM
Expe-CB Ele10
Vodovodná kat.
10
I.,III.,IV.
330 x 490 x 510
XRUE28EPM
Expe-CB Ele20
Vodovodná kat.
20
I.,III.,IV.
330 x 490 x 510
XRUE38EPM
Expe-CB EleUV
Vodovodná kat.
20
I.,III.,IV.
330 x 490 x 510
PCTAPE20M
20 l plastový zásobník s hladinovým senzorom
394,-
FXRT035M
35 l plastový zásobník s hladinovým senzorom
544,-
PCTAPE50M
60 l plastový zásobník s hladinovým senzorom
644,-
PCTAPE100M
100 l plastový zásobník s hladinovým senzorom
744,-
Printer
Externá dátová tlačiareň
694,-
Expe-UP Ele UV/UF
Systémy pre prípravu ultračistej vody
s dispenzorom, ktoré majú výstup na ultračistú vodu
(séria Puris Evo UP)
Výrobca
Mirae
14
Puris EVO UP-dio VFT ( UV/UF) s dispenzorom systém pre molekulárnu a bunkovú
biológiu, tkanivové kultúry, organické laboratória, Typ I,II, TOC<10 ppb, endotoxíny < 0,001
Eu / ml, rezistivita 18,2 MOhm / cm, dvojvlnová UV lampa 185/254 nm, UF membrána,
prietok 2,0 l / min, plne automatizovaná prevádzka, sanitačný program pripojenia USB2,
veľkoplošný LCD displej, rozmery š x h x v: 350 x 430 x 520 mm.
Kat. číslo
Produkt
Varianta vstupnej
vody
Max. výkon
(l / hod)
Typ
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
VUDBA2M
Evo-UP Dio BA
Deionizovaná
20
I.
350 x 430 x 520
3 894,-
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
VUDBP2M
Evo-UP Dio BAPH
Deionizovaná
20
I.
350 x 430 x 520
VUDUV2M
Evo-UP Dio UV
Deionizovaná
20
I.
350 x 430 x 520
VUDUF2M
Evo-UP Dio UF
Deionizovaná
10
I.
350 x 430 x 520
VUDVF2M
Evo-UP Dio VF
Deionizovaná
10
I.
350 x 430 x 520
VUDVUT2M
Evo-UP Dio UT
Deionizovaná
20
I.
350 x 430 x 520
VUDVFT2M
Evo-UP Dio VFT
Deionizovaná
10
I.
350 x 430 x 520
VUDVFTP2M
Evo-UP Dio VFTPH
Deionizovaná
10
I.
350 x 430 x 520
Cena (EUR)
VUSDQ2M
S - Dispenzor
1 344,-
VUSBQ2M
B - Dispenzor
494,-
PCTAPE20M
20 l Plastový zásobník s hladinovým senzorom
394,-
FXRT035M
35 l Plastový zásobník s hladinovým senzorom
544,-
PCTAPE50M
60 l Plastový zásobník s hladinovým senzorom
644,-
PCTAPE100M
100 l Plastový zásobník s hladinovým senzorom
744,-
Printer
Externá dátová tlačiareň
694,-
Systémy pre prípravu kombinácie čistej vody a ultračistej vody
s dispenzorom, ktoré majú výstup na ultračistú vodu alebo kombinácia reverzne-osmotická
a ultračistá voda (séria Puris Evo CB)
Puris EVO-CB dio VFT (UV/UF) s dispenzorom - systém pre molekulárnu a bunkovú biológiu, tkanivové kultúry, organické laboratória, Typ I,III,
TOC<5 ppb, endotoxíny < 0,001 Eu / ml, rezistivita 18,2 MOhm / cm, dvojvlnová UV lampa 185/254 nm, UF membrána, prietok 10,0 l / min, plne
automatizovaná prevádzka, sanitačný program pripojenia USB2, veľkoplošný LCD displej, možnosť odberu čistej alebo ultračistej vody rozmery š
x h x v: 350 x 430 x 520 mm.
Výrobca
Mirae
Kat. číslo
Produkt
Varianta vstupnej
vody
Max. výkon
(l / hod)
Typ
Vonkajšie rozmery š x h x
v (mm)
Cena (EUR)
VCBD1SM
Evo-CB Dio 10
Vodovodná kat.
10
I.III.
350 x 430 x 520
5 299,-
☎
☎
☎
☎
VCBD2SM
Evo-CB Dio 20
Vodovodná kat.
20
I.III.
350 x 430 x 520
VCBDUVM
Evo-CB Dio UV
Vodovodná kat.
10
I.III.
350 x 430 x 520
VCBDUFM
Evo-CB Dio UF
Vodovodná kat.
10
I.III.
350 x 430 x 520
VCBDVFTM
Evo-CB Dio VFT
Vodovodná kat.
10
I.III.
350 x 430 x 520
VUSDQ2M
S - Dispenzor
1 344,-
VUSBQ2M
B - Dispenzor
494,-
PCTAPE20M
20 l plastový zásobník s hladinovým senzorom
394,-
FXRT035M
35 l plastový zásobník s hladinovým senzorom
544,-
PCTAPE50M
60 l plastový zásobník s hladinovým senzorom
644,-
PCTAPE100M
100 l plastový zásobník s hladinovým senzorom
744,-
Printer
Externá dátová tlačiareň
694,-
LABORATÓRNE UMÝVAČKY
Výrobca
Kat. číslo
SC 1160
SCD 1160
Salvislab
SCD 1190
SD 1060
Haier
Produkt
Laboratórna umývačka
Laboratórna umývačka
so sušičkou SCD 1160
Laboratórna umývačka
so sušičkou SCD 1190
Laboratórna sušička SD 1060
HRQX-480
SCD 1160
Laboratórne čistiace a dezinfekčné automaty od švajčiarskej
firmy Salvislab sú vyrábané v širokej škále, plne programovateľné
modely, pracovné objemy od 151 l až po 480 l, 20 štandardných
a 20 užívateľských programov, zmäkčovač vody, výmenník tepla,
teplovzdušné sušenie, 2 dávkovacie čerpadlá na tekuté umývacie
prostriedky, 2 doplnkové čerpadlá, LCD displej, napájanie 220/380 V,
široká ponuka košov a injektorových vozíkov.
Pre väčšie objemy sú určené laboratórne umývačky značky Haier.
Váživosť (g) / presnosť (g)
Cena (EUR)
Pracovný objem 151 l, počet dávkovacích čerpadiel 2 (+1), elektrický ohrev, príkon 5600 W
☎
Pracovný objem 151 l, počet dávkovacích čerpadiel 2 (+1), elektrický ohrev, príkon 5600 W
☎
Pracovný objem 151 l, počet dávkovacích čerpadiel 2 (+1), elektrický ohrev, príkon 5600 W,
zabudovaný priestor pre čistiace prostriedky, možnosť prídavnej zabudovanej tlačiarne
Pracovný objem 151 l, teplovzdušné sušenie filtrovaným vzduchom (Airfilter Class 5F),
dva vyhrievacie články 2 x 750 W
HRQX-280
Laboratórna umývačka 280
Pracovný objem 280 l, počet dávkovacích čerpadiel 2+2, nútená cirkulácia, príkon 8000 W
HRQX-380
Laboratórna umývačka 380
Pracovný objem 380 l, počet dávkovacích čerpadiel 2+2, nútená cirkulácia, príkon 8000 W
HRQX-480
Laboratórna umývačka 480
Pracovný objem 480 l, počet dávkovacích čerpadiel 2+2, nútená cirkulácia, príkon 8000 W
☎
☎
☎
☎
☎
15
Steridox-VP
Minidox-M
Cloridox-GMP
DEKONTAMINÁCIA A STERILIZÁCIA POMOCOU ClO2
Tento prístroj je určený na dekontamináciu priestorov za použitia plynnej fázy oxidu chloričitého. Použitie tohto celosvetovo unikátneho systému má
mnoho výhod. Hlavné je, že vznikajúci dekontaminačný plyn je netoxický a samotná dekontaminácia prebehne vo veľmi krátkej dobe s maximálnou
možnou účinnosťou.
Umožňuje kompletnú dekontamináciu uzavretých priestorov do veľkosti cca 150 m3, vrátane prístrojov (materiálová priepustnosť, mikrobiologické
bezpečnostné boxy, izolátory atď.). Nevyžaduje presnú kontrolu teploty rosného bodu. Použitie pár oxidu chloričitého ClO2. Sterilizácia prebieha
pri izbovej teplote okolia. Spätná väzba merania koncentrácie plynu do riadiaceho systému. Plne automatizovaný systém. Tento prístroj je plne
mobilný. Všetko plne riadené mikroprocesorom za použitia veľkoplošnej dotykovej LCD obrazovky. Výstupný záznam dát procesu. Rozhranie RS232.
Presné sledovanie koncentrácie v danom priestore. Prevedenie nerezová oceľ AISI 304. Napájanie 230 V / 50 Hz. Mikroprocesorový kontrolný
systém umožňujúci monitorovať všetky pracovné režimy. Zmesi plynov ( 2% Cl2 a 98% N2 ) je potrebné objednať užívateľom priamo u firmy LINDE
Technoplyn a.s.
Výrobca
ClorDiSys
Kat. číslo
Produkt
Rozmery š x h x v (mm)
Minidox-B
Dekontaminačný prístroj Minidox-B
760 x 610 x 1420
Minidox-L
Dekontaminačný prístroj Minidox-L
580 x 610 x 1220
Minidox-M
Dekontaminačný prístroj Minidox-M
760 x 610 x 1420
Cloridox-GMP
Dekontaminačný prístroj Chloridox-GMP
1140 x 710 x 1630
Megadox
Dekontaminačný prístroj Megadox
1550 x 300 x 1880
Steridox-VP
Sterilizačný prístroj Steridox-VP
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Steridox-Steamer Sterilizačný prístroj Steridox-Steamer
PUMPY (PERISTALTICKÉ, INJEKČNÉ)
Injekčná pumpa 11 Elite
11 Elite
Univerzálna mikroprocesorom riadená vysoko presná injekčná pumpa,
programy kontinuálneho presného dávkovania, podsvietený dvojriadkový
displej, možno použiť plastové alebo sklenené striekačky od 0,5 µl do 60 ml,
rýchlosť dávkovania 0,0014 µl / h až 26,56 ml / min, použitie súčasne až dvoch
injekčných striekačiek (voliteľné).
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Harvard Apparatus
70-4500
Injekčná pumpa 11 Elite
178 x 226 x 150
2,1
Cena (EUR)
2 994,-
Injekčná pumpa PHD ULTRA
PHD ULTRA Precízna pumpa najvyššej kvality ovládaná pomocou farebného dotykového
displeja, programovateľná - uloženie až 50 programov, séria variant - infúzia,
infúzia / naťahovanie, vysokotlaková, možno použiť 2 až 10 injekčných striekačiek
súčasne.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Harvard Apparatus
70-3005
Injekčná pumpa PHD ULTRA
101 x 305 x 216
4,5
16
Cena (EUR)
4 999,-
Tabuľka pre výber správnej injekčnej pumpy
Typ / Kat. číslo
Počet
Min. objem
striekačiek striekačky
(µl)
Max. objem
striekačky
(ml)
Min. prietok (µl / h) Max. prietok (ml / min) Lineárna
sila (lbs)
PC ovládanie
Pump 11 Elite / 70-4500
1
60
1,28
nie
0,5
88,28
35
PHD ULTRA / 70-3005
2 – 10
0,5
140
1,56
220,97
75
áno
11 Elite Pico Plus / 70-4506
2
0,5
10
0,54
11,70
35
áno
11 Elite Nanomite / 70-4507
1
0,5
1
0,55
1,9
12
áno
Pump 33 / 55-3333
2
0,5
140
6,66
106,6
57
áno
PHD Ultra 4400 / 70-3010
1
0,5
140
3,12
220,97
200
áno
MPII Mini-peristaltická pumpa
MPII
Peristaltická pumpa s veľmi nízkym mechanickým a elektrickým šumom,
možnosť použitia súčasne 1 alebo 2 hadičiek o vnútornej hrúbke 1/16 palca,
voliteľný smer behu, plynulo nastaviteľné dávkovanie 0,8 až 24,5 ml / min
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Harvard Apparatus
70-2027
MPII Mini-peristaltická pumpa
189 x 114 x 105
0,96
Cena (EUR)
1 444,-
Tabuľka pre výber správnej peristaltickej pumpy
Typ / Kat. číslo
Počet kanálov Počet rollerov Min. prietok (ml / min / kanál)
Max. prietok (ml / min / kanál)
PC ovládanie
MP-II / 70-2027
1–2
4
0,8
12,25
nie
Pump P-70 / 70-7000
5
8
0,001
70
áno
Pump P-230 / 70-7001
4
8
0,001
230
áno
Pump P-1500 / 70-7002
1
4
0,001
1500
áno
Vysokotlakové oceľové striekačky
Vysokotlakové oceľové
striekačky
Vydrží tlak až 7500 psi (s 2,5ml striekačkou), zvárané elektrónovým lúčom, plne
autoklávovateľné.
Tabuľka vysokotlakových oceľových striekačiek
Výrobca
Typ SWAGELOK
Objem (ml)
2,5
8
20
Harvard Apparatus
50
100
200
priemer 1/16 inch
Kat. číslo
Cena (EUR)
Kat. číslo
Cena (EUR)
Kat. číslo
Cena (EUR)
Kat. číslo
Cena (EUR)
Kat. číslo
Cena (EUR)
Kat. číslo
Cena (EUR)
priemer 1/8 inch
Typ LuerLock
priemer 1/4 inch
70-2269
1 094,70-2267
70-2268
989,-
989,-
70-2251
70-2252
70-2253
70-2254
1 044,-
1 044,-
1 044,-
1 044,-
70-2255
70-2256
70-2257
70-2258
1 144,-
1 169,-
1 144,-
1 144,-
70-2259
70-2260
70-2261
70-2262
1 344,-
1 344,-
1 344,-
1 344,-
70-2263
70-2264
70-2265
70-2266
1 444,-
1 444,-
1 444,-
1 444,-
17
Sklenené striekačky Hamilton
Hamilton
Veľkosť od 0,5 µl do 100 ml. 5 rôznych zakončení k dispozícií, štandardné i
inštrumentálne piesty, rôzne typy Hamilton striekačiek k výberu.
Výrobca
Harvard Apparatus
Typ
Produkt
Cena (EUR)
Séria 800
Objemy od 5 do 250 μl. Vystužený piest s výmenným valčekom
od 224,-
Séria 7000
Veľmi nízke objemy 0,5 až 5 μl. Žiadny mŕtvy objem – vzorka zostáva v ihle
od 169,-
Séria 1700
Teflónové PTFE GASTIGHT piesty. Objemy 10 až 500 μl. Výmenné piesty a ihly.
od 114,-
Séria 700
Ekonomické mikrostriekačky. Piesty ani valčeky nie sú výmenné.
od 119,-
Séria 1800
Vystužené výmenné teflónové PTFE GASTIGHT piesty. Objemy 10 až 250 μl.
od 194,-
Séria 1000
Teflónové PTFE piesty. Výmenné piesty i ihly. Objemy 1 až 100 ml.
Séria Constant Rate
Pružinové piesty pre konštantný prietok. Objemy 20, 50, 200 μl.
od 94,od 564,-
Výrobca
Harvard Apparatus
Uzatváracie kohútiky
Uzatváracie kohútiky
Uzatváracie kohútiky jednocestné a viaccestné
Typ
Produkt
Cena (EUR)
Sterilné kohútiky
Ľahko uzatvárateľné 1, 3 a 4 cestné. Dodávané s predlžovacou hadičkou.
od 129,-
Pružinové kohútiky
Vyrobené z pochromovanej mosadze, autoklávovateľné.
od 194,-
VODNÉ A ULTRAZVUKOVÉ KÚPELE
LWB-106D
NB301, NB301L
Digitálne vodné kúpele
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery š x h x
v (mm)
Labtech
LWB-106D
Digitálny vodný kúpeľ LWB-106D
6
Tepl. okolie +5 / +100
320 x 170 x 280
544,-
NB 9
Digitálny vodný kúpeľ NB 9
10
Tepl. okolie +5 / +100
330 x 400 x 280
699,-
NB 20
Digitálny vodný kúpeľ NB 20
21
Tepl. okolie +5 / +100
600 x 400 x 280
920,-
NB301
Digitálny vodný kúpeľ NB-301
12
Tepl. okolie +5 / +100
270 x 340 x 220
724,-
NB301L
Digitálny vodný kúpeľ NB-301L
22
Tepl. okolie +5 / +100
550 x 390 x 230
944,-
Nüve
N-Biotek
18
Cena (EUR)
Dvojité a trojité digitálne vodné kúpele
LWB-211D
Dve alebo tri nezávislé mikroprocesorové ovládania so senzormi, objem 2 x 11 l
/ 3 x 11 l, presnosť +/- 0,1 °C, veľkosť vane 2 x 30 x 24 cm / 3 x 30 x 24 cm,
hmotnosť 5 kg
Výrobca
Kat. číslo
LWB-211D
Labtech
LWB-311D
Produkt
Dvojitý digitálny vodný kúpeľ
LWB-211D
Trojitý digitálny vodný kúpeľ
LWB-311D
Objem (l)
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
2 x 11
Tepl. okolie +5 / +100
600 x 450 x 350
1 294,-
3 x 11
Tepl. okolie +5 / +100
970 x 450 x 350
1 994,-
LCB-6D/11D
Cirkulované digitálne vodné kúpele
Výrobca
Kat. číslo
LCB-6D
Labtech
LCB-11D
LCB-22D
BM 15
Nüve
BM 30
Produkt
Cirkulovaný digitálny vodný kúpeľ
LCB-6D
Cirkulovaný digitálny vodný kúpeľ
LCB-11D
Cirkulovaný digitálny vodný kúpeľ
LCB-22D
Cirkulovaný digitálny vodný kúpeľ
BM 15
Cirkulovaný digitálny vodný kúpeľ
BM 30
Objem (l)
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
6
Tepl. okolie +5 / +100
330 x 180 x 380
794,-
11
Tepl. okolie +5 / +100
330 x 270 x 380
924,-
22
Tepl. okolie +5 / +100
530 x 330 x 420
1 044,-
15
Tepl. okolie +5 / +100
340 x 280 x 380
994,-
30
Tepl. okolie +5 / +100
340 x 540 x 380
1 144,-
Trepané digitálne vodné kúpele
LCB-6D/11D
Nerezová vaňa, mikroprocesorové ovládanie so senzormi, presnosť ±0,1 °C,
regulácia teploty a času.
Výrobca
Kat. číslo
NB303
N-Biotek
NB304
Produkt
Trepaný digitálny vodný
kúpeľ NB303
Trepaný digitálny vodný
kúpeľ NB304
Objem (l)
Trepací pohyb
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Cena (EUR)
12
kruhový
Tepl. okolie +5 / +100
310 x 345 x 260
1 649,-
12
lineárny
Tepl. okolie +5 / +100
310 x 345 x 260
1 599,-
19
Ultrazvukové kúpele
Výrobca
Sonica
3200 S3
1200 M
2400 S3
Nerezová vaňa, mikroprocesorové PID
ovládanie so senzormi (model ETH, EP) alebo
manuálny (model M, MH), teplotné rozpätie 0
°C až 70 °C, nastavenie času 0 – 99 min, výkon
160 – 1200 W, frekvencia 45 kHz a 40 Hz.
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Vaňa š x h x v (mm)
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
1200 M
Ultrazvukový kúpeľ 1200 M
1,9
140 x 150 x 100
180 x 165 x 260
729,-
2200 EP
Ultrazvukový kúpeľ 2200 EP
3
240 x 140 x 100
270 x 170 x 210
1 449,-
2400 EP
Ultrazvukový kúpeľ 2400 EP
4,5
300 x 150 x 100
325 x 176 x 210
1 725,-
3200 EP
Ultrazvukový kúpeľ 3200 EP
6
300 x 240 x 100
540 x 165 x 210
1 999,-
3300 EP
Ultrazvukový kúpeľ 3300 EP
9,5
300 x 240 x 150
400 x 270 x 370
2 689,-
4200 EP
Ultrazvukový kúpeľ 4200 EP
14
330 x 300 x 150
440 x 340 x 425
2 949,-
4300 EP
Ultrazvukový kúpeľ 4300 EP
18
330 x 300 x 200
440 x 340 x 425
3 034,-
5200 EP
Ultrazvukový kúpeľ 5200 EP
21
500 x 300 x 150
600 x 330 x 425
3 479,-
5300 EP
Ultrazvukový kúpeľ 5300 EP
28
500 x 300 x 200
600 x 330 x 425
3 719,-
45L EP
Ultrazvukový kúpeľ 45L EP
45
500 x 300 x 300
600 x 340 x 525
☎
MAGNETICKÉ MIEŠAČKY
Magnetické miešačky bez ohrevu
SciLogex
Produkt
Ovládanie
811111089999
MS-S
813213029999
861521239999
861520239999
MS-PB
Kat. číslo
MS-PA
MS-S
Výrobca
MS7-Pro
Magnetické miešačky bez ohrevu s analógovým alebo digitálnym nastavením, kde sa nastavené aj skutočné otáčky miešačky dajú kontrolovať na LCD
displeji. Majú veľmi dobrý výkon umožňujúci miešať až 20 l roztoku. Otáčky zostávajú stabilné, na zvolenej hodnote, aj keď počas miešania kolíše viskozita
vzorky. Možnosť voľby pracovného povrchu medzi sklokeramickou doskou, nerezovou doskou potiahnutou keramikou a veľmi odolným plastom.
Veľkosť pracovnej plochy
(mm)
Max. miešaný objem
(l)
Nastavenie rýchlosti
ot. / min.
Cena
(EUR)
Analogové
Ø 135
20
0 – 1500
389,-
MS7-Pro
LCD
184 x 184
20
100 – 1500
539,-
MS-PA
LCD
Ø 135
3
100 – 1500
299,-
MS-PB
Analogové
Ø 135
3
0 – 1500
269,-
Magnetické miešačky s ohrevom
MS-H280-Pro
MS-H-S
MS-H-S
MS7-H550-Pro
AccuPlate
Magnetické miešačky s ohrevom s analógovým alebo digitálnym nastavením, kde sa nastavené aj skutočné otáčky miešačky a teplota dajú
kontrolovať na LCD displeji. Majú veľmi dobrý výkon, umožňujúci miešať až 20 l roztoku. Otáčky zostávajú stabilné, na zvolenej hodnote, aj keď počas
miešania kolíše viskozita vzorky. Teplotu je možné u digitálnych modelov nastavovať v rozmedzí po 1 alebo 5 °C. Možnosť voľby pracovného povrchu
medzi sklokeramickou doskou, nerezovou doskou potiahnutou keramikou a veľmi odolným plastom.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Ovládanie Teplotný
Veľkosť pracovnej plochy
rozsah (°C) (mm)
Max. miešaný objem
(l)
Nastavenie rýchlosti
ot. / min.
Labnet
D-0420-230V
AccuPlate
LCD
127 x 178
20
60 – 1150
535,-
811121059999
MS-H-S
Analogové RT – 340
Ø 135
20
0 – 1500
479,-
SciLogex
20
RT - 550
Cena
(EUR)
861442229999
MS-H-Pro+
LCD
RT – 340
Ø 135
20
100 –1500
719,-
813221029999
MS7-H550-S
LCD
RT – 550
184 x 184
10
0 – 1500
749,-
813223029999
MS7-H550-Pro LCD
RT – 340
184 x 184
20
100 – 1500
839,-
861431229999
MS-H280-Pro
RT – 280
Ø 135
3
100 – 1500
419,-
LCD
10-miestné magnetické miešačky bez ohrevu a s ohrevom (model BlueSpin)
Výrobca
SciLogex
Kat. číslo
Produkt
Ovládanie
811311039999
MS-M-S10
811321039999
MS-H-S10
MS-H-S10
MS-M-S10
Viacmiestne magnetické miešačky bez ohrevu alebo s ohrevom s analógovým nastavením. Majú veľmi dobrý výkon, umožňujúci miešať celkovo až
4 litre roztoku. Otáčky zostávajú stabilné, na zvolenej hodnote, aj keď počas miešania kolíše viskozita vzorky. Pracovný povrch je tvorený nerezovou
doskou obalenou silikónovým filmom.
Analógové
Teplotný
Veľkosť pracovnej plochy Max. miešaný objem
rozsah (°C) (mm)
(l)
-
180 x 450
10 x 0,4
0 – 1100
1 079,-
Analógové
RT – 120
180 x 450
10 x 0,4
0 – 1100
1 619,-
Nastavenie rýchlosti
ot. / min.
Cena
(EUR)
TERMOBLOKY A SUCHÉ KÚPELE
Výrobca
Labnet
AccuBlock Mini
AccuBlock
Digitálne suché bloky
Digitálny termoblok pre široké spektrum aplikácií
v molekulárnej biológii, nastavenie teploty po 0,1
°C, uniformita ± 0,2 °C, komora z nerezovej ocele,
mikroprocesorové riadenie, rozhranie RS 232,
široké spektrum vymeniteľných blokov od 48 x 0,2
ml po 5 x 50 ml, hmotnosť 2,2 kg, možnosť výmeny
blokov.
Kat. číslo
Produkt
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
D0100-230V
AccuBlock Mini vrátane bloku 12 x 1,5 ml
Tepl. okolie +5 / +150
140 x 120 x 60
344,-
D1100-230V
AccuBlok single
Tepl. okolie +5 / +150
200 x 260 x 80
389,-
D1200-230V
AccuBlok double
Tepl. okolie +5 / +150
200 x 260 x 80
494,-
D1102
Blok 48 x 0,2 ml
78 x 92
104,-
D1102A
Blok 20 x 2,0 ml
78 x 92
99,-
D1105
Blok 24 x 0,5 ml
78 x 92
99,-
D1105A
Blok 24 x 1,5 ml
78 x 92
99,-
D1106
Blok 35 x 6 mm tubes
78 x 92
99,-
D1110
Blok 20 x 10 mm tubes
78 x 92
99,-
D1112
Blok 20 x 12 mm tubes
78 x 92
99,-
D1113
Blok 20 x 13 mm tubes
78 x 92
99,-
D1115-TALL
Blok 12 x 15 ml falcon
78 x 92
99,-
D1116
Blok 12 x 15 / 16 mm tubes
78 x 92
99,-
D1117
Blok 12 x 17 mm tubes
78 x 92
99,-
D1120
Blok 6 x 20 mm tubes
78 x 92
99,-
D1125
Blok 6 x 25 mm tubes
78 x 92
99,-
D1150-TALL
Blok 5 x 50 mm falcon tubes
78 x 92
99,-
78 x 92
234,-
156 x 92
234,-
D1196-PCR
D1296-PCR
Blok 96 jamková PCR platnička
(iba pre jednoblokovú verziu)
Blok 96 jamková PCR platnička
(iba pre jednoblokovú verziu)
Cena (EUR)
21
Digitálne suché bloky s časovačom
Výrobca
Labtech
LBH-T01
Digitálny termoblok s presnou reguláciou teploty a času, PID mikroprocesorové
ovládanie, časovač 1 s - 100 hodín, komora z nerezovej ocele, široké spektrum
vymeniteľných blokov.
Kat. číslo
Produkt
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
LBH-T01
Suchý blok LBH-T01
Tepl. okolie +5 / +150
210 x 220 x 100
Cena (EUR)
634,-
LBH-T02
Dvojitý suchý blok LBH-T02
Tepl. okolie +5 / +150
210 x 240 x 100
744,-
LBH-T03
Trojitý suchý blok LBH-T02
Tepl. okolie +5 / +150 blokov 210 x 380 x 100
849,-
LBH-T04
Štvoritý suchý blok LBH-T02
Tepl. okolie +5 / +150
210 x 340 x 100
954,-
LBL-M08
Blok 24 x 0,5 ml
78 x 92
129,-
LBL-M09
Blok 24 x 1,5 ml
78 x 92
129,-
LBL-001
Blok 20 x 10 mm tubes
78 x 92
129,-
LBL-002
Blok 20 x 13 mm tubes
78 x 92
129,-
LBL-003
Blok 12 x 16 mm tubes
78 x 92
129,-
LBL-004
Blok 12 x 18 mm tubes
78 x 92
129,-
LBL-005
Blok 12 x 20 mm tubes
78 x 92
129,-
LBL-006
Blok 6 x 24 mm tubes
78 x 92
129,-
BL-P07
Rovný blok
78 x 92
129,-
Nechladené a chladené termobloky
CHB202
Ohrev a chladenie pomocou Peltierových článkov, veľký trojfarebný digitálny
displej, časovač 1 min - 100 h, možnosť programovania, možnosť výmeny bloku.
Výrobca
Bioer
22
Kat. číslo
Produkt
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
HB-202
Telo s blokom podľa výberu
Tepl. okolie +5 / +105
200 x 300 x 150
544,-
CHB-202
Telo s blokom podľa výberu
Tepl. okolie -10 / +105
200 x 300 x 150
944,-
Block A
Blok 40 x 1,5 ml
180 x 200
159,-
Block B
Blok 54 x 0,5 ml
180 x 200
159,-
Block C
Blok 96 x 0,2 ml
180 x 200
159,-
Block D
Blok 24 x 15 ml falcon
180 x 200
159,-
Block E
Blok s vodným kúpeľom 115 x 73 x 38 mm
180 x 200
159,-
Block H
Blok 40 x 0,2 ml
180 x 200
159,-
Block J
Blok pre ELISA platničku
180 x 200
209,-
Block G
Blok mix 26 x 0,5 ml a 24 x 1,5ml
180 x 200
254,-
Chladený trepaný termoblok
MB102
Digitálny termoblok s presnou reguláciou teploty a času, PID mikroprocesorové
ovládanie, časovač 1 s – 100 hodín, komora z nerezovej ocele, široké spektrum
vymeniteľných blokov.
Výrobca
Bioer
Kat. číslo
Produkt
Rýchlosť trepania
(rpm)
Teplotný rozsah
(°C)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Cena (EUR)
MB-102
Telo s blokom podľa výberu
300 – 1500
0 / +105
170 x 330 x 250
Block A
Blok 40 x 1,5 ml
180 x 200
159,-
Block B
Blok 54 x 0,5 ml
180 x 200
174,-
Block C
Blok 96 x 0,2 ml
180 x 200
174,-
Block D
Blok 24 x 15 ml falkon
180 x 200
174,-
Block E
Blok s vodným kúpeľom 115 x 73 x 38 mm
180 x 200
174,-
Block H
Blok 40 x 0,2 ml
180 x 200
174,-
1 499,-
Block J
Blok pre ELISA platničku
180 x 200
209,-
Block G
Blok mix 26 x 0,5 ml a 24 x 1,5ml
180 x 200
254,-
TREPAČKY A TREPANÉ INKUBÁTORY
V tejto oblasti ponúkame firmu Labnet Inc., ktorá je dlhoročným výrobcom trepačiek a trepačkových inkubátorov v oblasti prístrojov pre molekulárnu biológiu a PCR. Ďalej dopĺňajú tento sortiment vysoko kvalitné a veľmi obľúbené inkubátory s trepačkou, séria NB od firmy N-Biotek.
Vortex
VX-200
Tento vortex od firmy Labnet má veľmi široké spektrum rôznych adaptérov.
Robustnosť a hmotnosť tohto prístroja aj pri malých rozmeroch zaručuje veľkú
stabilitu pri práci.
Výrobca
Labnet
Kat. číslo
Produkt
Rýchlosť trepania (rpm) Vonkajšie rozmery š x h x v
(mm)
S0200-230V
VX-200 Vortex Mixer
0 – 3000
S0200-21
Nástavec na 24 x1,5 ml
0 – 3000
140 x 160 x 130
Cena (EUR)
194,37,-
S0200-22
Nástavec pre 1 mikroplatničku
0 – 3000
44,-
S0200-23
Nástavec pre 8 x 15 ml
0 – 3000
44,-
S0200-24
Nástavec 6 x 50 ml
0 – 3000
44,-
S0200-25
Nástavec 12 x 1,5 ml horizontálne
0 – 3000
44,-
S0200-26
Nástavec 4 x 15 ml horizontálne
0 – 3000
74,-
S0200-27
Nástavec 2 x 50 ml horizontálne
0 – 3000
74,-
23
Minirotátor Revolver s možnosťou voľby rotorov
Revolver Rotator
Minirotátor Revolver s možnosťou voľby
rotorov 36 x1,5 ml, 10 x 15 ml, 6 x 50 ml, široká
selekcia pohybov, rotácia 0° – 90°, veľmi tichý
chod, prenosný, hmotnosť 2 kg.
Výrobca
Labnet
Kat. číslo
Produkt
Rýchlosť trepania
(rpm)
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
H5600
Minirotátor Revolver (vrátane rotora 36 x 1,5 ml)
Fixní 20
230 x 120 x 150
H5600-02
Nástavec 36 x 1,5 ml
44,-
H5600-15
Nástavec 10 x 15 ml a 16 x 5/7 ml
44,-
H5600-50
Nástavec 6 x 50 ml
44,-
404,-
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Orbit P2
(oribitálny)
Orbit P4
S2020-P4-230V
(oribitálny)
Orbit 1000
S2030-1000-230V
(oribitálny)
Orbit 1900
S2040-1900-230V
(oribitálny)
Pro 30
S2030-RC-230V
(lineárny)
LabRoller Rotator
H5000-230V
(rotačný)
Compact Lab Roller
H5100
(rotačný)
ProBlot Rocker 25
S2025-230V
(kývanie)
S2020-P2-230V
Labnet
ProBlot Rocker 25D
Orbit 1900
Orbit 1000
Trepačky
Použitie
Rýchlosť trepania
(rpm)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Platforma pre 2 mikroplatničky
100 – 1200
160 x 280 x 150
894,-
Platforma pre 4 mikroplatničky
100 – 1200
160 x 280 x 150
944,-
20 – 300
250 x 310 x 120
1 329,-
25 – 300
400 x 430 x 160
2 159,-
6 – 50
250 x 320 x 160
839,-
3 – 60
470 x 270 x 240
884,-
Rotiséria na 8 x 50ml, 16 x 15ml, 64 x 1,5 ml
3 – 60
470 x 270 x 240
809,-
Premývanie gélov s možnosťou dvojitej
nadstavby
5 – 120 výkyvov / min 290 x 320 x 140
694,-
Univerzálny držiak fliaš až na 4 x1000 ml
alebo štandardná platforma
Univerzálny držiak fliaš až na 5 x 2000 ml
alebo štandardná platforma
Univerzálny držiak fliaš až na 4 x 1000 ml
alebo štandardná platforma
Nadstavec na hybridizačné fľaše alebo
premývanie gélov
Cena (EUR)
Hybridizačný inkubátor
Labnet
N-Biotek
24
NB-202R
Výrobca
ProBlot12
ProBlot 12 hybridizačný inkubátor od firmy Labnet
vrátane dvoch trubíc 300 x 35 mm a rotátorov,
max.12 veľkých trubíc 300 x 35 mm / 24 malých 150
x 35 mm, max. 4 extra silné trubice 300 x 70 mm,
digitálny LCD displej pre teplotu, rýchlosť 4 – 20 rpm,
presnosť 0,1 °C.
Kat. číslo Produkt
Rýchlosť
trepania
(rpm)
Počet hybridizačných
trubíc
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie
rozmery š x h
x v (mm)
H0600A
Hybridizačný inkubátor ProBlot 6
4 – 20
6 x (300 x 35 mm)
Tepl. okolie +5 / +80
480 x 440 x 490
1 994,-
H1200A
Hybridizačný inkubátor ProBlot 12 4 – 20
12 x (300 x 35 mm)
Tepl. okolie +5 / +80
480 x 440 x 490
2 434,-
NB-202
Hybridizačný inkubátor NB 202
4 – 35
8 x (200 x 40 mm)
Tepl. okolie +5 / +80
415 x 465 x 540
2 344,-
NB-202R
Hybridizačný inkubátor NB 202R
vrátane kývačky
4 – 35
8 x (200 x 40 mm)
Platforma 300 x 250 mm
Tepl. okolie +5 / +80
415 x 465 x 540
2 774,-
NB205
Innova40
Innova43
Nechladené trepané inkubátory
Výrobca
N-Biotek
222DS
Stolný trepaný inkubátor 222DS
Kat. číslo
Trepaný inkubátor od firmy Labnet je prístroj, ktorý vyniká malými rozmermi
a veľkým výkonom. Odklápacie veko má veľmi nízku polohu otočného bodu, a tým
šetrí potrebné miesto na vašom laboratórnom stole. Veľký sortiment príslušenstva
umožňuje užívateľom flexibilitu pre použitie pre mnoho aplikácií molekulárnej
biológie. Priložený softvér, umožňuje sledovanie otáčok a teploty v celom priebehu
trepacieho cyklu a ukladanie dát do PC.
Produkt
Objem (l)
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Cena (EUR)
NB205
Stolný trepaný inkubátor NB205
28
Tepl. okolie +5 / +60
280 x 400 x 290
1 649,-
I5222-DS
Series 222DS
32
Tepl. okolie +5 / +70
370 x 530 x 400
2 879,-
I5211-DS
Series 211DS
49
Tepl. okolie +5 / +80
420 x 550 x 580
4 539,-
I5311-DS
Series 311DS
71
Tepl. okolie +5 / +80
570 x 540 x 630
5 239,-
NB205L
85
Tepl. okolie +5 / +60
510 x 550 x 470
2 889,-
N-Biotek
Stolný trepaný inkubátor NB205L
(max. 5 x 2000 ml)
NB205Q
Trepaný inkubátor NB205Q
142
Tepl. okolie +5 / +60
590 x 580 x 950
3 769,-
NB205VLN
Trepaný inkubátor NB205VLN
570 (max. 9 x 2 l) Tepl. okolie +5 / +60
820 x 760 x 1020
4 949,-
New
Brunswick
Scientific
M1320-0002
Innova43
255
Tepl. okolie +5 / +80
1150 x 810 x 1030
☎
M1282-0002
Innova44
280
Tepl. okolie +5 / +80
1350 x 870 x 660
☎
Labnet
Výrobca
N-Biotek
New
Brunswick
Scientific
NB205LF
NB205QF
Chladené trepané inkubátory
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Teplotný rozsah (°C)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Cena (EUR)
NB205LF
Chladený trepaný inkubátor NB205LF
85 (max. 5 x 2 l)
Tepl. okolie -15 / +60
540 x 610 x 1250
4 744,-
NB205QF
Chladený trepaný inkubátor NB205QF
142 (max. 4 x 1 l)
+5 / +60
540 x 610 x 1250
5 144,-
NB205VQ
Chladený trepaný inkubátor NB205VQ
238 (max. 9 x 1 l)
+5 / +60
585 x740 x 1335
6 794,-
NB205VL
Chladený trepaný inkubátor NB205VL
570 (max. 9 x 2 l)
0 / +60
820 x 765 x 1020
6 994,-
M1320-0006
Innova43R
255
+10 / +80
1150 x 810 x 1030
☎
M1282-0006
Innova44R
280
+10 / +80
1350 x 870 x 660
☎
25
INKUBÁTORY A TEPLOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY
Nechladené inkubátory
Výrobca
Kat. číslo
LIB-010M
LIB-030M
LIB-060M
LabTech
LIB-080M
LIB-150M
LIB-300M
Nüve
Produkt
Inkubátor LIB-010M
s cirkuláciou
Inkubátor LIB-030M
s cirkuláciou
Inkubátor LIB-060M
s cirkuláciou
Inkubátor LIB-080M
s cirkuláciou
Inkubátor LIB-150M
s cirkuláciou
Inkubátor LIB-300M
s cirkuláciou
Popis
EN055
Séria LIB
Špičkové inkubátory s mikroprocesorovým ovládaním zaisťujúce
ovládanie teploty, času a alarm, s možnosťou nútenej cirkulácie
aj bez cirkulácie, tichý chod, s oceľovou komorou. U série Nüve sú
možné aj verzie s novým N-Smart Control Systémom (s heslom,
5 jazykov, farebný displej, pamäť s kapacitou 10 rokov).
Objem 9,3 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +70 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 280 x 280 x 360 mm
Cena (EUR)
690,-
Objem 32 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +70 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 460 x 520 x 672 mm
1 1150,-
Objem 56 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +70 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 520 x 470 x 680 mm
1 259,-
Objem 80 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +70 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 550 x 587 x 827 mm
1 369,-
Objem 150 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +70 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 660 x 670 x 970 mm
1 644,-
Objem 300 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +70 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 745 x 715 x 1460 mm
2 839,-
EN032
Inkubátor EN032
Objem 32 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +99,9 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 565 x 495 x 680 mm
1 289,-
EN 400 P
Inkubátor EN400 P
s cirkuláciou
Objem 42 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +80 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 705 x 525 x 630 mm
1 324,-
EN055
Inkubátor EN055
Objem 55 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +99,9 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 645 x 565 x 710 mm
1 454,-
EN 500 P
Inkubátor EN500 P
s cirkuláciou
Objem 110 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +80 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 785 x 635 x 680 mm
1 549,-
EN0120
Inkubátor EN0120
Objem 120 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +99,9 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 730 x 672 x 850 mm
1 714,-
Výrobca
N-Biotek
Nüve
26
Kat. číslo
ES120
NB2201F
Chladené inkubátory
Produkt
Popis
Cena (EUR)
NB2201F
Chladený inkubátor NB2201F
Objem 150 l, Teplotný rozsah: -10 °C / +70 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 660 x 800 x 1250 mm
3 444,-
NB2201LF
Chladený inkubátor NB2201LF
Objem 250 l, Teplotný rozsah: -10 °C / +70 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 660 x 800 x 1550 mm
3 664,-
ES120
Chladený inkubátor ES120
Objem 120 l, Teplotný rozsah: -10 °C / +60 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 660 x 735 x 1020 mm
4 269,-
ES252
Chladený inkubátor ES252
Objem 252 l, Teplotný rozsah: -10 °C / +60 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 650 x 740 x 1855 mm
5 635,-
ES600
Chladený inkubátor ES600
Objem 600 l, Teplotný rozsah: -10 °C / +60 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 925 x 850 x 1965 mm
10 909,-
Výrobca
Nüve
Kat. číslo
FN032
Produkt
Popis
Teplovzdušné sterilizátory a sušiarne sú navrhnuté
pre sterilizáciu, prípadne aj sušenie a zahrievanie.
Sú riadené mikroprocesorom, programovateľné
s digitálnym displejom pre čas a teplotu a majú oceľovú
komoru. Sušiarne LABTECH séria LDO a veľkoobjemové
sušiarne Nüve série KD majú aj vzdušnú cirkuláciu
s tichým chodom. Sušiarne Nüve série FN majú možnosť
verzie s novým N-Smart Control Systémom (s heslom, 5
jazykov, farebný displej, pamäť s kapacitou 10 rokov).
Cena (EUR)
FN 032
Sušiareň FN 032
Objem 32 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +250 °C,vonkajšie rozmery š x h x v: 565 x 495 x 680 mm
1 259,-
FN 055
Sušiareň FN 055
Objem 55 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +250 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 645 x 565 x 710 mm
1 419,-
FN 120
Sušiareň FN 120
Objem 120 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +250 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 730 x 672 x 850 mm
1 679,-
Objem 193 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +70 °C / +250 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 690 x 690 x 1120 mm
2 624,-
Objem 373 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +70 °C / +250 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 690 x 790 x 1620 mm
3 364,-
Objem 757 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +70 °C / +250 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 1150 x 820 x 1720 mm
5 109,-
Objem 80 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +250 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 550 x 650 x 850 mm
1 644,-
Objem 150 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +250 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 650 x 750 x 950 mm
1 829,-
Objem 250 l, Teplotný rozsah: tepl. okolie +5 °C / +250 °C, vonkajšie rozmery š x h x v: 750 x 855 x 1050 mm
2 929,-
KD 200
KD 400
KD 700
LDO-080F
LabTech
Séria LDO
Teplovzdušné sterilizátory - sušiarne
LDO-150F
LDO-250F
Sušiareň KD 200
s cirkuláciou
Sušiareň KD 400
s cirkuláciou
Sušiareň KD 700
s cirkuláciou
Sušiareň LDO-080F
s cirkuláciou
Sušiareň LDO-150F
s cirkuláciou
Sušiareň LDO-250F
s cirkuláciou
FERMENTORY A BIOREAKTORY
„HEXASCREEN“ Automatický MiniBioreaktor pre bunkové kultúry
HexaScreen
Plne automatizovaný MiniBioreaktor pre živočíšne bunkové kultúry (suspenzné aj adherované),
baktérie a kvasinky, multifunkčné analýzy v biotechnológiách, teplotný rozsah od +20 °C do +40 °C,
6 samostatných reakčných komôr s pracovným objemom 10 - 15 ml kultivačnej vzorky, možnosť
prevzdušňovania a miešania, prepážka pre inokuláciu, port pre neinvazívne próby, vhodné pre
optimalizáciu zloženia média, farmakologické testy, určenie vhodných parametrov pre rast a výber
klonov, určenie koncentrácie a pH pomocou optickej absorbčnej spektrofotometerie, stanovenie
hladiny kyslíka fluorescenčným meraním, ovládanie systému a zber dát cez ethernet.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Telstar
E11215
HexaScreen
340 x 300 x 640 (800)
Cena (EUR)
☎
27
Kompletná séria systémov od firmy Hanil pre kultiváciu baktérií, kvasiniek a vyšších bunkových kultúr v laboratórnom aj prevádzkovom využití
(napr. produkcia biomasy, intracelulárnych alebo extracelulárnych produktov, fed-batch i kontinuálne procesy). Široká ponuka jednorazových
systémov, menších laboratórnych modelov s autoklávovateľnými nádobami, väčších poloprevádzkových až po veľkoobjemové priemyselné in-situ
sterilizovateľné modely fermentorov a bioreaktorov.
Výrobca
Hanil
Kat. číslo
LiFlus GS
LiFlux GX II
Autoklávovateľné bioreaktory
Produkt
Popis
LiFlus GX
LiFlus GX
LiFlus GX II
LiFlus GX II
LiFlus GM
LiFlus GM
(Multi-Fermentor)
Varianta objemov 0,5 – 10 l, 1,5 – 7 l, 1,5 – 14 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 °C, autoklávovateľný,
rozsah otáčok 50 – 1200 rpm, 4x štandardné pumpy, 2 prevzdušňovacie
Varianta objemov 0,5 – 10 l, 1,5 – 7 l, 1,5 – 14 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 C,autoklávovateľný,
rozsah otáčok 50 – 1200 rpm, 4x štandardné pumpy, 2 prevzdušňovacie, možnosť pumpy
s premennou rýchlosťou čerpania, ORP, možnosť až 4 riadených regulátorov plynu
Objem 0,5 – 14 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 °C, autoklávovateľný, rozsah otáčok 50 – 1200 rpm,
umožňuje niekoľkých experimentov súčasne, 2-6 kanálov
LiFlus GS
LiFlus GS
Objem 0,5 – 14 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 °C, autoklávovateľný, rozsah otáčok 50 – 1200 rpm,
LiFlus GP
LiFlus GP
Objem 3 – 7 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 °C, autoklávovateľný, rozsah otáčok 50 – 1200 rpm,
LiFlus GR
LiFlus GR
Objem 3 – 7 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 °C, autoklávovateľný, rozsah otáčok 50 – 1200 rpm,
2 x peristaltická pumpa Watson Malow 102R
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
LiFlus SP
Sterilizovateľné IN- SITU reaktory
Výrobca
Hanil
28
Kat. číslo
Produkt
LiFlus SP
(Pilot Scale)
LiFlus SPI
(Plant Scale)
LiFlus SP
(Pilot Scale
LiFlus SPI
(Plant Scale)
LiFlus SL
LiFlus SL
Popis
Cena (EUR)
Objem 30 – 1000 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 °C, In-Situ, rozsah otáčok 50 – 800 rpm
☎
Objem 1000 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 °C, In-Situ, rozsah otáčok 50 – 200 rpm
☎
Objem 5 – 40 l, teplotný rozsah +3 °C / +80 °C, In-Situ, rozsah otáčok 50 – 1000 rpm
☎
CO2 INKUBÁTORY (ŠTANDARDNÉ, CHLADENÉ, TREPANÉ)
NB203
NB203 XL
Široká ponuka veľmi kvalitných CO2 inkubátorov od firmy N-Biotek ponúka širokú škálu možného príslušenstva vrátane celomedeného
vnútorného priestoru, teplovzdušná alebo peroxidová sterilizácia, UV výbojky, HEPA filtre a ďalšie možné varianty vrátane integrovanej
trepačky v rozmedzí objemov od 42 l až po 850 litrov.
Výrobca
N-Biotek
Kat. číslo Produkt
Popis
Cena (EUR)
NB203
CO2 Incubator NB203
Objem 42 l, teplotný rozsah +5 °C / +60 °C, UV sterilizácia, vonkajšie rozmery š x h x v: 410 x 480 x 550 mm
4 494,-
NB203C
CO2 Incubator NB203C
s chladením
Objem 42 l, teplotný rozsah +5 °C / +60 °C, UV sterilizácia, vonkajšie rozmery š x h x v: 410 x 480 x 550 mm
5 549,-
NB203XL
CO2 Incubator NB203XL
Objem 179 l teplotný rozsah +5 °C / +60 °C, UV sterilizácia, vonkajšie rozmery š x h x v: 560 x 660 x 940 mm
5 949,-
Objem 850 l, teplotný rozsah +5 °C / +60 °C, UV sterilizácia, vonkajšie rozmery š x h x v: 820 x 950 x 1620 mm
19 949,-
NB203XXL CO2 Incubator NB203XXL
NB203QS
CO2 Incubator NB203QS
s integrovanou trepačkou
Objem 179 l, teplotný rozsah +5 °C / +60 °C, UV sterilizácia, integrovaná trepačka s rozsahom
30 -300 otáčok/ min., vonkajšie rozmery š x h x v: 560 x 660 x 940 mm
9 994,-
CHLADNIČKY, KOMBINOVANÉ CHLADNIČKY A MRAZIACE BOXY
Ponúkame celý sortiment moderných chladničiek so širokým spektrom použitia od firiem Liebherr, Angelantoni a Nuve. Jedná sa o cenovo výhodné
zariadenia, niektoré modely sú vybavené nútenou cirkuláciou vzduchu, digitálnym displejom a možnosťou pripojenia na centrálny monitoring teploty.
LKv 3910
LKPv 6522
Chladničky laboratórne
Výrobca
Liebherr
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozmery š x h x v (mm)
LKUv 1610
LKUv 1610
141
600 x 620 x 830
LKUv 1613
LKUv 1613
141
600 x 620 x 830 - presklené dvere
LKv 3910
LKv 3910
360
600 x 600 x 180
LKv 3913
LKv 3912
360
600 x 600 x 180 - presklené dvere
LKPv 6520
LKPv 6520
601
700 x 830 x 2150
LKPv 6523
LKPv 6522
601
700 x 830 x 2150 - presklené dvere
LKPv 8420
LKPv 8420
856
790 x 980 x 2150
LKPv 1420
LKPv 1420
1427
1430 x 830 x 2150
LKPv 1423
LKPv 1423
1427
1430 x 830 x 2150 - presklené dvere
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
29
FK 5440
Chladničky laboratórne
Výrobca
Liebherr
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozmery š x h x v (mm)
FKU 1800
FKU 1800
180
600 x 600 x 850
FKU 1805
FK 1805
180
600 x 600 x 850 - nerezové dvere
FK 3640
FK 3640
335
600 x 610 x 1640
FK 5440
FK 5440
544
750 x 730 x 1640
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
Výrobca
Angelantoni
Nüve
KN-120
BBR 850/8
Chladničky transfúzne na krvné vaky
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozmery š x h x v (mm)
13263
Mini 130/2
32 – 40
600 x 700 x 1250
13265
Mini 250/5
81 – 99
600 x 700 x 1810
13266
BBR 700/5
200 – 240
740 x 810 x 1990
13269
BBR 700/8
320 – 390
740 x 810 x 1990
13269
BBR 850/9
495 – 545
870 x 870 x 1990
13273
BBR 1500/14
620 – 680
1480 x 810 x 1990
KN - 72
KN - 72
72
605 x 805 x 1260
KN - 120
KN - 120
120
605 x 805 x 1860
KN - 294
KN - 294
294
900 x 900 x 1985
KN - 504
KN - 504
504
1544 x 900 x 1985
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
LCv 4010
KGV36VW31
Chladničky kombinované
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozmery š x h x v (mm)
Liebherr
LCv 4010
LCv 4010
361
600 x 610 x 2000
Bosch
KGV36VW31
KGV36VW31
310
600 x 650 x 1860
Whirpool
WBE33252NFW
WBE33252NFW
352
600 x 640 x 1880
30
Cena (EUR)
☎
☎
☎
GN4113
FN61230
Laboratórne šuplíkové mraziace boxy
Výrobca
Liebherr
Gorenje
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozmery š x h x v (mm)
GN4113
GN4113
406
700 x 750 x 1950
G3513
G3513
356
700 x 750 x 1750
G5216
G5216
513
750 x 760 x 1860
GGv5010
GGv5010
478
750 x 750 x1860
GGv5810
GGv5810
547
750 x 750 x 2060
FN61230DW
FN61230DW
231
600 x 640 x 1800
FN61230DW
FN61230DW
231
600 x 640 x 1800
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
HLBOKOMRAZIACE BOXY A NÁDOBY NA SKLADOVANIE
VZORIEK V TEKUTOM DUSÍKU
Široká škála špičkových dvojkompresorových nízkoteplotných boxov s VIP izoláciou od firmy Telstar a jednokompresorových od firmy N-Biotek.
Všetky dodávané hlbokomraciaze boxy sú vyrábané s veľkým dôrazom na úsporu energie.
NB-136F
Jednokompresorové hlbokomraziace boxy
Výrobca
N-Biotek
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozmery š x h x v (mm)
NB-136F
Freezer 136
136
720 x 730 x 860
NB-237F
Freezer 237
237
1050 x 730 x 860
NB-314F
Freezer 314
314
1300 x 730 x 860
NB-375F
Freezer 375
375
1500 x 730 x 860
NB-438F
Freezer 438
438
1700 x 730 x 860
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
31
Firma Telstar je výrobcom hlbokomraziacich boxov série Igloo Green Line VIP s teplotným maximom -86 °C pri okolitej teplote až +30 °C. Tieto
hlbokomraziace boxy sú zárukou úspory energie a dokonalého uskladnenia produktov v laboratóriu ako aj v klinickom alebo priemyselnom využití.
Dvojkompresorové pultové hlbokomraziace boxy
Výrobca
Telstar
N-Biotek
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozmery š x h x v (mm)
C370
Igloo C370 VIP
370
1270 x 870 x 1070
C620
Igloo C620 VIP
620
1740 x 870 x 1070
C820
Igloo C820 VIP
820
2140 x 870 x 1070
NB-375F
Freezer 375
375
1500 x 730 x 860
NB-438F
Freezer 438
438
1700 x 730 x 860
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
Pultový model C370 VIP
Pultový model C620 VIP
Pultový model C820 VIP
- objem 370 l
- kapacita až 280 kusov 2“ krabičiek
- nastavenie teploty v rozsahu -50 °C / -90 °C
- garancia teploty -86 °C až do teploty okolia +35 °C
- VIP tenká vákuová izolácia
- veľmi tichý chod <50 dB
- dvojité vyhrievané tesnenie dverí
- dve priechodky pre externé senzory
- 2x vnútorný zakrývací izolačný panel
- grafický LCD displej s internou pamäťou dôležitých dát
- objem 620 l
- kapacita až 448 kusov 2“ krabičiek
- nastavenie teploty v rozsahu -50 °C / -90 °C
- garancia teploty -86 °C až do teploty okolia +35 °C
- VIP tenká vákuová izolácia
- veľmi tichý chod <50 dB
- dvojité vyhrievané tesnenie dverí
- dve priechodky pre externé senzory
- 3x vnútorný zakrývací izolačný panel
- grafický LCD displej s internou pamäťou dôležitých dát
- objem 820 l
- kapacita až 616 kusov 2“ krabičiek
- nastavenie teploty v rozsahu -50 °C / -90 °C
- garancia teploty -86 °C pri teplote okolia +35 °C
- VIP tenká vákuová izolácia
- veľmi tichý chod <50 dB
- dvojité vyhrievané tesnenie dverí
- dve priechodky pre externé senzory
- 4x vnútorný zakrývací izolačný panel
- grafický LCD displej s internou pamäťou dôležitých dát
Dvojkompresorové skriňové hlbokomraziace boxy
Výrobca
Telstar
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Rozmery š x h x v (mm)
U445
Igloo U445 VIP
445
700 x 900 x 1990
U570
Igloo U570 VIP
570
840 x 900 x 1990
U830
Igloo U830 VIP
830
1130 x 900 x 1990
Cena (EUR)
☎
☎
☎
Skriňový model U445 VIP
Skriňový model U570 VIP
Skriňový model U830 VIP
- objem 445 l
- varianta 2, 3, 5 alebo 6 vnútorných dverí
- kapacita až 300 kusov 2“ krabičiek
- nastavenie teploty v rozsahu -50 °C / -90 °C
- garancia teploty -86 °C až do teploty okolia +35 °C
- VIP tenká vákuová izolácia
- veľmi tichý chod <50 dB
- dvojité vyhrievané tesnenie dverí
- dve priechodky pre externé senzory
- grafický LCD displej s internou pamäťou dôležitých dát
- box je možné nasťahovať dverami širokými 70 cm
- objem 570 l
- varianta 2, 3, 5 alebo 6 vnútorných dverí
- kapacita až 400 kusov 2“ krabičiek
- nastavenie teploty v rozsahu -50 °C / -90 °C
- garancia teploty -86 °C až do teploty okolia +35 °C
- VIP tenká vákuová izolácia
- veľmi tichý chod <50 dB
- dvojité vyhrievané tesnenie dverí
- dve priechodky pre externé senzory
- grafický LCD displej s internou pamäťou dôležitých dát
- box je možné nasťahovať dverami širokými 80 cm
- objem 830 l
- varianta 2, 3, 5 alebo 6 vnútorných dverí
- kapacita až 600 kusov 2“ krabičiek
- nastavenie teploty v rozsahu -50 °C / -90 °C
- garancia teploty -86 °C až do teploty okolia +35 °C
- VIP tenká vákuová izolácia
- veľmi tichý chod <50 dB
- dvojité vyhrievané tesnenie dverí
- dve priechodky pre externé senzory
- grafický LCD displej s internou pamäťou dôležitých dát
32
Výrobníky šupinkového ľadu BREMA
GB 902, GB 903
Firma Brema Ice Markers z Talianska je výrobcom výrobníkov šupinkového ľadu s veľmi širokou škálou produktov. Technika výroby šupinkového
ľadu je, že voda vstupuje do výrobníka vstupnou tvarovkou, ktorá obsahuje sitko a preteká plavákovým ventilom do vodného zásobníka. Zo spodku
zásobníka voda prichádza ku dnu výparníkového valca a obklopuje nerezového slimáka umiestneného v strede valca. Pre výrobu šupinkového
ľadu je používaná metóda dopravného slimáka a vertikálneho valca. Stočená trubica výparníka, uložená medzi dvoma stenami, obtáča mraziacu
komoru. Chladivo steká trubicou zhora nadol a udržiava konštantnú teplotu pozdĺž celej plochy steny výparníka. V mraziacom valci sa musí udržiavať
konštantná výška vrstvy vody okolo závitovky, ktorá je udržiavaná pomocou zásobníka a plavákového ventila. Voda v styku s chladenou vnútornou
stenou valca sa mení na ľad. Ľad rovnomerne vytváraný na chladenej ploche valca sa pohybuje smerom nahor prostredníctvom otáčavého pohybu
slimáka. Ako slimák vynáša ľad nahor k výsypnému žľabu, špeciálne konštruovaný lámač z neho vytláča prebytočnú vodu a vyhŕňa tvrdé, suché
kúsky ľadu do zbernej nádoby. Tieto prístroje sú vybavené integrovaným zásobníkom s ľadovou drťou o teplote 0 až -1 °C. Výrobníky ľadovej triešte
sú inštalované vo farmaceutických a lekárskych laboratóriách, kde slúžia na uchovanie vzoriek.
Výrobca
Brema
Kat. číslo
Produkt
Produkcia
(kg / 24 h)
Kapacita zásobníka
(kg)
Rozmery š x h x v (mm)
GB 902
Výrobník GB 902
90
20
500 x 660 x 690
GB 903
Výrobník GB 903
90
30
500 x 660 x 800
GB 1540
Výrobník GB 1540
150
40
730 x 690 x 920
GB 1555
Výrobník GB 1555
155
55
740 x 690 x 1020
GB 250
Výrobník G 250
250
240
640 x 470 x 700
GB 500
Výrobník G 500
500
250
640 x 470 x 700
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
HC35
VHC35
Kontajnery na skladovanie vzoriek v tekutom dusíku
Zásobné nádoby na tekutý dusík
Výrobca
Taylor-Wharton
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Denný odpar (l /24 h)
Rozmery nádoby v x š (mm)
LD4
Nádoba LD4
4
0,4
430 x 190
LD5
Nádoba LD5
5
0,77
440 x 190
LD10
Nádoba LD10
10
0,22
590 x 290
LD25
Nádoba LD25
25
0,23
650 x 390
Classic25
Nádoba Classic25 25
0,21
580 x 390
LD35
Nádoba LD35
35
0,23
670 x 470
LD50
Nádoba LD50
50
0,41
820 x 490
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
33
Prenosné nádoby na skladovanie vzoriek
Výrobca
Taylor-Wharton
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
Denný odpar (l /24 h)
Rozmery nádoby v x š (mm)
CXR100
Nádoba CXR100
3,2
0,2
490 x 230
CXR500
Nádoba CXR500
7,7
0,6
680 x 390
Objem (l)
Denný odpar (l /24 h)
Cena (EUR)
☎
☎
Nádoby na skladovanie vzoriek
Výrobca
Taylor-Wharton
Kat. číslo
Produkt
Počet 1,2 / 2,0 ml
skúmaviek
Rozmery nádoby
v x š (mm)
HCL12
Nádoba HCL12
12
0,2
HC20
Nádoba HC20
20
0,23
684
610 x 390
480 x 390
HC34
Nádoba HC34
34
0,17
684
670 x 470
HC35
Nádoba HC35
35
0,27
1020
680 x 480
VHC35
Nádoba VHC35
35
0,27
1260
680 x 480
Denný odpar (l /24 h)
Počet 1,2 / 2,0 ml
skúmaviek
Rozmery nádoby
v x š (mm)
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
Laboratórne veľkokapacitné systémy
Výrobca
Taylor-Wharton
Kat. číslo
Produkt
Objem (l)
LS750
Systém LS750
35
0,27
750
680 x 480
LS3000
Systém LS3000
81
0,76
3000
730 x 680
LS4800
Systém LS4800
130
0,8
4800
890 x 680
LS6000
Systém LS6000
165
0,84
6000
990 x 680
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
Veľké množstvo ďalšieho voliteľného príslušenstva pre všetky typy nádob na vyžiadanie.
AUTOKLÁVY
Ponúkame širokú radu laboratórnych a priemyselných autoklávov od firmy Nüve a LABTECH. Firma Nüve vyrába už 45 rokov štandardnú sériu
autoklávov. Pracovné objemy sa pohybujú od najmenšieho 12 l až po variant veľkoobjemového autoklávu s objemom 710 l.
OT-12
OT 32VS
OT 23S
Horizontálne laboratórne autoklávy
B a S trieda autoklávov, veľmi prehľadný LCD displej, 4 –5 prednastavených programov, plne automatizovaný typ, kompletné PID mikroprocesorové riadenie,
interná pamäť na posledných 52 cyklov, možnosť pripojenia k PC alebo k tlačiarni, varianta pre-vakum, post-vakum a možnosť ďalšieho príslušenstva.
Výrobca
Nüve
LabTech
34
Kat. číslo
Produkt
Komora priemer x hĺbka (mm)
Komora objem (l)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
OT-12
Autokláv OT-012
200 x 300
12
400 x 500 x 400
3 244,-
OT-18B
Autokláv OT-18B
260 x 350
18
525 x 640 x 525
OT-23B
Autokláv OT-23B
260 x 450
23
525 x 685 x 525
OT-23S
Autokláv OT-23S
260 x 450
23
525 x 685 x 525
OT-23VS
Autokláv OT-23VS
260 x 450
23
525 x 685 x 525
OT-32VS
Autokláv OT-32VS
320 x 400
32
580 x 705 x 570
☎
☎
☎
☎
☎
LAC-3010G
Autokláv LC-3010G
200 x 350
11
480 x 720 x 400
3 494,-
☎
☎
LAC-3020G
Autokláv LC-3020G
250 x 450
22
530 x 780 x 420
LAC-3030G
Autokláv LC-3030G
350 x 455
44
650 x 820 x 500
Cena (EUR)
Vertikálne laboratórne autoklávy
OT-90L
Ucelená rada vertikálnych autoklávov, zabudovaná sonda pre roztoky, veľmi
prehľadný LCD displej, až 12 prednastavených programov, plne automatizovaný
typ, kompletné PID mikroprocesorové riadenie, interná pamäť na posledných 52
cyklov, zabudovaná nádržka demi vody, možnosť oneskoreného štartu, možnosť
pripojenia k PC alebo k tlačiarni a možnosť ďalšieho príslušenstva.
Výrobca
Nüve
Kat. číslo
Produkt
Komora priemer x hĺbka (mm)
Komora objem (l)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
OT-40L
Autokláv OT-40L
350 x 510
50
590 x 540 x 990
OT-90L
Autokláv OT-90L
396 x 770
92
980 x 640 x 1030
OT-100V
Autokláv OT-100V
400 x 850
100
890 x 630 x 1070
Cena (EUR)
☎
☎
☎
Stredneobjemové a veľkoobjemové prekladacie autoklávy
Výrobca
Nüve
Nüve
Možnosť výberu pracovného média, jedno aj dvojdverové prevedenie, kompletné
PID mikroprocesorové riadenie, automatizované otváranie dverí, široká ponuka
variantov a príslušenstva, 7" LCD dotykový displej 800 x 480 pixelov, integrovaná
tlačiareň, automatizovaný generátor pary, niekoľko testovacích programov,
predprogramované cykly, externé vodné aj vzduchové dochladzovanie, port
RS232 vrátane PC softvéru, 400V / 50Hz, 3 fázový.
Kat. číslo
Produkt
Komora priemer x hĺbka (mm)
Komora objem (l)
OT 300
Autokláv OT 300
635 x 722 x 655
300
OT 430
Autokláv OT 430
635 x 1034 x 655
430
OT 430D
Autokláv OT 430D
635 x 1064 x 655
430
OT 570
Autokláv OT 570
635 x 11371 x 655
570
OT 570D
Autokláv OT 570D
635 x 1401 x 655
570
OT 710
Autokláv OT 710
635 x 1708 x 655
710
OT 710D
Autokláv OT 710D
635 x 1738 x 655
710
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
HRPS-120
Nízkoteplotné peroxidové sterilizátory
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Polica š x h (mm)
Sterilizačná teplota (°C)
Komora objem (l)
Haier
HRPS-120
Plasma Sterilizer
430 x 430
< 55
120
Cena (EUR)
☎
35
BOXY PRE PESTOVANIE RASTLÍN A RASTLINNÝCH KULTÚR
Rastové komory
GC 400
Rastová komora Nüve GC 400 je určená pre testy pri rôznych klimatických
a svetelných podmienkach pre rast rastlín, klíčenie semien, aklimatizáciu rastlín,
kultúr rastlinných buniek a tkanív, genetické manipulácie rastlín, kultiváciu
protoplazmy a buniek a inkubáciu a chov hmyzu. Má pamäť na 10 programov
a ovládací panel s digitálnym displejom.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Popis
Cena (EUR)
Nüve
GC400
Chamber GC400
Objem 400 l, osvetlenie 20000 lux, teplotný rozsah -20 °C / +60 °C,
s riadenou vlhkosťou 20 – 95% Rh, vonkajšie rozmery š x h x v: 873 x 1275 x 1745 mm
☎
GC 400
Rastová komora Snijders Economic DeLux je určená pre všeobecné aplikácie
v technológii rastu rastlín, ako pre genetické manipulácie, tak pre kultiváciu
protoplazmy, sporuláciu húb, rast rias, Arabidopsis a bunkové delenie.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Popis
Snijders
Economic
DeLux
Chamber Economic
DeLux
Objem 432 l, osvetlenie 0 – 25.000 lux, teplotný rozsah -5 °C / +40 °C, bez riadenej vlhkosti,
vonkajšie rozmery š x h x v: 890 x 860 x 1900 mm
Cena (EUR)
☎
GC 400
Rastové komory Snijders Microclima sú určené pre optimalizáciu klimatických
podmienok úpravou denného a nočného cyklu vlhkosti, teploty a svetla. To
umožňuje sledovať všetky úrovne vývoja rastliny od molekulárnej genetiky po
rastlinnú fyziológiu, od klíčenia semien do vzrastu a kvitnutia.
Výrobca
Kat. číslo
1000E
Snijders
1750E
36
Produkt
Popis
Chamber Microclima
1000E
Chamber Microclima
1750E
Objem 1000 l, osvetlenie 30000, 50000 a 100000 lux, teplotný rozsah -15 °C / +50 °C,
s riadenou vlhkosťou 40-95% Rh, vonkajšie rozmery š x h x v: 1860 x 1050 x 2050 mm
Objem 1750 l, osvetlenie 30000 a 100000 lux, teplotný rozsah -15 °C / +50 °C,
s riadenou vlhkosťou 40-95% Rh, vonkajšie rozmery š x h x v: 2410 x 1050 x 2050 mm
Cena (EUR)
☎
☎
Špeciálna rastová komora pre pestovanie Arabidopsis a in-vitro systémy
Výrobca
Snijders
Kat. číslo
MCA1600E
MCA1600E
Špeciálna rastová komora je určená pre veľkoobjemové pestovanie Arabidopsis,
bunkových kultúr in-vitro systémov. Je riadená mikroprocesorom pre reguláciu
vlhkosti, teploty a svetla. Má tri rastové oddelenia a používa kombináciu
fluorescenčných žiariviek a LED.
Produkt
Popis
Chamber 1600E
Špeciálna komora pre pestovanie Arabidopsis a in-vitro systémov, objem 1600 l, osvetlenie
10900 lux, teplotný rozsah +4 °C / +50 °C, s riadenou vlhkosťou 40-95% Rh, vonkajšie rozmery
š x h x v: 1850 x 900 x 1960 mm
Cena (EUR)
☎
Špeciálna rastová komora pre inkubáciu a chov hmyzu
Economic Premium
Špeciálna rastová komora pre inkubáciu a chov hmyzu má voliteľnú reguláciu
vlhkosti, teploty a svetla až v 50 nastaviteľných programoch s nastaviteľným
denným a nočným cyklom. Okrem použitia pre chov hmyzu je tiež vhodná pre
pestovanie húb a rias.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Popis
Cena (EUR)
Snijders
Economic
Premium
Chamber Economic
Premium
Špeciálna rastová komora pre inkubáciu a chov hmyzu, objem 780 l, osvetlenie 20000 lux,
teplotný rozsah: -5 °C / +60 °C, s riadenou vlhkosťou 40 – 95% Rh,
vonkajšie rozmery š x h x v: 1240 x 860 x 1960 mm
☎
Rastová komora s LED osvetlením
FlowStar
Rastová komora FlowStar s 100% LED osvetlením používa kombináciu LED
svetiel vo farbách modrej, červenej a vzdialenej červenej s nastaviteľnou
vlhkosťou, teplotou a svetlom a je vhodná pre rast rastlín, semien, tkanivových
kultúr a pre chov hmyzu.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Popis
Snijders
FlowStar
Chamber FlowStar
Objem 952 l, osvetlenie LED diódy, modrá, červená a vzdialená červená, teplotný rozsah +14 °C / +40 °C,
s riadenou vlhkosťou 40 – 95% Rh, vonkajšie rozmery š x h x v: 1530 x 850 x 1990 mm
Cena (EUR)
☎
37
LAMINÁRNE BOXY, BIOHAZARD BOXY A DIGESTORY
Široké spektrum laminárnych a biohazard boxov od firmy Telstar a tiež veľmi kvalitné digestory od firmy Cruma. Obaja svetoznámi dodávatelia
svojimi výrobkami plne pokrývajú všetky technické a kvalitatívne požiadavky užívateľov.
Výrobca
Cruma
Eco2
Cruma 670
Bezodťahové digestory
Kat. číslo
Produkt
Prietok vzduchu
(m3 / h)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Vnútorné rozmery
š x h x v (mm)
ECO2
Digestor Eco2
175
780 x 760 x 1010
770 x 600 x 760
3 349,-
☎
☎
☎
☎
☎
670
Digestor 670
175
600 x 600 x 940
580 x 560 x 630
870
Digestor 870
175
800 x 600 x 1030
770 x 560 x 740
990
Digestor 990
175
1000 x 600 x 1030
980 x 560 x 740
1010
Digestor 1010
175
1000 x 600 x 1230
980 x 560 x 940
1200
Digestor 1200
175
1200 x 800 x 1100
1180 x 760 x 770
Cena (EUR)
PCR box GLE-UVSC s UV sterilizáciou
GLE-UVSC
Pre prípravu PCR vzoriek, biele svetlo 2 x 15 W, časovač UV na 60 min, hmotnosť 19 kg
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm) Vnútorné rozmery š x h x v (mm)
SciePlas
GLE-UVSC
PCR box GLE-UVSC
560 x 420 x 770
540 x 400 x 750
Cena (EUR)
☎
Výrobca
Telstar
38
CLF Serie
AH-100
Mini-H
Horizontálne laminárne boxy
Kat. číslo
Produkt
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Vnútorné rozmery š x h x v (mm)
J11366
Mini-H
790 x 790 x 1160
750 x 630 x 800
J1001
AH-100
1260 x 840 x 1290
1200 x 600 x 760
J1006
MH-100
1560 x 840 x 1290
1500 x 600 x 760
J1002
BH-100
1870 x 840 x 1290
1810 x 600 x 760
P0012475
CLF 475
1290 x 890 x 1350
1190 x 580 x 730
P0012575
CLF 575
1590 x 890 x 1350
1500 x 580 x 730
P0012675
CLF 675
1900 x 890 x 1350
1810 x 580 x 730
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Výrobca
Telstar
DLF serie
AV-100
Vertikálne laminárne boxy s jedným HEPA filtrom
Kat. číslo
Produkt
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm) Vnútorné rozmery š x h x v (mm)
J11215
Mini-V-PCR
670 x 520 x 1130
630 x 500 x 570
J1503
PV-100
800 x 840 x 1290
730 x 580 x 700
J31400
AV-100
1260 x 840 x 1290
1230 x 580 x 700
J35170
BV-100
1570 x 840 x 1290
1540 x 580 x 700
J1005
CV-100
1870 x 840 x 1290
1840 x 580 x 700
P0027360
DLF-PCR- 360
980 x 740 x 1360
890 x 600 x 690
P0027460
DLF 460
1290 x 740 x 1360
1190 x 600 x 690
P0027560
DLF 560
1590 x 740 x 1360
1500 x 600 x 690
P0027660
DLF 660
1900 x 740 x 1360
1800 x 600 x 690
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Vertikálne laminárne boxy s dvoma HEPA filtrami (Séria V-30/70)
Výrobca
Telstar
Kat. číslo
Produkt
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm) Vnútorné rozmery š x h x v (mm)
J1826
PV-30/70
800 x 840 x 1290
730 x 580 x 700
J31401
AV-30/70
1260 x 840 x 1290
1230 x 580 x 700
J1376
BV-30/70
1570 x 840 x 1290
1540 x 580 x 700
J1825
CV-30/70
1870 x 840 x 1290
1840 x 580 x 700
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
Výrobca
Telstar
Kat. číslo
Produkt
BioVanguard
Bio II Advance
Biohazard boxy s manuálne posuvným oknom (Séria BioIIAdvance a BioVanguard)
Produktová rada najviac predávaných biohazard
boxov, ktoré sú inštalované v laboratóriách Akadémie
vied, univerzitných pracovísk, fakultných nemocníc
a ostatných nemocničných zariadeniach. Pri tomto
boxe je nesmiernou výhodou to, že ako u jedného
z mála, ktoré sú na slovenskom trhu dostupné,
je možnosť kompletného vyklopenia čelnej steny
vrátane predného okna pre ľahšie čistenie vnútorného
priestoru.
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm) Vnútorné rozmery š x h x v (mm)
C72307
Bio II Advance 3
1050 x 760 x 1260
960 x 610 x 590
C68227
Bio II Advance 4
1350 x 760 x 1260
1260 x 610 x 590
C72308
Bio II Advance 6
1960 x 760 x 1260
1870 x 610 x 590
H301001
BioVanguard 3
1070 x 790 x 1600
1180 x 550 x 740
H301001
BioVanguard 4
1370 x 790 x 1600
1180 x 550 x 740
H301001
BioVanguard 5
1680 x 790 x 1600
1490 x 550 x 740
H301001
BioVanguard 6
1980 x 790 x 1600
1790 x 550 x 740
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
39
BioVanguard
Biohazard boxy s elektricky posuvným oknom (Séria BioVanguard)
Výrobca
Telstar
Kat. číslo
Produkt
Vonkajšie rozmery š x h x
v (mm)
Vnútorné rozmery š x h x
v (mm)
H401003
BioVanguard 4
1370 x 790 x 1600
1180 x 550 x 740
H501003
BioVanguard 5
1680 x 790 x 1600
1490 x 550 x 740
H601003
BioVanguard 6
1980 x 790 x 1600
1790 x 550 x 740
Cena (EUR)
☎
☎
☎
BioVanguard B
Cytologické biohazard boxy s manuálnym a elektricky posuvným oknom so štyrmi HEPA
filtrami (Séria BioVanguard B)
Výrobca
Telstar
Kat. číslo
Produkt
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Vnútorné rozmery š x h x v (mm)
H411001
BioVanguard 4 (manuálny posuv okna )
1370 x 790 x 2260
1180 x 550 x 740
H411003
BioVanguard 4 (elektrický posuv okna)
1370 x 790 x 2260
1180 x 550 x 740
H611001
BioVanguard 6 (manuálny posuv okna )
1980 x 790 x 2260
1790 x 550 x 740
H611003
BioVanguard 6 (elektrický posuv okna)
1980 x 790 x 2260
1790 x 550 x 740
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
MSCIII 1200
Kat. číslo
Telstar /
CleanAir
H334001
MSCIII 1200 (2x manipulačné rukavice)
1760 x 790 x 1240
1200 x 620 x 870
H335001
MSCIII 1200 (4x manipulačné rukavice)
2060 x 790 x 1240
1500 x 620 x 870
H336001
MSCIII 1200 (4x manipulačné rukavice)
2360 x 790 x 1240
1800 x 620 x 870
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Vnútorné rozmery š x h x v (mm)
CS1201
CS1201 (2x manipulačné rukavice)
1760 x 790 x 1240
1190 x 580 x 690
CS1801
CS1801 (2x manipulačné rukavice)
1760 x 790 x 1240
1800 x 580 x 690
CS1202
CS1201 (2x manipulačné rukavice)
1760 x 790 x 1240
1190 x 580 x 690
CS1802
CS1201 (4x manipulačné rukavice)
1760 x 790 x 1240
1800 x 580 x 690
40
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Sterilátory zaisťujú maximálnu sterilitu
vnútorného prostredia a pracujú s pretlakom v pracovnom priestore. Cytolátory sú
určené pre prácu s najrizikovejším infekčným materiálom a pracujú s podtlakom
v pracovnom priestore, priebežný monitoring hlavných parametrov, dva predfiltre na
hrubé častice, tri alebo štyri HEPA / ULPA
filtre H14, veľkoplošný LCD displej, rozmer
prestupovej komory š x h x v: 465 x 360 x 356
mm.
Výrobca
Telstar /
CleanAir
Produkt
Sterilator
Cytolator
Izolátory (cytolátory a sterilátory), Biohazardy boxy triedy III (s bočnou prestupnou komorou)
Vnútorné rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
☎
☎
☎
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
ŠPECIÁLNE ZARIADENIA
PRE LABORATÓRIÁ
HOMOGENIZÁTORY, KONCENTRÁTORY A LYOFILIZÁTORY
Q500
Biologics 150
Biologics 3000
Ultrazvukové homogenizátory
Veľmi výkonné stolné prístroje na homogenizáciu, prípravu emulzií a suspenzií, rozrušovanie aglomerátov, depolymerizácie vysokomolekulárnych
reťazcov, odplynenie roztokov, urýchlenie a zvýšenie výťažkov reakcií, príprava vzoriek pre HPLC. V oblasti biológie a medicíny sa tieto prístroje
používajú k rozbitiu bunkových štruktúr, k výraznému urýchleniu mnohých laboratórnych postupov, napríklad pri výskume liečiv.
Výrobca
Biologics
Kat. číslo
Produkt
Časovač (min)
Rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
0-121-0002
Model 150VT), (pulzy 10 – 90%)
0 – 150
1 – 15 min.
300 x 250 x 100
2 919,-
0-122-0002
Model 300VT), (pulzy 10 – 90%)
0 – 300
1 – 15 min.
300 x 250 x 100
3 809,-
0 – 300
1 – 15 min.
260 x 300 x 600
4 474,-
0 – 300
1s – 99 hod.
260 x 300 x 600
5 094,-
55
nie je
200 x 190 x 145
2 794,-
Ultrasonic 3000 (vrátane integrovanej
ultrazvukovej komory), (pulzy 10 – 90%)
Ultrasonic 3000MP (vrátane integrovanej
ultrazvukovej komory), (pulzy 10 – 90%)
0-127-0002
0-128-0002
Q55-220
Qsonica
Výkon (W)
Q55 Sonikátor, 220V
Q125-220
Q125 Sonikátor, 220V, (pulzy 20 – 100%)
125
1s – 10 hod.
200 x 350 x 145
4 189,-
Q500-220
Q500 Sonikátor, 220V, (pulzy 20 – 100%)
500
1s – 10 hod.
200 x 390 x 215
5 589,-
Q700-220
Q700 Sonikátor, 220V, (pulzy 1 – 100%)
700
1s – 72 hod.
200 x 390 x 215
7 274,-
Široké spektrum sond a ďalšieho príslušenstva na vyžiadanie
Koncentrátory
NB-503CIR Micro-Cenvac
NB-502CIR DNA-Vac
Module 3180C SpeedVac Complete
+ 35 °C – + 65 °C
okolie + 5 °C – +80 °C
okolie +3 °C – +60 °C
vrátane mraziaceho modulu - 75 °C
Teplota
Ohrev
Infračervený
Časovač
Kapacita
Rozmery (mm)
Hanil
42
1 min. – 100 hod.
132 x 1,5 ml, 12 x 15 ml, 8 x 50 ml,
2 x 96 jamkové platničky
membránová vákuová (PTFE)
Otáčky (rpm)
N-Biotek
Presná kontrola PID vrátane chladenia
až 99 hod 59 min
53 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 16 x 10 ml,
12 x 15 ml, 8 x 30 ml
Pumpa
Výrobca
Modul 3180C
NB502
NB503
Spoločnosť N-Biotek a Hanil
ponúka širokú ponuku vákuových
koncentrátorov pre najrôznejšie
množstvo a formáty skúmaviek
alebo mikrotitračných platničiek.
120 x 1,5 ml, 15 x 15 ml, 10 x 50 ml
2 - stupňová rotačná
1700, 2500 a 5000
až 1500
až 1800
215 x 255 x 225
670 x 690 x 480
950 x 600 x 1210
Kat. číslo
Produkt
NB503CIR
Micro-Cenvac
NB502CIR
DNA-Vac
Modul 3180C
3180C SpeedVac
Cena (EUR)
☎
☎
☎
LyoBeta
LyoQuest
LyoAlfa 10/15
Lyofilizátory
Stolný laboratórny lyofilizátor „LyoQuest“
Odpar 6 l / 24 h, veľmi výkonná vákuová pumpa Vacuubrand 6 m3, dvojkompresorový systém, plne automatizovaná prevádzka,
mikroprocesorová digitálna PID kontrola, veľkoplošný dotykový LCD displej, automatická odmrazovacia funkcia, možnosť pripojenia k PC.
Veľkoobjemový laboratórny lyofilizátor „LyoAlfa 10/15“
Odpar 15 l / 24 h, dve výkonné pumpy Vacuubrand 8 m3, dvojkompresorový systém, plne automatizovaná prevádzka,
pripojenie USB, veľkoplošný dotykový LCD displej, veľké množstvo nástavcov, možnosť pripojenia k PC pomocou RS-232 portu.
Veľkoobjemový laboratórny lyofilizátor „LyoBeta“
Odpar 20 l / 24 h, dve výkonné pumpy Vacuubrand 18 m3, dvojkompresorový systém, plne automatizovaná prevádzka, 6,5" veľký dotykový LCD
displej, možnosť 3 - 7 políc o ploche 0,45 - 0,9 m2, možnosť pripojenia k PC.
Výrobca
Telstar
Kat. číslo
Produkt
Pracovná teplota (°C) Kapacita ľadu (kg) Rozmery š x h x v (mm)
C61644
LyoQuest -55
-55
8
420 x 580 x 400
C58201
LyoQuest -85
-85
8
420 x 580 x 400
C61653
LyoQuest Plus -55
-55
8
420 x 580 x 400
C61654
LyoQuest Plus -85
-85
8
420 x 580 x 400
C37583
LyoAlfa Plus 10 -55
-55
16,5
765 x 705 x 1010
C50224
LyoAlfa Plus 10 -85
-85
16,5
765 x 705 x 1010
C37585
LyoAlfa Plus 15 -55
-55
22
765 x 705 x 1010
C39204
LyoAlfa Plus 15 -85
-85
22
765 x 705 x 1010
3PS
LyoBeta 3PS
-85
30
1245 x 820 x 1975
4PS
LyoBeta 4PS
-85
30
1245 x 820 x 1975
5PS
LyoBeta 5PS
-85
30
1245 x 820 x 1975
6PL
LyoBeta 6PL
-85
30
1245 x 820 x 1975
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
43
IZOLÁTORY NUKLEOVÝCH KYSELÍN
MagCore Super
MagCore HF16
MagCore Compact
Magnetický izolátor nukleových kyselín - MOŽNOSŤ ZAPOŽIČANIA PRÍSTROJA!
Jednoduchý, rýchly a ekonomický izolátor nukleových kyselín, efektívna izolácia ultra čistej DNA a RNA založená na paramagnetických partikulách.
Prednastavené programy a kartuše s reagenciami zaručujú vysokú reproducibilitu, čas izolácie od 30 minút, certifikácia pre použitie v IVD, kity pre
izoláciu DNA z krvi, telesných tekutín, tkanív, parafínových rezov, tkanivových buniek, baktérií, vírusov, rastlinných tkanív a ďalších. Magcore Super
disponuje vstavaným automatickým spektrofotometerom pre overenie množstva a kvality izolované nukleové kyseliny (DNA / RNA) vrátane
reportovania výsledkov. Detegované vlnové dĺžky sú 230, 260, 280 nm.
Výrobca
RBC Bioscience
Kat. číslo
Produkt
Kapacita vzoriek
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Cena (EUR)
MCA0801
MagCoreCompact
1–8
350 x 660 x 680
50
14 499,-
MCA1601
MagCore HF16
1 – 16
550 x 660 x 680
70
MCA1602
MagCoreSuper
1 – 16
760 x 700 x 770
70
☎
☎
Kity
Široká ponuka kitov pre izoláciu nukleových kyselín z krvi, tkanív, bunkových suspenzií, rastlín. Možnosť izolovať vírusové a bakteriálne nukleové
kyseliny. Novo v ponuke kit pre izoláciu DNA z parafínových blokov (FFPE) bez použitia xylénu. Predvolené objemy sú v rozsahu 200 - 2 400 ml.
Výrobca
RBC Bioscience
Kat. číslo
Produkt
Počet izolácií
Cena (EUR)
MGB400-01/MGB400-02
101 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (Speedy Installation)
36/96 izolácií
179,- / 428,-
MGB400-03/MGB400-04
102 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit
36/96 izolácií
179,- / 428,-
MGB1200
104 MagCore® Genomic DNA Large Volume Whole Blood Kit (1.2 ml)
96 izolácií
MPD1200
105 MagCore® Plasma DNA Extraction Kit (1.2 ml)
96 izolácií
MCC-01/MCC-02
110 MagCore® Cultured cells DNA Kit (1.2ml)
36/96 izolácií
179,- / 428,-
MVN400-01/MVN400-02
201 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit
36/96 izolácií
217,- / 522,-
MBB-01/MBB-02
502 MagCore® Genomic DNA Bacterial Kit
36/96 izolácií
199,- / 477,-
MGT-01/MGT-02
401 MagCore® Genomic DNA Tissue Kit
36/96 izolácií
179,- / 428,-
MVN2400
210 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Large Volume Kit (2.4ml)
96 izolácií
1 539,-
MVN1200
211 MagCore® Viral Nucleic Acid Large Volume Extraction Kit (1.2 ml)
96 izolácií
759,-
MVN400-03/MVN400-04
202 MagCore® Viral Nucleic Acid Kit (Low PCR Inhibition)
36/96 izolácií
217,- / 522,-
MGP-01/MGP-02
301 MagCore® Genomic DNA Plant Kit
36/96 izolácií
199,- / 477,-
MRN-01/MRN-02
601 MagCore® Total RNA Whole Blood Kit
36/96 izolácií
284,- / 704,-
MGF-01/MGF-03
405MagCore® Genomic DNA FFPE One-Step Kit
36/72 izolácií
259,- / 462,-
769,769,-
Izolačné stanice Xiril
Neon 150
V spolupráci so spoločnosťou Xiril ponúkame zostavené izolačné stanice
podľa požiadaviek zákazníka v závislosti na množstve vzoriek, typu izolácie,
počiatočného objemu a ďalších požiadaviek zákazníka.
44
SPEKTROFOTOMETRE A MULTIDETEKČNÉ SYSTÉMY
(KYVETOVÉ, MIKROPLATNIČKOVÉ A MIKROOBJEMY)
Optizen Alpha
Optizen 1412V
Optizen 3220UV
Univerzálne spektrofotometre
Jedno a dvojlúčové VIS a UV-VIS spektrofotometere Optizen umožňujú spektrometrické
meranie v UV aj viditeľne oblasti spektra. V ponuke je aj
split beam spektrofotometer, ktorý používa technológiu jedného rozdeleného lúča. V ponuke sú aj rôzne typy držiakov na jednu aj na viac kyviet.
Najnovší spektrofotometer Optizen Alpha využíva hybridnú technológiu dvoch lúčov a CCD čipu a stojí technologicky na špičke svojej triedy. Využíva
operačný systém Android a môže byť ovládaný pomocou tabletu s veľkým displejom, čo umožňuje aj export výsledkov do Excelu alebo PDF.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
OPTIZEN 1412V
OPTIZEN 2120UV
Mecasys
OPTIZEN 2120UV Plus
OPTIZEN 3220UV
OPTIZEN Alpha
Rozmery (mm) Hmotnosť (kg)
OPTIZEN 1412V jednolúčový VIS spektrofotometer
340 nm – 1100 nm
OPTIZEN 2120UV jednolúčový UV-VIS spektrofotometer
190 nm – 1100 nm
OPTIZEN 2120UV Plus Split-beam UV-VIS spektrofotometer
s deleným paprskom 190 nm – 1100 nm
OPTIZEN 3220UV dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer
190 nm – 1100 nm
OPTIZEN Alpha dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer
190 nm – 1100 nm
Cena (EUR)
385 x 344 x 180
6,5
2 699,-
515 x 430 x 242
16
☎
515 x 430 x 242
16
☎
600 x 400 x 250
16
7 314,-
450 x 430 x 180
15
7 874,-
Spektrofotometre s možnosťou merania mikroobjemov
Nanohandler
OPTIZEN POP
OPTIZEN POP je inovatívna rada spektrofotometrov pre široké využitie,
ktoré je možné použiť ako pre štandardné spektrofotometrické
meranie, tak aj pre meranie v mikroobjemoch. Ovládanie farebným
dotykovým displejom, operačný systém Windows CE, štandardná
úložná pamäť 2 GB (možno až 8 GB), možnosť pripojenia USB
tlačiarne, karuselový menič kyviet s 8 pozíciami alebo nástavec
Nanohandler pre meranie v mikroobjemoch, meranie kinetiky,
spektra, absorbancie, kvantifikácie. OPTIZEN POP Bio je navyše
predprogramovaný pre meranie koncentrácie DNA, RNA a proteínov.
Vo verzii OPTIZEN POP. Nanohandler je možné merať v objemoch 0,5 - 3 µl. Široké príslušenstvo - temperované držiaky kyviet ( peltierom regulované ),
prietokové cely a ďalšie. Rozmedzie vlnových dĺžok 190 - 1100 nm, šírka spektra 1,8 nm, presnosť 0,5 nm, Reproducibility 0,1 nm, rýchlosť skenovania 4000 nm
/ min, svetelný zdroj Tungsten - halogénová a deutériová lampa, silikón - fotodiódový
Výrobca
Mecasys
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm) Hmotnosť (kg)
Cena (EUR)
MECA-I-G-07
OPTIZEN POP
433 x 381 x 180
8
3 939,-
MECA-I-A-09-1
OPTIZEN POP Bio
433 x 381 x 180
8
4 464,-
MECA-I-A-09
OPTIZEN POP Nanohandler
433 x 381 x 180
8
8 924,-
UVISDrop (UVS-99)
Mikroobjemové spektrofotometre
Výrobca
Avans
Kat. číslo
Avans UVISDrop (UVS-99) je mikroobjemový spektrofotometer pre meranie v celom spektre 200 - 850 nm v malom
objeme vzorky. Pre meranie DNA (dsDNA, ssDNA), RNA, oligonukleotidov, proteínov a bunkové density s vysokou
presnosťou a opakovateľnosťou. Rýchlosť kompletného merania za menej ako 5 sekúnd, rozmedzie merania vzorky
0,5 - 2,5 µl bez použitia kyviet alebo sklenených kapilár, ovládanie cez PC (USB pripojenie), funkcia grafickej krivky
zvyšuje presnosť nameraných hodnôt, vlnová šírka 1 nm, dodávaný vrátane softvéru.
V ponuke je aj jednoduchší a lacnejší variant Avans NuDrop (NAS-99) pre meranie v troch vlnových dĺžkach 260,
280 a 380 nm určený primárne pre meranie koncentrácie DNA, RNA (A260nm) a proteínov (A280nm), (A380nm)
a čistoty vzorky (pomer 260/280) s rýchlosťou kompletného merania za cca 2 sekundy, dodávané vrátane softvéru
Produkt
Objem vzorky (µl)
Rozsah (nm)
Vonkajšie rozmery š x h x v (mm)
Cena (EUR)
UVS-99
UVIS Drop
0,5 – 2,5
200 – 850
147 x 214 x 95
9 949,-
NAS-99
NuDrop
0,5 – 2,5
260, 280 a 380
147 x 214 x 95
6 449,-
45
Model
ELx800/ ELx800 UV /
ELx800 NB
ELx808 / ELx808 IU
Typ platničky
6 – 96 (6 – 384) jamková
96 jamková
nie
áno
nie
áno
áno
Teplota
Trepanie
Epoch
Eon
6 – 384 jamková,
6 – 384 jamková a kyvety;
taktiež 3 Multi-Volume Plate taktiež 3 Multi-Volume Plate
PowerWaveHT
Eon
Epoch
ELx 808
ELx 800
Platničkové spektrofotometre
PowerWave HT
96 a 384 jamková
nie
áno
nie
áno
áno
340 – 750 nm
(400 – 750 nm)
340 – 900 nm
(380 – 900 nm)
200 – 999 nm
200 – 999 nm
200 – 999 nm
Výber vlnovej dĺžky
filtre - 5
filtre - 6
monochromátor
monochromátor
monochromátor
Dynamický rozsah
0 – 3 OD
0 – 4 OD
0 – 4 OD
0 – 4 OD
0 – 4 OD
30 s
8s
15 s
8s
5s
Rozmery (mm)
420 x 380 x 180
410 x 390 x 220
310 x 320 x 200
406 x 216 x 216
406 x 216 x 216
Hmotnosť (kg)
8
14
7
11
11
Rozsah
Rýchlosť čítania
96 jamkovej platničky
Platničkový fluorescenčný reader
Model
ELx 800
Inovatívny multidetekčný mikroplatničkový reader BioTek FLx800 spojuje
vynikajúce technické vlastnosti s ľahkou obsluhou za prijateľnú cenu. Má
horné i spodné čítanie pre mikroplatničky od 6 do 384 jamiek a je možné
pripojiť k počítaču.
FLx800
Typ platničky
6 – 384 jamková
Teplota
áno
Trepanie
áno
Rozsah
300 – 700 nm (možnosť až do 850 nm)
Výber vlnovej dĺžky
filtre - 4
Dynamický rozsah (fluorescencie/luminiscencie)
5/5
Citlivosť fluorescencie
Fluorescein 5 pM (1 fmol/jamka pre 96-jamkovú platničku)
Citlivosť luminiscencie
100 amol ATP
Rozmery (mm)
406 x 381 x 229
Hmotnosť (kg)
13,6
Výrobca
Biotek
46
Kat. číslo
Produkt
ELx800 / ELx800 UV / ELx800 NB
ELx800 Absorbance Microplate Reader
ELx808 / ELx808 IU
ELx808 Absorbance Microplate Reader
Epoch
Epoch Microplate Spectrophotometer
Eon
Eon Microplate Spectrophotometer
PowerWave HT
PowerWave HT Microplate Spectrophotometer
FLx800
FLx800 Fluorescence Microplate Reader
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
ELx50
ELx405
ELx406
Premývačky
Univerzálne premývacie systémy
pre 96, 384 jamkové platničky a stripy (podľa špecifikácie), 1 až 10 premývacích cyklov, objem pri premývaní 25
až 3000 µl, plynulo regulovateľné trepanie, regulácia doby odmývania a rýchlosti vpravenia roztoku, 3 cykly premytie 96 jamkovej platničky za 105
s, dvojlitrová fľaša na premývací roztok (voliteľne až 3 rôzne fľaše), programovateľné až na 75 protokolov.
Výrobca
Biotek
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
ELx50
Premývačka ELx50
406 x 356 x 165
18,9
ELx405
Premývačka Elx405
432 x 356 x 254
16,5
405 LS
Premývačka 405 LS
432 x 356 x 254
16,5
405 Touch
Premývačka 405 Touch
432 x 356 x 254
16,5
ELx406
Premývačka ELx406
460 x 420 x 320
14,5
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
Multidetekčné systémy
Synergy
Široko použiteľné multidetekčné readery Biotek Synergy pre náročné aplikácie, ľahko
rozšíriteľný modulárny systém podľa požiadaviek užívateľa, využiteľné pre screening, väzbové
experimenty, kvantitatívne a kinetické merania, génovú expresiu, ELISA, stanovenie bunkovej
proliferácie a cytotoxicity. Použiteľné pre 6 až 1536 jamkové platničky, teplotná regulácia
v rozsahu RT +4 °C až +50 °C, lineárne plynulo regulovateľné trepanie, dve injekčné pumpy
pre dávkovanie (objem 5 - 1000 mikrolitrov), absorbancia 200 - 999 nm, šírka pruhu 2,4 nm,
dynamický rozsah 0 - 4 OD, fluorescencia 200 - 900 nm, citlivosť 1 pM, dynamický rozsah 6
radov, luminiscencia 300 - 900 nm, citlivosť 10 amol ATP, dynamický rozsah 6 radov, rýchlosť
čítania 11 s 96 jamková platnička, 22 s 384 jamková platnička, 42 s 1536 jamková platnička,
riadené pomocou PC s ovládacím a analyzačným softvérom Gene5 Reader Control and Data
Analysis.
Výrobca
Biotek
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Synergy HT
Synergy HT Filter-base Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Synergy 2
Synergy 2 Filter-base Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Synergy H1m Synergy H1m Monochromator-based Multi-Mode Microplate Reader 430 x 440 x 370
27
Synergy Mx
Synergy Mx Monochromator-based Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Synergy H1
Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Synergy H4
Synergy H4 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Synergy Neo
Synergy Neo High Performance Multi-Mode Microplate Reader
430 x 440 x 370
27
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
Chameleon
Multidetekčný systém HIDEX Chameleon, ktorý umožňuje meranie nielen absorbancie,
fluorescencie, luminiscencie, time resolved fluorescencie, polarizačnej fluorescencie, ale aj
rádioaktívne značených vzoriek, možnosť automatizácie, 6 - 384 jamkové platničky, integrované
injektory, kinetika s viacerými značkami, vysoko citlivá „single photon“ detekcia.
Výrobca
Hidex
Kat. číslo
Produkt
425-106
Plate CHAMELEON V Multitechnology platereader
425-158
Plate CHAMELEON V LSC - Lum. direct
Cena (EUR)
☎
☎
47
PRÍSTROJE PRE PCR
Firma Bioer je dlhoročným výrobcom v oblasti prístrojov pre molekulárnu biológiu a PCR. Vysoká kvalita snúbená s pokročilou japonskou
technológiou v modernom dizajne je dokazovaná inštaláciami viac ako 600 ks cyklérov od tohto výrobcu v SR a ČR. Tieto prístroje sú doplnené
o unikátny systém cyklérov s plne nezávislými šiestimi blokmi od americkej firmy Labnet.
Malý cyklér GeneQ
GeneQ
Malý cyklér s možnosťou výmeny blokov 24 x 0,2 ml alebo 18 x 0,5 ml, veľmi rýchly
ohrev 5 °C / s a možnosťou uloženia až 100 programov.
Výrobca
Bioer
Kat. číslo
Produkt
Max. rýchlosť
ohrevu (°C / s)
Max. rýchlosť
chladenia (°C / s)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Cena (EUR)
TC-24/H(B) blok
GeneQ cyklér s blokom 24 x 0,2 ml
≥5
≥4
210 x 300 x 200
1 994,-
TC-18/H/(B) blok
GeneQ cyklér s blokom 18 x 0,5 ml
≥4
≥3
210 x 300 x 200
1 994,-
LifeEco cyklér s fixným gradientovým blokom
LifeEco
Nový cyklér s fixným gradientovým blokom 96 x 0,2 ml alebo 96 jamkovou
mikroplatničkou, rýchlosť ohrevu aj chladenia je 4 °C/s a rozsah gradientu je
1 – 30 °C, veľký a prehľadný dotykový LCD displej.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Rýchlosť (°C)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Bioer
TC-96/G/H(b)B
LifeEco cyklér
4/4
340 x 250 x 270
Cena (EUR)
2 999,-
MultiGene Optimax cyklér so šiestimi plne nezávislými blokmi
Výrobca
Kat. číslo
Labnet
TC9610-G-230V
MultiGene
Teplotný rozsah 4 – 99,9 °C, možnosť nastavenia
6 rôznych častí bloku po 4 x 4 jamiek, možnosť
uloženia až 200 programov, rýchlosť ohrevu
5 °C a chladenia 3,5 °C, nadštandardne veľký
LCD displej.
Produkt
Max. rýchlosť
ohrevu (°C / s)
MultiGene cyklér s fixným blokom 96 x 0,2 ml gradient 3
Max. rýchlosť
Vonkajšie rozmery
chladenia (°C / s) š x h x v (mm)
2
240 x 420 x 250
Cena (EUR)
4 294,-
XP Galaxy cyklér s vymeniteľnými blokmi
TC-XP
Nová verzia veľmi obľúbeného modelu cykléra s rýchlejším ohrevom aj
chladením. Veľký displej umožňuje veľmi ľahkú orientáciu v priebehu jednotlivých
cyklov. Bloky sú kompatibilné s verziou XP.
Výrobca
Bioer
48
Kat. číslo
Produkt
Max. rýchlosť
ohrevu (°C / s)
Max. rýchlosť
Vonkajšie rozmery
chladenia (°C / s) š x h x v (mm)
TC-XP
XP Galaxy cyklér
≥4
≥4
XP-G
gradientový blok 96x0,2 ml
1 249,-
XP-D blok
duálny 2x 48 x 0,2 ml
1 150,-
330 x 420 x 260
Cena (EUR)
3 450,-
GenePro
GenePro cyklér s vymeniteľnými blokmi
Výrobca
Bioer
Kat. číslo
Produkt
Max. rýchlosť Max. rýchlosť
ohrevu (°C / s) chladenia (°C / s)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Cena (EUR)
TC-E
GenePro cyklér
≥4
≥4
250 x 368 x 285
B96G
Gradientový blok,96 x 0,2 ml,
96 jamková mikroplatnička, strip 12 x 8,
≥4
≥4
1 299,-
B3048
Duálny blok, 48 x 0,2 ml, 30 x 0,5 ml,strip 4 x 12,
≥4
≥4
1 399,-
4 449,-
B384G
384 jamková mikroplatnička
≥4
≥4
1 399,-
B48D
Duálny blok, 48 x 0,2 ml, strip 6 x 8
≥4
≥4
1 299,-
B41
4 x štandardné sklíčko in-situ
≥4
≥4
1 495,-
GeneMax cyklér s gradientovým fixným zlatým blokom 96 x 0,2 ml
GeneMax
Najnovší z rady gradientových cyklérov firmy Bioer s veľkým dotykovým 11"
displejom, možnosť voľby klasického alebo silne pozláteného 96 x 0,2 ml bloku,
vysoká rýchlosť ohrevu až 5 °C / s a maximálnym rozsahom lineárneho gradientu
1 - 50 °C.
Výrobca
Bioer
Kat. číslo
Produkt
Rýchlosť (°C)
Vonkajšie rozmery
š x h x v (mm)
Cena (EUR)
GeneMax cyklér
5/4
340 x 250 x 270
Podľa bloku
TC-Si
96x 0,2 ml gradient Ni- blok
5/4
6 449,-
TC-S-Au
96x 0,2 ml gradient Blok z ušľachtilého zlata
5/4
6 949,-
Ni- blok
5/4
TC-S-Au
96x 0,2 ml gradient
Blok z ušľachtilého zlata
5/4
☎
☎
☎
SYSTÉMY PRE DETEKCIU MUTÁCIÍ A MICROARRAYS
LightScanner 96
LightScanner 96
Post PCR Hi-Res Melting systém pre mutačnú analýzu, 96 alebo 384 jamkový
formát, mimoriadna citlivosť a intuitívny softvér umožňuje automatické
vyhľadávanie mutácií, založené na interkalačnej farbičke LC green.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Doba analýzy (min)
BioFire Diagnostics
LSCN-ASY-0040
LightScanner 96
5 – 15
Cena (EUR)
☎
49
LC Green plus
LC Green Plus
Interkalačná farbička špeciálne určená pre Hi-Res Melting (HRM) analýzy,
najvyššia citlivosť pri detekcii heteroduplexov počas melting analýzy, vynikajúce
výsledky nielen na prístrojoch BioFire Diagnostics.
Výrobca
BioFire Diagnostics
Kat. číslo
Balenie
Cena (EUR)
BCHM-ASY-0005
1000 reakcií, 1 ml
BCHM-ASY-0006
10000 reakcií, 10 x 1 ml
154,1 244,-
Master mix pre HRM
Master Mix pre HRM
Robustný master mix určený pre Hi-Res Melting (HRM) analýzy nielen na
prístrojoch BioFire Diagnostics.
Výrobca
BioFire Diagnostics
Kat. číslo
Balenie (reakcií)
Cena (EUR)
HRLS-ASY-0002
100
164,-
HRLS-ASY-0003
500
483,-
Wave 4500
Wave 4500
DHPLC systém pre detekciu mutácií, nová ultra rýchla a presná pec 0,1 °C, veľmi
citlivá UV fluorescenčná detekcia, v základnom module integrovaný akcelátor,
plné ovládanie cez PC - USB rozhraním, nízka spotreba pufrov, jednoduchšia
údržba a servis.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Transgenomic
NAV-99-4500
Wave 4500
Cena (EUR)
☎
InnoScan 710, InnoScan 910
Mikroarray skenery s vysokým rozlíšením a výkonom
InnoScan 710
Fluorescenčné konfokálne skenery s vysokým rozlíšením (až 1 µm). Simultánne
skenovanie DNA aj proteínových mikroarrayí štandardného sklíčkového formátu vo dvoch farebných kanáloch (detekčnej vlnovej dĺžky 532 a 635 nm respektíve 685 a 785 nm) pri rýchlosti až 35riadkov/minútu, čo robí z týchto skenerov
najrýchlejšie prístroje tejto kategórie na trhu. Veľmi užívateľsky príjemný ovládací softvér Mapix, ktorý umožňuje nielen skenovanie mikroarraye v 16 príp.
v 20 bitovom formáte (TIFF), ale aj získanie dát z mikroarraye, spracovanie
a ich export v niektorom zo štandardných textových formátov. Program možno
nainštalovať na 32 aj 64 bitový OS (Windows, Linux), skener možno obdržať aj vo
verzii s autoloaderom na 24 sklíčok.
Dynamický rozsah >104 príp. >106; autofokus alebo manuálny fokus. Oblasť
skenovania 22 x 70 mm, uniformita <5% CV, citlivosť 0,1 fluór / µm2.
Výrobca
Innopsys
50
Kat. číslo
Produkt
Veľkosť pixelu Rýchlosť čítania (riadky / min)
(µm)
Rozmery
š x v x h (mm)
Hmotnosť (kg)
Cena (EUR)
IS710
InnoScan 710
3 – 40
10 – 35
278 x 369 x 457
15,5
IS910
InnoScan 910
1 – 40
10 – 35 až 20 pri rozlíšení 2 µm
304 x 397 x 460
17
☎
☎
IS710IR
Innoscan 710
Infra-red
3 – 40
10 – 35
278 x 369 x 457
15,5
☎
Hybex® - inkubačný systém pre microarraye
Hybex
Systém pre zjednodušenú inkubáciu až 16 arrayí, optimalizovaný pre zníženie
chybovosti a zvýšenie reproducibility výsledkov, obsahuje inkubačnú jednotku,
2 humidifikované komory a 4 stojany pre sklá.
Výrobca
Scigene
Kat. číslo
Produkt
Cena (EUR)
1057362
Hybex - inkubačný systém pre mikroarraye, 230V
5 949,-
1057350
Vodný kúpeľ pre systém Hybex
*739,-
1051520
Digitálny teplomer pre teplotnú kalibráciu systému Hybex
*429,-
* Ceny platné len pri zakúpení spoločne s 1057362
HORIZONTÁLNE A VERTIK ÁLNE ELEKTROFORÉZY,
BLOTTING, SUŠENIE GÉLOV
Horizontálne elektroforézy
Horizontálne elektroforézy
Výrobca
Scie-Plas
Labnet
Široké spektrum elektroforéz pre separáciu DNA alebo RNA, UV transparentná
nalievacia vanička, nalievanie vo vnútri aparatúry alebo pomocou externej
nalievacej jednotky.
Kat. číslo
Produkt
Veľkosť gélu
(cm)
Množstvo pufru Max. kapacita (ml)
vzoriek
Rozmery
(mm)
Cena (EUR)
HU10
HU10 Mini-Plus Horizontal
10 x 11,5
450
80
165 x 230 x 65
394,-
HU13
HU13 Midi Horizontal
12,8 x 13
900
112
200 x 320 x 70
434,-
HU15
HU15 Standard Horizontal
15 x 15
1 200
120
215 x 335 x 70
529,-
HU20
HU20 Maxi-Standard Horizontal
20 x 20
2 200
168
270 x 475 x 80
674,-
HU25
HU20 Maxi-Plus Standard Horizontal
25 x 30
3 000
624
330 x 560 x 90
854,-
E1007-7
Enduro 7.7
7x7
225
32
90 x 210 x 90
329,-
E1007-10
Enduro 7.10
7 x 10
225
64
90 x 210 x 90
345,-
E1010-10
Enduro 10.10
10 x 10
300
100
125 x 220 x 90
354,-
E1015-10
Enduro 15.10
15 x 10
500
140
175 x 265 x 90
424,-
E1015-15
Enduro 15.15
15 x 15
500
210
175 x 265 x 90
549,-
E1020-20
Enduro 20.20
20 x 20
1 200
450
230 x 395 x 90
575,-
Vertikálne elektroforézy
Systém Enduro PAGE
E2010-P
Rozmery gélov 10 x 10 cm, max. 4 gély, max. počet vzoriek 20 / gél, rozmery š x
h x v: 190 x 130 x 150 mm, blotovací modul, je vhodná aj pre použitie s precast
gélmi typu Lonza, BioRad, Invitrogen.
Výrobca
Labnet
Kat. číslo
Produkt
Cena (EUR)
E2010-PA
Systém Enduro PAGE
639,-
E2010-PB
Elektroblotovací systém Enduro PAGE
844,-
E2010-P2
2D systém Enduro PAGE
874,-
E2010-BM
Elektroblotovací modul
394,-
51
Elektroforéza MiniVE
SE300-10A-1.0
Proteínová elektroforéza a blotovanie pomocou jednej aparatúry, zabudovaný
nalievací modul, účinný systém chladenia - jasné a ostré prúžky, je vhodná aj
pre použitie s precast gélmi
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Veľkosť gélov (cm)
Max. počet vzoriek
Hoefer
SE300-10A-1.0
Elektroforéza MiniVE, complete
10 x 8 alebo 10 x 10,5
30 na 2 géloch
Cena (EUR)
1 094,-
SE260-10A-.75
Chladená vertikálna elektroforéza MIGHTY SMALL II
Výrobca
Hoefer
Malý kompaktný formát vhodný pre rýchlu a presnú analýzu proteínov
a nukleových kyselín, účinný systém chladenia umožňuje docieliť jasných
a ostrých prúžkov, malá spotreba pufru, je vhodná aj pre použitie s precast
gélmi.
Kat. číslo
Produkt
Operačná teplota (°C)
Veľkosť gélov (cm) Max. počet vzoriek
Cena (EUR)
SE250-10A-.75
SE260 Mighty Small II, complete
4 – 40
10 x 8
30 na 2 géloch
1 044,-
SE260-10A-.75
SE260 Mighty Small II, complete
4 – 40
10 x 10,5
30 na 2 géloch
1 094,-
Vertikálna elektroforéza STURDIER
SE400
Lacná proteínová elektroforéza, kde nie je nutná kontrola teploty. Zabudovaný
systém nalievania, pomocou rozdeľovacej prepážky môžu bežať 2 gély naraz.
Výrobca
Kat. číslo
SE400
SE410
Hoefer
Produkt
Vertikálna elektroforéza SE400 Sturdier,
basic
Vertikálna elektroforéza SE410 Sturdier,
basic
Operačná teplota (°C)
Veľkosť gélov (cm)
Max. počet vzoriek
Cena (EUR)
4 – 40
18 x 16
56 na 2 géloch
1 094,-
4 – 40
18 x 24
56 na 2 géloch
1 404,-
SE6015
2 Gel Caster
18 x 24
414,-
SE675
4 Gel Caster
18 x 16
1 104,-
SE615
10 Gel Caster
18 x 16
1 154,-
Chladená vertikálna elektroforéza STANDARD DUAL
SE600
Pre 8, 16 a 24 cm dlhé gély, rovné a ostré prúžky, denaturačné aj natívne
proteínové gély, naraz môžu bežať 4 gély (maximum 112 vzoriek) za rovnakých
podmienok.
Výrobca
Kat. číslo
SE600
SE660
Hoefer
52
Produkt
Chladená vertikálna elektroforéza SE600,
basic
Chladená vertikálna elektroforéza SE660,
basic
Operačná teplota (°C)
Veľkosť gélov (cm)
Max. počet vzoriek
Cena (EUR)
1 – 45
18 x 16
112 na 4 géloch
1 479,-
1 – 45
18 x 24
18 x 8
112 na 4 géloch
2 509,-
SE6015
2 Gel Caster
18 x 24
414,-
SE675
4 Gel Caster
18 x 16
1 104,-
SE615
10 Gel Caster
18 x 16
1 154,-
Vertikálna elektroforéza SE600X-15-1.5 Chroma
SE600X-15-1.5 Chroma
Zaoblené hrany umožňujú ľahšiu manipuláciu a nanášanie vzoriek, prúžky
sú ostré, jednoznačne rozdelené, denaturačné aj natívne proteínové gély,
agarózové gély, objem pufru: 2 l, el. parametre: 1000 V, 500 mA, 50 W.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Operačná teplota (°C)
Veľkosť gélov (cm)
Max. počet vzoriek
Hoefer
SE600X-15-1,5
Elektroforéza Chroma
1 – 45
18 x 16
18 x 18
112 na 4 géloch
Cena (EUR)
1 949,-
2D elektroforézy
Izoelektrický Fokusátor IEF100
IEF100
El. parametre 12000 V, 1 mA, monitorovanie behu, grafický LCD displej.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Kapacita
Dĺžka stripov (cm)
Hoefer
IEF100
Izoelektrický fokusátor
1 – 6 IEF stripov
70 – 240
Cena (EUR)
8 499,-
Elektroforéza SE900 PAGE
SE900
1 pufrová komora, kohútik pre vypustenie pufru, umožňuje automatické
nalievanie gélov, blotovací modul.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Kapacita
Veľkosť gélov (cm)
Hoefer
SE900
PAGE Elektroforéza
1 – 6 gélov
20 x 25
Cena (EUR)
5 494,-
Blotovanie
TE22, TE42, TE62
Transfer Tank Blotter
Výrobca
Kat. číslo
Hoefer
TE62
Slúži k rýchlemu prenosu proteínov, DNA, RNA z malých gélov na nylonové,
nitrocelulózové alebo PVDF membrány, možnosť blotovania až 4 gélov o veľkosti
9 x10 cm až 15 x 21 cm za menej ako 1 hodinu, zabudovaný systém chladenia u
najvyššej verzie TE62.
Produkt
Veľkosť gélov (cm)
Cena (EUR)
TE22
Transfer Tank Blotter
9 x 10
1 214,-
TE42
Transfer Tank Blotter
15 x 21
1 534,-
Transfer Tank Blotter with cooling
15 x 21
1 619,-
53
Semi-Dry Transfer Blotter
TE70X, TE70XP
TE77X, TE77XP
Minimálna spotreba pufru, platinum-titanová
anóda a katóda z nerezovej ocele.
Výrobca
Hoefer
Kat. číslo
Produkt
Veľkosť gélov (cm)
Cena (EUR)
TE70X
TE 70X Semi-Dry Transfer Unit
14 x 16
1 274,-
TE77X
TE 77X Large Semi-Dry Transfer Unit
21 x 26
1 749,-
TE70XP
TE 70XP Semi-Dry Transfer Unit so zabudovaným zdrojom napätia
14 x 16
1 709,-
TE77XP
TE 77XP Large Semi-Dry Transfer Unit so zabudovaným zdrojom napätia
21 x 26
2 169,-
Systémy ImmunoBlot PR625 a ImmunoBlot XL PR645
PR625
Western Blotting, interakcia antigén protilátka, DNA hybridizácia, screening
väčšieho množstva protilátok na jednom blote bez použitia stripov.
Výrobca
Hoefer
Kat. číslo
Produkt
Počet dráh
µl / dráha
Cena (EUR)
PR625
Systém ImmunoBlot
25
250
2 104,-
PR645
Systém ImmunoBlot XL
45
125
2 004,-
Sušenie gélov
Gel Dryer System
GD-4534
Teplota sušenia +40 až +80 °C, doba sušenia do 30 minút, nezávislé nastavenie
teploty a vákua, súčasťou vákuová pumpa, automatický vypínač vákua,
celofánové filtre a papiere.
Výrobca
SciePlas
Kat. číslo
Produkt
Veľkosť gélu (mm)
Rozmery (mm)
GD-4534
Gel Dryer System
45 x 34
570 x 400 x 110
Cena (EUR)
1 994,-
GD-5040
Gel Dryer Max System
50 x 40
630 x 480 x 120
2 194,2 949,-
Vákuová pumpa
Príslušenstvo
SG gradientové mixéry
SG500
Ideálne riešenie pre prípravu gradientu polyakrylamidu, cukru alebo césium
chloridu, vyrobené z akrylového plastu, teflónovej uzávery, ploché dno, možno
umiestniť na magnetickú miešačku.
Výrobca
Hoefer
54
Kat. číslo
Produkt
Cena (EUR)
SG15
15 ml gradientový mixér
784,-
SG30
30 ml gradientový mixér
799,-
SG50
50 ml gradientový mixér
894,-
SG500
500 ml gradientový mixér
1 084,-
Systém na premývanie skiel
SE100
Pre bezpečné premývanie a sušenie skiel, pre skladovanie 40 ks 8 x 18 cm
veľkých skiel, model SE103 Long umožňuje skladovanie 20 ks 10,5 cm dlhých
skiel. Súčasťou produktu je kompletný premývací systém zahrňujúci 2 stojany
s držiakom a krytom a polypropylenová premývacia nádoba s krytom.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Cena (EUR)
Hoefer
SE100
Systém pre premývanie skiel
544,-
NAPÄŤOVÉ ZDROJE
Napäťové zdroje
Široká ponuka napäťových zdrojov k vertikálnym aj
horizontálnym elektroforézam.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Napätie (V)
Výkon (W)
Prúd (mA)
E0203-230V
Napäťový zdroj Enduro 250 V
E0303-230V
Napäťový zdroj Enduro 300 V
PS300B
Napäťový zdroj 300 V
PS200HC
Napäťový zdroj 200 V
EV245
Napäťový zdroj EV
EV231
Napäťový zdroj EV
EV265
Napäťový zdroj EV
EV202
Napäťový zdroj EV
EV261
Napäťový zdroj EV
EV215
Napäťový zdroj EV
EV232
Napäťový zdroj EV
EV233
Napäťový zdroj EV
EV262
Napäťový zdroj EV
Labnet
Hoefer
Consort
5 – 250
10 – 3000
2 – 300
4 – 500
10 – 300
4 – 500
5 – 200
10 – 2000
0 – 400
0 – 500
0 – 300
0 – 1000
0 – 600
0 – 500
0 – 300
0 – 2000
0 – 600
0 – 1000
0 – 1200
0 – 500
0 – 3 000
0 – 150
0 – 3000
0 – 300
0 – 6000
Rozmery (mm)
Cena (EUR)
Hmotnosť (kg)
1 – 300
90
90
1 – 200
0 – 50
0 – 150
0 – 150
0 – 300
0 – 300
0 – 300
0 – 150
0 – 300
0 – 300
190 x 250 x 80
2,5
190 x 250 x 80
2,2
340 x 130 x 280
999,549,744,-
2,4
340 x 130 x 280
2,4
240 x 200 x 130
3
310 x 260 x 150
6
310 x 260 x 150
6
310 x 260 x 150
10
310 x 260 x 150
10
310 x 260 x 150
10
310 x 260 x 150
6
310 x 260 x 150
10
310 x 260 x 150
10
1 549,894,1 344,1 444,1 594,1 644,1 744,1 794,2 344,2 494,-
55
TRANSILUMINÁTORY,
SYSTÉMY PRE DOKUMENTÁCIU A KVANTIFIKÁCIU
Ponúkame široké spektrum systémov pre vizualizáciu, dokumentáciu a kvantifikáciu gélov a membrán od spoločností DNR, Herolab a MaestroGen
Výrobca
MaestroGen
Herolab
Kat. číslo
Produkt
MB-16
UltraBright UV
MB-21
MaestroGen
Herolab
Transiluminátory
Rozmery filtra (mm)
Vlnová dĺžka (nm)
160 x 200
302
Cena (EUR)
1 064,-
UltraBright UV
210 x 260
302
1 179,-
MLB-16
UltraBright UV
160 x 200
302 + 365
1 169,-
MLB-21
UltraBright UV
210 x 260
302 + 365
1 299,-
LB-16
UltraBright LED (modrá)
160 x 200
470
1 179,-
SLB-01W
UltraSlim LED (modrá)
120 x 70
470
864,-
29 60 000
UVT-20S
200 x 200
254
1 539,-
29 60 100
UVT-28S
220 x 280
254
1 749,-
29 65 000
UVT-20M
200 x 200
312
1 539,-
29 65 100
UVT-28M
200 x 280
312
1 749,-
29 70 000
UVT-20L
200 x 200
365
1 539,-
29 70 100
UVT-28L
200 x 280
365
1 749,-
29 75 100
UVT-20M/W
200 x 200
312 + biele svetlo
1 829,-
29 75 300
UVT-20SML
200 x 400
254 + 312 + 365
1 089,-
29 79 200
UVT-20BE (modrá)
200 x 200
420 – 500
1 069,-
29 78 280
UVT-28BE (modrá)
220 x 280
420 – 500
1 119,-
Chemiluminiscenčný western blot skener
C-DiGit
C-DiGit™ je prvá skutočne plnohodnotná a cenovo dostupná alternatíva za
klasický film. Tento skener kombinuje citlivosť filmu s pohodlím, flexibilitou
a jednoduchosťou digitálneho zobrazenia. Kombinácia chemiluminiscenčného
western blot skeneru C-DiGit™ a originálnych reagencií WesternSure™ je ta
správna a šetrná cesta k pohodlnému snímaniu.
Film
C-DiGit
inkubácia substrátu
5
inkubácia substrátu
5
príprava filmu, kazety, fotokomory
5
spustenie systému
(1)
expozícia na film
1+x
vyhotovenie snímku
6/12
vyvolanie filmu
5+x
čistenie kazety atd.
3
skenovanie filmu a uloženie snímku
1
5+x
starostlivosť o chemikálie
x
starostlivosť o vývojku
x
starostlivosť o fotokomoru
x
24+x
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Licor
3600
C-DiGit
56
čistenie skenovacej plochy
12/18
Cena (EUR)
7 449,-
MiniCute
MiniBIS Pro
MiniLumi E*
MiniLumi
MicroChemi
12,0
1,3
1,3
1,4 / 2,0
2,0 / 4,2 / 11
Rozlíšenie (Mpx)
12 bit
16 bit
Chladenie (°C)
-60
Veľkosť gélu (mm)
Enduro GDST
Microchemi
MiniLumi
MiniLumi E
MiniCute
MiniBIS Pro
Dokumentačné systémy
Enduro GDST
5,0
270 x 230
190 x 240
250 x 210
250 x 210
100 x 140
200 x 240
Expozícia
0,5 ms – 8 s
0,124 s – 1 min
10 ms – 1 min
10 ms – 1 min
0,5 s – 24 h
0,124 s – 1 min
Osvetlenie
transiluminátor
podľa volby
trans UV a biele
trans a bočné UV
a biele a modré
trans a bočné UV
a biele
bočné biele
trans a bočné UV
a biele a modré
1
1
až 8
až 8
0
až 3
Filtre
Dynamický rozsah
3,8 radu
3,4 radu
3,4 radu
4,6 radu
3,4 radu
Kolorimetria
+++
+++
+++
+++
++
++++
Fluorescencia
+++
+++
+++
+++
+
+
Chemiluminiscencia
++++
++++
*možnosť dodania systému LED diód podľa priania zákazníka
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Cena (EUR)
MaestroGen
MCU-01
MiniCute
2 099,-
DNR
Labnet
24-16-PR
MiniBIS Pro
MLE-01
MiniLumi E
30-1-22
MiniLumi
70-25-00
MicroChemi
GDST-1302
Enduro GDS Touch
☎
☎
☎
☎
☎
57
Near infrared dokumentačný systém Odyssey
Model
Odyssey CLx System
Veľkosť skenovacej plochy
Rozlíšenie
Odyssey SA System
Odyssey Fc System
25 x 25 cm
7 x 11 cm
10 x 12 cm
21 – 337 µm
20 – 500 µm
125 µm
Excitačný zdroj
Detekcia
Odyssey Fc
Odyssey SA
Odyssey CLx
Univerzálny veľmi presný systém založený na detekcii NIR značenia alebo Coomassie Briliant Blue. Táto metóda znižuje nielen časovú náročnosť
experimentu, ale prináša aj kvalitnejšie dáta. Multiplexná, priama detekcia (bez nutnosti substrátu atď.), veľmi intuitívny ovládací a vyhodnocovací
software.
Aplikácia: Kvantitatívna analýza western blotov
Možnosť detekcie gélov farebných Coomassie
Bunkové analýzy v mikrotitračných platničkách
Snímanie tkaniva
Proteínové arraye
In-vivo imaging
Možnosť pozorovania živých zvierat pomocou špeciálneho adaptéru, ktorý reguluje okolitú teplotu behom snímania, anestézia cez sliznicu nosa,
adaptér umožňuje snímanie až 3 myší súčasne.
laser
laser
laser
fotodiódový detektor
fotodiódový detektor
CCD kamera
Chemiluminiscenčná detekcia
nie
nie
áno
4 rady (manuálne)
>6 radov (autoscan)
4 rady
> 6 radov
Kvantifikačný software
áno
áno
áno
Software bez obmedzenia počtu licencií
áno
áno
áno
Kvantitatívny infračervený western blot
áno
áno
áno
Viacfarebné experimenty
áno
áno
áno
Dynamický rozsah
Chemiluminiscenčný western blot
nie
nie
áno
Coomassie farebné gély
áno
áno
áno
Farbenie nukleových kyselín
áno
áno
áno
SYTO® 60
áno
áno
áno
Ethidium Bromide
nie
nie
áno
SYBR® Family
nie
nie
áno
In-Cell wetern analýza
áno
áno
nie
On-Cell wetern analýza
áno
áno
nie
ELISA
áno
áno
nie
Proteínové arraye
áno
áno
nie
EMSA
áno
nie
nie
Zobrazovanie malých zvierat
áno
nie
nie
Zobrazovanie tkanív a orgánov
áno
nie
nie
Výrobca
Licor
58
Kat. číslo
Produkt
9140-00
Odyssey CLx System
9260-11
Odyssey SA System
2800-00
Odyssey Fc System
Cena (EUR)
☎
☎
☎
LABORATÓRNE LUPY A MIKROSKOPY
Veľmi kvalitné laboratórne lupy a mikroskopy od firmy Bel Engineering alebo Novel Optic pokrývajú široké spektrum použitia. Od základných
študentských a žiackych mikroskopov až po veľmi profesionálne prístroje pre výskumné účely. Väčšinu mikroskopov s trinokulárnou hlavicou je
možné vybaviť digitálnym fotoaparátom alebo kamerou pre účely archivácie a spracovania na počítači. Jedinečnou variantou je možnosť nadstavby
o LCD monitor pre lepšiu vizualizáciu vzoriek. Ku všetkým mikroskopom je široké spektrum okulárov, objektívov, statívov a ďalšieho príslušenstva.
Lupy
STMPRO
Veľmi obľúbené stereolupy s veľmi kvalitnou optikou, zväčšenie 7x – 45x,
možnosť trinokuláru s variantou LCD monitoru alebo CMOS kamery.
Výrobca
Bel Engineering
Kat. číslo
Produkt
Zväčšenie
STMBASIC-3A1
Stereolupa základná s pracovnou vzdialenosťou 88 mm
Zoom 10x – 30x
Cena (EUR)
449,-
STMBASIC-3B1
Stereolupa základná s pracovnou vzdialenosťou 88 mm
Zoom 20x – 40x
460,-
STMBASIC 3C
Stereo základná s pracovnou vzdialenosťou 57 mm
Zoom 20x – 40x
419,-
STMPRO-B
Stereolupa Pro
Zoom 7x – 45x
869,-
STMPRO-T
Stereolupa Pro (trinokulár)
Zoom 7x – 45x
949,-
STMPRO-VIDEO
Stereolupa Pro s videohlavou
Zoom 7x – 45x
2 009,-
Laboratórny biologický mikroskop
Výrobca
Bel Engineering
Bio2B
Biovideo
Univerzálny biologický mikroskop pre laboratórne využitie
s kvalitou optikou, jednoduchým ovládaním a širokou
ponukou ďalšieho príslušenstva vrátane fotoadaptérov,
kamier alebo LCD monitoru.
Kat. číslo
Produkt
Zväčšenie
Cena (EUR)
BIO2B-AC
Stereomikroskop
Objektív 4x, 10x, 40x, 100x
899,-
BIO2T-AC
Stereomikroskop trinokulárny
Objektív 4x, 10x, 40x, 100x
989,-
BIO2-VIDEO-AC
Mikroskop s videohlavou
Objektív 4x ,10x, 40x, 100x
2 339,-
59
Inverzný biologický mikroskop (fluorescencia)
Výrobca
Novel Optics
Kat. číslo
NIB-100FI
NIB-100
Rutinné inverzné mikroskopy od firmy Novel Optic sú využívané na pracoviskách biomedicíny, ekológie, priemyslu, poľnohospodárstva a školstva.
Sú nevyhnutné pri pozorovaní kultúr živých buniek a mikroorganizmov, najmä tých, ktoré sa držia pri dne kultivačných nádob alebo sú suspendované
v živných pôdach. Ďalšia možnosť využitia je pri skúmaní tkanivových kultúr, kvality vody, rozboroch sedimentov vzniknutých chemickou reakciou,
pozorovanie kryštalických štruktúr atď. Mikroskopy sú vybavené kondenzorom s dlhou pracovnou vzdialenosťou, objektívy s dlhou pracovnou
vzdialenosťou a zariadením pre fázový kontrast. Jedná sa o kvalitné prístroje pre pozorovanie preparátov v špeciálnych laboratórnych nádobách
s maximálnou hrúbkou dna 1,4 mm. Mikroskopy umožňujú pozorovanie v prechádzajúcom svetle vo svetlom poli a metódou fázového kontrastu.
Variabilne je možné doplniť tento mikroskop o fluorescenčné príslušenstva. Exkluzívne vám môžeme ponúknuť ako príslušenstvo jedinečnú čítačku
buniek (MicroCounter Cell analyzer - viď sekcia „počítadlá buniek“), ktorá sa skladá z dvoch komponentov a to z kamery, ktorú veľmi jednoducho
pripojíte na váš mikroskop a užívateľsky príjemného dotykového displeja, ktorý disponuje jednoduchým intuitívnym ovládaním.
Produkt
Zväčšenie
Cena (EUR)
NIB-100
Invertovaný mikroskop
Objektív 4x, 10x, 20x, 40x
2 494,-
NIB-100FI
Fluorescenčný invertovaný mikroskop vrátane dvoch filtrov
Objektív 4x, 10x, 20x, 40x
7 494,-
Digitálne kamery pre mikroskopy
Výrobca
Novel
Bel Engineering
Kat. číslo
Produkt
Rozlíšenie (MPix)
HDCE-10C
HDCE Series 1,3
1,3
Cena (EUR)
379,-
HDCE-20C
HDCE Series 2,0
2
484,-
HDCE-30C
HDCE Series 3,0
3
644,-
HDCE-40C
HDCE Series 5,0
5
789,-
DV-1300
EUREKAM 1,3 farebná
1,3
534,-
DV-3000
EUREKAM 3,0 farebná
3
1 079,-
DV-5
EUREKAM 5,0 farebná
5
1 499,-
DV-9
EUREKAM 9,0 farebná
9
1 799,-
DV-33C
BLACKLIGHT 33C (chladenie -30 °C)
3
2 399,-
DV-55C
BLACKLIGHT 5000 (chladenie -30 °C)
5
2 609,-
Podložka Vibralite 5600
Podložka absorbujúca okolité vibrácie, vhodná pre mikroskopiu
a elektrofyziológiu, ekonomická varianta k tzv. optickým stolom.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Plocha (mm)
Hrúbka (mm)
Harvard Apparatus
72-4742
Vibralite 5600
450 x 600
25
60
Cena (EUR)
1 974,-
Deltavision - Mikroskop pre pozorovanie živých buniek v širokom poli
DeltaVision
Zlatý štandard pro live - cell imaging. Bol vytvorený s kapacitou zobraziť viac
prób a vzoriek naraz než akýkoľvek iný konkurenčný systém. Unikátny systém
pre fluorescenčný imaging s dekonvoluciou, uniformné osvetlenie (InsightSSI,
X4 Laser module) v spojení s veľmi kvalitnou optikou dáva užívateľovi netušené
možnosti zobrazenia. Každý z laserov je vedený samostatným optickým vláknom,
intenzita lasera je kontrolovaná zmenou elektrického napätia. Pozícia lúča je
uprostred zorného poľa a veľkosť spotu je 0,3 mikrometrov, doba prepínania
medzi fotoaktiváciou laserom a následnou detekciou epifluorescence kamerou
je kratšia ako 25 ms.
- Opakovateľnosť s presnosťou ± 150 nm v osiach X, Y, ± 100 nm v osi Z
- Najmenší možný posun ± 10 nm v osiach X, Y, ± 5 nm v osi Z
- Maximálny posun 25 mm os X, 50 mm os Y a 1mm os Z
- Automatická kontrola pri 2D aj 3D viacnásobnej analýze
- Stolík je kalibrovaný pomocou laserového interferometra s presnosťou <4 nm
- Jedná sa o patentovanú technológiu - US Patent No. 5812310
- Multi-Point Visiting s integrovaným Cell Tracking sCMOS kamera alebo
EMCDDZ kamera
- Vysokorýchlostné usadenie filtrov (10 pozícií excitačných, 6 pozícií emisných)
Deltavision OMX - 3D-SIM
Deltavision OMX - 3D-SIM (štrukturovaná iluminácia)
Jedná sa o moderný, modulárny mikroskop pracujúci v super-rozlíšení.
Predstavuje novú generáciu vývoja mikroskopu, ktorý ponúka zobrazovanie
v super-rozlíšení pomocou 3D štruktúrovanej iluminácie (3D-SIM) a / alebo
lokalizačné mikroskopické techniky. Deltavision OMX ponúka nielen 3D-SIM
ale aj super rýchle snímanie v širokom poli (wide-field).
Ide o jedinečne navrhnutý optický systém, ktorý môže súčasne pracovať až so
4 lasermi, kde každý laser môže byť pripojený na kameru (sCMOS alebo
EMCDDZ). V tejto konfigurácii je možné získať až 4 obrázky súčasne, čo je
kritické pre zobrazovanie rýchlych procesov v živých bunkách popr. FRET
analýzu. Systém je umiestnený v tmavej komore s HEPA filtrom. V závislosti
na vlnovej dĺžke použitého lasera a optike možno dosiahnuť rozlíšenie 120 nm
v osiach XY a 300 nm v osi Z. BlazeSIM modul umožňuje pozorovanie živých
buniek
v super-rozlíšení Multi-line a Ring TIRF.
Výrobca
Applied Precision
Kat. číslo
Produkt
PDV
Personal Deltavion
EDV
Deltavision Elite
OMX-DV
Deltavision OMX
Cena (EUR)
☎
☎
☎
61
ČÍTAČKY BUNIEK
Micro Counter Cell Analyzer
Výrobca
Celeromics
S Micro Counter vytvoríte zo svojho mikroskopu (aj fluorescenčného) veľmi
sofistikovaný systém na počítanie buniek (v suspenzii alebo adherovaných)
a mikroorganizmov, stanovenie viability popr. veľkosti a pritom nemusíte platiť
za ďalší spotrebný materiál. Pre stanovenie možno použiť kultivačné fľaše,
platničky, Petriho misky popr. štandardnú Burkrovu komôrku.
Súčasťou zariadenia je 1,3 Mpixelová kamera pripojiteľná prakticky ku každému
štandardnému alebo invertovanému mikroskopu. Typ a veľkosť buniek určuje
iba rozlíšenie Vášho mikroskopu s objektívmi v rozsahu 4 - 100x.
Kat. číslo
Produkt
MC-1100-SD
Micro Counter 1100 - Suspension Cells
Cena (EUR)
6 949,-
MC-1200-SD
Micro Counter 1200 - Suspension and Adherent Cells
9 549,-
MC-1300-SD
Micro Counter 1300 - Microorganism Counter
9 549,-
MC-2100-SD
Micro Counter 2100 - Fluorescence Suspension Cell Analyzer
11 799,-
LunaTM
LunaTM - automatická čítačka buniek
LunaTM je automatická čítačka buniek umožňujúca presné stanovenie viability
a absolútneho počtu buniek.
Za menej než 7 sekúnd dostanete presný počet živých, resp. mŕtvych buniek.
Stanovenie je založené na použití trypánovej modrej. Rozsah merania je možný
v rozsahu koncentrácií 5 x 104 - 1 x 107 buniek na ml. Veľkosť detekovaných
buniek je 3 - 60 mikrometrov. Intuitívny softvér umožňuje počítanie buniek
v zhlukoch, uloženie dát na USB disk a následnú re-analýzu. Samozrejmosťou
sú aj nízke prevádzkové náklady.
Luna - FLTM
Luna - FLTM - duálna fluorescenčná automatická čítačka buniek
Luna - FL™ je duálna fluorescenčná automatická čítačka buniek (vrátane módu pre pozorovanie buniek ako vo svetelnom mikroskope) umožňujúca
presné stanovenie viability a absolútneho počtu buniek bez obmedzenia typom buniek. K duálnemu značeniu je používaná akrydinová Orange
a propidium iodide.
Doba stanovenia je 30 sekúnd pri možnom rozsahu koncentrácií 5 x 104 - 1 x 107 buniek na ml.
Veľkosť detekovaných buniek je 1 - 90 mikrometrov. Intuitívny softvér umožňuje počítanie buniek v zhlukoch a pracuje s obrázkami s rozlíšením 5 MPx.
Excitáciu zaisťuje LED s vlnovou dĺžkou 470 ± 20 nm a emisiou dva filtre 525 ± 25 nm a 600 nm (LP).
Výrobca
Logos Biosystems
62
Kat. číslo
Produkt
Hmotnosť (kg)
L10001
Automatická čítačka buniek Luna™
1
Cena (EUR)
3 450,-
L20001
Fluorescenčná automatická čítačka buniek Luna - FL™
1
8 199,-
L12001
Počítacie komôrky, 50 komôrok (100 meraní)
1 balenie
54,-
L12002
Počítacie komôrky, 500 komôrok (1000 meraní)
10 balenie
499,-
L12003
Počítacie komôrky, 100 komôrok (2000 meraní)
20 balenie
949,-
T13001
Trypanová modrá 0,4% pre použitie Luna™ a Luna - FL™
2 x 1 ml
17,-
F23001
AO/PI kit pre bunkovú viabilitu
144,-
F23202
Kit pre viabilitu kvasiniek
294,-
Nucleocounter 100
Kompaktné zariadenie pre počítanie buniek a určovanie viability, pracuje
na princípe fluorescenčného mikroskopu detekujúceho bunkové jadra
vizualizované propidium iodide.
Systém nepoužíva obrazovú analýzu, certifikácia 21CFR part 11, jednoduchá,
rýchla manipulácia, 60 µl vzorky, detekčný limit 5 x 103 - 2 x 106 buniek / ml,
NucleoView softvér pre dokumentáciu a prezentáciu výsledkov (voliteľný).
Kat. číslo
Produkt
Doba merania (s)
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Chemometec
NC-100
Nucleocounter 100
30
320 x 260 x 220
3
Nucleocouter 3000
Výrobca
Cena (EUR)
359,-
Automatický celospektrový fluorescenčný mikroskop pre pokročilú bunkovú
analýzu, vynikajúca presnosť a reproduktibilita, užívateľsky príjemná obsluha
s rýchlou detekciou, rad optimalizovaných protokolov - apoptóza, bunkový
cyklus, efektivita transfekcia, viabilita, počítanie buniek a ďalšie.
Analýza prebieha v kazetách alebo 2, 4 alebo 8 komôrkových sklíčkach,
minimálna spotreba vzorky (0,2 až 20 ml), excitácia 7 LED diód, emisie 8
vymeniteľných filtrov zaisťuje použitie v plnom spektre, otvorený softvér pre
tvorbu vlastných protokolov s využitím všetkých kombinácií excitačných zdrojov
a filtrov, vhodné pre bunky živočíšne, hmyzie, rybie a kvasinky.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Doba merania (s)
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Chemometec
NC-3000
Nucleocounter 3000
15 – 60
290 x 290 x 310
14
Cena (EUR)
☎
SYSTÉMY A REAGENCIE PRE CYTOGENETICKÚ ANALÝZU
MultiPrep CellSprint
MultiPrep CellSprint
Automat na usporiadanie suspenzných buniek, plne automatizovaná
centrifugácia, odsávanie a dávkovanie, automatické miešanie fixačného roztoku
zaisťuje jeho čerstvosť, proces usporiadania buniek je maximálne štandardný,
integrovaná HEPA filtrácia, jednoduché intuitívne ovládanie a programovanie.
MultiPrep Genie 205
MultiPrep Genie 205
Cytogenetický In Situ Harvester, unikátne mnohoposchodové usporiadanie,
vysoká štandardizácia vykonávaných protokolov, ergonomický kompaktný
dizajn vhodný do každého laboratória, automatické miešanie fixačného roztoku
zaisťuje jeho čerstvosť, integrovaná extrakcia plynov - nie je potrebné napojenie
na ventiláciu, jednoduché programovanie a ovládanie.
63
ProCell
Produkty pre kultiváciu a prípravu cytogenetických vzoriek
Produkty zvyšujú mitotický index, zlepšujú dĺžku, morfológiu a rozdelenie chromozómov
Každý produkt trochu vylepší jednotlivý krok a spoločne prispejú k dokonalému výsledku
Chromosome
Resolution Additive
GGS - JL003 Chromosome Resolution Additive (CRA)
Výrazne zvyšuje rozlíšenie pruhov na chromozómoch Antagonista Colchicine - redukuje
skracovanie chromozómov
Veľmi jednoduché použitie
Bezpečnejšie ako ethidium bromid
GGS - JL009 Erythrocyte Lysis Solution (ELS)
Určený k lýze erytrocytov v plodovej vode a kostnej dreni
Jemne lyžuje erytrocyty bez inhibície a toxicity ku kultivujúcim bunkám
GGS - JL008 Metaphase Arresting Solution (MAS)
Alternatíva ku Colchicine / Colcemid
Veľmi jemný a zároveň účinný
GGS - JL002 Bone Marrow Growth Supplement (BMGS)
Výrazne zvyšuje rast buniek v kostnej dreni
Nedochádza k maskovaniu celkového rastu rastom abnormálnych klonov
Veľmi efektívne aj na lymfómy, POC a solídne nádory
Cytoclear
GGS - JL004 Cytoclear
Veľmi efektívne pre kontrastnejší signál pri FISH
Odstraňuje „problematickú“ cytoplazmu
Aplikuje sa až po fixácii - možno použiť aj na archivované vzorky
Hypotonic Solutions
ProCell Hypotonic Solutions
GGS - JL005 Optimal Hypotonic Solution, GGS - JL006 Buffered Hypotonic Solution
Dva hypotonické roztoky pre každú aplikáciu
Vhodné na ťažké vzorky - solídne tumory a kostnú dreň
GGS - JL001 Anti - Clotting Reagent (ACR)
Výrazne znižuje množstvo opakovaní z dôvodu zrazenia vzoriek
Jednoducho sa pridá do zrazenej vzorky a po krátkom protokole sa nasadzuje kultivácia
Až 90% zrazených vzoriek je úspešne kultivovaná
Vhodné pre kultiváciu choriových klkov
GGS - JL002/Lymphocyte Growth Supplement (LGS)
Zvyšuje mitotický index
Zlepšuje morfológiu chromozómov
Redukuje dobu kultivácie u periférnej krvi
GGS - JL007 Prehypotonic Solution
Prevencia zrazenie buniek pred hypotonizáciou
Následná hypotonizácia je efektívnejšia
64
Výrobca
Kat. číslo
GGS - JL002
GGS - JL002/L
GGS - JL004
GGS - JL001
GGS - JL003/a
GGS - JL003/b
Genial Genetic
GGS - JL005/a
GGS - JL005/b
GGS - JL006/a
GGS - JL006/b
GGS - JL007
GGS - JL008
GGS - JL009
Produkt
Cena (EUR)
Bone Marrow Growth Supplement 20ml.,
20-40 tests, Genial Genetic.
Lymphocyte Growth Supplement
10ml., 100-200 tests, Genial Genetic
Cytoclear
1ml., 25-50 cultures, Genial Genetic
Anticlotting Reagent
powder for 100 ml sol., 10-20 tests, Genial Genetic
Chromosome Resolution Additive
1ml., up to 1000 cultures, Genial Genetic
Chromosome Resolution Additive
5 ml., up to 5000 cultures, Genial Genetic
Optimal Hypotonic solution
powder for 250 ml sol., 50 tests, Genial Genetic.
Optimal Hypotonic solution
powder for 1000 ml sol., 200 tests, Genial Genetic
Buffered Hypotonic solution
powder for 250 ml sol., 50 tests, Genial Genetic
Buffered Hypotonic solution
powder for 1000 ml sol., 200 tests, Genial Genetic
Prehypotonic Solution
10ml., 1000 tests, Genial Genetic
Metaphase Arresting Solution
powder for 100 ml sol., 1000 tests, Genial Genetic
Erythrocyte Lysis Solution
vial liquid., 300-500 tests, Genial Genetic
274,149,341,274,119,529,64,179,64,179,179,489,489,-
SYSTÉMY PRE IN-VIVO IMAGING
Systém dedikovaný pre in vivo experimenty
Pearl
Použitie technológie značenia NIR umožňuje znížiť čas expozície a tým znížiť
aj dobu, po ktorú sú zvieratá v stresových podmienkach a zvýšiť produktivitu.
Dobu expozície znižuje aj simultánna detekcia dvoma kanálmi. Patentovaný
design filtrov naviac výrazne redukuje šum a tým zvyšuje kvalitu získaných dát.
NIR laser preniká hlbšie do tkanív lepšie, než biele svetlo, čo zvyšuje schopnosť
detekovať hlbšie v tkanive skoršie (menšie) štádia tumorov. Dynamický rozsah až
šesť riadkov.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Licor
9400-00
Pearl Impulse
Cena (EUR)
☎
Multispektrálna optoakustická tomografia (MSOT)
Výrobca
iThera
Kat. číslo
MSOT
Jedná sa o kombináciu ultrazvukovej detekcie vo vysokom rozlíšení a reálnom
čase so špecifickosťou optického kontrastu a tým dostávame informáciu
o fyziologických procesoch v tkanive, in vivo a na molekulárnej a bunkovej úrovni.
• Tomografické zobrazovanie hlboko v tkanive (niekoľko cm penetrácia)
• Vysoké rozlíšenie v hĺbke (150 μm pre malé zvieratá)
• Snímanie obrazu v reálnom čase (10 - 100 snímok za sekundu)
Produkt
SYS-MSOTiS64
MSOT inSight 64
SYS-MSOTiV128
MSOT inVision 128
SYS-MSOTiV256TF
MSOT inVision 256-TF
Cena (EUR)
☎
☎
☎
65
Beta Imager
Beta Imager
Spoločnosť Biospacelab ponúka dedikované systémy pre autorádiografiu,
scintigrafiu a pre pozorovanie bioluminiscenčných / fluorescenčných signálov.
Veľmi rýchle snímanie obrazu s vysokou citlivosťou na Tritium, kvantitatívny
autorádiografický systém so širokým použitím pri vysokom rozlíšení.
Výrobca
Biospacelab
Kat. číslo
Produkt
B2-0104
Beta Imager DFine
B2 0106
Beta Imager TRacer
Cena (EUR)
☎
☎
Photon Imager
Photon Imager
Snímanie bioluminiscenčného / fluorescenčného signálu v reálnom čase a už
od samého začiatku pozorovaného procesu. Tento systém využíva patentovanú
technológiu zintenzívneného CCD čipu, ktorý dovoľuje detekciu jedného pixelu.
Dynamický rozsah je viac ako 5 riadkov, 6 emisných filtrov, excitačný zdroj
v rozmedzí 370 - 900 nm.
Široké využitie aj vďaka prídavným modulom:
• Macrolens a Macro 2Micro moduly umožňujú pozorovanie makroskopického k
mikroskopickému,
• 4View modul umožňuje pozorovanie pod rôznymi uhlami bez nutnosti
manipulácie s pozorovaným objektom,
• In Actio modul umožňuje pozorovanie pohyblivých objektov bez anestézie,
• Tunel modul umožňuje pozorovanie väčších zvierat ako zajacov a opíc.
Výrobca
Biospacelab
66
Kat. číslo
Produkt
PI 0100
Photon Imager for Real Time In-Vivo Imaging
PI 0100 102
Fluorescence Module for Photon Imager
PI 0100 104
In ACTIO Modul for Photon Imager
4VM
Four View Module for Photon Imager
MLM
MacroLens Module for Photon Imager
Ma2MiM
Macro to Micro Module
TPI
Tunnel
XM
X-Ray Module
Cena (EUR)
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
ZARIADENIA
A VYBAVENIE CHOVU
LABORATÓRNYCH ZVIERAT
VYBAVENIE PRE CHOV A MANIPULÁCIU
S LABORATÓRNYMI ZVIERATAMI
Už viac ako 40 rokov je Allentown jednou z najvýznamnejších firiem vo vybavovaní zverincov klietkami pre laboratórne zvieratá - pre myši, potkany,
morčatá, fretky, hydinu, psy, mačky a primáty. Spoločnosť ponúka ako klasické klietky a stojany, tak aj IVC systémy (Individually Ventilated Caging
Systems), ktoré sú šetrné nielen k okoliu, ale predovšetkým k zvieratám.
TowerBlower
PNC
NexGen
IVC systémy
Systémy sú konštruované tak, aby rýchlosť prúdenia bola čo možno najnižšia a zároveň sušila podstielku. Ventilátory s HEPA filtrami na vstupe
i výstupe umožňujú presnú kontrolu a reguláciu prúdenia, homogénne prúdenie (negatívne i pozitívne) ako v rámci klietky, tak celého stojana.
Unikátna konštrukcia je užívateľsky príjemná ako pre čistenie (dekontamináciu), tak rutinné prestielanie. Úspešnosť tohto konceptu dokazuje
inštalácia viac ako 15000 inštalovaných stojanov, čo nám dovoľuje ponúknuť Vám spoluprácu už vo fáze plánovania Vášho nového alebo optimalizáciu
existujúceho zverinca.
ATS
ATS
ATS a DS systémy
Štandardnou súčasťou ponuky sú systémy pre prácu so zvieratami ATS (Animal Transfer Station) popr. prestielacie boxy DS (Bedding Disposal
Station), ktoré chránia obsluhu pred alergénmi pri práci s podstielkou.
PRODUKTY PRE FYZIOLÓGIU, FARMAKOLÓGIU A TOXIKOLÓGIU
Chirurgické nástroje
Chirurgické nástroje
Široká škála chirurgických nástrojov: skalpely, nože, nožnice, pinzety, držiaky
ihiel, ihly, šitie. Vyžiadajte si kompletný prehľad a cenník.
68
Sterilizátor chirurgických
nástrojov
Sterilizátor chirurgických nástrojov
Kompaktná jednotka pre rýchlu a jednoduchú sterilizáciu nástrojov, obsahuje
drobné sklenené guľôčky vyhriaté na teplotu 233 °C, dostatočná doba pre
sterilizáciu nástroja je 15 s, možné doobjednať náhradnú náplň sklenených
guličiek.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Harvard Apparatus
72-0127
Sterilizátor chirurgických nástrojov
172 x 133 x 133
2
Cena (EUR)
799,-
Obmedzovač pohybu pre
hlodavce
Obmedzovač pohybu pre hlodavce
Jednoduchý, efektívny a ekonomický systém pre nakladanie s hlodavcami,
možnosť injekčnej aplikácie priamo cez plastovú fóliu. Kónus z plastovej fólie
s dvoma otvormi: väčší pre vkladanie hlodavca, menší pre dýchanie počas
manipulácie.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Harvard Apparatus
52-9586
Obmedzovač pohybu pre hlodavce
100
Cena (EUR)
115,-
Homeotermická podložka
Homeotermická
podložka
Podložka pre udržovanie stálej telesnej teploty zvierat, plynulá regulácia teplôt
v rozmedzí 0 °C - 99 °C, sonda kontrolujúca telesnú teplotu zvieraťa poskytujúca
spätnú väzbu systému, možnosť aj podložiek veľkosti vhodné pre mačky a pre
psov.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Veľkosť podložky (mm)
Harvard Apparatus
50-7221F
Homeotermická podložka
150 x 200 (vhodné pre hlodavce)
Cena (EUR)
2 944,-
PlugSys
PlugSys
Versatilný systém meracích a regulačných modulov, možnosť zostavenia
systému s konkrétnymi modulmi, výber z 53 možností: transducery, zosilňovače,
prenášače frekvenčného signálu, ECG, RWT, EMG a ďalšie.
Systémy pre perfúziu izolovaných orgánov a tkanív
Perfúzny systém
Kompletné systémy pre perfúziu orgánov (srdce, pľúca, pečeň, črevo, žalúdok,
obličky a ďalšie) a tkanív (svaly, cievy, nervy a ďalšie).
69
Otvorený perfúzny mikroinkubátor
Mikroinkubátor
Otvorený mikroinkubátor pre perfúziu buniek a tkanív, plne kompatibilný so
všetkými mikroskopmi, precízna regulácia teploty, pH a obsahu kyslíka. Peltier
regulovaná teplota v rozmedzí 5 °C pod RT až 50 °C, možnosť voliteľného
príslušenstva.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Perfúzia (ml / min)
Harvard Apparatus
65-0043
Otvorený perfúzny mikroinkubátor
3
Cena (EUR)
3 994,-
Systém pre ohrev roztokov Six-line
Six-line
Systém pre ohrev roztokov až v šiestich hadičkách súčasne, šesť vstupov, jeden
výstup, regulácia teploty do 50 °C, veľmi malý mŕtvy objem - 94 µl.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Prietok (ml / min)
Rozmery (mm)
Harvard Apparatus
64-0104
Systém pre ohrev roztokov Six-line
Až 5
16,5 x 165
Cena (EUR)
1244,-
Vibralite 5600
mikroskopiu
Vibralite 5600
Podložka absorbujúca okolité vibrácie, vhodná pre
a elektrofyziológiu, ekonomická varianta k tzv. optickým stolom.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Plocha (mm)
Hrúbka (mm)
Harvard Apparatus
72-4742
Vibralite 5600
450 x 600
25
Cena (EUR)
1 974,-
2-kanálový oxymeter
Oxymeter
Kompaktný oxymeter s vnútornou pamäťou pre ukladanie dát, možnosť použitia
až dvoch elektród súčasne, zobrazuje PO (mm Hg, torr, KPa) alebo koncentráciu
(mmol / l, mg / l, mg / l, µl / ml, ml / l, ppm ,% saturácia). Dodávaný s intuitívnym
softvérom pre použitie na PC umožňujúcim zber a analýzu dát. Využitie pre
uzavretú respirometriu alebo prietokovú respirometriu.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Harvard Apparatus
69-3001
2-kanálový Oxymeter
185 x 135 x 105
Cena (EUR)
6 049,-
Mikrokatódová kyslíková elektróda 1302
Elektroda 1302
Polarografická elektróda Clarkova typu, 22 mikrónová platinová katóda a silver / silver
chloridová anóda.
• S nízko permeabilnou polypropylénovou membránou - použitie pre nemiešané roztoky
• S vysoko permeabilnou FEP membránou - použitie pre metódy s intenzívnym miešaním
(nutné doobjednať)
Čas odozvy pre 90% výmenu - 18 s (polypropylénová membrána), 6 s (FEP membrána),
bez teplotnej kompenzácie.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
69-3006
Mikrokatódová kyslíková elektróda 1302
70
Cena (EUR)
1 394,-
Respiračné a anestetické zariadenia pre laboratórne zvieratá
Výrobca
Harvard Apparatus
Fluovac
Indukčná komôrka
Anestetický systém
Harvard Apparatus dodáva zariadenia pre respiráciu a na anestéziu laboratórnych zvierat oxidom dusným alebo izofluranom. Anestetické
zariadenie sa skladá z indukčnej komory, odparovača anestetík, inhalačné masky pre rôzne veľkosti zvierat, filtre, regulátory a prietokomery
anestetík a kyslíka. Dopĺňa ich bezpečnostný absorpčný systém Fluovac, odporúčaný výrobcom pre ochranu a bezpečnosť pracovníkov laboratória.
Kat. číslo
Produkt
Cena (EUR)
34-1352
Malý anestetický systém pre 1-2 plyny
299,-
34-1420
Prietokomer 0,2 – 2,0 lpm O2
409,-
34-0781
Prietokomer vzdušný, 0 – 10 l/min
464,-
34-1067
Koncovka 23 mm
72-3044
Koncovka F - vstup
34-1041
Odparovač (isofluran) 23 mm
34-0401
Adaptér pre isofluranový odparovač
124,-
34-0462
Indukčná komôrka malá
604,-
34-0460
Indukčná komôrka veľká
744,-
34-0393
Prietokový usmerňovač
124,-
59-8254
Inhalačná maska pre myši
59-8255
Inhalačná maska pre potkany
34-0387
Fluovac - bezpečnostný absorpčný systém s prídavnou dvojitou maskou pre potkany
34-0459
Manipulačný valec pre Fluovac
24,69,2 144,-
49,49,1 934,124,-
Respiračná komôrka RC 300
RC 300
Sklenená komôrka pre meranie malých objemov mikrobiálnych, bunkových
či mitochondriálnych suspenzií a enzýmatických reakcií, pre použitie
s mikrokatodovou kyslíkovou elektródou 1302. Objem meranej vzorky
0,3 - 1 ml, 1 mm slot pre vpravovanie ďalších roztokov počas merania. Meracia
komôrka umiestnená vo vodou temperovanom obale, dodávané spoločne
s PTFE magnetickým miešadlom pre rýchle reakcie.
Model RC 350 pre meranie vzoriek s objemami 1 až 3 ml.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
69-3018
Respiračná komôrka RC 300
Cena (EUR)
1 111,-
Prietoková komôrka FC 100
FC 100
Akrylátová prietoková komôrka pre uchytenie elektródy, pre použitie
s mikrokatódovou kyslíkovou elektródou 1302, vertikálne alebo horizontálne
použitie, dobrá viditeľnosť pretekajúceho roztoku, možnosť temperovania celej
komôrky vo vodnom kúpeli.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
69-3023
Prietoková komôrka FC 100
Cena (EUR)
614,-
71
Smart system
Smart Junior
Jednoduchý intuitívne ovládateľný videotracking
systém, experimentálny modul je snímaný CCD
kamerou o vysokom rozlíšení, softvér plne uspokojí
aj náročných užívateľov, prácu môže uľahčiť rad
predpripravených protokolov, nutné doobjednať
konkrétne experimentálne moduly (tzv. bludisko).
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
76-0695
SMART 3.0 Basic Pack
Cena (EUR)
5 744,-
Merač úchopovej sily
Merač úchopovej sily
Systém pre meranie neuromuskulárnych funkcií
u hlodavcov, kompaktný ľahko použiteľný prístroj
s veľkým displejom, vhodný pre myši a potkany.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Harvard Apparatus
76-0100
Merač úchopovej sily
Cena (EUR)
5824,-
Oxylet system
Oxylet system
Výrobca
Harvard Apparatus
72
Kat. číslo
Modulárny systém pre stanovenie dýchacieho
metabolizmu, príjmu a výdaja potravy a tekutín
a monitorovanie aktivity hlodavcov. Kompaktný
zabudovateľný systém použiteľný pre myši aj
potkany, laserový senzor výrazne znižuje vplyv
vzdušnej vlhkosti a teploty na meranie, nezávislá
kontrolovaná cirkulácia vzduchu pre každú klietku,
presné a v čase stabilné monitorovanie spotreby
potravy, tekutín a aktivity, autoklávovateľné klietky,
novinkou je možnosť sledovania dýchacieho
metabolizmu u mláďat.
Produkt
Cena (EUR)
76-0451
Klietka pre myši a potkany
169,-
76-0452
Adaptér pre potkany
379,-
76-0453
Adaptér pre myši
379,-
76-0454
Drôtené veko klietky
76-0193
Prepínač prúdenia vzduchu pre 2 zvieratá
7 554,-
76-0194
Prepínač prúdenia vzduchu pre 4 zvieratá
11 629,-
76-0195
O2- CO2 plynový analyzátor pre 32 zvierat
17 829,-
64,-
76-0456
Fľaša pre myši, potkany
439,-
76-0457
Kŕmidlo pre myši, potkany
469,-
76-0459
Rám s Infračervenými senzormi
2 264,-
76-0080
Software pre sledovanie metabolizmu - kalorimetria, príjem a výdaj potravy a tekutín a/lebo aktivita a chovanie
2 119,-
76-0081
Software pre sledovanie metabolizmu - príjem a výdaj potravy a tekutín
1 504,-
76-0087
Software pre sledovanie metabolizmu - aktivita a chovanie
76-0145
Software pre sledovanie metabolizmu - kalorimetria
484,2 419,-
SKLENENÉ KAPILÁRY HARVARD APPARATUS
Borosilkátové Clarkovy kapiláry
Borosilikátové kapiláry sú vhodné pre elektrofyziologické merania a mikropipetovanie, jedná sa o materiál vysoko chemicky odolný s nízkou
elektrickou vodivosťou a vysokou mechanickou odolnosťou, štandardné a tenkostenné, rôzne dĺžky a priemery k dispozícii.
• Mimoriadne nízka tip impedancia: <50 MQ
• Vynikajúca pre patch clamp aplikácie a mikroinjekcie
• Zloženie: 80,9 % Si02, 12,9 % B203, 4,4 % Na20, 8,1 % AlO
• Mäknutie pri teplote: 815 °C
• Dielektrická konštanta: 4,7
Štandardné kapiláry bez filamenty
Výrobca
Harvard Apparatus
Kat. číslo
Vonkajší priemer (mm)
Vnútorný priemer (mm) Dĺžka (mm)
Balenie (ks)
30-0018
1,0
0,58
75
500
Cena (EUR)
69,-
30-0016
1,0
0,58
100
500
81,-
30-0017
1,0
0,58
150
500
106,-
30-0043
1,2
0,69
75
350
69,-
30-0042
1,2
0,69
100
350
81,-
30-0041
1,2
0,69
150
350
107,-
30-0056
1,5
0,86
75
225
69,-
30-0054
1,5
0,86
110
225
78,-
30-0053
1,5
0,86
100
225
81,-
30 0055
1,5
0,86
150
225
106,-
30-0073
2,0
1,16
75
125
73,-
30-0070
2,0
1,16
100
125
85,-
30-0071
2,0
1,16
150
125
114,-
30-0127
3,0
1,62
75
55
59,-
30-0080
3,0
1,62
100
55
73,-
30-0081
3,0
1,62
150
55
94,-
Tenkostenné kapiláry bez filamenty
Výrobca
Harvard Apparatus
Kat. číslo
Vonkajší priemer (mm)
Vnútorný priemer (mm) Dĺžka (mm)
Balenie (ks)
Cena (EUR)
30-0037
1,0
0,78
75
500
63,-
30-0035
1,0
0,78
100
500
77,-
30-0036
1,0
0,78
150
500
89,-
30-0049
1,2
0,94
75
350
63,-
30-0047
1,2
0,94
100
350
77,-
30-0048
1,2
0,94
150
350
89,-
30-0064
1,5
1,17
50
225
55,-
30-0065
1,5
1,17
75
225
63,-
30-0062
1,5
1,17
100
225
77,-
30-0063
1,5
1,17
150
225
89,-
73
Štandardné kapiláry s filamentom
Výrobca
Harvard Apparatus
Kat. číslo
Vonkajší priemer ()
Vnútorný priemer ()
Dĺžka ()
Balenie (ks)
Cena (EUR)
30-0034
1,0
0,50
75
500
95,-
30-0032
1,0
0,50
100
500
116,-
30-0033
1,0
0,50
150
500
158,-
30-0021
1,0
0,58
75
500
87,-
30-0019
1,0
0,58
100
500
104,-
30-0020
1,0
0,58
150
500
140,-
30-0046
1,2
0,69
75
350
87,-
30-0044
1,2
0,69
100
350
94,-
30-0045
1,2
0,69
150
350
129,-
30-0060
1,5
0,86
75
225
89,-
30-0057
1,5
0,86
100
225
104,-
30-0058
1,5
0,86
150
225
141,-
30-0076
2,0
1,16
75
125
86,-
30-0074
2,0
1,16
100
125
103,-
30-0075
2,0
1,16
150
125
140,-
30-0084
3,0
1,62
75
55
84,-
30-0082
3,0
1,62
100
55
96,-
30-0083
3,0
1,62
150
55
131,-
Tenkostenné kapiláry s filamentom
Výrobca
Harvard Apparatus
Kat. číslo
Vonkajší priemer (mm)
Vnútorný priemer (mm) Dĺžka (mm)
Balenie (ks)
Cena (EUR)
30-0040
1,0
0,78
75
500
30-0038
1,0
0,78
100
500
96,-
30-0039
1,0
0,78
150
500
131,-
30-0052
1,2
0,94
75
350
84,-
30-0050
1,2
0,94
100
350
98,-
30-0051
1,2
0,94
150
350
131,-
30-0068
1,5
1,17
75
225
84,-
30-0066
1,5
1,17
100
225
96,-
84,-
30-0067
1,5
1,17
150
225
131,-
30-0128
2,0
1,56
75
125
84,-
30-0077
2,0
1,56
100
125
96,-
30-0078
2,0
1,56
150
125
131,-
Špeciálne borosilkátové dvojkapiláry
Kombinácie kapilárov s filamentom a bez filamenta
Výrobca
Harvard Apparatus
74
Kat, číslo
Vonkajší priemer (mm)
Vnútorný priemer (mm) Dĺžka (mm)
Balenie (ks)
Cena (EUR)
30-0004
1,5
0,86
75
100
94,-
30-0005
1,5
0,86
100
100
117,-
30-0006
1,5
0,86
150
100
140,-
Theta borosilikátové kapiláry
Dva rovnaké kanály, ľahké plnenie.
Výrobca
HarvardApparatus
Kat. číslo
Vonkajší priemer (mm) Vnútorný priemer (mm) Prepážka (mm)
Dĺžka (mm)
Balenie (ks)
30-0116
1,5
0,23
0,17
75
100
Cena (EUR)
151,-
30-0114
1,5
0,23
0,17
100
100
195,-
30-0115
1,5
0,23
0,17
150
100
325,-
30-0119
2,0
0,30
0,22
75
100
244,-
30-0117
2,0
0,30
0,22
100
100
315,-
30-0118
2,0
0,30
0,22
150
100
443,-
„Multi barrel“ borosilikátové kapiláry s filamentom
Kapiláry sú zvarené po celej svojej dĺžke, široká ponuka najrôznejších priemerov
a počtu kapilár vo zväzku.
Výrobca
HarvardApparatus
Kat. číslo
Vonkajší priemer (mm) Vnútorný priemer (mm) Dĺžka (mm)
Počet kapilár vo zväzku
Balenie
(ks)
Cena (EUR)
30-0003
1,5
0,86
75
2
100
106,-
30-0001
1,5
0,86
100
2
100
134,-
30-0002
1,5
0,86
150
2
100
190,-
30-0007
1,2
0,69
100
3
100
159,-
30-0008
1,2
0,69
150
3
100
226,-
30-0012
30-0013
30-0014
30-0015
1,2
1,2
1,0
1,0
0,69
0,69
0,58
0,58
100
150
100
150
5
5
7
7
65
65
60
60
140,195,138,181,-
Hlinitokremičitanové kapiláry s filamentom
V porovnaní s borosiliktom, hlinitokremičitan poskytuje zvýšenú tvrdosť, lepšiu
chemickú odolnosť, znižuje elektrickú vodivosť a nižší koeficient tepelnej
rozťažnosti.
Výrobca
Harvard Apparatus
Kat, číslo
Vonkajší priemer (mm)
Vnútorný priemer (mm) Dĺžka (mm)
Balenie (ks)
30-0110
1,0
0,53
500
75
Cena (EUR)
365,-
30-0108
1,0
0,53
100
500
526,-
30-0109
1,0
0,53
150
500
781,-
75
BUXCO SYSTÉMY
Buxco je popredný inovátor v pre-klinickom výskume v oblasti biológie po viac ako 40 rokov. Pracuje ako technologický partner pre rozvoj
komplexného zberu dát a analýzu riešenia integrujúci softvér, hardvér, znalosť aplikácií a technickú podporu. Aplikácie zahŕňajú výskum pľúc,
orgánov a kardiovaskulárneho systému. Hardware pokrýva široké spektrum potrieb výskumu - pletyzmograf, prevodníky, senzory a sondy,
predzosilňovač, A / D prevodníky, aerosólové komponenty, inhalačná veža, generátory cigaretového dymu a ďalšie.
STEREOTAKTICKÉ ZARIADENIE
Výrobca
Harvard Apparatus
76
Kat. číslo
JustForMouse
LabStandard
Stereotaxické zariadenie LabStandard ™ je univerzálny a spoľahlivý nástroj pre stereotaxické postupy s malými zvieratami. Možnosť umiestnenia
elektród, mikropiet a ďalších zariadení. Časom preverený U rámik má robustnú konštrukciu a je adaptabilný pre väčšinu modelových organizmov.
Model JustForMouse ™ je určený pre prácu s malými hlodavcami.
Produkt
Cena (EUR)
72-4790
Lab Standard Stereotaxic for Rats with 18° Ear Bars
7 499,-
72-4791
Lab Standard Stereotaxic for Rats with 45° Ear Bars
7 499,-
72-4792
Dual Lab Standard Stereotaxic for Rats with 18° Ear Bars
11 500,-
72-4793
Dual Lab Standard Stereotaxic for Rats with 45° Ear Bars
11 500,-
72-6035
Digital Lab Standard Stereotaxic with LED display and 18° Ear Bar
72-6036
Digital Lab Standard Stereotaxic with LED display and 45° Ear Bars
72-6037
Digital Dual Lab Standard Stereotaxic with LED display and 18° Ear Bars
72-6038
Digital Dual Lab Standard Stereotaxic with LED display
72-9552
Motorized Lab Standard Stereotaxic with 18° Ear Bars
72-95538
Motorized Lab Standard Stereotaxic for Rats with 45° Ear Bars
72-9563
Digital Just for Mouse Stereotaxic
72-9564
Just for Mouse Stereotaxic
72-9565
Dual Just for Mouse Stereotaxic
72-9566
Digital Dual Just for Mouse Stereotaxic
72-9567
Motorized Just for Mouse Stereotaxic
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
5 999,-
☎
☎
☎
SOFTWARE
TotalLab
Progenesis
Ponúka komplexné riešenie proteomických experimentov v podobe
reprodukovateľných výsledkov. Jedná sa o riešenie, ktoré ponúka rýchlu,
užívateľsky príjemnú analýzu bez straty dát počas procesu usporadúvania,
ktoré následne môžu ovplyvniť ďalšie štatistické spracovanie.
Software 2 a 2b
Progenesis SameSpot
Výrobca
Softvér pre analýzu 2D elektroforetických gélov vrátane Dige analýzy.
Multivariate Stats Module
Nástroj pre multivariačnú štatistickú analýzu.
Produkt
Cena (EUR)
Progenesis SameSpots single stain
TotalLab
☎
☎
☎
☎
Progenesis Prodigy
DIGE
Multivariate Stats Module
TotalLab Quant a Phoretix
Rýchle a jednoduché riešenie pre kvantitatívnu analýzu 1D gélov. Možnosť
pracovať v zhode s 21CFR part 11.
Totallab Quant
Software 3 a 3b
Umožňuje rýchlu a presnú kalibráciu a kvantifikáciu 1D gélov pomocou
jednoduchého sprievodcu.
Phoretix 1D
Vhodný pre štúdie, keď porovnávame profily jednotlivých vzoriek, kvantifikáciu
a kalibráciu.
Phoretix Array Pro
Vhodný pre analýzu DNA a protein arrays.
Výrobca
Produkt
Totallab Quant
TotalLab
Phoretix 1D
Phoretix Array Pro
78
Cena (EUR)
☎
☎
☎
LABORATÓRNY PLASTOVÝ
MATERIÁL
VŠEOBECNÝ LABORATÓRNY PLASTOVÝ MATERIÁL
Centrifugačné skúmavky so šraubovacím viečkom
Centrifugačné skúmavky
Certifikované necytotoxické skúmavky, bez nukleázy, endotoxínov a kovov
s dokonale tesniacim viečkom, pre uzavretie stačia ¾ otáčky, sterilné kónické
skúmavky, čierna tlačená stupnica a biela popisovacia plocha, vhodné aj pre
fenol-chloroformovej extrakciu, materiál PP, pre teploty -90 °C až +121 °C,
maximálne preťaženie až 15 000 xg.
Výrobca
Tubes For You
Kat. číslo
Produkt
Množstvo v balení (ks)
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR / balenie)
D1001
50 ml kónické skúmavky
500 (10x 50 ks v sáčku)
0,15
76,-
D1002
D1003
50 ml samostojné skúmavky
500 (10x 50 ks v sáčku)
0,17
86,-
15 ml kónické skúmavky
1000 (20x 50 ks v sáčku)
0,13
130,-
Centrifugačné mikroskúmavky
Mikroskúmavky
Sterilné centrifugačné mikroskúmavky, ľahko uzatvárateľné s pripojeným
dobre tesniacim viečkom, mikroskúmavky so stupnicou majú ploché viečko
pre popis, mikroskúmavky bez stupnice majú viečko s priehlbinkou.
Výrobca
Tubes For You
Sangon
Kat. číslo
Produkt
Množstvo v balení (ks)
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR / balenie)
D1009
2 ml mikroskúmavky
500
0,02
9,-
D1010
1,5 ml mikroskúmavky
500
0,02
9,-
D1011
0,5 ml mikroskúmavky
1000
0,02
17,-
D1012
0,2 ml mikroskúmavky (vypuklé viečko)
1000
0,01
13,-
BP541S100
0,2 ml PCR mikroskúmavky
1000
0,02
24,-
BP602S
0,5 ml PCR mikroskúmavky, bezfarebné
1000
0,02
24,-
Farebné mikroskúmavky
Farebné mikroskúmavky
Výrobca
Deltalab
80
Vyrobené z číreho pigmentovaného polypropylénu, dobre tesniace viečka,
ľahká orientácia sa vo vzorkách, odolnosť -80 °C až +121 °C, DNase, RNase
free, centrifugačná odolnosť 13000 xg; 0,2 ml vhodné aj pre Real-Time PCR.
Kat. číslo
Produkt
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR / balenie)
4092.2N
1,5 ml mikroskúmavka so stupnicou, bezfarebná 500
Množstvo v balení (ks)
0,03
17,-
4092.2AM
1,5 ml mikroskúmavka so stupnicou, žltá
500
0,03
17,-
4092.2V
1,5 ml mikroskúmavka so stupnicou, zelená
500
0,03
17,-
4092.2A
1,5 ml mikroskúmavka so stupnicou, modrá
500
0,03
17,-
4094.1N
0,2 ml mikroskúmavka, bezfarebná
1000
0,05
49,-
4094.1R
0,2 ml mikroskúmavka, červená
1000
0,06
64,-
4094.1V
0,2 ml mikroskúmavka, zelená
1000
0,06
64,-
4094.1AM
0,2 ml mikroskúmavka, žltá
1000
0,06
64,-
4094.1A
0,2 ml mikroskúmavka, modrá
1000
0,06
64,-
Mikroskúmavky so šraubovacím viečkom
Mikroskúmavky so
šraubovacím viečkom
Sterilné centrifugačné mikroskúmavky, rôznofarebné šraubovacie viečka bez
tesnenia, vhodné pre uchovanie vzoriek v mraziacich boxoch.
Výrobca
Produkt
Množstvo v balení (ks)
D1017
1,5 ml mikroskúmavky s pripojeným zeleným viečkom
D1018
1,5 ml mikroskúmavky s pripojeným červeným viečkom
Mikroskúmavka 409110.4,
viečka 409112/0 – 409112/6
Tubes For You
Kat. číslo
Výrobca
Deltalab
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR / balenie)
500
0,07
36,-
500
0,07
36,-
Mikroskúmavky vyrobené z autoklávovateľného PP sú vhodné pre použitie
v extrémnych teplotách od -190 °C do 121 °C. RNase, DNase a pyrogénov
free, centrifugačná odolnosť mikroskúmaviek aj viečok je 17000 g. Viečka
s tesniacim „O“ krúžkom sú dodávané zvlášť.
Kat. číslo
Produkt
Množstvo v balení (ks)
Cena (EUR / ks) Cena (EUR / balenie)
409111/2
1,5 ml mikroskúmavky (bez viečka)
5000
0,01
28,-
409110.4
2 ml mikroskúmavky samostojné (bez viečka)
1000
0,10
92,-
409112/0
Bezfarebné šraubovacie viečko s „O“ krúžkom
500
0,10
49,-
409112/1
Modré šraubovacie viečko s „O“ krúžkom
500
0,10
49,-
409112/2
Zelené šraubovacie viečko s „O“ krúžkom
500
0,10
49,-
409112/4
Červené šraubovacie viečko s „O“ krúžkom
500
0,10
49,-
409112/6
Žlté šraubovacie viečko s „O“ krúžkom
500
0,10
49,-
Zmrazovacie skúmavky s vonkajším šraubovacím uzáverom
Zmrazovacie skúmavky
Sterilné mikroskúmavky so silikónovým tesniacim „O“ krúžkom vo viečku,
skúmavky majú uchytenie do stojana pre otváranie jednou rukou.
Výrobca
Tubes For You
Kat. číslo
Produkt
Množstvo v balení (ks)
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR / balenie)
D1013
5 ml zamrazovacie skúmavky
200
0,26
52,-
D1015
1,8 ml zamrazovacie skúmavky
500
0,17
86,-
Kombinovaný stojan
Kombinované stojany na skúmavky
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Množstvo v balení (ks)
Tubes For You
H1013
Kombinovaný stojan 30 x 15 / 20 x 50 ml
10
6,50,-
65,-
Deltalab
Cena (EUR / ks) Cena (EUR / balenie)
M0101
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, žlutý
5
3,80,-
19,-
M0102
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, bezbarvý
5
3,60,-
18,-
M0105
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, modrý
5
3,80,-
19,-
M0106
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, červený
5
3,80,-
19,-
M0107
Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, zelený
5
3,80,-
19,-
M0111
Uzatvárateľná krabička na stojany M0101– M0107
5
5,80,-
29,-
81
Plastové krabičky na vzorky
Plastové krabičky
na vzorky
Plastové
krabičky
na
vzorky
s priehľadným viečkom pre ľahkú
orientáciu vyrobené z odolného PP
sú vhodné pre použitie v extrémnych
teplotách od -196 °C do 121 °C.
Výrobca
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Cena (EUR)
U-0537N
Bezfarebná plastová krabička na vzorky 10 x 10
133 x 133 x 37
10,-
U-0537A
Modrá plastová krabička na vzorky 10 x 10
133 x 133 x 37
10,-
U-0537NA
Oranžová plastová krabička na vzorky 10 x 10
133 x 133 x 37
10,-
M-020N
Bezfarebná plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 45
8,-
M-020AM
Žltá plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 45
8,-
M-020R
Červená plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 45
8,-
M-020V
Zelená plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 45
8,-
U-9950CN
Bezfarebná plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
8,-
U-9950CAM
Žltá plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
8,-
U-9950CNA
Oranžová plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
8,-
U-9950CR
Červená plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
8,-
U-9950CV
Zelená plastová krabička na vzorky 9 x 9
133 x 133 x 53
8,-
M-021AM
Obojstranné 96-jamkové krabičky s priehľadným vekom vyrobené
z autoklávovateľného PP vhodné pre 1,5 / 2 ml mikroskúmavky na jednej
strane, pre 0,5 ml mikroskúmavky na strane druhej. Krabičky sú vhodné pre
použitie v teplotách od -90 °C do 121 °C.
Výrobca
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Balenie (ks)
Cena (EUR / balenie)
M-021AM
Žltá obojstranná 96-jamková krabička
213 x 114 x 26
5
69,-
M-021R
Ružová obojstranná 96-jamková krabička
213 x 114 x 26
5
69,-
M-021V
Zelená obojstranná 96-jamková krabička
213 x 114 x 26
5
69,-
M-554
Stohovacie PCR krabičky s priehľadným viečkom vyrobené
z autoklávovateľného PP. Krabičky sú vhodné pre použitie v teplotách
od -90 °C do 121 °C.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Deltalab
M-554
Stohovacie PCR krabičky
5
82
Cena (EUR / balenie)
59,-
Petriho misky
Petriho misky
Delené a hranaté polystyrénové Petriho misky
vyrobené v aseptických priestoroch.
Výrobca
Deltalab
Tubes For You
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR)
200200
Petriho miska guľatá, r 90 x 14 mm
25 x 20
56,-
200202
Petriho miska guľatá, r 90 x 14 mm, 2 kompartmenty
25 x 20
99,-
200203
Petriho miska guľatá, r 90 x 14 mm, 3 kompartmenty
25 x 20
109,-
200204
Petriho miska hranatá, 120 x 120 mm
24 x 10
124,-
K1004
Petriho miska guľatá, r 90 x 15 mm
500
54,-
K1001
Petriho miska guľatá, r 150 x 15 mm
180
78,-
Bakteriologické očká
Bakteriologické očká
Ergonomicky tvarované sterilné bakteriologické očká vyrobené z PS.
Dostupné v dvoch veľkostiach - 1 ml (žlté) a 10 ml (modré).
Výrobca
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Veľkosť (µl)
Balenie (ks)
302740
Bakteriologické očká, jednotlivo balené
1
2 x 600
Cena (EUR)
129,-
302741
Bakteriologické očká, balené po 5 ks
1
2 x 1000
164,-
302742
Bakteriologické očká, balené po 10 ks
1
2 x 1500
224,-
302750
Bakteriologické očká, jednotlivo balené
10
2 x 600
134,-
302751
Bakteriologické očká, balené po 5 ks
10
2 x 1000
169,-
302752
Bakteriologické očká, balené po 10 ks
10
2 x 1250
199,-
Hokejka
Hokejky pre Petriho misky vyrobené z PS v tvare L so zahnutým koncom
Výrobca
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Rozmery (mm)
Balenie (ks)
Cena (EUR)
200510
Hokejky, jednotlivo balené
149 x 40
500
107,-
200500
Hokejky, balené po 5 ks
149 x 40
1000
106,-
83
Pasteurove pipety
Pasteurove pipety
Priehľadné Pasteurove pipety so stupnicou vyrobené z PE.
Výrobca
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Dĺžka (mm)
Balenie (mm)
200002
5 ml Pasteurova pipeta typu A
150
500
Cena (EUR)
23,-
200006
7 ml Pasteurova pipeta typu B
154
500
10,-
200062.0
7 ml Pasteurova pipeta typu B, sterilná
154
25 x 20
18,-
200007
7 ml Pasteurova pipeta typu B, sterilná, samostatne balená
154
500
53,-
200003
5 ml Pasteurova pipeta typu C
154
500
10,-
200032.0
5 ml Pasteurova pipeta typu C, sterilná
154
25 x 20
18,-
200004
7 ml Pasteurova pipeta typu C, sterilná, samostatne balená
154
500
55,-
Biohazard kontajnery
Biohazard kontajnery
Bezpečnostné kontajnery na biologický odpad, vyrobené z odolného
polyetylénu, dve veká, splňujú normy ISO 6706 a BS 5404.
Výrobca
Deltalab
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR)
241500
1,5 l biohazard kontajner
60
126,-
242000
2 l biohazard kontajner
60
155,-
244000
4 l biohazard kontajner
40
132,-
246000
6 l biohazard kontajner
20
84,-
240007
7 l biohazard kontajner
20
92,-
PLASTOVÝ MATERIÁL PRE TKANIVOVÉ KULTÚRY
Široká ponuka kvalitných plastov pre tkanivové kultúry.
Kultivačné fľaštičky
Kultivačné fľaštičky
Výrobca
Jetbiofil
84
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR /
balenie)
TCF012050
Kultivačná fľaša 25 cm², vented cap
200
0,56
113,-
TCF012250
TCF012600
Kultivačná fľaša 75 cm², vented cap
100
1,17
117,-
Kultivačná fľaša 182 cm², vented cap
40
2,37
95,-
TCF011050
Kultivačná fľaša 25 cm², standard cap
200
0,46
93,-
TCF011250
Kultivačná fľaša 75 cm², standard cap
100
1,02
102,-
TCF011600
Kultivačná fľaša 182 cm², standard cap
40
2,30
92,-
Plastové pipety
Plastové pipety
Výrobca
Jetbiofil
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR / balenie)
GSP010001
1 ml pipeta, jednotlivo balená
500
0,09
48,-
GSP010002
GSP010005
2 ml pipeta, jednotlivo balená
500
0,13
65,-
5 ml pipeta, jednotlivo balená
200
0,18
35,-
GSP010010
10 ml pipeta, jednotlivo balená
200
0,19
37,-
GSP010025
25 ml pipeta, jednotlivo balená
150
0,43
65,-
GSP010050
50 ml pipeta, jednotlivo balená
100
1,09
109,-
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR / balenie)
Kultivačné platničky
Kultivačné platničky
Výrobca
Jetbiofil
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
TCP011096
Kultivačné platničky 96 jamkové, ploché dno
100
1,-
100,-
TCP012096
Kultivačné platničky 96 jamkové, „U“ dno
100
1,09
109,-
TCP011048
Kultivačné platničky 48 jamkové
100
1,-
100,-
TCP011024
Kultivačné platničky 24 jamkové
100
1,-
100,-
TCP011012
Kultivačné platničky 12 jamkové
100
1,-
100,-
TCP011006
Kultivačné platničky 6 jamkové
100
1,-
100,-
Centrifugačné skúmavky
Centrifugačné skúmavky
Výrobca
Jetbiofil
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR /
balenie)
CFT011500
50 ml centrifugačné skúmavky, kónické
CFT010500
50 ml centrifugačné skúmavky, kónické, nesterilné
500
0,19
98,-
500
0,17
87,-
CFT111500
50 ml centrifugačné skúmavky, samostojné
500
0,22
109,-
CFT011150
15 ml centrifugačné skúmavky, kónické
500
0,17
83,-
CFT010150
15 ml centrifugačné skúmavky, kónické, nesterilné
500
0,13
65,-
85
Kultivačné misky
Kultivačné misky
Výrobca
Jetbiofil
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR / balenie)
TCD010035
Kultivačná miska 35 mm, PS
960
0,15
146,-
TCD010060
Kultivačná miska 60 mm, PS
600
0,17
104,-
TCD010070
Kultivačná miska 70 mm, PS
600
0,17
104,-
TCD010090
Kultivačná miska 90 mm, PS
500
0,17
173,-
TCD010100
Kultivačná miska 100 mm, PS
300
0,35
104,-
TCD010150
Kultivačná miska 150 mm, PS
120
20,95
114,-
Škrabky na bunky
Škrabky na bunky
Výrobca
Kat. číslo
CSC011025
Jetbiofil
CSC011039
Produkt
Balenie (ks)
25 cm, Muti-Positional Blade,
Individually packed, Gamma irradated, non-pyrongen
39 cm, Muti-Positional Blade,
Individually packed, Gamma irradated, non-pyrongen
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR /
balenie)
100
0,83
83,-
100
1,09
109,-
Cena (EUR / ks)
Cena (EUR /
balenie)
Výrobca
Deltalab
86
Rukavice
Box s rukavicami
LABORATÓRNE RUKAVICE
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
102LG
Latexové rukavice (L)
100
0,09
9,-
102LM
Latexové rukavice (M)
100
0,09
9,-
102LP
Latexové rukavice (S)
100
0,09
9,-
202VG
Vinylové rukavice (L)
100
0,05
5,-
202VM
Vinylové rukavice (M)
100
0,05
5,-
202VP
Vinylové rukavice (S)
100
0,05
5,-
402NG
Nitrilové rukavice (L)
100
0,10
10,-
402NM
Nitrilové rukavice (M)
100
0,10
10,-
402NP
Nitrilové rukavice (S)
100
0,10
10,-
ŠPIČKY
Špičky sú kompatibilné s pipetami Capp, Gilson, Biohit, Eppendorf, Finnpipette, Brand, Hamilton, Socorex a ďalšími
Špičky s filtrom (FT)
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Sterilné
Filter
Balenie (ks)
Cena (EUR)
5030030
ExpellPlus 10 µl, FT
Áno
Áno
Krabička 10 x 96
83,-
5030060
ExpellPlus 10 µl, FT long
Áno
Áno
Krabička 10 x 96
83,-
5030062
ExpellPlus 20 µl, FT
Áno
Áno
Krabička 10 x 96
83,-
5030066
ExpellPlus 100 µl, FT
Áno
Áno
Krabička 10 x 96
83,-
5030090
ExpellPlus 200 µl, FT
Áno
Áno
Krabička 10 x 96
83,-
5130150
ExpellPlus 1000 µl, FT
Áno
Áno
Krabička 8 x 60
74,-
Capp
Špičky bez filtra
Výrobca
Capp
Kat. číslo
Produkt
Sterilné
Filter
Balenie (ks)
Cena (EUR)
5130010
Expell 10 µl
Nie
Nie
Sáčok 1000
11,-
5030010
ExpellPlus 10 µl
Nie
Nie
Sáčok 1000
19,-
5030015
ExpellPlus 10 µl
Nie
Nie
Krabička 10 x 96
49,-
5030020
ExpellPlus 10 µl
Áno
Nie
Krabička 10 x 96
55,-
5030035
ExpellPlus 10 µl
Áno
Nie
Reload systém, 10 x 96
31,-
5030040
ExpellPlus 10 µl, long
Nie
Nie
Sáčok 1000
20,-
5030045
ExpellPlus 10 µl, long
Nie
Nie
Krabička 10 x 96
51,-
5030050
ExpellPlus 10 µl, long
Áno
Nie
Krabička 10 x 96
59,-
4130075
Expell 200 µl, yellow
Nie
Nie
Sáčok 1000
10,-
5130070
Expell 200 µl
Nie
Nie
Sáčok 1000
10,-
5030070
ExpellPlus 200 µl
Nie
Nie
Sáčok 1000
19,-
5030075
ExpellPlus 200 µl
Nie
Nie
Krabička 10 x 96
49,-
5030080
ExpellPlus 200 µl
Áno
Nie
Krabička 10 x 96
55,-
5030095
ExpellPlus 200 µl
Áno
Nie
Reload systém, 10 x 96
31,-
5130100
Expell 300 µl
Nie
Nie
Sáčok 1000
20,-
5130105
Expell 300 µl
Nie
Nie
Krabička 10 x 96
51,-
5130110
Expell 300 µl
Áno
Nie
Krabička 10 x 96
59,-
5130120
Expell 1000/1250µl
Nie
Nie
Sáčok 1000
20,-
4130135
Expell 1000 µl, blue
Nie
Nie
Sáčok 1000
16,-
5130130
Expell 1000 µl
Nie
Nie
Sáčok 1000
16,-
5130135
Expell 1000 µl
Nie
Nie
Krabička 16 x 60
43,-
5130140
Expell 1000 µl
Áno
Nie
Krabička 16 x 60
48,-
5130160
Expell 5000 µl
Nie
Nie
Sáčok 250
19,-
5130165
Expell 5000 µl
Nie
Nie
Krabička 1 x 50
12,-
87
PCR PLASTIK
PCR skúmavky, stripy a platničky vhodné pre konvenčnú qPCR.
PCR skúmavky
PCR skúmavky
Výrobca
4titude
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR)
4Ti-0795
0,2 ml PCR mikroskúmavka, vypuklé viečko
Sáčok 1000
59,-
4Ti-0790
0,2 ml PCR mikroskúmavka, rovné viečko
Sáčok 1000
59,-
PCR stripy
PCR stripy
Výrobca
4titude
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
4Ti-0780
Strip 8 PCR mikroskúmaviek, vypuklé viečko
125
Cena (EUR)
99,-
4Ti-0784
Strip 8 PCR mikroskúmaviek, rovné optické viečko 125
104,-
FrameStar technológia
Unikátna, dvojzložková technológia redukuje evaporáciu z PCR platničiek, zlepšuje výsledky a dovoľuje znížiť objem PCR reakcie, čím výrazne
znižuje náklady. Tento dizajn kombinuje výhody tenkých polypropylénových skúmaviek zaisťujúci optimálny priebeh PCR reakcie a pevného
polykarbonátového rámu vedúceho k vysokej termostabilite pri zachovaní pevnosti.
PCR stripy FrameStrip
PCR stripy FrameStar ®
Kombinácia tenkostenných skúmaviek (optimálny teplotný prenos) a pevného
rámu, ktorý zabraňuje deformácii.
Výrobca
4titude
88
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR)
4Ti-0786
FrameStrip™, strip 8 bezfarebných mikroskúmaviek optické viečko
120
102,-
4Ti-0785
FrameStrip™, strip 8 bezfarebných mikroskúmaviek, vypuklé viečko
120
107,-
PCR platničky FrameStar ®
PCR platničky FrameStar®
Platničky kompatibilné s Roche LC480 vrátane adhezívnej fólie
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
4titude
4ti-0952
50 platničiek + 50 Q-PCR adhezívnych fólií
50 + 50
Cena (EUR)
374,-
Platničky kompatibilné s ABI Fast 7500/7900/7900HT
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
4titude
4ti-0910/C
FFrameStar FastPlate, 96 jamková semi skirted, clear frame (ABI Fast Plate),
50
Cena (EUR)
272,-
Platničky kompatibilné s iCycler iQ, a ABI sekvenátormi 3100,3130, 310,3700 a 3730
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
4titude
4ti-0770/C
FrameStar 96 semi shirted, clear frame
50
Cena (EUR)
272,-
PCR platničky
Výrobca
Výrobca
4titude
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
4Ti-0711
96-jamková FrameStar platnička, non skirted, čierny rám, biele jamky
50
Cena (EUR)
311,-
4Ti-0750
96-jamková štandardná PCR platnička, non skirted, black grid reference
50
159,-
4Ti-0960
96-jamková FrameStar Full Skirted platnička
50
286,-
4Ti-0961
96-jamková FrameStar Full Skirted platnička, biele jamky
50
244,-
4Ti-0384
384-jamková FrameStar platnička
50
286,-
Adhezívna fólia pre zalepovanie platničiek
Výrobca
4titude
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR)
4Ti-0500
PCR adhezívna fólia, priehľadná, snímateľná
100
128,-
4Ti-0560
qPCR adhezívna fólia
100
224,-
4Ti-0510
Adhezívna fólie pre uskladnenie
100
49,-
Univerzálne platničky
Univerzálne platničky
Výrobca
4titude
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Cena (EUR)
4Ti-0110
0,3 ml 96 jamková mikrotitračná platnička, guľaté dno, PP
100
189,-
4Ti-0120
1,2 ml 96 jamkové platničky „deep well“, nízko profilové
50
218,-
4Ti-0135
Fólia na uzavretie 1,2 ml 96 jamkových platničiek
100
394,-
89
PLASTY PRE POZOROVANIE BUNIEK VO VYSOKOM ROZLÍŠENÍ
Možnosť voliteľného coatovania povrchu (ibiTreat, Collagen IV, Fibronectin, Poly-L-Lysine, Poly-D-Lysine, hydrofóbne).
µ-Slide I
Priama mikroskopia, imunofluorescenčné farbenie, perfúzne eseje, live cell
imaging, invazívne eseje, videomikroskopia, výskum chemotaxie.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Ibidi
80106
µ-Slide I
15
Cena (EUR / balenie)
179,-
µ-Slide 8 well
8 samostatných komôrok s objemom 300 µl, používané pri diferenciácii
kmeňových buniek, veľkosť štandardného podložného sklíčka.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Ibidi
80826
µ-Slide 8 well
15
Cena (EUR / balenie)
130,-
6 Channel µ-Slide
Vhodné pre imunofluorescenčné farbenie a live cell imaging, využiteľné ako
prietokové komôrky, objem jednotlivých kanálikov 60 µl.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Ibidi
80606
6 Channel µ-Slide
15
Cena (EUR / balenie)
204,-
µ-Slide 18 well
Súčasné farbenie 18 vzoriek na jednom sklíčku, vhodné pre adherentné
bunky, kompatibilné s multikanálovými pipetami.
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Ibidi
81826
µ-Slide 18 well
15
µ-Slide Chemotaxis
Výrobca
Cena (EUR / balenie)
155,-
Vhodné pre dlhodobé chemotaktické experimenty s adherentnými bunkami,
lineárny gradient stabilný až 48 hodín, pre 3 paralelné experimenty na jednom
sklíčku.
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Ibidi
80306
µ-Slide Chemotaxis
15
Cena (EUR / balenie)
465,-
µ-Dish 35 mm
Nízke steny vhodné pre manipuláciu s bunkami, viečko so zámkom
minimalizuje evaporáciu (3 voliteľné polohy)
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ks)
Ibidi
80136
µ-Dish 35 mm
60
90
Cena (EUR / balenie)
209,-
REAGENCIE
CHÉMIA PRE MOLEKULÁRNU A BUNKOVÚ BIOLÓGIU
TAKARA
Tradičné produkty pre molekulárnu biológiu.
PCR
Štúdium proteínov
• Presné rýchle a vysoko výkonné polymerázy
• Produkty pre Real-time PCR, RT-PCR, RACE
• Kity pre screening a detekciu patogénov
• Primer arrays
• Chaperonové systémy
• In vitro refolding
• Systémy pre analýzu C-a N-terminálnych koncov
• Fragmentácia proteínov
Molekulární biológia
Glycobiológia
• Klonovanie, mapovanie a syntéza cDNA
• Izolácia DNA, RNA a proteínov
• Značenie DNA a kity pre detekcu
• Sekvenovanie, mutagenéza a analýza mutácií
• Modifikačné a restrikčné enzýmy
• Príslušenstvo pre DNA microarrays
• Kity a reagencie pre štúdium cukrov
Bunková biológia
• Produkty pre štúdium kostného tkaniva
• Bunková adhézia a extracelulárny matrix
• Bunečná proliferácia a viabilita
• Prenos signálu
• Protilátky
• Apoptóza
VYŽIADAJTE SI
KATALÓG
TAKARA
TaKaRa PCR enzýmy
Ako vybrať najvhodnejší PCR enzým pre Vaše pokusy:
92
SpeedSTAR HS DNA Polymerase
• Max. 20 kb veľkosť PCR fragmentu
• Rýchlosť: 10 sec/kb
• Dva optimalizované pufre dramaticky urýchlia získanie výsledkov a výrazne níži náklady spojené s optimalizáciou
• Vysoký výťažok
• „Hot-start” zvyšuje specifitu celého systému
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Takara
RR070A
SpeedSTAR HS DNA Polymerase
250 U
Cena (EUR)
345,-
PrimeSTAR® HS Polymerase
• Extrémne presná Hot-start polymeráza (hifi, Pfu)
• Menej než 5 chýb na 100.000 báz
• 3’ –› 5’ exonukleázová aktivita
• Možnosť objednať pufor pre amplikony s vysokým podielom GC
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Takara
R010A
PrimeSTAR HS DNA polymerase
250 U
Cena (EUR)
341,-
PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase
• Veľmi presná a citlivá polymeráza
• Vysoká výťažnosť
• Dlhé PCR: až 30 kb (ľudská DNA), 40 kb (lambda DNA) nebo 13.5 kb (ľudská cDNA)
• Veľmi vhodná pre amplifikáciu CG bohatých oblastí
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Takara
R050A
PrimeSTAR GXL DNA Polymerase
250 U
Cena (EUR)
337,-
EmeraldAmp PCR Master Mix
• Vysoko kvalitná zmes PCR enzýmov
• Stačí pridať iba teplát, primery a vodu
• Max variant: viac, než 10 × vyššia výťažok
• HS (HotStart) verzia zvyšuje špecifickosť PCR reakcie
• GT verzia: amplifikácie až 5 kb genómovej DNA, vhodný pre amplifikáciu GC bohatých oblastí
• Okamžite po PCR možno naniesť na elektroforézu (loadovacia farbička súčasťou mixu)
• Možno sekvenovať alebo klonovať bez čistenia
Výrobca
Takara
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Cena (EUR)
RR310A
EmeraldAmpGT PCR Master Mix
160 tests
125,-
RR320A
EmeraldAmpMax PCR Master Mix
160 tests
149,-
RR330A
EmeraldAmpMaxHS PCR Master Mix
160 tests
173,-
PrimeScript reverzná transkriptáza
• Modifikovaná MMLV reverzná transkriptáza
• Vhodná pre syntézu extrémne dlhého prvého vlákna cDNA
• Veľmi výkonná aj u zložitých templátov, napr GC-rich oblasti
• Efektívne funguje aj pri 42 °C - nehrozí teplotné degradácie RNA
• Možnosť dodania kompletného kitu pre syntézu veľmi kvalitné cDNA
• Zaručuje vysoký výťažok a reprodukovateľnosť
• Kit mimo PrimeScript reverznej transkriptázy obsahuje RNase Inhibitor, dNTP mixture, oligo dT primer a Random 6 mer
Výrobca
Takara
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Cena (EUR)
2680A
PrimeScript Reverse Transcriptase
10 000 U
313,-
2680B
PrimeScript Reverse Transcriptase
4 x 10 000 U
6110A
1st Strand cDNA synthesis kit
50 reakcií
337,-
3801
Random Primers
80 nmol
164,-
4030
dNTP Mixture (2,5mM ea.)
ea.3,2 μmol
2313A
Recombinant Rnase Inhibitor
5000U
156,-
9037
Rnase-OFF
500 ml
88,-
1 191,-
94,-
93
Takara Restriction Enzyme Box „STARTER BOX”
STARTER BOX
• 13 restrikčných endonukleáz
• Pufry
• Nanášacia farbička
• 100 bp DNS standard
• MightyMix Ligation kit
Obsah:
BamHI - 1000 units
SalI - 1000 units
EcoRI - 1000 units
SmaI - 500 units
HindIII - 1000 units
SphI - 200 units
KpnI - 500 units
XbaI - 1000 units
NdeI - 200 units
XhoI - 500 units
NotI - 200 units
Mighty Mix DNA Ligation Kit
PstI - 1000 units
100 bp DNA Ladder (ready-to-load)
SacI - 500 units
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Takara
1400
Restriction Enzyme Box
1 set
Cena (EUR)
2 395,-
Dr. GenTLE® (from Yeast) High Recovery
• Izolácia gDNA z kvasiniek
• Možno použiť pre väčšinu kmeňov: Ashbya, Candida, Debaryomyces, Endomyces,
• Výsledok: odsolená DNA
Eremothecium, Hanseniaspora, Hansenula, Kloeckera, Kluyveromyces, Lipomyces,
• Aplikácia: southern blotting, PCR, reštrikčná analýza
Metschikowia, Pullularia, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes,
• 4 - 10 mikrogramov gDNS (35 - 200 kb) získaný z 1 - 2 x 108 kvasiniek
Schizosaccharomyces, Selenozyma, Trigonopsis, Wickerhamia Bretanomyces,
Cryptococcus, Nadsonia, Pichia, Rodosporidium, Schwanniomyces, Stephnoascus,
Torulopsis
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Cena (EUR)
Takara
9082
Dr. GenTLE™ (for Yeast) High Recovery
30 prep.
217,-
Cena (EUR)
Transgene Detection Primer Set for Real Time (Mouse)
• Real-Time PCR primer set
• Detekcia GFP (EGFP, AcGFP1) v genómovej DNA myši
• Možnosť relatívnej kvatifikácie z rôznych vzoriek obsahujúcich transgén
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Takara
3788
Transgene Detection Primer Set for Real Time (Mouse)
ea. 2 µM, 500 µl
313,-
Expresia proteínov
pCold vector set
• Vysoký výťažok exprimovaných proteínov
• Môže byť získaných až 60% intracelulárnych proteínov
• Plne kompatibilný s plazmidy E. coli
• Selektívna indukcia prejaveného proteínu pri 15 ºC s nízkou aktivitou proteázy
• Lac-operátor, His-Tag sekvencie, Xa štiepenie a odolnosť proti ampicilínu
94
Výrobca
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Takara
3360
pCold Vector Set
each 5µg
Cena (EUR)
2 049,-
CLONTECH
Výnimočné produkty pre molekulárnu a bunkovú biológiu.
PCR produkty
Fluorescenčné proteíny a reporterové systémy
• Štandardné, presné aj veľmi výkonné polymerázy
• Kity pre náhodnú aj cielenú mutagenézu
• Revezná transkripcia, end-point RT-PCR, qPCR
• Rozsiahla ponuka stabilných flourescenčných farbičiek
• Living colors 20 farbičiek zvlášť vhodné pre multicolor farbenie
• Veľký výber vektorov pre flourescenčné značenie študovaných
proteínov
• Vektory pre subcelulárnu lokalizáciu
• Fotokonverzné farbičky
Klonovanie a knižnice
• Systémy pre klonovanie založené na rekombinácii - In-Fusion
• Kompetentné bunky
• RACE
• Kity pre konštrukciu cDNA knižníc
Proteínové interakcie
• Matchmaker – zlatý štandard v Yeast Two Hybrid systémoch
• Three-Hybrid systém
• Systém pre detekciu interakcií proteín-DNA
RNA
• Veľká ponuka total a poly A RNA z jednotlivých ľudských,
myšacích, potkaních a zajačích tkanív
Expresia proteínov
• Baculovírusový expresný systém pre produkciu proteínov v hmyzích
bunkách
• Bakteriálne expresné systémy
• Proteínová expresia s 6xHis nebo HAT Tag pre efektivnu izoláciu
exprimovaných proteínov
Expresné profilovanie
• Kity pre selektívnu amplifikáciu odlišne exprimovaných génov
RNA interferencia
• Plazmidové a vírusové systémy pre transformáciu shRNA
• TET inducibilné shRNA systémy
• Systémy pre inducibilnú expresiu microRNA
Purifikácia proteínov
• TALON His-Taq – kolony, Talon magnetické častice
• Protilátky pre detekciu His-Taq proteínov
• Systémy pre GST-Taq purifikáciu
Systémy pre expresiu v cicavčích bunkách
• Unikátny veľmi efektívny transfekčný reagent – Xfect
• Proteotuner - regulácia aktivity (stability) proteínov
• TET inducibilné systémy – vektory, bunkové línie
• Lentivirové, retrovirové a adenovirové expresné systémy –
fluorescenčné, inducibilné
Bunková signalizácia
• Kity pre detekciu jednotlivých kľúčových prenášačov
v signalizačných dráhach
• NfkB, HIF, STAT3 RAS, p53 a ďalšie
Bunkové kultúry a epigenetika
• Kit pre izoláciu methylovanej DNA
• Fluorescenčne značené proteíny pre aplikáciu v kmeňových
bunkách
• cDNA knižnice embryonálnych kmeňových buniek
VYŽIADAJTE SI
KATALÓG
CLONTECH
Terra™ PCR Direct Polymerase Mix
• Bez nutnosti izolácie DNA
• Šetrí čas a peniaze
• Príprava pri izbovej teplote
• Hot-start aktivita
• Presná a citlivá
Výrobca
Clontech
Kat. číslo
Produkt
Balenie
639269
Terra™ PCR Direct Polymerase Mix
40 rxns
Cena (EUR)
39,-
639270
Terra™ PCR Direct Polymerase Mix
200 rxns
249,-
Transfekčné činidlo xFect
• Transfekčné činidlo vytvára biologicky odbúrateľné nanočastice pre vynikajúcu
účinnosť transfekcie plazmidovej DNA do cicavčích buniek
• Sérum kompatibilný protokol
• Minimálna toxicita
• Vysoká účinnosť a viabilita (napr.: HeLa: 83% a 79%, HEK 293: 97% a 63%)
• Xfect mESC účinnosť - ES-E14TG2: 81%, ES-D3: 77%
Výrobca
Clontech
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Cena (EUR)
631317
Xfect™
100 rxns
292,-
631318
Xfect™
300 rxns
604,-
631320
Xfect™ mESC
100 rxns
355,-
631321
Xfect™ mESC
300 rxns
719,-
95
Klonovanie In-Fusion
• Jednoduché, rýchle a presné klonovanie
• Ľubovoľný fragment (niekoľko fragmentov) zaklonujete do ľubovoľného linearizovaného
vektora
• Veľkosť fragmentu 0,5 -15 kb
• Bez ďalších úprav PCR produktu ako je reštrikčné štiepenie, fosforylácia či ligácia
• Jednoduchá konverzia primerov priamo na stránkach výrobcu:
http://bioinfo.clontech.com/ infusion/convertPcrPrimersInit.do
Výrobca
Clontech
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Cena (EUR)
638909
In-Fusion® HD Cloning Plus Kit
10 rxns
378,-
638910
In-Fusion® HD Cloning PlusKit
50 rxns
1 455,-
638916
In-Fusion® HD Cloning Plus Kit
with CE
10 rxns
394,-
631321
Xfect™ mESC
300 rxns
719,-
cDNA syntéza - SMARTer™ PCR cDNA Synthesis kit
• Jedinečná technológia, ktorá umožňuje efektívne začlenenie známych sekvencií na
oboch koncoch cDNA počas syntézy prvého vlákna bez ligácie adaptoru
• Prítomnosť týchto známych sekvencií je veľmi dôležité pre ďalšie aplikácie ako PCR,
RACE či konštrukcie knižníc
• Jednoduchosť a účinnosť tohto jednokrokového procesu umožňuje vysokú citlivosť
a získanie cDNA v plnej dĺžke
• už od 1-2 ng total RNA
Výrobca
Clontech
Kat. číslo Produkt
Balenie
Cena (EUR)
634925
SMARTer PCR cDNA Synthesis Kit
10 rxns
1 381,-
634923
SMARTer RACE cDNA Amplication Kit 10 rxns
1 381,-
634928
SMARTer Pico PCR cDNA Synthesis Kit 10 rxns
2 202,-
634836
SMARTer Stranded RNA-Seq Kit
12 rxns
2 234,-
10 rxns
2 405,-
10 rxns
3 941,-
634938
634945
SMARTer Universal Low Input
RNA Kit for Sequencing
SMARTer Universal Low Input
RNA Library Prep Kit
Čistenie proteínov - TALON® His-Tag Purification Resins
• Jedná sa o matrice s kobaltom
• Vyššia špecifickosť v porovnaní so štandardnými niklovými kolónami
• Rôzne typy elucií - gravitácia, centrifugácia, magnetické guličky, superflow
• 96 jamkový formát
• Odporúčané pre kryštalógiu, štruktúrne a funkčné štúdie
Výrobca
Clontech
96
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Cena (EUR)
635501
Talon® Metal Affinity Resin
10 ml
189,-
635503
Talon® Metal Affinity Resin
100 ml
1327,-
His60 Ni Superflow Resin
• 60 mg / ml - najrýchlejší prietok na trhu
• Jednokroková purifikácia His-tag proteínov
• Cenovo dostupné riešenie
Výrobca
Clontech
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Cena (EUR)
635657
His60 Ni Gravity Columns
5 columns
115,-
635658
His60 Ni Gravity Column
Purification Kit
20 purifications
435,-
635659
His60 Ni Superflow™ Resin
10 ml
156,-
635660
His60 Ni Superflow™ Resin
25 ml
635662
His60 Ni Superflow™ Resin
250 ml
635665
His60 Ni Buffer Set
20 purifications
329,2 915,369,-
BIOCHAIN
Štandardy a produkty pre výskum DNA, RNA, proteínov a tkanív.
DNA
Tkanivá
• Univerzálna štandardná DNA a cDNA
• DNA a cDNA štandardy z konkrétnych zdravých i patologických tkanív
• cDNA panely – set piatich skúmaviek obsahujúcich cDNA zo širokej
škály zdravých alebo patologických tkanív
• Matched pair DNA
• PP - DNA z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúceho
zdravého tkaniva
• PM - DNA z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúceho
metastázového nádora
• Matched pair cDNA
• PP - cDNA z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúceho
zdravého tkaniva
• PM - cDNA z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúceho
metastázového nádora
• Sekcia mrazených alebo parafínových zdravých a patologických tkanív
• Array zo zmrazených alebo parafínových tkanív
• až 45 rôznych tkanív na jednom sklíčku
• najekonomickejší variant pre široký screening
• Matched pair mrazené alebo parafínové tkaniva
• PP - tkanivová sekcia z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúce
zdravé tkanivá
• PM - tkanivová sekcia z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúceho
metastatického nádoru
RNA
• Univerzálna štandardná RNA
• siRNA - kontroly, customizovatelné modifikácie
• Total RNA a mRNA štandardy z konkrétnych zdravých
i patologických tkanív
• mRNA arrays - najekonomickejší spôsob detekcie mRNA v širokej
škále tkanív (spoty mRNA z tkanív na pozitívne nabitej membráne)
• Matched pair total RNA
• PP - RNA z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúce
zdravé tkanivá
• PM - RNA z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúceho
metastatického nádoru
Protilátky
• Široká ponuka primárnych a sekundárnych protilátok
Bunky a kultivačné médiá
• Primárne, mezenchymálne a endoteliálne bunky
• Špeciálne kultivačné médiá
• Vybavenie pre výskum kmeňových buniek
Biomarkery
• Systémy pre detekciu DNA, RNA a miRNA biomarkerov u nádorov
Detekčné kity
• Kity pre detekciu metabolických a regulačných dráh
• Biochemické eseje
• Bunkové eseje
• Enzýmové eseje
• ELISA kity
Proteíny
• Kity pre izoláciu proteínov z náročných vzoriek
• Široká ponuka rekombinantných proteínov
• Univerzálne štandardné proteínové lyzáty
• Proteínové lyzáty z konkrétnych zdravých aj patologických tkanív
• Proteínové lyzáty z jednotlivých bunkových kompartmentov
(cytoplazmy, cytoskelet, membrána, jadro)
• Matched pair total protein
• PP - proteínový lyzát z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúce
zdravé tkanivá
• PM - proteinový lyzát z primárneho nádoru a jemu zodpovedajúceho
metastatického nádoru
97
INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES (IDT)
Integrated DNA Technologies (IDT) je popredným výrobcom oligonukleotidov na svete. Svojho postavenia dosiahol najmä poskytovaním služieb
a produktov najvyššej kvality, ako jediný výrobca oligonukleotidov zaručuje 100% kontrolu kvality, záruku čistoty a nadštandardné služby
zákazníkom.
Oligonukleotidy
Oligonukleotidy sú dodávané v skúmavkách alebo platničkách so širokou ponukou purifikácií a modifikácií na 3‘ a 5‘ konci a interných modifikácií
a možnosťou ďalších služieb. Každý oligonukleotid je štandardne testovaný hmotnostnou spektrometriou.
Výrobca
IDT
Výrobca
IDT
Výrobca
IDT
DNA oligo / škála
Dostupná dĺžka (báza)
25 nmole (odsolené)
15 – 60
Cena / báza (EUR)
0,29
100 nmole (odsolené)
10 – 90
0,63
250 nmole (odsolené)
5 – 100
1,04
1 µmole (odsolené)
5 – 100
3,33
5 µmole (odsolené)
5 – 100
9,60
10 µmole (odsolené)
5 – 100
18,-
RNA oligo / škála
Dostupná dĺžka (báza)
100 nmole (odsolené)
10 – 90
Cena / báza (EUR)
6,88
250 nmole (odsolené)
5 – 90
8,25
1 µmole (odsolené)
5 – 90
17,21
5 µmole (odsolené)
5 – 50
65,70
10 µmole (odsolené)
5 – 50
116,-
Ultramery / škála
Dostupná dĺžka (báza)
4 nmole (odsolené)
45 – 200
Cena / báza (EUR)
0,76
20 nmole (odsolené)
45 – 200
1,52
PAGE purifikácia
60 – 200
109,-
PrimeTime próby
PrimeTime qPCR DNA a LNA próby sú oligonukleotidy s fluorescenčným reportérom na 5‘ konci a spomaľovač na 3‘ konci. Próby sú dostupné
takmer v celom škálovom spektre a s veľkou možnosťou kombinácií reportér (6-FAM, HEX, TET, JOE (NHS Ester), MAX (NHS Ester), Cy3, Cy5, TEX
615, ROX (NHS Ester), TAMRA (NHS ester), Texas Red (NHS Ester), TYE 563, TYE 665) - zhášač (Black Hole Quencher 1, Black Hole Quencher 2,
Iowa Black FQ, ZEN / Iowa Black FQ, TAMRA-Sp, TAMRA (NHS Ester)-Sp, Iowa Black RQ-Sp).
Interný ZEN zhášač potom umožňuje syntézu prób s nižším pozadím a väčším signálom. Takto značené próby zobrazujú Cq hodnoty výrazne
rýchlejšie a lepšie.
Výrobca
Názov produktu
Garantovaný výťažok
Cena (EUR)
Mini próba
0,5 nmol
87,-
IDT
Eco próba
2,5 nmol
113,-
Standard próby
od škály 100 nmol
262,-
*) Závisí na škále, sekvencii a na zvolenom reportéru a zhášači.
PrimeTime assaye
PrimeTime qPCR Assaye sú ponúkané v 3 rôznych veľkostiach. K veľkosti Mini, Štandard a XL sú potom v ponuke aj kombinácia reportér (6-FAM,
HEX, TET, Cy5) - zhášač (ZEN / Iowa Black FQ, Iowa Black RQ, TAMRA). Každá assay obsahuje forward primer, reverse primer a sondu v jednej
mikroskúmavke, všetko pod dozorom hmotnostnej spektrometrie. V prípade potreby je možné dodať len samotné primery.
Výrobca
IDT
98
PrimeTime Assay
Reakcií (20 µl)
Cena (EUR)
PrimeTime Mini qPCR Assay
100
107,-
PrimeTime Standard qPCR Assay
500
157,-
PrimeTime XL qPCR Assay
2500
464,-
Syntéza génov
IDT ponúka v spolupráci s SGI-DNA možnosť syntézy ľubovoľných génov vyrábané pri použití vysoko kvalitných IDT oligonukleotidov a ultramerov,
ktoré sú dodávané zaklonované vo vektore. Sú tak ihneď pripravené k požadovanému použitiu.
Výrobca
IDT
Názov produktu
Veľkosť (báza)
Cena (EUR)
Mini gen
25 – 500
Gen 501+
501 – 1500
0,52 / báza
Gen 1501+
1501 – 3000
0,62 / báza
Gen 3001+
3001 – 5000
Gen 5001+
5001+
☎
☎
262,-
**) Môžu byť účtované doplatky na segmenty so zvýšenou komplexnosťou a pod.
**) U väčších génov je vždy lepšie vyžiadať presnú cenovú ponuku na konkrétny gén.
gBlocks Gene Fragments sú dvojvláknové overené sekvencie genomových blokov určené pre ľahké génové konštrukcie, modifikácie a aplikácie
ako je výskum protilátok, použitie v qPCR, CRISPR (Clustered regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) genómovej úprave a ďalšie.
gBlock Gene Fragments Libraries jsú knižnice gBlock Gene fragment skladajúce sa až z 18 náhodných báz (N alebo K) určené na výrobu
rekombinantných protilátok a proteínové inžinierstvo.
Výrobca
IDT
Názov produktu
Veľkosť (báza)
Cena (EUR)
gBlock Gene Fragments
125 – 500
146,-
gBlock Gene Fragments
501 – 750
201,-
gBlock Gene Fragments
751 – 1000
238,-
Kompletné portfólio produktov IDT nájdete na stránkach
www.krd.sk alebo priamo na stránkach www.idtdna.com.
V sekcii SciTools nájdete nástroj pre navrhovanie a analýzu
oligonukleotidov, prób a génov.
MAGNAMEDICS
Holandská firma MagnaMedics ponúka široké spektrum produktov pre genomiku a proteomiku založených na použití magnetických guličiek.
MagSi častice sú vysoko kvalitné magnetické guličky s unikátnymi povrchovými a fyzikálnymi vlastnosťami. Sú vhodnou alternatívou k Dynabeads
a pod. pri zachovaní kvality a nižšej ceny. Je možné použiť magnety iných výrobcov. Možnosť vytvorenia produktu podľa špecifikácií zákazníka.
Imunoprecipitácia
Výrobca
MagnaMedics
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ml)
Cena (EUR / balenie)
MD01012
MagSi-protein G 1.0
1
173,-
MD01011
MagSi-protein A 1.0
1
173,-
Streptavidín viazaný na guličky
Výrobca
MagnaMedics
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ml)
MD01001
MagSi-STA 1.0
2
Cena (EUR / balenie)
426,-
MD01023
MagSi-WCX
2
626,-
MD01025
MagSi-WAX
2
626,-
MD01014
MagSi-proteomics C
2
392,-
MD01015
MagSi-proteomics C8
2
392,-
MD01009
MagSi-proteomics C18
2
392,-
Kat. číslo
Produkt
Balenie (ml)
MD90001
MM Separator M12+12
24 x 1,5 ml skúmavka
444,-
MD90002
Separator M96
96 jamková platnička
444,-
Magnety
Výrobca
MagnaMedics
Cena (EUR / balenie)
99
GENEAID
Kity na purifikáciu plazmidovej DNA
Výrobca
GeneAid
Kat. číslo
Produkt
Balenie (izolácia)
Cena izolácie (EUR)
Cena kitu (EUR)
PD100
High-Speed Plasmid Mini Kit
100
0,74
74,-
PD300
High-Speed Plasmid Mini Kit
300
0,64
194,-
PDH100
Presto Mini Plasmid Kit
100
0,74
74,-
PDH300
PrestoTM Mini Plasmid Kit
300
0,64
194,-
PI025
Plasmid Midi Kit
25
7,16
179,-
PIF025
PrestoTM Midi Plasmid Kit
25
9,36
234,-
TM
Ďalšie kity na purifikáciu plazmidovej DNA: High-Speed Plasmid Mini Kit (10-50 Kb), High-Speed Plasmid Advance Kit, Presto™ Midi Plasmid Kit (Endotoxin Free), Plasmid Midi Kit
(Endotoxin Free), Plasmid Maxi Kit, Plasmid Maxi Kit (Endotoxin Free), 96-Well Plasmid Kit.
Gel / PCR purifikačné kity
Výrobca
GeneAid
Kat. číslo
Produkt
Balenie (izolácia)
Cena izolácie (EUR)
Cena kitu (EUR)
DF100
Gel / PCR DNA Fragments Extraction Kit
100
0,84
84,-
DF300
Gel / PCR DNA Fragments Extraction Kit
300
0,74
224,-
DFL100
Presto Max Gel / PCR Kit
100
1,34
134,-
DFL300
PrestoTM Max Gel / PCR Kit
300
0,93
279,-
TM
Ďalšie gél / PCR purifikačné kity: GenepHlow Gel Extraction Kit, GenepHlow PCR Cleanup Kit, Small DNA Fragments Extraction Kit, Gel/PCR DNA Frag. Extraction Maxi Kit, 96-Well Gel/
PCR DNA Extraction Kit, DNA Pure Kit, 96-Well G-50 Gel Filtration Plate, G-50 Gel Filtration Dye Terminator Removal Columns, G-25 Gel Filtration Desalting Columns.
Kity na purifikáciu genómovej DNA
Výrobca
GeneAid
Kat. číslo
Produkt
Balenie (izolácia)
Cena izolácie (EUR)
Cena kitu (EUR)
GB100
Genomic DNA Mini Kit (B. / C. Cell)
100
1,29
129,-
GB300
GT100
Genomic DNA Mini Kit (B. / C. Cell)
300
1,19
359,-
Genomic DNA Mini Kit (Tissue)
100
2,19
219,-
GT300
Genomic DNA Mini Kit (Tissue)
300
2,04
614,-
Ďalšie kity na purifikáciu genómovej DNA : Genomic DNA Midi Kit ( Blood / Cultured Cell ), Genomic DNA Maxi Kit ( Blood / Cultured Cell ), Genomic DNA Mini Kit ( Plant ), Geneius Micro
gDNA Extraction Kit, Presto buccal Swabi gDNA Extraction Kit, Presto Mini gDNA Yeast Kit, Presto Mini gDNA Bacteria Kit ( w / lyzozým ), gSYNC™ DNA Extraction Kit, 96 - Well Genomic
DNA Extraction Kit, 96 - Well Genomic DNA Kit ( Plant ), GENEzol™ DNA Reagent Plant, Geneaid™ DNA Isolation Kit ( blood ), Geneaid DNA Isolation Kit ( Blood ) Plus RNase A, Geneaid
DNA Isolation Kit ( Bacteria ), Geneaid DNA Isolation Kit ( Bacteria ) Plus RNase A, Geneaid DNA Isolation Kit ( Tissue ), Geneaid DNA Isolation Kit ( Tissue ) Plus RNase A, Geneaid DNA
Isolation Kit ( Cultured Cell ), Geneaid DNA Isolation Kit ( Cell ) Plus RNase A.
Ďalej GeneAid ponúka kity na purifikáciu RNA, kity na purifikáciu vírusovej nukleovej kyseliny, magnetic beads purifikácie, enzýmy a PCR, proteíny,
ladder a markery a kompetentné bunky a klonovanie.
Podrobné informácie k ponúkaným kitom sú dostupné na stránkach www.geneaid.com
100
NORGEN BIOTEK
Kanadská spoločnosť Norgen Biotek ponúka širokú škálu špeciálnych kitov na izoláciu DNA, RNA a proteínov za nízke ceny. Viac informácií
o jednotlivých produktoch nájdete na https://norgenbiotek.com.
Špeciálne kity na izoláciu DNA
Výrobca
Norgen Biotek
Kat. číslo
Produkt
Balenie (izolácia)
Cena (EUR)
17900
Bacterial Genomic DNA Isolation Kit
50
182,-
27300
Fungi/Yeast Genomic DNA Isolation Kit
50
212 ,-
46300
Blood Genomic DNA Isolation Kit
50
182 ,-
24700
Genomic DNA Isolation Kit
50
115 ,-
18100
Urine DNA Isolation Kit
50
417 ,-
22700
Endotoxin Removal Kit (Mini) - For DNA
20
296 ,-
21900
Endotoxin Removal Kit (Maxi) - For DNA
4
182 ,-
RU45400
Saliva DNA Isolation Kit
50
180 ,-
26200
Plant/Fungi DNA Isolation Kit
50
242 ,-
21550
Milk Bacterial DNA Isolation Kit
50
344 ,-
18100
Urine DNA Purification Kit
50
417 ,-
26500
Soil DNA Isolation Kit
50
296 ,-
13300
Plasmid MiniPrep Kit
50
113 ,-
14400
PCR Purification Kit
50
121 ,-
13100
Gel Extraction Kit
50
121 ,-
Špeciálne kity na izoláciu RNA
Výrobca
Norgen Biotek
Kat. číslo
Produkt
Balenie (izolácia)
Cena (EUR)
17200
Total RNA Purification Kit
50
296,-
25700
Animal Tissue RNA Purification Kit
50
417,-
21000
Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit
50
379,-
21200
Leukocyte RNA Purification Kit
50
379,-
21300
microRNA Purification Kit
25
250,-
24000
RNA/DNA/Protein Purification Kit
50
645,-
24100
RNA/Protein Purification Kit
50
546,-
23600
RNA CleanUp and Concentration Kit
50
296,-
22500
Urine Exfoliated Cell RNA Purification Kit
20
242,-
24200
All-in-One Purification Kit
20
379,-
25300
FFPE RNA Purification Kit
50
417,-
25000
FFPE RNA/DNA Purification Kit
50
379,-
25800
Plant/Fungi RNA Purification Kit
50
379,-
24400
Plant RNA/DNA Purification Kit
50
296,-
26450
Water RNA/DNA Purification Kit - 0.45 μm
25
569,-
26400
Water RNA/DNA Purification Kit - 0.22 μm
25
599,-
23800
CleanAll RNA/DNA Purification Kit - 20
20
296,-
21201
RBC Lysis Solution
90 ml
64,-
101
Proteíny
Výrobca
Norgen Biotek
Kat. číslo
Produkt
Balenie (izolácia)
Cena (EUR)
17100
Total Protein Concentration and Detergent Clean-Up Maxi Kit
4
166,-
10300
ProteoSpin Inclusion Body Isolation Micro Kit
20
349,-
23300
Total Protein Concentration and Detergent Clean-Up Mini Kit
25
296,-
17700
ProteoSpin Inclusion Body Isolation Maxi Kit
4
189,-
17300
ProteoSpin Abundant Serum Protein Depletion Kit
25
296,-
17400
ProteoSpin Urine Protein Concentration Kit
25
296,-
21600
ProteoSpin Urine Protein Concentration MAXI Kit
4
157,-
17500
ProteoSpin On-Column Proteolytic Digestion Kit
25
296,-
18700
Inclusion Body Solubilization Reagent
25 ml
55,-
18701
Inclusion Body Solubilization Reagent
100 ml
182,-
18800
Cell Lysis Reagent
100 ml
98,-
18801
Cell Lysis Reagent
500 ml
341,-
22800
ProteoSpin Endotoxin Removal Micro Kit - For Proteins and Peptides
20
296,-
22200
ProteoSpin Endotoxin Removal Maxi Kit - For Proteins and Peptides
4
182,-
Kat. číslo
Produkt
Balenie (loads)
13525
50bp DNA Ladder
100
87,-
11300
PCR Ranger 100bp DNA Ladder
100
87,-
11400
PCR Sizer 100bp DNA Ladder
100
87,-
12800
FastRunner DNA Ladder
100
87,-
11500
LowRanger 100bp DNA Ladder
100
87,-
11600
Clone Sizer 100bp DNA Ladder
100
87,-
11700
MidRanger 1kb DNA Ladder
100
87,-
11800
FullRanger 100bp DNA Ladder
100
87,-
11900
HighRanger 1kb DNA Ladder
100
87,-
12000
HighRanger Plus 100bp DNA Ladder
100
87,-
12100
UltraRanger 1kb DNA Ladder
100
87,-
13526
6X Loading Dye
5 x 1ml
28,-
Kat. číslo
Produkt
Balenie
Cena (EUR)
15002
100b RNA Ladder
50 loads
157,-
15003
1kb RNA Ladder
50 loads
157,-
15096
2X RNA Loading Buffer
0,5 ml
28,-
15097
1X RNA Loading Buffer
0,5 ml
34,-
DNA ELFO štandardy
Výrobca
Norgen Biotek
Cena (EUR)
RNA ELFO štandardy
Výrobca
Norgen Biotek
CEB
Výrobca
CEB
102
Black Protein Ladder
Blue Protein Ladder
Pink Protein Ladder
Proteínové štandardy
Teplotne stabilné predfarbené proteínové markery pripravené na
okamžité použitie
• skladovanie a doprava pri izbovej teplote
• okamžité použitie (už v nanášacom pufri, bez potreby riediť či variť)
• ľahká orientácia
• odporúčané množstvo na mini gél je 3 - 5 μl
• požiadajte o vzorku
Kat. číslo
Produkt
Balenie (µl)
CEB-P-0111-250
Pink Protein Ladder - ready to use
250
CEB-P-0111-10x250
Pink Protein Ladder - ready to use
10 x 250
CEB-P-0110-250
Blue Protein Ladder - ready to use
250
CEB-P-0110-10x250
Blue Protein Ladder - ready to use
10 x 250
CEB-P-0112-250
Black Protein Ladder - ready to use
250
CEB-P-0112-10x250
Black Protein Ladder - ready to use
10 x 250
Cena (EUR)
59,449,69,524,64,487,-
SERVIS A SLUŽBY
SERVISNÉ LABORATÓRIUM
Služby laboratórnej divízie KRD – molecular technologies s.r.o.
Ponúkame spracovanie zákaziek v oblasti molekulárnej biológie využívajúcich ľubovoľnú kombináciu nižšie uvedených a príbuzných metód.
Kontaktujte nás, prosím, na adrese [email protected] alebo na telefóne 00421 2 4564 0436. Možnosť zákazníckych riešení šitých na mieru, napríklad
dizajnovanie zákazníckych microarrayí, gene enrichment a ďalších metód založených na dizajne rôzne dlhých oligonukleotidov pre špecifické účely!
Izolácia a príprava vzoriek:
• Izolujeme DNA, RNA, miRNA a proteíny
• Používame účinné a špecifické homogenizačné techniky, prístroje a reagencie / súpravy
• Kvalitu izolovaných biopolymérov kontrolujeme na Nanodropu, Bioanalyzéru, agar. elforéze atď
Profilovanie génovej expresie (transkriptómu) a genómu pomocou sekvenovania novej generácie (NGS):
• Sprostredkovávame sekvenovania na platforme Illumina (po dohode je možný aj 454 a IonTorrent)
• Základný prehľad všetkých komerčne ponúkaných služieb je tu http://bgitechsolutions.com/service-solutions/
• Na prípravu vzoriek na NGS sekvenovania ponúkame tiež, ako zákaznícky výrobok / službu, implementáciu technológie target capture od
spoločnosti IDT - technológia umožňuje selekciu ľubovoľných oblastí genómu pre NGS, čím sa výrazne znižuje čas sekvenovania a predovšetkým
cena, dochádza k výraznému zvýšeniu pokrytia (coverage ), ktoré u obohatených vzoriek vždy výrazne presahuje 100x, teda úroveň hlbokého
sekvenovania
• Izolujeme DNA, RNA, miRNA a proteíny
• Používame účinné a špecifické homogenizačné techniky, prístroje a reagencie / súpravy
• Kvalitu izolovaných biopolymérov kontrolujeme na Nanodrope, Bioanalyzére, agar. elforéze atď
Profilovanie génovej expresie a genómu pomocou microarraye a real-time PCR:
• Príprava, farbenie a hybdridizácia vzoriek RNA, miRNA a DNA na microarraye firiem Agilent, Oxford Gene Technology, microarrays Inc., Exiqon,
Mycroarray, Phalanx Biotech
• Ponúkame všetky obľúbené typy arrayí - expresné (mRNA aj miRNA a ďalšie ncRNA), CGH, SNP aj na DNA metyláciu
• 424 eur je priemerná cena za vzorku (jedno arrayové pole) až k extrakcií hrubých dát, prípadne vrátane semi-automatizovanej normalizácie
sprostredkované skenovacím softvérom
• Hlbšia analýza v štatistickom softvéri R sa pohybuje medzi 99 až 1999 eur (5 až 10 percent ceny hybridizačnej zákazky) a spracováva sa na ňu
individuálna ponuka podľa predstavy zákazníka
• Overenie pomocou qPCR
• Vývoj a výroba súprav na meranie expresie mRNA a miRNA, založených na SYBR Green technológii
• Vývoj a výroba platničkových qPCR arrayí.
Analýza dát a bioinformatika:
• Od jednoduchého spájania qPCR behov do jedného datasetu až po klinické štúdie na rozsiahlych microarrayových dátových súboroch,
s testovaním komplexných hypotéz a riešením problému korekcie mnohonásobného porovnávania
• Detekcia diferenciálnej génovej expresie, detekcia zmien počtu kópií sekvencií lúskov, detekcia biomarkerov
• Programovanie v štatistickom jazyku R, využitie Bioconductor balíčkov, linuxová automatizácia a systematické vyšetrovanie parametrov
• maximálne využitie webových bioinformatických databáz a nástrojov - UCSC, Ensemble, NCBI, BIOMART, encode, dbSNP, GO DB, KEGG DB,
OMIM, PharmGKB, miRBase, PubMed, SCOPUS, PRIMER-BLAST, OLIGO-BLAST atď
• Tvorba zákazníckych databáz
Regulácia génovej expresie:
• ChIP-qPCR, ChIP-chip, ChIP-NGS, MeDIP
Genotypovanie pomocou technológií TaqMan, HRM a techník spojené s agarózovou elforézou:
• Detekcia nukleotidových zámien a INDEL
• Skenovanie celých amplikónov pomocou skenovacej vysokorozlišovacej analýzy kriviek topenia (HRM)
• Genotypovanie menšieho počtu konkrétnych alel na desiatkach až stovkách (klinických) vzoriek
• Vývoj a výroba testov založených na skenovacie a genotypovacie HRM
• Overenie Sangerovou sekvenáciou
104
SERVIS A VALIDÁCIA PRÍSTROJOV
Poskytujeme široký sortiment služieb v oblasti opráv a overovanie prístrojovej techniky dodávané firmou KRD, ale aj servisné zásahy na prístrojoch
ostatných už neexistujúcich výrobcov. Ponúkame ekonomické riešenie modernizáciám inkubátorov, sušiarne a vodných kúpeľov pomocou
najmodernejšej regulačnej techniky. Ponúkame úpravy a vybavenie laboratórií podľa požiadaviek zákazníkov.
Mimozáručný servis
Hodinová sazba (EUR)
Doprava (EUR / km)
25,-
0,40
Servisné služby
Cena (EUR)
Preventívna prehliadka
Validácia/ kalibrácia
Laminárne boxy
79,-
121,-
Biohazardy
84,-
159,-
s jedným blokom
63,-
117,-
s viacerými blokmi
102,-
184,-
nechladené
31,-
63,-
chladené
56,-
88,-
nechladené
29,-
50,-
chladené
50,-
63,-
s atmosférou CO2
42,-
84,-
56,-
84,-
inkubované
29,-
59,-
PCR cykléry
Centrifúgy
Inkubátory, termobloky
Mraziace boxy
Trepačky
neinkubované
Vodné kúpele
25,-
42,-
31,-
42,-
38,-
84,-
Autoklávy
180,-
140,-
Klimatické komory (Snijders)
Sterilizátory teplovzdušné, sušiarne
159,-
186,-
Spektrofotometre (Rayleigh, Mecasys, WPA)
72,-
96,-
Transiluminátory
29,-
42,-
Dokumentačné systémy
72,-
96,-
Dekontaminácia dioxydom chloru
Laminárnych boxov, biohazardov
188,-
Výmena filtrov
Laminárne boxy (iba práca)
117,-
Biohazardy (iba práca)
134,-
Preventívne prehliadky a validácie / kalibrácie u ďalších laboratórnych prístrojov vykonávame po dohode so zákazníkom.
Pri uzavretí servisných zmlúv pre preventívne prehliadky, validácie / kalibrácie na dobu najmenej jedného roka poskytujeme množstevné zľavy až
15% (od 5 kusov prístrojov) a polovičné dopravné náklady.
Všetky validačné / kalibračné merania sa vykonávajú v súlade s platnými normami a predpismi a na ich výsledky sú vystavované protokoly.
Dekontaminácia laminárnych boxov a Biohazard sú vykonávané vysoko efektívnou modernou metódou za použitia dioxidu chlóru. Táto metóda
skracuje čas dekontaminácie až o 80% na maximálne 3 hodiny. Nespôsobuje koróziu, nevadí elektronike. Po ukončení dekontaminácie možno
okamžite pracovať.
105
VŠEOBECNÉ
PODMIENKY
KRD
molecularOBCHODNÉ
technologies,
s r.o.
I. Základné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú všetky vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb medzi spoločnosťou KRD molecular Technologies, s r.o. (ďalej
len Dodávateľ) a zákazníkom (ďalej len Odberateľ). Akékoľvek iné obchodné podmienky nie sú pre Dodávateľa záväzné a to ani v prípade, že sú súčasťou
objednávky Odberateľa.
II. Predmet predaja
Predmetom predaja je tovar a služby vrátane servisu a validácie z katalógu alebo iný tovar alebo služby špecifikované písomnou dohodou medzi Odberateľom
a Dodávateľom vrátane konkrétnych cenových ponúk určených konkrétnym Odberateľom.
III. Cena
Ceny uvedené v katalógu aj v ďalších materiáloch sú vždy platné ku dňu vydania a Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho
upozornenia v nadväznosti na úpravy cien výrobcov, prípadne na pohyby kurzu EUR voči cudzím menám. Dodávateľ nie je zodpovedný za chyby vzniknuté pri
tlači ponukových materiálov. Všetky ceny v katalógu aj v ďalších materiáloch sú uvedené v eurách bez DPH. Pri tovare z dovozu je prípadné CLO obsiahnuté
v cene. Ak prístroj vyžaduje inštaláciu a zaškolenie obsluhy, je toto zahrnuté v cene.
IV. Spôsob objednávania
Objednávať tovar aj servisné služby je možné písomnou formou, najmä e-mailom, faxom či listom. Telefonická alebo ústna objednávka je akceptovaná iba
vo výnimočných prípadoch. Ak si Odberateľ nepraje čiastkové plnenie dodávky, je nutné túto skutočnosť uviesť v objednávke. Objednávky a kúpne zmluvy
možno rušiť len písomne vzájomnou dohodou oboch strán.
Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi storno poplatok až do výšky 100 % ceny predmetu plnenia v prípade, že zruší objednávku po potvrdení
objednávky Odberateľom.
V. Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv
Úhrada tovaru sa uskutočňuje buď prevodom na základe daňového dokladu so splatnosťou 14 dní (ak nie je dohodnuté inak) alebo na dobierku v hotovosti
pri prevzatí tovaru. V prípade platby na dobierku, oznámi Dodávateľ Odberateľovi predpokladaný deň dodávky tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo
v odôvodnených prípadoch požadovať úhradu celej dohodnutej ceny alebo jej časti dopredu (napr. ak sa jedná o špeciálny tovar alebo ak má pochybnosti
a ohľadom prevedení platby).
Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na Odberateľa okamžikom jeho prevzatia. Tovar sa stáva majetkom Odberateľa až po uhradení plnej
ceny Dodávateľovi.
VI. Dodacie podmienky
Dodacia lehota je spravidla 1 až 8 týždňov od dátumu prijatia objednávky. V prípade tovaru s dlhšou dodacou lehotou bude Odberateľ o termíne dodávky
informovaný, a to buď dopredu, alebo v potvrdení objednávky s uvedením predpokladaného termínu dodania. V závislosti od rozsahu a štruktúry je možné
plnenie objednávky v niekoľkých čiastkových dodávkach, ak nie je v objednávke výslovne uvedené inak.
Odberateľ je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru na určenom mieste. Ak Odberateľ odmietne prevziať tovar bez uvedenia právneho dôvodu, je Dodávateľ
oprávnený účtovať Odberateľovi vzniknuté náklady.
VII. Reklamačné konanie a záruka
Dodávateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodávky podľa dodacieho listu. Odberateľ je povinný skontrolovať pri prevzatí tovaru jeho množstvo, úplnosť,
správnosť a neporušenie dodávky. Správnosť dodávky a jej prevzatie Odberateľ potvrdí čitateľným podpisom dodacieho alebo prepravného listu. Ak nie
je dodávka v poriadku, je Odberateľ povinný túto skutočnosť uviesť na dodacom alebo prepravnom liste a oznámiť ju telefonicky najneskôr do 24 hod
Dodávateľovi, písomne potom do 2 dní.
Záručná doba na skryté chyby, funkčnosť atď. je stanovená v súlade s Obchodným Zákonníkom na dobu minimálne 6 mesiacov, ak nie je záručná lehota
na dodacom alebo záručnom liste stanovená inak. Reklamácia musí byť vždy uplatnená písomnou formou s uvedením špecifikácie reklamovaného tovaru,
popisu závady, čísla dodacieho listu alebo faktúry a mena osoby zodpovednej zo strany Odberateľa za vybavenie reklamácie. Záruka sa nevzťahuje na
chyby a poškodenia vzniknuté nerešpektovaním návodu na použitie, nevykonávaním bežnej užívateľskej údržby, vykonaním zmien na tovar bez autorizácie
Dodávateľom, nesprávnou prepravou či skladovaním .Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie.
Dodávateľ nezodpovedá za priame i nepriame straty Odberateľa spôsobené používaním objednaného tovaru.
Záruka sa počíta odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom alebo uvedením do prevádzky. Do záručnej doby sa nezapočítava doba, po ktorej je zariadenie
v oprave. Záručné podmienky sú pre Dodávateľa záväzné iba v prípade, že Odberateľ nie je v omeškaní s úhradou tovaru.
Ak zistí Dodávateľ, že reklamácia je neoprávnená, budú náklady zistenia rozsahu škody účtované Odberateľovi v plnej výške.
Odberateľ je povinný vrátiť Dodávateľovi iba dekontaminovaný a vyčistený tovar, pokiaľ možno v originálnom obale alebo v obale funkčne plne nahrádzajúcim
originálne balenie. Reklamovaný tovar musí sprevádzať vyhlásenie o dekontaminácii, ktoré je k vyžiadaniu u pracovníkov Dodávateľa.
Reklamačnému konaniu pristúpi Dodávateľ okamžite po obdržaní reklamácie Odberateľom a informuje o výsledku reklamačného konania a predpokladaného
vybavenia reklamácie spravidla do 30 dní od jeho doručenia.
Dodávateľ je oprávnený na zabezpečenie záručného servisu použiť tretie osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
Ak nestanoví kúpna zmluva alebo iné písomné dojednanie medzi Dodávateľom a Odberateľom inak, vyjadruje Odberateľ odoslaním objednávky súhlas
s týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami. Práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahu medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej Republiky. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok bude v rozpore s platnými právnymi predpismi,
zostáva platnosť všetkých ostatných ustanovení nedotknutá. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internete na adrese www.krd.sk a v
aktuálnom katalógu Dodávateľa.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 2. 2014 a nahrádzajú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce Všeobecné
obchodné podmienky.
www.krd.sk
106
Poznámky
KRD molecular technologies, s.r.o.
Jókaiho 58
821 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 4564 0436
Fax: +421 4564 0437
Email: [email protected]
www.krd.sk
Download

15 years of solutions for life science