KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Vatandaş Başvuruları
1-Kimlik Bilgileri
2-İletişim Bilgileri
30 Gün
2
Bilgi Edinme Başvuruları
1-Kimlik Bilgileri
2-İletişim Bilgileri
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
:Akgün KESKİN SAKARYA
İsim
:Daire Başkanı
Unvan
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0242 249 52 52
Faks
:0242 249 50 49
E-Posta :………….. : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Cemal ÖCAL
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0 242 249 50 26
: 0 242 249 50 45
:[email protected]
Sayfa (1.1) (1.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
3
Hava Kalitesinin Denetimi
1- Dilekçe
2- Denetim Planı
4
Deniz
Suyu Analizi
1-Denetim Planı
2-Şikayet Dilekçesi
3-Numune Alma Planı
1 İş Günü
5
Yüzey
Suyu Analizi
1-İzleme Çalışması
2-Dilekçe
3-Numune Alma Planı
10 Gün
6
Vektörel İlaçlama
1-Dilekçe
2- Mail
3-Şikayet Hattı (0242.249 52 01)
1 İş Günü
7
Vidanjör Hizmetleri
1- Dilekçe
2- Çekim ücreti ödeme makbuzu
2 İş Günü
8
Sondaj Hizmetleri
1-Dilekçe
9
Kent Temizliği Başvurusu
1-Mail veya telefon
2 İş Günü
10
Tıbbi Atıkların
Toplanması, Taşınması
ve Bertarafı Konusunda
Bilgilendirme
1-Dilekçe
1 İş Günü
11
Evsel Nitelikli Katı Atık
Bertarafı/İmhası
1-Dilekçe
2-İmha Ücreti Ödeme Makbuzu
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
10 Gün
20 Gün
7 Gün
Sayfa (1.2) (2.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
12
İlköğretim Okullarında,
Geri Dönüşüm, Geri
Kazanılabilir Atıklara
İlişkin Eğitim ve
Bilgilendirme Çalışmaları
1-Dilekçe
13
Atık Şikayetleri
Doğrultusunda Gerekli
Bildirimlerin Yapılması
1-Dilekçe
2-Mail
3-Telefon(Alo Atık Hattı -0242 247 00 08)
14
Yüzme Havuzu Kontrolü
1- Dilekçe veya E-Mail
15
İçme Kullanma Suyu
1-Dilekçe
(Şehir Şebeke), Deniz
Suyu, Atıksu, Yüzey Suyu 2-Ödeme makbuzu
Analizinin Yapılması
16
Vahşi Hayvan Tedavi ve
Rehabilitasyonu
1-Teslim Tutanağı
17
Hayvan Satışı
1-Av ve Yaban Hayvanları İçin Satış Belgesi(Ek-15)
2-Tahsilat Makbuzu
30 Gün
2 İş Günü
10 Gün
10 Gün
Hasta hayvana göre
değişir.
7 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :………….
: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
: H.Özge DORA
: Daire Başkan V.
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0242 249 53 30
: 0242 249 53 45
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Ali ÖZKAYACAN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0 242 249 50 24
: 0 242 249 53 45
: [email protected]
Sayfa (2.2) (3.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
Tedarikçi internet şifresi
verilmesi
1-e-satınalma başvuru formu
2-Ticaret faaliyet belgesi / Oda sicil kaydı
3-Kalite belgesi(mevcut ise)
19
Taşınmazların Kiralama
işlemi
1-Dilekçe
2-Elektrik- su borcu yoktur yazıları
3-Kira borcu yoktur yazısı
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-İkametgah Belgesi
14 Gün
20
Taşınmazların
Devir İşlemi
1-Dilekçe
2-Elektrik- su borcu yoktur yazıları
3-Kira borcu yoktur yazısı
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
14 Gün
21
Taşınmazların
Tüzel kişiye Devir İşlemi
1-Dilekçe
2-Elektrik- su borcu yoktur yazıları
3- Kira borcu yoktur yazısı
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Şirket Sözleşmesi
6-İmza Sirküleri
7-Oda Kayıt Belgesi
8-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
14 Gün
22
Taşınmazların
Tahsis İşlemi
23
Vefat Durumlarında
Taşınmazların
Tahsis İşlemi
18
1-Dilekçe
2-Ödeme Makbuzu
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1-Dilekçe
2-Ödeme Makbuzu
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Veraset İlamı Fotokopisi
5-Varislere ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
2 İş Günü
15 Gün
15 Gün
Sayfa (1.2) (4.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
24
İpotek Terkini
1- Dilekçe
2- Tapu Kayıt Sureti Fotokopisi
3- Ödeme Makbuzu
15 Gün
25
Hisse Satışı
1- Dilekçe
2-Tapu Kayıt Sureti Fotokopisi
3- İmar Çapı
14 Gün
Şerhin Kaldırılması
1-Emeklilik Belgesi (Kurumdan onaylı )
2-Tayin yazısı
3-Tapu Kayıt Sureti
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
14 Gün
26
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
:M.İlknur AYGÜN
İsim
Unvan
:Daire Başkanı
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0242 249 51 60
Faks
:0242 249 51 75
E-Posta :………….. :[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Bayram ÖZEN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0242 249 50 24
: 0242 249 50 45
: [email protected]
Sayfa (2.2) (5.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi
2-Mevcut ve öneri plan değişikliğini gösteren ölçekli şema,
3-Aslı gibidir kaşeli, tarih ve alınan kurum imzalı imar plan paftası.
4-Plan açıklama raporu
5-Aslı gibidir kaşeli, imzalı üst ölçekli planı (gerekiyorsa)
6-Mülkiyet bilgisi (son 3 ay içinde hazırlanmış tapu sureti)
7-Plan değişikliği yapılacak mevkii/ada/parsele ait geçmiş tadilatlar
8-Vekâlet belgesi (son 6 ay içinde plan tadilatına konu olan ada/parsel için alınmış)
Mevcut ise;
9-Parselasyon bilgisi
10-Ölçü krokisi
11-İmar çapı
12-İlgili kurum görüşleri
13-Plan tadilat dosya ücreti makbuzu
27
Nazım Plan Yapımı ve
Revizyonu
28
1-Dilekçe
Plan Bilgisi ve Onaylı
2-Tapu
Pafta Temini Bilgilendirme 3-Ölçü krokisi
4-Pafta ücreti
3 Ay
3 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
:Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanlığı
:H.Burak ÖZTÜRK
İsim
:Daire Başkanı
Unvan
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0242 247 07 84
Faks
:0242 247 07 79
E-Posta :………….. : [email protected]
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Ali ÖZKAYACAN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0 242 249 50 24
: 0 242 249 50 45
:[email protected]
Sayfa (1.1) (6.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
29
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
Avrupa Fırsatları ile İlgili
Bilgilendirme
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Şahsen Başvuru,Mail([email protected]), Telefon (0.242.249 54 10)
1 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
:Bahar SERÇE
İsim
Unvan
:Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0242 249 52 25
Faks
:0242 249 54 13
E-Posta .………….. :[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta ……………..……..
: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Cemal ÖCAL
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0242 249 50 26
: 0242 249 50 45
: [email protected]
Sayfa (1.1) (7.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
30
Kazı Ruhsatı
1-Dilekçe,
2-İnşaat ruhsatı veya Çapı
3-Ustalık Belgesi,
4-İlgili kurum onaylı kroki
5-Ödeme Makbuzu
31
İskan Keşfi
1-İlgili Kurumlardan İskan Föyü
2-Çap
3-Ödeme Makbuzu
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
3 İş Günü
2 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
: Sebahat ÇEVİK
İsim
: Daire Başkanı
Unvan
Adres
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
: 0 242 249 52 30
Faks
: 0 242 249 56 33
E-Posta .…………...:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri :Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İsim
: Ali ÖZKAYACAN
Unvan
: Genel Sekreter Yardımcısı
Adres
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
: 0 242 249 50 24
Faks
: 0 242 249 53 45
E-Posta :…………… : [email protected]
Sayfa (1.1) (8.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
32
Kaçak Yapıyla Mücadele
33
1-Dilekçe
1/25000 ve 1/5000 Ölçekli 2-Koordinatlı Ölçü Krokisi
Nazım İmar Plan Bilgisi
3-Plan bilgisi ücreti makbuzu
( ücret tarifesine göre A4,A3, pafta)
34
35
1-Dilekçe
1-Başvuru dilekçesi
2-Gerekçeyi destekleyecek taslak proje/Vaziyet Planı
3-Mevcut ve öneri plan değişikliğini gösteren ölçekli şema (5 takım)*
4-Sayısal ortamda (Ncz. Arc. formatlarında CD ) Plan.
5-Plan değişikliği şemasının dışında, mevcut plana ilişkin aslı gibidir kaşeli, tarih ve alınan kurum
imzalı imar plan paftası.
6-Plan açıklama raporu (5 takım).
1/25000 ve 1/5000 Ölçekli 7-“Aslı gibidir” kaşeli, imzalı üst ölçekli planı (gerekiyorsa)
8-Mülkiyet bilgisi (son 3 ay içinde hazırlanmış tapu sureti)
Nazım İmar Plan
9-Plan değişikliği talebinde bulunan mevkii/ada/parsele ait geçmiş tadilatlar
Değişikliği
10-Vekâlet belgesi (son 6 ay içinde plan tadilatına konu olan ada/parsel için alınmış)
11-Mevcut ise; Parselasyon bilgisi
12-Ölçü krokisi
13-İmar çapı
14-İlgili kurum görüşleri
15-Plan tadilat makbuzu (Plan tadilat ücreti tarifesine göre hesaplanacak)
Halihazır Pafta Temini
1-Dilekçe
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 Gün
15 Gün
-
15 Gün
Sayfa (1.2) (9.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
36
ABB Tarafından El Atılan
Araziler İçin Uzlaşma
Talepleri
1-Dilekçe
2- Tapu Kaydı
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Taşınmaz sahibi kendisi değil ise;
4-Vekaletname
6 Ay
37
ABB Tarafından El
Atılmayan Uzlaşma
Talepleri
1-Dilekçe
2- Tapu Kaydı
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Taşınmaz sahibi kendisi değil ise;
4-Vekaletname
6 Ay
Onarım Ön İzin Süreci
1-Yapacağı uygulamaya ilişkin bilgi içeren başvuru dilekçesi
2-Yapının mevcut durumunun fotoğrafları
3-Mülkiyet durum belgesi (tapu fotokopisi ve güncel tapu kayıt sureti)
4-Tescilsiz yapılar için yapı kullanma izin belgesi (1957 yılından önce yapılan yapılar için fenni rapor)
5-Başvuruyu yapan kiracı ise kira kontratı ve mülk sahiplerince onarıma izin verildiğine dair belge)
38
15 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
:M.Aysun ÖZTÜRK
İsim
Unvan
: Daire Başkanı
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0 242 243 06 27
Faks
:0 242 243 06 28
E-Posta :………….. :[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Ali ÖZKAYACAN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
:0 242 249 50 24
: 0 242 249 50 45
:[email protected]
Sayfa (2.2) (10.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
39
Yangın SöndürmeKurtarma-Deprem,Sel gibi
Doğal Afetlere Müdahale
1- Alarm Santraline yapılan ihbarlar (Tel:112)
40
Yangın Müdahale Eğitimleri
1-Dilekçe
2-Ücretin Ödendiğine Dair Belge (Ücret mukabili verilen eğitimlerde)
41
Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi
1-Dilekçe
2-Gönüllü İtfaiyecilik Kayıt Formu
42
Yapı veya Tesislere Verilen 1-Proje Başvuru Dilekçesi
Proje Onay Hizmeti
2-Proje
3 İş Günü
43
1-İskân Başvuru Dilekçesi
Yangın Güvenliği Uygunluk 2-Yapı Ruhsatı
Denetimleri
3-Tahsilat Makbuzu
3 İş Günü
44
İtfai Olay Sonrası Yangın
Raporu Hazırlama
45
Tedbir Amaçlı Araç
Görevlendirme (Tehlikeli
Malzeme Taşıyan Araçların 1-Dilekçe
2-Ücretin Ödendiğine Dair Belge
Geçişi, Protokol, Spor
Karşılaşmaları vb. durumlar
için)
1-Dilekçe
10 Dakika
15 Gün
1 İş Günü
7 Gün
1 İş Günü
Sayfa (1.2) (11.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
46
Araç Kiralama (İtfaiye
Aracı, Motopomp veya
Dalgıç Pompa Hizmeti,
Film vb. konular için)
1-Dilekçe
2-Ücretin Ödendiğine Dair Belge
1 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :İtfaiye Daire Başkanlığı
:Emin PEHLİVAN
İsim
Unvan
:İtfaiye Daire Başkanı
Adres
:Hürriyet Cad.Kepez/ANTALYA
Tel
:0 (242) 227 87 00
Faks
:0 (242) 227 00 32
E-Posta :………….: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
:Genel Sekreter Yardımcılığı
:Cemal ÖCAL
:Genel Sekreter Yardımcısı
:Antalya Büyükşehir Belediyesi ANTALYA
: 0 (242) 249 50 26
: 0 (242) 249 50 45
:[email protected]
Sayfa (2.2) (12.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
47
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
2- Nüfus Kayıt Örneği
3-Sabıka Kaydı
4-Vergi Levhası
Toptancı Hal
5-Oda Sicil Kaydı
Kompleksinde Yer Kira ve 6-Tahsis Hakkı Devir Sözleşmesi
Devir İşlemleri
7-Taahhütname
Şirket İse;
8-İmza Sirküleri
9-Şirket Ana Sözleşmesi
10-Ticaret Sicil Gazetesi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
5 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
:Nuri NAR
İsim
:Daire Başkanı
Unvan
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0 242 338 01 01
Faks
:0 242 338 01 02
E-Posta :………….. :[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Bayram ÖZEN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0 242 249 50 24
: 0 242 249 50 45
:[email protected]
Sayfa (1.1) (13.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
48
TSM, THM, Tiyatro, Ses
Eğitim ve Şan
Bölümlerine Sınavla Ön
Kayıt ve Kayıt İşleri
Ön Kayıt için;
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Fotoğraf (2 Adet)
3-Ön Kayıt Formu Doldurulması(Sınav)
Kesin Kayıt için;
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Fotoğraf (2 Adet)
3-Ödeme Makbuzu
4- Kesin Kayıt Formu Doldurulması
49
Çocuk ve Gençlere
Yönelik Enstrüman
Kursları Düzenlemek
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Fotoğraf (2 Adet)
3-Ön Kayıt Formu Doldurulması
15 Gün
50
TSM, THM, Çoksesli
Koro, Çocuk Korosu
Çalışmaları
Ön Kayıt için;
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Fotoğraf (2 Adet)
3-Ön Kayıt Formu Doldurulması
Kesin Kayıt için;
1-Adli Sicil Kaydı
2-Diploma Fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Fotoğraf (2 Adet)
5-Kesin Kayıt Formu Doldurulması
15 Gün
51
Bando Tahsisi
1-Dilekçe
2-Ödeme Makbuzu
7 Gün
52
Kültür Çadırı Tahsisi
1-Dilekçe
7 Gün
Kütüphane Üyeliği
1-Üye kayıt formu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-İkametgah fotokopisi veya benzeri adres beyanı
53
Ön Kayıt İçin 15
Gün
Kesin Kayıt İçin 15
Gün
1 İş Günü
Sayfa (1.3) (14.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
54
Çocuk Kültür Merkezleri
Üyeliği
1- Üye kayıt formu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Fotoğraf (2 Adet)
55
Kültür Salonu Ve Anfi
Tiyatro Tahsisi
1-Dilekçe
2-Ödeme Makbuzu
56
Halka Açık Kurslar
1-Üye kayıt formu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Fotoğraf (2 Adet)
4- İstenirse Sağlık raporu
57
Yaz Spor Okulu
1-Başvuru Formu
14 Gün
58
Doğa Yürüyüşü
1-Başvuru Formu
7 Gün
59
Çocuklar İçin Tenis Kursu 1-Başvuru Formu
15 Gün
60
Yetişkinler İçin Tenis
Kursu
1-Başvuru Formu
10 Gün
61
Streetball Turnuvası
1-Başvuru Formu
5 İş Günü
62
Bayanlar İçin Ücretsiz
Spor Merkezleri
1-Başvuru Formu
10 Gün
63
Sabah Sporları
1-Şahsen Başvuru
5 Dakika
64
Kültür Salonu Tahsisi
1- Başvuru Dilekçesi
2- Ödeme Makbuzu
3 İş Günü
1 İş Günü
7 Gün
1 İş Günü
Sayfa (2.3) (15.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
65
Turne ve Festival
Faaliyetleri
66
1- Kurs Kayıt Formu
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3- Diploma Fotokopisi
4- Fotoğraf (2 Adet)
5- 2. kademesi açılan kurslarımıza kayıt olmak için, aynı kursun 1. kademe sertifikasının olması
Ücretsiz Sanat Ve Meslek 6- Bilgisayarlı Muhasebe (LOGO), Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım (Corel Draw), Bilgisayar
Eğitimi Kursları
Destekli Proje Çizimi (Autocad), Görsel Programlama, İnternet Programcılığı, Web Tasarımcısı ve
Grafik Animasyon Kursları için Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği) sertifikası, Web
Programcısı için Web Tasarımı sertifikası gerekmektedir.
7-. Halk oyunları, Modern Danslar, Yüz-Vücut Masajı ve Cilt Bakımı Kurs kayıtları için "sağlık raporu"
ayrıca Pasta Yapımı ve Sunumu, Cilt Bakımı kursu ve Yüz-Vücut Masajı için "hepatit B" raporu
gerekmektedir.
1- Başvuru Yazısı
7 Gün
7 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
: Adem AKYÜREK
İsim
Unvan
: Daire Başkan V.
Adres
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
: 0 242 238 52 70
Faks
: 0 242 238 53 03
E-Posta :………….. : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Cemal ÖCAL
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0 242 249 50 26
: 0 242 249 50 45
: [email protected]
Sayfa (3.3) (16.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
67
Bilgi ve Belge Talepleri
1-Dilekçe
68
Borçların Taksitlendirmesi
1-Taksitlendirme dilekçesi
2- Mal beyanı
69
Teminat Mektubu İadesi
ve İrad Kaydı
1-İmza Sirküleri
2-Vekaletname
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-SGK Borcu Yoktur Yazısı
70
Tahsilat İşlemi
1-Gerekli hallerde hesap pusulası
2-Sicil kaydı olmayanların için
Şahıs ise;
3-Nüfus cüzdanı aslı yada fotokopisi
Şirketler için;
4-Vergi numarası
10 Dakika
71
Mahsup İşlemi
1-Dilekçe
2-İmza sirküleri
10 Dakika
72
1-Ticaret Odası kayıt sicil belgesi
2-Vergi levhası
Şahıs ise;
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İlan Reklam tabela beyanı
Şirket ise;
4-İmza sürgüsü
Totem varsa;
5-Vaziyet Planı
1 Saat
3 İş Günü
7 Gün
15 Dakika
Sayfa (1.2) (17.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
:Ali İhsan TOPÇU
İsim
:Daire Başkan V.
Unvan
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0 242 249 51 00
Faks
:0 242 249 51 15
E-Posta :………….. : [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Bayram ÖZEN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0 242 249 50 24
: 0 242 249 50 45
:[email protected]
Sayfa (2.2) (18.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
73
Poliklinik Hizmeti
1-Vatandaş/Personelin şahsen başvurusu
1 İş Günü
74
Tıbbi Laboratuvar Hizmeti
1-Şahsen Başvuru
2-Doktor istem formu(Tahlil)
1 İş Günü
75
76
77
78
Çocuk Ağız Ve Diş
1-Hasta onam formu
Sağlığı Eğitimi, Teşhis Ve
(Çocuğun velisi tarafından imzalanmış olmalı)
Tedavisi
1-Ölüm Belgesi
2- Ödeme Makbuzu
Cenaze Nakli Başvurusu
Adli Vakalar için;
3-Otopsi Tutanağı Belgesi
1-Ölüm Belgesi
Adli Vakalar için;
Cenaze Defin Hizmeti
2-Otopsi Tutanağı Belgesi
1-Dilekçe
Aile Mezarlığı Tahsisi
2- Ödeme Makbuzu
Gereken Tedaviye
Göre Süre
Değişkendir.
1 Saat
1 Saat
7 Gün
79
Sahipsiz Hayvan Acil
Yardım Hizmeti
1-Telefonla Başvuru
(0242 249 53 60-332 22 33-153)
2 Saat
80
Başıboş Hayvan
Rehabilitasyon Hizmeti
1-Dilekçe, e-posta, Telefon İhbarı (0242 249 53 60)
20 Gün
81
Hayvanları Koruma Ve
Kontrol Hizmeti
1-Dilekçe veya e-posta
Acil durumda (0242 249 53 60-153)
20 Gün
Sayfa (1.2) (19.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
Hayvan Sahiplendirme
Hizmeti
1- Şahsen Başvuru
2- Nüfusu Cüzdanı
3- Sahiplenilecek olan hayvana mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınması işinin bedeli
(Ödeme Makbuzu)
30 Dakika
83
Kuduz Müşahede Hizmeti
1-Şahsen Başvuru
2-Devlet Hastaneleri Kuduz İstasyonu Bürosunun, ısırık vakasına karışan hayvanın müşahedeye
alınmasına dair talep yazısı.
3-Isırma yapan hayvan, sahipli ise Sağlık Karnesi
30 Dakika
84
Kurban Kesim Hizmeti
1-Şahsen Başvuru
1 İş Günü
85
Petshop Eğitimi
1-Dilekçe ( Dilekçede şahsın T.C. Kimlik Numarası ve iletişim bilgileri yer almalıdır.)
1 İş Günü
82
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……
:Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
:Yıldız ORAL
:Sağlık İşleri Dairesi Başkanı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
:0 242 249 53 80
:0 242 249 53 95
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: Cemal ÖCAL
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0 242 249 50 26
: 0 242 249 50 75
:[email protected]
Sayfa (2.2) (20.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
86
87
88
89
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Sosyal Yardım Talebi Dilekçesi,
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Nakdi Yardım Yapılması 3-Kayıtlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunu Gösterir Belge
4-Sosyal Yardım Takip Formu
5-Gerektiğinde Sağlık ve Özür Durumlarını Gösterir Belge
1-Sosyal Yardım Talebi Dilekçesi
Ayni Yardım Yapılması
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
( Aşevi, Ev Eşyası, Giyim, 3-Kayıtlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunu Gösterir Belge
4-Sosyal Yardım Takip Formu
Gıda, Kırtasiye)
5-Gerektiğinde Sağlık ve Özür Durumlarını Gösterir Belge
Ev Eşyası Yardımı
(Öğrenciler İçin)
Huzurevi Kabul
1-Sosyal Yardım Talebi Dilekçesi
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Kira Kontratı
4-Öğrenci Belgesi
1-Dilekçe
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3-İkametgâh Belgesi
4-Gelir Durumunu Gösterir Belge örnekleri
5-Sosyal Çalışmacı tarafından düzenlenecek Sosyal İnceleme Raporu,
6-Verem Savaş Dispanserinden alınacak belge
7-Sağlık Kurulu Raporu(Huzurevine girmesinin uygun olduğunu belgeleyen tam teşekküllü Devlet
Hastanesi’nden alınacak)
8-Sosyal Yardım Takip Formu
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
15 Gün
15 Gün
15 Gün
15 Gün
90
Evde Bakım Merkezine
Başvuru
1-Evde Bakım Başvuru Formu
( Bu formu aşağıdaki telefon numaramızı aramak suretiyle doldurabilirsiniz).
Not: Müracaatçının T.C. Kimlik Numarasını bildirmesi gerekmektedir.
15 Gün
91
Hasta ve Hasta Yakınları
Sosyal Tesisine
Kabul
1- Sağlık Raporu
2-Hastahanenin Sosyal Çalışmacısı tarafından düzenlenecek Sosyal İnceleme Raporu
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15 Gün
Sayfa (1.3) (21.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
92
Engelli Danışma ve
Görme Engelliler Sesli
Kütüphanesine Başvuru
1-Sağlık ve Özür Durumlarını Gösterir Belge
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Engelli Bilgi Formu
93
1-Sağlık ve Özür Durumlarını Gösterir Belge
Engelli ve Engelli
2-Rehberlik Araştırma Merkezinden alınan rapor
Yakınları Sosyal Tesisine
3-Engelli Bilgi Formu
Başvuru
4- Çocuk ve Ailenin Kimlik Fotokopisi
94
Büyükşehir Özel Eğitim
Ve Rehabilitasyon
Merkezi Kabul
95
Kreş ve Gündüz Bakım
Evine Başvuru
96
Aile Eğitim ve Sosyal
Hizmet Merkezlerine
Başvuru
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15 Gün
97
Kadın Danışma Merkezi
Başvuru
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15 Gün
98
Çocuk ve Gençlik Evi
Sosyal Tesislerine
Başvuru
1- Dilekçe,
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Öğrenci Sosyal İnceleme Raporu
4- Öğrenci Belgesi
15 Gün
99
Gençlik Danışma Merkezi 1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1-Sağlık ve Özür Durumlarını Gösterir Belge
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Engelli Bilgi Formu
1-Veli Başvuru Dilekçesi
2-Vesikalık Fotoğraf (6 adet)
3- Çocuk ve Velisinin Kimlik Fotokopisi
4- Aşı Kâğıdı Fotokopisi
5-İkametgâh Belgesi,
6-Boğaz Kültürü ve Gaita testi
7-Sağlık Raporu (Doktorundan veya herhangi bir sağlık kurumundan “okula gitmesinde sağlık
açısından sakınca yoktur.” ibareli yazı)
15 Gün
15 Gün
15 Gün
15 Gün
15 Gün
Sayfa (2.3) (22.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
100
Kariyer Ofisi Başvuru
1-Kariyer Ofisi İş Başvuru Formu (Şahsen Müracaat)
2-1 Adet Vesikalık Fotoğraf
3-Varsa Aldığı Sertifikaların Fotokopisi
4-Ehliyet ve Ehliyet Yetkinlik Belgesi (SRC, Psikoteknik vb.)
5-Varsa Kurs Bitirme Belgelerinin Fotokopisi
10 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :…………..
:Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
:Emin SÖZEN
:Daire Başkan V.
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
:0 242 249 54 30
:0 242 249 54 35
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
:Cemal ÖCAL
:Genel Sekreter Yardımcısı
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
:0 242 249 52 26
:0 242 249 52 75
:[email protected]
Sayfa (3.3) (23.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEMİZ ENERJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
101
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
Temiz Enerji Kaynakları
Hakkında Seminerler
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1-Dilekçe (Okullar İçin)
1 Saat
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :…………..
:Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
:Cemile ÇERİBAŞ
:Şube Müdür V.
:Temiz Enerji Şube Müdürlüğü
:0242 230 10 10
:0242 230 10 08
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
:Mehmet Rıfkı AKTEKİN
:Genel Sekreter V.
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
:0242 249 50 21
:0242 249 50 49
:[email protected]
Sayfa (1.1) (24.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN
HİZMETİN ADI
102
Yol Güzergâh Belgesi
103
C Plaka
Satış/Devir İşlemleri
104
C Plaka
Ruhsat İşlemleri
Model Değişikliği
Koltuk Sayısı Değişikliği
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Şahıslar İçin:
1-Dilekçe
2-Araç Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Sürücü Belgesi Fotokopisi
4-SRC Belgesi Fotokopisi
5-Oda Kayıt Belgesi
6-Araç Ruhsat Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8-Aracı kullanacak şahsın savcılık kaydı,
9-Ödeme Makbuzu
Şirketler İçin:
1-Dilekçe
2-Araç Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Sürücü Belgesi Fotokopisi
4-SRC Belgesi Fotokopisi
5-Oda Kayıt Belgesi
6-Araç Ruhsat Fotokopisi
1-Dilekçe
2-Oda Kayıt Belgesi
3-Ruhsat Fotokopisi
4- Araç Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- Aracı kullanacak şahsın savcılık kaydı Satış (Devir) işlemlerinde;
6- Noter Satış Sözleşmesi Fotokopisi
7- Ödeme Makbuzu
Not: Ölüm nedeni ile devirlerde; Noter Satış Sözleşmesi yerine veraset ilamı sunulur.
1-Dilekçe
2-Oda Kayıt Belgesi
3-Ruhsat Fotokopisi
4-Araç Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
7 Gün
10 Gün
7 Gün
Sayfa (1.3) (25.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
105
Ücretsiz Müşteri Servisi
Yol İzin Belgesi
106
Geçiş Yolu İzin Belgesi
Tahsisi
107
Tahsis Belgesi
Şahıslar İçin
(T, M, C, AB, AN Plaka)
108
Tahsis Belgesi
Şirketler için
(C Plakalar)
1-Dilekçe
2-Araç Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Sürücü Belgesi Fotokopisi
4-SRC Belgesi Fotokopisi
5-Oda Kayıt Belgesi,
6-Araç Ruhsat Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8-Ana Sözleşme
9-İmza Sirküleri
10-Ticari Sicil Gazetesi Sureti
1-Dilekçe
2- 3 Adet Tesisin Yerine Göre 1/200 Ölçekli Onaylı Vaziyet Planı
3- 3 Adet Tapu veya Tapu Kayıt Sureti
4- 3 Adet İmar Çapı Fotokopisi
5- 3 Adet Ölçü Kroki Fotokopisi
6-Aracı veya Takipçi var İse 3 Adet Noter Onaylı Vekâletname
Arazi Kiralık ise;
7- 3 Adet Kira Sözleşmesi Uygunsa;
8-Ödeme Makbuzu
Not: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki yollar üzerinde bulunan tesisler için; Vaziyet
Planı 5 adet istenir.
1-Matbuu Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Sürücü Belgesi Fotokopisi
Tahditli Ticari araç plakası kaydı bulunanlar
4-Oda üyelik belgesi aslı
Uygunsa;
5- Tahsis Belgesi Harcı (Her bir Belge için ayrı)
1-Vergi Levhası Fotokopisi
2-Oda Sicil Kayıt Sureti
3-Ana Sözleşme
4-İmza Sirküleri
5-Ticari Sicil Gazetesi Sureti
6-Ruhsat Fotokopisi
7-Matbuu Dilekçe
Uygunsa;
8-Tahsis Belgesi Harcı
7 Gün
14 Gün
2 Ay
2 Ay
Sayfa (2.3) (26.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
109
T Plaka Devir-Satış
İşlemleri
Plaka İçin:
1- İl Emniyet Müdürlüğünden Plakanın araçtan çekildiğini gösterir belge
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Plaka ve Araç İçin:
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Ruhsat Fotokopisi
110
T Plaka Araç- Model
Değişikliği İşlemleri
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Eski Araca ait Ruhsat Belgesi yada Ek-1 Belgesi
3- Yeni Araca ait Belgeler (Fatura, Noter Satış Belgesi, Vb.)
111
Geçiş Yolu Ön İzin
Belgesi
1-Dilekçe
2-Vaziyet Planı
3-Kar.13.Böl.Md Görüş Yazısı (Devlet Karayolu kenarındaki İşletme ve Tesisler için)
10 Gün
112
Geçiş Yolu İzin Belgesi
1-Dilekçe
2-UKOME Genel Kurul Kararı
10 Gün
3 İş Günü
3 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :…………..
:Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
:M.Nurettin TONGUÇ
:Daire Başkan V.
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
:0 242 321 72 58
:0 242 312 71 53
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Ali ÖZKAYACAN
:Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
:0 242 249 50 24
:0 242 249 50 45
:[email protected]
Sayfa (3.3) (27.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN
GEÇ)
113
Kurum Genel Evrak Kaydı 1-Dilekçe
114
Meclis Karar Talepleri
1-Dilekçe
15 Gün
115
Encümen Karar Talepleri
1-Dilekçe
15 Gün
116
Arşiv Hizmetlerinin
Vatandaşa Sunulması
1-Arşiv Malzemesi İstek Formu
1 Saat
117
Türk Vatandaşlar İçin
Evlenme Müracaatlarının
Alınması
1-Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
2-Nüfus kayıt örneği
3-Kan testi-Sağlık raporu
4- 4 adet vesikalık fotoğraf
5- Evlenme izin belgeleri
118
1-Kan testi-Sağlık raporu
Yabancı Uyruklu
2- 4 adet vesikalık fotoğraf
Vatandaşlar İçin Evlenme
3- Evlenme izin belgeleri
Müracaatlarının Alınması
4- Pasaport tercümeleri
5- Doğum kayıt örnekleri (yabancı ülke vatandaşları için)
10 Dakika
30 Dakika
30 Dakika
Sayfa (1.8) (28.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
119
1.Sınıf Gayri Sıhhi
Müesseseler için
Açma ve Çalışma
Ruhsatı Düzenlenmesi
1- Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (Örnek-2)
2- Tapu kaydı - Kira sözleşmesi
3- Yapı kullanma izin belgesi
4- Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Mimari Proje
5- İmza sirküleri
6- Oda kayıt belgesi ve Sicil tasdiknamesi
7- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi (ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler
için)
8- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10-Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
11-Bütün işyerlerinden risk analizi, acil durum eylem planı ve personel eğitimi yapıldığına dair belge,
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname
12-Çalışanlara ait beyan formu
13-Kapasite raporu
14-1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri (1 ay içinde alınmış)
15-Sorumlu Müdür Beyannamesi
16-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre
hazırlanmış proje ve açıklama raporları(Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu olan
tesisler için)
17-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile
suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve
raporu olan tesisler için)
18-ASAT GSM Görüş Belgesi
10 Gün
Sayfa (2.8) (29.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
120
121
2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi
Müesseseler için Açma
ve Çalışma Ruhsatı
Düzenlenmesi
1- Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (FORM-2)
2- Tapu kayıt sureti (1 ay içinde alınmış)- Kira sözleşmesi
3- Yapı kullanma izin belgesi
4- İmza sirküleri
5- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi (ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler
için)
6- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
7- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
8- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
9- Bütün işyerlerinden risk analizi, acil durum eylem planı ve personel eğitimi yapıldığına dair belge, İş
Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname
10- Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Mimari Proje
11- ASAT GSM Görüş Belgesi
12- Çalışanlara ait beyan formu
1- Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (FORM-2)
2- Tapu Kayıt Sureti (1 ay içinde alınmış)- Kira sözleşmesi
3- Yapı kullanma izin belgesi
4- İmza sirküleri
5- 1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri (1 ay içinde alınmış)
6- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
7- İtfaiye raporu
8- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
9- Bütün işyerlerinden risk analizi, acil durum eylem planı ve personel eğitimi yapıldığına dair belge, İş
Akaryakıt İkmal İstasyonu
Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname
için Açma ve Çalışma
10- Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Mimari Proje
Ruhsatı Düzenlenmesi
11- TS 12820 Hizmet Yeterlilik Belgesi
12- Bayilik Sözleşmesi
13- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
14- Numarataj Belgesi / Numarataj Bilgilerini gösteren yazı
15- ASAT GSM görüş belgesi
16- Çalışanlara ait beyan formu
17- Devir Sözleşmesi
18- Belediyemize ait işyerinin borcu olmadığına dair yazı
5 İş Günü
5 İş Günü
Sayfa (3.8) (30.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
122
Akaryakıt ve LPG
(otogaz) İkmal İstasyonu
için Açma ve Çalışma
Ruhsatı Düzenlenmesi
123
Hafta Tatili Çalışma
Ruhsatı Düzenlenmesi
1- Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (FORM-2)
2- Tapu Kayıt Sureti (1 ay içinde alınmış)- Kira sözleşmesi
3- Yapı kullanma izin belgesi
4- İmza sirküleri
5- 1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri (1 ay içinde alınmış)
6- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
7- İtfaiye raporu
8- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
9- Bütün işyerlerinden risk analizi, acil durum eylem planı ve personel eğitimi yapıldığına dair belge, İş
Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname
10- Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Mimari Proje
11- TS 12820 ve 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi
12- Bayilik Sözleşmeleri
13- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
14- Numarataj Belgesi / Numarataj Bilgilerini gösteren yazı
15- Sorumlu Müdür Beyannamesi
16- ASAT GSM görüş belgesi
17- Çalışanlara ait beyan formu
18- Devir Sözleşmesi
1-Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı Beyan Formu
2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği
5 İş Günü
3 İş Günü
Sayfa (4.8) (31.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
124
LPG (oto gaz) İkmal
İstasyonu için Açma ve
Çalışma Ruhsatı
Düzenlenmesi
1- Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu (FORM-2)
2- Tapu Kayıt Sureti (1 ay içinde alınmış) - Kira sözleşmesi
3- Yapı kullanma izin belgesi
4- İmza sirküleri
5- 1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri (1 ay içinde alınmış)
6- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
7- İtfaiye raporu
8- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
9- Bütün işyerlerinden risk analizi, acil durum eylem planı ve personel eğitimi yapıldığına dair belge,
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname
10- Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Mimari Proje
11- TS 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi
12- Bayilik Sözleşmesi
13- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
14- Numarataj Belgesi / Numarataj Bilgilerini gösteren yazı
15- Sorumlu Müdür Beyannamesi
16- ASAT GSM görüş belgesi(Yıkama ünitesi olan yerler için)
17- Çalışanlara ait beyan formu
5 İş Günü
Sayfa (5.8) (32.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
125
126
1- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu
2- UKOME İzni (Açık otoparklar için)
3- Yapı kullanma izin belgesi (kapalı otoparklar için)
4 - İşletmecilerin ve çalışacak personellere yönelik beyan formu ve bu şahıslara ait adli sicil kayıtları
ile fotoğrafları
5- Tapu Kayıt Sureti (1 ay içinde alınmış)- Kira sözleşmesi (Hisseli olması halinde hissedarların
muvafakatnameleri)
6- Numarataj belgesi / yazısı
Otoparklar için Açma ve
7- İlgili İlçe Belediyesinden alınmış söz konusu parselden kat irtifakı veya kat mülkiyetine haiz
Çalışma Ruhsatı
olmadığı ile yapı ruhsatı bulunmadığına dair belge
Düzenlenmesi
8- Her türlü hasara karşı yapılmış olan zorunlu sigorta poliçesi
9- İtfaiye Raporu
10-Vaziyet Planı (Araç giriş çıkışı, park yerleri,LPG - Motosiklet-Engelli aracı yerleri belirtilecek)
11-İmza sirküleri
12- Bütün işyerlerinden risk analizi, acil durum eylem planı ve personel eğitimi yapıldığına dair belge,
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname
13-Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi
14-Çalışanlara ait beyan formu
1- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan formu (FORM-1)
2- Tapu kayıt sureti (1 ay içinde alınmış) - Kira sözleşmesi
3- İmza sirküleri
4- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin
5- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin
6- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
7- İtfaiye raporu gerektiren iş yerleri için itfaiye raporu
Sıhhi Müesseselere İşyeri 8- Ustalık Belgesi
Açma ve Çalışma Ruhsatı 9- Çalışanlara ait beyan formu
Düzenlenmesi
10-Çeşitli alkol ve tütün mamullerinin satışında bulunmak isteyen işletmeler tarafından hazırlanmış
işyerinin örgün eğitim kurumları,dershaneler, öğrenci yurtları, ibadethanelere olan mesafelerini
belirten ölçüm krokisi
11-Bütün işyerlerinden risk analizi, acil durum eylem planı ve personel eğitimi yapıldığına dair belge,
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname
30 Gün
30 Gün
Sayfa (6.8) (33.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
127
128
1- Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan formu (FORM-1)
2- Tapu kayıt sureti (1 ay içinde alınmış)- Kira sözleşmesi
3- İmza sirküleri
4- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin
5- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
6- İtfaiye raporu gerektiren işyerleri için itfaiye raporu
Umuma Açık İstirahat ve
7- Ustalık Belgesi
Eğlence Yerleri için Açma
8- Mesul müdür beyannamesi
ve Çalışma Ruhsatı
9- Bütün işyerlerinden risk analizi, acil durum eylem planı ve personel eğitimi yapıldığına dair belge, İş
Düzenlenmesi
Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Beyanname
10-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinde Çalışacak Personel Hakkında Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil
ve Bulaşıcı Hastalığı Bulunmadığına dair Beyanname
11-Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin
12-Çeşitli alkol ve tütün mamullerinin satışında bulunmak isteyen işletmeler tarafından hazırlanmış
işyerinin örgün eğitim kurumları,dershaneler, öğrenci yurtları, ibadethanelere olan mesafelerini
belirten ölçüm krokisi
1- Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu (Örnek-2)
2- Tapu kaydı - Kira sözleşmesi
3- Yapı kullanma izin belgesi
4- İmza sirküleri
5- Oda kayıt belgesi ve Sicil tasdiknamesi
6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi (ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler
1. sınıf Gayrisıhhî
için)
Müesseselere Yer Seçimi 7- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
8- 1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar planı örnekleri (1 ay içinde alınmış)
ve Tesis Kurma İzni
Verilmesi
9- Yapı Kullanma İzin Belgesine Esas Mimari Proje
10-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre
hazırlanmış proje ve açıklama raporları(Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu olan
tesisler için)
11-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile
suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve
raporu olan tesisler için)
30 Gün
3 İş Günü
Sayfa (7.8) (34.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
129
Canlı Müzik İzin Belgesi
İçin İstenen Belgeler
1- Canlı Müzik İzin Belgesi Başvuru Formu
2- Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu
3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Örneği
30 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
:Tahsin ATAŞ
İsim
Unvan
: Daire Başkanı
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0 242 249 52 70
Faks
:0 242 249 52 75
E-Posta :……… :[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İsim
:Bayram ÖZEN
Unvan
:Genel Sekreter Yardımcısı
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0 242 249 50 24
Faks
:0 242 249 50 45
E-Posta :……………..…….. .:[email protected]
Sayfa (8.8) (35.36)
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
SIRA
NO
VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI
130
Zabıta Hizmetleri
(Stand, İşgaliye Talepleri)
1- Dilekçe(Varsa dilekçe ekleri)
Talep onaylanırsa;
2-Ödeme Makbuzu
5 İş Günü
131
Zabıta Hizmetleri
Vatandaş Şikayetleri
1- Dilekçe (Varsa dilekçe ekleri)
15 Gün
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Zabıta Daire Başkanlığı
:Bülent Haluk ÖZKAN
İsim
Unvan
:Daire Başkan V.
Adres
:Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tel
:0242 247 50 70
Faks
:0242 247 50 87
E-Posta :………….. :[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta :……………..……..
:Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Bayram ÖZEN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Antalya Büyükşehir Belediyesi
: 0242 249 50 22
: 0242 249 50 75
:[email protected]
Sayfa (1.1) (36.36)
Download

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Standartları Tablosu (Ek