Download

Rovnoľahlosť (Homotétia) Rovnoľahlosť a trojuholník Vlastnosti