2
VYDANÝ S RADOSŤOU
Magazín
pre každého
slovenského
lekárnika
Ekonomické trendy
v lekárnictve
Peter Pažitný
rozhovor
Lýdia Eckhardt
modelom
dáva seba
2013
Obsah
25
Parkinsonova
choroba
30
Horúčka
u najmenších
28
Bolesti v krku
a angína
40
Život je pohyb
48
Jarná očista
hladovkou
6
PharmAkademia, regionálne stretnutia
7
O dopadoch legislatívnych zmien...
8
Prekvapivé nad očakávanie!
10
Novinky v sortimente
12
Farmácía pod lupou
13
Viete, že...?
14
Ekonomické trendy v lekárnictve
16
Pohľad spoza hraníc
17
Prečo je kapor vo vani?!
20
Srdce bije ako prvé, ale aj posledné
24
Svetový deň Parkinsonovej choroby
25
Parkinsonova choroba
28
Bolesti v krku a angína
32
Propolis a imunitný systém
34
Homeopatia
36
Obklopujú ma svojou láskou
40
Pohyb je život – život je pohyb
42
Ako sa má vaša IMUNITA?
44
Krása z apatieky
46
Jarná očista
48
Jarná očista hladovkou
49
Blahoželáme
50
Perly sa rodia vo vinohrade
52
Erektilná dysfunkcia
54
Prevrat v princípoch liečby
56
Na vtipnú nôtu
58
Trápenie gréckych lekárnikov
Na obálke
Lýdia Eckhardt,
módna
návrhárka.
50
Perly sa rodia
vo vinhohrade
Rozhovor
na strane 36
Foto
archív Lýdie Eckhardt
www.phoenix.sk
•
3
RECEPT – magazín pre každého
slovenského lekárnika
Číslo: 02/2013; Apríl 2013; 1. ročník
Vydáva:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
tel.: 02/49 999 190, fax: 02/49 999 193
[email protected], www. phoenix.sk
IČO: 34 142 941
Editor:
PhDr. Daniela Topoľská, tel.: 02/49 999 190,
e-mail: [email protected]
Šéfredaktor:
Ing. Ján Nemec, tel.: 0903 719 244,
e-mail: [email protected]
REDAKČNÁ RADA
Predseda redakčnej rady:
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Martin Bugan
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., Bratislava
Dr. h. c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
RNDr. Allan Dudinský
Lekáreň U hada, Levoča
Marcus Freitag
predseda predstavenstva
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Mgr. Vladimíra Gromová, MBA
Lekáreň Centrum, Stupava
Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta
Banská Bystrica
prof. Jaroslav Legáth, D.V.M.,PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach, Košice
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej
toxikológie UPJŠ, Košice
MUDr. Mario Mikloši, PhD.
Ministerstvo zdravotníctva SR, Sekcia zdravia
Bratislava
Mgr. Igor Minarovič
Lekáreň Paracelsus, Turzovka
PharmDr. Peter Muška
BOOTS, vedúci lekárnik, Backhanam – Londýn
MUDr. Igor Novák
Novartis Slovakia s.r.o., Bratislava
doc. Ing. PhDr. Július Ondrej, CSc.
Asociácia lekárnikov Slovenska, Martin
doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Ústav technologie léků, Brno
Nakladateľ, koncepcia,
dizajn a technická realizácia:
GRIFART, spol. s r. o., Haasova 37a,
Brno, Česká republika
Art Director: Lenka Kuchařová
tel.: +420 541 247 334,
e-mail: [email protected]
Objednávky inzercie:
PhDr. Daniela Topoľská
tel.: 02/49 999 190
e-mail: [email protected]
Príjem tlačových podkladov:
tel.: +420 541 247 334
e-mail: [email protected]
Distribúciu zabezpečuje vydavateľ.
Nepredajné. Dvojmesačník.
Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti.
Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat má Slovensko
ďalšie prvenstvo. Bohužiaľ, nelichotivé. Ženy aj muži žijú
od narodenia zdravo len niečo vyše 52 rokov, čo je najmenej
spomedzi krajín Európskej únie. Tieto údaje sú z roku 2011
a dozvedel som sa o nich pred pár dňami v novinách. Najlepšie
sa umiestnila Malta, Švédsko a Nórsko. V týchto krajinách je
v porovnaní s našou až o 18 rokov zdravého života viac. A to už
je veru pekný kúsok života. Aj keď táto štatistika je z roku 2011,
nepredpokladám, že za ostatné dva roky došlo na Slovensku
v tomto ukazovateli k prevratným zmenám. V súvislosti s týmito údajmi sú zaujímavé aj niektoré komentáre. Pre ministerstvo zdravotníctva nie je štatistika žiadnym prekvapením.
Podľa analytika HPI údaje nemusia byť správne a podľa analytika agentúry INEKO
v porovnaní s ostatnými krajinami Slováci málo športujú, nezdravo jedia a veľa pijú. A ešte
jedna zaujímavosť. Analytik INEKO v tejto súvislosti dodal, že zdravotníctvo a zdravotná
starostlivosť vplývajú na stav zdravia ľudí asi len jednou šestinou. Neviem, na základe
akých údajov dospeli analytici k tomuto číslu, ale ak sa obzrieme len pár desiatok rokov dozadu, keď tu neboli napríklad antibiotiká, očkovanie alebo umelá pľúcna ventilácia,
tak šport alebo zdravá životospráva pri ťažkom zápale pľúc alebo inej bakteriálnej infekcii,
detskej obrne alebo záškrte veľmi nepomáhali.
Jedna šestina vplyvu na zdravie ľudí je určite dobrou správou pre vlády a ministerstvá
financií, pretože z toho vyplýva, že do zdravotníctva a zdravia netreba až toľko investovať.
Veď za 84 percent nášho zdravia alebo choroby si môžeme sami. Pokiaľ ide o zdravotnú
starostlivosť na Slovensku, určite je čo zlepšovať. Je to dlhodobý proces, množstvo problémov s tým súvisiacich sa isto nevyrieši zo dňa na deň a nebude to ani zadarmo. Mnoho
zmien priamo súvisí s ekonomickými ťažkosťami, s ktorými zápasí celá Európa. Odpovede na početné otázky ekonomického charakteru si môžete prečítať v rozhovore s Petrom
Pažitným, partnerom HPI – Health Policy Institute.
Kým však v zdravotníctve nastane zlepšenie a dostavia sa prvé výsledky, budeme sa asi
musieť uchýliť k spomínanému športu a zdravému životnému štýlu. Tie sú totiž v našich
rukách na rozdiel od systémových zmien, ktoré treba v zdravotníctve urobiť. O niektorých
zákonitostiach zdravého životného štýlu sa dočítate v príspevku RNDr. Allana Dudinského.
Keď sa už bavíme o športe a ekonomike, jeden z najlacnejších a asi aj najprirodzenejších
športov je beh. Teraz, keď končí zima, je najvhodnejšie obdobie začať s touto aktivitou.
A naozaj k tomu až tak veľa nepotrebujeme. Podľa knihy ´Stvorení pre beh´, ktorú všetkým
odporúčam, ani nepotrebujeme drahú športovú obuv. Naše nohy totiž státisíce rokov behali
bosé. Klenba chodidla je ten najúžasnejší architektonický výtvor, takže pri behu nám stačia
len tenisky s tenkou podrážkou. Chodidlo tak lepšie vníma povrch a telo okamžite reaguje
na zmeny povrchu zapájaním príslušných svalov. V tejto knihe som sa tiež veľa dočítal
o tom, ako behať. Kto však nemá na túto knihu čas, odporúčam prečítať si aspoň 30 dôvodov, prečo milovať beh. http://www.behame.sk/index.php?src=bezecka-skola%2Ftridsat-dovodov-preco-milovat-beh. Vyberám len dva dôvody, ktoré ma zaujali.
Behanie podporuje kreativitu. Potrebujete byť kreatívny, vymyslieť projekt, napísať text,
vyriešiť spor a nemôžete s tým pohnúť? Bežte sa prebehnúť! Pri behu vám riešenie napadne samé od seba. Prečo? Pretože pri behaní je váš mozog zásobený kyslíkom až o 25 % viac
ako pri sedení. Potom vám myšlienky v hlave len tak sršia.
Celý svet patrí vám. Mali ste niekedy pocit, že svet patrí vám? Ešte nie? Tak si niekedy
choďte zabehať ráno o šiestej, keď je všade pokoj a mier prerušovaný len spevom vtákov,
do toho vychádza slnko – zážitok, ktorý možno len s málo čím porovnať! Jeho energiu
budete čerpať po celý deň.
A na záver jeden citát: Beh tu bol vždy, akurát človek zabudol behať. Ak chceš znova
spoznať, ako chutí život, vyzleč sa z kože gaučového démona a objav znovu krásu behu.
Želám vám príjemné chvíle pri jarnom nádychu v lone prírody s RECEPT-om v ruke!
ISSN 1338-8665
EV 4705/12
MUDr. Igor Novák,
člen redakčnej rady
www.phoenix.sk
•
5
Phoenix
Akcie
regionálne stretnutia s lekárnikmi 2013
Pravidelné vzdelávacie podujatie PharmAkademia - regionálne stretnutia s lekárnikmi, organizované spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke
zásobovanie, a.s., sa v tomto roku konalo v obvyklom čase a na obvyklých miestach – 14. marca v Bratislave v hoteli Holiday Inn, 20. marca v Banskej Bystrici v hoteli LUX a 21. marca v Košiciach v hoteli DoubleTree by Hilton. Bohatý program prednášok tvorili prezentácie
výrobných spoločností a partnerských inštitúcií, ktoré prezentovali svoje produkty a novinky aj v prezentačných stánkoch. Toto podujatie
si už získalo patričnú pozornosť aj zo strany lekárnikov, pričom v tomto roku sa vo všetkých troch mestách zúčastnilo cca 500 účastníkov.
Odborný program otvorila prezentácia spoločnosti PHOENIX na tému Ako môže PHOENIX podporiť individuálne lekárne v zložitom
trhovom prostredí. Člen predstavenstva Joachim Sowada v nej prezentoval osvedčený model voľnej franšízy z Chorvátska, ktorý chce
PHOENIX ponúknuť svojim zákazníkom na Slovensku. Okrem redizajnu značky PARTNER s tým bude súvisieť aj nový obsah, zameraný
predovšetkým na category manažment a marketingovú podporu lekární.
V rámci odborného programu ďalej odzneli nasledujúce prednášky:
Súčasný stav problematiky vakcinácie
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Farmaceutická fakulta UK, GlaxoSmithKline s.r.o.
Magistraliter v dermatológii
MUDr. Peter Lipovský, SPIRIG Eastern a.s.
Správne dávkovanie lokálnych prípravkov
MUDr. Jarmila Rybárová, SPIRIG Eastern a.s.
Antialergická kozmetika bez chemických a konzervačných látok
Mgr. Zuzana Hrabáková, INTERPHARM Slovakia, a.s.
OTC prípravky v liečbe migrény a tenznej bolesti hlavy
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD., Zentiva, a.s.
Diagnostika a terapie akutního nekomplikovaného průjmu
MUDr. PALLAY Gabriel, CSc., Johnson & Johnson, s.r.o.
Ako účinne liečiť stres a poruchy spánku
MUDr. Jana Mrázová, BOIRON
Léčivé účinky rakytníku a vybraných léčivých hub
Ing. Ivan Jablonský, CSc., TEREZIA COMPANY
Biologicky aktívne polysacharidy a alergické ochorenia
Mgr. Miloš Wiesinger, MRPharmS, IMUNOGLUKAN
Informačný systém, jeho úloha v ekonomike a marketingu lekárne
Ing. Miroslav Zvara, Počítače a Programovanie s.r.o.
ADC ČÍSELNÍK a liekové interakcie pri výdaji liekov a dispenzácii
PharmDr. Peter Stanko, PharmINFO, s.r.o.
50 rokov aminfluoridov – intenzívna fluoridácia aminfluoridmi v detskom a dospelom veku
MUDr. Peter Duránik, INTERPHARM Slovakia, a.s.,
Význam podávania špecifických aktívnych kultúr v detskom veku
Ing. Eva Stanislavská, Generica, s.r.o.
Manažment pacientov pri predaji voľnopredajných liekov a zdravotníckych pomôcok
CSC Pharmaceuticals
Inkontinencia moču
MUDr. Milan Gajdoš, MPH, Kimberly-Clark, s.r.o.
HIMALAYA...keď sa krása podarí
PharmDr. Eva Kramplová, BENELA
Prednášky a prezentácie firiem sú obsiahnuté v zborníku z podujatia. Veríme, že tohtoročné regionálne stretnutia naplnili vaše očakávania, obohatili spektrum vašich odborných poznatkov využiteľných v každodennej praxi a súčasne boli pre aj vás, rovnako ako pre nás,
prospešným aj príjemným spoločenským stretnutím.
PhDr. Daniela Topoľská
6
•
www.phoenix.sk
PHOENIX
Aktuálne
O dopadoch
legislatívnych zmien...
Keďže legislatíva vie stále niečím prekvapiť a vývoj v tejto oblasti nie je ani zďaleka pokojný, pozvali sme zase po čase na rozhovor PharmDr. Ľubicu Hladíkovú, vedúcu oddelenia kategorizácie
a liekovej legislatívy, a položili sme jej zopár otázok na túto tému.
K akým legislatívnym zmenám došlo
v poslednom období?
Veľkou legislatívnou zmenou bola očakávaná novela zákona o liekoch účinná od 1.
1. 2013, ktorá zrušila vernostné systémy
na Rx lieky, vrátila siete lekární do podoby spred decembra 2011, či napríklad
umožnila zriadiť oddelenie výdaja liekov
pacientom v nemocničnej lekárni. Podobne veľká zmena, aj keď sčasti neočakávaná, bola novela zákona o rozsahu účinná
taktiež od začiatku roka, ktorá priniesla
možnosť znížiť doplatok pacienta na úkor
marže lekárne, zmenila referencovanie
či vrátila vakcíny do „receptového“ režimu. Úplne čerstvá, účinná od 15. 3. 2013
je novela vyhlášky č. 435/2011 Z. z., ktorou sa určujú pravidlá pre úhradu liekov
vrátane pravidiel pre klastre. Samostatnou
kapitolou sú zmeny, ktoré sa primárne
dotkli potravín, resp. doplnkov výživy.
Ide o tzv. zdravotné a výživové tvrdenia
a zákon o neprimeraných podmienkach
v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.
Prejavili sa už v praxi
všetky tieto zmeny?
Nová referenčná cena, teda priemer troch
najnižších cien v EÚ, ktorá nahradila
2. najnižšiu cenu, sa v kategorizácii uplatní až
od 1. 7. 2013. K tomuto dátumu bude teda
v lekárňach silnejšie precenenie, ako by odpovedalo štandardnej kategorizácii. Podobne tak „zdravotné tvrdenia“ síce už platia,
ale Úrad verejného zdravotníctva začne pokutovať ich nedodržanie na obaloch doplnkov výživy rovnako od 1. 7. 2013. Napokon
zmeny v klastroch, ktoré stanovila už spomínaná novela vyhlášky č. 435/2011 Z. z. sa
pravdepodobne prejavia až v kategorizácii
k 1. 10. 2013. Ide však len o malé zme-
Foto Vratislav Hnátek
(opäť po pár mesiacoch)
v Dánsku či v susednom Švédsku a oznámili, že s tým chcú niečo robiť.
Ceny liekov
rieši teraz
celá Európa.
ny, keďže najväčšia navrhovaná zmena –
klastrovanie nízkomolekulárnych heparínov – vypadla z návrhu tejto vyhlášky na
základe pripomienok odbornej verejnosti
v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Môžeme sa teda „tešiť“ na ďalšiu super
silnú kategorizáciu k 1. 7. 2013?
Myslím si, že slovo „supersilná“ je prehnané – cenové rozdiely vyplývajúce zo zmeny
v referencovaní sú, našťastie, menšie, ako
boli v júni predchádzajúceho roka, kedy
sa v kategorizácii prvýkrát uplatnila druhá
najnižšia cena. Treba si uvedomiť, že potenciál zníženia cien liekov, ktoré prináša referencovanie, je už do značnej miery
vyčerpaný a ďalší podstatný fakt je, že na
Slovensku aktuálne máme ceny v priemere
o 15 % nižšie, než je druhá najnižšia cena
v EÚ – či už z dôvodu kolísania kurzov
rôznych mien v EÚ alebo aj z dôvodu konkurenčného boja medzi výrobcami. Na záver by som k tomuto bodu dodala, že ceny
liekov rieši teraz celá Európa. Napríklad
v bohatom Nórsku nedávno zistili, že
koncové ceny určitých skupín zameniteľných liekov majú zhruba o 40 % vyššie ako
Dá sa teda povedať, že tento rok bude
celkovo lepší ako ten predošlý?
Veľmi ťažká otázka. Je fakt, že vždy môže
byť aj horšie – v Grécku mali napríklad minulý mesiac cenový cut – a že legislatíva,
aspoň pokiaľ ide o lieky, bude u nás zrejme
menej turbulentná. Netrúfam si však tvrdiť, či tento rok bude celkovo lepší ako ten
predošlý. Spotreba Rx liekov medziročne
stále klesá a z pohľadu pacienta môže byť
napríklad veľkým problémom aj to, že nové
lieky v podstatne väčšej miere ako predtým
ostávajú mimo kategorizácie, a teda aj štandardných pravidiel na úhradu, a že poisťovne rozhodujú o veľkom množstve tzv. výnimiek. Je to dôsledok legislatívy účinnej
od decembra 2011, ktorá sa približne od polovice minulého roka čoraz viac prejavuje
v praxi. Okrem toho očakávam, že MZ SR
sa v tomto roku viac zameria na zdravotnícke pomôcky a urobí pri nich podobné kroky
ako už urobilo pri liekoch.
www.phoenix.sk
•
7
Phoenix
Návšteva
Vysoká úroveň kvality distribúcie
a logistiky v slovenskom PHOENIXE
„PREKVAPIVÉ
NAD OČAKÁVANIE!“
Pripravil / Foto JÁN NEMEC
Slová v titulku vyriekol študent Farmaceutickej fakulty UK Vladimír, ktorý sa
aj s ostatnými svojimi kolegami zúčastnil na exkurzii v spoločnosti PHOENIX
Zdravotnícke zásobovanie, a.s., v Bratislave. Z iného uhla pohľadu to len
potvrdila ich odborná asistentka fakulty
z Katedry organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ivona Malovecká:
„Predtým som pracovala 15 rokov v lekárni, kde som mala dobrú skúsenosť
s PHOENIXom, ale teraz som videla na
vlastné oči, ako sa rodí vysoká úroveň distribúcie, nevyhnutná pre úspešnú spoluprácu s lekárňami. Keď to raz vidíte, nepotre-
8
•
www.phoenix.sk
bujete o tom desaťkrát počuť. Napríklad
prechod na používanie čiarových kódov
minimalizuje omyly, čo je pri dodávkach
veľkého sortimentu liekov pre lekáreň
veľmi dôležité!“
Líder distribúcie liekov na slovenskom
trhu už po druhýkrát pozval do svojich
priestorov študentov tretieho ročníka
Katedry organizácie a riadenia farmácie,
aby im počas dvoch hodín dal vdýchnuť
atmosféru praxe a precíznej organizácie
práce v podaní účinkujúcich slovenských
zamestnancov. Zdôraznil to vo svojom
privítaní aj zodpovedný člen predsta-
venstva slovenského PHOENIX-u Peter
Vejvoda: „Po príchode na Slovensko som
bol pyšný na úroveň tunajších logistických
procesov.“
Priznám sa, že aj mňa ohúrila táto fabrika logistiky. Dokonalá automatizácia,
cyklické nadväzovanie činností, triedenie,
kontroling, obrovské skladovacie priestory
a všade dokonalá čistota, až sa mi nechcelo veriť, že pred naším príchodom neurobili veľké jarné upratovanie. V záplave
dopravných pásov, triedičiek, malých či
väčších škatúľ a prepravných boxov vidieť usmiatych pracovníkov, ktorí presne
vedia na čo siahnuť, čo skontrolovať,
kam previezť elektrickým vozíkom tovar...
Ja mám v tom však chaos. Preto som požiadal sprievodkyňu študentov, riaditeľku
logistiky Ľubicu Kocianovú, o sprehľadnenie rozhodujúcich procesov v distribučnom sklade.
„Na príjme využívame systém workflow,
ktorý zabezpečuje kontrolu nad zásielkou
a sleduje ju od príjmu až do ukončenia
schvaľovacieho procesu. Potom nasleduje príjem a uskladnenie tovaru podľa jeho
vlastností, typu položiek, metódy skladovania atď. Objednávky sa vychystávajú podľa
čiarových kódov bez použitia papiera, kde
pracovník načítaním čiarového kódu prepravky alebo kódu objednávky z vychystávacieho zoznamu je vyzvaný navštíviť konkrétne lokácie a vychystať tovar. Systém
sleduje, kde sa konkrétna objednávka nachádza, či je tovar vychystaný a v momente vychystania systém automaticky vytlačí
faktúru a dodací list k zásielke. Poslednou
skladačkou do procesu je triedenie tovaru
podľa rozvozových smerov a odovzdanie
tovaru prepravcovi na základe prepravných
listov.“
Toto umožňuje slovenskému lídrovi veľkodistribúcie dodať tovar do jednej lekárne počas dňa viackrát, ak je to potrebné. Provokujem pani Kocianovú,
že chybička sa predsa môže vyskytnúť.
„Kľúčom k úspechu je dobre zvládnuť príjem! Ak sme v momente príjmu schopní zabezpečiť takmer nulovú chybovosť, teraz to
tak funguje, položka je dobre identifikovaná, dobre uložená, čo potvrdíme načítaním
čiarového kódu, a ďalší proces je už bezproblémový a bezchybný.“
Kým jedna skupina študentov prechádza
logistikou distribučného skladu, druhá
je v prezentačnej miestnosti spoločnosti
PHOENIX, kde PharmDr. Daniela Jenisová, odborná zástupkyňa, hovorí o dodržiavaní zásad správnej distribučnej praxe.
„Cieľom je, aby som študentom priblížila
riadenie kvality vo veľkodistribučnej spoločnosti, ktoré je namodelované podľa
Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a vyhláške o Požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax.“
Študentka Veronika Kissová to zhodnotila
stručne, ale výstižne:
„Je to najlepšia prednáška aj s praxou akú
som mohla doteraz zažiť a dali nám možnosť ako sa uplatniť v praxi.“
Študent Bӧdӧk Donat k tomu dodáva:
„Je to originálny zážitok, pretože doteraz
som nemal možnosť vidieť, ako to vyzerá,
kým škatuľka príde do lekárne, čo všetko
tomu predchádza“.
Študenti pozorne sledujú výklad našej
sprievodkyne, hlavnej autorky, realizá-
Kľúčom k úspechu
je dobre zvládnuť
príjem!
torky a organizátorky náročnej logistiky.
Ľubica Kocianová dopĺňa prezentáciu
v distribučnom sklade o skúsenosti so zavádzaním nových technológií do praxe.
Ako všade, kde existujú zaužívané zvyklosti, nebolo jednoduché presvedčiť kolegov,
aby zmenili svoje správanie.
„Môžete mať absolútne dokonalú technológiu a môžete sa snažiť implementovať
najefektívnejšiu zmenu, ale keď kľúčoví
ľudia nie sú schopní spolu komunikovať
a doviesť proces do efektívneho konca, tak
sa dielo nepodarí. Cesta k tomu, čo ste v sklade videli, bola postupná. Počiatočný postoj
ľudí k inováciám je odpor. Možno vás sa to
netýka, lebo ste mladí a typickou vlastnosťou mladého človeka je túžba po novom.
Avšak, keď sa ľudia vyvíjajú, schválne
nepoužívam slovo starnú, tak tí vyvinutejší
túžia po istotách a nechcú niečo meniť a vyvíjať. Samozrejme, že existujú aj výnimky.
Dôležité je, aby aj personálne zloženie vo
firme bolo harmonické a skúsenosť, tradičné myslenie kolegov sa skĺbilo s inováciou.
V neposlednom rade je veľmi dôležité, aby
vám firma vytvorila na realizáciu inovácií
priestor – my sme ho aj s kolegami z materskej firmy dostali.“
Zodpovednou pedagogičkou za výučbu
predmetu Zdravotnícke pomôcky, výroba
a distribúcia je PharmDr. Daniela Mináriková, ktorá zhodnotila spoluprácu fakulty
so spoločnosťou PHOENIX takto:
„Minulý rok sme tu boli so študentmi po
prvý raz. Boli z toho takí nadšení, že sme
podobnú akciu zorganizovali aj tento rok.
Popri teórii, ktorú dostávajú na škole, je
dôležité, aby videli ako to v praxi funguje. Ukázalo sa, že PHOENIX je výborný
partner. Pôsobila som predtým v rôznych
farmaceutických firmách, takže som mala
prehľad o distribútoroch, o ich komunikácii a práci. PHOENIX z toho vychádzal
stále najlepšie, čo nám aj dnes potvrdili.
Ako zareagovali, ako boli ochotní to zorganizovať. Reakcie študentov sú vysoko
pozitívne. Teraz už chápu, prečo sa učia
napríklad legislatívu. Vôbec netušili, čo
robí farmaceut vo veľkodistribúcii, mysleli
si, že po skončení školy pôjdu do lekárne
vydávať lieky, a tým to končí. Rozširujú
si obzor svojho uplatnenia v praxi. Pre nás
všetkých je úchvatné vidieť, ako tu funguje
prevádzka, aký je tu systém, ako je všetko
dokonale zorganizované, každý o všetkom
vie, všade prevažuje precíznosť a poriadok. Do budúcna chceme preto spoluprácu
s PHOENIX-om rozšíriť a ponúknuť im
našu pomoc. PHOENIX by mohol využiť
aj vedeckovýskumnú činnosť študentov,
ktorí by mohli napríklad overiť, preskúmať
a zhodnotiť spoluprácu distribútora s lekárňami. Námetov na spoluprácu bude určite
viac a prinesie ich potreba praxe.“
www.phoenix.sk
•
9
PHOENIX
Novinky v sortimente
FAYTON 4 mg/5 ml CON INF 5ML
LEFLON 20MF TBL FLM 30
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Česká republika. Zloženie lieku: Jedna injekčná liekovka obsahuje liečivo kyselinu zoledrónovú.
Farmakoterapeutická skupina: Liečivá na liečbu chorôb kostí, bisfosfonáty. Mechanizmus účinku: Kyselina zoledrónová patrí do skupiny bisfosfonátov a pôsobí primárne na
kosti. Je to inhibítor resorpcie kostí, spôsobenej osteoklastami. Selektívny účinok bisfosfonátov na kosti podmieňuje ich vysoká afinita k mineralizovanej kosti. Terapeutické
indikácie: Prevencia príhod súvisiacich s kostrou (patologické zlomeniny, kompresia
miechy, rádioterapia alebo chirurgický zákrok na kosti, alebo hyperkalciémia vyvolaná
nádorom) u dospelých pacientov s pokročilou formou nádorového ochorenia postihuj­úceho kosti. Liečba dospelých pacientov s hyperkalciémiou vyvolanou nádorom.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ICN Polfa Rzeszów S.A., Poľsko. Zloženie lieku:
Každá tableta obsahuje liečivo leflunomid. Farmakoterapeutická skupina: Selektívne
imunosupresíva. Mechanizmus účinku: Leflunomid je ochorenie modifikujúce antireumatikum s antiproliferatívnymi vlastnosťami. Terapeutické indikácie: Leflunomid je
indikovaný dospelým pacientom:
• na liečbu aktívnej reumatoidnej artritídy ako „antireumatikum modifikujúce ochorenie“
• na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy.
LUMIGAN INT OPO 3 × 3 ml/0,3 mg
MIGRALGIN TBL 1 × 20
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Allergan Pharmaceuticals Ireland, Írsko. Zloženie lieku: 1 ml roztoku obsahuje liečivo bimatoprost. Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologiká, prostaglandínové analógy. Mechanizmus účinku: Mechanizmom účinku, ktorým
bimatoprost redukuje vnútroočný tlak u ľudí, je zvýšený odtok vnútroočnej tekutiny trabekulárnou trámčinou a zvýšený odtok uveosklerálnou cestou. Terapeutické indikácie:
Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri chronickom glaukóme s otvoreným uhlom
a vnútroočnej hypertenzii u dospelých pacientov (ako monoterapia alebo ako doplnková terapia k betablokátorom).
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k. s., Česká republika. Zloženie lieku: Každá
tableta obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol a kofeín. Farmakoterapeutická
skupina: Analgetiká, kyselina acetylsalicylová, kombinácie s výnimkou psycholeptík.
Mechanizmus účinku: Paracetamol je analgetikum a antipyretikum, ale s pomerne
slabým protizápalovým účinkom. Bolo preukázané, že účinok paracetamolu je oveľa
silnejší na inhibíciu mozgovej ako periférnej syntézy prostaglandínov. Kyselina acetylsalicylová je, ako ester kyseliny salicylovej, liečivo s analgetickými, antipyretickými
a protizápalovými účinkami. Mechanizmus jej účinku je opísaný ako inhibícia cyklooxygenázy, čo vedie k inhibícii tvorby prostanoidov prostaglandínu E2, prostaglandínu
I2 a tromboxánu A2. Kofeín je derivát xantínu, ktorý účinkuje v terapeutických dávkach
hlavne ako antagonista adenozínových receptorov. Tento účinok má za následok zníženie inhibičného účinku adenozínu na CNS. To zmierňuje príznaky únavy na krátke časové obdobie a podporuje duševnú motiváciu a výkon. Terapeutické indikácie: Migralgin
je indikovaný u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších: • na akútnu liečbu miernej až strednej silnej bolesti hlavy pri záchvate migrény s aurou alebo
bez aury, • na liečbu tenznej bolesti hlavy.
10
•
www.phoenix.sk
MOMETASONE SANDO 50 MCG. AER 140 DOS
OSAGRAND 150 mg TBL FLM 1 × 150 mg
OSAGRAND 150 mg TBL FLM 3 × 150 mg
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovinsko. Zloženie
lieku: Každý vstrek pumpičky dodáva dávku 50 mikrogramov mometazónfuroátu
(vo forme monohydrátu mometazónfuroátu). Farmakoterapeutická skupina: Dekongestíva a iné nosové liečivá na lokálne použitie, kortikosteroidy. Mechanizmus účinku:
Mometazónfuroát je lokálny glukokortikosteroid s lokálnymi protizápalovými vlastnosťami. Je pravdepodobné, že veľká časť mechanizmu protialergických a protizápalových
účinkov mometazónfuroátu spočíva v jeho schopnosti inhibovať uvoľňovanie mediátorov alergických reakcií. Terapeutické indikácie: Mometasone Sandoz 50 mikrogramov
nosová aerodisperzia je indikovaná na použitie u dospelých a detí vo veku 6 rokov
a starších na liečbu symptómov sezónnej alergickej alebo celoročnej alergickej rinitídy.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k. s., Česká republika. Zloženie lieku: Jedna
filmom obalená tableta obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú. Farmakoterapeutická
skupina: Lieky na liečbu ochorení kostí, lieky ovplyvňujúce kostnú štruktúru a mineralizáciu, bisfosfonáty. Mechanizmus účinku: Kyselina ibandrónová je vysoko účinný
PHARMASTATIN 80 mg TBL FLM 100 × 80 mg
PHARMASTATIN 80 mg TBL FLM 30 × 80 mg
SIDRETA TBL FLM 1 × 21 × 0,03 mg/3 mg
SIDRETA TBL FLM 3 × 21 × 0,03 mg/3 mg
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: STADA Arzneimittel AG, Nemecko. Zloženie lieku:
Každá filmom obalená tableta obsahuje liečivo atorvastatínu (vo forme vápenatej soli
atorvastatínu). Farmakoterapeutická skupina: Lipidy modifikujúce látky, inhibítory HMG
CoA reduktázy. Mechanizmus účinku: Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor
HMG CoA reduktázy. Terapeutické indikácie: Hypercholesterolémia. Pharmastatin sa
používa ako doplnok k diéte na zníženie zvýšených hladín celkového cholesterolu, LDL
cholesterolu, apolipoproteínu B alebo triglyceridov u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k.s., Česká republika. Zloženie lieku: Každá
filmom obalená tableta obsahuje liečivo etinylestradiol a drospirenón. Farmakoterapeutická skupina: Gestagény a estrogény, fixné kombinácie. Mechanizmus účinku:
Antikoncepčný účinok Sidrety je založený na spolupôsobení rôznych faktorov. Najdôležitejšie z nich sú inhibícia ovulácie a zmeny endometria. Sidreta je kombinovaná perorálna antikoncepcia obsahujúca etinylestradiol a progestín drospirenón. Terapeutické
indikácie: Perorálna antikoncepcia.
bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu
na tvorbu kostí. Terapeutické indikácie: Liečba osteoporózy u žien po menopauze so
zvýšeným rizikom fraktúr.
www.phoenix.sk
•
11
R ecept
Koktail
Farmácia
pod lupou
Aké sú priemerné
platy lekárov v krajinách V4
Maďarsko
1 263 eur
Poľsko
1 605 eur
Slovensko
2 400 eur (plat lekára s atestáciou)
Česko
2 438 eur (priemerný plat špecialistov)
Zdroj: MZ SR
Poisťovne v Českej republike odmietajú úhradu
Českí pacienti už budú môcť využívať marihuanu ako liek. Podľa novely zákona č. 387/2007 o liečivách, ktorú koncom roka schválili českí poslanci v parlamente, je možné využívať konope na liečebné účely. Konope si budú môcť pacienti kúpiť len na elektronický recept. Novelu ešte musí podpísať prezident Českej republiky. Liečbu marihuanou zdravotné poisťovne odmietli hradiť, pacienti
si ju tak budú platiť sami. Mesačná liečba konope by mala podľa predkladateľov stáť maximálne 1 500 Kč, no mnohí odborníci tvrdia,
že hodnota bude v budúcnosti omnoho vyššia, údajne až 4 000 Kč. Odporcovia novely sa však obávajú, že uvoľnenie marihuany na liečebné účely zvýši spotrebu tejto drogy. Ako však zdôraznili predkladatelia, novela neprináša legalizáciu marihuany ani pestovanie konope
na liečebné účely doma, čo žiadali niektorí zástancovia užívania marihuany.
Zdroj: WHO
Inovatívne lieky a generiká
Na celom svete je obrovské množstvo chorôb, na ktoré existuje približne len ¼ farmaceutických prípravkov. Európske vlády v rámci šetrenia a znižovania nákladov na zdravotníctvo uprednostňujú generiká a vytvárajú vhodnejšie prostredie pre výrobu lacnejších
liekov viac ako originálnym (inovatívnym) liekom. Dlhodobý výskum a následný vývoj
liekov je zdĺhavý proces, ktorý je nielen časovo náročný, ale aj nákladný. Priemerná dĺžka
výskumu a vývoja jedného lieku sa odhaduje v priemere na 13 a viac rokov s miliardovými
nákladmi. Európska agentúra pre lieky (EMA) je agentúra pre liečivá a jej hlavným poslaním je prispievať k ochrane a podpore zdravia verejnosti a zvierat pomocou hodnotenia
a kontroly liekov na humánne a veterinárne použitie. Zohráva dôležitú úlohu pri inováciách
a vo výskume farmaceutických spoločností a zodpovedá za odborné posúdenie žiadostí
o európske povolenie na uvedenie na trh pre lieky.
Zdroj: MZ SR
Priemerná dĺžka výskumu
a vývoja jedného lieku
sa odhaduje v priemere
na 13 a viac rokov
s miliardovými
nákladmi.
Rozpočty na zdravotníctvo v čase krízy
V rámci celej EÚ najväčšiu časť verejných výdavkov z rozpočtu vždy pohltí bezodná diera – zdravotníctvo. Niektoré krajiny EÚ vynaložia
na ročnú zdravotnú starostlivosť až 15 % zo svojho rozpočtu. Finančná kríza odhalila nielen nevýhody globálnej vzájomnej závislosti, ale
aj postupné znižovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zhoršujúcu sa kvalitu. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa
mnohé krajiny rozhodli v čase krízy naďalej pokračovať s reformami, ktoré by mali skvalitniť zdravotnícky systém v jednotlivých krajinách Európskej únie a budú sa snažiť udržať rovnakú mieru výdavkov na sociálny systém.
Zdroj: WHO
12
•
www.phoenix.sk
R ecept
Koktail
Viete, že...?
• Európska komisia zablokovala až 178 mil. eur Slovensku za chyby
v projektoch MPSVR SR?
• SR má najvyššiu daň z benzínu (0,764 eur/liter) v EÚ?
• najväčší biznis v histórii potravinárskeho priemyslu urobil
W. BUFFET, ktorý kúpil spoločnosť HEINZ za 28 mld. USD?
• na Slovensku pracovalo k 1. 1. 2012 až 537 000 dohodárov, kým
k 1. 1. 2013 (po zavedení odvodov z dohôd) už len 297 000 dohodárov?
• na Slovenku pracuje až 30 tisíc ľudí denne cez
zamestnávateľské agentúry?
• Telefónica Slovakia, s.r.o. (O2) dosiahla v roku 2012
zisk 192,2 mil. eur, čo je 22,1% nárast?
• spoločnosť AGEL zvažuje predať nemocnicu s poliklinikou
v Levoči, o ktorú má záujem Penta?
• od 1. 1. 2014 podľa noriem EÚ sa už lekár, ktorému zobrali
diplom (licenciu) v jednom členskom štáte EÚ, nebude môcť
zamestnať v žiadnom inom štáte EÚ?
• spoločnosť Penta Investments opúšťa investičný riaditeľ Jozef Janov,
ktorý odchádza podnikať s miliardárom A. BABIŠOM z Agrofel Holdingu?
• podnikateľom roka 2012 na Slovensku sa stal Vladimír LEVÁRSKY
z firmy OMS, ktorá vyrába svietidlá?
• Brusel zastavil Slovensku sumu 87 mil. eur z fondov EÚ?
• na Slovensku je k dispozícii ročne až 160 tisíc lôžok pre turistické
ubytovanie, z ktorých bolo v roku 2012 vyťažených len 23,2 %,
pritom priemer EÚ je 44,60 %?
• fínska vláda plánuje znížiť dane a odvody, ktoré budú jedny z najnižších v EÚ?
• MF SR a FR SR odhadujú, že v roku 2012 dosiahli daňové
úniky sumu 2,8 mld. eur?
• v roku 2012 podľa DCP SR previedlo až 218 tisíc ľudí svoje
bezplatné akcie z kupónovej privatizácie?
• podľa časopisu FORBES pribudol desiatim najbohatším ľuďom
sveta v roku 2012 majetok vo výške 0,850 mld. USD?
• Česká republika mala v roku 2012 až troch miliardárov?
• Lotyšsko chce prijať euro do 31. 12. 2014?
• spoločnosť PENTA INVESTMENTS otvorila svoje
zastúpenie v Mníchove s cieľom expandovať?
• e-shop PIXMANIA z Veľkej Británie opúšťa Slovensko?
• do trojky najbohatších ľudí sveta sa dostal Amancio ORTENGA,
zakladateľ svetovej značky ZARA, s majetkom 57 mld. USD?
• v roku 2012 bolo na svete 1 426 miliardárov?
• celkový majetok miliardárov na svete predstavuje 5,4 biliónov USD?
• EÚ plánuje dať až 200 mil. eur na riešenie rómskej
problematiky na Slovensku?
• 15-ročná školáčka Malaloj JUSÚFZAIOVÚ, ktorú postrelil
Taliban v Pakistane, je navrhnutá na Nobelovu cenu za mier?
www.phoenix.sk
•
13
R ecept
Farmácia
EKONOMICKÉ TRENDY V LEKÁRNICTVE
Kríza ako dezinfikátor?
Klient lekárne hlasuje nohami
Health Policy Institute (HPI) sa zaoberá zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku
a v krajinách strednej a východnej Európy. Jedným z partnerov je Peter Pažitný, ktorý ekonomické
vzdelanie získal v Bratislave a manažment v zdravotníctve študoval v Budapešti. Jeho makro pohľadom
pokračujeme v téme Ekonomické trendy v lekárnictve.
Pripravil / Foto JÁN NEMEC
(P. Pažitný) Mám rád slovo kríza. Podľa
rakúskej ekonomickej školy je kríza tá časť
hospodárskeho cyklu, keď sa odbúravajú
neefektívne investície, ktoré boli robené
počas boomu, ale krízu nemôžu prežiť. Kríza má teda čistiaci účinok na trh. Z môjho
pohľadu lekárenstvo skutočne prechádza
krízou, ale v pozitívnom slova zmysle, čiže
sa odbúravajú tie lekárne, ktoré sú neefektívne, trh sa konsoliduje. Tým, že sa v roku
2004 liberalizovali podmienky na zakladanie lekární, ich počet sa zvýšil z 1200
na 2000, a ďalej sa už nezvyšoval. Teraz
začína klesať.
Nedopadnú dôsledky krízy len na tých
slabších? Môžu v tejto situácii prežiť
malé lekárne?
O úspešnosti lekárne rozhodujú rôzne
faktory. Predovšetkým je to lokalita. Či je
lekáreň pri nemocnici, poliklinike, zdravotnom stredisku, alebo je v priestore, kde sa
pohybuje veľké množstvo ľudí ako sú nákupné a biznis centrá. Druhým faktorom
je komplexnosť sortimentu, či obsahuje
lieky na predpis, voľnopredajné lieky aj
doplnkový sortiment. Veľmi dôležitým faktorom je, či lekáreň je samostatná, alebo ide
o menšiu alebo väčšiu sieť lekární. Určite
je zraniteľnejší subjekt, ktorý nie je v sieti,
pretože musí sám znášať všetky administratívne, marketingové, finančné náklady.
Už pri troch – štyroch lekárňach je to jednoduchšie. Môžu mať rozdielnu výkonnosť
a vtedy dve dobré lekárne utiahnu aj jednu slabšiu, ktorá má napríklad z hľadiska
lokality menej zákazníkov. Veľká sieť má
výhodu v tom, že náklady môže „rozprestierať“ ponad väčší počet lekární. Myslím
14
•
www.phoenix.sk
Kríza je tá časť
hospodárskeho cyklu,
keď sa odbúravajú
neefektívne investície,
ktoré boli robené
počas boomu, ale krízu
nemôžu prežiť.
si, že z trhu budú odchádzať najmä lekárne,
ktoré vznikali ako nejaká príležitosť. Keď
mal niekto napríklad nadbytočné finančné
zdroje a rozhodol sa otvoriť lekáreň, ale
pritom sa jej dostatočne nevenoval, nemal
preskúmaný trh, trendy a recesia ho mohla
zastihnúť nepripraveného.
Čo by ste vy urobili ako majiteľ malej
lekárne, aby ste sa zachránili?
Dôležitá je vízia, čo lekáreň môže posky-
tovať, čím môže byť osobitá. To, že sú tu
siete, je fakt. Myslím si, že boj malých lekární proti sieťovým tým, že sa ich snažia
legislatívne zakázať, je plytvanie energie.
Je veľmi málo pravdepodobné, že bude
schválený zákon, ktorý zakáže siete v dnešnom trhovom prostredí. Na ich mieste by
som oveľa väčšiu energiu venoval tomu,
ako sieťam konkurovať na trhu. To znamená akú hodnotu vytvoriť, aby som bol
úspešný. Sieťové lekárne sú dobré, pretože
majú značku, lokalitu, finančnú stabilitu.
Je samozrejmé, že malé lekárne sa musia
„pobiť“ o toho istého klienta. Malá lekáreň
by si mala nájsť určitú jedinečnosť, aby bola
pre zákazníka výnimočná. Mala by konkurovať takými službami a ponukami, ktoré
sieťové lekárne neponúkajú. Tento boj je
potom férový, lebo sa odohráva na trhu
a vtedy klient hlasuje nohami! Schválne hovorím klient, a nie pacient, pretože
mnohí ľudia, ktorí idú do lekárne, nemusia
byť vôbec chorí. Šírka ponuky v lekárňach
môže byť, a aj je, okrem liekov obrovská.
Rôzne výživové doplnky, kozmetika, čaje...
Raz mi jeden lekárnik povedal, že on sa
síce na klienta usmieva, ponúka mu ešte
aj iné produkty, ale jeho ekonomickú situáciu to nevyrieši!
To je pravda. Na to, aby som sa na klienta mohol usmiať, musí najskôr vkročiť do
lekárne! Rozmýšľanie lekárne musí ísť
už mimo taru, musí vyjsť na ulicu. Nestačí čakať, že klient príde sám, treba robiť
aktívne kroky, aby klienti ku mne chodili.
Ja osobne to stále vnímam tak, že lekárnici
hovoria o problémoch, lebo je konkurencia.
A tá môže byť odo mňa lepšia alebo horšia,
R ecept
Foto ISIFA
záleží to len na každom z nás. Pritom nejde napríklad o to, koľko si pacient dopláca
za lieky. Pretože celkovo na lieky ide ročne
zo zdravotných poisťovní viac ako 1 miliarda eur, doplatky pacientov za čiastočne
hradené lieky tvoria 168 mil. eur a výdavky
na voľnopredajné lieky tvoria ďalších 191
mil. eur.
Keď ste už spomenuli lieky, je známe,
že ich spotreba u nás je dvojnásobne
vyššia ako je európsky priemer. V čom
je nadspotreba? V domácnostiach, v nemocniciach...?
Na spotrebu liekov sa treba pozrieť analytickejšie. Je pravda, že u nás sa dáva na
lieky z hľadiska časti výdavkov na zdravotníctvo až 30 %. A to je veľa! Vo vyspelých krajinách dávajú na lieky len 12 až
15 percent z celkových výdavkov. Lenže
tieto bohatšie krajiny dávajú na zdravotníctvo v prepočte na absolútne čísla oveľa
viac eur. Čiže v konečnom dôsledku u nás
na lieky nedávame až takú veľkú hodnotu. Relatívne číslo spotreby je vysoké,
ale nominálne je nízke. Treba však zdôrazniť, že koláč peňazí je len jeden a keď lieky odkroja takmer 30 %, tak sa menej ujde
na platy lekárov, nemocniciam, na inves-
tície. Ja si myslím, že je určite priestor na
zníženie preskripcie liekov. To majú v rukách predpisujúci lekári, u ktorých treba
zmeniť motiváciu, aby sa začali inak správať. O finančné zdroje sa vedie intersektorálny súboj. Sú dva veľké pohyby peňazí
v zdravotníctve. Prvým je celkový objem
peňazí v zdravotníctve. Tento mierne, ale
stále rastie. Druhým pohybom je ich prerozdelenie, najmä cez zdravotné poisťovne.
Otázka je, ako dokážu poisťovne motivovať
jednotlivé zložky poskytovateľov na to, aby
sa intersektorálny pohyb dial. Máme dnes
platobné mechanizmy, ktoré budú smerovať viac peňazí napríklad do ambulantnej
starostlivosti a menej do liekov, alebo budú
smerovať viac do jednodňovej chirurgie
ako do hospitalizácie? Toto majú v rukách
zdravotné poisťovne. Majú financie, mali
by vytvoriť účinné platobné mechanizmy
na ovplyvnenie intersektorálneho členenia!
Môže byť generická preskripcia riešením efektívnejšieho využívania peňazí
v zdravotníctve?
Generická preskripcia je v rukách lekára.
Je to záležitosť platobného mechanizmu.
Dnes je lekárovi skutočne jedno, či predpíše taký alebo onaký liek. Peniaze na kon-
Farmácia
krétny liek, ktorý predpíše, nejdú z „jeho“
rozpočtu. Neznáša ekonomické dôsledky
svojho rozhodnutia. Inovácia v platobnom
mechanizme môže byť taká, že sa aj lekári stanú ekonomicky zodpovednými za
preskripciu. Bolo by zaujímavé sledovať
ich správanie, ak by dostali ekonomickú
zodpovednosť za to, čo predpisujú. Od júla
2012 administrujeme v Košiciach Plán MEDIPARTNER, v ktorom je už 40 tisíc poistencov v zdravotnej poisťovni Dôvera. 53
lekárov, ktorí sa pilotného projektu zúčastňujú, je zodpovedných za to, čo predpisujú,
kam pacienta posielajú na špeciálne vyšetrenia, sú zodpovední za náklady. Čiže je to
o motivácii, manažovaní pacienta. Pilotný
projekt začal 1. júla 2012, v súčasnosti beží
tretí kvartál. Výsledky sú sľubné, budeme
ich publikovať neskôr, ale projekt už rozširujeme o región Nitra. Pointou je, že klinické aj ekonomické rozhodovanie spája
v rukách lekára tak, aby si uvedomil ekonomické súvislostí svojho konania. Pri súčasnom platobnom mechanizme si to totiž neuvedomuje, lebo netuší, aký obrovský objem
peňazí svojím konaním generuje a indukuje. V Pláne MEDIPARTNER zároveň
motivujeme poistencov, aby sa starali
o svoje zdravie.
www.phoenix.sk
•
15
R ecept
Farmácia
Pohľad spoza hraníc
Peniaze ležia na ulici
Možnosti ziskovosti lekární
V súčasnej dobe je veľmi ťažké vyhnúť sa rôznym úsporným opatreniam, generickej substitúcii, liekovej kategorizácii, zníženým maržám... Asi nemá zmysel ísť proti týmto reguláciám, a preto je dôležité
zamerať sa na iné činnosti, ktoré prinášajú lekárni zisk.
Pripravil PharmDr. PETER MUŠKA, vedúci lekárnik lekárenskej spoločnosti BOOTS The Chemist, Londýn
Vo Veľkej Británii sú to takzvané „advanced
services“, čo vo voľnom preklade znamená
„ďalšie služby“. Ministerstvo zdravotníctva si uvedomilo, že je lacnejšie presunúť
časť služieb od praktických lekárov do
lekární, kde ich môže poskytnúť lekárnik.
Ordinácie tak nie sú preplnené a lekári sa
môžu naplno venovať svojim pacientom.
Spomeňme napríklad „morning after
pill“, čiže „tabletka ´po´ – núdzová antikoncepcia“. Stačí, ak pacientka príde do
lekárne, a po krátkom rozhovore s lekárnikom, ktorý musí byť vopred vyškolený
a musí presne vedieť, čo sa má pacientky
opýtať, si ju ona môže zakúpiť za 28 libier.
Dokonca v niektorých oblastiach so zvýšenou pôrodnosťou u mladých dievčat miestne pobočky poisťovne preplácajú tabletku
priamo lekárnikovi, ktorý ju vydá pacientke zadarmo. Tá ju však musí pred ním užiť
a musí spĺňať vekovú hranicu 16 – 31
rokov.
Ďalšou službou, ktorú hradí poisťovňa, je
„stop-smoking program“. Lekárnik po
konzultácii predpíše pacientovi napríklad
nikotínovú náplasť, sprej, žuvačky alebo
iné prípravky. Zoberie štandardný poplatok za recept 7,65 libry a ostatné vyúčtuje
poisťovni.
Asi najvýznamnejšou službou je „MUR –
medicine use review“, čiže „kontrola
užívania liekov“. Lekárnik počas konzul-
16
•
www.phoenix.sk
tácie s pacientom, ktorý musí navštevovať
danú lekáreň aspoň 6 mesiacov s predpísanými rovnakými liekmi, preverí, či ich
pacient užíva správne, či lieky aj účinkujú,
či nemajú nejaké vedľajšie účinky, či pacient občas nevynechá dávku, alebo či ich
neužíva priveľmi často (napríklad spreje
Ventolin). O tomto lekárnik napíše zápis.
Ak je všetko v poriadku, uloží ho bezpečne
v lekárni, ak však zistí nedostatky, informuje o nich lekára. Každá lekáreň môže
vykonať maximálne 400 konzultácií za
jeden rok. Poisťovňa uhradí 28 libier za
jednu konzultáciu, čo je približne 32 eur.
Za rok je to teda ďalší prínos 12 800 eur do
zisku lekárne. A náklady? Takmer žiadne!
Lekárnik potrebuje 10 – 15 minút na jednu
konzultáciu. V priemere ide o 2 konzultácie
denne. Niekedy zistí až neuveriteľné spôsoby užívania liekov či sprejov. Pacient sa mu
často prizná aj s tým, čo by svojmu lekárovi
nikdy nepovedal. Napríklad, že síce prestal
užívať liek na cholesterol pre jeho vedľajšie účinky, ale recept si vždy vyberie. Počas
týchto konzultácií sa buduje vzťah medzi
lekárnikom a pacientom, ktorý je veľmi
rád, že sa o neho niekto zaujíma. Môže tiež
spomenúť iné choroby, ktoré mu lekárnik
pomôže vyliečiť.
nik mu môže ponúknuť túto novú službu.
Tá spočíva v tom, že lekárnik dvakrát zatelefonuje pacientovi, aby zistil, ako nový
liek účinkuje, či sa neobjavili vedľajšie
účinky, alebo či pacient nezabudol brať
daný prípravok. Prvý telefonát by mal byť
po siedmich dňoch od začiatku užívania
lieku a druhý po 2 týždňoch. Lekárnik má
pripravený formulár s otázkami pre pacienta, odpovede si zaznamenáva a 3 roky
formulár archivuje. Približne mesiac od
predpísania nového lieku poisťovňa preplatí lekárnikovi 20 libier. Na túto službu nie
je žiaden limit, to znamená, čím viac, tým
lepšie.
Najnovšou službou (od októbra 2011) je
„NMS – new medicine service“, čiže
„služba nového lieku“. Ak pacient dostane
predpísaný liek na určité ochorenie (astma,
vysoký krvný tlak, zrážanie krvi...), lekár-
Hovorí sa, že peniaze ležia na ulici a stačí
ich len pozbierať. K tomu však musí štát
aj poisťovne vytvoriť vhodné podmienky.
Všetky spomínané služby si vyžadujú
súhlas a podpis pacienta.
Toto však nie je ani zďaleka všetko.
K ďalším službám, ktoré lekárne poskytujú, patrí očkovanie proti chrípke, cestovná klinika (predpísanie antimalarík),
test na chlamýdie, predpísanie antibiotík
(ak je test pozitívny), pomoc pri chudnutí
či strate vlasov.
Na všetky tieto služby musí byť lekárnik
patrične vyškolený.
R ecept
R ozhovor
ANGLICKÝ GENTLEMAN
a SLOVENSKÉ EMÓCIE
Prečo je kapor
vo vani?!
Po dva a pol roku končí svoju misiu na Slovensku. Dostatočný čas na to, aby pochopil naturel
našinca. Či v biznise, alebo v súkromí. Pri otázke, s čím negatívnym sa na Slovensku doteraz
nevedel zmieriť, ma šokoval! Veľa veciam na Slovensku už rozumie, ale stále nepochopil, prečo
máme pred Vianocami kapra vo vani!
Charles Hackett, generálny riaditeľ slovenskej dcéry obrovskej nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline (GSK), 36-ročný sympatický usmiaty manažér si pri odpovediach na
otázky zachováva dekórum a odpovedá s citom dokonalého anglického gentlemana. Aby neurazil. Kapra vo vani však nepochopil ani po troch vianočných sviatkoch strávených na Slovensku.
A to nám nedaroval! Bol úprimný. Možno preto sa mi podarilo dostať sa pod pokrievku jeho duše.
Pripravil JÁN NEMEC
Foto RENATA JANÁSOVÁ
Slovensko
predstavuje veľkú
výzvu robiť biznis
a robiť ho
čestne!
„Keď ma vyslali na misiu na Slovensko,
nebolo jednoduché zistiť od mojich známych bližšie informácie o vašej krajine.
Od priateľa som počul v tejto súvislosti
aj Slovinsko... Po príchode som bol úprimne
prekvapený úrovňou vášho zdravotníctva
a rovnako aj slovenského GSK. Realita
vývoja farma biznisu po roku 2010 postihla globálne celý svet. Rozvoj sektora je
založený na peniazoch, a preto všetci za-
interesovaní by mali spoločne hľadať spôsob, ako využiť prostriedky, ktoré majú
k dispozícii. V tomto majú veľmi dôležitú
úlohu lekárnici, lebo práve oni majú bezprostredný kontakt s pacientom, klientom
a majú obrovskú moc ovplyvňovať ich
rozhodovanie.“
Nahráva mi na smeč a chcem poznať
jeho názor na slovenské lekárne. V odpovedi však dáva prednosť pacientom. Ich
pacientskym organizáciám. Tí, ako koneční spotrebitelia, by mali rozhodovať
o ďalšom vývoji farma sektoru.
„Vaši ľudia v pacientskych organizáciách pracujú s obrovskou vášňou! Ich hlas
by však bol silnejší, keby sa netrieštil len
podľa jednotlivých diagnóz. Odporúčal by
som, aby sa spoločne stretli a spojili v tom,
čo ich spája, a nie, čo ich rozdeľuje. Aby
sa zastrešili, aby ich hlas bol oveľa silnejší
www.phoenix.sk
•
17
R ecept
a stali sa partnerom pre vládu. K tomu môžu
pomôcť aj individuálni lídri, osobnosti
v zdravotníctve, ktorí by ich podporili.“
Opäť si dovoľujem provokovať Charlesa Hacketta otázkou na lekárne. Tie
predávajú v obrovskom množstve aj
produkty GSK. Na našu aktuálnu otázku siete versus malé lekárne odpovedá
s nadhľadom a anglickým šarmom.
„V Británii máme veľké siete, ale aj individuálne, malé lekárne, ale každá „hrá“ inú
rolu na trhu. Keď máte lekáreň, musíte sa
rozhodnúť, akú úlohu chcete hrať. Nevidím
zmysel, aby ste sa teraz snažili ochraňovať
niektorý druh lekární. Ja osobne nepreferujem žiadnu. Podľa mňa, benefit je v rozdielnosti. Veľké lekárne majú väčší voľnopredajný sortiment, tie menšie sa môžu viac
a adresne starať o pacientov, mať k nim
individuálny prístup. Skutočne na celom
svete dochádza k zmenám, sieťové lekárne
sú zamerané viac na voľnopredajné lieky
a vznikajú ešte väčšie siete, ktoré ponúkajú
už aj drogériu a úplne všetko. Prípadne
ešte tie najväčšie, ktoré navyše poskytnú aj nejakú zdravotnú starostlivosť. Som
presvedčený, že malé lekárne môžu stavať
na odbornom a osobnom prístupe k pacientovi. Samozrejme, tie, ktoré sa neprispôsobia kvalitou individuálnych služieb pre
pacienta, budú postupne zanikať, ale určite
nastane rovnováha medzi sieťovými lekárňami a tými malými, špecificky orientovanými.“
Jednoducho sa radí druhým. Preto sa
snažím dať otázku na telo. Čím osobne
prispel generálny riaditeľ k účinnejšiemu pôsobeniu slovenskej dcéry GSK?
„Je veľký rozdiel prinášať na trh jeden veľký inovatívny produkt alebo viac menších.
Keď som prišiel na Slovensko, pracovali
sme na zavádzaní viacerých menších produktov na slovenský trh. Začali sme spolupracovať priamo s lekárňami, museli
sme dokonca vytvoriť osobitný tím, ktorý
sa venoval iba lekárňam. Treťou úlohou
bolo zvýšiť etický prístup vo farma biznise.
Slovensko predstavuje veľkú výzvu robiť
biznis a robiť ho čestne! GSK sa stále zameriava priamo na pacientov a od toho sa
odvíjajú ďalšie kroky, aby sme zostali etickí na všetkých úrovniach!“
...tak takéto vyjadrenie je naozaj hodné
anglického džentlmena! Cítite, s akou
bravúrnosťou a jemne nám povedal
do očí krutú pravdu?!... Skúšam ďalej
provokovať. Sám, bez kolektívu sloven-
ských manažérov, by nemohol dva a pol
roka úspešne manažovať firmu GSK.
Ako bol a je spokojný so slovenským manažmentom?
„Určite vám nechýba zmysel pre humor
a láska k práci! Najviac ma potešila vášeň
pre to, čo prinášame pacientom. Slovenský
manažment je slabší v akčných krokoch
urobiť rozhodnutia. ´Neboli sme´ takí efektívni, radi ´sme´ veľa rozprávali o veciach
a menej konali.“
Slová v úvodzovkách vyslovil Charles
Hackett opäť ako rodený džentlmen.
Akoby vinu nad typickou slovenskou váhavosťou chcel zobrať aj na seba. Žeby
sme Britovi neukázali aj naše pozitíva?
Čo si odnáša z pobytu na Slovensku?
Obohatili sme ho?
„Vaše emócie ma očarili. Na Slovensku
by som mohol žiť veľa rokov. Páči sa mi
Bratislava, malé útulné hlavné mesto. Vaše
hory sú úžasné, pochodil som Nízke Tatry,
Vysoké Tatry. Milujem treking, aj mojej
Vaši ľudia
v pacientskych
organizáciách
pracujú s obrovskou
vášňou!
rodine sa tu veľmi páči. Ľudia v Británii
sú viac orientovaní len na prácu. Vy si viete
vychutnať bežný život, silne orientovaný
na rodinu. Je fantastické stráviť u vás deň
s rodinou, priateľmi v prírode, napríklad
pri vynikajúcom jedle, ako je kotlíkový
guláš!“
Keď som sa na záver nášho príjemného
stretnutia, pred ukončením jeho pôsobenia na Slovensku, opýtal Charlesa na záľuby, vyrazil mi dych. Rybárčenie a jachting. Naša debata o spoločných koníčkoch
by nemala konca, preto som sa ho spýtal
na motiváciu, čo ho, okrem toho, že je
Angličan, viedlo k jachtingu?
„ Mám rád tú nespútanosť a voľnosť! Je to
úžasné, ale súčasne zodpovedné, lebo musíte mať všetko pod kontrolou. Rád sa učím
veci prakticky, ale niekedy sa skomplikujú.
Na juhu Anglicka som sa aj s priateľom učil
R ozhovor
jachting. Vyštartovali sme ráno o piatej.
Ja som kormidloval, on mal na starosti
navigáciu. Nekontroloval som ho. Zrazu vyšiel ku mne na palubu a hovorí mi,
že pred nami je nejaká piesočná plytčina.
Spýtal som sa kde, a už sme boli na nej!
Jachta nasadla na plytčinu a zostali sme nahnutí. Poučenie? Vždy si skontroluj mapu.
A skúsenosť pre život? Vždy si skontroluj
svojich spolupracovníkov.“
Akým smerom fúkne vietor do plachiet
Charlesa Hacketta, generálneho riaditeľa spoločnosti GlaxoSmithKline po odchode zo Slovenska?
„Pripravujem sa na úlohu globálneho lídra
pri uvádzaní nového inovatívneho produktu
z respiračnej línie liekov na trh. Budem mať
na starosti globálny tím, ktorého cieľom je
zabezpečiť poslednú fázu prípravy uvedenia nového lieku na trh. Verím, že tento
liek bude skutočne inovatívny a prínosom
pre pacientov. Predpokladám, že do dvoch
rokov sa dostane aj na Slovensko.“
S centrálou v Londýne, spoločnosť GlaxoSmithKline sa dnes venuje
objavovaniu, vývoju, výrobe a distribúcii vakcín, liekov na predpis a voľnopredajných produktov v 119 krajinách
na celom svete. Z hľadiska trhového
podielu jej v súčasnosti patrí prvé
miesto v Európe a druhé miesto na
svete.
V GSK pracuje viac ako 100 tisíc ľudí.
15 tisíc z nich sa venuje objavovaniu
nových liekov. Vývoj nového lieku
stojí priemerne 800 miliónov eur a trvá
približne 15 rokov, kým sa potenciálny liek dostane z laboratória na pulty
lekární.
GlaxoSmithKline je lídrom v šiestich
hlavných terapeutických oblastiach:
• liečba respiračných ochorení
• liečba bakteriálnych a vírusových infekcií (antibiotiká, antivirotiká)
• liečba ochorení centrálneho nervového systému
• liečba diabetes a iných metabolických ochorení
• liečba onkologických ochorení
• prevencia bakteriálnych a vírusových infekcií – vakcíny
www.phoenix.sk
•
19
R ecept
R ozhovor
OSOBNOSTI MEDZI NAMI
SYMBIÓZA
Srdce bije ako prvé,
ale aj posledné
Vždy, keď skončím rozhovor s človekom, ktorý je vo svojom časopriestore osobnosťou
v konkrétnej práci, súkromí či v životnom pohľade na veci všeobecné, zamyslím sa, čo ho
charakterizuje, čím je typický, možno až osobitý. Tak to bolo aj po rozhovore v pracovni
prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., ktorému končilo funkčné obdobie dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. V tomto prípade moje zamyslenie bolo krátke –
SYMBIÓZA! A to vo všetkých jej formách i prenesených významoch. Od manžela, otca rodiny,
cez pedagóga, dekana, profesora, vedca až po farmakológa, ktorého trápia aj aktuálne problémy
vo farma sektore.
Pripravil JÁN NEMEC
„Môj vedecký projekt je srdce, kvôli ktorému zomiera najviac ľudí. Je to orgán symbolizujúci život, lásku i smrť. Bije ako prvé,
ale aj ako posledné. Snažíme sa ho liečiť
tak, aby sme nemuseli trápiť pacientov.“
Harmónia profesií, miera
ústupkov a spoveď na ceste autom
Čo je prioritou profesora Kyseloviča?
Práca alebo rodina? Ako dokáže skĺbiť
náročnú rolu dekana, pedagóga a vedca so
súkromím?
„Je to najťažšia otázka, aká existuje. Odpoveď je však ešte ťažšia a v našej rodine super
ťažká! Aj priatelia, kolegovia sa ma pýtajú,
ako môžeme s manželkou spolu fungovať.
Moja žena je totiž rovnako „postihnutá“.
Je prodekankou pre vedu a výskum na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, prezidentkou športového aerobiku, reprezentačnou
trénerkou zverencov, ktorí sú vo svetovej
špičke, pracuje v európskych gymnastických
štruktúrach, prednáša na svetových fórach
a je medzinárodnou rozhodkyňou. Pri riešení tohto rodinného handicapu sme obidvaja
museli od začiatku hľadať mieru ústupku.
20
•
www.phoenix.sk
Foto RENATA JANÁSOVÁ
Farmaceutická fakulta
je výnimočná fakulta,
pretože až 99 percent
absolventov skončí
vo farma sektore,
teda v tom, čo študovali.
Podarilo sa nám motivovať aj deti na určité záľuby, či už chodením na klavír alebo
aktívnym športom, tenisom. Dnes majú 16
a 20 rokov. Keďže bývame mimo Bratislavy, museli sme si vybudovať rodinný systém
a ráno chodíme všetci spolu jedným autom.
Spolu vstávame, odchádzame a počas cesty
v klasických zápchach máme na seba 30 až
40 minút času, aby sme si povedali, čo sme
nestihli doma. Pamätám si, keď syn hovoril,
že v škole sa bavili s učiteľkou o tom, že rodičia nemajú čas na deti. On jediný sa čudoval,
prečo má ráno 40 minútový „výsluch“ a poo-
bede opäť 40 minútový „výsluch“! (smiech).
Rodina takto nie je odtrhnutá od seba.
Myslím si, že najväčší problém vzniká vtedy, keď jeden partner chodí domov o štvrtej
a druhý o ôsmej, potom naozaj môžu vznikať
spory. My sa stretneme okolo šiestej-siedmej
na jednom bode v Bratislave a prichádzame
spoločne okolo siedmej-ôsmej domov. Pointa je v tom, že partneri musia robiť približne to isté. Keď vidím, že manželka zapína
večer počítač a ide robiť do noci, lebo musí
odovzdať nejaký projekt, tak jej nič nevyčítam, pretože viem, že o dva týždne to budem
robiť ja a bude to podobné. Deti sa naučili
byť veľmi samostatné, ale na druhej strane
aj veľmi závislé, lebo keď si chcú napríklad
kúpiť šnúrky do topánok, pýtajú sa nás, aké
si majú kúpiť, a nakoniec aj tak ideme do
obchodu všetci spolu. (úsmev). Je to taký
kompromis, ale musím zaklopať na drevo,
podaril sa nám súlad profesionálnej kariéry
a súkromia, deti sú úspešné, majú motiváciu
od rodičov a sme predovšetkým všetci zdraví! Nie je na to recept, nerád varím, nerád
upratujem, nerád umývam auto, čiže sme
takí istí ako všetci ostatní, len sa to snažíme
dotiahnuť do konca a žiť v symbióze.“
R ecept
R ozhovor
Študent ako fenomén práce
dekana a pedagóga
Menili ste vo funkcii dekana štýl svojej práce? Je rozdiel medzi profesorom
Kyselovičom dekanom, pedagógom alebo vedcom?
„Obrovský! Úlohou dekana je skĺbiť dve
neskĺbiteľné veci. Ekonomiku s akademickou slobodou bádania, rozprávania.
Pointou je to, že dekan musí rozumieť
vede, ktorá sa dotýka najnovších objavov
a výskumov, musí rozumieť aj ľuďom, aby
chápal ich požiadavky, a robí tiež vedecké
rozhodnutia, či schváliť, alebo neschváliť
projekt, a pritom musí využívať argumenty, nie emócie. Potom je tu dekan ako obyčajný ekonóm, legislatívec, administrátor,
ktorý musí riešiť každodenné problémy, či
je poupratovaná chodba, či funguje výťah,
či sa dodržiava bezpečnosť práce. Alebo
či sú ľudia a administratíva kompatibilní
s novou legislatívou, ktorá sa na Slovensku
mení častejšie ako ročné obdobia. Musí sa
rozhodnúť, či sa do toho ponorí ako do celku, alebo cez to len tak prepláva. Moje životné krédo je vniknúť do toho tak hlboko,
aby som pochopil pointu, aby som bol tam,
kde sa dané vecí dejú! Keď som sa stal dekanom, zmenil sa mi celý svet. Začal som
čítať zákony, pripomienkovať, stretávať sa
s politikmi a snažil som sa dostať do zákona to, čo sa týka farmácie. Moja publikačná
činnosť padala geometrickým radom a dostala sa až na dno. Teraz po skončení funkčného obdobia sa vraciam späť robiť vedu
a učiteľa. To je to najkrajšie povolanie, aké
existuje. Na vysokej škole má učiteľ šancu
pracovať s mladými ľuďmi, ktorí sú úplne
originálni, lebo sem sa dostanú len tí najlepší. Farmácia má ešte výhodu v tom, že
pri prijímaní študentov na školu je pretlak.
Z tisíc najlepších mladých ľudí, ktorí milujú biológiu, chémiu, zaujímajú sa o človeka, o lieky, si vyberieme len 200 – 250.
Oni majú výhodu, že sa dobre učili, robili
rôzne vedecké študentské práce, sú motivovaní, chcú poznať vedu, systém a vy ich
s takýmito dobrými základmi dostanete do
triedy. Idete stavať nadstavbu. Napríklad
dnes som mal prednášku, ktorá mi dala
možnosť, aby som im rozprával, čo bolo
publikované vo svetových odborných časopisoch v septembri, za čo bude určite Nobelova cena alebo aspoň nominácia. Je to
úžasný pocit, keď môžete mladým ľuďom
prinášať najnovšie výsledky vedy, prilákať
ich do laboratórií a ukázať im, že to, čo
robíte, je veľmi motivujúce a potešujúce!
Taká je pedagogická práca. Medzi prácou
22
•
www.phoenix.sk
dekana a pedagóga je obrovský nepomer,
pretože ako pedagóg presviedčate o sebe,
o svojich poznatkoch, o tom, čo chcete, ale
práca dekana je založená od rána do večera
na kompromisoch.“
Máte po štyroch rokoch funkcie dekana
pocit, že ste dosiahli ciele, ktoré ste mali?
„Nie je dobré hodnotiť vlastnú prácu, nerád to robím, ale keď sa začínala budovať
fakulta, investovalo sa do vecí, ktoré neprinášali efekt pre vedu a výskum. Boli to parkoviská, ambulancie... My sme nastavovali
systém tak, že peniaze sa musia investovať
len a len do pedagogiky a výskumu a peniaze na iné veci sa musia hľadať z iných
zdrojov. Mojím druhým dôležitým cieľom
bola motivácia akcelerovať parametre fakulty tak, aby sa stala uznávanou stredoeurópskou univerzitou. To znamená, aby
sa tu viac publikovali články a knihy do
sveta. Každý mesiac vychádza nejaká kniha alebo učebnica, každý týždeň vychádza
nejaká publikácia vo svetovom časopise.
V neposlednom rade ma motivovali mladí
ľudia, ktorí na fakulte chýbali, všetci totiž
utekali do zahraničia. Začali sa však vracať.
Dnes počet mladých ľudí na fakulte stúpol,
máme niekoľko docentov do 40 rokov, dokonca aj do 35 rokov. Podarilo sa etablovať
medzinárodne uznávané štúdium, to znamená, že máme anglický program, ktorý
je úplne rovnocenný a schválený pre celú
Európu. Dokonca sme spolu s ďalšími štrnástimi univerzitami dostali postgraduálny program, kde sme jedným z nositeľov
hlavného modulu organizovaného z Zürichu, ktorý zabezpečuje výučbu farmaceutov v celoeurópskom priestore. Veľmi
veľa sa urobilo aj v prestavbe priestorov
a laboratórií jednotlivých katedier, kde sa
preinvestovalo za posledné roky viac ako
750 tisíc eur, čo bolo viac než za posledných 50 rokov. Podarilo sa nám rozbehnúť
európske štrukturálne fondy. V rámci vedy
a výskumu sme uspeli v deviatich veľkých
projektoch.“
Čo si odnáša profesor Kyselovič
z pracovne dekana?
„Tieto štyri roky boli pre mňa výnimočné. Bolo to obdobie, kedy som sa naučil
najviac v živote. Niekedy to bolo šokujúce,
bol som totiž v kontakte s toľkými ľuďmi, ako nikdy v živote predtým. Vypočul
som si osobné príbehy a problémy, od neplatenia nájomného po opitého manžela, končiac onkologickými ochoreniami atď. Veľmi
poučné. Teraz si oveľa viac vážim ľudí!
Omnoho viac som si uvedomil, čo zname-
ná transparentnosť a čestnosť. Nemal som
týždeň, kedy by tu nebola nejaká kontrola – NKÚ, polícia, ekonomické kontroly
z ministerstva a ďalších úradov. Buď to
boli bežné kontroly, alebo boli motivované
niekým iným. Až vtedy som si uvedomil,
že hasiaci prístroj má svoje presné miesto,
že schody musia byť označené atď. Vtedy
som pochopil, že človek, ktorý má vedúcu
funkciu, musí zvážiť každé slovíčko, ktoré povie, pretože je záväzné a dá sa spätne
zanalyzovať. Bolo to pre mňa veľmi poučné, vnútorne som v týchto veciach dozrel
a beriem to ako obrovské pozitívum, že
som to zažil.
Tretia vec je, že pre študentov som už nebol
len ten, čo im prednáša a potom ich skúša.
Odrazu som zažil študentov, ktorí chceli
niečo dokázať, ktorí išli do zahraničia, bolo
im treba v niečom pomôcť, niečo nastaviť.
Naopak, keď sa vrátili zo zahraničia, obracali sa na mňa napríklad s problémom,
že učiteľ im nechcel uznať skúšku, lebo
neuznával univerzitu, na ktorej študovali.
Študenti však mali aj iné problémy, mnohým chýbali peniaze na štúdium, preto som
musel riešiť aj také sociálne otázky, ktoré si
niekedy vôbec neuvedomujeme. Nie každý
je totiž šťastný a spokojný.“
Škola verzus prax,
kríza v lekárenstve, riešenia
Fakulta vychová ročne 1.300 slovenských
študentov, 350 zahraničných a približne
70 – 80 doktorandov. Kde sa uplatňujú?
Koľkí idú do lekární?
„Farmaceutická fakulta je výnimočná fakulta, pretože až 99 percent absolventov
skončí vo farma sektore, teda v tom, čo študovali. Od úradníka, legislatívca, ekonóma,
manažéra až po lekárnika. Odhadujeme,
že do lekární ide 80 percent farmaceutov,
10 percent skončí na doktorandskom
štúdiu fakulty a zvyšných 9 – 10 percent
ide do iných povolaní, ktoré však súvisia
s liekmi.“
Lekárenstvo sa momentálne nachádza
na akejsi pomyselnej križovatke, niektorí
to nazývajú krízou. Aj keď laická verejnosť vidí lekárnikov tak, že im je stále dobre, chodia na exkluzívne dovolenky. Aké
môžu byť z Vášho pohľadu východiská
z tejto situácie?
„Žiaľbohu, zrazili sa tri veci, tri búrky!
Prvá je búrka dlhodobá, ktorá mení systém farmácie. Napríklad v Amerike a Írsku
očkujú, vo Švajčiarsku, Nemecku či
Holandsku sa snažia hodnotiť chronickú
R ecept
terapiu a predpisovať lieky, ako je to
napríklad v Anglicku. Po 600 rokoch sa farmácia naozaj mení. Farmaceut mal presne
stanovené pozície, postavenie, dokonca aj
administratívno-legislatívno-právne zabezpečené miesto v mestečku a zároveň bol natoľko uznávaný, že bol členom aj mestských
rád a podobne. Historicky to fungovalo.
Toto sa však mení. Farmaceut sa dostáva
do inej situácie, do ´novej farmácie´, kde ho
ekonomický tlak tlačí do lekárne, ktorá je
otvorená 24 hodín denne, základom je marketing, biznis, ekonomika, zvyšovanie profitu. Celý systém ho tlačí, aby sa orientoval
na pacienta, aby znižoval náklady v zdravotníctve atď. To je kríza generačná. Starí
lekárnici, mladí, strední a tí najmladší, ktorí
to vidia úplne inak. Druhou búrkou je kríza ekonomická. Štáty začali absolútne prehodnocovať svoje rozpočty. Najviac peňazí
je v zdravotníctve, považujú ho za čiernu
dieru. ´Lekár dostáva úplatky, kačice, husi,
vajcia, peniaze. Farmaceut si zarobí na svojich liekoch.´ Naopak lekári a farmaceuti
zas kričia, že majú malé platy, málo peňazí... Ku kríze ekonomickej sa tak pridáva
aj vážna kríza sociálna. Tretia búrka je systém pokroku, ktorý prebieha v medicíne.
Je tak veľmi rýchly, že mení všetky doterajšie zaužívané pravidlá. Keď v minulosti pacient mohol dostať maximálne 2 až 3 lieky,
teraz ich má 15 až 20. Prichádzajú nové lieky, ktoré sú ešte drahšie, nové technológie
sú oveľa náročnejšie. Farmaceut je v ďalšej kríze, má málo peňazí, absolútnu konkurenciu, menia mu zákony, tlačia ho do
ekonomiky a ešte mu robia zmätky v jeho
chápaní medicíny. Tieto tri búrky sa stretli
v jednom bode a momentálne nie je nikto,
kto by to vedel rozlúsknuť. Slovensko je
ešte o to osobitejšie, že sa vieme pohádať,
vlastná rodina, vlastní známi a nevieme
držať pokope a spoločne presadzovať myšlienky.
Tieto zmeny, ktoré sa dejú v zdravotníctve,
treba od seba oddeliť a rozdeliť ich na tri
nezávislé zložky. Jedna je vedeckovýskumná, progres, treba vyčleniť peniaze priamo
na inovácie. To musí urobiť štát. Druhá
otázka je riešenie generačného problému.
Ako má vyzerať lekáreň. Zákon sa nemôže
každý týždeň meniť. Raz je to sieť, raz to
nie je sieť. Alebo ekonomika liekov. Raz
je to takmer zadarmo, druhý raz je na tom
veľký profit. Tretia otázka je, čo má vlastne lekárnik robiť. Či má byť na úrovni automatu, čo ho bude degradovať, alebo to
bude ten expert, ktorý rozhodne, či lekár
dobre predpísal liek. Tieto tri veci nemožno
riešiť v jednom balíku, v jednom zákone.
Sú to globálne problémy, nielen slovenské.
Lekárenstvo na celom svete je vo veľkom
probléme. Zatvárajú sa lekárne v Nemecku,
štrajkujú lekárnici v Portugalsku, obrovské
problémy sú vo Švédsku, kde sa spustila
liberalizácia. V Maďarsku nevedia riešiť
zákon inak, ako len striktne a reštriktívne.
Po 600 rokoch
sa farmácia naozaj
mení.
Toto všetko sa musí riešiť, treba však od
toho odbremeniť pacienta! Vychovávajme
pacienta, pracujme s pacientskymi organizáciami, venujme sa pacientovi, ktorý nesmie vedieť, či sa na danom lieku zarába,
alebo sa stráca. Pacient si musí zhodnotiť
len svoju terapiu, či ju dostal dobrú, efektívnu, či sa cíti lepšie a či ho to nestojí veľa
peňazí, ktoré nie sú adekvátne.“
R ozhovor
Neničme si vlastnú značku!
Odkiaľ by ste začali tieto problémy
riešiť Vy?
„Mňa veľmi trápi, že farmaceuti stále rozprávajú o peniazoch. Viem, že ich trápia,
a viem aj to, že peniaze sú príčinou všetkého zlého aj dobrého, čo ľudstvo má, ale
farmaceuti nesmú o nich hovoriť. Musia
bojovať, musia veci presadzovať, ale majú
dostatok možností, aby to nerobili cez médiá. Cez ne by mali riešiť problémy pacientov, či dostali všetky lieky, ako edukovať
pacienta z pohľadu nových možností farmaceuta vyplývajúcich zo zákona, ako
nastaviť PR farmácie smerom k verejnosti,
aby sme sa nestali osobami, ktoré stále bojujú len za peniaze. Toto si farmaceuti nezaslúžia. Máme štatistiky, ktoré dokazujú,
že asi 80 percent ľudí odchádza z lekární
spokojných! Dostali to, čo chceli aj po odbornej stránke. Viac ako 90 percent ľudí si
myslí, že farmaceuti sú vysoko vzdelaní
odborníci, experti vo svojej práci s liekmi.
Neničme si to! To je značka, ktorá sa nerodila posledných 10 – 20 rokov, ale budovala
sa veľmi, veľmi dlho!
Po prvé - peniaze v systéme sú! Po druhé
- pacient pomôže lekárni vtedy, ak bude
chodiť do tej istej lekárne a bude si vážiť
lekárnika, čo možno dosiahnuť edukáciou
vlastných pacientov. Po tretie – lekárnik
si musí uvedomiť, či má na to, aby viedol
lekáreň. Chýba vnútorná kritika systému.
Pred zmenou podmienok lekárnik mohol
viesť lekáreň, pretože ho viedol systém.
Teraz sa začína klásť dôraz na marketing,
rôzne systémy predaja. Odpoveďou je, že
je to neférové, neetické. V princípe to však
nie je pravda, to je trend. Napríklad značka. Všetci máme radi značkové výrobky,
málokto si kúpi neznačkový tovar. Bojujeme proti nemu, pálime sfalšované značky
napríklad z trhovísk. Teraz akoby sme sa
hanbili priznať, že patríme k nejakej značke...To sú tie situácie, kedy by mal lekárnik povedať, že nechce a nevie za takýchto
podmienok viesť lekáreň, ani ho to nebaví.
Radšej sa stane zamestnancom niekoho, kto
má lepšiu ekonomiku, logistiku, marketing.
Keď lekárnik, ktorému sa nedarí, nájde túto
vnútornú sebareflexiu, keď aj ekonomické
systémy sa nastavia podľa svetových štandardov a pacient bude edukovaný smerom
na „svoju“ lekáreň, tak potom farmácia
nájde svoj balans, ale určite to nemôže byť
len legislatíva, ani peniaze, lebo do systému
ich už nenalejete viac.“
www.phoenix.sk
•
23
R ecept
Zdravie
CHOROBA
STAROBY?
Jednou z teórií je, že keby sme sa dožívali 150 rokov,
tak by sme všetci mali Parkinsonovu chorobu!
11. apríl
Svetový deň
Parkinsonovej
choroby
Doc. MUDr. Ján Benetin, PhD., prednosta Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Ružinov
Čoraz väčšia pozornosť sa začína venovať neurodegeneratívnym ochoreniam, ku ktorým patrí aj Parkinsonova
choroba. Populácia vo vyspelých krajinách sa zásluhou postupného zlepšovania životnej úrovne, zvyšovaním kvality
zdravotnej starostlivosti a možnosťami liečby dožíva vyššieho veku. Neurodegeneratívne ochorenia sa vyskytujú
vo vyššom veku. Vekom teda rastie počet pacientov s týmto ochorením. Po Alzheimerovej chorobe ide o druhé
najčastejšie ochorenie tohto typu. Preto aj vznikol Svetový deň Parkinsonovej choroby.
Výskyt ochorenia
Prevalencia – výskyt na 100 tisíc obyvateľov je približne 150 ľudí. V populácii nad
65 rokov je to 1,6 %. Po prepočte na našu
populáciu môžeme povedať, že na Slovensku máme asi 12 – 15 tisíc pacientov.
Prevalencia Parkinsonovej choroby je rovnaká všade vo svete, bez zásadných geografických a etnických vplyvov. Rozdiely môžu
byť pri včasnosti diagnostikovania choroby
a, samozrejme, pri účinnosti liečby, podľa
úrovne a vyspelosti zdravotnej starostlivosti
konkrétnej krajiny.
Ide o chorobu modernej civilizácie?
V zásade môžeme povedať, že nepribúda
počet pacientov z dôvodu väčšieho výskytu. Dôvodom je čoraz staršia populácia.
Napríklad v populácii 60-ročných je to len
1 %, ale u 80-ročných až 10 %. Parkinsonovu chorobu poznáme od konca 19. storočia.
Z historických prameňov však vieme, že
podobné ochorenia boli popisované už 5 tisíc rokov pred naším letopočtom, napríklad
v indickej medicíne to popisuje ayurveda.
Prelom v liečbe
Prelomom v liečbe boli 60. – 70. roky dvadsiateho storočia. Tesne predtým sa zistilo,
že hlavnou príčinou príznakov Parkinsonovej choroby je nedostatok dopamínu
v mozgu. Za to bola udelená aj Nobelova
cena. Následne sa podarilo vyvinúť lieky, ktoré nahrádzajú nedostatok dopamínu
v organizme. Klinicky použiteľné preparáty
24
•
www.phoenix.sk
boli k dispozícii v praxi v roku 1975 – 76.
To bol obrovský prelom v liečbe Parkinsonovej choroby. Dovtedy pacienti prežívali
s touto chorobou 6 až 10 rokov, dnes už je
to viac ako 20 rokov. Sú to predovšetkým
preparáty s levodopou, ktorá je prekurzorom
dopamínu a v mozgu sa premieňa na dopamín, a následne agonisti dopamínových
receptorov, ktoré pôsobia v mozgu rovnako
ako dopamín. Majú inú štruktúru, ich výhodou sú lepšie farmakokinetické vlastnosti
ako má levodopa. Toto bol veľký pokrok
a možno sa aj myslelo, že problém s Parkinsonovou chorobou je vyriešený. Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že je to zložitejšie. Pri
dlhšom užívaní levodopy dochádza k motorickým komplikáciám v zmysle diskinéz
a časom sa efekt liečby dopamínom znižuje.
Najväčším problémom súčasných možností
liečby je, že nedokážeme významne spomaliť, prípadne zastaviť degeneratívny proces.
Nové poznatky
Napriek tomu výsledky výskumu priniesli
nové poznatky, ktoré vznikli v období dekády mozgu. Zistilo sa, že je veľmi dôležité,
aby náhrada dopamínom bola trvalá, nie
pulzujúca. Vznikali nové preparáty, ktoré
zabezpečovali kontinuálnu dopaminérnu
stimuláciu. Objavili sa nové lieky, ktoré pomáhajú predĺžiť účinnosť dopamínu. Všetky
tieto lieky viedli k tomu, že po roku 2000
už dokážeme veľmi dobre zvládať motorické príznaky Parkinsonovej choroby. Opäť
sa však ukázalo, že to samo osebe nestačí,
pretože len čo sme dokázali vyriešiť moto-
rické poruchy hybnosti, trasu, stuhnutosti,
do popredia problémov sa dostali poruchy
funkcie mozgových hemisfér, následne na to
poruchy kognitívnych funkcií, inervácie srdca a v dôsledku toho ortostatická hypotenzia
a poruchy pasáže črevného traktu. Navyše sa
ukázalo, že tieto moderné lieky môžu popri
nesporne obrovskom efekte na Parkinsonovu chorobu spôsobovať behaviorálne problémy. Môžu vznikať poruchy správania,
ako napríklad patologické hráčstvo, nakupovanie, patologické sexuálne aktivity.
Budúcnosť liečby
Keby sme žili dlhšie, vo vyššom veku by
sa u každého preukázal úbytok dopamínu
a dopamínových buniek. To znamená, že
keby sme sa dožívali 150 – 160 rokov, tak
pri dnešných možnostiach liečby by sme
mali Parkinsonovu chorobu asi všetci.
Súčasná liečba je symptomatická, odstraňuje dôsledky rýchlejšieho úbytku dopaminárnych neurónov. Preto sa výskum zameriava
tým smerom, ako spomaliť, alebo zastaviť
progresiu ochorenia. V súčasnosti je to len
teoretická oblasť. Pred 15 až 20 rokmi sa
skúšali kmeňové bunky, respektíve embryonálne multipotentné, ktoré sa dajú usmerniť,
aby produkovali dopamín. Od tohto sa upustilo. Išlo nielen o etické problémy, ale ani
efekt nebol taký, aký sa očakával.
Dnes sa už vie, že Parkinsonova choroba
je ochorením nielen dopaminárnych neurónov, ale celého mozgu. Preto sa hľadajú
príčiny, prečo dochádza k neurodegenerácii,
a hľadajú sa spôsoby, ako jej zabrániť.
R ecept
Zdravie
DIAGNÓZA
Parkinsonova
choroba
Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava
Parkinsonova choroba je progresívne neurologické
ochorenie. V súčasnosti ju nemožno vyliečiť. Medzi
neurologickými ochoreniami má špecifické postavenie
vzhľadom na relatívne široké možnosti efektívnej symptomatickej liečby. Príčinou choroby je predčasný zánik neurónov v substancii nigra a ďalších jadrách mozgového kmeňa, tým dochádza k nedostatku dopamínu
a iných neuromediátorov v bazálnych gangliách mozgu.
Epidemiológia
Prevalencia choroby narastá so zvyšujúcim sa vekom. U ľudí starších ako 65
rokov je to 1,6 % a nad 80 rokov dokonca viac ako 5 %. Ochorenie postihuje obe
pohlavia a typicky začína na prelome piatej
a šiestej dekády. Približne 10% pacientov
však ochorie pred 40. rokom veku, 10 %
po 75. roku. Na základe extrapolácie výstupných dát z mnohonárodnej európskej
epidemiologickej štúdie, ktorá použila tzv.
„door-to-door survey“ metodiku, sa predpokladá, že týmto ochorením aktuálne trpí
na Slovensku približne 12-15 tisíc obyvateľov. Vzhľadom na rastúci podiel osôb
v poproduktívnom veku vo vyspelom svete
je vysoko pravdepodobné, že aj počet osôb,
ktoré ochorejú na Parkinsonovu chorobu
v budúcnosti ešte narastie. Preto je toto
ochorenie, hlavne v jeho pokročilých štádiách, závažným terapeutickým, ekonomickým a sociálnym problémom.
Etiológia, patogenéza a patológia
Príčina Parkinsonovej choroby nie je doteraz známa. Ukazuje sa, že väčšina prípadov
je výsledkom kombinácie určitej genetickej
predispozície a dlhodobého pôsobenia toxínov zo životného prostredia a iných produktov metabolizmu. Rodinná anamnéza je
Ochorenie postihuje
obe pohlavia a typicky
začína na prelome piatej
a šiestej dekády.
Približne 10 % pacientov
však ochorie pred 40. rokom
veku, 10 % po 75. roku.
pozitívna len u 5-15 % pacientov a hrá významnejšiu rolu v prípadoch nástupu ochorenia pred 40. rokom života, ide o takzvaný
„early-onset“ Parkinson´s disease.
Primárnou abnormalitou je degenerácia
pigmentovaných neurónov produkujúcich
dopamín v substancii nigra a projikujúcich do striáta (ncl. caudatum a putamen).
Výsledkom toho je nedostatok dopamínu
v striáte, a to je hlavným menovateľom
v patofyziológii typických motorických
príznakov Parkinsonovej choroby. Tento
deficit spôsobuje dysfunkciu motorických
okruhov bazálnych ganglií. Tieto spoje
zohrávajú podstatnú úlohu v regulácii vôľovej motoriky, rozhodujú o výbere vhodných
a inhibícii nevhodných pohybových vzorcov a synergizmov. Preto hlavným terapeutickým princípom v liečbe je znovunastolenie dopamínovej rovnováhy.
Klinický obraz
Prejavom Parkinsonovej choroby je charakteristická porucha motoriky, tzv. parkinsonizmus (synonymá: parkinsonský
syndróm, extrapyramídový hypokineticko-rigidný syndróm). O parkinsonizme možno hovoriť, ak sú prítomné aspoň dve zo
štvorice kardinálnych symptómov, ktorými
sú bradykinéza (spomalenie tempa pohybov), pokojový tras (akrálne napodobňuje
pohyby pri rýchlom počítaní mincí), rigidita (zvýšená rezistencia svalu na pasívne
natiahnutie, často s tzv. fenoménom ozubeného kolesa) a posturálna instabilita (poruchy postoja, chôdze a rekurentné pády).
Sekundárnymi príznakmi tejto choroby
môžu byť vegetatívne, senzorické, kognitívne poruchy a iné.
Prvé klinické príznaky Parkinsonovej choroby sú často nenápadné a nešpecifické.
Môžu sa podobať na iné ochorenia, alebo sa dávať do súvislosti s „normálnym
starnutím“. Tieto príznaky môžu súvisieť
s pacientovým povolaním alebo životným
štýlom. Ide o rôzne myalgie, artralgie,
www.phoenix.sk
•
25
R ecept
Zdravie
stratu výkonnosti, únavový syndróm, depresiu, poruchy spánku, obstipáciu a podobne.
Začiatočné motorické príznaky sú vo väčšine prípadov jednostranné. Najčastejším
typickým príznakom je tras jednej z horných končatín, ktorý sa spočiatku objavuje
len pri rozrušení a únave, až postupne interferuje s pacientovým spoločenským či
pracovným fungovaním. Iným iniciálnym
príznakom bývajú ťažkosti s jemnými, koordinovanými pohybmi, ktoré pacient spozoruje napr. pri zapínaní gombíkov, česaní,
holení, hraní golfu, prípadne pacient, resp.
jeho partner spozorujú zmenšenie písma.
Príbuzní si tiež môžu všimnúť zníženie výrazovosti tváre, tzv. tvár hráča pokru, alebo
poruchu synkinéz jednej z horných končatín pri chôdzi. Často trvá 1-2 roky, kým
začneme mať podozrenie na Parkinsonovu
chorobu, kým sa stanoví diagnóza a začne
sa s liečbou. Neskôr sa začínajú vyvíjať
axiálne príznaky – hypomímia, hypofónia,
flekčné držanie krku a trupu. Príznaky sa
o pár rokov objavia aj na druhej strane.
Do liečby sa postupne nasadí levodopa
a v priemere asi po 5 rokoch od jej nasadenia sa začnú objavovať tzv. neskoré
komplikácie. Samotná progresia choroby
vedie postupne k poruche vývoja posturálnej instability, ktorú charakterizujú poruchy posturálnych reflexov, poruchy chôdze
a rekurentné pády. Ďalšie zhoršenie základných motorických príznakov je spojené aj
s objavením sa a progresiou psychických,
autonómnych a iných príznakov, čo môže
výrazne obmedzovať sebestačnosť pacientov. V poslednom štádiu sa rozvíja u väčšiny pacientov kognitívna dysfunkcia až
demencia, imobilita s pripútaním na lôžko
alebo invalidný vozík a výrazné vegetatívne poruchy. V klinickej praxi sa stupeň progresie choroby hodnotí pomocou 5-stupňovej škály, ktorú zaviedli Hoehnová a Yahr
už v r. 1967.
Po viacerých rokoch priebehu Parkinsonovej choroby vznikajú komplikácie, ktorých
podkladom sú prirodzená progresia ochorenia a dlhodobá neprirodzená pulzatilná lieková stimulácia dopamínových receptorov.
Motorické fluktuácie, tzv.“ wearing-off“
fenomén – skrátenie až vymiznutie účinkov
jednotlivých dávok medikácie. Prakticky
sa jedná o kolísanie medzi stavom so zvýraznenými príznakmi parkinsonizmu „off“
a stavom dobrej pohyblivosti „on“. Hlavne
na začiatku výskytu týchto fluktuácií je výrazný kontrast medzi stavmi skoro normál-
nej hybnosti „on“ a ťažkým obmedzením
motoriky „off“ – zvýraznením globálnej
rigidity a bradykinézy. Poliekové dyskinézy choreatického či choreodystonického
charakteru vznikajú asi u 50 % pacientov do
5 rokov od začatia terapie levodopou a až
u 90 % chorých po 15 rokoch. Najčastejšie
sa objavujú na vrchole dávky levodopy.
Pacienti s nástupom ochorenia v mladšom
veku majú priaznivú prognózu so zreteľom
na očakávanú dĺžku života a výborne odpovedajú na dopaminergnú liečbu. Relatívne
skoro sa však u nich vyvíjajú nepríjemné
motorické komplikácie dopaminergnej
liečby. Demencia, ktorá sa popisuje u viac
ako jednej tretiny pacientov, tejto podskupine pacientov nehrozí.
Perspektívne metódy v diagnostike a diferenciálnej diagnostike
Aj napriek tomu, že Parkinsonova choroba je stále ochorenie nevyliečiteľné, jeho
prognóza je na rozdiel od iných príčin
parkinsonizmu relatívne priaznivá. Pomocou klinických kritérií aj špecialisti na
toto ochorenie dokážu chorobu správne
diagnostikovať len s 90 percentnou pravdepodobnosťou. Toto bolo dokázané neuropatologickou analýzou mozgov zosnu-
Diferenciálna diagnostika parkinsonizmu.
PARKINSONIZMUS
Neurodegeneratívne ochorenie
Sekundárna príčina
ATYPICKÝ PARKINSONIZMUS
Lieky
Toxíny
PARKINSONOVA
DLBD
CHOROBA
MSA
CBD
PSP
DLBD – Demencia s Lewyho telieskami; MSA – Multisystémová atrofia;
CBD – kortiko-bazálna atrofia; PSP – Progresívna supranukleárna obrna
26
•
www.phoenix.sk
Cerebrovask.
ochorenie
Opakované
úrazy
Normotenzný
hydrocefalus
Neuroinfekcie
R ecept
Zdravie
Tabuľka 1. Sekundárne príznaky Parkinsonovej choroby
Kognitívne
•
•
•
•
Demencia
Bradyfrénia
Vizuo-priestorové deficity
Porucha pozornosti
a výkonných funkcií
------------------------------------------------
Psychiatrické
• Depresia
• Úzkosť
• Poruchy spánku
------------------------------------------------
Kraniofaciálne
• Hypomímia
• Znížené žmurkanie
• Zahmlené videnie
(porucha akomodácie, znížená
kontrastná senzitivita)
lých pacientov klinicky diagnostikovaných
a liečených na Parkinsonovu chorobu.
Bežný neurológovia správne diagnostikujú
chorobu v menej ako 70 % prípadov. Preto
je dôležité mať aj iné ako klinické a zároveň neinvazívne metódy, ktoré by správnosť diagnózy mohli zvýšiť. Ďalším dôvodom pre vývoj a zavádzanie takýchto metód je snaha o diagnostiku osôb, ktoré ešte
nie sú v symptomatickom štádiu, aby mohli
čím skôr dostať perspektívnu, preventívnu
či neuroprotektívnu liečbu.
Farmakologické testy. Princípom je hodnotenie odpovede (zlepšenie stavu hybnosti) na jednorazové podanie terapeutickej
dávky levodopy per os alebo apomorfínu
subkutánne. Výborná odpoveď, 70-100 %
zlepšenie hybnosti u „de novo“ pacientov,
je signifikantným podporným kritériom
pre diagnózu choroby. Rovnakú diferenciálne diagnostickú silu má aj dlhotrvajúca
(viac ako 5 rokov) odpoveď na chronickú
aplikáciu dopaminergnej terapie.
Testovanie čuchu. Porucha čuchu je prítomná u 90 % pacientov vo veľmi včasnom štádiu. Táto dysfunkcia je menej častá
u iných príčin parkinsonizmu. Preto sa testovanie čuchu pomocou štandardizovaných
setov vôní zdá byť sľubným nástrojom
skríningu osôb s rizikom Parkinsonovej
choroby, napríklad pozitívnou rodinnou
anamnézou, ešte pred vyvinutím motorických príznakov.
Sonografia substancia nigra. Transkraniálnou dopplerovskou sonografiou možno
vizualizovať niektoré mozgové štruktúry.
Hyperechogenicita substancia nigra, ktorá
• Čuchová hypofunkcia
• Hypofónia (monotónna, tichá reč)
• Dysfágia
• Slinotok
------------------------------------------------
Muskuloskeletálne
• Seborrhea
-----------------------------------------------Vegetatívne
• Ortostatická hypotenzia
• Porucha motility GIT – obstipácia,
dysfágia, pocity plnosti a nafúknutia
• Sexuálna dysfunkcia
• Poruchy vyprázdňovania
močového mechúra
• Porucha termoregulácie,
nadmerné potenie
• Krampy
• Parestézie
• Bolesť
• Tinitus
------------------------------------------------
Kožné
je kľúčovou štruktúrou v etiopatogenéze
choroby, je vlastnosťou prítomnou u vyše
90 % pacientov. Preto aj táto metóda má
perspektívne uplatnenie v skríningu osôb
z rizikom Parkinsonovej choroby. Potrebné
dokazovanie stále prebieha.
Neurozobrazovacie metódy. Vyšetrenia
pomocou CT a NMR zobrazujú normálnu
mozgovú štruktúru u pacientov, ak nie je
prítomná iná komorbidita. Sú však prínosom v diferenciálnej diagnostike niektorých
iných príčin parkinsonizmu – vaskulárny
parkinsonizmus, normotenzný hydrocefalus, multisystémová atrofia, kortikobazálna
degenerácia či progresívna supranukleárna
obrna. Preto by mal každý pacient s podozrením na Parkinsonovu chorobu absolvovať vyšetrenie hlavy pomocou NMR alebo
aspoň pomocou CT.
Testovanie funkčného stavu presynaptických a postsynaptických častí dopaminergného neurotransmiterového systému je
výrazným prínosom vo včasnej diagnostike, diferenciálnej diagnostike, ako aj v prospektívnom sledovaní progresie choroby.
Takéto hodnotenie umožňujú funkčné zobrazovacie techniky ako PET (pozitrónová
emisná tomografia) a SPECT (jednofotónová emisná tomografia) s využitím rozmanitých rádioizotopových nosičov.
Princípy terapie
Napriek skutočnosti, že posledné dve
desaťročia priniesli významné poznatky
o patofyziológii Parkinsonovej choroby, jej
príčina ostáva neznáma, a preto aj liečba je
symptomatická. Hlavným terapeutickým
• Skolióza
• Dystónia zápästia a nohy
• Periférne edémy
------------------------------------------------
Senzorické
Iné
• Mikrografia (drobné písmo)
• Úbytok hmotnosti
princípom je znovunastolenie dopamínovej
rovnováhy. Vychádza sa z predpokladu, že
Parkinsonova choroba je tzv. „presynaptické" ochorenie, pretože postsynaptický systém striata, vrátane jeho receptorov, zostáva funkčný.
Odporúčania pre farmakologickú liečbu,
ktoré boli schválené výborom Slovenskej
neurologickej spoločnosti, boli publikované v slovenskom periodiku: Richter D,
Benetin J: Ambulantná terapia 2006. Tieto obsahujú algoritmus pre liečbu skorých
aj pokročilých štádií, terapeutické postupy
pri komplikáciách a zásady prípravy pacientov pred operačnými výkonmi v celkovej
anestéze. Ostatné roky priniesli do praxe
poznatky o pozitívnom „ochorenie-modifikujúcom“ efekte inhibítora monoamín-oxidázy B rasagilínu. Modernou je koncepcia
tzv. kontinuálnej dopaminergnej terapie
(snaha o „nepulzatilnú“ stimuláciu dopamínových receptorov pomocou moderných agonistov dopamínových receptorov,
ktoré sa užívajú jedenkrát denne perorálne
(pramipexol a ropinirol), resp. pomocou
transdermálnej náplasti (rotigotín), ktorou
by sa mali oddialiť motorické komplikácie
a navyše sa zlepšia niektoré nemotorické
príznaky (napr. spánok, depresia, bolesť).
V liečbe pokročilých štádií sa významnejšie uplatňuje neuromodulačná technika,
ktorou je hĺbková mozgová stimulácia
(najčastejšie subtalamických jadier), kontinuálna intrajejunálna aplikácia levodopy
pomocou špeciálnej pumpy a kontinuálne
podávanie apomorfínu pomocou pumpovej
aplikácie subkutánne.
www.phoenix.sk
•
27
R ecept
Zdravie
NAJMENŠÍ PACIENTI V LEKÁRNI
BOLESTI V KRKU
A ANGÍNA
Pripravila MUDr. EVA BEŇOVÁ
Keď prestane hovoriť, prestane jesť a čo je
najhoršie, keď prestáva piť. Necíti sa dobre, je nespokojné. Ide o nahromadenú energiu v podobe zápalu, ktorý postihuje hltan,
ako faryngitída alebo zápal mandlí, tonzi-
28
•
www.phoenix.sk
litída. Pocitovo najhoršia je bolesť v krku,
zápal hlasiviek, pomenovaný laryngitída.
Zápal hlasiviek som zažila osobne, raz na
horách. Je to pocit, akoby ste mali v krku
kefu na umývanie fliaš. Laryngitídy sa vyskytujú najčastejšie vtedy, keď sa prudko
mení počasie, napríklad je nádherné slnečné
počasie, ale fúka ostrý vietor.
Ako postupovať,
keď sa bolesť objaví?
Kto už pozná naše rady v časopise RECEPT,
odporúčam rovnaký postup ako pri horúčke.
Lieky pri horúčke účinkujú aj proti bolesti,
ibuprofény liečia zápal. Nahromadenú energiu treba vypustiť von. Najlepšie je dieťa
Foto ISIFA
Kedy sa u dieťaťa objavuje
bolesť v krku?
R ecept
zabaliť a nechať vypotiť. Súčasne podávať
lieky na očistenie tráviaceho traktu, aby
sa opakovane vylúčila stolica. Vhodný je
Espumisan, CarboTOX, Enterina, Linex či
Hylak, pri zápche i Dufalac. Platí to hlavne
pre deti, ktoré majú suchú kožu a nevedia sa
potiť.
Pocitovo platí zásada, že „zlú slinku vypľuť (alebo odsať), dobrú prijať“. Čisté
sliny majú neopísaný hojivý účinok. Pri
veľkej bolesti treba tieto slinky oživiť. Najlepšie sú výplachy mierne slaným roztokom
(„kuchynský“ fyziologický roztok – na pohár teplej vody pridať na špičku noža soli).
Malým deťom ponúkame harmanček.
Na krátke obdobie, keď dieťa pre bolesť
a následnú cielenú očistu nechce jesť a snažíme sa, aby aspoň pilo, podávame glukopur.
Pracovne ho nazývam „infúzia“. Staršie deti
dobre prijímajú mentol, môže to byť cukrík,
žuvačka a všetky farmaceutické prípravky,
ktoré pomáhajú na tejto línii. Všeobecne sú
tieto prípravky veľmi vhodné, opatrnosť je
však namieste pri tých, ktoré majú farebnú
glazúru. Sama som bola svedkom ťažkých
alergií.
Postupne učíme deti kloktať, najlepšie je
ukázať to na vlastnom príklade. Deti uvidia, že to robia rodičia, budú to skúšať
a samy sa presvedčia, že to pomáha. V praxi
sa mi osvedčili nedráždivé, vlažné soľné roztoky alebo jemný harmanček, repík a hlavne
šalvia. Kloktanie treba opakovať často, pretože dezinfikuje a osviežuje hrdlo.
V lekárni sú dostupné tinktúry z byliniek
a dobre pomenované homeopatiká.
V domácom liečiteľstve sa v minulosti používali hlavne obklady na hrdlo, na ktoré sme
už dnes, v uponáhľanom čase, takmer zanevreli.
Z praxe odporúčam na prudký zápal alebo
opuch podať chladný zábal. Často už samo
dieťa, ktoré sa napríklad v noci na bolesť náhle zobudí, intuitívne vyžaduje „chlad“.
Na Priesnitzov zábal stačí plienka namočená v chladnej vode (v obyčajnej z vodovodu), dobre vyžmýkaná, ktorá sa prikladá
na opuchnuté miesto. Ako vrchnú vrstvu
použijeme igelit a suchú plienku. Opakujeme, kým plienka nie je suchá. V praxi
sa tento zábal používa hlavne pri úrazoch
s opuchom. Na hrdlo sa častejšie používajú
teplé obklady. Používa sa napríklad olej nahriaty na teplotu tela, ktorý nalejeme na vatu
a vložíme do igelitového vrecka. Takto olej
drží dlho teplo, nepáchne a nezamastí pyžamo. Nakoniec všetko zabalíme do bavlnenej
plienky alebo šatky. Ak sú na hrdle opuchnuté lymfatické uzliny, často sa používa
i octanová masť.
Zdravie
Bolesť v krku je veľmi nepríjemná. Deti sú
často uplakané, nervózne, necítia sa dobre.
Preto je dôležité upokojiť ich a všetky opísané úkony robiť čo najnežnejšie, s láskou.
ošupovali dlane a nohy. Inkubačný čas bol
od 3 do 8 dní.
Ako sa pozerať deťom do hrdla?
Prenáša sa medzi ľuďmi tam, kde sa nevetrá, veľa rozpráva, nie je dostatok tečúcej
vody a vhodná kanalizácia. Z praxe viem, že
ťažké angíny som mala v ambulancii aj pri
extrémoch počasia. Jeden extrém boli veľké horúčavy, keď bol organizmus prehriaty
a vysušený a súčasne bola vysoká prašnosť prostredia. Angíny sa často vyskytovali
u detí po dlhšom pobyte v letnom tábore.
Niekedy sa našli i deti, ktoré absolvovali aj
tri turnusy. Druhý extrém sú suché mrazivé
zimy, keď organizmus „stuhne“ od zimy.
V tomto období sa často menej vetrá, ba
niekde vôbec nevetrá...
Za najinfekčnejšie prostredie považujem
preplnenú hromadnú dopravu a priestory,
kde je preťažená a nekontrolovaná klimatizácia.
Chce to veľkú súhru a dôveru. V praxi ma to
naučili všetky bojazlivé deti so zlou skúsenosťou s paličkou od lekára.
Majú natrénovaný až bojový výkrik, ako
operný spevák pri speve koncertného „a“.
Vtedy som si všimla, že majú jazyk dnu
a vidno im až do žalúdka. Preto prosím
deti, hlavne keď robím výter z hrdla, aby
mali jazýček dnu a kričali „áááááááá“.
U malých detí, ktoré ešte len ležia, jemne tlačím paličkou na celý jazyk, aby ostal
dnu. Nikdy netlačím na koreň jazyka,
aby nenastal reflex zvracania.
V domácom liečiteľstve
sa v minulosti používali
hlavne obklady na hrdlo,
na ktoré sme už dnes,
v uponáhľanom čase,
takmer zanevreli.
Kedy myslieť na angínu
a ako sa prejavuje?
Angína sa prejavuje opuchom, zväčšením,
silným začervenaním mandlí a bielymi
povlakmi po celých mandliach. Podľa povlakov sa opisujú zápaly mandlí ako lakunárne, folikulárne alebo belavé povlaky
ako mykotické. Mandle sú párovým orgánom po stranách zadnej časti hrdla. Zhoršuje sa prehĺtanie, prehlbuje sa bolesť v hrdle
a v ústach cítiť akoby pachuť pokazených
vajec. Typické sú teploty nad 38,5 °C, bolesť
celého tela, nechutenstvo a malátnosť.
Čo angínu spôsobuje?
Angína je ochorenie prenášané kvapôčkovou
infekciou. Klasickú angínu vyvoláva beta-hemolytický streptokok skupiny A. Kým
neexistovali kvalitné antibiotiká, väčšinou
takáto angína skončila ako šarlachová angína, ktorá sa prejavovala sýtočerveným
výsypom celého tela. Po ochorení sa vždy
Ako sa angína prenáša?
Ide o vážne ochorenie?
Angína sa za vážne ochorenie vždy považovala a i ja ju tak vnímam. V minulosti,
kým ľudia nemali antibiotiká, streptokokové infekcie sa šírili na srdcové chlopne,
to malo vplyv na poškodenie srdca a veľakrát
boli poškodené i obličky a veľké kĺby. Ešte
pred štyridsiatimi rokmi bolo časté ochorenie detí s názvom reumatická horúčka. Laboratórne testy ukázali vždy vysoké všetky
zápalové parametre a vysoké hodnoty titra
na streptokoky, ako napr. antistrepltolysínu
O, v skratke ASLO. Základom liečby bola
hospitalizácia, to znamená prísny a dlhý pokoj na lôžku, penicilínové antibiotiká do žily.
Po zvládnutí akútneho ochorenia sa podávala bolestivá injekcia Pendepon – každých 21
dní do svalu počas piatich rokov.
V súčasnosti sa už nestačia angíny prejaviť
v pravej podobe. Pri najzávažnejších stavoch
deti nemajú vysoké teploty a tak ich paradoxne „neučíme“ pri ochoreniach ležať a dovolíme rodičom vybrať si lieky podľa vlastného
uváženia – po návšteve troch lekárov v jeden
deň. Samozrejme, ochorenie sa vyvíja podľa
prírodných zákonov. Mandle stále patria do
Waldeyerovho oblúka, čo je lymfoepitelové
tkanivo nosohltana, ktoré má za úlohu posilňovať imunitnú ochranu organizmu. A zrazu
stojíme pri slove imunita... V súčasnosti rezonujú výrazy ako často choré dieťa, dieťa
so zníženou imunitou, únavový syndróm...
Dieťaťu nič nezistili, ale nie je zdravé...
Ťažké otázky aj pre vysokošpecializované
pracovisko.
www.phoenix.sk
•
29
R ecept
Zdravie
Aký býva priebeh ochorenia?
Každá angína má iné prejavy.
Hnisavá angína, pomenovaná tiež lakunárna alebo folikulárna, začína únavou, dieťa
má lesklé oči, trpí nechutenstvom, teplota vystúpi nad 38,5 °C. Nastupuje bolesť
v hrdle, zlé prehĺtanie, bolesť hlavy a celého
tela, niekedy zvracanie. Staršie dieťa vám
povie, že má v ústach pachuť pokazeného
vajca. Takýto stav sa vyvíja 2 až 3 dni.
Hnisavé angíny pozorujem u detí od 3. až
4. roku života. Veľmi časté sú u školákov
a mladých dospelých.
Vírusové angíny vznikajú do 12 až 24 hodín. Nastupujú prudkou bolesťou hrdla,
nasleduje intenzívny zápal až pľuzgieriky
v hrdle. Voláme ich preto i herpesové angíny.
Teploty sú do 39 °C.
Tieto angíny sa vyskytujú aj u detí do jedného roka a potom hlavne do troch rokov.
Veľká nepohoda v ústnej dutine je aj pri prerezávaní zúbkov.
Mykotické angíny sú pri oslabenej imunite. Na mandliach sú belavé povlaky. Dieťa
nemá teploty a niekedy ani bolesti. Často sa
opakujú a následne sa prejavia aj poruchami
trávenia.
U novorodencov sú časté kvasinkové
povlaky na jazyku a vnútornej strane pier
a líc.
Môžu angínu sprevádzať nejaké
závažné stavy alebo komplikácie?
Na čo si dať pozor a kedy
neodkladne vyhľadať lekársku
pomoc?
Ako som spomínala, mandle sú súčasťou
lymfoepitelového tkaniva.
Niekedy práve nevinný zápal hrdla spustí aj
závažné infekčné alebo systémové ochorenie.
Najhoršie sú tie stavy, ktoré sú skryté
a neprejavia sa vonkajším príznakom. Tu
platí veta, že po vojne je každý generál.
Častou, veľmi bolestivou a viditeľnou
komplikáciou je absces, to znamená hnisavé ložisko v mandliach. Ložisko býva
uložené aj za mandľami, vtedy hovoríme
o retrotonzilárnom abscese. Vždy sa lieči na
ORL oddelení.
Infekčnou kompiláciou je infekčná mononukleóza, ktorá vyzerá ako hnisavá angína,
ale súčasne sú postihnuté lymfatické uzliny
a narušená funkcia pečene. Tu lekár odoberá
aj laboratórne parametre dôležité na určenie
diagnózy a príslušnú komplexnú liečbu i následné dlhodobé sledovanie.
Najzávažnejšou komplikáciou sú stavy
podobné leukémii.
30
•
www.phoenix.sk
V takýchto prípadoch si treba dávať pozor
na dobrú komunikáciu s rodičmi, aby lekár
dostal na každú otázku pravdivú odpoveď.
Iba pri dobrej spolupráci je možné postupne
stanoviť diagnózu, či už u všeobecného lekára pre deti a dorast, v odbornej ambulancii
alebo v nemocnici.
Angína sa obvykle
lieči antibiotikami
pencilínového
radu 10 dní.
Čo urobiť, keď sa hnisavé
angíny opakujú?
Pri opakovaných angínach lekár s rodičmi
prehodnotí pravidelné užívanie liekov. Liečba je vždy 10 dní pomocou antibiotík penicilínového radu.
Prehodnotíme fyzickú a psychickú záťaž
dieťaťa, pozorne sledujeme stravovanie,
všímame si, čo dieťa vyhľadáva v jedálnom
lístku a čo odmieta.
Lekár odoberie krv na zápalové parametre,
vyšetrí moč a odporučí ORL vyšetrenie.
Ako má vyzerať stravovací
a pitný režim chorého dieťaťa?
Základom liečby je pokoj na lôžku. Ideálne
je ležať tri dni po teplote.
Premeranie teploty a následná pomoc pri
teplote. Tieto lieky súčasne tíšia bolesť
v hrdle a ibuprofenový rad liekov pôsobí
aj proti zápalu.
Ústnu dutinu dezinfikujeme pomocou
mierne slaných roztokov, bylinkovými
výplachmi alebo kloktaním. Postupujeme
v duchu už spomínanej zásady „zlú slinku
vypľuť, dobrú prijať“.
Pri prvých príznakoch ochorenia niektorí rodičia ponúkajú homeopatiká podľa návodu.
Pri bolesti hrdla a teplotách je bežné veľké
nechutenstvo, preto treba ponúkať dva dni
hlavne „príjemné“ tekutiny a na prechodné, krátke obdobie dodávať energiu pomocou glukózy. Deti by mali piť po malých
dúškoch, cieľom je „ťažká“ plienka u malých a plný nočník u väčších detí.
Veľkou pomocou sú lieky na uvoľnenie stolice a trávenia, už spomínaný Espumisan, CarboTOX, Linex, Enterina či Hylak, pri zápche
aj Dufalac, aby sa podporil odchod všetkých
toxických látok z tela.
Výborné sú potné kúry a masážne sprchy
vlažnou vodou. Pri studených nôžkach odporúčam použiť termofor alebo ponoriť nôžky do lavóra s teplou vodou.
Pri teplotách a bolesti hrdla nepodávame
žiadne bielkoviny, ani v podobe slepačieho
vývaru, šunky, mlieka či jogurtu. Základom sú škrobové jedlá a vývary zo zeleniny
alebo dusené ovocie.
Veľkou pomocou sú už spomínané obklady
na hrdlo.
Dieťa musíme mať stále pod kontrolou,
pre istotu si overíme ordinačné hodiny
lekára, prípadne i dostupnosť lekárskej služby prvej pomoci.
Pri vysokej teplote vždy odporúčam priniesť
na vyšetrenie aj moč dieťaťa.
Ako má vyzerať
rekonvalescencia
po prekonanej angíne?
Angína sa obvykle lieči antibiotikami pencilínového radu 10 dní.
Pri vysokých zápalových parametroch
a vysokých hladinách sérologického vyšetrenia titra protilátok ASLO sa podávajú penicilínové preparáty v preventívnej dávke aspoň
3 mesiace. Súčasne je dieťa sledované ORL
alebo kardiologickou ambulanciou, prípadne
nefrologickou, imunoalergologickou alebo
reumatologickou ambulanciou. Tieto ambulancie následne odporúčajú prípadnú tonzilektómiu, operačné vybratie mandlí. Z praxe
viem, že hojenie je veľmi bolestivé.
Ak dieťa zle dýcha nosom, v noci chrápe,
odporúčam jednorazové vybratie nosnej
mandle v celkovej anestézii. Mnohí rodičia tento stav popisujú ako veľkú úľavu,
okrem toho bude dieťa znova cítiť vôňu
a chuť jedla.
Tam, kde sa opakujú zápaly mandlí alebo
zlé dýchanie nosom, prípadne nočné chrápanie, odporúčam zmeniť jedálny lístok,
fyzickú a psychickú záťaž dieťaťa. Hlavne odporúčam, aby dieťa od jedného roka
nepilo mlieko na noc – posledné mlieko je
vhodné na olovrant. Od troch rokov treba
pridávať viac kyslomliečnych výrobkov
a hlavne viac vlákniny v prírodnej podobe,
najmä ovocie a zeleninu podľa sezóny.
Fyzickú zaťaž odporúčam, až keď dieťa
dýcha voľne nosom.
R ecept
Zdravie
Foto ISIFA
Ako sa starať o dieťa s angínou?
Uložiť dieťa do postieľky, merať teplotu, podať lieky proti teplote
a bolesti, často vyplachovať ústnu dutinu, kloktať. Zabaliť hrdlo do obkladu. Nechať dieťa vypotiť a podporiť častejšie vyprázdňovanie stolice.
Dva dni podávať často a po malých dúškoch príjemné tekutiny a stravu
bez bielkovín. Pri podozrení na angínu alebo keď sa stav dieťaťa nezlepšuje, prípadne pri pocite, že ho nemáme pod kontrolou, vyhľadáme
lekára alebo lekársku službu prvej pomoci.
Liečba angíny má prísne pravidlá, preto je nutné dodržiavať rady lekára,
užívať predpísané lieky v určenej dávke a rešpektovať odporúčanú dĺžku
liečby.
Zmeniť stravovací režim a fyzickú a psychickú zaťaž dieťaťa, až kým
sa stav neupraví.
Pri nezlepšenom klinickom stave a prípadných komplikáciách odporúúčam nechať odobrať krv na laboratórnu diagnostiku, vyšetriť moč,
spolupracovať s ORL ambulanciou, príp. aj inými odbornými ambulanciami podľa závažnosti stavu.
www.phoenix.sk
•
31
R ecept
Zdravie
Propolis
a imunitný systém
Propolis (včelí tmel) je prírodný produkt na báze živice, ktorá sa získava zo stromov alebo rastlinných zdrojov
zberom včelou medonosnou (Apis mellifera). Po čiastočnom natrávení, pridaní včelieho vosku a ďalších prídavných látok je pre včelstvá nevyhnutnou tmeliacou látkou a dezinficienciou v úľoch. Slovo propolis je jedným
z najstarších slov zachovaných v pôvodnom význame, pochádza z gréčtiny. Používanie propolisu v medicíne má
bola dokázaná len čiastočne a naďalej zostáva kontroverzná.
Pripravili doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA a MUDr. Zuzana Vojtušová
32
•
www.phoenix.sk
Foto ISIFA
veľmi bohatú históriu. V ľudovom liečiteľstve má široké použitie aj v súčasnosti, a to napriek tomu, že účinnosť
R ecept
V dostupnej literatúre sa uvádzajú tieto
jeho účinky:
• antioxidačný,
• antimikrobiálny, antivirotický,
antifungálny,
• protizápalový,
• antiulcerózny,
• hepatoprotektívny,
• imunomodulačný,
• antimutagénny
• a antitumorózny.
Propolis je zmes rôznych substancií, typicky ho tvorí približne 50 % živice a rastlinných balzamov, 30 % vosku, 10 % esenciálnych a aromatických olejov, 5 % peľu
a 5 % iných substancií (minerálne látky –
vápnik, železo, mangán a ďalšie). Presné
chemické zloženie je veľmi komplikované,
môže obsahovať aj viac ako 300 súčastí.
Vo vzorkách propolisu sa najčastejšie
potvrdili polyfenoly, fenolické aldehydy,
sequiterpénové quiníny, kumaríny, aminokyseliny, steroidy a anorganické zložky.
Obsah a prítomnosť jednotlivých súčastí
propolisu závisí od lokality a obdobia zberu, geografického pásma, ako aj od zdroja
živice. Vzhľadom na to biologická aktivita propolisu všeobecne veľmi varíruje
a je rozdielna aj v rámci jedného včelstva.
Takmer nemožné sú kontrolované klinické testy a porovnávanie výsledkov štúdií
realizovaných v rôznych oblastiach.
Biologická aktivita propolisu je zabezpečená obsahom niekoľkých významných látok – patria sem flavonoidy, terpény, kyselina kávová, kyselina kumarová a ich estery.
Veľké spektrum udávaných účinkov vrátane antimikrobiálnych je prisudzovaných
hlavne obsahu flavonoidov, protinádorový
efekt najmä fenyletylesteru kyseliny kávovej. Zvažuje sa, že má všeobecne protizápalovú aktivitu, je aktívny proti vírusom
(napr. HSV-1, vírus chrípky) a suprimuje
replikáciu HIV-1 vírusu.
Klinické účinky propolisu
a imunitný systém
V súčasnosti je málo realizovaných klinických štúdií, ktoré by potvrdzovali jednoznačne jednotlivé možné účinky propolisu.
Pravdepodobne to súvisí s komplikovanosťou zloženia produktu a jej značnej variability.
V troch in vitro štúdiách bola potvrdená
antimikrobiálna a antivirotická aktivita
propolisového extraktu proti najčastejším
baktériovým a vírusovým patogénom infekcií horných dýchacích ciest. V animálnych štúdiách sa skúmal vplyv na rôzne
parametre imunitného systému po vakcinácii rôznymi vakcínami v kombinácii s adjuvanciom a propolisom, pričom sa dokázal pozitívny vplyv na markery špecifickej
protilátkovej aj bunkovej postvakcinačnej
imunity. Podobné štúdie u ľudí však chýbajú.
V literatúre je len niekoľko štúdií, ktoré
skúmali efekt propolisu pri prevencii recidivujúcich infekcií dýchacích ciest. Tieto
štúdie dokázali pokles frekvencie respiračných infekcií, skrátenie trvania infekčných epizód ako aj zmiernenie príznakov.
V dostupných literárnych zdrojoch však nie
sú zdokumentované zmeny v imunitnom
systéme detí počas užívania prípravkov
s užívaním propolisu.
Zaujímavou je porovnávacia klinická štúdia
u dospelých s bronchiálnou astmou, kde
po pridaní vodného extraktu propolisu
k pravidelnej antiastmatickej liečbe počas
dvojmesačného obdobia došlo u pacientov
Používanie
propolisu v medicíne
má veľmi bohatú
históriu.
k redukcii incidencie a závažnosti nočných
atakov astmy a k významnému zlepšeniu
spirometrických parametrov. Súčasne sa
zaznamenal pokles hodnôt prozápalových
cytokínov (TNF–α, ICAM-1, IL-6 a IL-8)
pri súčasnom náraste ,,protektívneho” regulačného cytokínu interleukínu 10. Pacienti
užívajúci placebo nemali potvrdené zmeny
vo ventilačných parametroch ani v hladinách cytokínov.
Nežiaduce účinky
a tolerancia liečby
Z nežiaducich účinkov sa uvádzajú alergické reakcie a bol zdokumentovaný jeden
prípad pacienta s onkologickou chorobou
a následným akútnym renálnym zlyhaním
po požití propolisu. Vzhľadom na vysoký
Zdravie
obsah peľu a pôvod propolisu nie je vhodné
používať tento produkt u peľových alergikov a ľudí alergických na jed blanokrídleho
hmyzu a med, keďže jeho použitie môže
vyvolať silnú alergickú reakciu. Pre potenciálny alergizujúci účinok propolisu, vysokú a stále stúpajúcu prevalenciu alergickej
nádchy u detí a adolescentov sa neodporúča
používanie prípravkov s obsahom propolisu v tejto vekovej skupine. Okrem kontaktnej dermatitídy môže propolis vyvolať aj
systémové alergické reakcie.
Záver
Na záver možno konštatovať, že pre obsah
rôznych biologicky aktívnych látok v propolise sa predpokladá pozitívny efekt pri
recidivujúcich infekciách dýchacích ciest,
ale hodnota biologickej aktivity prípravku,
a tým aj jeho účinnosti je veľmi variabilná a nepredvídateľná. Istý benefit by mohli
mať v tejto diagnóze aj jeho antioxidačné, protizápalové antimikróbne účinky.
Klinické štúdie sú v súčasnosti nedostačujúce a je potrebný ďalší výskum na
zhodnotenie udávaného multifunkčného
potenciálu tohto produktu. Napriek niekoľkým klinickým štúdiám, ktoré boli účinné
v znížení frekvencie respiračných infekcií
u detských pacientov, sa propolis pre vysoké riziko alergenicity v tejto vekovej
kategórii neodporúča.
Literatúra:
1. Ashry el SH, Ahmad TA. The use of propolis as vaccine´s
adjuvant. Vaccine 2012; 31: 31-39.
2.Callejo A, Armentia A, Lombardero M, et al. Propolis,
a new bee-related allergen. Allergy 2001; 56: 579.
3. Cohen HA, Varsano I, Kahan E, et al. Effectiveness of an herbal preparation containing echinacea, propolis, and vitamin
C in preventing respiratory tract infections in children. Arch
Pediatr Adolesc Med 2004; 158: 217-221.
4.Crişan I, Zaharia CN, Popovici F, et al. Natural propolis extract NIVCRISOL in the treatment of acute and
chronic rhinopharyngitis in children. Rom J Virol 1995;
46: 115-133.
5. De Vecchi E, Drago L. Propolis antimicrobial activity: what´s
new? Le Infezioni in Medicina 2007; 1: 7-15.
6.Jeseňák M., Rennerová Z., Bánovčin P., et al. Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia
u detí. 1. vydanie. Praha: Mladá fronta. 2012, pp. 632. ISBN
978-80-204-2618-5.
7.Marchisio P, Esposito S, Bianchini S, et al. Effectiveness of a propolis and zinc solution in preventing acute
otitis media in children with a history of recurrent acute otitis media. Int J Immunopathol Pharmacol 2010;
23: 567-575.
8. Sforcin JM. Propolis and the immune system:
a review. J Ethnopharmacol 2007; 113: 1-14.
www.phoenix.sk
•
33
R ecept
Bez receptu
SVET HOMEOPATÍK
Homeopatia
v zimnom období
pokračovanie z minulého čísla
Pripravil MUDr. Ladislav Fildán
V minulom čísle som uviedol svoje skúsenosti s používaním homeopatík pri riešení príznakov niektorých typických zimných ochorení – nádchy, zápalu vedľajších nosových dutín, kašľa, angíny a faryngitídy. S úspechom používam monokomponentné aj polykomponentné homeopatické lieky.
Vo výpočte zimných ochorení veľmi dobre ovplyvniteľných homeopatickou liečbou je nutné ešte pokračovať.
Do ordinácie prichádza pomerne veľa detí
s ušnými zápalmi, hlavne s opakujúcimi sa
zápalmi stredného ucha. Ak zápal prebieha
prudko a je sprevádzaný silnou bolesťou,
dieťa väčšinou čaká vyšetrenie a ošetrenie
na ORL pracovisku. Tu väčšinou nie je čas
na podanie homeopatík. Lieky by museli
mať rodičia doma a podať ich čo najskôr
pri prvých príznakoch. Ale stav je niekedy
taký náhly, že na to nie je čas.
Iná situácia je pri pozvoľnejšom nástupe bolestí v uchu. Obvykle im predchádza nádcha. Vynikajúcim prostriedkom je
FERRUM PHOSPHORICUM 30 CH
2 × 5 – 10 granúl prvý deň, prvú dávku
treba podať už pri prvých sťažnostiach
na bolesť v uchu. Často sa tým zabráni
rozvoju hnisavého zápalu stredného ucha,
proces sa odohrá na úrovni mierneho katarálneho zápalu.
KALIUM MURIATICUM 9 CH 3 – 5 ×
5 granúl denne pri hlienovej nádche, výborný liek na zápal Eustachovej trubice. Ten
je sprevádzaný bodavou bolesťou, zaľahnutím ucha, praskaním v uchu pri hovorení
a prehĺtaní.
Obvykle tieto dva lieky kombinujem spoločne s OSCILLOOCOCCINUM.
CAPSICUM ANNUUM 5 CH – bolesť
vystreľuje k bradavkovému výbežku spán-
34
•
www.phoenix.sk
kovej kosti (za ucho) – podávame 3 granuly
každých 15 minút do odznievania bolesti
s postupným predlžovaním intervalu pri
ústupe bolesti.
ACONITUM NAPELLUS 9, 15, 30 CH
– ochorenie následkom prechladnutia.
Ďalej môžeme podávať BELLADONNU
pri ušných problémoch súvisiacich so zápalom hltana a mandlí a ďalšie lieky podľa
popisu v minulom čísle.
Hnisavé komplikácie
zápalu stredného ucha
Obvykle je nutné vykonať na ORL oddelení paracentézu – prepichnutie bubienka.
Dôjde k rýchlej úľave.
Pri hnisaní podávame najmä tieto prípravky:
• PYROGENIUM 9, 15 CH 1 × 5 granúl
denne
• HEPAR SULFUR 30 CH 2 × 5 granúl
denne
– zásadný homeopatický liek všetkých hnisavých procesov. Podávame vo vysokom
riedení, ktoré „vysušuje“ hnisanie.
MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH 2 – 4 ×
denne 5 granúl. Sekrét z ucha je hojný, hlienovohnisavý, žltozelený, zapáchajúci, zvýšená tvorba slín a jazyk s odtlačkami zubov
po bokoch.
Ako som pri ochorení uší na začiatku uvie-
dol, častejšie však prídu rodičia s deťmi
s opakujúcimi sa zápalmi stredného ucha.
Deti majú často zväčšenú nosovú mandľu
(tzv. adenoidná vegetácia), často prídu s návrhom na jej odstránenie. Mám skúsenosť,
že s týmto zákrokom rodičia dosť váhajú.
Je možné skúsiť dlhodobejšiu homeopatickú terapiu, ktorá môže významne zabrániť
ďalším otitidám. Mám s tým dlhoročnú
veľmi dobrú skúsenosť. Ako pri každej
terapii však platí, že nie je stopercentná.
Podávam striedavo raz za dva týždne liek
AVIAIRE v riedení 15 alebo 30 CH 5 – 10
granúl a medzitým opäť raz za dva týždne
CALCAREA PHOSPHORICA 15 alebo
30 CH 5 – 10 granúl. Teda napríklad jednu
nedeľu Aviaire, druhú Calcarea phosphorica a takto sa striedavo pokračuje niekoľko
mesiacov. Na zmenšenie nosnej mandle
možno podávať od pondelka do soboty
3 × denne 5 – 10 kvapiek prípravku LYMPHOMYOSOT (firma Heel) alebo GUNA-LYMPHO (firma Guna – týmto prípravkom venujem v niektorom z najbližších
čísel Receptu samostatnú kapitolu). Obvykle odporúčam 3 balenia za sebou. Tento
spôsob je taký úspešný, že zápaly stredného
ucha u väčšiny detí v podstate zmiznú.
Zápaly hrtana, zachrípnutie
Obvykle radšej používam polykomponentné prípravky HOMEOGÉNE 9 (pri väčšej
bolesti v krku) a HOMEOVOX. Dávkova-
Foto ISIFA
Zápal stredného ucha,
zápal Eustachovej trubice
R ecept
nie: 1 tableta každú hodinu prvý deň, ďalšie dni sa predlžujú intervaly. Vhodný je
Priessnitzov zábal na krk. Existuje celý rad
monokomponentných prípravkov na zápaly
hlasiviek (hrtana), ale ich výber je trocha
zložitejší ako pri iných infektoch dýchacích ciest, preto odporúčam použiť práve
HOMEOGÉNE 9 a HOMEOVOX.
Akútne bronchitídy
Domnievam sa, že v skutočnosti nie je toľko
bronchitíd, ako pacienti uvádzajú. Väčšinou
sa totiž zápal zastaví na úrovni priedušnice
a do priedušiek sa nedostane. Tam musí byť
jasný posluchový nález, pri závažnejšom
rozvinutom stave je zreteľný aj určitý nálet
na röntgenovej snímke.
Postupujeme ako pri každej infekčnej chorobe podľa jej priebehu. Homeopatiká môžeme použiť tam, kde nie je indikovaná antibiotická terapia. Prvé lieky volíme podľa
výšky teploty a sprievodných príznakov.
Rovnako kašeľ, ktorý je hlavným sprievodným príznakom, liečime prípravkami, ktoré
už boli uvedené. Medzi hlavné patrí Drosera, Ipecacuanha, Bryonia, Kalium carbonicum, Coccus cacti, Rumex crispus, Spongia
tosta.
Na doliečenie pretrvávajúcich ťažkostí –
kašeľ, zahlienenie – mám obľúbenú a osvedčenú kombináciu:
SULFUR JODATUM 9 CH 2 × 5 granúl
denne (ráno a večer) + PULSATLLA 15
alebo 30 CH 1 × 5 granúl denne (poludnie).
Ku každej dávke je možné pridať malý liek
podľa prevažujúcich príznakov, najčastejšie
je to Ipecacuanha.
Akútny zápal pľúc
Málokedy sa začína pri týchto závažnejších ochoreniach homeopatickou liečbou.
Väčšinou je potrebná hospitalizácia. Pri vírusových zápaloch pľúc by mohol byť užitočný liek PHOSPHORUS 15 alebo 30 CH
2 × 5 granúl denne. Tento liek podávame pri
vírusových zápaloch parenchymatóznych
orgánov – pľúc, pečene, a tiež pri zápaloch
obličiek.
Po návrate do domáceho ošetrenia a pretrvávajúcich problémoch môžeme použiť
niektoré z vyššie vymenovaných homeopatických liekov.
Oscillococcinum
a GUNAPREVAC
Čitateľ si iste všimol, že často pri akútnych
infektoch dýchacích ciest a uší odporúčam
na začiatku podávať liek Oscillococcinum.
Ide o pomerne historický preparát vyrábaný zo sŕdc a pečene kačice pižmovej.
Extrakt sa riedi tzv. Korsakovovým riedením
(niekedy sa uvádza ako Korsakoff) až do
potencie 200 K. Prípravok je účinný najmä
pri vírusových ochoreniach, hlavne pri
chrípke.
Vhodné je preventívne podávať celú zimu
v dávke 1 tuba 1× týždenne pre dospelých
a väčšie deti, malé deti môžu dostávať dávku do viečka tubičky s granulami, s pribúdajúcim vekom potom ½ tubičky. Pri akútnom ochorení sa príslušná dávka podáva 3×
prvý deň, ďalšie 3 – 4 dni 2× denne.
GUNAPREVAC
Tento prípravok talianskej firmy Guna
z oblasti fyziologickej regulačnej medicíny,
ktorá používa nízke dávky účinných látok
v nanokoncentráciách, bol opísaný v nultom
čísle Receptu (0/2012). Je podobný Oscillococcinu, pretože ho vlastne obsahuje, ale je
rozšírený o ďalšie homeopatické lieky a nosodu baktérie Haemophilus influenzae. Jeho
pôsobenie je preto širšie a komplexnejšie,
pokrýva aj prípadnú bakteriálnu superinfekciu chrípky či všeobecne virózy. Dávkovanie môže byť podobné. Preventívne sa podáva 6 – 8 týždňov od začiatku zimy, potom
je pauza 45 dní a podávanie sa opakuje opäť
6 – 8 týždňov. Výrobca uvádza granuly pod
pojmom pelety.
Jarná peľová alergia
Alergia patrí medzi najviac narastajúce
problémy našich pacientov od začiatku 21.
storočia. V detských kolektívoch je ťažké nájsť dieťa bez alergie. Veľmi často sa
zrejme alergický terén malých pacientov
prejavuje opakovanými infekciami dýchacích ciest. Preto sa stále častejšie v lekárni
stretávate s predpisom pediatra na antihistaminiká ako sprievodné prostriedky pri
infekciách dýchacích ciest.
Alergia v klasickom poňatí má tri hlavné
prejavy: alergickú nádchu, alergickú astmu
a alergický (alebo inak tiež atopický) ekzém. Nie je výnimkou, že sa u jedného pacienta vyskytnú všetky tri prejavy súčasne,
niekedy len dva, alebo sa prejavy striedajú
napríklad tak, že pri zlepšení dýchacích
alergií sa zhoršia kožné prejavy a naopak.
Toto striedanie kožných a slizničných prejavov často vidíme aj pri liečbe alergie kortikosteroidmi. Tie vlastne nič neliečia, len
potláčajú lokálny imunitno-alergický zápal.
Kortikosteroidy sa používajú už desiatky
Bez receptu
rokov a pre mnoho pacientov majú blahodarné účinky, ale s príčinou alergie táto liečba nemá nič spoločné.
Alergická nádcha začína u veľkého počtu
alergikov už s prvým peľom na začiatku
marca. Typické sú príznaky spojené s nádchou a očnými problémami. Osvedčil sa
mi postup, ktorý dokáže alergické prejavy
veľmi zmierniť, až eliminovať. Dva mesiace pred obvyklým nástupom alergických
problémov podávam prípravok POLLENS
postupne od riedenia 5 CH, potom 9 CH,
15 CH a nakoniec 30 CH. Vždy sa užíva
jedna tuba určitého riedenia v dávke 5 granúl 1× denne, až potom nasleduje užívanie
tuby s vyššou potenciou. 1 tuba vystačí pri
tomto dávkovaní približne na 2 týždne.
U alergikov s problémami od začiatku marca nasadzujeme homeopatiká teda už od 1.
januára. Výborná je kombinácia s akupunktúrou, ktorá sa vykonáva tieto dva mesiace
1× týždenne.
U výraznejších alergikov môžeme podávanie Pollensov doplniť prípravkami GUNA-ALLERGY PREV a pri problémoch GUNA-ALLERGY TREAT v dávke 2 × 10
– 20 kvapiek denne. Pollens sa pripravuje
z peľov 5 stromov. Veľký počet alergikov
reaguje skôr na pele tráv, ktoré sa objavujú
väčšinou od júna a prechádzajú do leta.
Potom miesto Pollens podávame podobným
preventívnym spôsobom POLLEN DE
GRAMMINES – zmes peľov sena. Tiež
je vhodné začať 2 mesiace pred obvyklým
začiatkom alergickej sezóny.
Ak vzniknú prejavy alergickej nádchy, môžeme vyskúšať tieto monokomponentné homeopatiká:
POUMON HISTAMINE 9 – 30 CH –
3 – 5 granúl 3 – 5× denne alebo vždy pri
ťažkostiach.
HISTAMINUM – podobne. Či účinkuje
prvý alebo druhý liek, musíme vyskúšať.
ALLIUM CEPA 5 – 9 CH – na vodnatú
nádchu
SABADILLA 5 – 9 CH – na svrbenie podnebia.
EUPHRASIA 5 – 30 CH – očné alergické
prejavy.
Z komplexných prípravkov firmy Boiron
môžeme nasadiť RHINALLERGY – 3 –
6× denne 1 tabletu.
Iste existuje mnoho ďalších liekov na alergické prejavy, ale vyššie uvedené sú osvedčené a používajú sa najčastejšie.
Pokračovanie seriálu o praktickom využití
homeopatie v dennej praxi v ďalšom čísle.
www.phoenix.sk
•
35
R ecept
R ozhovor
NABITÝ ENERGIOU
Obklopujú ma
svojou láskou
Poznáte to, keď sa po stretnutí s nejakým človekom cítite ako vyžmýkaný citrón? Máte pocit, že z vás vysal
všetku energiu. Nabudúce sa mu radšej vyhnete. Vďaka bohu sú medzi nami aj takí, stretnutie s ktorými
akoby vám dobíjalo baterky. Po rozhovore s módnou návrhárkou Lýdiou Eckhardt som odchádzal ako napojený
na generátor. O kúsok tejto energie sa teraz s vami podelím.
Pripravil JÁN NEMEC
Včera som vám zatelefonoval a požiadal
o rozhovor. Chvíľu predtým ste vystúpili
z lietadla, vrátili ste sa z dovolenky
v Thajsku. Veľmi rýchlo sme sa dohodli
a stretli...
Musím úprimne povedať, že z každej cesty prídem polepšená, s vnútornou pokorou.
Keď človek vidí na vlastné oči, ako ľudia
žijú v týchto krajinách, sú veľmi chudobní, pritom príjemní. Majú v sebe neskutočnú pokoru, veľké srdce. Vedú jednoduchý
život, uspokojujú si základné potreby, vedia
slúžiť a sú šťastní. Pri konfrontácii s našou
realitou akoby mnohých z nás tá hojnosť namiesto zbližovania rozdeľovala, neustále sa
sťažujeme. V lepšom prípade sme sami so
sebou nespokojní, v tom horšom nám prekážajú všetci naokolo. Na poznávacie zájazdy som začala chodiť zhodou okolností
práve s Phoenixom. S priateľkou Bošou,
ktorá ma vtiahla do tajov „poznávačiek“
sme boli pred šiestimi rokmi vo Vietname
a Kambodži. Odvtedy som precestovala
množstvo krajín v Ázii, Afrike, v Strednej
a Južnej Amerike. V chudobe žije 90 percent ľudí na zemeguli! Predstavte si, že
veľká väčšina z nich je vnútorne šťastných.
36
•
www.phoenix.sk
Foto archív LÝDIE ECKHARDT
V živote sú
podstatné iba
dve veci – zdravie
a vzťahy!
Mal som teda šťastie, keď som vám zavolal práve po návrate s pokorou v duši.
Môj otec bol lekár, bol prísny na seba, na
nás a hovorieval, že iba slabí ľudia si riešia
svoje problémy v chorobách. Napriek svojmu vzťahu k životu a veľmi zdravému spôsobu života nás veľmi rýchlo a nečakane
opustil. Vtedy sa mi zrútil svet, mala som
42 rokov a uvedomila som si, že v živote sú
podstatné iba dve veci – zdravie a vzťahy!
Pokazené veci sa dajú opraviť ľahko, ale
vzťahy sa naprávajú len veľmi ťažko. Preto hovorím, že prichádzam polepšená, lebo
som tolerantnejšia, myslím si, že som pokornejšia, vďačnejšia za to všetko, čo mám.
Keď som sa stretla s naozaj významnými
a uznávanými osobnosťami, ktorí niečo
v živote dosiahli svojou prácou, boli veľmi skromní a keď som od nich odchádzala,
bola som nabitá energiou.
Ako sa o ňu podelíte?
Mnohí ľudia chodia do nášho módneho salónu nielen preto, aby si kúpili nový model
šiat. Chcela by som im dať s tým modelom
aj kúsok pozitívnej energie, kúsok zo seba.
Možno práve preto sú tie modely úspešné. Mám veľmi veľa klientok, ktoré sem
rady chodia a odnášajú si odtiaľto nielen
to hmotné, ale aj dobrý pocit. Celý život
je o pocitoch! Ak človek nedokáže slúžiť
zo srdca, úspech určite nepríde. Napríklad
vzťahy mojich pracovníkov sú veľmi dobré. Dôkazom je, že až 90 percent zamestnancov so mnou pracuje od založenia firmy,
teda už 22 rokov! Je veľmi dôležité, aby atmosféra v salóne bola pozitívna, pretože je
to cítiť. Aj môj otec hovorieval, že človek
musí byť prísny najmä na seba, potom vás
ľudia budú rešpektovať. Veľakrát sa stalo,
Kto vstúpi
do môjho domu,
stáva sa mojim
priateľom!
R ecept
R ozhovor
že keď bolo veľa roboty, ani som nemusela
nikomu nič hovoriť a všetkých som našla
v práci aj v sobotu. Model sa zaplatiť dá,
nie však dobrá atmosféra a energia v práci.
Tie sa musia vybudovať.
Na vašej webovej stránke ste sa vyznali, ako ste neraz uvažovali o tom, že svoj
cieľ vzdáte. Myšlienka zavrieť salón sa
vytratila, keď ste držali v ruke hotový
model, ktorý zosobňoval charakter klientky a vašu fantáziu v jednom. Dávate
do modelov samu seba. Vracia sa vám to?
Ten, kto dáva, aj dostáva! Hlavným mojím
trendom sú potreby a túžby zákazníčok.
Mojím mottom je výrok Coco Chanel –
„Kto vstúpi do môjho domu, stáva sa mojím
priateľom. Ak nie, nemôžem ho obliekať“.
A to je o energiách. Ten, kto je sympatický
mne, viem, že aj ja som sympatická jemu.
Nehovorím to len formálne, naozaj to tak
je! Veľakrát som mala pocit, že mi niekto
nebol sympatický. Myslela som si, že to
nejako“ prevalcujem“, prehluším a všetko
zvládnem, ale aj napriek tomu to bolo zlé!
Robíme vlastne služby, ako keď ste u kaderníčky, kozmetičky... Je to také intímne,
zákazník sa vám zdôveruje, vyjadruje svoje
pocity. Preto vám musí dôverovať. Ak mu
nie ste sympatický, nemá vo vás dôveru.
A či sa mi to vracia? Najväčšia energia,
ktorá mi dáva zmysel všetkého, je práve
spokojný klient! Ale nie je to len o tom, že
povie „ďakujem, som spokojný, spokojná“. Ja to vidím a cítim!!! Keď si oblečie
ten model, keď sa usmeje...! To je tisíckrát,
keď mi ľudia zavolajú, alebo mi pípne sms,
kde napíšu „ďakujem ti, som tu najkrajšia!“
Čo viacej môžete dostať?! Nechcem, aby to
vyzeralo tak knižne, ale naozaj to tak je.
Ťažko možno vyjadriť pocity, aby to nevyzeralo ako fráza, oni nejako vznikli,
život ich napísal. Väčšinou nespovedáme človeka, ktorému sa nedarí, ale toho
úspešného a potom sa tie myšlienky
niekde stretávajú. Úspech, aj keď ho každý dosiahol inou cestou, má tie isté základy, na ktorých je postavený, a tie sú asi
rovnaké. Ako však možno naučiť spolupracovníkov, aby boli takí, ako vy chcete?
Ja som iba jeden článok v celom reťazci,
ale snažím sa, aby fungoval. Rozhodnutia,
ktoré urobím, sú úspešné, ale aj neúspešné. Pokiaľ by ste však nemali okolo seba
výborný kolektív ľudí, úspech by neprišiel, aj keby som bola akákoľvek geniálna.
V podvedomí si človek vyberá ľudí, ktorí
mu vyhovujú. Môj brat lekár mi vravel,
že vie, aký príde k nemu pacient podľa
38
•
www.phoenix.sk
toho, kto mu ho posiela. Je to naozaj tak,
že človek sa priatelí s ľuďmi, ktorých si
sám vyberie. Tak je to aj so spolupracovníkmi. V roku 1991, keď som začínala, som
zamestnala profesionálne krajčírky, bolo
nás dvanásť. V súčasnosti musím so smútkom povedať, že toto remeslo, bohužiaľ,
Pokiaľ by ste však
nemali okolo seba
výborný kolektív ľudí,
úspech by neprišiel
vymiera! Potrebovala som nedávno krajčírku, prihlásilo sa ich asi dvadsať, ale keď
som sa spýtala, či vedia ručne vyšívať dierky na gombíky, tak som dostala odpoveď,
že to by radšej nerobili...
To ste mi teraz pripomenuli moju mamu,
ktorá celý život robila krajčírku, a ešte
aj dnes vo svojich 89-tich rokoch, keď
vidí krajčírske dielo, okamžite pozerá
na to, ako je vypracované. Stará dobrá
škola... Ale obráťme list k vašej tvorbe
módnej návrhárky. Modely prezentujete ako dôsledne vypracované s vysokým
podielom ručnej práce. Odkiaľ beriete
inšpiráciu?
Najväčšou inšpiráciou je vnútorná pohoda,
ktorú človek získa vtedy, keď sa vracia spokojný zákazník. Mám rada takzvanú „módu
na druhý pohľad“. Peknú módu s dôrazom
na detail. Inšpiráciou je veľakrát aj pokazený model. Môžete ho opraviť tak, že potom
je úplne geniálny. To, čo je nakreslené, ešte
nemusí tak vypáliť. Napríklad aj pečenie
a varenie nie vždy dopadne podľa receptu
tak, ako si to predstavujete. Častou inšpiráciou je aj príroda. Raz som dostala úžasnú
kyticu žlto – fialovú. Povedala som si, že
to je taká krásna kombinácia, že vznikla
kolekcia šiat v tomto farebnom tóne. Alebo
ešte pred dvadsiatimi rokmi som stála na
pumpe ÖMV, modro – zelená kombinácia,
čo by mi nikdy nezišlo na um skombinovať. Spomenula som si na to a opäť vznikla
takáto kolekcia.
Móda na druhý pohľad? Priznám sa,
že s takýmto pojmom sa stretávam prvýkrát.
Ten, kto má dvadsať rokov a tridsať kíl, si
môže obliecť na seba čokoľvek a vyzerá
výborne. Na druhý pohľad – myslím tým
to, aby vynikla osobnosť. Predstavte si, že
vojde žena, ktorá vás svojím oblečením zaujme, ale keď prehovorí, tak zistíte, že to,
čo má oblečené, sa na ňu nehodí. Musí to
byť prepojené, aby vás oblečenie vystihovalo. Nemám rada silne vyzývavú módu,
tam už potom nemáte kam ísť, môžete už
len sklamať. Preto je viac návrhárov, viac
línií, lebo každý sme iný. Ja teda oslovujem
tú skupinu ľudí, ktorú neoslovuje niekto
iný.
Ženy často hovoria o modeloch, že sú
nádherné, ale nedajú sa nosiť.
Súhlasím. My sme salón a my robíme pre
ľudí. Sme na Slovensku, nie v Paríži. My
obliekame slovenské ženy a som šťastná,
keď sa k nám tieto ženy vracajú. Mama
sa nemôže podobať oblečením na dcéru.
Každý vek, každá profesia, povolanie má
svoje hranice. Koľko ľudí sa profesionálne
zaoberá módou?! Keď žena vojde do spoločnosti, nikto nepovie, že je moderne oblečená! Každý povie, „jéj, je pekná“, alebo
„ako jej to pristane“. Či tam je lekár alebo
právnik, nemusí vedieť, čo je moderné, ale
R ecept
R ozhovor
vidí, či jej to pristane. Preto si myslím, že
ženy sa musia obliekať adekvátne svojej
postave, postaveniu a veku.
V roku 1991 ste začali len so ženskou
módou.
Ide o líniu Lýdia Eckhardt Exklusive.
Znamená to, že zákazníčka príde a model
sa robí priamo na ňu. Vstupuje do tvorby, príde so svojimi potrebami, túžbami,
ktoré modelujem priamo na ňu. Skúša sa
dvakrát. Je to najdrahšia a najexkluzívnejšia línia. V roku 1996 vznikla kolekcia
Lýdia Eckhardt Dione, v ktorej som sa
inšpirovala gréckou mytológiou. Sú to
malé série. Šijeme ich v Považskej Bystrici. Snažila som sa týmto vyplniť priestor
na bežné nosenie. Napríklad ja sama sa
v tejto línii obliekam. Je o polovicu lacnejšia ako exklusive, ale tak isto aj v línii
dione môže zákazníčka vstupovať do procesu tvorby napríklad určením farebnosti modelu a ja zadávam model do výroby
s týmito spresneniami. Ďalšou líniou sú
úplety, ktoré pre nás realizuje pani Dana
Voda. Zákazníčky oceňujú, že si odnášajú
od nás kompletné oblečenie a nemusia chodiť po obchodoch. K nohaviciam si napríklad môžu doladiť sako aj svetrík. Ďalšia
línia bola vyprovokovaná mojimi zákazníčkami, že prečo nešijeme aj pre mužov?
Tak sme vytvorili líniu Performance pre
mužov. Na mieru im zhotovíme luxusné
obleky a košele. Od roku 1996 vyrábame
aj líniu okuliarov Lýdia Eckhardt. Teraz
pripravujem v spolupráci s firmou Focus
veľké rozšírenie tejto línie. Všetky línie
vznikali na podnet potreby zákazníčok.
V našich priestoroch postupne vzniklo
kaderníctvo, kozmetika a masáže. Snažila
som sa vytvoriť atmosféru domácej pohody,
aby zákazníci popri jednotlivých skúškach
mohli užitočne relaxovať a urobiť niečo aj
pre krásu svojho tela. Držím sa stále toho
istého, že nie je umenie predať, ale dôležité
je, aby sa zákazník vrátil. Klientela, ktorú ja
oslovujem, je veľmi malá. Dobrý zákazník
vám pošle ďalšieho dobrého zákazníka, ale
zlý zákazník vám odhovorí veľké množstvo ďalších potenciálnych. Dobré meno sa
buduje veľmi ťažko, pokaziť sa však dá
veľmi rýchlo. Toto učím aj svojho syna.
Nech je akokoľvek, dverami sa nebúcha. Vždy ich musí zatvárať tak, aby ich
hocikedy mohol otvoriť!
www.phoenix.sk
•
39
R ecept
Zdravo za tarou
Človek a pohyb
Pohyb je život –
život je pohyb
Základným prejavom všetkých živých bytostí je pohyb. Je to aktívna činnosť, ktorá je výsledkom potrieb každého
jedinca. Náuka o pohybe živých organizmov sa nazýva kineziológia. Čerpá poznatky z oblasti funkčnej anatómie,
neurofyziológie, biomechaniky, kinetiky a kinematiky. Riadením pohybu je poverený centrálny nervový systém
(CNS) ako najvyšší riadiaci orgán. Na pohybe sa ako podporná časť podieľa skelet, ale vlastný výkon pohybu je
činnosťou svalov. Jeden pohyb nevykonáva iba jeden sval, ale celá skupina, a jeden sval nevykonáva len jeden
pohyb, ale zúčastňuje sa viacerých pohybov.
Sval obsahuje niekoľko druhov vlákien, medzi
ktoré patria fázické a tonické vlákna. Svaly
s prevahou fázických vlákien sú fylogeneticky
(vývojovo) mladšie a ich činnosť sa prejavuje
rýchlou, krátkou aktivitou a unaviteľnosťou.
Majú výrazný sklon slabnúť. Svaly s prevahou
tonických (postulárnych) vlákien sú fylogeneticky staršie a majú pomalé, dlhotrvajúce kontrakcie a tendenciu k skráteniu a zvýšenému
napätiu (hypertonus). Fázické vlákna vyrovnávajú rovnováhu, tonické udržujú stoj, polohu.
Pri nerovnováhe týchto dvoch skupín dochádza
k ťažkostiam a bolestiam v pohybovom aparáte
(tzv. svalovej dysbalacii). Preto jednostranné
dlhodobé zaťaženie vedie k mnohým odchýl-
40
•
www.phoenix.sk
kam v postúre (vzpriamené držanie tela) a subjektívnym ťažkostiam, či už sa to týka nevhodných pracovných polôh alebo jednostranného
športového zamerania.
Pohyb človeka je veľmi úzko spojený s rozvojom jeho intelektu a motoriky. Je teda úzka
väzba medzi pohybom a psychikou človeka.
Vonkajšie prostredie je veľmi ovplyvnené pohybom človeka a ten ho prispôsobuje svojim
potrebám.
Rozvoj duševnej a telesnej aktivity by mal byť
vyrovnaný. V súčasnosti však nie je intelektuálny rozvoj s rozvojom pohybovej aktivity
v rovnováhe. Táto psychofyzická nerovnováha
značne znižuje fyzickú zdatnosť a preferuje
intelektuálny rozvoj. Dochádza tak k fyzickému oslabeniu jedinca, a tým k mnohým zdravotným problémom. Znižuje sa kvalita svalov
v zmysle sily, trofiky (hmotnosti, objemu),
tonusu (napätia) a konzistencie (pevnosti,
tuhosti).
Svaly nepracujú len ako výkonný orgán
alebo vykonávajú len jemnú motoriku, ale
ich činnosť súvisí aj s oblasťou zmyslových
porúch (hluchonemí), podieľajú sa na verbálnych (slovných) kontaktoch s druhými osobami (mimické svaly, gestá rúk a pod.). Neverbálna komunikácia je veľmi dôležitá v oblasti
vzťahov, osobných prejavov, čo charakterizuje
každého jedinca. Gestikulácia a mimika odráža
Foto ISIFA
Pripravila prof. YVONA ŠULCOVÁ
R ecept
náš interný a psychický vzťah k danému oznámeniu. Vo výraze a gestách sa odráža obsah
toho, čo práve oznamujeme (herci).
Ak dôjde k nedostatku akejkoľvek pohybovej
aktivity, prejaví sa to napríklad v úbytku svalovej hmoty i v zmenách skeletu. Tento nedostatok negatívne ovplyvňuje aj krvný obeh.
Na druhej strane preťaženie pohybového systému spôsobuje bolesť a únavu, čo má za
následok zníženie výkonu a aktivity. Pri nerešpektovaní varovných signálov môže dôjsť
k poškodeniu celého organizmu.
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
V súčasnosti sa s nami život trochu pohráva
v zmysle udržania správneho životného štýlu. Pravidlá denného režimu, ktoré boli prirodzenou súčasťou života našich predkov,
v podstate neexistujú. Bojujeme s časom,
a teda aj s udržaním všetkých pravidelných
a tradičných činností. To všetko sa premieta do pohybových a pracovných návykov
i našej životosprávy. Stratila sa pravidelnosť, systém, a tak aj prepojenie vzájomných vzťahov. Ak sa chceme z tohto kruhu
nepravidelností a zhonu dostať, musíme si
dať v dennom režime na váhu nutné priority,
a až potom to ostatné. Udržiavanie pravidiel
stravovacích návykov, nepodliehanie módnosti, zhonu pri konzumácii nezdravých potravín (pri chôdzi či iných činnostiach), to je
ten správny krok. Jedlo by sme nemali vnímať
len cez jeho množstvo a chuť, ale aj pohľadom
a čuchom. Ak vlastne nevieme, čo jeme, potom je zaručeným výsledkom obezita. Chýba
návrat k potravinám, ktoré zodpovedajú ročnému obdobiu, týka sa to hlavne ovocia a zeleniny. Stratil sa pokoj pri konzumácii, pravidelnosť i prostredie pri stole.
Ak budeme hovoriť o pracovných návykoch,
tak v prvom rade chýba pravidelná a pevná pracovná doba. Z toho vyplýva značná nerovnováha medzi aktivitou a odpočinkom. Napríklad sa
úplne stráca význam pravidelného „sviatočného“ dňa – nedele, ktorej názov je etymologicky
odvodený od slova ničnerobenie.
Keď zvolíme po plnom a vyčerpávajúcom pracovnom zaťažení rýchly beh do fitcentra, tak
nám to nepomôže.
FYZICKÁ A DUŠEVNÁ PRÁCA
Fyzická záťaž, či už pracovná alebo športová,
kladie na náš organizmus vysoké nároky. Ten
potom vyžaduje a je pripravený na tzv. oddychový čas, ktorý možno vhodne vyplniť činnosťou, zodpovedajúcou charakteru každého jednotlivca. Ide o naše koníčky, záľuby, kultúru,
čítanie, relaxáciu v spoločnosti aj osamote.
Oproti tomu duševné vyťaženie potrebuje
aktívny pohyb, okysličenie, rekreačný šport,
fyzickú pracovnú činnosť spojenú so záľubami
(záhrada, výlety, prechádzky a pod.). Spojenie
prechádzky s kultúrou (hrady, výstavy, ZOO)
zahŕňa nielen pohybovú činnosť, ale aj pozitívne zmyslové vnímanie.
Pracovné prostredie, kde trávime väčšinu
dňa, by malo vždy pôsobiť tak, aby spĺňalo všetko, čo na dobrý výkon potrebujeme,
a to nielen čo sa týka vybavenosti, ale aj kolektívu, v ktorom pracujeme. V súčasnosti
najčastejšie pracujeme s počítačom, a to po
väčšinu pracovného času. Aké sú pravidlá na
umiestnenie počítača, aké má byť osvetlenie
a stolička, na ktorej sedíme pri práci, to všetko nám predpisujú architekti a ergoterapeuti.
Ale čo máme počas pracovnej činnosti robiť
sami so sebou? Mali by sme v pravidelných
intervaloch vetrať a tento čas využiť na natiahnutie, chôdzu a dodržanie pitného režimu.
Dôležité je aj uvoľnenie odevu, vyzutie obuvi
a precvičenie nôh.
Jednostranná dlhodobá pozícia pri práci či
v sede alebo v stoji je veľmi náročná, unavujúca a jej výsledkom je rad subjektívnych ťažkostí. Je to podobná situácia ako pri dlhom lete
lietadlom.
Deti túžia po pohybe.
Často je ich „hnevanie“
len výsledkom nedostatku
pohybovej aktivity.
ŠPORT
Voľba vhodného športu začína už v detskom
veku. V útlom detstve dochádza k výberu športových aktivít väčšinou pod vplyvom dospelých (otec futbal – syn futbal,
a pod). Ak má dieťa samo chuť aj dispozície na určitú športovú činnosť, mali by rodičia zvážiť vhodnosť, zdravotný stav dieťaťa
a možnosti, ktoré konkrétny šport prináša. V mnohých prípadoch je voľba možná
až po konzultácii s detským lekárom alebo
fyzioterapeutom. Dieťa musí mať zdravotné i pohybové dispozície, ale hlavne vlastnú motiváciu. Povinná návšteva športového zariadenia prináša nielen dieťaťu, ale aj
rodičom zbytočný stres.
Zdravo za tarou
Deti túžia po pohybe. Často je ich „hnevanie“
len výsledkom nedostatku pohybovej aktivity.
Aj veľmi nešikovné deti môžu športovať rekreačne po celý rok. Stačí aj pravidelná pohybová
činnosť počas víkendov a prázdnin, keď to už
nie je možné počas celého roka. Mestské deti
sú určitým spôsobom oproti deťom žijúcim
na vidieku znevýhodnené. Práve preto u nich
vidíme „hlad po pohybe“, ktorý sa niekedy
prejavuje nežiaducimi aktivitami. Nakoniec,
dospelí sú na tom podobne.
Ak sme priaznivci fitcentra a posilňovní, tak
je nutné, aby výber nášho cvičenia vykonal
odborný pracovník centra a zodpovedne zvážil
naše možnosti na motiváciu.
Bezduché posilňovanie, či iný druh cvičenia
bez patričnej motivácie, neprinesie vytúžený
výsledok, ale iba „bod“ za splnenie akejsi činnosti.
REGENERÁCIA
Na to, aby výkonnosť nášho organizmu, t. j.
svalov i skeletu, pri neustálom zaťažení pohybom a stresom neklesla, je nutná ich regenerácia. To je proces, ktorý je zameraný na telesné
a duševné zotavenie. Regenerácia má veľmi
dôležité miesto v našom živote.
Proces regenerácie je vlastný každému organizmu a je neoddeliteľnou súčasťou nášho života.
Základným prostriedkom regenerácie sú voľnočasové aktivity. Ich výber je veľmi široký
a veľkú rolu tu hrá zameranie každého jednotlivca. Aktivity môžu byť napr. pohybové
(rekreačný šport), spoločenské stretnutia s kultúrnym zameraním, zábavné hry (šach), zberateľská činnosť, a pod. Najzdravším typom
regenerácie je pohyb na čerstvom vzduchu
spojený s chôdzou. Regenerácia pohybom je
najdôležitejším prostriedkom na aktívnu regeneráciu pohybového aparátu.
Regenerujeme aj aktívnym alebo pasívnym odpočinkom. Neoddeliteľnou súčasťou denného
režimu je spánok, ktorý je základnou formou
pasívneho odpočinku a má veľký vplyv na dennú výkonnosť.
Relaxácia s využitím autogénnych tréningov je
veľmi vhodná pre duševné a fyzické uvoľnenie. Ovplyvňuje koncentráciu, utlmuje bolesť
a zvyšuje psychickú výkonnosť.
Pri regenerácii možno využiť aj jej najstaršiu
metódu, ktorou je joga, vychádzajúcu z predpokladu, že zvýšená psychická tenzia je v priamej
závislosti od stavu celého organizmu. Psychika
ovplyvňuje svalové napätie a naopak.
Ďalšími vhodnými prostriedkami, ktoré je možné využívať pri regenerácii organizmu sú termoterapia, hydroterapia, elektroterapia, liečba
svetlom, pobyt v soľnej jaskyni, sauna, a pod.
Veľmi žiadané sú aj masáže rôzneho druhu.
www.phoenix.sk
•
41
R ecept
Zdravo za tarou
Ako sa má vaša
IMUNITA?
IMUNOstimulátor –
najúčinnejší výživový
doplnok na trhu – prichádza
do lekární na celom
Slovensku v 30
kapsulovom balení.
Sťažené dýchanie, kašlanie, svrbenie v nose a v očiach, únava... Po nepríjemnom chrípkovom období prišlo obdobie alergií. Mnohí tak, bohužiaľ, prežijú jedno z najkrajších období roka s tabletkami. Dá sa v tomto prípade robiť
niečo viac pre zdravie? Dá sa podporiť imunita komplexne, v jednom výživovom doplnku?
Komu môže pomôcť?
V podstate každému: “Ľuďom, ktorí už majú
imunitu narušenú, môže však pôsobiť aj preventívne, aby sa imunita neznížila. Nároky
na imunitu stále rastú a toto je kombinácia
látok, ktorá ju podporuje,” vysvetľuje MUDr.
Michael Kučera, ktorý sa podieľal na vývoji
IMUNOstimulátora a ktorý sa podpísal aj pod
úspešný produkt Karnozín Extra.
Testované na pilotoch
V súčasnosti IMUNOstimulátor testujú vybraní členovia palubného personálu leteckej
spoločnosti British Airways. “Vo všetkom je
náhoda,” hovorí o spolupráci práve s “lietajúcimi “ zamestnancami MUDr. Michael Kučera. “Vyšetroval som niekoľko príslušníkov
personálu tejto firmy pred dvoma rokmi. Boli
medzi nimi letušky, piloti aj ostatní členovia
personálu. Naoko išlo o zdravých ľudí, ktorí
prešli zdravotnými prehliadkami bez zásadnejších problémov. ALE – vyšetreniami analýzy
variability srdcového rytmu som zistil, že sú
vo veľkom ohrození. Lety sú totiž veľkou
záťažou pre organizmus. Tento personál vykazoval rozličné úrovne rizika pravdepodobnosti
civilizačných chorôb: kardiovaskulárnych aj
onkologických.”
Podľa ďalších informácií doktora Kučeru
leteckému personálu sa podáva IMUNOstimulátor už päť mesiacov a v rámci tejto dlhodobej štúdie sa budú posudzovať výsledky
jeho vplyvu na organizmus po jednom, troch
a piatich rokoch. “Je to dlhodobý proces, dlhodobá štúdia. Ide o zásadnú prevenciu rozvoja
civilizačných chorôb (kardiovaskulárnych
a onkologických), ktoré vznikajú vplyvom
dlhodobej expozície žiarenia vo výškových
letoch a vysokého stupňa stresovej záťaže,”
dodáva Kučera.
Unikátny
Hlavným cieľom IMUNOstimulátora je teda
posilnenie imunitného systému – a to receptúrou, ktorá momentálne nemá na trhu
42
•
www.phoenix.sk
obdobu. “Podobný prípravok neexistuje, zloženie IMUNOstimulátora je v súčasnosti jedinečné, nakoľko ide o pilotnú záležitosť,” dozvedeli sme sa od Michaela Kučeru odpoveď
na otázku, či sa dá tento produkt porovnávať
s niečím obdobným v slovenských lekárňach.
Čo IMUNOstimulátor obsahuje?
V prvom rade je výnimočný sústavou látok,
ktoré priamo s imunitou súvisia. “Je tam skupina bioflavonoidov – lykopén, luteín a OPC
(látky s antioxidačným účinkom), potom sme
pridali betaglukán, ktorý priamo podporuje
imunitu, pôsobí ako priamy imunomodulátor.
Nechýba chlorofylín – látka, ktorá sa priamo
podieľa na imunitných mechanizmoch, na procesoch hojenia atď,” podrobne opisuje MUDr.
Kučera. Je to kombinácia, ktorá navzájom
zvyšuje účinok inej látky, ktorú IMUNOstimulátor obsahuje. Vhodný je aj pre vegetariánov,
pretože obsahuje výlučne len prírodné zložky
a neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu.
IMUNOstimulátor rezonuje
Aj u slovenských zákazníkov. Dôkazom je
zvýšený záujem a množstvo otázok, ktoré sa
objavujú na facebookovom profile spoločnosti
CarnoMed (www.facebook.com/carnomed).
Jedna z nich sa týkala vstrebateľnosti jednotlivých látok v organizme. MUDr. Michael
Kučera na to odpovedá: “Imunostimulátor je
kombináciou imunomodulačných a imunostimulačných látok dokopy so skupinou antioxidantov. Tieto látky sú všeobecne veľmi dobre
vstrebateľné: sú v hubách, zelenine, paradajkách, OPC sú v čučoriedkach, vínnej réve...
Čiže IMUNOstimulátor je jeden z mála produktov, pri ktorých si môžete byť istí, že si nekupujete tzv. drahý moč, ale skutočnú podporu
vašej imunity.”
Jednoduché dávkovanie
Závisí od toho, či chcete svoju imunitu podporovať preventívne alebo nárazovo, podľa potreby. Ak sa preventívne staráte o svoje zdra-
vie, stačí jedna-dve kapsule denne. “Pokiaľ sa
vyskytnú zdravotné problémy, možno dávkovanie krátkodobo zvýšiť až na desať kapsúl
denne,” hovorí MUDr. Kučera. Zároveň prezradil skúsenosti s IMUNOstimulátorom na
detské zdravie: “U detí IMUNOstimulátor
veľmi dobre pôsobí. Máme mnoho skúseností,
nakoľko detí s poruchou imunity stále pribúda
a tie sú častými klientmi aj v našej ambulancii.”
Starajte sa komplexne
Treba však zdôrazniť, že podpora imunity je
len jedna časť prevencie, ktorú môžeme pre
svoj organizmus urobiť s pocitom, že robíme
maximum. Imunita, hormóny, vnútorné prostredie, adaptácia na záťaže rozličného typu:
stres pracovný, emočný, chemický, fyzický,
fyzikálny atď. “Aby sme preventívne pôsobili
komplexne, musíme preventívne pôsobiť na
všetky smery. IMUNOstimulátor pokrýva len
imunitu, karnozín pôsobí harmonizujúco na
široké spektrum tejto oblasti. Preto odporúčam
ako ideálnu kombináciu IMUNOstimulátora
a Karnozínu Extra,” doplňuje MUDr. Michael
Kučera.
Pozitívne výsledky
IMUNOstimulátor je na trhu len krátko, ale už
má svojich spokojných užívateľov. “Problémy
s alergiami na peľ sa mi objavili nečakane,
pred dvoma rokmi,” hovorí Martin (31, asistent v kancelárii). “Užíval som lieky, ktoré ma
utlmovali, preto mi známi odporučili IMUNOstimulátor. Zatiaľ ho užívam dva týždne dvakrát denne ráno/večer a musím povedať, že sa
cítim výrazne lepšie.” Ingrid (39, účtovníčka)
k tomu dodáva: “V lekárňach je veľmi veľa
výživových doplnkov, pri ktorých však treba
užívať ďalšie podporné výživové doplnky, aby
sa dosiahol prijateľný účinok. Na tomto produkte mi maximálne vyhovuje, že účinné látky
sú obsiahnuté v jednej kapsule, navyše za výhodnejšiu cenu než by som dala za kombináciu
rozličných produktov. IMUNOstimulátor je
pre mňa rozumné riešenie.”
www.phoenix.sk
•
43
44
•
www.phoenix.sk
www.phoenix.sk
•
45
ZDRAVIU PROSPEŠNÉ POTRAVINY
jarná očista
Jedlo má priamy vplyv na pocit zdravia a duševnú pohodu. Vďaka správnemu jedlu sa môžeme cítiť lepšie i pomôcť svojmu telu zbaviť sa toxínov, plesní, parazitov či prekyslenia, a tým ho zásadne ozdraviť. Poďme
sa pozrieť na dve metódy, ktoré som si sama vyskúšala a 3× do roka ich
praktizujem z preventívnych dôvodov.
Dnešných ľudí zaťažuje nielen každodenný
stres, ale prostredníctvom stravy i príjem
látok, ktorým by sme sa mali radšej vyhnúť. To všetko, pri dlhodobom zotrvávaní
organizmu v záťažovej situácii, spôsobuje
únavu buniek, tkanív, orgánov a celkovú
vyčerpanosť ľudského tela. To sa prejavuje
nedostatkom prísunu živín na mieste, ktoré
treba regenerovať, a tým začne celý kolobeh nepríjemností, ktoré spôsobujú fyzické
i psychické vyčerpanie organizmu. Organizmus sa týchto nečistôt pokúša zbavovať
postupne a uvoľňovať ich z tkanív. Počas
tohto procesu sa môžete cítiť unavení, pot
môže mať výraznejší pach, môžete mať popraskanú kožu alebo sa môžu objaviť vyrážky či mierna podráždenosť.
Pôst je účinná a vhodná metóda na detoxikáciu organizmu za súčasného zmiernenie ťažkostí. Osobne odporúčam pôst pri
väčšine ochorení, pretože telu poskytuje
potrebný odpočinok potrebný na regeneráciu buniek. Tým, že telo neprijíma potravu
a nie je zaťažené trávením, sa urýchľuje
hojenie i regenerácia. Počas pôstu sa telo
zbavuje uložených škodlivých látok.
Každý človek je jedinečný, rôznym ľuďom
môžu vyhovovať odlišné druhy pôstu, preto je vhodné pred jeho začatím poradiť sa
s odborníkom. Osobne pre jarnú očistnú kúru najčastejšie odporúčam dvoj až
štvordenný pôst, počas ktorého sa pije zeleninová šťava, teplá voda a srvátka.
V chladnejšom období odporúčam teplý variant: dlho
varená ryžová kaša
so zázvorom či ryžovým sirupom
alebo varenými
jablkami a škoricou. Vhodné
je zaraďovať aj
46
•
www.phoenix.sk
mätový čaj s citrónom alebo šťavou z umeboshi sliviek pre ich upokojujúce a posilňujúce účinky na nervovú sústavu a tlmenie
prípadných žalúdočných ťažkostí. Počas
pôstu je vhodné nechať zažívací trakt odpočinúť od tuhej stravy. Ak trpíte hypoglykémiou, ktorá sa vyznačuje omdlievaním či
slabosťou bez príjmu jedla, dodržujte pôst
s príjmom bielkovinových doplnkov ako je
napríklad riasa spirulina. Počas dňa pite teplú vodu, aby sa telo dobre prehralo a vnútorné pochody neboli hybernované. Po skončení pôstu je potrebné začať s ľahkou stravou
(bez mäsa a surovej zeleniny), pretože tvorba tráviacich štiav je utlmená a pôstom sa
znižuje aj kapacita žalúdka. Vhodné je začať jesť pomaly varenú zeleninu a obilniny
a pokrmy konzumovať po malých porciách
rozložených v priebehu dňa. Do hotového
pokrmu je dobré pridať jednu polievkovú
lyžicu kvalitného rastlinného oleja, najlepšie ľanového alebo tekvicového. (Upozornenie: Ľudia, ktorí používajú zubnú protézu, by si ju počas pôstu mali ponechať, tým
sa predíde zmršteniu ďasien...)
Pre udržanie dobrého zdravia je veľmi dôležité čo najviac vyrovnať ph organizmu. Vyváženosť kyselinotvorných a zásadotvorných
potravín v strave je pre dobré zdravie kľúčová. Medzi najzásadotvornnejšie potraviny
patrí zeler, agar-agar, melón, citróny, limety,
riasy, nesladené datle, bylinné čaje a iné.
Stredne zásadotvorná je čerstvá zelená
fazuľa, červená repa, brokolica, jahody,
tekvica, čerstvá sladká kukurica, umeocot,
umeboši, zeleninové šťavy a iné.
Mierne zásadotvorné sú olivy, olivový olej,
pohánka, miso, proso, gaštany, paradajky, tamari, tempeh, kvasená zelenina, tofu, sójové
bôby, shoyu, čerstvá zelenina a iné.
Neutrálne sú oleje, čerstvo nadojené kravské
mlieko, čerstvá srvátka, nesolené maslo a iné.
R ecept
Najkyselinotvornejšie je všetko z bielej múky, všetko sladené bielym rafinovaným cukrom, všetko termicky upravené, všetko dlho
varené, sýtené nealko nápoje, alkohol, mäso, sladidlá, klasický ocot.
Pre telo je oveľa jednoduchšie vyvážiť potraviny blížiace sa k neutrálnym hodnotám. Nie je dobré byť otrokom jedla a venovať príliš
mnoho času zostavovaniu jedálneho lístka, je však dobré poznať
určité zásady. Pri odkysľovaní organizmu môžete využiť vhodnú
kombináciu potravín – kyselinotvorných i zásaditých. Ak si napríklad dáte mäso, je vhodné jesť menej prílohy, ale kombinovať ho so
zeleninou alebo čerstvou zeleninovou šťavou. Citrón má pri pokrmoch z rýb alebo pri sviečkovej svoje právoplatné miesto, pretože
nám pomáha neutralizovať ph v tele. Ak chcete zvýšiť podiel zásadotvorných potravín v strave, môžete si pripravovať polievku miso
so zeleninou, morskými riasami alebo s pšenom. Pšeno je jednou
z mála potravín, ktoré sú v suchom i uvarenom stave mierne zásadotvorné až neutrálne.
Život je, alebo by aspoň mal byť, rovnováha. Snažme sa užiť si
ho so všetkým, čo nám prináša, ale myslime aj na svoje zdravie
a urobme všetko preto, aby bola naša telesná schránku čo najdlhšie
duševne i fyzickej svieža.
Pórová Miso polievka
Jedlo ako liek
Srvátkový nápoj
1 PORCIA
300 ml teplej vody, 1 čl umeoctu, 2 pl pravej sušenej srvátky (alebo
hotovej, ktorá sa dá kúpiť v špecializovaných predajniach), 1 čl jemne
mletého hnedého ľanového semienka. Všetko dobre rozmixujeme a pijeme
2× denne.
Revitalizujúca šťava
1 PORCIA
Vyžmýkajte 3 mrkvy, 3 listy kelu, 2 zelerové stonky, 2 červené repy,
1 kvaku, 100 g čerstvého špenátu, ½ hlávky kapusty, ¼ petržlenu,
¼ cibule, ½ strúčika cesnaku. Ak nemáte odšťavovač, môžete všetko
povariť v biobujóne bez soli a korenia.
1 PORCIA
1 veľký pór, 1 cibuľa, 3 pl slnečnicového oleja, 2 hrste kvinoy, 1 hrsť červenej šošovice, 2 stredné zemiaky, 1 mrkva, 2 čl miso hatcho rozpustené
v malom množstve vody, 1 wurzl bujón (nie je nutné), 1 ovsená smotana
2 l vody
Cibuľu a pór nakrájaný na kolieska podusíme na oleji, prilejeme asi 500 ml
vody a 10 minút povaríme, potom rozmixujeme tyčovým mixérom a dolejeme
zvyškom vody. Pridáme na malé kocky nakrájané zemiaky, kvinou, červenú
šošovicu, bujón a za stáleho miešania povaríme asi 30 minút. Do hotovej
polievky pridáme ovsenú smotanu, mrkvu nastrúhanú nahrubo, 1 pl umeoctu
a miso rozpustené v troche vody.
Pšenové flameri
1 PORCIA
2 hrnčeky pšena, 5 hrnčekov vody, 1 hrnček kokosu (najlepšie čerstvého), 300 g čerstvých jahôd, 4 pl ryžového sirupu, 1 pl sezamového oleja
lisovaného za studena
Pšeno prepláchneme a sparíme vodou, potom povaríme 10 minút a odstavíme, necháme 30 minút dôjsť pod pokrievkou. Čerstvé jahody roztlačíme
a zmiešame s olejom. Pšeno vložíme do 4 väčších misiek vypláchnutých
studenou vodou a necháme do druhého dňa vychladiť. Potom pšenové
flameri vyklopíme, každý dezert bohato ozdobíme jahodovou zmesou
a čerstvým kokosom nakrájaným na hobliny. Nakoniec ešte každý dezert
polejeme 1 pl ryžového sirupu a môžeme vychutnávať.
Pýtajte sa poradkyne na výživu prostredníctvom e-mailu: [email protected] w w w . p h o e n i x . s k
•
47
R ecept
Jedlo ako liek
NAJDÔLEŽITEJŠÍ LIEK JE STRAVA
Jarná očista
hladovkou
Na vstupe do nášho vnútorného priestoru, do nášho tela, sú dôležité štyri faktory – to, čo zjeme a vypijeme, to, čo
dýchame, pohyb a stres. Ak chceme urobiť nejakú zmenu v našom organizme, musíme začať tieto štyri faktory
vedome ovplyvňovať.
Pripravil RNDr. ALLAN DUDINSKÝ
Kvalita stravy je sporná, dýchame povrchne
a nesprávne, vykonávame len najnutnejšie
pohyby, väčšinou do auta a späť, vystavení sme permanentnému stresu. Výsledkom
nezdravého životného štýlu je ochorenie.
Dnes popri rozhovoroch o zdravom životnom štýle začínam presadzovať aj rozhovory o liečebnom životnom štýle. Je to
o využití stravy ako lieku, dychu ako lieku,
pohybu ako lieku a relaxácie a meditácie
ako lieku.
Strava ako liek
Úprava stravovania je základom liečby
nášho organizmu. Už v dávnej histórii ľudstva sa tým riadili všetci veľkí myslitelia
ako Pytagoras, Sokrates, Platón, Hypokrates, Avicena, Paracelzus a ďalší. Existujú
štyri stupne liečebného stravovania. Prvým
je „laktovegetariánska strava“, o stupeň
vyššie je „vegánska strava“, ktorá vylučuje
aj také živočíšne bielkoviny, ako sú mlieko
a maslo. Zelenina a ovocie môžu byť tepelne upravované. Ďalším stupňom je „vitariánska strava“, v ktorej ide len o konzumáciu orechov, zeleniny a ovocia v surovom
stave. Najvyšším stupňom je „hladovka“.
Účinok napríklad vegánskej stravy dokázali v USA v roku 2010 pri liečbe rakoviny
prostaty. Pri vegánskej strave, pohybom
v prírode a meditatívnym cvičením bola
liečba úspešná vo viac než 80 percentách.
Hladovka
Jednou z terapeutických možností je hladovka, z histórie známa ako pôst. Naprieč
celým náboženským a filozofickým spektrom je tradícia dodržiavania pôstu oriento-
48
•
www.phoenix.sk
Foto JÁN NEMEC
vaná na jar. S jarou prichádza viac svetla,
aktivita, rast, bdelosť. Nie každý musí byť
vegetarián, ale mal by si odpustiť aspoň
ťažké mäsité jedlá, najmä ak chce riešiť
svoje zdravotné problémy.
Prečo 40 dní?
Je to biologický čas, za ktorý sa optimálne
vymaže bunková pamäťová stopa. Ak mám
nejaký stravovací zlozvyk, tak je udržiavaný v bunkovej pamäti. 40-dňová hladovka
deaktivuje bunkovú pamäť na úrovni fyzickej aj mentálnej. Zlozvyk stratí svoju
nutkavosť. Týka sa to napríklad užívania
drog a pod. Pri hladovke je veľmi dôležitý
pitný režim, pretože organizmus potrebuje
vylúčiť množstvo toxínov a na to potrebuje
vodu, samozrejme, bez obsahu minerálov.
Denne by mal byť príjem vody minimálne
2 až 4 litre.
Obdobie pôstu
Kresťanský pôst vznikol v inej zemepisnej
šírke, ako žijeme my. Ľudia, ktorí dodržujú
hladovku alebo konzumujú len rastlinnú
potravu, sú v chladnejšom období citliví
na zimu. Napríklad tento rok je dlhá zima
a u nás na Spiši budeme mať pôst až
v apríli. Pokiaľ by som žil napríklad
v Palestíne, tak mesiace február a marec
by boli vhodné. Pri hladovke je potrebné
hýbať sa viac ako pri čomkoľvek inom.
Ruskí lekári odporúčajú 15 až 20 kilometrov chôdze denne. Preto je hladovka kontraindikovaná pre ležiaceho pacienta. Až 80
percent toxínov je rozpustných v tukoch.
Ak strácam určitý tuk, všetky toxíny sa
mi dostávajú do krvného riečišťa a musím
ich dať von z tela. Preto je dôležitá sauna,
klystír, pohyb.
Návrat do normálu
Veľmi dôležitý je po hladovke návrat do
normálneho stravovacieho režimu. Počet
dní hladovky by mal byť rovnaký aj pre návrat do normálu. Napríklad pri sedemdňovej hladovke by to malo byť sedem dní,
počas ktorých sa treba vyhýbať koncentrovanému cukru, alkoholu, káve a, samozrejme, ťažkým jedlám. Pri jedno až trojdňovej
hladovke možno prejsť na normálnu stravu
hneď. Pri 40-dňovej sa však treba vracať
do normálu veľmi opatrne, je pritom daný
presný režim ako u dojčaťa – napríklad
prvý deň len jeden a pol decilitra zeleninového vývaru dvakrát denne. Pri novom
nastavovaní je dôležitá veľká disciplína,
pretože v opačnom prípade môžu vzniknúť
metabolické poruchy. Dlhodobú hladovku odporúčam realizovať pod dohľadom
odborníka. Pre bežného človeka, s cieľom
jarnej očisty, by som však odporúčal začať
s jedno až trojdňovou hladovkou, ktorá je
bezpečná. Napríklad každý týždeň jednod­ňová, 36-hodinová hladovka má blahodarný účinok na organizmus.
Načo to všetko?
Motiváciou na určitý druh hladovky by
mala byť zamýšľaná hĺbka ozdravenia
organizmu. Chcem sa zbaviť parazitov,
problémov s vysokým tlakom, chcem mať
ostrejšie vnímanie, zlepšiť pamäť, chcem si
užívať energetický prebytok? To všetko sa
dá, paradoxne, dosiahnuť aj hladovkou!
R ecept
Ser vis
BLAHOŽELÁME
Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. sa v týchto dňoch dožíva 70 rokov. Jubilant
sa narodil 17. 3. 1943 v Šoporni. Po skončení Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
v roku 1967 sa stal vysokoškolským učiteľom na Katedre farmaceutickej chémie
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, kde pôsobí doteraz.
V oblasti pedagogickej činnosti pôsobí ako prednášateľ a skúšajúci predmetu farmaceutická chémia, je školiteľom diplomantov, rigorozantov, doktorandov a bol tiež garantom
tohto predmetu. V rokoch 1986 – 1990 a 1995 – 2010 bol vedúcim Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.
Vo vedeckovýskumnej činnosti svoju celoživotnú aktivitu orientoval na projekciu,
prípravu, hodnotenie a výskum potenciálnych liečiv. Je spoluautorom dvoch realizovaných patentov liečiv, ktoré našli uplatnenie v praxi (Syngamix a Lechlór). Na základe
výsledkov jeho výskumu v oblasti bázických esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej boli navrhnuté dve potenciálne liečivá – heptakaíniumchlorid (lokálne anestetikum) a látka H + B (antiarytmikum). Je autorom alebo spoluautorom 409 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 30 súborných prehľadov a 16 patentov. Na
domácich a zahraničných konferenciách prezentoval viac ako 300 prednášok a posterov.
Jeho vedecké práce sú v SCI citované viac ako 260-krát a ostatných citácií má
okolo 600. Je autorom dvoch historických monografií, spoluautorom jednej učebnice
a monografie, 12 skrípt. Okrem toho doteraz uverejnil viac ako 1490 odborných a populárno-vedeckých článkov. V roku 2005 bol profesor Čižmárik vyhlásený za Vedca roka
za celoživotný prínos v rozvoji vedného odboru farmaceutická chémia. V roku 2007
mu SAV udelila cenu SAV za popularizáciu vedy a v roku 2011 vysoké vyznamenanie SAV –
Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách. Za jeho
50-ročnú vedeckú prácu a spoluprácu s Fakultou prírodných vied UCM v Trnave
v oblasti chemometrie mu v roku 2012 bola udelená Čestná vedecká hodnosť a titul
Doctor honoris causa. Bol a je riešiteľom mnohých grantových úloh VEGA, APVV
a riešiteľom medzinárodných grantov s Českou republikou.
Na základe veľkého počtu vedeckých prác, z nich vyplývajúcich výsledkov a ich citačnej
odozvy sa profesor Čižmárik zaradil medzi medzinárodne uznávaných odborníkov.
Od roku 1999 je prezidentom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, členom výboru
Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností. Je členom redakčných rád viacerých vedeckých periodík a nositeľom niekoľkých odborných ocenení
FaF UK, UK, SZV, SCHS, SFS, ČSCH.
Je členom Slovenského zväzu včelárov, kde v rokoch 1995 – 2002 zastával funkciu jeho
predsedu. V rokoch 1998 – 2002 bol prezidentom Apislávie – Federácie európskych včelárskych organizácií. Je čestným predsedom redakčnej rady časopisu Včelár.
V mene celého kolektívu katedry farmaceutickej chémie by som sa chcela váženému
jubilantovi v prvom rade poďakovať za jeho dlhoročnú pedagogickú a vedeckú prácu
a popriať mu najmä pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody a aby sme sa ešte dlho
mohli tešiť a čerpať z jeho elánu a bádateľskej tvorivosti.
Ad multos annos!
Doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.
vedúca KFCH FaF UK
www.phoenix.sk
•
49
R ecept
Sólo pre vinárov
V SRDCI HARMÓNIE VÍNA
Perly sa rodia
vo vinohrade
Pripravil JÁN NEMEC
„Strýko Peter Záruba hovoril, že my tu
v Malokarpatskej oblasti ležíme v srdci
harmónie vína. Nemci, ktorí sú severnejšie, majú totiž „kyselší“ pocit z vína. Juh,
ako sú Maďari, Taliani..., je zas fádnejší.
Na Slovensku máme vyvážený podiel kyselín, zvyškového cukru, alkoholu, trieslovín. Tak akurát. Toto treba vo svete aj tu
na Slovensku ukazovať!“
Ladislav Šebo s manželkou Margitou majú
so svojou značkou KARPATSKÁ PERLA
za sebou 22 ročnú históriu, a veru, svetu
čo – to z krásy slovenských vín už ukázali. Napríklad len za rok 2012 získali veľkú
zlatú medailu na výstave Terravino Israel
2012, 3 zlaté a 5 strieborných medailí na
AWC Vienna a veľké množstvo ďalších medzinárodných ocenení až po Concours Mondial de Bruxelles, kde zlatou medailou ocenili slovenskú odrodu Devín, ročník 2011.
Priznám sa, že sám patrím medzi milovníkov dobrých vín, a veru zaťažko mi padne, ak niekto zatracuje všetko, čo je slovenské, teda aj naše vína.
Naša malosť krajiny by sa nemala snúbiť s prehnanou skromnosťou, nedajbože
menejcennosťou! Máme sa čím pochváliť, napríklad aj vinárskou tradíciou.
50
•
www.phoenix.sk
Foto JÁN NEMEC, archív ŠEBOVCI
Jedným z príkladov je aj rodina Šebovcov, ktorých vinohradníctvo a vinárstvo
zo Šenkvíc je vlastne pokračovaním
rodinnej tradície.
„Rástla som vo vinohradníckej rodine vo
Vinosadoch“, hovorí Margita Šebová, rodená Zárubová. „Víno a vinohrady sme
považovali za súčasť života, za domom
sme mali vinohrad a v pivnici víno – pod
nami víno, za nami hrozno. Dennodenne
som chodila zadnou bránkou cez vinicu
a nechtiac som vnímala, ako už pučí, akú silu
má príroda na vinohrad, na človeka a celý
kraj. Región Slovenska je úžasný. Zlé meno
narobili roky, keď sa robili „množstevné“
vína, koľko daná odroda dala kilogramov,
toľko vína sa dorobilo, pridal sa repný cukor a bolo. Teraz, keď sa vraciame k podstate tradície, tak to sú už nádherné vína!
Pamätám si, ako nám strýko spomínal,
že oberačky začínali až v októbri, keď
malo hrozno prirodzenú cukornatosť. Vtedy cukor nepoužívali a ani si ho nemohli
dovoliť, pretože bol veľmi drahý. Teraz sa
vraciame k tomu, čo sme už dávno zabudli.
Pamätám si, že po revolúcii v deväťdesiatom roku boli výborné podmienky začať.
Veľké štátne podniky boli arogantné, tvári-
li sa, že sa ich nič netýka. Keď sa všetko
rúcalo, my sme „stavali“. Litrík po litríku.
Čo sme urobili vlastnými rukami, bolo
urobené. Nič neľutujeme, boli to ťažké,
ale krásne začiatky.“ Dnes KARPATSKÁ
PERLA nalepí vinety ročne na viac ako
400 tisíc fliaš. Vďaka vhodnému skĺbeniu tradície s modernými technológiami
ponúka vína v štyroch kolekciách: Jagnet,
Varieto, Dílemúre a 4 Živly. Po rekonštrukcii priestorov v roku 2008 si Šebovci
naplnili predstavu o modernom vinárstve.
„Toto všetko priniesol život. S manželom
sme sa zoznámili pri volejbale. Vlastné deti
nám vravia, že sme ako na ihrisku. Išli sme
a stále ideme naplno, až ma moja mama
musí brzdiť. Pestujeme hrozno na 46 hektároch. Striháme na ťažeň alebo strelku,
robíme zelenú prebierku, sledujeme, čo
a ako sme v danom roku urobili, ako sa
aj vzhľadom na počasie vyvíjala úroda,
víno. Zhodnotiť to vieme až po niekoľkých rokoch. Víno chce veľmi veľa času,
interval od nášho zásahu po jeho výsledok
v kvalite úrody je veľmi dlhý. Mohli by
sme si myslieť, že už všetko vieme, ale
nie je to tak. Je to také isté, ako keď niekto má rád historicky hodnotné veci. Aj vo
vinohrade je to tak, že rokmi sa nabaľuje
R ecept
hodnota, a je úžasné ovplyvňovať ju svojou
prácou. Kto má rád prírodu, cíti, že to nie
je dielo napríklad iba dvoch mesiacov, ale
až niekoľkých rokov.“
Rozhodujúci jazýček pri posudzovaní
rodiaceho sa vína má Ladislav Šebo.
Z mohutného vysokého chlapa, bývalého
volejbalistu, cítiť skromnosť, rozvážnosť
a cit, keď chcem, aby prezradil RECEPTU
recept. „Treba si vypočuť aj názor iných,
ale nejde len o moment ochutnávky. Svoje
víno poznáte od momentu jeho vzniku, od
vinohradu a už podľa toho tušíte, aké bude.
Niekedy sa stane, že pri samej ochutnávke
sa mi názor na konkrétne víno zmení. Keď
ho však trebárs po dvoch hodinách, prípadne na druhý deň ochutnám znova, prikloním sa k tomu, čo som cítil od začiatku
jeho vzniku. Treba, samozrejme, počúvať
aj druhých, rozmýšľať pritom a používať
svoj cit.“ Takéto rozhodnutia musí urobiť
pri každej odrode, z každého honu zvlášť,
dokonca aj podľa toho, či víno dozrieva
v sude alebo v modernom nerezovom tanku.
„Je to také isté, ako pri výchove dieťaťa od
narodenia po dospelosť, len na to máte podstatne kratší čas. Je to živý materiál, od vylisovania hrozna na šťavu, ktorá, kým vykvasí,
preletí „18“ rokov za dva, tri týždne. Kým
ho nafľaškujete, potrebuje ďalší čas, aby bolo
stabilné, musí „dostať rozum“. To už závisí
od toho, aké je to víno. U červených je to aj
rok – dva, u bielych pol roka. Z vína „vychováte“ dospeláka za podstatne kratší čas ako
z dieťaťa, ale tiež nemáte istotu, čo z neho
bude. Je to náročné, ale úžasne zaujímavé.“
Ladislav Šebo ma sprevádza modernými
priestormi pivnice, vinotéky a degustačnej
miestnosti. Tu sme sa zastavili pri obraze
od Stana Černého s provokujúcim názvom
„4 Živly“, presne takým, aký má jedna
z kolekcií vín Šebovcov. Čo bolo skôr?
Obraz alebo víno? „Obraz. Manželku tak
inšpiroval, že sme na základe toho vymysleli úspešnú kolekciu vín, ktorá je každý rok
iná, pretože ide o scelenie 4 najlepších vín
z jedného ročníka, takzvané cuvée. Bielych
a, samozrejme, osobitne červených vín.
Pre mňa je to nádherná pridaná hodnota
k práci, cielene usmerňovať vývoj, život
vína a počúvať svoj pocit a dať štyrom
živlom chuť, každý rok osobitú.
U Šebovcov ma presvedčili, že tradícia sa
naozaj snúbila s modernými technológiami. Ich vína sú obľúbené na Slovensku
aj v zahraničí, ovenčené sú významnými
oceneniami. V roku 2011 a 2012 dostali aj prestížne ocenenie „Vinárstvo roka“.
Aké sú vízie úspešného vinohradníctva
a vinárstva KARPATSKÁ PERLA v nasledujúcich rokoch? „Naďalej veľa času,
energie a peňazí investovať do našich plánov“, hovorí Ladislav Šebo s úsmevom
a moju nenaplnenú zvedavosť dopĺňa
skúsenosťou zo zahraničia. „Keď sme nakupovali stroje v Taliansku, tak mi jeden zo
štyroch spoločníkov úspešnej 30-ročnej firmy povedal, že odchádza, pretože si chce po
toľkých rokoch konečne zrekonštruovať svoj
domček. Čiže, ak chcete ďalej napredovať,
musíte minimálne 80 percent prostriedkov,
ktoré získate, investovať späť do firmy. Vývoj ide dopredu, nové trendy treba zachytávať, k tomu treba ešte obnovovať staré vinohrady a vymýšľať , čím budeme typickí pre
zákazníka. A navyše na Slovensku máme pri
pestovaní vína takú obrovskú jedinečnosť,
že každý rok je iný, osobitý. Od roku 1997,
kedy sme po prvý raz začali fľaškovať odrodové víno, sme mali len 15 pokusov vyrobiť
kvalitné víno. Takáto možnosť je totiž v jednom roku len na jeseň, keď je kampaň, zber
hrozna. Vtedy sa nemožno pomýliť, to je neopakovateľné. Príde druhý rok a je to úplne
iné. Na Slovensku máme aj veľkú rôznorodosť v odrodách viniča. Obrovská pestrosť
je výhodou aj nevýhodou Slovenska, treba ju
len správne prezentovať na jednotlivých vínach. Myslím si, že sa to darí nielen nám, ale
aj iným slovenským vinárstvam, ktoré získali vysoké ocenenia v zahraničí. Slovensko
nikdy nebude vyrábať veľké množstvo vína.
Svojou rozlohou sme predurčení na menšie
množstvá, ale veľmi zaujímavých vín. Jednou z odpovedí zahraničia na zvyšujúcu sa
kvalitu slovenských vín je, že v máji bude
Slovensko, ako prvá krajina východného
bloku, organizátorom najvýznamnejšej svetovej súťaže vín CONCOURS MONDIAL
2013. Organizácia jej 20. ročníka práve na
Slovensku je veľkou prestížou pre naše slovenské vinárstvo s dlhoročnou tradíciou.
Sólo pre vinárov
Bratislava sa stane dejiskom jubilejného
20. ročníka Concours Mondial du Bruxelles
v dňoch 10. – 12. mája 2013. Je to veľká
príležitosť pre našich vinárov prezentovať
sa celému svetu. Organizátori súťaže budú
o našej krajine a našich vínach komunikovať
aj prostredníctvom jednej z najrenomovanejších agentúr Reuters, a tak prípadný úspech
našich vín bude mať ešte väčšiu váhu ako zvyčajne. Hostiť Concours Mondial du Bruxelles
je sviatkom pre všetkých milovníkov vín
zo Slovenska a všetky relevantné médiá budú
prinášať informácie o konkurze. Vína, ktoré
obsadia medailové pozície, budú náležite
medializované, čo je jedným z najdôležitejších
benefitov pre našich vinárov.
KARPATSKÁ
PERLA
odporúča:
4 ŽIVLY červené, ročník 2008
Cuvée 4 ŽIVLY má pôvod vo vinici Suchý vrch pri Šenkviciach. Je výsledkom dokonalej kombinácie štyroch
vín ročníka 2008. Použité odrody sú Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, André a Alibernet. Vyzrievalo 2 roky vo
francúzskych barikových sudoch. Víno odporúčame
podávať pri teplote 16-18 °C k hovädziemu mäsu,
zverine a vyzretým syrom.
Ocenenia:
Vinoforum 2012 – šampión
Muvina Prešov 2012 – zlatá medaila
AWC Vienna 2012 – zlatá medaila
VARIETO Veltlínske zelené, ročník 2011
Víno pochádza z vinice Noviny v Modre. Má výraznú
zelenozlatistú farbu a minerálno-ovocnú vôňu. Vôňa
najmä prezretého ovocia - žltého melónu, broskyne,
figy je podporená minerálno-ovocnými tónmi. Vyzrievaním metódou sur lie víno získalo mimoriadne plnú
a harmonickú chuť. Podávame vychladené na 9-11 °C
k bohatším úpravám bravčového mäsa.
Ocenenia:
Vinagora 2012 – strieborná medaila
AWC Vienna 2012 – strieborná medaila
VARIETO Alibernet 2009, výber z hrozna
Veľký ročník, veľké víno. Toto víno je pripravené na
dlhý život vyzrievaním v nových francúzskych a slovenských barikových sudoch. Má atramentovofialovú
farbu, krásnu vyzretú vôňu a výnimočnú chuť. Čučoriedky, černice aj makový závin a za tým robustné, ale
dokonale uhladené telo. Dochuť vína je dlhotrvajúca,
zanecháva tóny horkej čokolády, vanilky a sušených
brusníc. Podávame pri teplote 14-16 °C napríklad
k špecialitám z diviny alebo tvrdým vyzretým syrom.
Ocenenia:
Národný salón vín 2012 – víťaz kategórie
Thessaloniki International Wine Competition 2012 –
zlatá medaila
Vínne trhy Valtice 2012 – zlatá medaila
AWC Vienna 2012 – zlatá medaila
www.phoenix.sk
•
51
R ecept
Minikurz
AKO KOMUNIKOVAŤ NA CITLIVÉ TÉMY
EREKTILNÁ DYSFUNKCIA
Erektilná dysfunkcia (impotencia) je definovaná ako dlhodobá (najmenej 6 mesiacov) neschopnosť dosiahnuť
a udržať erekciu umožňujúcu uspokojivý sexuálny styk.
Za erektilnú dysfunkciu sa nepokladajú jednorazové situačné zlyhania ani krátkodobé prechodné poruchy.
Poruchy erekcie vyžadujú liečbu v prípade, že sa pohlavný styk nepodarí vo viac ako ¼ pokusov.
Podľa vedeckých štúdií sa niektorá z foriem erektilnej dysfunkcie prejaví u viac ako 50 % mužov vo veku 40 – 70
rokov. Každý desiaty muž pritom trpí úplnou stratou erekcie.
Pripravila VERONIKA KUREČKOVÁ
PRÍČINY EREKTILNEJ
DYSFUNKCIE
Príčiny erektilnej dysfunkcie sú najčastejšie
organické. Porucha tohto typu je však pre pacienta veľmi stresujúca, a preto sa k organickým príčinám často pridávajú ešte psychické
problémy, ktoré môžu celú situáciu výrazne
zhoršiť.
V asi 20 % prípadov je erektilná dysfunkcia
spôsobená výhradne psychogénnymi faktormi.
K najčastejším organickým príčinám patria:
• poruchy cievneho zásobenia (cievna dilatácia)
• poruchy nervového systému
• poruchy žliaz s vnútornou sekréciou (hormonálne poruchy)
• anatomické poruchy (deformity genitálu,
urologické ochorenia, úrazy)
Erektilná dysfunkcia býva často sprievodným
javom chronických ochorení, hlavne chorôb
srdca, obličiek a pečene. Objavuje sa aj u epileptikov. Často sprevádza Parkinsonovu chorobu, roztrúsenú sklerózu či iné autoimunitné
ochorenia. Erektilná dysfunkcia je jedným
z príznakov cukrovky (podľa niektorých
zdrojov trpí rôzne závažnou erektilnou dysfunkciou až 90 % diabetikov).
Vplyv na rozvoj erektilnej dysfunkcie môžu
mať aj niektoré užívané lieky. Poruchy erekcie môže spôsobovať asi 200 bežne predpisovaných liekov, hlavne psychofarmaká,
antidiabetiká, spazmolytiká, antihistaminiká,
antihypertenzíva, diuretiká, vazodialatanciá
alebo antiandrogény.
52
•
www.phoenix.sk
Ilustrácia Lubomír Vaněk
Poruchy erekcie spôsobuje aj chemoterapeutická liečba alebo ožarovanie.
Potencii škodí aj nezdravý životný štýl,
alkohol, fajčenie, drogy a paradoxne i príliš
intenzívne vykonávanie niektorých športov
(typickým príkladom je cyklistika).
Každý desiaty muž
trpí úplnou stratou
erekcie.
Psychogénne príčiny:
U pacientov s psychogénne podmienenou
erektilnou dysfunkciou väčšinou pozorujeme
normálnu rannú erekciu a nemožno u nich
vysledovať žiadnu organickú poruchu.
Častým spúšťačom erektilnej dysfunkcie bývajú obavy zo zlyhania a všeobecne nižšia
sebadôvera. Významnú úlohu môže zohrať aj
stres a psychické vyčerpanie, prípadne mnohé
iné psychické problémy.
METÓDY LIEČBY
Liečba erektilnej dysfunkcie býva najčastejšie symptomatická.
Veľmi dobré výsledky má psychoterapia.
Uplatnenie nachádza nielen pri výhradne psychogénnych poruchách erekcie, ale ako metóda podpornej liečby pomáha aj pri organicky
podmienených erektilných dysfunkciách.
Pomoc pre niektorých pacientov s erektilnou
dysfunkciou predstavujú lieky rozširujúce cievy (Viagra, Cialis, Levitra), ktoré však môžu
mať vážne vedľajšie účinky. V lekárňach dostať aj celý rad voľne predajných preparátov,
z ktorých mnohé fungujú skôr ako placebo,
čo však nijako neznižuje ich účinnosť pri psychogénne podmienených poruchách.
V prípade, že je erektilná dysfunkcia spôsobená poruchou žliaz s vnútornou sekréciou,
môže byť riešením hormonálna liečba.
Pri niektorých formách erektilnej dysfunkcie nachádzajú uplatnenie vákuové erekčné
prístroje. Pomôcť môžu aj injekcie vazoaktívnych látok do penisu. Zložitejšie riešenie
predstavujú penilné protézy, prípadne cievne
operácie genitálu.
Erektilná dysfunkcia patrí k relatívne rozšíreným poruchám. Podľa odhadov však iba
10 % mužov trpiacich poruchou erekcie
vyhľadá odbornú pomoc. Poruchy erekcie pritom možno účinne a bezpečne liečiť.
Nemali by sme zabúdať ani na to, že erektilná dysfunkcia býva niekedy príznakom vážnejšieho ochorenia, pri ktorom môže práve
včasná diagnostika výrazne uľahčiť liečbu.
R ecept
Skúsenosti pacientov
Prístup lekárnika k pacientovi
s erektilnou dysfunkciou
Martin K. (21 rokov)
Pripravil PhDr. MUDr. MIROSLAV KREJČÍŘ
Neviem si predstaviť, že by som šiel s niečím takým
k doktorovi. Pripadal by som si hlúpo. A skôr než
by som šiel po nejaké lieky do lekárne, radšej si
objednám niečo cez internet. Predstavte si, že mladej krásnej lekárničke za tarou vykladáte o svojich
problémoch s erekciou!
Možno, že moje problémy ani žiadne lieky nevyžadujú. Že by jednoducho stačilo trochu sa upokojiť
a nebyť z toho všetkého v takom strese. K doktorovi ani za psychológom by som však nikdy nešiel,
a tak mi asi nezostáva iné, len počkať, či to neprejde
samo.
Anton B. (67 rokov)
Keď sa ma pri preventívnej prehliadke doktor spýtal,
či je môj sexuálny život v poriadku, vôbec som nechápal, o čom hovorí. Ťahá mi na sedemdesiatku, a tak
mi pripadalo normálne, že nič už nie je ako zamlada.
Určite by mi ani nenapadlo, pýtať sa u doktora alebo
dokonca len tak v lekárni, či by sa nedalo kúpiť niečo
na potenciu. Neviem, čo by na to tie lekárničky asi
povedali... Starý dedko, a ešte si trúfa... Ale možno
by stálo za to skúsiť to. V najhoršom sa tam budem
tváriť, že je to zo srandy, pre kamaráta!
Radka H. (39 rokov)
Môj manžel o svojom probléme s erekciou zásadne nechce hovoriť. Nešiel by nikdy ani k doktorovi,
aj keď som mu to navrhovala. Myslím, že ho diskusia
na túto tému postupne čoraz viac hnevala a dokonca som začala mať pocit, že sa mi začína vyhýbať.
Napadlo mi, že mu kúpim v lekárni nejaký prírodný
preparát na podporu erekcie. Pripadala som si síce
trocha trápne, ale zas na druhej strane mám ako
žena výhodu aspoň v tom, že je hneď jasné, že tie
lieky nie sú pre mňa. Pre istotu som sa vybrala na
nákup do vedľajšieho mesta, kde ma lekárničky
nepoznajú. U nás na dedine by ma ešte ohovorili,
a to ani nechcem myslieť na to, že by ma stretol niekto zo susedov!
V lekárni mi lieky normálne predali, všetci sa tvárili
akoby nič, a dokonca mi škatuľku zabalili do tašky, takže ani nebolo vidieť, čo si kupujem. Škoda,
že manžel tento nákup veľmi neocenil a žiadne tabletky užívať nechce!
Minikurz
Problémy s erekciou sú pre muža veľmi frustrujúce. Väčšina postihnutých mužov
berie tieto problémy skôr ako zranenie ich mužského ega, nevníma ich ako nejakú
telesnú chorobu. Rovnako ako iné vnútorné zranenia ani toto nie je vidieť a väčšina mužov si praje, aby to tak zostalo aj naďalej. Len málokto s týmito ťažkosťami
(vari len každý desiaty) vyhľadá nejakú odbornú pomoc. Pacient s touto diagnózou bude vždy dávať prednosť anonymite, bude úzkostlivo dbať na to, aby sa nikto
z jeho okolia o jeho probléme nedozvedel. Väčšinou bude potrebné lieky vyhľadávať
a kupovať niekde, kde ho nikto nepozná.
Rozhovor o diagnóze spojenej s erektilnou dysfunkciou je problematický nielen
pre pacienta, ale väčšinou aj pre lekárnika, aj keď sa nepoznajú. Pri rozhovore
s pacientom by mal lekárnik v štandardnej situácii preukázať znalosť problematiky
a eventuálne aj nejakú osobnú skúsenosť s chorobou, ktorej liečbu odporúča.
Pre muža-lekárnika je veľmi ťažké povedať, že má podobnú skúsenosť s poruchou
erekcie a že sa mu osvedčil taký alebo onaký preparát. Pri inom ochorení mu asi
podeliť sa s vlastnými skúsenosťami taký problém robiť nebude. A žene-lekárničke sa
asi pacient, ktorý má problém s erekciou, bude zdôverovať nerád, alebo sa ani neodhodlá, najmä ak je mladá.
Ak však lekárnik alebo lekárnička nájde odvahu, je veľmi prínosné zaujať profesionálne všeobecné stanovisko k voľbe preparátu, po ktorý si pacient prišiel. Buď
povedať pochvalne, že zvolený liek si „pacienti (veľmi) chvália“, „sa teraz často
predáva“, na „kongrese zaujímavo hovorili o pozitívnych efektoch“. Možno tiež
povedať a odporučiť, že „k tomuto preparátu je dobré brať aj...“, alebo „zvyčajne sa
osvedčuje ešte aj...“
Keď pacient na vašu poznámku reaguje pozitívne, stačí napríklad len jeho letmý
úsmev, je možné s ním hovoriť aj ďalej o tom, že „tieto problémy“, „také príznaky“
môžu spôsobovať niektoré lieky, že by bolo dobré, aby sa doma pozrel na príbalové letáčiky. Ak nejaký preparát s týmito vedľajšími účinkami užíva, nech sa dohovorí
s lekárom na úprave dávkovania, že potom sa môže „stav zlepšiť alebo upraviť“.
Ak neužíva nič podobné, tak by pre istotu mal niekedy zájsť k lekárovi dať sa podrobnejšie vyšetriť, napríklad na cukrovku, najmä keď sa u niekoho v rodine vyskytuje, aby
vylúčil toto alebo nejaké iné vážnejšie ochorenie, ktoré by sa mohlo zbytočne zanedbať.
Hovoriť a radiť pacientovi, aby viac odpočíval a regeneroval, že parasympatikus erekciu podporuje a naopak stres a prepracovanie (sympatikotonia) pôsobia proti erekcii
a môžu podporovať predčasnú ejakuláciu, v bežnej situácii v lekárni nie je reálne,
ani vhodné. Takýto rozhovor je lepšie ponechať na odborné pracovisko, kde lekár (psychológ) hovorí s pacientom osamote, bez rizika prítomnosti alebo príchodu
niekoho ďalšieho, kto by narušil intimitu situácie.
Mená pacientov redakcia zmenila.
www.phoenix.sk
•
53
R ecept
Zaujímavosti
Posádka na Mars pôjde bez stresu –
vďaka KARNOZÍNU
Prevrat
v princípoch liečby
My neliečime priamo
choroby, ale navraciame
bunkám funkcie schopnosť
a riadiacemu systému jeho
kontrolnú a regulačnú funkciu,
vrátane adaptácie organizmu
na záťaž a stres. Vyliečenie
choroby je ´iba´ vedľajším
produktom.
MUDr. Michael Kučera, medzinárodne uznávaný odborník na mitochondriálnu medicínu, bol v roku 2000 ocenený Medzinárodnou asociáciou mitochondriálnej medicíny cenou
IMMA-Prize 2000 za klinicky relevantné dosiahnutie výsledkov v tejto oblasti. V rozhovore
s charizmatickým českým lekárom som ako laik zjednodušene pochopil, že vnútrobunková
medicína svojimi výsledkami výskumov dokazuje, že za všetko dobré aj zlé, čo sa odohráva
v našej telesnej schránke, môžu bunky a my ich už dnes dokážeme ovplyvniť.
Pripravil / Foto JÁN NEMEC
„Mitochondriálna a bioregulačná medicína sú
spojené nádoby. Vďaka zlepšeniu bunkových
funkcií, energie a zachovaniu aj obnove bielkovinových štruktúr uľahčíme systému, aby
mohol opäť obnoviť kontrolné a regulačné
funkcie a plne ich zlepšiť. Nejde o liečbu choroby. Nerobíme nič iné ako to, že zlepšíme stav
manažmentu vnútorného prostredia organizmu.
Vieme, že tento manažment je schopný udržať
vnútorný systém zdravý. Čiže vedľajší efekt je,
že sa normalizuje tlak, cukor a iné parametre
homeostázy, ktoré sú inak príznakmi choroby
a vyžadujú si liečbu. Systém organizmu to dokáže tiež, znižuje tlak a hospodári s energiou
lepšie ako my. Hovoríme tomu, že ide o obnovenie fyziologických kontrolných a adaptačných
mechanizmov.“
Ako sa však dozvieme o kondícii našich
buniek? Doktor Kučera má pred sebou namiesto klasického fonedoskopu počítač napojený na
prístroj, z ktorého vedú elektrické káble nápadne pripomínajúce EKG.
„Špeciálne vyvinutým programom robíme prostredníctvom EKG takzvanú analýzu variability
srdcového rytmu, ktorý vyjadruje aktivitu centrálnej riadiacej a regulačnej jednotky organizmu. Je dirigentom celého orchestra. Na základe
tejto analýzy zistíme stav bunkových funkcií
a bielkovinových štruktúr. Látkou KARNOZÍN,
ktorá je organizmu vlastná, dokážeme ovplyvniť
degenerované funkcie a štruktúry bunky.“
O „zázračnom“ karnozíne od doktora
Kučeru som už čítal ako pomáha napríklad
54
•
www.phoenix.sk
deťom s poruchami autistického spektra zlepšiť kvalitu života. Keď som však videl niekde
nápis Karnozín – látka storočia, tak som veru
neváhal overiť si to priamo u zdroja. Z čistej
zvedavosti som sa ocitol v bratislavskej ambulancii, kde doktor Kučera má jedno zo svojich
pracovísk. Nebolo to jednoduché. Niežeby nebol ochotný, ba práve naopak. Tisícky nalietaných míľ medzi Londýnom, Manchestrom,
Švajčiarskom, Nemeckom, Ruskom, domácimi
Karlovými Varmi... a k tomu minimálne 80 tisíc kilometrov autom, a to všetko za jeden rok,
mu organizujú pracovný kalendár na hodinu
presne. Konečne mám teda možnosť dozvedieť
sa priamo od neho niečo o najzáhadnejšej, telu
vlastnej látke – karnozíne.
„Karnozín je látka, ktorú si vyrábajú bunky
samé pre seba. Má veľmi veľa dôležitých vlastností, spomeniem len tri najdôležitejšie.
Je schopný zabrániť poškodeniu štruktúry bielkovín, ktoré sú základným stavebným kameňom
organizmu, ale aj funkčnou jednotkou, ako je
napríklad inzulínový receptor, ale aj iné receptory. Minulý rok bola udelená Nobelova cena
v medicíne za objav proteínových bielkovinových receptorov. Problém je v tom, že ak sa
naruší štruktúra bielkoviny, tak táto bielkovina
stráca svoju funkciu. Stále je to napríklad imunoglobulín, ale nie je funkčný. Karnozín zabezpečuje, že bielkovinová štruktúra sa nenaruší.
Dokonca karnozín dokáže poškodenú štruktúru
bielkoviny regenerovať. Najviac karnozínu sa
nachádza v mozgu, srdci a vo svaloch, čiže tam
je aj najviac potrebný. Má aj iné vlastnosti. Ako
silný antioxidant pufruje, reguluje a odvádza
kyselinu mliečnu zo svalov. V bielkovinových
štruktúrach plní najdôležitejšiu úlohu.
Karnozín je kardiotonický, posilňuje srdcovú
činnosť trikrát intenzívnejšie ako známe liečivo
digoxin. Na základe tohto americká univerzita
vo Wisconsine patentovala karnozín ako výživový doplnok s veľkou terapeutickou šírkou.
Má kardiotonický efekt a nemá žiadne vedľajšie
účinky.
Karnozín pôsobí aj na centrálnu nervovú sústavu ako neuropeptid, čiže optimalizuje funkciu
nervových buniek kôrových aj podkôrových
častí mozgu.“
Po týchto informáciách ma zaujíma, ak je karnozín látka telu vlastná, prečo ju treba telu dodávať.
„Do určitého veku to nie je potrebné. Približne
do 30-tich rokov nemáte ani iné choroby, ktoré
sú spojené s bielkovinovými štruktúrami, ako
napríklad diabetes druhého typu alebo šedý zákal. Od tohto veku produkcia karnozínu postupne klesá, jeho ochranný vplyv sa obmedzuje,
a tým dochádza k zmenám na bielkovinových
štruktúrach.“
A čo americký patent? Používa doktor Kučera
vo svojej klinickej praxi americký karnozín?
V USA je karnozín patentovaný, ale v dávkach
minimálne 300 miligramov na 1 kilogram hmotnosti človeka, pričom účinok trvá približne jednu hodinu, pretože potom sa rozkladá a efekt je
preč. Čistý karnozín nie je vhodný na klinické
použitie. Napríklad človek s hmotnosťou 80 kg
by si tak musel dávať každú hodinu dávku 24
R ecept
gramov! Karnozín sa aj v Rusku, kde ho už pred
sto rokmi objavil profesor Gulevič, dlho nepoužívali v klinickej praxi.
Dostať od stále usmiateho doktora Kučeru slová samochvály, je skutočne náročné. Hovoríme
o fatálnych účinkoch karnozínu a nakoniec sa
dozviem, že jeho vlastnosti môžem využiť len
vtedy, keď ho budem konzumovať, obrazne povedané, lopatou?!
„Vojenská lekárska akadémia v Petrohrade
hľadala spôsob, ako transportovať karnozín do
buniek a ako predĺžiť jeho biologickú účinnosť.
Podarilo sa to v kombinácii s kyselinou jantárovou a koenzýmom Q 10, karnitínom a ďalšími
dôležitými látkami. Účinok karnozínu v tejto
kombinácii je 8 až 12 hodín a stačí podávať
denne 250 miligramov až niekoľko gramov
v dvoch, maximálne troch dávkach.“
Takže nie je karnozín ako karnozín.
Receptúra, ktorú vymysleli Rusi je...
„...zloženie receptúry je mojou prácou!“
Tak konečne sa doktor Kučera „priznal“ a odložil svoju „nemiestnu“ skromnosť. Priznám
sa aj ja, na rozhovor som bol síce pripravený,
ale o detailoch som naozaj nevedel.
„Predsa len, mal som skúsenosti s mitochondriami, v ktorých sa „rýpem“ celý život, zásady
poznám, tak som im poradil a potom sa skúšalo.
Bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Vychádzalo sa
z prírody a z prirodzených fyziologických pochodov v organizme. Nakoniec sa to po piatich
rokoch podarilo. Dnes sa vyrába ako čistý prírodný produkt pomocou baktérie Escherichia
coli.“
Od roku 1994 spolupracuje MUDr. Michal
Kučera s prof. Dr. R.M. Baevským z Inštitútu
pre bio-medicínske problémy Akadémie vied
Ruskej federácie v oblasti aplikácie kozmickej
medicíny do praxe. Zjednodušene povedané,
podieľa sa na misii, ktorá plánuje let s ľudskou
posádkou na Mars. Čo je cieľom jeho podielu
práce na tomto, v súčasnom myslení a poznaní,
neuveriteľnom projekte?
„Mojou úlohou je zistiť, akým spôsobom je
možné ovplyvniť adaptačné mechanizmy organizmu na stres. Cieľom je pripraviť posádky
na dlhodobé lety, na 2 roky. Na Mars sa letí
necelý rok a späť rovnako, spolu približne 500
dní, preto sa projekt volá „Mars 500...“. Rusi už
majú veľa skúseností v tejto oblasti. Ako príklad
uvediem doktora Poljakova, ktorý má za sebou
Zaujímavosti
skúsenosť dvojročného letu okolo Zeme. Ale to
je okolo Zeme. Stále ju má na dohľad. To je
oveľa väčšia stresová situácia, ako keď ste 100
miliónov kilometrov ďaleko.“
Každého iste zaujímajú doterajšie výsledky.
Čo môžete prezradiť?
„Päťčlenná posádka bola 2 roky zatvorená
v presnej kópii modulu, ktorý poletí na Mars.
Bol simulovaný celý let aj s návratom. Boli tam
kozmonauti z Číny, Talianska a Ruska. Jednou
z vecí, ktoré sa sledovali v režime stresu bolo,
ako budú komunikovať. Naučili sa komunikovať svojou vlastnou vytvorenou rečou, čo je
neuveriteľná schopnosť adaptačných mechanizmov s výraznými dôsledkami.“
Akú rolu v projekte hral Karnozín?
“Trom členom posádky bol podávaný karnozín
a zvyšným dvom len placebo. Výsledky sa stále
spracovávajú, ale aj tak ich nebude možné zvrejniť, ide o európsko – ruský projekt. V roku 2014
je plánovaná konferencia, na ktorej sa odprezentuje sumár všetkých výsledkov a následne bude
vypracovaný plán na prípravu letu na Mars. Verím, že s posádkou zaťaženou extrémnym stresom, ale napriek tomu s dobrou adaptáciou naň.”
www.phoenix.sk
•
55
R ecept
Bavte sa
Na vtipnú nôtu
pacienta:
Psychiater sa pýta
u,
utkvelou predstavo
– Prečo stále trpíte
tí
Lekár v protialkoholickej
ejšie pre život je tre
že to najpodstatn
lieč
ebni varuje pacienta:
?
televízny program
,
m
vo
pr
i
pr
– Pri každom opití zabijet
spím ani
e až 5
– Pretože už neza
mil
iónov mozgových bunie
e!
m
ra
og
pr
om
uh
dr
k.
i
pr
ani
– Vážne? A komu?
Aforizmy
Jula Ondreja & Bruna Horeckého
• pravdou sklamal sám seba...
• po dlhom čase tu bol nakrátko...
• nejeden anjel vykŕmil v nás
niekoľkých diablov...
• mal korupčný svetonázor...
• až keď bol mimo, zistil, že je
na správnom mieste...
• vláda je ako olympiáda nezmyslov...
• bol dobrý iba do prvého nádychu...
• váhal, či má pohladiť alebo vyhladiť?!
• z trápenia sa stal vrcholný duchovný
blahobyt...
• je načase, aby sa pravda pozrela
pravde do očí...
• pravda je iba horšia stránka lži...
• už vnútorne bol povrchný...
• kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi mlčať!
Bruno Horecký
• iba dezinfekciou sa k sterilite
nedostaneš...
• každé odvolanie sa na vlastné svedomie
mu zrušila jeho arogancia...
• moc je o tom, ako zvládnuť nemoc
bohorovnosti...
• demokracii na Slovensku
hrozí doživotie...
• najhorším rozsudkom je byť
odsúdený na slobodu...
• právne čisté sú vždy špinavosti...
• mnohé veci namiesto právneho
ošetrenia, treba psychiatricky vyšetriť...
Bruno Horecký
• demokracia vždy zvíťazí
nad demokraciou...
• dovtedy hopkal, kým mu nepreskočilo...
Dvaja pacienti sa bavili v čakárni u
lekára.
– Viete, ja keď sa napijem čiernej kávy
,
nemôžem spať, – hovorí jeden z nich
V čakárni hovorí pacient pacientovi:
.
– A to ja práve opačne. Keď spím,
– Pane, buďte rád, že kašlete!
nemôžem piť čiernu kávu.
– Prečo?
– Aspoň sa môžete na všetko vykašľať.
56
•
www.phoenix.sk
U lekára:
ký choý, máte vyso
– Pán Ošípan
tým nič
liceridy. Čo s
lesterol a trig
ť infarkt?
hcete dosta
nerobíte? C
tor?
biť, pán dok
– Čo mám ro
ajú ani
ed
ovám, sa n
Svine, čo ch
lieva,
nať von z ch
za pána vyh
udli!
behať a sch
aby si šli za
pacienta:
Lekár v nemocnici dôkladne študuje chorobopis a potom vraví manželke
vé snímky.
rőntgeno
aj
– Váš manžel je celkom zdravý. Potvrdzujú to všetky analýzy
istotu,
ntnú
stoperce
mala
– Pán doktor, a nebolo by možné, aby som
keby ste to ešte ****************?
R ecept
Bavte sa
Prečo sa zavádzajú poplatk
y v zdravotníctve?
Aby si ľudia rozmysleli,
*************.
BARÓN, DARMOŠĽAP, DEPEŠA,
DREVÁRIK, DVERE, HRABE,
IRÓNIA, KAKADU, KANÁLIK,
KANIBAL, KOLÓNA, KORHEĽ,
KRAJNOSŤ, KÚSOK, KÚZELNÍK,
MANIAK, MIEŠANEC, MORČA,
MOTÚZ, NÁPOR, OČISTA,
OTROCTVO, PÁSIK, PAŠIE,
PIANO, POČASIE, PONUKA,
PÔVOD, POZASTAVENIE,
PREHRA, PRÍCHOD, PRIANIE,
RAZIA, REŠPEKT, ROKĽA,
ROZUM, SEKCIA, SKRÁTKA,
SMÚTOK, SÚKNO, SVETADIEL,
TESNENIE, TIKANIE, TVORCA,
UPRESNENIE, UZNANIE, ÚŽINA,
VERZIA, VRETENICA, ZMIENKA
Výsledok aspoň jednej tajničky zašlite prostredníctvom e-mailu [email protected] Prvých desať úspešných riešiteľov odmeníme.
www.phoenix.sk
•
57
R ecept
Príbeh
PRÍBEH OSTROVANKY
Trápenie gréckych
lekárnikov
Text / Foto PAVLA SMETANOVÁ
nej platia poľnohospodári, okolo 150 eur,
a najviac podnikatelia, ktorí zaplatia
mesačne až 450 eur.
Tak kam tie peniaze miznú? Ako je možné,
že poisťovne neplatia dlhy lekárom, nemocniciam a lekárňam?
Nikoleta mi vysvetľuje, že pre obrovskú
nezamestnanosť, ktorá sa v Grécku vyšplhala až na 27 percent, poisťovne jednoducho nevyberú dosť peňazí a logicky teda
nemôžu lieky platiť. Z tohto dôvodu zavrelo v poslednom čase okolo dvesto gréckych
lekární.
Ešte donedávna to v Grécku s lekárňami
fungovalo podobne ako s malými obchodíkmi. Boli v každom susedstve, ľudia
poznali svojho lekárnika a ten zas poznal
všetky ich neduhy. Pomohol, poradil, vypočul a občas dal niečo na dlh, keď niekto
nemal na zaplatenie. Počet lekární bol však
obmedzený, takže tí, čo mali povolenie
na jej prevádzkovanie, sa veľmi dobre
uživili.
musieť zavrieť. Rovnako, ako keď veľké
supermarkety vytlačili súkromné obchodíky.
Lenže časy obchodíkov aj malých lekární
v Grécku skončili. Medzinárodní veritelia,
ktorí požičiavajú krajine peniaze, aby neskrachovala, celý systém zmenili. Rozhodli o tom, že lekáreň si bude môcť otvoriť
ktokoľvek, do Grécka sa začnú hrnúť veľké
reťazce a z lekární sa tak postupne stanú
akési supermarkety.
Ako hovorí predsedníčka združenia lekárnikov na Korfu, pani Nikoleta: „Každá
kríza prináša aj šance. Ale bohužiaľ, len
bohatým...“
Tým sa rozdrobí koláč medzi tisíce lekárnikov, ktorí nebudú schopní sa uživiť a budú
58
•
www.phoenix.sk
To sa gréckym lekárnikom samozrejme
nepáči a tak horlivo štrajkujú. Štrajkujú
však aj preto, že im štát znížil dotácie
a poisťovne im dlhujú státisíce eur. Lenže
ich protesty ani štrajky nikto nepočúva.
Grécko je v kríze a preto musí dodržiavať
krízový plán.
Ľudia platia v Grécku za poistenie obrovské peniaze. Zdravotné a sociálne poistenie
padá do jednej kasy, v tomto prípade však
do spoločnej čiernej diery. Poisťovní je
veľa a každá profesia má tú svoju povinne
pridelenú, ktorú nemožno zmeniť. Najme-
Aby sa lekárnici nejako uživili a zalepili dieru po dlžníkoch, vyvážajú lieky do
zahraničia. Podľa zákona sa môžu lieky
vyvážať, ale iba ak ich je dostatočné množstvo na domácom trhu pre miestnych obyvateľov.
Za rozhodnutie o tom, či má Grécko dosť
liekov, je zodpovedná Organizácia gréckych lekárnikov. „No táto organizácia
akoby neexistovala, vôbec nič nerobí. Len
si hrejú svoje teplé miestečká,“ sťažuje
sa Nikoleta.
Každý teda môže vyvážať, ale nikto to
nekontroluje. Grécko tak bojuje s vážnym
nedostatkom liekov.
Pretože nikto nemá v týchto ťažkých časoch
žiadnu záštitu, platí aj v prípade lekárnikov
viac ako inokedy – zachráň sa, kto môžeš.
Download

VYDANÝ S RADOSŤOU Magazín pre každého