Nagyszombati Önkormányzati Kerület
Elnökjelöltek
1
József
Berényi,
Mgr.,
46,
politológ,
Dolné
Saliby,
SMK-MKP,
2 Tibor Mikuš, Ing., PhD., 60, predseda samosprávneho kraja, Suchá nad Parnou,
Nezávislý kandidát
3 József Nagy, Ing., 45, poslanec NR SR, Dunajská Streda, MOST - HÍD
4 Jozef Ravasz, doc. PhDr., PhD., 63, vysokoškolský pedagóg, Dunajská Streda SRÚS
5 Andrej Richnák, Ing., 28, ekonóm, Trnava NP
6 Ivan Uhliarik, MUDr., 45, poslanec NR SR, Skalica, KDH, SDKÚ - DS
Galántai választókörzet (7 mandátum)
1 Gergely Agócs, Mgr., 27, politológ, Kráľov Brod, SMK-MKP
2 József Berényi, Mgr., 46, politológ, Dolné Saliby, SMK-MKP
3 László Biró, Mgr., 44, pedagóg, Galanta, SMK-MKP
4 Boris Brunner, Ing., 35, poľnohospodársky inžinier, Sládkovičovo, MOST - HÍD
5 Zuzana Csadyová, Mgr., 47, starostka, Čierna Voda, MOST - HÍD
6 Pavol Doval, Ing., 53, poľnohospodár – štátny zamestnanec, Sládkovičovo, SMER - SD
7 Krisztián Forró, 37, ekonóm, Veľká Mača, SMK-MKP
8 Zoltán Forró, Ing., 30, poľnohospodársky inžinier, Čierna Voda, MOST - HÍD
9 Gábor Gál, Mgr., 38, poslanec NR SR, Veľká Mača, MOST - HÍD
10 Júlia Gálová, Mgr., 59, prednostka ObÚ, Galanta, SMER - SD
11 František Gőgh, Ing., 50, starosta obce, Veľké Úľany, ND
12 Bystrík Horváth, Ing., 49, bankový zamestnanec, Sereď, SNS
13 Mikuláš Horváth, Ing., 49, stavebný inžinier, Galanta, SMK-MKP
14 Ervin Chomča, MUDr., 49, lekár, Galanta, MOST - HÍD
15 František Juhos, JUDr., 50, starosta, Trstice, MOST - HÍD
16 Ladislav Klempa, 68, dôchodca - futbalový rozhodca, Galanta, KSS
17 Peter Kolek, Ing., 69, dôchodca, Galanta, KSS
18 Róbert Korec, Mgr., 42, projektový manažér, Pata, KDH, SDKÚ - DS
19 Slávka Kramárová, PaedDr., 56, pedagóg, Sereď, SNS
20 Adrián Macho, Mgr., 37, štátny zamestnanec, Šoporňa, SaS, OKS
21 Miloš Majko, 44, novinár, Sereď, Zmena zdola, DÚ
22 Jozef Nagy, 51, podnikateľ, Trstice, Nezávislý kandidát
23 Michal Nagy, 36, stavebný technik, Vinohrady nad Váhom, SModS
24 Zsolt Oros, 38, optometrista, Jelka, MOST - HÍD
25 Gábor Pallya, dr., 49, hlavný kontrolór, Galanta, ND
26 László Pék, 62, pedagóg, Matúškovo, SMK-MKP
27 Stanislava Režnáková, Bc., 49, finančný poradca, Šintava, SNS
28 Roman Súkeník, Ing., 47, starosta obce, Sady, SMER - SD
29 Roland Szekera, Ing., 45, konateľ, Galanta, NOVA
30 Ľuboš Šúry, Mgr., 47, starosta obce, Dolná Stred, SMER - SD
31 Milan Vlček, Mgr., 42, starosta, Šoporňa, ĽS-HZDS
32 Ružena Vongrejová, Ing., 52, SZČO, Galanta, NOVA
33 Vladimír Vranovič, Mgr., 66, učiteľ, Sereď, SMER - SD
Dunaszerdahelyi választókörzet (8 mandátum)
1 László Bacsó, Bc., 39, starosta – politológ, Topoľníky, SMK-MKP
2 Gabriel Bárdos, 60, primátor, Šamorín, SMK-MKP
3 Lajos Berner, 50, starosta, Janíky, MOST - HÍD
4 Gabriel Csicsai, MVDr., 44, poslanec NR SR, Dunajská Streda, MOST - HÍD
5 Jozef Čech, Ing., 46, súkromný podnikateľ, Hviezdoslavov, NP
6 Marian Dúbrava, Ing., 50, elektrotechnik, Dunajská Streda, KDH, SDKÚ - DS
7 Arpád Érsek, PaedDr., 55, poslanec NR SR, Šamorín, MOST - HÍD
8 Eva Farkašová, 63, dôchodkyňa, Nový Život, SRÚS
9 Tímea Feketeová, Ing., 40, ekonóm, Gabčíkovo, MOST - HÍD
10 Iván Fenes, 46, starosta, Gabčíkovo, SMK-MKP
11 Terézia Földváryová, Mgr., 46, starosta, Blatná na Ostrove, Nezávislý kandidát
12 Miroslav Gašpar, MUDr., 59, leká, Dunajská Streda, MOST - HÍD
OKS
13 Zoltán Hájos, JUDr., 46, advokát, Dunajská Streda, SMK-MKP
14 Štefan Horony, 35, bezpečnostný manažér, Dunajská Streda, KDH, SDKÚ - DS
15 Richard Kmeť, PhDr., 38, prednosta, Dunajská Streda, SMER - SD
16 Erika Kočišová, Ing., 42, ekonomický poradca, Dolný Bar, NOVA
17 Marián Krásny, 34, živnostník, Šamorín, SNS
18 Ľudovít Kulcsár, Ing., 57, ekonóm, Dunajská Streda, Nezávislý kandidát
19 József Kvarda, PhDr., 64, podpredseda VÚC – kulturológ, Čenkovce, SMK-MKP
20 Ildikó Laposová, Mgr., 47, ekonóm, Veľký Meder, MOST - HÍD
21 Attila Lázok, 49, ekonóm, Padáň, Nezávislý kandidát
22 József Menyhárt, PaedDr., PhD., 37, vysokoškolský pedagóg, Vrakúň, SMK-MKP
23 László Miklós, Dr.h.c., prof., RNDr., DrSc., 64, univerzitný profesor, Kyselica, SMK-MKP
24 József Nagy, Ing., 45, poslanec NR SR, Dunajská Streda, MOST - HÍD
25 Vidor Nagy, MUDr., 49, lekár, Dunajská Streda,
26 Ladislav Polák, Ing., 43, starosta, Okoč, SMK-MKP
27 Mária Rabinová, 39, podnikateľka, Topoľníky, KSS
28 Štefan Radics , 54 starosta, Hubice, SMER - SD
29 Jozef Ravasz, doc. PhDr., PhD., 63, vysokoškolský pedagóg, Dunajská Streda, SRÚS
30 Július Šimon, 48, futbalový tréner, Dunajská Streda, Nezávislý kandidát
31 Peter Štuller, MUDr., 58, lekár, Dunajská Streda, KDH, SDKÚ - DS
32 František Vangel, 43, súkromný podnikateľ, Dunajská Streda, MOST - HÍD
Nyitrai Önkormányzati Kerület
Elnökjelöltek
1 Milan Belica, doc. Ing., PhD., 62, predseda NSK, Panská dolina 61, Nitra, SMER - sociálna
demokracia
2 Regan Belovič, MUDr.Mgr., 42, plastický chirurg, Agátova 1067/10, Šaľa, 7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
3 Robert Dick, 49, pedagóg, Eötvösova 60/11, Komárno, Magnificat Slovakia
4 Tomáš Galbavý, Mgr., 55, politológ, Černicová 2395/16, Nitra, MOST - HÍD, Nová väčšina – Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
5 Stanislav Kováč, Mgr., 51, filmár a dokumentarista, Horeckého 7A, Nitra, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
6 Viliam Mokraň, Ing., 55, stavebný inžinier, Petzwalová 550/34, Nitra, Kresťanská ľudová strana
7 Peter Oremus, Ing., PhD., 37, manažér, Biela 9, Nitra, nezávislý kandidát
Komáromi választókörzet (8 mandátum)
1 Miroslav Adamik, JUDr., 53, štátny zamestnanec, Mudroňovo 18, Mudroňovo, nezávislý kandidát
2 György Batta, Mgr., 42, novinár, Meštianska 20/22, Komárno, nezávislý kandidát
3 Norbert Becse, PaedDr., 41, pedagóg, Lipová 935/21, Nesvady, Strana maďarskej komunity –
Magyar Közösség Pártja
4 Mária Csákiová, Mgr., 49, učiteľka, Biskupa Királya 39/16, Komárno, Magnificat Slovakia
5 Lívia Csíková, Mgr., 59, obchodná zástupkyňa, Pohraničná 19, Komárno, Magnificat Slovakia
6 Lajos Csóka, Ing., 49, starosta, Konopná 47, Veľké Kosihy, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
7 Rudolf Čerňanský, 61, hudobník, Komárňanská 49, Kolárovo, MOST - HÍD, Nová väčšina – Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
8 Robert Dick, 49, pedagóg, Eötvösova 60/11, Komárno, Magnificat Slovakia
9 Csaba Földes, Ing., 53, ekonóm, starosta, 29. augusta 486/40, Číčov, Strana maďarskej komunity –
Magyar Közösség Pártja
10 Peter Getler, Ing., 46, lesný inžinier, Biskupa Királya 45, Komárno, Strana moderného Slovenska
11 Konštantín Glič, Ing., 56, projektant, Eötvösova 34/5, Komárno, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
12 Tihamér Gyarmati, Ing., 48, elektroinžinier, Školská 228/18, Svätý Peter, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
13 Éva Hortai, JUDr., 59, advokátka, Gen. Klapku 66/30, Komárno, MOST - HÍD, Nová väčšina –
Dohoda, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
14 Árpád Horváth, 50, stavebný technik, primátor, Rábska 896/16, Kolárovo, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
15 Jozef Jobbágy, Ing., 61, starosta, Hlavná 15, Svätý Peter, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
16 Karel Krejčí, Dpt., 73, dôchodca, Dvorská 18/16, Komárno Komunistická strana Slovenska
17 Štefan Kucsera, Ing., 50, podnikateľ, Mlynská 28, Kolárovo, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
18 Milan Lehocký, Ing., 46, starosta obce, Kameničná 656, Kameničná, nezávislý kandidát
19 Károly Less, Mgr., 34, učiteľ, Eötvösova 2668/34, Komárno, nezávislý kandidát
20 Anton Marek, MUDr., 66, primátor, R. Seressa 1488/4, Komárno, nezávislý kandidát
21 Tibor Mayer, 46, podnikateľ, Nová osada 2391, Komárno, nezávislý kandidát
22 Milan Opálka,Ing., 48, technickýpracovník, Pivovarská 13, Hurbanovo, Komunistická strana
Slovenska
23 Attila Petheő, 36, pedagóg, Smrečinova 740/11, Komárno, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
24 Jozef Petráš, Ing. 64, dôchodca, Vnútorná okružná 9/55, Komárno, Komunistická strana Slovenska
25 Ján Pikor, Ing., 54, riaditeľ, Vtáčej záhrady 571/18, Komárno, nezávislý kandidát
26 Tamara Podmanická, Mgr., 39, farmaceut, Iža, 109, Iža Strana moderného Slovenska
27 Zsolt Sebö, MUDr., 49, lekár, Platanova Alej 29, Komárno, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
28 László Stubendek, Ing., 60, elektroinžinier, Komenského 267/46, Komárno, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
29 Olga Szabó, JUDr., 55, advokátka, starostka, J. Fučíka 213, Patince, Strana maďarskej komunity
- Magyar Közösség Pártja
30 Gabriel Szalay, 61, dôchodca, Nová 929, Bátorove Kosihy, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
31 Rozália Szalay, Ing., 54, stavebná inžinierka, starostka, Klížska Nemá 72, Klížska Nemá,
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
32 Pavol Tausk, Dpt., 68, dôchodca, Gazdovská 15/51, Komárno, Komunistická strana Slovenska
33 Ladislav Tóth, 73, dôchodca, Hviezdna 8/20, Komárno, Komunistická strana Slovenska
34 Dušan Tulpík, Ing, 62, podnikateľ, Sústružnícka 7/15, Komárno, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko
35 Tamás Varga, JUDr., 43, právnik, Kováčska 11, Komárno, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
36 Anna Žigová, 54, zdravotná sestra, Súdna 38, Hurbanovo, SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
Lévai választókörzet (9 mandátum)
1 Alexander Bačík, Ing., 53, ekonóm, Saratovská 7, Smer – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
2 Štefan Baniar, Mgr., 50, manažér, Zdenka Nejedlého 7, Levice, Slovenská národná strana
3 Martin Bátovský, Mgr., 43, pedagóg, M.R. Štefánika 11, Levice, Slovenská národná strana
4 Gabriel Biric, 60, dôchodca, Tehla 62, Tehla, Komunistická strana Slovenska
5 Jozef Bóna, 61, vodič, Dopravná 10, Levice, Komunistická strana Slovenska
6 Juraj Braun, MUDr., 42, lekár, L. Exnára 30, Levice, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
(D.Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
7 Mária Brnáková, Ing., 46, ekonómka, podnikateľka, Ľudovíta Ivana 2, Levice, MOST - HÍD, Nová
väčšina – Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
8 Tibor Csenger, Ing., 48, podnikateľ, Tulipánová 6, Želiezovce, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
9 Zita Cseri, Bc., 46, starosta, Veľké Ludince, 334, Veľké Ludince nezávislý kandidát
10 Róbert Csudai, 48, starosta, Levická 136, Hronovce, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
11 Alena Frtúsová, MUDr., MPH, 56, lekárka, Mochovská 2, Levice, SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
12 Jozef Gyurkovics, 40, starosta, Vyškovce nad Ipľom 106, Vyškovce nad Ipľom, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
13 Ján Hamar, RSDr., 68, dôchodca, M.R. Štefánika 51, Levice, Komunistická strana Slovenska
14 Anikó Helység, Ing., 43, starostka, Plášťovce 401, Plášťovce, MOST - HÍD, Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
15 František Horváth, MUDr., 42, lekár, Demandice 315, Demandice, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
16 Jaroslav Ivan, Ing., 57, manažér, Krškany 279, Krškany, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
17 Ján Janáč, JUDr., 50, právnik, Hlboká 14, Levice, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
18 Rastislav Juhár, Ing., 40, manažér, J. Jesenského 23, Levice, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
19 Beáta Kiss, PaedDr., 44, stredoškolská profesorka, Nýrovce 280, Nýrovce, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
20 Jiří Klain, Ing., 60, dôchodca, Levická 5, Veľký Ďur, Komunistická strana Slovenska
21 Lenka Kluchová, PaedDr, 54, stredoškolská učiteľka, Marxova 22, Levice, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
22 Soňa Kocková, Mgr., 32, ekonómka, Okružná 2835/1, Levice, MOST - HÍD, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
23 Peter Köpöncei, Ing., 34, odborný radca, Plášťovce 288, Plášťovce, Strana maďarskej komunity
- Magyar Közösség Pártja
24 Imrich Králik, Ing., 57, starosta, Hlavná ulica 164/124, Rybník, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
25 Jozef Kubala, Ing., 55, riaditeľ, Komenského 37, Levice, Slovenská národná strana
26 Peter Laczko, 27, operátor výroby, Hlboká 10, Levice, Komunistická strana Slovenska
27 Ľubomír Lőrincz, 50, starosta obce Horná 16/116, Santovka, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
28 Tamás Lőrincz, Ing., 35, ekonóm, kpt. Nálepku 130, Levice, Strana maďarskej komunity –
Magyar Közösség Pártja
29 Hedviga Makovínyiová, Mgr. art., 50, riaditeľka ZUŠ, Hlavné námestie 12, Šahy, nezávislý kandidát
30 Ladislav Mészáros, 68, dôchodca, M.R. Štefánika 8, Levice, Komunistická strana Slovenska
31 Michal Molnár, , elektrikár, SNP 143, Želiezovce, Komunistická strana Slovenska
32 Emília Nichtová, 60, starostka obce Čajkov 33, Čajkov, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
33 Dezső Pálffy, Mgr., 42, riaditeľ školy, Parková 4, Šahy, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
34 Helena Rosíková, 42, ekonóm, Thúróczyho 84, Šahy, NOVÝ PARLAMENT
35 Ivana Rosíková, 23, projektant, Thúróczyho 84, Šahy, NOVÝ PARLAMENT
36 Jozef Rosipal, 57, starosta Iňa 104, Iňa, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
37 Oľga Szalmová, 58, riaditeľka organizačnej zložky právnickej osoby, Severná 3083/4, Levice,
nezávislý kandidát
38 Roman Tóth, Ing., 43, konateľ spoločnosti, Tekovská ulica 243/11, Horná Seč, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
39 Igor Varga, Ing., 47, pedagóg, M.R. Štefánika 20, Levice, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
40 Ladislav Vörös, 29, automechanik, Zd. Nejedlého 32, Levice, Komunistická strana Slovenska
41 Miloš Zaujec, Bc., 48, technik, Súkennícka 5, Levice, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
Nyitrai választókörzet (13 mandátum)
1 Eva Antošová, Ing., 48, manažérka, Rekreačná 3, Nitra, Slovenská národná strana
2 Róbert Bakyta, 52, starosta, Pri ihrisku 4, Jarok, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
3 Róbert Balkó, Ing., 42, starosta obce, Brathovský rad 586, Kolíňany, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
4 Vladislav Borík, Ing., PhD. 43, ekonóm, Veľká Dolina 138, Veľká Dolina, Strana občianskej ľavice
5 Jaroslav Burda, Ing.,56, projektant, Za Ferenitkou 4, Nitra, NÁŠ KRAJ
6 Juraj Buzinkai, Ing., 52, riaditeľ, Štefánikova 7, Nitra, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
7 Milena Candráková, 50, nezamestnaná, Škultétyho 4, Nitra, Komunistická strana Slovenska
8 Anna Čagalová, Ing., 57, referent, Výstavná 37, Nitra, Slovenská národná strana
9 Jozef Čapla, Ing., PhD. 34 živnostník, Tehelná 436, Alekšince, Slovenská národná strana
10 Martin Darnady, 23, výškový špecialista, Dlhá 53, Nitra, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
11 Pavol Dávid, MUDr., 42, lekár, Pod pánskym lesom 17, Nitrianske Hrnčiarovce, Strana moderného
Slovenska
12 Miloš Dovičovič, Ing., 57, manažér, ekonóm, Novomeského 75, Nitra, MOST - HÍD, Nová väčšina
– Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
13 Lýdia Forrová, Ing., 57, manažérka, Petzwalova 6, Nitra, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
14 Oľga Froncová, 62, pedagóg, Podhorská 7, Nitra, Slovenská národná strana
15 Juraj Gajdoš, Ing. arch., 53, architekt, Hornočermánska 39A, Nitra, Slovenská národná strana
16 Milan Greguš, 50, starosta, Čakajovce 394, Čakajovce, Slovenská národná strana
17 Ján Greššo, Mgr. art., 61, herec, Južná 10, Nitra, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic),
Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana
18 Ivan Habiňák, Ing., 44, starosta, Zbehy 330, Zbehy, Slovenská národná strana
19 Stanislav Hamar, 27, podnikateľ, Sídlisko Lúky 1229/84, Vráble, Slovenská národná strana
20 Miloslav Hatala, Ing., 53, geodet, Moskovská 19, Nitra, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
21 Miloslav Horka, 45, podnikateľ, Benkova 12, Nitra, Slovenská národná strana
22 Juraj Horváth, Ing., CSc. 63, podpredseda NSK, Ružová 105, Nitra, SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
23 Milan Chalachan, 23, študent, Smreková 640, Jelenec, Strana moderného Slovenska
24 Mária Jaleczová, 37, starostka, Hosťová 126, Hosťová, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
25 Dušan Janek, Mgr., 36, žurnalista, Farská 32, Nitra, Komunistická strana Slovenska
26 Ján Kecskés, 24, študent, VŠ Roľnícka 578/34, Nitra, Ľudová strana Naše Slovensko
27 Renáta Kolenčíková, Mgr., 48, asistentka poslanca NR SR, Hornozoborská 1644/101, Nitra,
SMER - sociálnademokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
28 Eduard Kolesár, Ing., 36, podnikateľ, Novomeského 508/63, Nitra, AGRÁRNA STRANA VIDIEKA
29 Ján Kollár, 55, dôchodca, Horné Lefantovce 62, Horné Lefantovce, Komunistická strana Slovenska
30 Stanislav Kováč, Mgr., 51, filmár a dokumentarista, Horeckého 7A, Nitra Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska
31 Helena Kováčová, MUDr., 59, lekárka, Kollárova 1054/6, Vráble, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
32 Ján Kovarčík, Ing., 62, ekonóm, Matičná 2, Nitra, Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
33 Miloslav Krajčík, Mgr., 52, starosta, Kostolná 22, Dolné Lefantovce, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
34 Norbert Kročan, Ing., 56, riaditeľ, Golianova 1064/145, Nitra, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
35 Vladimír Lauko, 41, technik, Zbehy, 369, Zbehy Slovenská národná strana
36 Pavol Leštinský, 55, strážnik, predseda OV KSS, Jedlíková 3, Nitra, Komunistická strana
Slovenska
37 Jaroslav Lopata, Ing., 55, inv. dôchodca, Dolné Lefantovce 171, Komunistická strana Slovenska
38 Jaroslav Lörinčík, Ing., CSc. 75, dôchodca, Alexyho 2, Nitra, Komunistická strana Slovenska
39 Miroslav Martinec, Ing., 65, dôchodca, Podhorany 256, Podhorany, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
40 Ivana Matušková, Mgr., 39, živnostník, Slnečná 564, Jelenec, Strana moderného Slovenska
41 Pavol Meňky, Ing., PhD. MBA, 51, ekonóm, Clementisova 37, Nitra, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
42 Stanislav Michalík, Ing. 47, konateľ spoločnosti H. Meličkovej 2, Nitra, MOST - HÍD, Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
43 Ivan Michna, RNDr., 48, projektový manažér, Vajka nad Žitavou 460, Lúčnica nad Žitavou, MOST HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
44 Marta Miklošková, MUDr., 39, lekár, Tajovského 4, Nitra, Konzervatívni demokrati Slovenska
45 Martin Mikuláš, Mgr., 39, pedagóg, Tokajská 20, Nitra, Slovenská národná strana
46 Viliam Mokraň, Ing., 55, stavebný inžinier, Petzwalova 550/34, Nitra, Kresťanská ľudová strana
47 Juraj Moravčík, Ing., 62, ekonóm, Buková 52, Nitrianske Hrnčiarovce, MOST - HÍD, Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
48 Martin Nemky, Ing., 33, prednosta OÚ, Beethovenova 8, Nitra, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
49 Ondrej Ňorba, JUDr., 63, dôchodca, Na Hôrke 28, Nitra, Komunistická strana Slovenska
50 Peter Oremus, Ing., PhD. 37, manažér, Biela 9, Nitra, nezávislý kandidát
51 Pavol Otepka, Ing., PhD. 36, vysokoškolský učiteľ, Botanická 1712/5, Nitra, AGRÁRNA STRANA
VIDIEKA
52 Oľga Otrasová, 66, ekonómka, Štiavnická 3, Nitra, Komunistická strana Slovenska
53 Radoslav Pavelka, 40, konateľ spoločnosti, Braneckého 5, Nitra, MOST - HÍD, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
54 Marcel Polička, Ing., PhD. 29, stredoškolský pedagóg, Štefánikova 1651/42, Mojmírovce, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
55 Ladislav Prešinský, Mgr., 35, pedagóg, Sídlisko Lúky 1134/60, Vráble, nezávislý kandidát
56 Marián Radošovský, Ing., 52, agronóm, A. Hlinku 1514/19, Mojmírovce, SMER - sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
57 Andrea Samková, 24, sociálna pracovníčka, Topoľčianska 110, Nitra, Kresťanská ľudová strana
58 Miloslav Slováčik, Bc., 33, odborný referent, Malý Lapáš 12, Malý Lapáš, Národ a Spravodlivosť –
naša strana
59 Lenka Slováčiková, Mgr., 27, manažérka, Malý Lapáš 12, Národ a Spravodlivosť – naša
strana
60 Rozália Somorčíková, 57, SZČO, Vysoká 2573/13, Nitra, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
61 Peter Spišiak, Mgr., 42, manažér, Dlhá 836/9, Nitra, Národ a Spravodlivosť – naša strana
62 Ladislav Stodola, MVDr., 55, veterinárny lekár, Podzámska 64, Nitra, MOST - HÍD, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
63 Miroslav Šín, Mgr., 49, sociálny pracovník, Alexyho 14, Nitra, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska
64 Jozef Šiška, Ing., 66, riaditeľ, Hornohorská 7, Nitra, Komunistická strana Slovenska
65 Anna Šmehilová, PhDr., PhD. 34, riaditeľka, Strediska sociálnych služieb, Ďumbierska 692/7, Nitra,
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
66 Vladimír Špánik, 65, prokurista, Hlavná 343, Vinodol, MOST - HÍD, Nová väčšina – Dohoda
(D.Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana
67 Miroslav Timko, 60, robotník, Kremnická 1, Nitra, Komunistická strana Slovenska
68 Tibor Tóth, Ing., 56, technik, primátor Žitava 1401/14, Vráble, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
69 Juraj Uhrín, 52, robotník, Výstavná 29, Nitra, Slovenská ľudová strana
70 Štefan Valašek, Ing., 42, živnostník, Zahumenice 138/8, Jarok, MOST - HÍD, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
71 Ján Vančo, PhDr., PhD. 38, vysokoškolský pedagóg, Kasalova 12, Nitra, SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
72 Jozef Weber, MUDr. 62, lekár, Mariánska 8, Nitra, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic),
Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
73 Anton Žikla, prof. Ing., CSc. 68, dôchodca, Štiavnická 9, Nitra, Komunistická strana Slovenska
Érsekújvári választókörzet (8 mandátum)
1 Michal Alemayehu, 20, študent, Novomestská 1898/7, Nové Zámky, 7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
2 Renáta Baloghová, 44, pracovník SBS, Gábora Bethlena 47, Nové Zámky, PRIAMA DEMOKRACIA
3 Martin Barta, 32, výrobný robotník, Vinohradská 110, Komjatice, PRIAMA DEMOKRACIA
4 János Bób, Ing., 56, starosta, Zemné 786, Zemné, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
5 Helena Bohátová, Ing., PhD. 53, elektroinžinierka, Žerotínova bašta 21, Nové Zámky, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
6 Bertalan Bóna, Ing., 56, podnikateľ, Zdravotnícka 23, Nové Zámky, MOST - HÍD, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
7 Karol Borik, Ing., 35, ekonóm, daňový konzultant, Nábrežná 41, Nové Zámky, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
8 Tibor Dobai, Ing., 34, ekonóm, Komoča 347, Komoča, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
9 Ján Garai, 67, dôchodca, Gábora Bethlena 47, Nové Zámky, PRIAMA DEMOKRACIA
10 Rudolf Hlavatý, Ing., 53, stavebný inžinier, Slovenská 59, Šurany, Magnificat Slovakia
11 Ľuboš Ivan, Ing., 40, ekológ, Nábrežná 45, Nové Zámky, nezávislý kandidát
12 Karin Jaššová, Mgr., PhD. 37, manažérka, Nádražná 1, Komjatice, SMER - sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
13 Jozef Kálazi, Ing, 56, starosta, J. Dózsu 31, Dvory nad Žitavou, MOST - HÍD, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
14 Peter Kijaček 42 živnostník Topoľová 49, Nové Zámky MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
15 Otokar Klein, Mgr. art. 39 operný spevák, podnikateľ Podzámska 11, Nové Zámky nezávislý
kandidát
16 Dušan Kollár, MUDr., PhD. 62 primár ortopedického oddelenia Poľná 8, Nové Zámky SMER –
sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
17 Ján Kováč, Ing. 58 manažér Štúrová 43 A, Šurany MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
18 Ladislav Marenčák, Ing. 49 strojný inžinier Svornosti 26, Nové Zámky, SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
19 Lucia Matejková, 33, kozmetička, G. Bethlena 28, Nové Zámky, Strana moderného Slovenska
20 Tibor Matuška, MUDr., CSc., 60, primár gynekologickopôrodníckej kliniky, Pod lipami 12,
Nové Zámky, SMER – sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
21 Péter Nagy, Ing., 35, ekonóm, Štrkova 25, Nové Zámky, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
22 Tibor Nagy, JUDr., 53, advokát, Kolta 43, Kolta, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség
Pártja
23 Tünde Némethová, Mgr., 43, konateľ, Družstevná 1600/1, Dvory nad Žitavou, PRIAMA
DEMOKRACIA
24 Marek Oremus, Ing., 50, prednosta úradu, Slnečná 12, Šurany, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
25 Eva Polerecká, Mgr., 44, právnička, Nám. P. O. Hviezdoslava 1, Nové Zámky, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
26 Igor Sádovský, Ing., 55, starosta obce Dlhá 56, Maňa, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
27 Eva Smolíková, Mgr., 50, učiteľ, Juraja Holčeka 163, Dolný Ohaj, Slovenská národná strana
28 Lenka Szegenyová, 66, dôchodca, Cyrilometodská 8, Nové Zámky, Komunistická strana Slovenska
29 Juraj Šimunek, MVDr., 32, veterinárny lekár, Kpt. Nálepku 73, Bánov SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
30 Ján Štark, JUDr., 56, právnik, Chalupkova 7, Šurany, nezávislý kandidát
31 Marián Tóth, Ing., 36, starosta, Golgota 947/5, Tvrdošovce, MOST - HÍD, Nová väčšina – Dohoda
(D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
32 Štefan Tóth, Mgr., 30, učiteľ, Bešeňov 617, Bešeňov, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
33 Ján Volf, Mgr., 57, učiteľ, Nábrežná 9, Nové Zámky, Slovenská národná strana
Vágsellyei választókörzet (4 mandátum)
1 Martin Alföldi, MUDr., 45, lekár, Štúrova 48, Šaľa, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
2 Róbert Andráši, Ing., 36, ekonóm, Nešporova 24, Šaľa, nezávislý kandidát
3 Zsolt Baranyay, Mgr., 35, právnik, Žihárec 108, Žihárec, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
4 Regan Belovič, MUDr. Mgr., 42, plastický chirurg, Agátova 1067/10, Šaľa, 7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
5 Ferenc Bergendi, RNDr., 54, starosta Kráľová nad Váhom 464, Kráľová nad Váhom, MOST - HÍD,
Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
6 Gyula Borsányi, 62, starosta Tešedíkovo 581, Tešedíkovo, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
7 František Botka, Ing., 56, podnikateľ, Lúčna 3, Šaľa, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
8 Alžbeta Botorčeová, PaedDr., 55, učiteľka, Dlhoveská 1379/9, Šaľa, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
9 Daša Danadová, Ing., 47, ekonóm, Nešporova 12, Šaľa, NOVÝ PARLAMENT
10 Daša Danadová, 22, študentka, Nešporova 12, Šaľa, NOVÝ PARLAMENT
11 Ladislav Gáll, Ing., 56, projektový manažér, Vinohradnícka 149/1, Šaľa, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
12 Peter Gomboš, RSDr., 60, sociálny pracovník, Kráľovská 806/44, Šaľa, SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
13 Peter Hlavatý, 36, konateľ, Jaseňová 21, Šaľa, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
14 Štefan Jancsó, Ing., 51, starosta Neded 799, Neded, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
15 František Mrázik, Ing., 52, živnostník, Žihárec 786, Žihárec, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
16 František Ondrušek, 36, riaditeľ spoločnosti, Vlčany 755, Vlčany, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
17 Roman Ruhig, 23 ,projektant, Kráľová nad Váhom 605, Kráľová nad Váhom, NOVÝ PARLAMENT
18 Ján Tóth, 26, inštalatér, Nitrianska 743, Trnovec nad Váhom, Ľudová strana Naše Slovensko
19 Elena Trégerová, Ing., 47, podnikateľka, Čingov 905, Močenok, Slovenská národná strana
Párkányi választókörzet (3 mandátum)
1 Ondrej Beňuš, Ing., 60, prednosta obvodného úradu, Kolónia 6, Gbelce, SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
2 Eva Čákvári, Bc., 52 starostka Bíňa 274, Bíňa, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
3 Iván Farkas, Ing., 47, ekonóm Mužla 116, Mužla, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
4 Alexander Hubač, Ing., 50, starosta Bruty 49, Bruty, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
5 Imrich Hugyivár, MUDr., 57, lekár, Novozámocká cesta 300/35, Gbelce, Strana maďarskej komunity
- Magyar Közösség Pártja
6 László Szigeti, 56, pedagóg, Kossuthova 65, Štúrovo, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
7 Andrea Vitkóová, JUDr., PhD., 40, právnička, Hlavná 31/A, Štúrovo, MOST - HÍD, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
Besztercebányai Önkormányzati Kerület
Elnökjelöltek
1 Ondrej Binder, 43, stolár, Svätý Anton 500, Svätý Anton, nezávislý kandidát
2 Ladislav Fízik, PhDr., PhD., 59, vysokoškolský pedagóg, riaditeľ detašovaného pracoviska VŠ
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Banskej Bystrici, Barca 49, Barca, AGRÁRNA STRANA
VIDIEKA
3 Pavel Chovanec, Ing., 61, letecký inžinier, Slatinské Lazy 9, Slatinské Lazy, ÚSVIT
4 Andrea Jenčíková, Mgr., 26, právnik, Vl. Clementisa 1164/17, Revúca, NOVÝ PARLAMENT
5 Ľudovít Kaník, Ing., 48, manažér, Akademická 4, Banská Štiavnica, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, MOST - HÍD
6 Karol Konárik, Ing, 32, podnikateľ, Nad plážou 36, Banská Bystrica, Slovenská národná strana
7 Marian Kotleba, Ing., Mgr., 36, informatik, Kráľovohoľská 5, Banská Bystrica, Ľudová strana Naše
Slovensko
8 Vladimír Maňka, Ing., 54, predseda BBSK, Nezábudková 4612/14, Zvolen, SMER – sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja, Strana moderného Slovenska, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Hnutie za
demokraciu, Strana zelených
9 Emil Samko, Mgr. et. Mgr., PhD., 46, pedagóg, Jesenského 350, Jelšava, Kresťanská ľudová strana
10 Jozef Sásik, Ing., 55, znalec – lesníctvo, Nešporova 1, Banská Bystrica, Slovenská ľudová strana
11 Jaroslav Sekerka, JUDr., 60, výsluhový dôchodca, Horné Pršany 129, Horné Pršany, Komunistická
strana Slovenska
Losonci választókörzet (5 mandátum)
1 Attila Agócs, Mgr., 35, etnológ – riaditeľ múzea, 1.mája 18, Fiľakovo, nezávislý kandidát
2 Monika Albertiová, Bc., 39, knihovníčka, Mierová 537/37, Lovinobaňa 99 % - občiansky
hlas
3 Pavol Baculík, Mgr., 53, pedagóg, Maloveská 58, Lučenec, Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
4 Vojtech Botoš, 51, podnikateľ, Farská Lúka 84, Fiľakovo, Strana rómskej koalície - SRK
5 Marian Bozó, Mgr., 39, zást. riaditeľa ZŠ, Farská Lúka 173/92, Fiľakovo, Strana moderného
Slovenska
6 Vladimír Cirbus, 45, nezamestnaný, Farská Lúka 40, Fiľakovo, nezávislý kandidát
7 Péter Csúsz, Mgr., 47, pedagóg, Cintorínska 8, Lučenec, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
8 Radoslav Čičmanec, Mgr,. 36, pedagóg, Študentská 20, Lučenec, AGRÁRNA STRANA VIDIEKA
9 Ľubomír Činčura, Ing., 49, jadrový fyzik, Martina Rázusa 583/53, Lučenec, nezávislý kandidát
10 Ondrej Drugda, Ing., 68, znalec – lesníctvo, Revolučná 31, Lučenec, Slovenská ľudová strana
11 Milan Ďurák, 22, podnikateľ, Záhradná 579/8, Divín, Slovenská národná strana
12 Róbert Eibner, 49, technik, Kukučínova 14, Fiľakovo, MOST - HÍD
13 Pavel Greksa, Ing., 56, starosta Mýtna 287, Mýtna, 99 % - občiansky hlas
14 Péter György, Ing., 51, starosta Radzovce 456, Radzovce, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
15 Branislav Hámorník, Ing., 49, prednosta, Ľadovo 4291, Lučenec, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
16 Marcel Hudec, Mgr., 44, zamestnanec, Trebeľovce 166, Trebeľovce, PRIAMA DEMOKRACIA
17 Ján Karman, 61, starosta, Praha 1, Praha, Komunistická strana Slovenska
18 Ján Kašiar, Mgr., 61, výsluhový dôchodca, Rúbanisko II 424/59, Lučenec, Komunistická strana
Slovenska
19 František Kelemen, Ing., 54, samostatný projektant, Námestie republiky 10, Lučenec, Slovenská
ľudová strana
20 Štefan Kertész, Ing. 51, vedúci technický pracovník, Panické Dravce 153, Panické Dravce, MOST HÍD
21 Radovan Konečný, JUDr., Bc., 34, právnik, Jána Smreka 3, Lučenec, MOST - HÍD
22 Ján Krahulec, JUDr., 62, výsluhový dôchodca, Námestie republiky 1991/9, Lučenec, Komunistická
strana Slovenska
23 Zaher Mahmoud, MUDr., 55, lekár – chirurg, L. Mocsáryho 25, Lučenec, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
24 Karol Márkuš, JUDr., 55, právnik, Hlavná 23, Rapovce, PRIAMA DEMOKRACIA
25 Ján Mičuda, Ing., 41, starosta, Záhradná 447/1, Tomášovce, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
26 Miroslav Morháč, Ing., 53, riaditeľ, V. V. Majakovského 10, Lučenec, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
27 Michal Novodomský, Mgr. 40, obch. manager, Námestie republiky 19, Lučenec, Strana moderného
Slovenska
28 Martin Olšiak, Mgr. art., 32, pedagóg – umelec, Ratka 55, Ratka, Slovenská národná strana
29 Peter Pánik, Ing., 62, samostatný projektant, Námestie republiky 10, Lučenec, Slovenská ľudová
strana
30 Juraj Pelč, MUDr., 60, lekár, Tehelná 3013/19, Lučenec, nezávislý kandidát
31 Ján Poničan, 52, stavebný technik, Tuhár 81, Tuhár, Slovenská národná strana
32 Vladimír Rehánek, 60, starosta Sadová 445/6, Halič, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
33 Alena Rezková, Ing., 46, riaditeľka, Biskupická 124/41, Biskupice, nezávislý kandidát
34 Katarína Sabová, 38, nezamestnaná, Malátnova 169/5, Mučín, PRIAMA DEMOKRACIA
35 Mária Salajová, 35, starostka, Točnica 42, Točnica, Komunistická strana Slovenska
36 Igor Sivok, 47, nezamestnaný, Lipovany 43, Lipovany, PRIAMA DEMOKRACIA
37 Rudolf Slivka, MUDr., 37, lekár, Letná 20, Lučenec, NOVÁ DEMOKRACIA
38 Milan Spodniak, Ing., 41, starosta, Ratka 71, Ratka, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu
39 Zsuzsanna Szvorák, Mgr., 50, stred. Profesorka, Madácha 5, Fiľakovo, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
40 Marian Šulek, 56, invalidný dôchodca, Cintorínska 5604/2, Lučenec, Komunistická strana
Slovenska
Rőcei választókörzet (3 mandátum)
1 Július Buchta, Ing. 39, výskumný pracovník, T. Vansovej 1167/1, Revúca, Slovenská národná strana
2 Eva Cireňová, MVDr., 53, primátorka, Jilemnického 98/11, Revúca, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
3 Katarína Danišová, Ing, 63, ekonomická inžinierka, Letná 3, Tornaľa, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
4 Dušan Ďuriška, Ing., 52, vedúci projektant hosp. úpravy lesov, Kameňany 28, Kameňany, Slovenská
ľudová strana
5 Nikoleta Gallová, Mgr., 24, právnik, Komenského 1208/17, Revúca, NOVÝ PARLAMENT
6 Ján Germánus, 37, športovec, Mateja Hrebendu 905, Revúca, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
7 Jozef Gurský, 66, učiteľ, ul. Armádna 278, Jelšava, Komunistická strana Slovenska
8 Eva Hicárová, Ing., 49, riaditeľka pobočky VÚB, a.s., Rimavská Sobota, Revúčka 197, Revúca,
nezávislý kandidát
9 Andrea Hroncová, 35, čašníčka, Ratkovské Bystré 337, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu
10 Andrea Jenčíková, Mgr., 26, právnik, Vl. Clementisa 1164/17, Revúca, NOVÝ PARLAMENT
11 Jaroslav Kacián, 40, živnostník, Červeňany 292, Sirk, Ľudová strana Naše Slovensko
12 Július Laššan, Ing., 48, starosta Mokrá Lúka 220, Mokrá Lúka, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
13 Ladislav Nagy, Mgr., 49, súkr. Podnikateľ, Tulipánová 8, Tornaľa, MOST - HÍD
14 Zuzana Nemogová, Mgr., 29, učiteľka, Revúcka Lehota 112, Revúcka Lehota, Ľudová strana Naše
Slovensko
15 Marek Nosko, Ing., 51, starosta Muránska Dlhá Lúka 224, Muránska Dlhá Lúka, nezávislý kandidát
16 Emil Samko, Mgr. et Mgr.,PhD., 44, pedagóg, Jesenského 350, Jelšava, Kresťanská ľudová strana
17 Ľudovít Sendrei, 71, starosta Šivetice 18, Šivetice, Strana rómskej koalície - SRK
18 Branislav Skaloš, 52, elektrikár, Ratková 6, Ratková, Komunistická strana Slovenska
19 Rudolf Steigavf, 43, baník, J. Bottu 1135/5, Slovenská ľudová strana
20 Anna Szögedi, Mgr., 63, primátorka, Hurbanova 28, Tornaľa, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
21 Ján Šeševička, MVDr., 58, veterinárny lekár, Revúcka Lehota 97, Revúcka Lehota, nezávislý
kandidát
22 Ľudovít Štítnický, 48, živnostník, Komenského 1208/15, Revúca, Strana moderného Slovenska
Rimaszombati választókörzet (6 mandátum)
1 Tomáš Agócs, 39, geodet, Gemerský Jablonec 266, Gemerský Jablonec, MOST - HÍD
2 Ján Antal, Ing., 37, poľnohospodársky inžinier, SNP 438, Hnúšťa, ÚSVIT
3 Romana Antalová, Mgr., 26, zdravotnícky laborant, Kraskova 929, Hnúšťa, ÚSVIT
4 František Auxt, Mgr., 61, podnikateľ, Malohontská 49/3, Rimavská Sobota, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
5 Michal Bagačka, Mgr., 50, primátor, 1.Mája 625, Hnúšťa, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
6 Tibor Balog, 55, starosta Sútor 39, Sútor, Strana moderného Slovenska
7 Zoltán Bán, Ing., 60, elektroinžinier, Veterná 61, Rimavská Sobota, Strana maďarskej komunity –
Magyar Közösség Pártja
8 Pavel Cibuliak, Ing. 56, podnikateľ, Daxnerova 1083, Tisovec, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
9 Gejza Farkaš, Ing. 39, podnikateľ, Tomašovská 1214/53, Rimavská Sobota Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
10 Dušan Faško, 62, podnikateľ, Rybárska 7/35, Rimavská Sobota, Komunistická strana Slovenska
11 Kristián Gavalier, 21, študent, VŠ Daxnerova 1120, Tisovec, Ľudová strana Naše Slovensko
12 Ivan Hazucha, Ing., 43, poľnohospodársky inžinier, Ľ.Svobodu 13/2, Rimavská Sobota, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
13 Ján Hiraj, 49, stavebný technik, Dobšinského 1528/18, Rimavská Sobota, NOVÝ PARLAMENT
14 Csaba Horváth, 28, odborný referent, Včelinec 14, Rimavská Sobota, nezávislý kandidát
15 Katarína Horváth, Mgr., 44, sociálny pracovník, Okružná 1475/92, Rimavská Sobota, Kresťanská
ľudová strana
16 Jozef Hrablay, Ing., 53, riaditeľ, Močiar 483, Rimavské Janovce, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
17 Peter Juhász, MUDr., 41 lekár, Sídlisko Rimava 1062/17, Rimavská Sobota, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
18 Anna Kekeňáková, 64, dôchodkyňa, Klokočova 735, Hnúšťa, Komunistická strana Slovenska
19 Dušan Kojnok, 49, kníhkupec, Daxnerova 1083, Tisovec, Strana zelených Slovenska, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
20 Vojtech Kökény, Mgr., 57, sociálny pracovník, Česká 375/10, Rimavská Sobota, Strana rómskej
koalície - SRK
21 Helena Krauszová, 42, podnikateľka, gen. Svobodu 1669/9, Rimavská Sobota, Strana moderného
Slovenska
22 Lukáš Kvietok, Mgr., 28, politológ, Dúžava 72, Rimavská Sobota, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
23 Ladislav Lang, MVDr., 36, veterinárny lekár, Šimonovce 73, Šimonovce, MOST - HÍD
24 Tibor Lukáčka, Ing., 40, poľnohospodár, Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, AGRÁRNA
STRANA VIDIEKA
25 Ján Matej, 51, živnostník, Ožďany 563, Ožďany, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
26 Peter Mináč, Ing., 57, primátor, Muránska 1491, Tisovec, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
27 Stanislav Mizík, Mgr., 49, učiteľ, Rovné 57, Rovné, Ľudová strana Naše Slovensko
28 Katarína Moncoľová, Mgr., 41, fyzioterapeut, Nábrežie Rimavy 446, Hnúšťa Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic)
29 Marian Petrok, Mgr., 39,pedagóg, Klokočova 732, Hnúšťa, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
30 Renáta Puhlová, 45, nezamestnaná, Bakta 86, Rimavská Sobota, PRIAMA DEMOKRACIA
31 Jozef Pupala, JUDr., 62, dôchodca, Čierny Potok 22, Čierny Potok, Komunistická strana Slovenska
32 Ladislav Rigó, Ing., 56, strojný inžinier, Slnečná 26, Rimavská Sobota Strana maďarskej komunity Magyar Közösség Pártja
33 Veronika Rízová, Ing., 25, nezamestnaná Malohontská 65/24, Rimavská Sobota, Komunistická
strana Slovenska
34 Tomáš Rosiar, 25, mechanik motorových vozidiel, Klokočova 733, Hnúšťa, Ľudová strana Naše
Slovensko
35 Pavel Struhár, JUDr., 56, prednosta, Fučíkova 534, Klenovec, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
36 Jaroslav Suja, Bc., 37, generálny riaditeľ, Jesenského 1113, Tisovec, nezávislý kandidát
37 Vojtech Szajkó, Mgr., 28, stredoškolský učiteľ, Včelince 115, Včelince, nezávislý kandidát
38 Jozef Šimko, JUDr., 62, primátor, Gaštanová 19, Rimavská Sobota, nezávislý kandidát
39 Dušan Širák, Ing., 59, nezamestnaný, Rybárska 6/6, Čerenčany, Komunistická strana Slovenska
40 Jana Uhrinová, Mgr., 56, pedagóg, Kirejevská 33/30, Rimavská Sobota, Slovenská národná strana
41 Aneta Vargicová, Ing., 47, ekonóm, Česká 375/4, Rimavská Sobota, Slovenská národná strana
42 Silvia Vargová, MUDr., 43, lekár, Nová 21, Rimavská Sobota, MOST - HÍD
43 Viliam Vaš, Mgr., 57, stredoškolský učiteľ, L.Novomeského 1, Rimavská Sobota, SMER - sociálna
demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
44 Peter Vetrák, 55, technik, Hviezdoslavova 1106, Tisovec, Slovenská ľudová strana
45 Viliam Vidinský, Mgr., 57, pedagóg, Ľ.Svobodu 21/9, Rimavská Sobota, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko, Hnutie za demokraciu
46 Peter Vraniak, Ing., 38, podnikateľ, Škultétyho 8, Rimavská Sobota, ÚSVIT
47 Samuel Zubo, RSDr. CSc., 65, dôchodca, Malohontská 14, Rimavská Sobota, Komunistická strana
Slovenska
Nagykürtösi választókörzet (3 mandátum)
1 Darina Antolíková, Mgr., 40, štátny zamestnanec, Konopisková 440/10, Nenince, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina –
Dohoda (D. Lipšic)
2 Dušan Backo, 21, študent, Lučenská 55, Veľký Krtíš, Slovenská národná strana
3 Attila Baki, 34, historik, Trebušovce 64, Trebušovce, MOST - HÍD
4 Miroslav Bartoš, 22, predseda-oz, I.Mádacha 11, Veľký Krtíš, Strana rómskej koalície - SRK
5 Peter Bartoš, 44, živnostník, Venevská 770/30, Veľký Krtíš, Ľudová strana Naše Slovensko
6 Bohuslav Beňo, JUDr., 62, dôchodca, Malé Straciny 28, Malé Straciny, Občianska konzervatívna
strana
7 Jozef Filip, 51, starosta Kováčovce 113, Kováčovce, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
8 Pavol Goda, 55, odb. lesný hospodár, Červenej armády 506/31, Želovce, Slovenská ľudová strana
9 Václav Hájevský, Ing., 51, dopravný inžinier, A. Kmeťa 30/149, Malý Krtíš, nezávislý kandidát
10 Richárd Hamerlik, Ing., 46, strojný inžinier, Madáchova 25/272, Vinica, Strana moderného
Slovenska
11 Anna Hlivárová, 58, referentka, Dačov Lom 122, Dačov Lom, AGRÁRNA STRANA VIDIEKA
12 László Jámbor, 61, starosta, Opatovská Nová Ves 230, Opatovská Nová Ves, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
13 Ondrej Kollár, MUDr., 59, lekár, Mikszáthova 5, Veľký Krtíš, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
14 Mária Lőrincz, Mgr., 45, projektová manažérka, Kiarov 157, Kiarov nezávislý kandidát
15 Peter Šiška, Ing., 49, manažér, Družobná 638/14, Veľký Krtíš, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
16 Mirko Trojčák, MUDr., 50, lekár, B.Nemcovej 55, Veľký Krtíš, SMER – sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
17 Jaroslav Zauška, Bc., 57, výsluhový dôchodca, Februárového víťazstva 414, Bušince, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie
Kassai Önkormányzati Kerület
Elnökjelöltek
1 Rudolf Bauer, RNDr., PhD., 56, starosta, Kremnická 10, Košice – Západ, Konzervatívni demokrati
Slovenska
2 Marek Ďurán, Ing., 27, obchodný manažér, Ľudová 14, Košice – Západ, Ľudová strana Naše
Slovensko
3 Jaroslav Džunko, RNDr., Ing., 62, vynálezca, Turgenevova 27, Košice – Juh, nezávislý kandidát
4 Vladimír Gürtler, JUDr., 40, manažér, Havlíčkova 1752/13, Košice – Sever, 7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
5 Jozef Holečko, Ing., MBA, 59, krízový manažér, Kostolianska cesta 163, Košice – Sever, nezávislý
kandidát
6 Ivan Kuhn, Bc., MA, 47, analytik, Šafárikova 86, Rožňava, Občianska konzervatívna strana
7 Rastislav Masnyk, JUDr., MBA, 39, advoká,t Ždiarska 1443/2, Košice – Nad jazerom, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
8 Dominika Palaščáková, Ing., PhD., 31, asistentka projektového manažéra pre Európske štrukturálne
fondy, Ploské 26, Ploské, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
9 Lukáš Sisák, 27, živnostník, Zborovská 4, Košice – Juh, Komunistická strana Slovenska
10 Zdenko Trebuľa, JUDr., 58, predseda KSK, Kukučínova 20, Košice – Juh, SMER - sociálna
demokracia, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, MOST – HÍD
Tőketerebes (8 mandátum)
1 Edita Anthony, 39, nezamestnaná, Veľké Trakany - Kolónia 12, Veľké Trakany, Sloboda a Solidarita
2 Igor Balog, 43, poslanec MsZ, Pažitná 1528/10, Trebišov, Strana Rómskej únie na Slovensku
3 Mikuláš Balog, 29, občiansky aktivista, Školská 188/28, Čierna nad Tisou, EURÓPSKA
DEMOKRATICKÁ STRANA
4 Martin Begala, Mgr., 44, učiteľ, Jarná 2041/16, Trebišov, nezávislý kandidát
5 Ladislav Bodnár, 64, ekonóm, finančný poradca, Školská 409/8, Vojčice, nezávislý kandidát
6 Ľubomír Bulla, Ing., 49, geodet, Dargovská 2465/1, Trebišov, nezávislý kandidát
7 Zlatica Čeplíková, JUDr., 60, právnička, Komenského 2108/3, Trebišov, nezávislý kandidát
8 Marek Čižmár, PhDr., 38,riaditeľ gymnázia, Šafárikova 2015/12, Trebišov, nezávislý kandidát
9 Štefan Duč, 47, súkromný podnikateľ, Malá Bara 53, Bara, nezávislý kandidát
10 Vladimír Dvorový, MUDr., MPH, 40, gen. riaditeľ NsP Trebišov a. s., Tichá 2265/6, Trebišov,
SMER – sociálna demokracia
11 Robert Engel, Ing., 52, stav. Inžinier, Zemplínsky Klečenov, Úporská 15/1, Zemplínska Nová Ves,
nezávislý kandidát
12 László Farkas, 59, vedúci hospodárstva, Liesková 7, Leles, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
13 Marián Ferčák, 44, sociálny prac., Škultétyho 1945/10, Trebišov, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
14 Miloš Ferko, 26, obchodný zástupca, Kostolná 260, Slivník, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
15 Peter Figeľ, 44, elektromechanik, Staničná 322/59, Parchovany, Demokratická strana
16 Csaba Furik, 43, starosta obce, učiteľ, Malý Horeš 12/1, Malý Horeš, Strana maďarskej komunity Magyar Közösség Pártja
17 Martin Galgoczy, Mgr., 27, právnik – správca konkurznej podstaty, Stará 61/40, Veľké Ozorovce,
nezávislý kandidát
18 Gejza Gore, Ing., 50, ekonóm, Parková 3366/8, Trebišov, nezávislý kandidát
19 Magdaléna Haburová, 63, novinárka, Milhostov 6, Trebišov, nezávislý kandidát
20 Matúš Hada, 33, koordinátor rómskej hl., Štúrova 26, Sečovce, Kresťanská ľudová strana
21 Ján Hornyák, Ing., 52, podnikateľ, Ibrányiho 1255/20, Kráľovský Chlmec, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
22 Jozef Horváth, Ing., 58, nám. obl. riaditeľa žel. Dopravy, Š. Petöfiho 26, Kráľovský Chlmec, SMER sociálna demokracia
23 Aneta Horváthová, 30, občiansky aktivista, Soľnička 2, Soľnička, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ
STRANA
24 Ladislav Illés, Ing., 50, starosta, elektrotech. inžinier Hlavná 79, Boľ , Strana maďarskej komunity
- Magyar Közösség Pártja
25 Tibor Jánošík, Ing., 54, manažér, Hlavná 94, Luhyňa, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
26 Vladimír Juroš, Mgr., 49, špeciálny pedagóg, Lipová 425/85, Hraň, Magnificat Slovakia
27 Tichomír Kačo, 56, súkromný podnikateľ, Paričovská 1506/26, Trebišov, nezávislý kandidát
28 Terézia Kačová, 53, referentka, Tržná 3483/1, Trebišov, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
29 Michaela Kapustníková 35 bankový úradník Záhradná 145/2, Luhyňa Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic)
30 Andrej Kocák, 61, dôchodca, Komenského 2137/63, Trebišov, Magnificat Slovakia
31 Iveta Kohanová, JUDr., 48, právnik, Jablonková 9, Trebišov, nezávislý kandidát
32 František Kolbaský, 66, železničiar, Hlavná 26/51, Michaľany, ÚSVIT
33 Marián Kolesár, Ing., 46, daňový poradca, Ternavská 2238/7, Trebišov, nezávislý kandidát
34 Jaroslav Konečný, Ing., 49, pedagóg, Orgovánová 1501/6, Sečovce, nezávislý kandidát
35 József Kopasz, 56, starosta, pedagóg, Tarkányiho 294, Veľké Trakany, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
36 Cyril Korpesio, Ing., 49, riaditeľ arcidiecéznej charity Košice SNP 861/121, Sečovce,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
37 Tomáš Kříž, PhDr., Mgr., PhD., 32, sociálny pedagóg, Kutnohorská 2219/2, Trebišov,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
38 Miloš Kubica, Ing., 45 št. zamestnanec, Hurbanova 2260/27, Trebišov, nezávislý kandidát
39 Ľudovít Laczko, 61, vedúci prevádzky, Borša 182, Borša, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
40 Ján Lukáč, Mgr., 53, riaditeľ, Rybníková 80/2, Trnávka, Strana moderného Slovenska
41 Katarína Mischurová, Ing., 42, ekonómka, Lesná 52/3, Bačkov, nezávislý kandidát
42 Jana Mišenková, Ing., 30, inžinier želez. Dopravy, Hlavná 256, Michaľany, NÁŠ KRAJ
43 Jana Mondiková, Mgr., 55, riaditeľka soc. poisťovne, Kollárova 6, Trebišov, SMER - sociálna
demokracia
44 Jozef Orenič, Ing., 28, technologický manažér, Hlavná 256, Michaľany, NÁŠ KRAJ
45 Juraj Oščenda, Mgr., 27, odborný administratívny asistent, Slovenská 1829/9, Trebišov,
Ľudová strana Naše Slovensko
46 Juliana Pašková, JUDr., 60, notárka, Ternavská 2238/5, Trebišov, nezávislý kandidát
47 Karol Pataky, Ing., 36, ekonóm, L. Kossutha 609/69, Kráľovský Chlmec, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
48 Peter Pető, 61, mechanizátor, L. Kossutha 610/65, Kráľovský Chlmec, nezávislý kandidát
49 Rastislav Petrovič, Mgr., 61, prednosta obvodného úradu, Komenského 2222/79, Trebišov,
SMER – sociálna demokracia
50 Ľubomír Princík, Ing., 52, manažér, 29. augusta 1664/6, Trebišov, nezávislý kandidát
51 Róbert Puci, Ing., 40, poslanec NR SR, 29. augusta 373/5, Trebišov, SMER – sociálna demokracia
52 Miroslav Ramšak, 28, zeleninár, Milhostov 93, Trebišov, Ľudová strana Naše Slovensko
53 Gejza Sačko, 53, gen. riaditeľ, Hlboká 51, Kráľovský Chlmec, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
54 Juraj Selecký, MUDr., 56, lekár, Agátová 2564/3, Trebišov, nezávislý kandidát
55 Vladimír Seman, Ing., 51, televízny producent a publicista, Novosad 316, Novosad,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
56 Juraj Sobek, MUDr, 60, riaditeľ VŠZP, Lúčna 897/31, Trebišov, SMER – sociálna demokracia
57 Jaroslav Soták, Ing., 53, manažér, Lipová 3804/18, Trebišov, nezávislý kandidát
58 Pavel Szijjártó, 42, výsluhový dôchodca, Záhradná 193/11, Čierna nad Tisou, Slovenská ľudová
strana
59 Ladislav Szilágyi, Ing., 39, realitný poradca, Ternavská 1, Trebišov, Sloboda a Solidarita
60 Ladislav Szunyog, Ing., 47, strojný inžinier, Horešská 1044/40, Kráľovský Chlmec,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
61 Mária Szuperák, PaedDr., 49, pedagóg, Ibrányiho 1242/15, Kráľovský Chlmec, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
62 Štefan Tatranský, 62, vinár, Hlavná 25/49, Michaľany, Komunistická strana Slovenska
63 Ján Tomáš, 33, Business Development Manager, Snežienková 1440/14, Sečovce, nezávislý
kandidát
64 František Tomko, 51, SZČO, Cukrovarská 25/14, Trebišov, nezávislý kandidát
65 Ľudovít Tóth, Bc., 59, správca infraštrukt. ŽSR, Nám. Pionierov 154/23, Čierna nad Tisou,
Slovenská ľudová strana
66 Miroslav Tóth, Mgr., 46, riaditeľ UPSVaR, SNP 2343/82, Trebišov, SMER – sociálna demokracia
67 Michal Zurbola, 48, starosta Leles 64, Leles, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Rozsnyói választókörzet (5 mandátum)
1 Ján Babič, Ing., 58, poslanec NR SR, Pod Kalváriou 5, Rožňava, SMER – sociálna demokracia
2 Zlatica Bachňáková, 57, ekonómka, Turecká 36, Dobšiná, Komunistická strana Slovenska
3 Štefan Bašták, Ing., 56, stavebný inžinier, Slavošovce 279, SMER – sociálna demokracia
4 Beáta Bekeová, 32, ekonóm, Bohúňovo 13, Bohúňovo, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
5 Juraj Bernár, JUDr., 63, právnik, Jarková 108, Pača, Komunistická strana Slovenska
6 Matúš Bischof, Mgr., 34, učiteľ, Zakarpatská 3, Rožňava, Občianska konzervatívna strana
7 Peter Bollo, 40, starosta, Tichá 690, Krásnohorské Podhradie, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
8 Pavol Burdiga, 47, primátor, Košická 22, Rožňava, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
9 Božena Czmórová, 61, živnostníčka, J. Marikovského 19, Rožňava, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
10 Milan Fafrák, 65, právnik, Andreja Cházara 7, Rožňava, Komunistická strana Slovenska
11 Ján Frák, JUDr., 44, štátny zamestnanec, Rožňavské Bystré 185, Rožňavské Bystré, nezávislý
kandidát
12 Ľuboš Gál, Ing., 43, banský inžinier, Nová 279, Vlachovo, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA
STRANA SLOVENSKA
13 Miloš Gallo-Barnák, 64, starosta obce, Teplická 265, Štítnik, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
14 Jana Gallová, Ing., 47, inžinierka ekonómie, Vyšná Slaná 126, Vyšná Slaná, ÚSVIT
15 Ľudovít Gunár, 52, živnostník, Krásnohorské Podhradie 486, Krásnohorské Podhradie,
Strana Rómskej únie na Slovensku
16 Karol Horník, 60, primátor mesta, Budovateľská 954, Dobšiná, SMER – sociálna demokracia
17 Izabella Hurajtová, Mgr., 59, riaditeľka CVČ, Južná 233, Pača, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
18 Július Kerekes, 59, starosta obce Rudná 220, Rudná, nezávislý kandidát
19 Jaroslav Kočiš, PhDr., 59, pedagóg, Gemerská 83, Brzotín, Komunistická strana Slovenska
20 Jozef Kováč, Ing., 57, riaditeľ Arcidiecéznej charity, J. Marikovského 57, Rožňava, Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic)
21 Stanislav Kučerák, 49, športovec, Gemerská Poloma 371, Strana Rómskej únie na Slovensku
22 Ivan Kuhn, Bc., MA, 47, analytik, Šafárikova 86, Rožňava, Občianska konzervatívna strana
23 Jozef Kušnier, 50, hasič, Henckovce 100, Henckovce, Ľudová strana Naše Slovensko
24 Ján Lach, Ing., 54, SZČO, Kúpeľná 35, Rožňava, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST –
HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
25 Eduard Mako, 56, aktivista, Edelényska 2, Rožňava, Strana Rómskej únie na Slovensku
26 Gejza Milko,40, súkromný podnikateľ, Gemerská Hôrka 57, Gemerská Hôrka, SMER – sociálna
demokracia
27 Milan Mlynár, Ing., 39, starosta Gočovo 68, Gočovo, Slovenská národná strana
28 Juraj Nagy, 41, kultúrny referent, Krásnohorská Dlhá Lúka 74, nezávislý kandidát
29 Peter Pamula, Bc., 42, riaditeľ, Turecká 48, Dobšiná, Slovenská národná strana
30 Ferenc Porubán, Ing., 46, stav. inžinier, Hrhov 164, Hrhov, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
31 Štefan Szaniszló, 45, živnostník, Hradná 211, Krásnohorské Podhradie, Ľudová strana Naše
Slovensko
32 Ján Szöllös, Ing., 58, stroj. inžinier, Nadabula 217, Rožňava, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
33 Jozef Šebalj, 49, mechanik, J. A. Komenského 25, Rožňava, Demokratická strana
34 Tibor Takáč, Ing., 59, geodet, Zakarpatská 20, Rožňava, Občianska konzervatívna strana
35 Janka Vavreková, 52, pedagóg, Mlynská 242, Pača, Komunistická strana Slovenska
Nagymihályi választókörzet (8 mandátum)
1 Imrich Balog, 51, invalidný dôchodca, Kyjevská 3878/9, Michalovce, Kresťanská ľudová strana
2 Dagmara Balogová, 34, operátor výroby, J. Murgaša 41, Michalovce, Komunistická strana
Slovenska
3 Attila Barkó, Ing., 51, inžinier, P. O. Hviezdoslava 46/70, Veľké Kapušany, Strana maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja
4 Ján Bednár, 65, podnikateľ v CR, Kaluža 25, Kaluža, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
5 Jozef Bobík, Ing., 61, technik, Moyzesova 14, Michalovce Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
6 Juraj Brecko, Ing., 69, podnikateľ, Záhradná 3, Michalovce, Komunistická strana Slovenska
7 Tomáš Bubelíny, Bc., 25, študent, VŠ Severná 16, Michalovce, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
8 Jana Cibereová, PhDr., 51, prednostka OÚ Tichá 6023/1A, Michalovce SMER - sociálna
demokracia
9 Arpád Csuri, 54, starosta obce, Oborín Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
10 Ján Čuchran, Ing., 57, starosta obce Kaluža 15, Kaluža, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
11 Ivo Dubík, 51, robotník, Petra Jilemnického 705/40, Michalovce, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA
STRANA SLOVENSKA
12 Vladimír Dunajčák, Ing., 55, primátor, Mierova 628, Strážske, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
13 Emil Ďurovčík, Ing., 56, podpredseda KSK, Sliepkovce 136, Sliepkovce, SMER – sociálna
demokracia
14 Valéria Eľková, Mgr., 53, starostka obce Markovce 37, Markovce, nezávislý kandidát
15 František Farkaš, MUDr., 57, lekár, L. N. Tolstého 8, Michalovce, SMER – sociálna demokracia
16 Jaroslav Ferenc, 55, nezamestnaný, Ľ. Štúra 18/4, Michalovce, Kresťanská ľudová strana
17 Vladimíra Fortunová, Mgr., 29, admin. pracovníčka, Senné 218, Senné, Komunistická strana
Slovenska
18 Stanislav Gaľa, Ing., 49, ekonóm, Gorazda Zvonického 18, Michalovce, Slovenská národná strana
19 Bohuš Jakuboc, Ing., 45, riaditeľ základnej školy, Tušice 109, Tušice, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
20 Juraj Jevin, Ing., 27, manažér prípravy a realizácie, Pusté Čemerné 69, Pusté Čemerné, Sloboda a
Solidarita
21 Jozef Jusko, 55, technik, Topolianska 106, Michalovce, ÚSVIT
22 Ali Kamberovič, 45, SZČO, Okružná 110, Michalovce, Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
23 Milan Kaplan, Mgr., 26, politológ, J. Murgaša 1320/3, Michalovce, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic)
24 Slavomír Kešeľ, Ing., 44, TSP Užhorodská 15, Michalovce, Strana Rómskej únie na Slovensku
25 Martin Magura, 33, podnikateľ, Leningradská 3504/10, Michalovce, Strana moderného Slovenska
26 Jozef Makohus, MUDr., 55, lekár, Tehliarska 33, Michalovce, SMER – sociálna demokracia
27 Eduard Maskaľ, 49, SZČO, Jána A. Komenského 24, Michalovce, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
28 Ján Mičuda, Bc., 48, technik, Moskovská 10, Michalovce, nezávislý kandidát
29 Ján Mihalečko, MUDr., 53, lekár, J. M. Hurbana 408/15, Michalovce, SMER – sociálna demokracia
30 Gábor Mihók, Mgr., 37, ekonóm, Sándora Petőfiho 27, Veľké Kapušany, Strana maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja
31 Matúš Nameš, 29, živnostník, Staré 179, Staré, Slovenská národná strana
32 Rastislav Olexa, 50, vodič, Hnojné 30, Hnojné, nezávislý kandidát
33 Martin Pado, Ing., 54, podnikateľ manažér, Farská 14, Michalovce, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
34 Ján Paľovčík, MUDr., 41, lekár, Margarétová 1, Michalovce, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST – HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
35 Oliver Petrík, Ing., 51, technik, Kapušianska 486/71, Michalovce, nezávislý kandidát
36 Ján Potocký, Bc., 25, obchodný manažér, Rakovec nad Ondavou 301, Rakovec nad Ondavou
Strana moderného Slovenska
37 Milan Potocký, 37, redaktor, Višňová 1835/19, Michalovce, nezávislý kandidát
38 Ľubica Rošková, PhDr., 58, poslankyňa NR SR, Brezová 31, Michalovce, SMER – sociálna
demokracia
39 Branislav Sijka, JUDr., 33, právnik, Čierne Pole 2, Čierne Pole, nezávislý kandidát
40 Andrea Sisák, 33, manažér, Rakovec nad Ondavou 395, nezávislý kandidát
41 Martin Stripai, Mgr., 37, učiteľ, Timravy 35, Michalovce, Strana moderného Slovenska
42 Miroslav Surmánek, Mgr., 33, právnik, Bieloruská 3, Michalovce Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
43 Matej Šarocký, Mgr., 29, starosta obce Stretavka 34, Stretavka, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
44 Jaroslava Špaková, Ing., 41, živnostník, Jovsa 292, Jovsa, Demokratická strana
45 Gabriel Timko, 46, živnostník, Hollého 10, Michalovce, Strana moderného Slovenska
46 Jaroslav Tokár, 37, živnostník, Vrbnica 113, Vrbnica, Strana Rómskej únie na Slovensku
47 Rastislav Tomaš, 35, vodič, J. Murgaša 41, Michalovce, Komunistická strana Slovenska
48 Štefan Tomáš, Ing., 43, environmentalista, Mikoláša Aleša 2899/4, Michalovce, 7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
49 Mária Uchnárová, 45, podnikateľka, Volgogradská 177/1, Michalovce, Strana moderného
Slovenska
50 Pavol Valko, Bc., 47, predajca, Zemplínska Široká 22, Zemplínska Široká, Strana moderného
Slovenska
51 Jaroslav Vaľo, Ing., 51, ekonóm, Nová 91, Malčice, Slovenská národná strana
52 Tibor Varga, 27, okresný tajomník, Kapušianske Kľačany 10, Kapušianske Kľačany, Strana
maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
53 Mária Vargová, MUDr., 46, lekár, Vojany 12, Vojany, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
54 Viliam Zahorčák, 54, primátor, J. Hollého 61, Michalovce, SMER – sociálna demokracia
55 Slavomír Žužo, JUDr., 40, výsluhový dôchodca, Staré 13, Staré, Magnificat Slovakia
Kassa környéki választókörzet (8 mandátum)
1 Miroslav Bačenko, Ing., Mgr., 55, energetik, Seňa 536, Seňa, nezávislý kandidát
2 Ján Bačo, 30, živnostník, Slančík 15, Slančík, Slovenská ľudová strana
3 Viliam Bačo, 61, starosta, Bidovce 147, Bidovce, nezávislý kandidát
4 Martin Baltes, Ing., 31, projektový manažér, Tichá 22, Trstené pri Hornáde, Slovenská ľudová
strana
5 Miloš Barcal, Ing., 41, starosta obce Haniska, Haniska 315, nezávislý kandidát
6 Ladislav Bartók, Ing., 61, projektový manažér, Turňa nad Bodvou 100, Turňa nad Bodvou,
nezávislý kandidát
7 Július Beluscák, MVDr., 48, starosta Gomboš 15, Veľká Ida, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST
– HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
8 Monika Bérešová, 55, starostka obce Geča, Narcisová 259/28, Geča, Strana zelených Slovenska
9 Alexander Bimbo, 27, operátor, Hlavná 16, Čečejovce, Strana Rómskej únie na Slovensku
10 Ivan Buchla, Ing., 32, podnikateľ, Záhradná 32, Čaňa, Slovenská národná strana
11 Jenő Csoltkó, Ing., 57, podnikateľ, Pri pastierni 553/9, Jasov, nezávislý kandidát
12 Róbert Čarny, 42, podnikateľ, Mieru 53, Čaňa, Slovenská národná strana
13 Viktor Dulina, Ing., 33, zástupca starostu Čižatice 59, Čižatice, nezávislý kandidát
14 Karol Dzugas, Mgr., 56, zamestnanec štátnej správy, Košická Polianka 79, Košická Polianka,
nezávislý kandidát
15 Elena Fialková, Mgr., 57, pedagóg, Mokrance 166, Mokrance, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
16 Július Grulyo, Ing., 47, bezpečnostný manažér, Janka Kráľa 4, Moldava nad Bodvou, nezávislý
kandidát
17 Jozef Holečko, 50, starosta Peder 131, Peder, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség
Pártja
18 Ľubica Holováčová, Mgr., 53 ,učiteľka – teraz opatrovateľka, Sadová 22, Poproč, Slovenská ľudová
strana
19 Roman Horváth, 39, nezamestnaný, Školská 9, Čečejovce, Strana Rómskej únie na Slovensku
20 Slavomír Horváth, 52, starosta obce Košické Oľšany, Košické Oľšany 247, Slovenská národná
strana
21 Ivan Hriczko, Mgr., 33, podnikateľ, Janka Kráľa 4, Moldava nad Bodvou, nezávislý kandidát
22 László Iván, Ing., 60, zástupca primátora, Fábryho 9, Moldava nad Bodvou, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
23 Marián Kertész, 60, dôchodca, Ruskov 90, Ruskov, PRIAMA DEMOKRACIA
24 Anton Király, Ing., 51, vojenský inžinier, Budulov 53, Moldava nad Bodvou, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
25 Františka Kočišová, 27, expedientka na MD, Sídlisko Cementár 331/48, Turňa nad Bodvou,
Slovenská ľudová strana
26 Imrich Kohút, 49, robotník, Ploské 17, Ploské, Slovenská ľudová strana
27 Ján Kokarda, Ing., 52, starosta obce Lipová 322/2, Ždaňa, nezávislý kandidát
28 Jozef Koňa, 31, živnostník, Južná 182/15, Slanec, Slovenská ľudová strana
29 Jozef Konkoly, JUDr., Ing., 58, starosta Kechnec 240, Kechnec, SMER – sociálna demokracia
30 László Köteles, Ing., 56, bezpečnostný inžinier, Námestie mieru 19, Moldava nad Bodvou,
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
31 Norbert Krušinský, Ing., 30, vedúci prevádzky, Jókaiho 10, Moldava nad Bodvou,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
32 Štefan Laczkó, 46, stolár, Buzická 389/75, Čečejovce, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA
SLOVENSKA
33 Božena Letková, 47, starostka obce Krátka 420/6, Trstené pri Hornáde, nezávislý kandidát
34 Elena Majancsíková, 35, krajčírka, Sídlisko Cementár 332/52, Turňa nad Bodvou, Slovenská
ľudová strana
35 Štefan Markovič, Ing., 58, starosta, Ruskov 206, Ruskov, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
36 Ján Marton, MVDr., 49, riaditeľ firmy, Hlavná 155, Valaliky Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
37 Anton Medvec, Mgr., 26, historik, Košická 40, Kostoľany nad Hornádom, nezávislý kandidát
38 Ján Mikloš, 56, starosta Vyšná Kamenica 61, Vyšná Kamenica, Komunistická strana Slovenska
39 Ladislav Miko, 52, automechanik, Vyšná Hutka 98, Vyšná Hutka, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA
STRANA SLOVENSKA
40 Rastislav Moric, 35, majster pekárenskej výroby, Staničná 28/14, Kostoľany nad Hornádom,
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
41 Peter Palaščák, Ing., 45, hlavný radca,1. Mája 25, Rozhanovce, Strana občianskej ľavice
42 Dominika Palaščáková, Ing., PhD., 31, asistentka projektového manažéra pre Európske
štrukturálne fondy Ploské 26, Ploské Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic)
43 Peter Papáč, 51, vodič – operátor, Kráľovce 12, Kráľovce, Komunistická strana Slovenska
44 Jaroslav Pástor, Mgr., 53, manažér, Nováčany 72, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST
- HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
45 Štefan Petrík, Ing., 49, starosta, Kostolná 41, Valaliky, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST –
HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
46 František Petro, Ing., 52, poslanec NR SR, Ploské 24, Ploské, SMER – sociálna demokracia
47 Vladimír Popovič, Ing.,57, športový manažér, Železničná 170, Jasov, Strana moderného Slovenska
48 Michal Rečka, 58, starosta, Pokroku 3, Čaňa, SMER – sociálna demokracia
49 Viktor Sasák, 29, podnikateľ, Nižný Lánec 1, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
50 Ján Stanislav, Bc., 38, čašník, Košické Oľšany 89, Košické Oľšany, Slovenská národná strana
51 Vojtech Staňo, Mgr., 49, starosta Budimír 149, Budimír, SMER – sociálna demokracia
52 Tomáš Suchý, Ing., 56, starosta obce Sokoľany 228, Sokoľany, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
53 Róbert Šándor, Ing., 38, referent, Mieru 108, Čaňa, nezávislý kandidát
54 Ľubomír Šimko, Ing., 46, starosta Svinica 179, Svinica, SMER – sociálna demokracia
55 Radoslav Šimko, 37, starosta obce Kráľovce Kráľovce 10, Kráľovce, Slovenská národná strana
56 Jozef Tischler, 31, predajca áut, Záhradná 7/a, Slanec, Slovenská ľudová strana
57 Mária Topoľančinová, Ing., 39, manažérka, Zdoba 140, Sady nad Torysou, Ľudová strana – Hnutie
za demokratické Slovensko
58 Marián Tóth, Mgr., 33, právni,k Janík 141, Janík, Sloboda a Solidarita
59 Monika Vargová, 51, podnikateľka, Pionierska 7, Čaňa, Slovenská národná strana
60 Ladislav Vojtko, Mgr., 56, pracovník SBS, Čakanovce 48, Komunistická strana Slovenska
61 István Zachariaš, Ing., 60, primátor, Záhradná 68, Moldava nad Bodvou, Strana maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja
Download

Kandidáti na poslancov