~
MUTO PRESOV
M'e n o van i e sčítacích komisárov pre mesto Prešov na v/konanie sčitania obyvateľov, domova bytov v roku 2011 '.
V súlade so zákonom NR SR Č. 263/2008 Z. z. o'čftaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 a ktorým sa m'ení a doplňa zákon Č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
menujem
na vykol),anie sčitania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 po predchádzajúcom súhlase
pre mesto Prešov týchto sčítacich komisárov:
Poradové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
číslo
Sčítací komisár
(meno, priezvisko)
Ján Dobák
Róbert Futo
Boris Jakubik
Roman Jakubík
Stanislav Jakubek
Eva Tuhrinská
Tomáš Juščák
Bc. Jozef Babinčák
Mgr. Michal Petruf
Viktória Kandráčová
Katarína Biroščáková
Dušan Kivader
Mgr. Jana Múdra
Radovan Vojtek
Martin Varga
Matúš Cigán
Ľuboš Petra
Stanislav OnofreJ
Mária Vrbenská
Mgr. Ľuboš Gajdoš
Stanislav Halčák
Marek Hovan
Bc. Marek Duchoň
Daniela Michaľáková
Dávid Pirič
Ing. Belo Kočiš
Sčítacf
(číslo-
obvod
priradené mestpm)
1
2
3
4, 14
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18,19,303
20
21
22
23
24,25
26,118
28
29
30
27. 28. 29. 30. 31. 32. "
33. 34. 35. 36. 37. 38.. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
.66.
67. Zh;ltica Líšková
Monika Bochňová
Monika Sopúchová
Peter Šarnfk
Mária Glatzová
Marianna Partikovä
Ing. Emil Blzman
Ing. Ľudmila Štoffová
Denisa Dzubajová
Petronela Halická
Mária Kubičková
Ing. Dagmar Moskvičová
31 32 33 34.39
35 36 37 38 40 41 42 43 Ľudmila Kaňuková
44 Renáta Tokárová
Jana Uhrinová
Dana Uhrinová
Mária Oravcová
. Róbert Lacko
Bc. Ľudmila Kinčeková
Anna Štupáková
Mgr. Veronika Šišovská
Ján Veľas
Katarína Deáková
Ingrid Pončáková
Vladimír Darák
Tatiana Daráková
Ján Beniš
Milan Beniš
Dominik Jurko
Jarmila Miklošová
Anna Konrádyová
Jaroslava Petričová
Ľudmila Udermanová
Martina Mézešová
Ing. arch. Helena Jacová
Anna Kuzmiaková
Oľga Cinkaničová
Miriam Crescini
Gabriela Paumerová
Mgr. Mária Kočišková
Eva Semanová
45 46 47.49
48 50 5t
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 2
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
..
Dominika Fejková
Mgr. Zuzana Procházková
Samuel Dzurňák
Veronika Džubinská
Mgr. Daniela Martinovičová
Mária Paločková
Karol HabinaFrederik Kováč
Martin Kyseľa
Michallľko
Tomáš Stracenský
Ľubica Birošová
Mgr. František Biroš
Peter Milý
Ing. Emil Jarkovský
Miloslav Vasičko
Ján Harviš
Eva Cigánová
Roman Balog
Sandra Čirovičová
Stanislav Haraksim
Mikuláš Eštočak
Vladimír Kováč
Zuzana Helou
Matúš Krajňák
Jozef lacina
Robert Gašparovič
Ing. Edita Bindzarová
Peter Garčár
Peter Sa loky
Petra Andraščrková
lukáš Jurko
Peter Marušin
Helena Bujnovská
Ivan Szabó
Helena Havfrová
Sylvia Ňakatová
Mgr. Zuzana Petrušová
František Bory
František Kunc
Daniel Dubravský
74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88,89
90 91,92
93 94 95 96 97 98 99 100 101,143
102 103 104,106
105 107 108,131
109 110 111,141,142
112 113,244
114 115 116 117 3
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
"148.
149.
Stanislav Okruhfanský
Ján Pašen
Lucia Kalatovičová
PhDr. Rudolf Dupkala
PhDr. Miroslav Sičák
Sylvia Šimkovíčová
Mgr. BoženLfZajoncová
Nadežda Kutajová
Oľga Sičáková
Mgr. Pavol Zajonc
Tatiana Horváthová
Lívia Rozbr6j
Mgr. Zuzana Stašová
Ing. Vladimír Lohinský
Martin Marušin
Marek Marušin
Mgr. Mária Koložváryová
Mgr. Štefánia Molitorisová
Ing. Václav Legát
Martina Mihalová
Božena Lešková
František Petrov
Michal Ivanko
Daniela Hamarová
Martina Karabinošová
PavolPopovec
Petronela Balogová
Ing. Janka Markovičová
Jakub Surmik
Mária Klimková
Radka Fabšič Feldmanová
Dana Kivadrová
Lukáš Vrtel'
Mgr. Erik Chrenko
Milada Tuptová
Ján Berko
Mária Petri ková
Jana Chmeľovská
Zoja Zakuťanská
Diana Petríková
RSDr. Vladimir Merkovský
119 120 121,305
122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134,304
135 136 137 138 139 140 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 150.
151.
152.
153.
154.
155. 'ti
156.
157.
158.
159.
160.
161,
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
Loriána Timková
Ing. Stanislav Tupta
Jana Hajtolová
Veronika Hurná
Mgr. Tatiana Olejárová
Dominika Zapotoková
Eman Mrouaft
Ing. Danka Jarošová
Ing. Martin Mako-Marton
Katarina Lehotská
Anna Kušnfriková
Terézia Slivová
Alena Ščerbáková
Soňa Dubňanská
Mgr. Mária Mrouah
Miroslav Pitianič
Ing. Mária Gališinová
Ľudmila Baranová
Anna Demjanovičová
Beáta Adamkovičová
Beáta Kováčová
Ing. Viera Kubašková
Ľuboš Hlavka
Katarína Džobaniková
Jozef Čmilanský
Gabriela Nováková .
Ľubica Lacinová
Ľubica Vargošková
Anna Gašparová
Slavomír Fenyeš
Ing. Ingrid Mihaľová
Natália Klimková
Lukáš Klimko
Emília Piznerová
Ing. Eva Salokyová
Lucia Salokyová
Lucia Tatranská
Lucia Miková
Ing. Margita Stašková
Samuel Staš ko
Oľga Šarišská
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196,301
197 198 199 200 201 202 203 204 5
191.
192.
193.
194.
195.
196. '9
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
Simona Romanová
Katarína Ferencová
Rastislav Fenyeš
Tamara Ferencová
Marcela Harčárová
JUDr. Alžbeta Pribulová
Richard Gr~cz
Ivana Nováková
Jana Bodnárová
Richard Gravecz
Marta Prlhodová
Mgr. Jana Nováková
Mgr. Zuzana Mako-Martonová
Ingrida Polačková
Peter Polaček
Renáta Holecyová
Bc. Monika Sabolčíková
Ľubica Sabolčíková
Bc. Viera Vašková
Peter Sabolčík
Marek Bodnár
Ing. Mária Kaščáková
Vfadimír Sabol
Milan Dujava
Matej Berčlk
Alica Lórenczová
"
Daniela Tarbajová
Františka Čeka nová Kuchárová
Iveta Dulínová
Jana Berčíková
PhDr. Tatiana Urbanová
Mária Tejiščáková
Ing. Alena Katuščáková
Alena Babinčáková
Ing. Ján Gališin
Anton Štelbacký
Valéria Kravcová
Ján Majirský
Marek Belinský
Helena Šubertová
Helena Jániová
"
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245 246 232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243 ..
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
Peter Havlik
Mária Olejárová
Erika Motýrová
Jana Mačáková
Lukáš Komanický
Mgr. Anna Komanická
Ing. Ľudmil~inarová
Ing. Gabriela Košuthová
Jana Fignárová
Elena Mikšová
Michal Guzanič
Martina Novotná
František Krajňák
Danka Golecová
Pavol Kvašňák
Daniela T omášová
Bohdana Kušvárová
Martina Halčišáková
Petronela Sopková
Mária Sopková
Petra Procházková
Katarlna Komarová
Natália Andraščlková
Orga Šalamunová
Ľudmila Danková
Ing. Pavel Štibrányi
Eva Gumanová
Alena Čarnogurská
Mgr. Andrej Merkovský
Matúš Čekan
Nikola Dudinská
Ivana Vitališová
Jaroslav Lehotský
Anna Kacvinská
Zuzana Šarišská
Božena Magdošková
Mgr. Mária Kamenská
Katarína Kuchárová
René Polačok
Zuzana Leščinská
Margita Drotárová
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275,306
276
' 277
278
279
27,280
281
282
283
284
285
286
287
7
:
273.
274.
275.
276.
217.
276.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
Alžbeta Imrichová
Bc. Jaroslava Kutajová
Andrea Rachvalové
Paula Ivanková
Tomát Čel1Jfk
Daniela Benková
Anna Ouricová
Daniela Stanislavová
Franti~ek
Knap
Beáta Stanislavová
Jana Bayerlová
Jana Míäinská
Ľudmila Longauerové
Michal Hopko
288 289 290 291 292,310,31L
293 294 295 296 297 298 299 300 302 Preäov 18. aprita 2011 JUDr. Pavel Hagyari
primátor mesta
Download

M`e n o van i e sčítacích komisárov pre mesto Prešov na v/konanie