posuvné brány
•pohony NICE
ROAD
NEW !
Technické parametre
Typ
Hlavný
prívod
(Vac)
Napájanie
motora
(Vdc)
Intenzita
Výkon (W) prevádzky
(cykly/h)*
RD400
230
24
150
* pre parameter Intenzita prevádzky, platia obmedzenia
špecifikované v manuáli, pravidelný servis,...
U
RD400
M
4
ROAD-400
ROAD400-ZKIT
Motor
1x
1x
RBA4
Elektronika s prijímačom
1x
1x
FLO2R
Vysielač
1x
1x
BF
Fotobunky (pár)
-
1x
1x
1x


privát
priemysel
optimal.
max.
optimal.
max.
200
400
-
-
Príslušenstvo
NICE
Maják
Rollkit
LUCYB, MLBT
-
FK, BF
FT-25
Vysielač
FLO2R, FLO4R
VARIO-FL
Anténa
integrovaná v majaku
-
SEL-E
-
Fotobunky
Kľúčový ovládač
Doplnkové príslušenstvo na objednávku
Manuál
O
AK
ROAD
0,18
Váha brány (kg)
Typ
RD400
Kotviace prvky a konzola
Modul
hrebeňa
H/01
Limity použitia
Zostava (sada)
Diely zostavy
12
Rýchlosť
otvárania
(m/s)
RD400
RD400
V
RBA4
FLO2R VARIO-FL
34
www.umakovshop.com
11/12
Download

•pohony NICE posuvné brány