İLK HARDDİSK - 1956
İLK HARDDİSK - 1956
İLK HARDDİSK - 1956
İLK HARDDİSK - 1956
İlk hard disk, 1956 yılında IBM tarafından üretilmiştir.
Bu ürettiği hard diskin;
Modeli: 305 RAMAC, Ağırlığı 1,5 Ton, Kapasitesi: 5 Mb
(MegaBayt)
Aylık 3.200$’dan 1957 yılında kiralanmıştı. Satış fiyatı ise
160.000$ olan bu üründen 1961 yılına kadar toplamda 1000
adet üretilmiştir.
Harddisk Nedir ?
Verilerimizi kalıcı olarak saklamak için kullanılan bir
saklama birimidir.
Veri depolanması amacı ile kullanılan manyetik kayıt
ortamlarıdır. Sabit sürücülerin en sık kullanım yeri
bilgisayarlardır. Ses, görüntü, yazılımlar, veri
tabanları gibi büyük miktarlardaki bilgiler,
gerektiğinde kullanılmak üzere sabit sürücülere
kayıt edilir.
Harddisk’in Çalışma
Mantığı
Sabit disk döner bir mil üzerine sıralanmış, metal
veya plastikten yapılma ve üzeri manyetik bir tabaka
ile kaplı plakalar ve bu plakaların alt ve üst
kısımlarında yerleşen okuma/yazma kafalarından
oluşur. Veriler sabit diskteki bu manyetik tabakalar
üzerine kaydedilir. Verilerin kaydedilmesinde
mıknatıslanma mantığı kullanılır. Mıknatısın iki
kutbu dijital olarak 1 ve 0 ‘ı temsil eder. Verilerimiz
böylece küçük mıknatıslar halinde bu manyetik
ortamlara yazılırlar. Bu manyetik tabakaların üstü
dairesel çizgilerle örülüdür. Bunlara iz (track) denir.
Harddisk’in Çalışma
Mantığı
Sabit disk’te birden fazla plakalar üst üste
dizilmiştir. Bu plakaların hem alt hem de üst tarafına
bilgi yazılabilir. Herbir plaka üzerinde altlı-üstlü
yerleşen ve herbirinin ortadaki mile uzaklığı aynı
olan izlerin oluşturduğu gruba silindir ismi verilir.
Sabit disk üzerinde herbir yüz bir kafa tarafından
okunmaktadır. Bu nedenle kafa ve yüz aynı terime
karşılık gelir. İz yapısını pasta dilimi şeklinde
bölünmesiyle oluşan ve sabit disk üzerinde
adreslenebilir en küçük alana denk gelen parçaya ise
sektör (Sector) adı verilir ve bir sektörün
barındırabileceği veri miktarı 512 byte
uzunluğundadır. Bu sektör, kafa ve izler sabit diskte
verinin adreslenmesi için kullanılırlar.
Harddiski , Harddisk Yapan
Bileşenler
PLAKA
PLAKA
Bilgileri saklamak için kullanılan plakalar
alümünyum, cam gibi manyetik duyarlılığı olmayan
maddelerden yapılır. Plakalarda daha uygun ısı
direnci özellikleri ve daha ince yapıda kullanılabildiği
için temel madde olarak modern disklerde
alüminyum yerine cam kullanılır ve cama kırılmasını
engelleyecek kadar da seramik karıştırılır. Daha
sonra bu plakaların yüzeyleri manyetik duyarlılığı
olan bir filmle kaplanır.
OKUMA YAZMA KAFASI
OKUMA YAZMA KAFASI
Kafalar okuma yazma işlemi sırasında plakayla
temas etmezler, dönen plakaların yarattığı hava
akımı kafaları plakaların sürekli bir miktar
yukarısında tutar.
Bir plakaya bilgi yazmak için kafadan plakaya akım
dalgaları gönderilir ve bu akımla yüzeydeki hedef
nokta polarlanır. O nokta manyetik polarizasyonuna
göre 0 veya 1 değerini alır ki ikili sistemle çalışan
bilgisayarlarımız için anlamı olan tek değerler
bunlardır. Okuma sırasındaysa okunacak noktanın
kafadaki boşlukta yarattığı manyetik alanın yönüne
göre o noktanın değerine (0 veya 1) ulaşılır.
HARDDİSK BAĞLANTI
ÇEŞİTLERİ
ST506 – Günümüzde artık kulanılmayan bu denetleyici okuma ve
yazma hızı bakımından oldukça yavaş kalmaktadır.En fazla 16 kafa
sayısını destekleye bilmekteydi.
IDE – 1989 yılında Western Digital firması tarafından geliştirlen ,
sabit disk ve ana kart arasındaki iletişimi ayarlayan standart. En
yaygın kullanılan modeldir.
S-ATA (SATA veya Serial ATA) – 2000 yılında değişik bilgisayar
firmaların işbirliği ile kararlaştırılan yeni ve daha hızlı standart.
Ultra ATA’ya seçenek olarak çıkmıştır. 2005 itibari ile yeni
bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
SCSI – 1986′da yürürlüğe geçen, özellikle sunucu bilgisayarlarda
kullanılan, çok hızlı ama çok pahalı olan SCSI sabit disklerin
bağlanma standardı.
USB veya Firewire – Taşınabilir disklerin veya başka dış birimlerim
bilgisayarlara bağlanmalarında kullanılan ara birimdir.
Harddisk Alırken Nelere
Dikkat Edilmeli ?
1-Depolama Kapasitesi
2-Dönüş Hızı (rpm)
3-İz başına sektör sayısı
4-Erişim süresi
5-Dahili veri transferi
Harddisk Kullanımında
Dikkat Edilecek Hususlar?
1-Bağlantı uçları (Power ile IDE) kırmızı renkli uçları
birbirine dönük olmalıdır.
2-Harddisk sanal olarak en az ikiye bölünmelidir.
3-Darbelerden kaçınılmalıdır.
4-Çalışırken kesinlikle hareket ettirilmemelidir.
5-Kapaklarının vidaları gevşetilmemelidir.
6-Jampır ayarlarının uygunluğu kontrol edilmelidir.
Download

HARDDİSK (Tıkla İndir)