02 / 2 014
Módne trendy
jeseň/zima 2014/15
Fashion Trends
Fall/Winter
2014/2015
Good Flight Tour
alebo babská jazda...
Good flight tour
or girl´s journey...
Island
tajomný ostrov
pod polárnym
kruhom
Iceland
a mysterious island
under the Arctic Circle
zadarmo free
B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e
TISSOT T-RACE. T 048.417.27.057.06 - 650 H. T I S S O T P O S K Y T U J E
ME D Z I NR O D N Ð Z  R U K U A P O P R E D A J N Y´ ê SE R V I S V Y´ H R A D N E
Z  K A Z N ¸ K O M , K T O R ¸ K Ð P I L I H O D I N K Y U A U T O R I Z O VA NÉ HO
PREDAJCU. ZOZNAM AUTORIZOVANY´CH PREDAJCOV NJDETE NA
WWW.SPIRITSLOVAKIA.SK/ TISSOT ALEBO NA TEL.: + 421-2-6345 1330
I N N OVATO R S BY T R A D I T I O N .
T I SSOT.CH
DAJTE PREDNOSIJ
NEMECKEJ KVALITE!
2 0 12
Autotrend - Fleet Services, s.r.o. E-Mail: [email protected]
Rožĩavská 24, 821 04 Bratislava Tel.: +421 2 48 21 26 20
Autorizovaný predaj a servis vozidiel OPEL.
Otváracia doba:
Po-Pia: 8:00 - 18:00 So: 9:00 - 13:00
Ne: zatvorené
Good Flight Tour alebo
babská jazda po Slovensku
architektúra - Postavte si
modernú drevostavbu
reality - Predávate
svoju nehnuteľnosť?
knihy - Tohtoročná jeseň
v spoločnosti najkrajších kníh!
príroda
ZOO Bojnice
umenie - CVAK
- mladí slovenskí fotografi
móda - Trendy jeseň/zima
2014/2015
wellness
Fitnes v 21. storočí
šport
Žijú hokejom!
Obálka / Cover:
Fotené pre / Pictures taken for:
Retro Cult Club Košice
Fotograf / Photographer: Ján Varchola
Modelka / Model: Eva Cifrová
Stajling / Styling: Odette Kmeť Fedorová
autá
Raja sa vracia
autotest
BMW 320d xDRIVE
auto-moto
Todos v novom šate
gurmán
Kráľovský steak
informácie
Letisko M. R. Štefánika
zábava
krížovky, sudoku
0 2/2014
12-18
on the road
Iceland - a mysterious island...
interview - Pavol Barabáš
„That’s worth it, isn’t it?“
Slovakia
Mysterious Orava castle
Good Flight Tour
- or girl´s journey
architecture - Build a modern
wooden house
real estate - Are you selling
your property?
68-75
Slovensko
Tajomný Oravský hrad
Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených
inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť
s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov
je možná len so súhlasom redakcie.
The editor cannot be held responsible for the
contents of the advertisements published.
Opinions of the authors may not necessarily
reflect the opinions of the publisher. Further
reproduction of the articles is possible only with
the prior permission in writing of the publisher.
2
rozhovor - Pavol Barabáš
„To za to stojí, nie?“
when and where?
tips for interesting events
books - Enjoy this fall
with our best books!
Milí čitatelia,
tak trochu zámerne sa Vám za celý tím
prihováram až pri druhom vydaní časopisu
Good Flight. Časopis síce v niečom nadväzuje na tie predchádzajúce, ale predsa
je v mnohom odlišný. Boli sme zvedaví
na Vaše názory a postrehy, čakali sme
na odozvu, či vyhovie Vašim predstavám
a či strávite príjemné chvíle pri jeho čítaní.
Prispôsobili sme tomu nový väčší formát,
kvalitu papiera, pripravili zaujímavé články
o cestovaní, športe, kultúre, móde, technike, o životnom štýle - to všetko v novom
pútavom grafickom prevedení. Pozitívne
ohlasy nás samozrejme veľmi potešili, aj
vďaka Vám sme pripravili mnohé rubriky
tak, aby si každý čitateľ našiel v nich „to
svoje“. Veríme, že i druhé vydanie si nájde
svojich priaznivcov. Všetkým čitateľom prajeme príjemné čítanie a tešíme sa na ďalšie
stretnutie v januári.
Jana Krivdová,
šéfredaktorka
nature
ZOO Bojnice
Časopis Good Flight nájdete
aj v digitálnej forme na www.goodflight.sk
a na facebooku Good Flight.sk
art - CLICK
- young Slovak photographers
Dear readers,
fashion - Trends
Fall/Winter 2014/2015
wellness
Fitness in 21st century
20-27
Vydavateľ / Published by:
AB PRINT, s.r.o.
Dukelská štvrť 948/11
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Redakcia / Edited by:
AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
mobil: +421 948 617 707
+421 948 615 505
www.goodflight.sk
www.abprint.sk
facebook Good Flight
Šéfredaktor / Chief Editor :
Jana Krivdová, account manager
mobil: +421 948 615 505
[email protected]
Manažér inzercie / Sales manager:
Milan Hanko, account manager
[email protected]
mobil: +421 948 617 707
Redakčná rada / Editorial board :
Lívia Krivdová
Jana Krivdová
Dagmar Staňová
Lýdia Tepličková
Annamária Skládalová
Milan Hanko
Grafická úprava / Graphic layout
Dagmar Staňová, [email protected]
Preklad / Translated by:
Stilus, s.r.o.
Mgr. Petra Ilenčíková
Tlač / Printed by:
i+i print spol. s r. o., Bratislava
na ceste - Island, tajomný
ostrov pod polárnym kruhom
from Bratislava
to the world
sport
They live with hockey!
cars
Stingray is back
car test
BMW 320d xDRIVE
cars
Todos with a new look
gourmet
Royal beef tenderloin steak
informations
Airport M. R. Štefánika
fun
Crossword, Sudoku
78-79
Registračné číslo
EV 4994/14
ISSN 1338 -1016
kedy a kam?
tipy na zaujímavé podujatia
6
8
12
20
30
34
46
50
54
56
58
62
66
68
78
80
84
90
92
96
62-63
obsah content
Published quarterly
z Bratislavy
do sveta
editoriál editorial 
lifestyle magazine
zadarmo / free copy
XIV ročník 2/2014
Vychádza 4-krát do roka
a little bit intentionally I am talking
to you on behalf of the whole team not
sooner than with our second issue of the
Good Flight magazine. Although the magazine builds somewhat on the previous ones,
it is still different in many ways. We were
curious to hear your opinions and insights;
we were waiting for the feedback, if it suits
your needs and if the moments spent reading are pleasant. A new bigger format, paper
quality were adopted to this aim; we prepared interesting articles about traveling,
sport, culture, fashion, technique, life style
- all in a new attractive graphic design. Of
course, your positive feedback delighted us
very much; thanks to you we prepared many
columns is such a way that every reader
finds something interesting there. We believe
that also the second issue will find its fans.
We wish all the readers interesting reading and we are looking forward to our next
meeting in January.
Jana Krivdová,
Chief Editor
3
PRECISELY
YOUR
MOMENT
DS PODIUM BIG SIZE
Medovina značky APIMED – Víno s dušou medu
Mead brand APIMED – Mead wine with honey soul
Prémiová rada 4 druhových medovín APIMED predstavuje radu čistých
prírodných medovín, vzájomne odlíšených druhom medu z ktorého sú vyrobené.
Využíva sa pritom druhová pestrosť a rozmanitosť slovenského včelieho medu.
Staroslovanská medovina svetlá (13,5 % alk.) - vyrobená z agátového včelieho medu
Staroslovanská medovina tmavá (13,5 % alk.) - vyrobená z medovicového
horského včelieho medu
Original Slovenská medovina (13,5 % alk.) - vyrobená z najlepších druhov
slovenského medu – lipy, lesného medu a čiernej maliny.
Trnavská medovina (13,5% alk.) - vyrobená z najlepších druhov slovenského
kvetového medu. Čistá medová chuť a vôňa je jemne doladená extraktom
z bylín a korenín.
Premium set of 4 species mead introduces the set of pure natural meads,
differing from each other by the specie of honey which they are made of.
There are used species richness and diversity of Slovak bee honey.
“Staroslovanská medovina svetlá” - Old Slavic mead light (13,5% alc.)
- made from acacia honey.
“Staroslovanská medovina tmavá” - Old Slavic mead dark (13,5% alc.)
- made from mountain honeydew honey.
“Original Slovenská medovina” Original Slovak mead (13,5% alc.)
- made from best types of Slovak linden honey, forest honey and black raspberries.
“Trnavská medovina” Trnava mead (13,5% alc.) - made of best types of slovak
flower honey. Pure honey taste is gently flavored with extracts of herbs and spices.
Kontakt: Ing. Peter Kudláč, APIMED, Hlavná 578/119, 919 65 Dolná Krupá, [email protected], www.apimed.sk
C001.647.11.057.00 - 805 Eur
12-HODINOVÝ PRECIDRIVE
CHRONOGRAF S 1/100 SEC.
WWW.CERTINA.COM
Výhradný distribútor:
Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330
e-mail: [email protected], www.spiritslovakia.sk
CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku a
popredajný servis výhradne zákazníkom, ktorí
kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.
krajina jedinečných ostrovov
očami Pavla Fellnera,
marketingového riaditeľa
CK BUBO
Ostrovy tisícich tvárí
Ostrovy Indonézie sa líšia tak, ako sa líšia
od seba jednotlivé štáty po celom svete.
Človek, ktorý navštívi viac indonézskych
ostrovov má pocit, akoby navštívil viacero krajín. Sumatra je hornatá s veľkým
množstvom sopiek a pralesov, v ktorých žijú
orangutany a tigre, Jáva je kultúrnym centrom Indonézie s najkrajšími historickými
pamiatkami, Bali je ako perla medzi ostrovmi
s absolútne inou kultúrou, malý ostrov Lombok so sopkou Rinjany vysokou 3726 metrov
je môj najobľúbenejší. Na Florese žijú primitívne kmene Mengarajcov, na ostrove Rinca
a Komodo zasa najväčšie varany na svete.
5 dôvodov, prečo cestovať
práve do Indonézie
Indonézia je nádherná bezpečná exotika,
kde zažijete dobrodružstvo, dotknete sa
najkrajších sopiek sveta, na niektoré z nich
aj vystúpite, spoznáte rôzne kultúry a národy akými sú Karo Bataci, Toba Bataci, Minankabauská kultúra, kde o majetku rozhoduje
najstaršia žena. Na Jáve uvidíte najväčšiu
pamiatku na južnej pologuli, budhistickú
obrovskú stúpu Borobudur či hinduistický
Prambanan. Zažijete tance, svadby, rituály,
tieňové divadlo Wayang goleng, výrobu
batík. Okúpete sa na nádherných plážach,
budete sa šnorchlovať alebo potápať s rajami, korytnačkami na Bali alebo na ostrovoch
Gilli či stovkách ostrovov medzi Komodom
a Floresom.
Gurmánske zážitky
foto: Pavel Fellner
Krajina je turisticky prístupná a cestovateľ
sa môže rozhodnúť, či zvolí gurmánstvo
v podobe ohromného výberu ovocia akými sú salak, jack fruit, rambutan, durian,
neuveriteľné množstvo druhov banánov,
čerstvý ananás, mango… či dá prednosť
Warungu – lokálnej reštaurácii, kde sa dajú
vyskúšať všetky chute a vône Indonézie.
Napríklad Ayam gule – kura v pikantnej kari
omáčke milujem. Čerstvé ryby od výmyslu
sveta a morské potvory sú samozrejmosťou.
a country of unique islands
Islands with thousands of faces
Islands of Indonesia vary from one another
the same way as individual states around
the world vary from each other. A person
who visits more Indonesian islands has the
feeling as he or she visited more countries.
Sumatra is a mountainous island with a
large number of volcanoes and jungle where
orang-outangs and tigers live; Java is a cultural center of Indonesia with the most
beautiful cultural monuments; Bali is like a
pearl among the islands with absolutely different culture; a small island Lombok with a
3726-meter-high Rinjani volcano is my favorite one. Primitive tribes of Manggarai live
in Flores and the biggest Komodo dragons
in the world live in Rinca and Komodo.
5 reasons for traveling to Indonesia
Indonesia is beautiful safe exotica where
you will experience the adventure; you will
touch the most beautiful volcanoes in the
world; you will climb up some of them;
you will get to know different cultures and
nations such as Karo Batak people, Toba
Batak people, Minangkabau culture where
the oldest woman decides on property. The
by Pavol Fellner,
Marketing director of CK BUBO
biggest monument in the Southern Hemisphere a Buddhist Temple Borobudur or a
Hindu Prambanan can be seen in Java. You
will experience dancing, weddings, rituals,
shadow theatre Wayanggoleng, production
of batik. You will enjoy marvelous beaches,
snorkel or dive with stingrays, turtles in
Bali or Gili islands or hundreds of other islands between Komodo and Flores.
foto: Pavel Fellner
Gourmet experiences
The country is open to tourists and the
travelers themselves can decide whether
they choose gourmandise in the form of
a huge selection of fruits such as salak,
jack fruit, rambutan, durian, unbelievable
amount of different types of bananas, fresh
pineapple, mango … or they rather prefer
Warung – a local restaurant where they can
try all possible flavors of Indonesia. I love
for example Ayamgule – a chicken in spicy
sauce. Any fresh fish you wish and seafood
are a matter of course.
Traveling for everyone
It might sound incredibly but I recommend
everyone regardless of age and sex to travel
around Indonesia. I would recommend is-
foto: Jozef Harvánek
 z Bratislavy do sveta from Bratislava to the world
Indonézia
Indonesia
lands Java and Bali for more comfortable
travelers as there are better roads, accommodation, food and service as such; other
islands are for more adventurous people.
I guarantee all life experiences!
Cestovanie pre každého
Znie to možno neuveriteľne, ale cestovať
po Indonézii odporúčam každému, bez
rozdielu veku a pohlavia. Ostrovy Jáva
a Bali by som odporučil komfortnejším
cestovateľom, nakoľko sú tu aj lepšie cesty,
ubytovanie, strava a servis celkovo, ostatné
ostrovy odporúčam dobrodružnejším povahám. Garantujem zážitky na celý život!
foto: Tomáš Minčeff
foto: Tomáš Minčeff, Pavel Fellner, Jozef Harvánek,
Jozef Zelizňák st., Martin Navrátil, archív CK Bubo
BUBO Travel Agency
Dunajská ul. 31, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 5254 – 55, 0917 530912
e-mail:[email protected], www.bubo.sk
foto: Martin Navrátil
6
0 2/2014
0 2/2014
7
Bratislavské Jazzové Dni Slovenská sporiteľňa tento rok
oslavujú 40 rokov! Jubilejný ročník sa uskutoční posledný októbrový víkend od 23. do 26. 10. 2014. Špecialitou
tohtoročného festivalu je česko-slovenský deň,
prehliadka domácich umelcov, ktorý je naplánovaný
na 23. októbra.
Bratislavské Jazzové Dni patria každoročne medzi
najvyhľadávanejšie kultúrne udalosti hudobnej jesene.
V doterajšej bohatej histórii privítali hviezdy ako Herbie
Hancock, Stanley Clarke, Bobby McFerrin, Chick Corea,
Maceo Parker, Al Di Meola, Joshua Redman, Till Bronner, Marcus Miller, Dianne Reeves a mnoho ďalších.
Oslavy 40-teho výročia budú veľkolepé a bohaté
na zaujímavých hudobníkov. Aktuálny program nájdete na www.bjd.sk
Joshua Redman, foto: archív BJD
Bratislava Jazz Days Slovenská sporiteľňa is this year
celebrating 40 years of activities! The jubilee year is taking
place the last weekend of October, from 23 to 26 October
2014. A speciality of this year’s festival is Czecho-Slovak Day,
a presentation of home grown artists which is planned for 23
October.
Every year Bratislava Jazz Days ranks among the most soughtout cultural events of the musical autumn programme. Thus
far in its rich history it has welcomed stars such as Herbie
Hancock, Stanley Clarke, Bobby McFerrin, Chick Corea,
Maceo Parker, Al Di Meola, Joshua Redman, Till Bronner,
Marcus Miller, Dianne Reeves and many others.
Celebrations of the 40th year will be grandiose and rich in
interesting musicians. You’ll find the current program at:
www.bjd.sk
0 2/2014
Mesiaca fotografie
Don Giovanni
v Bratislave
The great opera names of Kocán,
Kurucová and Plachetka are a
guarantee of quality artistic performances which the connoisseurs of
classical music can enjoy on 5 October and 8 November 2014 on the
stage of the historical building of the
Slovak National Theatre. A common
premiere awaits the star trio in Mozart’s opera Don Giovanni directed
by Jozef Bednárik, under the baton
of Friedrich Haider, musical director
of the Opera of the Slovak National
Theatre.
Adam Plachetka, a permanent member of the Wiener Staatsoper (Vienna
State Opera), will take on the main
role of Don Giovanni. Štefan Kocán
will lend his voice to the character
Leporello, and alongside them will
stand soloist of the Deutsche Oper
Berlin (German Opera of Berlin) –
Slovak mezzo-soprano Jana Kurucová – in the role of Donna Elvira.
more info at: www.snd.sk
november
foto: Rudo Prekop
operný basista Štefan Kocán (archív ŠK)
Zvučné operné mená Kocán, Kurucová a Plachetka sú zárukou
kvalitných umeleckých výkonov,
na ktoré sa fajnšmekri klasickej
hudby môžu tešiť 5. 10. a 8. 11.
2014 na javisku historickej budovy
Slovenského národného divadla. Hviezdne trio čaká spoločná
premiéra v Mozartovej opere Don
Giovanni v réžii Jozefa Bednárika, pod taktovkou hudobného
riaditeľa Opery SND Friedricha
Haidera.
Hlavnej úlohy Dona Giovanniho
sa zhostí stály člen Wiener Staatsoper Adam Plachetka. Štefan
Kocán svoj hlas prepožičia postave Leporella a po ich boku bude
ako Donna Elvira stáť sólistka
Deutsche Oper Berlin – slovenská
24. ročník
mezzosopranistka Jana Kurucová.
viac info: www.snd.sk
Unikátna možnosť navštíviť vyše 30 výstav fotografickej
tvorby z celého sveta počas jedného mesiaca novembra
v galériách a múzeách v Bratislave.
Hlavnou tohtoročnou témou je propaganda vo viacerých svojich podobách, od obdobia fašizmu, socializmu až po dnešok
a to najmä v európskych krajinách.
Tradične prezentujeme viťazov medzinárodnej súťaže SONY
WORLD PHOTO AWARDS 2014 a prvýkrát 2 víťazov súťaže
Leica Oskar Barnack Awards 2013 pre začínajúcich fotografov.
Zo Slovenska je to retrospektívna prehliadka tvorby Miloty
Havránkovej, ktorá predznamenávala budúci vývoj v médiu
fotografie. Predstaví sa aj Slovenská nová vlna 80-te roky,
kolektívna výstava slovenských fotografov, ktorí študovali
na FAMU v Prahe a vytvorili celkom nový prúd v československej fotografii. Mená ako Tono Stano, Miro Švolík,
Peter Župník, Kamil Varga, Jano Pavlík, Rudo Prekop sú známe
nielen u nás, ale aj v širšom medzinárodnom kontekste.
Veľmi obľúbené sú sprievodné podujatia festivalu.
viac info: www.sedf.sk
24th year of the Month of Photography in Bratislava
A unique opportunity to visit more than 30 exhibitions of photographic
works from all over the world during the month of November in the
galleries and museums of Bratislava.
The main theme this year is propaganda in several of its forms, from the
period of fascism and socialism up through the present, particularly
in European countries.We traditionally present the winners of the international competition SONY WORLD PHOTO AWARDS 2014 and
for the first time the 2 winners of the competition Leica Oskar Barnack
Awards 2013 for beginning photographers.
From Slovakia this is a retrospective viewing of the work of Milota
Havránková, who prognosticated the future development of photographic medium. In addition the Slovak New Wave of the 1980s is presented in a collective exhibition of Slovak photographers who studied
at FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts)
in Prague and created an entirely new current of Czechoslovak photography. Names such as Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Kamil
Varga, Jano Pavlík and Rudo Prekop are well-known not only here but
also in a broader international context.
The events accompanying the festival are also great favourites.
more info at: www.sedf.sk

V choreografii jedného z najlepších svetových choreografov
Borisa Eifmana po prvý raz oficiálne vystúpi na Slovensku legendárne Petrohradské tanečné divadlo Eifman Ballet. Po Paríži, New
Yorku, Londýne, Moskve či Toronte aj Bratislava uvidí fenomenálne
predstavenie Rodin v novej budove SND. viac info: www.snd.sk

The legendary St. Petersburg dance theatre Eifman Ballet will perform for
the first time in Slovakia in the choreography of one of the world’s best choreographers, Boris Eifman. After Paris, New York, London, Moscow and
Toronto, Bratislava will also see the phenomenal presentation of Rodin in
the new building of the Slovak National Theatre. info at: www.snd.sk
Eifman Ballet
RODIN
21. a 22. 10. 2014
foto: Ladislav Roller, 1949, zdroj: TASR
40 rokov BJD
40 years of BJD
8
opera bass Štefan Kocán (archive of ŠK)
Don Giovanni
Eifman Ballet - Rodin, foto: Michael Khoury
 kedy a kamwhen and where
október
október november
december
Vianoce
v meste
Už 10 rokov prináša BKIS a
mesto Bratislava vianočnú atmosféru aj do ulíc hlavného
mesta. Festival Vianoce v meste
a Vianočné trhy budú aj tohto
roku tradične zahájené rozsvietením vianočného stromčeka
spolu s vystúpeniami detských
folklórnych súborov – 21. 11.
2014.
Vianočné trhy sa budú nachádzať na troch námestiach
– na Hlavnom a Františkánskom
námestí a na Hviezdoslavovom
námestí. Tu sa každoročne
stretávajú tisíce návštevníkov
pri vianočnom punči, varenom vínku, chlebíku s cibuľou
a masťou, alebo pečených
gaštanoch či zemiakoch.
Neopakovateľnú
atmosféru
spestrujú vystúpenia v rámci
autorského festivalu BKIS –
Slovenské Vianoce v Bratislave.
Ľudové súbory všetkých vekových kategórií prinášajú
tradičné vianočné koledy,
piesne, tance a zvyky z celého
Slovenska. Tohtoročný, v poradí už šiesty ročník bohatého
vianočného programu začína
posledný novembrový týždeň
a končí 22. 12. 2014.
viac info: www.bkis.sk
0 2/2014
Christmas in the city
For 10 years now BKIS and the
city of Bratislava have been bringing a Christmas atmosphere to
the streets of the capital city.
The Christmas Festival and the
Christmas Markets in the city
will again this year be traditionally opened on 21 November
2014 with the lighting of a Christmas tree together with the performances of children’s folklore
groups.
The Christmas markets will be located in three places – on Hlavne
námestie and Františkánske námestie and on Hviezdoslavovo
námestie. Here each year thousands of visitors gather for a glass
of Christmas punch, mulled wine,
slices of bread with onion and
lard, or roasted chestnuts or potatoes.
The unique atmosphere is enriched by performances taking
place within the scope of the
festival created by the Bratislava
Cultural and Information Centre (BKIS) – Slovenské Vianoce
v Bratislave (A Slovak Christmas
in Bratislava). Folk ensembles of
all age categories bring traditional
Christmas carols, songs, dances
and customs from all over Slovakia. This year’s program, the
sixth consecutive year of the rich
Christmas programme, begins
the last week of November and
ends on 22 December 2014.
more info at: www.bkis.sk
9
„Vidím úžasné veci!“ povedal Howard Carter,
keď po prvýkrát nahliadol do Tutanchamonovej
hrobky. Vydajte sa s nami v šľapajách slávneho
egyptológa, ktorý v roku 1922 objavil hrobku faraóna
Tutanchamona.
Zažite s nami aj vy atmosféru objaviteľskej výpravy tak,
ako ju pred takmer 100 rokmi zažil archeológ a bádateľ
Howard Carter.
BRATISL AVA
INCHEBA EX PO BR ATISL AVA
15. AUGUST – 30. NOV EM BER
PO - N E 9 -19 HOD
www.tut-vystava.sk
PETER ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Hyundai ix35
V䟏䠺 nov䟧 䟶len rodiny
Roz䠺䟚rte svoju rodinu o nov䟧 pr䟚rastok. Hyundai ix35 z䟚skate s financovan䟚m
na p䟒tiny u䡕 od 3 498 䩉, s havarijn䟧m poisten䟚m za polovicu trhovej ceny
a so zimn䟧mi pneumatikami za extra v䟧hodn䟤 cenu. Navy䠺e dostanete v cene
vozidla integrovan䟤 navig䟏ciu vr䟏tane parkovacej kamery. K bezpe䟶nosti va䠺ej
pos䟏dky prispeje 6 airbagov, stabiliza䟶n䟧 syst䟖m, asistent pre zjazd z kopca
a samozrejmos䠾ou je aj 5-ro䟶n䟏 z䟏ruka bez obmedzenia po䟶tu najazden䟧ch
kilometrov.
MOSCOW
CITY BALLET
L ABUTIE JAZERO
GEA Productions and Discord LTD present
The 50 Years of Film Music
ENNIO
MORRICONE
V SPRIEVODE 165 HUDOBNÍKOV A SPEVÁKOV
6. 10.
SLOVNAFT
Arena
IMPA Doln䟧 Kub䟚n, s.r.o.
J䟏no䠺kov䟏 2278, 026 01 Doln䟧 Kub䟚n, tel.: 0905 211 833, 0915 979 126
IMPA 䠹amor䟚n s.r.o.
Bratislavsk䟏 cesta 75, 931 01 䠹amor䟚n, tel.: 0915 979 113, 0907 979 004
www.impa.sk
Kombinovan䟏 spotreba: 5,3 l - 8,3 l/100 km, emisie CO2: 139 - 193 g/km. Foto je ilustra䟶n䟖.
z䟏ruky bez
obmedzenia
kilometrov
2/12
Incheba Expo Aréna
Bratislava
sllava
Ponuka plat䟚 do 31.12.2014.
FINANCOVANIE
NA P䞸TINY
HAVARIJN䞼
POISTENIE
ZIMN䞼
PNEUMATIKY
TERAZ.SK
TERAZ.SK
na ceste on the road
na ceste on the road
v roku 1944, kedy bol 17. júna na mieste
bývalého parlamentu Alting v Thingvellire, slávnostne vyhlásený za Islandskú
republiku.
Po skončení II. svetovej vojny sa začala
islandská cesta k blahobytu. V krajine bolo
vybudovaných množstvo geotermálnych
a vodných elektrární, ktoré zabezpečili
Islandu energetickú sebestačnosť. Geotermálna voda je potrubiami stiahnutá
do miest a dedín a slúži na vykurovanie
domácností a skleníkov. V skleníkoch sa
pestuje väčšina zeleniny a ovocia.
Hlavnou obživou Islanďanov je lov a spracovanie rýb, hlavne tresiek a to najmä ich
vývoz. Dôležitý je aj chov oviec, hovädzieho dobytka a koní.
Tajomný ostrov stratený
v Atlantickom oceáne,
zavesený pod polárnym kruhom,
opradený množstvom bájí,
legiend a severských ság.
Ostrov, ktorý akoby ani
nepatril na našu planétu.
Island
tajomný ostrov pod polárnym kruhom
V starých kronikách sa píše, že prvými
návštevníkmi ostrova boli v 7. storočí Írski
mnísi, ktorí tu hľadali miesto na meditácie
a cestu k bohu.
Prvým ozajstným osadníkom sa však stal
nórsky viking Ingólfur Arnarson, ktorý sa
v roku 874 vylodil a usadil na západe ostrova (dnešný Reykjavík). Miesto nazval
Dymová Zátoka podľa pary stúpajúcej z horúcich prameňov nad pobrežím. Za ním
prišli ďalší osadníci. Najmä z Nórska.
Celé rodinné klany sa vydali naprieč Atlantickým oceánom na oplachtených vikingských vesliciach hľadať svoj nový domov.
Život tu však nebol jednoduchý. Tvrdé klimatické podmienky, dážď, neustály vietor,
tvrdé zimy a do toho erupcie sopiek. Rieky
12
horúcej lávy zaliali kraj, čierny sopečný
popol zasypal pastvu pre dobytok, kone
a ovce a otrávil spodné vody. Následné
hladomory zabíjali aj tých pár obyvateľov,
ktorí na tomto nehostinnom mieste chceli
zostať žiť.
0 2/2014
V roku 930 na mieste zvanom Thingvellir
(Snemovné pláne) parlament založili obyvatelia ostrova pod holým nebom – Alting.
Stretávali sa tu kmeňoví náčelníci, prijímali
nové zákony a vyhlasovali rozsudky. Bol to
prvý parlament na svete.
Islanďania boli odjakživa spätý s morom a
plavením sa. V roku 982 Erik Červenovlasý
objavil ostrov, ktorý podľa krásnych
zelených lúk nazval Greenland – Zelená
zem (Grónsko). Jeho syn, Leif Eriksson,
objavil v roku 1000 Ameriku a nazval ju
Vinland podľa vinnej révy, ktorú tam našli.
Nezávislosť Islandu trvala len do roku
1262, kedy sa dostal pod nadvládu Nórska
a následne pripadol dánskej korune.
Úplnú nezávislosť Island opäť získal až
Na Islande som bol už viackrát a vždy ma
očarí rovnako ako po prvý raz.
Ideálne obdobie na návštevu Islandu je
júl a august. Treba sa ale pripraviť na to,
že Island je najdrahšou európskou krajinou a ceny produktov a tovaru sú citeľne
vyššie ako sme zvyknutí. V hlavnej sezóne
sú aj niektoré služby (prenajatie auta,
ubytovanie) podstatne drahšie ako mimo
sezóny.
Islanďania sú hrdí na krásu svojej krajiny a ochrana prírody je všade na Islande príkladná. Výborne vybudovaná
infraštruktúra, kempingy, informačné
centrá, turistické trasy.
Za návštevu určite stojí Reykjavík –
najsevernejšie hlavné mesto na zemeguli.
Aj keď pre mnohých neznalých možno budí
spočiatku dojem ospalého rybárskeho
mestečka, opak je pravdou. Snúbi v sebe
typickú severskú atmosféru s vnútorným
nepokojom hlavného mesta. Čarovné
farebné domčeky obložené vlnitým
plechom zo začiatku storočia dávajú tejto
najmenšej metropole neopakovateľné
čaro.
Hallsgrímkirkja – najvyššia katedrála
na Islande, postavená na kopčeku v strede
mesta, mu dominuje svojou 74 metrov
vysokou vežou. Výzdoba vnútra kostola
je typicky islandsky jednoduchá. Kraľuje
jej 25 metrov vysoký organ zložený z 5000
píšťal. Nenechali sme si ujsť fantastický
výhľad z veže katedrály, do ktorej sme sa
pohodlne dostali výťahom. Vidieť bolo
nielen na hlavné mesto, prístav a more, ale
aj široké okolie a hory navôkol, ktoré boli
cieľom našej výpravy.
Pred tým sme ale nemohli vynechať ani
budovu parlamentu Althingshusíd postavenú zo šedého bazalitu, sídlo prezidenta
a vlády Stjórnarrádid, či Národné divadlo
postavené v roku 1923 (jediné na Islande).
Ďalším skvostom Reykjavíku je budova
mestského vodojemu Perlan, postavená
na kopčeku nad mestom. V architektonicky
zaujímavej budove sa nachádza panoramatická vyhliadková terasa, reštaurácia,
múzeum severských ság a tiež zásobáreň
vody pre hlavné mesto.
Neďaleký prístav ponúka v sezóne
možnosť pravidelných plavieb na lodi
za pozorovaním veľrýb tzv. veľrybie safari.
Obchodná a pešia zóna Laugavegur
nás lákala svojimi malými obchodíkmi a
reštauráciami. Večer – hlavne cez víkendy
sa zaplnili malé kaviarničky, puby a kluby
a Reykjavík sa premenil na veselé metropolitné mesto.
Dnes žije v Reykjavíku okolo 200 000
obyvateľov, teda takmer dve tretiny celkového počtu obyvateľstva islandu.
Oči celého sveta sa však na toto miesto
upriamili až v roku 1986, keď sa práve tu
stretli ruský prezident Michail Gorbačov
a americký prezident Ronald Reagan a
jednali o ukončení studenej vojny. Po
tomto stretnutí začali tento nenápadný a
zabudnutý ostrov v Atlantickom oceáne
objavovať aj turisti a prichádzalo ich sem
čoraz viac a viac. A Island má naozaj čo
ukázať zo svojich prírodných krás.
Na našu cestu po krajine sme si vybrali
najpraktickejší a asi aj najlacnejší spôsob –
prenajali sme si auto.
Popri pobreží je okolo celého ostrova
postavená hlavná okružná cesta č.1.
Až na malé úseky je celá asfaltová a dá sa
z nej vidieť naozaj veľa. Vedie popri mnohých zaujímavých prírodných krásach
Islandu a prechádza aj cez druhé najväčšie
mesto – Akureyri.
My sme zvolili trasu pre náročnejších
cestovateľov. Terénne auto nám umožnilo
navštíviť najmä široké priestory islandského vnútrozemia, osobným autom
nedostupné. Divokým a neobývaným
vnútrozemím Islandu prechádzajú zo severu na juh dve vnútrozemské cesty –
F25 a F35. Obidve sú dosť dlhé a veľmi
náročné, ale určite stoja za to. Miestami
bolo treba brodiť divoké islandské rieky,
čo bol niekedy celkom dobrý adrenalín.
Panoráma navôkol bola fantastická, hoci
niekomu by sa mohla zdať pustá.
0 2/2014
01/2014
13
Neskutočný zážitok nám ponúkli ľadovce
– pozostatky doby ľadovej, ktoré tvoria
takmer osminu ostrova. Z nich stekajú
ľadovcové krídla – splazy, na niektorých
miestach takmer až do mora. Najväčší
ľadovec Vatnajokull na juhovýchode
ostrova má rozlohu 8500 km2 a hrúbku
miestami až 500 metrov. Z ľadovcov vytekajú divoké ľadovcové rieky a tie napájajú
nespočetné vodopády. Gulfoss – Zlatý
vodopád na rieke Hvíta je najväčším.
Najvodnatejším
vodopádom
nielen
na Islande, ale aj v celej Európe je Detisfoss.
Na rieke Skogar je jedným z najkrajších
Skógarfoss. ... a mnoho ďalších krásnych a
výnimočných vodopádov.
Nezabudnuteľnou bola aj návšteva farebných rhyolitových Dúhových hôr – Landmanalaugar. Vďaka pozostatkom sopečnej
činnosti sú sfarbené všetkými možnými
odtieňmi: červenou, okrovou, pastelovou,
ružovou.
Rozľahlé vnútrozemské planiny, striedajúce
sa s čiernymi sopečnými púšťami a
ľadovcami, majú tiež svoje čaro. Čierna
kamenná púšť vo vnútrozemí, nachádzajúca sa v blízkosti sopky Askja, natoľko pripomínala podmienky na cudzej planéte,
že americký astronauti sa tu v roku 1965
pripravovali na pristátie na mesiaci.
Nesmiem zabudnúť ani na pozostatky vul-
foto: Patrik Dekan
Voda na Islande tvorí takmer 3% rozlohy.
Rieka Thjorsá zo svojimi 230 kilometrami je najdlhšia a najväčším jazerom je
Thingvallavatn (83 km2). Veľmi zaujímavým je jazero Mývatn (Komárie jazero)
na severe Islandu, no krásou ho určite
prekoná ľadovcová lagúna Jokulsarlón na
juhovýchode ostrova. Do modrozelenej
ľadovcovej vody jazera stekajú ľadovcové
splazy. Veľké kusy ľadu fantastických tvarov (niekedy veľké ako poschodový dom)
sa z ľadovca odlamujú a pomaly majestátne plávajú po vodnej hladine jazera až
kým nepríde ich čas a nedoplávajú k jeho
ústiu. Tu ich najkratšia rieka Islandu po asi
300 metroch doplaví do mora. Kusy ľadu
sa lámu v príboji. Rozomleté sa nechávajú
vyhadzovať vlnami na čierny pobrežný
piesok, kde zostávajú ležať ako obrúsené
diamanty rôznych tvarov. Návšteva
tohto jazera je pre mňa vždy jedným
z najsilnejších zážitkov z Islandu.
14
na Islande, ktorého sláva prekročila
brehy ostrova, je geotermálne kúpalisko
Modrá Lagúna na polostrove Reykjanes.
Obrovský prírodný bazén naplnený modrou geotermálnou vodou s liečivým
bahnom na dne, umelými vodopádmi,
toboganmi a parnými aj suchými saunami na brehu, je miestom oddychu a relaxu počas škaredého daždivého islandského počasia.
Obyvatelia Islandu sú veľmi vzdelaný
národ. Každý piaty má vysokú školu,
v prepočte tu vychádza najviac kníh
na jedného obyvateľa. Každý obyvateľ
ostrova prečíta ročne v priemere štyri
knihy, v čom Islanďanov neprekoná
nikto.
Kriminalita je na nízkej úrovni, donedávna dokonca Islanďania vraj ani nezamykali dvere na bytoch. Na Islande sú
dve väzenia, väčšina priestupkov sú
krádeže a drogové previnenia.
Island je rozhodne veľmi zaujímavá krajina hodná navštívenia. Ľadovce a divoké rieky s vodopádmi, kamenné pustiny striedajúce sa z čiernou sopečnou
púšťou, farebné dúhové hory na horizonte a nad tým všetkým – niekedy v noci
keď už mrzne – polárna žiara. Neváhajte
a vstúpte na túto planétu!
Text: Stanislav “Sancho” Tomka,
fotografie: Stanislav “Sancho” Tomka,
Patrik Dekan
www.sanchotour.sk
foto: Patrik Dekan
kanickej činnosti. Na Islande je 250 geotermálnych oblastí a v nich horúce geotermálne pramene, sírnaté bahenné sopky a
žriedla, parné fumaroly, ktoré vytryskujú
horúcu sírnatú paru do výšky niekedy
až niekoľko desiatok metrov. Sopečná
činnosť za sebou zanechala množstvo
kráterov väčšinou zaplnených vodou a
takisto množstvo pseudokráterov.
Na Islande sa nachádza miesto, ktoré dalo
názov všetkým gejzírom na svete. Osada
Geysir je známa svojimi dvoma gejzírmi.
Väčší Geysir kedysi chrlil vodu vraj až do
výšky 60 metrov. Žiaľ od konca 60-tych
rokov minulého storočia nie je činný, ale
vraj sa dá „prinútiť” k erupcii vsypaním
40 kg mydlového prášku do jeho útrob.
Jeho mladší brat – Strokkur – nás, ani
všadeprítomných fotografujúcich turistov
z celého sveta, nesklamal. Každých 3 až 5
minút vybuchoval obrovským 20 - 25 metrov vysokým stĺpom geotermálnej vody
s teplotou skoro 100°C.
0 2/2014
Veľkým lákadlom pre nás i ostatných turistov sú samozrejme sopky. Na Islande
je ich viac ako 180. Niektoré z nich pripravili pre Islanďanov naozaj horúce
chvíle. Najznámejšia Islandská sopka Hekla
vybuchla za posledných 900 rokov 18-krát
a vždy priniesla Islandskému ľudu len trápenie a bolesť. Právom ju starí Islanďania
nazývali Bránou do pekiel. Naposledy vybuchla vo februári roku 2000. Našťastie
tieto erupcie boli slabšie a narobili podstatne menej škôd ako tie v stredoveku.
Posledným veľkým vyčíňaním prírody
na Islande bol výbuch sopky pod najväčším islandským ľadovcom Vatnasjokullom
v roku 1996. Obrovská masa vody z rozto-
peného ľadovca sa prevalila cez ostrov a
spôsobila najväčšie potopy v jeho histórii.
Výbuch sopky Eyjafjallajökull v roku 2010
zasa ochromil leteckú dopravu takmer
nad celou Európou. O erupciách sopiek by
sme mohli pokračovať donekonečna. Ale
ani tie neberú obyvateľom Islandu optimizmus a úsmev z tvárí.
A mysterious island lost
in the Atlantic Ocean, hanging
under the Arctic Circle, emblazoned
with lots of myths, legends and Nordic
sagas. Island, which seems not to
belong on our planet.
Iceland
a mysterious island
under the Arctic Circle
The old chronicles say that the first island
inhabitants were Irish monks searching for
a place for their meditations and a way to
God in the 7th century.
However, the first real settler was a Norwegian Viking Ingólfur Arnarson who disembarked and settled in the west of the island
in the year 874 (Reykjavík today). He called
the place The Smoky Bay for vapor coming from the hot streams and then soaring above the coast. Then the other settlers
came; predominantly from Norway. The
whole family clans sailed on their Viking
rowing boats across the Atlantic Ocean to
find their new home.
But the life was not simple there. Harsh climatic conditions, rain, constant wind, hard
winters and even volcano eruptions. Rivers
of hot lava flooded the country, black volcanic ash covered pasture for cattle, horses
and sheep and it poisoned the ground water. Subsequent famines killed those few
inhabitants who wanted to live in this inhospitable place.
The island inhabitants established Commonwealth under the open sky – Alting on
the place called Thingvellir (Thing Fields)
in the year 930. Tribal chiefs were meeting
there in order to adopt new laws and proclaim judgments. It was the first Commonwealth in the world.
Icelanders have always been linked with the
sea and sailing. In 982, Erik the Red discovered the island that he called Greenland
due to its beautiful green meadows. His son,
Leif Eriksson discovered America in 1000
and called it Vinland according to grapevine which they found there.
The independence of Iceland ended in 1262
when it got under the domination of Norway and consequently it was brought under
the Norwegian crown.
Iceland gained its full independence again
in 1944 when the Iceland Republic was ceremonially declared on the 17th June exactly
at the place of former Commonwealth
Alting in Thingvellir.
foto: Patrik Dekan
 na cesteon the road
na ceste on the road
Islanďania patria k národu s najdlhšou
priemernou
dĺžkou
života
nielen
v Európe. Sú spolu s Japonskom na čele
tejto štatistiky, takisto ako v štatistikách
o najvyššej životnej úrovni. Je to vidieť
v ich spokojnom výraze, keď s nimi sedíme
v horúcich termálnych bazénoch, ktoré tak
milujú a pravidelne navštevujú.
Posedenie v geotermálnom bazéne je
spoločenská záležitosť. Je to miesto stretnutia sa s priateľmi, známymi, alebo aj
s obchodnými partnermi. Termálny bazén
je v každej väčšej dedinke alebo mestečku.
Najznámejším geotermálnym kúpaliskom
02
2/2014
/2
/
20
01
14
15
1
5
 na cesteon the road
Icelandic way to well-being started after the
Second World War. Plenty of geothermal
and water power plants which provided
Iceland with energy self-sufficiency were
built in the country. Geothermal water is
pipe-lined into the towns and villages and it
is used for heating of houses and greenhouses. The majority of fruits and vegetables are grown in greenhouses.
Most important livelihood in Iceland is
fishing and fish processing, especially cod
and particularly cod’s export. Sheep, cattle
and horse farming is also important.
I have visited Iceland for several times
and it has always been as charming as for
the fi rst time. The ideal period for visiting
Iceland is July and August. But it is necessary to be prepared that Iceland is the most
expensive European country and the products and goods prices are noticeably higher
than what we are used to. Some services
(car rent, accommodation) are significantly
higher in the main season in comparison
with low season.
Icelanders are proud of the beauty of their
country and nature protection is exemplary
everywhere in Iceland. Perfectly built infrastructure, camping sites, information
centers, tourist routes.
Reykjavík – the northernmost capital town
on the Earth is certainly worth visiting.
Even though at the beginning it might give
the impression of a sleepy fishing town,
the contrary is true. It combines a typical
northern atmosphere with an inner restlessness. Enchanting colorful houses covered with corrugated iron from the beginning
of the century provide the smallest metropolis with unrepeatable charm.
Hallsgrímkirkja – the highest cathedral in
Iceland built on a small hill in the center of
the town with a 74 meters high tower as its
dominating feature. Interior church deco-
16
rations are as simple as a typical Icelandic
style is. A 25-meter-high organ consisting
of 5000 fluepipes dominates the interior.
We did not miss a fantastic view from the
cathedral tower where we had been comfortably taken by a lift . We could not only
see the capital town, a port and the sea but
also wide surroundings and mountains
which were the objective of our expedition.
First we could not miss the building of
Parliament – Althingshusíd built from the
grey basalt, the residence of the President
and government – Stjórnarriádid and the
National theatre built in the year 1923 (the
only one in Iceland).
Another jewel of Reykjavík is the building
of local water tank Perlan built on the small
hill above the town. A panoramic observation terrace, restaurant, museum of the
Nordic sagas and also water reservoir for
the capital town are all located in this architecturally interesting building.
In the season, a nearby harbor offers a possibility of regular ship cruises in order to
observe whales, the so called whale safari.
The shopping and pedestrian zone attracted
us with its small shops and restaurants. In
the evening – mainly during the weekends,
the small cafes, pubs and clubs are full of
people and Reykjavík changes into a cheerful metropolitan town.
Approximately 200 000 inhabitants live in
Reykjavík nowadays; it is almost two thirds
of the total number of Iceland inhabitants.
Eyes of the whole world focused on this
place as late as in the year 1986 when the
Russian president Michail Gorbačov and
the American president Ronald Reagan
met there and negotiated about the end of
the Cold War. After the meeting, tourists
started to discover this inconspicuous and
forgotten island in the Atlantic Ocean and
number of tourists is always increasing.
And Iceland really has much to show as far
as its natural beauties are concerned.
0 2/2014
We chose the most practical and probably
also the cheapest way to travel the country – we rented a car. The main road no.1
is built along the coast around the whole
island. Apart from the short road sections,
the whole road is asphalted and one can see
really much of the country. The road leads
along many interesting natural beauties of
Iceland and it passes through the second
biggest town – Akureyri.
We chose the route for more demanding
travelers. The off-road car enabled us to
visit mainly wide inland areas of Iceland
that would be unreachable by a passenger
car. There are two inland roads – F25 and
F35 going from north to south via wild
and uninhabited inland of Iceland. Both
of them are quite long and very challenging but it is certainly worth it. Sometimes
it was necessary to wade through the Icelandic rivers what turned out to be a quite
good adrenaline. Panorama around us was
fantastic although it might seem to be desolate to someone else.
meters is the longest and Th ingvallavatn
lake (83 km²) is the largest. The lake Mývatn (The Mosquito lake) in the north of
Iceland is very interesting; but as far as
beauty is concerned the glacial lagoon
Jokulsarlón in the southeast of the island
will certainly lead. Glacial wings flow into
blue-green glacial water. Huge pieces of ice
of fantastic shapes (sometimes as big as a
storey house) break off from the glacier and
then slowly and majestically flow on the
lake’s water level until it’s their time and
they are taken to its mouth. Then after approximately 300 m they are taken into the
sea by the smallest river of Iceland. Pieces
of ice get broken in the waves. Pulverized
pieces of ice are thrown out on black coastal
sand by waves where they remain lying resembling the ground diamonds of different
shapes. Visit of this lake is always one of the
strongest Icelandic experiences for me.
Visiting the colorful rhyolite Rainbow
mountains – Landmanalaugar has also
been unforgettable for me. They are colored
in all possible shades: red, ochreous, pastel,
pink due to the remnants of volcanic activity.
Large inland plateaus alternating with black
volcanic deserts and glaciers have also their
charm. A black rocky inland desert located
nearby the Askja volcano resembled the
conditions on a foreign planet so much that
the American astronauts practiced preparations for their landing on the Moon in
1965, there.
I cannot forget to mention the remnants of
volcanic activity. There are 250 geothermal
areas with hot geothermal springs, sulfuric
mud volcanoes and well springs, steam fumaroles bursting hot sulfuric steam as high
as several dozens of meters. A number of
craters mainly full of water and also many
pseudo craters were formed due to volcanic
activity.
A place that provided a name for all geysers in the world is located in Iceland. Village Geysir is known for its two geysers.
The bigger Geysir used to hurl water up to
60 meters in the air. Unfortunately, it has
not been active since the end of the 60´s of
the last century but apparently it can be
“forced” to eruption by pouring 40 kg of
soap powder into its bowels. Its younger
brother – Strokkur – did not disappoint us;
neither the omnipresent all over the world
tourists taking their photos. It hurled geothermal water with the temperature almost
100° up to 20 – 25 meters every 3 – 5 minutes.
A big attraction for us and other tourists
are volcanoes, of course. There are more
than 180 volcanoes in Iceland. Some of
them prepared really hot moments for the
Icelanders. The most famous Icelandic volcano Hekla erupted 18 times in the last 900
years and it always caused suffering and
pain for Icelandic people. It is justly called
the Gateway to Hell by the old Icelanders.
Last time it erupted in February 2000. Fortunately, these eruptions were
weaker and
Glaciers – remnants of the Ice Age which
form almost one eighth of the island offered us an incredible experience. Glacial
wings from the glaciers manage to get almost to the sea at some places. The biggest
glacier Vatnajokull in the southeast of the
island covers an area of 8500 km² and it
has a thickness of 500 meters at some parts.
Wild glacial rivers flow from the glaciers
and then continue into uncountable number of waterfalls. Gulfoss – The Golden
Waterfall on the river Hvíta is the biggest
one. The most hydrous waterfall not only in
Iceland but in the whole Europe is Detisfoss. Skógarfoss is one of the most beautiful
waterfalls on the river Skogar.
…and there are many other beautiful and
extraordinary waterfalls.
Almost 3% of the Iceland area consists of
water. The river Thjorsá with its 230 kilo-
17
1
7
 na cesteon the road
caused considerably less damage than those
in The Middle Ages.
The last huge ravage of Icelandic nature
was eruption of volcano situated under the
biggest Icelandic glacier Vatnasjokullom in
1996. A huge mass of water from the melt
glacier rolled over across the island and
caused the biggest floods in its history.
On the other side, eruption of the Eyjafjallajökull volcano paralyzed air traffic almost
above the whole Europe in 2010. We could
continue talking about eruptions of volcanoes over and over again. But they do not
take the Iceland inhabitants smile and optimism off their faces.
Icelanders belong among the nation with
the longest average length of life not only
in Europe; together with Japan they are the
statistics leaders. They are also leaders of
the standards of living Statistics. It can be
seen in their serene facial expressions when
sitting together in hot thermal pools which
they love and visit regularly.
Sitting in a geothermal pool is a social matter. It is a place for meeting friends, relatives or even business partners. A thermal
pool can be found in every bigger village or
town. The most famous geothermal swimming pool in Iceland, famous also beyond
shores of island, is a geothermal swimming
pool Blue Lagoon located on the Reykjanes
peninsula. An enormous natural pool fi lled
with blue geothermal water with healing
mud on the bottom, artificial waterfalls, toboggans, steam and dry saunas on the shore
is a place for relax during ugly rainy Icelandic weather.
Icelandic inhabitants are very educated nation. Every fi ft h Icelander has a university
degree and the amount of books printed
there is the highest based on per capita
calculation. Every inhabitant of the island
reads 4 books annually on average; no one
will beat Icelanders in this.
Crime rate is low, it is said that until recently the Icelanders have not been locking the
doors on their flats. There are two prisons
in Iceland, majority of violations are theft s
and drug offences.
Iceland is defi nitely very interesting country worth visiting. Glaciers and wild rivers
with waterfalls, rocky barrens alternating
with black volcanic desert, colorful rainbow mountains on the horizon and above
all these – sometimes during a freezing
night – northern lights. Do not hesitate and
enter this planet!
Text: Stanislav “Sancho” Tomka
Photo: Stanislav “Sancho” Tomka, Patrik Dekan
www.Sanchotour.sk
Sancho TOUR - najlepší sprievodca krásami a zaujímavos ťami Islandu.
Poďte s nami ZAŽIŤ skutočný Island!
Veľké zážitky
v malých skupinách!
18
Tel: +421-905 754 034, +421-949 372 0
613
E-mail: [email protected]
2/2014
www.sanchotour.sk
rozhovor interview 
Posledné hrejivé lúče nad Tatrami / The Last Warm Sunlight over the Tatras
Barabáš
“To za to stojí, nie?”
 Je toho veľa, čo by sme sa mohli pýtať režiséra, kameramana, dokumentaristu – jednoducho
filmára a človeka Paľa Barabáša.  Ako sa natáčalo na Severnom póle či v podzemí stolových hôr?
Ako dlho musel čakať na zábery s vlkmi či medveďom pri ovčom košiari? Z ktorého kopca na Slovensku
je najkrajší pohľad? V ktorej krajine sú najusmievavejší ľudia? Alebo ktoré ocenenie si najviac váži?
 Je to však muž s kopou krásnej práce, ale s málom času.  Preto odpovede na podstatné veci musíme
nájsť v jeho filmoch  V tých o Slovensku a Tatrách sa dozvedáme o jeho vzťahu k našej krajine a tradíciám.
Vo filmoch spod monumentálnych Himalájí nám ukazuje, ako aj v skromných podmienkach byť spokojný a mať
„upratané“ v duši. Dokumenty o prírodných kmeňoch nám zasa odpovedajú na otázky ako žiť v spojení s prírodou.
 A v niektorých sa dozvedáme o tlaku globalizácie na staré kultúry, o vplyve zvyšovania našej životnej úrovne
na úkor života iných.  Všetky nás však utvrdzujú v poznaní, že táto Zem je krásna, tajomná a stojí za to... 
20
So zatajeným dychom sledujeme
vo Vašich filmoch Vašich priateľov
– „dobrodruhov“ ako lezú na strmé
skaly, zlaňujú popri mohutnom vodopáde, skáču do ľadových vôd kaňonov,
brodia sa bažinami, štípe ich nepríjemný hmyz, či čelia natiahnutým lukom
domorodcov. Iba málokedy si uvedomíme, že tým istým prechádza
aj muž za kamerou a navyše práve
s tou kamerou. Niekedy mám pocit,
že kým niekto lezie dolu či hore, tak
vy bleskovo skáčete z jednej strany
na druhú, zo štítu na štít, ste tu i tam,
aby to všetko bolo zaznamenané
z každej strany, z každého uhla. Ako to
skutočne prebieha pri filmovaní?
Pre mňa je vždy najdôležitejšie, aby expedícia mala originálny cieľ. Samozrejme
tiež, aby bola úspešná. To filmovanie je
až na druhom mieste. Moji priatelia často
ani nevedia, že ich filmujem. Expedícia sa
neprispôsobuje filmovaniu, to väčšinou
nie je ani možné. Ja sa snažím prispôsobiť
danej ceste.
Viete aj cez objektív kamery objektívne vyhodnotiť situáciu – kde môžete
stúpiť, kde sa chytiť? Neskresľuje kamera často nebezpečný priestor, aby
ste sa v ňom mohli pohybovať bez
ujmy na zdraví?
Práve keď mám najväčší strach, priložím
si kameru k oku. Zrazu sa na dianie okolo
seba pozerám nie ako účastník expedície,
ale ako tvorca dokumentu. Netvrdím, že
je to bezpečný postup, ale vtedy zo mňa
strach opadne.
Jeden z veľmi silných príbehov, ktorý
ste režírovali mal okrem Vás ešte dvoch
„špeciálnych“ kameramanov. Bol to
takmer intímny spôsob natáčania
výpovedí. Hovorím o zimnom prechode hlavným hrebeňom Tatier. Aká
0 2/2014
21
rozhovor interview
Cez Himaláje do Ladakhu - Ki Gompa
Through the Himalayas to Ladakh – Ki Gompa
Cestu pod 2. najvyššiu horu sveta zvládla aj koza /
Even a Goat Managed a Journey beneath the 2nd Highest
Mountain in the World
bola práca na tomto filme – Stopy
na hrebeni?
Bola to posledná, šiesta časť seriálu
Príbehy tatranských štítov, kde som chcel
predstaviť hlavný hrebeň Tatier z perspektívy, z akej ho nikto nepozná. A predsa,
Slovensko leží pod týmto hrebeňom.
Oslovil som dvoch mladých priateľov,
či by sa nepokúsili o prechod celého
hrebeňa Tatier v zime. Málokto veril, že
sa im to podarí. Veľké nádeje som do nich
nevkladal ani ja. Koniec koncov takýto
prechod bez podpory a nonstop dokázal
pred nimi iba Pavol Pochylý v roku 1979.
Počas 15-dňového prechodu vládli na hrebeni naozaj kruté podmienky. Ale chlapci
to zvládli, niečo aj nakrútili a nám sa to
celé podarilo zdokumentovať.
Ako prichádzajú – vznikajú námety
k Vašim filmom?
Prichádzajú tak akosi samé. Niektoré
témy si vyhľadám ja, niektoré nájdu mňa.
Z mnohých ciest som filmy neurobil.
Nie preto, že by to neboli silné témy, ale
preto, že ich prebili iné – silnejšie. To ma
stále mrzí, lebo na expedície, z ktorých sa
neurobí film, či kniha, sa časom zabudne.
Spomeniem napríklad hľadanie jaskýň
na stolovej hore Kukenam vo Venezuele, splav rieky Karnali v Nepále, prechod Zeme kráľovnej Maud v Antarktíde,
či cesta na Južný a Severný pól.
Filmy ako napr. Pururambo ste natáčali
pred takmer 10-timi rokmi, Mustang
pred 13-timi. Nemáte niekedy chuť
22
0 2/2014
zistiť, aké je to tam teraz? Či sa im stále
darí udržať si svoju tenkú hranicu slobody – nedotknuteľnosti?
To je jedna z rovín hľadania námetov
pre moje filmy. Zachytiť to, čo cítite, že
tu o pár rokov nebude. Preto som veľmi
rád, že sa mi podarilo zachytiť kmene a
kultúry, ktoré dnes už zápasia o svoju
identitu s globalizačným valcom. Spomeniem napríklad film Omo – Cesta
do praveku, kde sme zachytili štyri
kmene pri rieke Omo, akoby z doby kamennej. Dnes sa na tejto rieke stavajú
tri veľké hydroelektrárne a ľudia sa
museli vysídliť a zmeniť svoj po tisícročia
rovnaký spôsob života. Zostal tu len
dokument ako svedectvo doby. Doby
nie tak dávnej. A takto by som mohol
komentovať veľa mojich dokumentov.
Napríklad do bájneho kráľovstva Mustang prišla elektrika a Číňania tadiaľ
plánujú postaviť cestu do Indie.
Niekto sa snaží na cestách nájsť nielen
nepoznané krajiny či kmene, ale aj sám
seba. Ako na Vás vplývalo poznanie
iných kultúr, iných spôsobov života,
iných hodnôt?
Pre mňa bolo skôr dôležité byť v tej
najčistejšej prírode, ktorá sa ešte zachovala na našej Zemi. Keď sa tam stretnete
s prírodnými kultúrami, je to bonus
navyše. Často mám dojem, že ak sa s nami
na tejto planéte niečo stane, budú to práve
prírodné kmene, ktoré prežijú. Medzi nás a
prírodu si staviame obrovský múr – to sa
nám časom môže vypomstiť.
Bhután - bezpečný
pohľad na svet /
Bhutan – a Safe
View on the World
Veľa času ste strávili s prírodnými ľuďmi
– kmeňmi. Prevzali ste od nich niečo, čo
používate vo svojom bežnom živote?
Je to predovšetkým radosť zo života.
Zo všetkého, čo život a príroda okolo nás
ponúka. Tešiť sa z každej kvapky vody a
zrnka obilniny. Prírodné kmene poznajú
príbehy každého svojho jedla. Ako a kde
rástlo, a čo obsahuje. My sme to už vďaka
civilizácii stratili.
Myslím, že cestovatelia sú ľudia bez
predsudkov. Je napriek tomu niečo, čo
Vás zo zvykov či spôsobov domorodých
kmeňov zaskočilo?
Na Novej Guinei domorodci necestujú.
Boja sa prechádzať cez údolia. Veria, že
človek svojim príchodom spúšťa rad
udalostí, ktoré sa stanú. Ak je človek dobrý, stane sa niečo dobré. Ak je zlý, niekto
ochorie, alebo umrie. Zlo treba potrestať.
A keďže sú ľudožrúti, postup je vopred
daný. Prechod Guineou naozaj nebol jednoduchý. Stačí si pozrieť film Pururambo.
Napriek tomu, najmenší obyvatelia našej
Zeme – Pygmejovia v africkom Kongu,
hoci majú podobný spôsob života, podobné kamenné sekery a slamené chyže,
všetky problémy riešia spevom a tancom.
V ich slovníku neexistuje slovo vojna.
Takmer každý na Slovensku pozná vaše
meno a vieme aj o množstve ocenení
Vašich filmov v zahraničí i doma. Ale
okrem DVD-čiek, či festivalových premietaní nám televízia (tá, ktorá nás má
vzdelávať) dáva len málo príležitostí
0 2/2014
23
rozhovor interview
poznať vaše filmy. Prečo je to tak? Prečo
sa u nás vysiela viac francúzskych dokumentov (vďaka i za ne), ako tých našich?
Myslím si, že sa to v poslednom čase mení
k lepšiemu. Príbehy tatranských štítov
boli vyrobené v spolupráci s RTVS. Ale
dostať filmy napríklad do českých televízií
je jednoduchšie. Prečo je to tak, naozaj
neviem.
Z vašich filmov i slov cítiť spätosť
s našou krajinou, najmä horami. Čo by
ste „namiešali“ do štamprlíka pre Slovákov, aby ste v nich prebudili schopnosť vnímať to okolo nás?
Treba cestovať po svete. Len tak sa dá
spoznať a vážiť si to vzácne a jedinečné, čo
máme doma. To, čím sa odlišujeme. Ale nie
do hotelových rezortov, tam vládne uniformita, ktorú sa nám aj tak ťažko podarí
napodobniť.
Na jednu stranu chceme byť otvorení
svetu bez hraníc, na druhú si chceme
uchrániť to naše krásne – slovenské.
Poraďte ako na to?
Keď som prechádzal cez bhutánske
kráľovstvo, zaujali ma štyri zákony, ktoré
majú zabezpečovať šťastie ľudí v krajine.
Boli to: bezplatné školstvo, zdravotníctvo,
prístup k ekologicky čistému jedlu, vode
a prostrediu, a zachovanie tradícií. Práve
tie tradície dávajú človeku záchytný bod
v živote, v rodine.
vizitka /profile
 Pavol Barabáš - nar. 1959 v Trenčíne,
žije v Bratislave / born 1959 in Trenčín,
lives in Bratislava
 natočil viac ako 30 filmov, dokumentov / has made
more than 30 fi lms, documentaries
 získal viac ako 230 medzinárodných ocenení
z filmových festivalov i spoločenské
ocenenia / has received more than 230 international
awards at fi lm festivals and social awards
 výber z filmov / selection of fi lms:
Polárnik (2014), Stopy na hrebeni (2013), Príbehy
tatranských štítov (2011 - 2013), Hľadači tieňa
(2013), Kde ticho hovorí (2013), Zajatci podzemia
(2012), Hľadači utajených svetov (2010), Pygmejovia
– deti džungle (2011), Trou de Fer – železná diera
(2011), Mongolsko – v tieni Džingischána (2010),
Tajomstvo podzemia (2009), Bhután – hľadanie
šťastia (2008), Everest – Juzek Psotka (2008),
Carstensz – siedma hora (2008), Neznáma
Antarktída (2007), Vysoké Tatry – divočina
zamrznutá v čase (2007), Tepuy – cesta do hlbín
Zeme (2007), Pururambo (2005), Amazonia Vertical
(2004), Omo – cesta do praveku (2002), Mustang
(2001), Tajomné Mamberamo (2000), 118 dní v
zajatí ľadu (1998)
 výber z expedícií / selection of expeditions:
2012: Godžeb - Rieka hrochov, Expedícia K2, V zemi
Himbov, 2011: Suri – najobávanejší kmeň Afriky,
2010: Pešo na Južný pól, Trou de Fer – cez najťažší
24
Na čom teraz pracujete? Čo by ste chceli
do budúcna ešte preniesť na filmové
„plátno“?
Novým filmom bude príbeh kmeňa Suri,
ktorý žije na sudánsko-etiópskej hranici. Je
to jeden z posledných afrických kmeňov,
ktorý si zachováva svoju hrdosť a nechce sa
vzdať tradícií. Bohužiaľ, jeho boj proti ázijským korporáciám, ktoré si prenajímajú ich
pôdu od etiópskej vlády, je vopred prehraný. Je to apel na to, aby sme si uvedomili,
že za každým našim luxusom sa odohrávajú
v treťom svete obrovské tragédie.
Na záver ešte k „výzve“ na vašej stránke:
Choď tam, kam chceš ísť. Prečo by ľudia
mali cestovať alebo po Vašom putovať?
Práve vtedy, keď sú nespokojní so svojim
životom. Nech spoznávajú iné kultúry, iné
spôsoby života a myslenia. Cesty pomôžu
urobiť si poriadok v rebríčku hodnôt a
vrátiť sa ako iný – spokojnejší človek. To za
to stojí, nie? :-)
Otázky pripravila Dagmar Staňová
fotografie poskytol Pavol Barabáš
 www.k2studio.sk
Zem kráľovnej Maud / Queen Maud Land
kaňon sveta, 2009: Muchimuk – nové objavy
na Chimante, 2008: Mongolsko – naprieč krajinou
Džingischána, 2006: Nové objavy na Kukename
a Roraime, 2005: Antarktída – 1. peší prechod na
Mount Vinson, 2004: Prechod Novou Guineou
ku kmeňu Kombai, 2001: Druhý historický splav
africkej rieky OMO, 1993: Expedícia Karakoram
Highway
 je spoluobjaviteľom megajaskyne
na stolovej hore Chimantá / is a co-discoverer of the
mega-cave on the Chimantá Massif
 zúčastnil sa prvého prechodu Ellsworthovho
pohoria v Antarktíde / took part in the first crossing
of the Ellsworth Mountains in Antarctica
 bol členom peších výprav na Severný
i Južný pól / was a member of the walking
expeditions to the North and South poles
 Začiatkom júla 2014 získal film Stopy na hrebeni
ďalšie ocenenie - hlavnú cenu Grand Prize na
festivale horských filmov na Novom Zélande
spomedzi 74 filmov svetovej úrovne. Počas turné
víťazných filmov po 15 mestách aj novozélanďania
spoznajú krásu našich hôr. / At the beginning of
July 2014 the fi lm “Stopy na hrebeni” (Tracks on the
Ridge) obtained another award - the Grand Prize
at the festival of mountain fi lms in New Zealand
among 74 world-class fi lms.
Barabáš
intimate method of fi lming an account.
I’m talking about the winter passage along
the main ridge of the Tatras. What was it
like working on this fi lm – Tracks on the
Ridge?
This was the sixth and final part of the series The Stories of the Tatran Peaks, where
I wanted to present the main ridge of the
Tatras from a perspective from no one else
knows it. And after all, Slovakia lies beneath
this ridge. I approached two young friends,
asking whether they would attempt a passage along the entire ridge of the Tatras in
winter. Few believed that they would manage it. Not even I placed much hope on them.
After all only Pavol Pochylý had managed
such a passage non-stop and without support before them in 1979. During a 15-day
journey they managed the ridge under truly
cruel conditions. But the boys managed it
and something got fi lmed and we were able
to document the whole thing.
“That’s worth it, isn’t it?”
 There are a lot of things we could ask
the director, camera man, documentary
fi lmmaker – simply the fi lmmaker
and person of Paľo Barabáš.  How
was shooting fi lms at the North Pole or
underground of table-top mountains?
How long did he have to wait to shoot with
wolves or bears near a sheep pen? Which
mountain in Slovakia offers the best view?
Which country has the most rident people?
Or which award does he appreciate the
most?  However, he is a man with a lot
of beautiful work but with very little time
 That’s why we have to fi nd the answers
to the most important things in his fi lms
 In those about Slovakia and the Tatra
Mountains we learn about his relationship
to our country and its traditions. In
fi lms from beneath the monumental
Himalayas he shows us how to be peaceful
and “cleansed” in spirit even in modest
conditions. Documentaries about natural
tribes answer questions about how to live in
harmony with nature.  And in some we
learn about the pressure of globalisation on
old cultures, about the impact of increasing
our standard of living at the expense of
others.  All of this, however, confi rms
the knowledge that this Earth is beautiful,
mysterious and worthy... 
Slnko bolo už dva týždne
nad obzorom...
The Sun Was Over the Horizon for Two Weeks
Asmati - lovci
lebiek, Nová Guinea /
Asmati – Hunters of
Skulls, New Guinea
With baited breath we follow in your fi lms
your friends – the “adventurers” – as they
crawl on steep cliffs, rappel along gigantic waterfall, jump into ice water canyons,
trudge through swamps, get stung by unpleasant insects, or face the drawn bows of
aborigines. Only rarely are we aware that a
man with a camera is doing all of this, too,
and what’s more is doing so while holding
the camera. Sometimes I have the feeling
that while someone is climbing down or up
you are rapidly leaping from one side to the
other, from peak to peak, that you are here
and there, so that it is all recorded from
all sides, from every angle. How in reality
does such fi lming take place?
For me the most important thing is always
that the expedition has an original goal. And
obviously, that it be successful. The fi lming is
then secondary. My friends often don’t even
know that I’m fi lming them. The expedition
is not adapting to the fi lming; this isn’t even
possible most of the time. I try to adapt to
the journey given.
Are you able through the camera to objectively evaluate a situation – where you can
climb, where you clamp on? Doesn’t the
camera often distort a dangerous space so
that you can move in it without the danger
of bodily harm?
Just when I’m afraid the most, I put the
camera to my eye. Suddenly, I look at what’s
going on around me not as a participant in
an expedition but as the maker of a documentary. I’m not saying that this is a safe
approach, but at that moment the fear falls
away from me.
One of the very strong stories which you
directed had in addition to you two other
“special” cameramen. This was an almost
Where do the subjects of your fi lms come
from or originate?
They come as though by themselves. I seek
out some subjects; some find me. I didn’t
make fi lms from a lot of journeys. Not because they weren’t strong subjects but because they were beat back by other – stronger ones. This still bothers me because an
expedition from which a fi lm isn’t made or
a book written gets forgotten over time. I recall, for example, searching for a cave on the
Kukenam Tepui in Venezuela, floating the
Karnali River in Nepal, crossing the Queen
Maud Land in Antarctica, or the journey to
the South and North poles.
Films such as Pururambo you fi lmed
nearly 10 years ago, Mustang 13 years ago.
Don’t you have the desire to find out what
it’s like there now? Whether they have still
managed to maintain their own thin border of freedom – of untouchability?
This is one of the levels of searching for
subjects for my fi lms. To capture what you
feel won’t be here in a few years. Therefore,
I’m very glad that I managed to capture the
tribes and the cultures which today are battling for its identity with the steamroller of
globalisation. I’m thinking, for example, of
the fi lm Omo – Cesta do praveku (Omo –
The Road to Prehistory), where we fi lmed
four tribes by the Omo River that were as
if from the Stone Age. Today on this river
they are building three large hydroelectric
power plants and the people had to displace
0 2/2014
25
and change their way of life after thousands
of years. Only the documentary remains as
a witness of the age, of a period not so long
ago. And I could make the same comment
about many of my documentaries. For example, an electric plant came to the mythical kingdom Mustang and the Chinese plan
to build a road to India from there.
On journeys some people try to find not
only an unknown countries or tribes but
also themselves. How does the knowledge
of other cultures, other ways of life and
other values influence you?
For me it was more important to be in the
purest nature possible that was still preserved on our Earth. When I meet with
natural cultures there, this is an additional
bonus. Often I have the impression that if
something happens to us on this planet it
will be one of these natural tribes that will
survive. We build gigantic wall between ourselves and nature – over time we may pay for
this.
You’ve spent a lot of time with natural
people – tribes. Have you taken something
away from them that you use in your everyday life?
Primarily a joy of life. From all that life and
nature around us has to offer. To take pleasure from each drop of water and grain of
cereal. Natural tribes know the story of each
of their foods. How and where it grew, what
it contains. We’ve lost this thanks to civilization.
I think that travellers are people without
prejudices. Despite this, is there something
from the customs or methods of aboriginal
tribes that caught you off guard?
In New Guinea the aboriginals don’t travel.
They are afraid to pass through valleys. They
believe that a person with his or her approaching releases the series of events that
would take place. If a person is good, something good will happen. If a person is bad,
someone will become ill or die. Evil needs to
be punished. And since there are cannibals,
the procedure is given in advance. Crossing Guinea was truly not easy. You can just
watch the fi lm Pururambo. Despite this fact,
the smallest residents of our Earth – Pygmies in the African Congo – although they
have a similar way of life, similar axes and
straw huts, resolve all problems with song
and dance. No word for war exists in their
vocabulary.
26
0 2/2014
Nearly everyone in Slovakia knows your
name and we also know about the many
awards your fi lms have received at home
and abroad. But aside from DVDs, or festival screenings television (which should
educate us) gives us only a few opportunities to know your fi lms. Why is it like
this? Why are more French documentaries
(thanks at least for them) shown here than
our fi lms?
I think this has been changing for the better in recent years. The stories of the Tatran
peaks were made in cooperation with RTVS.
But it is easier to get a fi lm shown on Czech
Television. I really don’t know why is that.
From your fi lms and words a link with our
country, especially our mountains, can be
felt. What would you “mix” into a shooter glass for Slovaks in order to awaken in
them the capability to perceive what is
around us?
It’s necessary to travel around the world. This
is the only way to know and to appreciate the
rare and unique things we have at home, the
ways in which we are differentiated. But not
to hotel resorts. A uniformity reigns there
that is difficult to reproduce here.
Trou de Fer - prvá
previsnutá dĺžka
poslednej kaskády /
Trou de Fer – The First
Overhanging Length
of the Last Cascade
rozhovor interview 
Roraima, Venezuela.
Trou de Fer - postup Koridorom / Trou
de Fer – March through the Corridor
On one hand, we want to be open to a world
without borders; on the other we want to
protect our Slovak beauty. Can you advise
us how to do this?
When I passed through the Kingdom of
Bhutan, four laws which have to ensure the
happiness of the people in the country were
of interest to me. These were: free education,
health care, access to ecologically clean food,
water and environment, and the preservation of traditions. It is these traditions that
give people a fi xed point in life, in a family.
What are you working on right now? What
would you like to still bring to the fi lm
screen in the future?
The new fi lm will be the story of the Suri
tribe which lives on the Sudan-Ethiopian
border. This is one of the last African tribes
which preserves its pride and doesn’t want
to let go of traditions. Unfortunately, its
battle against Asian corporations which
have leased its territory from the Ethiopian
government is lost upfront. This is an appeal
that we become aware that for each of our
luxuries, gigantic tragedies take place in the
third world.
In conclusion, an “appeal” on your website:
Go where you want to go. Why should people travel or in your words go on pilgrimage?
When they are not happy with their own
lives. Let them get to know other cultures,
other ways of life and thinking. Travels help
to keep order in the ladder of values and to
return as someone different – a more content person. That’s worth it, isn’t it? :-)
0 2/2014
Questions prepared by Dagmar Staňová
photographs provided by Pavol Barabáš
www.k2studio.sk
27
Vyber si
to najlepšie
zo Slovenska
Choose the best for yourself
from Slovakia
Viper SD4
Viper SD-4 je celokovové dvojmiestne ultraľahké
lietadlo určené na športové, zábavné a rekreačné
lietanie.

Ideálne na cestovanie, letecký výcvik a aerovleky. Moderné vybavenie, excelentné letové
vlastnosti, široké uplatnenie pre milovníkov
lietania a nadšencov moderného dizajnu.

Priestranná, moderne ladená kabína poskytujúca fantastický výhľad, pohodlný a príjemný
let aj pri dlhých letoch.

Špičkové letové vlastnosti, rýchlosť, letovú
stabilitu ocenia nielen skúsení piloti, ale aj
letecké výcvikové strediská (školy), leteckí
inštruktori a ich začínajúci piloti.

Najmodernejšie letové, navigačné,
komunikačné a špičkové monitorovacie
systémy s veľkými LCD displejmi.

Vizuálna príťažlivosť, bohatá škála farieb,
nádherný celkový súlad.
Viper SD-4 an all-metal two-seater
microlight/LSA aircraft

Ideal for travelling, flight schools, tourism,
relax and glider tows.

Great equipment, excellent flight
characteristic, first-class outlook.

The latest avionic technologies, wide
and quality range of applications.

Widely usable by aviation enthusiasts
and fans of modern design.
Skyper GT9
Dokonalá súhra
kovovej pevnosti
a precíznej jemnosti
Perfect harmony
of metal strength
and precise fineness
UL/LSA celokovový hornoplošník, ideálny
na cestovanie, letecký výcvik, relax a lietanie
pre radosť.

Vynikajúci výhľad pre priestorovú orientáciu
a tvorbu foto/video dokumentácie.

Moderné avionické vybavenie, excelentný dizajn
a kvalitné remeselné spracovanie.
Minimalizácia prevádzkových nákladov, nízka
spotreba pohonných hmôt.
Classic UL and LSA all-metal high-wing with
comfortable side-by-side cockpit, ideal for
training, cross-country, unique visual experiences,
and flying for fun.

Designed to be ideal for traveling, training,
cross-country, and flying for fun.

High performance and comfort, great lifetime, low
cost, roomy baggage compartment with advantageous access from the outside of the aircraft, and
excellent outlooks for unique visual experiences
and for making photos and videos.
www.tomarkaero.com
[email protected]
 SlovenskoSlovakia
Mysterious
Orava castle
Tajomný
Oravský hrad – je jeden
z najkrajších a najnavštevovanejších hradov na Slovensku. Týči sa na strmom vápencovom brale vo výške
112 m nad riekou Orava v obci
Oravský Podzámok.
Je jedinečným dôkazom takmer všetkých architektonických slohov od románskeho
slohu, cez gotiku, renesanciu,
baroko až po romantizmus.
Tvorí ho honosný a mohutný
komplex Horného, Stredného
a Dolného hradu. Vznikol
v 13. storočí a s jeho históriou
sú spojené mnohé dejinne
dôležité osobnosti, ako bol
panovník Matej Korvín, Ján
z Dubovca a najmä rod Thurzovcov, ktorý patril medzi
najbohatšie a najvplyvnejšie
rody uhorského štátu.
Tak ako iné hrady či zámky,
aj na Oravskom hrade citiť
tajomnú atmosféru. Ukrýva
v sebe záhadné príbehy a
osudy jeho obyvateľov. Jedným z nich bola aj Alžbeta
Czoborová alebo Čierna pani
– manželka Juraja Thurzu. Juraj zastával mnoho významných funkcií na uhorskom
kráľovskom dvore, a tak sa
30
Alžbeta starala o Oravský
hrad. Na svoje okolie a poddaných bola veľmi prísna,
podľa legendy sa sama prekliala a v hneve prisľúbila, že
bude kontrolovať všetkých
do svojej smrti, ba aj po nej...
Keď na fragmentoch písmen
z rakiev hradnej kaplnky svieti
E, vtedy Alžbeta v paláci Thurzovcov kontroluje, či je všetko
tak, ako má byť... Schádza
v čiernych šatách, bielom
čepci a bielych rukavičkách
zo svojho posmrtného portrétu v kaplnke, nevidno jej len
tvár a nohy...
Ďalšia legenda hovorí o smutných vzlykoch a šuchote plášťa, ktoré sa nesú celým stredným hradom až k najvyššej
časti hradu - citadele. Takto sa
pripomína hradná pani Barbora Kostková, prvá manželka
Františka Thurzu. Barbora
vraj na hrade nebola spo-
kojná, bola chorľavá a umrela
mladá, bez detí. Hovorí sa,
že Barbore niekto k smrti pomohol, aby sa jej muž mohol
znovu oženiť. Ten si hneď
po jej smrti vzal Katarínu Zrínsku, ktorá mu porodila štyri
dcéry a dvoch synov, medzi
nimi už spomínaného Juraja
Thurzu. Tí, ktorí vzlyky počuli
hovoria, že im vtedy behal
mráz po chrbte a pri vstupe
do stredného hradu sa Barbore radšej pozdravili.
Legenda o Bielej pani alebo
Dončovej žene je príbehom
manželky Zlatého rytiera –
Magistra Donča, muža so zlou
a krutou povesťou. Raz chcel
v hneve zabiť jednu zo slúžok,
jeho žena to videla a postavila sa mu na odpor. Ten
v najväčšej zlosti vytasil meč
a odťal jej ruku. Stalo sa to
vraj na sviatok Všechsvätých.
Dončova žena sa ešte dlho
trápila. Svojmu manželovi
na smrteľnej posteli odpustila a sľúbila mu, že sa bude
modliť za spásu jeho duše. Ani
on však dlho nežil. Ťažilo ho
zlé svedomie a tiež čoskoro
umrel. Keďže bol Donč
skutočne zlý človek, Biela pani
musí plniť svoj sľub ešte aj
teraz. Dvakrát do roka sa zjavuje v citadele - najvyššej časti
hradu - na Všetkých svätých
a na Kvetnú nedeľu - výročie
svojej smrti. Tí, ktorí ju stretli
hovoria, že je celá v bielom
a jednou rukou sa modlí
za spásu svojho manžela.
Toľko hovoria legendy... Hrad
stále láka nielen turistov, ale aj
filmárov. Na Oravskom hrade
bol natočený v rokoch 1921 22 nemecký film Upír Nosferatu zaradený do Zlatého fondu
svetovej kinematografie. Boli
tu natočené mnohé filmy a
rozprávky: Adam Šangala,
Kráľ Drozdia brada, Dračie
srdce II, Princezná a žobrák,
Železná päsť, Sokoliar Tomáš
a iné. Posledná rozprávka
Láska na vlásku by mala mať
premiéru už čoskoro.
text : -janak-, foto: Michal Pišný
Orava castle is one of the most
beautiful and most visited castles in Slovakia. It towers above
the steep limestone cliff; 112 m
above the river Orava in the village Oravský Podzámok.
It is a unique evidence of almost
all architectural styles – Gothic,
Renaissance, Baroque and Romanticism. It is formed by a
palatial and massive complex
of Upper, Middle and Lower
Castle. The castle originated in
13th century and many historically important personalities,
such as Matthias Corvinus,
John of Dubovec and mainly
Thurzo family which had belonged among the richest and
the most influential families of
the Kingdom of Hungary, are
connected with the castle’s history.
You can feel mysterious atmosphere in Orava Castle, the
same as in all other castles and
palaces. The castle hides secret
stories and fates of its residents.
One of them was Erzsébet Czobor or a Black widow – György
Thurzo´s wife. György held
number of important functions
at the Hungarian royal court
and so Erzsébet was taking
care of the castle. She was very
strict on her serfs; according to
a legend she had cursed herself
and when being angry she had
promised she would inspect on
everyone until her death and
even after her death… When
E letter is lighting on the fragments of letters on coffins in
the castle chapel, it means that
Erzsébet is checking whether
everything in the Thurzo´s
palace is as it should be… She
is coming down of her posthumous portrait in the chapel
wearing a black dress, a white
bonnet and white gloves; only
her face and legs are invisible…
Another legend tells us about
sad sobbing and rustling jacket
which can be heard from the
whole Middle Castle up to the
highest part of the castle – a citadel. It is the lady of the castle,
the first Ferenc Thurzo´s wife
Barbora Kostková reminding
of herself. It is said that Barbora had not been completely
satisfied in the castle; she had
been sickly and had died young
and childless. It is believed
that someone had helped her
to death in order to allow her
husband to marry again. Immediately after her death he got
married to Catherine Zrínska
who gave birth to four daughters and two sons, one of them
was the above mentioned György Thurzo. Those who heard
her sobbing said that they had
got the willies and had rather
greeted Barbora when entering
the Middle Castle.
A Legend about the White Lady
or the Donch´s wife is a story
about the wife of Master Donch
– The Golden Knight; a man
with a bad and cruel reputation. One day he wanted to kill
one of his servants, his wife saw
it and made head against him.
He drew his sword in the greatest anger and cut off her hand.
Reportedly it happened on All
Saint’s Day. Donch´s wife was
suffering for a very long time.
She forgave her husband on her
deathbed and promised to pray
for salvation of his soul. He did
not live long either. He had an
uneasy conscience and died
soon. As Donch was really a bad
man, the White Lady has to fulfi ll her promise even nowadays.
Twice a year, on All Saint’s Day
and on Palm Sunday which is
her death’s anniversary, she appears in the citadel which is the
highest part of the castle. Those
who saw her said that she had
been all dressed in white and
prayed for salvation of her husband’s soul with her only hand.
So much on legends… The castle still lures not only tourists
but also fi lmmakers. A German
fi lm Nosferatu, considered to
be a part of the Golden Fund
of World Cinematography, was
made in the Orava Castle between the years1921 and 1922.
Many fi lms and fairy-tales
were made there such as Adam
Šangala, The King Blackbird’s
Beard, The Dragon’s Heart,
The Princess and The Beggar,
The Iron Fist, The Hawker and
many others. The last fairy-tale
“Láska na vlásku” should have
its premiere soon.
Text: -janak-, photo: Michal Pišný
0 2/2014
31
Oficiálny dealer BMW a MINI
NAJŠIRŠIA PONUKA
RADOSTI
Naše dlhoročné skúsenosti, výnimočné vozidlá pripravené na okamžitý odber
a komplexné servisné riešenia už viac ako 100 rokov rozpaľujú vášeň
v srdciach automobilových fanúšikov.
www.autopalace.sk | Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava
Prvá zastávka bola v Hoteli Danubia
Gate v centre Bratislavy, ktorý patrí
medzi najlepšie technicky vybavené hotely v Bratislave. Výhodou hotela je, že
je situovaný v bezprostrednej blízkosti
historického Starého mesta Bratislavy
a taktiež neďaleko od nábrežia Dunaja.
V jednej z komfortne a elegantne zariadených izieb s klimatizáciou a internetom
sme si aj my dopriali krátky relax. Dozvedeli sme sa, že hotel prišiel aj s ďalšou
inováciou a tou je zriadenie prvej verejnej
hotelovej nabíjacej stanice pre elektromobily, ktorú okrem hotelových hostí
môže využívať aj verejnosť. Po veľmi
chutnom obede v Street Coffe & Restaurant - v štýlovom prostredí so svetelnými
kreáciami, sme predsa len ešte chvíľu zostali a dopriali sme si lahodnú kávu. O našu
pohodu sa staral prívetivý personál a pri vzájomnej komunikácii nechýbal ani
úprimný úsmev, či smiech. Rozlúčila sa
s nami a šťastnú cestu nám zaželala pani
riaditeľka hotela spolu s marketingovou
manažérkou.
ale bo
babská jazda po Slovensku!
P
artia veselých báb – Nala, Liva, Sima a Maja, štyri dni
voľna, super počasie... A za tento krátky čas veľa zážitkov
a zábavy u nás doma, na Slovensku. To bola naša babská
jazda Good Flight tour, počas ktorej nás z miesta na miesto
bezpečne prepravoval náš bodyguard – MINI Cooper Countryman, bieločierny elegán na zliatinových diskoch, auto so zárukou bezpečia a komfortu na naše výjazdy do známych i neznámych miest. Hneď sa stal naším miláčikom. Bez problémov sme
naložili do batožinového priestoru naše veci a pohodlne sme
sa usadili. Prekvapila nás nielen veľkosť vnútorného priestoru
ale aj moderné interiérové doplnky. K tomu dokonalý hi-fi zvuk
a špičková komunikácia a vyrazili sme do mesta.
34
0 2/2014
A group of cheerful girls – Nala, Liva, Sima and Maja, four days off,
perfect weather … and within this short time lots of experience and
fun, here at home, in Slovakia. It was our girl’s journey Good Flight
tour, during which we were safely transported from one place to
another by our bodyguard MINI Cooper Countryman, a whiteblack dandy with alloy discs, car with a guarantee of security and
comfort for our trips to known and unknown places. It has soon
become our darling. Without any problems we loaded our stuff
into the luggage compartment and sat down comfortably…; we
were surprised not only by interior size but also by modern interior
accessories. Besides the perfect hi-fi sound also perfect communication and we could hit the town.
Our fi rst stop was in the Danubia Gate Hotel in the centre of Bratislava which belongs
among the best technically equipped hotels
in Bratislava. The advantage of this hotel
is that it is situated in the immediate vicinity of the historical Old Town of
Bratislava and also close to the Danube
embankment. We indulged ourselves in a
short relax using one of the comfortably
and elegantly furnished rooms with airconditioning and internet. We got to learn
that the hotel had another innovation and
it was installation of the fi rst public hotel
charging station for electric cars and apart
from the hotel guests also the public could
make use of it. After very tasty lunch in
the Street Coffee & Restaurant with light
creations in stylish environment, we stayed
for a moment and enjoyed delicious coffee.
Friendly staff took care of our coziness and
our mutual communication did not miss
cordial smile or laughter… A hotel director
and a marketing manager said goodbye to
us and wished us a safe journey.
0 2/2014
35
na mohutnom skalnom kopci nad sútokom Dunaja a Moravy, takže ho bolo vidieť
aj z paluby lode. Plavba loďou z Devína
bola po prúde Dunaja, ubehla rýchlejšie.
Spokojné a príjemne unavené sme sa vracali späť do prístavu.
S našim MINI (aj keď výbavou a prevedením auto poskytovalo MAXImálny
komfort!) sme bez problémov zvládali
presuny po Bratislave, štarty, cúvania,
brzdenia, či parkovania... Presunuli sme
sa k nábrežiu Dunaja do prístavu, kde
sme nastúpili na vyhliadkovú loď PREŠOV,
ktorá spolu s loďou MARTIN realizuje
pravidelné okružné plavby v Bratislave
a na Devín. Počasie nám prialo, svietilo
slniečko, pofukoval slabší vetrík a tak sme
si z otvorenej hornej paluby vychutnávali
panorámu Dunaja i pohľady na okolie. Počas plavby sme sa mohli v bufete
osviežiť nápojmi, kávou, čajom, či drobným občerstvením. Takmer dvojhodinovú prestávku sme využili na návštevu
Hradu Devín, ktorý patrí medzi naše
národné kultúrne pamiatky. Vypína sa
36
3
6
We managed desired locations in Bratislava
with our MINI (although providing MAXI
comfort when concerning car features and
design) without any problems; starting,
reversing, braking or parking were also
trouble free… We moved to the port on the
Danube embankment, where we boarded
the sightseeing ship PREŠOV that together
with the ship Martin realizes regular voyages in Bratislava and Devín. The weather
was great, the sun was shining, weaker
breeze was blowing and so we were enjoying
the panorama of Danube and views on the
surroundings from the open upper deck.
During the voyage we could refresh ourselves with drinks, coffee, tea or snacks. We
made use of an almost two-hour-long break
and visited the Devin Castle which belongs
among our national cultural monuments.
It stands on a massive rock hill above the
confluence of Danube and Morava rivers so
we could see it from the ship’s deck. From
Devín, we were sailing the Danube downstream and thus it was quicker. Glad and
pleasantly tired, we returned to the port.
02
2/2014
/2
/
2
201
01
0
14
Na druhý deň sme sa vydali cez Čičmany,
obec známu svojou zachovalou ľudovou
architektúrou, smerom do Oravského
Podzámku. Hlavným lákadlom pre nás
bol a stále je jeden z najkrajších hradov
na Slovensku – Oravský hrad, ktorý patrí
medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného
staviteľstva u nás. Prezreli sme si nádhernú
historickú expozíciu hradu, hradnú kaplnku
svätého Michala, nádvoria, miestnosti, bašty,
portréty, nástenné maľby, rodové erby, dobové zbrane... Vypočuli sme si veľmi zaujímavý výklad o histórii hradu a jeho vlastníkoch.
Veľa sme sa dozvedeli aj z prírodovednej
a etnografickej expozície v priestoroch tzv.
Dubovského paláca. V najstaršej a súčasne aj
najvyššej časti Oravského hradu, v Citadele,
sme si prezreli archeologickú expozíciu. Tu
skúsila každá z nás otočená chrbtom hodiť
mincu zo schodov do studne. Vraj keď
spadne do stredu, dotyčný bude bohatý. Aj
keď sa to nepodarilo ani jednej z nás, predsa len sme boli bohatšie o nové poznatky
z histórie hradu ako i zážitky. Medzi ne patrilo „dobové“ oblečenie, ktoré sme si aspoň
na chvíľu požičali a malou promenádou
po nádvorí sa tak vrátili o niekoľko storočí
dozadu...
Veľmi vhod nám padlo zastavenie v reštaurácii Koliba pod lampášom, útulnej drevenej kolibke s príjemnou atmosférou a obsluhou, ktorá sa nachádza pod Oravským
hradom. Tu sa o nás postarali milé a usmievavé dievčatá v tradičných krojoch. Po chut-
nom obede sme si ešte
chvíľu oddýchli a po kávičke
sme sa presunuli už ďalej.
The second day we set out on
a journey through Čičmany
– a village known for its wellpreserved folk architecture,
in the direction of Oravský
Podzámok. The main allurement was and still is one of
the most beautiful castles
in Slovakia – Orava Castle
which belongs among the most important
monuments of castle architecture in Slovakia. We took a view of wonderful historical
castle exposition, St. Michael’s castle chapel,
courtyards, rooms, bastions, portraits, wallpaintings, coat of arms, ancient weapons…
We heard very interesting interpretation
about castle history and its owners. We learnt
a lot from natural sciences and ethnographic
exposition located in the premises of the so
called Dubovský Castle. We took a view of
archeological exposition in the oldest and
at the same time the highest part of Orava
Castle – a Citadel. There, each of us turned
back and tried to throw a coin from the stairs
into the well. It is said that when coin drops in
the middle, one will be rich… Although none
of us succeeded in this, we became richer in
new pieces of knowledge about castle history
as well as a lot of ex-
perience, one of them
was trying the “contemporary” clothes on;
we dressed it for a short
time, made a small parade on the courtyard
and thus returned a few centuries back…
We were great for a break in the restaurant
Koliba pod lampášom (The Chalet under
the Lantern) – a cozy wooden chalet with a
pleasant atmosphere and service that is right
under Orava Castle. Nice and smiling girls
wearing traditional folk costumes took care
of us. After tasty lunch we rested for
a while and then after the
coffee we moved further away.
02
2/2014
/2
/
20
01
14
37
3
7
knihy books 
Komfort v aute, silný motor a jeho maximálna bezpečnosť nám dovolili vyskúšať
si počas presunu aj jeho ďalšie vlastnosti, ako je stabilitia, či brzdenie. Obstálo
na jednotku. Ďalšia zastávka bola v známej
Tatralandii, najväčšom aquaparku na Slovensku a jednom z najväčších v strednej Európe. Doslova sme sa vybláznili
na množstve vodných atrakcií – tobogánoch, šmýkačkách, bazénoch... Najviac
„bodovalo“ TORNÁDO – najdlhší raftovací tobogan s vodným vírom v Strednej Európe. Nezaostával ani MONKEY
SLIDE, BLACK&WHITE, BOOMERANG
RAFT RAMP, BLACK HOLE - ČIERNA DIERA
(„šialene“ tmavá a crazy jazda) a mnoho
ďalších. Skúsili sme „vyrobiť“ morské vlny.
Na záver sme si oddýchli v interiérových
bazénoch v Tropical
paradise – tropickom raji, kde na
nás čakala veľká
drevená plachetnica, pravé koraly a mušle,
či pestrofarebné rybičky. V bazénoch
s vodnou terapiou sme si vymasírovali
celé telo. Oddýchli sme si na pohodlných ležadlách pod palmami, privreli oči
– a zdalo sa nám, že sme niekde veľmi
ďaleko. Tvar obrovskej mušle, v ktorom je „prímorská“ teplota nám tento
pocit len umocnili. Ubytované sme boli
vo veľmi peknom areáli v Holiday Village
Tatralandia, ktorý tvorili buď samotné
chatkové domčeky s typicky drevenou
architektúrou alebo pekne a účelne zariadené poschodové apartmány, z ktorých
jeden patril aj nám. Po veľmi chutnej
večeri na terase pri grile a oddychu sme
išli vyskúšať ďalší adrenalínový zážitok
– SUPERFLY. Doposiaľ sme o ňom len
počuli, takže pre každú z nás to bola
veľká výzva. Veď vyskúšať si atrakciu
simulujúcu voľný pád v unikátnom veternom tuneli so sklenenou letovou komorou, tak to je zážitok, na ktorý sa nezabúda... Inštruktor Michal nám vopred
vysvetlil pokyny a uistil nás, že sa netreba
vôbec báť. Veď akoby aj – počas simulácie bol stále s každou z nás v tuneli a na záver nás ešte vyniesol až „do výšav“
a nadol a hore a opäť nadol – jednoducho
úžasné. Spoločná fotka na záver a pomaly, celou cestou „rapotajúc“ o tom, aké
perfektné to bolo, sme sa pobrali veľmi
spokojné po tak aktívne prežitom dni
do nášho apartmánu. Posedeli sme ešte
na vonkajšej terase, obloha bola plná
hviezd, sľubovala ďalší vydarený deň.
Po rannom prebudení a výdatných
raňajkách na nás čakal ozaj nádherný
slnečný deň s výukou golfu. Hviezdy
nesklamali.
Holiday village
Tatralandia
Car comfort, powerful engine and its maximal security allowed us to try also other
car’s features during our journey, such as
stability or break action and it stood the test
perfectly. Our next stop was in the famous
38
3
8
02
2/2014
/2
/
20
01
14
Tatralandia, the biggest aqua park in Slovakia and one of the biggest in the middle
Europe. We had lots of fun using plenty of
water attractions – toboggans, slides, pools.
A TORNADO – a raft ing toboggan with a
water whirlpool which is the longest one in
the middle Europe “scored” the most but
also MONKEY SLIDE, BLACK&WHITE,
BOOMERANG RAFT RAMP, BLACK
HOLE („madly“dark and crazy ride) and
many others were not lagged behind. We
tried to “make” sea waves … and at the end
we relaxed in the interior pools of Tropical
paradise where a big wooden sailing boat,
genuine coral and shells and colorful fish
were waiting for us. Our bodies were given
massages in the pools with water therapy.
We relaxed on comfortable loungers under the palm trees, closed our eyes … and
it seemed to us as we were somewhere far
away … Th is feeling was even highlighted
by a big shell with “seaside” temperature inside. We were accommodated in a very nice
resort of Holiday Village Tatralandia that
was formed either by individual cottage
houses with a typical wooden architecture
or by nicely and efficiently furnished two
storey suites; out of them one belonged to
us. After very tasty lunch on a terrace and
after a little rest we tried another adrenaline
experience – SUPERFLY. So far we had just
heard about it so it was a big challenge for
us. To try the attraction simulating a free
fall in a unique wind tunnel with a glass flying chamber is an experience that will not
be forgotten. Our instructor Michal taught
us the instructions beforehand and assured
us that there’s no need to be afraid. After
all, he was in the tunnel during the whole
simulation with each of us and at the end
he carried us “skywards” and downwards
and up and down again … simply wonderful. Last picture taken together and with
satisfaction of the actively spent day we
slowly moved to our apartment all the way
chatting about how perfect it was. We sat
on the outdoor terrace; the sky was full of
stars promising another hilarious day. And
really beautiful sunny day with a golf training perspective was waiting for us after
morning awakening and hearty breakfast.
The stars did not disappoint us.
0 2/2014
39
Presunuli sme sa do golfového rezortu Black
Stork A PGA Golf Course vo Veľkej Lomnici.
Požičali sme si golfovú výstroj, nechýbal
tréner golfu. Na golfovom autíčku, čo bolo
pre nás neskutočne funny zážitkom, nás
oboznámil s golfovým areálom. Okrem
perfektne upravenej zelenej trávy a povrchu ihriska sa nám naskytol aj úžasný
pohľad na naše majestátne Tatry. Dozvedeli
sme sa a videli sme, že golfistom je tu k dispozícii 27 jamkové ihrisko, kryté odpalisko,
chipping area, putting green, golfová akadémia, golfový simulátor... Ani jedna z nás
nemala doposiaľ možnosť vyskúšať si golf.
Na pohľad ľahká úloha bola v skutočnosti
omnoho ťažšia ako sa zdalo... loptičky nie
a nie odpáliť a keď sa to aj niektorej z nás
podarilo, letela príliš krátko. A tak sme aj
trochu závideli okoliu, kde už s tým nemali
skúsenejší golfisti žiadny problém. Chce
to len tréning a trpezlivosť a výsledky sa
dostavia. Dôkazom toho sú aj mnohé turnaje s veľkou účasťou, ktoré sa tu poriadajú.
Golf nás síce nevysilil, skôr nás bavil a určite
ho ešte vyskúšame, ale bol čas obeda. Tak
sme navštívili reštauráciu Hotela International, ktorý je súčasťou tohto golfového
rezortu. Samotný hotel je postavený v elegantnom štýle. Z reštaurácie, lobby baru
s krbom či terasy sa stále naskytal výhľad
na tatranské končiare. Z bohatého jedálneho lístka (formou menu alebo a lá
carte) sme si každá vybrali „to svoje“.
40
A ozaj nám všetkým chutilo. Okrem jedla
boli skutočným bonbónikom aj zákusky
domácej výroby, ktoré sme si dali ku káve.
Jednoducho delicatesy! S tým sa dnes už
málokde stretnete. Ani sa nám nechcelo
odísť, ešte sme chvíľu posedeli a potom sme sa rozlúčili s týmto príjemným
prostredím a personálom.
We moved into the Black Stork A PGA Golf
Course golf resort in Veľká Lomnica. We
borrowed golf equipment; had also a golf
trainer… He acquainted us with the golf
resort driving a golf cart that was incredibly funny experience for us. Apart from the
perfectly maintained green lawn and surface of the field, we were offered an amazing
sight of our majestic Tatras. We learnt and
also saw that 27-hole field, covered driving
range, chipping area, putting green, golf
academy, golf simulator are all available for
golfers. Neither of us had ever chance to try
playing golf. Seemingly easy task was actually much harder than it seemed … to bat a
ball was simply impossible and even if one
of us succeeded, the ball was flying a bit too
shortly. And so we were a little bit envious
of the more experienced golfers who did not
have any problems with it. All that is needed is just training and patience, the results
will come. Plenty of tournaments with large
participation that are held there is just the
evidence of this. Golf did not exhaust us, it
0 2/2014
rather entertained us and we will certainly
try it again but it was lunch time so we visited a restaurant of the International Hotel
which is a part of this golf resort. The hotel
itself is built in elegant style; you could see
the Tatras mountains from restaurant, from
lobby bar with a fireplace or from terrace.
We ordered our favorites from the rich menu
(menu or lá carte). And we really liked the
food. Apart from the food, the real favorites were also the home made cakes which
we tasted with coffee, they were simply delicious. It is really rare nowadays… We did
not want to leave so we stayed a little while
and then said goodbye to this pleasant environment and people.
Nasledoval presun do neďalekej Tatranskej Lomnice. Perfektné ubytovanie
s „domáckym pocitom“, ktorý dotvoril veľký kamenný krb hneď v lobby
bare, ale aj dávku komfortu a luxusu
nám poskytol Hotel Kukučka - hotel už
na pohľad s jedinečnou atmosférou.
Sme rady, že aj u nás naberá architektúra
ten správny smer. Nielen naša izba, ale
aj všetky ostatné boli precízne a štýlovo
zariadené, prelínal sa v nich kamenný
obklad s dreveným, priestranná a moderná kúpeľňa nemala jednoducho chybu... Tomu sa hovorí „relax vo veľkom
štýle“ alebo jednoducho „paráda“. Po
krátkom odpočinku sme sa obliekli, upravili si líčenie, s chuťou sa navečerali.
K mladosti samozrejme patrí aj zábava,
hudba a tanec, jednoducho miesto,
kde to stále „graduje“. To všetko bolo
v neďalekom Restaurant & Music Pube
– známom Humne v Tatranskej Lomnici, ktoré navštívili aj mnohé známe
hudobné osobnosti. Dobrá hudba
a spoločnosť nás trochu zdržala. Ale
to patrí k mladíckemu životu. Napriek
krátkemu spánku sme sa vyspali
ako v bavlnke. Možno za to vďačíme
nadýchaným perinám a možno aj
čistejšiemu vysokohorskému vzduchu,
veď hotel stojí v malebnom prostredí
Vysokých Tatier. Po raňajkách sme
si dali krátku turistickú prechádzku
po neďalekej prírode, jednoducho sa
nedalo bez toho odísť...
Afterwards we moved to nearby Tatranská
Lomnica. Perfect accommodation with
“homely feeling” which was intensified
by a big stone fi re place right in a lobby
bar but also with a touch of comfort and
luxury that the Hotel Kukučka provided
us with; at fi rst glance it was a hotel with
unique atmosphere. We are pleased that
our architecture is gaining the right direction. Not only our room but also all the
other rooms were precisely and stylishly
furnished; stone cladding blended together with wooden one, spacious and
modern bathroom was simply without any
mistake… It is simply called “relax in great
style” or “simply great”. After a short relax
we dressed, checked our make-ups and ate
our dinner heartily. But what belongs to
the youthfulness is fun, music and dance
of course, simply a place with never ending
entertainment. We found all these in the
nearby Restaurant&Music Pub – famous
Humno in Tatranská Lomnica which
was also visited by many famous music
personalities. We sat late thanks to good
music and company… but it all belongs to
youthful life. Despite short sleep, we slept
like a log. Maybe we should be grateful to
fluff y duvets and maybe to cleaner alpine
air as the hotel is situated in the picturesque environment of the High Tatras. After breakfast we had a short tourist walk
in the nearby nature, we simply couldn’t
leave without it…
0 2/2014
41
S časom začala pribúdať aj oblačnosť,
dážď sa nezadržateľne blížil. Svoje pobalené veci sme naložili do nášho MINI
a vyrazili sme na cestu. O chvíľu prišiel
poriadny „lejak“. MINI držalo perfektne
aj na mokrej ceste, mali sme pocit maximálnej istoty na jeho štyroch kolesách.
Kvalitné brzdy a svetlá, množstvo
bezpečnostných prvkov, príjemná hudba
v rádiu... Cesta nám pokojne ubiehala.
Po chvíli utíchol aj dážď. Dorazili sme
do pravých kúpeľov Trenčianske Teplice,
mesta s nezameniteľnou kúpeľnou atmosférou v romantickom prírodnom prostredí. Vďaka tejto polohe, ale najmä vynikajúcej prírodnej sírnej termálnej vode,
patria k najstarším a najvyhľadávanejším
kúpeľom na Slovensku. Blahodárne účinky
sírnej termálnej vody sme vyskúšali aj my.
Dvadsaťminútový príjemný kúpeľ v tejto
liečivej vode bol pre nás ako „balzam
na dušu“. Nasledoval pravý relax v podobe suchého zábalu a masáž. Dozvedeli
sme sa, že kúpele sa špecializujú najmä
na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavov po operáciách a úrazoch, chronické reumatické ochorenia,
42
ale aj ochorení z oblasti internej medicíny,
gynekologické a kožné ochorenia. Kúpele
sú známe aj najvzácnejšou pamiatkou,
ktorá je zachovaná dodnes. Je to európsky unikát – Hammam, postavený v roku
1888. Stavba v orientálnom maurskom
slohu je doposiaľ súčasťou kúpeľného
komplexu a slúži ako odpočiváreň
po kúpeli v najobľúbenejšom bazéne Sina. Hneď vedľa sa nachádza
zrekonštruovaný kúpeľný hotel PAX. Jeho
veľkou výhodou je prepojenosť s budovami, kde sa podávajú procedúry, dokonca lekárske ordinácie a časť procedúr sú
hosťom k dispozícii priamo v hoteli. Cez
nepretržite otvorenú recepciu s ochotným a príjemným personálom sme sa
výťahom vyviezli na 6. poschodie, do kaviarne PAX Panoráma. Tu sa nám na veľkej
terase naskytol pri západe slnka úžasný
výhľad takmer na celé mesto. Dopriali
sme si slávnostnú večeru s pohárom vínka na ukončenie našej Good Flight tour.
Lepšie zakončenie dňa na celej tour, ako
v tých pravých kúpeľoch Trenčianske Teplice, sme si ani nevedeli predstaviť.
0 2/2014
After some time clouds began to rise and
rain was approaching fast. We put our
packed bags into our MINI and set out on
a journey. Soon a heavy downpour started.
MINI kept perfectly well on the wet road;
we had a feeling of the maximum safety on
its four wheels. High quality brakes and
lights, many safety features, pleasant music in the radio … our journey was passing by serenely. After a while also the rain
calmed down. We arrived at the real spa in
Trenčianske Teplice, a town with unmistakable spa atmosphere in romantic natural
environment. Due to its location but mainly due to outstanding natural sulphuric
thermal water, this spa belongs among the
oldest and the most sought after spas in Slovakia. We also tried beneficial effects of this
sulphuric thermal water. Twenty-minute-long bath in the healing water was like
“a balm for our souls”. The real relax in the
form of dry wrap and massage followed afterwards. We got to know that spa specializes mainly in healing and prevention of
musculoskeletal diseases, conditions after
surgery and incidence, chronic rheumatic
diseases but also diseases from the field of
internal medicine, gynecological and dermal diseases. The spa is famous also for the
most valuable monument which has been
preserved until today. It is the European
unicum – Hamman that was built in 1888.
Building in the Oriental Moorish style is
still a part of the spa complex and is used
as a resting area after the bath in the most
favorite pool Sina. Right next to the pool is
the reconstructed spa hotel Pax situated. Its
big advantage is that it is interconnected
with buildings where the procedures are
taken, even the doctor’s consulting rooms
and some of the procedures are available
directly in the hotel. We passed the continuously open reception desk with helpful and pleasant staff and the lift took us to
the café PAX Panorama on the sixth floor.
From its terrace, we admired amazing view
of almost the whole town at sunset. We enjoyed gala dinner with a glass of wine to
bring our Good Flight tour to the end. We
could not imagine better day ending than
in the real spa of Trenčianske Teplice.
Keďže tieto dni boli zamerané najmä
na šport, relax, či turistiku, vyžadovalo
si to aj prislúchajúce oblečenie. Nová
značka Kilpi – outdoorové oblečenie
a doplnky, spĺňala a spĺňa všetky kritéria.
Je módna, účelová, funkčná a spoľahlivá,
jednoducho „trendy“. V tomto športovom
oblečení sme sa cítili veľmi pohodlne.
Dozvedeli sme sa, že Kilpi znamená
po fínsky štít. Preto aj oblečenie KILPI bolo
pre nás akoby štítom – vďaka použitým
inovovaným materiálom sme boli
v každom počasí v bezpečí a chránené.
Dizajnové bundičky a nohavice značky
KILPI nás v chladnejšom počasí hriali,
štýlové tričká a topy s „kraťasami“ nám
dávali v letnom teplom počasí pocit
voľnosti a komfortu. Značka KILPI nám
poskytla kompletnú outdoorovú výbavu
s technickými vychytávkami.
Množstvo fotiek a videošotov z tejto tour
sa nám podarilo urobiť vďaka elektronike – fotoaparátu Nikon a outdoorovej
športovej GoPro kamere, od spoločnosti
ANDREA SHOP, prevádzkovateľa e-shopu
a viacerých kamenných obchodov so širokým výberom produktov spotrebnej
elektroniky a ostatného tovaru.
Good Flight tour nás presvedčila, že sa
dá aj na malom Slovensku za krátky čas
prežiť veľa nezabudnuteľných zážitkov...
As these days were focused mainly on
sport, relax or tourism, appropriate
clothes was required. A new brand name
Kilpi – outdoor clothes and accessories
– met and still meets all the criteria, it
is fashionable, purpose-built, functional
and reliable, simply “trendy”. We felt
very comfortably in this sport clothes.
We learnt that Kilpi means a shield in
Finnish. Thus the Kilpi clothes were like
shields for us, due to the innovative materials used we felt safe and protected in any
weather. Design jackets and trousers by
Kilpi warmed us in colder weather, stylish
T-shirts and tops with shorts gave us the
feeling of freedom and comfort in summer hot weather. Kilpi brand name provided us with complete outdoor equipment with technical gadgets.
We were able to take many pictures and
make many video shots from our tour
thanks to the electronics – a camera
Nikon and an outdoor sports video camera GoPro by ANDREA SHOP company
that is operator of the e-shop and several
shops with a wide selection of consumer
electronic products and other products.
Good Flight tour has convinced us that
one can come through a lot of unforgettable experiences in little Slovakia during
very short time…
Všetkým partnerom ďakujeme!
We thank all the partners!
Video a viac fotiek z Good Flight Tour
nájdete na www.goodflight.sk
a na facebooku Good Flight.
text: -livak-, foto: Milan Hanko, Branislav Babjak,
LOD, Tatralandia, Hurricane Factory, Black Stork,
Hotel International, Kúpele Trenčianske Teplice
0 2/2014
43
Biela technika
Čierna technika
Počítačová technika
Spoločnosť Andrea shop oslávila koncom minulého roka dvadsiate
výročie svojho založenia. Počas tohto obdobia sa vypracovala
na jedného z najvýznamnejších distribútorov kvalitnej bielej,
čiernej ale tiež IT techniky. Dnes patrí medzi najvyhľadávanejšie
eshopy na Slovensku.
Company Andrea shop celebrated its twentieth anniversary since
its founding at the end of last year. During this period, the company
has become one of the most important distributors of high-quality
home appliances, electronics and IT. Today, Andrea shop is one of
the most frequented e-shops in Slovakia.
Od minulého roka spustil Andrea shop aj internetový predaj
v susednom Česku na www.andreashop.cz.
Okrem eshopov spoločnosť prevádzkuje aj kamenné predajne
Andrea shop plus v Dunajskej Strede, Šamoríne a Šali.
Produkty sa k záujemcom dostávajú z Centrálneho skladu, ktorý
zásobuje kamenné predajne aj internetových zákazníkov a je
umiestnený neďaleko Dunajskej Stredy na ploche 3000 metrov
štvorcových. Skladom má vyše 17 000 položiek. Od 2. septembra
sa Bratislavčania tešia z otvorenia odberného miesta Andrea Shopu
na Panónskej ceste 17, kde si môžu pohodlne vyzdvihnúť produkty
objednané v internetom obchode.
O spokojnosti zákazníkov a ich dôvere k internetovému
obchodu andreashop.sk svedčia aj mnohé certifikáty ako
napríklad - SAEC Bezpečný nákup, Pricemania.sk – Overený
obchod, Najnakup.sk – Obchod odporúčaný zákazníkmi,
Heureka.sk - Overené zákazníkmi.
Last year, Andrea shop also launched online sales in the neighbouring
Czech Republic at www.andreashop.cz.
In addition to e-shops, the company also operates outlets called
“Andrea Shop Plus” in Dunajská Streda, Šamorín and Šaľa.
Products are delivered to customers from a Central Warehouse that
supplies outlet shops as well as internet customers, and is located
near Dunajská Streda, covering an area of 3000 square metres. The
warehouse holds over 17 000 items on stock. Since 2nd September,
Bratislava inhabitants are enjoying the opening of a delivery point of
Andrea Shop at Panónska Cesta 17, where they can comfortably pick
up the products ordered in the internet shop.
Customer satisfaction and confidence in the online
andreashop.sk is proven by the many certificates, such as SAEC
Safe Shopping, Pricemania.sk – Validated Shop, Najnakup.sk –
Shop Recommended by Customers, Heureka.sk – Approved by
Customers.
Andrea shop zastupuje špičkové, svetovo známe značky – Apple,
Samsung, Philips, LG, Indesit, Hotpoint, Gorenje, Electrolux,
Whirpool, Beko, Bosch, Sony, Panasonic a mnohé iné. Spoločnosť
Andrea shop, v snahe vyjsť zákazníkom čo najviac v ústrety,
postupne rozširuje sortiment v eshope o nové produkty, ako
napríklad pneumatiky, hračky, plienky, trampolíny, čistiace
prostriedky, pracie prášky, záhradný nábytok, či záhradnú techniku.
Andrea shop offers high-end, world-known brands – Apple, Samsung,
Philips, LG, Indesit, Hotpoint, Gorenje, Electrolux, Whirpool, Beko,
Bosch, Sony, Panasonic, and many others. The company Andrea
shop seeks to fully satisfy its customers and, therefore, is gradually
enlarging its e-shop assortment with new products, such as tires,
toys, diapers, trampolines, cleaning products, washing powders,
garden furniture and gardening equipment.
 architektúraarchitecture
období. Investor sa môže nasťahovať
okamžite po výstavbe, pretože stavba nemusí schnúť a je v nej ihneď prirodzená
zdravá klíma.
Porovnávajte, zvažujte
a preverujte si dodávateľov
Montáž konštrukcie obvodovej steny
na linke v RD Rýmařov.
Installation of external walls structure
on the line at RD Rýmařov.
Postavte si
modernú
drevostavbu
Existujú mnohí dodávatelia montovaných
domov, ktorí ponúkajú mnoho stavebných systémov.
Odporúčame Vám domy, ktorých steny
boli vyrobené v suchu v hale a na presných,
počítačom riadených strojoch. Nie poskladané najatými lacnými pracovníkmi
priamo na stavbe za rôzneho počasia. Ak
chcete mať istotu, že váš dom bude funkčný
aj po 20 či 50-tich rokoch, zvoľte si radšej
overený, napr. spomínaný škandinávsky
systém a vyberte si skúseného výrobcu
s množstvom dobrých realizácií, ktoré
dokazujú, že zvládne aj kvalitnú montáž.
Aby ste na to obligátne - “ale som ušetril”,
nedoplatili už pri prvých rokoch bývania.
V paneloch sú osadené okná a majú
dokončenú aj termofasádu.
In the panels are embedded windows and
have completed the thermal facade
nie pozbíjaný rám na stavbe plnený izoláciou
Počiatočná nedôvera
k stavbám na báze dreva je
spôsobená najmä nedostatkom
informácií a niekedy aj zlými
skúsenosťami z neodborne
realizovaných drevodomov.
Ľudia často neprávom považujú
drevostavbu za niečo, čo
po čase spráchnivie, zhnije,
zhorí či odnesie silný vietor.
Pritom práve kvalitná moderná drevostavba v mnohom prekonáva stavby z muriva
alebo plynosilikátových tvárnic. Moderný
montovaný dom má nižšie prevádzkové
náklady a jeho majiteľ usporí aj na jednoduchosti a rýchlosti výstavby. Sú v ňom
použité zdravé a prírodné materiály, má
nízku ekologickú stopu a kvalitnú realizáciu potvrdenú dlhoročnou zárukou.
tepelno-zvukovou izoláciou. V paneloch
môžu byť vedené aj rozvody, ale ideálne
je, ak má dom tzv. inštalačné predsteny,
v ktorých sú rozvody vedené pred parozábranou a tá je tak chránená aj pri
dodatočných zásahoch majiteľa domu do
obvodovej steny. Vo výrobe sa do týchto
panelov osadia nielen okná a dvere, ale aj
prvky externých roliet, či žalúzií.
Aké parametre má mať
moderný montovaný dom?
Tento veľmi obľúbený a rozšírený typ
drevostavieb je vo svete známy ako
škandinávsky systém (obľúbený aj v Nemecku a Rakúsku). Hlavným dôvodom
obľúbenosti je jeho rýchla a jednoduchá
realizácia a kvalita prevedenia. Výhodou
týchto domov je totiž maximálna príprava
stavby vo výrobe, následná rýchla bezproblémová montáž a dokončenie domu.
Keďže ide o suchý systém výstavby, stavať
je možné prakticky v akomkoľvek ročnom
Základ konštrukcie tvorí drevený rám
opláštený vhodnými veľkoplošnými materiálmi. Vhodné sú nehorľavé a ekologické panely, ideálne aj konštrukčne
pevné, pretože môžu tiež prispieť
k tuhosti konštrukcie a dom je tak
odolnejší, pevnejší a akusticky lepší. Vnútorný priestor konštrukcie je vyplnený
46
0 2/2014
Z hotových panelov môžete mať podlažie
za pár hodín.
From finished panels you can have level in
a few hours.
Viete prečo zvoliť montovaný dom
od firmy ModerneDomy.sk?
Stavbu potom šikovná firma zvládne
naozaj rýchlo.
Then construction can be handled really
fast by skillful company.
Kvalitné materiály, viac ako 44-ročné skúsenosti nielen s vlastnou výrobou, ale aj montážou, a viac ako 22-tisíc realizácií umožňujú postaviť
montovaný dom do 30 dní a dať naň 30 ročnú záruku. A to všetko za vopred dohodnutú a garantovanú cenu. Žiadne nadpráce, dorábky, zmeny
či úpravy. Dom dostanú zákazníci taký, ako si ho vysnívali a objednali.
Dokončený a uprataný, aby sa mohli hneď nasťahovať. Vďaka nášmu
partnerovi RD Rýmařov sme dnes pre zákazníka overená istota.
0 2/2014
47
architektúraarchitecture
Build a modern
wooden house
not a mansonry frame
filled with insulation
Ing. Robert Mazánik
odborník na drevostavby
Založil spoločnosť ModerneDomy.sk, ktorá sa v krátkom čase etablovala na slovenskom aj rakúskom trhu. Jeho tím sa
venuje komplexnému servisu pre klientov – od návrhu domu, cez projektovú
dokumentáciu až po kompletnú stavbu
domu a následné odovzdanie uprataného
obývateľného domu. V prípade záujmu
navrhujú do ich montovaných domov aj
nábytok na mieru, pomáhajú s realizáciou
drobných stavieb a okolia domu vrátane
záhrady.
Ing. Robert Mazánik
expert in wood constructions
He founded the company ModerneDomy.sk, and in a short amount of time became well established on the Slovak and
Austrian market. His team is dedicated
to comprehensive service for clients –
starting with the design of the house and
the project documentation, continuing
with the complete construction of the
house and fi nalizing with cleaned out
habitable house that is ready to be passed
over to the client. And if clients are interested, the team can design custom fitted
furniture, help with the construction of
small buildings and surroundings of the
house including the garden.
Initial distrust in woodenbased structures is mainly due
to the lack of information and
sometimes bad experience from
unprofessionally built wooden
houses. People often believe that
a wooden house may mold, rot,
burn down over time or will be
blown away by strong winds.
On the contrary, quality modern wooden
constructions outweigh, in many ways,
buildings made from masonry or gas-silicate blocks. Modern, prefabricated house
hves lower operating costs and the owner
saves on expenses with the ease and speed
of construction as well. They use healthy
and natural materials, have a low ecological footprint and a quality execution confi rmed with a long warranty.
Modern prefabricated house
should have certain parameters
The base of the construction is a wooden
frame sheathed by large-sized materials
non-flammable and ecological panels that
also contribute to the fi rmness of the structure. As a result the house is more resistant,
solid and acoustically better. The inner
Why should you choose a prefabricated
house from ModerneDomy.sk?
Quality materials, more than 44 years of experience not only with our
own production, but also installation, and over 22 thousand realizations
allow us to build a prefabricated house within 30 days and give it 30 year
warranty. And all this at a predetermined and guaranteed price. No extra
works, changes or modifications. Customers will receive the house just the
way they dreamed it, ordered it and it is finished and neat ready to move
in immediately. Thanks to our partner RD Rýmařov, we are today verified
confidence for customer.
48
0 2/2014
space of the structure is fi lled with thermoacoustic isolation. In the panels, you can
have wiring. The ideal situation is when the
house has so called installation prewalls, in
which the wiring is placed in front of the
vapor barrier that is therefore protected
even by the additional interventions of the
house’s owner to the peripheral wall. During production, windows and doors are embedded in the panels and the elements of
the external blinds or shutters are as well.
TATRALANDIA
Užite si zaslúžený relax v bazénoch so slanou, termálnou a čírou
vodou. Šantite na toboganoch a
šmýkačkách, zregenerujte svoje telo
v Keltskom saunovom svete a vyberte
si z pestrej ponuky masáží a procedúr
vo Wellness centre. Skvelú zábavu
nepokazí ani horšie počasie. V novom
komplexe Tropical Paradise si užite
tropickú klímu v každom počasí.
Enjoy a well-earned relaxation in
pools with salt, thermal and fresh water.
Lark on water tubes and slides, get
regenerated in the Celtic Sauna World
and choose from the wide offer of
massages and procedures in the Wellness Centre. Neither the worse weather
will thwart your great time. Enjoy the
tropical climate in any weather in the
Tropical Paradise premises.
Th is popular type of wooden extension
is known worldwide as the Scandinavian
system (also popular in Germany and Austria). The main reason for its popularity is
the quick and easy construction and design
quality. The advantage of these houses is
the maximal preparation of construction in
the production, followed by subsequent fast
installation and completion of the house.
Since it is a dry construction system, it is
practically possible to build it during any
season. An investor can move in immediately after construction, since construction does not have to get dry and it immediately has natural healthy climate.
Compare, consider
and check your suppliers
There are many suppliers of prefabricated
houses who offer many building systems.
We recommend houses where the walls were
made in dry surroundings in a warehouse
by accurate computer controlled machines,
not built on site during various weather
conditions, and constructed by cheap labor.
If you want to have the certainty that your
house will be functional even after 20-30 or
50 years, choose a verified producer who
has completed a number of good executions
and that proves he can handle great quality
construction (for example the aforementioned Scandinavian system). And you will
not pay for the obligated “but I saved” at the
fi rst years of living in the house.
www.tatralandia.sk
Kúpte si svoj lístok v e-shope za najvýhodnejšie ceny. www.gopass.sk
TROPICAL PARADISE
26 TOBOGANOV A ŠMÝKAČIEK
26 TUBES AND SLIDES
14 BAZÉNOV
14 POOLS
VIAC NEŽ 300 ATRAKCIÍ
MORE THAN 300 ATRACTIONS
Na čo je potrebné
pri tom myslieť.
Keď sa už rozhodnete svoju
nehnuteľnosť predať, je potrebné
myslieť na zopár dôležitých vecí,
ktoré Vám pomôžu nehnuteľnosť
predať a urýchlia samotný prevod
vlastníctva.
Tu sú niektoré rady a skúsenosti z predajov: Ak nemáte k dispozícii aktuálny list vlastníctva (ďalej
len LV), viete si skontrolovať aktuálny
stav aj na portáli www.katasterportal.
sk. Dôležité je pozrieť si, aké ťarchy
sú v časti C, prípadne ešte môžu byť
na ňom zapísané aj iné obmedzujúce poznámky. Ak sa jedná o ťarchy
z dôvodu čerpania hypotéky alebo
akéhokoľvek úveru zabezpečeného
nehnuteľnosťou, je dobré vedieť,
aký je ešte približný nesplatený zostatok voči banke a taktiež aj termín
výročia fixácie (možnosť vyplatenia úveru bez pokuty - poväčšinou
4% alebo 5% z nesplatenej čiastky).
Podľa toho treba nastaviť začiatok
predaja, ideálne 2-4 mesiace pred
výročím fixácie v prípade predaja
bytu. V prípade predaja domu je to
veľmi individuálne, keďže rodinné
domy sa predávajú aj niekoľko mesiacov i vyše roka. Ak zistíte na LV
akúkoľvek ťarchu alebo poznámku,
o ktorej ste nevedeli, je potrebné
okamžite, najlepšie osobne, navštíviť
Okresný úrad, katastrálny odbor
(ďalej len kataster), pod ktorým je
vedená nehnuteľnosť a vyžiadať
si všetky informácie týkajúce sa
spomínanej ťarchy alebo poznámky.
V prípade, že ste byt kupovali od
družstva alebo obce ešte v 90-tych
rokoch, máte na LV ťarchu, ktorá sa
viaže na obdobie desiatich rokov a
aj keď je už doba poväčšinou dlhšia,
tak sú takéto ťarchy stále evidované a je preto potrebné si vyžiadať
od obce písomný Súhlas z výmazom
záložného práva (tzv. kvitanciu),
ktorú následne podáte na kataster
a v lehote do 60 dní Vám sú povinní ju vymazať. Treba myslieť vždy
na to, že výmaz akejkoľvek inej ťarchy
predlžuje čas samotnej realizácie
predaja nehnuteľnosti. Ak sa predáva
byt je dobré si preveriť aj u správcu
domu, či náhodou nie sú na byte
vedené vyššie nedoplatky, ktoré je
potrebné k dátumu predaja uhradiť,
keďže zo zákona bez takéhoto potvrdenia nie je možné nehnuteľnosť
previesť na katastri. V prípade, že
predávate pozemok a neviete, kde
sa presne nachádza (poväčšinou
orná pôda alebo väčšie plochy
pozemkov), je potrebné si na katastri
vyžiadať tzv. katastrálnu mapu,
kde budú parcely presne zakreslené
voči okoliu. I tak sa však môže stať,
že nie je úplne zrejmé kde sa presne
pozemky nachádzajú a je preto dobré myslieť i na geometrický plán
(vyhotovuje na objednávku geodet),
ktorým jednoznačne viete určiť polohu pozemku, jeho hranice si viete dať
vytýčiť a vykolíkovať.
Taktiež by som chcel upozorniť
na niektoré rady pred predajom
a pri samotnej prezentácii svojej
nehnuteľnosti. Pred predajom je
potrebné nehnuteľnosť pripraviť.
Všetky viditeľné drobné ale aj väčšie
vady dajte opraviť. Nie je potrebné
vymaľovať, ale ak je nehnuteľnosť
čistá a bez zbytočného prepchatého nábytku kupec sa vie lepšie
zorientovať. Majte pripravený pôdorys k nehnuteľnosti. Vždy majte svoj
byt alebo dom uprataný, vyvetraný
a ak môžete, domáce zvieratá majte počas obhliadky mimo, taktiež
je ideálne, ak počas prezentácie je
v byte alebo v dome len maklér,
ktorého ste si najali na predaj. Optimálne je prezentáciu robiť počas
denného svetla a bez stresu. Rezervujte si kľudne 30 minút až 1 hodinu
na prezentáciu bytu a 1,5 – 2 hodiny
na prezentáciu domu. Pri predaji nič
nezakrývajte, lebo skôr či neskôr sa o
všetkých nedostatkoch nový vlastník
dozvie a potom ich bude potrebné aj
tak riešiť.
Je treba si uvedomiť, že ako
každá profesia aj predaj nehuteľností
má svoje zákonitosti a je lepšie si
nechať poradiť od skúseného odborníka.
Ing. Zoltán Tatay,
spolumajiteľ realitnej kancelárie
PROPERTY NETWORK
APOLLO BC II, Prievozská 4, Bratislava
www.818.sk
Pokojné miesto uprostred viníc
Stavebné pozemky v Šenkviciach
0948 101 818
www.StranSvUrbana2.sk
VŠETKY
Y
K
M
E
Z
O
P
2
m
/
€
od 89
What you need to consider when thinking about it.
Once you have decided to sell
your property, it is necessary to
think about a few important things
that will help you sell the property
and expedite the transfer of the
ownership itself.
Following are some advice and
tips concerning the sale of property: If you do not have access to
the latest property deed itself (hereinafter referred to as PD), you can
check its current status at the website - www.katasterportal.sk. It is
very important to fi nd out whether
there are any encumbrances falling under Section C or some other
restrictions mentioned in addition
thereof. If it is a case involving encumbrances arising from exhausting of mortgages or any such other
loans with the property as collateral, it pays to be aware of the approximate outstanding balance in
favour of the bank. It is also important to have the knowledge of
the period of fi xed annual interest
(the possibility of paying off the
mortgage balance without having
to pay penalty- (usually 4% or 5%
of the balance amount). The start
of the property selling is calculated
accordingly- ideally 2-4 months before the annual fi xed interest date,
if it pertains to a flat. The period
differs in case of a house as selling
houses sometimes takes a period of
a few months to almost more than
a year. If you fi nd out any other
type of encumbrances or restrictions related to the PD that you
were not aware of before, please
contact the regional cadastral authorities (hereinafter referred to
as Cadastre) under whose jurisdiction the property falls, immediately and preferably in person,
and request all information regarding the aforementioned encumbrances or restrictions. In case you
bought the flat from a housing society or municipality, in the 90s,
there is a binding period of ten
years and although in most cases
the period is usually over by now,
these kind of encumbrances are still
registered in the PD and therefore,
it is necessary to require in writing, the approval for removal of
the collateral rights, which will be
subsequently submitted to the Cadastre, that are obliged to remove
the collateral rights within a period
of 60 days. It should be taken into
account that deletion of any other
encumbrances prolongs the realisation of the selling of the property
itself. When a flat is being sold it is
better to check with the building
administrators whether there are
any kinds of arrears that will need
to be paid before the date of the selling of the property as it is not possible by law, to transfer the ownership at the cadastre without such
confirmation. If you are selling land
and do not know its exact location
(mostly arable land or larger plots
of land) it is important to apply for
the so called cadastral map showing the plots accurately in relation
to the surrounding land. Even after
all this it may happen that it is not
exactly clear where the plot is situated. Th is is why it is a good idea to
get geometric planning maps (prepared on order, by geodetics) that
will help you accurately determine
the location of the plot, and its borders can be pegged and defi ned.
I would also like to draw attention to some good tips before
the selling of the property and the
presentation of the property itself.
It is absolutely necessary to prepare
the property for selling, to have all
visible small as well as larger faults
repaired. There is no need to paint
but when the property is clean and
not crammed with unnecessary
furniture, the buyer gets a better
idea of the property; also keep the
blueprints of the property ready.
Always keep your flat or house tidy
and well- aired. If possible, keep
your pets outside during the viewing. It would be ideal if during the
viewing of a flat or a house there is
only one broker that you have hired
to sell the property. Ideally, viewing
is should be done in daylight and
in a stress free environment. Feel
free to reserve up to 30 minutes to
1 hour for the viewing of a flat and
1.5 to 2 hours for the presentation of
a house. When selling, do not try to
hide faults because sooner or later
the new owner is going to fi nd out
all defects which will need to be addressed afterwards anyway.
It should be noted that like any
other profession property selling
has its own rules and regulations
and it is always better to get advice
from an experienced specialist.
Ing. Zoltán Tatay,
co-owner of Real Estate Agency
PROPERTY NETWORK.
BC APOLLO II, Prievozská 4,
Bratislava, www.818.sk
Translated by Usha Tatay, MBA
-'ë/
8#j'#761
845-;
2156#4#,6'5#1|0'*1#-115'$#
ĘWFQXÅ EGP[ • QTKIKP½NPG FKGNEG • X[wMQNGPÙ RGTUQP½N • WPKM½VPC
FKCIPQUVKEM½ NKPMC CMVÉXPGJQ RTÉLOW • QVXQTGPÅ Cz FQ • PCLOQFGTPGLwKG VGEJPKEMÅ \½\GOKG • PQPUVQR QFĹCJQX½ UNWzDC
C PQPUVQR UGTXKU OQDKN • QDLGFP½XM[ CL EG\ KPVGTPGV • P½JTCFPÅ XQ\KFNQ
\FCTOC • RKEMWR UGTXKU • PQPUVQR JQVNKPG • RQêCU êCMCPKC PC QRTCXW
M½XC YKƂ FGPP½ VNCê
projekt realizuje
50
Are you selling your property?
reality real estate 
Predávate svoju
nehnuteľnosť?
0 2/2014
partner predaja
servis
- 8#.+60¹5'48+524'- #m&¥HO
0 2/2
2/2014
2
/2014
w w w.todos-s er vis.sk
51
5
1
PRECISELY
YOUR
MOMENT
DS DREAM
DIAMONDS
C021.810.66.037.00 - 1825 Eur
WWW.CERTINA.COM
Výhradný distribútor:
Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330
e-mail: [email protected], www.spiritslovakia.sk
CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku a
popredajný servis výhradne zákazníkom, ktorí
kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.
knihy books
Prežite tohtoročnú jeseň
Marťan
v spoločnosti
Som v riti.
Celkom sám
na planéte Mars.
najkrajších kníh!
Enjoy this fall with our best books!
Veríme, že ste si cez leto oddýchli, pretože pred dverami máme čitateľsky najkrajšiu časť roka. Prichádza
sychravejšie počasie, dlhšie večery a veľa, veľa nových kníh.
Aktuálne pre vás máme pripravenú úžastnú ponuku kníh
a či už milujete dobré kriminálne zápletky, romantické
príbehy alebo sci-fi, určite si nájdete svoju knihu. Preto je len
na Vás, koľko príbehov sa rozhodnete zažiť, koľko nových
postáv spoznáte a ako veľmi sa ponoríte do neznámych
svetov. My Vám prajeme nezabudnuteľné zážitky a more
času pre seba.
Cilla a Rolf Börjlindovci
Cilla and Rolf Börjlind
Tretí hlas
The Third Voice
Raz ma niekto nájde.
To viem určite.
Marseille. V lesoparku za mestom nájdu rozštvrtenú ženu. Kedysi pracovala
v cirkuse ako živý terč vrhača nožov. Jej
smrť hlboko otrasie dobrým priateľom
bývalého kriminálneho inšpektora Toma
Stiltona. Spolu s ním odchádza do Francúzska, aby zistili, čo sa skrýva za touto
brutálnou vraždou.
Štokholm. Pracovníka Colnej správy nájdu obeseného vo vlastnom dome. Polícia však rýchlo zistí, že ide o fingovanú
samovraždu. Prípad dáva do súvislosti
so zmiznutím zhabanej zásielky drog, čo
sa nachádzala v colnom sklade.
Do vraždy úradníka Colnej správy je
nečakane zatiahnutá Olivia Rönningová.
Pustí sa do sledovania iných stôp než
vyšetrovatelia. Motív vraždy ju privádza
do kruhov, kde sa točia veľké peniaze získané z parazitovania na švédskom sociálnom systéme.
Keď Tom a Olivia pochopia, že záhadné
vraždy spolu súvisia, spoja sily, aby ich
vyriešili.
viaz., 424 s., 145x227, 14,90 €
54
We believe that you are relaxed after the summer, because
the “heavy” readers period is knocking on the door. The
weather become chilly, evenings are longer and our shelves
are full of new books. Currently we have prepared for you an
amazing offer of books and whether you love a good criminal plot, romance or sci-fi, you’ll find your book for sure . It
is up to you, how many stories you choose to enjoy or how
many new characters and new worlds would you like to discover. We wish you an unforgettable ride and plenty of time
for good reading.
Marseille: A blind woman is found brutally
murdered in a recreational park. She has
previously worked at a circus as a target girl
for a knife thrower. The murder affects a
close friend of the former police Tom Stilton. Together, they decide to fi nd out what
happened. At the same time the customs officer Bengt
Sahlmann is found dead in his home in Rotebro just north of Stockholm. It is made
to look like a suicide but the police immediately sees through this and puts the death
in connection with a large stash of drugs
seized by customs. The case lands at Mette
Olsäter’s table as she is in charge of the team
chasing international net drug dealers.
After a trip to Mexico Olivia Rönning decides to take her murdered mother's name
Rivera. She has completed her police training decides not to seek a permanent position. At home in Sweden, she accidently gets
involved in the assassination of Sahlmann,
but being who she is, she follows other
tracks than the main investigation. Trails
that leads her into the cynical world of raw
capitalism. She discovers that the motive
for the murder is to fi nd in the circles that
are milking the Swedish welfare system on
resourses.
Her tracks cross the leads from Stilton’s
and his friend's private investigation in
Marseille. Somehow the two murders are
related. Despite their former disagreements
Stilton and Rivera begin to work together.
After the mega success with The Spring
Tide Cilla and Rolf Börjlind are back with a
title that is just as good as the fi rst.
Pred šiestimi dňami sa astronaut Mark Watney stal jedným z prvých ľudí, ktorí pristáli
na Marse. Dnes nepochybuje, že
bude prvý, kto na ňom aj zomrie.
Spočiatku úspešná misia na povrchu Marsu sa musí predčasne
ukončiť pre piesočnú búrku,
ktorá ohrozuje život posádky.
Mark pri nej takmer zahynie,
a keď sa preberie, nachádza sa v úplne
novej životnej situácii. Ostal celkom sám
na planéte, ktorá akoby sa ho zo všetkých
síl pokúšala zabiť. Nemá ako oznámiť Zemi,
že je nažive, a aj keby sa mu to podarilo,
jeho zásoby ani zďaleka nepostačujú, aby
prežil do príletu ďalšej kozmickej lode.
Na druhej strane
aj tak asi nebude
mať dosť času,
aby zomrel hladom. Poškodené
vybavenie, kruté
marťanské prostredie a starý
známy
„ľudský
faktor“ so svojimi
prešľapmi a chybami ho môžu
zabiť oveľa skôr.
Mark však nie je
ochotný len tak
to vzdať. Vďaka
svojej vynaliezavosti, technickým
schopnostiam a zarytému odhodlaniu vytrvalo bojuje s jednou neprekonateľnou
prekážkou po druhej. Vystačí mu silná
vôľa a hlboké znalosti na to, aby prekonal
neprekonateľné?
viaz., 408 s., 145x227,
14, 90 €
Andy Weir
The Martian
Six days ago, astronaut Mark Watney became one of the first people to walk on Mars.
Now, he's sure he'll be the first person to die
there.
After a dust storm nearly kills him and
forces his crew to evacuate while thinking him dead, Mark finds himself stranded
and completely alone with no way to even
signal Earth that he’s alive—and even if
he could get word out, his supplies would
be gone long before a rescue could arrive.
Chances are, though, he won't have time to
starve to death. The damaged machinery, unforgiving environment, or plain-old "human
error" are much more likely to kill him first.
But Mark isn't ready to give up yet. Drawing on his ingenuity, his engineering skills—
and a relentless, dogged refusal to quit—he
steadfastly confronts one seemingly insurmountable obstacle after the next. Will his
resourcefulness be enough to overcome the
impossible odds against him?
knihy books 
Andy Weir
Najlepšie knihy kupujte v kníhkupectvách Panta Rhei po celom Slovensku, alebo online na www.pantarhei.sk.
You’ll buy the best books in the Panta Rhei bookshops throughout all of Slovakia, or online at www.pantarhei.sk.
Liane Moriartyová
Manželovo
tajomstvo
Niekedy je lepšie nevedieť…
Cecilia Fitzpatricková, matka troch
detí, objaví v podkroví starú obálku. Je
sivá, zaprášená a rukopis na nej pozná
ako vlastný. Patrí manželovi. Modrým
perom tam stojí: Otvoriť iba v prípade
mojej smrti. Je to vari žart? Jej muž nezomrel, Cecilia preto dlho váha, no napokon obálku otvorí. A čas akoby zastal.
John-Paul sa v liste priznáva k osudovej
chybe, ktorá by mohla viesť k rozpadu
rodiny. List napísal tesne po narodení ich
dcérky, kým boli obe v pôrodnici. Cecilia
chce urobiť, čo je správne, ale pre koho by
to bolo správne? Ak bude mlčať a chrániť
svoju rodinu, pravda jej rozožerie srdce
ako červ. Ale ak odhalí manželovo tajomstvo, ublíži tým, ktorých má najradšej...
viaz., 384 s., 145x227, 14,90 €
Liane Moriarty
The Husband's
Secret
At the heart of The Husband's Secret is a
letter that's not meant to be read...
My darling Cecilia, if you’re reading this,
then I’ve died. . .
Imagine that your husband wrote you a letter, to be opened after his death. Imagine, too,
that the letter contains his deepest, darkest
secret — something with the potential to
destroy not just the life you built together,
but the lives of others as well. Imagine, then,
that you stumble across that letter while
your husband is still very much alive. . . .
Cecilia Fitzpatrick has achieved it all —
she’s an incredibly successful businesswoman, a pillar of her small community,
and a devoted wife and mother. Her life
is as orderly and spotless as her home. But
that letter is about to change everything,
and not just for her: Rachel and Tess barely
know Cecilia — or each other — but they
too are about to feel the earth-shattering
repercussions of her husband’s secret.
Acclaimed author Liane Moriarty has written a gripping, thought-provoking novel
about how well it is really possible to know
our spouses — and, ultimately, ourselves. 0 2/2014
55
 príroda nature
Najstaršia a
najnavštevovanejšia…
ZOO Bojnice – najstaršia a najnavštevovanejšia
zoologická záhrada na Slovensku. Vznikla v päťdesiatych rokoch minulého storočia a jej začiatok a
poloha sú úzko späté s krásnym Bojnickým zámkom.
ZOO Bojnice bola založená na návrh pracovníkov Bojnického zámku, pre verejnosť bola otvorená v roku
1955. V súčasnosti na ploche 41 ha chová a vystavuje
vyše 400 druhov zvierat a okolo 2 500 jedincov – od
drobných rybičiek a obojživelníkov vo viváriu, vtákov,
šeliem, kopytníkov až po majestátne slony africké.
Po rozsiahlej rekonštrukcii bol v roku 2002 otvorený
pavilón opíc, ktorý spolu s pavilónom slonov, akváriom a teráriom patrí k najzaujímavejším expozíciám.
V roku 2012 bola v priestore pred viváriom vybudovaná motýlia záhrada. Novinkou a lákadlom je od júla
2014 expozícia motýľov v stavbe z kovovej konštrukcie,
potiahnutej sieťkou.
ZOO Bojnice dosiahla viaceré významné chovateľské
úspechy, zaslúžila sa o zachovanie genofondu mnohých vzácnych druhov. Okrem iných aj rysa ostrovida
(Lynx lynx carpaticus), sovy dlhochvostej (Strix uralensis) a v posledných rokoch plamienky driemavej (Tyto
alba).
Medzi najvzácnejšie chované zvieratá patria mačiak
Rolowayov (Cercopithecus roloway) - jeden z 25
najohrozenejších primátov sveta (v Európe sa ich
v zoologických záhradách chová len niekoľko jedincov), bongo horský (Boocercus euryceros isaaci) - už
len niekoľko desiatok voľne žijúcich jedincov tohto
poddruhu antilopy prežíva vo svojej africkej domovine, ich populácia v zoo našťastie prosperuje, a takin
zlatý (Budorcas taxicolor bedfordi), v Európe ich je
v štyroch zoo 19, v čínskych zoo sa vyskytuje častejšie,
v Japonsku je chovaný v dvoch zoo.
Text a foto: Marian Krchniak
www.zoobojnice.sk
Ocelot veľký / Ocelot
The oldest and most visited…
Surikata vlnkavá / Meerkat
Syseľ pasienkový /
European
ground
squirrel
Lev berberský samica /
Barbary lion
Mačiak Rolowayov /
Roloway monkey
Takin zlatý / Golden Takin
Bongo horský / Mountain bongo
Kačička karolínska / North American Wood Duck
ZOO Bojnice – the oldest and most visited zoological garden in Slovakia. It originated in the 1950s and its beginnings and location are
closely linked with the beautiful Bojnice Castle. ZOO Bojnice was
established on the proposal of workers at Bojnice Castle and was
opened to the public in 1955. At present more than 400 species and
around 2,500 individual animals – from tiny fishes and amphibians
in the vivarium, birds, cats, ungulates up through the majesty of the
African elephants – are bred and exhibited on an area of 41 hectares.
After extensive reconstruction an ape pavilion was opened in 2002,
which together with the elephant pavilion, aquarium and terrarium
are among the most interesting expositions on offer. In 2012 a butterfly garden was built in the area in front of the vivarium. A new
Kengura červená / Red Kangaroo attraction since July 2014 is an exposition of butterfl ies in a frame of
metal construction covered with a net.
Medveď hnedý / Brown Bear
ZOO Bojnice has achieved several significant breeding successes and
is credited with the preservation of the genetic fund of many rare
species. Among these are the Carpathian lynx (Lynx lynx carpaticus), the Ural owl (Strix uralensis) and in recent years the barn owl
(Tyto alba).
Among the rarest animals bred here are the Roloway monkey (Cercopithecus roloway), one of the 25 most endangered primates in the
world and of which only a few individuals are kept in the zoological
gardens of Europe; the Mountain bongo (Boocercus euryceros isaaci), a sub-species of antelope of which only a few dozen freely living
individuals survive today in its African homeland, though luckily,
its population is prospering in zoos; and the Golden takin (Budorcas taxicolor bedfordi), only 19 of which live in four zoos in Europe,
though they occur more often in Chinese zoos and are bred in two
zoos in Japan.
Text and photo: Marian Krchniak, www.zoobojnice.sk
56
0 2/2014
0 2/2014
57
Ocenenia /Awards 2010 - 2013

cena mesta Trnava a odbornej
poroty (Trnavský fotopark)
(1. miesto/2010, 2. miesto/2012)

1. miesto – cena návštevníkov
(Trnavský fotopark)

1. miesto – cena návštevníkov
LUMIX TRAVEL PHOTO 2010

2. miesto – cena odbornej
poroty (Parkfoto Nové Zámky)

2. miesto – Bratislavský kraj
(AMFO 2011)

1. miesto - AMFO Bratislavský
kraj - multimediálna prezentácia

spoločné 1. miesto v kategórií
58
CVAK
0 2/2014
dokument a reportáž na súťaži
Fottofest v Trnave a iné
Výstavy / Exhibition 2011-2012

výstava streetphoto.sk
v nákupnom centre Shopping
Palace, Zlaté piesky

výstava fotografií v OC RETRO,
Bratislava – téma úsmev

výstava fotografií v OC RETRO,
Bratislava – téma street

výstava NOBAF na stene,
Café STENA

výstava Bratislava v Bratislave,
Hotel Bratislava

článok a fotografie v časopise
SAM (SLOVAK ART MAGAZINE)

fotografie v časopise Slovenské
pohrebníctvo
Radovan Mišík
The world is not black and white.
Despite the fact that photographs
of Radovan Mišík are primarily
black and white, the world within them is very colourful. Street
photography, to which he devotes
umenie art 
vizitka / profile
Svet nie je čiernobiely. Napriek
tomu, že fotografie Radovana Mišíka sú predovšetkým
čiernobiele, svet na nich je veľmi
pestrý. Street fotografia, ktorej
sa venuje, mu dáva možnosť
zachytiť čo najvernejšie realitu
každodenného života. A ako
vidno na jeho fotografiách, tá
prináša niekedy neočakávané,
inokedy komické, malebné,
akčné, nostalgické, či aj neuveriteľné okamihy. “Všímam si
ľudí a objekty, ktoré by mohli byť
súčasťou toho správneho rozhodujúceho momentu, ktorý je pri
street fotografii tak dôležitý.
Pri exponovaní sa snažím ísť čo
najbližšie k objektu. Umožňuje
mi to lepšiu komunikáciu a
spoznávanie
rôznych
ľudí.
Niekedy si situácia vyžaduje,
aby bol fotograf v úzadí, a práve
v tomto momente sa snažím byť
nenápadný a exponovať nepozorovane. Fascinujú ma zábery,
ktoré sú silné a zaujmú diváka
na prvý pohľad. “
Je spoluzakladateľom portálu
streetphoto.sk, prezidentom a
spoluzakladateľom Nezávislej
Organizácie Bratislavských Fotografov a čestným členom
občianskeho združenia "Rozhodujúci okamih". Je taktiež organizátorom a lektorom fotografických workshopov.
himself, gives him the opportunity to capture the reality of everyday life as faithfully as possible.
And as can be seen in his photographs, this brings sometimes
unexpected, sometimes comical,
picturesque, action-packed, nostalgic or unbelievable moments.
“I notice people and objects which
could be a part of that precise decisive moment which is so important
with street photography. During
exposure I try to get as close to
the object as possible. This allows
me better communication and the
knowing of different people. Sometimes the situation requires that
the photographer be in the background and at precisely that moment I try to be unassuming and
to expose without being observed.
Shots which are strong and which
interest the viewer at first glance
fascinate me.”
He is a co-founder of the portal
streetphoto.sk, president and cofounder of the Independent Organisation of Bratislava Photographers and an honorary member of
the civic association “Rozhodujúci
okamih” (Decisive Moment). He is
in addition an organiser and lecturer of photographic workshops.
www.radovanmisik.com
59
umeni art
www.ariabaro.com
Aria Baró
Mária Švarbová, vo svete známa
ako Aria Baró, ukončila štúdium
reštaurátorstva v Bratislave a
štúdium archológie v Nitre.
I keď možno v niektorých prácach môžme vnímať aj závan
z čias minulých (inšpirácia secesiou a surrealizmom), v histórii
sa veľmi nenašla. Jej fotografie
sú skôr psycholigickou štúdiou
človeka, vzťahov, sú zobrazením stavu ľudskej duše. Cez
jej portréty prenikáme do najhlbších miest v nás samých a
nachádzame v nich svoje vlastné pocity a emócie. V cykloch
z jej súčasnej tvorby možno
60
nie sú viditeľné prvoplánovo,
ale akoby sú ukryté za zdanlivo
statickou scénou.
Napriek tomu, že Aria Baró fotí
len od roku 2010, jej portfólio
je pestré. Publikovala v magazínoch Vogue, Dodho magazine, Vintage magazine (USA),
JC&A Elite - magazine (Taliansko), v časopisoch FotoVideo
(CZ), SAM (Slovak Art Magazine). Fotografie má v publikáciách - Sensual photography
1, 2 (Francúzsko), Passion - kniha pre 1x.com (Švédsko), Správa
o stave mladej fotografie (SR),
na obálkach kníh, obaloch a
bookletoch CD nosičov.
Mária Švarbová, known in the
world as Aria Baró, completed
her studies in art restoration
in Bratislava and her studies of
archaeology in Nitra. And even
though we can perhaps perceive
a whiff of times past in some of
her works (inspiration by secession and surrealism), she is not
very absorbed in history. Her
photographs are more a psy-
0 2/2014
chological study of man and relationships and are a depiction
of the state of the human soul.
Through her portraits we penetrate into the deepest places
within ourselves and we find
in them our own feelings and
emotions. In the cycles from
her present work perhaps these
are not clearly visible, but they
are as if hidden behind a seemingly static scene.
Despite the fact that Aria Baró
has only been taking photographs since 2010, her portfolio
is varied. She has published in
the magazines Vogue, Dodho
Magazine, Vintage Magazine
(USA), JC&A Elite Magazine
(Italy) and in the magazines
FotoVideo (CZ) and SAM (Slovak Art Magazine). She also has
had photographs in other publications: Sensual Photography
1, 2 (France), Passion - a book
for 1x.com (Sweden), Report on
the State of Young Photographers (Slovakia), on the covers
of books and on the covers and
booklets on CDs.
vizitka / profile
Ocenenia /Awards
2014 Zlatá medaila of excellence
(Trierenberg Super Circuit) |
Austria
2013 Honorable mention and
acceptance photos - Polish
International Exhibition /
Poľsko
2012 1. miesto, Photogarden /
Bratislava
2012 1. miesto, Visitors Award,
Photogarden / Bratislava
2011 3. miesto – Photopark,
Bratislava
Výstavy /Exhibition
2013 Kolektívna výstava „Emócie“,
Centrálny európsky dom
fotografie (Bratislava)
2013 Samostatná výstava „Vo svojich snoch” / Pro.Laika galéria
- reštaurácia (Bratislava)
2012 Samostatná výstava:
„Len človek môže dať dušu
do obrazu” (Johny Kráľ cafe
bar, ZM, Slovensko) (Axioma
Cafe, Bratislava, Slovensko)
2011 Kolektívne výstavy fotografií
a obrazov (ART P Center,
Partizánske, Slovensko)
0 2/2014
61
Barbarsky
sarm
móda fashion
&
Charakteristickým prvkom Aristokratickej
línie je šľachtický štýl s využitím jemných
kvetinových žakárových materiálov, brokátu, úpletu, lurexu, organzy s vlnou, vlny
či kašmíru.
Používajú sa ozdobné prámiky s výšivkami
a kamienkami, kvetinové gobelíny vzory
a pracky s historickými motívmi.
2014/2015
Foto: Ján Varchola
Pre sezónu Jeseň / zima 2014-2015 boli
predstavené dve hlavné línie s názvami
Aristrokratická črta a Barbarský šarm.
Ďalším prvkom aristokratickej línie je
Soft-eco štýl s použitím zamatu, kožušiny s dlhým vlasom, stretch bavlnou
a menčesterom, doplnenými o úzke ženilkové ozdoby. Dominujú neutrálne rastlinné farby.
Klasický štýl - Základný, nadčasový dizajn
s klasickými odtieňmi, elegantnými tvarmi
a geometrickými vzormi. V pánskej móde je
to flanel, mikro žakárové vzory, manžetové
gombíky s kravatou s rôznymi motívmi.
ƴƤaĜĬ´ĹåĩŅĹƋų±ĩƋ±ÒĹƾƴåįƋųĘØűĩƋŅųŅĵ
ŸƜŞųåDŽåĹƋŅƴ±ĹæĵņÚĹåƋųåĹÚƼŞųå
ÆƚÚƜÏƚŸåDŽņĹƚ±ƴƾųŅÆÏŅƴĜ±DŽÏåĬæĘŅ
ŸƴåƋ±ŞŅĹƜĩ±ģƜŸƴŅģåĬ´ƋĩƼĹ´ƴųĘ´ųŅĵţ
{ųåƋƾÏĘØĩƋŅųƾĵDŽ´ĬådžĝűƋŅĵرÆƼ
ŅÆĬĜåĩ±ĬĜŞŅÚį±ĵņÚĹƼÏĘƋųåĹÚŅƴØ
ŞŅĹƜĩ±Ĺ´ƴŅÚ±ĜĹŻŞĜų´ÏĜƚŞųåÞ±ĬŻĜå
Ĺ´ĩƚŞƼţ
62
0 2/2014
Foto: Ján Markus
Pravidelne, dva krát do roka, sa koná
Štýlový kabátik z kvalitných materiálov ale
však nemusíte nosiť iba jednu sezónu.
Ženské, romantické a nostalgiou ovplyvnené modely, ktoré nepodliehajú módnym trendom nájdete v tvorbe dizajnérky
Odette
Kmeť
Fedorovej.
Jej jedinečné modely sú inšpirované
osobnosťou ženy, ktorú majú zdobiť.
Zákazníčky v každom veku oceňujú modely zladené s citom do posledného
detailu, kvalitné prírodné materiály
a precízne spracovanie.
www.odettestudio.com
Uhrín
Druhá línia „Barbarský šarm“ je návratom
k vidieku. Z materiálov dominuje vlna
v prírodných odtieňoch s ľudovými motívmi naivných kvetov a kockovanými záplatami. Spony a zapínania sú z dreva, kože
a z rohoviny.
r
Foto: Pete
Ďalším je Snehovo biely štýl. Polstrovaný
dvojitý úplet, tyl s výšivkou, mohérové
priadze, biela výšivka na bielom podklade,
vyšívané korálky a čipky uzatvárajú aristokratickú líniu trendov pre túto sezónu.
Trends
Fall /Winter 2014 -2015
Regularly, twice a year, a fashion fair is held in Milan, with
producers from all around the globe presenting their designer
trends and fabrics for the next season. For those who care
about fashion, it brings a guidance and an inspiration.
The latest Fall/Winter 2014-2015 season was presented with
two main trendlines: „Aristocratic line“ and „Barbarian
charm line“.
One of the characteristic features of the noble Aristocratic
line is the subtle floral pattern (be it on jacquard, brocade,
jersey, lurex, woolen organza, wool or cashmere.) Decorative
braids with embroidery and rhinestones, floral tapestry
designs and buckles with historical motifs are also used.
Another element of the aristocratic line is the Soft ecostyle, using velvet, soft eco furs, stretchy cotton or corduroy,
complemented by narrow chenille ornaments. Neutral plant
colors are dominating.
Classic style - basic, timeless design with classic shades,
elegant shape and geometric patterns. In men‘s collection, it is
represented by flannel, micro jacquard patterns, cufflinks
and ties with various motifs.
„Snow white“ represents a style on its own. Padded
double jersey, tulle embroidered with mohair yarn, white
embroidery on a white base, beads and lace – they all
represent the Aristocratic line of the current season.
The “Barbarian charm” is a comeback to the countryside.
Dominant material is the wool in natural shades, with folk
patterns of naive flowers and checkered patches.
Toggles and buckles are made of wood, leather or horn.
Stylish coat made of high quality materials is guaranteed to
remain „in“ much longer than a season. Feminine, romantic
and nostalgic fashion that overstretches far beyond simple
fashion trends can be found in the work of the designer
Odette Kmet Fedorova.
Her unique pieces are individually designed, each inspired by
the personality of the customer for whom they are intended.
It is therefore not a surprise that customers of all ages return
to her for more, appreciating Odette‘s big attention to detail
as well as the high quality of the materials used.
0 2/2014
63
Aj pre vás je pomyslenie na listovú zeleninu niečo
nepredstaviteľné a zeleninová príloha, šalát alebo nebodaj
nápoj nutné zlo? Možno je načase skúsiť to trochu inak!
Pili ste už niekedy zelené smoothie? Netušíte, čo to je?
Čítajte ďalej a objavte jedno z tajomstiev zdravia.
Na zeleninu sa budete odteraz už len usmievať!
Smoothie
chutné a najmä zdravé!
V
zdravom tele zdravý duch! Aj keď často poznáme
všetky zásady zdravého stravovania, predsa ich
porušujeme. Následky našich prehreškov však
obyčajne nedajú na seba dlho čakať. Zlé trávenie, žalúdočná nervozita, pocit nafúknutia, pomalý metabolizmus, priberanie, nepravidelné vyprázdňovanie, bolesti
hlavy, unavená a nečistá pleť... Je vám niečo z toho povedomé? Potom je najvyšší čas na zmenu životného štýlu. Victoria
Boutenková vo svojej knihe Zelená pre život píše, že ľudské
telo je vytvorené takým zázračným spôsobom, že takmer
všetky toxíny z každej časti tela skončia denne v ľudskom
kanalizačnom systéme – hrubom čreve, čo sa podpisuje
predovšetkým pod naším tráviacim systémom. Priamy efekt
dennej konzumácie zeleného smoothie (už len počas jedného mesiaca) je badateľný v krátkom čase. Nárast energie
a vitality, pozitívna zmena metabolizmu a vyprázdňovania,
prirodzená chuť na zdravšie potraviny, lepšia nálada a úbytok na váhe. Čo za tým je? Zelené smoothie je hustý nápoj
z listovej zeleniny s pridaním malého množstva ovocia a
vody. Ide o rýchly a jednoduchý spôsob, ako dostať do tela
zeleninu vo veľkom množstve a v ideálnej chutnej forme.
Teda „bezbolestne“. Stáva sa z nej lahodná obrovská injekcia
chlorofylu, vitamínov, minerálov, enzýmov a antioxidantov.
Príprava jedného zo základných a jednoduchých receptov
vám zaberie naozaj len pár minút.
Do mixéra dajte:
3 dl prefiltrovanej vody, asi 250 g premytého baby špenátu
a 2 zrelé banány a iné ovocie.
Vymixujte dohladka a voilà – máte zelené smoothie! Nebojte
sa byť odvážni a kreatívni v kombináciách rôznych druhov
listovej zeleniny s inou zeleninou a ovocím. Energizovať nápoj môžu aj divo rastúce rastliny ako púpava, žihľava či bylinky. Hlavné pravidlo je: Smoothie vám musí chutiť! Takže
zo začiatku ho budete robiť sladšie, no postupne podiel listovej zeleniny zvyšujte. Zvolenú listovú zeleninu a ovocie
očistite, umyte a pridajte k filtrovanej vode do mixéra. Zmes
ochutnávajte priebežne a jednotlivé zložky pridávajte podľa
potreby. Mixujte 30-45 sekúnd. Smoothie možno skladovať
v chladničke vo vzduchotesných nádobách 3 dni.
Veríme, že aj v tomto jesennom počasí sa správne
naštartujete a doprajete svojmu organizmu revitalizáciu
v tej najlepšej forme. Doprajte si tridsať dní zelených
smoothies a budete sa lepšie cítiť a rozjasní sa vám hlava a
upracú myšlienky.
Pre viac informácií navštívte
www.vitarian.sk.
VIT
AMIX
ZÁRUKA NA
Dokonalá harmónia
´
z kategórie chypre, ovocno-kvetinových vôní
Chcete skúsiť objaviť tajomstvo zelených
smoothies? Budete potrebovať výkonný mixér,
listovú zeleninu, pitnú vodu, ovocie a bylinky.
DOKONALÝ ZDROJ VÝŽIVY
rýchlej prípravy
dobrej chuti
zdravej výživy
Nová parfumová voda inšpirovaná
legendou o Kleopatre
7 ROKOV
GA
RANCIA
mixér Vitamix
mixé 5200 TNC
609
615
6 €€
$N KR EXGHWH PDĢ
Ģ oceníte jeho prínos
DQDFHQH9iPXåQHEXGH]iOHåDĢ³
www.vitarian.sk
www.vitamix.sk
UPOZORNENIE ZDRAVOLÓGA - Tento produkt je vysokonávykový
wellness wellness
pomerne rozšíreným spôsobom cvičenia,
sú tzv. individuálne tréningy, kde fitnes tréner prispôsobuje tréning požadovanému
cieľu svojho zverenca..
Teraz sa zameriame na skupinové cvičenia,
kde inštruktor predcvičuje cviky a cvičiaci
ich vykonávajú podľa neho – obvykle
do taktov rýchlej hudby (okolo 130 bpm).
Výhodou tohto typu cvičenia je to, že
cviky sú zostavené zámerne tak, aby sa
prekrvili najväčšie svalové partie, čím sa
dosiahne najefektívnejšie pálenie cukrov
a tukov. Medzi takéto tréningy patria napr.
Jumping® , Piloxing® a Insanity®.
Fitnes
storočí
v
21.
Obvykle si ľudia, ktorí sú rozhodnutí niečo
s tým, čo sa im nepáči urobiť, vyberajú
z dvoch hlavných spôsobov:
1. Diéta – drastická zmena jedálnička,
ktorá so sebou obvykle prináša negatívne
nálady – nielen preto, že telo nedostáva
dostatok niektorých živín a vitamínov, ale
kvôli tzv. Jo-Jo efektu.
2. Aktívny pohyb/cvičenie v symbióze
s pozvoľnou zmenou jedálnička. Výsledky sú prekvapivé, pretože to, čo uvidíte
v zrkadle nebude reflektovať číslam
na váhe – dôvod je zrejmý – svaly sú
ťažšie ako tuk. Budeme sa teda venovať
možnosti č. 2.
Zmena jedálnička
Ak chceme schudnúť, musíme mať
66
menší energetický príjem, ako je výdaj.
Aktívny pohyb – 60 minút denne stačí
na to, aby ste popri upravenom jedálničku
začali formovať svoju postavu.
Cvičenie musí začať primerane. Pokiaľ sme
predtým necvičili, nemali by sme začať
od prvého dňa behať 10 km, alebo dvíhať
v posilňovni 100 kg. V opačnom
om prípade
riskujeme prinajmenšom svalovú
vú horúčku
(svalovicu) alebo svalové zranenia.
nia.
Najjednoduchším spôsobom je začať komplexnými cvičeniami, ktoré pod
od vedením
skúsených inštruktorov dokážu primerane
precvičiť celý pohybový aparát.. V dnešnej
dobe sú veľmi moderné skupinové
pinové tréningy. Do tejto skupiny cvičení patria
atria okrem
iných aj tzv. funkčné tréningy. Ďalším, tiež
0 2/2014
Zuzana Hošová
([email protected])
certifikovaná inštruktorka
Piloxing®, Jumping®, Pilates®
Anton DOBRANSKÝ
([email protected]) osobný tréner
Fitnes 1 triedy, výživový špecialista
MENU (1., 2. týždeň):
07.00 nakrájať na drobno a rozmixovať
v minerálke 1x cvikla, 2x mrkva,
1x jablko, vytlačiť polovicu citrónu
08.00 10 dkg morčacej šunky, 1x grahamový rožok, červená paprika, paradajka a 3 dcl minerálky
10.00 1-2 nízkotučné biele jogurty
12.30 120 g kuracích pŕs varených vo vode,
75 g ryže, zeleninový šalát,
3-5 dcl minerálky
15.30 200 g nízkotučného tvarohu
17.00 nakrájať a rozmixovať v minerálke
1x cvikla, 2x mrkva, 1x jablko, vytlačiť
polovicu citrónu
18.00 biely jogurt, 5 ks piškót
18.30-19.30 cvičenie (min. 1 l minerálky)
20.00 ½ cottage cheese, ½ celozrnný rožok,
3 dcl minerálky
Pred spaním do 100 g nízkotučného tvarohu
nastrúhať polovicu jablka.
V priebehu dňa celkovo vypiť 3-4 l tekutín.
Žiadny alkohol, káva len bez mlieka
a bez cukru.
Fitness in 21st century
Many of you when buying the new pair of
swim suit or T-shirts sighed out “I wish
I could look like that”, and consequently
justified the impossibility: “I do not have
any time to spend it the gym”. And by the
way it does not even cost too much, but it
has to come out from inside, the money
and mainly the time will show up.
People, who are decided to change this
state, usually pick up from the two ways:
1. DIET. Dramatic change of the eating
habits, which usually comes with negative
mood – not only because the body doesn’t
have enough vital nutrients, vitamins, but
mainly because the YO - YOU effect
2. Active movement in symbiosis with not
so drastic change of eating habits. The results are surprising. Because what you see
in the mirror usually differ to what’s on
scale –reason? Muscles are a lot heavier
than fat.We will get little bit deeper with
option No.2
To change the MENU – If you want to
lose some weight, you energetic income
has to be lower than energetic outcome.
Active movement – 60 minutes a day and
modified menu is enough to start to form
your body.
Exercising has to start adequately. As far as
we don’t exercise so much before, we should
not start from the Day 1 running 10 km, or
push 100kg in the gym. Otherwise we risk
muscle ache at minimum, But more dangerous are injuries
The easiest way is to start complex training, which can, under the supervision of
experienced instructor/trainer, adequately
practice the whole movement apparatus.
Nowadays exercises which are “IN” are
group exercises. The principle is to “never
sacrifice a form”. The representatives of
this group besides other are functional
trainings (cross-fits). The next, relatively
widespread way of exercise is the individual training, where qualified fitness trainer adjusts trainings in accordance with the
trainees’ aims.
Now we will focus a little bit more on the
group exercises, where instructor trains
with her/his trainees and they do the same
workout like him in the same time – usually to the music of BMP around 130. The
advantage of this type of training is, that
the workout is preset to congest the biggest
muscle parts, when the most effective sugar
and fat burning is achieved. Th is training
category is represented by Jumping®, Piloxing®, or INSANITY®
wellness wellness 
Mnohí z vás si pri kúpe nových plaviek alebo
trička povzdychli: „Kiežby som vyzeral/a ako
ten model na obrázku“, a v zapätí sa hneď aj
obhájili: „Ale veď ja nemám čas tráviť hodiny
v posilňovni“. A pri tom stačí tak málo.
Je potrebné, aby rozhodnutie prišlo
z Vášho vnútra – v tom momente si nájdete
čas, možnosti a prostriedky.
Zuzana HOSOVA
([email protected])
certified instructor of Piloxing®,
Jumping®, Pilates®
Anton DOBRANSKY
([email protected])
certified personal trainer 1st class,
nutrition specialist
MENU (week 1, 2)
07.00 1x beet, 2x carrots, 1x apple,
mix it with mixer in mineral water,
squeeze half of lemon. Don’t store-drink.
08.00 10 dkg of turkey ham, 1x whole grain small
baguette, 1x red-pepper, tomato
and 3 dcl of mineral water.
10.00 1x low fat white yoghurt
12.30 120 g of chicken breast boiled in the water,
75 g of rice, vegetable salad,
3-5 dcl of mineral water
15.30 200 g of low fat curd (cottage cheese)
17.00 1x beet, 2x carrots, 1x apple,
mix it with mixer in mineral water,
squeeze half of lemon
Don’t store-drink.
18.00 1x low fat white yoghurt, 5 pcs of sponge
biscuit
18.30 – 19.30 training (minimum 1l of mineral
water)
20.00 ½ cottage cheese with ½ whole grain small
baguette and 3 dcl mineral water
Right before sleep 100 g of low fat cottage cheese
with shredded ½ of the apple During the day drink
3-4 l of water, no alcohol, café no sugar no milk.
0 2/2014
67
 športsport
hokejom
68
V časoch mastrovstiev to tu ožije, vyvesia
Jeden lietal pred súperovou bránou, ale aj
sa zástavy a krčmičky i námestia sa zaplnia
trénoval nášho majstra a teraz sa stará o to,
nadšenými fanúšikmi krásnej, dynamickej
aby aj o pár rokov bol slovenský hokej
hry plnej zvratov a napätia - hokeja.
na vysokej úrovni.
Eufóriu z víťazstiev strieda smútok z prehier,
Druhý - ten tiež „lieta” po ľade a to
najlepším trénerom je vtedy „každý druhý”,
s „červenými krídlom” na drese klubu NHL Red
adrenalín stúpa...
Wings. On sa zasa stará o to, aby slovenský
Hokej je aj súčasťou života dvoch chlapov.
hokej mal vysokú úroveň teraz.
0 2/2014
šport sport 
foto: Ján Súkup
Žijú
Zdeno
Cíger
Rodák z Martina,
bývalý slovenský
hokejový útočník sa
stal ambasádorom
nadácie Stars for
Stars a vedie vlastnú
hokejovú akadémiu
pre deti zo sociálnej
slabších rodín
v bratislavskom
Ružinove.
V hokeji prešiel
všetkými pozíciami.
Od najlepšieho nováčika
československej ligy
v drese Trenčianskej
DUKLY, cez úspešného
hráča v zámorskej
NHL, po hviezdu HC
Slovan či tvoriacej sa
slovenskej reprezentácie,
ako aj asistenta
reprezentačného
trénera a tréner Slovana
Bratislava. Získal tituly
ako hráč i ako tréner.
Dnes sa rozhodol všetky
skúsenosti zúročiť
pri výchove mladých
talentov.
V ktorej z týchto pozícií ste sa
cítili najlepšie?
To je ťažko povedať. Každá
z týchto pozícií je rozdielna a
o každej sa dá veľa rozprávať.
Je veľkou výhodou, ak človek
prejde všetkými takýmto kategóriami a zbiera skúsenosti
z hrania i trénovania dospelých.
Pri deťoch to môžem využiť.
Ako hráč ste mali možnosť
hrať aj v NHL. Vnímali ste rozdiely?
Vtedy bol problém dostať sa
foto: archív hokejovej akadémie
do zahraničia, do Ameriky. Keď
som tam išiel v deväťdesiatom
roku, nebolo tam ešte toľko
Európanov. Nebolo jednoduché
dostať sa do zostavy, bolo ťažšie
zapadnúť medzi nich. Dnes už
je tam hráčov z Európy viac,
aj európsky hokej už v zámorí
akceptujú. Rozdiely sú dosť
veľké. Podmienky, konkurencia, väčší záujem, väčší výber
hráčov... Liga je tam kvalitnejšia,
profesionálnejšia. Naša mentalita je tiež iná, sme naučení držať
viac spolu, tam si ide každý
za svojim cieľom, je cítiť profesionalitu v hre i vo vzťahoch.
Keď ste ako tréner stáli
na striedačke, nemali ste chuť
vybehnúť na ľad a bojovať
s hráčmi?
Jasné. Ked stojíte na striedačke,
najväčší problém je zvyknúť
si - pozeráte na hru na ľade
a nemôžete zasiahnuť. Dáte
nejaké pokyny a tie ak hráči
neplnia ako by mali, alebo keď
to jednoducho nejde, človek
sa cíti bezmocne. Na ľade je to
lepšie, môžete realizovať to, čo
chcete - svoj systém. Chceli by
ste im to ukázať, potiahnuť ich.
Trénerská funkcia je už taká,
niekto tam len stojí, niekto sa
rozčuľuje, iný usmieva.
Pri vstupe do hokejovej siene
slávy Slovana Bratislava ste
vyhlásili, že s hráčskou kariérou
oficiálne ešte nekončíte. Ako
často si ešte obujete korčule?
foto: (c)starsforstars.eu
Po tých rokoch na ľade mám
hokej stále rád. Veľa chuti
hrať už ale nemám. V rámci
školy si rád zahrám s deťmi,
rád im ukážem dáke cvičenia,
zakorčuľujem si s nimi.
Ak si chcem zašportovať, tak rád
bicyklujem, hrával som tenis
a tak sa udržiavam v kondícii.
Neuvažujete nad návratom
do profesionálneho hokeja,
ako skúsená pomoc? Prichádzajú dáke ponuky?
I ked prišli dáke ponuky na spoluprácu, rozhodol som sa, že budem pokračovať v práci s deťmi.
Bolo by dosť ťažké venovať sa
aj trénerstvu, cestovať s tímom
a ešte aj udržať našu akadémiu. Preto som sa rozhodol, že
to potiahneme s deťmi. Ony sa
snažia, radi chodia na tréningy.
Vidíme tam progres, zlepšujú
sa. Teší nás to a nechcem to
pustiť.
0 2/2014
Na čo kladiete dôraz pri
výchove mladých hokejistov?
Ak vidíme talent, tak fyzické
zdatnosti vieme natrénovať
v rámci každého možností.
S psychikou je to trochu horšie,
tej sa učí ťažšie. Tým, že sa hrá
v kolektíve, tak sa učia jeden
od druhého. Je dôležité, kam
sa potom dostanú hrať. Teraz sú
to všetko mladí chlapci. Treba
veľa trénovať a hrať veľa zápasov. Základom je čas strávený
na ľade. Chalanov však vedieme
k všestrannosti. Hrávame loptové hry, posilňovanie vlastnou
váhou, behy, stolný tenis...
Ako sa darí týmto našim
najmladším hokejistom?
U nás decká začínali pred
tromi rokmi. Rozdiel je vidno
v ročníkoch - či začnú v ôsmich alebo trinástich. Chalani,
ktorí začínali v neskoršom
veku, majú ťažšie dobiehať
69
 športsport
šport sport
svojich rovesníkov, ale tie
mladšie ročníky sa už skôr môžu
porovnávať so svojimi súpermi.
Máme teda stále šancu udržať
slovenský hokej v popredí?
Trochu sme poľavili a dobiehajú
nás krajiny, pred ktorými sme
boli ďaleko vpredu. Stále máme
dobré meno vo svete, ale treba
viac popracovať, viac sa starať
o mládež. Tam nám to trochu
uteká... Už nemáme toľko talentovaných hokejistov, trochu
nám ich ubúda.
Čo musí urobiť chlapec, ktorý
by sa chcel prihlásiť do vašej
akadémie?
Treba prísť k nám, aby sme ho
videli, mohli ho vyskúšať. Tak
si vieme urobiť predstavu ako
na tom je a po pár tréningoch
sa ukáže, či má chuť a výdrž
trénovať a zlepšovať sa.
My pôsobíme v bratislavskom
Ružinove, ale bol by som rád,
keby sa takéto školy rozšírili
po celom Slovensku. Aby
z každého regiónu alebo
okolitých dedín mali chlapci
možnosť pocítiť hokej, zažiť tréningy, aby ich to stiahlo.
Čím je hokej taký výnimočný?
To musí mať každý v sebe. Keď
sme hrávali doma na ulici, keď
ma vybrali do tímu v Martine prežíval som to, veľa času som
trávil na štadiónoch. Myslím, že
človek sa so vzťahom k hokeju
musí narodiť, vidieť v tom ten
zmysel a hlavne chcieť.
Gratulujem Vám k najčerstvejšiemu oceneniu - uvedeniu do siene
slávy
slovenského
hokeja. Najprv som sa
pousmiala - ste mladý
chlap, ale zároveň to
vzbudzuje rešpekt pred
tým, čo ste dokázali.
Aké ste mali pocity?
Veľa ľudí to tak vníma,
že mám ešte málo rokov.
Aj ja som zostal prekvapený, že už v tomto
veku ma takto ocenili.
Ale som hrdý a som rád
za každý úspech. Je to
pre mňa niečo nové v mojom hokejovom živote a
veľmi sa z toho teším.
foto: Slavomír Slížik
foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings
Tomáš Tatar
Dubničan a odchovanec
dubnického hokeja (akoby
z dubnického ľadu vybiehali samé hviezdy bohužiaľ jedna - Pavol Demitra, až príliš skoro
na “najvyššie miesta”). Mladý útočník, ktorý
po 5 rokoch v zámorí podpísal koncom
júla trojročnú zmluvu s klubom Detroit Red
Wings. Po prvých 100 zápasoch v NHL začína
ďalšiu stovku v novej sézone 2014/2015.
Rád však svoje hokejové umenie ukáže aj
v drese slovenskej reprezentácie, s ktorou
odohral 41 zápasov. Aj jeho zásluhou si
v roku 2012 odnieslo Slovensko
z majstrovstiev sveta striebornú medailu.
Mali ste nejaké vzory medzi
našimi či zahraničnými hokejistami?
Áno, Pavol Demitra, ktorý bol
z rovnakého mesta. A páčili sa
mi aj Steve Yzerman, či Bure.
Bol vždy hokej to, čo ste
chceli robiť aj v dospelosti?
Vždy som sa chcel živiť športom
a hrať ho profesionálne.
V roku 2009 Vás draftovali
v druhom kole ako 60-teho
hráča v poradí a začalo
vaše pôsobenie v detroitskom klube. Ako sa zvykalo
mladému chalanovi vo svete
za veľkou mlákou?
Bolo to ako splnený sen. Ale
vedel som, že to je len začiatok
nejakej cesty a treba tvrdo
pracovať, aby som sa dostal
do najvyššej ligy. Nemal som
to ľahké, angličtina mi veľmi
nešla. Začiatok bol ťažký, musel som sa veľa doučiť.
Bol to veľký skok, medzi
hrou v zámorí a u nás, kde
ste pôsobili ako dorastenec
v Dubnici, potom ako junior v Trenčíne a ako senior
vo Zvolene?
Bol to trochu iný štýl hokeja,
ale nebol to veľký rozdiel. Bol
som rád, že som mal možnosť
hrať s mužmi na Slovensku,
ktorí ma pripravili na dospelý
profesionálny hokej.
Spočiatku ste pôsobili na farme – v B-tíme Detroitu. Práve
s tímom Grad Rapids Griffins
ste v sezóne 2012/2013 zažili
prvý veľký úspech – zisk
majstrovskej trofeje Calder
Cup, prvenstvo v rebríčku
strelcov play-off AHL a ocenenie pre najužitočnejšieho
hráča vyraďovacích bojov
„Jack Butterfield Trophy“. Myslíte, že práve vtedy Vás
začali brať naozaj vážne aj
v najvyššej súťaži NHL?
Určite mi to pomohlo, ale
na druhej strane som vedel, že keď budem hrať ako
v predošlých sezónach, moja
šanca v NHL príde. Bol to ale
veľký úspech, som veľmi rád,
že sa nám podarilo vyhrať
tú náročnú súťaž. Trofej
pre najužitočnejšieho hráča
bola čerešnička na torte.
Ukončili ste zatiaľ Vašu
najlepšiu sezónu v NHL –
2013/2014. Ako ju hodnotíte
z Vášho pohľadu?
Haha - neviem či je najlepšia,
lebo bola zatiaľ prvá. Pred
sezónou by som určite bral,
foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings
V akom veku ste začali
s hokejom? Kto Vás k nemu
priviedol?
Začal som kvôli bratom, ktorí
hrali profesionálne. Ja som
mal 6 rokov, keď som začal
korčuľovať.
keby mi niekto povedal, že
tá sezóna dopadne takto, ale
počas sezóny som už mal pocit,
že to mohlo byť aj lepšie.
V ankete o najkrajšiu akciu
sezóny 2013/2014 ste so svojou gólovou akciou v zápase proti Dallas Stars jasne zvíťazili. Uvedomovali
ste si už bezprostredne po zápase, že toto bol pekný
kúsok, čo ste vyviedli dvom
súperovým hráčom?
foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings
70
0 2/2014
0 2/2014
71
 športsport
Samozrejme také ocenenie
veľmi potešilo. Je to viac menej
aj zásluha šťastia. Pohotovo
som zareagoval na chybu
obrancu a kľučka vyšla. Bol
som veľmi rád, že som tú akciu
zakončil gólom.
So záujmom sledujeme
našich hráčov v zámorí, ale
prioritou sú boje slovenskej reprezentácie. Vy ste
takmer riskovali zmluvu
v zámorí, len aby ste mohli
nastúpiť tento rok do bojov
za Slovensko. Čo pre Vás
znamená byť v reprezentácii?
Od malička som chcel obliekať
slovenský dres. Vždy, keď
som zdravý, som ochotný
reprezentovať. Reprezentácia
je pre mňa srdcová záležitosť.
Pôsobíte ako dosť temperamentný človek. Dynamické
logo Detroit Red Wings
Vám sadne ako uliate. Je to
pre hokejistu výhoda, alebo
je lepšie vedieť sa ovládať,
zachovať chladnú hlavu?
Som rád, že hrám za organizáciu Red Wings. Veľmi som
si tam zvykol. Samozrejme,
na ľade sa treba kontrolovať,
no nie vždy to človek dokáže.
Hokej je kolektívny šport,
kde úspech závisí od spolupráce hráčov. Aké sú medzi
Vami ľudské vzťahy?
Myslim ze v Red Wings panuje
veľmi príjemná atmosféra.
Jeden druhému doprajeme
šťastie. Preto možno táto orga-
nizácia funguje a stále bojuje
na špici.
Koľko hodín denne trénujete? Vyskúšate počas hokejových „prázdnin“ aj iný
druh športu?
Trénujem dvojfázovo. Prípravu
mám veľmi pestrú, ktorú mi
pripravil Roman Švantner. Rád
hrám tenis a futbal.
I ked ste ešte veľmi mladý,
premýšlali ste niekedy aj
o tom, čo by ste chceli robiť
po skončení kariéry profihráča?
Chcel by som mať nejaký podnik, kde by som mohol tráviť
čas. Možno budem cestovať.
Zúčastňujete sa rôznych
charitatívnych akcií či autogramiád s mládežou. Čo by
ste odkázali chalanom behajúcim s hokejkou a túžbou
stať sa hokejistom?
Treba na sebe makať. Vždy sa
dá splniť si svoj sen, len treba
pre to urobiť všetko.
Otázky pripravila Dagmar Staňová
foto: Ján Súkup, Slavomír Slížik,
archív Hokejovej akadémie
Zdena Cígera,
archív - (c)starsforstars.eu,
Dave Reginek - Detroit Red Wings
foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings
They live
with hockey
During the world championship things come to life here;
flags are hung up and the bars and squares are filled with
enthusiastic fans of a beautiful, dynamic game full
of turnarounds and tension – ice hockey. The euphoria of
victories alternates with the despair of losses, and so every
other person is then the best coach, the adrenalin rises...
Hockey is a major component in the life of two men.
One flew around in front of the opponent’s net but also
coached our champion and now sees to it that a few years
from now Slovak hockey will be on a high level.
The other – “flies” over the ice as well and does so with “red
wing” on the uniform of the NHL’s Detroit Red Wings. He sees
to it that Slovak hockey is on a high level today.
72
0 2/2014
Zdeno
Cíger
A native of Martin, the former
Slovak hockey forward became ambassador of the Stars
for Stars foundation and runs
his own hockey academy, located in Bratislava’s Ružinov
borough, for children from socially weaker families.
He’s experienced everything in
hockey: from the best rookie of
the Czechoslovak League while
playing for DUKLA Trenčin,
through success abroad as a
player in the NHL, to a star for
HC Slovan or developing Slovak
national team, as well as being
an assistant coach on the national team and the head coach
of Slovan Bratislava. He has
won titles as both a player and a
coach and today has decided to
cash in all of his experience on
the developing of young talent.
In which of these roles have you
felt the best?
It’s difficult to say. Each of these
positions is different and it’s possible to say a lot about each one
of them. It’s a great advantage
if a person passes through all
of these different categories and
gathers the experiences from
playing and coaching adults.
I can use this with the kids.
foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings
0 2/2014
73
foto: Dave Reginek - Detroit Red Wings
74
played as well as I had in the previous season my chance in the
NHL would come. But this was
a great success; I’m glad that we
were able to win that tough competition. The MVP trophy was
the cherry on top of the cake.
them some exercises and skate
with them.
If I want to do sports, I like to go
cycling. I’ve played some tennis
and this is how I stay in shape.
As a player you had the chance
to play in the NHL. Did you notice any differences?
Back then it was a problem to
go abroad, to America. When
I went in 1990 there weren’t so
many Europeans there. It wasn’t
easy to get into the team, and it
was harder to fit in. Today there
are more players there from
Europe and people are more
accepting of European hockey
there. The differences are rather
large. The conditions, the competition, the greater interest, the
larger selection of players... The
league is of higher quality there,
more professional. Our mentality is also different; we are
taught to stick together more,
while there everyone goes after
his own objective. It’s a feeling
of professionalism in the game
and in relations.
Aren’t you considering a return
to professional hockey as experienced help? Are any offers
coming in?
Even though some offers for
cooperation have come, I’ve decided that I’ll continue working
with kids. It would be pretty
difficult to dedicate myself to
coaching, to travel with a team
and still maintain our academy.
That’s why I decided that we’ll
keep at it with the kids. They
make the effort; we see progress
there that they are getting better,
that they like going to practice.
This makes us happy and I don’t
want to let that go.
When you as a coach were
standing on the bench, didn’t
you have the urge to head out
onto the ice and battle with the
players?
Of course. When you stand on
the bench the biggest problem is
getting used to it – you watch the
game on the ice and you can’t intervene. You give some instructions and if the players don’t fulfi l them as they should or when
things simply aren’t going well,
a person feels helpless. It’s better
on the ice; you can do what you
want to do – your own system.
You want to show them, to pull
them along. The function of a
coach is simly like that; some
just stand there; some get angry;
some smile.
What do you place emphasis
on with the training of young
hockey players?
If we see talent, we are able to
train the physical powers within
the scope of individual abilities.
It’s a little worse with the psychology; that is harder to train.
Given that the game is played
in the collective, they learn
from one another. It’s then important where they get to play.
Now they are all young boys. It’s
necessary to practice a lot and to
play a lot of matches. The main
thing is time spent on the ice.
But we guide the boys towards
versatility. We play ball games,
do strength exercises using our
own weight, go running, play
table tennis...
When joining Slovan Bratislava hockey hall of fame you
stated that you’ve not officially
finished your playing career.
How often do you still put the
skates on?
After all these years on the ice,
I still love hockey. But I don’t
have a great desire to play anymore. I do love to play at school
with the kids. I like to show
How are our youngest hockey
players doing?
The kids here began three years
ago. The difference in age is
visible– whether they begin at
eight or thirteen. The boys who
began at a later age have a more
difficult time to catch up with
their peers, but the younger
classes can already be compared
with their competitors.
0 2/2014
foto: (c)starsforstars.eu
So we have a chance to keep
Slovak hockey at the forefront?
We’ve slackened a bit and countries that were once far behind
us are now catching up. We still
have a good name in the world,
but it’s necessary to work harder,
to take care of the youth better.
Things have gotten away from us
there a little... We no longer have
as many talented hockey players;
the numbers have dwindled on
us a little.
What does a boy have to do to
register with your academy?
He has to come to us so that we
can see him and give him a tryout. In this way we can get an
idea how good he is and after a
few practices it’s evident whether he has the desire and stamina
to train and to get better.
We operate in the Bratislava
borough of Ružinov, but I would
be glad if such schools were to
expand over all of Slovakia. That
way boys from every region or
the surrounding villages would
have the opportunity to experience hockey, to enjoy training,
so that it grabs hold of them.
What is so exceptional about
hockey?
Every person must feel this for
himself. When we played at
home in the street, when they
selected me for the team in Martin – I enjoyed it and I spent a lot
of time in the stadiums. I think
a person has to be born with this
feeling for hockey, must see the
sense in it and mainly want to
play it.
Congratulation on your latest
award – being inducted into the
Slovak Hockey Hall of Fame. At
first I smiled – you’re a young
guy, but at the same time this
inspires respect for what you’ve
accomplished. What was it like
for you?
A lot of people see it this way,
that I’m still young. And I was
surprised to be so rewarded at
this age. But I’m proud and I’m
happy for every success. It’s
something new in my hockey
life and I’m very happy about it.
Tomáš
Tatar
A Dubnica native and a
product of Dubnica hockey (as
if Dubnica produces only star
players - unfortunately one star
- Pavol Demitra in particular,
became a star in the sky “the
highest place” way too soon).
A young forward who after 5
years overseas at the end of July
signed a three-year contract
with the Detroit Red Wings.
After his first 100 matches in
the NHL, he starts the next 100
in the new 2014/2015 season.
However, he likes to display his
hockey talents in the uniform
of Slovakia’s national team,
for which he has played in 41
matches. And partly to his
credit, in 2012 Slovakia brought
home a silver medal from the
world championship.
At what age did you start to
play hockey? Who got you
started with it?
I began because of my brothers,
who played professionally. I was
6 years old when I began to
skate.
Did you have any role models
among our players or players
from abroad?
Yes, Pavol Demitra, who was
from the same town, and I also
liked Steve Yzerman or Bure.
Was hockey always what you
wanted to do as an adult?
I always wanted to make a living
with sports and to play professionally.
In 2009 you were drafted in the
second round as the 60th player selected and your work with
the club in Detroit began. How
did a young man get used to the
world on the other side of the
great pond?
It was a dream-come-true. But
I knew that this was only the
start of the road and it was necessary to work hard to get into
the highest league. It wasn’t easy
for me; I didn’t know English
very well and at the start it was
difficult and I had to learn a lot.
Was this a big jump between
the game abroad and here,
where you played as an adolescent in Dubnica, then as a junior in Trenčín and as a senior
in Zvolen?
It was a slightly different style
of hockey but it wasn’t a big difference. I was glad that I had the
opportunity to play with men in
Slovakia, which prepared me for
adult professional hockey.
At first you played on the farm –
in the B-team of Detroit. It was
with the team the Grand Rapids Griffins in the 2012/2013
season that you experienced
your first big success – you won
the championship Calder Cup
trophy and you were the top
scorer in the AHL playoffs and
were awarded the “Jack Butterfield Trophy” as the most
valuable player of the Calder
Cup playoffs. Do you think
it was then that they began to
take you really seriously in the
higher NHL competition?
It certainly helped, but on the
other hand I knew that if I
You’ve just finished your best
season so far in the NHL –
2013/2014. How do you assess
it?
Ha ha - I don’t know whether
it’s the best because it was just
the first full season. Before the
season I would be certainly happy, if someone had told me the
season would go this way, but
during the season I had the feeling that it could be better.
In a survey of the best plays of
the 2013/2014 season your goal
in a game against the Dallas
Stars clearly won. Were you
aware during the match that
this was such a great play, the
way you dodged those two opposing players?
Obviously, I’m really pleased
about such an award. This is
more or less just luck. I reacted
quickly to a mistake by the defender and the door just opened.
I was very glad that I was able to
end the play with a goal.
We follow our players abroad
with interest but games involving the Slovakia national
team take priority. You nearly
risked a contract abroad so that
you could play for the Slovak
national team this year. What
does it mean for you to play for
the national team?
I’ve wanted to wear the Slovak
uniform since I was a kid. I’m
always willing to represent Slovakia when I’m healthy. Representation has a strong place in
my heart.
You function as a rather temperamental person. The dynamic Detroit Red Wings logo
fits you like a glove. Is this an
advantage for a hockey player
0 2/2014
or is it better to be under control, to keep a cool head?
I’m glad that I play for the Red
Wings organisation. I’ve really
gotten used to it there. Obviously, on the ice it’s necessary to stay
in control, but a person doesn’t
always manage to do this.
Hockey is a collective sport
where success depends on the
cooperation of players. What
are the human relations like
among you?
I think that a very nice atmosphere predominates in the Red
Wings. We all wish each other
well. Maybe that’s why this organisation functions so well and
is always battling at the top.
How many hours do you train
each day? During the hockey
“holidays” do you ever play
some other sport?
I train in two phases. I have a
great variety of workouts which
Roman Švantner prepares for
me. I like to play tennis and
football.
Even though you are still really
young, have you ever thought
about what you want to do after you finish your professional
playing career?
I’d like to have a business where
I could spend my time. Perhaps
I’ll travel.
You take part in different
charitable events, meetings or
autograph sessions with young
people. What would you hand
down to boys running around
the asphalt with a hockey stick
and the desire to become a
hockey player?
It’s necessary to work hard at it.
Your dream can always be fulfi lled; you just have to do everything possible for it.
Questions prepared
by Dagmar Staňová
photo: Ján Súkup, Slavomír Slížik,
Hockey Academy Archive,
archive - (c)starsforstars.eu,
Dave Reginek - Detroit Red Wings
75
ilustračné foto
to dostaneš!
Víkend s Fiatom
s plnou nádržou!
Ďakujeme všetkým, ktorí nám poslali
krásne letné fotografie z dovolenky.
Spomedzi všetkých zúčastnených sme vyžrebovali
víťaza letnej dovolenkovej súťaže
To dostaneš! a Fiat s plnou nádržou získala
na celý víkend Evička Schusterová
s „jej dovolenkovou partiou v Bulharsku“.
Srdečne gratulujeme!
TODOS Italia s.r.o.
Lamačská cesta 109/A
Bratislava
vozkové panely z uhlíkových
nanokompozitov. Tým by sa
mala
hmotnosť
vozidla
dostať na úroveň 1 300 kg a
jej rozloženie 50:50 medzi
prednú a zadnú nápravu dáva
skvelý vklad pre dynamiku a
ovládateľnosť. Už základná
pohonná jednotka, ktorou je
hliníková V8 s objemom 6,2l,
výkonom 456 koní a krútiacim
momentom 610 Nm, spriahnutá so 7-stupňovou manuálnou alebo automatickou
prevodovkou, dáva novej
Corvette
špičkové
výkonové parametre - akcelerácia
z 0 na 100 km/h za 4 s a maximálnou rýchlosťou cez 300
km/h. Vodič môže voliť charakteristiku správania auta pomocou Drive Mode Selector
(Weather, Eco, Tour, Šport a
okruhový Track). Ním sa mení
spôsob zásahu kontroly stability a trakcie, tuhosť riadenia
a odozva motora na pohyby
plynovým pedálom. Za príplatok možno vozidlo vybaviť
podvozkom so systémom
magnetic ride control s elek-
tromagnetickým
tlmením.
V interiéri taktiež nenájdete
iný materiál ako karbón, hliník
a kvalitnú kožu a samozrejme výkonný audiosystém a
najmodernejší multimediálny
systém s touch screen.
Nová Corvette Stingray už
na pohľad vytvára dojem
vysoko sofistikovaného moderného a technicky vyspelého superšportu a posúva ju
na úroveň najprestížnejších
európskych konkurentov a
to ako dizajnom, tak aj jazdnými vlastnosťami. V USA sa
distribúcia k zákazníkom už
začala.
Nadšenci na európskom kontinente, žiaľ, budú musieť
byť pre enormný záujem
za morom trpezliví. Prvých
kusov sa dočkáme aj u nás
pravdepodobne koncom roka
2014.
Bližšie informácie nájdete
na prevádzke:
Todos Exclusive s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
Bratislava.
Peter Mareš
STINGRAY
IS BACK
clear goal when developing C7
was to create real and modern
super sport car. Not only performance concerns - as Corvette
has already been up to standard
in this category - but now it is
also meets technical and design requirements. Achieving
this aim can not be doubted.
Authors used the most modern
technology and materials and
the result is indeed amazing.
The model is based on alumi-
The seventh
generation of a car model
Corvette shined at the world
premiere during the Automobile show in Detroit and consequently in Geneva in 2013. It got
the name used in the 60´s for the
second generation – Stingray. A
78
0 2/2014
RAJA SA VRACIA
Corvette STINGRAY
 autá cars
Na
Detroitskom a následne na
Ženevskom
autosalóne
2013
zažiarila vo svetovej premiére
siedma
generácia
modelu Corvette. Dostala meno
použité v 60-tych rokoch pri
druhej generácii – Stingray
(raja). Jasným cieľom pri vývoji
C7-ičky, bolo vytvoriť skutočný a moderný superšport.
Nielen výkonom, ktorým patrí
Corvette do tejto kategórie
dávno, ale aj technicky a dizajnérsky. O dosiahnutí tohto
cieľa nemožno pochybovať.
Autori použili najmodernejšiu
techniku i materiály a
výsledok je vskutku ohromujúci. Základom je hliníkový
priestorový rám s nižšou
hmotnosťou a výrazne vyššou
tuhosťou oproti predchodkyni. Kompozity boli použité
na výrobu dverí a nárazníkov,
kapota a odnímateľný panel
strechy sú vyrobené z karbónu, konštrukcia sedadiel
z horčíkovej zliatiny a pod-
num space frame with lower
weight and significantly higher
stiff ness compared to its predecessor. Composite material was
used for production of doors
and bumpers, carbon for bonnet
and removable roof panel, magnesium alloy for construction of
seats and carbon nanocomposite
for chassis panel. This should get
the vehicle’s weight to the level
of 1300 kg and its distribution
50:50 between front and rear ax-
les offers excellent presumption
for dynamics and maneuverability. Main drive unit, which
is aluminum V8 with a capacity
of 6,2 l, horsepower of 456 and
torque of 610 Nm, on-lined with
a 7-speed manual or automatic
transmission gives the new Corvette top performance parameters – acceleration from 0 to 100
km/h in 4 s and maximum speed
over 300 km/h. A driver can select characteristics of car behav-
ing via a Drive Mode Selector
(Weather, Eco, Tour, Sport and
Track mode). It changes the way
of stability and traction control
interference, stiffness of steering and engine response to the
accelerator pedal. At extra cost,
a vehicle can be equipped with
a chassis having magnetic ride
control system with electromagnetic absorption. As far as
interior is concerned, you will
not find other materials than
carbon, aluminum, high quality leather and of course efficient audio system and the most
modern multimedia system
with touch screen.
At the very first sight, new
Corvette Stingray gives the impression of a highly sophisticated, modern and technically
advanced super sport car that is
pushed to the level of the most
prestigious European competitors as to the design and driving
0 2/2014
characteristics. Distribution to
customers has already started in
the USA.
Enthusiasts from European continent have to be patient due to
enormous interest beyond the
sea. We shall wait to see the first
pieces probably towards the end
of 2014.
You will find more information in:
Todos Exclusive,
M. Sch. Trnavského 14,
Bratislava.
Peter Mareš
79
autotest
 autotestcar test
80
0 2/2014
320d xDRIVE
0 2/2014
81
 autotestcar test
P
redajca značky BMW
na Slovensku, spoločnosť Auto Palace
Bratislava s.r.o., nám
poskytla k dispozícií na redakčný test BMW 320d xDrive
vo verzii sedan s balíkom výbavy
M šport. Auto s pohonom
všetkých kolies xDrive sa stáva
u zákazníkov v poslednom období čoraz viac preferovaným.
BMW 320d xDrive patrí
vo svojej strednej triede medzi
troch zásadných rivalov spolu
s Mercedesom triedy C a Audi
A4. Ktorá značka „má navrch“,
nechám na samotnom rozhodnutí zákaznika. Design auta
s nádychom športovej elegancie, skrýva niekde vo vnútri
dravosť, ktorá chce na ceste
ukázať, „kto je tu pán“. BMW
320 d patrí medzi autá, za ktorými sa určite na ceste otočíme
a povieme si „chcem ťa doma
v garáži“. Veľký kus elegancie
mu pridala čierna farba a možno
do určitej miery aj prostredie,
v ktorom sa fotilo. Interiér
auta bol tiež v čiernom prevedení s textilnými sedačkami
a koženými doplnkami. Palubná
doska, vyrobená z kvalitných
materiálov, ktoré sú príznačné
pre BMW, bola už na pohľad
príjemná. Sedačky poskytovali
pohodlné sedenie s dobrým
bočným vedením, vodiča dobre držia aj pri športovej jazde.
V zadnej rade je dostatok
miesta pre dve dospelé osoby.
Pohon autu dodáva 4 valcový
naftový motor s objemom 1 995
cm3 s výkonom 135 kw (184 k)
a krútiacim momentom 380 Nm.
Radenie rýchlosti zabezpečuje
8 stupňový automat Steptronic, ktorý pozitívne vplýva
na spotrebu a samotný plynulý
chod auta.
O bezpečnú jazdu na ceste sa
stará okrem stabilizačných systémov aj pohon všetkých kolies
xDrive, kde sa pomer pohonu
delí 40:60 v prospech zadnej nápravy. K úspore paliva pomáha
systém štart/stop a rekuperácia
kinetickej energie, meniacej sa
na elektrickú, ktorá dobíja batériu. V režime ECO PRO Vás BMW
informuje o aktuálnej spotrebe
a dobíjaní batérie. Ďalší režim,
ktorý auto ponúka, je režim
COMFORT. Pri tomto režime sa
auto ovláda veľmi ľahko, pôsobí
pohodlne, snaží sa eliminovať
všetky nerovnosti na vozovke.
Najviac som očakával z režimu
SPORT. BMW ukázalo svoj dynamický potenciál. Zmena
nastala v akcelerácii, ovládanie
volantu bolo tuhšie, s tuhším
podvozkom, tak, ako sa patrí
na športové auto. Táto zmena nesklamala, auto ukázalo
Technical specifications:
Cylinders/valves
4/4
Capacity
1995 cm3
Performance 135 kW (184 k) 4 000/min
Torque
380 Nm 1 750/min
Maximum speed
228 km/h
8,9 s
Acceleration 0-100 km/h cm3
Type of fuel
Diesel
Automatic transmission
„športového ducha“, zákruty
prechádzalo s prehľadom, bez
najmenšieho zaváhania. Motor príjemne prekvapil svojim
ťahom.
Pri jazde som využíval režim
štart/stop, pri tomto režime
na každej križovatke vyplo motor, tak som sa radšej vrátil do
starého osvedčeného režimu –
„choď a nevypínaj“.
Hodnotenie:
BMW 320d xDrive vo mne
zanechalo príjemné dojmy
z jazdy. Je to auto, po ktorom
siahne každý šofér, ktorý chce
skrotiť zopár koní pod kapotou od BMW. Jednoducho je to
bavorák, ako má byť. Možno mu
len vytknúť väčší hluk pri väčšej
rýchlosti, ale to považujem
pri jeho ostatných výhodách
a radosti z jazdy za malý
nedostatok.
Dimensions, weight and volume:
Length
4 624 mm
Width
1 811 mm
Height
1 429 mm
Axle base
2 810 mm
Unladen vehicle weight
1 420 kg
Capacity weight
Gross vehicle weight
Luggage capacity
Fuel tank volume
550 kg
1 970 kg
480 l
57 l
Consumption:
Consumption – town
6 l/100 km
Consumption – out of town 3,9 l/100 km
Consumption – combined 4,7 l/100 km
CO2 Emissions
125g/km
Basic price of the model: 38 100,00 EUR
Price of optional equipment:
17 172,- EUR
Total price:
55 272,- EUR
Basic configuration from 29 200,- EUR
text: Milan Hanko, foto: František Šatka
Technické údaje:
Valce/Ventily
4/4
Objem
1 995 cm3
Výkon
135 kW (184 k) 4 000/min
Krútiaci moment
380 Nm 1 750/min
Maximálna rýchlosť
228 km/h
Zrýchlenie 0-100 km/h cm3
7,4 s
Druh paliva
Diesel
Prevodovka
automat
Rozmery, hmotnosti a objemy:
Dĺžka
4 624 mm
Šírka
1 811 mm
Výška
1 429 mm
Rázvor náprav
2 810 mm
Pohotovostná hmotnosť
1 420 kg
Užitočná hmotnosť
550 kg
Celková hmotnosť
1 970 kg
Objem batožinového priestoru
480 l
Objem palivovej nádrže
57 l
Spotreba:
Spotreba – mesto
Spotreba – mimo mesto
Spotreba – Stred
Emisie CO2
6 l/100 km
3,9 l/100 km
4,7 l/100 km
125g/km
Základná cena modelu:
38 100,- EUR
Cena doplnkovej výbavy: 17 172,- EUR
Cena celkom:
55 272,- EUR
Základná konfigurácia už od 29 200,- EUR
82
0 2/2014
BMW 320d xDRIVE
A
BMW dealer in Slovakia
– Auto Palace Bratislava
S.r.o. Company – provided us
with a BMW 320d xDrive in
a sedan version with M sport
package for editorial’s test. Customers have increasingly preferred cars with all-wheel drive
xDrive in the recent period.
BMW 320d xDrive belongs
among three fundamental rivals in its middle class together
with Mercedes class C and Audi
A4. The customer himself will
decide which brand has the upper hand. A car design with a
touch of sporty elegance hides
ferociousness which shows you
who’s the road master. BMW
320d belongs among those cars
which make you turn around
on the road and say „I want you
at home in my garage“. A black
color and to a certain degree
also the environment where the
photos were taken extended a
large piece of the car’s elegance.
Car interior was also in black
with textile seats and leather
accessories. A dashboard, made
of quality materials that characterize BMW, looked nice at the
fi rst sight. Seats provided comfortable sitting with good lateral
guidance, they held the driver
well also during sporty driving.
Rear seats are large enough for
two adult persons.
4-cylinder diesel engine with
a capacity of 1 995 cm3 with
performance 135 kw (184 k)
and torque 380 Nm supplies the
driving mechanism. 8-speed
automatic Steptronic provides
gear shift ing; it has a positive
impact on consumption and
smooth running of the car.
Apart from stabilization systems also the all-wheel drive
xDrive takes care of safe driv-
ing on the road where the ratio
of the drive is divided 40:60 in
favor of the rear axle. Kinetic
energy recovery being changed
to electric energy which recharges the battery and a start/stop
system help with fuel saving.
ECO PRO mode of BMW informs you about current consumption and battery recharging. Another mode that the car
is offering is the COMFORT
mode. Using this mode allows
you to control the car very easily;
it operates comfortably and
tries to eliminate all road surface bumps. I expected the most
of the SPORT mode. BMW
showed its dynamic potential.
A change occurred in acceleration, control of the steering
wheel was stiffer with a stiffer
chassis, exactly as it should be
with the sports car. Th is change
did not disappoint, the car
0 2/2014
showed „sporting spirit“, it took
the curves smoothly, without
the slightest hesitation. Motor pleasantly surprised by its
strength.
While driving, I was using
start/stop system; in this mode
the motor turned off at every
crossroad so I rather returned
to the old approved mode – „go
and do not stop“.
Evaluation:
Driving BMW 320d xDrive
fi lled me with agreeable sensations. Every driver who desires
to tame a few horses under the
hood by BMW will reach out for
this car. It is simply a Bavarian
as it should be. I can only criticize greater noise at faster speed
but this is just a small failure
when considering its other advantages and joy in driving.
text: Milan Hanko,
photo: František Šatka
83
autá cars
S
poločnosť TODOS –
„22 ročná tradícia
na novej ceste”, spustila v júni 2014 modernizáciu
predajnej siete podľa globálneho showroom konceptu a
v súlade s korporátnou identitou značky ŠKODA.
Todos sa tak stáva súčasťou
modernizácie
celej
siete
ŠKODA, ktorý odštartoval
na Slovensku ako v jednej
z prvých krajín. Redizajn showroomov siete Todos začal
v bratislavskej Dúbravke a následne pokračuje v Žiline a
v Ružomberku. Nové, moderné
koncepty
predajní
budú
dokončené do konca roku
2014.
Naše nové predajné a servisné miesta sa vyznačujú
atraktívnym architektonickým
riešením a inovatívnym dizajnom, ktorý v sebe spája
jednoduchosť s prepracovanosťou. V nových showroomoch sa spájajú prvky
„SIMPLY CLEVER” s modernými
technológiami. Vyznačujú sa
čistými líniami a veľkorozmernou grafikou zjemnenou
kvalitnými drevenými povrchmi. Showroom je miestom
prvého kontaktu zákazníka
so značkou ŠKODA a dizajn
budovy umocňuje dojem
vytvorený
jej
produktmi,
službami, pracovníkmi a reklamou. Architektúra a dizajn
prevádzok prezentuje širokej
verejnosti hodnoty a kvalitu
značky Todos.
Inováciou priestorov a kvalitou
našich služieb sa snažíme vliať
ľuďom pocit výnimočnosti,
či už zákazníkom, obchodným partnerom alebo našim
zamestnancom. Náš business
staviame na stabilných, dlhodobých vzťahoch, čo nás
núti stále viac skvalitňovať
našu prácu. Riadime sa heslom:
„…ak ste spokojní, povedzte to
ostatným a ak nie, povedzte to
nám.”
Čo okrem príťažlivých
priestorov ponúknu nové
showroomy Todos:
Inováciou predajných a servisných miest siete Todos,
modernizáciou
technológií,
systémov a zaškoleným tímom
profesionálov, skvalitníme a
urýchlime naše služby, čím
sledujeme úsporu času a tým
aj úsporu financií zákazníka.
Nový showroom ponúkne
väčšie a praktickejšie priestory
pre prezentáciu novej modelovej palety ŠKODA a zároveň
atraktívne a príjemne miesto
pre zákazníkov s oddychovou
zónou a barom, pripojením
Žilina, Kragujevská
84
0 2/2014
na wifi, detský kútik, ŠKODA
butik no najmä novinku - 3D
konfigurátor – stanica prémiového konfigurátora, ktorá
ponúka FULL HD projekciu
s možnosťou zobrazenia vozidla v troch dimenziách. Zákazníkom umožňuje konfiguráciu
vybraného vozidla so všetkými
parametrami a prvkami mimoriadnej výbavy, ktoré sú
pre daný trh k dispozícii. Záujemca o nové vozidlo tak
bude mať možnosť prezrieť
si do detailu akékoľvek vozidlo podľa svojho želania,
aj keď sa daný model fyzicky
nenachádza v showroome.
Rekonštrukciou
prešlo
aj
miesto na odovzdanie nového vozidla zákazníkovi, ktoré
poskytuje dostatočný priestor
a súkromie na odovzdanie všetkých dôležitých informácií.
Okrem už overených štandardných služieb sú novinkou
v servise presklené steny, ktoré
zákazníkom umožňujú sledovanie opravy vozidla z pohodlia interiéru. Aktívny príjem
do servisu a následná kontrola
na Linke aktívneho príjmu,
kde za niekoľko minút vieme
na vašom aute realizovať test
tlmičov, test bŕzd (aj pre 4×4)
a expresgeometriu, pre rýchlu
Ružomberok, Tatranská cesta
analýzu nastavenia geometrie
náprav. V ďalšej z dielní na vás
čaká najnovšia laserová technológia pre nastavenie geometrie náprav okrem osobných aj pre úžitkové vozidlá.
Svoje nové miesto si nájde aj
oddelenie Predaja originálnych dielcov a príslušenstva,
ktoré svoje profesionálne
služby ponúka nielen bežným
ale aj NORA zákazníkom.
V prípade, že potrebujete vozidlo len zapožičať, v nových
priestoroch sa nachádza aj
požičovňa
vozidiel,
ktorá
poskytuje krátkodobý a dlhodobý prenájom osobných
a úžitkových vozidiel.
Našim poslaním je slúžiť vám,
zákazníkom, čo inými slovami znamená, že sme pripravení plniť vaše želania. Pevne veríme, že naša úprimná
snaha byť najlepšími v tom, čo
robíme, prinesie očakávania
a odmenu, ktorou bude pre
nás predovšetkým úsmev
na vašej tvári. K nášmu cieľu
vedie dlhá a náročná cesta,
našou výhodou je ale fakt, že
nás táto práca skutočne baví.
www.todos.sk
Bratislava, Dúbravka
A TODOS company
– “22-year-lasting
tradition on the
new way”, has started a modernization of the sales network
according to a global showroom
concept and in accordance with
a corporate identity of the
SKODA brand-name in June
2014.
Thus Todos is becoming a part
of the modernization of the
whole SKODA network which
has started in Slovakia as in
one of the fi rst countries. A redesign of the Todos network
showrooms has already started
in Dúbravka in Bratislava and
subsequently has continued
in Žilina and in Ružomberok.
New, modern concepts of the
stores will be fi nished until the
end of the year 2014.
Our new stores and service
places are characterized by attractive architectural and innovative design that combines
simplicity with sophistication.
Elements of “SIMPLY CLEVER”
and modern technologies are
brought together in the new
showrooms. They are distinguished by pure lines and largescale graphics softened with
high-quality wooden surfaces.
Showroom is a place of the
fi rst contact of a customer with
the SKODA brand-name and
a building design reinforces
the impression created by its
products, services, staff and
advertisement.
Architecture
and design of the showrooms
present values and qualities of
the brand-name Todos to the
general public.
By innovation of the space and
quality of our services, we try
to provide people with a sense
of uniqueness; whether it is
our customer, business partner
or our employee. We build our
business on stable long-term
relationships what forces us to
improve our work more and
more. We follow the motto:
“…if you are satisfied tell the
others but if you are not satisfied tell us.”
What else will the new Todos showrooms offer apart
from attractive premises:
larger and more practical premises for presentation of a new
model range of SKODA and
simultaneously it will provide
attractive and pleasant place
for customers with a relaxing
zone and a bar, a wi-fi connection, a play room and a SKODA
boutique but particularly a 3D
configurator – it is a premium
configurator offering FULL HD
projection with a possibility of
vehicle display in three dimensions. It enables the customer
to configure a selected vehicle
with all the parameters and
elements of the extraordinary
equipment that are available at
the market. A person interested
in a new vehicle will have the
possibility to inspect any vehicle in detail according to his/
her wish even though the model
has no physical presence in the
showroom. A place for passing a
new vehicle to the customer has
also undergone a reconstruction and it provides adequate
space and privacy for handing
all important information.
Apart from the proven standard
services, Glass walls are news
which enables the customer to
observe vehicle repair from the
comfort of the interior. Active
receipt into the car service and
subsequent check on the Line
of active receipt enables us just
in few minutes to implement
a damper test, a test of brakes
(even for 4x4) and an express
geometry for a quick analysis of
axle geometry setting on your
car. The newest laser technology for setting of axle geometry for passenger cars and
also for utility vehicles is waiting for you in another garage.
A department for Selling original parts and accessories which
offers its services not only to
common customers but also to
NORA customers will have its
place there.
In case you only need to rent a
car, there is also a car rental offering a short and a long term
rent of passenger cars and
utility vehicles.
autá cars 
Todos
v novom šate
Todos with a new look
Our mission is to serve you, our
customers, what means in other
words that we are ready to fulfi ll
your desires. We fi rmly believe
that our sincere effort to be the
best in what we do will bring
expectations and rewards; particularly a smile on your face.
There is a long and challenging way leading to our aim but
our advantage is that we really
enjoy this work.
www.todos.sk
By innovation of Todos
premises and car service centers, modernization of technology and systems and by training of the professional team, we
will improve and accelerate our
services what saves our time
and consequently it also saves
customer´s fi nances.
The new showroom will provide
85
MEŠKAL VÁM LET? ZRUŠILI VÁM LET?
ODMIETLI VÁM NÁSTUP NA PALUBU LIETADLA?
=DEH]SHÿtPHXSODWQHQLHYDäLFKSUiY
QDNRPSHQ]iFLHXOHWHFNHMVSRORÿQRVWL
2GäNRGQHQLH½Dæ½
DæURN\VSlWQH
FR AME
SYSTEMS /
SIGN WARE
ZZZNRPSHQ]DFLHVN
ZZZIDFHERRNFRPNRPSHQ]DFLH
 MONTÁŽE NA STENU
ãģDVWQ~FHVWX
 SAMOSTATNE STOJACE
APLIK ÁCIE
 IN-FR AME
 DADO SK YWALL
 LIF T R ÁMY
 WATCH TOWER
 SHOP-SYSTEMS
kontakt Slovensko:
w w w. a b p r i n t . s k
mobil: +421 948 617 707
+421 948 615 505
+421 948 110 090
 LIGHTBOXY
 TRUCKBOARD
© INSIGHT
 ZÁVESNÉ SYSTÉMY
Passenger Advisory s. r. o.
gurmán gourmet
Prijmite pozvanie na
Kráľovský
steak
Kráľovský steak z hovädzej sviečkovice
na červenom víne s hráškovými luskami
a pečenými zemiakmi.
Suroviny:
200g hovädzej sviečkovice z býka,
200 g hráškové lusky, štyri druhy korenia, soľ, olej,
1 PL masla, 2 väčšie zemiaky, 1 dl červené víno,
rozmarín, paradajka, paprika, uhorka.
Sme partner pre hendikepovaných
Vopred si pripravíme hovädzí steak z hovädzej sviečkovice,
najlepšie z domáceho chovu. Steak vysoký cca 2,5 cm jemne
nasolíme a okoreníme, najlepšie jedným typom korenia
(korenie štyroch farieb). Položíme naň rozmarín, zabalíme
do fólie a necháme odležať v chladničke minimálne 3 hodiny,
najlepšie si ho nechať odležať deň vopred.
Medzitým dáme variť do osolenej vody s maslom hráškové
lusky, chvíľu ich povaríme.
Zvlášť uvaríme dva väčšie zemiaky v šupke.
Väčšiu panvicu si rozohrejeme s trochou oleja, vložíme mäso
na panvicu, pečieme ho na jednej strane cca 2 min a na druhej
strane cca 2 min, stupeň prepečenia je medium rare, kedy
krásne vidíme na jeho boku, ako sa steak postupne prepeká.
Následne mäso dáme nabok do tepla odležať asi na 3 minúty,
aby ostalo v strede ružové.
Zemiaky rozkrojíme na polovicu a pečieme spolu so steakom.
V ďalšom hrnci si pripravíme demi glace omáčku, výpek
zo steaku zalejeme vínom a necháme prevariť a zredukovať .
Postupne servírujeme na tanier a na steak dáme čerstvý
rozmarín.
Na koniec ide farebná príloha – paradajka, paprika, uhorka...
Medium rare: stredne opečený, teplota stredu je 55 °C.
Z vonkajšej strany je tmavohnedý, stred steaku je ružový,
zvnútra prechádza pomaly do šedo-hneda až k povrchu.
Well done: (úplne, plne) prepečený, teplota stredu je
71 °C. Mäso je celkom prepečené a okraje mierne obhorelé.
Stred je šedo-hnedý.
Royal beef tenderloin steak with red wine
and green peas pods with roasted potatoes
Protézy
Ortézy
Ingredients:
200 g bull tenderloin, 200 g green peas pods, four kinds
of spices, salt, oil, 1 tbsp of butter, 2 bigger potatoes,
1 dl red wine, rosemary, tomato, pepper, cucumber.
First prepare beef steak from bull tenderloin, domestic breeding would be the best. Gently salt and spice the steak that is
approximately 2,5 cm wide, use one type of spice (spices of four
colors). Put rosemary on the steak, wrap into the foil and leave
it in the fridge for at least 3 hours, the best way is to prepare it
one day in advance.
Meanwhile boil green peas pods in salted water with butter,
cook for short time. Separately boil two bigger unpeeled potatoes.
Heat a bigger pan with a dash of oil, put meat on the pan, roast
the meat for approximately 2 min. on one side and 2 min. on
the other side, level of roasting is medium rare, where you can
perfectly see on its sides how the steak is gradually roasted.
Then keep the meat somewhere warm for perhaps 3 minutes, it
will stay pink in the middle.
Cut the potatoes in halves and roast them together with steak.
Use another pot for demi glace sauce; cook gravy from steak
together with wine until the sauce get reduced.
Then serve the food on the plate, add fresh rosemary on the
steak.
The last is a colorful side dish – tomato, pepper, cucumber…
Medium rare: medium roasted, temperature of the middle
is 55°C. It is dark brown from the outside, the middle of the
steak is pink, and from the inside it changes to grey-brown up
to the surface.
Well done: (completely) roasted, temperature of the middle is 71°C. Meat is completely roasted and it is slightly burned
on the sides. The middle is grey-brown.
90
0 2/2014
Mobility solutions
Detský program
Otto Bock Slovakia s. r. o. | Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5 | Infolinka: +421 (0) 915 090 060 | E-mail: [email protected] | www.ottobock.sk
creating, innovating and developing
Mapa letiska
free Wi-Fi
Airport map
2. poschodie
bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo
free wireless internet connection
Gate 12
Gate 13
Gate 11
Gate 10
Gate 8/9
nd
2 floor
Gate 7
Gate 6
Gate 5
Gate 4
4 5
Gate 3
Gate 2
Gate 1
1
2
30
6
14
9
29
11
10
12
31
8
Prízemie
13
19
15
Ground floor
35
25
20
16
17
33
34
23
32
24
18
21
Check-in
15-28
22
28
Check-in
1-14
36
27
26
Exteriér
Exterior
Doprava
Transport
TAXI
Zastávka MHD
Public transport
Medzištátna autobusová doprava
International bus transport
Legenda
Občerstvenie
Obchody
Služby
Batožina
Layout
Gastronomy
Shops
Services
Baggage
Pasová kontrola
Passport control
1
4, 9,
26
Bezpečnostná kontrola
Security control
2
7
8
Colná kontrola
Customs
6
10
Turistické informácie
Tourist information
12
Informácie
Information
22
Toalety
Toilets
27
Výťah
Lift
Prebaľovací pult
Changing table
31, 32
Volare
Airport Snack
Caproni Bar
11
29, 30
Mediapress
5, 14
Detský kútik
Kid´s corner
19
Výdaj batožiny
Baggage claim
Automat na priehľadné vrecká
Plastic bag machine
13
Caproni biznis salónik
Caproni business lounge
20
Reklamácie batožín
Lost & found
Danube Souvenir
15
Slovenská pošta
Post office
23
Nadrozmerná batožina
Oversized baggage
Požičovňa áut
Car rental
24
Wrappoint.sk (balenie batožiny)
Wrappoint.sk (baggage wrapping)
Heinemann Duty Free
Bratislava Duty Free
16, 17,
18
21
Bankomat
ATM
25, 28,
36
Letecké spoločnosti
Airlines
33, 34,
35
Konferenčná miestnosť
Conference room
Fly daily in a week
Pripravujeme pre Vás – už čoskoro!
from 23. sep 2014
Večera v Paríži, nákupy v Miláne či jachting v Chorvátsku?
Alebo ste zmeškali svoj pravidelný let?
PRAHA - BRATISLAVA - KOŠICE
ZAREZERVUJTE SI SÚKROMNÝ LET
A CESTUJTE RÝCHLO A ŠTÝLOVO!
Fast Lane - Check in 30 minutes prior to departure
more at bts.aero & czechairlines.com
Sledujte www.bts.aero/b2b/private-jet
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
94
0 2/2014
95
« zábava fun
Je to len vec
rozhodnutia: Správna...
Inovované
porekadlo
age,
anoa,
Bape
vnemy
oplodnia
peľom
ňadro
(kniž.)
potkan,
po angl.
mužské
meno
ibn,
Ilok,
OBSE
forma
trávim
plošné
miery
značka
bicyklov
kniha
poverčivých
predložka
zavesil
na lano
spôsob
prípravy
pokrmu
chodník
montovyšľapaný
vaný dom
zverinou
plochá
morská
ryba
vzdor
žen. závoj
Moslimiek
syn v arab.
menách
hmla
daj do
poriadku
rat,
tins,
Ull
mäkká
stupnica
1
európska
organiz.
grécke
písmeno
prenáša
bývalá
ŠPZ Nitry
49
(rím.)
st. amer.
spevák
popevok
brzdný
systém
peniaze
(slang.)
vysoký
žen. hlas
konzervy,
po angl.
ženské
meno
český karikaturista
slovko
úcty v Ázii
model
auta
Toyota
kyslá
pochutina
najmenší
byvol
ženské
meno
mužské
meno
doba,
po angl.
petrolejár.
spoločn.
mravný
základ
pomsta,
po česky
ukrajin.
m. meno
neudieraj
cudzie
žen. meno
severský
boh - lovec
tatino
osobné
zámeno
pridám
soľ
národy
posledné
písmeno
ruský
veľtok
spojka
starý muž
2
skadá
ovocie
zo stromu
chorvátske
sídlo
kyselina
olejová
velikán,
obor
naplnená
kartová
hra
Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, [email protected]
Slovenský
zväz hádankárov a krížovkárov, [email protected]
Autor: M. Kupčo
Autor:
M. Kupčo
Šedé sudoku, keď sú v týchto políčkach len nepárne čísla
Klasické sudoku
3
5
1
9
2
7
8
6
7
5
8
3
8
9
6
9
2
2
5
6
2
6
6
SZHaK
96
8
5
7
9
1
1
6
7
9
Autorka: B. Lehotská SZHaK
Autorka: B. Lehotská
SZHaK
0 2/2014
2
7
5
2
5
5
5
4
4
1
4
8
SZHaK
2
4
9
1
7
8
8
4
1
9
2
3
9
3
6
Znenie tajničky z časopisu Good Flight1/2014:
Všade dobre, ale doma sú mamine koláče naj.
Knihy z vydavateľstva Panta Rhei posielame
Viere O. z Bratislavy, Patrícii T. z Nového Mesta
nad Váhom a Kataríne R. z Prešova.
Výhercom blahoželáme.
Správne znenie tajničky v krížovke pošlite
vylúštenie do 15. 12. 2014 na adresu redakcie
AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11,
018 41 Dubnica nad Váhom alebo
na e-mail: [email protected] (uveďte
predmet v e-maile TAJNICKA) a troch z Vás
odmeníme kozmetickým balíčkom Oriflame.
8
Autor: Š. Gašpár
Autor: Š. Gašpár
Nájdi 10 rozdielov Find 10 differences
skúsenosť:
Ba tožin a má ob ča s
vla stnú predstavu
o cestovan í...
Viac vedieť. Viac zažiť.
Svet za hranicami sa najlepšie
spoznáva bez obmedzení. Vyberte si
preto cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov,
skvelými asistenčnými službami
a množstvom pripoistení.
Cestovné poistenie si uzatvorte
na našich predajných miestach,
telefonicky na 0800 122 222,
na www.allianzsp.sk, alebo teraz
po novom aj zaslaním prázdnej
SMS na 6611.
Cestovné
poistenie
Todos Exclusive s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, Bratislava, w w w.todos.sk
Download

Stiahnite si časopis vo formáte PDF