Družstevná 2
916 01 Stará Turá
tel. č. : 032- 2443 ..
predvoľba lokality 323
Priezvisko, meno, titl.
Barbušinová Ivona, Bc.
Durcová Dana, Bc.
Medňanská Gabriela, Mgr.
Gablechová Jana
Rodenáková Anna, Bc.
Svíteková Oľga, Ing.
Tomšík Miloš
1. decembra 2010
Oddelenie
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
OSVaR-Soc.práv.ochrana
OSZ-Sprostredk.služby
OSZ-Sprostredk.služby
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
Odd.finančné a hospodárskej správy
klapka
511
605
311
311
642
512
032/7763049
elektronická adresa (e-mail)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stránka 1
Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel. č. : 032- 2442 ..
predvoľba lokality 322
Priezvisko, meno, titl.
Oddelenie
klapka
Adámková Štefánia, Ing.
Odd.finančné a hospodárskej správy
170
Babulicová Lýdia, Mgr.
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
510
Benetínová Oľga, Bc.
OSVaR-Soc.práv.ochrana
607
Bieliková Mária, Ing.
Odd.kontroly
131
Boorová Marína, Bc.
OSVaR-Soc.práv.ochrana
605
Bunčáková Jaroslava, MUDr.. OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
678
Burzová Viera, Bc.
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
557
Čulák Marián
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
519
Današová Anna, Bc.
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
642
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
551
Dvorštiaková Danica, Bc.
Fabianová Stanislava
Odd.finančné a hospodárskej správy
171
Gešvandtnerová Zuzana, Mgr. OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
642
Gulánová Marcela, Bc.
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
671
Hučková Eva
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
643
Hyžová Viera, Ing.
Odd.inf.,analýz a št.zisť.
150
Jordánová Jana, Ing.
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
558
Kačic Ján, Ing.
OSVaR-Vec.spravca ISOP
501
Komorechová Eva, MVDr.
OSVaR-Soc.práv.ochrana
608
Krajíčková Alena
Odd.finančné a hospodárskej správy
182
Krivánková Marta
Odd.finančné a hospodárskej správy
194
Kusendová Anna
Odd.finančné a hospodárskej správy
172
Macková Tatiana
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
514
Maderová Erika
Odd.finančné a hospodárskej správy
183
Malatin Igor, Mgr.
OSVaR-Soc.práv.ochrana
606
Markovič Jaroslav, Ing.
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
554
Martinková Ivona, Mgr.
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
516
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
670
Masárová Vlasta, Bc.
Mihalčíková Zuzana, Ing.
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
558
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
677
Mitanová Jana, MUDr.
Mišurová Viera
Odd.finančné a hospodárskej správy
172
Mrázik Jaroslav, Ing.
Odd.inf.,analýz a št.zisť.
151
Mrázová Eva, Bc.
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
671
Munk Jozef, Ing.
Odd.finančné a hospodárskej správy 190
Odd.finančné a hospodárskej správy
182
Nemcová Elena, JUDr.
Ochránek Peter, Ing. Mgr. Riaditeľ OSVaR
500
Ovšáková Marcela, Bc.
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
512
Podperová Emília, Ing.
Odd.št. soc. dávok
550
Polákova Lucia, Ing.
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
519
Porubská Marika, Ing.
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
514
Radošinská.Monika, Mgr.
Odd.kontroly
131
Slavíková Ľubica
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
555
Slávková Sylvia, Mgr.
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
556
Sochová Iveta, Ing.
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
516
Srogončíková Emília
Odd.finančné a hospodárskej správy
193
Smiteková Kamila, PhDr., Mgr. OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
640
Szabo Roland, Mgr.
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
673
Šimovičová Jana, Mgr.
OSVaR-Soc.práv.ochrana
600
Trautenbergerová Mária, Ing. OSVaR-Odd.št.soc.dávok
551
Turan Pavol, Ing.
Odd.kontroly
130
Vanáková Monika, Mgr.
OSZ-Služby odb.porad.
556
Volárová Anna, Ing.
OSVaR-Soc.práv.ochrana
605
1. decembra 2010
elektronická adresa (e-mail)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fabianova.Stanislava@ upsvr.gov.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stránka 2
Hviezdoslavova 40
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel. č. : 032- 2441 ..
predvoľba lokality 321
Priezvisko, meno, titl.
Oddelenie
klapka
Balažovičová Eva, Bc.
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
317
Blaho Miroslav
Odd.inf.,analýz a št.zisť.
153
OSZ-APTP
403
Bučková Zuzana
Chorvátová Mária, Ing.
pover. riaditeľka OSZ ,Odd. ESF
220
Chovanová Magdaléna, RNDr. OSZ- Inf.a por.služby ZONA1
318
Dolinská Lucia, Ing.
Odd. ESF-Ref.riad.vydavkov
231
Ferkodič Daniel, Mgr.
Ref. porad.-psych. služieb
617
Gajdošechová Martina
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
315
Habdáková Beáta
Kancelária riaditeľa
101
Hepnerová Jarmila, Ing.
OSZ- Inf.a por.služby ZONA1
313
Horňák Jaroslav, Ing.
Osobný úrad
120
Idesová Milena Ing
OSZ-Inf.a por.služby ZONA1
314
INFORMATOR
Odd.finančné a hospodárskej správy
111
Jamrichová Sylvia, Mgr.
Odd. APTP
400
Lamačka Peter Ing.
OSZ-APTP
402
Odd.finančné a hospodárskej správy
191
Kaššovic Pavol
Kmeťová Marta, Mgr.
OSZ –Odb. poradenstvo ZONA3
320
Korytinová Alena
OSZ-Inf.a por.služby ZONA1
312
Králiková Patrícia, Ing.
EURES
303
Odd.finančné a hospodárskej správy
192
Kubincová Magdaléna, Bc.
Maťašovská Kristína, Bc.
OSZ- Sprost.služby ZONA 1
311
Mihaliková Gabriela, Mgr.
Osobný úrad
120
OSZ-APTP
405
Mocková Zdenka, Mgr.
Ondrejková Jana
Odd.finančné a hospodárskej správy
192
Oravcová Ľubica
Odd. ESF monitoring
225
Peterková Alena
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
316
PODATELŇA
Odd.finančné a hospodárskej správy
195
Pokopec Roman, Bc.
Odd. ESF-Ref.riad.vydavkov
222
Odd. ESF
222
Potfajová Daniela, Ing.
Revayová Jana, Bc.
OSZ-APTP
403
Sadovský Ivan, Ing.
Riadiťeľ ÚPSVR
100
Směřičková Eva, Mgr.
OSZ-APTP
404
Smolinská Marcela, Mgr.
OSZ-APTP
401
Stančíková Anna, Mgr.
OSZ-Inf.por. spros a od. por. služieb
310
Stehlíková Mária
OSZ- Inf.a por.služby ZONA1
312
Struhárová Blanka, Mgr
OSZ-APTP
402
Synaková Elena, Bc.
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
410
Ščepková Marcela, Mgr.
Kancelária riaditeľa
618
Tesková Alena
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
317
Zifčáková Stanislava, Ing.
OSZ –Odb. poradenstvo ZONA3
321
Zicháčková Katarína, Ing.
OSZ-APTP
404
Olejárova Marika, Ing.
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
316
Žinčíková Eva
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
315
1. decembra 2010
elektronická adresa (e-mail)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Magdalena.Chovanova @upsvar.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kristína.Maťašovská@upsvar.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stránka 3
Nám.M.R.Štefánika 561/6
907 01 Myjava
tel. č. : 034- 2445 ..
predvoľba lokality 345
Priezvisko, meno, titl.
Benianová Dana
Cablková Eva, Mgr.
Černáková Jana
Drinková Martina, Mgr.
Feriancová Sylvia, Bc.
Frťalová Ivana, Bc.
Gabrielová Dana, Mgr.
Gáliková Ilka, MUDr.
Heverová Oľga, Mgr.
Holičová Danica, Bc.
Ilovičná Jaroslava
Krč-Jediná Jaroslava, Bc.
Kulíšek Peter, Mgr.
Marušková Martina, Mgr.
Mosný Ján, Ing.
Obedová Lenka, Bc.
Podmajerský Ján, Bc.
Poláková Anna, JUDr.
Portášiková Anna, Mgr.
Smolíčková Janka, Mgr.
Stančíková Anna, Mgr.
Turanová Marta, Mgr.
Vlčková Oľga, Bc.
1. decembra 2010
Oddelenie
klapka
OSVaR
512
OSVaR-Peň.prísp.na komp.
641
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
312
OSZ- Inf.a por.služby ZONA1
314
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
551
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
512
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
553
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
678
OSVaR- O.P.Č.a P.P.K.
671
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
641
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
311
OSZ-Sprostredk.služby ZONA2
312
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
511
OSVaR-Soc.práv.ochrana
608
Odd.inf.,analýz a št.zisť.
153
OSZ- Inf.a por.služby a sprost.sl. ZONA1 314
OSZ- Inf.a por.služby ZONA1
401
OSZ –Odb. poradenstvo ZONA3
313
OSVaR-Pomoc v hm.núdzi
514
OSVaR-Soc.práv.ochrana
606
OSZ
310
OSVaR-ved.úseku
500
OSVaR-Odd.št.soc.dávok
553
elektronická adresa (e-mail)
Benianová.[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Heverova.Olga@upsvr.gov.sk
Holicova.Danica@upsvr.gov.sk
Jaroslava.Ilovicna@upsvar.sk
Krc-Jedina.Jaroslava@upsvr.gov.sk
Kulisek.Peter@upsvr.gov.sk
Maruskova.Martina@upsvr.gov.sk
Mosny.Jan@upsvr.gov.sk
Lenka.Obedova@upsvar.sk
Jan.Podmajersky1@upsvar.sk
Anna.Polakova@upsvar.sk
Portasikova.Anna@upsvr.gov.sk
Smolickova.Janka@upsvr.gov.sk
Anna.Stancikova@upsvar.sk
Turanova.Marta@upsvr.gov.sk
Vlckova.Olga@upsvr.gov.sk
Stránka 4
Download

tel zoznam malý.rtf