Telefónny zoznam - Nemocnice
Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Smerové číslo na mestskú telefónnu ústredňu vytočením čísla 0
Pobočkové čísla telefónnej ústredne:
Vrátnica:
Prevoľba
111
100, 111
112, 500
5563
Riaditeľ LNsP:
Ing. Ľudmila Pohančeníková
501
Sekretariát riaditeľa LNsP:
Fax:
Mgr. Zuzana Gregorová
502
507
Nám. riaditeľa pre oše.starostlivosť: PhDr. Jana Cvengrošová Koleňová
504
Nám. riaditeľa pre LPS:
MUDr. Ján Drobčo
503
Právny odbor:
JUDr. Hricko Miloslav
510
Úsek krízového riadenia:
Mgr. Ľubomír Lenárt
508
5541149
Kontrolór a referent pre verejné obstaravanie: PaedDr. Róbert Likavčan PhD.
514
Sociálna sestra LNsP:
576
Júlia Slančová
Lekárska knižnica:
520
Odbor personálny a mzdový
Vedúca odboru:
Jana Droppová
Sam.referentky:
Mgr. Iveta Ivanková
Iveta Devečková
530
526
570
Oddelenie liečebnej výživy:
Vedúca oddelenia:
Marta Hyriaková
Referentky stravovanie/sklady:
Asistenti výživy:
Šefkuchár:
Ľubomír Turčiak
Kuchyňa:
Jedáleň:
582
583
584
587
586, 546
589
Výpočtové stredisko:
Vedúca odboru: Ing. Eva Gomolová
Sam. referenti:
Jozef Ivan
Ing. Libor Feketík
Ing. Bohuslav Klaučo
531
531
567
249
Odbor ekonomický
Vedúca učtárne:
Ing. Nadežda Kunová
Učtovníčky:
Martina Červeňová
Iveta Koščáková, Ľuba Lovichová
537
539
561
Vedúca ekonomického odboru: Ing. Jana Jaššová
Samostatní referenti:
Bc. Katarína Kráľová
Ing. Katarína Lehotská
Bc. Mária Benikovská
Mgr. Simona Gódy, Drzewiecka
521
551
585
536
548
Technicko-prevádzkový odbor:
Poverená ved.odboru:
Dáša Jurášová
Referent prevádzky:
Anna Benikovská
Servis prístrojov, metrológia: Michala Droppová
Energetik, Vodohospodár:
Tibor Bubniak
Podatelňa:
Anna Benikovská
Pokladňa:
Ing. Katarína Lehotská
Sklad MTZ:
Zdenka Mikušová
Sklad med. plynov:
Rudolf Blaho, Pavel Machaj
Registratúrne stredisko:
Marta Bagová
Šijáreň:
Anna Turčiaková
Údržba:
Pavel Nikov, Milan Francisci
Elektrodielňa:
Milan Kráľ, Dušan Droppa
Kotolňa:
Čistička odpadových vôd: Vladimír Šteco
INÉ:
ZASADAČKA ROH
ZASADAČKA LEK.KOMORY
ZASADAČKA KOMORY SZP
BUFET
565
566
543
553
566
542
577
579
573
220
591
593
513
5541208
394
393
392
257
ODDELENIA NEMOCNICE
ODDELENIE ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
Primár oddelenia: MUDr. Buffová Mária
Vedúca sestra: Mgr. Budiská Iveta
OAIM - lôžka
OAIM - lôžka
Zasadacia miestnosť
Lekárska izba:
Lekárska izba :
Lekárska izba :
Anesteziologická miestnosť – sestry
Anesteziologické predoperačné vyšetrenia
298
308
344
339
306
307
264
453
350
207
RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Rajníková Andrea
Vedúci oddelenia :
Miroslav Šutara
CT pracovisko RáTech
CT pracovisko lekár
Archív rtg dokumentácie poliklinických pacientov
Popisovňa nový pavilón
USG pracovisko nový pavión
Príjem pacientov, objednávanie vyšetrení
RáTech v pohotovosti
386
447
203
390
389
338
318
447
447
ODDELENIE CENTRÁLNYCH OPERAČNÝCH SÁL CENTRÁLNEJ
STERLIZÁCIE
Primár oddelenia:
MUDr. Drobčo Ján
Vedúca sestra COS+OCS:
Mgr. Elena Urbanová
Manažerka pre dennú zmenu OCS: Jurčová Alena
Dokumentačná sestra:
Protokol operačných sálov A2,A3,A4
Operačné sály A2, A3,A4
ÚPS - inštrumentárky pre COS
ÚPS - inštrumentárky pre gynekologické odd
Operačné sály S1,S2 + protokol
Oddelenie centrálnej sterilizácie
446
320
369
310
312
311
311
279
321
369
TRAUMATOGICKO-ORTOPEDICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Krajči Lukáš
Vedúca sestra:
Mgr. Lizuchová Alena
Lekárska izba:
MUDr. Kučerová M.
Lekárska izba:
MUDr. Selecký M., MUDr. Uličný R.
MUDr. Janík M., MUDr. Civáň P.
Ambulancia oddelenia
Stanovisko sestry
Stanovisko sestry - prenosný
Denná miestnosť sestier
217
472
475
450
Ambulancia JZS ortop. pri TRM oddelení
451
Pracovisko urgentného príjmu
Vedúca sestra : Mgr. Filová Eva
ÚPS - Fax
Ambulancia ÚPS
Ambulancia traumatologická
Ambulancia ortopedická
Denná miestnosť sestier - prenosný
332
231
269
588
540
283
327
328
328
328
CHIRURGICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Drobčo Ján
Lekárska izba : MUDr. Žalman , MUDr, Pijala,
MUDr. Grega, MUDr. Bizub
Vedúca sestra: Mgr. Kavcová Miroslava
Lekárska izba :
MUDr. Šoltýs, MUDr. Šaffová
MUDr. Hudák
Zasadačka
Chirurgia A.
ambulancia
stanovisko sestry
stanovisko sestra JIS
Chirurgia B.
ambulancia
stanovisko sestry
Onkochirurgická ambulancia
Chirurgická príjmová ambulancia
463
466
465
467
468
470
469
471
282
273
281
280
JZS v odbore urológia
Vedúci lekár:
MUDr. Ondruš Ľudovít
Vedúca sestra: Anna Kováčová
DMZ - denná miestnosť zdravotníkov
Endoskopická operačná sála
Urolog. ambulancia pri odd. (chirurgia B)
284
254
254
232
316
JZS v odbore otorinolaryngológia (krčná)
Primár oddelenia: MUDr. Jablonický Juraj
Ambulancia : vedúca sestra dip.sestra Eva Halušková
Operačná sála
Stanovisko sestry
Lekárska izba ORL
330
333
331
342
486
JZS v odbore oftalmológia (očná)
Primár oddelenia: MUDr. Siváková Sidónia
Očná ambulancia: vedúca sestra Mgr. Martina Chebeňová
Očná operačná sála
326
341
343
DETSKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Mojžiš Roman
Vedúca sestra:
Mgr. Jana Igľárová
Lekárska izba
Lekárska izba
Stanovisko sestry
Ambulancia
Čajová kuchynka
Detská kardiologická ambulancia
Detská príjmová ambulancia
448
456
457
454
459
460
462
424
279
GYNEKOLOGICKO - PORODNÍCKE ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Drahovzal Oldřich
Zástupca primára: MUDr. Skladaný
Vedúca sestra:
Mgr. Grešová Adriana
Lekárska izba:
275
285
297
437
Gynekologická časť oddelenia:
Ambulancia oddelenia
Gynekologická ambulancia - USG
Inštrumentárky
Knižnica
Zákroková miestnosť
278
292
279
297
206
Pôrodnícka časť oddelenia:
Ambulancia oddelenia
Stanovisko sestry
289
290
Odborné ambulancie gyn. - pôr. oddelenia
Stanovisko sestry
Ambulancia
Ambulancia primára oddelenia
291
292
323
NOVORODENECKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Krajčiová Miriam
Vedúca sestra:
Mgr.Habánová Dana
Ambulancia
303
493
302
FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉ PRACOVISKO
pracovisko – traumatológia
INTERNÉ ODDELENIE
I. poschodie:
Primár oddelenia: MUDr. Kubíková Anna
Vedúca sestra: Mgr.Jambrichová Elena
Ambulancia príjmová
Lekárska izba (služba)
Ambulancia – muži
Ambulancia – ženy
Vyšetrovňa
Lekárske izby:
Lekárska izba
Lekárska izba
Lekárska izba
JIS:
Vedúci lekár: MUDr. Kyčina
Lekárska izba (služba)
Centrála : Helena Benčová
Vyšetrovňa
Kardiologická ambulancia
Pľúcna ambulancia
ÚPS (ošetrovatelia)
Odd. klinickej farmakológie MUDr. Klečková
337
211
219
233
213
214
215
349
238
236
234
325
221
218
223
235
235
366, 506
410
Dialyzačné stredisko:
Centrála : vedúca sestra Jana Haviarová
Vyšetrovňa
225
202
Suterén:
Gastroenterologická ambulancia
Endoskopia
USG
EKG
Konziliárna ambulancia
Odberová ambulancia
Ambulancie: /kardiolog., nefrolog., onkol.,/
Chemoterapia
POKO
226
227
228
228
229
230
544
597
322
NEUROLOGICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Kováčik Michal
Vedúca sestra: Mgr. Burianová Katarína
Ambulancia - lekári
Neurologický stacionár + neurologická ambulancia pri oddelení
Stanovisko sestry-oddelenie
Lekárska izba
Sklad
EEG a EMG laboratórium
Neurologická JIS
351
352
335
353
358
354
356
359
360
ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH
Primár oddelenia: MUDr. Muchová Oktávia
Vedúca sestra: Mgr. Mindeková Zuzana
Lekárska izba:
MUDr. Rusnák Ivan, CSc.
Ambulancia
Šatňa NZP
365
362
364
361
LEKÁREŇ NEMOCNICE
Vedúci lekárnik: Mgr. Tomašovičová Katarína
Výdaj liekov
Infúzne a dezinfekčné roztoky
Zásobovanie ŠZM
440
443
442
444
ÚSEK EVIDENCIE ZOMRELÝCH
Úsek evidencie zomrelých
Laboratórium : Spodniaková Anna
HEMATOLOGICKO - TRANSFUZIOLOGICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Zemančíková Alexandra
Lekárska izba: MUDr. Čajková Zlatica
Lekárska izba: MUDr. Kyčina Jozef
Vedúca zdrav. laborant.: Benkovičová Viola
Hematologické laboratórium
Hemokoagulačné laboratórium
Imunohematologické laboratórium a expedícia
Virológia
Umývarka skla
Pohotovostná služba HTO
428
430
395
395
396
397
399
400
398
399
408
398
401
Úsek darcov krvi
Kartotéka
Kancelária + vyšetrenie darcov
247
204
Hematologická ambulancia:
Lekár:
Sestra
256
523
ODDELENIE KLINICKEJ BIOCHÉMIE
Vedúca pracovník úseku.:
Ing. Oľga Ivanová
Vedúca zdrav. laborantka: Pondušová Helena
Manuál. Laboratórium
Príjem materiálu a oznamovanie výsledkov
Centrálne labortórium OKB
OKB - pohotovosť
Umývarka
419
413
418
411
416
415
414
412
408
ODDELENIE MIKROBIOLÓGIE
Primár oddelenia: MUDr. Zemančíková Alexandra
Lekár:
MUDr. Kráľová Eva
Vedúci zdrav. laborant: Mlynarčíková Anna
Pohotovostná služba OKM
Bakteriologické laboratórium OKM
Úsek serológie
484
482
480
478
478
407
PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE
Primár oddelenia: MUDr. Zuzana Janíková
Lekárska izba:
MUDr. Mojžišová
Lekárska izba:
MUDr. Dobríková, MUDr. Šutek
Vedúca sestra: Madudová Zdena
Sociálna sestra : Slančová Júlia
Mobil:
Ambulancia akútne oddelenie (2. poschodie)
Ambulancia otvorené oddelenie (1. poschodie)
Klinická psychiatrická ambulancia
Pracovná terapia:
DPS - ambulancia:
DPS - lekárska izba: MUDr. Pazderková
Psychológ : Mgr. Kasanická
Psychológ: Mgr. Šupalová, Almanová
Mgr. Hvorka
370
345
304
371
372
376
0915970848
373
378
432
377
305
309
375
374
497
RÝCHLA LEKÁRSKA POMOC:
Vedúci lekár:
MUDr. Androvič Peter
Vedúca záchranár: Mgr. Ľubica Lubelcová
Zachranári:
Vodiči :
Lekári RLP:
RLP Fax:
265
267
555
266
268
554
Reumatologická ambulancia: MUDr. Muchová Oktávia
315
Telefónny zoznam - Polikliniky
Liptovskej nemocnice s poliklinikou
Liptovský Mikuláš
Štátne linky telefónnej ústredne polikliniky:
Pobočkové číslo telefónnej ústredne:
Správa polikliniky
Kotolňa
Dopravná zdravotná služba TKÁČ
Lekáreň Dr. MAX
Lekáreň SLNKO
LSPP pre deti a dorast
LSPP pre dospelých
5522441
5522442
5522443
5522444
5522445
5522446
5522447
5521271
5521272
5522944
700
900
741
707
704
5520444
5523454
910954357
5514387
5624191
5624192
778
740
777
5500333
Neštátní lekári pre deti a dorast
MUDr. Pajor
MUDr. Šlepecká
MUDr. Kmetónyová
MUDr. Mrlianová
MUDr. Bobulová
MUDr. Kyčinová
MUDr. Gabryšová
5621040
5570770
5596650
0915049642
5620302
5621831
5514472
Chirurgická ambulancia
MUDr. Kršák
745
Ortopedická ambulancia
MUDr. Grossmann
MUDr. Petríček
781
5620494
Gynekológická ambulancia
MUDr. Halko
MUDr. Válečková
Ušné-nosné-krčné ambulancie
MUDr. Kažmér
MUDr. Knutelská
5523747
5524482
751
5620301
5620326
Logopedické ambulancie
Mgr. Brdečková
770
Očné ambulancie
MUDr. Piovarčiová
772
Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
Priama telefónna linka
5521285
Dermatovenerológická ambulancia
MUDr. Antašová
5620448
Neštátni všeobecní lekári
MUDr. Valčáková
MUDr. Petríčková
MUDr. Pipišková
MUDr. Klein
5623412
820
819
5514523
Neštátni stomatológovia
MUDr. Reiffová
MUDr. Kalinay
MUDr. Zatkalík
MUDr. Antolíková
Ostatné
Výdajňa zdravotníckych pomôcok
Výdajňa zdravotníckych pomôcok ul. 1.mája 19
Kozmetika - p.Jozefčeková
Zubná technika
5620127
826
829
827
5526491
830
5525444
5526971
708
842
Orto-Protetika
Team Prevent
Protovik
Orto - Protovik, Banská Bystrica
p. Pravda
Sociálna Poisťovňa
Prevoľba:
p. Feriancová
p. Chrapčiaková
p. Glončáková
MUDr. Kojšová, MUDr. Lehotská
MUDr. Rajniaková
p. Škanderová, p. Máliková
Komisia I
Komisia II
p. Vyšnanová
p. Haragová
p. Kučerová, p. Tučeková
p. Hrušová
p. Michalíková
ODZ
p. Vranský
701
753
0915807239
0902966599
0905905912
54373
50
51
52
53
54
55
56
57
41
42
43
44
45
58
46
Byty v poliklinike
MUDr. Mojžiš
MUDr. Janíková
MUDr. Cvengroš
MUDr. Gašpar
Lekári v budove Stavoindustrie
MUDr. Smiešna
MUDr. Bačíková
MUDr. Ševčovičová
MUDr. Bobčák
MUDr. Kapcát
MUDr. Janíček
MUDr. Devečka
MUDr. Kováčiková
MUDr. Dorociaková
MUDr. Devečková
MUDr. Kováčik
MUDr. Gašparová
MUDr. Kompišová
BH Zdravotná dopravná služba
MUDr. Kapcátová
MUDr. Sivák
MUDr. Honko
MUDr. Sýkorová
MUDr. Kováčová
MUDr. Honková
849
846
847
848
5620418
5523140
5525885
5525222
5525869
5525883
5525888
5528509
5620767
5514268
5620471
5525165
5525847
5624445
5624444
0911562444
5620206
5621771
5514013
5620111
5621892
5514031
Neštátni lekári mimo Polikliniky a Stavoindustrie
MUDr. Voštináková
MUDr. Androvičová
MUDr. Kmecová
MUDr. Peťová
MUDr. Halková
MUDr. Kapcát - Beňadiková
MUDr. Dropová - Lipt. Sielnica
MUDr. Janíček - Part. Ľupča
MUDr. Hrbčová - Ľubeľa
MUDr. Hrbčová - Dúbrava
MUDr. Lehotská
5524453
5524440
5534270
5523269
5570820
5595319
5597218
5623634
5593259
5593142
5620668
Neštátní lekári pre deti a dorast
MUDr. Gejdošová
MUDr. Bielená
MUDr. Šutliaková
MUDr. Kyselová
MUDr. Droppová
MUDr. Droppová - Part. Ľupča
MUDr. Droppová - Ľubeľa
5524451
5524450
5534211
5533856
5534210
5590503
5593364
Gynekológické ambulancie
MUDr. Timko
MUDr. Marová
MUDr. Boďa
5524441
5525260
5514524
Reumatologická ambulancia
MUDr. Filková
5521182
Alergologická ambulancia
MUDr. Marková
5620560
Stomatológické ambulancie
MUDr. Kultánová
MUDr. Švarcová
MUDr. Foltová
MUDr. Striženec
MUDr. Lacková
MUDr. Dubovský
MUDr. Blaščiková
MUDr. Mišíková
MUDr. Juhasová
MUDr. Čajková
MUDr. Hanzelová
MUDr. Dubovská
MUDr. Ambrózy
MUDr. Hlavačková
MUDr. Tomašovičová
MUDr. Židek
MUDr. Moraňová
MUDr. Pavelská
MUDr. Fajčíková
MUDr. Dzian
MUDr. Hrkel
MUDr. Kovačová
5524443
5527650
5521766
5514346
5514526
5521267
5534382
5524020
5524088
5523429
5596734
5524805
5523941
5620629
5522961
5522694
5522509
5526335
5541240
5524190
5531199
5521501
Psychiatrické/Psychológické ambulancie
MUDr. Močiliaková
MUDr. Piačková
MUDr. Polomcová
MUDr. Šlepecký
MUDr. Veselovský
MUDr. Skusilová
Pedagogicko-psychologická poradňa Okoličné
5526874
5521275
5526698
5514844
5514512
5528805
5525021
Telefónne čísla niektorých nemocníc
Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
Martinská fakultná nemocnica Martin
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Stará nemocnica Banská Bystrica
Poliklinika Banská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Žilina
Nemocnica Poprad a.s.
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
Nemocnica s poliklinikou Trstená
Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o.
NsP - VAŠE ZDRAVIE n.o. Zvolen
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A:Reimana Prešov
Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
FNsP Bratislava Nemocnica ak. L. Dérera
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczová 13, Bratislava
FNsP Bratislava, Nemocnica Ružinov,Ružinovská 6, Bratislava
FNsP Bratislava, Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava 37
Kysucká NsP Čadca
4382111
043/4203111
048/4411111
048/4145240
048/4112831
041/5110111
052/7125111
043/5801111
043/5307111
048/6113491
045/5201111
051/7011111
055/7234111
033/7969111
052/4414111
02/59541111
02/59371111
02/59378111
02/59249111
02/57290111
02/48234111
02/68671111
02/59320111
041/4604111
Download

Telefónny zoznam - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana