KATALÓG
2012/2013
DIY
DIY
2 0 0 8
2 0 0 7
dom
Do It Yourself
inovatívne riešenia
a záhrada
stavebné prvky
DIY
DIY
dom
Dom
It Yourself
dom
Dom
It Yourself
2009/2010
2010/2011
inovatívne riešenia
inovatívne riešenia
a záhrada
a záhrada
stavebné prvky
stavebné prvky
dom
om
o
D
om
It Yourself
inovatívne riešenia
a záhrada
záhrada
stavebné prvky
2011 / 2012
OBSAH
Odvodňovacie žľaby
Líniové odvodňovacie systémy
2
profiline
6
Dvorné vpuste
7
Pivničné svetlíky
8
Kúpeľňové žliabky
Nerezový odvodňovací program
11
profiline
15
Čistiace zóny, rohožky a rošty
16
Oceľové mrežové rošty
19
Zatrávňovacie panely
20
Zdvojené a prevetrané podlahy
22
Odľahčené železobetónové dosky
profiline
24
Kompozitné konštrukcie
profiline
25
Kompozitné poklopy Polydeck
26
Kompozitné poklopy Hermelock
29
Poklopy pre zadláždenie
31
Oceľové poklopy
33
Liatinové poklopy a mreže
34
Kompozitné vtokové mreže
36
Odlučovače ropných látok
profiline
37
Odlučovače ropných látok
38
Odlučovače tukov a škrobov
40
Veľkokapacitné nádrže
profiline
42
Prečerpávacie stanice
profiline
43
Spätné klapky
44
Regulátory prietoku
profiline
46
Nástenné stavidlá
profiline
47
Kanalizačné upchávky
48
2
ODVODŇOVACIE
ŽĽABY
Líniové odvodňovacie systémy ponúkajú bezpečné
a hospodárne riešenie povrchového odvodnenia
okolia domu a záhrady. Moderné materiály ako
polymérbetón, polyester alebo polyetylén použité
na výrobu odvodňovacích žľabov sú zárukou
rýchlej a ľahkej montáže, spoľahlivej funkcie
a dlhej životnosti. Výber vhodného krycieho roštu
umožňuje harmonické začlenenie do celkového
rázu okolia, pričom zaisťuje bezpečnosť prevádzky
na spevnených plochách. Program doplnkových
dielov pomáha prispôsobiť odvodňovací systém
požiadavkám každej stavby.
Odvodnenie terasy systémom ZECAN® Easy s pozinkovaným roštom.
odvodňovací systém ZECAN® Easy / Beauty
popis
žľab s pozinkovaným lamelovým roštom EASY
žľab s pozinkovaným roštom BEAUTY
odtokové hrdlo DN100
protizápachový uzáver + sitko na nečistoty
čelná doska pre začiatok alebo koniec žľabu
kolesový tlak
tr. zaťaženia
dĺžka
t
EN1433
mm
1,5
1,5
A15
A15
1000
1000
objednávkové
číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
12,00
12,76
2,48
easy
4,00
2,13
€/ks
14,40
15,31
2,98
4,80
2,56
141687
141930
141500
145060
141920
i Zľava 10% pri odbere nad 20 m.
Systém ZECAN® Easy / Beauty
• Žľab z kompozitného materiálu
(sklolaminátu), hladký povrch
podporujúci samočistiaci efekt.
• Vysoká tepelná stálosť oproti
klasickým plastovým materiálom.
• Možnosť napojenia na zvislý odtok,
systémové príslušenstvo.
• Oceľový pozinkovaný lamelový rošt
s rýchlouzáverom, pojazdný.
• Odolnosť voči kyselinám a soli.
• Nehorľavý, odolný voči neuhaseným
cigaretovým ohorkom.
• Rošt presahujúci nosnú betónovú
vrstvu zabezpečuje vysokú odolnosť
voči tlaku kolies.
• Veľmi ľahká manipulácia pri
prevoze a zabudovaní.
• Špeciálny tvar roštu ZECAN®
Beauty vďaka šikmým vtokovým
otvorom zachytí aj rýchlo tečúcu
vodu a krátke štrbiny zaručia
menšie znečistenie žľabu.
134
ZECAN®
Easy
100
141687
100
novinka
ZECAN®
Beauty
141930
141500
141920
i Žľab ZECAN® Beauty je možné dodať aj s farebným roštom (škála odtieňov RAL).
Cena a termín dodania na požiadanie.
i Spoje medzi žľabmi možno veľmi dobre zlepiť a utesniť univerzálnym lepiacim
tmelom MS-TECH Universal (viď str. 8).
145060
3
odvodňovací systém ZECAN® Drive
popis
kolesový tlak
tr.zaťaženia
dĺžka
t
EN1433
mm
A15
A15
1000
1000
žľab s plastovým roštom
0,5
žľab s pozinkovaným roštom
1,5
čelná doska pre začiatok alebo koniec žľabu
čelná doska pre koniec žľabu s odtokovým hrdlom DN100
odtoková sada (odtokové hrdlo + protizápachový uzáver + sitko na nečistoty)
objednávkové
číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
10,62
10,62
4,07
5,80
5,79
€/ks
12,74
12,74
4,88
6,96
6,95
150051
150059
150053
150055
150057
i Zľava 10% pri odbere nad 20 m.
ZECAN®
Drive P
150051
ZECAN®
Drive S
drive
150059
130
Systém ZECAN® Drive
• Žľab z polyetylénu, hladký povrch
podporujúci samočistiaci efekt.
• ZECAN® Drive S s tradičným
lamelovým roštom z pozinkovanej
ocele s rýchlouzáverom.
• ZECAN® Drive P s plastovým PEHD
nehrdzavejúcim a hygienicky
nezávadným roštom, vhodný
do potravinárstva.
• Možnosť napojenia na zvislý odtok,
systémové príslušenstvo.
100
• Vzájomné napájanie žľabov
perodrážkou.
• Veľmi nízka hmotnosť žľabu (len
2 kg) zjednodušuje manipuláciu pri
doprave a inštalácii.
90
0
150055
150053
150057
Vzorové rezy
Trieda zaťaženia A15 (podľa EN1433), prejazdné osobnými vozidlami podľa vnútrofiremných skúšok.
Garantované zaťaženie platí x=100
len pri použitíx=100
zodpovedajúcich krycích roštov a pri dodržaní návodu
na zabudovanie.
y
x=100
x=100
y
z=100
z=100
! Prvé štyri rady dlažby položiť ešte
x=100
x=100
do vlhkého betónu a špárovacou hmotou
s prímesou syntetickej živice vyplniť špáry.
y
x=100
x=100
y
z=100
z=100
Y minim. = stavebná výška – 50mm
1. Dlažba
2. Lôžko pod dlažbou
• Vykopať dostatočne hlboký výkop.
• Vybetónovať podložie cca 100 mm.
• Pri odtokových dieloch vyvŕtať,
prípadne vyrezať vyznačený otvor.
• Napojiť odtokové diely
na kanalizáciu.
• Vyskladať zvyšok žľabov.
• Nainštalovať čelné dosky a krycie
rošty.
Y minim. = stavebná výška – 50 mm
behúň
Inštalácia
3. Nosná vrstva
4. Živicová vrchná vrstva
5. Živicová nosná vrstva
6. Cestný betón
• Obetónovať žľaby po stranách
cca 100 mm (pre triedu A15)
a zhutniť betón.
• Dokončiť okolitý povrch tak, aby na
žľaby nepôsobili žiadne horizontálne
sily (odporúčame okolitý terén zvýšiť
o cca 2-3 mm nad horný okraj žľabu).
• Presné rezy a návody na zabudovanie
pre žľaby od triedy zaťaženia B125
(podľa EN1433) nájdete na stránke
www.zetr.sk
4
odvodňovací systém ZECAN® Home / Self
popis
kolesový tlak
tr. zaťaženia
výška
dĺžka
t
EN1433
mm
mm
objednávkové
číslo
1,5
1,5
12,5
12,5
A15
A15
B125
B125
90
60
60
100
1000
1000
1000
1000
SE10091100S
SE10061100
SE10061324
SE10101324S
®
žľab ZECAN Home s oceľovým roštom
žľab ZECAN® Self 60 s oceľovým roštom
žľab ZECAN® Self 60 s liatinovým roštom
žľab ZECAN® Self 100 s liatinovým roštom
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
12,48
12,48
26,18
26,98
€/ks
14,98
14,98
31,42
32,38
Systém ZECAN® Home / Self
• Žlab z polymérbetónu: hladký
povrch podporujúci samočistiaci
efekt, nízka hmotnosť a vysoká
pevnosť.
odolný voči benzínu aj horúcemu
asfaltu.
130
134
100
100
drive
home
self100
100
100100
• Žľaby ZECAN® Home je možné
navzájom zlepiť epoxidovým
lepidlom/tmelom.
100 90
self60
self100
ZECAN® Self 60
self60
ZECAN® Self 100
248
• Možnost napojenia na zvislý odtok
120
130134
alebo odtokovou vpusť,
systémové
príslušenstvo.
• Vzájomné napájanie žľabov
ZECAN® Self perodrážkou.
self60
home
self100
ZECAN® Home
123130
120
123 120
125
125
100100
100
100 100
100
100
100-3
90
90
90
90100
6090
100-3
123
1
100
110
367
drive
home
y drive • Nenasiakavý, mrazuvzdorný,
easy
60 100-3
• Lamelový rošt z pozinkovanej
ocele so šírkou lamiel 10 mm
s bezskrutkovou aretáciou FIX (pre
triedu zaťaženia A15).
• Liatinový rošt pre triedu zaťaženia
B125 (EN1433) so skrutkovou
aretáciou.
rošt z pozinkovanej ocele
liatinový rošt
príslušenstvo k systémom ZECAN® Home / Self
tr. zaťaženia
popis
odtoková vpusť s pozinkovaným roštom
odtoková vpusť s liatinovým roštom
čelná doska z polymérbetónu pre ZECAN® Home a Self 100
čelná doska z polymérbetónu pre ZECAN® Self 60
čelná doska s hrdlom DN110 pre ZECAN® Home a Self 100
výška
dĺžka
EN1433
mm
mm
A15
B125
285
285
500
500
objednávkové
číslo
AU10011101
AU10011324
AE10072000
AE10062000
AE10082000
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
65,88
80,44
2,67
2,67
6,10
€/ks
79,06
96,53
3,20
3,20
7,32
i V ponuke na objednanie aj žľaby s odtokovým PE hrdlom, žľaby dĺžky 0,5 m a odtoková sada.
AE10072000
AE10062000
AE10082000
AU10011101
AU10011324
110
1
5
odvodňovací systém MEARIN
popis
tr. zaťaženia
šírka
dĺžka
výška
EN1433
mm
mm
mm
objednávkové
číslo
B125
C250
D400
B125
C250
D400
A15
B125
C250
D400
100
100
100
150
150
150
200
200
200
200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
158
158
158
187
187
187
242
242
242
242
140002/132
140002/144
140002/150
140516/548
140516/552
140516/554
140034/156
140034/160
140034/168
140034/178
žľab MEARIN 100 s oceľovým roštom
žľab MEARIN 100 s liatinovým roštom
žľab MEARIN 100 s liatinovým roštom
žľab MEARIN 150 s oceľovým roštom
žľab MEARIN 150 s liatinovým roštom
žľab MEARIN 150 s liatinovým roštom
žľab MEARIN 200 s oceľovým roštom
žľab MEARIN 200 s oceľovým roštom
žľab MEARIN 200 s liatinovým roštom
žľab MEARIN 200 s liatinovým roštom
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
58,01
70,98
61,78
95,50
108,84
125,84
114,45
120,06
140,74
188,62
€/ks
69,61
85,18
74,14
114,60
130,61
151,01
137,34
144,07
168,89
226,34
Systém MEARIN
158
158
158
136
136
136
100
100
100
1000
1000
1000
DN100
DN100
DN100
184
184
184
MEARIN 100
186
186
186
150
150
150
1000
1000
1000
187
187
187
novinka
247
247
247
DN150
DN150
DN150
236
236
236
200
200
200
1000
1000
1000
242
242
242
331
331
331
DN150
DN150
DN150
MEARIN 200
i Príslušenstvo MEARIN 100, 150 a 200:
odtoková vpusť
čelná doska
spojka
odvodňovacia sada
• Veľmi pevný a ľahký žľab z kompozitného materiálu (sklolaminátu).
• Odoláva vysokým i nízkym teplotám,
otrasom, chemikáliám.
• Vysoká variabilnosť použitia, možnosť
bočného napojenia žľabov i líniového
v tvare T.
• Parabolický tvar zaisťuje maximálny
odtokový výkon i pri nízkej hladine
vody a zároveň odplavenie sedimentov aj pri nespádovaní.
• Inovatívne štvorbodové zaistenie roštu rýchlouzáverom bez skrutkovania.
• V ponuke aj prevedenie žľabu Mearin
s oceľovou hranou pre zvýšenie odolnosti až do triedy zaťaženia E600:
MEARIN 150
-
• PROFI odvodňovací systém určený
pre vysoko frekventované a zaťažované komunikácie.
možnosť napojenia až 60 m žľabov
možnosť vytvorenia bočného odtoku DN100
bočné napojenie žľabov do L alebo T
s protizápachovým uzáverom a sitkom
nečistoty (pre MEARIN 100)
i V ponuke aj dĺžka žľabov 0,5 m, prípadne MEARIN 300.
odtoková vpusť
profiline
LÍNIOVÉ ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
triedy zaťaženia
Z POLYMÉRBETÓNU
A15 - F900
KLASICKÉ ŽĽABY
pre všetky triedy zaťaženie so svetlými šírkami žľabov od 100 - 400 mm
A15
pešie zóny
chodníky
zelené plochy
B125
parkoviská
(osobné
a dodávkové
automobily)
C250
parkoviská
(nákladné autá)
krajnice ciest
postranné pruhy
D400
vozovky
(pozdĺžne
odvodnenie)
E600
priemyselné
plochy
F900
zvláštne plochy
(letiská)
Žľaby je možné usporiadať bez spádu, s líniovým spádovaním a so stupňovitým spádovaním.
ŠPECIÁLNE ŽĽABY
vyparovacie, nízko-profilové, štrbinové, monolitické, obrubníkové žľaby
... retenčné žľaby
Polymérbetón je kompozitný materiál, ktorý v sebe spája
vynikajúce chemické a fyzikálne vlastnosti. Je nízko porézny,
nepriepustný, extrémne odolný tlaku a pevný v ohybe. Jeho
odolnosť voči ropným látkam a agresívnym chemikáliám
sa využíva pri ochrane spodnej vody pred znečistením
nebezpečnými látkami. Pre svoje vlastnosti sa využíva najmä
vo frekventovaných a nadmerne zaťažovaných komunikáciách.
Nízka hmotnosť umožňuje zabudovanie žľabov bez nutnosti
použitia ťažkých strojov, čím šetrí stavebné náklady.
Cenové ponuky pre PROFI žľaby poskytujeme
individuálne, v závislosti od špecifickým
požiadaviek projektu.
NOVÉ DIZAJNOVÉ
ROŠTY
KONTAKTUJTE NÁS
7
DVORNÉ
VPUSTE
Dvorné vpuste sú určené hlavne k bodovému
odvodneniu spevnených plôch v okolí domu
a záhrady. Najčastejšie sa využívajú k odvodneniu
dvorov, chodníkov a parkovísk. Taktiež je možné
použiť ich ako zbernú nádobu pod ventil vodovodu,
alebo pri pripojení odkvapového zvodu zo strechy.
Dvorná vpusť použitá ako odtok pre záhradný vodovodný ventil.
dvorná vpusť ZECAN® Home
EN1433
mm
mm
objednávkové
číslo
A15
273 x 273
367
SG25251711
tr. zaťaženia
popis
vpusť s liatinovou vtokovou mrežou
rozmer
výška
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
88,52
€/ks
106,22
Dvorná vpusť ZECAN® Home
Telo vpuste je vyrobené z polymérbetónu, ktorý umožňuje vďaka nízkej
hmotnosti (len 16 kg) bezproblémovú
manipuláciu pri inštalácii.
Vpusť je vybavená kalovým košom
z pozinkovanej ocele, protizápachovým
uzáverom s odtokom DN110 a liatinovou vtokovou mrežou.
kalový kôš
SG25251711
dvorné vpuste MEAGARD s príslušenstvom
popis
vpusť s pozinkovaným roštom A15
vpusť s liatinovým roštom B125
nadstavec s možnosťou odtoku
vyrovnávací prvok
tr. zaťaženia
rozmer
výška
EN1433
mm
mm
objednávkové
číslo
A15
B125
282 x 282
300 x 300
282 x 282
282 x 282
425
450
250
60
150860
150850
150805
150810
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
89,52
131,35
44,23
23,90
€/ks
107,42
157,62
53,08
28,68
Dvorné vpuste MEAGARD
150810
150860
150850
i Dostupné tiež prevedenie s pozinkovaným roštom pre triedu zaťaženia B125.
150805
Spodný diel každej dvornej vpuste
je vyrobený z polymérbetónu a je
vybavený plastovým kalovým košom,
protizápachovým uzáverom a dvomi
predformovanými otvormi DN100
umiestnenými oproti sebe v rôznej
výške (napríklad na napojenie strešného odtoku).
Dvorná vpusť MEAGARD dokáže
odviesť až 15 l/s (so sifónom 5,1 l/s),
to je približne 1000 m2 (so sifónom
340 m2) odvodnenej plochy pri intezite
dažďa 150 l/s/ha (prívalový dážď).
Bežná intenzita dažďa je 30 l/s/ha.
8
PIVNIČNÉ
SVETLÍKY
Pivničné svetlíky respektíve anglické dvorce, prinášajú
pivničným priestorom vysokú pridanú hodnotu
najmä prostredníctvom prirodzeného denného svetla
a prísunom čerstvého vzduchu. Svoje uplatnenie
nachádzajú tak pri novej výstavbe ako aj pri
renováciách. Široká ponuka svetlíkov rôznych veľkostí,
typov krycích roštov a bohaté príslušenstvo prináša
istotu pri plánovaní a komfort pri montáži. Svetlíky
MULTINORM a MEAMAX sa vyznačujú stabilným
korpusom vyrobeným z polyesteru vystuženého
skleným vláknom, optimalizovaným dizajnom pre
vedenie svetla a kvalitnými krycími roštami.
Pivničný svetlík v štandardnom prevedení s roštom z ťahokovu.
kompletné pivničné svetlíky MULTINORM
typ roštu
ťahokov
oká 30x30
ťahokov
oká 30x30
ťahokov
oká 30x30
ťahokov
oká 30x30
ťahokov
oká 30x30
ťahokov
oká 30x30
ťahokov
oká 30x30
ťahokov
oká 30x30
ťahokov
oká 30x30
šírka
výška
hĺbka
mm
mm
mm
800
600
400
800
1000
400
1000
600
400
1000
800
400
1000
1000
400
1000
1000
600
1000
1300
400
1250
1000
400
1250
1000
600
objednávkové
číslo
865505A
865505B
865650A
865650B
865510A
865510B
865268A
865268B
865528A
865528B
865530A
865530B
865533A
865533B
865536A
865536B
865375A
865375B
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
103,43
103,43
128,67
128,67
108,99
108,99
123,46
123,46
131,19
131,19
151,88
151,88
183,44
183,44
186,35
186,35
226,17
226,17
€/ks
124,12
124,12
154,40
154,40
130,79
130,79
148,15
148,15
157,43
157,43
182,26
182,26
220,13
220,13
223,62
223,62
271,40
271,40
! Cena obsahuje korpus, rošt, upevňovaciu sadu a zaistenie.
Svetlíky MULTINORM
hĺbka
výška
Sú dostupné v hĺbkach 400, 600
a 700 mm. V štandardnom prevedení
sa používajú v stabilnej humusovitej
alebo piesčitej pôde. V prípade
inštalácie v obtiažnych pôdnych
pomeroch (napr. ílovitá pôda alebo
svah), je vhodné použiť zosilnené
prevedenie a v prítomnosti spodnej
vody špeciálne vyvinutý svetlík AQUA
Plus. V prípade pojazdu automobilmi
si objednajte zosilnený rošt s okami
30x10.
šírka
i Výber správnej veľkosti: šírka svetlíka v tabuľke zodpovedá max. šírke okenného otvoru. Odporučená výška by
mala byť min. o 100 mm väčšia ako spodný okraj okenného otvoru od úrovne terénu.
9
príslušenstvo svetlíkov MULTINORM
šírka
popis
nadstavec s upevnením
nadstavec s upevnením
nadstavec s upevnením
nadstavec s upevnením
nadstavec s upevnením
odtoková prípojka so sitom
prechodový diel DN70/100
výška
hĺbka
mm
mm
mm
800
1000
1000
1250
1250
350
350
350
350
350
400
400
600
400
600
objednávkové
číslo
865855U
865839U
865840U
865847U
865844U
866019
866030
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
62,99
62,01
77,10
81,59
91,38
12,77
5,08
€/ks
75,59
74,41
92,52
97,91
109,66
15,32
6,10
Nadstavce MULTINORM
866030
Nadstavce umožňujú prispôsobenie
svetlíkov na požadovanú stavebnú výšku. Na svetlíky MULTINORM s hĺbkou
40 a 70 cm je možné inštalovať až tri
nadstavce. Avšak v prípade obtiažnych
pôdnych pomerov, prejazdu, alebo pri
montáži viac ako jedného, je nutné
použit vystužovací rám. Pre svetlíky
s hĺbkou 60 cm je nutné pri inštalácii
viac ako jedného nadstavca objednať
zosilnené prevedenie.
866019
i Jeden nadstavec umožňuje zvýšenie svetlíka o 8 - 33 cm.
Univerzálne lepidlo
univerzálne lepidlo
popis
lepidlo a tmel v jednom
objednávkové
číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
€/ks
MS-Tech
9,90
11,88
MS-Tech
Na utesnenie spojov medzi svetlíkom
a stenou odporúčame použiť univerzálne, veľmi silné a pružné lepidlo
odolné proti vode.
Rošty MULTINORM
pororošt, oká 30x10
pororošt, oká 30x30
ťahokov
i Súčasťou dodávky kompletného svetlíka s roštom a upevnením je tiež zaistenie roštu. Zaisťovací prvok je vyrobený z pozinkovanej ocele. Jeden koniec
je zahnutý pre ľahké zavesenie do nosného profilu roštu, druhý koniec je rovný
a predvŕtaný pre pevné priskrutkovanie k telu svetlíka.
Štandardne je možné svetlíky osadiť
pozinkovaným oceľovým roštom s okami 30×30 mm alebo pozinkovaným
roštom z ťahokovu. V prípade prejazdu
osobnými automobilmi je možné objednať zosilnený rošt s okami 30×10.
Pre náročných je pripravená špeciálna
rada designových roštov z pozinkovanej alebo ušľachtilej ocele, prípadne
s práškovou povrchovou úpravou
v rôznych farebných tónoch.
i Ďalšie rozmery (šírka x výška x hĺbka) a prevedenia svetlíkov MULTINORM:
štandardné prevedenie:
1000 x 1000 x 700 | 1250 x 1000 x 700 | 1500 x 1500 x 700 | 2000 x 1000 x 700 | 2000 x 1500 x 700
zosilnené prevedenie:
1000 x 1000 x 400 | 1000 x 1300 x 400 | 1250 x 1000 x 400 | 1000 x 1000 x 600 | 1250 x 1000 x 600
prevedenie AQUA Plus:
1000 x 1000 x 400 | 1000 x 1300 x 400 | 1000 x 1000 x 700 |1250 x 1000 x 700
i Ďalšie rozmery a prevedenia nadstavcov MULTINORM:
štandardné prevedenie:
zosilnené prevedenie:
1500 x 350 x 600 | 1000 x 350 x 700 | 1250 x 350 x 700 | 1500 x 540 x 700
1000 x 350 x 400 | 1250 x 350 x 400 | 1000 x 350 x 600 | 1250 x 350 x 400 | 1250 x 350 x 600
na objednávku
10
kompletné pivničné svetlíky MEAMAX
šírka
typ roštu
ťahokov / oká 30x30
ťahokov / oká 30x30
ťahokov / oká 30x30
ťahokov / oká 30x30
ťahokov / oká 30x30
ťahokov / oká 30x30
na objednávku
výška
hĺbka
mm
mm
mm
1000
800
1000
1000
1000
1250
850 - 1100
600 - 850
600 - 850
1000 - 1250
1250 - 1500
1000 - 1250
400
400
400
400
400
400
objednávkové
číslo
878618A/B
878603A/B
878606A/B
878609A/B
878612A/B
878615A/B
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
127,25
146,39
148,02
173,59
209,25
232,21
€/ks
152,70
175,67
177,62
208,31
251,10
278,65
! Cena obsahuje korpus, rošt, upevňovaciu sadu a zaistenie.
Svetlíky MEAMAX
Nová generácia pivničných svetlíkov
MEAMAX spája výhody viacerých
prevedení staršej modelovej rady –
s vhodným roštom umožňuje prejazd
osobnými automobilmi, pri zodpovedajúcej montáži odoláva tlakovej
vode do výšky základného korpusu
a naviac uľahčuje montáž pomocou
integrovaného posuvného nadstavca. Nadstavec je možné posunúť
na požadovanú stavebnú výšku až
o 25 cm a upevňovacou skrutkou sa
bez vŕtania upevní.
detail zavesenia
detail posuvu
príslušenstvo svetlíkov MEAMAX
šírka
popis
medzikus s upevnením
medzikus s upevnením
medzikus s upevnením
kompletná odtoková sada
prechodový diel DN100 / 50
výška
hĺbka
mm
mm
mm
1000
800
1250
370
370
370
400
400
400
objednávkové
číslo
878626U
878623U
878629U
876205
876220
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
44,33
40,63
52,85
20,76
5,08
€/ks
53,20
48,76
63,42
24,91
6,10
Príslušenstvo MEAMAX
Medzikusy MEAMAX slúžia
na dodatočné nastavenie požadovanej
stavebnej výšky o ďalších 35 cm.
Možnosť doobjednania upevnenia
pre izolovné steny do 100 mm
a do 200 mm, sklenené kryty roštov,
dizajnové rošty alebo montážnu sadu
proti tlakovej vode.
medzikus
876205
vetracie šachty MULTINORM
typ roštu
šachta s roštom z ťahokovu
šachta s roštom s okami 30x30
šachta bez roštu (nadstavec)
šírka
výška
hĺbka
mm
mm
mm
350
400
195
350
400
195
objednávkové
číslo
868119A
868119B
868119
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
40,00
40,00
33,05
€/ks
48,00
48,00
39,66
i Príslušenstvo a prevedenia: rošt oká 30x10, upevnenie pre izolované steny do 100 mm
11
KÚPEĽŇOVÉ
ŽLIABKY
Kúpeľňové žliabky ZENOX® slúžia k lineárnemu
odvodneniu krytých plôch. Poskytujú veľmi estetické
a elegantné riešenie zachytenia a odvodu vody
najmä v kúpeľniach, sprchových kútoch, šatniach,
relaxačných centrách, a pod. Sú vyrábané z nerezovej
ocele v troch základných typových radách. Sú
konštruované pre použitie s krycím nerezovým roštom
i bez, pre zaťaženie až do 150 kg. Každý žliabok je
konštruovaný ako kompaktné teleso so 4 výškovo
nastaviteľnými skrutkami. Okrem štandardného
prevedenia krycieho roštu je možné vyberať z ďaľších
dizajnových variantov podľa aktuálnej ponuky.
Kúpeľňový žliabok ZX0708W1 s dizajnovým roštom ZXR Design V.
kúpeľňové žliabky ZENOX® ZX07 a ZX07I
dĺžka
stavebná dĺžka
šírka
stavebná šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
700
800
900
1000
700
800
900
1000
700
800
900
1000
760
860
960
1060
70
70
70
70
70
70
70
70
103
103
103
103
136
136
136
136
104
104
104
104
104
104
104
104
objednávkové číslo
ZX0707
ZX0708
ZX0709
ZX0710
ZX0707I
ZX0708I
ZX0709I
ZX0710I
cena bez DPH
€/ks
126,31
130,35
134,35
138,22
147,77
152,09
156,31
159,51
cena s DPH
€/ks
151,57
156,42
161,22
165,86
177,32
182,51
187,57
191,41
! Ceny v tabuľke sú vrátane roštu a plastového odtoku ZXV040P.
ZENOX® ZX07
23
100
70
68
23
9,5
16,5 103 16,5
70
1
1,5
i Okrem štandardných dĺžok všetkých typov kúpeľňových žliabkov ZENOX® je možné vyrobiť aj inú dĺžku podľa požiadaviek zákazníka. S presnosťou 1 mm sú tieto atypické
dĺžky obmedzené v závislosti
Ø 9 na type žliabku: typy pre izolovanú podlahu maximálne 1200 mm, typy pre neizolovanú podlahu maximálne 2000 mm. Prietok žľabov závisí
od typu a prietoku odtokovej vpuste.
30
L
ZX0710I
12,5
ZX0710
Žliabok z nerezovej ocele svetlej
šírky 70 mm prekrytý nerezovým
protišmykovým roštom. Zvislý
odtok DN40 je štandardne
umiestnený uprostred, pričom
dno nie je vyspádované. Na zvislý
odtok je možné napojiť niektorú
zo systémových vpustí ZENOX®
s protizápachovým uzáverom
a bočným odtokom DN40 alebo
DN50 v plastovom alebo nerezovom
prevedení.
Žliabok ZENOX® ZX07 je určený pre
neizolované podlahy.
Typ ZX07I je po obvode vybavený
nerezovým lemom umožňujúcim
jednoduché napojenie na izoláciu
podlahy a inštaláciu vo voľnej
ploche. Pre inštaláciu pri stene
je vhodný upravený typ ZX07W1
a do rohu typ ZX07W2.
30
12
kúpeľňové žliabky ZENOX® ZX07IE
dĺžka (L)
stavebná dĺžka
šírka
stavebná šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
700
800
900
1000
760
860
960
1060
70
70
70
70
136
136
136
136
103 - 110
103 - 110
103 - 110
103 - 110
cena bez DPH
€/ks
151,77
156,17
160,53
163,86
objednávkové číslo
ZX0707IE
ZX0708IE
ZX0709IE
ZX0710IE
cena s DPH
€/ks
182,12
187,40
192,64
196,63
! Ceny v tabuľke sú vrátane roštu a plastového odtoku ZXV040P.
L
(80)
(50)
1,5
23
0
100
Ø9
12,5
70
1,5
1
1
23
30
130
30
ZX0710IE
0
30
136
30
30
(80)
(50)
Spád
Ø4
130
70
Ø4
Žliabok z nerezovej ocele svetlej
šírky 70 mm je prekrytý nerezovým
protišmykovým roštom a vybavený
po obvode nerezovým lemom pre
jednoduché napojenie na izoláciu
podlahy a inštaláciu vo voľnej
ploche.
L
Zvislý odtok DN40 je umiestnený
na konci spádovaného žliabku
Spád
(1% spád). Na zvislý
odtok je možné
napojiť niektorú zo systémových vpustí
ZENOX® s protizápachovým uzáverom
a bočným odtokom.
30
1
1
12,5
ZENOX ZX07IE
®
100
700
800
L
900
1000
360°
popis
šírka
stavebná šírka
výška
mm
mm
mm
114
114
103
103
L
30
7030
70
30
žliabok na uloženie na zadnú stenu sprchového kúta
žliabok na uloženie do rohu sprchového kúta
136
30
®
Ø9
kúpeľňové žliabky ZENOX
ZX07W1 / W2
700
800
900
cena bez DPH
€/ks
objednávkové číslo
ZX07 W1
ZX07 W2
cena s DPH
€/ks
príplatok 20% k cene ZX07I v požadovanej dĺžke
príplatok 35% k cene ZX07I v požadovanej dĺžke
1000
ZENOX® ZX07W1 / W2
360°
Kúpeľňové žliabky ZX07W1 a W2
pokryté protišmykovým roštom sú
po obvode vybavené nerezovým lemom
umožňujúcim jednoduché napojenie
na izoláciu podlahy. Úprava žliabku W1
je prispôsobená pre inštaláciu k stene,
W2 pre inštaláciu do rohu sprchového
kúta. Zvislý odtok DN40 je umiestnený
uprostred bez vyspádovania žliabku.
ZX07W2
ZX07W1
kúpeľňové žliabky ZENOX® ZX10
dĺžka (L)
stavebná dĺžka
šírka
stavebná šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
1000
2000
1000
2000
100
100
133
133
117 - 127
117 - 127
cena bez DPH
€/ks
151,36
264,44
objednávkové číslo
ZX1010
ZX1020
cena s DPH
€/ks
181,63
317,33
! Ceny v tabuľke sú vrátane roštu a plastového odtoku ZXV040P.
(50)
(80)
16,5
40
Ø4
0
1
133
100
16,5
100
40
16,5
1,5
(50)
1
133
100
ZX1010
L
Ø4
0
150
Spád
150
50
Kúpeľňový žliabok ZENOX® ZX10 je
prekrytý nerezovým protišmykovým
roštom šírky 100 mm. Zvislý odtok DN40
je umiestnený na konci, ku ktorému je
dno žliabku vyspádované. Spád Ltvorí
1%. Na zvislý odtok je možné napojiť
niektorú zo Spád
systémových vpustí ZENOX®
s protizápachovým uzáverom a bočným
odtokom.
(80)
50
ZENOX® ZX10
16,5
1,5
L
1000
2000
i Žliabok typu ZX10 je možné vyrobiť až do dĺžky 3m.
100
13
kúpeľňové žliabky ZENOX® ZX01I
stavebná dĺžka
šírka
stavebná šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
700
800
900
1000
760
860
960
1060
16
16
16
16
94
94
94
94
77,5 - 85
77,5 - 85
77,5 - 85
77,5 - 85
L
94
16 30
30
ZX0107I
ZX0108I
ZX0109I
ZX0110I
65
0
1/2
cena s DPH
€/ks
129,97
130,30
136,27
139,08
Nerezový žliabok ZENOX® ZX01I je
konštruovaný ako štrbinový, bez krycieho
roštu. Šírka štrbiny je 10 mm. Obruba
štrbiny je výškovo nastaviteľná od 12,5
do 20 mm pre lepšie prispôsobenie
hrúbke dlažby.
Žliabok je po obvode vybavený
nerezovým lemom umožňujúcim
jednoduché napojenie na izoláciu
podlahy. Bočný odtok DN40 je uprostred.
Ø4
(60)
cena bez DPH
€/ks
108,31
108,58
113,56
115,90
ZENOX® ZX01I
1
30
objednávkové číslo
12,5 - 20
dĺžka
ZX0107I
i Odtok možno riešiť kolienkom alebo protizápachovým uzáverom vytvoreným na odpadovom potrubí.
16
10
L
700 800 900 1000
kúpeľňové žliabky ZENOX® ZX04 a ZX04I
stavebná dĺžka
šírka
stavebná šírka
mm
mm
mm
mm
mm
1000
2000
1000
1050
2050
1075
40
40
49
45
45
99
51 - 61
51 - 61
57 - 67
50
40
L
25
25
99
49
61
Ø40
57
Spád
40
67
pád
výška
ZX0410
ZX0410I
19.5
L
i Odtok možno riešiť kolienkom1000
2000
alebo protizápachovým
uzáverom vytvoreným na odpadovom potrubí.
L
1000
ZX0410
ZX0420
ZX0410I
25
cena bez DPH
€/ks
87,78
159,79
105,32
cena s DPH
€/ks
105,34
191,75
126,38
ZENOX® ZX04 a ZX04I
Žliabok z nerezovej ocele svetlej šírky
40 mm. Žliabok je skonštruovaný
ako štrbinový (bez krycieho roštu) so
šírkou štrbiny 10 mm. Odtok DN40
je umiestnený v čele. Dno je smerom
k odtoku vyspádované. Spád tvorí 1%.
Protizápachový uzáver je možné vytvoriť
na odpadovom potrubí pri montáži.
Žliabok ZENOX® ZX04 je dostupný
v prevedení pre izolovanú i neizolovanú
podlahu.
kúpeľňový žliabok ZENOX® ZX05I
stavebná dĺžka
šírka
stavebná šírka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
700
800
900
1000
760
860
960
1060
50
50
50
50
114
114
114
114
80 - 110
80 - 110
80 - 110
80 - 110
100
(110-80)
100
50
48
21
L
10-20
dĺžka
30
ZX0507I
i Odtok možno riešiť kolienkom alebo protizápachovým
uzáverom vytvoreným na odpadovom potrubí.
Ø9
30
99
10
25
Ø9
objednávkové číslo
12.5
dĺžka
30
objednávkové číslo
ZX0507I
ZX0508I
ZX0509I
ZX0510I
cena bez DPH
€/ks
159,51
164,67
169,73
173,60
cena s DPH
€/ks
191,41
197,60
203,68
208,32
ZENOX® ZX05I
Žliabok je prekrytý protišmykovým
roštom šírky 48 mm. Obruba roštu je
výškovo nastaviteľná od 10 do 20 mm
pre lepšie prispôsobenie hrúbke dlažby
a obvodový lem umožňuje napojenie
na izoláciu podlahy. Zvislý odtok DN40
je umiestnený uprostred.
14
rošty pre kúpeľňové žliabky ZENOX®
ZXR Design I
ZXR Design III
ZXR Design II
ZXR Design IV
ZXR Design V
príslušenstvo a doplnky ZENOX®
výška
popis
odtok
objednávkové
číslo
cena bez DPH
cena s DPH
mm
DN
odtok plastový
72
40
ZXV040P
€/ks
14,84
€/ks
17,81
odtok nerezový
88
40
ZXV040N
42,64
51,17
odtok nerezový
88
50
ZXV050N
47,84
57,41
odvodňovacia vpusť ZXV140N celonerezová
95
40
ZXV140N
30,05
36,06
príprava na izoláciu nanesením kremičitého piesku
ZXI-EUR
príplatok 15% k cene vybraného žliabku
príprava na izoláciu nalepením izolačnej fólie MAPEBAND
ZXI-MAP
príplatok 45% k cene vybraného žliabku
i Vpusť ZXV040P je v cene žliabku. Ak máte záujem o iný typ, odpočítajte jej cenu a pripočítajte cenu za požadovaný typ.
I-MAP
ZXV040P
ZXV040N
ZXV140N
ZXV050N
I-EUR
Protizápachový uzáver
Na odtoku kúpeľňových žliabkov
ZX01I, ZX04, ZX04I a ZX05I je pri
montáži na odpadové potrubie možné
vytvoriť protizápachový uzáver podľa
vzoru znázorneného na ukážkach.
ukážka inštalácie odtoku z boku pri žliabku ZX01I
ukážka inštalácie odtoku zo spodu pri žliabku ZX05I
! Protizápachový uzáver nie je súčasťou dodávky.
profiline
NEREZOVÝ ODVODŇOVACÍ PROGRAM
Pre odvedenie povrchových vôd v potravinárskych a im podobných prevádzkach,
kde sú zvýšené prvádzkové a hygienické nároky. Vysoká kvalita spracovania, oblé
rohy a celonerezové prevedenia zaručujú bezproblémový chod, ľahkú údržbu
a dlhoročnú životnosť.
Štrbinový žľab ZXZV pre rovné i spádované podlahy. Možnosť napojenia odtoku na priemyselné vpuste ZXVI a ZXV2510SV.
Žľab ZXZU prekrytý niektorým z roštov ZXZR s možnosťou napojenia odtoku na všetky priemyselné vpuste DN70 a DN100.
Šírka krycieho roštu od 200 - 700 mm.
Rošty ZXZR na prekrytie žľabov ZXZU alebo samostatne osadené v ráme.
vpuste pre neizolovanú podlahu ZXV
vpuste pre izolovanú podlahu ZXVI
Priemyselné nerezové vpuste pre neizolované alebo izolované podlahy so spodným alebo bočným odtokom DN50, DN70,
DN100 so zabudovanou čistiacou mriežkou a protizápachovovou clonou pre maximálne zaťaženie 15 - 20 kN/dm2.
16
ČISTIACE ZÓNY,
ROHOŽKY A ROŠTY
Spoľahlivé riešenie pre zaistenie čistoty pri vstupe
do rodinných domov i verejných budov. Extrémne
trvanlivé materiály zaručujú dlhú životnosť i pri
použití na veľmi frekventovaných miestach ako sú
nákupné centrá. Rozdielny charakter znečistenia
si vyžaduje použitie rôznych materiálových prevedení a konštrukcií rohožiek, od kovových roštov
na hrubé nečistoty až po kobercové rohožky pre
jemné dočistenie.
V podlahe zapustená vlnovková gumová čistiaca zóna G28.
gumové rohožky v hliníkovom L ráme
mm
mm
objednávkové
číslo
28
23
23
750 x 500
750 x 500
750 x 500
G28R75
G23R75O
G23R75Z
výška
popis
gumová vlnovka v hliníkovom L ráme
gumová rohožka s otvorenými okami v hliníkovom L ráme
gumová rohožka s uzavretými okami v hliníkovom L ráme
vonkajší rozmer
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
109,95
68,00
68,00
€/ks
131,94
81,60
81,60
cena bez DPH
cena s DPH
€/m
205,15
56,99
56,99
13,21
13,21
€/m2
246,18
68,39
68,39
15,85
15,85
Gumové rohožky
Patria vzhľadom na ich špecifický
a účelný tvar medzi najpoužívanejšie.
Vďaka veľmi kvalitnému materiálu
odolnému proti poveternostným
vplyvom a vhodnému na prejazd sa využívajú najmä na odstránenie hrubých
nečistôt vo frekventovaných priestoroch vstupov do nákupných centier.
Typ G23R je možné objednať v dvoch
prevedeniach: s uzavretým alebo otvoreným dnom.
otvorené oká
nákres G23
Gumová vlnovka
Samočistiaca rohožka zložená
z pružných gumených vlnoviek pre
odstránenie hrubých nečistôt. Gumové
vlnovky pod váhou človeka pružia, čím
samočinne očistia obuv. Sú ideálne pre
použitie vo vstupoch do hotelov, bánk,
nemocníc, úradov a obytných domov.
Rohožku možno použiť z oboch strán,
a tým zdvojnásobiť jej prevádzkovú
životnosť.
uzavreté oká
nákres G28
G28R
gumové čistiace zóny
popis
gumová vlnovka
gumové oká otvorené
gumové oká uzavreté
hliníkový L rám
hliníkový L rám
výška
vonkajší rozmer
mm
m
28
23
23
30
25
nad 0,5m2
nad 0,5m2
nad 0,5m2
podľa rozmeru rohožky
podľa rozmeru rohožky
2
objednávkové
číslo
G28(rozmer)
G23(rozmer)O
G23(rozmer)Z
R28
R23
2
17
lamelové čistiace rohožky
popis
textilné lamely v hlíníkovom L ráme
gumené lamely v hliníkovom L ráme
kefkové lamely v hliníkovom L ráme
vonkajší rozmer
výška
mm
mm
objednávkové
číslo
600 x 400
600 x 400
600 x 400
17
17
17
LT60R
LG60R
LK60R
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
64,41
102,46
73,78
€/ks
77,29
122,95
88,54
Lamelové rohožky
Samonosné lamelové rohožky sa
skladajú z hliníkových profilov, v ktorých
sú pevne zafixované gumové, kefkové
alebo textilné pásiky. Na odstránenie
hrubých nečistôt sú vhodné rohožky
s kefkovými a gumovými lamelami, pre
dočistenie s textilnými. Po opotrebovaní
je možné lamely repasovať.
Na požiadanie dodávame i iné rozmery,
prípadne kombinácie jednotlivých druhov
lamiel v jednej rohožke. V ponuke tiež
lamely výšky 27 mm a rôzne farebné
prevedenia.
LK60R
LT60R
LG60R
kobercové dočisťovacie rohožky
popis
kobercová rohožka klasik
kobercová rohožka s gumovým nábehovým rámom
kobercová rohožka s gumovým nábehovým rámom
vonkajší rozmer
mm
600 x400
750 x 500
1000 x 500
m2
kobercová čistiaca zóna
nad 1,5m2
objednávkové číslo
GS60
GS75G
GS100G
objednávkové číslo
GS(rozmer)
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
6,55
24,08
31,40
€/m2
49,68
€/ks
7,86
28,90
37,68
€/m2
59,62
Kobercová rohožka
Je určená na dočistenie nečistôt
vrátane vody z obuvi. Vyrába sa
z polypropylénového vlasu zaručujúceho
vysokú odolnosť voči mechanickému
poškodeniu a gumového podkladu, ktorý
zabraňuje prieniku vlhkosti na podlahu.
Vďaka výbornej sacej schopnosti je jeho
použitie veľkou výhodou najmä v zimnom
období, kedy sa do budov nanáša sneh.
Jednoduché čistenie vysokotlakou vodou.
Kobercové čistiace zóny odporúčame
využívať aj na veľmi frekventovaných
miestach, ako sú vstupy do hypermarketov
a nákupných centier.
detail kobercového povrchu
gumový nábehový rám
GS75G
i Kobercové rohožky je možné použiť aj v interiéri. Pre informácie o kompletnom sortimente
a možnostiach využitia nás kontaktujte.
18
čistiace oceľové rošty s vaňou z polyesteru
popis
rošt z ťahokovu s polyesterovou vaňou
rošt z ťahokovu s polyesterovou vaňou
rošt oká 30x10 s polyesterovou vaňou
rošt oká 30x10 s polyesterovou vaňou
dĺžka
šírka
výška
mm
mm
mm
objednávkové
číslo
600
750
600
750
400
500
400
500
80
80
80
80
190012
190022
190016
190026
hmotnosť
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
47,39
61,09
51,58
67,61
€/ks
56,87
73,31
61,90
81,13
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
57,64
100,66
67,10
108,40
€/ks
69,17
120,79
80,52
130,08
čistiace oceľové rošty s vaňou z polymérbetónu
popis
rošt z ťahokovu s polymérbetónovou vaňou
rošt z ťahokovu s polymérbetónovou vaňou
rošt oká 30x10 s polymérbetónovou vaňou
rošt oká 30x10 s polymérbetónovou vaňou
mm
mm
kg
objednávkové
číslo
600
750
600
750
400
500
400
500
15,7
18,2
26,0
28,0
SW60400800
SW75500801
SW60400802
SW75500803
dĺžka
šírka
Čistiace rošty s vaňou
• Rošty sú vyrobené zo žiarovo
pozinkovaného oceľového plechu
v dvoch dizajnových prevedeniach.
• Odvodňovacia vaňa s možnosťou
odvodu pre napojenie na dažďovú
kanalizáciu DN70.
• Dve materiálové prevedenia vaní:
- polyester vystužený sklennými
- vláknami a polymérbetón.
rošt s okami 30 x10 s polymerbetónovou vaňou
rošt z ťahokovu s polyesterovou vaňou
• Nízka hmotnosť a vysoká odolnosť.
• Možnosť jednoduchého,
svojpomocného zabudovania.
Pripravte podklad tak, aby horná hrana rohožky
bola na úrovni okolitého povrchu.
Vaňu položte a po vložení roštu dokončite
obloženie dlažbou.
čistiace oceľové rošty s L rámom z pozinkovanej ocele
popis
rošt oká 30x30 s rámom
rošt oká 30x30 s rámom
rošt oká 30x10 s rámom
rošt oká 30x10 s rámom
šírka
výška
mm
mm
mm
objednávkové
číslo
600
1000
600
1000
400
500
400
500
20
25
20
25
111031/112033
111259/112251
111523/112033
115625/112251
dĺžka
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
21,41
44,03
31,57
73,53
€/ks
25,69
52,84
37,88
88,24
Čistiace rošty s rámom
• Lisovaný rošt z pozinkovanej ocele
lemovaný U- profilom.
• Rošt je vždy o 10 mm menší jako
rozmer rámu.
oká 30x30
• Oká 30x10 sa hodia pre
vysokofrekventované prevádzky.
• Jednoduchá inštalácia uložením
do betónového podkladu s vloženým
roštom.
oceľový rošt s rámom
oká 30x10
Mrežové rošty zo žiarovo pozinkovanej ocele
vyrábané lisovaním - výplňové profily sú pod
tlakom vlisované do výrezov v nosných profiloch.
Táto výrobná metóda zaisťuje rovnomerný a presný
rozmer ok, ktorých štruktúra je pevná a odolná
proti krúteniu. Povrchová úprava zinkovaním
zabezpečuje veľmi účinnú ochranu pred koróziou
a zaručuje dlhú životnosť. Rozsiahla ponuka zahŕňa
normované, priemyslené i schodišťové rošty.
Pozinkované schodiskové stupne s protišmykovou povrchovou úpravou.
pochôdzne mrežové rošty z pozinkovanej ocele
vonkajší rozmer
rámu
výška
rozmer oka
mm
mm
mm
800 x 400
20
30/30
900 x 500
20
30/30
1000 x 600
20
1200 x 500
20
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
€/ks
111057
19,17
23,00
111103
28,23
33,88
30/30
111195
37,92
30/30
111189
37,13
objednávkové
číslo
kompatibilný
rám
cena rámu bez DPH cena rámu s DPH
€/ks
€/ks
112062
6,87
8,24
112118
8,13
9,76
45,50
112142
9,45
11,34
44,56
112206
9,60
11,52
Normované rošty s rámom
Lisované mrežové rošty s lemovaním
U profilom, žiarovo pozinkované.
Nosný rozmer je v tabuľke označený
podčiarknutím. Vonkajšie rozmery
mrežového roštu sú vždy o 10 mm
menšie ako vonkajšie rozmery rámu.
Rozsiahlejšiu ponuku nájdete na našej
web stránke www.zetr.sk
i Možné i prevedenia výšky 25 a 30 mm.
garážové mrežové rošty z pozinkovanej ocele
vonkajší rozmer
rámu
výška
rozmer oka
mm
mm
mm
300 x 300
25
600 x 600
objednávkové
číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
€/ks
€/ks
€/ks
30/30
111931
16,92
20,30
112931
8,76
10,51
40
30/30
111937
40,97
49,16
112937
12,82
15,38
1000 x 200
30
30/30
111914
23,89
28,67
112916
8,68
10,42
1250 x 250
30
30/30
111927
25,14
30,17
112928
9,70
11,64
kompatibilný
rám
cena rámu bez DPH cena rámu s DPH
schodiskové rošty
Schodiskové rošty
Lisované rošty, žiarovo pozinkované,
s dvojitou dierovanou bezpečnostnou
nášlapnou hranou a bočnicami
na priskrutkovanie. Pre bližšie informácie
nás kontaktujte na [email protected]
protišmyková povrchová úprava
19
OCEĽOVÉ
MREŽOVÉ ROŠTY
20
ZATRÁVŇOVACIE
PANELY
Stavebnicový systém panelov s mriežkovou
štruktúrou a rad doplnkových prvkov sú pružne
aplikovateľné pre spevňovanie rôznych typov plôch
ako sú príjazdové cesty, chodníky, odstavné plochy,
parkoviská a iné.
Je ich možné optimálne prispôsobiť daným
podmienkam a zlúčiť prirodzený vzhľad terénu
s možnosťou veľkého zaťaženia. Zatrávnené plochy
sú ekologicky hospodárne a estetické.
Zatrávnená plocha nie je uzatvorená a preto nie
je nutné tvoriť samostatné odvodnenie alebo
kompenzačné plochy pre vsakovanie dažďovej vody.
Plocha pred garážou spevnená zatrávňovacími panelmi typu E30G.
zatrávňovacie panely ELASTIK
nosnosť
výška
pôdorys
prevedenie
počet v m2
t/m2
mm
mm
farba
ks
350
350
310
310
240
240
50
50
40
40
30
30
333 x 333
333 x 333
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
čierna
zelená
čierna
zelená
čierna
zelená
9
9
4
4
4
4
objednávkové číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/m2
18,02
21,18
15,49
18,09
14,28
16,69
€/m2
21,62
25,42
18,59
21,71
17,14
20,03
E50S
E50G
E40S
E40G
E30S
E30G
Panely ELASTIK
Panely ELASTIK sú určené pre vyššie
zaťaženie dopravných komunikácií
a sú vhodné aj pre svahovité
príjazdové cesty. Panely sú vybavené
patentovaným spojovacím systémom,
čo zaisťuje bezpečnú premávku
a kvalitné spevnenie plochy aj
v obtiažnych terénnych podmienkach.
Pre návrh vhodného typu kontaktujte
dodávateľa.
Charakteristika materiálu
Všetky typy panelov ELASTIK
a PARK sú vyrobené zo 100%
recyklovaného a recyklovateľného
polyetylénu. Tento materiál je odolný
voči teplotám od -30 až do 85 °C
aj voči UV žiareniu. Vďaka tomu
panely nekorodujú a vykazujú
dlhú životnosť napriek náročným
klimatickým podmienkam horúcich liet
a tuhých zím. Plastové materiály sú
nenasiakavé, takže nevysúšajú zeminu
a neodoberajú vlahu potrebnú pre
dobrý rast trávy.
E30S
E40S
E50S
i Príslušenstvo zatrávňovacích panelov E50S:
parkovacia značka | svahový diel 50° | svahový diel 30° | klinový prvok
21
zatrávňovacie panely PARK
nosnosť
výška
pôdorys
prevedenie
počet v m2
t/m2
mm
mm
farba
ks
210
39
500 x 500
zelená
4
objednávkové číslo
P39G
i Na spodnej strane zatrávňovacieho
panela sa nachádzajú výstupky, ktoré pri
inštalácii vtlačte do podložia, čím ho zaistíte
proti posunu.
P39G
cena bez DPH
cena s DPH
€/m2
11,33
€/m2
13,60
Zatrávňovacie panely PARK
Panely PARK slúžia k spevneniu plôch
s menšou záťažou. Ich konštrukcia
zaisťuje bezpečný a pohodlný pohyb
na plochách okolo domu a záhrady,
pričom umožňuje prejazd osobnými
automobilmi. Tieto panely prinášajú
priaznivý pomer kvality, ceny
a estetiky.
Skladba pôdy
zaistenie proti posunu
1
4
3
2
2
Zatrávňovacie panely je možné vyplniť
mnohými materiálmi. K zatrávneniu
odporúčame zmes piesku a humusu.
Podľa spôsobu aplikácie vyberte
vhodný typ panelov. K vyrovnaniu
prípadných nerovností nosnej
vrstvy položte panely na vrstvu drte
v maximálnej hrúbke 20-30 mm.
K zaisteniu optimálnej drenáže
plochy odporúčame ako nosnú vrstvu
štrk (5/32 mm). Výšku vrstvy zvoľte
podľa zaťaženia (osobné autá 200300 mm, nákladné autá 400-500 mm)
a všeobecných predpisov o stavbe
ciest a účelových komunikácií.
Spôsob uloženia
1
3
1 - NOSNÁ VRTSVA
2 - VYROVNÁVACIA VRSTVA
3 - ZATRÁVŇOVACÍ PANEL
4 - VÝPLŇ
Pokladanie je veľmi rýchle a jednoduché.
Dodávka panelov obsahuje už spojené
a ľahko pokladateľné celky, ktoré
môže jedna osoba v jednom úkone
odoberať z palety a rovno ich aj osádzať.
Tieto celky sa priložia k už položenej
ploche panelov a vyrovnajú sa podľa
spojovacieho systému. Následne sa
panely do seba zatlačia nohou a všetko
je hotové – jednotlivé diely zapadnú
a tým sú pevne spojené. Vyčnievajúce
hrany alebo posunutie celkov je
vylúčené.
Prenosné panely PARK Easy
P18G
P18S
i Panely PARK Easy sú dostupné v zelenom a čiernom prevedení s rozmermi 570x570x18 mm. Cenové ponuky
spracovávame individuálne. Požiadavky zasielajte na [email protected]
Panely PARK Easy sú určené najmä ako
dočasné spevnenie plôch bez nutnosti
výmeny podložia. Možno ich klásť
priamo na zatrávnenú plochu, ktorá
bude vystavená vyššej záťaži. Chráni
trávnik pred pošliapaním a zároveň
plní drenážnu funkciu.
na objednávku
22
PREVETRANÉ
A ZDVOJENÉ
PODLAHY
IGLÚ je inovačný systém pre výstavbu prevetraných
a zdvojených betónových podláh. Prepojením
jednotlivých elementov vznikne stratené debnenie,
ktoré sa zaleje betónom. Dutina vytvorená pod
podlahou umožňuje efektívne odvetrávanie zemnej
vlhkosti a nebezpečného radónu. Rovnako je
využiteľná aj pre vedenie technických rozvodov.
Systém IGLÚ je veľmi účinný ako pri novostavbách,
tak pri rekonštrukciách podláh v starých objektoch.
Pre svoju jednoduchosť je často využívaný pri
svojpomocnej výstavbe.
Rekonštrukcia kaštieľa systémom prevetraných podláh IGLÚ.
dutinové konštrukčné prvky IGLÚ
výška
rozmer
spotreba betónu
hmotnosť
množstvo na
palete
mm
mm
m3 / m2
kg
m2
40
80
120
160
200
270
350
400
450
500
550
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
500 x 500
0,004
0,012
0,016
0,034
0,035
0,040
0,056
0,060
0,065
0,067
0,090
0,77
1,24
1,25
1,30
1,45
1,65
1,85
2,00
2,10
2,15
2,40
100
100
100
75
75
75
75
75
75
75
75
objednávkové číslo
IG0004
IG0008
IG0012
IG0016
IG0020
IG0027
IG0035
IG0040
IG0045
IG0050
IG0055
cena bez DPH
cena s DPH
€/m2
12,37
15,57
15,67
15,91
16,54
17,83
20,13
21,27
21,95
24,31
26,77
€/m2
14,84
18,68
18,80
19,09
19,85
21,40
24,16
25,52
26,34
29,17
32,12
Zdvojené podlahy
Elementy s výškou do 120 mm sú
špeciálne vytvorené pre použitie
v zdvojených podlahách. Plochý tvar
umožňuje využívať voľný priestor pod nimi
na uloženie technických vedení a zároveň
znižuje množstvo betónu potrebného
k ich vyplneniu, čo znižuje hmotnosť celej
konštrukcie a minimalizuje namáhanie
spodnej nosnej vrstvy. Nad elementy je
potrebné vytvoriť železobetónovú dosku
v minimálnej hrúbke 40 mm.
Prevetrané podlahy
Elementy s výškou nad 160 mm sú
určené najmä k výrobe prevetraných
podláh. Voľba vhodnej výšky elementu
záleží vždy na potrebách stavby.
V stavbách s členitým pôdorysom, kde sa
len ťažko zabezpečuje lineárne prúdenie
okolo múrov, odporúčame využívať
vyššie elementy. Čím je použitý element
vyšší, tým je čas potrebný na vysušenie
obvodových múrov prevetraním kratší.
IG0004
IG0008-12
IG00016-27
odvetrávací komínik 120 mm
IG00035-50
IG00055
Rez prevetranou podlahou
IGLÚ výšky 270 mm
kari sieť 6 mm, 200×200 mm
panel L - PLAST
železobetónová doska
IG0027
podkladový betón 100 mm
Rn H2O
Rn H2O
Rn H2O
i Príslušenstvo IGLÚ:
L-PLAST
debniace diely základových pásov
ISO-IGLÚ
tepelná izolácia polystyrénovými doskami
BETON-UP
uzatváracie záklopky pilierikov
Rn H2O
rastlýO
terén
23
Skladba podlahy a postup ukladania elementov IGLÚ
Postup výstavby
• príprava podkladu podľa stability
podložia (podkladový betón alebo
zhutnený štrk)
• uloženie inžinierskych sietí
• uloženie elementov IGLÚ
• uloženie armovacej siete
• zaliatie elementov betónom
a vyliatie dosky nad elementmi
(hrúbka závisí od zaťaženia podlahy)
• uloženie tepelnej izolácie
• realizácia nášľapnej vrstvy podlahy
Odvetrávacie komíniky
Odporúčané umiestnenie odvetrávacích komínikov
Znázornenie umiestnenia odvetrávacích komínikov
v obvodovom murive.
Príklad umiestnenia odvetrávacích komínikov
v pôdoryse objektu 10x10 m.
Do dutiny tvorenej elementami IGLÚ
je potrebné cez obvodový múr zaviesť
odvetrávacie komíniky. Tie sa tvoria
z obyčajnej rúrky s priemerom 120 mm.
Komíniky sa vytvárajú na dvoch
protiľahlých stranách (chladnejšej
a teplejšej, väčšinou severnej a južnej)
a ich vyústenie využíva komínový efekt
na podporu prevetrania. Na severnej
strane sa vyvedú cca 300 - 500 mm nad
terénom, na južnej strane sa vyústia
podľa technických možností stavby čo
najvyššie. Počet odvetrávacích komínikov
pripadá na každých 3 - 5 m obvodového
múru. Pre väčšie prevetranie a zníženie
vlhkosti obvodových múrov odporúčame
umiestnenie odvetrávacích komínikov
taktiež v rohoch objektu.
dutinové konštrukčné prvky IGLÚ+
i Dutinové prvky IGLU+ naceňujeme pre každý projekt
samostatne.
IGLÚ+
Svoje požiadavky spolu s projektovou dokumentáciou
zasielajte na [email protected]
Dutinové prvky pre vytvorenie
pochôdznej prevetranej, prípadne
zdvojenej podlahy IGLU+ dopĺňajú
štandardný rad IGLÚ.Tvarovky IGLÚ+
s rozmermi 500x500 mm (prípadne
520x520 mm) sú k dispozícii vo
výškach od 4 cm do 80 cm.
na objednávku
profiline
ODĽAHČENÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ DOSKY
U-BOOT® Beton
Je unikátny systém navrhnutý
na odľahčenie stropných
a základových dosiek. Používa
sa vo všetkých prípadoch, ktoré
vyžadujú konštrukčnú dosku
s menšou spotrebou betónu
a teda ľahšou konštrukciou. Je
ideálnym riešením pre vytvorenie
dosky s veľkým rozpätím a/alebo
veľkou nosnosťou.
To je vhodné najmä na stavby,
ktoré si vyžadujú otvorené
dispozície bez rušivých stĺpov
a prievlakov.
POUŽITIE:
administratívne budovy | obchodné centrá | priemyselné budovy | občianske a bytové domy
jednodielny element
dvojitý element
STROPNÉ DOSKY
ĽAHKÁ – TENKÁ – OBOJSMERNÁ – EKONOMICKÁ – FLEXIBILNÁ – OHŇOVZDORNÁ
VÝHODY SYSTÉMU U-BOOT® Beton:
Systém optimalizovaný pomocou U-Boot Beton®
1. zvyšuje počet podlaží
Tradičná doska s prievlakmi
1
1
4
2. znižuje hrúbku dosky
4
3
3. žiadne prievlaky medzi stĺpmi
2
3
2
4. otvára slobodne priestor - veľké rozpätia
5
5. znižuje potrebné množstvo stĺpov
a optimalizuje ich prierez
5
6. znižuje celkovú hmotnosť konštrukcie
zaťažujúcej stĺpy a základy
9
7. zmenšuje hĺbku výkopov
8. zmenšuje základy
6
8
7
6
9. zlepšuje akustické vlastnosti
7
8
ODOLNÁ ZEMETRASENIU – OTVÁRAJÚCA PRIESTOR – ZLEPŠUJÚCA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
ZÁKLADOVÉ DOSKY
Veľmi pevná základová doska s minimalizovaným množstvom betónu
a hmotnosti základov v prípade nestabilného podložia.
VÝHODY:
• odľahčenie konštrukcie
• menšia spotreba betónu
• pevnosť konštrukcie
• zníženie tlaku na podložie
• odstránenie pilót
PILIER
PILIER
ZÁKLAD
ZÁKLADOVÉ
PILÓTY
ODĽAHČENÁ
ZÁKLADOVÁ
DOSKA
profiline
KOMPOZITNÉ KONŠTRUKCIE
Polystruct
Kompozitné konštrukcie sú tvorené roštami a profilmi zo
skleného vlákna a živice. Vďaka použitiu rôznych živicových zmesí je možné upraviť niektoré vlastnosti, ako je
napríklad chemická alebo požiarna odolnosť.
Použitie konštrukcií z kompozitu je preto ideálne
v koróznych prostrediach, kde sú materiály vystavované
účinkom kyselín, zásad, solí a iných chemikálií. Konkávny povrch roštov zaručuje vynikajúcu ochranu proti pošmyknutiu. Rôzne prierezy a veľkosti profilov umožňujú
komplexné zostavenie konštrukcií podľa individuálnych
požiadaviek.
Takto vytvorená konkštrukcia je výnimočne ľahká a zároveň schopná odolávať vysokým nárazom, prípadne
tlakom.
štandardný protišmykový povrch
popieskovaný povrch
• Odolnosť voči korózii
• Spomaľovanie horenia
a samozhášavosť
• Nevodivosť
• Dlhá životnosť
• Ľahká obsluha a údržba
• Protišmykovosť
• Nízka hmotnosť
• Farebná stálosť
• Chemická odolnosť
plošina
• PODLAHY
• PLOŠINY
• CHODNÍKY
• ZÁBRADLIA
• MONTÁŽNE LINKY
• SCHODISKÁ
• PREMOSTENIA
• RAMPY
• PREKRYTIA ŽĽABOV
rebrík
premostenie
26
KOMPOZITNÉ
POKLOPY
POLYDECK
Funkčné, odolné i estetické šachtové poklopy
ZECAN® Polydeck vyrobené z kompozitu
(polyesterová živica vystužená sklenými vláknami).
Určené sú pre širokú oblasť použitia od prekrytia
domových šachiet a šachtičiek, cez vysoko
zaťažované šachty umiestnené v dopravných
komunikáciách, až po účelovo skonštruované typy
do špecializovaných prevádzok s vysokými nárokmi
na hygienu, chemickú odolnosť, protisklznosť,
nevodivosť, jednoduchú obsluhu, atď.
Kompozitný šachtový poklop v pozinkovanom ráme s tesnením.
novinka
kompozitné poklopy ZECAN® Polydeck Light v plastovom ráme
nosnosť
hmotnosť poklopu
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
t
kg
mm
mm
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,7
2,7
4,0
5,5
8,0
330 x 330
430 x 430
533 x 533
635 x 635
635 x 940
370 x 370
470 x 470
573 x 573
675 x 675
675 x 980
objednávkové číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
35,08
48,45
61,78
80,32
109,78
€/ks
42,10
58,14
74,14
96,38
131,74
22
ZPD.P 0300S
22
ZPD.P 0400S
22
ZPD.P 0500S
22
ZPD.P 0600S
22
ZPD.P 0609S
i Pre poklopy ZECAN® Polydeck Light je možné doobjednať i uzamykanie.
kompozitné poklopy ZECAN® Polydeck SA v plastovom ráme
nosnosť
trieda zaťaženia
t
EN124
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
A15
A15
A15
A15
A15
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
mm
mm
mm
320 x 320
422 x 422
524 x 524
626 x 626
626 x 930
370 x 370
472 x 472
574 x 574
676 x 676
676 x 980
27
27
27
27
27
objednávkové číslo
ZPD.P 0300SA
ZPD.P 0400SA
ZPD.P 0500SA
ZPD.P 0600SA
ZPD.P 0609SA
A15
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
46,12
64,02
85,40
111,95
153,40
€/ks
55,34
76,82
102,48
134,34
184,08
kompozitné poklopy ZECAN® Polydeck SB v kompozitnom ráme
12,5
12,5
12,5
12,5
B125
B125
B125
B125
608 x 608
608 x 722
608 x 800
608 x 913
708 x 708
708 x 822
708 x 900
708 x 1013
50
50
50
50
ZPD.C 0600SB
ZPD.C 0607SB
ZPD.C 0608SB
ZPD.C 0609SB
157,32
184,12
191,13
193,78
B125
188,78
220,94
229,36
232,54
i Na zdvíhanie poklopov uvedených v tabuľkách vyššie je určený kľúč KE1. (str. 28)
ZECAN® Polydeck
ZECAN® Polydeck Light sú veľmi ľahké
poklopy vhodné pre častú manipuláciu.
Spodná strana je tvorená roštom, vrchná je
upravená kremičitým pieskom.
Poklopy ZECAN® Polydeck SA určené
pre menej zaťažované miesta s občasným
prejazdom osobných automobilov a
ZECAN® Polydeck SB vhodné
do pojazdných plôch a parkovísk
s nosnosťou do 12,5 tony sú vybavené
zapusteným zdvíhacím okom.
ZPD.P 0600SA
ZPD.C 0600SB
27
kompozitné poklopy ZECAN® Polydeck so zámkom a rámom
nosnosť
trieda zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
t
EN124
mm
mm
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
12,5
12,5
12,5
12,5
A15
A15
A15
A15
A15
B125
B125
B125
B125
320 x 320
422 x 422
524 x 524
626 x 626
626 x 930
608 x 608
608 x 722
608 x 800
608 x 913
370 x 370
472 x 472
574 x 574
676 x 676
676 x 980
708 x 708
708 x 822
708 x 900
708 x 1013
27
27
27
27
27
50
50
50
50
objednávkové číslo
A15 / B125
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
57,03
74,93
96,32
122,83
164,32
174,28
200,83
207,82
210,70
€/ks
68,44
89,92
115,58
147,40
197,18
209,14
241,00
249,38
252,84
ZPD.P 0300SAL
ZPD.P 0400SAL
ZPD.P 0500SAL
ZPD.P 0600SAL
ZPD.P 0609SAL
ZPD.C 0600SBL1
ZPD.C 0607SBL1
ZPD.C 0608SBL1
ZPD.C 0609SBL1
ZECAN® Polydeck SAL / SBL1
ZPD.P 0600SAL
Kompozitné poklopy v ráme vybavené
nerezovým zámkom pre zabezpečenie
poklopu proti náhodnému otvoreniu.
Určené pre triedy zaťaženia A15
a B125.
Samozrejmosťou je protišmyková
povrchová úprava a kotvenie
do betónu. Štandardne v šedej farbe
s možnosťou zmeny pre prispôsbenie
okolitému prostrediu na požiadanie.
ZPD.C 0609SBL1
i Pre odomykanie a zdvíhanie poklopov SAL / SBL je určená sada kľúčov ZPD.K. (str.28)
vodotesné uzamykateľné poklopy ZECAN® Polydeck s rámom
nosnosť
trieda zaťaženia
t
EN124
5
5
5
5
5
5
12,5
12,5
12,5
12,5
A15
A15
A15
A15
A15
A15
B125
B125
B125
B125
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
mm
mm
mm
325 x 325
401 x 401
516 x 516
630 x 630
630 x 900
630 x 935
608 x 608
608 x 722
608 x 800
608 x 913
401 x 401
477 x 477
592 x 592
706 x 706
706 x 976
706 x 1011
708 x 708
708 x 822
708 x 900
708 x 1013
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
objednávkové číslo
ZPD.C 0300SALS
ZPD.C 0400SALS
ZPD.C 0500SALS
ZPD.C 0600SALS
ZPD.C 0609SA1LS
ZPD.C 0609SALS
ZPD.C 0600SBLS
ZPD.C 0607SBLS
ZPD.C 0608SBLS
ZPD.C 0609SBLS
A15 / B125
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
82,98
98,55
134,95
168,28
204,20
216,68
202,35
232,05
239,30
242,32
€/ks
99,58
118,26
161,94
201,94
245,04
260,02
242,82
278,46
287,16
290,78
ZECAN® Polydeck SALS / SBLS
ZPD.C 0600SBLS
ZPD.C 0600SALS.G
i Odomykanie a zvíhanie prostredníctvom sady kľúčov ZPD.K (str. 28).
Kompozitné poklopy ZECAN® Polydeck
sú určené do plôch s nosnosťou
do 1,5 tony (SALS) alebo 12,5 tony
(SBLS). Prevedenie so zámkami
zabezpečuje stabilitu poklopu
pri prejazde a tesnenie zaručuje
vodotesnosť proti povrchovej vode,
pachotesnosť a nehlučnú prevádzku.
Protišmyková úprava povrchu v šedej
farbe s možnosťou prispôsobenia
na požiadanie.
28
kompozitné poklopy ZECAN® Polydeck SC / SD so zámkom a rámom C250 / D400
nosnosť
trieda zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
t
EN124
mm
mm
mm
25
25
40
40
C250
C250
D400
D400
604 x 604
604 x 909
600 x 600
600 x 905
756 x 756
756 x 1061
706 x 706
706 x 1011
78
78
80
80
objednávkové číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
395,17
457,31
441,78
516,64
€/ks
474,20
548,77
530,14
619,97
ZPD.C 0600SCL1
ZPD.C 0609SCL1
ZPD.G 0600SDL1
ZPD.G 0609SDL1
ZECAN® Polydeck SC / SD
Poklopy ZECAN® Polydeck SC
určené pre triedu C250 sú vhodné
na parkoviská pre nákladné autá
prípadne krajnice ciest.
Poklopy ZECAN® Polydeck SD
so svojou nosnosťou do 40 ton
spĺňajú podmienky pre zabudovanie
do frekventovaných plôch ciest a diaľnic.
Tieto typy môžu byť vybavené
nerezovým zámkom pre bezpečné
upevnenie poklopu v ráme (typ SCL
a SDL), alebo rámom s tesnením
a uzamykaním, ktoré zabraňuje
prieniku povrchovej vody, zabezpečuje
pachotesnosť a nehlučnú prevádzku
(typ SCLS a SDLS).
vodotesný uzamykateľný kompozitný
poklop pre triedu zaťaženia C250
v kompozitnom ráme
vodotesný uzamykateľný kompozitný
poklop pre triedu zaťaženia D400 v ráme
z pozinkovanej ocele
i Odomykanie a zdvíhanie uzamykateľných poklopov ZECAN® Polydeck pomocou sady kľúčov ZPD.K.
vodotesné uzamykateľné poklopy ZECAN® Polydeck SC / SD s rámom C250 / D400
nosnosť
trieda zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
t
EN124
mm
mm
mm
25
25
40
40
C250
C250
D400
D400
604 x 604
604 x 909
600 x 600
600 x 905
756 x 756
756 x 1061
706 x 706
706 x 1011
78
78
80
80
objednávkové číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
412,02
491,62
490,42
567,58
€/ks
494,42
589,94
588,50
681,10
ZPD.C 0600SCLS
ZPD.C 0609SCLS
ZPD.G 0600SDLS
ZPD.G 0609SDLS
i Príslušenstvo a iné prevedenia:
• atypické rozmery
• viacdielne poklopy
• rôzne farebné prevedenia
• pozinkované a nerezové rámy
• bezpečnostné uzamykanie
• tesnenie proti tlakovej vode
• poklopy s termoizoláciou
• s odvetracím komínikom
• hladký povrch (bez pieskovania)
• vybavenie pántami a plynovými vzperami
• vodárenské poklopy s vyvýšeným rámom
vodárenský poklop s vyvýšeným rámom a pántami
poklop s odvetraním
protišmyková úprava
Pre viac informácií nás kontaktujte na [email protected]
kľúče
popis
zdvíhací kľúč
sada pre uzamykanie
objednávkové číslo
KE1
ZPD.K
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
2,82
10,00
€/ks
3,38
12,00
KE1
ZPD.K
uzamykanie
32
Šachtové poklopy HERMELOCK sú vyrábané
z polyuretánu vystuženého sklenými vláknami.
Vyznačujú sa malou hmotnosťou, vysokou
nosnosťou a perfektným dizajnom. Nekorodujú,
tým je garantovaná dlhá životnosť bez potreby
údržby. Naviac nie sú atraktívne pre zlodejov.
Protišmyková úprava povrchu zaisťuje bezpečnú
premávku. Poklopy sú dodávané s kompatibilným
kompozitným rámom umožňujúcim spoľahlivé
uzamykanie a hermetickým tesnením. Široká
ponuka rôznych rozmerov, tvarov a zaťažení je
doplnená bohatým príslušenstvom bezpečnostných
roštov a otváracích kľúčov.
Vodotesný poklop HE700RB nájdete aj pri Galvaniho Business Centre II.
uzamykateľné kompozitné poklopy HERMELOCK s tesnením a rámom
nosnosť
trieda
zaťaženia
t
EN124
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
mm
mm
mm
300 x 300
315
400 x 400
400
500 x 500
600 x 600
630
605
900 x 600
400 x 400
400 x 400
500 x 500
500 x 500
600 x 600
700 x 700
700 x 700
780
1070 x 770
55
55 + 100
55
55 + 100
65
65
65 + 100
90
90
i V ponuke aj poklopy pre triedu zaťaženia D400:
HE700RD - vnútorný priemer 600 mm
HE800RD - vnútorný priemer 700 mm
HE800SD - vnútorný priemer 700 mm, štvorcový rám
detail neoprénového tesnenia
detail umiestnenia tesnenia
objednávkové
číslo
HE400SBSE
HE400SBLSE
HE500SBSE
HE500SBLSE
HE600SBSE
HE700SBSE
HE700SBLSE
HE700RBSE
HE906SBSE
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
71,37
92,24
95,11
153,24
143,86
216,15
275,00
249,13
415,18
€/ks
85,64
110,69
114,13
183,89
172,63
259,38
330,00
298,96
498,22
Poklopy HERMELOCK
Kompozitné poklopy HERMELOCK
triedy zaťaženia B125 sú určené pre
plochy s maximálnym zaťažením
12,5 tony. Vyrábajú sa v štvorcovom,
kruhovom a obdĺžnikovom prevedení.
Špeciálne neoprénové tesnenie
zaručuje hermetické uzatvorenie šácht
proti plynom a kvapalinám do tlaku
3 bary. Po dotiahnutí zámkov sa
poklopy stávajú dokonale plynotesné,
pachotesné a vodotesné a zabraňujú
úniku alebo nežiadúcemu vniknutiu
nebezpečných emisií.
Rámy s kruhovým límcom
Sú špeciálne vyvinuté pre ľahšie
napojenie štvorcového rámu poklopu
na kruhovú šachtu. Pozícia poklopu
s rámom je výškovo nastaviteľná
v rozmedzí cca 8 cm, čo umožňuje
zrovnanie s okolitým terénom. Rámy sa
dodávajú v kombinácii so štvorcovými
poklopmi Hermelock.
29
KOMPOZITNÉ
POKLOPY
HERMELOCK
30
kľúče
kompatibilný poklop
objednávkové číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
2,82
8,07
€/ks
3,38
9,68
typ
HE400, 500, 600, 700SB, 700RB
HE906SB
KE1
KE2
Otváranie a zamykanie
Poklopy sú štandardne vybavené
dvomi alebo štyrmi zámkami (podľa
veľkosti poklopu), ktoré zabraňujú
vstupu nepovolaných osôb a jedným
alebo dvomi úchytkami (podľa
hmotnosti poklopu), ktoré slúžia
k jeho dvíhaniu. Pri zamykaní
dochádza k priťahovaniu poklopu
k rámu, takže čím viac sa zámok
dotiahne, tým viac je poklop
pritiahnutý. K odomknutiu stačí cca
3x otočiť kľúčom okolo osi.
KE1
KE2
detail zámku
PLASTOVÉ POKLOPY PRE NAPOJENIE NA DOMOVÉ INŠPEKČNÉ ŠACHTY
plastový poklop ZECAN® Polydeck CLKS s rámom
kolesový
tlak
trieda
zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
t
EN124
mm
mm
mm
1,5
A15
220 - 300
440 x 440
37
objednávkové
číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
29,05
€/ks
34,86
CLKS300
Plastové poklopy
Poklopy ZECAN® Polydeck CLKS a CD
s rámom sú vyrobené z polypropylénu
a určené pre napojenie na všetky
kontrolné a revízne šachty s priemermi
220 – 300 mm. Najčastejšie sa používajú
v spevnených plochách v okolí domu.
Poklop ZECAN® Polydeck CLKS je
uzamykateľný a bezpečný pre prejazd
osobnými automobilmi s kolesovým tlakom
nepresahujúcim 1,5 tony.
Poklop pre zadláždenie ZECAN®
Polydeck CD je špeciálne určený
na vyplnenie okolitou dlažbou. Skladá
sa z vane poklopu a rámu s límcom.
Takto zadláždený poklop pôsobí esteticky
a vďaka štvorcovému tvaru nie je
potrebné dlažbu okolo kruhového otvoru
šachty vyrezávať. Je vhodný aj do plôch
prejazdných osobným automobilom
s celkovou hmotnosťou do 10 ton.
Zdvíhanie pomocou integrovaných úchytov.
CLKS300
CD300SR
! Plastové inšpekčné šachty na obrázku nie sú súčasťou dodávky.
plastový poklop na zadláždenie ZECAN® Polydeck CD s rámom
kolesový
tlak
trieda
zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
t
EN124
mm
mm
mm
2,5
A15
220 - 300
440 x 440
80
objednávkové
číslo
CD300SR
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
81,20
€/ks
97,44
Šachtové poklopy pre zadláždenie sú vyrábané
z hliníku, pozinkovanej alebo nerezovej ocele.
Poklopy sú dodávané s kompatibilnými rámami.
Sú určené do interiéru i exteriéru a najmä tam, kde
je kladený vysoký dôraz na estetiku a funkčnosť.
Poklopy sú konštruované tak, aby umožnili
vyplnenie dlažbou rôznych výšok, kameňom,
betónom alebo inou povrchovou vrstvou. Tým je
možné dosiahnuť dokonalé zladenie s okolitým
povrchom s minimom rušivých prvkov. Sú dostupné
v uzamykateľnom prevedení a tiež s tesnením
zabezpečujúcim vodotesnosť a plynotesnosť.
Šachtový poklop AD060 zadláždený na terase rodinného domu.
hliníkové poklopy ALUDECK s rámom
nosnosť
trieda
zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
t
FACTA / EN124
mm
mm
mm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
AA50 / A15
300 x 300
400 x 400
450 x 450
400 x 600
500 x 500
600 x 600
600 x 800
600 x 900
600 x 1000
700 x 700
750 x 750
800 x 800
800 x 1000
900 x 900
1000 x 1000
415 x 415
515 x 515
565 x 565
515 x 715
615 x 615
715 x 715
715 x 915
715 x 1015
715 x 1115
815 x 815
865 x 865
915 x 915
915 x 1115
1015 x 1015
1115 x 1115
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
objednávkové
číslo
AD030
AD040
AD045
AD046
AD050
AD060
AD068
AD069
AD061
AD070
AD075
AD080
AD081
AD090
AD100
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
94,74
110,53
114,04
115,81
119,30
133,33
149,12
156,14
163,16
143,86
156,14
163,16
178,95
178,95
194,74
€/ks
113,69
132,64
136,85
138,97
143,16
160,00
178,94
187,37
195,79
172,63
187,37
195,79
214,74
214,74
233,69
Poklopy ALUDECK
AD040
! *Trieda zaťaženia A15 je garantovaná pri vyplnení betónom triedy C 30/37 v minimálnej hrúbke 50 mm.
Poklopy Aludeck sú vhodné najmä
do interiéru, ale i pre plochy v exteriéri
zodpovedajúce triede zaťaženia
A15*. Umožňujú zadláždenie dlažbou
do hrúbky 10 mm. Poklopy aj rámy sú
vyrobené z hliníkových profilov, ktoré
sú po celej dĺžke spoja zvarené. Rám
má na vonkajšej strane kotviace prvky
do betónu. Armovacia sieť je pomocou
úchytiek pripevnená ku konštrukcii
veka. V rohoch poklopu sú umiestnené
závitové stĺpce so skrutkou určené
k dvíhaniu a odomykaniu. Poklopy sú
vybavené hermetickým tesnením.
31
POKLOPY PRE
ZADLÁŽDENIE
32
oceľové pozinkované poklopy GAP s rámom
nosnosť
trieda
zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
t
EN124
mm
mm
mm
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
B125
300 x 300
400 x 400
450 x 450
500 x 500
600 x 600
600 x 800
600 x 900
700 x 700
800 x 800
800 x 1000
900 x 900
1000 x 1000
436 x 436
536 x 536
586 x 586
636 x 636
736 x 736
736 x 936
736 x 1036
836 x 836
936 x 936
936 x 1136
1036 x 1036
1136 x 1136
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
objednávkové
číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
196,00
220,00
226,00
236,00
254,00
284,00
306,00
284,00
332,00
350,00
366,00
475,60
€/ks
235,20
264,00
271,20
283,20
304,80
340,80
367,20
340,80
398,40
420,00
439,20
570,72
GAP030
GAP040
GAP045
GAP050
GAP060
GAP068
GAP069
GAP070
GAP080
GAP081
GAP090
GAP100
Poklopy GAP
Poklopy GAP sú vhodné do interiéru
i exteriéru pre plochy zodpovedajúce
triede zaťaženia B125*.
Sú určené pre zadláždenie dlažbou
do hrúbky 10 mm. Poklopy aj rámy sú
vyrobené z pozinkovanej ocele. Rám
má na vonkajšej strane kotviace prvky
do betónu. Armovacia sieť je pomocou
úchytiek pripevnená ku konštrukcii veka.
V rohoch poklopu sú umiestnené závitové
stĺpce so skrutkou určené k dvíhaniu
a odomykaniu. Poklopy sú vybavené
hermetickým tesnením.
GAP060
! *Trieda zaťaženia B125 je garantovaná pri vyplnení betónom
Kľúče a spôsob otvárania
Ku všetkým typom poklopov pre
zadláždenie je dodávaná sada úchytiek
s kľúčom. Pomocou kľúča sa z poklopu
vyskrutkujú imbusové skrutky a k dvom
protiľahlým závitovým stĺpcom sa
priskrutkujú manipulačné úchytky.
Pre časté otváranie poklopov a najmä
poklopov väčších rozmerov sa používa
pákový zdvihák. Po jeho priskrutkovaní
k poklopu sa do kolmej časti zdviháku
nasadí krompáč, s ktorým sa poklop
ľahko zdvihne. Pákový zdvihák je
univerzálny pre všetky typy poklopov
pre zadláždenie.
triedy C35/45 v minimálnej hrúbke 50 mm.
sada kľúčov
pákový zdvihák
i Ďalšie prevedenia poklopov pre zadláždenie:
GAPN
GA080
GA100
GA120
nerezová oceľ, zaťaženie B125, s tesnením, výška rámu 75 mm
pozinkovaná oceľ, zaťaženie B125, bez tesnenia, výška rámu 95 mm
pozinkovaná oceľ, zaťaženie B125, bez tesnenia, výška rámu 115 mm
pozinkovaná oceľ, zaťaženie B125, bez tesnenia, výška rámu 135 mm
i Poklopy AD, GAP a GA sú dostupné tiež v protipožiarnom prevedení.
Na prianie zákazníka sa vyrábajú v atypických rozmeroch alebo viacdielne.
Pre viac informácií kontaktujte dodávateľa.
33
OCEĽOVÉ
POKLOPY
Šachtové poklopy ZECAN® Steeldeck sú
vyrábané z pozinkovanej ocele v prevedení
z profilovaného alebo slzičkového plechu. Poklopy
sú dodávané s kompatibilnými plastovými alebo
oceľovými rámami rôznych výšok. Montáž je
veľmi jednoduchá, manipulácia ľahká a údržba
minimálna. Sortiment šachtových poklopov
ZECAN® Steeldeck poskytuje riešenie pre široké
spektrum aplikácií s mimoriadnym ohľadom
na bezpečnosť. Moderné automatizované výrobné
postupy zaisťujú nízke výrobné náklady a zároveň
presné spracovanie, ktorého výsledkom je
optimálny dizajn a spoľahlivá funkčnosť.
Šachtový poklop ZECAN® Steeldeck SPC5AG uložený v chodníku.
oceľové poklopy STEELDECK s plastovým rámom výšky 23 mm
kolesový
tlak
trieda
zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
hmotnosť
t
EN124
mm
mm
kg
0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
5,0
5,0
5,0
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A15
300 x 300
450 x 450
600 x 450
300 x 300
450 x 450
600 x 450
600 x 600
450 x 450
600 x 450
600 x 600
450 x 450
600 x 450
600 x 600
363 x 363
513 x 513
663 x 513
363 x 363
513 x 513
663 x 513
663 x 663
513 x 513
663 x 513
663 x 663
513 x 513
663 x 513
663 x 663
3,5
6,5
4,6
3,5
8,0
8,25
11,0
9,5
9,25
12,5
10,5
11,0
16,0
i Ďalšie prevedenia typu PC:
Steeldeck PC 3
profilovaný plech, výška rámu 23 mm,
tesnenie a zámky
Steeldeck PC LID
profilovaný plech, bez rámu
i Ďalšie prevedenia typu SPC:
Steeldeck SPC 3
profilovaný plech, výška rámu 40 mm,
tesnenie a zámky
Steeldeck SPC LID
profilovaný plech, bez rámu
objednávkové
číslo
PC2AG
PC5AG
PC6AG
PC2BG
PC5BG
PC6BG
PC7BG
PC5CG
PC6CG
PC7CG
PC5DG
PC6DG
PC7DG
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
16,30
25,35
21,65
20,00
31,83
32,95
49,95
61,25
43,13
64,75
63,48
68,45
81,60
€/ks
19,56
30,42
25,98
24,00
38,20
39,54
59,94
73,50
51,76
77,70
76,18
82,14
97,92
ZECAN® Steeldeck PC
Poklopy Steeldeck PC v prevedení
z profilovaného plechu sú dodávané
s kompatibilným plastovým rámom
výšky 23 mm. Sú vybavené úchytkami
pre ľahké otváranie. Vykazujú vynikajúci
pomer úžitkovej hodnoty a ceny.
ZECAN® Steeldeck SPC
Poklopy Steeldeck SPC v prevedení
z profilovaného plechu sú dodávané
s kompatibilným rámom výšky 40 mm.
Sú vyrábané s úchytkami pre jednoduché otváranie. Rozmery poklopov
sú rovnaké ako pri type PC, ktoré sú
uvedené v tabuľke.
34
LIATINOVÉ
POKLOPY
A MREŽE
Poklopy ZECAN® Irondeck vyrábané z tradičného materiálu - tvárnej liatiny - zaisťujú spoľahlivé
uzatvorenie otvorov šácht. Sú dostupné vo väčšine bežných rozmerov v kruhovom, štvorcovom,
aj obdĺžníkovom prevedení. Vyrabané v súlade
s normou EN124 sú dostupné vo všetkých triedach
zaťaženia. Patria do skupiny výrobkov s pôvodom
v Europskej únii.
Liatinový poklop LSC600RD určený pre triedu zaťaženia D400.
štvorcové liatinové poklopy ZECAN® Irondeck s rámom
trieda zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
hmotnosť
EN124
mm
mm
mm
kg
B125
B125
B125
B125
B125
405 x 429
484 x 517
586 x 622
675 x 712
772 x 812
506 x 506
606 x 606
711 x 711
807 x 807
907 x 907
35
40
41
45
45
21
38
48
75
95
objednávkové
číslo
HY 50SB
HY 60SB
HY 70SB
HY 80SB
HY 90SB
B125
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
56,68
95,76
125,82
184,28
266,76
€/ks
68,02
114,91
150,98
221,14
320,11
ZECAN® Irondeck HY
Šachtové pokopy HY vyrobené
z tvárnej liatiny sú vybavené tesniacou
drážkou a závesom. Táto široká rada
zahŕňa vonkajšie rozmery od 250
x 250 mm až do 1007 x 1007 mm.
Všetky poklopy majú účinný
stabilizačný systém.
HY 70SB
kruhové liatinové poklopy ZECAN® Irondeck s rámom
trieda zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
hmotnosť
EN124
mm
mm
mm
kg
B125
B125
B125
B125
225
335
550
610
305
420
650
800
30
30
40
35
7,7
13,5
30
38
objednávkové
číslo
NDR 30RB
NDR 40RB
RH 65RB
RH 80RB
ZECAN® Irondeck RH a NDR
Šachtové poklopy RH s kruhovým
rámom je možné dostať v prevedení
s vnútorným otvorom od 550
do 610 mm a NDR s vnútorným
rozmerom 225 a 335 mm.
NDR
RH
B125
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
22,12
38,74
81,23
102,81
€/ks
26,54
46,49
97,48
123,37
35
kruhové liatinové poklopy ZECAN® Irondeck s rámom
trieda zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
hmotnosť
EN124
mm
mm
mm
kg
C250
D400
D400
D400
600
607
605
700
850
845
845
895
75
100
100
100
53
56
65
108
C250 / D400
objednávkové
číslo
PAR 600RC
CITY 600RD
OPTIMA 600RD
VIA4 700RD
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
104,19
108,85
124,07
180,19
€/ks
125,03
130,62
148,88
216,23
Poklopy ZECAN® Irondeck
Kruhové poklopy z tvárnej liatiny
s kruhovým rámom pre pojazdné plochy.
• Liatinový poklop PAR 600RC
s polyetylénovým tesnením
zabezpečujúcim nehlučnú prevádzku
a západkou proti otočeniu.
• Poklop CITY 600RD s polyetylénovým
protihlukovým tesnením, závesom
pre otváranie do 135° a šesťhranným
otočným zámkom.
PAR
CITY
• Poklop OPTIMA 600RD s tesnením
z polyetylénu pre nehlučnú prevádzku
a stabilitu, závesom s otváraním
do 135° a pružným aretačným
zabezpečením.
• Poklop VIA5 700RD so svetlým
otvorom 700 mm, s tesnením
z elastoméru a závesom umožňujúcim
otváranie do 120°.
OPTIMA
VIA4
liatinové vtokové mreže ZECAN® Irongrid s rámom
trieda zaťaženia
vnútorný rozmer
vonkajší rozmer
výška rámu
hmotnosť
EN124
mm
mm
mm
kg
C250
C250
C250
D400
500 x 500
600
600 x 600
605
615 x 615
850
715 x 715
845
42
75
42
100
46
53
62
65
C250 / D400
objednávkové
číslo
ELITA 60SC
PARG 600RCG
ELITA 70SC
OPTIMA 600RGD
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
91,38
104,19
123,16
123,66
€/ks
109,66
125,03
147,79
148,39
Mreže ZECAN® Irongrid
OPTIMA-G
PAR-G
Vtokové mreže vyrobené z tvárnej liatiny
sú dostupné v hranatom i kruhovom
prevedení. Vhodné sú pre plochy
s maximálnym zaťažením do 25 ton
(C250), alebo 40 ton (D400).
Kruhové vtokové mreže sú vybavené
polyetylénovým tesnením pre stabilitu
a nehlučnú prevádzku.
• Mreža OPTIMA 600RDG so závesom
pre otváranie do 135° a pružným
aretačným zabezpečením.
• Mreža PAR 600RCG so západkou
proti otočeniu.
ELITA
i Mreže RFG je možné vzájomne napojiť
a vytvoriť tak líniové prekrytie so šírkou mreže
od 200 do 700 mm.
• Mreža ELITA s uzamykaním dvojitou
elastickou vidlicou v rozmeroch
od 300x300 do 600x600 mm.
36
KOMPOZITNÉ
VTOKOVÉ MREŽE
Vysoko kvalitný kompozitný materiál, z ktorého
sú mreže vyrobené, sa vyznačuje výnimočne nízkou
hmotnosťou pri nosnosti pre dopravné zaťaženie
25 alebo až 40 ton (podľa normy EN124). Mreže
sú určené pre zabudovanie do vozoviek pozemných
komunikácií, spevnených krajníc a parkovacích
plôch, ktoré sú prístupné všetkým druhom
cestných vozidiel.
Široký rozmerový rad umožňuje inštaláciu
do bežných liatinovo-betónových, prípadne
liatinových rámov, takže je možná ich zámena
za odcudzené klasické liatinové vtokové mreže.
Kompozitná vtoková mreža ZM500D umiestnená namiesto odcudzenej liatinovej.
vtokové mreže ZECAN® Polygrid
nosnosť
trieda zaťaženia
rozmery mreže
výška
hmotnosť
t
EN124
mm
mm
kg
25
40
40
40
25
25
25
25
40
C250
D400
D400
D400
C250
C250
C250
C250
D400
280 x 470
500 x 470
530 x 410
592 x 392
500 x 500
600 x 500
607 x 607
620 x 620
500 x 500
60
60
50
50
45
35
50
50
75
10
12
17
18
17
18
22
22
17
objednávkové
číslo
ZM50C
ZM508D
ZM700D
ZM800D
ZM655C
ZM650C
ZM600CA
ZM600CB
ZM550D
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
117,33
117,33
115,20
125,87
129,07
135,47
142,93
145,07
148,27
€/ks
140,80
140,80
138,24
151,04
154,88
162,56
171,52
174,08
177,92
Kompozitné vtokové mreže
• Celoplastový monolit bez kovovej
výstuže neatraktívny pre zlodejov.
• Pevnosť a húževnatosť pre
dopravné zaťaženie až 40 ton.
• Kompatibilné s liatinovými
a liatinovo-betónovými rámami.
• Odolné voči poveternostným
vplyvom.
• Mechanicky stále i pri teplotách
-30° až 80°.
• Oteru odolné a farebne stále.
• Dizajnová variabilita – rôzne tvary,
povrchy a farebné prevedenia.
• Schopnosť tlmenia otrasov
a vibrácií spôsobených premávkou.
ZM50C
ZM508D
Horská
ZM600CA
ZM655C
Košická
ZM700D
Vtokové mreže ZECAN® Polygrid
ZM550D je možné navzájom
prepojiť kovovými čapmi zaistenými
pružinovou aretáciou (štandardne
dodávané ku každej mreži) a sú
vhodné na prekrytie priebežných
žľabov naprieč komunikáciou.
ZM650C
Pražská
ZM550D
ZM800D
Horská
ZM600CB
profiline
ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK
Odlučovače ropných látok sú určené na odlučovanie ľahkých kvapalín z odpadových
vôd. Výnimočne široká ponuka odlučovačov ropných látok ZETEC® zložená z rôznych
materiálových konštrukcií, inovatívnej technológie a bohatého príslušenstva umožňuje
optimálny návrh presne podľa požiadaviek konkrétneho projektu.
Hĺbka uloženia, prítomnosť podzemnej vody, stabilita podložia, dopravné zaťaženie –
to všetko sú faktory ovplyvňujúce výber správneho typu zariadenia. Odlučovače ZETEC®
sú navrhnuté pre triedu účinnosti I a spĺňajú všetky požiadavky normy STN EN 858.
ZETEC® Smart
Kompaktné polyetylénové
nádrže určené pre malé
a stredné prietoky. Vyrobené
technológiou rotačného
odlievania. Charakteristické
nízkou hmotnosťou
a samonosnou konštrukciou.
ZETEC® Twister
Nádrže z polyesteru vystuženého sklenými vláknami. Určené pre stredné a veľké prietoky. Vysoká chemická odolnosť
garantujúca dlhú životnosť i v agresívnom prostredí.
Materiál: polyetylén
Menovitá veľkosť: 1,5 – 30 l/s
ZETEC® Jumbie
Oceľové nádrže
hranatého tvaru malej
a strednej veľkosti.
Bohatá ponuka rôznych
modelov a veľká
mechanická odolnosť pre
širokú oblasť použitia.
Materiál: oceľ
Menovitá veľkosť: 1,5 – 50 l/s
Materiál: polyester | Menovitá veľkosť: 50 – 1000 l/s
ZETEC® Jumbo
Veľkoprietokové oceľové nádrže valcovitého tvaru. Vždy
kompaktné bez ohľadu na veľkosť. Vynikajúca mechanická
odolnosť a nízka hmotnosť.
ZETEC® Classic
Nádrže vyrobené zo
železobetónových
prefabrikátov.
Navrhnuté pre malé,
stredné i veľké
prietoky. Použiteľné
v náročných
podmienkach
nestabilného podložia
alebo vysokej hladiny
spodnej vody.
Materiál: betón
Menovitá veľkosť: 1,5 – 300 l/s
Cenové ponuky pripravujeme individuálne podľa konkrétnych požiadaviek projektu.
Materiál: oceľ | Menovitá veľkosť: 50 – 1000 l/s
38
ODLUČOVAČE
ROPNÝCH LÁTOK
Odlučovače ZETEC® Smart sú vyrobené z vysoko
tvrdeného polyetylénu technológiou rotačného
odlievania. Táto technológia umožňuje výrobu
kompaktnej nádrže bez spojov, čo zaručuje absolútnu vodotesnosť a dlhú životnosť. Silné steny
a konštrukcia vystužená rebrovaním zaisťuje vysokú
mechanickú odolnosť. Napriek tomu si odlučovače
zachovávajú výnimočne nízku hmotnosť, čo uľahčuje ich dopravu, manipuláciu a ukládku. V ponuke
sú odlučovače vybavené poklopom, alebo límcom.
Odlučovače ZETEC® sú navrhnuté pre triedu účinnosti I podľa normy STN EN 858-1.
Odlučovač ropných látok NPBCK25 - PAMCH.
odlučovače ropných látok ZETEC® Smart NPBCK – prevedenie s límcom
menovitá maximálny
veľkosť
prietok
dĺžka
šírka
výška
hmotnosť
DN
pripojenia
NS
l/s
mm
mm
mm
kg
mm
1,5
3
6
8
10
15
20
25
30
1,5
3
6
8
10
15
20
25
30
1190
1320
1910
2160
2400
2340
2829
3580
3954
760
760
850
940
940
1540
1946
1946
1946
1120
1430
1730
1780
1780
2050
2030
2030
2030
69
92
150
215
248
368
406
504
541
110
110
160
160
160
200
315
400
400
objednávkové
číslo
NPBCK1,5-PAMCH
NPBCK03-PAMCH
NPBCK06-PAMCH
NPBCK08-PAMCH
NPBCK10-PAMCH
NPBCK15-PAMCH
NPBCK20-PAMCH
NPBCK25-PAMCH
NPBCK30-PAMCH
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
987,37
1 093,15
1 728,57
1 805,46
2 059,35
3 048,29
3 412,97
4 058,60
4 334,55
€/ks
1 184,84
1311,78
2 074,28
2 166,55
2 471,22
3 657,95
4 095,56
4 870,32
5 201,46
ZETEC® Smart NPBCK-PAMCH
Plnoprietokový odlučovač ropných
látok s kalovou nádržou (veľkosti
100xNS), koalescenčným filtrom
a automatickým plavákovým uzáverom
zabraňujúcim úniku ropných látok.
Zariadenie je vhodné na predčistenie
odpadových vôd z čerpacích
staníc pohonných hmôt alebo
technologických prevádzok, kde sú
odpadové vody znečistené ropnými
látkami a sedimentami kontinuálne.
NPBCK 1,5 - 15 PAMCH
600x690 mm
590x1140 mm
Vstup je zaistený masívnou zákrytovou
doskou s kruhovým otvorom (otvormi)
s límcom (bez poklopu), ktorý uľahčuje
stavebné úpravy nutné pre inštaláciu
vstupných šácht.
Podľa typu odlučovača sú používané
kruhové otvory týchto priemerov:
650 mm
750 mm
950 mm
i Možnou alternatívou je i zaistenie
vstupných otvorov uzamykateľnými
poklopmi pre zaťaženie 1,5 tony
s rozmermi:
NPBCK 1,5 - 10
NPBCK 15
K týmto typom je možné použiť
systémové nástavce. Pre bližšie
informácie nás kontaktujte.
NPBCK 1,5 - 10 P
NPBCK 15 P / 25 P
NPBCK 20 - 35 P
i Vhodné pre inštaláciu
v prítomnosti spodnej vody.
NPBCK 20 - 30 PAMCH
39
odlučovače ropných látok ZETEC® Smart DOK – prevedenie s límcom
menovitá maximálny
veľkosť
prietok
dĺžka
šírka
výška
hmotnosť
DN
pripojenia
NS
l/s
mm
mm
mm
kg
mm
3
6
8
10
15
20
25
30
15
30
40
50
75
100
125
150
1870
1910
2160
2400
2340
2829
3580
3954
760
850
940
940
1540
1946
1946
1946
1620
1730
1780
1780
2050
2030
2030
2030
135
155
225
258
378
424
516
560
200
250
315
315
315
315
400
400
objednávkové
číslo
DOK03-PAMCH
DOK06-PAMCH
DOK08-PAMCH
DOK10-PAMCH
DOK15-PAMCH
DOK20-PAMCH
DOK25-PAMCH
DOK30-PAMCH
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
2 089,34
2 538,94
2 893,34
3 192,70
3 993,00
4 012,93
4 813,79
5 134,72
€/ks
2 507,21
3 046,73
3 472,01
3 831,24
4 791,60
4 815,52
5 776,55
6 161,66
ZETEC® Smart DOK-PAMCH
Odlučovač ropných látok vybavený
kalovou nádržou, koalescenčným filtrom
a automatickým plavákovým uzáverom.
i Možnou alternatívou je i zaistenie
vstupných otvorov uzamykateľnými
poklopmi pre zaťaženie 1,5 tony
s rozmermi:
DOK 1,5 - 15 P
600x690 mm
590x1140 mm
DOK 1,5 - 10
DOK 15
K týmto typom je možné použiť systémové
nástavce. Pre bližšie informácie nás
kontaktujte.
Vtok
2
Vstup je zaistený masívnou zákrytovou
doskou s kruhovými otvormi s límcom (bez
poklopu), ktorý uľahčuje stavebné úpravy
nutné pre inštaláciu vstupných šácht.
Podľa typu odlučovača sú použité kruhové
otvory týchto priemerov:
650 mm
750 mm
950 mm
DOK 1,5 - 10 P
DOK 15 P / 25 P
DOK 20 - 35 P
i Vhodné pre inštaláciu
v prítomnosti spodnej vody.
DOK 20 - 30 P
1
Zariadenie je navyše vybavené
odľahčovacou komorou a obtokovým
potrubím, ktoré ho chráni pred
neprimeraným zaťažením najmä
prívalovými dažďami.
Výtok
3
Betónová doska
4
Ventilácia
5
Štrkopieskové lôžko
6
3
1
2
4
5
i Príslušenstvo:
- bezpečnostný alarm kontrolujúci
množstvo odlúčených ropných látok
- systémový šachtový nadstavec pre
odlučovače so štvorcovými vstupmi
6
Betónová skruž
Inštalácia
• Vykonajte výkop o 100 - 150 mm
hlbší než bude dno odlučovača.
• Na dne výkopu zhutnite vrstvu
štrkopiesku hrúbky 100 - 150 mm
a perfektne zarovnajte.
• Umiestnite odlučovač na podkladovú
vrstvu a napojte na kanalizáciu.
• Pripojte ventiláciu.
• Nadvihnite plavákový uzáver
a naplňte zariadenie vodou.
• Zariadenie obsypte nesúdržným
materiálom zrnitosti do 8 mm. Obsyp
vykonávajte postupne, po vrstvách
v maximálnej hrúbke 300 mm.
• Vytvorte železobetónovú roznášaciu
dosku osadenú do prírodného terénu.
• Vstupné šachty poskladajte
z tradičných železobetónových skruží
na roznášaciu dosku.
40
ODLUČOVAČE
TUKOV A ŠKROBOV
Odlučovače tukov a škrobov ZETEC® slúžia na odlúčenie a zachytenie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu z odpadových vôd z reštaurácií, jedální
a potravinárskych prevádzok. Zabraňujú vypúšťaniu
týchto látok do kanalizačnej siete a chránia ju tak
pred zanášaním. Fungujú výhradne na princípe gravitácie. Látky ťažšie ako voda (kaly) klesajú a sedimentujú na dne, látky ľahšie (tuky, oleje) naopak stúpajú
a usadzujú sa na hladine.
Polyetylénový miniodlučovač tukov ZETEC® Babysep 0,5.
miniodlučovač tukov ZETEC® Babysep
objem
max. prietok
akumulačný objem
tukov
akumulačný objem
kalov
l
l/s
l
l
80
80
0,5
0,5
20
20
50
50
objednávkové
číslo
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
333,00
382,00
€/ks
399,60
458,40
Babysep 0,5
Babysep 0,5P
ZETEC® Babysep
Miniodlučovače ZETEC® Babysep sú
určené pre malé prevádzky k inštalácii
priamo pod drez alebo za umývačku
riadu.
Zariadenie je možné napojiť z oboch
strán potrubím z PVC DN40.
Odnímateľné veko so štyrmi zámkami
pre spoľahlivé uzavretie dosadá
na tesnenie, ktoré zaisťuje pachotesnosť.
detail otvárania
Zariadenie je možné vybaviť vypúšťacím
ventilom pre uľahčenie údržby (typ
Babysep 0,5P).
detail tesnenia
i Údržba spočíva v pravidelnom odstraňovaní odlúčených a stuhnutých tukov, pričom minimálne jedenkrát
ročne je nutné celé zariadenie vypustiť a opláchnuť.
odlučovač tukov ZETEC® Smart ENPBI - model pre inštaláciu na povrchu
menovitá
veľkosť
objem kalovej
objem
nádrže
odlučovača
akumulačný
objem
dĺžka
šírka
výška
hmotnosť
DN
vtok/výtok
NS
l
l
l
mm
mm
mm
kg
mm
1
2
195
260
310
480
106
163
1246
1827
700
700
1060
1060
98
133
100/100
100/100
objednávkové
číslo
ENPBI01
ENPBI02
ZETEC® Smart ENP
Odlučovač tukov určený pre inštaláciu
na povrchu (ako voľne stojaci). Svojim
tvarom (šírka len 700 mm) umožňuje
inštaláciu v jestvujúcich budovách.
Vtok i výtok odlučovača je tvorený PVC
hrdlom. Vstupné otvory sú vybavené
dvoma kruhovými poklopmi so závitovým
spojom pre pachotesné uzavretie.
ENPBI02
na objednávku
pachotesný uzáver
i Pri inštalácii odlučovačov vo vnútri stavieb odporúčame inštalovať ventiláciu s vyústením mimo uzavretý priestor.
41
odlučovač tukov ZETEC® Smart LIPG - model pre inštaláciu pod zemou
menovitá
veľkosť
objem kalovej
nádrže
objem
odlučovača
akumulačný objem
tukov
rozmery
(L x priemer x H)
NS
l
l
l
mm
1
2
3
4
5
6
7
104
205
307
416
527
613
724
263
509
757
983
1228
1469
1721
172
172
172
324
339
339
339
1515 x 1244 x 765
1515 x 1244 x 1059
1515 x 1244 x 1359
1990 x 1720 x 1100
2010 x 1720 x 1330
2010 x 1720 x 1475
2010 x 1720 x 1635
objednávkové
číslo
LIPG01
LIPG02
LIPG03
LIPG04
LIPG05
LIPG06
LIPG07
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
835,36
1 146,20
1 321,04
1 534,73
2 059,27
2 328,02
2 395,28
€/ks
1 002,43
1 375,44
1 585,25
1 841,68
2 471,12
2 793,62
2 874,34
ZETEC® Smart LIPG
Odlučovač tukov určený na inštaláciu pod
zemou bez prítomnosti vysokej hladiny
spodnej vody.
Vtok i výtok odlučovača je tvorený PVC
hrdlom. Vstupný otvor s priemerom
760 mm je vybavený kruhovým poklopom
zaisteným závitovým spojom.
ZETEC® Smart SUPG
i Typy a prevedenia:
LIPGA / SUPGA
LIPF / SUPF
LIPFA / SUPFA
LIPGF / SUPGF
LIPGFA / SUPGFA
odlučovač tukov s kalovou nádržou a vypúšťacím ventilom
odlučovač škrobov s kalovou nádržou
odlučovač škrobov s kalovou nádržou a vypúšťacím ventilom
odlučovač tukov a škrobov s kalovou nádržou
odlučovač tukov a škrobov s kalovou nádržou a vypúšťacím ventilom
Pre inštaláciu pod zemou v prítomnosti
vysokej hladiny spodnej vody sú steny
odlučovača zosilnené, aby odolali
vyššiemu tlaku. Cenové ponuky na tieto
odlučovače poskytujeme na vyžiadanie.
! Všetky odlučovače spĺňajú požiadavky normy STN EN 1825-1 a sú označené symbolom CE.
Vtok
2
Výtok
3
4
Betónová doska
4
Ventilácia
Stabilné podložie
5
6
Šachtové nadstavce
3
6
1
2
5
Polyethylene
RHPE
RHPE - EXTENSIONS FOR GREASE SEPARATORD IN PEHD
The extensions ensure the transition between the separator and finished floor level. Several models are proposed depending on the
type of the separator :
i Príslušenstvo:
- bezpečnostný alarm
kontrolujúci množstvo
zachyteného tuku
RD250 & RD500 for NPCA and NPLI
RSL for SUPRA and LIPRA
- systémový šachtový nadstavec
z polyetylénu kompatibilný s poklopom odlučovača
The technical advantages :
Fabricated in High Density Polyethylene.
Light and durable.
Opening by round lid.
Easy manintenance.
Extensions are adjustable and screwable between eachother, available in 2 different heights RD (250 & 500 mm).
Ease of installation and adaptability to water line.
! Pre inštaláciu v prítomnosti spodnej vody použite ZETEC® Smart typ SUPG.
Watertight lids (coming from the separator or the sludge trap).
Smellproof.
REFERENCES
RSL
RD250
RD500
WEIGHT
8
3
4
HEIGHT (mm)
250
250
500
Inštalácia
• Vykonajte výkop o 100 - 150 mm
hlbší ako bude dno odlučovača.
• Na dne výkopu zhutnite vrstvu
štrkopiesku hrúbky 100 - 150 mm
a perfektne zarovnajte.
• Umiestnite odlučovač na podkladovú
vrstvu a pripojte na kanalizáciu.
Pred odlučovačom odporúčame
na kanalizáciu napojiť ventilačné
potrubie.
• Naplňte odlučovač vodou.
• Zariadenie obsypte nesúdržným
materiálom zrnitosti do 8 mm. Obsyp
sa vykonáva postupne, po vrstvách
maximálnej hrúbky 300 mm.
• Vytvorte roznášaciu železobetónovú
dosku osadenú do prírodného terénu.
• Vstupné šachty vytvorte pomocou
systémového nadstavca z polyetylénu,
na ktorý nakoniec našraubujte
plastový poklop odlučovača. Pri
väčších hĺbkach použite tradičné
železobetónové skruže, viď str. 39 inštalácia odlučovača ropných látok.
Séparateur de graisses
1
profiline
VEĽKOKAPACITNÉ NÁDRŽE
Atlantis
Unikátny systém výstavby nádrží ZETEC® Atlantis umožňuje
nekonečné rozmery stropnej dosky a vysoko zaťažiteľnú
konštrukciu. Navyše sa vyznačuje rýchlou realizáciou,
úsporou betónu a výstuže a efektívnym hospodárením
s vodou. Vyrába sa pomocou systému strateného debnenia,
ktoré umožňuje vytvoriť stropnú dosku nádrže podopretú
nahusto rozmiestnenými nosnými stĺpikmi. Monolitická
železobetónová konštrukcia vyrobenná týmto systémom
poskytuje jedinečné možnosti uplatnenia najmä pre
akumuláciu, retenciu alebo vsakovanie dažďových vôd.
vzorový pôdorys
ROZSAH DODÁVKY
PROJEKTOVÁ ČASŤ - projektová dokumentácia nádrže, vrátane statickej a technologickej časti.
STAVEBNÁ ČASŤ - výstavba monolitickej nádrže s požadovanými prestupmi,
deliacimi stenami, vodotesnými vstupnými
šachtami a šachtovými poklopmi.
TECHNOLOGICKÁ ČASŤ - individuálne
vystrojenie nádrže čerpacou, regulačnou
alebo odlučovacou technikou.
vzorový rez
VOLITEĽNÉ VYBAVENIE NÁDRŽÍ:
Kompozitné konštrukcie
Regulátory prietoku
Odlučovacie zariadenie
Spätné klapky
pre konštantný odtok z nádrže
bez ohľadu na množstvo pritekajúcej vody.
pre odlúčenie a bezpečné zadržanie
ľahkých kvapalín, kalu a piesku.
pre ochranu nádrže pred spätným
zaplavením vodou z odtoku.
Nástenné stavidlá
Prečerpávacia technika
Prepadové ventily
pre spoľahlivé zabezpečenie prítoku, odtoku alebo bezpečnostných
prepadov v prípade havárie.
pre výtlak akumulovanej vody
do potrebnej výšky a vzdialenosti recipienta.
pre ochranu nádrže pred tlakom
podzemnej vody a prípadným
vyplavením.
•poklopy a rošty
•pracovné plošiny
•rebríky
profiline
PREČERPÁVACIE STANICE
Pump
Prečerpávacie stanice sú dostupné v troch konštrukčných
variantoch - polyetylén, polyester, betón. Ponuku
tvoria štandardné typové výrobky i stanice kompletne
navrhované na základe individuálnych požiadaviek
zákazníka. Vybavené sú čerpadlami rôznych
renomovaných výrobcov a ďalšími, iba certifikovanými
komponentami. Súčasťou každej dodávky je výkresová
a prevádzková dokumentácia, doprava a montáž.
ZETEC® Pump Smart
polyetylénový rad
Materiál korpusu: vysoko tvrdený polyetylén
Rozmery korpusu: rôzne prevedenia max. priemeru
1300 mm a max. výšky 2090 mm
Štandardný rad malých domových čerpacích staníc.
Technológia rotačného odlievania garantuje absolútnu
vodotesnosť nádrží bez lepených či zvarovaných spojov. Vhodné
pre dažďové i splaškové vody.
ZETEC® Pump Twister
ZETEC® Pump Classic
polyesterový rad
betónový rad
Materiál korpusu: polyester vystužený
vinutým skleným vláknom
Rozmery korpusu: priemery 1000, 1300, 1600, 1900
a 2300 mm; výška 1500 - 6000 mm
Rad priemyselných čerpacích
staníc navrhovaných
na základe individuálnych
požiadaviek projektu.
Nádrže s veľkou chemickou
odolnosťou garantujúcou
dlhú životnosť i v agresívnom
prostredí.
Materiál korpusu: betón triedy C 35/45,
vodotesný W8,
mrazuvzdorný
Priemery korpusu: 1000, 1200, 1500,
2000, 2500
a 3000 mm
Rad priemyselných
čerpacích staníc
navrhovaných na základe
individuálnych požiadaviek
projektu. Nádrže s veľkou
konštrukčnou pevnosťou
vhodné pre inštaláciu
do veľkých hĺbok
i v prítomnosti vysokej
hladiny spodnej vody.
Spätné klapky ZETEC® Multitube a Ecoflap slúžia
najmä k ochrane kanalizačného systému ústiaceho
do vodných tokov alebo nádrží pred jeho spätným
zaplavením. Sú navrhnuté pre inštaláciu na prírubu,
betónovú stenu alebo akýkoľvek druh potrubia.
Základný modelový rad je kompatibilný s potrubiami veľkosti DN100 až DN1500. Vďaka vynikajúcim
vlastnostiam kompozitného materiálu, z ktorého
sú vyrobené, sú odolné voči korózii, ultrafialovému
žiareniu i výkyvom teplôt. Sú mechanicky pevné
a chemicky odolné, čo zaručuje dlhú životnosť.
Spoľahlivú tesnosť až do tlaku 1 bar (10 m vodného
stĺpca) zaisťuje tesnenie z EPDM.
Potrubná klapka ZETEC® Multi N inštalovaná pomocou pružnej spojky.
koncová klapka ZETEC® Ecoflap so zvislým tanierom
DN
A
B
C
D
F
hmotnosť
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
100
125
150
200
225
252
285
342
220
250
285
342
45
55
55
65
110
125
160
200
188
230
244
296
objednávkové
číslo
novinka
0,4
0,7
0,6
0,9
EF100B
MULTI125BD
EF150B novinka
EF200B novinka
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
70,40
109,39
92,40
114,40
€/ks
84,48
131,27
110,88
137,28
! Súčasťou dodávky je kotviaci materiál z nerezovej ocele pre inštaláciu na betónovú stenu.
ZETEC Ecoflap
Nový rad koncových spätných klapiek
ZETEC® Ecoflap so zvislým tanierom
je určený pre inštaláciu na stenu
alebo prírubu ISO PN10. Dostupný
rad priemerov DN100, 150 a 200 je
doplnený tiež tradičnou klapkou ZETEC®
Multi BD priemeru DN125.
®
F
E
D
A
B
C
koncová klapka ZETEC® Multi NB so šikmým tanierom
DN
A
B
C
D
F
hmotnosť
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
200
250
300
400
500
600
343
395
448
570
676
788
343
395
448
570
676
788
150
160
185
205
240
280
180
245
290
375
469
593
285
339
400
478
589
717
1,6
2,1
3,7
6,3
10
14,3
objednávkové
číslo
MULTI200NB
MULTI250NB
MULTI315NB
MULTI400NB
MULTI500NB
MULTI600NB
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
270,79
295,67
332,64
520,07
554,40
995,28
€/ks
324,95
354,80
399,17
624,08
665,28
1 194,34
! Súčasťou dodávky je kotviaci materiál z nerezovej ocele pre inštaláciu na betónovú stenu.
ZETEC Multi NB
®
E
D
Koncové spätné klapky ZETEC® Multi
NB sú určené pre inštaláciu na stenu
alebo prírubu ISO PN10. Klapky sú
k dispozícii v priemeroch DN200 DN1500. Pre klapky priemerov DN700
- DN1500 pripravujeme individuálne
ponuky na vyžiadanie.
F
B
A
44
KOMPOZITNÉ
SPÄTNÉ KLAPKY
C
45
koncová klapka ZETEC® Multi N so šikmým tanierom
DN
A
B
C
D
F
hmotnosť
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
200
250
300
400
500
600
224
284
335
420
528
659
216
280
332
417
522
655
205
225
265
295
320
345
202
263
318
405
506
638
345
399
480
570
678
808
1,2
1,7
3
5,4
9,4
15
objednávkové
číslo
MULTI200N
MULTI250N
MULTI315N
MULTI400N
MULTI500N
MULTI600N
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
299,25
360,19
411,15
480,66
738,54
845,76
€/ks
359,10
432,23
493,38
576,79
886,25
1 014,91
ZETEC® Multi N
F
E
D
A
B
C
! Súčasťou dodávky je pružná spojka pre napojenie na potrubie.
Koncové klapky ZETEC® Multi N so
šikmým tanierom sú určené k inštalácii
priamo na vyústené kanalizačné
potrubie. Inštalujú sa pomocou pružnej
spojky, ktorú je možné prispôsobiť
rôznym typom potrubia. Pre tradičné
PVC alebo liatinové potrubie je spojka
súčasťou dodávky. Pre iný typ potrubia
je potrebné špecifikovať požiadavku
pri objednávaní.
priebežná klapka ZETEC® Multi
DN
výška
šírka
dĺžka
hmotnosť
mm
mm
mm
mm
kg
250
300
400
500
485
490
600
730
455
470
610
700
730
825
900
1230
15
16
32
59
objednávkové
číslo
MULTI250
MULTI315
MULTI400
MULTI500
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
889,21
1 046,46
1 423,73
1 767,34
€/ks
1 067,05
1 255,75
1 708,48
2 120,81
Priebežné spätné klapky
ZETEC® Multi
Priebežné jednocestné spätné klapky
ZETEC® Multi sú určené pre inštaláciu
v rámci kanalizačného systému - pre
napojenie potrubia z oboch strán
pomocou priebežná
pružných spojok. Pružné
klapka p
spojky zabezpečujú vodotesné
prepojenieZETEC
s tradičným
PVCje
alebo
Multi
rad spätných k
liatinovým potrubím. Pre napojenie
potrubia
na iný typ kanalizačného
potrubia je potrebná
jeho pomoc
špecifikácia
pri
objednávaní.
ODOLNOSŤ VOČI SPÄTNÉM
ZETEC Multi
ZETEC® Multi 250
ZETEC® Multi 315
MONTÁŽ:
pomocou dvoch p
(voliteľne 316) pre
ZETEC® Multi 400
ZETEC® Multi 500
Montáž na potrubie pomocou pružnej spojky
z EPDM a nerezovej ocele (súčasť dodávky).
profiline
REGULÁTORY PRIETOKU
NEREZOVÁ
OCEĽ
Vortex
VÍROVÉ REGULÁTORY
Vírové regulátory fungujú na princípe vortexového
efektu. Spočiatku prúdi voda laminárne profilom
potrubia regulátora, až kým sa nedostane
do potrebnej výšky. Tlakom získa potrebnú
výška hladiny
na vtoku
výška hladiny
na vtoku
rýchlosť, aby pôsobením odstredivej sily
začala kopírovať vnútro regulátora.Vytvára
tak
H
vtok
H
turbulenciu
brzdiacu prietok, pričom
zároveň
min.
350 mm
odstraňuje
nečistotyvýtok
a preplachuje zariadenie.
vtok
Q
ZETEC® Vortex CYE
ZETEC® Vortex CYD
inštalácia: mokrá
prietok: 10 - 600 l/s
vírový efekt: cyklónový
inštalácia: suchá
prietok: 10 - 600 l/s
vírový efekt: cyklónový
výška hladiny
na vtoku
výška hladiny
na vtoku
výška hladiny
na vtoku
výška hladiny
na vtoku
vtok
výška hladiny
na vtoku
H
výtok
Q
vtok
H
H
výtok
Q
min.
350 mm
výška hladiny
na vtoku
vtok
• jednoduchá konštrukcia s konštantným otvorom pre reguláciu
H
dažďových i splaškových vôd
vtok
výtok
Q
H
vtok
výtok
Q
min.
350 mm
výtok
Q
vtok
ZETEC® Vortex CEV
ZETEC® Vortex CEH
inštalácia: mokrá
výška hladiny
prietok: 0,2
- 80 l/s
na vtoku
vírový efekt: centrifugálny
inštalácia: suchá
prietok: 4 - 30 l/s
vírový efekt: centrifugálny
výška hladiny
na vtoku
výška hladiny
H
na vtoku
výška hladiny
na vtoku
H
vtok
min
250 mm
výtok
Q
min.
350 mm
výtok
• konštantný otvor vhodnýmin
pre regu250 mm
Q
láciu dažďovej i splaškovej vody.
• možnosť umiestnenia hradítka pre
jednoduchú suchú a čistú údržbu
výška hladiny
na vtoku
vtok
výtok
Q
vtok
výtok
Q
výtok
Q
H
vtok
vtok
výtok
Q
• konštrukcia umožňujúca
vyňatie z povrchu a zahradenia
odtoku
min
250 mm
výtok
Q
• možnosť umiestnenia hradítka
medzi vtok do šachty a regulátor
Možnosť inštalácie do nových i existujúcich objektov. Vhodné pre reguláciu odtoku z retenčných nádrží,
odľahčovacích komôr, prítokov k čistiarňam odpadových vôd, odlučovačom a pod. Patentovaná konštrukcia
umožňuje dodatočné nastavenie prietoku.
výška hladiny
na vtoku
PLAVÁKOVÉ REGULÁTORY
H
Regul
vtok
min
250 mm
3 – 490 l/s
výtok
Q • pre reguláciu predčistených
a čistých dažďových vôd
• fungovanie v závislosti
od výšky hladiny v nádrži
(maximálna výška 1,5 m)
PREPADOVÉ REGULÁTORY
Baffle
30 - 10000 l/s
• kontrola veľkých prietokov
pri pomerne nízkych hladinách
• vďaka veľkému konštantnému odtokovému otvoru vhodné aj pre reguláciu odtoku
z rybníkov
profiline
NÁSTENNÉ STAVIDLÁ
NEREZOVÁ
OCEĽ
Penstock
• nosný rám, hradidlo, ovládacia závitová tyč,
predĺženie s upevnením, podporný stĺpik
z nerezovej ocele
• vodiace lišty z PEHD pre minimalizáciu trecej sily
• tesnenie z EPDM, prípadne Nitrilu
• srdce z bronzu
B
• obojstranné nástenné stavidlo s tesnením
všetkých štyroch strán
• odolnosť voči tlaku 6 až 10 m vodného stĺpca
(podľa rozmeru stavidla)
• štandardný rozmerový rad:
200x200 až 2000x2000 mm
šírka
výška
výška
B
šírka
A
A
Otvorený rám s vysuvným vretenom
Uzavretý rám s nevýsuvným vretenom
• ideálna konštrukcia v prípade dostatočného priestoru
pre výsuvné vreteno,
• jednoduché, ekonomické a bezporuchové riešenie
• vhodné riešenie do menších priestorov s ovládaním pod
stropom alebo poklopom
rozmer otvoru
A
B
rozmer otvoru
A
B
mm
mm
mm
mm
mm
mm
200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700
800 x 800
380
480
580
680
780
880
980
330
430
530
630
730
830
930
200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700
800 x 800
380
480
580
680
780
880
980
545
745
945
1145
1345
1545
1745
Cenové ponuky pripravujeme individuálne podľa konkrétnych požiadaviek na predĺženie, umiestnenie a spôsob ovládania.
Typy ovládania:
ručné koleso
koleso
s prevodovkou
elektrický servomotor
pneumatické
ovládanie
hydraulické
ovládanie
štvorcové
jadro pre T kus
48
KANALIZAČNÉ
UPCHÁVKY
Kanalizačné upchávky ZETEC® Camstopper sú určené
na mechanické upchatie potrubia. Sú vhodné pre
použitie v dažďových i splaškových kanalizáciách.
Upchávky typu CAM sú vyrobené z vysokoodolného
nylonu vystuženého sklenými vláknami odlievaného
vstrekovaním. Upchávky radu PRO sú určené pre potrubia s väčším priemerom a ich telo tvorí hliník a oceľ
s epoxidovým náterom. Všetky upchávky sú vybavené
tesnením z EPDM, ktoré odoláva vysokému spätnému
tlaku a prietokovým ventilom 1/2“ (CAM), prípadne
1“ (PRO). Pevná konštrukcia bráni pokrúteniu.
Zariadenie sa vďaka patetovanému pákovému
systému dá jednoducho inštalovať a vyňať pomocou
popruhu.
Mechanická upchávka kanalizačného potrubia ZETEC® Camstopper typ CAM.
kanalizačné upchávky ZETEC® Camstopper CAM
priemer kanalizačného potrubia
prípustný tlak
min (mm)
max (mm)
bar
90
96
102
108
116
125
136
144
147
157
97
103
107
112
123
132
142
149
153
162
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
objednávkové číslo
CAM090
CAM100
CAM105
CAM110
CAM120
CAM130
CAM140
CAM145
CAM150
CAM160
novinka
novinka
novinka
cena bez DPH
cena s DPH
€/ks
23,02
23,02
24,61
27,61
27,89
28,52
29,96
27,31
27,31
29,83
€/ks
27,62
27,62
29,53
33,13
33,47
34,22
35,95
32,77
32,77
35,80
80,40
91,40
84,13
87,41
96,05
106,29
107,43
143,38
144,48
141,81
156,41
156,45
282,03
96,48
109,68
100,96
104,89
115,26
127,55
128,92
172,06
173,38
170,18
187,69
187,74
338,44
kanalizačné upchávky ZETEC® Camstopper PRO
175
195
205
220
240
280
293
325
352
375
400
449
496
205
220
235
250
270
310
323
350
382
400
425
474
521
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
i Kompletný rad dopĺňa typ SPC navrhnutý pre potrubia do priemeru 1200 mm.
diaľkový ovládač RALCAM
mm
objednávkové
číslo
1250 - 3323
RALCAM
dĺžka
Špeciálne vytvorený pre inštaláciu a vyňatie upchávky
CAM z úrovne terénu zo šachiet malých priemerov.
PRO200W
PRO215W
PRO225W
PRO250W
PRO270W
PRO300W
PRO315W
PRO350W
PRO375W
PRO400W
PRO420W
PRO470W
PRO520W
cena bez DPH cena s DPH
€/ks
€/ks
98,72
118,46
Upchávku vložte a presne nastavte. Uzavrite pákou a pripojte popruh, ktorého
zatiahnutím ju jednoducho otvoríte a vyjmete.
Samonosná konštrukcia | Nízka hmotnosť
Prietoky 1,5 – 75l/s | Odľahčovacie komory
Šachtové nástavce | Bezpečnostné alarmy
Samonosná konštrukcia | Malá hmotnosť
Prietoky 0,5 - 15 l/s | Vypúšťacie potrubie
Šachtové nástavce | Bezpečnostné alarmy
Veľké rozpätie | Otvorené dispozície
Zníženie deformácií | Požiarna odolnosť
Zlepšená akustika | Úspora nákladov
®
variabilný dizajn | kompatibilné rámy
tesnenie a zámky | protipožiarne typy
viacdielne prevedenia | priebežné rady
nerezový
rezovýý od
odvodňovací
dvoddňovacíí program
edícia 05/2011
Plastové
šachtové
poklopy
edícia 03/2008
edícia 05/2008
Šachtové
poklopy
pre zadláždenie
kompatibilné rámy | hermetické utesnenie
systémy zámkov | bezpečnostné rošty
prechodové límce | poklop hydrantov
1
ZETEC
ZETEC
®
Atlantis
®
ZETEC
ZETEC
®
• jednoduchá konštrukcia
• rýchla inštalácia
• minimálna údržba
• spoľahlivá funkčnosť
• dlhá životnosť
• široká použiteľnosť
ZETEC
®
Easy | Beauty | Drive
Home | Self
Plastové
vtokové
mreže
®
Easy | Tank | Aero
• vyrábané v zhode s normou EN124
• vysoká pevnosť a húževnatosť
• dopravné zaťaženie až 40 ton
• široká rozmerová rada
• kompatibilita s liatinovými rámami
• odolnosť voči poveternostným vplyvom
• stálosť mechanických vlastností až do -30°C
• oteruodolnosť a farebná stálosť
• designová variabilita (tvar, povrch, farebné prevedenie)
• schopnosť útlmu otrasov a vibrácií spôsobených premávkou
Oceľové
šachtové
poklopy
•kvalitné dielenské spracovanie
•ochrana žiarovým zinkovaním
•rôzne triedy zaťaženia
•veľmi ľakhé otváranie
•spoľahlivé zámky a tesnenie
•protipožiarne prevedenie
Edícia 03/2012
•efektívne odvodnenie
•bezpečná a bezbariérová prevádzka
•bohaté príslušenstvo
•jednoduchá a rýchla montáž
•dlhá životnosť
•moderné materiály a dizajn
ZECAN
edícia 03/2008
Líniové
odvodňovacie
systémy
Edícia 09/2012
• výnimočne bezpečná konštrukcia
• rýchla inštalácia a vyňatie
• diaľkovo ovládateľné zariadenie
• dlhodobá životnosť tesnenia
• užívateľsky nenáročný výrobok
Edícia 5/2011
Upchávky
kanalizačného
potrubia
• nízka hmotnosť
• jednoduchá inštalácia a údržba
• mechanická pevnosť
• chemická odolnosť
• dlhá životnosť
• spoľahlivá tesnosť
ZECAN
Camstopper
Kompozitné
spätné
klapky
Edícia 01/2012
• široký materiálový rad
• inovatívna technológia
• spoľahlivá účinnosť
• bohaté príslušenstvo
• jednoduchá údržba
• dlhoročná tradícia
Vírové
regulátory
prietoku
Edícia 2/2012
• odľahčená konštrukcia
• vysoká únosnosť
• nízke náklady
• variabilné rozmery
• vysoká stabilita
• jednoduchá údržba
Odlučovače
ropných
látok
edícia 2/2012
Edícia 03/2012
Veľkokapacitné
železobetónové
nádrže
®
Multitube
Vortex
edícia 03/2011
Polyetylénová rada
Železobetónové
odľahčené
dosky obojsmerné
Odlučovače
tukov a škrobov
Polyetylénová rada
edícia 04/2010
edícia 03/2009
Odlučovače
ropných látok
ZETR SK, s.r.o.
Areál PDP Drietoma
913 03 Drietoma
telefón: 032/6499169
fax: 032/6499302
e-mail: [email protected]
www.zetr.sk
Obchodné zastúpenie
Obrázky, rozmerové a hmotnostné údaje sú nezáväzné.
Zmeny vyplývajúce z technického pokroku sú vyhradené.
Ceny sú orientačné. Overiť si ich možete na
www.shop.zetr.sk
Download

KATALÓG 2012/2013 - Zetr sk s. r. o.