VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja
Ing. Vladimír Maňka
tel.: (+421) 048 43 25 111
fax: (+421) 048 43 25 515
e-mail: [email protected]
www.vucbb.sk
NÁMESTOVO
ČADCA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
ŽILINA
PÚCHOV
POVAŽSKÁBYSTRICA
KEŽMAROK
RUŽOMBEROK
MARTIN
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
POPRAD
LEVOČA
NOVÉ MESTONAD
VÁHOM
PREŠOV
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TRENČÍN
MYJAVA
BÁNOVCE NAD
BEBRAVOU
TURČIANSKEPRIEVIDZA TEPLICE
SENICA
PARTIZÁNSKE
PIEŠŤANY
PEZINOK
REVÚCA
ROŽŇAVA
SNINA
SOBRANCE
KOŠICE
MICHALOVCE
DETVA
POLTÁR
BANSKÁ
ŠTIAVNICA
TREBIŠOV
RIMAVSKÁ SOBOTA
LUČENEC
NITRA
BRATISLAVA SENEC
HUMENNÉ
VRANOV NAD TOPĽOU
ZVOLEN
ŽARNOVICA
ZLATÉMORAVCE
HLOHOVEC
MEDZILABORCE
STROPKOV
GELNICA
BREZNO
BANSKÁ
BYSTRICA
ŽIAR NAD HRONOM
TOPOĽČANY
TRNAVA
MALACKY
BARDEJOV
SABINOV
ILAVA
SKALICA
SVIDNÍK
STARÁ ĽUBOVŇA
TVRDOŠÍN
DOLNÝ KUBÍN
KRUPINA
GALANTA
VEĽKÝ KRTÍŠ
ŠALA
LEVICE
NOVÉ ZÁMKY
DUNAJSKÁ STREDA
História kraja siaha do čias Keltov, Kvádov i Rimamov. Významý rímsky cisár Marcus Aurelius napísal na brehoch rieky Hron
svoje filozofické dielo „Hovory k sebe samému.“ V čase sťahovania národov sa tu v 6.storočí usadili natrvalo Slovania. Po zániku Veľkej Moravy sa územie stalo súčasťou Uhorska a v 13. storočí sa v kraji začali usádzať osadníci z cudziny, najmä z Nemecka. Kolonizácia oživila baníctvo a hutníctvo, ktoré v tom čase patrilo k prestížnym nielen v Uhorsku, ale aj v stredovekej
Európe. Po bitke pri Moháči roku 1526 sa cesta otvorila Turkom, juh kraja sa stal súčasťou Osmanskej ríše. Zmeny priniesla 1.
aj 2. svetová vojna ako aj roky 1968 a 1989, kedy sa mesto Banská Bystrica stalo sídlom kraja a od roku 2002 aj sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja. Kraj leží v južnej časti stredného Slovenska obkolesený desiatkami chránených území
s maximálnou nadmorskou výškou 2043 metrov (Ďumbier) a minimálnou 130 metrov (Ipeľská kotlina). Hodnoty mimoriadneho krajinného významu predstavujú národné parky Nízke Tatry, Slovenský raj, Muránska planina a Veľká Fatra i chránené
územmia ako Štiavnické vrchy, Ponitrie, Cerova vrchovina či Poľana, ktorá je súčasne aj biosferickou rezerváciou v rámci
programu UNESCO Človek a biosféra.
BBSK sa rozprestiera na rozlohe 9 455 km2 a týmto číslom sa v rámci SR radí k najrozľahlejším krajom na Slovensku. Napriek
tomu má oproti ostatným málo obyvateľov - len 662 121. Hustota na 1 km2 predstavuje necelých 70 obyvateľov, čo je najmenej zo všetkých krajov. Nachádza sa tu 516 obcí a v 24 mestách žije 55 % obyvateľstva. V produktívnom veku je v súčasnosti v BBSK podľa údajov Štatistického úradu z posledného sčítania obyvateľov v roku 2001 vyše 62 % obyvateľstva, čo je
v súlade s priemerom v SR. Takmer 19 % predstavujú dôchodcovia a staršia populácia. Zámerom BBSK je podporovať najmä rozvoj regiónov prostredníctvom ponuky kvalitných projektov v rámci Európskej únie, vznikajúcich priemyselných parkov, rozvíjajúcej sa infraštruktúry a moderného dopravného spojenia. V budúcnosti možno očakávať prosperitu cez prílev
investorov a tým i rast nových pracovných príležitostí a zlepšenie kvality života ľudí aj v tejto časti Slovenska.
strana 3
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Efektívne riešenia tlače na mieru pre verejný sektor
Všetky technológie tlače pod jednou strechou
pohodlne a bez starostí – ideálne riešenie pre VÁS
  
Nestíhate TERMÍNY? Vďaka širokej sieti dodávateľov vieme
zabezpečiť rýchle dodacie lehoty – s dodaním priamo k Vám

     
   
 

  

Pomôžeme s nastavením OPTIMÁLNYCH tlačových špecifikácií –
či už potrebujete vytlačiť letáky, plagáty, vizitky, kalendáre,
knihy, časopisy, obálky, pozvánky, novoročenky, pohľadnice
alebo čokoľvek iné – obráťte sa na nás, máme najširšiu ponuku
 


  
40/2010
Ušetríte množstvo času, ktoré by ste strávili komunikáciou
s rôznymi dodávateľmi.
Zmestíme sa do ROZPOČTU – nájdeme optimálne riešenie
tlače v rámci Vášho rozpočtu – efektívne riešenie s dôrazom
na kvalitu, ceny, termíny
Ján Sivok
Jennifer Rees
Postrach
Longfieldu
Veda s úsmevom
Jennifer Rees
Postrach Longfieldu
Informujte sa o možnostiach spolupráce s nami a získajte
vstupný UVÍTACÍ BONUS !
Ján Sivok • Michal Šimkovic
Michal Šimkovic
  


 

Anna Claybournová & Adam Larkum
VEDA
S ÚSMEVOM



 

KDE NÁS NÁJDETE:
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava,
Tel.: +421 2 4333 1980, Fax: +421 2 4342 8717, mobil: +421 905 310 443, +421 915 991 533
E-mail: [email protected]
Piaristická 10, 949 01 Nitra,
Tel.: +421 37 652 44 29, Fax: +421 37 652 44 29, mobil: +421 905 310 442
E-mail: [email protected]


 

Annaa Clayyboourrnová
&
Adaam Larrkum
obchodný program
spoločnosti
www.polygrafcentrum.sk
Badín - región Pozdola Bystrice
Obecný úrad:
Sládkovičova 4
PSČ 976 32
Badín
tel.: 048/4182601
fax: 048/4182684
mobil: 0905499323
[email protected]
www.obecbadin.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Stanislav Moravčík
Počet obyvateľov: 1833
Rozloha: 3438 ha
Prvá písomná správa: 1232
Baláže - región Pod panským dielom
Obecný úrad:
Baláže 11
PSČ 976 11
Selce
strana 4
tel.: 048/4196079
fax: 048/4196079
mobil: 0949427268
[email protected]
Okres Banská Bystrica
starosta:
Jozef Chaban
Počet obyvateľov: 206
Rozloha: 1422 ha
Prvá písomná správa: 1529
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-15:30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:30-15:30
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Banská Bystrica
Mestský úrad:
Československej armády 26
PSČ 974 01
Banská Bystrica
Okres Banská Bystrica
tel.: /0800141514
fax: /
mobil:
[email protected]
www.banskabystrica.sk
primátor:
Mgr. Peter Gogola
Počet obyvateľov: 79000
Rozloha: 10340 ha
Prvá písomná správa: 1255
Brusno - región Rentar
Obecný úrad:
Ondrejska 361 360
PSČ 976 62
Brusno
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4194423
fax: 048/4194424
mobil: 0905447075
[email protected]
www.brusno.sk
starosta:
Viera Krakovská
Počet obyvateľov: 2100
Rozloha: 4351 ha
Prvá písomná správa: 1424
Čerín - región Severné Podpoľanie
Obecný úrad:
Čerín 11
PSČ 974 01
B.Bystrica
tel.: 048/4192204
fax: 048/4192329
mobil:
[email protected]
www.cerin.ou.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Pavel Kmeť
Počet obyvateľov: 433
Rozloha: 1153 ha
Prvá písomná správa: 1300
Dolná Mičiná - región Severné Podpoľanie
Obecný úrad:
Dolná Mičiná 1
PSČ 974 01
B.Bystrica
tel.: 048/4192202
fax: 048/4192202
mobil:
[email protected]
Okres Banská Bystrica
starostka:
Anna Budajová
Počet obyvateľov: 354
Rozloha: 946 ha
Prvá písomná správa: 1402
Dolný Harmanec
Obecný úrad:
Dolný Harmanec 61
PSČ 976 03
Harmanec
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4198129
fax: 048/4198129
mobil: 0902318172
[email protected]
starostka:
Alena Necpalová
Počet obyvateľov: 217
Rozloha: 4522 ha
Prvá písomná správa: 1540
Donovaly
Obecný úrad:
Donovaly 3
PSČ 976 39
Donovaly
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4199806
fax: 048/4199846
mobil:
[email protected]
www.donovaly.sk
starosta:
Miroslav Daňo
Počet obyvateľov: 170
Rozloha: 2853 ha
Prvá písomná správa: 1702
Dúbravica - región Severné Podpoľanie
Obecný úrad:
Dúbravica 29
PSČ 976 33
Dúbravica, pošta Poniky
tel.: 048/4192215
fax: 048/4192215
mobil: 0917877313
[email protected]
www.dubravica.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ľubomír Šesták
Počet obyvateľov: 380
Rozloha: 851 ha
Prvá písomná správa: 1400
Harmanec - región Starohorská dolina
Obecný úrad:
Harmanec 6
PSČ 976 03
Harmanec
PSČ 976 61
Lučatín
tel.: 048/4198224
fax: 048/
mobil: 0905279572
[email protected]
www.harmanec.sk
starosta:
Henrieta Ivanová
Počet obyvateľov: 960
Rozloha: 760 ha
Prvá písomná správa: 1540
tel.: 048/4191141
fax: 048/
mobil: 0918457267
[email protected]
starosta:
Ondrej Snopko
Počet obyvateľov: 542
Rozloha: 1510 ha
Prvá písomná správa: 1424
Okres Banská Bystrica
Horná Mičiná - región Severné Podpoľanie
Obecný úrad:
Horná Mičiná 79
PSČ 974 01
B.Bystrica
Pondelok: 07:30 - 12:00
Utorok: 07:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 / 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 / 12:30 - 17:00
Piatok: 07:30 - 12:00
Okres Banská Bystrica
Hiadeľ - región Rentar
Obecný úrad:
Hiadeľ 68
Pondelok: 7,00-15,00
Utorok: 7,00-15,00
Streda: 7,00-15,00
Štvrtok: 7,00-15,00
Piatok: 7,00-15,00
tel.: 048/4180923
fax: 048/4180923
mobil:
[email protected]
www.miestnykanal.com/hornamicina
Okres Banská Bystrica
starosta:
Jozef Vránsky
Počet obyvateľov: 500
Rozloha: 1571 ha
Prvá písomná správa: 1293
strana 5
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Horné Pršany - región Banská Bystrica
Obecný úrad:
Horné Pršany 11
PSČ 974 05
B.Bystrica - Radvaň
tel.: 048/4101759
fax: 048/4101759
mobil:
[email protected]
Okres Banská Bystrica
starosta:
Mgr.Anna Miartušová
Počet obyvateľov: 379
Rozloha: 353 ha
Prvá písomná správa: 1407
Hrochoť - región Severné Podpoľanie
Obecný úrad:
Námestie Andreja Sládkoviča 343/1
PSČ 976 37
Hrochoť
tel.: 048/4190160
fax: 048/4100162
mobil: 0907813897
[email protected]
www.hrochot.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Anna Čerhýňová
Počet obyvateľov: 1440
Rozloha: 3474 ha
Prvá písomná správa: 1296
Hronsek - región Pozdola Bystrice
Obecný úrad:
Záhumnie 26
PSČ 976 31
Vlkanová
tel.: 048/4188107
fax: 048/4188107
mobil: 0917658794
[email protected]
www.hronsek.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
PhDr.Milan Kollár
Počet obyvateľov: 639
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná správa: 1250
Kordíky
Obecný úrad:
Kordíky 59
PSČ 976 34
Tajov
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4197802
fax: 048/4197802
mobil: 0905316114
[email protected]
www.kordiky.ocu.sk
starosta:
Ján Bíreš
Počet obyvateľov: 343
Rozloha: 997 ha
Prvá písomná správa: 1690
Králiky - región Kremnické vrchy
Obecný úrad:
Králicka 96/48
PSČ 976 34
Tajov
tel.: 048/4197657
fax: 048/4197344
mobil: 0918844020
[email protected]
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ivan Škamla
Počet obyvateľov: 569
Rozloha: 167 ha
Prvá písomná správa: 1668
Kynceľová - región Pod Banským dielom
Obecný úrad:
Kynceľová 39
PSČ 974 01
B.Bystrica
tel.: 048/4146016
fax: 048/
mobil: 0915800715
[email protected]
www.kyncelova.sk
Okres Banská Bystrica
starostka:
Ing. Martina Kubišová
Počet obyvateľov: 399
Rozloha: 120 ha
Prvá písomná správa: 1435
Ľubietová - región Rentar
Obecný úrad:
Námestie V. Dunajského 1/1 1
PSČ 976 55
Ľubietová
tel.: 048/4195231
fax: 048/4195102
mobil: 0903555451
[email protected]
www.lubietova.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ing. Pavel Zajac
Počet obyvateľov: 1060
Rozloha: 6103 ha
Prvá písomná správa: 1241
Lučatín
Obecný úrad:
Lučatín 40
PSČ 976 61
Lučatín
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4191113
fax: 048/4191113
mobil: 0907141417
[email protected]
http://www.lucatin.eu
starosta:
Marian Píši
Počet obyvateľov: 647
Rozloha: 1088 ha
Prvá písomná správa: 1424
tel.: 048/4183215
fax: 048/4104030
mobil: 0918678899
[email protected]
www.malachov.sk
starosta:
Ondrej Slivka
Počet obyvateľov: 1050
Rozloha: 640 ha
Prvá písomná správa: 1327
tel.: 048/4184339
fax: 048/4184569
mobil: 0917208096
[email protected]
www.obecmedzibrod.sk
starosta:
Ing. Pavol Svetlik
Počet obyvateľov: 1334
Rozloha: 1708 ha
Prvá písomná správa: 1455
Malachov
Obecný úrad:
Ortútska cesta 145
PSČ 974 05
B.Bystrica - Radvaň
Okres Banská Bystrica
Medzibrod
Obecný úrad:
Nám. Hrdinov SNP 1
PSČ 976 96
Medzibrod
strana 6
Pondelok: 7.30-15.30
Utorok: 7.30-15.30
Streda: 7.30-17.00
Štvrtok: 7.30-15.30
Piatok: 7.30-15.30
Okres Banská Bystrica
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Moštenica
Obecný úrad:
Moštenica 73
PSČ 976 13
Slovenská Ľupča
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4196354
fax: 048/4196354
mobil: 0903807953
[email protected]
starosta:
Ján Lupták
Počet obyvateľov: 212
Rozloha: 3375 ha
Prvá písomná správa: 1340
Motyčky
Obecný úrad:
Motyčky 14
PSČ 976 02
Staré Hory
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4199288
fax: 048/
mobil: 0908933878
[email protected]
www.motycky.sk
starosta:
Maroš Lacko
Počet obyvateľov: 120
Rozloha: 1308 ha
Prvá písomná správa: 16
Môlča
Obecný úrad:
Prostredná Môlča 61
PSČ 974 01
Banská Bystrica
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4147808
fax: 048/4147808
mobil: 0907849315
[email protected]
http://www.molca.sk
starosta:
Stanislav Ľupták
Počet obyvateľov: 377
Rozloha: 945 ha
Prvá písomná správa: 1424
Nemce - región Pod Banským dielom
Obecný úrad:
Lúčna 52
PSČ 974 01
Nemce
tel.: 048/4146041
fax: 048/4143749
mobil: 0905643357
[email protected]
www.nemce.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Dušan Mydlo
Počet obyvateľov: 1139
Rozloha: 410 ha
Prvá písomná správa: 1473
Oravce
Obecný úrad:
Oravce 53
PSČ 976 33
Poniky
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4192257
fax: 048/4192257
mobil: 0911109751
[email protected]
starosta:
Anna Filipčova
Počet obyvateľov: 177
Rozloha: 472 ha
Prvá písomná správa: 1557
Podkonice
Obecný úrad:
Podkonice 178
PSČ 976 41
Podkonice
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4187217
fax: 048/4187217
mobil: 0905865594
[email protected]
www.podkonice.sk
starosta:
Michal Kukučka
Počet obyvateľov: 878
Rozloha: 2749 ha
Prvá písomná správa: 1340
Pohronský Bukovec - región Rentar
Obecný úrad:
Pohronský Bukovec 40
PSČ 976 62
Brusno
tel.: 048/4194209
fax: 048/
mobil: 0907938520
[email protected]
www.miestnykanal.com/pohronskybukovec
Okres Banská Bystrica
starosta:
Igor Šagát
Počet obyvateľov: 97
Rozloha: 1298 ha
Prvá písomná správa: 1563
Poniky - región Severné Podpoľanie
Obecný úrad:
Malá Stráňa 32
PSČ 976 33
Poniky
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4193703
fax: 048/4193705
mobil:
[email protected]
www.poniky.sk
starosta:
Samuel Bračo
Počet obyvateľov: 1570
Rozloha: 600 ha
Prvá písomná správa: 1284
tel.: 048/4295284
fax: 048/4295284
mobil: 0918465472
[email protected]
www.povraznik.sk
starosta:
Ivan Kováč
Počet obyvateľov: 155
Rozloha: 323 ha
Prvá písomná správa: 1424
tel.: 048/4189093
fax: 048/4189043
mobil: 0907836981
[email protected]
www.priechod.sk
starosta:
Stanislav Chaban
Počet obyvateľov: 920
Rozloha: 1121 ha
Prvá písomná správa: 1340
Povrazník
Obecný úrad:
Povrazník 22
PSČ 976 55
Ľubietová
Okres Banská Bystrica
Priechod
Obecný úrad:
Priechod 157
PSČ 976 11
Selce
Pondelok: 7.00-15.00 18.00-21.00
Utorok: 7.00-15.00 18.00-21.00
Streda: 7.00-15.00 18.00-21.00
Štvrtok: 7.00-15.00 18.00-21.00
Piatok: 7.00-15.00 18.00-21.00
Pondelok: 08,00 - 10,00
Streda: 13,00 - 17,00
Piatok: 10,00 - 12,00
Okres Banská Bystrica
strana 7
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Riečka - región Kremnické vrchy východ
Obecný úrad:
Riečka 125
PSČ 974 01
Banská Bystrica
tel.: 048/4197203
fax: 048/4197258
mobil: 0905634151
[email protected]
www.riecka.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ing. Marián Spišiak
Počet obyvateľov: 702
Rozloha: 686 ha
Prvá písomná správa: 1455
Sebedín - Bečov - región Severné Podpoľanie
Obecný úrad:
Sebedín - Bečov 37
PSČ 974 01
B.Bystrica
tel.: 048/4192211
fax: 048/4192049
mobil: 0905505172
[email protected]
www.polana.eu
Okres Banská Bystrica
starosta:
Pavol Škamla
Počet obyvateľov: 390
Rozloha: 963 ha
Prvá písomná správa: 1351
Selce
Obecný úrad:
Selčianska cesta 132
PSČ 976 11
Selce
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4181223
fax: 048/4181235
mobil: 0905252336
[email protected]
www.selce.sk
starosta:
Božena Zázrivcová
Počet obyvateľov: 2100
Rozloha: 1999 ha
Prvá písomná správa: 1222
Slovenská Ľupča - región Pod panským dielom
Obecný úrad:
Nám. SNP 13
PSČ 976 13
Slovenská Ľupča
tel.: 048/4723210
fax: 048/4723214
mobil:
[email protected]
www.slovenskalupca.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ing. Miroslav Macák
Počet obyvateľov: 3080
Rozloha: 3232 ha
Prvá písomná správa: 1250
Staré Hory - región Starohorská dolina
Obecný úrad:
Staré Hory 317
PSČ 976 02
Staré Hory
tel.: 048/4199202
fax: 048/4199202
mobil: 0918383832
[email protected]
www.starehory.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ján Kováč
Počet obyvateľov: 457
Rozloha: 4156 ha
Prvá písomná správa: 1536
Strelníky - región Rentar
Obecný úrad:
Strelníky 63
PSČ 976 55
Ľubietová
tel.: 048/4295331
fax: 048/4295048
mobil: 0907829410
[email protected]
ww.strelniky.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ján Majer
Počet obyvateľov: 811
Rozloha: 1833 ha
Prvá písomná správa: 1433
Špania dolina - región Pod panským dielom, Starohorská dolina
Obecný úrad:
Špania dolina 132
PSČ 974 01
Špania dolina
tel.: 048/4198271
fax: 048/4198271
mobil: 0907821148
[email protected]
www.spaniadolina.sk
PSČ 976 34
Tajov
Okres Banská Bystrica
tel.: 048/4197213
fax: 048/4197213
mobil: 0918822676
[email protected]
www.tajov.sk
starosta:
Ladislav Surovčík
Počet obyvateľov: 496
Rozloha: 932 ha
Prvá písomná správa: 1495
Turecká - región Starohorská dolina
Obecný úrad:
Turecká 341
PSČ 976 02
Staré Hory
tel.: 048/4199270
fax: 048/4199270
mobil: 0905534939
[email protected]
www.obecturecka.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ivan Janovec
Počet obyvateľov: 150
Rozloha: 1626 ha
Prvá písomná správa: 1563
Vlkanová - región Pozdola Bystrice
Obecný úrad:
Matuškova 53
PSČ 976 31
Vlkanová
strana 8
Okres Banská Bystrica
starosta:
Marian Slobodník
Počet obyvateľov: 200
Rozloha: 1273 ha
Prvá písomná správa: 1254
Tajov
Obecný úrad:
Tajov 79
Pondelok: 7:00-12:00 12:30-15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:00-12:00 12:30-16:30
Štvrtok: 7:00-12:00
Piatok: 7:00-12:00 12:30-15:00
tel.: 048/4188388
fax: 048/4188388
mobil: 0905965661
[email protected]
www.vlkanova.sk
Okres Banská Bystrica
starosta:
Ing.Ľubomír Longauer
Počet obyvateľov: 1200
Rozloha: 844 ha
Prvá písomná správa: 1294
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Baďan - región Mikroregión Južné Sitno
Obecný úrad:
Baďan 11
PSČ 969 75
Baďan
tel.: 045/6726624
fax: 045/6726624
mobil: 0918892842
[email protected]
badan.webnode.sk
Okres Banská Štiavnica
starosta:
Ľubica Kuková
Počet obyvateľov: 220
Rozloha: 1511 ha
Prvá písomná správa: 1285
Banská Belá
Obecný úrad:
Banská Belá 298
PSČ 966 15
Banská Belá
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6933221
fax: 045/6933221
mobil: 0911978862
[email protected]
www.banskabela.sk
starosta:
MVDr. Branislav Babirád
Počet obyvateľov: 1215
Rozloha: 2860 ha
Prvá písomná správa: 1228
Banská Štiavnica
Mestský úrad:
Radničné námestie 1
PSČ 969 24
Banská Štiavnica 1
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6949610
fax: 045/6949620
mobil:
[email protected]
www.banskastiavnica.sk
primátorka:
Mgr. Nadežda Babiaková
Počet obyvateľov: 10612
Rozloha: 2100 ha
Prvá písomná správa: 1238
Banský Studenec
Obecný úrad:
Banský Studenec 60
PSČ 969 01
Banský Studenec
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6911671
fax: 045/6911671
mobil:
[email protected]
starosta:
Babiak Jozef
Počet obyvateľov: 476
Rozloha: 1990 ha
Prvá písomná správa: 1266
Beluj - región Južné Sitno
Obecný úrad:
Beluj 43
PSČ 969 01
Banska Štiavnica
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6995100
fax: 045/
mobil: 0911963593
[email protected]
www.beluj.ocu.sk
starostka:
Slávka Cibulová
Počet obyvateľov: 132
Rozloha: 228 ha
Prvá písomná správa: 1290
Dekýš
Obecný úrad:
Dekýš 39
PSČ 969 01
Banská Štiavnica
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6993120
fax: 045/6993120
mobil: 0918515779
[email protected]
www.dekys.sk
starosta:
Jozef Bucha
Počet obyvateľov: 225
Rozloha: 1782 ha
Prvá písomná správa: 1270
Ilija
Obecný úrad:
Ilija 150
PSČ 969 01
Banská Štiavnica
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6920847
fax: 045/
mobil: 0948260030
[email protected]
www.ilija.sk
starosta:
Jokel Milan
Počet obyvateľov: 337
Rozloha: 1064 ha
Prvá písomná správa: 1254
Kozelník
Obecný úrad:
Kozelník 16
PSČ 966 15
Banská Belá
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6933213
fax: 045/6933213
mobil: 0911265416
[email protected]
www.kozelnik.obceinfo.sk
starosta:
Ivan Vráb
Počet obyvateľov: 202
Rozloha: 981 ha
Prvá písomná správa: 1518
Močiar - región Hlinícke pohronie, Sitno
Obecný úrad:
Močiar 97
PSČ 969 82
Podhorie
tel.: 045/6992626
fax: 045/
mobil: 0911320871
[email protected]
www.mociar.ocu.sk
Okres Banská Štiavnica
starostka:
Mgr. Adriana Vančová
Počet obyvateľov: 178
Rozloha: 2070 ha
Prvá písomná správa: 1305
Počúvadlo - región Južné Sitno
Obecný úrad:
Počúvadlo 59
PSČ 969 01
Banska Štiavnica
Pondelok: 8:00 - 12:00
Utorok: 8:00 - 12:00
Streda: 8:00 - 12:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00
Piatok: 8:00 - 12:00
tel.: 045/6994114
fax: 045/6994114
mobil: 0907805684
[email protected]
Okres Banská Štiavnica
starosta:
Dušan Triebušník
Počet obyvateľov: 109
Rozloha: 1669 ha
Prvá písomná správa: 1333
strana 9
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Podhorie
Obecný úrad:
Podhorie 84
PSČ 969 82
Podhorie
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6992125
fax: 045/6992125
mobil: 0915817675
[email protected]
www.podhorie.sk
starostka:
Ľubica Kordíková
Počet obyvateľov: 365
Rozloha: 2164 ha
Prvá písomná správa: 1306
Prenčov
Obecný úrad:
Prenčov 300
PSČ 969 73
Prenčov
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6726244
fax: 045/6726244
mobil: 0903482205
[email protected]
www.prencov.ocu.sk
starostka:
Mgr. Alena Ciglanová
Počet obyvateľov: 617
Rozloha: 2450 ha
Prvá písomná správa: 1266
Svätý Anton
Obecný úrad:
Svätý Anton 34
PSČ 969 72
Svätý Anton
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6920753
fax: 045/6920752
mobil:
[email protected]
www.svatyanton.sk
starosta:
Jozef Baranayi
Počet obyvateľov: 1162
Rozloha: 2260 ha
Prvá písomná správa: 1266
Štiavnické Bane
Obecný úrad:
Štiavnické Bane 1
PSČ 969 81
Štiavnické Bane
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6929117
fax: 045/6929262
mobil:
[email protected]
www.stiavnickebane.ocu.sk
starosta:
Neuschl Stanislav
Počet obyvateľov: 815
Rozloha: 1016 ha
Prvá písomná správa:
Vysoká
Obecný úrad:
Vysoká 2
PSČ 969 01
Banska Štiavnica
Okres Banská Štiavnica
tel.: 045/6993137
fax: 045/
mobil: 0918872485
[email protected]
www.vysoka.ocu.sk
starostka:
Valéria Kuková
Počet obyvateľov: 152
Rozloha: 1145 ha
Prvá písomná správa: 1388
Bacúch - región Horehron
Obecný úrad:
Hlavná 279
PSČ 976 64
Beňuš
tel.: 048/6188301
fax: 048/6188383
mobil: 0903296239
[email protected]
www.bacuch.sk
Okres Brezno
starosta:
Ing. František Kán
Počet obyvateľov: 1020
Rozloha: 3819 ha
Prvá písomná správa: 1274
Beňuš - región Horehron
Obecný úrad:
Beňuš 355
PSČ 976 64
Beňuš
PSČ 976 64
Beňuš
tel.: 048/6198123
fax: 048/6198226
mobil: 0948460360
[email protected]
www.benus.horehron.sk
starosta:
Martin Gonda
Počet obyvateľov: 1206
Rozloha: 2659 ha
Prvá písomná správa: 1380
Okres Brezno
tel.: 048/6198132
fax: 048/6198818
mobil:
[email protected]
www.bravacovo.sk
starosta:
Ing. Peter Baliak
Počet obyvateľov: 750
Rozloha: 2966 ha
Prvá písomná správa: 1630
tel.: 048/6306211
fax: 048/6306228
mobil:
primá[email protected]
www.brezno.sk
primátor:
Ing. Jaroslav Demian
Počet obyvateľov: 22875
Rozloha: 19625 ha
Prvá písomná správa: 1265
Brezno
Mestský úrad:
Nám. M.R.Štefánika 1
PSČ 977 01
Brezno
Okres Brezno
Bystrá - región Chopok-juh
Obecný úrad:
Bystrá 62
PSČ 977 01
Brezno
strana 10
Pondelok: 7:30-12:00, 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00, 12:30-15:30
Streda: 7:30-12:00, 12:30-16:30
Štvrtok: 7:30-12:00, 12:30-15:30
Piatok: 7:30-12:00, 12:30-14:30
Okres Brezno
Braväcovo - región Horehronie
Obecný úrad:
Braväcovo 196
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00
tel.: 048/6195380
fax: 048/6195795
mobil: 0911944445
[email protected]
www.bystra.sk
Okres Brezno
starosta:
Marian Alberty
Počet obyvateľov: 200
Rozloha: 1589 ha
Prvá písomná správa: 1563
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Čierny Balog
Okres Brezno
Obecný úrad:
Závodie 2/2
tel.: 048/6304310
fax: 048/6304329
mobil: 0905592994
[email protected]
www.ciernybalog.sk
PSČ 976 52
Čierny Balog
starosta:
Ing. František Budovec
Počet obyvateľov: 5100
Rozloha: 14717 ha
Prvá písomná správa: 1607
Dolná Lehota
Obecný úrad:
Dolná Lehota 162
PSČ 976 98
Lopej
Okres Brezno
tel.: 048/6179237
fax: 048/6179303
mobil:
[email protected]
starosta:
Štefan Bella
Počet obyvateľov: 731
Rozloha: 5544 ha
Prvá písomná správa: 1358
Drábsko
Obecný úrad:
Drábsko 10
PSČ 976 53
Lom nad Rimavicou
Okres Brezno
tel.: 048/6180083
fax: 048/6180083
mobil:
[email protected]
starostka:
Martina Kocová
Počet obyvateľov: 217
Rozloha: 477 ha
Prvá písomná správa: 1566
Heľpa
Obecný úrad:
Farská 588/2
PSČ 976 68
Heľpa
Okres Brezno
tel.: 048/6186150
fax: 048/6186004
mobil:
[email protected]
www.helpa.sk
starosta:
Jozef Fillo
Počet obyvateľov: 2950
Rozloha: 4172 ha
Prvá písomná správa: 1549
Horná Lehota - región Chopok-juh
Obecný úrad:
Horná Lehota 99
PSČ 976 81
Podbrezová
tel.: 048/6179360
fax: 048/6179360
mobil: 0903488610
[email protected]
www.hornalehota.ou.sk
Okres Brezno
starosta:
Bušniak Vladimír
Počet obyvateľov: 572
Rozloha: 4585 ha
Prvá písomná správa: 1406
Hronec
Obecný úrad:
Zlievarenská 516
PSČ 976 45
Hronec
Okres Brezno
tel.: 048/6710401
fax: 048/6710412
mobil: 0948592971
[email protected]
www.hronec.obce.info
starosta:
Bohuslav Nemky
Počet obyvateľov: 1200
Rozloha: 3514 ha
Prvá písomná správa: 1357
Na každý hrnček Vám vytlačíme
erb vašej obce alebo podobne.
CLASIC HRNČEK mix farieb
kód: PDH_0001 Cena: od 0,68 €/ks
Super hrnčeky za super
cenu. Dobrá kvalita za
dobrú cenu a navyše
v mnohých farebných
odtieňoch.
materiál: keramika
farba: zelená , žltá, oranžová, modrá
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky [email protected]
Jarabá - región Chopok-juh
Obecný úrad:
Jarabá 6
PSČ 977 01
Brezno
tel.: 048/6195112
fax: 048/6195112
mobil: 0908927032
[email protected]
www.jaraba.sk
Okres Brezno
starosta:
JUDr.Juraj Pružinec
Počet obyvateľov: 48
Rozloha: 1538 ha
Prvá písomná správa: 1271
Jasenie - región Chopok-juh
Obecný úrad:
Horná 234
PSČ 976 75
Jasenie
tel.: 048/6192123
fax: 048/6192123
mobil: 0905910093
[email protected]
www.jasenie.e-obce.sk
Okres Brezno
starosta:
Elena Kordíková
Počet obyvateľov: 1113
Rozloha: 8616 ha
Prvá písomná správa: 1424
Lom nad Rimavicou - región Čierny Hron
Obecný úrad:
Lom nad Rimavicou 13
PSČ 976 53
Lom nad Rimavicou
tel.: 048/6180002
fax: 048/
mobil: 0911204629
[email protected]
Okres Brezno
starosta:
Vladimír Vetrák
Počet obyvateľov: 302
Rozloha: 1708 ha
Prvá písomná správa: 1791
strana 11
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Michalová - región Horehronie
Obecný úrad:
Trosky 1
PSČ 976 57
Michalová
tel.: 048/6199157
fax: 048/6189910
mobil:
[email protected]
www.michalova.sk
Okres Brezno
starostka:
Terézia Tisovčíková
Počet obyvateľov: 1350
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná správa: 1788
Mýto pod Ďumbierom - región Chopok-juh
Obecný úrad:
Mýto pod Ďumbierom 64
PSČ 976 44
Mýto pod Ďumbierom
tel.: 048/6195106
fax: 048/6195106
mobil: 0905476918
[email protected]
www.mytopoddumbierom.sk
Okres Brezno
starosta:
Roman Švantner
Počet obyvateľov: 546
Rozloha: 1039 ha
Prvá písomná správa: 1696
Nemecká
Obecný úrad:
Hronská 37
PSČ 976 97
Nemecká
Okres Brezno
tel.: 048/6182234
fax: 048/6182234
mobil: 0917352969
[email protected]
www.nemecka.sk
starosta:
ThDr. Jozef Murín
Počet obyvateľov: 1827
Rozloha: 2460 ha
Prvá písomná správa: 1281
Osrblie
Obecný úrad:
Stredná 230
PSČ 976 45
Hronec
Okres Brezno
tel.: 048/6179129
fax: 048/6179129
mobil:
[email protected]
www.osrblie.sk
starosta:
Bc. Peter Siman
Počet obyvateľov: 376
Rozloha: 2403 ha
Prvá písomná správa: 1580
Podbrezová
Obecný úrad:
Sládkovičova 76/6
PSČ 976 81
Podbrezová
PSČ 976 69
Pohorelá
tel.: 048/6171964
fax: 048/6171664
mobil:
[email protected]
www.podbrezova.sk
starosta:
Mgr. Ladislav Kardhordó
Počet obyvateľov: 4200
Rozloha: 1856 ha
Prvá písomná správa: 1358
Okres Brezno
tel.: 048/6196102
fax: 048/6196109
mobil: 0902974410
[email protected]
www.pohorela.sk
starosta:
Jozef Kalman
Počet obyvateľov: 2510
Rozloha: 4693 ha
Prvá písomná správa: 1612
Pohronská Polhora
Obecný úrad:
Hlavná 62
PSČ 976 56
Pohronská Polhora
Okres Brezno
tel.: 048/6189368
fax: 048/6189367
mobil: 0908056367
[email protected]
www.ppolhora.obce.info
starosta:
Hyacinta Tyčiaková
Počet obyvateľov: 1720
Rozloha: 3773 ha
Prvá písomná správa: 1786
Polomka
Obecný úrad:
Osloboditeľov 12
PSČ 976 66
Polomka
Okres Brezno
tel.: 048/6193103
fax: 048/6193102
mobil: 0903548443
[email protected]
www.polomka.sk
starosta:
Ján Lihan
Počet obyvateľov: 3060
Rozloha: 9368 ha
Prvá písomná správa: 1525
tel.: 048/6192119
fax: 048/6192345
mobil: 0905984229
[email protected]
www.obecpredajna.sk
starosta:
Ing. Tatiana Čontofalská
Počet obyvateľov: 1360
Rozloha: 2320 ha
Prvá písomná správa: 1284
tel.: 048/6182284
fax: 048/6182284
mobil: 0903618224
[email protected]
www.raztoka.sk
starosta:
Zuzana Vaníková
Počet obyvateľov: 295
Rozloha: 808 ha
Prvá písomná správa: 1424
Predajná
Obecný úrad:
Nám. Juraja Pejku 67
PSČ 976 63
Predajná
Okres Brezno
Ráztoka
Obecný úrad:
Ráztoka 124
PSČ 976 97
Nemecká
strana 12
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: 7.30 - 13.30 18.00 - 20.00
Piatok: 7.30 -13.30
Okres Brezno
Pohorelá
Obecný úrad:
Nová 392
Pondelok: “8:00 - 12:00
Utorok: 12:30 - 17:00”
Streda: “8:00 - 12:00
Štvrtok: 12:30 - 14:00”
Piatok: “8:00 - 12:00
Okres Brezno
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Sihla
Obecný úrad:
Sihla 73
PSČ 976 53
Lom nad Rimavicou
Okres Brezno
tel.: 048/6180070
fax: 048/6180070
mobil: 0910981308
[email protected]
www.sihla.sk
starosta:
Stanislav Bitala
Počet obyvateľov: 213
Rozloha: 2460 ha
Prvá písomná správa: 1760
Šumiac
Obecný úrad:
Jegorovova 414
PSČ 976 71
Šumiac
Okres Brezno
tel.: 048/6181318
fax: 048/6181390
mobil:
[email protected]
www.sumiac.sk
starosta:
Marcel Pollák
Počet obyvateľov: 1418
Rozloha: 8179 ha
Prvá písomná správa: 1573
Telgárt
Obecný úrad:
Telgárt 70
PSČ 976 73
Telgárt
Okres Brezno
tel.: 048/6194600
fax: 048/6194601
mobil: 0918454935
[email protected]
www.telgart.eu.sk
starosta:
Mária Knižková
Počet obyvateľov: 1539
Rozloha: 5600 ha
Prvá písomná správa: 1326
Valaská
Obecný úrad:
Nám. 1. mája 460/8
PSČ 976 46
Valaská
Okres Brezno
tel.: 048/6711502
fax: 048/6711560
mobil: 0905988794
[email protected]
www.valaska.sk
starosta:
Ing. Juraj Uhrin
Počet obyvateľov: 3860
Rozloha: 6333 ha
Prvá písomná správa: 1470
Vaľkovňa - región Horehron
Obecný úrad:
Vaľkovňa 73
PSČ 976 69
Pohorelá
tel.: 048/6196937
fax: 048/6196938
mobil:
[email protected]
www.obecvalkovna.szm.com
Okres Brezno
starosta:
Rudolf Pokoš
Počet obyvateľov: 381
Rozloha: 1485 ha
Prvá písomná správa: 1800
Závadka nad Hronom - región Horehron
Obecný úrad:
Osloboditeľov 27
PSČ 976 67
Závadka nad Hronom
tel.: 048/6183104
fax: 048/6183169
mobil: 0917872177
[email protected]
www.obec.zavadka.SZM.sk
Okres Brezno
starosta:
Ján Tešlár
Počet obyvateľov: 2458
Rozloha: 4118 ha
Prvá písomná správa: 1611
Detva
Mestský úrad:
J.G. Tajovského 7
PSČ 962 12
Detva
Okres Detva
tel.: 045/5457625
fax: 045/5456216
mobil: 0915978804
[email protected]
www.detva.sk
primátor:
Ing. Ján Šufliarsky
Počet obyvateľov: 14746
Rozloha: 6809 ha
Prvá písomná správa: 1638
Detvianska Huta
Obecný úrad:
Detvianska Huta 102
PSČ 962 05
Hriňová
Okres Detva
tel.: 045/5376386
fax: 045/5376386
mobil: 0905950405
[email protected]
www.detvianskahuta.sk
starosta:
Jana Hrončeková
Počet obyvateľov: 734
Rozloha: 15680 ha
Prvá písomná správa: 1670
tel.: 045/5459860
fax: 045/5459520
mobil: 0903493917
[email protected]
www.dubravy.sk
starosta:
Ján Ľalík
Počet obyvateľov: 975
Rozloha: 1937 ha
Prvá písomná správa: 1626
tel.: 045/5389911
fax: 045/5389911
mobil: 0902259257
[email protected]
www.hornytisovnik.sk
starosta:
Ján Kľuka
Počet obyvateľov: 220
Rozloha: 3216 ha
Prvá písomná správa: 1573
Dúbravy
Obecný úrad:
Dúbravy 196
PSČ 962 12
Dúbravy
Okres Detva
Horný Tisovník
Obecný úrad:
Horný Tisovník 77
PSČ 962 75
Horný Tisovník
Okres Detva
strana 13
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Hriňová
Mestský úrad:
Partizánska 1612
PSČ 962 05
Hriňová
Okres Detva
tel.: 045/5497112
fax: 045/5497111
mobil:
[email protected]
www.hrinova.sk
primátor:
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov: 7920
Rozloha: 12649 ha
Prvá písomná správa: 1891
Klokoč
Obecný úrad:
Klokoč 1
PSČ 962 25
Slatinske lazy
Okres Detva
tel.: 045/5402881
fax: 045/5402880
mobil: 0908214720
[email protected]
starosta:
Jozef Výbošťok
Počet obyvateľov: 480
Rozloha: 984 ha
Prvá písomná správa: 1786
Korytárky
Obecný úrad:
Korytárky 215
PSČ 962 04
Kriváň
Okres Detva
tel.: 045/5466010
fax: 045/5466010
mobil: 0908928215
[email protected]
www.korytarky.sk
starosta:
Mgr. Ľubomír Straka
Počet obyvateľov: 1010
Rozloha: 890 ha
Prvá písomná správa: 1661
Kriváň
Obecný úrad:
Kriváň 441
PSČ 962 04
Kriváň
Okres Detva
tel.: 045/5469436
fax: 045/5469152
mobil: 0907830213
[email protected]
www.obeckrivan.sk
starosta:
Imrich Paľko
Počet obyvateľov: 1705
Rozloha: 916 ha
Prvá písomná správa: 1860
Látky
Obecný úrad:
Látky 36
PSČ 985 45
Látky
Okres Detva
tel.: 045/5376333
fax: 045/
mobil: 0903290900
[email protected]
starosta:
Lubomír Bahleda
Počet obyvateľov: 600
Rozloha: 4573 ha
Prvá písomná správa: 1734
Podkriváň
Obecný úrad:
Podkriváň 87
PSČ 985 51
Podkriváň
Okres Detva
tel.: 047/4493101
fax: 047/4493101
mobil: 0907237596
obecpodkrivan@zoznam.sk
www.podkrivan.ocu.sk
starosta:
Jozef Malatinec
Počet obyvateľov: 620
Rozloha: 2591 ha
Prvá písomná správa: 1742
Slatinské Lazy
Obecný úrad:
Slatinské Lazy 111
PSČ 962 25
Slatinské Lazy
Okres Detva
tel.: 045/5402564
fax: 045/5402564
mobil: 0907814524
slatinske@lazy.sk
www.lazy.sk
starosta:
Ing. Darina Hroncová
Počet obyvateľov: 483
Rozloha: 721 ha
Prvá písomná správa: 1932
Stará Huta - región Mikroregión Podpoľanie
Obecný úrad:
Stará Huta 54
PSČ 962 25
Stará Huta
Okres Detva
tel.: 045/5389000
fax: 045/5389009
mobil: 0911858215
starosta@obecstarahuta.sk
www.obecstarahuta.sk
starosta:
Jozef Hudec
Počet obyvateľov: 384
Rozloha: 2458 ha
Prvá písomná správa: 1740
tel.: 045/5455520
fax: 045/
mobil: 0915959920
stozok@stozok.sk
www.stozok.sk
starosta:
Jana Klimová
Počet obyvateľov: 872
Rozloha: 895 ha
Prvá písomná správa: 1773
tel.: 045/5394243
fax: 045/5394943
mobil: 0905647501
starosta-viglas@stonline.sk
www.viglas.net
starosta:
Ing. Róbert Záchenský
Počet obyvateľov: 1677
Rozloha: 3210 ha
Prvá písomná správa: 1393
Stožok
Obecný úrad:
Stožok 47
PSČ 962 12
Detva
Okres Detva
Vígľaš
Obecný úrad:
Zvolenská 1
PSČ 962 02
Vígľaš
strana 14
Okres Detva
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Vígľašska Huta-Kalinka
Obecný úrad:
Vígľašska Huta-Kalinka 73
PSČ 962 25
Slatinské Lazy
tel.: 045/5402557
fax: 045/
mobil:
obecvhk@celeritas.sk
www.vhkalinka.sk
Okres Detva
starosta:
Ing. Pavel Michalec
Počet obyvateľov: 375
Rozloha: 2620 ha
Prvá písomná správa: 1802
Bzovík - región Krupinská planina
Obecný úrad:
Bzovík 299
PSČ 962 41
Bzovík
tel.: 045/5519399
fax: 045/5519397
mobil: 0907852925
obecbzovik@stonline.sk
Okres Krupina
starostka:
Emília Kohútová
Počet obyvateľov: 1055
Rozloha: 1300 ha
Prvá písomná správa: 1135
Cerovo - región Východný Hont
Obecný úrad:
Cerovo 259
PSČ 962 52
Cerovo
tel.: 045/5573282
fax: 045/5573282
mobil: 0905973749
cerovo@zoznam.sk
Okres Krupina
starosta:
Ing. Zdenko Ďurovkin
Počet obyvateľov: 601
Rozloha: 3027 ha
Prvá písomná správa: 1275
Čabradský Vrbovok
Obecný úrad:
Čabradský Vrbovok 59
PSČ 962 51
Čabradský Vrbovok
tel.: 045/5597112
fax: 045/5597112
mobil: 0911567029
cabrad@post.sk
Okres Krupina
starosta:
Ing. Soňa Franková
Počet obyvateľov: 280
Rozloha: 2332 ha
Prvá písomná správa: 1135
Čekovce - región Krupinská planina
Obecný úrad:
Čekovce 19
PSČ 962 41
Bzovík
tel.: 045/5595211
fax: 045/5595211
mobil: 0907813143
obeccekovce@zvnet.net
www.cekovce.ocu.sk
Okres Krupina
starosta:
Milan Gregáň
Počet obyvateľov: 471
Rozloha: 1600 ha
Prvá písomná správa: 1390
Devičie
Obecný úrad:
Devičie 13
PSČ 962 65
Hontianske Nemce
Okres Krupina
tel.: 045/5591480
fax: 045/
mobil: 0905758895
ocudevicie@zmail.com
starosta:
Ján Baláž
Počet obyvateľov: 288
Rozloha: 1407 ha
Prvá písomná správa: 1256
Dolné Mladonice
Obecný úrad:
Dolné Mladonice 3
PSČ 962 41
Bzovík
Okres Krupina
tel.: 045/5595164
fax: 045/5595164
mobil: 0903806823
ocudm@stonline.sk
www.dolnemladonice.ocu.sk
starosta:
Eduard Roganský
Počet obyvateľov: 128
Rozloha: 642 ha
Prvá písomná správa: 1391
Dolný Badín
Obecný úrad:
Dolný Badín 16
PSČ 962 51
Čabradský Vrbovok
Okres Krupina
tel.: 045/5597115
fax: 045/5597115
mobil: 0911933655
obecdolnybadin@zvnet.net
starostka:
Mária Jaďuďová
Počet obyvateľov: 253
Rozloha: 624 ha
Prvá písomná správa: 1135
tel.: 045/5591120
fax: 045/
mobil: 0911951283
evavicianova@gmail.sk
domaniky.sk
starostka:
Vicianová Eva
Počet obyvateľov: 198
Rozloha: 780 ha
Prvá písomná správa: 1145
tel.: 045/5596131
fax: 045/
mobil: 0911677255
obecdrazovce@zoznam.sk
starostka:
Renáta Mrázová
Počet obyvateľov: 134
Rozloha: 803 ha
Prvá písomná správa: 1135
Domaníky
Obecný úrad:
Domaníky 78
PSČ 962 65
Hontianske Nemce
Okres Krupina
Drážovce
Obecný úrad:
Drážovce 43
PSČ 962 68
Hontianske Tesáre
Pondelok: 17,00 - 19,00
Streda: 17,00 - 19,00
Piatok: 17,00 - 19,00
Okres Krupina
strana 15
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Drienovo
Obecný úrad:
Drienovo 55
PSČ 962 51
Čabradský Vrbovok
Okres Krupina
tel.: 045/5597130
fax: 045/
mobil: 0915875022
obecdrienovo@gmail.com
starostka:
Ivana Drígeľová
Počet obyvateľov: 110
Rozloha: 1532 ha
Prvá písomná správa: 1256
Dudince
Mestský úrad:
Okružná 212
PSČ 962 71
Dudince
Okres Krupina
tel.: 045/5583112
fax: 045/5583261
mobil: 0905320811
mududince@nextra.sk
www.dudince-mesto.sk
primátor:
Ing. Štefan Pokľuda
Počet obyvateľov: 1510
Rozloha: 685 ha
Prvá písomná správa: 1284
Hontianske Moravce
Obecný úrad:
Hontianska 255/29
PSČ 962 71
Dudince
tel.: 045/5583913
fax: 045/5583914
mobil:
urad@moravce.sk
www.moravce.sk
Okres Krupina
starosta:
Ing. Rudolf Gabryš
Počet obyvateľov: 900
Rozloha: 1600 ha
Prvá písomná správa: 1135
Hontianske Nemce
Obecný úrad:
Hontianske Nemce 500
PSČ 962 65
Hontianske Nemce
Okres Krupina
tel.: 045/5591280
fax: 045/5591235
mobil: 0911941149
ocuhn@stonline.sk
www.hontianskenemce.sk
starosta:
Jozef Nemec
Počet obyvateľov: 1534
Rozloha: 3084 ha
Prvá písomná správa: 1246
Hontianske Tesáre - región Hontianka
Obecný úrad:
Hontianske Tesáre 66
PSČ 962 68
Hontianske Tesáre
tel.: 045/5596151
fax: 045/5596151
mobil: 0905392545
obec@honttesare.sk
www.honttesare.sk
Okres Krupina
starostka:
Dana Kohútová
Počet obyvateľov: 908
Rozloha: 3542 ha
Prvá písomná správa: 1279
Horné Mladonice
Obecný úrad:
Horné Mladonice 40
PSČ 962 43
Senohrad
Okres Krupina
tel.: 045/5595230
fax: 045/5595230
mobil: 0911839283
obechornemladonice@centrum.sk
www.hornemladonice.sk
starostka:
Erika Korčoková
Počet obyvateľov: 180
Rozloha: 1138 ha
Prvá písomná správa: 1470
Horný Badín
Obecný úrad:
Horný Badín 38
PSČ 962 51
Čabradský Vrbovok
Okres Krupina
tel.: 045/5597135
fax: 045/
mobil:
obechornybadin@gmail.com
www.hornybadin.ocu.sk
starosta:
Mária Hnilicová
Počet obyvateľov: 196
Rozloha: 562 ha
Prvá písomná správa: 1135
Jalšovík
Obecný úrad:
Jalšovík 23
PSČ 962 41
Bzovík
Okres Krupina
tel.: 045/5524132
fax: 045/
mobil:
vijo@pobox.sk
starosta:
Vladimír Balko
Počet obyvateľov: 200
Rozloha: 596 ha
Prvá písomná správa: 1418
tel.: 045/5572246
fax: 045/5572246
mobil: 0918787975
obeckozivrbovok@zvnet.net
starostka:
Angela Valašťanová
Počet obyvateľov: 176
Rozloha: 346 ha
Prvá písomná správa: 1262
Kozí Vrbovok
Obecný úrad:
Kozí Vrbovok 42
PSČ 962 41
Bzovik
Okres Krupina
Kráľovce - Krnišov - región Južné Sitno
Obecný úrad:
Kráľovce - Krnišov 38
PSČ 962 65
Hontianske Nemce
strana 16
Pondelok: 7:30-12:00, 12:30-15:30
Utorok: nestránkový
Streda: 7:30-12:00, 12:30-16:00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7:30-12:00
tel.: 045/5581619
fax: 045/
mobil: 0918898338
juznesitnokk@stonline.sk
www.kralovce-krnisov.ocu.sk
Okres Krupina
starosta:
Ľubomír Slančík
Počet obyvateľov: 187
Rozloha: 1992 ha
Prvá písomná správa: 1266
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Krupina
Mestský úrad:
Svätotrojičné nám. 4/4
PSČ 963 01
Krupina
Okres Krupina
tel.: 045/5550311
fax: 045/5511624
mobil: 0902591752
krupina@euroweb.sk
www.krupina.sk
primátor:
Ing.Radoslav Vazan
Počet obyvateľov: 7991
Rozloha: 886 ha
Prvá písomná správa: 1135
Lackov
Obecný úrad:
Lackov 20
PSČ 962 44
Litava
Okres Krupina
tel.: 045/5574528
fax: 045/5574528
mobil:
olgamozolova@zoznam.sk
starostka:
Oľga Mozoľová
Počet obyvateľov: 123
Rozloha: 666 ha
Prvá písomná správa: 1341
Ladzany
Obecný úrad:
Ladzany 113
PSČ 962 65
Homtianske Nemce
Okres Krupina
tel.: 045/5596177
fax: 045/5596033
mobil: 0911518837
oculadzany@mail.t-com.sk
starosta:
Miloš Čmela
Počet obyvateľov: 300
Rozloha: 2652 ha
Prvá písomná správa: 1233
Lišov
Obecný úrad:
Lišov 42
PSČ 962 71
Dudince
Okres Krupina
tel.: 045/5519190
fax: 045/5519191
mobil: 0908163188
starosta@lisov.sk
www.lisov.sk
starosta:
Martin Hámorský
Počet obyvateľov: 273
Rozloha: 1939 ha
Prvá písomná správa: 1235
Litava
Obecný úrad:
Litava 5
PSČ 962 44
Litava
Okres Krupina
tel.: 045/5402840
fax: 045/
mobil: 0911277738
obec.litava@pobox.sk
www.obeclitava.sk
starosta:
Štefan Matejkin
Počet obyvateľov: 800
Rozloha: 2223 ha
Prvá písomná správa: 1135
Medovarce
Obecný úrad:
Medovarce 59
PSČ 962 65
Hontianske Nemce
Okres Krupina
tel.: 045/5594515
fax: 045/5594515
mobil: 0904947083
olgasvarcova@zoznam.sk
www.medovarce.ocu.sk
starostka:
Oľga Švarcová
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 1324 ha
Prvá písomná správa: 1156
Rykynčice
Obecný úrad:
Rykynčice 60
PSČ 962 55
Rykynčice
Okres Krupina
tel.: 045/5593115
fax: 045/
mobil: 0903287739
obecrykyncice@gmail.com
www.rykyncice.ocu.sk
starostka:
Eva Nemčovská
Počet obyvateľov: 330
Rozloha: 1800 ha
Prvá písomná správa: 1279
Sebechleby
Obecný úrad:
Sebechleby 1
PSČ 962 66
Sebechleby
Okres Krupina
tel.: 045/5591713
fax: 045/5591996
mobil: 0903418966
obecsebechleby@gmail.com
www.sebechleby.com
starosta:
Martin Schvarc
Počet obyvateľov: 1210
Rozloha: 3042 ha
Prvá písomná správa: 1135
tel.: 045/5597163
fax: 045/
mobil:
starosta:
Mária Šulcová
Počet obyvateľov: 112
Rozloha: 500 ha
Prvá písomná správa: 1303
Selce
Obecný úrad:
Selce
Okres Krupina
PSČ 962 51
Čabradský Vrbovok
Senohrad - región Východný Hont
Obecný úrad:
Senohrad 151
PSČ 962 43
Senohrad
tel.: 045/5402630
fax: 045/5402631
mobil: 9011100852
info@senohrad.sk
www.senohrad.sk
Okres Krupina
starostka:
Oľga Bartková
Počet obyvateľov: 798
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1135
strana 17
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Sudince
Obecný úrad:
Sudince 27
Okres Krupina
tel.: 045/5589116
fax: 045/
mobil: 0908499900
PSČ 962 71
Dudince
starostka:
Daniela Šinková
Počet obyvateľov: 65
Rozloha: 500 ha
Prvá písomná správa: 1823
Súdovce - región Hontianka
Obecný úrad:
Súdovce 113
PSČ 962 71
Dudince
tel.: 045/5589144
fax: 045/
mobil: 0911749686
obecsudovce@zoznam.sk
www.sudovce.ocu.sk
Okres Krupina
starostka:
Priska Fantová
Počet obyvateľov: 200
Rozloha: 977 ha
Prvá písomná správa: 1244
Terany
Obecný úrad:
Terany 116
PSČ 962 68
Hontianske Tesáre
Okres Krupina
tel.: 045/5583225
fax: 045/5583023
mobil: 0903944492
obecterany@obecterany.sk
www.obecterany.sk
starostka:
Bc. Iveta Gajdošová
Počet obyvateľov: 720
Rozloha: 1083 ha
Prvá písomná správa: 1298
Trpín
Obecný úrad:
Trpín
Okres Krupina
tel.: 045/5572227
fax: 045/
mobil:
PSČ 962 44
Litava
starosta:
Miroslav Melaga
Počet obyvateľov: 134
Rozloha: 636 ha
Prvá písomná správa: 1135
Uňatín
Obecný úrad:
Uňatín 49
PSČ 962 41
Bzovík
Okres Krupina
tel.: 045/5512595
fax: 045/
mobil: 0904049312
obec.unatin@azet.sk
www.ocu.unatin.sk
starostka:
Anna Babiaková
Počet obyvateľov: 192
Rozloha: 2200 ha
Prvá písomná správa: 1135
Zemiansky Vrbovok
Obecný úrad:
Zemiansky Vrbovok 53
PSČ 962 41
Bzovík
tel.: /
fax: /
mobil: 0918454742
obeczemianskyvrbovok@gmail.com
Okres Krupina
starostka:
Mária Petrovičová
Počet obyvateľov: 112
Rozloha: 840 ha
Prvá písomná správa: 1285
Žibritov
Obecný úrad:
Žibritov
Okres Krupina
tel.: 045/5511475
fax: 045/5511475
mobil:
PSČ 963 01
Krupina
starosta:
Dušan Laco
Počet obyvateľov: 88
Rozloha: 996 ha
Prvá písomná správa: 1266
Ábelová - región Novohrad
Obecný úrad:
Ábelová 95
PSČ 985 13
Ábelová
Okres Lučenec
tel.: 047/4379510
fax: 047/0474379510
mobil: 0917871289
korosi.abelova@zoznam.sk
www.abelova.sk
starosta:
Viliam Kőrösi
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 5217 ha
Prvá písomná správa: 1275
tel.: 047/4389131
fax: 047/4389131
mobil: 0905270593
obecbelina@centrum.sk
www.belina.sk
starosta:
István Csaba
Počet obyvateľov: 632
Rozloha: 648 ha
Prvá písomná správa: 1371
Belina - región Obručná
Obecný úrad:
Belina 194
PSČ 986 01
Fiľakovo
Okres Lučenec
Biskupice - región Novohradský
Obecný úrad:
Biskupická 61/132
PSČ 986 01
Fiľakovo
strana 18
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-17:00
Štvrtok: nestránkové
Piatok: 7:30-14:00
tel.: 047/4381027
fax: 047/4381815
mobil: 0908930167
obecbiskupice@gmail.com
Okres Lučenec
starosta:
Ing. Alexander Bacskai
Počet obyvateľov: 1120
Rozloha: 1360 ha
Prvá písomná správa: 1246
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Boľkovce - región Pod Bučeňom
Obecný úrad:
Boľkovce 80
PSČ 984 01
Lučenec
tel.: 047/4394144
fax: 047/4394144
mobil: 0905270589
bolkovce@slovanet.sk
www.bolkovce.sk
Okres Lučenec
starostka:
Margita Sedliaková
Počet obyvateľov: 675
Rozloha: 1094 ha
Prvá písomná správa: 1255
Budiná - región JAVOR
Obecný úrad:
Budiná 96
PSČ 985 12
Tuhár
Okres Lučenec
tel.: 047/4397335
fax: 047/
mobil: 0908626866
obecbudina@tuhar.net
starosta:
Ing. Marian Čerpák
Počet obyvateľov: 252
Rozloha: 1731 ha
Prvá písomná správa: 1393
Bulhary
Obecný úrad:
Bulhary 96
PSČ 986 01
Fiľakovo
Okres Lučenec
tel.: 047/4381772
fax: 047/
mobil:
bulhary@hotmail.com
www.bulhary.ocu.sk
starosta:
Dezider Szakó
Počet obyvateľov: 296
Rozloha: 955 ha
Prvá písomná správa: 1630
Buzitka - región Bučeň
Obecný úrad:
Buzitka 126
PSČ 985 41
Šávoľ
Okres Lučenec
tel.: 047/4380183
fax: 047/4380291
mobil: 0905669432
obecbuzitka@gmail.com
www.buzitka.estranky.sk
starostka:
Helena Ševčíková
Počet obyvateľov: 529
Rozloha: 1370 ha
Prvá písomná správa: 1350
Čakanovce - región Mikroregión Obručna
Obecný úrad:
Čakanovce 312
PSČ 985 58
Radzovce
tel.: 047/4491123
fax: 047/4491280
mobil: 0907821338
obeccakanovce@mail.t-com.sk
www.cakanovce.ocu.sk
Okres Lučenec
starosta:
Ing. Béla Gáspár
Počet obyvateľov: 974
Rozloha: 1241 ha
Prvá písomná správa: 1439
Čamovce
Obecný úrad:
Čamovce 69
PSČ 986 01
Fiľakovo
Okres Lučenec
tel.: 047/4389101
fax: 047/4389101
mobil: 0908902547
oucamovce@mail.t-com.sk
www.camovce.obceinfo.sk
starosta:
Pavel Urbančok
Počet obyvateľov: 553
Rozloha: 1261 ha
Prvá písomná správa: 1240
Divín
Obecný úrad:
Námestie Mieru 654/3
PSČ 985 52
Divín
Okres Lučenec
tel.: 047/4397301
fax: 047/
mobil:
obecdivin@zoznam.sk
www.divin.obce.info
starosta:
Ján Koza
Počet obyvateľov: 2065
Rozloha: 2392 ha
Prvá písomná správa: 1329
Dobroč
Obecný úrad:
Dobroč 140
PSČ 985 53
Mýtna
Okres Lučenec
tel.: 047/4397105
fax: 047/4397105
mobil: 0905270533
dobroc@mail.t-com.sk
www.dobroc.ocu.sk
starosta:
Ján Krnáč
Počet obyvateľov: 670
Rozloha: 1888 ha
Prvá písomná správa: 1393
tel.: 047/4381001
fax: 047/4381001
mobil:
mesto@filakovo.sk
www.filakovo.sk
primátor:
JUDr. Jaromír Kaličiak
Počet obyvateľov: 10400
Rozloha: 1619 ha
Prvá písomná správa: 1246
tel.: 047/4380233
fax: 047/4511184
mobil:
filkovace@post.sk
filkovace.obceinfo.sk
starosta:
Oto Agócs
Počet obyvateľov: 925
Rozloha: 1142 ha
Prvá písomná správa: 1246
Fiľakovo
Mestský úrad:
Radničná 25
PSČ 986 01
Fiľakovo
Okres Lučenec
Fiľakovské Kováče
Obecný úrad:
Fiľakovské Kováče 275
PSČ 986 01
Fiľakovo
Okres Lučenec
strana 19
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Gregorova Vieska
Obecný úrad:
Gregorova Vieska 39
PSČ 985 56
Tomášovce
Okres Lučenec
tel.: 047/4392000
fax: 047/
mobil: 0907032715
ou.gregorovavieska@stonline.sk
starostka:
Mária Gáfriková
Počet obyvateľov: 142
Rozloha: 479 ha
Prvá písomná správa: 1393
Halič - región Novohradské Podzámčie
Obecný úrad:
Mieru 66
PSČ 985 11
Halič
tel.: 047/4392356
fax: 047/4392637
mobil: 0907858440
obec@obechalic.sk
www.halic.sk
Okres Lučenec
starosta:
Vladimír Rehanek
Počet obyvateľov: 1694
Rozloha: 2178 ha
Prvá písomná správa: 1299
Holiša
Obecný úrad:
Holiša 61
PSČ 985 57
Holiša
Okres Lučenec
tel.: 047/4394222
fax: 047/4394222
mobil:
ocuholisa@stonline.sk
starosta:
Vojtech Galdík
Počet obyvateľov: 649
Rozloha: 1034 ha
Prvá písomná správa: 1246
Jelšovec
Obecný úrad:
Jelšovec 74
PSČ 985 32
Veľká nad Ipľom
Okres Lučenec
tel.: 047/4374108
fax: 047/4374108
mobil: 0903493451
dorka01@stonline.sk
starostka:
Viera Sárová
Počet obyvateľov: 297
Rozloha: 818 ha
Prvá písomná správa: 1573
Kalonda
Obecný úrad:
Mierová 67
PSČ 985 31
Rapovce
Okres Lučenec
tel.: 047/4398108
fax: 047/
mobil: 0905234936
obeckalonda@mail.t-com.sk
www.kalonda.ocu.sk
starostka:
Alžbeta Erdélyiová
Počet obyvateľov: 213
Rozloha: 879 ha
Prvá písomná správa: 1238
Kotmanová
Obecný úrad:
Kotmanová 122
PSČ 985 53
Mýtna
Okres Lučenec
tel.: 047/4397109
fax: 047/4397109
mobil:
obec@kotmanova.sk
www.kotmanova.sk
starosta:
Ľubomír Božik
Počet obyvateľov: 360
Rozloha: 1690 ha
Prvá písomná správa: 1393
Lehôtka
Obecný úrad:
Lehôtka 23
PSČ 985 11
Halič
Okres Lučenec
tel.: 047/4392346
fax: 047/
mobil: 0905270431
oculehotka@stonline.sk
www.obeclehotka.sk
starosta:
Richard Laššan
Počet obyvateľov: 350
Rozloha: 827 ha
Prvá písomná správa: 1385
Lentvora
Obecný úrad:
Lentvora 61
PSČ 985 13
Ábelová
Okres Lučenec
tel.: 047/4379547
fax: 047/
mobil: 0915214686
obeclentvora@centrum.sk
starosta:
Dušan Sudár
Počet obyvateľov: 94
Rozloha: 1389 ha
Prvá písomná správa: 1446
tel.: 047/4399872
fax: 047/4399872
mobil: 0905270434
lipovany@dkn.sk
starosta:
Milan Matuška
Počet obyvateľov: 285
Rozloha: 1034 ha
Prvá písomná správa: 1238
tel.: 047/4512515
fax: 047/4396402
mobil: 0905270914
obeclovinobana@stonline.sk
www.lovinobana.sk
starosta:
Ing. Marian Lenhard
Počet obyvateľov: 2118
Rozloha: 2741 ha
Prvá písomná správa: 1336
Lipovany
Obecný úrad:
Lipovany 45
PSČ 985 31
Rapovce
Okres Lučenec
Lovinobaňa
Obecný úrad:
SNP 356/1
PSČ 985 54
Lovinobaňa
strana 20
Okres Lučenec
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Ľuboreč
Obecný úrad:
Ľuboreč 138
PSČ 985 11
Halič
Okres Lučenec
tel.: 047/4372823
fax: 047/4372823
mobil: 0903547601
obecluborec@stonline.sk
starosta:
Mgr. Marcel Šupita
Počet obyvateľov: 305
Rozloha: 3167 ha
Prvá písomná správa: 1271
Lučenec
Mestský úrad:
Novohradská 1
PSČ 984 01
Lučenec
Okres Lučenec
tel.: 047/4307220
fax: 047/4326045
mobil:
sekretariat@lucenec.sk
www.lucenec.sk
primátorka:
Phdr. Alexandra Pívková
Počet obyvateľov: 29000
Rozloha: 4780 ha
Prvá písomná správa: 1247
Lupoč
Mestský úrad:
Lupoč 102
PSČ 985 11
Halič
Okres Lučenec
tel.: 047/4392345
fax: 047/
mobil:
obeclupoc@gmail.com
primátor:
Božena Petrusová
Počet obyvateľov: 256
Rozloha: 924 ha
Prvá písomná správa: 1333
Mašková
Obecný úrad:
Mašková 76
PSČ 985 11
Halič
Okres Lučenec
tel.: 047/4392362
fax: 047/4513130
mobil: 0918474127
obec.maskova@gmail.com
obecmaskova.sk
starosta:
Ing. Ivan Kubinec
Počet obyvateľov: 300
Rozloha: 913 ha
Prvá písomná správa: 1332
Mikušovce
Obecný úrad:
Mikušovce 14
PSČ 984 01
Lučenec
Okres Lučenec
tel.: 047/5696559
fax: 047/
mobil: 0905270432
mikusovce@centrum.sk
www.mikusovce.eu
starosta:
Ing. Imrich Ágošton
Počet obyvateľov: 278
Rozloha: 498 ha
Prvá písomná správa: 1370
Mučín
Obecný úrad:
Bernolákova 1
PSČ 985 31
Rapovce
Okres Lučenec
tel.: 047/4378870
fax: 047/4378870
mobil: 0905272673
urad.mucin@mail.t-com.sk
www.mucin.ocu.sk
starosta:
Ing. Jozef Hodulák
Počet obyvateľov: 656
Rozloha: 1116 ha
Prvá písomná správa: 1246
Mýtna
Obecný úrad:
Mýtna 47
PSČ 985 53
Mýtna
Okres Lučenec
tel.: 047/4397107
fax: 047/4511580
mobil: 0905642225
obec@mytna.sk
www.mytna.sk
starosta:
Pavel Greksa
Počet obyvateľov: 1184
Rozloha: 2021 ha
Prvá písomná správa: 1393
Nitra nad Ipľom
Obecný úrad:
Nitra nad Ipľom 96
PSČ 985 57
Holiša
Okres Lučenec
tel.: 047/4394197
fax: 047/4394197
mobil: 0908559894
obecnitranadiplom@post.sk
www.nitranadiplom.ocu.sk
starosta:
Tivadar Berki
Počet obyvateľov: 273
Rozloha: 815 ha
Prvá písomná správa: 1350
tel.: 047/4373112
fax: 047/4512628
mobil: 0908929902
ou.n.hony@zoznam.sk
www.novehony.ocu.sk
starosta:
Ondrej Kerekeš
Počet obyvateľov: 189
Rozloha: 1665 ha
Prvá písomná správa: 1332
tel.: 047/4374134
fax: 047/4374134
mobil: 0905359860
oupdravce@stonline.sk
starosta:
František Kováč
Počet obyvateľov: 750
Rozloha: 1108 ha
Prvá písomná správa: 1246
Nové Hony
Obecný úrad:
Hlavná 13
PSČ 985 42
Veľké Dravce
Okres Lučenec
Panické Dravce
Obecný úrad:
Panické Dravce 51
PSČ 985 32
Veľká nad Ipľom
Okres Lučenec
strana 21
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Píla
Obecný úrad:
Píla 174
PSČ 985 53
Mýtna
Okres Lučenec
tel.: 047/4397104
fax: 047/4397104
mobil: 0908626817
ingmido@post.sk
www.pila.ocu.sk
starosta:
Ing. Milan Dobrocký
Počet obyvateľov: 284
Rozloha: 755 ha
Prvá písomná správa: 1456
Pinciná
Obecný úrad:
Pinciná 12
PSČ 984 01
Lučenec
Okres Lučenec
tel.: 047/4394187
fax: 047/4394187
mobil: 0907776566
oupincina@stonline.sk
starostka:
Valéria Votoupalová
Počet obyvateľov: 260
Rozloha: 1191 ha
Prvá písomná správa: 1326
Pleš
Obecný úrad:
Pleš 7
PSČ 985 31
Rapovce
Okres Lučenec
tel.: 047/4399841
fax: 047/4399841
mobil: 0905820116
obecnyurad.ples@centrum.sk
www.obecples.biznisweb.sk
starosta:
Dorota Molnárová
Počet obyvateľov: 215
Rozloha: 978 ha
Prvá písomná správa: 1246
Podrečany
Obecný úrad:
Podrečany 190
PSČ 985 55
Podrečany
Okres Lučenec
tel.: 047/4396171
fax: 047/
mobil:
obec@podrecany.sk
www.podrecany.sk
starosta:
Edmund Palička
Počet obyvateľov: 591
Rozloha: 1162 ha
Prvá písomná správa: 1393
Polichno - región Novohradské Podzámčie
Obecný úrad:
Polichno 138
PSČ 985 13
Ábelová
tel.: 047/4379533
fax: 047/
mobil: 0905270436
polichno@polichno.sk
www.polichno.sk
Okres Lučenec
starosta:
Pavel Kyseľ
Počet obyvateľov: 150
Rozloha: 1107 ha
Prvá písomná správa: 1467
Praha
Obecný úrad:
Praha 37
PSČ 985 11
Halič
Okres Lučenec
tel.: 047/4392348
fax: 047/
mobil: 0905346779
www.tourischanel.sk
starosta:
Ján Karman
Počet obyvateľov: 102
Rozloha: 929 ha
Prvá písomná správa: 1451
Prša
Obecný úrad:
Prša 79
PSČ 985 41
Šávoľ
Okres Lučenec
tel.: 047/4380190
fax: 047/
mobil:
ocu.prsa@centrum.sk
starostka:
Mária Nagyová
Počet obyvateľov: 174
Rozloha: 350 ha
Prvá písomná správa: 1439
Radzovce
Obecný úrad:
Radzovce 506
PSČ 985 58
Radzovce
Okres Lučenec
tel.: 047/4491127
fax: 047/4491152
mobil: 0905270429
obecradzovce@mail.t-com.sk
www.radzovce.sk
starosta:
Péter György
Počet obyvateľov: 1600
Rozloha: 1879 ha
Prvá písomná správa: 1246
Rapovce - región Velické jazerá
Obecný úrad:
Hlavná 99
PSČ 985 31
Rapovce
Okres Lučenec
tel.: 047/4398100
fax: 047/4398100
mobil: 0918629849
rapovce@dkm.sk
www.rapovce.eu
starosta:
Ivan Eibner
Počet obyvateľov: 951
Rozloha: 882 ha
Prvá písomná správa: 1299
tel.: 047/4383431
fax: 047/
mobil: 0905607983
starosta.ratka@gmail.sk
www.obecratka.sk
starosta:
Ing. Milan Spodniak
Počet obyvateľov: 316
Rozloha: 1260 ha
Prvá písomná správa: 1929
Ratka
Obecný úrad:
Ratka 109
PSČ 986 01
Fiľakovo
strana 22
Okres Lučenec
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Ružiná
Obecný úrad:
Ružiná 102
PSČ 985 52
Divín
Okres Lučenec
tel.: 047/4396116
fax: 047/4512357
mobil: 0905270428
starosta.ruzina@gmail.com
www.obecruzina.sk
starosta:
Ing. Ondrej Baline
Počet obyvateľov: 860
Rozloha: 1085 ha
Prvá písomná správa: 1499
Stará Halič
Obecný úrad:
Zavoda 116
PSČ 985 11
Halič
Okres Lučenec
tel.: 047/4392331
fax: 047/
mobil: 0918678866
starahalic@mail.t-com.sk
starosta:
Jozef Gembec
Počet obyvateľov: 684
Rozloha: 1057 ha
Prvá písomná správa: 1350
Šávoľ
Obecný úrad:
Šávoľ 220
PSČ 985 41
Šávoľ
Okres Lučenec
tel.: 047/4380104
fax: 047/4511111
mobil: 0905270430
ocu.savol@gmail.com
www.savol.e-obce.sk
starosta:
Július Ferencz
Počet obyvateľov: 596
Rozloha: 1086 ha
Prvá písomná správa:
Šiatorská Bukovinka
Obecný úrad:
Šiatorská Bukovinka 41
PSČ 985 58
Radzovce
Okres Lučenec
tel.: 047/4491154
fax: 047/4512623
mobil: 0905272668
ocusiat.buk@stonline.sk
www.siatbukovinka.szm.sk
starosta:
Juraj Badinka
Počet obyvateľov: 327
Rozloha: 2800 ha
Prvá písomná správa: 1959
Šíd
Okres Lučenec
Obecný úrad:
Šíd 37
PSČ 986 01
Fiľakovo
tel.: 047/4389213
fax: 047/4389213
mobil: 0905218807
ocusid@stonline.sk
starosta:
Štefan Földi
Počet obyvateľov: 1195
Rozloha: 1524 ha
Prvá písomná správa: 1365
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
GUĽÔČKOVÉ PERO Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA EKO
Na každé pero si môžete nechať vytlačiť názov obce alebo podobne.
kód: IT3892_13
Cena: od 0,11 €/ks
Šurice
Obecný úrad:
Šurice 179
PSČ 980 33
Hájnačka
Okres Lučenec
tel.: 047/4389282
fax: 047/4389282
mobil: 0917451483
obecsurice@zoznam.sk
www.surice.sk
starosta:
Zoltán Végh
Počet obyvateľov: 484
Rozloha: 1340 ha
Prvá písomná správa: 1245
Točnica
Obecný úrad:
Točnica 113
PSČ 985 22
Cinobaňa
Okres Lučenec
tel.: 047/4396175
fax: 047/4396175
mobil: 0903184789
obec.tocnica@stonline.sk
www.tocnica.sk
starostka:
Mária Salajová
Počet obyvateľov: 362
Rozloha: 1192 ha
Prvá písomná správa: 1467
Tomášovce - región Novohrad
Obecný úrad:
Partizánska 132/7
PSČ 985 56
Tomášovce
Okres Lučenec
tel.: 047/4371446
fax: 047/4371446
mobil: 0908941808
starosta@tomasovce.sk
www.tomasovce.sk
starosta:
Ing. Ján Mičuda
Počet obyvateľov: 1459
Rozloha: 1420 ha
Prvá písomná správa: 1247
tel.: 047/4398151
fax: 047/
mobil: 0905270591
obectrebelovce@dkn.sk
www.obectrebelovce.sk
starosta:
Štefan Šulek
Počet obyvateľov: 980
Rozloha: 1953 ha
Prvá písomná správa: 1246
Trebeľovce
Obecný úrad:
Trebeľovce 109
PSČ 985 31
Rapovce
Guľôčkové pero vyrobené
z bieleho recyklovaného
papiera s čiernou náplňou.
Ideálne pre zelenú„eko“
komunikáciu. Farba: béžová
Okres Lučenec
strana 23
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Trenč
Obecný úrad:
Trenč 11
PSČ 985 32
Veľká nad Ipľom
Okres Lučenec
tel.: 047/4399765
fax: 047/4399765
mobil: 0907109801
trenc@lucenec.net
www.obectrenc.sk
starostka:
Mária Bednárová
Počet obyvateľov: 427
Rozloha: 983 ha
Prvá písomná správa: 1327
Tuhár - región JAVOR
Obecný úrad:
Tuhár 56
PSČ 985 12
Tuhar
Okres Lučenec
tel.: 047/4377621
fax: 047/
mobil: 0911491250
obecnyurad@tuhar.sk
www.tuhar.sk
starosta:
Peter Čeman
Počet obyvateľov: 405
Rozloha: 1923 ha
Prvá písomná správa: 1548
Veľká nad Ipľom - región Velické jazerá
Obecný úrad:
Veľká nad Ipľom 86
PSČ 985 32
Veľká nad Ipľom
tel.: 047/4374102
fax: 047/
mobil:
obec.velkanadiplom@azet.sk
www.velkanadiplom.sk
Okres Lučenec
starosta:
Ing. Gabriel Rácz
Počet obyvateľov: 942
Rozloha: 1860 ha
Prvá písomná správa: 1238
Veľké Dravce
Obecný úrad:
Školská 240
PSČ 985 42
Veľké Dravce
Okres Lučenec
tel.: 047/4373122
fax: 047/4373122
mobil: 0908249931
obecvelkedravce@gmail.com
www.velkedravce.ocu.sk
starostka:
Viera Rubintová
Počet obyvateľov: 682
Rozloha: 953 ha
Prvá písomná správa: 1350
Vidiná
Obecný úrad:
Športová 1
PSČ 985 59
Vidiná
Okres Lučenec
tel.: 047/4370102
fax: 047/4511524
mobil: 0905270437
obec@vidina.sk
www.vidina.sk
starosta:
Vladimír Ragač
Počet obyvateľov: 1799
Rozloha: 575 ha
Prvá písomná správa: 1335
Breznička
Obecný úrad:
Breznička 206
PSČ 985 02
Breznička
Okres Poltár
tel.: 047/4486722
fax: 047/
mobil: 0905356617
breznicka1@stonline.sk
starosta:
Milan Šuľaj
Počet obyvateľov: 758
Rozloha: 1892 ha
Prvá písomná správa: 1279
Cinobaňa
Obecný úrad:
Cinobaňa 299
PSČ 985 22
Cinobaňa
Okres Poltár
tel.: 047/4511733
fax: 047/4511732
mobil: 0905655585
obeccinobana@stonline.sk
www.cinobana.sk
starosta:
Jozef Melicher
Počet obyvateľov: 2348
Rozloha: 3923 ha
Prvá písomná správa: 1279
České Brezovo
Obecný úrad:
České Brezovo 97
PSČ 985 03
České Brezovo
PSČ 985 07
Šoltýska
tel.: 047/4292122
fax: 047/4292122
mobil: 0903254386
ceske.brezovo@zoznam.sk
www.ceskebrezovo.sk
starostka:
Viera Stanová
Počet obyvateľov: 503
Rozloha: 4852 ha
Prvá písomná správa: 1330
tel.: 047/4295722
fax: 047/
mobil:
docasna@datatrade.sk
www.dubakovo.com
starosta:
Peter Andrássy
Počet obyvateľov: 98
Rozloha: 624 ha
Prvá písomná správa: 1553
tel.: 047/4291825
fax: 047/4291825
mobil: 0903490903
obec_hradiste@stonline.sk
www.hradiste.sk
starosta:
Jozef Valkovec
Počet obyvateľov: 276
Rozloha: 14 ha
Prvá písomná správa: 1411
Okres Poltár
Hradište
Obecný úrad:
Hradište 112
PSČ 985 25
Uhorské
strana 24
Pondelok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
Okres Poltár
Ďubákovo
Obecný úrad:
Ďubákovo 45
Pondelok: “8:00 - 12:00
Utorok: 12:30 - 15:30”
Streda: “8:00 - 12:00
Štvrtok: 12:30 - 15:30”
Piatok: “8:00 - 12:00
Okres Poltár
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Hrnčiarska Ves
Obecný úrad:
časť Velká Suchá 237
PSČ 980 13
Hrnčiarska Ves
Okres Poltár
tel.: 047/5674317
fax: 047/
mobil: 0907878166
hrnciarskaves@inMail.sk
www.hrnciarskaves.ocu.sk
starosta:
Helena Zigová
Počet obyvateľov: 980
Rozloha: 2578 ha
Prvá písomná správa: 1285
Hrnčiarske Zalužany
Obecný úrad:
Hlavná 90
PSČ 980 12
Hrnčiarske Zalužany
tel.: 047/5672111
fax: 047/5672377
mobil: 0908903587
ou.hrnczaluzany@mail.t-com.sk
www.hrnciarskezaluzany.sk
Okres Poltár
starosta:
Ing. Branislav Nociar
Počet obyvateľov: 857
Rozloha: 610 ha
Prvá písomná správa: 1323
Kalinovo
Obecný úrad:
SNP 14
PSČ 985 01
Kalinovo
Okres Poltár
tel.: 047/4390205
fax: 047/4390558
mobil:
obec@kalinovo.sk
www.kalinovo.sk
starosta:
Ján Šárkan
Počet obyvateľov: 2370
Rozloha: 4032 ha
Prvá písomná správa: 1279
Kokava nad Rimavicou
Obecný úrad:
Námestie 1. mája 480/1
PSČ 985 05
Kokava nad Rimavicou
tel.: 047/4293101
fax: 047/4222357
mobil: 0907144793
oukokava@stonline.sk
www.kokava.sk
Okres Poltár
starosta:
Ing. Ján Chromek
Počet obyvateľov: 3100
Rozloha: 6900 ha
Prvá písomná správa: 1279
Krná
Obecný úrad:
Krná 49
PSČ 985 25
Uhorské
Okres Poltár
tel.: 047/4291955
fax: 047/4291955
mobil: 0908046365
obeckrna@gmail.com
www.krna.sk
starostka:
Drahomíra Hricová
Počet obyvateľov: 54
Rozloha: 1400 ha
Prvá písomná správa: 1435
Málinec
Obecný úrad:
Málinec 474
PSČ 985 26
Málinec
Okres Poltár
tel.: 047/4291121
fax: 047/4291121
mobil: 0905410540
malinec@stonline.sk
www.malinec.sk
starosta:
Igor Čepko
Počet obyvateľov: 1452
Rozloha: 5000 ha
Prvá písomná správa: 1514
Mládzovo
Obecný úrad:
Mládzovo
PSČ 985 02
Mládzovo
Okres Poltár
tel.: 047/4486822
fax: 047/
mobil:
obecmladzovo@mail.t-com.sk
starosta:
Miroslav Čičmanec
Počet obyvateľov: 108
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Ozdín
Obecný úrad:
Ozdín 52
PSČ 985 24
Rovňany
Okres Poltár
tel.: 047/4291301
fax: 047/4291301
mobil:
obec.ozdin@gmail.com
starosta:
Dušan Vývlek
Počet obyvateľov: 373
Rozloha: 1522 ha
Prvá písomná správa: 1279
tel.: 047/4222270
fax: 047/4222270
mobil: 0902056170
mesto@poltar.sk
www.poltar.sk
primátor:
Pavel Gavalec
Počet obyvateľov: 6002
Rozloha: 3045 ha
Prvá písomná správa: 1246
tel.: 047/4223459
fax: 047/4223459
mobil:
ocurovnany@ma-net.sk
www.rovnany.ocu.sk
starosta:
Jana Cabanová
Počet obyvateľov: 277
Rozloha: 958 ha
Prvá písomná správa: 1264
Poltár
Mestský úrad:
Železničná 489/1
PSČ 987 01
Poltár
Okres Poltár
Rovňany
Obecný úrad:
Rovňany 98
PSČ 985 24
Rovňany
Okres Poltár
strana 25
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Selce
Obecný úrad:
Selce
Okres Poltár
tel.: 047/5674109
fax: 047/5674109
mobil:
PSČ 980 13
Hrnčiarska Ves
starosta:
Vladimír Bodnár
Počet obyvateľov: 96
Rozloha: 2441 ha
Prvá písomná správa: 1500
Sušany
Obecný úrad:
Sušany 87
PSČ 980 12
Hrnčiarske Zalužany
Okres Poltár
tel.: 047/5678124
fax: 047/5678129
mobil:
osusany@post.sk
www.susany.ocu.sk
starosta:
Mgr. Štefan Vaclavik
Počet obyvateľov: 446
Rozloha: 1294 ha
Prvá písomná správa: 1407
Šoltýska
Obecný úrad:
Šoltýska 4
Okres Poltár
tel.: 047/4295723
fax: 047/
mobil: 0918239026
PSČ 985 07
Šoltýska
starosta:
Slávka Škvareniaková
Počet obyvateľov: 145
Rozloha: 437 ha
Prvá písomná správa: 1796
Uhorské
Obecný úrad:
Uhorské 8
PSČ 985 25
Uhorské
Okres Poltár
tel.: 047/4223428
fax: 047/4223428
mobil: 0903521344
obec.uhorske@ma-net.sk
www.uhorske.sk
starosta:
Jozef Sakala
Počet obyvateľov: 582
Rozloha: 2448 ha
Prvá písomná správa: 1332
Utekáč
Obecný úrad:
Utekáč 52
PSČ 985 06
Utekáč
Okres Poltár
tel.: 047/4514131
fax: 047/4514132
mobil: 0911252433
obecutekac@stonline.sk
starosta:
Zuzana Paľašová
Počet obyvateľov: 1059
Rozloha: 2688 ha
Prvá písomná správa: 1593
Veľká Ves
Obecný úrad:
Veľká Ves 53
PSČ 985 01
Kalinovo
Okres Poltár
tel.: 047/4390922
fax: 047/4390922
mobil:
velkaves@stonline.sk
www.velkaves.sk
starosta:
Jozef Líška
Počet obyvateľov: 440
Rozloha: 980 ha
Prvá písomná správa: 1335
Zlatno
Obecný úrad:
Zlatno 62
PSČ 985 04
Zlatno
Okres Poltár
tel.: 047/4292310
fax: 047/4292310
mobil: 0908922106
margaretamurinova@gmail.com
starosta:
Margaréta Murínová
Počet obyvateľov: 526
Rozloha: 35 ha
Prvá písomná správa: 1833
Držkovce - región Turiec
Obecný úrad:
Držkovce 76
PSČ 982 62
Gemerská Ves
Okres Revúca
tel.: 047/5596436
fax: 047/5596436
mobil: 0918870495
obecdrzkovce@zoznam.sk
www.drzkovce.ocu.sk
starostka:
Mgr. Mária Duszová
Počet obyvateľov: 549
Rozloha: 2065 ha
Prvá písomná správa: 1243
tel.: 047/5582189
fax: 047/5582189
mobil: 0905503855
ougemer@centrum.sk
www.obecgemer.sk
starosta:
Zoltán Jankóšik
Počet obyvateľov: 812
Rozloha: 1799 ha
Prvá písomná správa: 1198
tel.: 047/5597534
fax: 047/5597534
mobil: 0918437603
gemves@stonline.sk
www.gemerskaves.ocu.sk
starostka:
Monika Lévaiová
Počet obyvateľov: 948
Rozloha: 1770 ha
Prvá písomná správa: 1427
Gemer
Obecný úrad:
Gemer 274
PSČ 982 01
Tornaľa
Okres Revúca
Gemerská Ves
Obecný úrad:
Gemerská Ves 109
PSČ 982 62
Gemerská Ves
strana 26
Okres Revúca
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Gemerské Teplice - región Mikroregión Pod Mutnom
Obecný úrad:
Gemerské Teplice 56
PSČ 049 16
Jelšava
tel.: 058/4482480
fax: 058/
mobil: 0905519164
ougemerteplice@stonline.sk
www.gemersketeplice.ou.sk
starostka:
Laura Durančíková
Počet obyvateľov: 360
Rozloha: 3626 ha
Prvá písomná správa: 1258
Gemerský Sad
Obecný úrad:
Mikolčany 1
PSČ 049 13
Hucín
Okres Revúca
tel.: 058/4882423
fax: 058/4882425
mobil: 0911676132
obecgemsad@stonline.sk
www.gemerskysad.ou.sk
starosta:
Vojtech Pataki
Počet obyvateľov: 321
Rozloha: 1218 ha
Prvá písomná správa: 1243
Hrlica - región mikroregión Ratková a okolie
Obecný úrad:
Hrlica 9
PSČ 982 66
Ratkovské Bystré
tel.: 047/5491251
fax: 047/
mobil: 0918452147
obechrlica@centrum.sk
Okres Revúca
starostka:
Mária Antalová
Počet obyvateľov: 86
Rozloha: 520 ha
Prvá písomná správa: 1413
Hucín
Obecný úrad:
Hucín 76
PSČ 049 13
Hucín
Okres Revúca
tel.: 058/4881169
fax: 058/4881167
mobil: 0911613987
obechucin@mail.t-com.sk
www.hucin.ocu.sk
starosta:
Lubomír Samko
Počet obyvateľov: 858
Rozloha: 1256 ha
Prvá písomná správa: 1327
Chvalová
Obecný úrad:
Chvalová
PSČ 982 62
Gemerská Ves
Okres Revúca
tel.: 047/5596434
fax: 047/5596434
mobil: 0918422093
obec.chvalova@pobox.sk
www.chvalova.ou.sk
starosta:
Ing. Vladimír Vaculčiak
Počet obyvateľov: 163
Rozloha: 928 ha
Prvá písomná správa: 1343
Chyžné - región Magnezit
Obecný úrad:
Chyžné 106
PSČ 049 18
Lubeník
tel.: 058/4882310
fax: 058/4882311
mobil: 0904529360
obecchyzne@revnet.sk
www.obecchyzne.sk
Okres Revúca
starosta:
Ján Greguš
Počet obyvateľov: 413
Rozloha: 1952 ha
Prvá písomná správa: 1427
Jelšava - región Magnezit
Mestský úrad:
Námestie Republiky 499
PSČ 049 16
Jelšava
tel.: 058/4482631
fax: 058/4482730
mobil:
mestskyurad@jelsava.sk
www.jelsava.sk
Okres Revúca
primátor:
MVDr. Milan Kolesár
Počet obyvateľov: 3137
Rozloha: 4680 ha
Prvá písomná správa: 1243
Kameňany
Obecný úrad:
Kameňany 6
PSČ 049 62
Kameňany
Okres Revúca
tel.: 058/4495637
fax: 058/4495615
mobil:
obeckamenany@stonline.sk
www.kamenany.ocu.sk
starosta:
Ing. Mária Zuzindláková
Počet obyvateľov: 725
Rozloha: 3134 ha
Prvá písomná správa: 1243
tel.: 047/5596432
fax: 047/5596432
mobil: 0905596380
levare@gemer.org
www.levare.obceinfo.sk
starostka:
Marta Halászová
Počet obyvateľov: 104
Rozloha: 765 ha
Prvá písomná správa: 1427
tel.: 065/0102166
fax: 065/
mobil: 0905682837
obeclevkuska@zoznam.sk
starosta:
Lajos Csolti
Počet obyvateľov: 234
Rozloha: 363 ha
Prvá písomná správa: 1274
Leváre
Obecný úrad:
Leváre 56
PSČ 982 62
Gemerská Ves
Okres Revúca
Levkuška
Obecný úrad:
Levkuška 31
PSČ 982 62
Gemerská Ves
Okres Revúca
Okres Revúca
strana 27
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Licince - región Mikroregión Pod Mútňom
Obecný úrad:
Licince 40
PSČ 049 14
Licince
tel.: 058/4881960
fax: 058/4881960
mobil:
obeclicince@azet.sk
www.obeclicince.sk
Okres Revúca
starosta:
Ing. Ladislav Miklóš
Počet obyvateľov: 683
Rozloha: 1830 ha
Prvá písomná správa: 1263
Lubeník - región Magnezit
Obecný úrad:
Lubeník 222
PSČ 049 18
Lubeník
tel.: 058/4882490
fax: 058/4882491
mobil:
obec.lubenik@revnet.sk
www.obeclubenik.sk
Okres Revúca
starosta:
Ľubomír Kisel
Počet obyvateľov: 1268
Rozloha: 582 ha
Prvá písomná správa: 1427
Magnezitovce - región Magnezit
Obecný úrad:
Magnezitovce 59
PSČ 049 16
Jelšava
tel.: 058/4482770
fax: 058/4482770
mobil:
obec.magnezitovce@gmail.com
www.magnezitovceocu.sk
Okres Revúca
starostka:
Magdalena Šeševičková
Počet obyvateľov: 452
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1427
Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:00
Mokrá Lúka - región Magnezit
Obecný úrad:
Mokrá Lúka 2
PSČ 050 01
Revúca
tel.: 058/4425345
fax: 058/4425345
mobil: 0911469545
obmokraluka@stonline.sk
www.mokraluka.sk
Okres Revúca
starosta:
Ing. Július Laššan
Počet obyvateľov: 540
Rozloha: 1520 ha
Prvá písomná správa: 1427
Muráň - región Muránska Planina
Obecný úrad:
Muráň 329
PSČ 049 01
Muráň
tel.: 058/4881029
fax: 058/4881029
mobil: 0905527420
obec.muran@mail.t-com.sk
www.muran.sk
Okres Revúca
starosta:
Roman Goldschmidt
Počet obyvateľov: 1257
Rozloha: 10350 ha
Prvá písomná správa: 1321
Muránska Dlhá Lúka - región Muránska Planina
Obecný úrad:
Muránska Dlhá Lúka 111
PSČ 050 01
Revúca
tel.: 058/4881033
fax: 058/4881032
mobil: 0905425349
obecmdl@centrum.sk
www.muranskadlhaluka.sk
Okres Revúca
starosta:
Ing. Marek Nosko
Počet obyvateľov: 891
Rozloha: 1865 ha
Prvá písomná správa: 1357
Muránska Huta
Obecný úrad:
Muranska Huta 2
PSČ 049 01
Muráň 1
Okres Revúca
tel.: 058/4494124
fax: 058/4494124
mobil: 0904529358
muranskahuta@stonline.sk
www.muranskahuta.ocu.sk
starosta:
Ing. Robert Ševčík
Počet obyvateľov: 191
Rozloha: 680 ha
Prvá písomná správa: 1691
Muránska Lehota
Obecný úrad:
Muránska Lehota 83
PSČ 049 01
Muráň
Okres Revúca
tel.: 058/4882031
fax: 058/4882031
mobil: 0915885958
obecmurlehota@stonline.sk
starosta:
Miloslav Marčák
Počet obyvateľov: 212
Rozloha: 789 ha
Prvá písomná správa: 1453
Muránska Zdychava - región Magnezit
Obecný úrad:
Muránska Zdychava 83
PSČ 050 01
Revúca
tel.: 058/4421485
fax: 058/4421485
mobil: 0911081656
muranska.zdychava@post.sk
Okres Revúca
starosta:
Ján Poliak
Počet obyvateľov: 254
Rozloha: 2858 ha
Prvá písomná správa: 1427
Nandraž - región Magnezit
Obecný úrad:
Nandraž 23
PSČ 049 61
Rákoš
strana 28
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 15.30
tel.: 058/4482424
fax: 058/4881153
mobil:
obecnandraz@centrum.sk
www.nandraz.ocu.sk
Okres Revúca
starosta:
Ing. Marian Laciak
Počet obyvateľov: 288
Rozloha: 1061 ha
Prvá písomná správa: 1318
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Otročok
Obecný úrad:
Otročok 35
PSČ 982 62
Gemerská Ves
Okres Revúca
tel.: 047/5597538
fax: 047/5597698
mobil:
otrocok@stonline.sk
starosta:
Vojtech Šomošvári
Počet obyvateľov: 302
Rozloha: 538 ha
Prvá písomná správa: 1247
Ploské - región Ratková a okolie
Obecný úrad:
Ploské 39
PSČ 982 65
Ratková
tel.: 047/5491113
fax: 047/
mobil: 0910180351
obecploske@centrum.sk
www.obecploske.ou.sk
Okres Revúca
starosta:
Bakošová Eva
Počet obyvateľov: 82
Rozloha: 432 ha
Prvá písomná správa: 1430
Polina - región Turiec v gemerí
Obecný úrad:
Polina
PSČ 982 62
Gemerská Ves
tel.: 047/5596435
fax: 047/5596435
mobil:
obecpolina@zoznam.sk
Okres Revúca
starosta:
Ján Punka
Počet obyvateľov: 120
Rozloha: 909 ha
Prvá písomná správa: 1265
Prihradzany
Obecný úrad:
Prihradzany 7
PSČ 049 14
Licince
Okres Revúca
tel.: 058/4482509
fax: 058/
mobil:
docasna@datatrade.sk
starosta:
Dušan Balážik
Počet obyvateľov: 83
Rozloha: 455 ha
Prvá písomná správa: 1262
Rákoš - región Magnezit
Obecný úrad:
Rákoš 129
PSČ 049 61
Rákoš
Okres Revúca
tel.: 058/4495515
fax: 058/4495515
mobil:
obecrakos@mail.t-com.sk
starosta:
Jaroslav Grendel
Počet obyvateľov: 415
Rozloha: 1303 ha
Prvá písomná správa: 1318
Rašice
Obecný úrad:
Rašice 62
PSČ 982 62
Gemerská Ves
Okres Revúca
tel.: 047/5597548
fax: 047/5597548
mobil: 0905832621
rasice@post.sk
starosta:
Aladár Miklós
Počet obyvateľov: 140
Rozloha: 911 ha
Prvá písomná správa: 1266
Ratková
Obecný úrad:
Ratková 1
PSČ 982 65
Ratková
Okres Revúca
tel.: 047/5491102
fax: 047/5491160
mobil:
obecratkova@serdonet.sk
www.ratkova.ocu.sk
starosta:
Milan Sakla
Počet obyvateľov: 550
Rozloha: 4740 ha
Prvá písomná správa: 1413
Ratkovské Bystré - región Ratková a okolie
Obecný úrad:
Ratkovské Bystré 82
PSČ 982 66
Ratkovské Bystré
tel.: 047/5491218
fax: 047/5491218
mobil: 0915818638
ratkovskebystre@stonline.sk
www.ratkovskebystre.ocu.sk
Okres Revúca
starosta:
Dušan Bodnár
Počet obyvateľov: 385
Rozloha: 2471 ha
Prvá písomná správa: 1413
Revúca - región Magnezit
Mestský úrad:
Námestie Slobody 13/17
PSČ 050 01
Revúca
tel.: 058/2851540
fax: 058/2812011
mobil:
msu@revuca.sk
www.revuca.sk
Okres Revúca
primátor:
MVDr.Eva Cireňová
Počet obyvateľov: 12921
Rozloha: 2504 ha
Prvá písomná správa: 1357
Revúcka Lehota - región Magnezit
Obecný úrad:
Revúcka Lehota 80
PSČ 049 18
Lubeník
tel.: 058/4881048
fax: 058/4881048
mobil: 0907807417
revuckalehota@ferdonet.sk
www.revuckalehota.sk
Okres Revúca
starosta:
Dušan Pavlák
Počet obyvateľov: 325
Rozloha: 684 ha
Prvá písomná správa: 1427
strana 29
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Rybník
Obecný úrad:
Rybník 20
Okres Revúca
tel.: 047/5491177
fax: 047/
mobil: 0908947605
obecrybnik@zoznam.sk
PSČ 982 64
Rybník
starosta:
Julius Brašo
Počet obyvateľov: 155
Rozloha: 1694 ha
Prvá písomná správa: 1200
Sása - región Ratková a okolie
Obecný úrad:
Sása 1
Okres Revúca
tel.: 047/5491172
fax: 047/5491172
mobil:
obec.sasa@pobox.sk
PSČ 982 65
Ratková
starosta:
Marta Bystránová
Počet obyvateľov: 142
Rozloha: 460 ha
Prvá písomná správa: 1266
Sirk
Okres Revúca
Obecný úrad:
Sirk 71
tel.: 058/48813711
fax: 058/4881372
mobil:
ocusirk@mail.t-com.sk
www.sirk.ocu.sk
PSČ 049 64
Sirk
starosta:
Ing. Peter Sentandrasi
Počet obyvateľov: 1045
Rozloha: 1833 ha
Prvá písomná správa: 1421
Skerešovo - región Turiec v gemerí
Obecný úrad:
Skerešovo 23
PSČ 982 62
Gemerská Ves
tel.: 047/5596425
fax: 047/5596425
mobil: 0910948954
obec.skeresovo@gmail.com
Okres Revúca
starosta:
Ján Svitek
Počet obyvateľov: 231
Rozloha: 1291 ha
Prvá písomná správa: 1243
Šivetice - región Pod Mútnou
Obecný úrad:
Šivetice 91
Okres Revúca
tel.: 058/4482004
fax: 058/4482004
mobil:
obecsivetice@stonline.sk
www.sivetice.obceinfo.sk
PSČ 049 14
Licince
starosta:
Ľudovít Sendrei
Počet obyvateľov: 386
Rozloha: 826 ha
Prvá písomná správa: 1262
Tornaľa
Mestský úrad:
Mierova 14
PSČ 982 01
Tornaľa
Okres Revúca
tel.: 047/5511100
fax: 047/5511116
mobil: 0905690142
msutornala@stonline.sk
www.mestotornala.sk
primátor:
Mgr. Anna Szogedi
Počet obyvateľov: 7945
Rozloha: 57 ha
Prvá písomná správa: 1245
Turčok
Obecný úrad:
Turčok 2
Okres Revúca
tel.: 058/4493277
fax: 058/4881479
mobil: 0911375525
obec.turcok@mail.t-com.sk
PSČ 049 18
Lubeník
starostka:
Tatiana Belánová
Počet obyvateľov: 256
Rozloha: 1469 ha
Prvá písomná správa: 1427
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
PASTELKY
kód: KC2478_99
Cena: od 0,18 €/ks
Pastelky, 6ks v papierovej krabičke, farba: multicolor
rozmer: 4.6 x 9 x 0.7 cm
Višňové
Obecný úrad:
Višňové 33
PSČ 982 62
Gemerská Ves
Okres Revúca
tel.: 047/5596438
fax: 047/5596438
mobil: 0911320398
obecvisnove@zoznam.sk
starosta:
Zoltán Boršodi
Počet obyvateľov: 54
Rozloha: 829 ha
Prvá písomná správa: 1343
tel.: 047/5523740
fax: 047/
mobil: 0904385230
zcsizmadia@post.sk
http://ziar.webnode.sk
starosta:
Csizmadia Zoltán
Počet obyvateľov: 153
Rozloha: 500 ha
Prvá písomná správa: 1275
Žiar - región Turiec
Obecný úrad:
Žiar 42
PSČ 982 01
Tornaľa
strana 30
Okres Revúca
Pondelok: 7.00 - 12.00
Utorok: 7.00 - 12.00
Streda: 7.00 - 12.00
Štvrtok: 7.00 - 12.00
Piatok: 7.00 - 11.00
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Abovce - región Mikroregión pri Slanej
Obecný úrad:
Abovce 99
PSČ 980 44
Lenartovce
tel.: 047/5594181
fax: 047/5594181
mobil: 0904164832
obec.abovce@centrum.sk
www.abovce.ou.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Irena Hanobiková
Počet obyvateľov: 620
Rozloha: 820 ha
Prvá písomná správa: 1268
Babinec - región Teplý vrch
Obecný úrad:
Babinec PSČ 980 26
Babinec
tel.: /
fax: /
mobil: 0903550892
babinec2010@gmail.com
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Bc. Jaroslav Benda
Počet obyvateľov: 78
Rozloha: 491 ha
Prvá písomná správa: 1407
Barca - región Valická dolina
Obecný úrad:
Barca 24
PSČ 982 51
Figa
tel.: 047/5697227
fax: 047/5697227
mobil: 0905794098
oubarca@post.sk
www.obecbarca.webnode.sk
PSČ 980 21
Bátka
starosta:
Richard Szajkó
Počet obyvateľov: 426
Rozloha: 115 ha
Prvá písomná správa:
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5697101
fax: 047/5811683
mobil: 0905848509
ocu.batka@rsnet.sk
www.batka.ou.sk
starosta:
Zoltán Mács
Počet obyvateľov: 919
Rozloha: 1202 ha
Prvá písomná správa: 1294
Belín - región Rimavská dolina
Obecný úrad:
Belín 32
PSČ 980 01
Rimavské Janovce
tel.: 047/5698411
fax: 047/
mobil: 0911417892
ocu.belin@post.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Štefan Šimko
Počet obyvateľov: 173
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1349
Blhovce - región Mikroregión Údolie Gortva
Obecný úrad:
Blhovce 157
PSČ 980 32
Blhovce
tel.: 047/5812128
fax: 047/5812128
mobil:
obec@blhovce.sk
www.blhovce.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Juraj Csörnök
Počet obyvateľov: 800
Rozloha: 1874 ha
Prvá písomná správa: 1241
Bottovo - región Rimavská dolina
Obecný úrad:
Bottovo 66
PSČ 980 41
Dubovec
tel.: 047/5812157
fax: 047/
mobil: 0911581215
bottovo@zoznam.sk
www.bottovo.ou.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Ing. Andrea Baláková
Počet obyvateľov: 217
Rozloha: 1170 ha
Prvá písomná správa: 1922
Budikovany - región Teplý vrch
Obecný úrad:
Budikovany 51
PSČ 980 23
Teplý Vrch
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5696559
fax: 047/5696559
mobil: 0904216470
ocubudikovany@rsnet.sk
www.budikovany.obceinfo.sk
starostka:
Jana Hronecová
Počet obyvateľov: 60
Rozloha: 333 ha
Prvá písomná správa: 1301
tel.: 047/5592101
fax: 047/
mobil: 0903537133
cakov@gemer.org
www.cakov.ou.sk
starosta:
Karol Bari
Počet obyvateľov: 263
Rozloha: 429 ha
Prvá písomná správa: 1394
tel.: 047/5811807
fax: 047/5811808
mobil:
obec.cerencany@stonline.sk
www.cerencany.sk
starostka:
Iveta Hulinová
Počet obyvateľov: 488
Rozloha: 506 ha
Prvá písomná správa: 1334
Cakov
Obecný úrad:
Cakov 73
PSČ 980 42
Rimavská Seč
Okres Rimavská Sobota
Čerenčany
Obecný úrad:
S.Kollára 33
PSČ 979 01
Čerenčany
Pondelok: 7:00-12:00, 17:00-19:00
Utorok: 7:00-12:00
Streda: 7:00-12:00, 17:00-19:00
Štvrtok: 7:00-12:00
Okres Rimavská Sobota
Bátka
Obecný úrad:
Bátka 161
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-18:00
Štvrtok: 7:30-15:30
Piatok: 7:30-12:00
Okres Rimavská Sobota
strana 31
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Čierny Potok - región Údolie Gortva
Obecný úrad:
Čierny Potok
PSČ 980 31
Hodejov
tel.: 047/5683170
fax: 047/5683170
mobil: 0917516283
ciernypotok@gemer.org
www.ciernypotok.ou.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ondrej Hriň
Počet obyvateľov: 165
Rozloha: 591 ha
Prvá písomná správa: 1928
Číž - región Mikroregión Dolný Gemer
Obecný úrad:
Číž 48
PSČ 980 43
Číž
tel.: 047/5593207
fax: 047/5593131
mobil: 0907813295
obec.ciz@gemernet.sk
www.obecciz.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Zoltán Lukács
Počet obyvateľov: 705
Rozloha: 600 ha
Prvá písomná správa: 1274
Dolné Zahorany
Obecný úrad:
Dolné Zahorany 96
PSČ 985 42
Velké Dravce
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5694126
fax: 047/5694126
mobil: 0908908829
obecdolnezahorany@gmail.com
www.dolnezahorany.sk
starostka:
Agneša Krahulcová
Počet obyvateľov: 196
Rozloha: 638 ha
Prvá písomná správa: 1341
Dražice - región Teplý vrch
Obecný úrad:
Dražice 32
PSČ 980 23
Teplý Vrch
tel.: 047/5696323
fax: 047/
mobil: 0911980240
obecdrazice@mail.t-com.sk
www.obecdrazice.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Kristián Kováč
Počet obyvateľov: 236
Rozloha: 1151 ha
Prvá písomná správa: 1323
Drienčany
Obecný úrad:
Drienčany 10
PSČ 980 23
Teplý Vrch
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5696224
fax: 047/
mobil: 0905408490
ocu@driencany.sk
www.driencany.sk
starosta:
Peter Švonava
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 1100 ha
Prvá písomná správa: 1291
Drňa
Obecný úrad:
Drňa 50
PSČ 980 03
Šimonovce
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5666156
fax: 047/
mobil: 0905890554
obec.drna@gmail.com
starosta:
Endre Vincze
Počet obyvateľov: 200
Rozloha: 1231 ha
Prvá písomná správa: 1246
Dubno - región Palócka vrchovina
Obecný úrad:
Dubno 40
PSČ 980 35
Gemerský Jablonec
tel.: 047/5684238
fax: 047/
mobil: 0907537812
obecdubno@zoznam.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Eugen Borbás
Počet obyvateľov: 134
Rozloha: 361 ha
Prvá písomná správa: 1427
Dubovec - región Gemer
Obecný úrad:
Dubovec 23
PSČ 980 41
Dubovec
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5666302
fax: 047/5666302
mobil: 0908967275
ou.dubovec@zoznam.sk
starostka:
Annamária Gotlibetová
Počet obyvateľov: 522
Rozloha: 920 ha
Prvá písomná správa: 1260
tel.: 047/5697320
fax: 047/
mobil:
oudulovo@stonline.sk
starosta:
Mgr. Katarína Balážová
Počet obyvateľov: 210
Rozloha: 443 ha
Prvá písomná správa: 1455
Dulovo
Obecný úrad:
Dulovo
PSČ 980 21
Bátka
Okres Rimavská Sobota
Figa - región Valická dolina
Obecný úrad:
Figa 11
PSČ 982 51
Figa
strana 32
tel.: 047/5595311
fax: 047/5595311
mobil: 0911595311
obecfiga@post.sk
www.gemernet.sk/figa
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Imrich Palmont
Počet obyvateľov: 390
Rozloha: 920 ha
Prvá písomná správa: 1244
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Gemerček - región Údolie Gortvy
Obecný úrad:
Gemerček 64
PSČ 980 31
Hodejov
tel.: 047/5683324
fax: 047/
mobil: 0905150701
obugemercek@post.sk
www.gemercek.ou.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Zoltán Kisantal
Počet obyvateľov: 115
Rozloha: 1167 ha
Prvá písomná správa: 1268
Gemerské Dechtáre - región Palócka vrchovina
Obecný úrad:
Hlavná 170
PSČ 980 04
Hostice
tel.: 047/5699637
fax: 047/5699637
mobil:
gm.dechtare@stonline.sk
web.stonline.sk/gem.dechtare
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Štefan Zagyi
Počet obyvateľov: 500
Rozloha: 2100 ha
Prvá písomná správa: 1261
Gemerské Michalovce
Obecný úrad:
Gemerské Michalovce 2
PSČ 982 52
Nižná Kaloša
tel.: 047/5595333
fax: 047/5595333
mobil: 0910981979
gemerske.michalovceobec@zoznam.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Mgr. Jolana Óváryová
Počet obyvateľov: 104
Rozloha: 625 ha
Prvá písomná správa: 1413
Gemerský Jablonec - región Medveš
Obecný úrad:
Gemerský Jablonec 277
PSČ 980 35
Gemerský Jablonec
tel.: 047/5684414
fax: 047/5684414
mobil: 0905593651
gemerskyjablonec@stonline.sk
www.gemerskyjablonec.ocu.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Július Agócs
Počet obyvateľov: 710
Rozloha: 1044 ha
Prvá písomná správa: 1275
Gortva - región Údolie Gortvy
Obecný úrad:
Gortva 138
PSČ 980 02
Jesenské
tel.: 047/5698393
fax: 047/
mobil: 0902256066
obecgortva@t-zones.sk
www.gortva.ocu.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ján Melišík
Počet obyvateľov: 520
Rozloha: 963 ha
Prvá písomná správa: 13
Hajnáčka - región Medveš
Obecný úrad:
Hlavné námestie 500
PSČ 980 33
Hajnáčka
tel.: 047/5812143
fax: 047/5812144
mobil: 0905244181
hajnacka@stonline.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Jozef Hunyák
Počet obyvateľov: 1300
Rozloha: 3500 ha
Prvá písomná správa: 1240
Hnúšťa - región Mikroregión Sinec-Kokavsko
Mestský úrad:
Francisciho 74
PSČ 981 01
Hnúšťa
tel.: 047/5423251
fax: 047/5423252
mobil:
primátor@hnusta.sk
www.hnusta.sk
Okres Rimavská Sobota
primátor:
Mgr. Michal Bagačka
Počet obyvateľov: 7350
Rozloha: 6804 ha
Prvá písomná správa: 1334
Hodejov - región Údolie Gortvy
Obecný úrad:
Hodejov 141
PSČ 980 31
Hodejov
tel.: 047/5683102
fax: 047/5683102
mobil: 0917909387
ocuhodejov@stonline.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Štefan Illeš
Počet obyvateľov: 1440
Rozloha: 1725 ha
Prvá písomná správa: 1280
Hodejovec - región Údolie Gortvy
Obecný úrad:
Hodejovec 95
PSČ 980 02
Jesenské
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5698394
fax: 047/
mobil:
hodejovec@gmail.com
www.hodejovec.sk
starosta:
Ing. Oto Veres
Počet obyvateľov: 190
Rozloha: 1130 ha
Prvá písomná správa: 1246
tel.: 047/5690112
fax: 047/
mobil: 0908033847
starosta:
Zuzana Vysokaiová
Počet obyvateľov: 139
Rozloha: 524 ha
Prvá písomná správa: 1323
Horné Zahorany
Obecný úrad:
Horné Zahorany 78
PSČ 980 26
Lukovištia
Okres Rimavská Sobota
strana 33
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Hostice - región Gemer
Obecný úrad:
Hostice 158
PSČ 980 04
Hostice
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5812252
fax: 047/5812253
mobil: 0918611889
obec.hostice@stonline.sk
www.hostice.ocu.sk
starosta:
František Rácz
Počet obyvateľov: 985
Rozloha: 1000 ha
Prvá písomná správa: 1300
Hostišovce
Obecný úrad:
Hostišovce 15
PSČ 980 23
Teplý Vrch
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5696220
fax: 047/
mobil:
ocu.hostisovce@azet.sk
starostka:
Viera Sakálová
Počet obyvateľov: 213
Rozloha: 1042 ha
Prvá písomná správa: 1333
Hrachovo - región Rimava - Rimavica
Obecný úrad:
Mieru 35
PSČ 980 52
Hrachovo
tel.: 047/5695126
fax: 047/
mobil:
obechrachovo@stonline.sk
www.hrachovo.ocu.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ondrej Knechta
Počet obyvateľov: 860
Rozloha: 1184 ha
Prvá písomná správa: 1353
Hrušovo - región Teplý vrch
Obecný úrad:
Hrušovo 39
PSČ 980 25
Hrušovo
tel.: 047/5690151
fax: 047/5690151
mobil: 0908266220
hrusovo.obec@azet.sk
www.obechrusovo.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Gizela Ciráková
Počet obyvateľov: 224
Rozloha: 1578 ha
Prvá písomná správa: 1232
Hubovo
Obecný úrad:
Hubovo 24
PSČ 980 50
Včelince
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5588120
fax: 047/5588120
mobil:
obec.hubovo@centrum.sk
www.hubovo.ou.sk
starosta:
Mikuláš Szüč
Počet obyvateľov: 143
Rozloha: 1110 ha
Prvá písomná správa: 1235
Husiná
Obecný úrad:
Husiná 157
PSČ 985 42
Velké Dravce
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5694111
fax: 047/5694111
mobil: 0905433574
husina@inmail.sk
www.husina.ocu.sk
starosta:
Zoltán Fodor
Počet obyvateľov: 517
Rozloha: 1965 ha
Prvá písomná správa: 1322
Chanava - región Mikroregión pri Slanej
Obecný úrad:
M.Tompu 139
PSČ 980 44
Lenártovce
tel.: 047/5594216
fax: 047/5594216
mobil: 0908930709
ocu.chanava@centrum.sk
www.gemernet.sk/chanava/
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ludevít Czókoly
Počet obyvateľov: 707
Rozloha: 1902 ha
Prvá písomná správa: 1266
Chrámec
Obecný úrad:
Chrámec 38
PSČ 980 42
Rimavská Seč
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5593223
fax: 047/5593223
mobil: 0907804857
chramec@gemernet.sk
www.chramec.sk
starostka:
Marta Benedeková
Počet obyvateľov: 396
Rozloha: 1284 ha
Prvá písomná správa: 1246
tel.: 047/5592116
fax: 047/5592116
mobil: 0908196163
obec.ivanice@gemernet.sk
www.gemernet.sk/ivanice/
starosta:
Jozef Žilka
Počet obyvateľov: 210
Rozloha: 561 ha
Prvá písomná správa: 1245
Ivanice
Obecný úrad:
Ivanice 56
PSČ 980 42
Rimavská seč
Okres Rimavská Sobota
Janice - región Mikroregión Dolný Gemer
Obecný úrad:
Janice 54
PSČ 980 42
Rimavská Seč
strana 34
Pondelok: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
tel.: 047/5593124
fax: 047/
mobil:
vinczegyla@azet.sk
www.gemernet.sk/janice
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Július Vincze
Počet obyvateľov: 184
Rozloha: 864 ha
Prvá písomná správa: 1216
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Jesenské
Obecný úrad:
Sobocka 10
PSČ 980 02
Jesenské
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5698422
fax: 047/5698283
mobil:
obecjesenske@mail.t-com.sk
www.jesenske.sk
starosta:
Gabriel Mihályi
Počet obyvateľov: 2280
Rozloha: 1714 ha
Prvá písomná správa: 1274
Jestice
Obecný úrad:
Jestice 27
PSČ 980 04
Hostice
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5699186
fax: 047/
mobil:
perikap@szm.sk
starostka:
Ing. Erika Petriková
Počet obyvateľov: 183
Rozloha: 756 ha
Prvá písomná správa: 1400
Kaloša - región Valická dolina
Obecný úrad:
Kaloša 62
PSČ 982 52
Kaloša
tel.: 047/5595321
fax: 047/5595321
mobil: 0911239538
kalosa@kalosa.sk
www.kalosa.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Vojtech Váradi
Počet obyvateľov: 702
Rozloha: 2100 ha
Prvá písomná správa: 1247
Kesovce
Obecný úrad:
Kesovce 3
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5594606
fax: 047/
mobil:
PSČ 980 45
Štrkovec
starosta:
Aladár Szajkó
Počet obyvateľov: 131
Rozloha: 700 ha
Prvá písomná správa: 1232
Klenovec - región Sinec - Kokavsko
Obecný úrad:
Námestie Karola Salvu 1
PSČ 980 55
Klenovec
tel.: 047/5484302
fax: 047/5484305
mobil: 0911919569
kastanova.z@klenovec.sk
www.klenovec.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Mgr. Zlata Kaštanová
Počet obyvateľov: 3250
Rozloha: 10000 ha
Prvá písomná správa: 1340
Kociha - región Rimava - Rimavica
Obecný úrad:
Kociha 27
PSČ 980 52
Hrachovo
tel.: 047/5695136
fax: 047/
mobil: 0904838287
obeckociha@zoznam.sk
www.kociha.ocu.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Tatiana Klimová
Počet obyvateľov: 230
Rozloha: 1141 ha
Prvá písomná správa: 1298
Konrádovce - región Údolie Gortvy
Obecný úrad:
Konrádovce 108
PSČ 980 32
Blhovce
tel.: 047/5685242
fax: 047/5685242
mobil: 0917879653
konradovce@stonline.sk
www.konradovce.gemer.org
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Tivadar Karkus
Počet obyvateľov: 321
Rozloha: 793 ha
Prvá písomná správa: 1341
Kráľ
Obecný úrad:
Kráľ 491
PSČ 980 45
Štrkovec
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5594110
fax: 047/5594110
mobil:
ocukral@zoznam.sk
www.obeckral.sk
starosta:
František Béres
Počet obyvateľov: 965
Rozloha: 1108 ha
Prvá písomná správa: 1282
Kraskovo - región Teplý vrch
Obecný úrad:
Kraskovo 67
PSČ 980 26
Lukovištia
tel.: 047/5690158
fax: 047/5690158
mobil: 0902828395
zdenaocovayova@zoznam.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Zdena Očovayová
Počet obyvateľov: 156
Rozloha: 716 ha
Prvá písomná správa: 1298
Krokava - región Ratková a okolie
Obecný úrad:
Krokava 4
PSČ 982 67
Rovné
tel.: 047/5492322
fax: 047/
mobil:
krokava@gemer.org
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Darina Ďurove
Počet obyvateľov: 33
Rozloha: 1028 ha
Prvá písomná správa: 1427
strana 35
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Kružno - región Rimava - Rimavica
Obecný úrad:
Kružno 38
PSČ 979 01
Rimavská Sobota
tel.: 047/5694155
fax: 047/
mobil: 0910940740
kruzno.kruzno@gmail.com
www.kruzno.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Pavel Černák
Počet obyvateľov: 350
Rozloha: 1620 ha
Prvá písomná správa: 1922
Kyjatice
Obecný úrad:
Kyjatice 3
PSČ 980 54
Rimavské Brezovo
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5690327
fax: 047/
mobil:
oukyjatice@orangemail.sk
starosta:
Marián Šulek
Počet obyvateľov: 84
Rozloha: 615 ha
Prvá písomná správa: 1413
Lehota nad Rimavicou
Obecný úrad:
Lehota nad Rimavicou 134
PSČ 980 53
Rimavská Baňa
tel.: 047/5495438
fax: 047/5495438
mobil:
oulehotanr@gmail.com
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ing. Vladimír Ulický
Počet obyvateľov: 315
Rozloha: 3007 ha
Prvá písomná správa: 1136
Lenartovce - región Dolný Gemer
Obecný úrad:
Hlavná 97
PSČ 980 44
Lenartovce
tel.: 047/5593211
fax: 047/5593211
mobil: 0908932380
obec.lenartovce@gemernet.sk
www.gemernet.sk/lenartovce
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ján Rákosi
Počet obyvateľov: 540
Rozloha: 600 ha
Prvá písomná správa: 1245
Lenka - región Mikroregión pri Slanej
Obecný úrad:
Lenka 11
PSČ 980 50
Včelince
tel.: 047/5523369
fax: 047/5523369
mobil: 0907210236
obeclenka@gmail.com
www.gemernet.sk/a_lenka
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Marián Habovčík
Počet obyvateľov: 192
Rozloha: 605 ha
Prvá písomná správa: 1232
Lipovec
Obecný úrad:
Lipovec 32
PSČ 980 23
Teplý Vrch
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5492324
fax: 047/
mobil: 0915818861
starosta@obeclipovec.sk
starostka:
Ing. Oľga Rízová
Počet obyvateľov: 86
Rozloha: 402 ha
Prvá písomná správa:
Lukovištia - región Teplý vrch
Obecný úrad:
Lukovištia 26
PSČ 980 26
Lukovištia
tel.: 047/5690101
fax: 047/5690101
mobil: 0948335212
lukovistia@lukovistia.sk
www.lukovistia.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Mgr. Jozef Mitter
Počet obyvateľov: 190
Rozloha: 1429 ha
Prvá písomná správa: 1407
Martinová
Obecný úrad:
Martinová 3
PSČ 980 41
Dubovec
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5666301
fax: 047/
mobil:
ocu.martinova@gmail.com
starosta:
Eugen Radič
Počet obyvateľov: 230
Rozloha: 377 ha
Prvá písomná správa: 1427
tel.: 047/5594146
fax: 047/
mobil: 0908523114
obec.neporadza@stonline.sk
starosta:
Jozef Madarász
Počet obyvateľov: 300
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
tel.: 047/5695599
fax: 047/5695599
mobil: 0903555704
obec.niznyskalnik@mail.t-com.sk
starosta:
Miroslav Bystriansky
Počet obyvateľov: 195
Rozloha: 530 ha
Prvá písomná správa: 1334
Neporadza
Obecný úrad:
Neporadza 79
PSČ 980 45
Štrkovec
Okres Rimavská Sobota
Nižný Skálnik
Obecný úrad:
Nižný Skálnik 77
PSČ 980 52
Hrachovo
strana 36
Okres Rimavská Sobota
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Nová Bašta - región Medveš
Obecný úrad:
Nová Bašta 54
PSČ 980 34
Nová Bašta
tel.: 047/5691111
fax: 047/5691111
mobil:
nova.basta@stonline.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Agneša Czikorová
Počet obyvateľov: 545
Rozloha: 1318 ha
Prvá písomná správa: 1246
Orávka - región Dolný Gemer
Obecný úrad:
Orávka 49
PSČ 980 42
Rimavská Seč
tel.: 047/5593119
fax: 047/
mobil: 0907816822
obec.oravka@gemernet.sk
www.gemernet.sk/oravka
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ing. Ján Lichanec
Počet obyvateľov: 164
Rozloha: 719 ha
Prvá písomná správa: 1922
Ožďany - región Rimava - Rimavica
Obecný úrad:
Ožďany 160
PSČ 980 11
Ožďany
tel.: 047/5694146
fax: 047/5694646
mobil:
obecozdany@centrum.sk
www.obecozdany.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ing. Adrian Barto
Počet obyvateľov: 1580
Rozloha: 3760 ha
Prvá písomná správa: 1265
Padarovce
Obecný úrad:
Padarovce 3
PSČ 980 23
Teplý Vrch
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5696575
fax: 047/5696575
mobil: 0903536658
ocupadarovce@rsnet.sk
www.padarovce.webnode.sk
starosta:
Attila Szabó
Počet obyvateľov: 184
Rozloha: 1122 ha
Prvá písomná správa: 1407
Pavlovce
Obecný úrad:
Pavlovce 37
PSČ 980 01
Rimavske Janovce
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5698402
fax: 047/
mobil:
pavlovce@mail.t-com.sk
starosta:
Vojtech Menyhárt
Počet obyvateľov: 354
Rozloha: 707 ha
Prvá písomná správa: 1900
Petrovce
Obecný úrad:
Petrovce 19
PSČ 980 35
Gemerský Jablonec
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5684135
fax: 047/5684135
mobil:
petrovce@stonline.sk
www.petrovce.obceinfo.sk
starosta:
Gyula Köböl
Počet obyvateľov: 260
Rozloha: 1908 ha
Prvá písomná správa: 1244
Poproč
Obecný úrad:
Poproč 12
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5492347
fax: 047/
mobil: 0903530815
PSČ 982 67
Rovné
starosta:
Ľubor Kvaka
Počet obyvateľov: 14
Rozloha: 403 ha
Prvá písomná správa: 1413
Potok
Obecný úrad:
Potok 36
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5492354
fax: 047/
mobil:
starosta:
Ján Pervan
Počet obyvateľov: 42
Rozloha: 891 ha
Prvá písomná správa: 1323
tel.: 047/5592198
fax: 047/5592198
mobil: 0905505217
obec.radnovce@centrum.sk
www.gemer.org
starosta:
Elemír Tóth
Počet obyvateľov: 710
Rozloha: 820 ha
Prvá písomná správa: 1423
PSČ 982 67
Rovné
Radnovce
Obecný úrad:
Radnovce 81
PSČ 980 42
Rimavská Seč
Okres Rimavská Sobota
Rakytník - región Gemer
Obecný úrad:
Rakytník 15
PSČ 980 21
Rakytník
Streda: 8,00 - 16,00
tel.: 047/5697166
fax: 047/
mobil: 0908954217
ourakytnik@rsnet.sk
http://www.rakytnik-obec.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ján Rencsok
Počet obyvateľov: 238
Rozloha: 836 ha
Prvá písomná správa: 1451
Pondelok: 9:00-12:00 13:00-15:00
Utorok: 9:00-12:00 13:00-15:00
Streda: 9:00-12:00 13:00-15:00
Štvrtok: 9:00-12:00 13:00-15:00
Piatok: 9:00-12:00 13:00-18:00
strana 37
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Ratkovská Lehota
Obecný úrad:
Ratkovská Lehota 21
PSČ 982 64
Ratková
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5491467
fax: 047/5491467
mobil:
obecratkovskalehota@zoznam.sk
starosta:
Milan Koska ml.
Počet obyvateľov: 65
Rozloha: 559 ha
Prvá písomná správa: 1413
Ratkovská Suchá
Obecný úrad:
Ratkovská Suchá 40
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5492329
fax: 047/5492329
mobil:
PSČ 982 67
Rovné
starosta:
Stanislav Palic
Počet obyvateľov: 69
Rozloha: 580 ha
Prvá písomná správa: 1323
Riečka
Obecný úrad:
Riečka 57
PSČ 980 45
Štrkovec
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5594126
fax: 047/
mobil: 0918744482
obec.riecka@gemernet.sk
starosta:
Oskár Tóth
Počet obyvateľov: 227
Rozloha: 474 ha
Prvá písomná správa:
Rimavská Baňa - región Rimava - Rimavica
Obecný úrad:
Hlavná 168/4
PSČ 980 53
Rimavská Baňa
tel.: 047/5495293
fax: 047/5495293
mobil:
obecrimavskabana@stonline.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Jaroslav Suja
Počet obyvateľov: 430
Rozloha: 2804 ha
Prvá písomná správa: 1136
Rimavská Seč
Obecný úrad:
Rimavská Seč 294
PSČ 980 42
Rimavská Seč
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5593226
fax: 047/5593226
mobil: 0902913930
rimsec@gemernet.sk
www.rimavskasec.sk
starostka:
Mgr. Márta Stubendek
Počet obyvateľov: 1821
Rozloha: 1732 ha
Prvá písomná správa: 1289
Rimavská Sobota
Mestský úrad:
Svätopluková 9
PSČ 979 01
Rimavská Sobota
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5631139
fax: 047/5623507
mobil: 0905452113
mesto@rimavskasobota.sk
www.rimavskasobota.sk
primátor:
JUDr. Jozef Šimko
Počet obyvateľov: 25118
Rozloha: 7751 ha
Prvá písomná správa: 1270
Rimavské Brezovo - región Mikroregión Rimava-Rimavica, Mikroregión Sinec-Kokavsko
Obecný úrad:
Rimavské Brezovo 67
PSČ 980 54
Rimavské Brezovo
tel.: 047/5495238
fax: 047/5211020
mobil: 0907824251
r.brezovo@pmxmail.sk
starostka:
Viera Feješová
Počet obyvateľov: 533
Rozloha: 1400 ha
Prvá písomná správa: 1334
Rimavské Janovce
Obecný úrad:
Rimavské Janovce 301
PSČ 980 01
Rimavské Janovce
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5677116
fax: 047/5677116
mobil: 0918529106
ou.rimjanovce@rsnet.sk
www.rimjanovce.obce.info
starosta:
Stanislav Krahulec
Počet obyvateľov: 1245
Rozloha: 2800 ha
Prvá písomná správa: 1276
tel.: 047/5495223
fax: 047/5495223
mobil: 0905572456
obecrimzaluzany@mail.t-com.sk
http://www.rimavskezaluzany.ocu.sk
starostka:
Janka Ďurišová
Počet obyvateľov: 339
Rozloha: 464 ha
Prvá písomná správa: 1362
Rimavské Zalužany
Obecný úrad:
Rimavské Zalužany 1
PSČ 980 53
Rimavská Baňa
Okres Rimavská Sobota
Rovné - región Sinec - Kokavsko
Obecný úrad:
Rovné 32
PSČ 982 67
Rovné
strana 38
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5492311
fax: 047/5492311
mobil:
rovneobec@zoznam.sk
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Jaroslava Ďurove
Počet obyvateľov: 145
Rozloha: 905 ha
Prvá písomná správa: 1413
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Rumince - región Mikroregión pri Slanej
Obecný úrad:
Rumince 111
PSČ 980 50
Čelince
tel.: 047/5594250
fax: 047/5594520
mobil: 0911113898
obecrumince@centrum.sk
www.gemernet.sk/rumince/
Okres Rimavská Sobota
starostka:
Andrea Javorová
Počet obyvateľov: 426
Rozloha: 1323 ha
Prvá písomná správa: 1258
Slizké
Obecný úrad:
Slizké 45
PSČ 980 23
Teplý Vrch
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5696227
fax: 047/
mobil:
kcromus@pobox.sk
starosta:
Ing. Ivan Kasar
Počet obyvateľov: 155
Rozloha: 833 ha
Prvá písomná správa: 1300
Stará Bašta
Obecný úrad:
Stará Bašta 100
PSČ 980 34
Nová Bašta
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/3810332
fax: 047/
mobil: 0917645174
obec.starabasta@gmail.com
http://www.starabasta.ocu.sk
starosta:
Bc. Ildikó Lászlóová
Počet obyvateľov: 361
Rozloha: 1050 ha
Prvá písomná správa: 1456
Stránska
Obecný úrad:
Stránska 66
PSČ 982 51
Figa
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5523529
fax: 047/
mobil:
obecstranska@centrum.sk
wwww.gemernet.sk
starosta:
Tibor Sebök
Počet obyvateľov: 334
Rozloha: 487 ha
Prvá písomná správa: 1332
Studená
Obecný úrad:
Studená 97
PSČ 980 34
Nová Bašta
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5691333
fax: 047/5691333
mobil: 0907113766
obec.studena@azet.sk
starosta:
Alexander Varga
Počet obyvateľov: 280
Rozloha: 177 ha
Prvá písomná správa: 1334
Sútor - región Rimavská Janovca
Obecný úrad:
Sútor 34
PSČ 980 01
Rimavské Janovce
tel.: 047/5698028
fax: 047/
mobil: 0911808346
obecsutor@stonline.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Tibor Balog
Počet obyvateľov: 426
Rozloha: 1000 ha
Prvá písomná správa:
Šimonovce - región Palócka vrchovina
Obecný úrad:
Šimonovce 146
PSČ 980 03
Šimonovce
tel.: 047/5666137
fax: 047/5666352
mobil: 0918613753
obec.simonovce@stonline.sk
www.gemernet.sk/simonovce
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ernest Lakatoš
Počet obyvateľov: 512
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná správa: 1227
Širkovce - región Palócka vrchovina
Obecný úrad:
Širkovce 184
PSČ 980 02
Jesenské
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5698331
fax: 047/5698331
mobil:
info@sirkovce.sk
http://www.sirkovce.gemernet.sk
starosta:
Nándor Kisfaludi
Počet obyvateľov: 898
Rozloha: 1800 ha
Prvá písomná správa: 1246
tel.: 047/5596385
fax: 047/
mobil:
obec.spaniepole@gmail.com
starosta:
Ing. Alena Darmová
Počet obyvateľov: 88
Rozloha: 919 ha
Prvá písomná správa: 1301
Španie Pole
Obecný úrad:
Španie Pole 41
PSČ 980 23
Teplý Vrch
Okres Rimavská Sobota
Štrkovec - región Mikroregión pri Slanej
Obecný úrad:
Štrkovec 10
PSČ 980 45
Štrkovec
tel.: 047/5812197
fax: 047/
mobil: 0905815300
obecstrkovec@zoznam.sk
www.gemernet.sk/strkovec
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Mgr. Norbert Keszi
Počet obyvateľov: 367
Rozloha: 435 ha
Prvá písomná správa: 1323
strana 39
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Tachty
Obecný úrad:
Tachty 152
PSČ 980 34
Nová Bašta
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5689112
fax: 047/5689112
mobil:
obec.tachty@stonline.sk
www.tachty.gemer.org
starosta:
Július Molnár
Počet obyvateľov: 545
Rozloha: 783 ha
Prvá písomná správa: 1290
Teplý Vrch
Obecný úrad:
Teplý Vrch 80
PSČ 980 23
Teplý Vrch
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5696176
fax: 047/5696255
mobil: 0903406918
outv@post.sk
starostka:
Jana janšová
Počet obyvateľov: 324
Rozloha: 598 ha
Prvá písomná správa: 1301
Tisovec - región Muránska Planina
Mestský úrad:
Nám. Dr. V.Clementisa 1
PSČ 980 61
Tisovec
tel.: 047/5603888
fax: 047/5603838
mobil:
mesto@tisovec.com
www.tisovec.com
Okres Rimavská Sobota
primátor:
Ing. Peter Mináč
Počet obyvateľov: 4107
Rozloha: 12212 ha
Prvá písomná správa: 1334
Tomášovce
Obecný úrad:
Tomášovce 55
PSČ 980 21
Bátka
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5697105
fax: 047/
mobil:
ou.tomasovce@stonline.sk
starosta:
Štefan Homonnai
Počet obyvateľov: 200
Rozloha: 645 ha
Prvá písomná správa: 1405
Uzovská Panica - región Dolný Gemer
Obecný úrad:
Uzovská Panica 95
PSČ 980 22
Veľký Blh
tel.: 047/5696141
fax: 047/5696141
mobil: 0910975175
ocuuzpanica@rsnet.sk
www.uzovskapanica.obceinfo.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Peter Babík
Počet obyvateľov: 689
Rozloha: 2086 ha
Prvá písomná správa: 1427
Valice
Obecný úrad:
Valice 6
PSČ 982 52
Kaloša
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5595327
fax: 047/
mobil: 0903569718
obec.valice@gemernet.sk
www.valice.gemer.org
starosta:
Ladislav Miko
Počet obyvateľov: 306
Rozloha: 450 ha
Prvá písomná správa: 1200
Včelince
Obecný úrad:
Včelince 134
PSČ 980 50
Včelince
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5522519
fax: 047/5524535
mobil: 0905403744
obec.vcelince@zoznam.sk
www.vcelince.ocu.sk
starosta:
Tibor Kosztúr
Počet obyvateľov: 757
Rozloha: 1440 ha
Prvá písomná správa: 1332
Večelkov - región Medveš
Obecný úrad:
Večelkov 156
PSČ 980 34
Nová Bašta
tel.: 047/5691219
fax: 047/5691219
mobil: 0907131149
obecvecelkov@post.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Alexander Hulitka
Počet obyvateľov: 255
Rozloha: 520 ha
Prvá písomná správa: 1648
Veľké Teriakovce - región Mikroregión Rimava-Rimavica
Obecný úrad:
Veľké Teriakovce 54
PSČ 980 51
Veľké Teriakovce
tel.: 047/5695172
fax: 047/
mobil: 0905379715
v.teriakovce@zoznam.sk
www.velketeriakovce.sk
starosta:
Andrej Karas
Počet obyvateľov: 890
Rozloha: 2200 ha
Prvá písomná správa: 1334
tel.: 047/5696393
fax: 047/5812071
mobil: 0903552324
ocu@velkyblh.sk
www.velkyblh.sk
starosta:
Tibor Csúr
Počet obyvateľov: 1164
Rozloha: 3301 ha
Prvá písomná správa:
Veľký Blh
Obecný úrad:
Veľký Blh 354
PSČ 980 22
Veľký Blh
strana 40
Okres Rimavská Sobota
Okres Rimavská Sobota
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Vieska nad Blhom - región Bátka
Obecný úrad:
Vieska nad Blhom 10
PSČ 980 21
Bátka
tel.: 047/5697115
fax: 047/5697115
mobil: 0911950880
vieskanadblhom@centrum.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Atilla Lakatoš
Počet obyvateľov: 158
Rozloha: 480 ha
Prvá písomná správa: 0
Vlkyňa - región Mikroregión Dolný Gemer
Obecný úrad:
Vlkyňa 70
PSČ 980 44
Lenártovce
tel.: 047/5591174
fax: 047/5591174
mobil: 0908384036
obecvlkyna@centrum.sk
www.vlkyna.obceinfo.sk
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Ján Czigány
Počet obyvateľov: 323
Rozloha: 1171 ha
Prvá písomná správa: 1216
Vyšné Valice - región Valická dolina
Obecný úrad:
Vyšné Valice 244
PSČ 982 52
Nižná Kaloša
tel.: 047/5595340
fax: 047/5595340
mobil:
obecnyuradvalice@inmail.sk
www.gemernet.sk/vysnevalice
Okres Rimavská Sobota
starosta:
Karol Herényi
Počet obyvateľov: 310
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1247
Vyšný Skálnik
Obecný úrad:
Vyšný Skálnik 43
PSČ 980 52
Hrachovo
Okres Rimavská Sobota
tel.: /
fax: /
mobil: 0905424380
ocu.vysnyskalnik@fairlight.sk
www.rimavarimavica.sk
starosta:
Ján Durmis
Počet obyvateľov: 150
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1334
Zádor
Obecný úrad:
Zádor 10
PSČ 980 42
Rimavská seč
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5592121
fax: 047/
mobil: 0910983057
obeczador@gemernet.sk
www.gemernet.sk/zador/
starosta:
Ildikó Kovács
Počet obyvateľov: 138
Rozloha: 366 ha
Prvá písomná správa: 1327
Zacharovce
Obecný úrad:
Zacharovce 35
PSČ 979 01
Rimavská Sobota
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5634875
fax: 047/
mobil: 0905296531
obec.zacharovce@jpnet.sk
starostka:
Ružena Gembická
Počet obyvateľov: 413
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 13
Žíp
Obecný úrad:
Žíp 17
PSČ 980 21
Bátka
Okres Rimavská Sobota
tel.: 047/5697194
fax: 047/
mobil: 0903896193
obeczip@rsnet.sk
starostka:
Magdaléna Nagy Pálová
Počet obyvateľov: 237
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1295
Balog nad Ipľom
Obecný úrad:
Hlavná 75
PSČ 991 11
Balog nad Ipľom
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4885117
fax: 047/4885131
mobil: 0905492688
balog.obec@azet.sk
www.ipolybalog.eu
starosta:
Ľudovít Cseri
Počet obyvateľov: 852
Rozloha: 835 ha
Prvá písomná správa: 1232
Bátorová - región Mikroregión Čebovského potoka
Obecný úrad:
Bátorová 88
PSČ 991 26
Nenince
tel.: 047/4514093
fax: 047/4514095
mobil:
batorova@gmail.com
Okres Veľký Krtíš
starostka:
Daniela Lichvárová
Počet obyvateľov: 370
Rozloha: 1100 ha
Prvá písomná správa: 1277
Brusník - región Mikroregión Veľký Krtíš
Obecný úrad:
Brusník 45
PSČ 991 01
Senné
tel.: 047/4898129
fax: 047/
mobil: 0904277833
Pondelok: 7,30 - 12,00 13,00 - 16,00
Utorok: 7,30 - 12,00 13,00 - 16,00
Streda: 7,30 - 12,00 13,00 - 16,00
Štvrtok: 7,30 - 12,00 13,00 - 16,00
Piatok: 7,30 - 12,00 13,00 - 16,00
Okres Veľký Krtíš
starostka:
Zuzana Mališová
Počet obyvateľov: 102
Rozloha: 776 ha
Prvá písomná správa: 1327
strana 41
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Bušince
Obecný úrad:
Železničná 4/320
PSČ 991 22
Bušince
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4892256
fax: 047/4514107
mobil:
oubusince@geonet.sk
www.obecbusince.sk
starosta:
Ing. Zoltán Végh
Počet obyvateľov: 1402
Rozloha: 1251 ha
Prvá písomná správa: 1248
Čebovce - región Údolie Čebovského potoka
Obecný úrad:
Szedera Fabiána 320
PSČ 991 25
Čebovce
tel.: 047/4882211
fax: 047/4882211
mobil: 0911235363
obec@cebovce.sk
www.cebovce.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Ladislav Martin
Počet obyvateľov: 1052
Rozloha: 1621 ha
Prvá písomná správa: 1272
Čeláre - región Ipeľská dolina
Obecný úrad:
Čeláre 120
PSČ 991 22
Bušince
tel.: 047/4514116
fax: 047/4514118
mobil: 0917483278
ocu.celare@stonline.sk
www.celare.ocu.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Vojtech Ádám
Počet obyvateľov: 513
Rozloha: 1253 ha
Prvá písomná správa: 1262
Čelovce - región Poiplie
Obecný úrad:
Čelovce 113
PSČ 991 41
Čelovce
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4883127
fax: 047/4883127
mobil: 0915735664
obeccelovce@gmail.com
starosta:
Ján Petroch
Počet obyvateľov: 450
Rozloha: 3687 ha
Prvá písomná správa: 1260
Červeňany
Obecný úrad:
Červeňany 29
PSČ 991 01
Senné
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4898146
fax: 047/
mobil: 0918617797
obeccervenany@azet.sk
starosta:
Radoslav Palášthy
Počet obyvateľov: 39
Rozloha: 679 ha
Prvá písomná správa: 1345
Dačov Lom - región Východný Hont
Obecný úrad:
Dačov Lom 113
PSČ 991 35
Dačov Lom
tel.: 047/4874121
fax: 047/4874121
mobil:
ocudacovlom@zoznam.sk
www.dacovlom.ocu.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Drahotín Zvalo
Počet obyvateľov: 420
Rozloha: 3478 ha
Prvá písomná správa: 1333
Dolinka
Obecný úrad:
Dolinka 211
PSČ 991 28
Vinica
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4889121
fax: 047/4889121
mobil: 0905398500
dolinka@dolinka.org
www.dolinka.org
starosta:
József Nagy
Počet obyvateľov: 500
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná správa: 1248
Dolná Strehová
Obecný úrad:
Hlavná 52/75
PSČ 991 02
Dolná Strehová
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4897169
fax: 047/4911499
mobil:
obec@dolnastrehova.sk
www.dolnastrehova.sk
starosta:
Ing. Dušan Mališ
Počet obyvateľov: 1018
Rozloha: 2124 ha
Prvá písomná správa: 1245
tel.: 047/4830003
fax: 047/4830006
mobil: 0905403214
obecdp@stonline.sk
www.dolneplachtince.sk
starosta:
Jozef Ivic
Počet obyvateľov: 596
Rozloha: 997 ha
Prvá písomná správa: 1243
tel.: 047/4896325
fax: 047/
mobil: 0903216119
dolnestrhare@procomp.sk
starosta:
Miloš Beňov
Počet obyvateľov: 174
Rozloha: 1436 ha
Prvá písomná správa: 1244
Dolné Plachtince
Obecný úrad:
Dolné Plachtince 95
PSČ 991 24
Dolné Plachtince
Okres Veľký Krtíš
Dolné Strháre
Obecný úrad:
Dolné Strháre 126
PSČ 991 03
Pôtor
strana 42
Okres Veľký Krtíš
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Ďurkovce - región Veľký potok-Ipeľ
Obecný úrad:
Ďurkovce 76
PSČ 991 27
Kamenné Kosihy
tel.: 047/4884112
fax: 047/
mobil: 0905378943
obec.durkovce@gmail.com
Okres Veľký Krtíš
starostka:
Eva Egryová
Počet obyvateľov: 124
Rozloha: 490 ha
Prvá písomná správa: 1262
Glabušovce
Obecný úrad:
Glabušovce 24
PSČ 991 22
Bušince
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4871180
fax: 047/
mobil: 0907330363
ocuglabusovce@gonet.sk
www.glabusovceocu.sk
starosta:
Štefan Chudý
Počet obyvateľov: 116
Rozloha: 710 ha
Prvá písomná správa: 1297
Horná Strehová - región ZMOS - Strehovskej Doliny
Obecný úrad:
Horná Strehová 26
PSČ 991 02
Horná Strehová
tel.: 047/4897197
fax: 047/4897197
mobil: 0908924717
hornastrehova@procomp.sk
starostka:
Jana Kukučková
Počet obyvateľov: 201
Rozloha: 781 ha
Prvá písomná správa: 1493
Horné Plachtince
Obecný úrad:
Horné Plachtince 75
PSČ 991 24
Dolné Plachtince
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4887266
fax: 047/
mobil: 0907542314
obec.hplachtince@post.sk
starosta:
Ladislav Nozdrovický
Počet obyvateľov: 194
Rozloha: 1054 ha
Prvá písomná správa: 1244
Horné Strháre
Obecný úrad:
Horné Strháre 29
PSČ 991 03
Pôtor
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4896359
fax: 047/
mobil:
hornestrhare@gmail.com
starosta:
Juraj Pastorok
Počet obyvateľov: 246
Rozloha: 1276 ha
Prvá písomná správa: 1243
Hrušov - región Združenie obcí Veľký potok-Ipeľ
Obecný úrad:
Hrušov 526
PSČ 991 42
Hrušov
tel.: 047/4880122
fax: 047/4880122
mobil: 0905297188
obechrusov@slovanet.sk
www.hrusov.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Ing.Pavel Bendík
Počet obyvateľov: 896
Rozloha: 2331 ha
Prvá písomná správa: 1285
Chrastince
Obecný úrad:
Chrastince 18
PSČ 991 08
Lesenice
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4894105
fax: 047/
mobil: 0905258480
chrastince@gmail.com
www.chrastince.sk
starosta:
Ing. Jozef Varga
Počet obyvateľov: 235
Rozloha: 404 ha
Prvá písomná správa: 1244
Chrťany
Obecný úrad:
Chrťany 101
PSČ 991 21
Závada
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4897220
fax: 047/
mobil: 0907667137
obecchrtany@post.sk
starosta:
Pavel Hriň
Počet obyvateľov: 132
Rozloha: 918 ha
Prvá písomná správa: 1227
Ipeľské Predmostie - región Veľký potok-Ipeľ
Obecný úrad:
Ipeľské Predmostie 133/1
PSČ 991 10
Veľká Ves nad Ipľom
tel.: 047/4888131
fax: 047/4888311
mobil: 0918489227
ipelpred@inMail.sk
www.ipelskepredmostie.ocu.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Mgr. Marián Hocsák
Počet obyvateľov: 631
Rozloha: 1384 ha
Prvá písomná správa: 1252
Kamenné Kosihy - región Veľký potok-Ipeľ
Obecný úrad:
Kamenné Kosihy 3
PSČ 991 27
Kamenné Kosihy
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4884113
fax: 047/4884113
mobil: 0905475951
obeckkosihy@slovanet.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Tibor Ďurkovič
Počet obyvateľov: 356
Rozloha: 501 ha
Prvá písomná správa: 1135
strana 43
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Kiarov - región Ipeľská dolina
Obecný úrad:
Kiarov 25
PSČ 991 06
Želovce
tel.: 047/4881180
fax: 047/4881180
mobil:
obeckiarov@gonet.sk
ww.kiarov.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Pavol Suchánsky
Počet obyvateľov: 312
Rozloha: 900 ha
Prvá písomná správa: 1271
Kleňany - región Veľký potok-Ipeľ
Obecný úrad:
Kleňany 149
PSČ 991 10
Veľká Ves nad Ipľom
tel.: 047/4891309
fax: 047/
mobil: 0905945027
klenany@pobox.sk
www.klenany.ocu.sk
Okres Veľký Krtíš
starostka:
Helena Csákyová
Počet obyvateľov: 332
Rozloha: 723 ha
Prvá písomná správa: 1257
Koláre - región Mikroregión Čebovského potoka
Obecný úrad:
Koláre 19
PSČ 991 09
Veľká Čalomija
tel.: 047/4894266
fax: 047/4894266
mobil: 0918702142
kolare@mail.t-com.sk
www.kolare.ocu.sk
Okres Veľký Krtíš
starostka:
Alžbeta Grešinová
Počet obyvateľov: 285
Rozloha: 780 ha
Prvá písomná správa: 1244
Kosihovce - región Údolie Čebovského potoka
Obecný úrad:
Kosihovce 251
PSČ 991 25
Čebovce
tel.: 047/4895121
fax: 047/4895121
mobil: 0905507232
kosihovce@gmail.com
www.obeckosihovce.sk
Okres Veľký Krtíš
starostka:
Eva Gyurászová
Počet obyvateľov: 600
Rozloha: 2069 ha
Prvá písomná správa: 1135
Kosihy nad Ipľom
Obecný úrad:
Kosihy nad Ipľom 164
PSČ 991 11
Balog nad Ipľom
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4889112
fax: 047/4889112
mobil: 0907096006
kosihynadiplom@zoznam.sk
starostka:
Silvia Košíková
Počet obyvateľov: 495
Rozloha: 682 ha
Prvá písomná správa: 1326
Kováčovce - región Ipeľská dolina
Obecný úrad:
Kováčovce 52
PSČ 991 06
Želovce
tel.: 047/4871294
fax: 047/4871294
mobil:
kovacovce@gonet.sk
www.kovacovce.ocu.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Jozef Filip
Počet obyvateľov: 381
Rozloha: 1162 ha
Prvá písomná správa: 1295
Lesenice
Obecný úrad:
Lesenice 221
PSČ 991 08
Lesenice
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4894100
fax: 047/4894100
mobil: 0905408832
lesenice@mail.t-com.sk
www.lesenice.sk
starosta:
Ing. Ladislav Majdán
Počet obyvateľov: 546
Rozloha: 736 ha
Prvá písomná správa: 1244
Ľuboriečka - región Strehovská dolina
Obecný úrad:
Ľuboriečka 91
PSČ 991 02
Dolná Strehová
tel.: 047/4897191
fax: 047/
mobil:
obec.luborieckav@dtnet.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Ján Žilka
Počet obyvateľov: 150
Rozloha: 1163 ha
Prvá písomná správa: 1335
Malá Čalomija - región Mikroregión Čebovského potoka
Obecný úrad:
Malá Čalomija 46
PSČ 991 08
Lesenice
tel.: 047/4894102
fax: 047/4894102
mobil:
m.hlacok@mail.t-com.sk
starosta:
Miroslav Hlačok
Počet obyvateľov: 231
Rozloha: 632 ha
Prvá písomná správa: 1342
tel.: 047/4896431
fax: 047/
mobil: 0903203819
tatianakassayova@gmail.com
starostka:
Tatiana Káššayová
Počet obyvateľov: 124
Rozloha: 684 ha
Prvá písomná správa: 1236
Malé Straciny
Obecný úrad:
Malé Straciny 86
PSČ 990 01
Veľký Krtíš
strana 44
Okres Veľký Krtíš
Okres Veľký Krtíš
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Malé Zlievce - región Združenie obcí Strehovskej Doliny
Obecný úrad:
Malé Zlievce 75
PSČ 991 22
Bušince
tel.: 047/4892182
fax: 047/
mobil:
cseriova1@post.sk
starosta:
Darina Huďanová
Počet obyvateľov: 283
Rozloha: 907 ha
Prvá písomná správa: 1244
Malý Krtíš
Obecný úrad:
Družstevná 2
PSČ 990 01
Veľký Krtíš
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4911108
fax: 047/4830432
mobil: 0903523607
malykrtis@stonline.sk
starosta:
Václav Hájevský
Počet obyvateľov: 438
Rozloha: 560 ha
Prvá písomná správa: 1246
Modrý Kameň
Mestský úrad:
Marianské Námestie 1
PSČ 992 01
Modrý Kameň
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4870288
fax: 047/4870288
mobil: 0903481220
primátor@modrykamen.sk
www.modrykamen.sk
primátor:
Ing. Aladár Bariak
Počet obyvateľov: 1529
Rozloha: 1960 ha
Prvá písomná správa: 1290
Muľa
Obecný úrad:
Muľa 20
PSČ 991 22
Bušince
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4892345
fax: 047/
mobil:
obec.mula@mail.t-com.sk
starosta:
Vojtech Nagy
Počet obyvateľov: 290
Rozloha: 1227 ha
Prvá písomná správa: 1321
Nenince
Obecný úrad:
Hlavná 238
PSČ 991 26
Nenince
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4514030
fax: 047/4514029
mobil:
ocunenince@centrum.sk
www.nenince.sk
starosta:
Zoltán Kuzma
Počet obyvateľov: 1400
Rozloha: 895 ha
Prvá písomná správa: 997
Nová Ves - región Veľkokrtíšsky potok
Obecný úrad:
Nová Ves 200
PSČ 991 05
Sklabiná
tel.: 047/4886287
fax: 047/4886287
mobil: 0903137913
obec.novaves@gost.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Štefan Paholík
Počet obyvateľov: 391
Rozloha: 870 ha
Prvá písomná správa: 1473
Obeckov - región Údolie Veľkokrtíšskeho potoka
Obecný úrad:
Obeckov 165
PSČ 991 05
Sklabiná
tel.: 047/4890114
fax: 047/4890114
mobil:
obeckov@gmail.com
www.obeckov.ocu.sk
PSČ 991 22
Bušince
starosta:
Ľudovít Roško
Počet obyvateľov: 500
Rozloha: 1088 ha
Prvá písomná správa: 1257
PSČ 991 07
Slovenské Ďarmoty
tel.: 047/4514119
fax: 047/
mobil:
obec.olovary@mail.t-com.sk
www.olovary.ocu.sk
starosta:
Irma Benkočová
Počet obyvateľov: 342
Rozloha: 1861 ha
Prvá písomná správa: 1245
tel.: 047/4894201
fax: 047/4894201
mobil: 0905711583
ocuonves@gmail.com
www.obce.nfo
Okres Veľký Krtíš
starosta:
László Jámbor
Počet obyvateľov: 657
Rozloha: 915 ha
Prvá písomná správa: 1135
Opava - región Údolie Čebovského potoka
Obecný úrad:
Opava 131
PSČ 991 25
Čebovce
Pondelok: 7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok: 7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda: 7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Štvrtok: 7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Piatok: 7.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Okres Veľký Krtíš
Opatovská Nová Ves
Obecný úrad:
Opatovská Nová Ves 189
Pondelok: 7,00 - 12,00 12,30 - 15,00
Utorok: 7,00 - 12,00 12,30 - 15,00
Streda: 7,00 - 12,00 12,30 - 15,00
Štvrtok: 7,00 - 12,00 12,30 - 15,00
Piatok: 7,00 - 12,00 12,30 - 15,00
Okres Veľký Krtíš
Olováry
Obecný úrad:
Olováry 129
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4895283
fax: 047/
mobil: 0905223489
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Pavel Lekýr
Počet obyvateľov: 117
Rozloha: 1176 ha
Prvá písomná správa: 1342
strana 45
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Pôtor
Obecný úrad:
Pôtor 75
PSČ 991 03
Pôtor
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4896326
fax: 047/4911319
mobil: 0903649170
obecpotor@centrum.sk
www.potor.ocu.sk
starosta:
Branislav Laco
Počet obyvateľov: 821
Rozloha: 1928 ha
Prvá písomná správa: 1297
Pravica
Obecný úrad:
Pravica 32
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4877227
fax: 047/
mobil:
PSČ 991 21
Závada
starosta:
Pavel Lenhard
Počet obyvateľov: 116
Rozloha: 102 ha
Prvá písomná správa: 1226
Príbelce - región Východný Hont
Obecný úrad:
Príbelce 234
PSČ 991 25
Čebovce
tel.: 047/4895118
fax: 047/4895118
mobil: 0905533604
pribelce@stonline.sk
web.pribelce.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Ing. Pavel Kollár
Počet obyvateľov: 584
Rozloha: 2719 ha
Prvá písomná správa: 1244
Sečianky
Obecný úrad:
Sečianky 89
PSČ 991 10
Veľká Ves
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4888118
fax: 047/4888118
mobil: 0905960052
ocusecianky@gmail.com
www.secianky.ocu.sk
starosta:
Jozef Deák
Počet obyvateľov: 396
Rozloha: 785 ha
Prvá písomná správa: 1243
Seľany
Obecný úrad:
Seľany 39
PSČ 991 27
Kamenné Kosihy
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4895101
fax: 047/4513416
mobil:
obecselany@mail.t-com.sk
www.selany.obceinfo.sk
starosta:
Pavel Celeng
Počet obyvateľov: 223
Rozloha: 760 ha
Prvá písomná správa: 1268
Senné
Obecný úrad:
Senné 81
PSČ 991 01
Senné
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4898122
fax: 047/4898122
mobil: 0905357561
obecsenne@gmail.com
starosta:
Ing. Ján Ragač
Počet obyvateľov: 227
Rozloha: 1588 ha
Prvá písomná správa: 1249
Sklabiná
Obecný úrad:
Sklabiná 211
PSČ 991 05
Sklabiná
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4514140
fax: 047/4514140
mobil:
ousklabina@zoznam.sk
starostka:
Marta Kálovcová
Počet obyvateľov: 870
Rozloha: 988 ha
Prvá písomná správa: 1330
Slovenské Ďarmoty
Obecný úrad:
Slovenské Ďarmoty 99
PSČ 991 07
Slovenské Ďarmoty
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4894196
fax: 047/4894196
mobil: 0907254631
obecslov.darmoty@mail.t-com.sk
www.slovenskedarmoty.ocu.sk
starostka:
Denisa Árvayová
Počet obyvateľov: 523
Rozloha: 390 ha
Prvá písomná správa: 1919
tel.: 047/4897146
fax: 047/
mobil: 0908225266
slovenskeklacany@zoznam.sk
starostka:
Mgr. Anna Mužíková
Počet obyvateľov: 166
Rozloha: 914 ha
Prvá písomná správa: 1379
Slovenské Kľačany
Obecný úrad:
Slovenské Kľačany 66
PSČ 991 02
Dolná Strehová
Okres Veľký Krtíš
GUĽÔČKOVÉ PERO S GUMOVÝM UCHOPENÍM
Na každé pero si môžete nechať
vytlačiť názov obce alebo podobne.
Farba: transparentná červená
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
strana 46
kód: KC4181_25 Cena: od 0,10 €/ks
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Stredné Plachtince
Obecný úrad:
Stredné Plachtince 110
PSČ 991 24
Dolné Plachtince
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4830301
fax: 047/4830301
mobil: 0918389863
obec_str.plachtince@stonline.sk
www.stredneplachtince.ocu.sk
starosta:
Benko Štefan
Počet obyvateľov: 645
Rozloha: 2084 ha
Prvá písomná správa: 1439
Sucháň
Obecný úrad:
Sucháň 82
PSČ 991 35
Dačov Lom
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4514137
fax: 047/4514139
mobil: 0918485995
obec.suchan@inmail.sk
www.suchan.ocu.sk
starosta:
Anna Triznová
Počet obyvateľov: 259
Rozloha: 1633 ha
Prvá písomná správa: 1349
Suché Brezovo
Obecný úrad:
Suché Brezovo 66
PSČ 991 03
Pôtor
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4898609
fax: 047/
mobil: 0918118247
brezovo@procomp.sk
suchebrezovo.obceinfo.sk
starosta:
Eva Pasiarová
Počet obyvateľov: 123
Rozloha: 1148 ha
Prvá písomná správa: 1573
Širákov - región Mikroregión krtiškeho poiplia
Obecný úrad:
Širákov 156
PSČ 991 27
Kamenné Kosihy
tel.: 047/4884110
fax: 047/
mobil:
sirakov@inmail.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Katarína Dovčinová
Počet obyvateľov: 240
Rozloha: 711 ha
Prvá písomná správa: 1303
Šuľa
Obecný úrad:
Šuľa 53
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4898139
fax: 047/
mobil:
PSČ 991 01
Senné
starosta:
Miroslav Vozaf
Počet obyvateľov: 86
Rozloha: 40 ha
Prvá písomná správa: 1460
Trebušovce - región Hontiansko - Novohradský, Mikroregión krtíšskeho poiplia
Obecný úrad:
Trebušovce 33
PSČ 991 27
Trebušovce
tel.: 047/4894103
fax: 047/
mobil:
trebusovce@trebusovce.sk
www.trebusovce
PSČ 991 09
Veľká Čalomija
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4875116
fax: 047/4894251
mobil: 0905319906
velkacalomija@velkacalomija.sk
www.velkacalomija.sk
starosta:
Michal Nagy
Počet obyvateľov: 592
Rozloha: 885 ha
Prvá písomná správa: 1244
Veľká Ves nad Ipľom - región HONT-POIPLIE
Obecný úrad:
Hlavná 124
PSČ 991 10
Veľká Ves nad Ipľom
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4888121
fax: 047/4888121
mobil: 0905519280
obecvelkavesnadiplom@gmail.com
www.velkavesnadiplom.sk
starosta:
Ing. Ladislav KERATA
Počet obyvateľov: 416
Rozloha: 958 ha
Prvá písomná správa: 1252
tel.: 047/4830517
fax: 047/4830517
mobil:
obecv.straciny@stonline.sk
starosta:
MUDr.Ján Jakab
Počet obyvateľov: 164
Rozloha: 628 ha
Prvá písomná správa: 1236
Veľké Straciny
Obecný úrad:
Veľké Straciny 13
PSČ 990 01
Veľký Krtíš
PSČ 991 23
Veľké Zlievce
Pondelok: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Utorok: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Okres Veľký Krtíš
Veľké Zlievce - región Tisovnická Dolina
Obecný úrad:
Veľké Zlievce 127
Okres Veľký Krtíš
starostka:
Erika Sásová
Počet obyvateľov: 194
Rozloha: 950 ha
Prvá písomná správa: 1247
Veľká Čalomija
Obecný úrad:
Veľká Čalomija 214
Pondelok: 8.00 - 12.00
Utorok: 8.00 - 12.00
Streda: 8.00 - 12.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00
Piatok: 8.00 - 12.00
tel.: 047/4892123
fax: 047/48922123
mobil: 0918461162
obecvelkezlievce@mail.t-com.sk
www.velkezlievce.ocu.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Ivan Krahulec
Počet obyvateľov: 502
Rozloha: 1630 ha
Prvá písomná správa: 1245
strana 47
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Veľký Krtíš - región Hont - Poiplie
Mestský úrad:
J.A.Komenského 3
PSČ 990 01
Veľký Krtíš
tel.: 047/4812111
fax: 047/4812112
mobil:
mesto@velky-krtis.sk
www.velky-krtis.sk
Okres Veľký Krtíš
primátor:
Ing.Dalibor Surkoš
Počet obyvateľov: 13880
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1245
Veľký Lom
Obecný úrad:
Veľký Lom 42
PSČ 991 03
Pôtor
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4898624
fax: 047/4898624
mobil: 0905870482
velkylom@gmail.com
www.velkylom.obceinfo.sk
starosta:
Anna Gregorová
Počet obyvateľov: 208
Rozloha: 1063 ha
Prvá písomná správa: 1573
Vieska
Obecný úrad:
Vieska 38
PSČ 991 02
Dolná Strehová
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4897131
fax: 047/4897131
mobil: 0907814311
vieska@stonline.sk
starosta:
Ing. Anna Makovníková
Počet obyvateľov: 216
Rozloha: 331 ha
Prvá písomná správa: 1447
Vinica
Obecný úrad:
Cesta slobody 466
PSČ 991 28
Vinica
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4891210
fax: 047/4891397
mobil: 0918984087
obec@vinica.sk
www.vinica.sk
starosta:
Béla Hrubík
Počet obyvateľov: 1940
Rozloha: 3075 ha
Prvá písomná správa: 1135
Vrbovka
Obecný úrad:
Vrbovka 56
PSČ 991 31
Vrbovka
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4881116
fax: 047/4881116
mobil: 0908929123
ipolyvarbo@szm.sk
www.ipolyvarbo.szm.sk
starosta:
Károly Zólyomi
Počet obyvateľov: 392
Rozloha: 1056 ha
Prvá písomná správa: 1327
Záhorce - región Údolie Čebovského potoka
Obecný úrad:
Krtíšska 173/98
PSČ 991 06
Želovce
tel.: 047/4893263
fax: 047/4893263
mobil:
obec@zahorce.sk
www.zahorce.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
PaedDr. Branislav Kázmer
Počet obyvateľov: 718
Rozloha: 1798 ha
Prvá písomná správa: 1236
Závada
Obecný úrad:
Závada 54
PSČ 991 21
Závada
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4877132
fax: 047/4911384
mobil: 0905243137
obeczavada@dtnet.sk
starosta:
Miroslav Kalmár
Počet obyvateľov: 530
Rozloha: 900 ha
Prvá písomná správa: 1393
Zombor
Obecný úrad:
Zombor 65
Okres Veľký Krtíš
tel.: 047/4871138
fax: 047/
mobil:
PSČ 991 22
Bušince
starosta:
Marián Galo
Počet obyvateľov: 141
Rozloha: 250 ha
Prvá písomná správa: 1327
Želovce - región Údolie Krtíšskeho potoka
Obecný úrad:
Zdravotnícka 255
PSČ 991 06
Želovce
tel.: 047/4514158
fax: 047/4514159
mobil:
obec.zelovce@zoznam.sk
www.zelovce.sk
Okres Veľký Krtíš
starosta:
Ing. Július Makó Csc.
Počet obyvateľov: 1310
Rozloha: 1875 ha
Prvá písomná správa: 1327
Babiná - región Pliešovská kotlina
Obecný úrad:
Horná 97
PSČ 962 61
Dobrá Niva
strana 48
tel.: 045/5384116
fax: 045/5384225
mobil: 0905265002
obec@babina.sk
www.babina.sk
Pondelok: 8,30 - 12,00
Utorok: 8,30 - 12,00 13,00 - 15,00
Streda: 8,30 - 12,00
Štvrtok: 8,30 - 12,00 13,00 - 15,00
Piatok: 8,30 - 12,00 13,00 - 15,00
Okres Zvolen
starostka:
Jana Gregušová
Počet obyvateľov: 454
Rozloha: 2217 ha
Prvá písomná správa: 1254
Pondelok: 7:30-11:30, 12:30-16:00
Utorok: 7:30-11:30, 12:30-16:00
Streda: 7:30-11:30, 12:30-16:00
Štvrtok: 7:30-11:30, 12:30-16:00
Piatok: 7:30-11:30, 12:30-16:00
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Bacúrov - región Mikroregión Adela
Obecný úrad:
Bacúrov 75
PSČ 962 61
Dobrá Niva
tel.: 045/5387125
fax: 045/
mobil: 0903811296
obecbacurov@stonline.sk
www.bacurov.sk
Okres Zvolen
starostka:
Katarína Zlámalová
Počet obyvateľov: 135
Rozloha: 960 ha
Prvá písomná správa: 1225
Breziny - región Pliešovská kotlina
Obecný úrad:
Breziny 141
PSČ 962 61
Dobrá Niva
tel.: 045/5387124
fax: 045/5387124
mobil: 0908968308
obecbreziny@centrum.sk
www.breziny.sk
Okres Zvolen
starosta:
Ondrej Frlajs
Počet obyvateľov: 342
Rozloha: 548 ha
Prvá písomná správa: 1556
Budča - región Mikroregión Adela
Obecný úrad:
Lhenická 33
PSČ 962 33
Budča
tel.: 045/5398032
fax: 045/5398032
mobil: 0905649899
obec@budca.sk
www.budca.sk
Okres Zvolen
starosta:
Ing. František Moravec
Počet obyvateľov: 1102
Rozloha: 1591 ha
Prvá písomná správa: 1254
Bzovská Lehôtka - región Pliešovská kotlina
Obecný úrad:
Bzovská Lehôtka 26
PSČ 962 62
Sása
tel.: /
fax: /
mobil: 0904517934
bzovskalehotka@zoznam.sk
Okres Zvolen
starosta:
Jozef Pálka
Počet obyvateľov: 119
Rozloha: 606 ha
Prvá písomná správa: 1524
Dobrá Niva - región Pliešovská kotlina
Obecný úrad:
Námestie SNP 47/9
PSČ 962 61
Dobrá Niva
tel.: 045/5382352
fax: 045/5382351
mobil: 0905345706
starosta@obecdobraniva.sk
www.obecdobraniva.sk
Okres Zvolen
starosta:
Ing. Martin Krúdy
Počet obyvateľov: 1830
Rozloha: 5254 ha
Prvá písomná správa: 1254
Dubové - región Mikroregión Adela
Obecný úrad:
Dubové 82
PSČ 962 61
Dobrá Niva
tel.: 045/5387443
fax: 045/5387607
mobil:
dubove@stonline.sk
www.dubove.obceinfo.sk
Okres Zvolen
starostka:
Anna Janovicová
Počet obyvateľov: 232
Rozloha: 1328 ha
Prvá písomná správa: 1255
Hronská Breznica - región Mikroregión Adela
Obecný úrad:
Hronská Breznica 100
PSČ 966 11
Trnavá Hora
tel.: 045/5398019
fax: 045/5398019
mobil:
obechb@gmail.com
hronskabreznica.e-obce.sk
Okres Zvolen
starosta:
Igor Kanda
Počet obyvateľov: 277
Rozloha: 952 ha
Prvá písomná správa: 1424
Kováčová
Obecný úrad:
Kúpeľná 12
PSČ 962 37
Kováčová
Okres Zvolen
tel.: 045/5445317
fax: 045/5445317
mobil:
obec@kovacova.sk
www.kovacova.sk
starosta:
Slavomír Brachna
Počet obyvateľov: 1480
Rozloha: 715 ha
Prvá písomná správa: 1254
Lešť (vojenský obvod)
Obecný úrad:
Školská 21
PSČ 962 63
Pliešovce 1
tel.: 045/5562472
fax: 045/5562472
mobil: 0903820335
ouvo-lest@mail.t-com.sk
Okres Zvolen
:
Ing. Štefan Pomoty
Počet obyvateľov: 55
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1573
Lieskovec - región mikroregión Hučava-Zvolensko, Podpoľanie
Obecný úrad:
Na Barinách 2
PSČ 962 21
Lieskovec
Pondelok: 10:00-14:00
Utorok: 8:00-12:00
Streda: 13:00-17:00
Štvrtok: 8:00-12:00
Piatok: 8:00-12:00
tel.: 045/5370257
fax: 045/5370257
mobil: 0911268715
starosta@obeclieskovec.sk
www.lieskovec.sk
Okres Zvolen
starosta:
Ing. Peter Ťavoda CSc
Počet obyvateľov: 1420
Rozloha: 1390 ha
Prvá písomná správa: 1263
strana 49
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Lukavica - región Severné Podpoľanie
Obecný úrad:
Lipová 1
PSČ 962 31
Sliač
tel.: 045/5442252
fax: 045/5442252
mobil: 0911490627
lukavica@zoznam.sk
www.obeclukavica.ocu.sk
Okres Zvolen
starosta:
Bc. Róbert Kíšik
Počet obyvateľov: 148
Rozloha: 517 ha
Prvá písomná správa: 1389
Michalková
Obecný úrad:
Michalková 7
PSČ 962 61
Dobrá Niva
Okres Zvolen
tel.: 045/5387159
fax: 045/
mobil: 0907244228
obecmichalkova@zoznam.sk
starosta:
Ján Parobok
Počet obyvateľov: 44
Rozloha: 542 ha
Prvá písomná správa: 18
Očová - región Hučava - Zvolensko a Podpoľanie
Obecný úrad:
SNP 330/110
PSČ 962 23
Očová
tel.: 045/5349069
fax: 045/5349323
mobil: 0908928064
obecocova@mail.t-com.sk
www.ocova.sk
Okres Zvolen
starosta:
Ing. Jaroslav Dominik
Počet obyvateľov: 2588
Rozloha: 8860 ha
Prvá písomná správa: 1263
Ostrá Lúka - región Mikroregión Adela
Obecný úrad:
Ostrá Lúka 58
PSČ 962 61
Dobrá Niva
tel.: 045/5391124
fax: 045/5391124
mobil: 0911369074
ostraluka@stonline.sk
www.ostraluka.sk
Okres Zvolen
starosta:
Mgr. Juraj Jelok
Počet obyvateľov: 288
Rozloha: 2027 ha
Prvá písomná správa: 1332
Pliešovce - región Pliešovská kotlina
Obecný úrad:
Hviezdoslava 1
PSČ 962 63
Pliešovce
tel.: 045/5562401
fax: 045/5562993
mobil: 0905264575
obec@pliesovce.sk
www.pliesovce.sk
Okres Zvolen
starosta:
Ing. Štefan Sýkora
Počet obyvateľov: 2235
Rozloha: 5610 ha
Prvá písomná správa: 1256
Podzámčok - región Pliešovská kotlina
Obecný úrad:
Podzámčok 23
PSČ 962 61
Dobrá Niva
tel.: 045/5387151
fax: 045/5387151
mobil: 0908289117
obec@podzamcok.sk
www.podzamcok.sk
Okres Zvolen
starosta:
Martin Babiak
Počet obyvateľov: 380
Rozloha: 848 ha
Prvá písomná správa: 1425
Sása - región Pliešovská kotlina
Obecný úrad:
Námestie SNP 329/1
PSČ 962 62
Sása
tel.: 045/5562551
fax: 045/5562081
mobil:
sasa@slovanet.sk
www.sasa.sk
Okres Zvolen
starostka:
Ľubica Jergušová
Počet obyvateľov: 916
Rozloha: 2469 ha
Prvá písomná správa: 1332
Sielnica - región Pozdola Bystrice
Obecný úrad:
Sielnica 210
PSČ 962 31
Sliač
Okres Zvolen
tel.: 045/5442231
fax: 045/5443397
mobil:
obec@sielnica.sk
www.sielnica.sk
starostka:
Anna Gavajdová
Počet obyvateľov: 1200
Rozloha: 1784 ha
Prvá písomná správa: 1250
tel.: 045/5442253
fax: 045/5442506
mobil: 0905569449
msu@sliac.sk
www.sliac.sk
primátor:
Ing. Daniel Dunčko
Počet obyvateľov: 5114
Rozloha: 3983 ha
Prvá písomná správa: 1244
tel.: 045/5391057
fax: 045/
mobil: 0905223278
obectrnie@mail.t-com.sk
www.trnie.sk
starosta:
Julius Murín
Počet obyvateľov: 357
Rozloha: 1228 ha
Prvá písomná správa: 1393
Sliač
Mestský úrad:
Letecká 1
PSČ 962 31
Sliač
Okres Zvolen
Tŕnie
Obecný úrad:
Tŕnie 91
PSČ 962 34
Tŕnie
strana 50
Okres Zvolen
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Turová - región Mikroregión Adela
Obecný úrad:
Turová 110
PSČ 962 34
Tŕnie
Okres Zvolen
tel.: 045/5391048
fax: 045/5391049
mobil: 0917658304
outurova@stonline.sk
www.turova.sk
starostka:
Ing. Jana Jarotová
Počet obyvateľov: 380
Rozloha: 692 ha
Prvá písomná správa: 1424
Veľká Lúka - región Pozdola Bystrice
Obecný úrad:
Veľkolúcka 1219/39
PSČ 962 31
Sliač
tel.: 045/5443621
fax: 045/5443621
mobil: 0918419874
starosta@velkaluka.sk
www.velkaluka.sk
Okres Zvolen
starostka:
Ing. Júlia Šebová
Počet obyvateľov: 480
Rozloha: 854 ha
Prvá písomná správa: 1281
Zvolen
Mestský úrad:
Námestie Slobody 22
PSČ 960 01
Zvolen
Okres Zvolen
tel.: 045/5303111
fax: 045/5331428
mobil:
mesto@zvolen.sk
www.zvolen.sk
primátor:
Ing.Miroslav Kusein
Počet obyvateľov: 43419
Rozloha: 9870 ha
Prvá písomná správa: 1172
Zvolenská Slatina - región Mikroregión Podpoľanie
Obecný úrad:
SNP 370/19
PSČ 962 01
Zvolenská Slatina
tel.: 045/5394212
fax: 045/5394237
mobil: 0903806029
obuzvslat@mail.t-com.sk
www.zvolenskaslatina.sk
Okres Zvolen
starostka:
Ing. Mária Klimentová
Počet obyvateľov: 2713
Rozloha: 4594 ha
Prvá písomná správa: 1332
SADA DREVENÝCH PASTELIEK
V TRANSPARENTNOM BOXE
kód: MO7389_99
Cena: od 1,12 €/ks
8 pasteliek a 20 papierových maľovaniek, materiál: WOOD,
farba: multicolor, rozmer: 1,5 x 13,8 x 1,5 cm
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Železná Breznica - región Mikroregión Adela
Obecný úrad:
Železná Breznica 197
PSČ 962 34
Tŕnie
tel.: 045/5391045
fax: 045/5391047
mobil: 0903507299
ocuzel.breznica@stonline.sk
www.zeleznabreznica.sk
Okres Zvolen
starosta:
Ján Dúbravský
Počet obyvateľov: 504
Rozloha: 1908 ha
Prvá písomná správa: 1424
Brehy - región Nová Baňa
Obecný úrad:
Brehy 117
PSČ 968 01
Nová Baňa
Okres Žarnovica
tel.: 045/6857008
fax: 045/6857008
mobil: 0905417540
brehy@brehy.sk
www.brehy.sk
starosta:
Ing. Juraj Tencer
Počet obyvateľov: 1111
Rozloha: 1230 ha
Prvá písomná správa: 1283
Hodruša - Hámre - región Kvakovská dolina, Sitno-Banská Štiavnica-okolie
Obecný úrad:
Hodruša - Hámre 185
PSČ 966 61
Hodruša - Hámre
tel.: 045/6844415
fax: 045/6844415
mobil:
ocu_hh@isternet.sk
www.hodrusa-hamre.sk
starosta:
Jozef Uram
Počet obyvateľov: 2285
Rozloha: 4600 ha
Prvá písomná správa: 1391
tel.: 045/6812780
fax: 045/6814734
mobil: 0903628860
hhamre@stonline.sk
www.horne-hamre.sk
starosta:
Ing. Milan Mokrý
Počet obyvateľov: 663
Rozloha: 1967 ha
Prvá písomná správa: 1391
tel.: 045/6866120
fax: 045/
mobil: 09028570478
obec@hrabicov.sk
www.hrabicov.sk
starosta:
Ján Adámik
Počet obyvateľov: 619
Rozloha: 1334 ha
Prvá písomná správa: 1228
Horné Hámre
Obecný úrad:
Horné Hámre 45
PSČ 966 71
Horné Hámre
Okres Žarnovica
Hrabičov
Obecný úrad:
Hrabičov 188
PSČ 966 78
Hrabičov
Okres Žarnovica
Okres Žarnovica
strana 51
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Hronský Beňadik
Obecný úrad:
Mýtne námestie 445
PSČ 966 53
Hronský Beňadik
Okres Žarnovica
tel.: 045/6893125
fax: 045/6893125
mobil: 0918708903
ou@hronsky-benadik.sk
www.hronsky-benadik.sk
starosta:
Stanislav Lopúch
Počet obyvateľov: 1223
Rozloha: 923 ha
Prvá písomná správa: 1075
Kľak
Obecný úrad:
Kľak 9
PSČ 966 77
Ostrý Grúň
Okres Žarnovica
tel.: 045/6866100
fax: 045/6866100
mobil: 0903746298
obecklak@t-com.sk
starosta:
Ing. Pavol Píš
Počet obyvateľov: 247
Rozloha: 2290 ha
Prvá písomná správa: 1735
Malá Lehota
Obecný úrad:
Malá Lehota 383
PSČ 966 42
Malá Lehota
Okres Žarnovica
tel.: 045/6897519
fax: 045/6897519
mobil:
obecmalalehota@nbsiet.sk
www.malalehota.ocu.sk
starosta:
Marta Tisovská
Počet obyvateľov: 923
Rozloha: 2284 ha
Prvá písomná správa: 1388
Nová Baňa
Mestský úrad:
Námestie slobody 1
PSČ 968 26
Nová Baňa
Okres Žarnovica
tel.: 045/6857378
fax: 045/6856585
mobil: 0905436381
msu@novabana.sk
www.novabana.sk
primátor:
Mgr. Ján Havran
Počet obyvateľov: 7310
Rozloha: 6125 ha
Prvá písomná správa: 1345
Orovnica
Obecný úrad:
Orovnica 96
PSČ 966 52
Tekovská Breznica
Okres Žarnovica
tel.: 045/6856655
fax: 045/6856655
mobil: 0917811909
ocuorovnica@stonline.sk
www.orovnica.ocu.sk
starosta:
Katarína Forgáčová
Počet obyvateľov: 550
Rozloha: 1425 ha
Prvá písomná správa: 1209
Ostrý Grúň
Obecný úrad:
Ostrý Grúň 193
PSČ 966 77
Ostrý Grúň
Okres Žarnovica
tel.: 045/6866114
fax: 045/6866114
mobil:
ogrun@stonline.sk
www.obec.ostrygrun.sk
starosta:
Bc. Jana Angletová
Počet obyvateľov: 560
Rozloha: 1680 ha
Prvá písomná správa: 16
Píla
Obecný úrad:
Píla 27
PSČ 966 81
Žarnovica
Okres Žarnovica
tel.: 045/6726312
fax: 045/
mobil: 0902725218
oupila@stonline.sk
www.obecpila.ocu.sk
starosta:
Emília Jokalová
Počet obyvateľov: 140
Rozloha: 2512 ha
Prvá písomná správa: 1534
Rudno nad Hronom
Obecný úrad:
Rudno nad Hronom č. 16
PSČ 966 51
Rudno nad Hronom
tel.: 045/6856253
fax: 045/6860063
mobil: 0905499584
ocurudno@stonline.sk
http://www.rudnonadhronom.sk
Okres Žarnovica
starosta:
Ľubomír Kršjak
Počet obyvateľov: 512
Rozloha: 1929 ha
Prvá písomná správa: 1147
Tekovská Breznica - región Nová Baňa
Obecný úrad:
Tekovská Breznica 566
PSČ 966 52
Tekovská Breznica
Okres Žarnovica
tel.: 045/6861169
fax: 045/6861169
mobil: 0903560011
ocutbreznica@stonline.sk
www.tekovskabreznica.sk
starosta:
Jozef Dolinaj
Počet obyvateľov: 1217
Rozloha: 2983 ha
Prvá písomná správa: 1276
tel.: 045/6726148
fax: 045/6726149
mobil: 0908158118
obec@velkalehota.sk
www.velkalehota.ocu.sk
starostka:
Marta Šmondrková
Počet obyvateľov: 1234
Rozloha: 1861 ha
Prvá písomná správa: 1345
Veľká Lehota
Obecný úrad:
Veľká Lehota 52
PSČ 966 41
Veľká Lehota
strana 52
Okres Žarnovica
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Veľké Pole - región Medzihorie
Obecný úrad:
Veľké Pole 1
PSČ 966 74
Veľké Pole
tel.: 045/6895123
fax: 045/6895123
mobil: 0902905241
velkepole@mistro.sk
Okres Žarnovica
starosta:
František Demeter
Počet obyvateľov: 454
Rozloha: 3600 ha
Prvá písomná správa: 1332
Voznica - región Nová Baňa
Obecný úrad:
Voznica 135
PSČ 966 81
Žarnovica
tel.: 045/6820037
fax: 045/
mobil:
obec.voznica@stonline.sk
www.voznica.sk
Okres Žarnovica
starosta:
Kamil Blaho
Počet obyvateľov: 647
Rozloha: 2450 ha
Prvá písomná správa: 1075
Žarnovica
Mestský úrad:
Námestie SNP 33
PSČ 966 81
Žarnovica
Okres Žarnovica
tel.: 045/6830011
fax: 045/6812152
mobil: 0911532350
mestsky.urad@zarnovica.sk
www.zarnovica.sk
primátor:
Kamil Danko
Počet obyvateľov: 6500
Rozloha: 3040 ha
Prvá písomná správa: 1332
Župkov
Obecný úrad:
Župkov 12
PSČ 966 71
Horné Hámre
Okres Žarnovica
tel.: 045/6866122
fax: 045/6867020
mobil: 0911334600
starosta@zupkov.sk
www.zupkov.sk
starosta:
Ján Tomáš
Počet obyvateľov: 737
Rozloha: 1036 ha
Prvá písomná správa: 1674
Bartošova Lehôtka - región Mikroregión Kremnica a okolie
Obecný úrad:
Bartošova Lehôtka 80
PSČ 967 01
Kremnica
tel.: 045/6726266
fax: 045/
mobil: 0918919874
obecbartosovalehotka@stonline.sk
starosta:
Ľubomír Bielik
Počet obyvateľov: 410
Rozloha: 8604 ha
Prvá písomná správa: 1396
Bzenica
Obecný úrad:
Bzenica 74
PSČ 966 01
Hliník nad Hronom
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6769196
fax: 045/6769196
mobil: 0908930569
bzenica@slovanet.sk
www.bzenica.sk
starosta:
Jozef Dekýš
Počet obyvateľov: 550
Rozloha: 1822 ha
Prvá písomná správa: 1326
Dolná Trnávka
Obecný úrad:
Dolná Trnávka 66
PSČ 966 21
lovča
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6761628
fax: 045/6761628
mobil: 0905620083
sekretariat@dolnatrnavka.sk
www.dolnatrnavka.sk
starosta:
Miroslav Grekčo
Počet obyvateľov: 339
Rozloha: 285 ha
Prvá písomná správa: 1388
Dolná Ves
Obecný úrad:
Dolná Ves 81
PSČ 967 01
Kremnica
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6742127
fax: 045/6742127
mobil: 0918510237
dolnaves@stonline.sk
starosta:
Milan Pračko
Počet obyvateľov: 241
Rozloha: 360 ha
Prvá písomná správa: 1429
tel.: 045/6761397
fax: 045/6761985
mobil: 0911028993
obec@dolnazdana.sk
www.dolnazdana.sk
starosta:
Andrea Murgašová
Počet obyvateľov: 768
Rozloha: 875 ha
Prvá písomná správa: 1391
tel.: 045/6761190
fax: 045/6761002
mobil:
hlinikobec@stonline.sk
www.hliniknadhronom.sk
starosta:
Mgr.Dušan Antal
Počet obyvateľov: 2952
Rozloha: 1133 ha
Prvá písomná správa: 1075
Dolná Ždaňa
Obecný úrad:
Dolná Ždaňa 46
PSČ 966 01
Hliník nad Hronom
PSČ 966 01
Hliník nad Hronom
Pondelok: 8:00 - 14:00
Utorok: 12:00 - 18:00
Streda: 8:00 - 14:00
Štvrtok: 12:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 14:00
Okres Žiar nad Hronom
Hliník nad Hronom
Obecný úrad:
Železničná 320
Okres Žiar nad Hronom
Okres Žiar nad Hronom
strana 53
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Horná Ves
Obecný úrad:
Horná Ves 17
PSČ 967 01
Kremnica
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6742518
fax: 045/6742518
mobil: 0915821957
ocu@obechornaves.sk
www.obechornaves.sk
starosta:
Simona Holicová
Počet obyvateľov: 715
Rozloha: 363 ha
Prvá písomná správa: 1382
Horná Ždaňa
Obecný úrad:
Horná Ždaňa 167
PSČ 966 04
Horná Ždaňa
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6766138
fax: 045/6766150
mobil: 0918546984
starosta@hornazdana.sk
www.hornazdana.sk
starosta:
Alena Bugárová
Počet obyvateľov: 537
Rozloha: 1626 ha
Prvá písomná správa: 1391
Hronská Dúbrava
Obecný úrad:
Hronská Dúbrava 112
PSČ 966 12
Hronská Dúbrava
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6775365
fax: 045/6775365
mobil: 0905351442
hdubrava@nextra.sk
http://hronskadubrava.obceinfo.sk
starosta:
Jozef Brhlík
Počet obyvateľov: 425
Rozloha: 510 ha
Prvá písomná správa: 1382
Ihráč
Obecný úrad:
Ihráč 57
PSČ 967 01
Kremnica
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6726173
fax: 045/6726175
mobil: 0918844718
obec@ihrac.sk
www.ihrac.sk
starosta:
Ľudmila Febenová
Počet obyvateľov: 570
Rozloha: 2000 ha
Prvá písomná správa: 1388
Janova Lehota
Obecný úrad:
Janova Lehota 38
PSČ 966 24
Janova Lehota
Pondelok: 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Utorok: 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Streda: 07.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Štvrtok: 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Piatok: 07.00 - 11.30 12.00 - 14.00
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6726262
fax: 045/
mobil: 0905349836
janovalehota@janovalehota.sk
www.janovalehota.sk
starosta:
Ing. Božena Kováčová
Počet obyvateľov: 918
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1487
IGELITOVÁ TAŠKA JEDNOFAREBNÁ POTLAČ
popis: Igelitová taška so zosilneným držadlom, rozmer: 350x450 +50 mm, s jednofarebnou potlačou, materiál: plast,
farba: multicolor, minimálny odber: 250 ks
Cena: od 0,23 €/ks
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Jastrabá
Obecný úrad:
Jastrabá 130
PSČ 966 32
Jastrabá
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6733324
fax: 045/6793125
mobil: 0903216977
ocujastraba@stonline.sk
www.jastraba.eu
starosta:
Vojtech Sklenár
Počet obyvateľov: 572
Rozloha: 620 ha
Prvá písomná správa: 1487
Kopernica
Obecný úrad:
Kopernica 1
PSČ 967 01
Kremnica
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6755621
fax: 045/6755621
mobil: 0918433281
obeckopernica@stonline.sk
starosta:
Rastislav Slanina
Počet obyvateľov: 450
Rozloha: 1750 ha
Prvá písomná správa: 1349
Kosorín
Obecný úrad:
Kosorín 117
PSČ 966 24
Janova Lehota
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6726631
fax: 045/6726631
mobil: 0917353172
obec@kosorin.sk
www.kosorin.sk
starosta:
Ing. Ľuboš Finka
Počet obyvateľov: 426
Rozloha: 2766 ha
Prvá písomná správa: 1478
Krahule
Obecný úrad:
Krahule 26
PSČ 967 01
Kremnica
strana 54
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6743659
fax: 045/6744790
mobil: 0908930478
ou@krahule.eu
www.krahule.sk
starosta:
Miroslav Schwarz
Počet obyvateľov: 160
Rozloha: 1077 ha
Prvá písomná správa: 1331
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Kremnica
Mestský úrad:
Štefánikovo nám. 1/1
PSČ 967 01
Kremnica
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6782792
fax: 045/6742505
mobil:
msu@kremnica.sk
www.kremnica.sk
primátorka:
RNDr. Zuzana Balážová
Počet obyvateľov: 5525
Rozloha: 4313 ha
Prvá písomná správa: 1328
Kremnické Bane
Obecný úrad:
Kremnické Bane 1
PSČ 967 01
Kremnica
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6755122
fax: 045/
mobil: 0902393496
kremnickebane@stonline.sk
starosta:
Konrád Schwarz
Počet obyvateľov: 267
Rozloha: 775 ha
Prvá písomná správa: 1349
Kunešov
Obecný úrad:
Kunešov 1
PSČ 967 01
Kremnica
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6755185
fax: 045/6755185
mobil: 0902345796
obeckunesov@stonline.sk
starosta:
Ján Ihring
Počet obyvateľov: 252
Rozloha: 2363 ha
Prvá písomná správa: 1342
Ladomerská Vieska
Obecný úrad:
Ladomerská Vieska 132
PSČ 965 01
Žiar nad Hronom
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6727016
fax: 045/6735296
mobil: 0905705753
obec@ladomerska-vieska.sk
www.ladomerska-vieska.sk
starosta:
Vladimír Baran
Počet obyvateľov: 815
Rozloha: 1133 ha
Prvá písomná správa: 1335
Lehôtka pod Brehmi
Obecný úrad:
Lehôtka pod Brehmi 22
PSČ 966 01
Hliník nad Hronom
tel.: 045/6761149
fax: 045/6761149
mobil: 0911975620
obeclehotka@post.sk
Okres Žiar nad Hronom
starosta:
Juraj Zaťko
Počet obyvateľov: 362
Rozloha: 468 ha
Prvá písomná správa: 1391
Lovča
Obecný úrad:
Geromettova 95
PSČ 966 21
Lovča
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6732835
fax: 045/6732835
mobil: 0908931328
lovca@lovca.sk
www.lovca.sk
starosta:
Ondrej Bahno
Počet obyvateľov: 683
Rozloha: 1044 ha
Prvá písomná správa: 1283
Lovčica - Trubín
Obecný úrad:
Lovčica - Trubín 116
PSČ 966 23
Lovčica-Trubín
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6790126
fax: 045/6790126
mobil: 0905551349
starostalt@stonline.sk
www.lovcica-trubin.sk
starosta:
Rudolf Námešný
Počet obyvateľov: 1475
Rozloha: 3458 ha
Prvá písomná správa: 1272
Lúčky
Obecný úrad:
Lúčky 18
PSČ 967 01
Kremnica
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6742468
fax: 045/6742459
mobil: 0915221427
obec.lucky@stonline.sk
www.luckyprikremnici.sk
starosta:
František Zajak
Počet obyvateľov: 245
Rozloha: 922 ha
Prvá písomná správa: 1420
tel.: 045/6739326
fax: 045/6739001
mobil: 0903514423
lutila@lutila.sk
www.lutila.sk
starosta:
Ján Pružina
Počet obyvateľov: 1350
Rozloha: 2600 ha
Prvá písomná správa: 1483
tel.: 045/6743050
fax: 045/6743048
mobil: 0908934072
obecnevolne@stonline.sk
www.nevolne.sk
starosta:
Štefan Henžel
Počet obyvateľov: 419
Rozloha: 301 ha
Prvá písomná správa: 1487
Lutila
Obecný úrad:
Štefánikova 84
PSČ 966 22
Lutila
Okres Žiar nad Hronom
Nevoľné
Obecný úrad:
Nevoľné 33
PSČ 967 01
Kremnica
Pondelok: 7.00-15.00
Utorok: 7.00-15.00
Streda: 7.00-15.00
Štvrtok: 7.00-17.00
Piatok: 7.00-15.00
Okres Žiar nad Hronom
strana 55
VÚC BANSKÁ BYSTRICA
ALMANACH obce.info
Pitelová
Obecný úrad:
Pitelová 79
PSČ 966 11
Trnavá Hora
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6775131
fax: 045/6775560
mobil: 0905325053
ocupitelova@stonline.sk
starosta:
Ján Kubík
Počet obyvateľov: 680
Rozloha: 400 ha
Prvá písomná správa: 1264
Prestavlky
Obecný úrad:
Prestavlky 226
PSČ 966 01
Hliník nad Hronom
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6773170
fax: 045/6773200
mobil: 0903469795
ekonomika@prestavlky.sk
www.prestavlky.sk
starosta:
Ján Abrahám
Počet obyvateľov: 680
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1283
Prochot
Obecný úrad:
Prochot 39
PSČ 966 04
Horná Ždaňa
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6726838
fax: 045/6726839
mobil: 0915823762
obecnyuradprochot@stonline.sk
www.obecprochot.eu
starosta:
Darina Gajdošová
Počet obyvateľov: 670
Rozloha: 1851 ha
Prvá písomná správa: 1414
Repište
Obecný úrad:
Repište 158
PSČ 966 03
Sklené Teplice
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6771098
fax: 045/6771223
mobil: 0905481998
obecrepiste1@stonline.sk
www.miestnykanal.com/Repiste
starosta:
Vladimír Šalkovský
Počet obyvateľov: 305
Rozloha: 1038 ha
Prvá písomná správa: 1388
Sklené Teplice
Obecný úrad:
Sklené Teplice 161
PSČ 966 03
Sklené Teplice
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6771070
fax: 045/6771275
mobil: 0908930037
ocuskleneteplice@mail.t-com.sk
www.sklene-teplice.sk
starosta:
Ing. Ľubomír Meliš
Počet obyvateľov: 440
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1340
Slaská
Obecný úrad:
Slaská 17
PSČ 966 22
Lutila
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6726132
fax: 045/6726130
mobil: 0907877769
starosta@slaska.sk
www.slaska.sk
starosta:
Daniel Gelien
Počet obyvateľov: 490
Rozloha: 1600 ha
Prvá písomná správa: 1454
Stará Kremnička
Obecný úrad:
Stará Kremnička 198
PSČ 965 01
žiar nad Hronom
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6737105
fax: 045/6726221
mobil: 0918354864
obec@starakremnicka.sk
www.starakremnicka.sk
starosta:
Dušan Rajčan
Počet obyvateľov: 1080
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1442
Trnavá Hora
Obecný úrad:
Trnavá Hora 229
PSČ 966 11
Trnavá Hora
Okres Žiar nad Hronom
tel.: 045/6775121
fax: 045/6775017
mobil: 0918454941
obectrnavahora@stonline.sk
www.trnavahora.sk
starosta:
Ing. Ján Harman
Počet obyvateľov: 1143
Rozloha: 2455 ha
Prvá písomná správa: 1388
tel.: 045/6772110
fax: 045/6772110
mobil: 0903470185
vyhne@vyhne.sk
www.vyhne.sk
starosta:
Vladimír Bevelaqua
Počet obyvateľov: 1320
Rozloha: 2060 ha
Prvá písomná správa: 1356
tel.: 045/6787120
fax: 045/6787155
mobil: 0905893749
primátor@ziar.sk
www.ziarnadhronom.sk
primátor:
Mgr.Ivan Černaj
Počet obyvateľov: 19968
Rozloha: 4000 ha
Prvá písomná správa: 1075
Vyhne
Obecný úrad:
Vyhne 100
PSČ 966 02
Vyhne
Okres Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
Mestský úrad:
Štefana Moyzesa 46
PSČ 965 19
Žiar nad Hronom
strana 56
Okres Žiar nad Hronom
Download

VÚC BANSKÁ BYSTRICA