v lete
Bratislava
sa dotkne neba
www.bratislava.dotknisaneba.sk
O čo ide?
o ponuku osvetových akcií a prednášok
o mladých ľudí, ktorí chcú prežiť svoj život užitočne
Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto
oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým
lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa tento projekt volá Dotkni sa neba.
Kto je za tým?
Projekt „Dotkni sa neba“ pre vás pripravuje a organizuje občianske združenie Maranatha
a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa v Bratislave.
OZ Maranatha oslovilo mladých ľudí z ďalších občianskych združení (Pathfinder — Prieskumník,
ktoré pracuje s deťmi a mládežou, Život a zdravie, ADRA — organizácia pre pomoc a rozvoj)
a pozvalo ich k dobrovoľníckej službe pre ľudí v meste. Mnohých z nich stretnete na akcii DNI
ZDRAVIA, niektorí vám doručia do schránky pozvánky, iní vám prinesú knihu z bezplatnej
knižnice, ďalší pripravia pre vás prednášky a zaujímavé aktivity.
Život
a zdravie
kresťanské
Bratislava
Pozývame vás aj na ďalšie aktivity, ktoré vás povzbudia a inšpirujú:
Klub Prieskumník
Stanové mestečko
Životný príbeh
Koncert
Biznis a viera Dni zdravia 4
5
6
7
8
10
Kluby zdravia Prednášky
Bezplatná knižnica
Film Stvorenie
Komunitné centrum Unik
Internetové kurzy
11
12
16
17
18
19
Kontakty: Marek Riečan | 0917 338 362 | [email protected]
Mgr.Martin Homišin, B.Th., B.A. | 0904 318 576 | [email protected]
www.bratislava.dotknisaneba.sk
3
Klub Pathfinder
Prieskumnik
Túžiš po dobrodružstvách?
a tešiť
Budeš s ndy
na víke imné
Pathfinder ti
či z
a letné cez
pomôže naučiť
tábory y.
sa to, čo iní ani
prázdnin
netušia.
Chceš si
nájsť
nových
kamarátov?
Kontakt a informácie:
0905 244 301 | [email protected]
V septembri plánujeme založiť oddiel aj v Petržalke.
4
Ak chceš byť
Pathfinderom,
é.
nie je to nič ťažk om
aš
n
v Viac sa dozvieš
„STANOVOM
MESTEČKU“.
St anové mestečko
a
v Pe t rž
ý
čn p
e
o
n
Ta rksh
wo
l ke
Vstup volˇný!
Skautské
zručnosti
Tvorivé dieln
e
Hry
De
dni tské
zdra
via
a 2014 | 10.00 – 17.00 ho
t
s
u
g
u
d.
15. a
1 1 . – Námestie Republiky
5
vstup voľný!
Ako
v živote
Dom kultúry
Zrkadlový háj
Rovniankova 3
Bratislava-Petržalka
Životný príbeh
vyhadzovača
a vicemajstra
Nemecka
v kulturistike
Kornelia Novaka
6
28. – 31. 7. 2014
vždy o 19.00 hod.
dvakrát
vyhrať
28. 7. (Po) Príbeh vyhadzovača
Životný príbeh Kornelia Novaka
29. 7. (Ut) Božie dotyky v dnešnom svete
Dôkazy Božej existencie okolo nás
30. 7. (St) Zmysluplný život
Ako nájsť rovnováhu v živote
31. 7. (Št) Ako môže byť Boh spravodlivý
O zdroji skutočnej spravodlivosti
Koncert
Jindřich Černohorský
23. 8. 2014 | 19.00 hod.
& Kapela
Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava-Petržalka
www.jindrichcernohorsky.cz
vstup voľný!
Biznis a viera
Neobyčajný životný príbeh
Radima Passera
31. júl (Št) | 19.00 hod.
Komunitné centrum Unik
Ferienčíkova 5, Bratislava
1. august (Pi) | 19.00 hod.
Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava-Petržalka
2. august (So) | 19.00 hod.
Spoločenské centrum
Cablkova 3, Bratislava
(za Baumaxom na Rožňavskej)
8
vstup voľný!
Radim Passer
Podnikateľ a zakladateľ občianskeho
združenia Maranatha
3 a 1/2 roku
aneb americký sen v Česku
Strhujúci životný príbeh jedného z najúspešnejších českých
podnikateľov súčasnosti,
­developera Radima Passera.
3 a 1/2 roku II aneb s vírou a odhodláním
Ďalšie zaujímavé pokračovanie príbehu Radima Passera.
Môžete sa tiež tešiť
na autogramiádu.
Radim Passer je významný český developer
a jeden z najbohatších Čechov. Jeho spoločnosť
Passerinvest Group je tvorcom známeho
administratívneho komplexu BB Centrum v Prahe.
Tento najrozsiahlejší biznis park v Čechách sa stal
sídlom spoločností ako napríklad Microsoft,
Telefónica (O2), ČEZ, HP, GE, UniCredit
a ďalších. Radim Passer založil v roku 2002
kresťanské združenie Maranatha, ktorého
cieľom je pomôcť ľuďom spoznávať Božiu
lásku. Taktiež je autorom kníh, v ktorých
zaujímavo rozpráva o svojej pozoruhodnej
životnej ceste plnej nečakaných udalostí,
odhodlania a viery. Po strate svojho
prvorodeného syna v roku 1998 uveril
Radim Passer v Ježiša Krista a podobne
ako mnoho miliónov iných ľudí Ho vierou
prijal za svojho Spasiteľa.
9
Vždy od 10:00 do 17:00 hod.
Dni ZDRAVIA
v Bratislave
31. 7. a 7. 8. 2014 | ISTROPOLIS, Trnavské mýto 1
12. – 13. 8. 2014 | Námestie Republiky – Petržalka (vedľa Kauflandu)
14. 8. a 20. 8. 2014 | Sad Janka Král´a
Môžete sa tešiť na:
 meranie krvného tlaku
 meranie telesného tuku
 meranie podkožného tuku
 meranie viscerálného tuku
Všetky
 meranie kosternej  test životného štýlu
svaloviny
 individuálne poradenstvo
 meranie BMI
 Harward step test
merania sú zadarmo.
I U! vom
V
A
DR
ano
DAJ M
E ŠANCU SVOJ M U Z ia“ v „st
av
10
11. – 15
.8
ň zdr
. 2014 „Detský de
v P
ečku“
t
s
e
m
Život
a zdravie
etržalke
Organizuje
o. z. Život a zdravie,
Klub Prieskumník a Maranatha o. s.
Primaciálny palác | BRatislava Vždy o 18.00 hod.
Od septembra 2014 Vás opäť Pozývame na prednášky, besedy, príjemné
stretnutia, spojené s krátkym strečingovým cvičením a ochutnávkou zdravého jedla.
24. 9. (St) | Žite teraz, stárnite potom | Mgr. Katarína Kernová
22. 10. (St) | Je vegetariánska strava pre deti nebezpečná alebo zdravá?
MUDr. Janka Nosková
19. 11. (St) | Nádej aj v beznádejnom svete | Marek Riečan
10. 12. (St) | Sladká príprava na Vianoce | Jaromír Novota
Viac informácií nájdete
na www.zivotazdravie.sk
alebo na tel.: 0907 759 250
11
atislava r
B
Dotkni sa neba 2014
prednáškový cyklus
Naše motto:
„Od začiatku svojho štúdia som si stanovil
zásadu, že kedykoľvek, keď spoznám
správnejší názor, ihneď upustím
od svojho menej správneho
a pokorne a radostne
prijmem názor lepšie odôvodnený.
To, čo vieme, je
úplne nepatrným
zlomkom toho,
čo nevieme.“
(Jan Hus)
12
O tom, ako je možné vnímať náboženstvo
a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky
Dotkni sa neba, ktoré si pre poslucháčov
pripravujú študenti. Snažia sa
hľadať odpovede na otázky,
ako napríklad či má vôbec
význam veriť,
prečo je toľko
utrpenia alebo
aký význam
majú (nielen) pre
veriacich pravidlá.
Príďte a staňte sa súčasťou tejto
výnimočnej udalosti. Prednášky sú
určené pre všetky vekové kategórie.
Vstup voľný!
Začiatok prednášok vždy o 19.00 hod.
• Tombola o zaujímavé knihy
• Zdravotné okienka
• Program pre deti
Usporiadateľ: Cirkevné zbory adventistov
siedmeho dňa v Bratislave v spolupráci
s občianskym združením Maranatha a Klub
Prieskumník — Pathfinder.
bratislava.dotknisaneba.sk
Prednášky sa Súbežne konajú:
1 Komunitné centrum Unik
Ferienčíkova 5, Bratislava
MHD: zastávka Cintorínska
(202, 205, 206, 208)
2 Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, Bratislava-
Petržalka
MHD: zastávka Romanova
(68, 83, 92, 95, 96, 99, 192, 196)
3 Spoločenské centrum
Cablkova 3, Bratislava
(za Baumaxom na Rožňavskej)
MHD: zastávka Slovinská
(53,63,96, 204, 205)
13
Témy prednášok Dotkni sa Neba
4. 8. (Po) Existencia Boha
Má zmysel veriť?
1. 8. (Po) Získať život — navždy
1
Ponuka nielen pre vyvolených
5. 8. (Ut) Zvitky od Mŕtveho mora
Prečo je Biblia výnimočná?
12. 8. (Ut) Bude koniec sveta?
Z budúcnosti netreba mať obavy
6. 8. (St) Poznajte budúcnosť
Dejiny napísane dopredu
13. 8. (St) Návrat Kráľa
Kedy a ako príde Ježiš znovu?
7. 8. (Št) Prečo je toľko utrpenia?
Kto za to môže?
14. 8. (Št) Nudia vás pravidlá?
Desatoro — desať rád do života
8. 8. (Pi) Osobnosť,
ktorá zmenila svet
Kto je Ježiš?
15. 8. (Pi) Nezabudli ste
oddychovať?
Jedinečnosť týždenného cyklu
Začiatok vždy o 19.00 hod.
8. 8. (Po) Čo ma čaká po smrti?
1
Nebo, peklo, spánok alebo nič?
19. 8. (Ut) Dokonalý podvod
Temná stránka špiritizmu
a okultizmu
20. 8. (St) Naozaj spravodlivosť zvíťazí?
Kedy príde jej čas?
21. 8. (Št) Ako začať žiť
nový život
Význam biblického krstu
22. 8. (Pi) To najlepšie
ešte len príde
Čo Boh pripravuje
na koniec?
!
ý
n
ˇ
l
o
v
p
u
Vst
15
Chcete si požičať
knihu zadarmo?
Malá knižnic a - veľké tituly
Otvorené pre verejnosť:
Streda od 16.00 do 17.30 hod.
Výpožičná doba je 1 mesiac.
Kontakt:
16
0904 039 035, [email protected]
0949 656 681, [email protected]
Pre vaše zdravie
ašej duše
Pre potešenie v
Záujemcom s obmedzenou
možnosťou pohybu môžeme
knihy doručiť až domov.
Pre vaše deti a mládež
oločenské centrum
Sp
Ferienčíkova 5, Bratislava
stvor enie
svedectvo
planéty ZEM
Pozývame vás na premietnutie
filmu spojené s výstavou
18:00 premietanie filmu
17:30 – 19:30 výstava
21. 9.
1. 9. Dom kultúry Ružinov Cultus
22. 9.
2. 9. Dom kultúry Zrkadlový háj
23. 9.
3. 9. Dom kultúry Dúbravka
24. 9.
4. 9.Nemecký kultúrny dom Rača
25. 9.
5. 9.Stredisko kultúry
Bratislava – Nové Mesto
Vstup voľný!
Informácie: 0904 266 145
œÐ œÐ
ž
±
ž
±
Àž±Àž± ͎ ͎ʄyŠ„y
˜Ŷ ˜ŶÀñŽ ±ŽÍƈƵ ƈƵ
À
ƈƈƈƈƈƈƈƈƈƈƈª ¶±¶˜±Í˜ƈƵƈ ƈƵ
åzœåzƈªœŽÍ±ŽÍ± ƈƵ Ƶ
Ãy Ãy zƈ zƈƵ
ªŽåªŽŽåŽŠyŠyƵ ƈ ƈ
ƈƈƈƈÇƈƈƈƈDžͨŽ…z¨ƈ zƈƵ
͎± ±yƵ ƈ ƈ
y
18
žz͞ ƈœÃƈàœÃà
Í
z
Ã
y°Ã y ±ŽÇ¨±Ç¨
°
y
¨ƴyƈ¨ ¶ª¶¶‡ª¶Ž‡ ŔƈyŔƈ
ƈ
ƴ ƈÇÀƈÇÀ z¨ÙyzÙ
ƴ ƴ‡yƈ‡§Ŕy¨§Ŕ ¶y¶
ƴƈ ƈƴƈ¨ƈƈyƈƈ¨¨yy¨ à
ƈƈ
žœ±àžœ
ƴƈ¨ƴ±ƈͨƈ¶ÇªÍ±¶áª±ƈ áƈ
ƴƈÇƴ—Ðƈ͗„Ðÿ́ª yª
ƈƈƈ ƈƈ
ƈ
ƈ
Začíname v septembri
po letných prázdninach
– štv
ponpon
deldel
ok ok
– štv
rtorto
k k
0
– 213
150150
0 – 213
0 0
5, BA
FerFer
ienien
číkčík
ovaova
5, BA
uniuni
kbakba
.sk.sk
Internetové kurzy
Globálne
problémy
Veriť
znamená žiť
Impulzy
života
Objavy
v Biblii
Vezmi zdravie
do svojich
rúk
Hľadaj,
pátraj
| Chcete sa dozvedieť viac | Zaujímajú Vás problémy sveta
| Pripojte sa | môžete SVOJE NÁZORY A OTÁZKY KONZULTOVAŤ
| diplom a malý darček | Kurzy sú bezplatné
www.skskk.sk
Aký je zmysel
života?
Odkiaľ sme prišli?
K on čí ži vo t
sm rť ou ?
K ed y b u de
ko nie c sve ta ?
Odpovede hLĽadaj na
www.otaznikyzivota.sk
19
19
www.bratislava.dotknisaneba.sk
Predn
ášky
Klub ník
skum
Prie
é
nov ko
a
t
S teč
s
me
ná
plat
z
e
B
nica
kniž
Koncert
Neobyčajné y
eh
životné príb
Dn
zdra i
via
Film
Stvorenie
Download

Bratislava sa v lete DOTKNE NEBA