Cenník podláh a príslušenstva Kronoflooring GmbH Nemecko
platný od 3.3.2014
SOLIDWAY, s.r.o.
Štrková 973/23A
010 01 Žilina
Pon - Pia: 7:30 - 16:00 hod
tel.: 0948 299 352
[email protected]
www.solidway.sk
Sídlo firmy podľa obch. registra:
Antona Bernoláka 8316/48A, Žilina
Cenník podláh a príslušenstva Kronoflooring GmbH Nemecko
Obsah
Podlahy
Laminátové podlahy
platný od 3.3.2014
Krono Original
Readyfix 7, Readyfix 8
3-9
3
Kronofix Classic, Kronofix Cottage
3-4
Castello Classic, Castello Wide Body
4-5
Variostep Classic, Variostep Narrow, Variostep Wide Body
5-6
Super Natural Classic, Super Natural Narrow, Super Natural Wide Body
6-7
Super Natural Prestige
7
Stone Impression Classic
7
Vintage Classic, Vintage Narrow
7-8
Floordreams Vario
8
Variostep Long
8
Grand Vintage, Grand Vintage Next Gen
8-9
Drevené podlahy
Eurohome
3-­‐vrstvé
9
9
Vinylové podlahy
Akustiq Click
Celovinyl s clicom 4 mm + 5 mm
10
10
Pod vinylové podlahy Akustiq Clic
11
11
Pod vodeodolné podlahy Xtreme
11
Podložky
9
9
Podložky pod parkety
Lišty a príslušenstvo k lištám
Krono Original
Krono Xtreme
Soklové lišty
Ostatné
Vodeodolné podlahy
Chémia
MDF 58 mm K58C v dekoroch podláh
12-14
12-14
MDF 70-­‐100 mm vysoké biele
14
Prvky k soklovým lištám K58C
14
14
Prvky k lištám
Úchyty k lištám
14
Úchyty k MDF soklovým lištám
14
Clickguard gél na impregnáciu hrán plávajúcich podláh proti vlhkosti
14
14
Ceny uvedené v tomto v cenníku sú Doporučené Maloobchodné neakciové ceny v € za MJ. Zmena cien vyhradená.
Začiatkom platnosti tohto cenníka končí platnosť cien z predchádzajúcich cenníkov na sortiment uvedený v tomto cenníku.
Vysvetlivky k cenníku:
Obj. kód: Jednoznačný objednávkový kód výrobku (uvedený v cenníkoch, katalógoch, letákoch, na webe a na dokladoch)
Povinné balenie: Tovary je možné objednávať len v násobkoch tu uvedených množstiev (napr. podlahy na ucelené balíky ap.)
MNZ: Pri jednorazovom odbere množstva v stĺpci MNZ poskytujeme VO odberateľom dodatočnú množstevnú zľavu z VO cien
Dostupnosť: SK (Skladový sortiment), O (Objednávkový sortiment), O+PP (Objednávkový sortiment s podpaletovým príplatkom)
Podpaletový príplatok (PP): U objednávkového sortimentu podláh s Dostupnosťou "O+PP" je pri objednávke množstva pod paletu z dekoru, k MOC cene pripočítaný Podpaletový príplatok uvedený pod cenníkom danej kolekcie. Cena pre VO odberateľa sa v tomto prípade vyráta: (MOC+PP) mínus dohodnutá % VO zľava z navýšenej MOC. Všetky údaje a ceny v cenníku su platné ku dňu vydania cenníka. Vyhradzujeme si právo zmeny údajov aj cien. Aktuálne údaje http://ponuka.solidneparkety.sk/e-shop/
a ceny sú dostupné na:
Laminátové podlahy Krono Original
Readyfix 7
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 192 x 7 mm
Twin Clic
12 rokov
Trieda oderu AC3, Trieda záťaže 23/31
Balík = 2,47 m2 (10 ks), Paleta = 98,8 m2 (40 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
RFS71688
RFS78096
RFS78714
Buk Flaming
Dub San Diego
Dub Nevada
1688
8096
8714
Wood Grain (WG)
Rustic Finish (RF)
Rustic Finish (RF)
3-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná MOC bez
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ
MJ
2,47
98,69
m2
6,24 €
2,47
98,69
m2
6,24 €
2,47
98,69
m2
6,24 €
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
7,49 €
7,49 €
7,49 €
SK
SK
SK
Doporučená Soklová lišta
SLK58C9870
SLK58C8096
SLK58C9807
Readyfix 8
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 192 x 8 mm
Twin Clic
12 rokov
Trieda oderu AC3, Trieda záťaže 23/31
Balík = 2,22 m2 (9 ks), Paleta = 88,8 m2 (40 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
RFS709
RFS8521
RFS9400
Dub Highland
Dub Elegant
Brest Canadian
709
8521
9400
Rustic Finish (RF)
Rustic Finish (RF)
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná MOC bez
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ
MJ
2,22
88,8
m2
7,49 €
2,22
88,8
m2
7,49 €
2,22
88,8
m2
7,49 €
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
8,99 €
8,99 €
8,99 €
SK
SK
SK
Doporučená Soklová lišta
SLK58C709
SLK58C8521
SLK58C9400
Kronofix Classic
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 192 x 7 mm
Twin Clic
15 rokov
Trieda oderu AC3, Trieda záťaže 23/31
Balík = 2,47 m2 (10 ks), Paleta = 128,44 m2 (52 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
KMS854
Wenge
854
Wood Grain (WG)
1-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
SK
KMS1665
Dub Royal
1665
Wood Grain (WG)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS1668
Javor Appalachia
1668
Wood Grain (WG)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS1675
Dub Spreewald
1675
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
SK
KMS1688
Buk Flaming
1688
Wood Grain (WG)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS4288
Brest Fremont
4288
Nature Line (NL)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS5167
Dub Honey
5167
Wood Grain (WG)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
SK
KMS5534
Brest Auckland
5534
Nature Line (NL)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
SK
KMS5559
Orech Astoria
5559
Wood Grain (WG)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS8098
Dub Arizona
8098
Nature Line (NL)
1-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
SK
KMS8213
Hruška Frosted
8213
Super Matt (SU)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS8220
Dub Surf
8220
Wood Grain (WG)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS8373
Dub Manitoba
8373
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
SK
KMS8463
Dub Sea Breeze
8463
Super Matt (SU)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
SK
KMS8494
Sylt fine line
8494
Super Matt (SU)
pásiky
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS8643
Jaseň Scandinavian
8643
Super Matt (SU)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS8812
Urban Legend
8812
Nature Line (NL)
2-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS8814
Buk Living
8814
Super Matt (SU)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS8816
Dub Saragossa
8816
Wood Grain (WG)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS8926
Jaseň White Washed
8926
Super Matt (SU)
3-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS9343
Čerešňa Rio
9343
Wood Grain (WG)
2-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS9396
Mangona
9396
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
KMS9400
Brest Canadian
9400
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,47
128,29
m2
7,08 €
8,49 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Strana 3 z 14
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
Doporučená Soklová lišta
SLK58C854
SLK58C9871
SLK58C9855
SLK58C9852
SLK58C9870
SLK58C5549
SLK58C5167
SLK58C5534
SLK58C8524
SLK58C8098
SLK58C8213
SLK58C8220
SLK58C8630
SLK58C8463
SLK58C8494
SLK58C9855
SLK58C5915
SLK58C8814
SLK58C8816
SLK58C9815
SLK58C9806
SLK58C9805
SLK58C9400
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Laminátové podlahy Krono Original
Kronofix Cottage
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 192 x 7 mm
Twin Clic
15 rokov
Trieda oderu AC3, Trieda záťaže 23/31
Balík = 2,47 m2 (10 ks), Paleta = 128,44 m2 (52 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
VFL75303
Dub Alpine
5303
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,47
128,29
m2
8,33 €
9,99 €
SK
VFL78096
Dub San Diego
8096
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,47
128,29
m2
8,33 €
9,99 €
O+PP
VFL78098
Dub Arizona
8098
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,47
128,29
m2
8,33 €
9,99 €
O+PP
VFL78373
Dub Manitoba
8373
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2V
2,47
128,29
m2
8,33 €
9,99 €
O+PP
VFL78714
Dub Nevada
8714
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,47
128,29
m2
8,33 €
9,99 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C8206
SLK58C8096
SLK58C8098
SLK58C8630
SLK58C9807
Castello Classic
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 192 x 8 mm
Twin Clic
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,22 m2 (9 ks), Paleta = 115,44 m2 (52 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
CM1665
Dub Royal
1665
Wood Grain (WG)
3-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM1675
Dub Spreewald
1675
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM1722
Borovica San Francisco
1722
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM4275
Breza Country
4275
Nature Line (NL)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM4280
Dub Swedish Country
4280
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM4281
Dub Sable
4281
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM4282
Dub Reykjavik
4282
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM4283
Dub Flaxen
4283
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM4284
Dub Cinder
4284
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM4285
Dub Jalapeno
4285
Nature Line (NL)
3-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM4290
Borovica Glastonbury
4290
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM4291
Dub Crusoe
4291
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM4292
Dub Heritage
4292
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM4293
Savanna Robinia
4293
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM4294
Agát Thermo
4294
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM5550
Dub Loxley
5550
Nature Line (NL)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM5551
Orech Springfield
5551
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM5552
Dub White Oiled
5552
Nature Line (NL)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM6952
Dub Classic
6952
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM709
Dub Highland
709
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM8096
Dub San Diego
8096
Nature Line (NL)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM8222
Dub Rugged
8222
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8285
Woodmix
8285
Super Matt (SU)
mix
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM8459
Čerešňa Brazilian
8459
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM8464
Borovica White Brushed
8464
Nature Line (NL)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8519
Javor Halifax
8519
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8521
Dub Elegant
8521
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8527
Dub Wasabi
8527
Rustic Finish (RF)
3-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM8529
Dub Chateau
8529
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8713
Brest Antique
8713
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8726
Dub Alsace
8726
Oak Ardeche (OA)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8731
Dub Cottage
8731
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8735
Dub Black
8735
Oak Ardeche (OA)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8766
Wenge Kyoto
8766
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM8812
Urban Legend
8812
Nature Line (NL)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM9155
Dub Cordoba
9155
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM9220
Buk Reed
9220
Wood Grain (WG)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
SK
CM9431
Gaštan Novara
9431
Rustic Finish (RF)
3-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
CM9742
Afzelia Malay
9742
Rustic Finish (RF)
2-lamela
2,22
115,44
m2
9,08 €
10,90 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Strana 4 z 14
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
Doporučená Soklová lišta
SLK58C9871
SLK58C9852
SLK58C1729
SLK58C4275
SLK58C4275
SLK58C5161
SLK58C4278
SLK58C4283
SLK58C8466
SLK58C5539
SLK58C4278
SLK58C4276
SLK58C8524
SLK58C5190
SLK58C9805
SLK58C5550
SLK58C8524
SLK58C5552
SLK58C9833
SLK58C709
SLK58C8096
SLK58C8222
SLK58C8285
SLK58C9801
SLK58C8464
SLK58C8519
SLK58C8521
SLK58C8634
SLK58C8529
SLK58C9139
SLK58C9815
SLK58C9816
SLK58C8735
SLK58C9830
SLK58C5915
SLK58C9870
SLK58C9878
SLK58C9865
SLK58C9801
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Laminátové podlahy Krono Original
Castello Wide Body
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 242 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,49 m2 (8 ks), Paleta = 97,11 m2 (39 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
CWB5549
Hickory Golden State
5549
Nature Line (NL)
2-lamela
2,49
97,02
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
CWB8236
Dub Rocky Mountain
8236
Nature Line (NL)
2-lamela
2,49
97,02
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
CWB8291
Dub Outback
8291
Nature Line (NL)
2-lamela
2,49
97,02
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
CWB8374
Orech Latte
8374
Nature Line (NL)
2-lamela
2,49
97,02
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
CWB8375
Orech Cappuccino
8375
Nature Line (NL)
2-lamela
2,49
97,02
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5549
SLK58C8236
SLK58C8219
SLK58C8374
SLK58C8375
Variostep Classic
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 192 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,22 m2 (9 ks), Paleta = 115,44 m2 (52 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
VFU4274
Dub Native
4274
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU4276
Orech Sun Bleached
4276
Used Wood (UW)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VFU4277
Dub Meridian
4277
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VFU4278
Dub Corona
4278
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VFU4279
Dub Provincial
4279
Used Wood (UW)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VCL4286
Dub Navajo
4286
Used Wood (UW)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU4286
Dub Navajo
4286
Used Wood (UW)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VCL4287
Dub El Dorado
4287
Used Wood (UW)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU4287
Dub El Dorado
4287
Used Wood (UW)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VCL4289
Gaštan Smoked
4289
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU4289
Gaštan Smoked
4289
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VCL4295
Dub Salt Lake
4295
Used Wood (UW)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU4295
Dub Salt Lake
4295
Used Wood (UW)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VCL4296
Dub Alamo
4296
Used Wood (UW)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU4296
Dub Alamo
4296
Used Wood (UW)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VFU5544
Dub Reclaimed
5544
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VCL5548
Borovica San Fernando
5548
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU5552
Dub White Oiled
5552
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU8089
Borovica priečne rezaná
8089
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VCL8096
Dub San Diego
8096
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VFU8199
Dub Desert
8199
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VCL8461
Dub St. Moritz
8461
Rustic Finish (RF)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU8461
Dub St. Moritz
8461
Rustic Finish (RF)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VFU8525
Highway
8525
Rustic Finish (RF)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
VFU8714
Dub Nevada
8714
Oak Ardeche (OA)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
SK
VCL8837
Dub New England
8837
Super Matt (SU)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 10,75 €
12,90 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C4274
SLK58C4276
SLK58C8575
SLK58C4278
SLK58C8529
SLK58C9807
SLK58C9807
SLK58C8573
SLK58C8573
SLK58C9822
SLK58C9822
SLK58C4295
SLK58C4295
SLK58C4296
SLK58C4296
SLK58C5544
SLK58C5548
SLK58C5552
SLK58C8089
SLK58C8096
SLK58C8218
SLK58C8461
SLK58C8461
SLK58C8525
SLK58C9807
SLK58C8837
Variostep Narrow
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 123 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 1,9 m2 (12 ks), Paleta = 68,4 m2 (36 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
KSV8199
Dub Desert
8199
Nature Line (NL)
1-lamela
4V
1,9
68,28
m2 11,58 €
13,90 €
O+PP
KSV8352
Dub Wild
8352
Rustic Finish (RF)
1-lamela
4V
1,9
68,28
m2 11,58 €
13,90 €
O+PP
KSV8725
Dub Ardeche
8725
Oak Ardeche (OA)
1-lamela
4V
1,9
68,28
m2 11,58 €
13,90 €
O+PP
KSV8757
Vintage
8757
Rustic Finish (RF)
1-lamela
4V
1,9
68,28
m2 11,58 €
13,90 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Strana 5 z 14
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
Doporučená Soklová lišta
SLK58C8218
SLK58C5539
SLK58C9814
SLK58C8757
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Laminátové podlahy Krono Original
Variostep Wide Body (242 mm)
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 242 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,49 m2 (8 ks), Paleta = 97,11 m2 (39 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
VWB5545
Dub Balmoral
5545
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
VWB8218
Dub Ancient
8218
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
VWB8219
Dub Moor
8219
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5545
SLK58C8218
SLK58C8219
Variostep Wide Body (327 mm)
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 327 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,52 m2 (6 ks), Paleta = 75,6 m2 (30 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
VWB5572
Borovica Barnboard
5572
Nature Line (NL)
1-lamela
2V
2,52
75,6
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
VWB8455
Fresco
8455
Super Matt (SU)
1-lamela
2V
2,52
75,6
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
VWB8456
Dub Long Island
8456
Super Matt (SU)
1-lamela
2V
2,52
75,6
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
VWB8572
Dub Chambord
8572
Super Matt (SU)
1-lamela
2V
2,52
75,6
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5572
SLK58C8815
SLK58C8836
SLK58C8572
Super Natural Classic
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 192 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,22 m2 (9 ks), Paleta = 115,44 m2 (52 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
KMSNVU5164 Dub Warehouse
5164
Vintage Oak (VO)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
SK
KMSNVU5165 Dub Monastery
5165
Vintage Oak (VO)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
KMSNVU5166 Dub Bleached
5166
Vintage Oak (VO)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
KMSNVU5540 Dub Valley
5540
Hand Carved Effect (HC)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
KMSNVU5541 Dub Bedrock
5541
Hand Carved Effect (HC)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
SK
KMSNVU5542 Dub Boulder
5542
Hand Carved Effect (HC)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
SK
KMSNVU5543 Dub Colorado
5543
Hand Carved Effect (HC)
1-lamela
4V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
SK
KMSNVL8573 Dub Harlech
8573
Living Pore (LP)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
KMSNVL8575 Dub Blonde
8575
Living Pore (LP)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
KMSNVL8576 Dub Loft
8576
Living Pore (LP)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
KMSNVL8630 Dub Aspen
8630
Living Pore (LP)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
SK
KMSNVL8631 Dub Castle
8631
Living Pore (LP)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
O+PP
KMSNVL8632 Dub Colonial
8632
Living Pore (LP)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
SK
KMSNVL8633 Dub Shire
8633
Living Pore (LP)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
SK
KMSNVL8634 Dub Light Brushed
8634
Living Pore (LP)
1-lamela
2V
2,22
115,44
m2 13,25 €
15,90 €
SK
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5164
SLK58C5165
SLK58C5166
SLK58C5540
SLK58C5541
SLK58C5542
SLK58C5543
SLK58C8573
SLK58C8575
SLK58C8576
SLK58C8630
SLK58C8631
SLK58C8632
SLK58C8633
SLK58C8634
Super Natural Narrow
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 123 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 1,9 m2 (12 ks), Paleta = 68,4 m2 (36 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
KMSNVS8573 Dub Harlech
8573
Living Pore (LP)
1-lamela
4V
1,9
68,28
m2 13,75 €
16,50 €
O+PP
KMSNVS8575 Dub Blonde
8575
Living Pore (LP)
1-lamela
4V
1,9
68,28
m2 13,75 €
16,50 €
O+PP
KMSNVS8630 Dub Aspen
8630
Living Pore (LP)
1-lamela
4V
1,9
68,28
m2 13,75 €
16,50 €
O+PP
KMSNVS8633 Dub Shire
8633
Living Pore (LP)
1-lamela
4V
1,9
68,28
m2 13,75 €
16,50 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Strana 6 z 14
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
Doporučená Soklová lišta
SLK58C8573
SLK58C8575
SLK58C8630
SLK58C8633
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Laminátové podlahy Krono Original
Super Natural Wide Body
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 242 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,49 m2 (8 ks), Paleta = 97,11 m2 (39 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
WB5164
Dub Warehouse
5164
Vintage Oak (VO)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
WB5165
Dub Monastery
5165
Vintage Oak (VO)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
WB5166
Dub Bleached
5166
Vintage Oak (VO)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
WB8372
Dub Enigma
8372
Deep Brushed (DB)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
WB8466
Dub Studio
8466
Deep Brushed (DB)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
WB8467
Dub Weathered
8467
Deep Brushed (DB)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
WB8468
Dub Harbour
8468
Deep Brushed (DB)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
WB8469
Dub Cinnamon
8469
Deep Brushed (DB)
1-lamela
2V
2,49
97,02
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5164
SLK58C5165
SLK58C5166
SLK58C8372
SLK58C8466
SLK58C8467
SLK58C8468
SLK58C8469
Super Natural Prestige
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1380 x 157 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,17 m2 (10 ks), Paleta = 86,8 m2 (40 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
PQ5190
Orech Boliviana
5190
American Walnut (AW)
1-lamela
4V
2,17
86,66
m2 15,75 €
18,90 €
O+PP
PQ5191
Orech European
5191
American Walnut (AW)
1-lamela
4V
2,17
86,66
m2 15,75 €
18,90 €
O+PP
PQ5192
Orech Carbon
5192
American Walnut (AW)
1-lamela
4V
2,17
86,66
m2 15,75 €
18,90 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5190
SLK58C5191
SLK58C8156
Stone Impression Classic
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 327 x 8 mm
1clic2go
20 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,52 m2 (6 ks), Paleta = 75,64 m2 (30 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
STOI8066
Nero Impala Africa
8066
Antique Stone (AS)
dlažba
4U
2,5212
75,636
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
STOI8282
Himalayan Slate
8282
Rough Stone (RS)
dlažba
4U
2,5212
75,636
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
STOI8393
Indian Slate
8393
Rough Stone (RS)
dlažba
4U
2,5212
75,636
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
STOI8457
Palatino Travertin
8457
Super Matt (SU)
dlažba
4U
2,5212
75,636
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
STOI8475
Mustang Slate
8475
Antique Stone (AS)
dlažba
4U
2,5212
75,636
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
STOI8699
Pietra Piasentina
8699
Rough Stone (RS)
dlažba
4U
2,5212
75,636
m2 14,58 €
17,50 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C8475
SLK58C8282
SLK58C8393
SLK58C8457
SLK58C8475
SLK58C8699
Vintage Classic
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 192 x 10 mm
1clic2go
30 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 1,73 m2 (7 ks), Paleta = 89,96 m2 (52 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
VC101
Hickory White Lacquered
101
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
SK
VC5535
Gaštan Antique
5535
Retro Chestnut (RC)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
VC5536
Gaštan Rushmore
5536
Retro Chestnut (RC)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
VC5537
Gaštan Tawny
5537
Retro Chestnut (RC)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
VC5538
Gaštan Nova Scotia
5538
Retro Chestnut (RC)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
VC5539
Gaštan Bakersfield
5539
Retro Chestnut (RC)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
VC8155
Hickory Appalachian
8155
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
SK
VC8156
Hickory Red River
8156
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
SK
VC8157
Hickory Smoky Mountain
8157
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
SK
VC8158
Hickory Olympus
8158
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,73
89,81
m2 16,58 €
19,90 €
SK
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Strana 7 z 14
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
Doporučená Soklová lišta
SLK58C9002
SLK58C5535
SLK58C5536
SLK58C5537
SLK58C5538
SLK58C5539
SLK58C8155
SLK58C8156
SLK58C8157
SLK58C8158
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Laminátové podlahy Krono Original
Vintage Narrow
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
1285 x 123 x 10 mm
1clic2go
30 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 1,42 m2 (9 ks), Paleta = 51,12 m2 (36 bal)
Povinné Priznaná MOC bez
MOC s Dostupn
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ DPH / MJ
osť
MJ
VN8155
Hickory Appalachian
8155
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,42
51,12
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
VN8156
Hickory Red River
8156
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,42
51,12
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
VN8157
Hickory Smoky Mountain
8157
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,42
51,12
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
VN8158
Hickory Olympus
8158
Vintage Hickory (VH)
1-lamela
4V
1,42
51,12
m2 16,58 €
19,90 €
O+PP
Pri objednávke množstva < paleta z podlahy s Dostupnosťou "O+PP" je uvedená MOC cena navýšená o Podpaletový príplatok = 2 €/m2 s DPH (1,67 €/m2 bez DPH).
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
Doporučená Soklová lišta
SLK58C8155
SLK58C8156
SLK58C8157
SLK58C8158
Floordreams Vario
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
Obj. kód
FDVU4277
FDVU4279
FDVU5541
FDVU5542
FDVU8630
FDVU8633
FDVU8634
1285 x 192 x 12 mm
1clic2go
30 rokov
Trieda oderu AC5, Trieda záťaže 23/33
Balík = 1,48 m2 (6 ks), Paleta = 76,96 m2 (52 bal)
Názov dekoru
Dub Meridian
Dub Provincial
Dub Bedrock
Dub Boulder
Dub Aspen
Dub Shire
Dub Light Brushed
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
4277
4279
5541
5542
8630
8633
8634
Used Wood (UW)
Used Wood (UW)
Hand Carved Effect (HC)
Hand Carved Effect (HC)
Living Pore (LP)
Living Pore (LP)
Living Pore (LP)
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná balenie / MNZ / MJ
drážka
MJ
4V
1,4803
76,96
4V
1,4803
76,96
4V
1,4803
76,96
4V
1,4803
76,96
4V
1,4803
76,96
4V
1,4803
76,96
4V
1,4803
76,96
MJ
MOC bez
DPH / MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
16,58 €
16,58 €
16,58 €
16,58 €
16,58 €
16,58 €
16,58 €
MJ
MOC bez
DPH / MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
20,75 €
20,75 €
20,75 €
20,75 €
20,75 €
20,75 €
20,75 €
20,75 €
MJ
MOC bez
DPH / MJ
m2
m2
m2
m2
m2
20,75 €
20,75 €
20,75 €
20,75 €
20,75 €
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
19,90 €
19,90 €
19,90 €
19,90 €
19,90 €
19,90 €
19,90 €
O
O
O
O
O
O
O
Doporučená Soklová lišta
SLK58C8575
SLK58C8529
SLK58C5541
SLK58C5542
SLK58C8630
SLK58C8633
SLK58C8634
Variostep Long
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
2000 x 192 x 10 mm
1clic2go
30 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 1,92 m2 (5 ks), Paleta = 76,8 m2 (40 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
VSL4286
VSL4296
VSL5540
VSL5541
VSL5543
VSL8092
VSL8093
VSL8096
Dub Navajo
Dub Alamo
Dub Valley
Dub Bedrock
Dub Colorado
Dub Riviera
Dub Lancaster
Dub San Diego
4286
4296
5540
5541
5543
8092
8093
8096
Nature Line (NL)
Nature Line (NL)
Nature Line (NL)
Nature Line (NL)
Nature Line (NL)
Nature Line (NL)
Nature Line (NL)
Nature Line (NL)
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná balenie / MNZ / MJ
drážka
MJ
4V
1,92
76,8
4V
1,92
76,8
4V
1,92
76,8
4V
1,92
76,8
4V
1,92
76,8
4V
1,92
76,8
4V
1,92
76,8
4V
1,92
76,8
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
24,90 €
24,90 €
24,90 €
24,90 €
24,90 €
24,90 €
24,90 €
24,90 €
O
O
O
O
O
O
O
O
Doporučená Soklová lišta
SLK58C9807
SLK58C4296
SLK58C5540
SLK58C5541
SLK58C5543
SLK58C8092
SLK58C8093
SLK58C8096
Grand Vintage
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 13329:
Balenie:
2400 x 242 x 10 mm
1clic2go
30 rokov
Trieda oderu AC4, Trieda záťaže 23/32
Balík = 2,32 m2 (4 ks), Paleta = 97,57 m2 (42 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
GV5166
GV8372
GV8467
GV8468
GV8469
Dub Bleached
Dub Enigma
Dub Weathered
Dub Harbour
Dub Cinnamon
Strana 8 z 14
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
5166
8372
8467
8468
8469
Vintage Oak (VO)
Deep Brushed (DB)
Deep Brushed (DB)
Deep Brushed (DB)
Deep Brushed (DB)
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná balenie / MNZ / MJ
drážka
MJ
4V
2,32
97,44
4V
2,32
97,44
4V
2,32
97,44
4V
2,32
97,44
4V
2,32
97,44
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
24,90 €
24,90 €
24,90 €
24,90 €
24,90 €
O
O
O
O
O
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5166
SLK58C8372
SLK58C8467
SLK58C8468
SLK58C8469
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Laminátové podlahy Krono Original s digitálnou potlačou
Grand Vintage Next Gen
Formát:
Spoj:
Garancia:
Triedy:
Balenie:
2400 x 234 x 10 mm
1clic2go
30 rokov
Trieda oderu AC4 (IHD 467), Trieda záťaže 23/32 (EN 15468)
Balík = 2,25 m2 (4 ks), Paleta = 94,35 m2 (42 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
GVN5924
GVN5925
GVN5926
GVN5927
Dub Stockholm
Dub Strasbourg
Dub Galway
Orech Lincoln
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
5924
5925
5926
5927
Flanders Oak (FO)
Flanders Oak (FO)
Flanders Oak (FO)
Oiled Wood (OW)
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná balenie / MNZ / MJ
drážka
MJ
4V
2,2464
94,349
4V
2,2464
94,349
4V
2,2464
94,349
4V
2,2464
94,349
MJ
MOC bez
DPH / MJ
m2
m2
m2
m2
24,92 €
24,92 €
24,92 €
24,92 €
MJ
MOC bez
DPH / MJ
m2
m2
m2
m2
40,83 €
40,83 €
40,83 €
40,83 €
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
O
O
O
O
Doporučená Soklová lišta
SLK58CR001
SLK58CR002
SLK58CR006
SLK58CR008
Vodeodolné podlahy Krono Xtreme
Krono Xtreme
Formát:
Spoj:
Garancia:
Trieda:
Balenie:
1205 x 190 x 8 mm
1clic2go
5 rokov
Trieda záťaže 23/32
Balík = 1,14 m2 (5 ks), Paleta = 68,69 m2 (60 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
KX4293
KX5931
KX5932
KX5933
Savanna Robinia
Dub Minnesota
Dub Jacksonville
Dub St. Louis
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
4293
5931
5932
5933
Fine Brushed (FB)
Fine Brushed (FB)
Fine Brushed (FB)
Fine Brushed (FB)
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná balenie / MNZ / MJ
drážka
MJ
4V
1,1448
68,688
4V
1,1448
68,688
4V
1,1448
68,688
4V
1,1448
68,688
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
49,00 €
49,00 €
49,00 €
49,00 €
O
O
O
O
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5190
SLK58C5931
SLK58C5932
SLK58C5933
Krono Xtreme XL
Formát:
Spoj:
Garancia:
Trieda:
Balenie:
1205 x 290 x 8 mm
1clic2go
5 rokov
Trieda záťaže 23/32
Balík = 1,4 m2 (4 ks), Paleta = 67,2 m2 (48 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
KX5342XL
KX8099XL
Kalahari
Basalt Slate
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
5342
8099
Fine Brushed (FB)
Fine Brushed (FB)
dlažba
dlažba
Povinné Priznaná MOC bez
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ
MJ
4U
1,3978
67,09
m2 40,83 €
4U
1,3978
67,09
m2 40,83 €
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
49,00 €
49,00 €
O
O
Doporučená Soklová lišta
SLK58C5342
SLK58C8099
Drevené podlahy Eurohome
Eurohome 3-­‐vrstvé drevené podlahy
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 10874:
Balenie:
Obj. kód
VPE04
VPE02
VPE08
VPE01
VPE03
VPE07
Strana 9 z 14
2200 x 190 x 14 mm (nášľapná vrstva 3 mm)
clic
20 rokov
Trieda oderu AC3, Trieda záťaže 22+/32
Balík = 2,51 m2 (6 ks), Paleta = 100,4 m2 (40 bal)
Názov dekoru
Dub Aureola
Dub Charleston
Dub Daybreak
Dub Levant
Dub Mont Blanc
Dub Texas
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
PA04
PA02
PA08
PA01
PA03
PA07
lak
lak
lak
lak
lak
lak
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná balenie / MNZ / MJ
drážka
MJ
4V
2,508
100,32
4V
2,508
100,32
4V
2,508
100,32
4V
2,508
100,32
4V
2,508
100,32
4V
2,508
100,32
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
MJ
MOC bez
DPH / MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
41,58 €
41,58 €
41,58 €
41,58 €
41,58 €
41,58 €
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
49,90 €
49,90 €
49,90 €
49,90 €
49,90 €
49,90 €
O
O
O
O
O
O
Doporučená Soklová lišta
-
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Vinylové podlahy Akustiq Click
Akustiq Click 4 mm (celovinyl s clicom)
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 685:
Balenie:
906 x 145 x 4 mm (nášľapná vrstva 0,3 mm)
clic
15 rokov
Trieda záťaže 23/31
Balík = 1,31 m2 (10 ks), Paleta = 126,12 m2 (96 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
VIAC401
VIAC403
VIAC402
Borovica Boathouse
Borovica Viking
Dub Sierra
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
LV01
LV03
LV02
OH
OH
OH
1-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná MOC bez
balenie / MNZ / MJ MJ
drážka
DPH / MJ
MJ
1,3137
126,115 m2 28,25 €
1,3137
126,115 m2 28,25 €
1,3137
126,115 m2 28,25 €
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
33,90 €
33,90 €
33,90 €
O
O
O
Doporučená Soklová lišta
SLK58CLV01
SLK58CLV03
SLK58CLV02
Akustiq Click 5 mm (celovinyl s clicom)
Formát:
Spoj:
Garancia:
EN 685:
Balenie:
1220 x 180 x 5 mm (nášľapná vrstva 0,5 mm)
clic
20 rokov
Trieda záťaže 23/33
Balík = 1,76 m2 (8 ks), Paleta = 87,84 m2 (50 bal)
Obj. kód
Názov dekoru
VIAC509
VIAC505
VIAC506
VIAC504
VIAC507
VIAC508
Borovica Driftwood
Borovica Mountain Lodge
Dub Amber
Dub Graphite
Dub Santa Monica
Dub Whitewashed
Strana 10 z 14
Číslo dekoru
Povrchová úprava
Vzor
LV09
LV05
LV06
LV04
LV07
LV08
OH
OH
OH
OH
OH
OH
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
1-lamela
Povinné Priznaná balenie / MNZ / MJ
drážka
MJ
4V micro 1,7568
87,84
4V micro 1,7568
87,84
4V micro 1,7568
87,84
4V micro 1,7568
87,84
4V micro 1,7568
87,84
4V micro 1,7568
87,84
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
MJ
MOC bez
DPH / MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
30,75 €
30,75 €
30,75 €
30,75 €
30,75 €
30,75 €
MOC s Dostupn
DPH / MJ
osť
36,90 €
36,90 €
36,90 €
36,90 €
36,90 €
36,90 €
O
O
O
O
O
O
Doporučená Soklová lišta
SLK58CLV09
SLK58C8372
SLK58CLV06
SLK58CLV04
SLK58CLV07
SLK58CLV08
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Podložky pod podlahy
Vysokozaťažiteľná high-­‐tec podložka pod celovinylové podlahy Akustiq Click
Obj. kód
Názov
Materiál
Hustota
(kg/m3)
POR15
Por 1.5
minerálne polyméry
1600
Tepelný Zaťažiteľn
Redukcia Redukcia
odpor R (m2
osť (t/m2)
hluku hore hluku dole
K/W)
10
0,004
34%
21 dB
Rozmer (mm)
1,5 x 750 x 7400
Povinné Balenie
MNZ /
balenie /
(MJ/bal)
MJ
MJ
5,55
5,55
111
MJ
m2
MOC bez
MOC s Dostupn
DPH / MJ DPH / MJ
osť
7,50 €
9,00 €
O
Podložka pod vodeodolné podlahy Krono Xtreme
Obj. kód
Názov
Materiál
Hustota
(kg/m3)
FP3
Fixophon Power
PO/lepiaca
vrstva
50
Strana 11 z 14
Tepelný Zaťažiteľn
Redukcia Redukcia
odpor R (m2
osť (t/m2)
hluku hore hluku dole
K/W)
10
0,078
14%
18 dB
Rozmer (mm)
3 x 1000 x 10000
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
Povinné Balenie
MNZ /
balenie /
(MJ/bal)
MJ
MJ
10
10
100
MJ
m2
MOC bez
MOC s Dostupn
DPH / MJ DPH / MJ
osť
15,00 €
18,00 €
O
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Soklové lišty
MDF lišty K58C fóliované v dekore podlahy
Úchyt:
Balenie:
montáž na clipy
Balík = 26 bm (10 ks)
Obj. kód
Číslo dekoru lišty
Čísla dekorov podláh, ku ktorým sa lišta hodí
Rozmer (mm)
SLK58C1729
SLK58C4274
SLK58C4275
SLK58C4276
SLK58C4278
SLK58C4283
SLK58C4295
SLK58C4296
SLK58C5161
SLK58C5164
SLK58C5165
SLK58C5166
SLK58C5167
SLK58C5190
SLK58C5191
SLK58C5342
SLK58C5534
SLK58C5535
SLK58C5536
SLK58C5537
SLK58C5538
SLK58C5539
SLK58C5540
SLK58C5541
SLK58C5542
SLK58C5543
SLK58C5544
SLK58C5545
SLK58C5548
SLK58C5549
SLK58C5550
SLK58C5552
SLK58C5572
SLK58C5915
SLK58C5931
SLK58C5932
SLK58C5933
SLK58C709
SLK58C8089
SLK58C8092
SLK58C8093
SLK58C8096
SLK58C8098
SLK58C8099
SLK58C8155
SLK58C8156
SLK58C8157
SLK58C8158
SLK58C8206
SLK58C8213
SLK58C8218
SLK58C8219
SLK58C8220
SLK58C8222
SLK58C8236
SLK58C8282
SLK58C8285
SLK58C8372
SLK58C8374
1729
4274
4275
4276
4278
4283
4295
4296
5161
5164
5165
5166
5167
5190
5191
5342
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5548
5549
5550
5552
5572
5915
5931
5932
5933
709
8089
8092
8093
8096
8098
8099
8155
8156
8157
8158
8206
8213
8218
8219
8220
8222
8236
8282
8285
8372
8374
1722
4274
4275, 4280
4276, 4291
4278, 4282, 4290
4283
4295
4296
4281
5164
5165
5166
5167
4293, 5190
5191
5342
5534
5535
5536
5537
5538
4285, 5539, 8352
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5548
4288, 5549
5550
5552
5572
8812
5931
5932
5933
709
8089
8092
8093
8096
8098
8099
8155
5192, 8156
8157
8158
5303
8213
8199, 8218
8219, 8291
8220
8222
8236
8282
8285
8372, LV05
8374
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
Strana 12 z 14
Povinné balenie /
MJ
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
MNZ /
MJ
MJ
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
MOC bez MOC s DPH Dostupn
DPH / MJ
/ MJ
osť
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Soklové lišty
MDF lišty K58C fóliované v dekore podlahy
Úchyt:
Balenie:
montáž na clipy
Balík = 26 bm (10 ks)
Obj. kód
Číslo dekoru lišty
Čísla dekorov podláh, ku ktorým sa lišta hodí
Rozmer (mm)
SLK58C8375
SLK58C8393
SLK58C8457
SLK58C8461
SLK58C8463
SLK58C8464
SLK58C8466
SLK58C8467
SLK58C8468
SLK58C8469
SLK58C8475
SLK58C8494
SLK58C8519
SLK58C8521
SLK58C8524
SLK58C8525
SLK58C8529
SLK58C854
SLK58C8572
SLK58C8573
SLK58C8575
SLK58C8576
SLK58C8630
SLK58C8631
SLK58C8632
SLK58C8633
SLK58C8634
SLK58C8699
SLK58C8735
SLK58C8757
SLK58C8814
SLK58C8815
SLK58C8816
SLK58C8836
SLK58C8837
SLK58C9002
SLK58C9139
SLK58C9400
SLK58C9801
SLK58C9805
SLK58C9806
SLK58C9807
SLK58C9814
SLK58C9815
SLK58C9816
SLK58C9822
SLK58C9830
SLK58C9833
SLK58C9852
SLK58C9855
SLK58C9865
SLK58C9870
SLK58C9871
SLK58C9878
SLK58CLV01
SLK58CLV02
SLK58CLV03
SLK58CLV04
SLK58CLV06
8375
8393
8457
8461
8463
8464
8466
8467
8468
8469
8475
8494
8519
8521
8524
8525
8529
854
8572
8573
8575
8576
8630
8631
8632
8633
8634
8699
8735
8757
8814
8815
8816
8836
8837
9002
9139
9400
9801
9805
9806
9807
9814
9815
9816
9822
9830
9833
9852
9855
9865
9870
9871
9878
LV01
LV02
LV03
LV04
LV06
8375
8393
8457
8461
8463
8464
4284, 8466
8467
8468
8469
8066, 8475
8494
8519
8521
4292, 5551, 5559
8525
4279, 8529
854
8572
4287, 8573
4277, 8575
8576
8373, 8630
8631
8632
8633
8527, 8634
8699
8735
8757
8814
8455
8816
8456
8837
101
8713
9400
8459, 9742
4294, 9396
9343
4286, 8714
8725
8726, 8926
8731
4289
8766
6952
1675
1668, 8643
9431
1688, 9155
1665
9220
LV01
LV02
LV03
LV04
LV06
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
Strana 13 z 14
Povinné balenie /
MJ
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
MNZ /
MJ
MJ
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
MOC bez MOC s DPH Dostupn
DPH / MJ
/ MJ
osť
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Soklové lišty
Soklové MDF lišty K58C fóliované v dekore podlahy
Úchyt:
Balenie:
montáž na clipy
Balík = 26 bm (10 ks)
Obj. kód
Číslo dekoru lišty
Čísla dekorov podláh, ku ktorým sa lišta hodí
Rozmer (mm)
SLK58CLV07
SLK58CLV08
SLK58CLV09
SLK58CR001
SLK58CR002
SLK58CR006
SLK58CR008
LV07
LV08
LV09
R001
R002
R006
R008
LV07
LV08
LV09
5924
5925
5926
5927
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
2600 x 58 x 18
Povinné balenie /
MJ
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
MNZ /
MJ
MJ
78
78
78
78
78
78
78
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
MNZ /
MJ
MJ
78
78
78
78
78
78
bm
bm
bm
bm
bm
bm
MNZ /
MJ
MJ
20
20
20
bal
bal
bal
Povinné balenie /
MJ
MNZ /
MJ
MJ
1
10
bal
Povinné balenie /
MJ
MNZ /
MJ
MJ
1
12
ks
MOC bez MOC s DPH Dostupn
DPH / MJ
/ MJ
osť
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,08 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
O
O
O
O
O
O
O
Soklové MDF lišty fóliované biele, vysoké
Balenie:
Balík = 26 bm (10 ks)
Obj. kód
Tvar lišty
Uchytenie lišty
Rozmer (mm)
SLKBH19100
SLKB1570
SLKB15100
SLKB1690
SLKBP1770
SLKBP17100
hranatá
oblá
oblá
oblá
profilovaná
profilovaná
clip
clip
-
2600 x 100 x 19
2600 x 70 x 15
2600 x 100 x 15
2600 x 90 x 16
2600 x 70 x 17
2600 x 100 x 17
Povinné balenie /
MJ
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
MOC bez MOC s DPH Dostupn
DPH / MJ
/ MJ
osť
4,58 €
3,25 €
4,08 €
3,75 €
3,25 €
4,08 €
5,50 €
3,90 €
4,90 €
4,50 €
3,90 €
4,90 €
O
SK
O
O
O
SK
Prvky k soklovým MDF lištám K58C
Balenie:
2 ks prvkov v bal (ukončenia v bal = 1 ľavá + 1 pravá)
Obj. kód
Dekor prvku
Typ prvku
Materiál
PK58S01
PK58S02
PK58S45
striebro
striebro
striebro
roh vnútorný
roh vonkajší
ukončenie ľavé+pravé
plast
plast
plast
Povinné balenie /
MJ
1
1
1
MOC bez MOC s DPH Dostupn
DPH / MJ
/ MJ
osť
4,08 €
4,08 €
6,58 €
4,90 €
4,90 €
7,90 €
O
O
O
Úchyty k soklovým MDF lištám
Balenie:
30 ks/bal spolu so skrutkami a hmoždinkami; 50 bal v kartóne
Popis
Obj. kód
UKR30
Úchyty k soklovým MDF lištám (K58C a clipovým vysokým bielym)
MOC bez MOC s DPH Dostupn
DPH / MJ
/ MJ
osť
2,63 €
3,15 €
SK
Impregnácia hrán plávajúcich podláh proti vlhkosti
Balenie:
Obj. kód
CG110
48 ks/bal
Popis
Clickguard -­‐ gél na impregnáciu hrán plávajúcich podláh proti vlhkosti, 110 g (125 ml), transparentný
MOC bez MOC s DPH Dostupn
DPH / MJ
/ MJ
osť
2,92 €
3,50 €
SK
Spotreba: Clickguard 110 g (125 ml) -­‐ postačuje na impregnáciu hrán 10 m2 plávajúcej podlahy.
Strana 14 z 14
SOLIDWAY, s.r.o., Štrková 973/23A, 010 01 Žilina
Cenník Kronoflooring platný od 3.3.2014
Download

Laminátové podlahy Krono Original