4-461-476-21(1)
VOL+
Polski
VOL−
Połączenie jednym dotknięciem ze smartfonem (NFC)
Ładowanie urządzenia
Wireless Stereo Headset
Guia de Iniciação Rápida
PT
Skrócony przewodnik
PL
Gyors üzembe helyezési útmutató HU
NFC (Near Field Communication - komunikacja bliskiego zasięgu)
to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację
zbliżeniową pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład telefonami i
elektronicznymi zawieszkami. Dzięki funkcji NFC, dane można w prosty
sposób przesłać zbliżając odpowiedniego symbolu lub właściwego
miejsca na urządzeniach zgodnych z funkcją NFC.
W przypadku korzystania z funkcji NFC, urządzenie zostanie włączone
automatycznie, a następnie sparowane i podłączone do urządzenia
Bluetooth.
Fazer uma chamada telefónica/Receber uma
chamada telefónica
Perfil: HSP, HFP
Stručný návod k použití
CZ
Príručka so stručným návodom
SK
Através do seu telemóvel faça uma chamada
telefónica.
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
GR
Para terminar uma chamada, prima o botão
auscultadores.
nos
Prima o botão nos auscultadores quando
uma entra chamada.
Proceda do mesmo modo quando entra uma
chamada enquanto está a ouvir música.
Conecte-se com um só toque com um smartphone (NFC)
NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia que permite
comunicação sem fios a curta distância entre vários dispositivos, tais
como telemóveis e etiquetas inteligentes (IC tags). Graças à função NFC,
a comunicação de dados pode ser conseguida de forma fácil, apenas
tocando no símbolo relevante ou no local designado em dispositivos
compatíveis com NFC.
Ao utilizar a função NFC, a unidade é automaticamente ligada e depois
emparelhada e ligada com um dispositivo Bluetooth.
DR-BTN200M
© 2013 Sony Corporation Printed in China
1
No auscultadores, coloque o interruptor NFC em ON.
Carregamento dos auscultadores
Parowanie i podłączanie do urządzenia Bluetooth
Przed przystąpieniem do parowania należy urządzenie naładować.
Przełącznik NFC na opisywanym urządzeniu ustawić w
pozycji ON.
2
Z poziomu smartfona uruchomić aplikację „Łatwa
komunikacja NFC”.
3
3
Po zwolnieniu tego przycisku
upewnić się, że wskaźnik miga
naprzemiennie w kolorze niebieskim
i czerwonym.
O carregamento inicia-se quando os auscultadores e o computador
estão ligados. O carregamento termina no máximo em cerca de
4,5 horas e o indicador (vermelho) apaga-se automaticamente.
Certifique-se de que o ecrã da aplicação é visualizado.
Toque nos auscultadores com o smartphone.
Coloque o dispositivo Bluetooth a 1 metro de distância dos
auscultadores.
Continue a tocar na unidade com o
smartphone até que o smartphone vibre.
Nos auscultadores, entre no modo de sincronização.
Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação.
Para desligar, toque novamente no smartphone.
Azul
Se o seu smartphone não for um Xperia
Vermelho
Uma app (aplicação) para a função NFC necessita de ser instalada no
smartphone.
Transfira a app “Ligação fácil NFC” de Google Play e instale-a.
1 Transfira e instale a app “Ligação fácil NFC”.
Prima e mantenha premido o
botão POWER durante mais de
7 segundos enquanto desliga os
auscultadores.
Certifique-se de que o indicador pisca
a azul e vermelho alternadamente
depois de ter libertado o botão.
Aceda ao URL seguinte:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sony.easyconnect
Pelo código bidimensional:
Utilize um reader app com código bidimensional.
3 Bluetooth
Execute o procedimento de sincronização no dispositivo
para detectar os auscultadores.
Gdy na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth pojawi się lista wykrytych
urządzeń, wybrać „DR-BTN200”.
Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth pojawi się monit o
wprowadzenie klucza dostępu, należy wpisać „0000”.
Należy dotykać danego urządzenia
smartfonem, aż smartfon zacznie
wibrować.
Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
dokończyć procedurę nawiązywania połączenia.
W celu rozłączenia wystarczy ponownie dotknąć smartfona.
W przypadku innego modelu smartfona niż Xperia
Łączenie ze sparowanym urządzeniem
Na smartfonie musi być zainstalowana aplikacja do obsługi funkcji NFC.
Z Google Play pobrać aplikację „Łatwa komunikacja NFC” i zainstalować ją.
1
Włączyć urządzenie.
Niebieski
Estabeleça a ligação Bluetooth a partir do dispositivo
.
Ligação com o dispositivo sincronizado
Sugestão
1
Dependendo do seu smartphone, poderá não ter de transferir a “Ligação
fácil NFC” para ligar a unidade com o seu smartphone através de um só
toque. Neste caso, a operação e as especificações poderão ser diferentes
da descrição aqui apresentada. Para mais pormenores, consulte o manual
fornecido com o seu smartphone.
Ligue a alimentação dos auscultadores.
Azul
Smartphones compatíveis
Smartphones com a função NFC incorporada
(SO: Android 2.3.3 ou posterior, excluindo Android 3.x)

Prima e mantenha premido o botão
POWER durante mais de 2 segundos
enquanto são desligados os
auscultadores.
Sobre o modo detalhado de funcionamento dos
auscultadores, por favor leia o Guia de Ajuda no seu
computador ou no smartphone.
2 Bluetooth
Estabeleça a ligação Bluetooth a partir do dispositivo
.
Ouvir e Fazer Chamadas Telefónicas
Funcione com a unidade depois de estabelecer a ligação com o seu dispositivo
Bluetooth.
Ouvir música
Perfil: A2DP, AVRCP
Inicie a reprodução no dispositivo Bluetooth.
2 Skonfigurować smartfon, aby można było korzystać z
funkcji NFC.
Przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć
przycisk POWER i przytrzymać go
przez około 2 sekundy.
Szczegółowe informacje można znaleźć z instrukcji smartfona.
2 Bluetooth
Informacje na temat aplikacji „Łatwa komunikacja NFC”
Z poziomu urządzenia Bluetooth nawiązać połączenie
.
Słuchanie i dzwonienie
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth opisywane urządzenie można obsługiwać z
poziomu urządzenia Bluetooth.
Słuchanie muzyki
Profil: A2DP, AVRCP
Rozpocząć odtwarzanie z poziomu urządzenia Bluetooth.
VOL+
VOL−
www.sonymobile.com
“Xperia” é uma marca comercial da Sony Mobile Communications AB.
A marca escrita e logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG,
Inc. e permanece sob licença qualquer utilização de tais marcas pela Sony
Corporation.
 A Marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da
NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos da América e noutros países.
 Android é uma marca comercial da Google Inc.
 Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos
proprietários.


Indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást az
okostelefonon.
3
Addig érintse a készüléket az
okostelefonhoz, amíg az okostelefon
elkezd rezegni.
Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközről.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a
kapcsolat létesítéséhez.
A leválasztáshoz érintse meg ismét az okostelefont.
Csatlakozás a párosított eszközhöz
1
Ha okostelefonja nem Xperia típusú
Kapcsolja be a készüléket.
Az NFC funkció használatához szükséges alkalmazásnak telepítve kell
lennie az okostelefonon.
Töltse le az „NFC Easy Connect” alkalmazást a Google Play oldaláról és
telepítse.
Kék
1 Töltse le az „NFC Easy Connect” alkalmazást és telepítse.
2
Lépjen a következő weblapra:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sony.easyconnect
Kétdimenziós kód segítségével:
Használjon kétdimenziós kódolvasó alkalmazást.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a POWER gombot körülbelül
2 másodpercig a készülék kikapcsolt
állapotában.
2 Állítsa be az okostelefont, hogy az NFC funkció használható
legyen.
Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközről.
A részleteket lásd az okostelefon útmutatójában.
Az „NFC Easy Connect” alkalmazásról
„Łatwa komunikacja NFC” to oryginalna aplikacja firmy Sony dla
telefonów z systemem Android dostępna w sklepie Google Play Store.
Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji, wystarczy wyszukać „Łatwa
komunikacja NFC” i pobrać bezpłatną aplikację.
W pewnych krajach lub regionach ta aplikacja może być niedostępna do
pobrania.
Zenehallgatás és hívás
Wskazówka
Profil: A2DP, AVRCP
W przypadku niektórych smartfonów nie jest wymagane pobranie
programu „Łatwa komunikacja NFC”, aby nawiązać połączenie jednym
dotknięciem między danym urządzeniem a smartfonem. W tym
przypadku obsługa i specyfikacje mogą odbiegać od podanego tutaj
opisu. Szczegółowe informacje można znaleźć z instrukcji dostarczonej z
posiadanym smartfonem.
Indítsa el a lejátszást a Bluetooth-eszközön.
Smartfony z wbudowaną funkcją NFC
(System operacyjny: Android 2.3.3 lub nowszy, z
wyłączeniem systemów Android 3.x)
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi
opisywanego urządzenia można znaleźć w
Przewodniku pomocniczym komputera lub
smarfona.
Dzwonienie/odbieranie rozmowy
telefonicznej
www.sonymobile.com
Profil: HSP, HFP
Aby zakończyć rozmowę, wystarczy na opisywanym
urządzeniu nacisnąć przycisk .
W przypadku rozmowy przychodzącej na
urządzeniu należy nacisnąć przycisk .
W ten sam sposób należy postępować w przypadku
rozmowy przychodzącej w trakcie słuchania muzyki.
Érintse az okostelefont a készülék „N” betűvel jelzett részéhez.
Amikor megjelenik az elérhető eszközök listája a Bluetooth-eszköz
kijelzőjén, jelölje ki az „DR-BTN200” elemet.
Ha a Bluetooth-eszköz kijelzőjén hozzáférési kulcs megadására
vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.
Az „NFC Easy Connect” a Sony eredei alkalmazása Android telefonokhoz,
amelyet a Google Play Store-ból tölthet le.
Bővebb információkért a funkcióival kapcsolatban, keressen rá az „NFC
Easy Connect” alkalmazásra, majd töltse le ingyenesen.
Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás nem tölthető le egyes országokban
vagy térségekben.
Működtesse a készüléket, miután létesítette a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetootheszközzel.
Zenehallgatás
Tanács
A használt okostelefontól függően előfordulhat, hogy nincs szükség az
„NFC Easy Connect” letöltésére az eszköz és az okostelefon egyetlen
érintésre történő csatlakoztatásához. Ilyen esetben a működtetés és a
műszaki adatok eltérhetnek az itt szereplő leírástól. A részleteket lásd az
okostelefonhoz mellékelt kézikönyvben.
VOL+
VOL−
Kompatibilis okostelefonok
Okostelefonok beépített NFC funkcióval
(Operációs rendszer: Android 2.3.3 vagy újabb,
Android 3.x kivételével)

Z poziomu telefonu komórkowego wybrać
numer telefonu.
Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás képernyője látható.
Érintse meg a készüléket az okostelefonnal.
Zgodne smartfony
Acerca do app “Ligação fácil NFC”
4 Bluetooth
4
Wejść na poniższą stronę internetową:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sony.easyconnect
Przez dwuwymiarowy kod:
Skorzystać z aplikacji czytnika dwuwymiarowych
kodów.
Para mais pormenores, consulte as instruções do smartphone.
O “Ligação fácil NFC” é um app original da Sony para Telemóveis Android
disponível no Google Play Store.
Para mais informações acerca das funções, procure em “Ligação fácil NFC”
e transfira o app gratuito.
Esta aplicação pode não estar disponível para transferência em certos
países ou regiões.
Győződjön meg arról, hogy a
jelzőfény felváltva villog kék és vörös
fénnyel, miután elengedte a gombot.
1 Pobrać i zainstalować aplikację „Łatwa komunikacja NFC”.
2 Configure o smartphone de forma que a função NFC possa
ser utilizada.
Quando no visor do dispositivo Bluetooth aparece a lista de dispositivos
detectados, seleccione “DR-BTN200”.
Se for necessária a introdução de palavra-passe no visor de um
dispositivo Bluetooth, introduza “0000”.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a POWER gombot legalább
7 másodpercig a készülék
kikapcsolt állapotában.
Dotknąć smartfonem części opisywanego urządzenia z oznaczeniem N.
2
Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön, hogy
észlelhesse a készüléket.
Sincronização e ligação com o dispositivo Bluetooth
1
2
Upewnić się, że widoczny jest ekran wspomnianej aplikacji.
Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadzić procedurę
parowania, aby zostało wykryte opisywane urządzenie.
Toque com o smartphone na zona marcada com N nos auscultadores.
Antes de sincronizar, proceda ao carregamento dos auscultadores.
Vörös
3
Z poziomu urządzenia Bluetooth nawiązać połączenie
.
No smartphone, arranque com o app “Ligação fácil NFC”.
1
2
Dotknąć opisywane urządzenie smartfonem.
Przy wyłączonym urządzeniu
nacisnąć przycisk POWER i
przytrzymać go przez co najmniej
7 sekund.
1
Állítsa az NFC kapcsolót ON helyzetbe a készüléken.
Kék
4 Bluetooth
2
3
Párosítás előtt töltse fel a készüléket.
A készülék és az okostelefon összeérintésével a készülék automatikusan
bekapcsolódik, majd megtörténik a párosítása és Bluetooth-kapcsolatának
létesítése.
Lépjen párosítás módba a készüléken.
Uruchomić tryb parowania z poziomu opisywanego
urządzenia.
Czerwony
Párosítás és csatlakozás Bluetooth-eszközhöz
Csatlakozás az okostelefonhoz egy érintéses
funkciók segítségével
Helyezze a Bluetooth-eszközt a készüléktől számított
1 méteres körön belülre.
Umieścić urządzenie Bluetooth w odległości do 1 metra od
opisywanego urządzenia.
Niebieski
Az NFC (Rövid hatósugarú kommunikáció) egy technológia, amely rövid
hatósugarú, vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle
eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között. Az NFC funkciónak
köszönhetően az adatkommunikáció egyszerűen létrejön csupán az
NFC-kompatibilis eszközön lévő megfelelő szimbólum vagy adott terület
megérintésével.
Az NFC funkció segítségével a készülék automatikusan bekapcsolódik,
majd megtörténik a párosítása és csatlakoztatása egy Bluetootheszközzel.
A feltöltés az eszköz és a számítógép csatlakoztatásakor indul. A töltés
legfeljebb körülbelül 4,5 óra alatt befejeződik, és a jelzőfény (vörös)
automatikusan kialszik.
Po dotknięciu danym urządzeniem smartfona, urządzenie to zostanie włączone
automatycznie, po czym następuje parowanie i nawiązanie połączenia Bluetooth.
1
Egy érintéses csatlakoztatás okostelefonhoz (NFC)
Az eszköz feltöltése
Łączenie ze smartfonem z wykorzystaniem
funkcji z jednym dotknięciem
1
2
Ligação com um smartphone através de
funções com um só toque
Ao tocar na unidade com o smartphone, a unidade é automaticamente ligada,
avançando depois para o emparelhamento e a ligação Bluetooth.
Português
Ładowanie rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia do komputera.
Procedura ładowania trwa maksymalnie 4,5 godzin, a jej zakończenie
sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika (w kolorze
czerwonym).
Magyar
„Xperia” jest znakiem towarowym Sony Mobile Communications AB.
Właścicielem słowa i logo Bluetooth jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma
Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej
licencji.
 Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 Android jest znakiem handlowym firmy Google Inc.
 Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.



Hívás kezdeményezése/Hívás fogadása
Profil: HSP, HFP
A készülék működtetésének rézleteit illetően
olvassa el a Súgóútmutatót a számítógépen vagy az
okostelefonon.
Indítson hívást a mobilkészülékén.
A hívás befejezéséhez nyomja meg a
készüléken.
gombot a
Hívás érkezésekor nyomja meg a
készüléken.
gombot a
Zenehallgatás közben ugyanúgy kezelje a készüléket
bejövő hívás esetén.
www.sonymobile.com
Az „Xperia” a Sony Mobile Communications AB védjegye.
A Bluetooth kereskedelmi név és emblémája a Bluetooth SIG, Inc.
birtokában áll. Az ilyen védjegyek bármilyen, a Sony Corporation általi
használata engedéllyel történik.
 Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
 Az Android a Google, Inc. védjegye.
 Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok
birtokában van.


Česky
Připojení jedním dotykem k chytrému telefonu (NFC)
Nabíjení sluchátek
NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje
bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními,
jako jsou mobilní telefony a zařízení IC-TAG. Díky funkci NFC může snadno
probíhat datová komunikace pouhým klepnutím na příslušný symbol
nebo určené místo na kompatibilních zařízeních NFC.
Pomocí funkce NFC je jednotka automaticky zapnuta a pak spárována a
připojena se zařízením Bluetooth.
Nabíjení začíná po připojení sluchátek k počítači. Nabíjení trvá nanejvýš
asi 4,5 hodin a po jeho skončení automaticky zhasne (červený) indikátor.
Párování a připojení k zařízení Bluetooth
Před párováním sluchátka nabijte.
1
2
1
Párovanie a pripájanie k zariadeniu s technológiou
Bluetooth
1
2
2
Na chytrém telefonu spusťte aplikaci „NFC-snadné
připojení“.
3
Modrá
Ověřte, že se zobrazilo okno aplikace.
Dotkněte se sluchátek chytrým telefonem.
3
Po uvolnění tlačítka zkontrolujte,
zda indikátor bliká střídavě modře a
červeně.
Při vypnutých sluchátkách
stiskněte a na více než 7 sekund
přidržte tlačítko POWER.
Stlačte tlačidlo POWER a držte
ho stlačené dlhšie než 7 sekúnd,
zatiaľ čo je toto zariadenie
vypnuté.
Jakmile se na displeji zařízení Bluetooth zobrazí seznam nalezených
zařízení, vyberte „DR-BTN200“.
Pokud se na displeji zařízení Bluetooth zobrazí požadavek na zadání
hesla, zadejte heslo „0000“.
Neustále se dotýkejte jednotkou chytrého
telefonu, dokud nezačne vibrovat.
Navažte spojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.
Nastavte prepínač NFC na tomto zariadení do polohy ON.
Pokud váš chytrý telefon není Xperia
1
Na chytrý telefon je nutné nainstalovat aplikaci pro funkci NFC.
Stáhněte z marketu Google Play aplikaci „NFC-snadné připojení“ a
nainstalujte ji.
Zapněte sluchátka.
1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci „NFC-snadné připojení“.
Modře
Přejděte na následující webovou stránku:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sony.easyconnect
Pomocí dvourozměrného kódu:
Použijte aplikaci pro čtení dvourozměrných kódů.
Při vypnutých sluchátkách stiskněte a
na více než 2 sekundy přidržte tlačítko
POWER.
2
Aplikace „NFC-snadné připojení“ je původní aplikace společnosti Sony
pro telefony se systémem Android a je k dispozici v obchodu Google Play
Store.
Chcete-li získat podrobnější informace o funkcích, vyhledejte „NFC-snadné
připojení“ a stáhněte si aplikaci zdarma.
V některých zemích či oblastech nemusí být tato aplikace dostupná ke
stažení.
Sluchátka používejte po navázání připojení Bluetooth k zařízení Bluetooth.
3
Poslech hudby
Profil: A2DP, AVRCP
Zahajte přehrávání na zařízení Bluetooth.
Tip
HLASITOST+
V závislosti na vašem chytrém telefonu nemusí být potřeba stáhnout
„NFC-snadné připojení“ k připojení jednotky k chytrému telefonu jedním
dotykem. V tomto případě se mohou technické údaje a obsluha lišit od
zdejšího popisu. Další informace viz příručka dodaná s vaším chytrým
telefonem.
HLASITOST−
Kompatibilní chytré telefony
Hovor lze ukončit stiskem tlačítka
www.sonymobile.com
Telefonický hovor lze přijmout stiskem tlačítka
na sluchátkách.
Při poslechu hudby se telefonický hovor přijímá
totožným způsobem.
Pre dokončenie pripojenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Pripojenie zrušíte opätovným priložením smartfónu.
Ak je váš smartfón iný ako Xperia
Na smartfón je potrebné nainštalovať aplikáciu pre funkciu NFC.
Stiahnite si aplikáciu „Jednoduché pripojenie NFC“ zo stránok Google Play
a nainštalujte ju.
1 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu „Jednoduché pripojenie
NFC“.
„Xperia“ je ochranná známka společnosti Sony Mobile Communications AB.
Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth
SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Sony Corporation se
děje na základě licence.
 N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších
zemích.
 Android je ochrannou známkou společnosti Google Inc.
 Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει μπλε και κόκκινο
εναλλάξ αφού αφήσετε το κουμπί.
2
Ξεκινήστε την εφαρμογή "Εύκολη σύνδεση NFC" στο
έξυπνο κινητό τηλέφωνο.
3
2 Nastavte smartfón tak, aby sa dala využívať funkcia NFC.
Podrobnosti nájdete v pokynoch k smartfónu.
Stlačte tlačidlo POWER a držte ho
stlačené približne 2 sekundy, zatiaľ čo
je toto zariadenie vypnuté.
Aplikácia „Jednoduché pripojenie NFC“
„Jednoduché pripojenie NFC“ je originálna aplikácia od spoločnosti Sony
pre Android telefóny dostupná v obchode Google Play.
Pre viac informácií o funkciách hľadajte „Jednoduché pripojenie NFC“ a
stiahnite si aplikáciu zdarma.
Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii na stiahnutie v niektorých krajinách
alebo regiónoch.
Vytvorte pripojenie Bluetooth od zariadenia s
technológiou Bluetooth.
Počúvanie a volanie
Tip
Po vytvorení pripojenia Bluetooth s vaším zariadením s technológiou Bluetooth
zariadenie spustite.
V závislosti od typu smartfónu nebude možno potrebné prevziať
„Jednoduché pripojenie NFC“ na prepojenie jednotky so smartfónom
jedným dotykom. Ovládanie a špecifikácie sa môžu v takomto prípade
líšiť od uvedeného popisu. Pre viac informácií pozrite návod k smartfónu.
Počúvanie hudby
Profil: A2DP, AVRCP
Kompatibilné smartfóny
Spustite prehrávanie na zariadení s technológiou Bluetooth.
Pridávanie hlasitosti +
Ακουμπήστε τη μονάδα με το έξυπνο κινητό τηλέφωνο.
Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή
.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
σύνδεση.
Για αποσύνδεση, αγγίξτε ξανά το έξυπνο τηλέφωνο.
Σύνδεση με τη συζευγμένη συσκευή
Εάν το έξυπνο κινητό τηλέφωνό σας δεν είναι Xperia
1
Θα πρέπει να εγκατασταθεί μια εφαρμογή για την λειτουργία NFC στο
έξυπνο κινητό τηλέφωνο.
Κατεβάστε την εφαρμογή "Εύκολη σύνδεση NFC" από το Google Play και
εγκαταστήστε την.
Ενεργοποιήστε τη μονάδα.
Μπλε
1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Εύκολη
σύνδεση NFC".
Μεταβείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sony.easyconnect
Βάσει κωδικού δύο διαστάσεων:
Χρησιμοποιήστε εφαρμογή ανάγνωσης κωδικού
δύο διαστάσεων.
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο
το πλήκτρο POWER για περίπου
2 δευτερόλεπτα ενώ η μονάδα είναι
απενεργοποιημένη.
2 Bluetooth
2 Ρυθμίστε το έξυπνο κινητό τηλέφωνο έτσι ώστε η
λειτουργία NFC να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ακρόαση και κλήση
Σχετικά με την εφαρμογή "Εύκολη σύνδεση NFC"
Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή
.
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες του έξυπνου κινητού
τηλεφώνου.
Χρησιμοποιήστε τη μονάδα μετά από την πραγματοποίηση σύνδεσης Bluetooth
με τη συσκευή Bluetooth.
Η "Εύκολη σύνδεση NFC" είναι η εφαρμογή της Sony για τηλέφωνα
Android και είναι διαθέσιμη στο Google Play Store.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που
προσφέρει, αναζητήστε τη δωρεάν εφαρμογή "Εύκολη σύνδεση NFC" και
πραγματοποιήστε λήψη.
Αυτή η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για λήψη σε
ορισμένες χώρες ή περιοχές.
Ακρόαση μουσικής
Προφίλ: A2DP, AVRCP
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή Bluetooth.
Smartfóny so zabudovanou funkciou NFC
(OS: Android 2.3.3 alebo novší, s výnimkou Android 3.x)
Ένταση ήχου +
Συμβουλή
Ένταση ήχου −
Ανάλογα με το έξυπνο κινητό τηλέφωνο που έχετε, ενδέχεται να μην
χρειάζεται να κατεβάσετε το "Εύκολη σύνδεση NFC" για σύνδεση με
ένα άγγιγμα μεταξύ της μονάδας και του έξυπνου κινητού τηλεφώνου.
Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία και οι προδιαγραφές ενδέχεται
να διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται εδώ. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το έξυπνο κινητό σας
τηλέφωνο.
Pre podrobný popis práce so zariadením si prečítajte
Príručku pomoci dostupnú vo vašom počítači alebo
smartfóne.
www.sonymobile.com
Volanie/prijímanie hovoru
Hovor ukončíte stlačením tlačidla
„Xperia“ je ochranná známka spoločnosti Sony Mobile Communications
AB.
 Značka slova Bluetooth a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou Sony
Corporation podlieha licencii.
 N Mark je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka
spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
 Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.
 Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom príslušných
vlastníkov.

na zariadení.
V prípade, že vám niekto zavolá, stlačte tlačidlo
na zariadení.
Rovnakým spôsobom postupujte aj v prípade, že
vám niekto zavolá, keď počúvate hudbu.
Ακουμπήστε το έξυπνο κινητό τηλέφωνο στο τμήμα με την ένδειξη N
της μονάδας.
Συνεχίστε να αγγίζετε τη μονάδα με το
έξυπνο τηλέφωνο έως ότου δονηθεί το
έξυπνο τηλέφωνο.
4 Bluetooth

Uberanie hlasitosti −
Uskutočnite hovor pomocou vášho mobilného
telefónu.
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η οθόνη της εφαρμογής.
Όταν η λίστα με τις ανιχνευμένες συσκευές εμφανίζεται στην οθόνη της
συσκευής Bluetooth, επιλέξτε "DR-BTN200".
Εάν απαιτείται η εισαγωγή κωδικού στην οθόνη της συσκευής
Bluetooth, εισάγετε "0000".
Navštívte nasledujúcu webovú stránku:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sony.easyconnect
Pomocou dvojdimenzionálneho kódu:
použite aplikáciu na čítanie dvojdimenzionálnych
kódov.
Modrá
Profil: HSP, HFP

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το
πλήκτρο POWER για περισσότερο
από 7 δευτερόλεπτα ενώ η
μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
Prikladajte toto zariadenie k smartfónu, až
kým smartfón nezačne vibrovať.
Podrobný popis obsluhy sluchátek naleznete v
Příručce v počítači nebo chytrém telefonu.
na sluchátkách.
Ρυθμίστε το διακόπτη NFC στη θέση ON στη μονάδα.
Πραγματοποιήστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή
για να ανιχνεύσει τη μονάδα.
Profil: HSP, HFP
Chcete-li volat, použijte k navázání spojení svůj
mobilní telefon.
1
3 Bluetooth
Zapnite zariadenie.
Chytré telefony s vestavěnou funkcí NFC
(Operační systém: Android 2.3.3 nebo novější,
kromě verze Android 3.x)
Κόκκινο
Priložte smartfón k časti tohto zariadenia označenej písmenom N.
Uistite sa, že indikátor po uvoľnení
tlačidla bliká striedavo namodro a
načerveno.
Keď sa na displeji zariadenia s technológiou Bluetooth objaví zoznam
rozpoznaných zariadení, vyberte „DR-BTN200“.
V prípade, že displej zariadenia s technológiou Bluetooth vyžaduje
prístupové heslo, zadajte „0000“.

Volání/příjem hovoru
Uistite sa, že sa ukázala obrazovka aplikácie.
Priložte toto zariadenie k smartfónu.
1
2
Μπλε
Spustite aplikáciu „Jednoduché pripojenie NFC“ na
smartfóne.
Pripájanie k spárovanému zariadeniu
Informace o aplikaci „NFC-snadné připojení“
Poslech hudby a telefonické hovory
Αγγίζοντας τη μονάδα με το smartphone, η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα και
στη συνέχεια πραγματοποιείται σύζευξη και σύνδεση Bluetooth.
Μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης στη μονάδα.
Vytvorte pripojenie Bluetooth od zariadenia s
technológiou Bluetooth.
Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze chytrého
telefonu.
Σύζευξη και σύνδεση με τη συσκευή Bluetooth
Σύνδεση με έξυπνο κινητό τηλέφωνο με
λειτουργίες με ένα άγγιγμα
Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση 1 μέτρου
από τη μονάδα.
2 Nastavte chytrý telefon tak, aby bylo možné používat
funkci NFC.
Navažte spojení Bluetooth ze zařízení Bluetooth.
Η φόρτιση αρχίζει όταν η μονάδα και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα.
Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 4,5 ώρες το πολύ και η ενδεικτική
λυχνία (κόκκινη) σβήνει αυτόματα.
1
2
Spustite postup párovania na zariadení s technológiou
, aby sa dalo toto zariadenie rozpoznať.
4
Η NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει
μικρής εμβέλειας ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα σε διάφορες συσκευές,
όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες με κύκλωμα. Χάρη στη λειτουργία
NFC, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα επικοινωνία δεδομένων, απλά, με
άγγιγμα του σχετικού συμβόλου ή ανάλογου σημείου σε συμβατές με NFC
συσκευές.
Με τη χρήση της λειτουργίας NFC, η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα
και στη συνέχεια πραγματοποιείται σύζευξη και σύνδεση με συσκευή
Bluetooth.
Πριν τη σύζευξη φορτίστε τη μονάδα.
3 Bluetooth
Dokončete připojení postupem podle pokynů na obrazovce.
Pro odpojení se opět dotkněte chytrého telefonu.
Připojení ke spárovanému zařízení
2
Červená
Dotkněte se chytrým telefonem části sluchátek označené písmenem N.
Na zařízení Bluetooth zahajte postup párování za účelem
nalezení sluchátek.
4
1
Σύνδεση με ένα άγγιγμα με έξυπνο κινητό τηλέφωνο
(NFC)
Φόρτιση της μονάδας
Priložením tohto zariadenia k smartfónu sa zariadenie automaticky zapne, spáruje
a vytvorí sa pripojenie Bluetooth.
Umiestnite zariadenie s technológiou Bluetooth do
vzdialenosti 1 metra od tohto zariadenia.
Zadajte párovací režim na toto zariadenie.
Ελληνικά
Pripojenie k smartfónu funkciami jedného
dotyku
Pred párovaním toto zariadenie nabite.
Uveďte sluchátka do režimu párování.
Červeně
NFC (Komunikácia na krátku vzdialenosť) je technológia umožňujúca
krátkodosahové bezdotykové spojenie medzi rozličnými zariadeniami,
ako sú slúchadlá pre mobilný telefón a IC tagy. Vďaka funkcii NFC
je možné uskutočniť prenos údajov jednoducho, iba dotknutím sa
príslušného znaku alebo určeného miesta na zariadení kompatibilnom s
funkciou NFC.
Pomocou funkcie NFC sa toto zariadenie automaticky zapne a potom
spáruje so zariadením s technológiu Bluetooth.
Nabíjanie sa spúšťa po pripojení zariadenia k počítaču. Nabíjanie
je ukončené približne po 4,5 hodinách, kedy indikátor (červený)
automaticky zhasne.
Dotekem jednotky s chytrým telefonem dojde k jejímu automatickému zapnutí a
pak pokračuje ve spárování a připojení Bluetooth.
Nastavte spínač NFC na sluchátkách do polohy ON.
Pripojenie jedným dotykom k smartfónu (NFC)
Nabíjanie zariadenia
Připojení k chytrému telefonu pomocí funkcí
jedním dotykem
Umístěte zařízení Bluetooth ve vzdálenosti do 1 metru
od sluchátek.
Modře
Slovensky
Συμβατά έξυπνα κινητά τηλέφωνα
Πραγματοποίηση κλήσης/Λήψη κλήσης
Έξυπνα κινητά τηλέφωνα με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC
(Λειτουργικό σύστημα: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο, με
εξαίρεση το Android 3.x)

Προφίλ: HSP, HFP
Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για
να πραγματοποιήσετε κλήση.
Για να τερματίσετε μια κλήση, πιέστε το κουμπί
στη μονάδα.
Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας της μονάδας,
διαβάστε τον Οδηγό βοήθειας στον υπολογιστή σας
ή σε έξυπνο κινητό τηλέφωνο.
Πιέστε το κουμπί στη μονάδα όταν υπάρχει
εισερχόμενη κλήση.
www.sonymobile.com
Πραγματοποιήστε την ίδια ενέργεια όταν υπάρχει
εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική.
Η ονομασία "Xperia" είναι εμπορικό σήμα της Sony Mobile Communications
AB.
 Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG,
Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation
γίνεται βάση αδείας.
 Το N Mark αποτελεί εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της NFC
Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.
 Το Android είναι ένα σήμα κατατεθέν της Google Inc.
 Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους.

Download

Wireless Stereo Headset