İstanbul Teknik Üniversitesi
INS 361
2014 Bahar Yarıyılı
INS 361E
Hydraulics
Hidrolik
CRN
Gün
22310
Salı
Hafta
İnşaat Fakültesi
Saat
09: –12:
30
INB-A202
30
Öğrenci Görüşme
Öğretim Üyesi
Derslik
İsim
Telefon
N. Erdem Ünal
2853727
Web
Gün
Saat
http://web.itu.edu.tr/neu/
Salı
14 –1600
Ders İçeriği
00
Contents
INS 361
INS 361 E
1
Boyut analizi ve Buckingham π teoremi
2
Model benzeşimi
3
Basınçlı akımlar
4
Sürekli yük kayıpları
5
Yersel yük kayıpları
6
Dimensional analysis & BUCKINGHAM's π theorem
Model Similitude
Closed conduit flow
Head loss
Minor losses
Analysis of pipe networks/ Multiple reservoir pipe
networks
Boru sistemlerinin çözümü ve Çok hazneli boru şebekeleri
7
Yıliçi Sınavı
8
Serbest yüzeyli akımlar / Üniform akım / Ani ve tedrici
değişken hareketler
9
Enkesit boyutlandırması / Hidrolik yönden en uygun kesit
10
Özgül enerji
11
Tedrici değişken akımlarda su yüzeyinin değişimleri
12
Yüzeysel (hidrolik) sıçrama
13
14
Midterm Exam
Open channel flow / Uniform flow / Rapidly / Gradually
varied flow
Cross section design / Best hydraulic cross section
Specific energy
Water surface profiles in gradually varied flows
Hydraulic jump
Computation of water surface profiles in gradually varied
flows
Tedrici değişken akımlarda su yüzeyinin hesabı
Yıliçi Sınavı
Midterm Exam
Kanal Kontrolları / Orifis ve savaklar
Channel controls / Orifices & Weirs
Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, ders saatlerine %70 devam etmiş olmak gerekmektedir.
Yarıyıl İçi Başarı Değerlendirme Unsurları
Faaliyet
Yarıyıl Sonu Başarı Değerlendirme Unsurları
Adet
Yarıyıl İçi Notuna Katkısı
Ödev
2
% 10
Kısa Sınavlar
2
% 20
Yarıyıl İçi Sınavı
2
% 70
Yarıyıl İçi Notu
Yarıyıl Sonu Sınavı
%50
%50
Kaynak Kitaplar
Adı
Yazar
Yayınevi / Tarih
Hidrolik
Sümer B. M., Bayazit M., Ünsal İ.
Birsen Yayınevi, 2007
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri
Ilgaz C., Karahan M. E., Bulu A.
Çağlayan Kitabevi, 2000
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik
Yüksel Y.
Beta Yayınevi, 2000
Open Channel Hydraulics
Chow V. T.
McGraw Hill, 1986
Fluvial Hydraulics
Graf W. H., Altınakar M. S
İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi, Hidrolik ve Su Yapıları Laboratuvarı, 34469, Maslak, İstanbul
Wiley, 2002
Download

H i d r o l i k - İstanbul Teknik Üniversitesi