SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV
Šmelík Ľudovít
Radlinského 36
831 01 Bratislava
02-4487 3135
0905 838825
Šmelíková Barbora
Ondrejovova 11
821 03 Bratislava
0907 787152
[email protected]
R
Šmelíková Hana
[email protected]
Saratovská 2, 841 02 Bratislava
Šmelíková Jana
0915 963213
[email protected]
Šoltés František
053-4464 909
D
Dubová 6/12
053-4422 065
R
052 01 Spišská Nová Ves 0908 387920
[email protected]
Štefková Andrea [email protected]
Štefková Izabela
Košútska 2/85
036 01 Martin
0905 213674
[email protected]
Štrbová Romana
[email protected]
D. Virgoviča 7, 902 01 Pezinok
Šurgan Štefan
Dolná Mičiná č. 51
974 01 Banská Bystrica
Tyszová Natália
Wuppertálska 43
040 23 Košice
055-6424 885
D
00420 77 5207287
[email protected]
Vandlíček Peter
Gemerská 6/45
010 08 Žilina
041-5055 838
R
0903 230990
[email protected]
Vávrová Beáta
Lachova 2
851 03 Bratislava
02-6231 1363
D
0907 231218
[email protected]
Valovič Karol
0904 513801
Drobného 4, 841 01 Bratislava
Veselovský Rastislav 048-4174 919
Sitnianska 25
048-4115 517
974 11 B. Bystrica
[email protected]
ADRESÁR SZOŠ
PREDSEDNÍCTVO SZOŠ
Predseda:
Nemec Juraj
Pieninská 19
974 00 Banská Bystrica
048-4174 347
D
048-4466 318
R
048-4466 666
fax
0905 164820
[email protected]
Podpredseda:
Mižúr Ján
Nad Lúčkami 49
841 05 Bratislava
02-6531 3691
D
02-4920 0335
R
0910 933137
[email protected]
Člen:
Formanko Dušan
Tematínska 2
851 05 Bratislava
02-2071 5510
D
0903 514492
[email protected]
Člen:
Petrinec Milan
Palkovičova 13
821 08 Bratislava
02-5541 4682
D
02-4341 0750
R
0904 591442
[email protected]
D
R
Viskup Peter
Stará Myjava č. 307
907 01
0905 795223
[email protected]
Wallner Jozef
Ondrejovova 14
821 03 Bratislava
02-4329 6341
D
02-6729 5278
R
0903 382186
[email protected]
Zima Radoslav
0905 693581
Horná Mičiná 24, 974 01 B. Bystrica
0915 424269
0903 716870
[email protected]
Junácka 6, 832 80 Bratislava, SLOVENSKO
tel. 02-4924 9207
fax 02-4924 9207
e-mail: [email protected]
http: //www.orienteering.sk
ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany
Smreková 38
[email protected]
053 11 Smižany
Šutor Juraj
Zázrivá I-117
043-5896 119
[email protected]
Tomašovič Michal
ul. 1. mája 2598/43
902 01 Pezinok
0908 424822
[email protected]
[email protected]
Zuzčák Igor
Sputniková 39
821 02 Bratislava
0905 704777
[email protected]
Člen:
Patráš Andrej
Nad plážou 8
974 01 B. Bystrica
0905 381362
[email protected]
Trnovec Matúš
Ľubovnianska 4
851 05 Bratislava
0915 051223
[email protected]
Ženiš Jozef
00420 724 323 855
0905 404406
[email protected]
Člen:
Kniebügl Anton
Alžbetin dvor 316
900 42 Miloslavov
02-4598 7074
D
0903 433518
[email protected]
Trnovcová Daniela
0908 116504
[email protected]
Žilinčík Slávko
0903 437450
Generálny sekretár:
Kazík Marian
SZOŠ, Junácka 6
832 80 Bratislava
0905 263146
[email protected]
[email protected]
D
Aktualizácia údajov vykonaná 5. 3. 2013
2
11
REVÍZNA KOMISIA
Predseda:
Člen:
Člen:
Prékop Juraj
Tulská 3
960 01 Zvolen
045-5351 310
D
0915 367247
[email protected]
[email protected]
Kollár Milan
044 81 Kysak č. 385
055-6991 470
0905 234184
0914 320664
[email protected]
Mikluš Marián
Bulharská 76
821 04 Bratislava
D
0903 282009
[email protected]
SEKCIE A ODBORNÉ KOMISIE
SEKCIA OB:
SEKCIA OC:
SEKCIA LOB:
Mapová komisia:
Petrinec Milan
Palkovičova 13
821 08 Bratislava
02-5541 4682
D
02-4341 0750
R
0904 591442
[email protected]
Šabo Mikuláš
Planét 1
821 02 Bratislava
02-4445 4920-2
R
0903 227734
[email protected]
[email protected]
Franko Valér
Kysak č. 403
044 81
055-6991 685
055-6252 226
055-6252 249
0905 270887
[email protected]
Leštínský Tomáš
+420 721 713802
[email protected]
D
R
fax
ODDIELY A KLUBY
Oblasť ZÁPAD
Bratislavský kraj
BBA
KOBRA
Bratislava
www.ob-kobra.sk
FBA
TJ Slávia Farmaceut
Bratislava
www.fba.orienteering.sk
(8)
Májová Paulína
Pod Rovnicami 41
841 04 Bratislava
02-6542 5927
D
0905 353379
[email protected]
Hrnčiar Dušan
AK ŠKOREC, HRNČIAR,
MATEJKA & partners
Špitálska 25
811 08 Bratislava
02-5262 1860-1
R
02-5262 1859
fax
0903 793288
[email protected]
Pompura Ján
Kpt. Nálepku 291
976 69 Pohorelá
[email protected]
Schenková Katarína 0908 334939
Kvetná 27/938
[email protected]
900 42 Dunajská Lužná
Porubský Július
Cabaj č. 766
951 17
0903 288010
[email protected]
Sláma Peter ml.
Hanojská 3
040 13 Košice
Pospíšil Vít
00420 241 491408
[email protected]
055-6363 321
D
055-7277 125
R
0903 736429
[email protected]
Slámová Jana
Hanojská 3
040 13 Košice
0904 935024
[email protected]
Sokol Juraj
Kysak č. 134
044 81
0914 164312
[email protected]
Spišiak Marian
0905 904492
Stasz Michal
0907 156101
[email protected]
Poštulka Karel
Tekovská 20
951 93 Topoľčianky
037-6301 412
D
0905 474488
[email protected]
Prékopová Marta
0908 273379
[email protected]
Rácz Štefan
Kysak č. 259
044 81
055-6991 656
055-6224 883
0903 544015
Rákayová Martina
Strakova 4
040 01 Košice
058-7921 156
R
0903 905765
[email protected]
Ringer Štefan
Slovenskej jednoty 9
040 01 Košice
[email protected]
Szabó Rastislav
[email protected]
Bernolákova 26
974 05 Banská Bystrica
Roháč Igor
Bukovecká 11
040 12 Košice
055-6745 567
D
0911 254393
[email protected]
Szegény Vladimír
Roháč Zdenko
Klimkovičova 20
040 11 Košice
055-6025 136
R
0949 187249
[email protected]
D
R
Roučková Mária
02-6820 9926
R
(RP Metodicko-pedagogické centrum)
Ševčenkova 11
0917 912659
850 05 Bratislava
[email protected]
SAŠŠ
Iliťová Danica
Trnavská 39
831 04 Bratislava
02-4445 3482
0902 079507
[email protected]
Sučík Roman
0907 688042
Hrabov vŕšok, 991 42 Hrušov
0904 443444
[email protected]
Ščehovič Roman
048-4174 388
Pieninská 3
048-2924 111
974 00 Banská Bystrica 0905 271923
D
R
Šeliga Mojmír
Považská 11
949 11 Nitra
0905 860917
[email protected]
Šmelík Ján
Havanská 13
040 13 Košice
0907 993400
[email protected]
Šmelík Juraj
Ondrejovova 11
821 03 Bratislava
02-4487 3135
R
0905 838824
[email protected]
10
Mlynárik Peter
Geologická 1/A
821 07 Bratislava
02-5058 2585
R
0905 415118
[email protected]
Nagyová Mária
Pod Rovnicami 39
841 04 Bratislava
02-6542 0094
Navrátil Rostislav
Slávičie údolie 12
811 02 Bratislava
02-6280 1895
00420 659-352 832
033-6402 108
0907 462470
Navrátilová Jela
Slávičie údolie 12
811 02 Bratislava
02-6280 1895
D
0905 438954
[email protected]
Nemček Miloslav
Suvorovova 36
902 01 Pezinok
033-6404 271
D
02-363 151 kl. 363
R
[email protected]
Noga Štefan
Hroznová 8
902 01 Pezinok
033-6454 945
Nosál Stanislav
Danešova 225
439 07 Peruc
ČR
+420 603 749920
[email protected]
Novota Mikuláš
0905 154500
[email protected]
Onder Anton
Višňová 4
040 01 Košice
0918 691693
[email protected]
Ozorák Imrich
0948 520492
3
Paráková Mária
0915 249350
Nový Smokovec č. 200 [email protected]
062 01
Ortopedická amb., Banícka 800/27, 058 01 Poprad
PEZ
Klub OB
AŠK Pezinok
www.askpez.wbl.sk
Féder Medard
Markušova 9
902 01 Pezinok
033-6401 221
D
0905 703119
[email protected]
[email protected]
Pavelek Michal
0915 761375
[email protected]
RBA
TJ Rapid
Bratislava
www.tjrapid.sk/ob
Formanko Dušan
Tematínska 2
851 05 Bratislava
02-2071 5510
D
0903 514492
[email protected]
Pavlík Michal
Mojmírova 10
053 11 Smižany
[email protected]
RCP
RC&P TEAM Bratislava
Bratislava
www.rcp-team.sk
Pažický Ľudovít
Bieloruská 54
821 06 Bratislava
0903 229650
[email protected]
[email protected]
Pecník Ivan
0910 945324
[email protected]
SKS
Športový klub Sandberg
http://sandberg.orienteering.sk
Jonáš Radoslav
J. Smreka 10
841 08 Bratislava
0917 395494
[email protected]
[email protected]
SPE
Klub OB Sokol
Pezinok
www.sokolpezinok.sk
Poláček Pavol
Kupeckého 47
902 01 Pezinok
033-6402 100
D
0908 930360
[email protected]
VBA
ŠK VAZKA
Bratislava
www.vba.sk
Lago Miroslav
Matičná 11
831 03 Bratislava
0905 547612
[email protected]
D
D
D2
R+fax
Pecha Peter
02-5341 8065-6
Dobšinského 7
0903 704777
900 28 Ivanka pri Dunaji [email protected]
R
Petrinec Juraj
Vavrinecká 41
831 52 Bratislava
0915 700225
[email protected]
Piják Jaroslav
Potočná 15
900 91 Limbach
033-6477 591
0903 433324
[email protected]
Piják Ondrej
0949 348366
[email protected]
Piják Vladislav
Cajlanská 214
902 01 Pezinok
033-6403 111
0905 728364
[email protected]
D
Pilát Miroslav
0915 537434
Rudohorská 20
[email protected]
974 11 Banská Bystrica
Nitriansky kraj
CNR
ŠK Cart print
Nitra
Ďurín Ján
tlačiareň Cart print, s.r.o.
Štúrova 57/B
949 01 Nitra
037-6519 905
037-6541 361
0907 744652
[email protected]
R
fax
TPK
Klub OB
Topoľčianky
Richter Dušan
Moravecká 22
951 93 Topoľčianky
037-6301 461
0905 265137
[email protected]
D
Oblasť STRED
Žilinský kraj
Poláček Pavol ml.
Pappová Anna
Sklenárova 44
821 08 Bratislava
02-5341 2269
Papuga František
Haniska č. 294
044 57
0905 217086
[email protected]
D
Polónyiová Darina
Severná 33
010 01 Žilina
0904 989508
[email protected]
0907 879818
[email protected]
(2)
RBK
Klub OŠ
Ružomberok
www.orienteering.sk/rbk
RZZ
Klub OB
Rozsutec Zázrivá
(4)
Sohler Valter
Š. Moyzesa 31
034 01 Ružomberok
0949 462532
[email protected]
Karcol Miroslav
043-5896 291
D
0903 804299
[email protected]
Zázrivá-Stred 384
027 05
4
9
Máj Štefan
Pod Rovnicami 41
841 04 Bratislava
02-6542 5927
0910 684505
[email protected]
D
00420 774 843851
0910 787660
[email protected]
Malatin Juraj
02-4925 1451
0908 128682
[email protected]
R
058-7979 122
D
058-7344 526, 7343 121 R
058-7344 740, 7341 292 fax
0907 824207
[email protected]
Malíková Elena
02-6925 2156
0915 729277
R
Kuna Daniel
0903 273372
Kundrata Ivan
0948 207578
[email protected]
Mäsiar Pavol
02-4820 9412
R
(GR Metodicko-pedagogické centrum)
Ševčenkova 11
0917 912661
850 05 Bratislava
pavel.masiar@mpc-edu.sk
VZA
TJ Slávia
Žilinská univerzita Žilina
www.vza.sk
Polónyiová Darina
Severná 33
010 01 Žilina
0907 879818
darina.polonyiova@gmail.com
Králová Eva
Rezedová 28
821 01 Bratislava
02-4329 6613
0908 140128
kralova@vba.sk
ZMT
Klub OB
Martin
Václavík Martin
Charkovská 7/26
036 08 Martin
041-5078 731
R
041-5624 966
fax
0903 821303
vaclavik@sevis.sk
mvaclavik@marticonet.sk
Kršiaková Jana
Európska trieda 7
040 13 Košice
Kuchta Ján
Lúčka č. 16
049 42
Banskobystrický kraj
(6)
BBB
ŠK BIKO
Banská Bystrica
www.biko.host.sk
Kundrata Michal
Novomeského 21
058 01 Poprad
0905 517744
kundratam@gmail.com
mkundrata@csob.sk
EBB
TJ Slávia Ekonóm
Banská Bystrica
http://ekonom.unas.cz
Nemec Juraj
Pieninská 19
974 01 Banská Bystrica
048-4174 347
D
048-4466 318
R
048-4466 666
fax
0905 164820
juraj.nemec@umb.sk
HBB
ŠK HADVEO
Banská Bystrica
www.hadveo.sk
Igor Patráš
Gorkého 35
974 04 Banská Bystrica
0905 522144
igorjr@twd.sk
MZV
TJ Mladosť
Domino Zvolen
Prékopová Jana
Tulská 3
960 01 Zvolen
045-5351 310
D
045-2294 650
R
prekopova.jana@zsr.sk
TBB
ŠK Terezka
Banská Bystrica
Pompura Ladislav
Stredná 12
974 05 Banská Bystrica
048-4145 571
R + fax
0905 323949
pompura@monarex.sk
VZV
Slávia TU
Zvolen
Repáč Ivan
TU KPL
960 53 Zvolen
045-5206 244
0904 354913
repac@vsld.tuzvo.sk
R
Oblasť VÝCHOD
Košický kraj
(5)
DKE
Dargov
Košice
Sleziak Wilfried
Južná Trieda 33
040 01 Košice
055-6762 307
0905 270695
wilseko@gmail.com
KYS
Klub OB Sokol
Kysak
www.obkysak.info
Kollár Jaroslav
Kysak č. 369
044 81
055-6991 460
D
0905 837844
kollarj@mail.t-com.sk
D
D
Kundrata Juraj
0904 700890
Mateja Bela 4
kundrata@corner.sk
974 01 Banská Bystrica
Kundrata Michal
Novomeského 21
058 01 Poprad
0905 517744
kundrata@zoznam.sk
mkundrata@csob.sk
Labašová Katarína
Berlínska 13
040 13 Košice
055-6360 064
00420 723 086969
katherine@atlas.cz
atu@zoznam.sk
Labuda Peter
0908 944256
peto_labuda@pobox.sk
D
Marhevková/Kováčová Katarína
katka7@yahoo.com
Matušík Ján
matusik@nextra.sk
Mazúr Martin
Jiráskova 4
851 03 Bratislava
0918 574473
mazoorientak@gmail.com
Mazúr Milan
Jiráskova 4
851 03 Bratislava
02-6382 6994
0903 636503
1mazur@zoznam.sk
Mézes Zoltán
M. Rázusa 2781
901 01 Malacky
0918 497814
mmezesova@centrum.sk
Miček Róbert
053-4410 662
D
Kamenný obrázok 16 0915 283714
052 01 Spišská N. Ves o.map.micek@gmail.com
Libant František
Drobišova 8
902 01 Pezinok
033-6401 285
0905 259182
Libant František st.
0905 623605
Miklušová Jana
Nám. hraničiarov 10
851 01 Bratislava
Macinská Jana
Na hájiku 30
040 13 Košice
0917 267827
jankamac@gmail.com
Mirek Blažej
Smreková 3/38, 034 01 Ružomberok
D
D
miklusova.jana@post.sk
8
Glončák Peter
Brdárka 32
049 34 Brdárka
tulacik22@gmail.com
Gracjasz Jan
ul. Luzycka 69/30
306 93 Kraków
Polska
0048 12 6362 389
0048 12 6362 389
0048 12 6579 994
tel.
fax
Grauzel Vladimír
Heyrovského 13
841 03 Bratislava
02-6478 0169
02-4951 2592
grauzel@recfond.sk
Hammer Juraj
Jakobyho 14
040 01 Košice
055-6321 551
D
hammer@netkosice.sk
D
R
Hierweg Karol
02-4598 0935
D
Nová Lipnica 332
0904 056758
900 42 Dunajská Lužná karol.hierweg@softec.sk
Hlaváčiková Erika
Hrochoť č. 338
976 37
0908 943454
eriga@post.sk
Hrašna Roman
Nantérska 13/24
010 08 Žilina
0905 453738
rhrasna@pkb.sk
Irip Pavol
Tyndgegatan 16
280 60 Broby
Švédsko
0908 400564
lenka.jablonovska@gmail.com
MKE
ŠZTJ METROPOL
Košice
http://www.metropol-ke.sk/ob/
Onder Anton
Višňová 4
040 01 Košice
0918 691693
antonder42@gmail.com
Janota Vladislav
Nejedlého 31
841 02 Bratislava
0918 111721
janota.vladislav@prodex.sk
SSN
TJ Čingov
Spišská Nová Ves
Pavol Šoltés
J. Palárika 16
052 01 Spišská Nová Ves
053-4463 710
D
0908 387920
ceres_smizany@stonline.sk
Janotová Zuzana
0907 425179
janotovci13@gmail.com
TKE
Akademik TU
Košice
www.tuke.sk/obeh
Pollák Jozef
Ružínska 15
040 01 Košice
0915 872938
0905 857270
jozefpoll@gmail.com
Juhasová Viola
Kraľovany č. 39
027 51
043-5892 883
D
043-5801 258
R
0904 247745
violakubindova@hotmail.com
PKE
ŠK PEGAS
Košice
Paprčka Pavol
Berlínska 12
040 13 Košice
0907 940269
palik444@azet.sk
Jurčík Peter
0948 660380
peterjurcik@atlas.sk
IOF - sekretariát
International Orienteering
Federation
Radiokatu 20
000 93 Valo
Finland
00358 9 3481 3112
00358 9 3481 3113
iof@orienteering.org
tel.
fax
ČSOS
Český svaz orientačních sportů
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Strahov
Česká republika
00420 2 2051 3295
00420 2 2051 3295
csob@cstv.cz
tel.
fax
INÉ ADRESY
Kátlovská-Flassiková Zora
0905 518555
zorusa@yahoo.com
0040 262 423 585
D
0040 262 220 466
fax
iosifhecko@yahoo.com
Herdová Viktória
048-4124 011
Na Troskách 14
048-4115 517
974 01 Banská Bystrica
Jablonovská Lenka
Za hradbami 10
902 01 Pezinok
D
R
Haničák Tomáš
00420 724 870663
(Volgogradská 35, 036 08 Martin)
tomaskh@tiscali.cz
Hečko Josif (ROM)
str. V. Balas 35/15
4800 Baia Mare
Romania
5
Kebis Pavol
Bernolákova 71
902 01 Pezinok
0903 731122
pavol.kebis@gmail.com
Klabouchová Andrea 0911 321014
andrea.klab@gmail.com
Koreňová Ivana
0907 631190
iva.korenova@zoznam.sk
Korimová Ivana
Hlinné č. 40
094 35
0903 634444
ywusha@gmail.com
Košut Ján
0905 399003
j.kosut@slovanet.sk
Krajčík Michal
Švermova 7
974 01 B. Bystrica
0949 754577
mikrajo@gmail.com
Král Jozef
Ruppeldtova 20
010 01 Žilina
0905 799499
kral@outdoorgaz.sk
INÍ
Aleš David
Revoluční 10/B
787 01 Šumperk
00420 583 221 997
00420 777 564 377
d.ales@worldonline.cz
Arnošt Kamil
00420 724 885 140
kejmil@email.cz
Autrata Vlastimil
www.mtbo.sk
02-4444 2530
0905 628586
autrata@autrata.sk
Babor Bystrík
02-5556 2348
D
Bajtošová-Garde Hana 02-4594 3102
D
Družstevná 19
0905 309781
900 28 Ivanka pri Dunaji
xenuska1@yahoo.com
R
9bis B route de l'Etrat +33 645 620063
422 70 St Priest en Jarez
France
6
7
Barcík Peter
Topoľová 5
962 31 Sliač
barcik@cat.sk
0903 800477
Bukovac Dušan
Nezvalova 27
821 06 Bratislava
0905 296601
dusan.bukovac@vertical.sk
Dávidík Marian
Dolina 8
027 05 Zázrivá
0905 803168
mariandavidik@gmail.com
Filová Ľubica
Húščavova 3
841 01 Bratislava
0910 113937
lubicafilo@gmail.com
Barcík Róbert
barcikrobert@gmail.com
0948 040715
Bukovac Maroš
0905 974050
maros.bukovac@vertical.sk
Dermek Vladimír
0905 310522
vdermo20@gmail.com
Fitz Pavel
Hlinská 32
010 01 Žilina
pavel_fitz@kkvmz.utc.sk
Barcíková Renáta
rencabar@post.sk
0904 808815
Bukovac Pavol
0905 570266
palo.bukovac@gmail.com
Ďurčo Boris
Pokroku 12
040 01 Košice
Barč Martin
0903 230896
mbarc@htc.sk
Bukovacová Alena
Nezvalova 27
821 06 Bratislava
055-6428 570
055-6222 571
0905 304315
bodur@azet.sk
Barták Lukáš
Muškátová 20
902 01 Pezinok
0911 500608
luke1313@azet.sk
luke.bartak@gmail.com
Michaela Cehlárová 0903 189346
michaela.cehlarova@gmail.com
Bednár Pavol
0905 260751
Rudohorská 30
pavol.bednar@contrax.sk
974 01 Banská Bystrica
Bednárik Martin
Pri Šajbách 22
831 06 Bratislava
02-4488 8284
D
02-5941 0602-3
R
02-5941 0626
fax
0902 291695
geofmabe@savba.sk
Bednárová Dominika dominika.sun@mail.t-com.sk
skriatok89@gmail.com
Beleš Milan
0903 717843
milan.beles@eteligence.com
Bilobzhytskyy Anatoliy arantes@yandex.ru
Bohuš Peter
0915 758802
Borčin Peter
Žitavanská 12
951 93 Topoľčianky
037-6301 746
petbor@atlas.sk
Bothár Ivan
Novozámocká 45
960 01 Zvolen
045-5321 294
02-4552 5925
D
0905 194946
bukovacova.alena@hq.seas.sk
D
D
D
R
Ďurčo Peter
045-6743 098
D+fax
Jula Horvátha 902/34 0908 190334
967 01 Kremnica
0911 191715
peter.durco@gmail.com
Cepurdej Olexandr
vul Gogolia 3/3
896 00 Mukačevo
Ukrajina
Ďurčová Alena
Komenského 61
010 01 Žilina
Cieker Ján
043-5322 330
R
Medvedzie 154/34-16 043-5322 330
fax
027 45 Tvrdošín
zdruzenielesov@stonline.sk
Eliáš Michal
Šancová 98
831 04 Bratislava
0904 050977
lachimm1@post.sk
elias@gamca.sk
Chrappa Richard
Cintorínska 15
902 01 Pezinok
Englman Marián
Palkovičova 7
821 08 Bratislava
0903 200848
marian.englman@gmail.com
Erdélyi Tibor
Levél Koz 5
2000 Szentendre
Hungaria
0036 26 314 764
tel.
0036 26 314 884
fax
0036 309 592910
mapper@mail.matav.hu
0917 905843
0911 414383
chrappa.richard@gmail.com
Chupek Jozef
041-5494 060
Kašjakova 13
041-5688 482
013 13 Rajecké Teplice 0905 565 277
chupco@centrum.sk
D
R
041-5252 538
041-5624 676
0910 979695
soop@centrum.sk
Cútová Mária
Bergewägen 15
790 91 Idre
Švédsko
0908 948791
0046 768 823853
mc_svk@yahoo.com
Fajtová Stanislava
Björnsonova 12
811 05 Bratislava
02-5245 3022
0908 770660
fasta@centrun.sk
Černušák Vladimír
0907 794140
pktv@ghubba.edu.sk
Farkašová Eva
Za kaštieľom 5/50
053 11 Smižany
Fatin Cyril
Š. Moyzesa 6
034 01 Ružomberok
Čermák Patrik
0949 425439
Severná 26
patrik1204@gmail.com
974 01 Banská Bystrica
Franko Stanislav ml. 055-6991 361
D
Kysak 276
055-6252 249
R
044 81
055-6252 226
fax
0905 615839
sagar@ke.telecom.sk
Franko Valér
Kysak č. 403
044 81
055-6991 685
D
055-6252 226
R
055-6252 249
fax
0905 270887
warbeck@mail.t-com.sk
Fraňo Michal
Rázusova 30/A
902 01 Pezinok
0908 930345
majklfrano@gmail.com
Furucz Dušan
Repašského 6
841 02 Bratislava
0908 226250
dusan.furucz@slovnaft.sk
Furucz Ján
Na vŕšku 307/5
900 89 Častá
02-6262 4566
R
0905 281107
jan.furucz@infogas.sk
D
R +fax
D
Fűrnkranz Martin
0043 664 4317 477
Buchtweg 6
martin.fuernkranz@gmx.at
A-9210 Pörtschach am Wörthersee
Austria
orienteer@gmx.at
15evka15@azet.sk
Gajdošík Jozef
Nám. Ľ. Fullu 12
010 08 Žilina
041-5651 731
041-5134 420
041-652 775
gajdosik@fria.utc.sk
0907 188625
Gerhátová Božena
MŠVVaŠ SR
02-59374146
R
0901 745404
bozena.gerhatova@minedu.sk
D
R
fax
Download

Adresár SZOŠ vo formáte PDF - Slovenský zväz orientačných športov