PONUKOVÝ LIST A CENNÍK – JAR 2015
Váţení priatelia záhradkári, milovníci rastlín!
V roku 2015 chceme priniesť opäť niečo nové do Vašej záhrady, ale nezabudneme ani na rokmi a skúsenosťami
overené odrody a druhy ovocných a okrasných drevín . Dvadsaťročná spolupráca s našimi zákazníkmi
a obchodnými partnermi nás inšpiruje a pobáda v hľadaní tých najvhodnejších odrôd do Vašej záhrady. Pomoc pri
výbere odrôd, sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho predaja a preto veríme, ţe i tento rok nájdete u nás druhy
a odrody, ktoré Vás zaujmú, či uţ plánujete zaloţiť záhradu, sad, alebo dopĺňate rokmi budovanú zbierku drevín.
Ponúkame Vám okrem tradičných odrôd klasického veľkého i drobného ovocia aj novinky, ktoré ešte nie sú na
Slovensku rozšírené. Odrody uvádzané v našom cenníku po prvý krát sme označili ako NOVÉ ! . U nás máte
moţnosť nájsť aj mnohé odrody menej známeho ovocia, ktoré sú cenené a pouţívané v prírodnej medicíne pre
svoje liečivé účinky alebo v našich záhradách ešte málo pestované a nedocenené. Popisy k jednotlivým odrodám
a ich vyobrazenie nájdete na našich webových stránkach: www.crz.sk.
Pre výsadbu oddychovej časti záhrady alebo reprezentačnej časti voľného priestoru ponúkame pestrú paletu
okrasných drevín a trvaliek. Svojou farebnosťou kvetov, listov, dreva či ihličia upútajú pozornosť
po celý rok. Nebojte sa opýtať našich predajcov, ktorí Vám radi poradia pri výbere drevín.
PREDAJNÁ DOBA
pondelok – piatok
JARNÁ SEZÓNA
8,00 - 17,00 hod.
sobota
od 1.marca do 31.mája
8,00 - 12,00 hod.
Mimo sezónneho obdobia
pondelok – piatok
od 8,00 hod. do 16,00 hod
JESENNÁ SEZÓNA
od 1. septembra do 15. novembra
pondelok – piatok
sobota
od 8,00 hod. do 17,00 hod
od 8,00 hod. do 12,00 hod
ZÁSIELKOVÁ SLUŢBA
Prijímame objednávky zaslané písomne, e-mailom , telefonicky alebo faxom. Ţiadame o uvedenie úplnej adresy a
telefónneho čísla; tieto údaje sú potrebné pre vybavenie a doručenie Vašej objednávky.
Svojím podpisom potvrdzujete súhlas s predajnými podmienkami, ktoré sú na www.crz.sk
Zasielanie dobierok: ovocné dreviny (prostokorenné) od 1. 3.
jahodové sadenice (samostatne) od 15. 3.
okrasné dreviny (objednané samostatne) od 1. 4.
kombinované objednávky - podľa dostupnosti jednotlivých sortimentov
Podrobné informácie a cenník zásielkovej sluţby nájdete na našej webovej stránke www.crz.sk v časti Predajňa
alebo Vám ich poskytneme na našich telefónnych číslach.
************
NAŠE SLUŢBY PRE VÁS
-
-
skúsení pracovníci Vám osobne alebo telefonicky radi poradia pri výbere vhodných druhov a odrôd
podľa klimatických a pôdnych podmienok Vašej záhrady, podľa Vašich nárokov
na farebnosť, vzrast a habitus rastlín
- pestovateľské rady ako vysádzať, ošetrovať vybrané druhy, rady pre rez, tvarovanie a chemickú
ochranu ovocných druhov sú k dispozícii pri predaji a zasielané s kaţdou zásielkou
na základe Vašich poţiadaviek Vám navrhneme ako vysadiť okrasnú, resp. úţitkovú záhradu pri dome,
prípadne Vám kompletnú výsadbu zrealizujeme
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Veľké ovocie
JABLOŇ Odrody bežné
Odroda / podpník
Florina / P14
Gala / M9
Golden Delicious / M9
Idared / M9
Odrody novšie, rezistentné
Angold® / P14
Bohemia® / M9
Bohemia Gold / M9
Goldstar / M9
Jonagored® / M7, M9
Ligol®/ M7
Odrody novinky
Ambassy / M9
Elise® / M7
Fuji Beni Shogun®/M9,M26
Honeycrisp® / M9
Jonagored Supra® / M9
VIII.
IX.
IX.
IX.
XI.
1-ročné výpestky cena 3,99 €, 2-ročné výpestky cena 4,49 €
sklad.
Odroda/ podpník
dozr.
sklad.
II.
Jonagold / M9, M26
IX.
III.
II.
Priesvitné letné / M26
VII.
IV.
Prima / M26
IX.
XI.
V.
1-ročné výpestky cena 4,49 €, 2-ročné výpestky cena 4,99 €
III.
Melodie® / M7
X.
III.
®
Rajka / M9, MM106
X.
III.
II.
Rubín® / M9, M26
IX.
II.
II.
Rubinola®* / M9, M26, M7
X.
II.
IV.
®*
Topaz / M26, M7
X.
III.
X.
III.
cena 4,99 €
Pinova®* / M9
X.
V.
III.
Red Chief® / M9, M26, P14
IX.
XII.
®
VI.
RedPrince Jonagold / M9
X.
IV.
®
XII.
III.
Šampion Reno /M9,M26,P14 IX.
III.
dozr.
IX.
X.
X.
X.
IX.
1-ročné výpestky cena 4,69 €, 2-ročné výpestky cena 5,19 €
sklad.
Odroda / podpník
dozr.
sklad.
XI.
Lucasova / hr.planá
X.
I.
II.
Radana / dula
VIII.
Williamsova / hr.planá
VIII.
II.
Wiliams. červená / hr.planá
VIII.
I.
XII.
X.
VIII.
IX.
IX.
VII.
1-ročné výpestky cena 4,95 €, 2-ročné výpestky cena 5,49 €
II.
David / hr.planá
X.
I.
Decana del Comizio/ dula
IX.
XII.
XI.
Kaiser / hr.planá
IX.
XI.
XII.
Monika / hr.planá
X.
I.
Santa Maria / dula
VIII.
-
dozr.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
X.
IX.
X.
HRUŠKA Odrody bežné
Odroda / podpník
Boscova / hr.planá
Dicolor / hr.planá
Erika® / dula
Hardyho / dula
Konferencia / dula, hr.planá
Odrody nové
Abate Fetel / hr.planá
Alfa / hr.planá
Carola / hr.planá, dula
Concord / hr.planá
Coscia / dula
ÁZIJSKÁ HRUŠKA ( NASHI ) /podpník hr.planá
cena 6,49 €
neskorá: Chojuro, Kumoi, Niitaka
cena 5,95 €
skorá: Tama
stredne skorá: Hosui
UKRAJINSKÁ HRUŠKA /podpník hr.planá
Novembra® / hr.planá
X.
IV.
KOMPAKTNÉ OVOCNÉ DRUHY
Stĺpovité jablone voľnokorenné sadenice
Goldcats®*
skladovateľná
Redcats®*
skladovateľná
Suncats®*
Zakrpanené odrody skupiny NANO (TRPASLÍK) kontajnerované sadenice
Druh
Broskyňa
Jabloň
dozrievanie
VIII.
IX.
Druh
Marhuľa
Nektarinka, Balkonela
cena 9,95 €
skladovateľná
cena 14,95 €
dozrievanie
VII.
VIII.
Vysvetlivky: ® = právne chránená odroda, ktorej mnoţenie bez povolenia vlastníka licencie je zakázané
*= právne chránené odrody na Slovensku zastúpené spoločnosťami PLANTEX s.r.o. a PLANTFRUCT s.r.o.
2
cena 5,49 €
SLIVKA, RINGLOTA Odrody bežné
Odroda / podpník myrobalán
dozrievanie
Althánová (ringlota)
≈ 30.8.
Biela slivka
≈ 15.8.
Čačanská lepotica
≈ 1.8.
Čačanská najbolja
≈ 15.8.
Odrody novšie / podpník myrobalán
Amers
≈ 5.9.
Angeleno
≈ 15.8.
Black Amber
≈ 15.8.
California Blue
NOVÉ !
≈ 10.8.
Diana
≈ 25.8.
Fortune
NOVÉ !
≈ 20.7.
Grossa di Felisio
NOVÉ !
≈ 25.9.
Jubileum
≈ 30.8.
Rezistenty a vysoko odolné na šarku
≈ 10.9.
Haganta® / wangenheim
Hanita®* / myrobalán
≈ 25.8.
®
≈ 10.9.
Jojo */ myrobalán
Odroda / podpník myrobalán
Herman
Stanley
Zelená ringlota
Obilnaja
Opal
Ozark Premier
President
Shiro
Silvia
T. C. Sun
Presenta / myrobalán
Tophit®*/ myrobalán
Toptaste®*/ wangenheim, myrob.
≈ 30.6
Odroda / podpník
Rivan / colt
Sam / colt
Van / colt
7,95 €
≈ 15.9.
≈ 20.9.
≈ 25.9.
dozrievanie
≈ 10.6.
≈ 5.7.
≈ 7.7.
cena 6,95 €
Royal Helen / colt
NOVÉ !
≈ 10.7.
®
≈ 25.6.
Sabrina ++ / colt
NOVÉ !
≈ 25.6.
Samba®++ / colt
Stella++ / colt
≈ 15.7.
Sunburst++ / colt
≈ 30.6.
≈ 25.7.
Sweet Heart®++ / colt NOVÉ !
cena 7,95 €
Odrody podpník Gizela 5 (Stromky vhodné pre stĺpovitý tvar)
Blaze Star++
≈ 5.7.
Lapins++
Kordia
≈ 5.7.
Regina
VIŠŇA Odrody bežné
cena 9,95 €
≈ 10.7.
≈ 15.7.
cena 5,49 €
dozrievanie
≈ 20.7.
≈ 5.7.
≈ 15.7.
Odroda / podpník
Pandy / colt
Újfehértoi Fürtós / mahalebka
Wanda / colt
MARHUĽA Odrody bežné
Odroda / podpník myrobalán
Barbora
Bergeron
Early Orange
Odrody novšie / podpník myrobalán
Aurora
Bora®
Carmen Top®
cena 5,95 €
≈ 30.7.
≈ 25.7.
≈ 5.8.
≈ 15.9.
≈ 5.8.
≈ 20.7.
≈ 10.9.
cena 5,49 €
Odroda / podpník
dozrievanie
Burlat / colt
≈ 15.6.
Kaštánka / colt
≈ 20.6.
Kordia / colt
≈ 5.7.
Regina / colt
≈ 15.7.
Odrody samoopelivé (++) a novinky
Blaze Star++ / colt
≈ 5.7.
Canada Giant / colt
≈ 25.6.
®
Celeste ++ / colt
NOVÉ !
≈ 20.6.
Lapins++ / colt
≈ 10.7.
New Star++ / colt
NOVÉ !
≈ 25.6.
Royal Edie / colt
NOVÉ !
≈ 10.7.
Odroda / podpník
Kelleris / colt
Morelenfeuer / mahalebka
Nefris
≈ 15.7.
≈ 10.9.
≈ 30.8.
cena
ČEREŠŇA Odrody bežné
Odroda Těchlovan®* / mahalebka
dozrievanie
dozrievanie
≈ 30.6.
≈ 10.7.
≈ 10.7.
cena 5,89 €
dozrievanie
≈ 25.7.
≈ 30.7.
≈ 15.7.
≈ 24.6.
≈ 5.7.
≈ 1.7.
Odroda / podpník myrobalán
Harcot
Marlen
Velbora
Darina
Kompakta
Leskora
dozrievanie
≈ 3.8.
≈ 15.7.
≈ 25.7.
cena 6,95 €
≈ 10.8.
≈ 15.7.
≈ 5.7.
3
Ninfa
≈ 27.6.
Perla
≈ 5.7.
Odrody NOVINKY / podpník myrobalán
Farbaly®
NOVÉ !
≈ 29.8.
Fracasso
NOVÉ !
≈ 30.7.
*
≈ 5.8.
Kuresia
BROSKYŇA odrody na podpníku
≈ 20.7.
≈ 15.7.
Sungiant ( = Goldrich )
Vitilio / marh. semenáč
cena 11,95 €
≈ 15.7.
≈ 10.7.
Pincot®*
Sylvercot®*
cena 6,95 €
cena 5,95 €
GF-677
Odrody na beţne pouţívaných podpníkoch
Odroda / podpník
dozrievanie
Odroda
Cresthaven / mandľa sem, GF-677
Dixired / mandľa sem.
Flamingo / BSB-2
≈ 5.9.
≈ 20.7.
≈ 15.8.
Inka / pumiselect
Red Haven / pumiselect, GF-677
Reliance / pumiselect
Broskyne novinky podpník GF-677
Platicarpa (plochá)
≈ 10.8.
dozrievanie
≈ 20.8.
≈ 5.8.
≈ 15.8.
cena 7,95 €
≈ 5.8.
Royal Glory
cena 6,95 €
≈ 15.7.
cena 7,95 €
≈ 5.7.
≈ 5.8.
≈ 20.8.
≈ 5.9.
NEKTARINKA
≈ 15.8.
Harco / BSB-2
Nektarinky novinky
Ambra / GF-677
Armking / br.semenáč
Big Top® / br.semenáč
Fantasia / GF-677
MANDĽA
≈ 25.7.
≈ 10.7.
≈ 25.7.
≈ 5.9.
Tena / BSB-2
Shraz / GF-677
Snow Queen / GF-677
Stark Red Gold / GF-677
Venus / GF-677
cena 7,95 €
podpník BSB-2
Ferragnes, Fillipo Ceo, Santa Caterina, Supernova, Tuono, Vama
NOVÉ !
cena 9,95 €
cena 15,95 €
ORECH výška pri predaji 60/80 cm
ORECH výška pri predaji 150+ cm
Apollo , Jupiter, Seifersdorfský
LIESKA ker
Cosfordská, Hallská, Lange Spaanze, Buttler, Lang Tidling Zeller
GAŠTAN JEDLÝ kmenný tvar
Markus, krajové výbery s označením AM , SAV, SNP, SP
cena 4,95 €
cena 16,95 €
(popis pre gaštan jedlý nájdete na našej vebovej stránke v Katalógu – Menej pestované ovocie)
Z jednotlivých ovocných druhov sú v ponuke v malom mnoţstve aj ďalšie odrody.
Drobné ovocie, vinič, čučoriedky
JAHODA sadenica v multiplate
Elkat, Elsanta, Honeoye, Polka
stálorodiaca Selva Ostara
NOVINKY sadenica v multiplate
Daroyal, Darselect, Florence, Sonata
Asia ( kontajnerovaná 9x9 )
SUPERNOVINKY, kontajnerované
ananasová
Pineberry White Dream®
cena za kus
cena 40 a viac ks
0,59 €
0,72 €
0,52 €
cena za kus
0,69 €
0,79 €
Framberry Meize Schindler®
RÍBEZĽA Odrody bežné, voľnokorenný ker
Blanka
Fertödi
Heinemann´s R.S.
Jonkher Van Tet´s
Primus
Red Lake
biela
čierna
červená
červená
biela
červená
Rolan
Rovada
Titania
Triton
Viktoria
NOVÉ !
cena 40 a viac ks
0,60 €
cena 2,99 €
malinová
cena 1,59 €
červená
červená
čierna
čierna
biela
4
Odrody bežné, voľnokorenný stromček
Blanka
biela
Red Lake
Detvan
červená
Rovada
Fertödi
čierna
Titania
Heinemann´s R.S.
červená
Triton
Primus
biela
Viktoria
Odrody novšie, voľnokorenný stromček / podpník ríbezľa zlatá
Hron
červená
Maraton
Junifer
červená
Trent®
cena 3,39 €
červená
červená
čierna
čierna
biela
cena 3,79 €
červená
červená
EGREŠ ker kontajnerovaný
cena 2,59 €
červený
cena 3,49 €
červený
červený
cena 3,95 €
biely
Hinnonmaki Gelb
biely
ker (ŠK ) voľnokorenný
Invicta
biely
Mucurines
biely
ker (ŠK ) voľnokorenný
Karmen
červený
Pax® beztŕnny
červený
stromček voľnokorenný
Hinnonmaki Gelb
biely
Hinnonmaki Rot
červený
Invicta
biely
stromček voľnokorenný novinka
Karmen
červený
Pax® beztŕnny
červený
Hinnonmaki Rot
Rokula
Rolonda
Prima
cena 3,69 €
biely
červený
červený
cena 4,29 €
biely
Mucurines
Rokula
Rolonda
Prima
VINIČ Odrody bežné voľnokorenné
cena 2,99 €
Odrody augustové
Odrody septembrové
Arkadija (ţltý), Topas (ţltý)
Bezsemenné a novinky voľnokorenné
Prim (ţltý), Nero (modrý)
Odrody augustové
Odrody septembrové, zač. októbra
Ajvaz (tmavo modrý), Akcent (ţltý), Elma
(tm.fialový), Milota (fialový), Orient (ruţový),
Stella (ţltý), Zea (ţltý)
Alta (biely), Nizina (červený), Pastel(ruţový),
Rizamat (ruţový), Vanda (červený)
cena 3,29 €
ČUČORIEDKA kontajnerovaná, 30/40 cm
Bluecrop, Brigita
Darrow
North Country
stredne dozr.
Patriot
neskorá
Spartan
nízka, skorá
Chippewa
ČUČORIEDKA kontajnerovaná, 30/40 cm
NOVINKY !
Liberty (skorá), Pink Lemonade (ruţové plody), Poppins (stredne skorá)
kontajnerovaná, 20/30 cm
Erntesegen NOVÉ !, Red Pearl, Korale
BRUSNICA
cena 3,99 €
skorá
skorá
nízka, stredneskorá
cena 4,69 €
cena 2,99 €
MALINA, ČERNICA
cena 1,89 €
cena 1,19 €
Malina letná kontajnerovaná
Malina letná voľnokorenná
Laszka , Pokusa
Laszka, Fertödi Zamatos
cena 2,39 €
čiernoplodá: Bristol
Malina remontujúca voľnokor. cena 1,39 €
cena 2,39 €
Malina remontujúca kontajner
Ljulin, Polka, ţltoplodá: Golden Queen
Polana, Tadmor (nesk.letná) NOVÉ !, Zeva III,
ţltoplodá: Poranna Rosa, Valentina
cena 2,59 €
Černica kontajner.
Brzezina NOVÉ ! Navaho, Oregon Thornless, Polar NOVÉ !, Triple Crown
Černica kontajner. SUPERNOVINKA
cena 3,59 €
Reuben
- remontuje, rodí na jednoročných výhonoch
5
Menej pestované ovocie
uvedená veľkosť pri dodaní v cm
Aronia NERO ker
Aronia VIKING NOVÉ !
Aronia NERO stromček
Amelanchier
Baza HASCHBERG
BLACK LACE
Brusnica odrody
Drieň DEVÍN
Drieň VEĽKOPLODÝ
Drieň ŢLTOPLODÝ
Dula VRANJA, RONDA
Gaštan jedlý
Goji
Jarabina GRANATINA
2,99 €
2,99 €
5,95 €
3,29 €
2,39 €
3,95 €
2,99 €
3,39 €
3,39 €
3,39 €
6,95 €
16,95 €
4,95 €
5,95 €
30/50(K)
30/50(K)
120/150(V)
20/30(K)
20/30(K)
15/20(K)
15/20(K)
10/20(K)
20/30(K)
15/20(K)
180 (V)
120+(K)
20/30(K)
80/100 (K)
(vysvetlivky: K.=v kontajneri, V=voľnokerenné)
Jarabina MORAVSKÁ SL.
80/100(K)
5,95 €
Josta ker
20/30(K)
3,29 €
Josta na kmienku
100/120(V)
4,29 €
Kľukva močiarna
20/30(K)
2,59 €
TAYBERY Buckingham
10/15(K)
2,99 €
Mišpuľa
150+ (V)
9,95 €
Moruša č. TRNAVSKÁ
30/50(K)
9,95 €
Oskoruša štepená
150+ (K)
15,95 €
Rakytník rešetliakový ♀
odrody
4,95 €
Rakytník rešetl. opeľovač
30/50(K) 4,95 €
Ruţa plodová KARPATIA
20/30(K) 2,59 €
Schizandra čínska
60/80(K) 6,95 €
Zemolez kamčatský (odrody)
15/20(K) 2,99 €
EBENOVNÍK – HURMI KAKI
cena 19,95 €
NOVÉ !
Cioccolatino, Hana Fuyu, Ragno, Royo, Tipo, Vaniglia
AKTINÍDIA-KIWI Kontajnerované,50/60cm
Boscoop
Issai
Jenny
veľkoplodá, samoopelivá
drobnoplodá, samoopelivá
veľkoplodá, samoopelivá
ZAUJIMAVOSTI
veľkosť pri dodaní
Banánovník Basjoo MRAZUODOLNÝ
Citrus medica CEDRÁTa i.
80/100
40/60
Citrónovník Meyer, Pavlovský
30/50
Citrónovník Durko, Kuno, a i.
Mišpuľa japonská-Eriobotrya 150 K 5
Mandarinka odrody
80/100
cena
14,95 €
22,95 €
11,95 €
10,95 €
19,95 €
22,95 €
Ken´s Red
Opeľovač
Weiki
cena 5,29 €
drobnoplodá, červená
pre drobnoplodé odrody
drobnopl, čiastočne samoop.
veľkosť pri dodaní
Mandarinka Kumquat
Pomaranč odrody
Hurmi kaki (odrody)
Hurmi kaki (odrody)
Jahodový strom Feichoa
Figovník (odrody)
80/100
60/80
150 K 5
120 V
150 K 5
30/40
cena
22,95 €
22,95 €
24,95 €
19,95 €
19,95 €
6,95 €
Vysvetlivky: (K) = rastliny v kontajneroch, (V) = rastliny voľnokorenné
Vyobrazenie a popis ponúkaných odrôd nájdete na našej stránke www.crz.sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov
vrátane výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
6
Download

Ovocné dreviny JAR 2015 - Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s ro