Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš
REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na činnosti podľa § 16 ods. 30 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(registrácia od 1.9.2007)
Január 2014
17.01.2014
Por.
číslo
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
1. Eva Bellušová
Liptovský Peter 259
033 01 Liptovský Hrádok
2. Mária Štrkolcová Kováčová
Vavrišovo 233
032 42 Pribylina
3. Dana Jánošová
Vrbická 1883/22
031 01 Liptovský Mikuláš
4. Marta Balgová
Jilemnického 871/11
031 01 Liptovský Mikuláš
5. Katarína Palánová
Agátová 485/6
031 04 Liptovský Mikuláš
6. Marek Bačík
Morušová 522/1
031 04 Liptovský Mikuláš
7. Stanislava Wosiňská
Iľanovo 130
031 01 Liptovský Mikuláš
8. Zuzana Macíková
V Luhoch 346/6
031 01 Liptovský Mikuláš
9. Valéria Gerhátová
Popradské nábrežie 443/20
058 01 Poprad
10. Eva Fašanoková
Jakubovany 223/0
032 04 Liptovský Ondrej
11. Stanislav Šturman
Smreková 1998/2
034 01 Ružomberok
12. Miriam Hečková
Demänovská 163
031 01 Liptovský Mikuláš
13. Ing. Gabriela Chrobáková
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/00094
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00092-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00025-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00088-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00087-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2013/00026-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00042-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00074-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00093-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00124-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00067-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00017-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00138-03
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Pittsburská 15/192
010 00 Žilina
Zuzana Vrábeľová
Turík 26
034 83 Liptovská Teplá
Milan Matejík
Stankovany – Rojkov 376
034 92 Stankovany
Beáta Kuteľová
Lisková 491
034 81 Lisková
Matúš Koreň
Lounská 629/3
031 04 Liptovský Mikuláš
Martin Černák
Hradišská 626/4
031 04 Liptovský Mikuláš
Andrea Hanulová
Štúrova 1643/7A
033 01 Liptovský Hrádok
Miroslava Dúbravcová
Dovalovo 357
033 01 Liptovský Hrádok
Emília Valušiaková
Nábr. Dr. A. Stodolu 1747/29
031 01 Liptovský Mikuláš
Mária Nikoléniová
Uhorská Ves 130
032 03 Liptovský Ján
Renata Jezná Hazuchová
Na Jankovskom 81
032 03 Liptovský Ján
Radoslav Šturman
Možiarska 1443/6
060 01 Kežmarok
Mgr. Dana Kňazeová
Fedinova 16/A
851 01 Bratislava
Nataša Simonková
Jesenského 66
943 01 Štúrovo
Martina Beloritová
Galovany 109
032 11 Svätý Kríž
Natália Richtáriková
Hviezdoslavova 5
034 01 Ružomberok
Mgr. Zuzana Martonová
Likavka 407
034 95 Likavka
Michal Bačík
Morušová 522/1
031 04 Liptovský Mikuláš
Miriam Adámková
Iľanovo 111
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00062-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00162-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00068-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00158-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00027-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00065-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00075-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00089-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00047-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00046-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00066-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00078-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00123-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00032-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00063-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00151-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00028-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00109-03
17.1.2014
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
32.
33.
34.
35.
36.
031 01 Liptovský Mikuláš
Andrea Bartošová
Opavská 619/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Mgr. Ladislav Gerhát
Popradské nábr. 443/20
058 01 Poprad
Zuzana Oravcová
Rázusová 1853-12
031 01 Liptovský Mikuláš
Viera Vanková
Belanská štvrť 575/18
033 01 Liptovský Hrádok
Ing. Ľubomír Hečko
Demänová 163
031 01 Liptovský Mikuláš
na dobu neurčitú
2014/00108-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00095-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00125-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/00073-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
2014/0018-03
17.1.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Február 2014
03.02.2014
Por.
číslo
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
1. Pavel Haasz
Bystrá 130
977 01 Brezno
2. Adriana Pavelicová
Do Políka 255
032 03 Liptovský Ján
3. Dana Zselenáková
Kostolná 70/21
076 37 Rad
4. Marián Jačuška
Veterná Poruba 35
031 04 Liptovský Mikuláš
5. Ján Matej
Liptovská 5300/20
034 01 Ružomberok
6. Ľuboš Cibulka
Za dráhou 476/8
034 01 Ružomberok
7. Jaroslav Krajník
Lesná 2034/5
034 01 Ružomberok
8. Zuzana Chamrazová, Ing.
Kuchyňa 238
900 52 Kuchyňa
9. Peter Matejov
Na papiereň 30
972 44 Kamenec pod
Vtáčnikom
10. Daniela Burdelová
Kvačany 135
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/00189-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00206-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00177-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00260-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00179-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00176-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00175-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00214-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2013/00215-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00163-03
3.2.2014
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
032 24 Liptovská Sielnica
Tibor Varga
Komenského 913
947 01 Hurbanovo
Monika Tóthová, Ing.
Sklabiná 33
991 05 Nová Ves
Kristína Nociarová, Mgr.
Slovany 36
036 01 Martin
Lucia Melišová, Bc.
Paláriková 7
920 01 Hlohovec
Peter Černý, Bc.
SNP 36
920 01 Hlohovec
Martin Muška
Komenského 456/68
976 66 Polomka
Monika Petrosjan
Zarevúca 21
034 01 Ružomberok
Juraj Kupec
Stredná 216
976 45 Hronec
Zdenka Chrapčiaková
Hlavná 599
032 61 Važec
Barbora Lazíková
Liptovské Revúce 261
034 74 Liptovské Revúce
Patrik Ilko
Záhradná 1254/10
034 01 Ružomberok
Veronika Kiebelová
I. Houdeka 47/10
034 01 Ružomberok
Jana Krutáková
Veterná 2027/12
034 01 Ružomberok
Milan Likášik, Ing.
Žiarska 604/6
031 04 Liptovský Mikuláš
Peter Birka
Prekážka 726/27
033 01 Liptovský Hrádok
Lucia Dančová
Nová Hrboltová 6126/12
034 01 Ružomberok
Milan Hodas
Kamenná Poruba
013 13 Kamenná Poruba
Petra Gažová
Senická 623/2
031 04 Liptovský Mikuláš
na dobu neurčitú
2014/00188-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00182-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00181-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00187-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00330-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00190-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00184-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00331-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00174-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00216-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00178-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00031-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00159-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00161-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00090-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00180-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00213-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
2014/00170-03
3.2.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín
Marec 2014
03.03.2014
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
1. Roman Trepáň
2014/00355
Partizánska Ľupča 31
3.3.2014
032 15 Partizánska Ľupča
na dobu neurčitú
2. Miroslava Mokošová
2014/00306
Liptovská 2113/15
3.3.2014
04 01 Ružomberok
na dobu neurčitú
3. Michaela Lániová, Bc.
2014/00091
Ondrašovská 185/131
3.3.2014
031 05 Liptovský Mikuláš
na dobu neurčitú
4. Eva Hariňová
2014/00373
Stará 226/42, Liptovská Štiavnica
3.3.2014
034 01 Ružomberok
na dobu neurčitú
5. Marek Hariň
2014/00338
Stará 226/42, Liptovská Štiavnica
3.3.2014
034 01 Ružomberok
na dobu neurčitú
6. Miroslava Balázsyová
2014/00339
Kalnická 40
3.3.2014
935 38 Lok
na dobu neurčitú
7. Ľudmila Črepová
2014/00368
Liptovská Lúžna 1092
3.3.2014
034 72 Liptovská Lúžna
na dobu neurčitú
8. Jarmila Rybárová, Bc.
2014/00340
Lesná 12/8
3.3.2014
034 01 Ružomberok
na dobu neurčitú
9. Mária Filická, Bc.
2014/00369
Liptovská Osada 276
3.3.2014
034 73 Liptovská Osada
na dobu neurčitú
10. Anna Martonová
2014/00321
Janovčíkova 566
3.3.2014
034 95 Likavka
na dobu neurčitú
11. Katarína Gímešová, Mgr.
2014/00323
Červenej armády 225
3.3.2014
935 02 Žemberovce
na dobu neurčitú
12. Martina Kucíková, Mgr.
2014/00314
Š Moyzesa 47
3.3.2014
034 01 Ružomberok
na dobu neurčitú
13. Iveta Čupková
2014/00232
Belanská 559/54
3.3.2014
033 01 Liptovský Hrádok
na dobu neurčitú
14. Alena Žiaranová
2014/00462
Liptovský Ondrej 166
3.3.2014
032 04 Liptovský Ondrej
na dobu neurčitú
15. Zuzana Žiaranová
2014/00463
Liptovský Ondrej 166
3.3.2014
032 04 Liptovský Ondrej
na dobu neurčitú
16. Lucia Bartošová
2014/00328
Por.
číslo
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Raveň 7422/57
034 03 Ružomberok – Biely
Potok
Vojtech Lorincz, Mgr.
Dovalovo 342
033 01 Liptovský Hrádok
Zuzana Štrbová, Mgr.
Školská 341
034 96 Komjatná
Magdaléna Jurgošová, Bc.
Nová 664
034 81 Lisková
Martina Šebestová
Hlavná 266/49
059 19 Vikartovce
Lenka Paľová
Kostolná 173/3
032 02 Závažná Poruba
Marián Ovad
Pod Skálim 1527/15
034 84 Liptovské Sliače
Tatiana Myslivcová
Vajanského 8/17
034 01 Ružomberok
Emília Javorková
Za dráhou 476/11
034 01 Ružomberok
Jozef Rusko
Hviezdoslavova 2646/5
945 01 Komárno
Jana Urbanová, Mgr.
Jánošíkova 4
034 06 Ružomberok
Anna Rakytová
J. Hanulu 1097/81
034 84 Liptovské Sliače
Eva Rakytová
J. Hanulu 1097/81
034 84 Liptovské Sliače
Blanka Bartánusová
Liptovský Michal 36
034 83 Liptovská Teplá
Eva Motúzová
Štiavnička 209/18
976 81 Podbrezová
Štefan Gaži
Paseka 627/4
976 67 Závadka nad Hronom
Miroslava Spišáková
Za dráhou 5108/6A
034 01 Ružomberok
Barbora Šrobová
Ľubeľa 424
032 14 Ľubeľa
Lucia Kmeťová
4.3.2014
na dobu neurčitú
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
2014/00377
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00319
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00318
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00309
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00324
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00312
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00281
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00376
3.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00183
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00317
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00250
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00249
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00257
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00185
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00186
4.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00313
3.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00288
3.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00280
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
35.
36.
37.
38.
39.
Ludrová 155
034 71 Ludrová
Veronika Mičanová
Bobrovec 122
032 21 Bobrovec
Simona Hrnčiarová
Ľubeľa 307
032 14 Ľubeľa
Lucia Juríková
Liptovské Matiašovce 125
032 23 Liptovská Sielnica
Lucia Lorenčíková
Vernárska 381
032 61 Važec
Jana Blašková
Lisková 543
034 81 Lisková
3.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00272
3.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00247
3.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00375
3.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00256
3.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00367
3.3.2014
na dobu neurčitú
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu potravín
a pokrmov
Činnosť v zariadeniach starostlivosti
o ľudské telo
24.03.2013
Por.
číslo
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
1. Anna Laučeková,
Komenského 501,
03301 Liptosvký Hrádok
2. Ivana Andoková
Stredné Plachetnice 278
991 24 Dolné Plachetnice
3. Iveta Škultétyová
Nábrežie 4.apríla 1837/8
031 01 Liptovský Mikuláš
4. Iveta Rigová
Konská 247
032 04 Liptovský Ondrej
5. Jana Blišťanová, Ing.
Liptovský Ján 371
032 03 Liptovský Ján
6. Lucia Harichová
T. Vansovej 1897/4
031 01 Liptovský Mikuláš
7. Pavlína Lukášová
Jilemnického 12
031 01 Liptovský Mikuláš
8. Leonard Huňa, Ing.
Cesta na Vlkolínec 902/10
034 01 Ružomberok
9. Petra Laclavíková
E. Bohúňa 25
034 01 Ružomberok
10. Miroslava Jurkyová
Do Baničného 516/7
034 01 Ružomberok
11. Jaroslav Veselý
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/00454
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00449
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00477
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00353
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00447
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00395
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00282
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00446
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00298
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00469
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00478
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Dončova 1450/19
034 01 Ružomberok
Zuzana Fričová, Mgr.
Papiernická 1788/10
034 01 Ružomberok
Júlia Nemčíková, Mgr.
I.Houdeka 1941/49
034 01 Ružomberok
Renáta Karabinová, Mgr.
Záhradná 15
034 01 Ružomberok
Eva Buchová
Makovického 53
034 01 Ružomberok
Ivan Smieška
D. Makovického 35
03401 Ružomberok
Milan Lazík
Ul. G. M. Vesela 17
034 01 Ružomberok
Ján Stankoviansky
Liptovský Trnovec 89
032 22 Liptovský Trnovec
Simona Smiešková
Veterná 2/6
034 01 Ružomberok
Radovana Bartošová
Za Dráhou 29/1
034 01 Ružomberok
Erika Revajová, Mgr.,
Štiavnická 1960/4
034 01 Ružomberok
Erika Rolčeková
Za dráhou 22/27
034 01 Ružomberok
Jakub Janíček, Mgr. Art.
Partizánska Ľupča 634
032 15 Partizánska Ľupča
Nikola Graňáková
Pražská 755/42
034 84 Liptovské Sliače
Adriana Glončáková
Liptovská Sielnica 178
03223 Liptovská Sielnica
Marek Hrivňák, Ing.
Nábr. Dr. A. Stodolu 1686/12
031 01 Liptovský Mikuláš
27. Radka Profantová, Mgr.
Važec 928
032 61 Važec
28. Mikuláš Bodor
Rumnice 40
98050 Včelince
29. Anna Michalíčková
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00519
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00504
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00503
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00502
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00501
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00500
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00522
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00508
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00496
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00543
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00341
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00315
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00521
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00396
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00396
24.3.2014
na dobu neurčitú
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť v úpravniach vody a pri
obsluhe vodovodných zariadení
2014/00436
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00433
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00434
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Važec 746
032 61 Važec
30. Eva Húsková
Hradná 528
03301 Liptovský Hrádok
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00374
24.3.2014
na dobu neurčitú
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín
a pokrmov
31. Peter Dobák
Kemi 629/7
031 04 Liptovský Mikuláš
2014/00374
24.3.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
32. Jana Babčanová, Mgr.
Bernolákova 1919/1
026 01 Dolný Kubín
33. Blanka Morvačíková
Dúbrava 150
032 12 Dúbrava
34. Vladimír Turan
Krajné 198
916 16 Krajné
2014/00374
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00542
24.3.2014
na dobu neurčitú
2014/00570
24.3.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a
pokrmov
Apríl 2014
14.04.2014
Por
Meno, priezvisko, titul
.
Trvalé bydlisko
Čísl
o
1. Zdenko Tarageľ
Kemi 629/9
031 04 Liptovský Mikuláš
2. Matúš Macík
Trstené 66
032 21 Bobrovec
3. Viera Cabanová
Gôtovany 184
032 14 Ľubeľa
4. Martina Bartošová
D. Makovického 31
034 01 Ružomberok
5. Simona Rácová
Bajkalská 2335/3
058 01 Poprad
6. Paulína Lacušová, Bc.
Ústecko – orlická 3301/26
058 01 Poprad
7. Ľuboslava Olšavová
Demänová 204
03101 Liptovský Mikuláš
8. Petra Pačanová Maťková
Malý Rím 286/18
031 01 Liptovský Mikuláš
9. Tatiana Gmitterová
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
Predmet činnosti
2014/00512
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00614
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00525
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00523
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00548
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00551
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00701
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00616
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00483
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Pod slivkou 512/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Dana Jezná
Gálovany 99
032 11 Svätý Kríž
Marek Sminčák, Ing.
Dénešova 83
040 23 Košice
Marek Tadial
Prekážka 723/3
033 01 Liptovský Hrádok
Tomáš Mihok
Demänová 388
031 01 Liptovský Mikuláš
František Oravec
I.Houdeka 41/16
034 01 Ružomberok
Miroslav Devečka
Stošice 460
031 04 Liptovský Mikuláš
Kristína Vasková
Šoltésovej 3473/7
058 01 Poprad
Mária Kondorová
Ul. Kámenie 188, Podtureň
033 01 Liptovský Hrádok
Slávka Sciranková
Za dráhou 1/16
034 01 Ružomberok
Milan Knapčík
Hradišská 627/9
031 04 Liptovský Mikuláš
Daniel Mucha
Eduarda Penkalu 879/9
031 01 Liptovský Mikuláš
Peter Kraľovanský
Partizánska Ľupča 306
032 15 Partizánska Ľupča
Martina Zavadzanová
Rozkvet 2083/176
017 01 Považská Bystrica
Helena Hazuchová
Jánošíkova 1650/7
031 01 Liptovský Mikuláš
Ingrida Jagelková
Jilemnického 871/11
031 01 Liptovský Mikuláš
Mária Matejková
Žuffova 919/27A
031 01 Liptovský Mikuláš
Mária Mrvová, Ing.
Na Bežan 1431/17, 034 84
Liptovské Sliače
Martina Pluhařová
Senická 3
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00580
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00744
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00575
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00579
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00578
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00574
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00550
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00648
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00524
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00577
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00538
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00576
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00416
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00687
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00599
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00610
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00650
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00615
14.4.2014
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
031 04 Liptovský Mikuláš
Pavol Pompáš, Ing.
Banšelova 22
821 04 Bratislava
Tomáš Koma
Lisková 218
034 81 Lisková
Beata Šintajová
Kemi 627/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Monika Žigová
Hlavná 168, Podtureň
032 21 Liptovský Hrádok
Magdaléna Krajčiová
Kvačany 86
032 23 Liptovská Sielnica
Martin Labaška
Žiar 193
032 05 Smrečany
Eva Míšová
Nábrežie 4.apríla 1861/12
031 01 Liptovský Mikuláš
Lucia Brčeková
Veterná 2051/27
034 01 Ružomberok
Katarína Hrčová
Prosiek 49
032 23 Liptovská Sielnica
Barbora Tóthová, Bc.
Plavisko 37/7
034 01 Ružomberok
Alena Orininová
Bijacovce 204
053 06 Bijacovce
Eva Hazuchová
Borbisova 1969/28
031 01 Liptovský Mikuláš
Tibor Gužík
Jilemnického 5-3/35
018 51 Nová Dubnica
Milan Šimek
Demänová 480
031 01 Liptovský Mikuláš
na dobu neurčitú
2014/00704
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00633
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00480
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00479
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00432
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00394
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00573
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00397
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00611
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00415
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00592
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00720
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00569
14.4.2014
na dobu neurčitú
2014/00706
14.4.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe kozmetických výrobkov
Činnosť v zariadeniach starostlivosti
o ľudské telo
Činnosť v zariadeniach starostlivosti
o ľudské telo
Máj 2014
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
Predmet činnosti
Eduard Pitvor
1. Jána Hálu 279
032 61 Važec
Eva Uhrinová
2. Lúčky 362
034 82 Lúčky
Rozália Gurková
3. Liptovská Porúbka 134
033 01 Liptovský Hrádok
Ľudmila Zarevúcka
4. Majeríkova 741/6
031 01 Liptovský Mikuláš
Lenka Vyšná
5. Nábrežie 4.apríla 1844/9
031 01 Liptovský Mikuláš
Ivana Maťaššáková
6. Bystrická cesta 198/54
034 01 Ružomberok
Alexandra Klačková
7. Š. Moyzesa 1577/22
034 01 Ružomberok
Zuzana Kajúchová
8. Veterná 2032/1
034 01 Ružomberok
Iveta Opálená
9. Veterná 2026/8
034 01 Ružomberok
Mariana Hriadelová, Bc.
10. Bobrovec 452
032 21 Bobrovec
Gabriela Vaculíková
11. Lisková 325
034 81 Lisková
Róberta Vojvodová
12. Š. Moyzesa 18/6
034 01 Ružomberok
Silvia Sotoniaková
13. Bodice 6
031 01 Liptovský Mikuláš
2014/00692
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00734
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00668
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00667
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00743
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00721
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00682
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00750
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00737
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00707
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00598
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00708
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00613
5.5.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Por
.
Čísl
o
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
14. Bibiana Almášiová
Tatranská cesta 159/46
034 01 Ružomberok
15. Denisa Brveníková
Veterná 2051/23
034 01 Ružomberok
16. Ivana Jurkovičová
Madočany 388
034 83 Liptovská Teplá
17. Darina Janečková
Podtureň 509
033 01 Liptovský Hrádok
18. Daniela Murínová
Kpt. Nálepku 512
033 01 Liptovský Hrádok
19. Eleonóra Kubíková
ČSA 381/43
033 01 Liptovský Hrádok
20. Katarína Švandová
Komenského 500/12
033 01 Liptovský Hrádok
21. Anna Mandáková
Demänová 258
031 01 Liptovský Mikuláš
22. Jana Marová
Štefánikova 1513/29
031 01 Liptovský Mikuláš
23. Miroslav Jakubovič
J.Rumana 25/18
031 01 Liptovský Mikuláš
24. Martin Drbjak
Kvačany 230
032 23 Liptovská Sielnica
25. Iveta Bražinová
I.Houdeka 53
034 01 Ružomberok
26. Tomáš Krivošík
A.Stodolu 5015/11
036 01 Martin
27. Eva Vargová
Lúčky 421
034 82 Lúčky
28. Jana Vozáriková
Belanská 578/32
033 01 Liptovský Hrádok
29. Ingrid Fillová
Liptovská Sielnica 52
032 23 Liptovská Sielnica
30. Marcela Pethová
Partizánska Ľupča 139
032 15 Partizánska Ľupča
2014/00684
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00539
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00756
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00718
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00686
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00736
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00685
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00695
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00749
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00669
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00656
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00730
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00572
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00731
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00845
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00660
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00657
5.5.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
31. Katarína Frólová
Morušova 524/2
031 04 Liptovský Mikuláš
2014/00659
5.5.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
32. Marcel Polášek
Tulská 35
974 04 Banská Bystrica
33. Zuzana Brziaková
Bobrovec 563
032 21 Bobrovec
34. Linda Kobelová
Veterná 2051/23
034 01 Ružomberok
35. Zuzana Kažmérová
Druhá 4190
031 04 Liptovský Mikuláš
36. Iveta Korábeková, Ing.
Východná 49
032 32 Východná
37. Anna Uličná
Liptovský Ondrej 9
032 04 Liptovský Ondrej
38. Miriam Šeďová, Bc.
Nová 306/28
032 02 Závažná Poruba
39. Martin Zsigó
Hurbanova 1494/22
031 01 Liptovský Mikuláš
40. Katarína Matejová
Klačno 4988/11
034 01 Ružomberok
41. Pavol Konfál
Klačno 4988/11
034 01 Ružoberok
42. Katarína Rudyová
Liptovské Kľačany 48
032 14 Liptovské Kľačany
Matej Lúčan
43. Svätý Kríž 101
032 12 Svätý Kríž
Ľubomír Ovšiak
44. Svätý Kríž 106
032 12 Svätý Kríž
Zdenko Flais
45. Dúbrava 6
032 12 Dúbrava
Ľuboš Vyšný
46. Dúbrava 482
032 12 Dúbrava
Lukáš Čierny
47. Hostišovce 44
980 23 Teplý Vrch
Miroslav Kameník
Zábiedovo 164
48.
028 01 Trstená
Elena Kubinová
49. Dovalovo 234
033 01 Liptovský Hrádok
50. Alžbeta Dutková
2014/00601
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00603
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00729
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00661
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00612
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00658
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00602
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00476
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00559
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00593
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00820
5.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00926
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00924
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00925
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00966
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00907
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00915
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00920
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00911
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
Liptovská Lúžna 173
034 72 Liptovská Lúžna
Milan Kúdora
51. Dovalovo 423
033 01 Liptovský Hrádok
Peter Kuchárik
52. Jakubovany 55
032 04 Beňadiková
Radoslav Turoň
53. Liptovská Lúžna č. 1007
034 72 Liptovská Lúžna
Roman Myldiar
54. Liptovská Lúžna 1186
034 72 Liptovská Lúžna
Marta Bullová
55. Liptovská Osada 518
034 73 Liptovská Osada
Juliana Koštialová
Liptovská Osada 175
56.
034 75 Liptovská Osada
Jana Biela
Liptovská Osada 604
57.
034 73 Liptovská Osada
Jana Hudecová
Jakubovany 69
58.
032 04 Liptovský Mikuláš
Július Samolej
Liptovská Lúžna 997
59.
034 72 Liptovská Lúžna
Gašpar Danček
Liptovské Revúce 700
60.
034 74 Liptovské Revúce
Peter Jednríšek
Ludrová 380
61.
034 71 Ludrová
Svetlana Gažiová
Liptovská Porúbka 121
62.
033 01 Liptovský Hrádok
Slavomír Kováč
Važec 437
63.
032 61 Važec
Jakub Čenka
Liptovský Ján 261
64.
032 03 Liptovský Ján
Silvia Sekanová
Nižné 31
65.
03223 Liptovská Sielnica
Jana Majerníčková
Žiarska 601/1
66.
031 01 Liptovský Mikuláš
Marie Rakašová
Jura Janošku 28
67.
031 01 Liptovský Mikuláš
Ladislav Janičina
68. Pobrežná 447/6
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00921
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00922
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00914
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00913
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00916
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00917
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00918
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00919
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00923
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00910
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00912
13.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01029
28.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01035
28.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01034
28.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01038
28.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01039
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01030
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01025
26.5.2014
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
031 01 Liptovský Mikuláš
Libuša Porubänová
Beňadiková 107
031 01 Liptovský Mikuláš
Dominika Halžová
Vyšné Fabriky 15/21
03301 Liptovský Hrádok
Jana Fideráková
SNP 113/3
031 01 Liptovský Mikuláš
Mária Jírovcová
Nábr. A. Stodolu 1686/10
031 01 Liptovský Mikuláš
Tomáš Jurščák
Dovalovo 362
033 01 Liptovský Hrádok
Zdenko Podstavek
Ul. 1. Mája 1962/111
031 01 Liptovský Mikuláš
Milan Podstavek
1.mája 1962/111
031 01 Liptovský Mikuláš
PhDr. Michaela Vyhnalová
Nábrežie 1686/13
031 01 Liptovský Mikuláš
Lucia Mravcová Bc.
Bobrovček 102
032 21 Bobrovec
Vladimír Mravec
Bobrovček 102
032 21 Bobrovec
Vladimír Mravec
Bobrovček 102
032 21 Bobrovec
na dobu neurčitú
2014/01037
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01036
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01027
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01026
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01033
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01031
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01032
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01034
26.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00908
29.5.2014
na dobu neurčitú
2014/00905
29.5.2014
na dobu neurčitú
2014/01060
29.5.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu pokrmov a pokrmov
Činnosť v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
Jún 2014
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Zuzana Nogová
Lazianska 591/86
038 43 Kláštor pod Znievom
Dominika Cholvádtová
Pongrácovská 323/4
031 05 Liptovský Mikuláš
Mária Ilavská
Pri Váhu 323
032 61 Važec
Lucia Karnajová
Pod Slivkou 512/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Anna Gerová
Saratovská 37
934 01 Levice
Alena Sládeková
Lisková 456
034 81 Lisková
Michal Šimičák
Dovalovo 22
033 01 Liptovský Hrádok
Kristína Schumichrastová
M.Jankolu 8780/10
036 01 Martin
Marta Magová
Hollého 5350/15
034 01 Ružomberok
Pavlína Némethová
Kuchyňa 353
900 52 Kuchyňa
Ján Balázsik
Žilinská 1651/31
034 01 Ružomberok
Jaroslava Veselovská
Bystrická cesta 198/52
034 01 Ružomberok
Vladimír Madaj
Ul. 1.mája 167/90
031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/00935
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00786
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00841
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00855
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00997
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00784
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00856
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00817
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00840
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00821
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01073
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00468
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00787
2.6.2014
na dobu neurčitú
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ján Fedák
Ižipovce 32
032 23 Liptovská Sielnica
Michal Kočan
Podtureň 507
033 01 Liptovský Hrádok
Helena Hajková, Mgr.
Nábrežie 4.apríla 1860/11
031 01 Liptovský Mikuláš
Zbigniew Czernecki
Lesná 2042/16
034 01 Ružomberok
Ján Mikuš, MgA.
Sládkovičova 182/49
957 01 Bánovce nad Bebravou
Igor Klamár
Žiar 8
032 05 Smrečany
Helena Plauterová
Jalovec 91
032 21 Bobrovec
Iveta Švihrová
Dovalovo 237
033 01 Liptovský Hrádok
Jela Fullová
Prekážka 723/3
033 01 Liptovský Hrádok
Miroslav Miškovič
Podbanské 3
032 42 Pribylina
Kvetoslava Balážecová
Partizánska Ľupča 331
032 15 Partizánska Ľupča
Katarína Hromadová
Trstené 19
032 21 Bobrovec
Jozef Janík
Bobrovec 331
032 21 Bobrovec
Andrea Kurišová
Stredná Revúca 293
034 74 Liptovské Revúce
Miroslav Hladiš
Partizánska Ľupča 238
032 15 Partizánska Ľupča
Janka Martinčeková
Š. Moyzesa 19/19
034 01 Ružomberok
Monika Mahútová
Bystrická cesta 2138
2014/00836
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00837
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00789
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00839
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00788
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00790
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00785
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00886
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00815
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00816
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00843
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00414
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00659
2.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01089
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00783
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01130
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01202
30.6.2014
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť v zariadeniach starostlivosti
o ľudské telo
Činnosť v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
034 01 Ružomberok
Michaela Tkáčová
Liptovská 2127/2
034 01 Ružomberok
Erika Brtková
Likavka 652
034 95 Likavka
Lívia Hubová
Liptovská Lúžna 494
034 72 Liptovská Lúžna
Milada Kardošová
Bystrická cesta 198/54
034 01 Ružomberok
Barbora Balážová
Bobrovec 690
032 21 Bobrovec
Michaela Balážová
Bobrovec 690
032 21 Bobrovec
Lucia Haličková
Liptovská Osada 582
034 73 Liptovská Osada
Miroslava Haličková
Liptovská Osada 582
034 73 Liptovská Osada
Jozef Veselovský
Liptovská Lúžna 170
034 72 Liptovská Lúžna
Jakub Leštinský
Š.Moyzesa 18
034 01 Ružomberok
Dana Duchoňová
Nová Hrboltová 156/42
034 05 Ružomberok
Denisa Bačkorová
Pri Váhu 77/8039
034 01 Ružomberok
Pavel Fiačan
Liptovská Kokava 17
032 44 Liptovská Kokava
Patrik Vyparina
Palúčanská 566
031 01 Liptovský Mikuláš
Daniela Vraníková, Mgr.
Sládkovičova 284/92
034 01 Ružomberok
Tomáš Staroň
Vrbická 26/1883
031 01 Liptovský Mikuláš
Miroslava Michalíčková
na dobu neurčitú
2014/01128
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01129
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01126
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01123
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01261
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01262
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/0171
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01170
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01165
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01125
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01127
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01184
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01116
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01156
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01157
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01144
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01088
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Ľ. Štúra 455
032 61 Važec
Jozef Cút
Gôtovany – Fiačice 3
032 14 Ľubeľa
Ingrid Kutišová
Komenského 1982/4
031 01 Liptovský Mikuláš
Michael Meliš
Nábr. 4.apríla 1837/8
031 01 Liptovský Mikuláš
Stanislava Bohmerová
Komenského 1595/2A
033 01 Liptovský Hrádok
Beáta Humeníková
Jefremovská 632/10
031 04 Liptovský Mikuláš
Jozef Adamčiak, Bc.
Pod Hlinisko 16
034 03 Ružomberok
Veronika Macková
J. Hollého 370
034 95 Likavka
Monika Pytlíčková
Liptovská Teplá 101
034 83 Liptovská Teplá
Simona Mikušová
Východná 701
032 32 Východná
Klaudia Dohňanská
Červený Kameň 299
018 56 Červený Kameň
Patrik Kúdora
Dovalovo 468
033 01 Liptovský Hrádok
Martin Sabó
Čínska 18
040 13 Košice
Veronika Vozárová
Nábr. Dr.A.Stodolu 1567/1
031 01 Liptovský Mikuláš
Renata Hošalová
Partizánska Ľupča 263
032 15 Partizánska Ľupča
Alexandra Salvová
Americká 223
034 82 Lúčky
Anna Bukvič
Lúčky 267
034 82 Lúčky
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01207
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01106
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01117
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01131
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01111
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01105
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01103
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01104
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01051
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00967
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01072
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00946
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01050
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01058
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00936
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/00933
30.6.2014
na dobu neurčitú
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
64.
65.
66.
67.
68.
Mária Vomáčková
Na ohrady 65/29
034 01 Ružomberok
Marcel Hamerský
1.mája 1913/113A
031 01 Liptovský Mikuláš
Martina Majzelová, Mgr.
Liptovské Revúce 510
034 74 Liptovské Revúce
Anna Oblazná
Fraňa Kráľa 492/11
033 01 Liptovský Hrádok
Zina Húsková
Hybe 731/1
032 31 Hybe
2014/00838
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01048
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01012
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01069
30.6.2014
na dobu neurčitú
2014/01070
30.6.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii a
uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Júl 2014
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Zdenka Závodská
Podtureň 512
03311 Liptovský Hrádok
Ján Čatloch
Liptovská Porúbka 463
03311 Liptovský Hrádok
Ivana Dorniaková
Svätý Kríž 199
03211 Svätý Kríž
Silvia Šimčeková
Beňadiková 128
031 01 Liptovský Mikuláš
Soňa Balážová- Ercegová
Liptovská Porúbka 331
033 01 Liptovský Hrádok
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/01272
7.7.2014
na dobu neurčitú
2014/01211
7.7.2014
na dobu neurčitú
2014/01200
7.7.2014
na dobu neurčitú
2014/01155
7.7.2014
na dobu neurčitú
2014/01115
7.7.2014
na dobu neurčitú
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
August 2014
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Zuzana Vitosová
Smreková 1997/1
034 01 Ružomberok
Eliška Fašánková
Liptovská Sielnica 68
032 23 Liptovská Sielnica
Ján Guoth
Bjőrnsonova 22
031 01 Liptovský Mikuláš
Katarína Guthová, Mgr.
Bjőrnsonova 22
031 01 Liptovský Mikuláš
Peter Horník
Liptovská 365/17
059 39 Šuňava
Eva Debnárová
Východná 493
032 32 Východná
Zdenka Harvanová
Jurkovičova 388/50
059 35 Batizovce
Ivana Brezinová
Východná 464
032 32 Východná
Ivana Roháčová
Jabloňová 518/3
031 04 Liptovský Mikuláš
Dana Demková
Lesná 2041/13
034 01 Ružomberok
Norbert Klinko
Stodolova 1877/3
031 01 Liptovský Mikuláš
Ján Šulek
Hviezdoslavova 709/5
059 38 Štrba
Zlatica Horníková
Liptovská 365/17
059 39 Šuňava
Martin Užík
Štefánikova 549/22
059 38 Štrba
Iveta Mišíková
Baničné 13
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/01368
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01331
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01377
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01376
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01444
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01446
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01450
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01325
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01366
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01330
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01399
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01447
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01443
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01449
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01358
4.8.2014
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
034 01 Ružomberok
Peter Pethő, Mgr.
Jabloňová 518/3
031 04 Liptovský Mikuláš
Ľubomír Málik
Likavka 147
034 95 Likavka
Viera Plevová
Nábrežie 4.apríla 1837/8
031 01 Liptovský Mikuláš
Július Jančok
Vrbická 1894/14
031 01 Liptovský Mikuláš
Alena Buliaková
K.F.Palmu 20
034 06 Ružomberok
Pavlína Sanigová
Liptovské Revúce 542
034 74 Liptovské Revúce
Erika Nemčeková
Lisková 142
034 81 Lisková
Lukáš Zeleňák
Hrušková 513/4
031 04 Liptovský Mikuláš
Nadežda Kuricová
Belanská 560/50
033 01 Liptovský Hrádok
Lenka Kuricová, Mgr.
Belanská 560/50
033 01 Liptovský Hrádok
Ivana Lahutová
Š. Moyzesa 31
034 01 Ružomberok
Július Pekár
Likavka 691
034 95 Likavka
Lenka Šupková
Ľubeľa 149
032 14 Ľubeľa
Jana Buzáková
Plavisko 1934/79
034 01 Ružomberok
Jana Pažítková
Liptovská Lúžna 493
034 72 Liptovská Lúžna
Jana Krupová
Východná 363
032 32 Východná
na dobu neurčitú
2014/01422
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01371
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01369
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01290
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01223
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01235
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01285
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01273
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01280
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01281
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01307
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01221
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01242
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01212
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01222
4.8.2014
na dobu neurčitú
2014/01313
8.8.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
September 2014
03.09.2014
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Zuzana Janigová
Ludrová 388
034 71 Ludrová
Nikoleta Javorská, Ing.
M.Pišúta 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Barbara Simonková
Jesenského 66
943 01 Štúrovo
Erik Neuwirth
Liptovský Peter 257
033 01 Liptovský Hrádok
Peter Lejko
Potočná 69/92
034 00 Ružomberok
Bibiana Jaňáková
Veterná 2051/27
034 01 Ružomberok
Stanislav Haríň
Lisková 721
034 81 Lisková
Miroslava Skládalová
Belanská 560/50
033 01 Liptovský Hrádok
Lucia Kmošková
Sládkovičova 37
034 01 Ružomberok
Mária Mišatová
Lisková 72
034 81 Lisková
Kvetoslava Jurášová
Hybe 95
032 31 Hybe
Gabriela Melichová
Leles 105
076 84 Trebišov
Andrea Urbanová, Bc.
Dúbrava 559
032 12 Dúbrava
Simona Žišková
Malužiná 101
032 34 Malužiná
Barbora Števčeková
Liptovská Porúbka 209
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/01483
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01404
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01473
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01309
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01397
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01419
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01421
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01492
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01398
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01408
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01494
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01487
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01472
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01437
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01481
3.9.2014
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
033 01 Liptovský Hrádok
Martina Pažítková
Liptovská Porúbka 263
033 01 Liptovský Hrádok
Mgr.Martina Marettová, PhD.
Zarevúca 24
034 01 Ružomberok
Marcela Graycarová Feketíková
Športová 1713/1
033 01 Liptovský Hrádok
Matej Baran, Mgr.
Plavisko 2036/73
034 01 Ružomberok
Eva Konečná
Jamník 70
033 01 Liptovský Hrádok
Jana Rešetková
Vyšné Fabriky 15/19
033 01 Liptovský Hrádok
Jaroslav Murín
Jelence 843/80
034 01 Ružomberok
Veronika Parajová
Ul. 1.mája 1949/119
031 01 Liptovský Mikuláš
Anna Kokavcová
Okoličné 542
031 04 Liptovský Mikuláš
Daniela Vencová
Riadok 9
034 01 Ružomberok
Marika Adamčiaková
Partizánska Ľupča 569
032 15 Partizánska Ľupča
Lea Bistiaková
Beňadiková 14
032 04 Liptovský Ondrej
Peter Žažo
Pod Slivkou 519/8
031 04 Liptovský Mikuláš
Zdenko Profant, Ing.
Važec 928
032 61 Važec
Andrea Vieriková
Liptovská Lúžna 1061
034 72 Liptovská Lúžna
Michaela Palovčíková
Hybe 544
032 31 Hybe
Veronika Mikušiaková
na dobu neurčitú
2014/01482
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01484
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01310
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01495
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01317
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/00804
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01468
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01161
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01332
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01177
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01298
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01267
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01329
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/00435
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01560
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01245
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01246
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
Hybe 53
032 31 Hybe
Marek Ondrík
33. Palúčanská 566
031 01 Liptovský Mikuláš
Michaela Nováková, Mgr.art.
34. Nad Skalkou 34
034 01 Ružomberok
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01478
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01496
3.9.2014
na dobu neurčitú
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
Činnosť v zariadeniach starostlivosti
o ľudské telo
Október 2014
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Anna Holubová
Štefanikova 1525/8
031 01 Liptovský Mikuláš
Ján Bôrik
Liptovská Osada 162
03473 Liptovská Osada
Matúš Matejovie
Lazná 131
03101 Liptovský Mikuláš
Iveta Rychlá
Belopotockého 3300/11
03101 Liptovský Mikuláš
Vladimír Gajdoš
Važec 324
03261 Važec
Vratislav Gallo
Mengusovce 131
05936 Mengusovce
Ľuboš Hajdóci
Hviezdoslavova 1513/8
03401 Ružomberok
Blanka Franková
Ižipovce 5
03223 Liptovská Sielnica
Eva Siváková
Nábrežie A. Stodolu 1584/8
031 01 Liptovský Mikuláš
Janka Húsková
Hollého 150
03495 Likavka
Lenka Vašková
Paseka 413
03482 Lúčky
Tomáš Garček
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/01158
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01604
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01647
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01611
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01700
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01699
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01638
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01613
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01537
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01514
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01561
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01636
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Raveň 35
03403 Ružomberok
Štefánia Pažítková
Riadok 7/6
03400 Ružomberok
Nikola Jurčiaková
Ostrá 197/1
03401 Ružomberok
Dominika Brabencová
Kemi 629/10
03104 Okoličné
Lívia Matejovie
Dúbrava 8
03212 Dúbrava
Simona Ratkošová
Belanská 538/62
03301 Liptovský Hrádok
Ing. Milan Oravec
J.DUDU 1980/2
03101 Liptovský Mikuláš
Bc.Magdaléna Škubníková
Za kostolom 766/2
91442 Horné Srnie
Katarína Jacková
Nižná 20
03474 Liptovské Revúce
Patrík Lipničan
Ludrová 447
03471 Ludrová
Lívia Knapová
Bystrická cesta 118/2
03401 Ružomberok
Ján Rojček
A.Hlinku 122
03406 Ružomberok 6
Renáta Rojčeková
A.Hlinku 122
03401 Ružomberok
Peter Kaczor
Žiarska 601/1
031 04 Okoličné
Denisa Gemerská
Lisková 523
034 81 Lisková
Linda Šimunová
Smrečany 222
032 05 Smrečany
Eva Mudroňová
Štiavnička 68
976 81 Podbrezová
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01563
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01556
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01594
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01593
3.9.2014
na dobu neurčitú
2014/01504
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01518
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01533
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01637
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01587
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01586
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01510
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01511
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01505
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01580
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01644
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01609
28.10.2014
na dobu neurčitú
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Marianna Matulová
Pod Zvonicou 1650/61
034 84 Liptovské Sliače
Kristína Kováčová
Tatranská Lomnica 190
059 60 Vysoké Tatry
Zuzana Salajová
Veterná Poruba 57
031 04 Liptovský Mikuláš
Anton Holička
Lúčky 511
034 82 Lúčky
Ing. Branislav Druska
Lúčky 428
034 82 Lúčky
Monika Paprčková
Ul. 1.mája 1913/113 A
031 01 Liptovský Mikuláš
Matej Kútnik
Lúčky 558
034 82 Lúčky
Ivana Siváková
Hubová 182/12
034 93 Hubová
Michaela Hlavatá
Krmeš 243
032 13 Vlachy
Marta Muchálová
Hybe 384
032 31 Hybe
Eva Saláková
Hlavná ul. 16/210
034 84 Liptovské Sliače
Katarína Kuracinová
Kostolná 96
034 91 Ľubochňa
Jozef Kubis
Komjatná 367
034 96 Komjatná
Libuša Kurinská
Považská 1391/14
034 01 Ružomberok
Ivana Zaťková
Kollárová 704/9
033 01 Liptovský Hrádok
Jozefína Nováková
Lounská 629/2
031 01 Liptovský Mikuláš
2014/01665
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01722
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01649
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01702
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01648
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01595
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01709
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01299
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01711
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/017 07
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01562
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01656
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01653
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01525
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01686
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01610
28.10.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Katarína Cibulková
Komjatná 146
034 96 Komjatná
Jozef Antušák
Veterná 2026/8
034 01 Ružomberok
Zdenka Bohúňová
Bystrická cesta197/38
034 01 Ružomberok
Martina Kútníková
Hlavná 49/144
034 84 Liptovské Sliače
Daniela Cibulová
Východná 833
032 32 Východná
Anna Hanulová
M. Štefánika 1684
034 01 Ružomberok
Gabriela Tekeľová
Nižné Brehy 14
027 32 Zuberec
Juraj Kostka
Žiarska 635/4
031 04 Liptovský Mikuláš
Dušan Baláž
Hollého 1350/11
031 01 Liptovský Mikuláš
Marta Stašová
Pod Ostré 22
034 03 Ružomberok
Zuzana Kandrová
Kláštorná 501
031 01 Liptovský Mikuláš
Renata Kunová
Bobrovec 427
032 21 Bobrovec
Patrik Bútora
Palúčanská 612/77
031 01 Liptovský Mikuláš
2014/01599
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01710
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01420
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01503
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01736
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01749
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01753
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01755
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01455
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/00938
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01754
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01729
28.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01756
28.10.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
November 2014
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Anna Holubová
Štefanikova 1525/8
031 01 Liptovský Mikuláš
Eva Chlepková
Liptovská Lúžna 734
034 72 Liptovská Lúžna
Peter Danielčák
Družstevná 1/679
059 38 Štrba
Romana Firicová
Demänová 216
031 01 Liptovský Mikuláš
Barbara Šajová
Morušová 522/7
034 04 Okoličné
Karina Kedzierska
Priehradka 491/8
034 06 Ružomberok 6
Alena Sitová
Družstevná 1/679
059 38 Štrba
Martina Peterecová
Jefremovská 632/10
031 04 Okoličné
Tomáš Antol
Aleja Slobody 1889/46
026 01 Dolný Kubín
Iurii Timokhin
Bodice 160
031 01 Liptovský Mikuláš
Ľubica Hliničanová
Kemi 627/1
031 04 Okoličné
Viera Ondrejková
Bystrická cesta 189/4
034 01 Ružomberok
Oľga Rošteková
Kostolná 102 /13 – Švošov
034 91 Ľubochňa
Zdenka Svrčeková
Záskalie 1- Hrboltová
034 01 Ružomberok
Monika Vevericová
Tretiny 191/62 – Ploštín
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/01158
6.10.2014
na dobu neurčitú
2014/01764
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01885
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01792
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01741
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01774
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01884
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01853
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01849
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/00844
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01854
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01720
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01918
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01919
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01763
18.11.2014
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
031 01 Liptovský Mikuláš
Marek Suchánek
Komenského 1316/14
031 01 Liptovský Mikuláš
Marcela Krenželáková
Bystrická cesta 197/38
034 01 Ružomberok
Milan Dvorštiak
Kalameny 125
034 82 Lúčky
Dávid Kapina
Palúčanská 616/61
031 01 Liptovský Mikuláš
Jakub Baďo
Svätý Kríž 193
032 11 Svätý Kríž
Veronika Žuffová
Liptovská 18/2
034 01 Ružomberok
Mária Mišíková
Lisková 269
034 81 Lisková
Miroslav Sivčiak
Gaštanová 511/5
031 01 Liptovský Mikuláš
Alena Zárubová
Eduarda Penkalu 878/7
031 01 Liptovský Mikuláš
Zuzana Mišalová
Bystrická cesta 76/30
034 01 Ružomberok
na dobu neurčitú
2014/01837
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01625
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01775
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01730
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01758
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01801
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01847
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01867
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/01810
18.11.2014
na dobu neurčitú
2014/00937
18.11.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť v zariadeniach starostlivosti
o ľudské telo
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
December 2014
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Jozef Balažovič
Nábr. Dr. A. Stodolu 1585/20
031 01 Liptovský Mikuláš
Jaroslav Beňo
Komenského 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Radka Feketíková, Mgr.
Pod Dielom 53
031 05 Liptovský Mikuláš
Daniela Fiačanová
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/01967
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01970
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01977
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01978
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť v úpravniach vody a pri obsluhe
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Galovany 33
032 11 Svätý Kríž
Daniela Frianová, Ing.
Bobrovec 382
032 21 Bobrovec
Andrej Hemerský
Pavla Štraussa 876/9
031 01 Liptovský Mikuláš
Vladimír Hlaváč
Kúpeľná 302
049 24 Vlachovo
Juraj Hubka
Kemi 629/7
031 04 Liptovský Mikuláš
Ján Húlek
Okoličianska 309/16
031 04 Liptovský Mikuláš
Katarína Kollárová, Ing.
Ulica 1. Mája 1945/51
031 01 Liptovský Mikuláš
Robert Kotulič, Ing.
Zádvorie 166/56
031 01 Liptovský Mikuláš
Jaroslav Kováč
Ulica 1. Mája 1945/53
031 01 Liptovský Mikuláš
Jozef Kubín
Žiarska 636/3
031 04 Liptovský Mikuláš
Peter Kučma
Lazisko 46
032 11 Svätý Kríž
Pavel Labaška
Žiar 122
032 05 Smrečany
Ivan Madliak
Krmeš 249
032 13 Vlachy
Vladimír Mikuláš
Cédrova 491/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Marián Mlynarčík
Liptovský Ondrej 255
032 04 Liptovský Ondrej
Vladimír Mlynarčík
Veterná Poruba 14
031 04 Liptovský Mikuláš
Ladislav Moravčík
Pod Slivkou 512/4
031 04 Liptovský Mikuláš
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01979
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01982
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01983
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01985
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01986
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02008
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02009
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02011
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02015
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02017
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02037
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02039
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02046
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02047
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02048
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02049
8.12.2014
na dobu neurčitú
vodovodných zariadení
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Jozef Mravec
Bobrovček 17
032 21 Bobrovec
Viliam Pavko
Lazisko 66
032 11 Svätý Kríž
Miroslav Sivák
Jakubovany 137
032 04 Liptovský Ondrej
Samuel Šeďo
Pod Slivkou 512/1
031 04 Liptovský Mikuláš
Miroslav Varga
Dúbrava 405
032 12 Dúbrava
Milan Čatloš
Beňadiková 127
032 04 Liptovský Ondrej
Ján Dorniak
Lazisko 31
032 11 Svätý Kríž
Rastislav Droppa
Lazisko 135
032 11 Svätý Kríž
Miroslav Druska
Bobrovček 15
032 21 Bobrovec
Ľubomír Fajčík
Bobrovec 106
032 21 Bobrovec
Ferdinand Chomo
Lipová 525/6
031 04 Liptovský Mikuláš
Milan Jurkovič
Senická 626/10
031 04 Liptovský Mikuláš
Rudolf Kamhal
Vlašky 70
032 13 Vlachy
Mária Kenderová
Borbisova 1969/32
031 01 Liptovský Mikuláš
Jozef Kapina
Palúčanská 616/61
031 01 Liptovský Mikuláš
Milan Kellovský
Žiarska 636/3
031 04 Liptovský Mikuláš
2014/02050
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02054
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02055
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02066
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02077
8.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01972
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01973
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01974
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01975
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01976
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02001
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02003
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02004
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02005
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02006
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02007
9.12.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Stanislav Kuchárik
Pod Slivkou 520/10
031 04 Liptovský Mikuláš
Miroslav Kulizák
Kokavcova 462/2
031 01 Liptovský Mikuláš
Martin Matula
Bodice 168
03101 Liptovský Mikuláš
Ferdinand Mik
Senická 624/3
031 04 Liptovský Mikuláš
Milan Mik
Morušova 524/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Ladislav Mikóczy
Nábr. Dr. A. Stodolu 1778/38
031 01 Liptovský Mikuláš
Jana Miková
Morušová 524/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Elena Papřoková
Nábr. Dr. A. Stodolu 1796/51
031 01 Liptovský Mikuláš
Ľubomír Slabej
Hybe 94
032 31 Hybe
Erika Székelyová
Za Bocianom 555/5
031 01 Liptovský Mikuláš
Štefan Šátek
Svätý Kríž 37
032 11 Svätý Kríž
Martin Ševčik
Jefremovská 613/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Dušan Šuchaň, Ing.
Palúčanská 635
031 01 Liptovský Mikuláš
Ján Tadial
Prekážka 723/3
033 01 Liptovský Hrádok
Milan Tomčík
Borbisova 1969/28
031 01 Liptovský Mikuláš
Ján Varga
Lazisko 69
032 11 Svätý Kríž
2014/02018
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02019
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02040
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02042
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02043
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02044
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02045
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02053
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02056
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02069
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02067
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02064
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02071
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02073
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02075
9.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02076
9.12.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť v úpravniach vody a pri obsluhe
vodovodných zariadení
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Michal Bartko
Ulica Ľ. Štúra 432
032 61 Važec
Peter Belluš
Vrbická 1883/32
031 01 Liptovský Mikuláš
Branislav Čatloš
Nábr. Dr. A. Stodolu 1797/58
031 01 Liptovský Mikuláš
Július Gajdoš
Agátová 485/8
031 04 Liptovský Mikuláš
Dušan Gazda
Bobrovec 678
032 21 Bobrovec
Otakar Hnát
Lounská 629/1
031 04 Liptovský Mikuláš
Peter Jezný
Lipová 525/5
031 04 Liptovský Mikuláš
Ján Kováč
Kemi 629/6
031 04 Liptovský Mikuláš
Viera Kozáková, Ing.
Sady M. R. Štefánika 139/16
033 01 Liptovský Hrádok
Dušan Kubík
Ľubeľa 120
032 14 Ľubeľa
Viliam Kubík
Nábr. Dr. A. Stodolu 1574/2
031 01 Liptovský Mikuláš
Peter Kučera
Zádvorie 31
031 01 Liptovský Mikuláš
Radomír Kyseľ, Mgr.
Máloslatinská 875/18
962 01 Zvolenská Slatina
Ondrej Lehotský
Hybe 87
032 31 Hybe
Miroslav Mičuda
Morušová 524/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Vladimír Ondrejka
Mincová 25
031 05 Liptovský Mikuláš
2014/01968
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01969
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01971
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01980
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01981
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01984
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02002
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02010
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02012
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02013
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02014
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02016
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02020
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02038
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02041
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02051
10.12.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Alica Pappová, Ing.
Nábr. Dr. A. Stodolu 1796/52
031 01 Liptovský Mikuláš
Matúš Stanislav
Pod Hájikom 127/14
031 01 Liptovský Mikuláš
Hubert Ščepán
Nábr. Dr. A. Stodolu 1808/62
031 04 Liptovský Mikuláš
Ivan Šrol
Mincová 71/17
031 05 Liptovský Mikuláš
Peter Šveda
Priebežná 486/4
031 04 Liptovský Mikuláš
Peter Teplický
Za Traťou 606/3
031 04 Liptovský Mikuláš
Milan Weber
Nábr. 4. Apríla 1860/11
031 01 Liptovský Mikuláš
Zlatko Zázik
Červenej Armády 627/9
985 05 Kokava nad Rimavicou
Danka Žišková
Ulica 1. Mája 1962/111
031 01 Liptovský Mikuláš
Erika Jurčová
Východná 226
032 32 Východná
Miroslav Chovančík, Ing.
Ul. 1. Mája 1945/51
031 01 Liptovský Mikuláš
Patrik Janiga
Kostolná 88/20, Švošov
034 91 Ľubochňa
Marcela Šípková, Bc.
Záhumnie 207/39, Hubová
034 91 Ľubochňa
Michaela Kardošová
Zarevúca 251/20
034 01 Ružomberok
Romana Uhrinová, Bc.
Plavisko 75/29
034 01 Ružomberok
Ľubomír Krakovský
Ivachnova 164
034 83 Liptovská Teplá
2014/02052
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02068
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02065
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02070
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02072
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02074
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02078
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02079
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02080
10.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01874
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01896
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01876
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01881
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01877
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01879
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01776
11.12.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Patrik Caban
Š. Moyzesa 3
034 01 Ružomberok
Zdenka Piovarčiová
Hybe 209
032 31 Hybe
Monika Rudlová
Mlynská 245/47, Nová
Hrboltová
034 01 Ružomberok
Katarína Klímová
Klačno 2000/23
034 01 Ružomberok
Marianna Lakatošová
Mlynská 251
034 01 Ružomberok, Hrboltová
Jakub Pavlík
Jesenského 1315/9
031 01 Liptovský Mikuláš
Dominika Jančeková
Senická 624/3
031 04 Liptovský Mikuláš
Martin Holec
I. Houdeka 1923/44
034 01 Ružomberok
Lenka Korejtková
Klačno 2000/31
034 01 Ružomberok
Oľga Dolinská
Rybárpoľská 4
034 01 Ružomberok
Roman Konfál
Žiarska 603/5
031 04 Liptovský Mikuláš
Svetlana Dudková
Rybárpoľská 6
034 01 Ružomberok
Jozef Puška
Ž. Silbigera 6007/20
034 01 Ružomberok
Igor Cibula
Východná 833
032 32 Východná
Igor Majerčík
Jilemnického 736/16
031 01 Liptovský Mikuláš
Alena Vlachou, JUDr.
Petrovičovo nábrežie 17
031 01 Liptovský Mikuláš
2014/01880
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01895
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01910
11.12.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
2014/01907
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01875
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01866
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02091
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01908
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01909
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01861
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01858
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01862
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01929
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01946
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01942
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01859
11.12.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Ilias Vlachou
Petrovičovo nábrežie 17
031 01 Liptovský Mikuláš
Július Barányi, st.
Liptovský Peter 242
033 11 Liptovský Hrádok
Július Barányi, ml.
Liptovský Peter 242
033 11 Liptovský Hrádok
Ladislav Balážec
Partizánska Ľupča 376
032 15 Partizánska Ľupča
Xénia Tereštíková, Ing.
Dúbrava 148
032 12 Dúbrava
Peter Ševcov, Mgr.
J. Alexyho 43
031 01 Liptovský Mikuláš
Zuzana Ševcovová , Bc.
Gerlachov 177
086 04 Kružlov
Jana Jastrabová
Štós 82
044 26 Štós
2014/01860
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01987
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01988
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01966
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01864
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/01999
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02059
11.12.2014
na dobu neurčitú
2014/02000
11.12.2014
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Download

Rok 2014 - RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši