Kia
05
family
news
máj / May
Začiatok výstavby
motorárne
Engine Shop
Construction Launch
2010
Ľudský potenciál?!
Person’s potential?!
Príhovor
Speech
Príhovor prezidenta spoločnosti Kia Motors Slovakia In-Kyu Bae
zo dňa 3. mája 2010.
Vážené kolegyne a kolegovia spoločnosti Kia Motors Slovakia,
môžem konštatovať, že minulý mesiac bola výroba v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím plynulá, bez väčších problémov
a menšie nedostatky vo výrobe sme postupne odstránili. V polovici apríla však vybuchla islandská sopka, ktorá spôsobila chaos v
leteckej doprave, čo nám značne skomplikovalo dodávku dielov.
Takáto prírodná katastrofa je síce nepredvídateľná, ale hneď ako
sme sa o nej dozvedeli, flexibilne sme zareagovali a prijali potrebné opatrenia, vďaka čomu sa nám podarilo splniť výrobný plán.
Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za snahu a úsilie, ktoré
ste museli počas tejto nečakanej situácie vynaložiť. Aj naďalej vás
chcem poprosiť o spoluprácu, keď sa v budúcnosti vyskytnú podobné nečakané udalosti.
Na konci apríla sme spustili skúšobnú výrobu modelu Sportage,
a tak aj v máji musia všetky oddelenia pokračovať vo zvýšenom
úsilí, aby sa nám v júni podarilo úspešne spustiť jeho sériovú výrobu. Keďže máme veľmi dobré ohlasy aj na model Hyundai ix35,
musíme byť pripravení na zvýšenie počtu objednávok aj tohto modelu. Ako dobre viete, pre podporu úspechu nového modelu je potrebné uspokojiť požiadavky našich zákazníkov včasnými dodávkami a vysokou kvalitou vyrobených automobilov. Po zvýšení objednávok na SUV modely predpokladáme, že sa môžu vyskytnúť
problémy s včasnými dodávkami dielov. Ak však všetky oddelenia
zlepšia vzájomnú komunikáciu, určite sa nám podarí predísť problémom a úspešne spustíme sériovú výrobu nového modelu.
Vážení zamestnanci,
je čoraz ťažšie predvídať situáciu na trhu, tak isto aj konkurenčný
boj je čoraz náročnejší. Rôzne krízy, výbuch sopky, kolaps leteckej
dopravy a ďalšie nepredvídateľné situácie sa vyskytujú čoraz častejšie. Keďže sa takéto udalosti nedajú ovplyvniť, jediný spôsob
na ich prekonanie je rýchla a flexibilná reakcia a vykonanie potrebných opatrení. V minulosti sme aj my mali problémy s nízkym počtom objednávok, napokon sa nám však podarilo túto nepriaznivú
05/2010
máj
Titulka/Cover page: Jarmila Maslíková, Karosáreň/Body shop
Oprava z čísla 4/2010
Titulka/Cover page: Branislav Michnáč, Montáž/Assembly shop
2
situáciu prekonať. Momentálne očakávame zvýšený dopyt po našich automobiloch, čím sa zvýši aj počet vyrobených áut. Všetky
oddelenia sa musia preto pripraviť na zvýšenie výrobného plánu
tak, aby sa nám podarilo dosiahnuť na konci roka dobré výsledky
a náš rast mohol pokračovať aj v nasledujúcom roku.
Preto by som vás chcel všetkých poprosiť o predkladanie pozitívnych a kreatívnych nápadov, ktoré prispejú k dosiahnutiu výrobného plánu. V posledných dňoch zažívame veľké rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami, a preto si dávajte pozor na svoje zdravie. Keďže sa výrobný plán zvýšil a budeme vyrábať viac áut,
dbajte aj na prevenciu proti pracovným úrazom spôsobených jarnou únavou.
Obsah
Editoriál
Content
03
04
04
Editoriál
Editorial
Začiatok výstavby motorárne
Engine Shop Construction Launch
Slovenská výstavná premiéra Kia Venga na
Autosalóne 2010 v Bratislave
Slovak Exhibition Premiere Kia Venga At Bratislava
Motor Show 2010
05
06
07
Automobilový priemysel na Slovensku 2009
Automotive Industry In Slovakia 2009
Production Quality Assurance
Kia cee’d získala prestížne ocenenie Firemné auto
roka 2010
The Year 2010
Kia Motors dosiahla 41 % nárast celosvetového
predaja v marci 2010
Kia Motors Posts 41% Increase In March Global Sales
08
Milí kolegovia, som nesmierne rád,
že práve tento mesiac mám možnosť
písať editoriál. Máj je mojím najobľúbenejším mesiacom. Pýtate sa prečo? Okrem toho, že prispievam fotografiami do tohto časopisu, fotenie
je aj môj koníček. Myslím si, že práve v tomto období, keď všetko kvitne
a je plné života, sa dajú urobiť tie
najúžasnejšie fotografie prírody.
Plná života v tomto období je aj
naša spoločnosť, ktorá sa vďaka
mnohým objednávkam na automobily mohla po čase útlmu spôsobeného krízou rozbehnúť opäť naplno.
Zabezpečenie kvality
Kia cee’d Won The Prestigious Company Car Of
07
Editorial
Kia Motors Corporation oslavuje svoje 66.
narodeniny
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí si popri pracovnom zhone našli
čas a do konca apríla darovali 2 % z dane zo svojich príjmov, obzvlášť
tým, ktorí darovali svoje 2 % nadačnému fondu Kia, spravovanému nadáciou Pontis. Môžete si byť istí, že vaše peniaze budú použité na podporu
zmysluplných projektov, o ktorých vás budeme informovať. Rád by som tiež
zablahoželal všetkým výhercom našej futbalovej súťaže, na ktorých sa
usmialo šťastie a pocestujú už na budúci mesiac do Juhoafrickej republiky.
Priznám sa, že im trochu závidím, keďže okrem netradičnej cesty im spoločnosť Kia umožní zažiť na vlastnej koži atmosféru majstrovstiev sveta vo futbale. Premiérovo tak budú mať možnosť naživo povzbudiť reprezentantov
Slovenska, my ostatní ich budeme podporovať aspoň pred televíznymi obrazovkami. Prepáčte, nechal som sa futbalovou tematikou trochu uniesť. Je
ešte len máj, a ako sa hovorí máj, lásky čas, tak si ho ešte naplno užívajme!
Kia Motors Corporation Celebrates Its 66th
Andrej Sahaj
Špecialista
Oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Anniversary
10
11
12
14
15
Rozprávali sme sa s...
Interview with....
Spýtali sme sa
We asked
Ľudský potenciál?!
Personal potential?!
Projekty zamestnaneckého grantového programu
Employee Grant Program Projects
Koncertné turné „Radosť byť s vami“ priváža Kia
Motors
The Concert Tour „The Joy To Be With You“
Introduced By Kia Motors
15
16
Sudoku
Spoznali sme víťazov súťaže o zájazd na MS 2010
vo futbale!
The Winners Of The Tickets For the 2010 World
Dear colleagues, I am very glad that I have the opportunity to write this editorial. May is my favorite month. Why? Besides the pictures taken for this
company magazine, taking pictures is also my hobby. I think that this season, when everything blooms and is full of life, is the best time of the year to
take the most amazing pictures of nature. Nowadays, our company is also
full of life thanks to the number of orders for our cars and is running at full
speed.
I would like to thank all who found time in their busy schedules and donated
the 2% of their income tax until the end of April, especially those who donated their 2% to the Kia foundation fund in Pontis foundation. All of you can
be sure that your money will be used for the support of meaningful projects
we will inform you about. Also, I would like to congratulate to all winners of
our football competition who will travel to South Africa in June. I must admit
that I am little bit jealous because Kia Motors Slovakia provides the winners
besides a unique trip also the opportunity to experience the atmosphere of
the World Cup. It will be a premiere opportunity to support Slovak A-team
alive, while we will support them in front of our TVs. I am sorry for being
carried out with the football atmosphere for a little bit. It is May and as it is
said May is the month of love, so let’s enjoy it!
Andrej Sahaj
Specialist
Public Relations
Cup In South Africa
May
3
05/2010
Začiatok výstavby motorárne
Engine Shop Construction Launch
Dňa 21. apríla 2010 sa uskutočnila slávnostná ceremónia pri
príležitosti začiatku výstavby montážnej haly motorov
a vztýčenia prvého stĺpu za účasti vedenia spoločnosti Kia
Motors Slovakia, vedúcich príslušných oddelení a zástupcov
orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy.
On April 21, 2010, a ceremony of the engine shop construction
launch as well as the first column erection was held in the presence
of Kia Motors Slovakia executives, departments and
representatives of local authorities.
Z o
ž i v o t a
K M S
Hlavné stavebné práce začali už minulý mesiac a výstavba bude prebiehať do marca 2011. V roku 2011 dôjde zároveň k montáži výrobných
technológií a následne ku spusteniu skúšobnej prevádzky. Spustenie sériovej výroby je naplánované na koniec roka 2011. Plnú výrobnú kapacitu
150 000 motorov ročne plánujeme dosiahnuť v roku 2012.
The main construction works started last month and will run until March
2011. In 2011, also the installation of production technologies will be completed and trial operation will start. The launch of volume production is
scheduled for the end of 2011. In 2012, the full production capacity of
150,000 engines per year is planned to be achieved.
Slovenská výstavná premiéra Kia Venga na Autosalóne 2010 v Bratislave
Slovak Exhibition Premiere Kia Venga At Bratislava Motor Show 2010
Značka Kia prišla aj tento rok na 20. ročník bratislavského
autosalónu, ktorý sa konal od 13. do 18. marca 2010.
Kia also came to the 20th year of Motor Show held in Bratislava
from March 13 until March 18, 2010.
V expozícii značky Kia nechýbali úplná novinka – priestranné MPV Kia
Venga a úplne nové SUV Kia Sorento. Svoje zastúpenie mala taktiež
upravená slovenská Kia cee’d v 5-dverovom a kombi prevedení, slovenské SUV Sportage, ako aj vozidlá kórejskej produkcie – Picanto z A segmentu, obľúbené Rio, mestský crossover Soul a Carens. Nechýbali ani
originálne doplnky značky Kia ako napríklad strešný box, ozdobná
mriežka chladiča, rámy a navigácia s cúvacou kamerou i Bluetooth sadou ako aj špeciálne dizajnové prvky nainštalované priamo na vystavených vozidlách.
The exhibition of Kia was completed with a new spacious MPV Kia Venga
as well as the brand new SUV Kia Sorento. It was also represented by the
upgraded version of Slovak Kia cee’d in its five-door and sporty wagon
versions, Kia Sportage SUV as well as the Korean production vehicles
from the A segment Picanto, favorite Rio, an urban crossover Soul and
Carens. Also additional Kia accessories such as a roof box, a decorative
grille, frames and navigation with Bluetooth and reversing camera kit as
well as special design elements were presented..
05/2010
máj
4
Automobilový priemysel na Slovensku 2009
Automotive Industry In Slovakia 2009
The turnover of automobile industry in Slovakia reached about EUR 16.86
billion last year which is a year-on-year decrease of almost 15%. Total industrial production in Slovakia represented the volume of over EUR 45 billion. The automotive industry represented 37% out of the overall Slovak industrial production.
Automobilky na Slovensku vyrobili spolu 463 140 vozidiel
v roku 2009.
The car producers in Slovakia produced 463,140 vehicles together
in 2009.
Obrat automobilového priemyslu na Slovensku vlani dosiahol úroveň
zhruba 16,86 mld. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená pokles o takmer 15 %. Celkovo priemyselná výroba v SR dosiahla vlani objem vyše 45 miliárd eur. Automobilový priemysel sa na celkovom
objeme slovenskej priemyselnej produkcie podieľal v minulom roku viac
ako 37 %.
Subdodávatelia pre automobilky v minulom roku vyrobili komponenty
v objeme 6,38 mld. eur. V roku 2008 tento objem predstavoval zhruba
9 mld. eur. V celom automobilovom priemysle na Slovensku pracovalo
vlani približne 68 tisíc ľudí. Podľa Združenia automobilového priemyslu
Slovenskej republiky by však mala výroba v roku 2010 opäť stúpnuť. V
prvom štvrťroku 2010 sa na Slovensku vyrobilo spolu 136 000 vozidiel.
Na rok 2010 je odhadovaná výroba viac ako 505 000 áut.
Subcontractors produced components in the volume of EUR 6.38 billion
for the car manufacturers. In 2008, this amount was roughly EUR 9 billion. Around 68,000 people worked in the automotive industry last year.
According to the Automotive Industry Association of the Slovak Republic,
the production in 2010 should increase. In the first quarter of 2010, the
car manufacturers produced 136,000 vehicles altogether. The estimated
plan for 2010 is more than 505,000 produced cars.
Until December 31, 2009, the citizens were able to buy a new vehicle
with the support of the scrapping bonus for a 10-year-old vehicle. In both
rounds 44,200 vehicles with an average age of 21 years were scrapped.
The Ministry of Economic allocated funds in the amount of EUR 55.250
million for scrapping bonus. The most frequent brand for scrapping was
the Skoda brand followed by Vaz, Fiat and 66 other brands. Most vehicles were scrapped in the Presov region and the Bratislava district. More
than 54% of vehicle owners were older than 50 years.
Poradie/
Rank
Vývozca/Exporter
1
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.
2
Volkswagen Slovakia, a.s.
PCA Slovakia, s.r.o.
Kia Motors Slovakia s.r.o.
5
Slovnaft, a.s.
N e w s
3
4
Výroba vozidiel v SR
Car production in Slovakia
571 071
600 000
575 776
505 000*
463 140
450 000
281 160
180 803 181 618
225 442
223 542
300 000
215 349
215 390
150 000
136 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
0
2007
2008
* plán/a plan
2009
1-3 2010
2010
May
5
K M S
Do 31. decembra 2009 si občania mohli zakúpiť nové vozidlá s nárokom
na dotáciu, za podmienky vyradenia svojho viac ako 10 rokov starého
vozidla z evidencie. V obidvoch kolách tzv. šrotovného bolo vyradených
celkom 44 200 ks vozidiel s priemerným vekom 21rokov. Ministerstvo
hospodárstva vyčlenilo finančné prostriedky v celkovom objeme 55,250
mil. eur. Najvyraďovanejšou značkou bola značka Škoda za ňou nasleduje Vaz, Fiat a ďalších 66 značiek. Najviac vyradených vozidiel bolo
v Prešovskom kraji a z okresov je na prvom mieste Bratislava. Viac ako
54 % vlastníkov vozidiel, ktorí dali zlikvidovať staré vozidlo bolo starších
ako 50 rokov.
05/2010
Zabezpečenie kvality
Production Quality Assurance
Customer satisfaction is of top priority and importance for all Kia
Motors Slovakia employees. In order to achieve this goal, the
Quality of the production is emphasized and assured throughout all
phases of the production process.
ment. Highly qualified specialists and inspectors of the department assure
the required quality in all stages of production:
• parts, supplied by external vendors,
• body panels produced in the Press Shop,
• dimensions and welding quality of body-in-white produced in the
Body Shop,
• painting and anticorrosion protection in the Paint Shop,
• engines produced in the Engine Shop,
• complete vehicle quality in the Asssembly Shop.
Kvalitná výroba automobilov je zaistená pravidelnými a komplexnými
kontrolami oddelenia riadenia kvality. Vysoko kvalifikovaní špecialisti
a odborníci tohto oddelenia zaručujú potrebnú kvalitu vo všetkých fázach výroby:
• diely dodávané externými dodávateľmi,
• panely karosérie vyrobené v lisovni,
• rozmery a kvalita zvarov na karosárni,
• antikorózna ochrana a lakovanie v lakovni,
• motory vyrobené v motorárni,
• celková kvalita automobilu v montážnej hale.
During these activities state-of-the-art technologies and tools are used
such as 3D Coordinate Measuring Machines (CMM) used for the BIW
(body–in-white) dimension measuring, or for the parts measuring. For the
assuring and verification of the quality also several laboratories are exploited, as Painting Laboratory, Material Test Laboratory, Emission Laboratory, or Calibration Laboratory. To evaluate our products from the customer point of view, assure its top quality and eliminate the potential customer claims, there is an additional tool called Customer Audit used. A
team of specially trained and experienced employees performs daily
a comprehensive, strict-criteria based audit of randomly selected complete vehicles (for all produced models).
V ý r o b a
•
P r o d u c t i o n
Spokojnosť zákazníka je najvyššou prioritou pre všetkých
zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia. Na dosiahnutie
tohto cieľa je kvalita zdôrazňovaná a zaisťovaná počas
všetkých fáz výrobného procesu.
Pri výkone týchto činností sú využívané najmodernejšie technológie a nástroje ako napríklad 3D meracie zariadenia (CMM) používané na meranie rozmerov zvarov na karosérii alebo jej častí. Na zaručenie a overenie kvality sa využívajú aj rôzne laboratóriá ako laboratórium lakovne,
laboratórium testovania materiálov, emisné a kalibračné laboratórium.
Na hodnotenie našich produktov z pohľadu zákazníka, zaistenie najvyššej kvality a elimináciu potenciálnych sťažností sa používa zákaznícky
audit. Špeciálne vyškolený a skúsený tím zamestnancov denne vykonáva
komplexné a presne stanovené kontroly na náhodne vybraných, kompletne zmontovaných automobiloch.
Automobily vyrábané v našom závode spĺňajú vysoké nároky európskych zákazníkov a dodržujú všetky európske legislatívne požiadavky.
Systém manažérskej kvality (QMS) spoločnosti Kia Motors Slovakia bol
certifikovaný nezávislou certifikačnou autoritou DNV v súlade s ISO
9001. Certifikácia renomovanou inštitúciou, ako aj recertifikácia v roku 2009
podľa
revidovanej
normy
ISO
9001:2008, potvrdzujú naše dlhodobé
zameranie na kvalitu našich produktov
a zaväzuje nás na neustále zlepšovanie
všetkých procesov.
Po ohlásení novej Hyundai/Kia stratégie s názvom GQ-3355 sa aktivity
všetkých zamestnancov zameriavajú na
dosiahnutie hlavných cieľov tejto stratégie: dosiahnuť do troch rokov pozíciu
v prvej trojke v kvalite výroby automobilov a dosiahnuť umiestnenie v prvej päťke vnímanej kvality značky v priebehu
piatich rokov a znížiť počet reklamácií
v priebehu troch rokov o 50 %.
Quality of produced vehicles is assured
by regular and comprehensive check
done by Quality Management depart05/2010
máj
6
Kia vehicles produced in Kia Motors Slovakia meet high demanding
needs of European customers, and comply with all related European legislative requirements. Quality Management System (QMS) of Kia Motors
Slovakia has been certified by the independent certification body DNV
according to ISO 9001. The certification by the renowned company, as
well as 2009 upgrade of the certificate according to the revised standard ISO 9001:2008 confirms our commitment to focus on quality of our
products and oblige us to continuous improvement of all processes.
After a new Hyundai/Kia strategy, called GQ-3355 (Global Quality
Strategy) was announced, activities of all employees are focused on
achieving the main targets of the strategy: to achieve Top 3 rank in actual
quality of vehicles in 3 years, achieve Top 5 rank in perceived brand
quality, and reduce the warranty claims by 50% in 3 years.
Kia cee’d získala prestížne ocenenie Firemné auto roka 2010
Kia cee‘d Won The Prestigious Company Car Of The Year 2010
Slovenská Kia cee‘d získala prestížne ocenenie Firemné auto
roka 2010 v kľúčovej kategórii Referentské vozidlá.
Slovak Kia cee’d won the prestigious Car of the Year 2010 award
in the key category of fleet vehicles.
V marci tohto roku Kia zaznamenala dvojciferný medziročný nárast predajov vo všetkých regiónoch: 98,0 % v Číne (28 792 vozidiel), 55,7 %
na ostatných trhoch (35 114 predaných automobilov), 33,4 % v Európe
(40 471 ks), 26,5 % v Kórei (38 015 vozidiel) a 23,6 % v Severnej Amerike (34 959 predaných áut). Za prvý štvrťrok tohto roka Kia zaznamenala kumulatívny 46,9 % medziročný nárast celosvetových predajov v počte
471 010 predaných vozidiel. Čína dosiahla najväčší zisk vďaka predaju
90 131 vozidiel, ktoré predstavujú 147,8 % nárast. Ostatné regióny zaznamenali rovnako silný kumulatívny medziročný nárast: 56,3 % na ostatných trhoch (98 419 ks), 38,5 % v Európe (90 679 ks), 32,5 % v Kórei
(105 231 ks) a 13,1 % v Severnej Amerike (86 550 ks).
In March, Kia posted impressive double digit year-on-year sales increases
in all sales regions: 98.0% in China (28,792 units sold), 55.7% in gener-
N e w s
Kia Motors Corporation announced its global sales figures for
passenger cars, SUVs and MPVs for March 2010, recording
a total of 177,351 units sold. This figure represents a year-on-year
increase by 41.0%.
G l o b a l
Kia Motors Corporation oznámila, že celosvetové predaje
osobných vozidiel, SUV a MPV v marci 2010 dosiahli výšku
177 351 ks, čo predstavuje 41,0 % medziročný nárast.
K i a
Kia Motors dosiahla 41 % nárast celosvetového predaja v marci 2010
Kia Motors Posts 41% Increase In March Global Sales
•
FLEET AWARDS competition is periodically organized by the publisher
Auto Business Media as well as the FLEET car magazine. The Company
Car of the Year 2010 was voted by the experts in the field of corporate
fleet cars management. The commission consisted of 40 directors, executives and fleet managers of Slovak fleet cars’ companies. The models were
nominated by importers, and there was a possibility to sign the maximum
of two vehicles for each category. In total, 20 car brands participated in
the competition and nominated 126 models altogether.
M o t o r s
The Corporate Car of the Year 2010 in the key category of fleet vehicles
is Slovak Kia cee’d for the first time with the score of 4,769 points, 570
points more than the second placed car in the same category. The prestigious award was handed to Lubomir Habala, CEO of Kia Motors Sales
Slovensko from hands of Lubomir Vazny, the Minister of Transport, Posts
and Telecommunication of the Slovak Republic.
K i a
Súťaž FLEET AWARDS už pravidelne organizuje vydavateľstvo Auto Business Media a magazín FLEET firemné automobily. Firemné auto roka
2010 volili odborníci v oblasti správy a riadenia firemných autoparkov.
V komisii bolo 40 konateľov, riaditeľov a flotilových manažérov významných slovenských spoločností, ktoré prevádzkujú firemné automobily. Modely do voľby Firemného auta roka nominovali importéri, pričom do každej kategórie bolo možné prihlásiť dve vozidlá s dvojicou motorizácií,
o ktorých si flotilové oddelenie myslí, že sú pre firemný autopark najvhodnejšie. Spolu sa na voľbe zúčastnilo 20 automobilových značiek, ktoré
nominovali 126 modelov.
S v e t
Firemným autom roka 2010 v kľúčovej kategórii Referentské vozidlá sa
stala po prvýkrát slovenská Kia cee’d s počtom bodov 4 769, čo predstavuje náskok viac ako 570 bodov pred druhým umiestneným vozidlom
v rovnakej kategórii. Prestížne ocenenie prevzal Ľubomír Habala, generálny riaditeľ Kia Motors Sales Slovensko, z rúk ministra dopravy SR Ľubomíra Vážneho.
al markets (35,114 units sold), 33.4% in Europe (40,471 units sold),
26.5% in Korea (38,015 units sold) and 23.6% in North America
(34,959 units sold). Cumulatively, through the first three months of 2010,
Kia’s global sales increased by 46.9% year-on-year and reached 471,010
units. China experienced the highest gain of 147.8% based on sales of
90,131 units to date in 2010. The remaining regions have all showed cumulative strong year-on-year sales increases: 56.3% in general markets
(98,419 units sold), 38.5% in Europe (90,679 units sold), 32.5% in Korea (105,231 units sold) and 13.1% in North America (86,550 units
sold).
May
7
05/2010
Kia Motors Corporation oslavuje svoje 66. narodeniny
Kia Motors Corporation Celebrates Its 66th Anniversary
vom označujeme za dôležitý miľník spoločnosti, ktorá začiatkom 80-tych
rokov čelila hrozbám a hrdo ich premieňala na príležitosti.
„Dobrodružné, vzrušujúce, revolučné” – toto sú prívlastky,
ktoré sa pripisujú súčasným modelom značky Kia. O tom, aké
úspechy spoločnosť dosiahla sa dočítate v nasledujúcich
riadkoch.
Deväťdesiate roky boli pre Kiu zlatou dekádou, pretože sa jej podarilo
prebojovať medzi celosvetovo uznávaných automobilových výrobcov.
V tomto období sa taktiež premenovala na Kia Motors Corporation. Prvým domácim modelom sa stala štýlová, hospodárna a silná Sephia, ktorá si okamžite získala fanúšikov nielen doma, ale i v zahraničí.
S v e t
K i a
M o t o r s
“Adventurous, exciting, revolutionary“ – these attributes are
being ascribed to Kia models. You can find out about the Kia
history in the following article.
Prezident Kim Chul–Ho založil v roku
1944 v Soule spoločnosť s názvom Kyungsung Precision Industry Corporation,
kde sa vyrábali diely bicyklov. O osem rokov neskôr spoločnosť zmenila svoje meno
na Kia Industry Corporation a predstavila
svoj prvý vyrobený bicykel. Prvý osobný
automobil prišiel na svet v prvej polovici
70–tych rokov v novootvorenom výrobnom závode v meste Sohari. Prvý automobil Brisa S-1000 s maximálnou rýchlosťou
140 km/h zišiel z výrobných liniek v roku
1974.
Z dôvodu ropnej krízy spoločnosť znížila
produkciu osobných automobilov a motocyklov, čo značne ohrozilo jej postavenie.
Vzniknutú situáciu zhodnotila ako výzvu
a zamerala sa na výrobu ľahkých nákladných automobilov nazvaných Bongo. V
roku 1987 Kia odhalila svoj ďalší model
Pride, určený na export do USA, kde zaznamenal prevratný úspech. Tento rok prá-
05/2010
máj
8
the Pride passenger car in 1987. Shortly after the unveiling, the Pride arrived on US shores. From the very first year, the Pride’s international appeal was apparent.
The 1990s was a decade of firsts for the fast-paced automaker. As Kia
entered the ranks of other global automakers, the company changed its
official name to Kia Motors Corporation in 1990. Kia launched the Sephia, the company’s first homegrown model in 1992, an instant hit on international roads.
Brisa
One of the biggest hurdles in Kia’s history was overcoming the Asian financial crisis that hit the region in 1997. Becoming part of the HyundaiKia Automotive Group was a key milestone for the company. The designled strategy began in 2006 and strengthened with the addition of Peter
Schreyer as Chief Design Officer that same year to lead the global design
team.
K i a
V roku 1997 musela Kia opäť nečakane obhajovať svoju pozíciu počas
ázijskej finančnej krízy. Záchranou jej bola fúzia so spoločnosťou Hyundai Motors. Dnešná Kia sa rozrastá po celom svete závratnou rýchlosťou.
Svojimi aktivitami zasiahla už takmer všetky kľúčové trhy. Obrovským prínosom pre spoločnosť bol aj príchod svetoznámeho automobilového šéfdizajnéra Petra Schreyera v roku 2006, ktorý už svoju pečať zanechal na
nejednom úspešnom automobile.
G l o b a l
Founded by President Kim Chul-Ho in Seoul in 1944, Kyungsung Precision
Industry Corporation began as a bicycle parts manufacturing company.
Six years later, the company changed its name to Kia Industry Corporation and introduced its first bicycle. In the early 1970s, Kia opened its Sohari plant, where Kia built its first 4-wheel trucks and passenger cars. In
1974, Kia rolled out its first passenger car model, the Brisa S-1000, with a
maximum speed of 140 km/hour.
N e w s
The aftermath of the 1970s oil shocks was not kind to Kia. To overcome
this difficult situation, Kia introduced a coach called Bongo. Kia unveiled
May
9
05/2010
Massimo Frascella, manažér dizajnového centra Kia v USA
Massimo Frascella, Design Manager of Kia Design Center America
veľmi aerodynamicky. Keď som ho kreslil po prvýkrát, premýšľal som nad
lietadlami. Práve v nich sa prelína kombinácia krásneho, a zároveň dynamického dizajnu. Povrch automobilu preto v prevažnej miere tvorí sklo.
Na to aby sme automobilu dodali noblesu, jeho zadnú časť sme rozšírili
a ozdobili žiariacimi kolesami.
R o z p r á v a l i
s m e
s a
s . . .
•
I n t e r v i e w
w i t h . . .
„Každý rád sníva a keď navrhujete dizajn automobilu,
musíte sa držať pri zemi, avšak navrhovanie konceptu vám
dovoľuje povoliť uzdu fantázii,“ tvrdí Massimo Frascella,
dizajnér nového konceptu Kia Ray.
“We all like to dream, and if designing a production vehicle
keeps you in the real world, a show car can actually make your
dreams come true,“ thinks Massimo Frascella, the designer of
new Kia Ray concept.
What is your personal opinion of new designed concept Kia
Ray?
This is a milestone for the Kia brand, showcasing future technologies and
its first dedicated hybrid vehicle with our new design philosophy. I truly
believe in rational and clean design, the less is more approach.
Aký je váš názor na nový koncept Kia Ray?
Pre značku Kia je to obrovský krok vpred. Prezentuje budúce technológie
a je to vôbec prvý hybridný automobil navrhnutý v duchu novej filozofie
dizajnu, ktorú sme prijali. Zastávam názor „menej je viac.“ Mám rád inteligentný a čistý dizajn.
Čo bolo vaším hlavným cieľom?
Vytvoriť vkusné hybridné auto na každodenné použitie. Chceli sme tiež,
aby ľudia ihneď spoznali, že ide o automobil značky Kia, povrchové
úpravy, grafické línie a detaily. Koncept sme sa snažili navrhnúť tak, aby
to značku Kia posunulo o kúsok ďalej.
S kým ste pri navrhovaní konceptu spolupracovali?
O viacerých návrhoch vzájomne diskutovali dizajnéri špecializujúci sa na
interiér a exteriér automobilu. Začali sme kresliť a pokračovali zbieraním
informácií o technológiách a produktoch. Uvedomovali sme si, že sme
blízko cieľa, no až na konci sme cítili, že práve toto je tá podoba, ktorú
sme tak dlho hľadali.
Stálo vám v ceste veľa prekážok?
Najväčším problémom pri navrhovaní kompaktného sedanu je jeho veľkosť. V prípade hybridného automobilu je to zasa snaha o dosiahnutie čo
najnižšieho odporu vzduchu. V prvom rade sme chceli, aby Kia Ray pôsobil uhladene a zároveň dynamicky. Práve preto sme sa pohrávali s rôznymi veľkosťami. Výsledkom je to, že hoci sú vo vnútri auta až štyri sedačky, Kia Ray pôsobí malým dojmom.
Ako ste dosiahli taký moderný dizajn?
Bočná časť karosérie je nezvyčajne zakrivená, vďaka čomu auto pôsobí
05/2010
máj
10
What were your major goals?
To deliver a beautiful emotional hybrid car for everyday use. We wanted
to this car to scream Kia from every angle as well. Surface treatments,
graphic lines and details... all needed to take our brand to the next level.
Which teams did you work with?
We worked together with the interior, color and tream designers. We all
started sketching, gathering materials, technologies, products and began
developing the Kia Ray. All the different proposals were heading in the
right direction but in the end we felt that this is the image we were looking
for.
Did you have to overcome some obstacles?
Compact sedans are the most difficult to work with because of the size.
The aero efficiency of a hybrid gave us futher restrictions too. An extremely sleek silhouette was a priority for us and we played the balance of volumes to achieve dynamic proportions. In the end, the car can accomodate four full seats retaining an almost coupe like character.
How did you reach this very modern design?
The body side section has an uncommon curvature that gives the car a fuselage like appearance and increases aerodynamics. When I first started
sketching I was thinking about aircrafts as a perfect combination of beautiful and dynamic design. Extensive use of glass surfaces was adopted in
order to bring an airy and enjoyable experience. Also the beautifully
crafted wheel flares and pronounced shoulders at the back give our model a great presence and stance.
Rada Harmony
Harmony Council
Čo sa zlepšilo alebo zmenilo v našej spoločnosti zásluhou
činnosti Rady Harmony?
Aj vďaka spolupráci Rady s vedením spoločnosti sa podarilo zabezpečiť
What was recently improved or changed in Kia Motors Slovakia by Harmony Council?
Thanks to the cooperation between the Council and company management improvement of air quality at Paint shop was ensured. Heating was
constructed in the storage and loading area of Mobis Extension, which is
also used by our employees from the production management team. Employees working close to the loading gates in winter months were distributed warm vests. Also the effectiveness of checking and refilling of first
aid kits was improved. Employees who live in Povazska Bystrica, Cadca,
Ruzomberok and Martin will be surely pleased with the possibility to utilize season-tickets to the local swimming pools in the second half of the
year.
May
11
05/2010
a s k e d
Akými otázkami sa zaoberala Rada v prvom štvrťroku 2010?
Riešila sa napríklad možnosť využívať permanentky na voľnočasové aktivity (plaváreň a fitnes) aj v iných mestách ako je Žilina. Ďalej to boli návrhy a pripomienky k spolupráci spoločnosti s cestovnými kanceláriami, ktoré ponúkajú našim zamestnancom zľavy na dovolenkové pobyty. Rada
tiež prišla s požiadavkou na zlepšenie distribúcie kancelárskeho papiera
a tonerov do tlačiarní. Boli navrhnuté viaceré zmeny v autobusovej doprave, vrátane kontroly prepravovaných osôb, pridania zastávok a úpravy časov odchodov.
Which issues were solved by the Council in the first quarter
of 2010?
For example the possibility to utilize season-tickets for free-time activities
(swimming pool, fitness) in other cities than Žilina was discussed. The
Council also presented its suggestions and proposals regarding cooperation of our company with travel agencies, which offer discounts for vacations to our employees. Council also proposed improvement of distribution of office paper and printing cartridges. Various changes in bus transportation were suggested, including checking of passengers, adding bus
stops and adjusting of departure times.
W e
Ako prebiehajú stretnutia Rady?
Členovia Rady sa stretávajú dvakrát mesačne. Na svojom stretnutí prerokujú pripomienky a požiadavky zamestnancov z jednotlivých oddelení
a predložia ich vedeniu spoločnosti, ktoré sa nimi následne zaoberá.
Spravidla na konci každého mesiaca sa koná stretnutie členov Rady s vedením spoločnosti, kde sú prezentované možné riešenia a diskutuje sa o
spôsoboch ich realizácie.
How do the meetings of the Council look like?
The members of Council meet twice per month. They discuss proposals
and requests of employees from teams/departments and submit them to
the management, which consequently deals with them. Generally at the
end of each month a meeting of Council members and the management
is held, where possible solutions are presented and there is a discussion
about ways of their realization.
•
Who are the members of Council? To whom can employees
address their proposals?
Harmony Council consists of 9 members, who attend regular meetings
with management. Besides them there were also members of respective
departments elected into so called Harmony Committees. Further information on who the Committee members are for individual teams/department you can get in Harmony counseling room (situated in the resting
zone in Assembly shop) or via phone 041/515 1333.
s a
Kto je členom Rady? Na koho sa môžu zamestnanci obrátiť
so svojimi podnetmi?
Rada Harmony má 9 členov, ktorí sa zúčastňujú pravidelných stretnutí
s manažmentom:
Lakovňa/Paint shop – Renáta Staníková (predsedkyňa rady/Council
chairman)
Lisovňa/Press shop – Miroslav Skirkanič
Karosáreň/Body shop – Pavol Murčo
Montáž/Assembly shop – Ľuboš Pyšný
Motoráreň/Engine shop – Marián Zemánek
Údržba/Maintenance – Pavol Potocký
Kvalita/Quality – Ján Levko
Riadenie výroby/Production management – Vladimír Bízik
Administratíva/Administration – Ján Mastalič
Okrem nich sú za jednotlivé oddelenia zvolení aj členovia tzv. výborov
Harmony. Informáciu o tom, kto je členom výboru za vaše oddelenie dostanete v poradenskej miestnosti Harmony (nachádza sa v oddychovej
zóne montážnej haly) alebo na čísle 041/515 1333.
When was Harmony Council established and what is its
aim?
The Harmony Council was established as an advising body with the aim
to enable employees to actively participate on creation of better working
conditions in our company. The first meeting took place in March 2007,
one month after representatives from respective departments were elected as its members. Harmony Council operates now for the fourth year
with almost the same members, whereby those who have left our company were substituted by new members according to the results of election.
s m e
zlepšenie kvality ovzdušia na lakovni. Bolo vybudované kúrenie v skladovacích a nakladacích priestoroch Mobis Extension, využívaných aj našimi
zamestnancami oddelenia riadenia výroby. Zamestnancom, ktorí pracujú
v zimných mesiacoch v blízkosti nákladných brán, boli na základe požiadaviek distribuované teplé vesty. Zefektívnila sa tiež kontrola a dopĺňanie
obsahu lekárničiek. Tých, ktorí bývajú v okolí Považskej Bystrice, Čadce,
Ružomberka a Martina určite poteší možnosť v druhom polroku využívať
permanentky aj na miestnych plavárňach.
S p ý t a l i
Kedy bola Rada Harmony
zriadená a aký je jej účel?
Rada Harmony vznikla ako
poradný orgán s cieľom
umožniť zamestnancom aktívne sa podieľať na vytváraní
lepších pracovných podmienok v našej spoločnosti. Prvýkrát zasadla v marci 2007,
teda mesiac po tom, ako boli
za jej členov zvolení zástupcovia jednotlivých oddelení.
Ivan Zacharovský z oddelenia
Rada
Harmony
funguje
zamestnaneckých vzťahov (klapka 1312)
v takmer pôvodnom zložení
Ivan Zacharovsky from the Employee
už štvrtý rok, pričom miesta
Relations team (ext. 1312)
členov, ktorí z Kia Motors Slovakia odišli, boli doplnené
náhradníkmi podľa výsledkov dosiahnutých vo voľbách.
Ľudský potenciál?!
Personal potential?!
Ide o 19 rôznych typov školení, ktoré sú v rozpätí od 1 až po 3 dni a realizujú sa v priestoroch Tréningového centra. Každé školenie má určenú
cieľovú skupinu, ktorá sa pohybuje od senior operátorov až po manažment. Jedinečnosť týchto školení spočíva v tom, že každý zamestnanec si môže vybrať sám podľa svojho gusta. Cítite rezervy vo vyjednávacích zručnostiach s dodávateľmi alebo v bežnom živote? Chcete sa
zlepšiť v komunikácii a naučiť sa predchádzať konfliktom? Zažívate často
stres a ste zavalení množstvom práce a neviete ako na to? Robíte prezentácie a cítite isté rezervy? Chcete robiť správne rozhodnutia, vedieť motivovať seba a ostatných? Máte problém zvládať zmeny? Kladiete si otázku ako efektívne viesť svojich podriadených? Na tieto, ale aj mnohé iné
P r i e s t o r
p r e
v á s
Základným kameňom úspechu každej spoločnosti, či už celku
ako národa, menšieho spoločenstva alebo firmy, je ľudský potenciál. Ľudský potenciál, inými slovami povedané: vedomosti,
schopnosti, zručnosti, je v každom jednom z nás. Od operátora
na výrobnej linke až po top manažment. Každý jeden z nás je
dôležitý a svojím spôsobom sa podieľa na úspechu celej firmy.
Za svoj potenciál si však zodpovedáme sami. Buď iba stagnujeme, ešte v horšom prípade priamo strácame svoje schopnosti
alebo naopak, snažíme sa ďalej rozvíjať a zdokonaľovať.
Cornerstone of success for each society, nation, smaller group of
people or company, is a personal potential. Potential, in other
words called as knowledge, skills, abilities, exists in each of us.
From the operator on the production line to the top management.
Each of us is very important. We all participate on the success of
our company; furthermore, we also take responsibility for our own
development. It depends only on us what decision we will make.
We can either stagnate, or in the worse scenario, we can loose our
abilities. However, the best decision is to develop ourselves and improve our abilities.
Oddelenie vzdelávania a tréningov ponúka teraz jedinečnú šancu naštartovať a rozbehnúť rozvoj vášho potenciálu. Vďaka projektu realizovanému prostredníctvom podpory Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia ponúkame zamestnancom KMS 89 rôznych typov školení v rámci ktorých je niekoľko
noviniek. Radi by sme vám predstavili 2 z nich. Prvou z nich je 2-dňový
Operátorský rozvojový program (ODP) v rámci ktorého v priebehu 20
mesiacov plánujeme preškoliť vyše 1 800 operátorov. Zámerom tohto tréningu je zdôrazniť význam práce operátora, pozrieť sa na kvalitu očami
interného a externého zákazníka, či vysvetliť dôležitosť dodržiavania interných pravidiel. V pracovnom ale aj v súkromnom živote operátori určite uvítajú tréningové situácie na zefektívnenie komunikácie, riešenie konfliktov, či základné informácie o poskytnutí prvej pomoci.
Druhou novinkou je ponuka Rozšírených rozvojových programov (ADP).
otázky sa vám pokúsime dať odpoveď prostredníctvom rozvojových programov.
Veríme, že vás naša ponuka zaujala. Vedenie KMS hneď od začiatku pristúpilo k tomuto projektu veľmi zodpovedne, a preto by bolo obrovskou
škodou ponúkané prostriedky nevyužiť. Tešíme sa vášmu záujmu. Bližšie
informácie o vzdelávacích aktivitách nájdete na Autoway/Board/Education.
Oddelenie vzdelávania a tréningov
The Education and Training team now offers the
unique chance to start and run the development of
your potential. Thanks to the support of the project
from European social fund including operational program Employment & Social Inclusion, we offer 89 different types of courses to KMS employees. We would
like to introduce you two of them. First is a two-day
Operators Development Program (ODP). During the
following 20 months, we plan to train more than
1,800 operators. The aim of the training is to emphasize significance of the operators’ job, consider quality
from the perspective of internal and external customer
as well as to explain the importance of internal rules.
At work or in private life, operators can use many
trained tricks for effective communication, in solving
conflicts or basic information how to provide first aid
in case of an accident.
Second type of training program is Advanced Development Programs (ADP). There are 19 different types
05/2010
máj
12
of trainings which are organized from one up to three days and will take
place in the Training center. Each of the trainings is focused on particular
target group which can vary from senior operators up to managers. ADP
program is unique because each employee can choose the favorite training depending on his/her developmental needs. Do I feel any deficiency
in negotiation skills with supplier or in private life? Do you want to get better in your communication skills and learn how to prevent conflicts? Are
you very stressed and is it difficult to handle your tasks? Do you make presentations and want to make them even better? Do you want to make better decisions and learn how to motivate yourself and the others? How to
handle changes in your life? How to effectively manage my subordinates?
Education & Training team is convinced that we can offer you answers to
all these and even more of your questions.
We hope that our offer is interesting for you. Top management of our company takes very active and responsible approach to the whole project;
therefore, it would be unwise not to use this offered possibility. Person’s
development is not only the interest of the company. It should be also our
own responsibility. We are looking forward to your interest and participation. More information can be found on Autoway/Board/Education.
The Education & Training Team
Ako sa páčil Operátorsky rozvojový program prvému absolventovi?
What is the Operator development program like?
On April 8, 2010, the Education and Training team started the
Operator Development Program (ODP). We asked our colleague
Radoslav Masiar from the Body shop who participated in the
course about his satisfaction.
13
05/2010
y o u
May
f o r
Ako si spokojný so školením ODP?
Tento program ma veľmi zaujal.
Naučil som sa nové informácie
o komunikácii a komunikačných
štýloch ľudí. Zistil som, ako sa
dá zefektívniť práca, a taktiež
som získal zaujímavé poznatky
o značke Kia a úrazoch, ktoré
sa u nás stávajú. Novinkou pre
mňa boli informácie o IPAS –
systéme zlepšovateľských návrhov.
V čom vidíš najväčší prínos tréningu?
Myslím, že budem vedieť lepšie
komunikovať s kolegami aj so
supervízorom, pretože teraz už viem odhadnúť, aký komunikačný štýl
používajú. Viem, ako by som mal zareagovať, aby sa predišlo konfliktom. Mnoho problémov sa dá vyriešiť, len je potrebné o tom vzájomne komunikovať. Naučil som sa, ako správne poskytnúť človeku spätnú väzbu a myslím, že keď to bude používať väčšina z nás, budeme
si lepšie rozumieť pri vzájomnej spolupráci.
Ako hodnotíš celkovú pripravenosť tréningu?
Pripravenosť bola dobrá. Lektori boli profesionálni, poznali svoje
témy a vedeli odpovedať na naše otázky.
Čo by si na tréningu zmenil alebo zlepšil?
Určite by som pridal dni navyše, pretože to bolo príjemné spestrenie
popri každodenných povinnostiach. Prínosom by bolo tiež viac informácií o komunikácii a ďalšie zaujímavé praktické aktivity, vďaka ktorým sa človek naučí niečo nové.
How are you satisfied with the ODP training?
I am very satisfied. I learned new information about communication as
well as people’s communication styles. I found out how to make my
work more effective. I also learned more interesting things about the
Kia brand and injuries which happen during the working time. Improvement Proposal Activities System was news for me.
Where do you see the greatest benefit of the training?
I think I will improve my communication with colleagues and supervisors, because now I can estimate the communication style they use.
Also, I know how to respond in order to avoid conflicts. Many problems can be solved through the mutual communication. I learned how
to give feedback, and I think if it is used we will understand each other while cooperating.
How do you evaluate the training in overall?
The organization of the training was good. The lecturers were professional, knew their subjects and were able to answer our questions.
What would you change or improve about the training?
I would certainly add some extra days because it was good refreshment of my daily routine. Furthermore, extra information on communication and interesting practical activities which help us learn something new.
Would you recommend the training to your colleagues? If
so why?
Definitely yes. Many people do not have the information about communication or our company. I think those two days are benefitial for
everyone. Another good thing is that I met colleagues from other
teams/departments.
What would you like to tell those operators who will participate in the training?
This training gave me the knowledge of the facts that I had had no
idea before. They will also have the chance to learn something new
and to meet new colleagues from other departments. I hope they will
be interested in the course as I was and they will enjoy it.
S e c t i o n
Dňa 8. apríla 2010 oddelenie vzdelávania a tréningov
odštartovalo realizáciu Operátorského rozvojového programu (ODP). Na spokojnosť s absolvovaným tréningom sme sa
opýtali jedného z účastníkov prvej skupiny.
Odporúčal by si tréning aj kolegom? Ak áno, prečo?
Určite áno. Mnoho ľudí nemá informácie o komunikácii a o našej firme, preto si myslím, že tie dva dni sú pre každého prínosom. Ďalšou
dobrou vecou je to, že som spoznal kolegov z iných oddelení.
Čo by si odkázal tým operátorom, ktorých tréning iba
čaká?
Tento tréning mi dal informácie, o ktorých som netušil, trocha relaxu
a hlavne možnosť spoznať nové veci a ľudí z ostatných pracovísk. Dúfam, že vás toto školenie zaujme tak ako mňa a užijete si ho.
V májovom čísle nášho časopisu Vám predstavujeme ďalšie
tri projekty Zamestnaneckého grantového programu.
Gymnasticko-trampolínový klub Žilina
Aktivitami projektu „Stop obezite detí“ chceme ovplyvniť životný štýl
detí i celých rodín. Technické vybavenie, ktoré sme mohli nakúpiť
z grantu od Kia Motors Slovakia nám pomáha zaručiť rozvoj pohybových zručností a návykov so zreteľom na bezpečnosť a ochranu
zdravia.
Manažérka klubu, Eva Horkavá
We introduce another three projects of Employee Grant Program
in this issue of Kia Family News.
Občianske združenie Kvitnúca nádej, Turčianske Teplice
Projektom „Aj ja to dokážem“ chceme pomôcť zdravotne postihnutým deťom a ich rodinám v Turčianskych Tepliciach. Sme radi, že
nám spoločnosť Kia Motors Slovakia umožnila zmierniť ich bolesť
športovými aktivitami a rehabilitáciou.
Riaditeľka Občianskeho združenia Kvitnúca
nádej, Nataša Tereková
Z o d p o v e d n é
p o d n i k a n i e
•
C o r p o r a t e
S o c i a l
R e s p o n s i b i l i t y
Projekty zamestnaneckého grantového programu
Employee Grant Program Projects
Gymnastic Club, Zilina
We would like to influence the life style of the children and the whole
families with the activities of the project „Stop child obesity“. Technical equipment purchased thanks to Kia Motors Slovakia helps us to
develop motion abilities and habits considering the health protection
and safety.
Manager of Gymnastic Club, Zilina, Eva Horkava
Civil Association Flowering hope, Turcianske Teplice
We want to help the disabled children and their families via the project “I can do it“ in Turcianske Teplice. We are really glad that Kia
Motors Slovakia supported us in order to reduce their pain by sports
activities and rehabilitation.
Director of Civil Association Flowering hope, Natasa Terekova
Spišská katolícka charita, Dom Charitas Svätej Kláry, Žilina
Prostredníctvom projektu „Práca ako vyšitá“ si u nás bývajúce dievčatá,
ktoré pracujú v šijacej a keramickej dielni upevňujú pracovné zručnosti
a tým si počas obdobia keď nemajú prácu udržiavajú pracovné návyky. Aj vďaka Kia Motors Slovakia sme mohli zorganizovať taktiež veľkonočný predaj výrobkov, kde dievčatá získali spätnú väzbu.
Predstavené kláštora, Anna Bodoríková
Dom Charitas St. Klara, Zilina
Via the project “Works as it should be – art workshop“, young women
living in our place and working in sew and ceramic workshops develop
their working abilities, so they keep their working habits also during the
time period they do not work regularly. Also thanks to Kia Motors Slovakia we could organize Easter market where the women were given
a feedback to their work.
Superior of Dom Charitas Sv. Klara, Anna Bodorikova
05/2010
máj
14
Koncertné turné „Radosť byť s vami“ priváža Kia Motors
The Concert Tour „The Joy To Be With You“ Introduced By Kia Motors
Slovenská speváčka Katarína Knechtová pripravila nový
projekt s názvom „Radosť byť s vami“, počas ktorého v apríli
odohrala dvanásť koncertov v sprievode moravskej
cimbalovej muziky Hudci z Kyjova.
Katarina Knechtova, a Slovak pop singer, prepared a new
project called „The joy to be with you“. In April 2010, twelve
concerts were held accompanied by the Moravian folk music
Hudci from Kyjov.
seven-seat MPV Kia Carnival 2.9 CRDi VGT 16V with the power 136
kW/185 ps which has been provided her by Kia Motors Sales Slovakia for the period of one year. Kia Carnival is mainly characterized by
its generous and variable interior space, excellent driving features and
easy to use. This vehicle is characterized by high security (one of the
safest cars in the MPV segment). “I look forward to the new companion for long journeys across the Slovak and Czech Republic. The first
experience with Kia Carnival is very positive, the vehicle is spacious
and very comfortable to sit in,” said Katarina.
K u l t ú r a
Populárna speváčka Katarína Knechtová vyrazila
spolu so svojou skupinou na koncertné turné na
praktickom sedemmiestnom MPV Kia Carnival 2,9
CRDi VGT 16V s výkonom 136 kW/185 k, ktoré
jej na obdobie jedného roka zapožičala spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko. Vozidlo Kia
Carnival sa vyznačuje hlavne svojím veľkorysým
a variabilným vnútorným priestorom, výbornými
jazdnými vlastnosťami a ľahkým ovládaním. Toto
vozidlo je charakterizované vysokou bezpečnosťou (jedno z najbezpečnejších vozidiel v segmente MPV). „Teším sa z nového spoločníka na dlhých
cestách naprieč Slovenskou a Českou republikou.
Prvá skúsenosť s Kiou Carnival je veľmi pozitívna,
vozidlo je priestranné a veľmi dobre sedí na ceste,“ komentuje Katarína Knechtová svojho ďalšieho člena skupiny.
•
Sudoku
Sudoku
4
5
3
2
1
2
4
7
7
2
1
4
8
3
3
1
7
9
8
2
4
5
7
4
6
1
9
4
3
9
2
3
5
9
3
6
2
5
5
8
7
9
1
2
3
1
9
5
9
4
9
8
3
7
3
5
1
4
5
6
May
15
05/2010
C u l t u r e
A popular singer Katarina Knechtova together
with the band is driven on her tour by a practical
Download

Kia family - Kia Motors Slovakia, sro