A PIESNE NA ÚVOD SV. OMŠE
NULTÁ :-)
TY SI PÁNOM MOJICH DNÍ
(JÁN HRUBOVČÁK-TRETÍ DEŇ)
G
C
G
D
D
GCG
D
cis
G
e
G
R: Príliš dlho som už slúžil, pánom falošným,
a
G
D
príliš dlho som bol spútaný.
e
a
h
G
Ty si ma oslobodil,
F
H
Ty si ma vyviedol, do víťazných dní.
6. RADOSŤ PÁNOVA
E
H
E AH
A
H
E
H
A
H
A
H
E
A
E
gis
cis
A
keď som v trápení, keď hriech ma premáha,
fis
H
na Tvojích slovách budem stáť.
fis
Dh
|: Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý! Žije v nás ,
E E4 ACDFA
žije v nás
:|
8. SME Z RÔZNYCH STRÁN
radujme sa všetci v Ňom
H
E E4E
budem spievať, Ty si môj pevný hrad,
H
E
H
A
(MÁRIA WIESNEROVÁ)
H A
H
fis
R: Budem Ťa chváliť, celou svojou silou
(: Radosť Pánova je našou silou,:) 3x
A7
gis
nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám
a
Ty si mi putá zlámal,
E
spievať chcem. Obeť chvály pred tvoj trón
Tebe patrím so všetkým, čo mám.
a
fis
H
D
Ty si Pánom mojich dní,
a
C
1. Pieseň chvály, spievať túžim, pieseň vďaky
keď Ťa volám vždy si blízko,
a
a
E
D
C
C
2. PIESEŇ CHVÁLY
Ty si Pánom mojich dní,
C
D
nás, do všetkých nás .
po svojich cestách vedieš ma.
e
D
D
D
C
D
Pokoj vlieva nám, z Neho prúdi život večný do
C
C
C
a
Ty si Pánom mojich dní,
G
C
dáva seba nám, dáva sa nám sám.
Ty napĺňaš ma Láskou,
C
G
|:Pán prichádza dnes k nám,
volá všetkých nás, dáva seba nám:|,
D
e
(JOZEF GRENČÍK)
a
D
1. Ty si Pánom mojich dní,
C
1. PÁN PRICHÁDZA DNES K NÁM
C
d: Tlieskajme rukami,
C#dim
1. Sme z rôznych strán a kútov ,
d
G
a
ch: chváľme Ho žalmami,
no jedno nás spája, chceme kráčať
d: hrajme Mu husľami,
správnou cestou, hľadá ju každý, Ty a ja.
d
C
ch: chváľme Ho bubnami,
E
G
H
H
A7
H
d
a
Fmaj7
G
dlane
vedieť sa rozdávať.
E AH
d: radujme sa všetci v Ňom .
7. NECH TEN CHRÁM
F
G7 e
a
R: V láske nás všetkých spájaš,
d
G7
C /7/
všetkých, čo chcú s tebou sa zísť .
fis
Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé!
D h
d
radšej dávať, pre iných mať plné
ch: chváľme Ho cimbalom,
A
Cdim
Chceme sa zísť s Tebou, Pane, nebrať,
d: tancujme pred Pánom,
A
G
E4 E
Nech nám z úst znejú zvolania jasavé!
Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých,
mužov, žien detí! Nech jasá svet celý!
2. Jeden s druhým v dobrom sa zísť,
nerobiť si prieky,
skúsme všetci spoločne ísť po prúde rieky.
Láska robí zázraky, nad zlobou víťazí,
tak sa chyťme za ruky, nič nás neporazí.
G
D
R: |:Každý jazyk v ten deň vyzná: Ty si Pán!
G
D
Každý Ti tam úctu vzdá.
G
13. TVOJ ĽUD
h
G
R: |: Prichádzame k Tebe, Pane,
e
a
C
d
G/C
a spoločne Ti chceme poďakovať. :|
F
G
F
G
H
E E7
fis
E Gis cis
fis
12. PRICHÁDZAME K TEBE PANE
so srdcom plným radosti
fis
K Tebe ideme lebo Ty si dobrotivý .
Ty poklad vzácny dáš. :|
d
EA
A
A4
C
H
Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš .
Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú,
G
E
1. Tvoj ľud pred Tebou sa schádza, Bože náš.
C
1. Za všetky Tvoje slová, Ti ďakujeme,
C
H
EAE
K Tebe ideme, Ty veľký Bože náš .
2. Aj ja chcem tu v úcte stáť, môj Boh a Pán.
Aj ja chcem tu v úcte stáť, môj Boh a Pán.
Svojim blížnym a Tebe slúžiť zo všetkých síl,
plný nádeje Ti šepkať, Otče náš.
14. PRIVÍTAŤ CHCEM ŤA, PANE
A
E
A
1. Privítať chcem Ťa, Pane,
E
D
h
E
za všetky plody zeme, Ti ďakujeme
privítať uprostred nás, osláviť návrat zázračný,
a tiež za prácu, za radosti života ,
ohlásiť hody pre lačných.
E
a
E
G4
a
F
G
Ti ďakujeme
D
E
A
E
A E
A
E
2. Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme,
lebo si nám dal život, Ti ďakujeme.
A tiež za Cirkev, ktorá nás spája,
Ti ďakujeme.
E
nemôžem ďalej hlúpo stáť,
D
E
pokús sa vo mne zmŕtvychvstať.
17. VZDÁM TI CHVÁLU
E
18. SI TICHÝ
D
R: Si tichý a predsa voláš
1. Vzdám Ti chválu, vzdám Ti chválu,
srdcom celým,
srdcom celým,
A
spievam pieseň,
spievam pieseň,
E
fis
H
všetkých síl.
zo všetkých síl,
2. Nájsť Ťa túžim,
každý môj deň,
kráčať s Tebou,
kam budeš chcieť,
E
nájsť Ťa túžim,
každý môj deň,
kráčať s Tebou,
kam Ty chceš.
H
R: |: Tebe vzdávam česť a slávu,
fis
A
H
Tebe spievam pieseň chvál.
E
H
Len Ty sám mi dávaš lásku,
fis
A
D
Privítať chcem Ťa, Pane a túžim s Tebou žiť,
H
E
len Ty sám si hoden mojich chvál. :|
3. Rád sa skláňam,
Ty si môj Kráľ,
rád Ti slúžim,
dám Ti všetko, čo mám,
rád sa skláňam,
Ty si môj Kráľ,
rád Ti slúžim,
všetko Ti dám. R:
A
E
fis
D
h
všetkých k sebe domov.
E
A
E
A
Prišli sme, aj dnes s nami rátať smieš.
A
h
1. Tak, ako v časoch starých
A
D
zástupy pravdy chtivé,
A
h
schádza sa Tvoj ľud znova,
D
A
chce počuť slovo živé.
2. Tu nieto žiadnych ulíc,
máme len jeden stolík,
lásku a Tvoje telo,
čo všetkých v jedno spojí.
23. SI VEČNÝ BOH
D
A
25. OTVÁRAJ PÁNOVI NÁŠMU
h
G
e
|: Si večný Boh, si mocný kráľ,
D
A
G /A/ D
Plesám nad všetkým, čo urobil si ná
-ám :|
C
1. Tmou svetlo svieti, a život dáva,
D
Otváraj, prichádza k nám!
a
C
H7
Otváraj bratom a sestrám dokorán.
Otváraj Svätému Duchu, otváraj prichádza k nám!
Otváraj Božiemu Slovu dokorán! Effatha! Effatha!
24. ÚŽASNÝ PÁN
a
F
to Svetlo z nebies, po ktorom túžbe ja mám ,
C
26. POŽEHNANÝ
G
(JOŽKO GRENČÍK)
a
Požehnaný, požehnaný-ý-ý,
prosím tiahni nás.
h
2.Je zvodná pýcha, tá dušu zviera,
dušu tak biednu a hladnú po svetle v tmách,
pravdu zasej v nás.
a
G
Otváraj Pánovi nášmu!
F
C
C
požehnaný Teba poznávam
G
D
a
Požehnaný, požehnaný-ý-ý,
h
C
D
požehnaný, Teba uctievam, ó , môj Pane!
R: Úžasný Pán , svoj život dal.
Nádherný Pán, tak miloval!
Dobrotivý... Ježiš dobrý...
3. V srdci si pieseň o Tebe spievam,
Tvoj Duch mnou prúdi a ja tak túžim Ti riecť:
Pane, rád ťa mám.
Krížová cesta: 1.Odsúdený 2.Vysmievaný 3.Padajúci 4.Milujúci
5.Vyčerpaný 6.Láskyplný 7.Padajúci 8.Starostlivý 9.Vytrvalý
10.Potupený 11.Pribíjaný 12.Zomrel za nás 13.Z kríža sňatý
14.Pochovaný 15.Zmŕtvychvstalý.. Oslávený.. Ježiš môj Pán..
4. Je mojou spásou, vo tme mi svieti,
to meno Ježiš, pre ktoré v láske chcem žiť
a pravde verný byť.
R:
B PANE ZMILUJ SA...
33. PANE ZMILUJ SA (KLASICKÉ)
31. PANE ZMILUJ SA
sólo: Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
všetci: Pane, ...
C
G
d
D
(MURÁŇ-LEVOČA)
a
|: Pane, zmiluj sa, zmiluj sa,
F
C
d
sólo:
G
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.:|
|: Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. :|
|: Pane, zmiluj sa, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.:|
32. PANE, ZMILUJ SA
d
g
C
d
, prosím,
A
zmiluj sa Pane, opäť prosím.
Zmiluj sa, zmiluj sa Kriste, prosím,
zmiluj sa Kriste, prosím,
zmiluj sa Kriste, opäť prosím.
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím,
zmiluj sa Pane, prosím,
g
A
G e
A
DA
Kriste, zmiluj sa, Kriste zmiluj sa .
D
e A
D
Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
všetci: Kriste, ...
34. PANE ZMILUJ SA (GEN ROSO)
a
A2
d
C a
F
(PÔSTNE)
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím,
zmiluj sa Pane
D
D
Pane, zmiluj sa , Pane zmiluj sa, prosím .
g
Fmaj
e A
d
zmiluj sa Pane, opäť prosím. Prosím.
E4EF
Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa prosím .
d
G
a
Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, prosím, prosím.
35. PANE, ZMILUJ SA
sólo:
všetci:
sólo:
všetci:
sólo:
d C
d
d
C
G
d
C
d
Pane zmiluj sa .
Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane zmiluj sa.
všetci: Pane, zmiluj sa
(KATARÍNKOVSKE)
g
C GLÓRIA
d
F
d
F
C
F
g a B
d
d C
B
fis
F
F
B
B
A
D
g
F
A
A
g
E
a
d
Bmaj
d
Bmaj
c
D
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
g
C
d
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami,
Ty snímaš hriechy sveta,
G
F
e
a
R: |: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja! :|
a
e
a
1. Pánovi nech znie v nebesiach chvála!
G
dGCFA dgCd C
D G
A
D
D
A
h
G
A4 A
veď je veľká Tvoja sláva.
2. Ježiš, Spasiteľ náš, Baránok Boží,
snímaš sveta hriech, milosť udel nám,
prijmi prosby pokorné. R:
3. Veď len Ty si svätý, veď len Ty si Pán,
Ty si najvyšší, so Svätým Duchom
v sláve Boha Otca. Amen. R:
53. ŽALM 139
52. ŽALM 148
a
G A
e
D
3. Pane, Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn,
Es
g
my Ťa chválime, vďaky vzdávame,
F
g
F
e
C dC
Boh Otec všemohúci .
a
D
1. Ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi,
Pane Bože, Kráľ, Kráľ nebeský,
d
A
R: |: Glória , glória , in excelsis Deo :|
lebo veľká je sláva Tvoja,
GC
C
G
a
cis
1. Kam môžem újsť Pane pred Tvojím Duchom,
E
H7
kam utiecť pred Tvojou tvárou?
cis
Svätému Bohu česť nech sa vzdáva!
Ak vstúpim do neba do podsvetia,
F
E
G
a
Velebte Pána mocnosti neba!
e
B
43. GLÓRIA (UPC BA)
D
F
B
C
oslavujeme Ťa, vzdávame Ti vďaky,
C
F
v sláve Boha Otca. Amen, Amen , Amen
F
2. Chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa Ti,
d
F
A
d
C
Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým
ľuďom dobrej vôle.
F
a
4. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si
1. Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj
B
g
pravici Otca, zmiluj sa nad na
mi
F
R: Glória, glória, glória, glória in excelsis Deo.
d
Bmaj
Ty sedíš po
42. GLÓRIA
a
A
prijmi našu úpenlivú prosbu,
a
Velebte Pána zástupy v nebi!
2. On svojmu ľudu veľkú moc dáva
a z prachu zeme povýšil biednych.
Vo svojich svätých zjavuje slávu,
Pán Izraela, veľký a mocný.
3. Slnko a mesiac, velebte Pána!
Žiarivé hviezdy, velebte Pána!
Nebesia nebies, velebte Pána!
Vody pod nebom, velebte Pána!
4. Pánovo meno nech všetci chvália!
Na jeho slovo povstalo všetko.
Len jeho meno je hodné chvály.
Naveky nech ho stvorenie chváli!
H7
počujem volať Ťa Kráľom.
A
E
A
EE7
R:|:Chválim Ťa Pane môj,za všetky Tvoje diela
A
E H7
obdivuhodné vždy sú a
cis
veľmi dobré to viem.:|
2. Na šírom mori dnes plavím sa sám,
myslím si unikol som.
Azda ma tma skryje, zahalí noc,
Tebe však tma je svetlom.
R:
3. Pane, Ty skúmaš ma a vieš všetko,
poznáš ma z lona matky,
utkaný v hlbinách zeme som bol
za takýto čas krátky.
R:
4. Bože môj, skúmaj ma, moje srdce,
všímaj si moje cesty,
pozri sa, či nejdem blúdnym smerom
a veď ma do večnosti.
R:
život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec,
bol to posledný boj.
Otvoril si bránu nebies, dnes som iba Tvoj.
56. TÚŽIM PRINIESŤ
D
G
A4
D
1.Túžim priniesť na oltár, život, čo v sebe mám.
G
Tvojou láskou zlomený,
57. CHLIEB TI A VÍNO
chcem Ťa chváliť, môj Pán.
R: Chlieb Ti a víno prinášame
A4
D
D
F
G
A4
h
d
Chcem Ti vydať práve dnes, každú časť života
G
A4
g
C
F
D
A
Fad
g
G
D
F
C7
1. Mám prázdne ruky, Pane,
R: Povedz, čo Ti smiem dať,
A4
a
prijmi tie dary, prosíme .
D
viem, že prijmeš každý dar zlomeného srdca.
d
g
a
g
a
že skutkom som ich nenaplnil,
G
g
C
C7
g
a g
čo priniesť Ti smiem, si môj láskavý Kráľ,
mám ťažké nohy, Pane,
ja len miznúci tieň.
k blížnemu som sa nepriblížil
A4
D
D
F
G
A4
D
A4
h
Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež,
D
G
aj keď nehodný som, chcem Ti niečo priniesť
G
e7
Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám
G
e
A4
D
svoju hĺbku srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
2. Kvôli Tebe dýchať smiem,
môj dlh splatil si sám,
h
fis
fis
D
3. Mám v srdci bolesť, Pane,
že som Ťa v blížnych neobjavil,
mám veľkú túžbu, Pane,
bys láskou srdcia nám naplnil.
D
A
D
G
Hostinu chystá, má miesto pre teba tiež.
h
fis
h
D
A
D
e
AA7
D
Fis
R:
2. Krv svoju a Telo nám dáva za pokrm
tu stoja bez moci zmysly i rozum.
R:
3. On chce mať pri stole nás všetkých chudobných.
On štedro nás sýti a robí podobných.
R:
4. On v láske pre šťastie sám seba rozdáva,
tu pokoj si nájde aj duša boľavá.
R:
D7
G
e
h
h
h
G A
h
DA
3. My sme iba ľudia obyčajní,
chceme však svoj život obnoviť.
Prosíme Ťa, pomáhaj nám v bojoch našich
každodených, keď nevieme ukáž kadiaľ ísť.
63. NESIEME, PANE
G A
A
2. Táto obeť je obeťou mladých,
ktorí chcú svoj život obnoviť.
podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť,
nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť.
61. TOTO JE MOJE TELO
Toto je moje telo, Eucharistia.
h
tieto dary nesieme z lásky ku Tebe .
1. On pozýva všetkých na svoju hostinu
e
D7
Nech sa naša túžba skutkom stane,
A
on hľadí na srdce, na lásku a vieru.
h
ukry sa vo víne a chlebe
R: Tak poďme, priatelia, náš Pán nás dnes volá.
Hostinu chystá, má miesto aj pre nás.
fis
fis
1. Prijmi tieto naše dary, Pane
Priateľ, poď s nami, náš Pán nás dnes volá.
G
2. Mám nemé ústa, Pane,
veď súcit svoj som nevyslovil,
mám choré oči Pane,
pred biednym som ich neotvoril.
62. PRÍJMI TIETO NAŠE DARY
60. PRIATEĽ, POĎ S NAMI
D
A4 A
A
fis
Nesieme, Pane, chlieb a víno. Nesieme celý
h
A
fis
Toto je kalich krvi, Eucharistia.
život náš. Nesieme, Pane, chlieb a víno a
A to telo si ty, to telo som ja,
hľadáme tvoju tvár, tvoju tvár, tvoju svätú tvár.
G A
G
h
A
h
a to telo sme my, Eucharistia.
h
A
fis
h
67. KAŽDÝ DEŇ JE VEĽKÝ DAR
D
e
1.Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti.
A
O tvojej láske, Pane, rozjímam,
A7
D
ktorá všetko dobré posvätí.
D
e
2. Každý deň je veľký dar,
každý deň dar k obeti.
O tvojej láske, Pane, rozjímam,
ktorá všetko dobré posvätí.
Nič nie je samé od seba:
ako víno tak aj chlieb. Všetko máme od teba.
Za všetko, Bože, ďakujem.
Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie.
68. ZVELEBENÝ SI, BOŽE
Keď všetko s Pánom prežívam,
1. Zvelebený si, Bože, naveky. Z Tvojich rúk
A
A7
DD7
pripájam sa k jeho obeti
G
A
h
e
D
D7
e
d G
F
a
C
F
a
e
C
69. TO JE ZVLÁŠTNY CHLIEB
Premieňaš tajomne tento chlieb,
|: To je zvláštny chlieb a víno tiež.
C
A
D
a
GC
príkorie, ale aj to, čo poteší .
G
C
Dary Ti prinášame.
2. ... chlieb Ti tu prinášame.
3. ... víno Ti prinášame.
chlebu ten svoj dar, každú snahu,
A
a
všetko máme. Zvelebený si, Bože, naveky,
.
R: Pridajme všetci na oltár k vínu a
D
C
G
F
h
f
C
G
víno a vchádzaš doňho sám.
My ho skladáme pred tvoj oltár dnes, aj dnes. :|
Spoj nás v jedno, Pane náš!
R:Tvoja láska nech zotrie každý hriech.
Tvoja krv, Pane, nech nás očistí.
Ty nám dávaš dnes svojho Syna niesť.
Tvoja moc, Pane, nech nás zjednotí.
e
C
A
D
G D
Spoj nás v svätej obeti !
73. Z TVOJICH ŠTEDRÝCH DAROV
74. JE TO KRV ČISTÁ, SVÄTÁ
(Gen VERDE)
C
A
G
1. Z tvojich štedrých darov, Pane,
a
F
h
e
ktorými Zem požehnávaš
C
C
d7
G G7
d7
G
C C7
chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal .
F
G
a
e
R: Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba
d7
G
a4 a
je náš Ježiš Kristus Pán a Kráľ.
Vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam,
d7
G
fis
D
E
D
E
fis
Dd
čo život nám dá. Je to krv, čo očistí,
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár .
Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás
všetkých povolávaš,
F
E
1. Je to krv čistá, svätá , krv Tvoja,
C
tak verím, že život večný mám.
2. Z tvojich štedrých darov, Pane,
ktorými Zem požehnávaš,
nesieme ti z lásky chlieb a víno na oltár.
V srdci veľkú radosť máme,
že sa nám za pokrm dávaš
Tvojim deťom, ktoré túžia
prísť pred Tvoju tvár.
A
E
ako sneh belších nás učiní, posvätí .
A
E
fis
R:Je to Tvoja Krv, svätá, predivná ,
D
h7
E
A E
môj Ježiš, si seba za nás dal .
2. Je to krv mocná, svätá, krv Tvoja,
čo víťazstvo dá. Je to krv, krv Kristova,
v ktorej moc nad zlým sa skrýva, víťazí.
Je to Tvoja krv mocná, predivná,
môj Ježiš, si seba za nás dal.
75. TY SI MÔJ PÁN (RICHARD ČANAKY)
C2
a7
|:Ty si môj Pán:|, |:ja ťa chválim,:|
Fmaj7
G7/4 G
|:už mi chýbaš:|, |:príď k nám
a
e
F
.:|
C
|: Sme hladní, Pane príď, ukáž nám svoju tvár.
a
e
Ty vieš, čo nám chýba,
F
G4 G
pomôž deťom svojim vstať. :|
78. SPOLU S VÍNOM (s.DOMINIKA)
E
s2:Keď sa víno s chlebom premení na Tvoje Telo,
zrakom viery Ťa vidím, svoju lásku dávaš vrelo.
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
a ľuďom priniesť Ťa, svojimi rukami,
ó premeň ma, prosím premeň ma,
srdce láskou spáľ.
gis
s1: Spolu s vínom a chlebom,
A
E
E4
prinášam Ti Pane seba .
cis
gis
Spolu s vínom a chlebom,
h
Cis
túžim premeniť sa v Teba.
fis
H
Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
E
Emaj7
a ľuďom priniesť Ťa
A
C
E7
svojimi rukami,
79. SVÄTÝ (GEN ROSSO)
Ó, premeň ma, prosím premeň ma,
B
A fis cis D A4 E4 E
F
A
srdce láskou spáľ,
R:
a[h] A[H] d[e]
B/g[C/a]
B[C]
, čo jediný
nádej dávaš ná-á-á-á-ám,
B/C[C/D]
s: povedie nás
z: povedie nás.
d
F
d
H
E4 E
E
G
D
|:Chlieb náš každodenný :|, |:daj nám dnes, :|
e/A
C
g
F
d
C FdgCF C
tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje
f
D /D7
|:a odpusť nám :| |:naše viny , :|
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno
g C
D
Ty požehnaný Pánov . R:
(KLASICKÉ)
g
D fis
svoju slávu vo svojich dielach.
A
F[G]
84. OTČE NÁŠ
D cis
nekonečných, si slávny a skrývaš
V mene Pánovom k nám dnes vchádzaš
H OTČE NÁŠ
F
D
A
E A E D
E
A
R.|:Hosana, hosana, hosana buď Kráľovi kráľov:|
fis
E
s: nádej dávaš nám, stačí vnímať denne
z:
cis
E
g[a]
s:
veď ma milosťou, životom neistým, Ty
z: srdce láskou spá-á-á-áľ,
hlas
fis
Svätý, svätý, svätý, Pane, Bože svetov
D[E]
F/A[G/H]
G SVÄTÝ, SVÄTÝ...
. Buď vôľa tvoja
C
G
D
|:ako i my odpúšťame :| |:svojim vinníkom, :|
e/A
D
|:ako i my odpúšťame :| |:svojim vinníkom. :|
|:A neuveď nás :| |:do pokušenia, :|
e/A
D
ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný
|:ale zbav nás zlého :|, |:zbav nás zlého. :|
daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom.
86. OTČE NÁŠ
f
b
F
d
C
g
b
C
C
D
A neuveď nás do pokušenia,
F
d
g CFdgCF
ale zbav nás zlého
85. OTČE NÁŠ
D
D4+ A
G
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno
A G
.
A
h
tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako
D
D
e/A
|:posväť sa meno Tvoje :|, |:posväť sa meno
D
Tvoje. :|
|:Príď kráľovstvo tvoje :|, |:buď vôľa Tvoja, :|
D /D7
|:ako v nebi :|, |:tak i na zemi
G
fis A
v nebi, tak i
(OPAKOVANÉ)
|:Ó Otče náš :|, |:ktorý si na nebesiach, :|
e/A
(MARIAN MILUČKÝ)
. :|
D4+
D
na zemi . Chlieb náš každodenný
A
G
A h
daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i
D
G
A
D
my odpúšťame svojim vinníkom.
G
A
|: A neuveď nás do pokušenia,
G
eDA/ eDAD
ale zbav nás Zlého
. :|
C F C G C F C G C E
J NA SV. PRIJÍMANIE
J.1 v období cez rok
CGC F G
Abba Otče Otče :|
92. MY SME TVOJÍM DEDIČSTVOM
(PAUL OAKLEY)
E
D
|: My sme tvojím dedičstvom, tvojou odmenou :|
D
E
|: Si našou slávou, dvíhaš naše hlavy vždy :|
|: Počúvaj, ak môžeš, Nevesta i Duch :|
|: Šepkajú Ježiš, Maranatha! Príď! :|
A
E
fis
D
|: Ó, príď, ó, príď dnes k nám. :|
A
E
fis
D
A
E
fis
D
Ježiš , Ježiš , Ježiš, ó príď, ó príď dnes k nám.
93. ABBA OTČE
C
F
F
E
a
C
teraz príď, príď k nám, lebo viem, lebo viem,
a
98. EMANUEL
(HUDBA: M.BRUSATI, M.LABELLARTE, M.MAMMOLI, M.VERSACI;
ÚPRAVA TEXTU: MIKI MICHELČÍK)
H
1. To Svetlo, ktoré svieti v nás už mnoho ľudských dní,
A
H
Aj dnes nám svieti do duší a ukazuje nám,
A
H
E Gis A E H
.
že bez pravdy svet umiera ak už nehľadám
H
2. Zas cesty vedú do Ríma, sú vydláždené vierou
Cdim
a slová Evanjelia nám znejú z jeho múrov.
cis
H
Ten, čo je s nami a je v nás, on Boh aj človek Láska
A
E
H
a opäť cítiš jeho hlas. Kristus náš Pán.
cis/e
R: Sme tu s Ní-í m,
A/C
vždy pod tým istým Slnkom
fis/a
E/G
H/D
Em anuel
E/G
H/D
A/C
Emanuel , Emanuel .
D
len v Ňom sa ľudstvo obnoví,
G
G
v Ňom človek spásu má. Je pravý Človek
D
a pravý Boh, je Chlebom, čo nám dáva
C
C
a
D
a s Ním sa každý vráti zas k svojím bratom. R: (od e)
E
H
5. Smrť zničená je naveky a život víťazí,
dnes prichádza k nám Svätý Duch, čo dáva šancu žiť.
Sme všetci v jedno spojení, Cirkev je Jeho dielo a
naša Matka Mária stojí pri nás.
R: (od cis)
G
D
6. Ten, kto chce vrátiť minulosť, by musel znovu nájsť
tých, čo trpeli za lásku, čo chceli vidieť viac.
Čo ľudí lietať učili k úplne novým cieľom,
A
R:
E
7. Zas nová jar prichádza, čas, keď sa všetko mení,
EH/GD
, Emanuel , Emanuel
A/C
G
(od e)
H/D
spievame jedným hlasom:
3. To mesto patrí Pánovi , On zomrel za nás z lásky
a krvou zmenil starý svet, dal svetlo všetkým tmám.
S Petrom za ním kráčame, do sŕdc nám dáva vieru
a živé slovo, čo pomáha a rastie v nás.
R: D
čo mali silu zmeniť svet ako náš Pán.
pod Jeho slávnym krížom
D/F
C
C
H
H
F
4. Boh najväčší dar pripravil, dal svojho Syna nám,
a v každom z nich svoj zápas s tmou slávne víťazí.
A
C
že máš s nami so všetkými nádherný plán.
nás naučil denne volať k Tebe:
E
F
G
G
E
G
F
F
E
4. Všetci sme bratia a sestry,
všetci sme jedna veľká rodina.
Tú pravdu nič nezatemní,
bo teraz už nastala jej hodina.
Teraz príď, teraz príď, teraz príď, teraz príď,
a Kristus, stanúc sa bratom,
C
3. Boh hojným Darcom je života.
On oslobodil všetkých od smrti.
On privinul si nás k sebe
a tak sme sa stali jeho deťmi.
G
z pút hriechu i od seba samých
C
2. Cirkev je ako strom života,
ktorý má korene vo večnosti.
On preniká našu všednosť
a zjavuje všetkým ľuďom Teba.
94. TERAZ PRÍĎ
G
1. Ty si nás vytrhol, Pane,
C
a F
R: |:Abba Otče, Abba Otče, Abba Abba Otče,
,
D
E
tak znovu môžeš začať žiť so srdcom otvoreným.
A
E
Zmyť dušu od starých vín a od zaschnutých hriechov
D
h
E
a vravieť všetkým neznámym Ježiš je Pán.
101. AK TÚŽIŠ
E
/H7/
102. DNES PIESEŇ HRÁM
SÁBA - L.BEZÁK
A H
E
1. Ak túžiš po Láske ,
A
E
A
H
nechaj sa viesť poéziou srdca,
A
E
D
A H
A
EAH
A
G
D
E
R. |: Túžba ženie ťa vpred, zbaví ťa snívania :|
DAE
2. Ak túžiš po kráse dní, neskrývaj zrak
pred farbami lúky, každá svoj význam má,
svoju silu má.
Ak túžiš po zážitku, ktorý prebudí skrehnutý cit,
hľadaj ho zo všetkých síl, znovu sa narodíš.
E
A
A
H
Tebe Ježiš, môj Majster.
E H
cis
H
H
A
E AHA
a zbav sa všetkých príťaží
:|
E
H
Ty si najhlbšou túžbou.
fis
cis
F
fis
H
chcel by som prežiť dnes Tvoj vodopád,
A fis H fis H
R: Nechcem bez Teba žiť
E gis A
H
nechcem bez Teba žiť
A
D
G
C7
F
G
Nech dobrý Pán je stále s nami
,
E gis A H
a
G
.
D7
G
D
A
D
D7
a loviť srdcia slov Božích pravdou .
G
D
R: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel,
h
e
A
D
Tvoje ústa vyriekli moje meno
G
D7
D
,
svoju loďku zanechal som na brehu,
všetko zlé nech premáha,
C C7
medzi nami mier a lásku rozdáva .
e a
R: |:S láskou, ó s láskou,
C
.
A
A7
pokoj lásku našim srdciam rozdáva .
G
gis
znovu chcem v úžase stáť
e
všetko zlé nech premáha,
FG
A
ochotných ísť za ním
a
d
H
1. Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí
1. Nech dobrý Pán je stále s nami,
e
cis
daj sa mi napiť z Tvojho prameňa krás,
D
G
d
H
Nech tečie rieka Tvojho života v nás,
107. PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU
106. NECH DOBRÝ PÁN
e
A
A stále viac Ťa túžim mať ,
nechcem bez Teba žiť
R+ |: Zhoď svoj pancier
d
H
fis
snívania
C
cis
E
z nej vyrastie na púšti kvet možno tŕnistý .
Ak túžiš po dôvere, skús sa vzdať
svojich nárokov, bez nich môžeš ľahšie ísť
v ústrety druhým.
G
H
1.Dnes pieseň hrám a nie som sám,
C7
sám Ježiš k nám prichádza:|
2. Do ríše tmy a temných nocí
prichádza a svieti nám,
kde bol plač, tam slzy smútku zotrie nám.
Nech dobrý Pán je stále s nami
všetko zlé nech premáha,
v Jeho mene nový život začína.
h
e
A
D
spolu s Tebou nový chcem začať lov.
2. Pane, úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné,
pracovať s Tebou i čisté srdce.
3. Ty chceš mať i moje dlane,
môjho srdca mladistvý zápal,
samotu duše i kvapky potu.
4. Pane, ideme spolu s Tebou,
loviť srdcia na moriach ľudských
do siete pravdy, života, lásky.
R2: Hnus či krásu? Voľ si sám.
Boha v blížnom objímam, keď mám rád,
keď máš rád, voľ si sám, voľ si sám!
3. Nik nemá silu zo mňa si vziať
tie krásne chvíle, v ktorých mám rád.
Vo mne ich tvorí Boh s blížnym tak,
že láska nás troch, to je: mať rád.
A
H7
C
A
E
Urobiť lepším dnešný svet , len Ty a ja.
3. Ó, vedieť im daj, že ich predsa má niekto rád,
sila a nádej bude v nich rásť.
Boh nám lásku dal a dal chlieb, keď bol hlad
a teraz zas chce dať ho ľuďom cez nás.
111. VŠETCI SME SVET
H7
D
E
4. Keď si na dne a sám, nádej ti uniká,
E
1. Prichádza čas, keď už svet počuje ten hlas.
AH
gis
2. Nedá sa ísť a predstierať každý deň
že raz tam ktosi zmení náš svet.
My všetci sme z Božej obrovskej rodiny,
pravdou je, že láska je ten liek.
R3: Blen či lásku? Voľ si sám.
Boha v blížnom objímam,
keď mám rád, keď máš rád,
voľ si sám, voľ si sám!
E
cis
Je tu veľká šanca, rozdať sa pre druhých,
E
C
D
E
ale ty len ver, padnúť nemáš kam.
cis
gis
Ty a ja vieme, jedno je v nás.
Ó, dokážme všetkým, zmeniť sa všetko dá,
Tam svet čaká ľudí, ó, je čas život žiť, veď
musíme stále chcieť, len Ty a ja.
cis
A
gis
A
H
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
so let's start giving.
There's a choice we're making,
We're saving our own lives.
It's true we'll make a better day
just you and me!
On je najväčší dar.
A
H
E
R: Všetci sme svet, všetci sme deti,
A
H
všetci sme to, čo robí krajší deň,
E
začnime dávať.
R2: Nemá hraníc jeho múdrosť
svätý, svätý, plný lásky.
3. Spievaj Pánu zem, vzdávaj chválu Pánu,
všetko s nami.
115. ROZSIEVAČ
C
G
H
F
G
3. Iba v Božej pôde zrno zreje,
svetlo má i vzduch,
úroda raz z neho veliká je, že až jasá duch.
Hoci neraz s plačom sejem semä,
nádej v Bohu mám, že raz stokrát viacej
z dobrej zeme zrniek pozbieram.
1.Prikázal Boh dávno pustej pláni,aby dala plod.
C
G
F
G C
On nás rozsial ako zrno z dlaní z juhu po východ
116. RADOSŤOU VEĽKOU
Ako rozsievač nás rozsial všade na guľatú zem,
R: Radosťou veľkou srdce mi jasá,
G
C
C
G
F
F
G
G
C
vie o tom, čo bolo, je a bude, čaká žatvy deň.
C
F
C
G
R: Chcem Pane rásť, chcem vydať klasy,
C
F
G
slovo Tvoje je slovom spásy.
C
F
G
a
Chcem Pane rásť a dobre viem,
F
C
G
C
slovo Tvoje je slnko moje.
2. Iba jedno padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však,
nevydalo žiadne ratolesti, vyzobal ho vták.
Iné padlo na skalu, kde tŕnie rast mu zhatalo.
Vody kde niet, klíčok ľahko strnie,
hynúť začalo.
G
C
a
D
G CG
radosť mám v duši, vždy ju nosím .
Boh mi ju dáva, Cirkev prináša,
sám ju prežívam, preto prosím.
G
e
a
D
G
1. Daj, Pane, vieru celému svetu, daj svoju
e
a
D
milosť tomuto veku,
G
h
C
D
G CG
nech každý pozná, že len Ty si radosť .
2. Pochopte, ľudia, že svet je krásny,
Boh ho vytvoril a nám daroval,
žiť na ňom, zveľadiť ho prikazoval.
3. Dokážme všetci, že sme si bratia, že hnev,
nenávisť už viac neplatia
že v nás horí a vládne veľká láska.
121. TAM, PRED TVOJU SVÄTÚ TVÁR
120. VÍŤAZ ĽUDSKÝCH SĹZ
G
C
1. Víťaz ľudských sĺz a teplo detských hviezd,
C
D4
D
nežnosť dobrých rúk a pokoj všetkých ciest.
G
D
Stále mladý Boh cez veky, čo má Zem,
C
a
D4 D
v nich si nazval sám seba Láska.
G
C e C
G
C
D
R: Objímaš nás spásou, poblúdených do našich bied,
G
F e C
G
dcéry, synov čo si vniesol Duchom Svätým
C
D
G
do svojich brán zas späť.
2. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet,
priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech.
Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc.
A ty si v nej Boh, živá Láska.
3. Skúsme všetci dať ten kúsok vlastných síl,
nech je lepší svet a my sme menej zlí.
Nech je Kristus v nás tak blízko ako brat.
V ňom sa dáva Boh, naša Láska.
C5
G
C5
G
C
tam sa večer ponáhľam.
Tam, keď tam stojím v tichu sám,
a Tvoj pokrm prijímam,
tam sa často modlievam.
d
G
1. Odpusť, že zrádzam Tvoje slová,
C
a
odpusť, že nepodávam pohár,
F
G
C
odpusť, že som dnes brata urazil.
Odpusť, že zabúdam na Teba,
Odpusť, že nedúfal som v Teba,
odpusť mi Pane lásku nevernú.
2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova,
vďaka, že poznám Tvoje slová,
vďaka, že môžem znova začínať,
vďaka za bratov a za sestry,
vďaka, že poznám koniec cesty,
vďaka, že som sa vôbec narodil.
R+ Tam som tak šťastný a nie sám,
veď k nám všetkým prichádzaš,
láskou všetkých objímaš.
D
tak veľkých riek, tak hlbokých vôd,
1. |: Vody nezahasia Lásku tú,
C
d
kde mi vravíš: „mám ťa rád“,
G
125. VODY NEZAHASIA
C
a
R: Tam, tam, pred tvoju svätú tvár,
D
G
C
G
e
D
taký vysoký štít, že more nezlomíš.
riekou zaplaviť sa nedá.
a
D
126. Ó PANE
Moria strachu nezakryjú
G
D
pre mňa Lásku tú, pre mňa Lásku tú. :|
C
C5
C5
G
C5
d7
D
C5
d7
a
d7
a7
d7
svoj život, svoje túžby Ti dám.
g7
C7
1. Neverím, neverím svetu,
Láska mnou preteká.
F
2. |: Smútok nezahasí Lásku tú
temnotou zaliať sa nedá
nebojím sa, Láska Tvoja
poteší ma, poteší ma. :|
C
D
h
e
C: V tebe nájdem uzdravenie ,
Teba nájdem- pokoj mám .
Viem, že niet na svete
g7
B7
G
G
C
a7
Ó Pane, ja musím ísť za Tebou,
ako vlna sa leje cezo mňa,
C
d7
bez teba život prázdny ja mám .
srdce mi more napĺňa
C
g7
R: Ó Pane, ja musím ísť za Tebou,
B7
G
R: Láska mnou preteká,
C
d7
(WIESNEROVÁ, RADOSTNÉ SRDCE)
d7
jeho lákadlám, jeho ponukám.
g7
C7
Neverím, neverím srdcu,
F
A7
srdcu človeka, stále uniká.
R:
2. Nevidím, nevidím šťastie,
iba zdanlivé, veľmi prchavé.
Nevidím, nevidím lásku,
lásku trvalú, ktorá dáva.
R:
130. S TEBOU, PANE
D
131. SLNKO NÁŠ BRAT
G
C
R: S Tebou, Pane, je nám fajn,
A
D
a
pred Tebou sa nám skrývať netreba,
G
F
G
C
A
e
F
G
C
lenže tak málo počúvam tvoj hlas.
D
a
zďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba.
D
e
1. Slnko náš brat, prinášaš krásny deň,
e
F
G
C
Ten hlas má moc prebúdzať dobro v nás.
2. Vietor snáď tiež povedať mi chce,
ako si s láskou stvoril tento svet.
svet pre ľudí a voľný vtáčí let.
A
1. Nechcem byť ako farizej,
D
čo v chráme pyšne stojí sám.
a
e
FG
a
e
F
C
R: Som Božie dieťa a cítim, že chcem
A
Ak vo mne niečo dobré je,
G4 G
počuť tvoj hlas, čo zosielaš na Zem .
D
to od veľkého Boha mám.
3. Hovoríš k nám cez svetlo mesiaca
a lúče slnka, modrú oblohu.
Len keď mám rád, tak všetko pochopím.
2. Ako mýtnik prichádzam,
odpusť, Pane, slabý som.
Ty mi srdce otváraš,
prebývať chceš stále v ňom.
132. NEBESIA TI ROZPOVEDIA
3. my sme deti, ktoré Ty
nekonečne miluješ.
Ak prídeme s ľútosťou,
odpustenie daruješ.
G
a
D
G
1. Nebesia Ti rozpovedia o sláve Boha,
dielo jeho rúk zvestuje modrá obloha.
e
h
Deň dňu hovorí Pánovo slovo,
C
D
D7
noc noci povedá známosti mnoho.
2. Chceš v našich srdciach žiť a medzi nami byť
láskou dať odpoveď na ľudskú zlobu.
Na seba spoliehať nemôže nikto z nás,
preto nám Ducha daj,
aby nás viedol v každý čas. R:
3. Vďaka, že každý deň v blížnom Ťa stretávam,
že i ten najmenší tvorom je Tvojim.
A že i v bolestiach smieme Ťa nachádzať,
v nich ku nám hovoríš,
cez ne sa s nami stretávaš. R:
135. O ŠŤASTÍ SNÍVAL
C
F
G
C
1. O šťastí sníval, túlal sa po námestí,
F
G
C
G
G
C
Raz zamyslený pred chrámom zostal stáť.
F
C
R1: Že tu v chráme bývaš, počul som jedenkrát,
F
G
F
C
že sa v chlebe skrývaš, že vraj máš
C
3. Tvoj pokoj skrytý tam medzi ľuďmi nájdeš,
vtedy, keď smädným svoj pohár vody dáš.
Keď službou sýty pred tvár Pánovu zájdeš,
keď ľuďom biednym obetuješ svoj plášť. R1:
F
C
Vždy smutný býval, zrátal snáď všetky cesty.
F
R2: Tak mi povedz prosím,
povedz mi, ak si Pán.
Vieš, že smútok nosím, kde pokoj
hľadať mám, hľadať mám, hľadať mám.
136. DRŽ MA BLIŽŠIE
túlal sa v snení, ľudí však nemal rád.
F
tam v svätom tichu Pánovi hovoril:
„Tu ma máš Pane,
prichádzam s prosbou malou
mám v sebe pýchu., som slabý, nemám síl.
ľudí rád, ľudí rád, ľudí rád.
2. On prišiel k bráne a prešiel katedrálou,
C
B
F
Drž ma bližšie sám deň čo deň,
C
B
F
naša láska nech večnosť zrie.
C
B
F
Daj nech pravdy sa nepustím,
B
C
F
z očí nikdy Ťa nestratím.
d
C
d
C
B
F
V mojich pádoch aj úspechoch,
B
F
v mojich šťastných aj smutných dňoch,
138. TY SI PANE STÁLE PRI MNE
C
G
F
140. KOĽKO ZLA A KOĽKO DOBRA
C
Ty si, Pane, stále pri mne , ja to však necítim.
G
F
C
C
Fmaj
G
C
1. Koľko zla a koľko dobra v tomto svete je.
Fmaj
G
C
Ty sa mi ukazuješ , ja Ťa však nevidím.
Sú v ňom slzy, bláznovstvá, no aj kus nádeje.
R: |: Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe,
C7
E
a
Fmaj
Stačí chcieť a zloba tá, dobrom prevážiť sa dá .
d
F
G4
F
C
F
C
moje oči od mamony sú zaslepené.
C
G
F
G
F
Avšak nestále je srdce človeka.
C
Daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel,
C
a za Tebou, ó môj Pane, vždy rád som šiel. :|
G
e
d
F
C
G
a
R: Som váš Boh, vidím vás, chcem vám pomôcť,
139. SI MOJOU SKRÝŠOU
C
2. Tento zbiera, ten sa ženie len za vidinou,
zabúda na moje slová: Nechaj, poď za mnou.
Žena slzy v očiach má, na svoj kríž si narieka,
Avšak svojich plánov, tých sa nezrieka.
a
Fmaj
Si mojou skrýšou v čase búrok, keď nemám síl,
chcem vás nájsť.
si mojím hradom, kde sa cítim bezpečným.
Mnohým z vás chýba čas,
C
G
d
F
d
a
G
V Tvojich dlaniach ukrytý,
chýba viera, aj chuť rásť.
Tvojou láskou prikrytý,
Vedzte len, majte čas,
F
C
G
C
F
G
C
preto vždy spievam Tebe, Ježiš, zo všetkých síl.
G
a
Fmaj
ja chcem žiť uprostred vás ,
C
G4
G
skúste chcieť, ukážem vám mnoho krás.
144. RÁJEM (STŘÍPKY)
ACAPELA: Rájem, jednou chtěl bych jít,
chci se smát a být, tam kde je můj Pán.
2.Vtedy, keď ma môj bôľ premáha,
tak mi Tvoja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred,
tam je môj cieľ, inej cesty niet.
G
G4
D
R: Rájem, jednou chtěl bych jít,
C
143. KAM BY SME ŠLI
e
h
G
G4
A
G
G
C
D
D1: Střípky Božího království,
G
D
e
které na svět seslal Pán,
C
h
Ty máš slová večného života. (3x)
G
C
smím tolik lásky vzít, kolik mám ji sám.
G
A
G
D
Rájem spěv až bude znít,
1. Hľadáme pravdu- a pravda si Ty,
hľadáme nádej- a tá je len v Tebe,
hľadáme lásku- a Ty nám ju dáš,
hľadáme Teba- a Ty si v nás.
R: Kam by sme šli,
G4
chci se smát a být, tam kde je můj Pá - n .
A
Fis
Kam by sme šli, Ty máš slová večného života.
2. Dal si nám oči- aby videli sme Teba
dal si nám uši- aby počuli sme Ťa,
dal si nám nohy- aby mohli sme prísť k Tebe,
dal si nám život- aby mohli sme pre Teba žiť.
3. Ďakujeme Tebe- za stvorenie Zeme,
ďakujeme Tebe- za všetko, čo vieme,
vďaka Ti za to- čo sa iba stane,
ďakujeme Tebe- za to, že Ťa máme.
D
G G7
zbírat chci srdcem svým, vychladlým .
C
D
G D e
Rájem až příde čas, abych mohl snést,
C
a
D4D
tu krásu a ten žár jímž je Bůh .
R:
D2: Abych se učil žít, proto Pán mi život dal,
abych Ho mnel mít rád jak si přál.
Když nebudu Lásku mít nedokážu žít,
snést krásu a ten žár jímž je Bůh.
R:
: Rájem spěv až bude znít,
smím tolik lásky vzít, kolik mám ji sám.
ACAPELA
147. K TEBE PANE VOLÁM
a
2. Ty si Pane za mňa na kríži zomieral,
tým si svojú nežnú lásku mi ukázal.
Ja sa kríža bojím, vždy pred ním utekám,
bez neho však Pane, Ťa nikde nestretám.
a7
1. K Tebe Pane volám ,
d
dnes kľačím pred Tebou,
G
C
ďaleko som zašiel, na Teba zabudol
a
a7
E E7
.
d
RADOSTNÉ SRDCE
Pyšne chodil svetom , až prišlo sklamanie,
F
G
E
D
fis
D
d
fis
G e7
A11
a
a
pravdu zanechám.
e7
G
e7 a
e
nech sa zračí z mojej tváre Tvoja tvár .
153. MAJSTER MÔJ
e
A
3. Preskúmaj si ma, môj Bože,
a poznaj moje myšlienky.
Preskúmaj moje srdce dnes
a veď ma cestou večnosti.
154. PRIŠIEL NA ZEM
e
D
1. On šiel v páľave dňa a po prašných cestách,
H7
G
2. Obkľúčil si ma milosťou
a známosťou, čo preteká.
Chválou si ma naplnil
a dal mi Ducha života.
d
a túžim hneď Ťa nájsť,
d7
fis
ty poznáš moje myslenie.
nech sa bojím Teba strácať
G
A
ty poznáš moje vstávanie,
nech ma bolí, keď Ťa zrádzam,
G
A
R: Ty poznáš moje padanie,
keď blúdim svetom sám,
d7
G
G
e7
d7
A
Podal si mi ruku a už ti nepoviem nie.
R: Nech ma bolí, keď Ťa strácam,
G
G
1. Ježiš, Ty si ma poznal dal mi odpustenie.
spolieham sa preto na Tvoje čakanie .
a
148. JEŽIŠ, TY SI MA POZNAL
e
učil nás milovať a odpúšťať
D
e
skláňal sa nad tými, ktorí plačú.
e
G
a E7
a
S mýtnikmi jedával, urážky vedel zniesť a
H7
C
1. Prišiel na zem konať dielo spásy
G
R: Majster môj, predo mnou cesta,
D
ktorou kráčať musím ako Ty,
H7
Majster môj, vôkol sú ľudia,
e
ktorých mám milovať ako Ty,
Majster môj, ťažko je cudziu ťarchu vziať
na plecia ako Ty, Majster môj, dokážem
všetko, ak prebývať budeš so mnou Ty.
2. On prijal vdovin groš, slzy Magdalény,
poznal, čo je milovať a odpúšťať.
Nikodémovi on v noci raz povedal,
že pravdu treba hľadať, po nej túžiť.
3. Ideme v pále dňa prašnými cestami,
Pán učí milovať a odpúšťať,
sadnúť si s hriešnikmi, zabudnúť na rany
a skláňať sa nad tými, ktorí plačú.
d
a ľuďom biednym s láskou pomáhal,
G7
G
C
ku slobode zval zotročených hriechom,
G G7
môj Pán
.
2. Svetom šiel a ľudskú niesol biedu,
chcel z lásky splniť Otcov spásy plán,
na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu,
môj Pán.
R:
C
G
a
C
R: Môj Pán Ježiš ma miloval,
F
C
až na smrť šiel, svoj život dal.
G
a
F
Môj Pán Ježiš dnes teba zve,
C
G7
C
poď domov, vráť sa späť!
3. Jeho láska stále rany hojí
a ku spáse nám náruč otvára,
dnes ako predtým búrku upokojí, môj Pán.
4. Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom Nebeským
a krvou splatiť dlh za vykúpených, môj Pán.
R:
A
fis
C
E fis
kríž z dreva, úzkosť, bolesť,
R: Len s láskou, len s veľkou láskou
D
E
fis
D
D
je možné niesť tento kríž (niesť tento kríž).
E
cis fis
E
G
a
157. POSTAVILI SME TI PANE
a
C7
H7
e
1. Postavili sme Ti, Pane, veľkolepé katedrály.
a
e
H7
D
H7
G
D
e
R: Pane, Ty si trpel za nás, ľudsky, obyčajne,
D
C D E
C
E
E7
1. Môže i na pustej púšti živá tráva rásť ,
E7
zarodiť i planý figovník .
a
d
C
a
za čo stojím, akú hodnotu má –
d
to, čo dnes robím.
162. JA POZNÁM ZDROJ
161. ZÁZRAK VYKÚPENIA
E
G
umiera. Ó Pane môj! Ty poznáš ma viac,
a či kríže prezdobené vyjadrujú utrpenie?
d
D
Pane, pomôž nám, Tvojimi sa stať
a
C7
a
C
Drevený kríž. Na ňom visí - Kristus Ježiš –
Tvojím domovom sa stali
C
2. Ty si oslavoval Otca, že si plnil Jeho vôľu.
A my Ťa oslavujeme, že zlatíme Ti gloriolu!
A keď Ťa oslavujeme tým,
čo je pre nás tak cenné,
prečo Pane aj svoj život
k oslave Ti nenesieme?
d
No či tie nádherné sály
a
H7
158. DREVENÝ KRÍŽ
a
G
C7
svoj život ako chrám vystavať!
drahocenne vyzdobené.
C
D
e
Do nich zlaté kríže dali,
G
e
dávame veci cenné, no podľa Teba nežijeme.
2. Je dobré, ak prikázania poznáš
a o dobro sa snažíš a všetkého sa vzdáš.
To všetko sa vo večnosti cení,
no viac, než všetko iné je bolesť prežitá.
H7
h
no nie sme nimi sami,
cenu Lásky obetovanej.
C7
D
Veď staviame Ti chrámy,
A
e
H7
a
D
Svet nikdy nedokáže chápať
C7
smrť, či nebolo to márne ?
E
F
F5+
d
b
F
F
1. Ja poznám zdroj šťastia, ja poznám zdroj síl,
B
C7
viem, smrťou kto platil, ja aby som žil :
F
F5+
d
F
B
Môže hviezda, ktorú cez deň vôbec nevidíš
Pán Ježiš, môj Zmierca a nebeský Kráľ,
v noci žiariť jasom ohnivým .
On na kríži za mňa sa obetoval
d
E
a
Ea
2. Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť,
mravec uniesť ťažké bremená.
Môže i uprostred dažďa slnko preblesknúť,
môže dúfať človek strápený.
a
d
g
B
C7 FF7
b
a
.
d
R: Tam na druhom brehu, kde svieti On sám,
F7 B
b
F
C7
ja poctu a chválu Mu v pokore vzdám.
F
F5+
d
B
a
Už na veky vekov tam ostanem s Ním,
E
keď k výšinám zaletím, ku nebeským.
R: Uver v zázrak vykúpenia,
pozri, Boh chcel, chromí chodia,
d
E
a
slepí vidia, hluchí počujú.
2. Môže človek nepozvaný na hostinu prísť,
lotor sprava byť zachránený,
môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť,
život zmeniť hriešnik bývalý.
Môže viera malá ako zrnko horčičné,
konať divy, veci zázračné.
Môže láska ani za zbraň nepokladaná
vydobyť Kráľovstvo nebeské.
a
d
g
C F
2. On bezpečne vedie ma v tieni i tmách,
mi pomáha v boji a premáha strach.
On prevedie iste aj súžením zlým,
aj do neba dôjdem len v jednote s Ním.
R:
163. VĎAKA ZA TVOJ KRÍŽ
G
C
G
1. Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil,
d
C
/C
G/GD
Ty si vydal nám seba samého, |:ó Pane náš :|
Naše skutky zlé si nám odpustil,
krvou očistil, všetko zabudol, |:ďakujem:|
166. CHCEM NIESŤ SVOJ KRÍŽ
167. JE PRAVDA TO
E
e
C
h7
e
a
zomrieť, druhých súdeniu,
C
e
zomrieť , ohováraniu ľudí.
R:
2. Zomrieť, všetkým predstavám,
zomrieť, vlastným zásluhám,
zomrieť, pýche a sebectvám.
R:
3. Zomrieť, Tvojou cestou ísť,
zomrieť, a tak zvíťaziť,
zomrieť, by som Tvoj život žil.
R:
FC
aD7GG7
R: Aleluja alelu -ja
CGea
aleluja
D7G7C FC
A
cis
H7 E
A
H7
E
G
G
A
D
h
A
D
C
e
D7
C
D
D
a
C
:|
G
CG
e
G
D
e
D
zmŕtvych vstal, náš Ježiš Kráľ .
A
D D7
h
aby každý kto uverí v Neho, nezahynul,
D
e
z tŕnia korunu mal, hriech náš na seba vzal,
D
A
a
k hriešnym k nám prišiel Pán,
že svojho Syna jednorodeného za nás dal
A
G
1. Boh sa človekom stal, svojho Syna nám dal,
1. Lebo tak Boh miloval svet,
h
D
D
R:
e
A
G
radostnú a slávnu zvesť :|
R: |: Živý je Pán, živý je Pán ,
živý je Pán na veky vekov
D
R: |:S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť
172. ŽIVÝ JE PÁN
e
cis
173. S LÁSKOU KRISTOVOU
aleluja
2. Pán Ježiš Kristus, priateľ verný
je cesta, pravda, život sám.
S ním z hriechov všetkých očistení
kráčame spolu k výšinám.
G
E
H7
2. Kráčal si sám po ceste Golgoty,
náš veľký dlh si z lásky zaplatil.
Na zemi Ducha nám si zanechal,
aby aj nás si k sebe povolal.
R:
3. Je pravda to, čo sme Ti spravili?
Smrť, hanbu, znoj, potupu na kríži.
Môj Pane, aj to, že si zvíťazil.
Je to možné, že si tak učinil.
R:
e
D
cis fis
a smieme nájsť zas cestu k nebesiam
1. Zomrieť, hnevu dráždeniu,
e
E
Cítil si v práci, v bôli, v radostiach
chcem niesť svoj kríž zomrieť žiadostiam tým.
a
H7
Že si žil tu , prinášal obete.
chcem niesť svoj kríž telo ukrižovať
a
cis fis
1. Je pravda to , čo vravia o Tebe?
R: Chcem niesť svoj kríž, teba nasledovať
D7
ale mal s Ním večný život v nebi
.
,
2. Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám,
môžeš byť slobodný, z hriechov očistí ťa,
Duchom naplní ťa, môžeš mať život nový. R:
174. ALELUJA
R:
2. Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha,
nemôže vojsť do kráľovstva jeho.
Iste nikto s Ním nevojde do Božej slávy,
ak sa z Boha znovu nenarodí.
R:
R:
d
g C
F
d
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,
g
d
aleluja, aleluja, aleluja.
d
g
C
F
d
Vstaňme a oslavujme Pána,
vstaňme a oslavujme Pána,
g
d
On je kráľ, ktorý prišiel vykúpiť svet.
180. JE DOKONANÉ
178. ZMŔTVYCH VSTAL NÁŠ PÁN
G
d
F
1. Skončila sa dlhá, tmavá noc, pozri,
C
D
D
d
G
A
d
D
R: |:Vstal, vstal, vstal, vstal, zmŕtvych vstal,
D
g
kraľuje naveky.
Ježiš je Pán (6x) v tomto národe.
Aleluja...... sláva Pánovi.
G
víťaz nad ňou prichádza.
C
A
Ježiš je Pán, ó aleluja, Ježiš je Pán,
D
Smrť už nemá nad ním žiadnu moc,
C
C
Ježiš zlomil smrti moc.
G
slnko už vychádza.
g
Je dokonané! Ježiš je víťaz! Satan je zničený!
D
G
181. HALELUJA, CHVÁĽME
zmŕtvych vstal náš Pán :|
C D G
2. Radujme sa bratia, sestry, spievajme.
Veľký je náš Pán. A za naše vykúpenie
ďakujme, mocný je náš Pán.
R:
(TRETÍ DEŇ)
e
R: Haleluja, chváľme silného
C
a
D
Boha v Jeho svätyni.
C D G
e
C
a
3. Vyzlečme sa zo starého človeka,
všetku špinu treba zmyť. Starý život
musíme zanechať, do nového sa narodiť. R:
Haleluja, On je hoden chvály, len On jediný
179. PÁNOVI SPIEVAJ, ALELUJA
chváľme Ho piesňou svojích sŕdc.
F
d
g C7 F
B
C7
H
C7
H
H
F
B
C7
Fd
A
C
D
sme Jeho slávny ľud
G
D
g C7
F
D
F
D
186. PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ
C
a
C
Príď Duchu Svätý! Vzývame ťa!
D
a
|: Duchu svätý volám príď. :|
C
Príď Duchu Svätý! Čakáme ťa!
a
F7
|: Buď nám ohňom v stĺpe dnes, :|
G
a
Príď Duchu Svätý! Vrúcne prijmeme ťa!
D
|: buď nám oblak istoty,:| poveď nás.
G
G
Nik nie je podobný Kráľovi Kráľov .
184. DUCHU SVÄTÝ VOLÁM PRÍĎ
C
a
C
d7
G
Príď Duchu Svätý! Vzývame ťa!
D
|: Všemohúci Boh prebýva v nás,
a
e
Nech všetko, čo má dych, chváli Pána zástupov.
Hoden všetkej chvály, vzdávajme mu česť. :|
a
e
Pozdvihnime svoj hlas k Nemu,
F
večným Kráľom je.
e
Poďme, chváľme Ho tamburínou,
|:Pánovi spievaj, aleluja :| |:On je našim Pánom,
g
C
Čakáme ťa! Vrúcne prijmeme ťa!
G
C7 G7 d7
Izrael kráčaj cestou pravdy.
Obdaruj nás! Cirkev svoju chráň!
Počúvaj Jeho hlas,
Príď s pravdou k nám!
G
D
a
G
G
G
D
187. DUCH A NEVESTA
a
E
H
G
E
F
H
E
A
A
d
A kto smädný je, nech príde tiež.
|: Ty si ten Boh, ktorý horí,
Ty si ten, čo rany hojí.
Cmaj7
Počuj ich hlas, tiež povedz: Príď !“
zošli oheň na nás, Pane. :|
H
d
Duch a nevesta dnes volá: „Príď!“.
|: Ty si ten Boh, ktorý planie,
A
C
Príď, zostaň v nás!
185. TY SI TEN BOH BOHUŠ ŽIVČÁK
A
d7
Osláv Pána v nás! Sprevádzaj nás na cestách!
tak ako Ježiš dáva na zranenia zabudnúť. :|
E
e7
a
D
tak ako Mojžiš k Bohu púšťou viedol ľud,
a
D
E7
a
Vodu života zadarmo dostane.
2x/H
Počuť krídla holubice, bude ako na Turíce
:|
Aleluja, dnes Pána chváľ! (3x)
Aleluja, dnes Pána svojho chváľ!
L. PIESNE NA ZÁVER SV. OMŠE
192. PANE, VŽDY, KEĎ
191. HUDBA DOHRÁVA MATT REDMAN
Pane, vždy, keď Tvoju svätosť zriem,
D
F
vždy, keď vidieť tvoju krásu smiem,
1. | : Hudba dohráva ,
e7
C
A4 D
A4
Priniesť niečo snáď,
e7
A4
FG
A
e
dG
Keď ma dotyk tvojho srdca teší,
a keď láskou moju vôľu meníš,
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
čo pravú cenu má, čo by si mal rád :|
R: Viac ako pieseň Ti dám,
F
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
všetko stíši sa a ja prichádzam
D
F
C
A4
e
C
ea
|:Život Ti dám, život Ti dám,
D
A4A
d
G
C
C7/FC
lebo to čo žiadaš, nie je len pieseň sama .
veď preto ho mám, aby bol Tvoj chrám
Ak niečo iné sa zdá Ty vieš, čo je pravda ,
193. ZOSTANEM STÁŤ
e
D
A
e
D
A4
Zostanem stáť, pevne stáť,
A
Túžim sa vrátiť do srdca chvály,
e
G
A
D
kde si jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
A
Odpusť mi Pane, že neverný som
e
G
A
D
si to jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
2. Nekonečný Kráľ, nik nevysloví,
čo Ti patriť má. Aj keď slabý som,
všetko to, čo mám, každý dych je Tvoj.
/h
D7
h A D GD
d
GG4G
zdvihnúť štít, vyhrať boj
F C
!
F
C
Ty silu mi dávaš, Ty Láskou ma svojou napĺňaš,
FC
d G
C
Tvoj pokoj smiem cítiť, si úžasný Pán!
fis e
A
G
aby sme tiež tam boli,
D
C
S Tebou len silu mám,
D
G g
keď sa raz Pán navráti zas
G
h
1. ¾ Sľuby moje stále , stále sú len plané reči,
/A
1.|:Keď sa raz Pán navráti zas:|,
D
d
na Tvojom Slove Pane môj.
198. SĽUBY
197. KEĎ SA RAZ PÁN
D
TRETÍ DEŇ
C
Ty vidíš, čo v srdci mám.
D
. :|
.
2. |:Keď knihu tú otvorí Boh:|,
aby sme tiež tam boli,
keď knihu tú otvorí Boh.
A
nedokážem s Tebou žiť.
Dúfam, ale Pane vzhľadom na to,
že som človek, túto slabosť pochopíš.
D
fis
R: Vždy keď padám volám Pane
h
fis
3. |:Keď hostinu pripraví Pán:|,
aby sme tiež tam boli,
keď hostinu pripraví Pán.
a tie prosby nie sú márne
4. |:Keď svätí svoj opustia hrob:|,
aby sme tiež tam boli,
keď svätí svoj opustia hrob.
Vtedy ale, vtedy práve
5. |:Keď po mene nazve nás Pán:|,
aby sme tiež tam boli,
keď po mene nazve nás Pán.
6. |:Keď zaznie spev: Aleluja:|,
aby sme tiež tam boli,
keď zaznie spev: Aleluja.
7. |:Aleluja, aleluja:|,
aleluja, aleluja,
aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
G
A
D fis e A
hoc nedokážem poďakovať
D
fis
h
fis
klinom ďalším ruky tvoje
G
D fis e A
prebodám a kráčam ďalej
.
2. Odpusť, veľmi prosím, príde čas, keď
ukážeš sa s krížom svojím preťažkým.
A tam na tom dreve budú hriechy
s mojím menom, možno vtedy pochopím. R:
201. POĎTE KU MNE VŠETCI
D
A
hGA D
Poďte ku mne všetci
Poďte ku mne všetci,
D A
h
A
hGA
čo sa namáhate
ktorí pracujete.
G
D
Som rád, keď badám krásne ruže kvitnúť,
som rád, keď cítim život v sebe plynúť,
som rád, a je mi nádherne.
A
h GA
E
F
|:Ja, vám - vraví Pán - Ja vám svoju silu dám :|
a
A
fis
G
D
GFisFE
moja láska je ti daná,
F
|: Ďakuj, Bohu rád Ťa má,
h
G
“ Mládenec, vravím ti vstaň
202. ĎAKUJ BOHU
D
a
R: Aj keď klesnem, počúvam slová:
GFisG
svojím životom ju chráň .“
ďakuj, spievaj pieseň chvál,
nepoznáš, pretože Pán Ježiš sa dal za nás :|
2. Som rád, keď vidím usmiaté všetky tváre,
som rád, keď šľapem na horské končiare,
som rád a cítim radosť.
Chcem ísť k Bohu v svetle Kristovho tieňa,
chcem mať oči, ktoré láskou svietia,
chcem vojsť do svojho cieľa.
R:
Ďakuj!
204. NECH TVOJ DUCH PRETEKÁ
C
A
ďakuj, pretože Ježiš je Tvoj Pán a Kráľ : |
fis
h
e
A
|: Tak ver, keď si slabý, silu máš a už núdzu
fis
h
C
A
D
203. SOM RÁD
1.
(DODO PREDÁČ)
C
1. Som rád, že som a nie som sám na svete,
a
som rád, keď vidím hviezdne nebo v lete,
F
GFisG
som rád a cítim radosť.
208. NAD SLNKO JASNEJŠIA
D
A
Nad slnko jasnejšia, nad mesiac krásnejšia,
D
nad perly vzácnejšia, Ave Mária .
h fis G D e G A D
/A/
D
h
Nech tvoj Duch preteká, ako rieka mohutná,
G
e
2. Nech zaznie pieseň chvál, ako rieka mohutná,
nech zaznie pieseň chvál, ako rieka mohutná.
3. Láska mnou preteká, ...
4. Radosť mnou preteká, ...
3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa,
žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň.
Kytice veršov z najkrajšieho kvetu
patria Tebe, Mária, Božiemu svetlu.
R:
R: 6x Ave Mária
210. ROZŽÍHÁ
Pros za nás u Syna, nebeská Kráľovná,
Ty čistá ľalia, Ave Mária.
R: Rozžíhá Maria svíce v nás,
Cmaj7
D
C
D
máš v duši bolesť tých najkrajších tónov
máš v sebe silu, ľudia po nej túžia,
máš v sebe nádej pre tých, čo sa súžia.
C
R: Mária, s Tebou Mária
D
G
d
C G
a
d
F d
1. Máš v duši pieseň anjelských zvonov,
e
CG
a
temnotou s Marií projdem snáz.
209. MÁŠ V DUŠI PIESEŇ
e
A
nech tvoj Duch preteká, ako rieka mohutná .
D/e
kráľovstvo lásky sa otvára .
2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti,
máš v sebe naplnenie spasiteľných zvestí.
Máš v sebe lásku pre tých, čo Ťa hľadajú,
máš v sebe lásku pre tých, čo Ťa volajú. R:
C
G
Rozžíhá Maria svíce v nás,
C G
F
C
temnotou s Marií projdem snáz.
a
F
1. Jí patří dík, že mŕtvým lánům
d
C
a
F
dal život Boží Syn,že světlo vešlo do míst,
e
G
kde dlouho ležel stín.
R:
2. Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání,
že padla vláda noci a přišlo svítaní.
R:
3. Jí patří dík, že Věčné Světlo
nám hoří v kostelích a nebýt Matky Boží,
kdo znal by Knihu Knih?
R:
214. MÁRIA, MATKA BOLESTNÁ
a
G
C
d
G
2. Za dobrých, i za zlých, za všetkých prosíme.
Máme lásky dar, bo v Teba veríme.
C
1. Mária, Matka bolestná, ty nás láske učíš.
d
G
C
3. Za Cirkev prosíme, by bola jednotná.
Evanjelium do sveta rozniesla.
Pod krížom stojíš žalostná.
d
E
S Pánom svojím trpíš.
216. VŽDY JE S NAMI
aG
C d
E
aG
Cad
E a/A
E
R: Ave Maria gratia plena,
H
ave Maria gratia plena .
K pokániu voláš a žehnáš. Ľudstvo v srdci nosíš. R:
3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým,
ktorí chcú Krista v tichu nájsť,
si im vzorom veľkým.
R:
gis
A
H
cis
gis A
H
E
Mária, Mária, Ty v nás svietiš večnou ľúbosťou.
cis
gis
A
H
E
1. My v láske chceme rásť, nás viera posvätí.
cis
gis
Chráň nás, Matka chráň,
A
H
EH7
vždy v svojom náručí .
A
E
fis
|: Mária :| |: oroduj za nás, :| |: ochraňuj nás :|
H7
fis
H
|: v každý čas. :| |:Aby hriech:| |:nepadol na nás:|
A
H7
E
H
a
E
E
H
2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,
ktorá všetkým srdcia otvorí.
Silu viery mladosť naša nesie,
a s ňou naše pevné názory.
E
A
A
A
fis
G
E
h
A
D7
C
D
Avocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
nostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
D
C G C G
Salve Regina! Salve, salve!
E
A
zhliadni aj na nás, ó , Panna,
E
C
in questa valle di lacrime.
G
E
E
A
G
fis H7 E A
neba, zeme Kráľovná .
A te sospiriamo, piangenti
a
A
a ľudia i mrú pre Teba,
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
e7
H7
m: Pred tebou sa i štáty trasú
!
D
E
až na smrť si poslušná .
G
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
a
E
spávaš v tráve, prijímaš strasti,
C
Salve Regina
E
ž: Ty si tá, čo sa stále korí,
Salve regina, Madre di miseri cordia.
G
E
222. TY SI TÁ
H7
1
E
E7
Si krásna, keď tu kráčaš,
A
hviezdny prach Ti svieti v diaľ
fis
H7
E
a tíško sa tu usmievaš, tíšiš každý žiaľ.
E7
A
Ty vieš, čo je nám treba, azda právo
H
k radostiam a Ty, slávna Matka Chleba,
H7
E
tlieskaš vtedy nám.
cis Fis
, Ty naša Kráľovná
a Ty vieš aj , čo je bieda ,
C
D
Gis
Mária , Ty naša Kráľovná.
221. SALVE REGINA
D
.
A
daj nám silu, Mária
E
D
fis
EHE
na tom tvojom tichom nádvorí
- a láska zavládla v nás.
G
A
R. Ty nás vítaš v chráme plnom lásky ,
Čakáme ťa každú chvíľu, prosíme Ťa,
R: Mária, Mária, Ty chráň naše srdcia láskou,
E
E H
E7
215. MÁRIA, TY CHRÁŇ
cis
fis
moje srdce, ruky, moju tvár .
Vždy je blízko tá, čo viem,
že chráni každý úsmev, čo mi život dal.
2.Mária, Nanebovzatá, za nás stále prosíš.
E
A
1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi
.
227. MÔJ PÁN DÁVA MI LÁSKU
N. Ostatné piesne –
(RICHARD
ČANAKY)
- chvály, vďaky, taize...
a
G
|: Môj Pán dáva mi Lásku,
225. ZLOŽ SVOJU STAROSŤ NA PÁNA
G
e
C
D
d
a
dáva mi nádej, že môžem byť s ním :|
F
C
|:Zlož svoju starosť na Pána :| a on sa už postará.
|: Môj Pán dáva mi Lásku,
|:Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou.
dáva mi nádej, že môžem byť s ním. :|
G
e
C
D D7
Nebudem sa báť, Pane môj
d
a
228. VELEBIŤ ŤA BUDEM PANE
. :|
C
e
a
1.Velebiť Ťa budem Pane, Hospodin a Kráľ môj,
226. CHCEM, PANE, CHVÁLIŤ ŤA
F
E
C
B
F
G
Chcem, Pane, chváliť ťa a v tvojej láske rásť.
chváliť Teba, Boha Spasiteľa svojho .
2.Ďakovať Ti budem Pane,...
3.Tebe spievať budem Pane,...
Chcem hľadať tvoju tvár, tvoju radosť rozdávať.
229. TY SI MÔJ BOH-MILOSRDENSTVO
Chcem, Pane, chváliť ťa a v tvojej láske rásť.
cis
A
fis
(SKALKÁČI)
EH
E
Chcem ťa vždy chváliť.
|: Ty si môj Boh - Milosrdenstvo,
...milovať..., ...odpúšťať...,
...v bratoch sestrách nájsť...
Vtáci v oblakoch tebe spievajú.
Stromy na lúkach ruky dvíhajú.
A ja spievať chcem, tvoju radosť rozdávať.
Chcem ťa vždy chváliť.
235. MILUJ . . .
D
G
Amaj7/cis
Ty si môj Pán
Ty si môj kráľ
MAROŠ BRANICKÝ, ĽUBO DROBNÝ
1. Vravíš, že lásku ťažko nájsť,
Na na na na na...
A
všade len bolesť vládu má,
E
vravíš o smútku na perách, o očiach,
E
D
G
h
D
D/G
R: Miluj a nepýtaj sa nič ,
e/a
AA7/DD7
miluj a všetko pochopíš
D/G
G/C
D/G h/e
Miluj a bolesť odíde
A/D A7/D7 D D7/G
v láske sa
stratí
G
e
2. Je jedna cesta, kto lásku hľadá,
C
e
kto po nej túži, musí mať rád
E
a
F
F
.
G
G
C E E7
C
a
je mi dobre, keď si so mnou, je mi dobre, keď
d7
E
a
F
som s Tebou, Ježiš Ty si môj Ježiš.
G
G
Ježiš Ty si môj Ježiš, Ježiš Ty si môj Ježiš
F
E
G
C
a
C
a
F
Piesňou chcem chváliť meno tvoje a celým
236. JEŽIŠ TY SI MÔJ JEŽIŠ
a
H7
Nech tvoja láska, Pane, chráni ma.
Je jedna cesta, kto lásku hľadá,
D D7
A
Ca
kto po nej túži, ňou sa má dať.
C
A
238. NECH TVOJA LÁSKA, PANE
D
G
E
z tej večnej slávy chodiť až sem!
Peniaze nemám, slávu ti nedám
No Ty prichádzaš každý Boží deň.
Veď je to diaľka prísť až zhora z neba.
Či Ti to treba chodiť toľko krát?!
No Ty si Láska, z lásky to robíš
Človeka hľadáš, máš ho proste rád.
Na na na na na na...
v ktorých je strach.
G/C
A
Ó Ježiš drahý, či ťa to baví
AD
D/G
H9 H
, moja Láska, Teba chválim!:|
237. O JEŽIŠ DRAHÝ
D
e
, moje všetko,
fis7/A
CaFG
srdcom osláviť.
Keď budete čokoľvek prosiť v mojom mene,
môj Otec vám dá. Aleluja, aleluja.
Proste o Ducha, Ducha Svätého. Proste o Ducha,
Ducha Božieho. Aleluja. Amen.
245. JEŽIŠ KRISTUS JE PÁNOM,
248. STRETOL MA DNES PÁN
C
E/H/cis
Ježiš Kristus je Pánom, aleluja! (3x)
d
E H
246. MOJA SILA A CHVÁLA JE PÁN
cis
a
A
H7
247. CHVÁLTE HOSPODINA
G
G
RICH MULLINS
|:Chváľte Hospodina, všetky národy,
e
d
C
G
|:Náš Pán, on je kráľov Kráľ.
velebte ho všetci ľudia :|
F
C
D
a
|:Lebo sa rozprestiera nad nami milosť jeho
a
než inde Tisíc.
250. NÁŠ PÁN, ON JE KRÁĽOV KRÁĽ
d
d
G
krátky čas, s Tebou je lepší jeden deň,
|: Silný je Pán ! On sa mi stal záchrancom. :|
C
C
C
H7
d
F
S Tebou je lepší jeden deň, s Tebou je lepší
On sa mi stal záchrancom. :|
E cis
C
249. S TEBOU
|: Moja sila a chvála je Pán!
A
e
a novú radosť mi do srdca vlial.
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
|:Tak všetci spolu chváľme ho,
za to, že drží nás v náručí. :|
Aleluja ! (3x3+1)
Celá zem nech ti spieva, aleluja! (3x)
Spievame ti radostné aleluja! (3x)
E
F
Stretol ma dnes Pán
d
e
Jeho trón bude naveky stáť.
C
G
On má všetku vládu a moc.
a pravda Boha naveky aleluja:|
D
e
Náš Pán, on je kráľov Kráľ. :|
259. HOSANA NA VÝSOSTI
256. NEVIDIA ŤA MOJE OČI
D
A
h
G
A
BCFdBCF4F4
F
Nevidia ťa moje oči, nepočujú moje uši.
D A
h
B
Ty svetlom si mi aj v mraku.
G
C
G
A
F
Ó, Ježiš, môj Ježiš, tak veľmi ľúbim ťa!
D
h
GD
A
e
C
D
d
G
d
F
B
C
C
F A7 d
C
F
F
B
B
C
F A7 d
B
B
C
F
F
B
C
F
D
E
C
C
fis
v Teba dúfam, dôverujem Ti .
fisEDE D
B
B
B
fis
F A
Bless the Lord my soul and bless his holy name.
d
F
1. Ježiš, Ty si Skalou, Ty si mojím spasením,
G
258. BLESS THE LORD
G
C
260. JEŽIŠ, TY SI SKALOU
in time of trouble, cry to your God.“
d
d
C
Do not be afraid, I’m your King,
C
B
chválu Ti vzdávame, Hosana na výsosti.:/
G
e
B
/:Vyvyšujeme Ťa. Ježiš, vzývame Ťa, všetci
D
C
C
B
RIŠO ČANAKY
if you want, come to my heart.
e
F
chválu Ti vzdávame, sláva Kráľovi Kráľov.
G
e
C
F A7 d
C
Jesus told me: „You are my child,
GD
B
Vyvyšujeme Ťa. Ježiš, vzývame Ťa, všetci
D
C
C
chválu Ti vzdávame, Hosana na výsosti.
BC
chcem prežiť každý deň. S ním každý deň.
257. JESUS TOLD ME
B
/:Sláva, sláva, sláva Kráľovi Kráľov.:/
Len s tebou Ježiš, môj Ježiš,
G
F
C
Tak spievam svojej duši:
h
d
Vyvyšujeme Ťa. Ježiš, vzývame Ťa, všetci
A
D
C
/:Hosana Hosana Hosana na výsosti.:/
d
Bless the Lord my soul, he rescues me from death.
E
fis
R: |: Aleluja, dôverujem Ti . :|
2. Ježiš Ty si Pánom, nikdy ma neopustíš,
Ty si verný, dôverujem Ti.
266. AK SA MILUJEME
C
269. SPIEVAJ ALELUJA
a
d
1. |:Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás
C
a
F
G
:|
G
|:A jeho láska v nás dosahuje dokonalosť :|
2. Ak si odpustíme. . . 3. Ak sa usmejeme. . .
4. Ak si pomôžeme. . .
C
G
D e
a9
D4 D
je náš Pá n ...
H
radosť mi dáva Ježiš! /.. Môj Pán../
cis
H cis
H cis
H
Je-e-ežiš! A-a-a -amen. A-a-a -amen !
270. TY SI MÔJ PÁN
Pokoj sám, Boží Syn - je náš Pá n .
Je náš Pán úžasný, úžasný je náš Pán.
Radca náš, mocný Boh – je náš Pán,
CD
A
Hrajte na bubon, gitaru, hrajte na flautu, citaru,
hrajte, radosť mi dáva Ježiš ! ..
C
Je náš nádherný, nádherný je náš Pán.
G
H
Spievaj aleluja, spievaj aleluja, spievaj –
Tlieskaj... Tancuj...
267. JE NÁŠ PÁN NÁDHERNÝ
G
E
/D/
GCG
D
GCG
C
G
D
Ty si môj Pán , najvyšší Kráľ vekov, nekonečný.
G
C
G
Ty si môj Pán , chválim Ťa za všetko, po všetky
/ ...je náš Pán. /
D
e
h
C
D
GCG
268. SKÚSME A PRESVEDČME SA
dni, aj dnes chcem Ťa chváliť. Ty si môj Pán !
D
A
D G
D
271. VYVYŠUJEM TEBA, PANE
h
A
D G
D
eA
Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Pán.
AD
Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Pán.
|: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. :|
|: Už sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán. :|
|: Stále sa presviedčame, aký dobrý je Pán :|
|: Ešte sa presvedčíme, aký dobrý je Pán :|
a/E
|:On je silný Boh Izraela :|
E
Jeho slávny hlas bude počuť každý z nás.
a
On je silný Boh Izraela.
Slepým sa oči otvoria,
hluchí budú počuť jeho hlas. Chromí budú stáť,
s radosťou tancovať. Nemí budú spievať.
275. CHVÁĽTE SLUŽOBNÍCI
e
G
R: |:Chváľte služobníci, chváľte svojho Pána,
D
e
meno Ježiš, ale-e-luja.:|
e
G
1.Tam, kde znie plač sŕdc zranených,
D
e
Boh posiela svoje Slovo.
G
G
F
Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom.
Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom.
Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je.
Vyvyšujem teba, Pane, nad svojim životom.
|:Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. :| (4x)
276. NÁDEJ
274. ON JE SILNÝ BOH
a
C
"C"ÉČKARI
d7
a7
1.Poďte pristúpte sem ľudia čas rýchlo uteká rýchlo uteká
g
C
svet je tak nádherný nádherný nebuďme k sebe zlí
C F C F
C
d B
R.Hej hej hej Nádej a túžbu mám
C
F
B
že odpustenie zvíťazí
F
C
d B C
F/ d7
Pane pomôž nám od zlých reťazí
2.Keby krídla narástli mi ihneď tam poletím ihneď poletím
do kráľovstva dobra kráľovstva ponad pláne moria
Po takomto kráľovstve viem túžim nielen ja túžim nielen ja
Tak spravme si ho doma
spravme ho... vhodná je doba
3.Tolerancia je vzácna chýba nám ako soľ chýba ako soľ
táto modlitba pomôže pomôže verím Pane môj!
277. VĎAKA JEŽIŠ
e
C
e
C
e
C
G
D
Pán volá nás k sebe na Sion,
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň.
kde prebýva v svojej sláve.
Vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem.
D
e
2.Tam deti Tvoje tancujú s radosťou,
meno Ježiš prespevujú.
Boh pre svoj ľud žehná celú Zem,
pokoj nech má Jeruzalem.
G
D
G
D
Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš, volám:
C
h
C
H7
Abba, abba Otče! volám : Abba, abba Otče!
2. V mene Ježiša si ma pozdvihol,
hanby pozbavil, z hriechu vytrhol,
presvätým Duchom si ma pomazal,
plameň môjmu srdcu dal.
R:
281. POŽEHNANÉ MENO MÁ PÁN
E
|: Požehnané meno má Pán,
A
H
požehnané meno má Pán ,
gis
cis
/H
fis/E H
požehnané meno má Pán, Najvyšší
E
A
E
|: Viem, že meno Pána, je môj úkryt
cis
3.Teraz milosť mám uveriac Bohu,
nie však skrze mňa, ale krv svätú,
v Duchu si mi dnes silu daroval,
plameň môjmu srdcu dal.
R:
:|
,
283. JEŽIŠ, TY SI MÔJ PÁN
fis
GRAHAM KENDRICK
v boji sa v Ňom môžem skryť
H
E H
v bezpečí žiť
F
:|
282. PÁN, HODEN CHVÁL
EAEH
R: Pán
E A cis H
, hoden chvál
EAEH
mocný Kráľ
,
EAHE
, je Ježiš sám
H
cis
A
cis
A
E
cis
A
E
E
Ducha života teraz zosielaš ,
H
cis
A H
plameň môjmu srdcu dáš .
O – ĎALŠIE
G
R:
288.
e
PIESNE
G
1.Potrebujem Ťa, ovládni srdce moje,
h
286.
a
d
G
a
e
a
a
C
e
a
Tak raduj sa v ňom, veď On ťa stvoril!
Tak raduj sa v ňom, On je tvoj Pán!
Tak raduj sa v ňom, veď On ťa spasil!
Tak raduj sa v ňom, stále oslavuj Ho-o-o!
287.
F
a
g
Chválim ťa živý chlieb, ktorý zostúpil z neba
F
a
g
Bude žiť naveky ten, kto bude jesť Teba
B
C
F
C
d
|: Ty si chlieb života pravý pokrm a nápoj ,
B
chcem byť jedno s Tebou a
F
žiť z Teba Ježišu Pán môj :|
e
D
G
C
a
e
h
tam v centre srdca môjho žiješ, tam si Ty.
2.Aj vesmír sa stále krúti vo víroch času,
bod svoj pevný má, svoj stred, tam hviezdu má,
tú hviezdu polárnu, stálu a veľmi jasnú.
Tou hviezdou si sám len Ty,
hviezdou istoty len Ty-y-y.
Tam v centre môjho srdca žiješ, tam si Ty.
s radosťou Bohu spievajme žalm.
G
D
spravodlivosť sám si Ty, opora jediná Ty-y-y,
a
Vstúpme do Jeho brán s piesňou chvály,
G
e
Jediný orientačný bod, ten mi dá smer,
pred Jeho trónom vzdávajme česť.
d
C
túžim po Tebe vždy stále, ja chcem tak rásť.
Vstúpme do Jeho brán s piesňou chvály,
C
C
Baránkom si nádherným
domov vezmeš v deň posledný.
V tvojej láske zvíťazím
a na slávu ti zakričím.
Mocný Víťaz z Júdy,
úžasný večný Kráľ, veľký, nekonečný
Alfa i Omega, Alfa i Omega, Alfa i Omega...
prúdom milosti oslobodil ma,
H
F
G
.
1. Slovom svojich úst zachránil si ma,
H
B
Ježiš, ty si môj Pán, pieseň si srdcu dal,
chválu vzdám ti každý deň,
veď dal si mi spasenie.
Ježišu, Pane môj, dávam ti život svoj,
tvoje kráľovstvo nech príde k nám
a Tvoja vôľa vždy sa staň.
C
h
C
R: Svet sa krúti, vôkol je Tvoj,
G
e
svoj význam tak má-á ,
h
C
D
s Tebou nie je nutné ako, kedy a kde.
3.Ty, čo stále žiariš v centre srdca môjho,
Ty mi stále dávaš zmysel, keď hľadám.
Všetko, čo spravím, čo mám, len z lásky vzíde,
oporou sa stávaš Ty, tou hviezdou polárnou Ty-y,
Tam v centre môjho srdca žiješ, tam si Ty.
294.
292.
d
e
JANKO KYSELICA
B
C
B
C
C
d
R. |: Ježiš, Ježiš, Ježiš :|
2. Kto je ten, čo rany hojí !?
Kto je ten, čo sa len s láskou uspokojí !?
Kto je ten, čo ti pomáha, čo ľuďom lásku dáva!
3. Kto ťa rád vidí a kto ti verí-í-í, sám to vieš.
A predsa s ním, s bratom verný-ým žiť nevieš.
293.
Ž 25
a
G
G
C
Fmaj
nech nie som zahanbený,
Fmaj
G
C
2. Ukáž mi Pane svoje cestičky.
G
C
F
295.
G
D
e
R. |: Aleluja aleluja aleluja aleluja aleluja –
C
Tebe spievať chcem :|
D/Fis
e
C
mojím pevným miestom, na ňom môžem stáť.
D/Fis
e
C
nech moji nepriatelia neškodia mi mocou zla.
Tomu kto dúfa v Teba posielaš pomoc z neba.
Nikdy neoľutuje, kto Tebe dôveruje.
a
D
Tajomne ma dvíhaš, Lásku vo mne skrývaš,
C
C F
G
G
1. Nech nie som potupený,
G
C
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha.
Zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha.
Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce.
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.
1. Ty si mojou Láskou, nemennou a stálou,
R. |: Svoju dušu k Tebe dvíham Pane môj :|
a
e
G
MARIÁN ŠÚPLATA
C F
D
e
d
Kto je ten, čo ťa vidí, čo ťa láskou objíma!
B
e
ja, Bože, túžim za Tebou :|
Kto je ten, čo mu patrí chvála !?
d
D
C
1. Kto je ten, čo s tebou býva !?
d
C
|: Jak jeleň dychtí za vodou,
G
C
C
keď si pri mne blízko, Láska nesie ma!
2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou.
Radosť prúdi zvnútra môjho srdca von.
Vždy keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet.
A ja cítim pieseň v mojom srdci rásť.
A priveď ma na svoje chodníčky.
298.
A
A
fis
D
E
R1: Sám si môj Boh, celá zem nech vidí,
h
G
D
A
h
G
Môj Boh, vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som.
Ah
G
D
A
h
G
A
fis
D
E
fis
sláva a moc, majestát Ti patrí. Hory pred
D
E
fis
E
A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol.
trónom sa skláňajú a Ty sám vládneš slávne.
Smútok je preč,
R2: Spievam Ti rád, že si Pán môj a Kráľ.
Naveky chcem stáť, Teba stále mať rád.
Nič nie je viac, ako láska, čo dal si nám.
A
h
A
h
G
G
D
šťastím ma napĺňaš,
učíš ma láskou žiť!
D
G
e
A
|: Tvoja láska je silnejšia než vietor,
D
G
e
ona vyššia je než najvyšší štít,
D
G e
300. DAR
A
A
e
G
hlbšia je než dno oceánov, zmenila môj svet. :|
e
G
zmení aj Tvoj svet.
299.
A
E
fis
E
D
Môj Ježiš, si spásou, Pán nie je nik ako Ty.
A
D
A
D
Chcem v každý čas, tak ako dnes, Teba chváliť
fis G
DE
Pán môj a Kráľ.
Môj Majster, si štítom, záchranou si pokoj môj.
Všetko, čo viem, všetko, čo mám,
Tebe dávam Pán môj rád.
C
BFO
a
F
G
1. Prídu občas chvíle temné,
v duši máme zamračené.
Zmysel dní sa niekam podel,
nechápeme ten náš údel.
d
F
C
F
R:Z neba znamenie snáď treba stretnúť čistú tvár
d
F
C
F
- anjela, čo presvedčí nás, že každý deň je dar!
C
F
- že každý, každý deň je dar!
2. Zrážajú nás slová temné,
tápeme po čiernej stene.
Predsavzatia, čo nás hnali, akoby sa vyčerpali.
R: + |: Každý deň je dar :|
Download

Spevník (nepárne strany) [PDF, 429 kB]